background

επισκέπτες: 4909

Βιβλίο 87

 

8222                24-7-1962

Ο Ιησούς ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού. . .

 Θα είχατε μείνει αιώνια χωρισμένοι από Εμένα εάν δεν είχα επιτελέσει για εσάς το λυτρωτικό έργο, όπου επωμίστηκα ο Ίδιος την ενοχή σας και την εξιλέωσα μέσω της θυσίας στο σταυρό, την οποία πρόσφερα στη Γη μέσα στον άνθρωπο Ιησού. . .  Ανάμεσα στο βασίλειο του φωτός και εκείνου του σκότους υπήρχε ένα αγεφύρωτο χάσμα. . .  οι ίδιοι δεν θα μπορούσατε ποτέ να γεφυρώσετε αυτό το χάσμα. Η βασιλεία Μου ήταν αιώνια κλειστή για εσάς, διότι η δικαιοσύνη Μου δεν θα μπορούσε να δεχθεί εσάς που είχατε γίνει αμαρτωλοί μέσω της αποστασίας σας πριν να είχε εξιλεωθεί η μεγάλη ενοχή. . .

Και αυτή την εξιλαστήρια θυσία την πρόσφερε ο άνθρωπος Ιησούς, μέσα στον Οποίο κατοίκησα ο Ίδιος, γιατί το επέτρεψε το αγνό Του ανθρώπινο περίβλημα. Αφού δεν θα Μου ήταν δυνατό να ενσαρκωθώ μέσα σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο. . .  Και άρα έπρεπε να κατέβει στη Γη μια φωτεινή ψυχή με την ελεύθερη θέλησή της για να εξιλεώσει την ενοχή των πεσμένων αδερφών για χάρη της δικαιοσύνης Μου, η οποία δεν μπορούσε να αποφευχθεί, σύμφωνα με το προαιώνιο νόμο. . .  Αφού είμαι τέλειο Ον, η Ουσία του Οποίου είναι μάλιστα η αγάπη, το Οποίο ωστόσο είναι αδιανόητο χωρίς τη δικαιοσύνη για να μπορεί να ονομαστεί τέλειο.

Και αυτή τη δικαιοσύνη την ικανοποίησε ο άνθρωπος Ιησούς μέσω της σταυρικής θυσίας, για την οποία προσφέρθηκε η ίδια η φωτεινή Του ψυχή για να Μου επιστρέψει τα πεσμένα πλάσματα, για να τους χτίσει μια γέφυρα από το βασίλειο του σκότους προς το βασίλειο του φωτός. Εγώ ο Ίδιος όμως ήμουν μέσα στον άνθρωπο Ιησού. Αφού η Αγάπη επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης, η Οποία γέμιζε πλήρως τον άνθρωπο Ιησού και η Οποία επίσης Του έδωσε τη δύναμη να επωμιστεί τα πιο σκληρά πάθη και βάσανα, να διανύσει το δρόμο για το σταυρό μαζί με την ενοχή των αμαρτιών ολόκληρης της ανθρώπητας και να δώσει τη ζωή Του για αυτή την ενοχή. . .

Εάν δεν υπήρχε μέσα Του αυτή η Αγάπη, πράγματι δεν θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια θυσία. . .  Και αυτή η Αγάπη ήμουν ο Ίδιος. . .  Κατοίκησα μέσα στο περίβλημα του ανθρώπου Ιησού, Εγώ. . .  το μεγαλύτερο Πνεύμα του απείρου. . .  εκδηλώθηκα μέσα Του. Γέμιζα τον άνθρωπο Ιησού με αγάπη, η οποία είναι η αρχέγονη Ουσία Μου. Τον διαπότιζε εντελώς η αγάπη Μου, μόνο που το ανθρώπινο περίβλημα εμπόδιζε την ενέργεια της δύναμης αγάπης Μου όταν πήρε τον τελευταίο δρόμο για το σταυρό. Εκεί ο άνθρωπος Ιησούς υπέφερε ανείπωτα και πέθανε μέσω του πιο πιρκού θανάτου στο σταυρό για να εξιλέωσει την αφάνταστη ενοχή των αμαρτιών των όντων που αποστάτησαν κάποτε από Εμένα. . .

Ήμουν μέσα Του και Αυτός κατόρθωσε το έργο της θεοποίησης της ψυχής Του με την ελεύθερη βούλησή Του, η οποία είναι ο τελικός στόχος όλων των δημιουργημένων όντων Μου. . .  Ήταν εντελώς συγχωνευμένος μαζί Μου, ήταν Εγώ και Εγώ ήμουν Αυτός. . .  Εγώ είχα γίνει άνθρωπος, Αυτός ήταν Θεός, αφού τον διαπότιζε πλήρως η αγάπη και η αγάπη είναι η αρχέγονη Ουσία Μου. . .  Μέσω αυτού του σταυρικού θανάτου του Ιησού εξιλεώθηκε η μεγάλη ενοχή και είναι τώρα ανοιχτός για εσάς τους ανθρώπους ο δρόμος για το φωτεινό βασίλειο. . .  Ωστόσο, δεν λυτρωθήκατε ξαφνικά, αφού η ελεύθερη βούλησή σας σάς παρακίνησε να αποστατήσετε από Μένα και έτσι πρέπει επίσης η ελεύθερη βούλησή σας να είναι πρόθυμη να επιστρέψει σε Μένα. Πρέπει να έχετε επίγνωση της κάποτε ενοχής σας και να Με παρακαλέσετε για συγχώρεση μέσα στον Ιησού, αλλιώς η ενοχή σας θα συνεχίσει να σας βαραίνει και δεν θα σας επιτραπεί να εισέλθετε στο βασίλειο του φωτός.

Ξανά και ξανά επισημαίνεται σε σας τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός και το λυτρωτικό έργο Του και σας εξηγείται και σας αιτιολογείται η πνευματική αποστολή του ανθρώπου Ιησού, αλλά πρέπει να το πιστέψετε, αφού δεν μπορεί να σας δοθεί καμία άλλη απόδειξη από το ότι. . .  μόλις λυτρωθείτε από τον Ιησού Χριστό. . .  θα αποκτήσετε οι ίδιοι πλήρη γνώση αυτού. Γιατί το αποτέλεσμα της λύτρωσης μέσω του Ιησού Χριστού θα είναι πάντα να μην αποκρουστεί πια η ενέργεια του Πνεύματός Μου, το οποίο θα σας οδηγήσει τότε σε όλη την αλήθεια. Και αυτό είναι μια εντελώς σίγουρη απόδειξη για το ότι θα έχετε λυτρωθεί από την αρχέγονη ενοχή σας. . .

Αλλά πρώτα πρέπει με την ελεύθερη βούλησή σας να πάρετε το δρόμο για το σταυρό. Πρέπει οι ίδιοι θα είστε πρόθυμοι και να θέλετε να ανήκετε στον κύκλο εκείνων που λυτρώθηκαν διά του αίματος του Ιησού. . .  και τότε θα δεχθείτε και θα αξιοποιήσετε πράγματι τις χάρες του λυτρωτικού έργου. Και τότε θα βρίσκεστε στο δρόμο της επιστροφής σε Μένα. Θα έχετε πατήσει στη γέφυρα την οποία σας έχτισε ο Ιησούς ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας, την πύλη της οποίας σας άνοιξε ο Ιησούς μέσω του λυτρωτικού έργου. . .  μέσα στον Οποίο βρισκόμουν ο Ίδιος και σας έγινα ορατός Θεός, προκειμένου να μπορείτε κάποτε να Με δείτε πρόσωπο με πρόσωπο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8224                26-7-1962

Βασανιστική μοίρα των ψυχών στο επέκεινα. . .

Εκείνος που έχει αφιερωθεί στον κόσμο πρέπει να φοβάται και θα φοβάται βέβαια τον θάνατο. Αφού ο άνθρωπος δεν θα τελειώσει όταν πεθάνει, αλλά η ψυχή του θα τον έχει εγκαταλείψει. Αυτή δεν μπορεί να πεθάνει, θα συνεχίσει να υπάρχει στο πνευματικό βασίλειο σε μια κατάσταση που θα ανταποκριθεί στην επίγεια της ζωή. Η ψυχή θα μπορέσει μόνο (τώρα) να μπει στην αληθινή ζωή, που έχει αιώνια διάρκεια και είναι μια κατάσταση της μακαριότητας, γιατί θα μπορεί να δρα με πλήρη ελευθερία, φως και δύναμη και σύμφωνα με τη θέλησή της, η οποία θα είναι όμως και η δική Μου, γιατί η ψυχή θα έχει υποταχθεί εντελώς στη θέλησή Μου. . .

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να βρίσκεται σε μια βασανιστική κατάσταση στο υπερκόσμιο βασίλειο, μέσα σε σκοτάδι και ανημπορία και ωστόσο με τη συνείδηση του εαυτού της. Τότε μπορεί μάλιστα να γίνει λόγος για θάνατο, όχι όμως για μια κατάσταση της πλήρους εξαφάνισης. . .  Και ακριβώς από αυτό αποτελούνται τα βάσανά της, από το ότι δηλαδή ξέρει πόσο άφθονη δύναμη κατείχε στην επίγεια της ζωή, ενώ τώρα είναι ανήμπορη και ανίκανη για οποιαδήποτε πράξη. . .  Το ότι συνεχίζει να έχει τη συνείδηση του εγώ σημαίνει για αυτήν αυξημένα βάσανα, μπορεί όμως επίσης να βοηθήσει την ψυχή να ξεφύγει από αυτή τη νεκρή κατάσταση, να προσέξει τους βοηθούς που την πλησιάζουν στο άλλο βασίλειο και να ακολουθήσει τις οδηγίες τους, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί ήδη λίγο η κατάσταση της ψυχής.

Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρακινηθούν οι ψυχές να φροντίσουν άλλες δυστυχισμένες ψυχές, γιατί ασχολούνται πάντα μόνο με τον εαυτό τους, γιατί τους λείπει η αγάπη όπως στη Γη και γιατί επικρατεί ακόμα η φιλαυτία. Μόνο μέσω της αγάπης όμως η ψυχή μπορεί να πετύχει μια άνοδο στο επέκεινα. . .  Πρέπει η ίδια να λάβει παράκληση με αγάπη [από ανθρώπους στη Γη· σ.τ.μ.], την οποία αισθάνεται σαν δύναμη, με αποτέλεσμα να της είναι δυνατό να αλλάξει τη θέλησή της. Και πρέπει από μόνη της να αφυπνίσει την αγάπη μέσα της προσέχοντας και τους αδερφούς της στο επέκεινα που υποφέρουν και δείχνοντας πρόθυμη για μιρκές παροχές βοήθειας. . .  Η ψυχή αισθάνεται τέτοιες σαν εισροή δύναμης και παροτρύνεται η προθυμία της να ασκήσει την αγάπη, η οποία μόνο μπορεί να απελευθερώσει την ψυχή από τη βασανιστική της κατάσταση.

Στην περίπτωση που μπαίνει στο υπερκόσμιο βασίλειο μέσα σε πλήρες πνευματικό σκοτάδι, μπορεί να διαρκέσει πολύ ώσπου να συνειδητοποιήσει την άθλια κατάστασή της και λαχταρήσει μια βελτίωση. . .  Αλλά μόλις ξυπνήσει μέσα της η επιθυμία να αλλάξει την κατάσταση θανάτου της, μόλις καταλάβει ότι δεν βρίσκεται πια στη Γη και παρ’όλα αυτά δεν έχει πεθάνει, θα σκεφτεί τις συνθήκες της και θα προσπαθήσει να ξεφύγει από αυτές. Και ήδη αυτή η επιθυμία της οδηγεί κοντά της βοηθούς, φωτεινά όντα που την πλησιάζουν μεταμφιεσμένα και που προσπαθούν να της κάνουν κατανοητό ότι μπορεί να ξεφύγει από τις συνθήκες της εάν το θέλει αυτό. . .

Αρκριβώς οι άνθρωποι που αποβίωσαν από τη Γη χωρίς καμία πίστη χρειάζονται πολλές παρακλήσεις από την πλευρά των ανθρώνων, προκειμένου να συνγκεντρώσουν στο επέκεινα εκείνη την θέληση και να επιδιώξουν μια βελτίωση των συνθηκών τους. Αφού κάθε προσευχή για τις ψυχές τούς μεταφέρει δύναμη και αυτή η δύναμη δεν χάνεται ποτέ εάν μόνο η ψυχή αφήνει πίσω της στη Γη ανθρώπους που τη σκέφτοναι μέσω παρακλήσεων. . .  Επομένως, εσείς οι άνθρωποι θα μπορούσατε να συμβάλετε πολύ στο να υπερνικήσουν και εκείνες οι ψυχές τον θάνατο, στο να αποκτήσουν ακόμα τη ζωή εκεί πέρα. . .  Αφού όσο η ψυχή έχει τη συνείδηση του εγώ, δεν την εγκαταλείπω, αφού τόσο είναι και ικανή να αλλάξει τη θέλησή της. Αυτή χρειάζεται τότε απλά να στραφεί στον Ιησού Χριστό και η λύτρωση της ψυχής θα έχει εξασφαλιστεί. . .

Στην περίπτωση όμως που βυθίζεται τόσο πολύ ώστε δεν την φτάνει πια καμία σπίθα φωτός, επιδιώκει όλο και περισσότερο τα βάθη και σκληρύνει πάλι. Και αυτό σημαίνει ξανά διάλυση και απώλεια της συνειήδησης του εγώ, σημαίνει εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη και αρχή μιας νέας λυτρωτικής περιόδου, γιατί κανένα ον δεν πάει χαμένο αιώνια. . .  γιατί κανένα ον δεν παραμένει αιώνια νεκρό, αλλά κάποτε ανακτά με απόλυτη βεβαιότητα τη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια.

Στο υπερκόσμιο βασίλειο διεξάγεται επίσης αγώνας για εκείνες τις ψυχές, προκειμένου να μην χρειαστούν πια να βιώσουν αυτή την εκ νέου φυλάκιση. Και κάθε άνθρωπος που σκέφτεται με αγάπη εκείνες τις ψυχές συμμετέχει στη λυτρωτική δουλειά. Και οι ψυχές θα τον ευχαριστούν αιώνια για το ότι τις οδήγησε από τη νύχτα του θανάτου στο φως της ημέρας. . .  Αφού δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει αυτό που εκπήγασε κάποτε από Εμένα ως ον. Αλλά μόνο τότε που αυτό το δημιουργημένο ον μπορεί να δρα με ελευθερία, φως και δύναμη, θα έχει αποκτήσει τη ζωή, την οποία όμως δεν θα μπορεί ποτέ πια να χάσει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8225                27-7-1962

Πλήρες δασκάλεμα. . .

Να βασίζεστε πάντα στο λόγο Μου που λέει: «Το Πνεύμα Μου θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. . .» Μόλις όμως είστε πρόθυμοι οι ίδιοι να λάβετε από Μένα, θα σας προσφερθούν γνώσεις που δεν θα μπορείτε να αποκαλέσετε «ελλιπές έργο». . .  Αφού παρόλο που θα σας μεταδίδεται πάντα μόνο τόση σοφία όση μπορείτε να συλλάβετε, όση ανταποκρίνεται στην κατάσταση της ωριμότητάς σας, οι γνώσεις που θα λάβετε θα είναι ένα πλήρες δασκάλεμα, το οποίο θα περιέχει όλα όσα είναι ανάγκη για σας να ξέρετε: μια σωστή απεικόνιση της Φύσης Μου. . .  μια αιτιολογία της επίγειας σας ύπαρξης και το σκοπό της δημιουργίας. . .  το σωτήριο σχέδιό Μου της επαναπροώθησης του πνευματικού που αποστάτησε κάποτε από Εμένα. . .  και το καθαρό Ευαγγέλιο, το περιεχόμενο του οποίου είναι το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και το οποίο τονίζει επίσης τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης, η οποία είναι η επιτομή του καθηκόντος που ανατέθηκε στον άνθρωπο στη Γη.

Όποιος έχει διδαχθεί όλα αυτά πράγματι δεν μπορεί να μιλήσει για «ελλιπές έργο». Οι γνώσεις του μπορούν μάλιστα ακόμα να διευρυνθούν κατά πολύ, ο άνθρωπος μπορεί μάλιστα να διεισδύσει σε ακόμα βαθύτερες σοφίες. Αλλά και οι λίγες γνώσεις του μπορούν να αξιολογηθούν ως ολοκληρωμένες γνώσεις, γιατί ανταποκρίνονται στην ακόμα ελλιπή κατάσταση του ανθρώπου, στο βαθμό της πνευματικής του ωριμότητας. Ο άνθρωπος για αυτό δεν θα ήταν ικανός να φτάσει στο βάθος της θεϊκής σοφίας. Αφού τέτοιες γνώσεις είναι η επιτομή της μακαριότητας των ανώτατων φωτεινών όντων και ακόμα και τότε παραμένουν απεριόριστες, αφού η αγάπη και η σοφία Μου δεν έχει περιορισμό.

Εγώ όμως σας υποσχέθηκα ότι το Πνεύμα Μου θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. . .  Και πράγματι δεν θα σας αποκρύψω τίποτα που θα ωφελήσει την ωρίμανση των ψυχών σας. . .  Και μπορείτε και οι ίδιοι να διεισδύετε όλο και περισσότερο εάν διαμορφώσετε τον εαυτό σας έτσι ώστε θα μπορεί να ακτινοβολεί μέσα σας ένα όλο και πιο δυνατό φως. . .  Αλλά μπορούν να ονομαστούν φως και αυτά που έχετε ήδη λάβει. Αφού τότε που ενεργεί το Πνεύμα Μου, θα ακτινοβολεί πάντα φως. Το φως όμως μπορεί να φέξει σε διαφορετικούς βαθμούς και έτσι η γνώση μπορεί να εμβαθύνει όλο και περισσότερο όταν αυξηθεί ο βαθμός της ωριμότητας ενός ανθρώπου. . .

Ένα θεϊκό δασκάλεμα όμως δεν μπορεί ποτέ να ονομαστεί «ελλιπές έργο» τότε που ο Ίδιος θέλω μέσω αυτών των δασκαλεμάτων να οδηγήσω τους ανθρώπους στην αλήθεια. Αφού όπου ενεργώ ο Ίδιος πρέπει να υπάρχει φως και ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει κάθε κενό της γνώσης του. Δεν θα υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να παρακινήσει τον άνθρωπο θα διαπιστώσει ένα κενό στη γνώση του. Αφού θα διαφωτιστεί για όλα όσα θα επιθυμήσει να ξέρει.

Αλλά είναι κατανοητό ότι η αγάπη Μου δεν θα αναλωθεί ποτέ. Θα θέλω και θα μπορώ πάντα να κάνω τα παιδιά Μου ευτυχισμένα. Και έτσι και ο βαθμός των σοφών γνώσεων θα μπορεί να αυξάνεται απεριόριστα, γιατί η μακαριότητα των όντων του φωτός είναι να λαμβάνουν συνέχεια από Εμένα και να γίνουν ευτυχισμένα με αυτό τον τρόπο. Αντίθετα, οι ανθρώπινες γνώσεις θα παραμένουν πάντα ελλιπές έργο, αφού το ανθρώπινο μυαλό είναι περιορισμένο, άσχετα με το αν προσπαθήσει να διεισδύσει σε πνευματκές γνώσεις ή σε γήινες γνώσεις. . .  θα υπάρχουν για αυτό πάντα όρια και θα παραμείνει ελλιπές έργο όσο δεν απενεργοποιήσει το μυαλό του το Πνεύμα από Μένα, με αποτέλεσμα αυτό να μπορέσει να διδάξει τον άνθρωπο αληθινά. Και συνεπώς ένα αφυπνισμένο πνεύμα μπορεί να διαφωτίσει καλά τους συνανθρώπους και για επίγεια θέματα. . .

Όταν όμως διοχετεύω το λόγο Μου στη Γη για να φέρω στους ανθρώπους την αλήθεια, θα επιλέξω και τα κατάλληλα σκεύη μέσα στα οποία θα μπορεί να ρεύσει το Πνεύμα Μου. Και τότε θα μεταδοθούν στους ανθρώπους οι γνώσεις που θα τους δώσουν τη σωστή εξήγηση και που θα τους απαντήσουν σε κάθε ερώτηση. . .  Θα προσπαθήσω να κάνω κατανοητά στους ανθρώπους επίσης αυτά που δεν έχουν απόλυτα ανάγκη για την ωρίμανση των ψυχών τους. . .  εάν έχουν μια σοβαρή επιθυμία να τους ανάψει το φως. . .

Και οι άνθρωποι κάνουν πολύ συχνά ερωτήσεις στις οποίες θα τους απαντήσω με τη μορφή των δώρων της χάρης Μου από πάνω. . .  δηλαδή θα τους διοχετευτεί ο λόγος Μου, μέσω του οποίου θα πάρουν μια σωστή διαφώτιση. . .  Αφού η θεϊκή σοφία είναι ανεξάντλητη, ανεξιχνίαστα βαθιά είναι η αγάπη Μου. Και ξέρω για κάθε ερώτηση που κάνει κανείς στη Γη και στο υπερκόσμιο βασίλειο και θα απαντήσω εάν μόνο καταλάβω τη σοβαρή επιθυμία ενός ανθρώπου για την αλήθεια. Αυτή μπορώ να τη μοιράζω μόνο Εγώ, αλλά θα τη μοιράζω πάντα ανάλογα με το βαθμό της πνευματικής ωριμότητας εκείνου που θα κάνει την ερώτηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υπόσχεσή Μου: «Σας οδηγώ σε όλη την αλήθεια. . .»

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8230                1-8-1962

Η αιώνια δημιουργική βούληση του Θεού. . .

Να συλλάβετε ότι η αγάπη Μου είναι απεριόριστη και ότι αυτή η αγάπη δρα αδιάκοπα με δημιουργικό τρόπο, ότι είναι η ίδια η δύναμη από την οποία εκπηγάζουν τα πάντα. Η κάθε σκέψη Μου γίνεται μορφή, άσχετα με το αν πρόκειται για γήινες ή για πνευματικές δημιουργίες. . .  Για αυτό το λόγο η δημιουργηκή διαδικασία δεν θα σταματήσει, επειδή η αγάπη Μου δεν σταματά και επειδή για τη δύναμη αγάπης Μου τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Το πνευματικό που πρέπει ακόμα να λυτρωθεί, που αποστάτησε κάποτε από Εμένα και θα πρέπει να παραμένει ακόμα για ατελείωτους καιρούς σε εντελώς αποσκληρυμμένη κατάσταση πριν το κάνω να γίνει ύλη, η οποία θα ξεκινήσει τότε την πορεία της ανοδικής ανάπτυξης. . .  έχει ακόμα ανάγκη δημιουργήματα σε ένα βαθμό που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όμως όλο το πεσμένο πνευματικό θα περάσει αμετάκλητα κάποτε μέσα από τα δημιουργήματα, γιατί με διαφορετικό τρόπο δεν γίνεται μια επιστροφή σε Μένα. . .

Αφού πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι και η αποστασία διάρκεσε αιώνια χρονικά διαστήματα και ότι η επιστροφή θα απαιτήσει πάλι ατελείωτους καιρούς. Και απαιτούνται διαρκώς νέα δημιουργήματα που θα πρέπει να απορροφήσουν το πεσμένο πνευματικό. . .  Εγώ όμως αντιλαμβάνομαι τα πάντα και η αγάπη και η σοφία Μου καταλαβαίνει τη δυνατότητα της επιτυχίας μιας τέτοιας ατελείωτης πορείας μέσα από κάθε είδους δημιουργήματα. Η δημιουργική Μου βούληση παροτρύνεται ξανά και ξανά, γιατί η αγάπη Μου είναι αφάνταστα μεγάλη και θέλει να εκδηλώνεται, και επομένως εκπέμπει αδιάκοπα δύναμη στο άπειρο, η οποία δραστηριοποιείται και πάλι σύμφωνα με το προαιώνιο νόμο. . .

Είμαι από τους αιώνες των αιώνων και θα είμαι μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .  Η αγάπη Μου δεν θα τελειώσει και για αυτό και η δημιουργηκή Μου βούληση θα είναι ακούραστα δραστήρια. Γιατί η αγάπη Μου θέλει να εκδηλώνεται και αυτό σημβαίνει μέσω της συνεχούς δημιουργίας και ζωογόνησης όσων δημιουργήθηκαν. . .  Για τον άνθρωπο είναι αδύνατο να το φανταστεί αυτό, αφού είναι ακόμα υποκείμενος στο νόμο του χρόνου και του χώρου και αφού εξαιτίας της ατελούς του κατάστασης η σκέψη του είναι περιορισμένη. . .  Για Μένα όμως δεν υπάρχει περιορισμός, ούτε υπάρχει για Μένα ο χρόνος, για Μένα χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα. . .  και αυτή την περιγραφή πρέπει να καταλάβει κανείς επίσης μόνο μεταφορικά, γιατί ο Ίδιος δεν είμαι υποκείμενος στο νόμο του χρόνου και του χώρου.

Θέλω όμως να σας ενημερώσω στο βαθμό που είστε δεκτικοί τέτοιων ενημερώσεων. Και όπως μια απέραντη θάλασσα περιέχει αμέτρητες σταγόνες νερού και αυτή η σύγκριση σας είναι ήδη ασύλληπτη, έτσι επίσης η Φύση Μου, η ενέργεια, η αγάπη, η σοφία και η δύναμή Μου, θα σας παραμένουν αιώνια ασύλληπητες. . .  Και ωστόσο είμαι και μπορείτε να Με βιώνετε, την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμή Μου. . .  Δεν μπορείτε να Με αρνηθείτε, αφού τα έργα Μου στη δημιουργία γύρω σας Με αποδεικνύουν. . .

Και όμως μπορώ να Με αποκαλυφθώ μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι είστε σε θέση να το συλλάβετε. Όσο και να σκεφτείτε αυτά, το μυαλό σας δεν θα είναι ικανό να Με καταλάβει και δεν θα κατανοήσει τη δημιουργική Μου δραστηριότητα και την ενέργειά Μου. . .  Μόλις όμως εξελιχθεί η αγάπη μέσα στις καρδιές σας, το αρχέγονο στοιχείο σας θα ξεπροβάλει και μόνο τότε θα αποκτήσετε τη σωστή κατανόηση για τη διακυβέρνηση και για την ενέργειά Μου, παρόλο που δεν θα μπορείτε ποτέ να συλλάβετε Εμένα τον Ίδιο και τη Φύση Μου με όλο το βάθος της.

Η δύναμη αγάπης Μου δεν θα εξαντληθεί ποτέ και επομένως η δημιουργική Μου βούληση θα είναι ακούραστα δραστήρια, αφού το βασίλειό Μου είναι ένας ζωντανός κόσμος, όπου ενεργούν με δημιουργικό τρόπο όλα όσα προέκυψαν τέλεια από το χέρι Μου και παρέμειναν στην τελειότητά τους ή επέστρεψαν σε Μένα ως παιδιά Μου μετά από μια ατελείωτη πορεία μέσα από τη δημιουργία. . .  με αποτέλεσμα να είναι δραστήρια σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, του μεγάλου προαιώνιου Θεού, ο Οποίος είναι απεριόριστος και θα δημιουργεί και θα ενεργεί απεριόριστα μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8231                2-8-1962

Πρόδρομος του Χριστού. . .

Οι δικοί Μου θα τον αναγνωρίσουν, τη φωνή βοώντας εν τη ερήμω, ο οποίος θα ανακοινώσει την εμφάνισή Μου, όπως το προανήγγειλα. . .  Αφού το φως του θα λάμπει δυνατά και ο λόγος του θα είναι ισχυρός και εντυπωσιακός. . .  Και δεν θα διστάσει να επιτεθεί στους ισχυρούς με τις ομιλίες του, αφού θα έχει σταλθεί στη Γη από Εμένα για να εκτελέσει την τελευταία του αποστολή, δηλαδή να κηρύξει το τέλος αυτής της Γης και να ανακοινώσει τον ερχομό Μου κατά την ημέρα της Κρίσης. . .  Εκείνους που ανήκουν σε Μένα θα συγκινήσει πάρα πολύ η δύναμη του λόγου του και θα καταλάβουν ότι δεν θα περάσει πια πολύς χρόνος, ότι θα έρθω ο Ίδιος και θα τους σώσω από τα δεινά τους.

Πριν όμως εσείς οι άνθρωποι θα κάνετε ξανά και ξανά λανθασμένες υποθέσεις και θα νομίζετε ότι θα τον αναγνωρίσετε μέσα σε πολλούς ανθρώπους. . .  Εγώ όμως σας λέω: «Δεν χρειαστεί να ρωτήσετε, αλλά θα ξέρετε ότι πρόκειται για εκείνον τον οποίο θα στείλω ο Ίδιος ως πρόδρομο. . .» Αφού τότε που θα εμφανιστεί, και ο αντίπαλός Μου θα έχει ήδη αρχίσει να ενεργεί με έναν τρόπο ώστε θα ενσαρκωθεί μέσα σε έναν εξουσιαστή. Και αυτός θα πάρει μέτρα εναντίον κάθε πνευματικής επιδίωξης, εναντίον της πίστης, και μέσω των συνεργών του θα πιέζει άσχημα τους δικούς Μου, με σκοπό να αποστατήσουν από Εμένα και να ομολογήσουν εκείνον. . .

Θα μπορείτε ήδη τότε να παρακολουθήσετε την αρχή της μάχης κατά της πίστης και επομένως θα πάρετε πολύ μεγάλη παρηγοριά από τον πρόδρομο, γιατί τότε θα ξέρετε επίσης ότι το τέλος δεν θα είναι πια μακριά. . .  Αφού η αποστολή του στη Γη δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς και ο αντίχριστος θα είναι ευδιάκριτος, η ζωή του οποίου επίσης δεν θα διαρκέσει πολύ. . .  Ο πρόδρομος θα έρθει και θα ενισχύσει την πίστη σας. Με το εντυπωσιακό λόγο του θα Με μαρτυρήσει και θα ανακοινώσει τον ερχομό Μου, με αποτέλεσμα οι δικοί Μου να πάρουν δύναμη από τα λόγια του και να αντέξουν μέχρι το τέλος. Αφού Εγώ ο Ίδιος θα τους συμπαραστέκομαι μέσα στα δεινά τους που θα προκύψουν από αυτή την τελευταία μάχη κατά της πίστης. . .

Η φωνή βοώντας εν τη ερήμω δεν θα επιτρέψει να τον εμποδίσουν και θα πάρει απροκάλυπτα μέτρα ενάντια σε ανθρώπους που θα έχουν εχθρική στάση απέναντι στους δικούς Μου. . .  Θα στιγματίσει τις πράξεις τους ως αποτρόπαιες και θα έχει ξανά και ξανά την προστασία Μου από τις επιθέσεις τους, ώσπου να έρθει και η δική του ώρα. Αφού άλλη μια φορά θα πληρώσει για την αποστολή του για Εμένα με τον θάνατό του. Και μην σας τρομάξει ούτε αυτό, εσάς που είστε δικοί Μου, αλλά μόνο θα πρέπει να σας επιβεβαιώσει ότι βαδίζετε μέσα στην αλήθεια, ότι θα μπορείτε να περιμένετε όλα έτσι όπως σας τα ανακοίνωσα μέσω του Πνεύματός Μου.

Ολοκηρώνεται ένα χρονικό διάστημα που παρασχέθηκε σε σας τους ανθρώπους για τη λύτρωσή σας από τη μορφή. Αλλά μέχρι την τελευταία μέρα θα σας βοηθάω να αποκτήσετε την πραγματική πίστη σε Μένα και ο «πρόδρομος» θα σας σταλθεί επίσης για να ενισχυθεί η πίστη σας. . .  Όποιος θα θέλει να τον αναγνωρίσει θα τον αναγνωρίσει. . .  Όποιος θα απορρίψει το λόγο του θα είναι φανερός οπαδός του αντιπάλου Μου και θα απορρίψει και Εμένα τον Ίδιο. Αλλά το φως από ψηλά, το οποίο θα αστράφτει παντού δυνατά, δεν θα μπορεί να αγνοηθεί, δεν θα μπορεί κανείς να κάνει πως δεν θα ακούσει τον ισχυρό λόγο του. Και ο τρόπος ζωής του και η ενέργειά του στη Γη κατά τον τελευταίο καιρό θα είναι τόσο ευδιάκριτα ως «θεϊκή» ενέργεια, ώστε θα μπορέσει να τον αναγνωρίσει ο καθένας και ώστε δεν θα χρειαστεί πια να ρωτήσει αν είναι εκείνος.

Και ο αντίπαλός Μου θα θέλει πάλι να ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή προσπαθώντας να δημιουργήσει σύγχυση και ψιθυρίζοντας στους οπαδούς του να δουν τον πρόδρομο εδώ και εκεί. Και για αυτό το λόγο θα είναι απαραίτητο να έχει κανείς ένα στενό δεσμό μαζί Μου για να καταλάβει καλά και να σκεφτεί καλά. . .  Για το λόγο αυτό σας ενημερώνω ξανά και ξανά ότι θα εμφανιστεί μόνο τότε που και ο αντίπαλός Μου θα έχει προετοιμάσει τη σωστή εξωτερική μορφή, μέσα στην οποία θα ενεργεί τότε προς τρόμο των πιστών. Αφού διαθέτει μεγάλη δύναμη και θα τη χρησιμοποιήσει για μια σκληρή μάχη κατά της πίστης. . .

Και τότε θα εμφανιστεί και εκείνος τον οποίο θα στείλω ο Ίδιος. Και αυτός θα επιτεθεί ανοιχτά σε εκείνον και δεν θα τον φοβάται. Και από αυτό θα τον αναγνωρίσετε, αφού θα διαθέτει μεγάλη δύναμη, την οποία θα εφαρμόζει στο όνομά Μου και επίσης θα θεραπεύσει αρρώστους και θα κάνει θαύματα. Ως αποτέλεσμα θα του επιτίθενται οι εξουσιαστές, οι οποίες θα επιβουλευθούν τη ζωή του και οι οποίοι θα τα καταφέρουν να πεθάνει από βίαιο θάνατο. . .  Αλλά το φως που θα διαδώσει ανάμεσα στους ανθρώπους θα ενισχύσει αυτούς ασυνήθιστα και θα περιμένουν τον έρχομό Μου με αισιοδοξία και θα αντέξουν μέχρι το τέλος. . .  Αφού θα ξέρουν ότι θα επαληθευθεί ο λόγος Μου και ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως έδωσα εντολή να ανακοινωθούν μέσω του λόγου και μέσω της Γραφής. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8234                6-8-1962

Σωστή στάση κατά την επίγεια ζωή. . .

Σαν μια στιγμή είναι η διάρκεια της επίγειας σας ύπαρξης, ακόμα και αν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία, εάν τη συγκρίνετε με το ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα της προηγούμενης ανάπτυξής σας, της πορείας μέσα από όλα τα δημιουργήματα της Γης. . .  από τα πιο βαθιά βάθη μέχρι πάνω στον άνθρωπο. . .  Αλλά αυτή η σύντομη στιγμή είναι αποφασιστική για τη μοίρα σας μετά τον θάνατο του σώματός σας. . .

Εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η τελευταία πορεία ως άνθρωπος είναι πάρα πολύ υπεύθυνη. Αφού μπορείτε να ολοκληρώσετε μια ατελείωτα μεγάλη πορεία της ανάπτυξης, υπάρχει όμως και η δυνατότητα να τη διανύσετε μάταια εάν αποτύχετε κατά την επίγεια σας ζωή και πέσετε πάλι στα βάθη. Και ωστόσο μπορεί πάντα μόνο να σας παρουσιάζεται  η μεγάλη ευθύνη και τότε θα πρέπει να πιστέψετε χωρίς αποδείξεις. . .  κάτι που όμως είναι δυνατό. . .  Χρειάζεται μόνο να σκεφτείτε και να θέλετε το σωστό. . .  Και πράγματι θα βρείτε βοήθεια με κάθε τρόπο. Αφού ξέρω για όλες τις αδυναμίες σας και για την ακόμα ελαττωματική σας κατάσταση μέσα στην οποία ξεκινάτε την επίγεια σας ζωή. . .

Λαχταρώ τα παιδιά Μου, τα οποία έφυγαν κάποτε εθελοντικά από Εμένα και επομένως θα κάνω ο Ίδιος τα πάντα για να προωθήσω την επιστροφή σας σε Μένα. Αλλά αφού αυτή η επιστροφή πρέπει να γίνει με την ελεύθερη βούλησή σας, μπορώ μόνο να ενημερώσω ξανά και ξανά εσάς τους ανθρώπους για το ποιο είναι το επίγειο καθήκον σας και να σας δείξω μέσω του λόγου Μου το δρόμο πίσω στο πατρικό σας σπίτι. .

Έρχεστε στον κόσμο χωρίς καμία γνώση και η απέραντη αγάπη Μου θέλει τώρα να σας μεταδώσει αυτή τη γνώση. Εσείς όμως πρέπει μόνο να πιστέψετε ότι εκπηγάσατε από μια Δύναμη Που είναι τέλεια και πρέπει να επιδιώξετε αυτή τη Δύναμη συνειδητά. Για αυτό το λόγο αυτή η Δύναμη προσπαθεί να σας παρουσιάσει τον Εαυτό Της με έναν τρόπο ώστε να προσπαθήσετε να συνδεθείτε μαζί Της, δηλαδή να στραφεί η θέλησή σας σε αυτή τη Δύναμη. Και τότε θα έχετε ήδη σωθεί, θα πάρετε το δρόμο για Εμένα. Αφού μόλις κατέχω τη θέλησή σας, θα μπορώ να επηρεάσω την επίγεια σας ζωή έτσι ώστε θα λαχταράτε όλο και περισσότερο Εκείνον Που σας έφερε στη ζωή. Και τότε θα χρησιμοποιήσετε με το σωστό τρόπο  το σύντομο χρόνο της επίγειας σας ζωής. . .

Αφού ο θεϊκός σπινθήρας της αγάπης τον οποίο σας πρόσθεσα θα σας παροτρύνει ασταμάτητα να ασκήσετε την αγάπη. Και στην περίπτωση που θα ακολουθήσετε την εσωτερική του πίεση, δεν θα μπορεί πια να υπάρξει για εσάς καμία πτώση πίσω στα βάθη, θα πετύχετε με βεβαιότητα το στόχο σας, την ενοποίηση μαζί Μου. . .  Και η είσοδός σας στο φωτεινό βασίλειο θα έχει εξασφαλιστεί όταν η ψυχή σας εγκαταλείψει το γήινο σώμα σας. Και τότε θα καταλάβει πόσο σύντομη ήταν η επίγεια της ζωή συγκριτικά με το προηγούμενο ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου έπρεπε να ανεβαίνει με πολλή κόπο από τα πιο βαθιά βάθη, ακόμα και αν δεν είχε επίγνωση της ύπαρξής της. . .

Και παρ’όλα αυτά ο χρόνος στη Γη είναι η πιο δυνατή δοκιμασία της θέλησης, είναι το πιο δύσκολο έργο για την ψυχή, η οποία δεν είναι τώρα πια υποκείμενη στο αναγκαστικό νόμο, αλλά έχει από την πλευρά Μου πλήρη ελευθερία. Και για αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία να στρέψει τη θέλησή της στη σωστή κατεύθυνση κατά τον καιρό όπου βρίσκεται στη Γη, κάτι που η ψυχή πρέπει να κάνει από μόνη της. Αφού δεν μπορεί να εξαγκάζεται ούτε από Εμένα ούτε από τον αντίπαλό Μου, και για το λόγο αυτό η ευθύνη είναι δική της. Δεν θα είναι όμως ποτέ χωρίς συμπαράσταση. Τόσο τα φωτεινά όντα στα οποία ανατέθηκε η φροντίδα της όσο και Εγώ ο Ίδιος κάνουν τα πάντα για να οδηγήσουμε τις σκέψεις και τη βούληση του ανθρώπου στη σωστή κατεύθυνση χωρίς εξαναγκασμό. . .  Μέσω των σκέψεων όμως επιτρέπεται να επηρεαστεί ο άνθρωπος από την πλευρά του φωτεινού κόσμου. Και ο Ίδιος θα εκδηλώνομαι ξανά και ξανά, θα αποκαλυφθώ σε εκείνους που μόνο επιθυμούν φως, που έχουν καλή θέληση.

Και θα Με αναγνωρίσουν σύντομα ως τον προορισμό τους και θα επιδιώξουν να Με πλησιάσουν, παρόλο που και ο αντίπαλός Μου προσπαθεί να επενεργήσει στη βούλησή τους. . .  ο οποίος όμως θα την κερδίσει μόνο τότε που ο άνθρωπος του ανήκει ακόμα εντελώς, τότε που η αντίστασή του σε Μένα είναι ακόμα αμείωτη και ο άνθρωπος βρίσκεται σε έσχατο κίνδυνο να βυθιστεί πάλι στα βάθη. . .  Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να εμποδιστεί, γιατί η βούλησή του είναι ελεύθερη, και τότε δεν θα τον ωφελούσε ούτε μια μεγαλύτερη ζωή. Για έναν άνθρωπο με καλή θέληση όμως φτάνει η σύντομη ζωή για να απελευθερωθεί από οποιαδήποτε μορφή και να μπορέσει να μπει ξέγοιναστος στο βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8235                9-8-1962

Ο άνθρωπος αναπτύχθηκε ή ήταν μια νέα δημιουργία;. . .

 Δεν μπορεί να υπάρχουν αντιφάσεις μέσα στα πνευματικά αγαθά που λαμβάνετε από Εμένα τον Ίδιο, που σας μετέδωσε το Πνεύμα Μου, σε σας που βρίσκεστε στην υπηρεσία Μου και έχετε εντολή να μεταδώσετε στους συνανθρώπους την καθαρή αλήθεια από Μένα, να διαδώσετε το λόγο Μου, ο οποίος θα πρέπει να σας δώσει φως. Αφού θέλω να φωτίσω το σκοτάδι του πνεύματος μέσα στο οποίο βαδίζουν οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα τότε που επιθυμείτε οι ίδιοι μια εξήγηση:

Πέρασαν ατελείωτα χρονικά διαστήματα ώσπου το έργο δημιουργίας της Γης είχε γίνει αυτό που είναι τώρα. . .  μια δημιουργία που θα πρέπει να βοηθήσει τον άνθρωπο να πετύχει την τελική του τελειότητα. Και κατά τη διάρκεια αυτού του ατελείωτα μεγάλου διαστήματος τα αρχέγονα πνεύματα που είχαν διαλυθεί στα πιο μικρά μόρια πέρασαν μέσα από αμέτρητα έργα της δημιουργίας με σκοπό να ανεβαίνουν όλο και περισσότερο στην ανάπτυξή τους. Το στερεοποιημένο πνευματικό αποκτούσε σιγά σιγά τη ζωή, όπως σας εξηγούνταν επανειλημμένα. Διένυσε την ατελείωτα μεγάλη πορεία υπό καθεστώς του αναγκαστικού νόμου, δηλαδή όλα τα δημιουργήματα εκπλήρωναν το σκοπό και τον προορισμό που τους είχα αναθέσει. . .  Καμία από τις δεμένες οντότητες δεν μπορούσε να διαθέσει τον εαυτό της, αλλά ωρίμαζε σιγά σιγά. . .

Δημιουργήθηκαν μορφές για όλους τους βαθμούς ωριμότητας του πνευματικού που ανέβαινε προς τα ύψη. Ο κόσμος των πετρών, των φυτών και των ζώων είχε μια ατελείωτη ποικιλία μορφών και όλες αυτές τις μορφές τις ζωντάνευαν τα μικρά μόρια εκείνων των πεσμένων αρχέγονων πνευμάτων, τα οποία ενώνονταν όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να γίνουν τελικά μικρότερους και μεγαλύτερους έμβιους οργανισμούς. Αυτά τα μικρά μόρια εξακολουθούσαν να ενώνονται κάθε φορά που εγκατέλειψαν μια μορφή και τελικά επιβεβαιώθηκαν μέσα σε μορφές που έμοιαζαν ήδη πολύ με τη μορφή ενός ανθρώπου. Ολόκληρη η μεγάλη πορεία ήταν υποκείμενη στο νόμο Μου, ή με άλλα λόγια: Όλες οι διαδικασίες διαδραματίζονταν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης μέσα σε αυτή τη δημιουργία που είχε γίνει διά του θελήματός Μου.

Τα αρχέγονα πνεύματα είχαν χάσει τη συνείδηση του εγώ μέσω της πτώσης τους στα βάθη. Κάποτε όμως θα έπρεπε να πάρουν πίσω αυτή τη συνείδηση του εγώ και να ενσαρκωθούν μέσα στην τελευταία μορφή, ως άνθρωποι, για να ολοκληρώσουν την πορεία της ανοδικής τους ανάπτυξης. Οι τελευταίες μορφές στην αναγκαστική κατάσταση επομένως έμοιαζαν όλο και περισσότερο με την ανθρώπινη μορφή, δεν βρίσκονταν όμως ακόμα στο στάδιο της συνείδησης του εγώ. Δρούσαν ενστικτωδώς, σύφμωνα με το θέλημά Μου. . .  παρόλο που ήδη εκτελούσαν λειτουργίες που έμοιαζαν με εκείνες ενός ανθρώπου. . .

Δεν είχαν όμως την ικανότητα σκέψης, τους έλειπε η διάνοια και η ελεύθερη βούληση, και άρα δεν ήταν υπεύθυνα, αλλά ωθούνταν στις πράξεις τους από πνευματικές νοημοσύνες, έτσι όπως ολόκληρο το πνευματικό που ήταν ακόμα δεμένο μέσα σε μορφές υπόκειντο σε οντότητες που το φρόντιζαν, που μετέφεραν κατά κάποιον τρόπο σαν μέσω του φυσικού νόμου το  θέλημά Μου σε εκείνο το δέσμιο οντώδες. Και ήρθε τότε η στιγμή όπου μπορούσε να δοθεί πίσω η ελεύθερη βούληση σε αρχέγονα πνεύματα που είχαν φτάσει σε έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας. Μέσω αυτής της ελεύθερης βούλησης εκείνα θα έπρεπε να δοκιμαστούν σχετικά με το αν θα επέστρεφαν σε Μένα ή αν ήθελαν να παραμείνουν με τον αντίπαλό Μου. . .  Και για αυτά τα αρχέγονα πνεύματα δημιούργησα τη μορφή του ανθρώπου. . .

Όλα τα έργα της δημιουργίας και ιδιαίτερα τους ολοένα και μεγαλύτερους έμβιους οργανισμούς τα έφερε στην ύπαρξη το θέλημά Μου, με το να έγιναν μορφές οι σκέψεις Μου. . .  Και για το λόγο αυτό αυτοί οι έμβιοι οργανισμοί είχαν τις πιο ποικίλες μορφές, αλλά η κάθε μορφή ήταν διαφορετική. . .  Υπήρχαν τα πιο διαφορετικά γένη, τα οποία δεν είχαν καμία ομοιότητα μεταξύ τους, τα οποία συνέχιζαν να αναπαράγονται, ενώ παρέμεναν πάντα τα ίδια πλάσματα. . .

Όταν έγινε αναγκαία η μορφή του ανθρώπου για τα πρώτα αρχέγονα πνεύματα που είχαν φτάσει σε έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας, τοποθέτησα εκτός του Εαυτού Μου πάλι ένα έργο δημιουργίας μέσω του θελήματός Μου, το οποίο ήταν πράγματι ένα θαυματούργημα ολόκληρης της δημιουργίας Μου. . .  ένα ον που ήταν φτιαγμένο εξαιρετικά έντεχνα, που είχε δημιουργηθεί σύμφωνα με το θέλημά Μου για να μπορούσε να εκτελέσει το επίγειο του καθήκον. . .  το οποίο ον «δημιούργησα», το οποίο όμως δεν «εξελίχθηκε» από τα δημιουργήματα που ήδη υπήρχαν. . .  τα ανθρωπομορφικά όντα. . .

Αφού αυτή η μορφή θα έπρεπε να περιέχει ένα αρχέγονο πνεύμα, ένα ον που τοποθετήθηκε κάποτε εκτός του Εαυτού Μου από Εμένα, το οποίο ήταν κατ’εικόνα Μου και το οποίο θα πρέπει πάλι να γίνει αυτό. . .  Και για το λόγο αυτό έπρεπε να είναι προικισμένο με τη διάνοια, με την ελεύθερη βούληση και με τη συνείδηση του εγώ. Και αυτές δεν εξελίχθηκαν αργά μέσα στα ζωοειδή όντα, αλλά δόθηκαν στη μορφή του ανθρώπου όταν το αρχέγονο πνεύμα έθεσε υπό την κατοχή του την πρώτη μορφή. . .  και δίνονται πάντα στον κάθε άνθρωπο ως ιδιοκτησία της ψυχής του, τότε που αυτή ως θεία πνοή ζωντανεύει τον άνθρωπο κατά τη γέννησή του. . .

Οι άνθρωποι μάλιστα αναπαράγονταν σύμφωνα με το νόμο της φύσης Μου, αλλά θα παραμένουν πάντα τα ίδια πλάσματα όπως ήταν ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Δεν θα μεταμορφωθούν σε διαφορετικά πλάσματα, αλλά αυτή η μεταμόρφωση θα είναι πάντα μόνο μια πράξη της ψυχής, η οποία μπορεί αρχικά ακόμα να Μου προβάλει αντίσταση και η οποία κατά τον καιρό ως άνθρωπος μπορεί να πετύχει ύψιστη τελειότητα. . .  Το ανθρώπινο κορμί όμως θα μείνει έτσι όπως το δημιούργησα όταν η ψυχή του Αδάμ το έθεσε υπό την κατοχή της. . .

Η πράξη της δημιουργίας της Γης με όλα όσα βρίσκονται μέσα της, στην επιφάνεια της και από πάνω της, με όλα τα νεκρά και ζωντανά δημιουργήματα, απαίτησε ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά ένα στάδιο της ανοδικής ανάπτυξης είχε κατά κάποιον τρόπο τελειώσει για το πεσμένο πνευματικό τότε που όλα τα μικρά μόρια ενός αρχέγονου πνεύματος είχαν πάλι ενωθεί και ξεκίνησε η τελευταία διαδικασία της επιστροφής σε Μένα. . .  Και αυτή η πορεία πάνω στη Γη ως άνθρωπος απαιτούσε από Εμένα ένα νέο έργο δημιουργίας, μια μορφή που θα ανταποκρινόταν σε όλες τις απαιτήσεις για να μπορούσε το ον να πετύχει την τελευταία δοκιμασία με την ελεύθερη θέληση του.

Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του ένα ιδιαίτερο δημιούργημα από την πλευρά Μου. Αφού είναι το μόνο ον στη Γη που είναι προικισμένο με το μυαλό, με το νου και με την ελεύθερη θέληση. . .  με τα σημάδια της θεϊκής καταγωγής. Για αυτό το λόγο αυτό το ον είναι ικανό να αναγνωρίσει από πάνω του έναν Θεό και Δημιουργό Που του έδωσε τη ζωή. Και επομένως μπορεί επίσης να πετύχει την τελική τελειότητα πάνω σε αυτή τη Γη εάν το επιδιώξει στα σοβαρά η ελεύθερη θέλησή του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8236                10-8-1962

Ο Αδάμ ήταν ο μόνος άνθρωπος τον οποίο δημιούργησε ο Θεός;. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γέννηση της νέας Γης»  σελ. 103 – 106. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Τώρα όμως θα αναδυθεί σίγουρα μέσα σας το ερώτημα για το πώς προέκυψε η εποίκιση όλης της Γης από ανθρώπους. . .  Και αυτό το ερώτημα είναι δικαιολογημένο, διότι όταν το πρώτο αρχέγονο πνεύμα ενσαρκώθηκε μέσα στον Αδάμ, υπήρχαν πολλά άλλα αρχέγονα πνεύματα. Και όλα αυτά τα αρχέγονα πνεύματα ήθελαν να συνεχίσουν την αναπυξιακή τους πορεία με το να ενσαρκωθούν ως ψυχές μέσα σε έναν άνθρωπο, επειδή γνώριζαν ότι μόνο με αυτό τον τρόπο ήταν δυνατό να επιστρέψουν οριστικά κοντά Μου. . .  Και έδωσα ανθρώπινα περιβλήματα και σε εκείνα τα αρχέγονα πνεύματα που ήθελαν να βαδίσουν συνειδητά πάνω στη Γη. . .

Δημιούργησα συνεπώς ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αφού μόνο μια σκέψη Μου ήταν αρκετή για να περιβληθεί με μια εξωτερική μορφή κάθε ώριμο αρχέγονο πνεύμα. Η κάθε μορφή ήταν δημιουργημένη με τέτοιον τρόπο από τη φύση τους ώστε να αναπαράγονται σύμφωνα με το θέλημά Μου, προκειμένου να δίνεται συνεχώς η δυνατότητα ενσάρκωσης στις ψυχές εκείνες οι οποίες αποκτούσαν επίσης με τον καιρό την απαραίτητη για αυτό ωριμότητα. Παράλληλα δε οριοθέτησα τις περιοχές που θα κατοικούσαν οι διάφοροι αυτοί πατριάρχες. . .  Να καταλάβετε, έδωσα στους ανθρώπους τα εδάφη τα οποία είχα προειτοιμάσει για αυτούς. . .

Όμως οι πρώτοι άνθρωποι. . .  ο Αδάμ και η Εύα. . .  υποβλήθηκαν στη δοκιμασία της βούλησής τους και εξαιτίας της πτώσης τους εξασθένισε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Η ανυπακοή απέναντι στη θεϊκή εντολή μέσω της επενέργειας του αντίπαλου πνεύματος Εωσφόρου είχε αφυπνιστεί επίσης μέσα σε εκείνους τους ανθρώπους, μέσα σε εκείνα τα αρχέγονα πνεύματα. Και το προπατορικό αμάρτημα. . .   το οποίο συνίστατο στη μετατροπή της αγνής θείας αγάπης σε εγωλατρεία, επαναλήφθηκε επίσης μέσα σε εκείνους τους ανθρώπους. Διότι ο αντίπαλός Μου επιχείρησε να παραπλανήσει όλους τους ανθρώπους και το πέτυχε, για το λόγο ότι οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ακόμα αρκετά εκείνον που ήθελε να τους κάνει να πέσουν εκ νέου.

Και οι άνθρωποι εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γη, αλλά ο Αδάμ ήταν και παρέμεινε ο γενάρχης του ανθρώπινου είδους. Και στους ανθρώπους γνωστοποιήθηκε η αναπαραγωγή του δικού του φύλου και παρακολουθήθηκε η γενεαλογική γραμμή του γένους του μέχρι τη γέννηση του Ιησού, ο Οποίος κατέβηκε στη Γη εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος για να λυτρώσει τους ανθρώπους. . .

Ο Αδάμ ήταν το πρώτο πνεύμα που αποστάτησε μετά τον Εωσφόρο, ως εκ τούτου ήταν πάλι το πρώτο που ενσαρκώθηκε ως άνθρωπος. Εάν είχε τηρήσει την εύκολη εντολή Μου, τότε θα είχε απαλλαγεί πολύ γρήγορα από την εξωτερική του μορφή. Συνάμα και όλα τα άλλα αρχέγονα πνεύματα θα είχαν αποβάλει πολύ σύντομα την αντίστασή τους και θα Μου είχαν παραδοθεί άνευ όρων, ούτως ώστε η επιστροφή τους κοντά Μου θα είχε ξεασφαλισθεί. . . Όμως η ανυπακοή του σήμαινε εκ νέου αντίσταση απέναντί Μου, σήμαινε δηλαδή μια επανάληψη του πρώτου αμαρτήματος της επανάστασης εναντίον Μου. . .  Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Εωσφόρος λόγω της πτώσης τού Αδάμ είχε αποκτήσει πάλι ισχύ, την οποία και εκμεταλλευόταν σε βάρος όλου του ανθρώπινου γένους, το οποίο ήταν τόσο εξασθενισμένο όσο και ο Αδάμ. Επομένως δεν πρόβαλλε αντίσταση και παρέμεινε αδύνατο έως όπου ήρθε ο Ιησούς να τους βοηθήσει.

Πρέπει να ξέρετε, εσείς οι άνθρωποι, ότι εγκατέστησα σε όλη τη Γη ανθρώπους, διότι πολλά από τα αρχέγονα πνεύματα που ήταν πλέον ώριμα επιθυμούσαν την τελευταία ενσάρκωσή τους στη Γη και διότι το κάθε ένα από αυτά τα αρχέγονα πνεύματα είχε και το δικαίωμα να περάσει από την τελευταία δοκιμασία της βούλησής του μέσα σε έναν άνθρωπο. . .  Ο αριθμός τους ήταν μεγάλος, επιπλέον δε το καθένα από αυτά το συνόδευαν πολλά άλλα αρχέγονα πνεύματα, τα οποία το είχαν ακολουθήσει και τα οποία έκαναν ξανά και ξανά παρέα μαζί του. Για όλα αυτά λοιπόν επέλεξα τις βιοτικές συνθήκες αντίστοιχα με τις ιδιότητές τους. Έτσι αφού έπλασα για όλα τα πνεύματα την αντίστοιχη ανθρώπινη εξωερική μορφή, τα τοποθέτησα σε εκείνες τις συνθήκες, όπου εξακολούθησε η αναπαραγωγή τους σύμφωνα με τη βούλησή Μου και κατά το φυσικό Μου νόμο. . .

Ο τρόπος της αναπαραγωγής ήταν παντού ο ίδιος, για αυτό το λόγο έδωσα στο κάθε αρχέγονο πνεύμα ένα δεύτερο πνεύμα. . .  Επομένως η δημιουργία του πρώτου ανθρώπου επαναλαμβανόταν πολλές φορές σε περιοχές οι οποίες ήταν απρόσιτες για τα μεμονωμένα ανθρώπινα φύλα. Αφού η δημιουργία Μου η Γη ήταν τόσο μεγάλη ώστε η αναπτυξιακή διαδικασία απαιτούσε παντού να ενσαρκωθούν τότε τα αρχέγονα πνεύματα μέσα στους ανθρώπους, και Εγώ δημιούργησα για αυτό τις πρώτες προϋποθέσεις. . .

Πέρασε πάλι αρκετά μεγάλο διάστημα μέχρι να έρθουν σε επαφή τα διάφορα ανθρώπινα φύλα. . .  Αλλά η πνευματική εξέλιξή τους ποίκιλε. . .  ανάλογα με το βαθμό αγάπης που γέμιζε όλους εκείνους τους ανθρώπους. Όλοι όμως μπορούν να διδαχθούν από Μένα τον Ίδιο όταν η αντίστασή τους υποχωρεί και ακολουθούν πάλι τις εντολές Μου. Και οι ανθρώπινες ψυχές θα ωριμάσουν, διότι ο θείος Λυτρωτής Ιησούς Χριστός πραγματοποίησε το λυτρωτικό Του έργου για όλους τους ανθρώπους και επίσης η σχετική γνώση μπορεί να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους, είτε μέσω ανθρώπων είτε μέσω της ενέργειας του Πνεύματός Μου. . .

Εντούτοις οι κατευθείαν απόγονοι του Αδάμ θα δέχονται πιο εύκολα αυτή τη γνώση και ως εκ τούτου θα ανήκουν στο ανθρώπινο γένος που θα μπορούν να βρουν τη λύτρωση ακόμα επί Γης, ώστε [«ώστε» είναι ο σύνδεσμος σε αυτό το σημείο και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο και φαίνεται λάθος και εκεί· σ.τ.μ.] οι ψυχές να είναι σε θέση να απελευθερωθούν ακόμα στη Γη εάν αποδεχθούν το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Αυτός μαζί με το προπατορικό αμάρτημα πήρε πάνω Του και την κάποτε αμαρτία του Αδάμ και έτσι με τον θάνατό Του στο σταυρό εξαγόρασε από τον αντίπαλό Μου την ελευθερία για την ανθρωπότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8237                11-8-1962

Ο Αδάμ ήταν ο μόνος άνθρωπος τον οποίο δημιούργησε ο Θεός;. . .

(Συνέχεια του αρ. 8236)

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γέννηση της νέας Γης»  σελ. 107 – 109. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Είναι βέβαιο ότι είναι σύμφωνο με το θέλημά Μου το να διαδίδετε τα πνευματικά αγαθά που σας διοχετεύονται από ψηλά ως ο λόγος Μου. Γιατί το ζητούμενο είναι να διαφωτιστούν ακόμα πολλοί άνθρωποι που το επιθυμούν ειλικρινά. . .  Σας λέω ξανά και ξανά ότι οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί πολύ από την αλήθεια, αλλά και επιπλέον παραμένουν επίμονα προσκολλημένοι στη λανθασμένη σκέψη τους, επειδή ούτε μια αληθινή διαφώτιση δεν τους φαίνεται αποδεκτή. Τώρα λοιπόν που είναι η εποχή του τέλους, το διάστημα από την αρχή της παρούσας λυτρωτικής περιόδου μέχρι σήμερα είναι υπερβολικά μεγάλο για να μπορούν να δοθούν αποδείξεις για τα όσα διαδραματίστηκαν στην αρχή, όταν οι πρώτοι άνθρωποι πήραν στην κατοχή τους τη Γη.

Αλλά σε αυτούς τους πρώτους ανθρώπους έλειπε στους ίδιους η γνώση της αλήθειας για το λόγο ότι ήταν βεβαρυμένοι με το αρχέγονο αμάρτημα, από το οποίο ωστόσο θα μπορούσαν να είχαν απαλλαγεί εάν είχαν περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία της βούλησής τους. . .  Το πνεύμα τους ήταν ακόμα συσκοτισμένο ώστε δεν είχαν ιδέα για τη συνάρτηση του πνευματικού με το γήινο βασίλειο. Και αυτό διότι λόγω του εκμαυλισμού τους από τον Εωσφόρο άλλαξαν την αγάπη τους, ο αγνός σπινθήρας αγάπης από Εμένα θάμπωσε μέσω του προπατορικού αμαρτήματός τους. . .  αλλιώς δεν θα ήταν δυνατό οι άνθρωποι να πέφτουν όλο και πιο χαμηλά και το ανθρώπινο γένος, οι απόγονοι του Αδάμ, να χάσουν τελείως την πίστη τους, ώστε τελικά παντού να επικρατήσει η αμαρτία. . .

Παρόλο που ενσαρκώνονταν ξανά και ξανά φωτεινές οντότητες στη Γη για να διδάξουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν κατανοητό το σκοπό της ύπαρξής τους, η σκέψη τους παρέμεινε περιορισμένη, οπότε η γνώση που μεταδιδόταν από γενεά σε γενεά ήταν επίσης περιορισμένη, αφού δεν υπήρχαν πια οι προϋποθέσεις για βαθύτερες σοφίες. . .  όπως σχετικά με τη δράση Μου και τη διακυβέρνησή Μου σε όλη τη δημιουργία.

Η περιορισμένη σκέψη των ανθρώπων δεν επέτρεπε τέτοιες διαφωτίσεις που αναφέρονταν στον τεράστιο χώρο των δημιουργημάτων που μόνο η Γη παρουσίασε και τον οποίο ζωντάνευε μέσω του πνευματικού που αποστάτησε κάποτε από Εμένα πάντα και διαρκώς η δύναμη και η σοφία Μου, η αγάπη Μου για όλα τα δημιουργημένα όντα. Εκείνο το πνευματικό έπρεπε να επιτελέσει την επιστροφή του σε Μένα πάνω σε ακριβώς εκείνο το έργο δημιουργίας Γη. Και έτσι, όπως το οπτικό τους πεδίο ήταν ακόμα περιορισμένο, έτσι και αυτοί διηγούνταν πάντα μόνο για την περιορισμένη περιοχή που κατείχαν οι ίδιοι. . .

Αναφερόταν η γήινη αναπτυξιακή πορεία από τον καιρό του Αδάμ και της Εύα, των δύο γενάρχων. Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι τα ίδια διαδραματίστηκαν επίσης σε άλλα σημεία της Γης, τα οποία για αυτούς τους πρώτους ανθρώπους απείχαν ακόμα πολύ μεταξή τους ή εν μέρει χωρίζονταν από εκτεταμένες υδάτινες επιφάνειες, ούτως ώστε το κάθε βασίλειο αποτελούσε από μόνο του ένα χωριστό κόσμο, όπου το πνευματικό που έπεσε κάποτε μπορούσε να φτάσει στην ωρίμανση και να ενσαρκωθεί στον άνθρωπο.

Εν τούτοις ο κάθε λαός έχει μια δική του αντίληψη για την προέλευση και τη γένεσή του καθώς και μια δική του έννοια περί Θεού. Επιπλέον δεν του λείπουν οι δάσκαλοι που κατέρχονται από ψηλά, προκειμένου οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι το επίγειο τους καθήκον είναι να επιδιώκουν να φτάσουν στην άγνωστή τους ακόμα Θεότητα, να την επικαλούνται και να προσπαθούν να ζουν σωστά και δίκαια. Έτσι όταν αναπτύξουν μέσα τους τη θεία αγάπη, την ανιδιοτελή αγάπη για το συνάνθρωπο, τότε ως συνέπεια και η σκέψη τους θα πλησιάσει στην αλήθεια. . .

Αλλά πρέπει να τονίζεται ξανά και ξανά ότι όλοι οι λαοί αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις, ότι όμως κάθε λαός πρέπει να λάβει τη γνώση για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό έργο Του, προκειμένου η απελευθέρωσή τους από τη μορφή να μπορέσει να ολοκληρωθεί ακόμα στη Γη. Μολονότι δε οι διάφορες πνευματικές κατευθύνσεις και θρησκείες δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, εντούτοις το σημαντικό στην καθεμία είναι η διδασκαλία της αγάπης. Επομένως οποιοσδήποτε βιώνει την αγάπη στη πράξη θα φτάσει οπωσδήποτε στην ωριμότητα και αυτή την ικανότητα την έχει ο κάθε λαός. . .

Οι δεσμοί μεταξύ των διάφορων λαών όμως θα πληθαίνουν και αναπτύσσονται διαρκώς περισσότερο, γεγονός που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι όλοι μπορούν να πληροφορηθούν για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό έργο Του και να Τον αναγνωρίσουν και να Του παραδοθούν. Αυτό οδηγεί στην ένωση μαζί Μου, στην επιστροφή κοντά Μου. Τότε είναι εγγυημένη η απελευθέρωση από τη φόρμα για το λόγο ότι το έκπτωτο αρχέγονο πνεύμα έχει πλέον φτάσει στο στόχο του και επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι, όπου είναι μακάριο όπως ήταν στην αρχή της ύπαρξής του. . .

                                                                                                                                                       Αμήν

 

8238                                        12-8-1962

Εκκλησιαστικές οργανώσεις. . .

Έχω να σας πω ακόμα πολλά, αφού θα πρέπει να ξεσκαρθαριστεί ακόμα πολλή πλάνη εάν θέλετε να βαδίσετε μέσα στην αλήθεια εσείς οι άνθρωποι. Αλλά το Πνεύμα Μου μπορεί να ενεργεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό, δηλαδή ανάλογα με την κατάσταση της ωριμότητάς σας. Αφού για να απορροφήσετε γνώση που σας είναι ακόμα εντελώς άγνωστη, η αφοσίωση του παραλήπτη πρέπει να είναι τόσο ολόψυχη ώστε η ροή του Πνεύματός Μου μπορεί να του εισρεύσει χωρίς το παραμικρό εμπόδιο.

Εσείς οι άνθρωποι θα ρωτήσετε γιατί επέτρεψα μια τόσο έντονη διαστρέβλωση της αλήθειας που προήλθε αρχικά από Εμένα, με αποτέλεσμα να προέκυψε τόσο βαθύ πνευματικό σκοτάδι ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Και πρέπει να σας απαντώ ξανά και ξανά ότι η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου δεν επιτρέπει να περιοριστεί, στην περίπτωση που ο άνθρωπος είναι υπόδουλος του αντιπάλου Μου και δρα στη Γη σύμφωνα με τη βούληση αυτού.

Αφού μόνος σκοπός του αντιπάλου Μου είναι να μην αναγνωρίσουν οι άνθρωποι στη Γη τον Θεό και Δημιουργό τους. . .  αφού μόνος σκοπός του είναι να σβήσει ή να θαμπώσει κάθε φως από Εμένα και αφού έχει το ίδιο δικαίωμα να επενεργήσει πάνω στη βούληση του ανθρώπου, η αλήθεια θα μολύνεται ξανά και ξανά. Αφού ο αντίπαλος θέλει να παραμορφώσει την εικόνα Μου, θέλει να Με παρουσιάσει στους ανθρώπους με έναν τρόπο ώστε να μην αισθανθούν αγάπη για Μένα. Και για να πετύχει αυτό θα του κάνει κάθε μέσο.

Όταν είχα επιτελέσει το λυτρωτικό έργο Μου στη Γη, οι μαθητές Μου έφεραν το αγνό Ευαγγέλιό Μου στον κόσμο. . .  Είχαν λάβει από Μένα την αλήθεια με τον πιο καθαρό τρόπο και τη μετέδωσαν με τον ίδιο τρόπο, γιατί τους γέμιζε το Πνεύμα. Η στάσεις των ανθρώπων όμως ήταν διαφορετικές, αφού τις ψυχές τους τις βάραινε ακόμα η αρχέγονη αμαρτία και επίσης ανήκαν ακόμα στον αντίπαλό Μου, παρόλο που αυτός δεν μπορούσε να τους εξαναγκάσει να είναι εντελώς του χεριού του. Αλλά το κληρονιμικό κακό. . .  η αλαζονεία και η φιλαρχία. . .  ήταν ακόμα πολύ ισχυρές μέσα τους. Και αυτές εκμεταλλεύτηκε εκείνος για την επενέργειά του και για να σπείρει διχόνοια ακόμα και μεταξύ των οπαδών της διδασκαλίας Μου, του αγνού Ευαγγελίου. . .

Και κάποια άτομα ξεχώρισαν ιδιαίτερα και ίδρυσαν από μόνα τους οργανώσεις, έκαναν τον εαυτό τους διευθυνθές και έτσι δημιούργησαν έργα με πολλά γήινα και εγκόσμια συμφέροντα. Και άρα ο αντίπαλός Μου ήδη συμμετείχε σε εκείνα και η μεγαλύτερή του επιδίωξη ήταν να υπονομεύσει την αλήθεια του Ευαγγελίου. . .  Επομένως, το φως θάμπωνε όλο και περισσότερο και μέσω της αντίπαλης επιρροής προέκυψαν διαφορετικές διδασκαλίες, τις οποίες οι άνθρωποι δεν αναγνώριζαν ως λανθασμένες διδασκαλίες, τις οποίες αντίθετα υπερασπίζονταν με μεγάλο ζήλο ως δήθεν μεταδοσμένες από αυτούς τους διευθυντές. Αυτές απαιτούσαν να τις πιστέψουν οι άνθρωποι που ανήκαν σε εκείνη την οργάνωση, η οποία εξελίχθηκε σε μια τεράστια εξουσία. . .

Θα μπορούσε και έπρεπε ο κάθε άνθρωπος να καταλάβει ότι ένας θεσμός με κύριο συμφέρον την εξουσία δεν θα  μπορούσε ποτέ να είχε ιδρυθεί από Εμένα, αφού η δική Μου διδασκαλία είναι: «Υπηρεσία με αγάπη. . .», η επενέργεια του αντιπάλου Μου όμως προωθεί τη φιλαρχία και τη δίψα για εξουσία. . .  Και μπορεί ο κάθε άνθρωπος ακόμα σήμερα να κρίνει πού είναι ολοφάνερα αυτά τα γνωρίσματα. Αλλά έχει ελεύθερη βούληση. . .  Εάν είχα καταστρέψει τέτοιες οργανώσεις μέσω της δύναμής Μου, θα επρόκειτο για μια παρέμβαση στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Διότι η ωρίμανση της ψυχής κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής πρέπει να είναι μια πράξη της εντελώς ελεύθερης βούλησής του, προκειμένου να αποφέρει στον άνθρωπο την τελειότητα.

Ο αντίπαλος μεν έστησε ένα απατηλό έργο που έφερε μεγάλη συμφορά για τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά έδωσα στον άνθρωπο το μυαλό και του παρέχονται άφθονες χάρες. . .  Του έδωσα τη χάρη της προσευχής και πλησιάζα τους ανθρώπους με τέτοιον τρόπο ώστε μπορούσαν να Με φωνάξουν μέσω της προσευχής. Και αν το περιεχόμενο της προσευχής τους θα ήταν μόνο η διοχέτευση της αλήθεια και η προστασία από την πλάνη. . .  πράγματι θα είχε φωτιστεί το πνεύμα τους και δεν θα μπορούσαν να μπλεχθούν μέσα στο ψέμα και στην πλάνη. . .

Ο κάθε άνθρωπος οφείλεται να σκέφτεται, αφού για αυτό του δόθηκε το μυαλό. Εάν δεν το κάνει, φταίει ο ίδιος στην περίπτωση που βρίσκεται μακριά από την αλήθεια, στην περίπτωση που επιτρέπει να  αιχμαλωτιστεί από λανθασμένες διδασκαλίες. . .  Αφού ο κάθε άνθρωπος είναι το πλάσμα Μου, το οποίο θα πρέπει να πετύχει την ωριμότητα στη Γη. Νοσταλγώ την επιστροφή του σε Μένα και θα του δημιουργήσω πράγματι όλες τις δυνατότητες για αυτό. Πρέπει όμως να τις εκμεταλλεύεται με την ελεύθερη βούλησή τους. Αφού αυτή δεν την εξαναγκάζω, αλλά ούτε ο αντίπαλός Μου δεν μπορεί να την εξαναγκάσει.

Και αν λάβετε υπόψη σας αυτά, θα σας είναι κατανοητό ότι φροντίζω ξανά και ξανά να διοχετεύσω στους ανθρώπους την καθαρή αλήθεια, να ξεσκεπάσω λανθασμένες διδασκαλίες, να τις αιτιολογήσω και να τις στιγματίσω. Και έτσι υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα να κινείται μέσα στην αλήθεια ο άνθρωπος που το θέλει στα σοβαρά. Αλλά πρέπει επίσης να κάνει ειλικρινή προσπάθεια να αποδεσμευθεί από το ψεύτικο έργο εκείνου που επιδιώκει πάντα μόνο να πυκνώσει το σκοτάδι πάνω στη Γη και που θα καταπολεμά το φως με κάθε μέσο.

Είναι όμως δύσκολο να επικρατήσει η αλήθεια, γιατί η σκέψη των ανθρώπων είναι ήδη τόσο λάθος ώστε δεν μπορεί να ελευθερωθεί από πνευματικά αγαθά που υιοθέτησε από τα παλιά τα χρόνια [η γραμματική ασυνέπεια υπάρχει και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο· σ.τ.μ.], με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να επιτεθούν σε κάθε φορέα του φωτός στον οποίο δίνω εντολή να διαδώσει το φως Μου. . .  Αλλά όσο οι άνθρωποι δεν διαφωτίζονται πλήρως, δεν μπορεί να υπάρξει σαφήνει. Και οι άνθρωποι θα λογομαχούν μεταξύ τους όσο δεν Με πλησιάζουν με την ειλικρινή επιθυμία για την αλήθεια. Μόνο τότε θα λάβουν φως και θα προσπαθήσουν να αποδεσμευθούν από πνευματικά αγαθά που υποστήριζαν ως αλήθεια και που ωστόσο προήλθαν από εκείνον που είναι εχθρός της αλήθειας, γιατί έχει εχθρική στάση απέναντι σε Μένα τον Ίδιο. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αμήν

 

 

8239                                        13-8-1962

Το φως της αγάπης του Θεού είναι κατανόηση και γνώση. . .

Οπουδήποτε μπορώ να διοχετεύσω το φως από ψηλά εκεί θα διωχθεί το σκοτάδι που άπλωσε πάνω στη Γη ο αντίπαλός Μου. Οι άνθρωποι που αφήνουν να ρεύσει μέσα τους το φως της αγάπης Μου. . .  που δηλαδή διαβάζουν το λόγο Μου που σας διοχετεύεται από ψηλά και που ασχολούνται μαζί του μέσα στην καρδιά τους, θα αποκτήσουν γνώση, θα ανασυρθεί το πέπλο που βρισκόταν μπροστά στα μάτια τους. . .  θα αστράψει μέσα τους και θα αποκτήσουν την πιο φωτεινή κατανόηση για πράγματα που πριν τους ήταν κρυμμένα ή ακατανόητα. Αφού το φως της αγάπης Μου έχει ένα δυνατό αποτέλεσμα εάν μόνο δεν του προβάλλεται αντίσταση.

Εσείς οι άνθρωποι δεν θα χρειαζόταν πια να φοβάστε το σκοτάδι του πνεύματος εάν μόνο θέλατε να Με ακούσετε και αφήνατε το λόγο Μου να διεισδύσει μέσα στην καρδιά σας. . .  Τις περισσότερες φορές όμως είστε αδιάφοροι και ωστόσο σας προσφέρεται κάτι καταπληκτικό τότε που μπορείτε να λάβετε το λόγο Μου μέσω των αγγελιοφόρων Μου. Και στην περίπτωση που αισθάνεστε ότι σας μιλάω, ο λόγος Μου θα έχει διεισδύσει μέσα σας, η καρδιά σας θα έχει αγγιχθεί από την ομιλία Μου και θα ξυπνήσετε από μια κατάσταση του ημίφωτος η οποία είναι η μοίρα σας όσο δεν κατέχετε πνευματική γνώση. . .  Εάν όμως αυτή σας προσφερθεί με τη μορφή του λόγου Μου, θα σας κάνει ευτυχισμένους, εφόσον έχετε καλή θέληση, δηλαδή εφόσον θέλετε να ανταποκριθείτε στο θέλημα του Θεού σας, Που σας έφερε στη ζωή.

Όσο δεν έχετε γνώση ζείτε μόνο την επίγεια σας ζωή. . .  Στην περίπτωση όμως που σας μεταδίδονται γνώσεις που ανταποκρίνονται στην αλήθεια, θα αρχίσετε να ζείτε μια πνευματική ζωή πάνω σε αυτή τη Γη. Και τότε θα ανάψει το φως μέσα σας, θα κάνετε ερωτήσεις και θα παίρνετε απαντήσεις, αφού ο Ίδιος θα εισχωρήσω στη σκέψη σας εάν καταλάβω ότι επιθυμείτε φως. Και μόνο τότε η ζωή θα σας φανεί άξια να τη ζήσετε, παρόλο που θα εγκαταλείψετε την επιθυμία για την ύλη. Αλλά θα έχετε καταλάβει έναν ανώτερο σκοπό και θα τον επιδιώξετε και θα προσπαθήσετε να πετύχετε το στόχο.

Θέλημά Μου είναι μόνο να βγείτε από το σκοτάδι, να επιθυμήσετε το φως και να το πάρετε από Εμένα με ευχαριστίες τότε που ανάβω ένα φως μέσα στις καρδιές σας, που σας διοχετεύω γνώση που σημαίνει φως για εσάς. Γιατί έρχεστε στη Γη χωρίς καθόλου γνώση και γιατί η ζωή είναι και παραμένει μάταιη για σας όσο δεν ανάψετε μέσα σας ένα φως μέσα στο οποίο θα καταλάβετε τα πάντα φωτεινά και ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να μπορείτε να ζείτε συνειδητά την επίγεια σας ζωή. . .  με επίγνωση της καταγωγής σας, του επίγειου σας καθηκόντος και του στόχου, ο οποίος αποτελείται από την ένωσή σας μαζί Μου. . .

Και αυτές τις γνώσεις μπορείτε οποτεδήποτε να τις λάβετε από Εμένα εάν ακούσετε και πραγματοποιήσετε το λόγο Μου από ψηλά, εάν δεν είστε μόνο ακροατές, αλλά και δράστες του λόγου Μου. Τότε θα διαλυθούν όλες οι σκιές, θα καταλαβαίνετε τις σχέσεις και συναρτήσεις φωτεινά και ξεκάθαρα και επίσης θα μάθετε να γνωρίζετε τη Φύση Μου. Θα αισθανθείτε ότι είμαι ο Ίδιος η Αγάπη και θα Μου δείξετε και τη δική σας αγάπη. . .  Δεν θα μπορείτε πια να παραμείνετε μέσα στη νύχτα του θανάτου, θα λαχταράτε οι ίδιοι το φως. Και θα το κάνω να λάμπει δυνατά μέσα σας, αφού σας αγαπώ και δεν θέλω να βρίσκεστε μέσα στο σκοτάδι. . .  Είμαι ο Ίδιος το προαιώνιο Φως, το Οποίο σκύβει για να σας πλησιάσει, το Οποίο ακτινοβολεί μέσα στις καρδιές σας και το Οποίο θα πρέπει μόνο να Το λάβετε πρόθημα για να σας κάνει ανείπωτα μακάριους. . .

                                                                                                                                Αμήν                                          

 

 

8241                                 15-8-1962

Η ανοδική ανάπτυξη διαδραματίζεται ανάλογα με την αποστασία. . .

Να ξέρετε ότι η ανάπτυξη πίσω σε παιδιά του Θεού των όντων Μου που έπεσαν κάποτε διαδραματίζεται ακριβώς έτσι όπως έγινε κάποτε η αποστασία τους από Μένα. Τα όντα απομακρύνθηκαν από Μένα αρνώντας Μου την αγάπη τους μέσω της βούλησής τους, απορρίπτοντας οποιαδήποτε ακτινοβολία αγάπης από Εμένα, αφού πίστευαν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και χωρίς αυτήν και ότι θα είναι και θα παραμείνουν γεμάτα δύναμη όπως πριν και χωρίς εκείνη. . . 

Στο βαθμό λοιπόν που αυξανόταν η εξέγερσή τους σε Μένα, που απομακρύνονταν με αυτό τον τρόπο από τη ροή της αγάπης Μου, η οποία μεν εξακολουθούσε να ακτινοβολεί όλα τα όντα. . .  αλλιώς θα είχαν σταματήσει να υπάρχουν. . .  η οποία ωστόσο έχασε αποτελεσματικότητα απέναντι στην αντίστασή τους. . .  στο ίδιο βαθμό σκοτείνιαζε το πνεύμα τους. Δηλαδή έχαναν οποιαδήποτε κατανόηση, οποιοδήποτε φως, οποιαδήποτε γνώση σχετικά με τη σχέση τους μαζί Μου, τον Θεό και Δημιουργό τους. . .  Μπερδεύθηκε η σκέψη τους, ώσπου να έγιναν εντελώς ανίκανα να σκέφτονται και ανήμπορα, γιατί δεν τους εισέρρε πια δύναμη, γιατί η αγάπη δεν είχε πια αποτέλεσμα. . .  Και αυτή η κατάσταση ονομαζόταν «πτώση στα βάθη» και είχε ως αποτέλεσμα να σκλήρυνε η πνευματική ουσία και συνεπώς αυτά τα πεσμένα όντα δεν κατείχαν πια ούτε τη συνείδηση του εγώ ούτε την ικανότητα σκέψης, γιατί διέλυσα αυτή την ουσία.

Επομένως, μετά τη γένεση της δημιουργίας Μου δεν υπήρχαν μέσα σε αυτήν όντα που είχαν τη συνείδηση του εγώ, αλλά αυτά τα πεσμένα όντα είχαν διαλυθεί στα πιο μικροσκοπικά μόρια, τα οποία ενσωματώθηκαν στα μεμονωμένα έργα της δημιουργίας και η ανοδική τους ανάπτυξη ξεκίνησε τότε σύμφωνα με το θέλημά Μου. Και όσο συνεχίζεται αυτή η πορεία μέσα από τη δημιουργία με σκοπό τη μεταμόρφωση του πνευματικού που Μου προβάλλει αντίσταση, τόσο μπορεί πάντα μόνο να γίνει λόγος για «πνευματικές οντότητες», για μικρά μόρια ενός έκπτωτου αρχέγονου πνεύματος. Αφού περνούν αιωνιότητες ώσπου να έχουν συγκεντρωθεί ξανά όλα αυτά τα μικρά μόρια που ανήκουν σε ένα αρχέγονο πνεύμα που έπεσε κάποτε.

Τότε όμως που έχει γίνει η ένωση όλων των μικρών μορίων, το ον, το αρχέγονο πνεύμα, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση άγνοιας. Αφού έχει μάλιστα ανέβει από τα πιο βαθιά βάθη με πολλούς κόπους και με τη βοήθειά Μου, αλλά στέκεται ακόμα μέσα στο σκοτάδι και πρέπει πρώτα να ανακτήσει το φως, κάτι που μπορεί να γίνει μέσα στην τελευταία του μορφή. . .  στο στάδιο του ανθρώπου. . .  Το αρχέγονο πνεύμα ενσαρκώνεται ως «ψυχή» μέσα στον άνθρωπο και ξεκινά την τελευταία επίγεια πορεία προικισμένο με τη συνείδηση του εγώ, με το μυαλό και με την ελεύθερη βούληση και πρέπει να αποδειχθεί καλό. . .  Πρέπει να δώσει την τελευταία δοκιμασία της βούλησής του με πλήρη ελευθερία. . .

Έτσι όπως κατά την πτώση του, κατά τη διάλυσή του σε αναρρίθμητα μικρά μόρια, έχασε τη συνείδηση του εγώ, έτσι γίνεται πάλι ένα ον με συνείδηση του εγώ όταν ενώνονται όλα τα μικρά μόρια για να γίνουν πάλι εκείνο το αρχέγονο πνεύμα. Αυτό θα πρέπει τότε μόνο να ξεφύγει από το σκοτάδι και να βρει το φως, και για αυτό του δόθηκε η ύπαρξη ως άνθρωπος στη Γη. . .  Είχε κάποτε παραιτηθεί με την ελεύθερη βούλησή του από κάθε φως μέσω της απόρριψης της ακτίνας του φωτός της αγάπης από Εμένα, και ούτε κατά την ύπαρξή του ως άνθρωπος δεν θα έφτανε στο φως, αφού δεν έχει καθόλου αγάπη, την οποία απόρριψε κάποτε. . .

Μονάχα η αγάπη όμως μπορεί να χαρίσει φως και για αυτό το λόγο τού πρόσθεσα έναν θεϊκό σπινθήρα αγάπης, ο οποίος μπορεί να καταφέρει τη φώτιση από το εσωτερικό του όντος, ο οποίος μπορεί να του χαρίσει πάλι κατανόηση, ο οποίος μπορεί πάλι να το μυήσει στη χαμένη γνώση. Μπορεί να μεταμορφώσει την ψυχή του έτσι ώστε μπορεί να αυξάνεται το φως της με τον ίδιο τρόπο όπως το έχασε κάποτε. . .

Ο άνθρωπος έχει ελεύθερη βούληση και χρειάζεται μόνο να στρέψει αυτή τη βούληση σε Εμένα τον Ίδιο. Τότε ανοίγεται συνειδητά ξανά στην ακτινοβολία αγάπης Μου, όπως την απόρριψε κάποτε. . .  Και η αγάπη Μου για αυτό το ον δεν μειώθηκε, το ακολουθούσε και θέλει πάλι να χαρίζει απεριόριστα τον εαυτό της στο ον. Και στην περίπτωση που αυτό δέχεται συνειδητά την αγάπη Μου, το ον που έπεσε κάποτε θα επιστρέψει σε Μένα, θα είναι πάλι το ίδιο αρχέγονο ον που εκπορεύτηκε από Εμένα ως «πλάσμα», που όμως θα έχει βρει το δρόμο πίσω στον Πατέρα ως «παιδί» Μου. Και θα είναι τότε αιώνια μακάριο μέσα σε φως και δύναμη και ελευθερία. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                           Αμήν

 

 

8243                                        17-8-1962

Η ψυχή ενημερώνεται για την επίγεια της ζωή. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γέννηση της νέας Γης»  σελ. 92 – 95. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Όταν απευθύνετε μια ερώτηση σε Μένα, Εγώ θα σας απαντήσω και θα σας διδάξω με τρόπο τέτοιο που να καταλάβετε σωστά κια να εξαλειφθεί οποιαδήποτε ασάφεια: Για μια ενσαρκωμένη ψυχή. . .  δηλαδή για ένα έκπτωτο αρχέγονο πνεύμα. . .  η επίγεια πορεία ως άνθρωπος σημαίνει μια πολύ σκληρή δοκιμασία της βούλησής του, η οποία είναι τότε πάλι ελεύθερη όπως ήταν κατά την εκπόρευση του αρχέγονου πνευμάτου απο Μένα. Γιατί δύο πλευρές αγωνίζονται τώρα για να το κερδίσουν και μόνο εκείνο αποφασίζει για την έκβαση του αγώνα. Στο πλάι του στέκονται πάντοτε πνευματικοί συμπαραστάτες, χωρίς όμως να τους επιτρέπεται να αγγίξουν την ελεύθερη βούλησή του. . .  Από την άλλη πλευρά αμέτρητες αντίπαλες δυνάμεις προσπαθούν να προκαλέσουν την πτώση του εκ νέου. . .  Εντούτοις έχει κάλλιστα τη δυνατότητα να επικρατήσει πάνω τους και να στρέψει ανεπηρέαστος τη βούλησή του σε Μένα, οπότε λαμβάνει αδιάκοπα δύναμη για να αντιστέκεται και ως εκ τούτου περνά με επιτυχία από τον έλεγχο της βούλησής του.

Αφού στην αρχή της ενσάρκωσής του το αρχέγονο πνεύμα βρίσκεται σε πλήρη άγνοια για το λόγο ότι με την πτώση του, δηλαδή με την απόκρουση της αγάπης Μου, έχασε από μόνο του το φως, τη γνώση και την κατανόησή του, πρέπει τώρα να διδαχθεί. Αυτό σημβαίνει τόσο από έξω όσο και από μέσα. . .  δηλαδή μέσω του πνευματικού σπινθήρα που του έχω δώσει. Αυτός ο σπινθήρας συνεχώς τον πιέζει ενδόμυχα να κάνει το καλό και επίσης δίνει στον άνθρωπο ένα εσωτερικό φως. Επιπλέον πάντοτε θα κατευθύνω τις καταστάσεις στη ζωή ενός ανθρώπους έτσι που να μπορεί να μαθαίνει από αυτές. Διότι οι πνευματικοί του φύλακες δεν παύουν να επιδρούν πάνω στις σκέψεις του για να πάρει τη σωστή κατεύθυνση και να καθορίσει τη θέληση να στραφεί σε Μένα, οπότε μπορώ και Εγώ να ενεργήσω μέσα του τότε κατά ένα ασυνήθιστο τρόπο.

Επομένως φροντίζω με κάθε τρόπο για να μπορέσει να φτάσει το αρχέγονο πνεύμα στο στόχο του όσο βρίσκεται ενανθρωπισμένο στη Γη, από τη στιγμή κιόλας που θα εκφράσει την επιθυμία του να περάσει από αυτή την τελευταία δοκιμασία της θέλησής του ως άνθρωπος. Ποτέ όμως δεν εξαναγκάζεται μια ψυχή. . .  δηλαδή ένα αρχέγονο πνεύμα που έχει διατρέξει ήδη όλο τον κύκλο της δημιουργίας υπό καθεστώς νομοτελειακής εξέλιξης. . . να δεχθεί παρά τη θέλησή της αυτή την τελευταία ενσάρκωση. . .  Το καθεστώς της υποχρεωτικής υποταγής στο νόμο λήγει από τη στιγμή που όλα τα μικρά μόρια που απαρτίζουν ένα αρχέγονο πνεύμα έχουν ξαναενωθεί μεταξύ τους. Από εκεί και πλέον αυτό το αρχέγονο πνεύμα είναι πάλι ελεύθερο και δεν υπόκειται σε κανέναν εξαναγκασμό ούτε από Μένα ούτε από την πλευρά του αντιπάλου Μου. . .  Μπορεί επομένως να αποφασίζει μόνο του για όλα όσα το αφορούν.

Κατά τη διάρκεια της ανοδικής του ανάπτυξης από την άβυσσο, η αντίστασή του απέναντί Μου έχει υποχωρήσει σε βαθμό τέτοιο που τώρα πλέον είναι ώριμο να πραγματοποιήσει το πέρασμά του από τη Γη ως άνθρωπος. Ωστόσο, το δώρο της χάρης αυτό πρέπει να το δεχθεί εθελοντικά. . .  Και για το λόγο αυτό του παρουσιάζεται εκ των προτέρων η μοίρα που το περιμένει στη Γη. . .  Το αφήνω με αυτή την ευκαιρία τότε να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στην πατρίδα του, όπου το περιμένει μια ασύλληπτη λαμπρότητα. Και έτσι ξυπνά ο πόθος του για να τη γνωρίσει. . .  Αντιλαμβάνεται όμως ταυτόχρονα ότι για να επιστρέψει στη χαμένη του πατρίδα ο μόνος δρόμος είναι να περάσει ως άνθρωπος από τη Γη. . .

Επιπλέον ξέρει ότι θα πρέπει να εισέλθει εκ νέου μέσα σε μια φόρμα και αυτή η γνώση μπορεί να το κάνει να καθυστερεί να πάρει την απόφαση, επειδή διστάζει να ενανθρωπισθεί. . .  Πάντως, ως επί το πλείστον δέχεται πρόθυμα την ενσάρκωση ως άνθρωπος και επίσης αισθάνεται αρκετά ισχυρό για να ανταπεξέλθει στην τελευταία δοκιμασία της βούλησής του. Επειδή ωστόσο οφείλει να αποφασίσει ελεύθερα από μόνο του, για αυτό του παρουσιάζεται προηγούμενα η γήινη πορεία του. Έτσι βλέπει τον εαυτό του στις διάφορες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσει στη Γη, αλλά στις οποίες πιστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει με ευκολία, για αυτό και δέχεται να διανύσει το τελευταίο στάδιο μέσα στη μορφή.

Εγώ όμως γνωρίζω για το βαθμό ωριμότητας κάθε μεμονωμένου πνεύματος και μπορώ να του δείξω προκαταβολικά σαν όραμα τη γήινη διαδρομή του. Συνάμα επειδή γνωρίζω τι εντύπωση αφήνει αυτή η ονειρώδης παρουσία στην κάθε μεμονωμένη ψυχή, μπορώ να την οδηγήσω στην κατάλληλη ενσάρκωση μέσα σε μια ανθρώπινη μορφή. Αυτή δε η μορφή γίνεται πλέον μια ζωντανή ύπαρξη μόνο από τη στιγμή που το αρχέγονο πνεύμα θα την πάρει στην κατοχή του. . .  Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, επομένως μπορώ να δώσω ένα σπινθήρα φωτός ακόμα και σε ένα τελείως τυφλό πνεύμα, ούτως ώστε να έχει την ικανότητα να δει για λίγες στιγμές. . .  Και έστω αυτές οι λίγες στιγμές αρκούν για να ενεργοποιήσουν τη βούλησή του, την οποία το αρχέγονο πνεύμα μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει πάλι από τη στιγμή που όλες οι ουσίες του έχουν συνενωθεί ξανά. . . 

Επίσης πρέπει να ξέρετε και να το πιστέψετε ότι δεν χρειάζομαι κανένα χρόνο και ωστόσο η βούλησή Μου υλοποιεί ό,τι κρίνω ως αναγκαίο. . .  Είναι λοιπόν απαραίτητο το κάθε αρχέγονο πνεύμα να δηλώσει ρητά ότι θέλι να πάρει την ανθρώπινη μορφή, διότι έχει πλέον φύγει από τη δεσμευμένη κατάστασή του και άρα πρέπει τώρα να μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα για την ανθρώπινη πορεία του στη Γη. Όσο δε για το ανθρώπινο σώμα, αυτό ζωντανεύει μόνο από τη στιγμή που το αρχέγονο πνεύμα εισέρχεται μέσα του ως «ψυχή». Τότε αρχίζει επίσης η καθοδήγηση του ανθρώπου από τα προστατευτικά του πνεύματα και εισάγεται σταδιακά σε μια γνώση. Συνάμα δε πρέπει να ωριμάσει επίσης ως άνθρωπος προτού η ελεύθερη βούληση και η νοημοσύνη του μπορέσουν να εκδηλωθούν κατά ένα λογικό τρόπο. . .

Πρόκειται για την τελευταία αναπτυξιακή πορεία πάνω σε αυτή τη Γη, η οποία μπορεί να αποφέρει την πλήρη απελευθέρωση του αρχέγονου πνεύματος, εφόσον αγωνισθεί για αυτό το στόχο. Φτάνει μόνο να δίνει προσοχή στην απαλή φωνή στο εσωτερικό του, την ενδόμυχη δηλαδή ώθηση, η οποία είναι η έκφραση του θεϊκού πνευματικού σπινθήρα που του έχω εμφυτεύσει. . .  Αλλά και ο αντίπαλός Μου έχει επίσης το ίδιο δικαίωμα πάνω του όσο ζει πάνω στη Γη και προσπαθεί να το επιβάλλει. . .  Ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος σε επιδράσεις που προέρχονται τόσο από πάνω όσο και από κάτω και πρέπει να αποφασίσει μόνος του ποια δύναμη θα κυριαρχήσει πάνω του. . .

Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία δοκιμασία της βούλησής του, δηλαδή να στρέψει συνειδητά την αναζήτησή του προς Εμένα, τον Θεό και Πατέρα του. Την ελεύθερη αυτή απόφαση δεν μπορεί κανένας να την πάρει στη θέση του, εντούτοις του προσφέρεται βοήθεια με κάθε τρόπο. Διότι και εγώ λαχταρώ να τον δω να επιστρέψει κοντά Μου και πράγματι τον οδηγώ σαν ένας καλός πατέρας από το χέρι, αρκεί να το αδράξει μόνος του και να δεχθεί να τον τραβήξω. . .  Γιατί θέλω να γίνουν μακάρια όλα τα πλάσματά Μου και έχω αληθινά λάβει υπόψη Μου όλες τις δυνατότητες για να πετύχω αυτό το στόχο Μου. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αμήν

 

 

8245                                        19-8-1962

Ενσάρκωση πολλών φωτεινών όντων κατά την εποχή του τέλους. . .

Το να είναι ενσαρκωμένα πολλά φωτεινά όντα κατά την εποχή του τέλους έχει γίνει απαραίτητο, γιατί οι άνθρωποι αναπτύσσουν πολύ λίγη αγάπη, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί το πνευματικό σκοτάδι. . .  Και θα πρέπει τώρα να μεταφερθεί φως στους ανθρώπους. Από μόνοι τους δεν ανάβουν τη φλόγα μέσα τους, η οποία θα τους έδινα το απαραίτητο φως. Άρα πρέπει να τους μεταφερθεί ένα φως από έξω, δηλαδή πρέπει να διδαχθούν από συνανθρώπους που οι ίδιοι έχουν γνώση, δηλαδή κατέχουν ένα φως.

Τα ενσαρκωμένα φωτεινά όντα θα αποκτήσουν γνώση ως άνθρωποι μέσω ενός τρόπου ζωής με αγάπη. Αφού στην αρχή της ενσάρκωσής τους η γνώση είναι ξένη και για εκείνα, γιατί όπως κάθε άλλος άνθρωπος πρέπει να διαμορφώσουν τον εαυτό τους σε φορείς του φωτός. Αυτό όμως το πετυχαίνουν εύκολα, γιατί είναι πρόθυμα να αγαπούν και γιατί η αγάπη είναι το φως που τα φωτίζει από το εσωτερικό τους. Μέσω αυτών επομένως διοχετεύω το λόγο Μου στη Γη, χαρίζω στους ανθρώπους ένα φως, ώστε να εισαχθούν σε μια γνώση για την αρχέγονη κατάστασή τους, για την αποστασία τους και για το καθήκον τους κατά την ύπαρξή τους ως άνθρωποι. . .  Συνεπώς, δεν τους λείπει οποιαδήποτε γνώση, παρόλο που βαδίζουν χωρίς αγάπη. Διαφωτίζονται και πρέπει μόνο να είναι καλής θέλησης για να δεχθούν τις εξηγήσεις και να ζουν ανάλογα τη ζωή τους.

Και ακριβώς τους φορείς του φωτός. . .  εκείνα τα ενσαρκωμένα φωτεινά όντα. . .  τα προσέχουν σπάνια οι άνθρωποι, γιατί εκείνα τους κηρύσσουν και απαιτούν από αυτούς μια ζωή με αγάπη, ενώ οι συνάνθρωποι δεν θέλουν να ανταποκριθούν σε αυτή την απαίτηση. Και έτσι θα γίνεται ακόμα πολύ πάλεμα από την πλευρά του φωτεινού κόσμου για τις ψυχές των ανθρώπων, οι οποίοι κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά τους και προσέχουν περισσότερο τη φωνή του κόσμου. Θα είναι ολοφάνερες δύο κατευθύνσεις: Μέσα σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι θα βαδίζουν οι άνθρωποι που απορρίπτουν κάθε φως. Και πάλι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ακτινοβολούν φως στους συνανθρώπους τους και θα ζουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις εντολές Μου, και εκεί θα αυξηθεί το φως. . .  Οι άνθρωποι θα διαθέτουν γνώση που θα τους κάνει ευτυχισμένους, γιατί θα καταλάβουν τότε το σκοπό της επίγειας τους ζωής. . .

Οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη, αφού οι ίδιοι δεν κάνουν πια τίποτα για να βρουν το δρόμο που θα τους οδηγήσει μακριά από το σκοτάδι. Η βούλησή τους είναι αδύνατη, γιατί είναι δεμένη από τον αντίπαλο του Θεού όσο ο άνθρωπος ζει χωρίς την παραμικρή αγάπη. Αφού μέχρι τότε θα ανήκει ακόμα σε εκείνον που τον τράβηξε μέσα στο σκοτάδι. Και για το λόγο αυτό πρέπει να κηρύσσεται στον άνθρωπο ξανά και ξανά ότι πρέπει να ασκήσει την αγάπη. Και από την πλευρά του φωτεινού κόσμου θα του παρέχεται πάντα συμπαράσταση, προκειμένου να ανάψει το φως μέσα στον ίδιο και να καταλάβει γιατί περνά από τη Γη.

Και για αυτό το λόγο ο Θεός μιλά στους ανθρώπους μέσω μεσολαβητών, μέσω φωτεινών όντων που έχουν ενσαρκωθεί στη Γη και που συγκεντρώνουν από μόνα τους τη βούληση να συνάψουν στενές επαφές με τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό τους. . .  που θέλουν να φέρουν τη λύτρωση στους συνανθρώπους τους και θα ήθελαν να φέρουν πίσω στον ουράνιο Πατέρα τους τα παιδιά Του, εφόσον αυτά δεν προβάλλουν αντίσταση στις προσπάθειες εκείνων, εφόσον δεχθούν το φως, εφόσον επιτρέψουν να τους ακτινοβολήσει το Αιώνιο Φως. Και αυτά συμβαίνουν πάντα τότε που οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ακούσουν το λόγο του Θεού και το πραγματοποιούν κιόλας. . .

Τότε το σκοτάδι θα διαλυθεί και οι άνθρωποι θα λάβουν γνώση και θα φτάσουν στην κατανόηση ότι έχουν έναν Πατέρα Που θέλει να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στον Εαυτού Του και Που για αυτό τους στέλνει τους αγγελιοφόρους Του για να εκπέμψουν το φως το οποίο παίρνουν από τον Θεό τον Ίδιο. . .  Και θα γίνεται ακόμα πάλεμα για όλες τις ψυχές που βαδίζουν μέσα στο πνευματικό σκοτάδι. Αφού οι άνθρωποι θα πρέπει να σωθούν ακόμα πριν το τέλος, προκειμένου να γλιτώσουν από την οδυνηρή μοίρα της εκ νέου φυλάκισης μέσα στα δημιουργήματα της νέας Γης. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                           Αμήν

 

 

8248                                        22-8-1962

Η ατελείωτη αγάπη του Θεού για τα πλάσματά Του. . .

Αφού σας παρέχεται μια εικόνα της διακυβέρνησης και της δραστηριότητάς Μου, αυτό πρέπει να είναι για εσάς μια απόδειξη ότι εσείς οι άνθρωποι έχετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για Εμένα, μολονότι διανύετε την επίγεια σας ζωή με ατέλεια και επομένως είστε ακόμα πολύ ελαττωματικοί. Παρ’όλα αυτά μπορείτε να θεωρήσετε τον εαυτό σας το αποκορύφωμα της δημιουργίας, αφού εκτός από εσάς δεν υπάρχει τίποτα το οντώδες που είναι ανώτερο του ανθρώπου. Μόνο που η διαμόρφωση της ψυχής του κάθε ατόμου μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με το βαθμό της αγάπης του. Πάντα όμως ο άνθρωπος είναι το ον που τοποθέτησα τέλειο εκτός του Εαυτού Μου, που ήταν κατ’εικόνα Μου και που θα πρέπει πάλι να γίνει αυτό. . .

Το έργο της δημιουργίας Μου όμως δεν θα χάσει ποτέ την αξία του για Εμένα, παρόλο που εκφυλίστηκε εθελοντικά, δηλαδή άλλαξε την τέλεια κατάστασή του με μια εντελώς αντίθετη κατάσταση. . .  Αφού όμως αυτό ήταν μια διαδικασία που αντέβαινε εντελώς στην προαιώνια τάξη Μου, θα κάνω τα πάντα για να επαναφέρω την τάξη. Και ξέρω πράγματι με ποιον τρόπο αυτό είναι δυνατό. . .  Αφού η Αγάπη σάς έδωσε την ύπαρξη και η Αγάπη δεν αφήνει τίποτα να χαθεί. . .  Η Αγάπη αναζητά την ένωση και μεταμορφώνει τα όντα που αντέστρεψαν τη φύση τους πάλι πίσω στην αρχέγονη κατάστασή τους. Αφού η αγάπη είναι μια δύναμη που καταφέρνει τα πάντα, που ωστόσο ενεργεί μόνο σύμφωνα με την έννομη τάξη.

Δημιούργησα για τον Εαυτό Μου όντα με τα οποία ήθελα να συνεργάζομαι και τα οποία για αυτό έπρεπε να έχουν την ίδια βούληση με Εμένα. . .  Και είχαν ύψιστη τελειότητα και η αγάπη Μου για εκείνα ήταν τεράστια και χάριζε συνέχεια τον εαυτό της σε αυτά τα πλάσματα. Η αγάπη θέλει να δίνει, θέλει να χαρίζει ευτυχία, θέλει όμως επίσης να λάβει και πάλι αγάπη. . .  Θέλω η ακτινοβολημένη αγάπη να ακτινοβοληθεί πίσω σε Μένα, κάτι που αυξάνει συνέχεια τη μακαριότητα τόσο του Δημιουργού όσο και του πλάσματος. . .

Και αφού μόνο στο στάδιο του ανθρώπου το πλάσμα μπορεί να αναμετατραπεί σε αυτό που ήταν αρχικά. . .  επειδή το πλάσμα κατά την επίγεια του ζωή ως άνθρωπος μπορεί να ανταποκριθεί στην αγάπη Μου, ο άνθρωπος έχει τόσο ανείπωτα μεγάλη σημασία για Εμένα. Αφού βρίσκεται λίγο πριν την επίτευξη του στόχου και του παρέχεται διαρκώς η βοήθειά Μου και μπορεί να ξέρει ότι τον κρατά η αγάπη Μου. . .  Μπορεί να είναι πεπεισμένος ότι βρίσκεται πάντα υπό την προστασία Μου, ότι δεν αφήνεται στη μοίρα την οποία επέλεξε ο ίδιος. Διότι η επιστροφή του σε Μένα, η αναμετατροπή της φύσης του στην αρχέγονη φύση του, είναι ο στόχος Μου και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ πια αυτό το στόχο, ακόμα και τότε που ο άνθρωπος Μου προβάλλει ακόμα αντίσταση, γιατί δεν εξαναγκάζω την ελεύθερη βούλησή του. Ξέρω όμως ότι κάποτε θα επιστρέψει εθελοντικά σε Μένα και κάνω τα πάντα για να συντομεύσω τη διάρκεια του χωρισμού του από Εμένα. . .  παρόλο που είναι αποφασιστική η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. . .

Για να επιτευχθεί αυτή η αναμετατροπή έγινε όλη η δημιουργία γύρω σας, αφού η αγάπη Μου έψαχνε και βρήκε ένα δρόμο και όταν είχατε πέσει, η σοφία Μου σας οδήγησε σε αυτό το δρόμο. . .  Η αγάπη Μου δεν μειώθηκε και για αυτό το λόγο θα γίνει κάποτε η επιστροφή σας σε Μένα, αφού η αγάπη πετυχαίνει τα πάντα. . .  Και επίσης η πορεία σας πάνω στη Γη είναι ένα αφάνταστο δώρο αγάπης από την πλευρά Μου, το οποίο παρέχω στο πνευματικό που έπεσε κάποτε, επειδή το δημιούργησα ως όμοια με τον Θεό όντα, ως τα ομοιώματά Μου, τα οποία ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένα κοντά Μου. . .  Και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αισθανθούν και πάλι την ίδια μακαριότητα και να είναι εκ νέου κοντά Μου εάν κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής πάρουν εθελοντικά το δρόμο για Εμένα, εάν αισθανθούν τόσο πολύ ακτινοβολημένοι από την αγάπη Μου ώστε να νιώσουν έλξη για Εμένα, διότι θέλουν να ανταποκριθούν στην αγάπη Μου.

Η αγάπη σας είναι ακόμα αδύνατη μόνο επειδή σας λείπει ακόμα το φως ή κατέχετε μόνο λίγη γνώση. . .  Εκείνη θα αυξηθεί όμως μαζί με την αυξανόμενη κατανόησή σας. Και αν μπορέσω τότε να σας διοχετεύσω μεγαλύτερη γνώση και να σας ανοίξω βαθύτερες σοφίες, θα αυξηθεί και η δική σας αγάπη για Μένα. Και θα Με αναγνωρίσετε ως τον Πατέρα σας και θα σας γίνεται όλο και πιο κατανοητό ότι σας κρατά η απέραντη αγάπη Μου, ότι δεν ξεγράφω κανένα από τα πλάσματά Μου ή το αφήνω στη μοίρα του. . .  Και θα αυξηθεί και η δική σας αγάπη για Εμένα μόλις μάθετε να γνωρίζετε Εμένα και τη Φύση Μου, μόλις αρχίσετε να καταλαβαίνετε όλες τις σχέσεις και συναρτήσεις. . .  μόλις Με αφήσετε να σας διδάσκω ο Ίδιος, με αποτέλεσμα να μπορείτε να ρίξετε ματιές στη διακυβέρνηση και στη δραστηριότητά Μου. . .                                                                                                                                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8250                                        24-8-1962

Ο Θεός και ο Ιησούς είναι ένα. . .

Η ενανθρώπιση του Θεού. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Η γέννηση της νέας Γης»  σελ. 120 – 123. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Το γεγονός ότι η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων συσκοτίζεται διαρκώς περισσότερο συμπεραίνεται μεταξύ άλλων και από το ότι δεν είναι ικανοί να καταλάβουν όπως πρέπει την «ενοποίηση» του Θεού με τον Ιησού. . .  Και για τον ίδιο λόγο δεν καταλαβαίνουν ούτε τι σημαίνει η «ενανθρώπιση» του Θεού. . .  Η διδασκαλία για τη Θεότητα με τα τρία πρόσωπα τους έχει οδηγήσει σε λανθασμένες αντιλήψεις. Για αυτό πρέπει να τονίζεται επανειλημμένα ότι η Αιώνια Θεότητα δεν μπορεί να προσωποποιηθεί. . .  Και επομένως δεν μπορεί να νοηθεί αλλιώς παρά ως η Δύναμη η Οποία γεμίζει όλο το άπειρο. . .  Η Δύναμη αυτή δεν υφίσταται περιορισμούς, επομένως δεν μπορεί κανείς να Τη σκεφθεί σαν μια «μορφή». . .  η Ίδια μπορεί όμως να διαπεράσει εντελώς μια μορφή με την ακτινοβολία Της. . .  Αυτή η πλήρης διάχυση της θείας Δύναμης μέσα σε μια ανθρώπινη μορφή συνέβη με τον άνθρωπο Ιησού. . .

Εκείνος ήταν γεμάτος αγάπη και η αγάπη είναι η πρωταρχική Ουσία της Αιώνιας Θεότητας. . .  η οποία ακτινοβολείται αέναα στο άπειρο, η οποία δημιουργεί και συντηρεί τα πάντα. . .  Αυτή η θεία δύναμη αγάπης διαπότισε την ανθρώπινη μορφή του Ιησού, εκδηλώθηκε συνεπώς μέσω Του. Άρα η αρχέγονη Οντότητα του Θεού κατοίκησε μέσα στον άνθρωπο Ιησού, έτσι ώστε ο Θεός έγινε «άνθρωπος». . .  και ο Ιησούς, επειδή Τον γέμιζε πλήρωςη η αρχέγονη Φύση του Θεού, έγινε και αυτός «Θεός». . .  Διότι μετά το σταυρικό Του θάνατο ακόμα και το ανθρώπινο εξωετερικό περίβλημά Του μπόρεσε να ενοποιηθεί με τον Θεό, επειδή είχε πνευματοποιηθεί πλήρως, ούτως ώστε ο Ιησούς έγινε η νοητή για όλους Θεότητα. . .  Ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να συλλάβει αλλιώς τον Θεό παρά μόνο μέσα στον Ιησού. . .  αλλά ποτέ δεν μπορεί να γίνει λόγος για «δύο πρόσωπα». . .

Ο άνθρωπος Ιησούς κατόρθωσε το στόχο στη Γη, την πλήρη θεοποίηση, στην οποία οφείλουν να φτάσουν όλα τα δημιουργημένα όντα. . .  Διότι ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει ομοιώματα, τα οποία όμως πρέπει να φτάσουν από μόνα τους στην τελική τελειοποίηση με την ελεύθερη θέλησή τους. Ο άνθρωπος Ιησούς όχι μόνο έφτασε σε αυτή τη θεοποίηση χάρη σε μια ζωή γεμάτη αγάπη, αλλά επιπλέον με το λυτρωτικό Του έργο εξιλέωσε την ενοχή της αμαρτίας όλης της ανθρωπότητας. . .  Για να το κατορθώσει αυτό έκανε χρήση της δύναμης της αγάπης του Θεού, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν ικανός να αντέξει τα τρομέρα πάθη και τον θάνατο στο σταυρό. Αυτή η δύναμη της αγάπης ήταν το πρωταρχικό στοιχείο του Θεού, επομένως μέσα στον άνθρωπο Ιησού ήταν ο Ίδιος ο Θεός με όλη Του την πληρότητα και ήταν Αυτός Που πραγματοποίησε το λυτρωτικό έργο. . .

Όταν ωστόσο εσείς οι άνθρωποι μιλάτε για έναν τριπρόσωπο Θεό, ο όρος αυτός είναι παραπλανητικός, γιατί δεν μπορεί να προσωποποιηθεί η Αιώνια Θεότητα, η Οποία είναι μόνο Αγάπη και αυτή η Αγάπη εκδηλώθηκε μέσα στον Ιησού. Και ήταν μόνο το αιώνιο θείο Πνεύμα που ενεργούσε μέσα στον Ιησού και έτσι μόνο μέσα στον Ιησού είναι νοητό για όλα τα όντα. . .  Τα όντα που είχε δημιουργήσει ο Θεός αποστάτησαν από Αυτόν, επειδή δεν μπορούσαν να Τον δουν, για αυτό μέσα στον Ιησού έγινε ορατός Θεός για εκείνα. . .  Αλλά ο Ιησούς δεν είναι ένα δεύτερο Ον, το Οποίο μπορεί να νοηθεί χωριστά από τον Θεό. . .  Αυτός είναι ο Θεός, διότι ο Θεός είναι Δύναμη Αγάπης, η Οποία διαπέρασε μια πλήρως πνευματοποιημένη μορφή. Η μορφή αυτή ήταν εξ ολοκλήρου πλέον θεία πρωταρχική Ουσία, σαν συνέπεια τούτου, ορατή για εκείνα μόνο τα όντα τα οποία έχουν επίσης πνευματοποιηθεί, ώστε να μπορούν να δουν μια πνευματική ύπαρξη. . .

Όταν γίνεται λόγος περί Πατέρα, Γιου και Αγίου Πνεύματος, ο χαρακτηρισμός αυτός όντως ισχύει για την Οντότητα του Θεού, εφόσον εννοείται ως Πατέρας η Αγάπη, ως Γιός η Σοφία και ως Άγιο Πνεύμα η Δύναμη, η Θέληση ή Ισχύς του Θεού. . .  Διότι η Ουσία του Θεού είναι Αγάπη, Σοφία και Ισχύς. . .  Αλλά ο στόχος τον οποίο έθεσε ο Θεός στον Εαυτό Του κατά τη δημιουργία των όντων, η θεοποίηση αυτών των όντων με την ελεύθερη θέλησή τους, εξηγεί. . .  εάν επιτευχθεί. . .  και την ενανθρώπιση του Θεού μέσα στον Ιησού. . .  την ορατή Θεότητα μέσα στον Ιησού, ενώ η «τριπρόσωπη» Θεότητα δεν επιτρέπει καμία σωστή, δηλαδή αληθινή εξήγηση.

Οι άνθρωποι κατασκεύασαν από μόνοι τους έννοιες που τελικά τους εμποδίζουν στην πνευματική τους ωρίμανση. Διότι Ένα μόνο Θεό μπορεί να επικαλεσθεί κανείς και δεν επιτρέπεται να προσεύχεται σε τρεις διαφορετικούς θεούς. Ο Ίδιος ο Θεός θέλει να Τον αναγνωρίζουν μέσα στον Ιησού και επομένως μόνο στον Ιησού μπορεί να Τον προσκυνήσει κανείς. . .  Και μάλιστα απαιτεί από όλους τους ανθρώπους αυτή την αναγνώριση. Διότι αφενός κάποτε αρνήθηκαν να Τον αναγνωρίσουν και αφετέρου διότι πρέπει επίσης να αναγνωρισθεί το λυτρωτικό έργο. . .  Γιατί χωρίς τον Ιησού Χριστό κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει άφεση για εκείνη την αρχέγονη ενοχή. Για το λόγο αυτό πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ομολογήσει ανοιχτά την πίστη του σε Αυτόν. . .  πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός ο Ίδιος ανέλαβε τη σωτηρία της ανθρωπότητας και μέσα στον Ιησού πραγματοποίησε το λυτρωτικό έργο. . .                                                                                                                                                                                                                                                               Αμήν          

 

 

8251                                        25-8-1962

Αμφιβολίες για τις θεϊκές αποκαλύψεις. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/index.html / à «Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή»  σελ. 37 – 39. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Οι άνθρωποι θα αμφισβητούν ξανά και ξανά τις θεϊκές αποκαλύψεις Μου, επειδή οι ίδιοι δεν πιστεύουν σε Μένα με αρκετά ζωντανό τρόπο, αλλιώς θα καταλάβαιναν την ενέργειά Μου την τελευταία εποχή που προηγείται του τέλους. Η ζωντανή πίστη απαιτεί μια ζωή με αγάπη, την οποία όμως οι περισσότεροι άνθρωποι παραμελούν, γιατί το μόνο που τους απασχολεί είναι η φιλαυτία. Με μια τέτοια λανθασμένη αγάπη όμως, δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν το δρόμο για Εμένα, δεν μπορούν να Με αναγνωρίσουν ως τον Θεό και Δημιουργό τους, ο Οποίος θέλει να είναι και ο Πατέρας τους.

Έχουν μόνο μια τυπική πίστη, πιστεύουν στις γνώσεις εκείνες που τους έχουν διδάξει, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν τη δυνατότητα να γίνουν ζωντανές μέσα τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η «επιφοίτηση του Πνεύματός Μου», την οποία υποσχέθηκα σε όλους εκείνους που «Με πιστεύουν και τηρούν τις εντολές Μου. . .» γιατί σε αυτούς θέλω να φανερώσω τον Εαυτό Μου. Και όσο δε πιο προσκολλημένοι είναι στην τυπική τους πίστη, τόσο πιο εχθρικά αντιμετωπίζουν τις αποκαλύψεις Μου. Εντούτοις Εγώ δεν θα πάψω να στέλνω τις αποκαλύψεις Μου στη Γη, διότι το θεωρώ απολύτως απαραίτητο να μάθουν οι άνθρωποι την πλήρη αλήθεια, ώστε να μην αναζητούν μάταια το νόημα της ζωής τους μέσα σε παραμορφωμένες διδασκαλίες. . .  Αφού πιστεύουν πολύ πιο εύκολα οτιδήποτε απέχει παρασάγγας από την αλήθεια, ενώ την απλή απροσποίητη αλήθεια που προέρχεται από Εμένα δεν είναι πια σε θέση να την αναγνωρίσουν. . .

Και είναι πραγματικά ευκολότερο να διδαχθεί την αγνή αλήθεια ένας εντελώς άπιστος άνθρωπος, παρά να πεισθούν εκείνοι οι άνθρωποι που μελετούν με ζήλο το Βιβλίο όλων των βιβλίων, γιατί η νόησή τους μεν προσπαθεί να ερμηνεύσει το κάθε γράμμα της αλφαβήτου εκεί μέσα, αλλά τον απλό λόγο Μου τον απορρίπτουν σαν διαβολικό έργο. Ο αντίπαλός Μου έχει απλώσει ήδη βαθή σκοτάδι και για να το καταφέρει, χρησιμοποιεί επίσης αυτό το Βιβλίο, με το να συγχύζει τη λογική των ανθρώπων και να τους εμποδίζει να αντιληφθούν καθαρά. Και αυτό το πετυχαίνει, επειδή η σύνδεση [των ανθρώπων· σ.τ.μ.] μαζί Μου δεν είναι τόση ώστε να μπορεί να ακτινοβολεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά η δύναμη αγάπης Μου, πράγμα που σημαίνει ότι τότε δέχονται ένα διαυγές φως και επίσης μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από την πλάνη.

Πόσο άσχημα επομένως θα ήταν τα πράγματα για τους ανθρώπους εάν δεν τους νοιαζόμουν και δεν φρόντιζα να τους ενισχύσω με ιδιαίτερο τρόπο, εάν δεν τους αποδείκνυα Εμένα και την παρουσία Μου απευθύνοντάς τους το λόγο απευθείας και προσκομίζοντάς τους επίσης τη σχετική απόδειξη μιλώντας στα παιδιά Μου σαν ένας πατέρας. . .  Εσείς οι άνθρωποι εξακολουθείτε να Με ψάχνετε πολύ μακριά. . .   Ακόμα και στην περίπτωση που πιστεύετε σε Μένα, εντούτοις δεν σας φαίνεται πιστευτό ότι ο Πατέρας μιλά στα παιδιά Του. . .  ότι κατεβαίνει στο επίπεδό τους και προσπαθεί να τους παρακινήσει να Του παραδοθούν με εμπιστοσύνη και να Τον παρακαλέσουν να τους οδηγεί κατά την επίγεια τους ζωή. Εξακολουθώ να είμαι για εσάς ο αυστηρός Θεός, Που δίνει εντολές, Που απαιτεί την υπακοή των ανθρώπων και τιμωρεί όσους δεν Τον υπακούν. . .

Πρέπει να ξέρετε ότι Εγώ ουδέποτε «τιμωρώ» τα πλάσματά Μου, αλλά αυτά από μόνα τους προκαλούν το κάθε τους βάσανο, αυτά από μόνα τους επιδίωξαν να πέσουν χαμηλά. Δεν τα καταδικάζω Εγώ, παρά προσπαθώ πάντα μόνο να τα οδηγήσω να βρουν το δρόμο της επιστροφής, βοηθώντας τα να ανέβουν πάλι από τα βάθη στα ύψη και για αυτό τα καλώ και τα προσελκύω για να μην χαθούν ή να πέσουν θύματα του αντιπάλου Μου. . .  Και πώς μπορώ να δείξω πιο φανερά την αγάπη Μου στα πλάσματά Μου από ό,τι με το λόγο Μου, δίνοντάς τους τις αποκαλύψεις που τους εξηγούν Εμένα και την Οντότητά Μου; Και τις αποκαλύψεις αυτές, επειδή είναι θεϊκή αλήθεια, πρέπει να τις αισθανθεί ως εξαιρετικά αποτελεσματικές η ψυχή του ανθρώπου, η οποία δυναμώνεται με αυτό τον τρόπο για την πορεία της πάνω σε αυτή τη Γη.

Γιατί Με ωθεί η αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου, τα οποία βαδίζουν ως άνθρωποι το δρόμο της επιστροφής σε Μένα πάνω στη Γη και τα οποία μπορούν να φτάσουν στο στόχο τους μόνο εάν ο Ίδιος τους δώσω τη δύναμη, τρέφοντάς τους με τον ουράνιο άρτο και δίνοντάς τους να πιουν από το νερό της ζωής. . .  δηλαδή το λόγο Μου. . .  Και αυτή την πράξη της αγάπης δεν θέλουν να την καταλάβουν οι άνθρωποι και για αυτό απορρίπτουν και το πολύτιμο δώρο της χάρης Μου. . .  Οι ίδιοι δεν είναι ζωντανοί και παραμένουν πιστοί στο νεκρό χριστιανισμό, αφού τους λείπει η δύναμη της πίστης όσο  τους λείπει επίσης η αγάπη. Αυτή θα έδινε στους ανθρώπους την αληθινή εικόνα της Οντότητάς Μου, η οποία είναι Αγάπη, Σοφία και Δύναμη. . .

Και η αγάπη Μου θα χαρίζεται ξανά και ξανά και θα δίνει στους αδύνατους ανθρώπους που έχουν καλή θέληση ό,τι χρειάζονται για να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη δοκιμαστική πορεία τους στη Γη. . .  Η αγάπη Μου πάντα θα γίνεται φανερή, γιατί θέλει να κερδίσει την αγάπη και εκείνων που προήλθαν από την αγάπη Μου και που θα πρέπει να ξανασμίξουν πάλι μαζί Μου για αιώνια. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8252                                        26-8-1962

Η έννοια του χρόνου για την ανάπτυξη της Γης. . .

Η ανάπτυξη της Γης απαίτησε ατελείωτους καιρούς. . .  Και ακόμα και αν εσείς οι άνθρωποι θα θέλατε να δημιουργήσετε μια έννοια του χρόνου για εκείνους, δεν μπορείτε να σκεφτείτε τέτοιες εποχές που απέχουν τόσο πολύ από τη σημερινή στιγμή, γιατί αυτό ξεπερνά την αντίληψή σας. Αλλά πρέπει πάντα να ξέρετε ότι η αποστασία των όντων Μου  που δημιουγήθηκαν από Εμένα διάρκεσε ένα εξίσου μεγάλο χρονικό διάστημα. Η έννοια του «χρόνου» όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί για αυτό το αργό αναπτυξιακό στάδιο της Γης, γιατί αυτή την έννοια τη γνωρίζει μόνο το ον που έχει τη συνείδηση του εγώ κατά τη διάρκεια της ατέλειας του. Διότι ούτε για το τέλειο ον δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου. Ως εκ τούτου οι άνθρωποι θα μπορούν πάντα μόνο να εκτιμήσουν τα μεμονωμένα εξελιχθικά στάδια του έργου δημιουργίας «Γης», αλλά δεν θα πλησιάσουν ποτέ την αλήθεια. . .  εκτός εάν δεχθούν να χρησιμοποιήσουν τον όρο «αιωνιότητες». . .  Αφού η αποστασία από Εμένα διάρκεσε αιωνιότητες και το ίδιο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επαναπροώθηση του πνευματικού που αποστάτησε από Μένα.

Και αν σκεφτείτε εσείς οι άνθρωποι ότι βρίσκεστε λίγο πριν την πλήρη επανένωσή σας μαζί Μου. . .  εάν σκεφτείτε ότι οι ίδιοι έχετε ήδη πίσω σας αυτές τις αιωνιότητες και ότι θα μπορέσετε σύντομα να ολοκληρώσετε την αναπτυξιακή σας πορεία προς τα ύψη με το αποτέλεσμα της οριστικής απελευθέρωσης από τη μορφή. . .  εάν σκεφτείτε ότι η αποστασία σας από Εμένα έγινε πριν από αιωνιότητες και ότι μπορείτε τώρα να εξοφλήσετε αυτή τη μεγάλη αρχέγονη ενοχή και να απαλλαχθείτε από αυτή με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού. . .  θα έπρεπε πράγματι να σας ασχολείται μόνο αυτή η σκέψη, δηλαδή να παραδοθείτε ολόψυχα στον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό και να Τον παρακαλέσετε να σας παράσχει τη δύναμη για να δημιουργήσετε την ένωση με τον Θεό και Πατέρα σας, τον Οποίο θα αναγνωρίσετε τότε μέσα στον Ιησού Χριστό. Ως αποτέλεσμα θα Του αφοσιωθείτε με αγάπη και ταπεινότητα για να ακυρώσετε την κάποτε αμαρτία της αλαζονείας και της έλλειψης αγάπης. . .

Η σκέψη σας θα κινείται πάντα μέσα σε ορισμένα όρια και για το λόγο αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται πίσω σας όπου ήσασταν δεμένοι μέσω του θελήματός Μου, το οποίο σας αφαίρεσε από τον έλεγχο του αντιπάλου Μου, προκειμένου να είχατε τη δυνατότητα να αναπτυχθείτε ανοδικά. . .  Και δεν μπορεί να σας παρασχεθεί καμία ανασκόπιση αυτής της σχεδόν ατελείωτης πορείας. . .  Γιατί τότε δεν θα σας ήταν πια δυνατόν να συνεχίσετε την πορεία σας στη Γη ως άνθρωποι με την ελεύθερη βούλησή σας. Αφού θα σας ωθούσε μόνο ο φόβος να ζείτε σύμφωνα με το θέλημά Μου, αλλά δεν θα μπορούσατε ποτέ να γίνετε τέλειοι. . .  διότι αυτό προϋποθέτει την ελεύθερη βούλησή σας.

 Στην περίπτωση όμως που ξέρετε για την πορεία της ψυχής σας πριν την ενσάρκωσή της ως άνθρωπος, το αίσθημα ευθύνης σας θα είναι μεγαλύτερο. Και τότε θα έχουν αξία τα αποτελέσματα των ερευνών των ανθρώπων που νομίζουν ότι μπορούν να αποδείξουν πως η εξέλιξη της Γης και των κατοίκων της διάρκεσε χιλιετίες και οι οποίες θα έπρεπε να σας κάνουν να σκεφτείτε πόσον καιρό βρίσκεστε οι ίδιοι πάνω στη Γη. . .  έστω και χωρίς τη συνείδηση του εγώ. . .  Αλλά θα ξέρετε τότε επίσης ότι ολόκληρη η δημιουργία είναι και περιέχει μέσα της πνευματικά στοιχεία που διανύουν την αναπτυξιακή τους πορεία προς τα ύψη, προκειμένου να γίνουν κάποτε πάλι αυτό που ήταν αρχικά: ελεύθερα όντα που θα κατέχουν τη συνείδηση του εγώ, που θα μπορούν να ενεργήσουν με δύναμη και φως, όπως ήταν ο προορισμός τους όταν τους είχα δημιουργήσει από τη δύναμη της αγάπης Μου. . .

Μπορεί πάντα μόνο να απαιτείται η πίστη σε αυτά, αφού δεν είναι δυνατόν να προσκομιστούν αποδείξεις. . .  Αλλά και η πίστη μπορεί να γίνει πεποίθηση στην περίπτωση που ο άνθρωπος κατά το τελευταίο στάδιό του πάνω σε αυτή τη Γη προσπαθεί να εναρμονιστεί με τη Φύση του Θεού και Πατέρα του, στην περίπτωση που μεταμορφώνεται σε αγάπη και ενώνεται μαζί Μου με αυτό τον τρόπο. . .  Αλλά μόλις μπορέσω να είμαι παρών κοντά του, γιατί είμαι η Ίδια η Αγάπη, θα είναι ικανός να πιστεύει με πεποίθηση και επίσης θα ξέρει ότι βαδίζει στη Γη μόνο για να ολοκληρώσει το καθήκον του μετά την ατελείωτη προηγούμενη πορεία του. Και θα επιδώκει να φτάσει κοντά Μου με όλες του τις δυνάμεις και θα πετύχει να ενωθεί μαζί Μου, με τον προαιώνιο Πατέρα του, και θα είναι ανείπωτα μακάριος. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8253                                        27-8-1962

Ο αντίπαλος με το φωτεινό ένδυμα. . .

Ο παράδεισος της νέας Γης. . .

Το γεγονός ότι κατά την εποχή του τέλους ο αντίπαλός Μου θα χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να ενισχύσει τη δύναμή του, για να εμποδίσει τους οπαδούς του να του ξεφύγουν και να στραφούν σε Μένα, δεν πρέπει να σας εκπλήξει. Αφού είναι γραμμένο ότι και εκείνος θα κάνει μεγάλα θαύματα κια ότι θα προσπαθεί να παραπλανήσει τους δικούς Μου, προκειμένου να αποστατήσουν από Μένα και να τους κερδίσει πίσω. . .   Και δεν θα διστάσει ούτε να μεταμφιεστεί ως άγγελο του φωτός και επίσης θα χρησιμοποιήσει τα λόγια της Γραφής. . .  Όποιος όμως επιθυμήσει ειλικρινά την αλήθεια, εκείνον δεν θα μπορεί να απατήσει, παρόλο που θα εμφανιστεί με το όνομά Μου.

Μόλις όμως θα πρέπει να ομολογήσει στα σοβαρά Εμένα μέσα στον Ιησού και το λυτρωτικό έργο Μου, θα το αποφύγει και θα βγάλει το προσωπείο του. Αφού δεν θα αναγνωρίσει αυτό το λυτρωτικό έργο και η προσπάθειά του θα είναι και θα παραμείνει να αποτρέψει και τους ανθρώπους από αυτή την πίστη στο λυτρωτικό έργο. Έχει μεγάλη δύναμη κατά το τέλος και θα τη χρησιμοποιήσει. Όπου θα υπάρξει σκοτάδι του πνεύματος, εκεί δεν θα τον αναγνωρίσουν οι άνθρωποι. Όπου όμως το φως Μου μπόρεσε ήδη να εκπέμψει μια δυνατή λάμψη, εκεί θα τον καταλάβουν, και για αυτό το λόγο οι δικοί Μου δεν χρειάζεται να τον φοβούνται. . .  Αφού αυτοί καταλαβαίνουν τις μηχανορραφίες του και του προβάλλουν αντίσταση.

Η κόλαση έδιωξε όλους τους κατοίκους της και τους έστειλε στη Γη. Και από την πλευρά αυτών των δαιμόνων θα γίνεται ακόμα πολλή επενέργεια πάνω στους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν μπορώ να εμποδίσω και δεν θα εμποδίσω τον αντίπαλό Μου, αφού πρόκειται για την τελευταία του περίοδο, μετά την οποία θα δεθεί πάλι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα έχει πια καμία επιρροή σε όλο το πνευματικό που θα βαδίζει πάλι στη Γη σε δέσμια ή και σε ελεύθερη κατάσταση. . .  μέσα στα δημιουργήματα της νέας Γης ή μέσα στον άνθρωπο. . .

Και για αυτό θα πρόκειται για μια εποχή της ειρήνης, όπου όλο το πνευματικό θα είναι σε θέση να αναπτύσσεται πιο γρήγορα. Αφού στο δεμένο πνευματικό θα δίνονται πολλές ευκαιρίες να υπηρετήσει. Και ούτε οι άνθρωποι στην αρχή δεν θα έχουν ανάγκη έναν αντίπαλο πνεύμα που θα επιτραπεί για να δοκιμαστεί η θέλησή τους. Αφού θα έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία της θέλησής τους πάνω στην παλιά Γη και θα ανεβαίνουν τότε αδιάκοπα προς τα ύψη. Γιατί θα είναι μόνιμα συνδεδεμένοι μαζί Μου και με το φωτεινό πνευματικό, το οποίο θα μπορεί να βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων και θα τους διδάσκει και θα τους οδηγεί.

Ως εκ τούτου, προηγουμένως μαίνεται ακόμα περισσότερο, αφού το πνεύμα του ίδιου είναι σκοτεινό και αυτός δεν ξέρει ότι η δραστηριότητά του δεν μπορεί πια να του αποφέρει τίποτα. Αφού οι άνθρωποι τους οποίους θα κερδίσει για τον εαυτό του θα φυλακιστούν εκ νέου, δηλαδή θα αφαιρεθούν από τη δύναμή του πάλι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. . .  Και οι άλλοι Μου έδωσαν μια απόδειξη της θέλησής τους, της αγάπης τους για Μένα και της ισχυρής πίστης τους. Και αυτούς θα μπορέσω να τους ανταμείψω με μια ζωή μέσα στον παράδεισο πάνω στη νέα Γη, γιατί ως γενάρχες του νέου ανθρώπινου γένουςθα πρέπει να ζωντανέψουν αυτή τη Γη. . .

Κάποτε η έννομη τάξη θα πρέπει να επαναφερθεί στη Γη και έχει έρθει η στιγμή όπου δεν μπορεί κανείς πια να περιμένη καμία βελτίωση του ανθρώπινου γένους. . .  Αλλά θα χωρίσουν ακόμα τα πνεύματα κατά την έσχατη εποχή και θα κάνω πράγματι τα πάντα για να σωθούν ακόμα όσοι δεν έχουν πέσει εντελώς θύματα του αντιπάλου. Και απαιτείται μόνο μια καλή θέληση για να καταλάβει κανείς αν ενεργήσω ο Ίδιος ή αν πρόκειται για τον αντίπαλό Μου όταν συμβούν πράγματα που θα φανούν  ασυνήθιστα, που θα μαρτυρήσουν μια δύναμη που ξεπερνά τις φυσιολογικές δυνάμεις ενός ανθρώπου. . .

Στην περίπτωση που θέλετε μόνο την αλήθεια, που θέλετε να Με αναγνωρίσετε, θα προστατευθείτε από κάθε είδους παραπλανήσεις. . .  Εάν όμως οι σκέψεις και οι επιδιώξεις σας εξακολουθούν να ανήκουν στο γήινο κόσμο, θα εντυπωσιαστείτε από εκείνον που είναι ο κύριος αυτού του κόσμου και που εκδηλώνει τη δύναμή του με επίγειο τρόπο. Και τότε θα σας έχει κερδίσει, αλλά μόνο για να σας χάσει πάλι. Αφού οτιδήποτε οντώδες θα του αρπαχθεί ξανά μόλις έρθει το τέλος. Αφού πράγματι Εγώ είμαι ο Κύριος του ουρανού και της Γης, σε Μένα είναι υποταγμένα το βασίλειο του φωτός και επίσης εκείνο του σκότους και ξέρω πότε ο αντίπαλός Μου θα υπερβεί το δικαίωμα της δύναμής του. . .   Και για αυτό το λόγο θα τον σταματήσω, έτσι όπως αναγγέλθηκε μέσω του λόγου και μέσω της Γραφής, γιατί τότε θα έχει έρθει η στιγμή όπου τα πάντα θα πρέπει να κριθούν ξανά σύμφωνα με την αιώνια τάξη Μου. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8257                                        29-8-1962

Μεταμόρφωση σε αγάπη. . .

Η επιστροφή στον Πατέρα είναι ο στόχος που θα πρέπει να πετύχετε και που μπορείτε να πετύχετε κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, εάν μόνο το θέλετε αυτό. Και τότε θα σας παρασχεθεί η απαραίτητη δύναμη και θα αξιοποιήσετε αυτή τη δύναμη με το σωστό τρόπο. Αφού ο φωτεινός κόσμος πασχίζει αδιάκοπα να διδάξει εσάς τους ανθρώπους μέσω των σκέψεών σας και να σας παροτρύνει να τηρήσετε την πιο σημαντική εντολή. . .  την εντολή της αγάπης για τον Θεό και για το διπλανό. . .  Και αν ακολουθήσετε τις παροτρύνσεις τις οποίες θα αισθανθείτε ως εσωτερική φωνή, ως τη φωνή της συνείδησής σας, θα ζείτε τη ζωή σας με αγάπη και η φύση σας, η οποία στην αρχή της ενσάρκωσής σας ως άνθρωποι γνωρίζει μόνο τη φιλαυτία, μεταμορφώνεται πάλι στην αρχέγονη φύση σας, η οποία ήταν αγάπη, γιατί εκπήγασε από την Αιώνια Αγάπη.

Στην αρχή της επίγειας του ύπαρξης ο άνθρωπος θα αφήνει ακόμα τη φιλαυτία του να ξεπροβάλλει πολύ. Θα επιθυμεί πάντα μόνο αυτά που υπηρετούν το κορμί του και του δημιουργούν άνεση και δεν θα δείχνει πολύ συμπόνια για τον συνάνθρωπο, γιατί τον ελέγχει ακόμα η λανθασμένη αγάπη ως αποτέλεσμα του κληρονομικού κακού. Και η σωστή αγάπη. . .  η αγάπη που θέλει να χαρίζει ευτυχία, που θέλει να δίνει, πρέπει πρώτα να αναφθεί μέσα του. Από την πλευρά των πνευματικών βοηθών του όμως η επίγεια του ζωή κατευθύνεται έτσι ώστε μπορεί να διαπιστώσει πολλά δεινά στους συνανθρώπους του και επομένως αγγίζεται η καρδιά του, η οποία θα πρέπει τότε να δείξει την προθυμία της να βοηθήσει. . .  Και η φιλαυτία θα μετατραπεί στην ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό. . .  αλλά πάντα μόνο τότε που ο άνθρωπος δεν θα προβάλει αντίσταση στην εσωτερική ώθηση των φωτεινών όντων, τότε που θα επιτρέψει να τον επηρεάσουν. Και αυτό απαιτεί πάντα μια καλή θέληση, μια θέληση που είναι στραμμένη στον Θεό.

Πρέπει λοιπόν η αγάπη να αναφθεί μέσα στον άνθρωπο και να αυξάνεται συνέχεια, ούτως ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει σύντομα το πραγματικό καθήκον του στη Γη και να κάνει προσπάθεια να του ανταποκρίνεται. Αφού η αγάπη είναι επίσης το φως που τον φωτίζει από το εσωερικό του και που του δείχνει το σωστό δρόμο, το δρόμο για τον Θεό. Και τότε θα πετύχει το στόχο και θα ενωθεί με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι ο Ίδιος η Αγάπη και επομένως μπορεί να Τον βρει κανείς μόνο μέσω της αγάπης.

Η δραστηριότητα του φωτεινού κόσμου είναι μόνιμη έμπρακτη αγάπη και η αγάπη του στρέφεται πάντα στα όντα στα οποία λείπει η αγάπη και τα οποία για αυτό βρίσκονται μέσα σε πνευματικό σκοτάδι. Σε αυτά τα όντα θέλουν να φέρουν λύτρωση και για αυτό είναι απαραίτητο να καταλάβουν για πιο λόγο βρίσκονται στη Γη. . .  να ξέρουν για την αρχέγονη κατάστασή τους, για τη τωρινή ελαττωματική φύση τους και για το στόχο τους. . .  την τελειότητα. . .  την οποία μπορούν μάλιστα να πετύχουν εάν δεχθούν τη βοήθεια εκείνων των φωτεινών όντων και επιτρέψουν να οδηγηθούν κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής.

Και ως εκ τούτου κατευθύνονται πάντα έτσι ώστε θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται σε πνευματική ή επίγεια ανάγκη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προθυμία τους να βοηθήσουν, να αφυπνιστεί η αγάπη τους. Αυτή θα πρέπει τότε να εξαπλωθεί και να πιάσει τα πάντα και ως μια όλο και πιο φωτεινή φλόγα θα φωτίσει τον άνθρωπο και θα του χαρίσει γνώση, η οποία θα διώξει το πνευματικό σκοτάδι. . .  Και συνεπώς ο άνθρωπος θα αναγνωρίσει τότε καλά τον Θεό και θα μάθει να Τον αγαπά. . .  Αφού η πραγματική αγάπη για τον Θεό μπορεί να προκύψει από την αγάπη για το διπλανό και ανταμείβεται από τον Θεό μέσω της μόνιμης παρουσίας Του. Γιατί ο Θεός είναι ο Ίδιος μέσα σε κάθε άνθρωπο που κάνει έργα αγάπης και αυτός ο δεσμός πρέπει να οδηγήσει στο στόχο, στην πλήρη ενοποίηση με τον Θεό. . .

Ο κάθε άνθρωπος είναι ικανός να αγαπά, γιατί ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά του ένα σπινθήρα αγάπης, ο οποίος χρειάζεται μόνο να αναφθεί για να εξελιχθεί και να γίνει μια φωτεινή φλόγα. . .  Το αν ωστόσο ο άνθρωπος είναι πρόθυμος να αγαπά είναι δική του υπόθεση. Δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να ασκήσει την αγάπη, διότι έχει μια ελεύθερη βούληση, την κατεύθυνση της οποίας θα πρέπει να αποδείξει κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής.

Αλλά μακάριος είναι ο άνθρωπος που ανάβει μέσα του τον θεϊκό σπινθήρα αγάπης και ενδίδει στην εσωτερική ώθηση να ασκεί πάντα την αγάπη. Αφού σε εκείνον δεν θα του λείπει ποτέ η δύναμη, θα διανύσει το δρόμο της ανοδικής ανάπτυξης και η φλόγα της αγάπης θα λάμπει όλο και πιο δυνατά μέσα του. Αφού εκείνος δεν θα απορρίψει πια τη θεϊκή ακτινοβολία αγάπης και θα μετατρέψει τη φύση του, η οποία αρχικά ήταν σκέτη αγάπη, και θα επιστρέψει στην αφετηρία του, στον Πατέρα, ο Οποίος είναι ο Ίδιος η προαιώνια Αγάπη. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8258                                        30-8-1962

Αφορμή της ανανέωσης της Γης. . .

Η Γη πρέπει να ανανεωθεί, γιατί δεν εκπληρώνει πια το σκοπό της, δηλαδή να είναι σταθμός ωρίμανσης για το πνευματικό. . .  Οποιαδήποτε τάξη έχει ανατραπεί, οι άνθρωποι δεν προσέχουν πια το θέλημά Μου, ζουν ενάντια στο νόμο, αφού η αγάπη είναι η επιτομή της θεϊκής τάξης και εκείνη έχει ψυχρανθεί μεταξύ των ανθρώπων. Και επομένως η επίγεια τους πορεία είναι μάταια και δεν οδηγεί στα ύψη αλλά αμετάκλητα προς τα βάθη.

Ο άνθρωπος θα πρέπει να υπηρετεί με αγάπη, αλλά η επιδίωξή του είναι να εξουσιάζει, και επίσης  ένα μεγάλο μέρος του δεμένου πνευματικού εμποδίζεται να υπηρετήσει, γιατί οι άνθρωποι συσσωρεύουν γήινη ύλη και της παίρνουν οποιοδήποτε υπηρετικό σκοπό. . .  Και υπάρχει μια κατάσταση του πλήρους πνευματικού σκοταδιού μεταξύ των ανθρώνων και χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρχει φως και οι άνθρωποι παραμένουν πνευματικά τυφλά και δεν αναγνωρίζουν τον Θεό και Δημιουργό τους. . .  Και άρα πρέπει να βαλθεί τέλος σε αυτή την κατάσταση, τα πάντα πρέπει να επανέλθουν στη δίκαιη τάξη. . .  Οι άνθρωποι που απέτυχαν πρέπει να απομακρυνθούν από εκείνους που Μου ανήκουν, που πασχίζουν να ζουν τη ζωή τους σύμφωνα με τη δίκαιη τάξη και στους οποίους επομένως φέρονται εχθρικά εκείνοι. . .

Και έχει πράγματι έρθει το χαμηλότατο σημείο, το οποίο προϋποθέτει μια ανανέωση της Γης, όπου ολόκληρο το δεμένο πνευματικό θα πρέπει να απελευθερωθεί και να επιβεβαιωθεί μέσα σε νέες μορφές, όπου όλα θα επιβεβαιωθούν ξανά σύμφωνα με το βαθμό της ωριμότητάς τους μέσα σε νέα δημιουργήματα ποικίλου είδους. Και τότε και ο άνθρωπος που έπεσε εντελώς θύμα της ύλης θα γίνει ο ίδιος πάλι ύλη. . .  θα φυλακιστεί μέσα στα δημιουργήματα της νέας Γης. Και αυτό είναι το πιο τρομερό που μπορείτε να φανταστείτε εσείς οι άνθρωποι, δηλαδή να διαλυθεί ξανά το «εγώ» σας σε αμέτρητα μικρά μόρια και να πρέπει να διανύσει εκ νέου την πορεία μέσα από τα δημιουργήματα της νέας Γης, προκειμένου να φτάσει κάποτε ξανά στο στάδιο του ανθρώπου, ακόμα και αν αυτό απαιτήσει πάλι ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα. . .

Εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να φανταστείτε ένα τέτοιο αναμορφωτικό έργο, αφού σημαίνει το τέλος της παλιάς Γης, παρόλο που το άστρο καθ’εαυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά μέσω της δύναμης και της σοφίας Μου θα υπόκειται σε μια ολοκληρωτική αναμόρφωση και με αυτό τον τρόπο θα γίνει πάλι κατάλληλο για τον προορισμό του, δηλαδή να υπηρετήσει το πνευματικό για να ωριμάσει. Όσα σας μεταδίδονται για αυτή τη διαδικασία και για την αιτία της με τη μορφή γνώσης θα πρέπει να τα δεχθείτε και να ασχοληθείτε στα σοβαρά μαζί τους.

Να ξέρετε ότι ακριβώς εσάς τους ανθρώπους θα επηρεάσει ιδιαίτερα οδυνηρά αυτό το έργο της καταστροφής. Αφού εσείς θα είστε τα θύματα εάν ο τρόπος ζωής σας δεν ανταποκριθεί στην προαιώνια τάξη Μου. Να ξέρετε επίσης ότι θα τηρήσω την ημέρα που θα φέρει το τέλος αυτής της Γης. Αφού προορίστηκε πριν από μια αιωνιότητα το σχέδιό Μου για το οποίο αποφάσισε η αγάπη και η σοφία Μου. . .  Και τελειώνει μια λυτρωτική περίοδος, θα ξεκινήσει μια νέα, όπου η τάξη θα έχει επαναφερθεί και όπου θα επικρατούν η ησυχία και η ειρήνη, όπου ο αντίπαλός Μου δεν θα έχει καμία δυνατότητα να ενεργήσει, αφού θα έχει δεθεί ο ίδιος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. . .

Μην πιστεύετε ότι διδάσκεστε λάθος όταν σας διοχετεύω ξανά και ξανά την ενημέρωση για αυτό το επικείμενο έργο της διάλυσης των δημιουργημάτων πάνω και μέσα στη Γη και από πάνω της. . .  Πιστέψτε ότι καταφέρνω τα πάντα και ότι ξέρω πότε είναι απαραίτητη μια τέτοια πράξη της καταστροφής για να εξασφαλίσω την ανάπτυξη στο πνευματικό που επιδιώκει να ανέβει ψηλά. Αλλά εσείς οι άνθρωποι που στερείστε οποιασδήποτε αγάπης δεν δέχεστε το λόγο Μου και για αυτό θα πληγείτε σκληρά όταν έρθει η τελευταία μέρα. . .  Αλλά πρέπει να γίνουν αυτά, γιατί η αγάπη Μου ανήκει σε όλο το αλύτρωτο πνευματικό που βρίσκεται ακόμα σε ανελευθερία. . .

Και επίσης σε σας που ως άνθρωποι αποτυγχάνεται με ελευθερία θα σας δημιουργήσω εκ νέου μια δυνατότητα να φτάσετε κάποτε στο στόχο. Αλλά για το γεγονός ότι παρατείνετε πάλι ατελείωτα το χρόνο της απόστασής σας από Εμένα αποφασίζει η ελεύθερη θέλησή σας, δηλαδή πρόκειται για δικό σας φταίξιμο, για το οποίο θα πληρώσετε πάλι με τη φυλάκισή σας μέσα στα δημιουργήματα. . .  Αφού πράγματι δεν θέλω τη δυστυχία σας και σας βοηθάω ακόμα μέχρι την τελευταία ώρα για να γλιτώσετε από αυτή την πράξη της εκ νέου φυλάκισης, για να Με βρείτε και να Με επικαλεστείτε για έλεος πριν έρθει το τέλος. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8260                                        31-8-1962

Εντολή του Θεού: να διαδοθεί η αλήθεια. . .

(Συνέχιση του αρ. 8259)

Μην φοβάστε να επιστήσετε την προσοχή των συνανθρώπων σας στην αλήθεια, αφού απλά θα μιλήσετε στη θέση Μου όταν προσπαθήσετε να τους διαφωτίσετε. . .  Εγώ ο Ίδιος δεν μπορώ να μιλάω στους ανθρώπους απευθείας, γιατί δεν παρουσιάζουν όλοι τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν να τους απευθυνθώ απευθείας μέσω του εσωτερικού λόγου. Δεν μπορώ ούτε να τους μιλάω ηχηρά από τα ύψη, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε εξαναγκασμό της πίστης τους, θα επρόκειτο για μια εκατό τοις εκατό απόδειξη της ύπαρξης μιας Δύναμης Που θα εκφραζόταν τότε ακουστά. Μπορώ πάντα μόνο να χρησιμοποιήσω ένα παιδί της Γης που θέλει να Με υπηρετήσει, που Μου προσφέρεται ως μεσολαβητής, που δέχεται τον απευθείας λόγο Μου και το μεταδίδει στους συνανθρώπους. Και ως εκ τούτου μόνο μιλάτε στη θέση Μου τότε που διαδίδετε το λόγο Μου και ενημερώνετε τους συνανθρώπους για την ενέργειά Μου πάνω και μέσα σας. . .

Αλλά σας διοχετεύω το λόγο Μου μόνο γιατί οι άνθρωποι θα πρέπει να διδαχθούν την αλήθεια, γιατί θεωρώ απολύτως απαραίτητο να μάθουν την αλήθεια. . .  Και άρα σας έχω ανάγκη για να εκτελέσετε αυτό που Εγώ ο Ίδιος δεν μπορώ να εκτελέσω εξαιτίας της ελευθερίας βούλησης των ανθρώπων. . .  Να είστε σίγουροι ότι δεν κάνετε τίποτα λάθος όταν μεταδώσετε τις γνώσεις που λαμβάνετε απευθείας από Εμένα και μην αφήνετε να μπερδευθείτε στην περίπτωση που σας μεταδίδεται ασυνήθιστη γνώση, στην περίπτωση που σας παρουσιάζονται διδασκαλίες που σας ήταν άγνωστες. Αφού διορθώνω πάντα μόνο εκεί όπου εσείς οι άνθρωποι υποστηρίζετε ακόμα λανθασμένα πνευματικά αγαθά και δεν θέλετε να τα εγκαταλείψετε. . .

Σας μεταδόθηκαν πολλά πνευματικά αγαθά και οι άνθρωποι πάντα τα δέχθηκαν χωρίς να εξετάσουν την προέλευσή τους. . .  Πάντα όμως Μου πρόβαλλαν αντίσταση όταν ήθελα να διορθώσω λανθασμένες διδασκαλίες. Αφού οι μέχρι τότε γνώσεις τους τούς έδωσαν τη βεβαιότητα ότι βάδιζαν μέσα στην αλήθεια, και εξαιτίας εκείνων δεν ήταν ικανοί να λάβουν την καθαρή αλήθεια. . .  Δεν ήταν άδεια σκεύη που εγκατέλειψαν πρόθυμα τη γνώση που κατείχαν προκειμένου να Με αφήσουν να τους κάνω δώρα. . .  Για αυτό το λόγο υπήρξε η δυνατότητα να διατηρηθούν οι λανθασμένες διδασκαλίες χωρίς να τις καταλάβουν οι άνθρωποι ως τέτοιες. . .

Μόλις όμως αντιτάξω σε εκείνες την καθαρή αλήθεια, μόλις μπορέσω να ξεχυθώ το Πνεύμα Μου μέσα σε ένα άδειο σκεύος που Μου αφοσιώνεται με την ελεύθερη θέλησή του, θα είναι θέλημά Μου να υποστηρίξει αυτό το σκεύος ανοιχτά την καθαρή αλήθεια από Μένα, να αφήσει ο παραλήπτης Εμένα τον Ίδιο να μιλήσω στους συνανθρώπους, μεταδίδοντας πρόθυμα τα πνευματικά αγαθά με την ακλόνητη πίστη ότι όσα έλαβε είναι η αγνή αλήθεια. . .  Μόνο τότε θα είναι δυνατό να διοθρωθούν οι υπάρχουσες λανθασμένες διδασκαλίες, να εξαλειφθούν όλα τα λάθη και να διαφωτιστούν οι άνθρωποι σύμφωνα με την αλήθεια.

Και θα υποστηρίξω τους υπηρέτες Μου, θα οδηγήσω ο Ίδιος κοντά τους τους ανθρώπους που επιθυμούν την αλήθεια και που επίσης θα αναγνωρίσουν την αλήθεια του λόγου Μου όταν τους τον προσφέρετε με εντολή Μου. Δεν θα σας έδινα ποτέ αυτή την εντολή να διαδώσετε τα πνευματικά αγαθά εάν  προσθέτατε δικές σας εσφαλεμένες σκέψεις στο λόγο Μου απο πάνω και μειώνατε με αυτό τον τρόπο την αξία εκείνου. . .

Εγώ όμως προστατεύω το σκεύος Μου από κακές επιρροές και θα εισρεύσει μόνο η ροή της αγάπης Μου και θα σας εγγυηθεί την πιο καθαρή αλήθεια. Και αυτή να την εκπροσωπεύσετε ως δώρο της χάρης Μου, μέσω του οποίου κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος θα πρέπει να ακτινοβολείται ακόμα πολύ φως μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που επιθυμούν φως. . .  Και δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι δράτε ενάντια στο θέλημά Μου, αφού σας βάλω τη θέληση μέσα στην καρδιά σας και θα κάνετε μόνο αυτό που είναι δικό Μου θέλημα. . .  Θα αισθάνεστε τι είναι σωστό, αφού ο Ίδιος θα οδηγώ τις σκέψεις σας και επίσης θα σας ευλογήσω, εσάς που Μου επιτρέπετε να σας οδηγήσω, που είστε δραστήριοι ως μεσολαβητές. . .

Πρέπει να εκτελεστούν από ανθρώπους αυτά που θέλω Εγώ, αλλά δεν μπορώ να εκτελέσω φανερά όσο οι άνθρωποι είναι ακόμα πολύ μακριά Μου. . .  Παρ’όλα αυτά όμως θα πρέπει να μάθουν την αλήθεια, η οποία μπορεί να προέλθει μόνο από Εμένα τον Ίδιο, αλλά η οποία είναι το μόνο αληθινό φως που δημιουργεί σαφήνεια. . .  Και επομένως πάντα μόνο περιμένετε τις εντολές Μου, τις οποίες όμως θα καταλάβετε ως θέλημά Μου και τις οποίες θα ακολουθήσετε, διότι είστε πρόθυμοι να Με υπηρετήσετε κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8263                                        3-9-1962

«Ο Θεός έστειλε στη Γη το Υιο Του. . .»

Έστειλα το Υιο Μου στη Γη. . .  Ένα Ον Που εκπήγασε από την αιώνια αρχέγονη αγάπη Μου, Που Μου έδειχνε όλη την αγάπη Του όταν ένα μεγάλο πλήθος των αρχέγονων πνευμάτων αποστάτησε από Εμένα. Αυτό το Ον Με αναγνώριζε ως τον προαιώνιο Πατέρα Του, παρόλο που δεν μπορούσε να Με δει, και ήθελε να Μου αποδείξει την απέραντη αγάπη Του φέρνοντας πίσω σε Μένα μέσω ένος έργο μοναδικού είδους τα παιδιά που είχαν αποστατήσει από Εμένα. . .  Και επειδή Το παρακίνησε σε αυτό η αγάπη Του, το επέτρεψα, έδωσα τη συναίνεσή Μου στο να κατέβει αυτό το Ον στη Γη, να εγκαταλείψει το βασίλειο του φωτός, όπου ήταν αφάνταστα μακάριο, και να εισέλθει σε μια σκοτεινή περιοχή. . .  στο βασίλειο του αντίπαλου πναύματός Μου του Εωσφόρου, ο οποίος, αφού ήταν το πρώτο ον που έπεσε, έγινε ο αντίπαλός Μου.

Έστειλα στη Γη το Υιο Μου, ο Οποίος προσφέρθηκε να Μου χρησιμεύσει ο Ίδιος για περίβλημα, γιατί ήθελα να φέρω σε όλα τα πεσμένα όντα βοήθεια μέσα στη μεγάλη πνευματική ένδεια τους. Αφού ο δρόμος πίσω σε Μένα τους ήταν κλειστός, θα έπρεπε να παραμένουν αιώνια σε έσχατη απόσταση από Εμένα μέσα σε μια κατάσταση ατελείωτων βασάνων και ατελείωτης δυστυχίας. . .  Επρόκειτο όμως για τα πλάσματά Μου, τα οποία είχαν προκύψει από την αγάπη και από τη δύναμή Μου διά της βούλησης του πρωτοδημιούργητου όντος. . .  του Εωσφόρου. . .  η μέγιστη μακαριότητα του οποίου αρχικά ήταν να δημιουργεί πλάσματα χρησιμοποιώντας τη δύναμή Μου. . .

Το να πέσει αυτό το αρχέγονο πνεύμα, το οποίο τοποθέτησα εκτός Μου ως ομοίωμά Μου, θα μπορούσα βέβαια να το εμποδίσω, ωστόσο δεν το έκανα. . .  αφού με την αγάπη Μου και τη σοφία Μου έβλεπα μια διαδικασία πλήρους θεοποίησης των πεσμένων όντων με το τελικό στόχο της υιότητας του Θεού, ο οποίος όμως έπρεπε να επιτευχθεί με την ελεύθερη βούληση των όντων. . .  Αυτή όμως μέσω της επιρροής του αντίπαλου πνεύματος Εωσφόρου ήταν τόσο εξασθενισμένη ώστε τα όντα ήταν ανίκανα να φτάσουν κάποτε από τα πιο βαθιά βάθη και πάλι στα ύψη εάν δεν τους πρόσφερα βοήθεια, την οποία τους παρασχέθηκε με τη μορφή της πορείας μέσα από τα υλικά δημιουργήματα, την οποία έπρεπε να διανύσουν υπό καθεστώς του αναγκαστικού νόμου. . .  δηλαδή σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα. . .

Αλλά και τότε τα όντα ήταν εντελώς αδύναμα, γιατί κάποτε απόρριψαν τη δύναμη της αγάπης Μου και γιατί μπορούσαν να αποκτήσουν αυτή τη δύναμη για την άνοδό τους μόνο μέσω της αγάπης. . .  Είχαν όμως γίνει ανίκανα να αγαπούν. . .  Από το τεράστιο έλεός Μου έβαλα μάλιστα μέσα τους ένα σπινθήρα αγάπης στο τελευταίο στάδιο της πορείας της επιστροφής τους σε Μένα. . .  Ωστόσο, εξακολουθούσε να βαραίνει το κάθε αρχέγονο πνεύμα το τρομερό βάρος της αρχέγονης αμαρτίας, της εξέγερσής τους σε Μένα, στον Θεό και Πατέρα τους, στην κατάσταση της πλήρους γνώσης τους. Αφού εκείνη έπρεπε να εξαλειφθεί σύμφωνα με το νόμο της θεϊκής δικαιοσύνης, έπρεπε να γίνει εξιλέωση, κάτι που δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν αυτά τα ίδια τα πεσμένα όντα. . .

Και για αυτό το λόγο ένα αρχέγονο πνεύμα Που είχε μείνει μαζί Μου προσφέρθηκε να κάνει στη Γη εκείνο το έργο της εξιλέωσης, γιατί η αγάπη Του για Μένα και για τους πεσμένους αδερφούς Του ήταν τόσο τεράστια ώστε ήταν πρόθυμος να επωμιστεί όλους τους πόνους και όλα τα πάθη που θα απαιτούσε εκείνο το έργο της εξιλέωσης. . .  Αφού ήθελε να περάσει από τη Γη ως «άνθρωπος», ήθελε να ενσαρκωθεί μέσα στο ανθρώπινο περίβλημα του Ιησού και να διανύσει το δρόμο των παθών, ο οποίος απαιτούσε ύψιστη αγάπη και ο οποίος θα έδινε και τη δυνατότητα να εκδηλωθεί μέσα Του η Ίδια η Αιώνια Θεότητα. . .  Αφού μπορούσα να είμαι μόνο εκεί όπου είναι η αγάπη. . .  Μπορούσα να ενώσω τον Εαυτό Μου μόνο με την αγάπη και να επιλέξω για αυτό ως τόπο παραμονής ένα σκεύος που θα είχε διαμορφώσει τον εαυτό του εντελώς σε αγάπη. . .

Η ψυχή του Ιησού μεν έφερε μαζί της στη Γη την αγάπη της για Εμένα. Ωστόσο, η περιοχή στην οποία εισήλθε τη στιγμή της γέννησής Του ήταν το βασίλειο του Εωσφόρου και η ψυχή Του ενοχλούνταν από αυτόν. Ανήκαν στον Εωσφόφο όλα όσα Τον περιέβαλλαν, και επειδή είχε αναλάβει να εκτελέσει ως άνθρωπος μια αποστολή για τη σωτηρία των πεσμένων αδερφών Του, δεν μπορούσε να εφαρμόσει τη δύναμη αγάπης την οποία ως «Υιος Μου» είχε στη διάθεσή Του για να αμυνθεί ενάντια στα όντα που τον ενοχλούσαν και να τα αποτινάξει. . .  Αλλά έπρεπε να παλεύει όπως οι συνάνθρωποί Του και να λυτρώσει τα όντα που Τον ενοχλούσαν μέσω ενός τρόπου ζωής με αγάπη. . .  κάτι που δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί τα αντιπνευματικά όντα προσπαθούσαν να Τον εμποδίζουν και γιατί το ανθρώπινο περίβλημά Του αντιδρούσε στους πειρασμούς ακριβώς όπως κάθε άλλο ανθρώπινο περίβλημα. . .  Συνεπώς η ψυχή Του έπρεπε να τους καταπολεμήσει, ώσπου η αγάπη μέσα Του να ξεπροβάλλει όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα ο Ιησούς να πνευματοποιήσει με αυτό τον τρόπο και το σωματικό Του περίβλημα. Δηλαδή το φως της αγάπης Του ακτινοβολούσε όλο και περισσότερο και Εκείνος έκανε αυτό στο οποίο ήθελε να Τον εμποδίσει ο αντίπαλος:. . .  υπόμεινε υπεράνθρωπα πάθη και έναν υπεράνθρωπο θάνατο από αγάπη, δηλαδή αντέταξε στον εχθρό Μου την αγάπη και τον νίκησε μέσω της αγάπης. . .  ικανοποίησε τη δικαιοσύνη Μου και πλήρωσε το τίμημα για τις ψυχές, τις οποίες ο αντίπαλος δεν μπορούσε τότε πια να κρατήσει αιχμάλωτες. . .

Επομένως, επιτέλεσε αυτό το έργο του ελέους η Αγάπη, η Οποία Τον γέμιζε πλήρως, και αυτή η Αγάπη ήμουν Εγώ ο Ίδιος. . .  Αλλά έπρεπε ο «Υιος Μου» να περάσει μέσα από αυτό το σκοτάδι, μέσα από το βασίλειο του Εωσφόρου, και ως εκ τούτου έπρεπε να αφήσει πίσω Του τη δύναμή Του, την οποία κατείχε αφού δεν είχε πέσει. Έπρεπε. . .  σαν κάθε άλλος άνθρωπος να ξεκινήσει την επίγεια Του ζωή με την ίδια αδυναμία, αφού θα έπρεπε να δείξει στους ανθρώπους το δρόμο που οδηγεί πίσω σε Μένα. . .  το δρόμο της αγάπης και των παθών, πάνω στο οποίο πράγματι προηγήθηκε ο άνθρωπος Ιησούς των συνανθρώπων Του. Και μπόρεσα να κατοικήσω μέσα Του για το λόγο ότι την ψυχή Του δεν τη βάραινε η αρχέγονη αμαρτία και ότι η αγάπη Του τού έδωσε τη δύναμη να πνευματοποιήσει και το ανθρώπινο κορμί Του, δηλαδή διένυσε την επίγεια Του ζωή χωρίς καμία αμαρτία. . .  Αφού αμαρτία είναι μόνο αυτό που παραβαίνει την αγάπη. . .

Και αφού βάζω στην καρδιά του κάθε ανθρώπου ένα σπινθήρα της θεϊκής Μου αγάπης, ο κάθε άνθρωπος είναι ικανός να ανάψει την αγάπη και να την κάνει να γίνει μια τεράστια φλόγα. . .  Επομένως δεν απαιτείται τίποτα το αδύνατον από εσάς τους ανθρώπους. Γιατί μόνο η αδυναμία της θέλησής σας μπορεί να σας εμποδίσει να ασκήσετε την αγάπη και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακαλέσετε τον Ιησού Χριστό να ενισχύσει τη θέλησή σας. Διότι αυτό είναι μια από τις χάρες που απόκτησε για εσάς μέσω του θανάτου Του στο σταυρό. Και αυτές τις χάρες του λυτρωτικού έργου πρέπει να τις χρησιμοποιείτε εσείς οι άνθρωποι, προκειμένου να μην ήταν μάταιο για εσάς το έργο του ελεόυς Του, προκειμένου να αναγνωρίσετε Εμένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού, ο Οποίος κατοίκησα μέσα στο περίβλημά Του για να σας λυτρώσω από την ενοχή της αμαρτίας σας. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8264                                        5-9-1964

Αφορά στην ερώτηση: Ενσάρκωση του Ιησού. . .

Η επίγεια Μου αποστολή ολοκληρώθηκε τη στιγμή του σταυρικού Μου θανάτου, της ανάληψής Μου στον ουρανό. . .  Είχε γίνει η πλήρης θεοποίηση της ψυχής Μου, η οποία κάποτε εκπήγασε από την πατρική αγάπη ως δημιουργημένο ον. Αυτή τη θεοποίηση θα πρέπει να την πετύχει κάποτε το κάθε αρχέγονο πνεύμα για να μπορεί ως ομοίωμα του Πατέρα να δημιουργήσει και να ενεργήσει μαζί Του με πλήρη τελειότητα. . .  Η αρχέγονη ψυχή Μου είχε όμως επιπλέον την ιδιαίτερη αποστολή να δώσει στον Πατέρα. . .  στην Ίδια την Αιώνια Αγάπη. . .  τη δυνατότητα της ενανθρώπισης στη Γη. Δηλαδή μέσα στο περίβλημά Μου ως άνθρωπος Ιησούς εκδηλώθηκε η «Αιώνια Αγάπη». Και ως εκ τούτου ο Πατέρας έγινε ορατός Θεός για όλα τα όντα που δημιουργήθηκαν κάποτε από Αυτόν και που έχουν πετύχει έναν ορισμένο βαθμό της τελειότητας που επιτρέπει την πνευματική όραση.

Η ενανθρώπιση του Θεού μέσα στον Ιησού είναι ένα τόσο τεράστιο πρόβλημα ώστε εσείς οι άνθρωποι δεν θα το συλλάβετε όσο βρίσκεστε στη Γη. . .  Ήταν και είναι μια πράξη που συσχετίζεται στενά με την αποστασία των όντων από τον Θεό και Δημιουργό τους. . .  Ένα πράγμα όμως είναι βέβαιο, ότι δηλαδή η ψυχή Μου του Ιησού είχε ενωθεί στενά με τον Πατέρα, ότι Αυτός και Εγώ είμαστε ένα και ότι είναι αδιανόητο να Με σκεφτεί κανείς χωριστό από τον Πατέρα και ότι είμαι πάντα και θα παραμένω αιώνια ο ορατός Θεός. . .

Μπορώ μάλιστα να κατέβω πάλι στη Γη με τη Θεότητά Μου, δηλαδή να εμφανιστώ ως Ιησούς σε έναν άνθρωπο που είναι ολόψυχα συνδεδεμένος μαζί Μου, με αποτέλεσμα αυτός να μπορέσει να Με αναγνωρίσει ως το Σωτήρα και Λυτρωτή του, πάντα όμως ορατός μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση ορισμένων αφορμών για μια τέτοια εμφάνιση. . .  Αφού σας υποσχέθηκα την παρουσία Μου και μπορώ να σας αποδείξω με ορατό τρόπο αυτή την παρουσία Μου. . .  Και με τον ίδιο τρόπο θα εμφανιστώ στο τέλος μέσα στα σύννεφα, δηλαδή μάλιστα με τη δύναμη και με το μεγαλείο Μου, αλλά καλυμμένος, γιατί ούτε οι δικοί Μου δεν θα άντεχαν να Με δουν μέσα στο πιο δυνατό φως. . .

Το να ενσαρκωθεί πάλι η ψυχή Μου του Ιησού ή να ενσαρκώθηκε στη Γη ως άνθρωπος μετά το σταυρικό Μου θάνατο είναι αδιανόητο, καθ’όσον εκείνη είναι πλήρως συγχωνευμένη με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα και γιατί μια ενσάρκωση της ψυχής του Ιησού θα ισοδυναμούσε με μια ενσάρκωση του Θεού μέσα σε έναν άνθρωπο. . .  Θα πρέπει μεν ο κάθε άνθρωπος να δημιουργήσει την ένωση με τον Θεό διά της αγάπης και αυτό είναι ο τελικός στόχος του κάθε ανθρώπου· δεν πρόκειται όμως για ενσάρκωση της ψυχής  Μου του Ιησού, έτσι όπως την καταλαβαίνετε εσείς, ότι δηλαδή ο Ιησούς θα βρισκόταν πάλι στη Γη ως άνθρωπος.

Η ψυχή Μου του Ιησού είναι και θα παραμένει ενοποιημένη με τον Θεό στους αιώνες των αιώνων και διακυβερνά και ενεργεί στο πνευματικό βασίλειο, στο βασίλειο του φωτός, και είναι ορατή πρόσωπο με πρόσωπο σε όλα τα φωτεινά όντα. Μια επιβεβαίωση μέσα στη σάρκα θα ήταν επομένως μια εκ νέου ενανθρώπιση του Θεού, για την οποία όμως δεν υπάρχει καμία αιτία. . .  Ανώτερα και ανώτατα φωτεινά όντα θα πάνε ξανά και ξανά στη Γη με σκοπό μια αποστολή, γιατί θέλουν να πετύχουν τον τελευταίο βαθμό της τελειότητάς τους μέσω της δοκιμασίας της βούλησής τους πάνω σε αυτή τη Γη. . .  Και αυτοί οι άνθρωποι είναι τις περισσότερες φορές ευδιάκριτοι μέσω της ασυνήθιστης δραστηριότητάς τους και μέσω μιας ασυνήθιστα δύσκολης επίγειας πορείας.

Ως εκ τούτου πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτωση που λαμβάνετε πληροφορίες για μια ενσάρκωση του Ιησού. Αφού ακόμα και τότε που ενσαρκώνονται ανώτερα και ανώτατα φωτεινά όντα πάνω σε αυτή τη Γη, τα ίδια δεν θα έχουν καμία γνώση για την καταγωγή τους, εκτός από τον έναν που θα ανακοινώσει τον ερχομό Μου. . .  Αυτός θα ξέρει ποιος είναι μόλις έρθει η στιγμή όπου θα ξεκινήσει την αποστολή του πάνω σε αυτή τη Γη.

Όμως ξεγελάστε συχνά μέσω της επενέργειας του αντιπάλου Μου όταν υποθέσετε ότι στην περίπτωση ενός ορισμένου ανθρώπου πρόκειται για τη μια ή την άλλη ενσάρκωση. . .  ακόμα και αν ζήσει τη ζωή του εντελώς σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αφού μια τέτοια γνώση για το πνεύμα που έχει ενσαρκωθεί  μέσα σε εκείνον δεν ωφελεί την τελειοποίησή σας και μπορεί πάντα μόνο να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Δεν θα σας φέρει όμως ποτέ κανένα πνευματικό πλεονέκτημα, γιατί θα ήσασταν υποκείμενοι σε έναν ορισμένο εξαναγκασμό της πίστης σας, ενώ κατά την επίγεια σας ζωή θα πρέπει να αποφασίζετε εντελώς ελεύθερα. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8265                                        6-9-1962

Μπορεί να αποδειχθεί ο Θεός;. . .

Δεν θα μπορεί ποτέ να αποδειχθεί σε σας τους ανθρώπους η ύπαρξή Μου, γιατί αυτό θα σήμαινε έναν εξαναγκασμό της πίστης σας. . .  Θα πρέπει όμως κατά την επίγεια σας ζωή να αποκτήσετε το φως και την αναγνώριση του Εαυτού Μου με την ελεύθερη θέλησή σας και αυτό είναι μάλιστα δυνατό. Χρειάζεται απλά να σκεφτείτε, αφού όλα όσα σας περιβάλλουν μπορούν να σας αποδείξουν την ύπαρξη ενός Θεόυ και Δημιουργού. . .  Αφού παρόλο που στην αρχή προσπαθείτε να αρνηθείτε ένα θείο Ον, πρέπει να αναγνωρίσετε μια δύναμη που εκδηλώνεται μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία.

Αυτή τη Δύναμη επομένως δεν μπορείτε να την αρνηθείτε, την κανονικότητα των νόμων όμως, την οποία επίσης δεν μπορείτε να αρνηθείτε, τη σκοπιμότητα των έργων της δημιουργίας που σας περιβάλλουν. . .  είναι με τη σειρά τους αποδείξεις μιας Δύναμης Που κατευθύνεται από μια θέληση και Που υποδηλώνει ένα σκεπτόμενο Ον. . .  Στόχος σας πάνω σε αυτή τη Γη λοιπόν είναι να συνάψετε επαφές με αυτό το σκεπτόμενο Ον, αλλιώς δεν θα είχε καμία σημασία αν Με ονομάζατε αυτή τη δύναμη που αναγνωρίζετε. Μια «δύναμη» όμως δεν θα την επικαλεστείτε και δεν θα συνάψετε επαφές μαζί της. . .

Μόλις σκεφτείτε στα σοβαρά με την επιθυμία να βρείτε την αλήθεια, θα σας αποκαλυφθώ ως οντώδης Θεός και Δημιουργός. . .  Εάν όμως αδιαφορείτε για το σε Ποιον οφείλετε τη ζωή σας ως άνθρωποι, σας λείπει η ειλικρινής επιθυμία και δεν θα αποκτήσετε ποτέ εσωτερική βεβαιότητα. Επιπλέον θα έπρεπε να σας βάλει σε σκέψεις η ίδια η φύση σας ως άνθρωποι. . .  Κανένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα ον με την ικανότητα σκέψης, με τη συνείδηση του εγώ και με την ελεύθερη θέληση. . .

Άρα πρέπει να έχετε εκπηγάσει από ένα όμοιο Ον, το Οποίο, αντίθετα με εσάς, έχει ύψιστη τελειότητα. Αλλά και αυτό το Ον πρέπει να έχει τη συνείδηση του εγώ, την ικανότητα σκέψης και μια θέληση. Και αυτό το Ον ενεργεί με αγάπη, αξεπέραστη σοφία και δύναμη. . .  Δεν μπορείτε ποτέ να θεωρήσετε τον εαυτό σας το τυχαίο προϊόν μιας δύναμης. Αφού εάν αυτή η δύναμη δεν κατευθυνόταν από μια θέληση, το αποτέλεσμά της θα ήταν πάντα στοιχειώδες, δηλαδή καταστρεπτικό, αλλά ποτέ θετικό. Αυτό όμως διαψεύδει η σκοπιμότητα και η κανονικότητα των νόμων μέσα στη δημιουργία. . .

Η ύπαξρή Μου δεν μπορεί να σας αποδειχθεί, ωστόσο για κάθε άνθρωπο που σκέφτεται λίγο η δημιουργία αποτελεί πειστική απόδειξη ενός παντοδύναμου Όντος, ακόμα και αν δεν μπορεί να φανταστεί αυτό το Ον, αν δεν μπορεί να σχηματίσει καμία σωστή ιδέα για Εκείνο. . .  Απλά βρίσκεται ακόμα σε μεγάλη απόσταση από Εμένα, με αποτέλεσμα το πνεύμα του να είναι εντελώς σκοτεινό. . .  το αποτέλεσμα της πτώσης του στα βάθη, η οποία του στέρησε οποιοδήποτε φως.

Και στην περίπτωση που ένας τέτοιος άνθρωπος ενημερώνεται για Εμένα ως ύψιστο και τελειότατο Πνεύμα του απείρου, θα αφυπνιστεί η αντίστασή του σε Μένα και θα θέλει να Με αρνηθεί, έτσι όπως το έκανε κάποτε, απορρίπτοντας το φως της αγάπης Μου, με αποτέλεσμα να σκοτεινιάσει το πνεύμα του. Πρέπει όμως κατά την επίγεια του ζωή να προσπαθήσει να ξεφύγει από το σκοτάδι. Πρέπει να θέλει να υπάρχει μέσα του βεβαιότητα για τον εαυτό του και την καταγωγή του. Και πρέπει να είναι πρόθυμος να κάνει το σωστό και επομένως πρέπει να επιτρέψει να τον διδάξουν εκείνοι που είναι ικανοί να του φέρουν ένα φως.

Σε ένα εντελώς σκοτεινό πνεύμα όμως λείπει η βούληση και απορρίπτει κάθε διαφώτιση από το συναίσθημα ότι η γνώση για έναν Θεό και Δημιουργό θα αφυπνίσει μέσα του μια συνείδηση ενοχής, στην οποία προβάλλει αντίσταση. Για αυτό το λόγο είναι ωφέλιμο να θέλει κανείς να πείσει έναν συνάνθρωπο για την ύπαρξη ενός ισχυρού Θεού πάντα μόνο τότε που εκείνος ο ίδιος επιθυμεί να μάθει κάτι σχετικά. Αντίθετα, ένας άνθρωπος που θέλει πάντα να αρνείται είναι ανεπίδεκτος διδασκαλίας και επομένως δεν θα πρέπει κανείς να σπαταλήσει τις δυνάμεις του με εκείνον. Αφού είναι αποφασιστική η βούλησή του για το αν θα ξεφύγει ποτέ από το σκοτάδι.

Θα πρέπει και χωρίς απόδειξη να φτάσει στην αναγνώριση ενός Θεού και Δημιουργού, κάτι που θα συμβεί μάλιστα εάν προσπαθήσει να ζει τη ζωή του με αγάπη. Γιατί τότε θα συνάψει ήδη επαφές μαζί Μου και επίσης θα αφυπνιστεί η επιθυμία του για την αλήθεια. Και η σκέψη του ήδη θα κατευθύνεται, θα επηρεάζεται μέσω σκέψεων από τα φωτεινά όντα στα οποία ανατέθηκε η φροντίδα του και η αντίστασή του θα αρχίσει να μειώνεται. . .  κάτι στο οποίο βοηθά επίσης η παράκληση από πλευράς των ανθρώπων, το αποτέλεσμα της οποίας είναι πάντα η αυξημένη δύναμη της βούλησης. . .

                                                                                                                                                         Αμήν

 

 

8269                                        10-9-1962

Χτυπήματα της μοίρας. . .

Καταστροφές. . .

Δυστυχήματα. . .

Ακούστε τη φωνή Μου, η οποία θα σας ηχεί ξανά και ξανά από πάνω, γιατί είναι απαραίτητο να μιλήσει ο Πατέρας στα παιδιά Του. . .  Ευσπλαχνίζομαι την ανθρωπότητα, γιατί το τέλος είναι κοντά και αυτή βαδίζει τις περισσότερες φορές χωρίς γνώση αυτών που την περιμένουν εάν δεν δημιουργήσουν ακόμα πριν το δεσμό μαζί Μου. Αλλά οι άνθρωποι είναι τόσο μακριά Μου, από τον Θεό και Δημιουργό τους, ώστε δεν συνάπτουν καθόλου πνευματικές επαφές, ώστε προσέχουν μόνο το γήινο κόσμο, ο οποίος είναι το βασίλειο του αντιπάλου Μου. . .  Και σε αυτή την περίπτωση δεν δασκαλεύονται, αφού ο αντίπαλός Μου έχει μπερδέψει τη σκέψη τους και επίσης έχει σκληρύνει τις καρδιές τους, με αποτέλεσμα να αγαπούν μόνο τον εαυτό τους, ενώ δεν αισθάνονται καμία αγάπη για το διπλανό τους που υποφέρει. . .

Ο κάθε άνθρωπος είναι προσηλωμένος μόνο στο να αυξήσει τα γήινα αγαθά του και να δημιουργήσει άνεση στο γήινο σώμα του. . .  Αλλά τις ψυχές τους τις σκέφτοντοι ελάχιστοι και για το λόγο αυτό επικρατεί στη Γη μια τόσο μεγάλη πνευματική ένδεια, η οποία Με παρακινεί ξανά και ξανά να μιλάω στα παιδιά Μου με τη μορφή σκληρών χτυπημάτων της μοίρας, καταστροφών και κάθε είδους δυστυχήματα. Εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να καταλάβετε καλά τέτοια συμβάντα, δηλαδή ότι επιτρέπονται από έναν στοργικό Θεό, Που θα ήθελε μόνο να συνετίσει τα πλάσματά Του, Που τους μιλά με αυτό τον τρόπο, διότι δεν προσέχουν το λόγο Του από ψηλά.

Και για αυτό το λόγο θα αυξάνονται τα επίγεια δεινά, η περίοδος των θλίψεων θα πλήξει τους ανθρώπους, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν να σκεφτούν οι άνθρωποι και να πάρουν το δρόμο για Μένα. Πόσο εύκολα θα μπορούσαν να τον βρουν εάν μόνο πρόσεχαν το λόγο Μου που τους ηχεί από πάνω, που τους μεταδίδεται από τους αγγελιοφόρους Μου. Η διοχέτευση του λόγου Μου είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο, αλλά η αποδοχή απαιτεί την ελεύθερη βούλησή τους και αυτή δεν την εξαναγκάζω.

Ως εκ τούτου εσείς, οι υπηρέτες Μου, είστε πολύ απαραίτητοι για αυτή την τελευταία εκστρατεία σωτηρίας Μου και ευλογώ καθε δουλειά που κάνετε για Μένα. . .  Αφού πρόκειται για μια τρομερή μοίρα που περιμένει εκείνους που δεν θα έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής σε Μένα πριν το τέλος. Ξέρω για αυτό και επομένως θα πάρω πριν από τη Γη όσους δεν έχουν πέσει εντελώς θύματα του αντιπάλου Μου, προκειμένου να φτάσουν στο υπερκόσμιο βασίλειο ακόμα σε ένα διαυγές φως και να μπορούν να επιδιώξουν να ανέβουν ψηλά.

Και για αυτό το λόγο θα ακούτε ξανά και ξανά για μεγάλο αριθμό θανάτων και θα πρέπει τότε πάντα να ξέρετε ότι πρόκειται για το μεγάλο έλεός Μου που θα έχει ανακαλέσει από τη Γη αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου να μην υποδουλωθούν εντελώς από τον αντίπαλό Μου. Το γεγονός ότι πλήττονται επίσης καλοί άνθρωποι πράγματι δεν είναι συμφορά για αυτούς. Αφού αυτοί θα μπορούν στο υπερκόσμιο βασίλειο να συμβάλουν στο να δείξουν στους άλλους το δρόμο. Η αγάπη τους μπορεί να φέρνει πολλή ευλογία στο επέκεινα και οι ίδιοι θα μπορούν να αυξήσουν το βαθμό της ωριμότητάς τους μέσω της λυτρωτικής τους εργασίας, την οποία θα κάνουν από την επιθυμία τους ενόψει των πολλών καημένων, άρρωστων και αδύνατων ψυχών που πέθαναν ξαφνικά και που δεν έχουν καθόλου φως. . .

Ο χρόνος πλησιάζει στο τέλος του και πρέπει να αξιοποιηθεί η κάθε μέρα για τη λύτρωση των παραπλανημένων ψυχών. Και τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε, εσείς οι υπηρέτες Μου στη Γη, από το να Με αφήσετε να μιλάω στους ανθρώπους μέσω εσάς; Τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε από το να διαδώσετε το λόγο Μου και να δώσετε πρόσβαση σε αυτόν και σε εκείνους που στέκονται ακόμα μέσα στον κόσμο και δυσκολεύονται να αποδεσμευτούν από αυτόν; Ο μόνιμος δεσμός σας μαζί Μου Μού δίνει τη δυνατότητα να μιλάω σε πολλούς ανθρώπους. Και η δύναμη του λόγου Μου θα καταφέρει μια αλλαγή της θέλησής τους μέσα σε εκείνους που δεν έχουν τελείως πέσει θύματα του αντιπάλου Μου. Και αυτοί θα έχουν τότε σωθεί από την άβυσσο προς την οποία βαδίζουν τώρα. . .

Το ότι θα αυξάνονται και τα δεινά σάς ανακοινωνόταν ξανά και ξανά. Αλλά θα πρέπει επίσης να έχετε τη σωστή εξήγηση για αυτό, ότι δηλαδή μόνο η αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου που Μου προβάλλουν ακόμα αντίσταση Με παρακινεί να προκαλέσω τέτοια δεινά, ακόμα και αν το αμφισβητείτε αυτό και μερικές φορές δεν μπορείτε να το συλλάβετε όταν πληροφορείστε για μεγάλα καταστροφικά χτυπήματα της μοίρας που πλήττουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. . .  Στην περίπτωση που συμβάλλουν στο να επηρεαστούν οι άνθρωποι από εκείνα με τέτοιον τρόπο ώστε να εκδηλωθεί μέσα τους η προθυμία τους για βοήθεια, ώστε να ανάψει η αγάπη μέσα τους, τότε αυτά τα χτυπήματα της μοίρας είναι ευλογία. Αφού πρέπει να σκεφτείτε ότι με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι θα γλιτώσουν από μια εκ νέου φυλάκιση, η οποία θα τους φέρει πάλι ατελείωτους καιρούς των βασάνων και της ανελευθερίας. . .  Αφού θέλω πάντα μόνο να βοηθάω να γίνουν οι άνθρωποι μακάριοι και θα κάνω τα πάντα για να ολοκληρώσουν ακόμα την αναπτυξιακή τους πορεία πάνω σε αυτή τη Γη. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8273                                        15-9-1962

Αιτιολογία των τερατογενέσεων. . .

Ας είναι ευλογημένος ο καθένας που θα Μου παραδοθεί και θα Με παρακαλέσει για τη συμπαράστασή Μου. Δεν θα κλειστώ σε καμία παράκληση που θα αφορά τη σωτηρία των ψυχών σας. Και αυτά που επιθυμείτε να ξέρετε θα τα μάθετε: Εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει να φοιτήσετε στη σχολή του πνεύματος, η οποία είναι ο προορισμός τον οποίο έδωσα στο έργο δημιουργίας Γη. Και ο κάθε άνθρωπος θα μπορέσει να ωριμάσει πάνω της, αφού η Γη προσφέρει ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα της ανάπτυξης.

Οι ψυχές όμως. . .  τα αρχέγονα πνεύματα που έπεσαν κάποτε. . .  απόκτησαν όλες διαφορετικούς βαθμούς ωριμότητας κατά την επίγεια τους πορεία στην αναγκαστική κατάσταση, ούτως ώστε χρειάζονται όλες διαφορετικές συνθήκες ζωής. Πρέπει μεν να έχουν πετύχει έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας για να τους επιτραπεί να ενσαρκωθούν ως άνθρωποι. Αλλά όσο περισσότερο κόντευαν να φτάσουν σε αυτή την τελευταία ενσάρκωση, τόσο πιο χαλαρά ήταν τα δεσμά των εξωτερικών τους μορφών. Και οι πνευματικές ουσίες που ήταν δεμένες μέσα στις μορφές μπορούσαν να εκμεταλλευθούν τη χαλάρωση ή και να την αφήσουν ανεκμετάλλευτη. . .  Και ανάλογα θα είναι η φύση της ψυχής όταν ξεκινήσει το δρόμο της ως άνθρωπος.

Αυτές οι διαφορετικές ψυχικές καταστάσεις χρειάζονται και διαφορετικές επίγειες πορείες, οι οποίες μπορούν να έχουν το αποτέλεσμα να απελευθερωθούν οι ψυχές εντελώς από τη μορφή. Οι ψυχές που είναι ακόμα πολύ φορτωμένες μπορούν επίσης να πετύχουν αυτή την απελευθέρωση εάν επωμιστούν με την ελεύθερη θέλησή τους μια ιδιαίτερα δύσκολη επίγεια ζωή. Και η ψυχή μπορεί να αποφασίσει μόνη της αν θέλει να πάρει αυτό το δρόμο, αφού της δείχνεται πριν την ενσάρκωσή της. . .  Αυτό είναι μια εξήγηση για τους ανθρώπους που πάσχουν από σωματικά ελαττώματα, η δύσκολη κατάσταση των οποίων σας κάνει συχνά να αναρωτιέστε για την αιτία της κατάστασής τους. . .

Υπάρχουν όμως επίσης ενσαρκωμένες ψυχές που επωμίζονται εθελοντικά μια ιδιαίτερα δύσκολη επίγεια πορεία παρόλο που οι ίδιες δεν την έχουν ανάγκη. Θέλουν να έρθουν στη Γη από το επέκεινα και Μου το ζητούν για να βοηθήσουν άλλες ψυχές με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή δεν έχουν να εκτελέσουν καμία αποστολή, αλλά είναι οι ίδιες το βάρος που δίνει στους συνανθρώπους την ευκαιρία να ασκήσουν την αγάπη, την υπομονή, την ευσπλαχνία, την πραότητα, τη φιλειρινικότητα και τη δικαιοσύνη. . .  Εκείνες οι ψυχές αυξάνουν με αυτό τον τρόπο το δικό τους βαθμό ωριμότητας, αλλά απόκτησαν ήδη στο υπερκόσμιο βασίλειο μια ορισμένη κατάσταση ωριμότητας που επιτρέπει μια τέτοια εκ νέου ενσάρκωση πάνω στη Γη, επειδή η αφορμή για την παράκλησή τους είναι μια δυνατή προθυμία να ασκήσουν την αγάπη και να βοηθήσουν. . .

Τότε λοιπόν δεν μπορείτε να μιλήσετε για μια κατάσταση εξιλέωσης εκείνων των ανθρώπων, αφού στις  ψυχές που είναι ακόμα ανώριμες δεν τους επιτρέπεται μια εκ νέου ενσάρκωση με σκοπό την αύξηση της ωριμότητάς τους. Και δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάτε ότι καμία ψυχή δεν εξαναγκάζεται να διανύσει την επίγεια της πορεία, αλλά παίρνει πάνω της εθελοντικά μια μοίρα που της δείχνεται προηγουμένως. Η «εξιλέωση» μιας ενοχής στη Γη είναι έτσι και αλλιώς μια λάθος άποψη, γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να εξιλεώσει αυτή την ενοχή, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να συγχωρεθεί μονάχα μέσω Εκείνον, αφού Εκείνος «πλήρωσε» για όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. . .

Και αυτή η συγχώρεση μέσω του Ιησού Χριστού πρέπει να έχει προηγηθεί πριν μπορέσει μια ψυχή να ενσαρκωθεί ξανά στη Γη με την ελεύθερη θέλησή της, με σκοπό μια αποστολή ή μια παροχή βοήθειας. . .  Αφού μια ψυχή που έχει φτάσει στο φως ξέρει για την κατάσταση χωρίς αγάπη των ανθρώπων στη Γη, ιδιαίτερα κατά την εποχή του τέλους. Και η ίδια είναι πρόθυμη να συμβάλει στο να ανάψουν οι άνθρωποι την αγάπη μέσα τους, να δείξουν έλεος, στο να μπορούν να εξελίξουν όλες τις αρετές, στην περίπτωση που ζουν κοντά σε έναν παραμορφωμένο ή δυστυχισμένο άνθρωπο.

Αφού τονίζω ξανά και ξανά ότι υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις της επιστροφής στη Γη, ότι όμως αυτές έχουν όλες τις ιδιαίτερες αιτίες τους. Ποτέ όμως δεν θα επιστρέψει σύφμωνα με το θέλημά Μου στη Γη μια ακόμα ανώριμη ψυχή για να καλύψει αυτά που αμέλησε στη Γη. . .  Μόνο οι εθελοντικές εξιλαστήριες θυσίες μπορούν να Με παρακινήσουν να δώσω τη συγκατάθεσή Μου, των οποίων όμως πρέπει πάντα να έχει προηγηθεί η λύτρωση της ψυχής μέσω του Ιησού Χριστού. Το ότι σε μια τέτοια ψυχή δίνεται τότε η δυνατότητα να πετύχει έναν υψηλό βαθμό ωριμότητας πάνω σε αυτή τη Γη είναι κατανοητό, γιατί δέχομαι κάθε εθελοντική θυσία και την ευλογώ. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8275                                        17-9-1962

Ο Θεός είναι ανεξήγητος. . .

Εσείς τα πλάσματά Μου δεν θα είστε ποτέ ικανά να κατανοήσετε Εμένα τον Ίδιο, ακόμα και τότε που ως παιδιά Μου θα μπορείτε να δημιουργήσετε και να ενεργήσετε δίπλα Μου με ύψιστη τελειότητα. Είστε προϊόντα της αιώνιας δημιουργικής Μου δύναμης. . .  Εγώ όμως είμαι η Ίδια η Πηγή της δύναμης, η Οποία είναι ανεξάντλητη, η Οποία δεν έχει περιορισμό, η Οποία ξεχύνει αδιάκοπα τη ροή Της στο άπειρο. . .  Είμαι όμως επίσης ένα Ον, δηλαδή ένα Πνεύμα Που σκέφτεται με ύψιστη σοφία, Που σύμφωνα με το θέλημά Του ενεργεί με αφάνταστη αγάπη και χαρίζει ατελείωτη ευτυχία σε όλα όσα δημιουργεί. . .

Είμαι ένα σκεπτόμενο Ον Που φτιάχνει διαρκώς νέες δημιουργίες, γιατί η δύναμη που ρέει από Εμένα δεν μπορεί να παραμείνει άπρακτη, γιατί είναι ζωή και δημιουργεί συνέχεια ζωή. Και εάν εσείς τα πλάσματά Μου πετύχετε την ύψιστη τελειότητα με την ελεύθερη θέλησή σας, με αποτέλεσμα να μπορείτε να δημιουργήσετε και να ενεργήσετε δίπλα Μου ως παιδιά Μου, θα έχετε μάλιστα διεισδύσει στις πιο βαθιές σοφίες. Θα μπορείτε τα ίδια να διαθέτετε φως και δύναμη, η οποία θα σας κάνει αφάνταστα ευτυχισμένα και την οποία θα μπορείτε να εφαρμόζετε απεριόριστα για να είστε τα ίδια δραστήρια με δημιουργικό τρόπο προς τη δική σας ευτυχία. Και αυτή η δύναμη θα σας εισρέει πάντα από την προαιώνια αρχέγονη Πηγή.

Αυτή η Ίδια όμως θα σας είναι και θα σας παραμείνει ανεξήγητη και ακατανόητη, αλλά η επίγνωση ότι τρέφεται κανείς συνεχώς από Εκείνη είναι ύψιστη μακαριότητα. Και για το λόγο αυτό θα Με αγαπάτε και η αγάπη σας για Εμένα θα αυξάνεται διαρκώς. Θα Με νοσταλγείτε και θα Με αισθάνεστε πάντα κοντά σας και θα μπορείτε να Με δείτε μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  Και παρ’ολα αυτά θα παραμείνω ένα μυστήριο για σας, αφού το να κατανοήσει το Ον που είναι από τους αιώνες των αιώνων και Που θα είναι μέχρι τον αιώνα τον άπαντα δεν είναι δυνατόν για ένα δημιουργημένο ον. Διότι αυτό είναι μόνο μια σπιθίτσα που εκτοξεύθηκε από τη θάλασσα φωτιάς της αγάπης Μου.

Αλλά το γεγονός ότι αυτό το δημιουργημένο ον ξέρει ότι τρέφεται αιώνια από τη δύναμη αγάπης από Μένα, το γεγονός ότι το ον ξέρει πως είναι συνδεδεμένος μαζί Μου. . .  πως μπορεί συνεχώς να συναναστρέφεται με τον Πατέρα του σαν παιδί, να μιλά μαζί Μου και να ενεργεί σε μακάρια παρέα μαζί Μου, αυτό αυξάνει συνέχεια τη μακαριότητά του και κάνει την αγάπη του για Μένα να βαθαίνει όλο και περισσότερο. . .  Και η αγάπη είναι μακαριότητα. . .  η αγάπη είναι φως. . .  η αγάπη είναι δύναμη. . .  η αγάπη είναι το θείο, που κάνει κάθε ον να γίνει θεός, γιατί η αγάπη χαρίζει όλο και μεγαλύτερη τελειότητα. . .

Το ότι όμως δεν υπάρχει περιορισμός είναι η αφάνταση μακαριότητα που προσφέρω ξανά και ξανά στα πλάσματά Μου και την οποία μπορεί να συλλάβει κανείς μόνο στην κατάσταση της τελειότητας, τότε που ένα ον που ακτινοβολήθηκε από Εμένα έχει θεοποιηθεί και έχει γίνει παιδί Μου. Ξέρει τότε επίσης ότι είμαι αιώνια ανεξήγητος και ακατανόητος και παρ’όλα αυτά επιδιώκει συνέχεια να φτάσει κοντά Μου, αισθάνεται τη μακαριότητας του να Με πλησιάζει και η ευτυχία του είναι ότι ανταποκρίνομαι στην αγάπη του. . .  κάτι για το οποίο όμως λείπει η κατανόηση σε σας τους ανθρώπους, γιατί είστε ακόμα ατελείς.

Αλλά θα πρέπει απλά να σας δοθεί μια έννοια της αιωνιότητας, η οποία θα είναι κάποτε κατανοητή σε όλους σας και επομένως θα πρέπει και να ξέρετε ότι αυτό το ανώτατο τελειότατο Ον θα πετύχει το στόχο Του, δηλαδή να μπορεί να χαρίζει ατελείωτη ευτυχία σε όλα όσα δημιουργήθηκαν από Αυτό. Και για εσάς τους ίδιους θα πρέπει να είναι μια παρότρυνση να επιδιώκετε ασταμάτητα την τελειότητά σας, αφού αυτή θα σας φέρει απέραντες μακαριότητες. . .

Αλλά θα σας είναι και θα σας παραμείνει ασύλληπτο ότι σκύβω για να σας πλησιάσω και να μιλήσω σε σας τα πλάσματά Μου. . .  ότι είμαι και θα παραμένω αιώνια άφταστος και ότι ωστόσο αγκαλιάζω το κάθε μεμονωμένο πλάσμα με την πιο βαθιά αγάπη και το τραβώ κοντά Μου, ότι προσπαθώ να σας κάνω κατανοητά Εμένα και τη Φύση Μου για να κερδίσω την αγάπη σας. Γιατί μπορώ να συνδέομαι μόνο με την αγάπη και γιατί αυτός ο δεσμός είναι απαραίτητος για να μπορώ κάποτε να σας χαρίζω ατελείωτη ευτυχία. . .

Το τελειότατο Ον. . .  το μεγαλύτερο Πνεύμα του απείρου. . .  η Αιώνια Πηγή της δύναμης και του φωτός. . .  αναζητά το Ίδιο το δεσμό μαζί σας, με τα πλάσματά Του, και για αυτό σας μιλά. . .  Σκύβει για να πλησιάσει το πιο ασήμαντο ον για να το βοηθήσει να ανέβει ψηλά. Και η αγάπη Του δεν θα μειωθεί ποτέ, γιατί η Αγάπη δεν γνωρίζει περιορισμό και προσπαθεί να κάνει μακάριο οτιδήποτε εκπήγασε από αυτή την Αγάπη. . .

                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8276                                        18-9-1962

Η δραστηριότητα του δασκάλου στο επέκεινα απαιτεί την αλήθεια. . .

Όταν κάποτε θα έχετε εισέλθει στο πνευματικό βασίλειο και μπορέσει να σας φέξει έστω και ένα μικρό φως, θα ξέρετε πόσο απαραίτητο είναι να κατέχει κανείς την καθαρή αλήθεια. Αφού κάθε πλάνη θα  σκοτεινιάσει το φως σαν σκιά και δεν θα σας πλημμυρίσει κανένα αστραφτερό φως ώσπου να έχετε διεισδύσει εντελώς μέσα στην αλήθεια. . .  Επομένως θα έχετε ανάγκη οδηγούς και εκεί πέρα που θα σας φέρουν αυτό το φως, που στέκονται οι ίδιοι μέσα στην αλήθεια και μπορούν να σας τη διδάξουν.

Και μέχρι τότε δεν θα μπορείτε οι ίδιοι να κάνετε εκεί τη δουλειά που θα σας κάνει ευτυχισμένους, δηλαδή να χαρίσετε ένα φως στις άλλες ψυχές. Αφού πρέπει πρώτα οι ίδιοι να στέκεστε μέσα στην αλήθεια πριν σας επιτραπεί να κάνετε τη δραστηριότητα του δασκάλου, η οποία θα σας κάνει αφάνταστα ευτυχισμένους. . .  Κάθε λανθασμένη άποψη σκοτεινιάζει ακόμα τη σφαίρα γύρω σας και μπορείτε να είστε ευγνώμονες εάν δεν χρειαστεί να μπείτε στο σκοτάδι. Αφού τότε δεν θα ξέρετε για το λόγο του σκοταδιού και επομένως δεν θα προσπαθήσετε να τον διορθώσετε.

Στην περίπτωση όμως που αφήσατε ήδη στη Γη να αστράψει το φως της αλήθειας μέσα σας, η είσοδός σας στο επέκεινα θα σας κάνει πραγματικά μακάριους. Διότι θα σας υποδεχθεί ένα δυνατό και αστραφτερό φως, διότι θα μπορείτε τότε να μείνετε σε μια σφαίρα όπου όλα τα βάρη θα πέσουν από πάνω σας, όπου τα πάντα θα βρίσκονται μπροστά σας με διάυγεια, όπου οι ίδιοι θα μπορείτε να μοιράσετε όσα κατέχετε. Γιατί θα παρουσιάζετε πολλούς πνευματικούς θησαυρούς, τους οποίους αποκτήσατε στη Γη μέσω της αγάπης. Αφού η αγάπη σάς βάζει στην κατάσταση της καθαρής αλήθειας. Και στην περίπτωση που η ζωή σας στη Γη ήταν μια πορεία με αγάπη και όλες οι βαθύτερες γνώσεις σάς ήταν ξένες, αυτές θα σας μεταδοθούν αστραπιαία κατά την είσοδό σας στο πνευματικό βασίλειο.

Και αν ζήσετε στη Γη με αγάπη, θα μπορείτε εύκολα να καταλάβετε την πλάνη και η σκέψη σας θα είναι στραμμένη στην αλήθεια. . .  Δεν θα σας βαραίνουν στο υπερκόσμιο βασίλειο λανθασμένα πνευματικά αγαθά που θα σκεπάσουν το φως. Αφού μόνο η καθαρή αλήθεια είναι ένα πραγματικό φως, πράγμα που θα καταλάβετε μετά τον θάνατό σας. Για το λόγο αυτό προσπαθώ ο Ίδιος να σας διοχετεύσω την αλήθεια ήδη στη Γη, αφού το να έχει κανείς τις σωστές γνώσεις είναι ήδη μακαριότητα. Αυτή αυξάνεται ακόμα τότε που μπορείτε να διοχετεύσετε τις γνώσεις σας στις άλλες ψυχές, γιατί σας ωθεί η αγάπη να το κάνετε αυτό. Και συνεπώς και οι ψυχές στο επέκεινα η θέληση των οποίων είναι ακόμα αδύνατη λαμβάνουν διψασμένα την αλήθεια από το στόμα Μου όταν σας διδάσκω. Γιατί μπορούν να συμμετάσχουν, αφού δεν αρνούμαι τον Εαυτό Μου σε κανένα ον που επιθυμεί να ακούσει Εμένα τον Ίδιο.

Πρέπει να γίνει φως οπουδήποτε ο αντίπαλός Μου προσπαθεί ακόμα να διαδώσει το σκοτάδι. Είναι ο κύριος του σκότους και η επιδίωξή του θα είναι πάντα να αποκρύψει την καθαρή αλήθεια από τους ανθρώπους, να τους διευκολύνει όμως την πρόσβαση στην πλάνη και στο ψέμα. Και αμέτρητοι άνθρωποι αποβιώνουν από αυτή τη Γη σε μια κατάσταση χωρίς φως, γιατί δεν προβάλλουν αντίσταση στο σκοτάδι, γιατί δεν επιθυμούν την αλήθεια, η οποία θα τους είχε μεταδοθεί βεβαίως ένα υπήρχε η σχετική επιθυμία. . .

Το θέμα είναι η μοίρα της ψυχής στο επέκεινα. . .  Μόνο η αγάπη θα της αποφέρει μια μακάρια μοίρα, γιατί η αγάπη εγγυάται και την είσοδο στο φωτεινό βασίλειο, όπου η ψυχή θα μπορεί να δρα προς τη δική της ευτυχία, φέρνοντας η ίδια το φως μέσα στο σκοτάδι. Αλλά ο αγώνας του σκότους κατά του φωτός δεν θα σταματήσει και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου αποφασίζει για τη νίκη. . .  Κατά την εποχή του τέλους όμως ο αντίπαλος θα μαίνεται ιδιαίτερα σφοδρά, αφού δεν θέλει να χάσει τους οπαδούς του, το φως όμως ξεσκεπάζει εκείνον και τις μηχανορραφίες του, και έτσι θα εφαρμόζει όλα τα μέσα για να κρατήσει τους ανθρώπους μέσα στο σκοτάδι. . .

Είναι επομένως κατανοητό ότι Εγώ ο Ίδιος παλεύω επίσης για τις ψυχές και τους ανάβω ξανά και ξανά ένα φως για να βρουν το δρόμο για Εμένα, τον Οποίο μέσα στο φως θα αναγνωρίσουν και θα μάθουν να αγαπούν. Αφού η αγάπη Μου θέλει να τους βοηθήσει να βρουν τη μακαριότητα και ως εκ τούτου η αγάπη Μου θέλει να διοχετεύει στους ανθρώπους ξανά και ξανά την καθαρή αλήθεια και να ξεσκεπάζει και να διορθώνει τις υπάρχουσες λανθασμένες διδασκαλίες. Και πάντα θα επισημαίνω στους ανθρώπους τις εντολές τις αγάπης Μου, πάντα θα τους νουθετώ να ζουν τη ζωή τους με αγάπη. Γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να αναγνωρίσουν την αλήθεια και θα αυξηθεί η κατάσταση του φωτός τους, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν την επίγεια τους ζωή με έναν υψηλό βαθμό φωτός και αγάπης και να εισέλθουν στο βασίλειό Μου. Και εκεί θα είναι μακάριοι μέσα στο φως και θα μπορούν επίσης να το ακτινοβολήσουν μέσα στο σκοτάδι. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8277                                        20-9-1962

Τα σημάδια της εποχής του τέλους. . .

Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα πραγματοποιηθούν όλα όσα ανακοίνωσα μέσω ενορατικών και προφητών. Αφού το τέλος πλησιάζει όλο και περισσότερο και θα καταλάβετε από τα σημάδια της εποχής ποια είναι η ώρα κατά την οποία ζείτε. Ξανά και ξανά προβάλλεται η αντίρρηση ότι σε κακούς καιρούς οι άνθρωποι πάντα φοβούνταν ένα τέλος και ότι η Γη συνέχιζε ξανά και ξανά να υπάρχει. . .  ότι και οι μαθητές Μου υπολόγιζαν μια σύντομη επιστροφή του Εαυτού Μου και ότι έκαναν λάθος και αυτοί. . .  Και έτσι δεν θέλουν τώρα να προσέξουν και να πιστέψουν τις ανακοινώσεις Μου.

Και τονίζω ξανά και ξανά: ότι κάποτε το μέλλον θα γίνει παρόν και ότι τώρα εσείς οι άνθρωποι έχετε φτάσει σε ένα χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο, το οποίο απαιτεί ένα τέλος αυτής της Γης. Ένα τέτοιο τέλος όμως θα σημάνει μόνο την ολοκληρωτική αναμόρφωση της επιφάνειας της Γης, όχι μια καταστροφή του έργου δημιουργίας Γης. Αφού αυτή η Γη θα εξακολουθεί να εκπληρώνει το καθήκον της στο σύμπαν, θα συνεχίζει να έχει πάνω της ανθρώπους με σκοπό την ωρίμασνη των ψυχών τους. . .  Πρώτα όμως θα πρέπει να ξαναγίνει κατάλληλη για αυτό.

Ο λόγος Μου είναι αλήθεια, και στην περίπτωση που αφήνω να σας διοχετευθεί ο λόγος Μου από πάνω, στην περίπτωση που εξηγώ σε σας τους ανθρώπους το σωτήριο σχέδιό Μου, προκειμένου να ξέρετε για όλες τις σχέσεις και συναρτήσεις, αποσκοπώ πράγματι μόνο στο να λάβετε με πίστη τις προειδοποιήσεις και τις νουθεσίες Μου και να πάρετε την ανάλογη στάση απέναντί Μου. . .  Αφού θα πρέπει να σκεφτείτε πέρα από την καθημερινή σας ρουτίνα, θα πρέπει να σκεφτείτε αυτό που σας περιμένει. Γιατί ξέρετε ένα πράγμα, δηλαδή ότι θα πρέπει να πεθάνετε και ότι από μόνοι σας δεν μπορείτε να παρατείνετε τη ζωή σας ούτε κατά μια μέρα· ότι δηλαδή εξαρτάστε από τη Δύναμη Που σας έφερε στη ζωή. . .  Με αυτή τη σκέψη θα πρέπει να ασχοληθείτε στα σοβαρά και δεν θα σας βλάψει αυτό. Αφού θα σας βοηθήσω τότε να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα μέσα σας και να εξοικειωθείτε με τη σκέψη ενός τέλους και με το τι θα σημάνει αυτό το τέλος για τον καθένα σας.

Στην περίπτωση που πιστεύετε σε έναν Θεό και Δημιουργό Που σας έφερε στη ζωή, δεν θα ανησυχείτε τόσο όταν σας επισημανθεί ένα κοντινό τέλος. Αφού θα ξέρετε ότι αυτός ο Θεός και Δημιουργός κρατά τη μοίρα σας στα χέρια Του, ότι χρειάζετα μόνο να Τον παρακαλέσετε για την αγάπη και τη χάρη Του για να οδηγηθείτε χωρίς κίνδυνο μέσα από την περίοδο που επίκειται. . .  Και οι αναφορές σε αυτή δεν θα σας τρομάξουν, αλλά θα ενωθείτε ακόμα πιο ολόψυχα με τον Θεό και Δημιουργό σας, τον Οποίο θα αναγνωρίζετε ως τον προαιώνιο Πατέρα σας. Οι άπιστοι όμως θα πληγούν σκληρά και για αυτούς ισχύει η αιώνια προφητεία Μου ενός κοντινού τέλους. Αφού θα μπορέσουν ακόμα να αλλάξουν κατά το σύντομο χρονικό διάστημα που τους απομένει.

Μόνο προσέχετε τα σημάδια των καιρών, αφού τα γνωστοποίησα ήδη στους πρώτους μαθητές Μου. . .  Εσείς όμως βρίσκεστε ήδη στην αρχή της περιόδου των θλίψεων, ακούτε για πολέμους, για σεισμούς. . .  τα δυστυχήματα και οι καταστροφές αυξάνονται. . .  μπορείτε να παρατηρήσετε αλλαγές στο σύμπαν. Και βλέπετε και τις δραστηριότητες των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εκφυλιστεί και πιστεύουν ότι μπορούν να παρέμβουν στη δημιουργία Μου. Παρασύρονται σε πειράματα που είναι αντίθετα προς τον Θεό και που δεν θα έχουν καλό τέλος. . .  Προσέξτε τη στάση των ανθρώπων που εκστασιάζονται με τις κοσμικές απολαύσεις, που είναι σκληροί και άπονοι και δεν σκέφτονται την ανάγκη του διπλανού. . .

Προσέξτε την έλλειψη πίστης, τη στάση τους απέναντι στον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό έργο Του, και θα ξέρετε ότι ζείτε ήδη καταμεσής της περιόδου που προγηείται του τέλους. Αφού και η μάχη κατά της πίστης θα ξεσπάσει με μια σφοδρότητα που δεν θα θεωρήσετε δυνατή. Και αυτό το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο θα προκαλέσει το τέλος και έχει ήδη φτάσει στο βαθμό που θα δικαιολογούσε την παρέμβασή Μου. Ωστόσο, δεν θα αλλάξω την ημέρα που είναι προορισμένη στο σωτήριο σχέδιό Μου εδώ και αιωνιότητες. . .  Αλλά ούτε θα αναβάλω αυτή την ημέρα, αφού με τη σοφία Μου κατάλαβα επίσης πότε θα έχει έρθει η ώρα όπου θα γίνει το αναμορφωτικό έργο. . .

Και ως εκ τούτου θα αφήνω να ηχεί η φωνή Μου μέχρι το τέλος και θα ανακοινώνω το κοντινό τέλος. Και ευλογημένος είναι εκείνος που προσέχει αυτή τη φωνή και προετοιμάζεται. . .  ευλογημένος εκείνος που δημιουργεί τη σύνδεση μαζί Μου και που με πίστη σε Μένα και στην προστασία Μου αφήνει τα πάντα να τον πλησιάσουν. . .  ευλογημένος εκείνος που θέλει να ανήκει στους δικούς Μου και που θα Μου μείνει πιστός μέχρι το τέλος. . .  Αφού σε αυτόν θα παράσχω ασυνήθιστη δύναμη και θα αντέξει και δεν θα χρειαστεί να φοβάται την ημέρα του τέλους. . .

                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8282                                        25-9-1962·

Το μυστήριο της ενανρώπισης του Θεού. . .

[Δεν μετέφρασα την πρώτη παράγραφο, γιατί πρόκειται για επαναλήψεις προηγούμενων μηνυμάτων· σ.τ.μ.]

Η φωτεινή ψυχή του Ιησού. . .  ενός αρχέγονου πνεύματος που εκπήγασε από την Αιώνια Αγάπη. . .  ενσαρκώθηκε στη Γη λόγω μιας μεγάλης αποστολής: να προσφέρει έναν τόπο παραμονής μέσα στο σαρκικό περίβλημά Του στον Πατέρα, στην Αιώνια Αγάπη, και ως άνθρωπος να εξιλεώσει τη μεγάλη αρχέγονη ενοχή της κάποτε αποστασίας από τον Θεό, με την οποία φόρτωσαν τον εαυτό τους αμέτρητα όντα. Η ψυχή του Ιησού προσφέρθηκε εθελοντικά να επιτελέσει αυτό το εξιλαστήριο έργο στη Γη. Και επειδή την παρακίνησε σε αυτό η απέραντη αγάπη της για τους πεσμένους αδερφούς της και αφού ο Θεός δεν απορρίπτει ποτέ την αγάπη, Αυτός το επέτρεψε. . .  Αφού μόνο η αγάπη μπορούσε να κάνει μια τέτοια θυσία. . .

Ο άνθρωπος Ιησούς λοιπόν στη Γη εξέλιξε την αγάπη στο ύψιστο βαθμό. . .  κάτι που ισοδυναμεί με το γεγονός ότι η Ίδια η Αιώνια Αγάπη έθεσε πλήρως υπό την κατοχή Της το σωματικό περίβλημα του Ιησού. . .  δηλαδή με το γεγονός ότι ο Θεός κατοίκησε και μπορούσε να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο Ιησού, διότι ο άνθρωπος Ιησούς ήταν αγνός και αναμάρτητος και ήταν διαρκώς συνδεδεμένος με τον προαιώνιο Πατέρα Του διά της αγάπης. . .

Αυτό το μυστήριο εσείς οι άνθρωποι δεν θα είστε ποτέ ικανοί να το συλλάβετε πραγματικά όσο βρίσκεστε στη Γη. . .  Αλλά οι ενανθρώπιση του Θεού μέσα στον Ιησού εξηγείται μόνο με τον τρόπο ότι η αρχέγονη Ουσία του Θεού είναι η Αγάπη και ότι Αυτός ακτινοβολούσε και διαπότιζε εντελώς με την Αγάπη Του τον άνθρωπο Ιησού, δηλαδή όλα μέσα Του ήταν Αγάπη. Και επομένως η Αγάπη επιτέλεσε το λυτρωτικό έργο, αφού μονάχα Αυτή έδωσε στο ανθρώπινο περίβλημα την απαραίτητη δύναμη για την πορεία των παθών του, για να αντέξει μέχρι το τέλος, μέχρι τον οδυνηρό θάνατο στο σταυρό. . .

Και όταν το λυτρωτικό έργο είχε επιτελεστεί, το Ον Που «δημιουργήθηκε» κάποτε από τον Θεό είχε πετύχει την ύψιστη τελειότητά Του, είχε θεοποιηθεί, είχε ενοποιηθεί πλήρως με τον Πατέρα, από τον Οποίος είχε εκπηγάσει. . .  Ο Ιησούς ήταν «Θεός|». . .  καθώς και πριν ο Θεός ήταν «άνθρωπος» μέσα στον Ιησού, ώσπου να είχε κατορθωθεί το μεγαλύτερο έργο του ελέους στη Γη. . .  Τώρα όμως ο Ιησούς είναι και θα παραμείνει ο Θεός, ο Οποίος είχε γίνει ορατός Θεός για όλα τα δημιουργημένα όντα και έτσι θα παραμένει αιώνα ορατός Θεός.

[Δεν μετέφρασα την παράγραφο που θα ακολουθούσε εδώ, γιατί πρόκειται για επαναλήψεις προηγούμενων μηνυμάτων· σ.τ.μ.]

Και ως εκ τούτου είναι λάθος κάθε διδασκαλία που παρουσιάζει τον Ιησού ως χωριστό Ον, αν και με τους ύψιστους στόχους. . .  Αφού δεν βρίσκεται πια εκτός του Θεού, είναι ο Θεός ο Ίδιος. . .  Η Αιώνια Θεότητα δεν προσωποποιείται, είναι το μεγαλύτερο Πνεύμα του απείρου, το Οποίο γεμίζει τα πάντα, το Οποίο όμως επέλεξε για τον Εαυτό Του μια μορφή για να είναι ορατό μέσα σε αυτή τη μορφή για τα όντα που δημιουργήθηκαν από Εκείνο. . .  Και αυτή η μορφή είναι ο Ιησούς, άρα ο Ιησούς είναι ο Θεός, όχι όμως ένα δεύτερο ον που οδηγεί τους ανθρώπους στον Θεό. . .

Ο αντίπαλος του Θεού προσπαθεί πάντα να εμποδίζει να πάρουν οι άνθρωποι ένα δυνατό φως. Και για αυτό προσπαθεί να ανασκευάσει ιδιαίτερα το λυτρωτικό έργο και την εναθρώπιση του Θεού, προσπαθεί να μπερδέψει τους όρους, γιατί θέλει να εμποδίσει να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν οι άνθρωποι τον Θεό, γιατί με αυτό τον τρόπο θα στερηθεί τους οπαδούς του. . .  Και θα προσπαθεί ξανά και ξανά να εμφανίζεται με το προσωπείο ενός αγγέλου του φωτός και να διαδίδει λανθασμένες διδασκαλίες μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες όμως θα διορθώνονται ξανά και ξανά από πλευράς της Αιώνιας Αλήθειας.

Και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να εξηγούνται στους ανθρώπους επανειλημμένα το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και η ενανθρώπιση του Θεού μέσα στον Ιησού. Αλλά πρέπει και ο ίδιος ο άνθρωπος να είναι πρόθυμος να μάθει την καθαρή αλήθεια. Τότε δεν θα χρειαστεί να φοβάται ότι θα πέσει θύμα της πλάνης και θα την καταλάβει ως τέτοια, θα αντισταθεί εσωτερικά να δεχθεί λανθασμένες διδασκαλίες και να πιστέψει εκείνους τους οποίους ο αντίπαλος κέρδισε ως εργαλεία του, τους οποίους όμως μπορεί να καταλάβει ο καθένας που επιθυμεί να στέκεται μέσα στην αλήθεια και που τη ζητά από τον Θεό τον Ίδιο, ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια. Κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος θα παρουσιάζεται πολλή πλάνη, το αποτέλεσμα της οποίας όμως ο Θεός θα ξέρει να το κατευθύνει καλά, γιατί ξέρει τις καρδιές εκείνων που δεν θέλουν να πέσουν θύματα της ενέργειας του αντιπάλου. . .  και εκείνους θα τους οδηγήσει μέσα στην αλήθεια. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8284                                        26-9-1962

Υποσχέσεις σχετικά με τις θεϊκές αποκαλύψεις. . .

Θέλω να σας αποκαλυφθώ. . .    Έτσι λέει η υπόσχεσή Μου, την οποία δεν μπορείτε να αρνηθείτε εσείς που θέλετε να αρνηθείτε τέτοιες αποκαλύψεις. . .  Πώς όμως μπορώ να αποκαλυφθώ σε σας εάν δεν πιστεύετε ότι είναι αλήθεια ο λόγος Μου τον οποίο σας είπα ο Ίδιος όταν βάδιζα στη Γη; Θέλω να σας βοηθήσω να Με αναγνωρίσετε και θέτω ως όρο μόνο να Με αγαπάτε και να τηρείτε τις εντολές Μου. . .  Αλλά αυτή η υπόσχεση δεν έχει καμία σημασία για εσάς, αλλιώς θα αφουγκραζόσασταν με πίστη και θα περιμένατε την αποκάλυψή Μου.

Βασίζεστε στη Γραφή, στο Βιβλίο των βιβλίων, και όμως δεν πιστεύετε οι ίδιοι αυτά που είναι γραμμένα μέσα της. Αφού υπάρχουν ακόμα πολλές υποσχέσεις που ανακοινώνουν την ενέργειά Μου μέσω του Πνεύματος, μέσω του οποίου θέλω ο Ίδιος να αποκαλυφθώ. . .  Πώς επομένως καταλαβαίνετε αυτά τα λόγια Μου: «Θέλω να σας στείλω τον Παράκλητο. . .» «Θα μείνω μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. . .»; Πώς καταλαβαίνετε τα λόγια: «Μέσα από εκείνον που Με πιστεύει, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. . .» «Θέλω να ξεχύνω το Πνεύμα Μου επάνω σε κάθε σάρκα. . .»;

Γιατί δεν θέλετε να παραδεχθείτε ότι ο Πατέρας μιλά ξανά και ξανά στα παιδιά Του; Γιατί περιορίζετε την ενέργειά Μου στο βαθμό που θέλετε να δεχθείτε εσείς; Σκεφτείτε ότι η λογική σας μπορεί να κάνει πολύ κακό στην περίπτωση που αποκλείσετε την κατδιά σας, που δεν αφήσετε την καρδιά σας να μιλήσει, η οποία πράγματι θα σας διδάξει διαφορετικά. . .  Θέλετε να σταματήσετε την άμεση επικοινωνία των πλασμάτων Μου μαζί Μου, θέλετε να θεωρήσετε αδύνατον να μιλήσω ο Ίδιος στα παιδιά Μου, και όμως είπα επίσης: «Τα δικά Μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή Μου. . .»

Επομένως πρέπει να τους μιλάω και το κάνω και θα το κάνω στους αιώνες των αιώνων. . .  Αφού μόνο αυτά που ρέεουν από το στόμα Μου είναι η καθαρή αλήθεια. Άρα θεωρήστε αλήθεια αυτά που ονομάζετε το «λόγο Μου», αυτά που είναι γραμμένα μέσα στη Γραφή. . .  Αφού πρέπει να μιλάω ξανά και ξανά σε σας τους ανθρώπους, επειδή. . .  ως συνέπεια της ατέλειας σας. . .  παραμορφώνετε ή παρερμηνεύετε ξανά και ξανά το αγνό Μου λόγο. . .

Ως εκ τούτου επιδιώξτε πρώτα την αφύπνιση του πνεύματός σας, κάντε προσπάθεια να πραγματοποιήσετε το Ευαγγέλιό Μου της αγάπης, που δίδαξα στη Γη. Τότε η σκέψη σας θα είναι φωτεινή και καθαρή και θα επιθυμήσετε να σας αποκαλυφθώ. . .  Θα παρακαλέσετε για μια απόδειξη της παρουσίας Μου και πράγματι. . .  αυτή θα σας γίνει, αφού η πίστη σας θα έχει ζωντανέψει. Θα δημιουργήσετε μια ζωντανή σύνδεση μαζί Μου. Και αυτά που πριν δεν μπορούσατε να πιστέψετε θα σας είναι εντελώς αυτονόητα, ότι δηλαδή ο προαιώνιος Πατέρας, ο Θεός και Δημιουργός σας, «αποκαλύπτεται» στα πλάσματά Του, γιατί θέλει να Τον αναγνωρίσουν και να Τον αγαπήσουν. Για αυτό το λόγο φανερώνει τον Εαυτό Του, «αποκαλύπτεται» ως Θεός της αγάπης, της σοφίας και της δύναμης. . .

Και στην περίπτωση που επιθυμείτε ειλικρινά να πλησιάσετε αυτό το ύψιστης τελειότητας Ον, Αυτό θα σας χαρίσει φωτεινή γνώση, με αποτέλεσμα να μην βαδίζετε πια μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της κάποτε αποστασίας σας από Εμένα. Αφού όσο εντατικά και να διαβάσετε τη Γραφή και ακόμα και αν μάθετε απ’έξω κάθε γράμμα του αλφαβήτου. . .  θα είναι πάντα μόνο το μυαλό σας που θα λάβει γνώσεις που δεν θα ωφελήσουν πολύ την ψυχή σας. . .  Μόνο ένα αφυπνισμένο πνεύμα θα διαφωτιστεί πλήρως, δηλαδή μόνο η διαμόρφωση του όντος στην αγάπη, η τήρηση των θεϊκών εντολών της αγάπης Μου θα σας δώσουν φωτεινή γνώση. . .  Τότε όμως θα καταλάβετε καλά και το Βιβλίο των βιβλίων, δηλαδή σύμφωνα με το πνευματικό του νόημα, ενώ πριν θα παραμείνει για σας μόνο γνώση των γραμμάτων. Αφού μόνο το πνεύμα ζωντανεύει το γράμμα. . .

Εάν εσείς οι άνθρωποι θέλετε να Με υπηρετήσετε στα σοβαρά και να κάνετε καλή αμπελουργική δουλειά, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τον ολόψυχο σύνδεσμο μαζί Μου, με τον προαιώνιο Πατέρα σας. Και μόνο τότε θα έχετε οι ίδιοι ένα φωτεινό πνεύμα και θα ξέρετε ότι σας αποκαλύπτομαι, έτσι όπως το υποσχέθηκα. Αφού ο λόγος Μου είναι αλήθεια και πρέπει να εκπληρωθεί. . .  Και θα εκπληρωθεί μάλιστα μόλις υπάρξουν οι προϋποθέσεις. . .  μόλις ζήσετε με αγάπη και λαχταρήσετε την παρουσία Μου. . .  Και τότε θα αφουγκραστείτε το εσωτερικό σας και δεν θα αμφιβάλετε πια για την αγάπη του Πατέρα, ο Οποίος θα σας αποκαλυφθεί μέσω του Πνεύματός Του. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8288                                        1-10-1962

Συνεχείς επιθέσεις του αντιπάλου. . .

Φορείς του φωτός. . .

Μετενσάρκωση. . .

Δεν πρέπει να σας τρομάξουν οι επιθέσεις από πλευράς εκείνων τους οποίους χρησιμοποιεί ο αντίπαλός Μου για να ανασκευάσει την καθαρή αλήθεια που σας μεταδίδω από ψηλά. Θα ρέει πάντα μέσα σας η δύναμή Μου και θα μπορείτε να προβάλλετε αντίσταση σε όλες τις επιθέσεις του, αφού εργάζεστε για Εμένα και με εντολή Μου. Η δύναμή Μου είναι πράγματι τόσο ισχυρή ώστε μπορώ να αποκρούσω τα πάντα από σας, ώστε δεν αφήνω να κινδυνεύσει το έργο της αγάπης Μου για εσάς τους ανθρώπους.

Είναι μάλιστα σωστό ότι κατά την εποχή του τέλους πολλά θα προσφέρονται στους ανθρώπους ως δήθεν αλήθεια και ότι θα είναι δύσκολο να βρει κανείς το δρόμο του μέσα από όλα αυτά και να αναγνωρίσει το σωστό. . .  Ωστόσο, δεν θα είναι ποτέ αδύνατον, γιατί σας διαβεβαιώνω πάντα την υποστήριξή Μου εάν επιθυμήσετε να στέκεστε μέσα στην αλήθεια. Θα ρωτήσετε γιατί επιτρέπω όλα αυτά, γιατί δεν εμποδίζω τον αντίπαλό Μου να ασκήσει την επιρροή του σε ανθρώπους που φαινομενικά θέλουν μόνο το καλύτερο. . .  Το ζήτημα είναι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, την οποία προσπαθεί να κερδίσει για τον εαυτό του ο αντίπαλός Μου. Και πρέπει να του παραχωρήσω το δικαίωμα, γιατί οι οπαδοί του τον ακολούθησαν κάποτε με την ελεύθερη βούλησή τους και γιατί εκείνος έχει το ίδιο δικαίωμα να παλέψει για τις ψυχές των ανθρώπων. Η απόφαση όμως εξαρτάται μονάχα από τη βούληση του ανθρώπου.

Ο αντίπαλος λοιπόν προσπαθεί να κρατήσει τους ανθρώπους στο σκοτάδι μέσα στο οποίο τους έριξε κάποτε. . .  Προσπαθεί να εμποδίσει όλα όσα μπορούσαν να τους χαρίσουν ένα φως μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν Εμένα τον Ίδιο, με αποτέλεσμα να στραφούν και πάλι σε Μένα με την ελεύθερη βούλησή τους. Το φως όμως είναι αλήθεια, άρα εκείνος κάνει τα πάντα για να υπονομεύσει την αλήθεια από Μένα. Και θα θέλει πάντα να πειράζει τους φορείς του φωτός, τους αγγελιοφόρους Μου, και να σβήνει το φως. . .  Και εφαρμόζει για αυτό τα πιο επαίσχυντα μέσα. . .  Ωστόσο, είναι εντελώς ανίσχυρος μόλις αντιταχθεί στην ενέργειά του το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, μόλις απευθυνθεί κανείς στον Ίδιο τον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό για προστασία από εκείνον. Τότε όλες οι προσπάθειες εκείνου θα είναι μάταιες. . .

Ένα πράγμα λοιπόν είναι απαραίτητο: να ξέρετε για τη μεγάλη σημασία του λυτρωτικού έργου του ανθρώπου Ιησού, μέσα στο περίβλημα του Οποίου βρισκόνταν η Ίδια η «Αιώνια Αγάπη». Απαιτείται η γνώση για την ενανρθώπισή Μου μέσα στον Ιησού. . .  για την ενοποίηση του Ιησού μαζί Μου, με τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα Του. . .  τότε θα ξέρει επίσης για το «σωτήριο σχέδιο του Θεού». . .  [η γραμματική ασυνέπεια υπάρχει και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο· σ.τ.μ.] Θα ξέρει για τις σχέσεις και συναρτήσεις όλων όσα δημιουργήθηκαν μαζί Μου, με το Δημιουργό του. Και θα ξέρει για την πορεία του κάθε πεσμένου αρχέγονου πνεύματος μέσα από ολόκληρη τη δημιουργία και για την πορεία της επιστροφής σε Μένα. . .

Και όποιος ξέρει για όλα αυτά, γνωρίζει επίσης την περαιτέρω πορεία της ανάπτυξης στο υπερκόσμιο βασίλειο μετά την επίγεια του ζωή  και τις ατελείωτα πολλές δυνατότητες να βοηθηθεί να λυτρωθεί ένα ον που εισήλθε αλύτρωτο στο πνευματικό βασίλειο, να βοηθηθεί να διανύσει επίσης την πορεία της ανοδικής ανάπτυξης. . .  Ξέρει επίσης ότι το ον μπορεί να βυθιστεί στα βάθη ακόμα και τότε και ποια μέσα εφαρμόζω για να δώσω και σε αυτό το ον που έπεφτε επανειλημμένα ξανά τη δυνατότητα να δώσει την τελευταία δοκιμασία της θέλησής του στη Γη. . .  διαλύοντάς το εκ νέου και φυλακίζοντάς το μέσα στα δημιουργήματα της Γης. . .

Του είναι κατανοητό γιατί πρέπει να είναι έτσι όλα αυτά προκειμένου να τηρηθεί ο νόμος της αιώνιας τάξης. . .  Και όποιος επομένως έχει αυτές τις γνώσεις θα απορρίψει οποιαδήποτε διδασκαλία που έρχεται σε αντίθεση με αυτό το προαιώνιο σχέδιο. . .  που μαρτυρούν υπερβολικά ανθρώπινη σκέψη [η γραμματική ασυνέπεια υπάρχει και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο· σ.τ.μ.], η οποία, επηρεασμένη από τον αντίπαλό Μου, ανταποκρίνεται στις δικές τους επιθυμίες. . .  Αφού με εντολή του ενεργούν αναρρίθμητοι δαίμονες από το πνευματικό κόσμο που προσπαθούν να μεταδώσουν τον εαυτό τους και τις σκέψεις τους σε ανθρώπους που επιτρέπουν μια τέτοια επενέργεια πάνω τους. Αφού δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε ότι πρόκειται πάντα μόνο να ανασκευαστεί η «ενέργεια αγάπης» Μου. Και το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου βασίζεται στην αγάπη και καταστρώθηκε από τη σοφία Μου, γιατί κατάλαβα με ποιον τρόπο θα βρει το δρόμο πίσω σε Μένα το πνευματικό που αποστάτησε από Εμένα.

Κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη για να επιτελέσω το λυτρωτικό έργο για αυτό το πεσμένο πνευματικό. Και είναι εγγυημένη η λύτρωση του κάθε όντος που Με αναγνωρίζει και Με αποδέχεται μέσα στον Ιησού και που παρακαλά για συγχώρεση της ενοχής των αμαρτιών του. . .  Και επομένως πράγματι δεν είναι απαραίτητο να πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι μέσω επανειλημμένων επίγειων πορειών ως άνθρωποι αυτή την ενοχή. Αφού για να απαλλαχθούν από την αρχέγονη ενοχή τους δεν θα έφταναν χίλιες επίγειες ζωές, αφού αυτή η ενοχή εξιλεώνεται μόνο μέσω του Ίδιου του Ιησού Χριστού. . .  Οι επιπλέον αμαρτίες όμως που κάνει ο άνθρωπος κατά την επίγεια του ζωή έχουν εξιλεωθεί επίσης μέσω του σταυρικού Του θανάτου. . .

Φορτωμένοι με την παραμικρή ενοχή όμως, δηλαδή χωρίς τη συγχώρεση του Ιησού Χριστού, κανένα ον, καμία ανθρώπινη ψυχή δεν μπορεί να εισέλθει στο φωτεινό βασίλειο. Και για αυτές τις ψυχές που περνούν στο υπερκόσμιο βασίλειο έτσι φορτωμένες, το σκοτάδι μέσα στο οποίο βρίσκονται είναι μια κατάσταση βασάνων αρκετή για να τις παρακινήσει να αλλάξουν τη θέληση και τη σκέψη τους, για να κάνουν ενδοσκόπιση και επίσης να δεχθούν τη βοήθεια πνευματικών φίλων. . .  Και η ψυχή μπορεί ακόμα να φτάσει ψηλά. Αλλά η μεταφορά μιας ψυχής σε τέτοια κατάσταση πίσω στη Γη όντως δεν θα ωφελούσε αυτή την ψυχή. Αφού θα βρισκόταν μέσα στο ίδιο σκοτάδι και δεν θα έπαιρνε κανέναν άλλο δρόμο στη Γη από εκείνον πάνω στον οποίο βάδιζε μέχρι τότε. Γιατί ο αντίπαλός Μου έχει την ίδια δύναμη πάνω σε αυτή την ψυχή, από την οποία δεν θα μπορεί ποτέ να ξεφύγει μόνη της.

Μόνο μέσω της αγάπης η ψυχή μπορεί να λάβει γνώση. . .  Στην περίπτωση που στο υπερκόσμιο βασίλειο αισθάνεται έστω και ελάχιστη αγάπη για τις ψυχές που υποφέρουν μαζί της, θα ανέβει αναπόφευχτα στα ύψη. . .  Εάν όμως παραμείνει χωρίς την παραμικρή αγάπη, τότε ανήκει στον αντίπαλό Μου και αυτός δεν θα αφήσει την ψυχή ποτέ ελεύθερη. Και αν περάσει από ένα ιδιαίτερα σκληρό σχολίο ζωής, δεν θα βελτιωθεί ποτέ ούτε θα αλλάξει την κακή σκέψη της παρ’όλα αυτά. Αφού πρέπει πρώτα να απελευθερωθεί από τον έλεγχο του αντιπάλου, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. . .

Μόνο τότε που ο Ίδιος εισέλθει στη ζωή ενός ανθρώπου, θα έχει εξασφαλιστεί η λύτρωση αυτού. . .  κάτι για το οποίο μπορεί πράγματι να φτάσει μια επίγεια ζωή. . .  Και στην περίπτωση που δεν φτάνει, μονάχα  ο άνθρωπος ή η ψυχή του πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να επωμιστεί τη μοίρα του σκοταδιού, η οποία είναι τόσο βασανιστική και ξεπερνά σε βάσανα ακόμα και την πιο δύσκολη επίγεια πορεία.

Στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου προβλέπονται όλες οι δυνατότητες που βοηθούν μια πεσμένη ψυχή να ανέβει. Πάντα όμως τηρείται ο νόμος της τάξης Μου και πράγματι δεν χρειάζομαι να καταφύγω σε μέσα που δεν θα αξιοποιούνταν, γιατί ακόμα και μια μετάθεση πίσω σε μια κατάσταση που η ψυχή έχει ήδη ξεπεράσει δεν θα εγγυόταν την άνοδο της ψυχής και επομένως δεν μπορεί ποτέ να είναι θέλημά Μου. Αφού η ελεύθερη θέληση παραμένει ανέγγιχτη και η ανάμνηση δεν μπορεί να δοθεί σε μια ψυχή, ακριβώς εξαιτίας της ελεύθερης θέλησής της. Για τις αδυναμίες της πέθανε ο άνθρωπος Ιησούς στο σταυρό και απόκτησε για εσάς τις χάρες μιας ενισχυμένης θέλησης, τις οποίες μπορείτε όλοι να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί και η λύτρωσή σας. . .

Πρέπει να εξιλεωθείτε για την ενοχή σας στη Γη κατά μια επίγεια πορεία, τότε θα περάσετε ξαλαφρωμένοι στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  και εκεί δεν θα απορρίψετε πια την παροχή βοήθειας των πνευματικών φίλων. . .  Για το λόγο αυτό πρέπει συχνά να υπομείνετε μια δύσκολη επίγεια ζωή, αλλά μπορείτε με αυτό τον τρόπο να πετύχετε μια μεγάλη ωριμότητα και αυξημένη δεκτικότητα στο φως. . .

Και σας το λέω ξανά: Μεμονωμένες περιπτώσεις της μετενσάρκωσης μιας ψυχής στη Γη έχουν την ιδιαίτερη αιτία τους. Δεν θα γίνουν όμως ποτέ εάν δεν έχει προηγηθεί η λύτρωση διά του Ιησού Χριστού. Και μέσω αυτής της λύτρωσης έχει εξιλεωθεί ολόκληρη η ενοχή και επομένως δεν χρειάζεται να εξιλεωθεί άλλη μια φορά κατά την επίγεια ζωή. . .  Και η κάθε επίγεια ζωή καθορίζεται από Μένα με σοφία και αγάπη. . .  ακόμα και τότε που δεν είστε σε θέση να το καταλάβετε  αυτό. . .  Αλλά ξέρω τι ωφελεί την κάθε μεμονωμένη ψυχή για να τελειοποιηθεί. . .

                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8290                                        3-10-1962

Ψεύτικοι Χριστοί και ψευδοπροφήτες. . .

Όταν βάδιζα στη Γη σάς προειδοποίησα για τους ψεύτικους Χριστούς και ψευδοπροφήτες, αφού ήξερα πώς ο αντίπαλός θα εργαζόταν εναντίον Μου και εναντίον της αλήθειας από Εμένα. . .  Και πάντα αυτή η προειδοποίηση θα ισχύει για εσάς, προκειμένου να μην πέσετε θύματα αυτών των ψεύτικων Χριστών και ψευδοπροφητών. . .  Αφού όμως γίνεται λόγος για ψεύτικους Χριστούς και ψευδοπροφήτες, πρέπει να υπάρχουν και αληθινοί τέτοιοι. Και για αυτό εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να απορρίψετε όλα όσα σας προσφέρονται από Εμένα, ο Οποίος σας εκδηλώνομαι μέσω του στόματος αληθινών προφητών, γιατί θεωρώ απαραίτητο να σας διοχετευτεί η καθαρή αλήθεια.

Και δεν μπορείτε ταυτόχρονα με τα λανθασμένα πνευματικά αγαθά να απορρίψετε και τα αληθινά. Αφού μέχρι το τέλος θα εκδηλώνομαι ο Ίδιος μέσω ανθρώπων που παρουσιάζουν όλες τις προϋποθέσεις για να μπορώ να τους μιλήσω απευθείας. Αυτοί θα εκτελούν τα καθήκοντά τους ως πραγματικοί υπηρέτες Μου όταν φέρουν στον κόσμο τα πνευματικά αγαθά που λαμβάνουν από Εμένα τον Ίδιο. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να διοχετευτεί η αλήθεια στη Γη, αφού δεν μπορώ να μιλάω στους ανθρώπους ακουστά και με δυνατή φωνή από τα ύψη εξαιτίας της ελευθερίας βούλησής τους;

Έχετε όλοι το δικαίωμα και το καθήκον να εξετάσετε αυτά που σας παρουσιάζονται ως αλήθεια και θα είστε μάλιστα ικανοί για αυτό εάν επικαλεστείτε Εμένα τον Ίδιο, την Αιώνια Αλήθεια, για υποστήριξη. . .  Και εάν μόνο έχετε καλή θέληση, θα μπορείτε βέβαια να διακρίνετε την αλήθεια από την πλάνη. . .  Επιπλέον, σας έδωσα ο Ίδιος ένα χαρακτηριστικό: ότι θα ενημερωθείτε για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό έργο Του. . .  Και επομένως μπορείτε να πιστέψετε κάθε πνεύμα μέσω του οποίου θα ενημερωθείτε σχετικά.

Οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να περάσουν από τον Ιησού Χριστό χωρίς να Τον προσέξουν, θα πρέπει να μάθουν να καταλαβαίνουν το λυτρωτικό έργο και να ξέρουν για όλες τις αιτίες αυτού του λυτρωτικού έργου και για το ότι ενσαρκώθηκα ο Ίδιος μέσα στον άνθρωπο Ιησού. . .  Και επειδή αυτή η γνώση είναι απολύτως απαραίτητη για να πετύχουν οι άνθρωποι το στόχο τους, θα τους δώσω ο Ίδιος αληθινές εξηγήσεις. Και αυτό γίνεται μέσω των αποκαλύψεών Μου, τις οποίες διοχετεύω ο Ίδιος στη Γη μέσω κατάλληλων εργαλειών που επιτρέπουν μια απευθείας αποκάλυψη. . .

Αυτές οι αποκαλύψεις όμως δεν πρέπει ποτέ να εξισωθούν με τα μηνύματα από το πνευματικό βασίλειο που μεταδίδονται στους ανθρώπους με μεντιουμίστικο τρόπο. . .  Πρέπει να μάθετε να διακρίνετε: την
«ενέργεια του Θεού μέσα στον άνθρωπο» διά του Πνεύματός Του. . .  και μια «ενέργεια πνευμάτων». . .  μηνύματα που μεταδίδονται σε εσάς τους ανθρώπους και την πηγή των οποίων δεν μπορείτε να εξακριβώσετε. . .  Και σε εκείνον που εξετάζει σοβαρά θα του πει η καρδιά του ποιος του μιλά. . .

Μια σοβαρή εξέταση όμως πρέπει να κάνετε πριν κρίνετε. . .  Αφού δεν μπορείτε να Με παρουσιάσετε ως ψεύτη, ο Οποίος κατά τη διάρκεια της επίγειας Μου πορείας σάς υποσχέθηκα ο Ίδιος την ενέργεια του Πνεύματός Μου. . .  ο Οποίος σας διαβεβαίωσα ο Ίδιος ότι θα σας στείλω τον «Παράκλητο, το Πνεύμα της αλήθειας, ο Οποίος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. . .» «Εκείνος που κρατά τις εντολές Μου, αυτός Με αγαπά, σε αυτόν θέλω να φανερώσω τον Εαυτό Μου. . .» «Ο Ίδιος ο Θεός θα σας διδάσκει όλους. . .» «Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε Μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. . .»

Και όταν θεωρήσω απαραίτητο να διοχετευτεί η αλήθεια στους ανθρώπους, επειδή βαδίζουν μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος, πράγματι δεν θα μπορείτε να Με εμποδίσετε. . .  Και θα σας ενημερώσω για όλες τις σχέσεις και συναρτήσεις, για το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου και για την αρχή και το τέλος όλων όσα υπάρχουν. . .  Θα σας ενημερώσω όμως επίσης για τις πολλές λανθασμένες διδασκαλίες που έβαλε ο αντίπαλός Μου στον κόσμο για να κρατήσει τους ανθρώπους μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος, και τις οποίες θα διορθώνω ξανά και ξανά. . .  αφού είπα: «Ο ουρανός και η Γη θα παρέλθουν, ο λόγος Μου όμως θα υπάρχει μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .»

Ο λόγος Μου όμως σημαίει πάντα μόνο την καθαρή αλήθεια. . .  Αφού όμως όλα τα αγνά πνευματικά αγαθά που προέρχονται από Μένα παραμορφώνονται ξανά και ξανά από την πλευρά των ατελών ανθρώπων, κάτι που δεν εμποδίζω λόγω της ελεύθερης βούλησής τους, θα φροντίζω μάλιστα ξανά και ξανά να διοχετεύεται η αλήθεια στους ανθρώπους. . .  Πρόφερα ο Ίδιος τα λόγια: «Το Πνεύμα Μου θα σας οδηγήσει μέσα στην αλήθεια. . .» Εγώ όμως σας είχα φέρει την αλήθεια. . .  Θα ήταν άραγε απαραίτητο να «οδηγηθείτε στην αλήθεια» εάν δεν είχα προβλέψει ότι η αλήθεια δεν θα διατηρούνταν καθαρή;!. . .

Και έτσι μπορείτε να πιστέψετε τις απευθείας αποκαλύψεις από πάνω εάν προέλθουν από Εμένα, το οποίο μπορείτε να καταλάβετε από το ότι αναφέρουν ξανά και ξανά την ενανρθώπισή Μου μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  Και τότε θα ξέρετε επίσης για το λόγο Μου: «Ακόμα και αν οι αμαρτίες σας είναι κόκκινες σαν το αίμα, θα σας καθαρίσω για να γίνετε λευκοί σαν το χιόνι. . .» Αφού για αυτό έδωσα τη ζωή Μου στο σταυρό· για αυτό πήρα πάνω Μου τα πιο πικρά πάθη και βάσανα, γιατί ήθελα να εξιλεώσω την ενοχή για εσάς, με αποτέλεσμα να απαλλαχθείτε από αυτή μόλις αναγνωρίσετε Εμένα και το λυτρωτικό έργο Μου και Με παρακαλέσετε για συγχώρεση της ενοχής σας. . .

Αλλά το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου δεν βασίζεται σε ανθρώπινη σκέψη, σε ανθρώπινη λογική, αφού έχω ατελείωτα μέσα για να πετύχω το τελικό στόχο, την επιστροφή σε Μένα όλων των όντων που έπεσαν κάποτε. . .  Ποτέ δεν θα εγκαταλείψω το νόμο της αιώνιας τάξης Μου, πάνω στην οποία βασίζεται και το σωτήριο σχέδιό Μου. . .  Και αν δεν επιτελούνταν από Εμένα το λυτρωτικό έργο μέσα στον Ιησού, ούτε χίλιες επίγειες πορείες δεν θα έφταναν για να εξαλειφθεί και να εξιλεωθεί η ενοχή. . .  Και για το λόγο αυτό κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη για να φέρω στους ανθρώπους τη λύτρωση από τον έλεγχο του αντιπάλου Μου. . .

Και εκείνος που δεν χρησιμοποιεί τις χάρες του λυτρωτικού έργου, εκείνος στον οποίο η επίγεια του ζωή δεν φέρνει τη σωτηρία από την έσχατη πνευματική ένδεια και ο οποίος ούτε στο υπερκόσμιο βασίλειο δεν δέχεται τη βοήθεια που του προσφέρεται και δεν επιτρέπει να οδηγηθεί στον Ιησού Χριστό, εκείνος θα πρέπει να επαναλάβει την πορεία μέσα από ολόκληρα τα δημιουργήματα, και τότε εσείς οι άνθρωποι μπορείτε δικαιολογημένα να μιλήσετε για μια μετενσάρκωση πάνω στη Γη. . .  η οποία θα ξαναγίνει κάποτε όταν θα έχουν περάσει ατελείωτοι καιροί και η ψυχή θα πρέπει εκ νέου να δώσει τη δοκιμασία της θέλησής της ως άνθρωπος στη Γη. . .  Αφού ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι δηλαδή η δικαιοσύνη Μου απαιτεί μια εξιλέωση του κάθε αδικήματος ενώπιόν Μου, ότι όμως ξέρω μάλιστα με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτή η εξιλέωση εάν ο άνθρωπος δεν φέρνει την ενοχή των αμαρτιών του συνειδητά στο σταυρό. . .

                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8291                                        4.10.1962

Μετενσάρκωση ή κατοχή;. . .

Δεν πρέπει να θεωρήσετε μια περίπτωση κατοχής μια μετενσάρκωση μιας ψυχής, μια μετάθεση από το υπερκόσμιο βασίλειο πίσω στη Γη με σκοπό μια εκ νέου επίγεια πορεία ως άνθρωπος. Κατώτερα πνεύματα, δηλαδή οι ψυχές που έχουν ήδη περάσει από τη σάκρα, που αποβίωσαν σε έσχατο σκοτάδι, παραμένουν κοντά στη Γη. . .  Το φωτεινό βασίλειο τούς είναι κλειστό και ξεθυμώνουν στο βασίλειο των κατώτατων πνευμάτων, το οποίο είναι οπουδήποτε βρίσκονται αυτά τα πνεύματα.

Δεν μπορούν να αποκολλήσουν από τους τόπους δράσης τους στη Γη και πιέζουν τους ανθρώπους με κάθε τρόπο, κυρίως όμως προσπαθώντας να μεταδώσουν τις σκέψεις, τις κακές ορμές και τα πάθη τους σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν προδιαθέσεις που μοιάζουν με τη φύση τους. Και αυτοί επηρεάζονται εύκολα και ανταποκρίνονται πρόθυμα στις επιθυμίες εκείνων των πνευμάτων, πραγματοποιώντας αυτά που τους μεταδόθηκαν μέσω της πίεσης εκείνων των πνευματικών όντων. . .

Αυτή η επιρροή διαπιστώνεται συχνά σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι δεν ελευθερώνονται συνειδητά καταπολεμώντας τις ορμές τους και δεν Με παρακαλούν για βοήθεια. . .  Εάν όμως τους λείπει η πίστη, εκείνες οι πνευματικές δυνάμεις τούς παίζουν στα δάχτυλα. . .  Και θα μαίνονται όλο και περισσότερο και θα ωθούν τους ανθρώπους να δράσουν ενάντια στον Θεό. . .  κάτι που κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος θα είναι ιδιαίτερα εμφανές. . .  Αυτοί οι επηρεασμοί όμως γίνονται πάντα μόνο μέσω των σκέψεων, δεν πρόκειται για περιπτώσεις κατοχής. . .  Αλλά και τέτοιες θα εμφανίζονται κατά την έσχατη εποχή. . .  δηλαδή θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ελέγχονται εντελώς και θα είναι ακατανόητα για τους συνανθρώπους η κακία τέτοιων ανθρώπων και τα ποικείλου είδους εκλήματα που θα διαπράξουν. . .

Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν από το εσωτερικό τους την απαραίτητη δύναμη για να προβάλουν αντίσταση. Η θέλησή τους είναι εντελώς εξασθενισμένη. Και τότε τέτοια κακά πνεύματα πετυχαίνουν να θέσουν το κορμί εκείνων πλήρως υπό την κατοχή τους και να βιώσουν τότε μέσα του όλες τις κακές τους ορμές, να του μεταδώσουν όλες τις κακές ιδιότητες και να εκτελέσουν πράξεις που έκαναν κατά τη ζωή τους ως άνθρωποι. Πετυχαίνουν να εκτοπίσουν την ψυχή του ανθρώπου και να κάνουν τη δική τους βούληση να επικρατήσει. . .

Το κακό πνεύμα θέτει παράνομα υπό την κατοχή του ένα ανθρώπινο κορμί, από το οποίο όμως μπορεί να εκδιωχθεί ανά πάσα στιγμή εάν κατορθώσει η ίδια η ψυχή ή ένας άνθρωπος από το περιβάλλον της να Μου παραδοθεί ολόψυχα και να Μου ζητήσει βοήθεια. . .  Τότε θα μπορώ να διατάξω και θα διατάξω εκείνο το κακό πνεύμα να εγκαταλείψει το σωματικό περίβλημα. . .  Ωστόσο, η έλλειψη πίστης και αγάπης των ανθρώπων εμποδίζει συχνά την παρέμβασή Μου. Και μια τέτοια κατοχή επιτρέπεται από Εμένα με σκοπό τον εξαγνισμό της ίδιας της εν λόγω ψυχής και επίσης του περιβάλλοντός της. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα το κακό πνεύμα να μετανιώσει μετά από την ικανοποίηση των κακών ορμών του, όταν καταλάβει τα αποτελέσματα της κακής του βούλησης. . .

Αφού μερικές φορές ο άνθρωπος πρέπει να λογοδοτήσει για τις κακές πράξεις του και πρέπει τότε να διανύσει μια μακριά πορεία πόνου. Έτσι αφαιρείται από το κακό πνεύμα κάθε περαιτέρω δυνατότητα να υποκινήσει τον άνθρωπο να κάνει πράξεις τις οποίες θα έκανε το ίδιο εάν ζούσε ακόμα στη Γη ως άνθρωπος. . .  Σε αυτή την περίπτωση εγκαταλείπει από μόνο του το κορμί και η ψυχή επωμίζεται πρόθυμα την κατάσταση πόνου, παρόλο που δεν έχει καμία ευθύνη. Προς τον εξαγνισμό της όμως παίρνει πάνω της την τιμωρία και με αυτό τον τρόπο μπορεί να ωριμάσει πιο εύκολα από ό,τι μέσω μιας ζωής της χλιαρότητας χωρίς ιδιαίτερη ενοχή.

Και θα πρέπει να προσέξετε αυτή τη διαφορά, όδι δηλαδή στις περιπτώσεις κατοχής δεν πρόκειται για μετενσαρκώσεις σκοτεινών ψυχών. . .  Θα πρέπει να ξέρετε ότι κατά την εποχή του τέλους η κόλαση έχει εκδιώξει τα πάντα και ότι ο πρίγκιπας του σκότους παρακινεί τους οπαδούς του σε έσχατη δράση. . .  Θα πρέπει να ξέρετε ότι και αυτά τα κακά πνεύματα μπορούν ακόμα να σωθούν από τη μοίρα μιας εκ νέου φυλάκισης εάν το θέλουν αυτό. Αφού σύντομα θα έρθει η μέρα του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και το κάθε ον θα πρέπει να λογοδοτήσει για το πώς εκμεταλλεύτηκε το χρόνο που του παρασχέθηκε για την απελευθέρωσή του από τον έλεγχο του αντιπάλου Μου. . .

                                                                                                                                                     Αμήν

                                                                                                                                                                           

8292                                        5-10-1962

Συνδέσεις με το φωτεινό κόσμο ή με τον κόσμο των ανώριμων πνευμάτων. . .

Και πρέπει να επισημαίνω ξανά και ξανά ότι ο πνευματικός κόσμος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με τους ανθρώπους αυτής της Γης, ότι είναι η αποστολή όλων των φωτεινών όντων να οδηγήσουν στο φως και τους ανθρώπους στη Γη. Ανταποκρίνονται πιστά σε αυτή την αποστολή, γιατί ενεργούν σύμφωνα με το θέλημά Μου και δεν μπορούν παρά να δρουν σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα, γιατί τα ίδια βρίσκονται μέσα στο φως, δηλαδή είναι διαποτισμένα από το φως Μου.

Ολόκληρο το λυτρωμένο πνευματικό συμμετέχει στη λύρωση του αλύτρωτου πνευματικού, είτε του ανθρώπου στη Γη είτε των ακόμα αλύτρωτων ψυχών στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  Αφού επειδή τα ίδια είναι πάρα πολύ μακάρια, θέλουν από την αγάπη τους να βοηθήσουν και τα ακόμα δυστυχισμένα πλάσματα να αποκτήσουν τη μακαριότητα. Και αυτό τα παρακινεί να συνάψουν επαφές με τους ανθρώπους στη Γη, επενεργώντας πάνω τους μέσω των σκέψεων και προσπαθώντας να τους οδηγήσουν στο σωστό δρόμο που οδηγεί πίσω στο πατρικό σπίτι, σε Μένα, από τον Οποίο απομακρύνθηκαν κάποτε εθελοντικά. Αλλά τα φωτεινά όντα δεν κάνουν τίποτα από μόνα τους που δεν θα συμφωνούσε με το θέλημά Μου. Και επομένως η επενέργειά τους στους ανθρώπους προϋποθέτει το δεσμό αυτών μαζί Μου, γιατί αυτός μόνο μαρτυρεί τη θέληση να πάρει ο άνθρωπος μια θετική στάση, με αποτέλεσμα να μπορέσει να του παρασχεθεί η βοήθεια. . .

Στην περίπτωση που έχει δημιουργηθεί αυτός ο ολόψυχος δεσμός μαζί Μου, κανένας άνθρωπος δεν χρειάζεται να φοβάται ότι θα πέσει θύμα ανέντιμων πνευμάτων, αφού ο δεσμός του μαζί Μου τον προστατεύει από αυτό. . .  Τα φωτεινά όντα θα τον οδηγούν και θα τον κατευθύνουν τότε και επίσης θα κανονίζουν έτσι τα γήινα γεγονότα ώστε να ωφελήσουν τη σωτηρία της ψυχής του, αφού τότε ενεργούν πάντα στη θέση Μου και σύμφωνα με το θέλημά Μου. Και οι άνθρωποι θα έπρεπε να αρκεστούν στο να τους οδηγήσει και να τους φροντίσει ο φωτεινός πνευματικός κόσμος. . .

Στην περίπτωση όμως που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια απευθείας σύνδεση με αυτούς τους αγγελιοφόρους του φωτός για να ενημερωθούν πνευματικά, για να διευρύνουν την πνευματική τους γνώση, θα τους δίνεται πάντα από εκείνη την πλευρά η συμβουλή να συνδεθούν ολόψυχα μαζί Μου και να Με παρακαλέσουν συνειδητά να τους μιλήσω και να λάβουν συνειδητά το λόγο Μου. . .   Και μόνο μετά από αυτό το δεσμό μαζί Μου και μετά από την παράκληση για τη διοχέτευση της αλήθειας θα μπορούν να λάβουν και θα δασκαλευτούν επίσης από εκείνους τους αγγελιοφόρους του φωτός, οι οποίοι θα είναι τότε και πάλι δραστήριοι με εντολή Μου.

Τους μιλά όμως τότε το Πνεύμα Μου. . .  δηλαδή δεν θα είναι σε θέση να ακούσουν τα δασκαλέματα ή τα μηνύματα από το φωτεινό βασίλειο με τα σωματικά τους αυτιά, αλλά το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα θα επικοινωνήσει με τον πνευματικό σπινθήρα μέσα στον άνθρωπο, άσχετα με το αν αυτό θα γίνει απευθείας ή μέσω των αγγελιοφόρων του φωτός, οι οποίοι είναι απλά τα πνευματικά Μου όργανα μέσω των οποίων ενεργώ για να μπορώ να τους κάνω ευτυχισμένους. . .  Το πνευματικό αυτί του ανθρώπου θα μπορέσει τότε να ακούσει και. . .  εφόσον είναι θέλημά Μου. . .  τα μηνύματα θα μπορέσουν να καταγραφτούν. . .

Το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια καλά αυτή την εύκολη διαδικασία της «ενέργειας του Πνεύματός Μου μέσα στον άνθρωπο». . .  το γεγονός ότι τη μιμούνται και χρησιμοποιούν για αυτό τον κόσμο των πνευμάτων που τα ίδια βρίσκονται ακόμα αλύτρωτα στο υπερκόσμιο βασίλειο, ωφείλεται στην ενέργεια του αντιπάλου Μου. Αυτός θέλει να εμποδίζει όλα όσα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι έναν Θεό και Δημιουργό. Αυτή η αναγνώριση όμως είνανι απαραίτητη για να μπορέσουν να επιστρέψουν σε Μένα, για να Με αγαπήσουν και να υποταχθούν στο θέλημά Μου. . .

Συνδέσεις με αυτό τον κόσμο των ανώριμων πνευμάτων δεν μπορούν ποτέ να οδηγήσουν στο φως, δεν μπορούν να φέρουν ευλογία, αφού μόνο θα αυξήσουν την πλάνη μέσα στον κόσμο. Και για αυτό πρέπει να προειδοποιείστε ξανά και ξανά εσείς οι άνθρωποι να μην παραδοθείτε σε εκείνες τις δυνάμεις που κάνουν κατάχρηση εσάς και της θέλησής σας. Μην προσπαθήσετε να φτάσετε στην αλήθεια μετά από γύρους, αλλά να απευθυνθείτε σε Μένα τον Ίδιο, ο Οποίος είμαι η Ίδια η Αιώνια Αλήθεια, και τότε δεν θα κινδυνεύσετε να παραπλανηθείτε. Αφού δεν μπορείτε να κρίνετε ποια πνευματικά όντα θα σας πλησιάσουν. Και θα μπορείτε να προστατευθείτε από την επιρροή τους μόνο τότε που θα παραδοθείτε πλήρως σε Μένα, προκειμένου να σας κατευθύνω και να σας οδηγήσω, και τότε θα είστε πράγματι ασφαλείς. . .

Αλλά μην παραδοθείτε αυθαίρετα σε πνευματικές δυνάμεις που σας περιστοιχίζουν πάντα και που προσπαθούν να επενεργούν σε σας με κάθε τρόπο, που όμως υπηρετούν εκείνον που είναι ο αντίπαλός Μου. Απαιτείται μεγάλη σοβαρότητα, μια ταπεινή καρδιά και μια αληθινή επιθυμία για την αλήθεια για να είναι κανείς εκλεκτός να λάβει μεταδόσεις από το πνευματικό βασίλειο που προέρχονται από Εμένα τον Ίδιο. . .  Τότε όμως μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα σας μεταδοθεί η πιο καθαρή αλήθεια και θα μπορείτε να τη διαδώσετε, έτσι όπως είναι θέλημά Μου. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8293                                        6-10-1962

Διατροφή της ψυχής. . .

Η τροφή και το ποτό που σας προσφέρονται για τις ψυχές σας θα έχουν σίγουρα αποτέλεσμα. Η ψυχή σας θα αναρρώσει εάν είναι άρρωστη, θα δυναμώσει εάν είναι αδύνατη και θα ωριμάσει και θα τελειοποιηθεί ακόμα στη Γη. Αφού ο λόγος Μου είναι πράγματι ένα ψωμί από των ουρανών, είναι ένα πραγματικό κρασί που θα σας δυναμώσει. . .  Ο λόγος Μου είναι η σάρκα Μου και το αίμα Μου, τα οποία σας προσφέρω ο Ίδιος, όπως τα πρόσφερα στους μαθητές Μου όταν δειπνούσα μαζί τους. . .

Αφού αυτός ο Μυστικός Δείπνος ήταν το σύμβολο της εντολής που έδωσα στους μαθητές Μου: να μεταδώσουν σε όλες τις πεινασμένες και διψασμένες ψυχές το λόγο Μου, τον οποίο είχαν λάβει από Εμένα. . .  Έτσι όπως τους χόρτασα επίγεια, έτσι ακριβώς θα έπρεπε να μεταδώσουν την πνευματική τροφή. . .  Και Με κατάλαβαν, παρόλο που η τελική κατανόηση τους χαρίστηκε μόνο μέσω της επιφοίτησης του Πνεύματός Μου στους μαθητές Μου. . .  Και έτσι και εσείς οι άνθρωποι θα καταλάβετε την ενέργεια και την πράξη Μου και επίσης την πράξη της θείας κοινωνίας μόνο τότε που το Πνεύμα Μου θα μπορέσει να ξεχυθεί και πάνω σε σας. Αφού πριν προσέχετε μόνο το νόημα των γραμμάτων της αλφαβήτου και δεν καταλαβαίνετε τι ήθελα να εκφράσω μέσω αυτών των λόγων. . .

Πρέπει όμως και να αφυπνίσετε στη ζωή το πνεύμα μέσα σας, αφού πριν είστε ακόμα νεκροί στο πνεύμα και δεν θα ανταποκριθείτε στο θέλημά Μου. Δεν θα ακούσετε το λόγο Μου με τον τρόπο ώστε αυτός να είναι πραγματικά τροφή και ποτό για την ψυχή σας. . .  Αφού ο λόγος θα πρέπει να διεισδύσει μέσα στην καρδιά σας, μόνο τότε θα είμαι ο Ίδιος μέσα σας και θα φάτε στ’αλήθεια τη σάρκα Μου και θα πιείτε το αίμα Μου. . .  Θα αντλήσετε από το λόγο Μου τη δύναμη την οποία έχετε ανάγκη για να μπορείτε να ωριμάσετε ακόμα στη Γη. Και έτσι θα καταλάβετε το κατεπείγον της αμπελουργικής σας δουλειάς, αφού πρόκειται να διοχετευτεί ο λόγος Μου στους ανθρώπους, προκειμένου να δημιουργήσουν οι ίδιοι το δεσμό μαζί Μου και να μπορεί ο λόγος Μου να έχει αποτέλεσμα μέσα τους.

Η σωματική ζωή κανενός ανθρώπου δεν θα μπορούσε να υπάρξει εάν το κορμί του δεν λάμβανε συνεχώς τροφή και το ίδιο ισχύει για την ψυχή του, η οποία μεν δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει, η οποία όμως βρίσκεται σε άθλια κατάσταση εάν δεν της παρέχεται η τροφή. . .  Και ωστόσο οι λιγότεροι άνθρωποι θυμούνται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ψυχής τους, παρόλο που είπα: «Φάτε τη σάρκα Μου και πιείτε το αίμα Μου. . .»  Εγώ ο Ίδιος είμαι ο Λόγος Που έγινε σάρκα και σας προσφέρω Εμένα τον Ίδιο. Άρα σας ζητώ να ακούσετε το λόγο Μου και να τον τηρήσετε, αφού μόνο τότε που δεν θα είστε μόνο ακροατές , αλλά και δράστες του λόγου Μου, θα βιώσετε την ευλογία αυτού. . .

Σας λέω ξανά και ξανά: «Πάρτε και φάτε, αυτή είναι η σάρκα Μου, πάρτε και πιείτε, αυτό είναι το αίμα Μου. . .» Και σας απευθύνομαι ξανά και ξανά και απαιτώ μόνο να Με ακούσετε, να πάρετε έτσι το δείπνο που ετοίμασα ο Ίδιος για τους καλεσμένους Μου που αποδέχονται την πρόσκλησή Μου. . .  Και αν υπάρξει μέσα σας η βούληση να σας μιλήσω, θα μπορείτε να λάβετε το λόγο Μου οπουδήποτε. Αφού η βούλησή σας θα καθορίσει τότε τα πνευματικά αγαθά που θα εισρεύσουν μέσα στην καρδιά σας. Αφού τότε θα μιλήσω ο Ίδιος στον καθένα και θα αποδεχθτεί μόνο αυτά που θα του μεταδοθούν ως ο λόγος Μου. . .

Να καταλάβετε ότι η ίδια η επιθυμία του ανθρώπου τον προστστεύει από το να αποδεχθεί λανθασμένα πνευματικά αγαθά στην περίπτωση που προσφέρονται τέτοια από κήρυκες το πνεύμα των οποίων δεν έχει ακόμα αφυπνιστεί και οι οποίοι κηρύσσουν μόνο με τυπικό τρόπο. . .  Αφού ο Ίδιος θα ευλογήσω τον ακροατή και θα του χαρίσω φωτεινή κατανόηση μόλις επιθυμήσει σωστή τροφή για την ψυχή του. Τότε όμως που μπορώ ο Ίδιος να μιλήσω στους ανθρώπους, αυτοί θα φάνε στ’αλήθεια τη σάρκα Μου και θα πιουν το αίμα Μου. Αφού θα τους ηχήσει ο λόγος από ψηλά μέσω ενός υπηρέτη που επέλεξα Εγώ και που Μου επιτρέπει να μιλάω ο Ίδιος μέσω του, που λαμβάνει την πιο καθαρή αλήθεια από Μένα και που μπορεί επίσης να τη μεταδώσει. . .

Προσκαλώ όλους να λάβετε μέρος στο δείπνο που ετοιμάζω ο Ίδιος για εσάς, γιατί ξέρω τι χρειάζονται οι ψυχές σας για να ωριμάσουν και γιατί γνωρίζω την κατάσταση της ωριμότητας του κάθε ανθρώπου. Και αν μόνο θέλει να λάβει το σωστό ψωμί του ουρανού, το νερό της ζωής, από τα χέρια Μου, θα τα λαμβάνει απεριόριστα και η ψυχή του θα πετύχει το στόχο και θα τελειοποιηθεί. . .

                                                                                                                                                         Αμήν

 

 

8296                                        11-10-1962

Ο Θεός τιμωρεί τα παιδιά για τις αμαρτίες των πατέρων;. . .

Είναι θέλημά Μου να κινείστε μέσα στην αλήθεια εισείς οι άνθρωποι, γιατί η λανθασμένη σκέψη εμποδίζει την άνοδό σας και γιατί από μια λανθασμένη σκέψη μπορεί να προκύψουν και πάλι πολλές λανθασμένες σκέψεις. Και επομένως θα πρέπει να ενημερωθείτε εάν μόνο το θέλετε για χάρη της καθαρής αλήθειας: Για να πιστέψετε στη δικαιοσύνη Μου δεν πρέπει να σχηματίσετε λάθος εικόνα για Εμένα λογώ διδασκαλιών που Με παρουσιάζουν ως Θεό χωρίς αγάπη Που τιμωρεί άδικα. . .  Και αυτή η λάθος εικόνα σάς παρουσιάζεται όσο δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνουν τα λόγια: : Θέλω να επισκέπτομαι τις αμαρτίες των πατέρων μέχρι την τέταρτη γενιά. . .»

Δεν είναι έτσι ότι είμαι ανελέητος και ότι τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών πρέπει να εξιλεωθούν τις αμαρτίες των πατέρων τους. . .  αφού η κάθε ψυχή ευθύνεται για τον εαυτό της και πρέπει να εξιλεώσει τη δική της ενοχή ήδη στη Γη όσο δεν αποδεχθεί τη λύτρωση μέσω του Ιησού Χριστού. Ούτε θεωρούνται υπεύθυνα για τις αμαρτίες των πατέρων τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών. . .  Μόνο που για φυσιολογικούς λόγους ορισμένες αμαρτίες μπορεί να έχουν αποτέλεσμα στα παιδιά και στα παιδιά των παιδιών. . .  μπορεί να εμφανιστούν αδυναμίες, ελαττώματα σωματικού και ψυχικού είδους που οφείλονται στην αμαρτωλή ζωή των πατέρων. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι ορατό και στους συνανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν τιμωρία από την πλευρά Μου τις αδυναμίες και τα ελαττώματα.

Όσο ζουν εκείνοι οι άνθρωποι που έγιναν αμαρτωλοί, η επίγνωση του ότι φταίνε για τη δυστυχία των παιδιών τους μπορεί να είναι για τους ίδιους μια τιμωρία, υπάρχει η δυνατότητα να εξιλεωθούν μέσω αυτής της επίγνωσης την ενοχή τους. Ωστόσο, θα συγχωρεθούν μόνο τότε που θα μεταφέρουν αυτή την ενοχή τους κάτω από το σταυρό και θα παρακαλέσουν τον Ιησού Χριστό για συγχώρεση, για λύτρωση. . .  Όσο για τα παιδιά που «τημωρούνται», όπως λέγεται, είναι πάλι χωριστές ψυχές που επωμίστηκαν συνειδητά εκείνη την επίγεια τους πορεία, προκειμένου μέσω της πιο δύσκολης μοίρας να ωριμάσουν πιο γρήγορα. Αφού αυτή τους δείχνεται προηγουμένως και έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν να επωμιστούν αυτή τη μοίρα.

Το ζήτημα είναι πάντα μόνο η ωρίμανση των ψυχών. Η σωματική ύπαρξη ως άνθρωπος είναι σχετικά ασήμαντη. . .  Μια δύσκολη επίγεια ζωή μπορεί πιο εύκολα να οδηγήσει στην τελειότητα από ό,τι μια ύπαρξη πάνω σε αυτή τη Γη με ειρήνη και χαρές. . .  Εσείς οι άνθρωποι όμως που δεν έχετε ακόμα γνώση υπερεκτιμάτε τη ζωή ως άνθρωπος. . .  Και θα Με κατηγορείτε πάντα για αδικία όποτε η μοίρα σάς πλήξει σοβαρά, όπου όμως η αιτία είναι η αγάπη Μου για σας. . .  Η διαδικασία της επαναπροώθησης προσφέρει τόσες πολλές δυνατότητες, αλλά μόνο σπάνια τις καταλαβαίνετε ως τέτοιες. . .  Πάντα μόνο θεωρείτε τις άθλιες καταστάσεις έλλειψη αγάπης και αδικία από την πλευρά Μου, ενώ δεν καταλαβαίνετε τις δυνατότητες για ωρίμανση που προσφέρουν εκείνες.

Όλα όσα κάνετε θα έχουν αποτελέσματα σύμφωνα με το νόμο, τόσο φυσικά όσο και πνευματικά, και από κάθε άδικο θα προκύψουν συνέπειες, οι οποίες μερικές φορές είναι φανερές, άλλες φορές μπορεί να μην είναι ευδιάκριτες. Διότι μια παράβαση της αιώνιας τάξης Μου θα έχει πάντα αρνητικά αποτελέσματα, γιατί η δικαιοσύνη Μου ήδη δημιουργεί για τον άνθρωπο δυνατότητες ανταλλάγματος, προκειμένου να μπορέσει να εξιλεωθεί την ενοχή του ακόμα στη Γη και να μην χρειαστεί να εισέλθει στο υπερκόσμιο βασίλειο υπερβολικά φορτωμένος. . .

Και στην περίπτωση που περάσει εκεί αλύτρωτος, που δεν λυτρώθηκε ακόμα στη Γη διά του Ιησού Χριστού, η μοίρα εκείνων που ήταν κοντά του κατά την επίγεια του ζωή μπορεί να τον συγκινήσει και να προκαλέσει την αυτοκριτική του. Και τότε θα έχει ήδη κάνει ένα βήμα προς τα πάνω. Αφού παρόλο που είναι αδύναμος στο άλλο βασίλειο ως αποτέλεσμα των αμαρτιών του στη Γη, θα προσπαθήσει να βοηθήσει εκείνους που ήταν κοντά του. . .  Θα έχει την απαραίτητη βούληση, και αυτό θα αξιολογηθεί ως αγάπη και αυτός ο άνθρωπος θα βοηθηθεί επίσης από πλευράς του πνευματικού κόσμου. Αντίθετα όμως υπάρχουν και ψυχές που παίρνουν συνειδητά πάνω τους μια δύσκολη επίγεια πορεία για να βοηθήσουν με τη σειρά τους εκείνους που τους έδωσαν τη δυνατότητα να ενσαρκωθούν στη Γη, και επειδή διαπιστώνουν συχνά την ίδια προδιάθεση με εκείνους και αισθάνονται για αυτό συνδεδεμένοι μαζί τους.

Όταν λοιπόν λένε πως οι αμαρτίες των πατέρων τιμωρούνται μέχρι την τέταρτη γενιά, αυτό σημαίνει ότι σοβαρές παραβάσεις της αιώνιας τάξης έχουν συνέπειες σύμφωνα με το φυσικό νόμο. Αυτές όμως τις επιτρέπω, γιατί μπορεί να δώσουν και πάλι σε άλλες ψυχές τη δυνατότητα να ανέβουν ψηλά και γιατί εναπόκειται στην πιο ελεύθερη βούληση του ανθρώπου πώς θα συμπεριφερθεί κατά την επίγεια του ζωή, καθώς εναπόκειται επίσης στην πιο ελεύθερη βούληση της ψυχής που ενσαρκώνεται εκ νέου. Στην περίπτωση που γίνεται λόγος για μια «τιμωρία» από την πλευρά Μου, αυτό είναι λάθος καθ’όσον όλα συμβαίνουν για το καλύτερο της ψυχής, ό,τι και να της επιβληθεί και ό,τι και να της φέρει η επίγεια της ζωή. . .  Αφού μερικές ψυχές μπορούν να ωριμάσουν μόνο μέσω δεινών, γιατί δεν αποκτούν από μόνες τους έναν υψηλό βαθμό αγάπης. . .  το αποτέλεσμα του οποίου θα ήταν να μειωθούν τα δεινά τους και να γίνει πιο υποφερτή η επίγεια τους μοίρα.

Όσο όμως θέλετε να θεωρήσετε τη μοίρα ανθρώπων που υποφέρουν πάντα μόνο μια αδικία από την πλευρά Μου, αποδεικνύετε μόνο την άγνοιά σας για το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου και επίσης σας είναι ξένη η απέραντη αγάπη Μου, η οποία θέλει πάντα μόνο να σώζει, η οποία όμως δεν θα καταδικάσει ποτέ. . .  Αφού ο χρόνος στη Γη είναι σύντομος, συγκριτικά με την αιωνιότητα. Ωστόσο, κατά αυτό το πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εσείς οι άνθρωποι μπορείτε να μαζέψετε πολλούς θησαυρούς για την αιωνιότητα. Μπορείτε να εξιλεωθείτε πολλά άδικα και να μπείτε στο φωτεινό βασίλειο, με την προϋπόθεση ότι θα βρείτε τον Ιησού Χριστό κα θα Τον παρακαλέσετε να συγχωρέσει την ενοχή σας. . .

                                                                                                                                                           Αμήν

 

 

8297                                        12-10-1962

Η δικαιοσύνη του Θεού. . .

Το γεγονός ότι η δικαιοσύνη Μου δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί είναι ανέκκλητο, αλλιώς δεν θα μπορούσα να ονομαστώ τέλειος. . .  Αυτή η δικαιοσύνη Μου όμως ικανοποιήθηκε μέσω του ανθρώπου Ιησού, ο Οποίος Μου πρόσφερε την πιο δύσκολη θυσία που έκανε και που θα κάνει ποτέ άνθρωπος στη Γη. Αφού ήταν εντελώς αναμάρτητος και επωμίστηκε τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας για να τις εξιλεώσει. Εκείνος λοιπόν δεν επηρεαζόταν από τα αποτελέσματα των δικών Του αμαρτιών, αλλά πήρε εθελοντικά πάνω Του το συγκεντρωμένο βάρος των αμαρτιών της ανθρωπότητας. Υπέφερε ανείπωτα και πέθανε στο σταυρό με τον πιο βασανιστικό τρόπο από αγάπη για την ανθρωπότητα.

Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας εσείς που πιστεύετε ότι οι άνθρωποι πρέπει και μπορούν μόνοι τους να εξιλεωθούν για την ενοχή τους. Αφού κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός για κάτι τέτοιο, διότι κάθε αμαρτία είναι μια παράβαση της αγάπης, μια παράβαση του Ίδιου του Εαυτού Μου, παρόλο που την κάνει κανείς στο διπλανό του. . .  Εσείς οι άνθρωποι μπορείτε μάλιστα να συμβάλετε οι ίδιοι, με το να σας προσφέρεται στη Γη η ευκαιρία να επανορθώσετε το άδικο που κάνατε. Για αυτό το σκοπό υποφέρετε οι ίδιοι από κάθε είδους κακές συνθήκες, οι οποίες είναι οι συνέπειες του αμαρτωλού τρόπου ζωής ή των αμαρτωλών πράξεών σας και οι οποίες σας πλήττουν για να καταλάβετε από εκείνες με ποιον τρόπο αδικήσατε Εμένα ή τον διπλανό σας.

Αφού θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε την ενοχή σας για να τη μεταφέρετε στον Ιησού Χριστό κάτω από το σταυρό, ο Οποίος θα μπορέσει να σας απαλλάξει από τις αμαρτίες σας μόνο τότε που οι ίδιοι θα Τον παρακαλέσετε για αυτό. Και μάλλον να θεωρήσετε όλες τις αντιξοότητες, όλα τα χτυπήματα της μοίρας που σας επηρεάζουν, εκπαιδευτικά μέσα, μέσα που θα πρέπει να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε αυτογνωσία, για να απομακρυνθείτε εθελτονικά από το κακό και να το επανορθώσετε όσο είναι δυνατόν. Δηλαδή θα πρέπει να εξιλεωθείτε ήδη στη Γη, προκειμένου να μην χρειαστείτε να υπομείνετε έσχατα βάσανα στο επέκεινα, ώσπου να αποκτήσετε αυτογνωσία εκεί.

Ποτέ δεν θα μπορείτε να πετύχετε τη μακαριότητα χωρίς τον Ιησού Χριστό, ακριβώς γιατί μόνο Αυτός μπορεί να εξαλείψει την ενοχή σας, τόσο την αρχέγονη ενοχή της κάποτε αποστασίας σας από τον Θεό όσο και τις αμαρτίες που διαπράξατε κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. Αφού πρέπει να παρακαλέσετε τον Ιησού Χριστό για συγχώρεση και αυτών των αμαρτιών. Αφού δεν μπορείτε να εξιλεώσετε μόνοι σας την ενοχή, όσο μεγάλα και αν ήταν τα βάσανά σας στη Γη ή στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  Τον Ιησού Χριστό πρέπει να Τον βρείτε, πρέπει να πάρετε το δρόμο για Αυτόν, προκειμένου να ανοίξουν για σας οι πύλες για το φωτεινό βασίλειο.

Το γεγονός ότι ξανά και ξανά τα αποτελέσματα μιας ενοχής αναπηδούν πάνω σε σας τους ανθρώπους είναι θεϊκός νόμος, δεν σας λυτρώνει όμως από εκείνη την ενοχή, όσο μεγάλα και αν ήταν τα βάσανά σας, αλλά αυτά τα τελευταία έχουν πάντα μόνο εκπαιδευτική αξία, προκειμένου να πάρετε κάποτε το δρόμο για το σταυρό. . .  για τον Ιησού. Αφού μονάχα Αυτός εξιλέωσε όλη την ενοχή μέσω του λυτρωτικού έργου Του. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας ότι ο κάθε άνθρωπος δημιουργεί μόνος του την κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται, ότι η ελεύθερη βούληση της ψυχής του ευθύνεται για τη δυστυχία του, για τις δύσκολες συνθήκες ζωής του. . .  Το ότι βρίσκεται σε έσχατη απόσταση από τον Θεό εξαιτίας της ενοχής των αμαρτιών της, για την οποία ευθύνεται η ίδια. . .  δεν μπορεί παρά να της αποφέρει μια ατυχή κατάσταση, την οποία όμως μπορεί να αλλάξει μόνη της, κάτι που πρέπει να κάνει η ελεύθερη βούλησή της.

Κατά την εποχή του τέλους λοιπόν είναι ενσαρκωμένες ως άνθρωποι πολλές ψυχές ο βαθμός της ωριμότητας των οποίων είναι πολύ χαμηλός, ενώ έχει λήξει ο χρόνος που προορίσηκε για την απελευθέρωσή τους από τη μορφή. Και αυτή η ανωριμότητα των ψυχών έρχεται συχνά στο φως μέσω αντίθετων στον Θεό πράξεων. . .  με αποτέλεσμα η αμαρτωλότητα των ανθρώπων να είναι ασυνήθιστα μεγάλη, κάτι που απαιτεί πιο δύσκολες συνθήκες ζωής και κάθε είδους δυνατότητες για εξαγνισμό. Αυτές είναι ανεξήγητες για τον άνθρωπο που δεν έχει αφυπνιστεί πνευματικά και τους κάνουν να αμφιβάλλουν για την αγάπη και τη δικαιοσύνη Μου ή τους οδηγούν στη λανθασμένη υπόθεση ότι ανώριμες ψυχές έχουν μεταφερθεί πίσω στη Γη. . .  [η γραμματική ασυνέπεια υπάρχει και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο· σ.τ.μ.]

Αλλά πρόκειται για ενσαρκώσεις ψυχών που έχουν περάσει από τη γήινη δημιουργία και που δεν έχουν πετύχει υψηλό βαθμό ωριμότητας. Ωστόσο, μπορούν κατά την επίγεια τους ζωή να απελευθερωθούν από οποιαδήποτε μορφή, γιατί χρειάζεται μόνο να καταφύγουν στον Ιησού Χριστό. Αυτός θα τις βοηθήσει σε κάθε αδυναμία, θα μπορεί να ενισχύσει τη θέλησή τους εάν αυτή μόνο στραφεί σε Εκείνον. . .

Αλλά και σε εκείνες τις ψυχές αφήνεται η ελευθερία της θέλησης και της σκέψης τους, εφαρμόζονται όμως από την πλευρά Μου τα καλύτερα εκπαιδευτικά μέσα για να τις κερδίσω ακόμα πριν το τέλος. Το γεγονός ότι πειράζονται ασυνήθιστα από τον πρίγιπα του σκότους δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. Αλλά και Εγώ θα σταθώ επίσης προφανώς στο δρόμο τους, πρέπει ωστόσο να το αφήσω σε εκείνες για ποιον κύριο θα αποφασίσουν. Και ανάλογη θα είναι και η κατάστασή τους όταν έρθει το τέλος. . .  Θα αποκτήσουν τη ζωή ή θα πέσουν πάλι θύματα του θανάτου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. . .

                                                                                                                                                         Αμήν

 

 

8298                                        14-10-1962

«Μην έχετε ξένους θεούς εκτός από Εμένα. . .»

Μην έχετε θεούς εκτός από Εμένα. . .  Αυτά τα λόγια έχουν μεγάλη σημασία, γιατί όλα όσα επιδιώκετε κατά την επίγεια σας ζωή μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία για σας από ό,τι Εγώ, ο προαιώνιος Θεός και Πατέρας σας, εφόσον η καρδιά σας είναι προσκολλημένη σε γήινα αγαθά, με αποτέλεσμα να μην αναζητήσετε κανένα δεσμό μαζί Μου. . .  Τότε αυτό που επιθυμείτε με όλες σας τις αισθήσεις είναι ο θεός σας. . .  Και στην περίπτωση που αναγνωρίζετε και Εμένα ως μια Δύναμη από πάνω σας Που σας δημιούργησε, θα έχετε μάλιστα ξένους θεούς εκτός από Μένα. . .  πάντα ανάλογα με την επιθυμία που αναδύεται από την καρδιά σας.

Είτε πρόκειται για γήινα αγαθά, είτε για την επιθυμία για τιμή και δόξα είτε για ανθρώπους που Με εκτοπίζουν από την καρδιά σας, πάντα πρόκειται για ξένους θεούς, οι οποίοι εμποδίζουν την άνοδό σας στα ύψη. Αφού όλοι αυτοί οι θεοί είναι εφήμεροι, θα πρέπει να τους θυσιάσετε όταν τελειώσει η επίγεια σας ζωή. Και θα μπείτε κάποτε άδειοι στο άλλο βασίλειο εάν δεν προτάξετε Εμένα τον Ίδιο σε όλα τα άλλα, ο Οποίος θέλω να είμαι ο μόνος στόχος της επίγειας σας ζωής και τον Οποίο πρέπει να επιδιώκετε με όλες σας τις δυνάμεις εάν θέλετε να γίνετε μακάριοι. . .

Είμαι ο Θεός και Πατέρας σας, από τον Οποίο εκπηγάσατε κάποτε, και θέλω να Με αναγνωρίσετε και να Με αποδεχθείτε. . .  Και θα πρέπει να Μου δώσετε τη σχετική απόδειξη με το να είστε πρόθυμοι να παραιτηθείτε από τα πάντα εάν μπορέσετε να τα αναταλλάξετε με Εμένα τον Ίδιο και την αγάπη Μου. Τότε θα είμαι στ’αλήθεια για εσάς ο μόνος Θεός, στον Οποίο θα πρέπει να αισθανθείτε ότι ανήκετε και ο Οποίος ως ο Πατέρας σας θέλει να είναι συνδεδεμένος μαζί σας για το χρόνο και για την αιωνιότητα. Κοιτάξτε όμως την επίγεια σας ζωή, η οποία σας φαίνεται άξια να τη ζήσετε μόνο τότε που θα κατέχετε όλα όσα επιθυμεί η καρδιά σας. . .  Άρα δημιουργήσατε πολλούς θεούς τους οποίους βάζετε δίπλα Μου. . .  με την προϋπόθεση ότι πιστεύετε σε Μένα ως Δημιουργό σας. Αυτή η πίστη όμως δεν έχει καμία αξία όσο δεν Με επιδιώκετε στα σοβαρά. . .  από το οποίο όμως σας εμποδίζει ο κόσμος και η επιθυμία σας για αυτόν.

Η αγάπη σας ανήκει σε πολλά πράγματα, τα οποία όμως είναι μερίδιο του αντιπάλου Μου. Και την επιθυμία σας για αυτά θα πρέπει να την υπερνικήσετε, προκειμένου να βρίσκομαι Εγώ στο προσκήνιο της σκέψης σας και να εγκαταλείψετε όλους τους άλλους θεούς. . .  Αλλά δημιουργείτε και οι ίδιοι θεούς εκτός από Εμένα τότε που επικαλείστε όντα στο πνευματικό βασίλειο πιστεύοντας ότι θα πετύχετε μέσω της παράκλησής τους για εσάς το στόχο, την αιώνια μακαριότητα. . .  Ούτε σε αυτή την περίπτωση η στάση σας απέναντι σε Μένα δεν είναι σωστή, γιατί κατά την επίγεια ζωή σας πρόκειται να δημιουργήσετε το δεσμό με Εμένα, τον οποίο κόψατε κάποτε εθελοντικά. . .

Και αυτή την πράξη της εθελοντικής και συνειδητής επιστροφής σε Μένα πρέπει να την κατορθώσετε μόνοι σας και κανένας μεσίτης δεν θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό μέσω της μεσολάβησής του. . .  Πάντα μόνο θα σας δείχνουν μέσω των σκέψεων το δρόμο για Εμένα τον Ίδιο, τον οποίο πρέπει να πάρετε αμετάκλητα για να γίνετε μακάριοι. Αφού πρέπει να ξέρετε ότι η αγάπη εκείνων των φωτεινών όντων είναι τόσο μεγάλη ώστε θα ήθελε να Μου σας φέρει πίσω εάν ο νόμος Μου της αιώνιας τάξης δεν ήταν θεμελιωμένος και μέσα σε εκείνα, με αποτέλεσμα τα ίδια να μην εξαναγκάσουν τη βούληση και τη σκέψη κανενός ανθρώπου στη Γη. . .  Εγώ όμως απαιτώ ανάλογα με το νόμο της προαιώνιας τάξης να πάρει η κάθε ψυχή εθελοντικά το δρόμο για Εμένα. Και για το λόγο αυτό θέλω να είμαι και να παραμείνω ο Θεός της για τον Οποίο είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει τα πάντα.

Θέλω να κατέχω ολοκληρωτικά τις καρδιές σας, αφού θέλω να τις γεμίζω με την αγάπη Μου. . .  Όσο όμως μια καρδιά δεν είναι ακόμα ελεύθερη από κάθε είδους επιθυμίες και λαχτάρες, αυτή η καρδιά έχει ακόμα ξένους θεούς, οι οποίοι Με εμποδίζουν να κατοικήσω μέσα της και να κυβερνήσω μόνος Μου σε αυτήν. . .  Αλλά στην περίπτωση που Εγώ κατέχω πλήρως μια ψυχή, αυτό σημαίνει ότι μπορώ και να της προσφέρω τη μέγιστη ευτυχία και πράγματι δεν θα μετανιώσει που εγκατέλειψε τα άλλα αγαθά για να τα ανταλλάξει με Εμένα. Θα είμαι τότε ο απόλυτος κυρίαρχος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και τίποτα δεν θα μπορεί πια να κόψει τον ολόψυχο δεσμό μεταξύ μας.

Επομένως ελέγξτε σοβαρά τον εαυτό σας για το αν σας γεμίζει ακόμα η επιθυμία για πράγματα που σας είναι πιο σημαντικά από ό,τι Εγώ ο Ίδιος, είτε υλικά πράγματα είτε και ανθρώπους, και προσπαθήστε να τα εκθρονίσετε, προκειμένου να παραμείνει η πρώτη θέση για Εμένα. . .  Προσπαθήστε να πνίξετε κάθε επίγεια επιθυμία μέσα σας και απελευθερωθείτε από οποιαδήποτε ειδωλολατρεία, με την οποία πρέπει να εννοείται οποιαδήποτε αγάπη για τον κόσμο. Αφού υπηρετείτε τότε πραγματικά μόνο τον αντίπαλό Μου, στον οποίο ανήκουν όλες οι θυσίες που κάνετε. Ο μαμμωνάς είναι τότε ο θεός σας και αυτός ο θεός θα σας συντρίψει, αφού δεν ανήκει στο δικό Μου βασίλειο, όπου κυριαρχώ μονάχα Εγώ με αγάπη και σοφία. . .  Και όσοι θέλουν να ανήκουν σε Μένα να Με λατρεύουν μονάχα Εμένα, δηλαδή να έχουν μόνο Εμένα μέσα στην καρδιά τους. Και δεν θα είμαι μόνο ο Θεός και Δημιουργός τους, αλλά επίσης ο Πατέρας τους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

8299                                        15-10-1962

Εξήγηση της κατάστασης ονείρου. . .

Θέλω πράγματι να σας επιτρέψω να ρίξετε μια ματιά και σε διαδικασίες που διαδραματίζονται μέσα στο ανθρώπινο κορμί και τις οποίες δεν μπορείτε να εξηγήσετε μόνοι σας: Πρόκειται για την κατάσταση ονείρου η οποία σας παρακινεί να ρωτήσετε πώς εξηγείται. . .  Στην κατάσταση ύπνου κυρίως τα όργανα είναι ανερεργά, ο άνθρωπος είναι χωρίς συνείδηση, δηλαδή το μυαλό του δεν λειτουργεί όπως στην ξύπνια κατάσταση. . .  Παρ’όλα αυτά, στο υποσυνείδητο είναι κρυμμένες σκέψεις που εξαπλώνονται τότε και αναδύονται, οι οποίες όμως δεν εμφανίζουν καμία φανερή τάξη, αλλά παίρνουν βιαστικά το δρόμο για το εγκέφαλο σε κατάσταση ανακατωσούρας, από όπου προσπαθούν να επικοινωνήσουν με την ψυχή. Αυτή δεν κοιμάται, είναι όμως και συνδεδεμένη με τα όργανα σκέψης. Έτσι αυτά μπορούν ανά πάσα στιγμή να αφυπνιστούν και να διεγερθούν από την ψυχή ώστε να κάνουν τη συνηθισμένη δραστηριότητά τους. . .  και επομένως η ψυχή καθορίζει τον ύπνο και επίσης την ξύπνια κατάσταση. . .

Αφού τα όργανα σκέψης επομένως δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ψυχής, μέσα στο εγκέφαλο μπορεί να διαδραματιστούν οι πιο περίεργες εικόνες και τα πιο περίεργα γεγονότα, τα οποία οι άνθρωποι αισθάνονται ως μπερδεμένα και ακατανόητα, τα οποία ωστόσο μπορεί επίσης να είναι σαφή. . .  Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος δεν παίρνει μαζί του στην ξύπνια κατάσταση αυτά τα αποτελέσματα από το υποσυνείδητο, δηλαδή βιώματα της ψυχής περασμένων καιρών, τα οποία μπορεί να αφορούν επίσης σε εποχές της προηγούμενης ενσάρκωσής της στην αναγκαστική κατάσταση. Μερικές φορές όμως η ψυχή συγκρατεί αυτά τα βιώματα και ο άνθρωπος ξέρει για εκείνα τα όνειρα, μπορεί να τα αναπαραγάγει και απορεί για τους συχνά απίθανους συσχετισμούς. . .

Τον όρο υποσυνείδητο πρέπει να καταλάβει κανείς με το εξής τρόπο, ότι δηλαδή η ψυχή ως τέτοια απορροφά κατά την επίγεια της ζωή επίσης εντυπώσεις που δεν διοχετεύονταν στο μυαλό. Ο άνθρωπος δεν ξέρει για αυτές ή τα βιώματα βυθίστηκαν προ πολλού, υπάρχουν ωστόσο ακόμα ως εντυπώσεις και αναδύονται τότε στον ύπνο. . .  Μπορεί επομένως να κοιμάται μέσα στην ψυχή μια γνώση για διαδικασίες η οποία εμφανίζεται στην επιφάνεια κατά την κατάσταση ονείρου, η οποία αγγίζει τα όργανα σκέψεις με τη μορφή μπερδεμένων εικόνων. Γιατί η κατάσταση ύπνου δεν επιτρέπει καμία πραγματική λειτουργία των οργάνων σκέψης και ωστόσο η ψυχή τα χρησιμοποιεί, αλλιώς ο άνθρωπος στην ξύπνια κατάσταση δεν επιτρέπει καμία ανάμνηση. . .   αυτό συμβαίνει όμως μερικές φορές τότε που πρόκειται για διαδικασίες για τις οποίες η ψυχή δεν θέλει να ενημερώσει τον άνθρωπο. [Ο τρόπος έκφρασης είναι δύσκολος και κάπως ασαφής και στο πρωτότυπο γερμαντικό κείμενο· σ.τ.μ.]

Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για πραγματικά όνειρα αλήθειας, η ψυχή με την ικανότητά της ως πνευματικό ον προβλέπει πράγματα που αφορούν τον άνθρωπο και τα μεταδίδει με τον πιο καθαρό τρόπο και στα όργανα σκέψης. Και διεγείρει τη λειτουργία τους στο βαθμό ώστε να είναι σε θέση να αναπαραγάγουν τέτοια όνειρα. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος έχει το συναίσθημα ότι τέτοια όνειρα είναι περισσότερο από τα συνηθισμένα όνειρα, ότι έχουν ένα νόημα και ότι πρέπει να προσεχθούν ως προειδοποιήσεις της ψυχής ή υποδείξεις ερχόμενων συμβάντων. . .

Η ψυχή είναι το πνευματικό μέσα στον άνθρωπο, το οποίο. . .  ανάλογα με την ωριμότητά του. . .  δεν είναι δεμένο όσον αφορά την ελευθερία των κινήσεών του. Η ψυχή μπορεί να βρίσκεται σε σφαίρες όπου παίρνει καινούργιες εντυπώσεις, τις οποίες όμως η ίδια δεν μπορεί πάντα να εξηγήσει, γιατί της λείπει η απαραίτητη ωριμότητα. . .  Και αυτές οι εντυπώσεις εξηγούνται επίσης με τον όρο «υποσυνείδητο. Αναδύονται αναξέλεγχτα από την ψυχή και τις συνειδητοποιεί το μυαλό του ανθρώπου, πάντα όμως μόνο κατά τις καταστάσεις όπου το μυαλό δεν είναι σε πλήρη εγρήγορση. . .  δηλαδή μέσα στο όνειρο ή σε καταστάσεις αναισθησίας, όπου ο άνθρωπος προφέρει πράγματα που είναι ακατανόητα στο συνάνθρωπο. . .

Όταν ο ύπνος είναι χωρίς όνειρα, όλα τα όργανα βρίσκονται σε βαθιά ανάπαυση και ο ύπνος είναι αναζωογονητικός. Και στην περίπτωση που η ψυχή βρίσκεται παρ’όλα αυτά σε διαφορετικές σφαίρες, κρατά όλες τις εντυπώσεις για τον εαυτό της, δεν ενημερώνει για αυτές τα όργανα σκέψης. . .  Μόλις όμως ξυπνήσει ο άνθρωπος, έχει συναφθεί η επαφή με όλα τα ανθρώπινα όργανα. Η ψυχή διεγείρει τη λειτουργία τους, η ψυχή καθορίζει τα όργανα, αφού όλη η σκέψη, τα αισθήματα και η θέληση είναι εκδηλώσεις της ψυχής. Γιατί τα όργανα καθαυτά θα ήταν χωρίς ζωή εάν η ψυχή δεν ζωντάνευε τον άνθρωπο. Και αυτή η εξήγηση ας σας είναι αρκετή, παρόλο που η κατάσταση ονείρου θα μπορούσε να εξηγηθεί πολύ πιο διεξοδικά. Πρέπει όμως πάντα να λαμβάνω υπόψη Μου την αντιληπτικότητά σας όσο δεν μπορείτε οι ίδιοι να ρίξετε ματιές σε πνευματικές σφαίρες, οι οποίες θα σας αποκαλύψουν ακόμα πολλά πράγματα όταν μπορέσετε οι ίδιοι να μείνετε μέσα τους. . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             Αμήν

 

 

8300                                 16-10-1962

Το μυστήριο της αγάπης. . .

Όταν θα βρίσκεστε σε πνευματικές περιοχές, όπου θα διαποτίζεστε από το θεϊκό φως της αγάπης, ακόμα και η παραμικρή σκιά θα φύγει από πάνω σας και θα είστε αφάνταστα μακάριοι απέναντι στην απέραντη αγάπη και χάρη του Θεού, του προαιώνιου Πατέρα σας. . .  Τότε Αυτός θα έχει πετύχει απεριόριστα το έργο Του, δηλαδή να διαμορφώσει τα πλάσματά Του. . .  τα έργα της αγάπης και της δύναμής Του. . .  σε παιδιά, τα οποία θα είναι τότε τα πραγματικά ομοιώματα του Εαυτού Του. . .

Και μόνο τότε θα είστε σε θέση να κατανοήσετε πόση αγάπη και υπομονή απαίτησε αυτό το έργο από την πλευρά Του, γιατί τα πλάσματά Του ήταν εξοπλισμένα με την ελεύθερη βούληση και μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν προς κάθε κατεύθυνση. . .  Και θα Του χαρίζετε απεριόριστα την αγάπη σας, διότι η προϋπόθεση για να ανταποκριθείτε στην αγάπη Του είναι η φωτεινή σας κατανόηση. Γιατί πριν είστε απλά ανίκανοι να δείξετε στον Θεό και Πατέρα σας μια αγάπη που είναι τόσο βαθιά και ιερή που περιλαμβάνει όλη τη μακαριότητα. Και μόνο τότε θα έχετε οι ίδιοι διεισδύσει στο μυστήριο της αγάπης. Θα ξέρετε ότι αυτή είναι η αρχέγονη δύναμη από την οποία έγιναν τα πάντα. . .  Αφού θα έχετε οι ίδιοι γίνει αγάπη και επομένως θα είστε αιώνια συγχωνευμένοι με τον Θεό, ο Οποίος είναι ο Ίδιος η Αγάπη και επομένως και η αρχέγονη Πηγή όλης της δύναμης. . .

Κάποτε ο Θεός θα πετύχει αυτό το στόχο, κάποτε θα έχετε οι ίδιοι γίνει αυτό που δεν μπορούσε να δημιουργήσει, αλλά που έπρεπε να επιδιωχθεί με την ελεύθερη θέληση από τα δημιουργημένα έργα Του, τα οποία ακτινοβολήθηκαν ως όντα στο άπεριο. . .  Ως ελεύθερα, αστραφτερά όντα θα επιστρέψουν κοντά Του για να μην χωρίσουν ποτέ πια από Εκείνον. . .  Και τότε που βαδίζετε στη Γη ως άνθρωποι, αρχίζει η τελευταία φάση της μεταμόρφωσής σας σε «παιδιά του Θεού». . .  εάν το επιτρέψει αυτό η ελεύθερη θέλησή σας, εάν δεν προβάλει εκ νέου αντίσταση στον Θεό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος στη Γη. . .

Όποιος όμως νοσταλγεί Εκείνον και την αγάπη Του κατά την επίγεια του ζωή, θα πιαστεί και θα τραβιέται από την αφάνταστη αγάπη Του. Θα αισθάνεται ότι αυτή τον αγγίζει και δεν θα προβάλει πια αντίσταση. . .  Και μόλις μπορέσει να επενεργήσει η αγάπη Του στον άνθρωπο, γιατί θα έχει σπαστεί η αντίσταση, ο άνθρωπος θα έχει ξεκινήσει με βεβαιότητα την άνοδό του προς τα ύψη και θα πετύχει το στόχο του ακόμα στη Γη. Θα συνδεθεί ολόψυχα με την Αιώνα Αγάπη και δεν θα μπορεί πια να βυθιστεί στα βάθη. . .

Πόσο μεγάλος θα είναι τότε ο βαθμός της αγάπης που θα τον γεμίζει θα το ξέρει μονάχα Εκείνος Που είναι η Ίδια η Αιώνια Αγάπη, στον Οποίο τίποτα δεν είναι κρυμμένο, ο Οποίος μπορεί να κοιτάζει μέσα στην καρδιά, ο Οποίος ξέρει για όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και μπορεί επίσης να κρίνει αυτό που ένας άνθρωπος είναι ανίκανος να κρίνει. . .  Και κατά την είσοδο του ανθρώπου στο υπερκόσμιο βασίλειο αυτός ο βαθμός της αγάπης είναι καθοριστικός για το βαθμό στο οποίο θα μπορεί να διαπεράσει τον άνθρωπο το φως και επομένως είναι καθοριστικός και για το βαθμό της μακαριότητας. . .  Στον άνθρωπο στη Γη όμως του λείπει αυτή η κριτική ικανότητα. Αφού δεν θα μπορεί ποτέ να δει μέσα στην καρδιά, εκτός εάν το φως διαποτίσει ήδη τον ίδιο σε ένα βαθμό ώστε είναι ικανός να βλέπει πνευματικά. Τότε όμως θα ξέρει επίσης ότι τα πνευματικά του οράματα έχουν αξία μόνο για τον εαυτό του, ότι δεν μπορεί να τα μεταδώσει στο συνάνθρωπο που δεν έχει ακόμα αποκτήσει αυτή την πνευματική ωριμότητα.

Η αγάπη του Θεού είναι τόσο ατελείωτα βαθιά ώστε φροντίζει η ίδια τον καθένα και του ακτινοβολεί το φως της αγάπης εάν μόνο είναι πρόθυμος και ανοιχθεί εθελοντικά· δηλαδή εάν συνάψει συνειδητά επαφές μαζί Του, αν πασχίσει συνειδητά να ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού και αν επιδιώξει το φως. . .  Αφού τότε θα ζει τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Οποίος θα του βάλει το θέλημά Του μέσα στην καρδιά του. Και τότε ο βαθμός της αγάπης του θα αυξάνεται διαρκώς, γιατί θα λαμβάνει από τον Θεό την ακτινοβόληση από το φως της αγάπης σε κάθε περίπτωση της συνειδητής σύνδεσης μαζί Του. Όταν η ψυχή του ανθρώπου εισέλθει κάποτε στο υπερκόσμιο βασίλειο, η ψυχή του θα βιώσει συνειδητά αυτή την ακτινοβόληση από το φως της αγάπης και θα είναι αφάνταστα μακάρια.

Κατά την επίγεια ζωή όμως η διαδικασία της ακτινοβόλησης από την αγάπη από πλευράς του Θεού δεν φανερώνεται διαφορετικά από ό,τι μέσω του ακούσματος του λόγου Του, ο οποίος είναι τότε μια απόδειξη της παρουσίας του Θεού και της ενέργειάς Του. . .  Το κορμί του ανθρώπου ως τέτοιο δεν θα αισθανθεί κανένα ασυνήθιστο άγγιγμα και η ψυχή του θα μπορέσει μάλιστα να λάβει και θα ακτινοβοληθεί, δεν θα μεταδόσει όμως αυτά στο κορμί. Από αυτό προκύπτει ότι ο βαθμός της αγάπης ενός ανθρώπου δεν είναι φανερός από έξω, είναι όμως φανερός στον Θεός τον Ίδιο, ο Οποίος ξέρει για τα πάντα και στον Οποίο είναι φανερά και τα πιο κρυφά πράγματα. . .  Τότε όμως που η ψυχή θα αποβάλει το κορμί της, θα αστράφτει στο ύψιστο βαθμό και δεν θα υπάρχουν πια όρια για εκείνη, θα είναι μακάρια μέσα σε ελευθερία και φως και δύναμη, θα ζει αιώνια. . .

                                                                                                                                                           Αμήν

 

 

8302                                 18-10-1962

Η απεριόριστη αγάπη του Θεού και η δύναμή της. . .

Όλα τα πλάσματά Μου τα φροντίζω με ακούραστη αγάπη και υπομονή και λαμβάνω υπόψη Μου όλες τις αδυναμίες τους, βοηθώντας τα να φτάσουν κάποτε ξανά στα ύψη από τα οποία έπεσαν στα βάθη με την ελεύθερη θέλησή τους. Ξανά και ξανά τα ακολουθεί η αγάπη Μου όταν απομακρυνθούν από Μένα και ξανά και ξανά τους στέλνω τους αγγελιοφόρους του φωτός Μου, οι οποίοι συμμετέχουν στην επαναπροώθηση όλου του πεσμένου πνευματικού και δρουν σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αλλά μόνο τότε που τα πλάσματά Μου μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την αγάπη Μου, εγκαταλείπουν την αντίστασή τους και μόνο τότε επιτρέπουν να τραβηχθούν προς τα πάνω χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Και τότε ξεκινούν την επιστροφή τους σε Μένα, από τον Οποίο απομακρύνθηκαν κάποτε, γιατί ακολούθησαν έναν άλλο, τον οποίο μπορούσαν να δουν και ο οποίος άστραφτε από με την ομορφιά του.

Η επιστροφή τους σε Μένα όμως συμβαίνει μόνο τότε που θα ακολουθήσουν τον Έναν Που πήρε πάνω Του στη Γη όλη την ταπείνωση και όλα τα βάσανα, Που πήρε το δρόμο για το σταυρό αντιαισθητικός και ατιμασμένος, Που εξιλέωσε τη μεγάλη ενοχή της αμαρτίας της κάποτε αποστασίας σας από Εμένα μέσω των πιο πικρών βασάνων και μέσω του πιο ντροπιαστικού θανάτου στο σταυρό. Η αγάπη Εκείνου για τους πεσμένους αδερφούς Του ήταν τόσο μεγάλη ώστε δέχθηκε μέσα Του Εμένα τον Ίδιο ως την «Αιώνια Αγάπη». . .  Και έτσι η Ίδια η Αγάπη σάς ευσπλαχνιζόταν, η Οποία ανήκει εσαεί σε σας, που είχατε κάποτε εκπηγάσει από την αγάπη Μου.

Η Αγάπη σάς δημιούργησε, η Αγάπη σας λύτρωσε από την αιχμαλωσία του εχθρού και αυτή την Αγάπη θα την έχετε σε όλη την αιωνιότητα. Αλλά εσείς οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αφού είστε ατελείς, δηλαδή η σκέψη σας είναι περιορισμένη και δεν θα μπορούσατε να αντέξετε τη δύναμη της αγάπης Μου εάν δεν την περιόριζα ανάλογα με το βαθμό της τελειότητάς σας. Θα διαλυόσασταν εάν σας ακτινοβολούσα με όλη την πληρότητα της δύναμης και του φωτός. . .  Αλλά αυτή η αγάπη σάς ανήκει και επομένως μπορείτε να τη ζητήσετε, και δεν θα κάνετε ποτέ λάθος παράκληση εάν μόνο επιθυμήσετε την αγάπη Μου.

Το ότι όμως δεν χρησιμοποιείτε τη δύναμη της αγάπης Μου, την οποία έχετε απεριόριστα στη διάθεσή σας, οφείλεται πάλι στην ατέλεια σας. Αφού ακόμα είστε χωρίς γνώση μέχρι έναν ορισμένο βαθμό όσο δεν αναπτύσσετε οι ίδιοι την αγάπη μέσα σας. . .  Στην αγάπη που θέλει να σας ακτινοβολεί αδιάκοπα δεν πρέπει να της αρνηθείτε την είσοδο στην καρδιά σας. Πρέπει να Μου ανοίξετε εθελοντικά την καρδιά σας και να Με παρακαλέσετε να τη γεμίσω με την αγάπη Μου. . .  Και πράγματι οι ίδιοι θα καίγεστε από καυτή αγάπη και θα χαρίζετε την αγάπη σας σε όλα όσα σας περιβάλλουν. . .  Και τότε θα συνδεθείτε με Εμένα τον Ίδιο διά της αγάπης και θα μπορείτε να ενεργείτε μαζί Μου και με τη δύναμή Μου και να βοηθάτε οπουδήποτε χρειάζεται η βοήθειά σας.

Μόνο να πιστέψετε στην ατελείωτη αγάπη Μου για εσάς, την οποία μπορείτε να λαμβάνετε απεριόριστα, γιατί δεν αρνούμαι τον Εαυτό Μου σε κανέναν άνθρωπο που επιθυμεί την αγάπη Μου. . .  Η αγάπη όμως θέλει μόνο τη μακαριότητά σας, θέλει να χαρίζει τον εαυτό της, να προκαλεί ευτυχία, θέλει πάντα μόνο να δίνει. . .  και αυτά που θέλει να σας δώσει είναι φως, δύναμη και ελευθερία. . .  την κατάσταση που ήταν το μερίδιό σας στην αρχή, όταν εκπηγάσατε από Εμένα ως τέλεια πλάσματα. . .  Αυτή την κατάσταση θα πρέπει να την ανακτήσετε, γιατί ήταν μια κατάσταση της μακαριότητας, όπου η αγάπη Μου μπορούσε να σας ακτινοβολεί ανεμπόδιστα, όπου μπορούσατε να δημιουργήσετε και να ενεργήσετε προς τη δική σας ευτυχία.

Το γεγονός ότι εγκαταλείψατε εθελοντικά αυτή την ευδαιμονική κατάσταση και πέσατε σε απύθμενα βάθη δεν μείωσε την αγάπη Μου για σας, Με έκανε όμως να προσπαθώ ασταμάτητα να κερδίσω την αγάπη σας. Και η ύψιστη μακαριότητά Μου είναι η εθελοντική επιστροφή των πλασμάτων Μου ως παιδιά Μου. Αφού η αγάπη Μου είναι απεριόριστη και επομένως δεν θα σταματήσει και θα κατορθώσει κάποτε το έργο της θεοποίησης των πλασμάτων Μου, η οποία ήταν ο τελικός στόχος του δημιουργικού έργου Μου.

Για εσάς τους ανθρώπους όμως η αγάπη θα παραμείνει ένα μυστήριο ώσπου να βρίκσεστε οι ίδιοι στο φωτεινό βασίλειο καίγοντας από αγάπη, όπου θα έχει πέσει από πάνω σας το σκοτάδι που σας επισκιάζει ακόμα κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, παρόλο που Μου είστε αφοσιωμένοι και επιδιώκετε να έρθετε κοντά Μου. Αφού όσο μπορώ να σας χαρίσω την αγάπη Μου μόνο σε περιορισμένο βαθμό για να μην θέσω σε κίνδυνο την ύπαρξή σας, δεν κατανοείτε την ατελείωτα βαθιά αγάπη Μου, η οποία είναι η αρχέγονη Φύση Μου και η οποία δεν μπορεί να παρέλθει ποτέ.

Αλλά η διαβεβαίωση ότι σας ανήκει αυτή η αγάπη Μου θα έπρεπε να σας κάνει ευτυχισμένους και να σας παρακινήσει να επιδιώκετε συνέχεια να ανεβαίνετε. Θα πρέπει πάντα μόνο να αναζητάτε την ένωση μαζί Μου, η οποία μπορεί να γίνει μόνο τότε που θα ανάψετε οι ίδιοι την αγάπη μέσα σας και θα την κάνετε να φουντώσει ώστε να γίνει μια φωτεινή φλόγα. Τότε όμως θα κοντέψετε να φτάσετε στο στόχο και η αποβίωσή σας από αυτή τη Γη θα είναι μακάρια. Γιατί απλά θα αποβάλετε το βαρύ σώμα σας και θα εισέλθετε στις σφαίρες του αιώνιου φωτός και της αιώνιας ειρήνης. . .  γιατί θα είστε τότε ενοποιημένοι μαζί Μου και θα παραμένετε έτσι για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                                           Αμήν

 

 

8303                                        19-10-1962

Το λυτρωτικό έργο και η πνευματική της αιτιολογία. . .

Διαφωτίζεστε ξανά και ξανά για την αποστολή του ανθρώπου Ιησού στη Γη, γιατί ακριβώς για αυτή σάς διοχετεύονταν τόσο ελλιπείς γνώσεις από πλευράς εκείνων που πιστεύουν ότι είναι προορισμένοι να σας διδάξουν, που οι ίδιοι όμως δεν έχουν διεισδύσει σε βαθύτερες γνώσεις. . .  Επομένως δεν έχουν διαφωτιστεί αρκετά ούτε για το λυτρωτικό έργο και την πνευματική του αιτιολογία ώστε να μπορούσαν να διδάξουν τους συνανθρώπους τους. Και έτσι οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ποτέ πραγματικά και επομένως δεν ξέρουν πόσο μεγάλη είναι η σημασία που έχει το λυτρωτικό έργο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. . .  Δεν ξέρουν ότι ολόκληρος ο σκοπός της επίγειας τους ζωής παραμένει ανεκπλήρωτος αν δεν πάρουν το δρόμο για το σταυρό, για τον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό.

Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι η αφορμή της ανθρώπινης ύπαρξής τους πάνω σε αυτή τη Γη είναι η μεγάλη αρχέγονη αμαρτία της κάποτε αποστασίας των πνευμάτων από τον Θεό. . .  ότι ολόκληρη η Γη καθώς και όλες οι δημιουργίες στο σύμπαν είναι μόνο η συνέπεια εκείνης της πτώσης στην αμαρτία και ότι αυτές οι δημιουργίες έχουν μόνο το σκοπό να οδηγήσουν το πεσμένο πνευματικό πίσω στον Θεό. . .  Αφού αυτό περνά διαλυμένο σε αμέτρητα μικρά μόρια μέσα από τα δημιουργήματα και διανύει έτσι σιγά σιγά το δρόμο πίσω στον Θεό. . .

Πρόκειται μεν για μια ανείπωτα βασανιστική κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται το πνευματικό κατά τη διάρκεια της επιστροφής του, αφού είναι ανελεύθερο και αδύναμο. Και παρόλο που στο διαλυμένο πνευματικό αφαιρέθηκε η συνείδηση του εγώ, το πνευματικό αισθάνεται τα βάσανα της φυλάκισης μέσα στα έργα της δημιουργίας. Γιατί πριν την αποστασία του από τον Θεό κινούνται σε απόλυτη ελευθερία και επομένως για το πνευματικό οποιαδήποτε δεσμά αποτελούν μια βασανιστική κατάσταση.

Τα αφάνταστα βάσανα της φυλάκισης μέσα στη μορφή. . .  είτε στον κόσμο των πετρών και των φυτών είτε στον κόσμο των ζώων, μέσα από τους οποίους πρέπει να περάσει. . .  δεν φτάνουν όμως για να εξαλειφθεί εκείνη η αφάνταστη ενοχή που φόρτωσαν πάνω στον εαυτό τους τα πνευματικά όντα μέσω της εξέγερσής τους κατά του Θεού. Αφού τα όντα είχαν πλήρη γνώση, ήξεραν για την καταγωγή τους και ακτινοβολούνταν συνεχώς από την αγάπη του Θεού, ο Οποίος τους προκαλούσε αφάνταστη μακαριότητα με αυτό τον τρόπο. Και μολονότι είχαν επίγνωση της Πηγής τους, απόρριψαν αυτή τη δύναμη αγάπης, με αποτέλεσμα να πέσουν θύματα του σκότους. . .

Αυτή η μεγάλη αρχέγονη ενοχή λοιπόν δεν μπορούσε να εξιλεωθεί ούτε μέσω των μεγαλύτερων βασάνων στη φυλακισμένη κατάσταση. . .  Και ως εκ τούτου η είσοδος στο φωτεινό βασίλειο θα ήταν αιώνια απαγορευμένη σε εκείνα τα πεσμένα όντα εάν δεν είχε αναλάβει την εξάλειψη της ενοχής ένα Ον του φωτός, το Οποίο από αγάπη για τους πεσμένους αδερφούς προσφέρθηκε να κάνει το έργο της εξιλέωσης. . .

Για αυτό το Ον του φωτός. . .  ένα αρχέγονο Πνεύμα Που δεν είχε πέσει και Που ενσαρκώθηκε μέσα στον άνθρωπο Ιησού στη Γη. . .  αυτό που ήθελε να κατορθώσει ήταν ένα έργο του ελέους μοναδικού είδους. Αφού κατέβηκε από το φως στις σκοτεινές σφαίρες του πνευματικού που είχε γίνει αμαρτωλό. Κατέβηκε στο βασίλειο του αντιπάλου του Θεού, του αρχέγονου πνεύματος Εωσφόρου, που είχε πέσει πρώτο, ο οποίος κρατούσε δεμένους τους οπαδούς και ο οποίος απαιτούσε ένα τεράστιο τίμημα για την κάθε ψυχή. . .

Και αυτό το τίμημα το πλήρωσε ο άνθρωπος Ιησούς μέσω του λυτρωτικού έργου Του, μέσω μιας πορείας αφάνταστων παθών και βασάνων που κατέλειξε στον θάνατό Του στο σταυρό. . .  Εκείνος λοιπόν εξιλέωσε τη μεγάλη αρχέγονη αμαρτία του πνευματικού που είχε πέσει κάποτε και επίσης την ενοχή των αμαρτιών όλων των ανθρώπων στη Γη, οι οποίες ήταν τα αποτελέσματα του ότι  οι άνθρωποι ανήκαν στον αντίπαλο του Θεού. . .

Κατόρθωσε ένα μοναδικό έργο του ελέους και μπόρεσε να το εκτελέσει μόνο επειδή ήταν γεμάτος αγάπη, γιατί ως άνθρωπος στη Γη διαμόρφωσε τον Εαυτό Του έτσι ώστε η Αιώνια Θεότητα. . .  η Ίδια η Αγάπη. . .  μπόρεσε να Τον πάρει ως τόπο διαμονής Της, ώστε Τον ακτινοβολούσε πλήρως με τη δύναμη αγάπης, με αποτέλεσμα αυτή η Αγάπη να πρόσφερε τη θυσία. . .  την οποία όμως πρέπει να αποδεχθεί εθελοντικά ο κάθε άνθρωπος για να απελευθερωθεί από τη δύναμη του αντιπάλου. . .

Αφού ο άνθρωπος είναι το πνευματικό που επιστρέφει στον Θεό μέσα από τα έργα της δημιουργίας, τα μεμονωμένα μικρά μόρια του οποίου συνγκεντρώθηκαν πάλι και μπόρεσαν να ενσαρκωθούν ως ψυχή μέσα στον άνθρωπο, προκειμένου να πάρει αυτή συνειδητά το τελευταίο κομμάτι του δρόμου της επιστροφής και να αποδεχθεί συνειδητά τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, χωρίς την οποία η επιδίωξη του ανθρώπου να φτάσει ψηλά θα παρέμενε ανεπιτυχής.

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προσπεράσει τον Ιησού Χριστό, αφού δεν υπάρχει απελευθέρωση από τον έλεγχο του αντιπάλου του Θεού χωρίς Εκείνον, ο Οποίος μέσω του θανάτου Του στο σταυρό νίκησε τον αντίπαλο και του αρπάζει τώρα κάθε ψυχή που παίρνει εθελοντικά το δρόμο για το σταυρό, που παρακαλά τον Ιησού για συγχώρεση της ενοχής της και για βοήθεια για να γυρίσει πίσω στον Πατέρα. Αυτή η γνώση για τη σημασία του λυτρωτικού έργου πρέπει να διοχετευτεί στους ανθρώπους. Μόνο τότε θα στραφούν εθελοντικά σε Εκείνον και θα πετύχουν το στόχο τους με τη βοήθειά Του. Θα επιστρέψουν στο πατρικό τους σπίτι, στον Θεό και Δημιουργό τους, και θα μένουν αιώνια μαζί Του. . .

                                                                                                                                                           Αμήν

 

 

8304                                        20-10-1962

Καταστροφή της Γης. . .

Ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι δηλαδή ο λόγος Μου είναι και θα παραμείνει αλήθεια και ότι εσείς οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αμφισβητήσετε αυτά που προέρχονται από Μένα. Αφού πλησιάζει όλο και περισσότερο η μέρα που θα τελειώσει μια λυτρωτική περίοδο, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα, οι διαφωτίσεις θα σας μεταδίδονται όλο και πιο ξεκάθαρα και λίγο πριν το τέλος θα σας μυήσω στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου και θα σας ενημερώσω για πράγματα που σας ήταν μέχρι τότε κρυμμένα, γιατί η γνώση αυτών δεν ήταν απαραίτητη για τη σωτηρία της ψυχής σας.

Τώρα όμως ήρθε η στιγμή όπου θα πραγματοποιηθεί το σωτήριο σχέδιό Μου, καθ’όσον αφορά τη μεταμόρφωση της Γης. Αυτή έχει γίνει ακατάλληλη ως εκπαιδευτικός σταθμός για το πνευματικό και θα πρέπει για αυτό να ανανεωθεί για να μπορεί και πάλι να ανταποκριθεί στον προορισμό της. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η αγάπη Μου ανήκει και στο πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο μέσα στα έργα δημιουργίας και ότι θέλω να δώσω νέες μορφές και σε αυτό το πνευματικό για να του επιτραπεί  να αναπτυχθεί ανοδικά. Αφού για ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα το δεμένο πνευματικό βασανίζεται ήδη μέσα στη σκληρή ύλη από την οποία συνίσταται η Γη, δηλαδή όλα τα δημιουργήματα πάνω της. . .

Και αυτή η σκληρή ύλη καθώς και το πνευματικό που είναι δεμένο στο εσωτερικό της Γης θα πρέπει κάποτε να διαλυθεί, δηλαδή να απελευθερωθεί για να μπορέσει να περάσει σε νέες μορφές. Και για το λόγο αυτό το έργο της καταστροφής θα είναι ασύλληπτου μεγέθους και θα μπορέσει λοιπόν να γίνει λόγος για μια ολοκληρωτική διάλυση όλων των δημιουργημάτων της Γης, ενώ δεν πρέπει παραβλέψει κανείς ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα υλικά συστατικά, μόνο που θα είναι κατά κάποιον τρόπο αδέσμευτα ώσπου θα τα κάνω πάλι μορφές, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ξανά για περιβλήματα στο πνευματικό. . .  Το έργο δημιουργίας Γη λοιπόν δεν θα σταματήσει να υπάρχει, γιατί το θέλημά Μου θα στερεοποιήσει και πάλι ό,τι θα έχει διαλυθεί και θα δημιουργήσει νέες μορφές. Και ως εκ τούτου θα μπορέσει να γίνει λόγος για μια νέα Γη. . .

Ο τερματισμός αυτής της λυτρωτικής περιόδου θα είναι μια πράξη του μέγιστου ελέους σε όλο το πνευματικό που βρίσκεται στη Γη και που είναι δεμένο μέσα στα έργα της δημιουργίας και θα σημάνει μια πλήρη μετατροπή, όχι όμως τη διάλυση του άστρου Γης. . .  Αυτή η μετατροπή όμως θα είναι φανερή μόνο στην επιφάνεια της Γης, γιατί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να διαπιστώσουν ή να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της εσωτερικής μεταμόρφωσης, ακόμα και αν μπορούσαν να δουν συνειδητά τη μετατροπή. Το τελευταίο όμως δεν θα συμβεί, αφού θα πρόκειται για ένα έργο της στιγμής, γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να δοθεί ζωή στις νέες δημιουργίες μέσω του πνευματικού που θα έχει πετύχει τον απαιτούμενο για αυτό βαθμό ωριμότητας. Αφού υπάρχουν όλα αυτά τα μικρά μόρια, τα οποία απλά θα χρειαστεί να τοποθετηθούν πάλι μέσα στις κατάλληλες για αυτά εξωτερικές μορφές.

Εσείς οι άνθρωποι όμως δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το τελευταίο έργο καταστροφής, παρόλο που δίνετε οι ίδιοι την αφορμή μέσω των αντιθεϊκών αποπείρων σας να διεισδύσετε στο εσωτερικό της Γης και να προκαλέσετε την εμφάνιση δυνάμεων τις οποίες δεν έχετε ακόμα κατακτήσει και τα αποτελέσματα των οποίων δεν ξέρετε. . .  Εγώ όμως δεν θα σας εμποδίσω, γιατί έχει λήξει ο χρόνος που έθεσα για την περασμένη λυτρωτική περίοδο. . .

Ωστόσο, θέλω να τονίζω ξανά και ξανά ότι δεν θα αφήσω τίποτα στην παλιά του κατάσταση και ότι δεν θα συνεχίσει να υπάρχει κανένα ζωντανό ον, καθώς και θα δώσω για ένα σύντομο διάστημα την ελευθερία σε όλο το δεμένο πνευματικό. Και αυτό σημαίνει ότι και η πιο συμπαγής ύλη θα πρέπει κάποτε να δώσει την ελευθερία στο πνευματικό και με σκοπό αυτό θα διαλυθεί η ίδια, ώστε μετά να στερεοποιηθεί εκ νέου και να απορροφήσει ξανά πνευματικά στοιχεία, όπως είναι θέλημά Μου. . .

Αφού η ίδια η ύλη είναι και πάλι μόνο το πνευματικό που βρίσκεται στην αρχή της ανάπτυξής του, δεν μπορεί να παρέλθει ούτε αυτό. Και επομένως ούτε το έργο δημιουργίας Γη δεν θα σταματήσει να υπάρχει, αλλά μόνο θα μεταμορφωθεί. Και μπορείτε να πιστέψετε αυτά τα λόγια, ακόμα και αν ολόκληρη η διαδικασία του τέλους της παλιάς Γης σάς είναι ακόμα ασύλληπτη. . .  Εγώ όμως καταφέρνω τα πάντα και όλα βασίζονται στην ατελείωτη αγάπη Μου. . .

Στην περίπτωση λοιπόν που βλέπετε στο έργο καταστροφής Μου μόνο μια απονία από την πλευρά Μου, απέχετε ακόμα πολύ από τη σωστή κατανόηση. . .  Αλλά θέλετε πάντα μόνο να βλέπετε τη μοίρα των ανθρώπων, δεν λαμβάνετε όμως απόψη σας τη μοίρα του πνευματικού που είναι ακόμα δεμένο μέσα στη σκληρή ύλη. Και για αυτό θα πρέπει κάποτε να έρθει η στιγμή της απελευθέρωσής του από την τωρινή του μορφή, προκειμένου και η δική του ανοδική ανάπτυξη να μπορέσει να διαδραματιστεί σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό Μου. . .

Και αφού αυτό το τέλος πλησιάζει όλο και περισσότερο, σας γνωστοποιώ το σωτήριο σχέδιό Μου, προκειμένου να μην ανήκετε οι ίδιοι σε εκείνους που θα χάσουν από δική τους απερισκεψία τις χάρες της ανθρώπινης ύπαρξής τους στη Γη και που θα κινδυνεύσουν να φυλακιστούν ξανά μέσα στα δημιουργήματα. . .  Και σας διδάσκω πράγματι την πλήρη αλήθεια, αλλά θα τη δεχθεί μόνο εκείνος που θέλει να στέκεται μέσα στην αλήθεια και που έχει τη σοβαρή θέληση να πετύχει το στόχο του πάνω σε αυτή τη Γη. . .

                                                                                                                                                       Αμήν

 

 

8306                                 22-10-1962

Συμπάθεια και αντιπάθεια. . .

Όποιες πνευματικές ερωτήσεις και να σας απασχολήσουν θα σας απαντηθούν, αφού θέλω να βαδίζετε μέσα στο φως, αλλά και να επιθυμείτε πάντα το φως από Εμένα τον Ίδιο. Και επομένως θέλω να σας εξηγήσω σε ποια πνευματικά ρεύματα υπόκειστε στις συναναστορφές σας με τους συνανθρώπους σας και πώς σας επηρεάζουν αυτά τα ρεύματα.

Πρέπει να ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι, όσο είναι αλύτρωτοι, βρίσκονται ακόμα στα δεσμά του αντιπάλου, ότι είναι δεμένα και ότι, ανάλογα με την κατάσταση της ωριμότητάς τους, επηρεάζονται από τον αντίπαλό Μου. Δηλαδή υπόκεινται περισσότερο ή λιγότερο στην επιρροή του, κάτι που φαίνεται και στη φύση τους. Και για ευνόητους λόγους έλκονται μεταξύ τους, δηλαδή ο άνθρωπος αναζητά πάντα δεσμούς με συνανθρώπους που εμφανίζουν τον ίδιο τύπο φύσης. Αφού του αρέσουν αυτοί η άνθρωποι, δηλαδή του είναι συμπαθητικοί, ενώ οι άνθρωποι με εντελώς αντίθετη φύση τού είναι αποκρουστικοί, δηλαδή αντιπαθηκοί.

Αυτή η εξήγηγη λοιπόν είναι η πιο προφανής, η οποία μάλλον θα είναι κατανοητή σε όλους. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι ψυχές των οποίων είναι πιο ψύχραιμες όταν ξεκινήσουν την επίγεια ζωή ως άνθρωποι. Κατά την προηγούμενη ανάπτυξή τους στην αναγκαστική κατάσταση υπόκυψαν πιο πρόθυμες σε όλες τις απαιτήσεις. Η αντίστασή τους είχε μειωθεί στο βαθμό ώστε ξεκίνησαν τη ζωή τους ως άνθρωποι σε μια κατάσταση μεγαλύτερης ωριμότητας και επομένως δείχνουν να έχουν περισσότερη αγάπη. . .

Η αγάπη όμως θα έχει πάντα ευεργετικό αποτέλεσμα στον συνάνθρωπο και ακόμα και το πολύ ανώριμο πνευματικό, το οποίο εμφανίζει συχνά ο συνάνθρωπος, καλμάρεται από την αγάπη. Και έτσι εξηγείται ότι οι πρώτοι εκπέμπουν μια ατμόσφαιρα που ονομάζεται επίσης συμπάθεια και που έχει ευεργετική επίδραση πάνω στο συνάνθρωπο, επειδή σε έναν τέτοιον άνθρωπο δεν προβάλλουν αντίσταση οι συνάνθρωποι. Η επιρροή τους είναι πάντα ευνοϊκή και της υποκύπτουν και λιγότερο ώριμοι άνθρωποι, με αποτέλεσμα μερικές φορές να αυξήσουν το βαθμό της αγάπης τους.

Η αγάπη αφυπνίζει την ανταπόκριση της αγάπης. . .  Και μόνο εντελώς ανώριμοι άνθρωποι θα έχουν εχθρική στάση απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν αγάπη, τους οποίους ανώριμους ανθρώπους  αισθάνονται ως αντιπαθικούς οι τελευταίοι. . .  Επιπλέον, όλοι οι άνθρωποι κινούνται μέσα σε μια ορισμένη σφαίρα που είναι ανάλογη με την ωριμότητά τους και ο συνάνθρωπος αισθάνεται, νιώθει αυτή τη σφαίρα. Στην περίπτωση που αυτή η σφαίρα είναι πυκνωμένει μέσω αντίπαλων οντοτήτων, ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμα εντελώς υπό την επιρροή του αντιπάλου και τότε θα είναι αποκρουστικός για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξή τους. . .  Δεν θα είναι δυνατόν να υπάρξει αρμονία, αφού ο άνθρωπος προβάλλει αντίσταση σε τέτοια ρεύματα που είναι αντίθετες προς την επιδίωξη και τα συναισθήματά του.

Άρα η συμπάθεια και η αντιπάθεια μπορούν να εξηγηθούν μόνο μέσω πνευματικών ρευμάτων. Αφού κάθε άνθρωπος έχει τη δική του σφαίρα, μέσα στην οποία αισθάνεται καλά, και τον αγγίζει με δυσάρεστο τρόπο οτιδήποτε δεν ανταποκρίνεται σε αυτή τη σφαίρα. . .  Και μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν συνδεθεί μέσα τους τόσο πολύ με τη θεϊκή αγάπη ώστε έχουν μια πάρα πολύ δυνατή ακτινοβολία, η οποία μπορεί να κάνει να την αισθανθεί και το ανώριμο πνευματικό, με αποτέλεσμα να μην τους προβάλει αντίσταση. Οι αντιθέσεις των ιδιοτήτων του χαρακτήρα των ανθρώπων, οι οποίες οφείλονται και στην προηγούμενη ενσάρκωσή τους, καθορίζουν επίσης το βαθμό της συμπάθειας ή της αντιπάθειας μεταξύ τους. . .  Αφού αυτό που ο ένας μπορεί να απόβαλε προ πολλού, μπορεί ακόμα να υπάρξει σε μεγάλο βαθμό μέσα σε έναν άλλο και μπορεί επίσης να δώσει αφορμή για ένα αίσθημα της εσωτερικής αντίστασης. . .

Στην περίπτωση όμως που η αγάπη έχει ήδη αυξηθεί μέσα σε έναν άνθρωπο, αυτός θα ανεχθεί με υπομονή τις αδυναμίες και τα ελαττώματα του άλλου και θα προσπαθήσει να τον επηρεάσει με τον πιο ευνοϊκό τρόπο, και αυτό είναι στ’αλήθεια μια υπηρεσία στο διπλανό, είναι ένα έργο της αγάπης για τον πλησίον μέγιστης σημασίας. . .  Αφού η σφαίρα αγάπης ενός ανθρώπου μπορεί να έχει ζωογονητική επίδραση στο διπλανό και να αφυπνίσει και τη δική του αγάπη. Και αφού η αγάπη είναι το μόνο λυτρωτικό μέσο για οποιοδήποτε κακό, θα πρέπει να δείξει κανείς αγάπη και στον εχθρό του και πράγματι τότε εσείς οι άνθρωποι θα ζείτε στη Γη προς την ευλογία του περιβάλλοντός σας. . .

Μην απομακρυνθείτε από ανθρώπους που δεν σας είναι συμπαθητικοί, αλλά προσπαθήστε να ασκήσετε πάνω τους μια ευνοϊκή επιρροή. . .  Μόνο στην περίπτωση που σας φέρονται ανοιχτά εχθρικά, να τους αποφύγετε. Αφού τότε ο αντίπαλός Μου προσπαθεί μέσω εκείνων να σας κάνει να πέσετε, και τότε δεν θα έχει ακόμα έρθει για εκείνους η στιγμή όπου θα αλλάξουν γνώμη. Και τότε η συναναστροφές μαζί τους μόνο θα σας βλάψουν, αφού δεν θα δεχθούν τίποτα από σας, άσχετα με το αν θέλετε να τους βοηθήσετε πνευματικά ή επίγεια. Αφού τότε ο ίδιος ο αντίπαλός Μου θα κρύβεται από πίσω τους και θα το αισθανθείτε, με το να θα αποφεύγετε τέτοιους ανθρώπους και θα Με παρακαλέσετε για προστασία από εκείνους.

Το πνευματικό μέσα σας, η ψυχή σας, αγγίζεται λίγο πολύ από τα ρεύματα που έρχονται κοντά σας από τους συνανθρώπους. Και αν αυτό το ίδιο το πνευματικό εμφανίζει ήδη έναν υψυλότερο βαθμό ωριμότητας, θα πιέζεται από τον αντίπαλό Μου, ο οποίος χρησιμοποιεί τέτοιους ανθρώπους που του είναι ακόμα υπόδουλοι. Και η αντίσταση της ψυχής είναι ευνόητη σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί έχει αποδεσμευθεί από τον εχθρό και δεν θέλει να έχει συναναστροφές ούτε με τους οπαδούς του. . .

Στην περίπτωση όμως που η ίδια η ψυχή έχει μεγάλη αγάπη, μπορεί να καταφέρει να επενεργήσει ευνοϊκά σε έναν ανώριμο άνθρωπο. Τότε αυτός θα παραδοθεί και θα έχει πράγματι επιτευχθεί ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα έχει κατορθώσει η αγάπη, για την οποία τίποτα δεν είναι αδύνατον. . .  Αφού η αγάπη είναι μια δύναμη στην οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να προβάλει διαρκώς αντίσταση, μόνο που μια τέτοια αγάπη τη βρίσκει κανείς σπάνια στους ανθρώπους στη Γη. . .  Συνεπώς είναι δύσκολο να αγαπήσει κανείς τον εχθρό, όχι όμως αδύνατον, αλλιώς ο Ιησούς δεν θα είχε κηρύξει την αγάπη για τους εχθρούς. Αυτή απαιτεί έναν υψηλό βαθμό αγάπης, φέρνει όμως μεγάλο πνευματικό κέρδος, τόσο για εκείνον που δίνει όσο για εκείνον που λαμβάνει την αγάπη. . .

                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8307                                        23-10-1962

Προειδοποίηση για τους «πνευματικούς οδηγούς». . .

Οποιεσδήποτε μεταδόσεις και να σας προσφερθούν από τον πνευματικό κόσμο, θα πρόκειται για την πιο καθαρή αλήθεια από Εμένα μόνο τότε που θα διαφωτιστείτε για το λυτρωτικό Μου έργο, για τη σημασία του και για την πνευματική του αιτιολογία και επίσης για την ενανθρώπισή Μου μέσα στον Ιησού. Αφού τότε θα ξέρετε ότι θα ενεργήσω Εγώ ο Ίδιος μέσω του Πνεύματός Μου, ότι δεν θα πρόκειται μόνο για μηνύματα από τον κόσμο των πνευμάτων στα οποία δεν έχει ακόμα επιτραπεί από Μένα να διδάξουν. Ωστόσο, θέλουν να τα προσέξουν οι άνθρωποι. Πρόκειται όμως συχνά για ψυχές που αποβίωσαν από τη Γη και όμως δεν έχουν ακόμα γνώση, δηλαδή φως. Παρ’όλα αυτά νιώθουν μια δυνατή ανάγκη να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους και να τους μεταδώσουν αυτά που υποστήριζαν κατά την επίγεια τους ζωή.

Η μακαριότητα των φωτεινών όντων αποτελείται από τη μετάδοση της αγνής αλήθειας, του ρεύματος φωτός που πλημμυρίζει τα ίδια από Εμένα. . .  Αυτά επομένως μπορούν να μεταδώσουν την πιο αγνή αλήθεια και τους επιτρέπεται από Εμένα να διδάξουν εκείνους  τους ανθρώπους που Με παρακαλούν ολόψυχα για την αλήθεια. . .  Αφού αυτοί προστατεύονται από κάθε λανθασμένο δασκάλεμα. . .  Στο βασίλειο των πνευμάτων όμως βρίσκονται αμέτρητες ψυχές που δεν τελειοποιήθηκαν στη Γη, που ήδη στη Γη διέδωσαν πολλή πλάνη, αλλά με την ακλόνητη πεποίθηση ότι στέκονται μέσα στην αλήθεια. . .  Αυτοί δεν έχουν ακόμα ένα απεριόριστο φως, ωστόσο δεν εγκαταλείπουν τη συνηθισμένη τους δραστηριότητα που έκαναν στη Γη. . .

Προσπαθούν και από το υπερκόσμιο βασίλειο να επενεργήσουν στις σκέψεις των ανθρώπων, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι τελευταίοι ανοίγονται εθελοντικά στην επιρροή εκείνων για την παραλαβή πνευματικών μηνυμάτων, στην περίπτωση που δημιουργούν συνδέσεις με το πνευματικό κόσμο, ενώ οι ίδιοι δεν μπορούν να ελέγξουν ποια πνευματικά όντα θα τους πλησιάσουν. . .  Πρέπει πάντα να λέγεται για τη δικαιολογία τους ότι οι ίδιοι θέλουν το καλύτερο, ότι όμως παίρνουν λάθους δρόμους. . .  ότι παραλείπουν να απευθυνθούν σε Εμένα τον Ίδιο με την ειλικρινή επιθυμία τους για την αλήθεια. . .

Πόσο συχνά τα πνευματικά όντα τούς παρουσιάζονται ως «οδηγοί», με αποτέλεσμα να τους πιστέψουν οι άνθρωποι χωρίς αμφιβολίες και να δεχθούν πρόθυμα όλα όσα θα τους μεταδοθούν. Στην περίπτωση που δοκιμάζονται αυτά τα πνευματικά όντα, με το να τους ζητήσει κανείς πλήρη διαφώτιση για το λυτρτωτικό έργο του Ιησού, θα μεταδώσουν πάντα μόνο αυτά που τους ήταν γνωστά όταν ήταν στη Γη ως άνθρωποι, η πραγματική γνώση εκείνου όμως δεν την κατέχουν. . .  Και ως εκ τούτου δεν θα μιλήσουν ποτέ για την ενότητα Θεού-Ιησού, γιατί αυτό το φως δεν μπόρεσε ακόμα να αστράψει μέσα τους, γιατί τα ίδια δεν αναγνωρίζουν ακόμα μέσα στον Ιησού τον Θεό και Δημιουργό τους. . .  γιατί το φως της αλήθειας δεν μπόρεσε ακόμα να ακτινοβολήσει εκείνα τα ίδια.

Στην περίπτωση που ενεργούν πνευματικοί δάσκαλοι που έχουν εντολή από Εμένα να διοχετεύσουν στους ανθρώπους την αλήθεια, διαβιβάζουν τη ροή του φωτός της αγάπης που προέρχεται από Μένα και που διαπερνά τους ίδιους στους ανθρώπους που είναι ολόψυχα συνδεδεμένα μαζί Μου. . .  Τότε όμως θα τους ανάψουν ένα πραγματικό φως σχετικά με το λυτρωτικό έργο και με την ενανθρώπισή Μου μέσα στον Ιησού. . .  Αυτό όμως που ένα πνευματικό ον δεν κατέχει, δεν μπορεί ούτε να το μεταδώσει. . .  Αλλά η καλή θέληση του δέκτη καθορίζει και το βαθμό του φωτός των αποστολέων, οι οποίοι με την καλύτερη πρόθεση θέλουν να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους ανθρώπους στη Γη και εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να εκφταστούν.

Πάντα όμως πρέπει να τονίζεται ότι Εγώ δεν τους αναθέτω αυτό το καθήκον, γιατί δεν έχουν ακόμα πετύχει την ωριμότητα που θα τα έκανε ικανά να διδάξουν την πλήρη αλήθεια, και ωστόσο δεν εμποδίζω τη θέλησή τους. . .  Η δική Μου προστασία όμως αποτελείται από το ότι δεν αφήνω να βαδίσουν μέσα στην πλάνη εκείνους που επιθυμούν ολόψυχα από Εμένα την πιο καθαρή αλήθεια. . .  Όποιος όμως αρκείται σε οποιαδήποτε μετάδοση πνευματικών όντων που δεν μπορεί να ελέγξει ο ίδιος. . .  όποιος πιστεύει χωρίς δισταγμό όλα όσα του μεταδίδονται από τον κόσμο των πνευμάτων, δεν έχει μια τόσο μεγάλη επιθυμία για την καθαρή αλήθεια ώστε να μπορούσε να προστατευθεί από την πλάνη.

Και πάλι πρέπει να διακρίνετε την «ενέργεια του Πνεύματος», τη «δική Μου ενέργεια μέσα στον άνθρωπο». . .  από τα μηνύματα από τον κόσμο των πνευμάτων. . .  τα οποία ακούτε με τα σωματικά σας αυτιά μέσω μέντιουμ ή τα οποία αρθρώνετε σε μεντιουμίστικη κατάσταση απέναντι στους συνανθρώπους σας. . .  Και σας έδωσα ένα βέβαιο γνώρισμα για την εξέταση μέσω της υπόδειξης του αν και πώς θα ενημερωθείτε για το λυτρωτικό έργο του Ιησού και την ενανθρώπισή Μου. . .  Και στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρη σαφήνεια για αυτά, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όσον αφορά την αποδοχή πνευματικών αγαθών. Και μπορεί να σας δίνεται πάντα μόνο η συμβουλή να συνδεθείτε απευθείας μαζί Μου, με την Αιώνια Αλήθεια, και να Μου τη ζητήσετε. . .  Και πράγματι θα σας μυήσω ο Ίδιος στην αλήθεια, έτσι όπως το υποσχέθηκα. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8311                                        27-10-1962

Απελευθερωμένα στοιχεία της φύσης. . .

Αιώνια θα φροντίζω εσάς που βρίσκεστε ακόμα πολύ μακριά Μου και αρνείστε να πάρετε το δρόμο της επιστροφής σε Μένα. Και γεμάτος συμπόνια κοιτάζω κάτω προς την ανθρωπότητα, η οποία δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να στραφεί σε Μένα και να απομακρυνθεί από τον αντίπαλό Μου. Όλο και περισσότερο πλησιάζει το τέλος αυτής της Γης, το οποίο για όλους τους κατοίκους της θα είναι αποφασιστικό για την περαιτέρω μοίρα τους. . .  Αφήνω τη φωνή Μου να ηχεί όλο και πιο επιτακτικά και προειδοποιητικά και η Γη χτυπιέται από ένα βαθμό δεινών και βασάνων που θα μπορούσε πράγματι να είναι αρκετός για να προκαλέσει μια αλλαγή της στάσης των ανθρώπων. Ωστόσο, οι περισσότεροι παραμένουν ανεπηρέαστοι όσο δεν είναι οι ίδιοι οι παθόντες. Και η φιλαυτία τους αυξάνεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να αποζημιωθούν με εγκόσμιες απολαύσεις και μάλλον να μην σκεφτούν τους δυστυχισμένους διπλανούς τους. . .

Και παρόλο που αυξάνονται τα ατυχήματα και οι καταστροφές, οι ίδιοι προκαλούν ακόμα μεγαλύτερα βάσανα και δεινά μέσω των δραστηριοτήτων τους  και με αυτό τον τρόπο οδηγούν τους ανθρώπους σε πολύ δύσκολη θέση. Η αμαρτία παίρνει το πάνω χέρι και οι πράξεις του μεμονωμένου απέναντι στο συνάνθρωπό του είναι ανεύθυνες. . .  Είναι όλοι τόσο μακριά Μου ώστε η φωνή Μου μάλλον δεν μπορεί να φτάσει κοντά τους, με αποτέλεσμα να Με παρακινούν να την κάνω να ηχήσει δυνατά από πάνω. . .  Κατά συνέπεια θα βρεθούν σε έσχατη ανάγκη και δεν θα μπορούν πια να ρίξουν στους συνανθρώπους την ευθύνη για αυτό που θα τους χτυπήσει, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουν την εκδήλωση μιας Δύναμης στην Οποία οι ίδιοι δεν θα μπορούν να προβάλουν αντίσταση.

Θα πρέπει να εφαρμόσω αυτό το τελευταίο βίαιο μέσο, παρόλο που και ένα τέτοιο δεν θα εξαναγκάσει την πίστη των ανθρώπων, γιατί αυτοί θα δώσουν κάθε άλλη εξήγηση από ό,τι τη μια, ότι δηλαδή θέλει να εκδηλωθεί ο Θεός και Δημιουργός τους για να Τον ακούσουν οι άνθρωποι. . .  Η πίστη σε έναν Θεό είναι πάρα πολύ αδύνατη και ακόμα και αυτή την αδύνατη πίστη θα την εγκαταλείψουν πολλοί άνθρωποι ενόψει του έργου καταστροφής που θα έχουν προκαλέσει  τα απελευθερωμένα στοιχεία της φύσης. . .

Και ωστόσο θα εφαρμόσω ακόμα αυτό το τελευταίο μέσο, γιατί με αυτό τον τρόπο θα Με βρουν μεμονωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι στην έσχατη ανάγκη τους θα πάρουν το δρόμο για Εμένα και θα στείλουν επάνω σε Μένα μια πνευματική και αληθινή προσευχή. . .  Σαν ένα θαύμα θα βιώσουν τη σωτηρία τους και δεν θα θέλουν τότε πια να Με εγκαταλείψουν, γιατί θα έχουν βιώσει ολοφάνερα τη βοήθειά Μου, η οποία όμως θα έχει παρασχεθεί μόνο σε εκείνους που θα Με έχουν επικαλεστεί πνευματικά και αληθινά. . .

Αναρίθμητοι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους και θα πρέπει να αλλάξουν τη Γη με το υπερκόσμιο βασίλειο. Σε εκείνους όμως θα προσφερθεί ακόμα η δυνατότητα να ανέβουν, αφού δεν θα έχουν ακόμα κλειστεί οι πύλες του πνευματικού βασιλείου. Και για πολλούς ανθρώπους θα αποτελεί ακόμα μια χάρη να ανακαλεστούν από τη Γη. Και ξέρω πράγματι για την ποιότητα των ψυχών τους, ξέρω κατά πόσον είναι ακόμα ικανές να διδαχθούν στο πνευματικό (υπερκόσμιο) βασίλειο. . .

Τους επιζώντες όμως περιμένει στη Γη μια περίοδος των δεινών, η οποία θα είναι υποφερτή μόνο εάν χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι τη δύναμη και τη βοήθεια από την πλευρά Μου. . .  Αφού θα επικρατήσει ένα ανυπολόγιστο χάος, το οποίο εσείς οι άνθρωποι δεν θα μπορείτε να ξεπεράσετε με τις δικές τους δυνάμεις. Και τότε θα δειχθεί ότι οι δικοί Μου θα οδηγηθούν μέσα από όλα τα δεινά, γιατί θα έχουν ολοφάνερα τη βοήθειά Μου. . .  Και επιπλέον θα μπορούν να παράσχουν παρηγοριά και δύναμη στους συνανθρώπους τους, επισημαίνοντας και σε αυτούς τον Εαυτό Μου, ο Οποίος μονάχα θα μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες τους, ο Οποίος όμως θέλει να Τον επικαλεστούν από τα βάθη της καρδιάς τους.

Αυτή η τελευταία παρέμβαση από την πλευρά Μου πριν το τέλος θα είναι επίσης μια τεράστια χάρη, παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι θα αμφιβάλουν για την αγάπη Μου και όχι μόνο, αλλά θα αρνηθούν ανοιχτά έναν Θεό που επιτρέπει να χτυπήσει τους ανθρώπους μια τέτοια συμφορά. Αλλά δεν απομένει πια πολύς χρόνος μέχρι το τέλος. . .  Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνουν πριν ακόμα τεράστιες προσπάθειες να σωθούν οι άνθρωποι από τη μοίρα της εκ νέου φυλάκισης μέσα στα δημιουργήματα της νέας Γης. Γιατί αυτή η μοίρα είναι τόσο τρομερή ώστε εσείς οι άνθρωποι δεν είστε σε θέση να τη φανταστείτε. . .  Και αν θέλω να σας γλιτώσω από αυτή, θα εφαρμόσω πριν ακόμα τα μέσα που υπόσχονται μια μικρή επιτυχία, παρόλο που τα αμφισβητείτε ως ενέργεια ενός ζωντανού Θεού η Ουσία του Οποίου είναι η Αγάπη. . .

Μόνος Μου στόχος είναι να Με σκεφτούν οι άνθρωποι μέσα στα δεινά τους, να πάρουν το δρόμο για Μένα, να Με αναγνωρίσουν μέσα στην καρδιά τους, με αποτέλεσμα να μην χαθούν όταν ανακαλεστούν, αφού τότε η άνοδός τους στο υπερκόσμιο βασίλειο θα τους είναι εγγυημένη. Και αν επιζήσουν του τρομερού φυσικού συμβάντος, δεν θα Με εγκαταλείψουν πια. Και σε όλους παρέχεται ακόμα μια περίοδος της χάρης μέχρι το τέλος, όπου θα μπορούν να αποφασίσουν στα σοβαρά εφόσον είναι ακόμα αναποφάσιστοι.

Ο χρόνος τελειώνει και περιμένουν την ανθρωπότητα ακόμα πολλά δύσκολα πράγματα. . .  Όσοι όμως Με πιστεύουν μπορούν να αναμένουν αυτό τον καιρό με ησυχία. Αφού θα βιώνουν πάντα τη βοήθειά Μου και θα περάσουν και αυτά τα δύσκολα μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός. . .  Αφού σύντομα θα έρθω ο Ίδιος και θα πάρω τους δικούς Μου μαζί Μου μακριά από αυτή τη Γη όταν έρθει η τελευταία μέρα, όπως προβλέπεται στο προαιώνιο σχέδιό Μου. . .

                                                                                                                                                           Αμήν

 

 

8319                                        3-11-1962

Μόνο η αγάπη είναι μακαριότητα. . .

Το να πρέπει κανείς να ζήσει χωρίς την αγάπη Μου αποτελεί την πιο ατυχή κατάσταση μέσα στην οποία μπορεί να βρίσκεται ένα ον το οποίο δημιούργησε η Αγάπη Μου. Ωστόσο, δημιούργησε μόνο του αυτή την κατάσταση, αφού απόρριψε την αγάπη Μου, η οποία ακτινοβολούνταν σε κάθε ον ώσπου να Μου πρόβαλε αντίσταση το ίδιο και να κλείστηκε σε οποιαδήποτε ακτινοβολία αγάπης από την πλευρά Μου. Τότε ξεκίνησε η ατυχή κατάσταση, μέσα στην οποία το ον θα βρίσκεται ώσπου να ανοιχθεί εθελοντικά και να αφήσει την αγάπη Μου να του εισρεύσει. . .

Το να είναι κανείς χωρίς την αγάπη Μου είναι μια κατάσταση θανάτου, μια κατάσταση αψυχίας και μια κατάσταση του πιο πυκνού σκοταδιού. Το ότι δεν θέλω να αφήσω μέσα σε αυτή τη δυστυχία τα πλάσματά Μου, τα οποία εκπήγασαν κάποτε από την αγάπη Μου, σας το εγγυάται η ατελείωτη αγάπη Μου. . .  Αφού αυτή ακολούθησε το ον ακόμα και στην πιο βαθιά άβυσσο και δεν θα ησυχάσει ώσπου το ον να έχει και πάλι ανεβεί από εκείνη την άβυσσο με τη βοήθειά Μου. . .  ώσπου να έχει ανακτήσει τη συνείδηση του εγώ, την οποία είχε χάσει στην άβυσσο. . .  και να ανοιχθεί εθελοντικά ως ον που έχει τη συνείδηση του εγώ για να αποδεχθεί την ακτίνα της αγάπης Μου.

Και σας διακηρυσσόταν ξανά και ξανά μέσω του λόγου Μου ότι εκείνη η διαδικασία της ακτινοβόλησής σας από την αγάπη Μου μπορεί να γίνει μόνο τότε που οι ίδιοι κάνετε προσπάθεια να ζείτε με αγάπη. . .  τότε δηλαδή που εκτελείτε εθελοντικά την αναμετατροπή σας σε αγάπη, όπως εγκαταλείψατε κάποτε εθελοντικά την αγάπη. Στην αρχή της ενσάρκωσής σας ως άνθρωποι δεν ξέρετε ακόμα τίποτα για τη μακαριότητα του να δίνετε και να λαμβάνετε αγάπη. Αφού το εγώ σας σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, η φιλαυτία σας είναι πολύ αναπτυγμένη, την οποία φύτεψε μέσα σας ο αντίπαλός Μου και η οποία ήταν ο λόγος της αποστασίας σας από Εμένα. . .

Η φιλαυτία κάνει μάλιστα τον εαυτό της ευτυχισμένο, δεν δημιουργεί όμως καμία κατάσταση μακαριότητας. Αφού η φιλαυτία δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά ανήκει στον αντίπαλό Μου. Μόλις όμως προσπαθήσετε να μετατρέψετε τη φιλαυτία σε αφιλόκερδη αγάπη για το διπλανό, στην αγάπη που δίνει, που είναι ανιδιοτελής και θέλει να χαρίζει ευτυχία. . .  θα αισθανθείτε τη μακαριότητα της έμπρακτης αγάπης. Αφού τότε μέσω της έμπρακτης αγάπης σας θα δημιουργήσετε το δεσμό με την Αιώνια Αγάπη. Και αυτός ο δεσμός πρέπει αμετάκλητα να σας αποφέρει μακαριότητα, γιατί θα μπορώ πάλι να σας ακτινοβολήσω, όπως ήταν αρχικά. . .  Αφού αυτό που προέρχεται από Μένα πρέπει να προκαλεί μακαριότητα, γιατί είμαι η Ίδια η Αγάπη, η Οποία θέλει πάντα μόνο να χαρίζει μακαριότητα και η Οποία δεν θα ησυχάσει ώσπου να έχει ολοκληρωθεί το έργο της επαναπροώθησης σε Μένα όλων των πεσμένων όντων.

Εσείς οι άνθρωποι στη Γη πρέπει μεν πάντα να σκέφτεστε ότι αγαπιέστε ατελείωτα, ότι σας ανήκει η αγάπη του ύψιστου και πιο τέλειου Όντος, του μεγαλύτερου Πνεύματος του απείρου, τα παιδιά του Οποίου θα πρέπει να γίνετε και το Οποίο θα θέλει κάποτε ως ο Πατέρας σας να δημιουργεί και να ενεργεί μαζί σας προς τη δική σας και τη δική Του ευτυχία. . .  Θα πρέπει να αισθάνεστε ένοντα μέσα στην καρδιά σας αυτή την επίγνωση του ότι αγαπιέστε με όλη τη θέρμη και θα πρέπει να είστε μακάριοι ήδη για αυτό. Αφού τότε θα Μου παραδοθείτε εθελοντικά, θα επιθυμήσετε την αγάπη Μου και θα λαχταρήσετε την ευτυχία μιας ενοποίησής σας μαζί Μου. . .  Και η επιστροφή σας σε Μένα θα είναι εγγυημένη, αφού η αγάπη τραβά κοντά της αυτό που επιθυμεί. . .

Εσείς οι άνθρωποι στη Γη θα πρέπει επομένως να μάθετε να αναγνωρίζετε τον Θεό και Δημιουργό σας ως ένα Ον Που θέλει να είναι ο Πατέρας σας και Που είναι το Ίδιο η Αγάπη σε ύψιστη τελειότητα. . .  Τότε που θα ξέρετε για τη Φύση Μου, θα συνδεθείτε συνειδητά μαζί Μου. . .  Και για το λόγο αυτό θα σας μεταδίδω ξανά και ξανά τη σχετική γνώση και σας μιλάω για αυτό, σας διοχετεύω το λόγο Μου από ψηλά για να σας μυήσω στο μεγάλο μυστικό της Φύσης Μου, την Οποία θα μπορείτε να αγαπήσετε μόνο τότε που θα ξέρετε ότι είναι η Ίδια η Αγάπη. . .

Ο αντίπαλός Μου θα παραμορφώνει βέβαια ξανά και ξανά την εικόνα Μου, θα προσπαθεί να σας Με παρουσιάσει ως έναν εκδικητικό Θεό, ως έναν αυστηρό δικαστή και ως ένα ανελέητο ον που καταδικάζει, αλλά δεν λυτρώνει. . .  Ωστόσο, η καθαρή αλήθεια θα σας μεταδίδεται ξανά και ξανά από Εμένα, γιατί σας αγαπώ και θέλω να κερδίσω και τη δική σας αγάπη. Και η αγάπη είναι πράγματι πιο ισχυρή από το μίσος, και έτσι η απέραντη αγάπη Μου θα πετύχει να ακτινοβολήσει ξανά εσάς ως τα πλάσματά Μου, να ανάψει μέσα στους ίδιους την αγάπη. Και τότε θα γίνει κάποτε η ένωσή σας μαζί Μου, η οποία είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας σας πορείας, η οποία όμως πρέπει να κατορθωθεί με την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Και για το λόγο αυτό μπορείτε οι ίδιοι να παρατείνετε το χρόνο του χωρισμού σας από Εμένα. . .

Εγώ όμως θα σας βοηθάω πάντα να διανύσετε το δρόμο της επιστροφής σε Μένα και θα εφαρμόσω όλα τα μέσα, τα οποία. . .  παρόλο που σας φαίνονται οδυνηρά. . .  βασίζονται στην ατελείωτη αγάπη Μου και θα πετύχουν βεβαίως κάποτε το στόχο. . .  Αφού από την αγάπη Μου εκπηγάσατε και θα επιστρέψετε βεβαίως στην Αιώνια Αγάπη. . .

                                                                                                                                                          Αμήν

 

 

8323                                        7-11-1962

Κηρύγματα αγάπης. . .

Τα βάσανα και οι κακουχίες θα πρέπει να αφυπνίσουν την αγάπη. . .

Το γεγονός ότι οι άνθρωποι προσέχουν τόσο λίγο τις εντολές της αγάπης δεν οφείλεται στο ότι δεν ξέρουν για το θέλημά Μου, το οποίο απαιτεί από αυτούς μόνο την έμπρακτη αγάπη· αλλά οφείλεται περισσότερο στο ότι δεν ανάβουν το σπινθήρα αγάπης που κοιμάται (σιγοκαίει) μέσα τους, ώστε να γίνει φλόγα. . .  Οφείλεται στο ότι τις περισσότερες φορές σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, στο ότι το δικό τους εγώ τούς είναι τόσο σημαντικό ώστε να συνγκεντρώσουν τη σκέψη τους, τη βούληση και τις πράξεις τους μόνο στον εαυτό τους, ώστε να προσπαθούν να αποτκήσουν οποιεσδήποτε ανέσεις υπάρχουν.

Η εντολή της αγάπης για τον Θεό και το διπλανό δεν τους είναι ξένη. Επιπλέον ξέρουν από πείρα ότι ένα έργο της αγάπης έχει ευεργετικό αποτέλεσμα στους ίδιους και επομένως θα μπορούσαν να δείξουν αγάπη στο διπλανό από μόνοι τους. . .  Τότε ο σπινθήρας αγάπης μέσα τους θα φούντωνε, και αυτό σημαίνει επίσης ότι θα δημιουργούσαν μια σύνδεση μαζί Μου, με τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό τους.

Ο αντίπαλός Μου όμως έχει μεγάλη επιρροή στον κάθε άνθρωπο που δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί από τη φιλαυτία και θα επενεργεί πάντα στον άνθρωπο εμποδίζοντάς τον να ασκήσει την αγάπη. . .  Αφού τότε τον εμποδίζει επίσης από οποιοδήποτε δεσμό μαζί Μου, ο Οποίος είμαι ο Ίδιος η Αγάπη. Άρα μπορεί να προβληθεί αντίσταση στην επιρροή του μόνο με το να κηρύσσονται στον άνθρωπο ξανά και ξανά οι εντολές τις αγάπης Μου, με το να τους παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας πραγματικής ζωής με αγάπης καθώς και τα αποτελέσματα μιας ζωής χωρίς αγάπη, με το να νουθετηθούν να μάθουν στον εαυτό τους να παραμερίσουν το εγώ τους και να φροντίσουν περισσότερο το διπλανό τους με κάθε ανιδιοτέλεια. . .

Για αυτό το λόγο το κήρυγμα του Ευαγγελίου της αγάπης Μου έχει μεγάλη σημασία, παρόλο που δεν το ακούν με ευχαρίστηση εκείνοι που επιμένουν στη φιλαυτία τους και που επομένως βρίσκονται ακόμα εντελώς υπό την επιρροή εκείνου που στερείται οποιασδήποτε αγάπης. Χωρίς αγάπη όμως κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει το καθήκον του στη Γη, χωρίς αγάπη κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει την τελειότητα στη Γη. Χωρίς αγάπη κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει μακάριος, αφού χωρίς αγάπη είναι νεκρό ον, παρόλο που ζει ακόμα ως άνθρωπος στη Γη.

Αυτή τη σωματική του ζωή όμως θα τη χάσει και τότε η ψυχή του θα μπει στο υπερκόσμιο βασίλειο εντελώς νεκρή. Θα είναι ανήμπορη και το πνεύμα της θα είναι τελείως σκοτεινό και επομένως η ψυχή του θα είναι δυστυχισμένη. Βρίσκεται στη Γη μόνο και μόνο με σκοπό να αναμετατραπεί η φύση της σε αγάπη, όπως ήταν αρχικά, όταν το ον εκπήγασε από Μένα. . .  Και στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν κατορθώνει αυτή τη μεταμόρφωση κατά την επίγεια του ζωή, θα έχει διανύσει μάταια την επίγεια του πορεία και μπορεί να βυθιστεί πάλι πίσω στο έσχατο σκοτάδι. . .

Αλλά πάντα μόνο η αγάπη μπορεί να του αποφέρει επιτυχία, αφού η αγάπη είναι φως και μέσα στο φως ο άνθρωπος θα καταλάβει τα πάντα και θα ξέρει για την ατελείωτη αγάπη και σοφία Μου και θα προσπαθήσει να συνδεθεί με αγάπη με Εμένα τον Ίδιο. Και ως εκ τούτου μπορώ μόνο μέσω βασάνων και κακουχιών να προσπαθήσω να παρακινήσω τους ανθρώπους να ζήσουν με αγάπη, προκειμένου να συγκινηθούν απέναντι στα δεινά του διπλανού και να του παράσχουν βοήθεια ή να βιώσουν οι ίδοι την αγάπη των συνανθρώπων τους, η οποία θα τους κάνει να ανταποκριθούν σε αυτή. Αφού δεν μπορώ να εξαναγκάσω κανέναν άνθρωπο να αγαπήσει. . .  Πρέπει αυτές οι εντολές να τηρηθούν με πλήρη ελευθερία βούλησης, αφού μια αγάπη που κερδίζεται με το ζόρι δεν είναι αγάπη. . .

Ο κάθε άνθρωπος όμως είναι ικανός να αγαπά, γιατί έβαλα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου ένα σπινθήρα του αιώνιου θείου Πνεύματος. . .  του αρχέγονου στοιχείου Μου. . .  και γιατί επομένως απαιτείται μόνο η θέλησή του να ανάψει κανείς αυτό το σπινθήρα. Το γεγονός όμως ότι κατά την εποχή του τέλους η αγάπη έχει ψυχρανθεί εντελώς ανάμεσα στους ανθρώπους είναι επίσης μια αιτία για την αλλαγή που θα διαδραματιστεί πάνω σε αυτή τη Γη. Αφού χωρίς αγάπη κανένας άνθρωπος δεν θα ανέβει όσον αφορά την ανάπτυξή του, χωρίς αγάπη ο σκοπός της επίγειας ζωής του δεν εκπληρώνεται πια. Και επομένως η Γη έχει χάσει το σκοπό της για τους ανθρώπους, στους οποίους θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως σταθμός ωρίμανσης. . .

Και ως εκ τούτου η Γη θα μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά, με αποτέλεσμα και το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα στα δημιουργήματα να πάρει νέες μορφές και να μπορεί να διανύσει την αναπτυξιακή του πορεία. Πάντα όμως η τελευταία μορφή πάνω σε αυτή τη Γη. . .  η ύπαρξη ως άνθρωπος. . .  θα πρέπει να κατορθώσει μια μεταμόρφωση σε αγάπη, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός πάνω σε αυτή τη Γη, δηλαδή να πετύχει η ψυχή ξανά εκείνη τη μακαριότητα που είναι ο προορισμός της και που είναι εφικτή πάντα μόνο μέσω της ακτινοβόλησης από την αγάπη Μου. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

 

8324                                        8-11-1962

Η στάση του ανθρώπου απέναντι στην Παναγία, στη μητέρα του Ιησού. . .

Θα είμαι πάντα πρόθυμος να σας απαντήσω όταν σας απασχολήσει μια πνευματική ερώτηση. Αφού εσείς που θα πρέπει να διαδώσετε την αλήθεια από Εμένα πρέπει οι ίδιοι να στέκεστε μέσα στην αλήθεια, πρέπει να είστε σε θέση να διακρίνετε την πλάνη από την αλήθεια. . .  Και επομένως πρέπει να σας αναφθεί ένα φως όπου υπάρχει ακόμα σκοτάδι μέσα στο πνεύμα σας, όπου υπάρχουν ακόμα ασάφειες. . .  Αφού θέλω να σας πω ότι από μια λανθασμένη διδασκαλία προκύπτουν ξανά και ξανά άλλα λάθη. . .

Σχετικά με τη στάση εσάς των ανθρώπων απέναντι στην Παναγία, στην επίγεια μητέρα του σώματός Μου, σας μεταδίδονταν επανειλημμένα εξηγήσεις, σύμφωνα με τις οποίες εκείνη μπορεί μάλιστα να ονομαστεί το πιο αξιολάτρευτο ον στο βασίλειο του φωτός Μου, στην οποία μπορείτε μάλιστα να χαρίσετε την αγάπη σας εσείς οι άνθρωποι· πάντα όμως με τον περιορισμό ότι ως «παιδί του Θεού» μέσω του υψηλού βαθμού της πνευματικής της ωριμότητας βρίσκεται στο βασίλειό Μου, μέσα στο οποίο κυβερνώ ο Ίδιος ως Θεός και Δημιουργός, ως Πατέρας, ως η αρχέγονη Πηγή του φωτός και της δύναμης, ως ανώτατο και τελειότατο Πνεύμα του απείρου. . .

Εκείνη λοιπόν είναι το πλάσμα Μου που επέστρεψε σε Μένα ως παιδί Μου. . .  ενώ Εγώ είμαι ο Ίδιος ο Δημιουργός και θα ήθελα για αυτό να έχω την απεριόριστη αγάπη από εσάς τους ανθρώπους. . .  την οποία μάλιστα θα Μου χαρίσετε τότε που θα έχετε υποταχθεί στο θέλημά Μου και που θα λαχταρήσετε με όλη σας την καρδιά την ένωση μαζί Μου. . .  Αυτή την απεριόριστη αγάπη σας θέλω να την κατέχω. Και όλα τα όντα στο φωτεινό Μου βασίλειο που Με αγαπούν με αυτό τον ολόψυχο τρόπο θα πασχίζουν πάντα μόνο να επενεργήσουν στους ανθρώπου έτσι ώστε αυτοί να στραφούν σε Εμένα. . .

Ποτέ όμως δεν θα συμβάλουν στο να αναζητήσει η αγάπη των ανθρώπων έναν άλλο στόχο εκτός από Εμένα. . .  κάτι που όμως γίνεται στην περίπτωση που ένα φωτεινό ον λατρεύεται από τους ανθρώπους με έναν ασυνήθιστο τρόπο, ενώ αυτή τη λατρεία τους θα έπρεπε να Μου τη δείξουν μονάχα σε Εμένα. . .  Και ως εκ τούτου ένα τέτοιο φωτεινό ον δεν θα εμφανιστεί ποτέ μπορστά στους ανθρώπους με έναν τρόπο που θα δώσει αφορμή για αυξημένη λατρεία. Αφού μια τέτοια εμφάνιση πάντα μόνο θα ενίσχυε μια λανθασμένη διδασκαλία. Ως μια τέτοια πρέπει να θεωρείται η λατρεία της «μητέρας του Θεού» της Μαρίας, έτσι όπως έχει διαδοθεί μεταξύ των ανθρώπων.

Εγώ ο Ίδιος δεν θα ενθάρρυνα και θα ευνοούσα ποτέ λαντασμένες διδασκαλίες. . .  Και αφού όλα τα φωτεινά όντα έχουν εναρμονιστεί πλήρως με το θέλημά Μου και ξέρουν τα ίδια για τις επιπτώσεις τέτοιων λανθασμένων διδασκαλιών στις ψυχές των ανθρώπων, δεν γίνεται καμία τέτοια προσπάθεια ούτε από την πλευρά των φωτεινών οντοτήτων. Ο αντίπαλός Μου από την άλλη όμως εκμεταλλεύεται ακριβώς μια τέτοια παραστρατημένη πίστη και επιδιώκει να τη θεμελιώσει με φαινόμενα ο δημιουργός των οποίων είναι ο ίδιος. . .  Αφού μόλις πετύχει να οδηγήσει την προσοχή των ανθρώπων όλο και περισσότερο σε «ξένους θεούς» εκτός από Μένα, θα Με εκτοπίσει τον Ίδιο, ο Οποίος θέλω να είμαι ο μοναδικός στόχος της λαχτάρας των ανθρώπων. . .

Ο αντίπαλός Μου κάνει τα πάντα με δόλο και πανουργία για να οδηγήσει τους ανθρώπους σε λανθασμένη σκέψη. Και για ευνόητους λόγους μπορεί να ενεργήσει καλύτερα εκεί όπου μέσω λανθασμένων διδασκαλιών έχει ήδη προετοιμαστεί το έδαφος για την αποδοχή του δηλητηριασμένου σπόρου του. . .  Ξανά και ξανά φανερώνεται η αγάπη, η σοφία και η δύναμή Μου μέσω της διοχέτευσης του λόγου Μου, προκειμένου να μηυθούν οι άνθρωποι στην αλήθεια. Και με παρόμοιο τρόπο ενεργεί ο αντίπαλός Μου, προσπαθώντας να κερδίσει την πίστη των ανθρώπων μέσω ανακοινώσεων γεγονότων για τα οποία ξέρει μάλιστα. . .  Και αφού ο Ίδιος δεν μπορώ να επενεργήσω απευθείας σε εκείνους τους ανθρώπους που στηρίζονται στα δικά του θεμέλια, εκείνος το κάνει μέσω παραπλανητικών έργων. Και οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν ως παραπλανητικά έργα του αντιπάλου, ο οποίος δεν διστάζει να εμφανιστεί με το προσωπείο ενός από τα ανώτατα όντα του φωτός, γιατί με αυτό το προσωπείο έχει πρόσβαση σε εκείνους.

Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι πνευματικά ώριμες ανθρώπινες ψυχές είναι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ικανές να δουν πνευματικά. Τότε όμως που πρόκειται για μεταδόσεις για τους ανθρώπους από την πλευρά Μου με σκοπό τη σωτηρία των ψυχών τους, αυτές γίνονται μέσω μιας απευθείας αποκάλυψης διά του Πνεύματος. Αυτή όμως συνδέεται με την εντολή να διοχετευθεί αυτή η αποκάλυψη στους συνανθρώπους. . .  Ποτέ όμως τέτοιες αποκαλύψεις δεν γίνονται μέσω ανήλικων παιδιών με την απαγόρευση να μιλήσουν αυτά για εκείνες. Ήδη από αυτό οι άνθρωποι θα έπρεπε να βγάλουν το συμπέρασμα για την προέλευση τέτοιων φαινομένων. . .

Κατά την εποχή του τέλους ο αντίπαλός Μου είναι πολύ ισχυρός και χρησιμοποιεί πράγματι καλά τη δύναμή του. . .  Και όπου υπάρξει πλάνη η επενέργειά του θα πιάσει τόπο. Η πλάνη θα ενισχύεται όλο και περισσότερο και το ότι προσφέρεται πλάνη σε σας τους ανθρώπους προκύπτει ήδη από το γεγονός ότι η προσοχή των ανθρώπων εφιστάται ξανά και ξανά σε εκείνο το φωτεινό ον που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει όλη την επιρροή του αποκλειστικά για να οδηγήσει τους ανθρώπους σε Μένα, στον θείο Λυτρωτή. Γιατί ξέρει ποια είναι τα δεσμά μέσα στα οποία βασανίζονται και ότι μπορούν να λυτρωθούν μόνο διά του Ιησού Χριστού. . .

Τέτοια φαινόμενα όμως έχουν πάντα μόνο το αποτέλεσμα η λατρεία της Θεοτόκου να λάβει μια ασυνήθστη ώθηση. . .  κάτι στο οποίο αποσκοπεί ο αντίπαλός Μου: να δημιουργήσουν οι άνθρωποι ξένους θεούς για να τους λατρέψουν. . .  Έχει χτιστεί ένα μεγάλο οικοδόμημα ψεύδους, τα τοίχη του οποίου ενισχύονται συνεχώς. . .  το οποίο όμως μπορεί να καταστραφεί μόνο μέσω της καθαρής αλήθειας, η οποία διοχετεύεται στη Γη από Εμένα. . .  Και εκείνος που επιθυμεί να στέκεται μέσα στην αλήθεια θα καταλάβει ξεκάθαρα και θα είναι ικανός να διακρίνει το ψέμα από την αλήθεια. . .  Θα επικαλεστεί Εμένα τον Ίδιο για διαφώτιση και πράγματι δεν θα του αποκρύψω την αλήθεια. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser