background

επισκέπτες: 4017

Βιβλίο 90

 

8522                8-7-1963

Αιώνια ηχεί ο λόγος του Θεού. . .

Σας υποσχέθηκα να μείνω μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. . .  Και ο λόγος Μου θα ηχεί αιώνια σε εσάς, τα πλάσματά Μου, ως ένδειξη της παρουσίας Μου. . .  αιώνια θα υπάρχει η σύνδεση μεταξύ του προαιώνιου Θεού και Δημιουργού σας και εσάς, των όντων που εκπήγασαν από Αυτόν. . .  Αιώνια η Αγάπη Μου για εσάς θα εκδηλώνεται μιλώντας σας, γιατί στην αρχή αισθανόταν ύψιστη μακαριότητα επικοινωνώντας με τα πλάσματά Της μέσω του λόγου, και γιατί αιώνια η μακαριότητα όλων των όντων θα αποτελείται από το να λαμβάνουν αδιάκοπα τη δύναμη αγάπης από Μένα, και αυτή η ακτινοβολία δύναμης εκδηλώνεται όταν μιλάω απευθείας στους ανθρώπους.

Εγώ ο Ίδιος εκδηλώνομαι μέσω του λόγου. . .  Μεταδίδω τις σκέψεις Μου σε σας και η μακαριότητά Μου είναι να σας παρακινήσω να Μου μιλήσετε επίσης, με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνει η επικοινωνία μεταξύ του Πατέρα και του παιδιού, η οποία ήδη είναι ύψιστη μακαριότητα. . .  Όσο πιο τέλειο είναι το ον, τόσο πιο καθαρά ηχεί η φωνή Μου μέσα στην καρδιά εκείνου. . .  κάτι που πρέπει να καταλάβει κανείς πνευματικά, ότι δηλαδή το ον κινείται μέσα στην πιο καθαρή γνώση και κατανόηση, με ίδια σκέψη και βούληση με Εμένα, με τον Οποίο είναι ολόψυχα συνδεδεμένο διά της τελειότητάς του.

Αλλά το ον μπορεί να Με ακούσει και τότε που ο βαθμός της ωριμότητάς του είναι ακόμα πιο χαμηλός, τότε που έχει τη συνειδητότητα του εγώ και δημιουργεί το δεσμό μαζί Μου. . .  Ανάλογα υψηλότερος ή χαμηλότερος όμως είναι τότε και ο βαθμός της μακαριότητάς του, αφού. . .  μόλις έχει πάλι συνδεθεί μαζί Μου. . .  πρόκειται για ον που έχει αποκτήσει τη ζωή. . .  η κατάσταση του θανάτου έχει υπερνικηθεί, η οποία μονάχα αποκλείει το άκουσμα του λόγου Μου. . .

Αλλά μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν για το γεγονός ότι ο Θεός και Δημιουργός τους ήθελε να τους μιλά και ότι θα μπορούσαν μάλιστα να Τον ακούσουν εάν ζούσαν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημά Του. Μόνο λίγοι άνθρωποι βιώνουν την ευτυχία του να τους μιλά ο Θεός απευθείας και δημιουργούν μια ολόψυχη σχέση μαζί Του. . .  Και στην περίπτωση που μεταδίδεται αυτή η γνώση στους συνανθρώπους, αυτοί τη θεωρούν αναξιόπιστη και μόνο περιγελούν εκείνους που τους τη γνωστοποιούν. . .  Αλλά «ο λόγος Μου θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και αν πάψουν να υπάρχουν ο ουρανός και η Γη. . .» Και αυτή την υπόσχεσή Μου την ερμηνεύετε τις περισσότερες φορές διαφορετικά, πιστεύοντας ότι ο «γραπτός λόγος» θα διατηρηθεί αμετάβλητος. . .  Αλλά για να γίνει αυτό είναι επίσης απαραίτητο να διοχετεύεται ο λόγος Μου ξανά και ξανά στη Γη, γιατί η ανθρώπινη βούληση δεν κρατά τίποτα αμετάβλητο και γιατί η καθαρότητα του λόγου που ειπώθηκε κάποτε δεν είναι εγγυημένη. . .  Αλλά αυτή η υπόσχεσή Μου έχει ακόμα μια βαθύτερη σημασία. . .

«Ο λόγος Μου συνεχίζει να υπάρχει. . .», εσαεί θα ηχεί στο οντώδες ο λόγος Μου, εσαεί ο λόγος Μου θα μαρτυρεί τη σύνδεση μεταξύ Μου και όλων όσα δημιουργήθηκαν. Εσαεί τα πλάσματά Μου θα μπορούν να ακούν Εμένα τον Ίδιο, αφού η μακαριότητά τους είναι να τους μιλάω απευθείας, να ξέρουν συνέχεια για το θέλημά Μου και να έχουν μέσα τους την ίδια βούληση, να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Θεό και Δημιουργό τους όπως τα παιδιά επικοινωνούν με τον πατέρα τους. . .  να τα γεμίζει η πιο βαθιά κατανόηση, η πιο υψηλή σοφία, μια αληθινή γνώση και να τα κάνει απεριόριστα μακάρια. . .  Και όλα αυτά είναι μόνο το αποτέλεσμα της επικοινωνίας μαζί Μου διά του λόγου. . .

Εάν ο λόγος Μου δεν μπορούσε να ηχήσει μέσα σε  όλο το οντώδες, δεν θα υπήρχε καμία πραγματική ζωή. Αφού μόνο ο λόγος Μου είναι η ζωή, η δύναμη και επίσης η μακαριότητα. Αλλιώς θα ήμουν για τα πλάσματά Μου αιώνια ένας μακρινός, άφταστος Θεός, με τον Οποίο να συνδεθούν δεν θα υπήρχε καμία αφορμή και η σύνδεση με τον Οποίο δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα. . .  «Θα μείνω μαζί σας μέχρι το τέλος. . .» Δεν θα είστε πια χωρίς Εμένα και την παρουσία Μου. . .  Εκτός εάν ανήκετε ακόμα στον αντίπαλό Μου, στην περιοχή του οποίου δεν εισβάλλω, αλλά η στροφή σας σε Μένα πρέπει να γίνει εθελοντικά. Αν όμως έχετε αποδεσμευθεί από εκείνον και Με επιδιώξετε στα σοβαρά, ο λόγος Μου θα ηχεί μέσα σας, πολύ χαμηλά μεν αρχικά, ως η φωνή της συνείδησής σας. . .  αλλά θα μπορείτε να ακούσετε τη φωνή Μου όλο και πιο καθαρά εάν μόνο Μου αφοσιωθείτε οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να νιώσετε μια εσωτερική ώθηση να Μου μιλήσετε μέσα στις σκέψεις σας. . .  Τότε βέβαια θα έρθει και μια απάντηση, την οποία μόνο αρχικά δεν θα καταλάβετε ως την απάντησή Μου, αλλά θα τη θεωρήσετε δική σας σκέψη. . .

Όσο περισσότερο όμως αποσυρθείτε από τον κόσμο και Με αναζητήσετε, τόσο πιο δυνατά θα ηχήσει η φωνή Μου μέσα σας. Και η πίστη σας στο ότι σας μιλάω μπορεί να σας κάνει ικανούς να το περιμένετε συνειδητά. . .  Και θα Με ακούσετε. . .  Εναπόκειται μονάχα στο βαθμό της ωριμότητας της ψυχής σας, εναπόκειται μονάχα στο βαθμό της αγάπης σας το με ποιον τρόπο θα ακούσετε Εμένα και το λόγο Μου. . .  Και αφού εσείς που Μου ανήκετε ανεβαίνετει διαρκώς, ο λόγος Μου δεν θα πάψει πια να σας ηχεί. . .  Θα είμαι και θα μείνω μαζί σας και θα σας μιλάω εσαεί. . .  και θα αυξάνετε συνέχεια τη μακαριότητά σας μέσω της μόνιμης επικοινωνίας μαζί Μου διά του λόγου Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8528                14-6-1963

Εξήγηση για το λυτρωτικό έργο και τη σημασία του. . .

Ο λόγος γιατί σας μεταδίδονται ξανά και ξανά εξηγήσεις για το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού είναι ότι μόνο λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη βαθιά σημασία εκείνου. Και κατά συνέπεια πρέπει να τονίζεται επανειλημμένα ότι η επίγεια ζωή δεν έχει εκπληρώσει το σκοπό της εάν ο άνθρωπος κατά αυτή τη ζωή του δεν παίρνει θέση στον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό έργο Του. Αφού μονάχα από αυτό εξαρτάται η λύτρωσή του από τη μεγάλη αρχέγονη αμαρτία του, την οποία ο ίδιος δεν μπορεί ποτέ να εξιλεώσει, ακόμα και αν επέστρεφε ξανά και ξανά στη Γη. . .

Εκείνη η αρχέγονη ενοχή αποτελούνταν από την εθελοντική απομάκρυνση από Μένα, από την απόρριψη της δύναμης αγάπης Μου, από την αλαζονεία των όντων, τα οποία θεωρούσαν τον εαυτό τους δυνατά ακόμα και χωρίς την παροχή της δύναμής Μου. . .  Και η αμαρτία ήταν τόσο μεγάλη επειδή τα όντα ήταν πλημμυρισμένα από το φως, δηλαδή είχαν την πιο φωτεινή γνώση και κατανόηση. . .  Εξεγέρθηκαν συνειδητά εναντίον Μου, τον Οποίο δεν είδαν, τον Οποίο ωστόσο αναγνώριζαν ως τον Θεό και Δημιουργό τους. Και ακολούθησαν το ον που μπορούσαν να δουν, που εκπήγασε πρώτο από τον Εαυτό Μου και επίσης αποστάτησε πρώτο από Εμένα και απόρριψε Εμένα και την αγάπη Μου. . .

Ολόκληρη η αποστασία των όντων ήταν αδίκημα εναντίον Μου που ήταν τόσο σοβαρό ώστε δεν θα μπορούσαν ποτέ να εξιλεωθούν για αυτή την ενοχή ούτε θα το είχαν κάνει από μόνα τους. Αντίθετα, πήραν εχθρική στάση απέναντί Μου και απομακρύνονταν όλο και περισσότερο από Μένα. . .  Απόρριψαν τη δύναμη αγάπης Μου, η οποία δεν μπορούσε πια να έχει αποτέλεσμα, γιατί συνάντησε αντίσταση. . .  Και επομένως αυτά τα όντα έχασαν τη ζωή τους, γιατί η ζωτική δύναμη, η αγάπη, δεν έτρεξε πλέον μέσα τους. . .

Σκλήρυνε η ουσία τους, η δύναμη που είχε ακτινοβοληθεί κάποτε ως όντα ήταν άψυχη, δεν λειτουργούσε πια και ήταν νεκρά όλα όσα είχαν κάποτε δημιουργηθεί ως ζωντανά όντα. . .  Το ότι αυτή η δύναμη που είχε κάποτε ακτινοβοληθεί από Μένα μετασχηματίστηκε τότε και έγινε η δημιουργία, αυτό σας έχει εξηγηθεί ξανά και ξανά, και επίσης η πορεία των πεσμένων όντων μέσα από αυτή τη δημιουργία μέχρι τον άνθρωπο. . .  Τώρα το ον έχει πάλι τη συνείδηση του εγώ και έχει ήδη πετύχει έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας. . .  ωστόσο το βαραίνει ακόμα η μεγάλη αρχέγονη ενοχή, την οποία δεν θα μπορεί ποτέ να εξιλεώσει μόνο του, ούτε κατά την επίγεια του ζωή ούτε στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .

Κάποτε όμως οφείλει να επιστρέψει και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εξάλειψης της αρχέγονης ενοχής, η οποία επιτελέστηκε διά μιας θυσίας ασύγκριτου είδους από έναν άνθρωπο Που Μου πρόσφερε τον Εαυτό Του ως εξιλαστήρια θυσία, Που έδωσε τη ζωή Του με τρομερά βάσανα από αγάπη για τους συνανθρώπους, η κατάσταση της δυστυχίας των οποίων κατάλαβε. Ήθελε να τους βοηθήσει να επιστρέψουν σε Μένα και για να μπορούν ξανά να εισέλθουν στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας. . .

Η μεγάλη αμαρτία της αποστασίας από Μένα μπορούσε να εξιλεωθεί μόνο μέσω της αγάπης. . .  Κανένας άνθρωπος όμως δεν μπορούσε πια να συγκεντρώσει αγάπη, αφού το ον είχε απορρίψει κάθε ακτινοβολία αγάπης. . .  Μπορούσε να κάνει αυτή την εξιλέωση μόνο ένα ον που θα ήταν το ίδιο πλημμυρισμένο από την αγάπη, που θα ήταν ολόψυχα συνδεδεμένο μαζί Μου, με την Αιώνια Αγάπη. . .  Ένας άνθρωπος όμως εξαιτίας του ότι βγήκε εκτός της αιώνια τάξης δεν ήταν πια ικανός να αγαπά στο βαθμό ώστε θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια θυσία της αφοσίωσης. . .

Και έτσι προσφέρθηκε ένα Ον του φωτός, ένα αρχέγονο Πνεύμα Που Μου είχε παραμείνει πιστό τότε που τα πνεύματα αποστάτησαν και Που συνεπώς ήταν ακόμα γεμάτο αγάπη ώστε να Μου προσφέρει αυτή τη θυσία. Αφού μπορούσα να αποδεχθώ ως εξιλέωση μόνο μια τέτοια θυσία της αγάπης, γιατί η αρχέγονη ενοχή αποτελούνταν από την απόρριψη της αγάπης από Μένα. . .  Και εκείνη η ψυχή του φωτός που ενσαρκώθηκε μέσα στον άνθρωπο Ιησού έκανε μια μοναδική θυσία. . .  Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του στο σταυρό για να αγοράσει πίσω για τους ανθρώπους. . .  για εκείνα τα όντα που έπεσαν κάποτε. . .  τη μακαριότητα, τη ζωή. Πέθανε στο σταυρό και υπόφερε ανείπωτα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. . .

Και αρκέστηκα σε αυτή τη θυσία την οποία έκανε η αγάπη. . .  Αφού η Αγάπη είναι η αρχέγονη Ουσία Μου και άρα ήμουν ο Ίδιος μέσα στον άνθρωπο Ιησού, ο Ίδιος εξιλέωσα τη μεγάλη ενοχή. . .  Και εσείς οι άνθρωποι πρέπει κατά την επίγεια σας ζωή να αναγνωρίσετε αυτή τη θυσία του Ιησού. Πρέπει μέσω της αναγνώρισής της να αναγνωρίσετε και Εμένα τον Ίδιος και κατά κάποιον τρόπο να ομολογήσετε ότι αμαρτήσατε ενώπιόν Μου, αισθάνοντας ότι είστε πάλι τα πλάσματά Μου, χαρίζοντάς Μου και πάλι την αγάπη σας, αναγνωρίζοντας Εμένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού και παρακαλώντας Με για συγχώρεση της μεγάλης σας ενοχής. . .

Πρέπει να θέλετε συνειδητά να απελευθερωθείτε από την ενοχή σας και να πάτε σε Εκείνον Που έκανε την εξιλέωση για εσάς. Δεν μπορείτε να προσπεράσετε τον Ιησού Χριστό, αλλιώς δεν θα απαλλαγείτε ποτέ στην αιωνιότητα από την ενοχή σας. . .  Σκεφτείτε ότι όλα όσα βλέπετε γύρω σας, ολόκληρο το σύμπαν με όλες τις δημιουργίες, έγιναν μόνο ως αποτέλεσμα της κάποτε πτώση σας στην αμαρτία. . .  Σκεφτείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της αποστασίας από Μένα και ότι ήρθε στη Γη Ένας Που επωμίστηκε τη μεγάλη σας ενοχή και βαδίσε μαζί της στο δρόμο προς το σταυρό. . .  προκρειμένου το έργο του επαναπατρισμού από τα βάθη στα ύψη να μπορέσει να ολοκληρωθεί με το τελικό αποτέλεσμα να μπορεί το ον να εμφανιστεί και πάλι καθαρό και αθώο μπροστά στον Πατέρα του. . .

Και θα καταλάβετε τότε και τη μεγάλη σημασία του λυτρωτικού έργου του Ιησού και θα ξέρετε ότι αυτό είναι ο πραγματικός σκοπός της επίγειας σας ζωής, δηλαδή να συνδεθείτε μαζί Του. . .  με τον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστού. . .  και να οδηγηθείτε από Αυτόν στο σωστό δρόμο που οδηγεί πίσω στο πατρικό σπίτι. Σκεφτείτε ότι με κανέναν τρόπο δεν μπορείτε να εξαλείψετε μόνοι σας την αρχέγονη ενοχή, ότι πρέπει να δεχθείτε τη βοήθεια Εκείνου Που μονάχα ήταν γεμάτος αγάπη και Που δεν απόρριψε την Ίδια τη θεία Αγάπη. . .  τη μόνιμη ακτινοβολία Μου. . .  Που διαμόρφωσε τον Εαυτό Του σε σκεύος για την Αγάπη Μου και Που Μου προετοίμασε έναν τόπο διαμονής, ούτως ώστε μπόρεσα να Τον θέσω πλήρως υπό την κατοχή Μου. . .

Σκεφτείτε ότι η Ίδια η Αιώνια Αγάπη εξάλειψε για εσάς την ενοχή των αμαρτιών και δεχθείτε αυτό το έργο του ελέους αν θέλετε να γίνετε μακάριοι και να επιστρέψετε στον Πατέρα, από τον Οποίο εκπηγάσατε κάποτε με ύψιστη τελειότητα. . .  Και μην προσπεράσετε τον Ιησού Χριστό, αφού χωρίς Αυτόν δεν μπορείτε να γίνετε μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8530                15-6-1963

Προϋποθέσεις για να μιλήσει ο Θεός σε έναν άνθρωπο. . .

Τότε που ο λόγος Μου μπορεί να ηχεί μέσα σας θα έχετε αποκαταστήσει τη σχέση του παιδιού μαζί Μου, θα αφουγκράζεστε το εσωτερικό σας και θα ακούτε τη φωνή Μου. Γιατί θα έχετε την επιθυμία να σας μιλήσει ο προαιώνιος Θεός και Πατέρας σας. Επομένως θα έχει τότε παρθεί η σωστή απόφαση της θέλησης, αφού η ψυχή. . .  το αρχέγονο πνεύμα που έχει ενσαρκωθεί στη Γη. . .  δεν θα ακούσει ποτέ το λόγο Μου παρά τη θέλησή του, αλλά θα Με έχει πλησιάσει όλο και περισσότερο με την ελεύθερη θέλησή του και θα έχει αναμετατρέψει τον εαυτό του σε αγάπη. Ως αποτέλεσμα θα μπορεί και πάλι να ακούσει τη φωνή Μου μέσα του, όπως στην αρχή.

Η επιστροφή της σε Μένα θα έχει βέβαια γίνει, ωστόσο ο βαθμός της ωριμότητας των ψυχών μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός, ανάλογα με το βαθμό της αγάπης τους, ο οποίος μπορεί να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα ο λόγος Μου να είναι όλο και πιο καθαρά ακουστός. . .  Πάντα πρόκειται για μια εισροή των σκέψεών Μου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. . .  Πάντα πρόκειται για μια αποκάλυψη του Εαυτού Μου στον άνθρωπο που είναι ολόψυχα συνδεδεμένος μαζί Μου διά της αγάπης. . .  Δεν είναι τα ανθρώπινα αυτιά που ακούν την φωνή Μου, αλλά μιλάω μέσω του Πνεύματος στην ψυχή του, η οποία διοχετεύει τότε αυτά που άκουσε στο μυαλό, το οποίο αποδέχεται τα λόγια και καθορίζει τη θέληση του ανθρώπου να τα καταγράψει για να συνεχίσουν να υπάρχουν σε γραπτή μορφή αυτά που η αγάπη Μου θέλει να αποκαλύψει στους ανθρώπους. . .

Πρόκειται για μια αντινοβολία των σκέψεων από το πνευματικό βασίλειο, από Εμένα τον Ίδιο. Αφού ο ίδιος ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να διοχετεύσει στον εαυτό του τέτοιες γνώσεις όπως του μεταδίδονται μέσω των αποκαλύψεών Μου. . .  γιατί όλες οι σκέψεις είναι εισροές από το πνευματικό βασίλειο και η χρήση τους εξαρτάται μόνο από την αφετηρία τους. . .  Στην περίπτωση που μπορώ να μιλήσω ο Ίδιος σε έναν άνθρωπο, αυτό είναι ήδη μια απόδειξη ότι αυτός θα έχει σύντομα πετύχει την αρχέγονη κατάστασή του, διότι αλλιώς ο άνθρωπος δεν θα ήταν ικανός να ακούσει τη φωνή Μου.

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί βέβαια να ετοιμάσει τον εαυτό του σε δοχείο για τη ροή του Πνεύματός Μου, η οποία αγγίζει τον άνθρωπο με τη μορφή του λόγου Μου. . .  Αλλά μόνο σπάνια οι άνθρωποι ξέρουν για αυτό και μόνο σπάνια ένας άνθρωπος αναμετατρέπει τον εαυτό του σε αγάπη, την οποία απόρριψε κάποτε εθελοντικά. Εκείνος όμως που το κάνει θα αποκτήσει και μια ζωντανή πίστη μέσω της ζωής του με αγάπη. Θα πιστέψει ότι του μιλάω και ότι είναι ικανός να Με ακούει και συνεπώς θα αφουγκράζεται το εσωτερικό του. . .  Και πράγματι θα του αποκαλυφθώ, θα ακούει πάλι το λόγο όπως στην αρχή και θα είναι μακάριος. Αφού θα λάβει εκτενείς γνώσεις, θα ανακτήσει την κατανόηση την οποία είχε χάσει. . .

Θα ανάψει ένα δυνατό φως μέσα του και η στενή σύνδεση μαζί Μου θα του αποφέρει και πνευματική δύναμη, η οποία του εισρέει μέσω του λόγου Μου. Θα αφυπνιστούν μέσα του ικανότητες που κοιμούνταν μέσα του, γιατί πρέπει πρώτα η αγάπη να τις ξυπνήσει. . .  Ο άνθρωπος θα θεοποιεί όλο και περισσότερο την ψυχή του και θα εκπληρώσει πλήρως το σκοπό της επίγειας του ζωής: Θα ενωθεί εντελώς μαζί Μου, θα μπορέσει να εισέλθει τελειοποιημένος στο υπερκόσμιο βασίλειο μετά την αποβίωση του γήινου κορμιού του. . .

Αλλά μόνο σπάνια ένας άνθρωπος δημιουργεί έναν τόσο ολόψυχο δεσμό μαζί Μου ώστε μπορεί να ακούσει το λόγο Μου μέσα του. . .  Αν όμως γίνει αυτό, συνδέεται με αυτό και μια αποστολή: να μεταδώσει το λόγο Μου σε εκείνους στους οποίους δεν μπορώ να μιλάω απευθείας, γιατί δεν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. . .  Και έτσι θα Μου έχει δοθεί η δυνατότητα να κάνω γνωστό το θέλημά Μου στους ανθρώπους, αφού οι άνθρωποι θα πρέπει να ξέρουν για το θέλημά Μου για να μπορούν να του ανταποκριθούν. . .

Και όποιος αποδεχθεί τις αποκαλύψεις Μου θα πασχίσει βέβαια να ζει σύμφωνα με το θέλημά Μου. Και θα μπορεί τότε ο καθένας να προετοιμάσει τον εαυτό του έτσι ώστε θα μπορώ να του μιλήσω απευθείας. . .  είτε οδηγώντας σωστά τις σκέψεις του είτε με το να μπορεί ο άνθρωπος να διαβάσει το λόγο Μου που διοχετεύεται απευθείας στη Γη. Πρέπει όμως πάντα να είναι πρόθυμη η βούλησή του να Με ακούσει και τότε θα βιώνει πάντα μόνο ευλογία μέσω του λόγου Μου, άσχετα με το αν θα τον ακούσει απευθείας ή αν θα του μεταδοθεί από τους αγγελιοφόρους Μου. . .

Αλλά μακάριος είναι ο καθένας που έχει την εσωτερική βεβαιότητα ότι ο Θεός ο Ίδιος μιλά στους ανθρώπους. . .  μακάριος είναι ο καθένας που έχει τη χάρη να λάβει γνώση του λόγου Μου. . .  μακάριος είναι εκείνος που δουλεύει πάνω στον εαυτό του με τον τρόπο ώστε διαμορφώνει τον εαυτό του σε σκεύος του Πνεύματός Μου. . .  Αφού θα μπορεί να είναι βέβαιος για την παρουσία Μου, θα του φανερωθεί η παρουσία Μου όταν ακούσει Εμένα τον Ίδιο μέσα του. Και θα ξέρει τότε επίσης ότι δεν είναι πια μακριά από Εμένα και από το στόχο του, όπου θα είναι οριστικά ενοποιημένος μαζί Μου, όπου θα ηχεί πάλι ο λόγος Μου μέσα του, όπως ήταν στην αρχή, όπου θα μπορεί ξανά να επικοινωνήσει μαζί Μου και να είναι αιώνια μακάριος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8534                19-6-1963

Προσκόλληση σε λανθασμένα πνευματικά αγαθά. . .

Επιθυμία για την αλήθεια. . .

Παραμένει αδύνατο να διοχετευθεί η αλήθεια στους ανθρώπους που νομίζουν ότι την κατέχουν ήδη, αφού αυτοί κλείνονται και δεν αποδέχονται τίποτα, όσο δελεαστικά και να τους προσφερθεί. . .  Επιμένουν πεισματικά στα πνευματικά αγαθά που κατέχουν χωρίς να σκεφτούν αν αυτά δικαιούτναι να θεωρηθούν αλήθεια. Και όσο περισσότερο χρόνο έχουν διατηρηθεί τέτοια πνευματικά αγαθά ανάμεσα στην ανθρωπότητα, τόσο πιο δύσκολο είναι να εξαλειφθούν. Το σκοτάδι είναι τόσο μεγάλο ώστε δεν μπορεί να το διαπεράσει καμία ακτίνα φωτός. . .

Αφού οι άνθρωποι νομίζουν ότι κατέχουν την αλήθεια, δεν θα παρακαλέσουν ούτε Εμένα για την αλήθεια και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να τους διοχετευθούν αληθινές γνώσεις. Και στην περίπτωση που μεταξύ αυτών των ανθρώπων γίνοντναι συζητήσεις για την αλήθεια και την αναλήθεια, θα δραστηριοποιούν πάντα μόνο το μυαλό τους και επομένως δεν θα φτάσουν ποτέ στο στόχο, στη σωστή αναγνώριση της πλάνης και της αλήθειας. . .  Τους είναι ακατανόητος και ο όρος της «ενέργειας του Πνεύματος» μέσα στον άνθρωπο. Βασίζονται πάντα μόνο στη γνώση που υιοθέτησαν μέσω της εκπαίδευσής τους, για την οποία πιστεύουν ότι πρόκειται για αλήθεια και δεν επιτρέπουν να κλονιστεί αυτή η πίστη τους. . .  Και όμως στέκονται μέσα στην πιο βαθιά πλάνη και δεν την καταλαβαίνουν, γιατί το πνεύμα τους είναι σκοτεινό. . .

Το να διοχετεύσει κανείς την καθαρή αλήθεια σε τέτοιους ανθρώπους θα παραμείνει ανεπιτυχές ώσπου να κατορθώσει ένας διακηρυκτής της αλήθειας να κλονίσει την πεποίθηση εκείνου, ώσπου να κατορθώσει να ξεδιαλύσει ξεκάθαρα μια αλήθεια και να γεννήσει αμφιβολίες μέσα σε εκείνον τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να σκεφτεί αυτός και να υπάρξει τότε μια δυνατότητα να φωτιστεί η σκέψη του. Και αυτό θα είναι δυνατόν μόνο τότε που ο άνθρωπος ζει τη ζωή του με αγάπη. . .

Αφού όμως ακριβώς τέτοιοι άνθρωποι που βαδίζουν μέσα στην πλάνη δίνουν πολλή σημασία στις ασήμαντες εντολές που εκδόθηκαν από ανθρώπους, ενώ οι εντολές τις αγάπης παραμένουν στο παρασκήνιο ή τις επισημαίνουν μόνο παρεμπιπτόντως, στους ανθρώπου λείπει η αγάπη, η οποία θα τους χάριζε ένα φωτεινό πνεύμα. . .  Και έτσι πάντα μόνο ο βαθμός της αγάπης ενός ανθρώπου είναι αποφασιστικός για το αν και κατά πόσο αυτός θα είναι δεκτικός όταν του διοχετευθεί η πιο καθαρή αλήθεια. . .

Μόνο ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος να αγαπά θα αισθανθεί επηρεασμένος από την αλήθεια και θα είναι ανοιχτός να την αποδεχθεί και να διορθώσει τη μέχρι τότε σκέψη του. Σε αυτή την περίπτωση θα σημειωθεί πράγματι μεγάλος κέρδος, αφού και εκείνος θα υποστηρίξει την αλήθεια όπου και αν είναι δυνατόν. Τις περισσότερες φορές όμως είναι μάταιες όλες οι προσπάθειες να απελευθερώσει κανείς τους ανθρώπους από τη λανθασμένη σκέψη. Αυτοί δεν θα είναι πρόθυμοι να την αλλάξουν με την καθαρή αλήθεια. Θα αντισταθούν στο φως και θα αρκεστούν σε ένα ψεύτικο φως, το οποίο μόνο εξασθενίζει τα μάτια τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πια να αναγνωρίσουν ένα αληθινό φως.

Η αλήθεια όμως δεν επιβάλλεται με τη βία, ωστόσο γίνονται τα πάντα για να είναι προσιτή στους ανθρώπους. Όπου όμως δεν μπορεί να σπαστεί η αντίσταση, θα συνεχίσει να επικρατεί το σκοτάδι, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι προβάλλουν αντίσταση, η οποία δεν μπορεί να σπαστεί με τη βία. Ούτε θα είναι επιτυχείς οι μεγάλες εκστρατείες για να γίνει μια αλλαγή της σκέψης, αφού ο κάθε άνθρωπος ευθύνεται για τον εαυτό του. Και ό,τι και να προσπαθήσει να εξηγήσει ένα αφυπνισμένο πνεύμα, θα έχει απήχηση πάντα μόνο εκεί όπου θα έχει προετοιμαστεί το έδαφος μέσω μιας ζωής με αγάπη, εκεί όπου θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια καθαρή, σωστή σκέψη, για την αναγνώριση της αλήθειας.

Για αυτό το λόγο και η πλάνη δεν μπορεί να εξαλειφθεί με προγραμματισμένο τρόπο. Ο κάθε άνθρωπος χωριστά πρέπει να ασχοληθεί μαζί της με την επιθυμία να στέκεται μέσα στην αλήθεια. Όσο δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία για την αλήθεια, είναι άχρηστη κάθε προσπάθεια να διδάξει κανείς τους ανθρώπους κάτι διαφορετικό. . .  Μπορεί κανείς μόνο να προσπαθεί ξανά και ξανά να παρακινήσει τους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή τους με αγάπη, να τους εξηγήσει τη σημασία της αγάπης, ότι δηλαδή η αγάπη είναι η μόνη δυνατότητα για να φτάσει ο άνθρωπος στη μακαριότητα και ότι όλες οι άλλες πράξεις και όλα τα άλλα έθιμα δεν ωφελούν την ψυχή με κανέναν τρόπο εάν δεν έχει αναφθεί η αγάπη μέσα σε έναν άνθρωπο. . .

Και η επιτυχία είναι ήδη μεγάλη όταν ένας άνθρωπος αφήσει να αγγιχθεί η καρδιά του από ένα τέτοια κήρυγμα αγάπης και πασχίσει να ασκήσει την αγάπη χωρίς ιδιοτέλεια. Τότε όμως δεν είναι πια ανέλπιδο να ξεκαθαριστεί η σκέψη του. Αφού η αγάπη ανάβει ένα φως μέσα του, αφυπνίζει τον πνευματικό σπινθήρα στη ζωή και αυτός θα επενεργεί τότε επιτυχώς πάνω στον άνθρωπο από το εσωτερικό του. . .  Αυτός θα αμφιβάλλει, θα κάνει ερωτήσεις και θα λαμβάνει απαντήσεις εάν μόνο τις  επιθυμήσει ειλικρινά. Ωστόσο, θα γίνεται πάντα μόνο μια αφύπνιση σε μικρό βαθμό, γιατί είναι ήδη πολύ πυκνή η νύχτα που τυλίγει τους ανθρώπους και γιατί τους λείπει η θέληση να φτάσουν στο φως.

Η πεποίθηση ότι στέκεται κανείς στην αλήθεια είναι το πιο αποτελεσματικό δηλητήριο που μπορούσε να χορησήσει ο αντίπαλος στους ανθρώπους. . .  Και παρ’όλα αυτά δεν έχουν χαθεί ανεπανόρθωτα οι άνθρωποι που θέλουν να ξεφύγουν από την επιρροή του. . .  Η βούλησή τους όμως είναι ελεύθερη και ως εκ τούτου μπορεί να τους κηρύσσεται πάντα μόνο η αγάπη. Και ανάλογα με την τήρηση των θεϊκών εντολών της αγάπης από την πλευρά τους θα αλλάξει και η πνευματική τους κατάσταση. . .  Θα είναι σε θέση να ξεφύγουν από τη νύχτα και να εισέλθουν στο φως της ημέρας, θα αναγνωρίσουν την αλήθεια και θα θέλουν να αποδεσμ  ευθούν από την πλάνη. Και η δύναμη και η χάρη Μου θα τους βοηθά πάντα να αποδεχθούν την αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8535                20-6-1963

Η αποκάλυψη του Ιωάννη. . .

Μπορείτε να αποδεχθείτε ως αλήθεια όλα όσα συμφωνούν με το λόγο Μου και μπορείτε επίσης να τα υποστηρίξετε ως αλήθεια. Και έτσι ξέρετε επίσης ποια κρίση θα μπορέσετε να δώσετε όταν σας διοχετευθούν διανοητικά αγαθά. . .  Αφού θα πρέπει να είστε ικανοί για αυτό, εσείς που διδάσκεστε απευθείας από Εμένα. . .  Αφού οφείλετε να απορρίψετε ο,τι είναι λάθος και να προειδοποιήσετε τους ανθρώπους να το αποδεχθούν. Εάν με εντολή Μου θα πρέπει να διαδώσετε την καθαρή αλήθεια, αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να καυτηριάσετε την πλάνη ως προερχόμενη από τον αντίπαλο και να προσπαθήσετε να προστατέψετε τόσο εσάς όσο και τους συνανθρώπους από την επιρροή του.

Εκείνος χρησιμοποιεί επίσης ανθρώπινα σκεύη για να επιβληθεί, για να υπονομεύσει την καθαρή αλήθεια. Αφού δημιουργεί σύγχυση μεταξύ των ανθρώνω, οι οποίοι δεν ξέρουν πια τι να αποδεχθούν. Μόλις όμως καταλάβετε οι ίδιοι ότι ενεργεί ο αντίπαλός Μου, θα είναι καθήκον σας να πάρετε μέτρα εναντίον του. Και για αυτό το λόγο θέλω να σας δώσω μια εξήγηση την οποία μπορεί να σας δώσει μόνο Εκείνος Που ξέρει για τα πάντα, στον Οποίο τίποτα δεν είναι άγνωστο και ο Οποίος μπορεί να σας μεταδώσει αυτή τη γνώση διά του Πνεύματος:

Το νόημα πολλών πραγμάτων είναι κρυμμμένο σε σας τους ανθρώπους και μπορώ να σας το αποκρυπτογραφήσω μόνο Εγώ. Και σε όλες τις εποχές επεσήμαινα μέσω ενορατικών και προφητών συμβάντα που βρίσκονταν στο απώτερο μέλλον. Αλλά ανάλογα με την κατάσταση της ωριμότητας των ανθρώπων οι προβλέψεις και τα οράματά Μου τις περισσότερες φορές δόθηκαν συγκαλυμμένα και χρειαζόταν πάντα ένα αφυπνισμένο πνεύμα για να τα κατανοήσει κανείς καλά. Και αφού πολλές προφητείες αναφέρονταν στον τελευταίο καιρό πριν το τέλος, παρέμειναν ακατανόητες στους ανθρώπους, γιατί ο Ίδιος επιφυλάχθηκα να ανασύρω το πέπλο του μυστηρίου μόλις έρθει η ώρα.

Και ακόμα και για τους εναρατικούς και προφήτες Μου ήταν κρυφές οι εικόνες που έβλεπαν. Και μιλούσαν εν μέρει ωθημένοι από το Πνεύμα Μου, εν μέρει φωτισμένοι από το Πνεύμα Μου, το οποίο τους επέτρεπε να δουν πράγματα που βρίσκονταν στο μακρινό μέλλον και τα οποία ανέφεραν. Και έτσι υπάρχουν και διαθηρήθηκαν μέχρι τώρα σημειώσεις που αναφέρουν οράματα του μαθητή Μου Ιωάννη. . .  Σημειώσεις που θα εξηγηθούν κατά τον τελευταίο καιρό πριν το τέλος και οι οποίες πριν ήταν ασήμαντες για τους ανθρώπους και για αυτό δεν τις καταλάβαιναν.

Ωστόσο έχουν ένα βαθύ νόημα, μόνο απέδωσαν με εικόνες αυτά που είδε ο μαθητές Μου, η πνευματική όραση του οποίου είχε ανοιχθεί. Αυτός ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τα οράματά του, γιατί δεν θα ωφελούσε ούτε εκείνον ούτε τους συνανθρώπους του. Αφού βρισκόταν ακόμα μπροστά τους όλο το διάστημα της ανάπτυξής τους, το οποίο θα έπρεπε να αξιοποιηθεί μέσω της λύτρωσης του Ιησού Χριστού. . .  Αν όμως οι άνθρωποι ήξεραν για τη σημασία των οραμάτων, θα είχε πνιγεί  μέσα τους κάθε πνευματική ώθηση. . .  δηλαδή θα είχε περιοριστεί η ελεύθερη βούλησή τους.

Αφού ήξερα ότι στο τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου η δραστηριότητα του αντιπάλου Μου θα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις και ότι στο τέλος θα σημειωνόταν ένα τόσο χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο της ανθρωπότητας ώστε μια καθαρή γνώση για αυτά θα ήταν βλαβερό για τους ανθρώπους. Ωστόσο άφησα τον μαθητή Μου να δει πνευματικά όλα αυτά τα φαινόμενα του τέλους, αλλά σε ξύπνια κατάσταση. . .  όταν κατέγραψε τα οράματά του. . .  είδε μόνο εικόνες οι οποίες ήταν ακατανόητες στον ίδιο. . .  κάτι που επομένως ήθελα. . .

Δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τη δραστηριότητα του Σατανά κατά την εποχή του τέλους. Αλλά εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να φανταστείτε ποια μεγάλη συμφορά θα βρει όλους τους ανθρώπους εξαιτίας της δραστηριότητάς του. . .  Και όλες αυτές οι καταστάσεις που θα γίνονται στο φως κατά την έσχατη εποχή τις είδε ο μαθητής Μου. Είδε επίσης τις μηχανορραφίες του αντιπάλου που ήταν η αφορμή για εκείνο το τρομερό όραμα, το οποίο απεικόνισε μεταφορικά τη δραστηριότητά του και το οποίο παρέμεινε κρυφό στην ανθρωπότητα μόνο γιατί αλλιώς θα είχαν εγκαταλείψει τελείως τις πνευματικές τους επιδιώξεις ενόψει της αποτυχίας και της κυριαρχίας του αντιπάλου Μου.

Αλλά ο Ιωάννης προέβλεψε επίσης την πτώση στα βάθη και το δέσιμο του αντιπάλου Μου. Και για αυτό το λόγο αυτό το όραμα του μαθητή θα έπρεπε να διατηρηθεί για τους ανθρώπους. Αφού κάποτε τα πάντα θα τους είναι κατανοητά, παρόλο που μόνο στο πνευματικό βασίλειο η πνευματική κατάστασή τους θα έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να καταλάβουν. Και έτσι ξέρετε πώς θα πρέπει να αξιολογήσετε τέτοιες πληροφορίες που δήθεν προέρχονται από τα ύψη και ωστόσο πηγάζουν από τα βάθη. . .  Ξέρετε ότι όλα όσα αντιφάσκουν με αυτό το λόγο Μου είναι λανθασμένα πνευματικά αγαθά και ρίχνουν ιδιαίτερο φως στις μηχανορραφίες του αντιπάλου Μου κατά την έσχατη εποχή. Αφού αυτός θέλει να δημιουργεί σύγχυση οπουδήποτε μπορεί και χρησιμοποιεί ακόμα και το όνομά Μου για να αποκρυφθεί και για να τον πιστέψουν οι άνθρωποι. . .

Να επαγρυπνείτε και να μην αφήνετε να ωθηθείτε στο σκοτάδι. . .  όταν σας φέξει ένα δυνατό φως που θα σας δείξει ξεκάθαρα το δρόμο για Εμένα, ο Οποίος θέλω να σώσω ακόμα πριν το τέλος όλους τους ανθρώπους που μόνο έχουν την επιθυμία να σωθούν. Αναζητήστε Με στα σοβαρά και πράγματι δεν θα σας αφήσω να πέσετε στα χέρια του αντιπάλου Μου. Θα φωτίσω τη σκέψη σας εάν μόνο Με παρακαλέσετε ειλικρινά για την καθαρή αλήθεια. . .  Αλλά τότε αυτή θα σας μεταδοθεί μέσω της καρδιάς σας, χωρίς να χρειαστεί να δραστηριοποιηθεί το μυαλό σας. Αφού το μυαλό σας το χρησιμοποιεί ο αντίπαλός Μου όσο δεν τον αποκρούσει η καρδιά σας. Πρέπει πλήρως συνειδητά να κόψετε το δεσμό με εκείνον που θέλει να διαφθείρει τον κόσμο. . .  Πρέπει να συνδεθείτε ολόψυχα μαζί Μου και να Με παρακαλέσετε να σας προστατέψω από την επιρροή του. . .  Και πράγματι η προσευχή σας θα εκπληρωθεί αν μόνο τη στείλετε πάνω σε Μένα πνευματικά και αληθινά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8536                21-6-1963

Ο Θεός θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις. . .

Πλάνη. . .

Πιστέψτε και μην αφήνετε να δημιουργηθούν αμφιβολίες μέσα σας, αφού ο λόγος Μου που σας ηχεί από ψηλά είναι αλήθεια και όλα θα γίνουν έτσι όπως σας ανακοινώθηκαν. . .  Πιστέψτε ότι υπάρχουν βέβαια πολλά που δεν καταλαβαίνετε όσο δεν μπορείτε ακόμα να διεισδύσετε σε όλα τα βάθη της σοφίας. Αυτά όμως που σας δίνω θα σας γίνουν κατανοητά όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Ξανά και ξανά λέω ότι σας διδάσκω ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς σας, τον οποίο μπορείτε να αυξήσετε οποτεδήποτε. Σας λέω επίσης ότι σας δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάνουν άνθρωποι στη Γη ή όντα στο υπερκόσμιο βασίλειο και στις οποίες απαντώ μέσω εσάς. . .

Την πιο βαθιά γνώση και κατανόηση για το σχέδιο της δημιουργίας και της σωτηρίας Μου όμως θα τις κατέχετε μόνο στο στάδιο υψηλής ψυχικής ωριμότητας. Τότε τα πάντα θα σας είναι κατανοητά, ακόμα και αυτά που σας δίνουν ακόμα αφορμή για αμφιβολίες. Από Μένα μπορεί να προέρχεται μόνο η πιο αγνή αλήθεια και το ότι ενεργώ ο Ίδιος μέσα σας διά του Πνεύματός Μου θα πρέπει να αναγνωριστεί, γιατί ο Ίδιος επεσήμανε αυτή τη διαδικασία όταν βάδιζα στη Γη. Και Εμένα τον Ίδιο δεν μπορείτε να Με παρουσιάσετε ως ψεύτη, γιατί είμαι η Ίδια η Αλήθεια. . .

Για τις δημιουργικές διαδικασίες θα μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς μόνο τότε που θα έχετε οι ίδιοι πετύχει την τελειότητα. Και αν σας παρουσιαστεί γνώση ήδη πριν, θα κάνετε ξανά και ξανά ερωτήσεις. . .  Και αυτό θέλω να το πετύχω, γιατί μπορώ να σας μεταδίδω όλο και περισσότερα όσο περισσότερο ασχολείστε διανοητικά με ερωτήσεις στις οποίες μπορώ πάντα μόνο Εγώ να σας απαντήσω. Και θέλω να παροτρύνω ξανά και ξανά τις σκέψεις σας, ώστε να προσπαθείτε να διεισδύσετε βαθύτερα μέσα στα μυστικά της δημιουργίας. Γιατί θέλω να δίνω, αλλά απαιτείται η επιθυμία σας για να μπορώ να σας χαρίζω απεριόριστες γνώσεις που σχετίζονται και με τομείς τους οποίους δεν μπορεί κανείς να εξερευνήσει με το μυαλό του. Αφού όσο βαθύτερες είναι η γνώσεις σας που ανταποκρίνονται στην αλήθεια, τόσο περισσότερο στέκεστε μέσα στο φως. . .  Και τότε ποτέ πια δεν θα μπορεί να σας τρομάξει κανένα σκοτάδι. . .

Σας ενθαρρύνω ξανά και ξανά να κάνετε ερωτήσεις, προκειμένου από την απάντηση να καταλάβετε και την αγάπη Μου για εσάς, η οποία θέλει να σας εκπληρώσει κάθε παράκληση. . .  Αφού μόλις κάνετε ερώτηση και περιμένετε απάντηση, Μου ανοίγετε την καρδιά σας. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι Με παρακινείτε να κατοικήσω μέσα σας, ότι επιθυμείτε να είστε συνδεδεμένοι μαζί Μου. Και μόνο αυτό περιμένω για να μπορώ να μοιράσω απεριόριστα το δώρο της χάρης Μου. . .  Και έτσι θα σας διαφωτίζω και πάντα για την πλάνη, γιατί αυτή προκαλεί την καταστροφή της ψυχής. . .  Θα φωτίσω ο Ίδιος τη σκέψη σας για να δράσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου και να πάρετε μέτρα ενάντια στην πλάνη. . .  Αφού αυτή δημιουργεί ολέθρια σύγχυση κατά την εποχή του τέλους, γιατί οι άνθρωποι αποδέχονται περισσότερο την πλάνη από ό,τι την αλήθεια, από το να αφήσουν να πειστούν από την καθαρή αλήθεια. Και επομένως παραμένουν στην περιοχή του αντιπάλου Μου, μέσα στο σκοτάδι, και δεν μπορούν να ξεφύγουν.

Σε σας που λαμβάνετε το λόγο Μου έχει ανατεθεί η αποστολή να καταπολεμήσετε την πλάνη και να της αντιτάσσετε ξανά και ξανά την αλήθεια, η οποία θα είναι αποδεκτή στον κάθε άνθρωπο με καλή θέληση. Και θα σας συμπαραστέκομαι πάντα, προκειμένου να σκέφτεστε και να δράτε σωστά, προκειμένου να μιλήσετε εκεί όπου το περιμένω από σας. Αφού Μου προσφερθήκατε εθελοντικά να Με υπηρετήσετε και δέχθηκα την υπηρεσία σας. Έτσι θα είστε δραστήριοι σύμφωνα με το θέλημά Μου και για αυτό μπορώ να σας αναθέσω μια αποστολή που αφορά πάντα μόνο τη διάδοση της αλήθειας και την καταπολέμηση της πλάνης.

Και έτσι τα πάντα θα σας επηρεάζουν με τον τρόπο ώστε θα αντιδράτε συναισθηματικά, γιατί θα προκαλώ ο ίδιος αυτά τα συναισθήματα μέσα σας, δηλαδή θα οδηγώ τις σκέψεις σας έτσι όπως είναι ωφέλιμο στην αποστολή σας. Ο αντίπαλός Μου εργάζεται με δόλο και μηχανορραφία. . .  Θα δράσω εναντίον του και θα ξεσκεπάσω τη δραστηριότητά του. Και εναπόκειται μόνο στους ίδιους τους ανθρώπους αν Με ακούσουν και αν πιστέψουν τα λόγια Μου. . .  Αλλά μόνο η αγάπη μπορεί να αναγνωρίσει την καθαρή αλήθεια, όπου λείπει η αγάπη δεν μπορεί να αναμένεται μεγάλη επιτυχία. . .

Παρ’όλα αυτά θα πρέπει να ξεσκεπαστεί στους ανθρώπους η αλήθεια για τον αντίπαλό Μου, ο οποίος μεταμφιέζεται και ως άγγελος του φωτός και δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει το όνομά Μου για να τους εξαπατήσει και να τους παρασύρει σε ένα δρόμο που είναι επικίνδυνος, γιατί οδηγεί στην άβυσσο εάν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν έγκαιρα τις μηχανορραφίες του και γυρίσουν πίσω. . .  Θέλω πάντα να σας βοηθάω σε αυτό εάν μόνο απευθυνθείτε σε Μένα και Με παρακαλέσετε για την καθαρή αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8537                22-6-1963

«Ο Θεός έστειλα το Υιό του στη Γη. . .»

 Ενημερώνεστε ξανά και ξανά για το γεγονός ότι η ψυχή του Ιησού ήθρε από το φωτεινό κόσμο στη Γη για να ενσαρκωθεί μέσα στον άνθρωπο Ιησού για χάρη μιας αποστολής που απαιτούσε μια αγνή ψυχή. Αφού ο Θεός ο Ίδιος ήθελε να κατοικήσει μέσα σε αυτή την ψυχή και μπορούσε να το κάνει μόνο μέσα σε μια αγνή, αναμάρτητη ψυχή. . .  Έστειλε το Υιό Του στη Γη. . .  Μπορεί ένας λόγος να το επιβεβαιώσει πιο ξεκάθαρα αυτό; Επρόκειτο για μια ψυχή που δεν είχε πέσει, σε αντίθεση με τις ανθρώπινες ψυχές, που πρέπει να διανύσουν τη μακριά αναπτυξιακή πορεία μέσα από τη δημιουργία και που ξεκινούν την ενσάρκωσή τους ως άνθρωποι σε μια πολύ ελαττωματική κατάσταση. . .

Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι η ψυχή του Ιησού έπρεπε να παλέψει και να αγωνιστεί ανείπωτα ενάντια σε όλο το αντιπνευματικό που την πίεζε από έξω. . .  Αφού το κορμί Του ήταν ανώριμη ύλη και από αυτές τις αλύτρωτες ουσίες η ψυχή Του πιεζόταν σφοδρά μέσω της επιρροής του αντιπάλου. . .  Το κορμί Του παρουσίαζε όλα τα γήινα πάθη και απαιτούσε ικανοποίηση των ορμών του, τις οποίες παρουσίαζε Εκείνος ως κομμάτια των ακόμα πολύ ανώριμων ουσιών του σώματός Του.

Η ψυχή του Ιησού ήρθε στη Γη εντελώς αγνή. Ωστόσο, της προσκόλλησαν αμέτρητες ανώρμιες οντότητες, τις οποίες η ψυχή Του δεν έπρεπε να αποτινάξει, αλλά θα έπρεπε να τις καλμάρει και να τις φέρει στην ωρίμανση. Από έξω επίσης ορμούσαν πάνω στον άνθρωπο Ιησού ανώριμα πνεύματα, το περιβάλλον επενεργούσε στην ψυχή Του. Ως αποτέλεσμα αυτή έπρεπε να αντιμετωπίζει όλες τις εσωτερικές αγώνες που πρέπει να αντιμετωπίσει και μια πεσμένη ψυχή. Και για αυτό δεν είναι σωστό ότι χάρη στην τελειότητα της ψυχής Του ήταν πιο εύκολο για τον άνθρωπο Ιησού να επιτελέσει αυτό το έργο της λύτρωσης. . . Αντίθετα, η ψυχή Του υπόφερε. . .  επειδή ήταν αγνή και αναμάρτητη. . .  ακόμα πολύ περισσότερο από το ανώριμο περιβάλλον. Η αγνή Του ψυχή ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη απέναντι στην αμαρτία, απέναντι σε όλα όλα ορμούσαν πάνω Του από πλευράς των συνανθρώπων ως αποτέλεσμα της επενέργειας του αντιπάλου του Θεού. . .

Το σκοτάδι μέσα στο οποίο έπρεπε να μείνει η ψυχή του φωτός σήμαινε για αυτήν ανείπωτα βάσανα. Και παρ’όλα αυτά τη γέμιζε φλογερή αγάπη για αυτή την αμαρτωλή ανθρωπότητα και ήθελε να τη λυτρώσει από την αμαρτία και από τον θάνατο. Οτιδήποτε εωσφορικό προσκόλλησε βέβαια στην ψυχή του Ιησού, αλλά τίποτα δεν κατάφερε να κάνει τον Ιησού τον Ίδιο να πέσει στην αμαρτία. Αντιστάθηκε σε όλους τους πειρασμούς, μαχόταν ενάντια στον αντίπαλό Του και επίσης ενάντια σε όλο το αντιπνευματικό που Τον πίεζε. . .  Η αγάπη Του για τους αδερφούς Του που βρίσκονταν σε πνευματική ένδεια δεν μειώθηκε. Και πέτυχε μάλιστα να πνευματοποιήσει τις αντιπνευματικές ουσίες του κορμιού Του, ακριβώς διά της αγάπης, η οποία αυξανόταν διαρκώς και γέμιζε τον άνθρωπος Ιησού σε τέτοιο βαθμό ώστε η Ίδια η  Αιώνια Αγάπη Τον έθεσε υπό την κατοχή Της. . .  η Οποία όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να εκδηλωθεί μέσα σε μια αμαρτωλή ψυχή χωρίς αυτή να είχε διαλυθεί. . .

Γιατί δεν θέλετε εσείς οι άνθρωποι να δεχθείτε αυτό το λόγο: «Έστειλε τον Υιό Του στη Γη. . .»; Οτιδήποτε προέρχεται από Αυτόν είναι τέλειο, και επομένως λέει: «Κατέβηκε στη Γη», όχι: «Ανέβηκε από τα βάθη. . .» Τα εωσφορικά στοιχεία μεν περιέβαλλαν την ψυχή του Ιησού σε μεγάλο βαθμό, αλλά πλησίασαν την ψυχή Του από έξω. Αυτή όμως τους αντιστάθηκε και δεν επέτρεψε να πέσει, κάτι στο οποίο αποσκοπούσε ο αντίπαλος του Θεού. . .  Είτε επρόκειτο για ανώριμες πνευματικές ουσίες που Τον πίεζαν από το κορμί Του. . .  είτε επρόκειτο για αλύτρωτα όντα που ως απεσταλμένα του Σατανά προσπάθησαν να προσκολλήσουν πάνω του. . .  η αγνή Του ψυχή πρόβαλλε αντίσταση και απόκρουε τα Σατανικά στοιχεία. Ταυτόχρονα έφερε στην ωρίμανση το ανώριμο πνευματικό του κορμιού του, με αποτέλεσμα αυτό να μπορέσει, πνευματοποιημένο, να ενωθεί με την ψυχή Του όταν ο Ιησούς είχε κατορθώσει το έργο της αγάπης Του.

Μόλις η ψυχή Του εισήλθε στο βασίλειο του σκότους, ήταν εκτεθημένη στις εωσφορικές δυνάμεις. Ωστόσο, δεν νικήθηκε από αυτές αλλά τους αντιστάθηκε, γιατί ήταν γεμάτη αγάπη και γιατί αυτή η αγάπη τής έδωσε δύναμη να αντέξει μέχρι το τέλος. Την αγάπη όμως την έφερε η ψυχή μαζί της από τα ύψη, την αγάπη δεν την εγκατέλειψε, αλλά ενωνόταν όλο και περισσότερο με την Αιώνια Αγάπη. Και έτσι έγινε η ενοποίηση, η οποία θα πρέπει να είναι ο τελικός στόχος του κάθε ανθρώπου που βαδίζει στη Γη.

Ο άνθρωπος Ιησούς θεοποιήθηκε στη Γη μέσω της μεγάλης Του αγάπης και μέσω των υπερβολικών Του παθών και του βασανιστικού θανάτου. . .  Αλλά και Εκείνος έπρεπε να παλέψει για να κατορθώσει αυτή τη θεοποίηση. Δεν Του ήταν πιο εύκολο από ό,τι σε άλλους ανθρώπους. Αφού και οι άνθρωποι κατέχουν τον θεϊκό σπινθήρα της αγάπης και μπορούν να τον τρέφουν συνεχώς και να τον κάνουν να φουντώσει με δυνατό φως. . .  Και για να το πετύχουν αυτό μπορούν να παρακαλέσουν για τη βοήθεια του Ιησού, ενώ ο Ιησούς αντλούσε τη δύναμη πάντα μόνο από την αγάπη. . .  αυτή η Αγάπη όμως ήταν ο Θεός ο Ίδιος, ο Οποίος κρυβόταν μέσα Του.

Και ο Θεός μπορούσε να κατοικήσει και πάλι μόνο μέσα σε ένα αναμάρτητο ον. Δεν θα μπορούσε ποτέ να κατοικήσει μέσα σε μια ψυχή που. . .  αφού είχε πέσει. . .  είχε διανύσει την ανοδική πορεία μέσα από τη δημιουργία. . .  μια ψυχή που είχε κάποτε αποστατήσει από Εκείνον και είχε απορρίψει την αγάπη Του. . .  Αφού αυτό ήταν η αρχέγονη ενοχή που βάραινε όλα τα πεσμένα όντα και αυτή η αρχέγονη ενοχή θα έπρεπε πρώτα να εξαλειφθεί πριν να ήταν πάλι εφικτή μια ενοποίηση με τον Θεό. . .

Εάν λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου Ιησού ήταν μια «πεσμένη» ψυχή, αυτή δεν είχε λυτρωθεί πριν το σταυρικό θάνατο και τότε δεν θα μπορούσε ποτέ να κατοικήσει μέσα της ο Θεός ο Ίδιος. . .  Αυτός όμως ήταν μέσα στον Ιησού, αφού Εκείνος ήταν η Αγάπη. . .  Ο Θεός ο Ίδιος είχε γίνει άνθρωπος. Μα αλλιώς δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει η ενανθρώπιση του Θεού, η οποία όμως είναι και θα παραμείνει το μεγαλύτερο μυστήριο. . .

Ένα αγνό ον έπρεπε να επιτελέσει το εξιλαστήριο έργο για την αρχέγονη ενοχή των ανθρώπων, αφού ένα πεσμένο ον βρισκόταν το ίδιο ακόμα κάτω από την εξουσία του αντιπάλου του Θεού και δεν θα μπορούσε ποτέ από μόνο του να συγκεντρώσει τη δύναμη για να αποδεσμευθεί από τον αντίπαλο, από τον δεσμοφύλακά του. . .  Ο άνθρωπος είναι τώρα ικανός να το κάνει αυτό, γιατί για αυτό πέθανε ο Ιησούς Χριστός στο σταυρό. . .  Έπρεπε μια ψυχή του φωτός να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο στη μάχη και ο Ιησούς νίκησε σε αυτή τη μάχη, γιατί η δύναμή Του ήταν η αγάπη, γιατί διεξήγαγε αυτή τη μάχη ενωμένος με τον Ίδιο τον Θεό, με την Αιώνια Αγάπη, και επομένως ο Θεός ο Ίδιος λύτρωσε τους ανθρώπους από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .

Εσείς οι άνθρωποι πρέπει να ενημερωθείτε για αυτά, αφού από τις λανθασμένες απόψεις προκύπτουν και λανθασμένα συμπεράσματα. Ο Εωσφόρος δεν θα χρειαζόταν να διεξαχθεί μάχη ενάντια στον Ιησού εάν είχε εξουσία πάνω Του. . .  Και  κάθε πεσμένη ψυχή βρίσκεται ακόμα υπό τον έλεγχο του αντιπάλου. . .  μέχρι να λυτρωθεί από τον Ιησού Χριστό. . . Ποτέ δεν θα είχε πετύχει μια πεσμένη ψυχή να νικήσει τον αντίπαλο. . .  Αλλά το λυτρωτικό έργο δεν είχε ακόμα επιτελεστεί, το πάλεμα του Ιησού επομένως θα ήταν αναποτελεσματικό, αφού ένα πεσμένο ον που κάποτε αντιστάθηκε στη δύναμη αγάπης του Θεού είχε μάλιστα λάβει από τον Θεό μια μικρή σπιθίτσα αγάπης. Δεν θα μπορούσε όμως ποτέ να την ανάψει αυτή, γιατί ο αντίπαλος το είχε εμποδίσει και γιατί το ίδιο το ον ήταν πολύ αδύνατο. . .

Να καταλάβετε, εσείς οι άνθρωποι, ότι μπερδεύεστε σε λανθασμένη σκέψη εάν δεν ελευθερωθείτε από την άποψη ότι η ψυχή του Ιησού ανήκε στον Εωσφόρο, δηλαδή αποστάτησε κάποτε από τον Θεό. . .  Μέσω αυτής της άποψης θα κάνατε ακόμα πιο ακατανόητο και αμφίβολο το πρόβλημα της ενανθρώπισης τους Θεού. . .  Και για το λόγο αυτό πρέπει να σας παρουσιάζεται ξανά και ξανά η καθαρή αλήθεια σχετικά με αυτά. Αφού μόνο η αλήθεια δίνει σε σας τους ανθρώπους ένα πραγματικό φως και η αλήθεια θα προέρχεται πάντα μόνο από τον Θεό τον Ίδιο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8538                23-6-1963

Η αναπτυξιακή πορεία διαδραματίζεται σύμφωνα με το νόμο. . .

Πρέπει να περάσετε από όλες τις φάσεις της ανοδικής σας ανάπτυξης, δεν μπορείτε να παραλείψετε ούτε μια φάση. Αφού ανάλογα με την πτώση σας στα βάθη πρέπει να διαδραματιστεί και η άνοδός σας. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρό μόριο της διαλυμένης σας ψυχής, κάθε σπιθίτσα δύναμης που ακτινοβολήθηκε κάποτε από Εμένα, πρέπει να ενωθεί πάλι για να σχηματιστεί η ψυχή που έχει τη συνείδηση του εγώ. Και πρέπει να έχει περάσει μέσα από ολόκληρα τα έργα δημιουργίας, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει η ένωση του ενός μικρού μορίου με το άλλο. . .  Αυτό θα σας είναι ακατανόητο, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε την ποικιλία των έργων δημιουργίας Μου και γιατί ακόμα λιγότερο μπορείτε να σκεφτείτε ότι ολόκληρη η δημιουργία βρίσκεται σε μικρογραφία μέσα στην ψυχή σας, ότι ως άνθρωποι δεν θα ήσασταν ικανοί να δείτε τίποτα που να μην βρίσκεται μέσα στην ψυχή σας.

Και έτσι θα μπορείτε να σκεφτείτε πόσο αφάνταστο μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν απαραίτητο για αυτή την ανοδική ανάπτυξη μέχρι τον άνθρωπο. Και αν συγκρίνετε με αυτό το διάστημα το χρόνο της επίγειας σας ζωής, θα μπορείτε πράγματι να μιλήσετε για μόνο μια στιγμή όπου βαδίζετε ως άνθρωποι πάνω στη Γη. Ωστόσο, αυτή σας φαίνεται πολύ μεγάλη, γιατί κατά αυτό το διάστημα είστε ευαίσθητηοι στον πόνο και γιατί η επίγεια ζωή ως άνθρωπος είναι πλούσια σε κάθε είδους πόνους και αντιξοότητες. . .  δεν μπορεί όμως να συγκριθεί με το διάστημα των βασάνων όπου η ψυχή σας περνούσε διαλυμένη μέσα από τη δημιουργία. . .

Αφού ως άνθρωπος κατέχει ήδη μια ορισμένη ελευθερία, με αποτέλεσμα να μπορεί να προσποιηθεί στον εαυτό της μια κατάσταση ευτυχίας δημιουργώντας στον εαυτό της γήινες χαρές και ικανοποιώντας γήινους πόθους. Τότε όμως δεν έχει ακόμα γνώση της πραγματικής της φύσης, ότι μπορεί να βρει αληθινή ευτυχία και εσωτερική ειρήνη μόνο όταν κινηθεί πάλι εντός της αιώνιας τάξης. . .  μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να επιδιώξει με σοβαρότητα κατά την επίγεια της ζωή για να πετύχει το στόχο για τον οποίο βαδίζει πάνω στη Γη.

Ολόκληρη η αναπτυξιακή πορεία από τα βάθη στα ύψη διαδραματίστηκε σύμφωνα με το νόμο της αιώνιας τάξης. . .  Δεν μπορεί να παραληφθεί καμία φάση της ανάπτυξης, και για αυτό το λόγο θα κάνω πάλι τώρα. . .  μετά το τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου και στην αρχή μιας νέας. . .  τον ίδιο νόμο να καθορίσει την πορεία των εκ νέου φυλακισμένων όντων. . .  Δηλαδή κάθε ον που απέτυχε ως άνθρωπος και που βυθίστηκε τόσο πολύ ώστε δεν μπορεί να απαλλαγεί από την εκ νέου φυλάκιση. . .  φυλακίζεται ξανά μέσα στην πιο συμπαγή ύλη και πρέπει να διανύσει βήμα προς βήμα την πορεία μέσα από όλα τα δημιουργήματα. . .  Δεν πρέπει να περιμένει ήδη πιο ελαφριές μορφές ή μια συντομότερη εκ νέου πορεία μέσα από τη δημιουργία. . .

Το εκ νέου φυλακισμένο πνευματικό πρέπει να υποταχθεί στο νόμο της αιώνιας τάξης και να βασανίζεται και πάλι για ατελείωτα διαστήματα σε δέσμια κατάσταση, προκειμένου κάποτε, κατά την ύπαρξή του ως άνθρωπος, να δώσει ξανά τη δοκιμασία της ελεύθερης θέλησής του. Δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή η έννομη τάξη, όσο βαθιά και αν είναι η αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου. . .  Το ζήτημα είναι η τελειοποίησή τους και η αγάπη Μου δεν μπορεί να προτρέξει ή να άρει ένα νόμο τον οποίο κατάλαβε ως καλό η σοφία και η αγάπη Μου. Μπορώ να κάνω μόνο ένα πράγμα, δηλαδή να νουθετήσω και να προειδοποιήσω εσάς τους ανθρώπους και να σας παρουσιάσω αυτή τη γνώση, προκειμένου να αλλάξετε ακόμα και να επιδιώξετε με σοβαρότητα το στόχο σας όσο υπάρχει ακόμα χρόνος.

Για το λόγο αυτό χύνω ακόμα τις χάρες Μου πάνω στην ανθρωπότητα σε ένα βαθμό ώστε όλοι εσείς οι άνθρωποι θα μπορείτε να γίνετε μακάριοι εάν μόνο τις χρησιμοποιήσετε. Και μπορώ πάντα μόνο να σας δίνω μια αληθινή εικόνα της σημασίας της ανθρώπινης ύπαρξής σας στη Γη. Μπορώ μόνο να σας συμβουλεύσω επειγόντως να ακούσετε τέτοιου είδους εξηγήσεις και να τις μελετήσετε. Μπορώ μόνο να σας περιγράψω μελανά την πορεία σας μέσα από τη δημιουργία σε αναγκαστική κατάσταση, προκειμένου να προβληματιστείτε και να κάνετε τα πάντα για να γλιτώσετε από αυτή την εκ νέου φυλάκιση. . .  Αφού είστε ικανοί να το κάνετε αυτό, γιατί σας παρέχω χάρες, γιατί είμαι ο Ίδιος πάντα πρόθυμος να σας βοηθήσω εάν μόνο δείξετε την παραμικρή θέληση να εκπληρώσετε το σκοπό της επίγειας σας ύπαρξης. . .

Αλλά δεν μπορώ παρά τη θέλησή σας να σας βάλω σε μια κατάσταση ωριμότητας που θα αποκλείσει μια εκ νέου φυλάκιση. . .  πρέπει να την επιδιώξετε οι ίδιοι και να βρείτε το δρόμο για Μένα και να Με παρακαλέσετε για τη συμπαράστασή Μου. . .  Και θα πρέπει να ακούσετε το λόγο Μου, ο οποίος σας δείχνει το σωστό δρόμο για Μένα. Αφού αν είναι σοβαρή η θέλησή σας, θα Με βρείτε βέβαια και τότε θα έχετε σωθεί και δεν θα χρειαστείτε να φοβάστε μια εκ νέου φυλάκιση. . .

Εγώ όμως δεν μπορώ να παρεκκλίνω από το νόμο της αιώνιας τάξης Μου. . .  Πρέπει να σεβαστώ την ελεύθερη βούλησή σας όσο βρίσκεστε ως άνθρωποι στη Γη. . .  Μπορώ μόνο να σας επισημάνω τα ατελείωτα βάσανα που θα σας περιμένουν εάν δεν αλλάξετε πριν το τέλος αυτής της Γης. Αλλά δεν μπορώ να σας εξαναγκάσω να πιστέψετε, δεν μπορώ να σας εξαναγκάσω να ασκήσετε την αγάπη. . .  Πρέπει όμως να σας γεμίζουν η αγάπη και η πίστη αν θέλετε να γλιτώσετε από την τελευταία Κρίση, από την εκ νέου φυλάκιση μέσα στα δημιουργήματα της νέας Γης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8539                24-6-1963

Μάχη κατά της πλάνης. . .

Πρέπει με κάθε τρόπο να καταπολεμιστεί η πλάνη και επομένως πρέπει επίσης να καταπολεμιστούν  εκείνοι που διαδίδουν την πλάνη. Αφού αυτοί διασπείρουν δηλητήριο, το οποίο θα κάνει μεγάλη ζημιά μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. . .  Πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η πλάνη δεν μπορεί να είναι ακίνδυνη, γιατί είναι το όπλο του αντιπάλου το οποίο χρησιμοποιεί ενάντια στην αλήθεια, ενάντια σε Μένα. . .  και ότι πάντα μόνο θέλει να σας παρασύρει στην καταστροφή. . .

Για αυτό το λόγο να καυτηριάζετε την πλάνη όπου και να σας είναι δυνατό, να διαφωτίζετε τους συνανθρώπους σας, εσείς που έχετε τη χάρη να κατέχετε την καθαρή αλήθεια και να αναγνωρίζετε την πλάνη ως τέτοια. Αφού το ζήτημα δεν είναι μόνο μια διδασκαλία που παραμορφώνεται μέσω της πλάνης, αλλά από αυτή την παραμόρφωση θα προκύπτουν συνέχεια νέες πλάνες, ώσπου ο άνθρωπος να μην μπορεί πια να ελευθερωθεί από μόνος του όταν τον έχει μπερδέψει η πλάνη. . .

Δεν θα υπήρχε ποτέ αυτό το μεγάλο σκοτάδι στη Γη εάν επρόκειτο  πάντα μόνο για μεμονωμένα ερωτήματα στα οποία απαντά λάθος ο πρίγκιπας του σκότους μέσω της εισροής λανθασμένων σκέψεων. Αυτός όμως έχει πετύχει να δημιουργήσει ένα ολόκληρο δίχτυ από ψέματα. . .  Κατά την έσχατη εποχή όμως οι άνθρωποι σχεδόν δεν αποδέχονται πια την αλήθεια, αισθάνονται καλά μέσα στο πνευματικό σκοτάδι και δεν κάνουν καμία προσπάθεια να αποκτήσουν την αλήθεια. Και αυτό είναι η καταστροφή τους. . .  Αφού κατά συνέπεια δεν βρίσκουν ούτε Εμένα τον Ίδιο, τον Οποίο μπορεί να αναγνωρίσει κανείς μόνο διά της αλήθειας. . .

[Δεν μετέφρασα το υπόλοιπο αυτού του μηνυμάτος, γιατί πρόκειται για επαναλήψεις προηγούμενων μηνυμάτων· σ.τ.μ.]

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8542                28-6-1963

Γήινη άνθιση. . .

Σύντομη παρακμή. . .

Από τη γήινη άποψη θα μπορείτε να παρακολουθείτε μια μόνιμη άνθιση. Αφού οι άνθρωποι επιδιώκουν με υπερβολικό ζήλο γήινες βελτιώσεις και γήινα πλούτη, ολόκληρη η σκέψη και ολόκληρες οι επιδιώξεις τους είναι στραμμένες μόνο στα γήινα πράγματα. Και φαινομενικά υποτάσσουν τα πάντα για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους. Και παρ’όλα αυτά πρόκειται για μια μόνιμη οπσιθοδρόμηση, από την πνευματική άποψη, αφού απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τον Θεό, χάνουν την πίστη τους σε Αυτόν και επομένως και κάθε δεσμό μαζί Του. Και αυτό σημαίνει ότι ο αντίπαλος του Θεού τούς θέτει εντελώς υπό την κατοχή του, ότι έχει μέγιστη επιτυχία σε εκείνους τους εγκόσμιους ανθρώπους που προσέχουν μόνο το δικό του βασίλειο και που επομένως του έχουν υποδουλωθεί. . .

Τα γήινα πλούτη, η γήινη τιμή και δόξα είναι οι στόχοι των ανθρώπων, δεν γνωρίζουν πνευματικούς στόχους. Και δεν αισθάνονται τα συναισθήματα της μονοτονίας και του κενού μέσα στις καρδιές τους, γιατί αυτές τις γεμίζουν εντελώς οι γήινες σκέψεις και τα γήινα σχέδια τους. . .  Και μόνο σπάνια ορισμένα βιώματα μπορούν να κλονίσουν ή να αλλάξουν τη μέχρι τότε σκέψη τους. . .  μόνο σπάνια οι άνθρωποι βαριούνται τις γήινες δραστηριότητές τους και αναζητούν ένα διαφορετικό στόχο που θα προσπαθήσουν να πετύχουν. . .

Τότε πρέπει να τους χτυπήσει σκληρά η μοίρα και η σκέψη των ανθρώπων πρέπει να οδηγηθεί αλλού με τη βία. . .  Τότε που οι ίδιοι είναι ανίκανοι να αποτρέψουν εκείνη τη μοίρα και που πρέπει να αγωνιστούν μόνοι τους. . .  θα υπάρξει η δυνατότητα να σκεφτούν το άχρηστο της επίγειας τους ζωής. . .  να αναγνωρίσουν από πάνω τους μια Δύναμη Που είναι πιο ισχυρή από τη βούλησή τους να ζήσουν και Που κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν τη δική τους αδυναμία.

Κάθε σκληρό χτύπημα της μοίρας όμως είναι μόνο ένα μέσο για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι από την ησυχία της γήινης ύπαρξής τους. . .  Είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιώ για να προκαλέσω μια αλλαγή της στάσης τους, η οποία μπορεί τότε βέβαια να γίνει όταν λόγω δυστυχίας ή αρρώστιας ή άλλων δύσκολων βιωμάτων θα πρέπει να καταλάβουν το μάταιο των γήινων επιδιώξεών τους, με αποτέλεσμα να σκεφτούν τη δική τους ελαττωματικότητα και την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τέτοια χτυπήματα. . .  όταν θα πρέπει να καταλάβουν ότι εξαρτώνται από μια ανώτερη Δύναμη. Μόνο τότε μπορεί να αλλάξει η σκέψη τους και να έχουν οι επιδιώξεις τους έναν άλλο στοχό από ό,τι πριν. . .

Και θα είναι πάντα μόνο μεμονωμένοι που θα γυρίσουν πίσω στο δρόμο της ζωής τους, που θα μπορέσουν να αποδεσμευθούν από τον κόσμο και τα αγαθά του και που δεν θα αφήσουν πια να τους μπερδέψουν η άνθιση και οι επιτυχίες από πλευράς του κόσμου. Οι εγκόσμιες επιτυχίες όμως θα είναι όλο και πιο εκπληκτικές. Αφού αυτό είναι μια ένδειξη του τέλους ότι οι άνθρωποι θα επιδιώκουν και θα πραγματοποιούν κιόλας όλο και μεγαλύτερα σχέδια. Αυτά τα σχέδια όμως επίσης θα αποκλίνουν όλο και περισσότερο από αυτό που απαιτεί ο Θεός από τους ανθρώπου και που έχει αξία τια την αιωνιότητα. . .

Όπου έχει προτεραιότητα η γήινη ύλη εκεί συμμετέχει και ο αντίπαλος του Θεού, αφού του ανήκουν ήδη οι άνθρωποι που κινυγούν μόνο την ύλη και που πραγματοποιούν πάντα μόνο τα σχέδια για τη βελτίωση της ευημερίας τους. Και αυτοί οι άνθρωποι θα τον υπηρετήσουν πρόθυμα, θα αλυσοδένουν τον εαυτό τους όλο και περισσότερο στην ύλη και έτσι θα καθορίσουν και τη μετέπειτα μοίρα τους. . .  Και παρόλο που εσείς οι άνθρωποι βλέπετε γύρω σας μια μόνιμη άνθιση και πρόοδο. . .  θα μπορείτε να τις απολαύσετε μόνο ακόμα για ένα σύντομο διάστημα. Αφού σε λίγο τα πάντα θα πέσουν θύματα της καταστροφής και θα χάσετε όλα τα αγαθά που είχατε αποκτήσει στη Γη. . .  γιατί ο Θεός ο Ίδιος θέλει να σας αποδείξει το εφήμερο όλων όσα απασχολούν τις σκέψεις σας και όσα ωστόσο είναι εντελώς άχρηστα. . .

Ως εκ τούτου, μην αφήνετε να ξεγελαστείτε, εσείς που είστε ήδη στο σωστό δρόμο. . .  Μην αφήνετε να παραπλανηθούν οι σκέψεις σας, σκέφτοντας ότι η Γη μπορεί να περιμένει ακόμα μια μεγάλης διάρκειας ύπαρξη ενόψει των πολλών πραγματοποιήσεων των ανθρώπινων σχεδίων, τα οποία σημαίνουν εγκόσμια πρόοδο και υψηλό βιοτικό επίπεδο. . .  Όλα θα ακολουθήσουν το δρόμο των γήινων πραγμάτων, θα τελειώσουν πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε και οι άνθρωποι θα καταλήξουν σε συνθήκες ζωής που δεν μπορείτε να φανταστείτε. . .

Αφού μια θεϊκή παρέμβαση μέσω των δυνάμεων της φύσης θα προκαλέσει μια πλήρη αλλαγή, την οποία θα πρέπει να την πάρουν απόφαση οι άνθρωποι και θα μπορούν να το κάνουν μόνο τότε που θα είναι τόσο ολόψυχα συνδεδεμένοι με τον Θεό και που θα Τον παρακαλούν για δύναμη, η οποία θα τους παρασχεθεί βεβαίως, και θα βοηθηθούν σίγουρα όλοι εκείνοι που θα βρουν και θα διανύσουν το δρόμο για Εκείνον. . .  Μόνο τότε θα καταλάβετε εσείς οι άνθρωποι πόσο εφήμερη είναι η γήινη ύλη. Και ευλογημένος θα είναι εκείνος που θα βγάλει τα σωστά συμπεράσματα από αυτή την κατανόηση, που θα είναι ικανός να αποδεσμευθεί από τα γήινα πράγματα και που θα προσπαθεί να αποκτήσει μονάχα πνευματικά αγαθά. . .  Θα μπορεί πάντα να περιμένει την ευλογία και την υποστήριξη του Ίδιου του Θεού, θα Του αφοσιωθεί και θα οδηγηθεί μέσα από όλα τα δεινά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8544                30-6-1963

Οι άνθρωποι θα πρέπει να ακούσουν το λόγο του Θεού. . .

Θα πρέπει να ακούσετε το λόγο του Θεού. . .  Αφού ο λόγος Του σας χαρίζει τη δύναμη την οποία έχετε ανάγκη για την ωρίμανση των ψυχών σας. . .  Θα πρέπει μόνο να επιθυμήσετε να σας μιλήσει Εκείνος. . .  Και πράγματι θα σας μιλήσει, άσχετα με το πώς και με ποιον τρόπο θα λάβετε το λόγο Του. . .  Είναι πάντα καθοριστική μόνο η ειλικρινή σας επιθυμία να σας μιλήσει, αφού τότε το Πνεύμα Του θα σας διαπεράσει όταν ακούσετε το λόγο Του. Και δεν θα ακούσετε πια την ομιλία ενός ανθρώπου, αλλά τη φωνή του Θεού, ο Οποίος μιλά σε όλα τα παιδιά Του που θέλουν να τον ακούσουν.

Μπορείτε να αφουγκραστείτε σιωπηλά το εσωτερικό σας και να συνομιλήσετε με τον προαιώνιο Πατέρα σας. Τότε όλες οι σκέψεις σας που θα ακολουθήσουν θα προέλθουν από Εκείνον τον Ίδιο και θα ακούσετε επίσης τη φωνή του Πατέρα, μόνο σε μορφή σκέψεων. . .  Μπορείτε και να διαβάσετε το λόγο Του μέσα στη Γραφή και θα είναι επίσης καθοριστική η στάση σας απέναντι σε Εκείνον, τον Θεό και Πατέρα σας, για το αν και πώς θα σας αγγίξει το λόγο Του που θα διαβάσετε. . .  Τότε θα σας μιλήσει μέσω εκείνης εάν μόνο επιθυμήσετε ολόψυχα να ακούσετε το λόγο του Πατέρα. . .

Ο λόγος Του μπορεί επιπλέον να σας μεταδοθεί μέσω του στόματος ενός ανθρώπου όταν ακούσετε ένα κήρυγμα σε εκκλησία επιθυμώντας να ακούσετε Εκείνον τον Ίδιο, τον προαιώνιο Πατέρα σας. . .  εάν οι σκέψεις σας είναι τόσο ολόψυχα συνδεδεμένες μαζί Του ώστε θα αισθανθείτε κάθε λέξη σαν απευθυσμένη στον εαυτό σας. Τότε πράγματι θα μπορείτε να πείτε ότι σας μίλησε ο Θεός ο Ίδιος. . .  Και πάλι μπορείτε να λάβετε το θείο λόγο από υπηρέτες που σας στέλνονται με εντολή Του για να σας μεταδώσουν τον απευθείας λόγο του Θεού. Αυτοί θα σας ενημερώσουν ότι Εκείνος ο Ίδιος μιλά μέσω του Πνεύματος όπου έχει στη διάθεσή Του ένα κατάλληλο σκεύος που θα αποδεχθεί τη ροή της αγάπης Του που θέλει να χυθεί μέσα σε ένα τέτοιο σκεύος. . .

Και στην περίπτωση που σας αγγίζουν αυτά τα λόγια, θα αισθανθείτε ότι σας μιλά ο Ίδιος και δεν θα υπάρξει για εσάς πια καμία αμφιβολία ότι ο Θεός σάς μιλά με έμμεσο τρόπο. . .  Και μπορείτε να λάβετε το λόγο Μου επίσης με άμεσο τρόπο, τότε που με βαθιά αγάπη συνδέεστε μαζί Μου και αφουγκράζεστε ολόψυχα το εσωτερικό σας. . .  Τότε θα ακούσετε τον απευθείας λόγο Του και θα είστε πάρα πολύ μακάριοι. . .  Και τότε θα σας εισρεύσει άφθονη δύναμη, η οποία πράγματι θα σας κάνει ικανούς να πετύχετε την τελειότητά σας ακόμα στη Γη. Αφού ο απευθείας λόγος Του είναι το μεγαλύτερο δώρο της χάρης, το οποίο όμως μπορείτε να αποκτήσετε όλοι σας αν μόνο το θέλετε στα σοβαρά.

Πρέπει να ακούσετε το λόγο του Θεού, αφού χρειάζεστε ένα φως από πάνω που θα σας φωτίσει το δρόμο που οδηγεί στην τελειότητα. . .  Χρειάζεστε ένα μικρό οδοδείκτη, χρειάζεστε απλά βοήθεια για να μπορείτε να πετύχετε το στόχο σας στη Γη. . .  Είστε αδύνατοι και τυφλοί στο πνεύμα. . .  θα πρέπει να λάβετε δύναμη και να αποκτήσετε την όραση. Και τα δύο συμβαίνουν μέσω της διοχέτευσης του θείου λόγου, τον οποίο πρέπει να ακούσετε εσείς οι άνθρωποι, με όποιον τρόπο και να είναι. . .

Μόλις η καρδιά σας επιθυμήσει να της μιλήσει ο Θεός ο Ίδιος, ο θείος λόγος θα έχει βέβαια αποτέλεσμα και θα σας αποφέρει αυτό που έχετε ανάγκη για να εκπληρώσετε την επίγεια σας αποστολή. . .  Αφού το μόνο σημαντικό είναι να δημιουργήσετε εσείς οι άνθρωποι το δεσμό με τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό σας, να δημιουργήσετε τη σχέση του παιδιού με τον Πατέρα και να επιθυμήσετε να σας μιλήσει Αυτός. Και τότε η επίγεια σας ζωή πράγματι δεν θα είναι μάταιη.

[Δεν μετέφρασα το υπόλοιπο αυτού του μηνυμάτος, γιατί πρόκειται για επαναλήψεις προηγούμενων μηνυμάτων· σ.τ.μ.]

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8545                1-7-1963

Η ψυχή ξέρει προηγουμένως για την επίγεια της πορεία. . .

Γιατί αμφιβάλλετε εσείς οι άνθρωποι για την αγάπη Μου, η οποία αγκαλιάζει όλα τα πλάσματά Μου με τέτοια τρυφερότητα ώστε πράγματι δεν θα ήθελα να αφήσω κανένα να υποφέρει, άλλα θέλω πάντα να χαρίζω μόνο ευτυχία και μακαριότητα στα όντα που κάποτε εκπήγασαν από Μένα. . .  Δεν Με γεμίζει όμως μόνο η αγάπη, αλλά με παρακινεί και η πιο βαθιά σοφία να περιορίσω την αγάπη Μου εκεί όπου αυτή μόνο θα προκαλούσε ζημιά, με αποτέλεσμα να πρέπει να περιοριστεί, αν και μόνο προσωρινά. . .

Εγώ μονάχα όμως ξέρω τι ωφελεί μια ψυχή για να μπορεί κάποτε να απολαύσει απεριόριστη μακαριότητα. . .  Εγώ μονάχα ξέρω τη φύση της κάθε ψυχής και τι της λείπει ακόμα για να τελειοποιηθεί. . .  Ξέρω όμως επίσης πόσο λίγο χρόνο έχει ακόμα στη διάθεσή της η κάθε μεμονωμένη ψυχή ώσπου να γίνει η Κρίση. . .  δηλαδή η κατάταξη όλου του πνευματικού μέσα στην κατάλληλη για αυτή εξωτερική μορφή, η οποία θα εγγυηθεί την περαιτέρω ανάπτυξή της. . .  Ξέρω όμως επίσης ότι μια ψυχή μπορεί να απελευθερωθεί πλήρως από κάθε υλική μορφή και ποιες θα είναι οι αφάνταστες μακαριότητες τις οποίες θα μπορεί τότε να λάβει και να αισθανθεί. . .

Και στην περίπτωση που μια ψυχή κοντεύει να πετύχει την τελειότητά της, ενώ ο χρόνος που της παρασχέθηκε έχει σχεδόν λήξει, μπορεί να της παραχωρηθεί ακόμα μια μεγάλη χάρη μέσω μεγάλων απαιτήσεων που θα έχει από εκείνη το εναπομένον χρονικό διάστημά της στη Γη ή επίσης μέσω μεγάλης δυστυχίας κατά αυτό το διάστημα. Τότε όμως θα εξασφαλιστεί να αποβληθούν όλες οι ακαθαρσίες από την ψυχή, με αποτέλεσμα να μπορέσει να εισέλθει στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας. . .

Αυτό που σε σας τους ανθρώπους φαίνεται μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σαν μια στιγμή του διαστήματος της ανοδικής σας ανάπτυξης προς τα ύψη. Όταν όμως η ψυχή έχει πετύχει το στόχο της, θα ξέρει ότι επρόκειτο για ένα έργο του ελέους από την πλευρά Μου ότι έπρεπε να περάσει από μεγάλη δυστυχία με σκοπό τον τελευταίο της εξαγνισμό. Αφού μπόρεσε να τη δει προηγουμένως και ωστόσο ξεκίνησε εθελοντικά την τελευταία της ενσάρκωση ως άνθρωπος, αυτό είναι μια απόδειξη της συγκατάθεσής της, της προθυμίας της να επωμιστεί τα πάντα, ακόμα και τα πιο δύσκολα. . .  γιατί είδε το στόχο. . .

Αφού πριν την ενσάρκωσή της ως άνθρωπος είχε πλήρη ελευθερία, ξεκίνησε επομένως συνειδητά την επίγεια της ζωής ω άνθρωπος. . .  Αντιμετώπισε τη μάχη με τις δυνάμεις του σκότους, η οποία απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη. . .  δηλαδή τις περισσότερες φορές δεν πρόκειται για αδύνατες ψυχές που εκτίθετναι σε εξαιρετικά εχθρική δραστηριότητα. Αφού αυτές θα αποτύχαιναν και θα υπέκυπταν στις κακές δυνάμεις και θα παρασύρονταν πάλι στα βάθη από αυτές, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα μια γρήγορη αλλαγή των βασάνων τους στο αντίθετο και που επομένως θα ισοδυναμούσε με μια αποτυχία των ψυχών. . .

Εσείς οι άνθρωποι δεν ξέρετε αρκετά για τους συσχετισμούς, δεν ξέρετε για την ενοχή μιας ψυχής που ενσαρκώνεται στη Γη και για την κατάσταση ωριμότητάς της όταν μπορεί να ενσαρκωθεί ως άνθρωπος. . .  Ένα πράγμα όμως θα μπορείτε να καταλάβετε και να πιστέψετε, ότι δηλαδή μια ψυχή που πρέπει να υποφέρει πολύ κατά την επίγεια της ζωή βαδίζει προς μια τόσο πιο όμορφη ζωή στο πνευματικό βασίλειο. . .  και ότι θα Μου είναι κάποτε ευγνώμων που της έδωσα τη δυνατότητα να απελευθερωθεί μέσω μεγάλης δυστυχίας. . .  Το ότι σχετίζονται με αυτή και σατανικές δυνάμεις το επιτρέπω, αφού και αυτές οι δυνάμεις θα δικαστούν κάποτε και θα πέσουν πίσω στο έσχατο σκοτάδι. . .

Όσο πιο κοντά είναι το τέλος τόσο περισσότερο θα έρχεται στο φως η δραστηριότητα του κακού. Και θα διαδραματιστούν ακόμα ανήκουστα πράγματα, τα οποία θα κάνουν εσάς τους ανθρώπους να αμφισβητήσετε την αγάπη και το έλεός Μου. . .  Αλλά και εκείνα εξηγούνται από το όλο και μικρότερο χρόνο της χάρης, όπου ασυνήθιστες δοκιμασίες, δυστυχία και δεινά μπορούν ακόμα να καταφέρουν την ωρίμανση μιας ψυχής, με αποτέλεσμα να πετύχει αυτή η ψυχή έναν υψηλό στόχο. . .  Αλλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίζετε αγάπη, σοφία και δύναμη στον Θεό και Δημιουργό σας, ο Οποίος θέλει να είναι ο Πατέρας σας. Μπορώ να κατορθώσω τα πάντα, δηλαδή μπορώ και να εμποδίσω τέτοιες επιθέσεις του Σατανά. Στην περίπτωση όμως που η σοφία Μου βλέπει την επιτυχία που θα προκύψει για μια ψυχή από υπέρμετρα δεινά, τότε είναι αποφασιστική πάντα μόνο η αγάπη Μου, η οποία θέλει να ετοιμάσει στην ψυχή τη μεγάλη ευτυχία να μπει τέλεια στο πνευματικό βασίλειο. . .

Επομένως μην αφήνετε να κλονιστεί η πίστη σας στην αγάπη Μου, αλλά να Μου έχετε εμπιστοσύνη ότι βλέπω πάντα μόνο το πνευματικό καλό των πλασμάτων Μου και ότι κάνω τα πάντα ή επιτρέπω να συμβούν όλα όσα θα συμβάλουν στην τελειοποίηση μιας ψυχής, ότι όμως δίνω και σε κάθε ψυχή τη δύναμη να αντέξει και να προβάλει αντίσταση στην αντίπαλη δύναμη. Αυτή μπορεί βέβαια να εξασθενίσει το κορμί, δεν μπορεί όμως να βλάψει μια ψυχή που έχει ήδη ωριμάσει στο βαθμό ώστε ξέρει για τον τελικό της στόχο και που για αυτό δέχθηκε εθελοντικά μια ενσάρκωση που αποτελεί την αποπεράτωση μιας ανάπτυξης αιώνιας διάρκειας, ενός ατελείωτα μακρύ δρόμου της επιστροφής σε Μένα. . .  Θα έχει πετύχει το στόχο της και θα είναι τότε συνδεδεμένη μαζί Μου για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

8546                2-7-1963

Εγγύηγη για τη λήψη της αλήθειας. . .

Ρωτάτε γιατί είναι δυνατόν να παρεμβαίνει συχνά ο αντίπαλός Μου στις σκέψεις των ανθρώπων, ακόμα και τότε που αυτοί είναι πρόθυμοι να Με υπηρετήσουν. . .  Σκεφτείτε, εσείς οι άνθρωποι, που είστε ατελείς, ότι υπάρχει μέσα σε όλους σας ακόμα πολύ αλύτρωτο πνευματικό. Αυτό αντιδρά στην επενέργεια του αντιπάλου Μου εάν δεν συνδέεστε τόσο ολόψυχα μαζί Μου ώστε να έχει εγερθεί ένα προστατευτικό τοίχο το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει ο αντίπαλός Μου και δεν θα το κάνει, γιατί ξέρει ότι στέκομαι ο Ίδιος μπροστά σε αυτό το τοίχο.

Σκεφτείτε επιπλέον ότι κάνετε συχνά λάθος όταν πιστέψετε πως ακούτε τη φωνή Μου. . .  ότι συχνά εκφράζετε και αποδίδετε με λόγια τις δικές σας σκέψεις ή επίσης ωθείστε από δυνάμεις του άλλου κόσμου να προφέρετε τέτοια λόγια, τότε που η θέλησή σας είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα να επιτρέψετε να τεθείτε υπό την κατοχή εκείνων που προσποιούνται τους «πνευματικούς οδηγούς». . .  Δημιουργείτε από μόνοι σας τη σύνδεση με τον άλλο κόσμο μέσω της θέλησής σας για να μάθετε κάτι από αυτόν. . .  Και επιθυμείτε βέβαια να είμαι Εγώ Εκείνος που θα σας δώσει πληροφορίες. Αλλά συχνά λείπουν οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν να σας μιλάω απευθείας.

Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να ισχυριστείτε ότι Εγώ ο Ίδιος, ο Θεός και Πατέρας σας, εκδηλώνομαι ακουστά; Δεν νομίζετε ότι γίνεται μεγάλη κατάχρηση του όρου: ακουστή ομιλία του Πατέρα;. . .  Μιλάω βέβαια σε όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να τους μιλάω, αλλά αυτή τη φωνή Μου θα την αισθανθεί ο άνθρωπος μέσα του. Πρόκειται για τη φωνή της συνείδησής του, η οποία του δίνει συνέχεια συμβουλές, η οποία τον νουθετεί και τον προειδοποιεί να εκπληρώσει το θέλημά Μου, το οποίο του είναι γνωστό, και να μην κάνει τίποτα το αντιθεϊκό. . .

Μιλάω βεβαίως και απευθείας σε έναν άνθρωπο, τότε που αυτός έχει να εκπληρώσει μια μεγάλη αποστολή. . .  Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να Με ακούσει απευθείας. . .  Αλλά απαιτώ τότε από αυτό τον άνθρωπο να εκπληρώσει όλους τους όρους που θα του εγγυηθούν ότι θα ακούσει το λόγο Μου. Αφού η εκπλήρωση αυτών των όρων εγείρει εκείνο το τοίχο το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει ο αντίπαλός Μου. . .  Τότε αυτός δεν μπορεί να παρέμβει και τότε είναι εγγυημένη η πιο αγνή αλήθεια από Μένα, η οποία όμως θα πρέπει να διαδοθεί, αφού αυτό είναι η μεγάλη αποστολή που συνδέεται με τη λήψη της αλήθειας. . .

Θέλω πάντα να διοχετεύω την καθαρή αλήθεια στη Γη. Αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι εμποδίζουν τη διοχέτευση της καθαρής αλήθειας όσο δεν τους γεμίζει εντελώς η επιθυμία για αυτή και όσο δεν ελευθερώνονται από τα πνευματικά αγαθά που ήδη κατέχουν. . .  τα οποία όμως εμποδίζουν να τους εισρεύσει η καθαρή αλήθεια από Εμένα. Εγώ ο Ίδιος δεν μπορώ ποτέ να εκδηλωθώ μέσω του Πνεύματός Μου εκεί όπου μια καρδιά δεν είναι εντελώς άδεια, ώστε να μπορέσω να τη γεμίσω ο Ίδιος. . .  Αλλά ακριβώς εκεί θα επενεργήσει ο αντίπαλός Μου και θα εμφανιστεί πίσω από το προσωπείο ενός αγγέλου του φωτός. Και μερικές φορές θα είναι δύσκολο για εσάς τους ανθρώπου να ελέγξετε τα πνευματικά αγαθά που θα σας προσφερθούν τότε. . .

Αναρωτιέστε γιατί παρεμβαίνει ο αντίπαλός Μου εκεί όπου μιλάω Εγώ. . .  Και σας λέω: Εγώ δεν μιλάω εκεί όπου ο αντίπαλός Μου έχει τη δυνατότητα να παρεισφρύσει και να εκδηλωθεί. . .  Πρόκειται για λανθασμένη άποψη να προϋποθέσει κανείς τη δική Μου δραστηριότητα εκεί όπου μπορεί να παρέμβει εκείνος. . .  Εκεί όπου ενεργώ Εγώ έχει εγερθεί εκείνο το τοίχο, αφού εκεί όπου ενεργώ Εγώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν την ανέγερση ενός προστατευτικού τοίχους. Και σε αυτό θα ορμήσει μάταια ο αντίπαλός Μου, εκεί στέκονται αμέτρητα προστατευτικά πνεύματα που θα του αρνηθούν την πρόσβαση και που θα τον απωθήσουν με το δυνατό φως τους.

Και έτσι εκείνος θα επιλέγει για την επενέργειά του μόνο τέτοιες περιοχές όπου δεν θα του αρνηθεί κανείς την πρόσβαση, όπου θα έχει δικαίωμα να εισέλθει λόγω της ίδιας προδιάθεσης εκείνων μέσα στον κύκλο των οποίων θα προσπαθήσει να παρεισφρύσει. Φτάνουν ήδη αρνητικές σκέψεις για να παρακινηθεί και εκείνος να μεταδώσει λανθασμένες σκέψεις σε εκείνους που είναι πρόθυμοι να απορροφήσουν πνευματικές εισροές. . .  Και αυτό θα γίνεται πάντα τότε που μαζεύονται μερικοί άνθρωποι. . .  για να παραλάβουν πνευματικές εκδηλώσεις. . .  που δεν έχουν όλοι την ίδια πνευματική κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην είναι εγγυημένη μια απόρριψη ανώριμων δυνάμεων.

Παρόλο που επαναλαμβάνω συχνά ότι μιλάω σε όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν το λόγο Μου, δεν θα πρέπει να συμπεράνετε ότι θα αντιληφθείτε ακουστά τη θεϊκή φωνή Μου. . .  αλλά ότι μιλάω στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και ότι αυτός χρειάζεται μόνο να αφουγκραστεί το εσωτερικό του για να μπορεί να Με καταλάβει. . .  Το να αντιληφθεί κανείς το λόγο Μου ηχηρά απαιτεί έναν πολύ υψηλό βαθμό ωριμότητας, και συνεπώς αυτό συμβαίνει σπάνια και συνδέεται με αυτό και μια μεγάλη πνευματική αποστολή. . .

Στην περίπτωση λοιπόν που ακούτε έναν άνθρωπο να μιλά και πιστεύετε ότι ακούτε απευθείας Εμένα τον Ίδιο, δηλαδή τη φωνή Μου, θα κάνετε λάθος τις περισσότερες φορές, παρόλο που κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. . .  Αλλά τότε αυτό δεν θα γίνει ποτέ σε μεγάλο κύκλο, δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλο κύκλο, γιατί δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό ωριμότητας, [εδώ παραλείπω μια δευτερεύουσα πρόταση, γιατί το νόημά της είναι διφορούμενο· σ.τ.μ.]. . .  Και μπορείτε να πιστέψετε ότι ο καθένας πρέπει να αγγιχθεί με διαφορετικό τρόπο ώστε να έχει ευλογία για την ψυχή του. . .  Εκτός εάν έχουν μαζευθεί δύο ή τρεις και Εγώ μπορώ να βρεθώ ματαξύ τους, ώστε να εκδηλωθώ μέσω αυτών. Αυτοί θα μιλήσουν τότε με τον τρόπο τους, αλλά εντελώς αληθινά, όπως σας το υποσχέθηκα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8552                8-7-1963

Ανασκόπηση και αγάπη και φροντίδα για το πνευματικό που παλεύει ακόμα. . .

Κάποτε θα μπορείτε να κοιτάξετε πίσω στην επίγεια σας πορεία και δεν θα καταλάβετε ότι επιμένατε για τόσον καιρό να Μου προβάλλετε αντίσταση όταν θα αναγνωρίσετε την αφάνταστη αγάπη Μου για εσάς. . .  Τότε θα σας γεμίσει μια μακαριότητα και θα Με δοξάζετε και θα Με υμνείτε με φλογερή αγάπη για το ότι δεν σας εγκατέλειψα και ότι πάντα μόνο σας βοηθούσα να ανεβαίνετε ψηλά από τα βάθη. . .  Όσο όμως δεν κατέχετε ακόμα αυτή την ανασκόπηση και την κατανόηση, πρέπει απλά να πιστέψετε ότι σας ακολουθεί η αγάπη Μου και ότι αυτή δεν θα ησυχάσει ώσπου να έχετε γίνει δικοί Μου για όλη την αιωνιότητα.

Πρέπει όμως να σας αφήσω μέσα σε αυτή την άγνοια μέχρι τη στιγμή της πλήρους ένωσής σας μαζί Μου. . .  δηλαδή μπορώ βέβαια να σας διδάξω και μπορείτε να πιστέψετε αυτά που σας λέω. Αλλά την τελευταία εσωτερική πεποίθηση θα την αποκτήσετε μόνο τότε που θα έχετε πετύχει το στόχο. . .  Αφού η οριστική κατανόηση είναι το αποτέλεσμα της ένωσης μαζί Μου. Και ως εκ τούτου να επιδιώκετε διαρκώς την τελειότητά σας για να μπορέσετε και να αποκτήσετε την οριστική κατανόηση. . .

Αφού η ευτυχία σας θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο όταν συνειδητοποιήσετε ότι μπορείτε να επιδιώκετε πάντοτε, ότι δεν θα υπάρχει πια περιορισμός όταν έχετε γίνει τέλειοι. . .  και ότι επομένως και η μακαριότητα αυξάνεται διαρκώς, γιατί και το φως που θα σας φωτίζει θα γίνεται όλο και πιο δυνατό και πιο καθαρό. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι η γνώσεις, η κατανόησή σας, θα αυξάνονται συνέχεια, ότι δεν θα υπάρχει περιορισμός ούτε αυτών. . .  Αφού η μόνιμη επιδίωξή σας θα σας προκαλεί αφάνταστη ευτυχία, γιατί θα εκπληρώνεται συνεχώς. . .

Το γεγονός ότι για το τέλειο δεν υπάρχει πια περιορισμός δεν μπορείτε να το συλλάβετε εσείς οι άνθρωποι όσο είστε ακόμα ατελείς, αφού μέχρι τότε υπόκειστε στο νόμο του περιορισμού. Κάθε ατελής κατάσταση σημαίνει και ορισμένα δεσμά, κάτι που θα συλλάβετε μόνο τότε που θα κινείστε μέσα σε πλήρη ελευθερία στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας. . .  Και στο να αποκτήσετε αυτή την πάρα πολύ μακάρια κατάσταση θα ήθελα να σας βοηθήσω, αφού η αγάπη Μου για εσάς είναι απεριόριστη. . .

Δεν γνωρίζω περιορισμό, μόνο που συχνά πρέπει Εγώ να τον επιβάλλω στον Εαυτό Μου απένεντί σας, γιατί δεν θα μπορούσατε να αντέξετε μια απεριόριστη ενέργειά Μου με αγάπη πάνω στον εαυτό σας. . .  Για το λόγο αυτό περιορίζω ο Ίδιος το βαθμό της αγάπης Μου και σας μοιράζω μόνο τόση αγάπη όση μπορείτε να αντέξετε οι ίδιοι. . .  Ο βαθμός της αγάπης Μου που μπορεί να σας αγγίξει αυξάνεται όμως ανάλογα με την αύξηση της ψυχικής σας ωριμότητας. Και ως εκ τούτου θα αυξάνεται και η μακαριότητά σας στο ίδιο βαθμό με την ωρίμανση της ψυχής σας. Αυτό όμως θα το αισθανθείτε μόνο στο υπερκόσμιο βασίλειο και αυτό θα αυξάνει συνέχεια την αγάπη σας για Εμένα.

Πρόκειται για μια κατάσταση της ελευθερίας μέσα στην οποία θα μπείτε μόλις μπορέσει να σας αγγίξει η ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου στο πνευματικό βασίλειο, γιατί θα έχετε οι ίδιοι εγκαταλείψει οποιαδήποτε αντίσταση. . .  Και αυτή η ελευθερία θα σας κάνει ανείπωτα ευτυχισμένους, και τότε θα σας είναι εντελώς ακατανόητο ότι Μου προβάλλατε αντίσταση για τόσον καιρό και ότι η επιστροφή σας σε Μένα διάρκεσε ένα τόσο ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα. . .  παρόλο που δεν θα αισθανθείτε πια ως μεγάλο εκείνο το διάστημα, γιατί θα έχει ακυρωθεί για εσάς επίσης η αίσθηση του χρόνου.

Το ότι όμως είχατε αποστατήσει από Μένα και ότι χρειάστηκε μια πάρα πολύ μεγάλη αναπτυξιακή πορεία μέχρι την οριστική επιστροφή σας σε Μένα δεν θα μπορείτε να το ξεχάσετε. Και θα δείτε τις ατελείωτα πολλές μεμονωμένες φάσεις της ανόδου σας. Και θα ξέρετε επίσης για την αγάπη και τη φροντίδα Μου. Θα δείτε όμως επίσης το πνευματικό που παλεύει ακόμα στο στάδιο της φυλάκισης και θα σας γεμίσει φλογερή αγάπη και για εκείνο το πνευματικό, η οποία θα εκδηλωθεί μέσω μιας μεγάλης προθυμίας για βοήθεια. . .  Και έτσι θα αποδείξετε και σε Μένα την αγάπη σας, συμπαραστέκοντας σε εκείνο που κατέχει και τη δική Μου αγάπη.

Και η λυτρωτική αρχή θα υπάρχει οπουδήποτε οι ώριμες ψυχές μπορούν να αγγιχθούν από την ακτίνα της αγάπης Μου. Αφού το πνευματικό που είναι τώρα γεμάτο φως ακτινοβολεί με τη σειρά του το φως της αγάπης. Αφού κάθε μακάριο ον ωθείται από την αγάπη να κάνει λυτρωτική δουλειά και να βοηθήσει να ανέβει στα ύψη σε όλα όσα βασανίζονται ακόμα στα βάθη. Και θα εργάζεται πάντα σύμφωνα με το θέλημά Μου, αφού δεν μπορεί πια να κάνει τίποτε άλλο από το να εκπληρώσει το θέλημά Μου, επειδή έχει υποταχθεί ενταχθεί εντελώς στο θέλημά Μου.

Όταν η ψυχή έχει καταφέρει να εισέλθει στο βασίλειο του φωτός, βρίσκεται πίσω της όλη η δυστυχία και δεν την πιέζει πια και γεμίζει την ψυχή βαθιά ευγνωμοσύνη απέναντι στην ατελείωτη αγάπη Μου. . .  Αλλά εκείνη δεν θα ξεχνά τότε ποτέ πια το πνευματικό που βασανίζεται ακόμα μέσα στη δυστυχία και συμμετέχει εντατικά στο να βοηθήσει και αυτό και να το απελευθερώσει από τη δυστυχία του.

Και αυτή η λυτρωτική δουλειά θα είναι ανάλογη με το βαθμό της αγάπης της. Εκείνη θα μπορεί να συμμετάσχει σε αναδημιουργίες για να φτιαχτούν πάλι νέες εξωτερικές μορφές για το ακόμα δεμένο πνευματικό· θα επενεργεί με προωθητικό τρόπο πάνω στο πνευματικό μέσω της πνευματικής επιρροής. . .  θα συμβάλλει πάντα ανάλογα με το θέλημα του Θεού στην απελευθέρωση και στην αλλαγή της εξωτερικής μορφής και επομένως θα συμμετάσχει και στην αναπτυξιακή πορεία μέχρι πάνω στον άνθρωπο. . .

Αφού θέλει να βοηθήσει να αποκτήσει τη δική της μακαριότητα και αυτό το πνευματικό που παλεύει ακόμα. Και σημαίνει για την ίδια αυξημένη μακαριότητα το να δίνει αγάπη και να βοηθά συνέχεια το αδύναμο, εντελώς αναλεύθερο πνευματικό, προκειμένου αυτό να διανύσει επιτυχώς το δρόμο της επιστροφής σε Μένα και να μπορέσει τελικά και να δώσει τη δοκιμασία της θέλησή του ως άνθρωπος. . .

Και κάποτε θα γίνει η λύτρωση ολόκληρου του πνευματικού, γιατί συμμετέχουν σε αυτό όλο και περισσότερα φωτεινά πνευματικά όντα και γιατί η αγάπη αυτών εγγυάται μια λύτρωση εκείνου. Αφού η αγάπη κατορθώνει τα πάντα, η αγάπη δεν εγκαταλείπει τίποτα που είναι δυστυχισμένο, η αγάπη υπερνικά κάθε αντίσταση και πετυχαίνει σίγουρα το στόχο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8557                13-7-1963

Ο λόγος ηχεί στο σύμπαν. . .

Παντού αστράφτουν σπίθες φωτός όταν μπορεί να ηχήσει ο λόγος Μου στο σύμπαν και παντού πετάγονται αυτές οι σπίθες φωτός όταν δέχεται και μεταβιβάζει κανείς το λόγο Μου. . .  Αφού από την προαιώνια Πηγή του Φωτός ακτινοβολείται αυτό το φως και κάθε σπίθα εκπέμπει ένα απαλό φως, μέσα στη λάμψη του οποίου ηλιάζονται αμέτρητα όντα από Μένα, δηλαδή προμηθεύονται με δύναμη και ζέστη για το δρόμο τους προς τα ύψη. . .  Αφού πρέπει ήδη να βρίσκονται σε αυτό το δρόμο προς τα ύψη, αλλιώς φοβούνται το φως και το αποφεύγουν, γιατί τους κρατά ακόμα αιχμάλωτα το βασίλειο του σκότους και δεν αισθάνονται την ευεργεσία του φωτός.

Ο λόγος Μου είναι το ρεύμα του φωτός και της δύναμης που ρέει απευθείας από Εμένα και που αγγίζει όλο το οντώδες χωρίς φως και δύναμη που δεν το αποφεύγει. Ο λόγος Μου επομένως είναι και η βέβαιη βοήθεια για κάθε πεσμένο ον, το οποίο χωρίς μια παροχή βοήθειας δεν θα μπορούσε να φτάσει ψηλά. . .  Ο λόγος Μου είναι η απευθείας ακτίνα αγάπης Μου, η οποία θα πρέπει να δείξει στο οντώδες που βρίσκεται ακόμα στο σκοτάδι μια διέξοδο προς το φως της ημέρας. Όπου μπορεί να πεταχθεί μια τέτοια σπίθα φωτός θα βρεθούν ψυχές που έχουν ανάγκη, γιατί τους λείπει το φως και η δύναμη. Και αυτές τις ψυχές μπορώ τότε να αγγίξω απαλά με το λόγο Μου, μπορώ να τους δώσω φωτεινές σκέψεις και να αγγίξω επίσης τον σπινθήρα αγάπης μέσα στην καρδιά τους, προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να ανάψει, με αποτέλεσμα να μπορεί η ακτίνα αγάπης Μου να επενεργήσει περισσότερο πάνω τους. Και έτσι τους παρέχεται δύναμη και φως και η κατάσταση ανάγκης τους θα έχει διορθωθεί.

Ο λόγος Μου έχει το αποτέλεσμα μεγάλης δύναμης μόλις μπορέσει να ηχήσει μια φορά στην ψυχή. . .  άσχετα με το αν αυτό συμβεί στη Γη ή στο επέκεινα. . .  κάτι που όμως προϋποθέτει και την ελεύθερη θέλησή της να λάβει φως και δύναμη. Αφού όπου αρνείται κανείς το λόγο Μου, αυτός δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Τότε ηχεί στο σύμπαν, για να τον δεχθούν εκεί οι ψυχές που διψούν το φως και τη δύναμη. . .  Ως εκ τούτου, θα ηχεί παντού, το αποτέλεσμά του όμως το καθορίζουν τα όντα μόνα τους, αν δηλαδή θα αφήσουν να τα αγγίξει το ρεύμα της δύναμης της αγάπης Μου ή αν θα το αποφύγουν. . .  Και αυτό το αποφασίζει η ελεύθερη θέλησή τους, στην οποία δεν θα επενεργήσω ποτέ με τη βία.

Κανένα όν στο βασίλειό Μου όμως, είτε έχει λυτρωθεί είτε είναι αλύτρωτο, δεν χρειάζεται να στερηθεί το ρεύμα της δύναμης της αγάπης Μου, σε όλους προσφέρεται ο λόγος Μου. Και κάθε ψυχή μπορεί να εισέλθει στο κύκλωμα του ρεύματος της αγάπης Μου, μπορεί να αναζητήσει τους τόπους όπου μπορεί να ηχήσει ο λόγος Μου, όπου Μου ανοίγεται πρόθυμα μια δεκτική ψυχή, προκειμένου να μπορέσω να αφήσω να ακτινοβολήσει μέσα της το ρεύμα της αγάπης Μου. . .  Και ολόκληρο το πνευματικό θα μπορεί να ακούσει το λόγο Μου, σε ολόκληρο το πνευματικό μιλά ο Θεός και Δημιουργός του και ολόκληρο το πνευματικό μπορεί να λαμβάνει άφθονη δύναμη και άφθονο φως. . .

Το βαθμό όμως το καθορίζει πάλι η ελεύθερη θέληση του όντος, αλλά δεν περιορίζεται από την πλευρά Μου, αφού η αγάπη Μου είναι ατελείωτη. Και έτσι θα ήθελα πάντα μόνο να δίνω, να χαρίζω ευτυχία, με όλη τη θέρμη της αγάπης Μου, η οποία είναι η αρχέγονη Φύση Μου. . .  Για αυτό το λόγο δεν θα κάνω πίσω όταν απορρίψει κανείς την αγάπη Μου, αλλά θα ακολουθώ πάντα μόνο το αντικείμενο της αγάπης Μου, προκειμένου να Μου παραδοθεί κάποτε, να Μου ανταποδώσει την αγάπη Μου, με αποτέλεσμα να μπορώ να επικοινωνήσω απευθείας μαζί του διά του λόγου Μου. . .  Αυτός θα ηχεί αδιάκοπα στο βασίλειό Μου και θα προσπαθεί να πείσει όλο το πνευματικό για την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμή Μου. . .

Και όπου αποδεχθεί κανείς με πίστη το λόγο Μου, εκεί θα Με αναγνωρίσει ως το πιο τέλειο Ον και θα Μου χαρίσει φλογερή αγάπη. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα του λόγου Μου, ότι δηλαδή. . .  αφού είναι ακτινοβολημένη δύναμη αγάπης. . .  μπορεί να παράγει μόνο αγάπη, ότι κάθε ον, το αρχέγονο στοιχείο του οποίου ήταν ακτινοβολημένη δύναμη αγάπης, πρέπει να ανακτήσει την αρχέγονη κατάστασή του. . .  ότι είναι αγάπη όπως Εγώ ο Ίδιος και ότι σαν και Εμένα θα μπορεί να δημιουργεί και να ενεργεί, όπως ήταν ο προορισμός του στην αρχή. . .

Στην περίπτωση που το ον μπαίνει ξανά στο κύκλωμα της αγάπης Μου, από το οποίο είχε βγει κάποτε εθελοντικά, θα πρέπει αμετάκλητα να ακτινοβολείται πάλι από την αγάπη Μου. Και αυτή η ακτινοβολία αγάπης το διαμορφώνει πάλι στην αρχέγονη φύση του. . .  Ακτινοβολείται όμως από τη δύναμη αγάπης Μου κάθε ον στο οποίο μπορεί να ηχεί ο λόγος Μου, γιατί ο λόγος Μου είναι ακτινοβολία αγάπης που έχει γίνει μορφή, την οποία μπορεί να αποδεχθεί κάθε ον. Και ως αποτέλεσμα θα γίνει η αναμόρφωση ή η αναμετατροπή του στην αρχέγονη φύση του. . .

Και έτσι αυτή η ακτίνα αγάπης διοχετεύεται οπουδήποτε βρίσκεται ένα ον με τη συνείδηση του εγώ στο δρόμο της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. . .  Εκείνη διοχετεύεται στη Γη, θα περάσει σε σφαίρες του επέκεινου, θα αστράφτει οπουδήποτε βρίσκεται οντώδες πνευματικό που ακτινοβολήθηκε κάποτε από Εμένα. . .  Αφού ο λόγος Μου σημαίνει βοήθεια για το ακόμα ατελές πνευματικό, καθώς επίσης σημαίνει απεριόριστη ευτυχία για το πνευματικό που στέκεται ήδη μέσα στο φως. Αφού είναι πάντα η παροχή της δύναμης αγάπης Μου που βοηθά τα όντα να τελειοποιηθούν και που κάνει ατελείωτα μακάρια όλα τα όντα στο πνευματικό βασίλειο που έχουν ήδη αποκτήσει τη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8558                14-7-1963

Υπέρβαση της εξουσίας του αντιπάλου και τέλος. . .

Η δραστηριότητα του αντιπάλου έχει συμπεριληφθεί στο σωτήριό Μου σχέδιο της θεοποίησης. Αφού το έβλεπα από τους αιώνες των αιώνων ότι δεν θα αλλάξει πριν να μην χάσει εντελώς τους οπαδούς του. . .  Και αυτό θα διαρκέσει ακόμα αιωνιότητες, αφού οι μυριάδες πνευματικά όντα που έπεσαν κάποτε χρειάζονται αιωνιότητες μέχρι τη λύτρωσή τους από την ύλη. . .  Και έως τότε ο αντίπαλός Μου θα Μου προσφέρει την αντίσταση στην οποία θα πρέπει να δοκιμαστούν τα όντα στο στάδιο της ενσάρκωσής τους ως άνθρωποι. Ποτέ όμως δεν θα αποκτήσει την κυριαρχία ο αντίπαλός Μου, αφού μόλις υπερβεί το δικαίωμα της εξουσίας του, θα δεθεί και θα εμποδιστεί εντελώς η δραστηριότητά του.

Και  η «υπέρβαση του δικαιώματος της εξουσίας» του αποτελείται από το ότι θέλει να αποκρύψει από τους ανθρώπους οποιαδήποτε γνώση γύρω από τον Εαυτό Μου, από το ότι θέλει να τους εμποδίσει να αποφασίσει ελεύθερα η βούλησή τους, μπερδεύοντας τις ιδέες, προκειμένου να μην καταλάβουν πια μεταξύ ποιων θα πρέπει να αποφασίσουν. . .  Αφού πρέπει να ξέρουν τόσο για Εμένα όσο και για τον αντίπαλό Μου και πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν ελεύθερα, και για αυτό πρέπει να ξέρουν και για τα δύο μέρη. . .  για την ύπαρξή τους και για τη φύση και τους στόχους τους. . .  Μόνο τότε μπορεί να τους ζητηθεί ο λόγος για την απόφασή τους.

Κατά τον τελευταίο καιρό πριν το τέλος λοιπόν η πρόθεση και η δραστηριότητα του αντιπάλου Μου φτάνουν μέχρι το σημείο να στερήσουν από τους ανθρώπους την πίστη τους στην ύπαρξη ενός Θεού. . .   και να βυθίσουν τους ανθρώπους σε πλήρη δισπιστία σε μια Δύναμη Που τους δημιούργησε και στην Οποία θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσουν μετά τον θάνατο του σώματός τους. . .  Εκείνος φτάνει μέχρι το σημείο να παρουσιάσει στους ανθρώπους ως λανθασμένη κάθε συνέχιση της ζωής, να μην δεχθεί τίποτα που σχετίζεται με ένα ανώτερο Ον Που είναι γεμάτο αγάπη, που είναι σοφό και ισχυρό. Και κυρίως υπονομεύει τη γνώση του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού και την πίστη των ανθρώπων σε αυτό. . .

Επομένως κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τους ανθρώπους να έχουν οποιαδήποτε επαφή μαζί Μου (την επιστροφή του ανθρώπου σε Μένα), η οποία είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας τους (του) ζωής. . .  Και αφού οι άνθρωποι δεν μπορούν να προβάλουν αντίσταση χωρίς οποιαδήποτε γνώση σχετικά με τον Έναν Που θα μπορούσε να τους βοηθήσει μέσα στα δεινά τους, η δραστηριότητα του αντιπάλου υπερβαίνει κατά πολύ το δικαίωμα της εξουσίας του. Αφού έχει βέβαια το δικαίωμα να ασκήσει την επιρροή του πάνω στους ανθρώπους και να τους κερδίσει για τον εαυτό του, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει στους ανθρώπους την ύπαρξή Μου ως εντελώς αναξιόπιστη ή να τους εμποδίσει να λάβουν γνώση του ότι υπάρχει Θεός, με τον Οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενότατη σχέση. . .

Τότε λοιπόν θα είναι απαραίτητο το δέσιμό του, θα πρέπει να του παρθεί εντελώς η εξουσία του, κάτι που μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή η δύναμή Μου, προκειμένου η ανθρωπότητα να μην κινδυνεύσει να χαθεί εντελώς. . .  Αφού θα πασχίζω πάντα να βοηθάω τους ανθρώπους να πετύχουν κάποτε το στόχο τους, δηλαδή να επιστρέψουν στον Πατέρα, από τον Οποίο εκπορεύτηκαν. Ήξερα από τους αιώνες των αιώνων μέχρι ποιο βαθμό θα βυθιζόταν η ανθρωπότητα μέσω της επενέργειας του αντιπάλου Μου. Και τότε παρεμβαίνω αμείλικτα, εμποδίζοντας τη δραστηριότητά του και δίνοντας στην ανθρωπότητα ξανά τη δυνατότητα να Με επιδιώξει χωρίς να εμποδιστεί από εκείνον. . .  Και ξέρω επίσης πότε θα επιτρέψω πάλι τη δραστηριότητά του, τότε που θα απαιτηθεί να δοκιμαστεί η βούληση των ανθρώπων και να τεθεί ο άνθρωπος και πάλι ενώπιον της απόφασής του. . .

Το σχέδιό Μου είναι καθορισμένο από τους αιώνες των αιώνων, γιατί ξέρω για τα πάντα, για την κατεύθυνση της βούλησης των ανθρώπων, για τη δύναμη για αντίσταση στον εχθρό και για την ποιότητα της πίστης των ανθρώπων. . .  η οποία χρειάζεται μόνο να είναι ζωντανή για να έχει το σωστό αποτέλεσμα. . .  Τότε όμως που τα πάντα έχουν φτάσει στο χαμηλότατο επίπεδο, παρεμβαίνω με τη δύναμή Μου και προκαλώ μια βίαιη μεταμόρφωση. . .  τόσο των εξωτερικών δημιουργημάτων που συμβάλλουν στην ωρίμανση του πνευματικού, όσο και του ανθρώπινου γένους, το οποίο. . .  αν αποτύχει. . .  θα πρέπει να διανύσει εκ νέου την πορεία μέσα από τη δημιουργία. . .

Και τότε πρέπει να εμποδιστεί και η δραστηριότητα του αντιπάλου Μου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορούν να Με επιδιώξουν ανεμπόδιστα εκείνοι οι άνθρωποι που Μου ανήκουν σε ό,τι αφορά τη βούλησή τους, που έχουν αποδεσμευθεί από εκείνον και που μέσω της σταυρικής θυσίας του Ιησού και μέσω των χαρών που Αυτός απόκτησε μέσω εκείνης έχουν απελευθερωθεί από την ενοχή των αμαρτιών τους και είναι τώρα υποψήφιοι του βασιλείου μέσα στο οποίο κυριαρχώ μονάχα Εγώ, στο οποίο δεν συμμετέχει ο αντίπαλός Μου. Αυτός έχει βέβαια επίσης δικαίωμα για τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν πρέπει να υπερβεί το δικαίωμά του εμποδίζοντας τους ανθρώπους να φτάσουν στο στόχο τους. Αφού η ελεύθερη απόφαση έχει εξασφαλιστεί στην κάθε ψυχή, της την εγγυώμαι και πρέπει να τη σεβαστεί και ο αντίπαλός Μου. . .

Η ανθρωπότητα βρίσκεται λίγο πριν το τέλος, αφού οι επαίσχυντες δραστηριότητες του αντιπάλου έχουν πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε θα έχει σύντομα έρθει η ώρα του όπου θα δεθεί εκ νέου και όπου θα του παρθεί οποιαδήποτε επιρροή πάνω στους ανθρώπους. . .  Και τότε θα υπάρχει μια περίοδος της ειρήνης και της αρμονίας, τότε θα κυριαρχεί μονάχα η αγάπη. Γιατί για ένα μεγάλο διάστημα το κακό δεν θα έχει πια καμία επιρροή πάνω στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα είναι ολόψυχα συνδεδεμένοι μαζί Μου, με αποτέλεσμα να έχει εξασφαλιστεί η άνοδός τους και να επιστρέψουν οριστικά σε Μένα, στον προαιώνιο Θεό και Πατέρα τους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8564                20-7-1963

Η διαδικασία του επαναπατρισμού. . .

Δεν μπορεί να χαθεί αιώνια τίποτα που προέκυψε κάποτε από Εμένα και από τη δύναμή Μου. . .  Συνεχίζει να υπάρχει, γιατί είναι άφθαρτο, και θα επιστρέψει αναπόφευκτα σε Μένα, στην προαιώνια Πηγή της δύναμης, γιατί αυτό βασίζεται στο νόμο της αιώνιας τάξης Μου. Το οντώδες που εκπήγασε από Εμένα ως τέλεια, θεϊκά όντα, είχε τη δυνατότητα να μετατρέψει τον εαυτό του στο αντίθετο με την ελεύθερη βούλησή του. Είχε τη δυνατότητα να παραδώσει την τελειότητά του και να διαμορφώσει τον εαυτό του σε ένα αντιθεϊκό ον. . .

Και το έκανε αυτό και δεν εμποδίστηκε από Εμένα, γιατί επιδίωκα ένα σχέδιο, γιατί είχα θέσει στον Εαυτό Μου ένα στόχο για όλα τα «δημιουργημένα» όντα: να γίνουν «παιδιά» Μου, τα οποία δεν μπορούσα να «δημιουργήσω» ο Ίδιος, αλλά τα οποία έπρεπε με την ελεύθερη βούλησή τους να διαμορφώσουν τον εαυτό τους σε παιδιά. . .  Και επομένως δεν εμπόδισα την αποστασία τους από Μένα, αλλά προετοίμασα τη διαδικασία του επαναπατρισμού για όλο το οντώδες που είχε πέσει κάποτε: Μετασχημάτισα σε κάθε είδους έργα δημιουργίας τη δύναμη που είχε κάποτε ακτινοβοληθεί από Μένα ως όντα. . .  Διέλυσα τα όντα σε αμέτρητα μικρά μόρια, τα οποία ζωντάνεψαν τα έργα δημιουργίας, και έτσι η δύναμη δραστηριοποιήθηκε σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  δηλαδή σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους οποιοδήποτε έργο δημιουργίας εκτελούσε τη λειτουργία που του είχε ανατεθεί, αφού δεν δημιούργησα τίποτα χωρίς νόημα και σκοπό. . .

Οποιοδήποτε έργο δημιουργίας είχε τον προορισμό του και έτσι η αγάπη, η σοφία και η δύναμή Μου έφεραν στην ύπαρξη ένα γήινο κόσμο που περιείχε όλα εκείνα τα πεσμένα ψυχικά μόρια, τα οποία ωρίμαζαν σιγά ανοδικά. Γιατί όφειλαν κάποτε να συγκεντρωθούν ξανά ως μεμονωμένο ον, γιατί κάποτε θα έπρεπε να ενσαρκωθούν μέσα στον άνθρωπο ως το αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε, προκειμένου να περάσει τότε την τελευταία δοκιμασία της θέλησής του: να στραφεί εθελοντικά σε Μένα, όπως απομακρύνθηκε κάποτε εθελοντικά από Μένα. . .

Και αυτή η ατελείωτα μακριά ανοδική αναπτυξιακή πορεία σημαίνει μια πορεία της υπηρεσίας για το αρχέγονο ον που έχει διαλυθεί σε μικρά μόρια . . .  αντίθετα με την πτώση του, η οποία οφειλόταν στην αλαζονία και στη φιλαρχία του όντος. . .  Η επιστροφή μπορεί να γίνει μόνο με τον τρόπο της αδιάκοπης υπηρεσίας, η οποία μεν γίνεται στην αναγκαστική κατάσταση, ώσπου κάποτε στην κατάσταση του ανθρώπου το ον θα πρέπει να υπηρετήσει εθελοντικά, ωθημένο από την αγάπη. . .  κάτι που θα του εξασφαλίσει τη βέβαιη τελειοποίησή του πάνω σε αυτή τη Γη.

Πρόκειται για μια ατελείωτη πορεία την οποία πρέπει να διανύσει το ον που έπεσε κάποτε, μέχρι που στην κατάσταση της ελευθερίας βούλησης ως άνθρωπος μπορεί να πάρει την τελευταία απόφασή του. . .  Και αυτή η πορεία είναι τόσο τρομερά βασανιστική ώστε πάρθηκε από τον άνθρωπο η ανάμνηση, γιατί θα πρέπει να αποφασίσει ελεύθερα και γιατί η γνώση των βασάνων της δέσμιας κατάστασης θα έκαναν ανελεύθερες τη θέληση και τη σκέψη του ως άνθρωπος. . .  Αφού θα τον ωθούσε ο φόβος να πάρει τη σωστή απόφαση, κάτι που όμως δεν θα είχε καμία αξία για την ψυχή του και για την τελειοποίησή της. . .

Ο άνθρωπος οφείλει να υπηρετήσει ελεύθερα και από αγάπη και να φέρει τον εαυτό του στην ωρίμανση, και για αυτό βαδίζει πάνω στη Γη. . .  Αφού ο άνθρωπος είναι το αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε, στο οποίο διά της ατελείωτης αγάπης προσφέρονται όλες οι δυνατότητες για να γίνει πάλι αυτό που ήταν αρχικά: ένα ον ύψιστης τελειότητας, το οποίο όμως θα έχει μόνο του πετύχει με την ελεύθερη θέλησή του την τελειότητα, την οποία δεν μπορούα να του δώσω, και τότε το «δημιουργημένο έργο» θα έχει γίνει κατ’εικόνα Μου, «παιδί» Μου. . .

Αυτός είναι ο στόχος που έθεσα στον Εαυτό Μου από την αρχή, ο οποίος απαίτησε μια ατελείωτα μεγάλη αναπτυξιακή πορεία και τον οποίο πρέπει να καταλάβει κανείς ως το «προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου». . .  Και έτσι ξέρετε, εσείς οι άνθρωποι, ότι εσείς είστε εκείνο το πεσμένο πνευματικό, το οποίο κοντεύει να φτάσει στο στόχο, ο οποίος αποτελείται από το να συνδεθείτε μαζί Μου με την ελεύθερη θέλησή σας. Και αυτό σημαίνει πάλι ότι θα πρέπει να μεταμορφωθείτε σε αγάπη για να μπορέσετε να ενωθείτε μαζί Μου, με την αιώνια Αγάπη. . .

Ξέρετε τώρα ότι η ύπαρξή σας δεν ξεκίνησε μόνο ως άνθρωποι, αλλά ότι υπάρχετε εδώ και αιώνια χρονικά διαστήματα. . .  Ξέρετε ότι δεν εκπηγάσατε από Εμένα σε αυτή την κατάσταση που δεν μπορεί να ονομαστεί τέλεια. Αφού ως άνθρωποι έχετε αδυναμίες και ελαττώματα, δεν είστε τέλεια πλάσματα, και επομένως δεν μπορεί να εκπηγάσατε από Μένα σε αυτή την κατάσταση, ο Οποίος μπορώ να δημιουργώ μόνο τέλεια πράγματα. . .

Και αυτή η γνώση θα έπρεπε να σας βάλει σε σκέψεις και επίσης να σας κάνει να καταλάβετε ότι η επίγεια σας ζωή πρέπει να έχει ένα σκοπό: να ανακτήσετε την τελειότητα την οποία είχατε αρχικά και από την οποία παραιτηθήκατε εθελοντικά. . .  Και άρα θα ξέρετε τότε επίσης για το καθήκον σας, το οποίο αποτελείται από το να μεταμορφωθείτε σε αγάπη, η οποία είναι το αρχέγονο στοιχείο σας. Αφού είστε το ίδιο με Εμένα όσον αφορά την αρχέγονη ουσία σας. . .

Ως άνθρωποι μεν είστε ακόμα μακριά από την τελειότητα, αλλά είστε και παραμένετε θεϊκά πλάσματα, τα οποία δεν θα μπορούν ποτέ να σταματήσουν να υπάρχουν και για την τελειοποίηση των οποίων θα φροντίζω ξανά και ξανά, τα οποία δεν θα εγκαταλείψω ποτέ και τα οποία κάποτε θα πετύχουν βεβαίως τον τελικό στόχο: να είναι και να παραμένουν ολόψυχα ενοποιημένα μαζί Μου για όλη την αιωνιότητα. . .

Το γεγονός ότι ως άνθρωποι δεν ξέρετε πολλά για αυτά οφείλεται στο μικρό βαθμό της αγάπης σας, αλλιώς θα είχατε πλήρη γνώση. Τότε όμως θα ήσασταν (είστε!) και κοντά στην τελειότητά σας. Από Μένα όμως σας μεταδίδεται αυτή η γνώση εάν μόνο είστε πρόθυμοι να την αποδεχθείτε. . .  εάν μόνο επιθυμείτε να μάθετε για τους συσχετισμούς που αφορούν τον εαυτό σας, τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό σας και ολόκληρη τη δημιουργία. . .  Τότε θα ενημερωθείτε πράγματι αληθινά για αυτά και θα διανύσετε συνειδητά την επίγεια σας πορεία με στόχο την τελικήν ενοποίησή σας μαζί Μου. . .  Θα τελειοποιηθείτε και θα αποκτήσετε μια ζωή με μακαριότητα που θα έχει αιώνια διάρκεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

8566                22-7-1963

Η διαδικασία της δημιουργίας και της αποστασίας των όντων. . .

Πιστέψτε Με ότι Μου αρέσει πάρα πολύ να σας διδάσκω όταν καταλαβαίνω την επιθυμία σας για αληθινή γνώση. Αφού από Εμένα προέρχεται μόνο φως και αυτό το φως ακτινοβολεί στο σκοτάδι. . .  Εσείς όμως βρίσκεστε ακόμα σε μια περιοχή χωρίς φως, όπου πρέπει να σας μεταφερθεί το φως, ώσπου αυτό να σας γεμίζει τόσο ώστε να μπορείτε οι ίδιοι να το ακτινοβολήσετε με τη σειρά σας. . .

Είστε όμως δεκτικοί της ακτίνας φωτός από Εμένα μόλις επιθυμείτε διαφώτιση για τομείς όπου για εσάς δεν υπάρχει ακόμα κανένα φως. . .  Και τότε μπορώ να σας ακτινοβολήσω, μπορώ να σας βάζω σιγά σιγά και πάλι στην κατάσταση της κατανόησης και να σας εισηγάγω σε γνώση που θα σας κάνει μακάριους. Και θα πρέπει να γίνει φως μέσα σας, θα πρέπει να ξέρετε από πού προήλθατε και ποιος είναι ο τελικός σας στόχος. . .  Αυτή τη γνώση μπορώ να σας τη δώσω μόνο Εγώ ο Ίδιος, ο Οποίος σας δημιούργησα προς τη δική Μου ευχαρίστηση. . .

Εκπηγάσατε από Εμένα τον Ίδιο. . .  Η δύναμη αγάπης Μου έβγαλε εκτός του Εαυτού Μου πλάσματα που ανταποκρίνονταν σε Εμένα τον Ίδιο και που ήταν ανεξάρτητα όντα. . .  τα οποία δημιούργησα ως μικρογραφίες του Εαυτού Μου. Έδωσα ζωή σε αυτά τα δημιουργήματα, δηλαδή ήταν ικανά να δημιουργούν και να ενεργούν όπως Εγώ. Μπορούσαν επίσης να ακούν τη φωνή Μου και επομένως ήξεραν για Εμένα τον Ίδιο, για τον Θεό και Δημιουργό τους, και Μου ήταν πιστά αφοσιωμένα και πάρα πολύ μακάρια. . .

Για το βασίλειο των κάποτε μακάριων πνευμάτων όμως ξέρετε λίγο ή και τίποτα. . .  Δημιουργήθηκε πρώτα αυτό το βασίλειο όταν ήθελα να αναγνωρίσω τον Εαυτό Μου μέσα σε ομοιώματά Μου, όταν δημιούργησα σκεύη μέσα στα οποία θα μπορούσα να χύσω την αγάπη Μου. . .  Αφού αυτό ήταν η αφορμή της δημιουργίας πνευματικών όντων, ότι δηλαδή η ατελείωτη αγάπη Μου ήθελε να χαρίσει τον εαυτό της, ότι ήθελε να ρεύσει μέσα σε όμοια όντα, τα οποία με την τελειότητά τους Μου προκαλούσαν αφάνταστη μακαριότητα. . .

Προς την ευχαρίστησή Μου δημιούργησα έναν πνευματικό κόσμο με οντώδεις κατοίκους, τον ζωντάνεψα με δημιουργήματα του πιο καταπληκτικού είδους και χαιρόμουν για τη μακαριότητα εκείνων των όντων στα οποία πρόσφερα μια τέτοια μακαριότητα, γιατί Με ωθούσε σε αυτό η αγάπη Μου, η οποία ήταν και είναι το αρχέγονο στοιχείο Μου. . .

Για ατελείωτους καιρούς υπήρχε αυτός ο πνευματικός κόσμος σε αρμονία και με όλα τα όντα ολόψυχα συνδεδεμένα μαζί Μου, με τον Δημιουργό και Διατηρητή τους. . .  Για ατελείωτους καιρούς η βούληση και η αγάπη αυτών των όντων συμφωνούσαν μαζί Μου. . .  Αφού το πρωτόπλαστο ον, το οποίο είχα βγάλει ο Ίδιος εκτός Μου με πλήρη τελειότητα, Μου ήταν αφοσιωμένο με βαθιά αγάπη. Και η απεριόριστη μακαριότητά του ήταν η δημιουργία όλο και νέων όντων, τα οποία έφερε στη ζωή η βούλησή του χρησιμοποιώντας τη δύναμη από Εμένα. . .  όπως ήταν και δικό Μου θέλημα, αφού η αγάπη την οποία αισθανόταν για Μένα εκείνο το ον είχε ως αποτέλεσμα τη συμφωνία της βούλησής του με τη δική Μου. Και επομένως δεν υπήρχε τίποτα το μην αρμονικό στον πνευματικό κόσμο, δεν υπήρχε τίποτα που να ήταν αντίθετο με το δικό Μου θέλημα. Επρόκειτο για έναν κόσμο απεριόριστης μακαριότητας, αφού ολόκληρο το οντώδες το γέμιζαν το φως και η δύναμη και εκείνο μπορούσε να δημιουργεί σύμφωνα με τη δική του βούληση. . .  η οποία ήταν και η δική Μου βούληση όσο η δύναμη αγάπης Μου πλημμύριζε όλα τα πλάσματά Μου. . .

Αυτή η τέλεια κατάσταση όμως δεν κράτησε. . .  Αφού δεν έδεσα το οντώδες μέσω του θελήματός Μου, έδωσα στο κάθε μεμονωμένο ον την ελεύθερη βούληση ως ένδειξη της θεϊκής του φύσης. . .  Και αυτή την ελεύθερη βούληση την είχε και το πρωτόπλαστο ον. . .  ο Εωσφόρος. . .  και της έκανε κατάχρηση. . .  Ο Εωσφόρος θα μπορούσε ωστόσο με την ελεύθερη βούλησή του να θέλει το ίδιο με Εμένα τον Ίδιο και θα ήταν και θα παρέμενε απεριόριστα μακάριος για πάντα. . .  Αλλά έκανε κατάχρηση της ελευθερίας της βούλησής του και την έστρεψε προς λάθος κατεύθυνση. Και το αποτέλεσμα αυτού ήταν μια πνευματική επανάσταση τη μεγάλη σημασία της οποίας δεν μπορείτε να συλλάβετε εσείς οι άνθρωποι. . .  Εσείς οι άνθρωποι όμως είστε τα προϊόντα αυτής της κάποτε πνευματικής επανάστασης. . .

Το πρωτόπλαστο ον, ο Εωσφόρος, με τον οποίο βρισκόμουν σε μόνιμη επαφή διά του λόγου, κατείχε όπως όλα τα δημιουργημένα όντα την ικανότητα σκέψης και επομένως ήταν σε θέση να ερμηνεύσει λάθος το λόγο Μου. . .  κατείχε μια ελεύθερη βούληση και συνεπώς μπορούσε και να αλλάξει τη στάση του. Μπορούσε να βγει εκτός του νόμου της αιώνιας τάξης και να σχηματίσει εντελώς λανθασμένες ιδέες και με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσει διανοητική σύγχυση τόσο μέσα στον εαυτό του όσο και μέσα στα όντα που έκαναν παρέα μαζί του, και αυτή η διανοητική σύγχυση είχε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες. . .

Και μετέδωσε τη λανθασμένη σκέψη του και στα όντα που είχαν εκπηγάσει από τη βούλησή του και τη χρήση της δύναμής Μου. . .  Προέκυψε μια γενική εξέγερση εναντίον Μου, τα όντα Μού πρόβαλλαν αντίσταση, δεν αποδέχονταν πια χωρίς αντίσταση την ακτινοβολία αγάπης Μου, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν και να χάσουν το φως τους. . .  Εξεγέρθηκαν ενάντια στο νόμο της αιώνιας τάξης, οι σκέψεις τους πήραν δικούς τους δρόμους. . .

Προέκυψε ένα απίστευτο χάος μέσα στο πλήθος των αρχέγονων πνευμάτων, τα οποία θα έπρεπε τότε να αποφασίσουν σε ποιον ήθελαν να ανήκουν. . .  κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αποστασία αμέτρητων όντων από Εμένα. Αλλά δεν εμπόδισα όλα αυτά, αφού είδα σε αυτά μόνο μια δυνατότητα που θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη μακαριότητα από ό,τι μπορούσα να προσφέρω στα «δημιουργημένα» όντα. . .  τα οποία βέβαια εκπήγασαν από Μένα με πλήρη τελειότητα, τα οποία ωστόσο ήταν πάντα μόνο τα «έργα» Μου. . .

Τώρα, μετά την αποστασία από Μένα, είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν ως «παιδιά», κάτι που ξεπέρασε κατά πολύ τη μακαριότητά τους. Γιατί μονάχα η ελεύθερη θέλησή τους έπρεπε να καταφέρει την επιστροφή σε Μένα ως «παιδιά». Τότε όμως το ον είναι εντελώς ανεξάρτητο από Εμένα, από τη δύναμη και το θέλημά Μου, ενώ θα κινείται πλήρως σύμφωνα με το θέλημά Μου, διότι διά της τελειότητάς του έχει ενταχθεί πλήρως στο θέλημά Μου. . .  [Η χρήση των γραμματικών χρόνων και εγκλίσεων αυτής της παραγράφου δεν είναι σωστή στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο. Ωστόσο, μετέφρασα την παράγραφο όπως είναι εκεί, δηλαδή μαζί με τα λάθη. Σ.τ.μ.]

Πάνω σε αυτό το δρόμο της επιστροφής σε Μένα βρίσκεστε εσείς οι άνθρωποι τότε που βαδίζετε στη Γη. Και αν η θέλησή σας είναι καλή, θα μπορεί να σας διαπερνά πάλι το προαιώνιο φως της αγάπης Μου και θα μπορείτε να ανακτήσετε όλες αυτές τις γνώσεις που κατείχατε κάποτε, τις οποίες ωστόσο εγκαταλείψατε εθελοντικά. . .  Και δεν γνωρίζω καμία μεγαλύτερη μακαριότητα από το να σας μεταδώσω αυτές τις γνώσεις, από το να σας προσφέρω ξανά και ξανά τη μεγάλη αγάπη Μου και να αλλάξω την κατάστασή σας της έλλειψης φωτός και γνώσης· προκειμένου να είναι η φύση σας και πάλι όπως αρχικά, προκειμένου να ανακτήσετε απεριόριστη μακαριότητα, προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας και να επιστρέψετε ως πραγματικά παιδιά σε Μένα, στον προαιώνιο Πατέρα σας, η αγάπη του Οποίου σας ανήκει και θα σας ανήκει αιώνια, γιατί εκπηγάσατε κάποτε από την αγάπη Του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

 

8567                23-7-1963

«Σάρκα και αίμα». . .

Πνευματική τροφή. . .

Η πνευματική τροφή που σας παρέχεται είναι πράγματι κατάλληλη να χαρίσει ανάρρωση στην ψυχή σας, να σας δώσει δύναμη σε όλες τις γήινες και πνευματικές δυσκολίες και να σας κάνει ικανούς να βγείτε υπερνικητές από αυτή την επίγεια σας ζωή. . .  υπερνικητές του κόσμου του αντιπάλου Μου, της ύλης και των δεσμών της. Διοχετεύω στην ψυχή σας τη σωστή τροφή που θα εγγυηθεί την τελειοποίησή της αν αφήσει να τραφεί και να ποτιστεί από Εμένα. . .

Σας υποσχέθηκα τη σάρκα Μου και το αίμα Μου, με τη σημασία ότι Εγώ ο Ίδιος είμαι ο λόγος που έγινε σάρκα. . .  ότι σας προσφέρω Εμένα τον Ίδιο ως τροφή. Αφού είμαι ο Ίδιος ο λόγος και ο λόγος Μου είναι ζωή και επομένως δίνει ζωή σε εκείνους που λαμβάνουν το λόγο Μου, που ασχολούνται μαζί του μέσα στις καρδιές τους και που ζουν την επίγεια τους ζωή σύμφωνα με το λόγο Μου.

Τη σάρκα Μου και το αίμα Μου σας τα υποσχέθηκα όταν βάδιζα στη Γη. . .  το λόγο Μου με τη δύναμή Μου, ο οποίος θα δημιουργήσει μια ριζική αλλαγή μέσα στον κάθε άνθρωπο που θα αφήσει να τραφεί και να ποτιστεί από Εμένα. Και αυτό σημαίνει ότι θα σας αγγίξει η ακτινοβολία αγάπης Μου μόλις μπορέσετε να λάβετε το λόγο Μου, ότι η αγάπη είναι στην ουσία της δύναμη, η οποία επομένως πρέπει να καταφέρει μια μεταμόρφωση μέσα σας. . .  και η δύναμη αγάπης θα σας παρακινήσει πάλι να ασκήσετε την αγάπη. Και ήδη αυτό θα προκαλέσει τη μετατροπή της ψυχής σας σε αγάπη, η οποία είναι το νόημα και ο σκοπός της επίγειας σας ζωής.

Αλλά δεν θα μπορείτε ποτέ να διεξηγάγετε αυτή τη μεταμόρφωση της φύσης σας σε αγάπη αν είστε αδύνατοι, αν δεν βοηθιέστε μέσω παροχής δύναμης. Αφού οι ίδιοι δεν κατέχετε καμία δύναμη στην αρχή της ενσάρκωσής σας ως άνθρωποι. Αφού κάποτε παραιτηθήκατε εθελοντικά από τη δύναμη, με αποτέλεσμα να πρέπει να την πάρετε πάλι ως δώρο της χάρης από Εμένα για να είστε ικανοί να κατορθώσετε το σκοπό της επίγειας σας ζωής, δηλαδή αυτή τη μεταμόρφωση της φύσης σας σε αγάπη. Και αυτή την παροχή δύναμης σας την εξασφαλίζει ο λόγος Μου, η σάρκα Μου και το αίμα Μου, τα οποία πράγματι θα σας βοηθήσουν να αναρρώσει πλήρως η ψυχή σας.

Η ψυχή σας χρειάζεται μια παροχή δύναμης από Μένα, αφού χωρίς αυτήν θα παραμείνει αδύνατη και ανίκανη να υπερνικήσει τον κόσμο και τη γήινη ύλη, θα παραμείνει ανίκανη να συνδεθεί μαζί Μου, γιατί δεν θα μπορεί να συγκεντρώσει τη δύναμη για να ασκήσει την αγάπη, το οποίο μόνο όμως θα τη συνδέσει μαζί Μου. . .  Όποιος όμως επιτρέπει να του μιλήσω, όποιος λαμβάνει το λόγο Μου με τη δύναμή του, όποιος ζει σύμφωνα με το λόγο Μου, αφού ο λόγος Μου του γνωστοποιεί το θέλημά Μου, η ψυχή αυτού θα ωριμάσει σίγουρα και θα εκπληρώσει το σκοπό της επίγειας της ζωής, θα κατορθώσει να δημιουργήσει τον ολόψυχο δεσμό μαζί Μου. Και αυτός θα την κάνει παιδί Μου, το οποίο κάποτε θα δημιουργεί και θα ενεργεί δίπλα Μου σε πλήρη ελευθερία, όπως ήταν ο προορισμός του.

Και έτσι μπορείτε να δείτε από αυτό ότι είναι πολύ απαραίτητο να παρασχεθεί σε σας τους ανθρώπους η σωστή τροφή για την ψυχή σας και ότι δεν μπορείτε να τη λάβετε παντού, αλλά ότι πρέπει να πιείτε από την πηγή του νερού της ζωής. Αυτή σας την ανοίγω ο Ίδιος, προκειμένου να μπορώ να σας προσφέρω το λόγο Μου με την πιο αγνή μορφή, προκειμένου αυτός να μην έχει ήδη παραμορφωθεί μέσω της ανθρώπινης βούλησης, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε πια να μιλήσετε για καθαρή ψυχική τροφή που θα σας βοηθήσει να αναρρώσετε πλήρως.

Και μπορείτε να δείτε ότι Με υπηρετεί πολύ ο κάθε άνθρωπος που προσφέρεται εθελοντικά να λάβει ψυχική τροφή από Εμένα και να τη μοιράσει ή να καλέσει τους καλεσμένους στο τραπέζει Μου, προκειμένου να μπορέσω ο Ίδιος να κοινωνήσω μαζί τους, προκειμένου να μπορέσω ο Ίδιος να τους ταΐσω και να τους ποτίσω και να τους δώσω πράγματι αυτό που θα τους βοηθήσει να γίνουν μακάριοι, αυτό που θα τους χαρίσει φως και δύναμη για να προβάλουν αντίσταση, για να υπερνικήσουν όλα όσα βαραίνει ακόμα την ψυχή τους και από θα οποία θα πρέπει να απαλλαγεί κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής.

Μπορείτε μεν να λάβετε το λόγο Μου και σε εκείνα τα μέρη όπου προσφέρεται επίσημα και μπορεί να γίνει για εσάς σωστή τροφή και σωστό ποτό και τότε εάν με ειλικρινή επιθυμία Με παρακαλέσετε για το λόγο Μου. . .  Τότε θα λάβετε πράγματι αυτό που θα ωφελήσει την ψυχή σας και η σκέψη σας θα οδηγηθεί σωστά, ούτως ώστε θα λάβετε μόνο την καθαρή αλήθεια και δεν θα εντυπωσιαστείτε από την πλάνη. Αφού αυτή μπορεί μάλιστα να παρεισφρύσει μέσω της επενέργειας του αντιπάλου Μου και σε εκείνα τα μέρη όπου δεν επιτρέπεται στο Πνεύμα Μου να ενεργήσει άμεσα, όπου οι ίδιοι οι διακήρυκες του λόγου Μου δεν έχουν ακόμα εκπληρώσει τους προϋποθέσεις για να μπορεί να ενεργήσει μέσα τους το Πνεύμα Μου.

Ωστόσο, είναι αποφασιστική η επιθυμία του ακροατή για το ποια τροφή θα προσφερθεί στην ψυχή του. Και αυτός χρειάζεται πάντα μόνο να δημιουργήσει το στενό δεσμό μαζί Μου και να Με παρακαλέσει για τη διοχέτευση του λόγου Μου και έτσι θα τον λάβει βέβαια. . .  Στην περίπτωση όμως που σας προσφέρεται η ευκαιρία να λάβετε το λόγο Μου που διοχετεύθηκε στη Γη με άμεσο τρόπο, αφήστε να σας μιλήσει, αναζωογονηθείτε με το καταπληκτικό αγαθό που θα ρεύσει από την πηγή. Και να ξέρετε ότι θα αναρρώσετε από αυτό και ότι θα υπερνικήσετε όλες τις αδυναμίες σας. Αφού ο λόγος Μου είναι ευλογημένος με τη δύναμή Μου, είναι στ’αλήθεια η σάρκα Μου και το αίμα Μου που προσφέρεται στην ψυχή σας για τροφή και τον οποίο θα πρέπει να λάβετε με ευγνωμοσύνη από το χέρι Μου. Αφού θέλω να αναρρώσει η ψυχή σας και επομένως θα της παράσχω όλα όσα θα τη βοηθήσουν να τελειοποιηθεί οριστικά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8569                25-7-1963

Μεταμόρφωση της δύναμης σε δημιουργήματα. . .

Ολόκληρο το οντώδες που είχε τη συνείδηση του εγώ και που αποστάτησε από Εμένα έπρεπε να διαλυθεί, αφού ως όντα δεν πληρούσαν πλέον τον προορισμό τον οποίο τους είχα αναθέσει, αλλά θα είχαν δράσει εναντίον Μου εάν είχαν ακόμα αυτή την ικανότητα. . .  Απόρριψαν όμως τη δύναμη αγάπης Μου, η οποία θα τους είχε δώσει την ικανότητα να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. . .  Έτσι σκλήρυνε η ουσία τους, και για αυτό το λόγο τα διέλυσα σε αμέτρητα μικρά μόρια. Δηλαδή μεταμόρφωσα τη δύναμη που είχε κάποτε ακτινοβοληθεί ως «όντα» σε διαφόρων ειδών δημιουργήματα, τα οποία κατά βάση ήταν εκείνο το οντώδες μόνο με άλλες μορφές.

Όταν κοιτάξετε λοιπόν τα έργα της δημιουργίας γύρω σας, θα ξέρετε ότι όλα αυτά περιέχουν το πεσμένο πνευματικό που δεν ήθελε να Με υπηρετήσει σύμφωνα με το θέλημά Μου και που υπηρετεί τώρα αναγκαστικά, δηλαδή είναι υποχρεωμένο να εκτελεί τη δραστηριότητά του ακολουθώντας τους νόμους της φύσης. Αφού το κάθε γήινο δημιούργημα έχει το σκοπό και τον προορισμό του, υπηρετεί τη γένεση ή τη συντήρηση άλλων έργων της δημιουργίας, όπως η αγάπη και η σοφία Μου το έκρινε ως αποτελεσματικό και κατάλληλο για την ωρίμανση του πνευματικού που βρίσκεται μέσα τους.

Το κάποτε οντώδες που είχε τη συνείδηση του εγώ αρνήθηκε θεληματικά την ακτινοβόλησή του από τη δύναμη αγάπης Μου και επομένως αρνήθηκε επίσης να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Έχασε τη συνείδηση του εγώ, γιατί διαλύθηκε στην πρωταρχική του ουσία, στη δύναμη την οποία διακρίνει κανείς πάλι μέσα σε όλα τα έργα της δημιουργίας. . .  Αφού οποιαδήποτε δύναμη που πήγασε από Εμένα, από την αρχέγονη Πηγή της δύναμης, πρέπει να έχει αποτέλεσμα σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .

Ξέρω πώς να εμποδίσω μια δράση ενάντια στο θέλημά Μου και για το λόγο αυτό έβαλα το πεσμένο ον σε μια κατάσταση όπου δραστηριοποιήθηκε σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα καθ’όσον έπρεπε να υπηρετεί. Με αυτό τον τρόπο όμως ήταν εγγυημένη επίσης η ανοδική του ανάπτυξη, η οποία είναι ο σκοπός και ο στόχος κάθε έργου της δημιουργίας: δηλαδή να φέρει στην ωρίμανση το πνευματικό που είναι φυλακισμένο μέσα του, μέχρι τότε που όλες οι διαλυμένες ουσίες θα έχουν συγκεντρωθεί και πάλι και θα έχουν γίνει ξανά το αυτοσυνείδητο ον ως το οποίο το δημιούργησα κάποτε. . .  προκειμένου να βαδίσει τότε ως άνθρωπος πάνω στη Γη με το στόχο και το σκοπό να εναρμονιστεί πλήρως με το θέλημά Μου και επομένως να ενωθεί μαζί Μου. . .

Στο στάδιο του ανθρώπου λοιπόν το ον έχει πάλι τη συνείδηση του εγώ και μαθαίνει για το θέλημά Μου, στο οποίο απλά χρειάζεται να ανταποκριθεί για να πετύχει και τον τελευταίο στόχο. . .  την ένωση μαζί Μου. Αφού το θέλημά Μου απαιτεί μόνο έναν τρόπο ζωής με αγάπη. . .  Θέλημά Μου είναι το ον να μετατρέψει οποιαδήποτε φιλαυτία, η οποία το χαρακτηρίζει ως ένα κακό που κληρονόμησε από τον αντίπαλό Μου, σε ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό. . .  Θέλημά Μου είναι μόνο μια μεταμόρφωση της φύσης του, η οποία στερείται οποιασδήποτε αγάπης, σε αγάπη για Εμένα και για το διπλανό. . .

Το ον πρέπει αναπόφευκτα να θέλει πάλι να αποδεχθεί την αγάπη, την οποία απόρριψε κάποτε, μόνο τότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε Μένα και να γίνει δεκτό ως παιδί Μου στο βασίλειο του φωτός και της λαμπρότητας. . .  Μόνο τότε θα είναι επιτυχής η διαδικασία του επαναπατρισμού, την οποία πρέπει να ολοκληρώσει κάθε έκπτωτο ον, και έτσι το ον θα έχει επιστρέψει σε Μένα, στο πατρικό του σπίτι. . .

Στην περίπτωση που ξέρετε για το πραγματικό νόημα και τον πραγματικό σκοπό της επίγειας σας ζωής, θα πασχίζετε να εκπληρώσετε το θέλημά Μου και θα έχετε επίγνωση της ευθύνης που σημαίνει η επίγεια ζωή ως άνθρωπος. . .  Θα έχετε και την επιθυμία να μάθετε περισσότερα, αφού θα αφυπνιστεί μέσα σας η επιθυμία για το φως εάν μόνο δεν προβάλλετε αντίσταση στην ακτινοβολία της αγάπης Μου. Αυτή μπορεί να γίνεται πάντα τότε που ο άνθρωπος στρέφεται σε Μένα με τις σκέψεις του, με την προσευχή ή με έργα αγάπης. . .  Αφού κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής οφείλει να αποδείξει τη μεταστροφή της θέλησής του προς Εμένα και το ότι επιστρέφει συνειδητά κοντά Μου. . .

Απαιτείται από τον άνθρωπο αυτή η τελευταία απόφαση της θέλησής του, γιατί είναι τώρα πάλι το ον με τη συνείδηση του εγώ το οποίο έστρεψε κάποτε σε λάθος κατεύθυνση τη θέλησή του. Τώρα πρέπει να δηλώσει ανοιχτά τη μεταστροφή της θέλησής του, προκειμένου να αποκτήσει ξανά τα παλιά του δικαιώματα ως παιδί Μου, προκειμένου να μπορεί πάλι να ακτινοβολείται από Εμένα με την αγάπη Μου, όπως γινόταν στην αρχή. . .  Αφού τώρα το ον αξιοποιεί τη δύναμη αγάπης πάλι σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Θα δημιουργεί και θα διαμορφώνει στο πνευματικό βασίλειο. Και δεν θα κόψει ποτέ πια το δεσμό μαζί Μου, γιατί η αγάπη του για Μένα θα έχει γίνει τόσο δυνατή που θα το πλημμυρίζει ολόκληρο. . .

Θέλω να λαμβάνετε ξανά και ξανά γνώση του τι ήσασταν, τι είστε και τι οφείλετε να γίνετε. . .  Αφού μονάχα αυτό είναι η αιτία της επίγειας σας ζωής. Και στην περίπτωση που ασχολείστε με τέτοια γνώση, θα ζήσετε συνειδητά την ύπαρξή σας στη Γη. Και σε αυτό αποσκοπώ μιλώντας σας απευθείας από πάνω, δηλαδή να μην βαδίσετε αδιάφορα μέσα από την επίγεια σας ζωή χωρίς να προσέξετε το σκοπό και το στόχο. Και δεν θα πάψω ποτέ να διοχετεύω αυτή τη γνώση σε σας τους ανθρώπους, προκειμένου να μάθετε να αναγνωρίσετε Εμένα τον Ίδιο και να Με επιδιώξετε συνειδητά και με αυτό τον τρόπο να περάσετε με επιτυχία την τελευταία δοκιμασία της επίγειας σας ζωής. . .  προκειμένου να επιστρέψετε οριστικά σε Μένα και να είστε πάλι μακάριοι, όπως ήσασταν αρχικά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8570                26-7-1963

Η αμπελουργική δουλειά έχει την ευλογία του Θεού. . .

Θέλω να σας ανοίξω το δρόμο με κάθε τρόπο, προκειμένου να καταλάβετε από αυτό πόσο σημαντική είναι για Εμένα η δουλειά σας για Μένα και για το βασίλειό Μου. Δεν θα πρέπει ποτέ να πιστέψετε ότι δεν εκτιμώ αρκετά αυτή τη δουλειά. Αφού μονάχα Εγώ μπορώ να το κρίνω [δεν είναι σαφές ούτε στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο σε τι αναφέρει αυτό το «το»· σ.τ.μ.] και πράγματι μπορείτε να πετθχαίνετε πολλά και να προσφέρετε μια τεράστια βοήθεια σε Μένα και επίσης στις ψυχές που θα οδηγήσετε σε Μένα. Σε σας τους ανθρώπους φαίνεται σημαντικό πάντα μόνο αυτό που θα σας επιφέρει γήινες επιτυχίες, αυτό που σας είναι ορατό ή απτό, η τιμή και η δόξα, η ανθρώπινη υπόληψη, που πετυχαίνετε. . .  Την πνευματική δραστηριότητα όμως δεν την προσέχετε πολύ, αφού οι επιτυχίες της δεν είναι ορατές, μπορούν να αναγνωριστούν και να παρακολουθηθούν μόνο από αφυπνισμένους πνευματικά ανθρώπους.

Εσείς οι άνθρωποι όμως ζείτε στη Γη μόνο για χάρη ενός στόχου, δηλαδή για να πνευματοποιηθείτε, για να βοηθήσετε την ψυχή σας να αποκτήσει έναν υψηλό βαθμό ωριμότητας. Και για το λόγο αυτό σημασία έχει για εσάς μονάχα αυτό που έχει ως στόχο το πνευματικό βασίλειο. Και ο κάθε αμπελουργικός εργάτης συμβάλλει στο να φέρει πιο κοντά στους ανθρώπους Εμένα και το βασίλειό Μου, στο να τους παρουσιάσει το σωστό στόχο και στο να παρακινήσει τους ίδιους τους ανθρώπους να επιδιώξουν Εμένα και το βασίλειό Μου. Και για αυτό τους ευλογώ, αφού χρειάζομαι συνεράτες στη Γη,

Χρειάζομαι ανθρώπους που στη θέση Μου θα παρουσιάσουν στους συνανθρώπους τους τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης Μου, που θα τους παρακινήσουν να εκπληρώσουν το θέλημά Μου, που θα επιστήσουν την προσοχή τους στο επίγειο τους καθήκον και που θα τους συμβουλέψουν και θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στο επίγειο τους καθήκον. . .  Και χρειάζομαι ανθρώπους που θα Μου προσφερθούν εθελοντικά για αυτή τη συνεργασία, τους οποίους θα μπορέσω να εκπαιδεύσω για να γίνουν πραγματικοί δάσκαλοι. Αφού στους ανθρώπους πρέπει να προσφερθούν τα πιο αγνά πνευματικά αγαθά με φυσιολογικό τρόπο. Και αυτά τα πνευματικά αγαθά πρέπει να τα λάβουν οι υπηρέτες Μου από Εμένα τον Ίδιο και να τα μεταβιβάσουν. . .  Οι άνθρωποι χρειάζονται δασκαλέματα που ανταπορκίνονται στην αλήθεια. . .  τα οποία μπορώ να τους μεταδώσω μονάχα Εγώ. . .  Ως εκ τούτου θα προσπαθώ ασταμάτητα να διοχετεύω το λόγο Μου στη Γη και θα ευλογήσω τον καθένα που θα Μου ανοιχθεί εθελοντικά, που θα επιτρέψει να διδαχθεί από Εμένα, που θα σκεφτεί ο ίδιος το λόγο Μου και θα τον πραγματοποιήσει και που θα τον υποστηρίζει με όλο και μεγαλύτερη πεποίθηση. . .

Αλλά δεν θα αφήσω τους ανθρώπους ποτέ χωρίς βοήθεια κατά τη διάρκεια της επίγειας τους πορείας. Θα τους παρέχω πάντα αυτά που θα έχουν ανάγκη, προκειμένου να είναι επιτυχής η επίγεια τους πορεία. Όμως μόνο σπάνια μπορώ να επενεργήσω απευθείας, γιατί οι άνθρωποι δεν δημιουργούν κανένα άμεσο δεσμό μαζί Μου. . .  Άρα πρέπει να προσπαθήσω να κατοθρώσω να Με ακούσουν μέσω μεσολαβητών και αυτοί οι μεσολαβητές έχουν μια ωραία αποστολή: . . .  να μηλούν στη θέση Μου και να τους μεταδίδουν όλα όσα θέλω να πω στους ανθρώπους. . .  Είναι ικανοί να το κάνουν αυτό, γιατί τους μιλάω ο Ίδιος, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πάντα μόνο να μεταδώσουν με εντολή Μου αυτά που άκουσαν από Εμένα.

Ο Ίδιος τους διοχετεύω πνευματικά αγαθά που θα κάνουν τους ίδιους πολύ ευτυχισμένους. Και με αυτά τα πνευματικά αγαθά μπορούν τότε να δουλέψουν, αφήνοντας να συμμετάσχει σε αυτά ο καθένας που θα συναντήσουν. Τους παρέχεται από Μένα ένας πνευματικός πλούτος τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν πάρα πολύ επιτυχώς, ο οποίος φέρνει ευλογία στους ίδιους και ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα να χαρίσουν πολλή διαφώτιση στους ανθρώπους που βαδίζουν μέσα στο πνευματικό σκοτάδι, που έχουν ανάγκη ένα φως που θα φωτίσει το δρόμο τους. . .

Και πράγματι δεν σας παρέχω πενιχρά. . .  Όλα όσα επιθυμείτε να ξέρετε σας διοχετεύονται και δεν χρειάζεται να μείνει με άδεια χέρια κανένας που Με παρακαλά για πνευματικά δώρα. . .  Ωστόσο, η διοχέτευση στην ανθρωπότητα μπορεί να γίνει πάντα μόνο μέσω ενός υπηρέτη που Μου είναι αφοσιωμένος και που πληροί όλες τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν την ενέργεια του Πνεύματος μέσα του και που είναι πρόθυμος να μοιράσει στη θέση Μου τα πνευματικά αγαθά που του μεταδίδονται από Εμένα τον Ίδιο.

Αφού όμως ξέρω πόσο απαραίτητο είναι να διδαχθούν οι άνθρωποι, δέχομαι στον αμπελώνα Μου κάθε εργάτη που προσφέρεται εθελοντικά να Με υπηρετήσει και του αναθέτω τη δραστηριότητά του. . .  Και πράγματι θα κάνει πιο σπουδαία εργασία από ό,τι κάθε εγκόσμιος άνθρωπος, ακόμα και τότε που αυτός σημειώνει ασυνήθιστες επίγειες επιτυχίες. . .  Αυτές δεν θα μπορούν να αντισταθμίσουν την επιτυχία που θα προκύψει για μια ψυχή που παίρνει τον πνευματικό δρόμο και που προσπαθεί πάντα μόνο να ανταποκρίνεται στο σκοπό της επίγειας της ζωής. . .  να ωριμάσει δηλαδή και να δημιουργήσει το δεσμό μαζί Μου, ο οποίος μονάχα θα της εξασφαλίσει την τελειοποίησή της.

Πρέπει ξανά και ξανά να σας κάνω κατανοητό πόσο μεγάλη σημασία έχει η αποστολή σας, γιατί θέλω να της δώσετε προτεραιότητα έναντι κάθε γήινης δραστηριότητας, να καταλάβετε οι ίδιοι ότι είναι επείγουσα ενόψει του κοντινού τέλους. Αφού τότε θα χαθούν όλες οι γήινες επιτυχίες και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μόνο οι πνευματικοί θησαυροί που θα έχετε αποκτήσει. . .  Και αυτούς τους πνευματικούς θησαυρούς θα μπορείτε να τους λάβετε άφθονα. Αφού Εγώ δεν έβαλα κανέναν περιορισμό, μπορείτε να λαμβάνετε αδιάκοπα και επομένως επίσης να μοιράζετε αδιάκοπα στον καθένα που θα τους επιθυμήσει. . .  Αφού γνωρίζω τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους παρέχω πάντα ανάλογα με την επιθυμία τους. . .

Θα οδηγήω κοντά σας τους ανθρώπους που λαχταρούν πνευματικούς θησαυρούς. . .  Και δεν θα χρειαστεί να πεινάσει και να στερηθεί τα αναγκαία κανένας που θα επιθυμήσει να πάρει την τροφή Μου. Και εσείς, οι υπηρέτες Μου, θα πρέπει να Με υπηρετήσετε και να κάνετε επιμελώς τη δουλειά σας για Εμένα και για το βασίλειό Μου. Γιατί αυτή η δουλειά είναι επείγουσα και δεν μπορεί να την κάνει κάθε άνθρωπος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8573                28-7-1963

Πνευματοποίηση της ψυχής και του κορμιού. . .

Τι είναι το υλικό σώμα;. . .

Θέλω να απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας με κατανοητό για εσάς τρόπο, ακόμα και αν δεν μπορείτε ακόμα να συλλάβετε τους πιο βαθείς συσχετισμούς εξαιτίας της ακόμα χαμηλής σας ψυχικής ωριμότητας. Παρ’όλα αυτά δεν σας αφήνω στο σκοτάδι όσον αφορά τα προβλήματα που σας απασχολούν και τα οποία δεν είστε ικανοί να λύσετε μόνοι σας. Και θα πρέπει να σας γίνει φως μόλις επιθυμήσετε φως: Η σύνθεση της ψυχής του ανθρώπου έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως έγινε η διάλυση του όντος μετά την αποστασία του από Μένα, μετά τη σκλήρυνση της ουσίας του. . .

Συγκεντρώθηκαν πάλι τα μεμονωμένα μικρά μόρια που είχαν περάσει μέσα από τα έργα της δημιουργίας με σκοπό την ωρίμανσή τους. Το βασίλειο των πετρών, των φυτών και των ζώων έδωσαν πάλι την ελευθερία σε όλα τα μικρά μόρια που ανήκαν σε ένα πεσμένο ον και αυτά ενώθηκαν πάλι τελικά και αποτελούν τώρα την ψυχή του ανθρώπου. . .  Και άρα αυτή η ψυχή είναι το αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε, που θα πρέπει να επιστρέψει σε Μένα, στην αφετηρία του, όταν κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής περάσει επιτυχώς την τελική δοκιμασία της θέλησής του, η οποία προϋποθέτει την ελεύθερη θέλησή του. . .

Αυτή η ψυχή ενσαρκώνεται μέσα σε ένα σαρκικό περίβλημα, μέσα σε ένα υλικό σώμα. Αυτό συνίσταται και πάλι από αμέτρητες πνευματικές ουσίες που βρίσκονται ακόμα στην αρχή της ανοδικής τους ανάπτυξης. . .  Αφού οποιαδήποτε ύλη είναι το πνευματικό που βρίσκεται στην αρχή της ανάπτυξής του και που περιέχει μέσα του πιο ώριμο πνευματικό, το οποίο πρέπει να υπηρετήσει μέσα σε εκείνου και το οποίο ωριμάζει με αυτό τον τρόπο. . .  Η ύλη λοιπόν έχει μπροστά της μια κατά πολύ μακρύτερη πορεία ώσπου να μπορέσει και η ίδια να ενσαρκωθεί ως «ψυχή». . .  Αλλά η πορεία οποιασδήποτε πνευματικής ουσίας μπορεί να έχει διαφορετική διάρκεια. . . 

Μπορεί να ωριμάσει πιο γρήγορα το πνευματικό μέσα στην ύλη. Μπορεί όμως και η ίδια η ύλη να διαλυθεί πιο γρήγορα εάν η υπηρετική της λειτουργία εκτελείται χωρίς αντίσταση. . .  εάν η αντίσταση του πνευματικού που είναι ακόμα δεμένο μέσα στην ύλη μειωθεί πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να  υπηρετήσει αυτό το πνευματικό. . .  Και αυτό γίνεται τότε που το πνευματικό βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου είναι ευδιάκριτη μια συνειδητή επιδίωξη προς Εμένα. Μια τέτοια επιδίωξη την αισθάνεται ως ευεργεσία όλο το πνευματικό. Και σε αυτή την περίπτωση μειώνεται η αναπτυξιακή του πορεία, γιατί του επιτρέπεται συχνά να υπηρετεί.

Να το καταλάβετε ως εξής: Όπου υπάρχει ακόμα η κλίση προς την ύλη, όπου δεν υπάρχουν καθόλου πνευματικές προσπάθειες, εκεί συσσωρεύεται η ύλη. Δεν της επιτρέπεται να υπηρετήσει πολύ και παρατείνεται η κατάσταση της φυλάκισης [του πνευματικού· σ.τ.μ.] μέσα σε αυτή την ύλη. . .  καθώς [η κατάσταση αυτή· σ.τ.μ.] μπορεί όμως επίσης να συντομευθεί πολύ στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν επιδιώκει την αύξηση γήινων αγαθών και που δίνει συνέχεια στα λίγα πράγματα που κατέχει ευκαιρίες να υπηρετήσουν. . .  Τότε ο ίδιος ο άνθρωπος μέσω της στάσης του απέναντι σε Μένα και στην ύλη συμβάλλει στη γρηγορότερη διάλυση αυτής. Και το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα της θα μπορεί κατά πολύ συχνότερα να αλλάξει τις εξωτερικές του μορφές και θα ωριμάσει πιο γρήγορα. Επίσης θα φτάσει πιο γρήγορα σε εκείνο το στάδιο όπου θα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα μικρά μόρια, με αποτέλεσμα να μπορέσει να γίνει η ενσάρκωσή τους ως ψυχή μέσα στον άνθρωπο.

Έτσι και το γήινο σωματικό περίβλημα της ψυχής είναι ακόμα στερεοποιημένη ύλη, οι ουσίες της οποίας ανήκουν σε ένα αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε. . .  το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει κάποτε ως ψυχή να δώσει την τελευταία δοκιμασία της θέλησής του στη Γη. . .  Στην περίπτωση που ένας άνθρωπος πετυχαίνει, κατά την επίγεια του ζωή, να πνευματοποιήσει ταυτόχρονα με την ψυχή του και το σαρκικό του σώμα. . .  κάτι που μεν γίνεται μόνο σπάνια, που ωστόσο είναι δυνατόν. . .  οι πνευματικές ουσίες αυτού θα ενωθούν με την ψυχή και θα πετύχουν έναν ορισμένο βαθμό της πνευματική ωριμότητας. Ως αποτέλεσμα από την πλευρά των φωτεινών όντων στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα των πεσμένων πνευμάτων γίνεται επενέργεια στο οντώδες που είναι ακόμα δεμένο μέσα στη μορφή με τον τρόπο ώστε εκείνο θα ωριμάσει γρήγορα. Γιατί μια ψυχή που κατόρθωσε μια τέτοια πνευματοποίηση ταυτόχρονα με το κορμί της εκπέμπει πάρα πολλή δύναμη σε όλες τις ουσίες εκείνης της ψυχής που πρέπει ακόμα να διανύσει την αναπτυξιακή της πορεία. . .

Η ψυχή λοιπόν παίρνει μαζί της στο πνευματικό βασίλειο το πνευματοποιημένο της σώμα. Και ακτινοβολεί αυτές τις πνευματοποιημένες ουσίες πάλι ως δύναμη στο αρχέγονο ον στο οποίο ανήκουν. Και αυτό το ον διανύει τότε την αναπτυξιακή του πορεία σε ένα κατά πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Γιατί το ώριμο πνευματικό εμποδίζει μια οπισθοδρόμηση τότε που η ψυχή βαδίζει ως άνθρωπος στη Γη. . .  Αφού οι ουσίες του κορμιού λυτρώθηκαν από την ψυχή που κατοικεί μέσα του και δεν θα μπορούν ποτέ πια να βιώσουν μια οπισθοδρόμηση. . .  Αντίθετα, θα επενεργούν στην ψυχή με τη μορφή δύναμης και θα ωθήσουν εκείνη να αυξήσει τις πνευματικές τις προσπάθειες. . .  Ως εκ τούτου ο άνθρωπος θα έπρεπε να θεωρήσει ένα μεγάλο καθήκον το να πνευματοποιηθεί επίσης το κορμί του. . .  Και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει τα πάντα για να πετύχει αυτή την πνευματοποίηση, για να βοηθήσει εκτός από τη δική του ψυχή και την ψυχή οι ουσίες της οποίες της χρησίμευσαν για υλικό περίβλημα κατά την επίγεια της ζωή. . .

Η γήινη ύλη παρέρχεται όταν έχει έρθει η ώρα του θανάτου. . .  Ένα πνευματοποιημένο σώμα όμως ενώνεται με την ψυχή και εισρέει και πάλι ως δύναμη σε εκείνο το αρχέγονο πνεύμα στο οποίο ανήκει, με αποτέλεσμα αυτό να νιώσει μια αισθητή βοήθεια και να μην μπορεί ποτέ να οπισθοδρομήσει στο στάδιο του ανθρώπου, γιατί το εμποδίζουν αυτό οι ήδη πνευματοποιημένες ουσίες. . .  Και μέσω παθήσεων και πόνου του κορμιού σας μπορείτε να βοηθήσετε να ωριμάσουν ακόμα πολλές ανώριμες ουσίες αυτού. . .

Μπορείτε να κάνετε μικρές εξιλαστήριες θυσίες για αυτές τις πνευματικές οντότητες εάν σε συνειδητή κατάσταση υπομείνετε ταπεινά τα δεινά σας, τα οποία προκαλούν βέβαια οι ανώριμες ουσίες του κορμιού σας, τα οποία όμως διά της αγάπης σας για οτιδήποτε αλύτρωτο και διά της προθυμίας σας για βοήθεια συμβάλλουν στην πνευματοποίηση του κορμιού σας. Και τότε κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής δεν φέρετε στην ωρίμανση μόνο τη δική σας ψυχή, αλλά βοηθάτε και ένα άλλο αρχέγονο πνεύμα να ωριμάσει πιο γρήγορα, τότε δηλαδή που λυτρώνετε μέσω της αγάπης σας και μέσω της προθυμίας σας να βοηθήσετε οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν όλο το αντιπνευματικό μέσα σας που ανήκει ακόμα στον αντίπαλό Μου. . .

Στην περίπτωση που δεν γίνεται αυτή η λύτρωση, και το κορμί θα ακολουθήσει τη φυσιολογική του πορεία, δηλαδή θα διαλυθεί και θα αποσυντεθεί και θα υπηρετήσει και πάλι τη σύνθεση αμέτρητων μικρών και μικροσκοπικών έμβιων οργανισμών, και η πορεία του θα είναι τότε πολύ μακρύτερη. Κάποτε όμως και αυτές οι ουσίες θα συγκεντρωθούν και θα διαδραματιστεί η τελευταία τους ενσάρκωση μέσα στη μορφή πάνω σε αυτή τη Γη. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας ότι η ύλη είναι το πνευματικό που βρίσκεται στην αρχή της ανάπτυξής του, το οποίο περιέχει μέσα του ήδη πιο ώριμο πνευματικό, προκειμένου να επιτραπεί σε αυτό το πνευματικό να υπηρετήσει, αφού διά της υπηρεσίας αναπτύσσεται ανοδικά όλο το πνευματικό.

Πρέπει όλοι να διαχωρήσετε το κορμί από την ψυχή και τότε θα καταλάβετε πιο εύκολα ποιο σκοπό και πια αιτία έχουν οι παθήσεις και οι πόνοι του κορμιού και γιατί παρουσιάζεται σε σας τους ανθρώπους η πορεία του Ιησού προς το σταυρό, τον Οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε. . .  Αφού Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες για εσάς του ανθρώπους, η ψυχή Του δεν είχε καμία ενοχή και ωστόσο υπόφερε ανείπωτα. . .  Και στην περίπτωση που υποφέρετε εσείς, σκεφτείτε ότι θα έπρεπε να είστε πρόθυμοι να κάνετε εξιλέωση και για εκείνο το πνευματικό που σας υπηρετεί ως εξωτερική μορφή, προκειμένου να τελειοποιηθεί. . .  Αφού μπορείτε να συντομεύσετε σημαντικά το Γολγοθά εκείνου. Και έτσι θα πρέπει να σας παροτρύνει η αγάπη σας να βοηθήσετε οτιδήποτε έχει γίνει αμαρτωλό να λυτρωθεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8574                29-7-1963                                                                                          

Πνευματοποίηση του κορμιού του Ιησού. . .

Διαφορετικά όμως είναι τα πράγματα στην περίπτωση του σώματος του Ιησού Χριστού, το οποίο αναστήθηκε από τους νεκρούς εντελώς πνευματοποιημένο και το οποίο συνέχισε να υπάρχει ως ορατό περίβλημα του Εαυτού Μου, προκειμένου να μπορώ να είμαι και να παραμένω αιώνια ορατός Θεός για τα δημιουργημένα από Μένα όντα. . .  Αυτό το σώμα του Ιησού ήταν βέβαια επίσης γήινη ύλη, είχε όμως τεκνοποιηθεί από τη θεία δύναμη. . .  Επρόκειτο επίσης για πνευματικές ουσίες τις οποίες γέννησε η επίγεια Του μητέρα Μαρία. Αυτές οι πνευματικές ουσίες προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον τους όσον αφορούσε τις απαιτήσεις, τις ορμές και επίσης τις αδυναμίες τους. Δηλαδή αυτές επηρεάστηκαν από την ύλη που τις περιβαλλόταν, με αποτέλεσμα οι επιθυμίες του κορμιού Του να ήταν στραμμένες στην ίδια κατεύθυνση με αυτές των άλλων ανθρώπων. . .  δηλαδή το κορμί Του αντιδρούσε σε όλους τους πειρασμούς από έξω. . .  ωστόσο, αντιστεκόταν ξανά και ξανά σε όλους αυτούς τους πειρασμούς εξαιτίας της ισχυρής θέλησης του Ιησού. . .

Και αυτό απαιτούσε ένα μόνιμο αγώνα, απαιτούσε τη μόνιμη προθυμία του Ιησού να δρα με αγάπη, γιατί ήθελε να λυτρώσει και όλες τις ουσίες που είχαν συνδεθεί με την ψυχή Του λόγω της ύπαρξής Του ως άνθρωπος. Αυτές οι ουσίες όμως δεν ανήκαν σε κανένα άλλο πεσμένο αρχέγονο πνεύμα, αλλά ήταν ένα έργο από την πλευρά Μου. Και είχα επιλέξει έναν άνθρωπο που θα ήταν ικανός να γεννήσει σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη έναν άνθρωπο, ο Οποίος θα είχε μέσα Του τις ουσίες που θα σχημάτιζαν το σωματικό Του περίβλημα. . .  οι οποίες θα έπρεπε επίσης να λυτρωθούν, αλλά θα συνέχιζαν να αποτελούν τμήματα της ψυχής που θα βρισκόταν μέσα του. . .

Να το καταλάβετε: Το κορμί του Ιησού και το κορμί της Μαρίας είχαν τεκνοποιηθεί με αγνό και αναμάρτητο τρόπο. . .  αλλά κατοίκησαν σε έναν αμαρτωλό κόσμο και συνεπώς δεν γλίτωσαν από τους πειρασμούς αυτού του κόσμου. . .  Έπρεπε να αποδείξουν μέσα του την αγνότητά τους, έπρεπε να διεξηγάγουν έναν ακόμα πιο σκληρό αγώνα ενάντια σε τέτοιους πειρασμούς, γιατί ο αντίπαλός Μου μπορούσε ακόμα να εκδηλωθεί μέσω της ύλης. Μέσω του καθετί που περιβαλλόταν μια αγνή ψυχή είχε την ευκαιρία να επενεργήσει και η επενέργειά του αποτελούνταν από τους πιο ποικίλους πειρασμούς, στους οποίους είναι εκτεθημένος κάθε άνθρωπος και τους οποίους να καταπολεμήσει είναι το καθήκαν του κάθε ανθρώπου. . .

Αυτά θα είναι ακόμα ακατανόητα σε σας τους ανθρώπους, αλλά μπορείτε πάντα να πιστεύετε ότι επιτεύχθηκε η απεριόριστη πνευματοποίηση του κορμιού του Ιησού καθώς και του κορμιού της Μαρίας. Αλλά ο Ιησούς ήταν το μόνο Ον Που πήρε μαζί Του το περίβλημά Του στο πνευματικό βασίλειο και το κράτησε. Γιατί ήθελα να γίνω ορατός Θεός για όλα τα δημιουργημένα από Μένα όντα και γιατί είχε γίνει η οριστική ενοποίηση του κορμιού και της ψυχής Του μαζί Μου, η οποία δεν θα μπορεί ποτέ να διαλυθεί.

Είναι επίσης δεδομένο το γεγονός ότι στην ψυχή του Ιησού προσκολλήθηκε πολύ αλύτρωτο πνευματικό που την πίεζε. Και τονίζεται επίσης επανειλημμένα ότι για αυτό το λόγο ο αγώνας του Ιησού ενάντια στις σκοτεινές  δυνάμεις ήταν πολύ δύσκολος. Αφού αυτές οι δυνάμεις προσπαθούσαν να Τον κάνουν να πέσει με εντολή του αντιπάλου Μου. Και έτσι ο Ιησούς έπρεπε να καταπολεμήσει τέτοιους πειρασμούς που δεν προήλθαν ποτέ από το δικό τυ κορμί, αλλά προκλήθηκαν από εκείνη τη σκοτεινή δύναμη, η οποία χρησιμοποιούσε τα πάντα και επίσης τους ανθρώπους του περβάλλοντος του Ιησού για να Τον βάλουν σε πειρασμό. Και ως εκ τούτου Αυτός υπόφερε αφάνταστα παρά το αναμάρτητο κορμί Του και έπρεπε να καταπολεμήσει κάθε είδους πιέσεις.

Λύτρωσε όμως πολύ ανώριμο πνευματικό, το οποίο ως αποτέλεσμα μπόρεσε τότε  επίσης να βιώσει την τελευταία του ωρίμανση ως άνθρωπος. . .  Και αυτοί οι άνθρωποι χαρακτηρίζονταν συχνά από την ολοφάνερη στάση τους απέναντι στον Ιησού και από μια ζωή της ακολουθίας του Ιησού. . .  Δεν πρέπει ποτέ να υποθέσει κανείς ότι ο αγνώας Του ήταν πιο εύκολος εξαιτίας του αγνού, αναμάρτητου κορμιού Του. Αφού προσκολλήθηκε αρκετό ανώριμο πνευματικό στην ψυχή Του, το οποίο δεν έπρεπε απλά να αποτινάξει, αλλά το οποίο ήθελε επίσης να λυτρώσει για να το βοηθήσει στην περαιτέρω αναπτυξιακή του πορεία.

Το ότι όμως το δικό Του κορμί σε εντελώς πνευματοποιημένη κατάσταση έγινε και παρέμεινε επίσης τμήμα της ψυχής Του πρέπει να είναι επίσης αξιόπιστο σε σας τους ανθρώπους. Αφού η παραμονή Μου μέσα σε έναν άνθρωπο προϋπέθετε όλες αυτές τις ασυνήθιστες συνθήκες όπως μια αγνή πνευματική τεκνοποίηση και μια διαδικασία γέννας που ήταν ασυνήθιστη και που μαρτυρούσε τη θεϊκή ενέργεια. . .  Παρ’όλα αυτά ο Ιησούς ήταν άνθρωπος και ο αγώνας Του και η πνευματοποίηση όλων των σωματικών Του ουσιών έγιναν με τον ίδιο τρόπο όπως στις περιπτώσεις όλων των άλλων ανθρώπων: η αγάπη και οι λύπες τα κατόρωθσαν. . .  και θα απαιτούνται πάντα μόνο η αγάπη και οι λύπες για την απεριόριστη πνευματοποίηση του ανθρώπου στη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8575                30 κ. 31-7-1963

Εξήγηση για την ύλη και για το σκοπό της ύπαρξής της. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γέννηση της νέας Γης»  σελ. 78 – 81. Σημείωση της μεταφράστριας.] 

Οποιαδήποτε ύλη είναι σταθεροποιημένο πνευματικό. . .  Και έτσι ολόκληρος ο γήινος-υλικός κόσμος είναι πνευματική δύναμη που ακτινοβολήθηκε κάποτε από Εμένα και που δεν εκπλήρωσε καταρχάς τον προορισμό της. Αφού δεν υπήρχε κανένας εξαναγκασμός να το κάνει, όμως σύμφωνα με τον προαιώνιο νόμο η δύναμη αυτή όφειλε να ενεργοποιηθεί. Για τούτο το λόγο μετασχηματίσθηκε στα διαφόρων ειδών δημιουργήματα, των οποίων η λειτουργία ήταν προκαθορισμένη αυστηρά από το φυσικό νόμο, έτσι ώστε την εκπλήρωναν πλέον καθαρά νομοτελειακά.  Χάρη σε μια τέτοια δραστηριότητα που υπακούει τυφλά στις απαιτήσεις του νόμου, το πνευματικό περνά σε μια διαρκώς υψηλότερη βαθμίδα εξέλιξης. Συνεπώς η πλάση είναι κατά βάση πνευματικό το οποίο βρίσκεται σε διαφορετικούς βαθμούς εξέλιξης. . .

Αρχίζοντας από το πιο σκληρό ορυκτό, περνώντας μετά από τα φυτά και τα ζώα για να καταλήξει στη βαθμίδα του ανθρώπου, η εξέλιξη οδεύει συνεχώς ανοδικά, γεγονός που εξασφαλίζεται από τη διαρκώς υπηρετική δραστηριότητα του κάθε μεμονωμένου έργου της δημιουργίας. Η ύλη αποσυντίθεται κάθε τόσο, πράγμα που σημαίνει ότι όλο το πνευματικό αλλάζει συνεχώς εξωτερική φόρμα για να πάρει μια νέα ανώτερη φόρμα. Κατά αυτό τον τρόπο ωριμάζει σιγά-σιγά ώσπου να φτάσει στο στάδιο όπου του επιτρέπεται να ενσαρκωθεί ως άνθρωπος. Στο στάδιο πλέον αυτό μπορεί, πάλι υπηρετώντας, να λυτρωθεί και από την τελευταία φόρμα πάνω σε αυτή τη Γη.

Πάντοτε τα υλικά περιβλήματα, δηλαδή οι εξωτερικές φόρμες, θα περιέχουν στο εσωτερικό τους το πιο ώριμο πνευματικό και θα το υπηρετήσουν στην περαιτέρω ωρίμανσή του. Τα ίδια τα περιβλήματα θα αποσυντίθενται ξανά και ξανά και οι εσωκλειόμενες πνευματικές ουσίες θα ενώνονται με άλλες εξίσου ώριμες ουσίες, προκειμένου να περάσουν στην επόμενη διαμόρφωσή τους. Και αυτό μέχρις ότου να συγκεντρωθεί πάλι όλη εκείνη η δύναμη η οποία είχε αρχικά ακτινοβοληθεί ως «όντα». Στο σημείο αυτό το ον υφίσταται πάλι με την αρχική του ιδιοσυστασία, αλλά χωρίς καθόλου αγάπη, αφού δεν ήθελε να τη δεχθεί πλέον από Μένα από μια στιγμή και μετά.

Αυτή η αγάπη λοιπόν δίνεται σαν ένα δώρο της χάρης από την πλευρά Μου υπό τη μορφή ενός μικρού σπινθήρα στο κάθε αρχέγονο πνεύμα που βρίσκεται τώρα πάνω στη Γη ως η ψυχή ενός ανθρώπου. Έτσι πλέον μπορεί να πετύχει εκ νέου την τελειοποίησή του, μπορεί πάλι να γίνει τέλειο, όπως είχε προέλθει κάποτε από Μένα. Και τότε θα έχει επιτευχθεί ο απώτατος στόχος τον οποίο είχα θέσει στον Εαυτό Μου όταν δημιουργούσα τα όντα. . .

Μέχρις ότου όμως το άλλοτε πνευματικό ον ολοκληρώσει την πορεία του μέσα από τα δημιουργήματα της Γης, περνά ατελείωτος χρόνος. Διότι όλα όσα βλέπετε γύρω σας ως ύλη χρειάστηκαν ήδη πολύ μεγάλα διαστήματα, δεδομένου ότι η πρώτη μορφή ύλης, η σκληρή ύλη του κόσμου των ορυκτών, δεν αφήνει τόσο γρήγορα ελεύθερο το πνευματικό. Εάν μάλιστα δεν αποσυντεθεί η σκληρή εξωτερική φόρμα μέσω φυσικών επιδράσεων, μπορεί να παρέλθουν αιωνιότητες προτού προκύψει μια ελαφριά χαλάρωση, προτού αυτός ο ορυκτός κόσμος αφήνει να διαφνεί μια ανεπαίσθητη μορφή ζωής, υπό την έννοια ότι είτε μεταλάσσεται είτε διαλύεται στα εξ ων συνετέθη, οπότε απελευθερώνει το δέσμιο πνευματικό, το οποίο στη συνέχεια δεσμεύεται πάλι μέσα σε μια πιο μαλακή μορφή.

Κατά αυτό τον τρόπο η εκάστοτε νέα μορφή διαλύεται όλο και πιο εύκολα. Και όλα τα δημιουργήματα στην πλάση παρέχουν τη δυνατότητα στο πνευματικό να ωριμάσει μέσα τους και με τη διαδικασία αυτή το αρχικά τελείως αποσκληρυμμένο νεκρό πνευματικό έρχεται σταδιακά στη ζωή. . .  Η εναλλαγή από τη μια εξωτερική φόρμα στην άλλη συμβαίνει όλο και πιο γρήγορα, έτσι ώστε σε όλη τη δημιουργία παρατηρείται ότι τα πάντα ζουν και πεθαίνουν ακατάπαυστα, έρχονται και παρέρχονται. . .  Το βέβαιο είναι ότι το πνευματικό χρειάζεται ατελείωτα μακρύ χρόνο για την εξελικτική του πορεία, η οποία καταλήγει στην ενανθρώπισή του επί της Γης.

Θα πρέπει δε πάντοτε να διακρίνει κανείς ότι κάθε εξωτερική φόρμα είναι πνευματικό το οποίο βρίσκεται στην αρχή της εξέλιξής του, και ότι οποιαδήποτε εξωτερική φόρμα περιέχει πάλι πνευματικό μέσα της, το οποίο έχει ήδη φτάσει σε έναν υψηλότερο βαθμό ωριμότητας και οφείλει να ωριμάσει περαιτέρω μέσα στη φόρμα. . .  Ως εκ τούτου δεν πρέπει κανείς να βάζει στην ίδια βαθμίδα το εξωτερικό περίβλημα με το πνευματικό που εμπεριέχει. Η διάλυση της εξωτερικής φόρμας αποτελεί πάντοτε μια απελευθερωτική πράξη για αυτό που είναι δέσμιο μέσα στο εσωτερικό της. Ταυτόχρονα σημαίνει επίσης ότι δρασκελίζεται άλλη μια βαθμίδα στην ανοδική εξέλιξη της ίδιας της ύλης η οποία περιβάλλει ως εξωτερική φόρμα τις ψυχικές ουσίες. Τα περβλήματα αυτά χρειάζονται πολύ χρόνο ακόμα προτού φτάσει η σειρά τους να πορευθούν για τελευταία φορά πάνω στη Γη ως συστατικά μέρη μιας ψυχής. Όσο πιο πρόθυμα «υπηρετεί» δε εκείνο το περίβλημα, τόσο πιο γρήγορα προχωρεί η εξέλιξή του, ακολουθώντας βέβαια πάντοτε την τάξη σύμφωνα με το νόμο.

Έτσι και το τελευταίο εξωτερικό περίβλημα. . .  το ανθρώπινο κορμί. . .  έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο καθήκον, η εκπλήρωση του οποίου μπορεί να επιφέρει μια γρήγορη πρόοδο της ανάπτυξής τους στις πνευματικές ουσίες στις οποίες συνίσταται το κορμί. . .  εάν το κορμί υποταχθεί εντελώς στις απαιτήσεις της ψυχής, με αποτέλεσμα να μπορέσει να πνευματοποιηθεί μαζί της κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής. Και αυτό μπορεί να σημάνει μια πιο σύντομη επίγεια πορεία για ένα πεσμένο αρχέγονο πνεύμα [. . .] [εδώ στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο ακολουθεί ένα κομμάτι μιας πρότασης το νόημα του οποίου είναι ακατανόητο λόγω γραμματικού λάθος] μέσω της ασυνήθιστης υπηρεσίας και των δεινών συμβάλλει στην πιο γρήγορη επιστροφή του αρχέγονου πνεύματος σε Μένα τότε που αυτό βαδίζει πάνω στη Γη ως άνθρωπος και δεν χρειάζεται πια να φοβάται την οπισθοδρόμηση προς τα βάθη. Γιατί εκείνες οι ήδη ώριμες ουσίες τού εγγυώνται μια βέβαιη τελειοποίηση. . .

Το να γνωρίζετε λοιπόν αυτά τα πράγματα μπορεί να σας παρακινήσει να επιδιώξετε τελείως συνειδητά την πνευματοποίηση του κορμιού σας όσο ζείτε στη Γη και επομένως να ζείτε μια ζωή πλήρως ενσαρμονισμένη με τις εντολές της αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι ο δρόμος που οδηγεί στην πλήρη πνευματοποίηση του κορμιού. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8578                2-8-1963

Αναγνώριση της ελαττωματικότητας και άνοιγμα της καρδιάς. . .

Ακόμα και τότε που σας ανοίγει ο ουρανός και κάνει να πέσει στη Γη η ακτίνα του φωτός και της αγάπης του, εσείς οι άνθρωποι αποφεύγετε τη φωτεινή λάμψη της και αποσύρεστε στο σκοτάδι, το οποίο θα ήθελα να διαπεράσει με το πιο δυνατό φως. Και το φως χάνει το αποτέλεσμά του όπου συναντά αντίσταση. . .  Επομένως και ο λόγος Μου δεν θα έχει καμία δύναμη εκεί όπου του προβάλλει κανείς αντίσταση. . .  Εσείς οι άνθρωποι δεν θα τον αναγνωρίσετε ως φωνή του προαιώνιου Θεού και Πατέρα σας, γιατί δεν επιθυμείτε να σας μιλάω, γιατί βασανίζεστε ακόμα μέσα στις αλυσίδες εκείνου που θέλει να Με διώξει από τη συνείδησή σας.

Θα έπρεπε όμως να αναρωτηθείτε σοβαρά αν αισθανθείτε απεριόριστα ευτυχισμένοι μέσα στην τωρινή σας κατάσταση. Αφού δεν μπορείτε να αρνηθείτε τις ελλείψεις και τις αντιξοότητες που σας βαραίνουν ξανά και ξανά. Και επίσης δεν θα περιμένετε ποτέ με αισιοδοξία το μέλλον σας, η μοίρα προς την οποία βαδίζετε, είτε στη Γη είτε μετά τον θάνατό σας, θα σας βαραίνει πάντα σαν εφιάλτης, γιατί δεν κατέχετε κανένα φως σχετικά με εκείνη και . . .  παρόλο που δεν είστε ικανοί να πιστέψετε σε μια συνέχιση της ζωής. . .  δεν ξέρετε ούτε με βεβαιότητα αν η ύπαρξή σας θα τελειώσει μετά το γήινο θάνατό σας. . .

Όλα όσα σχετίζονται με το μέλλον σας είναι αβέβαια και επίσης η επίγεια σας ζωή μπορεί ακόμα να αλλάξει και να σας φέρει ολέθρια συμβάντα, αφού δεν αποφασίζετε εσείς για τη μοίρα σας. Και για αυτό το λόγο θα σκεφτόσασταν και θα δρούσατε έξυπνα εάν προσέξετε όλες τις πνευματικές γνώσεις που σας διοχετεύονται. . .  εάν δεν απορρίπτατε τα πάντα απερίσκεπτα, αλλά αν παίρνατε θέση. . .  Να βγείτε από το σκοτάδι της νύχτας και να εισέλθετε μέσα στη λάμψη του φωτός της αγάπης Μου και πράγματι δεν θα είναι σε βάρος σας. . .

Πιστέψτε κυρίως ότι εκπηγάσατε από μια Δύναμη Που δεν σας δημιούργησε σε αυτή την ελαττωματική κατάσταση στην οποία όμως βρίσκεστε όταν βαδίζετε ως άνθρωποι στη Γη. . .  Πιστέψτε ότι αυτή η Δύναμη θέλει να σας κάνει ευτυχισμένους, γιατί σας αγαπά, αλλιώς δεν θα είχατε δημιουργηθεί από Αυτή. Επομένως να λάβετε αυτά που σας προσφέρει με την αγάπη Της: φως και δύναμη, τα οποία δεν κατέχετε, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να είστε μακάριοι.

Και μην επιτρέψετε να παραπλανηθείτε από την επίγνωσή σας ότι κατέχετε ζωτική δύναμη και ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη γήινη άνεσή σας. Αλλά και αυτή η ζωτική δύναμη μπορεί να σας αφαιρεθεί από τη μια μέρα στην άλλη από εκείνη τη Δύναμη και τότε δεν θα ζήσετε πια πάνω σε αυτή τη Γη, αλλά ούτε θα έχει σταματήσει η ύπαρξή σας. . .  το πραγματικό σας εγώ θα συνεχίσει να ζει, μόνο σε μια πολύ ελαττωματική κατάσταση εάν δεν φροντίσατε στη Γη να αποκτήσει φως και δύναμη. . .

Και στην περίπτωση που σας παρέχεται μια ακτίνα φωτός από πάνω, μην την αγνοήσετε, αλλά ανοιχθείτε και επιτρέψτε της να περάσει μέσα σας. . .  Να λάβετε γνώση του λόγου Μου, μέσω του οποίου σας ανοίγω ο Ίδιος ένα φως μέσα στο οποίο θα αισθανθείτε καλά, με αποτέλεσμα να θέλετε οι ίδιοι να αυξήσετε το φως. Γιατί θα σας κάνει ευτυχισμένους όταν έχετε βγει από το σκοτάδι και όταν σας χτυπήσει η ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου, η οποία σας γέμιζε αρχικά και σας έκανε αφάνταστα μακάριους.

Επιδιώξτε να ανακτήσετε αυτό που χάσατε με δικό σας φταίξιμο. . .  Το έχετε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας. Δεν σας αποκρύπτω την ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου, μόνο περιμένω να ανοίξει η καρδιά σας και να είναι πρόθυμη να ακτινοβολήσει μέσα της η αγάπη Μου, η οποία θα σας κάνει πάλι ευτυχισμένους, με αποτέλεσμα να μην θέλετε πια να ζήσετε χωρίς αυτήν. Η αγάπη Μου σας ακολουθεί και δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ. Και θα σας  μιλάω ξανά και ξανά και άρα θα στέλνω την ακτίνα της αγάπης στη Γη. Ωστόσο, δεν μπορώ να σας εξαναγκάσω να τη δεχθείτε, μπορώ μόνο να προσπαθώ συνέχεια να κερδίσω εσάς και την αγάπη σας και να σας δίνω αποδείξεις της ύπαρξής Μου και του δεσμού Μου μαζί σας. Σε σας όμως εναπόκειται αν θέλετε να Με αναγνωρίσετε τότε που Με βρίσκετε μπροστά σας, τότε που η αγάπη Μου εκδηλώνεται απέναντί σας. . .

Το φως λάμπει δυνατά και αστραφτερά. . .  Όποιος όμως κλείνει τα μάτια του και στρέφεται συνειδητά προς το σκοτάδι, δεν θα αισθανθεί την ευεργεσία του φωτός και για εκείνον το φως λάμπει μάταια. . .  Αλλά η ατυχή, ελαττωματική του κατάσταση δεν θα μειωθεί και ήδη ως άνθρωπος δεν θα εκπληρωθεί ποτέ η λαχτάρα του. Και μετά το σωματικό του θάνατο η ψυχή του θα πρέπει να υπομείνει βάσανα όταν καταλάβει ότι άφησε ανεκμετάλλευτη την επίγεια της ζωή, ενώ θα μπορούσε να κατορθώσει πολλά. . .

Ο κάθε άνθρωπος θα είχε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής να βγει από το σκοτάδι της νύχτας και να φτάσει στο φως της ημέρας. . .  Κανένας άνθρωπος δεν θα χρειαζόταν να φοβάται το σκοτάδι, γιατί μπορεί (θα μπορούσε) οποτεδήποτε να το εγκαταλείψει και να στραφεί στο φως, το οποίο λάμπει αδιάκοπα κάτω στη Γη με τη μορφή του λόγου Μου, ο οποίος είναι πάντα η ακτινοβολία της αγάπης Μου από το πνευματικό βασίλειο. Αυτή δεν μπορεί να αντικαθασταθεί με τίποτε άλλο, μονάχα αυτή χαρίζει φως και δύναμη, και ως εκ τούτου πρέπει κανείς να ακούσει το λόγο Μου με την επιθυμία να φτάσει στο φως μέσω του. . .

Τότε ο άνθρωπος ανοίγει εθελοντικά την καρδιά του και Μου επιτρέπει να ανάψω ο Ίδιος ένα φως μέσα του που δεν θα σβήσει ποτέ πια στην αιωνιότητα. Αφού το φως Μου είναι η ακτίνα της αγάπης Μου, η οποία δεν θα χάσει ποτέ τη λαμπρότητά της, η οποία γεμίζει ένα ον που μέχρι τότε δεν είχε κανένα φως και το τοποθετεί στην κατάσταση της γνώσης και της πλήρους κατανόησης όπου το ον ήταν αρχικά απεριόριστα μακάριο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8585                12-8-1963

Σύνδεση ομοειδών ψυχών. . .

Μόνο αυτό που σας μεταδίδεται διά του Πνεύματος εγγυάται την καθαρή αλήθεια. Αφού μόλις συμμετάσχει το ανθρώπινο μυαλό, η αλήθεια μπορεί ήδη να υποστεί μια αλλαγή, γιατί το μυαλό μπορεί να επηρεαστεί από τον πρίγκιπα του σκότους. Για το λόγο αυτό συνιστάται πάντα προσοχή τότε που διατυπώνονται ισχυρισμοί που δεν είναι αποδείξιμοι με γήινο τρόπο, που αφορούν τομείς που είναι ανεξερεύνητοι για το μυαλό. . .  Και αυτό θα ισχύει για τέτοιους πνευματικούς ισχυρισμούς που είναι κατά κάποιον τρόπο προϊόντα μιας ευχής, όπου η ευχή είναι ο πατέρας μιας σκέψης, με αποτέλεσμα αυτή η σκέψη να απασχολήσει τότε περισσότερο το μυαλό από ό,τι την καρδιά, και άρα υπήρχε η δυνατότητα να επηρεαστεί από τον αντίπαλο του Θεού. . .

Εσείς οι άνθρωποι έχετε βαθιά μέσα στην καρδιά σας την επιθυμία για ένα σύντροφο με τον οποίο θα σας συνδέσει η πιο βαθιά αρμονία. Όλοι οι άνθρωποι λαχταρούν την ευτυχία που θα μπορούν να αισθανθούν και να απολαύσουν παρέα. Αφού η επιθυμία για την ευτυχία βρίσκεται μέσα στην κάθε ψυχή και είναι το αποτέλεσμα της κάποτε μακαριότητας πριν την αποστασία από τον Θεό. Δεν χρειάζεται πάντα να εκδηλωθεί μέσα στον άνθρωπο (κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής), ωστόσο υπάρχει και τις περισσότερες φορές θα παραμείνει ένα όνειρο, γιατί η επίγεια ζωή δεν εξασφαλίζει καμία μόνιμη ευτυχισμένη κατάσταση.

Και στην περίπτωση που ο ίδιος ο άνθρωπος προσπαθεί να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, τις περισσότερες φορές θα γίνεται το αντίθετο εξαιτίας της ατέλειας του: Η έλλειψη αγάπης θα καταστρέψει την αρμονία και η αδιαφορία ή οι εχθρότητες θα είναι οι συνοδοί ανθρώπων μέσα στους οποίους ωστόσο υπάρχει η επιθυμία για ψυχικό δεσμό και αμιβαία κατανόηση.

Τέτοιοι άνθρωποι όμως θα δημιουργήσουν φαντασίες που ανταποκρίνονται στις ευχές τους, ιδιαίτερα επειδή έχουν λάθος ιδέες για το πνευματιτκό βασίλειο, για τη ζωή μετά το σωματικό θάνατο. . .  Και αυτό που δεν βρίσκουν στη Γη ελπίζουν ότι θα το βρουν στο πνευματικό βασίλειο: Ψυχές συντονισμένες με τη δική τους ψυχή που θα κάνουν παρέα μαζί τους και που θα δημιουργήσουν έναν αρμονικό δεσμό μαζί τους που θα εγγυηθεί μακαριότητα. . .  Το σύντροφο τον οποίο αναζητούσαν μάταια στη Γη νομίζουν ότι θα τον βρουν στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  Και έχουν δίκιο, καθ’όσον η αρμονία και η αγάπη ψυχών που έχουν την ίδια ωριμότητα θα προκαλέσουν πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία στην κάθε μεμονωμένη ψυχή. . .

Σκέφτονται σωστά, καθ’όσον η ένωση με ψυχές του ίδιου βαθμού ωριμότητας στο πνευματικό βασίλειο προκαλεί πάντα μια μακαριότητα, γιατί στην κατάσταση της τελειότητας εξαφανίζεται κάθε ελαττωματική ιδιότητα και γιατί έχει πάλι δημιουργηθεί η παλιά σχέση μεταξύ των ψυχών όπως ήταν αρχικά. Δηλαδή η αγάπη συνδέει όλες τις ψυχές και ήδη αυτό σημαίνει απεριόριστη μακαριότητα.

Στη Γη λοιπόν μπορούν να γίνονται δεσμοί μεταξύ καλών και λιγότερο καλών συντρόφων και ανάλογα αυτοί οι δεσμοί θα επιφέρουν ευτυχία και ειρήνη ή θα διαδραματιστούν δυσαρμονικά. . .  Και στο υπερκόσμιο βασίλειο οι μεμονωμένες ψυχές θα χωρίσουν η μια από την άλλη ή θα εξακολουθούν να είναι έντονα συνδεδεμένες. . .  Μπορεί οι ψυχές να βρουν άλλους συντρόφους που εξαιτίας του βαθμού της πνευματικής τους ωριμότητας θα εμφανίζουν τις ίδιες πνευματικές επιδιώξεις, την ίδια κατανόηση και το ίδιο φως. Και θα κάνουν ευτυχισμένη η μια την άλλη μέσω της ομοιότητάς τους και το βαθμό αγάπης που κατέχουν.

Και αυτές οι ψυχές επιδιώκουν να κάνουν παρέα και θα δημιουργούν και θα ενεργούν ενωμένες προς τη δική τους ευχαρίστηση. Αφού στο πνευματικό βασίλειο ο όρος για την ένωση εκείνων των ψυχών είναι πάντα η ίδια κατάσταση της πνευματικής ωριμότητας. Και για το λόγο αυτό μπορεί να ενωθούν ψυχές που δεν γνώριζαν η μια την άλλη στη Γη. Αναγνωίζουν από το βαθμό του φωτός τους ότι ταιριάζουν. Και αυτή η ένωση υπήρχε επίσης κάποτε πριν την αποστασία τους από τον Θεό, δηλαδή δρούσαν παρέα, είχαν το ίδιο καθήκον, το οποίο η κάθε μια ψυχή εκτελούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε που η ολόψυχη αγάπη συνέδεε ακόμα όλα τα πλάσματα μεταξύ τους και με το Δημιουργό τους. . .

Πέρασαν ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα όπου το πρωτόπλαστο ον ήταν συνδεδεμένο με το Δημιουργό Του με ολόψυχη αγάπη και όπου από αυτή την αγάπη προέκυψαν αμέτρητα πλάσματα. Και αυτά ήταν πάντα ομοειδή ανάλογα με το δεσμό του Εωσφόρου με τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό. Και έτσι θα συναντηθούν ξανά όλες αυτές οι ψυχές που αρχικά ήταν ενωμένες μέσα σε ανείπωτη μακαριότητα. . .

Υπάρχει η δυνατότητα να ενσαρκωθούν τέτοιες ψυχές ταυτόχρονα στη Γη και να συναντηθούν κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής και να δημιουργήσουν έναν επίγειο δεσμό. Τότε θα χαρακτηρίζουν αυτή την ένωση η πιο βαθιά κατανόηση, η ολόψυχη αγάπη και οι ίδιες πνευματικές προσπάθειες. Και μια τέτοια σύνδεση δεν θα κοπεί ούτε στο πνευματικό βασίλειο, θα πρόκειται τότε κατά κάποιον τρόπο για έναν «γάμο που έγινε στον ουρανό». Ένας τέτοιος γάμος όμως είναι κάτι διαφορετικό από έναν επίγειο γάμο, ο οποίος γίνεται με σκοπό την αναπαραγωγή, με σκοπό την ενσάρκωση των ψυχών ως άνθρωποι, ο οποίος όμως δεν έχει καμία σχέση με εκείνο τον πνευματικό γάμο.

Ο μόνος δεσμός είναι η αγάπη, η οποία γεμίζει βέβαια τα όντα, το ένα για το άλλο δηλαδή, η οποία όμως κορυφώνεται πάντα στην αγάπη για τον Θεό, με αποτέλεσμα τα όντα να μην επιδιώκουν τίποτε άλλο από τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα τους, να λαμβάνουν αδιάκοπα τη δύναμη της αγάπης Του, να πλημμυρίζονται συνέχεια από τη δύναμή Του. Και τότε αξιοπιούν και μεταδίδουν αυτή τη δύναμη  δρώντας μαζί εκεί όπου απαιτείται η κοινή, δηλαδή ενισχυμένη δράση. Και η μακαριότητα τέτοιων συνδεδεμένων μεταξύ τους ψυχών αυξάνεται συνέχεια, αφού θέλουν πάντα να βοηθούν και να υπηρετούν τον Θεό και επομένως να κάνουν πάντοτε λυτρωτική δουλειά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8586                13 κ. 14-8-1963

Τι ήταν το κορμί του Ιησού;. . .

Τίποτα δεν είναι αδύνατον για Εμένα, τον Θεό και Δημιουργό σας. . .  Αυτό που θέλω γίνεται και αυτό που θέλω να δημιουργήσω υπάρχει ήδη μπροστά Μου ως πραγματοποιημένη σκέψη. . .  Για Μένα δεν υπάρχουν όρια, ούτε όσον αφορά τις ιδέες ούτε τα εκτελεσμένα έργα, είτε πρόκειται για πνευματική είτε για γήινη ουσία. Αφού κατά βάθος τα πάντα είναι πνευματικό στοιχείο, άσχετα με το αν υπάρχουν μπροστά στα μάτια σας γήινα ή πνευματικά δημιουργήματα. Τη φύση αυτής της πνευματικής ουσίας όμως μπορώ να την κρίνω μονάχα Εγώ. . .  Εγώ μονάχα ξέρω αν πρόκειται για πνευματικό που αποστάτησε κάποτε από Μένα, που σκλήρυνε και έγινε στερεή ύλη, ή αν πρόκειται για πνευματική δύναμη που ακτινοβολήθηκε απευθείας από Εμένα και που πήρε μορφή σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αφού μπορώ να μεταμορφώσω ή να διαμορφώσω οποιαδήποτε δύναμη σε κάθε είδους έργα της δημιουργίας.

Μπορώ επίσης να δώσω στη δύναμη που ακτινοβολήθηκε απευθείας από Μένα ιδιότητες που χαρακτηρίζουν το πνευματικό που κάποτε έγινε αμαρτωλό όταν αυτό αυτή ως τελευταία μορφή, ως ανθρώπινο κορμί, περιέχει μια ψυχή με σκοπό την τελειοποίησή της. . .  Ένα κορμί το οποίο τεκνοποίησα Εγώ και το οποίο είναι πνευματικό που δεν έγινε αμαρτωλό, μπορεί μέσω του δικού Μου θελήματος να βρίσκεται σε μια κατάσταση αδυναμίας ή να εμφανίζει χαρακτηριστικά που εμφανίζει κάθε άλλο κορμί, στην περίπτωση που αυτό εξυπηρετεί έναν ορισμένο σκοπό. . .  Τα πάντα εξαρτώνται από το θέλημά Μου και από τη δύναμή Μου. . .

Αλλά πάντα καθετί αγνό, θείο, εξαιτίας του δεσμού του με τον κόσμο, με την ύλη. . .  η οποία είναι ακάθαρτο πνευματικό στοιχείο. . .  επηρεάζεται και πιέζεται. Και αφού στην περίπτωση του λυτρωτικού έργου του Ιησού επρόκειτο για μια πάρα πολύ σημαντική αποστολή, οι ανέντιμες αντίθετες δυνάμεις επενεργούσαν ιδιαίτερα σφοδρά πάνω στο αγνό θείο, πάνω στην εξωτερική μορφή του Ιησού. Αφού αυτή η θεϊκή-πνευματική ακτινοβολία δύναμης η οποία πρέπει να θεωρείται το κορμί του, δεν είχε αποτέλεσμα με τον τρόπο ότι θα είχε καταστρέψει καθετί αντίπαλο ή θα είχε εμποδίσει τη δραστηριότητά του. . .  αλλά αρκέστηκε στο να προβάλει αντίσταση με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε άλλη σωματική εξωτερική μορφή, στο να καλμάρει το πνευματικό που την πίεζε και επομένως στο να διεξηγάγει τον ίδιο αγώνα ενάντια σε όλους τους πειρασμούς. Αφού ο άνθρωπος Ιησούς ήθελε να δώσει στους συνανθρώπους ένα παράδειγμα για μια ζωή την οποία θα έπρεπε να ζήσουν όλοι για να ξεφύγουν από τις δυνάμεις του σκότους.

Το γεγονός όμως ότι το σώμα του Ιησού ήταν γήινη ύλη δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αλλά αυτή η γήινη ύλη ήταν το έργο της αγάπης, της σοφίας και της δύναμής Μου. Δεν ήταν ένα πεσμένο πνεύμα από το οποίο θα είχε παρθεί αυτή η ουσία, αλλά επρόκειτο για δύναμη που είχε εκπηγάσει από Εμένα, που είχε συμπυκνωθεί για να γίνει μορφή διά του θελήματός Μου. . .  Ωστόσο, αυτή η μορφή δεν είχε με κανέναν τρόπο λιγότερα σκληρές απαιτήσεις από τον άνθρωπο Ιησού. Αφού μόλις δύναμη από Μένα έρχεται στη Γη. . .  όπου δηλαδή τέλεια πνευματικά στοιχεία φτάνουν στο βασίλειο του αντιπάλου Μου, αυτά τα τέλεια πνευματικά στοιχεία πιέζονται από αντιπνευματικές ουσίες. Και θα έπρεπε να λυτρωθούν όλες αυτές οι ουσίες που γαντζώθηκαν στην ψυχή του Ιησού και που κατά κάποιον τρόπο έθεσαν υπό την κατοχή τους και το σώμα Του. Αυτό έπρεπε τότε να πολεμήσει για να μην νικηθεί, αλλά δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη δύναμή Του με υπεράνθρωπο τρόπο. Γιατί θα έπρεπε να είναι πρότυπο για τους ανθρώπους και για αυτό το λόγο δεν παρασχέθηκε στον άνθρωπο Ιησού κανένα προνόμιο μέσω ασυνήθιστης δύναμης. . .

Ως άνθρωπος έπρεπε να έχει τα ίδια συστατικά με όλους τους άλλους ανθρώπους και επίσης το (το δεδομένο) ότι το σώμα του ήταν ένα προϊόν της δύναμής Μου δεν Του απόφερε προνόμια σχετικά με την επιδίωξή Του της θεοποίησης. . .  Ήταν για την ψυχή Του μόνο δεσμά που Τον βασάνιζαν ατελείωτα, γιατί η ψυχή Του ήρθε από την ελευθερία και από το πιο αστραφτερό φως και έπρεπε να κατοικήσει μέσα στο σκοτάδι. . .  Και αυτό το σκοτάδι έπιασε και το κορμί Του και του προκαλούσε βάσανα, τα οποία αισθανόταν η ψυχή Του και όμως δεν μπορούσε να γλιτώσει το κορμί Του από αυτά. Αφού ως αποτέλεσμα της αγάπης Του ο Ιησούς κατάλαβε όλους τους συσχετισμούς και παραδόθηκε στη μοίρα Του, την οποία προέβλεπε ξεκάθαρα και έπρεπε ήδη για αυτό να υπομείνει απερίγραπτα βάσανα.

Την απεριόριστη θεοποίηση όμως μπορούσαν να την κατορθώσουν μόνο τα ασυνήθιστα πάθη και η υπέρμετρη αγάπη. . .  Και σε αυτό συνέβαλε ήδη η διαμονή ενός αγνού, αναμάρτητου κορμιού και μιας ψυχής του φωτός στην περιοχή του πρίγκιπα του σκότους. Γιατί έπρεπε να αμύνεται συνέχεια εναντίον του και εναντίον των δυνάμεών του, οι οποίες κατάβαλλαν κάθε προσπάθεια για να παρασύρουν το κορμί Του στην αμαρτία, προσκειμένου να ρίξουν και τον άνθρωπο Ιησού μέσα στην ενοχή, κάτι που όμως δεν το πέτυχε.

Ο αγώνας όμως ήταν δύσκολος και ωστόσο τον πέρασε με επιτυχία ο άνθρωπος Ιησούς και έδωσε σε όλους τους ανθρώπους την απόδειξη ότι μέσω της αγάπης αποκτούν επίσης τη δύναμη για να προβάλουν αντίσταση σε όλους τους πειρασμούς από την πλευρά του αντιπάλου. Και επιπλέον μέσω του σταυρικού του θανάτου απόκτησε και για όλους τους ανθρώπους τη χάρη μιας ενισχυμένης θέλησης. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από τα δεσμά του δεσμοφύλακά τους. Δεν είναι εκτεθειμένοι στον αντίπαλο, αλλά έχουν μια βοήθεια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μπορούν να Του εμπιστευθούν και Αυτός τους καταλαβαίνει ως άνθρωπος και θα τους αρπάξει πράγματι από τον έλεγχο του αντιπάλου αν Του το ζητήσουν.

Αφού ξέρει πώς εκείνος πιέζει το κορμί σας για να εμποδίσει την ψυχή σας να ωριμάσει. . .  Ξέρει ότι είναι δύσκολος ο αγώνας κατά την επίγεια σας ζωή, γιατί το κορμί σας ανήκει ακόμα στον αντίπαλο και αυτός δεν θέλει να του δώσει την ελευθερία. Ο Ιησούς όμως έκανε τη θυσία στο σταυρό για εσάς, προκειμένου να μπορείτε να γίνετε ελεύθεροι, σας λύτρωσε διά του αίματός Του, προκειμένου να απελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8597                26-8-1963

Η αξία των «παραδόσεων» για τον Ιησού Χριστού. . .

Τα πνευματικά αγαθά που υιοθετήσατε μέσω παραδόσεων δεν θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια ζωντανή πίστη εάν δεν αφυπνίσετε το πνεύμα μέσα σας μέσω της έμπρακτης αγάπης, με αποτέλεσμα να κερδίσετε την εσωτερική πεποίθηση για την αλήθεια των πνευματικώ αγαθών που σας διοχετεύθηκαν και να καταλάβετε επίσης πού έχει παρεισφρύσει η πλάνη. . .  Η καθαρή αλήθεια δεν διατηρείται καθαρή μεταξύ των ανθρώπων, αλλά προσφέρεται ξανά και ξανά στους ανθρώπους διά του Πνεύματός Μου. . .

Όποιος δεν έχει ακόμα αφυπνίσει το πνεύμα του, δέχεται τα πάντα χωρίς δισταγμό, ακόμα και τότε που δεν ανταποκρίνονται πια στην αλήθεια. Ή απορρίπτει τις παραδόσεις, γιατί δεν είναι αποδείξιμες και επομώνς είναι αμφίβολες. . .  Αυτά που έγιναν την εποχή του Ιησού μεταδόθηκαν μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτά. «Μεταβιβάζονται» από άνθρωπο σε άνθρωπο και είναι αυτονόητο ότι οι άνθρωποι τα αλλάζουν κάθε φορά που τα μεταβιβάζουν, τόσο περισσότερο όσο λιγότερο ζουν με αγάπη και επομένως το πνεύμα τους δεν έχει αφυπνιστεί. . .

Αφού ο αντίπαλός Μου πάντα μόνο καταπολεμά την αλήθεια για να μην χάσει σε Μένα εσάς τους ανθρώπους, θα φροντίζει επίσης ξανά και ξανά να παρεισφύουν λάθη. Αφού μπορεί να επηρεάζει τη σκέψη εκείνων των ανθρώπων που είναι χωρίς αγάπη. . .  Και εσείς οι άνθρωποι της τωρινής εποχής θα σκεφτόσασταν εντελώς λάθος εάν η καθαρή αλήθεια δεν θα μπορούσε ξανά και ξανά να διοχετεύεται στη Γη διά του Πνεύματός Μου. Εκείνη ξεσπκεπάζει την πλάνη και χαρίζει στους ανθρώπους σαφή, ανόθευτη γνώση γύρω από όλες τις διαδικασίες κατά τον καιρό του Ιησού, γύρω από όλα όσα σχετίζονται με τον Ιησού και με το λυτρωτικό Του έργο.

Και διά του Πνεύματος η καθαρή αλήθεια θα προσφέρεται ξανά και ξανά στους ανθρώπους, παρόλο που θα ξεκινούν επανειλημμένα νέες λυτρωτικές περίοδοι. . .  Η καθαρή αλήθεια θα ενημερώσει και θα είναι ξανά και ξανά προσιτή στους ανθρώπους εάν μόνο επιτρέψουν να ενεργήσει το Πνεύμα μέσα τους, εάν επιθυμήσουν και λάβουν την καθαρή αλήθεια από Εμένα τον Ίδιο. Αφού η πνευματική γνώση δεν εξερευνάται από το μυαλό, μπορεί μόνο να σας χαριστεί μέσω της απευθείας ακτινοβόλησης, μέσω της έκχυσης του Πνεύματός Μου μέσα σας. . .  άσχετα με το αν το ρεύμα θα σας αγγίξει άμεσα ή έμμεσα. . .

Η αλήθεια προέρχεται πάντα μόνο από Εμένα, ο άνθρωπος όμως θα κάνει πάντα αλλαγές όσο ο αντίπαλός Μου έχει ακόμα τη δυνατότητα να επενεργήσει. . .  κάτι που εξαιτίας της ατέλειας των ανθρώπων του είναι πάντα δυνατόν. Και όσοι περισσότεροι καιροί περνούν τόσο πιο παραμορφωμένα θα είναι τα πνευματικά αγαθά και τόσο λιγότερο αποδείξιμες είναι οι αναφορές που παραδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. . .

Όποιος όμως βασίζεται μόνο σε τέτοιες παραδόσεις θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την καθαρή αλήθεια. Η πίστη του θα είναι τυφλή και τελικά θα μπερδευθεί σε ένα λαβύρυνθο και δεν θα είναι πια ικανός να βρει το δρόμο μέσα από την πλάνη. Θα κινείται μέσα σε πνευματικό σκοτάδι το οποίο θα μπορεί να διαλυθεί μόνο από ένα φως από πάνω εάν μέσω της έμπρακτης αγάπης ο άνθρωπος  δημιουργήσει το δεσμό του πνευματικού του σπινθήρα με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα.

Τότε θα διδαχθεί την καθαρή αλήθεια, τότε θα λάβει και ακριβή γνώση των γεγονότων που  συνέβησαν πριν από πολύ καιρό. Θα μάθει τα πάντα για την επίγεια πορεία του Ιησού και θα είναι ικανός να πιστέψει με πεποίθηση αυτά που θα του παρουσιαστούν σχετικά με αυτή. . .  Αφού θα λάβει αυτή τη γνώση από Εμένα τον Ίδιο μόλις συνδεθεί μαζί Μου. . .

Το Πνεύμα Μου θα τον διδάξει από το εσωτερικό του, δεν θα χρειαστεί εγκόσμιους δασκάλους. Και ωστόσο θα κατέχει μεγαλύτερες γνώσεις από εκείνους που αντλούν τη σοφία τους πάντα μόνο από τις παραδόσεις και που χρησιμοποιούν το μυαλό τους. Αυτό όμως μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από τον αντίπαλό Μου, και τότε ο άνθρωπος θα υποστηρίξει διανοητικά πορίσματα που δεν προήλθαν ποτέ από Εμένα και που για αυτό μάλλον δεν μπορούν να εγείρουν αξίωση να είναι αληθινά.

Η ενέργεια του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο εγγυάται πάντα τη διοχέτευση της πιο αγνής αλήθειας. Χωρίς τέτοια όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να αποκτήσει μια ζωντανή πίστη ούτε να υποστηρίξει σαφή γνώση. Αφού με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί να λύσει τέτοια προβλήματα που σχετίζονται με πνευματικούς τομείς. Και στην περίπτωση που προσπαθεί να το κάνει, θα υποστηρίξει μόνο πλάνη και δεν θα συμβάλει πολύ στο να διαλυθεί το πνευματικό σκοτάδι που είναι απλωμένο πάνω από την ανθρωπότητα. . .

Όποιος όμως επιθυμεί να του φέξει ένα φως, επίσης σχετικά με διαδικασίες που συνέβησαν πριν από πολύ καιρό, θα διαφωτιστεί βέβαια για αυτές με πλήρη αλήθεια. Μόνο που πρέπει ο ίδιος να ανάψει την αγάπη μέσα του, η οποία θα του αποφέρει την αφύπνιση του πνεύματος. . .  Τότε θα συνδεθεί και με Εμένα τον Ίδιο και θα μπορώ να αφήσω το Πνεύμα Μου να εισρεύσει μέσα στην καρδιά του. Γιατί μέσω της επιθυμίας του και μέσω της έμπρακτης αγάπης θα την έχει ανοίξει εθελοντικά για την προαιώνια ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8598                27-8-1963

Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αναγκαστεί να πιστέψει μέσω αποδείξεων. . .

Δεν θέλω να σας επιβάλω εξαναγκασμό και για αυτό πρέπει να είστε σε θέση να πιστέψετε ελεύθερα. Δεν πρέπει να αναγκαστείτε να πιστέψετε μέσω αποδείξεων. Ωστόσο είναι εύκολο για σας, εάν έχετε καλή θέληση, να βρείτε από μόνοι σας αποδείξεις εάν μόνο αφήσετε να μιλήσει η καρδιά σας, όχι μονάχα το μυαλό σας. Και στην περίπτωση που ο λόγος Μου σας αγγίζει συναισθηματικά ευχάριστα, θα έχετε ήδη την απόδειξη. Και τότε αφήστε να μιλήσει και η καρδιά σας και να ξέρετε ότι εκδηλώνομαι πάντα μόνο μέσω της καρδιάς. Και έτσι θα μπορείτε να είστε πεπεισμένοι και θα σας είναι εύκολο να πιστέψετε.

Αυτή την ελευθερία όμως πρέπει να σας την αφήσω και για αυτό το λόγο δεν θα προσκομίσετε ποτέ εκατό τοις εκατό αποδείξεις για το ότι σας μιλά ο Πατέρας απευθείας. Και ωστόσο θα έχετε οι ίδιοι την απόδειξη μέσα σας και θα μπορείτε να είστε εσωτερικά πεπεισμένοι εάν μόνο είναι καλή η θέλησή σας. Η θέλησή σας όμως πρέπει να παραμείνει εντελώς ελεύθερη να συνδεθείτε μαζί Μου. Αλλά αυτό δεν θα γινόταν εάν. . .  εξαναγκασμένοι από μια απόδειξη. . .  δημιουργούσατε αυτό το δεσμό μόνο από φόβο, εάν Με σκεφτόσασταν μεν αλλά όχι με αγάπη. . .  και μια τέτοια σύνδεση μέσω της σκέψης δεν θα είχε καμία αξία για την ψυχή σας.

Και για αυτό πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε το λόγο Μου, γιατί αμφισβητείτε ότι πρόκειται για το «λόγο Μου». . .  Αφού η αποδοχή εξαρτάται από έναν ορισμένο βαθμό της αγάπης, ο οποίος θα κάνει τότε τον άνθρωπος ικανό να τον αναγνωρίσει ως το λόγο Μου. Και έτσι ο λόγος Μου θα έχει πρόσβαση σε μια ανθρώπινη καρδιά πάντα μόνο εκεί όπου θα έχει ήδη αναφθεί η αγάπη. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν μπορεί πια να γίνει λόγος για πνευματικό εξαναγκασμό διά του λόγου. . .  Όπου όμως λείπει η αγάπη, ο λόγος δεν είναι αρκετά πειστικός ώστε να τον δεχόταν κανείς παρ’όλα αυτά.

Έτσι εναπόκειται σε κάθε άνθρωπο ποια στάση θα πάρει απέναντι στο λόγο Μου. Αλλά ωστόσο παραμένει μεγάλη βοήθεια να πάρει ο άνθρωπος πρώτα τη σωστή στάση απέναντή Μου όταν σκεφτεί το λόγο  με το μυαλό του, όταν ασχοληθεί καθόλου με τέτοιες σκέψεις, στις οποίες μπορεί να τον παρακινήσει ο λόγος Μου. . .  Στην περίπτωση που ο άνθρωπος τον θεωρεί ανθρώπινες σκέψεις και τον ελέγχει με καλή θέληση για το ποια αξία έχει ως τέτοιες, θα αρχίσει να σκέφτεται, με αποτέλεσμα με αυτό τον τρόπο να αποκτήσει μια σωστή στάση απέναντί Μου εάν αναγνωρίσει έναν Θεό από πάνω του και συνδεθεί μαζί Μου μέσω των σκέψεών του. . .  Αυτό όμως προϋποθέτει πάντα μια καλή θέληση. . .  αλλιώς δεν θα γίνει καθόλου έλεγχος και ο λόγος Μου δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα πάνω στον άνθρωπο. . .

Αυτό λοιπόν εξηγεί γιατί μόνο λίγοι άνθρωποι αισθάνονται συγκίνηση όταν τους διοχετευθεί ο λόγος Μου από πάνω μέσω αγγελιοφόρων, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τη θέληση και την επιθυμία για Εμένα και γιατί μόνο λίγοι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους με αγάπη. . .  Άρα για τους ανθρώπους ο λόγος Μου παραμένει κενός ήχος, τον οποίο δεν προσέχουν καθόλου, ακόμα και τότε που τους διοχετεύεται. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να είναι καμία αφορμή να κουραστούν οι αμπελουργικοί εργάτες Μου με τη δουλειά τους για Εμένα και το βασίλειό Μου. . .  Αφού θα υπάρχουν ξανά και ξανά μεμονωμένοι που θα αισθανθούν ότι τους μιλάω Εγώ και αυτοί οι λίγοι θα έχουν σωθεί από την καταστροφή. . .

Και για χάρη αυτών των λίγων καθυστερώ ακόμα την Κρίση Μου, η οποία ανάλογα με την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων θα έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού. Αλλά δεν θα αλλάξω την ημέρα που είναι καθορισμένη από τους αιώνες των αιώνων. Και μέχρι το τέλος θα υπάρχουν ξανά και ξανά ψυχές που θα αποδεσμευθούν από τις αλυσίδες του αντιπάλου Μου, στους οποίες θα μπορώ να μιλήσω ακόμα κατά την τελευταία ώρα και οι οποίες θα συγκινηθούν από το λόγο Μου, με αποτέλεσμα να αλλάξουν και να Μου χαρίσουν τη θέλησή τους.

Αυτό όμως θα γίνεται πάντα χωρίς να εξαναγκαστεί καθόλου η πίστη τους. Αφού ακόμα και αυτό που θα μπορούσε να ισχύσει για απόδειξη δεν θα θεωρηθεί τέτοια από εκείνους. Και μόνο ο άνθρωπος τον οποίο γεμίζει η αγάπη και το πνεύμα του οποίου έχει αφυπνιστεί δεν μπορεί πια να αμφιβάλει, γιατί η «ενέργεια του Πνεύματος» και μόνο του είναι απόδειξη για την αλήθεια όσων διοχετεύω στους ανθρώπους. Επιπλέον τους φαίνεται εντελώς αυτονόητο ότι ο Πατέρας μιλά στα παιδιά Του. . .  και έτσι δεν χρειάζονται πια καμία απόδειξη για να μπορούν να πιστέψουν με πεποίθηση.

Επίσης όμως ο άνθρωπος τον οποίο γεμίζει η αγάπη και το πνεύμα του οποίου έχει αφυπνιστεί θα αναγνωρίσει οποιαδήποτε πλάνη ως τέτοια, αφού το φως βρίσκεται στο εσωτερικό του και φωτίζει τη σκέψη του. . .  Δεν θα επιτρέψει να τον τυφλώσουν λανθασμένα πνευματικά αγαθά τα οποία ως ψεύτικο φως προέρχονται από τον αντίπαλό Μου. Αυτός θα ήθελε να δράσει πάντα στα ίδια πλαίσια και τυφλώνει εκείνους που δεν έχουν κανέναν πραγματικό δεσμό μαζί Μου, με αποτέλεσμα να πέσουν εύκολα θύματα του αντιπάλου Μου αν δεν προβάλουν αντίσταση στην επιρροή του μέσω της έντονης επιθυμίας για την αλήθεια. . .

Αυτούς δεν θα μπορεί να τους ξεγελάσει, αφού η επιθυμία για την αλήθεια ισοδυναμεί με την επιθυμία για Εμένα. Και Εγώ πράγματι δεν θα τους αφήσω να πέσουν θύματα της πλάνης, αφού θέλω να φέρω φως οπουδήποτε υπάρχει ακόμα το σκοτάδι του πνεύματος. . .  Θέλω να σπάσω το σκοτάδι, όχι όμως να το ενισχύσω, και θα το πετύχω εκεί όπου ο άνθρωπος επιθυμεί το φως. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8600                29-8-1963

Το λυτρωτικό έργο του Ιησού ήταν η αρχή μιας νέας περιόδου του έργου του επαναπατρισμού. . .

Όταν ο άνθρωπος Ιησούς πέθανε στο σταυρό, ξεκίνησε μια νέα περίοδος του έργου του επαναπατρισμού των πλασμάτων Μου. Αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι βάδιζαν μέσα στο πνευματικό σκοτάδι, το οποίο ο αντίπαλός Μου είχε απλώσει πάνω από όλο το πεσμένο πνευματικό. . .  Όλους τους ανθρώπους τους βάραινε ακόμα η αρχέγονη αμαρτία και κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να Με πλησιάσει, γιατί δεν το επέτρεπε η δικαιοσύνη Μου πριν είχε εξιλεωθεί η αρχέγονη αμαρτία.

Είχαν όμως ήδη βαδίσει στη Γη αμέτρητοι άνθρωποι, υπήρχαν μεταξύ τους και τέτοιοι που είχαν καλή θέληση, που όμως από μόνοι τους δεν είχαν καμία δύναμη να ελευθερωθούν από τον αντίπαλό Μου. Αφού όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κανέναν πραγματικό δεσμό μαζί Μου, γιατί τους έλειπε η αγάπη. . .  Τους κυριαρχούσε η φιλαυτία ως ένδειξη του ότι ανήκαν στον αντίπαλό Μου. . .  Και δεν ήξεραν ούτε για την αφορμή για την επίγεια ύπαρξή τους, για την αποστασία τους από Μένα. . .  Ήταν εντελώς τυφλοί, ωστόσο ήταν πολύ δραστήριοι στον κόσμο και επομένως επιδίωκαν συνέχεια να αποκομίζουν πλεονεκτήματα σε βάρος των συνανθρώπων. . .

Τους έλειπε η ανιδιοτελή αγάπη, μέσω της οποίας θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια κατάσταση της υψηλότερης ωριμότητας. Και οι λίγες εξαιρέσεις αισθάνονταν βέβαια την πνευματική τους ένδεια, αναγνώριζαν μάλιστα έναν Θεό και Δημιουργό από πάνω τους. Ωστόσο δεν Με αναγνώριζαν ως Θεό της αγάπης, αλλά μόνο ως Θεό της εκδίκησης και του θυμού. Και οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ποτέ να προχωρήσουν σε ό,τι αφορά την πνευματική τους ανάπτυξη, θα είχαν παραμένει αιώνια το ίδιο εγωκεντρικό γένος που δεν θα μπορούσε να αποκτήσει ανώτερες γνώσεις όσο το καταπίεζε το βάρος της αρχέγονης αμαρτίας. . .  Ο αντίπαλός Μου θα είχε κρατήσει τους ανθρώπους πάντοτε δεμένους στον κόσμο εάν δεν είχε έρθει ένας Σωτήρας για χάρη των λίγων που αισθάνονταν δυστυχισμένα και που φώναζαν ένα Σωτήρα μέσα στην ανάγκη τους.

Και κάποτε θα έπρεπε να δημιουργηθεί πάλι μια δυνατότητα να συνδεθούν μαζί Μου, με τον Πατέρα τους όμως. . .  Οι άνθρωποι θα έρπεπε να είναι σε θέση να φωνάζουν σαν παιδιά τον Πατέρα τους, ενώ πριν αναγνώριζαν τον Θεό και Δημιουργό τους μόνο σαν μια Δύναμη. Σε Αυτή όμως δεν ήθελαν να υποταχθούν, γιατί αυτή η εξέγερση εναντίον Μου ήταν ακόμα μέσα τους ως αποτέλεσμα της κάποτε αρχέγονης αμαρτίας. . .  Θα έπρεπε ξανά να υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια σχέση αγάπης μεταξύ των πλασμάτων και Εμένα. Αυτή όμως θα έπρεπε να δημιουργηθεί από την πλευρά των ίδιων των ανθρώπων, μέσω της προθυμίας τους για αγάπη, την οποία όμως πριν το σταυρικό θάνατο του Ιησού κατείχε μόνο πολύ σπάνια ένας άνθρωπος. Και αυτός τότε βασανιζόταν υπερβολικά από τον αντίπαλό Μου. . .  με αποτέλεσμα να απελπιστεί σχεδόν με την ύπαρξή Μου. Εγώ όμως του συμπαραστάθηκα, γιατί ήξερα για τη θέλησή του, και τον πήρα από τη Γη. . .

Το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού τελείωσε μια εποχή της πιο μεγάλης απόστασης των ανθρώπων από Μένα. . .  Ο σταυρικός Του θάνατος εξιλέωσε την αρχέγονη ενοχή όλων των πεσμένων όντων και αυτά μπορούν τώρα στο στάδιο του ανθρώπου να δημιουργήσουν ξανά το σωστό δεσμό μαζί Μου εάν οι ίδιοι με την υποστήριξη του Ιησού Χριστού ζουν τη ζωή τους με αγάπη, εάν διά του αίματός Του που χύθηκε στο σταυρό απελευθερωθούν από τα δεσμά του αντιπάλου και επομένως δουν σε Μένα τον Πατέρα και τους ωθήσει η αγάπη κοντά Μου. . .  στη σύνδεση την οποία έκοψαν κάποτε εθελοντικά, με αποτέλεσμα να έγιναν δυστυχισμένα.

Ο θάνατος του Ιησού στο σταυρό τελείωσε μια ανέλπιδη κατάσταση της ανθρωπότητας. . .  Ξεκίνησε μια νέα εποχή, όπου ο άνθρωπος απλά χρειαζόταν να πάρει το δρόμο του για τον Ιησού για να οδηγηθεί από Αυτόν μακριά από την περιοχή χωρίς φως του αντιπάλου Μου. . .  όπου ήταν πάλι ανοιχτή η πύλη προς το φωτεινό βασίλειο. . .  Υπήρχε τότε πάλι η δυνατότητα να μεταμορφωθεί ο άνθρωπος, να διαμορφώσει τη φύση του και πάλι σε αγάπη, να γίνει ξανά αυτό που ήταν πριν την αποστασία του από Εμένα. . .

Οι πρώτοι λυτρωμένοι επέστρεψαν σε Μένα, μπόρεσα να τους υποδεχθώ στο βασίλειό Μου του φωτός και της μακαριότητας. Αυτό όμως δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν εάν ο Ιησούς δεν είχε εξιλεώσει την αρχέγονη ενοχή μέσω του θανάτου Του στο σταυρό. . .  Αφού. . .  έχω ύψιστη τελειότητα. . .  και άρα είμαι επίσης δίκαιος και επομένως δεν μπορούσα να εξαλείψω καμία ενοχή που να μην είχε εξιλεωθεί. Πέρασαν μεγάλα χρονικά διαστήματα όπου οι άνθρωποι σχεδόν κατέρρεαν κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Αλλά δεν καταλάβαιναν την ενοχή τους και συνεπώς εξεγείρονταν ξανά και ξανά κατά Μου, τον Οποίο δεν μπορούσαν να αρνηθούν ως μια «Δύναμη», στον Οποίο όμως δεν παραδόθηκαν με αγάπη.

Αφού την αγάπη την είχαν κάποτε απορρίψει και αυτό που κατείχαν ακόμα ήταν μόνο φιλαυτία. . .   αγάπη που είναι στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση, την οποία τους είχε μεταδώσει ο αντίπαλός Μου. Άρα ήταν ακόμα εντελώς δικά του τμήματα σε ό,τι αφορούσε τη φύση τους. . .  Και έπρεπε πρώτα να αλλάξει η φύση τους, κάτι που ήταν εφικτό μόνο μετά το σταυρικό θάνατο του Ιησού, ο Οποίος απόκτησε για εκείνους τη θέληση και τη δύναμη να σηκωθούν και να εγκαταλείψουν τη φιλαυτία. . .

Αυτά ήταν όλα μόνο πνευματικές διαδικασίες, αφού σε ό,τι αφορούσε τα επίγεια-ανθρώπινα ζούσαν βέβαια με χαρές και καλοπέραση. Κανείς όμως δεν σκεφτόταν το συνάνθρωπό του, αλλά ο καθένας σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Και ο ισχυρός καταπίεζε τον αδύναμο, ο οποίος δεν μπορούσε να αμυνθεί, γιατί ο αντίπαλός Μου απολάμβανε να βλέπει σε άθλια κατάσταση όλα όσα είχε ρίξει στο βάθος. Αφού ο ίδιος στερούνταν οποιασδήποτε αγάπης, αλλά ήταν γεμάτος μίσος και εχθρότητα. . .

Και η φύση του αντικατοπτριζόταν επίσης στη φύση των ανθρώπων. . .  Όποιος ήταν ισχυρός πίεζε επίσης τους συνανθρώπους και δεν έδειχνε έλεος, αφού δεν κατείχε καμία αγάπη, όπως και ο κύριός του. . .  ο πρίγκιπας του σκότους. . .  ήταν χωρίς αγάπη. Ο Ιησούς όμως προσπαθούσε μέσω της αγάπης να οδηγήσει τους ανθρώπους στο σωστό δρόμο. Ο Ιησούς πραγματοποιούσε και δίδασκε την αγάπη και προσκόμισε την απόδειξη ότι η αγάπη ήταν μια δύναμη που νίκησε ακόμα και τον αντίπαλο και ότι μόνο διά της αγάπης οι άνθρωποι μπορούν να απελευθερωθούν από εκείνον.

Έτσι ο άνθρωπος Ιησούς έδωσε για πρώτη φορά στους ανθρώπους ένα παράδειγμα για μια ζωή με αγάπη πριν επιτελέσει ο Ίδιος το μεγαλύτερο έργο της αγάπης και του ελέους, δηλαδή πριν παραδοθεί στο σταυρό για τις αμαρτίες των ανθρώπων, προκειμένου αυτοί να απελευθερωθούν και μέσω μιας σωστής ζωής να αποκτήσουν και πάλι δύναμη και φως. Με τη βοήθεια αυτών θα μπορούσαν να διανύσουν τον τελευταίο δρόμο προς την αληθινή τους πατρίδα, στον οποίο τους είχε προηγηθεί ο Ιησούς μέσω του θανάτου Του στο σταυρό. . .  Έπρεπε τότε μόνο να Τον ακολουθήσουν για να μπορέσουν να εισέλθουν λυτρωμένοι στο βασίλειό Μου, σε Μένα στο πατρικό σπίτι, πίσω στον Πατέρα, από την αγάπη του Οποίου είχαν κάποτε εκπηγάσει και μέσα στην αγάπη του Οποίου θα παραμένουν τώρα αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8603                1-9-1963

Η μοίρα όσων αρνούνται τον Θεό. . .

Ο μεγαλύτερος θρίαμβος του αντιπάλου είναι να αποτρέψει έναν άνθρωπο εντελώς από το να πιστέψει σε έναν Θεό Που δημιούργησε τον κόσμο καθώς επίσης τον ίδιο τον άνθρωπο. . .  Τότε έχει πετύχει αυτό που ήθελε να πετύχει, δηλαδή να εκτοπίσει τον Θεό πλήρως από τις σκέψεις του ανθρώπου. Δεν θα χρειαστεί πια να φοβάται ότι θα τον χάσει. Αλλά ένας άνθρωπος που αρνιέται εντελώς έναν Θεό είναι τις περισσότερες φορές άνθρωπος χωρίς αγάπη και για αυτό ο αντίπαλος έχει επιρροή πάνω του. Αντίθετα ένας άνθρωπος που έχει μέσα του ακόμα ένα ήχνος αγάπης μπορεί ακόμα να φτάσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια οντώδης Δύναμη Που καθορίζει τη μοίρα της ζωής του και από την Οποία εξαρτάται.

Ο πρώτος όμως είναι προσκολλημένος στον κόσμο με όλες του τις αισθήσεις. Για αυτόν δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αυτό το γήινο κόσμο και νομίζει ότι θα έχει σταματήσει να υπάρχει και θα έχει επιστρέψει σε ένα τίποτα μετά το σωματικό του θάνατο. Και κατά συνέπεια απολαμβάνει στα έσχατα όλα όσα του προσφέρει η επίγεια του ζωή. Και τέτοιος άνθρωπος μπορεί να έχει οξύτητα μυαλού και ωστόσο παραπλανιέται από τον αντίπαλο του Θεού και θα τολμήσει ακόμα και να προσκομίσει αποδείξεις με σκοπό να καταστραφεί η πίστη σε έναν Θεό.

Προσπαθεί να εξηγήσει όλα τα δημιουργήματα ως προερχόμενα από μια φυσική δύναμη. . .  Το ότι όμως αυτή η φυσική δύναμη πρέπει να είναι ένα Ον Που έχει την ικανότητα σκέψης και μια βούληση δεν θέλει να το παραδεχθεί. Και η σκέψη του θα είναι λάθος και μπερδεμένη όσο δεν ανάψει μέσα του ένα μικρό φως μέσω έργων αγάπης. . .  Δεν έχει όμως καθόλου γνώση σχετικά με αυτό. Και άρα βρίσκεται ακόμα πλήρως στα δεσμά του αντιπάλου.

Και ως εκ τούτου ένας αρνητής του Θεού βαδίζει με μεγάλη βεβαιότητα προς μια εκ νέου φυλάκιση, αφού αποτυχαίνει τελείως στην τελευταία του απόφαση στη Γη. Είναι ακόμα τόσο ανυπότακτος στον Θεό όσο ήταν κατά την αποστασία του από τον Θεό. Ανήκει στον αντίπαλο και επομένως θα μοιραστεί και τη μοίρα αυτού στο τέλος. . .  Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να διαφωτιστεί με λογικό τρόπο, γιατί δεν θέλει να πιστέψει και για αυτό θα απορρίψει κάθε πνευματική γνώση ως φαντασίωση. . .

Είναι λοιπόν εντελώς μάταιο να θελήσει κανείς να διοχετεύσει πνευματική γνώση σε τέτοιους ανθρώπους, αφού ο αντίπαλος του Θεού είναι ο κύριός του. Και αυτός δεν θα επιτρέψει ποτέ να του αστράψει ένα φως, θα τον βάζει σε όλο και πιο βαθύ σκοτάδι και θα κάνει τα ψεύτικα φώτα του κόσμου να λάμπουν όλο και πιο δυνατά. Ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος θα είναι εντελώς ανίκανος να αναγνωρίσει πνευματική γνώση. Ο αντίπαλος τον έχει θέσει πλήρως υπό την κατοχή του και δεν θα τον αφήσει πια να του ξεφύγει.

Το κύριο ζήτημα κατά την επίγεια ζωή όμως είναι μονάχα να αναγνωρίσει τον Θεό το αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε και που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του ανθρώπου. . .  να απαλλαγεί από την αρχέγονη ενοχή του. Και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα μέσω του Ιησού Χριστού, τον Οποίο πρέπει να αναγνωρίσει και το λυτρωτικό έργο του Οποίου πρέπει να ομολογήσει. Και τότε λοιπόν θα αναγνωρίσει και τον Θεό τον Ίδιο, ο Οποίος μέσω του Ιησού επιτέλεσε το εξιλαστήριο έργο για την αρχέγονη ενοχή του. . .

Όσο όμως ο άνθρωπος βαδίζει μέσα από την επίγεια του ζωή χωρίς καμία πίστη, θα εξακολουθήσει να τον βαραίνει η ενοχή του και δεν θα μπορεί ποτέ να εισέλθει στο πνευματικό βασίλειο. Θα πρέπει να διανύσει ακόμα μια φορά την αναπτυξιακή πορεία μέσα από τα δημιουργήματα της Γης με τρομερά βάσανα για πάλι ατελείωτους καιρούς. Αφού και στο υπερκόσμιο βασίλειο δεν θα επιτευχθεί να μεταπειθεί ένας αρνητής του Θεού και να παρακινηθεί να εγκαταλείψει την αντίστασή του στον Θεό. Αφού κλείνεται όπως στη Γη σε όλα τα δασκαλέματα και παρά τη θέλησή του δεν μπορεί να του αναφθεί κανένα φως.

Εάν όμως ένας άνθρωπος στη Γη που νομίζει ότι δεν μπορεί να πιστέψει προσπαθούσε μόνο στα σοβαρά να μάθει την αλήθεια για το αν υπάρχει οντώδης Θεός και Δημιουργός. . .  οι προσπάθειές του πράγματι δεν θα ήταν αναποτελεσματικές. Θα το σκεφτόταν ξανά και ξανά και μέσω του μυαλού του θα έφτανε σε άλλο πόρισμα. Αφού υπάρχουν πράγματι αρκετές αποδείξεις μέσα στη δημιουργία που θα μπορούσαν να τον παρακινήσουν να αλλάξει τη σκέψη του. . .  Μόνο που πρέπει να υπάρχει η βούληση να μάθει κανείς την καθαρή αλήθεια. . .  Και αυτή η βούληση λείπει στους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του αντιπάλου και επομένως βαδίζουν μέσα από την επίγεια τους ζωή μέσα σε πλήρες πνευματικό σκοτάδι.

Αλλά και σε τέτοιους ανθρώπους προσφέρονται ξανά και ξανά χάρες, τους δίνεται ξανά και ξανά μια μικρή βοήθεια. Αφού η αγάπη του Θεού ακολουθεί και τέτοιους ανθρώπους και προσπαθεί να τους κερδίσει για τον Εαυτό Του. Αυτός τους προσφέρει επανειλημμένα το χέρι Του, το οποίο θα χρειάζονταν απλά να πιάσουν και έτσι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τον έλεγχο του αντιπάλου. Ποτέ όμως δεν εξαναγκάζεται η βούληση εκείνου και ως εκ τούτου ο ίδιος ο άνθρωπος καθορίζει την απώτερη μοίρα του. Και θα πρέπει να διανύσει ξανά την πορεία στη Γη σε δέσμια κατάσταση, όπως ανταποκρίνεται στο νόμο της αιώνιας τάξης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8606                4-9-1963

Ο Θεός μπορεί να αναγνωριστεί μέσα στη δημιουργία. . .

Τα πάντα γύρω σας θα έπρεπε να σας αποδείξουν έναν πάρα πολύ στοργικό και σοφό Δημιουργό, και όμως κοιτάζετε τη δημιουργία μόνο με νεκρά μάτια. Δεν βλέπετε τη ζωή που πλημμυρίζει τα πάντα, συχνά δεν ξέρετε για το σκοπό και το νόημα των μεμονωμένων έργων της δημιουργίας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε όλες τις λεπτομέρειές τους, και επομένως θεωρείτε τα πάντα αυτονόητα και δεν αναγνωρίζετε την τελειότητα Εκείνου Που τα έφερε όλα στην ύπαρξη.

Εσείς οι ίδιοι ζείτε στη μέση ενός έργου της δημιουργίας και βαδίζετε χωρίς να δώσετε σημασία, χωρίς να αναρωτηθείτε ποιο σκοπό θα μπορούσε άραγε να έχει ολόκληρη η δημιουργία. . .  Και οι ίδιοι είστε το αποκορύφωμα της δημιουργίας. . . είστε όντα που έχουν τη συνείδηση του εγώ και την ικανότητα σκέψης, έχετε ζωτική δύναμη και ελεύθερη βούληση. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δημιουργία σύμφωνα με τη βούλησή σας. Μπορείτε οι ίδιοι να δράτε με δημιουργικό τρόπο, μπορείτε να εξερευνείτε και επίσης να υποτάσσετε τις δυνάμεις της φύσης.

Μπορείτε πράγματι να θεωρείστε οι κύριοι της δημιουργίας, αφού αυτή έγινε για εσάς για να εκπληρώσει το σκοπό της. . .  Ωστόσο δεν ξέρετε για το νόημα και το σκοπό της δημιουργίας, δεν ξέρετε ότι την έφερε στην ύπαρξη απέραντη αγάπη, γιατί εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει να ωριμάσετε μέσα της, καθώς και οποιοδήποτε έργο της δημιουργίας έχει ένα πνευματικό καθήκον. . .  Δεν ξέρετε ότι η σοφία του Θεού κατάλαβε τα πάντα που θα υπηρετήσουν αυτό το καθήκον και ότι η δύναμή Του εκτέλεσε όλα όσα αποφάσισε η αγάπη και η σοφία Του. Το καθήκον ολόκληρης της δημιουργίας όμως είναι ο επαναπατρισμός όλου του πνευματικού που έπεσε κάποτε. Και εσείς οι άνθρωποι βρίσκεστε στο τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας του επαναπατρισμού, ενώ όλα όσας βλέπετε γύρω σας διανύουν ακόμα την πορεία τους στα διάφορα στάδια, αλλά τελικά θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν την επίγεια τους πορεία ως άνθρωποι.

Αφού κατέχετε τώρα την ικανότητα να σκέφτεστε, όλα όσα σας περβάλλουν θα έπρεπε να σας κάνουν να αναγνωρίσετε ένα Δημιουργό αυτών, ένα Ον Που όπως εσείς μπορεί να σκέφτεται και να θέλει, Που όμως έχει ύψιστη τελειότητα. . .  Αφού στη Γη είστε το έργο της δημιουργίας με το ύψιστο βαθμό της ανάπτυξης, άρα ο Δημιουργός πρέπει να ξεπεράσει σε τελειότητα όλα όσα δημιούργησε ο Ίδιος. . .  Πρέπει όμως να είναι ένα Ον, αφού όλα τα έργα Του, επειδή δημιουργήθηκαν με ένα σκοπό, προϋποθέτουν την ικανότητα σκέψης και μια βούληση και. . .  διότι έχετε οι ίδιοι τη συνείδηση του εγώ. . .  αυτό το ανώτατο Ον πρέπει να είναι Πνεύμα Που έχει τη συνείδηση του εγώ Που ενεργεί με αγάπη και σοφία. . .

Όλα αυτά θα έπρεπε να σας κάνουν να αναγνωρίσετε τη δημιουργία και επομένως δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο να ενωθείτε μέσα στις σκέψεις σας με αυτό το Δημιουργό και να Τον αναγνωρίσετε ως πάρα πολύ τέλειο. Τις περισσότερες φορές όμως εσείς οι άνθρωποι προσπερνάτε τυφλά όλα όσα σας αποδεικνύουν ένα Δημιουργό. Δεν έχετε καμία επιθυμία να εξερευνήσετε το σκοπό που θα μπορούσε να έχει η δημιουργία. Κοιτάζετε τα πάντα με τις αιθσήσεις σας στραμμένες στα εγκόσμια, συμβιβάζεστε με το γεγονός ότι ζείτε στη μέση της δημιουργίας και δεν επιθυμείτε περαιτέρω ενημέρωση για την αιτία και το σκοπό της.

Ωστόσο, οι σκέψεις σας οδηγούνται ξανά και ξανά στον πνευματικό τομέα, αφού και η δραστηριότητα της σκέψης είναι ένα μέσο για να βρείτε τον Θεό και Δημιουργό σας. . .  Ξανά και ξανά παρακινείστε να αναλογιστείτε και σας περιστρέφονται κύματα σκέψεων που ρέουν κοντά σας από το πνευματικό βασίλειο, που ανήκουν επίσης στα μεγαλύτερα θαύματα της θεϊκής δημιουργικής δύναμης. . .  και μπορείτε να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε, αφού κατέχετε μια ελεύθερη βούληση.

Πρόκειται όμως για το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας του επαναπατρισμού και αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχώς. Και αφού ο στόχος κατά την επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι η ένωσή του με τον Θεό, από την πλευρά Αυτού γίνονται τα πάντα για να στραφούν οι σκέψεις του ανθρώπου σε Εκείνον, ο Οποίος είναι τόσο ο Δημιουργός του όσο και ο Πατέρας του, γιατί το ον εκπήγασε αρχικά από την αγάπη Του. Και αν η δημιουργία που τον περιβάλλει δεν καταφέρει να τη σκεφτεί ο άνθρωπος και να μάθει να αναγνωρίσει έναν Θεό και Δημιουργό, θα πρέπει να τον παρακινήσει σε αυτό η μοίρα της ζωής του, η οποία μεν μπορεί τότε να είναι πολύ επώδυνη, θα μπορέσει όμως να οδηγήσει τον άνθρωπο στο δρόμο προς τον Θεό. . .  με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ο στόχος από τον οποίο εξαρτάται η μακαριότητά του στο πνευματικό βασίλειο.

Αφού κάθε άνθρωπος ξέρει ότι η παραμονή του σε αυτή τη Γη δεν θα είναι αιώνια. . .  Το ότι όμως δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει το πιστεύουν μόνο λίγοι. Και θα είναι τότε τρομερή η μοίρα εκείνων που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν έναν Θεό και Δημιουργό παρά όλα τα βοηθήματα που παρασχέθηκαν στον άνθρωπο κατά την επίγεια του ζωή. Αφού ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει τον Θεό εάν μόνο το θέλει ο ίδιος. Αλλά δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να το κάνει, γιατί η τελειότητά του μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ελεύθερη βούλησή του.

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει μια Δύναμη από πάνω του και θα έπρεπε να συνδεθεί με αυτή τη Δύναμη και να προσπαθήσει να κερδίσει την αγάπη Της. . .  Τότε η επίγεια του πορεία πράγματι δεν θα είναι μάταιη. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του επαναπατρισμού του, η οποία κράτησε ατελείωτους καιρούς και η οποία ωστόσο πρέπει να διεξαχθεί από κάθε ον που έπεσε κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8609                7-9-1963

Αιτία του έργου της αναμόρφωσης. . .

Και θα σας γίνεται όλο και πιο κατανοητό ότι πρέπει να έρθει μια τεράστια αλλαγή που θα αφορά τόσο την πνευματική όσο και την επίγεια ζωή των ανθρώπων. . .  Αφού αυτοί έχουν καταλήξει σε μια κατάσταση όπου μόνο μια τρομερή παρέμβαση θα μπορέσει να σημειώσει επιτυχίες. Και αυτή η  τρομερή παρέμβαση αναμένεται στη Γη και θα προκύψει από αυτή και μια πνευματική αλλαγή. . .  Αφού τα πάντα έχουν βγει εκτός τάξης, η πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων έχει σταματήσει και σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ακόμα και μια οπισθοδρόμηση. Και συνεπώς η Γη μάλλον δεν εκπληρώνει πια το σκοπό της και θα πρέπει να μεταμορφωθεί. . .  θα πρέπει να επαναφερθεί η έννομη τάξη, θα πρέπει σε όλο το πνευματικό να ανατεθεί ο τόπος διαμονής που ανταποκρίνεται στο βαθμό της ωριμότητας ή της ανάπτυξής του. Και ιδιαίτερα οι άνθρωποι θα πρέπει να ενταχθούν πάλι στη σωστή τάξη για να πετύχουν κάποτε το στόχο τους: να γίνουν τέλειοι, όπως είναι ο προορισμός τους. . .

Αν εσείς οι άνθρωποι μπορούσατε να δείτε το χάος που επικρατεί σήμερα στη Γη τόσο πνευματικά όσο και επίγεια, θα θεωρούσατε και οι ίδιοι μια διέξοδο μόνο μια τεράστια αλλαγή. Αλλά ως επί το πλείστον το πνεύμα σας  είναι σκοτεινό και δεν ξέρετε τίποτα για τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξής σας. Και ήδη αυτό δείχνει το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο, αφού δεν κάνετε τίποτα για να αποκτήσετε ένα μικρό φως για την αιτία της επίγειας σας πορείας. Και απορρίπτετε και τους συνανθρώπους που θέλουν να σας ανάψουν ένα φως σχετικά με εκείνη.

Τα πάντα έχουν βγει εκτός τάξης, γιατί η ελεύθερη βούληση του ίδιου του ανθρώπου ανατρέπει την τάξη, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει ούτε το πνευματικό που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αφού οι άνθρωποι το εμποδίζουν στο να υπηρετήσει, ενώ το πνευματικό αναπτύσσεται ανοδικά μόνο διά της υπηρεσίας. . .  Και για το λόγο αυτό θα πρέπει κάποτε να επαναφερθεί η θεϊκή τάξη και τα πάντα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το νόμο. . .  Οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν εθελοντικά σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη και τότε θα βοηθούν και πάλι το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο μέσα στα έργα της δημιουργίας να εκτελέσει το υπηρετικό του καθήκον. Αυτά τα έργα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το σκοπό τους και έτσι θα ανεβαίνουν σιγά-σιγά ψηλότερα.

Όποιος έχει φωτεινό πνεύμα, όποιος έχει αφυπνίσει στη ζωή το πνεύμα στο εσωτερικό του μέσω μιας ζωής με αγάπη, καταλαβαίνει την κατάσταση ανάγκης και έχει επίσης πλήρη κατανόηση για το έργο της αναμόρφωσης που θα διαδραματιστεί σύντομα στη Γη. Αφού ξέρει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδο, ξέρει ότι όλο το πνευματικό βρίσκεται στη μέση της διαδικασίας του επαναπατρισμού και ότι αυτή έχει γίνει στάσιμη και ότι απαιτείται επειγόντως ένα συμβάν προκειμένου αυτή η διαδικασία να μπορέσει να συνεχιστεί και να είναι αποτελεσματική.

Έχει λήξει ο χρόνος που παρασχέθηκε στο πνευματικό για την ανάπτυξή του. Και επομένως οτιδήποτε που απέτυχε όταν έφτασε στην κατάσταση της ελεύθερης θέλησης θα ξαναρχίσει την αναπτυξιακή του πορεία ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς του. Ταυτόχρονα το πνευματικό που είναι ακόμα φυλακισμένο θα πάρει επίσης νέες μορφές πάλι ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς του. Και αυτό προϋποθέτει μια πλήρη μεταμόρφωση της Γης, ένα τέλος οποιασδήποτε ζωής, μια διάλυση οποιασδήποτε υλικής εξωτερικής μορφής που κρατούσε το πνευματικό ακόμα δεμένο και μια ολοκληρωτική αναδιαμόρφωση, μια γένεση νέων δημιουργημάτων.

Και αυτό το νέο έργο της δημιουργίας θα κατοικηθεί τότε πάλι από ανθρώπους που θα έχουν ωριμάσει πλήρως πάνω στη νέα Γη, που θα έχουμ μείνοι πιστοί στον Θεό και Δημιουργό τους ακόμα και κατά τους πιο σφοδρούς πειρασμούς από τον αντίπαλο του Θεού, που θα έχουν καρτερήσει μέσα στην πίστη τους για Αυτόν μέχρι το τέλος. . .  ώσπου να απομακρυνθούν από τη Γη, προκειμένου ως αρχή του νέου γένους να μεταφερθούν στη νέα Γη. . .

Αυτή η τεράστια αναμόρφωση περιμένει εσάς τους ανθρώπους και σας λέγεται ξανά και ξανά να προετοιμαστείτε για αυτή. . .  προκειμένου να μην ανήκετε σε εκείνους που θα βιώσουν τη μοίρα μιας εκ νέου φυλάκισης μέσα στα δημιουργήματα της Γης. . .  Και αν υπάρξει μέσα σας έστω και ένα ίχνος πίστης σε έναν Θεό και Δημιουργό, κάντε προσευχή σε Αυτόν για να σας γλιτώσει από αυτή τη μοίρα και πράγματι θα εκπληρώσει την παράκλησή σας. . .  Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να πιστέψετε, δηλαδή που δεν είστε πεπεισμένοι για ένα τέλος, υπολογήστε ωστόσο αυτή τη δυνατότητα και ζήστε ανάλογα τη ζωή σας. Αφού περνά πολύ γρήγορα ο χρόνος που σας απομένει ακόμα μέχρι το τέλος. Και θα πρέπει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα καλά αυτό το χρόνο εάν μόνο δεν απορρίπτετε τις σκέψεις μέσα σας που θα σας θυμίζουν ξανά και ξανά αυτό που σας ανακοινώνεται από συνανθρώπους. . .

Ζήστε σαν να ήταν η επόμενη μέρα η τελευταία σας και πράγματι δεν θα χαθείτε. . .  Και προσέχετε τα πάντα που συμβαίνου γύρω σας στον κόσμο και οι ίδιοι θα καταλάβετε ότι υπάρχει μόνο μια αποτελεσματική λύση, δηλαδή ότι τα πάντα πρέπει να ανανεωθούν. . .  ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα Γη, προκειμένου η πνευματική ανάπτυξη να μπορεί να συνεχιστεί με στο σωστό αποτέλεσμα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8613                11-9-1963

Η δημιουργία είναι το έργο του Θεού. . .

Όλα τα έργα της δημιουργίας Μου σας αποδεικνύουν την ατελείωτη αγάπη Μου για εσάς, την αξεπέραστη σοφία Μου και την παντοδυναμία Μου. . .  Αφού έγιναν αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη σωτηρία, τον επαναπατρισμό του πνευματικού που έπεσε κάποτε. Για αυτό ολόκληρο το έργο είναι η εκδήλωση της απέραντης αγάπης Μου, γιατί έγινε ακριβώς για εκείνα τα πνευματικά όντα που Μου εναντιώθηκαν, που δηλαδή απόρριψαν την αγάπη Μου και που επομένως κατά κάποιον τρόπο δεν ήταν πια αντάξια της αγάπης Μου. . .

Και ωστόσο ακριβώς αυτό το ανυπότακτο σε Μένα πνευματικό Με παρακίνησε να δημιουργήσω έργα με σκοπό την εγκατέλειψη της αντίστασής του και την επιστροφή του σε Μένα. Επομένως, η αγάπη δεν έδωσε τότε σημασία στην αντίσταση, αλλά αιχμαλώτησε το πεσμένο ονδώδες. Δηλαδή η σοφία και η δύναμή Μου διέλυσε τα όντα σε αμέτρητα μικρά μόρια και η δύναμη της αγάπης Μου τα περιτύλιξε. . .  μετασχημάτισε τη δύναμη που είχε κάποτε ακτινοβοληθεί ως όντα σε έργα της δημιουργίας, στα οποία η σοφία Μου ανέθεσε και πάλι τον προορισμό τους. . .

Η αγάπη, η σοφία και η δύναμη ενεργούσαν αδιάκοπα για να γίνει ένα έργο, άρα η δημιουργία ήταν και είναι κυριολεκτικά θείο έργο, το οποίο μαρτυρεί τη Φύση Μου και το οποίο θα έπρεπε να είναι για εσάς τους ανθρώπους το μεγαλύτερο θαύμα εάν το σκεφτείτε σοβαρά. Και αυτή η δημιουργία θα παραμείνει θαύμα, αφού δεν πρόκειται για άψυχα πράγματα, αλλά αυτά παραμένουν σε συνεχή αλλαγή.

Οι λειτουργίες των μεμονωμένων έργων της δημιουργίας αποδεικνύουν σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο ένα ζωντανό, γεμάτο σοφία Θεό, η ισχύς της βούλησης και η αγάπη του Οποίου είναι ανεξάντλητες, η δύναμη του Οποίου είναι απεριόριστη. . .  ο Οποίος δημιουργεί ασταμάτητα μορφές που περιέχουν τα μεμονωμένα σωματίδια που υπηρετούν μέσα στα έργα της δημιουργίας κάτω από τον αναγκαστικό νόμο. . .  Αφού αφαίρεσα αυτό το πεσμένο πνευματικό από τον έλεγχο του αντιπάλου Μου, από τον έλεγχο εκείνου που το έκανε κάποτε να πέσει, τον οποίο το πνευματικό είχε κάποτε ακολουθήσει εθελοντικά. . .  Ανήκε μεν σε εκείνον, ακριβώς επειδή τον ακολούθησε εθελοντικά. Ωστόσο του είχε παρθεί οποιαδήποτε δύναμη πάνω στο πνευματικό το οποίο η δύναμη της αγάπης Μου μεταμόρφωσε σε ύλη. . .

Αυτό το οντώδες είχε αρπαχθεί από την επορροή του αντιπάλου, ήταν τότε υποταγμένο στο δικό Μου νόμο. . .  Δεν ήταν πια ελεύθερο, αφού είχε χάσει την ελευθερία με δικό του φταίξιμο. Αλλά για χάρη του ίδιου το υπόταξα στο νόμο Μου, προκειμένου να υπηρετήσει αναγκαστικά στη δέσμια κατάσταση. . .  Ολόκληρη η δημιουργία είναι έργο της αγάπης Μου για αυτό το πεσμένο, δυστυχισμένο οντώδες, το οποίο διανύει την πορεία μέσα από τη δημιουργία με μεγάλα βάσανα. . .

Τότε που το ον που έπεσε κάποτε έχει διανύσει την πορεία μέσα από τη δημιουργία και βαδίζει ως άνθρωπος πάνω στη Γη, η δημιουργία τού είναι ορατή σε περιορισμένο βαθμό και μπορεί να την απολαύσει. Αφού έχει ξεπεράσει τη βασανιστική κατάσταση, βλέπει μπροστά του τα έργα της δημιουργίας σε όλο το μεγαλείο τους. Και αυτά του μαρτυρούν και την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμη του Δημιουργού μόλις αρχίσει να εγκαταλείψει την τελευταία του αντίσταση σε Μένα. Ο ίδιος όμως είναι βέβαια ελεύθερος κατά κάποιον τρόπο, αλλά είναι και πάλι εκτεθειμένος στην επιρροή του αντιπάλου Μου, ο οποίος πριν δεν είχε καμία δύναμη πάνω στο ον. Ο άνθρωπος του ανήκει ακόμα ώσπου να αποδεσμευθεί από εκείνον με την ελεύθερη θέλησή του. . .

Και έτσι πρέπει να καταλάβετε καλά: Εσάς τους ανθρώπους μπορεί να σας κάνει ευτυχισμένους και θα σας κάνει ευτυχισμένους η δημιουργία διότι είναι δικό Μου έργο, μόνο που χρησιμοποίησα για τη γένεσή της τη δύναμη που ακτινοβολήθηκε από Μένα ως όντα. . .  μόνο που μετασχημάτισα αυτή τη δύναμη στα πιο ποικίλα έργα της αγάπης και της σοφίας Μου. . .  ωστόσο αυτή η δύναμη είναι στην ουσία της το πεσμένο πνευματικό, δηλαδή κάτι που ανήκει στον αντίπαλο και που θα ανήκει στον αντίπαλο ώσπου, πλήρως λυτρωμένο, θα έχει επιστρέψει σε Μένα. 

Εσείς οι άνθρωποι δεν βλέπετε το πεσμένο πνευματικό μέσα στη δημιουργία, αλλά βλέπετε μόνο τα έργα της αγάπης Μου και μπορείτε να τα απολαύσετε. Μπορείτε να δείτε Εμένα τον Ίδιο μέσα τους και μπορείτε να θεωρήσετε τον εαυτό σας ευτυχισμένο που έχετε ήδη διανύσει το δρόμο μέσα από τη δημιουργία και βρίσκεστε λίγο πριν την τελειότητά σας. Θα πρέπει όμως επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι ο πραγματικός κόσμος είναι ένας πνευματικός κόσμος, ο οποίος είναι ορατός μόνο σε εκείνον που βλέπει πνευματικά. . .  ότι όλα όσα είναι ορατά σε σας τους ανθρώπους είναι μόνο μια αντανάκλαση αυτού του πραγματικού κόσμο των πνευμάτων. . .

Και θα πρέπει να σκεφτείτε ότι οποιαδήποτε ύλη είναι αποσκληρυμμένη πνευματική ουσία και ότι αυτή η σκλήρυνση ήταν μόνο το αποτέλεσμα της αντίστασης σε Μένα, της απόρριψης της δύναμης της αγάπης Μου. . .  Τότε θα σας είναι κατανοητό ότι ο γήινος κόσμος είναι στην ουσία του πνευματικά στοιχεία που Μου είναι ανυπότακτα. . .  τα οποία κάνει να εκτελέσουν την υπηρετική τους λειτουργία μόνο η αγάπη και η σοφία Μου, προκειμένου να σπαστεί η αντίστασή τους και να οδηγθηθεί το πνευματικό κάποτε πάλι στην αρχέγονη κατάστασή του.

Η αποστασία των όντων από Εμένα λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα τη σκλήρυνση της πνευματικής ουσίας. Και συνεπώς αυτό το αποσκληρυμμένο πνευματικό ανήκει στον αντίπαλό Μου ώσπου να έχει πνευματοποιηθεί πάλι αυτή η ουσία. Αυτό όμως δεν Με εμποδίζει να του αρπάξω τη δύναμη πάνω σε αυτό το πνευματικό και να το μετασχηματίσω σε κάθε είδους δημιουργήματα με σκοπό την οριστική, εθελοντική του απομάκρυνση από εκείνον και την επιστροφή του σε Μένα. Και έτσι η δημιουργία θα παραμένει πάντα θεϊκό έργο, έργο της ατελείωτης αγάπης Μου, το οποίο μπόρεσα να φέρω στην ύπαρξη μόνο Εγώ ο Ίδιος, ο Οποίος περιέχει όλη την ισχύ και όλη τη δύναμη και ο Οποίος μπορεί να πραγματοποιήσει όλα όσα θέλει η αγάπη και η σοφία Του και όσα κατάλαβε ως επιτυχή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8615                13-9-1963

Λάθος εικόνα του Θεού. . .

Πλάνη. . .

Πολλή πλάνη είναι διαδεδομένη στον κόσμο και οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα για να αποκτήσουν την καθαρή αλήθεια. Είναι αδιάφοροι απέναντι σε όλα αυτά που όμως είναι το πιο σημαντικό κατά την επίγεια τους ζωή: να μάθουν κάτι για το πνευματικό βασίλειο, για τον Θεό και Δημιουργό τους και για το θέλημα Αυτού. . .  Και παρόλο που επενεργώ επανειλημμένα πάνω στις σκέψεις τους, η αλήθεια δεν μπορεί να επιβληθεί απέναντι στην πλάνη. Αφού μέσα στην πλάνη δεν μπορεί να Με αναγνωρίσει κανείς ως Ον ύψιστης τελειότητας. Και τις περισσότερες φορές Με παρουσιάζουν στους ανθρώπους ως τιμωρητικό δικαστή, ως Θεός της εκδίκησης που επιφυλάσσει τιμωρία για όλους, επειδή είναι αμαρτωλοί.

Και για αυτό το λόγο δεν επιδιώκουν να πλησιάσουν έναν τέτοιο Θεό. Εξακολουθεί να υπάρχει η απόσταση μεταξύ Μου και των ανθρώπων, η οποία όμως θα πρέπει να μειωθεί κατά την επίγεια τους ζωή και τελικά να ακυρωθεί πλήρως. Και όλα όσα αφήνω να πλήξουν τους ανθρώπους με τη μορφή της μοίρας τους για να τους παρακινήσω να σκεφτούν και να στραφούν σε Μένα, τα θεωρούν μάλλον  απόδειξη ότι δεν υπάρχει Θεός. Αφού δεν μπορούν να συμβιβάσουν με έναν Θεό της αγάπης το γεγονός ότι οι άνθρωποι πρέπει να υποφέρουν. Και δεν μπορούν να Τον αναγνωρίσουν, γιατί διδάσκονται εντελώς λάθος, γιατί δεν ξέρουν τίποτα για την αφορμή της ανθρώπινης ύπαρξής τους και για το σκοπό της επίγειας τους πορείας ως άνθρωποι. Μπορούν μάλιστα να διδαχθούν σωστά, αλλά δεν αποδέχονται τίποτα, διότι υπάρχει ακόμα μέσα τους η εσωτερική αντίσταση σε Μένα όσο δεν ασκούν την αγάπη. . .

Η αγάπη όμως έχει ψυχρανθεί, η φιλαυτία εξουσιάζει τους ανθρώπους και επομένως τους εξουσιάζει εκείνος που φύτεψε μέσα τους αυτή την αγάπη, εκείνος που είναι ο αντίπαλός Μου και που θα μείνει ο αντίπαλός Μου ακόμα για αιωνιότητες. Από αυτόν θα προέρχεται πάντα μόνο πλάνη, ενώ Εγώ θα διοχετεύσω στους ανθρώπους την αλήθεια. . .

Αλλά πάντα το καθορίζει ο ίδιος ο άνθρωπος αν δεχθεί την πλάνη ή την αλήθεια. . .  ούτε ο αντίπαλός Μου ούτε Εγώ δεν θα τον εξαναγκάσουμε. Εξαιτίας της ακόμα ανώριμης φύσης του ανθρώπου ο αντίπαλος είναι κατά πολύ πιο επιτυχής, ιδιαίτερα κατά τον τελευταίο καιρό πριν το τέλος, όπου επικρατεί η πλάνη και όπου την αλήθεια την αποδέχονται μόνο λίγοι άνθρωποι. Αφού η πλάνη υποστηρίζεται ανοιχτά ως αλήθεια από πλευράς πολλών πνευματικώ κατευθύνσεων και εκκληριαστικών οργανώσεων. . .  ενώ οπαδοί της αλήθειας θα είναι πάντα μόνο εκείνοι οι άνθρωποι η θέληση των οποίων είναι στραμμένη σοβαρά προς τον Θεό και Δημιουργό τους και οι οποίοι ως αποτέλεσμα αυτής της θέλησής τους συνδέονται μαζί Μου και μπορούν να λάβουν την αλήθεια από Εμένα τον Ίδιο. Όσο οι άνθρωποι αμφιβάλλουν ακόμα για την απέραντη αγάπη, σοφία και δύναμή Μου, τόσο δεν κινούνται μέσα στην αλήθεια.

Οι λανθασμένες διδασκαλίες προέρχονται από τον αντίπαλό Μου και αυτός θα παρουσιάζει πάντα παραμορφωμένη τη Φύση Μου ακριβώς για να εμποδίσει τους ανθρώπους να Με αγαπήσουν. . .  Θα Με παρουσιάζει στους ανθρώπους ως Ον το Οποίο πρέπει να φοβούνται, και ένα τέτοιο Ον δεν θα επιδιώξουν ποτέ να Το πλησιάσουν ούτε θα Του παραδοθούν. Εγώ όμως θέλω μόνο την αγάπη των πλασμάτων Μου. Και για αυτό το λόγο πρέπει να τους διοχετεύσω την καθαρή αλήθεια, προκειμένου να μπορούν να Με αναγνωρίσουν ως Ον ύψιστης τελειότητας, στο Οποίο θα δείξουν τότε αγάπη οι ίδιοι.

Η πλάνη οδηγεί τους ανθρώπους σε εντελώς λάθος σκέψη. . .  Αφού τότε που τους λένε ότι απαιτώ από αυτούς πράξεις και έθιμα, ότι μπορούν με αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν τη μακαριότητα, αυτό είναι κραυγαλέα πλάνη. Γιατί δεν αξιολογώ ποτέ τους ανθρώπους σχετικά με την τήρηση εντολών που εκδόθηκαν από γήινες οργανώσεις, αλλά αξία μπροστά στα μάτια Μου έχει αποκλειστικά και μόνο η αγάπη. Και αυτή η αγάπη, την οποία δίδαξα ο Ίδιος όταν βάδιζα στη Γη, διδάσκεται επίσης, δεν επισημαίνεται όμως ως τόσο σημαντική, αλλιώς θα την ασκούσαν περισσότερο εκείνοι που νομίζουν ότι ζουν σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αφού υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι που ανταποκρίνονται ευσυνείδητα στα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα και που ωστόσο ζουν τη ζωή τους χωρίς αγάπη. . .

Αυτό θα έπρεπε να σας βάλει όλους σε σκέψεις, ότι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κινούνται μέσα σε μια μεγάλη πλάνη, την οποία μάλλον δύσκολα θα μπορεί να αντιμετωπίσει η αλήθεια. Αφού δεν εγκαταλείπουν την πλάνη τους, την οποία όμως θα αναγνώριζαν ως πλάνη εάν τηρούσαν πρώτα τις εντολές της αγάπης. Αφού τότε θα έγινε φωτεινό το εσωτερικό τους, γιατί η αγάπη ανάβει ένα φως μέσα τους. Εάν όμως οι άνθρωποι τηρούσαν αυτές τις εντολές Μου ως το πιο σημαντικό πράγμα, βεβαίως δεν θα υπήρχε τόση πολλή συμφορά στον κόσμο όπως μπορεί να την αναγνωρίσει ο κάθε άνθρωπος. Τότε δεν θα υπήρχαν το μίσος και η εχθρότητα μεταξύ των λαών. Θα υπήρχε ηρεμία και ειρήνη, γιατί αυτές είναι το αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη. . .

Όλος ο κόσμος όμως είναι ανάστατος και κυριαρχείται από το Σατανά. Και αυτό είναι πάλι η απόδειξη ότι η πλάνη είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο και ότι οι άνθρωποι δεν είναι δεκτικοί της αλήθειας. Αφού την πλάνη την αναγνωρίζουν επίσημα και την υποστηρίζουν ως αλήθεια. . .  Μονάχα η αγάπη περιέχει μέσα της την αλήθεια, όλα τα άλλα που υποστηρίζονται ως σημαντικά, που όμως δεν έχουν αγάπη, δεν μπορούν παρά να είναι πλάνη. Γιατί προέρχονται από τον αντίπαλό Μου, ο οποίος θέλει πάντα να εμποδίζει τους ανθρώπους να ασκήσουν την αγάπη, προκειμένου να μην αναγνωρίσουν την αλήθεια, προκειμένου να μην μπορούν να αναγνωρίσουν Εμένα τον Ίδιο και να μην Μου δείξουν την αγάπη που ταυτόχρονα σημαίνει την απομάκρυνσή τους από εκείνον.

Πιστέψτε το εσείς οι άνθρωποι ότι είναι απλωμένο πάνω σας ένα πνευματικό σκοτάδι, ότι η σκέψη σας έχει παραπλανηθεί. Και αποδεχθείτε την καθαρή αλήθεια όταν σας προσφερθεί από τους αγγελιοφόρους Μου, οι οποίοι σας μεταδίδουν πνευματικά αγαθά που προήλθαν από Εμένα τον Ίδιο και που θα ανάψουν εάν δυνατό φως μέσα σας. Γιατί μέσα στην αλήθεια αναγνωρίζετε Εμένα και τη Φύση Μου και γιατί θα φουντώσει μέσα σας η αγάπη, η οποία σας ενώνει και πάλι μαζί Μου.

Μόνο εξετάστε όλα όσα σας προσφέρονται ως αλήθεια, αν σας παρακινήσουν να ασκήσετε την αγάπη και αυτά αποδεχθείτε τα. . .  Αλλά μην χαραμίζετε το χρόνο σας με εξωτερικές πράξεις και με έθιμα, τα οποία δεν θεωρούνται έμπρακτη αγάπη και τα οποία για αυτό δεν έχουν καμία αξία για την ψυχή σας. Αφού τέτοιες συμπεριφορές δεν τις κοιτάζω, κοιτάζω μόνο αυτά στα οποία σας ωθεί η αγάπη. Αφού μονάχα αυτά ωφελούν την ψυχή σας για την αιωνιότητα. . .

Μόνο σκεφτείτε πώς είναι τα πράγματα στον κόσμο, ότι όλες οι επιδιώξεις και οι σκέψεις των ανθρώπων ασχολούνται μόνο με τα γήινα αγαθά. Εσείς όμως είστε στη Γη για να προετοιμαστείτε για το πνευματικό βασίλειο. . .  Άρα η σκέψη σας πρέπει να είναι στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση και αυτό είναι το έργο του αντιπάλου. Και όσο επομένως ζείτε με λάθος τρόπο, η σκέψη σας είναι λανθασμένη, βρίσκεστε μακριά από την αλήθεια. . .  Και για αυτό θα προσπαθώ ξανά και ξανά να σας διοχετεύω την αλήθεια. . .  και μακάριος εκείνος που θα τη δεχθεί όταν του προσφερθεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8619                17-9-1963

Χάος μετά την παρέμβαση. . .

Σας ανακοινώνω ξανά και ξανά ότι θα καταλήξετε σε ένα απίστευτο χάος μέσω της παρέμβασής Μου. . .  Θα απελευθερωθούν οι δυνάμεις της φύσης και θα είστε ανίκανοι να σκεφτείτε. Και μόνο οι δικοί Μου θα μπορούν να κάνουν προσευχή σε Μένα, θα στείλουν βέβαια και αυτοί μόνο σύντομες θερμές προσευχές, θα στρέψουν σύντομες, ικετευτικές σκέψεις σε Μένα. Ωστόσο θα τους ακούσω και θα τους προστατέψω από το χειρότερο. Τα πάντα όμως θα μπερδευθούν και οι άνθρωποι θα καταλήξουν σε συνθήκες της έσχατης ένδειας. . .  Και για πολλούς αυτό θα σημάνει ήδη το τέλος, γιατί θα χάσουν τη ζωή τους, παρόλο που δεν θα έχει ακόμα έρθει το τέλος αυτής της Γης.

Αλλά προσπαθώ πριν από το οριστικό τέλος να σώσω ακόμα ό,τι μπορεί να σωθεί. . .  Θέλω να κάνω να Με αναγνωρίσουν όσοι έχουν μόνο λίγοι πίστη, προκειμένου να Με φωνάξουν μέσα στα δεινά τους και να λάβουν φανερή βοήθεια για να ενισχυθεί η πίστη τους και για να γίνουν ακόμα βοηθοί Μου όταν ξεκινήσει η τελευταία φάση πάνω σε αυτή τη Γη. Και σας λέω: Σχεδόν θα ξεπεραστούν οι δυνάμεις του κάθε ανθρώπου και μόνο Ένας θα μπορεί να σας παράσχει δύναμη και να σας στείλει βοήθεια όταν επικαλεστείτε αυτό τον Έναν μέσα στα έσχατα δεινά σας. . .

 Αλλά εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να γλιτώσετε από αυτή την παρέμβαση, αφού πρόκειται για μια τελευταία προσπάθεια να σωθούν οι ψυχώς που δεν έχουν πίστη ή η πίστη των οποίων είναι αδύνατη. Τότε που δεν θα δουν πια καμία διέξοδο οι άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν έναν Θεό και Δημιουργό. . .  μια Δύναμη Που βρίσκεται από πάνω τους και Που μονάχα Αυτή μπορεί να βοηθήσει. Και τότε που θα έχει τελειώσει το μεγάλο φυσικό συμβάν η ένδεια δεν θα σταματήσει και το χάος θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και τότε θα δείξει πού θα υπάρχει ακόμα μια ζωντανή πίστη, αφού μονάχα αυτή θα υπερνικήσει όλα τα δεινά. . .

Όποιος πιστεύει με ζωντανό τρόπο Μού εμπιστεύεται απεριόριστα και πράγματι δεν θα απογοητεύσω την πίστη του. Και αυτός θα βοηθιέται ξανά και ξανά και θα προσπαθήσει να οδηγήσει στην πίστη και τους συνανθρώπους του. Και ανάλογα με τη θέληση αυτών και τη δική τους προθυμία για βοήθεια θα βοηθηθούν και αυτοί. Αφού η ένδεια θα παρακινήσει τους ανθρώπους να ασκήσουν την αγάπη και τότε θα έχει εκπληρώσει το σκοπό της, δηλαδή να αφυπνιστεί η ανιδιοτελής αγάπης για το διπλανό. Και αυτή είναι πάλι η εγγύηση για το ότι δείχνω στους ανθρώπους την αγάπη Μου και τους δίνω δύναμη για να υπερνικήσουν τις δύσκολες συνθήκες τους.

Πράγματι δεν χρειάζεται να φοβάστε αυτή την περίοδο των δεινών εσείς που ανήκετε σε Μένα, που θέλετε να ανταποκριθείτε στο θέλημά Μου και να Με υπηρετήσετε. Αφού ο μόνιμος δεσμός σας μαζί Μου σας εξασφαλίζει την προστασία Μου και την παροχή δύναμης σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον σας χρειάζομαι και πάλι για τη διάδοση του Ευαγγελίου της αγάπης Μου, το οποίο θα είναι τότε πάρα πολύ απαραίτητο. Αφού πάλι οι άνθρωποι θα αποκαλύψουν τη φύση τους. . .  και μόνο λίγοι θα είναι πρόθυμοι για βοήθεια και θα συμπαρασταθούν στο διπλανό. Και αυτοί θα βοηθούνται ξανά και ξανά, για αυτό  μπορείτε να είστε βέβαιοι. . .

Αλλά ως επί το πλείστον θα εμφανίζεται η φιλαυτία και οι άνθρωποι θα οικειοποιηθούν αδίστακτα αυτά που δεν τους ανήκει για να βελτιώσουν την κατάσταση της ζωής τους. . .  Ο άνθρωπος της βίας θα επιβληθεί και θα θέλει να καταστρέψει τον αδύναμο. Και αυτό θα χαρακτηρίσει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των δεινών και θα δείξει ότι η ανθρωπότητα είναι έτοιμη να παρακμάσει. Ωστόσο, οι δικοί Μου θα πρέπει πάντα να βασίζονται στο ότι ξέρω για όλα τα δεινά τους και ότι θα τα διορθώσω. Αφού είμαι πράγματι ικανός να καταφέρω τα πάντα και θα σας συντηρήσω και επίγεια και θα λάβετε βοήθεια με τον πιο παράξενο τρόπο. Και η πίστη σας θα θα ζωντανεύει όλο και περισσότερο και με τη δύναμη της πίστης θα ξεπεράσετε τα πάντα και ταυτόχρονα δεν θα μπορείτε να νικηθείτε από τους εχθρούς σας. . .

Το ότι πλησιάζει αυτή η περίοδος μπορείτε να το πιστέψετε, αφού εφαρμόζω ακόμα όλα τα βοηθήματα για να κερδίσω τις ψυχές που δεν έχουν ακόμα πέσει εντελώς θύματα του αντιπάλου Μου. . .  Θέλω να αποκαλυφθώ και σε αυτές με την αγάπη και τη δύναμή Μου εάν μόνο είναι ζωντανή η πίστη τους. Αφού η τυπική πίστη θα εγκαταλειφθεί τελείως, γιατί δεν επρόκειτο για ακλόνητη πίστη που αντέχει σε τέτοια επίγεια δεινά. Και αυτά τα δεινά θα χτυπήσουν πικρά όλους όσοι πριν εκστασιάζονταν υπερβολικά με γήινα αγαθά. Σε αυτούς θα παρουσιαστεί φανερά το εφήμερο των γήινων αγαθών. Και ανάλογα με την ψυχική τους ωριμότητα θα είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή είτε θα καταφύγουν στον Θεό και θα Τον παρακαλέσουν για βοήθεια είτε θα προσπαθήσουν να τα καταφέρουν με τις δικές τους δυνάμεις, και μάλιστα σε βάρος του διπλανού τους. Γιατί δεν έχουν καμία αγάπη, αλλιώς θα έπαιρναν το δρόμο για Εμένα.

Αυτή η περίοδος των δεινών θα έχει μεγάλες απαιτήσεις από εσάς τους ανθρώπους, ωστόσο θα της επιβιώσετε με τη βοήθειά Μου. . .  Επομένως ζητήστε αυτή και παρακαλέστε Με για δύναμη ήδη πριν για να μπορείτε να αντέξετε τα πάντα όταν ξεκινήσει το χάος. Αφού είστε ικανοί για πολλά συνδεδεμένοι μαζί Μου, αλλά παραμένετε αδύναμοι και αβοήθητοι βασίζοντας στις δικές σας δυνάμεις και πιστεύοντας ότι δεν χρειάζεστε θεϊκή βοήθεια. . .  Αφού ο Ίδιος θα είμαι κοντά στον καθένα που θα Με επικαλεστεί μέσα στα δεινά του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8620                18-9-1963

(Προσθήκη στον αρ. 8586) Τι ήταν το κορμί του Ιησού;. . .

Δεν χρειάζεται ποτέ να φοβάστε λανθασμένες διδασκαλίες εάν απευθυνθείτε σε Μένα τον Ίδιο για διαφώτιση. Και θα σας ενημερώνω πάντα σωστά, εφόσον κάτι σας είναι ακατανόητο. Αφού εσείς που θα πρέπει να διαδώσετε την αλήθεια πρέπει να είστε σε θέση να διαψεύσετε κάθε αντίρρηση, πρέπει να ξέρετε οι ίδιοι πώς όλα σχετίζονται μεταξύ τους, αλλιώς δεν μπορείτε να είστε πραγματικοί εκπρόσωποι της αλήθειας. . .  Και έτσι να ξέρετε ότι οποιαδήποτε ύλη είναι στερεοποιημένο πνευματικό. . .  πνευματική δύναμη που ακτινοβολήθηκε κάποτε από Εμένα ως όντα και που δεν εκπλήρωσε τον πραγματικό της σκοπό. . .  γιατί αυτά τα όντα αρνούνταν να δραστηριοποιηθούν σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αυτή η άρνηση είχε ως αποτέλεσμα τη σκλήρυνση της πνευματικής ουσίας, δηλαδή αυτή συμπυκνώθηκε και έδωσα τότε μορφές σε αυτή την ουσία. . .  Η αποσκληρυμμένη ουσία έγινε ύλη. . .

Δυνάμει της παντοδυναμίας Μου όμως μπορώ και να δημιουργήσω ύλη που δεν πέρασε πρώτα από τη διαδικασία της σκλήρυνσης πνευματικής ουσίας. . .  Μπορώ μέσω του θελήματός Μου να συμπυκνώσω την πνευματική δύναμη ώστε να γίνει μορφή. . .  Και αυτό το έκανα για να δημιουργήσω κάποτε για τον Εαυτό Μου ένα σαρκικό περίβλημα, το οποίο όμως δεν θα έπρεπε να είναι διαφορετικό από αυτό του κάθε ανθρώπου, μόνο που δεν προήλθε από το βασίλειο του αντιπάλου Μου, αλλά η πνευματική ουσία ενσωματώθηκε απευθείας από Μένα στη δημιουργία. Έτσι εκείνη διανύει βέβαια την πορεία μέσα από τα δημιουργήματα, την οποία πρέπει να διανύσει η ύλη για να εκτελέσει τις υπηρετικές της λειτουργίες και να εξελίσσεται σιγά-σιγά μέχρι το στάδιο όπου οφείλει να χρησιμεύσει σε μια ψυχή για τόπο διαμονής. . .

Κάθε σαρκικό περίβλημα ενός ανθρώπος βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής του, δεν έχει ακόμα πνευματοποιηθεί και τις περισσότερες φορές θα πρέπει να διανύσει ακόμα μια μακριά αναπτυξιακή πορεία μετά τον θάνατο του ανθρώπου ώσπου το ίδιο να μπορέσει να βρεθεί μέσα σε ένα σώμα ως κομμάτι μιας ψυχής. . .  Το χρόνο λοιπόν που χρειάζεται το πνευματικό για να μπορεί να υπηρετήσει μια ψυχή ως κορμί παρασχέθηκε και σε αυτή τη δύναμη που συμπυκνώθηκε από Εμένα για να διανύσει την πορεία μέσα από τη δημιουργία πριν μπορέσει να υπηρετήσει την ψυχή του Ιησού ως εξωτερική μορφή. Αφού αυτή η ψυχή χρειαζόταν ένα σώμα που ήταν ακριβώς ίδιο με κάθε άλλο ανθρώπινο κορμί. Γιατί Εκείνος ήθελε να πνευματοποιήσει και αυτό το σώμα και γιατί μέσω του κορμιού Του ήταν εκτεθειμένος σε όλους τους πειρασμούς ανώριμων πνευμάτων, τα  οποία διά του κορμιού Του ήλπιζαν να κερδίσουν επιρροή πάνω στην ψυχή Του.

Κατά βάθος επομένως η ουσία του κορμιού Του δεν ήταν πεσμένο πνευματικό. Ωστόσο, είχε περάσει μέσα από το βασίλειο του πεσμένου πνευματικού, το σώμα Του ανήκε επίσης στη δημιουργία, η οποία περιέχει το πεσμένο πνευματικό. Και έπρεπε να αποδείξει καλή κατά αυτή την αναπτυξιακή πορεία, με το να η πνευματική ουσία αισθανόταν βάσανα στην ανελεύθερη, δέσμια κατάστασή της και έπρεπε να τα υπομείνει. . .  κάτι που ήταν επίσης ένα μέρος του λυτρωτικού έργου του Ιησού, που όμως συνέβαλε επίσης στην πλήρη πνευματοποίηση του κορμιού του Ιησού. . .  Αφού το κορμί Του εξαιτίας της πορείας του μέσα από τη δημιουργία ήταν ίδιο με κάθε άλλο ανθρώπινο σώμα. Και ο άνθρωπος Ιησούς έπρεπε να διεγηξάγει τον ίδιο αγώνα ενάντια στους πόθους και στις αδυναμίες. Και ωστόσο το κορμί Του ήταν αναμάρτητος, γιατί θα έπρεπε να χρησιμεύσει Εμένα τον Ίδιο για τόπο διαμονής και γιατί βρισκόμουν ήδη μέσα στο παιδί Ιησού, κάτι το οποίο μερικές φορές το απόδειξε ο Ιησούς.

Πρέπει να σας είναι κατανοητό αυτό, δηλαδή ότι το πνευματοποιημένο σώμα του Ιησού δεν μπορούσε να ανήκει σε κανένα άλλο αρχέγονο πνεύμα, ότι επομένως Εγώ ο Ίδιος φρόντιζα αυτό το υλικό σώμα και ότι αυτό ήταν έργο της δύναμης και της σοφίας Μου. . .  ότι όμως από την άλλη έπρεπε να είναι φτιαγμένο έτσι ώστε θα μπορούσε να γίνει η πνευματοποίησή του, προκειμένου να εξηγηθεί η διαδικασία της ανάστασης και προκειμένου να δοθεί στους ανθρώπους ένα κίνητρο να επιδιώξουν επίσης την πνευματοποίηση του κορμιού τους.

Για αυτό το σκοπό επομένως και το σώμα του Ιησού, διαλυμένο στις μεμονωμένες πνευματικές ουσίες του, πέρασε μέσα από τα έργα της δημιουργίας και επωμίστηκε τα βάσανα της δέσμιας κατάστασης, προκειμένου το λυτρωτικό έργο του Ιησού να γίνει μια πλήρης επιτυχία. . .  Αφού τότε επενεργούσαν από έξω οι ανώριμες δυνάμεις πάνω στον άνθρωπο Ιησού. Προσπαθούσαν να παρακινήσουν τις ακόμα αδύνατες σωματικές ουσίες Του να αμαρτήσουν. Ο Ιησούς όμως πρόβαλλε αντίσταση, καταπολεμούσε όλους τους πειρασμούς και κατέπνιγε όλους τους πόθους του κορμιού Του. Και ο αγώνας Του πράγματι δεν ήταν εύκολος, παρόλο που Εκείνος ήταν αναμάρτητος. . .  Δεν γλίτωσε τίποτα, ακριβώς γιατί ήθελε να δώσει στους συνανθρώπους Του ένα παράδειγμα της ζωή, δηλαδή ήθελε να προσκομίσει την απόδειξη ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να κατορθώσει το ίδιο. . .  να πνευματοποιήσει το κορμί και την ψυχή του. . .

Ένα πράγμα όμως θα πρέπει να πιστέψετε, παρόλο που δεν σας είναι ακόμα πλήρως κατανοητό. . .  ότι το κορμί και η ψυχή του Ιησού ήταν αναμάρτητα και ότι όμως ακριβώς για αυτό ο Ιησούς έπρεπε να υποφέρει κατά πολύ περισσότερο. Γιατί είχε έρθει σε μια αμαρτωλή περιοχή και γιατί έπρεπε να περάσει στη Γη τον πιο δύσκολο αγώνα που θα περάσει ποτέ άνθρωπος. Αφού οτιδήποτε γήινο γύρω Του πίεζε το κορμί Του και την ψυχή Του και μόνο η απέραντη αγάπη Του αντιστεκόταν σε αυτούς τους πιέσεις. Αφού ο άνθρωπος Ιησούς περιείχε μέσα Του τον «Θεό» με όλη Του την πληρότητα και μαζί Μου νίκησε και τσάκισε τον αντίπαλο και τη δύναμή του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8621                20-9-1963

Οι διαφορετικοί βαθμοί της αποστασίας από τον Θεό. . .

Το σχέδιο του επαναπατρισμού Μου βασίζεται στην πιο βαθιά αγάπη και σοφία, παρόλο που δεν είστε πάντα ικανοί να τις αναγνωρίσετε. . .  Αυτά όμως που δεν σας είναι κατανοητά σας παρακινούν πού και πού να αμφιβάλλετε για την αγάπη και τη δικαιοσύνη Μου. . .  και κάνετε τότε ερωτήσεις στις οποίες μπορώ να σας απαντήσω μόνο ενημερώνοντάς σας για τους διαφορετικούς βαθμούς της αποστασίας από Μένα. . .  Αφού τα όντα είχαν βέβαια όλα γίνει αμαρτωλά μέσω της συνειδητής τους εχθρότητας, μέσω της απόρριψης της δύναμης της αγάπης Μου και μέσω της αλαζονείας τους απέναντι στην αγάπη Μου. Και ωστόσο υπήρχαν διαφορές σε ό,τι αφορά το είδος της εξέγερσης, ανάλογα με το βαθμό της αντίστασης από την πλευρά του Εωσφόρου όταν δημιουργούσε τα όντα. . .  και όσο περισσότερο μειώθηκε η δύναμη του, η οποία του εισέρρεε βέβαια αμείωτη από Εμένα, την οποία ωστόσο δεν αποδεχόταν πια μέσα στην αλαζονεία του. Γιατί πίστευε ότι δεν τη χρειαζόταν πια ενόψει του μεγάλου πλήθους των όντων που είχαν προκύψει από αυτόν.

Αλλά ακριβώς έτσι όπως αυξανόταν η αντίστασή του σε Μένα, έτσι μειωνόταν και η δύναμή του. Και την υπάρχουσα δύναμή του τη χρησιμοποιούσε ακόμα για να φτιάξει νέα όντα, τα οποία όμως είχαν μέσα τους όλο και περισσότερο την ανυπότακτη σε Μένα βούλησή του. Ανάλογα επομένως ήταν η φύση τους και ωστόσο έπρεπε παρ’όλα αυτά να θεωρηθούν θεϊκά όντα, γιατί επρόκειτο για τη δική Μου δύναμη από την οποία είχαν προκύψει. Και επίσης αυτά τα όντα μπορούσαν να Με αναγνωρίσουν ως Θεό και Δημιουργό, θα είχαν επίσης τη δυνατότητα να αποφασίσουν ελεύθερα υπέρ Μου. . .  γιατί δεν θα είχα επιτρέψει να εξαναγκάσει ο Εωσφόρος ένα ον να Μου προβάλει αντίσταση. . .

Κάθε ον ήταν ελεύθερο και ικανό να Με αναγνωρίσει και να παραμείνει κοντά Μου. . .  Αλλά δεν αντέδρασαν όλα τα όντα ίδια στην αγάπη Μου που τους εισέρρεε. . .  Ένα μέρος ακόμα και εκείνων των όντων Μού παρέμεινε πιστό, Με αναγνώρισαν και παρέμειναν στην περιοχή της ακτινοβολίας της αγάπης Μου. Και πάλι από τα πρωτόπλαστα όνα υπήρχαν πολλά που απομακρύνθηκαν από Μένα και που τον ακολούθησαν και αυτά τα όντα στέκονταν αρχικά μέσα στο πιο δυνατό φως και η βούλησή τους δεν ήταν εξασθενισμένη διά της επενέργειας του αντιπάλου Μου. Και έτσι η στάση όλων των πεσμένων όντων απένατί Μου, απέναντι στον Θεό και Δημιουργό τους, ήταν εντελώς διαφορετική.

Ήδη η απόρριψη της δύναμης της αγάπης Μου έκανε το ον αμαρτωλό, αλλά η αντίστασή του σε Μένα αυξανόταν ώσπου να γίνει έσχατο μίσος. . .  Αμέτρητα όντα πήραν την ίδια φύση στην οποία ο Εωσφόρος είχε μετατρέψει τον εαυτό του. . .  Αυτά τα πνεύματα έπεσαν σε απύθμενα βάθη και κατά συνέπεια χρειάζονται έναν κατά πολύ μακρύτερο δρόμο μέχρι την οριστική επιστροφή τους. . .  Για αυτά τα όντα τις περισσότερες φορές δεν φτάνει μια αναπτυξιακή περίοδος, περνούν από διάφορες αναπτυξιακές περιόδους. . .

Άρα στη Γη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει μέσα από πολλές τέτοιες αναπτυξιακές περιόδους και που ωστόσο διά του λυτρωτικού έργου του Ιησού έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την τελευταία τους εξωτερική μορφή. . .  καθώς υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μην πετύχουν την τελειότητα στη Γη και να πρέπει να διανύσουν εκ νέου την πορεία μέσα στα δημιουργήματα της Γης.

Και όσο άδικο και αν φανεί αυτό σε σας τους ανθρώπους. . .  δεν μπορείτε να εκτιμήσετε το μέγεθος της ενοχής σας. Αφού πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ότι όλα τα όντα κατείχαν το φως της γνώσης, ότι εξεγέρθηκαν εναντίον Μου πλήρως συνειδητά, ότι όμως θα μπορούσαν να αναδυθούν μέσα τους. . .  τότε που βαδίζουν στη Γη ως άνθρωποι. . .  οι σκέψεις ότι είναι υποταγμένα σε μια ανώτερη Δύναμη και θα μπορούσαν να παραδοθούν σε αυτή τη Δύναμη. Και τότε ήδη θα Με έχουν αναγνωρίσει ξανά και μετά τον θάνατό τους θα μπορέσουν να γίνουν δεκτά στο υπερκόσμιο βασίλειο, όπου θα έχουν ακόμα τη δυνατότητα να φτάσουν ψηλά. . .

Αν εσείς οι άνθρωποι πιστέψετε ότι ανακαλύπτετε αδικία απέναντι στα πλάσματά Μου, να σκέφτεστε πάντα ότι ακόμα και η πιο σκληρή μοίρα απέχει πολύ από το να αντισταθμίσει τη μεγάλη ενοχή της κάποτε αντίστασης σε Μένα. . .  Και να ξέρετε ότι και αυτή η αμαρτία της αποστασίας από Μένα έγινε με ποικίλους βαθμούς ή βαθμίδες. . .  ότι δεν μπορείτε ποτέ να εκτιμήσετε το μέγεθος αυτής της αμαρτίας και ότι τις περισσότερες φορές δεν φτάνει μια πορεία μέσα από τα δημιουργήματα της Γης. . .

Σκεφτείτε ότι και οι ίδιοι μπορεί να έχετε διανύσει (περισσότερες φορές) αυτή την πορεία και ότι έπρεπε να περάσετε μέσα από τη δημιουργία ξανά και ξανά μέχρι που πετύχατε εκείνο το βαθμό της ανάπτυξης όπου μπορείτε τώρα να τελειοποιηθείτε εάν θέλετε να απελευθερωθείτε οριστικά από τη μορφή.

Υπάρχει όμως και πάλι η δυνατότητα πρωτόγονοι άνθρωποι να έχουν καλή στάση και καλή θέληση, να μην εξεγερθούν με κανέναν τρόπο ενάντια στη Δύναμη Που τους δημιούργησε, να πιστέψουν σε μια Δύναμη από πάνω τους, άσχετα με το πώς φαντάζονται αυτή τη Δύναμη, και να περάσουν την επίγεια τους ζωή εκτελώντας τα καθήκοντα που τους αναθέτονται μέσα στο περιβάλλον τους. Τότε θα εκπαιδευθούν περαιτέρω στο υπερκόσμιο βασίλειο και θα μπορούν να ανακτήσουν το φως. Θα καταλάβουν το μέγεθος της κάποτε ενοχής τους, θα βρουν τον Ιησού και θα μπορούν να εργαστούν επιμελώς στο άλλο βασίλειο και θα θέλουν να βοηθήσουν και πάλι εκείνους για τους οποίους θα ξέρουν ότι βρίσκονται στις ίδιες συνθήκες. . .

Ακριβώς έτσι όπως κάποτε, παρά την πιο φωτεινή γνώση και κατανόησή τους, Μου εναντιώθηκαν, μπορεί μετά από μια ατελείωτα μακριά αναπτυξιακή πορεία να Μου παραδοθούν και χωρίς βαθύτερη γνώση. Διότι μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου βάλθηκε μια σπιθίτσα αγάπης, η οποία μπορεί να ενεργήσει από το εσωτερικό του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να ακτινοβολεί αγάπη στο περιβάλλον του, άσχετα με το ποια θρησκεία έχει. . .

Και στην περίπτωση που έχει ακόμα εντελώς ανυπότακτη σε Μένα στάση, θα πρέπει, μαζί με πολλούς άλλους, πιο αναπτυγμένους ανθρώπους, να ξεκινήσει ξανά την πορεία στη Γη (μέσα από τη δημιουργία). Κάποτε όμως και αυτό το αρχέγονο πνεύμα θα φτάσει στο στόχο του και θα καταλάβει ότι η κάποτε αντίστασή του σε Μένα δεν μπορούσε να εξιλεωθεί με διαφορετικό τρόπο και ότι τελικά και το ίδιο έπρεπε να δεχθεί τη λύτρωση διά του Ιησού Χριστού, είτε στη Γη είτε στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  Θα απελευθερωθεί κάποτε από την ενοχή του και θα Με ομολογήσει ελεύθερα και θα είναι πάλι μακάριο, όπως ήταν αρχικά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8622                21-9-1963

Η ανεξερεύνητη Φύση της Θεότητας. . .

Πιστέψτε, εσείς οι άνθρωποι, ότι δεν θα μπορείτε ποτέ στην αιωνιότητα να εξερευνήσετε τη Φύση Μου. Αυτό που είμαι πραγματικά δεν μπορεί να σας γίνει κατανοητό. Αφού η σκέψη σας είναι ακόμα περιορισμένη και άρα δεν μπορείτε να συλλάβετε τίποτα το απεριόριστο. Απεριόριστο όμως είναι το Πνεύμα για το Οποίο δημιουργήσατε τον όρο «Θεό». Και αυτό που είναι πάλι στην ουσία Του αυτό το Πνεύμα, ούτε αυτό δεν μπορεί να σας εξηγηθεί, γιατί δεν είναι τίποτα που να έχει μορφή και γιατί ό,τι υπάρχει το φαντάστστε σαν μια μορφή. . .  ιδιαίτερα τότε που είναι οντώδες, δηλαδή κατέχει μια σκεπτόμενη θέληση.

Εγώ όμως βεβαίως υπάρχω, ωστόσο δεν πρέπει κανείς να Με φανταστεί ως έχοντας μορφή. . .  Είμαι Δύναμη Που είναι απεριόριστη και που ενεργεί απεριόριστα. . .  Και αυτή η Δύναμη γεμίζει όλο το σύμπαν, γεμίζει οποιαδήποτε υλική και πνευματική δημιουργία. Και ενεργεί εσαεί σύμφωνα με την έννομη τάξη. . .  Αφού μια σκεπτόμενη θέληση κατευθύνει συστηματικά αυτή την πνευματική δύναμη με αγάπη και σοφία. Αυτή η «σκεπτόμενη θέληση» σας δίνει το δικαίωμα να φανταστείτε ένα Ον. Μόνο που δεν πρέπει να δώσετε μορφή σε αυτό το ον, αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι όλα όσα σας είναι ορατά και όλες οι πνευματικές δημιουργίες είναι γεμάτα από τη δύναμη της αγάπης Μου. . .  από το Πνεύμα Μου. . .  με το Οποίο μπορείτε όμως και να συνδεθείτε μέσω των σκέψεών σας, γιατί είμαι ο Ίδιος  ένα σκεπτόμενο Ον.

Η Φύση Μου, το Πνεύμα Μου, η Αγάπη Μου, η Δύναμή Μου. . .  είναι όλα το ίδιο. Η Δύναμη Που γεμίζει τα πάντα είναι ο Θεός. . .  Η Αγάπη είναι ο Θεός. . .  Το Πνεύμα είναι ο Θεός. Και ωστόσο ο Θεός είναι ένα Ον, αφού μια σκεπτόμενη θέληση καθορίζει πώς εκδηλώνεται η Αγάπη, η Δύναμη, το Πνεύμα, καθορίζει όλη τη διακυβέρνηση και την ενέργειά Μου. Και παρόλο που η δύναμη της αγάπης σπινθηροβολείται σε αμέτρητες σπιθίτσες. . .  η κάθε σπιθίτσα είναι πάλι το ίδιο με Εμένα τον Ίδιο: ένα πνεύμα της ίδιας φύσης με Εμένα, μόνο σε ελάχιστη σμίκρυνση. . .  και ωστόσο καταπληκτική, αφού είναι πάλι φορέας της Ίδιας της Αιώνιας Θεότητας, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει εάν δεν το πλημμύριζε η δύναμη της αγάπης Μου.

Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί βέβαια να φανταστεί Εμένα τον Ίδιο ως ίδιο με τον εαυτό του, γιατί είστε όλοι κατ’εικόνα Μου. Παρ’όλα αυτά είστε περιορισμένα όντα, είστε κομμάτια του Εαυτού Μου, τα οποία πρέπει θα θεωρούνται περιορισμένα όσο είστε ατελείς. Εάν γίνετε πάλι τέλειοι, όπως ήσασταν στην αρχή, θα γίνει ξανά η ένωση μαζί Μου και τότε θα σας είναι πιο εύκολα να σχηματίσετε μια ιδέα της Θεότητας. Παρ’όλα αυτά όμως η βαθύτατη Φύση Μου σας είναι και θα σας παραμείνει ανεξερεύνητη. Τότε όμως δεν θα χρησιμοποιείτε πια περιορισμένα μέτρα, όπως το κάνετε ως άνθρωποι, με αποτέλεσμα η σκέψη σας να είναι συχνά λάθος.

Είμαι ένα Πνεύμα, δηλαδή ένα Ον Που δεν είναι αντιληπτό από τις ανθρώπινες αισθήσεις σας και Που ωστόσο είναι. . .  Που όμως είναι Ον επειδή μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα νόημα και έναν προορισμό σε όλα όσα έφερα στην ύπαρξη και άρα μπορείτε να συμπεράνετε ότι υπάρχει μια Δύναμη Που έχει σκέψη και βούληση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνδεθείτε με αυτή τη Δύναμη την Οποία δεν μπορείτε να αρνηθείτε. Αφού αυτή η σύνδεση, μόνο αυτή η ένωση θα σας κάνει να καταλάβετε ότι είστε το ίδιο όσον αφορά την αρχέγονη ουσία σας. . .

Και στην περίπτωση που σας μιλά αυτή η Δύναμη, δεν μιλά στο εξωτερικό σας περίπβλημα. . .  στο κορμί σας. . .  αλλά μιλά σε αυτό που βρίσκεται μέσα σε αυτό το περίβλημα, σε αυτό που σας χαρακτηρίζει ως θεϊκό ομοίωμα: στο πνεύμα σας, το οποίο εκπήγασε δηλαδή από Εμένα (σας προστέθηκε) και είναι δικό Μου τμήμα. . .  το οποίο απορρίψατε κάποτε και το οποίο βάλθηκε πάλι μέσα σας με τη μορφή μιας ελάχιστης σπιθίτσας για την ύπαρξή σας ως άνθρωποι, ή με άλλα λόγια:

Μιλάω σε αυτό μέσα σας που είναι αιώνια άφθαρτο, μιλάω σε αυτό που ανήκει σε Μένα, σε αυτό που μόνο ως σπιθίτσα ακτινοβολήθηκε από Εμένα και βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο περίβλημά σας. Αυτό είναι και πάλι μόνο μια απόδειξη ότι ήθελα να βρω τον Εαυτό Μου μέσα σε σας, τα πλάσματά Μου, και ότι για αυτό όμως παραμένετε άρρηκτα συνδεδεμένοι μαζί Μου, γιατί το Πνεύμα Μου είναι αδιαίρετο. . .  γιατί η δύναμη της αγάπης Μου εξασφαλίζει την ύπαρξή σας, γιατί δεν θα μπορείτε ποτέ πια στην αιωνιότητα να σταματήσετε να υπάρχετε. Αφού είστε ακτινοβολημένη από Μένα δύναμη, η οποία και σύμφωνα με το προαιώνιο νόμο πρέπει να επιστρέψει στην Πηγή της δύναμης.

Μόνο τότε που θα έχετε πετύχει την κατάσταση της τελειότητας θα καταλάβετε όλα αυτά, δεν θα σκέφτεστε πια στενά περιορισμένα. Αλλά θα ξέρετε επίσης ότι είμαι Ον στο Οποίο ανήκει ολόκληρη η αγάπη σας. Θα ξέρετε επίσης ότι είμαι ο Ίδιος η Αγάπη και θα καταλάβετε γιατί ως άνθρωποι δεν ήσασταν ικανοί να συλλάβετε όλα αυτά. Αφού όσο ο Ίδιος. . .  το Πνεύμα Μου. . .  η Αγάπη Μου, δεν μπορεί να σας θέσει πλήρως υπό την κατοχή Μου, γιατί δεν είστε ακόμα τέλειοι, δεν μπορώ να σας πλημμυρίζω έτσι ώστε να υπάρχει το πιο δυνατό φως μέσα σας. Ωστόσο ενεργώ μέσα σας, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, στο βαθμό που το επιτρέπει η κατάσταση της ωριμότητάς σας. . .  χαρίζοντάς σας όλο και περισσότερο φως, προκειμένου να φτάσετε κάποτε στην τελειότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8623                22-9-1963

Απάτες του αντιπάλου. . .  (UFO)

Πολλές φορές ακόμα θα βυθίζεστε σε μεγάλες αμφιβολίες και θα παρακινείστε να κάνετε ερωτήσεις. Αφού κατά την έσχατη εποχή πρέπει να περιμένετε ακόμα μεγάλες εκπλήξεις οι οποίες θα σας επιφυλαχθούν από την πλευρά του αντιπάλου Μου. Δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο για να συγχύσει εσάς τους ανθρώπους και να σας εμποδίσει να βρείτε την αλήθεια. Θα κάνει τα πάντα για να απασχολήσει τις σκέψεις σας από την πραγματική σας δουλειά πάνω στην ψυχή σας. Και θα ενεργήσει με πονηριά, ούτως ώστε θα είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ως σατανικές τις μηχανορραφίες του, αφού θα κρύβεται πάντα κάτω από ένα φωτεινό ένδυμα. Θα προσποιείται ότι προστατεύεστε, ότι σας έρχεται βοήθεια «από πάνω» μέσα στα επίγεια δεινά σας με τη μορφή φωτεινών όντων, με τη μορφή κατοίκων άλλων άστρων που θα φροντίσουν τους ανθρώπους. Αφού βλέπει βέβαια το χάος που επικρατεί στη Γη και εκμεταλλεύεται αυτό για τους σκοπούς του: να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη σύγχυση.

Είναι γεγονός ότι με εντολή Μου αμέτρητα φωτεινά όντα είναι πρόθυμα να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια σε σας τους ανθρώπους, τόσο πνευματικά όσο και επίγεια. Ωστόσο, η επενέργειά τους θα είναι μόνο καθαρά πνευματική, θα επενεργήσουν στη σκέψη σας, θα σας ωθήσουν σε Μένα μέσα στον Ιησού. Θα κατευθύνουν τις μοίρες σας έτσι ώστε να επωφεληθούν οι ψυχές σας. Θα σας δώσουν καλές συμβουλές μέσω των σκέψεών σας και επίσης μπορείτε να επικαλεστείτε τη βοήθειά τους σε όλες τις δυσκολίες σας, εφόσον είστε συνδεδεμένοι μαζί Μου, με αποτέλεσμα να μπορέσω να δώσω εντολή σε αυτά τα φωτεινά όντα να σας συμπαρασταθούν. . .

Για όλες αυτές τις παροχές βοήθειας όμως πράγματι δεν είναι απαραίτητα ορατά πράγματα. Δεν θα σας πλησιάσουν εμφανίζοντας ορατά ή ακόμα και χρησιμοποιώντας τέτοια αντικείμενα που θα μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας. . . [στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο δεν αναφέρεται το υποκείμενο αυτής της πρότασης· σ.τ.μ.]  Αφού οι κάτοικοι του φωτεινού κόσμου, οι κάτοικοι του βασιλείου Μου, στους οποίους αναθέτω να σας παράσχουν βοήθεια, δεν χρειάζονται ορατά σε σας περιβλήματα για να πραγματοποιήσουν τη θέλησή τους. Πρόκειται για πνευματικά οντα που επενεργούν σε σας πάντα μόνο πνευματικά. . .

Διαφορετικά όμως επενεργεί ο αντίπαλός Μου σε σας τους ανθρώπους. Προσπαθεί να σας τυφλώσει, θέλει να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι υπερκόσμια όντα θα φροντίσουν τους κατοίκους της Γης και δίνει εντολή στους υποτελείς του να ανάψουν ψεύτικα φώτα. Αφού πρόθεσή του είναι να εμποδίσει τους ανθρώπους να αφοσιωθούν στον Θεό και Δημιουργό τους, προκειμένου να στραφούν σε εκείνα τα όντα, εμπιστεύοντας σε αυτά και έτσι καταλήγοντας κάτω από τον έλεγχό του. . .  Και στο τέλος έχει μεγάλη δύναμη, την οποία πράγματι εκμεταλλεύεται καλά για τον εαυτό του. . .

Μπορώ πάντα μόνο να προειδοποιώ εσάς τους ανθρώπους να μην είστε εύπιστοι. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι από άλλα άστρα πλησιάζουν στη Γη όντα για να σας προσφέρουν κάποια βοήθεια, σκεφτείτε πριν ότι σε όλα τα ορατά άστρα κατοικούν όντα που έχουν ανάγκη να ωριμάσουν. Αυτά τα όντα όμως δεν μπορούν να φύγουν από το άστρο που τους ανατέθηκε σύμφωνα με το προαιώνιο νόμο. . .  Μπορεί μάλιστα να υπάρχει μια πνευματική σύνδεση, μια τέτοια όμως δεν θα πρέπει να την αναζητήσουν οι κάτοικοι της Γης με τους κατοίκους άλλων άστρων. Αφού δεν ξέρετε για την κατάσταση της ωριμότητας εκείνων που θέλουν να εκδηλωθούν πνευματικά απέναντί σας.

Αυτά τα όντα μπορούν μάλιστα με πνευματικό τρόπο. . .  μέσω μέντιουμ. . .  να σας στέλνουν μηνύματα, την αλήθεια των οποίων όμως δεν μπορείτε να ελέγξετε. Και επομένως θα πρέπει να απορρίψετε τέτοια μηνύματα ως αμφίβολα. Αφού στην περίπτωση που διδάσκεστε από Εμένα, αυτό γίνεται απευθείας ή μέσω φωτεινών όντων στο βασίλειό Μου, τα οποία λαμβάνουν απευθείας από Εμένα το διδακτικό υλικό που οφείλουν να σας φέρουν. Να μένετε μακριά από συναναστροφές με πνεύματα όσο δεν έχετε μάθει να ξεχωρίζετε τα πνεύματα. . .

Ο αντίπαλός Μου θα παρεμβαίνει πάντα εκεί όπου οι άνθρωποι ανοίγονται πρόθυμα στα μηνύματα από τον κόσμο των πνευμάτων. Η επιθυμία τους για το υπερφυσικό δίνει ήδη στον αντίπαλό Μου μια δυνατότητα να παρέμβει και θα εξυπηρετεί πάντα τους αναζητητείς, ποτέ όμως προς τη σωτηρία των ψυχών τους. Κατά την εποχή του τέλους θα προσπαθεί επίσης να ξεγελάσει τους ανθρώπους καταφεύγοντας ο ίδιος σε υλοποιήσεις, κάνοντας να εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μεμονωμένων ανθρώπων αντικείμενα που δεν υπάρχουν υλικά, αλλά που θα παρουσιαστούν ως αέρινα σχήματα σε εκείνους που θέλουν να βιώσουν ασυνήθιστα πράγματα, με αποτέλεσμα να μπορούν εύκολα να επηρεαστούν από τον αντίπαλό Μου.

Επιπλέον οι άνθρωποι εκτοξεύουν πειραματικά αντικείμενα στο σύμπαν, τα οποία είναι πάλι ορατά ως υλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην είναι πια σε θέση να διακρίνουν μεταξύ του φενομένου και της πραγματικότητας. Σατανικής προέλευσης όμως είναι και τα δύο, άσχετα με το αν ξεκινήσουν από ανθρώπους ή από τον πνευματικό κόσμο, ο οποίος όμως θα είναι πάντα το βασίλειο του σκότους, καθώς και εκείνοι οι άνθρωποι επηρεάζονται από τον πρίγκιπα του σκότους να κάνουν τα πειράματά τους. Πλησιάζει το τέλος και αυτό είναι ο λόγος για την ασυνήθιστη δραστηριότητα του Σατανά.

Εγώ ο Ίδιος όμως ενεργώ επίσης με ασυνήθιστο τρόπο, διοχετεύοντας στους ανθρώπους την καθαρή αλήθεια. Και πράγματι θα ενημέρωνα εσάς τους ανθρώπους εάν με εντολή Μου εκείνοι οι «κάτοικοι άλλων άστρων» θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούν. . .  Δεν θα σας άφηνα σε άγνοια για αυτό. Αλλά λέω ξανά και ξανά: «Μην αφήνετε να μπερδευθείτε από τέτοια ψεύτικα φώτα. . .» Αφού εκείνος από τον οποίο προέρχονται δεν θέλει να σας σώσει, αλλά να σας διαφθείρει. Και θα βιώνετε ακόμα πολλά πριν το τέλος και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ξεκάθαρα τη δραστηριότητά του εάν μόνο προσέξετε και μείνετε ενωμένοι μαζί Μου. Τότε θα μπορώ πάντα ο Ίδιος να φωτίζω τη σκέψη σας και μέσα στο φως της αλήθειας θα καταλάβετε εκείνον και τις μηχανορραφίες του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8624                23-9-1963

Η καταστροφή της Γης θα είναι το αποτέλεσμα πειραμάτων. . .

Το τελευταίο έργο της καταστροφής αυτής της Γης θα το προκαλέσετε μόνοι σας εσείς οι άνθρωποι. Και δεν θα σας εμποδίσω, γιατί σκέφτομαι και το πνευματικό που θα απελευθερωθεί από την ύλη μέσω αυτού του έργου της καταστροφής και που θα μπορεί να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία μέσα σε νέες μορφές πάνω στη νέα Γη. Αυτό σας έχει ειπωθεί ήδη περισσότερες φορές και ωστόσο η πίστη σας σε αυτό είναι ελάχιστη, αφού ολόκληρο το γεγονός σάς είναι απλά αφάνταστο. Ωστόσο, θα αποτελεί την ολοκλήρωση μιας λυτρωτικής περιόδου, η οποία θα ξεκινήσει τότε μια νέα περίοδο, προκειμένου το έργο του επαναπατρισμού να μπορεί να διαδραματιστεί πάλι σύφμωνα με την έννομη τάξη και να είναι πάλι αποτελεσματικό, κάτι που δεν γινόταν πια πριν την καταστροφή της παλιάς Γης.

Ο αντίπαλος θα εκτελέσει το τελευταίο σατανικό του έργο καθορίζοντας τους ανθρώπους να κάνουν αυτό για το οποίο ο ίδιος δεν έχει τη δύναμη: να καταστρέψουν έργα της δημιουργίας. . .  πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα απελευθερώσει το δεμένο πνευματικό και θα το υποτάξει στη δύναμή του. Θα καθορίσει τους ανθρώπους και θα τους παρακινήσει να διεξηγάγουν κάθε είδους πειράματα. Αυτά όμως θα αποτύχουν λόγω της άγνοιας των ανθρώπων και θα προκαλέσουν ένα ολέθριο αποτέλεσμα. Αφού οι άνθρωποι θα τολμήσουν να κάνουν πειράματα χωρίς να έχουν εξερευνήσει το αποτέλεσμά τους. . .  θα ενεργοποιήσουν δυνάμεις τις οποίες δεν θα μπορούν να ελέγξουν και έτσι θα είναι προορισμένοι να παρακμάσουν.

Και μαζί τους και το δημιούργημα της Γης θα είναι εκτεθειμένο στις πιο τεράστιες καταστροφές. . .  Ολόκληρη η επιφάνεια της Γης θα μετατραπεί τελείως, όλα τα έργα της δημιουργίας θα πέσουν θύματα της καταστροφής. Τα αποτελέσματα θα φτάσουν μέχρι το εσωτερικό της Γης και άρα θα μπορεί να γίνει λόγος για μια καταστροφή μέγιστου βαθμού. Οι άνθρωποι μεν δεν θα μπορούν πια να την παρακολουθήσουν, εκτός από τη μικρή ομάδα την οποία θα απομακρύνω πριν από τη Γη και την οποία θα  μεταφέρω σε μια περιοχή της ειρήνης.

Εγώ ο Ίδιος δεν θα επέτρεπα ποτέ μια τέτοια καταστροφή εάν δεν αποκτούσα νέες δυνατότητες της σωτηρίας με αυτό τον τρόπο για το ακόμα δέσμιο πνευματικό που βασανίζεται ήδη για ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στην πιο σκληρή ύλη. . .  Αλλά και για εκείνο το πνευματικό θα υπήρχε δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω εάν οι άνθρωποι δεν ανέτρεπαν την έννομη τάξη και εάν εκτελούσαν πάντα μόνο την υπηρετική τους αποστολή στη Γη. . .  Οι άνθρωποι όμως δεν ζουν πια σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη και για αυτό το λόγο ο αντίπαλός Μου έχει μεγάλη επιρροή σε αυτούς. Και θα τους ωθήσει σε μια επιχείρηση από την οποία περιμένει ένα πλεονέκτημα, από την οποία περιμένει την επιστροφή του δεμένου πνευματικού στον ίδιο. Και δεν θα τον εμποδίσω, γιατί εναπόκειται ακόμα στην ελεύθερη θέληση του ανθρώπου να εκτελέσει αυτό στο οποίο θέλει να τον παρακινήσει ο αντίπαλός Μου. . .

Ό,τι και αν κάνουν οι άνθρωποι όμως, θα ξέρω πάντα να αξιοποιώ σωστά τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Αφού σε Μένα και στη δύναμή Μου είναι πράγματι υποταγμένος και ο σκοτεινός κόσμος. Και αυτός πρέπει να Με υπηρετήσει και κατά κάποιον τρόπο να συμμετάσχει στο έργο Μου του επαναπατρισμού, αν και ασυνείδητα. Εγώ όμως ξέρω από τους αιώνες των αιώνων για την κατεύθυνση της θέλησης των ανθρώπων και για αυτό μπόρεσα να χτίσω το σωτήριο σχέδιό Μου πάνω σε αυτή τη θέλησή τους. . .  Ξέρω πότε θα έχει έρθει η στιγμή όπου δεν θα μπορεί πια να αναμένεται μια πνευματική πρόοδος στη Γη. . .

Ξέρω επίσης πότε θα έχει έρθει για το ακόμα δεμένο πνευματικό η στιγμή της απελευθέρωσής του. Και για αυτό δεν θα εμποδίσω τις πράξεις των ανθρώπων όταν θα δρομολογήσουν ένα τεράστιο έργο της καταστροφής μέσω της θέλησής τους που είναι στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση, που στρέφεται στον αντίπαλό Μου, και όταν ο άνθρωπος θα του είναι ένα πρόθυμο εργαλείο. Αφού εκείνος ο ίδιος δεν μπορεί να καταστρέψει κανένα έργο της δημιουργίας, δεν μπορεί να διαλύει ύλη, και οποιοδήποτε  πνευματικό είχε αρπαχθεί από τη δύναμή του. Ως εκ τούτου προσπαθεί να το κερδίσει πίσω και οι άνθρωποι του είναι υπόδουλοι, με αποτέλεσμα να συμβάλουν οι ίδιοι στη διάλυση της ύλης. . .  πρώτα μέσω αμέτρητων πειραμάτων, τα οποία όμως θα πάρουν τότε τέτοιες διαστάσεις ώστε η ύλη δεν θα αντέξει άλλο. . .

Θα το επιτρέψω όμως να απελευθερωθεί το δεμένο μέσα της πνευματικό, αν και σε βάρος ολόκληρου του ανθρώπινου γένους, το οποίο θα έχει το ίδιο φτάσει σε ένα χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο, το οποίο θα κάνει απαραίτητη μια εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη. . .  Και ό,τι και να επιχειρήσουν ο αντίπαλός Μου και οι άνθρωποι που του είναι υπόδουλοι. . .  τελικά θα υπηρετήσει και πάλι την ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού, το οποίο θα πρέπει κάποτε να τελειοποιηθεί. Και για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί το σωτήριο σχέδιό Μου, όπως διακηρύχθηκε μέσω του λόγου και μέσω της Γραφής. . .

                                                                                                                                               Αμήν

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser