background

επισκέπτες: 4909

Βιβλίο 88

 

8325                                        9 κ. 10-11-1962

Αληθινοί υπηρέτες του Θεού. . .

Λόγια διορισμού. . .

Ενέργεια του Πνεύματος. . .

Εσείς που πιστεύετε σε Μένα και στην ενέργειά Μου του Πνεύματος μέσα σας λαμβάνετε από Μένα ασυνήθιστες γνώσεις. . .  Και αυτές οι γνώσεις σάς υποχρεώνουν να τις μεταδώσετε στους συνανθρώπους. Αφού δεν τις λαμβάνετε μόνο για τον εαυτό σας, αλλά απλά είστε δραστήριοι ως μεσολαβητές μεταξύ Μου και των ανθρώπων στους οποίους δεν μπορώ να μιλήσω, οι οποίοι όμως χρειάζονται επειγόντως αληθινές γνώσεις για να μπορούν να εκτελέσουν το καθήκον τους στη Γη. Πρέπει να παροτρυνθεί η βούλησή τους να πλησιάσουν πάλι τον Θεό και Δημιουργό τους. Και για αυτό το λόγο πρέπει να διαφωτιστούν για Εμένα τον Ίδιο και για τη σχέση τους με τον Θεό και Δημιουργό τους. . .

Πρέπει να μάθουν για το θέλημά Μου και για το καθήκον τους στη Γη. . .  Μόνο τότε θα μπορέσουν να κληθούν να λογοδοτήσουν για το αν και πώς αξιοποιούν την επίγεια τους ζωή. Πρέπει επίσης να μάθουν για τη διαδικασία της επιστροφής, μέσα στην οποία βρίσκονται οι ίδιοι, και ποιοες είναι οι αιτίες της. . .  Αφού όλη αυτή η γνώση μπορεί να συμβάλει στο να σκεφτούν οι άνθρωποι από μόνοι τους τον εαυτό τους και να στρέψουν πνευματικά τις αισθήσεις τους, οι όποιες μέχρι τότε ήταν στραμμένες μόνο στα εγκόσμια πράγματα. Ως αποτέλεσμα μπορεί η πορεία τους στη Γη να μην είναι αναποτελεσματική, αλλά να γίνει η επιστροφή τους σε Μένα και να αποκτήσουν τη μακαριότητα, όπως ήταν αρχικά ο προορισμός τους. Αυτή η αποστολή της διάδοσης των γνώσεων που σας διοχετεύονται από πάνω είναι για σας η πιο σημαντική δραστηριότητα, η εκτέλεση της οποίας μπορεί να αποφέρει απέραντη ευλογία. . .

Εγώ ο Ίδιος θα υποστηρίζω οποιαδήποτε εργασία που θα κάνετε για Μένα, αφού το αποτέλεσμα μπορεί να είναι να σωθούν αμέτρητες ψυχές, τις οποίες θα κερδίσω πίσω για Εμένα, τις οποίες ο αντίπαλός Μου θα πρέπει να Μου επιστρέψει εάν το θέλουν οι ίδιες. Και αυτές οι ψυχές θα έχουν τότε ολοκληρώσει μια αναπτυξιακή πορεία που διάρκεσε αιώνια χρονικά διαστήματα. . .  η οποία όμως μπορεί και πάλι να παραταθεί ατελείωτα εάν ο άνθρωπος αποτύχει στη Γη. . .  Σε σας τους αγγελιοφόρους Μου του φωτός διοχετεύω τόσο ετενείς γνώσεις ώστε θα μπορείτε πράγματι να μεταφέρετε πολύ φως μέσα στο πνευματικό σκοτάδι. . .  Και θα χρειαζόταν μόνο οι συνάνθρωποι να ανοίξουν την καρδιά και τα αυτιά τους για να συμμετάσχουν σε έναν τεράστιο θησαυρό χάρης, τον οποίο μπορείτε να κερδίσετε, γιατί θέλετε να Με υπηρετήσετε. Πάντα μόνο να μοιράζετε το ψωμί του ουρανού, το νερό της ζωής, το οποίο είναι αληθινό κρασί για την ψυχή σας με όλη την τονωτική του δύναμη. . .

Τότε θα είστε οι αληθινοί Μου μαθητές, στους οποίους δίνω αυτή την εντολή όπως στους πρώτους μαθητές Μου, όταν δείπνησα μαζί τους για τελευταία φορά. Τους μοίρασα μάλιστα σωματική τροφή, ωστόσο ήξεραν ότι η εντολή Μου σήμαινε την διανομή πνευματικής τροφής. . .  ήξεραν ότι με αυτά τα λόγια τούς διόρισα στη διακονία του κήρυκα, ότι θα έπρεπε να φέρουν το Ευαγγέλιό Μου στον κόσμο, ότι θα έπρεπε να θρέψουν τις ψυχές των συνανθρώπων με το λόγο Μου, τον οποίο είχαν λάβει οι ίδιοι από Εμένα και τον οποίο λάμβαναν συνέχεια διά της ενέργειας του Πνεύματός Μου μέσα τους. . .  Αυτούς τους μαθητές Μου λοιπόν τους διόρισα και τους έδωσα εντολή να πηγαίνουν στον κόσμο. . .

Για να εκτελέσουν μια τέτοια εντολή όμως ήταν απαραίτητο να λαβουν από Εμένα τον Ίδιο το ψωμί του ουρανού, το νερό της ζωής. Αφού θα έπρεπε να μεταδώσουν θεϊκά δώρα, όχι ανθρώπινα πνευματικά αγαθά, που δεν συμφέρουν τη σωτηρία της ψυχής. Και όσο επομένως εκείνοι οι κήρυκες του λόγου Μου, ως οι διάδοχοι εκείνων, ήταν ικανοί να διδάξουν διά της ενέργειας του Πνεύματός Μου μέσα τους, τόσο αυτοί οι δάσκαλοι ήταν οι εντολοδόχοι Μου, οι μαθητές Μου και επομένως οι διάδοχοι των πρώτων μαθητών, οι οποίο έλαβαν από Εμένα το αληθινό Ευαγγέλιο. . .

Και μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του μαθητή Μου, διάδοχο των πρώτων μαθητών τους οποίους διόρισα στη διακονία του κήρυκα. . .  ο καθένας μέσα στον οποίο ενεργεί το Πνεύμα Μου με τον τρόπο ώστε να μυηθεί από το εσωτερικό του σε εκτενείς γνώσεις που δεν μπορούν να αποκτηθούν μέσω της ανθρώπινης λογικής. . .  Και μόνο έναςκήρυκας του λόγου Μου το πνεύμα του οποίου έχει αφυπνιστεί είναι αληθινός διάδοχος των μαθητών Μου. . .  όχι όμως εκείνοι οι κήρυκες που διάλεξαν από μόνοι τους αυτό το επάγγελμα και που πιστεύουν ότι μέσω μελετών μπορούν να αποκτήσουν γνώση με την οποία θέλουν να εργαστούν μέσα στον αμπελώνα Μου. . .

Αυτοί οι εργάτες δεν είναι κατάλληλοι, αφού πρέπει να περιμένουν τον διορισμό από Εμένα τον Ίδιο. Πριν δεν μπορούν να κάνουν αληθινή αμπελουργική δουλειά, γιατί θέλω ο Ίδιος να ενεργήσω μέσα σε εκείνους που εργάζονται για Εμένα και για τη βασιλεία Μου. Και αυτός ο διορισμός δεν μπορεί ούτε να γίνει από πλευράς των συνανθρώπων, από πλευράς ενός ανθρώπου που και ο ίδιος ανέλαβε ένα αξίωμα χωρίς εσωτερικό διορισμό, που και αυτόν τον έκαναν «υπηρέτη του Θεού» μόνο άνθρωποι. . .  Αυτό το αξίωμα του κήρυκα είναι τόσο υπεύθυνο ώστε πρέπει πράγματι να υπάρξει και η σχετική ικανότητα και ώστε δεν φτάνουν ποτέ η ανθρώπινη βούληση ή ανθρώπινες πράξεις για να ανατεθεί σε κάποιον ένα τέτοιο αξίωμα. . .

Κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη για να φέρω στους ανθρώπους το λόγο Μου, τη γνώση που ανταποκρίνεται στην αλήθεια, που χαρίζει δυνατό φως και που τοποθετεί τον άνθρωπο πάλι στην κατάσταση της κατανόησης, στην οποία βρισκόταν πριν την αποστασία του από τον Θεό. . .  Εγώ ο Ίδιος έφερα στους ανθρώπους αυτό το λόγο και επέλεξα. . .  επειδή μπόρεσα να μείνω στη Γη μόνο για ένα περιορισμένο διάστημα. . .  τα κατάλληλα σκεύη, τα οποία γέμιζα με τη ροή του Πνεύματός Μου, τα οποία δίδαξα ο Ίδιος και στα οποία. . .  επειδή ζούσαν τη ζωή τους με αγάπη. . .  μπόρεσα να υποσχεθώ την ενέργεια του Πνεύματός Μου την ώρα που θα εκτελούσαν την εντολή Μου. . .

Και εσείς οι άνθρωποι ξέρετε ότι η πιο καθαρή αλήθεια από Εμένα μπορεί να παραμορφωθεί για χάρη της ελεύθερης θέλησης των ανθρώπων, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πια οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την ενέργεια του Πνεύματός Μου. . .  Πιστεύετε ότι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που προσποιούνται να είναι οι «εκπρόσωποί Μου στη Γη», οι διάδοχοι των πρώτων μαθητών Μου, εμφάνιζαν τις προϋποθέσεις που επέτρεψαν μια ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα τους; [στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο χρησιμοποιείται εδώ επίσης ο παρελθοντικός χρόνος· σ.τ.μ.] Και επομένως η καθαρή αλήθεια δεν ήταν πια εγγυημένη. Αφού άνθρωπος που ο ίδιος δεν προετοιμάστηκε να γίνει σκεύος του Πνεύματός Μου, θα μπορεί να επηρεαστεί εύκολα από τον αντίπαλό Μου, το κύριο ενδιαφέρον του οποίου είναι πάντα να υπονομεύσει την καθαρή αλήθεια από Μένα. . .

Και ως εκ τούτου μπορούσαν να επιβληθούν πολλές λανθασμένες διδασκαλίες χωρίς να τις καταλάβουν οι άνθρωποι ως τέτοιες. . .  Αφού όπου δεν μπορεί ακόμα να ενεργήσει το Πνεύμα Μου, υπάρχει ακόμα σκοτάδι. Αφού μόνο το Πνεύμα Μου ανάβει το φως μέσα στον άνθρωπο, αφού ο πνευματικός Μου σπινθήρας είναι αγάπη και η αγάπη είναι φως και δύναμη. . .  Στην περίπτωση λοιπόν που ο θεϊκός σπινθήρας αγάπης μέσα στον άνθρωπο. . .  ο σπινθήρας του θείου Πνεύματος. . .  συνδέεται με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα, θα πρέπει να αστράψει ένα δυνατό φως, μέσα στο οποίο δεν μπορεί πια να υπάρξει καμία πλάνη. Γιατί αυτή ξεσκεπάζεται και αναιρείται διά της αλήθειας από Εμένα τον Ίδιο, ο Οποίος θα ευνοώ πάντα μόνο την καθαρή αλήθεια και θέλω να σας διευκολύνω την πρόσβαση σε αυτή. . .

Να καταλάβετε ότι αυτό ήταν το πραγματικό νόημα του τελευταίου δείπνου Μου με τους μαθητές Μου, δηλαδή να πάρουν εντολή να φέρουν στους ανθρώπους την πιο αγνή αλήθεια και ταυτόχρονα να αναφέρουν το λυτρωτικό Μου έργο και την ενανθρώπισή Μου μέσα στον Ιησού. Και για αυτό είπα: Κάντε αυτό στην ανάμνησή Μου. . .  Αφού μόνο μέσω της διακήρυξης του καθαρού Ευαγγελίου μπορούσε να μεταφερθεί στους ανθρώπους και η γνώση του λυτρωτικού έργου Μου. . .

Και αφού αυτή η γνώση έχει μέγιστη σημασία, την ανέφερα με εκείνα τα λόγια, αφού θα πρέπει να Με θυμούνται όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μακάριοι. . .  Όσο όμως καταλαβαίνουν λάθος ακριβώς αυτά τα λόγια «διορισμού», υπάρχει ακόμα βαθύ πνευματικό σκοτάδι μεταξύ των ανθρώπων. . .  Και για το λόγο αυτό δίνω και τώρα πάλι την εντολή στους τελευταίους μαθητές Μου να φέρουν το λόγο Μου στον κόσμο, την καθαρή αλήθεια, την οποία μπόρεσα να τους διοχετεύσω διά του Πνεύαμτός Μου, «το οποίο ενεργεί μέσα σε εσάς που πιστεύετε». . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8329                                        14 κ. 16.11.1962

Μεγάλη πνευματική ένδεια κατά την εποχή του τέλους. . .

Δεν πρέπει να απορήσετε με τις μπερδεμένες απόψεις των ανθρώπων κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .  άσχετα με τον τομέα. . .  Εξουσιάζει παντού ο αντίπαλός Μου και επηρεάζει τη σκέψη εκείνων που δεν είναι έντονα συνδεδεμένοι μαζί Μου. Οι δικοί Μου όμως θα αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει μια τόσο λανθασμένη σκέψη ανάμεσα στους ανθρώπους. Αφού η σκέψη εκείνων οδηγείται από Εμένα τον Ίδιο και επομένως δεν μπορούν να καταλάβουν την κατεύθυνση που έχουν πάρει οι σκέψεις της ανθρωπότητας, γιατί έχει μόνο λίγη πίστη και βαδίζει μόνη της, χωρίς Εμένα. . .  και συνεπώς μπορεί να τους κάνει παρέα ο αντίπαλός Μου.

Επίγεια και πνευματικά οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την αλήθεια, από το φυσιολογικό συναίσθημα και από όλο το καλό και όμορφο. . .  Από την άλλη παραδίδονται στον κόσμο με τον πιο κραυγαλέα τρόπο, δηλαδή παραμορφώνουν τα πάντα και έχουν χάσει κάθε αίσθηση του σωστού και του καλού. . .  Και από την πνευματική άποψη βρίσκονται σε έσχατο σκοτάδι, δεν ξέρουν τίποτα για τους πνευματικές συσχετισμούς, για τον Θεό και Δημιουργό τους και για το επίγειο τους καθήκον και ούτε επιθυμούν να μάθουν τίποτα. Ζουν με τη βούλησή τους στραμμένη σε εντελώς λάθος κατεύθυνση και επομένως δίνουν απεριόριστη δύναμη στον αντίπαλό Μου, την οποία χρησιμοποιεί με τον χειρότερο τρόπο. Και δεν υπάρχει περίπτωση βοήθειας όσο δεν εμφανιστεί μέσα στους ίδιους η επιθυμία για σαφήνεια σχετικά με όλα τα πράγματα.

Πρέπει να αναδυθεί από τον εαυτό τους αυτή η επιθυμία με το να συνειδητοποιήσουν ότι ο κόσμος και τα αγαθά του είναι εφήμερα και ότι η ζωή τους δεν μπορεί να είναι μόνο αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να είναι ένα βήμα προς το σκοπό. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να βγάλουν μόλις έχουν κατά κάποιον τρόπο ζήσει στο έσχατο όλες τις επιθυμίες τους, μόλις έχουν απολαύσει επίγεια όλα όσα τους φαίνονταν ποθητά. . .  Μπορεί να έρθουν ώρες ενδοσκόπησης που θα κάνουν να τους φανεί σαχλή και παράλογη η ζωή που θα έχουν ζήσει μέχρι τότε. Και ύστερα θα είναι δυνατόν να αλλάξουν, να είναι δεκτικοί των ομιλιών των συνανθρώπων που βαδίζουν πάνω σε σωστούς δρόμους και που προσπαθούν να πείσουν εκείνους ότι ο δρόμος τους είναι ο σωστός.

Και οι άνθρωποι θα έπρεπε να ευσπλαχνιστούν ένα συνάνθρωπο για την πνευματική ένδεια του και να τον σκεφτούν όταν κάνουν προσευχή. . .  Αφού τέτοιες προσευχές έχουν αποτέλεσμα. Αλλά τις περισσότερες φορές ο αντίπαλος εξακολουθεί να έχει δύναμη πάνω σε τέτοιους ανθρώπους, και η πνευματική ένδεια παίρνει όλο και πιο απειλητικές διαστάσεις και θα προκαλέσει τη μεταμόρφωση αυτής της Γης. . .  Αφού μόλις έρθει το χαμηλότατο πνευματικό σημείο, μια καταστροφή της παλιάς Γης με όλα τα δημιουργήματά της θα είναι δικαιολογημένη, μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση όλων όσα περιέχουν ανώριμο πνευματικό με σκοπό την ανοδική του ανάπτυξη. Πάντα υπάρχει πριν το τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου αυτή η αντιπνευματική κατάσταση των ανθρώπων, γιατί κατά μια τέτοια περίοδο περνούν από τη Γη πολλοί άνθρωποι που περιέχουν μέσα τους ακόμα πολλά ανώριμα πνευματικά στοιχεία, ενώ έχει λήξει ο χρόνος που τους παρασχέθηκε για την απελευθέρωσή τους από τη μορφή.

Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ωριμάσουν κατά την περίοδο μέχρι το τέλος. Αλλά πρέπει να εγκαταλείψουν την αντίστασή τους σε Μένα, πρέπει να αλλάξουν τη θέλησή τους και να τη στραφούν σε Μένα. . .  Τους λείπει όμως η πίστη σε Μένα ως Θεό και Δημιουργό, Που μπορεί και θέλει να τους παράσχει δύναμη. . .  Αλλά χωρίς τέτοια είναι πολύ αδύναμοι. . .  Τους επισημαίνεται όμως συνέχεια η Δύναμη Που τους έδωσε τη ζωή, τόσο μέσω του λόγου Μου, ο οποίος φτάνει πού και πού και σε αυτούς τους ανθρώπους, όσο και μέσω των βιωμάτων τους, μέσω της δικής τους μοίρας και εκείνης των συνανθρώπων. . .  Αφού δίνω τη δυνατότητα να Με αναγνωρίσουν σε όλους τους ανθρώπους που μόνο σκέφτονται αυτά που τους φέρνει η επίγεια τους ζωή. . .  Η σκέψη του ανθρώπου είναι εντελώς ελεύθερη, αυτός επηρεάζεται μάλιστα από τον αντίπαλό Μου ή επίσης από τις φωτεινές δυνάμεις. Ωστόσο, δεν εξαναγκάζεται να πάρει η σκέψη του την ίδια κατεύθυνση με τη σκέψη εκείνων.

Όσο όμως ο άνθρωπος κατέχει την ικανότητα σκέψης, την οποία του χάρισα Εγώ, θα πρέπει να λογοδοτήσει για το πώς αξιοποίησε την επίγεια του ζωή. Αφού από Εμένα γίνεται κάθε προσπάθεια για να παροτρυνθεί η σκέψη του. . .  Και για το λόγο αυτό είναι δυνατόν να πετύχουν την ωριμότητα που θα τους επιτρέψει να εισέλθουν στο φωτεινό βασίλειο. . .  εκείνοι οι άνθρωποι που έρχονται σε αυτή τη Γη σε ακόμα πολύ ανώριμη κατάσταση. . .  Όποια και να είναι η ποιότητά τους, δεν τους είναι αδύνατο να αλλάξουν και να τελειοποιηθούν, γιατί η χάρη Μου ρέει με ασυνήθιστο τρόπο σε όλους και χρειάζεται απλά να αξιοποιηθεί. . .  Και λαμβάνω υπόψη Μου ακόμα και μια πολύ αδύνατη θέληση, με το να αφήνω τέτοιους ανθρώπους να καταλήξουν σε συνθήκες όπου θα μειωθεί η αντίστασή τους και όπου θα μπορούσε να τους είναι εύκολο να στραφούν σε Μένα. . .

Εφαρμόζω κάθε μέσο που μπορεί να έχει ακόμα αποτέλεσμα, προκειμένου οι ψυχές να μην πέσουν θύματα της μοίρας της εκ νέου φυλάκισης. . .  Την τελική ελευθερία όμως πρέπει να τους την αφήσω. Και πρόκειται για μια μεγάλη χάρη αν ανακαλεστούν πρόωρα από την επίγεια τους ζωή. Γιατί τότε δεν θα μπορούν να πέσουν ακόμα περισσότερο στη Γη και γιατί στο υπερκόσμιο βασίλειο πράγματι γίνονται τα πάντα για να αποφευχθεί άλλη μια πτώση τους στην άβυσσο. Τότε όμως βρίσκονται ακόμα κοντά στη Γη και μπορούν να παρακολουθήσουν τη μοίρα ορισμένων ανθρώπων στη Γη που ήταν κοντά τους κατά την επίγεια τους ζωή. . .  Είναι ακόμα σε θέση να σκέφτοναι και στο πνευματικό κόσμο, αν και η σκέψη τους είναι συχνά μπερδεμένη. Αλλά τους παρέχεται ξανά και ξανά συμπαράσταση από πλευράς των φωτεινών όντων που. . .  καλυμένα με το ίδιο ένδυμα. . .  τους κάνουν παρέα και τους μιλούν. . .

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να οδηγηθούν οι ψυχές στο δρόμο προς τα ύψη, πάντα χωρίς να εξαναγκαστεί η θέλησή τους, αλλά με στοργική φροντίδα, την οποία οι ψυχές αναγνωρίζουν μερικές φορές και την οποία δέχονται με ευχαριστίες. . .  Μόλις όμως τελειώσει αυτή η λυτρωτική περίοδος θα κλείσουν οι πύλες προς το πνευματικό βασίλειο, δηλαδή θα έχει γίνει ήδη στη Γη ο χωρισμός των αμνών από τα ερίφια. . .  Θα απομείνουν μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που Μου είναι πιστοί και που θα απομακρυνθούν και θα μεταφερθούν στη νέα Γη. . .  Οι άλλοι όμως θα είναι οι οπαδοί του αντιπάλου Μου και θα συμμεριστούν και τη μοίρα του αντιπάλου Μου. . .  Θα δεθούν πάλι για ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Και επομένως μην λυπάστε τους ανθρώπους που ανακαλούνται από τη ζωή, αφού για εκείνους υπάρχει η πιθανότητα να βελτιωθούν, δεν έχουν υποδουλωθεί εντελώς στον αντίπαλό Μου, παρόλο που θα μπορούν να πέσουν ακόμα και στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  ενώ όσοι θα μείνουν πίσω θα έχουν μέχρι την τελευταία στιγμή τη δυνατότητα να γυρίσουν πίσω, με αποτέλεσμα να σωθούν από την καταστροφή. Λίγοι όμως θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα και κατά συνέπεια θα βαδίσουν προς μια τρομερή μοίρα. Και θα μπορείτε να θεωρήσετε μια πράξη της χάρης από την πλευρά Μου και την αποβίωση των αγαπημένων σας. Και αν τους στείλετε σκέψεις και προσευχές γεμάτες αγάπη, δεν θα χρειαστεί να φοβάστε ότι θα χαθούν. . .

Αυτές οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά Μου ας σας αγγίζουν πάντα παρηγορητικά και ας σας εξηγήσουν όλα τα χτυπήματα της μοίρας, όλα τα ατυχήματα και τις καταστροφές όπου πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. . .  Αφού θέλω να μειώσω τον αριθμό των δυστυχισμένων που θα φυλακιστούν εκ νέου, καθ’όσον αυτό είναι δυνατόν. . .  Αφού εκείνος θα είναι πολύ υψηλός, μιας και κατά το τέλος ο αντίπαλός Μου δρα με έναν τρόπο ώστε να έχει και να κρατήσει πολλούς οπαδούς. Ένα πράγμα όμως είναι βέβαιο, ότι δηλαδή τόσο στη Γη όσο και στο πνευματικό βασίλειο γίνεται αγώνας για την κάθε μεμονωμένη ψυχή, ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στο σωστό δρόμο και να παρασχεθεί βοήθεια στις ψυχές που έχουν απιβιώσει. . .  Αφού θα πρέπει όλοι να αποκτήσουν την μακαριότητα. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8332                                        19-11-1962

Απόφαση της βούλησης, ικανότητα σκέψης. . .

Φωνή της συνείδησης. . .

Το στάδιο της συνειδητότητας του εγώ είναι για σας το τελευταίο κομμάτι του δρόμου προς την τελειότητα, την οποία μπορείτε να πετύχετε εσείς που έχετε την ελεύθερη βούληση. . .  την οποία ωστόσο μπορείτε και να χάσετε πάλι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από δική σας απερισκεψία εάν χρησιμοποιήσετε εκ νέου λάθος τη βούλησή σας. Σε αυτό το στάδιο της συνειδητότητας του εγώ, όπου περνάτε από τη Γη ως άνθρωποι. . .  είστε προικισμένοι με το μυαλό, δηλαδή η ικανότητα σκέψης σας σάς επιτρέπει να ασχοληθείτε με όλα όσα βιώνετε. . .  Και μέσω της σκέψης σας συνδέεστε με πνευματικές δυνάμεις που προσπαθούν να καθορίσουν τις ψυχές σας να θέλετε και να σκέφτεστε προς την ίδια κατεύθυνση με εκείνες τις ίδιες. . .  Και αφού παλεύουν για την ψυχή σας αρνητικές και θετικές δυνάμεις, θα προσπαθήσουν και οι δύο να μεταφέρουν τη θέλησή τους σε σας, δηλαδή να παρέμβουν στη σκέψη σας και να προσπαθήσουν να κερδίσουν τη βούλησή σας.

Και επομένως πρέπει να ξέρετε ότι για την επίγεια σας ζωή φέρετε μια ευθύνη, αφού σας δόθηκε η ύπαρξη ως άνθρωποι με σκοπό να κινείτε τις σκέψεις σας σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη. Και είστε ικανοί για αυτό, αφού ωθείστε από το εσωτερικό σας να σκέφτεστε και να θέλετε σωστά μέσω της φωνής της συνείδησης. . .  Βρίσκεται μέσα σας ένας μικρός νουθετής και προειδοποιητής, ο οποίος σας βοηθά να αναγνωρίζετε το καλό και το κακό και ο οποίος προσπαθεί να σας καθορίζει πάντα να κάνετε το καλό. . .  Η παραμικρή στροφή προς το καλό έχει ως αποτέλεσμα την παρέμβαση των καλών δυνάμεων και κατά συνέπεια η σκέψεις σας ωθούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. . .

Και επιπλέον και ο Θεός φροντίζει να σας παρουσιαστεί ο λόγος Του, να γνωρίσετε τις εντολές της αγάπης για τον Θεό και το διπλανό, να σας διοχετευτούν ορισμένες γνώσεις – έστω και μικρές αρχικά. . .  από τον Θεό και Δημιουργό σας. . .  Και σε σας τους ίδιους εναπόκειται τότε να πάρετε τη σωστή στάση απέναντί Του, να ενδώσετε στην επιρροή των θετικών δυνάμεων, οι οποίες θα οδηγούν τις σκέψεις σας πάντα στον Θεό και στο πνευματικό βασίλειο. . .   Ταυτόχρονα μεν και ο αντίπαλος του Θεού θα προσπαθήσει να κερδίσει επιρροή πάνω σας στέλνοντάς σας αρνητικές σκέψεις. Και εσείς οι ίδιοι. . .  δηλαδή η θέλησή σας. . .  θα αποφασίσει τότε ποιον θα ακούσετε.

Σας δόθηκε όμως από τον Θεό η ικανότητα σκέψης, γιατί θα πρέπει να αποφασίσετε οι ίδιοι και γιατί μέσω της απόφασης της θέλησής σας δημιουργείτε οι ίδιοι τη μοίρα σας για την αιωνιότητα. Το εγώ σας θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει, αφού αυτό το «εγώ» είναι η ψυχή. . .  το αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε. . .  το οποίο ως άνθρωπος έχει μάλιστα την ικανότητα να αποφασίσει σωστά. . .  αλλιώς δεν θα μπορούσε να του ζητηθεί καμία ευθύνη. . .  Αλλά αφού αυτή η ψυχή εκπήγασε αρχικά ως θεϊκό πλάσμα από την αγάπη του Θεού, η φύση της είναι έτσι ώστε μπορεί να κατορθώσει την επιστροφή στον Θεό, γιατί της παρέχεται βοήθεια με κάθε τρόπο. . .  Το αν το θέλει όμως το αποφασίζει η ίδια και για αυτό θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Αφού παρόλο που το αντίπαλο πνεύμα παλεύει επίσης για τη θέλησή της, δεν μπορεί να την εξαναγκάσει. Ο Θεός όμως έφτιαξε τον άνθρωπο έτσι ώστε αυτός  μπορεί να ασκήσει την αγάπη. . .  Και η αγάπη τού εγγυάται να αποφασίσει σωστά η βούλησή του και στο να ξέρει για αυτό συμβάλλουν συνεχώς οι καλές δυνάμεις στο πνευματικό βασίλειο και διοχετεύουν στον άνθρωπο γνώσεις που θα του αποδείξουν (αποκαλύψουν) το αποτέλεμα μιας ζωής με αγάπη. Τότε χρειάζεται απλά να αποφασίσει η βούληση του ανθρώπου, η οποία όμως είναι ελεύθερη και δεν εξαναγκάζεται ούτε από τον Θεό ούτε από τον αντίπαλό Του. Και ως εκ τούτου το στάδιο του ανθρώπου έχει μέγιστη σημασία για τη μοίρα της ψυχής στο πνευματικό βασίλειο, στο οποίο θα εισέλθει μετά τον θάνατο του σώματός της. . .

Αφού έτσι όπως αποφάσισε ο άνθρωπος στη Γη, έτσι θα είναι η ποιότητα της ψυχής του:. . .  στραμμένη στον Θεό ή οπαδός του αντιπάλου Του. . .  Και έτσι θα πάρει τα δώρα του Θεού ή του αντιπάλου Του. Η επίγεια ζωή θα της προσφέρει ξανά και ξανά ευκαιρίες να οδηγήσει τη θέλησή της σε εκείνη ή στην άλλη κατεύθυνση. Στην περίπτωση που προσέχει την εσωτερική φωνή, η θέληση και η σκέψη της θα είναι σωστές. Αφού μέσω αυτής της εσωτερικής φωνής ο Θεός εκδηλώνεται στον κάθε άνθρωπο. Και όποιος προσέχει αυτή τη φωνή θα πετύχει το στόχο του. Θα συνδεθεί σύντομα με τον Θεό τον Ίδιο και θα Τον παρακαλέσει συνειδητά για την ηγεσία Του. Και τότε θα μπορεί να είναι βέβαιος για το στόχο του, τότε οι θετικές δυνάμεις θα επικρατούν πάντα και θα διώχνουν όλα όσα θα ήθελαν να επενεργήσουν στην ψυχή με δυσμενή τρόπο.

Το ον που έχει τη συνειδητότητα του εγώ, ο άνθρωπος, πρέπει να συμπεράνει από μόνος του ότι εκπήγασε από ένα Ον Που έχει τη συνειδητότητα του εγώ, Που έχει ύψιστη τελειότητα. Και πρέπει να επιδιώξει να συνδεθεί με αυτό το Ον μέσω σκέψεων και μέσω της έμπρακτης αγάπης. . .  Τότε θα πετύχει εγγυημένα το στόχο του, τη μόνιμη ένωση με τον Θεό για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                                           Αμήν

 

 

8334                                        21-11-1962

Ποιος ήταν ο «Αμπενταμ»

(Το νοικοκυριό του Θεού – συζήτηση)

[«Το νοικοκυριό του Θεού» είναι το έργο ενός αυστριακού προφήτη που άρχισε να γράφει όσα άκουγε από τον Θεό το 19ο αιώνα, του Jakob Lorber (Ιάκωμπ Λόρμπερ) https://de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jakob_Lorber?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc · σ.τ.μ.]

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μόνο δύσκολα θα σας γίνει κατανοητό, γιατί πρόκειται για διαδικασίες που διαδραματίστηκαν στη Γη σε μια εποχή όπου ο δεσμός των ανθρώπων μαζί Μου ήταν ακόμα ισχυρότερος από ό,τι κατά την τωρινή εποχή. Γιατί βρίσκονταν μεταξύ τους πολλά πνεύματα του φωτός και της αγάπης για να τους διδάξουν. Εν μέρει ήταν ενσαρκωμένα ως άνθρωποι και εν μέρει είχαν κατέβει απευθείας από ψηλά με πνευματικό ένδυμα μεν, αλλά ήταν ορατά στους ανθρώπους σαν να είχαν ένα υλικό σώμα. . .  Αυτά όμως έμειναν στη Γη πάντα μόνο για ένα σύντομο διάστημα για να ενισχύσουν τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουν να ανάψει μέσα τους η αγάπη για Μένα, για τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα τους. . .

Όλα αυτά τα φωτεινά όντα τα πλημμύριζε η δύναμη της αγάπης Μου. Είχαν επομένως αφθονία φωτός και δύναμης και ακτινοβολούσαν τέτοια και στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα αυτοί να τα αναγνώρισαν ως κάτι το υπερφυσικό και να ήταν μακάριοι που μπορούσαν να είναι κοντά τους. Η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων εκείνης της εποχής ήταν το ίδιο διχασμένη με σήμερα, αφού το βάρος της αρχέγονης αμαρτίας τούς κρατούσε ακόμα σε χαμηλό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα υπέκυπταν ξανά και ξανά σε κατώτερες ορμές, και όμως θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής να ωριμάσουν στο βαθμό ώστε μετά τον θάνατό τους να μην εισέλθουν στο βασίλειο των κατώτερων πνευμάτων, αλλά να μπορούσε να τους υποδεχθεί το προαύλιο της κόλασης. . .  Θα έπρεπε να ζουν τη ζωή τους με θεοσεβούμενο τρόπο κατά την επίγεια τους ζωής και βοηθιούνταν σε αυτό με κάθε τρόπο.

Για αυτό το λόγο έστελνα ξανά και ξανά φωτεινά όντα. . .  δηλαδή αρχέγονα πνεύματα που δεν είχαν πέσει. . .  στους ανθρώπους, τα οποία τους δίδαξαν και τους γνωστοποίησαν το θέλημά Μου. . .  Και εκείνοι που ανταποκρίνονταν στο θέλημά Μου αφύπνισαν μέσα τους την αγάπη  για τον Θεό και Δημιουργό τους και η αγάπη Με προσέλκυε, αφού είμαι η Αιώνια Αγάπη. . .  Εγώ όμως ως «Αγάπη» δεν ήμουν για τους ανθρώπους ένα Ον Που μπορούσαν να φανταστούν. Μπορούσαν όμως να Με ακούσουν, ηχούσε ο λόγος Μου σε όσους είχαν αφυπνίσει την αγάπη μέσα τους. Και επομένως μπορούσαν να Με ακούσουν μερικές φορές και οι πρόγονοι τότε που ήταν απαραίτητο να τους δοθούν συμβουλές για τον τρόπο ζωής τους. . .  Και κατέβηκαν στη Γη επίσης φωτεινά όντα που πήραν ανθρώπινη μορφή και μέσω των οποίων Εγώ ως ο Πατέρας. . .  ως η Αιώνια Αγάπη, μπορούσα να εκδηλωθώ. . .

Αυτή η παρουσία Μου στη Γη δεν ήταν καμία «ενανθρώπιση», δεν ήταν καμία «ενσάρκωση» της αρχέγονης Φύσης Μου μέσα σε έναν άνθρωπο. . .  αλλά επρόκειτο πάντα μόνο για μια καθαρά πνευματική διαδικασία όταν η Αιώνια Αγάπη. . .  ο «γεννήτορας» όλων των δημιουργημένων όντων. . .  αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους μέσα σε μια πνευματική μορφή που ήταν προσωρινά ορατή στους ανθρώπους, δηλαδή αυτοί μπορούσαν να ακούσουν το Λόγο Του, ή με άλλα λόγια: Αυτά τα φωτεινά όντα άφηναν να μιλήσει η Αγάπη μέσα τους. . .  ο λόγος που προέρχεται από Εμένα εκδηλωνόταν ακουστά στους ανθρώπους μέσω πνευματικών όντων τα οποία γέμιζε η αγάπη. . .

Ο «Πατέρας» λοιπόν μιλούσε στους ανθρώπους, όπως και τώρα πηγάζει από Εμένα το ρεύμα της δύναμης της αγάπης, το οποίο λαμβάνουν και μεταδίδουν ανώτατα όντα του φωτός. . .  μόνο που εκείνα τα φωτεινά όντα κατέβηκαν στη Γη και έκαναν τον εαυτό τους ορατό στους ανθρώπους μέσω της θέλησης και της δύναμής τους. Αφού τους ήταν δυνατό να κάνουν τα πάντα, όπως και σε Μένα, αφού ήταν εναρμονισμένα με το θέλημά Μου και ήταν πάντα μόνο οι εκτελεστές του θελήματός Μου. . .  Και αυτά τα όντα δεν παρέμειναν ορατά στους ανθρώπους. . .  ενώ ο Ιησούς, μέσα στον Οποίο ενσαρκώθηκα ως άνθρωπος, ήταν ορατός σε όλους στη Γη και παρέμεινε ορατός μέχρι τον θάνατό Του. Και ακόμα και μετά τον θάνατό Του είναι και θα παραμείνει το Ον Που έγινε ορατός Θεός για όλα τα πλάσματά Μου.

Αυτή η πράξη της «ενανθρώπισης του Θεού» μέσα στον Ιησού είναι και θα παραμείνει μοναδική, παρόλο που πριν Εγώ ως η Αιώνια Αγάπη ήμουν συχνά παρών κοντά στους ανθρώπους. Αφού όμως η ανθρωπότητα βρισκόταν ακόμα κάτω από το βάρος της αρχέγονης αμαρτίας, δεν μπορούσα να ενσαρκωθώ σε καμία μορφή, αλλά επέλεξα μια μορφή με το θέλημά Μου, η οποία όμως μπορούσε πάντα μόνο να είναι το πνευματικό φόρεμα ενός των ανώτατων φωτεινών όντων. . .  ενώ ο άνθρωπος Ιησούς ήρθε στον κόσμο χωρίς το αρχέγονο αμάρτημα και πνευματοποίησε απεριόριστα το ανθρώπινο κορμί Του διά της αγάπης και της λύπης. Ως αποτέλεσμα μπόρεσε να γίνει ο τόπος διαμονής Μου, ούτως ώστε μπορεί να γίνει λόγος για μια «ενσάρκωση», για μια φανέρωση του Πνεύματος της αγάπης Μου μέσα στον Ιησού. . .  για την «ενανθρώπιση του Θεού». . .

Μιλούσε μάλιστα ο Πατέρας από εκείνα τα ανώτατα όντα που κατέβηκαν στους πρώτους ανθρώπους, αφού εκείνα τα όντα απέδιδαν πάντα μόνο το λόγο Μου, τον οποίο λάμβαναν απευθείας από Εμένα μέσω της ακτινοβολίας αγάπης. Επομένως μιλούσε ο Πατέρας από μέσα τους, όπως μιλάω και σήμερα μέσω ενός εργαλείου που επέλεξα και η αρχέγονη ενοχή του οποίου εξιλεώθηκε διά του λυτρωτικού έργου του Ιησού. . .  το οποίο όμως για αυτό δεν μπορεί να θεωρείται ο Θεός, ο Πατέρας ο Ίδιος. . .  Να καταλάβετε ότι ο Λόγος είμαι Εγώ ο Ίδιος. . .  και ότι ο λόγος μαρτυρεί και πάντα τον Πατέρα. Αλλά το περίβλημα μέσω του οποίου ηχεί ο λόγος είναι μόνο «μεσολαβητής» μεταξύ του Πατέρα και του παιδιού Του. . .  ενώ ο άνθρωπος Ιησούς μέσω του λυτρωτικού Του έργου και ως αγνότατο αρχέγονο πνεύμα μπόρεσε να αποδεχθεί μέσα Του Εμένα τον Ίδιο με όλη την πληρότητά Μου, γιατί οι «λυτρωμένοι» άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να Με δουν. . .  ενώ πριν για τα ακόμα αλύτρωτα πλάσματα ήταν αδύνατον να Με δουν.

Για το λόγο αυτό δεν τους παρέμεινα ορατός ως φωτεινή μορφή. Μόνο που ήθελα πάντα να βοηθήσω εκείνους οι καρδιές των οποίων ήταν πρόθυμες να ασκήσουν την αγάπη, να πετύχουν στη Γη τουλάχιστον το βαθμό όπου θα μπορούσαν να εισέλθουν στο προαύλιο του βασιλείου, όπου θα παρέμεναν μέχρι το λυτρωτικό έργο του Ιησού. Από εκεί θα μπορούσα μετά το σταυρικό Μου θάνατο να τους πάρω μαζί Μου στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας. . .  Μέσα στον Ιησού έγινα ο Ίδιος άνθρωπος. Αφού ο Ιησούς είχε ένα ορατό περίβλημα, το οποίο όμως πνευματοποίησε ο Ίδιος, το οποίο όμως θα έπρεπε να παραμείνει ορατό για τα πλάσματά Μου για να μπορούν να Με δουν στη βασιλεία Μου. . .

Και έτσι να αρκεστείτε σε αυτή την εξήγηση ότι η πατρική Μου αγάπη βρισκόταν μάλιστα μεταξύ των ανθρώπων σε όλες τις εποχές όπου αυτοί διαμόρφωσαν τον εαυτό τους έτσι ώστε δεν έθεσα πια σε κίνδυνο την ύπαρξή τους μέσω της αγάπης Μου. Αλλά αυτή η αγάπη ήταν πάντα περιορισμένη μέσα σε εκείνες τις μορφές που μάλιστα περιείχαν μέσα τους την αρχέγονη Ουσία Μου, γιατί οι ίδιες ήταν πνευματικά όντα που ανήκαν σε Μένα και που έκαναν τον εαυτό τους ορατό στους ανθρώπους μόνο σε περιορισμένο βαθμό, όπως ήταν θέλημά Μου. . .  Ωστόσο, έφεραν στους ανθρώπους την απόδειξη του Εαυτού Μου. . .  τους έφεραν το λόγο Μου. . .  αλλά ο Ίδιος ο Λόγος δεν είχε ακόμα γίνει σάρκα. . .  Αυτό έγινε μόνο μέσα στον Ιησού, μέσα στον Οποίο επιτέλεσα ο Ίδιος το λυτρωτικό έργο για να απελευθερώσω τους ανθρώπους από την αμαρτία και τον θάνατο. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8335                                        22-11-1962

Στο επέκεινα μόνο η αλήθεια φέρνει μακαριότητα. . .

Σας παρουσιάζονται όλα όσα έχετε ανάγκη για να ωριμάσετε κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. Ωστόσο, τίθενται ξανά και ξανά ερωτήσεις, είτε από ανθρώπους στη Γη είτε από ψυχές στο υπερκόσμιο βασίλειο, στις οποίες θέλω να απαντήσω μέσω εσάς, των υπηρετών Μου στη Γη. Έτσι θα μπορείτε να συνεχίσετε τη διδακτική σας δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα εκπληρωθεί η επιθυμία εκείνων των ψυχών που άρχισαν να διψούν για το φως μέσω της ομιλίας Μου, την οποία έχουν δικαίωμα να ακούσουν και εκείνες όταν σας διοχετεύσω το λόγο Μου από ψηλά. Ψυχές που αποβιώσαν από τη Γη χωρίς γνώση θα είναι γρήρορα δεκτικές μόλις αισθανθούν μια φορά τη δύναμη του λόγου Μου. . .

Είναι όμως κατά πολύ πιο δύσκολο να αποτραπούν από τα λάθη τους και να πειστούν για την αλήθεια οι ψυχές που εισήλθαν στο πνευματικό βασίλειο με γνώση που περιέχει λάθη. Ωστόσο, κάνουν ξανά και ξανά ερωτήσεις, γιατί και αυτές καταλαβαίνουν πόση δύναμη ρέει κοντά τους από την ομιλία Μου. Και για αυτό είμαι πάντα πρόθυμος να τους απαντήσω. Και έτσι έχετε την εξήγηση ποιες είναι η αφορμές για τα διάφορα δασκαλέματα. Πρόκειται συχνά για τις ίδιες ερωτήσεις που κάνουν εκείνες οι ψυχές του επέκεινα. Πρέπει πρώτα να απελευθερωθούν από τη μέχρι τότε σκέψη τους, πρέπει να καταλάβουν στο επέκεινα ότι δεν πραγματοποιούνται ορισμένες ευλογίες που τους υποσχέθηκαν στη Γη άνθρωποι της εκκλησίας. . .

Πρόκειται για την «αιώνια μακαριότητα», την οποία περίμεναν εκείνοι που πάσχιζαν να τηρούν όλα όσα απαιτούνταν από αυτούς από πλευράς της εκκλησίας τους. . .  Νομίζουν πώς τηρώντας τις εντολές. . .  οι οποίες όμως εκδόθηκαν από ανθρώπους. . .  θα έχουν αποκτήσει την αιώνια μακαριότητα. Και ύστερα δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν είναι ακόμα απεριόριστα μακάριοι. Αυτές οι ψυχές πρέπει πρώτα να οδηγηθούν στο φως της αλήθειας πριν μπορούν οι ίδιες να τη μοιράσουν με τη σειρά τους, με αποτέλεσμα να είναι ευτυχισμένες οι ίδιες. . .  Πρέπει να τους παρουσιάζεται ξανά και ξανά ότι η αγάπη είναι το πιο σημαντικό και ότι. . .  στην περίπτωση που στη Γη δεν πρόσεξαν αρκετά αυτή την εντολή της αγάπης. . .  στο επέκεινα πρέπει να δείχνουν πολλή αγάπη στις δυστυχισμένες ψυχές στο περιβάλλον τους, προκειμένου να μπορούν επίσης να λάβουν την αλήθεια, η οποία μόνο τότε θα τις κάνει ευτυχυσμένες. . .

Και ως εκ τούτου τα δασκαλέματά Μου από πάνω μέσω του λόγου Μου θα έχουν ως περιεχόμενο ξανά και ξανά τις θεϊκές εντολές της αγάπης Μου. Θα καταλάβετε ότι όσο κι αν μιλάω για την αγάπη, τόσο στους ανθρώπους στη Γη όσο και στις ψυχές στο επέκεινα, ποτέ δεν θα είναι αρκετό. Αυτές οι ψυχές θα εμφάνιζαν πράγματι έναν υψηλότερο βαθμό φωτός και θα κατείχαν περισσότερη γνώση εάν στη Γη είχαν ασκήσει περισσότερο την αγάπη, με αποτέλεσμα με αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν έναν υψηλότερο βαθμό γνώσης.

Οι εντολές της αγάπης είναι οι μόνες εντολές που έδωσα στη Γη, και αυτές τις δικές Μου εντολές δεν τις προσέχουν αρκετά οι άνθρωποι. Αντίθετα αυτοί εφαρμόζουν όλη τους τη δύναμη για να τηρήσουν εντολές που εκδόθηκαν από ανθρώπους. Αυτές δεν τους αποφέρουν καμία πνευματική επιτυχία, με αποτέλεσμα στο πνευματικό βασίλειο να αναζητήσουν ή να περιμένουν μάταια την αναμενόμενη μακαριότητα, ώσπου να διαφωτιστούν εάν δεν κλειστούν στην ομιλία Μου, την οποία έχουν δικαίωμα να ακούσουν και αυτοί. Αφού η αγάπη Μου θέλει να βοηθήσει όλους να αποκτήσουν τη ζωή και τη μακαριότητα.

Επομένως εσείς οι υπηρέτες Μου στη Γη ξέρετε για τη σημασία της αποστολής σας, ακόμα και αν στη Γη δεν μπορείτε να σημειώσετε πολλή επιτυχία. Αλλά καμία δουλειά την οποία κάνετε για Μένα και για τη βασιλεία Μου δεν είναι μάταιη, αφού παρακολουθείται από αμέτρητες ψυχές στο πνευματικό βασίλειο που δεν έχουν ακόμα πετύχει το βαθμό της ωριμότητας όπου θα μπορούσαν να λάβουν απευθείας την ακτινοβόλησή Μου. Αυτές οι ψυχές σάς περιστοιχίζουν συνέχεια, και η κάθε σκέψη σας για Μένα είναι μια ακτίνα φωτός, στην οποία θα σπεύσουν και στην οποία θα συμμετέχουν κάθε φορά που θα συναφθεί η επαφή μεταξύ Μου και εσάς, το αποτέλεσμα της οποία είναι η διοχέτευση του λόγου Μου, του ρεύματος της δύναμης της αγάπης Μου στη Γη.

Και κάνω ευτυχισμένη την κάθε ψυχή που επιθυμεί να της μιλήσω, με το να θα παίρνει πάντα δύναμη και αυξημένη παρότρυνση να ασκήσει την αγάπη στις ψυχές που υποφέρουν. . .  Τότε θα τους μιλήσει και θα προσπαθήσει να τις παρακινήσει να έρθουν επίσης εκεί όπου αστράφτει ένα φως. Πιστέψτε ότι η λυτρωτική εργασία είναι πάρα πολύ εκτενής και ότι ευλογώ τον καθένα που συμμετέχει σε εκείνη, στη Γη ή και στο πνευματικό βασίλειο. . .  Αφού θέλω μόνο να αποκτήσουν όλοι τη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια, και για αυτό θα διοχετεύσω ο Ίδιος την αλήθεια σε εκείνους που την επιθυμούν, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν μακάριοι. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8336                                        23-11-1962

Μεταμόρφωση σε αγάπη. . .

Όλα τα δασκαλέματά Μου επομένως έχουν ως μόνο στόχο να δώσουν να καταλάβετε σε σας τους ανθρώπους ποια είναι η αφορμή που βρίσκεστε στη Γη και ποιος είναι ο σκοπός της επίγειας σας ζωής. . .  Πρέπει να ξέρετε μόνο ένα πράγμα, ότι δηλαδή ξεκινάτε την επίγεια σας ζωή χωρίς την παραμικρή αγάπη και ότι μέχρι το τέλος θα πρέπει να έχετε μεταμορφωθεί σε αγάπη. . .  Αυτό είναι όλο που σας ζητώ, αλλά απαιτείται η ελεύθερη βούλησή σας. . .  εσείς οι ίδιοι πρέπει να θέλετε αυτή τη μεταμόρφωση σε αγάπη. . .  Όλα τα άλλα θέλω να τα κάνω τότε Εγώ, προσπαθώντας πρώτα να επηρεάσω τη θέλησή σας με τον τρόπο ώστε να στραφεί σε Εμένα. Τότε θα σας προμηθεύσω με δύναμη για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτό που θέλετε. . .

Και αφού η μεταμόρφωση σε αγάπη θα πρέπει να είναι ο πρώτος και ο τελευταίος στόχος του κάθε ανθρώπου, βάλθηκε ένας σπινθήρας αγάπης μέσα στην καρδιά σας, από Εμένα. . .  με αποτέλεσμα να μην είστε πια ανίκανοι για εκείνη τη μεταμόρφωση. Αλλά πρέπει να νουθετείστε και να παροτρύνεστε συνέχεια, και αυτό θα πρέπει να κατορθώσει η ομιλία Μου, ο λόγος Μου, τον οποίο σας διοχετεύει η αγάπη Μου, η οποία λαχταρά την επιστροφή σας σε Μένα. . .  Όσο είστε χωρίς αγάπη, δεν κατέχετε καμία γνώση. . .  Δεν ξέρετε για την καταγωγή σας, για την κάποτε κατάστασή σας, όπου ήσασταν ανείπωτα μακάριοι. . .  Δεν ξέρετε ότι οι ίδιοι χάσατε αυτή τη μακαριότητα από δική σας απερισκεψία μέσω της εξέγερσής σας εναντίον Μου. . .  ότι δηλαδή αντιστρέψατε εντελώς τη φύση σας, ότι εγκαταλείψατε την αγάπη σας και απορρίψατε οποιαδήποτε ακτινοβολία αγάπης από την πλευρά Μου, με αποτέλεσμα να καταλήξατε σε μια ατυχή κατάσταση.

Αλλά μόνο τότε που θα κατέχετε πάλι αυτές τις γνώσεις θα προσεγγίσετε στην κάποτε κατάσταση της τελειότητας. Αφού τέτοιες γνώσεις θα είναι πάντα το αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη και δεν μπορούν ποτέ να αποκτηθούν χωρίς αγάπη. . .  Οι γνώσεις όμως επίσης θα σας κάνουν ευτυχισμένους, αφού θα αναγνωρίσετε και Εμένα τον Ίδιο, τον Θεό και Δημιουργό σας και θα ξέρετε ότι είστε συνδεδεμένοι μαζί Μου, ότι κατέχετε την αγάπη του Θεού και Δημιουργού σας. Θα ξέρετε ότι θα μπορείτε πάντα να λαμβάνετε την αγάπη Μου εάν δηλώσετε οι ίδιοι πρόθυμοι να τη δεχθείτε. Ο λόγος Μου λοιπόν σας χαρίζει αυτές τις γνώσεις, και για αυτό πρόκειται πράγματι για ένα δώρο της χάρης ανυπολόγιστης αξίας, γιατί πρόκειται ταυτόχρονα για μια απόδειξη της ύπαρξής Μου, την οποία θέλουν να αρνηθούν οι άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου αγάπη. Γιατί στερούνται οποιασδήποτε γνώσης ως αποτέλεσμα του τρόπου ζωής τους χωρίς αγάπη.

Η πίστη σε Μένα όμως είναι ήδη ένα κέρδος που χαρίζει στον άνθρωπο ευτυχία, αφού το να μπορεί κανείς να Με πιστέψει προϋποθέτει ήδη έναν ορισμένο βαθμό αγάπης. Και θα είναι δεδομένη η απόδειξη ότι βρίσκεστε στο δρόμο της επιστροφής σε Μένα τότε που θα έχετε μέσα σας αυτή τη ζωντανή πίστη. Το μόνο που θέλω είναι να βγείτε από το πνευματικό σκοτάδι και να μπείτε στο φως κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. . .  να αποκτήσετε έστω και λίγη κατανόηση, αληθινή γνώση. . .  Αφού τότε θα έχει ανάψει μέσα σας ένα φως της αγάπης, το οποίο θα φουντώνει όλο και περισσότερο όσο αυξηθεί η αγάπη μέσα σας. . .  Όσο όμως δεν είναι δυνατόν να παρακινηθείτε να ασκήσετε την αγάπη από μόνοι σας, τόσο θα επικρατήσει το σκοτάδι μέσα σας. Και η επιστροφή σας σε Μένα κατά την επίγεια σας ζωή θα είναι αμφίβολη αν όχι εντελώς ανέλπιδη.

Η αγάπη Μου εφαρμόζει πράγματι όλα τα μέσα για να σας οδηγήσει στο φως. Και επομένως θα σας δημιουργεί ξανά και ξανά ευκαιρίες όπου θα μπορέσει να ανάψει η αγάπη μέσα σας, όπου δηλαδή ο πνευματικός σπινθήρας που βάλθηκε μέσα σας θα φουντώσει και θα σας ωθήσει από το εσωτερικό σας να κάνετε ένα έργο αγάπης. . .  Και στην περίπτωση που δεν του προβάλλετε αντίσταση, που προσέχετε αυτή τη σιγανή νουθεσία μέσα σας, την εκδήλωση της συνείδησής σας, θα βαδίσετε βέβαια προς το φως της ημέρας, αφού θα αφήνετε όλο και πιο συχνά να δράσει η αγάπη μέσα σας. Θα βρείτε οι ίδιοι την ευτυχία σας βοηθώντας τους συνανθρώπους σας μέσα σε οποιεσδήποτε δυσκολίες. Αφού μόνο η αγάπη που δίνει, η ανιδιοτελής αγάπη που θέλει να χαρίζει ευτυχία πρέπει να θεωρείται η αγάπη την οποία απαιτώ από εσάς, προκειμένου να τελειοποιηθείτε.

Επομένως μπορώ μόνο να επηρεάσω τις σκέψεις σας για να στραφεί η θέλησή σας προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορώ να σας δημιουργώ ξανά και ξανά δυνατότητες να πραγματοποιήσετε τη θέλησή σας. . .  Και μπορώ πάντα μόνο να σας κηρύσσω την αγάπη. . .  Και αν ανταποκριθείτε στο θέλημά Μου, θα αποκτήσετε την πιο φωτεινή κατανόηση ακόμα στη Γη και πράγματι θα μπορείτε να εισέλθετε στο υπερκόσμιο βασίλειο με πλούσιους θησαυρούς όταν τελειώσει η επίγεια σας ζωή. Αλλά στην περίπτωση που δεν αφυπνίζετε ποτέ στη ζωή το πνεύμα της αγάπης, θα παραμείνετε μέσα στο πνευματικό σκοτάδι και η επίγεια σας ζωή θα είναι μάταιη. Πάντα όμως τότε θα φταίτε οι ίδιοι, αφού από την πλευρά Μου καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να ξεφύγετε από την ατυχή σας κατάσταση. . .  Αλλά αποφασίζει η ελεύθερη θέλησή σας, και για αυτό θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσετε για αυτή τη θέλησή σας, για το πώς τη χρησιμοποιήσατε (πού τη στρέψατε). . . 

                                                                                                                                                            Αμήν

 

8337                 24-11-1962      

Έλεγχος των πνευματικών «παραλαβών». . .

Θέλω να διοχετεύσω το λόγο Μου παντού, γιατί επιθυμία Μου είναι να γίνει γνωστός σε όλους τους ανθρώπους και για αυτό φέρνω στο δρόμο σας όλους εκείνους στους οποίους θα πρέπει να τον μεταφέρετε. Εκχύω το Πνεύμα Μου πάνω από κάθε σάρκα και επιλέγω παντού κατάλληλα σκεύη, τα οποία μπορώ να διδάξω είτε μέσω των σκέψεών τους είτε επίσης με τον εσωτερικό Λόγο. Γιατί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι άνθρωποι ποια είναι η βούλησή Μου και ποια η αποστολή τους στη Γη. Για αυτό το λόγο είμαι παντού δραστήριος καθώς στην τελευταία εποχή πριν έρθει το τέλος απαιτούνται εντελώς εξαιρετικά μέτρα βοήθειας. Σας έχω πει ήδη πολλές φορές ότι επικοινωνώ μαζί σας άμεσα ή έμμεσα μέσω των αγγελιοφόρων του φωτός Μου, οι οποίοι λαμβάνουν από Μένα το λόγο Μου και τον μεταδίδουν σε σας που αφήνετε το ρεύμα του Πνεύματος να σας εισρεύσει.

Στην τελευταία περίπτωση θα αναγνωρίσετε από τη μορφή του λόγου ότι αυτός δόθηκε σε αυτούς τους αγγελιοφόρους του φωτός από Εμένα. . .  Θα πρόκειται όμως πάντοτε για την καθαρή αλήθεια από Μένα, καθότι οι αγγελιοφόροι του φωτός εκπληρώνουν αποκλειστικά το δικό Μου θέλημα και δεν θα μεταφέρουν άλλο από την αλήθεια σε σας που διψάτε ειλικρινά για την αλήθεια. Ωστόσο, οφείλετε να εξετάζετε ανελλιπώς τα πάντα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη σας ότι και ο αντίπαλός Μου θέλει να ακουστεί κατά την εποχή του τέλους υποδυόμενος μάλιστα τον άγγελο του φωτός. . .  Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας την προειδοποίηση που σας έδωσα να φυλάγεστε από τους ψευδομεσσίες και τους ψευδοπροφήτες. . .  γιατί και αυτοί επίσης βυσσοδομούν στη Γη και θέλουν να μπερδέψουν τους ανθρώπους.

Και θα είστε πάντα σε θέση να κάνετε αυτό τον έλεγχο επικαλώντας τη συμπαράστασή Μου και λαμβάνοντας υπόψη σας το λόγο Μου: ότι κάθε πνεύμα που μαρτυρεί ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε σάρκα μπορεί να θεωρείται διορισμένο από Εμένα. . .  Πρέπει όμως να προσέξετε πάντα ότι θα πρέπει επίσης να διαφωτιστείτε για αυτή την ενσάκρωσή Του. . .  Αφού και ένα κακό πνεύμα, για να σας ξεγελάσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια λόγια, τα οποία γνωρίζει καλά. Ωστόσο, δεν είναι ικανό να σας δώσει μια εξήγηση.

Επιπλέον μπορεί να θέλουν να εκδηλωθούν ανώριμα πνεύματα που δεν στέκονται ακόμα στο φως, που όμως δεν έχουν κακές προθέσεις, και θα επαναλάβουν μόνο αυτά που τους είναι γνωστά από την επίγεια τους ζωή. Αυτοί δεν πρέπει να αναγνωριστούν ως διδακτικές δυνάμεις. . .  Και πάλι θα είναι αποφασιστική η στάση του παραλήπτη για το αν μπορέσουν να εκδηλωθούν τέτοια ανώριμα όντα ή αν μέσω της ειλικρινής επιθυμίας του παραλήπτη εμποδιστούν οι προθέσεις τους. Έτσι όπως υπάρχουν στη Γη κήρυκες που κάνουν περιεχόμενο των κηρυγμάτων τους μόνο αυτά που τους είναι γνωστά, χωρίς όμως να έχουν φωτιστεί από το Πνεύμα. . .  και ωστόσο δεν χρειάζεται να είναι κακοί. . .  έτσι επίσης εκδηλώνονται όντα του επέκεινα που εκτελούσαν αυτό το αξίωμα στη Γη και τώρα στο επέκεινα συνεχίζουν τα δασκαλέματά τους.

Και όσο προσποιούνται ότι είναι δάσκαλοι από το επέκεινα, τους ακούν ή τους απορρίπτουν οι άνθρωποι. . .  ανάλογα με την ωριμότητα του ανθρώπου τον οποίο προσπαθούν να δασκαλέψουν. Αφού τα ίδια αυτά τα όντα του επέκεινα δεν ξέρουν ότι ο Θεός και ο Ιησούς είναι ένα, αλλά βλέπουν στον Ιησού πάντα μόνο τον «άνθρωπο» Που τελειοποιήθηκε στη Γη. . .  ενώ ούτε ξέρουν τι σημαίνει αυτή η «τελειοποίηση». . .  χρησιμοποιούν το ανθρώπινο όνομά Του για να κάνουν αξιόπιστα τα δασκαλέματά τους. . .  Αφού η πλήρη κατανόηση αυτής της μεγάλης αμαρτίας τούς λείπει, αλλιώς πράγματι δεν θα τη διέπρατταν. . .  Αφού έχουν ακόμα την πρόθεση να οδηγήσουν τους ανθρώπους στο «ουράνιο βασίλειο», όπως ήθελαν να το κάνουν στη Γη μέσω της δραστηριότητάς τους ως κήρυκες. . .

Για αυτό το λόγο οι αναφορές τους από το πνευματικό βασίλειο θα δώσουν στους ανθρώπους την εντύπωση ότι είναι άψογου πνεύματος, ότι προέρχονται από ανώτερες σφαίρες. . .  Ο πνευματικά αφυπνισμένος όμως θα νιώσει ότι δεν είμαι και δεν μπορώ να είμαι Εγώ η πηγή εκείνων των πνευματικών αγαθών, γιατί δεν τονίζεται ξεκάθαρα η Θεότητά Μου μέσα στον Ιησού, ενώ αυτή θα πρέπει πάντα να σας γίνει κατανοητή από το λόγο Μου. Γιατί οι άνθρωποι θα καταλάβουν και θα αποδεχθούν το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού μόνο τότε που θα διαφωτιστούν για αυτό αληθινά.

Πρέπει να σας επισημαίνω ξανά και ξανά να συνδέεστε συνέχεια ολόψυχα μαζί Μου και να προσεύχεστε σε Μένα πνευματικά και αληθινά, προκειμένου να αποκλειστούν όλα όσα είναι λανθασμένα ή όσα σας είναι ακατανόητα, όσα δεν ωφελούν, αλλά μάλλον βλάπτουν την ψυχή σας. . .  Αφού ο αντίπαλός Μου προσπαθεί με ζήλο να συσκοτίζει παντού μέσω σκιών το φως που λάμπει δυνατά εκεί όπου επικρατεί η επιθυμία για την αλήθεια και όπου επομένως μπορεί ο ίδιος να παραπλανήσει τους ανθρώπους. . .  Όπου όμως έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε Εμένα και θα θέλω πάντα να σας χαρίζω φως και να σας προσκομίζω ξανά και ξανά την απόδειξη της αγάπης Μου, η οποία θέλει να σας οδηγήσει όλους στο φως, προκειμένου να μπορείτε να γίνετε μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8338                25-11-1962

Ο Θεός πραγματοποιεί το σωτήριο σχέδιό Του. . .

Τίποτα δεν θα Με επμποδίσει να πραγματοποιήσω το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, αφού η αγάπη και η σοφία Μου κατάλαβε από τους αιώνες των αιώνων πότε θα είναι απαραίτητο να εκδηλώσω τη δύναμή Μου, να πραγματοποιήσω μέσω της δύναμής Μου αλλαγές στο έργο δημιουρίας Μου Γη. Και αυτή η μέρα θα τηρηθεί, αφού αυτό που κατάλαβα μια φορά ως απαραίτητο θα το πραγματοποιήσω βεβαίως. Το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων είναι η αιτία αυτής της αλλαγής, αφού σύντομα εκείνο δεν θα μπορεί πια να ξεπεραστεί. Και έτσι δεν θα αργήσει να έρθει η μέρα που προορίστηκε από τους αιώνες των αιώνων. . .  Πρόκειται απλά να προσφερθεί ακόμα η μέγιστη βοήθεια στους ανθρώπους στη Γη, προκειμένου να σωθούν ακόμα εκείνοι που θα τη δεχθούν.

Κανείς όμως να μην πιστέψει ότι θα μπορέσει να Με καθορίσει να εγκαταλείψω το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. . .  παρόλο που εισακούω πάντα τις ολόψυχες προσευχές, όπως το υποσχέθηκα. Μην παρακαλέσετε όμως για την αποτροπή της τελευταίας Κρίσης πάνω σε αυτή τη Γη, γιατί αυτή η πράξη θα είναι μόνο μια πράξη αγάπης από την πλευρά Μου και δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίσετε τις πράξεις αγάπης Μου. . .  Αφού ξέρω ότι είναι απαραίτητη μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση, τόσο για εσάς τους ανθρώπους όσο και για όλο το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο μέσα στα δημιουργήματα και που θα πρέπει να επιδιώξει να ανέβει. Και στην περίπτωση που προσεύχεστε για αποτροπή, το κάνετε μόνο από φιλαυτία, γιατί δεν θέλετε να δώσετε ούτε την επίγεια σας ζωή ούτε την επίγεια σας ιδιοκτησία. . .

Εάν όμως η αγάπη σας είναι στραμμένη στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ανήκει σε Μένα και στο διπλανό σας, το πνεύμα σας θα έχει φωτιστεί στο βαθμό που θα μπορείτε να καταλάβετε ότι η τελευταία Κρίση θα είναι μια πράξη αγάπης από την πλευρά Μου. . .  Θα αναγνωρίσετε οι ίδιοι το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο και θα ξέρετε ότι θα πρέπει να προκαλέσω μια μεταμόρφωση για να σώσω ό,τι μπορέσει ακόμα να σωθεί. . .  Επεσήμαινα μάλιστα πάντα αυτό το τελικό τέλος, δεν σας ανέφερα όμως ποτέ τη συγκεκριμένη μέρα, και ούτε τώρα δεν σας γνωστοποιώ τη συγκεκριμένη μέρα. Ωστόσο, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν οι ανακοινώσεις Μου, ότι δεν σας απομένει πια πολύς χρόνος μέχρι αυτό το τέλος της Γης. . .  ότι είστε πολύ κοντά σε αυτό (το οποίο σας περιμένει πολύ σύντομα). . .

Και στην περίπτωση που κάνετε προσευχή, να προσευχηθείτε μόνο να φτάσουν ακόμα πολλοί άνθρωποι στην κατανόηση, να πάρουν το δρόμο προς το σταυρό, προκειμένου η ώρα του τέλους να μην σημάνει για αυτούς την καταστροφή αλλά τη μακαριότητα. . .  Προσπαθήστε να κάνετε κατανοητές σε όλους τους ανθρώπους τις εντολές της αγάπης. Προσπαθήστε να τους παρακινήσετε να μεταμορφώσουν τη φιλαυτία τους σε ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό. Και θα είναι πράγματι η σωστή προσευχή τότε που θα προσευχηθείτε για βοήθεια για τους διπλανούς σας που οι ίδιοι δεν έχουν ακόμα γνώση. . .  Μην πιστεύετε όμως ότι μέσω προσευχών θα μπορείτε να καθορίσετε Εμένα και το θέλημά Μου να μην πραγματοποιήσω το σωτήριο σχέδιό Μου. Αφού αυτό πράγματι δεν θα ήταν καμία πράξη της χάρης, αλλά ο αντίπαλός Μου μόνο θα αύξανε τους οπαδούς τους και οι δικοί Μου θα κινδύνευαν επίσης να διαφθαρθούν από εκείνον. . .

Πιστέψτε ότι η αγάπη και η σοφία Μου θέλει πάντοτε το καλύτερο για τα πλάσματά Μου, ότι και αυτή η τελευταία Κρίση δεν θα είναι καμία πράξη της τιμωρίας από την πλευρά Μου, αλλά μόνο μια διόρθωση όσων έχουν βγεί εντελώς εκτός τάξης. . .  Θέλω να επαναφέρω την τάξη που ανατράπηκε από την ανθρώπινη θέληση, μέσω της επιρροής του αντιπάλου Μου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και η διαδικασία της επαναπροώθησης των πλασμάτων Μου. . .  Και το σωτήριο σχέδιό Μου αποσκοπεί πάντα μόνο στην επιστροφή σε Μένα όλων των πεσμένων όντων. . .  Σε σας τους ανθρώπους όμως λείπουν οι συσχετισμοί, σας λείπει η καλή κατανόηση και δεν ξέρετε ούτε πόσο πολύ έχει ήδη πέσει η ανθρωπότητα, και ότι για αυτό έχει έρθει η στιγμή όπου θα πρέπει να εμποδιστεί η περαιτέρω πτώση της, όπου οι ψυχές θα πρέπει να αρπαχθούν πάλι από τον αντίπαλό Μου και να φυλακιστούν εκ νέου. Μόνο έτσι θα έχουν κάποτε ξανά τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επιστροφή σε Μένα, την οποία έχασαν από δική τους απερισκεψία κατά αυτή την επίγεια τους ζωή, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν, με αποτέλεσμα να είναι πάλι δυστυχισμένοι από δικό τους φταίξιμο.

Ωστόσο, ο αντίπαλός Μου δεν θα εξακολουθήσει να έχει δύναμη πάνω τους, και αυτό είναι ήδη ένα πλεονέκτημα για το πεσμένο πνευματικό που, διαλυμένο σε μικρά μόρια, θα πρέπει να περάσει εκ νέου μέσα από τα έργα δημιουργίας της νέας Γης. Εσείς οι άνθρωποι δεν ξέρετε ότι Με καθορίζει πάντα μόνο η αγάπη, γιατί θα πρέπει όλοι κάποτε να γίνετε δικοί Μου. . .  και βλέπετε σε Μένα μόνο τον τιμωρητικό Θεό. . .  Αλλά αυτή την «τιμωρία» τη δημιουργήσατε μόνοι σας, οι ίδιοι επιδιώξατε τη μοίρα αυτή μέσω της κλίσης σας προς την ύλη, η οποία θα έχει γίνει η καταστροφή σας. . .  Αφού η ύλη ανήκει στον αντίπαλό Μου, άρα υποταχθήκατε εθελοντικά ξανά στην εξουσία του. Και θα σας κρατήσει αιχωμάλωτους ώσπου να σας του αρπάξω ξανά ο Ίδιος, κάτι που θα συμβεί μέσω της φυλάκισής σας μέσα στη σκληρή ύλη. . .  η οποία όμως θα είναι ταυτόχρονα και πάλι η αρχή της ανόδου σας από τα βάθη προς τα ύψη. . .

Όλα αυτά θα σας επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά και επομένως ετοιμαστείτε για ένα τέλος αυτής της Γης και κάντε τα πάντα για να αποδεσμευθείτε ακόμα πριν από εκείνον που θέλει να σας διαφθείρει. . .  Ελάτε σε Μένα και πράγματι θα σας συμπαρασταθώ στην αντίστασή σας σε εκείνον. . .  Και τότε δεν θα χρειαστεί να φοβάστε το τέλος, το οποίο θα έρθει αμετάκλητα, όπως σας το ανακοίνωσα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8340                27-11-1962

Εισροή δύναμης μέσω της σύνδεσης με το φωτεινό κόσμο. . .

Κάθε πνευματική επαφή, δηλαδή κάθε δεσμό με Εμένα τον Ίδιο καθώς και με τον καλό πνευματικό κόσμο, επιτρέπει μια μετάδοση δύναμης, η οποία έχει μέγιστο όφελος για εσάς τους ανθρώπους. Αφού το να λάβει κανείς πνευματική δύναμη σημαίνει ότι η ψυχή του θα ανακτήσει τη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια. . .  Θα έχει βγει από την κατάσταση θανάτου της μέσω της εθελοντικής της στροφής στο φωτεινό κόσμο, σε Μένα, ο Οποίος κυβερνώ αυτό το φωτεινό κόσμο. Και θα μπορεί τότε επίσης να παραλάβει το ρεύμα της ζωής που προέρχεται από Εμένα και που της διοχετεύεται επίσης μέσω του φωτεινού κόσμου.

Δεν ξέρετε πόσο ευεργετικό είναι να μεταφέρεστε καθημερινά σε αυτό το φωτεινό κόσμο μέσω των σκέψεών σας, να καλέσετε να έρθουν κοντά σας όλοι που σας είναι καλοπροαίρετοι, να παρακαλέσετε όλο το καλό πνευματικό να σας υποστηρίζει σε όλες τις επίγειες σας υποθέσεις, να παραδοθείτε με εμπιστοσύνη στους αγγελιοφόρους του φωτός. Αυτοί σας κάνουν παρέα με εντολή Μου για να σας οδηγήσουν. Εκτελούν πάντα μόνο το θέλημά Μου εάν Με σκεφτείτε ολόψυχα, με αποτέλεσμα να συναφθεί η επαφή μεταξύ σας και Εμένα, η οποία είναι η προϋπόθεση για τη μετάδοση δύναμης. . .

Και μην ανησυχείτε αν το κορμί σας δεν αισθάνεται αυτή την παροχή δύναμης. Η ψυχή σας λαμβάνει και πράγματι θα αναρρώσει και θα ωριμάσει σε ένα βαθμό ώστε θα μπορείτε να βαδίσετε μέσα από την επίγεια σας ζωή με χαρά και ελπίδα, αφού θα πετύχετε βέβαια το στόχο σας. . .  την ένωση μαζί Μου. Πρόκειται για εσάς ακόμα για έναν εξωπραγματικό κόσμο στον οποίο μεταφέρεστε μέσω των σκέψεών σας μόλις αναζητήσετε να συνδεθείτε μαζί Μου και με όλο το φωτεινό πνευματικό. Και ωστόσο πρόκειται για την αληθινή πατρίδα της ψυχής σας. Και αυτή αναγνωρίζει την πατρίδα της και επιδιώκει συνειδητά να φτάσει εκεί. Αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει τις εντυπώσεις στο κορμί σας, γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να το αντέξει και θα ήταν ανίκανο για την πορεία του πάνω σε αυτή τη Γη. . .

Η ίδια η ψυχή όμως μέσω της παροχής της δύναμης αγάπης Μου είναι ικανή να κοιτάζει στο πνευματικό βασίλειο και είναι ευτυχισμένη που θα μπορέσει κάποτε να εισέλθει σε αυτό το βασίλειο. Και όποτε εσείς οι άνθρωποι Με σκέφτεστε ολόψυχα, μπορώ να αφήσω να σας (της) εισρεύσει αυτή η δύναμη. Αφού η επαφή μεταξύ Μου και εσάς έχει ως αποτέλεσμα αυτή την εισροή, αφού ακτινοβολώ ασταμάτητα τη ροή της δύναμη αγάπης Μου και όπου αυτή δεν συναντά αντίσταση, μπορεί να έχει αποτέλεμα. . .  Όπου όμως οι σκέψεις ενός ανθρώπου δεν στρέφονται ποτέ στο φωτεινό βασίλειο, δηλαδή αναζητούν Εμένα τον Ίδιο, εκεί μια εισροή δύναμης είναι ανέφικτη. Και επομένως η ψυχή παραμένει σε μια κατάσταση που μοιάζει με θάνατο και υπάρχει η δυνατότητα να περάσει στο υπερκόσμιο βασίλειο σε αυτή την ίδια κατάσταση. . .

Συνεπώς να δημουργείτε συχνά αυτό τον ολόψυχο δεσμό μαζί Μου και να λαμβάνετε απεριόριστα από Εμένα τη δύναμη αγάπης Μου. Και πιστέψτε Με ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα καλύτερο από το να στέλνετε ξανά και ξανά τις σκέψεις σας σε Μένα και να εμπιστεύεστε σε όλο το φωτεινό πνευματικό. Αφού πράγματι θα προστατεύεστε και θα οδηγείστε σαν τα παιδιά, τα οποία έχουν πάντα ανάγκη τη στοργική καθοδήγηση. . .  Αλλά θα μπορείτε και να βαδίζετε αμέριμνα και δεν θα χρειάζεται να φοβάστε καμία έλλειψη. Αφού το κορμί και η ψυχή σας θα λαμβάνουν όσα έχουν ανάγκη, γιατί οι ίδιοι θα Μου δώσετε τη δυνατότητα να σας παράσχω πνευματικά και επίγεια μέσω της συνειδητής σας στροφής σε Μένα. . .

Πιστέψτε ότι θέλω διαρκώς να σας κάνω δώρα, ότι όμως χρειάζομαι για αυτό τα ανοιχτά σας χέρια που θα παραλάβουν τα δώρα της χάρης Μου. . .  ότι οι καρδιές σας πρέπει να ανοίξουν για να λάβουν την ακτινοβολία της δύναμης αγάπης Μου. . .  Και αυτό λοιπόν συμβαίνει τότε που οι σκέψεις σας στρέφονται σε Μένα και που βρίσκονται ξανά και ξανά σε Μένα και στο πνευματικό βασίλειο. . .  Τότε δεν θα είστε πια μακριά Μου, αφού θα είναι και η φύση σας γεμάτη αγάπη, αλλιώς δεν θα αναζητούσατε Εμένα, την Αιώνια Αγάπη.

Και έτσι θα καταλάβετε επίσης γιατί σας προειδοποιώ ξανά και ξανά για τον κόσμο, γιατί σας αποτρέπω από αυτόν και απαιτώ να αποσυρθείτε στην ησυχία. . .  Αφού μέσα στον κόσμο δεν μπορείτε να Με βρείτε και ο κόσμος σάς εμποδίζει να συνδεθείτε ολόψυχα μαζί Μου, με αποτέλεσμα να μην κατέχετε πολλή δύναμη όσο ο κόσμος βρίσκεται ακόμα ανάμεσά μας. . .  Φαινομενικά θα λαμβάνετε επίσης, αλλά πάντα μόνο αγαθά που κάνουν καλό στο κορμί σας, ποτέ όμως αυτά που χρειάζεται η ψυχή σας για να τελειοποιηθεί. Αφού αυτά μπορώ να της τα δώσω μόνο Εγώ και θα τα λάβει μάλιστα μόλις συνδεθεί μαζί Μου και επιτρέψει να της εισρεύσει η ροή της δύναμης, η οποία μόνο θα της βοηθήσει να αποκτήσει τη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8341                28-11-1962

Εισαγωγή στην πνευματική γνώση. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή»  σελ. 34 – 37. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Θέλω να δώσω στους ανθρώπους μια ευκολονόητη διδασκαλία. Θέλω να τους διαφωτίσω με έναν απλούστατο τρόπο, εφόσον μεν δεν έχουν καμία απολύτως γνώση, αλλά είναι πρόθυμοι να δεχθούν μια αληθινή εξήγηση: Εσείς οι άνθρωποι μπορείτε να το καταλάβετε και από μόνοι σας ότι Εγώ δεν σας έπλασα έτσι όπως είστε, αφού θα διαπιστώσετε πολλές ατέλειες στους ανθρώπους. Και αν το συλλογισθείτε καλά, θα σας φανεί απίστευτο ότι μπορεί ένα απόλυτα τέλειο Ον, το Οποίο ονομάζετε «Θεό», να έχει δημιουργήσει μια τόσο ατελή ανθρωπότητα. . .  Ωστόσο, επειδή δεν είναι δυνατό να έχετε γίνει από μόνοι σας, όπως ούτε εξάλλου τα άλλα έργα της δημιουργίας που βλέπετε γύρω σας, πρέπει να έχει ενεργήσει μια Δύναμη, την Οποία σας ζητούν να πιστέψετε. . .

Θα πρέπει να υπάρχει ένας Θεός, ένας Δημιουργός όλων αυτών που βλέπετε και ο Οποίος δημιούργησε και εσάς τους ίδιους. . .  Αυτός ο Δημιουργός είναι προφανώς απόλυτα τέλειος, πράγμα για το οποίο θα μπορείτε να έχετε πολλές αποδείξεις στην επίγεια ζωή σας. . .  Αυτός λοιπόν δημιούργησε και εσάς τους ανθρώπους, όμως όχι στην κατάσταση που βρίσκεστε σήμερα. Από Αυτόν προήλθατε εξίσου απόλυτα τέλειοι, είστε προϊόντα της ύψιστης δημιουργικής Δύναμης, η Οποία είναι ένα νοήμον Ον. . .  όπως και εσείς, αλλά στο μέγιστο βαθμό τελειότητας. . .  Δημιουργηθήκατε λοιπόν τέλειοι, αλλά δεν διατηρήσατε αυτή την τελειότητα, γιατί διαθέτατε μια ελεύθερη θέληση, η οποία μπορούσε να στραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Για αυτό είχε και τη δυνατότητα να απορρίψει την τελειότητα και να μετατραπεί στο αντίθετό της. . .  Και αυτό ακριβώς κάνατε. . .

Εγκαταλείψατε το πατρικό σας σπίτι, απομακρυνθήκατε από τον Θεό και Δημιουργό σας, αποκρούσατε την πατρική Του αγάπη. Έτσι γίνατε δυστυχισμένα πλάσματα, γιατί η προϋπόθεση για τη μακαριότητα είναι η απεριόριστη αγάπη του Θεού. Όμως η αγάπη Μου είναι ατελείωτη και σας ακολουθεί ακόμα και στα βάθη τα οποία επιλέξατε εθελοντικά. . .  Η αγάπη Μου θέλει να επιτύχει κάποτε την επιστροφή σας κοντά Μου. Για αυτό δεν σας εγκαταλείπει στη δυστυχία σας παρά σας βοηθά να ξαναέλθετε στα ύψη από τα βάθη για να επιστρέψετε από το βασίλειο του σκότους στο βασίλειο του φωτός και στην αλλοτινή σας μακαριότητα. Γιατί η αγάπη έχει μόνιμα την επιθυμία να χαρίζει την ευτυχία. Για αυτό και δεν πρόκειται να σας εγκαταλείψει η αγάπη Μου πριν ολοκληρώσετε το δρόμο της επιστροφής σε Μένα.

Και ένας πολύ μικρός σταθμός σε αυτό το δρόμο της επιστροφής σε Μένα είναι η ενανθρώπισή σας σε αυτή τη Γη. . .  Είστε προικισμένοι με λογική, κατέχετε ελεύθερη θέληση και νοημοσύνη. Μπορείτε να σκέφτεστε, να αισθάνεστε και να θέλετε και να ενεργείτε ανάλογα. . .  Αν είναι λοιπόν σωστή η σκέψη και η θέλησή σας, τότε η σκέψη και η θέλησή σας κινούνται πάντα μέσα στην αγάπη. Σε αυτή την περίπτωση η αγάπη θα καθορίζει τη σκέψη και τη θέλησή σας, επειδή η θέληση που βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, μπορώ να την κατευθύνω ο Ίδιος προς πράξεις αγάπης. Επειδή οι πράξεις αγάπης σημαίνουν την προσέγγιση σε Μένα, ο Οποίος είμαι η Αιώνια Αγάπη. . .  επειδή σημαίνουν επίσης τη μεταμόρφωση της εσφαλμένης φύσης σας στην αρχέγονη φύση, η οποία εκπήγασε από Μένα εντελώς τέλεια. . .

Επομένως, εσείς οι άνθρωποι στη Γη έχετε μόνο μια αποστολή, δηλαδή να ζείτε τη ζωή σας με αγάπη. . .  Και με αυτό τον τρόπο εκπληρώνετε το σκοπό της επίγειας σας ζωής, ο οποίος σημαίνει επανένωση με την Αιώνια Αγάπη, με αποτέλεσμα να μπορεί η Αιώνια Αγάπη να σας χαρίζει απέραντη ευτυχία και να είστε πάλι μακάριοι όπως στην αρχή. . .  Αυτός είναι ο μόνος στόχος τον οποίο θα πρέπει να επιδιώξετε στη Γη. Και προκειμένου να το κάνετε αυτό, διδάσκεστε από Εμένα τον Ίδιο, μέσω της φωνής της συνείδησης, μέσω της φωνής του Πνεύματος, το οποίο σιγοκαίει ως σπινθήρας μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και χρειάζεται απλά να αναφλεχθεί μέσω της έμπρακτης αγάπης. Και μετά αυτός θα σας λέει σε σας τους ανθρώπους τι θα πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε. . .  Και αυτό θα σας παρακινεί διαρκώς σε νέες πράξεις αγάπης. . .

Η αγάπη είναι η αρχική ουσία της ύπαρξής σας και αν θέλετε να είστε και να παραμείνετε τέλειοι, η αγάπη θα πρέπει να πλημμυρίζει το είναι σας. . .  Αν όμως παραμελείτε την αγάπη, παραμένετε ελαττωματικά όντα, είστε μια τέτοια γενιά όπως μπορείτε να τη βλέπετε στον κόσμο γύρω σας κατά αυτή την εποχή: άπονοι, εγωιστές, που σκέφτονται πάντα μόνο τον εαυτό τους, που όμως δεν φροντίζουν ποτέ το διπλανό που ζει δυστυχισμένος πλάι τους. . .  Όμως έλλειψη αγάπης σημαίνει και έλλειψη μακαριότητας, σημαίνει συσκοτισμένο πνεύμα, άγνοια, αδυναμία και έλλειψη ελευθερίας. Γιατί τότε ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει τον Θεό και Δημιουργό του, και δεν παίρνει το δρόμο που οδηγεί κοντά Του.

Όμως μόνο η ένωση μαζί Μου μπορεί να ξαναδώσει στο ον την ευδαιμονία. . .  Και για να πραγματοποιήσετε αυτή την ένωση μαζί Μου είστε στη Γη. Οφείλετε να ξαναβρείτε την τελειότητά σας, την οποία χάσατε εκούσια κάποτε, οφείλετε να μεταμορφωθείτε πάλι σε αγάπη, η οποία ήταν η αρχική σας ουσία. Και με αυτή τη μεταμόρφωση θα κατορθώσετε να επανασυνδεθείτε μαζί Μου. . .  Θα μπορείτε τότε να δίνετε οι ίδιοι αγάπη και να τη λαμβάνετε απεριόριστα. Θα μπορείτε να εισέλθετε στην αληθινή ζωή που διαρκεί αιώνια. Και θα είστε τέλειοι και για αυτό απεριόριστα μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8343                30-11-1962

Έμπρακτη αγάπη. . .

Καλό παράδειγμα. . .

Οφείλετε να διακηρύξετε τη διδασκαλία Μου στη Γη, η οποία διδάσκει (απαιτεί) μόνο την αγάπη. . .  την αγάπη για Μένα και για το διπλανό. . .  Και άρα θα πρέπει και εσείς να ζείτε τη ζωή σας με αγάπη, αλλιώς δεν θα σας πιστέψουν οι συνάνθρωποί σας αν οι ίδιοι δράσετε διαφορετικά από ό,τι κηρύσσετε. . .  Στην περίπτωση όμως που τους δίνετε ένα καλό παράδειγμα, θα προσπαθήσουν και οι ίδιοι να το μιμηθούν ζώντας με αγάπη. Και τότε θα καταλάβουν και το αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη πάνω στον εαυτό τους. . .  Δεν θα λείπει η ευλογία και θα αποκτήσουν πολύ φως και πολλή δύναμη και σοφία και θα μπορούν διαρκώς να λαμβάνουν την παροχή της πνευματικής δύναμης. . .

Πριν όμως θα πρέπει πρώτα να αφήσουν την αγάπη να φουντώσει μέσα τους και σε αυτό θα πρέπει να τους βοηθήσετε, μέσω των διδασκαλιών σας και μέσω της δικής σας ζωής με αγάπη. . .  Πολύ συχνά παρατίθενται μάλιστα τα λόγια: Αγάπα τον Θεό πάνω από όλα και το διπλανό σου σαν τον εαυτό σου. . .  Αλλά αυτά παραμένουν πάντα μόνο λόγια, δεν πραγματοποιούνται αυτές οι εντολές της αγάπης. Και για αυτό μόνο λίγοι ξέρουν για την ευλογία που αποφέρει μια αληθινή ζωή με αγάπη. Η αγάπη είναι το θείο που σιγοκαίει μέσα στον άνθρωπο ως μικροσκοπικός σπινθήρας και τον οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να κάνει να φουντώσει. . .

Η αγάπη είναι η ίδια φως και δύναμη και άρα ένας άνθρωπος με αγάπη πρέπει να βγει από την κατάσταση του σκοταδιού και της αδυναμίας. . .  Και αυτό πρέπει να είναι ευδιάκριτο από την αληθινή του γνώση και από την ισχυρή δύναμη της πίστης του. . .  Ο άνθρωπος πρέπει να κατορθώσει να αναγνωρίσει την αλήθεια και πρέπει μέσω της ζωής του με αγάπη να συνδεθεί με Εμένα τον Ίδιο, Που είμαι η Αιώνια Αγάπη. Ως αποτέλεσμα θα μπορεί να λάβει δύναμη, η εισροή της οποίας είναι η συνέπεια κάθε σύνδεσης μαζί Μου. Τίποτε από αυτά όμως δεν θα μπορεί να αποκτήσει εκείνος ο άνθρωπος που αρκείται σε κενά λόγια, που δεν ζει την αγάπη και δεν δίνει ένα καλό παράδειγμα στους συνανθρώπους τους. Αφού συχνά ένα καλό παράδειγμα έχει περισσότερη επιτυχία από ό,τι τα λόγια.

Και στην περίπτωση που εσείς οι άνθρωποι επαναλαμβάνετε μέσα σας ότι οποιοσδήποτε τύπος δεν έχει καμία αξία για Εμένα, θα πασχίζετε να ζείτε τη ζωή σας με αγάπη και δεν θα αργήσει η ευλογία. Θα είστε οι ίδοι ευτυχισμένοι με το αποτέλεσμα. Αφού θα μπείτε τότε σε μια κατάσταση γνώσης, θα σας γίνει κατανοητό και το νόημα της επίγειας σας ζωής και θα ζείτε συνειδητά. . .  Η αγάπη μέσα σας θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, γιατί θα σας εισρέει ασταμάτητα δύναμη από Εμένα, την οποία θα χρησιμοιείτε και πάλι για την έμπρακτη αγάπη. Τι όμως πρέπει να καταλάβει κανείς από την αληθινή αγάπη; Θα πρέπει να θεωρήσετε αδελφούς όλους τους συνανθρώπους σας, που έχουν όλοι τον ίδιο Πατέρα και την επιστροφή των οποίων λαχταρά ο Πατέρας. . .

Να παρέχετε βοήθεια σε αυτούς τους αδερφούς σε κάθε ανάγκη και κίνδυνο, να προσπαθείτε να τους κάνετε ευτυχισμένους, να τους χαρίζετε χαρά, να τους δίνετε δώρα που έχουν ανάγκη. Να τους φυλάξετε από κάθε ζημιά. . .  Να κάνετε όλα όσα επιθυμείτε σε εκείνον που αγαπάτε με όλη σας την καρδιά. Αφού αυτή η αγάπη βρίσκεται μέσα σας και χρειάζεται μόνο να αναφλεχθεί. . .  Να ξέρετε επίσης ότι κινδυνεύει να χαθεί ο κάθε άνθρωπος που δεν βρίσκει το δρόμο για Μένα. Και για αυτό να τον βοηθήσετε να βρει το σωστό δρόμο. Να φωτίσετε το δρόμο του με ένα δυνατό φως, το οποίο θα σας λάμψει δυνατά μέσω της έμπρακτης αγάπης σας και το οποίο θα πρέπει να κάνετε να φέξει στο σκοτάδι της νύχτας, προκειμένου να αναγνωρίσουν και οι αδερφοί σας το δρόμο που οδηγεί πίσω στον Πατέρα. . .

Σκεφτείτε περισσότερο το διπλανό σας παρά τον εαυτό σας. Αφού πράγματι Εγώ ο Ίδος θα προστατέψω τότε εσάς εάν φροντίσετε με αγάπη το διπλανό σας που είναι πολύ αδύνατος για να μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του. Και δεν θα χρειάζεται ποτέ να φοβάστε ότι οι ίδιοι θα πρέπει να στερηθείτε τα αναγκαία γιατί σκεφτήκατε πρώτα το διπλανό σας που είχε ανάγκη. . .  Αφού έτσι όπως δίνετε θα σας δοθεί και άρα αποτρέπετε και τη δική σας ένδεια φροντίζοντας το διπλανό σας. . .

Και μπορείτε να πιστέψετε ότι από μια τέτοια ζωή με αγάπη θα παραδειγματιστούν και οι συνάνθρωποί σας και τότε θα φωτιστεί και η δική τους πνευματική κατάσταση. . .  Θα είναι δεκτικοί της αλήθειας και θα είναι ικανοί να καταλάβουν όλα όσα θα τους ειπωθούν για τον προορισμό τους στη Γη. Αφού διά της αγάπης σπάζονται όλα τα περιβλήματα, ανάβεται ένα φως μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτοί θα μπορούν να διδαχθούν για όλους τους πνευματικούς συσχετισμούς, για την αρχή τους και τον τελικό τους στόχο. . .

Θα έχουν κατανόηση για αυτά και θα θέλουν να μοιραστούν τη γνώση τους πάλι με τους συνανθρώπους τους, γιατί η γνώση κάνει ευτυχισμένους τους ίδιους και γιατί τους ωθεί η αγάπη να αφήσουν να συμμετάσχουν και άλλοι άνθρωποι στο φως που φωτίζει τις καρδιές τους. Αφού εκτός από το να διακηρύξει κανείς τη διδασκαλία αγάπης Μου, πρέπει επίσης να ασκήει την αγάπη, πρέπει να ζει τη ζωή του με ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό, προκειμένου να παρακινηθεί και ο συνάνθρωπος να τηρήσει τις εντολές της αγάπης για τον Θεό και το διπλανό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

8345                2-12-1962

Νέα λυτρωτική εποχή. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή»  σελ. 330 – 334. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Δεν μπορεί να περιμένει κανείς πια καμία σημαντική πνευματική άνοδο σε αυτή τη Γη, λίγοι είναι αυτοί που θα βρουν ακόμα και θα πορευθούν στο σωστό δρόμο, ο οποίος οδηγεί πίσω σε Μένα. . .  στο πατρικό τους σπίτι. Βέβαια θα υπάρξουν παντού άνθρωποι που προσπαθούν να εργάζονται για Μένα και για το βασίλειό Μου, που ολόψυχα αφοσιωμένοι σε Μένα υπηστηρίζουν τα δόγματα που ισχύουν στις διαφορετικές εκκλησιαστικές οργανώσεις. . .  Έχουν την καλή θέληση να φέρουν την αλήθεια στους συνανθρώπους και το κάνουν μάλιστα, εφόσον μπορεί να ενεργήσει μέσω τους το Πνεύμα Μου όταν κηρύξουν για Εμένα και για το βασίλειό Μου.

Αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι που ασχολούνται σοβαρά με την εξέλιξη της ψυχής τους και που λόγω της πίστης τους πιστεύουν επίσης πως φέρουν ευθύνη απέναντί Μου, και για το λόγο αυτό ζουν τη ζωής τους απολύτως ενσυνείδητα. Η πλειοψηφία είναι και παραμένει αδιάφορη, ακόμα και αν έχουν μπροστά τους τους πιο δεινούς ομιλητές. . .  Με ένα υπεροπτικό μειδίαμα απαξιούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε το πνευματικό και επειδή τους φαίνεται σαν φαντασιοπληξία και εκτός πραγματικότητας δεν τους πείθει. Για χάρη των λίγων ωστόσο χρειάζεται να γίνει εντατική δουλειά ακόμα. Γιατί το να σώσει κανείς μια μοναδική ψυχή από την καταστροφή, να τη διαφυλάξει από μια εκ νέου πορεία μέα από τα δημιουργήματα της Γης, αποτελεί μια τόσο τεράστια επιτυχία που για αυτό δεν θα πρέπει να διστάζει κανείς εμπρός σε κανέναν κόπο προκειμένου να το πετύχει. Γιατί μια τέτοια ψυχή ευγνωμονεί μετά αιώνια το σωτήρα της που της έδειξε το σωστό δρόμο.

Κατά τα φαινόμενα πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στην πίστη. . .  Ακόμα πιο μεγάλος όμως είναι ο αριθμός εκείνων οι οποίοι αποσχίζονται και απαρνούνται αστόχαστα την πίστη τους σε Μένα και δεν αναγνωρίζουν ούτε το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού ως ένα έργο εξιλεασμού για ολόκληρη την ανθρωπότητα. . .   Και επειδή ακριβώς ελαττώνεται όλο και περισσότερο η πίστη στον Ιησού Χριστό, για το λόγο αυτό ο πνευματικός εκφυλισμός αυξάνεται όλο και περισσότερο και θα οδηγήσει τελικά στη διάλυση του κτίσματος που λέγεται Γη. Γιατί ο σκοπός θα είναι να αναχαιτισθεί η ανθρωπότητα από το να βυθιστεί ακόμα βαθύτερα στο σκοτάδι. Και για αυτό θα αρπαχθεί από τον ανίπαλο το πνευματικό που του ανήκει ακόμα μέσα της εκ νέου φυλάκισης εκείνου του πνευματικού μέσα στην υλική δημιουργία.

Σας λέω ξανά και ξανά ότι σε αυτή τη Γη δεν είναι αναμενόμενη πλέον καμία πνευματική στροφή προς το καλύτερο. Επαναλαμβάνω ότι αρχίζει μια νέα περίοδος λύτρωσης της ανθρωπότητας, η οποία σημαίνει ταυτόχρονα μια πνευματική αλλά και μια επίγεια μεταβολή. Διότι δεν θα διατηρηθεί τίποτα από όλα όσα ζουν και υφίστανται πάνω και μέσα στη Γη ή πάνω από αυτήν. Θα αλλάξουν τα πάντα, θα προκύψει μια νέα Γη, στην οποία θα επικρατεί εκ νέου η θεϊκή τάξη, ώστε να εξασφαλιστεί ξανά η περαιτέρω εξέλιξη όλου του πνευματικού. Και έτσι θα συνεχισθεί απρόσκοπα μέσα σε αυτή την έννομη τάξη η διαδικασία της επιστροφής του.

Το αν το πιστεύετε ή όχι, αυτό έτσι και αλλιώς δεν επηρεάζει το σχέδιό Μου που υπάρχει από προαιώνια. Αλλά εσείς που δεν θέλετε να πιστέψετε τα λεγόμενά Μου θα εκπλαγείτε πόσο γρήγορα θα έρθει η μέρα όπου θα εκπληρωθούν οι πρώτες προαγγελίες, όπου θα σας δοθεί η δυνατότητα να βιώσετε ένα τελευταίο δικό Μου σημάδι, το οποίο οφείλει να σας επιβεβαιώσει την αλήθεια όλων αυτών των προαγγελιών. . .  Εκείνοι ακριβώς που νομίζουν ότι η διάνοιά τους υπερέχει των συνανθρώπων τους, αρνούνται να πιστέψουν τέτοιες προαγγελίες του τέλους. Έτσι αμφισβητούν επίσης και το αληθές του λόγου Μου, ο οποίος μεταδίδεται απευθείας από τα ύψη στη Γη. . .

Ποιος άλλος όμως θα μπορούσε άραγε να δώσει μια τόσο συγκεκριμένη πρόρρηση, αν όχι Εκείνος ο Οποίος διαθέτει όλη την εξουσία και ο Οποίος είναι επίσης κύριος πάνω σε όλες τις δυνάμεις του ουρανού και της Γης;. . .  Μπορείτε να είστε πράγματι βέβαιοι για την αλήθεια του λόγου Του, γιατί δεν σας λέω απλά τι θα συμβεί, αλλά σας εξηγώ επίσης την αιτία για το κάθε γεγονός που σας βάζει να αντιμετωπίσετε η αγάπη, η σοφία και η ισχύς Μου. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο για τις ψυχές οι οποίες θα πρέπει να Με επικαλεσθούν έστω και την τελευταία στιγμή πριν έρθει το τέλος. Το μόνο στο οποίο αποβλέπω με τις προρρήσεις Μου είναι να σας ξυπνήσω τη συνείδηση των ευθυνών σας για να συνειδητοποιήσετε ότι βρίσκεστε λίγο πριν το τέλος, ώστε να αναρωθηθείτε εάν και πώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την κρίση του Θεού και Δημιουργού σας. . .

Δεν πρέπει να πιστεύετε σε αυτούς οι οποίοι διαψεύδουν ότι έρχεται το τέλος θέλοντας να σας καλλιεργήσουν την ελπίδα ότι αντίθετα έρχεται μια στροφή προς το καλύτερο. . .  μια πνευματικά αλλαγή. Ισχυρίζονται ότι αυτό θα συμβεί ακόμα σε αυτή τη Γη και απλά απαιτείται ένα άλλο ανθρώπινο γένος που θα ζει σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Σε αυτή όμως την υφιστάμενη Γη δεν πρόκειται να υπάρξει πια ένα τέτοιο ανθρώπινο γένος, διότι η αντιπνευματικότητα αυξάνεται συνεχώς και αυτή είναι η μοναδική αιτία που οδηγεί στη λήξη της παρούσας γήινης περιόδου. Γιατί, παρόλο που η Γη έχει χρέος να είναι σχολείο του πνεύματος, το μόνο που κυριαρχεί στις σκέψεις των ανθρώπων είναι η ύλη. Και για αυτό θα ξαναγίνουν και οι ίδιοι ύλη, αφού τη λατρεύουν πάνω από όλα, με αποτέλεσμα να ξεχνούν για χάρη της παντελώς έναν Θεό Που τους έδωσε τη ζωή στη Γη για ένα συγκεκριμένο σκοπό. . .

Αυτό το σκοπό δεν τον εκπληρώνουν οι άνθρωποι αλλά ούτε και η ίδια η Γη. Διότι ολόκληρη  η θεϊκή τάξη έχει ανατραπεί, η Γη έχει γίνει το βασίλειο του αντιπάλου Μου, ο οποίος θέλει να εμποδίζει την οποιαδήποτε ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού. . .  Και εσείς οι άνθρωποι που πιστεύετε σε μια πνευματική μεταβολή των ανθρώπων πάνω σε αυτή τη Γη, είστε πνευματικά τυφλοί και δεν διαθέτετε απολύτως καμία εσωτερική φώτιση. Μόνο ο ανθρώπινος νους σάς κάνει να προβάλετε διάφορες αντιρρήσεις και να διαψεύδετε τις θεϊκές αποκαλύψεις παρουσιάζοντάς τες ως δήθεν προϊόντα του αντιθέτου πνεύματος. Γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να συνειδητοποιήσετε και οι ίδιοι σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Για αυτό είναι προτιμότερο να σιωπάτε εάν εσείς οι ίδιοι δεν μπορείτε να πιστέψετε σε ένα τέλος. . .  όχι όμως να επιδεικνύετε τις ελλιπείς γνώσεις σας υποστηρίζοντας λανθασμένους ισχυρισμούς που είναι ενάντιοι στις προρρήσεις Μου. . .

Γιατί θα αναγκαστείτε να λογοδοτήσετε για αυτό και εσείς, αφού εμποδίζετε τους ανθρώπους να διαλογισθούν γύρω από την αποτυχημένη ζωή τους και επομένως και τη στροφή τους προς Εμένα. Διότι αυτή πρέπει να συμβεί πριν έρθει το τέλος, προκειμένου να γλιτώσει η ψυχή από την τρομακτική μοίρα που σημαίνει μια νέα φυλάκιση μέσα στα δημιουργήματα της Γης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8348                5-12-1962

Ο Θεός θέλει να τον αγαπούν, όχι όμως να Τον φοβούνται οι άνθρωποι. . .

Δεν θέλω να Με βλέπετε ως εκδικητικό, τιμωρητικό Θεό Που καταδικάζει ανελέητα και επιβάλλει τις πιο σκληρές τιμωρίες σε εκείνον που δρα εναντίον Του. . .  Δεν θέλω να προκαλέσω το φόβο σας ως αυστηρός δικαστής, αφού θέλω μόνο αγάπη από σας. . .  Θέλω να κερδίσω την αγάπη σας και για αυτό το λόγο θα πρέπει να αναγνωρίσετε τη Φύση Μου και να μην πιστεύετεεκείνους που σας δίνουν μια εντελώς λάθος εικόνα του Εαυτού Μου, η οποία δεν θα είναι ποτέ κατάλληλη να αφυπνίσει την αγάπη σας για τον Θεό και Δημιουργό σας, ο Οποίος είναι επίσης ο Πατέρας σας και θέλει να Τον αναγνωρίσετε ως Πατέρα. . .  Και είναι λανθασμένη κάθε διδασκαλία που Με παρουσιάζει ως Θεό της εκδίκησης και ως οργισμένο κριτή. Αφού τέτοιες λανθασμένες διδασκαλίες πάντα μόνο θα αυξάνουν την απόσταση ανάμεσα σε σας και Εμένα. Αφού όσο δεν υπάρχει μέσα σας η αγάπη για Μένα, δεν θα υπάρξει προσέγγιση σε Μένα. . .

Η αρχέγονη Ουσία Μου είναι η αγάπη και από αυτή την αγάπη εκπηγάσατε. . .  Αλλά η αγάπη παραμένει αμετάβλητη και επιθυμεί συνέχεια την ανταπόκριση της αγάπης. . .  Δεν μπορεί να αλλάξει και ούτε μπορεί να σταματήσει να υπάρχει, και για αυτό θα σας ανήκει η αγάπη Μου στους αιώνες των αιώνων. Και θα σας ακολουθήσει στα πιο βαθιά βάθη για να σας απελευθερώσει από αυτά. . .  Ποτέ όμως δεν θα σας ρίξω Εγώ σε αυτά τα βάθη, ποτέ δεν θα καταδικάσω αυτό που προέκυψε από Εμένα, ούτε τότε που Μου προβάλλει αντίσταση και απορρίπτει την αγάπη Μου. Αλλά η αγάπη θα κάνει τα πάντα για να παρακινήσει εσάς, τα πλάσματά Μου, να Με πλησιάσετε πάλι. . .

Η αγάπη Μου θα προσπαθεί να κερδίσει τη δική σας αγάπη ώσπου κάποτε να στραφείτε οι ίδιοι σε Μένα με θερμή αγάπη και να αναζητήσετε την ένωση μαζί Μου. Και τότε η απεριόριστη μακαριότητα θα είναι η μοίρα σας, όπως ήταν αρχικά, όταν δεν απορρίψατε ακόμα την ακτινοβόλησή σας από την αγάπη Μου. Σε σας τους ανθρώπους στη Γη παρουσιάστηκε με λάθος τρόπο η αγάπη Μου και στην καλύτερη περίπτωση Με φοβάστε, εφόσον Με αναγνωρίσετε ως μια Δύναμη Που δημιούργησε τα πάντα. . .  Αλλά δεν τολμάτε να έρθετε σε Μένα σαν παιδιά και να Με παρακαλέσετε για κάτι, διότι δεν ξέρετε για την απέραντη αγάπη Μου, η οποία θέλει να χαρίσει τον εαυτό της, η οποία όμως για αυτό απαιτεί την  εθελοντική σας προθυμία. . .

Δεν θέλω όμως να Με αναγνωρίσουν μόνο ως Θεό της δύναμης αλλά και ως Θεός της αγάπης, και για αυτό το λόγο φανερώνομαι συνέχεια στους ανθρώπους, οι οποίοι κατά την επίγεια τους ζωή βιώνουν αμέτρητες φορές ένδεια ή οδυνηρά συμβάντα τα οποία να ξεπεράσουν βοηθούνται ξανά και ξανά. . .  Και θα μπορούσαν λοιπόν να Με αναγνωρίσουν ως έναν Θεό Που έχει αγάπη, Που ξέρει για τα πάντα και Που είναι συνεχώς πρόθυμος να βοηθήσει. . .  Αφού πλησιάζω τον κάθε άνθρωπο κατά την επίγεια του ζωή και αν μόνο προσέξει θα μπορεί να διαπιστώσει μια ανώτερη πρόνοια στην επίγεια του πορεία, στη μοίρα του, σε όλα τα βιώματά του.

Αποκαλύπτομαι όμως στους ανθρώπους και μέσω του λόγου. Τους μιλάω και με αυτό τον τρόπο τούς δίνω ένα σημάδι της μεγάλης Μου αγάπη, νουθετώντας και προειδοποιώντας τους, παρέχοντας συμβουλή και παρηγοριά, εξηγώντας τους εντελώς κατανοητά το σκοπό της επίγειας τους ζωής και υπόσχοντάς τους δύναμη και βοήθεια για την επίγεια τους πορεία, προκειμένου αυτή να οδηγήσει στο στόχο, στην ενοποίησή τους μαζί Μου. . .  Αφού ο Πατέρας νοσταλγεί τα παιδιά Του, από την αγάπη του Οποίου προέκυψαν. . .  και η αγάπη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα παιδιά της.

Όσο όμως ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού, γιατί μέσω λανθασμένων διδασκαλιών έμαθε μόνο να φοβάται τον Θεό. . .  τόσο το παιδί δεν θα δημιουργήσει τη σωστή σχέση με τον Πατέρα και η επιστροφή του σε Μένα θα κινδυνεύσει. Και μπορείτε να απορρίψετε ως πλάνη κάθε διδασκαλία που προκαλεί το φόβο σας για τον Θεό και Δημιουργό σας. Αφού ευσπλαχνίζομαι το μεγαλύτερο αμαρτωλό και προσπαθώ να τον βοηθήσω. Δεν πρόκειται όμως να αυξήσω ο Ίδιος μια κατάσταση βασάνων την οποία προξένησε ο ίδιος. . .  Δεν καταδικάζω, αλλά σηκώνω προς τα ύψη όλα όσα έπεσαν. . .  Δεν τιμωρώ, αλλά το ον τιμωρεί τον εαυτό του μέσω της ενοχής της αμαρτίας του και Εγώ προσπαθώ να του φέρω τη λύτρωση.

Και αυτό που θεωρείτε τιμωρία είναι μόνο ένα δίκαιο αντάλλαγμα και μια πράξη βοήθειας από την πλευρά Μου. Διότι σύμφωνα με το νόμο οποιαδήποτε παράβαση της προαιώνιας τάξης Μου πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα και τότε Εγώ βοηθάω πάντα να επανέλθει στην τάξη ό,τι έχει γίνει άτακτο, γιατί η αγάπη και η σοφία Μου το καταλαβαίνει ως ευεργετικό. Αφού θέλω να χαρίζω τον Εαυτό Μου και μπορώ να το κάνω και πάλι μόνο στα πλαίσια της αιώνιας τάξης Μου. . .  Και αυτό που εσείς οι άνθρωποι θεωρείτε οδυνηρό ωφελεί πάντα μόνο την κάποτε επανένταξή σας στο νόμο Μου της αιώνιας τάξης, προκειμένου να μπορώ πάλι να σας κάνω δώρα, προκειμένου να μπορώ να σας κάνω ευτυχισμένους με την ατελείωτη αγάπη Μου, όπως ήταν αρχικά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8351                9-12-1962

Μπερδεμένη σκέψη της ανθρωπότητας. . .

Μετάδοση της αλήθειας. . .

Είναι επίσης μια ένδειξη της σύγχυσης της ανθρώπινης σκέψης ότι είναι δύσκολο να πείσει κανείς τους ανθρώπους πως ο Ίδιος εκδηλώνομαι μέσω του εσωτερικού λόγου. Αφού η σκέψη τους δεν ξεπερνά τα όρια της λογικής τους, προσπαθούν να εξηγούν τα πάντα μέσω του μυαλού τους. . .  Και αφού ο άνθρωπος διαθέτει πάντα μόνο περιορισμένες ικανότητες όσο δεν έχει πνευματική στάση. . .  η επιρροή του αντιπάλου Μου είναι ακόμα πολύ μεγάλη ώστε να μπορούσε ο άνθρωπος να καταλάβει μια θεϊκή-πνευματική επενέργεια.

Για ασυνήθιστες πνευματικές διαδικασίες βρίκσει πάντα μια εξήγηση που ανταποκρίνεται στο δικό του μπερδεμένο μυαλό. Στην περίπτωση φανατικών ανθρώπων θρησκευτικών κατευθύνσεων αυτή η εξήγηση είναι πάντα η «σατανική επενέργεια», ενώ άνθρωποι με εντελώς εγκόσμια στάση εξηγούν τις πνευματικές διαδικασίες ως φαντασιοκοπία ή ως θρησκευτικές, ενθουσιώδεις ιδέες. . .  Αφού μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε πνευματική ενέργεια μόνο μέσω του πνεύματος μέσα τους. . .  Και αυτό αφυπνίζεται μόνο διά της αγάπης, και κατά συνέπεια στην περίπτωση ανθρώπων χωρίς αγάπη δεν μπορεί να περιμένει κανείς καμία κατανόηση. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρόθυμος να αγαπά σκέφτεται τέτοιες διαδικασίες και είναι πρόθυμος να αποδεχθεί όσα του παρουσιάζονται σχετικά με την «ενέργεια του Πνεύματός Μου» μέσα στον άνθρωπο.

Πόσο μακριά όμως είναι η άνθρωποι από την αγάπη και επίσης από την αλήθεια. . .  Την αλήθεια μπορεί να την καταλάβει μόνο ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος να αγαπά. Και η αγάπη έχει ψυχρανθεί, με αποτέλεσμα να κινούνται μέσα στην αλήθεια πάντα μόνο λίγοι άνθρωποι, να αναγνωρίσουν όλο και λιγότεροι άνθρωποι Εμένα και τη φωνή Μου όταν αυτή τους ηχήσει ή μεταδοθεί μέσω των αγγελιοφόρων Μου. Εγώ ο Ίδιος ενεργώ με ασυνήθιστο τρόπο κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος για να αρπάξω από τον αντίπαλό Μου τις ψυχές που κρατά αιχμάλωτες. . .  Αλλά δεν Με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι και ωστόσο δεν μπορώ να επενεργήσω σε έναν άνθρωπο με τη βία, ώστε να ανοιχθεί στη φωνή Μου. . .

Πυκνό σκοτάδι απλώνεται πάνω στη Γη, το οποίο θα μπορούσε μάλιστα να διώξει το φως Μου από ψηλά. Εκείνος όμως που δεν επιτρέπει να φτάσει κοντά του η λάμψη του φωτός, εκείνος που κλείνει τον εαυτό του όταν μια ακτίνα του φωτός Μου θα ήθελε να διεισδύσει μέσα στην καρδιά του, δεν θα μπορεί να ξεφύγει από το σκοτάδι. Αφού μονάχα η ελεύθερη θέλησή του αποφασίζει ποιος θα κερδίσει επιρροή πάνω του, Εγώ ή ο αντίπαλός Μου. . .  Η σκέψη του ανθρώπου απασχολείται υπερβολικά από τον κόσμο, από την ύλη, την οποία βάζει πάντα γοητευτικά μπροστά στα μάτια τους ο αντίπαλός Μου. . .  Χρησιμοποιούν το μυαλό τους πάντα μόνο για να αυξήσουν τα εγκόσμια πλεονεκτήματά τους, για να πολλαπλασιάσουν το γήινο πλούτο τους. Και ταυτόχρονα μπερδεύεται όλο και περισσότερο η σκέψη τους, αφού απομακρύνεται από όλο το θείο και πνευματικό. . .

Ο άνθρωπος δεν μπορεί πια να σκέφτεται πνευματικά, γιατί τον γεμίζει ο κόσμος, ο οποίος ανήκει στον αντίπαλό Μου, ο οποίος είναι ο πρίγκιπας αυτού του κόσμου. . .  Και πριν να μην μειωθεί μέσα του η υπερβολική ορμή να προκαλέσει όλες τις ανέσεις στο κορμί του, πριν να μην αισθανθεί ως σαχλά και βαρετά τα αγαθά του κόσμου, με αποτέλεσμα να αναζητήσει κάτι άλλο που θα τον ικανοποιήσει και που θα μπορεί να βρει μόνο με πνευματικό τρόπο, δεν θα καθαρίσει τη σκέψη του. Και θα είναι ανίκανος να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί τα δώρα της χάρης Μου. Ωστόσο, θα πρέπει κανείς να προσπαθεί ξανά και ξανά να τα προσφέρει και στους εγκόσμιους ανθρώπους. Θα πρέπει να προσπαθεί να αφυπνίσει και μέσα σε αυτούς το ενδιαφέρον και να τους επισημάνει τον πραγματικό σκοπό της επίγειας τους ζωής.

Αφού επενεργούνται ξανά και ξανά σε τέτοιους ανθρώπους μέσω των σκέψεων τα φωτεινά όντα που τους έχουν ανατεθεί ως οδηγοί για την επίγεια τους πορεία. . .  Και χτυπήματα της μοίρας ή οδυνηρά συμβάντα μπορεί κάποτε να αλλάξουν τη σκέψη εκείνων και να τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν η κενότητα της ύπαρξής τους. Και για το λόγο αυτό οι υπηρέτες Μου δεν θα πρέπει να κάνουν πίσω από κανέναν κόπο ώστε να σώσουν ξανά και ξανά καμιά ψυχή από το πνευματικό σκοτάδι. . .  Αφού η υπομονή και η εμμονή μπορούν να πετύχουν πολλά, γιατί και η σοφία και η μέριμνά Μου δημιουργούν ξανά και ξανά δυνατότητες που θα μπορέσουν να αλλάξουν τη σκέψη ενός πεισματάρη ανθρώπου. . .  Ως εκ τούτου θα πρέπει να μάθετε να θεωρήσετε τις πολλές καταστροφές και τα πολλά ατυχήματα που πλήττουν τους ανθρώπους μέσα που εφαρμόζει η αγάπη Μου για να παρακινήσει να σκεφτούν τον εαυτό τους εκείνους τους άνθρωπους που μόνο πολύ δύσκολα μπορούν να αποδεσμευθούν από τον κόσμο και την ύλη. . .

Και αυτό που δεν πετυχαίνει ο λόγος Μου μπορεί να το πετύχουν τέτοια χτυπήματα της μοίρας, και μόνο τότε μπορώ να αντιμετωπίσω τέτοιους ανθρώπους μέσα στο λόγο και να μιλήσω και σε αυτούς διά των μεσολαβητών Μου. . .  Μόνο τότε θα δώσουν σημασία σε αυτό το λόγο και θα τον αναλογιστούν. . .  Και τότε ο λόγος Μου μπορεί να γίνει για εκείνους ένα δυνατό φως μέσα στη λάμψη του οποίου θα αναγνωρίσουν το σωστό δρόμο και θα τον πάρουν. . .  Αφού θέλω να φέρω σε όλους τους ανθρώπους τη σωτηρία από την πνευματική τους ένδεια. . .  Οι άνθρωποι όμως δεν πρέπει να υψώσουν οι ίδιοι φραγμούς που θα τους απομονώσει εντελώς από Εμένα, γιατί δεν θα τους εξαναγκάσω παρά τη θέλησή τους να μετατρέψουν τη σκέψη τους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8352                10-12-1962

Παραδεισένια κατάσταση πάνω στη νέα Γη. . .

Θέλω να κάνω τη Γη και πάλι έναν τόπο της ειρήνης όπου θα κυβερνά μόνο η αγάπη, όπου δεν θα υπάρξει εχθρότητα, όπου όλα τα πλάσματα θα ζουν μαζί σε αρμονία και ευδαιμονία, όπου οι ακτινοβολίες της αγάπης των ανθρώπων θα αγγίζουν ευεργετικά και όλο το πνευματικό που θα είναι ακόμα δεμένο, όπου ο καθένας θα πασχίζει να συμπαρασταθεί στον συνάνθρωπό του πνευματικά και επίγεια. . .  όπου Εγώ ως η Αιώνια Αγάπη θα μπορώ να μείνω ανάμεσα στους ανθρώπους. Διότι τίποτα το αρνητικό δεν θα εμποδίσει αυτή την παρουσία Μου. . .

Θέλω να χρησιμεύσει η Γη πάλι στο να φέρει το ανθρώπινο γένος σε ύψιστη ωριμότητα, ούτως ώστε πολλοί άνθρωποι να μπορέσουν να φύγουν τέλειοι από αυτή τη Γη, γιατί θα είναι ολόψυχα συνδεδεμένοι μαζί Μου και συνεπώς δεν θα βαρύνει πια τους ανθρώπους το αποτέλεσμα της κάποτε αρχέγονης αμαρτίας. Αφού όλοι θα έχουν λυτρωθεί ήδη στη Γη από τον Ιησού Χριστό και έτσι θα έχουν μεταφερθεί στη νέα Γη. . .  Αφού αυτή η απομάκρυνση από την παλιά Γη πριν την ημέρα της Κρίσης θα είναι επίσης μια απόδειξης του ότι ανήκουν σε Μένα· θα είναι μια απόδειξη του ότι θα έχουν κατορθώσει την ένωση μαζί Μου πάνω στην παλιά Γη. . .  ότι θα είναι ελεύθεροι από όλα τα ελαττώματα και τους πόθους και έτσι θα μπορέσω να τους μεταθέσω στη νέα Γη.

Και άλλη μια φορά θα ξεκινήσει μια λυτρωτική περίοδος, η οποία αρχικά θα φέρει πολλές ανθρώπινες ψυχές στην ωρίμανση. Γιατί ο αντίπαλός Μου θα είναι δεμένος και δεν θα μπορεί πια να πιέσει αυτές τις ψυχές και γιατί αυτές θα έχουν εγκαταλείψει εθελοντικά οποιαδήποτε αντίσταση. . .  δηλαδή θα έχουν ήδη γίνει δικές Μου. Μόνο για χάρη των μεταγενέστερων γενιών θα ζουν ακόμα την επίγεια ζωή. Αφού θα πρέπει να μαρτυρήσουν τη δύναμη και το μεγαλείο Μου, θα πρέπει να  είναι σε θέση να μιλήσουν από δικά τους βιώματα για τις καταστάσεις πάνω στην παλιά Γη και επίσης θα πρέπει να κηρύξουν την αγάπη για Μένα στους απογόνους τους. . .  Και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδίων θα τα γεμίζει επίσης η αγάπη και οι ψυχές τους δεν θα είναι πια μακριά από την αρχέγονη κατάστασή τους. Αφού θα έχουν τεκνοποιηθεί με αγνή, ανιδιοτελή αγάπη, γιατί ο αντίπαλός Μου δεν θα έχει πια καμία επιρροή πάνω στους ανθρώπους που θα ζωντανέψουν τη νέα Γη. . .

Η αγάπη όμως είναι μια δύναμη και είναι πράγματι ικανή να επιταχύνει την ωρίμασνη των ψυχών. Είναι επίσης ικανή να βοηθήσει το ακόμα δεμένο πνευματικό να ξεπεράσει τη μορφή. Και αυτό θα εγκαταλείψει επίσης την αντίστασή του και θα αναπτυχθεί ανοδικά πάντα σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Και αυτή η κατάσταση θα κρατήσει πολύ. . .  Και κατά εκείνη την περίοδο πολλά από τα πνεύματα που έπεσαν κάποτε θα επιστρέψουν τέλεια σε Μένα. Κατά εκείνη την περίοδο θα κερδίσω πολλά «παιδιά». Και η δική τους καθώς και η δική Μου μακαριότητα θα είναι απεριόριστη, αφού ξέρω ότι ολόκληρο το πνευματικό θα επιστρέψει κάποτε σε Μένα και ότι το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου δεν θα είναι απεπιτυχές.

Και ωστόσο και αυτή η κατάσταση πάνω στη νέα Γη θα αλλάξει κάποτε. Αφού θα ενσαρκωθούν όλο και περισσότερες ψυχές που θα έχουν περάσει μέσα από τα δημιουργήματα της Γης και η τάση προς την ύλη θα εμφανιστεί και πάλι. . .  αρχικά μεν μόνο σπάνια, αλλά σε αυξανόμενο βαθμό. Και η επιθυμία για τα υλικά αγαθά θα σπάσει πάλι τις αλυσίδες του αντίπαλό Μου. Αφού είναι καθοριστική η ελεύθερη βούληση της ανθρωπότητας και αυτή θα μπορεί ξανά να την επηρεάσει ο αντίπαλός Μου, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν θα αμυνθούν πια εναντίον του.

Ωστόσο, η αγάπη Μου θα σπεύδει ξανά και ξανά προς βοήθεια και εκείνου του πνευματικού και θα γίνει πάλι πάλεμα για εκείνες τις ψυχές. Όμως η βούληση των ίδιων των ανθρώπων θα είναι αποφασιστική για το ποιος κύριος θα πάρει τη νίκη. Αφού θα μεταδοθεί και σε αυτές τις νέες γενιές η γνώση του Ιησού Χριστού, του θείου Λυτρωτή. . .  Ως εκ τούτου δεν θα είναι ανίσχυρα εκτεθειμένοι στον αντίπαλό Μου και θα εγκαταλείψουν πιο γρήγορα την αντίστασή τους, γιατί η πίστη τους σε Μένα ως Θεό και Δημιουργό θα είναι ακόμα αρκετά δυνατή, και κατά συνέπεια η επιρροή Μου διά της φωνής της συνείδησής τους θα έχει αποτέλεσμα. . .

Ωστόσο, δεν θα είναι πια η παραδεισένια ζωή όπως στην αρχή, θα περιμένουν τους ανθρώπους εσωτερικοί αγώνες. Δεν θα λείπουν οι πειρασμοί του αντιπάλου Μου και επίσης ο αγνώας για την επιβίωση θα πάρει πιο σκληρές μορφές. Ωστόσο, θα παραμείνει εύκολα υποφερτός για εκείους τους ανθρώπους που θα Μου είναι πιστοί και που θα εξελίξουν την αγάπη μέσα τους. . .  Και οι αγγελιοφόροι του φωτός Μου θα συμπαραστέκονται στους ανθρώπους και τότε, εν μέρει ενσαρκωμένοι ως άνθρωποι μεταξύ τους, εν μέρει επενεργώντας πνευματικά πάνω στους ανθρώπους που θα τους αφεθούν και που θα παραμένουν μόνιμα συνδεδεμένοι μαζί Μου. Και όσο επικρατήσει η αγάπη, οι άνθρωποι θα ανεβαίνουν όσον αφορά την ανάπτυξή τους. Όσο κυβερνήσει η αγάπη, θα υπάρχει η δυνατότητα της  επιρροής Μου πάνω στους ανθρώπους και δεν θα πρέπει να φοβούνται καμία οπισθοδρόμηση προς τα βάθη. . .  αφού κατά της αγάπης ο αντίπαλός Μου αγωνίζεται μάταια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8353                12-12-1962

Ο Μεσσίας, ο Σωτήρας της ανθρωπότητας. . .

Από φωτεινά ύψη κατέβηκα στη Γη για να φέρω το φως Μου μέσα στο σκοτάδι. . .  Αφού ο ήλιος του πνεύματος είχε δύσει, καμία ακτίνα φωτός δεν φώτιζε τη σκοτεινή νύχτα και οι άνθρωποι βρίσκονταν σε έσχατη ανάγκη. Και εκείνοι που κατάλαβαν την ανάγκη τους Με φώναζαν για βοήθεια, φώναζαν για ένα Σωτήρα Που θα έπρεπε να τους απελευθερώσει. Αφού αυτούς τους λίγους δεν τους είχε ακόμα αιχμαλωτίσει εντελώς ο αντίπαλός Μου, ζούσαν τη ζωή τους με αγάπη και δεν είχαν ακόμα χάσει τελείως το δεσμό μαζί Μου. Και για αυτό απευθύνθηκαν σε Μένα μέσα στα δεινά τους για να τους στείλω ένα Σωτήρα.

Και έτσι έστειλα το Γιο Μου στη Γη. . .  Ένα φωτεινό Πνεύμα που είχε εκπηγάσει από την αγάπη Μου και Που Μου έμεινε πιστό όταν το πλήθος των αρχέγονων πνευμάτων αποστάτησε από Μένα. . .  Μου προσφέρθηκε για ένα έργο που ήταν μοναδικό, που όμως έφερε σωτηρία για ολόκληρη την ανθρωπότητα. . .  Κατέβηκε στη Γη και κατοίκησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Ξεκίνησε την επίγεια Του πορεία όπως κάθε άλλος άνθρωπος, αλλά είχε αναλάβει μια μεγάλη αποστολή: να ετοιμάσει τον Εαυτό Του, δηλαδή το γήινο περίβλημά Του, ώστε αυτό να μπορούσε να Μου χρησιμεύσει για τόπο διαμονής. Γιατί ήθελα ο Ίδιος να φροντίσω τα πλάσματά Μου, γιατί ήθελα ο Ίδιος να εξαλείψω τη μεγάλη τους ενοχή που είχαν φορτώσει στον εαυτό τους μέσω της εθελοντικής τους αποστασίας από Εμένα. . .

Αυτό το φωτεινό Ον, ένα παιδί της αγάπης Μου, προσφέρθηκε ως άνθρωπος να κάνει για Εμένα αυτό το εξιλαστήριο έργο και κατοίκησε ως ψυχή μέσα στο παιδάκι Ιησού και ξεκίνησε μια επίγεια πορεία που ήταν τόσο ασυνήθιστα οδυνηρή, γιατί θα έπρεπε να πνευματοποιηθεί και το γήινο σώμα Του για να χρησιμεύσει για σπίτι σε Εμένα τον Ίδιο, στην Αιώνια Αγάπη. Ήδη κατά τη γέννησή Του το περιβάλλον μπόρεσε να καταλάβει ότι αυτό το παιδάκι ήταν ο Μεσσίας Που είχε υποσχεθεί, αφού μερικές φορές ξεπρόβαλε η τεράστια πληρότητα φωτός Του και εκδηλώθηκε μέσω ασυνήθιστα σοφών ομιλιών του παιδάκι. Η ψυχή Του όμως πιεζόταν πάρα πολύ από τον αντίπαλό Μου, ο οποίος ωθούσε όλο το πνευματικό που του ανήκε ακόμα να θέσει το κορμί Του υπό την κατοχή του. Μέσω αυτής της επιρροής επομένως το κορμί Του βαζόταν διαρκώς σε πειρασμούς, τους οποίους έπρεπε να καταπολεμά ο άνθρωπος Ιησούς για να μην υποκύψει.

Η αγάπη μέσα Του τού έδωσε αυτή τη δύναμη για αυτό, αλλά έπρεπε να παλέψει ασυνήθιστα και ολόκληρη η επίγεια Του πορεία ήταν πραγματικός Γολγοθάς, τον οποίο ωστόσο είχε επωμιστεί εθελοντικά από αγάπη για τους πεσμένους αδερφούς Του, για τη μεγάλη ανάγκη των οποίων ήξερε. Η ζωή Του ήταν όμως επίσης μια αδιάκοπη υπηρεσία Με αγάπη. Και αφού είμαι ο Ίδιος η Αγάπη, μπορούσα να είμαι πάντα μέσα Του και να Του παρέχω δύναμη για να εκτελέσει την αποστολή: να κατορθώσει το εξιλαστήριο έργο για τη μεγάλη ενοχή των αμαρτιών των ανθρώπων. . .

Ήταν ο Γιος Μου, ήταν μια ψυχή του φωτός, η οποία στη Γη ενοποιήθηκε πλήρως μαζί Μου, η οποία κατόρθωσε το έργο της θεοποίησης, το οποίο είναι ο στόχος του κάθε όντος που δημιουργήθηκε από Μένα: να γίνει από «πλάσμα» Μου «παιδί» Μου που με την ελεύθερη θέλησή του θα ενταχθεί πλήρως στο θέλημα Μου και που μπορεί με αυτό τον τρόπο να πετύχει τον ύψιστο βαθμό της τελειότητας. Ο Ιησούς ήταν ένα αρχέγονο Πνεύμα Που δεν είχε πέσει, αλλά παρ’όλα αυτά έπρεπε να γίνει αυτή η θεοποίηση με την ελεύθερη θέλησή Του, την οποία είχε καταφέρει η πορεία Του μέσα από την επίγεια ζωή. . .  η πορεία μέσα από τα βάθη.

Και επομένως η ψυχή Του έπρεπε να είναι εκτεθειμένη σε όλες τις πιέσεις από πλευράς του αντιπάλου Μου, γιατί αυτός ήθελε να κατέχει και αυτή την ψυχή, την οποία δεν είχε καταφέρει να κάνει να πέσει. Και αφού η Γη ήταν δικό του βασίλειο. . .  δηλαδή το βασίλειο του πεσμένου πνευματικού. . .  η  ψυχή του Ιησού ήταν εκτεθειμένη σε όλες τις εωσφορικές ορμές και πιέσεις. Και ο άνθρωπος Ιησούς έπρεπε να τους προβάλει αντίσταση, έπρεπε παρά όλων των πειρασμών να υποστηρίξει Εμένα, τον προαιώνιο Πατέρα Του. Έπρεπε να κάνει συναγωνιστή Του Εμένα τον Ίδιο και το έκανε ζητώντας αδιάκοπα την αγάπη Μου, την οποία λάμβανε μάλιστα εξαιτίας της αγάπης που ασκούσε. Γιατί η Αγάπη δεν αρνείται τον Εαυτό Της και γιατί η μεγάλη αγάπη του ανθρώπου Ιησού Με προσέλκυε πάρα πολύ. Και δυνάμει αυτής της αγάπης. . .  αφού η αγάπη είναι στην ουσία της δύναμη. . .  μπορούσε να προβάλει αντίσταση και να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης.

Στ’αλήθεια είχε σταλεί στην ανθρωπότητα ο Σωτήρας, είχε έρθει ο Μεσσίας, όπως είχε υποσχεθεί προ πολλού. . .  Το φως είχε κατεβεί στη Γη για να φωτίσει τις καρδιές των ανθρώπων που Τον αναγνώρισαν, που αναγνώρισαν Εμένα τον Ίδιο μέσα Του, ο Οποίος ήθελα να φέρω στους ανθρώπους τη σωτηρία από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .  Και το φως διαπέρασε το σκοτάδι. . .  Εμφανίστηκε απέναντι στον αντίπαλό Μου ένας μαχητής Που τον νίκησε. . .  Αφού το όπλο Του ήταν η αγάπη και την αγάπη την καταπολεμά μάταια ο αντίπαλός Μου. Θα ηττάται πάντα από την αγάπη, αφού η Αγάπη είμαι ο Ίδιος και είμαι πράγματι πιο ισχυρός από εκείνον που σας έριξε κάποτε στα βάθη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8354                13-12

Η κατάσταση χωρίς δύναμη και φως. . .

Το να περάσετε μέσα από την επίγεια κοιλάδα απαιτεί δύναμη, αφού ο άνθρωπος είναι αδύνατο πλάσμα όσο δεν έχει ξαναβρεί το δεσμό μαζί Μου, από τον Οποίο του παρέχεται δύναμη εάν το θέλει ο ίδιος. Το ον που τώρα βαδίζει στη Γη ενσαρκωμένο ως άνθρωπος αρνήθηκε κάποτε τη δύναμη και το φως του. Είχε απομακρυνθεί από Μένα εθελοντικά και είχε αλλάξει την ισχυρή του κατάσταση με μια άθλια κατάσταση της αδυναμίας μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι. . .  Αυτή την αρχικά τρομερή κατάσταση έχει διορθωθεί μέσω της αγάπης Μου και με τη βοήθειά Μου στο βαθμό ώστε το ον μπορεί να λαμβάνει λίγη δύναμη, δηλαδή τη ζωτική δύναμη που είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτή του επιτρέπει να κινείται στη Γη με μια ορισμένη ελευθερία βούλησης, με αποτέλεσμα να μπορεί να θέλει, να σκέφτεται και να δρα από μόνος του. . .

Το ον λοιπόν χρησιμοποιεί τη ζωτική δύναμη που του εισρέει για επίγειες εργασίες, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που τίθενται στο σώμα του, δηλαδή για να είναι σωματικά δραστήριο. . .  Επίσης του έχει δοθεί φως στο βαθμό ώστε είναι ικανό να σταθμίζει μέσω των σκέψεών του τι ωφελεί το κορμί και την ψυχή του. . .  Και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί σωστά αυτή την ικανότητα, δηλαδή που δεν σκέφτεται μόνο το κορμί του, αλλά και την ψυχή του. . .  στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιεί τη ζωτική δύναμη που έχει στη διάθεσή του μόνο για την ευημερία του σώματός του, αλλά αποκτά μέσω της επίσης πνευματικούς θησαυρούς· στην περίπτωση που χρησιμοποιεί τις σωματικές του δυνάμεις και για την ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη, τότε θα μπορέσει σύντομα να αυξήσει το βαθμό της δύναμης. Αφού τότε θα του παρέχεται απεριόριστη δύναμη από Μένα, την οποία θα χρησιμοποιήσει και πάλι πνευματικά, με αποτέλεσμα να βγει σύντομα από την κατάσταση της έλλειψης φωτός και δύναμης και να πλησιάζει σιγά σιγά την αρχέγονη κατάστασή του, η οποία σήμαινε για το ον δύναμη και φως σε αφθονία.

Σε αυτή την περίπτωση η επίγεια ύπαρξή του ως άνθρωπος θα του έχει αποφέρει πλήρη επιτυχία, το ον θα έχει επιστρέψει στη θεϊκή του φύση, την οποία αντέστρεψε κάποτε εθελοντικά. Και από αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι η επίγεια ζωή ως άνθρωπος είναι ένα δώρο της χάρης για σας, το οποίο σας παρέχει η αγάπη Μου, γιατί στερήσατε οι ίδιοι από τον εαυτό σας τη δύναμη και το φως και απομακρυνθήκατε από Εμένα. . .  Ωστόσο, η αγάπη Μου για σας, για τα πλάσματά Μου, είναι τόσο μεγάλη ώστε λυπήθηκα πολύ που σας έβλεπα σε αυτή την κατάσταση χωρίς δύναμη και φως και ήθελα να σας λυτρώσω από εκείνη. . .  Σας είχα μάλιστα χάσει στον αντίπαλό Μου, αλλά μόνο παροδικά, δηλαδή όσο η ελεύθερη βούλησή σας θα ήταν στραμμένη σε εκείνον. Και αφού είχατε βουλιάξει στο έσχατο σκοτάδι, δεν θα είχατε ποτέ στρέψει από μόνοι σας τη βούλησή σας σε Μένα. . .

Για το λόγο αυτό έπρεπε πρώτα να δημιουργήσω πάλι για εσάς μια κατάσταση όπου θα μπορούσατε ξανά να χρησιμοποιήσετε την ελεύθερη βούλησή σας με πλήρη ελευθερία. . .  Και αφού διαθέτω όλη τη δύναμη, άρπαξα από τον αντίπαλό Μου τα πλάσματα που είχαν γίνει από τη δύναμή Μου και που για αυτό ήταν επίσης δικά Μου τμήματα, και τα φυλάκισα μέσα σε ποικίλου είδους δημιουργήματα. Έτσι, μέσω της υπηρεσίας σύμφωνα με το αναγκαστικό νόμο θα αποκτούσαν ξανά ένα βαθμό ωριμότητας που θα τους έδινε τη δυνατότητα να αποφασίσουν με την ελεύθερη βούλησή τους. Και αυτός ο βαθμός ωριμότητας έχει επιτευχθεί τότε που μπορείτε να ενσαρκωθείτε ως άνθρωποι στη Γη. Σε αυτό το σημείο παίρνετε πίσω και την ελεύθερη βούλησή σας, η οποία θα πρέπει πάλι να αποφασίσει σε ποιον κύριο θέλετε να ανήκετε.

Αυτή ήταν και είναι η επενέργεια της αγάπης Μου σε σας, που εκπηγάσατε από την αγάπη Μου, ότι δηλαδή δεν σας αφήνω στην άθλια κατάσταση χωρίς δύναμη και φως, ότι κάνω τα πάντα για να σας βοηθήσω να ανακτήσετε τη μακαριότητα. Αυτή την εγκαταλείψατε εθελοντικά μέσω της αποστασίας σας από Μένα, αλλά θα πρέπει κάποτε να την πετύχετε, γιατί είστε θεϊκά πλάσματα. Ως εκ τούτου η επίγεια ζωή ως άνθρωποι είναι μια αφάνταστη χάρη για εσάς, την οποία δεν θα έπρεπε να αφήσετε ανεκμετάλλευτη από απερισκεψία, χρησιμοποιώντας με λάθος τρόπο τη ζωτική δύναμη που σας εισρέει, δηλαδή μόνο για την ευημερία του κορμιού σας. Αφού αυτό θα ισοδυναμούσε με μια απόφαση υπέρ του αντιπάλου Μου, με αποτέλεσμα να βυθιστείτε ξανά στο έσχατο σκοτάδι και να βασανίζεστε εκεί για αιωνιότητες, ώσπου να σας προσφερθεί ξανά η δυνατότητα για μια εκ νέου επίγεια ζωή. . .  μετά από άλλη μια ατελείωτα μεγάλη πορεία μέσα από τα δημιουργήματα της Γης. . .  για να αποφασίσει και πάλι η θέλησή σας. . .

Μπορείτε να πετύχετε το στόχο σας κατά τη διάρκεια μιας αναπτυξιακής πορείας. Μπορείτε όμως επίσης να πρέπει να φυλακίζεστε πολλές φορές μέσα στη σκληρή ύλη, στην περίπτωση που η ελεύθερη θέλησή σας στρέφεται ξανά και ξανά στη λάθος κατεύθυνση, στην περίπτωση που αρνείστε ξανά και ξανά να αναγνωρίσετε Εμένα, τον Θεό και Δημιουργό σας, με αποτέλεσμα να παραμείνετε σε μια κατάσταση χωρίς φως και δύναμη ώσπου να τσακιστεί το πείσμα σας, ώσπου να Μου παραδοθείτε κάποτε εθελοντικά. . .  Αυτό μπορεί μεν να διαρκέσει αιωνιότητες, κάποτε όμως η θέλησή σας θα λαχταρήσει βέβαια την ένωση μαζί Μου. Τότε θα ενωθείτε συνειδητά μαζί Μου ως άνθρωποι στη Γη και θα είστε ανείπωτα μακάριοι για πάντα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8355                15-12-1962

Οι υποσχέσεις του Ιησού πρέπει να εκπληρωθούν. . .

Θα πρέπει να εισηγηθείτε στην αλήθεια από το Πνεύμα Μου. . .  Αυτή την υπόσχεση σας την έδωσα όταν βάδιζα στη Γη. Γιατί ήξερα ότι για να γίνετε μακάριοι θα έπρεπε πάντα να στέκεστε στην αλήθεια. . .  γιατί ήξερα επίσης ότι η καθαρή αλήθεια δεν διατηρούνταν ποτέ για πολύ καιρό ανάμεσα στους ανθρώπους. Αφού αυτοί ήταν και είναι ατελείς και δεν θα διατηρήσουν ποτέ αμετάβλητο το τέλειο, το καθαρό. . .  Εσείς οι άνθρωποι που το σκέφτεστε αυτό δεν θα μπορείτε ποτέ να ισχυριστείτε ότι δεν είναι δυνατό να παραμορφωθεί η καθαρή αλήθεια· ούτε θα μπορείτε να ισχυριστείτε ότι ο Ίδιος δεν μπορώ να επιτρέψω μια τέτοια αλλοίωση της αλήθειας. Αφού επειδή κατέχετε μια ελεύθερη βούληση ως γνώρισμα της θεϊκής σας καταγωγής, δεν μπορώ να περιορίσω και όντως δεν θα περιορίσω αυτή την ελεύθερη βούλησή σας όταν ο άνθρωπος μετατρέψει από μόνος του τα πνευματικά αγαθά που προήλθαν αρχικά από Μένα ως ο λόγος Μου. . .

Και ήδη αυτό σας αιτιολογεί τη νέα αποκάλυψή Μου την οποία σας διοχετεύω, προκειμένου να μπορείτε να κινηθείτε μέσα στην αλήθεια εάν αυτό είναι η ειλικρινής σας επιθυμία. . .  Αυτό είναι τόσο ευνόητο, ότι δηλαδή Εγώ, Που είμαι η Αιώνια Αλήθεια, θα είμαι πάντα μόνο προσηλωμένος στο να κάνω την αλήθεια προσιτή και στα πλάσματά Μου. Αφού δεν θέλω να κινούνται μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος, γιατί έτσι δεν θα έβρισκαν ποτέ το δρόμο πίσω σε Μένα. Και όμως να βρείτε μια λέξη της Γραφής που δηλώνει ότι δεν θα μιλήσω ποτέ πια στους ανθρώπους, γιατί. . .  δήθεν. . . εκδηλώθηκα σε αυτό το Βιβλίο των πατέρων και άρα θα μείνω βουβός απέναντι σε εκείνους που επιθυμούν να ακούσουν τη φωνή του Πατέρα. . .

Δεν θα μπορείτε να προσκομίσετε αυτή την απόδειξη. Αφού η πατρική Μου αγάπη ξέρει πράγματι τι έχουν ανάγκη τα παιδιά Μου στη Γη και τους παρέχω πάντα αυτά που χρειάζονται. . .  Και εσείς οι άνθρωποι έχετε απομακρυνθεί από την καθαρή αλήθεια, διότι. . .  όσο το πνεύμα σας δεν έχει αφυπνιστεί. . .  δεν ξέρετε ούτε να ερμηνεύσετε σωστά το λόγο Μου μέσα στη Γραφή. . .  Αφού δεν συλλαμβάνετε το πνευματικό νόημα του λόγου, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να μπουν τόσα πολλά λάθη μέσα στην καθαρή αλήθεια και η ανθρωπότητα θα βάδιζε μέσα σε δυνατό φως, ενώ ισχύει το αντίθετο. . .  Ακόμα και αν αποστηθίζατε κάθε γράμμα του αλφαβήτου, αυτά θα παρέμεναν νεκρά όσο δεν έχει αφυπνιστεί το πνεύμα σας. Ένα αφυπνισμένο πνεύμα όμως ακούει τη δική Μου φωνή και την αναγνωρίζει ως τη φωνή του Πατέρα, γιατί το Πνεύμα μιλά στο πνεύμα και αγγίζει την ψυχή με ευεργετικό τρόπο.

«Τα πρόβατά Μου αναγνωρίζουν τη φωνή Μου. . .» Γιατί τονίζω αυτό; Γιατί θα πρέπει όλοι να αναρωτηθείτε αν άραγε είστε τα δικά Μου πρόβατα. . .  Υποστηρίζετε το λόγο Μου που βρίσκεται μέσα στη Γραφή, η οποία μαρτυρεί για Μένα. . .  Τότε όμως θα έπρεπε να υποστηρίξετε επίσης όλα όσα είπα ο Ίδιος ως άνθρωπος Ιησούς. Και θα ενημερωθείτε ξεκάθαρα για το ότι αποκαλύπτομαι στους ανθρώπους που «Με αγαπούν και που τηρούν τις εντολές Μου. . .» Και δεν θα μπορείτε να ισχυριστείτε ότι αντιβαίνει στο Βιβλίο των βιβλίων το γεγονός ότι μιλάω απευθείας στους ανθρώπους.

Εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε καταστατικά και τα τηρείτε επίμονα. . .  Θεωρείτε ολοκληρωμένο το Βιβλίο των βιβλίων, το οποίο περιέχει μάλιστα όλα όσα είναι κατάλληλα για τον άνθρωπο να ξέρει. . .  όσα ωστόσο δεν έχουν καμία αξία για εκείνον τον άνθρωπο το πνεύμα του οποίου δεν έχει αφυπνιστεί και που δεν καταλαβαίνει το πνευματικό νόημα του λόγου. Και στην περίπτωση που ενημερώνω ο Ίδιος τους ανθρώπους για το ότι και πώς πρέπει να αφυπνιστεί το πνεύμα μέσα τους. . .  στην περίπτωση που θέλω να τους βοηθήσω να φωτιστεί το πνεύμα τους μέσω του απευθείας λόγο Μου, προκειμένου να μάθουν να καταλαβαίνουν και το γραπτό Μου λόγο. . .  δεν μπορείτε να αρνηθείτε μια τέτοια απόδειξη της αγάπης Μου ή να την απορρίψετε ως δήθεν έργο του αντιπάλου. . .

Αφού τότε αποδεικνύετε μόνο ότι το δικό σας πνεύμα δεν έχει ακόμα αφυπνιστεί, ότι διαβάζετε το λόγο Μου και δεν αναλογίζεστε ότι θα πρέπει να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση που έδωσα ο Ίδιος στους ανθρώπους. Και είπα: «Θα μείνω μαζί σας μέχρι το τέλος. . .»  «Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε Εμένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. . .»  Είπα: «Θα πρέπει να σας διδάξει όλους ο Θεός. . .» καθώς έδωσα και πολλές άλλες υποδείξεις για την «ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα σας.»

Και όμως, έχετε εξετάσει σοβαρά αυτά τα λόγια Μου ως προς το πώς και αν πραγματοποιηθούν; Όχι. . .  αφού αλλιώς πράγματι δεν θα μπορούσατε να αμφισβητήσετε τις απευθείας εκδηλώσεις Μου, δεν θα μπορούσατε να Με κατηγορήσετε για ψέματα, αλλά θα έπρεπε να πιστέψετε αυτά που είπα και να λάβετε με ευχαριστίες αυτά που σας προσφέρω. . .  Και κοιτάξτε τη μεγάλη πνευματική ένδεια γύρω σας, η οποία πράγματι δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν όλοι οι άνθρωποι διάβαζαν το Βιβλίο των βιβλίων φωτισμένα από το Πνεύμα. Αφού όμως οι άνθρωποι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη φώτιση μέσω του Πνεύματος, οι οποίες αποτελούνται από την ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη, δεν τους ωφελεί αυτό το Βιβλίο, το οποίο θα μπορούσε βέβαια να είναι αρκετό για να οδηγήσει τους ανθρώπους στη μακαριότητα. . .

Αλλά δεν το καταλαβαίνουν και τις περισσότερες φορές πρόκειται μόνο για τυπικούς χριστιανούς το στόμα των οποίων μιλά διαφορετικά από ό,τι είναι φτιαγμένη η καρδιά τους. . .  Εγώ όμως δεν μπορώ να αρκεστώ σε έναν ψευδοχριστιανισμό. Αφού όπου λείπει η ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό, δεν μπορεί ούτε να υπάρξει φως, εκεί δεν υπάρχει καμία ζωντανή πίστη. Αλλιώς θα Με αναγνώριζαν τον Ίδιο μέσα σε κάθε λέξη που μεταδίδει από πάνω η απέραντη αγάπη Μου στους ανθρώπους, γιατί έχουν ανάγκη βοήθεια. Αφού είναι η περίοδος του τέλους και μόνο η καθαρή αλήθεια μπορεί να δώσει στους ανθρώπους το φως που θα τους φωτίσει το δρόμο που οδηγεί πίσω σε Μένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8358                19-12-1962

Περιορισμός του αποτελέσματος της αγάπης του Θεού. . .

Το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Μου για σας δεν το συλλαμβάνετε. . .  Αφού μπορείτε να συλλάβετε μόνο περιορισμένα πράγματα, ενώ η αγάπη Μου είναι απεριόριστη, δεν τελειώνει ποτέ και γεμίζει όλα όσα υπάρχουν, τόσο τα πνευματικά όσο και τα γήινα δημιουργήματα. . .  Περιέχει μέσα της όλα όσα υπάρχουν και δεν θα απομακρυνθεί ποτέ από τα πλάσματά Μου, ακόμα και τότε που τα ίδια απομακρύνθηκαν εθελοντικά από Μένα. Αφού είναι προϊόντα της αγάπης Μου, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μαζί Μου. Είναι δύναμη αγάπης που ακτινοβολήθηκε κάποτε από Εμένα. . .  άρα η αρχέγονη Ουσία Μου βρίσκεται εσαεί μέσα στα όντα που δημιούργησα.

Εγώ ο Ίδιος βρίσκομαι μέσα σε όλα τα έργα δημιουργίας, βρίσκομαι στο πιο μικροσκοπικό κόκκο άμμου καθώς και σε ολόκληρο το σύμπαν. Αφού τίποτα δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν το πλημμμύριζε η δύναμη αγάπης Μου, αφού κάθε έργο δημιουργίας είναι ακριβώς αυτή η δύναμη αγάπης. . .  Άρα και ολόκληρο το δικό σας είναι πρέπει να περιέχει μέσα του Εμένα τον Ίδιο, ακόμα και τότε που δεν είναι τέλειο, δηλαδή αντέστρεψε τον εαυτό του εθελοντικά. . .  Αλλά είναι άφθαρτο, γιατί είναι δύναμη αγάπης από Εμένα. . .  Έτσι όμως όπως ο ήλιος δεν εκπέμπει τη λάμψη του όταν τον σκεπάζουν πυκνά σύννεφα, έτσι και η ακτίνα αγάπης Μου δεν μπορεί να διαπεράσει πυκνά περιβλήματα για την ύπαρξη των οποίων ευθύνεται η ανθρώπινη θέληση που είναι στραμμένη προς λάθος κατεύθυνση. Και αυτά τα περιβλήματα πρέπει πρώτα να τα διαλύσει η ελεύθερη θέληση του όντος πριν μπορέσει να φτάσει στο εσωτερικό του η ακτίνα αγάπης Μου, με αποτέλεσμα το ον να αισθανθεί την αγάπη Μου ως μακαριότητα. . .

Μπορείτε λοιπόν μάλιστα να πείτε ότι είμαι μέσα σας, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχατε, αφού όλα όσα υπάρχουν είναι δύναμη από Μένα. . .  Και ο Ίδιος είμαι η αρχέγονη Πηγή της δύναμης, είμαι ο Ίδιος η Δύναμη και το Φως. . .  Και έτσι θα καταλάβετε ότι η ατέλεια του όντος εμποδίζει το αποτέλεσμα της αγάπης Μου, ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης αρμονία μέσα σε έναν άνθρωπο όσο η ψυχή του. . .  το ον που έπεσε κάποτε. . .  βάζει όρια στην ενέργεια της αγάπης Μου μέσω της ελαττωματικότητάς της. Επομένως, ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να εισέλθει στην κατάσταση της τελειότητας, τότε δεν θα κουβαλήσει πια κανένα βάρος, αφού όλα αυτά τα βάρη είναι αποδείξεις ότι δεν έχει ακόμα ανακτήσει την τελειότητα που αρχικά τον έκανε μακάριο. . .

Μόνο λίγοι άνθρωποι όμως πετυχαίνουν αυτή ήδη στη Γη. Και κατά συνέπεια οι άνθρωποι είναι λίγο πολύ φορτωμένοι με κάθε είδους παθήσεις και αρρώστιες. Στην περίπτωση όμως που ο βαθμός της αγάπης τους είναι ασυνήθιστα υψηλός, η αγάπη διαλύει τις ακαθαρσίες της ψυχής και τότε η δύναμη αγάπης Μου μπορεί να ενεργήσει και να βοηθήσει την ψυχή να αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη ωριμότητα. . .  Τότε όμως η πίστη της θα είναι τόσο ζωντανή διά της αγάπης ώστε δυνάμει της πίστης θα φύγει κάθε αρρώστια, ώστε θα μπορέσω να θέσω υπό την κατοχή Μου το σπίτι Μου, δηλαδή την ανθρώπινη καρδιά, η οποία θα Μου ανήκει πάλι αιώνια.

Αφού όμως η σοφία Μου καθορίζει επίσης τη μοίρα του κάθε μεμονωμένου ανθρώπου, όλα τα δεινά και τα βάσανα συχνά χρησιμεύουν στο να δημιουργηθούν για τον άνθρωπο δυνατότητες να κάνει όλο και περισσότερη ενδοσκόπηση, στο να δημιουργήσει το δεσμό μαζί Μου και επομένως να επιδιώξει συνειδητά Εμένα και τη βασιλεία Μου. . .  Χρησιμεύουν να παροτρύνουν τον άνθρωπο σε πνευματική δραστηριότητα, σε συνειδητή αμπελουργική εργασία, προκειμένου να βοηθήσει με τη σειρά του τους συνανθρώπους που βρίσκονται σε πνευματική ένδεια.

Ακριβώς τέτοια εργασία απαιτεί ένα βαθμό ωριμότητας τον οποίο πετυχαίνει κανείς πιο εύκολα μέσω του πόνου, όπου η αγάπη και ο πόνος συμβάλλουν στο να πετύχει ο άνθρωπος αυτό τον υψηλό βαθμό ωριμότητας. Αυτός εγγυάται τότε την ακτινοβόληση του ανθρώπου από το φως της αγάπης Μου και εκδηλώνεται μέσω της ασυνήθιστης ενέργειας του Πνεύματος. . .  Αφού είναι απέραντη η αγάπη Μου για εσάς τους ανθρώπους, που εκπηγάσατε από Εμένα ως πλάσματά Μου και που θα πρέπει να επιστρέψετε σε Μένα ως παιδιά Μου. . .  Και όλα όσα σας αφορούν, τόσο οι λύπες όσο και οι χαρές, είναι καθορισμένα στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. Γιατί ξέρω για τη βούληση του κάθε μεμονωμένου ανθρώπου και γιατί θα κάνω τα πάντα για να είναι αυτή στραμμένη στη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να κατορθώσει κάποτε την τελειοποίηση του όντος, η οποία είναι ο τελικός στόχος όλων όσα δημιούργησα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8359                20-12-1962

Ο δεσμός με τον Θεό εγγυάται την ακτινοβόληση από την αγάπη Του. . .

Αυτό είναι το πιο βέβαιο σημάδι της αγάπης Μου ότι δηλαδή είμαι διαρκώς συνδεδεμένος μαζί σας, ότι χρειάζεται απλά να στείλετε μια σκέψη πάνω σε Μένα για να Με τραβήξετε κοντά σας, ότι κατεβαίνω πάντα σε σας και σας μιλάω όταν Μου το ζητήσετε, όταν θελήσετε οι ίδιοι να ακούσετε τη φωνή Μου. . .  Κανένας δεν θα Με φωνάξει μάταια εάν η προσευχή του είναι προσανατολισμένη σε Μένα πνευματικά και αληθινά. Αφού λαχταρώ αυτό το δεσμό σας μαζί Μου, γιατί είστε τα παιδιά Μου και γιατί η πατρική Μου αγάπη θέλει να κατορθώσει την ένωση μαζί σας, η οποία πρέπει να επιτελεστεί από τη δική σας πλευρά και με την ελεύθερη θέλησή σας.

Αλλά μόλις οι ίδιοι πειστείτε για την αγάπη Μου, θα Μου χαρίσετε και εσείς την αγάπη σας, και τότε θα έχει εξασφαλιστεί η επιστροφή σας σε Μένα, με σκοπό την οποία ζείτε στη Γη. Δεν γνωρίζω κανέναν περιορισμό και για αυτό μπορείτε να λαμβάνετε απεριόριστα την ακτινοβολία αγάπης Μου. . .  Μόνο να ανοιχθείτε από μόνοι σας σε αυτή την ακτίνα αγάπης, μην ξεχνώντας Με ποτέ στις σκέψεις σας, στρέφοντας ξανά και ξανά σε Μένα και συνομιλώντας κρυφά μαζί Μου όσο πιο συχνά γίνεται. Αφού τότε θα μπορώ να σας απαντήσω, ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί με φανερό τρόπο. Αλλά και η ακτινοβολία αγάπης είναι μια απάντηση, και αφού χρειάζεστε πάντα δύναμη για την άνοδό σας προς τα ύψη, δεν υπάρχει καλύτερο μέσο να λάβετε τη δύναμή Μου από το να Με σκέφτεστε ολόψυχα και να μιλάτε μαζί Μου μέσα στις σκέψεις σας.

 Αυτά όμως που παίρνετε οι ίδιοι θα έπρεπε να μπορείτε να τα μοιράσετε και πάλι στο διπλανό σας. Και για το λόγο αυτό σας μεταδίδεται το ρεύμα της δύναμής Μου με τη μορφή του λόγου Μου, ως  απευθείας ομιλία, την οποία μπορείτε να καταγράψετε και να μεταδώσετε. . .  Και αυτή η διαδικασία είναι μια τόσο ορατή απόδειξη της αγάπης Μου ώστε δεν θα έπρεπε να την εγκαταλείψετε. Αφού πρέπει να θεωρείστε πλούσιοι, διότι λαμβάνετε ένα δώρο της χάρης μέγιστης αξίας, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τίποτα το επίγειο. . .  Λαμβάνετε την απόδειξη της ύπαρξής Μου και της παρουσίας Μου. . .  Δεν μπορείτε πια να αρνηθείτε κανέναν Θεό, γιατί ακούτε τη φωνή Του. . .  Και λαμβάνετε επίσης αναμφίβολα σημάδια τις αγάπης Του, αφού αυτά που σας δίνει είναι άφθαρτα αγαθά, τα οποία δεν θα μπορείτε ποτέ πια να χάσετε. . .

Σας χαρίζω ξανά αυτά που χάσατε μέσω της κάποτε αποστασίας σας από Μένα. . .  Σας μεταδίονται πάλι φως και δύναμη, γιατί η αγάπη Μου ξέρει για την κατάστασή σας χωρίς φως και δύναμη και θέλει να τη διορθώσει. . .  Αφού η αγάπη θέλει πάντα να χαρίζει τον εαυτό της, η αγάπη θέλει να δίνει και να προκαλεί ευτυχία. . .  Και ο λόγος Μου που λαμβάνετε είναι πράγματι ένα δώρο της χάρης, το οποίο θα σας κάνει μακάριους, ακόμα και αν στη Γη δεν είστε σε θέση να εκτιμήσετε την αξία του. . .  Στο υπερκόσμιο βασίλειο όμως θα μπορείτε να κοιτάξετε έναν πλούτο για τον οποίο θα αλαλάζετε και θα αναγαλλιάζετε, αφού θα μπορείτε να αναγνωρίσετε Εμένα τον Ίδιο και την αγάπη Μου και θα Με δοξάζετε και θα Με επαινείτε αιώνια. . .

Ο κάθε άνθρωπος στη Γη θα μπορούσε να λάβει αυτές τις αποδείξεις της αγάπης Μου, αλλά μονάχα η ελεύθερη βούλησή του αποφασίζει για το αν θα Με αφήσει να του μιλήσω ή αν θα απορρίψει ένα δώρο της χάρης. . .  Και μόνο ένας άνθρωπος με αγάπη θα αναγνωρίσει καλά αυτό το δώρο ως ένα δώρο της αγάπης του προαιώνιου Θεού και Πατέρα του. . .  Και προκειμένου να αισθανθείτε πραγματική αγάπη για Μένα θα ήθελα να σας ακτινοβολήσω. Και για αυτό να Με σκέφτεστε συχνά και ολόψυχα για να Μου δώσετε τη δυνατότητα να σας ακτινοβολήσω. . .  Αφού τότε θα ανοίξετε την καρδιά σας στη ροή της αγάπης Μου, η οποία θα σας αγγίξει και θα σας γεμίσει δύναμη, την οποία θα χρησιμοποιήσετε πάλι για την έμπρακτη αγάπη. . .

Θέλω να γεμίζω τις σκέψεις σας ξανά και ξανά, θέλω μόνο να μην Με ξεχνάτε. Θέλω η καθημερινή σας ρουτίνα να σας δίνει συχνά ευκαιρίες να στείλετε τις σκέψεις σας προς τα πάνω σε Εκείνον Που σας δημιούργησε και Που θα ήθελε να σας κάνει ατελείωτα ευτυχισμένους, Που θα ήθελε να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια ζωή αιώνιας διάρκειας μέσα σε μακαριότητα. Και πράγματι θα είμαι πάντα κοντά σας και θα αισθάνεστε την παρουσία Μου. Αφού θα βαδίζετε μέσα από την επίγεια σας ζωή χαρούμενα και ανέμελα, γιατί δεν θα είστε ποτέ χωρίς δύναμη και επομένως θα μπορείτε να ανταποκριθείτε σε όλες τις απαιτήσεις της ζωής σας. . .  Και θα ωριμάσετε πνευματικά, αφού η δύναμη που θα σας εισρέει από Εμένα θα σας ωθεί να ασκήσετε την αγάπη. Και με αυτό τον τρόπο θα καταφέρετε και την ένωση μαζί Μου, η οποία είναι ο σκοπός και ο στόχος της ζωής σας πάνω σε αυτή τη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8360                21-12-1962

Ψευδείς αναφορές από τον αστρικό κόσμο. . .

«Πνευματικοί οδηγοί». . .

Είμαι πράγματι πάντα πρόθυμος να μιλήσω σε σας τους ανθρώπους που θέλετε να ακούσετε τη φωνή Μου και που επιτρέπετε να μπορεί να ενεργήσει το Πνεύμα Μου μέσα σας. . .  Και κοιτάζω από πάνω με ευχαρίστηση εσάς που έρχεστε στον Πατέρα σας ως παιδιά και που επιθυμείτε να Με ακούσετε. . .  Και τότε θα σας γνωστοποιήσω το θέλημά Μου, θα χαρίσω ένα φως σε σας που βαδίζετε ακόμα με σκοτεινό πνεύμα. Θα αφυπνίσω τα χαρίσματα του πνεύματος που είναι θαμμένα μέσα σας και θα ανακτήσετε την κατανόηση που είχατε χάσει εξαιτίας της αποστασίας σας από Μένα. . .  Επίσης θα σας μυήσω στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. . .  Θέλω να ενημερωθείτε για τη διακυβέρνηση και την ενέργειά Μου στο άπειρο, αφού θα πρέπει να ανακτήσετε τη μακαριότητα. Θα πρέπει να βγείτε από την κατάσταση θανάτου σας και να αφυπνιστείτε στην αιώνια ζωή, όπως ήταν ο αρχικός προορισμός σας. . .

Για αυτό το λόγο λοιπόν αποκαλύπτομαι σε σας και σε όλους τους ανθρώπους που ζουν τη ζωή τους με αγάπη και που συνδέονται ολόψυχα μαζί Μου διά της αγάπης. . .  Αφού είμαι ο Ίδιος η Προαιώνια Αγάπη. . .  Είμαι ο Θεός και Δημιουργός σας, από την αγάπη του Οποίου εκπηγάσατε. . .  Είμαι ο Πατέρας σας, ο Οποίος εκδηλώθηκε μέσα στον Ιησού. . .  ο Οποίος δηλαδή έγινε για εσάς ορατός Θεός μέσα στον Ιησού. . .  Και πρέπει να σας εξηγείται ξανά και ξανά ότι ο Ιησούς και Εγώ είναι ένα, ότι σας αποκαλύπτεται η Αιώνια Θεότητα τότε που σας μιλά ο Ιησούς. . .  όπως είπα ο Ίδιος στη Γη: «Σε εκείνον που Με αγαπά θα του φανερώσω τον Εαυτό Μου. . .»

Πάντα όμως θα φανερώνω τον Εαυτό Μου διά του Πνεύματος, τότε λοιπόν που το «Πνεύμα Μου» μπορεί να «ενεργήσει» μέσα σας. . .  Και θα μπορείτε πάντα να αισθανθείτε ότι σας μιλάω μόλις συνδεθείτε μαζί Μου πλήρως συνειδητά και περιμένετε την ομιλία Μου. . .  Θέλω όμως και να λάβετε υπόψη σας ότι σας μιλάω όπως μιλά ένας πατέρας στο παιδί του. . .  με ευνόητο τρόπο, με αγάπη και σοφία. . .  ότι μιλάω στις καρδιές σας, όχι στο μυαλό σας. Αφού αν κερδίσω την καρδιά σας, έτσι ώστε θα χτυπήσει για Μένα, η ψυχή σας κατά την είσοδό της στο υπερκόσμιο βασίλειο θα φωτιστεί αστραπιαία και θα ξέρει και θα καταλάβει όλα όσα δεν μπορούν να της μεταδοθούν ποτέ στη Γη, γιατί τέτοιες γνώσεις δεν έχουν καμία σημασία για την επίγεια της ζωή, για την ανοδική της ανάπτυξη.

Και στην περίπτωση που σε μεντιουμίστικη κατάσταση μεταδίδονται σε σας τους ανθρώπους εκδηλώσεις που θα απασχολήσουν ασυνήθιστα το μυαλό σας, θα μπορέσετε να συμπεράνετε με βεβαιότητα ότι σας μεταδίδονται τέτοια μηνύματα από το πνευματικό βασίλειο από όντα που στη Γη απόκτησαν τις γνώσεις τους επίσης μόνο μέσω του μυαλού τους, ενώ ο (όχι σωστός) δεσμός τους μαζί Μου δεν δημιούργησε τη δυνατότητα να μπορέσω να τους αποκαλυφθώ ο Ίδιος. . .  Κινούνται ακόμα μέσα σε ορισμένες εγκόσμιες γνώσεις, οι οποίες δεν είναι χωρίς λάθη, και προσπαθούν να τις μεταδώσουν στους ανθρώπους.

Οι παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων έχουν μεν επίσης την επιθυμία να δουλέψουν για Εμένα και για τη βασιλεία Μου. Όσο όμως παραδίδονται σε εκείνα τα πνευματικά όντα αντί να παρακινήσουν μέσα στον εαυτό τους το Πνεύμα από Μένα να εκδηλωθεί, λόγω της ελεύθερης βούλησής τους δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί καμία βίαιη πράξη. Αφού ο κάθε άνθρωπος πρέπει από μόνος του να συνδεθεί ολόψυχα μαζί Μου και να δώσει στο Πνεύμα Μου τη δυνατότητα να εκδηλωθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να είναι βέβαιος για την αλήθεια όσων θα ακούσει τότε μέσω της εσωτερικής φωνής. . .  η οποία όμως θα είναι η δική Μου φωνή, όχι η φωνή ενός «πνευματικού οδηγού» που δεν ενεργεί με εντολή Μου. . .

Ο άνθρωπος ας ελέγξει σοβαρά τι θα κερδίσει από τέτοια μηνύματα για την ψυχή του, η οποία, όσο βρίσκεται στη Γη, θα πρέπει μόνο να αυξήσει το βαθμό της αγάπης της. Τότε όμως θα φωτιστεί από το εσωτερικό της και πράγματι δεν θα χρειαστεί δήθεν διαφωτίσεις όπως της μεταδίδονται από τον αστρικό κόσμο ως δήθεν αποκαλήψεις του Ιησού. . .  τα οποία όμως αποδεικνύουν από μόνα τους ότι πρόκειται για πλάνη μέσω της λανθασμένης περιγραφής της σχέσης: Θεός. . .  Ιησούς. . .  Αφού δεν μπορεί να Με σκεφτεί κανείς χωριστός. . .  Πρόκειται για ένα Ον και αυτό το Ον φανερώνεται μέσω του Πνεύματος μέσα σας. . .  Εναπόκειται μεν σε κάθε άνθρωπο να πιστέψει αυτό που θέλει, αλλά αν επιθυμήσει ειλικρινά την αλήθεια, θα πρέπει να παρακαλέσει για εκείνη Εμένα τον Ίδιο, Που είμαι η Ίδια η Αιώνια Αλήθεια.

Και θα ενεργήσω σιωπηλά και τρυφερά μέσα σε μια ανθρώπινη καρδιά, θα ανάψω ο Ίδιος ένα φως μέσα της και θα αποκαλυφθεί στον άνθρωπος επίσης το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. Αυτό όμως θα γίνει με έναν τρόπο ώστε δεν θα μπορεί παρά να ανάψει η πιο θερμή αγάπη για Μένα μέσα του, γιατί θα καταλάβει την ατελείωτη αγάπη Μου, την απέραντη σοφία και δύναμή Μου και γιατί θα μπορεί τότε να λαμβάνει όλο και πιο βαθιές σοφίες, αλλά πάντα μόνο με τον τρόπο μιας αληθινής αποκάλυψης από Εμένα. . .  μέσω της ενέργειας του Πνεύματός Μου μέσα του. . .  Και επίσης θα μάθετε να διακρίνετε την πλάνη από την αλήθεια, γιατί θα σας φωτίσει η Ίδια η Αιώνια Αλήθεια, η Οποία δεν μπορεί να σφάλει ποτέ. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8361                23-12-1962

Το τέλος είναι κοντά. . .

Κάθε μέρα σάς φέρνει πιο κοντά στο τέλος. . .  Αφού έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα πραγματοποιηθεί το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, το οποίο η αγάπη και η σοφία Μου κατάλαβε ως επιτυχές για αμέτρητα όντα που βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία της ανοδικής ανάπτυξης και που χρειάζονται τη βοήθειά Μου. Και παρόλο που δεν σας αναφέρονται η μέρα και η ώρα, μπορείτε να περιμένετε με βεβαιότητα ότι αυτό το τέλος θα έρθει σύντομα, αφού βρίσκεστε στην τελευταία περίοδο. . .  Και αυτή θα περάσει πολύ γρήγορα και θα φέρει πολλά απρόβλεπτα γεγονότα, από τα οποία θα μπορείτε να καταλάβετε όλο και πιο ξεκάθαρα την αλήθεια αυτών των λόγων.

Και όμως, ό,τι και αν γίνει, κρατώ προστατευτικά τα χέρια Μου απλωμένα πάνω από τους δικούς Μου, πάνω στους ανθρώπους που είναι συνειδητά συνδεδεμένοι μαζί Μου, που θέλουν να ανήκουν στους δικούς Μου και που μέσω της προσευχής και της έμπρακτης αγάπης είναι στενά συνδεδεμένοι μαζί Μου. Φαινομενικά μεν θα μπορεί κανείς να διαπιστώσει μια ανοδική πορεία μέσα στον κόσμο, φαινομενικά η ευημερία των ανθρώπων θα αυξάνεται συνεχώς· και καμία σκέψη δεν θα είναι πιο μακριά από το μυαλό τους από το ότι τα πάντα θα μπορούσαν ξαφνικά να αλλάξουν και θα μπορούσαν να χτυπήσουν τους ανθρώπους τα μεγαλύτερα δεινά και η θλίψη. . .

Αλλά μόλις αφήσω να ακουστεί η φωνή Μου μέσω των στοιχειών της φύσης, θα ξεσπάσουν μια συμφορά και ένα χάος και θα έχει αρχίσει η τελευταία φάση πάνω σε αυτή τη Γη και αυτή θα περάσει πολύ σύντομα. . .  Και θέλω να σας παρουσιάζω αυτό ξανά και ξανά, προκειμένου να μην γίνετε χλιαροί και νωθροί κατά αυτή την περίοδο που σας προσφέρει ακόμα τα πάντα. . .  Τα πράγματα δεν θα παραμείνουν έτσι, και τόσο πιο τρομακτικά θα χτυπήσουν τα δεινά εσάς που δεν ξέρετε τίποτα για το αιώνιο σωτήριο σχέδιο, που δεν μπορείτε να αντλήσετε καμία δύναμη από μια ζωντανή πίστη σε Μένα, ο Οποίος μπορώ και θέλω πάντα να βοηθάω εάν μόνο Με επικαλεστεί κανείς και άρα Με αναγνωρίσει ως Θεό και Δημιουργό Που είναι γεμάτος αγάπη και Που χρησιμοποιεί τη δύναμή Του, διότι είναι επίσης ο Πατέρας σας, στον Οποίο θα πρέπει να προσευχηθείτε πνευματικά και αληθινά σαν τα παιδιά. . .

Και πράγματι θα περάσετε με επιτυχία και τη δοκιμασία της ερχόμενης περιόδου των δεινών, της περιόδου της μέγιστης θλίψης, και θα οδηγείστε ξανά και ξανά μακριά από κάθε δύσκολη θέση εάν μόνο παραμείνετε κοντά Μου. . .  Και το ίδιο βέβαιο θα έρθει το τέλος λίγο μετά, αφού η μέρα του τέλους καθορίστηκε πριν από αιωνιότητες και θα τηρηθεί. . .  Για αυτό μπορώ πάντα μόνο να φωνάζω σε σας τους ανθρώπους: Να σκέφτεστε το τέλος. . .  Να ζείτε με τον τρόπο ώστε δεν χρειάζεται να φοβάστε το τέλος, μην αφήνετε να σας απατήσει η φαινομενική άνθιση που θα μπορείτε να παρατηρήσετε παντού γύρω σας. . .

Να ξέρετε ότι ζείτε κατά την τελευταία περίοδο και εκμεταλλευθείτε την καλά. Τότε δεν θα χρειαστεί να σας τρομάξει η τελευταία μέρα, αφού τότε απλά θα ανταλλάξετε αυτή τη Γη με έναν τρόπο της ειρήνης, όπου θα μεταθέσω τους δικούς Μου πριν διαδραματιστεί το τελευταίο έργο καταστροφής. . .  το οποίο θα είναι όμως απαραίτητο για το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο, το οποίο θα πρέπει να απελευθερωθεί και να συνεχίσει την ανοδική του ανάπτυξη μέσα σε νέες μορφές. Το τέλος σάς έχει ανακοινωθεί αρκετά, αφού πάντα σας ενημέρωνα μέσω ενορατικών και προφητών ότι θα έρθει κάποτε η μέρα της Κρίσης. . .  η μέρα όπου θα «δικαστούν» τα πάντα, δηλαδή θα τοποθετηθούν εκεί όπου ανήκουν ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς τους. . .  είτε το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο είτε και ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται επίσης ακόμα στο δρόμο της ανοδικής του ανάπτυξης, την οποία άφησε να παραμείνει στάσιμη μέσω της θέλησής του που είναι στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση. . .

Τα πάντα έχουν βγεί εκτός τάξης και πρέπει να επαναφερθούν στην κατάσταση της προαιώνιας τάξης Μου. . .  πρέπει να «δικαστούν», προκειμένου η ανοδική ανάπτυξη ολόκληρου του πνευματικού να συνεχιστεί πάλι. . .  Και βρίσκεστε τώρα λίγο πριν αυτή την «Κρίση» και θα κάνετε καλά να πιστέψετε ότι θα έρθει πραγματικά και να προετοιμαστείτε για ένα ξαφνικό τέλος, έτσι ώστε δεν χρειαστείτε να το φοβάστε. . .  Για αυτό όμως απαιτείται η πίστη στην αλήθεια των προβλέψεών Μου. Και εκείνη θα την αποκτήσετε μάλιστα εάν μόνο καταβάλετε κόπους να ζείτε με αγάπη, μόλις επιδιώξετε να ανταποκρίνεστε στο θέλημά Μου. Τότε θα σας είναι κατανοητά και αξιόπιστα όλα όσα σας διοχετεύω από πάνω ο Ίδιος για να σώσω εσάς τους ανθρώπους πριν έρθει το τέλος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8362                24 κ. 25-12-1962

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 1962

Ήρθα ο Ίδιος σε σας, γιατί Με είχατε ανάγκη μέσα στη μεγάλη πνευματική σας ένδεια. . .  Κατέβηκα στη Γη, εισήλθα στο βασίλειο του σκότους και έφερα μαζί Μου ένα φως που άστραφτε δυνατά. Αφού ήμουν ο Ίδιος το προαιώνιο Φως, το Οποίο ακτινοβολεί διαρκώς τη λάμψη Του στο σκοτάδι. . .  Και πήρα λοιπόν τη μορφή ενός ανθρώπου, διότι μόνο ως άνθρωπος μπορούσα να κατορθώσω αυτό που θα σήμαινε για εσάς σωτηρία από τη μεγάλη ένδεια. . .  Και αυτός ο άνθρωπος ήταν το παιδάκι Ιησούς, το Οποίο γεννήθηκε για σας στην αγία νύχτα. . .  Αφού αυτό το παιδάκι είχε τεκνοποιηθεί αγνά και αναμάρτητα από τη δύναμη και την αγάπη Μου και για αυτό μπορούσε να αποδεχθεί μέσα Του Εμένα τον Ίδιο, την Αιώνια Αγάπη. . .

Η ψυχή Του ήταν μια ψυχή του φωτός, η οποία μπορούσε να Μου χρησιμεύσει για τόπο διαμονής. Γιατί μπορούσα να μείνω μόνο μέσα σε ένα αγνό σκεύος, αφού αλλιώς η αγάπη Μου δεν θα μπορούσε να αστράφτει με το λαμπερό της φως. Το παιδάκι Ιησού Το γέμιζε το Πνεύμα αγάπης, αφού η ψυχή Του έφερε την αγάπη μαζί Του στη Γη. . .  Ήταν ένα αρχέγονο Πνεύμα Που δεν είχε πέσει, Που δεν έκλεισε τον Εαυτό Του στην αγάπη που Τον ακτινοβολούσε αδιάκοπα από Εμένα. Και αυτό το αρχέγονο Πνεύμα δεν εγκατέλειψε την αγάπη όταν ενσαρκώθηκε μέσα στο παιδάκι Ιησού. Μόνο που μείωσε την αστραφτερή αφθονία του φωτός Του για να μην ακτινοβολήσει τους ανθρώπους με μια λάμψη την οποία δεν θα είχαν αντέξει εξαιτίας της ατελούς κατάστασής τους.

Αλλά κατά τη γέννησή Του έγιναν ασυνήθιστα πράγματα, τα οποία έδωσαν στους ανθρώπους τους οποίους γέμιζε η αγάπη την απόδειξη ότι είχε έρθει στον κόσμο ο υποσχόμενος Μεσσίας. Μόνο λίγοι όμως Τον αναγνώρισαν και το παιδάκι Ιησούς ξεκίνησε την επίγεια Του πορεία όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Αφού η αποστολή την οποία θα έπρεπε να εκτελέσει δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο να εξαναγκάσει την πίστη των ανθρώπων. Αφού ο Ιησούς θα έπρεπε μόνο να τους δείξει το δρόμο που πρέπει να πάρει κάθε άνθρωπος για να ανέβει από τα βάθη και να φτάσει στο φως. . .  Ωστόσο, η αγάπη μέσα στο παιδάκι Ιησού ενεργούσε πού και πού πολύ ισχυρά, αφού η Αγάπη ήμουν ο Ίδιος, ο Οποίος λοιπόν είχα επιλέξει το ανθρώπινο περίβλημα για να επιτελέσω το μεγαλύτερο έργο του ελέους για την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αυτό το έργο όμως έπρεπε να το κατορθώσει ένας άνθρωπος, που θα ήταν ικανός να υποφέρει, για να εξιλεωθεί η αρχέγονη αμαρτία της αποστασίας των όντων από Μένα. . .

Κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη και ενσαρκώθηκα μέσα σε μια ψυχή του φωτός η οποία ήθελα να διανύσει εθελοντικά την επίγεια πορεία για να χρησιμεύσει για σπίτι σε Μένα τον Ίδιο. Προ πολλού είχε ανακοινωθεί ο Μεσσίας στους ανθρώπους από ενορατικούς και προφήτες και οι άνθρωποι που Μου ήταν ακόμα αφοσιωμένοι με αγάπη Τον περίμεναν με λαχτάρα. Και ήταν αυτοί που Τον αναγνώρισαν γρήγορα μέσα στο αγόρι Ιησού, που κατάλαβαν πως η ασυνήθιστη σοφία Του ήταν θεϊκή και που ήξεραν ότι τους είχα στείλει Εκείνον Που θα έπρεπε να τους φέρει σωτηρία.

Αλλά ούτε ο Ιησούς δεν έπρεπε να εξαναγκάσει την πίστη των ανθρώπων μέσω της ασυθήνιστης δύναμης και σοφίας Του. . .  Και για το λόγο αυτό το λαμπερό φως της αγάπης Του ξεπρόβαλλε μεν πού και πού και το Πνεύμα Μου εκδηλωνόταν μέσω Του, τα οποία όμως και αποσύρονταν ξανά και ξανά. Και ο άνθρωπος Ιησούς πέρασε την επίγεια Του ζωή όπως κάθε άλλος άνθρωπος, αφού θα έπρεπε να τους δώσει ένα παράδειγμα για μια σωστή ζωή, την οποία θα έπρεπε να ζήσουν και οι άνθρωποι αν ήθελαν να ξεφύγουν από τον αντίπαλό Μου, ο οποίος μπορούσε να νικηθεί μόνο μέσω της αγάπης και μαζί της. Και αφού η ψυχή Του. . .  παρόλο που είχε κατεβεί από το βασίλειο του φωτός. . .  έπρεπε τότε να κινείται μέσα στον εωσφορικό κόσμο και αφού και το γήινο σώμα Του συνίστατο σε ανώριμες πνευματικές ουσίες, ήταν για τον άνθρωπο Ιησού ένας σκληρός αγώνας να παραμένει νικητής ενάντια σε όλους τους πειρασμούς τους οποίους εφάρμοζε ο αντίπαλός Μου για να Τον κάνει να πέσει.

Ο Ιησούς όμως δεν είχε εγκατλείψει την αγάπη, η ψυχή Του ήταν τόσο γεμάτη από αγάπη για Μένα, για τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα Του, ώστε Εκείνος ήταν επίσης γεμάτος δύναμη και φως. Ως αποτέλεσμα ήταν ικανός να κάνει θαύματα και να διδάσκει τους συνανθρώπους Του με πλήρη σοφία. Το κορμί Του όμως Του επέβαλε ακόμα ανθρώινους περιορισμούς όσο δεν είχε ωριμάσει εντελώς, κάτι για το οποίο όμως ο Ιησούς εκμεταλλεύτηκε την επίγεια Του πορεία, μέχρι τότε που κατόρθωσε το πραγματικό έργο της λύτρωσης, το οποίο ολοκλήρωσαν τα πάθη και ο θάνατός Του στο σταυρό. . .  Το κορμί Του είχε μεν πνευματοποιηθεί σχεδόν τελείως μέσω της ζωής Του με αγάπη, το σταυρικό Του θάνατο όμως τον επωμίστηκε ως αδύναμος άνθρωπος.

Και κατά τις τελευταίες ώρες του έργου του ελέους Του παραιτήθηκε εξελοντικά από όλη τη θεϊκή δύναμη αγάπης, προκειμένου ως μόνο άνθρωπος να υποφέρει αφάνταστα και να πεθάνει και να εξαλείψει έτσι μέσω αυτού του μέγιστου εξιλαστήριου έργου όλων των εποχών τη μεγάλη αρχέγονη αμαρτία ολόκληρης της ανθρωπότητας. . .  Ήταν μόνο η αγάπη που τον παρακίνησε να κάνει αυτό το έργο και αυτή η Αγάπη ήμουν Εγώ ο Ίδιος. . .  Αλλά δεν θα το καταλάβετε αυτό ποτέ στην αιωνιότητα, εκτός εάν γίνετε σκέτη αγάπη και εσείς, έτσι όπως ήσασταν στην αρχή. . .

Μόνο τότε θα καταλάβετε την ουσία της αγάπης, μόνο τότε θα ξέρετε γιατί πρέπει να αναγνωρίσει κανείς Εμένα τον Ίδιο ως τον Λυτρωτή σας από την αμαρτία και από τον θάνατο. Και θα καταλάβετε επίσης ότι και γιατί ο Ιησούς και Εγώ είναι ένα, γιατί μπορείτε να φανταστείτε τον «Θεό» μόνο μέσα στον «Ιησού». Και θα καταλάβετε γιατί έπρεπε να επιτελέσει αυτό το λυτρωτικό έργο στη Γη ένας «άνθρωπος». . .  Αφού μπορούσε να εξιλεώσει μια τόσο τεράστια ενοχή όπως την κάποτε αποστασία σας από Εμένα μόνο ένας άνθρωπος που ήταν τόσο γεμάτος αγάπη. . .  μέσα στον Οποίο μπορούσα να κατοικήσω Εγώ, η Αιώνια Αγάπη. . .  όπως ήταν ο άνθρωπος Ιησούς. . .

Επρόκειτο πράγματι για μια μοναδική πράξη και το αποτέλεσμα αυτής της πράξης της χάρης δεν θα σταματήσει ποτέ. Έτσι, ολόκληρο το πνευματικό που έπεσε κάποτε θα μπορέσει να κατορθώσει να λυτρωθεί τελείως, γιατί ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό για όλους τους ανθρώπους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και ποτέ δεν θα χρειαστεί πια καμία εξιλέωση για τη μεγάλη ενοχή. . .  Ωστόσο, θα απαιτείται εσαεί η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου για να λυτρωθεί αυτός από την ενοχή του.

Όταν το παιδάκι Ιησούς ήρθε στον κόσμο, ξεκίνησε ο αγώνας με τον αντίπαλό Μου, ο οποίος μέχρι τότε είχε κρατήσει αιχμάλωτα όλα όσα είχαν πέσει. . .  Ο Ιησούς όμως έσπασε τα δεσμά και του άρπαξε τις ψυχές που κατέφυγαν σε Αυτόν μέσα στα δεινά τους, που χρησιμοποίησαν το λυτρωτικό έργο Του και ήθελαν να απαλευθερωθούν από τον αντίπαλό Μου. . .  Και οι πρώτες ψυχές, τα πρώτα αρχέγονα πνεύματα που είχαν πέσει, επέστρεψαν σε Μένα. Γύρισαν πίσω ως παιδιά στο πατρικό σπίτι, το οποίο είχαν εγκαταλείψει κάποτε εθελοντικά. Αφού ο άνθρωπος Ιησούς πλήρωσε για την ενοχή μέσω του θανάτου Του στο σταυρό και θα απελευθερωθεί κάθε ψυχή που θα Τον αποδεχθεί, που θα αναγνωρίσει μέσα Του τον Θεό και Πατέρα της, ο Οποίος πέθανε στο σταυρό για την ανθρωπότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8365                29-12-1962

Επιθέσεις του αντιπάλου κατά την εποχή του τέλους. . .

Θα πρέπει να αποδείχνετε ακόμα πολλές φορές ότι είστε καλοί και ανήκετε σε Μένα, αφού ο αντίπαλός Μου θα σας επιτίθεται οπουδήποτε βρίσκει μια ευκαιρία. . .  Και θα σπέρνει διχόνοια, θα υποκινεί τους ανθρώπους μεταξύ τους, θα κάνει τα πάντα για να σας αναστατώσει, για να σας κάνει να πέσετε. Και θα πρέπει πάντα να παρακαλάτε για δύναμη για να αντισταθείτε στους πειρασμούς του. . .  Και για αυτό να καταφεύγετε πάντα σε Μένα πριν μπορέσει να σας επιτεθεί. Να Με παρακαλάτε καθημερινά και κάθε ώρα για προστασία από εκείνον, προκειμένου να μπορώ να σταθώ στο πλευρό σας και να τον αποκρούσω. Ο αγώνας εναντίον του θα διαρκέσει μέχρι το τέλος, αφού εκείνος δεν σας αφήνει αμαχητί σε Μένα, στον προαιώνιο Θεό και Πατέρα σας.

Έχω όμως και Εγώ δικαίωμα για εσάς και για αυτό χρειάζεται απλά να απευθυνθείτε σε Μένα και θα είμαι πάντα έτοιμος για σας, γιατί σας αγαπώ και γιατί θέλω να αποκρούσω από εσάς τον εχθρό των ψυχών σας, προκειμένου να μην πέσετε στον πειρασμό. . .  Οπουδήποτε ο αντίπαλός Μου καταλαβαίνει πνευματικές επιδιώξεις, εκεί ενεργεί ιδιαίτερα σφοδρά και προσπαθεί να τις εμποδίσει. . .  Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθείτε καλοί και να προβάλετε αντίσταση με σοβαρότητα. Δεν θα πρέπει να του δείξετε κανένα τρωτό σημείο, αφήνοντας να παρασυρθείτε σε ανυπομονή, δυσθυμία ή απονία. Αφού έτσι θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεφύγετε από εκείνον, παρόλο που είμαι πάντα πρόθυμος για βοήθεια.

Αλλά η σκέψεις σας δεν θα βρουν τότε πια τόσο γρήγορα το δρόμο για Μένα. . .  Και μονάχα ο ολόψυχος δεσμός σας μαζί Μου σας προστατεύει από τις επιθέσεις και από τους πειρασμούς του. Και όσο του είναι ακόμα δυνατόν να σας αναστατώσει, να σας κάνει να ανυπομονείτε και να θυμώσετε, τόσο θα είστε αδύνατοι και εκείνος θα εκμεταλλευτεί τη δύναμή του. . .  Επομένως να δουλεύετε διαρκώς πάνω στην ψυχή σας και να προσπαθείτε να αποβάλετε όλα τα λάθη. Και να Με παρακαλάτε πάντα μόνο για την απαραίτητη για αυτό δύναμη και πράγματι η θέλησή σας και μόνο θα σας αποφέρει τη δύναμη και θα βγείτε νικητές. . .

Κατά την εποχή του τέλους η ενέργειά του είναι τόσο φανερή, αφού δεν ανέχεται καμία ειρήνη, καμία αρμονία, καμία ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Προσπαθεί πάντα να ενοχλεί και σε σας τους ίδιους εναπόκειται αν θα είναι επιτυχής. Αφού αν μόνο φωνάξετε τον Ιησού, το Σωτήρα και Λυτρωτή σας, Αυτός θα σας ενισχύσει, με αποτέλεσμα να μπορέσετε να αντισταθείτε. . .  Αφού ο Ιησούς τον νίκησε διά του θανάτου Του στο σταυρό, και στην περίπτωση που Με επικαλείστε μέσα στον Ιησού, εκείνος θα πρέπει να σας αφήσει ελεύθερους. . .  Αλλά συχνά ξεχνάτε ακριβώς σε τέτοιους πειρασμούς να σκεφθείτε το Σωτήρα και Λυτρωτή σας. Αφού αυτή είναι η ενέργεια του αντιπάλου, δηλαδή να μπερδέψει τις σκέψεις σας, με αποτέλεσμα να ανταποκριθείτε στις επιθέσεις του και να προσπαθήσετε να επιβληθείτε οι ίδιοι ως άνθρωποι, ενώ μονάχα Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω, διότι δεν κατέχετε αρκετή δύναμη. . .

Άρα θα πρέπει να αποδείχνετε σε κάθε πειρασμό ότι είστε καλοί και ανήκετε σε Μένα, δηλαδή θα πρέπει να παίρνετε το δρόμο για Εμένα μέσα στον Ιησού. Αφού τότε εκείνος θα πρέπει να υποχωρήσει, γιατί η δύναμή Μου είναι πράγματι ισχυρότερη από εκείνον και γιατί δεν αφήνω μέσα στη δυσκολία του κανέναν άνθρωπο που κατεφεύγει σε Μένα. Αλλά από μόνοι σας, με τις δικές σας δυνάμεις, δεν καταφέρνετε τίποτα, με τη δική Μου δύναμη όμως τα πάντα. Και αυτή σας την παρέχω ξανά και ξανά εάν μόνο Μου τη ζητήσετε. Αφού τότε οι σκέψεις σας θα είναι στραμμένες σε Μένα και τότε θα μπορέσω να διεκδικήσω το δικαίωμά Μου και να σας προστατέψω σε κάθε δύσκολη θέση και σε κάθε κίνδυνο. . .  Μην το ξεχνάτε αυτό, αφού θα σας πιέζει ακόμα συχνά, ακόμα συχνά θα μπαίνει με το ζόρι ανάμεσά σας και ακόμα συχνά θα κινδυνεύετε να υποκύψετε στους πειρασμούς του. . .  Φτάνει όμως να Με επικαλεστείτε πνευματικά και αληθινά και θα τον αποκρούσω από εσάς, δεν θα σας αφήσω σε εκείνον, αλλά θα σας παρέχω πάντα βοήθεια σε οποιαδήποτε πνευματική ανάγκη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8366                30-12-1962

Ο Θεός εφαρμόζει οδυνηρά μέσα. . .

Δεν πρέπει ποτέ να αμφιβάλετε για την αγάπη Μου, ό,τι και να γίνει στον κόσμο ή στο περιβάλλον σας. . .  Ξέρω γιατί το επιτρέπω, ακόμα και τότε που δεν είναι θέλημά Μου, αλλά που η θέληση του ίδιου του ανθρώπου είναι δραστήρια και κάνει κακό στους συνανθρώπους. Ξέρω τι ωφελεί τον κάθε μεμονωμένο άνθρωπο για να ωριμάσει. Και για αυτό το λόγο πρέπει συχνά να παρεμβώ ο Ίδιος και να προσπαθώ να επενεργήσω μέσω σκληρών χτυπημάτων της μοίρας, προκειμένου να έρθετε στα λογικά σας τότε που κινδυνεύετε να χάσετε τον εαυτό σας στον αντίπαλό Μου. Μην πιστεύετε όμως ότι αφήνω άπονα και αναίτια να σας χτυπήσουν δεινά, αφού μονάχα η αγάπη Μου Με παρακινεί σε ποικίλου είδους παρεμβάσεις.

Ο κίνδυνος να χαθείτε ξανά για ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πολύ μεγάλος και δεν θέλω να σας αφήσω αδιάφορα στη μοίρα σας. Και για το λόγο αυτό εφαρμόζω ακόμα όλα τα μέσα για να αποτρέψω από σας αυτό τον κίνδυνο. Για το λόγο αυτό θα αυξάνονται κατά την τελευταία περίοδο τα γεγονότα που θα σας κάνουν να αμφισβητήσετε την αγάπη Μου. Θα γίνονται όλο και πιο συχνά καταστροφές και ατυχήματα διαφόρων ειδών, σκληρά χτυπήματα της μοίρας και ένδεια και δεινά. Και οι άνθρωποι θα αναρωτιούνται πώς μπορεί να επιτρέψει τέτοια ένας Θεός της αγάπης. . .  Αλλά πιστέψτε Με, πρέπει να εφαρμόσω αυτά τα μέσα, διότι δεν μπορώ να περιορίσω την ελεύθερη βούλησή σας και διότι αυτά τα γεγονότα μπορεί να σπρώξουν τη βούλησή σας προς τη σωστή κατεύθυνση. . .

Πιστέψτε Με ότι όμως προσέχω την κάθε επίκληση που θα στείλετε πάνω σε Μένα μέσα σε αυτά τα δεινά και ότι θα σας παράσχω τη βοήθεια για να σας αποδείξω τον Εαυτό Μου. Και θα μάθετε τότε και να αναγνωρίζετε την ατελείωτη αγάπη Μου για σας, η οποία δεν θέλει να καταστρέψει, αλλά μόνο να σώσει. Εάν εσείς οι άνθρωποι ξέρατε όλοι για τους συσχετισμούς που εξηγούν την επίγεια ύπαρξή σας ως άνθρωποι, θα ζούσατε βέβαια έτσι ώστε δεν θα έπρεπε να σας χτυπήσουν σκληρά χτυπήματα της μοίρας. Αλλά ακόμα και τότε που διαφωτίζεστε από τους αγγελιοφόρους Μου, δεν τους πιστεύετε και εξακολουθείτε να ζείτε ανεύθυνα και απερίσκεπτα κάθε μέρα και κινδυνεύετε να χαθείτε πάλι για ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το τι σημαίνει να πρέπει να διανύσετε άλλη μια φορά την επίγεια πορεία μέσα από ολόκληρα τα έργα δημιουργίας δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε. Αλλά θα μείνατε άναυδοι και από φόβο για αυτό θα αλλάζατε τον τρόπο ζωής σας. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω την ανάμνηση στην αναπτυξιακή πορεία που έχετε διανύσει, για χάρη του εαυτού σας. . .  Αλλά ξανά και ξανά σας προειδποιώ και σας νουθετώ μέσω των αγγελιοφόρων Μου. Και αν τους πιστεύατε, θα αποκρούατε οι ίδιοι αυτό τον κίνδυνο και θα πασχίζατε να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας.

Και ως εκ τούτου σας κάνω ξανά και ξανά να πεταχθείτε από τον ύπνο θανάτου μέσα στον οποίο βρίσκεστε ακόμα. Αφού θα πρέπει να ξυπνήσετε και τα εγερτήριά Μου θα ηχούν όλο και πιο δυνατά. . .  Ωστόσο, η αγάπη Μου για εσάς δεν θα μειωθεί, ακόμα και αν δεν είστε πια σε θέση να την αναγνωρίσετε. Κάποτε όμως θα ξέρετε ότι όλα όσα συμβαίνουν θα πρέπει να σας ωφελήσουν με τον καλύτερο τρόπο, αλλά ότι δεν μπορώ να εξαναγκάσω την ελεύθερη θέλησή σας. Και επομένως μπορείτε και να αφήσετε να σας προσπεράσουν όλα τα οδυνηρά συμβάντα χωρίς να αποκτήσετε καμία επιτυχία για την ψυχή σας. Ξανά και ξανά φωνάζω σε σας τους ανθρώπους: Πιστέψτε στην ατελείωτη αγάπη Μου, την οποία θα κατέχετε στους αιώνες των αιώνων, και πιστέψτε ότι θέλω μόνο τη μακαριότητά σας, ότι θα ήθελα να σας αφυπνίσω σε μια ζωή που θα έχει αιώνια διάρκεια και που σημαίνει φως και δύναμη και ελευθερία. . .

Και τότε που θα είστε ικανοί να πιστέψετε στην αγάπη Μου, θα αποδεχθείτε ταπεινά τα πάντα από το χέρι Μου και ο Ίδιος θα μπορέσω και να σας βοηθήσω να βγείτε πάλι από τα δεινά σας εάν μόνο συνέβαλαν στο να αλλάξετε, στο να Μου εμπιστευθείτε και να Με παρακαλέσετε για βοήθεια. . .  Αφού μόλις αποδεχθείτε Εμένα ως τον Θεό και Δημιουργό σας, θα έχει περάσει ο μεγάλος κίνδυνος να φυλακιστείτε εκ νέου μέσα στην ύλη και δεν θα χαθείτε, αλλά θα μπορείτε να συνεχίσετε την ωρίμανσή σας στη Γη ή στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8370                2-1-1963

Η απόφαση του Θεού είναι αναπότρεπτη. . .

Είναι βέβαιο ότι βρίσκεστε μπροστά σε μια αλλαγή που θα διαδραματιστεί επίγεια και επίσης πνευματικά. . .  Και αν μόνο κοιτάξετε τα γήινα γεγονότα καθώς και το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο, θα πρέπει να σας είναι κατανοητό ότι αυτή η κατάσταση θα μπορεί να διορθωθεί μόνο με τον τρόπο ότι θα δημιουργηθεί μια εντελώς νέα τάξη, ότι θα πρέπει να επαναφερθεί η τάξη που είναι ο προαιώνιος νόμος. Η άνθρωποι έχουν ανατρέψει αυτή τη θεϊκή τάξη και το πνευματικό που είναι ενσαρκωμένο μέσα στους ανθρώπους, το οποίο θα έρπεπε και μπορούσε να ολοκληρώσει την ανοδική του ανάπτυξη, έχει αποτύχει εντελώς. Και επομένως θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για να συνεχίσει την ανάπτυξή του ή ακόμα και για να ξεκινήσει εκ νέου ολόκληρη την πορεία της ανάπτυξής του.

Μπορεί να διαπιστώσει κανείς ένα χάος από την επίγεια άποψη, αφού μέσω της κλίσης τους προς την ύλη οι άνθρωποι έχουν βγει εντελώς εκτός τάξης. Βρίσκονται υπό την επιρροή εκείνου στον οποίο ανήκει ο γήινος κόσμος. Και για αυτό το λόγο έχουν φτάσει σε ένα χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο που κάνει την επίγεια τους ζωή να γίνει μάταιη. Και έχει έρθει αμετάκλητα η στιγμή που μπορεί να θεωρηθεί επίγειο και πνευματικό σημείο καμπής. Αφού από την επίγεια άποψη θα αλλάξουν τα πάντα, γιατί στην παλιά Γη θα γίνει μια ολοκληρωτική αναμόρφωση και επίσης ένας πλήρης χωρισμός των πνευμάτων. . .  Οι άνθρωποι που απέτυχαν θα φυλακιστούν πάλι μέσα στην ύλη και το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο μέσα στη συμπαγή ύλη θα απελευθερωθεί, προκειμένου να μπορέσει επίσης να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία μέσα στα νέα δημιουργήματα της Γης.

Η παλιά κατάσταση στη Γη δεν μπορεί να παραμείνει όπως είναι, αλλιώς δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα για περεταίρω ανάπτυξη του πνευματικού. . .  Επομένως θα πρέπει τα πάντα να προσανατολιστούν εκ νέου, όλο το πνευματικό θα πρέπει να μεταφερθεί εκεί όπου ανήκει ανάλογα με την ωριμότητά του. Και επίσης ο άνθρωπος που επιθυμεί μόνο την ύλη θα πρέπει να επιστρέψει στην κατάσταση την οποία είχε ξεπέρασει προ πολλού, αφού έκανε κατάχρηση της ελευθερίας που είχε αποκτήσει, με αποτέλεσμα να βυθιστεί πάλι στα βάθη. . .  Θα υπάρχει ξανά η θεϊκή τάξη πάνω στη νέα Γη και οι άνθρωποι θα κινούνται επίσης σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη. Αφού πάνω στη νέα Γη θα ζουν εκείνοι οι άνθρωποι που στην παλιά Γη πέτυχαν μια κατάσταση ωριμότητας που θα δικαιολογήσει μια μετάθεση στη νέα Γη. . .

Και θα ανανεωθεί πλήρως τόσο η Γη όσο και η ανθρωπότητα, η οποία θα ξεκινήσει με πνευματική ωριμότητα μια νέα επίγεια περίοδο και θα βοηθά στην ανοδική του ανάπτυξη όλο το δεμένο στα δημιουργήματα πνευματικό. Αυτή η ανάπτυξη θα διαδραματιστεί και πάλι σύμφωνα με την έννομη τάξη. Εσείς οι άνθρωποι δεν πρέπει να πιστέψετε ότι θα γίνει μια πνευματική αλλαγή πάνω σε αυτή τη Γη, ότι θα αλλάξουν, δηλαδή θα βελτιωθούν οι άνθρωποι και ότι θα γίνει με αυτό τον τρόπο μια αλλαγή. . .  Αυτή η δυνατότητα αποκλείεται, αφού τον καθαρισμό αυτής της Γης θα μπορέσει να τον κατορθώσει μόνο μια βίαιη πράξη. . .

Θα πρέπει να χωριστούν οι αμνοί από τα ερίφια, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μεταμόρφωση από την πλευρά του Θεού. Αφού οι άνθρωποι δεν είναι πια ικανοί να κατευθύνουν τον εαυτό τους σε άλλους δρόμους. . .  Βυθίζονται όλο και περισσότερο, όσο περισσότερο χρόνο τούς απομένει. Για αυτό το λόγο καθορίστηκε το χρονικό διάστημα μέσα στο σωτήριο σχέδιο του Θεού και αυτό θα τηρηθεί. Αφού αυτό που Εκείνος με τη  σοφία Του κατάλαβε ως απαραίτητο και που αποφάσισε, αυτό έχει καθοριστεί και δεν θα αλλάξει ποτέ. Αφού η σοφία Του είναι αξεπέραστη και οι αποφάσεις Του αμετάβλητες. Ως εκ τούτου από την πλευρά Του μπορούν να αποκαλυφθούν στους ανθρώπους όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με εκείνη την αλλαγή. Και οι άνθρωποι θα κάνουν καλά να πιστέψουν τις προφητείες που τους διακηρύσσονται ξανά και ξανά από ενορατικούς και προφήτες.

Το γεγονός ότι η τελευταία Κρίση και η αναμόρφωση της Γης δεν έχουν κανένα παράλληλο στα γεγονότα που έζησαν οι άνθρωποι μέχρι τώρα, δεν τους δίνει το δικαίωμα να υποθέσουν ότι αυτές οι προφητείες είναι λανθασμένες. . .  Αντίθετα, οι άνθρωποι θα έπρεπε να υπολογίσουν ότι θα πραγματοποιηθούν αυτά που τους διακηρύσσονται και που τους περιμένουν και θα έπρεπε να προετοιμαστούν. Αφού ακόμα υπάρχει μια σύντομη περίοδος της χάρης, την οποία θα μπορούν ακόμα να εκμεταλλευθούν εάν μόνο η θέλησή τους επιδιώξει να ανταποκριθούν στο καθήκον τους στη Γη. Και τότε δεν θα χρειαστεί να φοβούνται το τέλος, αφού ο Θεός θα βοηθήσει τον καθένα που θα Τον φωνάξει και για αυτό εκδηλώνεται ξανά και ξανά απέναντι στους ανθρώπους διά του λόγου Του. . .  Ανακοινώνει τα συμβάντα, αλλά αφήνει στον κάθε άνθρωπο την ελεύθερη θέλησή του, η οποία για αυτό αποφασίζει και για τη μοίρα του. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

8371                3 κ. 4-1-1963

Διαφώτιση σχετικά με τα παραδοσιακά πνευματικά αγαθά. . .

Πόσο συχνά σας έχει δοθεί η διαβεβαίωση ότι μπορείτε να υποστηρίξετε ως καθαρή αλήθεια όλα όσα λάβατε από Εμένα τον Ίδιο διά της ενέργειας του Πνεύματος μέσα σας. . .  Πράγματι δεν θα σας αφήσω να βαδίσετε μέσα στην πλάνη εάν επιθυμήσετε ειλικρινά να στέκεστε μέσα στην αλήθεια. . .  στη σωστή σκέψη. . .  και αν μόνο Με παρακαλέσετε για τη διοχέτευση της αλήθειας. . .  Αλλά οι άνθρωποι συχνά δεν είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν λανθασμένες σκέψεις, γιατί αποδέχθηκαν πνευματικά αγαθά που τους φαίνονται ως αδιάψευστη αλήθεια. . .  γιατί τα υιοθετούσαν ξανά και ξανά και τα μετέδιδαν επί μεγάλων χρονικών διαστημάτων.

Και αφού ορισμένες γνώσεις δεν ήταν απαραίτητες για την ωρίμανση των ψυχών τους, αλλά μάλλον θα είχαν μπερδέψει τη σκέψη των ανθρώπων, δεν χρειζόταν να διδαχθούν εκείνες τις γνώσεις. Στην περίπτωση όμως που είναι πολύ ισχυρή μέσα σε έναν άνθρωπο η επιθυμία να διαφωτιστεί, θα γίνει βέβαια αυτή η διαφώτιση. Αφού μονάχα Εγώ μπορώ να διαφωτίσω τους ανθρώπους, μονάχα Εγώ μπορώ να διδάξω πραγματικά τους ανθρώπους που επιτρέπουν την ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα στον εαυτό τους. . .  Και τότε που ο λόγος Μου μεταδίδεται στους ανθρώπους, αποκλείεται κάθε πλάνη. Ο άνθρωπος όμως που λαμβάνει το λόγο Μου πρέπει να απαλλάξει τον εαυτό του από εκείνα τα πνευματικά αγαθά που του μεταδόθηκαν με άλλους τρόπους. Αφού η αλήθεια μπορεί να δοθεί μόνο εκεί όπου η καρδιά είναι ελεύθερη από πλάνη. . .  ή με άλλα λόγια: Εγώ μπορώ να είμαι μόνο εκεί όπου ο αντίπαλός Μου έχει αδειάσει τη γωνιά. . .

Εσείς οι άνθρωποι βασίζεστε στο Βιβλίο των βιβλίων και πιστεύετε ότι το περιεχόμενό του δεν έχει εκτεθεί σε παραποιήσεις. . .  Και όμως σας λέω ξανά και ξανά ότι τίποτα δεν διατηρείται καθαρό τότε που διαχειρίζεται από ατελείς ανθρώπους. Σίγουρα θα βασίζεται πάντα σε αυτά που αρχικά προήλθαν από Εμένα, ωστόσο δεν κατέχετε καμία εγγύηση για απαραποίητα πνευματικά αγαθά. . .  Και αυτό ισχύει τόσο περισσότερο όσο πιο μακριά κοιτάζετε πίσω στις πρώτες εποχές των ανθρώπων πάνω σε αυτή τη Γη. . .  Αυτά που σας αναφέρουν τώρα είναι μόνο μερική αλήθεια, αφού η καθαρή αλήθεια ανήκει στο τέλειο και οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Και άρα δεν μπορείτε να βασιστείτε σε αυτά που αναφέρθηκαν από αμνημονεύτων χρόνων και που θεωρείτε ακόμα τη μόνη αλήθεια. . .

Η αλήθεια δεν διατηρείται ποτέ επί γενιών, μάλιστα όμως η πλάνη και μια λανθασμένη διδασκαλία υποστηρίζεται επίμονα ως αλήθεια και διατηρείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να αγγιχθεί. Και οι άνθρωποι χτίζουν πάνω σε τέτοιες λανθασμένες διδασκαλίες και δεν είναι πρόθυμοι να διδαχθούν κάτι διαφορετικό. . .  ώσπου να προσφερθεί πάλι μια ευκαιρία όπου θα μπορέσει να τους μεταδοθεί η πιο καθαρή αλήθεια από πάνω. . .  Αυτή όμως δεν την αποδέχονται εφόσον διαφέρει από τα παραδοσιακά πνευματικά αγαθά. Και μόνο εκείνοι που επιθυμούν την αλήθεια από τα βάθη της καρδιάς τους θα συγκινηθούν από την αλήθεια και θα δεχθούν μια διδασκαλία ακόμα και αν έρθει σε αντίθεση με τις παραδοσιακά υιοθετημένες διδασκαλίες.

Το Πνεύμα Μου δεν σφάλλει, αλλά το Πνεύμα Μου δεν μπορεί πάντα να ενεργήσει μέσα σε έναν άνθρωπο αν αυτός επιτρέψει να τον τραβήξει ο κόσμος. . .  αν επιθυμήσει να ξέρει πράγματα που δεν μπορούν να θεωρηθούν πνευματική γνώση, που δεν έχουν καμία σημασία για την ωρίμανση της ψυχής του και σχετικά με τα οποία ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές βρήκε τις δικές του απαντήσεις, με αποτέλεσμα να εμποδίσει την ενέργειά Μου μέσω των δικών του σκέψεων. . .  Αυτό είναι ένας κίνδυνος που αποφεύγεται μόνο τότε που υπάρχει ολόψυχος δεσμός μαζί Μου και που ο άνθρωπος Μου ζητά διαρκώς προστασία από την πλάνη. Και στην περίπτωση που πρόκειται για μια διδασκαλία που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από αμνημονεύτων χρόνων, την οποία δηλαδή υιοθέτησε ως πνευματική ιδιοκτησία ο κάθε άνθρωπος, μην θεωρώντας πιθανή καμία διαφορετική εξήγηση, αυτή η άποψή του δεν θα μπορεί να διαψευστεί αν δεν θέλω να εξαναγκάσω τη σκέψη ενός ανθρώπου. . .

Όποιος όμως επιθυμεί την καθαρή αλήθεια θα τη λάβει και θα έχει μέσα στον εαυτό του την πεποίθηση ότι πρόκειται για την αλήθεια. . .  Αφού είναι σημαντικό κατά την τελευταία εποχή να διοχετευθούν στη Γη πνευματικά αγαθά που θα πρέπει να κάνουν κατανοητές στους ανθρώπους τη διακυβέρνηση και την ενέργειά Μου στο σύμπαν, με αποτέλεσμα να μπορούν να δώσουν στον εαυτό τους τη σωστή εξήγηση για τα πάντα. Γιατί αυτή η καθαρή αλήθεια θα πρέπει να μεταφερθεί και στη νέα Γη. Για αυτό το λόγο πρέπει να ξεσκεπαστούν οι λανθασμένες διδασκαλίες  και θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα να τους αντιταχθεί η αγνή αλήθεια. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο τότε που Εγώ Που δίνω την αλήθεια μπορώ να ενεργήσω ο Ίδιος μέσα σε έναν άνθρωπο που Μου είναι αφοσιωμένος, ούτως ώστε να λάβει χωρίς όρους όσα θα του προσφέρω και να κάνει ότι μπορεί για να διαδοθούν αυτά που λαμβάνει. . .

Αφού ακριβώς κατά την περίοδο της μάχης κατά της πίστης θα παίξει σημαντικό ρόλο ποιος θα έχει αποκτήσει αυτή την αλήθεια. Αφού αυτός θα αντισταθεί σε όλες τις επιθέσεις, γιατί λόγω της αλήθειας θα κατέχει και την απαραίτητη δύναμη για να την υποστηρίξει. Δεν πρόκειται να πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει τα πάντα, αλλά μόνο για το γεγονός ότι κάθε λανθασμένη διδασκαλία την οποία έφερε στους ανθρώπους ο ίδιος ο αντίπαλός Μου θα χρησιμεύσει στον αντίπαλό Μου στο να καταστρέψει οποιαδήποτε πίστη των ανθρώπων κατά την τελευταία μάχη κατά της πίστης. Και αυτό θα γίνει τότε που οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι υποστήριζαν αναξιόπιστες διδασκαλίες και που οι εχθροί σας θα αναφέρουν αυτές τις αναξιόπιστες διδασκαλίες για να σας παρακινήσουν να εγκαταλείψετε τα πάντα. Δεν ξέρετε τα τεχνάσματα και την πονηριά του, Εγώ όμως ξέρω ποια μέτρα παίρνει ενάντια σε σας που θέλετε να πιστέψετε. Και για αυτό το λόγο σάς διαφωτίζω οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν.

Και εσείς που λαμβάνετε το λόγο Μου θα βιώσετε σύντομα ότι θα σας κάνουν ερωτήσεις στις οποίες δεν θα μπορείτε να απαντήσετε παρά μόνο μέσω της διαφώτισης που σας δόθηκε από πάνω. Και τότε θα μπορείτε και να καταλάβετε γιατί σας διοχετεύθηκαν από Μένα τέτοιες γνώσεις που δήθεν έρχονται σε αντίθεση με το Βιβλίο των πατέρων και που παρ’όλα αυτά είναι η καθαρή αλήθεια. . .  Αφού δεν μπορείτε πια να διαπιστώσετε πόσο αξιόπιστη ήταν η αρχική πηγή αυτού του Βιβλίου. . .  Στην περίπτωση όμως που σας μιλάω ο Ίδιος, είμαι και ο Ίδιος η πηγή των πνευματικών αγαθών που θα λάβετε. Και τότε δεν θα χρειαστεί να φοβηθείτε ότι σας διοχετεύεται κάτι το λανθασμένο. Αφού είμαι ο Ίδιος η Προαιώνια Αλήθεια και τη μοιράζω σε εκείνους που την επιθυμούν ειλικρινά.

Και ο Ίδιος δίδασκα τους ανθρώπους από την αρχή, αφού οι πρώτοι άνθρωποι άκουγαν το λόγο Μου μέσα τους, μόνο που κατείχαν και εκείνοι μόνο έναν ορισμένο βαθμό γνώσης, έτσι όπως τον είχαν ανάγκη για να μπορούσαν να αναγνωρίσουν Εμένα τον Ίδιο και να ανταποκριθούν στο θέλημά Μου. Μέσω της επενέργειας του αντιπάλου Μου όμως το φως της γνώσης τους εξασθενιζόταν όλο και περισσότερο όσο λιγότερο πρόσεχαν τις εντολές Μου. Μεταξύ των πρώτων ανθρώπων ήταν ενσαρκωμένα και φωτεινά όντα, τα οποία άφηναν να λάμπει το φως τους ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά όταν αυξανόταν η έλλειψη αγάπης μεταξύ των ανθρώπων, η πνευματική τους κατάσταση σκοτείνιαζε όλο και περισσότερο. . .  Και μιλούσα ξανά και ξανά διά του στόματος των προφητών, προκειμένου να ανάβω ξανά και ξανά ένα φως μέσα τους. . .

Όταν λοιπόν κατέβηκε στη Γη ο Ιησούς, γιατί το σκοτάδι είχε γίνει σχεδόν αξεπέραστο, άστραφτε πάλι ένα δυνατό φως μέσα στην πνευματική νύχτα των ανθρώπων. . .  Και πρέπει να ξέρετε ότι η πλάνη μπορούσε πάντα να επιβληθεί κατά τέτοιες περιόδους πνευματικού σκοταδιού. . .  Και δεν ήταν χωρίς πλάνη ούτε οι άνθρωποι που το έκαναν καθήκον τους να καταγράψουν τα γεγονότα που συγκεντρώθηκαν μέσα στο Βιβλίο των βιβλίων. . .  Σκεφτείτε πόσα χρονικά διαστήματα έχουν ήδη περάσει και μην πιστέψετε ότι κατά αυτά τα διαστήματα διατηρήθηκαν αμετάβλητες τέτοιες σημειώσεις. . .  Ωστόσο, μπορούσα πάντα, μέσω φωτισμένων ανθρώπων, να σας ενημερώσω για αυτά που έχετε ανάγκη για την ωρίμανση των ψυχών σας. . .

Και αυτές οι πληροφορίες έχουν πάντα μείνει ίδιες, διακηρύσσονταν ξανά και ξανά στους ανθρώπους ως «ο λόγος Μου». Και θα συνεχίσω να διοχετεύω το λόγο Μου στη Γη, προκειμένου οι άνθρωποι να αποκτήσουν την καθαρή αλήθεια. Οι ιστορικές σημειώσεις όμως δεν μπορούν να ονομαστούν ο «λόγος Μου» ούτε να αξιολογηθούν ως ο «λόγος Μου» όσο δεν σχετίζονται με τις πνευματικές διαδικασίες που διαδραματίστηκαν στο πνευματικό βασίλειο κατά και μετά τη δημιουργία των όντων τα οποία έφερε στην ύπαρξη η αγάπη Μου. . .  Για αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να ξέρετε και για αυτό διδάσκεστε πλήρως αληθινά, γιατί θα πρέπει να ξέρετε για το νόημα και το σκοπό της επίγειας σας ύπαρξης. . .

Και σας διαφωτίζω επομένως και για τη διαδικασία της επαναπροώθησης όσων αποστάτησαν από Εμένα και θα πρέπει να επιστρέψουν σε Μένα. . .  και μάλιστα με πλήρη αλήθεια. . .  Και επίσης σας εξηγήθηκε η γένεση των έργων δημιουργίας μέχρι τον άνθρωπο. . .  Ενημερωθήκατε και για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αλλά οποιαδήποτε δημιουργική διαδικασία διαδραματιζόταν αμέτρητες φορές, γιατί δεν έχω περιορισμούς και γιατί η δύναμή Μου ενεργεί πάντοτε. . .  και επίσης επειδή αναρίθμητα πνευματικά όντα χρειάζονταν τα έργα δημιουργίας και ο άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί αυτό τον άπειρο αριθμό.

Αλλά ο άνθρωπος περιορίζει μόνος του και τη σκέψη του και συνεπώς θα βγάλει λανθασμένα συμπεράσματα, η διόρθωση των οποίων θα μπορεί και πάλι να γίνει μόνο από την πλευρά Μου εάν επιτραπεί η ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα στον άνθρωπο. Αυτό θα διαφωτίσει τότε τον άνθρωπο αληθινά και θα μπορέσει να το κάνει μόνο αν αυτός επιθυμήσει την αληθινή διαφώτιση. . .  γιατί αυτή δεν σχετίζεται με την επίτευξη της ψυχικής ωριμότητας ενός ανθρώπου. . .  Επιθυμήθηκε όμως μια τέτοια διαφώτιση και για αυτό ανταποκρίθηκα σε αυτή την παράκληση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8373                6-1-1963

«Σε όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες. . .»

Μέσω της λανθασμένη ερμηνείας του λόγου Μου προέκυψε και διαδόθηκε ήδη πολλή πλάνη και είναι δύσκολο να εξαλειφθεί μια τέτοια πλάνη, να αντικατασταθεί με την καθαρή αλήθεια. Αφού οι άνθρωποι αποδέχονται πολύ πιο εύκολα την πλάνη και τη διαδίδουν παρά την αλήθεια, από το να αφήσουν να διδαχθούν και να δεχθούν την καθαρή αλήθεια. Και αυτό μπορούσε να γίνει πάντα τότε που οι άνρθωποι ερμήνευσαν το λόγο Μου μόνο σύμφωνα με τα γράμματα της αλφαβήτου, ενώ δεν καταλάβαιναν ποτέ το πνευματικό νόημα του λόγου. Το γεγονός ότι αμαρτίες βαραίνουν τους ανθρώπους είναι το αποτέλεσμα της κάποτε αποστασίας τους από Μένα. . .  το αποτέλεσμα της αρχέγονης αμαρτίας, η οποία έφερε πνευματικό σκοτάδι στα όντα που στέκονταν κάποτε μέσα στην πιο φωτεινή γνώση και ήταν γεμάτα φως.

Την ανθρωπότητα επομένως τη βαραίνει ακόμα αυτή η αμαρτία εάν δεν λυτρώνεται από αυτή διά του Ιησού Χριστού. Και για χάρη αυτής της δυστυχισμένης ανθρωπότητας κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη και έκανα ως ο άνθρωπος Ιησούς τη θυσία στο σταυρό για να εξαλειφθεί εκείνη η αφάνταστη ενοχή. Αφού όμως εναπόκειται στους ανθρώπους να θεωρήσουν τον Ιησού τον θείο Λυτρωτή, μέσα στον Οποίο έγινα ο Ίδιος άνθρωπος, πρέπει να εισαχθούν στη γνώση σχετικά με Αυτόν, σχετικά με την αιτία της ανθρώπινης ύπαρξής τους και με το λύτρωτικό έργο. Και για αυτό το σκοπό έστειλα στον κόσμο τους μαθητές Μου, τους οποίους είχα διδάξει πριν ο Ίδιος και οι οποίοι για αυτό μπορούσαν να κηρύξουν στους λαούς το Ευαγγέλιό Μου ως οι εκπρώσοποί Μου.

Είναι τώρα πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι απελευθερώθηκαν από τη μεγάλη ενοχή των αμαρτιών τους εκείνοι οι άνθρωποι που αποδέχθηκαν τις χάρες του λυτρωτικού έργου. . .  ότι πάρθηκαν από πάνω τους όλες οι αμαρτίες στην περίπτωση που ομολόγησαν πως ήταν αμαρτωλοί και που κατέφυγαν στο σταυρό, στον θείο Λυτρωτή. Οι μαθητές Μου λοιπόν ενημέρωσαν τους ανθρώπους για Εμένα και για το λυτρωτικό Μου έργο και σε εκείνους που αποδέχθηκαν τη διδασκαλία μπορούσαν να υποσχεθούν τη συγχώρεση ολόκληρης της ενοχής τους. Αφού είχαν πάρει από Εμένα αυτή την εντολή, δηλαδή να εξηγήσουν στους ανθρώπους γιατί ήταν δυστυχισμένοι και φορτωμένοι. Και ως εκ τούτου μπορούσαν να τους υποσχεθούν με εντολή Μου τη διαβεβαίωση της απελευθέρωσής τους από όλη την ενοχή τους εάν Με αποδεχθούν και Με παρακαλέσουν για συγχώρεση.

Αφού πήγαιναν σε όλο τον κόσμο για να κηρύξουν στη θέση Μου το λόγο του σταυρού. Και έτσι μπορούσαν επίσης στη θέση Μου να συγχωρέσουν στους ανθρώπους τις αμαρτίες τους. . .  Αφού όσο έφερναν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιό Μου ως οι εκπρόσωποί Μου, τους φώτιζε το Πνεύμα Μου. Και καταλάβαιναν την αμαρτωλή κατάσταση των ανθρώπων, καταλάβαιναν και τη μετάνοιά τους, η οποία τους έδωσε το δικαίωμα να τους απαλλάξουν στη θέση Μου οποιασδήποτε ενοχής. . .  Και έκαναν μόνο αυτό που θα είχα κάνει ο Ίδιος όταν βάδιζα στη Γη. Άρα ο λόγος: «Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες. . .» ήταν δικαιολογημένος και πρέπει να τον καταλάβει κανείς με αυτό τον τρόπο. . .

Το ζήτημα είναι όμως τώρα ποιος είναι δραστήριος ως πραγματικός εκπρόσωπός Μου στη Γη, αφού μονάχα από αυτό εξαρτάται αν είναι δυνατόν να συγχωρεθούν αμαρτίες από την πλευρά ενός ανθρώπου, δηλαδή αν κάτι τέτοιο εγκριθεί από το θέλημά Μου. . .  Αφού δεν φωτίστηκε από το Πνεύμα Μου ο καθένας που αποκαλεί τον εαυτό του εκπρόσωπό Μου, ούτως ώστε να καταλάβει την ψυχική κατάσταση εκείνου τις «αμαρτίες» του οποίου θέλει να «συγχωρέσει». Δεν μπορεί ο καθένας που αποκαλεί τον εαυτό του εκπρόσωπό Μου να διακηρύξει το Ευαγγέλιό Μου. Γιατί μόνο οι άνθρωποι που φωτίστηκαν από το Πνεύμα Μου ξέρουν για το λυτρωτικό έργο του Ιησού, για την πνευματική του αιτία και για τη μεγάλη αρχέγονη αμαρτία. Και ως εκ τούτου πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η δυνατότητα να «ενεργήσει το Πνεύμα Μου». Αυτή την ενέργεια του Πνεύματός Μου όμως δεν μπορεί κανείς να τη διαπιστώσει σε όλους όσοι προσποιούνται ότι είναι οι υπηρέτες Μου, οι εκπρόσωποί Μου στη Γη. . .

Κατά συνέπεια αυτοί δεν έχουν ούτε το δικαίωμα ούτε την ικανότητα να κρίνουν την ψυχική κατάσταση των συνανθρώπων και να συγχωρούν τις αμαρτίες τους. Και στην περίπτωση που το κάνουν, ο άνθρωπος παρ’όλα αυτά δεν θα έχει απαλλαχθεί από τη μεγάλη του ενοχή εάν δεν πάρει ο ίδιος το δρόμο για τον Ιησού Χριστό και παρακαλέσει Αυτόν τον Ίδιο για συγχώρεση της ενοχής του. . .  Για αυτό το λόγο οι άνθρωποι δεν πρέπει να βασιστούν σε διαβεβαιώσεις από την πλευρά εκείνων που οι ίδιοι δεν είναι ικανοί να συγχωρούν αμαρτίες, γιατί δεν ήμουν Εγώ Που τους ανέθεσα αυτό το αξίωμα. Και ως εκ τούτου μια τέτοια λανθασμένη διδασκαλία βλάπτει πολύ τις ψυχές που θα πιστέψουν τότε ότι μέσω προδιαγεγραμμένων εθίμων θα έχουν απαλλαγεί από τις αμαρτίες τους, με αποτέλεσμα να παραλείψουν να παραδοθούν στον Ιησού Χριστό και να Τον παρακαλέσουν ολόψυχα να τους συγχωρέσει την ενοχή τους. . .

Αφού η εξάλειψη της αρχέγονης ενοχής μπορεί να χαριστεί στους ανθρώπους μονάχα από τον Ιησού Χριστό, και για αυτό απαιτείται η γνώση η οποία μπορεί και πάλι να αποκτηθεί μόνο διά της καθαρής αλήθειας. . .  Όσο όμως θεωρούν ότι έχουν αυτό το δικαίωμα άνθρωποι που δεν διορίστηκαν από Εμένα, η συνέπεια θα είναι μια χλιαρή στάση. Γιατί ο άνθρωπος θα πιστέψει τότε ότι θα έχει απαλλαγεί από την ευθύνη του μόλις από πλευράς ενός συνανθρώπου θα του έχει διαβεβαιωθεί η συγχώρεση των αμαρτιών του. . .  έστω και με την υπόδειξη ότι έδωσα ο Ίδιος αυτή την υπόσχεση. . .  Είπα στους μαθητές Μου τα λόγια: «Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες. . .» Και αυτά τα λόγια θα παραμένουν πάντα δικαιολογημένα σε εκείνους τους οποίους θα επιλέξω ο Ίδιος ως πραγματικούς Μου μαθητές. . .

Ποτέ όμως αυτά τα λόγια δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν σε εκείνους που έκαναν τον εαυτό τους ή τους οποίους έκαναν συνάνθρωποι διάδοχούς Μου. . .  Αφού μονάχα Εγώ ξέρω ποιος Με υπηρετεί με το σωστό τρόπο και ποιος παρουσιάζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό. . .  Και επομένως επιλέγω και τώρα πάλι τους αληθινούς Μου εκπροσώπους στη Γη που θα πρέπει να διακηρύξουν το Ευαγγέλιό Μου με πλήρη αλήθεια και που θα πρέπει επίσης να δείξουν ξεκάθαρα της πλάνη και να την καταπολεμήσουν. . .  Αφού μόνο η αλήθεια μπορεί να σημάνει για τους ανθρώπους ένα αληθινό φως μέσα στο οποίο θα βρουν το δρόμο προς τα ύψη, προς Εμένα και το πατρικό τους σπίτι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8375                8-1-1963

Η εκκλησία του Χριστού στην αρχή της. . .

Οι μαθητές Μου έλαβαν το Ευαγγέλιο της αγάπης από Εμένα τον Ίδιο όταν βάδιζα στη Γη και μπορούσαν να το φέρουν στον κόσμο αγνό και ανόθευτο όταν είχε ολοκληρωθεί το λυτρωτικό έργο Μου και είχα ανέβει πάλι στο βασίλειο του φωτός Μου. Και από πλευράς αυτών η διδασκαλία Μου διατηρήθηκε καθαρή και οι άνθρωποι ενημερώθηκαν για Εμένα ως τον Λυτρωτή τους από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .  Διδάχθηκαν από τους μαθητές Μου ότι έπρεπε να πάρουν το δρόμο για το σταυρό και να ζουν τη ζωή τους με αγάπη για να εκπληρώσουν το σκοπό της επίγειας τους ζωής και να μπορέσουν να εισέλθουν στο βασίλειό Μου μετά τον θάνατό τους.

Οι μαθητές Μου εισήχθηκαν από Εμένα στην αλήθεια και μετέδωσαν την ίδια αλήθεια, γιατί μπορούσε να ενεργήσει μέσα τους το Πνεύμα Μου. . .  Αρχικά οι άνθρωποι αποδέχονταν το αγνό Μου Ευαγγέλιο και κατάβαλλαν κόπους να ζουν επίσης με αγάπη. Και άρα αυτή αφπύνισε στη ζωή το πνεύμα μέσα τους και μπορούσα να ενεργήσω μέσα τους ο Ίδιος. Και έτσι η διδασκαλία Μου διατηρούνταν καθαρή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, οι μαθητές Μου ανέθεσαν το εκπαιδευτικό λειτούργημα σε άλλους ανθρώπους, γιατί κατάλαβαν την πνευματική κατάσταση εκείνων που διόρισαν διάδοχούς τους. . .

Αλλά δεν πέρασε πολύς χρόνος ώσπου οι άνθρωποι άρχισαν να δίνουν ένα τέτοιο εκπαιδευτικό λειτούργημα στον εαυτό τους, εν μέρει από μια ορισμένη φιλαυτία, εν μέρει από υπερβολικό ζήλο να ανταποκριθούν στο θέλημά Μου, χωρίς όμως να περιμένουν τον εσωτερικό διορισμό. . .  Και έτσι συνέβη αυτό το εκπαιδευτικό λειτούρημα να δίδεται αδιακρίτως. . .  Το κριτήριο δεν ήταν πια το εσωτερικό ταλέντο, η πνευματική κατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά έπαιζαν ρόλο οι εξωτερικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινδύνευε όλο και περισσότερο η καθαρή αλήθεια. Αυτό όμως δεν το κατάλαβαν οι άνθρωποι ακριβώς γιατί το πνεύμα εκείνων των δασκάλων δεν είχε αφυπνιστεί. . .

Στους ανθρώπους όμως στους οποίους διακηρύχθηκε το Ευαγγέλιο στερήθηκε το δικαίωμα να σχηματίσουν τη δική τους κρίση και να εκφράσουν αμφιβολίες για την απόλυτη αλήθεια όσων διδάσκονταν. . .  Εκείνοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους πνευματικούς δασκάλους ήταν πεπεισμένοι για την αποστολή τους και την αξία τους και δεν δέχονταν καμία αντιλογία. Και ήταν καθήκον εκείνων που διδάσκονταν να αποδεχθούν χωρίς εξέταση ως αλήθεια όσα τους προσφέρονταν. Η αλήθεια μπορούσε να διατηρηθεί καθαρή μόνο όσον καιρό οι φύλακές της είχαν αφυπνισμένο πνεύμα.

Σύντομα όμως υπερίσχυε ο αριθμός εκείνων στους οποίους ανατέθηκαν αξιώματα χωρίς να είχαν φωτιστεί από το Πνεύμα Μου και απορρίφθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση ανθρώπου με φωτισμένο πνεύμα. . .  Αυξανόταν η δύναμη εκείνων και λάθη άρχισαν να διαπερνούν την καθαρή αλήθεια. . .  δηλαδή σκέψεις που προήλθαν από τη λογική των ανθρώπων και τις οποίες αυτοί υποστήριζαν ως θεϊκή αλήθεια. Και παρόλο που υπήρχαν ξανά και ξανά πνευματικά αφυπνισμένοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να εξαλείψουν εκείνα τα λάθη. . .  ο αντίπαλός Μου κατάφερε να επιβληθεί. Αφού η δύναμη των οπαδών του ήταν ήδη πολύ μεγάλη και οι άνθρωποι δεν αναγνώριζαν πια την καθαρή αλήθεια ως τέτοια.

Έτσι λοιπόν μπορείτε να εξηγήσετε τα γεγονότα ότι με την πάροδο του χρόνου σχηματίστηκε κάτι εντελώς διαφορετικό από την «εκκλησία του Χριστού», από αυτό που ιδρύθηκε από Μένα στη Γη. . .  Μόνο έτσι εξηγείται ότι απόκτησε εξουσία μια οργάνωση, ότι προέκυπταν ξανά και ξανά σχίσματα μέσα σε αυτή την οργάνωση και ότι θέλω να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι την «εκκλησία που ίδρυσα Εγώ» πάντα μόνο ως ένα πνευματικό οικοδόμημα που περικλείει τους ανθρώπους που κινούνται μέσα στην αλήθεια ως αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη, από την οποία προκύπτουν μια ζωντανή πίστη και η αφύπνιση του πνεύματος. Και αυτή η εκκλησία έχει μάλιστα διατηρηθεί μέχρι σήμερα, αφού το Πνεύμα Μου μπορούσε να ξεχυθεί ξανά και ξανά σε ανθρώπους που έκαναν προσπάθεια να ζουν μέσα στην αγάπη και να ανταποκριθούν στο θέλημά Μου. . .

Και επομένως μπορούσε να μεταδίδεται σε αυτούς ξανά και ξανά η καθαρή αλήθεια, η οποία ξεσκεπάζει όλες τις λανθασμένες διδασκαλίες. Και ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί ειλικρινά την αλήθεια θα ενημερωθεί για τους λόγους γιατί η ανθρωπότητα μπορούσε να καταλήξει σε μπερδεμένη σκέψη και γιατί δεν είναι πρόθυμη να ελευθερωθεί από αυτή. Αλλά ο καθένας θα καταλάβει επίσης ότι οι μάζες δεν θα είναι ποτέ δεκτικές της αλήθειας, ότι όμως συμφωνούν πρόθυμα με την πλάνη. Ο κάθε μεμονωμένος άνθρωπος ας προσπαθήσει να αποδεσμευτεί από λανθασμένα πνευματικά αγαθά εάν έχει τη χάρη να του προσφερθεί από Μένα η καθαρή αλήθεια. Αφού αν μόνο την επιθυμήσει ειλικρινά, θα είναι ικανός να διακρίνει την αλήθεια από την πλάνη και θα ανήκει επίσης στην εκκλησία την οποία ίδρυσα ο Ίδιος στη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8377                11-1-1963

Η βοήθεια του Θεού στον εξαγνισμό της ψυχής. . .

Όλα τα γήινα βιώματα θα πρέπει και μπορούν να συμβάλουν στο να τελειοποιηθείτε. Αφού τα πάντα έχουν κανονιστεί έτσι ώστε αναγκάζεστε να πάρετε τη σωστή στάση απέναντι στα γεγονότα της ζωής σας και αυτή η στάση σας θα έχει αποτέλεσμα στην ψυχή σας. Μπορείτε να επωμιστείτε ταπεινά τα πάντα και να τα αναγνωρίσετε ως θέλημά Μου ή άδειά Μου. Μπορείτε όμως επίσης να εξεγερθείτε εσωτερικά και τότε δεν θα επωφεληθούν πολύ οι ψυχές σας. Και πολλά συμβάντα μπορούν να σας προσπεράσουν χωρίς το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να έχουν πάνω στις ψυχές σας.

Πιστέψτε ότι τίποτα δεν σας συμβαίνει «τυχαία», αλλά δείτε σε όλα την ηγεσία Μου και το θέλημά Μου ή την άδειά Μου, γιατί θέλω να σας δημιουργήσω ευκαιρίες όπου θα μπορείτε να κάνετε εντατική δουλειά πάνω στην ψυχή σας. . .  όπου θα μπορείτε να ασκήσετε την υπομονή, την πραότητα και τη φιλειρηνικότητα, όπου θα πρέπει να παρακινηθεί η ευσπλαχνία σας ή να αυξηθεί η ταπεινότητά σας. . .  όπου θα πρέπει να ασκήσετε την ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό και να πάρετε πάνω σας με υπομονή όλα τα δεινά. Και αυτό θα ωφελεί πάντα την ψυχή, η οποία βαδίζει στη Γη μόνο με σκοπό να εξαγνιστεί, να αποβληθούν από πάνω της όλες οι ακαθαρσίες της, οι οποίες εμποδίζουν ή σταματούν την ακτινοβόληση της ψυχής από το φως της αγάπης Μου. . .

Και όσο πιο εντατικά θα κάνετε αυτή τη δουλειά πάνω στην ψυχή σας, τόσο πιο γρήγορα θα φύγουν από πάνω σας όλα τα βάρη. Αφού θα ασκείτε όλο και περισσότερο την αγάπη και η αγάπη διαλύει όλες τις ακαθαρσίες της ψυχής σας, με αποτέλεσμα αυτή να ωριμάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν κοιτάξετε από αυτή την άποψη όλες τις αντιξοότητες της ζωής, όλες τις καθημερινές δυσκολίες, θα είστε σε θέση να τις ξεπεράσετε πολύ πιο εύκολα. . .  Θα ξέρετε ότι τις έχετε ακόμα ανάγκη, γιατί είστε ακόμα ατελείς. Και θα ξέρετε επίσης ότι σας βοηθάω ξανά και ξανά, σε ό,τι και να είναι. . .  Αφού κάθε μέσο που εφαρμόζω για να σας οδηγήσω σε μεγαλύτερη ωριμότητα, είναι βοήθεια την οποία σας στέλνει η αγάπη Μου και την οποία επομένως θα έπρεπε να δεχθείτε ευγνώμονα. . .

Και τότε που τίποτα δεν θα μπορεί πια να σας ενοχλήσει, τότε που θα αφήνετε ατάραχα όλες τις αντιξοότητες της καθημερινής σας ζωής να σας προσπεράσουν. . .  τότε που θα τις ανέχεστε ταπεινά και υπομονετικά, θα έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους και η ψυχή σας θα Μου είναι ευγνώμων που της παρείχα αυτή τη βοήθεια η οποία της βοήθησε να τελειοποιηθεί. Θα πρέπει όλοι να αποβάλετε ακόμα πολλά κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, αφού μόνο σπάνια ένας άνθρωπος έχει αποκτήσει όλες τις αρετές. Ο καθένας πρέπει να δουλέψει στον εαυτό του για να μεταμορφώσει τα ελαττώματα και τις κακές του συνήθειες σε εκείνη την κατάσταση που θα έπρεπε να πετύχει η ψυχή του ώστε να μπορεί να τη διαπεράσει η ακτίνα της αγάπης Μου χωρίς να εμποδιστεί από αδιαπέραστα περιβλήματα.

Όλες οι κακές συνήθειες και τα ελαττώματα είναι τέτοια περιβλήματα που εμποδίζουν την ακτίνα της αγάπης Μου, που απαιτούν έντονη δουλειά πάνω στην ψυχή σας, την οποία όμως μπορείτε να κάνετε αν είστε πρόθυμοι να ανταποκριθείτε στο θέλημά Μου. Αφού όμως ο άνθρωπος δεν ξεκινά από μόνος του αυτή τη δουλειά πάνω στον εαυτό του, πρέπει κατά κάποιον τρόπο να παρακινηθεί από Εμένα, με τον τρόπο ότι θα προκύπτουν πολλά εμπόδια κατά την καθημερινή του ζωή. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσει και είναι ικανός για αυτό με τη βοήθεια Μου εάν μόνο Με επικαλεστεί για να του συμπαρασταθώ στον αγώνα ενάντια σε όλα τα αντιπνευματικά που τον πιέζουν ακόμα. . .  Τότε παραδέχεται την αδυναμία του και η ταπεινότητα μέσα του θα αυξηθεί, ο άνθρωπος θα καταβάλει προσπάθειες να εξαλείψει και να αποτρέψει τα πάντα μέσω της αγάπης.

Και η αγάπη είναι το καλύτερο εξαγνιστήριο μέσο της ψυχής, διαλύει όλα τα περιβλήματα, με αποτέλεσμα η αγάπη Μου να μπορεί να την πλημμυρίσει με όλη της τη δύναμη. . .  Μόνο μην αφήνετε να παρασυρθείτε σε πράξεις χωρίς αγάπη μέσω τέτοιων εμποδιών. Αφού τότε θα σας έχει νικήσει ο αντίπαλός Μου και θα πρέπει να καταβάλλετε όλο και μεγαλύτερους κόπους για να πετύχετε την τελειότητα της ψυχής σας στη Γη. Τίποτα από όσα σας συμβαίνουν δεν είναι χωρίς νόημα και σκοπό, αφού το θέλημά Μου οδηγεί την επίγεια σας πορεία. Και θέλω μόνο να προωθήσω την ωρίμανσή σας, όχι όμως να σας αφήσω να πέσετε εκ νέου στα βάθη. . .  Και ως εκ τούτου να αναγνωρίσετε σε όλα όσα σας αφορούν το θέλημά Μου ή την άδειά Μου και να τα δεχθείτε χωρίς παράπονα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

8378                12-1-1963

Η σωστή απόφαση της βούλησης στην κατάσταση της συνειδητότητας του εγώ. . .

Η ψυχή σας δεν θα χάσει ποτέ πια τη συνείδηση του εγώ. Θα αναγνωρίσει τον εαυτό της ως ένα φωτεινό πνεύμα που ακτινοβολήθηκε κάποτε από Εμένα μόλις πετύχει την κατάσταση της τελειότητάς της. Σε αυτή την κατάσταση θα έχει επίσης πλήρη γνώση του προορισμού της, τον οποίο έδωσα στο κάθε ον όταν το δημιούργησα. Η ψυχή θα είναι και γεμάτη δύναμη, με αποτέλεσμα τίποτα να μην της είναι πια ακατόρθωτο, με αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργήσει και να ενεργήσει σύμφωνα με τη δική της βούληση, η οποία όμως θα έχει ενωθεί πλήρως με τη δική Μου. Και αυτή η κατάσταση είναι απεριόριστη μακαριότητα, την οποία δεν μπορείτε να συλλάβετε εσείς οι άνθρωποι, γιατί είστε περιορισμένα όντα. . .  περιορισμένα όσον αφορά τη δύναμη και επίσης το φως σας, τα οποία αυξάνονται διαρκώς όσο πιο κοντά είστε στην τελειότητα.

Μέσα στο πιο δυνατό φως εκπηγάσατε κάποτε από Εμένα και μέσα στο πιο δυνατό φως θα επιστρέψετε πάλι σε Μένα, με αποτέλεσμα από τότε και μετά να ζείτε αιώνια μια ζωή μέσα σε απεριόριστη μακαριότητα. Όσο λεπτομερώς όμως και να σας εξηγηθεί αυτό, ότι δηλαδή μπορείτε οι ίδιοι να δημιουργήσετε επίσης μια τέτοια μακάρια μοίρα για τον εαυτό σας, η δουλειά πάνω στην ψυχή σας παραμένει χλιαρή. Γιατί δεν είστε πεπεισμένοι για αυτό και γιατί δεν μπορείτε να συλλάβετε ότι οι ίδιοι ως άνθρωποι μπορείτε να πετύχετε ένα τόσο υψηλό στόχο. . .  Και ωστόσο αυτό μπορεί μόνο να σας παρουσιαστεί, μπορεί μόνο να σας διοχετευτεί η γνώση, την οποία όπως θα πρέπει να αξιοποιήσετε μόνοι σας. Αφού αν σας καθόριζα ο Ίδιος να δράσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου, δεν θα είχατε πια καμία ελεύθερη βούληση. Αυτή όμως είναι απαραίτητη για να πετύχετε την κατάσταση της ύψιστης τελειότητας.

Εγώ όμως έθεσα αυτό το σχέδιο από τους αιώνες των αιώνων και θα πραγματοποιηθεί μάλιστα, ακόμα και αν διαρκέσει αιωνιότητες. . .  Κάποτε θα πετύχετε όλοι αυτή τη μακαριότητα. Και τότε θα σας φανεί ασήμαντος ο χρόνος που θα έχετε χρειαστεί για αυτό. Αφού τότε θα έχει τελειώσει κάθε αίσθηση του χρόνου και του χώρου, ο χρόνος που θα έχει περάσει θα σας φανεί σαν μια στιγμή, ενώ θα έχετε μπροστά σας την αιωνιότητα, όπου θα μπορείτε να απολαμβάνετε απεριόριστες μακαριότητες. Όσο λοιπόν ζείτε στη Γη, σε μια κατάσταση της ελαττωματικότητας, πρέπει να ανέχεστε πολλά δεινά. Αφού κάθε ελαττωματική κατάσταση της ψυχής σας είναι μια κατάσταση δυσκολιών και δεινών, την οποία μπορείτε μόνο να αναισθητοποιήσετε μέσω γήινων χαρών και απολαύσεων, η οποία ωστόσο δεν βελιτώνεται, αλλά εμφανίζεται ξανά και ξανά όσο δεν έχετε τελειοποιηθεί.

Η επίγεια ζωή είναι μόνο μια φαινομενική ύπαρξη, αφού δεν είναι διαρκής, θα περάσει, δεν είναι η καθαρή πραγματικότητα. Αφού αυτή μπορεί να είναι μόνο το πνευματικό βασίλειο για την ψυχή, η αληθινή πατρίδα της οποίας είναι ακριβώς αυτό το πνευματικό βασίλειο. Αλλά το γήινο βασίλειο μπορεί να συμβάλει στο να χάσει η ψυχή όλες τις ακαθαρσίες της και στο να μπορέσει να εισέλθει στο πνευματικό βασίλειο εντελώς δεκτική του φωτός. Και για αυτό το σκοπό βαδίζετε στη Γη εσείς οι άνθρωποι, γιατί οι ίδιοι θα πρέπει να αποβάλετε με την ελεύθερη θέλησή σας αυτές τις ακαθαρσίες από την ψυχή σας. Και σας είναι δυνατόν να το κατορθώσετε αυτό εάν επιδιώξετε το στόχο να ζείτε κάποτε με ύψιστη μακαριότητα στους αιώνες των αιώνων. . .  Πρέπει μόνο η θέλησή σας να είναι πρόθυμη να γίνετε πάλι αυτό που ήσασταν αρχικά και πράγματι σας βοηθάω ώστε η πραγματοποίηση να μην γίνει πολύ δύσκολη. . .

Και να συνειδητοποιείστε πάντα τον υψηλό στόχο που μπορείτε να πετύχετε. . .  και να θέλετε να τον πετύχετε. Αφού μονάχα αυτή η θέλησή σας αποφασίζει για τη μοίρα σας. . .  Και εσείς οι άνθρωποι μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα σας αφήσω πια να πέσετε μόλις Μου χαρίσετε αυτή τη θέλησή σας. . .  Μόνο που πρέπει να είστε απολύτως σοβαροί και να μην πείτε μόνο λόγια για τα οποία δεν ξέρει η καρδιά σας. Και αυτή τη μεταμόρφωση της θέλησής του μπορεί να δείξει μόνο ένα ον που έχει τη συνειδητότητα του εγώ, και για αυτό έχει τόσο εξαιρετική σημασία ακριβώς αυτή η κατάσταση της συνειδητότητας του εγώ. . .  Αφού μπορείτε τώρα να σκέφτεστε και να χρησιμοποιείτε το μυαλό σας και μπορείτε να εκμεταλλευθείτε σύμφωνα με το θέλημά Μου τη ζωτική δύναμη που σας χαρίζεται. . .  μπορείτε να ενεργήσετε με αγάπη. . .

Και τότε θα στραφείτε σε Μένα και δεν θα σας αφήσω ποτέ πια. Για αυτή την απόφαση της θέλησής σας δεν σας απομένει πολύς χρόνος, αφού η επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι μόνο σαν μια στιγμή στην αιωνιότητα. Αν όμως αποφασίσετε σωστά, αυτός ο χρόνος θα είναι απολύτως επαρκής για την αναμετατροπή της φύσης σας, στην αγάπη. . .  Και στην περίπτωση που η θέλησή σας είναι στραμμένη προς τη λάθος κατεύθυνση, θα βυθιζόσασταν απύθμενα αν σας παρεχόταν περισσότερος χρόνος για να βαδίσετε ως άνθρωποι στη Γη. . .  Αφού η επιρροή του αντιπάλου Μου θα αυξανόταν ολοένα και περισσότερο όσο περισσότερο θα απομακρυνόσασταν πάλι από Εμένα. . .  Και για το λόγο αυτό ο χρόνος του ανθρώπου στη Γη είναι περιορισμένος και στην αιωνιότητα θεωρείται σαν μια στιγμή, ενώ παρ’όλα αυτά μπορείτε να φτάσετε σε Μένα και θα είστε τότε πάλι απεριόριστα μακάριοι, όπως ήσασταν αρχικά.

Ποτέ δεν αφήνεστε χωρίς βοήθεια, ποτέ δεν θα χρειαστείτε να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Είμαι πάντα έτοιμος για εσάς και μόνο περιμένω την επίκλησή σας, η οποία θα αποδείξει τη στροφή της βούλησής σας σε Μένα. Σε αυτή θα ανταποκριθώ βεβαίως και θα πιάσω πάλι τα παιδιά Μου για να μην τα αφήσω ποτέ πια να φύγουν μακριά Μου. Αφού εκπηγάσατε από τη δύναμη αγάπης Μου, ανήκετε και σε Μένα, παρόλο που στραφήκατε κάποτε σε εκείνον που αποστάτησε πρώτος από Εμένα όταν θα έπρεπε να περάσει τη δοκιμασία της θέλησής του, η οποία θα τον είχε κάνει αιώνια το πιο μακάριο ον, το οποίο είχε προορισμό να δημιουργήσει και να ενεργείσει μαζί Μου ως ομοίωμά Μου σε όλο το άπειρο. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8379                13-1-1963

«Οι δυνάμεις του ουρανού θα διασαλευτούν. . .»

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γέννηση της νέας Γης»  σελ. 370 – 372. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Σας το προείπα και αυτό, πως από τα σημεία των καιρών θα αναγνωρίσετε ότι το τέλος είναι κοντά. . .  Και τα σημεία αυτά θα είναι τόσο φανερά που δεν πρόκειται να αμφιβάλετε πλέον, παρά θα ξέρετε σε ποια ώρα θα βρίσκεστε. . .  Οι δυνάμεις του ουρανού θα σαλευτούν και θα διαπιστώσετε αλλαγές στο σύμπαν. Θα παρατηρήσετε ορισμένα φυσικά φαινόμενα, τα οποία θα έπρεπε κανονικά να σας βάλουν σε σκέψεις. Και αυτή ακόμα η νόμιμη τάξη στη φύση θα φαίνεται να έχει ανατραπεί. . .  Αλλά και αυτά τα φαινόμενα θα υπόκεινται επίσης σε ένα θείο νόμο, διότι οτιδήποτε έρχεται ή συμβαίνει εξαρτάται από τη βούλησή Μου.

Αλλά πρόκειται να αποκαλυφθεί σε σας τους ανθρώπους η αλήθεια όσων σας προμήνυσαν ενορατικοί και προφήτες και όσων Εγώ ο Ίδιος σας προείπα σχετικά με το τέλος. Διότι τον τελευταίο καιρό τα πάντα θα ξεφύγουν από την τάξη για να σας κάνουν να δώσετε προσοχή, εσείς οι άνθρωποι, σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο. . .  Επειδή δεν έχετε πια καθόλου πίστη σε έναν Θεό και Δημιουργό, επειδή νομίζετε ότι μπορείτε από μόνοι σας να επεμβαίνετε στα δικά Μου έργα δημιουργίας και θεωρείτε τους εαυτούς τους ισχυρούς και πάνσοφους, για αυτό πρέπει να σας δοθούν αποδείξεις για το αντίθετο και θα πρέπει να αναγνωρίσετε την αδυναμία σας απέναντι σε φαινόμενα τα οποία η βούλησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ή να ανατρέψει. . .

Επιπλέον θα πρέπει να παραδεχθείτε ότι οι σχετικές προφητείες υφίστανται από πάρα πολύ καιρό, γεγονός που δεν μπορείτε να διαψεύσετε. Και ως εκ τούτου πρέπει να δεχθείτε ότι έχει έρθει ο καιρός όπου εκπληρώνονται τα γραμμένα και όσα σας προήγγειλα επανειλημμένα μέσα από το λόγο Μου. . .  Μα ακόμα και αυτές τις μεταβολές στο κοσμικό σύστημα οι άνθρωποι θα τις θεωρήσουν σαν επακόλουθα φαινόμενα των δικών τους παρεμβάσεων, θα βαυκαλίζονται μάλιστα ότι είναι κυρίαρχοι του κόσμου, αφού είναι ικανοί να προκαλέσουν τέτοιες αλλαγές στο σύμπαν και έτσι θα αρνηθούν με πλήρη πεποίθηση τον Θεό. Αφού αυτή είναι η επενέργεια του αντιπάλου Μου κατά την έσχατη εποχή ότι προσπαθεί να εκθρονίσει Εμένα τον Ίδιο, και ως αποτέλεσμα θα φυλακιστεί ξανά. . .

Πάντοτε ωστόσο θα υπάρχουν επίσης άνθρωποι οι οποίοι θα αναγνωρίσουν σε τι εποχή βρίσκονται και οι οποίοι θα είναι υπέρμαχοι δικοί Μου και της βασιλείας Μου απέναντι στον κόσμο, απέναντι σε εκείνους που δεν έχουν καθόλου πίστη. . .  Γιατί θα ξέρουν ότι σύντομα θα σημάνει η τελευταία ώρα και έτσι τις μεταβολές στον κόσμο θα τις δουν σαν επ’αυτού αποδείξεις, δεδομένου ότι Εγώ ο Ίδιος τις είχα προσημάνει όταν βρισκόμουν στη Γη. «Οι δυνάμεις του ουρανού θα σαλευτούν. . .» τα δε λόγια αυτά έχουν επίσης μια πνευματική έννοια, την οποία εσείς οι άνθρωποι δεν τη συλλαμβάνετε ακόμα. . .  Καθετί που προέρχεται από Μένα, καθετί που πηγάζει από τη βούλησή Μου, θα ζωντανέψει. Κάθε νεκρή φόρμα θα γεμίσει ζωή, διότι θα εκδηλωθεί η δύναμή Μου, η οποία εσαεί γεννά ζωή. . .

Και η δύναμή Μου θα ρέει με όλη την πληρότητά της κατά την τελευταία εποχή πριν το τέλος. Παντού θα προκαλέσει χαλαρώσεις, δηλαδή ο ήλιος του Πνεύματός Μου θα διαπεράσει τη σκοτεινή νύχτα στην οποία κείτεται ολόκληρη η Γη. . .  Ο ήλιος του Πνεύματός Μου θα φωτίσει υπέρλαμπρα και η λάμψη του θα ζωντανέψει τα πάντα. Θα αφυπνίσει όσα κοιμούνται  και θα αποκτήσουν ζωή όσα μέχρι τότε ήταν νεκρά και θα χτυπηθούν από αυτή την ακτίνα. . .  Επομένως θα εκηλωθούν δυνάμεις του ουρανού τις οποίες εσείς οι άνθρωποι δεν θα είστε ικανοί να σταματήσετε. . .

Στο τέλος δε, θα υπάρξει και μια καθαρά φυσική εκδήλωση της δύναμής Μου, την οποία κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να εξηγήσει. Αφού προφήτευψα ότι θα παρουσιαστούν ασυνήθιστα σημάδια πριν από το τέλος. Και αυτά θα εμφανιστούν με μια τέτοια μορφή που έντρομοι θα τα παρακολουθούν στη φύση οι άνθρωποι, ανίκανοι να αντιδράσουν και να τα σταματήσουν. . .  Αλλά θα συμβάλουν επιπλέον στο να εξαπολυθούν δυνάμεις τις επιπτώσεις των οποίων δεν έχουν ακόμα διερευνήσει, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ολέθριες συνέπεις, οι οποίες θα επισπεύσουν ακόμα τον ερχομό του τέλους. Αυτό βέβαια το έχω προβλέψει στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, επειδή το κατέστρωσα με βάση την ανθρώπινη βούληση, την οποία γνώριζα ανέκαθεν. . .  Όμως οι αυτουργοί θα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που, νομίζοντας ότι μπορούν να με ξεπεράσουν, βρίσκονται εμφανώς υπό την επήρεια του αντιπάλου Μου και της ολοφάνερα πια ολέθριας δράσης του. . .

 Τα γεγονότα θα έρθουν όπως έχουν προαγγελθεί και όποιος θα τα παρατηρήσει με προσοχή θα αναγνωρίσει τα σημεία των καιρών. . .  Όποιος θα τα παρακολουθήσει προσεκτικά θα αναγνωρίσει επίσης ότι ο λόγος Μου είναι η αλήθεια, ο οποίος χορηγείται στους ανθρώπους από ψηλά σαν ένα ανεκτίμητο δώρο ελέους για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να τον δεχθούν. . .  Γιατί ποτέ δεν άφησα απροειδοποίητη την ανθρωπότητα όταν την περίμεναν δεινά που αναγκαζόμουν να αφήσω να της συμβούν όποτε κινδύνευε να υποταχθεί τελείως στον αντίπαλό Μου. . .

Πάντοτε πριν ενσκύψει μια κρίση προηγούντο προειδοποιήσεις και συστάσεις από πλευράς Μου. Γιατί πάντοτε ήθελα να δίνω στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αλλάξουν κατεύθυνση και να εκμεταλλευθούν σωστά το σύντομο χρονικό διάστημα που τους απόμενε, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν κάθε τέτοια κρίση χωρίς να πάθει βλάβη η ψυχή τους. Όμως σε καμία περίπτωση επιτρεπόταν αυτές οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις Μου να εξαναγκάσουν κάποιον να πιστέψει. Για αυτό και τώρα οι προαγγελίες Μου θα γίνουν ελάχιστα πιστευτές και ας είναι τόσο οφθαλμοφανή πια τα σημεία των καιρών. . .  Οι άνθρωποι ψάνχουν να βρουν για όλα μια εξήγηση που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις προσδοκίες τους και να τους αρέσει καλύτερα. Και για το λόγο αυτό το τέλος θα τους βρει απροετοίμαστους, γιατί το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει και το τέλος βρίσκεται προ των θυρών. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8380                14-1-1963

Εσωτερική εντολή για διάδοση της αλήθειας. . .

Στην περίπτωση που θα πρέπει να δουλέψετε με εντολή Μου, θα αισθανθείτε αυτή την εντολή μέσα στην καρδιά σας και θα της ανταποκριθείτε πρόθυμα, γιατί θέλετε να Με υπηρετήσετε και γιατί αυτή η θέλησή σας είναι αποφασιστική. Επιθυμία Μου είναι απλά να διαδοθεί η αλήθεια και μπορώ να αναθέσω αυτή τη δουλειά μόνο σε εκείνους τους ανθρώπους που λαμβάνουν οι ίδιοι την αλήθεια από Μένα, που επομένως μπορούν να υποστηρίξουν τα πνευματικά αγαθά με την πεποίθηση ότι προέρχονται από Μένα. . .  ότι είναι η καθαρή αλήθεια. . .  Ξέρω πόσο απαραίτητο είναι να διοχετευθεί στους ανθρώπους η αλήθεια. Γιατί κάθε λανθασμένη διδασκαλία προέρχεται από τον αντίπαλό Μου και για αυτό δεν μπορεί ποτέ να είναι κατάλληλη για την ωρίμανση των ανθρώπων, αλλά την εμποδίζει. . .

Η ψυχή του ανθρώπου μέσω της πορείας της μέσα από τα δημιουργήματα της Γης έχει πετύχει μια  ορισμένη κατάσταση ωριμότητας, την οποία δεν μπορούσε να σταματήσει ο αντίπαλός Μου. . .  Κατά την ύπαρξή της ως άνθρωπος όμως θα οφείλει να αυξήσει την ωριμότητά της με την ελεύθερη βούλησή της. Αλλά σε αυτό το στάδιο και ο αντίπαλός Μου μπορεί πάλι να επενεργήσει πάνω της και να εμποδίσει την ωρίμανσή της. Και το πετυχαίνει αυτό τότε που πυκνώνει το σκοτάδι, που εμποδίζει να αναγνωρίσει η ψυχή Εμένα τον Ίδιο μέσα στο φως της αλήθειας και να επιδιώξει συνειδητά να φτάσει κοντά Μου. . .  Κάθε λανθασμένη διδασκαλία είναι κατάλληλη να δώσει μια λάθος εικόνα του Εαυτού Μου και τότε ο άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ ικανός να Με αγαπήσει και να Μου χαρίσει την αμέριστη βούλησή του.

Για αυτό το λόγο η προσπάθειά Μου είναι να ανάβω στους ανθρώπους ξανά και ξανά ένα φως μέσα στο οποίο θα είναι ικανοί να αναγνωρίσουν ξεκάθαρα τον Θεό και Δημιουργό τους και να πάρουν το δρόμο που οδηγεί σε Μένα. Στην περίπτωση που ένας άνθρωπος Μου προσφέρεται εθελοντικά για συνεργασία, έτσι ώστε είναι πρόθυμος να λάβει την αλήθεια από Μένα και να τη μεταδώσει, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι βέβαιος ότι τον οδηγώ από το χέρι και ότι του δείχνω τους δρόμους που θα πρέπει να πάρει για να εκτελέσει την αποστολή του ως φορέας της αλήθειας και του φωτός. Και θα αισθάνεται πάντα μέσα στην καρδιά του την ηγεσία Μου, τις υποδείξεις Μου. Θα αισθάνεται ωθημένος να κάνει το ένα ή το άλλο. Και θα πρέπει να ενδώσει σε αυτή την εσωτερική πίεση. Αφού πρόκειται για τη δική Μου φωνή που του δείχνει το πεδίο εργασίας, που του δίνει εσωτερικά όλες τις εντολές, με έναν τρόπο ώστε μάλλον θα πιστέψει ότι πρόκειται για τις δικές του σκέψεις. Και ωστόσο πρόκειται για το θέλημά Μου που του αποκαλύπτεται με τη μορφή σκέψεων.

Και όσο λιγότερη αντίσταση Μου προβάλλεται, τόσο πιο καθαρά θα ακούσει ο άνθρωπος τη φωνή Μου και θα εκτελέσει πρόθυμα τα πάντα, γιατί θα νιώσει μια εσωτερική ώθηση να το κάνει. Αφού πράγματι. . .  παντού αισθάνεται κανείς μια δίψα για την αλήθεια και οι άνθρωποι θα χρειαζόταν μόνο να πάρουν τον απευθείας δρόμο για Μένα και θα λάμβαναν απεριόριστα. . .  Αλλά τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος απευθύνεται πάλι σε άλλους ανθρώπους και επιθυμεί ενημέρωση. Εγώ όμως ξέρω για το βαθμό της επιθυμίας για την αλήθεια και θα εκπληρώσω την επιθυμία. Θα τους διοχετεύσω μέσω των αγγελιοφόρων του φωτός Μου πνευματικά αγαθά που θα τους διαφωτίσουν σωστά, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να απελευθερωθούν από τη λανθασμένη σκέψη.

Και ο καθένας που παίρνει το δρόμο για Εμένα θα αισθανθεί ευεργετικά την ακτίνα φωτός που θα τον αγγίξει. Αφού η καθαρή αλήθεια χαρίζει πάντα ευτυχία, γιατί δίνει την πιο φωτεινή κατανόηση, ενώ η πλάνη μόνο αυξάνει το σκοτάδι του πνεύματος και δεν θα χαρίσει ποτέ σε έναν άνθρωπο εσωτερική ικανοποίηση. Και όσο πιο δυνατά μπορέσει (θα μπορούσε) να αστράψει το φως μέσα σας τόσο πιο ευτυχισμένοι θα βαδίζατε μέσα από την επίγεια σας ζωή. Αφού θα καταλαβαίνατε το νόημα και το σκοπό αυτής και θα ζούσατε ανάλογα την επίγεια σας ζωή, γιατί δεν θα σας βασάνιζαν ερωτήσεις και αμφιβολίες, οι οποίες όμως θα εμφανίζονται ξανά και ξανά σε εκείνους που βαδίζουν χωρίς φως. . .

Τα άλυτα ερωτήματα κάνουν τον άνθρωπο δυσαρεστημένο. Το αν όμως θα μπορέσουν να του μεταδοθούν οι σωστές απαντήσεις εξαρτάται από τον ίδιο. Γιατί πρέπει να επιθυμήσει τις σωστές απαντήσεις και θα τις λάβει μόνο τότε που θα διαμορφώσει τον εαυτό του έτσι ώστε να μπορέσει να του αναφθεί ένα φως. . .  δηλαδή αν ζήσει με αγάπη, η οποία είναι το φως μέσα του, το οποίο μάλιστα σιγοκαίει μέσα του, το οποίο όμως μόνο η θέληση του ανθρώπου κάνει να αστράψει. Οι εκπληρωμένες εσωτερικές επιθυμίες όμως θα προκαλούν πάντα ευτυχία και για εκπλήρωση μιας επιθυμίας πρόκειται στην περίπτωση που ο άνθρωπος επιθυμεί φως και λαμβάνει φως. . .

Όμως δεν προσέχει και δεν εκτιμά κανείς ένα δώρο εάν δεν το επιθυμεί. . .  Και αυτή η επιθυμία είναι υπόθεση της ελεύθερης θέλησής του. Αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί η επιθυμία μέσα σε έναν άνθρωπο με το να του μεταδοθούν γνώσεις που πρώτα θα αγγίξουν μόνο τη λογική του, οι οποίες όμως μπορεί να τον συναρπάξουν, με αποτέλεσμα να ήθελε να εξερευνήσει αυτά που άγγιξαν τη σκέψη του. . .  Αλλά μια κατάσταση του φωτός προκαλεί πάντα ευτυχία, ενώ το σκοτάδι βαραίνει έναν άνθρωπο.

Και επομένως όποιος επιθυμήσει φως θα το λάβει. Αφού διοχετεύω την αλήθεια στη Γη, γιατί θέλω να οδηγήσω τους ανθρώπους μακριά από μια κατάσταση της δυστυχίας και των δεινών. . .  Και μπορείτε όλοι να αποκτήσετε την αλήθεια αν μόνο ακούσετε τους αγγελιοφόρους Μου που σας στέλνω ο Ίδιος και που πράγματι σας φέρνουν καταπληκτικά αγαθά που θα σας κάνουν ευτυχισμένους και που έχουν διάρκεια. Αφού θα μπορείτε να τα πάρετε μαζί σας στο πνευματικό βασίλειο όταν εγκαταλείψετε την επίγεια σας ζωή. Και θα σημαίνουν για σας έναν θησαυρό που δεν θα μπορεί ποτέ πια να σας παρθεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8383                17-1-1963

Η λάμψη του θεϊκού φωτός της αγάπης. . .

Το πόσο σημαντικό είναι για εσάς να σας αναφθεί ένα φως στη Γη, να σας διοχετευτεί η καθαρή αλήθεια, δεν μπορείτε να το εκτιμάσετε ως άνθρωποι. Κάποτε όμως θα καταλάβετε το μέγεθος του δώρου της χάρης Μου και της ατελείωτης αγάπης Μου για  εσάς, τα πλάσματά Μου, και δεν θα πέσετε ποτέ πια πίσω στο σκοτάδι, από το οποίο σας έχω οδηγήσει στο φως. Πρόκειται για φωτεινές ακτίνες που πέφτουν εκεί όπου ένας άνθρωπος ανοίγεται εθελοντικά για το φως της αγάπης Μου. . .  Και αυτές οι ακτίνες βοηθούν τον άνθρωπο να καταλάβει τα πάντα ξεκάθαρα, θα κατανοήσει το σκοπό της επίγειας του ζωής, τη σχέση του μαζί Μου, με τον Θεό και Δημιουργό του. Θα κατανοήσει όλες τις πνευματικές συσχετισμούς και θα επιδιώξει πάλι τη σύνδεση μαζί Μου, την οποία διέκοψε ο ίδιος, η οποία ωστόσο δεν μπορούσε ποτέ να κοπεί εντελώς. . .

Ένας σας έκανε να τυφλωθείτε, σας παρακίνησε να τον ακολουθήσετε στο σκοτάδι και το σκοτάδι ήταν η μοίρα σας για αιώνια χρονικά διαστήματα. . .  Τώρα όμως που βαδίζετε στη Γη ως άνθρωποι σας αγγίζουν πάλι ακτίνες φωτός εάν δεν τους προβάλετε αντίσταση. . .  Σας παρέχεται φως στο βαθμό ώστε μπορεί να ξυπνήσει μέσα σας η επιθυμία να εισέλθετε ξανά σε μια κατάσταση του φωτός. . .  Και τότε θα εκπληρωθεί η επιθυμία σας. . .  Ως άνθρωποι κατέχετε μυαλό και ελεύθερη βούληση και απλά χρειάζεται να τα προσανατολίσετε σωστά. . .  Χρειάζεται απλά να σκεφτείτε τον εαυτό σας και την επίγεια σας ύπαρξη και να θέλετε να ενημερωθείτε για αυτά. . .  Τότε ήδη θα εισέλθετε εθελοντικά στη ροή της αγάπης Μου και θα μπορείτε να πιάσετε ακτίνες φωτός, οι οποίες θα σας αγγίξουν με ευεργετικό τρόπο και θα αυξήσουν την επιθυμία σας για το φως.

Αλλά αυτή η επιθυμία πρέπει να αναδυθεί μέσα σας με την ελεύθερη θέλησή σας. Δεν μπορείτε να εξαναγκαστείτε από Μένα, αφού μέσω της επιθυμίας σας για το φως θέλετε να ξεφύγετε από εκείνη την κατάσταση του σκοταδιού. Και με αυτό τον τρόπο θα αποδείξετε επίσης ότι θέλετε να ξεφύγετε από τον αντίπαλό Μου και να στραφείτε και πάλι σε Μένα. . .  Και αυτό είναι ο σκοπός της επίγειας σας ύπαρξης, δηλαδή να Με ομολογήσετε με την ελεύθερη θέλησή σας. . .  Για το λόγο αυτό επομένως πρέπει να σας σταλεί μια ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου από Εμένα, πρέπει να αποκτήσετε μια αναλαμπή γνώσης, η οποία προσφέρεται σε όλους σας, την οποία όμως πρέπει να αποδεχθείτε εθελοντικά. . .  Για το λόγο αυτό θα διδαχθείτε από έξω και θα μπορείτε να ασχοληθείτε διανοητικά με όλη τη γνώση που θα σας μεταδοθεί. Και τότε θα αποφασίσετε οι ίδιοι τι θα δεχθείτε ή θα απορρίψετε. . .  Θα αποφασίσετε αν επιθυμήσετε διαφώτιση ή αν μείνετε αδιάφοροι απένταντι στη πνευματική γνώση.

Και σας πιέζει επίσης η εσωτερική φωνή. . .  η φωνή της συνείδησης. . . να σκεφτείτε σωστά, αλλά ποτέ δεν εξαναγκάζεστε. Η αγάπη Μου όμως ακολουθεί τον κάθε άνθρωπο μέχρι τον θάνατο του κορμιού του και προσπαθεί να του διοχετεύσει το φως της γνώσης, προκειμένου να βρει και να πάρει το σωστό δρόμο που οδηγεί πίσω σε Μένα, στο πατρικό του σπίτι. Θα είναι πάντα η επιδίωξή Μου να δώσω στην ψυχή ένα φως μέσα στη λάμψη του οποίου θα αναγνωρίσει τον εαυτό της, με αποτέλεσμα να κάνει συνειδητά την ψυχική δουλειά. . .  προκειμένου να γίνει κάποτε πάλι το αρχέγονο ον που ήταν αρχικά και που μετέτρεψε τον εαυτό του στο αντίθετο με την ελεύθερη βούλησή του.

Μόνο αυτό θα πρέπει και πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος. Πρέπει να του εξηγηθεί η αποστασία του από Μένα. . .  η μεγάλη αρχέγονη αμαρτία του. . .  προκειμένου να ξέρει για πιο σκοπό βαδίζει στη Γη και να ζήσει ανάλογα την επίγεια του ζωή. Μόνο αυτό είναι σημαντικό να το ξέρετε και για αυτό το λόγο σάς διοχετεύεται αυτή η γνώση μέσω του λόγου Μου, ο οποίος σας προσφέρεται απευθείας από Μένα, προκειμένου να βαδίζετε μέσα στην πιο καθαρή αλήθεια. Η επίγεια σας ζωή είναι σύντομη, για αυτό να μην χάσετε το χρόνο σας με κάθε είδους επιδιώξεις και έρευνες που δεν έχουν καμία σχέση με τη σωτηρία της ψυχής σας. . .  Η γνώση της δημιουργικής Μου δράσης και της ενέργειάς Μου σε ολόκληρο το άπειρο θα σας μεταδοθεί αστραπιαία όταν η ψυχή σας εισέλθει στο πνευματικό βασίλειο με υψηλό βαθμό ωριμότητας, δηλαδή κοντά στην τελειότητά της. . .

Όσο όμως βρίσκεται στη Γη θα πρέπει να επιδιωχθεί και να προωθηθεί μόνο η πνευματική της ωρίμανση και το μυαλό δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον εαυτό του με γνώσεις που είναι ασήμαντες για τη σωτηρία της ψυχής όσο η ψυχή δεν έχει ακόμα πετύχει την τελειότητα. . .  Είναι όμως επίσης ένα τέχνασμα του αντιπάλου Μου να παρουσιάσει στους ανθρώπους γνώσεις που θα απασχολήσουν το μυαλό τους και που θα τους εμποδίσουν να κάνουν τη συνειδητή δουλειά πάνω στον εαυτό τους. . .  Και δεν θα υποστηρίξω ποτέ ο Ίδιος μια τέτοια επενέργεια του αντιπάλου Μου ενημερώνοντάς σας για πράγματα τα οποία να ξέρετε δεν είναι ευλογία για εσάς. . .

Αφού όσο δεν έχετε ενημερωθεί για το πιο σημαντικό. . .  δηλαδή για το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, για την ενανθρώπισή Μου, για την «ενοποίηση του Θεού και του Ιησού». . .  εκείνες οι γνώσεις που επιδιώκετε παραμένουν αποκλειστικά λογικές γνώσεις και δεν θα ωφελήσουν τις ψυχές σας. . .  Αφού μόνο το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού δημιούργησε τη δυνατότητα να γίνει η «έκχυση του Πνεύματος». Και ως εκ τούτου το Πνεύμα Μου μπορεί να ενεργήσει μέσα σε έναν άνθρωπο και να του μεταδώσει την πλήρη αλήθεια μόνο τότε που θα έχει προηγηθεί εκείνη η λύτρωση διά του Ιησού Χριστού. Αυτή όμως είναι τότε η εγγύηση για την ενέργειά του, με αποτέλεσμα να καταλάβει ο άνθρωπος ξεκάθαρα ποιος είναι ο σκοπός των θεϊκών αποκαλύψεων και τι μπορεί να αξιολογηθεί ως θεϊκές αποκαλύψεις. . .

Αφού μην ξεχνάτε, εσείς οι άνθρωποι, ότι ζείτε κατά την εποχή του τέλους και ότι σας προειδοποίησα για ψεύτικους Χριστούς και ψευδοπροφήτες. . .  Και αυτές τις προειδοποιήσεις και τις παραινέσεις τις επαναλαμβάνω και σήμερα, δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να πιστέψετε οποιοδήποτε πνεύμα. . .  Αφού και ο αντίπαλός Μου θα χρησιμοποιεί το όνομα Ιησού, γιατί θα μιλήσει τότε μόνο για τον άνθρωπο Ιησού, όχι όμως για τον Θεό τον Ίδιο. . .  προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να παραπλανήσει τους ανθρώπους, αφού ο Θεός και ο Ιησούς είναι ένα. . .  Και τότε που φανερώνεται ο Ιησούς φανερώνεται ο Θεός ο Ίδιος. . .

Και πράγματι, Με καθορίζει πάντα μόνο η απέραντη αγάπη Μου για εσάς. Αφού πρόκειται για ένα μακρύ δρόμο τον οποίο έχετε ήδη διανύσει και τον οποίο έπρεπε να διανύσετε μέσα στο σκοτάδι, γιατί το φως από Μένα δεν είχε πρόσβαση σε σας. . .  Αφήστε όμως τώρα να σας ακτινοβολήσω και να σας ανάψω ένα δυνατό φως. . .  Και θα βαδίζετε μέσα στην αλήθεια, όπως σας το υποσχέθηκα, ότι δηλαδή θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της αλήθειας. . .  Δεχθείτε αυτά που σας διακηρύσσει τώρα το Πνεύμα Μου. . .  αφού θα πρέπει να ελέγξετε αυτά που λαμβάνετε, αλλά να κρατήσετε το καλύτερο. Και αυτά που προέρχονται από Μένα είναι καταπληκτικά πνευματικά αγαθά, τα οποία σας εγγυώνται μια αιώνια ζωή. Γιατί πρόκειται για δύναμη αγάπης από Μένα, η οποία πρέπει πάντα να έχει αποτέλεσμα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8385                19-1-1963

Η διατροφή της ψυχής έχει προτεραιότητα. . .

Η μετάληψη. . .

Το πόσο μεγάλη είναι η ένδεια της ψυχής σας τότε που δεν της προσφέρεται σωστή τροφή πρέπει να σας το παρουσιάζω ξανά και ξανά. Αφού το πιο σημαντικό κατά την επίγεια σας ζωή είναι να προμηθεύσετε την ψυχή σας με όλα όσα έχει ανάγκη για να πετύχει το στόχο της με σκοπό τον οποίο ζει στη Γη. Οφείλεται να ωριμάσει και χρειάζεται μια καλή τροφή, χρειάζεται τροφή και ποτό που είναι κατάλληλα να οδηγήσουν την ψυχή σε μια ζωή που θα της εγγυηθεί μέγιστη μακαριότητα. . .

Μια ανώριμη ψυχή δεν μπορεί να μπει στο βασίλειό Μου, πρέπει να έχει ωριμάσει στη Γη και για αυτό το σκοπό βαδίζει στη Γη. Το σωματικό της περίβλημα, το ανθρώπινο κορμί, το διατηρείτε με μέγιστη φροντίδα. Του κάνετε όλα όσα χρειάζεται για να συνεχίσει να ζει και να αισθανθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. . .  Την ψυχή σας όμως δεν τη σκέφτεστε πολύ. . .  παρόλο που θα χρειαζόταν ακόμα πολύ περισσότερο μια καλή, υγιεινή τροφή, γιατί το ζήτημα είναι η αιώνια ύπαρξή της, ενώ το κορμί σας είναι εφήμερο και η διάρκεια της ζωής του μπορεί να είναι μόνο σύντομη. . .

Τις περισσότερες φορές η ψυχή στην αρχή της ενσάρκωσής της ως άνθρωπος είναι αδύνατη και άρρωστη και προτεραιότητα έχει να βοηθηθεί να χάσει την αδύνατη κατάστασή της. Θα πρέπει να της διοχετευθεί δύναμη μέσω της σωστής τροφής και του σωστού ποτού, προκειμένου να εξαγνιστεί κατά την επίγεια της ζωή. Και θα πρέπει να της δοθεί ένα καλό φάρμακο για να αναρρώσει και να μπορέσει να εγκαταλείψει το γήινο κορμί της σε ώριμη κατάσταση όταν έρθει η ώρα της όπου θα αλλάξει τη ζωή της στη Γη με το πνευματικό βασίλειο για να μπορεί να είναι απεριόριστα μακάρια.

Και η σωστή τροφή μπορεί να της προσφερθεί μόνο με τη μορφή του λόγου Μου. Αφού τότε η ψυχή λαμβάνει δύναμη και ενίσχυση από Εμένα τον Ίδιο και πράγματι θα της προσφέρω μόνο αυτό που θα είναι ωφέλιμο για την τελειοποίησή της. . .  Χρειάζομαι όμως για αυτό την ελεύθερη βούλησή σας, δηλαδή πρέπει οι ίδιοι θα έρθετε στο τραπέζι Μου και να λάβετε απευθείας από Εμένα τη σωστή τροφή για την ψυχή σας. Και σας προσκαλώ ξανά και ξανά να είστε οι καλεσμένοι Μου, να αναζωογονηθείτε και να τονωθείτε στο τραπέζι Μου και να λάβετε από Μένα μια σωστή τροφή και ένα σωστό ποτό. Αυτά είναι απαραίτητα για την ψυχή σας για να διανύσει με επιτυχία την επίγεια της πορεία. Αφού μόνο με σκοπό την ωρίμανση της ψυχής του ο άνθρωπος βαδίζει σε αυτή τη Γη. . .

Το κορμί του είναι μόνο το υλικό περίβλημα που περιέχει το πνευματικό που έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιστροφής και που χρειάζεται μόνο ακόμα να δώσει τη δοκιμασία της θέλησής του για να γίνει οριστικά δεκτό στο πνευματικό βασίλειο. Και το κορμί χρειάζεται μάλιστα και τα δικά του για να μπορεί να υπάρξει και να εκτελέσει το καθήκον του, δηλαδή να υπηρετήσει την ψυχή. Προτεραιότητα όμως έχει να φροντίσει ο άνθρωπος την ψυχή του και θα πρέπει να της προσφερθεί όλα όσα έχει ανάγκη για την ωρίμανσή της.

Και αφού λοιπόν η ψυχή είναι το πνευματικό μέσα στον άνθρωπο, μπορεί να της προσφερθεί μόνο πνευματική τροφή και πνευματικό ποτό. Και η σωστή τροφή για εκείνη είναι και παραμένει πάντα μόνο ο λόγος Μου, τον οποίο σας προσφέρω άφθονα εάν μόνο οι ίδιοι Μου δώσετε τη δυνατότητα να σας μιλήσω και αν πραγματοποιήσετε το λόγο Μου. Τότε δεν θα υπάρξει πια αποτυχία για την ψυχή σας, τότε αυτή θα διαμορφώσει αμετάκλητα τον εαυτό της έτσι ώστε θα Με πλησιάζει όλο και περισσότερο. Αφού οποιαδήποτε παροχή δύναμης από Μένα που της διοχετεύεται με τη μορφή του λόγου Μου της βοηθά να μετατρέψει τον εαυτό της στην αρχέγονη φύση της. . .  γιατί θα εξαγνιστεί, με αποτέλεσμα να μπορεί να ακτινοβολείται όλο και περισσότερο από το φως της αγάπης Μου. . .

Ξανά και ξανά εσείς οι άνθρωποι πρέπει να ακούτε το λόγο Μου, τότε δίνετε στην ψυχή σας την κατάλληλη για αυτή τροφή, η οποία θα έχει βέβαια αποτέλεσμα. Και για το λόγο αυτό να έρχεστε συνέχεια στο τραπέζι Μου και να μεταλαβαίνετε μαζί Μου. Και πράγματι η ψυχή σας θα είναι ευγνώμων εάν την προμηθεύσετε με προτεραιότητα. Γιατί τότε η επίγεια σας πορεία ως άνθρωποι δεν θα είναι μάταιη, γιατί εκείνη θα Με πλησιάζει όλο και περισσότερο, ώσπου να γίνει κάποτε η οριστική ένωση και η ψυχή σας να μπορεί ξανά να δημιουργήσει και να ενεργήσει με δύναμη και φως μαζί Μου στο βασίλειό Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8387                20-1-1963

Επισήμανση των πολλών δεινών πριν το τέλος. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γέννηση της νέας Γης»  σελ. 351 – 355. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Η Γη θα περάσει από πολλά δεινά ακόμα, μα κάθε φορά μόνο τα άμεσα θύματα αντλούν από αυτό ψυχικά οφέλη, εφόσον βέβαια δεν έχουν πια σκληρύνει εντελώς. . .  Αλλά στους συνανθρώπους τους δεν μένει για πολύ καιρό η εντύπωση από αυτά τα δεινά. Για αυτό το λόγο πλήττονται και οι ίδιοι με τη σειρά τους με κάποιο άλλο τρόπο, καθώς έχω πράγματι πολλά παιδαγωγικά μέσα στη διάθεσή Μου, τα οποία είμαι αναγκασμένος να θέτω σε εφαρμογή αν δεν θέλω να αφήσω τους ανθρώπους να χαθούν εντελώς και να υποταχθούν ολοκληρωτικά στην εξουσία του αντιπάλου Μου. Γιατί είναι σαν μια μορφή αρρώστιας το ότι πιο εύκολα εκπληρώνουν το θέλημα εκείνου που θέλει το χαμό τους, παρά το δικό Μου, ο Οποίος θέλω να τους βοηθήσω να βρουν τη μακαριότητα. . .

Οι ομιλίες και οι νουθεσίες Μου δεν καρποφορούν ιδιαίτερα, έτσι αναγκαστικά πρέπει να πληγούν με πιο αισθητό τρόπο όπου τους πονά, προκειμένου να μεταβάλουν νοοτροπία και να στραφούν προς Εμένα. Μόνο εάν τα δεινά που αντιμετωπίζουν είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα από μόνοι τους, υπάρχει ελπίδα να ωθηθούν προς το μέρος Μου. . .  Μόνο τέτοιες απελπιστικές καταστάσεις όπου φαίνεται αδύνατη οποιαδήποτε προοπτική βοήθειας μπορούν να τους παρακινήσουν να προσευχηθούν και να Με καλέσουν κοντά τους πνευματικά και αληθινά. Και αν δεν έχουν αποσκληρυνθεί τελείως, αν τους έχει μείνει μια σπίθα πίστης σε έναν Θεό και Δημιουργό Που είναι παντοδύναμος και γεμάτος αγάπη, τότε σίγουρα θα Με επικαλεσθούν, οπότε και Εγώ θα τους δώσω αποδείξεις της ύπαρξής Μου. Γιατί το μόνο που επιδιώκω είναι να πιστέψουν ζωντανά σε Μένα.

Γιατί μόνο μια ζωντανή πίστη τούς δίνει τη δύναμη να αντισταθούν απέναντι σε οποιαδήποτε επίγεια δεινά. Καθώς είναι η εποχή του τέλους, ως εκ τούτου η περίοδος της θλίψης δεν θα σταματήσει, παρά θα πλήττει συνεχώς με κάποια άλλη μορφή τους ανθρώπους. Τότε η ζωντανή πίστη θα αποτελεί ένα ισχυρό στήριγμα, λόγω του ότι η εμπιστοσύνη σε Μένα θα κάνει τους ανθρώπους να αντέχουν τα πάντα πιο εύκολα και να προσδοκούν τη βοήθειά Μου με υπομονή και πεπεισμένοι ότι θα έρθει. Εκείνο τον καιρό από όλες τις πλευρές θα πληροφορείστε για ατυχήματα ή κάθε είδους καταστροφές. Αλλά τότε να σκέφτεστε πάντοτε ότι αυτό που αποσκοπώ είναι μια μεταστροφή στις ανθρώπινες καρδιές, για αυτό τίποτα, ό,τι και αν είναι, δεν βρίσκει χωρίς αιτία ούτε χωρίς νόημα κανέναν άνθρωπο.

Και συχνά είμαι αναγκασμένος να εφαρμόζω τέτοια μέσα εκεί όπου δεν υπάρχει κανένα ανθρώπινο λάθος. Η εξήγηση για αυτό είναι ότι δεν πρέπει να θεωρήσουν υπεύθυνα για αυτές τις συμφορές τα ελαττώματα και τις αμαρτίες των συνανθρώπων τους, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι Εγώ ο Ίδιος είμαι ο αυτουργός τέτοιων ακραίων καταστάσεων που θέτουν την ύπαρξή τους σε κίνδυνο. . .  Γιατί το ζητούμενο είναι να επικαλεσθούν Εμένα και να μην περιμένουν βοήθεια από τους συνανθρώπους τους, οι οποίοι δεν μπορούν έτσι και αλλιώς να τους τη δώσουν. Μόνο μια σωτηρία υπάρχει για τους ανθρώπους, να συνδεθούν μαζί Μου από μόνοι τους. Διότι το τέλος θα έρθει αναπόδραστα και ήδη την περίοδο των δεινών που θα προηγηθεί θα την αντέξουν μονάχα εκείνοι οι οποίοι θα συνδεθούν στενά μαζί Μου, ούτως ώστε θα μπορούν να είναι πάντα βέβαιοι για τη βοήθειά Μου.

Αφού σας αγαπώ, εσάς τους ανθρώπους, και θέλω να σας βοηθήσω. . .  Έχω τη δύναμη να το κάνω και ως εκ τούτου μπορώ να σας βοηθήσω. . .  μόνο που θέλω να Μου το ζητήσετε από μόνοι σας, να πάρετε δηλαδή το δρόμο που θα σας φέρει κοντά Μου, ούτως ώστε να έχετε σωθεί και να μην υπάρχει λόγος να φοβάστε τον ερχομό του τέλους. . .  Είναι γεγονός ότι θα χρειαστείτε πάρα πολλή δύναμη για να αντισταθείτε σε όλες τις επιθέσεις του εχθρού Μου και αυτή τη δύναμη πρέπει να την αντλείτε διαρκώς από Μένα. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει μια ολόψυχη σύνδεση μαζί Μου, η οποία θα σας εξασφαλίζει ένα βαθμό δύναμης ώστε να είστε ικανοί να βγείτε νικητές από όλες τις δοκιμασίες.

Και όσο πιο κοντά θα είναι το τέλος, τόσο πιο πολύ θα είστε εκτεθειμένοι σε δεινά και θλίψεις. Επειδή δεν μένει πια πολύς χρόνος ως τότε και επιβάλλεται να επέμβω με ολοφάνερο τρόπο, και μέσω αυτής της παρέβασής Μου θα μπορείτε να γλιτώσετε από τη χειρότερη μοίρα. . .  από τη φυλάκιση μέσα στην ύλη, μέσα στα νέα δημιουργήματα της Γης. Αυτή η μοίρα είναι τόσο φρικτή που αν είχατε τη δυνατότητα να υπολογίσετε το πόσο επεχθής είναι, θα βρίσκατε ασήμαντα σε σύγκριση όλα μαζί τα άλλα επίγεια δεινά. Αλλά δεν μπορεί να σας δοθεί μια πλήρης διαφώτιση πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή δεν πρέπει να είναι ο φόβος και ο τρόμος που θα σας οδηγήσουν στην απόφαση να αλλάξετε ζωή. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να σας παρουσιάζεται ξανά και ξανά η μοίρα σας, πράγμα που είστε ελεύθεροι να πιστέψετε ή όχι. . .

Όμως κάποτε θα Με ευγνωμονείτε εάν χάρη στα μεγάλα δεινά που θα έχετε περάσει στη Γη θα έχετε γλιτώσει από εκείνη την τρομερή μοίρα. . .  Ο χρόνος οδεύει αμετάκλητα προς το τέλος για τους ανθρώπους αυτής της Γης και το γεγονός αυτό εξηγεί επίσης τα σκληρά χτυπήματα της μοίρας που πλήττουν τους ανθρώπους. . .  Αλλά επειδή η αγάπη μεταξύ τους ανθρώπους έχει ψυχρανθεί, για αυτό και η συμπόνια τους δεν είναι ιδιαίτερα βαθιά. . .  Πρέπει πρώτα να υποφέρουν και οι ίδιοι για να έχουν αποτέλεσμα πάνω τους η δυστυχία και η οδύνη. Τότε είναι που αρχίζουν να συλλογίζονται γύρω από την ύπαρξή τους και στρέφουν για πρώτη φορά τις σκέψεις τους πνευματικά, σε Αυτόν Που είναι ο Κύριος πάνω στη ζωή και στον θάνατο, σε ουρανό και Γη, Που είναι ο Πλάστης όλων των δημιουργιών και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και Αυτόν τον Ένα αρκεί να Τον καλέσετε γεμάτοι εμπιστοσύνη για να λάβετε βεβαίως βοήθεια και συνάμα μια απόδειξη της ύπαρξής Του, έτσι ώστε να ζωντανέψει η πίστη σας. . .

Θα μπορούσατε από μόνοι σας να ελαττώσετε το βαθμό των δεινών σας εάν απλά επιστρέφατε στην πίστη που έχετε χάσει εσείς οι άνθρωποι. Γιατί η αιτία που αυξάνονται συνεχώς τα κακά στον κόσμο είναι ότι έχει ξεπεραστεί το κατώτατο σημείο της πνευματικής κατάπτωσης, ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ούτε ασκούν την αγάπη και για αυτό βαδίζουν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. . .  Είναι όμως απαραίτητο να γνωρίσουν τον Θεό και Δημιουργό τους, να πιστέψουν σε Αυτόν και στην ατελείωτη αγάπη Του, ώστε τότε θα δικαιούνται να βιώσουν αυτή την αγάπη σε κάθε υλική και πνευματική ανάγκη. . .

Εντούτοις ακόμα και τα πιο σκληρά πλήγματα της μοίρας δεν πετυχαίνουν πολλές φορές να μεταστρέψουν τους ανθρώπους. Για αυτό το λόγο αυτοί προκαλούν από μόνοι τους τον αφανισμό τους και συμβάλλουν οι ίδιοι στο να καταστραφεί η Γη και να δημιουργηθεί μια νέα, με σκοπό να δοθεί πάλι η δυνατότητα στα πνευματικά στοιχεία να εξελιχθούν ανοδικά. Και αυτή η πνευματική αποστολή που έχει να εκπληρώσει η Γη έχει καταστεί πλέον αδύνατη, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι αποτυχαίνουν. Και η συνέπεια είναι ότι έχει γίνει πια απαραίτητο να μπουν πάλι τα πάντα σε τάξη για να επανέλθουν στη νόμιμη τάξη όσα έχουν ξεφύγει από τα πλαίσιά της. . .  Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι θα συντελεσθεί μια ανάπλαση της Γης σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο. . .

Οπωσδήποτε πάντως θα φροντίζω με στοργή όλους τους ανθρώπους ως το τέλος. . .  Θα βάλω σε εφαρμογή όλα τα μέσα που μπορεί ακόμα να τελεσφορήσουν, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός εκείνων που θα εγκλεισθούν στην ύλη, ώστε να μπορέσουν να επαναλάβουν την πορεία εξέλιξης από τα βάθη στα ύψη. Αυτή είναι μεν τρομερά βασανιστική, αλλά τουλάχιστον με αυτό τον τρόπο τα πνευματικά στοιχεία αποσπώνται από τα χέρια του αντιπάλου Μου, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα επιστροφής κοντά Μου για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8388                20-1-1963

Η παραμορφωμένη αλήθεια είναι η αφορμή για νέες αποκαλύψεις. . .

Κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών διαστημάτων η αλήθεια δεν μπορούσε ποτέ να διατηρηθεί καθαρή. Αφού παραμορφωνόταν ξανά και ξανά από πλευράς των ανθρώπων μέσω της επενέργειας του αντιπάλου Μου. Τη φύση του την αναγνώριζαν οι άνθρωποι ξακάθαρα μέσα στο φως της αλήθειας, δηλαδή ότι στερείται οποιασδήποτε αγάπης, και ως εκ τούτου εκείνος είχε μόνο μια επιδίωξη, δηλαδή να θαμπώσει το φως της αλήθειας. . .  κάτι που το πετύχαινε επανειλημμένα, γιατί η πλειοψηφεία των ανθρώπων ήταν ακόμα οπαδοί του και άφηναν να τους επηρεάζει.

Έκαναν αλλαγές στο λόγο Μου, τον οποίο παρείχα στους ανθρώπους ξανά και ξανά με απόλυτη καθαρότητα. Και ήταν σε θέση να το κάνουν αυτό, γιατί δεν τους εμπόδιζα χάρη στην ελευθερία βούλησής τους. Αφού η ελεύθερη βούληση μπορεί και να επιθυμήσει και να λάβει την καθαρή αλήθεια. Ως εκ τούτου ευθύνεται ο ίδιος ο άνθρωπος για τα πνευματικά αγαθά που κατέχει. . .  Μέσω της βούλησής του αποφασίζει ο ίδιος για το τι θα αποδεχθεί, αν θα αφήσει να του μιλήσω Εγώ ή να του μιλήσει ο αντίπαλός Μου. Αλλά επίσης ενημερώνεται ξανά και ξανά για Εμένα και για τον αντίπαλό Μου, έστω και αν αυτό γίνεται μόνο με τη μορφή σκέψεων, οι οποίες περιστρέφονται γύρω του σαν κύματα και οι οποίες προέρχονται και από τα δύο βασίλεια, από το βασίλειο του φωτός και επίσης από το σκοτάδι. Αυτές οι σκέψεις απαιτούν και πάλι τη βούλησή του ώστε να τις πιάσει και να ασχοληθεί μαζί τους. . .

Μπορεί να αποκτήσει σωστή σκέψη αν μόνο το θέλει, αλλά δεν εξαναγκάζεται. Επομένως όσο βαδίζουν στη Γη άνθρωποι με σκοπό την ωρίμανση των ψυχών τους, τόσο θα γίνεται πάλεμα για τη βούληση αυτών των ψυχών από πλευράς του φωτεινού και του σκοτεινού κόσμου. . .  τόσο ο φωτεινός κόσμος θα διοχετεύει στους ανθρώπους αληθινές και καθαρές σκέψεις, καθώς και οι σκοτεινές δυνάμεις θα κάνουν προσπάθεια να μπερδέψουν τη σκέψη των ανθρώπων και να περάσουν λάθη μέσα στην καθαρή αλήθεια.

Και αυτό εξηγεί γιατί αποκαλύπτω ξανά και ξανά τον Ίδιο τον Εαυτό Μου στους ανθρώπους, γιατί εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία να διοχετεύσω την καθαρή αλήθεια στη Γη. Αφού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λάβει αληθινά πνευματικά αγαθά ο κάθε άνθρωπος που τα επιθυμεί. Και αυτό θα σας είναι μια εξήγηση για τη μπερδεμένη σκέψη των ανθρώπων κατά την τελευταία περίοδο που προηγείται του τέλους. Εάν οι άνθρωποι βασίζονταν στην καθαρή αλήθεια, αν αποδέχονταν χωρίς αντίρρηση το λόγο Μου που τους διοχετεύται από πάνω, αν τον σκέφτονταν σοβαρά και αν ήθελαν μόνο να τον αξιολογήσουν σωστά, θα αναγνώριζαν την αξία του λόγου Μου και θα εκπλήρωναν βεβαίως την επίγεια τους αποστολή, δηλαδή να διαμορφώσουν τον εαυτό τους σε αγάπη. . .

Αφού θα ήξεραν τότε επίσης πόσο σημαντικές είναι ακριβώς οι θεϊκές εντολές της αγάπης Μου και ότι από την τήρησή τους μονάχα εξαρτάται μια ζωή μέσα σε μακαριότητα. Αλλά μόνο λίγοι έχουν αυτή την ειλικρινή επιθυμία να διδαχθούν την αλήθεια. Και για αυτό είναι πολύ εύκολο για τον αντίπαλό Μου να διαπεράσει την καθαρή αλήθεια με πλάνη. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι δέχονται όλα όσα προέρχονται από εκείνον, ενώ απορρίπτουν πάντα το λόγο Μου όταν τους προσφερθεί. Αφού η ανθρωπότητα του ανήκει περισσότερο από ποτέ, γιατί αποφασίζει η δική τους θέληση σε ποιον κύριο θα παραδοθεί. . .

Ωστόσο δεν θα σταματήσω να διοχετεύω ξανά και ξανά το λόγο Μου στη Γη. Αφού ο λόγος Μου είναι το φως που φέγγει μέσα στο σκοτάδι και το οποίο πρέπει να δεχθεί κανείς για να ξεφύγει από το σκοτάδι της νύχτας και να εισέλθει στο φως της ημέρας. Και εκεί όπου υπάρχει φως ο άνθρωπος θα ανανγωρίσει τον αντίπαλο ως εχθρό και αυτός θα έχει χάσει δύναμη, γιατί τον τυφλώνει το φως, το οποίο προέρχεται από Εμένα τον Ίδιο. . .  Εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να εκτιμήσετε πόση αξία έχει για εσάς το λόγο που σας διοχετεύω από πάνω. . .  Είστε απευθείας συνδεδεμένοι μαζί Μου, ο Οποίος είμαι ο Ίδιος ο Προαιώνιος Λόγος. . .  Εγώ ο Ίδιος κατεβαίνω σε σας μέσα στο λόγο και σας δίνω μια απόδειξη της παρουσίας Μου. Εγώ ο Ίδιος σας φωτίζω και σας εισάγω στην αλήθεια. . .

Δεν θα χρειαστεί πια να φοβάστε κανένα σκοτάδι μόλις μπόρεσα ο Ίδιος να ανάψω ένα φως μέσα σας, αφού αυτό το φως δεν θα μπορεί ποτέ πια να το σβήσει ο αντίπαλός Μου. . .  Και θα μπορείτε να προπορευθείτε των συνανθρώπων σας ως φορείς του φωτός. Και σε εκείνον που θα σας ακολουθήσει θα του μιλήσω επίσης απευθείας και ως αποτέλεσμα της φωτισμένης σκέψης του θα καταλάβει την πλάνη και θα απομακρυνθεί από αυτή. Αφού ο λόγος Μου είναι γεμάτος δύναμη, σας ενισχύει στον αγώνα ενάντια του αντιπάλου Μου. Και μέσω του φωτός της αλήθειας θα τον υπερνικήσετε όταν σας καταπολεμήσει. Αφού θα στέκομαι ο Ίδιος δίπλα σας και εκείνος θα Με αποφύγει, γιατί φοβάται το θείο φως της αγάπης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8389                21-1-1963

Προειδοποίηση για αλλαγή του λόγου. . .

Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. . .

Πάντα σας κηρύσσω την αγάπη και έτσι θέλω επίσης να σας ενωθεί η αγάπη, εσάς που θέλετε να ανήκετε στους δικούς Μου. . .  Είστε όλοι παιδιά ενός Πατέρα που εκπηγάσατε κάποτε από Μένα και που θα πρέπει και να επιστρέψετε σε Μένα. Το γεγονός ότι βαδίζετε όλοι πάνω σε διαφορετικούς δρόμους, ότι είστε λίγο πολύ μακριά Μου, δεν αποκλείει ότι ως τα πλάσματά Μου που θα πρέπει να γίνουν παιδιά Μου κατέχετε την αμέριστη αγάπη Μου και ότι αυτή η αγάπη θα κάνει τα πάντα για να σας κερδίσει πίσω.

Εσείς οι ίδιοι όμως οφείλετε να θεωρήσετε ο ένας τον άλλον αδερφούς που έχουν έναν Πατέρα. Και έτσι ο ένας θα πρέπει πάντα να καταβάλλει κόπους να βοηθήσει τον άλλον, όχι όμως να τον καταδικάσει γιατί οι δρόμοι του είναι διαφορετικοί εάν βαδίσει σε δρόμους που τον οδηγούν μακριά Μου. Τότε θα πρέπει μόνο να σπεύσετε προς βοήθειά του και να προσπαθήσετε να τον οδηγήσετε με αγάπη πίσω στο σωστό δρόμο. Επιπλέον δεν μπορείτε οι ίδιοι να κρίνετε την ποιότητα της καρδιάς του κάθε ανθρώπου. . .  Εγώ όμως την ξέρω και συχνά βλέπω επιτυχίες που Με παροτρύνουν ξανά και ξανά να του παράσχω βοήθεια. Και για αυτό το λόγο αποδεικνύω με κάθε τρόπο την ύπαρξή Μου στους ανθρώπους που δεν θέλουν ή δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν σε αυτή.

Εγώ λοιπόν δεν εγκαταλείπω κανέναν άνθρωπο μέχρι την ώρα του θανάτου του. Επεμβαίνω ξανά και ξανά στις σκέψεις του, χτυπάω ξανά και ξανά την πόρτα της καρδιάς του και ζητώ να Μου ανοίξει. Και συχνά πετυχαίνω ακόμα πριν τον θάνατό του να κερδίσω τη βούλησή του. Και τότε δεν θα έχει χαθεί, αλλά θα μπορέσει ακόμα να αφυπνιστεί στη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  Και έτσι θέλω να σας συνδέσει η αγάπη στη Γη, εσάς που είστε δραστήριοι για Εμένα. . .  Θέλω να ενωθείτε και να επιδιώξετε μαζί το στόχο να κάνετε λυτρωτική εργασία για Εμένα, προκειμένου να σωθούν ακόμα πολλές ψυχές πριν το τέλος. . .

Αλλά θα πρέπει πάντα να διατηρείτε καθαρά τα πνευματικά αγαθά που λαμβάνετε και να μην τα ανακατέψετε με ανθρώπινες προσθήκες, τις οποίες θέλουν να βάλουν συχνά αμπελουρικοί εργάτες με υπερβολικό ζήλο και οι οποίες δεν προήλθαν από Μένα. Αυτή την προειδοποίηση την απευθύνω ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν εντολή από Μένα να μεταδώσουν την καθαρή αλήθεια και που λαμβάνουν αυτή την αλήθεια απευθείας από Μένα. . .  Ξέρω πού υπάρχει ο κίνδυνος να θολωθούν τα καθαρά πνευματικά αγαθά. Ξέρω πού ορισμένοι άνθρωποι. . .  που πιστεύουν ότι Με υπηρετούν. . .  εξυπηρετούν άθελά τους τον αντίπαλό Μου, ακολουθώντας τους ψιθύρους του και αλλάζοντας την καθαρή αλήθεια που διοχετεύω στους ανθρώπους, γιατί την έχουν επειγόντως ανάγκη. . .

Ο καθένας νομίζει ότι είναι καλεσμένος να πρέπει να τη διοθρώσει ή να την εξηγήσει. Αυτό όμως μόνο χαλά τα πνευματικά αγαθά, αφού οι άνθρωποι δεν είναι τόσο τέλειοι ώστε να έχουν δικαίωμα να κάνουν αυθαίρετες αλλαγές. . .  Ωστόσο, οι διαφορές απόψεων δεν θα έπρεπε να επηρεάσουν την αγάπη, αλλά θα πρέπει να δείξετε υπομονή και ανεκτικότητα ο ένας στον άλλον. Και τότε θα καταλάβετε και την παρουσία Μου, αφού θα είμαι ο Ίδιος μεταξύ σας με το Πνεύμα Μου και θα φωτίσω τη σκέψη και την ομιλία σας.

Το Πνεύμα Μου όμως δεν θα αντιφάσκει με τον εαυτό του, και το ζήτημα είναι μόνο ότι και αν ορισμένα πνευματικά αγαθά. . .  τα οποία δήθεν έλαβε κανείς από Εμένα. . . συμφωνούν. Αφού από αυτό καταλαβαίνει κανείς τους ψεύτικους Χριστούς και τους ψευδοπροφήτες, ότι δηλαδή μεταδίδουν στους ανθρώπους αμφίβολα πνευματικά αγαθά, και αυτό θα πρέπει να ελέγξουν. . .  Αφού μπορεί οι άνθρωποι να έχουν την καλύτερη πρόθεση να υπηρετήσουν Εμένα και την αλήθεια και ωστόσο ο αντίπαλός Μου μπορεί να μπει κρυφά μέσα στις σκέψεις τους εάν κυριαρχήσουν μέσα στον άνθρωπο ακόμα ιδιότητες που είναι δικά του μερίδια του αντιπάλου και τις οποίες ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να αποβάλει τελείως, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να μην βρει πια τρωτά σημεία για τους δόλους και τις μηχανορραφίες του.

Η αγάπη όμως θα έχει πάντα εξισορροπητικό αποτέλεσμα και μέσω της αγάπης ο αντίπαλός Μου θα χάσει δύναμη. Και για αυτό το λόγο όλα θα διευθετούνται μέσω της αγάπης και η νίκη θα είναι δική σας, αφού απέναντι στην αγάπη ο αντίπαλός Μου είναι ανίσχυρος. . .  Όπου είναι η αγάπη εκεί υπάρχει επίσης δυνατό φως και ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει αυτό που πριν του ήταν ακατανόητο. . .  Όπου είναι η αγάπη είνει και η αλήθεια και όπου είναι η αλήθεια είμαι ο Ίδιος. . .  ο Οποίος είμαι το Προαιώνιο Φως. . .  Πνευματική μάχη μπορεί να υπάρξει πάντα μόνο μεταξύ του φωτός και του σκότους. . .  Και εσείς οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας αν θα βαδίσετε μέσα στο φως ή αν το σκοτάδι θα κρατήσει ακόμα αιχμάλωτο το πνεύμα σας.

Πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας αν αποκτήσετε γνώση από ορισμένα πνευματικά αγαθά. . .  και πρέπει αυτά αναγκαστικά να έχουν προέλθει από Μένα στην περίπτωση που κατέχετε γνώση σχετικά με την αρχή σας και το στόχο σας. . .  σχετικά με τον εαυτό σας και τον προορισμό σας και με τον Προαιώνιο Θεό και Δημιουργό σας. . .  Πρέπει νε έχετε διαφωτιστεί για όλους τους συσχετισμούς, για την πτώση σας, για τη γένεση της δημιουργίας και το σκοπό της και για την αποστολή του Ιησού και την πνευματική αιτία του λυτρωτικού έργου. . .

Μπορείτε πάντα να πάρετε αυτές τις πληροφορίες ως λυδία λίθο για να καταλάβετε αν τα πνευματικά αγαθά που σας προσφέρθηκαν προήλθαν από Εμένα ή αν είναι μόνο μεταδόσεις από το πνευματικό βασίλειο την πηγή των οποίων δεν μπορείτε να ελέγξετε. . .  Να προσπαθείτε πάντα να ενημερωθείτε για αυτά όταν θελήσετε να εξακριβώσετε την πηγή και την αξία ορισμένων πνευματικών αγαθών. . .  Αλλά να σας καθορίζει πάντα η αγάπη και να συμπεριφέρστε πάντα σαν αδερφοί ο ένας στον άλλον. Αφού είστε όλοι τα πλάσματά Μου που οφείλουν να γίνουν παιδιά Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8391                23-1-1963

Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται ξανά και ξανά. . .

Κάθε σκέψη πνευματικού περιεχομένου επιτρέπει την επενέργειά Μου πάνω και μέσα σας και μπορώ να σας διδάσκω, μπορώ να αυξήσω το φως μέσα σας, μπορώ να σας παράσχω τροφή και ποτό και επομένως να σας τραβάω όλο και πιο κοντά στην καρδιά Μου. Αφού πρέπει οι ίδιοι να Με πλησιάσετε για να μπορείτε να πάρετε καταπληκτικά δώρα από τα χέρια Μου. Και έχω να σας προσφέρω ακόμα πολλά, υπάρχει ακόμα πολλή πλάνη στον κόσμο, την οποία θα ήθελα να διορθώσω εάν βρω ανοιχτές καρδιές που είναι πρόθυμες να Με ακούσουν. Αφού πράγματι δεν θα μπορούσε να υπάρξει κανένα τέτοιο χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο αν οι άνθρωποι κινούνταν μέσα στην αλήθεια. Αλλά η πλάνη μπέρδεψε τη σκέψη τους και συνεπώς δεν έχουν καθόλου διαφωτιστεί, με αποτέλεσμα να ζουν μια εντελώς λάθος ζωή.

Πολλά έχουν παρουσιαστεί στους ανθρώπους ως αλήθεια και αυτοί αποδέχθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη γνώση που προήλθε από τον αντίπαλό Μου, η μόνη επιδίωξη του οποίου είναι να κρατήσει τους ανθρώπους μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος. Η ελεύθερη βούληση των ίδιων των ανθρώπων τού έδινε ξανά και ξανά την ευκαιρία να τους φέρει αναληθή πνευματικά αγαθά και να εκτοπίσει την καθαρή αλήθεια. Και αν εσείς οι άνθρωποι μόνο σκεφείτε ένα πράγμα, δηλαδή πόσο παράλογες μορφές αναγκάστηκε να πάρει η κληρονομιά Μου, ποιο ένδυμα δόθηκε στο αγνό Μου Ευαγγέλιο που ίδρυσα ο Ίδιος στη Γη. . .

Αν μόνο σκεφτείτε τις σχηματικές λειτουργίες μέσω των οποίων οι άνθρωποι βλέπουν και αναγνωρίζουν την «εκκλησία τους», πώς έχουν γίνει τύποι όλα όσα θα πρέπει να επιφέρουν στους ανθρώπους αιώνιες μακαριότητες. . .  και αν σκεφτείτε πόσο λίγο κάνουν οι άνθρωποι από μόνοι τους για να αποκτήσουν ένα εσωτερικό φως, για να καταλάβουν ξεκάθαρα τι είναι δικό Μου θέλημα και από τι αποτελείται η εκκλησία που ιδρύθηκε από Μένα. . .  Εδώ και πολύ καιρό ήδη βαδίζουν ως «ακόλουθοι» οργανώσεων και δεν αναλογίζονται ποτέ αν αυτό άραγε μπορέσει να τους αποφέρει μια αιώνια μακαριότητα. . .

Και αυτή η αδιαφορία τους απέναντι στο πιο σημαντικό, δηλαδή να εκπληρώσουν το σκοπό της επίγειας τους ζωής, την κατάφερε ο αντίπαλός Μου. Αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι του έδωσαν αυτή τη δύναμη. Και είναι δύσκολο να τους ανάψει κανείς ένα φως για να μπορέσουν να δουν μια σωστή εικόνα του λόγου γιατί βαδίζουν στη Γη. Από την πλευρά Μου έχει μάλιστα ανάφθει ξανά και ξανά ένα τέτοιο φως και δεν άφησα ποτέ τους ανθρώπους στη μοίρα τους, παρόλο που η ελεύθερη θέλησή τους την είχε διαμορφώσει έτσι. . .

Αλλά ακριβώς αυτή η ελεύθερη θέλησή τους Με απόρριπτε τον Ίδιο ξανά και ξανά και οι άνθρωποι επέμεναν στα λανθασμένα πνευματικά αγαθά. Δεν εκμεταλλεύτηκαν καμία ευκαιρία να ανάψουν στον εαυτό τους ένα φως. Αφού ο δεσμός τους μαζί Μου μειωνόταν ολοένα και περισσότερο, γιατί δεν ήταν σε θέση να Με αναγνωρίσουν καλά μέσα στις πολλές λανθασμένες διδασκαλίες. Και η εικόνα την οποία πήραν από Εμένα δεν ήταν κατάλληλη να αφυπνίσει μέσα τους την αγάπη για Μένα. Αλλά θα έπρεπε απλά να αναρωτηθούν αν άραγε ένας Θεός της αγάπης, της σοφίας και της δύναμης θα είχε χτίσει ένα τέτοιο οικοδόμημα που τους παρουσιαζόταν ως η «εκκλησία που φέρνει τη μακαριότητα».

Κάθε καθαρό μυαλό που με την καλή θέληση να κάνει το σωστό μπροστά στον Θεό θα είχε κάνει έλεγχο, θα είχε καταλάβει το παράλογο. . .  Οι άνθρωποι όμως άφηναν να παρασύρονται, μόνο σπάνια ένας άνθρωπος συλλογίστηκε τον εαυτό του και σκέφτηκε από μόνος του, γιατί επιθυμούσε την αλήθεια. . .  Η πλειοψηφία όμως αποδέχθηκε τα πάντα ως αλήθεια χωρίς δεύτερη σκέψη, όσο προφανής και να ήταν η επενέργεια της αντίπαλης δύναμης. . .  Και όσο περισσότερο περνούσε ο χρόνος, τόσο λιγότερο οι άνθρωποι τολμούσαν να αμφισβητήσουν την αλήθεια όσων ήταν φανερά ένα οικοδόμημα ψεύδους μέγιστου βαθμού, αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει εκείνο το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή σχεδόν κανένας άνθρωπος δεν κατέχει πια καμία ζωντανή πίστη, η οποία αφυπνίζεται στη ζωή διά της αγάπης. . .

Αφού η αγάπη διδασκόταν μάλιστα επίσης, αλλά όλες οι άλλες διδασκαλίες τονίζονταν ως πιο σημαντικές. . .  προκειμένου να διατηρηθεί το οικοδόμημα. . .  Εάν όμως η αγάπη είχε κηρυχθεί με προτεραιότητα, αυτό και μόνο θα ήταν ακρετό για να μπορέσει να ανάψει το φως μέσα στις ανθρώπινες καρδιές. Αυτό όμως θα είχε ταυτόχρονο σημάνει την παρακμή ενός ανθρώπινου έργου που παρουσιάζεται μεν ως δικό Μου έργο, που ωστόσο δεν μπορεί ποτέ να είναι θέλημά Μου και έργο Μου. Και αυτό προκύπτει από το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων που υπάρχει στην τωρινή περίοδο. . .  στην περίοδο πριν το τέλος. . .

Εξηγούσα ξανά και ξανά τι πρέπει να καταλαβαίνει κανείς από την εκκλησία που ιδρύθηκα από Εμένα τον Ίδιο. Και σίγουρα υπάρχουν παντού άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την εκκλησία Μου. . .  Αλλά ακριβώς αυτοί δεν αναγνωρίζονται, γιατί χάρη στην αγάπη και στην πίστη τους. . .  το έμβλημα της εκκλησίας Μου. . .  κατέχουν την ξεκάθαρη κατανόηση ότι δεν είναι θέλημά Μου όλα τα ανθρώπινα οικοδομήματα, ακόμα και τότε που νομίζουν ότι οδηγούν τους ανθρώπους στην πνευματική ζωή. Αφού πολύ περισσότερο αποτρέπουν τους ανθρώπους από μια πνευματική ζωή παρά να προωθήσουν μια τέτοια ζωή. . .  Αφού το ψέμα και η πλάνη δεν μπορούν να προωθήσουν την πνευματική ζωή, αλλά μάλλον οδηγούν τους ανθρώπους μακριά από την αληθινή πίστη και τους παρουσιάζουν μια παραμορφωμένη εικόνα του Εαυτού Μου, όπως είναι η πρόθεση του αντιπάλου.

Μακάρι να μπορούσαν οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από διδασκαλίες που τους επιβλήθηκαν και που δεν προήλθαν ποτέ από Μένα. . .  Μακάρι να έπαιρναν τον απευθείας δρόμο για Εμένα τον Ίδιο, να Με παρακαλούσαν ολόψυχα να τους εισηγάγω ο Ίδιος σε όλη την αλήθεια, να τους βοηθήσω να διανύσουν την επίγεια τους πορεία σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Πράγματι θα εισακούσω τέτοιες παρακλήσεις και θα βοηθήσω να βρει το φως ο καθένας που μόνο το επιθυμεί ειλικρινά. Αφού ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε επίσης να αναλογιστεί ότι ευθύνεται για τον εαυτό του, ότι δεν μπορεί να ρίξει την ευθύνη σε εκείνους που τον δίδαξαν λάθος. Αφού πλησιάζω τον καθένα και του φανερώνομαι τόσο ξεκάθαρα ώστε θα μπορούσε να Με αναγνωρίσει.

Αφού θέλω μόνο να προσευχηθούν οι άνθρωποι στον Θεό και Δημιουργό τους, να Τον επικαλεστούν ως Πατέρα και σαν αληθινά παιδιά να περιμένουν με εμπιστοσύνη τη βοήθεια του Πατέρα. . .  Και πράγματι θα φανερωθώ σε αυτό το παιδί και θα μπορέσει να Με αναγνωρίσει. Αφού το φως που θα ανάψω τότε μέσα του θα λάμπει τόσο δυνατά ώστε δεν θα πιέσει το παιδί πια κανένα σκοτάδι, καμία αμφιβολία. Και θα πάρει το δρόμο που οδηγεί σε Μένα, πίσω στο πατρικό σπίτι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8392                24-1-1963

Μπορεί η καθαρή αλήθεια να διοχετευτεί στη Γη;. . .

Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχω τη δυνατότητα να διοχετεύσω την αλήθεια στη Γη και το γεγονός ότι θέλω να το κάνω οφείλεται στη μεγάλη πνευματική ένδεια, η αιτία της οποίας είναι ακριβώς η πλάνη και το ψέμα, όπως σας έλεγα επανειλημμένα. Μπορεί να γίνει σωτηρία για τους ανθρώπους μόνο ακόμα μέσω της διοχέτευσης της καθαρής αλήθειας. Και για το λόγο αυτό αποκαλύπτομαι ξανά και ξανά. Εσείς οι άνθρωποι όμως αμφισβητείτε ότι επιλέγω ο Ίδιος τα κατάλληλα σκεύη μέσω των οποίων θα μπορεί να ενεργήσει το Πνεύμα Μου και τα οποία για αυτό θα προσατέψω από κάθε πλάνη, εφόσον πρόκειται για πνευματικά αγαθα. . .

Εσείς οι άνθρωποι όμως επιχειρείτε ξανά και ξανά να θαμπώνετε το αγνό Μου λόγο προσθέτοντας αυθαίρετα κομμάτια ή αλλάζοντάς τον, πιστεύοντας ότι θα διδάξετε καλύτερα τους ανθρώπους προσθέτοντας εξηγήσεις. Τέτοιες πράγματι δεν χρειάζεται ο καθαρός λόγος Μου, αφού δόθηκε με ευνόητο τρόπο για κάθε άνθρωπο που μόνο έχει μια δεκτική καρδιά. Εκείνον όμως που κλείνει από μόνος του τον εαυτό του δεν τον συμφέρουν εξηγήσεις, δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί δεν θέλει να καταλάβει. . .

Και ως εκ τούτου είναι τόσο δύσκολο να παραμείνουν οι άνθρωποι μέσα στην πιο καθαρή αλήθεια, αφού η επιδίωξη του αντιπάλου Μου θα είναι πάντα να την παραμορφώσει. Και έχει μεγάλη επιρροή σε εκείνους τους ανθρώπους που κάνουν ακριβώς εκείνες τις αλλαγές οι διορθώσεις. . .  παρόλο που έχουν την καλή θέληση να Με υπηρετήσουν. Ταυτόχρονα όμως επιθυμούν να διαπρέψουν ή υπάρχουν γήινα συμφέροντα. Και με αυτό τον τρόπο υποστηρίζουν οι ίδιοι την επενέργεια του αντιπάλου.

Εσείς οι άνθρωποι πρέπει να φυλάγετε με κάθε τρόπο και με όλες σας  τις δυνάμεις τα πνευματικά αγαθά που σας διοχετεύω απευθείας, γιατί πρέπει να βαδίζετε μέσα στην αλήθεια αν θέλετε να φτάσετε στο στόχο ακόμα κατά τη σύντομη περίοδο του τέλους. . .  Αφού πρέπει να αναγνωρίσετε τη Φύση Μου, προκειμένου να Με αγαπήσετε και να επιδιώξετε να έρθετε κοντά Μου. . .  Και μόνο η καθαρή αλήθεια σας παρουσιάζει τη Φύση Μου έτσι όπως είναι. . .  όχι όπως θα ήθελε να σας την παρουσιάσει ο αντίπαλός Μου. . .  με σκοπό να Με βλέπετε σαν τιμωρητικό, θυμωμένο Θεό της εκδίκησης που καταδικάζει ανελέητα όσους δεν ανταποκρίνονται στο θέλημά Του. Ξέρω με πόση αδυναμία βαδίζει ο άνθρωπος και λυπάμαι την άθλια κατάστασή του, με αποτέλεσμα να κάνω τα πάντα που μπορεί να σημάνει βοήθεια για αυτόν, εφόσον θέλει να βοηθηθεί.

Και πάλι μόνο η καθαρή αλήθεια μπορεί να επενεργήσει με τον τρόπο ώστε να συλλογιστεί ο άνθρωπος την επίγεια του αποστολή και να επιδιώξει να την εκπληρώσει. . .  Στην περίπτωση που μπορεί να προσφέρεται στον άνθρωπο η αλήθεια, αυτός θα ενθαρρυνθεί από αυτή και θα ενισχυθεί η θέλησή του εφόσον δεν έχει υποδουλωθεί εντελώς στον αντίπαλό Μου. Και επειδή ξέρω πόσο απαραίτητη είναι η καθαρή αλήθεια για την ανθρωπότητα για να μην χαθεί στο τέλος για άλλο ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα. . .  επειδή όμως ξέρω επίσης ότι η αλήθεια δεν υπάρχει πια, ότι οι άνθρωποι κινούνται και πάλι μέσα σε λανθασμένη σκέψη, κατεβαίνω ξανά στη Γη μέσα στο λόγο και τους διαφωτίζω.

Επιπλέον όμως τους διοχετεύω τη γνώση του επικείμενου τέλους και όλων των προηγούμενων συμβάντων. . .  Αφού δεν αφήνω τίποτα να χτηπήσει τους ανθρώπους χωρίς να τους προετοιμάσω. . .  Και όμως και αυτές οι προβλέψεις δεν τις αποδέχονται οι άνθρωποι και μόνο όσοι έχουν αφυπνισμένο πνεύμα ξέρουν για τους συσχετισμούς. . .  και θα τους προσέξουν και θα ζήσουν ανάλογα τη ζωή τους. Και αν οι άνθρωποι εκφράσουν αμφιβολίες για τέτοιες προβλέψεις που σχετίζονται με το επικείμενο τέλος, το πνεύμα τους δεν έχει αφυπνιστεί. Και μπορείτε από αυτό να συμπεράνετε την πνευματική τους ωριμότητα, αφού δεν αναγνωρίζουν τη φωνή του Πατέρα, ο Οποίος τους διοχετεύει μόνο την καθαρή αλήθεια.

Και μπορείτε να είστε απολύτως πεπεισμένοι ότι γνωρίζω τρόπους και μέσα για να κάνω προσιτή την καθαρή αλήθεια σε εκείνους που την επιθυμούν ειλικρινά. Αλλά ταυτόχρονα δεν την επιβάλλω σε κανέναν, αφού ο άνθρωπος θα πρέπει να αποφασίσει μόνος του πώς ή αν θα αξιοποιήσει το δώρο της χάρης Μου. Ένα πράγμα όμως είναι βέβαιο, ότι δηλαδή θα κρατήσω το προστατευτικό Μου χέρι πάνω σε εκείνους τους οποίους επέλεξα ως τα αληθινά σκεύη Μου μέσα στα οποία μπορώ να ξεχύσω το Πνεύμα Μου. . .  Θα προστατέψω από κάθε μόλυνση την πηγή την οποία άνοιξα ο Ίδιος. Και άρα εσείς οι άνθρωποι θα λάβετε εγγυημένα την αλήθεια στην πηγή, τόσο καθαρή όπως εκπήγασε από Εμένα τον Ίδιο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8393                26-1-1963

Το μέγεθος της γνώσης εξαρτάται από το βαθμό της αγάπης. . .

Χρειάζεστε μόνο εκείνες τις γνώσεις που σας βοηθούν να Με αναγνωρίσετε και να επιδιώξετε στα σοβαρά την τελειότητά σας, προκειμένου να μπορέσετε τότε και να ενωθείτε μαζί Μου. Ανάλογα με την ωριμότητα της ψυχής σας μπορούν να σας παρασχεθούν γνώσεις που ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Αυτές οι γνώσεις όμως θα χρησιμεύουν πάντα στο να αποκτήσετε μια αναλαμπή κατανόησης σχετικά με το νόημα και το σκοπό της επίγειας σας ζωής. Αφού όσο είστε εντελώς ανήξεροι, η επίγεια σας ζωή είναι μάταιη και θα παραμείνετε στο ίδιο επίπεδο της ανάπτυξής σας όπως στην αρχή της ενσάρκωσής σας ως άνθρωποι.

Μπορεί όμως να σας αναφθεί ένα φως που θα φωτίσει τη σκέψη σας και που θα σας χαρίσει ένα μιρκό βαθμό κατανόησης μόνο τότε που θα αφήσετε την εσωτερική φωνή. . .  τη φωνή της συνείδησης. . .  να σας εκπαιδεύσει στο να ασκήσετε την αγάπη, αφού μόνο η αγάπη ανάβει το φως. . .  Και ανάλογα με το βαθμό της αγάπης είναι και ο βαθμός της κατανόησης, η παροχή αληθινής γνώσης. . .  Και επομένως θα μπορείτε να λάβετε από Εμένα σοφίες μέγιστης έκτασης όσο περισσότερο καλλιεργήσετε την αγάπη μέσα σας. Αφού τόσο πιο δυνατά θα φέγγει το φως μέσα σας, το οποίο θα σας μεταδώσει αυτές τις βαθύτατες σοφίες.

Επειδή όμως θα λάβετε αστραπιαία την πιο φωτινή γνώση στην περίπτωση που θα εισέλθετε στο υπερκόσμιο βασίλειο με έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας, στη Γη χρειάζεστε μόνο εκείνες τις γνώσεις που θα πρέπει να καθορίσουν την επίγεια σας πορεία. Χρειάζεστε τις γνώσεις που πρώτα θα σας επιτρέψουν να αναγνωρίσετε Εμένα και τη Φύση Μου καθώς και τον εαυτό σας ως πλάσματά Μου, τα οποία έφερε στη ζωή η θέληση αγάπης Μου. . .  τις γνώσεις για το θέλημα του Δημιουργού σας και για την αρχή και το στόχο σας. . .  Αυτές οι γνώσεις θα έφταναν πλήρως για να ωριμάσει η ψυχή σας. . .

Μέσω της επενέργειας του αντιπάλου Μου όμως μεταδόθηκαν στους ανθρώπους λανθασμένα πνευματικά αγαθά, γιατί σκοπός του είναι να λάβουν οι άνθρωποι μια λάθος εικόνα του Εαυτού Μου, την οποία δεν θα μπορούν να αγαπήσουν, με αποτέλεσμα να μην επιδιώξουν να Με πλησιάσουν. . .  Και ως εκ τούτου έχει γίνει απαραίτητο να ξεσκεπαστούν και να διορθωθούν όλες αυτές οι λανθασμένες διδασκαλίες. Έχει γίνει απαραίτητο να πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι για όλους τους συσχετισμούς. Και τώρα είναι πάλι καθοριστικός ο βαθμός της ωριμότητας ή της αγάπης του ανθρώπου για το σε πιο βαθμό θα μπορεί να του μεταδοθούν αυτές οι γνώσεις. . .

Μόνο σπάνια όμως η ψυχή ενός ανθρώπου είναι τόσο ώριμη ώστε μπορούν να του διοχετευθούν οι πιο βαθιές σοφίες για τη διακυβέρνηση και την ενέργειά Μου στο άπειρο. . .  Και αν ο άνθρωπος προσπαθήσει να ανακαλύψει ακριβώς τέτοια μυστικά, χρησιμοποιεί συχνά τη λογική του και τότε δεν είναι εγγυημένο να βρει την καθαρή αλήθεια, την οποία όμως εξασφαλίζει η ενέργεια του Πνεύματός Μου. Επομένως αφήστε να σας κάνω δώρα, αφού ξέρω ποιο δώρο έχετε ανάγκη και ξέρω επίσης ποιες ερωτήσεις κάνουν τόσο οι άνθρωποι στη Γη όσο και τα όντα στο πνευματικό βασίλειο. . .

Και μπορείτε και οι ίδιοι να Μου κάνετε ερωτήσεις. . .  Μην τολμάτε όμως να κάνετε ερωτήσεις για τομείς στους οποίους δεν μπορείτε ακόμα να ρίξετε ματιές, γιατί δεν έχετε ακόμα πετύχει την απαραίτητη για αυτό ωριμότητα και γιατί η απάντηση στις ερωτήσεις σας μόνο θα ικανοποιούσε την περιέργειά σας. Οι ίδιοι όμως δεν θα μπορούσατε να δημιουργήσετε κανένα πλεονέκτημα για την ψυχή σας με τη γνώση που θα αποκτούσατε. . .  εκτός εάν υποκλιθείτε με δέος μπροστά στο μεγαλείο Μου και αν παραμείνετε σε βαθύτατη ταπεινότητα. . .  Ο αληθινά ταπεινός άνθρωπος όμως περιμένει τα δώρα Μου, γιατί ξέρει ότι Εγώ, ο Προαιώνιος Πατέρας του, χαρίζω πάντοτε ευτυχία στους ανθρώπους και τους προσφέρω τα σωστά δώρα που θα τους φέρουν ευλογία.

Όταν βάδιζα στη Γη οι άνθρωποι Μου έκαναν συχνά ερωτήσεις που σχετίζονταν με το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. . .  Η σκέψη αυτών των ανθρώπων όμως είχε παραπλανηθεί και για αυτό έπρεπε να τους εξηγήσω πολλά πράγματα τα οποία να ξέρει δεν είναι γενικά απαραίτητο ή ωφέλιμο στην ανθρωπότητα. . .  Για αυτό το λόγο οι διοχετεύσεις της αλήθειας κατά την περίοδο πριν το τέλος, στην οποία ζείτε τώρα εσείς οι άνθρωποι, αφορούν κυρίως εξηγήσεις που συμβάλλουν στην κατανόηση του αιώνιου σωτήριου σχεδίου Μου και που δίνουν στους ανθρώπους μια καλή διαφώτιση για το νόημα και το σκοπό της ύπαρξής τους και της επίγειας αποστολής τους.

Και ο καθένας μπορεί να φέρει την ψυχή του στην ωρίμανση και να διευρύνει μόνος του τις γνώσεις που ανταποκρίνονται στην αλήθεια εάν θρέψει το φως της αγάπης μέσα του, με αποτέλεσμα η λάμψη του να αυξάνεται όλο και περισσότερο και να μεταδώσει στον άνθρωπο βαθύτατες γνώσεις. . .  Ο πρώτος όρος για αυτό όμως είναι ακριβώς η προθυμία του ανθρώπου να αγαπήσει και η έμπρακτη αγάπη του. Γιατί οποιαδήποτε γνώση που θα του μεταδοθεί μπορεί να ονομαστεί ζωντανή γνώση, αληθινή κατανόηση, μόνο τότε που θα έχει ο ίδιος γίνει δεκτικός αυτής μέσω μιας ζωής με αγάπη, και αυτό σημαίνει επίσης πλήρη κατανόηση της γνώσης.

Ακόμα και η πιο βαθιά γνώση παραμένει νεκρή για τον άνθρωπο που δεν εξέλιξε από μόνος του το εσωτερικό φως του. . .  Αφού μόνο τότε ο άνθρωπος θα στέκεται μέσα στη «σωστή κατανόηση». . .  και θα διεισδύσει στα θεϊκά μυστικά, στα οποία θα εισηγάγω τότε ο Ίδιος τον άνθρωπο που κοντεύει να τελειοποιηθεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8394                27-1-1963

Εξαγνισμός της ψυχής. . .

Σε όλους που Με ακολουθούν και σηκώνουν το σταυρό τους ο Γολγοθάς τους θα τους επιφέρει ευλογία. . .  Όλοι που υποφέρουν υποκύπτοντας στο θέλημά Μου θα είναι αληθινοί διάδοχοι του Ιησού. . .  Η ψυχή σας χρειάζεται ακόμα εξαγνισμό όσο βαδίζετε στη Γη, αφού μόνο σπάνια μια ψυχή έχει εξαγνιστεί τόσο πολύ κατά την ύπαρξή της στη Γη ώστε να μην χρειάζεται πια να υποφέρει. Μόνο σπάνια ένας εξαιρετικά υψηλός βαθμός αγάπης έχει καταφέρει τον εξαγνισμό μιας ψυχής, με αποτέλεσμα αυτή να μπορέσει ως πραγματικό παιδί του Θεού να εισέλθει στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας. Πάντα της επιβάλλεται ένας βαθμός δεινών που τη βοηθούν να τελειοποιηθεί οριστικά, ούτως ώστε να διαλυθούν όλες οι ακαθαρσίες και να μπορεί το φως της αγάπης Μου να πλημμυρίζει άφθονα την ψυχή.

Και θα σας δίνω πάντα την απαραίτητη δύναμη για να σηκώσετε το σταυρό σας ή θα τον πάρω στους ώμους Μου και θα σας βοηθήσω να τον κουβαλήσετε εάν σας φανεί πολύ βαρύς. Αφού σε αυτή την περίπτωση φτάνουν ολόψυχες παρακλήσεις σε Μένα και θα νιώσετε αισθητή ανακούφιση. Αλλά μην προσπαθείτε να αποτρέψετε κάθε βαθμό δεινών από τον εαυτό σας, αφού τότε και ο βαθμός της μακαριότητας στο πνευματικό βασίλειο θα είναι μειωμένος. Εγώ όμως ξέρω τι μπορείτε να ανεχθείτε και πράγματι δεν σας φορτώνω κανένα μεγαλύτερο βάρος. . .

Να θυμάστε πάντα ότι βρίσκεστε ακόμα στο βασίλειο ο κύριος του οποίου είναι ο αντίπαλός Μου και ότι αυτός παλεύει για την ψυχή σας μέχρι τον θάνατό σας. Και οι πειρασμοί του αποτελούνται κυρίως από το να σας παρακίνησει να ξεσηκωθείτε εναντίον Μου. Θέλει πάντα να προκαλέσει μέσα σας ανυπομονή, δυσθυμία, έξαψη και σε τέτοιες στιγμές να βάλει μέσα σας αμφιβολίες για την αγάπη Μου. . .  Θέλει η αγάπη σας για Μένα να μειωθεί, και δεν θα πρέπει να του επιτρέψετε αυτό τον θρίαμβο. . .  Να Μου είστε αφοσιωμένοι με αγάπη και να ξέρετε ότι και αυτά τα δεινά τα καθορίζει η αγάπη Μου, η οποία θα ήθελε να σας προσφέρει μια ανάλογα μεγαλύτερη μακαριότητα. Για αυτό οι ψυχή σας θα πρέπει να τελειοποιείται όλο και περισσότερο και σε αυτό συμβάλλουν οποιαδήποτε δεινά που θα υπομείνετε ταπεινά.

Για αυτό είπα τα λόγια: «Όποιος θέλει να Με ακολουθήσει, ας σηκώσει το σταυρό του. . .» Όλες οι ουσίες της ψυχής σας πρέπει να πνευματοποιηθούν, δεν θα πρέπει να παραμείνει προσκολλημένοι στην ψυχή σας τίποτα που ανήκει ακόμα στη Γη, και σε αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι ορμές και τα πάθη από τις προηγούμενες εποχές που πήρατε μαζί σας στην επίγεια σας ύπαρξη ως άνθρωποι. Και πρέπει συχνά να αγωνίζεστε για μεγάλο χρονικό διάστημα ώσπου να τα υπερνικήσετε. . .  Και σε αυτό συμβάλλουν όλα τα σωματικά βάσανα. . .  Η ψυχή σας αποκρυσταλλώνεται και διαλύει όλες τις ακαθαρσίες που εμποδίζουν να τη διαπεράσει η ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου ή που μειώνουν τη δύναμή της. Η ακτίνα αγάπης Μου όμως σημαίνει ευδαιμονία για εσάς, σημαίνει πραγματική ζωή που έχει αιώνια διάρκεια.

Επομένως, αφήστε ήσυχα το κορμί σας να πεθάνει, μην ενοχλείστε αν πρέπει να υπομείνετε δεινά, αλλά να ξέρετε ότι θα εγκαταλείψετε το γήινο σώμα σας με τόσο μεγαλύτερη χαρά όταν έρθει η ώρα που έθεσα για την αποβίωσή σας από αυτή τη Γη. Να ξέρετε όμως επίσης ότι καθορίζω ο Ίδιος αυτή την ώρα και ότι μπορεί να συνεχίσετε να ζείτε για πολύ καιρό ακόμα παρά τα σωματικά ελαττώματα και τους πόνους σας τότε που πρόκειται να ολοκληρώσετε μια αποστολή που σας ανέθεσα. . .  Και όσο δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή, θα σας παρέχεται η απαραίτητη για αυτή δύναμη. Και θα υποκύπτετε όλο και πιο ήρεμα στο θέλημά Μου και θα κουβαλάτε το σταυρό σας, γιατί τότε θα βαδίζω και Εγώ ο Ίδιος δίπλα σας, με αποτέλεσμα το βάρος να μην σας φανεί πια τόσο βαρύ.

Ο δεσμός σας μαζί Μου σας εξασφαλίζει και τη μόνιμη παροχή δύναμης και η δύναμή Μου είναι πράγματι ισχυρή μέσα στον αδύναμο. Αφού όσο σας έχω ανάγκη, η πορεία της ζωής σας καθορίζεται από το θέλημά Μου. Και θα μπορείτε να διαπιστώνετε ξανά και ξανά ότι τα πάντα γίνονται έτσι όπως είναι ωφέλιμα για εσάς και για την αποστολή σας. . .  Δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε [ή: «δεν θα χρειζστεί να φροντίσετε τον εαυτό σας»· και οι δύο μεταφράσεις ανταποκρίνονται στην πωοτότυπη γερμανική φράση· σ.τ.μ.], αφού Εγώ σας φροντίζω και επίσης θα υποστηρίξω φανερά την αποστολή σας και θα την ολοκληρώσω. Αφού το ζήτημα δεν είναι μόνο η δική σας ζωή, αλλά η ζωή αμέτρητων ανθρώπων, οι οποίοι θα πρέπει μέσω εσάς να αποκτήσουν ακόμα την αληθινή ζωή και οι οποίοι βρίσκονται σε έσχατη πνευματική ένδεια εάν δεν βοηθηθούν.

Αφού όμως τέτοια βοήθεια πρέπει πάντα να παρέχεται εθελοντικά και από αγάπη για να είναι επιτυχής, δεν θα εγκαταλείψω τους συνεργάτες Μου που έχουν αυτή την προθυμία να βοηθήσουν και που Μου επιτρέπουν να ενεργήσω μέσω τους. . .  Και παρόλο που η επίγεια τους μοίρα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη, η ψυχή τους θα έχει τη δύναμη και θα επωμιστεί τα πάντα με αφοσίωση. Γιατί με αυτό τον τρόπο αυξάνεται συνέχεια η πνευματική της δύναμη και η ψυχή θα υπερνικήσει και το κορμί της. . .  Αφού και οι ουσίες αυτού θα μπορούν να πνευματοποιηθούν και κάποτε η ψυχή θα καταλάβει ότι ακόμα και τα μεγαλύτερα σωματικά βάσανα ήταν προς την ευλογία της. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8395                28-1-1963

Ο άνθρωπος έχει ελεύθερη θέληση;. . .

Ποτέ δεν θα εξαναγκάσω τη θέληση ενός ανθρώπου να βαδίσει πάνω σε σωστούς δρόμους, είτε όσον αφορά τον τρόπο ζωής του, είτε τη στάση του απέναντι σε Μένα και στο πνευματικό βασίλειο είτε την επιδίωξή του να παραμορφώσει την καθαρή αλήθεια. . .  Από την πλευρά Μου έχει πάντα πλήρη ελευθερία, αλλά δεν θα πρέπει να της κάνει κατάχρηση. Έτσι θα καταλάβετε βέβαια ότι η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου έχει μέγιστη σημασία, ότι είναι η αφορμή της πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου, της πνευματικής του τύφλωσης, αλλά και της φωτισμένης σκέψης του, αφού ο ίδιος, δηλαδή η ελεύθερη θέλησή του, είναι η αιτία για όλα.

Επομένως, η ελεύθερη θέλησή του μπορεί τόσο να επιδιώξει να κατεβεί πάλι στα έσχατα βάθη όσο μπορεί επίσης να επιθυμήσει να ανεβεί ψηλά και ανάλογα θα εκπληρωθεί η επιθυμία του. Δεν μπορεί όμως να παρθεί από τον άνθρωπο η ελεύθερη θέλησή του. Αλλιώς αυτός θα λειτουργούσε μόνο σαν μηχανή, οδηγημένος μόνο από το θέλημά Μου και δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να θεοποιηθεί, να γίνει ομοίωμά Μου. Αυτό το τελευταίο όμως είναι ο στόχος Μου που έβαλα και που θα κατορθώσω μάλιστα. Αφού όσο μεγάλα χρονικά διαστήματα και αν περάσουν μέχρι τότε, κάποτε αυτή η ελεύθερη θέλησή του θα Μου ανήκει και δεν θα επιδιώξει πια τίποτε άλλο από την οριστική ένωση του όντος μαζί Μου. . .

Αλλά αυτός είναι ο λόγος για τη διαρκή μάχη μεταξύ Μου και του αντιπάλου Μου για τη βούληση του ανθρώπου. Αφού εκείνος στον οποίο θα στραφεί θα έχει κερδίσει την ψυχή του ανθρώπου. Τόσο ο Ίδιος όσο και ο αντίπαλός Μου εφαρμόζουμε κάθε μέσο, ακριβώς γιατί αποκλείεται οποιαδήποτε εξαναγκασμός. Και δεν μπορώ να αμφισβητήσω στον αντίπαλό Μου το δικαίωμα να καταβάλει κάθε προσπάθεια, διότι το ον τον ακολούθησε κάποτε εθελοντικά. . .  Και αφού το ζήτημα είναι η θεοποίηση ολόκληρου του οντώδους που εκπήγασε κάποτε από Μένα ως πλάσματα, ως έργα της αγάπης, της σοφίας και της δύναμής Μου, η σοφία Μου κατέστρωσε ένα σχέδιο το οποίο αποτελούνταν από το να υποταχθεί η θέληση του όντος από μόνη της στο δικό Μου θέλημα, παρόλο που δεν θα αναγκαζόταν να το κάνει αυτό, αλλά μπορούσε επίσης να σκέφτεται και να δρα με δική της πρωτοβουλία. . .

Και αυτή την υποταγή στο θέλημά Μου έπρεπε να την κατορθώσει η αγάπη. . .  Το ον έπρεπε να Μου είναι αφοσιωμένο με θερμή αγάπη, έτσι ώστε να μην ήθελε πια να αποδεχθεί καμία άλλη θέληση από τη δική Μου, ενώ ήταν αφάνταστα μακάριο. Επομένως δεν εμπόδισα το ον όταν απομακρύνθηκε εθελοντικά από Μένα, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε η δυνατότητα να γίνει το «έργο» της αγάπης Μου «παιδί», η πιο θερμή αγάπη του οποίου θα το έκανε να Μου υποταχθεί εθελοντικά. . .  Αφού αυτή η αγάπη οδηγούσε και στην ύψιστη τελειότητα, την οποία πρέπει να επιδιώξει και να πετύχει το ίδιο το ον. Ως αποτέλεσμα θα μπορεί να ενεργήσει εντελώς ελεύθερο δίπλα Μου μέσα σε φως και δύναμη, και σε αυτό αποσκοπώ από τους αιώνες των αιώνων. . .

Μπορώ μάλιστα να χαρίζω ατελείωτη μακαριότητα σε όλα τα όντα, αλλά παρ’όλα αυτά είναι άλλο πράγμα να παραμένει το έργο της αγάπης Μου πάντα μόνο «έργο» από το να είναι κάποτε ένα εντελώς ανεξάρτητο από Εμένα και το θέλημά Μου ον που δεν καθορίζεται πια από το θέλημά Μου. . .  ακόμα και τότε που δεν του προβάλλει αντίσταση. . .  αλλά στην κατάσταση που έχει ελευθερωθεί τελείως και που ωστόσο από την αγάπη του, η οποία του χαρίζει το πιο λαμπερό φως, θέλει και επιτελεί το ίδιο με Εμένα τον Ίδιο. . .  Γιατί ακριβώς αυτή η αγάπη συνδέει το ον άρρικτα μαζί Μου, το οποίο όμως είναι ένα ελεύθερο, ατομικό ον που έχει τη συνείδηση του εγώ. . .  ομοίωμα του Εαυτού Μου.

«Να γίνετε τέλειοι όπως είναι τέλειος ο Πατέρας σας στον ουρανό. . .» Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα να γίνετε κατ’εικόνα Μου, να τελειοποιηθείτε, να γίνετε αληθινά παιδιά του Θεού, τα οποία δεν μπορούσε να δημιουργήσει το θέλημά Μου, αλλά τα οποία πρέπει να διαμορφώσουν τον εαυτό τους σε τέτοια ομοιώματα. . .  Η ελεύθερη βούλησή σας είναι επομένως μια απόδειξη της θεϊκής σας καταγωγής, καθώς είναι επίσης το μέσο προς την ύψιστη τελειότητα και τότε θα έχετε στ’αλήθεια  διαμορφώσει τον εαυτό σας σε θεούς που θα δημιουργούν και θα ενεργούν μαζί Μου στο άπειρο και που θα είναι αφάνταστα μακάριοι.

Η ελεύθερη βούληση είναι ο κύριος παράγοντας ολόκληρης της διαδικασίας της επαναπροώθησης, αλλά μόνο για το ον που έχει τη συνειδητότητα του εγώ. Αφού όσο το ον δεν την έχει αυτή, τότε δηλαδή που περνά μέσα από τη δημιουργία διαλυμένο σε αμέτρητα μικρά μόρια, δεν κατέχει ούτε πια την ελεύθερη βούλησή του, την οποία έδεσα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να δημιουργήσω στο ον πάλι τη δυνατότητα να μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά την ελεύθερη βούλησή του. Μόλις το ον έχει τη συνειδητότητα του εγώ, θα μπορεί πάντα να αποφασίσει ελεύθερα και δεν θα εξαναγκάζεται με κανέναν τρόπο, ούτε από Μένα ούτε από τον αντίπαλό Μου.

Αλλά ακριβώς τότε έχει μεγάλη ευθύνη, αφού η ελεύθερη βούλησή του μπορεί να είναι στραμμένη και πάλι προς τα κάτω, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αφάνταστα άθλια κατάσταση. . .  Μπορεί όμως η βούλησή του και να επιδιώκει συνεχώς να ανεβεί, με αποτέλεσμα η μοίρα του να είναι αιώνια ύψιστη μακαριότητα. Και αυτή την ελεύθερη βούληση την αμφισβητείτε συχνά εσείς οι άνθρωποι. . .  επειδή η επίγεια σας μοίρα είναι μερικές φορές διαμορφωμένη έτσι ώστε αισθάνεστε ξεκάθαρα μια ισχυρή Δύναμη και νομίζετε πως είστε ανελεύθεροι. . .  Το ζήτημα όμως δεν είναι το αν σας είναι αδύνατον να εκτελέσετε κάτι, αλλά μονάχα η ενδόμυχη θέλησή σας, το πού είναι στραμμένη αυτή.

Δεν πρόκειται για γήινες επιθυμίες, αλλά μονάχα για πνευματικούς στόχους, τους οποίους μπορείτε να πετύχετε μόνο με μια βούληση στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί τότε λαμβάνετε αμετάκλητα τη δύναμη να εκτελέσετε αυτό που θέλετε. Και ως εκ τούτου εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να απορρίψετε την ευθύνη σας με την αντίρρηση ότι δεν κατέχετε καμία ελεύθερη βούληση. . .  ότι οι συνθήκες ζωής σας και η μοίρα σας καθορίζουν τη βούληση και τη σκέψη σας. . .  Οι τελευταίες μεν συμβάλλουν επίσης στο να μπορείτε να στρέψετε τη βούλησή σας προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού αυτό είναι η συνεχής Μου προσπάθεια. Και για αυτό τα πάντα στη ζωή σας συμβαίνουν έτσι ώστε θα σας ήταν εύκολο να δώσετε στη βούλησή σας τη σωστή κατεύθυνση. . .

Πάντα όμως πρέπει να αποφασίζετε μόνοι σας, και για αυτό το λόγο η επιστροφή σας σε Μένα μπορεί να διαρκέσει ατελείωτους καιρούς και μπορεί να πρέπει να διανύσετε περισσότερες φορές την πορεία μέσα από τη δημιουργία. . .  ακριβώς γιατί η θέληση και η σκέψη σας είναι ελεύθερες. . .  Κάποτε όμως θα πετύχω βεβαίως το στόχο να μπορέσω να σας τραβήξω κοντά Μου ως παιδιά Μου. Και ως εκ τούτου η αγάπη Μου δεν θα ησυχάσει ώσπου τα όντα που δημιουργήθηκαν από Εμένα να μπορούν να ενεργούν με ύψιστη μακαριότητα προς τη δική τους ευτυχία, με την ελεύθερη βούλησή τους, η οποία θα είναι και η δική Μου. Γιατί θα τον / το [στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο είναι ασαφές σε τι αναφέρεται η προσωπική αυτή αντωνυμία· σ.τ.μ.) καθορίζει πάντα μόνο η πιο βαθιά αγάπη και γιατί η αγάπη όλων των όντων θα Μου ανήκει κάποτε για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8397                30-1-1963

Η πνευματική κατάσταση πριν το σταυρικό θάνατο. . .

Το Βιβλίο των βιβλίων. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή»  σελ. 114 – 117. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Συχνά εσείς οι άνθρωποι αναρωτιέστε γιατί στο Βιβλίο των βιβλίων δεν γίνεται σαφής αναφορά στο προαιώνιο σχέδιο σωτηρίας Μου ώστε να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι ποιος είναι ο λόγος της ανθρώπινης ύπαρξής τους. . .  Και για αυτό το λόγο αμφισβητείτε τις αποκαλύψεις που σας διαφωτίζουν αναλυτικά για αυτό το θέμα. . .  Θα πρέπει όμως να λάβετε υπόψη σας ότι η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων πριν από τη γέννησή Μου δεν επέτρεπε μια τέτοια γνώση. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν τότε να τη συλλάβουν, γιατί πριν το σταυρικό Μου θάνατο ο αντίπαλός Μου διατηρούσε την εξουσία, και αυτός δεν θα επέτρεπε ποτέ ένα φως μεταξύ των ανθρώπων. Αντίθετα, το σκοτάδι γινόταν διαρκώς πιο βαθύ, γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι μόνο άναβαν ένα φως μέσα τους, με το να ζουν μια ζωή αγάπης.

Γνώριζαν μεν ότι υπήρχε ένας Θεός Που τους είχε δημιουργήσει, αλλά δεν διέθεταν καμία βαθύτερη γνώση, ούτε ήξεραν ποια ήταν η δική τους σχέση με τον Θεό και Δημιουργό τους. Γνώριζαν πολύ καλά ότι ζητούσα από αυτούς να υπακούν στις εντολές Μου, τις οποίες τους είχαν μεταφέρει φωτισμένοι άνθρωποι. . .  που είχα στείλει στη Γη για να τους διδάξουν. . .  Και αν ακολουθούσαν τις εντολές Μου στη ζωή τους, θα μπορούσαν να έφθαναν σε ένα κάποιο βαθμό γνώσης.

 Όμως ήταν αδύνατο να τους διδαχθεί όπως γίνεται στο σχολείο μια γνώση η οποία για αυτούς ήταν ακόμα εντελώς απόκρυφη. Γιατί με τη νοημοσύνη τους δεν θα μπορούσαν να τη συλλάβουν και οι ψυχές τους ήταν ακόμα ανώριμες, λόγω της ανεξιλέωτης αρχικής τους αμαρτίας. Για τούτου το λόγο δυσανασχετούσαν συνήθως όταν άκουγαν τους προφήτες· γιατί εάν έδιναν βάση στα λόγια τους, θα έπρεπε να περιορίσουν τις απολαύσεις στη ζωή τους. Αυτοί που επιθυμούσαν να υπακούν και να υπηρετούν τον Θεό και Δημιουργό τους ήταν πάντα μόνο λίγες εξαιρέσεις.

Και σε μεμονωμένες περιπτώσεις τούς δόθηκε γνώση, η οποία και καταγράφηκε. Αλλά δεν διατηρήθηκε, γιατί ο αντίπαλός Μου αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη επιρροή πάνω στους ανθρώπους, οι οποίοι λίγο πριν τη γέννησή Μου βρίσκονταν σε ένα τρομερό πνευματικό τέλμα. . .  και ως εκ τούτου ήταν ανίκανοι να την καταλάβουν. . .  Τότε κατέβηκα Εγώ ο Ίδιος στη Γη και έφερα ένα φως σε αυτό το ασυνήθιστο σκοτάδι. . .  Όμως και πάλι το φως Μου μπορούσε να φωτίσει μόνο εκεί όπου δεν μπορούσε να επικρατήσει ο αντίπαλός Μου· εκεί όπου η επιθυμία να ζουν σύμφωνα με τη θεάρεστη τάξη παρακινούσε τους ανθρώπους να ζουν με αγάπη. . .

Σε αυτούς μπορούσα να χαρίσω ένα μικρό φως και να τους διαφωτίσω γύρω από τη σχέση τους με τον Θεό και Πλάστη τους. Όμως και αυτές οι διδασκαλίες μεταδίδονταν απλά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Γιατί γνώριζα το βαθμό ωριμότητας του κάθε ανθρώπου χωριστά, έτσι φρόντισα να μην μεταμορφωθούν σε μια σχολική γνώση, η οποία θα μπορούσε μεν να μεταδοθεί σαν μια παράδοση, αλλά θα παρέμενε ακατανόητη για όποιον δεν θα άναβε από μόνος του ένα φως μέσα στον εαυτό του. . .

Με το σωτήριο έργο Μου είχε εξιλεωθεί η αρχέγονη αμαρτία. Έτσι το Πνεύμα Μου μπορούσε τότε να ενεργήσει μέσα σε εκείνον τον άνθρωπο που το επέτρεπε διά της έμπρακτης αγάπης. . .  Γιατί τότε δίδαξα την αγάπη σαν το πιο σημαντικό πράγμα από όλα. . .  Όποιος εκπλήρωνε αυτή την εντολή διδασκόταν από το Πνεύμα Μου και αποκτούσε τη γνώση που χρειαζόταν για να εκπληρώσει το σκοπό της ζωής του. . .  Και αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή να μάθετε αυτά που έχετε ανάγκη για να ωριμάσουν οι ψυχές σας. . .  Η καλλιέργεια της ψυχής είναι το πιο σημαντικό από όλα και το καθετί που σας παροτρύνει σε αυτό το έργο, θα σας το παρέχει το Πνεύμα που προέρχεται από Εμένα. Και όποιος διακατέχεται αληθινά από τη βαθιά επιθυμία να διεισδύσει σε βαθύτερες σοφίες, η επιθυμία του θα ικανοποιηθεί.

Δεδομένου όμως ότι ελάχιστοι άνθρωποι αφυπνίζουν το πνεύμα μέσα τους, η γνώση που θα μεταδιδόταν παραδοσιακά μόνο θα προκαλούσε σύγχυση σε όσους δεν είναι αφυπνισμένοι ακόμα πνευματικά. Και για αυτό το λόγο λοιπόν δεν ανέθεσα σε κανέναν να καταγράψει αυτή τη γνώση, γιατί ο καθένας που επιθυμούσε στα σοβαρά να διεισδύσει στο σωτήριο σχέδιό Μου, μπορούσε να το πετύχει. Όμως για την πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι ζουν απροβλημάτιστοι και αρκούνται στις γνώσεις που απόκτησαν από την εκπαίδευσή τους, δεν θα τους βοηθούσε καθόλου αν τους φανερώνονταν με σαφήνεια όλοι οι συσχετισμοί. Γιατί τα πνευματικά αίτια είναι τόσο βαθιά, ώστε η νόηση δεν μπορεί να τα συλλάβει. Απαιτούν ένα αφυπνισμένο πνεύμα για να κατανοηθούν.

Κανένας άνθρωπος που αναζητεί στα σοβαρά τη σωστή γνώση δεν εμποδίζεται να τη βρει. Αυτό όμως προϋποθέτει και τη συμμόρφωση με το θέλημά Μου, η οποία αποκαλύπτεται σε όλους τους ανθρώπους και για την οποία ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί και η εσωτερική φωνή, η φωνή της συνείδησης. . .  τους λέει τι να κάνουν και τι να αποφύγουν. Και αφού ο αντίπαλός Μου πασχίζει μόνιμα να διαδώσει το σκοτάδι και να αντιμαχηθεί κάθε φως, για αυτό προσπαθεί διαρκώς να τους επηρεάσει ώστε να καταπνίξουν από μόνοι τους κάθε εσωτερική λάμψη. Συνάμα τους παρουσιάζει την αλήθεια διαστρεβλωμένη, ώστε τους λείπει οποιαδήποτε κατανόηση για μια γνώση που διεισδύει βαθιά στο δημιουργικό Μου σχέδιο και που κατά συνέπεια απαιτεί ένα αφυπνισμένο πνεύμα για να την κατανοήσει. . .

Αυτά που εσωκλείει σαν περιεχόμενο το Βιβλίο των βιβλίων είναι υπεραρκετά για την ωρίμανση της ανθρώπινης ψυχής αν τα υιοθετήσει πραγματικά. . .  Όμως ακόμα και αυτό το περιεχόμενο είναι ακατανόητο για τους περισσότερους ανθρώπους, γιατί όσο δεν το διαβάζει κανείς με αφυπνισμένο πνεύμα, τα γράμματα παραμένουν πάντα νεκρά. . .  Και το ίδιο συμβαίνει με κάθε γνώση που διοχετεύεται ξανά και ξανά στη Γη μέσω αποκαλύψεων και που είναι αγνή αλήθεια. . .  Και αυτή θα την καταλάβει και θα την αξιοποιήσει μόνο ένας άνθρωπος με θέληση για αγάπη και το πνεύμα του οποίου θα έχει ξυπνήσει. Και αυτός θα μπορεί να διεισδύσει επίσης και στα πιο βαθιά μυστήρια και να καταλάβει το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8399                1-2-1963

Ο Θεός είναι από τους αιώνες των αιώνων. . .

Από Μένα εκπήγασαν τα πάντα. . .  Δεν υπάρχει τίποτα η αρχή του οποίου δεν είναι η δύναμη αγάπης Μου. . .  Και δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή δύναμης εκτός από Εμένα. . .  Από τους αιώνες των αιώνων τα πάντα είναι το έργο Μου, αφού από τους αιώνες των αιώνων υπάρχουν πνευματικές δημιουργίες. Ενεργώ από τους αιώνες των αιώνων, γιατί η δύναμη απαιτεί πάντα ένα πεδίο δραστηριότητας όπου μπορεί να έχει αποτέλεσμα. . .  Αυτές οι δημιουργίες όμως είναι εντελώς ακατανόητες σε σας τους ανθρώπους. Και να σας αρκεί να γνωρίζετε ότι ήμουν και είμαι δραστήριος από τους αιώνες των αιώνων, ότι δεν μπορώ να είμαι άπρακτος, γιατί κάτι τέτοιο δεν το επιτρέπει το ρεύμα της δύναμης που ρέει αιώνια. . .

Η ικανότητα σκέψης εσάς των ανθρώπων είναι πολύ αδύνατη και δεν μπορείτε να ενημερωθείτε καθόλου για το είδος της δραστηριότητάς Μου. Ένα πράγμα όμως θα πρέπει να ξέρετε, ότι δηλαδή μόνο η δημιουργία όμοιων με Εμένα όντων Μού προκάλεσε μια μακαριότητα την οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτή η δημιουργία έγινε πριν από αιωνιότητες και επομένως θα πρέπει να καταλάβετε τον όρο «στην αρχή» πάντα μόνο μεταφορικά, δηλαδή καθορισμένοι για εσάς και για την αντιληπτικότητά σας. . .  Αφού για Μένα δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος, και έτσι το ζωντάνεμα με οντώδη δημουργήματα γινόταν επίσης από τους αιώνες των αιώνων. Μόνο που αυτή η διαδικασία της δημκουργίας των όντων πρέπει να τονιστεί ως μια πράξη της απερίγραπτης μακαριότητας.

Αφού εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει κατά τη διάρκεια της επίγειας σας πορείας να σχηματίσετε μια μικρή ιδέα και επομένως η εξήγηση σάς δίνεται ανάλογα με την αντιληπτικότητά σας. Μόλις όμως η ψυχή σας έχει πετύχει ένα μικρό βαθμό ωριμότητας, θα καταλάβετε από μόνοι σας ότι για Μένα τίποτα δεν είναι περιορισμένο και ότι δεν πρέπει ποτέ να περιορίσετε από την άποψη του χώρου ή του χρόνου τη δημιουργική Μου δραστηριότητα και την ενέργειά Μου σε όλο το άπειρο. Ένα πράγμα όμως είναι αναπόφευκτη αλήθεια, ότι δηλαδή για εσάς ως πνευματικά όντα υπήρξε κάποτε μια «αρχή». . .  ακριβώς επειδή εκπηγάσατε από Μένα, επειδή ήσασταν πνευματικά δημιουργήματα. . .  αποδείξεις της αφάνταστης αφθονίας της δύναμής Μου, η οποία δραστηριοποιήθηκε με αγάπη και σοφία. . .

Ωστόσο, αυτή η αρχή ήταν πριν από αιωνιότητες, και μόνο έτσι θα σας είναι κατανοητή η ποικιλία και ο τεράστιος αριθμός των γήινων έργων της δημιουργίας, τα οποία αφορούν μόνο έναν ελάχιστο βαθμό ολόκληρων των δημιουργιών, του σύμπαντος. Και θα μπορείτε να φανταστείτε. . .  αν και δεν θα μπορείτε να το συλλάβετε πραγματικά. . .  πόσο αναρρίθμητες ήταν τα όντα που δημιουργήθηκαν από Μένα. Και κατά συνέπεια θα μάθετε επίσης να καταλαβαίνετε τα ατελείωτα χρονικά διαστήματα που θα πρέπει να καταφέρουν τη θεοποίηση αυτών των δημιουργημένων όντων. . .  Αλλά και σχετικά με αυτή την εξήγηση δεν πρέπει ποτέ να σχηματίσετε περιορισμένες ιδέες, αφού σε Μένα δεν υπάρχει περιορισμός και δεν θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. . .

Και η δύναμή Μου θα κάνει να γίνονται συνέχεια νέες δημιουργίες, η αγάπη και η σοφία Μου δεν θα δημιουργήσουν τίποτα χωρίς νόημα και σκοπό. Και πάντα όλα θα χρησιμεύουν στο να προκαλέσουν ευτυχία στο οντώδες που εκπήγασε από Εμένα. . .  Αφού η αρχέγονη Φύση Μου είναι Αγάπη, η οποία θέλει να χαρίζει τον εαυτό της, η οποία χρειάζεται για αυτό σκεύη μέσα στα οποία μπορεί να ξεχυθεί. . .  όντα που θα Μου επιστρέψουν την αγάπη, και αυτό είναι η μακαριότητά Μου. . .  Και η Αγάπη θέλει πάντα να δίνει και να λαμβάνει, και αυτή η ανταλλαγή είναι μια διαδικασία μακαριότητας την οποία δεν είστε ικανοί να συλλάβετε εσείς οι άνθρωποι. . .

Και αφού σας δίνω μια μικρή αναλαμπή γνώσης σχετικά με αυτό, αυτό σημαίνει ήδη ότι σας χαρίζω την αγάπη Μου, η οποία θα σας ωθήσει τότε να αναζητήσετε την τελική ενοποίηση μαζί Μου. . .  Αφού θα μπορώ να σας κάνω ευτυχισμένους μόνο τότε που θα έχει πέσει από πάνω σας κάθε γήινη μορφή, τότε που ως κάτοικοι του φωτεινού βασιλείου θα μπορείτε να ακτινοβοληθείτε από το φως της αγάπης Μου και που δεν θα δεσμευθείτε πια από το νόμο του χρόνου και του χώρου. . .

Τότε πια θα σας είναι κατανοητός και ο όρος της αιωνιότητας και θα ξέρετε ότι και εσείς υπάρχετε εδώ και αιωνιότητες και ότι μόνο η κατάσταση της ατέλειας σημαίνει επίσης περιορισμό σχετικά με το χρόνο και το χώρο. Θα ξέρετε ότι σε αυτή την κατάσταση δεν είστε ικανοί να λάβετε μια ολοκληρωτική διαφώτιση. Ωστόσο, με την αγάπη Μου σας κάνω δώρα ύψιστης αξίας για να σας παροτρύνω σε αδιάκοπες πνευματικές επιδιώξεις, προκειμένου να μπορέσετε να πετύχετε το βαθμό της τελειότητας ακόμα στη Γη. Αυτός θα σας κάνει άξιους να ακτινοβοληθείτε από το πιο δυνατό φως όταν εισέλθετε στο πνευματικό βασίλειο. . .  και θα είστε και θα παραμένετε αφάνταστα μακάριους στους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8400                2-2-1963

Είσοδος της ψυχής στο φωτεινό βασίλειο. . .

Κάθε πνευματική παράκληση θα σας εκπληρωθεί. . .  Αυτή την υπόσχεση σας έδωσα, γιατί η αγάπη Μου σας εκπληρώνει όλα όσα ωφελούν τη σωτηρία της ψυχής σας. Και έτσι μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι μετά το σωματικό σας θάνατο θα εισέλθετε στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας εάν η πορεία σας στη Γη ήταν μια πορεία σύμφωνη με το θέλημά Μου, εάν αποδείξατε την αγάπη σας σε Μένα μέσω της ανιδιοτελούς έμπρακτης αγάπης για το διπλανό. . .  εάν στη Γη βαδίσατε μαζί Μου, εάν Μου επιτρέψατε να είμαι ο μόνιμος συνοδός σας στη Γη. . .  «Εκείνος που πιστεύει σε Μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. . .»

Και εκείνος που ζει τη ζωή του με αγάπη, έχει και τη σωστή, ζωντανή πίστη σε Μένα και επομένως η μοίρα του στο πνευματικό βασίλειο θα είναι μακάρια. . .  Και η γνώση θα του αστράψει αστραπιαία, ο άνθρωπος θα κινείται μέσα σε αληθινή σκέψη. Και η ευδαιμονία του θα είναι ότι με το φως που θα την ακτινοβολεί η ψυχή του θα μπορεί να χαρίσει ευτυχία και στις ψυχές που βρίσκονται ακόμα στο σκοτάδι και που επιθυμούν φως. . .  Το να κάνει ευτυχισμένες άλλες ψυχές θα είναι η δική της ευτυχία, και για αυτό θα πρέπει πρώτα να της φέξει στην ίδια ένα δυνατό φως. . .

Εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτή την ευδαιμονία ούτε το είδος της δραστηριότητας. Αλλά μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτές οι ψυχές δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη Γη. . .  ειδικά επειδή ξέρουν ότι κανένας άνθρωπος δεν παραμένει στη Γη και ότι η κάθε ψυχή θα ξαναδεί σύντομα τους αγαπημένους της. Ως εκ τούτου αυτοί δεν θα πρέπει να θρηνήσουν, αλλά πάντα μόνο να επιδιώκουν να πετύχουν έναν υψηλό βαθμό φωτός που θα επιτρέψει την πνευματική όραση. Γιατί αυτός ο βαθμός είναι η προϋπόθεση για να ξαναειδωθούν οι ψυχές αμέσως μετά την αποβίωσή τους από αυτό τον κόσμο. . .  αλλιώς οι ψυχές θα πρέπει πρώτα να επιδιώξουν και να πετύχουν αυτό το βαθμό στο επέκεινα.

Το ότι όμως οι άνθρωποι θα ξαναειδωθούν κάποτε είναι πλήρη αλήθεια και αυτή η στιγμή θα είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη όταν συμβεί η ένωση στο πνευματικό βασίλειο. Εσείς οι άνθρωποι που βασανίζεστε από σκληρά χτυπήματα της μοίρας, να θυμάστε πάντα ότι δεν θέλω να σας προκαλέσω δεινά, αλλά αυξημένες μακαριότητες, τις οποίες αποκτάτε συχνά μέσω δεινών. . .  Και μην αμφιβάλλετε για αυτό, αλλά να υποκύψετε στα πάντα και πράγματι δεν θα λείπει η ευλογία.

Και όταν κάποτε θα κοιτάξετε πίσω στην επίγεια σας ύπαρξη, θα σας γεμίσει η πιο βαθιά ευγνωμοσύνη και αγάπη για Μένα, τον Οποίο θα αναγνωρίσετε ως τον Πατέρα σας, ο Οποίος σκέφτεται μόνο τη μοίρα των παιδιών Του που τους περιμένει στο άλλο βασίλειο. . .  Να ξέρετε ότι η παραμονή σας πάνω σε αυτή τη Γη δεν θα διαρκέσει πια πολύ και ότι για αυτό πρέπει να επωμιστείτε ένα μεγαλύτερο βαθμό δεινών για να πετύχετε το στόχο, για να ενωθείτε μαζί Μου με την ελεύθερη βούλησή σας. Και κάθε προσευχή που Μου στέλνετε θα έρθει από την καρδιά σας και συνεπώς θα ακουστεί από Μένα. . .

Θα στέλνετε συχνά τις σκέψεις σας στο βασίλειο που είναι η αληθινή σας πατρίδα και θα μπορείτε να πάρετε ρεύματα του φωτός και της δύναμης. Θα εξακολουθείτε να έχετε μόνιμη πνευματική επαφή με εκείνους που θα σας έχουν προηγηθεί και που θα σας συμπαρασταθούν. . .  στην περίπτωση που ο βαθμός της ωριμότητας και του φωτός σας θα είναι μεγάλος. . . , προκειμένου να πετύχετε και εσείς το στόχο σας ακόμα στη Γη. . .  Αφού μια ψυχή που έχει ήδη το δικαίωμα να διαδώσει φως, θα είναι ικανή να ακτινοβολεί φως και σε σας τους ανθρώπους. Και αυτό σημαίνει ότι θα κινείστε τότε μέσα στην πλήρη αλήθεια. Αφού όπου υπάρχει φως δεν μπορεί να επιβληθεί καμία πλάνη, γιατί την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ως πλάνη. Και ο δρόμος εκείνου που βαδίζει μέσα στην αλήθεια πρέπει αμετάκλητα να οδηγήσει στο στόχο.

Και πιστέψτε ότι ξέρω για κάθε σκέψη της καρδιάς σας και έτσι ξέρω επίσης τι σας λείπει ακόμα και φροντίζω να σας διοχετευθεί αυτό. . .  Και παρόλο που είναι οδυνηρά τα μέσα που εφαρμόζω πού και πού, θα φέρουν στις ψυχές ελευθερία από τα σωματικά τους δεσμά. Και απλά θα ανταλλάξουν την επίγεια ζωή με μια κατά πολύ ωραιότερη στο πνευματικό βασίλειο. Εκεί θα Με υπηρετούν με αγάπη και για αυτό θα απολαύσουν μακαριότητες που δεν μπορεί να τους προσφέρει η επίγεια ζωή. . .  Αφού θα έχουν εισέλθει στην αιώνια αλήθεια, από όπου εκπορεύτηκαν κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8401                3-2-1963

Η συνειδοποίηση της ψυχής του τι ήταν κάποτε. . .

Θέλω να σας υπενθυμίζω πάνα μόνο ένα πράγμα, ότι δηλαδή είστε θεϊκής καταγωγής. . .  και ότι για αυτό να θεωρήσετε τον εαυτό σας σπίθες που ακτινοβολήθηκαν από Εμένα και που θα παραμένουν αιώνια αυτό που ήταν. . .  θεϊκά πλάσματα που έχουν την ίδια αρχέγονη ουσία με Εμένα τον Ίδιο, παρόλο που μετέτρεψαν τον εαυτό τους στο αντίθετο και έγιναν πλάσματα που στέρησαν από τον εαυτό τους όλες τις θεϊκές ιδιότητες. Αυτή η κατάσταση όμως δεν θα έχει αιώνια διάρκεια, αλλά θα αλλάξει πάλι, με αποτέλεσμα να φανεί η αρχέγονη φύση τους. . .  με αποτέλεσμα να δημιουργούν και να ενεργούν ξανά σαν και Εμένα με πλήρη τελειότητα, να γίνουν πάλι κατ’εικόνα Μου και να παραμένουν έτσι για όλη την αιωνιότητα.

Αν σκεφτείτε ότι είμαι ο Ίδιος η καταγωγή σας. . .  ότι το ανώτατο, τελειότατο Ον σάς δημιούργησε από την αγάπη Του, θα έπρεπε να τρέμετε από τη συγκίνηση και να μην έχετε καμία άλλη επιθυμία από το να είστε ξανά αυτό που ήσασταν αρχικά. . .  Και η ελαττωματικότητα και η αδυναμία που θα καταλάβετε τότε θα έπρεπε να σας κάνει να γίνετε βαθιά ταπεινοί και θα έπρεπε να σας παρακινήσει να προσευχηθείτε ολόψυχα να σας βοηθήσω να ξαναγίνετε έτσι ώστε να μπορέσετε να ενωθείτε μαζί Μου. . .  Και πράγματι θα λάβετε άφθονες χάρες, αφού αυτή η προθυμία σας θα Μου ανοίξει την καρδιά σας και θα μπορώ να τη γεμίσω με τη δύναμη της αγάπης Μου, η οποία θα σας επιτρέψει να μεταμορφωθείτε και να πάρετε πάλι την αρχέγονη φύση σας.

Μόνο αυτό να σκέφτεστε ξανά και ξανά, ότι δηλαδή εκπηγάσατε από Εμένα τον Ίδιο. . .  ότι είστε δικοί Μου και θα παραμείνετε δικοί Μου, γιατί δεν εγκαταλείπω τίποτα που Μου ανήκει. . .  Και παρόλο που απομακρύνθηκε εθελοντικά από Μένα και επιμένει να Μου προβάλλει αντίσταση. . .  είστε και θα παραμείνετε δύναμη αγάπης που έρρευσε κάποτε από Εμένα και η οποία θα επιστρέψει αναπόφευκτα κάποτε σε Μένα, γιατί αυτό είναι ο προαιώνιος νόμος. . .  Η δική σας κατανόηση της καταγωγής σας όμως θα συντόμευε το δρόμο της επιστροφής σας. Αφού όταν αναγνωρίσετε τον εαυτό σας ως θεϊκά πλάσματα, αυτό είναι ήδη το πρώτο βήμα της επιστροφής σας σε Μένα. Αφού κάποτε δεν θέλατε να Με αναγνωρίσετε ως τον Προαιώνιο Θεό και Δημιουργό σας, και αυτό ήταν η πτώση σας.

Ήταν η αλαζονεία που σας έκανε να υποθέσετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε χωρίς την παροχή της δύναμής Μου και αυτή η αλαζονεία επομένως προκάλεσε την άθλια κατάστασή σας. . .  Στην περίπτωση που κατά την επίγεια σας ζωή έχετε επίγνωση της θεϊκής σας καταγωγής, ξέρετε επίσης ότι μόνο συνδεδεμένοι μαζί Μου θα μπορείτε και πάλι να λαμβάνετε δύναμη και φως, ότι μπορείτε να ανακτήσετε τις θεϊκές σας ιδιότητες μόνο μέσω της ακτινοβόλησης του εαυτού σας από το φως της αγάπης Μου και ότι δεν σας είναι αδύνατο να επιστρέψετε στην αρχέγονη κατάστασή σας, ότι πράγματι μπορείτε να γίνετε θεοί, όπως ήταν ο αρχικός σας προορισμός.

Στην περίπτωση όμως που θεωρείτε τον εαυτό σας μόνο οδοιπόρους της Γης χωρίς σκοπό και στόχο, ως πλάσματα που ζωντανεύουν τον κόσμο όμοια με άλλα δημιουργήματα και που είναι εφήμερα, τότε το πνεύμα σας είναι εντελώς σκοτεινό και θα είναι ακόμα ατελείωτα μαρκύς ο δρόμος σας μέχρι την οριστική σας επιστροφή στην αφετηρία σας, στον Προαιώνιο Θεό και Πατέρα σας. Δεν καταλαβαίνετε κανένα νόημα και κανένα σκοπό της επίγειας ζωής, καλλιεργείτε μόνο σκέψεις με επίγειο περιεχόμενο. Και την εντελώς λανθασμένη φύση σας την εκφράζετε μέσω της λάθος στάσης σας απέναντί Μου, απέναντι στον Θεό και Δημιουργό σας. Μόνο αναγνωρίστε τον εαυτό σας και αναρωτιέστε συχνά ποια μπορεί να είναι η αιτία της ανθρώπινης ύπαρξής σας. . .

Αναλογιστείτε τι είστε και από πού κατάγεστε. . .  Μην θεωρήσετε τον εαυτό σας τόσο κατώτερους ώστε να χαθείτε και πάλι σε ένα τίποτα τη στιγμή του σωματικού σας θανάτου. . .  Αφού τότε βάζετε τον εαυτό σας ακόμα κάτω από το ζώο, το οποίο δεν μπορεί να σκέφτεται, διότι δεν χρησιμοποιείτε το μυαλό σας που σας δόθηκε. Και ήδη η ελεύθερη θέλησή σας και το μυαλό σας θα έπρεπε να είναι για εσάς μια απόδειξη μιας Δύναμης Που σας δημιούργησε και τα δημιουργήματα της Οποίας μαρτυρούν ύψιστη σοφία. . .  Και αυτή η Δύναμη πράγματι δεν έβγαλε τίποτα το ελαττωματικό από τον Εαυτό Της, αλλά όντα με ύψιστη τελειότητα. Εσείς οι άνθρωποι όμως δεν ξέρετε ότι είστε αυτά τα όντα, τα οποία αποστάτησαν από Μένα. Και για το λόγο αυτό σας παρουσιάζω ξανά και ξανά την αποστασία σας και την αγάπη και τη φροντίδα Μου που προσπαθούν να σας παρακινήσουν να επιστρέψετε εθελοντικά. . .

Και ως εκ τούτου προσπαθώ μόνο να σας παρακινήσω να σκεφτείτε τον εαυτό σας, το τι είστε και γιατί βαδίζετε στη Γη. Να σκεφτείτε πόσο θαυμάσια έργα της δημιουργίας είστε οι ίδιοι, πόσο έντεχνα φτιαγμένο είναι το κορμί σας και ότι όλες οι λειτουργίες του είνα οργανωμένες με ύψιστη σοφία. Ήδη από αυτό θα έπρεπε να καταλάβετε ότι είστε θεϊκής καταγωγής, ότι ο Δημιουργός σας πρέπει να είναι ένα Ον ύψιστης τελειότητας, ο Οποίος δημιούργησε από τον Εαυτό Του τέτοια πλάσματα που μπορούν να σκέφτονται και να θέλουν και που για αυτό το λόγο πρέπει να έχουν ένα διαφορετικό προορισμό από το να διανύσουν μόνο την επίγεια σας πορεία ως άνθρωποι και να ανταποκριθούν στις γήινες απαιτήσεις και που θα πάψουν μετά να υπάρχουν. . .

Και αν μπορέσετε μόνο να καταλήξετε σε αυτό το συμπέρασμα ότι η επίγεια σας ζωή πρέπει να έχει ένα νόημα και ένα σκοπό, θα καταβάλλατε κόπους να τα εξακριβώσετε. Και τότε η άνοδός σας θα ήταν εξασφαλισμένη, αφού θα ζούσατε τότε υπεύθυνα και η μια θεϊκή ιδιότητα μετά την άλλη θα αναδυόταν πάλι μέσα σας. Γιατί η αρχέγονη ουσία είναι η θεϊκή δύναμη, η οποία θέλει οπωσδήποτε και να εκδηλωθεί. . .  Τότε θα αναζητήσετε και την ένωση μαζί Μου και επομένως θα Μου δώσετε τη δυνατότητα να σας ακτινοβολήσω πάλι με τη δύναμη της αγάπης Μου και θα είστε ξανά αυτό που ήσασταν αρχικά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8404                5 κ. 6-2-1963

Αποδείξεις για τη γνησιότητα των Ευαγγελιών. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή»  σελ. 42 – 47. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Θα σας δίνονται όλο και περισσότερες αποδείξεις της αγάπης Μου εάν το επιθυμείτε πραγματικά να συνδεθείτε μαζί Μου και προσπαθείτε να ζείτε σε αρμονία με το θέλημά Μου. Γιατί τότε θα γίνεται όλο και πιο δυνατή η αγάπη σας για Μένα, μια αγάπη που και Εγώ λαχταρώ, αφού η ευτυχία Μου είναι να Με αναγνωρίζουν τα παιδιά Μου ως Πατέρα τους και να επιστρέψουν για την αιωνιότητα κοντά Μου. Πρέπει να ξέρετε άλλωστε πως Εγώ γνωρίζω κάθε σας σκέψη και θέλω να απαντάω στο κάθε σας ερώτημα, εφόσον η απάντηση είναι χρήσιμη για τη σωτηρία της ψυχής σας. . .  Και να ξέρετε επίσης ότι όσο ήμουν στη Γη, το κύριο μέλημά Μου ήταν να διδάξω τους μαθητές Μου, όπως κάνω και σήμερα, επειδή ήθελα να μεταδώσουν και στους άλλους τη γνώση που έλαβαν από Μένα και να διαδώσουν την αλήθεια. . .  όπως ακριβώς το ζητώ και σήμερα από εσάς που είστε οι μαθητές Μου της εποχής του τέλους. . .

Τους μαθητές Μου τους δίδαξα μεταξύ άλλων πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν γνωστά στον ευρύτερο κόσμο, γιατί για να γίνουν κατανοητά, έπρεπε να υπάρχει μια ορισμένη πνευματική ωριμότητα. . .  Όμως και οι ίδιοι οι μαθητές Μου δεν ήταν ακόμα πλήρεις Πνεύματος και πολλά πράγματα δεν τα καταλάβαιναν ακόμα, παρόλο που ήμουν Εγώ ο δάσκαλός τους. Αλλά τότε δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το λυτρωτικό έργο, το οποίο κατέστησε τελικά δυνατή τη φώτιση μέσω του Πνεύματός Μου, επειδή έπρεπε πρώτα να εξιλεωθεί η αρχέγονη ενοχή, πριν μπορέσει το Πνεύμα Μου να φέρει την επιφοίτηση στους μαθητές Μου. . .  Τότε όμως απόκτησαν τη γνώση ασταπιαία και έτσι συνειδητοποίησαν πλήρως όλα όσα τους είχα διδάξει. Επίσης μπόρεσαν να τα καταγράψουν ώστε να διατηρηθούν αυτά τα πνευματικά αγαθά, ώστε να μην χαθούν και για να αποτελούν ευλογία και για τις επόμενες γενιές.

Και πράγματι έδωσα την ευλογία Μου σε όλες αυτές τις προσπάθειες καθώς και δύναμη σε εκείνους τους οποίους καθοδηγούσε το εσωτερικό τους πνεύμα, το οποίο ήταν στενά συνδεδεμένο με Μένα, το προαιώνιο Πνεύμα του Πατέρα. Γιατί είχα έρθει στη Γη με σκοπό να φέρω το φως στους ανθρώπους, με άλλα λόγια να τους διακηρύξω την αλήθεια, επειδή μόνο μέσω της αλήθειας μπορούσαν να φτάσουν στη μακαριότητα. Επομένως η θέλησή Μου ήταν να διαδοθεί αυτή η αλήθεια, η θέλησή Μου ήταν να διατηρηθεί ανόθευτη. Και για το λόγο αυτό μπορούσα να επιλέξω φύλακες της καθαρής αλήθειας μόνο εκείνους τους ανθρώπους που πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις: εκείνους που ήταν συνδεδεμένοι μαζί Μου με θερμή αγάπη και που οι ίδιοι επιθυμούσαν πάντα μόνο την αλήθεια.

Αυτοί λοιπόν είχαν την αποστολή να καταγράψουν ανόθευτα το Ευαγγέλιό Μου και επομένως η αλήθεια στην αρχή γράφτηκε έτσι όπως είχε προέλθει από Εμένα τον Ίδιο. Όμως ήξερα επίσης ότι η αλήθεια δεν επρόκειτο ποτέ να διατηρηθεί ανόθευτη, αφού γνώριζα ποια ήταν η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων. Έβλεπα εκ των προτέρων ότι δεν θα είχαν όλοι οι άνθρωποι την ίδια μεγάλη επιθυμία για την αλήθεια και ότι επακόλουθα η αλήθεια θα κινδύνευε να αλλοιωθεί, πράγμα που και έγινε όταν οι προϋποθέσεις για την «ενέργεια του Πνεύματος στον άνθρωπο» έπαψαν να υπάρχουν. . .

Και ήξερα ότι η αγνή αλήθεια θα παραμορφωνόταν επανειλημμένα όσο οι άνθρωποι παραμένουν ατελείς. . .  Για τους λόγους αυτούς υποσχέθηκα ο Ίδιος στους ανθρώπους να τους στείλω τον «Παράκλητο, το Πνεύμα της αλήθειας», πράγμα που σημαίνει ότι δεν παύω να φέρνω στη Γη την αμιγή αλήθεια μέσω του Πνεύματός Μου, όποτε αυτό γίνεται απαραίτητο εξαιτίας της νόθευσης της διδασκαλίας Μου. . .  Επομένως, όπως είναι ευνόητο, ήθελα να σας δώσω μια απόδειξη ότι ισχύει όντως αυτό που σας είχα υποσχεθεί.

Αφού οι άνθρωποι θέλουν να έχουν αποδείξεις, επειδή η πίστη τους είναι αδύνατη και επειδή πολλές φορές στους ανθρώπους φαίνονται αμφίβολα όλα εκείνα τα γεγονότα που σχετίζονται με την επίγεια ζωή Μου, δεδομένου ότι από τότε έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να πιστέψουν χωρίς καμία απόδειξη. . .  Και την απόδειξη αυτή θέλω να χαρίσω σε σας τους ανθρώπου με τη μορφή κειμένων εκείνης της εποχής, τα οποία η θέλησή Μου κρατούσε μυστικά. Αυτά λοιπόν τα γραπτά περιέχουν το αμιγές Ευαγγέλιο, έτσι όπως το δίδαξα ο Ίδιος πάνω στη Γη. . .  το οποίο ήταν θέλημά Μου να καταγραφεί σε όλη του την καθαρότητα υπό την ενέργεια του Πνεύματός Μου. . .

Αφού Εγώ ο Ίδιος εμφύτευσα στην καρδιά του γραφέα τι θεωρούσα ωφέλιμο για την ανθρωπότητα και με ποια μορφή αυτό θα έπρεπε να τους δοθεί. . .  Εγώ ο Ίδιος δε προστάτευσα αυτά τα πνευματικά αγαθά που προήλθαν απευθείας από Μένα ως η πιο αγνή αλήθεια. . .  Διότι όλοι εσείς που κατά την εποχή του τέλους θα αντιμετωπίσετε μεγάλες εσωτερικές μάχες, επειδή θα σας επιτεθεί με πολλούς τρόπους ο αντίπαλός Μου, θα πρέπει να διαθέτετε μια φανερή απόδειξη της αγάπης και της χάρης Μου. Έτσι θα μπορείτε να στηριχθείτε πάνω της και να πάρετε δύναμη όταν θα απαιτηθεί από σας να προσασπισθείτε την αλήθεια. Γιατί τότε θα πιστεύετε ακράδαντα ότι πράγματι ενεργώ Εγώ ο Ίδιος μέσα σε έναν άνθρωπο και ότι η ενέργειά Μου αυτή δεν μπορεί παρά να φέρει σαν καρπό την καθαρή αλήθεια. . .

Δεν πρέπει να αμφιβάλετε ότι υπήρξαν όντως τέτοιες εμφανείς αποδείξεις της ενέργειάς Μου στους πρώτους μαθητές Μου. Και εσείς που έχετε γίνει πλέον δικοί Μου, μπορείτε και να πιστέψετε ότι πράγματι είμαι σε θέση να προστατέψω από τις αλλοιώσεις αληθινά πνευματικά αγαθά με το να τα πάρω από τα χέρια των ανθρώπων μέχρι τη στιγμή που Εγώ κρίνω κατάλληλη για να τους τα ξαναδώσω. Γιατί σε σας ειδικά αυτό οφείλει να ενδυναμώσει την πίστη σας, ενώ αυτός που προσπαθεί να εξακριβώσει με τη νοημοσύνη του αποκλειστικά και μόνο την αλήθεια τέτοιων πνευματικών αγαθών, δεν πρόκειται ποτέ να πεισθεί από μέσα του για τη γνησιότητά του. . . 

Αλλά εκείνοι οι άνθρωποι που θέλουν να πιστέψουν θα αγαλλιάζουν πραγματικά που τους δίνω τέτοιες αποδείξεις. Ωστόσο παραμένει αμφίβολο το αν οι αποδείξεις αυτές θα γίνουν αφορμή να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι τις λανθασμένες αντιλήψεις με τις οποίες έχουν νοθεύσει οι ίδιοι την αλήθεια. Γιατί όταν τους δίνεται η καθαρή αλήθεια, την απορρίπτουν πάλι ως ψεύτικη, ενώ θα την αναγνωρίσουν μονάχα εκείνοι που χάρη στη θέληση και τον τρόπο ζωής τους είναι πρόθυμοι να δεχθούν την αλήθεια από το Πνεύμα Μου. . .  Εξάλλου και αυτοί που θα ελέγξουν τη γνησιότητα αυτών των εκ νέου αποκαλυμμένων πνευματικών αγαθών θα δίχογνωμήσουν, γιατί για έναν τέτοιο έλεγχο απαιτείται επίσης ένα αφυπνισμένο πνεύμα και βέβαια δεν επαρκεί για αυτό ο νους από μόνος του.

Έτσι σαν αποτέλεσμα θα σχηματιστούν και πάλι διάφορες ομάδες οι οποίες θα αποδεχθούν μόνο όσα συμφωνούν με τα πνευματικά αγαθά που θα έχουν υποστηρίξει μέχρι τότε, ακόμα και αν θα καταλάβουν και θα αναγκαστούν να παραδεχθούν ότι αυτές οι νέες αποκαλύψεις αποτελούν μια αδιάψευστη απόδειξη. . .  Αλλά δεν πρόκειται να φανούν συνεπείς όπως θα έπρεπε. . .  και να εξαλείψουν τις εσφαλμένες δοξασίες οι οποίες έχουν διεισδύσει με την πάροδο του χρόνου όσο οι ίδιοι δεν αφυπνίζουν το εσωτερικό τους πνεύμα. . .  Αυτά που είχαν καταγράψει οι πρώτοι μαθητές Μου, προέρχονται αναμφίβολα από την ενέργεια του Πνεύματός Μου. . .

Πρόκειται για την πλήρη αλήθεια και ο λόγος που φρόντισα να διαφυλαχθεί ένα μέρος και αυτών των γραπτών από τις ανθρώπινες αλλοιώσεις ήταν επειδή προέβλεψα την επενέργεια του αντιπάλου Μου να υποσκάψει την αλήθεια. Διέσπειρε σε τέτοιο βαθμό λάθη, ώστε οι άνθρωποι δεν είναι πλέον πρόθυμοι να αποβάλουν αυτά τα παραμορφωμένα πνευματικά αγαθά, ενώ από την άλλη απορρίπτουν όλες τις δικές Μου αποκαλύψεις ως έργα του Σατανά. . .  Άλλωστε είναι κατανοητό ότι λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος από την εποχή της επίγειας πορείας Μου, οι άνθρωποι δυσκολεύονται όλο και πιο πολύ να πιστέψουν τα γεγονότα από εκείνη την περίοδο. . .

Ωσστόσο η αγάπη Μου θέλει να δώσει μια απόδειξη σε εκείνους που έχουν καλή θέληση, θα πρέπει να τους ενημερώσει η καθαρή αλήθεια, η οποία θα είναι πάντα η ίδια, γιατί προέρχεται από Εμένα τον Ίδιο. Ο ανθρώπινος νους δεν διστάζει μπροστά στη διαστρέβλωση της αλήθειας. . .  Για αυτό μόνο εκείνοι οι άνθρωποι τους οποίους γέμιζαν το Πνεύμα μπορούσαν να διασφαλίσουν τη διατήρηση πνευματικώ αγαθών. Ακολουθώντας τις εσωτερικές Μου οδηγίες τα προστάτευαν από τις παρεμβολές των ανθρώπων τους οποίους υποκινούσε ο αντίπαλός Μου να υποσκάψουν την αμιγή αλήθεια.

Οτιδήποτε όμως πηγάζει από Μένα δεν μπορεί να χαθεί ούτε χάνει σε αποτελεσματικότητα, και επομένως θα αποτελέσει τεράστια ευλογία για όσους επιθυμούν να στέκονται μέσα στην αλήθεια. Δεν μπορώ να βάλω φραγμούς στη θέληση του ανθρώπου όταν παραμορφώνει την αλήθεια. . .  Όμως αυτό που μπορώ να κάνω είναι να αποστερήσω μια απόδειξη της αγάπης από την επιρροή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να αλλοιωθεί. Και μπορώ επίσης να τη φανερώσω εκ νέου όταν πρέπει να εκπληρώσει το σκοπό της. . .  που είναι να ενισχύει τους δικούς Μου και να τους χαρίζει μια ζωντανή πίστη, για να τους φέρει πιο κοντά σε Μένα και στην ενέργειά Μου και να ανάψει ένα αστραφτερό φως εκεί όπου το σκοτάδι έχει πλέον κυριαρχήσει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8405                7-2-1963

Τα διαφορετικά δημιουργήματα ανταποκρίνονται στην πτώση των όντων. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γέννηση της νέας Γης»  σελ. 244 – 248. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Εσείς οι κάτοικοι της Γης είστε προορισμένοι να γίνετε παιδιά του Θεού και για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπερνικήσετε τα πλέον απύθμενα βάθη ώστε να κατορθώσετε να φτάσετε στα πιο δυσθεώρητα ύψη. Αυτό άλλωστε θα το καταλάβετε μόνο τότε που θα μάθετε ότι η πτώση των πνευματικών όντων διέφερε εντελώς ανά περίπτωση όπως ακριβώς και η αντίσταση εναντίον Μου δεν ήταν το ίδιο σθεναρή σε κάθε ον. . .  Πρέπει να γνωρίζετε ότι η ψυχοσύνθεσή σας είχε επηρεαστεί από τη θέληση του γεννήτορά σας, αλλά μόνο όσον αφορά το βαθμό της αντίστασής σας απέναντί Μου όταν κληθήκατε να αποφασίσετε ελεύθερα υπέρ Εμού ή υπέρ του αντιπάλου Μου.

Παρόλο που το φως της γνώσης σάς φώτιζε όλους σας, μολαταύτα απομακρυνθήκατε από κοντά Μου και συνταχθήκατε με τον αντίπαλό Μου, διότι εκείνον μπορούσατε να τον δείτε μέσα σε όλη του την ομορφιά, ενώ Εγώ δεν σας ήμουν ορατός. Και όμως γνωρίζατε πολύ καλά ότι είχατε εκπηγάσει από Εμένα. Η αντίστασή σας λοιπόν ποίκιλε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σας δοθούν και ποικίλοι προορισμοί, δηλαδή κοσμικά σώματα, να κατοικήσετε, όπου έπρεπε να βαδίσετε το δρόμο της επιστροφής προς Εμένα, απλώς όχι υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που τέθηκαν στους κατοικούντες της Γης.

Η Γη αποτελεί το έργο εκείνο της δημιουργίας το οποίο εγείρει τις μεγαλύτερες αξιώσεις από το έκπτωτο ον, προκειμένου αυτό να φτάσει και πάλι στα ύψη, ενώ τα άλλα αστέρια προσφέρουν ευκολότερες δυνατότητες για τους κατοίκους τους. Εντούτοις ο τελικός στόχος. . .  δηλαδή η υιοθεσία από τον Θεό. . .  μπορεί να επιτευχθεί μόνο επί της Γης μολονότι και για τις οντότητες σε άλλα αστρικά σώματα επιφυλάσσεται ασύλληπτη μακαριότητα, όταν έχουν ολοκληρώσει την ανοδική τους εξέλιξη και η βούλησή τους θα έχει επίσης προσανατολιστεί σωστά. . .

Για να επιτευχθεί όμως η υιοθεσία από τον Θεό, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πέρασμα πάνω από τη Γη. Αν είναι επιθυμία της, αυτή την πορεία μπορεί να την κάνει ακόμα και μια ψυχή η οποία εισήλθε στο πνευματικό βασίλειο από κάποιο άλλο αστρικό σώμα έχοντας φτάσει σε ένα συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας, οπότε της δίνεται επίσης η δυνατότητα μιας διέλευσης από τη Γη με σκοπό την εκπλήρωση κάποιας αποστολής. Τέτοιες ψυχές επομένως στέκονται ήδη στο φως. Εντούτοις δεν είναι από τις οντότητες που δεν είχαν πέσει, αλλά για ψυχές από άλλα αστέρια. . .  των οποίων η απομάκρυνση από Μένα δεν ήταν τόσο μεγάλη, ώστε παραιτήθηκαν νωρίτερα της αντίστασής τους και αγωνίστηκαν ξανά να φτάσουν σε Μένα.

Μόλις λοιπόν βρεθούν πάλι στο φως, θα αναγνωρίσουν μεταξύ άλλων και τη σημασία του έργου της δημιουργίας Γης. Και πολλές ψυχές έχουν την επιθυμία να κατακτήσουν την υιοθεσία από τον Θεό και επωμίζονται τους πάρα πολύ δύσκολους όρους, γιατί η αγάπη τους προς Εμένα και προς τους συνανθρώπους τους τις ωθεί να εργαστούν με λυτρωτικό τρόπο. Παρόμοια και οι ψυχές που κατά τη γήινη ζωή τους δεν κατακτούν τον [επιθυμητό· σ.τ.μ.] βαθμό ωριμότητας, μπορούν να συνεχίσουν την εξέλιξή τους στο άλλο βασίλειο, όπου ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς τους στέλνονται στα κατάλληλα σχολεία, όπου μπορούν διαρκώς να ανεβαίνουν ψηλότερα. . .

Γιατί παντού βρίσκονται έτοιμες δημιουργίες για ψυχές κάθε βαθμού ωριμότητας και επειδή όλες τους είναι διαφορετικά διαμορφωμένες και παρουσιάζουν άλλες συνθήκες ζωής, μπορούν να σημαίνουν ήδη μια κατάσταση ευδαιμονίας για τις ψυχές που έχουν τοποθετηθεί εκεί. Διότι είναι πολύ πιο ωραία πλασμένες από ό,τι η Γη, αφού κοσμούνται από δημιουργήματα τα οποία χαρίζουν ευτυχία στους κατοίκους τους και τους προτρέπουν σε εντονότερη πνευματική αναζήτηση. Αφού μαρτυρούν τόσο καταφανώς τη δική Μου αγάπη, ισχύ και σοφία ώστε να αυξάνεται αντίστοιχα η αγάπη εκείνων των υπάρξεων για Εμένα. Διότι όταν έλαβε χώρα η πτώση των όντων πριν από ανυπολόγιστα μακρύ χρόνο, ο οποίος για εσάς μπορεί να θεωρηθεί ότι έγινε πριν από αιωνιότητες, τότε βέβαια όλα τα όντα απομακρύνθηκαν από Εμένα. Όμως από την άλλη,  αναρρίθμητα πολλά αποχωρίστηκαν λίγο μετά την αποστασία τους επίσης από τον αντίπαλό Μου. Δεν τον ακολούθησαν στα πιο απύθμενα βάθη, αλλά έφυγαν από το μεγάλο πλήθος. . .

Και η βούλησή Μου έκανε με εκείνα το ίδιο όπως με αυτά που κατακρημνίστηκαν στην άβυσσο, δηλαδή από τη δύναμη που είχε εκπηγάσει από Εμένα υπό τη μορφή των όντων διαμόρφωσε έργα δημιουργίας διαφορετικά από ό,τι είναι η Γη. Η πορεία μέσα από αυτά τα έργα της δημιουργίας ήταν για το έκπτωτο πνευματικό κατά πολύ ευκολότερη και ολοκληρώθηκε γρηγορότερα, έτσι ώστε τα όντα αυτά να επιστρέψουν γρηγορότερα κοντά Μου. Διότι το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού επιτελέστηκε και για αυτές τις υπάρξεις και έτσι κατέστη δυνατόν να εξιλεωθεί το αρχικό αμάρτημά τους, ανάλογα με τη στάση κάθε όντος ξεχωριστά απέναντι στον Θεό και Δημιουργό του, τον Οποίο αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Ιησού.

Γιατί και σε εκείνες παρεχόταν και παρέχεται η γνώση σχετικά με το λυτρωτικό έργο μέσω αγγελιοφόρων του φωτός που ενεργούν μεταξύ τους, τους οποίους απέστειλα ανάμεσά τους σαν δασκάλους για όλες τις υπάρξεις, ώστε να βρουν και να πάρουν το δρόμο για Εμένα. Για αυτό υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες για μια ψυχή να ωριμάσει πνευματικά, ακόμα και αν έχει αποχωρήσει από τη Γη χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρωθεί πλήρως. Και αληθινά η δική Μου αγάπη και σοφία αναγνωρίζουν την πλέον κατάλληλη δυνατότητα ωρίμανσης για κάθε ψυχή ξεχωριστά. Και έτσι πνευματικά όντα εντελώς διαφορετικών βαθμίδων ωριμότητας δίνουν ζωή σε όλες τις δημιουργίες στο σύμπαν και αυτές προσφέρουν μακαριότητα και λαμπρότητα ασύγκριτου είδους σε εκείνα τα όντα που κατέχουν ήδη έναν υψηλότερο βαθμό φωτός. Ωστόσο πάντα θα παρέχουν. . .  ακόμα και στα λιγότερο ώριμα όντα. . .  καλύτερες και ευκολότερες προϋποθέσεις διαβίωσης από ό,τι η Γη.

Γιατί αυτή αποτελεί πραγματικά το πιο ενδεέστερο έργο της δημιουργίας, το οποίο απαιτεί πολύ προσπάθεια υπέρβασης και θέτει μεγάλες αξιώσεις από το ον που έχει εκπέσει. . .  [από την αρχή της εξελικτικής κλίμακας· σ.τ.μ.] έως τον άνθρωπο. . .  Σε αυτόν όμως μπορεί να προσφέρει και την πιο αξιομακάριστη μοίρα, δηλαδή την υιοθεσία από τον Θεό, η οποία αντισταθμίζει στο χιλιαπλάσιο όλες τις δυσχέρειες και του επιτρέπει να γίνει ένα τρισευτυχισμέο παιδί Μου, το οποίο μπορεί να δημιουργεί και να ενεργεί μαζί Μου σε όλο το άπειρο. Μέχρι ποιου σημείου τα δημιουργήματα του σύμπαν είναι πνευματικής ή ακόμα υλικής φύσης, αυτό θα μπορέσετε εσείς οι άνθρωποι να το αναγνωρίσετε μόνο όταν φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας ή φωτός. Όμως είναι βέβαιο ότι όλες τους υπηρετούν τις έκπτωτες οντότητες ως τόποι παραμονής και κατ’ακολουθία είναι διαμορφωμένες ανάλογα με το βαθμό της τελειότητάς τους. Έτσι λοιπόν εσείς θα πρέπει να θεωρείτε όλα τα ουράνια σώματα σχολεία, τα οποία ίδρυσα Εγώ ο Ίδιος με σκοπό να κατορθώσω κάποτε να χαρίσω πάλι τη μακαριότητα σε όλα Μου τα πλάσματα, την οποία κάποτε οικειοθελώς εγκατέλειψαν και την οποία πρέπει να κερδίσουν πάλι οικειοθελώς. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8412                15-2-1963

Κάθε πνευματική εργασία έχει λυτρωτικό αποτέλεσμα. . .

Σας λέω ξανά και ξανά ότι είναι θέλημά Μου να διοχετεύσω στους ανθρώπους το λόγο Μου, όπου και να είναι δυνατόν. . .  Το ότι κατευθύνω ο Ίδιος τις σκέψεις σας και ότι οδηγώ κοντά σας τους ανθρώπους που είναι δεκτικοί του λόγου Μου, σας το έχω διαβεβαιώσει επανειλημμένα. Και θα αισθανθείτε την κάθε εντολή μέσα στην καρδιά σας και θα της ανταποκριθείτε πρόθυμα. Και πάλι η προθυμία σας είναι καθοριστική για το μέγεθος της δραστηριότητάς σας. Και δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι θα κάνετε μάταιη δουλειά, ακόμα και αν δεν μπορείτε πάντα να διαπιστώσετε ένα αποτέλεσμα. . .

Μονάχα Εγώ ξέρω γιατί και για ποιο σκοπό σάς έδωσα αυτή την εντολή να είστε αδιάκοπα δραστήριοι μέσα στον αμπελώνα Μου και ξέρω επίσης πόσο μεγάλη είναι η ευλογία που προκύπτει από αυτό, τόσο στη Γη όσο και στο πνευματικό βασίλειο. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε ότι όλα όσα λαμβάνετε καθώς και κάθε πνευματική δραστηριότητα που κάνετε σημαίνουν για το υπερκόσμιο βασίλειο ένα λυτρωτικό παράγοντα μέγιστου αποτελέσματος. . .  Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τα δεινά είναι πολύ μεγάλα στο υπερκόσμιο βασίλειο. Αφού οι πολλές ανώριμες ψυχές που αποβιώνουν χρειάζονται επειγόντως βοήθεια για να πάρουν το δρόμο προς τα πάνω. Και αυτή η βοήθεια μπορεί να τους παρασχεθεί μόνο μέσω μονίμων δασκαλεμάτων, τα οποία μπορούν να δεχθούν αν το θέλουν και τα οποία θα τους αποφέρουν τότε μεγάλη ευλογία.  

Το λυτρωτικό έργο πρέπει να συνεχιστεί στο υπερπέραν εάν δεν είχε αποτέλεσμα στη Γη. Και ο λόγος Μου ηχεί και για αυτές τις ψυχές που είναι φτωχές σε πνευματικούς θησαυρούς και που πρέπει πρώτα να οδηγηθούν στο σωστό δρόμο. Και δεν ξέρετε πόσο μεγάλο πνευματικό πλούτο προσφέρετε σε εκείνες τις ψυχές και με πόση λαχτάρα αποδέχονται το φως. . .  Μπορείτε να χορτάσετε την πείνα τους και να σβήσετε τη δίψα τους, γιατί μπορούν και εκείνες να λάβουν όλα όσα σας προσφέρω και γιατί είναι επίσης ικανές να παρακολουθούν τις σκέψεις σας. Και ως εκ τούτου κάθε πνευματική δραστηριότητα είναι για αυτές τις ψυχές μια πηγή στην οποία μπορούν να αναζωογονηθούν.

Πιστέψτε ότι αυτές οι ψυχές αποδέχονται τέτοια δώρα της χάρης με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη από ό,τι οι άνθρωποι στη Γη, ότι όμως και εκείνοι στους οποίους μεταδίδετε το λόγο Μου στη Γη είναι με τη σειρά τους περιστοιχισμένοι από ψυχές που συμμετέχουν. Και έτσι δεν μπορείτε να εκτιμήσετε το μεγάλο κύκλο τον οποίο ωφελεί αυτή η λυτρωτική εργασία. Εγώ όμως το ξέρω και για αυτό το λόγο σάς παροτρύνω ξανά και ξανά να εργαστείτε εντατικά μέσα στον αμπελώνα. Και ευλογώ και τον κάθε ένα από τους υπηρέτες Μου που Με υπηρετούν πρόθυμα, που εργάζονται για Εμένα και για τη βασιλεία Μου. Αλλά θα ανοίξω ακόμα πολλές ανθρώπινες καρδιές και θα μεγαλώσει ο κύκλος στη Γη, αφού σας οδηγώ σε δρόμους που σας είναι ακόμα εντελώς άνγωστοι. . .

Καταφέρνω τις πιο παράξενες συνδέσεις, δένω νήματα που δεν υποθέτετε. Αφού ξέρω τις ανθρώπινες καρδιές και ξέρω ποιος λαχταρά την ομιλία Μου και θα είναι ευτυχισμένος αν μπορέσει να την ακούσει μέσω εσάς. Και πάντα θα σας παρέχονται στους ίδιους αυτά που έχετε ανάγκη για να μπορείτε να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Εγώ ο Ίδιος σας έδωσα εντολή να είστε εντατικά δραστήρια, γιατί τώρα μπορείτε ακόμα να ενεργήσετε ανεμπόδιστα.

Αλλά θα έρθει ο καιρός όπου θα θέλουν να σας εμποδίσουν και όπου δεν θα μπορείτε πια να εμφανιστείτε τόσο ανοιχτά. . .  Και τότε ο λόγος Μου θα πρέπει ήδη να έχει διαδοθεί, γιατί έτσι θα μπορεί ο καθένας να ενεργήσει σιωπηλά. Και αν τότε θα επωφεληθούν μόνο ακόμα οι ψυχές στο υπερπέραν, θα έχει ήδη σημειωθεί ένα κέρδος. Αφού όσο περισσότερες ψυχές λυτρωθούν εκεί και ανεβούν, τόσο περισσότερη βοήθεια θα μπορεί να γίνει στη Γη από την πλευρά εκείνων των ψυχών. Αφού αυτές θα είναι αίωνια ευγνώμονες για το ότι βοηθήθηκαν και θα θέλουν με τη σειρά τους να βοηθήσουν εκείνους που έχουν ανάγκη. . .  είτε στη Γη είτε και στο υπερκόσμιο βασίλειο.

Ως εκ τούτου μην πιστεύετε ποτέ ότι η δουλειά που κάνετε είναι μάταιη, αλλά κάντε ό,τι περάσει από τα χέρια σας και ο Ίδιος θα ευλογήσω κάθε δουλειά. . .  Και προσέχετε πάντα μόνο τις σκέψεις σας που θα σας απασχολήσουν μετά από ολόψυχη προευχή σε Μένα. Και να κάνετε τότε αυτό στο οποίο θα σας ωθήσει η καρδιά σας και θα είναι σωστό μπροστά Μου. . .  Αφού θέλω να κερδίσω ακόμα πολλές ψυχές πριν έρθει το τέλος και για αυτό θα εκτιμήσω τον κάθε βοηθό και αυτός θα βιώνει πάντα την προστασία και την ευλογία Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8414                17-2-1963

Η μεγάλη σημασία της επίγειας ζωής ως άνθρωπος. . .

Η ύπαρξή σας ως άνθρωποι είναι το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης του όντος που έπεσε κάποτε, που  είναι ενσαρκωμένο μέσα σας ως «ψυχή», που είναι ακόμα περιτυλιγμέμο από ένα υλικό περίβλημα. Η αποστολή του είναι να υπερνικήσει αυτό το περίβλημα και να μπορέσει να το εγκαταλείψει ως πνευματικό ον για να εισέλθει στο πνευματικό βασίλειο. Κατά αυτή την επίγεια ύπαρξη μπορεί να γίνει η τελική μεταμόρφωση στην αρχέγονη φύση του εάν η ελεύθερη θέληση του όντος είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή αν Με επιδιώξει πάλι συνειδητά, από τον Οποίο απομακρύνθηκε κάποτε εθελοντικά. . .  Και αυτή η μεταμόρφωση είναι όντως εφικτή, γιατί στον άνθρωπο χαρίζονται άφθονες χάρες και γιατί εάν χρησιμοποιήσει σωστά αυτές τις χάρες, διαθέτει τη δύναμη να αποκρούσει οτιδήποτε ακάθαρτο από τον εαυτό του και να ζει εντελώς σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη, δηλαδή να ζει τη ζωή του με αγάπη. Και με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να πνευματοποιήσει την ψυχή και το σώμα Του, με αποτέλεσμα να έχει επιτελεστεί η επιστροφή του σε Μένα. . .

Ο άνθρωπος όμως έχει επίσης τη δυνατότητα να παραφρονήσει τις χάρες και αντί να επιδιώξει να φτάσει ψηλά, μπορεί να κατευθυνθεί πάλι προς τα βάθη. Και δεν εμποδίζεται να το κάνει αυτό, γιατί έχει  ελεύθερη βούληση ως σημάδι της θεϊκής του καταγωγής. . .  Σε αυτή την περίπτωση όμως ετοιμάζει για τον εαυτό του ξανά μια τρομερή μοίρα της φυλάκισης, η οποία θα έχει πάλι αιώνια διάρκεια ώσπου να απελευθερωθεί ξανά. . .  Το πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για εσάς τους ανθρώπους η επίγεια σας ύπαρξη δεν θέλετε να το πιστέψετε και για το λόγο αυτό είστε χλιαροί όσον αφορά την επίγεια σας αποστολή. Το ζήτημα όμως είναι η δική σας μοίρα, εσείς οι ίδιοι θα πρέπει να υποστείτε τις συνέπειες και δεν θα μπορείτε να απαλλαχθείτε από τη μοίρα σας, την οποία ετοιμάζετε οι ίδιοι για τον εαυτό σας.

Έχετε την επιλογή ανάμεσα στην αιώνιας διάρκειας μακαριότητα και σε μια κατάσταση ατελείωτων βασάνων και κάνετε μόνο λίγο για να αποκτήσετε την πρώτη, αλλά βαδίζετε αδιάφορα πάνω στον επίγειο δρόμο σας. . .  Και στην περίπτωση που οι συνάνθρωποί σας που ξέρουν για τη μεγάλη σημασία της επίγειας ζωής σάς εφιστούν την προσοχή σε αυτή, τους ακούτε δίσπιστα και δεν αφήνετε να εντυπωσιαστείτε. Θεωρείτε τους συνανθρώπους σας φαντασιόπληκτους αντί να σκεφτείτε από μόνοι σας ποια θα μπορούσε να είναι η αιτία για την επίγεια σας ύπαρξη. . .  Και ξανά και ξανά θα σας επηρεάζουν συμβάντα που θα μπορούσαν να σας παρακινήσουν να σκεφτείτε. . .  Ξανά και ξανά η σκέψεις σας ωθούνται σε εκείνη την κατεύθυνση μέσω συζητήσεων, μέσω της ανάγνωσης βιβλίων η μέσω δικών σας βιωμάτων, προκειμένου να αρχίσετε να σκέφτεστε και να ασχολείστε με ερωτήσεις που αφορούν τον εαυτό σας και την επίγεια σας ύπαρξη.

Αν μόνο θέλατε να πιστέψετε ότι η επίγεια ζωή ως άνθρωπος είναι ένα μεγάλο δώρο της χάρης, το οποίο, αν το αξιοποιήσετε σωστά, μπορεί να σας επιφέρει αφάνταστη μακαριότητα. . .  Αν μόνο θέλατε να πιστέψετε ότι η επίγεια σας ζωή έχει ένα νόημα και ένα σκοπό, ότι δεν είστε «πλάσματα της τύχης» που δεν ευθύνονατι για την επίγεια τους πορεία και που θα σταματήσουν να υπάρχουν όταν πεθάνει το σώμα τους. . .  Είναι η ψυχή. . .  το αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε. . .  η οποία θα πρέπει να πετύχει την οριστική της απελευθέρωση από οποιαδήποτε υλική εσωτερική μορφή. Και η επίγεια ζωή ως άνθρωπος είναι το τελευταίο στάδιο μιας ατελείωτα μεγάλη αναπτυξιακής πορείας. . .  Εσείς οι άνθρωποι είστε όντα που κατέχουν τη συνείδηση του εγώ και κατέχετε αυτή τη συνείδηση μόνο γιατί το περίβλημά σας περιέχει μέσα του ένα αρχέγονο πνεύμα που ως ον με τη συνείδηση του εγώ εκπήγασε κάποτε από Εμένα. . .

Επομένως, δεν είναι το κορμί σας, το μυαλό σας, που προκαλεί τη συνειδητότητα του εγώ μέσα σας, αλλά είναι η ψυχή, η οποία είναι η πραγματική σας ζωή και η οποία κάνει τον άνθρωπο να γίνει ένα ον που κατέχει τη συνείδηση του εγώ. Αφού χωρίς αυτή την ψυχή ο άνθρωπος είναι μόνο ένα υλικό περίβλημα χωρίς ζωή, ακόμα και αν υπάρχουν όλα τα όργανα, τα οποία όμως χωρίς την ψυχή δεν μπορούν να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους. . .  Η «ζωή» αυτού του περιβλήματος προϋποθέτει εκείνη την ψυχή. . .  ένα αρχέγονο πνεύμα. . .  το οποίο μόνο θα δώσει ζωή στο κορμί και θα το κάνει ικανό για οποιαδήποτε δραστηριότητα. . .  Να το λαμβάνετε πάντα υπόψη σας εσείς οι άνθρωποι, ότι δηλαδή βαδίζετε στη Γη για έναν ορισμένο σκοπό. Και θα έπρεπε να προσπαθήσετε να εξακριβώσετε αυτή την αφορμή και αυτό το σκοπό, τότε θα ενημερωθείτε βέβαια μέσω σκέψεων που θα σας στείλω ο Ίδιος για να κατανοήσετε.

Και επομένως θα σας στέλων ξανά και ξανά τους αγγελιοφόρους Μου και θα προσπαθώ μέσω αυτών να σας παρακινήσω να σκεφτείτε. Και πράγματι θα είναι μόνο ευλογία για εσάς εάν δεν βαδίζετε αδιάφορα μέσα από την επίγεια σας ζωή, αλλά αν χρησιμοποιήσετε και το χάρισμα του μυαλού, το οποίο μπορεί να σας οδηγήσει στη σωστή στάση απέναντι στον Θεό και Δημιουργό σας, με αποτέλεσμα να λάβετε σωστή γνώση. . .  Αφού πράγματι ανησυχώ για τον κάθε μεμονωμένο άνθρωπο, προσπαθώ να τον βοηθήσω να εκμεταλλευθεί καλά το σύντομο χρόνο της χάρης ως άνθρωπος και να πετύχει το τελικό στόχο του. . .  να επιστρέψει η ψυχή του σε Μένα, από τον Οποίο εκπήγασε κάποτε ως δημιουργημένο πνεύμα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8417                20-2-1963

Η ψυχή είναι άφθαρτη. . .

Η κατάσταση της συνειδητότητας του εγώ. . .

Σκεφτείτε ότι δεν θα μπορείτε ποτέ πια να σταματήσετε να υπάρχετε, ότι θα συνεχίζετε να υπάρχετε για όλη την αιωνιότητα. . .  Και αυτή η σκέψη θα σας κάνει ευτυχισμένους εάν ξέρετε ότι θα είστε μακάριοι για όλη την αιωνιότητα, παρόλο που δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτή τη μακαριότητα. . .  Εκείνη η σκέψη όμως μπορεί επίσης να είναι αφόρητη για εσάς στην περίπτωση που είστε δυστυχισμένοι και δεν μπορούσατε να περιμένετε κανένα τέλος αυτής της κατάστασής σας, γιατί είστε άφθαρτοι. . .  Το γεγονός ότι υπάρχετε και ότι διαμορφώνετε τη μοίρα σας είναι μια αλήθεια την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. . .  Και παρόλο που δεν μπορείτε να την αποδείξετε, ούτε θα μπορείτε να αποδείξετε το αντίθετο. Και για αυτό να υπολογίσετε αυτή την πιθανότητα και να διαμορφώσετε ανάλογα τη μοίρα σας.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τρέψετε την ελπίδα ότι θα σταματήσουν τα πάντα τη στιγμή του σωματικού σας θανάτου, ότι θα επιστρέψετε τότε σε ένα τίποτα. Αφού στην περίπτωση που έχετε ακτινοβοληθεί από Εμένα ως οντώδης δύναμη, αυτή η δύναμη δεν μπορεί πια να διαλυθεί. . .  Κάποτε όμως θα επιστρέψει σε Μένα, στην αρχέγονη Πηγή. . .  Και ως εκ τούτου η άθλια κατάσταση. . .  αν τη δημιουργήσετε μόνοι σας. . .  δεν μπορεί να έχει αιώνια διάρκεια, αλλά θα πρέπει αμετάκλητα να μετατραπεί κάποτε πάλι στο αντίθετο. . .  Δεν είναι όμως ασήμαντο για πόσον καιρό το ον παραμένει μέσα σε αυτή τη δυστυχία, αφού το ον δεν είναι χωρίς αισθήσεις. Τοποθετήθηκε κάποτε εκτός Μου με ελευθερία, φως και δύναμη, και αυτά σημαίνουν μακαριότητα. . .

Η κατάσταση της δυστυχία σημαίνει φυλάκιση, σκοτάδι και ανημπορία και επομένως μια κατάσταση αφάνταστων βασάνων, την οποία δεν μπορεί να αλλάξει το ον μόνο του εάν δεν του παρασχεθεί καμία βοήθεια. Η ατελείωτη αγάπη Μου όμως ανήκει και σε εκείνα τα όντα και ευσπλαχνίζεται όλα όσα είναι δυστυχισμένα. Και βρίσκει ξανά και ξανά τρόπους και μέσα να χαραλώσει τα δεσμά των όντων και να τους ακτινοβολήσει σπίθες φωτός και δύναμης, οι οποίες θα βοηθήσουν το ον να ανέβει από το πιο πυκνό σκοτάδι. Και έτσι θα υπάρξει κάποτε πάλι η δυνατότητα να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως αυτό που είναι και να μπορέσει τότε να συνεχίσει εθελοντικά το δρόμο προς τα ύψη, τον οποίο πήρε με τη βοήθειά Μου.

Ακόμα και αν περάσουν αιωνιότητες, το ον συνεχίζει να υπάρχει, ακόμα και στην περίπτωση που είναι δεμένο μέσα στα έργα της δημιουργίας διαλυμένο σε αμέτρητα μικρά μόρια. . .  Κανένα μόριο όμως δεν πάει χαμένο, όλα συγκεντρώνονται ξανά και εισέρχονται κάποτε πάλι στην κατάσταση της συνειδητότητας του εγώ, την οποία είχαν χάσει από δικό τους φταίξιμο. . .  Άρα η έλλειψη της συνείδησης του εγώ δεν σημαίνει ότι το ον διαλύεται σε ένα τίποτα. . .  αλλά πρόκειται μόνο για μια προσωρινή κατάσταση της πλήρους έλλειψης δύναμης και φωτός, η οποία επίσης αποκλείει τελείως να αναγνωρίσει το ον τον εαυτό του ως ον. . .

Είναι βεβαίως πολύ παρήγορο για εσάς τους ανθρώπου ότι και εσείς που Μου είστε ακόμα εντελώς ανυπότακτοι θα είστε κάποτε πάλι ενοποιημένοι μαζί Μου και ότι θα μπορείτε να απολαύσετε ύψιστη μακαριότητα. . .  Αυτή η βεβαιότητα όμως δεν θα πρέπει να σας κάνει να γίνετε αδιάφοροι και ανεύθυνοι απέναντι στην επίγεια σας ζωή. Αφού τα χρονικά διαστήματα της απόστασής σας από Μένα είναι για εσάς αιωνιότητες, κατά τις οποίες καταδικάζετε τον εαυτό σας, κατά τις οποίες πρέπει να ανεχθείτε μια μοίρα η μαυρίλα της οποίας δεν μπορεί να σας περιγραφεί και τα βάσανα της οποίας δεν μπορείτε να κρίνετε ως άνθρωποι.

Αλλά θα πρέπει να αποδεχθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις παραινέσεις και να μην απορρίψετε απερίσκεπτα κάθε τέτοια σκέψη. Αφού ακριβώς κατά τον καιρό που είστε άνθρωποι έχετε τη δυνατότητα να επιδιώξετε την οριστική σας ενοποίηση μαζί Μου, η οποία εξασφαλίζει ύψιστη μακαριότητα για όλη την αιωνιότητα. . .  Και πράγματι δεν είναι πολλά αυτά που πρέπει να κάνετε οι ίδιοι, αφού απαιτώ από σας μόνο μια ζωή με ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη. . .  Και αν είστε πρόθυμοι να Με πλησιάσετε, θα λάβετε βέβαια τη δύναμη να ασκήσετε την αγάπη. . .  Επομένως θα πρέπει απλά να προσανατολίσετε σωστά τη θέλησή σας, αυτή θα πρέπει να είναι στραμμένη σε Μένα, στον Δημιουργό σας. Θα πρέπει μόνο θα θέλετε να καταλάβετε το σκοπό της επίγειας σας ζωής και να τον εκπληρώσετε. . .

Και τότε δεν θα χρειαστεί να φοβάστε ότι θα πρέπει να παραμείνετε μέσα στη δυστυχία για πολύ καιρό ακόμα. Αφού η αγάπη Μου, η οποία σας ανήκει για όλη την αιωνιότητα, θέλει μόνο να σας παράσχει ευδαιμονία και επομένως να εγκαταλείψετε την κάποτε αντίστασή σας, η οποία δεν μπορεί να σπαστεί με τη βία. . .  Θα πρέπει να πιστέψετε. . .  αυτά που σας μεταδίδονται σχετικά με την αθανασία σας. . .  ακόμα και χωρίς απόδειξη. Και τότε θα επιδιώξετε συνειδητά μια μακάρια ζωή και θα γίνετε πάλι αυτό που ήσασταν αρχικά. . .  όντα που θα είναι αφάνταστα μακάρια μέσα σε φως και δύναμη και ελευθερία . . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

8419                22-2-1963

Τι πρέπει να καταλάβει κανείς από το «προαιώνιο σωτήριο σχέδιο;». . .

Επιδιώξτε το βασίλειό Μου και επιδιώξτε κυρίως την αλήθεια, γιατί τότε το βασίλειό Μου θα έρθει κοντά σας. . .  Αφού μόνο η καθαρή αλήθεια σας δείχνει το σωστό δρόμο που οδηγεί στο βασίλειό Μου, στο βασίλειο του φωτός, της δύναμης και της μακαριότητας. Και η καθαρή αλήθεια θα σας μεταδοθεί ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς σας, ο οποίος καθορίζει επίσης τη δεκτικότητά σας. . .  Άρα οι πιο βαθιές σοφίες μπορούν να σας αποκαλυφθούν εάν μπορέσετε να τις συλλάβετε ως αποτέλεσμα  του βαθμού της αγάπης ή της ωριμότητάς σας. Αλλά και οι λιγότερα βαθιές αποκαλύψεις θα σας κάνουν ευτυχισμένους, εσάς που δεν μπορείτε ακόμα να συλλάβετε όλα όσα θα ήθελε να σας προσφέρει η αγάπη Μου. . .

Πάντα όμως μοιράζω ο Ίδιος την αλήθεια σε εκείνον που την επιθυμεί ειλικρινά, γιατί δεν αρνιέμαι τον Εαυτό Μου σε κανένα από τα πλάσματά Μου και. . .  αφού είμαι ο Ίδιος η Αιώνια Αλήθεια. . .  αξιολογώ την επιθυμία σας ως αναγνώριση του Εαυτού Μου, ως επιθυμία να είστε συνδεδεμένοι και με Εμένα. . .  Εσείς οι ίδιοι όμως θα καθορίζετε πάντα το βάθος των γνώσεων που θα σας διοχετευθούν από Μένα και επομένως θα μπορείτε να διεισδύσετε στα πιο βαθιά μυστικά εάν διαμορφώσετε τον εαυτό σας εντελώς σε αγάπη, στην αρχέγονη φύση σας, όπου στεκόσασταν μέσα στην πιο φωτεινή γνώση και κατανόηση. . .  Οφείλετε να ανακτήσετε αυτό το βαθμό και θα είστε αφάνταστα μακάριοι, γιατί τότε τίποτα δεν θα σας είναι πια κρυμμένο, γιατί θα καταλάβετε την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμή Μου και η αγάπη σας για Μένα θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. . .  κάτι που σημαίνει απεριόριστη ευτυχία τόσο για εσάς όσο και για Εμένα, ο Οποίος επιθυμώ την αγάπη σας.

Οι γνώσεις που μπορώ να σας μεταδώσω ήδη στη Γη θα συμβάλλουν πάντα στο να ανάψει μέσα σας η αγάπη σας για Εμένα. Αλλά δεν μπορώ να σας χαρίσω κανένα φως όσο είστε χωρίς αγάπη. Αφού τότε το πνεύμα σας είναι σκοτεινό και οι ακτίνες του φωτός της αγάπης Μου δεν μπορούν να διαλύσουν το σκοτάδι παρά τη θέλησή σας. . .  Το να ξέρετε για την καταγωγή και για τον προορισμό σας. . .  το να ξέρετε για το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, για τη Φύση Μου, για τη διακυβέρνηση και την ενέργειά Μου, το να ξέρετε για όλους τους συσχετισμούς που αφορούν την ύπαρξή σας καθώς και τη γένεση ολόκληρης της δημιουργίας, είναι ήδη μια κατάσταση της κατανόησης, μια κατάσταση όπου αναντίρρητα σας έχει χτυπήσει η ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου. . .  η οποία έχει διαλύσει το σκοτάδι μέσα στο οποίο ριχθήκατε κάποτε από μόνοι σας διά της αντίστασής σας στην αγάπη Μου. . .

Και ακόμα και αν δεν αποκομίζετε κανένα όφελος από αυτή τη γνώση, θα είστε παρ’όλα αυτά ευτυχισμένοι που θα ξέρετε για την καθαρή αλήθεια. Και θα τη λάβετε από τα χέρια Μου με ευγνωμοσύνη και θα επιθυμείτε να διεισδύετε όλο και πιο βαθιά σε τομείς που σας ήταν κλειστοί μέχρι τότε. Και θα μπορώ να σας δίνω όλο και πιο βαθιές εξηγήσεις σχετικά με την αρχέγονη Φύση Μου, παρόλο που ποτέ δεν θα είστε ικανοί να Με κατανοήσετε. . .  Αλλά θα ξέρετε ότι στόχος Μου είναι η πλήρης ένωσή σας μαζί Μου. Θα ξέρετε ότι από τη μόνιμη επιδιώξή σας να φτάσετε κοντά Μου θα προκύπτουν μόνιμη εκπλήρωση και ευτυχία και ότι αυτή η μακαριότητα δεν θα τελειώσει ποτέ στην αιωνιότητα, ότι όμως και η λαχτάρα σας για Εμένα δεν θα σταματήσει ποτέ. . .

Έννοιες τις οποίες δεν μπορείτε να συλλάβετε ως άνθρωποι όσο δεν έχετε τελειοποιηθεί. . .  Εκπηγάσατε από Εμένα και άρα η αρχέγονη ουσία σας είναι ίδια με Εμένα. . .  Αλλά τα «δημιουργημένα» όντα πρέπει πρώτα να διαμορφώσουν τον εαυτό τους σε θεούς με την ελεύθερη θέλησή τους, δηλαδή πρέπει να γίνουν παιδιά Μου, τα οποία μπορούν να δημιουργούν και να ενεργούν μαζί Μου μέσα στην ίδια δύναμη και με ίδια θέληση. . .  Και αυτή η μεταμόρφωση, αυτή η «ανάπτυξη σε θεούς» είναι η βάση ολόκληρού του δημιουργικού Μου σχεδίου, αφού απαιτεί τη δική σας συνεργασία, τη δική σας ελεύθερη βούληση. . .  Αυτό επομένως πρέπει να καταλάβει κανείς από το «προαιώνιο σωτήριο σχέδιο» και η γνώση αυτού είναι ήδη μια ένδειξη ότι αυτή η μεταμόρφωση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. . .

Αλλά μόνο πολύ σπάνια υπάρχει η δυνατότητα να αποκαλυφθεί σε έναν άνθρωπο ακόμα στη Γη η πιο βαθιά γνώση. Αφού για αυτό πρέπει να έχουν πνευματοποιηθεί το κορμί και η ψυχή του, δεν πρέπει να υπάρξει η παραμικρή αντίσταση στην ακτινοβόλησή Μου. Αυτό όμως θα κάνει πάντα ένα κορμί που δεν έχει πνευματοποιηθεί ολοκληρωτικά και κατά συνέπεια δεν επιτρέπει το απεριόριστο αποτέλεσμα της αγάπης. Αυτή την πλήρη πνευματοποίηση του κορμιού ταυτόχρονα με την ψυχή τους δεν την πετυχαίνουν πολλοί άνθρωποι. Και μια τέτοια κατάσταση ωριμότητας έχει ως αποτέλεσμα την αποβίωση του ανθρώπου από αυτή τη Γη. Η ψυχή του όμως θα λάβει το πιο δυνατό φως. . .  δηλαδή τις πιο βαθιές γνώσεις σχετικά με τα πάντα. . .  κατά την είσοδό της στο πνευματικό βασίλειο. . .  με αποτέλεσμα να κατανοήσει όλους τους συσχετισμούς και, αφού θα έχει τελειοποιηθεί, θα πλημμυρίζεται απεριόριστα από το θεϊκό φως της αγάπης. Και θα είναι η ίδια ένας σταθμός δύναμης που θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη δραστηριότητα που θα της προκαλέσει ύψιστη μακαριότητα: να μεταδώσει το φως και τη δύναμη σε τόπους χωρίς φως στη Γη καθώς και στο υπερκόσμιο βασίλειο.

Και αυτές οι ψυχές του φωτός δρουν τότε με εντολή Μου, γιατί μπορούν να διαδώσουν την πλήρη αλήθεια, αφού την κατέχουν οι ίδιες. . .  Πολλές γνώσεις μπορείτε ήδη να λάβετε στη Γη εσείς οι άνθρωποι εάν ζείτε τη ζωή σας με αγάπη. Γιατί μέσω της έμπρακτης αγάπης ενώνεστε μαζί Μου και ως αποτέλεσμα αυτής της ένωσης έχετε δικαίωμα να λάβετε πάλι φως. Αφού ο Ίδιος είμαι το Προαιώνιο Φως και το φως είναι κατανόηση, το φως είναι αληθινή γνώση, η οποία όμως σας λείπει στην αρχή της επίγειας σας ύπαρξης, δηλαδή έρχεστε στη Γη μέσα σε πλήρες σκοτάδι, αλλά μέσα στο πιο αστραφτερό φως μπορείτε να την εγκαταλείψετε. Δεν μπορείτε όμως να λάβετε ένα αληθινό φως από ανθρώπους, εκτός εάν αυτό προήλθε από Μένα και σας μεταδοθεί μέσω ανθρώπων.

Είναι όμως πολύ άσχημο για την ψυχή σας εάν αισθανθεί καλά μέσα στο σκοτάδι και δεν επιθυμήσει κανένα πραγματικό φως. Τότε θα πάρει το σκοτάδι μαζί της στο υπερκόσμιο βασίλειο και μπορεί να διαρκέσει αιωνιότητες ώσπου να της φέξει ένα φως. Γιατί ακόμα και τότε η βούλησή της θα είναι αποφασιστική για το αν θα ακολουθήσει τις σπίθες φωτός που θα αστράφτουν ξανά και ξανά μέσω της χάρης Μου, γιατί δεν αφήνω κανένα ον αιώνια μέσα στο σκοτάδι. . .  Στη Γη όμως μπορεί εύκολα να εισέλθει μέσα στο κύκλωμα του φωτός, γιατί στον κάθε άνθρωπο στέλνω ξανά και ξανά αγγελιοφόρους που θα πρέπει να τους δώσουν ένα φως με εντολή Μου. Αλλά πάντα θα εξαρτάται από τη βούληση του ίδιου του ανθρώπου ποια στάση θα πάρει απέναντι στο φως, απέναντι στην ακτίνα αγάπης Μου. Αφού κανένας άνθρωπος δεν εξαναγκάζεται να εισέλθει στο κύκλωμα του φωτός, αλλά πρέπει ο ίδιος να θέλει να ξεφύγει από το σκοτάδι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8420                23-2-1963

Μόνο λόγω του λυτρωτικού έργο υπάρχει η δυνατότητα της «θεοποίησης». . .

Το να μπορείτε να διαμορφώσετε τον εαυτό σας σε «παιδιά» Μου στη Γη είναι το προαιώνιο σχέδιό Μου, το οποίο πραγματοποιείται βεβαίως, μόνο που η διάρκεια αυτής της μεταμόρφωσης καθορίζεται από εσάς τους ίδιους. Από το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού προέκυψε η δυνατότητα για αυτή, αφού μπορείτε ανά πάσα στιγμή να Του ζητήσετε τη δύναμη, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακαλέσετε για ενίσχυση της θέλησής σας. Αφού ο άνθρωπος Ιησούς πέθανε στο σταυρό για να αποκτήσει αμέτρητες χάρες για εσάς και όλες αυτές οι χάρες μπορούν να καταφέρουν την επιστροφή σας σε Μένα.

Για να πετύχει κανείς το βαθμό της υιότητας του Θεού, το ον που δημιουργήθηκε κάποτε από Εμένα πρέπει να περάσει από τα πιο βαθιά βάθη και μέσω υπερνίκησης μέχρι την ύπαρξη ως άνθρωπος να κατορθώσει ένα βαθμό τον οποίο οφείλεται τότε να αυξήσει μέχρι την τελειότητά του. . .  δηλαδή ώσπου να έχει πάρει ξανά την αρχέγονη φύση του, έτσι όπως τοποθέτησα το ον ετκός Μου με πλήρη τελειότητα μέσω της δύναμης και της αγάπης Μου. . .  Τότε όμως η αφορμή της τελειότητάς σας δεν θα είναι πια η δύναμή Μου, αλλά η ελεύθερη θέλησή σας θα την έχει επιδιώξει. Και συνεπώς από «πλάσματα» θα έχετε γίνει «παιδιά», θα έχετε διαμορφώσει τον εαυτό σας σε θεούς, όπως είναι το σχέδιό Μου από την αρχή.

Και κατά αυτό το πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της επίγειας σας ζωής ως άνθρωποι δοκιμάζεται η ελεύθερη βούλησή σας. . .  Μόνο σαν μια στιγμή στην αιωνιότητα είναι ο χρόνος της ανθρώπινης ύπαρξής σας στη Γη και αυτή η στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για να τελειοποιηθείτε, για να γίνει η αναμετατροπή σας στην αρχέγονη φύση σας εάν μόνο προσανατολίσετε σωστά τη βούλησή σας. . .  Αφού αυτή δεν καθορίζεται με κανέναν τρόπο, αλλά πάντοτε ο άνθρωπος βοηθάται για να την προσανατολίσει σωστά. . .  Ο βαθμός της χάρης Μου είναι ανεξάντλητος και κάθε άνθρωπος μπορεί να ζητήσει χάρες και να τις αξιοποιήσει, δεν του βάζονται καθόλου όρια. . .

Η μεγαλύτερη χάρη όμως είναι η λύτρωση διά του Ιησού Χριστού, η οποία παίρνει από πάνω του κάθε αδυναμία. Αφού το να Του παραδοθεί κανείς σημαίνει ότι Εκείνος ο Ίδιος. . .  ο Υιός του Θεού και Λυτρωτής του κόσμου. . .  θα τον οδηγήσει στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας. Αφού εκείνος που θα Του παραδοθεί θα Με αναγνωρίσει και θα του έχει συγχωρεθεί η αρχέγονη αμαρτία του, η οποία τον έριξε στα βάθη. Και ταυτόχρονα θα του παρέχεται δύναμη για να διανύσει την τελευταία άνοδο, για να πετύχει τον τελικό στόχο, για να επιτελέσει την αναμετατροπή στην αρχέγονη φύση του, η οποία θα είναι επίσης η επίτευξη της υιότητας του Θεού, η μεταμόρφωση από το πλάσμα Μου στο παιδί Μου.

Με τις δικές του δυνάμεις όμως, χωρίς τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, κανένας άνθρωπος δεν κατορθώνει αυτή τη μεταμόρφωση. Αφού βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αντιπάλου Μου όσο τον βαραίνει ακόμα η αρχέγονη αμαρτία. Και μέχρι τότε δεν θα μπορεί να τελειοποιηθεί, γιατί ο αντίπαλός Μου το εμποδίζει αυτό και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να μην αναγνωρίσει ο άνθρωπος τον Ιησού και το λυτρωτικό Του έργο. . .  Και ωστόσο το αποφασίζει αυτό πάντα μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μέσω της θέλησής του και για αυτό του δόθηκε η επίγεια του ζωή, διότι κατά αυτή μπορεί πάλι να χρησιμοποιήσει την ελεύθερη βούλησή του και διότι το δικό Μου θέλημα και η δύναμή Μου αποσύρεται και αφήνει στον άνθρωπο πλήρη ελευθερία. . .

Ο στόχος όμως είναι τόσο πάρα πολύ υψηλός και σημαντικός, αφού το να είναι κανείς «παιδί του Θεού» εγγυάται την απεριόριστη μακαριότητά του, την οποία η δύναμή Μου δεν μπορεί να παράσχει στο ον που ως «δημιουργημένο» ον δεν έχει ακόμα πετύχει τον ύψιστο βαθμό της τελειότητας. Πρόκειται για το δικό σας έργο, το οποίο θα πρέπει και μπορείτε να κατορθώσετε, γιατί σας συμπαραστέκεται η αγάπη Μου, πάντα όμως σέβοντας την ελεύθερη βούλησή σας. Αλλά η αγάπη σάς χαρίζει άφθονα μέσα της χάρης, η αγάπη Μου δεν εγείρει σε σας απαιτήσεις στις οποίες να ανταποκριθείτε δεν έχετε τη δυνατότητα. . .  Η αγάπη Μου σας ακτινοβολεί, και όσο περισσότερο ανοιχθείτε σε αυτή την αντινοβόληση, τόσο πιο εύκολο θα είναι η άνοδός σας, τόσο πιο σίγουρα θα πετύχετε το στόχο σας. . .

Αφού δεν απαιτείται τίποτε άλλο από εσάς από τη μεταμόρφωση της φύσης σας, η οποία αρχικά ως άνθρωπος παρουσιάζει μεγάλη φιλαυτία, η οποία θα πρέπει να μεταμορφωθεί στη σωστή, θεϊκή αγάπη, η οποία είναι εντελώς ανιδιοτελής. Θέλει μόνο να χαρίζει ευτυχία και να δίνει και ο άνθρωπος πρέπει να την κάνει να φουντώσει μέσα του για να πετύχει την πλήρη μεταμόρφωση της φύσης του. Και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, επομένως ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κατορθώσει την υιότητα του Θεού, γιατί δεν απαιτείται από αυτόν τίποτε άλλο από την αγάπη. . .

Στην περίπτωση που έχει εξαλειφθεί η αρχέγονη αμαρτία του διά του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος θα έχει υπερνικήσει και τη φιλαυτία του, το σημάδι του ότι ανήκει στον αντίπαλό Μου. . .  Θα έχει απελευθερωθεί από τον έλεγχό του και με αγάπη θα στρέφεται πάντα μόνο σε Μένα μέσα στον Ιησού Χριστό. Και αυτή η αγάπη θα καθαρίσει και θα φωτίσει την ψυχή του, αυτή η αγάπη θα αυξάνεται και θα γεμίζει ολόκληρα την ψυχή του. Και τότε θα έχει επιτευχθεί η αναμετατροπή και θα έχω πετύχει το στόχο Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8422                25-2-1963

Ο Ιησούς είναι ο Θεός. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή»  σελ. 168 – 171. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Οι πιο βαθιές σοφίες μπορούν να σας αποκαλυφθούν εάν είστε ικανοί να τις αφομοιώσετε και θα έχετε επίσης τη δυνατότητα τότε να εισχωρήσετε σε μια γνώση την οποία μόνο ένα αφυπνισμένο πνεύμα μπορεί να συλλάβει σε όλο της το βάθος. Αλλά είναι πάντως μόνιμη πρόθεσή Μου να σας βοηθήσω να καταλάβετε, όποτε θέλετε να μάθετε την αλήθεια ή επιθυμείτε περαιτέρω εξηγήσεις στα σημεία όπου οι σκέψεις σας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες. Και θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας έτσι που να μπορείτε να Με καταλάβετε. . .  Θέλω να μιλάω στα παιδιά Μου με τη φωνή του Πατέρα ανάλογα με το επίπεδο της αντίληψής τους: Η Οντότητά Μου είναι σίγουρα αδιερεύνητη και όσο και αν θα τελειοποιείστε διαρκώς, για σας ωστόσο θα παραμένει αδιερεύνητη σε όλη την αιωνιότητα. Παρ’όλα αυτά οφείλετε να επιδιώξετε την ανώτατη τελειότητα ώστε να ενωθείτε τελικά μαζί Μου. . .

Ο προορισμός σας είναι να ενσωματωθείτε στην Υπόστασή Μου. Είστε σπινθήρες φωτός που κάποτε ξεκίνησαν από Μένα και θα πρέπει να συγχωνευθείτε πάλι στο αιώνιο πυρ της Αγάπης Μου, παραμένοντας ωστόσο όντα με συνείδηση του εγώ. . .  Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να το καταλάβετε ποτέ όσο ζείτε πάνω στη Γη ως άνθρωποι, επειδή η σκέψη σας υπόκειται σε περιορισμούς για αυτό το διάστημα. Αλλά η συγχώνευση μαζί Μου μπορεί να εξηγηθεί απλά, πως οτιδήποτε τέλειο δεν γνωρίζει κανέναν περιορισμό, πως η ενοποίηση μαζί Μου σημαίνει ότι θα σας διαπερνά εντελώς μεν η δύναμη της Αγάπης Μου, μολονότι Εγώ ο Ίδιος θα είμαι για σας για πάντα απρόσιτος. . .  Είμαι δηλαδή κοντά σας, αλλά και δεν πρόκειται ποτέ να με φτάσετε. . .

Δεν πρέπει λοιπόν να Με ταυτίζετε με την περιορισμένη εικόνα μιας οντότητας, γιατί Εγώ δεν είμαι δεμένος με το χρόνο και το χώρο. Δεν πρόκειται ποτέ πια στην αιωνιότητα να χάσετε τη συνείδηση του εγώ σας, όσο απόλυτα και αν συγχωνευθείτε μαζί Μου, επειδή θα σας διαπερνά εντελώς η δύναμή Μου. . .  Ωστόσο θα ενεργείτε στο άπειρο ως αυτοσυνείδητα όντα και αυτό ακριβώς θα αποτελεί τη μακαριότητά σας. Θα έχετε φτάσει δηλαδή στη θεοποίησή σας, με άλλα λόγια, το στόχο που έθεσα στον Εαυτό Μου όταν σας δημιούργησα· θα έχετε γίνει όντως κατ’εικόνα Μου, θα είστε άρα όμοιοι με Μένα ως προς τη θεμελιακή σας υπόσταση. Και θα μπορείτε δε έχοντας διαυγέστατο φως σοφίας, απεριόριστη δύναμη και απολύτως ελεύθερη θέληση, να δημιουργείτε, να ενεργείτε και να αφήνετε να πηγάζει από μέσα σας νέα ζωή. . .

Θα είστε τότε μικρογραφίες του Εαυτού Μου, γιατί θα έχετε γίνει τέλειοι, όπως είναι τέλειος ο Πατέρας σας στον ουρανό. . .  Για την ψυχή του Ιησού ίσχυε ο ίδιος νόμος, αφού. . .  όντας επίσης μια οντότητα που είχε κάποτε προέλθει από Μένα ως ακτινοβολία Μου. . .  έπρεπε και αυτή να υποβληθεί σε μια δοκιμασία της θέλησής της. Η δική του θέληση δοκιμάστηκε με επιτυχία, δηλαδή παρέμεινε μαζί Μου, ενώ αντίθετα η στρατιά των αρχέγονων πνευμάτων εξέπεσε από κοντά Μου. . .  Αυτή η Οντότητα λοιπόν ήταν τόσο αφοσιωμένη σε Μένα με την αγάπη της, ώστε προσφέρθηκε εθελοντικά για την αποστολή στη Γη, δηλαδή να υποφέρει για τους πεσμένους αδερφούς και να πεθάνει ως άνθρωπος προκειμένου να σώσει εκείνους, σε Μένα δε να ξαναφέρει πίσω τα παιδιά Μου. . .

Και έτσι ο άνθρωπος Ιησούς πραγματοποίησε το μοναδικό έργο, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ από άνθρωπο και ούτε πρόκειται να γίνει στο μέλλον, δηλαδή να ενωθεί τελείως με Μένα ήδη πάνω στη Γη, να επιτύχει την πλήρη πνευματοποίηση ψυχής και σώματος. Έτσι ολόκληρη η οντότητά του μπόρεσε να διαπερασθεί από την ακτινοβολία Μου, γεγονός που φάνηκε φανερά κατά την ανάληψή του στον ουρανό. . .  Μέσα από Αυτόν μπορούσα να εκδηλωθώ Εγώ, υπό την έννοια ότι Εγώ ο Ίδιος, ως Αιώνια Θεότητα, ως η Δύναμη η Οποία πληρεί και διαπερνά τα πάντα, δεν μπορούσα ποτέ να πάρω προσωπική μορφή. . .

Αλλά μπορούσα να πλημμυρίσω εντελώς μια μορφή με την ακτινοβολία Μου, ούτως ώστε δεν απέμεινε τίποτα το ανθρώπινο σε αυτή τη μορφή, ακόμα και το εξωτερικό περίβλημα ήταν Πνεύμα από το Πνεύμα Μου. Η ψυχή αφομοιώθηκε εντελώς μέσα Μου και ο «Ιησούς» έγινε με την πλήρη έννοια της λέξης «Θεός». . .  Η θέλησή Του, η σκέψη και η δράση Του ήταν η δική Μου θέληση, σκέψη και δράση. . .  Δεν μπορούσε πια να γίνεται λόγος για δύο οντότητες. . .  Η ένωση μαζί Μου ήταν πλήρης, ο Ιησούς ήταν, είναι και παραμένει ο ορατός Θεός για όλα τα όντα που έχω δημιουργήσει. . .  Η αυτοσυνείδητη ψυχή του Ιησού επέστρεψε στο αρχέγονό της Είναι, αφού ήταν η ίδια ακτινοβολημένη δύναμη αγάπης, η οποία μόνο ενώθηκε με την αρχέγονη Δύναμη και έτσι αφομοιώθηκε εντελώς μαζί της. Και ως αποτέλεσμα μπορεί να γίνεται λόγος μόνο ακόμα για την αρχέγονη Δύναμη. . .  για τον Θεό τον Ίδιο, το αρχέγονο Πνεύμα που γεμίζει τα πάντα. . .  στην περίπτωση που γίνεται λόγος για τον Ιησού. . .

Η ψυχή του Ιησού δεν επέστρεψε από τη Γη ως τελειοποιημένο πνεύμα, αλλά παραδόθηκε εντελώς στην Αιώνια Θεότητα ήδη πάνω στη Γη, παραιτήθηκε εντελώς από τον εαυτό της προς χάριν του μεγαλύτερου από όλα τα μυστήρια, προκειμένου δηλαδή να ενανθρωπισθεί ο Θεός και για να γίνει ορατός για όλα τα πλάσματα που είχαν προέλθει κάποτε από Αυτόν. . .  Ο Θεός και ο Ιησούς είναι ένα, ο Ιησούς δεν είναι ένα δεύτερο αυτοσυνείδητο Ον, αλλά η πορεία Του στη Γη Τού απέφερε το υπέρτατο και έσχατο, δηλαδή την πλήρη συγχώνευση μαζί Μου, ούτως ώστε η δική Μου θέληση και η δική Μου σκέψη κυριαρχούν αποκλειστικά και μόνο στο Ον, το Οποίο εξουσιάζει και κυβερνά ως ορατός Θεός το πνευματικό βασίλειο. . .

Ωστόσο, αυτό θα μπορείτε να το καταλάβετε οι άνθρωποι μόνο όταν δεν θα υπάρχουν πια περιορισμοί στις ιδέες σας. Αλλά ακόμα και τότε η Υπόστασή Μου θα είναι και θα παραμένει ανεξερεύνητη για σας και ωστόσο θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε πρόσωπο με πρόσωπο τον Θεό και Δημιουργό σας. . .  το πιο τέλειο Ον στο άπειρο. . .  Τότε πια θα ξέρετε ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Αυτόν Που σας έγινε ορατός μέσα στον Ιησού. . .  Και διάπυροι από λατρεία θα πασχίζετε να φτάσετε διαρκώς και αέναα σε Εκείνον. Αυτός δε, θα σας ανταποδίδει την αγάπη σας κάνοντάς σας έτσι ασύγκριτα ευτυχισμένους. . .  Γιατί η αγάπη Μου δεν γνωρίζει όρια και έτσι και η μακαριότητά σας δεν θα έχει τέλος, παρά θα διαρκεί αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8424                28-2-1963

Ο όρος για να λάβει κανείς την αλήθεια είναι να εγκαταλείψει τη διανοητική γνώση. . .

Μονάχα η επιθυμία του ανθρώπου να μάθει την σωστή αλήθεια είναι αποφασιστική για το αν θα την αποκτήσει. Όσο όμως ο ίδιο αντιστέκεται σε αυτό, όσο δεν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει τη γνώση που κατέχει, για την οποία δεν έχει αποδείξεις ότι πρόκειται για την καθαρή αλήθεια, τόσο κάνει τον εαυτό του ανίκανο να παραλάβει την αμιγή αλήθεια. Αφού αυτή θέλει ένα εντελώς άδειο σκεύος, διότι η αλήθεια δεν μπορεί να υπάρχει δίπλα στην πλάνη. Για αυτό το λόγο είναι δύσκολο να διοχετευθεί γνώση σε έναν άνθρωπο η καρδιά του οποίου είναι ήδη γεμάτη από πνευματικά αγαθά που εκείνος απόκτησε μέσω της λογικής του ή που αποδέχθηκε χωρίς να εξετάσει την προέλευσή τους.

Παρ’όλα αυτά μπορεί και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να διοχετευθεί η καθαρή αλήθεια και σε εκείνους, η οποία μπορεί και να μιλήσει στο μυαλό του εάν ο άνθρωπος έχει καλή θέληση. Αφού θέλω να βοηθήσω όλους εκείνους να απελευθερωθούν από την πλάνη. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αναγκαστικά, αλλά απαιτεί την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου ώστε χωρίς αντίσταση να λάβει γνώση των πνευματικών αγαθών που του προσφέρονται. Τότε θα είναι ελεύθερος να αποφασίσει τι θέλει να αποδεχθεί ή να απορρίψει. . .  Τονίζω ξανά και ξανά ότι η Γη είναι μια σκοτεινή περιοχή που φωτίζεται μόνο από αδύναμες ακτίνες φωτός και ότι οι άνθρωποι πρέπει από μόνοι τους να εισέλθουν στην περιοχή εκείνων των ακτίνων φωτός για να τις αισθανθούν ευεργετικά. . .  Αλλά πόσοι άνθρωποι πιστεύουν ότι κινούνται μέσα στη σωστή σκέψη και υποστηρίζουν τις δικές τους σκέψεις απέναντι στους συνανθρώπους και με αυτό τον τρόπο διαδίδουν όλο και περισσότερη πλάνη μεταξύ των ανθρώνων. . .

Κάθε άνθρωπος όμως μπορεί να σφάλει και αυτή η βεβαιότητα επομένως θα έπρεπε πάντα να εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την οξύτητα του δικού του μυαλού. Αφού κάθε τέτοια αμφιβολία φέρνει ευλογία, γιατί υπάρχει τότε ακόμα η δυνατότητα να διαφωτιστεί ο άνθρωπος, κάτι που δεν είναι πια δυνατόν στην περίπτωση ενός ανθρώπου που είναι εντελώς πεπεισμένος για τη γνώση του, αφού αυτός κλείνεται μόνος του απέναντι στην αγνή αλήθεια.

Αυτό και μόνο θα έπρεπε να βάλει τον άνθρωπο σε σκέψεις, ότι δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές πνευματικές κατευθύνσεις που διαφέρουν μεταξύ τους, ότι κανένας εκπρόσωπος εκείνων δεν μπορεί να προσκομίσει αποδείξεις για την ορθότητα εκείνων. . .  ότι όμως πρέπει να υπάρχει μια αλήθεια. . .  και ότι αυτή μπορεί να τη λάβει κανείς μόνο από την Ίδια την Αιώνια Αλήθεια. . .  Και εκείνος που παίρνει το δρόμο απευθείας σε Εκείνη θα φτάσει εγγυημένα στην αλήθεια. Στην περίπτωση που σε έναν άνθρωπο μεταδίδεται γνώση απευθείας από πάνω. . .  δηλαδή στην περίπτωση που αυτή μεταδίδεται στον πνευματικό σπινθήρα μέσα στον άνθρωπο από το Αιώνιο πατρικό Πνεύμα. . .  δεν θα μπορεί να προσκομιστεί καμία ανταπόδειξη για αυτή τη γνώση και ούτε το μυαλό του ανθρώπου που επιθυμεί την αλήθεια δεν θα μπορεί να πάρει αρνητική στάση απέναντι σε εκείνη τη γνώση, γιατί τα πάντα εξηγούνται έτσι ώστε χαρίζουν φως και δεν επιτρέπουν πια κανένα σκοτάδι.

Η σωστή κατανόηση της αλήθειας όμως απαιτεί πάντα να ελευθερωθεί κανείς από πνευματικά αγαθά που απόκτησε μέσω του μυαλού του. Αφού ο αντίπαλος του Θεού μπορεί να ενεργήσει όσο ο άνθρωπος δεν ζητά την αλήθεια από τον Θεό τον Ίδιο. Και η επενέργεια του πρώτου αποτελείται πάντα από το να μπερδέψει τη σκέψη του ανθρώπου, γιατί καταπολεμά οποιαδήποτε αλήθεια, αφού μόνο μέσα στο σκοτάδι παραμένει αγνώριστος. . .  Και έτσι εναπόκειται σε εσάς τους ίδιους τους ανθρώπους κατά πόσον κινείστε στην αλήθεια. Σας προσφέρονται τα πάντα και οι ίδιοι πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να δεχθείτε και τι να απορρίψετε. . .

Και η σωστή απόφαση μπορεί να παρθεί μόνο τότε που δεν θα σκέφτεστε και θα κρίνετε πια αυθαίρετα, αλλά που θα υποτάξετε τη σκέψη σας στον Θεό, προκειμένου να σας οδηγήσει στη σωστή κατανόηση. Και αυτή η παράκληση πρέπει να ειπωθεί πνευματικά και αληθινά. Δεν πρέπει να προσποιηθείτε ότι αγαπάτε ή επιθυμείτε την αλήθεια όσο δεν είστε πρόθυμοι να εγκαταλείψετε τα πνευματικά αγαθά που έχετε αποκτήσει. . .  Αφού μόνο η Ίδια η Αιώνια Αλήθεια σας διοχετεύει πνευματικά αγαθά που ανταποκρίνονται εντελώς στην αλήθεια. Και στην περίπτωση που κατέχετε ήδη πριν μερικούς μικρούς κόκκους της αλήθειας, αυτοί σίγουρα θα μείνουν μαζί σας ή θα σας δοθούν πίσω. . .

Η προθυμία σας όμως να αδειάσετε τις καρδιές σας για να αποδεχθείτε θεϊκά πνευματικά αγαθά θα ανταμειφθεί με το να η Ίδια η Αιώνια Αλήθεια θα αφήσει το Πνεύμα να εισρεύσει μέσα σας, το οποίο δεν μπορεί παρά να σας μεταδώσει την αμιγή αλήθεια. . .  Ποιος όμως δέχεται εκείνα τα δασκαλέματα;. . .  Ποιος κάνει αυτό που του ζητείται;. . .  Ο καθένας νομίζει πως είναι έξυπνος και σοφός και μερικές φορές υποστηρίζει τη μεγαλύτερη πλάνη ως αλήθεια. . .  Και προσπαθεί να τη μεταδώσει στους συνανθρώπους που ευκολόπιστοι θα αποδεχθούν τη γνώση εκείνου.

Και το σκοτάδι αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τις σπίθες φωτός που αστράφτουν, αφού όποιος επιθυμεί το φως πρέπει να επιδιώξει να πλησιάσει στο φως. . .  όποιος επιθυμεί την αλήθεια πρέπει να επιδιώξει να φτάσει στην Αιώνια Αλήθεια. Τότε εκείνη δεν θα του αποκρυφθεί, τότε το Ίδιο το Αιώνιο Φως θα ακτινοβολήσει κάτω στη Γη και θα φωτίσει την καρδιά του ανθρώπου που θα έχει δημιουργήσει το δεσμό μαζί Του, που αναγνωρίζει τον Θεό ως Ον Που μονάχα Αυτό μπορεί να μοιράσει την αλήθεια και ο Οποίος θα το κάνει βεβαίως, προκειμένου να ανάψει το φως στη Γη και μέσα στο φως της αλήθειας να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι το σωστό δρόμο που οδηγεί σε Εκείνον από τον Οποίο εκπήγασε κάποτε ο ίδιος ο άνθρωπος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser