background

επισκέπτες: 4909

Βιβλίο 85

 

8041                16 κ. 17-11-1961

Επιθυμητές διευκρινίσεις για τη λήψη τροφής. . .

Θέλω να φωτίσω το πνεύμα σας αν Μου το ζητήσετε: Το να ωριμάσει η ψυχή κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής είναι το πραγματικό καθήκον της επίγειας της ζωής, αφού οι ουσίες της είναι ακόμα λίγο πολύ ανώριμες τότε που ξεκινά την επίγεια ύπαρξή της ως άνθρωπος. Χρειάζεται να καταπολεμά  ακόμα πολλές ορμές που έφερε μαζί της από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις της. Και κατά την επίγεια ζωή θα έχει πάντα ευκαιρίες να τις ελέγχει όλο και περισσότερο εάν μόνο η θέλησή της είναι καλή και στραμμένη σε Μένα.

Περνά όμως μέσα από το εωσφορικό βασίλειο, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να διεξάγει ένα μόνιμο αγώνα που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της ζωής της. Ξανά και ξανά θα έχει επαφές με πνευματικά ανώριμες ουσίες, τις οποίες λαμβάνει επίσης με τη μορφή τοφής για να διατηρηθεί το σώμα της αποδοτικό. Και η ψυχή πρέπει να πνευματοποιήσει και αυτές τις ουσίες, δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει να τα φέρει όλα στη σωστή τάξη. Αυτό το πνευματικό λοιπόν ενώνεται με το κορμί της, υπηρετεί την ανάπτυξη και τη διατήρηση εκείνου που δόθηκε στην ψυχή ως περίβλημα μέσα στο οποίο να ωριμάσει η ίδια η ψυχή. Επομένως το πνευματικό υπηρετεί, υπηρετούν οι ουσίες που περιέχονται μέσα στην τροφή, και με αυτό τον τρόπο ανεβαίνουν σιγά σιγά. . .  άσχετα με το αν προέρχονται από το φυτικό ή το ζωικό βασίλειο. . .

Η τροφή την οποία πρέπει να λαμβάνει το κορμί για τη διατήρησή του είναι επίσης πνευματικά στοιχεία που εντάχθηκαν στη διαδικασία ωρίμανσης και που έχουν διαφορετικούς βαθμούς ωριμότητας. . .  Το κορμί μπορεί να απορροφήσει και τροφές που είναι ανθυγιεινές, δηλαδή που περιέχουν ακόμα ανώριμα πνευματικά στοιχεία σε αυξημένο βαθμό. . .  Υπάρχει τότε η δυνατότητα να ενοχλήσουν αυτά τόσο το κορμί όσο και την ψυχή. . .  με αποτέλεσμα να εμφανιστούν αρρώστιες. . .  Μια δυνατή ψυχή όμως μπορεί να τακτοποιήσει και αυτές τις ανώριμες ουσίες. Αλλά πρέπει η ίδια να έχει πετύχει μια υψηλή πνευματική ωριμότητα, έτσι ώστε να μπορεί να επενεργήσει με λυτρωτικό τρόπο στο ακόμα ανώριμο πνευματικό.

Η σωστή προετοιμασία της τροφής μπορεί επομένως ήδη να ευνοήσει μια πιο γρήγορη ωρίμανση, με το να εξαλείφεται το κακοήθεις πνευματικό πριν έχει επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Αφού όλο το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο μέσα στη δημιουργία έχει ένα χαμηλό βαθμό ωριμότητας, μπορεί ωστόσο να λυτρωθεί πρόωρα τότε που υπηρετεί πρόθυμα τον άνθρωπο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συντομευτεί ο δρόμος του, και αυτό γίνεται τότε που το κορμί ενδίδει στη βούληση της ψυχής, τότε που το κορμί δεν εμποδίζει τη συνειδητή επιδίωξη της ψυχή να τελειοποιηθεί και που εκείνες οι πνευματικές ουσίες υποστηρίζουν επίσης την ψυχή, υποκύπτοντας στο κορμί, δηλαδή επιτρέποντας να πνευματοποιηθούν. . .

Αυτό θα γίνει όμως μόνο στην περίπτωση που η τροφή την οποία λαμβάνει το κορμί είναι καθαρή, υγιεινή και κατάλληλη για τη διατήρηση του κορμιού. Αφού μόλις η ψυχή πετύχει να κάνει το κορμί να της υποκύψει, να υποταχθεί στη βούλησή της, θα γίνει σύντομα και η πνευματοποίηση του κορμιού, εφόσον η ίδια η ψυχή ενώθηκε με το πνεύμα μέσα της. . .  δηλαδή επιδιώκει συνειδητά την πνευματική τελειότητα. . .  Στην περίπτωση όμως που η ψυχή δεν έχει ακόμα κανένα δεσμό με το πνεύμα της, θα επιτρέψει να την καθορίσει το κορμί της. . .  δηλαδή όλες οι αντιπνευματικές ουσίες του σωματικού περιβλήματός της θα ξεπροβάλλουν πολύ και θα ελέγχουν την ψυχή. Συνεπώς, η σκέψεις και η θέλησή της θα επιδιώκουν τότε πάντα μόνο να αυξάνουν τη σωματική άνεση και τότε η λήψη τροφής και πιοτού θα εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό μια πνευματική ανάπτυξη. . .

Το κορμί θα απορροφεί αντιπνευματικές ουσίες σε υπερβολικό βαθμό, οι οποίες θα συμπαρασύρουν προς τα κάτω το κορμί και την ψυχή, αφού οτιδήποτε εωσφορικό θα ξεπροβάλει και δεν θα αποκρουστεί. . .  Άρα θα κινδυνεύσει η ανοδική ανάπτυξη ή θα εμποδιστεί εντελώς. Και από αυτό προκύπτει και πάλι ότι η προσευχή για ευλογία οποιασδήποτε τροφής είναι το καλύτερο μέσο για να αποφύγει κανείς αυτό τον κίνδυνο. . .  Οτιδήποτε είναι βλαβερό για την ψυχή σας μπορώ να το αλλάξω και θα το κάνω μάλιστα εάν Με σκέφτεστε πάντα πριν λάβετε τροφή. Αυτή θα περιέχει πάντα λίγο πολύ ανώριμα πνευματικά στοιχεία, γιατί είναι ακόμα δεμένα στη Γη όλα όσα περνούν μέσα από τα έργα της δημιουργίας, άσχετα με το βαθμό της ανάπτυξης που έχουν ήδη πετύχει.

Η προθυμία σας να πετύχετε την τελειότητα στη Γη αξιολογείται από Εμένα. Και μια προσευχή για ευλογία όλων όσων τρώτε Μου αποδεικνύει πάντα αυτή την προθυμία σας και θα της ανταποκρίνομαι οποτεδήποτε. Αυτό που χρησιμεύει στη διατήρηση και στην αποκατάσταση του κορμιού πληροί με αυτό τον τρόπο τον πραγματικό προορισμό του. . .  υπηρετεί. . .  Και με αυτό τον τρόπο πρέπει πάντα να κοιτάζετε τη λήψη τροφής. . .  Το ότι θα πρέπει να τηρείται ένα ορισμένο μέτρο είναι αυτονόητο και έτσι θα αποφύγετε τον κίνδυνο να ενοχληθεί ασυνήθιστα το κορμί σας από ανώριμες πνευματικές ουσίες. . .

Και δεν χρειάζεστε ιδιαίτερες εξηγήσεις για το ποια φαγητά σάς είναι ωφέλιμα και ποια βλαβερά. Αφού η προθυμία σας να ζήσετε σύμφωνα με την αιώνια τάξη Μου σας δίνει το σωστό συναίσθημα για την επολιγή των εδεσμάτων. . .  Και το κάθε ένα μπορεί να σας ωφελήσει καθώς και το κάθε ένα μπορεί να σας βλάψει στην περίπτωση που δεν κρατάτε το σωστό μέτρο ή που μπαίνετε στον πειρασμό κατώτερων επιθυμιών που θέλετε να ικανοποιήσετε. . .  Αφού πρέπει να ξέρετε ότι μονάχα η ελεύθερη θέλησή σας καθορίζει κατά πόσον θα προβάλετε αντίσταση στους πειρασμούς του αντιπάλου, του εχθρού της ψυχής σας. Και αυτός θα χρησιμοποιεί πάντα όλα αυτά που μπορούν να γίνουν κίνδυνος για εσάς. Θα αφυπνίζει τους πόθους μέσα σας, θα επενεργεί στην ψυχή σας μέσω του κορμιού σας και θα την πιέζει όπου και να του είναι δυνατό.

Ο ίδιος δεν μπορεί να σας εξαναγκάζει, καθώς δεν μπορεί ούτε να ασκεί άμεση επιρροή πάνω στο πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο μέσα στη μορφή. Αλλά μπορεί να κάνει τη θέλησή σας να του υπακούσετε, με το να ακολουθήσετε τις σκέψεις του που σας μεταδίδει, με το να εκτελέσετε οι ίδιοι αυτό που σας μεταδίδει μέσω ποθών. . .  με το να ικανοποιήσετε αυτούς τους πόθους. Ως αποτέλεσμα θα είστε απρόσεκτοι τόσο όσον αφορά την επιλογή όσο και το μέτρο της τροφής ή θα αμαρταίνετε συνειδητά ενώπιον της τάξης Μου, την οποία όμως αναγνωρίζετε μάλιστα και την οποία μπορείτε να τηρείτε εάν είναι καλή η θέλησή σας.

Εσείς οι ίδιοι επομένως συμβάλλετε κατά κάποιον τρόπο στο να λυτρωθούν ανώριμες ουσίες μέσα στην ύλη στην περίπτωση που τρώτε και πίνετε με το σωστό μέτρο. Διότι για την ωρίμανση οποιουδήποτε μικρού πνευματικού μορίου απαιτείται να υπηρετήσει. Και μόλις δώσετε στην ύλη τη δυνατότητα να «υπηρετήσει», τη βοηθάτε να ωριμάσει. Η υπηρετική λειτουργία ή και ο υπηρετικός προορισμός ανατέθηκε από Εμένα τον Ίδιο σε κάθε έργο της δημιουργίας. Και στην περίπτωση που ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη, ο ίδιος δεν θα εμποδίζει ποτέ από μόνος του την ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού, μέσα σε οποιαδήποτε μορφή και να είναι ακόμα φυλακισμένο. . .  Αφού Εγώ ο Ίδιος δημιούργησα και τον άνθρωπο με όλες τις ανάγκες του και εναπόκειται μόνο στον ίδιο να κρατά πάντα το σωστό μέτρο και επίσης να χρησιμοποιήσει αυτά που έθεσα στη διάθεσή του με σοφία και αγάπη.

Και όποιος δεν θέλει να αμαρτήσει συνειδητά, θα χρησιμοποιεί σύμφωνα με την τάξη Μου όλα τα δημιουργήματα που είναι προορισμένα για τη χρήση του, άσχετα με το σε ποιο πνευματικό επίπεδο βρίσκονται. . .  Και συνδεδεμένος μαζί Μου θα παρακαλά πάντα για την ευλογία Μου και τότε θα συμβάλει και ο ίδιος στο να ενταχθούν στη δίκαιη τάξη οι ακόμα ανώριμες ουσίες του κορμιού του και επίσης οι ανώριμες ουσίες όσων απορροφά το κορμί του για τη συντήρησή του. . .  θα συμβάλει στο να ωριμάσουν εκείνες κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, έτσι όπως είναι θέλημά Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8043                19 κ. 20-11-1961

Ο Θεός επιδιώκει να αφυπνίσει την ανταπόκριση της αγάπης Του. . .

Το σκοτάδι που είναι απλωμένο πάνω στη Γη είναι πράγματι μεγάλο και επομένως αυξάνεται και η αμαρτωλότητα των ανθρώπων όσο πιο κοντά είναι το τέλος. . .  Και η αγάπη Μου προσπαθεί ξανά και ξανά να φέρει φως στους ανθρώπους. Αφού όσο πολύ και να έπεσαν, όσο μακριά και να είναι από Εμένα. . .  η εύσπλαχνη αγάπη ξέρει για τη φοβερή μοίρα που περιμένει εκείνους που δεν θα Με βρουν πριν το τέλος, που δεν θα έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής πριν έρθει το τέλος.

Ξέρω για τη δύναμη του αντιπάλου, στον οποίο υποκύπτουν οι άνθρωποι. Ξέρω για τις αδυναμίες και την έλλειψη θέλησης αυτών. Πρέπει να αφήσω την ελευθερία στη θέλησή τους και βλέπω πώς κατευθύνονται συνεχώς προς την άβυσσο. . .  ώστε να φυλακιστούν πάλι μέσα στη δημιουργία για ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα. . .  Και λυπάμαι για τη μοίρα εκείνων, με αποτέλεσμα η αγάπη Μου να ακολουθεί κάθε μεμονωμένη ψυχή μέχρι το τέλος, προσπαθώντας ακόμα να την κερδίσει. . .  Αλλά ξέρω επίσης ότι η κάθε ψυχή θα φτάσει κάποτε στο φως, ακόμα και αν περάσουν αιωνιότητες μέχρι τότε. . .

Η αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου είναι τεράστια και επομένως κάνει τα πάντα για να συντομεύσει την ατυχή κατάστασή τους, για να τα αρπάξει από τα χέρια του αντιπάλου Μου. Γιατί φοβάμαι για τα παιδιά Μου σαν ένας πατέρας και θα ήθελα να τα γλιτώσω από οποιαδήποτε δεινά. . .  γιατί ήθελα να τους προσφέρω μια αφθονία μακαριότητας. Ωστόσο, η ύψιστης τελειότητας Φύση Μου θα ενεργεί πάντα σύμφωνα με την έννομη τάξη. Και έτσι δεν μπορεί ποτέ να απολαύσει μακαριότητα ένα ον που Μου εναντιώνεται συνειδητά, που δεν Με πλησιάζει εθελοντικά, αλλά επιμένει να Μου προβάλλει αντίσταση, η οποία του απόφερε κάποτε το σκοτάδι και η οποία σημαίνει μεγάλη απόσταση από Εμένα. . .

Δεν μπορώ να κάνω μακάριο ένα τέτοιο ον, αλλά παρ’όλα αυτά δεν του στερώ την αγάπη Μου. . .  αντιθέτως, το ακολουθώ με την αγάπη Μου. . .  Προσπαθώ να το κάνω να Με αναγνωρίσει ως έναν Θεό της αγάπης, προκειμένου να του είναι εύκολο να ανταποκριθεί στην αγάπη Μου, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει πια κίνδυνος να χαθεί. . .  Η αγάπη αφυπνίζει την ανταπόκριση της αγάπης. . .  Αφού περιμένω ή ελπίζω σε αγάπη από τα πλάσματά Μου που βαδίζουν στη Γη ως άνθρωποι, πρέπει πρώτα να τους αποδείξω ότι είμαι Θεός της αγάπης, στον Οποίο θα έχουν εμπιστοσύνη και στην αγάπη του Οποίου θα ανταποκριθούν. . .

Αν θέλω να έχω την αγάπη των πλασμάτων Μου, αυτά πρέπει και να ξέρουν για τη δική Μου αγάπη για αυτά. . . παρόλο που είναι συχνά δύσκολο να πεισθούν οι άνθρωποι για την αγάπη του Θεού και Δημιουργού τους, ο Οποίος θέλει να είναι ο Πατέρας τους για όλη την αιωνιότητα. . .  Αλλά θέλω να κερδίσω τις καρδιές των παιδιών Μου και αυτό προϋποθέτει. . .  ότι θα μάθουν να Με αναγνωρίσουν, προϋποθέτει ότι θα τα βοηθάω όποτε έχουν ανάγκη και Μου απευθύνονται για να ζητήσουν τη συμπαράστασή Μου. . .  Οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται αγάπη από την πλευρά Μου, η οποία θα αφυπνίσει τότε την ανταπόκριση της αγάπης Μου. . .

Πολύ συχνά όμως δεν είναι σε θέση να καταλάβουν την αγάπη Μου, γιατί η πνευματική τους κατάσταση είναι ακόμα πολύ σκοτεινή ως αποτέλεσμα της δικής τους έλλειψης αγάπης. Και τότε πρέπει να διαφωτιστούν, αλλά πάντα με έναν τρόπο που θα τονίσει την αγάπη Μου, όχι όμως τη δικαστική Μου δύναμη. Μέσω απειλών τιμωρίας δεν οδηγούνται στο μονοπάτι της αγάπης, αλλά μόνο θα Με φοβούνται, εφόσον πιστέψουν καθόλου σε έναν Θεό που έχει όλη τη δύναμη στον ουρανό και στη Γη.

Στην περίπτωση όμως που η διοχέτευση της αλήθειας πετυχαίνει να τους κάνει κατανοητό έναν Θεό της αγάπης, τα μέτρα του Οποίου μπορεί να καταλάβει κανείς πάντα μόνο τότε που του εξηγούνται αληθινά οι σχέσεις και συναρτήσεις· στην περίπτωση που η αγάπη Μου για όλους τους ανθρώπους τονίζεται ξανά και ξανά, τότε υπάρχει η δυνατότητα οι καρδιές τους να στραφούν σε Μένα με αγάπη. Και τότε οι άνθρωποι θα κάνουν εθελοντικά αυτό που θέλω και ήδη τότε θα έχω κερδίσει την αγάπη τους και η επιστροφή τους σε Μένα θα είναι εξασφαλισμένη.

Και για το λόγο αυτό δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ να κερδίσω την αγάπη των πλασμάτων Μου, αφού αυτή δεν μπορεί να κερδιστεί με τη βία. Και άρα οι ομιλίες Μου σε σας τους ανθρώπους πρέπει να είναι γεμάτες αγάπη αν θέλω να καταφέρω να Με ακούσετε και να σκεφτείτε με σοβαρότητα όλα τα λόγια Μου. . .  Αφού αυτό που προσφέρεται με αγάπη έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προσεχθεί. Αντίθετα, τα σκληρά, θυμωμένα λόγια, ακόμα και τότε που θα ήταν δικαιολογημένα, δεν θα αφυπνίσουν την αγάπη, αλλά θα προκαλέσουν εκ νέου αντίσταση, και δεν θα έχω κερδίσει τίποτα.

Θέλω το Ευαγγέλιο της αγάπης Μου να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. . .  Και όπου αυτό γίνεται με ανιδιοτελή αγάπη, πράγματι θα είναι επιτυχές. Στην περίπτωση όμως που προκαλείται μέσα στους ανθρώπους μόνο ο φόβος των τιμωριών, η μεταμόρφωση σε αγάπη θα παραμείνει αμφίβολη. . .  Θα μπορεί τότε βέβαια να πασχίσει ένας άνθρωπος να δρα σωστά, αλλά παρ’όλα αυτά ο τρόπος ζωής του δεν θα είναι ακόμα εθελοντική έμπρακτη αγάπη, η οποία μόνο όμως θα Μου επιστρέψει τα πλάσματα ως παιδιά Μου, τα οποία έφυγαν κάποτε μακριά Μου οικειοθελώς. . .

Προσπαθώ να κερδίσω την αγάπη αυτών των πλασμάτων Μου και επιδιώκω πάντα μόνο να τους αποκαλυφθώ ως Θεός της αγάπης, ως «Πατέρας». . .  Και για το λόγο αυτό εφιστώ την προσοχή τους στο αποτέλεσμα ενός τρόπου ζωής χωρίς αγάπη, προκειμένου να το σκεφτούν και να λογοδοτήσουν στον εαυτό τους για το κατά πόσον τηρούν τις εντολές της αγάπης Μου. Και τη γνώση των εντολών της αγάπης Μου πρέπει να την κατέχουν, αυτή πρέπει να τους διοχετευτεί, η τήρηση όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί με αναγκαστικό τρόπο. . .  Η αγάπη Μου θα ανήκει αιώνια σε σας τα πλάσματά Μου και δεν θα ησυχάσει ώσπου να έχετε επιστρέψει σε Μένα. . .  ώσπου να ανταποκριθείτε στην αγάπη Μου, με αποτέλεσμα να έχει αποκατασταθεί η ένωση μαζί Μου, η οποία απαιτείται για την αιώνια μακαριότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8046                23-11-1961

Η ευλογία των βασάνων και των δεινών για τους ανθρώπους. . .

Εκείνος Που σας δημιούργησε ξέρει και για όλες τις αδυναμίες και για όλα τα προβλήματά σας, πνευματικά και σωματικά. . .  και είναι μάλιστα ικανός να τα διορθώσει οποτεδήποτε. . .  Αλλά ξέρετε τι ωφελεί την τελειοποίησή σας; Τίποτα από όσα επιτρέπω δεν είναι άσκοπο και απαιτείται πάντα μόνο η σωστή στάση σας απέναντί Μου και η ψυχή σας θα επωφελείται από όλα τα συμβάντα, από κάθε σωματική και πνευματική αδυναμία. Αφού απευθύνεται τότε πάντα σε Μένα και Μου εμπιστεύεται. . .  και δημιουργεί ένα δεσμό μαζί Μου, ο οποίος Μου επιτρέπει να της παράσχω δύναμη. . .

Και μόλις έχει επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή μόλις δημιουργήσατε το στενό δεσμό μαζί Μου, θα μπορέσω να διορθώσω τα δεινά και τα βάσανά σας. Και θα το κάνω πράγματι για να σας αποδείξω την αγάπη του Θεού και Δημιουργού σας, ο Οποίος θέλει να είναι ο Πατέρας σας και ο Οποίος θέλει να τον αναγνωρίσετε ως «Πατέρα». Ως εκ τούτου, αφεθείτε Μου με εμπιστοσύνη και πιστέψτε ότι θα τακτοποιήσω όλα προς το καλύτερό σας, μολονότι μερικές φορές δεν μπορείτε να κατανοήσετε την ενέργειά Μου.

Όλο και λιγότερος χρόνος απομένει σε σας τους ανθρώπους μέχρι το τέλος. . .  Ο καθένας πρέπει να υπολογίσει ότι μπορεί να ανακαλεστεί ξαφνικά. Και θα Μου είναι ευγνώμων που του έδωσα πριν την ευκαιρία να τελειοποιηθεί, να καθαριστεί η ψυχή του και να αποκτήσει ήδη ένα βαθμό φωτός στη Γη. Αφού κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει η ώρα του. . .  Σε κανέναν από εσάς τους ανθρώπους δεν απομένει πολύς χρόνος, αφού το τέλος είναι κοντά.

Εγώ όμως ξέρω για τη βούληση του κάθε ανθρώπου και για το βαθμό της ωριμότητάς του. Και αυτό που μπορώ να κάνω ο Ίδιος για να αυξηθεί ο τελευταίος πράγματι δεν θα το παραλείψω. Και στην περίπτωση που αυτό σημαίνει για εσάς βάσανα και δεινά, θα προσπαθήσω μόνο να ενισχύσω την ένωσή σας μαζί Μου και πράγματι όλα θα είναι προς το καλύτερό σας. . .  Αλλά θα σας βοηθήσω και επίγεια, θα δυναμώσω το κορμί σας και θα το διατηρώ σε φόρμα όσο θέλετε να Με υπηρετήσετε. Επιπλέον θα σας συμπαραστέκομαι πάντα με την αγάπη και τη χάρη Μου, ό,τι και να συμβεί. Μόνο να Μου έχετε εμπιστοσύνη και να έρχεστε σε Μένα με όλα τα προβλήματά σας. Γιατί μόνο ο δεσμός μαζί με Εμένα είναι η σωτηρία σας, γιατί αυτός ο δεσμός μαζί Μου σημαίνει την πετυχημένη δοκιμασία της θέλησής σας, με σκοπό την οποία ζείτε στη Γη.

Αλλά οι άνθρωποι θα Με σκέφτονταν μόνο σπάνια εάν η επίγεια τους ζωή διαδραματιζόταν πάντα ήσυχα και ειρηνικά. Οι σκέψεις τους θα ήταν πάντα μόνο στραμμένες στα εγκόσμια και στην απόλαυση της ζωής. . .  Θα πρέπει όμως να Με βρουν και για αυτό το λόγο πρέπει να τους υπενθυμίζω Εμένα ξανά και ξανά και μάλιστα μέσω κάθε είδους βασάνων και δεινών, τα οποία θα τους κάνουν να σκεφτούν Εκείνον Που είναι γεμάτος δύναμη και που κυβερνά τον ουρανό και τη Γη. . .  Μόνο τότε θα αναζητήσουν το δεσμό μαζί Μου και τότε θα εκπληρώσουν το σκοπό της επίγειας τους ζωής. . .

Σας λέω όμως ξανά και ξανά ότι μπορείτε επίσης να Με παρακαλέσετε να αποτρέψω αυτά που σας στεναχωρούν. . .  Αφού θέλω να σας φανερωθώ με την αγάπη και τη δύναμή Μου. . .  Θέλω να αναγνωρίσετε έναν Θεό Που δρα σε σας σαν Πατέρας, Που θέλει να σας αποδείξει την αγάπη Του, προκειμένου να Του δείξετε αγάπη και εσείς. Και όσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη σας με την οποία θα Με πλησιάσετε, τόσο περισσότερο θα εισακούσω την προσευχή σας, αφού μια πραγματική πίστη δεν την αφήνω να απογοητευθεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8049                27-11-1961

Ο πνευματικός σπινθήρας μέσα στον άνθρωπο. . .

Η αφύπνιση του πνεύματος. . .

Ο καθένας από εσάς τους ανθρώπους έχει μέσα στην καρδιά του τον θεϊκό σπινθήρα της αγάπης, ο οποίος είναι τμήμα του Εαυτού Μου και ο οποίος σας χαρακτηρίζει ως θεϊκά πλάσματα, τα οποία μπορούν να είναι μόνιμα συνδεδεμένα μαζί Μου, με τον προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. . .  Αλλά όσο ο ίδιος ο άνθρωπος δεν δημιουργεί αυτό το δεσμό μαζί Μου, κοιμάται αυτός ο πνευματικός σπινθήρας μέσα σας. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί απέναντί σας, αφού εσείς οι ίδιοι πρέπει πρώτα να τον αφυπνίσετε στη ζωή. Και αυτό επομένως απαιτεί το δεσμό μαζί Μου, τον οποίο δημιουργείτε μέσω της έμπρακτης αγάπης. . .

Εσείς λοιπόν πρέπει να ανάψετε τον θεϊκό σπινθήρα μέσα σας, πρέπει να δώσετε τη ζωή στο πνεύμα. Και τότε θα αντιληφθείτε και τη δύναμη που θα ρεύσει μέσα σας ως εκδήλωση του Εαυτού Μου. Είστε δικοί Μου και θα παραμένετε αιώνια δικοί Μου, αλλά οι ίδιοι πρέπει να θέλετε να Μου ανήκετε, μόνο τότε εσείς θα δημιουργήσετε το δεσμό μαζί Μου. . .  θα κάνετε συνειδητά παρέα μαζί Μου. . .  θα επιτρέψετε να μπορώ ο Ίδιος να ενεργήσω μέσα σας. Αυτό το εμποδίζατε πριν μέσω της αντίστασής σας, μέσω της απόρριψης της δύναμης της αγάπης Μου. . .

Βρίσκεται λοιπόν μέσα σας μια σπιθίτσα αυτής της θεϊκής δύναμης της αγάπης και αυτός ο σπινθήρας θα παραμένει αιώνια συνδεδεμένος μαζί Μου. . .  Στην περίπτωση που οι ίδιοι κάνετε αυτό το σπινθήρα μέσα σας να γίνει μια φωτεινή φλόγα, αυτή θα μπορεί να ορμήσει μόνο προς Εμένα, προς τη θάλασσα φωτιάς της αιώνιας Αγάπης. . .  Και θα πρέπει αναντίρρητα να γίνει κάποτε και η ένωση της ψυχής σας μαζί Μου, η οποία μετά δεν θα μπορεί ποτέ πια να ακυρωθεί. . .  Όποιος όμως δεν αφυπνίζει στη ζωή τον πνευματικό σπινθήρα Μου θα παραμείνει νεκρός. . .  δεν θα μπορεί να αποκτήσει τη ζωή, γιατί στερείται οποιασδήποτε αγάπης. . .

Κάποτε το αρχέγονο πνεύμα παραιτήθηκε από κάθε αγάπη, απόρριπτε κάθε εισροή της δύναμης της αγάπης, κλείστηκε σε οποιαδήποτε ακτινοβόληση από την αγάπη και έπεσε στα βάθη εντελώς στερημένο από κάθε αγάπη. . .  Παρόλο που η ατελείωτη αγάπη βοήθησε αυτό το πεσμένο πνεύμα να ανεβαίνει και πάλι σιγά σιγά, μέχρι το βαθμό ωριμότητας που επιτρέπει ξανά μια ενσάρκωση ως άνθρωπος, δεν υπάρχει καθόλου αγάπη μέσα σε εκείνο. Γιατί μόνο η ελεύθερη θέλησή του πρέπει να ανοιχθεί σε μια εκ νέου ακτινοβόληση από την αγάπη, ενώ εκείνη είχε αφαιρεθεί στο ον μέχρι τότε που έφτασε στο στάδιο του ανθρώπου. . .

Και ένα ον χωρίς καθόλου αγάπη επίσης δεν έχει καθόλου δύναμη και δεν θα μπορούσε ποτέ να διανύσει το δρόμο μέχρι τα έσχατα ύψη. . .  Θα παρέμενε αιώνια στο ίδιο επίπεδο και επομένως η ύπαρξή του ως άνθρωπος θα ήταν εντελώς άσκοπη. Για το λόγο αυτό βάζω στην καρδιά του ανθρώπου έναν θεϊκό σπινθήρα αγάπης, ο οποίος χρειάζεται απλά να αναφθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο για να μπορεί και πάλι να ακτινοβολεί δύναμη. Ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την ανοδική του ανάπτυξη. . .  γιατί τον τραβάω αδιάκοπα, γιατί ο πνευματικός σπινθήρας μέσα του βιάζεται ασταμάτηα να ενωθεί με το πατρικό Πνεύμα και δεν θα ησυχάσει ώσπου να έχει πετύχει το στόχο του.

Και ως εκ τούτου η αφύπνιση του πνευματικού σπινθήρα στη ζωή είναι το πιο σημαντικό καθήκον, το οποίο θα είναι αποφασιστικό για τη μακαριότητά σας στο πνευματικό βασίλειο. . .  Και αφού το πνεύμα μέσα σας μπορεί να αφυπνιστεί μόνο μέσω της έμπρακτης αγάπης, θα καταλάβετε τώρα και τη μεγάλη σημασία μιας ζωής με αγάπη, της τήρησης των θεϊκών εντολών της αγάπης. . .  Το πνεύμα μέσα σας θα σας ωθεί συνέχεια να ασκήσετε την αγάπη. Εάν ανταποκριθείτε σε αυτή την ώθηση, εκείνο θα εκδηλωθεί σε σας, αφού τότε θα επιτρέπετε αυτή την ενέργειά του μέσα σας. . .

Ο πνευματικός σπινθήρας μέσα σας είναι αγάπη. . .  Την ικανότητα να αγαπάτε επομένως την κατέχετε πάλι ως άνθρωποι, αλλά την προθυμία να αγαπάτε πρέπει να τη βρείτε μόνοι σας. . .  Το πνεύμα μέσα σας μπορεί μόνο να σας ωθήσει, να σας πιέσει από το εσωτερικό, αλλά δεν θα σας εξαναγκάσει, γιατί εναπόκειται μονάχα στην ελεύθερη θέλησή σας. Αλλά τώρα δεν είστε πια ανίκανοι, θα ήσασταν όμως ανίκανοι εάν δεν σας είχα προσθέσει αυτό τον σπινθήρα αγάπης. . .

Από αυτά όμως μπορείτε να συμπεράνετε πόσο μεγάλη αμαρτία θα ήταν η εκ νέου απόρριψη της ακτινοβολίας αγάπης Μου, τότε που δεν κάνετε καμία προσπάθεια να δώσετε τη ζωή στο πνεύμα μέσα σας. . .  Αφού πρόκειται για το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης Μου ότι έβαλα μέσα εσάς. . .  που αποστατήσατε από Εμένα με την ελεύθερη βούλησή σας. . .  και πάλι μια ακτίνα αγάπης, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα ως άνθρωποι να δημιουργήσετε ξανά το δεσμό μαζί Μου, τον οποίο κόψατε κάποτε οι ίδιοι. Αφού χωρίς αυτό τον θεϊκό σπινθήρα μέσα σας δεν θα μπορείτε ποτέ να πετύχετε το στόχο σας, δηλαδή να επιστρέψετε στο πατρικό σας σπίτι. Αφού έχετε τώρα τη δυνατότητα να πάρετε το δρόμο για Εμένα και να αποκαταστήσετε άρρηκτα το δεσμό μαζί Μου, ενώ διαφορετικά δεν θα ήσασταν ικανοί να αποδεσμευτείτε από τον αντίπαλό Μου και δεν θα μπορούσατε να του προβάλετε αντίσταση μέσω της δύναμης της αγάπης, απέναντι στην οποία είναι ανίσχυρος.

Μπορείτε να τον νικήσετε μαζί με Εμένα τον Ίδιο, αφού το πνεύμα μέσα σας είναι η ακτινοβολία αγάπης Μου, η οποία τον διώχνει με βεβαιότητα εάν επιδιώξετε να φτάσετε σε Μένα, εάν ο πνευματικός σπινθήρας σας δημιουργήσει το δεσμό μαζί Μου μέσω της έμπρακτης αγάπης. Αφού επειδή είμαι ο Ίδιος η Αγάπη, ο πνευματικός σπινθήρας μέσα σας σάς ωθεί να ασκείτε πάντοτε την αγάπη. Και όπου είναι η αγάπη, ο αντίπαλός Μου δεν μπορεί πια να είναι. . .  Εκεί νίκησα ο Ίδιος και πέτυχα το στόχο: Κέρδισα πίσω την ψυχή και δεν θα τη χάσω ποτέ πια στην αιωνιότητα. . .  αφού η αγάπη τη δένει άρρηκτα μαζί Μου στους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

8050                28-11-1961

Αμβιβολίες για τη διοχέτευση της καθαρής αλήθειας. . .

Εκείνος που θέλει να ανταποκριθεί στο δικό Μου θέλημα θα είναι πάντα δραστήριος μόνο σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αλλά αποφασιστικό είναι να το θέλει ο άνθρωπος με σοβαρότητα, αφού δεν αρκούμαι σε λόγια που δεν προέρχονται από τα βάθη της καρδιάς, που προφέρει μόνο του στόμα του ή που πηγάζουν από το μυαλό του. . .

Πάντα όμως ο αντίπαλος θα προσπαθεί να κερδίσει για τον εαυτό του αυτή τη θέλησή σας. Θα προσπαθεί να σας γοητεύει συνέχεια μέσω του κόσμου, θα προσπαθεί να χαλαρώσει το δεσμό σας μαζί Μου. Και τότε υπάρχει και ο κίνδυνος να παρέμβει στη σκέψη σας. . .  Αυτό όμως Με παρακινεί να στείλω τους αγγέλους Μου, προκειμένου να χτίσουν ένα τοίχο γύρω σας, να επενεργήσουν σε σας διανοητικά και να τον διώξουν από κοντά σας με βεβαιότητα, γιατί η εσώτατη θέλησή σας είναι υποταγμένη σε Μένα.

Εγώ όμως ξέρω για την αντίληψη του κάθε ανθρώπου και έτσι ξέρω επίσης ποιος Μου είναι τόσο αφοσιωμένος ώστε μπορώ να του αναθέσω μια αποστολή που είναι πάρα πολύ σημαντική κατά την έσχατη εποχή: να λάβει την αλήθεια από Μένα και να τη διαδώσει. . .  Η αλήθεια μπορεί να προέλθει μόνο από Εμένα και μπορεί να μεταδοθεί μόνο σε αγνά σκεύη. Γιατί οτιδήποτε ακάθαρτο θα εμπόδιζε την ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα στον άνθρωπο και γιατί η αλήθεια από Μένα μπορεί να διοχετευτεί στη Γη μόνο διά του Πνεύματός Μου. Να καταλάβετε επομένως, το σκεύος πρέπει να είναι αγνό και ο άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος με την ελεύθερη θέλησή του να Με υπηρετήσει. . .

Δεν πιστεύετε ότι Μου είναι δυνατό να καταλάβω την ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου και να ξέρω ποιος είναι ικανός για μια τέτοια αποστολή; Νομίζετε ότι ενεργώ αυθαίρετα μέσα σε έναν άνθρωπο που δεν παρουσιάζει τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν τη διοχέτευση της καθαρής αλήθειας από πάνω; Τότε που θέλω να φέρω την αλήθεια σε σας τους ανθρώπους, γιατί τη χρειάζεστε επειγόντως, δεν θα έπρεπε να Μου είναι δυνατό να διαλέξω ένα κατάλληλο για αυτό εργαλείο που θα Με υπηρετήσει σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα; Γιατί Μου αρνείστε τη δύναμη να προστατέψω ένα τέτοιο εργαλείο από την πλάνη; Ένα εργαλείο στο οποίο αναθέτω την αποστολή να λάβει την αγνή αλήθεια από Μένα και να τη διαδώσει;. . .

Πιστεύετε πραγματικά ότι θα ζητούσα ξανά και ξανά επειγόντως τη διάδοση αυτού που διοχετεύεται από ψηλά στη Γη εάν δεν επρόκειτο εγγυημένα για την καθαρή αλήθεια, την οποία οι τελευταίοι μαθητές Μου θα πρέπει να φέρουν στον κόσμο; Το γεγονός ότι άνθρωποι τους οποίους δεν διάλεξα Εγώ διορίζουν τον εαυτό τους κάνει μάλιστα κατανοητές τις αντιρρήσεις σας. Και ωστόσο θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε μέσα σας ποιον θέλετε να δεχθείτε ως πραγματικό "παραλήπτη του λόγου". . .  Έχετε πράγματι δικαίωμα να το εξετάσετε αυτό εάν το κάνετε με την υποστήριξή Μου και μόνο θέλωντας να υπηρετήσετε την καθαρή αλήθεια. . .

Τότε όμως θα αναγνωρίσετε τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία διάλεξα ο Ίδιος. Αφού όποιος επιθυμεί την αλήθεια θα μπορεί να τη λάβει. Θα καταλάβει πού βρίσκεται η αλήθεια που εκπήγασε από Εμένα. Αλλά μην πιστεύετε ότι μπορείτε να υποπτεύεστε κάθε εργαλείο για «εισροή πλάνης», αφού κάθε τέτοια υποψία Μού αποδεικνύει μόνο ότι αμφιβάλλετε για την αγάπη, τη σοφία ή τη δύναμή Μου. . .  Δεν σας έδωσα ο Ίδιος την υπόσχεση ότι θα σας «μυήσω στην αλήθεια». . .  και κατά την άποψή σας αυτό δεν θα έπρεπε να Μου είναι δυνατό;!

Όταν καταλάβω την ανάγκη να μεταδώσω στην ανθρωπότητα την καθαρή αλήθεια, θα ξέρω μάλιστα και τους σωστούς τρόπους και τα σωστά μέτσα και γνωρίζω τις σωστές καρδίες που αφοσιώνονται εντελώς σε Μένα και στο θέλημά Μου. Και αυτές θα μπορέσω τότε να τις διαλέξω για αυτή την αποστολή, δηλαδή να είναι μεσολαβητές ανάμεσα σε Μένα και στους ανθρώπους. . .  προκειμένου να ανάψει ένα φως για εκείνους που επιθυμούν το φως. Πιστέψτε ότι καταφέρνω τα πάντα. . .  Πιστέψτε ότι η Αγάπη θέλει να σας βοηθήσει να ξεφύγετε από το σκοτάδι και να φτάσετε στο φως. Και πιστέψτε ότι καταλαβαίνει με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. . .  και δεχθείτε γεμάτοι πίστη αυτά που σας προσφέρουν η αγάπη, η σοφία και η δύναμή Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8051                29-11-1961

Δεν πρόκειται για μηχανική παραλαβή. . .

Κατανόηση. . .

Μέσα στα απύθμενα βάθη της θεϊκής σοφίας θα μπορείτε να ρίξετε ματιές τότε που η αγάπη σας θα έχει πετύχει το βαθμό που θα σας ενώσει ξανά μαζί Μου, με τον Θεό και Πατέρα σας, η Φύση του Οποίου είναι ύψιστης τελειότητας και ο Οποίος θα σας επιτρέψει τότε να συμμετέχετε σε όλα όσα θα μπορούσαν να σας κάνουν ευτυχισμένους. . .  Και θα είστε ενείπωτα ευτυχισμένοι όταν σας παρουσιαστούν όλες οι γνώσεις, όταν μπορείτε να ρίξετε ματιές στη διακυβέρνηση και στην ενέργειά Μου, όταν καταλάβετε πόσο ατελείωτη είναι η αγάπη Μου και η δύναμή Μου. . .  και όταν θα μπορείτε να βλέπετε όλα τα μεγαλεία που ο Πατέρας σας έχει έτοιμα για σας, τότε που θα έχετε ενωθεί μαζί Του.

Αλλά μόνο σπάνια ένας άνθρωπος πετυχαίνει αυτό το βαθμό ωριμότητας στη Γη και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να του παρουσιαστούν οι έσχατες γνώσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνει από Εμένα την καθαρή αλήθεια, στην περίπτωση που τον διδάσκω Εγώ ο Ίδιος. Ωστόσο, της πιο βαθιάς σοφίας από Μένα δεν θα ήταν δεκτικός. Και ούτε είναι απαραίτητη αυτή για την επίγεια του ζωή. Και επίσης δεν θα άντεχε την υπέρμετρη ευτυχία που θα του προξενούσαν τέτοιες βαθιές γνώσεις. Αλλά οι διαρκώς διευρυνόμενες γνώσεις αποτελούν επίσης ένα μέρος της μακαριότητας, η οποία δεν τελειώνει ποτέ, η οποία αυξάνεται συνέχεια. . .  Αφού οι πιο βαθιές γνώσεις σημαίνουν επίσης αυξημένη ακτινοβόληση από το φως. . .  ακτινοβολία της αγάπης Μου, η οποία κάνει το ον ανείπωτα ευτυχισμένο.

Ωστόσο, εσείς οι άνθρωποι μπορείτε να πιστέψετε ότι σας διοχετεύω πάντα την καθαρή αλήθεια στην περίπτωση που επιτρέπετε την ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα σας. . .  ακόμα και τότε που δεν μπορεί ακόμα να σας φέξει το πιο αστραφτερό φως, που δεν μπορούν να σας εξηγηθούν τα πάντα. . .  Αφού ποτέ δεν θα σας αποκρύψω ο Ίδιος την αλήθεια στην περίπτωση που την επιθυμείτε ειλικρινά. Ο βαθμός της αγάπης ενός ανθρώπου είναι αποφασιστικός για το πόση κατανόηση έχει αυτός και για το κατά πόσον τον κάνει μακάριο αυτή η κατανόηση.

Αλλά δεν θα μπορεί ποτέ να λάβει εκτενείς, αληθινές γνώσεις από Εμένα ένας άνθρωπος που δεν παρουσιάζει ένα βαθμό ωριμότητας της ψυχής του που θα του επιτρέψει να καταλάβει εκείνες τις γνώσεις. Αφού εκείνος ο άνθρωπος δεν θα λάβει νεκρές γνώσεις από Μένα αν μπορώ να του μιλάω ο Ίδιος. . .  Γιατί η προϋπόθεση για την ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα στον άνθρωπο είναι μια ζωή με αγάπη, ένας βαθμός ωριμότητας που θα του δώσει και τη σωστή κατανόηση για όσα λαμβάνει. . .

Δεν πρόκειται για μια μηχανική διοχέτευση της αλήθειας από Μένα σε έναν άνθρωπο, αλλά η διοχέτευση του λόγου Μου προϋποθέτει έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας. Και αυτός εγγυάται ταυτόχρονα την πλήρη κατανόηση, η οποία δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να διδάξει τον συνάνθρωπο αληθινά και ανάλογα με τις γνώσεις που απόκτησε ο Ίδιος μέσω της μύησής του στην αλήθεια. . .

Επομένως δεν διορίζεται κανένας ανώριμος άνθρωπος για μια εκπαιδευτική αποστολή. . .  και κανένας ανώριμος άνθρωπος δεν θα μπορεί να λάβει το λόγο Μου από Εμένα. . .  αλλά ο παραλήπτης του λόγου Μου ακτινοβολείται και φωτίζεται ο ίδιος από τη φωτιά της αγάπης. Και αυτό σημαίνει επίσης πλήρη κατανόηση και την εγγύηση ότι ο παραλήπτης θα είναι καλός δάσκαλος για τους συνανθρώπους του. Αφού ο λόγος Μου είναι ζωή και πρέπει αμετάκλητα να δώσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο που θα τον αποδεχθεί εθελοντικά από Μένα. Ο λόγος Μου είναι η ακτινοβολία του φωτός της αγάπης Μου και πρέπει να έχει λαμπρότητα. . .  Και η διοχέτευση του λόγου Μου συνδέεται με μια αποστολή: να το μεταδώσει ο παραλήπτης, να φέρει το φως μέσα στο σκοτάδι. . .  Και άρα το πνεύμα του ίδιου του φορέα του φωτός πρέπει να είναι φωτεινό. . .

Σας τα κάνω κατανοητά αυτά μόνο επειδή εσείς οι άνθρωποι αμφιβάλλετε συχνά για τον διορισμό εκείνου που είναι το εργαλείο Μου και Με υπηρετεί λαμβάνοντας το λόγο Μου. . .  Με την παραλαβή συνδέεται και μια αποστολή και αυτή μπορεί να την εκπληρώσει μόνο ένας άνθρωπος με αφυπνισμένο πνεύμα. . .  Άρα μπορεί κανείς να προϋποθέσει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πλήρη κατανόηση για τις σοφίες που του μεταδίδω. Μπορεί κανείς να τον αποδεχθεί ως νόμιμο δάσκαλο και μπορεί χωρίς δισταγμό να δεχθεί ως αλήθεια τις εξηγήσεις του. Αφού είναι πρόθυμος να Με υπηρετήσει και θα τον διδάσκει πάντα το Πνεύμα Μου μόλις προσπαθήσει να εκτελέσει την πνευματική του αποστολή. . .

Εγώ ο Ίδιος εκπαιδεύω τους μαθητές Μου, Εγώ ο Ίδιος διαλέγω τους σωστούς εκπροσώπους που στη Γη θα πρέπει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στη θέση Μου. . .  Ο Ίδιος τους προετοιμάζω και τους δίνω τη δύναμη για να εργαστούν για Μένα και στο όνομά Μου. . .  Και για το λόγο αυτό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει το Πνεύμα Μου, κάτι που προϋποθέτει έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας της ψυχής του ανθρώπου. . .  Και τότε θα μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι διδάσκεστε μόνο την καθαρή αλήθεια, αφού Εγώ ο Ίδιος μιλάω μέσω εκείνων που σας φέρνουν το λόγο Μου, μέσω τον οποίων μιλάω σε σας ο Ίδιος εάν είστε πρόθυμοι να Με ακούσετε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8052                1-12-1961

Η ελεύθερη θέληση είναι αποφασιστική. . .

Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει με πλήρη ελευθερία βούλησης. . .  Το γεγονός ότι δεν μπορεί πάντα να πραγματοποιήσει αυτό που θέλει δεν πρέπει να οδηγήσει στην υπόθεση ότι δεν έχει καμία ελεύθερη βούληση. Αφού αποφασιστικά για την κατεύθυνση της βούλησής του είναι αυτά που σκέφτεται και που θέλει βαθιά μέσα του. Τις περισσότερες φορές όμως δεν εμποδίζεται από Μένα να πραγματοποιήσει τη βούλησή του. Αφού θέλω να βιώσει ο ίδιος και το αποτέλεσμα της βούλησής του για να καταλάβει αν αυτή ήταν στραμμένη προς τη σωστή ή προς λάθος κατεύθυνση.

Και με φιλεύσπλαχνη πρόβλεψη ξέρω πώς να κατευθύνω το αποτέλεσμα έτσι ώστε να βοηθήσει τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι εκείνος θα πρέπει να λογοδοτήσει για την κατεύθυνση της θέλησής του στην περίπτωση που αυτή προκάλεσε ζημιά. Προϋπόθεση για αυτό όμως είναι ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει το αντιθεϊκό μέσα του, ότι δεν είναι συνδεδεμένος μαζί Μου, αλλά είναι ακόμα εκτεθειμένος στην επιρροή του αντιπάλου. . .  κάτι που ο ίδιος καταλαβαίνει μάλιστα, καθ’όσον δεν συνδέεται συνειδητά μαζί Μου.

Ένας άνθρωπος που αναζητά την παρουσία Μου θα ωθείται εσωτερικά να σκέφτεται και να θέλει σωστά. . .  Ένας άνθρωπος που ζει αδιάφορα χωρίς καμία πίστη επηρεάζεται από τον αντίπαλό Μου. . .  του είναι υπόδουλος και μάλλον σκέφτεται και δρα μόνο σπάνια έτσι όπως το θέλω Εγώ. . .  Άρα η θέλησή του θα είναι στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση και θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτό. . .  Και ωστόσο είναι δυνατό να πιστέψουν άνθρωποι ότι Με υπηρετούν και παρ’όλα αυτά να είναι στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση η θέλησή τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί ο δεσμός της καρδιάς, υπάρχει ακόμα μια ξένη σχέση εσωτερικά, ο άνθρωπος τηρεί τους τύπους εξωτερικά για να προσποιηθεί ένα στενό δεσμό. . .

Επομένως, θεωρεί τον εαυτό του εργάτη μέσα στον αμπελώνα και ωστόσο δεν τον δέχθηκα ακόμα ως υπηρέτη. . .  όσο λείπει ο δεσμός της καρδιάς. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει λόγος μόνο για ένα «κοσμικό επάγγελμα», παρόλο που πρόκειται για εκκλησιαστικές οργανώσεις. Και τότε ο βαθμός της αγάπης του ανθρώπου θα είναι καθοριστικός για τη θέληση και τη σκέψη του. . .  Και μπορεί ακόμα και τότε να εξακολουθήσει να κυριαρχεί ο αντίπαλος, μπορεί αυτός να επενεργήσει στο μυαλό του ανθρώπου, με αποτέλεσμα αυτό να δράσει με βλαβερό τρόπο: να αναμείξει πνευματικές γνώσεις που ανταποκρίνονται στην αλήθεια με δικές του λογικές σκέψεις, μολύνοντας την αρχικά αγνή αλήθεια τροποποιώντας την, γιατί τον επηρεάζει ο αντίπαλος. . .  γιατί ο δεσμός του ανθρώπου μαζί Μου δεν είναι αρκετά στενός για να τον προστατέψει από λανθασμένη σκέψη. . .

Πάντα πρόκειται για την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, η οποία δεν περιορίζεται από Μένα. Και για αυτό το λόγο είναι δυνατό η καθαρή αλήθεια. . .  η οποία προήλθε από Εμένα. . .  να παραμορφωθεί και να αποφασίζει πάντα μόνος του ο άνθρωπος για το αν και κατά πόσον θα στέκεται μέσα στην αλήθεια. . .  Το να εμποδιστεί όμως μια παραμόρφωση από Εμένα θα ισοδυναμούσε με περιφρόνηση της ελεύθερης βούλησης. . .  Επιπλέον ο κάθε άνθρωπος είναι μόνος του σε θέση να στρέψει τη σκέψη του προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί χρειάζεται μόνο να απευθυνθεί σε Μένα, στην Ίδια την Αλήθεια, γιατί χρειάζεται μόνο να την επιθυμήσει ειλικρινά για να τη λάβει σίγουρα. . .

Αυτό εναπόκειται και πάλι στην ελεύθερη βούλησή σας, την οποία κατέχει βέβαια ένας άνθρωπος που αναζητά με σοβαρότητα το δεσμό μαζί Μου, που έχει τη σωστή σχέση του παιδιού μαζί Μου και που θα στρέφει πάντα τη θέλησή του έτσι όπως είναι σωστό μπροστά Μου. Και επομένως δεν θα μπορεί να αρνηθεί την ευθύνη του κανένας άνθρωπος που πιστέψει ότι διδάχθηκε λάθος. . .  Αφού εναπόκειται στον ίδιο να αρκεστεί σε τέτοια δασκαλέματα ή να επιθυμήσει την αλήθεια. Και στην τελευταία περίπτωση η επιθυμία του θα του αποφέρει βέβαια την αλήθεια. . .

Η βούληση του ανθρώπου είναι ελεύθερη. . .  Ούτε ο αντίπαλός Μου δεν θα μπορεί να την εξαναγκάσει, ούτε ο Ίδιος δεν θα ασκήσω την επιρροή Μου πάνω σε έναν άνθρωπο, επειδή η ελεύθερη απόφαση της βούλησής του κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του αποφασίζει για τη μοίρα του στην αιωνιότητα. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την πνευματική αναπτυξιακή πορεία του ανθρώπου. Το γήινο πεπρωμένο του καθοδηγείται επίσης με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να αφήσει να επικρατήσει η σωστή του βούληση, ακόμα και τότε που επιβάλλονται περιορισμοί στην πραγματοποίηση όσων θέλει να κάνει. . .  Πνευματικά όμως αποφασίζει ο ίδιος με την ελεύθερη θέλησή του για την κατάσταση της ωριμότητάς του. Και θα σκέφτεται και θα θέλει πάντα σωστά στην περίπτωση που επιδιώκει να φτάσει σε Μένα, στην περίπτωση που δημιουργεί έναν ολόψυχο δεσμό μαζί Μου και που επομένως Μου έχει παραδοθεί. Και ως αποτέλεσμα θα μπορώ να τον οδηγώ και να τον κατευθύνω ο Ίδιος και θα πετύχει την τελειότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8053                2-12-1961

Διοχέτευση της αλήθειας. . .

Θετική δύναμη. . .

Μυείστε σε γνώσεις που ανταποκρίνονται στην αλήθεια. . .  Ξανά και ξανά μπορώ να σας διαβεβαιώνω ότι θα βαδίζετε πραγματικά μέσα στην αλήθεια στην περίπτωση που κάνετε δικό σας αυτό το λόγο που σας διοχετεύεται από πάνω, στην περίπτωση που τον αποδεχθείτε ως ένα δασκάλεμα το οποίο παίρνετε απευθείας από τον Θεό και Πατέρα σας, γιατί θεωρώ απαραίτητο να μάθετε την αλήθεια εσείς οι άνθρωποι. Τότε που σας μιλάω ο Ίδιος δεν μπορείτε παρά να λάβετε την καθαρή αλήθεια. . .  Και το ότι σας μιλάω ο Ίδιος μπορείτε να το αισθανθείτε μόνοι σας όταν ακούσετε ή διαβάσετε το λόγο Μου με ανοιχτή καρδιά. . .  Αφού θα σας χαρίσει δύναμη και φως.

Μπορείτε να διαπιστώσετε μια ασυνήθιστη ενέργεια τότε που φτάνουν στη Γη γνώσεις χωρίς οποιαδήποτε γήινα βοηθήματα. Και από το περιεχόμενο του λόγου μπορείτε να συμπεράνετε για την Πηγή του. . .  Κηρύσσεται συνέχεια η αγάπη και αυτό μαρτυρεί ότι η Ίδια η Πηγή είναι η Αγάπη, ότι πρόκειται για μια θετική Δύναμη που εκφράζεται, η οποία μπορεί πάντα μόνο να έρχεται σε σας από πάνω, από το βασίλειο του φωτός και η οποία επομένως αποδεικνύει Εμένα τον Ίδιο.

Είναι η τελευταία περίοδος πριν το τέλος. . .  Είναι επείγον να αναφθεί ένα φως για εσάς, προκειμένου να ξέρετε γιατί ζείτε στη Γη. . .  Και ένα τέτοιο φως σας το φέρω ο Ίδιος, προσφέροντας σε σας τους ανθρώπους γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να αποδεχθείτε, διότι πρόκειται για την αλήθεια. . .  Αφού ακόμα υπάρχει σκοτάδι μέσα στο πνεύμα σας, αφού γνώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια σκοτεινιάζουν το πνεύμα σας, μπερδεύουν τη σκέψη σας και πράγματι δεν θα σας φέρουν καμία ευλογία για την ψυχή σας. . .

Και εσείς οι άνθρωποι δεν βαδίζετε πια μέσα στην αλήθεια, εκτός από τους λίγους που τη λαμβάνουν οι ίδιοι από Εμένα. . .  Αυτά που σας μεταδίδονται ως πνευματική γνώση είναι πνευματικά αγαθά που παραμορφώθηκαν από τον αντίπαλό Μου, τα οποία δεν μπορούν πια να εγείρουν αξίωση να είναι η καθαρή αλήθεια από Εμένα, παρόλο που Εγώ ο Ίδιος τη δίδασκα στη Γη όταν βάδιζα στη Γη. . .  Η προσπάθεια του αντιπάλου Μου είναι και ήταν πάντα να ανασκευάσει την αλήθεια από Μένα, να  αναμείξει λάθη μέσα της και να το κάνει αδύνατο για τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν Εμένα και τη Φύση Μου. . .

Και εσείς οι άνθρωποι πρέπει να ξέρετε ότι η επενέργειά του είναι πάντοτε να κρατήσει εσάς τους ανθρώπους μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος, μέσα στο οποίο σας έριξε και στο οποίο τον ακολουθήσατε εθελοντικά. Εγώ όμως θέλω να σας χαρίσω και πάλι τη φωτεινότητα του πνεύματος και θέλω να σας δείξω το δρόμο που θα σας οδηγήσει μακριά από το σκοτάδι και μέσω του οποίου θα φτάσετε ξανά σε φωτεινά ύψη. Και για αυτό το λόγο σάς φέρνω ξανά και ξανά την αλήθεια και σας κάνω γνωστό το θέλημά Μου. . .  Και μόλις ανταποκριθείτε σε αυτό το θέλημά Μου, θα ανάψει πάλι το φως μέσα σας και θα μπορείτε να Με αναγνωρίσετε ως τον Θεό και Δημιουργό σας, ο Οποίος σας αγαπά και θέλει να είναι ο Πατέρας σας για το χρόνο και για την αιωνιότητα. . .

Πρέπει να αποδεχθείτε την αλήθεια, αλλιώς θα συνεχίζετε να βαδίζετε σε λανθασμένους δρόμους και θα διανύσετε ανεπιτυχώς την επίγεια σας πορεία. Και μπορείτε να πιστέψετε ότι ο Ίδιος ο Θεός και Πατέρας σας σάς διοχετεύει την αλήθεια, ότι είναι παντοδύναμος και ότι επομένως μπορεί να διοχετεύει την καθαρή αλήθεια στη Γη. . .  ότι είναι η Ίδια η Αγάπη και ότι θα σας προσφέρει μόνο αυτά που θα ωφελήσουν τη σωτηρία της ψυχής σας, και ότι έχει αξεπέραστη σοφία και θα σας μεταδώσει επομένως βαθύτατη σοφία και θα σας μυήσει στο προαιώνιο σχέδιό Του, στη διακυβέρνηση και στην ενέργειά Του. . .  Δεν χρειάζεται να αμφιβάλετε για την αλήθεια του λόγου που μαθαίνετε μέσω των αγγελιοφόρων Μου, οι οποίοι Μου χρησιμεύουν για εργαλεία Μου. . .

Το μεγάλο Μου ενδιαφέρον για εσάς τους ανθρώπους Με παρακινεί να σας φανερώνομαι. Γιατί το τέλος είναι κοντά, γιατί έχετε ανάγκη την αλήθεια, προκειμένου να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας, προκειμένου να αποδεσμευτείτε από τον κόσμο και να στραφείτε σε Μένα. . .  Δεν μπορώ να σας εξαναγκάσω να αλλάξετε, μόνο να σας επισημαίνω ξανά και ξανά τη μοίρα σας προς την οποία βαδίζετε και ως εκ τούτου μπορώ πάντα μόνο να σας παρουσιάζω την αλήθεια. . .  Εσείς οι ίδιοι όμως πρέπει να την αποδεχθείτε και να κάνετε προσπάθεια να ανταποκριθείτε στο θέλημά Μου, το οποίο σας γνωστοποιείται μέσω της διοχέτευσης της αλήθειας. . .  Πιστέψτε ότι μόνο η αγάπη Μου Με παρακινεί να σας μιλάω. Και πιστέψτε ότι πρόκειται για Εμένα τον Ίδιο Που σας μιλά, αφού δεν θέλω να χαθείτε, αλλά να αποκτήσετε την αιώνια ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8054                3-12-1961

Η Βίβλος έχει ολοκληρωθεί;. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γένεση της νέας Γης»  σελ. 58 – 60. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Πόσο μεγάλο λάθος είναι να υποθέσετε ότι ο λόγος Μου ολοκληρώθηκε οριστικά με τη Γραφή, με το Βιβλίο των πατέρων. . .  ότι δηλαδή έθεσα ο Ίδιος ένα όριο στον Εαυτό Μου, καθ’όσον δεν εκφράζομαι ούτε μιλώ πλέον στους ανθρώπους. . .  Ποιος σας δίνει το δικαίωμα για μια τέτοια υπόθεση;. . .  Ποιος θέλει να Με εμποδίσει να μιλώ συνεχώς σαν Πατέρας με τα παιδιά Μου; Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να προβάλετε τον ισχυρισμό ότι μόνη της η Βίβλος είναι αρκετή και ότι εσείς οι άνθρωποι δεν έχετε ανάγκη ούτε μια άλλη λέξη;. . .

Εσείς που απορρίπτετε κάθε νέα αποκάλυψη βρίσκεστε ακόμα σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι. . .  Και όσο είστε μέσα σε αυτό το σκοτάδι δεν πρόκειται να καταλάβετε ούτε τη Βίβλο, ώστε και αυτή ακόμα παραμένει για σας ένα κλειστό βιβλίο. Γιατί δεν καταλαβαίνετε το πνευματικό νόημα πίσω από τα γράμματα, ειδαλλιώς θα βρίσκατε επίσης εκεί μέσα τα σημεία που αναφέρονται στις συνεχείς αποκαλύψεις Μου και επιπλέον θα κατανοούσατε την ενέργεια του Πνεύματός Μου. . .  Όσο όμως το πνεύμα σας δεν έχει αφυπνιστεί, δεν αντιλαμβάνεστε το νόημα του λόγου που Εγώ ο Ίδιος είπα στους μαθητές Μου όταν βάδιζα στη Γη. . .

Πόσο φτωχοί θα ήσασταν εσείς οι άνθρωποι εάν έπρεπε να ακρεσθείτε σε ένα βιβλίο που δεν μπορείτε καν να ελέγξετε από μόνοι σας σε ποια σημεία έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενό του. . .  εάν δεν σας δινόταν αδιάκοπα η αμιγής αλήθεια από ψηλά, ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σαν κριτήριο για το αν οι ίδιοι κινείστε μέσα στην αλήθεια. . .  Εσείς που δεν θέλετε να αναγνωρίσετε άλλο από αυτό το βιβλίο των πατέρων ως έγκυρο, εσείς οι ίδιοι δεν έχετε διεισδύσει ακόμα μέσα στο «λόγο». Τον έχετε διαβάσει μονάχα με τον εγκέφαλό σας, χωρίς να αφήσετε να μιλήσει το πνεύμα μέσα σας, το οποίο σας διδάσκει και σας διαφωτίζει για το πνευματικό νόημα του λόγου. . .  Κρεμάστε από τα γράμματα των λέξεων, και έτσι δεν καταλαβαίνετε το νόημα εκείνου. . .

Όταν θέλω δε να σας οδηγήσω Εγώ ο Ίδιος στην αλήθεια, εσείς τότε αρνείστε ότι πρόκειται για δική Μου ενέργεια και θεωρείτε τους υπηρέτες Μου ύποπτοι συνεργασίας με τον αντίπαλό Μου. . .  Θέτετε σε αμφισβήτηση ότι έχω όντως τη θέληση και τη δύναμη να επικοινωνώ με εκείνους που Μου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, επειδή πράγματι πιστεύουν σε Μένα και για αυτό το λόγο είναι ικανοί να ακούσουν μέσα τους τη φωνή Μου. . .  Εσείς όμως παραμένετε πεισματικά προσκολλημένοι στην άποψη ότι ο λόγος Μου ολοκληρώθηκε με τη Γραφή, την οποία θεωρείτε το μοναδικό βιλβίο όπου αποκάλυψα τον Εαυτό Μου. . .

Μα έτσι ζημιώνετε τον εαυτό σας, γιατί με την άρνηση του λόγου Μου από ψηλά αποδεικνύετε ότι δεν είστε παρά νεκροί χριστιανοί. Αφού ο  ζωντανός χριστιανισμός είναι «έμπρακτη αγάπη», και αυτή θα φώτιζε το πνεύμα σας, ούτως ώστε θα κατανοούσατε την ξεχωριστή βοήθειά Μου σε εποχές πνευματικής ένδειας. . .  Τότε θα καταλαβαίνατε και τα λόγια της Βίβλου, τις υποσχέσεις που Εγώ ο Ίδιος σας έδωσα και που υποδεικνύουν ότι αποκαλύπτομαι ο Ίδιος σε εκείνους που τηρούν τις εντολές Μου. . .

Πώς λοιπόν θέλετε να ερμηνεύσετε αυτές τις υποσχέσεις εάν αρνείστε οποιαδήποτε «νέα αποκάλυψη»;. . .  Θέλετε να ισχυριστείτε ότι έλεγα ψέματα όταν σας προανήγγειλα τον «Παράκλητο» που θα σας «οδηγήσει σε όλη την αλήθεια». . .  Πώς καταλαβαίνετε αυτά τα λόγια, τα οποία πρέπει να εκπληρωθούν, όπως εκπληρώνεται κάθε υπόσχεση που έδωσα στους ανθρώπους τον καιρό της γήινης πορείας Μου. . .  Και γιατί άραγε δεν θέλετε να πιστέψετε; Διότι είστε αλαζόνες στο πνεύμα, διότι σας λείπει η εσωτερική ζωντάνεια, η αφύπνιση του πνεύματος, και για αυτό νομίζετε ότι μπορείτε να Μου καθορίσετε τις ενέργειές Μου και να τις περιορίσετε ανάλογα με το πως αρέσει σε σας. . . 

Όμως κάνετε λάθος, ακόμα και αν πιστεύετε ότι η γνώση την οποία αποκτήσατε από τη μελέτη σάς δικαιώνει να απορρίψετε το λόγο Μου από ψηλά. . .  Έχετε αλαζονικό πνεύμα και για αυτό το λόγο δεν θα μπορείτε ποτέ οι ίδιοι να λάβετε μια αποκάλυψη από Μένα. Διότι μόνο στον ταπεινό προσφέρω τη χάρη Μου, αλλά αυτή την ταπεινοσύνη εσείς δεν την έχετε. . .  Αυτή είναι λοιπόν η αιτία που πορεύεστε ακόμα μέσα στο σκοτάδι και ούτε πρόκειται να το διαπεράσετε, επειδή αποφεύγετε το φως, το οποίο θα μπορούσε να σας χαρίσει τη γνώση εάν επιθυμούσατε πραγματικά να μπείτε στη λάμψη του. . .

Ποτέ δεν παύει η αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου, επομένως δεν θα πάψω ποτέ να μιλάω σε εσάς τους ανθρώπους οποτεδήποτε προσφέρονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Και πάντοτε το λόγο Μου θα τον ακούν εκείνοι που έχουν καλή βούληση, στους οποίους ο Πατέρας μπορεί να μιλά όπως στα παιδιά Του. Επειδή αυτοί Με πιστεύουν ζωντανά και Εγώ θα τους δώσω αποδείξεις για τον Εαυτό Μου. Και οι δικοί Μου θα αναγνωρίζουν τη φωνή Μου, γιατί σε αυτούς μπορώ να είμαι παρών. . .  σε αυτούς μπορώ να αποκαλυφθώ, όπως το υποσχέθηκα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

8055                4 κ. 5-12-1961

Η δοκιμασία της θέλησης του πρωτοδημιούργητου όντος. . .

Κάποτε δημιουργήθηκε από Εμένα ένα ον που έχει τώρα γίνει ο πιο σκληρός εχρθός και αντίπαλός Μου. . .  Αυτό το ον εκπήγασε επίσης από την αγάπη Μου, τοποθετήθηκε εκτός Μου ως το πρώτο ον, γιατί ήθελα να δημιουργήσω για τον Εαυτό Μου ένα σκεύος μέσα στο οποίο θα μπορούσα να χύσω την αγάπη Μου. . .  Η αγάπη Μου ήταν απέραντη και ήθελε να εκδηλωθεί και να επικοινωνήσει. . .  Και αφού δεν απαιτούνταν για αυτό παρά μονάχα η θέλησή Μου, δημιούργησα ένα ομοίωμα, ένα ον ύψιστης τελειότητας, το οποίο μπορούσα να ακτινοβολώ με τη δύναμη της αγάπης Μου και το οποίο θα έπρεπε σαν και Εγώ να δημιουργεί και να ενεργεί προς τη δική του ευτυχία. . .

Ήθελα να χαρίζω τον Εαυτό Μου, ήθελα να βρω μια απήχηση για την αφάνταστη αφθονία φωτός και δύναμής Μου και ήθελα επομένως να δημιουργήσω ένα ον που θα μπορούσε να πιάνει αυτή τη ροή της αγάπης, ένα ον μέσα στο οποίο θα μπορούσα να αναγνωρίσω τον Εαυτό Μου, που θα ήταν κατ’εικόνα Μου. . .  Και αυτό το ον κατείχε ολόκληρη την αγάπη Μου. Το έκανα ευτυχισμένο και αυτή η ευτυχία του ήταν και η δική Μου ευτυχία. . .  Το ον είχε ύψιστη ισχύ και δύναμη, ήταν καθρέφτης του Εαυτού Μου. Και αφού ήταν ύψιστης τελειότητας, είχε μέσα του και την ίδια θέληση και την ίδια δίψα για δημιουργία και ήταν ασύγκριτα μακάριο μαζί Μου. . .

Και αυτό το ον ήταν δραστήριο, η αφάνταστη δύναμή του το ωθούσε να δημιουργεί όμοια όντα. Η θέλησή του χρησιμοπούσε τη δύναμη που έρρεε κοντά του από Εμένα και έδινε την ύπαρξη σε όλο και περισσότερα όντα, τα οποία σαν και εκείνος είχαν ύψιστη τελειότητα. Αφού από τη δύναμη της αγάπης Μου δεν μπορούσαν παρά να προκύπτουν τέλεια όντα. Και η θέληση του πρωτοδημιούργητου όντος συνφωνούσε με τη δική Μου θέληση, το ον είχε το ίδιο φως με Εμένα και ήταν συνδεδεμένο μαζί Μου με την πιο βαθιά αγάπη. Ως αποτέλεσμα η ύψιστη μακαριότητα γέμιζε αυτό το ον και αυτό εκδήλωνε ξανά και ξανά τη μακαριότητά του δημιουργώντας ομοιώματα του εαυτού του. . .

Επρόκειται για μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αιώνια και η οποία ωστόσο δεν παρέμεινε όπως ήταν. . .  Αφού οτιδήποτε είχε δημιουργηθεί ήταν «έργα» της αγάπης Μου. . .  Ήταν τέλεια, γιατί από Εμένα δεν μπορούσε να εκπηγάσει τίποτα το ατελές. . .  Η αγάπη Μου για το πρωτοδημιούργητο ον ήταν απέραντη και η δική του αγάπη επίσης ανήκε σε Μένα, τον Οποίο αναγνώριζε μάλιστα, τον Οποίο ωστόσο δεν μπορούσε να βλέπει. Ακτινοβολούσα αυτό το ον αδιάκοπα με την αγάπη Μου, δεν το εξανάγκαζα όμως να ανταποκριθεί στην αγάπη Μου στον ίδιο βαθμό, αλλά το άφησα στην κρίση του αν θα ανταποκριθεί στην αγάπη Μου. . .

Είχα δημιουργήσει το ον με μια ελεύθερη βούληση, γιατί η ελεύθερη βούληση είναι ένα αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της τελειότητας. Το θέλημά Μου μεν ήταν εμφανές στο ον ανά πάσα στιγμή, αυτό ήταν, τρόπον τινά, αγκυροβολημένο μέσα στο λόγο Μου, μέσω του οποίου έγινε η επικοινωνία του Δημιουργού με το πλάσμα Του. . .  Ο «λόγος» ήταν η σκέψη που είχε γίνει μορφή, η οποία ακτινοβολήθηκε μέσα στο ον και στην οποία μπορούσε και να απαντήσει το ον. Και έτσι λάμβανε χώρα η πιο ολόψυχη επικοινωνία ματαξύ μας, η οποία έκανε αφάνταστα ευτυχισμένο τόσο το ον όσο και Εμένα. . .  Και με αυτό τον τρόπο το ον ήξερε για το θέλημά Μου και εξαιτίας της αγάπης Του ήταν εντελώς αφοσιωμένο στο θέλημά Μου. . .

Και ήθελα να δοκιμάσω την αγάπη του, το ον θα έπρεπε να Μου προσκομίσει την απόδειξη ότι η αγάπη του για Μένα ήταν αφοσιωμένη στο θέλημά Μου με την εντελώς ελεύθερη βούλησή του, παρόλο που θα μπορούσε επίσης να σκέφτεται και να θέλει διαφορετικά. Επειδή ως θεϊκό ον δεν υπόκειτο σε κανέναν εξαναγκασμό, επειδή η αγάπη ήταν το μόνο που θα μπορούσε να καθορίσει την κατεύθυνση της βούλησής του. . .  Το πρωτοδημιούργητο ον Μου  είχε δημιουργήσει αμέτρητα ομοειδή όντα με τη θέλησή του και χρησιμοποιώντας τη δύναμη της αγάπης Μου που του εισέρρεε αδιάκοπα. Και η βούλησή του συμφωνούσε πάντα με τη δική Μου, γιατί συνέδεε το ον μαζί Μου η πιο βαθιά αγάπη. . .  Και αυτή η δημιουργική πράξη έκανε το ον αφάνταστα ευτυχισμένο. . .

Λάμβανε συνέχεια τη δύναμη της αγάπης και χρησιμοπούσε διαρκώς αυτή τη δύναμη της αγάπης σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  μέχρι τότε που απαίτησα την απόφαση της θέλησής του με πλήρη ελευθερία. . .  Δηλαδή το ον συνειδητοποίησε ότι μπορούσε επίσης να ενεργήσει αυθαίρετα, ότι δεν εμποδιζόταν με κανέναν τρόπο, γιατί δεν υπόκειτο σε κανέναν περιορισμό. . .  γιατί ήταν ένα ελεύθερο ον που ήταν δεμένο σε Μένα μόνο διά της αγάπης. . .  Και αφού το ον ήταν ικανό να ασχολείται με τις σκέψεις που του εισέρρεαν από Εμένα. . .  με το λόγο Μου. . . και να πάρει το ίδιο θέση, είχε επίσης τη δυνατότητα να τις αξιολογήσει αρνητικά. . .  δηλαδή να τους αντιτάξει την ελεύθερη βούλησή του.

Και έτσι ασχολήθηκε επίσης με τη σκεψη ότι παρά την ύψιστη αφθονία φωτός και δύναμής του ήταν πάντα μόνο παραλήπτης της δύναμης, όχι όμως πηγή της δύναμης. . .  Το να πάρει θέση σε αυτό διανοητικά, αυτό ήταν η δοκιμασία της θέλησης την οποία του επέβαλα, την οποία το ανώτατο φωτεινό πνεύμα θα ήταν μάλιστα ικανό να πετύχει εάν η αγάπη του τον είχε γεμίσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να είχε υποταχθεί με την ελεύθερη θέλησή του σε Μένα, στον Δημιουργό του. Αυτό όμως δεν θα είχε βλάψει με κανέναν τρόπο τη θέση του ως πρωτόπλαστο ον, γιατί η δική Μου αγάπη για αυτό ήταν πολύ μεγάλη για να έπρεπε το ον ποτέ να αισθανθεί την εξάρτησή του από Εμένα. . .

Αλλά η πετυχημένη δοκιμασία της θέλησής του θα του είχε αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη μακαριότητα, μεγαλύτερη τελειότητα, η οποία δεν θα ήταν πια μόνο δικό Μου έργο, αλλά θα είχε αποδειχθεί από εκείνο το ίδιο ως η ελεύθερη βούλησή του. . .  Και όμως το ον απέτυχε. . .  Το φωτεινό πνεύμα Εωσφόρος έγινε ο αντίπαλός Μου. . .  Δεν μπορούσε να Με βλέπει, αλλά έβλεπε το πλήθος των όντων στα οποία είχε δώσει τη ζωή το ίδιο. Και είχε επίγνωση της τεράστιας δύναμής του και αυτή η επίγνωση τον έκανε να γίνει αλαζόνας. . .  Εξεγέρθηκε και απόρριπτε κάθε περαιτέρω ακτινοβολία αγάπης από την πλευρά Μου. . .

Αυτή η απομάκρυνση από Μένα ήταν μια διαδικασία που διήρκεσε αιώνες και η οποία μπορεί να περιγραφεί σε σας τους ανθρώπους μόνο μεταφορικά. Αφού δεν μπορούν να σας εξηγηθούν με κατανοητό τρόπο τα πνευματικά κίνητρα όσο βρίσκεστε στη Γη. Είχα δημιουργήσει ένα ομοίωμα. . .  το οποίο μετέτρεψε τον εαυτό του στο αντίθετο και το οποίο ήταν σε θέση να το κάνει αυτό παρά την αφθονία φωτός του. Διότι επρόκειτο για ένα εντελώς ελεύθερο ον που δεν υπόκειτο με κανέναν τρόπο σε εξαναγκασμό ούτε ήταν περιορισμένες η σκέψη και η θέλησή του. . .  Παρ’όλα αυτά η πτώση του και επίσης η πτώση αμέτρητων όντων στα βάθη είναι ο δρόμος προς την ύψιστη τελειότητα. . .  αφού δημιουργεί τη δυνατότητα της μεταμόρφωσης σε θεούς. . .  τους οποίους δεν θα μπορούσα ποτέ να δημιουργήσω, γιατί πρέπει να το κατορθώσει αυτό η ελεύθερη βούληση του δημιουργημένου όντος.

Το προϊόν της αγάπης Μου απομακρύνθηκε από Εμένα. . .  Η αρχέγονη ουσία του ήταν αγάπη, η οποία μετατράπηκε στο αντίθετο, η οποία δεν χάρισε πια τον εαυτό της, αλλά απαιτούσε να κατέχει. . .  και επομένως ήταν εντελώς αντίθετη με την αρχέγονη Φύση Μου. Ωστόσο, επρόκειτο για δύναμη αγάπης που είχε ακτινοβοληθεί από Εμένα, η οποία θα πρέπει αμετάκλητα να επιστρέψει σε Μένα σύφμωνα με την προαιώνια τάξη. Πρώτα όμως το ον θα πρέπει να έχει αναμετατραπεί και θα πρέπει να κατορθώσει αυτή την αναμετατροπή με την ελεύθερη θέλησή του.

Και κάθε ον που έπεσε κάποτε θα πετύχει μάλιστα αυτό το στόχο, ακόμα και αν αυτό απαιτήσει αιωνιότητες. . .  Και το πρωτοδημιούργητο ον που έβγαλε από τον Εαυτό Μου η ατελείωτη αγάπη Μου  θα επιτελέσει επίσης αυτή τη μεταμόρφωση πάνω στον εαυτό του και θα μπορέσει να εισέλθει σε ύψιστα μεγαλεία. . .  πριν όμως θα Μου χρησιμεύει ως αντίποδας, γιατί διαμορφώθηκε σε αυτό από μόνο του. . .  Αφού και το δικό του βασίλειο Με υπηρετεί, και ο ίδιος συνεργάζεται. . .  έστω και ασυνείδητα. . .  στην τελειοποίηση ολόκληρου του πνευματικού. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

8059                9-12-1961

Πίστη στη συνέχιση της ζωής της ψυχής. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γένεση της νέας Γης»  σελ. 202 – 204. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Μακάρι να μπορούσαν οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι η ψυχή τους. . .  το πραγματικό τους Εγώ. . .  είναι άφθαρτο, να μπορούσαν να πιστέψουν ότι η ψυχή ως άνθρωπος προετοιμάζει η ίδια σε αυτή τη Γη τη μοίρα τους στο άλλο βασίλειο όταν εγκαταλείψει το γήινο σώμα της. . .

Κάποια στιγμή στο μέλλον θα μετανοήσουν πικρά για την αδιαφορία που επέδειξαν απέναντι στην κατοπινή τους μοίρα. Γιατί κάποτε θα αποκτήσουν επίγνωση του τι έχασαν κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής τους και του τι θα μπορούσαν να είχαν επιτύχει αν είχαν πιστέψει τις προειδοποιήσεις και τις παραινέσεις που διαρκώς παρουσιάζονταν μπροστά τους επί Γης. Η αδιαφορία απέναντι στην κατοπινή τους μοίρα είναι το μεγάλο κακό που απειλεί να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην άβυσσο. . .  Και για αυτό θα πρέπει να τους υποδεικνύεται διαρκώς ότι υπάρχει συνέχιση της ζωής μετά τον θάνατο, ότι δεν μπορούν να παρέλθουν, ακόμα και αν πρέπει να απεκδυθούν το γήινο σώμα τους. . .  Οι σκέψεις τους θα πρέπει να στραφούν σε εκείνη τη στιγμή, η οποία είναι τόσο σίγουρο πως θα έρθει όσο και η αυριανή μέρα. . .  Τότε θα ζούσαν με μεγαλύτερη συναίσθηση των ευθυνών τους αν απλώς μπορούσαν να αποκτήσουν την πίστη στη συνέχιση της ζωής μετά τον θάνατο. Αλλά και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν είναι σε θέση να τους το αποδείξει, παρά μπορούν μόνο να το πιστέψουν. . .  Όμως έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια αδιαμφισβήτητη πίστη αν συλλογιστούν και αναρωτηθούν για τον πραγματικό σκοπό της επίγειας ζωής τους. . .

 Μια μοναδική πνευματικά προσανατολισμένη σκέψη θα ήταν αρκετή για να του δοθεί μέσω σκέψεων μια απάντηση από το βασίλειο που είναι η αληθινή πατρίδα της ψυχής. . .  Αλλά αυτές τις γεμάτες ερωτηματικά σκέψεις, ο άνθρωπος θα πρέπει να τις εκφέρει με ελεύθερη βούληση, γιατί δεν μπορεί να οδηγηθεί διά της βίας σε ένα τέτοιο πνευματικό συλλογισμό. Πάντως η παραμικρή αφορμή μπορεί ήδη να είναι αρκετή για να θέσει από μόνος του αυτή την ερώτηση στον εαυτό του, κάτι το οποίο σίγουρα μονάχα καλά αποτελέσματα θα έχει. Για αυτό και είναι αναγκαίο κανείς συχνά να αντιμετωπίζει απώλειες που του κοστίζουν συναισθηματικά, που μπορούν να αφορούν όλα όσα αγαπά. . .  επίγεια αγαθά ή και αγαπημένα πρόσωπα, μια και η απώλεια αυτών μπορεί να τον ωθήσει σε τέτοιες σκέψεις. . .  Τότε ακόμα και τα σκληρά χτυπήματα της μοίρας μετατράπηκαν σε ευλογία για αυτόν αν οδηγήσουν τη σκέψη του ανθρώπου σε πνευματικές οδούς, οπότε μπορούν να παρεμβληθούν πνευματικές δυνάμεις που σκοπό έχουν να τον διδάξουν.

Εάν ένας άνθρωπος ερωτηθεί για το αν είναι απόλυτα πεπεισμένος για τη συνέχιση της ζωής της ψυχής, στις πιο πολλές περιπτώσεις θα προβάλει τις αμφιβολίες του, ακόμα και αν έχει κατηχηθεί σχετικά στην εκκλησία και δεν έχει ακόμα εκφράσει ανοιχτά τις αντιρρήσεις του. Όμως του λείπει η εσωτερική πεποίθηση, γεγονός που τον καθιστά τελικά αδιάφορο απέναντι στον τρόπο ζωής του, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιον τρόπο ώστε να στοχεύει σε εκείνη τη ζωή στο πνευματικό βασίλειο. Ωστόσο, επανειλημμένα εμφανίζονται στον κάθε άνθρωπο εμπειρίες οι οποίες θα πρέπει και μπορούν να κατευθύνουν τη σκέψη του στο τέλος, το οποίο σίγουρα θα έρθει, χωρίς όμως να αποτελεί και το τέλος της ψυχής του. Και διαρκώς θα συναντά διδαχές υπό τη μορφή συζητήσεων ή γραπτών κειμένων, τις οποίες μπορεί είτε να υιοθετήσει είτε και να απορρίψει με ελεύθερη βούληση. . .

Επίσης η απώλεια επίγειων αγαθών μπορεί να προβλιματίσει τον άνθρωπο ώστε να αναρωθηθεί αν η κατοχή τους αποτελεί και τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξής του πάνω στη Γη. . .  Τότε υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει ο τρόπος σκέψης του, έτσι που να μην αποκλείει την πιθανότητα της συνέχισης της ζωής μετά τον θάνατο και να συνεχίζει πλέον την πορεία του συνειδητά. Γιατί θα αισθάνεται πως κάποτε θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτήν. Σε αυτή δε την περίπτωση θα γίνεται διαρκώς ισχυρότερη η πεποίθηση μέσα του ότι δεν έχει φτάσει το τέλος με το σωματικό του θάνατο. Γιατί όποιος εμφανίζεται έστω και ελάχιστα προδιαθετειμένος να ζει με κατάλληλο τρόπο πάνω στη Γη θα λάβει την απαραίτητη βοήθεια και δεν θα πάει χαμένος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

8062                13-12-1961

Η δικαιοσύνη του Θεού. . .           

Κρίση και τιμωρία. . .                  

Λυτρωτικό έργο. . .                     

Είμαι καλός και δίκαιος Θεός. . .  Η αγάπη Μου θα ανήκει αιώνια σε σας, τα πλάσματά Μου. Και παρ’όλα αυτά δεν μπορώ από αγάπη να εγκρίνω ένα αδίκημα. Δεν μπορώ να σας κάνω ευτυχισμένους με την αγάπη Μου αν έχετε γίνει αμαρτωλοί. . .  Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σας τιμωρώ για τις αμαρτίες σας, αλλά εσείς οι ίδιοι μέσω της αμαρτίας σας δημιουργείτε για τον εαυτό σας μια ατυχή κατάσταση. Απομακρύνεστε από Εμένα και αυτό σημαίνει πάντα δυστυχία. Αφού η αγάπη Μου δεν μπορεί να σας αγγίζει, γιατί μέσω της αμαρτίας δημιουργείτε οι ίδιοι την απόσταση και δεν μπορώ να επενεργήσω σε σας ενάντια στην αιώνια τάξη Μου. . .  Και ως εκ τούτου κάθε αμαρτία απαιτεί εξιλέωση σύμφωνα με το νόμο της τάξης Μου, προκειμένου να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη Μου, προκειμένου να μπορείτε και πάλι να Με πλησιάσετε για να λάβετε την αγάπη Μου.

Η Φύση Μου είναι αγάπη και έλεος και για αυτό το λόγο είμαι και πάρα πολύ μακρόθυμος. . .  Ωστόσο, πρέπει να λάβω υπόψη Μου και τη δικαιοσύνη Μου, γιατί και αυτή είναι μέρος της Φύσης Μου, η οποία είναι ύψιστης τελειότητας. Και επομένως πρέπει και να σας επιβάλω κρίσεις και τιμωρίες, τις οποίες όμως προκαλείτε πάντα οι ίδιοι. Γιατί πρέπει να ενταχθείτε ξανά μέσα στην τάξη για να γίνετε μακάριοι και γιατί απαιτούνται για αυτό εξιλαστήριες πράξεις. . .  καταστάσεις που είναι πάντα μόνο αποτελέσματα μιας λανθασμένης βούλησης των ανθρώπων, δηλαδή συνέπειες της αμαρτίας. . .  τις οποίες επιτρέπω για να εξιλεωθούν οι αμαρτίες και για να εισέλθετε και πάλι σε μια κατάσταση που θα σας φέρει κοντά Μου, με αποτέλεσμα να μπορεί και πάλι να σας κάνει ευτυχισμένους η αγάπη Μου.

Τέτοιες τιμωρίες είναι πάντα μόνο εκπαιδευτικά μέσα, είναι μέσα για να σας οδηγήσω πίσω σε Μένα. Ποτέ όμως δεν είναι αποδείξεις ή εκδηλώσεις του θυμού Μου. . .  Αφού δεν αισθάνομαι θυμό, επειδή είμαι η Αγάπη. . .  Αλλά η δικαιοσύνη Μου Με παρακινεί να σας κάνω να αισθανθείτε οι ίδιοι τις συνέπειες των αμαρτιών σας για να αλλάξετε. Και έτσι προκαλείτε μόνοι σας την κάθε τιμωρία, αλλά μπορείτε και να την αφήσετε να γίνει ευλογία για εσάς, τότε μάλιστα που θα στρέφεστε σε Μένα σε οποιαδήποτε δύσκολη θέση, είτε σωματικά είτε πνευματικά. . .  τότε που θα ομολογήσετε τις αμαρτίες σας και θα Με παρακαλέσετε για συγχώρεση της ενοχής σας μέσα στον Ιησού Χριστό.

Η αγάπη Μου για εσάς είναι τόσο μεγάλη ώστε δέχεται τον κάθε αμαρτωλό, ώστε γράφω την ενοχή του στην άμμο και ώστε δεν απαιτώ πια εξιλέωση από σας εάν φωνάξετε τον Ιησού και Του παραδώσετε την ενοχή σας. . .  Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό όσο παραμένετε μέσα στην αμαρτία, όσο δεν πιστεύετε στο λυτρωτικό έργο του Ιησού και όσο εξακολουθείτε να ζείτε την επίγεια σας ζωή σε απόσταση από Μένα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσπαθήσω να σας κερδίσω μέσω μιας τιμωρίας, η οποία θα είναι τότε πάντα μια ένδειξη της δικαιοσύνης Μου, η οποία δεν μπορεί να σας δεχθεί όσο παραμένετε μέσα στην αμαρτία. . .  Τότε τα αποτελέσματα της αμαρτίας θα χτυπήσουν εσάς τους ίδιους. . .

Τότε μπορεί να επηρεαστείτε από δεινά και δυσκολίες και κάθε είδους αντιξοότητες. . .  Αυτά όμως είναι το αντάλλαγμα των αμαρτιών σας, εξιλεώνετε, εξαλείφετε την ενοχή όσο βρίσκεστε ακόμα στη Γη και θα μπορείτε να βρείτε το δρόμο για το σταυρό. . .  Και τότε θα ανοίξει πάλι ο δρόμος για Εμένα για όλους σας, θα μπορώ και πάλι να σας δεχθώ, θα μπορώ να σας προσφέρω μια μακάρια μοίρα, διότι θα μπορώ ξανά να σας χαρίζω την αγάπη Μου. . .  και γιατί η δικαιοσύνη Μου θα έχει ικανοποιηθεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8064                                  16-12-1961

Ενδοσκόπιση. . .

Και εσάς, τους πιστούς Μου, πρέπει να σας νουθετήσω να δουλέψετεεντατικά πάνω στην ψυχή σας. Αφού έχετε όλοι ακόμα ανώριμες ουσίες μέσα σας όσο βρίσκεστε στη Γη. Όλοι σας έχετε ακόμα να παλεύετε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με προδιαθέσεις, με κάθε είδους πόθους και αδυναμίες. Και θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ότι οφείλετε να πνευματοποιήσετε όλες αυτές τις ουσίες κατά τη διάκρεια της επίγειας σας ζωής. Θα πρέπει να γίνεται μόνιμος αγώνας και θα πρέπει να βγείτε νικητές. Θα πρέπει να προσπαθείτε να επενεργείτε με όλη σας την αγάπη στο αντιπνευματικό μέσα σας, προκειμένου να σταματήσει να σας πειράζει, να ενωθεί με την επιθυμία του πνεύματος μέσα σας, να μην ενοχλήσει πια την ψυχή σας, με αποτέλεσμα αυτή να μπορεί να διανύσει την άνοδό της προς τα ύψη όλο και πιο εύκολο χωρίς να εμποδιστεί.

Θέλω να σας διευκολύνω όλους το δρόμο προς τη μακαριότητα, αλλά πρέπει και οι ίδιοι να δουλέψετε πάνω στον εαυτό σας. Πρέπει να ελέγξετε στα σοβαρά τον εαυτό σας για να καταλάβετε ποιες αδυναμίες και ποια λάθη εξακολουθούν να σας επιβαραίνουν. Πρέπει να αναρωτηθείτε αν η ψυχή σας είναι ακόμα δέσμια κάποιων ποθών. . .  Πρέπει να καταπολεμάτε κάθε ακάθαρτη παρόρμηση μέσα σας, να καταπνίγετε κάθε οργή. Δεν πρέπει να εκπέμπετε αγενείς σκέψεις και δεν πρέπει να στερείτε την αγάπη σας από κανέναν άνθρωπο. . .  Πρέπει να προσπαθείτε να επανορθώσετε κάθε άδικο που κάνατε σε έναν συνάνθρωπο. . .

Η σκέψη σας ας είναι πάντα ευγενής και αγνή και αυτό αποκλείει κάθε σκέψη μίσους ή εκδίκησης. . .  Να αποφεύγετε κάτε άπονη λέξη και να θυμάστε πάντα ότι περιμένετε αγάπη, έλεος και συγχώρεση από Εμένα, άρα θα πρέπει να παράσχετε το ίδιο και στους συναθρώπους σας. . .  Να ξέρετε σχετικά με  όλα όσα σκέφτεστε ή λέτε ότι γνωρίζω για αυτά ο Ίδιος και να αναρωτηθείτε αν άραγε συμπεριφερθείτε σωστά ενώπιόν Μου;. . .  Ξέρω ότι είστε όλοι ακόμα αδύνατοι, ότι η μάχη την οποία θα πρέπει να δώσετε ενάντια στον εαυτό σας είναι η πιο δύσκολη. . .  Αλλά έχετε πάντα στη διάθεσή σας τη δύναμή Μου. Χρειάζεται απλά να απευθύνετε μια παράκληση σε Μένα και πράγματι θα σας παράσχω τη δύναμη και θα βγείτε νικητές. . .

Θα μπορείτε να καλμάρετε τα κακά πνεύματα μέσα σας. Θα σας πειράζουν όλο και λιγότερο, θα γίνονται όλο και  πιο ταπεινά και θα ανταποκριθούν στην επιθυμία της ψυχής σας να ησυχάσουν και θα χρησιμοποιήσουν και εκείνα τη δύναμη για να εξαγνιστούν. . .  Αφού εναπόκειται σε εκείνα να ωριμάσουν τα ίδια μέσα στο γήινο σώμα και να ενωθούν με την ψυχή. Διότι αυτή παίρνει μαζί της στο υπερκόσμιο βασίλειο όλο αυτό το ώριμο πνευματικό όταν θα πρέπει να εγκαταλείψει το γήινο σώμα της.                   

Η ίδια η ψυχή έχει από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις της κάθε είδους ορμές, τις οποίες θα πέπει να μετατρέψει στο αντίθετο. . .  Και την πιέζει επίσης το σαρκικό σώμα της, γιατί συνίσταται σε  αντιπνευματικές ουσίες. . .  Αλλά ο άνθρωπος έχει και τη δυνατότητα να επενεργήσει σε αυτά τα κακά πνεύματα με λυτρωτικό τρόπο. . .  στην περίπτωση που προσπαθεί να αντιστρέψει όλες τις κακές ιδιότητες μέσα του, ώσπου να έχει γίνει ο ίδιος ταπεινότητα, πραότητα, φιλειρηνικότητα, έλεος, δικαιοσύνη. . .  ώσπου να έχει γίνει ο ίδιος αγάπη, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις αρετές. Και ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος θα μπορέσει να εισέλθει ώριμος στο πνευματικό βασίλειο.

Και ως εκ τούτου κάντε σοβαρό αυτοέλεγχο σχετικά με το ποιες αρετές σάς λείπουν ακόμα. . .  Ελέγξτε τον εαυτό σας αν έχετε ήδη αφοσιωθεί εντελώς στη μεταμόρωση της φύσης σας. . .  Ελέγξτε τον εαυτό σας για να καταλάβετε τι σας λείπει ακόμα και δουλέψτε με σοβαρότητα πάνω στον εαυτό σας. . .  Και σίγουρα θα σημειώσετε επιτυχία εάν μόνο το θέλετε στα σοβαρά και Με παρακαλέσετε για παροχή δύναμης, γιατί μόνοι σας είστε πολύ αδύναμοι. Φωνάξτε Με μέσα στον Ιησού για να ενισχύσω τη θέλησή σας, για να χάσετε την αδυναμία της θέλησής σας, για να σας συγχωρέσω όπου αμαρτήσατε. Και πράγματι θα έχετε βεβαίως τη συμπαράστασή Μου, αφού θέλω ο Ίδιος να ωριμάσουν οι ψυχές σας. Και χαίρομαι πράγματι για εκείνους που παίρνουν στα σοβαρά την μεταμόρφωση της φύσης τους σε αγάπη. . .

Αφού μόλις σας γεμίζει η αγάπη θα πνευματοποιηθούν και όλες οι αντιπνευματικές ουσίες μέσα σας, γιατί δεν μπορούν να αντισταθούν στη δύναμη της αγάπης. Όπου όμως ενεργούν αυτά τα κακά πνεύματα, η αγάπη δεν είναι ακρετά βαθιά, ή με άλλα λόγια: Εγώ ο Ίδιος δεν μπορώ ακόμα να ενεργώ μέσα σας με όλη Μου την αφθονία. Και θα πρέπει να αγωνιστείτε, προκειμένου να εξαγνιστείτε και να μπορέσω ο Ίδιος να κατοικήσω μέσα σας. . .  Και τότε θα έχετε δουλέψει με λυτρωτικό τρόπο και μέσα στον εαυτό σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8065                17 κ. 19-12-1961

Ο Μεσσίας ήρθε στον κόσμο. . .

Πόσο σκοτεινός ήταν ο κόσμος όταν κατέβηκα στη Γη. . .  Μόνο σπάνια ακτινοβόλησε ένα φως, μόνο λίγοι ήταν οι άνθρωποι μέσα στους οποίους ήταν αναμμένο ένα φως της αγάπης. Και αυτοί κατάλαβαν την κατάσταση έσχατης ανάγκης και φώναζαν για ένα Σωτήρα Που θα έπρεπε να λυτρώσει τον κόσμο από την αμαρτία και από τον θάνατο. Αφού σε αυτούς είχε παρουσιαστεί η γνώση του Μεσσία που θα έπρεπε να έρθει για να φέρει σωτηρία στους ανθρώπους. Και αυτό τον Μεσσία Τον περίμεναν, αφού είχαν ειδοποιηθεί από προφήτες για τον ερχομό Του σε αυτό τον κόσμο.

Και εισάκουσα αυτή την προσευχή των λίγων. . .  Κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προφητείες και επειδή ήταν τόσο μεγάλη η ανάγκη να έρθει Ένας ως Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου. . .  Και ακτινοβολούσα το φως Μου, ακτινοβολούσα την αγάπης Μου σε όλους τους ανθρώπους. Και εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο κύκλωμα της αγάπης Μου πράγματι γέμιζαν οι ίδιοι με το φως της αγάπης. Και Με αναγνώρισαν ως τον Μεσσία που θα έπρεπε να λυτρώσει τον κόσμο από την αμαρτία και τον θάνατο.

Όπου υπάρχει σκοτάδι κυριαρχεί ο αντίπαλός Μου και λυσσομανά πράγματι ανάμεσα στην ανθρωπότητα για να τη διαφθείρει. . .  Εγώ όμως ήρθα σε αυτό τον κόσμο ως δυνατό αστραφτερό Φως και φώτισα τις μηχανορραφίες του, προκειμένου να τον αναγνωρίσουν ως Σατανά και διαφθορέα εκείνοι που επιθυμούσαν να βαδίζουν μέσα στο φως, που άναψαν μέσα στον εαυτό τους την αγάπη και που επομένως ήταν πρόθυμοι ακροατές όταν τους διακήρυξα το λόγο Μου: τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης, η τήρηση της οποίας και μόνο σήμαινε για την ανθρωπότητα σωτηρία από την πνευματική ένδεια τους. . .

Το Ίδιο το Φως κατέβηκε στη Γη. . .  Η Αγάπη ενσαρκώθηκε μέσα σε έναν άνθρωπο Που προετοίμασε τον Εαυτό Του ως σκεύος για το προιώνιο θείο Φως της Αγάπης. . .  Ντύθηκα σάρκα, γιατί ο Ίδιος ως η ανεξάντλητη Πηγή της Δύναμης έπρεπε να διαλέξω ένα περίβλημα για να μπορούσα να βρίσκομαι ανάμεσα σε σας τους ανθρώπους. Αφού θα είχατε διαλυθεί έαν σας είχε ακτινοβολήσει η αφάνταστη αφθνία του φωτός και της δύναμης. . .  εάν σας είχα συναντήσει απροκάλυπτα.               

Και έτσι προσφέρθηκε μια ψυχή του φωτός. . .  ένα αγγελικό πνεύμα στον οποίο είχα δώσει τη ζωή. . .  να ζωντανέψει ένα ανθρώπινο περίβλημα και να Μου ετοιμάσει ένα σκεύος μέσα στο οποίο μπορούσα τότε να χύσω τη δύναμη της αγάπης Μου. . .  ούτως ώστε Εγώ ο Ίδιος μπορούσα να μείνω μεταξύ εσάς των ανθρώπων μέσα σε αυτό το ανθρώπινο περίβλημα, ώστε μπορούσατε να λαμβάνετε όσο επιθυμούσατε από το φως της αγάπης Μου τότε που το σκοτάδι θα καταπίεζε εσάς τους ανθρώπους και θα θέλατε να το διώξετε μέσω του φωτός. . .  Αυτό σας ακτινοβολούσε από Εμένα τον Ίδιο και φώτιζε τη σκοτεινή νύχτα. . .  Έζησα ως «άνθρωπος Ιησούς» ανάμεσα σε σας τους ανθρώπους. . .

Είχα κατέβει στη Γη γιατί ήθελα να φέρω βοήθεια σε σας τους ανθρώπους μέσα στην έσχατη πνευματική ένδεια. . .  Ήθελα να σας λυτρώσω από τη δύναμη εκείνου τον οποίο ακολουθήσατε κάποτε εθελοντικά στα βάθη και από τον οποίο μόνοι σας δεν μπορούσατε να ξεφύγετε. Για το λόγο αυτό ήρθα ο Ίδιος στη Γη ως Σωτήρας, αφού επιτέλεσα μέσα στον άνθρωπο Ιησού το λυτρωτικό έργο για εσάς. . .  Εξάλειψα μέσω του σταυρικού Μου θανάτου την ενοχή που σας κρατούσε μακριά Μου και που έπρεπε πρώτα να εξιλεωθεί αν ήθελα να σας υποδεχθώ ξανά μέσα στο βασίλειό Μου, αν θέλετε να μείνετε και πάλι μέσα στο φως όπως αρχικά. . .

Το Φως κατέβηκε στο σκοτάδι. . .  Έπρεπε να έρθει στη Γη ένα Ον του φωτός μέσα στο Οποίο μπορούσε να εκδηλωθεί το Αιώνιο Φως. . .  Έπρεπε ένα ανθρώπινο περίβλημα να δεχθεί μια ψυχή του φωτός, η οποία προετοίμασε για Εμένα το κορμί της, με αποτέλεσμα να μην διαλύθηκε όταν κατοίκησα ο Ίδιος μέσα σε αυτή την ανθρώπινη μορφή. . .  Αφού ο Ίδιος ήμουν Δύναμη Αγάπης, η Οποία εξέπεμπε στο άπειρο, η Οποία ωστόσο είχε ανάγκη ένα περίβλημα όσο βρισκόταν ανάμεσα σε σας τους ανθρώπους, οι οποίοι είχατε απαρνηθεί οποιοδήποτε φως.

Αλλά μόνο λίγοι Με αναγνώρισαν, γιατί σιγόκαιγε μέσα τους ακόμα μια σπιθίτσα του φωτός της αγάπης, το οποίο βιαζόταν να φτάσει σε Μένα, με αποτέλεσμα να υψωθούν από το σκοτάδι. Αλλά έπρεπε πρώτα να επιτελεστεί το λυτρωτικό έργο, η αρχέγονη ενοχή έπρεπε να εξαλειφθεί, έπρεπε να να πληρωθεί το τίμημα για τις ψυχές που βρίσκονταν ακόμα υπό τον έλεγχο του αντιπάλου Μου, ο οποίος δεν ήθελε να τις αφήσει ελεύθερες. Και η πορεία του ανθρώπου Ιησού στην Γη ήταν δύσκολη. . .  Προετοίμασε τον Εαυτό Του για να γίνει κατοικία Μου και να Με δεχθεί μέσα Του.

Και έτσι ολόκληρος ο τρόπος ζωής Του ήταν μια μοναδική πορεία με αγάπη, γιατί η αγάπη Τον συνέδεε ολόψυχα μαζί Μου και Με παρακίνησε να κατοικήσω μέσα Του. . .  Και επομένως η τεράστια αγάπη Του Μου πρόσφερε μια θυσία για τους πεσμένους αδερφούς Του. . .  Επωμίστηκε την ενοχή αυτών και την πήγε στο σταυρό. . .  Υπόφερε και πέθανε με φοβερά βάσανα και άντεξε δυνάμει της μεγάλης Του αγάπης. . .  Αφού είχε δεχθεί Εμένα τον Ίδιο μέσα Του, είχε ενοποιηθεί εντελώς μαζί Μου, είχε γίνει ο Ίδιος Αγάπη, η οποία είναι το αρχέγονο στοιχείο Μου, με αποτέλεσμα Εγώ ο Ίδιος να επιτέλεσα το λυτρωτικό έργο μέσα στον άνθρωπο Ιησού. . .

Και σας λύτρωσα από την αμαρτία και από τον θάνατο, επανέφερα για εσάς την κατάσταση που υπήρχε πριν το προπατορικό αμάρτημα. . .  Ωστόσο, το εξαρτώ αυτό από τη θέλησή σας να αναγνωρίσετε Εμένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού Χριστό και να πιστέψετε ότι θα λυτρωθείτε. Ως ένα δυνατό Φως ακτινοβολούσα αυτή τη Γη και μέσα σε αυτό το Φως η ανθρωπότητα μπορούσε να διακρίνει το δρόμο τον οποίο έπρεπε να πάρει για να επιστρέψει σε Μένα, στο πατρικό σπίτι. Μέσα στο σκοτάδι που επικρατούσε πριν οι άνθρωποι δεν έβρισκαν το δρόμο. Και για το λόγο αυτό βάδιζαν συνέχεια μέσα στην πλάνη, βρίσκονταν στην περιοχή του αντιπάλου Μου και δεν γνώριζαν κανένα δρόμο που θα οδηγούσε μακριά του και στο βασίλειό Μου. . .

Και ξανά και ξανά θα σας επισημαίνεται σε σας τους ανθρώπους ο Ένας Που πέθανε για σας στο σταυρό. . .  Ξανά και ξανά θα σας παρουσιάζεται η μεγάλη αγάπη του ανθρώπου Ιησού ως «οδός της ακολουθίας». Και πράγματι θα βαδίζετε μέσα στο φως, γιατί θα το ανάψετε μόνοι σας στο εσωτερικό σας μόλις τηρήσετε τις εντολές της αγάπης Του. . .  μόλις συνδεθείτε με Εμένα τον Ίδιο μέσω της αγάπης. . .  Αφού θα έχετε ξεπεράσει το σκοτάδι, θα έχετε απελευθερωθεί από τον εχθρό και αντίπαλό σας, θα επιστρέψετε στον Πατέρα, από τον Οποίο εκπορευτήκατε κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

                                                                                                                                             

 

8066                21-12-1961

Πέτρος Β΄ 3:10 . . .

Η Ημέρα του Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. . .  η ημέρα όπου θα αποκαλυφθώ ο Ίδιος σε όλους τους ανθρώπους με βροντερή φωνή την οποία θα ακούσει ο καθένας και την οποία δεν θα μπορεί να αποφύγει κανένας άνθρωπος. . .  Αφού κάποτε θα πρέπει να γίνει το έργο της μετατροπής της Γης, κάποτε θα πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη. Η Γη θα πρέπει να ξαναγίνει σταθμός εκπαίδευσης  του πνευματικού, το οποίο οφείλει να ωριμάσει και να αποκτήσει την τελειότητα.

Και αυτή η μέρα έχει σχεδιαστεί εδώ και αιωνιότητες, το σχέδιό Μου χτίστηκε στο γεγονός ότι θα γίνει κάποτε μια μετατροπή, γιατί η ίδια η ανθρωπότητα δίνει την αφορμή για αυτό. . .  κάτι που κατάλαβε μάλιστα η σοφία Μου. . .  Και έτσι η δύναμή Μου θα πραγματοποιήσει το σχέδιο και θα μπορείτε να περιμένετε αυτή την ημέρα με βεβαιότητα. . .  Θα τερματιστεί μια λυτρωτική περίοδος και θα ξεκινήσει μια νέα, όπως ανακοινώθηκε μέσω του λόγου και μέσω της Γραφής. . .

Ξανά και ξανά σας το επισημαίνω αυτό, αλλά αφού εσείς οι άνθρωποι δεν έχετε πίστη, αφού δεν παίρνετε στα σοβαρά τα λόγια Μου, θα ξαφνιαστείτε. Αφού παρόλο που ο αντίπαλός Μου κυβερνά στη Γη κατά την τελευταία περίοδο, παρόλο που θα πάρει πλήρως τον έλεγχο τον ανθρώπων, με αποτέλεσμα να χαθεί οποιαδήποτε πίστη μέσα τους και να είναι τελικά αληθινοί διάβολοι που θα καταπιέζουν τους δικούς Μου και θα τους προκαλούν τεράστια προβλήματα· παρ’όλα αυτά θα καταληφθούν από τον τρόμο όταν μπροστά στα μάτια τους θα απομακρυνθούν οι δικοί Μου και όταν εκείνοι θα καταλάβουν ότι δεν θα υπάρξει για αυτούς πια διάσωση, ότι οι ίδιοι θα πέσουν θύματα ενός έργου καταστροφής, ότι δεν θα υπάρξει πια διέξοδος και ότι θα τους καθαβροχθίσει η Γη. . .

Αφού η Γη δεν θα μπορεί να καθαριστεί με διαφορετικό τρόπο. Όλα τα ζωντανά δημιουργήματα θα πρέπει να διαλυθούν και να περάσουν σε νέες μορφές όλα τα πνευματικά στοιχεία που είναι δεμένα μέσα τους. . .  Θα πρέπει να διαδραματιστεί ένα ολοκληρωτικό καθαριστικό έργο, προκειμένου να επαναφερθεί η τάξη, η οποία θα εγγυηθεί την ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού και η οποία θα εμποδίζει για ένα χρονικό διάστημα την ενέργεια του αντιπάλου Μου, για αυτό και αυτός και οι οπαδοί του θα φυλακιστούν για πολύ καιρό.

Ξανά και ξανά ανακοινώνεται σε σας τους ανθρώπους αυτή η μέρα, αλλά μόνο λίγοι το πιστεύουν και ούτε αυτοί οι λίγοι δεν υποψιάζονται πόσο κοντά είναι αυτή η μέρα. . .  Μέχρι το τέλος όμως θα επαναλαμβάνω τις νουθεσίες και τις προειδοποιήσεις Μου, μέχρι το τέλος θα μιλάω σε όλους και θα σας επισημαίνω αυτή την ημέρα. Και μέχρι το τέλος θα υπάρχει για τον καθένα σας ακόμα η δυνατότητα να αποφύγει τους τρόμους αυτού του τέλους. . .

Και ως εκ τούτου μην λυπάστε εκείνους που θα φύγουν, που θα ανακαλέσω πρόωρα από τη ζωή. . .  Μην τους λυπάστε, αφού η μοίρα τους θα είναι καλύτερη από τη δική σας, οι οποίοι θα ζήσετε μέχρι το τέλος και δεν πιστεύετε. . .  Θα έχουν ακόμα τη δυνατότητα να αποκτήσουν φως στο επέκεινα. Εκείνοι όμως θα βυθίζονται όλο και περισσότερο, αφού ξέρω ότι ακόμα και στο πνευματικό βασίλειο θα επέλεγαν το δρόμο προς τα βάθη, ότι δεν θα εκμεταλλεύονταν τις χάρες ενός πρόωρου θανάτου. Γιατί ξέρω για την κατάσταση της κάθε ψυχής και διαμορφώνω ανάλογα την επίγεια του μοίρα.

Και μολονότι είναι δύσκολο θα πιστέψουν σε ένα τέλος αυτής της Γης, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να δικαιολογηθούν, αφού μόνο θα πρέπει να ζήσουν δίκαια, τότε ένα τέλος δεν θα τους αποφέρει τη φυλάκιση μέσα στη στερεή ύλη. Τότε είτε θα ανήκουν στους δικούς Μου, τους οποίους θα μετατοπίσω στη νέα Γη, είτε θα ανακαλεστούν ακόμα πριν, με αποτέλεσμα να μην χαθούν ούτε αυτοί. . .  Είναι όμως καλύτερο να ετοιμαστούν για ένα κοντινό τέλος, να υπολογίσουν τη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν ξαφνικά ένα έργο κατασταροφής από την οποία δεν θα υπάρχει γλιτωμός. . .

Εκείνος που ασχολείται με αυτές τις σκέψεις θα βρει σίγουρα το δρόμο για Εμένα, για το Δημιουργό του ουρανού και της Γης, ο Οποίος έφερε τα πάντα στη ύπαρξη και ο Οποίος επομένως μπορεί επίσης να καταστρέψει τα πάντα. . .  Και θα ήθελα να σας γλιτώσω όλους από την καταστροφή και για αυτό το λόγο θα σας παρουσιάζω ξανά και ξανά το τελευταίο έργο καταστροφής. . .  Και όποιος πιστεύει δεν θα χρειαστεί να φοβάται αυτή την ημέρα. Αφού θα προετοιμαστεί, ακόμα και αν είναι αδύνατος και δεν έχει τελειοποιηθεί. Θα βρει έναν εύσπλαχνο Δικαστή Που δεν θα τον καταδικάσει, αλλά που θα τον βοηθήσει να αποκτήσει την αιώνια ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8068                24 κ. 25-12-1961

Το Αιώνιο Φως κατέβηκε στη Γη. . .

Αυτό που είχατε ανάγκη εσείς οι άνθρωποι μέσα στη σκοτεινή νύχτα σάς το έφερα όταν κατέβηκα στη Γη: ένα φως που θα έπρεπε να σας φωτίσει το δρόμο για Εμένα, πίσω στο πατρικό σας σπίτι. Έστειλα στη Γη τον Γιο Μου, μια ψυχή του φωτός που έλαμπε δυνατά και που διένυσε την πορεία ως άνθρωπος πάνω σε αυτή τη Γη, που ξεκίνησε την επίγεια της πορεία ως το παιδάκι Ιησούς, η οποία κατέληξε στο σταυρό, προκειμένου να μπορούσατε να γίνετε μακάριοι εσείς οι άνθρωποι.

Μια ψυχή του φωτός κατέβηκε στη σκοτεινή περιοχή του αντιπάλου Μου και μέσα σε αυτή την ψυχή του φωτός ενσαρκώθηκα Εγώ ο Ίδιος, γιατί ο άνθρωπος Ιησούς τραβούσε κοντά Του με όλες Του τις δυνάμεις Εμένα ως την Αιώνια Αγάπη, γιατί δέχθηκε Εμένα τον Ίδιο μέσα στην καρδιά Του, η οποία ήταν γεμάτη αγάπη για Εμένα και για τους συνανθρώπους Του. Μέσα στο παιδάκι Ιησού κρυβόταν μια φωτεινή ψυχή, η οποία μεν εγκατέλειψε το φως της, γιατί έπρεπε να μείνει ανάμεσα στους ανθρώπους ως άνθρωπος Ιησούς, ο Οποίος όμως ήταν και γεμάτος αγάπης και δεν εγκατέλειψε αυτή την αγάπη, αλλά την αύξησε μέσα του. . .  με αποτέλεσμα να τον γέμιζε η δύναμη της αγάπης και ο Ιησούς να έκανε θαύματα και να δίδασκε στη Γη με πλήρη σοφία.

Ήταν άνθρωπος, αφού η αποστολή του ανθρώπου Ιησού ήταν να δείξει στους συνανθρώπους Του το δρόμο που θα οδηγούσε πίσω σε Μένα, στον Πατέρα, και να τους προηγηθεί πάνω σε αυτό το δρόμο, να ζήσει ο Ίδιος μια ζωή με αγάπη, η οποία μονάχα θα φέρει τους ανθρώπους και πάλι κοντά Μου, ο Οποίος είμαι ο Ίδιος η αγάπη. . .  Αλλα αυτά διαδραματίζονταν σύμφωνα με τους νόμους, μια ψυχή ζωντάνεψε ένα ανθρώπινο κορμί. . .  Ωστόσο, η ψυχή Του ήταν μια ψυχή του φωτός. Παρ’όλα αυτά ως άνθρωπος ήταν εκτεθειμένη στους ίδους πειρασμούς με κάθε άλλο άνθρωπο. Αλλά αφού η ψυχή του Ιησού ήταν γεμάτη αγάπη, αυτή η αγάπη τής έδωσε και τη δύναμη να αντισταθεί στους πειρασμούς. . .

Το φως το είχε εγκαταλείψει, δηλαδή ο άνθρωπος Ιησούς στην αρχή της επίγειας του πορείας ήταν χωρίς γνώση όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Ωστόσο, η αγάπη μέσα Του φώτιζε πολύ σύντομα το πνεύμα Του, η αγάπη μέσα Του ακτινοβολούσε σύντομα ένα δυνατό φως, με αποτέλεσμα ο Ιησούς να κατάλαβε την ελεεινή κατάσταση της ανθρωπότητας και επίσης την αιτία της, η οποία οφειλόταν στην αρχέγονη αμαρτία της ανθρωπότητας. . .  Η σοφία και η δύναμη του ανθρώπου Ιησού αυξανόταν ολοένα και περισσότερο, γιατί τον γέμιζε όλο και περισσότερο η αγάπη, γιατί ήταν ολόψυχα συνδεδεμένος μαζί Μου και γιατί το φως της αγάπης Μου μπορούσε να Τον πλημμυρίζει πλήρως. . .  Και ο Ίδιος ακτινοβολούσε επίσης φως, δίδασκε με σοφία τους ανθρώπους, έκανε θαύματα λόγω της δύναμής Του, η οποία βασιζόταν στη μεγάλη Του αγάπη. . .

Ο άνθρωπος Ιησούς πνευματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίγειας Του πορείας, γιατί η αγάπη Του κατόρθωσε να υποταχθεί το κορμί Του πρόθυμα στην επιθυμία της ψυχής Του, γιατί το κορμί και η ψυχή Του επιδίωκαν πάντα το ίδιο: να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην ανάγκη τους, να δράσουν με λυτρωτικό τρόπο πνευματικά και επίγεια. . .  Θεράπευε αρρώστους, αφού ήθελε να αποδείξει στους ανθρώπους και τη δύναμη της αγάπης και ήθελε να τους τη δείξει πρώτα με γήινα αισθητό τρόπο, προκειμένου να τους κερδίσει για τον Εαυτό Του, προκειμένου να αποδεχθούν τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης Του και να κάνουν προσπάθεια να Τον ακολουθήσουν πάνω στο δρόμο της αγάπης.

Αλλά οι άνθρωπο βρίσκονταν ακόμα υπό τον έλεγχο του αντιπάλου Μου, ο οποίος δεν ήθελε να τους αφήσει ελεύθερους και ο οποίος αποδυνάμωνε τη βούλησή τους με κάθε τρόπο. . .  Και αυτό τον έλεγχο του αντιπάλου ήθελε να το σπάσει ο άνθρωπος Ιησούς, ήθελε να τον νικήσει με τη δική Μου δύναμη. . .  Αφού η αγάπη μέσα Του ήταν απέραντη και μέσω αυτής της αγάπης Με εξανάγκαζε όλο και περισσότερο να εκδηλώνω την αγάπη Μου, τραβούσε κοντά Του Εμένα ως την «Αιώνια Αγάπη». Και άρα ήμουν μέσα Του και τόσο ολόψυχα συνδεδεμένος μαζί Μου ο άνθρωπος Ιησούς κατόρθωσε το λυτρωτικό έργο. . .  δηλαδή υπέμεινε ως άνθρωπος τα μεγαλύτερα πάθη και βάσανα, γιατί η Αγάπη μέσα Του. . .  Εγώ ο Ίδιος. . .  Του έδωσε τη δύναμη για αυτό το λυτρωτικό έργο.

Άρα έδωσε τη μάχη ως άνθρωπος έναντι του αντιπάλου Μου και μέσω του θανάτου Του στο σταυρό κέρδισε τη νίκη επί του αντιπάλου και επί του θανάτου. . .  Αυτό που πριν ήταν αδύνατο για τους ανθρώπους, δηλαδή να απελευθρωθούν από τον έλεγχό του, αυτό τους έγινε δυνατό μετά το λυτρωτικό έργο. . .  Ο Σωτήρας Που είχε κατεβεί στη Γη έφερε βοήθεια στους ανθρώπους μέσα σε αυτή την ελεεινή τους κατάσταση. Αυτό όμως μπορούσε να γίνει μόνο διά της «αγάπης» και αυτή η Αγάπη ήμουν Εγώ ο Ίδιος. . .

Το να επιλέξει η «Αγάπη» μια ανθρώπινη μορφή ήταν απαραίτητο για χάρη των ανθρώπων, αφού θα έπρεπε να αναγνωρίσουν μέσα στον Ιησού Εκείνον μέσα στον Οποίο εκδηλωνόταν η θεία αφθονία. Γιατί ο Ίδιος δεν μπορούσα να είμαι ορατός στους ανθρώπους και για αυτό έπρεπε να χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο περίβλημα. . .  Και το γεγονός ότι αυτό το περίβλημα μπόρεσε να Μου το προσφέρει μόνο μια ψυχή του φωτός ήταν εξηγήσιμο, γιατί δεν θα μπορούσα να κατοικήσω μέσα σε μια ακάθαρτη ψυχή. . .

Επιπλέον το ανθρώπινο περίβλημα θα έπρεπε να προηγηθεί των ανθρώπων στη Γη πάνω στο δρόμο τον οποίο τους άνοιξα Εγώ μέσα στον Ιησού. . .  Και για το λόγο αυτό ο άνθρωπος έπρεπε να έχει την ίδια φύση με κάθε άνθρωπο, αλλιώς οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν. . .  Αλλά οι άνθρωποι θα έχουν πάντα στο πλευρό τους ως βοηθό Εκείνον τον Ίδιο, τον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό. . .  ενώ ο άνθρωπος Ιησούς χρησιμοποιούσε μόνο τη δύναμη της αγάπης, η οποία όμως τον γέμιζε πλήρως. Και ως εκ τούτου η «Αγάπη» επιτέλεσε το έργο που σήμαινε για τους ανθρώπους λύτρωση από την αμαρτία και από τον θάνατο.

Προσπαθώ ξανά και ξανά να σας αποκαλύπτω αυτό το μυστήριο σε σας τους ανθρώπους, αλλά θα μπορέσετε να το συλλάβετε σε όλο του το βάθος μόνο τότε που θα έχετε οι ίδιοι μεταμορφωθεί σε αγάπη. . .  Τότε θα υπάρχει και φως μέσα σας, τότε θα σας ακτινοβολεί και πάλι το θεϊκό φως της αγάπης, έτσι όπως ήταν αρχικά, και θα είστε μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

8069                26 κ. 28-12-1961

Το αξίωμα του δασκάλου. . .

«Θα εκτοπίσω ως ανόητον την φρόνησιν εκείνων οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνετοί. . .»

Μπορείτε να διαχειριστείτε σωστά ένα αξίωμα του δασκάλου μόνο τότε που κατέχετε το σωστό διδακτικό υλικό που ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Και ακριβώς αυτό το διδακτικό υλικό θα πρέπει να το υποβάλετε σε σοβαρό έλεγχο αν θέλετε να διδάξετε τους συνανθρώπους σας. Γιατί ευλογία φέρνουν μόνο αυτά που προήλθαν από Εμένα ως καθαρή αλήθεια. Αυτός ο έλεγχος όμως παραλείπεται τις περιρσσότερες φορές. Οι άνθρωπο θεωρούν δεδομένο και αποδέχονται χωρίς δισταγμό αυτά που τους παρουσιάζουν ως αλήθεια και μάλιστα τα διαδίδουν χωρίς να εξακριβώσουν την προέλευσή τους, χωρίς να είναι οι ίδιοι εντελώς πεπεισμένοι ότι έλαβαν την αλήθεια.

Το αξίωμα του δασκάλου όμως είναι υπεύθυνο, αφού αυτός μπορεί να φέρει μεγάλη ευλογία, μπορεί όμως και να έχει δηλητηριώδη επίδραση στις ανθρώπινες καρδιές, γιατί μονάχα η αλήθεια φέρνει σωτηρία στην ψυχή, ενώ η πλάνη είναι αληθινό δηλητήριο για εκείνη. Και ο καθένας που θέλει ο ίδιος να διδάσκει μπορεί να βεβαιωθεί αν εκπροσωπεύσει την καθαρή αλήθεια εφόσον μόνο έχει την ειλικρινή προθυμία να την υποστηρίξει και εφόσον ζητήσει βοήθεια από Εμένα τον Ίδιο, προκειμένου να φωτίσω τη σκέψη του και να μην τον αφήσω να παραπλανηθεί. Αυτός θα βιώσει σίγουρα τη συμπαράστασή Μου και θα τον οδηγήσω στην αλήθεια ο Ίδιος. Αφού σας έδωσα την υπόσχεση και αυτή θα επαληθευθεί, διότι ο λόγος Μου είναι αλήθεια.

Και πρέπει να βαδίζετε μέσα στην αλήθεια, γιατί τότε θα βαδίζετε μαζί Μου, ενώ η πλάνη θα σας φέρνει ξανά και ξανά την παρέα του αντιπάλου Μου, ο οποίος θέλει μόνο να σας βλάψει και επομένως εμποδίζει να φτάσετε στο φως της αλήθειας. Για αυτό το λόγο ο κάθε δάσκαλος έχει μεγάλη ευθύνη όταν διαδώσει αυτά που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Και εσείς οι άνθρωποι πιστεύετε ότι μέσω της μελέτης  θα αποκτήσετε αληθινές γνώσεις. . .  πιστεύετε ότι μπορείτε μέσω της λογικής σας να αποκτήσετε πνευματικά αγαθά και σέβεστε μόνο εκείνους τους ανθρώπους που απορρόφησαν άφθονη διανοητική γνώση και είστε πρόθυμοι να την αναγνωρίσετε ως αλήθεια.

Εγώ όμως «θα εκτοπίσω ως ανόητον την φρόνησιν εκείνων οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνετοί και θα καταστρέψω και θα εξαφανίσω την σοφίαν αυτών που παρουσιάζονται ως σοφοί. . .»  Καταλαβαίνετε τώρα το νόημα αυτών των λόγων; Δεν θα αποκτήσετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εάν δεν απευθυνθείτε σε Εμένα τον Ίδιο και επιθυμήσετε την αλήθεια από Εμένα. . .  Αφού Εγώ ο Ίδιος έχω επιφυλαχθεί να σας οδηγήσω στην αλήθεια. Γιατί μονάχα Εγώ ξέρω ποιος είναι δεκτικός εκείνης, ποιος κατέχει την πνευματική ωριμότητα για να αναγνωρίσει την αλήθεια ως τέτοια. . .  Και η πνευματική ωριμότητα και πάλι εξαρτάται από την ειλικρινή επιθυμία του ανθρώπου να ζήσει σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα.

Η σύνδεση μαζί Μου πνευματικά και αληθινά πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί, προκειμένου η ροή της αγάπης Μου να μπορεί να εισρεύσει στον άνθρωπο. Και αυτή η ροή αγάπης είναι η διοχέτευση του λόγου Μου, της αλήθειας, με τη μορφή σκέψεων ή του ακουστά μεταδωμένου λόγου. . .  Τότε όμως ο άνθρωπος θα κινείται εγγυημένα στην αλήθεια, η σκέψη του θα είναι σωστή και δεν θα χρειάζεται να φοβάται ότι θα πέσει θύμα της πλάνης. Αφού ο ολόψυχος δεσμός του μαζί Μου και η επιθυμία του για την αλήθεια θα τον προστατέψουν. . .

Πού όμως βρίσκει κανείς μια τέτοια επιθυμία μεταξύ των δασκάλων, που πιστεύουν ότι κατέχουν την αλήθεια. . .  που δεν έχουν ακόμα κατανοήσει τις πνευματικές σχέσεις και συναρτήσεις, που δεν ξέρουν ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να τους χορηγηθεί η διοχέτευση της αλήθειας;. . .  Αδιάφορα οι δάσκαλοι υιοθετούν και διδάσκουν πνευματικά αγαθά με παραδοσιακό τρόπο και πάλι οι άνθρωποι τα αποδέχονται χωρίς να σκεφτούν και έτσι καταλήγουν σε πνευματικό σκοτάδι ή δεν μπορούν να ξεφύγουν από το πνευματικό σκοτάδι μέσα στο οποίο βρίσκονται. . .  Αφού οι λανθασμένες διδασκαλίες δεν μπορούν να φέρουν φως, αλλά το σκοτάδι βαθαίνει ακόμα περισσότερο και οι ψυχές βρίσκονται σε πνευματική ένδεια, γιατί έχουν ανάγκη φως για να πάρουν το σωστό δρόμο που οδηγεί ψηλά.

Και όλα αυτά πρέπει επίσης να κάνουν κατανοητό σε σας τους ανθρώπους το κατεπγείγον των αποκαλύψεών Μου. Αφού απομένει μόνο λίγος χρόνος και για να βρουν και να πάρουν οι άνθρωποι το σωστό δρόμο έχουν ανάγκη φως που θα τους φωτίσει το δρόμο. Το φως όμως μπορεί να έρθει μόνο από πάνω και ο καθένας που κατέχει το αξίωμα του δασκάλου θα έπρεπε πρώτα να συνάψει επαφές με το προαιώνιο Φως για να φωτιστεί ο ίδιος από αυτό το Φως. Και πράγματι η πνευματική ένδεια δεν θα ήταν τόσο μεγάλη εάν οι άνθρωπο δέχονταν την αλήθεια. . .  Και όσα μπορώ ακόμα να κάνω θα τα κάνω πράγματι, αφού μόνο η αλήθεια απελευθερώνει, μόνο η αλήθεια οδηγεί τους ανθρώπους πίσω σε Μένα και μόνο μέσω της αλήθειας μπορείτε να γίνετε μακάριοι εσείς οι άνθρωποι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8074                7-1-1962

Κινείστε μέσα στην αλήθεια;. . .

Η επιθυμία σας να αποκτήσετε την αλήθεια σας την εγγυάται μάλιστα. . .  Πόσο σπάνια όμως βρίσκει κανείς μια τέτοια ειλικρινή επιθυμία. . .  Οι άνθρωποι δέχονται χωρίς δισταγμό οτιδήποτε τους μεταδίδεται ως αλήθεια και στη συνέχεια προσαρμόζουν τη σκέψη τους ανάλογα. Δηλαδή ανάλογα με τη γνώση που τους μεταδόθηκε κινούνται τότε μέσα στο φως ή μέσα στο σκοτάδι. . .  Αφού μόνο η καθαρή αλήθεια μπορεί να χαρίζει φως. . .  η πλάνη όμως σκοτινειάζει πάντα το πνεύμα. Πρόκειται εδώ για πνευματική γνώση, όχι για γήινες γνώσεις που θα μπορούσαν να τεκμηριωθούν μέσω αποδείξεων, που όμως δεν επηρεάζουν την ψυχική ζωή ενός ανθρώπους, στον οποίο χαρίστηκε η επίγεια του ύπαρξη με σκοπό την ωρίμανση της ψυχής του.

Απλά επιθυμήστε την καθαρή αλήθεια και θα τη λάβετε οπωσδήποτε. . .  Αλλά αυτά που σας προσφέρονται τώρα ως αλήθεια. . .  ποιος σας εγγυάται ότι μπορούν να εγείρουν αξίωση να είναι αλήθεια;. . .  Αυτή την ερώτηση πρέπει να σας την κάνετε ξανά και ξανά. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλές πνευματικές κατευθύνσεις υποστηρίζουν ότι τα πνευματικά τους αγαθά είναι αλήθεια· πρέπει να ξέρετε  ότι όλοι διδάσκουν κάτι διαφορετικό, ότι όμως μπορεί να υπάρχει μόνο μια αλήθεια. . .  Άρα δεν πρέπει να πιστέψετε «χωρίς δεύτερη σκέψη» ούτε τη μια ούτε την άλλη, αλλά πρέπει να απευθυνθείτε στην ανώτατη αυθεντία. . .  στην Ίδια την Αιώνια Αλήθεια. . .

Πρέπει να απευθυνθείτε σε Εκείνον Που βρίσκεται πάνω από τα πάντα, Που δημιούργησε τα πάντα, Που έχει ύψιστη τελειότητα, Που ξέρει για τα πάντα και Που είναι η Ίδια η Αγάπη. . .  Που επομένως θέλει να δώσει φως και σε σας, τα πλάσματά Του, γιατί σας αγαπά. . .  Που πράγματι δεν δημιούργησε τα όντα με σκοτεινό πνεύμα, αλλά Που δεν το εμπόδισε όταν με την ελεύθερη θέλησή τους επιδίωξαν το σκοτάδι και ακολούθησαν τον κύριο του σκότους. . .  τον Εωσφόρο. . .  στην περιοχή του.

Εκείνος Που σας έδωσε τη ζωή, Που όμως δεν θέλει να παραμείνετε μέσα στο σκοτάδι· θέλει να σας διοχετεύσει φως και μπορείτε να το πάρετε από το χέρι Του ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα στιγμή είναι πρόθυμος να φωτίσει τη σκέψη σας και να σας δώσει σαφή γνώση για όλες τις ερωτήσεις που σας απασχολούν. . .  για όλες τις πνευματικές συσχετισμούς, για την αιτία και το σκοπό της ύπαρξής σας. . .   Και στην περίπτωση που σας διδάσκει η Ίδια η «Αιώνια Αλήθεια», δεν μπορεί και δεν θα σας μεταδοθεί τίποτε άλλο από την πιο καθαρή αλήθεια. Και τότε θα μπορείτε να πιστέψετε με πεποίθηση, θα ξέρετε ότι βαδίζετε μέσα στην αλήθεια.

Μπορείτε να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι σας χαρίζεται η αλήθεια εφόσον μόνο την επιθυμήσετε ειλικρινά. . .  Αυτός είναι ο πρώτος όρος, αφού στην περίπτωση που [ο άνθρωπος· σ.τ.μ.] αναγνωρίζει τον Θεό ως την Αιώνια Αλήθεια, θα απευθυνθεί στον Ίδιο και θα Τον παρακαλέσει για διοχέτευση της αλήθειας. . .  Δηλαδή θα ανοιχθεί συνειδητά στην ακτινοβολία του φωτός. . .  θα δημιουργήσει το δεσμό, ο οποίος είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας του ζωής. . .  τον οποίο διέκοψε κάποτε με την ελεύθερη θέλησή του, με αποτέλεσμα να πέσει το ον στα βάθη, στην περιοχή χωρίς φως. . .

Τότε λοιπόν ο άνθρωπος ανοίγεται συνειδητά και επιτρέπει να τον ακτινοβολεί η αγάπη του Θεού. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι η κατάστασή του χωρίς φως δίνει τη θέση του σε μια κατάσταση του φωτός. . .  και ότι ο άνθρωπος αποκτά τώρα γνώσεις που πριν του ήταν κλειστές. . .  Το ότι μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία και ότι γίνεται πραγματικά μπορείτε να το πιστέψετε εσείς οι άνθρωποι. . .  Το ότι δηλαδή ο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να τη βιώσει μπορείτε να το πιστέψετε επίσης. . .  Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις τις οποίες δεν μπορεί να παρουσιάσει κάθε άνθρωπος. Αυτό όμως περιορίζει μόνο την «αυτοπαραλαβή» της αλήθειας, αλλά όχι τη διοχέτευση της καθαρής αλήθειας με έμμεσο τρόπο. . .  Αφού πράγματι θα λάβει ο καθένας που επιθυμεί την αλήθεια. . .

Όμως ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει τον εαυτό του έτσι ώστε να μπορεί να λάβει την αλήθεια απευθείας εάν μόνο ζήσει τη ζωή του με ανιδιοτελή αγάπη. Με αυτό τον τρόπο αφυπνίζει στη ζωή το πνεύμα μέσα του, το οποίο ως τμήμα του Θεού κοιμάται μέσα στον κάθε άνθρωπο και παρακινείται διά της αγάπης να εκδηλωθεί. . .  και το οποίο. . .  επειδή είναι τμήμα του Θεού, ξέρει για τα πάντα και μπορεί να διδάξει τον άνθρωπο σωστά από το εσωτερικό του.

Πάρτε το δρόμο για την ανώτατη αυθεντία, μην αρκεστείτε σε αυτά που σας φέρνουν άνθρωποι, ακόμα και αν νομίζουν πως εκπροσωπεύουν την «αλήθεια». . .  Δεν θα υπήρχε τέτοιο σκοτάδι στη Γη εάν οι άνθρωποι είχαν δεχθεί την αλήθεια. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει μεγάλο σκοτάδι είναι φανερό, αλλιώς θα υπήρχε μια αρμονική και ειρινηκή κατάσταση πάνω στη Γη, ενώ όμως συμβαίνει το αντίθετο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8075                8-1-1962

Κάθε ον έπεσε και ανεβαίνει με την ελεύθερη βούλησή του. . .

Τότε που σας δημιούργησα ήξερα μάλιστα για την κατεύθυνση της βούλησής σας, ήξερα για τη λανθασμένη απόφαση που θα παίρνατε με την ελεύθερη βούλησή σας. . .  Αυτό όμως δεν Με εμπόδισε να ολοκληρώσω το δημιουργικό Μου σχέδιο, γιατί έβλεπα και το τελικό στόχο, ο οποίος θα φέρει πάλι απεριόριστη μακαριότητα στο δημιουργημένο οντώδες. Επιπλέον επρόκειτο πραγματικά για μια εντελώς ελεύθερη απόφαση όλων των όντων που έπεσαν. . .  Και το κάθε ον είχε μια τέτοια αφθονία φωτός ώστε ήξερε τι έκανε όταν απομακρύνθηκε από Εμένα. . .  επομένως ήταν πλήρως υπεύθυνο και δεν μπορούσε να ρίξει την ευθύνη σε κανένα άλλο ον. . .  ούτε καν στο δημιουργό του Εωσφόρο.

Αφού δεν θα είχα επιτρέψει ποτέ να καθοριστεί η βούλησης ενός όντος. . .  Μπορούσε να θέλει και δρα ελεύθερα και ανάλογη ήταν και η ενοχή του, η οποία το κρατούσε τότε δεμένο στα βάθη. Αλλά και πάλι το κάθε ον που έπεσε είχε τη δυνατότητα να αναμετατραπεί σε ένα όμοιο με τον Θεό ον. Αφού αυτό που διαδραματιζόταν από την πτώση στα πιο απύθμενα βάθη και πέρα ήταν ένα σωτήριο σχέδιο που είχε καταστρωθεί με αγάπη και σοφία και που κατέστησε δυνατή αυτή την αναμετατροπή στην τελειότητα.

Τα όντα σε καμία περίπτωση δεν είχαν χαθεί οριστικά στον αντίπαλό Μου, παρόλο που τον είχαν ακολουθήσει εθελοντικά. . .  Αλλά και Εγώ είχα ένα δικαίωμα για αυτά τα όντα, γιατί είχαν προκύψει από τη δική Μου δύναμη αγάπης. . .  Και αυτό το δικαίωμα δεν επιτρέπω να Μου το αμρισβητήσει κανείς. Ωστόσο, ούτε Εγώ ούτε ο αντίπαλός Μου δεν θα εξαναγκάσουμε ποτέ το ον να αποφασίσει υπέρ Μου ή υπέρ εκείνου, αλλά εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση εκείνου να διαλέξει τον κύριό του. Ξέρω ότι η τελική απόφαση θα είναι υπέρ Μου, αλλά το ίδιο το ον αποφασίζει για το χρονικό διάστημα που θα περάσει μέχρι αυτή την τελική του απόφαση.

Ο στόχος όμως Με παρακίνησε να μην εμποδίσω την πτώση των όντων. . .  κάτι το οποίο θα μπορούσα μάλιστα να κάνω, το οποίο όμως με τη σοφία Μου κατάλαβα ως λάθος ενόψει του στόχου, τον οποίο μπορούσε να πετύχει μόνο μια πράξη της πλήρους ελευθερίας βούλησης. Το ότι ήξερα ήδη πριν πώς θα αποφάσιζε κάθε μεμονωμένο ον δεν επηρέαζε με κανέναν τρόπο τη δημιουργική πράξη, καθ’όσον θα είχα δημιουργήσει διαφορετικά τα όντα ανάλογα με την κατεύθυνση της θέλησής τους. . .  Ύψιστη τελειότητα στόλιζε όλα τα πλάσματά Μου, γιατί από Εμένα δεν θα μπορούσε να εκπηγάσει τίποτα το ελλιπές, το ατελές. Και ακριβώς η ελεύθερη θέληση αποδείκνυε τη θεϊκή τους φύση, ακόμα και τότε που εκείνη πήρε λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα το ον να μετατρέψει τον εαυτό του στο αντίθετο. . .

Η αναμετατροπή όμως είναι ένα τόσο μεγάλο έργο του όντος, κάτι τόσο καταπληκτικό, ώστε αυτός ο στόχος Με παρότρυνε να εφαρμόσω στο ύψιστο βαθμό την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμή Μου. Η μετατροπή των πεσμένων όντων σε κάθε είδους δημιουργήματα ήταν για Εμένα μια πράξη ευτυχίας που δεν μπορείτε να εκτιμήσετε εσείς οι άνθρωποι. . .  Επρόκειτο για τη δύναμή Μου που κάποτε έρρεε ασταμάτητα από την αρχέγονη Πηγή και που τώρα πήρε μορφή σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Και αφού ολόκληρο το δημιουργημένο οντώδες ήταν δύναμη που είχε ακτινοβοληθεί κάποτε από Μένα και που δεν ανταποκρίθηκε στον πραγματικό της προορισμό, οδηγήθηκε τότε σε εκείνες τις μορφές, με αποτέλεσμα να τις ζωντάνεψε και να εκτελούσε μέσα τους μια δραστηριότητα. . .  επειδή κάθε δύναμη από Εμένα πρέπει να είναι δραστική σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .

Το οντώδες που κάποτε έπεσε δεν έχει όμως τότε πια τη συνείδηση του εγώ, αλλά διαλύθηκε σε αναρρίθμητα μικρά μόρια, τα οποία εκτελούν υπό καθεστώς του καταναγκαστικού νόμου μια δραστηριότητα που τους έχει ανατεθεί. . .  Πρέπει να υποκύψουν στο θέλημά Μου για να φτάσουν και πάλι σε μια κατάσταση όπου θα μπορέσει να τους δοθεί πίσω η συνείδηση του εγώ και η ελεύθερη βούληση. . .  Αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία του πνευματικού που έπεσε κάποτε είναι το σωτήριο σχέδιό Μου, το οποίο καταστρώθηκε με βαθύτατη αγάπη και με αξεπέραστη σοφία και το οποίο με βεβαιότητα θα Μου φέρει πίσω ολόκληρο το πεσμένο πνευματικό με ύψιστη τελειότητα. . .  την οποία μπορεί να πετύχει μόνο η ίδια η ελεύθερη βούληση του όντος, όχι όμως η δύναμή Μου.

Το γεγονός όμως ότι τα πάντα πρέπει παρ’όλα αυτά να διαδραματίζονται σύμφωνα με το νόμο της αιώνιας τάξης Μου μπορεί επίσης να παρατείνει ατελείωτα τη διαδικασία της επιστροφής. Αφού δεν μπορώ να παρέμβω παρά τη βούληση του όντος τότε που αυτό ως άνθρωπος πρέπει να περάσει την τελική δοκιμασία. . .  Πρέπει να εφαρμόζω την αγάπη και τη δικαιοσύνη και δεν μπορώ να χαρίζω μακαριότητα όπου εξακολουθεί να βαραίνει το ον το στίγμα της αρχέγονης ενοχής. . .  Και ως εκ τούτου πρέπει να απαιτήσω την αναγνώριση του Ιησού και του λυτρωτικού Του έργου στη Γη και ο άνθρωπος πρέπει να πάει την αρχέγονη ενοχή σε Εκείνον κάτω από το σταυρό και να παρακαλέσει για συγχώρεση. . .  Τότε θα έχει περάσει επιτυχώς την τελευταία δοκιμασία της βούλησής του, θα έχει αναγνωρίσει ξανά Εμένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού, μέσα στον Οποίο έγινα για εκείνον ορατός Θεός. Και θα μπορώ πάλι να του προσφέρω ύψιστες μακαριότητες στο βασίλειό Μου, μέσα στο οποίο θα βρίσκεται πάλι ενωμένος μαζί Μου για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8076                10-1-1962

Ευλογία από το σύνδεσμο με τον Θεό. . .

Θα πετύχετε μεγάλο πνευματικό κέρδος στην περίπτωση που συνδέεστε συχνά μαζί Μου μέσα στις σκέψεις σας, στην περίπτωση που συνομιλείτε μαζί Μου και επομένως απομακρύνεστε ή αποσύρεστε από το γήινο υλικό κόσμο, ο οποίος θα ικανοποιεί πάντα μόνο το κορμί σας, όχι όμως την ψυχή σας. Αυτή όμως παίρνει δύναμη από Μένα, από οποιοδήποτε δεσμό, γιατί ένας τέτοιος σημαίνει πάντα ένα άνοιγμα της καρδιάς σας για την ακτινοβόληση από Εμένα. Να καταλάβετε ότι πρέπει πάντα μόνο να συνάπτεται η επαφή για να εγγυηθεί η ροή της δύναμης από Εμένα στον άνθρωπο. . .  και ότι κάθε στροφή του ανθρώπου σε Μένα μέσα στις σκέψεις του συνάπτει μια τέτοια επαφή, η οποία φέρνει στην ψυχή του μέγιστη ευλογία.

Δεν μπορώ να επενεργήσω με καθοριστικό τρόπο στη θέλησή σας, γιατί αυτή είναι ελεύθερη. Για το λόγο αυτό πρέπει από μόνοι σας να αναζητήσετε το δεσμό μαζί Μου. Αλλά δεν θα το μετανιώσετε ποτέ, δεν θα μείνετε ποτέ με άδια χέρια, θα λαμβάνετε πάντα δύναμη και χάρη απο Μένα, γιατί θα μπορώ τότε να σας ακτινοβολώ με τη δύναμη της αγάπης Μου. Η πιο φανερή μορφή αυτής της ακτινοβόλησης είναι ο λόγος Μου που σας διοχετεύεται απευθείας. . .  Αλλά μπορεί επίσης η ψυχή σας να παροτρυνθεί ασυνήθιστα να ασκήσει την αγάπη, να ασχοληθεί με πνευματική δραστηριότητα. . .  Και αυτό είναι πάντα μια απόδειξη της ακτονοβόλησής σας από την αγάπη Μου, την οποία κάνετε εφικτή οι ίδιοι μέσω ενός συνειδητού δεσμού μαζί Μου. . .  Στην περίπτωση όμως που λαμβάνετε το λόγο Μου, η ευλογία θα είναι αφάνταστη, γιατί όχι μόνο εσείς, αλλά και αμέτρητα πνευματικά όντα είναι επίσης παραλήπτες, τα οποία μπορούν να αντλήσουν δύναμη από το λόγο και να ωριμάσουν. . .

Κάθε δεσμός σας μαζί Μου είναι μια πηγή ανεξάντλητης δύναμης για εσάς. . .  Σωματικά δεν αισθάνεστε τίποτα από αυτή και αυτό σας κάνει να είστε αδιάφοροι πού και πού. Η ψυχή σας όμως θα σας είναι ευγνώμων εάν ασχολείστε ξανά και ξανά μαζί Μου μέσα στις σκέψεις σας. . .  θα ωριμάσει η ίδια και δεν θα μείνει χωρίς δύναμη, αλλά θα έχει στη διάθεσή της πνευματική δύναμη όσες φορές και να την έχει ανάγκη. . .  Χρειάζεται πάντα μόνο να απευθύνεστε σε Μένα διανοητικά, άσχετα με το αν πρόκειται για ερωτήσεις ή παρακλήσεις που θα σας απασχολήσουν. . .  Να έρχεστε πάντα μόνο σε Μένα και επιτρέψτε με αυτό τον τρόπο να μπορώ να ακτινοβολήσω τις ανοιχτές σας καρδιές, κάτι που είναι το αποτέλεσμα κάθε εθελοντικού δεσμού μαζί Μου. . .  Και θα μπορείτε τότε να υποθέσετε με βεβαιότητα ότι θα είστε σε θέση να σημειώσετε πνευματική πρόοδο. . .  διότι τότε που λαμβάνετε δύναμη από Εμένα δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας βοηθήσει αυτή να ανεβείτε ψηλά.

Και έτσι το κάθε έργο αγάπης θα δημιουργήσει επίσης έναν άμεσο δεσμό μαζί Μου, γιατί είμαι ο Ίδιος η Αγάπη, γιατί. . .  «όποιος μένει μέσα στην αγάπη, μένει μέσα σε Μένα και Εγώ μένω μέσα σε εκείνον. . .» Το μόνο σημαντικό κατά την επίγεια σας ζωή είναι να αποκαταστήσετε το δεσμό σας μαζί Μου, τον οποίο κόψατε κάποτε εθελοντικά. . .  Απομακρυνθήκατε από Εμένα με την ελεύθερη θέλησή σας και πρέπει να στραφείτε και πάλι σε Μένα με την ελεύθερη θέλησή σας. Τότε θα έχετε περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία της θέλησής σας στη Γη, με σκοπό την οποία σας χαρίστηκε η ύπαρξή σας ως άνθρωποι. . .

Η απόστασή σας από Εμένα υπάρχει ακόμα τότε που ξεκινάτε την ενσάρκωσή σας ως άνθρωποι. . .  Και μόνο τότε που θα ζήσετε μια συνειδητή ζωή θα μπορείτε να μειώσετε αυτή την απόσταση. Και μακάριος είναι εκείνος που ανάβει την αγάπη μέσα του, με αποτέλεσμα να συνδεθεί ξανά μαζί Μου ολόψυχα. . .  μακάριος εκείνος που υψώνει συχνά τις σκέψεις του σε Μένα και συνομιλεί μαζί Μου. . .  Θα μπορώ ξανά να επενεργήσω πάνω του όπως κάποτε, θα μπορώ να τον ακτινοβολήσω με την αγάπη Μου και η επίγεια του ζωή δεν θα είναι μάταιη. Θα οδηγήσει την ψυχή του στο στόχο, αφού αυτή δεν θα είναι πια αδύναμη όπως στην αρχή της ανθρώπινης ύπαρξής της, αλλά θα μπορεί να λαμβάνει συνέχεια δύναμη από Μένα μέσω του δεσμού μαζί Μου. Και θα ωριμάσει και θα μπορέσει να τελειοποιηθεί ακόμα στη Γη.

Τη δύναμή Μου την έχει ανάγκη ο άνθρωπος. . .  Έχει μεν στη διάθεσή του τη ζωτική δύναμη, αλλά για την ωρίμασνη της ψυχής του χρειάζεται πνευματική δύναμη. Αυτή μπορεί να τη λάβει από Εμένα εάν ανοίξει την καρδιά του, δηλαδή στραφεί συνειδητά σε Μένα μέσα στις σκέψεις του, μέσω της προσευχής ή της έμπρακτης αγάπης. . .  Και πράγματι θα σας προμηθεύω με άφθονη δύναμη, αφού θέλω να επιστρέψετε σε Μένα. . .  Θέλω να τελειοποιηθείτε και σας νοσταλγώ, οι οποίοι εκπηγάσατε κάποτε από την αγάπη Μου και οι οποίοι θα πρέπει να βρουν το δρόμο πίσω στο πατρικό τους σπίτι.

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8080                15-1-1962

Μέσω των γεγονότων της φύσης ο Θεός φανερώνει τη δύναμή Του. . .

Θέλω να σας διαφωτίζω για όλα όσα θα βοηθήσουν να πάρετε το δρόμο για Εμένα πριν το τέλος, για τον Θεό και Δημιουργό σας, τον Οποίο εγκαταλείψατε κάποτε εθελοντικά. Εσείς οι άνθρωποι δεν ξέρετε για την αφορμή της ύπαρξής σας ως άνθρωποι πάνω σε αυτή τη Γη. Και ωστόσο θα πρέπει να προσπαθήσετε να ενημερωθείτε σχετικά, αφού μόνο τότε θα ζήσετε συνειδητά την επίγεια σας ζωή. Σας λένε μεν ότι είστε στη Γη για να γίνετε τέλειοι, αλλά επειδή σας λείπει η βαθύτερη κατανόηση, δεν σας αγγίζουν αυτές οι διδασκαλίες. . .  Πρέπει πρώτα να διδαχθείτε αληθινά και να πάρετε οι ίδιοι θέση διανοητικά. . .  Μόνο τότε θα ζήσετε τη ζωή σας ανάλογα με το σκοπό της. Και αυτή την αλήθεια προσπαθώ να σας τη διοχετεύσω. Αλλά η ελεύθερη βούλησή σας είναι αποφασιστική για το αν τη δεχθείτε και αν την αναγνωρίσετε ως αλήθεια.

Τώρα όμως εσείς οι άνθρωποι είστε κοντά στο τέλος και αν θέλετε ακόμα να πετύχετε την ωριμότητα της ψυχής σας μέχρι τότε, πρέπει να είστε σοβαροί και να συνδεθείτε με τον Θεό και Δημιουργό σας. . .  Επομένως πρέπει πρώτα να Τον πιστέψετε. . .  Και για το λόγο αυτό θα βιώνετε ακόμα πολλά που θα σας αποδείξουν μια «Δύναμη» εκτός του γήινου κόσμου (δύναμης;). . .  Δεν θα μπορείτε να αρνηθείτε την παρέμβαση μιας Δύναμης την Οποία δεν μπορείτε να καθορίζετε εσείς οι ίδιοι, η Οποία διαμορφώνει τη μοίρα σας και στην Οποία πρέπει να παραδοθείτε. Εάν μόνο φτάσετε σε αυτή τη γνώση κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, θα έχει ήδη γίνει το πρώτο βήμα και τότε θα σας είναι επίσης δυνατό να συνάψετε επαφές με αυτή τη Δύναμη. Και κατά συνέπεια θα πιαστείτε από Εμένα και πράγματι θα οδηγείστε στα ύψη βήμα προς βήμα. . .  Και θα καταλάβετε επίσης γιατί προσπαθώ τόσο συχνά να φανερωθώ μέσω φυσικών γεγονότων. . .

Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η ανθρώπινη βούληση, οι ανθρώπινες δυνάμεις, αποκλείονται τότε που στη φύση συμβαίνουν πράγματα που ως καταστροφές στοιχίζουν αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. . .  Πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν μια Δύναμη από πάνω τους, παρόλο που ούτε τέτοια γεγονότα δεν σημαίνουν εξαναγκασμό της πίστης. Αφού οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία πίστη μπορούν να βρουν διαφορετικές εξηγήσεις για τέτοια συμβάντα στην περίπτωση που Μου είναι ακόμα εντελώς ανυπότακτοι. Αλλά φανερώνομαι μέσα σε κάθε είδους φυσικά γεγονότα. . .  Αφού πάντα μεμονωμένοι άνθρωποι θα αισθάνονται ότι τους απευθύνομαι με αυτό τον τρόπο, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι υπάρχω και ότι και οι ίδιοι εκπήγασαν από Εμένα.

Μόνο λίγος χρόνος απομένει μέχρι το τέλος, αλλά θα γίνονται ακόμα πολλές τέτοιες αποκαλύψεις. Αφού δεν μπορώ πλέον να μιλήσω με διαφορετικό τρόπο σε εκείνους που έχουν σκληρύνει. Και μόνο μέσω των πιο σκληρών χτυπημάτων της μοίρας θα μπορώ να κερδίσω ακόμα μερικές ψυχές που θα καταλάβουν ξαφνικά ότι οι ίδιες είναι ανίσχυρες και εξαρτώνται από Εκείνον Που τις δημιούργησε. . .  Και ως εκ τούτου θα μιλάω ξανά και ξανά στους ανθρώπους. . .  δυνατά και σφοδρά σε εκείνους που δεν προσέχουν τη χαμηλή Μου φωνή. Αφού ο σύνδεσμος μεταξύ Μου και της Γης θα διατηρείται πάντα, διότι εσείς οι άνθρωποι είστε πλάσματα της αγάπης Μου, τα οποία θέλω να κερδίσω πίσω. Και όσο πιο κοντά είναι το τέλος, τόσο πιο δυνατά θα ηχεί η φωνή Μου, η οποία θα εκδηλωθεί μέσω των φυσικών στοιχείων. . .  ώσπου να έρθει η τελευταία μέρα, όπου θα γίνει η συγκομιδή. . .  όπου θα πέσουν εκ νέου θύματα του θανάτου όλα όσα έχουν απομακρυνθεί εντελώς από Μένα και όπου θα ξεκινήσει μια νέα ζωή πάνω στη νέα Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8082                19-1-1962

Ο Θεός είναι η Αγάπη. . .

Από τη δύναμη της αγάπης του Θεού εκπήγασαν τα πάντα. . .  Ο Ίδιος είναι η αρχέγονη Πηγή της δύναμης, το αρχέγονο στοιχείο Του είναι η αγάπη, άρα είναι ο Ίδιος η Αγάπη. . .  Και παρ’όλα αυτά είναι ένα Ον Που ενεργεί και δημιουργεί ανάλογα με τη σοφή Του κρίση. . .  Είναι ένα Ον που πραγματοποιεί τις σκέψεις Του, Που γεννά διαρκώς νέες δημιουργίες, Που ακτινοβολεί τη δύναμη της αγάπης Του στο άπειρο. Αυτή όμως εκπληρώνει πάντα το σκοπό της, δεν ενεργεί αυθαίρετα, αλλά το αποτέλεσμά της καθορίζεται από τη σοφία και από τη δύναμη του Θεού. . .

Ο Θεός είναι η Αγάπη. . .  Αυτή τη δήλωση δεν θα την καταλαβαίνετε εσείς οι άνθρωποι όσο δεν μπορείτε να εξακριβώσετε την ουσία της αγάπης, και αυτό προϋποθέτει μια αυτοδιαμόρφωση σε αγάπη. Αφού πάντα θα θεωρείτε την αγάπη μια ιδιότητα, την οποία αποδίδετε στο ανώτατο και τελειότατο Ον. Το ότι όμως αυτό το Ον είναι το Ίδιο η Αγάπη θα σας παραμείνει ακατανόητο όσο βαδίζετε ως άνρθωποι στη Γη.

Και όλοι εκπηγάσατε από εκείνη την Αγάπη, είστε ακτινοβολημένη δύναμη, η ίδια η αρχέγονη ουσία σας είναι αγάπη. . .  ταυτόχρονα όμως είστε όντα, τα οποία μπορούν να σκέφτονται και να θέλουν. . .  οι αποδείξεις μιας «οντότητας». . .  Επομένως δεν είναι τυχαίο τίποτα από όσα δημιουργήθηκαν και από όσα θα δημιουργηθούν ακόμα. . .  Τα πάντα είναι σοφά μελετημένα, όλα είναι σκέψεις ενός Όντος ύψιστης τελειότητας, το Οποίο εσείς οι άνθρωποι αποκαλείτε «Θεό». . .  Και αυτό το ον πολλαπλασιάστηκε. . .  Από τον Εαυτό Του έφτιαξε όμοια όντα, εξέπεμψε τη δύναμη της αγάπης Του και της έδωσε μορφές. . .  Δημιούργησε. . .

Η αρχέγονη ουσία όλων όσων δημιούργησε ο Θεός είναι και θα παραμείνει η αγάπη. Είναι και θα παραμείνει μια δύναμη που είναι προορισμένη να γίνει δραστική σύμφωνα με το θείο θέλημα. . .  Στην περίπτωση όμως που εμποδίζεται η αποτελεσματικότητά της, παραβιάζεται η θεϊκή τάξη. . .  Η αρχή της αγάπης μετατρέπεται στο αντίθετο. Προβάλλεται αντίσταση στο Ον η ουσία του Οποίου είναι Αγάπη, Σοφία και Δύναμη. . .  και το Οποίο επομένως είναι ο «Θεός». Αυτό μπορεί μάλιστα να γίνει από πλευράς των όντων στα οποία ο Θεός χάρισε τη ζωή, γιατί τα είχε προικίσει με την ελεύθερη βούληση ως τα ομοιώματά Του. . .  Σε αυτή την περίπτωση όμως το ον βγαίνει από την έννομη τάξη του. . .  μετατρέπει τον εαυτό του στο αντίθετο. . .  υπάρχει μάλιστα, αλλά δεν επιτρέπει πια στη δύναμη της αγάπης να έχει αποτέλεσμα. Και αυτό σημαίνει στερεοποίηση, σημαίνει ακινησία, σημαίνει τον θάνατο εκείνου που ακτινοβολήθηκε κάποτε από τον Θεό ως «ζωή». . .

Η αρχέγονη ουσία του ανθρώπου είναι η αγάπη, αλλά τις περισσότερες φορές αυτός προβάλλει ακόμα αντίσταση σε Εκείνον Που τον ακτινοβόλησε ως ον. . .  Και για αυτό το λόγο δεν καταλαβαίνει τι είναι η αγάπη. . .  Για αυτό το λόγο τού είναι ακατανόητη η Φύση του Θεού, ο Οποίος είναι η Ίδια η Αγάπη. Αφού η Αγάπη είναι ταυτόχρονα και Φως, το Οποίο ωστόσο λάμπει μόνο αμυδρά στον άνθρωπο όσο είναι αδύνατη η αγάπη του. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη Φύση του Θεού, μπορεί μόνο να πιστέψει αυτά που του λένε άλλοι για Εκείνον. Αλλά εάν τέτοιες εξηγήσεις ανταποκριθούν στην αλήθεια, θα του φέρουν φως. Αφού τότε θα κάνει προσπάθεια να αλλάξει τη φύση του σε αγάπη και επίσης θα στραφεί στο Ον Που έχει ύψιστη τελειότητα και το Οποίο θα αρχίσει να αναγνωρίζει ως την «Αιώνια Αγάπη». . .

Ωστόσο, δεν θα είναι ποτέ ικανός να κατανοήσει πλήρως τη Φύση του Θεού, αφού Αυτός είναι το προαιώνιο Κέντρο της Δύναμης, ενώ όλα τα δημιουργημένα όντα είναι σπίθες δύναμης που ακτινοβολήθηκαν, οι οποίες όμως, επειδή είναι μικροσκοπικές, δεν μπορούσαν ποτέ να δουν την αρχέγονη Φωτιά χωρίς να διαλυθούν. . .  Την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμη ενός οντώδους Θεού μπορεί να την αναγνωρίσει ήδη ο άνθρωπος στη Γη εάν είναι καλή η θέλησή του και αν ανοιχθεί η καρδιά του στην εκ νέου ακτινοβολία αγάπης του Όντος από το Οποίο εκπήγασε. . .  Αφού αυτό το Ον ύψιστης τελειότητας αποκαλύπτεται στα πλάσματά Του. . .

Και η πιο μεγάλη απόδειξη της αγάπης Εκείνου Που είναι ο Ίδιος η Αγάπη είναι ότι εκδηλώνεται ο Ίδιος, ότι ενημερώνει για τον Εαυτό Του τα όντα που δημιούργησε, στο βαθμό που αυτά είναι σε θέση να το συλλάβουν. . .  και ότι με αυτό τον τρόπο θέλει να κάνει να φουντώσει πάλι η αγάπη, προκειμένου να μπορεί να έχει πάλι αποτέλεσμα ανάλογα με το αρχέγονο στοιχείο. . .  προκειμένου τα πλάσματά Του να εισέλθουν ξανά στην αιώνια τάξη για να μπορούν να δημιουργήσουν και να ενεργήσουν σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως ήταν αρχικά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8083                20-1-1962

Δραστηριότητα στο επέκεινα. . .

Μοίρασμα της αλήθειας. . .

Χωρίς την αλήθεια δεν μπορείτε να γίνετε μακάριοι. . .  αφού η αλήθεια είναι φως. Και όταν κάποτε μπείτε στο υπερκόσμιο βασίλειο, οποιαδήποτε πλάνη στην οποία θα εξακολουθήσετε να επιμένετε θα σκοτεινιάσει το φως, θα εμποδίσει τη λαμπρότητά του. Και αυτό θα σημάνει για την ψυχή σας ότι η ίδια δεν θα μπορεί ακόμα να κάνει λυτρωτική δουλειά. Η ψυχή όμως είναι ευτυχισμένη μόνο τότε που ασχολείτε με μια λυτρωτική δραστηριότητα. . .  Επομένως, η ίδια δεν θα μπορεί να ακτινοβολήσει φως όσο δεν το κατέχει, ακόμα και τότε που δεν χρειάζεται πια να μείνει μέσα στο σκοτάδι, γιατί ο τρόπος ζωής της στη Γη τής εξασφάλισε την είσοδο στο φωτεινό βασίλειο. . .  Αλλά πρέπει να ελευθερωθεί από τη λανθασμένη σκέψη, πρέπει να αποκρούσει κάθε σκιά από πάνω της, την οποία σημαίνει κάθε εσφαλμένη σκέψη. Πρέπει να επιθυμήσει την καθαρή αλήθεια και τότε θα μπορεί να τη λάβει και θα της αστράψει το πιο δυνατό φως.

Πρέπει να ξέρετε ότι η μακαριότητά σας στο άλλο βασίλειο αποτελείται από το να φέρετε φως στις ψυχές μέσα στο σκοτάδι, από το να τις βοηθήσετε να απομακρυνθούν από λανθασμένες σκέψεις και να τους προσφέρετε την καθαρή αλήθεια. . .  Αφού η αλήθεια θα τους επιτρέψει να Με βρουν, τον Οποίο μέσα στην πλάνη τους δεν αναγνώρισαν ακόμα καλά. . .  Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στο άλλο βασίλειο που κινούνται ακόμα μέσα σε λανθασμένη σκέψη. Σε αυτούς θα πρέπει να παράσχετε βοήθεια μέσα στην πνευματική τους ένδεια και άρα να ασχοληθείτε με λυτρωτική δραστηριότητα. . .  Για αυτό όμως πρέπει οι ίδιοι να στέκεστε μέσα στο φως, πρέπει να έχετε διδαχθεί την αλήθεια και επομένως πρέπει οι ίδιοι πρώτα να προσπαθήσετε να ελευθερωθείτε από γνώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Στην περίπτωση που η ζωή σας στη Γη ήταν διαρκής έμπρακτη αγάπη, θα καταλάβετε ξαφνικά τη σωστές γνώσεις μόλις αποβάλετε το γήινο σώμα σας. . .  Θα σταθείτε μέσα σε δυνατό φως και θα μπορείτε να κάνετε πάνω στις άλλες ψυχές τη δραστηριότητα που θα σας προκαλέσει ευτυχία. . .  Αλλά συχνά μια ψυχή επιμένει στις γνώσεις της που υποστήριζε στη Γη και τότε η κατάστασή της δεν θα είναι μακάρια, τότε θα βρίσκεται ακόμα σε μια κατάσταση του ημίφωτος, ώσπου να είναι η ίδια πρόθυμη να διδαχθεί την αλήθεια, ώσπου να εγκαταλείψει τις λανθασμένες γνώσεις της, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το φως της, το οποίο θα αρχίσει να ακτινοβολεί βαθμιαία και το οποίο θα έχει και μια ορισμένη δύναμη. . .  δηλαδή θα βοηθήσει και πάλι να ξεφύγουν από το σκοτάδι ψυχές που θέλουν να δεχθούν το φως.

Ως εκ τούτου έχει ασύγκριτη αξία να δεχθεί κανείς την αλήθεια ήδη στη Γη. Αφού εκείνη είναι φως, το οποίο δείχνει ξεκάθαρα το δρόμο προς τα ύψη και το οποίο σημαίνει μακαριότητα στο πνευματικό βασίλειο. Γιατί η ψυχή μπορεί να εργάζεται προς τη δική της ευτυχία. Μόνο η αγάπη μπορεί να αποφέρει φως σε σας τους ανθρώπους, ακόμα και τότε που ένας άνθρωπος δεν έχει καθόλου πνευματικές γνώσεις. Αφού αυτός θα ξέρει ξαφνικά για τα πάντα και θα είναι μακάριος.

Εκείνος όμως που έχει την αγάπη δεν θα έχει αρνητική στάση απέναντι στην αλήθεια ούτε στη Γη, στην περίπτωση που εκείνη του προσφέρεται. Και για το λόγο αυτό θα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα όταν μπει στο υπερκόσμιο βασίλειο. Γιατί θα είναι σε θέση να μοιράζει τους θησαυρούς που απόκτησε κατά τη διάρεια της επίγειας του ζωής μέσω της τήρησης των εντολών της αγάπης Μου. . .  Θα είναι πλούσια ευλογημένος και μακριά από οποιοδήποτε σκοτάδι θα μπορεί να ενεργήσει στο πνευματικό βασίλειο. Άρα το φως του θα έχει ανάλογη λαμπρότητα και μακάριος είναι εκείνος που δεν βαδίζει χωρίς αγάπη στη Γη. . .  Όσο χαμηλός και να είναι ο βαθμός της αγάπης του. . .  σημαίνει πάντα ένα μικρό φως, το οποίο θα είναι μεγάλη βοήθεια όταν ο άνθρωπος φτάσει στο άλλο βασίλειο. . .

Ως εκ τούτου, μην αδιαφορείτε για το αν κινηθείτε μέσα στην αλήθεια ή μέσα στην πλάνη κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. . .  Θα πρέπει να έχετε αποβάλει κάθε πλάνη, θα πρέπει να έχετε δεχθεί την καθαρή αλήθεια πριν μπορείτε να απολαύσετε τη μακαριότητα στο υπερκόσμιο βασίλειο. Αφού αυτή αποτελείται από τη λυτρωτική δραστηριότητα, την οποία όμως μπορεί να εκτελέσει μια ψυχή μόνο τότε που στέκεται η ίδια μέσα στο φως. . .  Άρα η μακαριότητα αποτελείται από το να αναγνωρίσει η ψυχή την καθαρή αλήθεια, γιατί μια τέτοια ψυχή είναι και συνδεδεμένη μαζί Μου, με την Αιώνια Αλήθεια. Και αυτή η ένωση μαζί Μου είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να πετύχει κάθε ψυχή αν θέλει να είναι και να παραμένει αιώνια μακάρια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

8084                21-1-1962

Απόδειξη της αγάπης για τον Θεό: η αγάπη για το διπλανό. . .

Θα έπρεπε να αποδείξετε την αγάπη σας για Μένα μέσω της ανιδιοτελούς αγάπης για το διπλανό. . .  Αυτά που κάνετε για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για Μένα. . .  Επομένως η αγάπη για τον Θεό χωρίς την αγάπη για το διπλανό δεν υπάρχει, αφού τα συναισθήματα που προσποιείστε τότε στον εαυτό σας δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως «αγάπη» από Εμένα, γιατί η αγάπη εκδηλώνεται πάντα σε έργα προς όφελος του διπλανού που έχει ανάγκη. Η αγάπη χωρίς έργα επίσης δεν υπάρχει, αφού η αγάπη είναι δύναμη και η δύναμη θέλει πάντα να ενεργεί. Και επομένως θα έχετε πάντα το κριτήριο για την αγάπη σας: αν σας ωθήσει να ενεργήσετε, αν η θέλησή σας παροτρυνθεί να κάνει έργα της αγάπης.

Θα πρέπει να λογοδοτήσετε στον εαυτό σας για αυτό με σοβαρότητα και δεν θα πρέπει ποτέ να περάσετε αδιάφορα από τα δεινά του συνανθρώπου σας. . .  Να προσπαθείτε πάντα να ανακουφίσετε τα δεινά, να χαρίσετε χαρά, να παρηγορήσετε και να βοηθήσετε, αφού πάντα θα βλέπετε δεινά γύρω σας. . .  Και ιδιαίτερα να φροντίζετε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πνευματική ένδεια. Μια τέτοια βοήθεια μεν δεν γίνεται συχνά δεκτή, αφού οι λιγότεροι άνθρωποι είναι δεκτικοί της συμπαράστασης για την ψυχή τους.

Ωστόσο να προσπαθείτε ξανά και ξανά να μοιράσετε πνευματική τροφή και πνευματικό πιοτό οπουδήποτε και να είναι δυνατό. Θα Μου αποδείξετε την αγάπη σας μόνο τότε που θα φροντίζετε για τις πνευματικές και τις επίγειες δυσκολίες του συνανθρώπου, ο οποίος είναι επίσης πλάσμα Μου, την ψυχή του οποίου θέλω να κερδίσω. Και μόνο μια τέτοια αγάπη που εκφράζεται μέσω έργων θα σας αποφέρει μια ζωντανή πίστη, την οποία απαιτώ για να σας χαρίσω αιώνια μακαριότητα. . .  «Όποιος Με  πιστεύει θα γίνει μακάριος. . .» Τι όμως σημαίνει για σας μια πίστη που θα πρέπει σας αποφέρει αυτή τη μακαριότητα;

Δεν αρκούμαι σε λόγια μέσω των οποίων θέλετε να επιβεβαιώσετε μια «πίστη». . .  Απαιτώ πρώτα την έμπρακτη αγάπη, αποδείξεις της αγάπης σας για Μένα μέσω της ανιδιοτελούς αγάπης για τον πλησίον. Αφού μόνο αυτή μπορεί να γεννήσει μια ζωντανή πίστη, η οποία μόνο έχει αξία για Μένα. Και όσο είναι μικρή η αγάπη σας για τον πλησίον, όσο δεν του φέρεστε σαν αδελφός, όσο παραλείπετε να ασκήσετε την έμπρακτη αγάπη, μην αισθανθείτε πολύ σίγουροι ότι θα γίνετε μακάριοι μονάχα μέσω της «πίστης». . .  Αφού σε αυτή την περίπτωση η πίστη σας είναι μόνο τύπος. . .  απλά δεν αντιλέγετε, αλλά απέχετε πολύ από το να είστε ζωντανοί. Και υπάρχει άραγε πιθανότητα να αφυπνίσετε ποτέ στη ζωή το πνεύμα μέσα σας, το οποίο μπορεί να ζωντανέψει μόνο μέσω της έμπρακτης αγάπης;. . .

Διαρκώς απαιτείται από εσάς η έμπρακτη αγάπη, αλλά μόνο σπάνια συμμορφώνεστε με αυτή την απαίτηση και συνεπώς υπάρχει μόνο σπάνια μια ζωντανή πίστη. Πόσο αρνητικά θα είναι κάποτε στο επέκεινα τα αποτελέσματα αυτού του σφάλματος, δηλαδή του ότι νομίζετε πως δεν έχετε ανάγκη έργα. . .  Ωστόσο, μόνο τα «έργα» θα σας ακολουθήσουν και τέτοια δεν μπορείτε να παρουσιάσετε πολλά, γιατί δεν υπήρχε μέσα σας αρκετή δύναμη αγάπης που θα είχε εδκηλωθεί μέσα σε έργα. . .  Ανάλογη με το βαθμό της αγάπης σας θα είναι η μακαριότητά σας, γιατί μόνο από την αγάπη προκύπτει μια πραγματική πίστη. . .  Μια πίστη χωρίς αγάπη όμως είναι νεκρή και κατά συνέπεια δεν θα οδηγήσει ποτέ στη μακαριότητα. Και την «αγάπη» δεν πρέπει να τη μπερδέψετε με «αισθήματα», τα οποία μπορούν εύκολα να εμφανιστούν μέσα σε έναν άνθρωπο και ωστόσο δεν τον παρακινούν να ασκήσει την αγάπη στο διπλανό. . .

Και σας προσφέρονται πράγματι πολλές ευκαιρίες να δράσετε με αγάπη και δεν θα πρέπει ποτέ να κλειστείτε στις παρακλήσεις των συναθρώπων σας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Να θέλετε να τους βοηθήσετε ειλικρινά και τότε θα είστε και ικανοί να το κάνετε. Γιατί η αγάπη φωτίζει το πνεύμα σας και σας δείχνει επίσης τους σωστούς τρόπους και τα σωστά μέσα, είτε πρόκειται για επίγειες είτε για πνευματικές δυσκολίες που θα προσπαθήσετε να διορθώσετε. Μην βασίζεστε όμως σε λόγια, τα οποία είναι νεκρά όσο δεν τους δώσετε τη ζωή μέσω της έμπρακτης αγάπης. . .  Δεν θα αποκτήσετε ποτέ τη σωστή κατανόηση των λόγων που περιέχονται μέσα στη Γραφή εάν δεν αφυπνίσετε το πνεύμα μέσα σας διά της έμπρακτης αγάπης. . .  Και για το λόγο αυτό απαιτούνται «έργα» από σας. . .  αφού «αυτά που κάνετε για έναν από τους άσημους αδερφούς Μου, τα κάνατε για Μένα. . .»

                                                                                                                                               Αμήν

 

8085                22-1-1962

Προορισμένα χρονικά διαστήματα λυτρωτικών εποχών. . . 

Μπροστά Μου χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα. . .  για Μένα πράγματι δεν έχει καμία σημασία πότε θα επιστρέψετε σε Μένα, πόσον καιρό θα μείνετε μακριά Μου. Αφού ξέρω ότι κάποτε θα έρθετε σίγουρα σε Μένα και τότε θα είστε αιώνια ενωμένοι  μαζί Μου. . .  Εσείς οι ίδιοι όμως υποφέρετε αφάνταστα κατά αυτό το χρονικό διάστημα της απόστασης, αφού μόνο η ένωση μαζί Μου είναι μακαριότητα. . .  Και σας αγαπώ και για αυτό θα ήθελα να συντομεύσω για σας το χρόνο της δυστυχίας για χάρη του εαυτού σας. . .

Δεν θέλω να υποφέρετε, ωστόσο βλέπω με τη σοφία Μου την ευλογία των δεινών για εσάς. Γιατί μπορεί να σας παρακινήσουν να επισπεύσετε την επιστροφή σας σε Μένα, γιατί μπορεί να αλλάξουν τη στάση σας και τη βούλησή σας. Αλλά ό,τι περνά από το χέρι Μου θα το κάνω για να συντομεύσω τη χρονική διάρκεια της αντίστασής σας, χωρίς όμως να θίξω την ελεύθερη θέλησή σας. Αφού αυτή καθορίζει μόνη της τη χρονική δάρκεια της απόστασής σας από Εμένα και δεν την εξαναγκάζω. . .

Επομένως, παρόλο που ο χρόνος δεν έχει καμία σημασία για Εμένα, μέσα στο σωτήριο σχέδιό Μου έχουν προοριστεί τα χρονικά διαστήματα που έχουν προβλεφθεί για την ανάπτυξη του πνευματικού. . .  δηλαδή το σωτήριο σχέδιό Μου έχει καθοριστεί και από τη χρονική άποψη και τηρείται ανάλογα με την αγάπη και τη σοφία Μου. . .  Προβλέπονται λυτρωτικές εποχές που είναι περιορισμένες, δηλαδή προσφέρονται ξανά και ξανά νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη. . .  με τη σοφή πρόβλεψη ότι η συνεχώς ανανεωμένη αντίσταση από πλευράς των πεσμένων πνευμάτων απαιτεί μια ορισμένη αναπροσαρμογή. . .  ή με άλλα λόγια: ότι πρέπει να επαναφέρεται από καιρό σε καιρό η έννομη τάξη, την οποία δεν προσέχει καθόλου το πνευματικό που προβάλλει ακόμα αντίσταση, με αποτέλεσμα να εμποδιστεί μια ανοδική ανάπτυξη. . .

Αυτά τα καθορισμένα χρονικά διαστήματα λοιπόν είναι «λυτρωτικές εποχές», οι οποίες τηρούνται αμετάκλητα από Μένα και επομένως σημαίνουν τον τερματισμό μιας παλιάς και την αρχή μιας νέας λυτρωτικής περιόδου. Εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να τις διαπιστώσετε από τη χρονική άποψη, ωστόσο μπορούν να τις περιμένουν οι άνθρωποι με αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα σε καιρούς όπου μια πνευματική ανοδική ανάπτυξη δεν είναι πλέον εμφανής. Αλλά οφείλεται και στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου ότι μια τέτοια γνώση είναι και θα παραμείνει αναπόδεικτη για τους ανθρώπους. . .  Αφού μεταξύ της αρχής και του τέλους της κάθε «εποχής» βρίσκετε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε λείπει στους ανθρώπους οποιαδήποτε γνώση και ώστε μόνο όσοι αφυπνίστηκαν πνευματικά αποδέχονται μια τέτοια γνώση ως αξιόπιστη. . .

Μπροστά Μου χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα. . .  Εσείς οι άνθρωποι όμως αισθάνεστε τη διάρκεια του χρόνου ως αφάνταστα μεγάλη και θα μπορούσατε να τη μειώσετε μόνοι σας εάν μόνο επιδιώκατε στα σοβαρά τη λύτρωσή σας από τη μορφή, την οποία μπορείτε μάλιστα να πετύχετε κατά την επίγεια σας ζωή ως άνθρωποι. . .  Αφού έχετε πράγματι στη διάθεσή σας όλα τα βοηθήματα, μόνο που η θέλησή σας δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να μεταμορφώσει τη φύση σας στην αγάπη. . .  Ωστόσο, αυτή η μεταμόρφωση στην αγάπη πρέπει να εκτελεστεί και χρειάζεστε μόνο πολύ λίγο χρόνο για αυτό. . .

Και στην περίπτωση που τελειώνει μια αναπτυξιακή περίοδος χωρίς να πετύχετε το στόχο σας, μια εκ νέου ατελείωτη παράταση της κατάστασής σας μακριά από τον Θεό μπορεί να είναι η μοίρα σας. Αυτή η μοίρα είναι πάρα πολύ βασανιστική για εσάς, Εμένα όμως Με παρακινεί μόνο να δημιουργώ ξανά και ξανά για εσάς. . .  για το πνευματικό που επιμένει να Μου προβάλλει αντίσταση. . .  νέες δυνατότητας που θα προωθήσουν την ωρίμανσή σας. . .  Αφού ξέρω ότι θα πετύχω κάποτε το στόχο Μου και η έννοια του χρόνου δεν υπάρχει για Μένα. . .  για Μένα όλα είναι παρόντα. . .  ακόμα και το παρελθόν και το μέλλον. . .

Δεν το καταλαβαίνετε αυτό όσο η σκέψη σας είναι ακόμα περιορισμένη. Κάποτε όμως θα το καταλάβετε και θα βρίσκετε ακατανόητο ότι Μου προβάλλατε αντίσταση για τόσο πολύ καιρό. . .  Αφού η ένωση θα γίνει αμετάκλητα κάποτε και αυτό σημαίνει επίσης μια αφάνταστη μακαριότητα, μέσα στην οποία θα ξεθωριάσουν όλα τα περασμένα δεινά, μέσα στην οποία θα αναγνωρίσετε την αγάπη Μου και μόνο θα την υμνείτε και θα τη δοξάζετε, η οποία σας ακολουθούσε ακόμα και στα πιο βαθιά βάθη και η οποία δεν ησύχασε ώσπου να πέτυχε το στόχο της. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8086                24-1-1962

Η παρέα του πνευματικού οδηγού. . .

Οι πνευματικές διαδικασίες που ήταν η αιτίες της πτώσης των πνευμάτων μπορούν πάντα μόνο να υποδηλώνονται σε σας τους ανθρώπους. Αφού δεν υπάρχουν δυνατότητες για σύγκριση που θα σας ήταν κατανοητές και πρέπει πρώτα να βρίσκεστε σε μια ανώτερη κατάσταση ωριμότητας της ψυχής σας για να μπορείτε να διεισδύσετε βαθύτατα σε πνευματική γνώση. Ωστόσο διδάσκεστε από Εμένα σύμφωνα με την αλήθεια τότε που το Πνεύμα Μου μπορεί να αρχίσει να έχει αποτέλεσμα μέσα σας. Και τότε θα το καταλαβαίνετε πάντα όταν σας προσφερθεί πλάνη, αφού όπου ενεργεί το Πνεύμα Μου η σκέψη είναι σωστή. Και θέλω να σας δώσω μια εξήγηση την οποία να δώσετε στον εαυτό σας δεν θα ήσασταν ποτέ ικανοί. Τα όντα που δημιουργήθηκαν κάποτε από Εμένα βγήκαν από την αιώνια τάξη Μου και αποστάτησαν από Μένα. . .

Αυτά που δημιούργησα ήταν όντα, πλάσματα που είχαν τη συνείδηση του εγώ και την ικανότητα να σκέφτονται με την ελεύθερη θέλησή τους. . .  Ήταν πνευματικά προϊόντα της δύναμης της αγάπης Μου. . .  Αυτά τα όντα αποστάτησαν από Εμένα. Και επομένως διαδραματίστηκε στο πνευματικό βασίλειο μια πράξη που ήταν εξαιρετικά βαρυσήμαντη για αυτό το ίδιο το πνευματικό που αποστάτησε από Μένα. Αφού ήταν η αφορμή για να ενεργήσω και να δημιουργήσω, ήταν η αφορμή όλων των ορατών δημιουργημάτων. Ήταν η αφορμή για ένα σωτήριο σχέδιο όπως μπορούσα να το καταστρώσω μόνο Εγώ ο Ίδιος με την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμή Μου. Γιατί ο σκοπός του ήταν να κερδίσω πίσω ολόκληρο το πνευματικό που είχε αποστατήσει από Μένα και να του παράσχω και πάλι τη μακαριότητα την οποία είχε εγκαταλείψει εθελοντικά. . .

Και ολόκληρο το φωτεινό πνευματικό που είχε μείνει μαζί Μου συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία της επαναπροώθησης, γιατί η μακαριότητά του αποτελείται από το να Με υπηρετεί σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Και επομένως ξέρετε τώρα για πεσμένα όντα και για όντα που δεν έπεσαν, ξέρετε ότι υπάρχουν δύο βασίλεια μέσα στα οποία κατοικούν εκείνα τα όντα. Και ξέρετε ότι γνωρίζω μόνο ένα στόχο, δηλαδή να βάλω τα αποστατημένα πνευματικά όντα ξανά σε μια κατάσταση όπου θα μπορούν να είναι αφάνταστα μακάρια. Ολόκληρο το δυστυχισμένο πνευματικό που παραμένει σε μεγάλη απόσταση από Εμένα, θα πρέπει να «λυτρωθεί» από αυτή την κατάσταση. Και όλο το μακάριο πνευματικό, που παρέμεινε μαζί Μου, συμμετέχει σε αυτή τη λύτρωση των πεσμένων αδερφών. . .

Όσο το πεσμένο πνευματικό περνά μέσα από τα δημιουργήματα της Γης κινείται σύμφωνα με το καταναγκαστικό νόμο. Και το μακάριο πνευματικό συμμετέχει στη δημιουργία επίγειων έργων, μέσα στα οποία εκείνο το πνευματικό μπορεί να κατοικήσει και να διανύσει την πορεία του προς τα ύψη. . .  μέχρι τότε που ως «ψυχή» ενός ανθρώπου πρέπει να διανύσει το τελευταίο κομμάτι του δρόμου, όπου το αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε πρέπει να δώσει την τελευταία δοκιμασία της θέλησής του. . .  Και τώρα είναι κατανοητό ότι παρέχετε βοήθεια στον άνθρωπο με κάθε τρόπο για να πετύχει το στόχο του. . .  Αλλά η βούληση του ανθρώπου είναι ελεύθερη. . .

Επομένως, από το φωτεινό βασίλειο αυτή η βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί μόνο τότε που ο άνθρωπος δεν προβάλλει αντίσταση. . .  Από την αρχή της ενσάρκωσής του ως άνθρωπος έχει στο πλευρό του ένα προστατευτικό πνεύμα που τον φροντίζει, που ωστόσο δεν μπορεί ποτέ να επενεργήσει πάνω του παρά τη θέλησή του. . .  Αλλά αυτό το προστατευτικό πνεύμα κάνει τα γήινα γεγονότα να επηρεάζουν τον άνθρωπο σύμφωνα με το «θέλημα του Θεού» και έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να επωφεληθεί ψυχικά από εκείνα. Ωστόσο, δεν θα επιδιώξει ποτέ να εξαναγκάσει την ωρίμανση της ψυχής του, γιατί αυτό αντιβαίνει στο θέλημά Μου.

Αυτό το προστατευτικό πνεύμα συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή της επίγειας του πορείας, όχι όμως πάντα επιτυχώς. . .  Η αγάπη του για το αλύτρωτο είναι απέραντη, αφού πρόκειται πάντα για φωτεινά όντα, αλλιώς δεν θα τους ανετίθετο η φροντίδα ενός ανθρώπου στη Γη. Ωστόσο, και η δική του αγάπη ενεργεί με περιορισμένο τρόπο, πάντα ανάλογα με τη βούληση του ανθρώπου. Αλλά το φωτεινό ον θα του συμπαραστέκεται πάντα ως πνευματικός οδηγός, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην είναι ποτέ χωρίς βοήθεια αν μόνο θέλει να βοηθηθεί.

Στην περίπτωση που ο άνθρωπος ενδίδει στην πίεση εκείνου, το οποίο τον παροτρύνει να ασκήσει την αγάπη, να ανάψει τον πνευματικό σπινθήρα μέσα του, να αφυπνίσει το πνεύμα, το οποίο είναι δικό Μου τμήμα από τους αιώνες των αιώνων. . .  θα μπορώ τότε ο Ίδιος να επενεργήσω στον άνθρωπο μέσω του Πνεύματός Μου. Και τότε το προστατευτικό πνεύμα του ανθρώπου θα έχει επίσης  περισσότερη επιρροή πάνω σε αυτόν, γιατί η θέληση εκείνου επιδιώκει πάντα μόνο το ίδιο που ο Ίδιος θέλω να πετύχω διά της ενέργειας του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο: να ασκήσει την αγάπη, δηλαδή να εκτελέσει την εσωτερική μεταμόρφωση της φύσης του σε αγάπη. . .

Εάν ο άνθρωπος κατά την αποβίωσή του εισέλθει στο φωτεινό βασίλειο, τον υποδέχεται εκείνο το προστατευτικό πνεύμα, το οποίο η ψυχή αναγνωρίζει ως το μόνιμο συνοδό της στη Γη. . .  Αλλά η ίδια η ψυχή είναι μια δική της ατομικότητα, είναι το αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε, το οποίο τελειοποίησε τον εαυτό του μέσω της πορείας μέσα από τα βάθη, αν και το υποστήριζαν συνέχεια πνευματικοί βοηθοί. Αυτοί εργάζονται λυτρωτικά με ολόψυχη αγάπη και έχουν πάντοτε ευκαιρίες για αυτό.

Το κάθε πνευματικό ον είναι μια ξεχωριστή ατομικότητα, μόνο με διαφορετικούς βαθμούς ωριμότητας. Συνεργάζονται τότε που απαιτείται υπερβολική δύναμη, την οποία δεν κατέχει ακόμα το μεμονωμένο ον. . .  Έτσι όπως ο Ιησούς αγαπούσε όλους τους πεσμένους αδερφούς Του, έτσι συμμετέχει η αγάπη όλων των φωτεινών όντων στη λύτρωση εκείνων των πεσμένων όντων. Και φροντίζουν ήδη τα μικρά μόρια μιας αρχέγονης ψυχής που είναι δεμένα μέσα στη δημιουργία, τα μικρά μόρια ενός αρχέγονου πνεύματος που πρέπει να διανύσει την πορεία προς τα ύψη. . .  Ξανά και ξανά συμμετέχουν στη δημιουργία των εξωτερικών μορφών μέσα  από τις οποίες πρέπει να περάσουν αυτά τα μικρά μόρια. . .  Αφού αφήνω τα φωτεινά όντα να είναι δραστήρια προς τη δική τους ευτυχία και η αγάπη τους φροντίζει όλα αυτά που είναι δυστυχισμένα και που ανατέθηκαν στη φροντίδα τους. . .

Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει κανείς την έννοια «πνεύμα του υπερπέραν», το οποίο συνοδεύει την ψυχή κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής. Αυτή η «ψυχή» όμως δεν είναι μόνο ένα μέρος του πεσμένου αρχέγονου πνεύματος που ως άνθρωπος πρέπει να ενοποιηθεί ξανά με το «πνεύμα της». . .  Με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα όμως πρέπει να ενοποιηθεί ο «πνευματικός σπινθήρας», ο οποίος ως δικό Μου τμήμα κοιμάται μέσα στην κάθε ψυχή. Εγώ ο Ίδιος με τη χάρη και το έλεός Μου τον προσθέτω σε αυτό το αρχέγονο πνεύμα ως μια σπιθίτσα αγάπης, επειδή ως αποτέλεσμα της κάποτε αποστασίας του, ως αποτέλεσμα της απόρριψης της δύναμης της αγάπης Μου, στερείται ακόμα οποιασδήποτε αγάπης. . .

Είναι μάλιστα δύσκολο να καταλάβει κανείς τις πνευματικές διαδικασίες που έγιναν κάποτε στο βασίλειό Μου. Αλλά οι εξηγήσεις που σας έδωσα φτάνουν για να κινείστε μέσα στη σωστή σκέψη, για να μπορείτε να απαλλαχθείτε από λανθασμένες υποθέσεις, τις οποίες προσπαθεί να σας διοχετεύει ξανά και ξανά ο αντίπαλός Μου για να υπονομεύσει την καθαρή αλήθεια και να βάλει αμφιβολίες μέσα στις καρδιές σας. . .  Σας διαφωτίζω με κατανοητό τρόπο, γιατί εκείνος έχει ήδη πετύχει να απλώσει ελαφρές σκιές πάνω στο φως που δεν προστατεύθηκε αρκετά από τέτοιου είδους σκοτεινιάσματα, που ωστόσο θα λάμπει δυνατά σε εκείνον που επιθυμεί να στέκεται μέσα στην αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8090                29-1-1962

Αγώνας πίστης. . .

Δεινά. . .

Απομάκρυνση. . .

Και οι οπαδοί του αντιπάλου Μου θα σας διώξουν, γιατί θα πάρουν μέτρα ενάντια σε όλους που Με πιστεύουν και που πιστεύουν στον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό. . .  Και σας τα λέω αυτά ήδη πριν, προκειμένου να μην τρομάξετε και να μην κλονιστεί η πίστη σας. Αφού δεν θα μπορούν να σας βλάψουν, γιατί είμαι μαζί σας ως η προστασία σας και γιατί ξέρω να βοηθήσω τον καθένα που μόνο θα απευθυνθεί σε Μένα μόλις καταλήξει σε κατάσταση επίγειας ή πνευματικής ανάγκης. . .  Αφού θα πρέπει να γίνουν έτσι τα πράγματα, γιατί το τέλος είναι κοντά, γιατί θα πρέπει ακόμα να γίνει ο χωρισμός των πνευμάτων, γιατί οι δικοί Μου θα πρέπει να Με ομολογήσουν μπροστά στον κόσμο όταν απαιτηθεί από εκείνους αυτή η ομολογία.

Επομένως δεν θα χρειάζεται να φοβάστε τίποτα, εσείς που συγκαταλέγεστε μεταξύ των δικών Μου, που έχουν μια ζωντανή πίστη στην αγάπη και στη δύναμή Μου και που είναι τόσο ολόψυχα συνδεδεμένοι μαζί Μου ώστε δεν κάνουν κανένα βήμα χωρίς Εμένα. . .  που Με αισθάνονται πάντα κοντά τους και που συνεπώς είναι ήσυχοι λόγω της παρουσίας Μου και δεν φοβούνται τους εχθρούς. Αυτοί μεν θα τους πιέζουν πολύ, αλλά δεν θα μπορούν να κλονίσουν την πίστη τους. Σας τα λέω αυτά ήδη πριν. . .  Δεν απομένει πια πολύς χρόνος ώσπου να γίνουν αυτά. Ωστόσο, κρατώ κρυφές την ημέρα και την ώρα, γιατί δεν θα ήταν καλό για την ψυχή σας εάν τις ξέρατε.

Όμως δεν θα πάψω να σας ανακοινώνω το τέλος και να εφιστώ την προσοχή σας σε όλα όσα θα συμβούν ακόμα πριν το τέλος. Αφού από αυτά θα πρέπει να καταλάβετε ποια ώρα έχει σημάνει το ρολόι του κόσμου και θα πρέπει να περιμένετε το τέλος με ψυχραιμία. Ακόμα μπορείτε να εκτελέσετε ήσυχα την εργασία σας μέσα στον αμπελώνα, ακόμα μπορείτε να φέρετε το Ευαγγέλιό Μου στον κόσμο. . .  Ακόμα έχετε μια ορισμένη ελευθερία, την οποία θα πρέπει και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. . .  Αλλά ο χρόνος περνά γρήγορα και τότε δεν θα μπορείτε πια να δράσετε ανοιχτά για Εμένα και για τη βασιλεία Μου.

Τότε θα σας απαγορεύσουν όλη την πνευματική εργασία, θα σας εξαναγκάσουν να αποσυρθείτε και θα μπορείτε να δράσετε μόνο κρυφά. Αλλά θα εφοδιάζεστε συνέχεια με τη δύναμη από Εμένα. Αφού ο λόγος Μου θα εξακολουθήσει να σας ηχεί και μέσω εσάς θα φτάσει στους συνανθρώπους. Αφού προστατεύω τους υπηρέτες Μου και τους οδηγώ ο Ίδιος στους δρόμους που θα πρέπει να πάρουν για να Με αφήσουν να μιλάω ο Ίδιος στους συνανθρώπους. Και τότε πάντα μόνο να Μου έχετε εμπιστοσύνη, μην βαδίζετε πουθενά χωρίς Εμένα, να ζητείτε πάντοτε Εμένα και την προστασία Μου. Και να περιμένετε αισιόδοξα τη βοήθειά Μου όταν την έχετε ανάγκη. Αφού θα συντομεύσω τις μέρες για χάρη των δικών Μου. . .

Η μάχη εναντίον σας, η μάχη εναντίων των πιστών, θα διαρκέσει μόνο λίγο χρόνο, γιατί θα διεξαχθεί με όλη τη βιαιότητα και γιατί επομένως θα της βάλω ο Ίδιος τέλος την κατάλληλη στιγμή. Και κατά εκείνο τον καιρό τα πνεύματα θα χωρίσουν οριστικά, αφού ο καθένας θα ομολογήσει τον κύριό του, τον κύριο στον οποίο θα αισθανθεί ότι του ανήκει. Παρ’όλες τις αντηρρήσεις σας σε αυτές τις εξιστορήσεις. . .  αυτές θα πραγματοποιηθούν και εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει όλοι να αποφασίσετε: υπέρ Μου ή υπέρ εκείνου, ο οποίος θα σας ρίξει εκ νέου στα βάθη. . .

Αυτά όμως που θα μπορούν ακόμα να γίνουν για τη σωτηρία σας θα γίνουν βεβαίως και θα κάνω ό,τι περάσει από το χέρι Μου για να απελευθερώσω από τη δύναμή του εκείνον που θέλει να του ξεφύγει, που θα δεχθεί τη βοήθειά Μου. . .  Αλλά θα αποφασίσει η ελεύθερη βούληση του ίδιου του ανθρώπου και εκείνη δεν θα την εξαναγκάσω. . .  Απαιτώ όμως μια ισχυρή πίστη από τους δικούς Μου, προκειμένου να αντέξουν μέχρι το τέλος. . .  Αλλά η επιθυμία τους να ανήκουν στους δικούς Μου θα τους δώσει ασυνήθιστη δύναμη. Και όσο μεγαλύτερα  θα είναι τα δεινά, τόσο περισσότερο θα ενωθούν μαζί Μου και τόσο ισχυρότερη θα είναι η πίστη τους, την οποία βέβαια δεν θα απογοητεύσω.

Και μόλις αρχίσει η περίοδος όπου δεν θα μπορείτε πια να ενεργήσετε ανοιχτά για Εμένα και για τη βασιλεία Μου, θα έχει ξεκινήσει η τελευταία φάση πάνω σε αυτή τη Γη. Αφού τότε τα γεγονότα θα εξελιχθούν πολύ γρήγορα, θα ξεκινήσει η ανοιχτή μάχη κατά της πίστης, θα απαιτηθεί η τελευταία απόφαση από τους ανθρώπους και οι οπαδοί του αντιπάλου θα ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον όσον αφορά τις αναξιοπρεπείς επιθέσεις ενάντια στους πιστούς. . .  Αφού τότε εσείς που ανήκετε σε Μένα θα μπορείτε να περιμένετε τον έρχομό Μου κάθε μέρα. Αφού θα σας σώσω από την ανάγκη του κορμιού και της ψυχής σας, θα σας οδηγήσω μακριά από αυτή τη Γη. Και όλα θα γίνουν έτσι όπως ανακοινώθηκαν, γιατί θα έχει λήξει ο χρόνος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8091                30-1-1962

Η ενανθρώπιση μέσα στον Ιησού. . .

Θέλω πράγματι να σας μεταδώσω αυτά που θα συμβάλουν στη διαφώτιση του πνεύματός σας. Αφού εσείς οι άνθρωποι έχετε ανάγκη φως και εσείς που θέλετε να Με υπηρετήσετε να προηγηθείτε των συνανθρώπων ως φορείς του φωτός. Να τους φωτίσετε το δρόμο που οδηγεί σε Μένα και στην αιώνια ζωή. Και ξέρω ποια διαφώτιση έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Ξέρω πού είναι ακόμα λανθασμένη η σκέψη τους, και έτσι ξέρω επίσης ότι έχουν ανάγκη ένα φως, διότι κάθε λάθος σκέψη είναι αφορμή για σύγχυση, για πνευματικό σκοτάδι.

Και θα αφήνω ξανά και ξανά να αστράφτει ένα φως στο σκοτάδι που θα σας δείξει το σωστό δρόμο τον οποίο θα πρέπει να πάρετε κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. Και αφού στη Γη πρέπει να πάρετε το δρόμο προς το σταυρό. . .  αφού πρέπει να αναγνωρίσετε και να αποδεχθείτε τον Ιησού ως Γιο του Θεού και Λυτρωτή εάν θέλετε να μπείτε στο φωτεινό βασίλειο, πρέπει να διδαχθείτε αληθινά για την ενανθρώπισή Μου μέσα στον Ιησού, αλλιώς δεν θα μπορείτε να αποδεχθείτε Εμένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού. . .

Και ακριβώς αυτό το πρόβλημα της ενανθρώπισης είναι δύσκολο για εσάς να λυθεί, αφού δεν μπορείτε να φαντάζεστε ότι Εγώ. . .  το μεγαλύτερο και τελειότατο Πνεύμα του απείρου. . .  φανερώθηκα μέσα σε έναν άνθρωπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι δεν μπορούσα να προσωποποιηθώ με άλλον τρόπο παρά μόνο μέσα στον Ιησού, μέσα στο περίβλημα του Οποίου κρυβόταν ο θείος Δημιουργός. . .  ο Οποίος ήταν μάλιστα άνθρωπος όσον αφορούσε το περίβλημά Του, ο Οποίος ωστόσο πλημμυριζόταν πλήρως από το θείο Πνεύμα της αγάπης Μου. . .  Επομένως ολόκληρο το Είναι Του ήταν «Θεός» και παρέμεινε Θεός για να είμαι ορατός σε σας, τα πλάσματά Μου.

Δεν πρέπει ποτέ να φανταστείτε την «Αιώνια Θεότητα» ως ένα προσωποποιημένο Ον, το Οποίο θα ήταν επομένως περιορισμένο. . .  Γεμίζω ολόκληρο το άπειρο, αφού αυτό το άπειρο ακτινοβολείται από τη δύναμή Μου, η οποία ενεργεί απεριόριστα. . .  Εγώ ο Ίδιος είμαι το αρχέγονο κέντρο αυτής της ακτινοβολίας δύναμης και άρα δεν μπορεί να Με φανταστεί κανείς ποτέ ως ένα περιορισμένο Ον. . .  Ωστόσο, μπορούσα να γεμίζω πλήρως μια μορφή, να την ακτινοβολώ, με αποτέλεσμα αυτή να μην ήταν τίποτε άλλο από την αρχέγονη Ουσία Μου, να ήταν το ίδιο με Εμένα τον Ίδιο, μόνο μέσα σε μια μορφή την οποία μπορείτε να φανταστείτε εσείς οι άνθρωποι. . .

Και αυτή η μορφή ήταν ο άνθρωπος Ιησούς, ο Οποίος Μου έγινε περίβλημα επειδή τα πλάσματά Μου ήθελαν να δουν κάτι το περιορισμένο από άποψη χώρου και επίσης επειδή το λυτρωτικό έργο θα έπρεπε να διαδραματιστεί ορατά για εσάς και αυτό απαιτούσε μια διαδικασία που θα ήταν ορατή στους ανθρώπους, που θα έπρεπε να τους απελευθερώσει από την αμαρτία και από τον θάνατο εάν την πίστευαν, εάν πίστευαν στην ενανρθώπισή Μου μέσα στον Ιησού, στο έργο της αγάπης και του ελέους που κατορθώθηκε για χάρη της αμαρτωλής ανθρωπότητας από έναν άνθρωπο που περιείχε μέσα Του Εμένα τον Ίδιο με όλη Μου την αφθονία.

Διαφορετικά από ό,τι μέσα στον Ιησού δεν μπορείτε να Με φανταστείτε. Μέσα στον Ιησού ο Θεός. . .  το μέγιστο Πνεύμα του απείρου. . . έγινε άνθρωπος και ο Ίδιος ο Ιησούς ήταν Θεός. Αφού πνευματοποιήθηκε ακόμα και το ανθρώπινο περίβλημά Του και ακτινοβολούνταν πλήρως από το Πνεύμα αγάπης Μου. . .  Ωστόσο, το περίβλημα έπρεπε να υπομείνει όλα τα πάθη και τους πόνους και τελικά τον πιο πικρό θάνατο στο σταυρό. Γιατί ο άνθρωπος Ιησούς ήθελε να εξιλεώσει για τους συνανθρώπους Του τη μεγάλη ενοχή της αμαρτίας. Και μόνο μέσω του σταυρικού θανάτου επιτελέστηκε το λυτρωτικό έργο, το οποίο επομένως επιτέλεσα Εγώ ο Ίδιος. . .  η Αιώνια Αγάπη. . .  μέσα στον Ιησού. Και ως εκ τούτου πρέπει να αναγνωριστώ Εγώ ο Ίδιος μέσα στον Ιησού.

Όλοι εσείς ως τα όντα που ακτινοβόλησα κάποτε είστε αγάπη από την άποψη της αρχέγονης ουσίας σας. . .  έτσι και ο Ιησούς, ο Οποίος παρέμεινε μαζί Μου όταν αποδεσμευθήκατε εθελοντικά από Εμένα. . .  Και αυτός ήταν προϊόν της ακτινοβολίας Μου, δηλαδή ο Γιος Μου. . .  Και Αυτόν τον έσειλα στη Γη για να λυτρώσει εσάς τους ανθρώπους, για να σας ανοίξει και πάλι το δρόμο της επιστροφής. Και η μεγάλη Του αγάπη διατηρούσε το δεσμό μαζί Μου ακόμα και τότε που ήταν άνθρωπος, επιθυμούσε πάντα μόνο την αγάπη Μου και Εγώ δεν Του την αρνήθηκα. . .

Και έτσι μπορούσα να Τον γεμίζω ολοκληρωτικά, μπορούσα να Τον ακτινοβολώ και να Τον θέσω πλήρως υπό την κατοχή Μου. Και αφού το περίβλημά Του ήταν άνθρωπος, έγινα «άνθρωπος» Εγώ και ο Ιησούς έγινε «Θεός». Δεν υπήρχε πια χωρισμός ανάμεσά μας, Εκείνος είχε συγχωνευτεί εντελώς μαζί Μου, ήταν ένα μαζί Μου. Και τώρα τα πλάσματά Μου μπορούν να δουν Εμένα τον Ίδιο πρόσωπο με πρόσωπο όταν, «λυτρωμένα», εισέλθουν στο βασίλειο του φωτός, όπου θα είναι αιώνα μακάρια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8092                1-2-1962

Θεϊκή αποκάλυψη για όλα τα όντα που έχουν τη συνείδηση του εγώ. . .

Σας προσφέρεται ένα δώρο αγάπης αφάνταστης αξίας, αφού είναι πηγή δύναμης για αμέτρητες ψυχές στη Γη και στο υπερκόσμιο βασίλειο. Σε όλα τα ακόμα ατελή όντα λείπει δύναμη και φως, είναι αδύνατα και το πνεύμα τους είναι σκοτεινό και επομένως βρίσκονται ακόμα σε μια ατυχή κατάσταση. Και άρα πρέπει να τους διοχετευτεί δύναμη και φως, πρέπει να τους παρασχεθούν δώρα της αγάπης από Μμένα, γιατί από μόνα τους δεν μπορούν να απελευθερωθούν από την ατυχή κατάστασή τους.

Και για το λόγο αυτό η δύναμή Μου ρέει ασταμάτητα σε ολόκληρο το ονδώδες που έχει τη συνείδηση του εγώ τότε που ηχεί ο λόγος Μου στο άπειρο. Μιλάω πάντα μόνο στα πλάσματά Μου, στα παιδιά που επιθυμούν να τους απευθυνθεί ο Πατέρας, καθώς και στα όντα που δεν Με αναγνώρισαν ακόμα ως Πατέρα και τα οποία θα ήθελα να οδηγήσω κοντά στην πατρική Μου καρδιά. . .  Και θα πάρει φως και δύναμη κάθε ον που θα Μου επιτρέψει να το ακτινοβολήσω, κάτι που συμβαίνει με τη μορφή του λόγου Μου που του μεταδίδεται. Μόλις ένα ον έχει αποκτήσει μια αναλαμπή γνώσης, θα είναι ευτυχισμένο όταν του ηχήσει ο λόγος Μου και θα φτάσει γρήγορα ψηλά. . .  Αυτό ισχύει τόσο για τον άνθρωπο στη Γη όσο και για τις ψυχές στο επέκεινα. . .  Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αφού ο λόγος Μου είναι σκέτη δύναμη και πρέπει να έχει αποτέλεσμα.

Η διοχέτευση του λόγου Μου είναι ένα δώρο της χάρης που απαιτεί πάντα μόνο το εθελοντικό άνοιγμα της καρδιάς. Αφού κάποτε το ον απόρριψε αυτή την ακτινοβολία αγάπης Μου και επομένως πρέπει τώρα η ελεύθερη βούλησή του να είναι πρόθυμη να τη δεχθεί. Τότε όμως το αποτέλεσμα του δώρου της χάρης Μου θα είναι αφάνταστο. . .  Αφού το άτυχο ον θα γίνει πάλι μακάριο, όπως ήταν αρχικά, εάν μόνο αφήσει να Του μιλάω ο Ίδιος και να μάθει για το θέλημά Μου και του ανταποκριθεί.

Αλλά οι άνθρωποι στη Γη προσέχουν πολύ λίγο αυτό το δώρο της χάρης. . .  Μόνο σπάνια αναγνωρίζουν την αξία του και λαμβάνου συνειδητά αυτές τις χάρες. Μόνο σπάνια ανοίγει μια καρδιά και αφήνει το φως και τη δύναμη να της εισρεύσουν. Μόνο σπάνια Με αναγνωρίζει κανείς τον Ίδιο ως την αρχέγονη Πηγή αυτής της παροχής αγάπης. Και μόνο σπάνια υπάρχουν άνθρωποι που προετοιμάζουν τον εαυτό τους ως σκεύη μέσα στα οποία  μπορεί να χύνεται η ροή της αγάπης Μου, προς ευλογία του ίδιου του ανθρώπου και προς ευλογία όλων των ψυχών που τον περιστοιχίζουν στη Γη ή επίσης των πνευμτικών όντων που αισθάνονται έλξη μόλις ηχήσει ο λόγος Μου, ο οποίος τους αγγίζει ευχάριστα.

Φροντίζω πράγματι όλα τα πλάσματά Μου που εκπήγασαν κάποτε από Εμένα. . .  Ξέρω τι τους λείπει, γιατί έγιναν δυστυχισμένα, και ξέρω επίσης με ποιον τρόπο μπορούν να βοηθηθούν. . .  Χώρισαν κάποτε εθελοντικά από Μένα και έτσι κατέληξαν σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ονομαστεί μακάρια. Ωστόσο, τους παρέχω ξανά και ξανά δώρα χάρης της αγάπης Μου. Και εξαρτάται μόνο από τα ίδια αν βελτιωθεί η κατάστασή τους. Αφού αυτό που προσφέρω στα πλάσματά Μου θα είναι πάντα για το καλό τους, θα τα βοηθά πάντα να ανακτήσουν την κάποτε τελειότητά τους. . .

Αλλά το ον πρέπει να δεχθεί εκούσια κάθε δώρο χάρης της αγάπης Μου, μόνο τότε αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα, μόνο τότε το φως και η δύναμη θα μπορούν να εισρεύσουν και πάλι στο ον. Και τότε θα πάρει ξανά το δρόμο για Μένα, γιατί μέσα στο φως που θα του αστράφτει τότε θα Με αναγνωρίσει. Ο σύνδεσμος κόπηκε από το ίδιο το ον, Εγώ όμως αποκαθιστώ το σύνδεσμο μαζί του. Ωστόσο, το πλάσμα Μου δεν θα πρέπει να Με πλησιάσει αναγκαστικά, αλλά Εγώ ο Ίδιος του αποκαλύπτομαι, προκειμένου να Με αναγνωρίσει και να μάθει να Με αγαπά και να Μου αφοσιωθεί εθελοντικά. . .  Και τότε θα έχει εξασφαλιστεί η επιστροφή του πλάσματός Μου ως «παιδί Μου».

Κάθε φορά που μιλάω σε σας τους ανθρώπους πρόκειται για μια αποκάλυψη. Αφού σας διοχετεύω γνώσεις τις οποίες λαμβάνουν επίσης όλα τα όντα στο σύμπαν που έχουν τη συνείδηση του εγώ. Και αυτές οι γνώσεις ενημερώνουν όλα τα πλάσματά Μου για τον Θεό και Δημιουργό τους, για τον προαιώνιο Πατέρα τους. Τους ενημέρωνουν για τη Φύση Μου και για την αρχέγονη σχέση τους μαζί Μου. . .  Και φωτίζουν το σκοτάδι το οποίο περιβάλλει το ον που έπεσε κάποτε ώσπου να του αστράψει το φως από την προαιώνια Πηγή της Δύναμης και του Φωτός. . .  Και όπου μπορεί μια φορά να αστράψει το φως από Εμένα δεν θα υπάρχει ποτέ πια σκοτάδι. . .  Όπου μπορώ μια φορά να μιλήσω στα πλάσματά Μου, θα αλλάξει η ατυχή κατάσταση και θα επιφέρει κάποτε και πάλι την ένωση μαζί Μου. Αφού όποιος δέχεται το δώρο της χάρης Μου θα είναι και θα παραμένει αιώνια μακάριος. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8093                2-2-1962

Τελικός στόχος είναι η ένωση με τον Θεό. . .

Αυτή είναι η τελειότητα όλων των πραγμάτων, ότι δηλαδή είναι ενωμένα μαζί Μου. . .  αφού όλα όσα υπάρχουν, όλα όσα είναι ορατά σε σας τους ανθρώπους, από τη σκληρή ύλη μέχρι πάνω στον άνθρωπο, είναι δύναμη η οποία εκπέμφθηκε κάποτε από Εμένα και η οποία διαμορφώθηκε σε όντα σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αυτά τα όντα όμως απομακρύνθηκαν από την αρχέγονη Πηγή της Δύναμης και κατά συνέπεια έγιναν ανίκανα για δραστηριότητα, η οποία απαιτεί δύναμη. Για αυτό το λόγο αναμορφώθηκαν από Μένα σε δημιουργήματα ποικίλου είδους. . .

Και όλα αυτά τα δημιουργήματα περιείχαν το πνευματικό που είχε αποστατήσει από Εμένα και το βοήθησαν σιγά σιγά να τελειοποιηθεί. . .  Και η ίδια η ύλη ακολουθεί επίσης αυτή την πορεία της ανοδικής ανάπτυξης. . .  Άρα τα πάντα επιδιώκουν την τελειότητα. Και η τελειότητα εξασφαλίζει σε όλο το οντώδες την ένωση μαζί Μου, με τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό του. . .  Η δύναμη που έρρευσε από Εμένα επιστρέφει και πάλι στην αρχέγονη Πηγή της δύναμης, ολόκληρο το οντώδες ενώνεται μαζί Μου και αυτή η ένωση σημαίνει για εκείνο ύψιστη τελειότητα. . .

Όποιος ξέρει για αυτή τη διαδικασία, η οποία διαρκεί αιωνιότητες, όποιος έχει μυηθεί στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, κοντεύει ήδη να τελειοποιηθεί. Γιατί αυτή η γνώση αποδεικνύει ήδη μια ακτινοβόληση από το φως της αγάπης Μου, το οποίο απορρίφθηκε κάποτε από το ον με την ελεύθερη θέλησή του. Στην κατάσταση της ατέλειας, στην κατάσταση της απόστασης από Εμένα, το ον με αυτογνωσία. . .  ο άνθρωπος. . .  δεν μπορεί ακόμα να αντιληφθεί αυτό το φως της γνώσης. Αφού μόνο η ακτινοβολία Μου του δίνει αυτό το φως και αυτή την ακτινοβολία μπορεί να λάβει μόνο ένας άνθρωπος που ανοίγει εθελοντικά την καρδιά του, που επομένως επιθυμεί το φως από Εμένα.

Και το άνοιγμα της καρδιάς προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος θέλει να Με πλησιάσει πάλι, άρα ο άνθρωπος βρίσκεται ήδη στο δρόμο της επιστροφής σε Μένα, από τον Οποίο απομακρύνθηκε κάποτε εθελοντικά. Πρόκειται τότε για μια συνειδητή επιδιώξη της τελειότητας· αφού ο άνθρωπος πασχίζει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά Μου, υποτάσσεται στο θέλημά Μου. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι η φύση του εναρμονίζεται όλο και περισσότερο με την αρχέγονη Φύση Μου, ότι αναμετατρέπεται στην αγάπη. Διότι ανοίγεται αδιάκοπα στην ακτίνα της αγάπης και θέλει να λάβει την αγάπη Μου. . .

Οποιαδήποτε αντίσταση μέσα στο ον έχει σπαστεί και τίποτα δεν εμποδίζει πια την ένωσή του μαζί Μου. . .  το ον κοντεύει να τελειοποιηθεί. Και σε αυτή την κατάσταση πρέπει και να αποκτήσει γνώση. . .  Ο άνθρωπος μυείται στο αιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, θα διεισδύσει ξανά μέσα στις πιο βαθιές γνώσεις τις οποίες το ον είχε αρχικά. Και με αυτές τις γνώσεις θα μπορεί να χαρίσει ευτυχία στους συνανθρώπους που είναι πρόθυμοι να τις δεχθούν. Και έτσι εσείς οι άνθρωποι θα καταλάβετε ότι ένα τέτοιο φως που σας χαρίζει τη γνώση της αρχής σας και ολόκληρης της αναπτυξιακής σας πορείας προς τα ύψη μετά την αποστασία σας από Εμένα, ότι ένα τέτοιο φως μπορώ μόνο Εγώ ο Ίδιος να ανάψω μέσα σας. Αφού μονάχα Εγώ ξέρω για όλα τα μυστικά και μονάχα Εγώ μπορώ να σας ανοίξω τις πιο βαθιές σοφίες. . .

Εγώ ο Ίδιος είμαι το φως που σας ακτινοβολεί τότε που μυείστε από Μένα στην αλήθεια. Και Εγώ ο Ίδιος ξέρω πράγματι σε πιο βαθμό μπορεί να σας χτυπήσει η ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου, η οποία θα πρέπει να σας βοηθήσει να τελειοποιηθείτε. Αλλά θα μπορείτε να αλαλάζετε και να αναγαλλιάζετε στην περίπτωση που κατέχετε γνώσεις που σας μετέδωσε η Ίδια η Αγάπη Μου. . .  θα μπορείτε να αγάλλεται που λάβατε από Εμένα τον Ίδιο έναν πνευματικό πλούτο τον οποίο σας μετέδωσε το Πνεύμα Μου που κοιμάται μέσα σας. . .

Η ατελείωτη αγάπη Μου σας ακολουθούσε ακόμα και τότε που βρισκόσασταν σε έσχατη απόσταση από Μένα. . .  χωρίς τη συνείδηση του εγώ, διαλυμένοι και παλεύοντας να ανεβείτε μέσα σε αφάνταστα βάσανα. . .  Όταν όμως είχατε φτάσει και πάλι στο στάδιο της συνείδησης του εγώ, ως άνθρωποι, η αγάπη Μου σας έπιασε και σας έθεσε υπό την κατοχή της. . .  Σας πρόσθεσα μια μικρή σπιθίτσα αγάπης, η οποία μπορούσε να συνάψει επαφές μαζί Μου εάν το θέλατε εσείς. . .  η οποία ως δικό Μου τμήμα μπορούσε να ενεργήσει μέσα σας εάν το επιτρέψατε. . .  Αυτός ο σπινθήρας αγάπης δεν ενεργεί παρά τη βούλησή σας, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται μέσα σας στο στάδιο του ανθρώπου σάς εγγυάται ότι μπορείτε πάλι να ενοποιηθείτε πλήρως μαζί Μου. . .

Και αυτό το Εγώ Μου μέσα σας σάς χαρίζει ένα δυνατό φως, σας διδάσκει πλήρως αληθινά μόλις Του επιτρέψετε την ενέργειά Του. Και τότε θα μπορείτε να διεισδύσετε όλο και πιο βαθιά στην αλήθεια. Θα σας χαρίζεται πάλι η πιο φωτεινή κατανόηση και θα μπορείτε οι ίδιοι να ακτινοβολείτε και πάλι το φως που σας φωτίζει από το εσωτερικό σας. Αφού θα έχετε δημιουργήσει συνειδητά το δεσμό μαζί Μου, αλλιώς δεν θα μπορούσα να ενεργήσω μέσα σας. Διότι δεν επενεργώ εξαναγκαστικά πάνω στον άνθρωπο, αλλά περιμένω την πλήρη αφοσίωσή του ώσπου να του αποκαλυφθώ ο Ίδιος. . .  Τότε όμως θα έχει γίνει η πνευματική κοινωνία. . .  Σας μοιράζω φαγητό και πιοτό ως τροφή για την ψυχή σας. . .  Σας δίνω το ψωμί του ουρανού και το νερό της ζωής. . .  Θα σας μιλάω και ο λόγος Μου θα ζωντανέψει μέσα σας. . .  η ψυχή σας θα τελειοποιηθεί και θα είναι ένα μαζί Μου στο χρόνο και στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8094                3-2-1962

Επιρροή των φωτεινών όντων στον άνθρωπο. . .

Ελεύθερη βούληση. . .

Τα βάσανα του αλύτρωτου πνευματικού παρακινούν ολόκληρο το φωτεινό πνευματικό να του συμπαραστέκεται με αγάπη στο δρόμο της επιστροφής του από τα βάθη προς τον Θεό. Αφού η αγάπη θα έχει πάντα λυτρωτικό αποτέλεσμα, η αγάπη θα είναι πάντα δραστήρια, η αγάπη θα θέλει να βοηθά, επειδή η αγάπη είναι θεϊκή δύναμη και έχει πάντα θετικό αποτέλεσμα. Για αυτό το λόγο το πεσμένο πνευματικό δεν μπορεί να χαθεί για πάντα, αφού η αγάπη δεν ησυχάζει και γεμίζει όλο το φωτεινό πνευματικό, όλα τα πλάσματα που έχουν τελειοποιηθεί, που έμειναν πιστά στον Θεό και επομένως ακτινοβολούνται διαρκώς από την αγάπη του Θεού.

Είναι μόνο η ελεύθερη βούληση του οντώδους με αυτογνωσία που αποστάτησε κάποτε από τον Θεό που βάζει όρια στην ενέργεια αγάπης των φωτεινών οντοτήτων και που επομένως καθορίζει το αποτέλεσμά της. . .  που μειώνει τη χρονική διάρκεια της επιστροφής στον Θεό ή και την παρατείνει, ανάλογα με τη στάση του όντος που έχει τη συνείδηση του εγώ. . .  του ανθρώπου. . .  απέναντι στον Θεό. Αυτή την ελεύθερη βούλησή του πρέπει να λάβει υπόψη του και το φωτεινό πνευματικό. . .  Δεν μπορεί να την εξαναγκάσει, μπορεί πάντα μόνο να χαρίζει την αγάπη του στα αλύτρωτα όντα και να προσπαθεί να τα παρακινήσει να δεχθούν την αγάπη. Στην επιρροή του όμως κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του ανθρώπου αντιτάσσεται μια αντίθετη επενέργεια από πλευράς εκείνου που ευθύνεται για την αποστασία των πνευμάτων. . .  Αυτός προσπαθεί επίσης να επενεργήσει στη βούληση του ανθρώπου και ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει σε ποια επιρροή θα ενδώσει.

Η αγάπη είναι μια δύναμη που δεν πρέπει να συναντά αντίσταση για να έχει αποτέλεσμα στο αλύτρωτο πνευματικό. . .  Το να εγκαταλείψει όμως αυτό την αντίστασή του είναι θέμα της ελεύθερης θέλησής του. . .  Στην περίπτωση που η αγάπη θα μπορούσε να ενεργήσει χωρίς καμία αντίσταση, πράγματι τα πάντα θα είχαν ήδη λυτρωθεί από τα δεσμά του αντιπάλου. Αλλά τα όντα που έπεσαν κάποτε δεν θα μπορούσαν ποτέ να πετύχουν την ύψιστη τελειότητα εάν δεν ήταν ικανά να προβάλλουν αντίσταση στην ενέργεια της αγάπης. Η πλήρη ελευθερία είναι μέρος του νόμου της αιώνιας τάξης και κάθε εξαναγκασμός είναι μια παράβαση αυτής της προαιώνιας τάξης.

Το ον τοποθετήθηκε κάποτε εντελώς ελεύθερο εκτός του Θεού, είχε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και δεν θα χάσει ποτέ αυτό το δικαίωμα, ακόμα και στην περίπτωση που επέλεξε το δρόμο προς τα βάθη. Και θα έπαιρνε αναπόφευκτα το δρόμο προς τα ύψη εάν δεν είχε χάσει οποιαδήποτε γνώση μετά τη συνειδητή του απομάκρυνση από τον Θεό. . .  Το σκοτάδι που επέλεξε το ίδιο είναι η αφορμή της αντίστασής του στον Θεό. Λείπει στο ον η παραμικρή αναλαμπή κατανόησης, η παραμικρή αναλαμπή φωτός για το τι σημαίνει η αντίστασή του στον Θεό και η απόστασή του από Αυτόν. Δεν καταλαβαίνει τη δυστυχία του και ωστόσο βιώνει μια κατάσταση των βασάνων. . .

Και ως εκ τούτου η μόνιμη προσπάθεια του φωτεινού πνευματικού κόσμου είναι να στείλει μια ακτίνα φωτός στο οντώδες που βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Αυτή η ακτίνα φωτός μπορεί να έχει κατευναστικό αποτέλεσμα στην αντίσταση όσο πρόκειται για το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο μέσα στα δημιουργήματα. . .  Στην περίπτωση που το ον έχει ήδη τη συνείδηση του εγώ. . .  που βαδίζει πάνω στη Γη ως άνθρωπος, ακτινοβολείται επίσης ξανά και ξανά από τη δύναμη αγάπης και λαμπυρίζουν μικρές σπίθες φωτός, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση της άγνοιας, την κατάσταση του σκοταδιού. Και μια μικρή αναλαμπή γνώσης μπορεί να καθορίσει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την αντίστασή του, να στραφεί τη θέλησή του στον Θεό. . .

Αυτή είναι η μόνιμη προσπάθεια του φωτεινού κόσμου, των πνευματικών οντοτήτων, οι οποίες είναι γεμάτες από το φως της αγάπης από τον Θεό, οι οποίες θέλουν να ακτινοβολούν αυτό το φως σε τόπους σκοταδιού. Θέλουν να βοηθούν αδιάκοπα το ακόμα αλύτρωτο πνευματικό για να απελευθερωθεί από τον έλεγχο του αντιπάλου, για να ανακτήσει το δυνατό φως, για να δεχθεί πρόθυμα την ακτινοβολία αγάπης του Θεού, η οποία το αγγίζει άμεσα ή και έμμεσα διά των αγγελιφόρων του φωτός Του.

Το να δεχθεί κανείς εθελοντικά το φως της αγάπης από τον Θεό σημαίνει επίσης ότι εγκαταλείπει οποιαδήποτε αντίσταση, σημαίνει παραλαβή δύναμης για την αυτοδιαμόρφωση σε αγάπη, σημαίνει φώτιση της σκέψης, σημαίνει αφύπνιση στη ζωή του πνευματικού σπινθήρα μέσα στον άνθρωπο. . .  σημαίνει το συνειδητό σύνδεσμό του με τον Θεό, γιατί ο πνευματικός σπινθήρας μέσα του βιάζεται να φτάσει στο προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. . .  Και κατά συνέπεια πρέπει τότε και να γίνει η ένωση με τον Θεό, επειδή η αγάπη που ακτινοβολεί τότε μέσα στον άνθρωπο έχει τέτοια δύναμη ώστε ακολουθεί επίσης η πλήρη μεταμόρφωσή του σε αγάπη. Και αυτή κάνει το πλάσμα να γίνει «παιδί» του Θεού, το οποίο θα έχει τότε συνγχνευθεί με τον Θεό και θα παραμένει συγχωνευμένο μαζί Του στους αιώνες των αιώνων. Ωστόσο, δεν χάνει την αυτογνωσία και ως αποτέλεσμα είναι αφάνταστα μακάριο. . .                                                                                                                                            

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8101                13-2-1962

Η ευλογία της παράκλησης με αγάπη. . .

Δεν θα πρέπει να στερηθεί τα αναγκαία καμία ψυχή στην οποία χαρίζετε την παράκλησή σας με αγάπη. . .  Εκεί όπου η αγάπη Μου δεσμεύεται από το νόμο της Αιώνιας Τάξης η δική σας αγάπη μπορεί να επενεργήσει με λυτρωτικό τρόπο. Και για χάρη της αγάπης σας μπορώ να διοχετεύσω δύναμη στις ψυχές και να τις βοηθήσω να λυτρωθούν οριστικά. Αφού θέλω μόνο να σας παρακινήσω να δείχνετε την αγάπη σας. Διότι η αγάπη είναι μια δύναμη που από τη μια φέρνει βοήθεια στα ακόμα αλύτρωτα όντα και από την άλλη μπορεί να προωθήσει τη δική σας ανοδική ανάπτυξη. Και έτσι φέρνουν τεράστια ευλογία όλα όσα βασίζονται στην αγάπη, τόσο στη Γη όσο και στο επέκεινα.

Εάν είστε ικανοί να αγκαλιάζετε τα πάντα με την αγάπη σας, θα έχετε προχωρήσει πολύ στην ανάπτυξή σας και θα μπορέσετε να μπείτε στο υπερκόσμιο βασίλειο ως τελειοποιημένα όντα όταν η ψυχή σας θα εγκαταλείψει το γήινο σώμα σας. Αλλά μόνο σπάνια οι άνθρωποι είναι σε θέση να συγκεντρώσουν μια τέτοια αγάπη, αφού τις περισσότερες φορές κρίνουν ακόμα με καθαρά ανθρώπινο τρόπο και βλέπουν τις αδυναμίες και τα λάθη των συνανθρώπων τους, τους οποίους για αυτό νομίζουν πώς δεν μπορούν να αγαπήσουν. . .  Η αγάπη όμως θα πρέπει να είναι έτσι ώστε έχει κατανόηση για τα πάντα, ώστε μπορεί να συγχωρεί, ώστε βλέπει τις αδυναμίες και τα λάθη του συνανθρώπου με μάτια του ελέους. . .  ώστε είναι πρόθυμη να βοηθά. . .

Και εκείνος που μπορεί να αποκτήσει αυτό το βαθμό της αγάπης στη Γη μπορεί πράγματι να θεωρήσει τον εαυτό του μακάριο, αφού κατόρθωσε τη μετατροπή της φύσης του σε αγάπη, η οποία ήταν ο στόχος της επίγειας του πορείας. . .  Αλλά θα πρέπει όλοι σας να πασχίσετε να αποκτήσετε εκείνο το βαθμό αγάπης, και για αυτό το λόγο θα πρέπει πάντα μόνο να προσπαθείτε να φανταστείτε την ψυχή του συνανθρώπου, η οποία βρίσκεται συχνά σε έσχατη ανάγκη και χρειάζεται βοήθεια. . .  άσχετα με το αν βρίσκεται ακόμα στη Γη ή ήδη στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  Αν μπορούσατε να δείτε τέτοιες ψυχές, θα σας έπιανε μεγάλος οίκτος και η προθυμία σας για βοήθεια θα παροτρυνόταν αμέσως, με αποτέλεσμα να θέλατε να τις απελευθερώσετε από την ανάγκη τους.

Και επομένως να ασχοληθείτε μια φορά στα σοβαρά με τη σκέψη ότι τέτοιες ψυχές έχουν επειγόντως ανάγκη βοήθεια, και ωστόσο βοηθούνται μόνο σπάνια, επειδή προσβάλλονται από τη φύση τους και άλλοι άνθρωποι, με αποτέλεσμα εκείνες οι ψυχές να μην κερδίσουν καθόλου αγάπη από τους συνανθρώπους τους. . .  Μπορεί οι σκέψεις του ανθρώπου να μην είναι καλές, η ψυχή του όμως είναι αξιολύπητη, γιατί βρίσκεται στα δεσμά του αντιπάλου, ο οποίος πνίγει ό,τι καλό μέσα της και αυτή είναι αβοήθητη στο έλεός του εξαιτίας της αδυναμίας της. . .  γιατί δεν αφυπνίζει καμία αγάπη μέσα της, η οποία θα της χάριζε δύναμη για να προβάλει αντίσταση. . .

Και τέτοιες ψυχές θα πρέπει να τις βοηθήσετε με την αγάπη σας. . .  Μια καλή σκέψη, μια παράκληση σε Μένα και επίσης ένα ανιδιοτελή έργο βοήθειας που θα αγγίξει ευχάριστα την ψυχή μπορεί να κάνει να φουντώσει η αγάπη μέσα στην ψυχή, γιατί θα αισθανθεί μέσα της μια δύναμη την οποία της διοχέτευσε η αγάπη σας. Εάν μόνο προσπαθούσατε πάντα να μπαίνετε στη θέση εκείνων των ψυχών, στη δυστυχία τους, η αγάπη σας θα φούντωνε για αυτές και θα μπορούσατε πράγματι να επενεργήσετε με λυτρωτικό τρόπο σε αυτές τις ψυχές. Αφού είναι αξιολύπητη κάθε ψυχή που ζει ακόμα εντελώς στο σκοτάδι, που δεν έχει ακόμα αισθανθεί πάνω της τη δύναμη της αγάπης. Και ακριβώς από τέτοιες ψυχές περνάτε χωρίς να τους δώσετε πολλή σημασία ή απομακρύνεστε από κοντά τους, γιατί οι άνθρωποι δεν σας αρέσουν, γιατί νομίζετε ότι δεν μπορείτε να τους αγαπήσετε. . .

Φροντίστε τους, προσπαθήστε να μπείτε στην ατυχή θέση τους, εσείς που έχετε ήδη βρει φως, ευσπλαχνιστείτε εκείνους που βαδίζουν χωρίς φως. . .  Χαρίστε τους αγάπη και παρουσιάστε Μου τα δεινά τους και πράγματι για χάρη της αγάπης σας θα τους δείξω έλεος και θα τους προμηθευθώ με δύναμη, την οποία μόνο θα χρειαστούν να χρησιμοποιήσουν σωστά για να τελειώσουν τα δεινά τους. Μην σκέφτεστε τόσο πολύ τον άνθρωπο παρά την ψυχή του, η οποία θα σας είναι ευγνώμων για την παραμικρή βοήθεια, γιατί η ίδια δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό της εάν δεν χρησιμοποιεί τη δύναμη της αγάπης. . .  Και αφού η ίδια έχει μόνο λίγοι αγάπη, να της χαρίσετε αγάπη, και θα δράσετε με λυτρωτικό τρόπο. Και θα εκπληρωθούν επίσης οι δικές σας παρακλήσεις όταν βρεθείτε οι ίδιοι σε πνευματική ανάγκη και Μου την παρουσιάσετε. Αφού έχετε όλοι ανάγκη βοήθεια από την πλευρά Μου όσο βαδίζετε ακόμα στη Γη. Και επίσης στο υπερκόσμιο βασίλειο δεν θέλω να αρνηθώ τη βοήθεια σε εκείνους για τους οποίους προσεύχεστε με αγάπη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8104                17-2-1962

Αιτιολόγηση της καταστροφής. . .

Ένας μεγάλος βαθμός χάρης χύνω πάνω στους ανθρώπους κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .  Αφού ξέρω για την αδυναμία τους, για το πνευματικό τους σκοτάδι και για την κλίση τους προς το γήινο κόσμο, την επιθυμία τους για επίγεια πράγματα, τιμή και δώξα. . .  Ξέρω ότι κρατούνται αιχμάλωτοι από τον αντίπαλό Μου και ότι εξαιτίας της αδυναμίας τους δεν μπορούν να απελευθερωθούν από τον έλεγχό του. Και προσπαθώ να φέρνω βοήθεια στους ανθρώπους με ποικίλους τρόπους, αφού ο καθένας χρειάζεται συμπαράσταση στην πνευματική του ένδεια. Και ξέρω τι έχει ανάγκη ο καθένας και για το λόγο αυτό παρέχω στον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με τη στάση του που έχει απέναντι στη ζωή ή και σε Μένα. Αφού θέλω να κερδίσω για Μένα κάθε μεμονωμένο άτομο.

Αλλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι τους κρατά αιχμάλωτους ο αντίπαλός Μου τότε που επιθυμούν τα γήινα αγαθά. Αφού δεν ξέρουν για τον πραγματικό σκοπό της επίγειας τους ύπαρξης. Και για αυτό το λόγο δεν προσπαθούν να ξεφύγουν από τον έλεγχό του. Και αυτούς τους ανθρώπους που είναι προσκολλημένοι στην ύλη με όλες τους τις αισθήσεις πρέπει να τους βοηθήσω με ιδιαίτερο τρόπο, και όμως εκείνοι δεν θα αναγνωρίσουν τη βοήθειά Μου ως τέτοια. . .  Θα πρέπει να τους πάρω τα υπάρχοντά τους, θα πρέπει να τους κάνω να καταλήξουν σε συνθήκες όπου θα μάθουν το εφήμερο των γήινων πραγμάτων. Θα πρέπει να τους κάνω να καταλάβουν τη δική τους ανημπορία, προκειμένου μέσα σε αυτή την αδυναμία και σε αυτή την ένδεια να Με σκεφτούν και να Μου ζητήσουν συνειδητά βοήθεια. . .  Αφού θέλω να Με βρουν, τον Οποίο δεν βρήκαν στον κόσμο και τον Οποίο μάλλον δεν θα μπορούν να βρουν εκεί. . .

Θα πρόκειται για μια αποκάλυψη από την πλευρά Μου που θα επηρεάσει τους ανθρώπους οδυνηρά, αλλά με διαφορετικούς τρόπους δεν μπορούν να τρανταχθούν στην αδιαφορία τους. . .  Και ωστόσο και αυτή η αποκάλυψη θα είναι μια χάρη κατά την εποχή του τέλους. Αφού μια ολόψυχη προσευχή σε Μένα και η εκπλήρωσή της μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο σε Μένα, με αποτέλεσμα να μην φύγει πια από κοντά Μου, να παρακαλέσει την ηγεσία Μου από εκείνη την ώρα και να Μου αφοσιωθεί. . .  Και τότε θα τον έχω κερδίσει και θα τον έχω αρπάξει από τον αντίπαλο, ο οποίος θα έχει χάσει τον έλεγχο εκείνου.

Εσείς οι άνθρωποι θα βλέπετε στα γεγονότα της φύσης οποιουδήποτε είδους πάντα μόνο τις καταστροφές και θα κρίνετε επιπόλαια όσο δεν επηρεάζεστε οι ίδιοι από εκείνα. . .  Αλλά δεν γίνεται τίποτα χωρίς το θέλημα ή χωρίς την άδειά Μου. Και αυτό να το θυμάστε πάντα όποτε ακούσετε για ασυνήθιστα γεγονότα όπου απειλούνται η ζωή και η ιδιοκτησία των ανθρώπων, όπου οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι και όπου οι ίδιοι μπορούν να βοηθήσουν μόνο ανάλογα με τις μικρές τους δυνάμεις. . .  Ξέρω όμως για τη βούληση του καθένα και επίσης για τη δυνατότητα να δείξω το σωστό δρόμο για Μένα σε παραπλανημένες ψυχές. . .  Και πράγματι θα φροντίσω τον καθένα που θα προσευχηθεί σε Μένα πνευματικά και αληθινά και που θα ικετεύσει για τη βοήθειά Μου. . .

Και η εποχή του τέλους αιτιολογεί τέτοια γεγονότα, τα οποία δεν μπορεί να σταματήσει η ανθρώπινη θέληση στην περίπτωση που το θέλημά Μου τα προβλέπει. . .  Και εσείς οι άνθρωποι θα είστε ακόμα συχνά στο έλεος των μανιασμένων δυνάμεων της φύσης. Και μόνο σπάνια θα δείτε σε αυτές τη γεμάτη αγάπη φροντίδα Μου για εσάς τους ανθρώπους, οι ψυχές των οποίων κινδυνεύουν. . .  Θέλω μόνο να σας βοηθήσω να αποδεσμευθείτε από τον αντίπαλό Μου, κάτι που από τη μια γίνεται μέσω μιας ολόψυχης παράκλησης σε Μένα, μέσω της οποίας με αναγνωρίζετε ως τον Θεό και Δημιουργό σας. . .  και από την άλλη μέσω της κατανόησης του εφήμερου όσων ανήκουν ακόμα στον αντίπαλό Μου.

Προσπαθήστε να ελευθερωθείτε από την επιθυμία για γήινη ύλη, για κάθε είδους αγαθά. . .  Αφού αυτά που έχετε ανάγκη θα τα πάρετε οποτεδήποτε εάν συνδεθείτε μαζί Μου και αναγνωρίσετε το πραγματικό καθήκον σας στη Γη και προσπαθήσετε να του ανταποκριθείτε. . .  Μην αφήνετε όμως να σας δέσει ο αντίπαλός Μου, ο οποίος βάζει τα αγαθά του κόσμου τόσο γοητευτικά μπροστά στα μάτια σας ώστε πρέπει να παρέμβω ο Ίδιος, ώστε πρέπει να σας δείξω ότι μπορείτε να τα χάσετε ανά πάσα στιγμή εάν αυτό είναι θέλημά Μου.

Πρόκειται για οδυνηρές για εσάς παρεμβάσεις, αλλά μπορεί να είναι ευλογία για σας. . .  Και Εκείνος Που σας παίρνει μπορεί επίσης να σας δώσει οποτεδήποτε. Και θα συμπαρασταθεί στον καθένα μέσα στα  δεινά του που θα του παραδοθεί με ακλόνητη πίστη και που θα παρακαλέσει για τη βοήθειά Του. . .  Αλλά να καταλάβετε σε κάθε γεγονός της φύσης πάντα το θέλημά Μου, το οποίο καθορίζει πράγματι η αγάπη και η σοφία Μου. Και συνεπώς όλα θα είναι προς την ευλογία σας εάν μόνο αποκτήσετε τη σωστή στάση απέναντί Μου και αναγνωρίσετε τον αληθινό σκοπό της επίγειας σας ζωής. . .  τότε θα Με πλησιάζετε όλο και περισσότερο και θα αναγνωρίσετε ότι είναι δώρα της χάρης όλα όσα κάνω να πλήξουν την ανθρωπότητα. . .  Αφού είναι η εποχή του τέλους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

8105                19-2-1962

Συμμετοχή των φωτεινών όντων στο έργο της δημιουργίας. . .

Ο λόγος που λαμβάνετε από Εμένα θα σας μεταδίδει πάντα μόνο την πιο σαφή γνώση. Αφού σκοπός Μου είναι να διδαχθείτε την αλήθεια, να είναι σωστή η σκέψη σας, να διαφωτιστείτε για όλες τις ερωτήσεις που σας απασχολούν διανοητικά και επομένως να στέκεστε οι ίδιοι μέσα στην αλήθεια, προκειμένου να μπορείτε να την υπερασπιστείτε απέναντι στους συνανθρώπους σας.

Προσπαθώ ξανά και ξανά να διευκρινίζω μια λανθασμένη αντίληψη των ανθρώπων. Και μπορούσα και μπορώ να το κάνω παρουσιάζοντας γνώσεις σε έναν εντελώς ανήξερο άνθρωπο πριν πάρει είδηση εκείνης της λανθασμένης γνώσης. Αυτή όμως δεν τη μετέδωσα Εγώ ο Ίδιος στους ανθρώπους, αλλά προέκυψε από δικές τους λάθος σκέψεις και αλλαγές. Εγώ επιδιώκω πάντα μόνο να διδάσκω στους ανθρώπους την αλήθεια. Ωστόσο, δεν μπορώ να εμποδίσω να την αλλάξουν πάλι οι ίδιοι οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να είναι λανθασμένη η σκέψη τους. . .

Η αποστασία των πνευμάτων. . .  των όντων που δημιουργήθηκαν από Μένα. . .  διαδραματίστηκε έτσι όπως σας εξηγούνται ξανά και ξανά. Δηλαδή τα όντα που είχαν εκπηγάσει από τη δύναμη της αγάπης Μου ως τα ομοιώματά Μου απομακρύνθηκαν από Μένα, τον Οποίο όμως αναγνώριζαν ως τον Θεό και Δημιουργό τους μέσα στην αφθονία του φωτός τους. Αυτά τα όντα είχαν τοποθετηθεί εκτός Μου από Εμένα ως πλήρως ανεξάρτητα όντα. Και το ότι τα αποκαλώ ομοιώματά Μου σημαίνει πως ήταν δηλαδή η απεικόνιση του Εαυτού Μου στην πιο μικροσκοπική μορφή, εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλου η λέξη «μορφή» στην περίπτωση πνευματικών όντων. . .

Αλλά τα όντα μπορούσαν να βλέπουν και να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους [ή: τα όντα μπορούσαν να βλέπουν και να αναγνωρίζουν το ένα το άλλο· η πρωτότυπη γερμανική πρόταση είναι αμφίσημη· σ.τ.μ.], μπορούσαν επίσης να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω του «λόγου». Επρόκειται επομένως για ανεξάρτητα όντα, εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και επίσης ανεξάρτητα από Εμένα. . .  εκτός από τη συνεχή ακτινοβόλησή τους από την αγάπη Μου, η οποία έκανε τα ίδια ικανά να δημιουργούν και να ενεργούν στο πνευματικό βασίλειο. . .  Αυτή η ακτινοβόληση από την αγάπη Μου ήταν, λοιπόν, το δεσμό που μας ένωνε. . .  Και αυτό το δεσμό το έκοψαν από μόνα τους τα όντα που αποστάτησαν, απομακρύνοντας από Μένα και απορρίπτοντας την ακτινοβόληση από την αγάπη Μου. . .  Και κατά συνέπεια έχασαν τη δημιουργική δύναμη καθώς και την ικανότητά τους για οποιαδήποτε δραστηριότητα. . .  κάτι που σήμαινε σκλήρυνση της πνευματικής τους ουσίας. . .

Αυτά τα όντα όμως τα είχα τοποθετήσει εκτός Μου, ήταν μεμονωμένα από Μένα, ωστόσο το κάθε ον ήταν ένα αρχέγονο πνεύμα το οποίο είχα φέρει στη ζωή. . .  αρχικά επομένως ένα «ίδιο-με-τον Θεό-ον». . .  Να καταλάβετε ότι ως εκ τούτου μπορούσε να διαθέτει τον εαυτό του με την ελεύθερη βούλησή του και δεν επηρεαζόταν ή εμποδιζόταν από Μένα με κανέναν τρόπο, επειδή στο φως της γνώσης του μπορούσε πολύ καλά να κρίνει αυτό που ήθελε και έκανε. . .  Και παρ’όλα αυτά απομακρύνθηκε από Μένα και επιδίωξε να κατέβει στα βάθη με την ελεύθερη βούλησή του. . .  Και αυτό σήμαινε την απώλεια του φωτός, της δύναμης της αγάπης από Εμένα και συνεπώς την απώλεια οποιασδήποτε γνώσης και κατανόησης.

Έτσι προέκυψε το βασίλειο του σκότους, το οποίο δέχθηκε όλα αυτά τα όντα που είχαν χωρίσει εθελοντικά από Μένα. . .  Το ότι δεν θα αφήσω αυτά τα όντα αιώνια μέσα στο σκοτάδι σάς έχει ειπωθεί πολλές φορές, αφού η Φύση Μου είναι Αγάπη και η Αγάπη δεν εγκαταλείπει τίποτα. . .  Η Αγάπη αναζητά ξανά και ξανά την ένωση με όλα όσα εκπήγασαν από την Αγάπη. . .  Κάθε αρχέγονο πνεύμα που έπεσε πρέπει όμως να επιστρέψει σε Μένα με την ελεύθερη θέλησή του πριν μπορεί να ξαναγίνει μακάριο διά της Αγάπης Μου.

Τα πεσμένα όντα όμως είναι εντελώς αποδυναμωμένα, αφού απέρριψαν τη δύναμη από Εμένα. . .  Και για να διανύσουν αυτά τα αποδυναμωμένα όντα το δρόμο από τα βάθη στα ύψη, πρέπει να βοηθηθούν. . .  Και για αυτή τη βοήθεια είναι πρόθυμο ολόκληρο το φωτεινό πνευματικό, το οποίο είναι γεμάτο αγάπη, γιατί η αγάπη του ανήκει στο αδύναμο, στο πεσμένο πνευματικό μέχρι την οριστική του επιστροφή σε Μένα. . .  Και επιπλέον πρέπει να ξέρετε ότι όλο το φωτεινό πνευματικό, όλο το πνευματικό που παρέμεινε κάποτε κοντά Μου, δημιουργεί και ενεργεί μαζί Μου και σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .

Και έτσι θα σας είναι κατανοητό ότι όλα τα έργα της δημιουργίας έγιναν από αυτή την κοινή δραστηριότητα. . .  ότι κάνω ευτυχισμένο όλο το πνευματικό που εκπήγασε από Μένα με το να λαμβάνει συνέχεια δύναμη και τη χρησιμοποιεί δημιουργούντας έργα σύμφωνα με το θέλημά Μου, με σκοπό να χρησιμεύσουν αυτά τα έργα στο πεσμένο πνευματικό ως δρόμο της επιστροφής σε Μένα. . .  Θα σας είναι κατανοητό ότι τα γεμάτα αγάπη όντα φροντίζουν τους πεσμένους αδερφούς τους και θεωρούν  καθήκον τους να δρουν με λυτρωτικό τρόπο. . .

Και έτσι το κάθε μεμονωμένο αρχέγονο πνεύμα. . .  ακόμα και τότε που έχει διαλυθεί σε αμέτρητες ουσίες. . . έχει τη φροντίδα του φωτεινού πνευματικού κατά όλη τη διάρκεια της ανοδικής αναπτυξιακής του πορείας μέχρι την οριστική τελειοποίηση. . .  Αφού η αγάπη ανήκει πάντα στα άτυχα όντα και προσπαθεί να τα οδηγήσει στη μακαριότητα, άσχετα με το αν η αγάπη ακτινοβοληθεί απευθείας από Εμένα ή από τα όντα του φωτός. Αφού πρόκειται πάντα για τη δική Μου ακτινοβολία αγάπης που πλημμυρίζει όλα τα φωτεινά όντα, τα οποία ως σταθμοί δύναμης μεταβιβάζουν και αξιοποιούν τη δύναμη σύμφωνα με το θέλημά Μου.

Στη φροντίδα αυτών των όντων λοιπόν ανατέθηκαν τα πεσμένα αρχέγονα πνεύματα. Και αυτό σημαίνει ότι εκείνα τους παρέχουν βοήθεια κατά ολόκληρη την πορεία της ανοδικής τους ανάπτυξης, ότι δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να δώσουν στις μεμονωμένες ουσίες τη δυνατότητα να υπηρετήσουν και ότι επομένως φτιάχνουν πάντα γήινα δημιουργήματα σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  τα οποία χρησιμεύουν για περιβλήματα στις πνευματικές ουσίες, μέσα στα οποία γίνεται τότε η ωρίμανσή αυτών μέσω της υπηρεσίας. Και έτσι το πνευματικό ανεβαίνει σιγά σιγά από τα βάθη, μέσα από το βασίλειο των πετρών, των φυτών και των ζώων μέχρι τον άνθρωπο. . .

Και επίσης ως άνθρωπος το αρχέγονο πνεύμα. . .  τότε η ψυχή αυτού. . . έχει ανάγκη τη φροντίδα του φωτινού κόσμου. . .  Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να ανέβει ούτε ένα βήμα, γιατί αυτή την ανοδική ανάπτυξη καταφέρνει μόνο η αγάπη μέσα στον άνθρωπο, ενώ η ψυχή στρείται οποιασδήποτε αγάπης, αφού απόρριψε κάποτε την ακτινοβολία αγάπης Μου και πρέπει τώρα να ανοιχθεί εθελοντικά και πάλι στην αντινοβολία αγάπης από την πλευρά Μου. . .  Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο τότε που υπάρχει ήδη μια μικρή σπιθίτσα αγάπης μέσα της. . .  Και αυτή τη σπιθίτσα τη βάζω ο Ίδιος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου στην αρχή της ενάρκωσής του. . .  Ένας θεϊκός σπινθήρας αγάπης όμως είναι πάντα άρρικτα συνδεδεμένος με την Αιώνια Αγάπη. . .

Επομένως, εσείς οι άνθρωποι μπορείτε μάλιστα να πείτε ότι έχετε το Πνεύμα του Θεού μέσα σας, αφού αυτή η σπιθίτσα αγάπης είναι δικό Μου τμήμα, είναι Πνεύμα του δικού Μου Πνεύματος. . .  είναι η θεϊκή ακτίνα αγάπης. Αυτή όμως παραμένει αναποτελεσματική όσο Μου προβάλλετε ακόμα αντίσταση. . .  αλλά ανάβει αμέσως όταν ανοιχθείτε με την ελεύθερη θέλησή σας στην ακτινοβόληση από την αγάπη από Μένα, δηλαδή όταν στραφείτε σε Μένα μέσα στις σκέψεις σας, όταν πασχίσετε να ζήσετε προς την ευχαρίστησή Μου, όταν μέσω της προσευχής ικετεύσετε για τη χάρη Μου, για το Πνεύμα Μου και τη δύναμή Μου. . .  όταν επομένως θέλετε να Μου ανήκετε πάλι συνειδητά και Μου αφοσιωθείτε, με αποτέλεσμα να μπορώ να σας γεμίσω με το Πνεύμα Μου, να δημιουργηθεί ο δεσμός του πνευματικού σας σπινθήρα με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. Και αυτός σας εξασφαλίζει να σας πλημμυρίζει ξανά η αγάπη Μου, η οποία θα σας οδηγεί σιγά σιγά στην τελειότητα.

Αυτός ο δεσμός του θεϊκού Πνεύματος αγάπης μαζί σας, ο οποίος πρέπει να επιδιωχθεί από την ελεύεθρη βούλησή σας, σημαίνει και την πλήρη αλλαγή της βούλησής σας. Πλησιάζετε ξανά στην αρχέγονη κατάστασή σας και κατά την αποβίωσή σας θα επιστρέψετε σε Μένα ως τελειοποιημένα αρχέγονα όντα. . .  Τα όντα που απομακρύνθηκαν κάποτε από Μένα θα έχουν γυρίσει πίσω σε Μένα εθελοντικά και θα αστράφτουν πάλι με το πιο λαμπερό φως. . .  γιατί η αγάπη Μου θα μπορεί πάλι να τα ακτινοβολεί όπως κάποτε όταν βρίσκονταν ακόμα μαζί Μου στο βασίλειο των μακάριων πνευμάτων. . .  Και όλα τα φωτεινά όντα συμμετείχαν στη μακαριότητα, όπως επίσης συμμετείχαν στη μοίρα εκείνων όταν ήταν ακόμα δυστυχισμένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8108                22-2-1962

Τι πρέπει να καταλάβει κανείς από «αιωνιότητες». . .

Η κάποτε αποστασία των πνευμάτων από τον Θεό διάρκεσε ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα. . .  Πέρασαν αιωνιότητες όπου το πλήθος των πνευμάτων, που ήταν διαποτισμένα από το φως, ήταν ανείπωτα μακάρια κοντά Του. . .  Πέρασαν αιωνιότητες πριν διαδραματιζόταν η αργή μεταμόρφωση μέσα στα αρχέγονα πνεύματα, όπου τα πλημμύριζε ξανά και ξανά η δύναμη της αγάπης του Θεού και όπου τα πνεύματα Του ήταν αφοσιωμένα και μετά πάλι η ελεύθερη βούλησή τους τα παρακινούσε να απομακρυνθούν από τον Θεό. . .  Και πέρασαν και άλλες αιωνιότητες ώσπου αυτά τα όντα αποφάσισαν για την οριστική απομάκρυνσή τους από τον Θεό. . .

Εκείνη η διαδικασία μέσα στο βασίλειο των πνευμάτων δεν μπορεί να συλληφθεί από το ανθρώπινο μυαλό, αφού κάτι που δημιουργήθηκε με ύψιστη τελειότητα αντέστρεψε τη στοιχειώδη φύση του, πήρε μια εντελώς αντίθετη φύση. Και από αυτό προέκυψε ένας κόσμος γεμάτος δυστυχία, ένας κόσμος του σκοταδιού και των βασάνων. . .  ο οποίος επίσης είναι ασύλληπτος για την ανθρώπινη αντιληπτικότητα. . .  Αλλά αυτή η διαδικασία έλαβε χώρο και ήταν η αφορμή της δημιουργίας, προορισμός της οποίας είναι να κατορθώσει να οδηγήσει όλα τα πεσμένα όντα πίσω στον Θεό, από τον Οποίο εκπορεύτηκαν.

Αλλά και η πράξη της δημιουργίας απαίτησε ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αφού όλα τα υλικά δημιουργήματα ήταν κατά κάποιον τρόπο πνευματικό που βρισκόταν «στο δρόμο της επιστροφής», το οποίο έπρεπε να ανέβει στα ύψη με τον ακριβώς ίδιο τρόπο με τον οποίο έπεσε κάποτε στα βάθη. . .  τα οποία επομένως δεν μπορούσαν να πηδήξουν καμία φάση και ως εκ τούτου η γένεση της δημιουργίας απαίτησε πολύ χρόνο. Οποιοδήποτε έργο της δημιουργίας περιείχε πεσμένα πνευματικά στοιχεία με τους διαφορετικούς βαθμούς της ανάπτυξής τους. . .  Και είχε αιώνια διάρκεια και ο καιρός πριν το πεσμένο πνευματικό που είχε σκληρύνει έτσι ώστε έγινε στερεή ουσία, εγκλωβίστηκε και έγινε ύλη μέσω του θελήματος του Θεού, μορφές που εμφανίστηκαν ορατά. . .

Αυτά τα ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι επίσης αφάνταστα για το ανθρώπινο μυαλό. Και για αυτό το λόγο μπορεί μάλιστα να γίνει λόγος για αιωνιότητες που έχουν ήδη περάσει από τότε που μέσω του θελήματος αγάπης του Θεού δημιουργήθηκαν όντα τα οποία είχε τοποθετηθεί εκτός του Εαυτού Του ως ανεξάρτητα όντα. . .  Και επίσης θα περάσουν αιωνιότητες ώσπου ολόκληρο το πνευματικό θα έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής στον Θεό και θα έχει πετύχει το στόχο. . .  την εκ νέου ένωσή του με τον Θεό.

Αλλά το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία της αποστασίας των πνευματικών όντων από τον Θεό έγινε κάποτε θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στους ανθρώπους. . .  οι οποίοι είναι αυτά τα πνευματικά όντα που αποστάτησαν. . .  προκειμένου να μάθουν να κατανοήσουν τη μεγάλη σημασία της επίγειας τους ζωής, προκειμένου να αναζητήσουν το σύνδεσμο με τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό τους και να προσπαθήσουν να διεισδύσουν περισσότερο στη γνώση για την αρχέγονη κατάστασή τους, την οποία [κατάσταση· σ.τ.μ.] να πετύχουν είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας τους ζωής.

Αφού η γνώση για αυτή θα τους κάνει ευτυχισμένους. . .  γιατί είναι ήδη μια κατάσταση του φωτός να λάβει κανείς γνώση εκείνης, αντίθετα με το σκοτάδι μέσα στο οποίο βρίσκεται ακόμα το πεσμένο πνευματικό που εγκατέλειψε κάποτε εθελοντικά το φως της γνώσης και επέλεξε το πιο βαθύ σκοτάδι. . .  Για το λόγο αυτό ο Θεός θα ανάψει ένα φως σε εκείνους που το επιθυμούν. . .  που θέλουν να βγουν από το σκοτάδι. Και αυτό το φως θα ενημερώσει τους ανθρώπους σχετικά με ερωτήσεις στις οποίες δεν μπορούν να τους απαντήσουν άνθρωποι. . .  στις οποίες να απαντήσει επιφυλάσσεται ο Ίδιος ο Θεός, ενώ χαρίζει ένα φως στον καθένα που το επιθυμεί.

Ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει ότι χρωστά την ύπαρξή του σε ένα Ον που τον έφερε στη ζωή, κάτι που είναι φανερό σε εκείνον. . .  Και θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό το Ον έχει ύψιστη τελειότητα και ότι ως εκ τούτου όλα όσα δημιούργησε βασίζονται στην πιο βαθιά αγάπη, στην ύψιστη σοφία και σε αφάνταστη δύναμη. . .  Θα πρέπει να ξέρει ότι μπορεί και θα πρέπει να παραδοθεί σε αυτό το Ον για να βιώσει ύψιστη μακαριότητα. Γιατί η αρχέγονη ουσία εκείνου του Όντος είναι η Αγάπη, η Οποία θέλει πάντοτε να χαρίζει τον Εαυτό Της. . .  η Οποία δημιούργησε ένα μεγάλο αριθμό όντων για να τα κάνει αιώνια ευτυχισμένα. . .

Και ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει ότι δημιουργήθηκε ως ομοίωμα του Θεού, το οποίο μόνο εθελοντικά μετέτρεψε τον εαυτό του στο αντίθετο. . .  το οποίο ωστόσο θα έχει κάποτε επιτελέσει την αναμετατροπή και ότι διανύει τώρα ως άνθρωπος την τελευταία φάση μέσα στην υλική δημιουργία, η οποία μπορεί να του αποφέρει την εκ νέου ένωση με τον Θεό εάν το θέλει ο ίδιος. . .  Και η θέλησή του θα παροτρυνθεί μέσω των γνώσεων όλων αυτών, τις οποίες μπορεί να δεχθεί ελεύθερα, καθώς μπορεί επίσης να τις απορρίψει. Αλλά ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί με την Οντότητά Του, θέλει να αναγνωριστεί από τους ανθρώπους ως ένα Ον η Ουσία του Οποίου είναι Αγάπη, Σοφία και Δύναμη. Διότι αυτή η γνώση αφυπνίζει την αγάπη μέσα στον άνθρωπο και η αγάπη σημαίνει ένωση με τον Θεό, ο Οποίος είναι ο Ίδιος η προαιώνια Αγάπη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser