background

επισκέπτες: 4909

Βιβλίο 76

 

7103                26-4-1958

Λάθος ερμηνεία της Γραφής. . .

Ενέργεια του Πνεύματος. . .

Εσείς οι άνθρωποι ερμηνεύετε συχνά τα λόγια της Γραφής έτσι όπως σας φαίνεται χρήσιμο. . .  Η πνευματική σημασία του λόγου δεν ανταποκρίνεται στους στόχους και στα σχέδια που επιδιώκετε και ερμηνεύετε το γράμμα, το οποίο όμως μπορεί να περιέχει πολλαπλές έννοιες. Και για αυτό το λόγο διαδώθηκαν πολλές πλάνες ανάμεσα στους ανθρώπους, τις οποίες ωστόσο αυτοί υποστηρίζουν με επιμονή, πάντα επικαλώντας σημεία της Γραφής. Και έχει γίνει σχεδόν αδύνατον να ξεσκεπαστεί αυτή η πλάνη, γιατί αυξάνεται όλο και περισσότερο το πνευματικό σκοτάδι όσο περισσότερο πλησιάζει το τέλος.

Αλλά ακριβώς τέτοιες πλάνες είναι οι σκόπελοι όπου μπορεί να αποτύχουν εκείνοι οι άνθρωποι που επιδιώκουν να βρουν την αλήθεια, που όμως αρχίζουν να αμφιβάλλουν, με αποτέλεσμα να αμφισβητήσουν όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στο Βιβλίο των βιβλίων. . .  Στην περίπτωση που πρόκειται για σοβαρούς αναζητητές της αλήθειας, αυτοί θα βρουν μάλιστα την αλήθεια, μόνο με διαφορετικούς από τους συνηθισμένους τρόπους, δηλαδή δεν θα παραλάβουν την αλήθεια από τους κήρυκες του λόγου του Θεού. . .  Στην περίπτωση όμως που τους λείπει η σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια, τους φτάνουν ήδη εκείνες οι πλάνες για να αποδεσμευτούν τελείως από την πίστη ή από θρησκευτικές διδασκαλίες, οι οποίες μπορεί να ανταποκριθούν στην αλήθεια. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος που προκύπτει από κάθε λανθασμένη διδασκαλία. . .

Η λάθος ερμηνεία της Γραφής ωφείλεται και στην επενέργεια του αντιπάλου του Θεού. Αφού αυτός επιδιώκει να προκαλέσει σύγχυση ακόμα και στους κύκλους εκείνων που είναι πρόθυμοι να πιστέψουν, και στην περίπτωση που το πετυχαίνει να επηρεάσει τους αρχιγούς τους, θα έχει κατορθώσει ένα μεγάλο έργο συσκότισης. Μάλιστα πολλά λόγια της Γραφής είναι κρυπτογραφημένα, δηλαδή στο μυαλό του ανθρώπου το νόημά τους δεν είναι φανερό. Μπορούν λοιπόν να ερμηνευτούν με διαφορετικούς τρόπους και θα ερμηνευτούν σωστά μόνο τότε που θα έχει αφυπνιστεί το πνεύμα του ανθρώπου που θέλει να εξακριβώσει το νόημά τους.

Και το θέλει ο Θεός να διαβάζουν οι άνθρωποι την κάθε λέξη με τη σωστή σοβαρότητα, με την επιθυμία για την αλήθεια και συνδεδεμένοι μαζί  Του. . .  προκειμένου να μπορεί να τους μιλήσει ο Θεός ο Ίδιος, ο Οποίος πράγματι θα τους δασκαλεύει και θα τους διαφωτίζει σωστά. Αφού όμως και οι «δήθεν» εκπρόσωποι του Θεού βασίζονται περισσότερο στο μυαλό τους, αφού μελετούν και βυθίζονται σε σκέψεις για να καταλάβουν το νόημα του λόγου, το πνευματικό νόημα θα τους παραμείνει κρυμμένο ώσπου να συνδεθούν ολόψυχα με τον Θεό και ζητήσουν το Πνεύμα Του. . .  Και το Πνεύμα του Θεού θα τους δασκαλέψει σωστά, αλλά θα αποκαλύπτει στους ανθρώπους πάντα τα ίδια.

Κανένας άνθρωπος ας μην νομίζει ότι θα μπορέσει να καταλάβει το λόγο του Θεού με τις δικές του δυνάμεις. . .  μόνο μέσω της λογικής του. Και κανένας άνθρωπος ας μην τολμήσει να τον ερμηνεύσει χωρίς τη συμπαράσταση του Θεού. . .  Και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να πιστέψει ότι φτάνει να λέει τυπικές προσευχές για να εξασφαλίσει στον εαυτό του τη θεϊκή συμπαράσταση. Ο Θεός απαιτεί περισσότερο. . .  Απαιτεί μια ζωή με αγάπη, τη διαμόρφωση της ανθρώπινης καρδιάς σε σκεύος που θα μπορέσει να υποδεχθεί το θείο Πνεύμα. Γιατί ο Ίδιος μπορεί να συνδέεται μόνο με την «αγάπη» και γιατί το Πνεύμα Του μπορεί να ενεργεί μόνο μέσα σε έναν άνθρωπο που διαμόρφωσε τον εαυτό του σε αγάπη. . .

Και από αυτό είναι πάλι φανερό πώς μπορεί να κρίνει κανείς μια ερμηνεία όσον αφορά την αλήθειά της. . .  Αφού εκεί όπου ο τρόπος ζωής ενός ανθρώπου κάνει αδύνατη την εκδήλωση του Πνεύματος του Θεού, ούτε το πιο οξύ μυαλό δεν μπορεί να εξακριβώσει την αλήθεια, αφού η ενέργεια του Πνεύματος δεν αντικαθίσταται από τη δραστηριότητα του μυαλού. Και δεν θα μπορούσαν να διαδωθούν στον κόσμο τόσες πολλές λανθασμένες διδασκαλίες εάν οι άνθρωποι είχαν πάντα προσέξει αυτό το βασικό κανόνα, δηλαδή ότι «από τα αγκάθια δεν μαζούουμε καρπούς. . .»

Και ακριβώς εκείνοι οι άνθρωποι που ήταν καλοί βοηθοί του αντιπάλου του Θεού διακρίθηκαν περισσότερο για τις ερμηνείες και τις μεταφράσεις της Γραφής, τα αποτελέσματα των οποίων όμως φανερώθηκαν μόνο αργότερα, γιατί οδήγησαν σε σχίσματα και σε επίμαχα θέματα και προκαλούσαν όλο και μεγαλύτερες συγχύσεις. Και το να παρθούν μέτρα ενάντια σε τέτοιες πλάνες είναι εφικτό μόνο διά της καθαρής αλήθειας από τον Θεό, η διοχέτευση της οποίας απαιτεί επίσης την αφύπνιση του πνεύματος.

Αλλά θα αποδεχθούν τέτοιες διορθώσεις μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που ζουν με αγάπη και που δίνουν στο πνεύμα μέσα τους τη δυνατότητα να ανάψει ένα φως μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. . .  Μόνο η αλήθεια όμως φέρνει ευλογία. . .  Κάθε πλάνη είναι ένα εμπόδιο στο δρόμο προς τα πάνω. Για αυτό το λόγο η καθαρή αλήθεια θα πρέπει να κηρύσσεται με μεγάλη έμφαση από εκείνους που την παραλαβαίνουν από τον Θεό τον Ίδιο. Αφού αυτή είναι η αποστολή τους, η οποία τους ανατέθηκε ταυτόχρονα με τη διοχέτευση της αλήθειας, γιατί μονάχα η αλήθεια είναι φως, γιατί μονάχα η αλήθεια οδηγεί στη μακαριότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7104                27-4-1958

Η ανάπτυξη της ικανότητας να ακούει κανείς τη φωνή του Θεού. . .

Αυτά που ακούτε από Εμένα τον Ίδιο μπορείτε αμέριμνα να τα υποστηρίξετε ως την καθαρή αλήθεια. Μπορείτε να τα υποστηρίξετε με πεποίθηση και μπορείτε να πιστέψετε ότι θα επαληθευθούν όλα τα μελλοντικά γεγονότα που σας αποκάλυψα. Μπορείτε να βασιστείτε στη φωνή του Πνεύματος, αφού είναι η δική Μου φωνή που ηχεί μέσα σας, γιατί θέλω να διοχετευτεί η αλήθεια σε σας τους ανθρώπους και να διαδώσετε εσείς που Με ακούτε αυτή την αλήθεια ανάμεσα στους ανθρώπους.

Εάν Με πιστέψετε καθόλου, πρέπει να σας είναι κατανοητό ότι είστε με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μαζί Μου, ότι ως τα πλάσματά Μου παρά την απομόνωσή σας βρίσκεστε σε πνευματική επαφή μαζί Μου, η οποία σας αποδεικνύεται διά του γεγονότος ότι σας μιλάω. Μπορείτε να Με ακούτε με τη μορφή σκέψεων που εμφανίζονται μέσα σας, οι δημιουργοί των οποίων όμως δεν είστε οι ίδιοι, αλλά οι οποίες ρέουν κοντά σας από Μένα. Θα συνειδητοποιήσετε όμως καλά αυτές τις σκέψεις μόνο τότε που η ψυχή σας θα είναι ικανή να ακούει με τα πνευματικά της αφτιά. . .  τότε που θα έχει διαμορφώσει τον εαυτό της έτσι ώστε θα καταλαβαίνει το λόγο Μου που θα εμφανίζεται μέσα της σαν σκέψεις και ώστε θα μπορεί να τον μεταβιβάσει στο μυαλό.

Ο λόγος Μου μεν ηχεί αδιάκοπα, αλλά το να τον ακούσει κανείς απαιτεί μια ικανότητα την οποία πρέπει πρώτα να αποκτήσει ο άνθρωπος μέσω ενός τρόπου ζωής σύμφωνα με το θέλημά Μου. Δεν μπορεί να ακούει το λόγο Μου όποιος ούτε επιδιώκει αυτή την ικανότητα ούτε πιστεύει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ακούει Εμένα τον Ίδιο μέσα του. . .  Ο άνθρωπος πρέπει να διαμορφώσει τον εαυτό του σε μια συσκευή λήψεως, πρέπει να πληροί όλους τους όρους που θα του επιτρέψουν μόνο τότε να πιάνει και να καταλαβαίνει τις σκέψεις Μου, οι οποίες ρέουν διαρκώς στο άπειρο. Και τότε αισθάνεται ότι του μιλάω ο Ίδιος και θα νιώθει κάθε λέξη Μου σαν μια τροφή για την ψυχή του που του προφέρθηκε με αγάπη. Και θα επιδιώκει πάντα μόνο αυτό το ουράνιο ψωμί. . .

Και έτσι δεν θα μπορείτε να πείτε ότι μιλάω μόνο σε εκείνον ή στον άλλο άνθρωπο, αλλά ο λόγος Μου ηχεί εσαεί στο πνευματικό βασίλειο, και μπορεί να τον ακούσει ο καθένας, άσχετα με το αν βρίσκεται ακόμα στη Γη ή ήδη στο άλλο βασίλειο. Αλλά μπορεί να τον ακούσει μόνο το πνευματικό αφτί και άρα πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί αυτό το πνευματικό αφτί, κάτι που προϋποθέτει πάντα μια ζωή με αγάπη. . .  την εκπλήρωση των εντολών Μου. . .  Όποιος εκπληρώνει τις εύκολες εντολές της αγάπης για τον Θεό και για τον διπλανό, σε αυτόν θα αποκαλυφθώ, δηλαδή θα ακούει τη φωνή Μου μέσα του, αφού η καρδιά του διαμορφώθηκε ώστε να υποδεχθεί το Πνεύμα Μου. . .

Πρέπει πάντα να καταλαβαίνετε σωστά αυτά τα λόγια: Το Πνεύμα Μου ενεργεί ασταμάτητα, αλλά δεν επιβάλλεται με τι βία εκεί όπου συναντά αντίσταση. Στην περίπτωση που έχει σπαστεί η αντίσταση, η οποία αποτελούνταν από το γεγονός ότι το ον κατάντησε στην απονία, ότι απόρριψε την αγάπη Μου, τότε ανοίγεται και πάλι στην ακτινοβολία Μου. Και αυτό σημαίνει ότι ανάβει το φως μέσα του, ότι βλέπει αυτά που δεν έβλεπε πριν και ακούει αυτά που πριν δεν μπορούσε να ακούσει: Εμένα τον Ίδιο, το λόγο Μου, ο οποίος ηχεί τότε ξανά μέσα του έτσι όπως στην αρχή. . .

Και κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος η εσωτερική αντίσταση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κάτι που εκδηλώνεται στο άπονο φρόνημα των ανθρώπων. Και για αυτό το λόγο κατά αυτή την περίοδο μόνο σπάνια ακούει ένας άνθρωπος το λόγο Μου μέσα του. Και η συνέπεια είναι ότι επίσης μόνο σπάνια πιστεύει ένας άνθρωπος ότι μιλάω στους ανθρώπους απευθείας, μέσω του Πνεύματός Μου. Μια εντελώς φυσιολογική διαδικασία που αρχικά ήταν γνωστή σε όλα τα όντα, έχει γίνει κάτι το ασύλληπτο. Και όμως θα έπρεπε να διαδραματίζεται μέσα στον κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αυτή την ικανότητα, αλλά δεν την αναπτύσσει. . .  ή με άλλα λόγια: Εξαιτίας της άγνοια τους και της έλλειψης πίστης τους δεν κάνουν τίποτα για να αποκτήσουν εκείνη την κατάσταση όπου θα μπορούσαν να συναναστρέφονται με τον Πατέρα τους σαν τα παιδιά, όπου δηλαδή Αυτός θα τους θεωρούσε άξιους για να τους μιλά. . .

Και οι άνθρωποι μπορούν πάντα μόνο να δασκαλευτούν, αλλά δεν μπορούν να μετατραπούν αναγκαστικά έτσι ώστε να υπάρξουν όλες οι προϋποθέσεις για να είναι ικανοί να ακούν τη φωνή Μου μέσα τους. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να αποφασίσει μόνος του ποια στάση θα πάρει απέναντι στα δασκαλέματα. . .  μπορεί ο λόγος Μου να παρουσιαστεί  μόνο έμμεσα σε κάθε άνθρωπο, και αυτός πρέπει τότε και να τον πραγματοποιήσει, προκειμένου να μάθει την αλήθεια του λόγου Μου πάνω στον εαυτό του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7105                28-4-1958

Πότε θα υπάρχει ειρήνη πάνω στη Γη;. . .

Θα υπάρχει ειρήνη πάνω στη Γη μόνο τότε που η μεγάλη αναμόρφωση θα έχει πραγματοποιηθεί πάνω της, τότε που θα έχει επαναφερθεί η δίκαιη τάξη, τότε που όλα τα έργα της δημιουργίας θα εκπληρώνουν και πάλι τον προορισμό τους και που οι άνθρωποι με αγάπη για τον Θεό και για το διπλανό θα καταλαβαίνουν τον πραγματικό σκοπό της επίγειας τους ζωής. . .  Θα υπάρχει ειρήνη μόνο στη νέα Γη, γιατί τότε θα έχουν δεθεί ο αντίπαλος του Θεού και οι οπαδοί του και οι άνθρωποι που θα ζουν τότε στη Γη θα έχουν απελευθερωθεί από την ολέθρια ενέργειά του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκείνοι θα ζουν σε αρμονία με το περιβάλλον και θα είναι πλούσια ευλογημένοι επίγεια και πνευματικά διά της μόνιμης συναναστορφής τους με τους κατοίκους του φωτεινού κόσμου. . .

Όσο όμως επιτρέπεται ακόμα η ενέργεια του αντιπάλου του Θεού, τόσο θα ξεσηκώνεται τους ανθρώπους και θα τους ωθεί σε εχθρικές πράξεις τον ένα ενάντια στον άλλο και τόσο δεν θα μπορεί να περιμένει κανείς την ειρήνη πάνω σε αυτή τη Γη. Οι άνθρωποι μεν θα μπορούσαν να του προβάλουν ανστίσταση, θα μπορούσαν να αποφύγουν την ολέθρια επιρροή του, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να πάρουν το δρόμο προς τον Θεό. . .  Και σε αυτό το δρόμο πατούν μόνο λίγοι κατά την έσχατη εποχή, με αποτέλεσμα να δίνονται στον αντίπαλο όλο και μεγαλύτερα δικαιώματα.

Και κατά συνέπεια τα πάντα εγκαταλείπουν την τάξη, και το τέλος της παλιάς Γης θα είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Υπάρχει μόνο μια δυνατότητα κατά αυτή την τελευταία περίοδο, δηλαδή να αναζητήσει κανείς την ειρήνη με τον Θεό και να τη δημιουργήσει μέσα στον εαυτό του. . .  κάτι που ισοδυναμεί με το να ενταχθεί κανείς στη σωστή τάξη, με αποτέλεσμα να μπορέσει να βιώσει την καινούργια εποχή, δηλαδή να μπορέσει να γίνει ένας κάτοικος της νέας Γης και να περιμένει εκείνη την παραδεισένια κατάσταση.

Η ανθρωπότητα λαχταρά μάλιστα μια ειρήνη στον κόσμο, αλλά κοιτάζει περισσότερο τη σωματική της ευημερία και οι άνθρωποι θέλουν μόνο να απολαύσουν ήσυχα την επίγεια τους ζωή. Αλλά τον πραγματικό ταραξία της ειρήνης, τον εχθρό των ψυχών τους, δεν τον καταπολεμούν. Και αυτός είναι ο εχθρός κάθε ηρεμίας η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τον άνθρωπο να συλλογιστεί τον εαυτό του. . .  Και έτσι κάνει τα πάντα για να εμποδίσει με κάθε τρόπο τους ανθρώπους να συλλογιστούν τον εαυτό τους. Και ο χρόνος του θα λήξει σύντομα, άρα θα προκαλεί όλο και περισσότερη αναταραχή και δεν θα ικανοποιείται ώσποου να ξεσπάσει το χάος, το οποίο θα είναι τότε η προϋπόθεση για μια ριζική αλλαγή.

Μόνο λίγοι άνθρωποι θα ζουν με ειρήνη, αυτοί όμως θα τη βουν μόνο στον ολόψυχο δεσμό τους με τον Θεό. . .  Όπου όμως ο κόσμος μιλά για ειρήνη, δεν πρέπει να την ψάξετε, αφού το πνεύμα της διχόνοιας εξαπλώνεται παντού. . .  γιατί ενεργούν αμέτρητοι υποτελείς του αντιπάλου, οι οποίοι πράγματι δεν διστάζουν να κλέψουν στους ανθρώπους την ηρεμία τους. Τον σταματούν μόνο οι άνθρωποι που ζουν με αγάπη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν εκείνο τον δεσμό με τον Θεό, με αποτέλεσμα το πνεύμα της διχόνοιας να μην μπορεί να ενεργήσει εκεί.

Αλλά η αγάπη έχει ψυχράνει ανάμεσα στους ανθρώπους. . .  Και αυτό είναι η εξήγηση γιατί δεν μπορεί πια να περιμένει κανείς την ειρήνη στη Γη. . .  Είναι η απονία που προωθεί τον πόλεμο, που θέλει να βλάπτει τον συνάνθρωπο, που υποδαυλίζει συνέχεια την εχθρότητα, η οποία επίμονα και με ανακρίβεια επιδιώκει να αποκτήσει πλεονεκτήματα. . .  Η απονία θέτει σε κίνδυνο οποιαδήποτε ειρήνη και ακόμα και ο φιλειρηνικός άνθρωπος πιέζεται συνέχεια και τίθεται σε κίνδυνο εάν δεν καταφεύγει διαρκώς στον Θεό. Αλλά η ώρα του τέλους έχει καθοριστεί, και μόνο τότε θα κατέβει η ειρήνη στη Γη και σε όλους τους καλοπροαίρετους. Θα κυβερνά και πάλι η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους και θα έχουν θαφτεί οποιοσδήποτε καυγάς και οποιαδήποτε διχόνοια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7107                30-4-1958

Απόκτηση πνευματικής δύναμης διά της έμπρακτης αγάπης. . .

Ακόμα φοράτε το γήινο ένδυμα, και αυτό συμαίνει ότι κατέχετε ζωτική δύναμη, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σωτηρία της ψυχής σας, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε έργα αγάπης. Όταν όμως θα έχετε βγάλει κάποτε αυτό το γήινο ένδυμά σας, αυτό σημαίνει επίσης έλλειψη δύναμης στην περίπτωση που δεν αποκτήσετε πνευματική δύναμη ήδη στη Γη, η οποία μόνο έχει αξία στο άλλο βασίλειο. Επομένως δεν θα μπορείτε πια να είστε δραστήριοι σύμφωνα με τη θέλησή σας, γιατί θα σας λείπει η δύναμη. Και για αυτό το λόγο θα βρίσκεστε σε μια κατάσταση θανάτου, παρόλο που δεν μπορεί να πεθάνει η ψυχή σας.

Η δύναμη που σας χαρίστηκε για την επίγεια σας ζωή είναι μια χάρη την οποία δεν αξιοποιείτε αρκετά όλοι εσείς οι άνθρωποι ή την οποία χρησιμοποιείτε λάθος, δηλαδή τη χρησιμοποιείτε μόνο για το καλό του κορμιού σας, το οποίο ωστόσο είναι εφήμερο. Η κάθε μέρα είναι για εσάς ένα δώρο της χάρης της οποίας θα έπρεπε να έχετε επίγνωση. Αφού ήδη η επόμενη μέρα μπορεί να βάλει τέλος στη ζωή σας, και τότε θα δείξει πώς εκμεταλλευθήκατε το δώρο της χάρης, πόσο κέρδισε η ψυχή σας και αν κατέχετε πνευματική δύναμη όταν μπείτε στο πνευματικό βασίλειο.

Την επίγεια του ζωή την εκτιμά μάλιστα ο άνθρωπος και κάνει τα πάντα για να την κάνει ευχάριστη. Και θα του ήταν εύκολο να αποκτήσει πνευματική δύναμη εάν μόνο έκανε πράξεις ανιδιοτελούς αγάπης. Ο ίδιος μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο. . .  μπορεί να δημιουργήσει μόνος του την αιώνια ζωή για τον εαυτό του και επίσης ξέρει ότι φοβάται τον θάνατο του κορμιού του. . .  άρα ας προτιμήσει τη «ζωή». . .  Και το να ζήσει κανείς σημαίνει ότι μπορεί να είναι ασταμάτητα δραστήριος μέσα στο φως και στη δύναμη. Και επομένως η κατάσταση του θανάτου πρέπει να αποτελείται από το αντίθετο: το να είναι κανείς ανήμπορος να δημιουργεί και να ενεργεί λόγω του σκοταδιού και της αδυναμίας του. . .  Αλλά δεν υπάρχει διάλυση, και έτσι η ψυχή θα συνειδητοποιήσει τη νεκρή της κατάσταση και αυτή θα της προκαλεί ανείπωτα βάσανα.

Ο άνθρωπος όμως κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής μπορεί να αποτρέψει από την ψυχή του  εκείνη τη βασανιστική κατάσταση εάν μόνο προσέξει τι διδάσκεται μέσω του λόγου του Θεού. . .  εάν τηρήσει τις εντολές της αγάπης του Θεού. . .  Δεν του λείπει η γνώση του θελήματος του Θεού, οι υπηρέτες Αυτού του το επισημαίνουν και επίσης τον ωθούν εσωτερικά συναισθήματα να ασκήσει την ανιδιοτελή αγάπη. . .  ωστόσο, δεν εξαναγκάζεται. Και άρα εναπόκειται στον ίδιο πώς θα χρησιμοποιήσει τη ζωτική του δύναμη. Αλλά αμετάκλητα η θέλησή του θα έχει αποτελέσματα στο άλλο βασίλειο, άσχετα με το αν ήταν στραμμένη στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του ανθρώπου.

Και όσο εσείς οι άνθρωποι ζείτε ακόμα στη Γη σάς προσφέρεται και η ευκαιρία να ασκήσετε την ανιδιοτελή αγάπη. Και θα καταλάβετε τώρα γιατί υπάρχουν ένδεια και δεινά ανάμεσα στους ανθρώπους, σωματική και πνευματική ένδεια, αφού μπορείτε πάντα να επεμβαίνετε με τη βοήθειά σας και το κάθε έργο της βοήθειας θα έχει διπλή ευλογία. . .  οι συνάνθρωποί σας θα σας ευχαριστήσουν και οι ίδιοι θα έχετε πράγματι ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Αφού η ψυχή σας κερδίζει από κάθε έργο αγάπης. . .  Όποιος όμως περνά από την ένδεια των συνανθρώπων χωρίς να την προσέξει, όποιος δεν βοηθά παρόλο που μπορεί να βοηθήσει, θα είναι διπλάσια επιβαρημένος. Αφού θα μετανοίωσει πικρά κάποτε την κάθε αμαρτία της παράλειψης, παρόλο που μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα ώσπου να φτάσει στην κατανόηση ότι έζησε μάταια την επίγεια του ζωή και ότι δεν θα είναι ποτέ πια σε θέση να καλύψει αυτά που παρέλειψε σε αυτή τη Γη.

Με ευχαριστία θα έπρεπε να κοιτάζετε την κάθε μέρα σαν ένα δώρο, αφού όσο ζείτε μπορείτε και να ασκείτε την αγάπη και να αποκτάτε πνευματικά αγαθά για την ψυχή σας. . .  Όσο ζείτε μπορείτε ακόμα να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας. Και να θυμάστε πάντα ότι θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσετε για το αν και πώς εκμεταλλευτήκατε το δώρο της χάρης, για το πώς εφαρμόσατε τη ζωτική σας δύναμη, για το αν ανάψατε μέσα σας την αγάπη και αν εκτελούσατε συνεχώς ανιδοτελή έργα αγάπης ή αν καθόριζε την επίγεια σας ύπαρξη μόνο η φιλαυτία σας. . .  Αφού σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπείτε στη ζωή, αλλά η ψυχή σας θα πρέπει να παραμένει στην κατάσταση του θανάτου ακόμα για ατελείωτα χρονικά διαστήματα. . .  αλλά από δικό της φταίχιμο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7108                1-5-1958

Χάρες τις οποίες παρέχει ο Θεός στους ανθρώπους. . .

Θαύματα της δημιουργίας. . .

Θα έχετε χαθεί για τον κόσμο μόλις σας συναρπάξει το πνευματικό βασίλειο. Το τελευταίο όμως δεν σας συναρπάζει παρά τη θέλησή σας, αλλά πρέπει πρώτα να παραιτηθείτε εθελοντικά από τον κόσμο και τότε θα έχετε ελευθερωθεί από κάθε δεσμό με τον κάποτε κύριό σας. . .  Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτός θα σταματήσει τις προσπάθειές του να σας κερδίσει πίσω. . .  Αλλά θα είστε τότε πιο δυνατοί, γιατί δεν θα είστε πια πρόθυμοι να δώσετε αυτά που θέσατε υπό την κατοχή σας: τα πνευματικά αγαθά, τα οποία εκείνος δεν θα μπορεί ποτέ να σας προσφέρει.

Όσο όμως σας μαγεύουν ακόμα τα αγαθά του κόσμου, εκείνος έχει ακόμα μια ορισμένη επιρροή πάνω σας, δεν έχετε απελευθερωθεί εντελώς από εκείνον, αλλά ούτε κατέχετε το βασίλειό Μου, το οποίο δεν ανήκει σε αυτό τον κόσμο. Και έτσι μπορείτε να κρίνετε μόνοι σας πόσο επιτυχής πνευματικά είναι η ψυχή σας ή ποιος είναι ο βαθμός της ωριμότητάς της, εξετάζοντας τον εαυτό σας για το κατά πόσον η επιθυμίες σας είναι ακόμα συγκεντρωμένες στο γήινο κόσμο. Αν αυτός σας γοητεύει ακόμα, πρέπει να δουλέψετε πολύ πάνω στον εαυτό σας για να σκοτώσετε οποιαδήποτε τέτοια επιθυμία, στην περίπτωση που θέλετε να αποκτήσετε τη βασιλεία Μου, η οποία πράγματι θα σας χαρίσει πολύ πιο λαχταριστά αγαθά από ό,τι υπάρχουν στο γήινο κόσμο.

Παρ’όλα αυτά σας παρέχονται ακόμα πολλές επίγειες χαρές και δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι οποιαδήποτε χαρά είναι ένα αδίκημα εναντίον Μου ή αποδεικνύει τη μειωμένη αγάπη σας για Μένα. . .  Θέλω να περνάτε χαρούμενοι την επίγεια σας ζωή, να απολαμβάνετε τα έργα της δημιουργίας Μου, να παραλαβαίνετε με χαρά και με ευγνωμοσύνη τα αγαθά που σας προσφέρω ο Ίδιος. . .  Μόνο να ξεχωρίζετε αυτά που σας προσφέρονται από Μένα από αυτά που σας προσφέρονται από τον αντίπαλό Μου. Και θα είστε μάλιστα ικανοί για αυτό όταν σκεφτείτε ποιος είναι ο βαθμός του πνευματικού αυτού που επιθυμείτε. . .

Αμέτρητες δημιουργίες έφτιαξα για να αρπάξω από τον αντίπαλό Μου το πνευματικό που του ήταν υποδουλωμένο και για να βοηθήσω αυτό να αναπτύσσεται σταδιακά προς τα πάνω μέσα σε αυτές τις δημιουργίες. Και για αυτό το λόγο ο αντίπαλος δεν μπορεί πια να ελέγχει αυτό το φυλακισμένο πνευματικό. Και μόλις δείξετε σε αυτό τη σωστή αγάπη, θα σας προξενούν χαρά όλα όσα σας αποδεικνύουν την απέραντη αγάπη Μου για το πνευματικό που κάποτε έπεσε. Άρα μπορείτε να απολαμβάνετε τα ποικίλα δημιουργήματα της φύσης. . .  αφού αυτά είναι μια ορατή απόδειξη της αγάπης Μου για τα πλάσματά Μου. . .

Και έτσι ο έναστρος ουρανός, ο ήλιος με τις ευεργετικές ακτίνες του, η βροχή που αναζωογονεί τα πάντα, σας προκαλούν χαρά, και αυτές οι χαρές είναι δώρα για σας από τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό σας. . .  καθώς και ο καθαρός αέρας και το δροσερό νερό σάς αποδεικνύουν πάντοτε την αγάπη Εκείνου Που έφερε τα πάντα στη ζωή. Όλες αυτές οι χαρές είναι κατάλληλες να αναζωογονήσουν τις ψυχές σας και να σας κάνουν να σκεφτείτε με ευγνωμοσύνη τον αιώνιο Δημιουργό, δηλαδή να οδηγήσουν τα βλέμματα και τις σκέψεις σας σε Μένα, τον Οποίο θα έπρεπε να βρει η ψυχή σας στη Γη.

Όσα δηλαδή οδηγούν την ψυχή προς τα πάνω, όσα την ωθούν σε Μένα, αυτά μπορείτε να απολαύσετε ακίνδυνα εσείς οι άνθρωποι. . .  Αλλά αμέτρητοι πειρασμοί σάς παρουσιάζονται από την πλευρά του αντιπάλου Μου που όλοι τραβούν τις σκέψεις σας προς τα κάτω και που σας συνδέουν όλο και περισσότερο με εκείνον. Αυτοί οι πειρασμοί σάς κάνουν να συνδεθείτε με πνευματικές στοιχίες που είναι ακόμα εντελώς ανώριμες, σας τοποθετούν κατά κάποιον τρόπο πίσω σε μια κατάσταση την οποία είχατε ξεπεράσει πριν από πολύ καιρό. Πρόκειται για γήινα υλικά πράγματα τα οποία να κατέχει επιδιώκει το κορμί σας, το οποίο υποδουλώνει στις επιθυμίες του και την ψυχή σας, με αποτέλεσμα να μην Με βρει αυτή. Αφού δεν πρέπει να Με ψάξει κανείς εκεί όπου έχει το βασίλειό του ο αντίπαλός Μου.

Και ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να λογοδοτήσει στον εαυτό του για το αν πρόκειται για το κορμί του ή για την ψυχή του που ψάχνει να βρει ικανοποίηση. . .  Και θα πρέπει να παραδεχθεί ότι η σκέψη του συγκεντρώνεται τις περισσότερες φορές στη βελτίωση ή στη δημιουργία της σωματικής άνεσης, ό,τι και να είναι αυτό που επιδιώκει ο άνθρωπος. . .  Και θα ξέρει επίσης πού και πότε μια ορθή χαρά μπορεί να μετατραπεί σε μια χαρά χαμηλού επιπέδου που θα δηλητηριάσει την ψυχή. . .  Αφού ο αντίπαλός Μου θα προσπαθεί πάντα να χαλάσει και αυτό που είναι αγνό, να συνδέσει την απόλαυση της φύσης με καθαρά σωματικές λαχτάρες και να τραβήξει τον άνθρωπο μέσα στην περιοχή του.

Και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί βία απέναντι στο κορμί του για να αποκτήσει η ψυχή του το βασίλειό Μου. Πρέπει να παραιτείται από πράγματα τα οποία λαχταρά το κορμί του. . .  Αφού μόνο τότε που θα έχουν πνιγεί όλες οι λαχτάρες, δεν θα βλάπτουν πια την ψυχή του ούτε τα γήινα υλικά αγαθά. . .  Τότε ο άνθρωπος θα τα εκτιμήσει και θα τα αξιοποιήσει σωστά, και μόνο τότε θα έχει ελευθερωθεί από τον αντίπαλο, παρόλο που θα βαδίζει ακόμα στη Γη, στη μέση του γήινου υλικού κόσμου. Αλλά αυτός δεν θα είναι πια ικανός να τον τραβήξει προς τα κάτω, ο άνθρωπος θα ελέγχει την ύλη, ελευθερώθηκε μόνος του από τον έλεγχο εκείνου στον οποίο ανήκει η ύλη και έθεσε ήδη υπό την κατοχή του το βασίλειο που δεν ανήκει σε αυτό τον κόσμο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7110                3-5-1958

Ο πλούτος ή η φτώχεια δεν είναι ούτε πλεονέκτημα ούτε εμπόδιο για την απόκτηση της μακαριότητας. . .

Ακόμα και αν εκπληρωθούν οι πιο ωραίες επίγειες ελπίδες σας, ακόμα και αν αποκτήσετε τιμή και υπόληψη, μέγιστη επιστημονική δόξα, ακόμα και αν σας παρασχεθούν επίγειες επιτυχίες. . .  όλα τελειώνου τη στιγμή του θανάτου σας και δεν θα πάρετε μαζί σας στο άλλο βασίλειο τίποτα από όλα αυτά. Μάλλον θα αισθανθείτε διπλάσια τη φτώχεια σας στην περίπτωση που δεν θα παρουσιάσετε πνευματικούς θησαυρούς που θα σας αντικαταστήσουν χιλιαπλάσια την επίγεια σας απώλεια.

Αλλά ακριβώς αυτό συμβαίνει σπάνια, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που κατείχε τα πάντα στη Γη έκανε και πνευματικές προσπάθειες, ότι κατείχε μεν πολλά επίγεια αγαθά, αλλά τα αξιοποίησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. . .  ότι δεν τα επέτρεψε να τον ελέγξουν. . .  Τις περισσότερες φορές οι καρδιές εκείνων που είναι πλούσιοι από την επίγεια άποψη έχουν σκληρύνει. Και ανάλογα με την κατάσταση της καρδιάς τους θα είναι και η κατάσταση της ψυχής τους μετά το σωματικό τους θάνατο.

Η Γη και το πνευματικό βασίλειο είναι εντελώς διαφορετικά, αυτό θα πρέπει πάντα να θυμούνται οι άνθρωποι. Και έτσι δεν θα έπρεπε ποτέ να ζηλέψουν εκείνους στους οποίους η επίγεια τους ζωή φέρνει πλήρη ικανοποίηση. . .  Αφού μια τέτοια επίγεια ζωή δεν εγγυάται μια ίδια κατάσταση στο άλλο βασίλειο. Αντίθετα η επίγεια φτώχεια και η άχαρη εξωτερική εμφάνιση μπορεί να συμβάλουν στον εξαγνισμό μιας ψυχής, και μέσα στο φως και στη λαμπρότητα μπορεί να περάσει μια τέτοια ψυχή μέσα από την πύλη προς την αιωνιότητα.

Αλλά όπως και να είναι οι γήινες συνθήκες μέσα στις οποίες βάλθηκε ο άνθρωπος από τη μοίρα του, έχει πάντα τη δυνατότητα να φέρνει τον εαυτό του σε πνευματική ωρίμανση. Για όλες τις συνθήκες της ζωής του βάλθηκαν στα χέρια του τα μέσα που θα βοηθήσουν την ψυχή του να εξαγνιστεί. . .  Ούτε εγγυώνται η φτώχεια και τα δεινά μια αιώνια ζωή μέσα στη μακαριότητα, ούτε είναι ένα εμπόδιο για μια τέτοια αιώνια ζωή μια επίγεια ζωή γεμάτη γήινη ικανοποίηση. . .

Εναπόκειται μονάχα στη θέληση του ανθρώπου, στο αν αυτή είναι στραμμένη στο πνευματικό βασίλειο και προσπαθήσει να έχει όφελος για την ψυχή του από όλες τις συνθήκες της ζωής. . .  Το μόνο σημαντικό είναι να δημιουργήσει ο άνθρωπος το δεσμό με τον Θεό, και σε αυτό παροτρύνεται σε όλες τις συνθήκες της ζωής του. Υπάρχει μόνο ο κίνδυνος να διώξει ο άνθρωπο κάθε σκέψη για τον Θεό όταν αισθάνεται ικανοποιημένος από την επίγεια του ζωή ή όταν επιδιώκει όλο και μεγαλύτερες επίγειες επιτυχίες. Αντίθετα και εκείνοι στους οποίους αρνείται οποιαδήποτε ικανοποίηση η επίγεια τους ζωή μπορεί από την πίκρα τους να πάρουν εχθρική στάση απέναντι στη μοίρα τους και να νομίζουν ότι μπορούν να ζήσουν και χωρίς πίστη. . .  με αποτέλεσμα και αυτοί να μην παρουσιάσουν καθόλου πνευματικές επιτυχίες την ώρα του θανάτου τους. . .

Ωστόσο είναι κατά πολύ πιο εύκολο να διανύσουν το δρόμο της ανοδικής ανάπτυξης για εκείνους τους ανθρώπους που φαίνονται λιγότερο προνομιούχοι κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής, γιατί από αυτούς απαιτεί κατά κάποιον τρόπο η μοίρα τους να παραιτηθούν από τα υλικά αγαθά. . .  Χρειάζεται μόνο να συμβιβαστούν με αυτό και να κάνουν τις εσωτερικές επιθυμίες τους να βουβαθούν. Και τότε έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι σε εκείνους η μοίρα των οποίων είναι η ευτυχία και η αφθονία. Για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται πάντα να λυπηθεί κανείς τον φτωχό και ακόμα λιγότερο να ζηλέψει τον πλούσιο. Αφού αξία έχει μόνο αυτό που αποκτά η ψυχή του ανθρώπου. . .

Όταν όμως έχει έρθει η ώρα του θανάτου, θα μείνουν πίσω όλα τα επίγεια και τότε θα είναι κατά πολύ πιο εύκολο να αποχωριστεί ο άνθρωπος τον κόσμο στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίποτα που να τον δέσει ακόμα στη Γη. . . στην περίπτωση που ήταν ικανός να ελευθερωθεί εντελώς από την ύλη, τότε που δεν βαραίνουν τη σκέψη του ανθρώπου τα γήινα πράγματα, τα οποία θα του δυσκολέψουν την αποβίωσή του και μόνο θα τον εμποδίσουν να είναι συνδεδεμένος αποκλειστικά με τον Θεό, με τη βασιλεία Του. . .  Όσα και να σας προφέρει η επίγεια σας ζωή, θα γίνουν άχρηστα τη στιγμή του θανάτου σας. Όσα αντίθετα παραλάβατε από το πνευματικό βασίλειο κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής θα συνεχίζουν να υπάρχουν.

Και πνευματικά αγαθά μπορείτε να τα αποκτήσετε μόνο τότε που η καρδιά σας θα αποδεσμευτεί από τους υλικούς θησαυρούς, τότε που θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τους δώσετε από αγάπη για τον Θεό και για το διπλανό σας. . .  Σε αυτή την περίπτωση θα παραλαβαίνετε πάντα περισσότερα από αυτά που δώσατε. Τότε θα αυξάνετε τον πνευματικό σας πλούτο και θα χρησιμοποιείτε σωστά και τις γήινες ιδιοκτησίες σας, δηλαδή για έργα της εύσπλαχνης αγάπης για τον διπλανό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. . .  Και τότε δεν θα χρειάζεται να φοβάστε την ώρα του θανάτου σας, αφού δεν θα πεθάνετε, αλλά θα μπείτε στην αιώνια ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7111    4-5-1958

Ο λόγος ηχεί σε ολόκληρο το άπειρο. . .

Το Ευαγγέλιο κηρύσσεται και στις ψυχές στο άλλο βασίλειο. . .  Αφού ο λόγος Μου ηχεί ασταμάτητα στο πνευματικό βασίλειο και ο λόγος Μου είναι το Ευαγγέλιο της αγάπης. Ο λόγος Μου είναι η διοχέτευση φωτός και δύναμης, τα οποία παραλαβαίνουν και όλα τα όντα στο πνευματικό βασίλειο, εν μέρει προς τη μόνιμη ευτυχία τους, εν μέρει όμως επίσης για να αποκτήσουν μια κατάσταση της ωριμότητας η οποία θα επιτρέψει στις ψυχές μια δραστηριότητα την οποία θα μπορούν να εκτελέσουν μόνο όταν πετύχουν έναν ορισμένο βαθμό του φωτός.

Στις ψυχές που βασανίζονται ακόμα στο βάθος πρέπει να κηρύσσεται το Ευαγγέλιο έτσι όπως στη Γη, αφού εκείνες πρέπει πρώτα να παρακινούνται σιγά σιγά να μάθουν να καταλαβαίνουν το θέλημά Μου και να αποκτήσουν την πίστη σε Μένα και στο λυτρωτικό έργο Μου. Μόνο αυτή η βασική γνώση μπορεί να το κάνει εφικτό για μια ψυχή να ανέβει από το βάθος στο φως, με την προϋπόθεση ότι θα τη δεχθεί, ότι είναι πρόθυμη να ακούσει τους αγγελιοφόρους του Ευαγγελίου. . .  Αφού περαιτέρω γνώσεις μπορούν να μεταδοθούν σε τέτοιες ψυχές μόνο τότε που θα εκγαταλείψουν την κάποτε αντίστασή τους και που θα επιτρέψουν να δασκαλευτούν. . .  Μόνο τότε θα τους είναι δυνατόν να ακούσουν το λόγο Μου όταν αυτός ηχεί στο άπειρο. Αφού το φως Μου ακτινοβολεί αδιάκοπα για οποιοδήποτε οντώδες, και φως είναι κατανόηση, φως είναι γνώση που ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Η δραστηριότητα των φωτεινών οντοτήτων αποτελείται από την εκπομπή όσων παραλαβαίνουν ασταμάτητα. . .  Άρα διοχετεύεται και το φως σε σκοτεινές περιοχές, τόσο στο πνευματικό βασίλειο όσο και στη Γη. . .  Το φως μπορεί να μπει οπουδήποτε υπάρχουν όντα που ανοίγονται στην ακτινοβολία του φωτός της αγάπης Μου. . .  ή και: Το Ευαγγέλιό Μου μπορεί να ακούγεται τόσο στη Γη όσο και στο πνευματικό βασίλειο από όλους όσοι έχουν καλή θέληση. . .

Το κακό ή η πνευματική ένδεια αποτελείται μονάχα από το γεγονός ότι τα όντα περιβάλλει ένα σκοτάδι το οποίο δεν μπορεί να διωχθεί από τίποτε άλλο παρά από το θεϊκό φως της αγάπης Μου. . .  Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει καμία επιθυμία να ξεφύγει κανείς από εκείνο το σκοτάδι, δεν μπορεί ποτέ να ξεπροβάλει το φως. . .  Και όταν οι άνθρωποι στη Γη ή οι ανώριμες ψυχές στο επέκεινα δεν είναι πρόθυμα να ακούσουν το λόγο Μου, το Ευαγγέλιο της αγάπης Μου και να λάβουν γνώση του θελήματός Μου, δεν θα σκέφτονται, δεν θα θέλουν και δεν θα πράττουν ποτέ σύμφωνα με αυτό το θέλημά Μου και άρα θα παραμένουν πάντα μέσα στο ίδιο σκοτάδι.

Και είναι πάλι οι φωτεινές οντότητες στο πνευματικό βασίλειο που ξεκινούν τότε τη δραστηριότητά τους, που προσπαθούν ξανά και ξανά να μεταδίδουν το φως που τους ακτινοβολείται. . .  που προσπαθούν να επενεργήσουν διανοητικά πάνω σε εκείνα τα απρόθυμα όντα. Με τη μέγιστη επιμονή και υπομονή τους και με όλο και αυξανέμονη αγάπη τα καταφέρνουν πού και πού να τους προσέξουν εκείνα τα όντα. . .  Η λυτρωτική δουλειά στο πνευματικό βασίλειο είναι επομένως κυρίως η δραστηριότητα εκείνων των φωτεινών οντοτήτων, στις οποίες ηχεί αδιάκοπα ο λόγος Μου, ο οποίος τις κάνει αφάνταστα ευτυχισμένες και ο οποίος αυξάνει συνέχεια το βαθμό του φωτός τους, τις γνώσεις τους.

Και το κάθε φωτεινό ον υποβάλλεται ευχαρίστως στο καθήκον να κατέβει και σε σκοτεινές περιοχές για να κάνει να αστράψουν και εκεί σπίθες φωτός και να ζωντανέψει τα όντα μέσα στο σκοτάδι και μέσα στη νεκρή τους κατάσταση μέσω σχεδόν ανεπαίσθητων αντινοβολιών. Το κάνει αυτό χωρίς ωστόσο να καθορίσει τη θέλησή τους να το ακολουθήσουν από το βάθος και να ανέβουν στο φως. . .  Αλλά κερδίζει ήδη μια μικρή επιρροή και εκείνα τα όντα δέχονται σύντομα δασκαλέματα, αν και αρχικά με το ζόρι.

Και έτσι το Ευαγγέλιό Μου κηρύσσεται παντού, είναι όμως πιο εύκολο αποδεκτό για τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής. Γιατί αυτός έχει την υποστήριξη από πλευράς των πνευματικών οδηγών, με αποτέλεσμα να μπορέσει πιο εύκολο να βρει το δρόμο που θα τον οδηγήσει μακριά από το πνευματικό σκοτάδι, ενώ είναι πιο δύσκολο στο επέκεινα, όταν η ψυχή έχει πάρει το δρόμο για το βάθος. . .  Για αυτό το λόγο διοχετεύω στους ανθρώπους το λόγο Μου από πάνω, ο οποίος μπορεί να χαρίσει ένα φως και σε εκείνους που δεν τον ακούν απευθείας από Εμένα και ο οποίος τους κάνει να βρουν ευκολότατα το δρόμο για το αιώνιο φως, στην περίπτωση που η αντίστασή τους δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να κλειστούν οι καρδιές τους απέναντι σε οποιαδήποτε ακτίνα αγάπης από πάνω. . .

Και το Ευαγγέλιό Μου θα είναι πάντα μόνο η διδασκαλία της αγάπης, γιατί μόνο διά της αγάπης μπορεί να φτάσει το ον στο φως. Και η αγάπη θα παραμένει ο πρώτος και ο τελευταίος νόμος πάνω στη Γη και στο πνευματικό βασίλειο. Αφού διαφορετικά από ό,τι διά της αγάπης δεν μπορεί να φτάσει κοντά Μου κανένα ον και μόνο μέσα στην αγάπη μπορεί να γίνει η ενοποίηση μαζί Μου, η οποία είναι φως και δύναμη και μακαριότητα νυν και αεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7115                8-5-1958

Η εντολή της αγάπης είναι η κύρια εντολή. . .

Σας δόθηκε σε σας τους ανθρώπους μια εντολή η τήρηση της οποίας είναι ο μοναδικός σκοπός της επίγειας σας ζωής. . .  η εντολή της αγάπης για τον Θεό και για τον διπλανό. . .  Όταν ο άνθρωπος Ιησούς βάδιζε στη Γη, τόνισε ότι αυτή η εντολή είναι η κύρια και η πιο σημαντική. Γιατί οι άνθρωποι εκείνης της εποχής δεν την πρόσεχαν καθόλου, γιατί ήταν ριζωμένοι τόσο πολύ μέσα στη φιλαυτία ώστε αυτό άνοιγε το δρόμο για όλα τα πάθη και για όλες τις λαχτάρες και ώστε αυτά εξελίχθηκαν σε τρομερό βαθμό, με αποτέλεσμα να χάσουν οι άνθρωποι οποιαδήποτε πίστη.

Και για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, για να οδηγηθούν στο σωστό δρόμο και στη σταθερή πίστη στον Θεό, έπρεπε πρώτα να προσπαθήσουν να μετατρέψουν την εξαιρετικά ισχυρή φιλαυτία τους σε αγάπη για τον διπλανό. Γιατί μόνο η αγάπη σήμαινε σωτηρία για τις ψυχές τους και γιατί από την αγάπη μπορούσε να εξελιχθεί και η πίστη. Και μόνο μετά μπορούσε κανείς να περιμένει ότι θα καταλάβαιναν   τη σημασία του λυτρωτικού έργου του Ιησού. . .  Η αγάπη είναι και θα παραμένει ο προαιώνιος βασικός νόμος. . .  Μόλις όμως η ανθρωπότητα έχει χάσει οποιαδήποτε αγάπη, έχει επίσης βγει εντελώς από την τάξη και βρίσκεται κοντά στην καταστροφή της. Όταν ο Ιησούς βάδιζε πάνω στη Γη, ήξερε για το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων και ήξερε επίσης πώς θα έπρεπε να διορθωθεί αυτό. . .  Και επομένως η αποστολή Του αποτελόταν πρώτα από το να δώσει στους ανθρώπους ένα παράδειγμα για μια ζωή με αγάπη και να χρησιμοποιήσει τις πνευματικές ικανότητες που θα προέκυπταν από μια τέτοια ζωή προς την ευλογία των συνανθρώπων, προκειμένου να τους φέρει βοήθεια και μέσα στα επίγεια τους δεινά και να τους αποδείξει με αυτό τον τρόπο πόσο ισχυρή είναι η δύναμη της αγάπης. . .  Και για αυτό το λόγο κήρυσσε συνέχεια μόνο την αγάπη. . .

Προσπαθούσε να μάθει έναν ορθό τρόπο ζωής στους ανθρώπους. Ήθελε να τους φέρει ταυτόχρονα επίγεια και πνευματική βοήθεια, γιατί η κατάστασή τους ήταν αξιολύπητη και θα τους έριχνε αμετάκλητα στην άβυσσο, την οποία δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι μέσα στην τύφλωσή τους. Ο Ιησούς λοιπόν δίδαξε την αγάπη. . .  Και το Ευαγγέλιό Του αποτελόταν βασικά μόνο από εκείνη την εντολή της αγάπης για τον Θεό και για τον διπλανό. Αφού όλες οι υποδείξεις Του, όλες οι λεπτομέρειες αφορούσαν πάντα μόνο τον ορθό τρόπο ζωής, τον οποίο τους εξήγησε ξεκάθαρα και για τον οποίο ο Ιησούς έδωσε ένα φανερό παράδειγμα σε όλους τους ανθρώπους. . .

Ωστόσο, η εντολή της αγάπης για τον Θεό και για τον διπλανό δεν είναι μια «εντολή» με την αληθινή έννοια της λέξης. . .  Αφού η αγάπη δεν «διατάζεται», πρέπει να την ασκήσει κανείς με την ελεύθερη θέλησή του. Δεν αντικαθίσταται από έργα, τα οποία μπορούν να εκτελεστούν και χωρίς αγάπη. . .  Αλλά παρ’όλα αυτά η αγάπη εκδηλώνεται σε έργα, γιατί η αγάπη ωθεί τον άνθρωπο να δράσει. . .  Ο Ιησούς επομένως έδειξε στους ανθρώπους στη Γη τι απαιτείται αν ο άνθρωπος θέλει να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Πρέπει όμως ο ίδιος ο άνθρωπος να ανάψει την αγάπη μέσα του. Δεν φτάνει να προσποιείται την αγάπη μέσω έργων που μεν βοηθούν τον διπλανό. . .  πρέπει να έχει μέσα του την επιθυμία να βοηθήσει τον διπλανό του. Μόνο τότε καταπολεμά τη φιλαυτία του και μόνο τότε αποδεικνύει με αυτό τον τρόπο και την αγάπη του για τον Θεό. . .

Ωστόσο, ο άνθρωπος μπορεί μέσω έργων τα οποία πρώτα εκτελεί μηχανικά να αναπτύξει την αγάπη μέσα του. Μπορεί ο άνθρωπος που πρώτα τηρεί την «εντολή» να μάθει αγάπη στον εαυτό του. Και αυτό προσπάθησε να κατορθώσει ο άνθρωπος Ιησούς διά του Ευαγγελίου της αγάπης Του. Αφού ένας πολύ εγωκεντιρικός άνρθωπος έχει ανάγκη ένα γεφύρωμα από τη μέχρι τότε θέση του έως την ανιδιοτελή αγάπη για τον διπλανό. Πρέπει πρώτα να παροτρυνθεί να προσφέρει βοήθεια στον διπλανό του, ώσπου να το κάνει από μόνος του. Τότε όμως θα έχει ήδη γίνει μια βαθμιαία αλλαγή, η οποία θα προχωρεί συνέχεια, στην περίπτωση που ο Θεός μέσω της αγάπης έχει κερδίσει επιρροή πάνω του.

Η αγάπη για τον Θεό και για τον διπλανό είναι η πιο μεγάλη και η πιο σημαντική εντολή. . .  Και για αυτό το λόγο η διδασκαλία της αγάπης του Ιησού πρέπει πάντα να προτάσσεται σε όλα τα δασκαλέματα, γιατί η αγάπη είναι και το κλειδί για όλες τις άλλες γνώσεις, οι οποίες χωρίς την αγάπη παραμένουν ακατανόητες για τους ανθρώπους. . .  Η αγάπη είναι τα πάντα, και η μοίρα εκείνου που έχει την αγάπη έχει ήδη σφραγιστεί για όλη την αιωνιότητα. Και όπου κηρύσσεται επίμονα η αγάπη, εκεί εκπροσωπεύεται και η Ίδια η Αιώνια Αγάπη στη Γη. Εκεί θα είναι επίσης το Πνεύμα της αλήθειας και εκεί θα υπάρχει και κατανόηση για το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και για τη σημασία του. . .  Αφού η αγάπη είναι και το φως που φωτίζει το πνεύμα εκείνων που κηρύσσουν την αγάπη και που ζουν οι ίδιοι με αγάπη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7116                9-5-1958

Ταπεινή προσευχή. . .

Η αλαζονεία είναι τμήμα του αντιπάλου. . .

Παρουσιάστε Μου με ταπεινότητα τα προβλήματά σας και θα διαπιστώσετε ότι θα σας προσέξω. Αφού το αποτέλεσμα της ταπεινότητας της καρδιάς είναι ότι ο άνθρωπος μιλά στον Πατέρα του σαν παιδί, ότι η προσευχή του δεν είναι απαίτηση αλλά παράκληση, την οποία εκπληρώνω με μεγάλη χαρά.

Στην περίπτωση που ο άνθρωπος, εκτός από την επίγεια του ζωή, ζει ακόμα μια πνευματική ζωή, στην περίπτωση δηλαδή που οι σκέψεις του δεν είναι συγκεντρωμένες αποκλειστικά στον κόσμο, αλλά που ο άνθρωπος σκέφτεται συνέχεια τον ουράνιο Πατέρα του και μέσα στον κόσμο, θα δημιουργήσει σύντομα τη σωστή σχέση μαζί Του. . .  Θα Με αναγνωρίσει ως τον Θεό και Δημιουργό του και επομένως θα Με πλησιάσει όλο ταπεινότητα, αλλά παρ’όλα αυτά θα έρχεται πάντα σε Μένα όταν τον πιέσουν επίγειες ή πνευματικές στεναχώριες, γιατί ξέρει ότι μονάχα Εγώ μπορώ να τον βοηθήσω. Και για αυτό το λόγο Με παρακαλά με παιδική εμπιστοσύνη, και η παράκλησή του πράγματι δεν θα είναι μάταιη.

Ένας ταπεινός άνθρωπος έχει ήδη πάρει το δρόμο της επιστροφής του σε Μένα, αφού αυτό που χώριζε την ψυχή του από Εμένα για ατελείωτους καιρούς ήταν η αλαζονεία του ως ένα τμήμα του αντιπάλου Μου, τον οποίο ακολούθησε κάποτε στο βάθος. . .  Επομένως, ο κάθε άνθρωπος που εμφανίζει μέσα του ακόμα ένα ίχνος αλαζονείας, βρίσκεται ακόμα κάτω από τον έλεγχο του αντιπάλου. Και πριν να μην αποβάλει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή το ότι φέρεται αλαζονικά απέναντί Μου, δεν θα μπορώ να τον αποδεχθώ. Αφού με αυτό τον τρόπο εγείρει μόνος του τον φραγμό και μάλλον δεν θα δημιουργήσει τη σωστή σχέση του παιδιού με τον Πατέρα, διότι για αυτό απαιτείται η ταπεινότητα της καρδιάς του.

Και όσο ο άνθρωπος αντιτάσσεται στο να Μου φέρεται με την ταπεινότητα της καρδιάς του, τόσο δεν θα είναι ικανός να προσεύχεται σε Μένα με παιδική εμπιστοσύνη. Η προσευχή του θα είναι μάλλον μια απαίτηση ως ένα αποτέλεσμα του συναισθήματος της αδυναμίας του να βοηθήσει τον εαυτό του. . .  Και μια τέτοια προσευχή δεν είναι η σωστή, δεν θα φτάσει στο αφτί Μου, γιατί λείπει ο ολόψυχος δεσμός του παιδιού με τον Πατέρα, η οικεία σχέση που κατά κάποιον τρόπο Με εξαναγκάζει να παράσχω στο παιδί αυτό για το οποίο Με παρακάλεσε.

Η αναγνώριση του ανθρώπου ενός Θεού και Δημιουργού μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της λογικής σκέψης του, η οποία ωστόσο δεν είναι αναγκαστικά μια απόδειξη ότι ο άνθρωπος έχει ήδη παρατήσει την εσωτερική αλαζονική στάση του απέναντι σε αυτό τον «Θεό και Δημιουργό» τον Οποίο αναγνώρισε. Όποιος όμως Με αναγνωρίζει ως «Πατέρα» έχει υπερνικήσει την αλαζονεία. Ο άνθρωπος αισθάνεται την κατώτερη φύση του απέναντί Μου, αλλά Με πλησιάζει παρ’όλα αυτά. Γιατί μέσα σε μια ταπεινή καρδιά κατοικεί και η αγάπη, η οποία λοιπόν Με αναγνώρισε και πιέζει τον άνθρωπο να έρθει κοντά Μου. Και για αυτό το λόγο μπορώ να γεμίσω ένα τέτοιο παιδί με τη χάρη Μου, την οποία παραλαβαίνει από τα χέρια Μου με ευγνωμοσύνη και η οποία το βοηθά να μειώνει συνέχεια την απόστασή του από Εμένα. . .

Είναι κάτι το σημαντικό όταν ο άνθρωπος έχει αποβάλει την αλαζονεία του, όταν αισθάνεται πόσο μικρός είναι και ωστόσο μπορώ να του παρέχω ιδιαίτερες χάρες. Αφού τότε έχει γίνει στ’αλήθεια το παιδί Μου, το οποίο θα μπορέσει σύντομα να πετύχει εκείνο το βαθμό του φωτός που κατείχε κάποτε. Αφού οι προσευχές του θα περιέχουν κυρίως παρακλήσεις σχετικά με το πνευματικό του καλό. Θα απευθύνετε μάλιστα σε Μένα με εμπιστοσύνη και για τις επίγειες ανάγκες του, αλλά θα ανησυχεί περισσότερο για την πνευματική του πρόοδο. Και δεν θα σταματήσει ποτέ να παρακαλά για βοήθεια για να πετύχει το στόχο του στη γη. Μια τέτοια προσευχή όμως μπορεί να Μου απευθύνει μόνο ένας αληθινά ταπεινός άνθρωπος, γιατί αυτός καταλαβαίνει τις αδυναμίες και τα ελαττώματά του. . .

Αλλά πρέπει και να διακρίνετε την εσωτερική ταπεινότητα από μια επιδειγμένη προς τα έξω δουλοπρέπεια, η οποία δεν έχει καμία αξία για Μένα και η οποία δεν μπορεί να σας αποφέρει την παροχή της χάρης. . .  Και για αυτό το λόγο ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει κριτική στον εαυτό του όσον αφορά την εσωτερική σκέψη και τα εσωτερικά συναισθήματά του. Και μόνο θα του φέρει ευλογία αν προσπαθήσει να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε αλαζονική σκέψη, αν προσπαθήσει να ξεφύγει από τον έλεγχο εκείνου η αλαζονεία του οποίου προκάλεσε κάποτε την πτώση του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7117                11-5-1958

Το πρόβλημα της τριάδας. . .

Η θεία τριάδα είναι ένα από πολλά προβλήματα τα οποία μερικοί άνθρωποι έκαναν δυσεπίλυτα μέσω μιας εντελώς λανθασμένης εξήγησης. Την εύκολη, κατανοητή για όλους τους ανθρώπους εξήγηση δεν την αποδέχονται, γιατί η σκέψη των ανθρώπων μπερδεύτηκε μέσω ασύλληπτων για το ανθρώπινο μυαλό όρων. Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο αυτοί οι όροι διατηρούνται και απαγορεύτεται ακόμα και να τους σκεφτούν οι άνθρωποι.

Και όμως αυτό το πρόβλημα θα γίνει ευνόητο και ευεξήγητο για κάθε άνθρωπο που κατανοεί την «ενανθρώπηση του Θεού» μέσα στον Ιησού, που δεν προσπαθεί να προσωποποιήσει την Οντότητα του Θεού. . .  που αναγνωρίζει ως «Θεό» το Πνεύμα που γεμίζει τα πάντα και για τον οποίο είναι κατανοητό ότι η Θεότητα, την Οποία δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, εκδηλώθηκε μέσα στον Ιησού, προκειμένου να μπορεί να είναι για τα όντα που δημιούργησε ένας «ορατός» Θεός. . .  Εκείνοι λοιπόν δεν θα σκέφτονται πια με λάθος τρόπο τους όρους: Πατέρα. . .  Γιο. . .  και Πνεύμα. Αφού για εκείνους υπάρχει μόνο ένα Ον, το Οποίο ενώνει μέσα Του την Αγάπη, τη Σοφία και τη Δύναμη. . .

Η Αγάπη δημιούργησε τα πάντα και είναι επομένως ο Δημιουργός, ο «Πατέρας». . .  Και από Αυτόν εκπήγασε και ο «Γιος», μέσα στον Οποίο εκδηλώθηκε ο Πατέρας. Αλλά ο Γιος είναι επίσης η «Σοφία», αφού μόνο η Αγάπη είναι η φωτιά από την οποία φέγγει το «Φως». . .  Η Αγάπη και η Σοφία συνεπώς είναι αδιαχώριστες, έτσι όπως ο Πατέρας και ο Γιος είναι ένα. Και πάλι η Αγάπη είναι και Δύναμη, η οποία όμως εκδηλώνεται πάντα μόνο μαζί με την ύψιστη Σοφία. Το «Πνεύμα» του Θεού είναι η μόνιμη ακτινοβολία της Αγάπης Του, η οποία βοηθά ολόκληρο το ατελές να τελειοποιηθεί πλήρως. . .

Άρα μπορεί πάντα μόνο ένα Ον να κατανοείται ως ο Θεός ο Πατέρας, ο Γιος και το Πνεύμα, ένα Ον το σύνολο του Οποίου είναι Αγάπη, Σοφία και Δύναμη. . .  Το ότι αυτό το Ον εκδηλώθηκε μέσα στον άνθρωπο Ιησού δεν δικαιολογεί κανέναν να κάνει τη Θεότητα ένα διπλό Ον, το Οποίο μπορεί να επικαλεστεί χωριστά. . .  και να προσθέσει σε αυτό το διπλό Ον ακόμα ένα ως το «Πνεύμα», το Οποίο επικαλούνται επίσης εκείνοι που δεν επεξεργάζονται μόνοι τους αυτό το πρόβλημα, αλλά που αποδέχονται απλά αυτά που κηρύσσουν αφώτιστοι στοχαστές.

Και το ότι αυτό είναι γεγονός αποδεικνύει πως πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να επικαλούνται τον Πατέρα μέσα στον Ιησού Χριστό, ότι τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι θα βρουν τον Θεό μόνο μέσα στον Ιησού Χριστό, ότι η τριπλή επίκληση φτάνει πάντα μόνο σε ένα αφτί, ότι η Αιώνια Θεότητα δεν μπορεί να διασπαστεί, ότι η Ίδια πλησίασε μέσα στον Ιησού Χριστό τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να συλλάβουν το αιώνια Πνεύμα που περιέχει και που γεμίζει τα πάντα. . .

Οι όροι: Πατέρας, Γιος και Πνεύμα κάνουν εσάς τους ανθρώπους το πνεύμα των οποίων δεν φωτίστηκε ακόμα να δώσετε στις σκέψεις και στις προσευχές σας ακόμα διαφορετικούς στόχους. . .  Επικαλείστε τον Θεό τον Πατέρα, επικαλείστε τον Ιησού και επικαλείστε και το Πνεύμα, για να έρθει κοντά σας. . .  Αλλά θα προσεύχεστε σωστά μόνο τότε που αυτά τα τρία θα έχουν γίνει μια έννοια, όταν θα επικαλείστε μόνο ένα Ον, το Οποίο ενώνει το Ίδιο μέσα Του την Αγάπη. . .  τον Πατέρα, τη Σοφία. . .  τον Γιο, και τη Δύναμη. . .  το Πνεύμα, με αποτέλεσμα μόνο τότε να έχετε λύσει πραγματικά το πρόβλημα της τριάδας του Θεού.

Αφού παρόλο που η διδασκαλία του «Θεού των τριών προσώπων» επεκτάθηκε με την προσθήκη Αυτά τα Τρία είναι ένα. . .  αυτή η διδασκαλία είναι μια μεγάλη παραπλάνηση των ανθρώπων, το αποτέλεσμα της οποίας είναι περισσότερες λανθασμένες απόψεις. . .  Αφού ακριβώς η επίκληση του Θεού μέσα στον Ιησού Χριστό περιέχει μια τεράστια δύναμη, την οποία όμως χάνετε εσείς που ζείτε ακόμα με λανθασμένες ιδέες και που δεν μπορείτε να τις αποχωριστείτε. Μάλιστα θα οφελούσε  πολύ την κατανόησή σας να τα σκεφτείτε αυτά με σοβαρότητα. Δεν το κάνετε όμως γιατί έχετε γίνει σκλάβοι όπου ωστόσο ο Θεός σας χάρισε πλήρη ελευθερία. . .  Αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πνευματική σας ελευθερία. Και ο Θεός ο Ίδιος θα σας βοηθήσει πράγματι να διαφωτιστεί η σκέψη σας, αφού είναι ο Ίδιος το Φως και θέλει να παρέχει φως σε όλους όσοι επιθυμούν το φως. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7118                12-5-1958

Για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατον. . .

Μπορώ μάλιστα να κατορθώνω τα πάντα, αλλά στην ενέργειά Μου βάζονται συχνά φραγμούς από εσάς τους ανθρώπους, τους οποίους για χάρη σας δεν σπάζω. Δεν θα έφερνε ευλογία σε έναν άθεο άνθρωπο έαν η εξουσία Μου και η δύναμή Μου του αποδεικνυόταν μέσω έργων τα οποία μπορώ να επιτελέσω μόνο Εγώ και τα οποία επομένως θα αποδείκνυαν Εμένα τον Ίδιο. Δεν θα αποκτούσε ποτέ πια την ελευθερία, αφού μια τέτοια ασυνήθιστη ενέργεια θα ήταν για έναν άνθρωπο χωρίς πίστη μόνο ένας εξαναγκασμός που θα τον εμπόδιζε να πετύχει ποτέ την τελειότητα.

Ούτε ο θρήσκος άνθρωπος πολλές φορές δεν έχει ακόμα τη δύναμη της πίστης ώστε θα μπορούσα να ενεργήσω με θαυματουγικό τρόπο. Και ο θρήσκος άνθρωπος σκέφτεται ακόμα σε πολύ περιορισμένα πλαίσια, δεν είναι ακόμα ικανός να συλλάβει την απεριόριστη πνευματική ενέργεια, βλέπει ακόμα με το επίγειο περιορισμένο βλέμμα του. . .  Και τόση ώρα δεν πρέπει να εξαναγκάσω την πίστη του, παρόλο που ο άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει μόνο ακόμα λίγα βήματα για να ξεπεράσει εκείνους τους φραγμούς.

Θα ήθελα πολύ να βοηθήσω εσάς τους ανθρώπους να αποκτήσετε μια τέτοια ισχυρή πίστη που θα επιτρέπει την απεριόριστη ενέργειά Μου πάνω σας. Αφού θα ήθελα να αποδείξω σε όλους σας την αγάπη και τη δύναμή Μου για να αυξηθεί η αγάπη σας και θα ήθελα επίσης να σας απελευθερώσω από δεινά τα οποία δεν μπορείτε να αποτρέψετε οι ίδιοι. Και για αυτό το λόγο μπορώ μόνο να σας λέω ξανά και ξανά ότι για Μένα τίποτα δεν είναι αδύνατον. . .  Να το έχετε πάντα στο νου σας αυτό, δηλαδή ότι η δύναμή Μου είναι απεριόριστη και καταφέρνει τα πάντα. . .

Αλλά δεν είναι τόσο τη δύναμή Μου την οποία αμφισβητείτε όσο την αγάπη Μου. . .  Και για αυτό θέλω να ξέρετε ότι είστε μάλιστα τα παιδιά της αγάπης Μου, ότι η αγάπη Μου για σας είναι ατελείωτη, ότι δεν θα σταματήσει ποτέ, ότι θα ήθελε να σας χαρίζει με αφθονία, ότι χρειάζεται πάντα μόνο να Μου τη ζητήσετε. . .  και να Μου ανοίξει η δική σας αγάπης την πόρτα της καρδιάς σας, προκειμένου η αγάπη Μου να μπορέσει να ακτινοβολήσει μέσα σας. . .  Δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητείτε την αγάπη Μου, η οποία μάλιστα σας ακολουθεί όπου και να πηγαίνετε, η οποία μόνο θέλει να στραφείτε σε Μένα και η οποία σε αυτή την περίπτωση είναι πρόθυμη να κάνει για εσάς ό,τι και να Μου ζητήσετε. . .

Η αγάπη χαρίζει πάντα τον εαυτό της, η αγάπη δεν αρνείται ποτέ τον εαυτό της. . .  Και το ότι σας αγαπώ σας αποδεικνύει ήδη η ύπαρξή σας, αφού δεν θα μπορούσατε να υπάρχετε αν η αγάπη Μου δεν θα σας είχε πιάσει με όλη τη φωτιά της. Και αφού βαδίζετε πάνω σε αυτή τη Γη ως άνθρωποι, σας αποδείχθηκε και η αγάπη Μου. Και τώρα με επίγνωση της ατελείωτης αγάπης Μου θα έπρεπε να απευθύνεστε σε Μένα με πλήρη εμπιστοσύνη όποτε σας πίεζει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείτε να αποτρέψετε μόνοι σας. . .  Τότε η καρδιά σας θα αισθανθεί την παρουσία Μου και θα περιμένετε με πεποίθηση τη βοήθειά Μου. Δεν θα αμφιβάλλετε πια και δεν θα αναρωτιέστε πια αν είστε αντάξιοι της αγάπης Μου. Θα ξέρετε ότι η πραγματική πατρική αγάπη δεν μπορεί να πεθάνει, ότι φροντίζει το παιδί και του δίνει ευχάριστα αυτό που επιθυμεί.

Να γράψετε αυτά τα λόγια Μου βαθιά μέσα στην καρδιά σας, μην τα ξεχνάτε, θέλω να σας ενθαρρύνουν όποτε κινδυνεύσει να μειωθεί η πίστη σας. . .  Αφού εναπόκειται μονάχα στην πίστη σας αν μπορέσω να ενεργήσω πάνω σας με ασυνήθιστο τρόπο ή όχι. . .  Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούσα να κάνω. Αφού Αυτός Που δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο θα είναι και ικανός να αποτρέψει τις δυσκολίες ενός από τα πλάσματά του. . .  Αυτός Που ξέρει για τα πάντα γνωρίζει και όλα τα προβλήματά σας, αλλά θέλει την ευσεβή, στοργική αφοσίωσή σας και τότε θα μπορεί να σας χαρίζει ανάλογα με την πίστη σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7119                15-5-1958

Η ανθρώπινη θέληση που είναι στραμμένη στον Θεό εξασφαλίζει και την ηγεσία Αυτού. . .

[Δεν μετέφρασα τις πρώτες τέσσερις παραγράφους, γιατί πρόκειται για επαναλήψεις προηγούμενων μηνυμάτων. Σ.τ.μ.]

Όποιος θέλει να Μου ανήκει, Μου ανήκει, και όποιος Μου ανήκει ας Μου παραδοθεί γεμάτος εμπιστοσύνη και ας Μου φορτώσει όλο το βάρος και όλα τα δεινά του, από τα οποία πράγματι θα τον απαλλάξω, γιατί έχει γίνει δικός Μου. Αλλά πρέπει να σας πω ένα πράγμα, δηλαδή ότι οι ίδιοι αυξάνετε τέτοια επίγεια δεινά όσο πιο αγχώδεις είστε και όσο περισσότερο εξασθενίζεται η πίστη σας. . .  ότι η θρησκευτικές σας αμφιβολίες ή οι ανησυχίες σας σχετικά με την επίγεια καλοπέρασή σας απλώς προσελκύουν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα. . .  γιατί μέσω τέτοιων απομακρύνεστε από Εμένα. . .

Απαιτώ την πλήρη εμπιστοσύνη σας, προκειμένου να μην την απογοητεύσω. Εσείς όμως συχνά αποδυναμώνετε Εμένα τον Ίδιο και την ενέργεια της αγάπης Μου σε σας. . .  Δεν την επιτρέπετε ακριβώς εξαιτίας των αδικαιολόγητων ανησυχιών και αμφιβολιών όσον αφορά τη βοήθειά Μου. Και θα πρέπει να γίνετε σαν τα παιδιά, τα οποία αποδέχονται με πίστη κάθε λέξη του Πατέρα και τα οποία βασίζονται τότε πάνω Του, γιατί ξέρουν ότι ο Πατέρας αγαπά το παιδί Του. . .  Δεν πρέπει να σας τρομάζει τίποτα, δεν πρέπει τίποτα να σας κάνει να φοβάστε, αφού υπάρχει Ένας από πάνω σας Που προσέχει και Που σας στέλνει τους υπηρέτες Του για να σας προστατέψουν. . .  Και αυτό τον  Ένα θα πρέπει μόνο να Τον αγαπάτε και να θέλετε να Του ανήκετε, και πράγματι θα σας συμπαραστέκεται σε κάθε δυσκολία του κορμιού και της ψυχής σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7120                14-5-1958

Μετάληψη – κοινωνία – αγάπη. . .

Δεν υπάρχει δεσμός μαζί Μου χωρίς την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι η αρχέγονη Φύση Μου και γιατί μπορεί να ενωθεί μαζί Μου μόνο αυτό που είναι όμοιο με Μένα. Άρα πρέπει να υπάρχει αγάπη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που θέλει να συνδεθεί μαζί Μου. . .  Με διαφορετικό τρόπο είναι αδύνατος ένας τέτοιος δεσμός. . .  Αυτό λοιπόν πρέπει και να σας κάνει να καταλάβετε τη διαδικασία της μετάληψης, η οποία θα μπορεί να επιφέρει σε σας τους ανθρώπους την ένωση μαζί Μου μόνο τότε που έχει φουντώσει μέσα σας η αγάπη. . .  γιατί μόνο τότε μπορώ να είμαι παρών μέσα σας.

Ποιο το όφελος λοιπόν των εξωτερικών πράξεών σας όσο δεν προσέχετε το πιο σημαντικό. . .  δηλαδή να ασκήσετε την αγάπη. . .  «Όποιος παραμένει μέσα στην αγάπη, παραμένει μέσα σε Μένα και Εγώ παραμένω μέσα σε εκείνον. . .» Άρα ξέρετε για τον όρο για την παρουσία Μου και επομένως δεν μπορείτε να περιμένετε να ακυρώσω αυτό τον όρο στη περίπτωση που μόνο εκτελείτε εξωτερικές πράξεις τις οποίες επινοήσατε μόνοι σας, γιατί δεν καταλάβατε το πνευματικό νόημα των λόγων Μου: «Να το κάνετε στην ανάμνησή Μου. . .»

Μια ζωή με αγάπη είναι η προϋπόθεση για να Με υποδεχθεί κανείς μέσα στην καρδιά του, και μια τέτοια ζωή με αγάπη την έζησαν οι μαθητές Μου, με τους οποίους κοινώνησα. . .  Για αυτό το λόγο όμως κατάλαβαν τα λόγια Μου, με τα οποία τους διόρισα κήρυκες του Ευαγγελίου Μου. . .  Αφού θα έπρεπε να μοιράζουν το ψωμί της ζωής το οποίο έλαβαν από Μένα, έτσι όπως τους μοίρασα το γήινο ψωμί. . .  Θα έπρεπε να προσφέρουν στους αδελφούς τους το ζωντανό νερό, έτσι όπως τους πρόσφερα το κύπελλο με το κρασί. . .

Και αφού ήμουν ο Ίδιος ο «λόγος-που-είχε-γίνει-σάρκα», πρόσφερα επομένως Εμένα τον Ίδιο σε εκείνους που συμμετείχαν στην κοινωνία. Και θα προσφέρομαι πάντα σε όλους όσοι θελήσουν να Με υποδεχθούν, θα τους τροφοδοτώ με το ψωμί της ζωής και θα τους δίνω να πιουν το ζωντανό νερό. «Θα τρώνε τη σάρκα Μου και θα πίνουν το αίμα Μου», άρα θα είμαι παρών μέσα τους, έτσι όπως το υποσχέθηκα. Αλλά χωρίς αγάπη μια τέτοια κοινωνία είναι αδύνατη. . .

Μπορώ μάλιστα να κηρύξω την αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, μπορώ να τους βοηθήσω να κάνουν έργα αγάπης. Αλλά δεν μπορώ ποτέ να κατοικήσω μέσα σε μια καρδία που δεν έχει ακόμα διαμορφώσει τον εαυτό της σε αγάπη. . .  Και σκεφτείτε πόσο λάθος είναι η ιδέα με την οποία ζουν αμέτρητοι άνθρωποι που μάλιστα πηγαίνουν στο «τραπέζι του Κυρίου» σύμφωνα με την άποψή τους, που όμως δεν ασκούν πραγματικά την αγάπη και οι καρδιές των οποίων για αυτό δεν είναι ικανές να Με υποδεχθούν. . .

Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι επιμένουν σε αυτή τη λάθος ιδέα, γιατί νομίζουν πώς έκαναν το καθήκον τους, με αποτέλεσμα να μην κάνουν πνευματικές προσπάθειες, παρόλο που ο κάθε άνθρωπος ξέρει ότι είμαι ο Ίδιος η Αγάπη και ότι για αυτό το λόγο απαιτώ από εσάς μόνο την τήρηση των εντολών της αγάπης για να μπορέσω να σας χαρίσω την ευτυχία της παρουσίας Μου κοντά σας. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν προσέχουν το «λόγο Μου» όπως προσέχουν την τήρηση εξωτερικών τύπων. Και ο λόγος Μου και μόνο θα μπορούσε να κάνει εκείνους τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι απαιτώ περισσότερο από μόνο τυπικά έθιμα. . .

Τα λόγια του διορισμού τα οποία είπα στους μαθητές Μου τα κατάλαβαν πνευματικά αυτοί. Αλλά και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να καταλάβουν το πνευματικό τους νόημα αν μόνο ήθελαν να τα σκεφτούν στα σοβαρά. Αλλά η κατανόησή τους θα απαιτούσε και μια ζωή με αγάπη και επομένως μια δουλειά πάνω στον εαυτό τους, για τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι. Αντίθετα τα ποικίλα έθιμα δεν απαιτούν αυτή την υπερνίκηση του εαυτού του ανθρώπου, και ως εκ τούτου αυτοί τα εκτελούν με ζήλο. Αυτά τα έθιμα όμως δεν συμφέρουν τις ψυχές τους με κανέναν τρόπο, αλλά μόνο κάνουν τους ανθρώπους χλιαρούς και αμελείς όσον αφορά το καθήκον της ζωής τους. Αυτό το καθήκον αποτελείται από το να μάθουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους να ζουν με αγάπη, και μια τέτοια ζωή είναι η προϋπόθεση για να συνδεθεί κανείς στενά μαζί Μου, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα της παρουσίας Μου μέσα στην ανθρώπινη καρδιά.

Αφού η ένωση μαζί Μου είναι ο πρώτος και ο τελευταίος στόχος του ανθρώπου τον οποίο θα έπρεπε να πετύχει πάνω στη Γη. Και είναι μάλιστα ικανός να τον πετύχει εάν μόνο κάνει προσπάθεια να ζήσει με αγάπη και επομένως να εναρμονίσει τη φύση του στη δική Μου αρχέγονη Φύση, η οποία είναι η αγάπη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7124                18 κ. 19-5-1958

Η παροχή της δύναμης από τον Θεό είναι απαραίτητη για να ακυρωθεί ο χωρισμός. . .

Σας διοχετεύεται άμεσα η δύναμη από τον Θεό και μπορείτε να την αφήνετε να σας διαρρεύσει οποτεδήποτε και όσο συχνά και να την επιθυμήσετε. . .  Χρειάζεται απλά να είστε πρόθυμοι να την παραλάβετε, δηλαδή να ανοιχθείτε, να παραδοθείτε στον Θεό και να Του αφήσετε όλα τα άλλα. Τότε θα είστε για Αυτόν κατάλληλα σκεύη μέσα στα οποία μπορεί να ακτινοβολήσει τον Εαυτό Του, το Πνεύμα Του, τη δύναμή Του, και τότε είστε συνδεδεμένοι μαζί Του, με αποτέλεσμα να μπορεί συνέχεια να ενεργεί μέσα και πάνω σας.

Και η δύναμη θα ενεργεί μάλιστα μέσα στον άνθρωπο. Θα τον πιέζει από το εσωτερικό του να δουλέψει πάνω στην ψυχή του, δηλαδή να ασκήσει την αγάπη. Αφού η μεταμόρφωση του όντος σε αγάπη είναι η πραγματική δουλειά πάνω στην ψυχή του την οποία θα έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής. Αλλά πριν να μην μπορεί να διοχετεύεται στον άνθρωπο η δύναμη του Θεού, η ψυχή εκείνου θα παραμείνει άπρακτη. Αφού η πνευματική της κατάσταση στην αρχή της ενσάρκωσή της ως άνθρωπος είναι ακόμα μια κατάσταση της αδυναμίας και της τύφλωσης, η οποία αλλάζει μόνο τότε που αγγίζει την ψυχή η δύναμη του Θεού.

Αυτή τη δύναμη όμως την έχετε διαρκώς στη διάθεσή σας εσείς οι άνθρωποι. Ο Θεός ο Ίδιος δεν σας την αρνείται, ούτε την περιορίζει. Αλλά δεν μπορεί να σας τη διοχετεύσει παρά τη θέλησή σας. Πρέπει οι ίδιοι να την επιθυμήσετε και να τη ζητήσετε και τότε ο Θεός θα σας την παρέχει απεριόριστα. Αν εσείς οι άνθρωποι αξιοποιούσατε αυτό το προνόμιο, αν ανοιγόσαστε όσο το δυνατόν συχνότερα σε εκείνο το ρεύμα της δύναμης, θα απαλλασσόσαστε πράγματι σύντομα από οποιαδήποτε αίσθημα αδυναμίας και θα βιώνατε μια ενίσχυση και σωματικά. Γιατί η ψυχή θα επενεργεί τότε με ευνοϊκό τρόπο και πάνω στο κορμί σας και με πλήρη επίγνωση της δύναμης θα την εφαρμόζει ασκώντας την αγάπη, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να παραλαβαίνει συνέχεια καινούργια δύναμη. . .

Η παροχή της δύναμης προϋποθέτει λοιπόν τη θέληση του ανθρώπου να την παραλάβει, προϋποθέτει να συνάψει ο άνθρωπος συνειδητά επαφές με τον Θεό, με την προαιώνια Πηγή της δύναμης. Και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να περιμένει κανένας άνθρωπος ότι θα του διοχετευτεί αυθαίρετα αυτή η δύναμη, ότι δεν μπορεί παρά να κάνει έργα αγάπης και ότι θα πάρει δύναμη με αυτό τον τρόπο. . .  Μπορεί μάλιστα να παρακινηθεί αναγκαστικά σε μια ορισμένη πράξη, αλλά σε αυτή την πράξη θα έλειπε η αγάπη, γιατί την αγάπη πρέπει να την ανάψει ο άνθρωπος με την ελεύθερη θέλησή του.

Όταν όμως εκείνη έχει φουτνώσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, το βλέμμα αυτού στρέφεται προς τον Θεό. Ο άνθρωπος θέλει τον δεσμό μαζί Του και ανοίγεται συνειδητά στο ρεύμα της δύναμης από τον Θεό. . .  Αισθάνεται μέσα του την επιθυμία να παραδοθεί στον Θεό, οι σκέψεις του στρέφονται ξανά και ξανά σε Αυτόν, έχει τη μόνη επιθυμία να είναι συνδεδεμένος μαζί Του. . .  Πρόκειται για την ψυχή του που ενδίδει στην πίεση του πνεύματος μέσα του και που επίσης βιάζεται να πλησιάσει το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. Τότε όμως έχει ακυρωθεί ο χωρισμός τον οποίο δημιούργησε το ον κάποτε εθελοντικά, ο οποίος όμως χωρίς την παροχή της δύναμης από τον Θεό δεν ακυρώνεται.

Επομένως ο άνθρωπος χρειάζεται μόνο να στραφεί πάλι προς τον Θεό, έτσι όπως απομακρύνθηκε κάποτε από Αυτόν. . .  Και αυτή τη θέληση μπορεί να βρει κάθε άνθρωπος. . .  το ίδιο καλά όπως στρέφει τη θέλησή του στον κόσμο, ενώ δεν εξαναγκάζεται να το κάνει, ακριβώς γιατί ο πνευματικός σπινθήρας μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος αρχικά επενεργεί μόνο σιγανά πάνω του ως η φωνή της συνείδησης, υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. . .  και επίσης γιατί παρουσιάζεται το θέλημα του Θεού σε κάθε άνθρωπο και ο ίδιος μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα ποια στάση θα πάρει.

Ανάλογα με τη θέλησή του τού προσφέρονται οι χάρες. Η ζωή του επίσης θα του δώσει ακρετές αφορμές για να στραφεί στον Θεό και Δημιουργό του. Θα μάθει για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό έργο Του και θα μπορεί να Του ζητήσει ενίσχυση της θέλησής του. . .  Έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τον Θεό και εναπόκειται μονάχα στον ίδιο να συνάψει επαφές με Εκείνον ή όχι. . .  Αλλά μόνο αυτή η συνειδητή επαφή τού εξασφαλίζει τη διοχέτευση της δύναμης, την οποία έχει ανάγκη για να πάρει το δρόμο πίσω στο πατρικό του σπίτι. . .  μόνο αυτή η συνειδητή επαφή μαζί Του είναι η απόφαση της θέλησης του ανθρώπου, η οποία είναι ο σκοπός της ύπαρξής του στη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7125                20-5-1958

Η εκτέλεση του καθηκόντος δεν φτάνει. . .

Δεν πρέπει να πιστέψετε ότι είστε δικαιολογημένοι μπροστά Μου στην περίπτωση που γεμίζετε την επίγεια σας ζωή μόνο με επίγεια καθήκοντα, στα οποία να ανταποκριθείτε επιδιώκετε μεν, η εκτέλεση των οποίων όμως δεν αποφέρει στην ψυχή σας καμία ευλογία. Αφού ό,τι κάνετε στον κόσμο αιτιολογείται από μια ορισμένη φιλαυτία εάν το κάνετε εθελοντικά. . .  ή με άλλα λόγια, ο κόσμος έχει απαιτήσεις από σας, στις οποίες ανταποκρίνεστε για εγωιστικούς λόγους, στην περίπτωση που δεν εξαναγκάζεστε. . .  Όλες αυτές οι «εκπληρώσεις των καθηκόντων» δεν πρέπει να μπερδευτούν με τη σωστή, ανιδιοτελή αγάπη για τον διπλανό, η οποία δεν θέλει τίποτα για τον εαυτό της αλλά θα ήθελε πάντα μόνο να βοηθά και να χαρίζει ευτυχία.

Η εκπλήρωση των καθηκόντων είναι ένα ορισμένο ένστικτο αυτοσυντήρησης, άσχετα με το αν ο ίδιος ο άνθρωπος ή οι συγγενείς του θα επωφεληθούν από την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Θα πρόκειται όμως πάντα μόνο για ένα επίγειο όφελος, η ψυχή θα κερδίσει λίγο ή και τίποτα. . .  εκτός εάν τα καθήκοντα εκτελεστούν με ανιδιοτελή αγάπη, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει μάλιστα να εκτελέλσει επαγγελματικά ορισμένα καθήκοντα, στα οποία ανταποκρίνεται με ανιδιοτελή αγάπη. Οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να καταλήξουν σε μια ορισμένη αυταρέσκεια στην περίπτωση που πιστεύουν ότι εκτέλεσαν πιστά τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, δεν προχωρούν ούτε ένα βήμα όσον αφορά την πνευματική τους ανάπτυξη και τις περισσότερες φορές δεν θέλουν να πληροφορηθούν για το ότι ο σκοπός της ζωής τους είναι ένας διαφορετικός από το να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους μια τακτοποιημένη επίγεια ζωή. . .  παρόλο που προς τα έξω ο τρόπος ζωής του ανθρώπου φαίνεται εντάξει.

Εάν μόνο θέλατε να σκεφτείτε ότι μπορεί να απαλλαχθείτε από κάθε καθήκον ήδη την επόμενη μέρα, ότι όμως θα αξιολογηθείτε τότε σχετικά με την ψυχική σας ωριμότητα. . .  όχι σχετικά με το πώς διαμορφώσατε την επίγεια σας ζωή. Αν θέλατε να σκεφτείτε ότι όλα τα καθήκοντα μπορούν να εκπληρωθούν και από άλλους ανθρώπους, ότι όμως τη δουλειά πάνω στην ψυχή του πρέπει να την κάνει μόνος του ο κάθε άνθρωπος και μάλιστα κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής. . .  Από αυτή τη δουλειά δεν μπορεί να απαλλαχθεί. Άρα πρέπει εκτός από την εκτέλεση των καθηκόντων να ασκείται στην ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη, πρέπει εθελοντικά να κάνει περισσότερο. Και πρέπει πάντα να τον ωθεί η αγάπη, μόνο τότε αξιοποιεί σωστά την επίγεια του ζωή, τότε αυτή ανταποκρίνεται στο θέλημά Μου, ο άνθρωπος μεταμορφώνει τον εαυτό του. . .  δηλαδή τη φύση του. . .  στην αρχέγονη φύση του.

Δεν είναι επομένως καθόλου άχρηστος σε αυτό τον κόσμο, αφού η ανάπτυξη της ψυχής του θα προχωρήσει. Μόνο τότε ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται σωστά τη ζωτική δύναμη την οποία έχει στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, την οποία ωστόσο πρέπει να δώσει τη στιγμή του θανάτου του. Θα περάσει εντελώς αδύναμος στο άλλο βασίλειο εάν πριν δεν απόκτησε πνευματική δύναμη ακριβώς μέσω της έμπρακτης αγάπης στη Γη. Όσο κατέχει ακόμα τη ζωτική δύναμη δεν την εκτιμά πραγματικά. Αλλά στην περίπτωση που θα πρέπει να μπει στο άλλο βασίλειο σε εντελώς νεκρή κατάσταση, αυτό θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει τι έχασε από δική του απερισκεψία και πόσο φτωχός  είναι συγκριτικά με την επίγεια του ζωή, όπου μπορούσε να εργάζεται και να ενεργεί με τη βοήθεια της ζωτικής του δύναμης.

Και για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη ζωτική του δύναμη κυρίως για την έμπρακτη αγάπη, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο αυξάνει τη δύναμή του και μπορεί να αποκτήσει άφθαρτα αγαθά. . .  ενώ όλα τα γήινα αγαθά είναι εφήμερα και ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να καθορίσει μόνος του το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να απολαύσει εκείνα τα αγαθά. Ήδη η επόμενη μέρα μπορεί να του πάρει τα πάντα. . .  Αλλά ποτέ δεν χρειάζεται να έχει τέτοιες σκέψεις και να ανησυχεί εκείνος ο άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τη ζωτική δύναμή του για να ασκήσει την αγάπη. . .  Μπορεί να δώσει κάθε μέρα την επίγεια του ζωή και παρ’όλα αυτά θα ξεκινήσει την πραγματική του ζωή στο πνευματικό βασίλειο πλούσια ευλογημένος και γεμάτος δύναμη. Δεν θα έχει χάσει τίποτα, αλλά μόνο θα σημείωσει ένα μεγάλο κέρδος. . .

Για αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε ποτέ ένας άνθρωπος να καυχηθεί για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, αφού αυτή μπορεί και να είναι μια απόδειξη μιας αγάπης στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση. Μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε λάθος σκέψη, με αποτέλεσμα να είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του και να μην θεωρήσει ανάγκη να κάνει και άλλα πράγματα. Απαιτώ περισσότερο από σας αν θέλετε να αποκτήσετε τη ζωή την οποία δεν θα μπορείτε πια να χάσετε. . .  Πρέπει αμετάκλητα να μεταμορφωθείτε σε αγάπη, και για αυτό το λόγο η ζωή σας πάνω στη Γη πρέπει να δείξει μια ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη. Μόνο τότε θα βαδίζετε σύμφωνα με το θέλημά Μου και μόνο τότε θα αποκτήσετε αγαθά τα οποία είναι άφθαρτα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7127                22-5-1958

Γιατί μας πάρθηκε η ανάμνηση. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή“, σελ. 289 - 291. Σημείωση της μεταφράστριας.

Αν εσείς οι άνθρωποι αντιμετωπίζατε τη ζωή σας στη Γη σαν τον τελευταίο σταθμό μιας ατελείωτα μακριάς προείας εξέλιξης, τότε θα βάζατε όλα τα δυνατά για να διανύσετε αυτό το βραχύ τελευταίο στάδιο χωρίς να διστάζετε μπορστά σε κανέναν κόπο, προκειμένου να ολοκληρώσετε με επιτυχία την εξέλιξή σας προς τα πάνω, σε αυτή τη σύντομη περίοδο της ζωής στη Γη. Επειδή όμως σας λείπει η ανάμνηση και γνωρίζετε με βεβαιότητα μόνο για τη σύντομη πορεία σας πάνω στη Γη, για αυτό το λόγο και δεν καταβάλλετε ιδιαίτερες προσπάθειες. Αντίθετα, αδιαφορείτε για αυτό που υπάρχει κατόπιν και δεν σκέφτεστε παρά ελάχιστα τι σας περιμένει μετά από αυτή τη ζωή.

Αλλά πρέπει να ζήσετε χωρίς την ανάμνηση για να μην επηρεαστείτε στη θέληση, στις σκέψεις και στις πράξεις σας. Αν είχατε όμως τη δυνατότητα να ρίξετε έστω και μια ματιά προς τα πίσω, δεν θα μπορούσατε πια να ζήσετε από τον τρόμο. . .  ή αντίθετα ο μεγάλος φόβος θα σας ωθούσε να κάνετε οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αποφύγετε αυτή τη φοβερή μοίρα και να απελευθερωθείτε από κάθε υλική μορφή. Θα είχα λοιπόν καθ’όλα τη δύναμη να σας υποχρεώσω να διαμορφώσετε τη ζωή σας σύμφωνα με το θέλημά Μου, φθάνει μόνο να σας άφηνα να ρίξετε μια ματιά προς στα πίσω. Αλλά η αγάπη Μου για σας είναι πιο μεγάλη και θέλει να σας προσφέρει μια απεριόριστη ευτυχία, πράγμα όμως που αποκλείει κάθε βιασμό της θέλησής σας. . . Διότι για να είναι η μακαριότητά σας απεριόριστη, θα πρέπει να επιλέξετε από μόνοι σας ελεύθερα να ζήσετε όπως είναι το θέλημά Μου, σύμφωνα δηλαδή με την αιώνια τάξη. . .

Να καταλάβετε λοιπόν πως είναι μια πράξη ευσπλαχνίας και αγάπης το γεγονός ότι σας έχω αφαιρέσει την ανάμνηση. . .  Αφ’ενός με σκοπό να σας προφυλάξω από τη γνώση της προηγούμενης  επίγειας ζωής που αφήσατε πίσω σας και αφετέρου για να σας δώσω τη δυνατότητα να γίνετε χωρίς περιορισμούς ευτυχισμένοι. . .  Ωστόσο, ούτε σας αφήνω χωρίς καμία γνώση, έστω και αν μια τέτοια γνώση δεν μπορεί να αποδειχθεί. Έτσι λοιπόν μαθαίνετε για την προηγούμενη κατάστασή σας χωρίς όμως να σας βαραίνει ιδιαίτερα, επειδή την έχετε ξεπεράσει. Ωστόσο, το ότι γνωρίζετε σχετικά θα μπορούσε να σας παρακινεί να εντείνετε τον πνευματικό σας αγώνα, ο οποίος όμως διεξάγεται με απόλυτα ελεύθερη θέληση, με αποτέλεσμα να σας αποκομίσει τεράστια ευλογία. . .

Για αυτό το λόγο μόνο σας λέω επανειλημμένα να μην απορρίπτετε τίποτα, αλλά να λαμβάνετε υπόψη σας όλα όσα σας αποκαλύπτονται σχετικά με το σκοπό και το στόχο της ζωής σας στη Γη. Και συλλογιστείτε επίσης γύρω από αυτή τη γνώση που σας πληροφορεί για την ύπαρξή σας πριν από την τωρινή σας ενσάρκωση. Σκεφτείτε λοιπόν καλά και να ζείτε τη ζωή σας πάντα έτσι ώστε να μπορείτε να δώσετε λόγο για αυτήν στον εαυτό σας και να μην χρειάζεται να φοβάστε να λογοδοτήσετε για αυτήν σε Μένα. Πιστέψτε πάντως ότι δεν είναι άσκοπη η ύπαρξή σας πάνω στη Γη και ότι ο σκοπός της δεν είναι απλά η συντήρηση και η ικανοποίηση του σώματός σας, που είναι παροδικό και που μόνοι σας εσείς δεν μπορείτε να καθορίσετε πόσο θα ζήσει.

Ακόμα και αν δεν είστε πρόθυμοι να δεχθείτε άλλες γνώσεις, αν δεν θέλετε να αποδεχθείτε πράγματα που «δεν αποδεικνύονται», τουλάχιστον να προσέξετε σωστά το «λόγο του Θεού». Γιατί αν τον ακούσετε προσεκτικά και με πίστη, μπορεί αυτός να ανάψει επίσης ένα μικρό φως μέσα σας, οπότε θα καταλάβετε κάποια πράγματα τα οποία θα σας φανούν πιστευτά, παρ’όλο που επίσης δεν μπορούν να αποδειχθούν. Προσπαθήστε μόνο να συνδεθείτε με κάποιον τρόπο με το πνευματικό βασίλειο, είτε με τις σκέψεις σας είτε με το να κατευθύνετε τη θέλησή σας προς το Δημιουργό σας, ή επίσης με πράξεις αγάπης, οι οποίες είναι ένας εντελώς ασφαλής σύνδεσμος μαζί Μου. . .  Τότε θα κατανοήσετε κάποια μυστικά τα οποία θα σας φανερωθούν από μόνα τους, ώστε να βοηθηθείτε να διανύσετε με επιτυχία το σύντομο τελευταίο στάδιο της εξέλιξής σας. . .

Σας περιβάλλουν κάθε είδους θαύματα, τα οποία είναι έργα της αγάπης και της δύναμής Μου και τα οποία θα έπρεπε να σας αποδεικνύουν την ύπαρξή Μου. . .  Και τότε προσπαθήστε να συνδεθείτε με Αυτόν Που σας αποκαλύπτεται μέσα στην πλάση. . .  Τότε θα αποφύγετε την τρομακτική μοίρα να περάσετε και εσείς οι ίδιοι ξανά μέσα από εκείνα τα δημιουργήματα και θα απελευθερωθείτε από τη μορφή, μπορώντας έτσι να περάσετε στο μακάριο βασίλειο των πνευμάτων. Εκεί θα ζείτε πια σε ελευθερία, σε φως, σε μακαριότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7129                24-5-1958

Καθημερινή επίκληση του ονόματος Ιησού. . .

Μαζί Μου και στο όνομά Μου να ξεκινήσετε κάθε μέρα, να καταπιαστείτε με κάθε έργο και άρα να εκπληρώσετε την καθημερινή σας εργασία, είτε επίγεια είτε πνευματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση όμως που βαδίζετε μόνοι σας, δηλαδή χωρίς να ζητήσετε τη συμπαράστασή Μου, θα κάνετε πολλές μάταιες δουλειές. Θα αντιμετωπίζετε δυσκολίες ή η δουλειά σας δεν θα πετυχαίνει πάντα. Μια έντονη σκέψη για Μένα ήδη σας εξασφαλίζει τη συμπαράστασή Μου. Και όταν Με επικαλεστείτε συνειδητά για να ζητήσετε την ευλογία και την υποστήριξή Μου, τα πάντα θα συμβούν έτσι όπως θα είναι καλά και θα μπορείτε εντελώς ήσυχα να κάνετε τις καθημερινές σας δουλειές.

Πρέπει πάντα να ξέρετε ότι σας πιέζουν σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες έχουν πρόσβαση σε σας όποτε παραμελείτε να χτίσετε ένα προστατευτικό τοίχο γύρω σας μέσω της επίκλησης του ονόματός Μου, μέσω παρακλήσεων για την ευλογία Μου για τη δραστηριότητά σας. Και όταν τα κατάφεραν να σας πλησιάσουν, θα είναι κατά πολύ πιο δύσκολο να τις αποκρούσετε ξανά από ό,τι ήταν αρχικά να τους απαγορεύσετε την πρόσβαση. Αφού αποδυναμώνουν τη θέλησή σας, η οποία θα καλύψει μόνο με όλες της δυνάμεις της αυτό που παραλήφθηκε: να επικαλεστείτε τη βοήθειά Μου.

Ο αγώνας για τις ψυχές σας διεξάγεται συνέχεια και συχνά σας δυσκολεύουν τη νίκη εκείνες οι σκοτεινές δυνάμιες. Αλλά συχνά φταίτε οι ίδιοι, γιατί μπορείτε να ζητήσετε απεριόριστη δύναμη και πρέπει πάντα να το κάνετε αυτό μέσω της ολόψυχης προσευχής για την ηγεσία Μου, για την προστασία Μου και την ευλογία Μου. . .  Για αυτό το λόγο μην ξεκινείτε ποτέ τις καθημερινές σας δουλειές χωρίς Εμένα, θα πρέπει να επικαλείστε το όνομά Μου μέσα στην καρδιά σας, να Με παρακαλάτε να ενισχύσω τη θέλησή σας και θα πρέπει να Μου παραδίδεστε απεριόριστα. . .  Τότε θα μπορώ να σας προστατέψω από τον εχθρό των ψυχών σας, τότε θα σας περιβάλλουν αμέτρητα φωτεινά όντα και θα εμποδίζουν εκείνον να σας πλησιάσει. Τότε θα κάνετε εύθυμα και αμέριμνα τις δουλειές σας με το συναίσθημα της δύναμης και της εσωτερικής ειρήνης. Και τότε τίποτα δεν θα μπορεί να σας ταράξει, γιατί θα ξέρετε ότι είμαι πάντα κοντά σας και τακτοποιώ τα πάντα για σας.

Ο εσωτερικός δεσμός μαζί Μου είναι η καλύτερη εγγύηση για να πραγματοποιείτε επιτυχώς όλα τα σχέδιά σας, είτε επίγειες είτε πνευματικές υποθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ πάντα να επενεργώ πάνω σας ο Ίδιος και να οδηγώ τις σκέψεις σας, τις πράξεις σας έτσι όπως είναι σωστό και όπως σας ωφελεί. Αλλά μόλις απομονωθείτε από Μένα, μόλις χαλαρώσετε τον δεσμό, θα αρχίσουν να σας ελέγχουν άλλες σκέψεις, οι οποίες σας διοχετεύονται από τον αντίπαλό Μου, οι οποίες σας αφαιρούν την εσωτερική ειρήνη, οι οποίες σας ανησυχούν και παρέχουν όλο και περισσότερο πρόσβαση σε κακές δυνάμεις. Αυτές θα συνεχίσουν το έργο του εσωτερικού κλονισμού και της εσωτερικής δυσαρμονίας, με αποτέλεσμα η καθημερινή σας δουλειά να μην είναι ευλογημένη και η ψυχή σας να κινδυνεύσει να δεθεί από εκείνον.

Και πάλι μπορείτε να ελευθερωθείτε από έναν τέτοιο κίνδυνο καταφεύγοντας σε Μένα. Αφού είμαι πρόθυμος ανά πάσα στιγμή να σας συμπαραστέκομαι μέσα στην πνευματική σας ένδεια. Αλλά χωρίς Εμένα δεν θα μπορείτε να ελευθερωθείτε από εκείνον και από την επιρροή του, χωρίς Εμένα είστε πολύ αδύνατοι και επομένως του είστε εκτεθειμένοι. Όλες αυτές τις πιέσεις όμως μπορείτε να τις αποφεύγετε εάν παραδίδεστε ξανά και ξανά σε Μένα και στην προστασία Μου, αν ζητάτε πάντα την ευλογία Μου, αν Με παρακαλάτε να φροντίσω το σωματικό και το πνευματικό σας καλό και αν δεν αμελείτε ποτέ να επικαλεστείτε το όνομά Μου. . .  πρεσβεύοντας με αυτό τον τρόπο ανοιχτά Εμένα μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  Τότε εγείρετε ένα τοίχο το οποίο δεν θα μπορεί να γκρεμίσει ο αντίπαλός Μου. Αφού αποφεύγει Εμένα και το όνομά Μου και άρα θα σταματήσει να σας ενοχλεί εάν μόνο προφέρετε με ευσέβεια  το όνομά Μου σε κάθε κατάσταση ανάγκης και κινδύνου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7130                25-5-1958

Κατανόηση για την επιφοίτηση του Πνεύματος. . .

Η ενέργεια του Πνεύματός Μου έχει γίνει για τους περισσότερους ανθρώπους μια ακατανόητη ιδέα, και αυτό είναι επίσης μια ένδειξη του βαθιού πνευματικού σκοταδιού που σκεπάζει τη Γη. Την πραγματική σημασία της επιφοίτησης του Πνεύματός Μου δεν την καταλαβαίνουν και εννοούν με αυτή πάντα μόνο την «επιφοίτηση του Πνεύματος στους μαθητές Μου». Ένα συμβάν που ανακοινώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, το οποίο θα μπορούσαν να βιώσουν όλοι οι άνθρωποι, το περιορίζουν μόνο στους πρώτους μαθητές Μου. . .  Και με αυτό τον τρόπο κάνουν τον εαυτό τους ακατάλληλους για την έκχυση του Πνεύματός Μου πάνω τους.

Δεν καταλαβαίνουν αυτή τη διαδικασία, η οποία στους μαθητές Μου μόνο εμφανίστηκε για πρώτη φορά, η οποία όμως πριν ανακοινώθηκε από Μένα με τα λόγια: «Θέλω να σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της αλήθειας. . .» Και όλα τα λόγια που είπα ήταν απευθυσμένα σε όλους τους ανθρώπους. Δεν ήταν προορισμένα μόνο για τους μαθητές Μου, αλλά για όλους εκείνους που έτσι όπως οι μαθητές Μου κάνουν προσπάθειες να Με ακολουθήσουν, που τηρούν τις εντολές της αγάπης Μου, αλλιώς δεν θα μπορούσα να πω: «Εκείνος που κρατά τις εντολές Μου και τις εκτελεί, αυτός Με αγαπά. . .  και Εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον Εαυτό Μου. . .»

Εγώ ο Ίδιος όμως μπορούσα να ανακοινώσω τον Εαυτό Μου μόνο «μέσα στο Πνεύμα», γιατί η επίγεια Μου πορεία ως άνθρωπος τελείωσε με το θάνατό Μου στο σταυρό και γιατί η ανάληψή Μου στον ουρανό αποτελόταν ξεκάθαρα την αποπεράτωση της αποστολής Μου στη Γη. . .  Αλλά σε εκείνους που Με πίστευαν είχα υποσχεθεί το Πνεύμα Μου, ήθελε να είμαι πάντα κοντά τους «μέσα στο Πνεύμα». . .  Και αυτά τα λόγια δεν τα καταλαβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλιώς ούτε η «ενέργεια του Πνεύματός Μου» δεν θα τους ήταν άγνωστη ή απίθανη.

Αφού ακριβώς αυτή η ενέργεια του Πνεύματος είναι αυτό που προξενεί παντού αμφιβολίες ή απόρριψη, γιατί αφ’ενός υπάρχει μόνο σπάνια η δυνατότητα να ενεργήσει το Πνεύμα Μου μέσα σε έναν άνθρωπο και γιατί αφετέρου η ενέργεια του Πνεύματος δεν εμφανίζεται εκεί όπου οι άνθρωποι παριστάνουν τους διαδόχους εκείνων των μαθητών. . .  οι οποίοι στ’αλήθεια δεν είναι οι σωστοί διάδοχοι, οι οποίοι ούτε πληρούν τους όρους ώστε να μπορούσε να ενεργήσει το Πνεύμα Μου μέσα τους. Αφού και αυτοί οι δήθεν «διάδοχοι» ή «εκπρόσωποι του Θεού» έχουν πλήρη άγνοια της σημασίας της «επιφοίτησης του Πνεύματος». . .

Το Πνεύμα από Μένα είναι δικό Μου τμήμα, βλέπει τα πάντα, ξέρει για τα πάντα. Και επομένως θα ακτινοβολεί φως, θα διαφωτίζει τους ανθρώπους για τα πράγματα που δεν τους αποκαλύπτουν οι δικές τους γνώσεις. Το Πνεύμα από Μένα είναι η δύναμη που μπορεί να γεμίσει επίσης τον άνθρωπο όταν τον διαρρεύσει το Πνεύμα Μου. Το Πνεύμα από Μένα δηλαδή οδηγεί πίσω στη σωστή τάξη ό,τι βγήκε από την τάξη. Επιπλέον τακτοποιεί τη σκέψη του ανθρώπου, του ανοίγει τα μάτια για να δει πράγματα που δεν έχει ξαναδεί. . .  του ανοίγει τα αφτιά του για να ακούσει αυτά που δεν άκουσε ποτέ πριν. Και αυτή την έκχυση του Πνεύματος υποσχέθηκα στους ανθρώπους εάν μόνο ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Μου, δηλαδή αν εκπληρώσουν τις εντολές της αγάπης Μου. . .

Στην περίπτωση όμως που αυτή η έκχυση του Πνεύματος είναι φανερή σε έναν άνθρωπο, με τον τρόπο ότι μιλά για πράγματα που είναι κρυμμένα στην ανθρωπότητα, ότι μπορεί να διαφωτίζει τους ανθρώπους σαφώς και κατανοητά για πολλά θέματα τα οποία μέχρι τότε τους ήταν ακατανόητα, σε αυτή την περίπτωση οι συνάνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι εκδηλώνεται το Πνεύμα Μου, ότι πραγματοποιείται η υπόσχεσή Μου. Αντίθετα, απορρίπτουν τα πάντα και αποκαλούν εκείνον τον άνθρωπο φαντασιόπληκτο ή ψεύτη. Και με αυτό τον τρόπο μαρτυρούν την πλήρη άγνοιά τους και ότι δεν τους γεμίζει καθόλου το Πνεύμα Μου.

Δεν παρουσιάζουν ούτε στο ελάχιστο βαθμό την ενέργειαν του Πνεύματος μέσα τους, αλλιώς η σκέψη τους θα οδηγούνταν καλά καθ’όσον θα αντιμετώπιζαν με δέος την ασυνήθιστη ενέργειά Μου και θα τη σκέφτονταν σοβαρά. Και ιδιαίτερα η επιφοίτηση του Πνεύματός Μου ήταν αφορμή ατελείωτα πολλών διωγμών και εχθροπραξιών ενάντια σε εκείνους που ως σωστοί διάδοχοι των πρώτων μαθητών Μου έγιναν σκεύη μέσα στα οποία μπορούσα να εκχύσω το Πνεύμα Μου. . .

Διαπράχθηκαν αμέτρητα εγκλίματα από πλευράς εκείνων που απαιτούσαν το δικαίωμα να έχουν φωτιστεί από το Πνεύμα Μου, ενώ δεν μπορούσαν να εμφανίζουν ούτε την παραμικρή ένδειξη της ενέργειας του Πνεύματός Μου πάνω τους. . .  Έχει εξαφανιστεί οποιαδήποτε κατανόηση για την ενέργεια του Πνεύματος και μόνο λίγοι Μου έδωσαν τη δυνατότητα να αποκαλυφθώ ο Ίδιος μέσα στο Πνεύμα, να πραγματοποιηθεί η υπόσχεσή Μου, να έρθω ο Ίδιος κοντά στους δικούς Μου μέσα στο Πνεύμα. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

7132                27-5-1958

Εύσπλαχνη παράκληση. . .

Μην απαιτείτε έλεος από Μένα εσείς που αρνείστε το ίδιο έλεος στον συνάνθρωπό σας που σας αδίκησε. Αφού κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος, ο καθένας εξαρτάται από το έλεός Μου, από το να του το παράσχω παρά την αμαρτωλή του φύση. . .  Και επομένως πρέπει να παρέχω χάρες παντού, έτσι όπως και εσείς θα έπρεπε να κάνετε το ίδιο απέναντι σε εκείνους που πολύ περισσότερο έχουν ανάγκη βοήθεια παρά μια δριμεία κριτική για να αναρρώσουν οι ψυχές τους.

Πρέπει να τονίζω ξανά και ξανά ότι εσείς οι άνθρωποι όλοι πιέζεστε από τον αντίπαλό Μου. . .  Μπορεί μεν ο καθένας να αμυνθεί εναντίον του επικαλώντας Με, ο Οποίος εξουσιάζω μάλιστα και εκείνον τον αντίπαλο και χρησιμοποιώ την εξουσία Μου στην περίπτωση που ένας άνθρωπος Μου ζητά βοήθεια με πίστη και εμπιστοσύνη. Αλλά συχνά εκείνος πλησιάζει τους ανθρώπους φορώντας μια τέτοια μάσκα ώστε δεν μπορούν να τον αναγνωρίσουν, με αποτέλεσμα να πέσουν στα δίχτυα του. Φταίνε μάλιστα οι ίδιοι, γιατί το πνεύμα τους είναι σκοτεινό και δεν κάνουν τίποτα για να ανάψουν μέσα τους ένα μικρό φως. Και θα μετανοιώσουν κάποτε πικρά και αυτή την αποτυχία, αφού θα πάρουν το σκοτάδι μαζί τους στο πνευματικό βασίλειο, ενώ θα είχαν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής να φτάσουν στο φως.

Αλλά η χάρη και το έλεός Μου θα τους παρέχει ξανά και ξανά βοήθεια, τόσο στη Γη όσο και στο πνευματικό βασίλειο. Δεν θα τους καταδικάζω, αλλά μόνο θα προσπαθώ να τους απελευθερώσω από την αξιολύπητη κατάστασή τους. Και να το θυμάστε αυτό, να δράτε ανάλογα, και οι αδυναμίες των συνανθρώπων σας θα έρπεπε να προξενήσουν θερμό οίκτος μέσα σας. Θα πρέπει να ανησυχείτε για τις ψυχές τους και θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να τους βοηθήσετε, κάτι που σας είναι δυνατόν να το κάνετε μέσω παρακλήσεων ή προσευχών, μέσω της παροχής της δύναμης αγάπης, η οποία θα αγγίξει ευχάριστα εκείνες τις ψυχές.

Πρέπει να παλέψετε με τον αντίπαλό Μου για τέτοιες ψυχές. . .  και θα είστε πιο δυνατοί από εκείνον, στην περίπτωση που σας παρακινεί η αγάπη να θέλετε να βοηθήσετε την ψυχή. Και για να φουντώσει μέσα σας η αγάπη για τέτοιες άτυχες ψυχές τις οποίες κρατά αιχμάλωτες ο αντίπαλος, να φανταστείτε ότι δεν θα τους χαρίσει την ελευθερία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όταν θα έχουν απαλλαχθεί από το κορμί τους και θα έχουν μπει στο σκοτεινό άλλο βασίλειο. Εκεί θα τους λείπει οποιαδήποτε δύναμη για να προβάλουν αντίσταση, εκεί θα είναι εντελώς κάτω από τον έλεγχο εκείνου. Ακόμα και τότε θα μπορεί η αγάπη ενός ανθρώπους να του αρπάξει ψυχές, αλλά όσο ο άνθρωπος είναι ακόμα στη Γη, η δύναμη της παράκλησης μπορεί ακόμα να έχει το αποτέλεσμα μιας αλλαγής της σκέψης του. Και ο άνθρωπος μπορεί ακόμα να δουλέψει πάνω στον εαυτό του και μπορεί να καταλάβει τις αδυναμίες και τα ελαττώματά του. Και ήδη αυτή η κατανόηση μπορεί να τον γλιτώσει από τη μοίρα του σκοταδιού στο άλλο βασίλειο.

Χαρίστε τον οίκτο σας σε όσους παραπλανήθηκαν και προσπαθήστε να τους οδηγήσετε στο σωστό δρόμο. Και αν δεν το πετυχαίνετε, κάντε προσευχή για εκείνους, αλλά μην τους αφήσετε στον εχθρό, ο οποίος φέρνει ανείπωτα βάσανα σε εκείνες τις ψυχές, από τα οποία μπορείτε να τις απελευθερώσετε μέσω της παράκλησής σας με αγάπη. Ακούω κάθε εύσπλαχνη επίκληση και για χάρη της αγάπης σας είμαι πρόθυμος να βοηθήσω. Στην περίπτωση όμως που μια τέτοια ψυχή εγκαταλείπεται και πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνη της, θα μπλέκεται όλο και περισσότερο μέσα στα δίχτυα του Σατανά, χωρίς να το καταλάβει η ίδια. Διότι είναι εντελώς τυφλή στο πνεύμα και δεν αποδέχεται το φως που θα μπορούσε να της φέγγει πάνω στο επίγειο δρόμο της. Αφού ο αντίπαλος επιδιώκει να διατηρήσει ακριβώς την αδυναμία της θέλησης μιας ψυχής. Και εκείνη μπορεί να διορθωθεί μόνο μέσω της παροχής της δύναμης, η οποία είναι πάντα το αποτέλεσμα μιας παράκλησης με αγάπη. . .

Μην υποτιμήσετε τη δύναμη της παράκλησης. . .  Αυτό που δεν πετυχαίνει ένας καλός ομιλητής μπορεί να το κατορθώσει η παράκληση με αγάπη. . .  Και για αυτό το λόγο σάς αναθέτω τη φροντίδα εκείνων των ψυχών που βαδίζουν μέσα στο σκοτάδι, προκειμένου να τις συμπεριλαμβάνετε μέσα στην προσευχή σας, να τους δείχνετε έλεος. Αφού είναι φτωχές και ελεεινές και μπορούν να πάρουν δύναμη μόνο διά  σκέψεων γεμάτες αγάπη. Θεωρείτε πάντα τον αντίπαλο το μεγαλύτερο εχθρό και βοηθήστε εκείνες να απελευθερωθούν από αυτόν. Με αυτό τον τρόπο θα κάνετε πράγματι ένα έργο αγάπης για το οποίο θα σας ευχαριστούν αιώνια εκείνες οι ψυχές. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7133                28-5-1958

Η διαδικασία της μεταμόρωσης πίσω στην αρχέγονη κατάσταση απαιτεί αιωνιότητα. . .

Αφάνταστα μεγάλα χρονικά διαστήματα έχουν περάσει από την κάποτε αποστασία των πνευμάτων από Μένα, και επομένως εδώ και αφάνταστα μεγάλα χρονικά διαστήματα αυτό το πνευματικό βρίσκεται σε μια ατυχή κατάσταση. Αφού από τότε που σκλήρυνε, δηλαδή από τότε που είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ από Μένα, δεν αγγίζεται πια από τη δύναμη της αγάπης Μου, η οποία σήμαινε για το πνευματικό ζωή και μακαριότητα. Η κατάσταση του θανάτου είναι αφάνταστα βασανιστική, γιατί η αρχέγονη κατάσταση του πνευματικού ήταν η ελευθερία μέσα στο φως και μέσα στη δύναμη, ενώ τώρα η κατάστασή του είναι ακριβώς αντίθετη.

Το πόσο κρατά ήδη η διαδικασία της μεταμόρφωση πίσω στην αρχέγονη κατάσταση είναι ασύλληπτο για εσάς τους ανθρώπους, αφού και εσείς βρίσκεστε ακόμα σε μια κατάσταση της ατέλειας, όπου καταλαβαίνετε μόνο ό,τι είναι περιορισμένο. . .  ενώ εδώ πρέπει να γίνει λόγος για αιωνιότητες για να σας δοθεί έστω κατά προσέγγιση μια ιδέα του τι σημαίνει ότι βρίσκεστε στην τελευταία φάση πριν την τελειοποίησή σας. Αιωνιότητες διάρκεσε η διαδικασία της μεταμόρφωσης που βρίσκεται ήδη πίσω σας. Και θέλει μόνο λίγο κόπο για να τελειώσετε επιτυχώς και την τελευταία φάση, με αποτέλεσμα ως τα πιο μακάρια πνευματικά όντα να επιστρέψετε πίσω εκεί από όπου ξεκινήσατε.

Ο βαθμός της μακαριότητα της αρχέγονης κατάστασής σας είναι όμως τόσο αφάνταστα υψηλός ώστε η επίτευξή του απαιτεί και τη θέληση του όντος. Και ακριβώς από αυτή τη θέληση εξαρτάται η επίτευξη του τελευταίου στόχου. Και για αυτό το λόγο η επιστροφή του πεσμένου πνευματικού διαδραματιζόταν μάλιστα επί αιωνιότητες σύμφωνα με το νόμο της αιώνιας τάξης Μου, σύμφωνα με το σωτήριο σχέδιό Μου, η πραγματοποίηση του οποίου θέλει ατελείωτους καιρούς, το οποίο ωστόσο κατορθώνει βέβαια κάποτε έναν ορισμένο βαθμό της ωριμότητας του πνευματικού. . .  [Μετέφρασα πολύ «ελεύθερα» αυτή την πρόταση, δηλαδή την «ερμήνευσα» κιόλας, γιατί η πρωτότυπη γερμανική πρόταση περιέχει γραμματικά λάθη που κάνουν κάπως ασαφές το νόημά της. Σ.τ.μ.] Αλλά πρέπει τότε πρώτα η ελεύεθρη θέληση του κάθε όντος να δώσει τη συγκατάθεσή της στην ανοδική του ανάπτυξη. Το ον πρέπει κατά κάποιον τρόπο να αποδείξει ότι είναι πρόθυμο να υποταχθεί στο θέλημά Μου, στο οποίο αντιτάχθηκε κάποτε. . .

Πρέπει εθελοντικά και ελεύθερα να επιδιώξει να Με πλησιάσει ξανά, έτσι όπως απομακρύνθηκε κάποτε από Μένα με την ελεύθερη θέλησή του. Και αυτό που δεν μπορούσε πια να κάνει πριν. . .  δηλαδή να χρησιμοποιήσει την ελεύθερη θέλησή του, μπορεί τώρα να το κάνει κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής ως άνθρωπος. Και για αυτό το λόγο η επίγεια ζωή είναι τόσο πάρα πολύ σημαντική για το πνευματικό ον που ενσαρκωμένο ως άνθρωπος διανύει το τελευταίο κοντό κομμάτι, το οποίο θα είναι το τέλος ενός ατελείωτα μακριού δρόμου των πιο πικρών βασάνων και δεινών και το οποίο μπορεί να επιφέρει μια πλήρη αλλαγή της κατάστασης του όντος. . .

Το ότι εσείς οι άνθρωποι δεν έχετε αποδείξεις για αυτές τις αποκαλύψεις Μου δεν πρέπει να σας κάνει να αμφισβητείτε την αλήθειά τους. Αν όμως σας αποκόμιζα μια απόδειξης, αυτό θα έκανε αδύνατη οποιαδήποτε ελεύθερη απόφαση της θέλησής σας και θα ματαίωνε επομένως και το αποτέλεσμα μιας τέτοιας. Αλλά πρόκειται ήδη για μια ιδιαίτερη χάρη ότι λαμβάνετε αυτές τις γνώσεις με έναν όχι συνηθισμένο τρόπο. . .  Και να πρόσεχετε μόνο όλα αυτά που θα σας μεταδίδονται ακόμα με αυτό τον τρόπο. . .  Τότε θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πολλά και θα είστε ικανοί να πιστέψετε και χωρίς αποδείξεις, δηλαδή τότε που θα μάθετε για το θέλημά Μου, το οποίο απαιτεί την τήρηση των εντολών της αγάπης, και τότε που θα είστε πρόθυμοι να ανταποκριθείτε σε αυτό το θέλημα.

Ήταν πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτές στις οποίες βασίζεται η ύπαρξή σας ως άνθρωποι. Δεν ξέρετε τίποτα για εκείνες τις εξελίξεις και μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά μόνο με έναν τρόπο που δεν θα σας αναγκάσει να τις πιστέψετε. . .  Ωστόσο, μην απορρίψετε τίποτα, να ασχοληθείτε με αυτές τις πληροφορίες με καλή θέληση και με την επιθυμία να μάθετε την αλήθεια. Και πράγματι θα τη μάθετε. . .  Αφού ήδη αυτή η επιθυμία σας για την αλήθεια αποδεικνύει ότι η θέλησή σας στρέφεται σε Μένα, την οποία πιάνω προκειμένου να φτάσει ο άνθρωπος στο στόχο του. . .  στην οριστική ενοποίηση μαζί Μου, σε μια μακάρια κατάσταση μέσα σε ελευθερία, φως και δύναμη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7134                29-5-1958

Η αγάπη του Θεού έχει αποτέλεσμα μόνο εκεί όπου παράτησε κανείς την αντίστασή του. . .

Κατά ολόκληρη την αναπτυξιακή σας πορεία η αγάπη Μου με ατελείωτη υπομονή σάς κουβαλούσε προς τα πάνω. . .  Επίσης κατά το χρονικό διάστημα που βαδίζετε στη Γη έχετε την αγάπη Μου. Ωστόσο, πρέπει να την περιορίζω κάπως εξαιτίας της ελεύθερης βούλησής σας. Η δύναμη και η αποτελεσματικότητά της πρέπει να συγκρατιέται ώσπου η ελεύθερη βούλησή σας να δηλώσει πρόθυμη να τη χρησιμοποιήσει, ώσπου να ανοίξετε εθελοντικά τις καρδιές σας στην αγάπη Μου. Και αυτό συμβαίνει όταν μόνο στραφείτε σε Μένα, όταν αποδεχθείτε Εμένα, τον Θεό και Δημιουργό σας. . .  και επιθυμήσετε να είστε συνδεδεμένοι μαζί Μου.

Στην περίπτωση λοιπόν που ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ζωντανή πίστη σε Μένα, μάλλον δεν θα έχει αυτή τη μεγάλη επιθυμία. Θα βαδίζει μέσα από τη ζωή του εντελώς αδιάφορος απέναντι σε οτιδήποτε θείο και πνευματικό. Δεν θα ασχολείται με σκέψεις σχετικά με την εσωτερική του ζωή. Μια δεύτερη ζωή δίπλα στην επίγεια του ζωή θα του είναι ξένη, την οποία όμως ζει ο κάθε άνθρωπος που ψάχνει να βρει τον δεσμό μαζί Μου. Και τότε είναι αδύνατον να τον αγγίξει ασυνήθιστα η ακτινοβολία της αγάπης Μου, γιατί δεν εξαναγκάζω τους ανθρώπους για να τους τραβήξω κοντά Μου κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής. Παρ’όλα αυτά η αγάπη Μου δεν αναπαύεται. . .  Προσπαθώ να κερδίσω επιρροή σε τέτοιους ανθρώπους, αφού δεν εγκαταλείπω καμία ψυχή μέχρι την αποβίωσή της από αυτή τη Γη.

Η αγάπη Μου βρίσκει πολλά μέσα, τα οποία όλα αποσκοπούν μόνο στο να αλλάξουν τις σκέψεις των ανθρώπων, παρόλο που αυτά τα μέσα είναι συχνά πολύ οδυνηρά. Η αγάπη σάς έφερε στη ζωή και αυτή η αγάπη δεν σταματά ποτέ. Όποιος σκεφτεί σοβαρά αυτά τα λόγια, αυτός δεν κλείνει την καρδιά του μπροστά στην ακτινοβολία της αγάπης Μου. Και θα μπορέσει να σημειώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στον άπιστο άνθρωπο που είναι ακόμα μακριά Μου, ακόμα και στην περίπτωση που ο τελευταίος φαίνεται πλούσια ευλογημένος από την επίγεια άποψη. . .

Αλλά ο χρόνος της ανθρώπινης ζωής πάνω στη Γη είναι σύντομος. Στην περίπτωση όμως που ένα παιδί αιθάνεται ασφαλής μέσα στα χέρια του Πατέρα, δεν το τρομάζει η ώρα του θανάτου. Και αυτή τη βεβαιότητα την έχει ο άνθρωπος που στράφηκε σε Μένα εθελοντικά, που άνοιξε την καρδιά του και στον οποίο η αγάπη Μου μπορούσε να επενεργήσει, γιατί δεν συνάντησε πια καμία αντίσταση. Διαφορετική όμως θα είναι η ψυχική κατάσταση εκείνου που έκλεισε τον εαυτό του απέναντί Μου. . .  που βάδισε στη Γη χωρίς Εμένα και  που ενώπιον του θανάτου δεν μπορεί να βρει καμία μακάρια ελπίδα ότι θα μεταφερθεί σε ένα άλλο βασίλειο πάνω στα χέρια του Πατέρα. . .  Δεν ήθελε να αποδεχθεί κανένα τέτοιο βασίλειο, αλλά παρ’όλα αυτά περιμένει ασυνείδητα κάτι το απειλητικό, το οποίο του προκαλεί φόβο, επειδή η ψυχή του αισθάνεται ότι δεν θα πάψει να υπάρχει. . .

Η αγάπη Μου προσπαθεί αδιάκοπα να την κερδίσει, αλλά δεν θα επηρεάσει τον άνθρωπος παρά τη θέλησή του. Δεν θα επιβάλει τον εαυτό της, αφού όπου συναντά αντίσταση, παραμένει αναποτελεσματική, και αυτή την αντίσταση πρέπει να την εγκαταλείψει ο άνθρωπος μόνος του σύμφωνα με τον αρχέγονο νόμο. Αλλά βοηθάται πάντοτε, δεν αφήνω κανέναν άνθρωπο στη μοίρα του, παλεύω για την ψυχή του μέχρι το θάνατό του. . .  Και στην περίπτωση που δεν φτάνουν τα ελαφρά μέσα, εφαρμόζω πιο δυνατά για να σημειώσω μια επιτυχία. Και για αυτό το λόγο η ζωή των ανθρώπων δεν περνά ομαλά, ήσυχα και άνετα, αλλά τη φαινομενική ησυχία διακόπτουν ξανά και ξανά χτυπήματα της μοίρας, οι οποίες μπορούν να είναι αφορμές για να ψάξει ο άνθρωπος να βρει το δεσμό μαζί Μου. . .

Και όσο πιο κοντά είναι το τέλος, τόσο πιο οδυνηρά θα πρέπει να είναι τα εκπαιδευτικά μέσα Μου, ώσπου τελικά θα δοθεί στους ανθρώπους ένα τόσο φανερό σημάδι της δύναμής Μου ώστε αυτό θα μπορούσε να ωθήσει πολλούς να στραφούν σε Μένα. . .  Ωστόσο, ακόμα και τότε η θέλησή τους θα παραμείνει ελεύθερη, ακόμα και τότε μόνο θα τους προσφέρω την αγάπη Μου, αλλά δεν θα τους εξαναγκάσω να τη δεχθούν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7135                31-5-1958

Αληθινή και πνευματική προσευχή. . .

Τα λόγια και μόνο δεν φτάνουν στην περίπτωση που τους λείπει η εσωτερική ζωή. Πόσο εύκολα λέει κανείς κάποια λόγια, συχνά μόνο με το στόμα του, ενώ δεν συμμετέχει ούτε το μυαλό του. . .  Αλλά και τα λόγια τα οποία ελέγχει το μυαλό δεν χρειάζεται να έχουν αναγκαστικά μέσα τους το σωστό πνεύμα και τέτοια λόγια δεν φτάνουν στο αφτή Μου. Γιατί είμαι Πνεύμα, και συνεπώς πρέπει οι άνθρωποι να Με επικαλούνται πνευματικά και αληθινά. Και τα λόγια τους πρέπει να γεννιούνται μέσα στην καρδιά τους, γιατί προσέχω μόνο αυτά που είναι πνεύμα και αλήθεια.

Μόνο αν εσείς οι άνθρωποι καταλήξατε κάποτε σε μεγάλα δεινά και απευθυνθήκατε μέσα σε αυτά τα δεινά σε Εκείνον Που μόνο Αυτός μπόρεσε να σας βοηθήσει, θα καταλάβετε τι θεωρώ μια «πνευματική και αληθινή πρσευχή». . .  Αφού χίλιες μύριες προσευχές λέει μόνο το στόμα, και αυτές οι προσευχές είναι εντελώς άχρηστες και δεν θα φτάσουν ποτέ στο αφτί Μου. Αφού πρόκειται για προσευχές του αέρα, τις οποίες απεχθάνομαι. Μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιες προσευχές και το μυαλό σας, και παρ’όλα αυτά οι προσευχές δεν εκρέουν από την καρδιά σας. Μόνο σκέφτεστε το νόημα των λόγων, κάνετε μια διανοητική δουλειά, αλλά δεν μιλάτε εμπιστευτικά και ταπεινά με τον προαιώνιο Πατέρα σας, ο Οποίος προσέχει μόνο μια τέτοια φωνή ενός παιδιού Του και της ανταποκρίνεται.

Εσείς οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να αγαπάτε τις ατελείωτες προσευχές του αέρα. Δεν θα έπρεπε να συμμετάσχετε σε τέτοιες προσευχές τις οποίες μερικοί άνθρωποι κάνουν καθημερινές ασκήσεις, στις οποίες αρκούνται οι μάζες και πιστεύουν ότι «προσευχήθηκαν». Αφού γνώριζετε όλοι τα λόγια της Γραφής: «Αυτός ο λαός με τα χείλη Με τιμά, η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά Μου. . .» Γιατί δεν ενστερνίζεστε αυτά τα λόγια, γιατί κάνετε το ίδιο, δηλαδή μουρμουρίζετε μακριές προσευχές που δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν στο αφτί Μου. . .  Γιατί χαραμίζετε το χρόνο με άχρηστα έθιμα αντί να αποσυρθείτε μια φορά την ημέρα στο καμαράκι σας για να μιλήσετε μαζί Μου ανοιχτά και ολόψυχα;. . .

Θα καταλάβετε ότι προσδίδω πάντα ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα προβλήματά σας, σε όλα τα δεινά και σε όλες τις ανησυχίες σας και θα μπορείτε πάντοτε να υπολογίσετε στη βοήθειά Μου. Αλλά ποτέ δεν θα καταφέρνετε τίποτα με εκείνον τον τρόπο, γιατί η καρδιά σας παραμένει νεκρή και ψυχρή, η καρδία σας δεν συμμετέχει σε αυτό που λέει το στόμα σας. Και όσο δεν αισθάνεστε οι ίδιοι αποστροφή από άσκοπες πράξεις, όσο συμμετέχετε ακόμα σε τέτοιες, τόσο δεν μπορείτε να περιμένετε ότι θα προσέχω τις επιθυμίες και τις παρακλήσεις σας. . .  Και στην περίπτωση που αυτές εκπληρώνονται, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι πρόκειται για τον αντίπαλό Μου που έβαλε το δαχτυλάκι του και ο οποίος θέλει να σας κρατήσει όλο και περισσότερο μέσα στο πνευματικό σκοτάδι, ο οποίος επιδιώκει να εμποδίσει με όλες του τις δυνάμεις να δημιουργήσετε έναν ολόψυχο δεσμό μαζί Μου.

Αλλά ακόμα και η λογική σας θα έπρεπε να σας πει ότι δεν μπορείτε να κερδίσετε την εύνοια του Θεού και Πατέρα σας με αυτό τον τρόπο, εφόσον σκεφτείτε καθόλου τον εαυτό σας και τη σχέση σας μαζί Του. Αυτό που κάνετε είναι τόσο φανερά λάθος ότι ο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να το καταλάβει από μόνος του. . .  Και για αυτό το λόγο θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσετε για την κάθε απερίσκεπτη λέξη σας που ήταν απευθυσμένη στον Δημιουργό σας. . .  Αφού δεν μπορείτε να πείτε πως δεν σας επισημαινόταν ξανά και ξανά ότι πρέπει να προσεύχεστε «πνευματικά και αληθινά». . .  για να αποδεσμευτείτε από εκείνον που επιδιώκει να σας μπλέξει μέσα στο ψέμα και στην πλάνη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7136                1-6-1958

Η αρχική αμαρτία και η σημασία του λυτρωτικού έργου. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της νέας Γης“, σελ. 113 - 115. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Και έτσι θα σας υπενθυμίζεται ξανά και ξανά ότι Εγώ πέθανα για σας πάνω στο σταυρό. . .  Δεν παύω να το επαναφέρω στη μνήμη σας, τόσο σε σας τους ανθρώπους της Γης όσο και σε όλες τις ακόμα αλύτρωτες ψυχές στο επέκεινα ή να σας διοχτεύω τη σχετική γνώση, σε περίπτωση που δεν τη γνωρίζετε ακόμα. Γιατί δεν μπορείτε να μείνετε σε άγνοια αν θέλετε να φτάσετε ποτέ στη μακαριότητα. Τι σας ωφελεί άραγε εσάς τους ανθρώπους το να ξέρετε για τον «άνθρωπο Ιησού», ο Οποίος ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή Του με το θάνατο στο σταυρό, εάν δεν γνωρίζετε για την πνευματική σημασία αυτού του σταυρικού θανάτου και για την αποστολή που πραγματοποίησε ο άνθρωπος Ιησούς για χάρη της αμαρτωλής ανθρωπότητας.

Και ακόμα και όταν σας λέγεται ότι λύτρωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία. . .  δεν μπορείτε να βρείτε καμία συνάρτηση, έτσι ώστε τα λόγια αυτά παραμένουν μόνο λόγια, το νόημα των οποίων δεν μπορείτε να συλλάβετε. Και όσο δεν γνωρίζετε για την αιτία της ύπαρξής σας ως άνθρωποι σε αυτή τη Γη, δεν πρόκειται ούτε να μπορέσετε να καταλάβετε γιατί χαρακτηρίζεται η ανθρωπότητα αμαρτωλή. . ., παρόλο που βέβαια κανένας από όλους εσάς δεν είναι αναμάρτητος. Ωστόσο, το λύτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού αποκτά νόημα μόνο εφόσον ξέρετε για την αρχική αμαρτία, η οποία είναι η αφορμή της επίγειας ύπαρξής σας. . .

Δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στην αμαρτία αυτή και στις υπόλοιπες αμαρτίες των ανθρώπων, παρόλο που και αυτές είναι επακόλουθο της πρώτης. Αλλά οποιαδήποτε αμαρτία και αν κάνει κανείς στη Γη θα μπορούσε να εξιλεωθεί κάποτε, πάνω στη Γη ή στον άλλο κόσμο, όσος χρόνος και αν απαιτούνταν για αυτό. . .  Αλλά το να εξιλεώσετε την πρωταρχική αμαρτία σας είναι αδύνατον σε όλους σας, είτε κατά την επίγεια ζωή είτε στο άλλο βασίλειο. Αφού η πρωταρχική αμαρτία δεν ήταν ένα παράπτωμα ενός όντος που ήταν ήδη έτσι και αλλιώς ατελές, αλλά διαπράχθηκε από όντα τα οποία κατείχαν απόλυτη τελειότητα, ώστε δεν τους έλειπε το φως της γνώσης, αλλά εν τούτοις άφησαν να τα κυριαρχήσει η σκέψη ότι μπορούσαν να επικρατήσουν επάνω Μου. . .  Δηλαδή η πληρότητα σε φως και δύναμη που διέθεταν τα έκανε να γίνουν αλαζόνες. . .

Αυτή η αμαρτία δεν μπορεί να εξιλεωθεί από το ίδιο το ον. Γιατί είναι τόσο ασύλληπτα μεγάλη που αιωνιότητες δεν θα έφταναν για να απαλαγεί από αυτή την ενοχή. . .  Εξαιτίας αυτής της αμαρτίας επακολούθησε η πτώση των όντων στα πιο απύθμενα βάθη, πράγμα που σημαίνει ότι έχασαν το φως και τη δύναμη, μετατράπηκαν δηλαδή κατά έναν τρόπο στο αντίθετό τους, αφού έχασαν όλες τις θεϊκές ιδιότητες και απέκτησαν στη θέση τους όλες τις κακές ιδιότητες και ορμές. Έτσι μετατράπηκαν σε αντπάλους Μου. . .  ώσπου οι πνευματικές τους ουσίες σκλήρυναν εντελώς και δεν είχαν πλέον συνείδηση της ύπαρξής τους. . .

Αυτό λοιπόν το αποσκληρυμμένο πνευματικό Εγώ το έκλεισα μέσα σε μορφές. Το διέλυσα δηλαδή σε αμέτρητες πνευματικές μονάδες και τις τοποθέτησα μέσα σε αμέτρητα δημιουργήματα, τα οποία έπλασε επί τούτου η Αγάπη, η Σοφία και η Δύναμή Μου με το σκοπό αυτό το έκπτωτο πνευματικό να οδηγηθεί πάλι σε Μένα. Γιατί ο προορισμός του είναι η μακαριότητα και αυτή υπάρχει μόνο κοντά σε Μένα. Βέβαια αυτή η πορεία διαμέσου της δημιουργίας είναι επίσης μια διαδικασία εξιλεασμού για αυτή την τεράστια ενοχή. Όμως η πορεία αυτή συμβαίνει υπό καθεστώς αναγκαστικής υποταγής στο νόμο, δηλαδή με δεσμευμένη θέληση, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έτσι ελαττώνεται η ενοχή. . .

Πρέπει λοιπόν να φτάσει πάλι κάποια στιγμή στην κατάσταση εκείνη όπου θέλει οικειοθελώς να απαλλαγεί από την ενοχή του, όπου μπορεί να του χαριστεί η γνώση ότι έχει σφάλλει και ότι εντούτοις υπάρχει ένας δρόμος για να ελευθερωθεί από αυτή τη μεγάλη ενοχή. . .  Πρέπει να ξέρει ότι ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος προς το σταυρό, ότι το να ελευθερωθεί κανείς από την πρωταρχική ενοχή είναι δυνατόν μόνο εφόσον αναγνωρίζει τον θείο Λυτρωτή και το λυτρωτικό του έργο. Και ότι αυτό το δρόμο προς το σταυρό πρέπει να τον πορευθεί κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, ώστε μετά το σωματικό θάνατο να μπορεί να γινει πάλι δεκτός στο φωτεινό βασίλειο, το οποίο είναι η ουσιαστική πατρίδα του κάθε ανθρώπου στη Γη.

Αλλά και στο επέκεινα η εύσπλαχνη αγάπη πλησιάζει τις ψυχές που βασανίζονται στο βάθος. Βέβαια και στο επέκεινα μαθαίνουν οι ψυχές για το λυτρωτικό Μου έργο και μπορούν και εκεί να έρθουν σε Μένα μέσα στον Ιησού Χριστό. Αλλά εκεί πια δεν μπορούν να φτάσουν στον ίδιο υψηλό βαθμό τελειότητας τον οποίο θα μπορούσαν να είχαν κατακτήσει στη Γη εάν είχαν αναγνωρίσει τον Ιησού ως Γιό του Θεού και Λυτρωτή του κόσμου, στον οποίο ενσαρκώθηκα Εγώ ο Ίδιος, προκειμένου να Μου δώσουν την αναγνώριση που κάποτε Μου αρνήθηκαν.

Εσείς οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζετε για αυτή τη μεγάλη σημασία του λυτρωτικού έργου. Δεν πρέπει να αναφέρετε το όνομα του Ιησού σαν να ήταν απλά το όνομα ενός ανθρώπου που πέρασε κάποτε από τη Γη εμφυσούμενος από υψηλά ηθικά ιδανικά. . .  Η αποστολή για την οποία ήρθε στη Γη ήταν πολύ σημαντική για σας, για αυτό πρέπει να επιδιώξετε να την εξιχνιάσετε, εφόσον έχετε ασαφήνιστα σημεία μέσα σας. Γιατί από τη γνώση σας και την καλή σας θέληση εξαρτάται το εάν θα ολοκληρώσετε με επιτυχία την επίγεια πορεία και εάν θα γίνετε και πάλι δεκτοί σε εκείνο το βασίλειο που είναι η αληθινή σας πατρίδα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7138                3-6-1958

Η ατελείωτη αγάπη του Θεού. . .

Δώρα της χάρης. . .

Κάθε δώρο προϋποθέτει αγάπη. . .  την επιθυμία κανενός να χαροποιήσει έναν άλλο, να του αποδείξει την αγάπη του και με αυτό τον τρόπο να κερδίσει και την αγάπη του άλλου. Αφού μιλάω μόνο για ένα αφιλοκερδές δώρο που δεν επιδιώκει να πετύχει επίγεια συμφέροντα, που είναι «δώρο» με όλη τη σημασία της λέξης. . .  Και ένα τέτοιο δώρο για εσάς τους ανθρώπους είναι και ο λόγος Μου, ο οποίος αιτιολογείται από τη βαθύτατη αγάπη Μου για σας, ο οποίος σημαίνει για σας ένα πολύτιμο δώρο. Γιατί μπορεί να σας αποφέρει μέγιστη πνευματική ευλογία και γιατί θα μάθετε να αγαπάτε και Εμένα όταν σας μιλάω και εσείς θα Μου ανταποδώσετε την αγάπη Μου.

Βρίσκεστε μάλιστα ακόμα πολύ μακριά Μου, αλλά δεν μπορώ να παραμείνω εντελώς σιωπηλός απέναντί σας, γιατί η αγάπη Μου για σας είναι πιο δυνατή από το να μπορούσε να τη σβήσει η κάποτε αποστασία σας από Μένα. . .  Και αυτή η αγάπη ψάχνει ξανά και ξανά να συνδεθεί μαζί σας και είναι προσηλωμένη να σας χαροποιήσει, να σας χαρίσει τον εαυτό της για να ανακτήσει την αγάπη σας. . .  Για αυτό το λόγο σάς μιλάω. . .  σας μεταδίδω ένα δώρο της χάρης μέγιστης αξίας για να σας εξοπλίσω με ό,τι σας λείπει: με φως και δύναμη για την ανοδική σας ανάπτυξη, για την τελειοποίησή σας. . .

Δεν αρνούμαι αυτό το δώρο σε κανέναν άνθρωπο, αλλά το αν το προσέξει είναι αμφίβολο. Και ως εκ τούτου ο λόγος Μου δεν θα αγγίξει την καρδιά του κάθε ανθρώπου, με αποτέλεσμα να το αναγνωρίσει ο άνθρωπος ως το πιο καταπληκτικό δώρο που είναι. . .  Αλλά επειδή η αγάπη Μου δεν τελειώνει ποτέ, ακολουθεί και εκείνους που απομακρύνονται από Μένα. Και για αυτό το λόγο θα ηχούν πού και πού «λόγια του Θεού» και στα δικά τους αφτιά, θα μιλάω και σε αυτούς ξανά και ξανά, προκειμένου να πετύχω κάποτε να βρει μια λέξη το δρόμο προς την καρδιά τους, με αποτέλεσμα να στραφούν σε Μένα τελικά και να επιθυμήσουν να τους μιλάω ξανά και ξανά.

Αν δεν είχα αυτή την ατελείωτη αγάπη για τα πλάσματά Μου, αυτά μάλλον θα βάδιζαν ακόμα για ατελείωτους καιρούς πάνω σε σκοτεινούς δρόμους χωρίς δύναμη και δυστυχισμένα. . .  Αλλά στη στοργική Μου φωνή δεν μπορούν να αντισταθούν όλα, έτσι όπως ένα ωραίο δώρο μπορεί να χαροποιήσει την καρδιά ενός ανθρώπου και να την αλλάξει, με αποτέλεσμα να στραφεί προς τον δωρητή και να παραλάβει το δώρο του με ευχαριστία. . .  Μόνο που το δώρο πρέπει να προσφερθεί με αγάπη. . .

Και πράγματι Με παρακινεί μόνο η αγάπη Μου να μιλάω στους ανθρώπους ξανά και ξανά και να τους διοχετεύω το λόγο Μου από πάνω. . .  γιατί επίσης ξέρω τι λείπει ακόμα στους ανθρώπους στη Γη και ποιο στόχο θα έπρεπε ακόμα να πετύχουν. Και δεν θα αφαιρέσω ποτέ την αγάπη Μου από τα πλάσματά Μου. Ωστόσο, μόνο τότε που θα ανταποδώσουν την αγάπη Μου, τότε που θα δεχθούν το δώρο της χάρης Μου και θα το χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τον προορισμό του, θα τους έχω κερδίσει για την αιωνιότητα. . .  Και επομένως η διοχέτευση του λόγου Μου δεν πρέπει να σας φανεί κάτι το ασυνήθιστο. Αφού η αγάπη Μου για εσάς τα πλάσματά Μου δεν είναι τίποτα το ασυνήθιστο, είναι μόνο η αρχέγονη φύση Μου, η οποία δεν θα αλλάξει ποτέ.

Δεν μπορώ λοιπόν παρά να ενεργώ με αγάπη. . .  Και ακόμα και οι φαινομενικές κτηνωδίες αιτιολογούνται από την αγάπη Μου, στην περίπτωση που εσείς οι άνθρωποι κλείνετε τον εαυτό σας μπροστά στην αγάπη Μου που θέλει να σας χαροποιήσει, ενώ θέλω μόνο να ανοιχθείτε. Τότε η αγάπη Μου σκέφτεται άλλα μέσα, τα οποία όμως δεν αναγνωρίζετε ως «ενέργεια αγάπης ενός Θεού». Ωστόσο, πρόκειται πάντα για δώρα τα οποία σας προσφέρω, γιατί είναι κατάλληλα να αυξάνουν την ευτυχία σας. Και επειδή ως όντα που αποστάτησαν εθελοντικά από Μένα δεν τα αξίζετε, πρόκειται με όλη τη σημασία της λέξης για «δώρα της χάρης». Αυτός όμως που σας γεμίζει διαρκώς με δώρα της χάρης είναι ο Πατέρας σας και θέλει να Τον αναγνωρίσουν ως τον Πατέρα τους τα παιδιά Του.

Η αγάπη Μου για τα όντα που δημιούργησα δεν θα σταματήσει και αυτή η αγάπη Μου δεν θα ησυχάσει ώσπου εκείνα να μεταμορφωθούν σε παιδιά. Και τότε θα τους προσφέρω μεγαλεία που δεν έχουν ξαναδεί τα μάτια κανενός ανθρώπου και που δεν έχουν ξανακούσει τα αφτιά κανενός ανθρώπου. . .  Η αγάπη Μου θα τα ακτινοβολεί ξανά όπως κάποτε, αλλά η μακαριότητά τους θα είναι ακόμα κατά πολύ μεγαλύτερη, γιατί θα είναι κοντά Μου και γιατί θα Με βλέπουν πρόσωπο με πρόσωπο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7139                4-6-1958

Ο χωρισμός των πνευμάτων. . .

Πρέπει να χωριστούν τα πνεύματα ακόμα πριν έρθει το τέλος. . .  Ακόμα παρατηρείται μια αναποφασιστικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, ακόμα πολλοί δεν έχουν πάρει καμία απόφαση, δεν ξέρουν προς ποια κατεύθυνση να στραφούν. Είναι άθεοι και όμως έχουν την επίγνωση να είναι πολύ ανήξεροι για να πάρουν μια τελική απόφαση. . .  Και οι πιστοί αμφιβάλλουν επίσης μερικές φορές, ενόψει της ζωής και των πράξεων των ανθρώπων σε αυτό τον κόσμο. . .

Η σωστή απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμα, αλλά θα πρέπει να παρθεί από τον καθένα ακόμα πριν το τέλος, πριν γίνει ο οριστικός έλεγχος, όπου τα πάντα θα τοποθετηθούν εκεί όπου ανήκουν ανάλογα με τη θέλησή τους. Αλλά αυτός ο χωρισμός των πνευμάτων αρχίζει ήδη να διαδραματίζεται. . .  Υπάρχουν ήδη άνθρωποι τους οποίους γεμίζει το Πνεύμα Μου, η πίστη τους είναι ζωντανή, η ζωή τους είναι συνειδητή, επειδιώκουν το στόχο: την έντονη ένωση μαζί Μου, τον Οποίο αναγνώρισαν ζωτανά μέσα στην καρδιά τους. . .

Και ανάλογα ένα μέρος των ανθρώπων έχουν πέσει θύματα του Σατανά, είναι υπόδουλοι της θέλησής του, του είναι αφοσιωμένοι και βρίσκονται εντελώς υπό την επιρροή του. . .  Δεν έχουν κανένα δεσμό μαζί Μου, γιατί τους λείπει οποιαδήποτε πίστη σε έναν Θεό και Δημιουργό και γιατί οι σκέψεις τους είναι συγκεντρωμένες αποκλειστικά στην ύλη. Και οι τελευταίοι θα αυξάνονται συνεχώς και τότε ο χωρισμός των πνευμάτων θα είναι ολοφάνερος. . .

Αλλά το ζήτημα είναι οι ακόμα αναποφάσιστοι, οι οποίοι να κερδιστούν θέλει ακόμα πολύ δουλειά μέσα στον αμπελώνα, προκειμένου να τους γίνει εύκολο να αποφασίσουν και να πάρει η απόφασή τους την σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιό Μου σε εκείνους που δεν έχουν ακόμα σχηματίσει καμία σταθερή γνώμη. Πρέπει μόνο να τους επισημανθεί ότι μέσω μιας ζωής με αγάπη θα αποκτήσουν μια σαφή κριτική ικανότητα και ότι τότε θα πάρουν τη σωστή απόφαση σχετικά με το αν θα αποδεχθούν ή θα απορρίψουν αυτά για τα οποία τους λείπει τώρα ακόμα η κατανόηση. Τα βλέμματά τους πρέπει να οδηγηθούν σε Μένα, ο Οποίος είναι ο Θεός και Δημιουργός όλων των ανθρώπων, ο Οποίος όμως θέλει να είναι επίσης ο Πατέρας των παιδιών Του. . .

Και πρέπει να ανακοινώνεται ξανά και ξανά σε όλους τους ανθρώπους ότι το τέλος είναι κοντά, αφού σε κανέναν άνθρωπο δεν απομένει πια πολύς χρόνος. . .  Θα ανακαλέσω ακόμα πριν πολλούς η πίστη των οποίων δεν είναι πολύ δυνατή ώστε να μπορέσουν να αντέξουν απέναντι στις τελευταίες εχθροπραξίες, τους οποίους ωστόσο δεν θέλω να αφήσω να χαθούν. . .  Αφού ξέρω για την ποιότητα της κάθε μεμονωμένης ψυχής και έτσι ξέρω επίσης αν το άλλο βασίλειο μπορέσει ακόμα να της επιφέρει μια άνοδο πριν έρθει το τέλος.

Και έτσι λίγο πριν το τέλος ένας ξεκάθαρος χωρισμός των πνευμάτων θα είναι φανερός, αφού η απιστία και ο σατανικός χαρακτήρας των ανθρώπων θα πάρουν τρομερές μορφές. Και οι δικοί Μου θα πρέπει να επιβληθούν απέναντι σε εκείνους τους ανθρώπους και ο δεσμός τους μαζί Μου θα τους δώσει τη δύναμη για αυτό. Τα πνεύματα θα χωρίσουν. . .  αφού κατά την ημέρα της Κρίσης θα αποκαλυφθούν τα πάντα και ολόκληρο το πνευματικό που ανήκει στον αντίπαλο θα αλυσοδεθεί μαζί του. . .  προκειμένου να μην μπορούν πια να βλάψουν όσους ανήκουν σε Μένα και με αποτέλεσμα να υπάρχει ειρήνη στον παράδεισο της νέας Γης. . .

Και συνεπώς μην απορείτε που το σατανικό θα επιβάλλεται όλο και περισσότερο μέσα στους ανθρώπους αυτής της Γης. . .   Και αυτό είναι ήδη η αρχή του χωρισμού των πνευμάτων. Αλλά η πίστη και η αγάπη των δικών Μου θα πρέπει ακόμα να αποσπάσουν ό,τι μπορούν από τον αντίπαλό Μου. Θα πρέπει να σκέφτονται με αγάπη και με την προθυμία για βοήθεια τον κάθε ακόμα αναποφάσιστο άνθρωπων. Δεν θα έπρεπε να παραλείψουν τίποτα που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαφώτιση τέτοιων ανθρώπων, προκειμένου αυτοί να προσχωρήσουν επίσης στο στρατόπεδο των δικών Μου και να απομονωθούν από εκείνους που είναι φανερά αφοσιωμένοι στον αντίπαλό Μου. Αφού ο χρόνος στενεύει και πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένετε εσείς οι άνθρωποι θα έρθει το τέλος. . .

                                                                                                                                                Αμήν

 

7141                7-6-1958

Καταπολέμηση των ορμών από την προηγούμενη ενσάρκωση. . .

Ο,τι ακάθαρτο από των προηγούμενων ενσαρκώσεών σας πρέπει να αποβληθεί ή να αντιστραφεί. Αυτό είναι ο σκοπός της επίγειας σας ζωής, δηλαδή να δουλέψετε πάνω στον εαυτό σας για να πετύχετε ακόμα τον τελευταίο βαθμό της τελειότητάς σας, ο οποίος μπορεί μάλιστα να επιτευχθεί κατά αυτό το διάστημα της επίγειας σας πορείας, ο οποίος ωστόσο απαιτεί πολλή θέληση.

Κατά το διάστημα των προηγούμενων ενσαρκώσεών σας μπορούσατε ήδη να αποβάλετε πολλές αντίθεες τάσεις, οι ψυχικές σας ουσίες μπορούσαν να ωριμάσουν μέσα στην κάθε μορφή. Και με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε ένας ορισμένος βαθμός της ωριμότητας που επέτρεψε την ενσάρκωσή σας ως άνθρωποι. Αυτή όμως την αρχίζετε σε μια ακόμα πολύ ελαττωματική κατάσταση. Η ψυχή σας παρουσιάζει ακόμα πολλά λάθη και πολλές αδυναμίες, μερικά από τα οποία έφερε μαζί της στην επίγεια της ζωή ως άνθρωπος από τα στάδια των προηγούμενων ενσαρκώσεών της. Περιέχει ακόμα ποικίλες ορμές και ποικίλα πάθη, τα οποία πρέπει να αποβάλει και να καταπολεμήσει αν θέλει να γίνει τέλεια, έτσι όπως είναι ο στόχος της στη Γη.

Και ιδιαίτερα κατά  αυτή την περίοδο πιέζεται πάρα πολύ από τον αντίπαλο του Θεού, ο οποίος έχει τώρα επίσης το δικαίωμα να επηρεάσει τον άνθρωπο. . .  Και τώρα η ψυχή του δεν βρίσκεται πια υπό καθεστώς αναγκαστικής υποταγής στο νόμο, όπου η εξωτερική της μοφή της απόφερε έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά μπορεί η ίδια να αποφασίσει ελεύθερα αν θέλει να υποταχθεί στην επιρροή του αντιπάλου ή αν θέλει να προβάλει αντίσταστη και να στραφεί προς τον Θεό. . .  Από αυτή τη στάση της επομένως εξαρτάται ο βαθμός της ωριμότητας τον οποίο θα πετύχει η ψυχή κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής.

Για ευνόητους λόγους ο αντίπαλος θα κερδίσει κατά πολύ περισσότερη επιρροή στην περίπτωση που την ψυχή βαραίνουν ακόμα κάθε είδους αδυναμίες και πάθη. Και τόσο σκληρότερος θα είναι ο αγώνας τον οποίο θα πρέπει να διεξηγάγει ενάτνια σε κάθε είδους πειρασμούς. . .  στον οποίο δεν θα μπορούσε να πετύχει χωρίς βοήθεια. Αλλά της παρέχεται μάλιστα κάθε βοήθεια κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής, γιατί ο Θεός επιθυμεί την επιστροφή της κάθε ψυχής και γιατί η αγάπη Του υποβοηθά όποτε η ψυχή είναι αδύναμη και κινδυνεύσει να αποτύχει. Ωστόσο, ο Θεός δεν εξαναγκάζει την ελεύθερη θέλησή της και η τελική απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στον άνθρωπο.

Αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν ακόμα πολλές ανώριμες ουσίες, τις οποίες θα πρέπει να φέρει στην ωριμότητα, και θα πρέπει να ξέρει ποια είναι αυτά τα λάθη. . .  ότι δηλαδή ήδη κατά την επιβεβαίωση της ψυχής του μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα η κατάστασή της είναι ή μπορεί να είναι πολύ ελαττωματική και ότι παρουσιάζει ακριβώς τέτοια λάθη και τέτοιες αδυναμίες τα οποία δεν υπερνίκησε κατά τις προηγούμενες ενσαρκώσεις της. . .  Ο λόγος γιατί δεν τα υπερνίκησε ήταν είτε η ακόμα μεγάλη της ανυποταξία είτε ο γρήγορος τερματισμός της διαμονής της μέσα σε εκείνες τις μορφές. . .

Και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος θα έπρεπε να καταπολεμήσει με ισχυρή θέληση όλες τις λαχτάρες και τα πάθη του τα οποία μπορεί να αναγνωρίσει ως μην προέρχοντας από την αρχέγονη θεϊκή φύση του. Και. . .  στην περίπτωση που έχει καλή θέληση. . .  θα υποστηρίζεται με κάθε τρόπο, θα είναι ικανός να απαλλαχθεί από εκείνα τα πάθη ακόμα κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής. Αφού ο κάθε άνθρωπος που το θέλει σοβαρά μπορεί να πετύχει την ωριμότητα. Αλλά θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί τη βοήθεια του Θεού μέσα στον Ιησού, αλλιώς δεν θα πετύχει ποτέ την απελευθέρωσή του από τον αντίπαλο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7142                8-6-1958

Τι είναι αλήθεια;. . .

Δεν θα οδηγείστε στην πλάνη στην περίπτωση που παρακαλάτε την Ίδια την Αιώνια Αλήθεια να σας χαρίσει την «αλήθεια». Τι Θεός της αγάπης θα ήταν αν δεν θα πρόσφερε καλά δώρα στα παιδιά Του που Τον πλησιάζουν με εμπιστοσύνη για να δεχθούν τα δώρα Του. . .  Και πού θα έβρισκε κανείς τη σοφία του Θεού αν ο Ίδιος διοχέτευε στους ανθρώπους πνευματικά αγαθά που δεν θα ανταποκρίνονταν στην αλήθεια. . .  Πρέπει να φανταστείτε τη Φύση του Θεού, η οποία είναι ύψιστης τελειότητας, και κατά συνέπεια από τον Ίδιο δεν μπορεί να προσφέρεται τίποτα το ατελές.

Αφού όμως η μεγάλη πνευματική ένδεια των ανθρώπων αποτελείται ακριβώς από το γεγονός ότι αυτοί βαδίζουν μέσα στην πλάνη, από το γεγονός ότι βρίσκονται μακριά από την αλήθεια και από το γεγονός ότι για αυτό το λόγο δεν μπορούν να βρουν το δρόμο της επιστροφής στον Θεό. . .  αφού όμως ο άνθρωπος πρέπει να βιώσει την ύπαρξή του στη Γη με στόχο την οριστική επιστροφή του στον Θεό, ο Θεός πασχίζει διαρκώς να διοχετεύει στους ανθρώπους την καθαρή αλήθεια. Και θα το κάνει αυτό οπουδήποτε βρεθεί μια ευκαιρία, δηλαδή οπουδήποτε πληροί κανείς τους όρους υπό τους οποίους είναι εφικτή μια τέτοια διοχέτευση της αλήθειας.

Όμως δεν θα ζητήσει από τον Θεό την αλήθεια όποιος δεν πιστεύει στον Θεό. . .  Ούτε θα επιθυμήσει την αλήθεια όποιος δεν επιθυμεί επίσης να είναι κοντά στον Θεό, ακόμα και τότε που δεν έχει επίγνωση αυτού. . .  Και έτσι αυτή η επιθυμία σημαίνει μια ορισμένη αγάπη για εκείνη και συνεπώς και μια αγάπη για τον Θεό, ο Οποίος είναι ο Ίδιος η προαιώνια Αλήθεια. . .  Και στην περίπτωση που ο άνθρωπος στρέφεται στον Θεό τον Ίδιο μέσα στις σκέψεις του ή έστω και με το εσώτατο συναίσθημα της απόρριψης οτιδήποτε αναληθούς, ο Θεός θα διοχετεύσει στον άνθρωπο με κάποιον τρόπο την αλήθεια για την οποία παρακάλεσε. . .

Στην περίπτωση που διά της αγάπης ο άνθρωπος είναι ικανός να καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα, στην περίπτωση που η σκέψη του έχει ήδη φωτιστεί διά της ανιδιοτελούς έμπρακτης αγάπης, ο άνθρωπος θα αισθάνεται ότι ο Θεός μπορεί να του απαντήσει άμεσα στις ερωτήσεις του και θα αφουγκράζεται αυτές τις απαντήσεις στο εσωτερικό του. Θα προσέχει τις σκέψεις του, θα έχει τη σταθερή βεβαιότητα ότι του εκδηλώνεται ο Ίδιος ο Θεός. . .  Αλλά θα ξέρει τότε επίσης ότι παραλαβαίνει μόνο την καθαρή αλήθεια, ότι δεν χρειάζεται να φοβάται την πλάνη, γιατί από την πλευρά του Θεού μπορεί να του διοχετεύεται μόνο η αλήθεια και γιατί ο Θεός προστατεύει από λανθασμένες επιρροές ένα παιδί που αναζητά την αλήθεια, ακριβώς για χάρη της αλήθειας. . .

Τι είναι αλήθεια;. . .  Αυτή την ερώτηση την κάνουν τόσο συχνά άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους έξυπνους, που όμως επίσης αισθάνονται ότι πέφτουν συχνά θύμα της πλάνης και που για αυτό το λόγο γίνονται αβέβαιοι αν είναι αλήθεια όλα όσα υποστηρίζονται γενικά ως αλήθεια. . .  Όλοι αυτοί θα έπαιρναν την απάντηση στην ερώτησή τους αν παρουσίαζαν εκείνες τις προϋποθέσεις, όπως: η πίστη στον Θεό. . .  την ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη και την επιθυμία για την αλήθεια. . .  Και τότε δεν θα αμφέβαλλαν ή θα ρωτούσαν πια, γιατί η απάντηση θα υπήρχε ξεκάθαρα μέσα στους ίδιους. . .

Αλλά πριν να μην μπορέσουν να παρουσιάσουν εκείνες τις προϋποθέσεις, αυτά τα λόγια θα τους είναι εντελώς ακατανόητα και αναξιόπιστα. Δεν τους φαίνονται συμβιβαστά με τη λογική τους σκέψη. . .  Και μέχρι τότε θα ζουν χωρίς γνώση, ακόμα και τότε που κατέχουν πλούσιες επίγειες γνώσεις ή που απόκτησαν πνευματικές γνώσεις με σχολικό τρόπο. . .  Δεν θα έχουν καμία εσωτερική εγγύηση για την αλήθεια εκείνων και δεν θα μπορούν να βουν εκείνη την εγγύηγη με κανέναν άλλον τρόπο εκτός από μέσω της «αποκάληψης του Θεού», η οποία μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, την οποία όμως μπορεί να περιμένει με βεβαιότητα ο άνθρωπος που επιδιώκει σοβαρά την αλήθεια.

Για το λόγο αυτό ο ένας άνθρωπος μπορεί να υποστηρίξει την αλήθεια με πεποίθηση, ενώ ο άλλος μπορεί μάλιστα να υποθέσει ότι είναι αλήθεια αυτό που απόκτησε μέσω της λογικής του χωρίς να τον δασκάλεψε το πνεύμα μέσα του, αλλά δεν θα μπορεί ποτέ να το υποστηρίξει ως αδιαφιλονίκητο με εσωτερική βεβαιότητα. . .  Αφού μόνο από τον Θεό προέρχεται η καθαρή αλήθεια και μόνο ο Θεός ο Ίδιος τη διοχετεύει στον άνθρωπο που Του τη ζητά ολόψυχα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7144                13-6-1958

Βοήθεια των καλών πνευματικών δυνάμεων. . .

Όποιος παραδίδεται στις πνευματικές δυνάμεις που ενεργούν με εντολή Μου, θα έχει πάντα την καλή φροντίδα αυτών. Αφού καθορίζει την ενέργειά τους η θέληση του ανθρώπου  που είναι στραμμένη σε Μένα και η οποία τους δίνει το δικαίωμα να εκτελέσουν το καθήκον τους ως υπεύθυνες. . .  Ο κάθε άνθρωπος που έχει καλή θέληση ας παραδοθεί πάντα μόνο στις καλές δυνάμεις στο σύμπαν, πάντα με στόχο να γίνονται όλα σύμφωνα με το θέλημά Μου και επομένως περιμένοντας με πλήρη εμπιστοσύνη τη βοήθεια από το φωτεινό κόσμο όπου έχει ανάγκη τέτοια.

Κανένας θρήσκος άνθρωπος δεν είναι μόνος και απροστάτευτος, ακόμα και στην περίπτωση που του φαίνεται ότι βαδίζει ολομόναχος στη Γη. Τον περιβάλλουν πάντα όντα που του φέρονται καλοπροαίρετα, γιατί η εσωτερική του σκέψη είναι στραμμένη σε Μένα. . .  Και με αυτή την επίγνωση θα μπορούσε πράγματι να βαδίσει αμέριμνα μέσα από την επίγεια του ζωή. Αφού δεν θα υπάρχουν ποτέ άνθρωποι που θα του είναι τόσο αφοσιωμένοι και που θα είναι τόσο πρόθυμοι για βοήθεια από αυτά τα πνευματικά όντα που επενεργούν πάνω σας με εντολή Μου, που σας οδηγούν σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  που είναι πάντα μόνο οι αγγελιοφόροι του φωτός και της αγάπης Μου. Για χάρη της δικής τους ευτυχίας τούς αφήνω να ενεργούν στους προστατευομένους τους.

Και όπου και να βαδίζετε θα βρίσκεστε πάντα κάτω από τη προστασία τους. Επενεργούν πάνω στις σκέψεις σας, σας προειδοποιούν και σας νουθετούν, σας ωθούν να κάνετε εκείνη ή την άλλη δραστηριότητα. . .  Και όμως κάνουν πάντα μόνο αυτό που αναγνωρίζουν ως σύμφωνα με το θέλημά Μου, και έτσι μπορείτε να μιλάτε για θεϊκή προστασία, μπορείτε να αισθανθείτε πως σας φροντίζω ο Ίδιος, γιατί ξέρω τι σας συμφέρει. Για αυτό το λόγο, εγκαταλείψτε οποιαδήποτε ανησυχία, μην φοβάστε συμφορές ή αποτυχίες. Να ξέρετε ότι τέτοιες δεν απαιτούνται στην περίπτωση που με την ακλόνητη πίστη στην πατρική Μου φροντίδα εμπιστεύεστε σε εκείνες τις δυνάμεις, στις οποίες ανέθεσα ο Ίδιος τη φροντίδα σας. . .

Και να γεμίσετε τις καρδιές σας αγάπη. . .  αφού τότε αναγκάζετε Εμένα τον Ίδιο να είμαι παρών κοντά σας και τότε πράγματι δεν μπορεί πια να σας συμβεί τίποτα. Γιατί τότε ο δεσμός σας μαζί Μου είναι τόσο φανερός ώστε θα κλείσει ο κύκλος των φωτεινών όντων γύρω σας, κάτι που ισοδυναμεί με το ότι καμία σκοτεινή δύναμη δεν θα μπορεί πια να σας πιέσει. Η αγάπη όλων σας όμως είναι ακόμα πολύ αδύνατη, με αποτέλεσμα οι φόβοι σας να είναι μεγάλοι. . .  Και αυτούς τους φόβους θέλω να σας τους πάρω και να σας επιβεβαιώσω ότι μπορείτε να περιμένετε μόνιμη προστασία μόλις η θέλησή σας είναι στραμμένη σε Μένα, δηλαδή μόλις Με αναγνωρίσετε ως τον Θεό και Πατέρα σας και μόλις Με επιδιώξετε συνειδητά, δηλαδή έχετε την επιθυμία να σας δεχθώ. . .  Αφού μόνο αυτή η επιθυμία δίνει σε όλο το καλό πνευματικό το δικαίωμα να σας παρέχει την προστασία του.

Και όταν έχετε ξεπεράσει το φόβο σας, θα εξελίσσεται και η αγάπη σας όλο και περισσότερο και θα έχετε δημιουργήσει το δεσμό μαζί Μου τον οποίο λαχταράτε. Και να ξέρετε ότι έχετε πάντα την αγάπη Μου και ότι δεν θέλω να υποφέρετε. Να ξέρετε ότι και όλο το φωτεινό πνευματικό είναι γεμάτο αγάπη και είναι για αυτό επίσης ισχυρό. . .  Αλλά μην επικαλείστε πνευματικά όντα απομονωμένα από Μένα. . .  Αφού αυτή η επίκληση δεν θα προσέχεται, αλλά θα εκπληρωθεί από διαφορετικά όντα, εφόσον δεν προηγήθηκε αυτή η στροφή της θέλησής σας σε Μένα. Συνεπώς η πίστη σας σε Μένα θα πρέπει να είναι ζωντανή, όχι μόνο ένας τύπος. Και η ζωντανή πίστη περιέχει και τη σταθερή θέληση του ανθρώπου να έρθει κοντά Μου, εκείνη τη θέληση που μόνο τότε καθορίζει το πλήθος των μακάριων πνευματικών οντοτήτων να σας βοηθήσει και να σας εξυπηρετήσει με εντολή Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7145                15-6-1958

Ακόμα και το παραμικρό συμβάν βασίζεται στην αγάπη και στη σοφία του Θεού. . .

Τίποτα να μην σας είναι αφορμή να αμφιβάλετε για την αγάπη, για τη σοφία και για τη δύναμή Μου. . .  Θα πρέπει πάντα μόνο να σκέφτεστε έναν Θεό που με τη σοφία Του έχει προορίσει και το παραμικρό συμβάν και η αγάπη του Οποίου επιδιώκει πάντα έναν ορισμένο σκοπό. Εσείς οι άνθρωποι μεν δεν μπορείτε ούτε να δείτε ούτε να καταλάβετε καλά το σωτήριο σχέδιό Μου, γιατί η σκέψη σας είναι ακόμα περιορισμένη. Εγώ όμως προβλέπω αιωνιότητες, ξέρω πώς θα είναι τα αποτελέσματα του παραμικρού συμβάντος και ότι μπορούν πάντα να ωριμάσουν ψυχές διά όλα τα συμβάντα.

Και για αυτό το λόγο να αφήσετε τα πάντα σε Μένα και να προσπαθήσετε να δείξετε κατανόηση για τα πάντα. . .  Να ξέρετε ότι όλα βασίζονται στην αγάπη, στη σοφία και στη δύναμή Μου. . .  όσο αμφίβολο και να σας φανεί αυτό. Αφού και ο σκοτεινός κόσμος είναι υποταγμένος στο θέλημά Μου, και ακόμα και αν οι δυνάμεις του έχουν τις πιο κακές προθέσεις, πρέπει πρώτα η άδειά Μου να τους επιτρέψει την πραγματοποίησή τους. Και τέτοιες άδειες τις καταλαβαίνω πού και πού ως ωφέλιμες για εσάς, και επομένως δεν απαγορεύω εντελώς την ενέργειά τους σε εκείνες τις δυνάμεις. Μόνο θα πρέπει να πιστέψετε στην αγάπη, στη σοφία και στη δύναμή Μου. . .

Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να τα καταλάβετε όσο δεν στέκεστε ακόμα μέσα στο φως της γνώσης. Αλλά το ότι εκπηγάσατε κάποτε από την αγάπη Μου θα πρέπει να το πιστέψετε και επίσης ότι αυτή η αγάπη Μου δεν μπορεί ποτέ πια να εξαφανιστεί. Και στην περίπτωση που σας είναι δυνατόν να πιστέψετε ακλόνητα και με πεποίθηση στην αγάπη Μου, θα σας είναι εύκολο να κοιτάζετε τα πάντα από αυτή την άποψη. Και το βέβαιο συναίσθημα του ότι είστε ασφαλείς μέσα στην αγάπη Μου θα σας κάνει μακάριους και θα σας δώσει επίσης την εσωτερική ειρήνη.

Θα Μου αφοσιωθείτε με ακλόνητη πίστη, πάντα με τη βεβαιότητα ότι θα σας συμβεί μόνο αυτό που θα ωφελήσει τη σωτηρία σας. Αφού το ότι διαθέτω ολόκληρη τη δύναμη δεν θα το αμφισβητήσετε, ούτε θα Μου αρνηθείτε την απεριόριστη σοφία, γιατί όλα τα πλάσματα γύρω σας σάς την αποδεικνύουν. Και τώρα θα ξέρετε επίσης τι εννοώ με την «αναγνώριση του Θεού», με την «πίστη στον Θεό». . .  Το ότι υπάρχει πάνω από εσάς τους ανθρώπους ένα ύψιστο Ον μάλλον το αρνούνται οι λιγότεροι. Αλλά μόνο την πεποίθηση ότι η Ουσία αυτού του Όντος είναι Αγάπη, Σοφία και Δύναμη μπορώ να την αξιολογήσω ως «αναγνώριση του Εαυτού Μου». . .

Και αυτή την πεποίθηση ας προσπαθήσετε όλοι να την αποκτήσετε. Και αυτή περιέχει επίσης τη μην αμφισβήτηση της τελειότητάς Μου στην περίπτωση που συμβάντα ή βιώματα σάς φαίνονται ακατανόητα, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να τα εναρμονίσετε με την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμή Μου. Αφού σε τελική ανάλυση τα πάντα ωφελούν την τελειοποίηση, αρκεί να αξιοποιηθούν σωστά.

Όταν όμως έχει εξελιχθεί μέσα εσάς τους ανθρώπους αυτή η βαθιά πίστη, θα αισθάνεστε σαν να σας κουβαλούσε κάποιος πάνω από τα πιο σκληρά χτυπήματα της μοίρας. Αφού αυτά δεν θα σας αγγίξουν ιδιαίτερα, γιατί θα ξέρετε πάντα ότι είστε ασφαλείς μέσα στην αγάπη Μου, η οποία πράγματι δεν μπορεί παρά να σας στέλνει αυτά που σας φέρνουν ευλογία. . .  κάτι που το πνευματικό σας μάτι θα δει κάποτε ξεκάθαρα και επίσης θα δείτε τις πολλές περιττές ανησυχίες και σκέψεις που σας βάραιναν κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωή.

Η Αγάπη, η Σοφία και η Δύναμή Μου φροντίζει πράγματι τον κάθε ένα από εσάς τους ανθρώπους, κανείς δεν χρειάζεται να αισθάνεται παραμερισμένος. Φροντίζω με ίδια αγάπη το καλό της ψυχής του καθένα, σε όλους θέλω να φέρω βοήθεια, όλους θέλω να κερδίσω πίσω για τον Εαυτό Μου, σε όλους θέλω να δείξω το δρόμο για το πατρικό σπίτι. . .  Ωστόσο είναι για τον καθένα διαφορετικά τα μέσα η εφαρμογή των οποίων υπόσχεται επιτυχία. Αλλά πίσω από αυτά υπάρχει πάντα η ίδια Αγάπη, Σοφία και Δύναμη, ό,τι και να συμβεί σε σας ή γύρω σας.

Και στην περίπτωση που Μου εμπιστεύεστε ανενδοίαστα, θα έχετε βασικά κάνει όλα όσα θα έπρεπε να κάνετε στη Γη. Αφού η πλήρη αφοσίωσή σας σε Μένα θα Μου επιτρέψει να αφήσω το θέλημά Μου να ρεύσει μέσα σας, με αποτέλεσμα να ζείτε σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Θα έχετε επιστρέψει σε Μένα και η επίγεια σας πορεία θα φτάσει στο τέλος της με επιτυχία. Θα μπορέσετε σύντομα να ανταλλάξετε την επίγεια σας ζωή με τη ζωή στο πνευματικό βασίλειο, καθώς επίσης θα καταλάβετε αστραπιαία όλες τις συναρτήσεις και μόνο θα Με υμνείτε και θα Με ευχαριστείτε για το ότι σας άφησα να διανύσετε αυτό τον επίγειο δρόμο. . .  Μην αμφισβητείτε ποτέ την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμή Μου. . .  Τότε Με αναγνωρίζετε με ζωντανό τρόπο και τότε θα θέλει μόνο ακόμα ένα μικρό βήμα μέχρι την τελειοποίησή σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7146                17-6-1958

Η κάθε ψυχή ξεκινά συνειδητά την επίγεια της πορεία. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της νέας Γης“, σελ. 184 - 186. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Πολλοί από εσάς δεν έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι οικειοθελώς επέλεξαν να ζήσουν την τελευταία τους ενσάρκωση και ότι πριν ενσαρκωθούν τους είχε γίνει γνωστή η πορεία που θα ακολουθούσαν στην επίγεια ζωή τους. Όμως η γνώση αυτή δεν τους απέτρεψε να έρθουν στη Γη, επειδή συγχρόνως αναγνώρισαν τη δυνατότητα να τερματίσουν με αυτό τον τρόπο μια μακροχρόνια μαρτυρική κατάσταση, οπότε και δεν δίστασαν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδρομή.

Το γεγονός ότι αργότερα τους αφαιρέθηκε η ανάμνηση αυτού του προνομίου ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί προς χάριν της ελευθερίας της βούλησής τους. . .  Αλλά το ότι ο άνθρωπος βιώνει πάνω στη Γη κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, θα πρέπει πάντα να αποτελεί απόδειξη του ότι πρωτύτερα δεν είχε αντιταχθεί σε αυτές, παρότι του είχε αποκαλυφθεί ολόκληρη η ζωή του σε όλη την εξέλιξη της μοίρας του. Διότι δεν θα του επιβαλόταν προφανώς μια τέτοια πορεία εάν δεν ήταν και ο ίδιος σύμφωνος με αυτή.

Αυτός ο ισχυρισμός μπορεί μεν να μην γίνει πιστευτός στη Γη, όμως ας χρησιμεύσει ως παρηγοριά σε όσους κουβαλούν ένα βαρύ φορτίο επί Γης. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν ότι και η επιτυχία που θα έχουν από τη ζωή τους θα είναι ανάλογη, αφού αυτό μπορεί να αποτελεί το τελευταίο σύντομο κομμάτι της επίπονης διαδρομής τους, το οποίο όταν πλέον έρθει η ώρα να αποχωριστούν τα εγκόσμια θα το ανταλλάξουν με μια ανέμελη και υπέροχη μοίρα. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό τους  ότι ο χρόνος που διαμένουν πάνω στη Γη δεν διαρκεί αιώνια.

Βέβαια θα είναι αναρίθμητοι εκείνοι που όσο πρόθυμοι και να υπήρξαν, δεν θα καταφέρουν να τερματίσουν με επιτυχία αυτή τη σύντομη επίγεια πορεία τους. . .  Όμως από κανέναν τους δεν λείπει η δύναμη, γιατί μπορούν να την αντλήσουν από τον Θεό, εφόσον έχουν δημιουργήσει το δεσμό μαζί Του. . .  Εάν δεν το κάνουν φταίει η ελεύθερη βούλησή τους, η οποία δεν χειραγωγείται με κανέναν τρόπο. Το έπαθλο για το οποίο μάχονται κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής είναι πολύ μεγάλο ώστε απαιτεί και μια ανάλογη προσπάθεια. . .

Στον άνθρωπο, και πιο συγκεκριμένα στην ψυχή του, δεν μπορεί να δοθεί χαριστικά η ζωή της μακαριότητας παρά οφείλει να την κερδίσει με κόπο. Πρέπει να αγωνιστεί για να αποκτήσει την πιο πολύτιμη περιουσία, δηλαδή την ελευθερία, το φως και τη δύναμη. . .  Και έχει την υποχρέωση να συγκεντρώσει μόνος του τη θέληση για να κατακτήσει τη νίκη. Και μπορεί να το πετύχει σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται στη ζωή του και όσο πιο αντίξοη είναι, τόσο υψηλότερο είναι και το έπαθλο που θα κατακτήσει. Και αν αναλογισθείτε μόνο σε ποιες ταλαιπωρίες δέχεστε να υποβληθείτε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής σας προκειμένου να πετύχετε έναν συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνον, καταλαβαίνετε καλά ότι εναπόκειται μόνο στη βούλησή σας το αν θα επενδύσετε όλες σας τις δυνάμεις σε έναν τέτοιο αγώνα. . .  Και τότε θα πρέπει να επιδείξετε την ίδια σθεναρή βούληση εφόσον στη ζωή διακυβεύονται πολύ περισσότερα από απλώς την επίγεια επιτυχία και ευτυχία. . .

Και αν κρατάτε δε κατά νου ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν ήσασταν πρόθυμοι να βαδίσετε αυτό το μονοπάτι επί Γης, θα αντλήσετε δύναμη από αυτή τη συνειδητοποίηση και θα γνωρίζετε πάντα πως στο πλάι σας βαδίζει Κάποιος ο Οποίος είναι πάντα πρόθυμος να σας εφοδιάσει με δύναμη και να σας υποστηρίξει. Επιπλέον θα σας βοηθήσει να υπερνικήσετε ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις της ζωής σας. . .  υπό την προϋπόθεση ότι θα Του το ζητήσετε. . .  Κανενός ανθρώπου η μοίρα δεν είναι τυχαία, παρά είναι ανάλογη της ωριμότητάς του και αποσκοπεί στη μακαριότητά του. Εξάλλου, όσο αντλεί τη δύναμή του από τον Θεό, θα είναι πάντα κύριος της κάθε κατάστασης. . .  Η ζωή του όμως θα έχει περάσει μάταια αν στηριχτεί μόνο στις δικές του δυνάμεις και παραδοθεί έτσι ξανά σε εκείνον από τα δεσμά του οποίου θα πρέπει να ελευθερωθεί κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7147                18-6-1958

Ο Θεός έγινε ορατός μέσα στον Ιησού Χριστό. . .

Όποιος Με πρεσβεύει θα γίνει δεκτός στο βασίλειό Μου. Αφού είναι ήδη ένας υποψήφιος του βασιλείου Μου μόλις βρήκε το δρόμο πίσω σε Μένα, από τον Οποίο χώρισε κάποτε με την ελεύθερη θέλησή του. Δεν Με αναγνώριζε πια και αυτή ήταν η αμαρτία ενώπιόν Μου, ενώπιον του προαιώνιου Θεού και Δημουργού του, η οποία δεν μπορούσε να εξαληφθεί παρά μέσω της συνειδητής αναγνώρισης του Εαυτού Μου. . .  Και προκειμένου να έχει ο άνθρωπος αυτή τη δυνατότητα, ενσαρκώθηκα ο Ίδιος μέσα στον άνθρωπο Ιησού. . .

Αφού η αιτία της αποστασίας από Μένα ήταν ότι τα πλασματά Μου δεν μπορούσαν να Με δουν. . .  Για αυτό το λόγο στράφηκαν σε εκείνον που τους ήταν ορατός, ο οποίος συμμετείχε κατά κάποιον τρόπο στη δημιουργία τους και ο οποίος ο ίδιος, παρά την πιο φωτεινή γνώση, χώρισε εθελοντικά από τη Θεότητα, την Οποία δεν μπορούσε να δει ούτε εκείνος. Και ως εκ τούτου έγινα για εσάς τους ανθρώπους μέσα στον Ιησού Χριστό ένας ορατός Θεός. Και η αφορμή για να Μου αρνηθούν την αναγνώριση βασικά εξαλήφθηκε μέσω αυτής της ενανθρώπησής Μου.

Ωστόσο, η αναγνώριση του Εαυτού Μου προϋποθέτει ταυτόχρονα και την αναγνώριση του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. . .  Εξαιτίας της μεγάλης ενοχής της αρχέγονης αμαρτίας απαιτιούνταν για εσάς τους ανθρώπους μια λύτρωση από εκείνη. Έπρεπε πρώτα να εξαληφθεί η ενοχή, γιατί δεν μπορούσα πια να υποδεχθώ πλάσματα που είχαν γίνει αμαρτωλά, ή με άλλα λόγια: επειδή η δικαιοσύνη Μου απαιτούσε μια εξιλέωση αυτής της ενοχής, η οποία μόνο θα επανέφερε την παλιά σχέση ανάμεσα στα πλάσματά Μου και Εμένα. . .  η οποία είχε διαταραχθεί από εκείνη την αμαρτία.

Μέσω του ανθρώπου Ιησού εκτελέστηκε αυτό το εξιλαστήριο έργο για την ανθρωπότητα, αλλά μέσα σε αυτό τον άνθρωπο Ιησού εκδηλώθηκα Εγώ ο Ίδιος. Αφού Εγώ ο Ίδιος ήθελα να λυτρώσω εσάς τους ανθρώπους από τη μεγάλη ενοχή. Μόνο που έπρεπε να χρησιμοποιήσω για αυτό ένα ανθρώπινο περίβλημα, το οποίο όμως θα έπρεπε μετά να Με περιέχει αιώνια, προκειμένου τα πλάσματά Μου να μπορούν να δουν τον Θεό και Δημιουργό τους, προκειμένου να μπορούν να αναγνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Πατέρα τους, τον Οποίο μπορούν τώρα να πλησιάζουν χωρίς συστολή, χωρίς να καούν από τη φωτιά της αγάπης Του. . .

Και επομένως έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής στο πατρικό σπίτι ο κάθε άνθρωπος που αναγνωρίζει τον θεϊκό Λυτρωτή Ιησού Χριστό, γιατί ταυτόχρονα αναγνωρίζει μέσα Του Εμένα τον Ίδιο και γιατί μέσω του λυτρωτικού έργου έχει εξιλεωθεί η αρχέγονη αμαρτία του. Θα γίνει λοιπόν δεκτός στο βασίλειό Μου, πλησιάζω ως Πατέρας το παιδί Μου, αφού Εγώ ο Ίδιος δεν χώρισα ποτέ από εκείνο, μόνο δέχθηκα τη θέλησή του, η οποία απομακρύνθηκε από Εμένα, γιατί ήταν ελεύθερη. Και έτσι πρέπει και τώρα να δραστηριοποιηθεί η ελεύθερη θέληση και να επιδιώξει την επιστροφή σε Μένα. Και αυτό το αποδεικνύει ο άνθρωπος διά της συνειδητής αναγνώρισης του Ιησού Χριστού και του λυτρωτικού έργου Του και διά του συνειδητού δεσμού μαζί Του μέσω της επίκλησης και της παράκλησης για λύτρωση. Αφού αισθάνεται ότι είναι δεμένος όσο δεν Με βρήκε ακόμα μέσα στον Ιησού Χριστό.

Η αναγνώριση του Εαυτού Μου είναι μια πράξη της ελεύθερης θέλησης, η οποία όμως αλλάζει μια κατάσταση που κράτησε αιωνιότητες, η οποία οδηγεί από τον θάνατο στη ζωή, η οποία οδηγεί από τη νύχτα στο φως. . .  Αφού από την αναγνώριση του Εαυτού Μου μέσα στον Ιησού Χριστό θα προκύψει αμετάκλητα μια μεταμόρφωση της φύσης του ανθρώπου, αυτός θα ξαναμπει στη θεϊκή τάξη. . .  θα εγκαταλείψει την περιοχή που ήταν ο τόπος διαμονής του για αιώνια χρονικά διαστήματα και θα μπει σε φωτεινές σφαίρες, παρόλο που το κορμί του θα βρίσκεται ακόμα στη Γη. . .

Η ψυχή του όμως. . .  το πνευματικό που κάποτε έπεσε. . .  επιδιώκει ξανά την πατρίδα της. Αφού η αναγνώριση του Εαυτού Μου μέσα στον Ιησού Χριστό είναι πάντα συνδυασμένη με δύναμη και με την παροχή φωτός, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να καταλάβει τι είναι καλό και σωστό και να πρέπει επίσης να είναι καλές και σωστές η θέληση και η πράξη του. Αφού τότε δεν θα φύγω πια από το πλευρό του παιδιού Μου που Με βρήκε. Και διά της ηγεσίας Μου θα φτάσει βέβαια στο στόχο του, θα γίνει δεκτό ως το παιδί Μου στο πατρικό σπίτι, όπου θα ζει μέσα σε ελευθερία, φως και μακαριότητα, όπου θα δημιουργεί μαζί Μου και σύμφωνα με το θέλημά Μου, έτσι όπως είναι και ήταν ο προορισμός του από την αρχή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7148                19-6-1958

Φώτιση των μαθητών μόνο μετά το σταυρικό θάνατο του Ιησού. . .

Έχω ακόμα πολλά να σας πω, αλλά δεν τα συλλαμβάνετε. . .  Πόσο συχνά έλεγα αυτά τα λόγια στους μαθητές Μου, οι οποίοι ήταν μάλιστα πάντα κοντά Μου και ωστόσο συχνά δεν μπορούσαν να κατανοήσουν Ποιος τους μιλούσε και ποια ήταν η σχέση τους με Εκείνον Που τους μιλούσε. . .  Αλλά δεν είχαν ακόμα φωτιστεί από το Πνεύμα Μου. . .  Και το Πνεύμα Μου μπόρεσαν να το παραλάβουν  μόνο όταν είχα προσφέρει τη σταυρική θυσία για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Θα ήταν όμως εντελώς άσκοπο να μυήσω τους μαθητές πριν στις πιο βαθιές σοφίες, παρόλο που μάλιστα έκανα τις σχετικές προεργασίες. Αφού η αποστολή τους αποτελούνταν μονάχα από το να κηρύξουν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο της αγάπης και να τους ενημερώσουν για Εμένα και το λυτρωτικό έργο Μου. Αφού αυτό ήταν το πιο σημαντικό για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να βλέπουν σε Μένα τον Λυτρωτή από την αμαρτία και από τον θάνατο, τον Έναν Που μόνο Αυτός μπορούσε να τους απελευθερώσει από τη νύχτα του θανάτου.

Αυτά που έπρεπε να ξέρουν οι μαθητές Μου για την αποστολή τους ως δάσκαλοι τούς αποκαλύφθηκαν από το Πνεύμα Μου. Και για αυτό το λόγο ήταν ικανοί να εκτελέσουν καλά την αποστολή τους, μπορούσαν να διαφωτίσουν τους ανθρώπους που ζήτησαν διαφώτιση και οι ίδιοι είχαν κατά καιρούς την πνευματική όραση, με αποτέλεσμα να ρίξουν ματιές στο βασίλειο του πνεύματος. . .  Αφού δασκαλεύονταν και από εκείνο το βασίλειο, ήταν συνδεδεμένοι μαζί Μου και με το φωτεινό κόσμο, και επομένως υπήρχε φως και διαύγεια και μέσα στους ίδιους. . .  Με αναγνώρισαν ως τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό, ο Οποίος είχε κατέβει στα παιδιά Του για να τους φέρει βοήθεια μέσα στην έσχατη πνευματική ένδεια.

Αυτή την πλήρη κατανόηση την είχαν μόνο μετά την επιφοίτηση του Πνεύματος, μετά την ανάληψή Μου στον ουρανό. . .  Όσον καιρό βάδιζα μεταξύ τους Με έβλεπαν ως άνθρωπο, παρόλο που η Θεότητα εκδηλωνόταν συνέχεια από μέσα Μου, τόσο στις ομιλίες όσο και στα έργα του ανθρώπου Ιησού. Και έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, έπρεπε να παρακολουθούν με πλήρη αμεροληψία την επίγεια Μου πορεία μέχρι τον θάνατό Μου. Αφού και εκείνοι ήταν ελεύθερα όντα, η σκέψη, η θέληση και η πράξη των οποίων δεν έπρεπε να καθορίσει κανένας πνευματικός εξαναγκασμός. Και για αυτό το λόγο δεν μπορούσαν να τους αποκαλυφθούν τα πάντα πριν την επιφοίτηση του Πνεύματος. Γιατί θα είχαν καταρρεύσει από αυτά, δηλαδή το μυαλό τους δεν θα μπορούσε να τα επεξεργαστεί, με αποτέλεσμα να μην γίνουν κατάλληλοι κήρυκοι της διδασκαλίας της αγάπης Μου, οι οποίοι θα έπρεπε να πηγαίνουν ως άνθρωποι στους ανθρώπους και οι οποίοι επίσης δεν έπρεπε να τους φέρουν αποδείξεις που θα τους ανάγκαζαν να πιστέψουν.

Γνώριζα τους μαθητές Μου, ήξερα για την κατάσταση της ωριμότητάς τους και τους έδινα πάντα αυτά που ήταν ικανοί να συλλάβουν. . .  αλλά η γνώση τους ήρθε αστραπιαία τότε που το Πνεύμα Μου εκχύθηκε πάνω σε αυτούς τους μαθητές Μου. Και έτσι θα δασκαλευτεί ο κάθε άνθρωπος όταν μπορέσω να ανάψω ο Ίδιος το φως μέσα του. Και μόνο τότε θα μπορούν να του αποκαλυφθούν βαθύτερες σοφίες για τις οποίες του έλειπε προηγουμένως η κατανόηση. Παρ’όλα αυτά, εσείς οι μαθητές Μου τις έσχατης εποχής θα έπρεπε να φέρετε στον κόσμο τις γνώσεις που λαμβάνετε οι ίδιοι. Αφού μπορούν να συμβάλουν στο να αφυπνιστεί μέσα σε έναν άνθρωπο η επιθυμία για το Πνεύμα Μου. . .  Και μόνο τότε θα τον κάνουν ευτυχισμένο οι γνώσεις τις οποίες πριν απορρόφησε μέσω του μυαλού του, οι οποίες όμως πρέπει πρώτα να διεισδύσουν μέσα στην καρδιά του για να ζωντανέψουν όταν ανάψει μέσα του το φως της κατανόησης. . .

Και για αυτό το λόγο να κηρύσσετε πάντα πρώτα τη διδασκαλία της αγάπης Μου, αφού μονάχα η αγάπη Μου δίνει τη δυνατότητα να εκχύσω το Πνεύμα Μου. Μονάχα η αγάπη ανάβει το φως, αφού η Αγάπη είναι η Ίδια το προαιώνιο Φως. Και όποιος στέκεται μέσα σε αυτό το φως έχει μάλιστα ξεφύγει από τη νύχτα. Του αποκαλύπτονται όλα τα μυστικά, αφού του αποκαλύπτομαι Εγώ ο Ίδιος και θα είναι μακάριος. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7149                20-6-1958

Ευθύνη των γονέων και των παιδιών. . .

Σε πλήρη άγνοια ξεκινάτε την επίγεια ύπαρξή σας ως άνθρωποι. Την ψυχή σας την τυλίγει ακόμα το πνευματικό σκοτάδι, γιατί πρέπει πρώτα να αποκτήσει την κατάσταση της συνείδησης του εγώ πριν μπορέσει να αρχίσει να διαλύνει τα πυνκά περιβλήματα γύρω της. Μπορεί ήδη να το κάνει πριν να παραλάβει ιδιαίτερες γνώσεις, αφού μπορεί ήδη από πολύ μικρή ηλικία να αφήνει να ξεπροβάλλουν τα καλά συναισθήματα, παρόλο που δεν δρα σύμφωνα με μια ορισμένη κατανόηση. Αλλά πρέπει πάντα ο άνθρωπος να έχει τη συνειδητότητα του Εαυτού του, αλλιώς δεν μπορούν να αξιολογηθούν οι σκέψη και η πράξη του.

Ένα τέτοιο παιδί εξελίσσει νωρίς τον σπινθήρα της αγάπης μέσα του. Είναι καλό γιατί ωθείται στο να είναι καλό από το εσωτερικό του. . .  ενώ ένα άλλο παιδί στην ίδια κατάσταση της συνείδησης του εγώ ενδίδει στις κακές ορμές μέσα του, παρόλο που αισθάνεται μέσα του το αμυδρό συναίσθημα μιας άδικης πράξης του. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατανόηση, αλλά ο σπινθήρας της αγάπης βάλθηκε μέσα στον κάθε άνθρωπο. Και έτσι ο αρχικός τρόπος της δράσης των παιδιών είναι διαφορετικός γιατί οι ψυχές τους αντιδρούν διαφορετικά στην εσωτερική πίεση, ενώ το κάθε παιδί έχει επίγνωση της καλής ή της κακής πράξης του. . .  μόλις έχει φτάσει στο στάδιο της συνείδησης του εγώ.

Και τώρα αρχίζει η μετάδοση γνώσεων στο παιδί. . .  μαθαίνει τους νόμους της τάξης, δηλαδή καταλαβαίνει όλο και περισσότερα πράγματα, και επίσης θα μάθει πάνω στον εαυτό του τι έχει καλά και τι έχει κακά αποτελέσματα. . .  του μαθαίνουν τις έννοιες του καλού και του κακού. Και άλλη μια φορά οι νέοι άνθρωποι θα αντιδράσουν διαφορετικά, ανάλογα με το αν ανάψουν οι ίδιοι τη φλόγα της αγάπης μέσα τους και αν αφήσουν να επηρεαστούν από το εσωτερικό τους.

Και ανάλογα αυξάνεται και η κατανόηση ή η αρχική τύφλωση της ψυχής συνεχίζει να υπάρχει. Αφού οι γνώσεις που μεταδίονται στον άνθρωπο από έξω δεν χρεάζεται καθόλου να είναι κατανόηση, αλλά γίνονται κατανόηση μόνο τότε που ζωντανεύει τις γνώσεις η αγάπη μέσα στον άνθρωπο. . .  Οι γνώσεις μπορεί μεν να γεμίσουν το μυαλού του, αλλά σε αυτή την περίπτωση εκείνες παραμένουν πάντα μόνο ένα ψεύτικο φως που δεν έχει τη δύναμη να φωτίσει την ψυχή του ανθρώπου, με αποτέλεσμα τα περιβλήματα να συνεχίζουν να περιβάλλουν την ψυχή του.

Του ανθρώπου όμως του ζητάται το λόγο μόνο από τη στιγμή όπου έχει τη συνείδηση του εαυτού του, όπου μπορεί να αντιλαμβάνεται μέσα του τη φωνή της συνείδησης. . .  όπου δηλαδή έχει ξυπνήσει μέσα του το αίσθημα του καλού και του κακού, κάτι που στο ένα παιδί γίνεται νωρίτερα, στο άλλο αργότερα, κάτι που όμως είναι η προϋπόθεση για το ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει για την πράξη του. Ωστόσο, λαμβάνεται υπόψη η αδυναμία μιας τέτοιας ψυχής που πρέπει να δώσει νωρίς την επίγεια της ζωή. Πάντα λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός της ωριμότητας μιας ψυχής και επίσης οι γνώσεις που μεταδόθηκαν σε έναν άνθρωπο. Αφού η πλήρης κατανόηση δεν μπορεί να θεωρείται μέτρο σύγκρισης, αφού μια τέτοια μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω της αγάπης.

Ανάλογα με την αγάπη του όμως αξιολογείται ο άνθρωπος, και αυτή μπορεί να αναφθεί και να φουντώσει μέσα στον κάθε άνθρωπο. Μπορεί ωστόσο και να πνιγεί ο σπινθήρας της αγάπης και αυτό σημαίνει πάντα κακή σκέψη και κακή πράξη, οι οποίες θα εμφανιστούν μόλις συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι είναι ένα ον που μπορεί να χρησιμοποιεί τη θέλησή του και που θα χρησιμοποιεί αυτή τη θέλησή του ανάλογα με την κακή, όχι πρόθυμη για την αγάπη ψυχή του και που θα κλείστει απένατνι στις γνώσεις που του μεταδόθηκαν. . .  δηλαδή μια «κατανόηση» δεν θα πνίξει αυτή την κακή εσωτερική ορμή.

Μόνο τότε που ένα παιδί μπορεί να επηρεαστεί να κάνει μια καλή πράξη, μπορεί να εξαφανιστούν τέτοιες κακές ορμές, με αποτέλεσμα η φωνή της συνείδησής του να εκδηλώνεται και πάλι πιο αισθητά. Και για αυτό το λόγο οι γονείς έχουν μια τεράστια ευθύνη και θα έπρεπε να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αφυπνίσουν την αγάπη μέσα στο παιδί τους. Θα έπρεπε να του ζητούν μικές πράξεις της βοήθειας και να προξενήσουν με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη του συναισθήματος της προθυμίας για βοήθεια μέσα στο παιδί και να πνίξουν τις υπερβολικά εγωιστικές ορμές μέσα του. . . 

Αφού στην περίπτωση που μόνο αναφλέχθηκε ο σπινθήρας της αγάπης, αυτός θα εξαπλωθεί και η ψυχή δεν θα είναι πια τυλιγμένη στο σκοτάδι. Θα ανάψει από μόνο του ένα φως μέσα στην καρδιά του παιδιού και η σκέψη και η πράξη του θα είναι ήδη συνειδητές και θα του αποφέρουν σύντομα το φως της κατανόησης, εφόσον του μεταδοθεί η σχετική γνώση. . .  Αφού η αγάπη είναι τα πάντα. . .  και ικανός για την αγάπη είναι ο κάθε άνθρωπος, γιατί ο Θεός ο Ίδιος έβαλε μέσα σε κάθε άνθρωπο ένα σπινθήρα που είναι δικό Του τμήμα, προκειμένου να οδηγήσει τον άνθρωπο από την κατάσταση του θανάτου στην κατάσταση της ζωής. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7150                21-6-1958

Αγώνες των υπηρετών του Θεού ενάντια στον εχθρό. . .

Όταν έρθει η ώρα όπου θα θεωρήσω ολοκληρωμένη την αποστολή ενός ανθρώπου, θα το καταλάβει και ο ίδιος ο άνθρωπος και θα υποκύψει πειθήνια στη μοίρα του. Αφού θα ξέρει ότι τον κουβαλάω πάνω στα χέρια Μου και ότι δεν χρειάζεται πια να φοβάται τίποτα. Το πότε όμως θα έρθει αυτή η ώρα έχει προοριστεί από Μένα από τους αιώνες των αιώνων και ο άνθρωπος δεν θα ανακαλεστεί από αυτή τη Γη ούτε ένα λεπτό πριν. Αφού το τι διαδραματίζεται κατά την έσχατη εποχή, τόσο στο πνευματικό βασίλειο όσο και πάνω στη Γη, το ξέρω μονάχα Εγώ. Και ακριβώς κατά αυτή την εποχή έχει μέγιστη σημασία να αλληλοϋποστηρίζονται οι δικοί Μου στον αγώνα ενάντια στον εχθρό, ο οποίος λυσσομανά με αυξημένο ζήλο, γιατί ξέρει ότι δεν του απομένει πια πολύς χρόνος.

Ο κάθε άνθρωπος στη Γη και το κάθε φωτεινό πνεύμα στο επέκεινα που είναι λοιπόν δραστήρια με εντολή Μου, που είναι πρόθυμα να ενεργήσουν για Εμένα και για το όνομά Μου, ανήκουν στους δικούς Μου. Και η αποστολή του καθένα είναι σημαντική ενόψει των πολλών εκείνων που είναι εναντίον Μου. . .  Και η ζωή του κάθε ανθρώπου εξαρτάται από Εμένα. Δεν θα τη συντομεύσω ποτέ όσο η αποστολή του στη Γη φέρνει ευλογία, αφού ξέρω πώς και με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθηθούν οι παραπλανημένοι άνθρωποι στη Γη και επίσης οι ψυχές στο επέκεινα.

Αλλά πρόκειται για ένα σκληρό αγώνα τον οποίο διεξάγει ο αντίπαλός Μου εναντίον σας για να υπονομεύσει ακριβώς την αποστολή σας. Και δεν πρέπει να επιτρέψετε να βγει νικητής από αυτό τον αγώνα. Αφού έχετε πάντα Εμένα και τη δύναμή Μου, χρειάζεται μόνο να Με επικαλεστείτε και να ζητήσετε δύναμη. . .  Και θα είστε ικανοί να του αντισταθείτε, όσο αδύνατον και να φανεί να τον νικήσει κανείς. Αλλά και αυτός ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται μέσα στο σωτήριο σχέδιό Μου, και αυτός έχει μια βαθύτερη σημασία. Και στην περίπτωση που θα τον ξεπεράσετε επιτυχώς θα σημειώσετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. . .  Αφού δεν ξέρετε για τις πολύ μακρινές διαδικασίες που έδωσαν την αφορμή για αυτό τον αγώνα.

Αλλά θέλω να βασιστείτε στο λόγο Μου, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να νικηθείτε, γιατί έχετε απεριόριστα στη διάθεσή σας τη δύναμή Μου. . .  Και με αυτή τη δύναμη είστε ικανοί να τον νικήσετε. . .  Και θέλημά Μου είναι να μην προσέχετε τις επιθέσεις και τις μηχανορραφίες του. . .  να επιδιώκετε επίμονα μόνο το στόχο να Με υπηρετείτε πιστά και με όλες τις δυνάμεις σας. . .  Και θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του, γιατί θα αποτύχει απέναντι στην αντίστασή σας, γιατί θα τον αντιμετωπίσει η δύναμή Μου, την οποία δεν θα μπορεί να νικήσει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7151                22-6-1958

Φυσική καταστροφή πριν το τέλος. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της νέας Γης“, σελ. 376 - 378. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Η Γη θα τρανταχθεί συθέμελα, επειδή πρέπει οι άνθρωποι να λάβουν ευκρινώς για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι έρχεται το τέλος· επειδή πρέπει τουλάχιστον μια φορά να αναδυθεί μέσα τους η σκέψη του θανάτου, όταν θα δουν ότι θα είναι παραδομένοι σε δυνάμεις απέναντι στις οποίες είναι ανίσχυροι. Πολλοί θα είναι εκείνοι που θα αναρωτηθούν μεν πώς προέκυψαν αυτοί οι τρανταγμοί, μα τα γεγονότα θα εκτυλίσσονται τόσο γρήγορα ώστε δεν θα τους μείνει χρόνος να ψάξουν για την απάντηση. . .

Γιατί αμέσως μετά θα ακολουθήσουν σε διάφορες περιοχές της Γης τεράστιες εκκωφαντικές εκρήξεις που θα παραλύσουν τις σκέψεις των ανθρώπων. Στη συνέχεια τα στοιχεία της φύσης θα μαίνονται με πρωτοφανή λύσσα, πράγμα που θα έχει ασύλληπτης καταστροφικότητας συνέπειες, των οποίων την έκταση μόνο οι επιζήσαντες θα μπορέσουν αργότερα να διαπιστώσουν. Και αυτοί θα τείνουν πιο πολύ να πιστέψουν ότι αιτία για αυτή την ασύλληπτα μεγάλη ερήμωση ήταν ανθρώπινα ερευνητικά πειράματα. Όμως θα κάνουν λάθος. . .

Θα είναι η δική Μου φωνή, η οποία θα ηχήσει τόσο ισχυρά και η οποία θα πρέπει να ηχήσει έτσι, επειδή οι άνθρωποι δεν Με ακούν πια όταν τους μιλάω χαμηλόφωνα. Και για χάρη των ίδιων των ανθρώπων θα χρειαστεί ένα τελευταίο έργο σωτηρίας πριν το τέλος που θα ακολουθήσει λίγο μετά. Αναρίθμητοι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους σε αυτό το συμβάν, τόσο καλοί όσο και κακοί άνθρωποι θα πέσουν θύματα της καταστροφής. Αλλά για τους επιζήσαντες η εμπειρία αυτή θα μπορέσει να αποβεί ευλογία, εάν πάρουν το μάθημά τους, εάν μάθουν να Με αναγνωρίσουν και να βαδίζουν μαζί Μου πάνω στο δρόμο τους από τότε και μετά. . .

Εδώ και πολύ καιρό προαγγέλλω το γεγονός, όμως απαντώ πολύ λίγη πίστη, επειδή κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ένα τόσο καταλυτικό φυσικό συμβάν και επίσης επειδή κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί από την αρχή αυτής της γήινης περιόδου. . .  Ωστόσο, συνεχώς γινόταν μνεία αυτού του ολέθριου γεγονότος, ώστε εάν οι άνθρωποι πράγματι είχαν έστω μια σπίθα πίστης στο λόγο Μου, τότε θα περίμεναν να πραγματοποιηθούν κάποια στιγμή όσα τους έχουν γίνει γνωστά εδώ και πολύ καιρό. Αλλά στην έσχατη εποχή έχει εξαφανιστεί και το τελευταίο ίχνος πίστης. Έτσι ακόμα και οι δικοί Μου άνθρωποι δυσκολεύονται να πάρουν σοβαρά αυτές τις προαγγελίες, μολονότι είναι καλοπροαίρετοι και τους συνδέει πάντα η αγάπη μαζί Μου.

Αιφνίδια και απροσδόκητα ωστόσο θα γίνουν αντιληπτά τα πρώτα σημάδια ότι συμβαίνουν αλλαγές στο σύμπαν και ότι κατά τα φαινόμενα τα πάντα ξεφεύγουν από την έννομη τάξη. Θα παρατηρούνται παράξενα φαινόμενα στον έναστρο ουρανό, ενώ επίσης πότε-πότε θα σκοτεινιάζει απειλητικά για σύντομο διάστημα, αλλά κάθε φορά θα επακολουθεί μια φαινομενική γαλήνη. Και αυτό μέχρις ότου θα εξακολουθήσουν τα στοιχεία της φύσης τόσο γρήγορα και τρομακτικά ώστε σε κανέναν δεν θα μείνει πλέον χρόνος για να σκεφτεί. Και τότε μόνο μια βοήθεια θα υπάρχει, να Με επικαλεστεί ο καθένας διανοητικά για να τον συντρέξω την ώρα της ύψιστης ανάγκης και του κινδύνου. . .

Όλοι όσοι είχαν λάβει από πριν γνώση για αυτά. . .  ακόμα και αν δεν τους φαίνονταν αξιόπιστα. . .  απολαμβάνουν μια πολύ μεγάλη χάρη, επειδή ξέρουν ποια είναι η μόνη διέξοδος, ώστε δεν έχουν παρά να Με φωνάξουν κοντά τους πνευματικά και αληθινά. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν θα είναι τότε ικανοί να σκεφτούν και για αυτό τους συμβουλεύω να απευθυνθούν ήδη από πριν σε Μένα για να τους συντρέξω. . .  Την παράκληση αυτή θα την εισακούσω οπωσδήποτε, γιατί Μου αποδεικνύουν έτσι την πίστη τους, ούτως ώστε και Εγώ τότε θα την ενισχύσω ολοφάνερα. . .

Το πώς ακριβώς θα διαδραματιστεί αυτό το γεγονός δεν χρειάζεται να σας εξηγηθεί σε σας τους ανθρώπους, καθώς δεν θα σας ωφελούσε σε τίποτα. Αλλά το ότι πράγματι θα συμβεί και ότι θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε κακό και δυστυχία που έχει βρει μέχρι τώρα την ανθρωπότητα, αυτό μπορείτε να το πιστέψετε. Και μπορείτε λοιπόν να πληροφορήσετε σχετικά επίσης τις συνανθρώπους σας με ενδόμυχη απόλυτη πεποίθηση. Γιατί αποτελεί πραγματική ευλογία η γνώση ότι όλα είναι προκαθορισμένα από τον Θεό και Δημιουργό σας, όχι όμως με σκοπό να σας βλάψει, αλλά αποκλειστικά προς όφελος των ψυχών σας, τις οποίες απειλεί πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθούν.

Διότι μετά από λίγο καιρό θα ακολουθήσει το τέλος αυτής της Γης, το οποίο εντούτοις δεν θα το προκαλέσω Εγώ, αλλά οι άνθρωποι με τη θέλησή τους. Ωστόσο, δεν πρόκειται να τους εμποδίσω να πραγματοποιήσουν τα πειράματά τους που θα φέρουν τη συντέλεια, για το λόγο ότι για την ανθρωπότητα που έχει απαρνηθεί το πνεύμα έχει έρθει επίσης η ώρα όπου πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. . .  Γιατί όσα έχουν ξεφύγει από τα πλαίσια της τάξης πρέπει να επαναφερθούν σε αυτή, ούτως ώστε η ανοδική εξέλιξη που έχει ανακοπεί να μπορέσει να προχωρήσει παραπέρα. Αυτό θα γίνει πάνω σε μια νέα Γη, μια Γη που θα αναδημιουργήσει η Αγάπη, η Σοφία και η Δύναμή Μου, σύμφωνα με το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7152                23-6-1958

Ο λόγος του Θεού: η ανόθευτη αλήθεια. . .

Γιατί διστάζετε εσείς οι άνθρωποι να παραλάβετε την καθαρή αλήθεια;. . .  Με αυτά τα λόγια μιλάω σε εκείνους που απορρίπτουν πνευματικά αγαθά μόνο γιατί τα έλαβαν άνθρωποι με ασυνήθιστο τρόπο, γιατί δεν αποκτήθηκαν μέσω της μελέτης ή μέσω της λογικής σκέψης, αλλά μαρτυρούν φανερά μια διαφορετική πηγή από την οποία εκπήγασαν. Γιατί εκτιμάτε τόσο πολύ τις γνώσεις που κατέχετε εσείς ώστε δεν είστε πρόθυμοι να τις εγκαταλείψετε; Ποιος σας εγγυάται την αλήθεια αυτών των γνώσεων, οι οποίες μάλιστα παραδίδονταν ξανά και ξανά από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι οποίες για φυσιολογικούς λόγους υφίσταντο πάντα αλλαγιές, γιατί δεν παραμένει αγνό τίποτα από αυτά που διοχετεύτηκαν κάποτε στην ανθρωπότητα με πλήρη αγνότητα.

Εγώ ως η Αιώνια Αλήθεια θα φροντίζω πάντα να διοχετεύεται η αλήθεια αγνή και ανόθευτη στους ανθρώπους. Ωστόσο, εξαιτίας της ελευθερίας της βούλησής τους δεν μπορώ να εμποδίσω να παραμορφώνεται ξανά και ξανά αυτή η αγνή αλήθεια. Κάτι τέτοιο όμως θα έπρεπε να σας είναι ευνόητο σε σας τους ανθρώπους, δηλαδή ότι δεν υπάρχει εγγύηση για τη διατήρηση της αγνότητας. . .  Άρα θα έπρεπε να είναι κατανοητό για τον καθένα σας ότι φροντίζω ξανά και ξανά να έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να κινούνται μέσα στην αλήθεια. . .  και θα έπρεπε να είστε ευγνώμονες και να παραλάβετε με λαχτάρα αυτή την αλήθεια όταν σας προσφερθεί.

Τι όμως κάνετε εσείς οι άνθρωποι;. . .  Φέρεστε εχθρικά σε εκείνους που σας προσφέρουν κάτι το πολύ ωραίο, τους τινάζετε από πάνω σας σαν ενοχλητικά έντομα, χάνοντας έτσι από δική σας απερισκεψία τη δυνατότητα να σας μιλήσω ο Ίδιος και να σας «οδηγήσω στην αλήθεια», έτσι όπως το υποσχέθηκα. Αρκείστε σε κάτι που έχει χάσει την αξία του, σε μια τροφή που δεν έχει πια καμία θρεπτική αξία. Αφού η ψυχή σας θα πρέπει να ωριμάσει κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, και για αυτό έχει ανάγκη μια γερή τροφή, την οποία μπορεί να της δώσει μονάχα ο λόγος Μου, ο οποίος είναι η  αλήθεια από τον Θεό.

Μια ωρίμανση της ψυχής όμως είναι αδύνατη στην περίπτωση που της προσφέρεται μια τροφή που δεν περιέχει πια καθόλου δύναμη. . .  Και μια τέτοια τροφή είναι όλες οι γνώσεις σας που λάβατε με παραδοσιακό τρόπο, στις οποίες οι ίδιοι ούτε πήρατε σοβαρά θέση, τις οποίες ωστόσο υποστηρίζετε με ζήλο ως αλήθεια, ενώ δεν προσέχετε την καθαρή αλήθεια από Μένα, την οποία σας προσφέρει ξανά και ξανά η αγάπη Μου. Πιστεύετε μεν ότι ως άνθρωποι δεν είστε ικανοί να κρίνετε τι είναι αλήθεια και τι είναι πλάνη. . .  Και αρνείστε αυτή την κριτική ικανότητα και στους συνανθρώπους σας, με αποτέλεσμα να εμμένετε στις γνώσεις που κατέχετε. . .  Αλλά ξεχνάτε ότι Εγώ. . .  ως η Αιώνια Αλήθεια. . .  δεν θέλω ποτέ να αφήσω εσάς τους ανθρώπους μέσα στο σκοτάδι. . .

Ξεχνάτε ότι Εγώ ο Ίδιος. . .  ως το Προαιώνιο Φως. . .  θέλω να φέρω φως και σε σας και ότι έχω πράγματι τη δύναμη να το κάνω αυτό. Ωστόσο, εξαιτίας της ελευθερίας της θέλησής σας η επενέργειά Μου πάνω σας πρέπει να γίνεται στα πλαίσια του φυσιολογικού. Αλλιώς θα Μου ήταν εύκολο να σας μιλήσω από πάνω δυνατά και καθαρά και να σας γνωστοποιήσω το θέλημά Μου. Και έτσι μεταδίδω σε σας τους ανθρώπους με εντελώς φυσιολογικό τρόπο ξανά και ξανά την αγνή αλήθεια, έτσι όπως το υποσχέθηκα.

Αφού και τα λόγια Μου «ο ουρανός και η Γη θα παρέλθουν, ο λόγος Μου όμως θα συνεχίζει να υπάρχει αιώνια. . .» είνει επίσης μια επιβεβαίωση της επανειλημμένης μετάδοσης της αλήθειας, αφού μόνο η καθαρή αλήθεια είναι ο λόγος Μου. . .  Για να συνεχίζει αυτός να υπάρχει, πρέπει να σας το διοχετεύω ξανά και ξανά με όλη την αγνότητά του. Επειδή από πλευράς των ανθρώπων δεν προστατεύεται από νοθεύσεις, γιατί άνθρωποι τον αλλάζουν και τον παραμορφώνουν τόσο όσον αφορά τις λέξεις όσο και όσον αφορά το νόημα πριν να μην αφυπνίσουν μέσα τους το πνεύμα. Και επειδή αυτή η αφύπνιση του πνεύματος έγινε μόνο σπάνια σε εκείνους που νόμιζαν πως ήταν η αποστολή τους να ερμηνεύσουν το λόγο Μου.

Εσείς οι άνθρωποι κινείστε μέσα σε έναν κυκεώνα πλάνης. . .  τις περισσότερες φορές υποστηρίζετε μόνο λόγια το πνευματικό νόημα των οποίων δεν συλλαμβάνετε. . .  Ούτε γνωρίζετε τις συναρτήσεις, γιατί η σχετική γνώση είναι μόνο το αποτέλεσμα της αφύπνισης του πνεύματος. . .  Ούτε έχετε μέσα σας τη βαθιά επιθυμία να ακούσετε τη φωνή του Πατέρα σας, στην περίπτωση που ακούτε πραγματικά το «λόγο του Θεού». . .  Συμμετέχουν περισσότερο το μυαλό και τα αφτιά σας από ό,τι η καρδιά, και Εγώ ο Ίδιος μπορώ να σας μιλάω μόνο μέσω της καρδιάς σας, και συνεπώς ο λόγος Μου περνά από τα αφτιά σας χωρίς αποτέλεσμα. . .

Επιπλέον μπορείτε να παραλάβετε την καθαρή αλήθεια από Μένα μόνο αν επιθυμείτε σοβαρά την αλήθεια, γιατί σε αυτή την περίπτωση επιθυμείτε επίσης να συνάψετε επαφές μαζί Μου, ο Οποίος είμαι η Αιώνια Αλήθεια, γιατί μέσω της επιθυμίας σας αποδεικνύετε επίσης την αγάπη και την πίστη σας σε Μένα. Και έτσι ξέρετε, εσείς οι άνθρωποι που απορρίπτετε τους αγγελιφόρους που θέλουν να σας φέρουν την αλήθεια, ότι είστε χωρίς αγάπη και χωρίς πίστη, ακόμα και τότε που το στόμα σας λέει διαφορετικά. . .

Ξέρετε ότι ο χριστιανισμός σας είναι μόνο ένας τυπικός χριστιανισμός, ότι δεν είναι ζωντανός, αλλιώς θα είχατε φτάσει στη ζωή, με αποτέλεσμα ότι θα ενεργούσε το Πνεύμα μέσα σας. . .  με αποτέλεσμα ότι η σκέψη σας θα οδηγούνταν σωστά διά του Πνεύματος. Και τότε θα μαθαίνατε και να ξεχωρίζετε την αγνή αλήθεια που εκρέει από Μένα από το «πρόσθετο ανθρώπινο έργο». . .  τις διδασκαλίες που μάλιστα προήρθαν κάποτε από Μένα, που όμως παραμορφώθηκαν τόσο από εσάς τους ανθρώπους ώστε δεν μπορούν πια να ονομαστούν το «λόγο Μου».

Το ότι όμως διοχετεύω ξανά και ξανά τον αγνό λόγο Μου σε σας τους ανθρώπους σάς εγγυάται και τη διοχέτευση της «καθαρής αλήθειας», η οποία μπορεί να προέρχεται μόνο από Μένα, ο Οποίος είμαι η αιώνια Αλήθεια. Για αυτό το λόγο όμως μπορείτε να την παραλαβαίνετε μόνο απευθείας από Εμένα ή μπορείτε να αφήσετε να σας δασκαλέψουν εκείνοι που τη λαμβάνουν απευθείας. . .  Αφού η συνάνθρωποί σας δεν θα μπορούν να σας δώσουν καμία εγγύηση ότι μοιράζουν την αλήθεια, στην περίπτωση που απόκτησαν γνώσεις μέσω του μυαλού τους ή τις υιοθέτησαν με παραδοσιακό τρόπο.

Πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η αλήθεια δεν παραμένει ποτέ αγνή στην περίπτωση που ατελείς άνθρωποι τη φυλάγουν. . .  εκτός εάν φωτίστηκαν από το Πνεύμα Μου. Τότε όμως θα καταδικάσουν χωρίς δεύτερη σκέψη και θα στιγματίσουν ως ανθρώπινο έργο ό,τι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια από Μένα. . .  Πάντα το ζωντανό νερό θα πρέπει να αντλείται από την πηγή, πάντα θα πρέπει Εγώ ως η αιώνια Αλήθεια να είμαι η αρχή γνώσεων τις οποίες θα έρπεπε εσείς οι άνθρωποι να δεχθείτε ως την αλήθεια. Και επομένως θα πρέπει πάντα να δημιουργείτε πρώτα το δεσμό με Μένα τον Ίδιο αν θέλετε να αποκτήσετε την αλήθεια. . .  Αλλά για το ότι αυτή δεν θα σας αρνηθεί μπορείτε να είστε βέβαιοι, εσείς που επιθυμείτε σοβαρά την αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7153                25-6-1958

Συνειδητή δουλειά του ανθρώπου πάνω στην ψυχή του. . .

Τίποτα δεν πρέπει να σας αποτρέψει από το να κάνετε τη δουλειά πάνω στην ψυχή σας, αφού μόνο αυτή καθορίζει τη μοίρα σας στην αιωνιότητα. Και κανείς δεν μπορεί να σας απαλλάξει από αυτή τη δουλειά, κανείς δεν μπορεί να την κάνει για εσάς. Και για το λόγο αυτό είναι μάταιη η κάθε μέρα όπου δεν αποκτήσατε για την ψυχή σας μια μικρή πρόοδο, ακόμα και αν επρόκειτο έστω και ένα μοναδικό έργο αγάπης που κάνατε. . .  θα βοηθήσει όμως την ψυχή σας να ωριμάσει. Η κάθε μέρα που ικανοποίησε μόνο τη φιλαυτία σας, που ωφέλησε μόνο το κορμί σας, είναι μια χαμένη μέρα, αφού εάν έπρεπε η ψυχή σας να στερηθεί τα αναγκαία, ζήσατε μάταια μια τέτοια μέρα.

Και όμως θα μπορούσατε εύκολα να προχωρήσετε, αφού σας προσφέρονται πολλές ευκαιρίες όπου μπορείτε να αποδειχθείτε καλοί, όπου μπορείτε να κάνετε ακριβώς αυτή τη δουλειά πάνω στις ψυχές σας. . .  Ευκαιρίες όπου πρέπει να υπερνικήσετε τον εαυτό σας, όπου πρέπει να καταπολεμήσετε κάθε είδους πάθη και ελαττώματα, όπου μπορείτε να χαρίζετε χαρά μέσω καλών πράξεων, ευγενικών λόγων ή μέσω της παροχής βοήθειας, τα οποία πάντα συμφέρουν πνευματικά την ψυχή σας. . .  Θα σας προσφέρονται ξανά και ξανά ευκαιρίες όπου μπορείτε επίσης να συνομιλήσετε ολόψυχα με τον Θεό και Πατέρα σας για να αποκτήσετε ευλογία για την ψυχή σας. . .  Και μπορείτε ξανά και ξανά να ακούτε ή να διαβάζετε το λόγο του Θεού και μπορείτε μέσω αυτού του λόγου που σας απευθύνει ο Θεός να παράσχετε στην ψυχή σας μια ιδιαίτερη βοήθεια. Γιατί προσφέρετε τότε τροφή στην ψυχή σας, μέσω της οποίας είναι ικανή να ωριμάσει.

Όσο προσοδοφόρες και να είναι οι μέρες για εσάς όσον αφορά το γήινο κέρδος, μια έστω και μικρή καλή πράξη έχει κατά πολύ μεγαλύτερη αξία, αφού φέρνει στην ψυχή ένα κέρδος το οποίο δεν θα μπορεί πια να χάσει στην αιωνιότητα. Αυτά όμως που λαμβάνει το κορμί δεν θα μείνουν μαζί του, πρόκειται μόνο για δανεισμένα αγαθά τα οποία μπορεί να του αφαιρεθούν κάθε μέρα. Και για αυτό το λόγο μπορείτε κάθε μέρα να προκαλείτε ζημιά στην ψυχή σας στην περίπτωση που τη βαραίνετε μέσω αμαρτιών. . .  στην περίπτωση που ο τρόπος ζωής σας δεν είναι καλός και στην περίπτωση που στην αρχέγονη αμαρτία σας προσθέτετε ακόμα πολλές άλλες αμαρτίες, για τις οποίες θα πρέπει να λογοδοτήσει κάποτε μονάχα η ψυχή σας, γιατί αυτή είναι άφθαρτη.

Και επομένως μην ζείτε το σήμερα χωρίς να σκέφτεστε το αύριο, να σκέφτεστε καλά αυτά που κάνετε και να πασχίζετε να προσέχετε περισσότερο την ψυχή σας από ό,τι το κορμί σας. Αφού η ψυχή είναι το πραγματικό εγώ σας που πρέπει να διανύσει την πορεία μέσα από τη Γη με σκοπό την ωρίμανσή της, με σκοπό την τελειοποίησή της, την οποία αυτή μπορεί να πετύχει μόνο στη Γη. Αλλά αυτό προϋποθέτει και την προθυμία σας, η οποία αποτελείται ακριβώς από το να καταπολεμήσετε συνειδητά τις κάθε είδους αδυναμίες και τα κάθε είδους ελαττώματά σας. . .

Και αν ο άνθρωπος θέλει να γίνει τέλειος, πρέπει να παρακαλέσει για τη δύναμη για να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δηλαδή για να κάνει έργα της αγάπης. . .  κάτι που θα του παρασχεθεί βέβαια. Πρέπει να ζήσει μια συνειδητή ζωή, πάντα με στόχο να οδηγήσει στην τελειότητα την ακόμα ατελή φύση του, και πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να το κάνει. Και τότε θα ωθείται από το εσωτερικό του να ασκήσει την αγάπη. . .  δεν θα μπορεί παρά να κάνει καλά έργα, με αποτέλεσμα να μπορεί να σημειώσει καθημερινά μια πνευματική πρόοδο. . .

Και τότε δεν θα επιτρέπει να τον εμποδίσουν οι εγκόσμιες γοητείες. . .  Αφού μόλις θέλει με σοβαρότητα να πετύχει το στόχο του, δηλαδή να φτάσει στην τελειότητα, θα προτάσσει πάντα τη δουλειά πάνω στην ψυχή του. Και θα βοηθάται πάντα από πλευράς των πνευματικών όντων που φυλάγουν την επίγεια του πορεία. . .  που προσπαθούν ξανά ξανά να επηρεάζουν τις σκέψεις του ώστε να σκέφτεται, να μιλά και να δρα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. . .  Αφού ο στόχος του στη Γη είναι μονάχα η ωρίμανση της ψυχής του, κάτι που όμως καταλαβαίνουν σπάνια οι άνθρωποι. Και κατά συνέπεια η μοίρα των ψυχών είναι συχνά ατυχής, αλλά από δικό τους φταίξιμο, αφού παρουσιάζεται ξανά και ξανά στον άνθρωπο γιατί βαδίζει πάνω στη Γη. . .  Στην περίπτωση που δεν θέλει να το πιστέψει, η ψυχή του θα το πληρώσει κάποτε, παίρνοντας μαζί της στο άλλο βασίλειο το σκοτάδι μέσα στο οποίο πάτησε στη Γη ως άνθρωπος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7154                27-6-1958

Νεκρή γνώση. . .

Πνευματική τύφλωση. . .

Αγάπη. . .

Δεν μπορεί να αρνείται κανείς το γνώρισμα της πνευματικής ωριμότητας στην περίπτωση που ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα βαθμό της κατανόησης τον οποίο δεν απόκτησε με λογικό τρόπο, μέσω της μελέτης ή μέσω μαθημάτων από έξω. «Κατανόηση» είναι γνώση που ανταποκρίνεται στην αλήθεια, την οποία όμως και καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αφού και η αλήθεια μπορεί να διοχετευτεί σε έναν άνθρωπο από έξω, χωρίς αυτός να την καταλάβει πλήρως. Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν επιτεύχθηκε ακόμα η πνευματική ωριμότητα, ότι επομένως μια τέτοια γνώση δεν ωφελεί πολύ τον άνθρωπο. . .  εκτός εάν την αφήσει να επενεργήσει στην καρδιά του και κάνει προσπάθεια να ζήσει τη ζωή του σύμφωνα με εκείνη τη γνώση.

Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως παραλαβαίνουν τα πνευματικά αγαθά μόνο μέσω της λογικής τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν καθόλου να μιλήσουν για «κατανόηση». Και για αυτό το λόγο ο Θεός έχει απαιτήσεις από τον άνθρωπο. . .  απαιτεί κατά κάποιον τρόπο μια δεύτερη, εσωτερική ζωή δίπλα στη φυσιολογική του ζωή. Και μόνο τότε μπορεί να του χαρίσει την εσωτερική διαύγεια, την κατανόηση για τα πάντα μέσα στη δημιουργία, για όλες τις σχέσεις και συναρτήσεις και επίσης για τη σωστή σχέση του με τον Θεό. . .  Και μόνο αυτή η γνώση, αυτή η κατανόηση, αποδεικνύει ότι η επίγεια πορεία του ανθρώπου δεν ήταν μάταιη. . .  αποδεικνύει ότι έχει ήδη συνάψει επαφές με τον Θεό και Δημιουργό του και ότι αισθάνεται σαν παιδί του Πατέρα του και ότι θα μπορέσει να σημειώσει μια πνευματική πρόοδο κατά το τέλος της επίγειας του ζωής.

Υπάρχει όμως συχνά η άποψη ότι φτάνει να προσφέρονται στους ανθρώπους διανοητικά αγαθά. Και πιστεύουν πως εκπληρώνουν το επίγειο τους καθήκον πάντα μόνο φροντίζοντας να μην χαθούν τέτοια πνευματικά αγαθά, να παραδίδονται ξανά και ξανά στις επόμενες γενιές. Πιστεύουν ότι φτάνει μόνο να ξέρουν οι άνθρωποι για έναν Θεό και Δημιουργό, για έναν θεϊκό Λυτρωτή, για μια ζωή μετά το θάνατο. . .  αλλά δεν βγάζουν συμπεράσματα από αυτές τις γνώσεις. . .  δεν τις αφήνουν να γίνουν κίνητρα για έναν τρόπο ζωής σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και άρα αυτές οι γνώσεις δεν έχουν καμία αξία, πρόκειται για νεκρές γνώσεις, γιατί δεν έχουν ζωογονητικό αποτέλεσμα. . .  Και άρα δεν πρόκειται ούτε για κατανόηση. . .

Και αν εσείς οι άνθρωποι κοιτάξετε την πνευματική κατάσταση της ανθρωπότητας, πρέπει αυτό να σας είναι κατανοητό. Αφού οι πνευματικές «γνώσεις» είναι μάλιστα διαδομένες παντού στον κόσμο και ωστόσο οι άνθρωποι είναι τυφλοί στο πνεύμα. . .  Εάν εσείς οι άνθρωποι επιδιώκατε να αποκτήσετε κατανόηση, η κατάσταση της πνευματικής σας ανάπτυξης θα ήταν πράγματι καλύτερη. Όσο όμως αρκείστε αποκλειστικά στις γνώσεις οι οποίες μεν περιέχουν πνευματικές διδασκαλίες, η πνευματική σας κατάσταση δεν θα βελτιωθεί και δεν θα είστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ένας άνθρωπος χωρίς καθόλου γνώση. . .

Η κατανόηση όμως είναι το αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη. . .  Και μονάχα η αγάπη φέρνει την ψυχή στην ωρίμανση. . .  Η αγάπη μεταδίδει ταυτόχρονα την κατανόηση μαζί με τις πνευματικές γνώσεις που διοχετεύονται στον άνθρωπο. Και η αγάπη είναι επίσης ο δεσμός με τον Θεό, η αγάπη είναι το φως που φωτίζει τα πάντα. . .  Η αγάπη είναι το θείο μέσα στον άνθρωπο, το οποίο δεν επιδέχεται πια καμία τύφλωση, κανέναν πέπλο, καμία άγνοια. . .  Η αγάπη είναι τμήμα του Θεού και άρα όπως ο Θεός διαβλέπει και κατανοεί τα πάντα. . .

Για έναν άνθρωπο που αφήνει να φουντώσει η αγάπη μέσα του δεν υπάρχει πια σκοτάδι, δεν υπάρχουν πια άλυτα προβλήματα, υπάρχει μόνο φως και δύναμη, μια φωτεινή κατανόηση όσων αρχικά ήταν φανερά σε όλα τα όντα. . .  Και για αυτό το λόγο μόνο η αγάπη μπορεί να καταφέρνει την ωρίμανση της ψυχής, μόνο η αγάπη μπορεί να αποφέρει στον άνθρωπο το φως της κατανόησης και μόνο η αγάπη μπορεί να οδηγεί στην ένωση με τον Θεό, με την αρχέγονη Πηγή του Φωτός και της Δύναμης. . .  Και θα είναι ολοφάνερο όταν έχει γίνει αυτή η ένωση, όταν ο άνθρωπος κινείται μέσα στο φως της γνώσης, όταν είναι ικανός να εξηγεί τα πράγματα και όταν αντλεί τη σοφία του μόνο από τον εαυτό του. . .  Αφού αυτός τα δώσει μια μαρτυρία της παρουσίας του Θεού, ο Οποίος θα ενεργεί τότε φανερά πάνω και μέσα του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7155                28-6-1958

Η μορφή της θεϊκής αποκάλυψης ανταποκρίνεται στο βαθμό της ωριμότητας του παραλήπτη. . .

Δεν μπορείτε να φανταστείτε καλά τα πνευματικά πράγματα, αφού πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν συγκρίσεις με πράγματα της Γης, αφού ακριβώς η Γη είναι μια ασυνήθιστα πενιχρή δημιουργία σε σύγκριση με άλλα άστρα και άλλους κόσμους. Επιπλέον οι άνθρωποι πάνω σε αυτή τη Γη είναι περιτυλιγμένοι με πνευματικό σκοτάδι ώσπου το είναι τους αρχίσει να τελειοποιείται λίγο. Η σκέψη και οι γνώσεις τους είναι μέχρι τότε στενά περιορισμένες και δεν μπορούν να σχηματίσουν σαφείς ιδέες σχετικά με πνευματικές υποθέσεις.

Στην περίπτωση όμως που τους διοχετεύεται παρ’όλα αυτά γνώση που σχετίζεται με εκείνους τους πνευματικούς τομείς, αυτή η γνώση είναι πάντα προσαρμοσμένη στην αντιληπτικότητά τους, έχει εκείνη τη μορφή με την οποία μπορεί να την καταλάβει ο άνθρωπος που είναι πρόθυμος για αγάπη. . .  Ανταποκρίνεται μάλιστα στην αλήθεια, μολονότι η μορφή με την οποία του προσφέρεται δεν αποκαλύπτει ούτε κατά προσέγγιση το βάθος της θεϊκής σοφίας. . .  απλά γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ακατάλληλο για τον άνθρωπο πριν να μην έχει πετύχει έναν ορισμένο βαθμό της τελειότητας. Για αυτό το λόγο και οι απευθείας μεταδόσεις μπορούν συχνά να αποδίδονται μόνο με μεταφορικό τρόπο. . .  ανάλογα με την αντιληπτικότητα του ανθρώπου. . .  Και παρ’όλα αυτά δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτές οι εξηγήσεις δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Ούτε πρέπει κανείς να σκανδαλιστεί από τη μορφή τέτοιων απευθείας μεταδόσεων, αφού και αυτή επιλέχθηκε ανάλογα με την πνευματική κατάσταση εκείνων που λαμβάνουν γνώση αυτών των μεταδόσεων. Αλλά μόνο σπάνια η πνευματική κατάσταση εκείνων θα είναι υψηλότερη από αυτή του δέχτη απευθείας μεταδώσεων, αλλιώς θα άκουγαν οι ίδιοι μέσα τους το λόγο του Θεού σε τέλεια μορφή. Και μόλις πέτυχε ένας άνθρωπος το βαθμό της πνευματικής όρασης, θα είναι ο ίδιος ικανός να ρίξει ματιές σε πνευματικά πράγματα. Ωστόσο, δεν θα είναι ποτέ ικανός να μεταδώσει τα οράματα και βιώματά του στον συνάνθρωπο με έναν τρόπο ώστε να μπορέσει και αυτός να σχηματίσει μια καθαρή εικόνα. . .

Με σχολικό τρόπο δεν μπορούν να μεταδοθούν πνευματικές γνώσεις, αλλά πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αποκτήσει ο ίδιος έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας ο οποίος θα του δώσει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει πνευματικές γνώσεις. Για αυτό το λόγο δεν θα πρέπει κανείς να προσπαθήσει να αποκαλύψει στους ανθρώπους εικόνες του άλλου βασιλείου. Αφού όσο ο άνθρωπος ζει στη Γη δεν τον ωφελούν, γιατί το βασίλειο του φωτός δεν μπορεί να του περιγραφεί και γιατί το βασίλειο του σκότους ή του ημίφωτος είναι γεμάτο από κάθε είδους πνεύματα που λένε ψέματα, που κάνουν ψεύτικα έργα για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους, και γιατί για τέτοιες πληροφορίες δεν μπορούν να αποκομιστούν αποδείξεις της αλήθειάς τους. . .

Το να ρίχνουν ματιές στο βασίλειο των πνευμάτων θα είναι το προνόμιο μόνο λίγων ανθρώπων ο βαθμός της ωριμότητας των οποίων είναι ήδη πολύ υψηλός. Εκείνοι ωστόσο δεν κάνουν τα οράματά τους αφορμή να μεταδώσουν στους συνανθρώπους γνώσεις που τους ήταν κρυμμένες μέχρι τότε, αλλά τέτοια οράματα τους παρακινούν μόνο να επενεργήσουν πνευματικά πάνω στους συνανθρώπους τους. . .  και έτσι εκτελούν κατά κάποιον τρόπο μια λυτρωτική δραστηριότητα πάνω στη Γη. . .

Στην περίπτωση όμως που ξέρετε, εσείς οι άνθρωποι, ότι για φυσιολογικούς λόγους σάς είναι κρυμμένα πολλά πράγματα, να ψάξετε την αιτία μόνο στο γεγονός ότι η σκέψη σας είναι ακόμα πολύ περιορισμένη για να συλλαμβάνει τα πάντα. . .  και ότι μόνο όταν αυξηθεί η ωριμότητά σας θα προκύψει η δυνατότητα να αποκτήσετε ορισμένες γνώσεις. Συνεπώς μην προσπαθείτε να αποκαλύψετε με λάθος τρόπο μυστικά. . .  που σχετίζονται με το πνευματικό βασίλειο. . .  αλλά προσπαθείτε να διαμορφώσετε τον εαυτό σας έτσι ώστε να μην εμποδιστείτε πια να ρίξετε ματιές σε πνευματικούς τομείς. . .  κάτι που μπορεί πάντα μόνο να γίνεται μέσω της πνευματικής ωρίμανσης. Γιατί τότε πέφτουν από μόνα τους τα όρια τα οποία διατηρεί ακόμα η ατέλεια σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7156                29 κ. 30-6-1958

Θυμάστε τη μεγάλη σημασία του λυτρωτικού έργου. . .

Εσείς οι άνθρωποι σκέφτεστε πολύ λίγο το σταυρικό Μου θάνατο. . .  Και ωστόσο αυτός ήταν αποφασιστικός για ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο, για οτιδήποτε αλύτρωτο τόσο στη Γη όσο και στο πνευματικό βασίλειο. Προηγουμένως οι ψυχές, όταν αποβίωναν από τη Γη, έμπαιναν στο άλλο βασίλειο χωρίς ελπίδες, αφού κουβαλούσαν ένα φορτίο το οποίο τους εμπόδιζε να μπουν στις φωτεινές σφαίρες. Και μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που πίστευαν με παιδική ευσέβεια στον ερχομό του Μεσσία και που πήραν μαζί τους αυτή την πίστη τους περίμεναν στο άλλο βασίλειο γεμάτες λαχτάρα τον θεϊκό Λυτρωτή, ο Οποίος θα τους έφερνε την οριστική απελευθέρωση από τα δεσμά του αντιπάλου.

Αυτός όμως είχε τις ψυχές ακόμα υπό τον έλεγχό του, αφού η δύναμή του δεν είχε ακόμα τσακιστεί. Μόνο διά του λυτρωτικού έργου Μου, διά των παθών και του θανάτου Μου στο σταυρό, ξεκίνησε μια νέα εποχή. Και τώρα καμία ψυχή δεν χρειάζεται να διανύσει την επίγεια της ζωή χωρίς ελπίδες, μπορεί ήδη στη Γη να εξασφαλίσει για τον εαυτό της την είσοδο στο φωτεινό βασίλειο κάθε ψυχή που μόνο με πίστη σε Μένα και στο λυτρωτικό έργο Μου επικαλείται τη βοήθειά Μου ενάντια στο μέχρι τότε κύριό της.

Για να στείλει όμως συνειδητά επάνω στον Ιησού Χριστό αυτή την επίκληση, ο άνθρωπος πρέπει να ασχολείται διανοητικά με το λυτρωτικό έργο. . .  πρέπει να σκέφτεται τα πάθη και τον θάνατό Μου, πρέπει να στρέφει συχνά τις σκέψεις του στο σταυρό, πρέπει να προσπαθεί να φανταστεί τα ανείπωτα βάσανα που υπόμεινε ο άνθρωπος Ιησούς για τους συνανθρώπους και από την αγάπη του για αυτούς. Πρέπει να ενώνεται ολόψυχα με Εμένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού και να θυμάται ξανά και ξανά πόσο υπόφερα εξαιτίας των αμαρτιών του. . .

Δεν πρέπει να διανύσει την επίγεια του ζωή σε άγνοια του έργου του ελέους του Ιησού Χριστού ή να εκφράσει αδιάφορα μόνο μέσω λόγων μια νεκρή πίστη σε Αυτόν. Πρέπει να ασχοληθεί με σοβαρότητα με τη σταυρική Του θυσία, μόνο τότε αυτή θα έχει αποτέλεσμα και θα παρακινήσει τον άνθρωπο να σκεφτεί τη δική του ενοχή και να τη φέρει στο σταυρό. . .  Όλοι εσείς οι άνθρωποι θα μπορούσατε να έχετε πάρα πολλή βοήθεια εάν μόνο επικαλούσασταν Εμένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού Χριστό για έλεος και για συμπαράσταση ενάντια στον εχθρό των ψυχών σας. Αλλά πρέπει να απαιτήσω αυτή την επίκληση από εσάς. . .  Δεν μπορώ να σας παράσχω αυτή τη συμπαράσταση χωρίς την παράκλησή σας, και τις περισσότερες φορές παραλείπετε να ζητήσετε τη βοήθεια του θεϊκού Λυτρωτή. . .

Αν μόνο σκεφτόσασταν ότι θυσιάστηκε για σας ένας άνθρωπος για να σας βοηθήσει να ξεφύγετε από την αιώνια αναλευθερία. . .  Όσο ζείτε ακόμα στη Γη βρίσκεστε μάλιστα ακόμα μέσα σε αυτή την ανελευθερία, η οποία θα είναι η μοίρα σας ώσπου να σκεφτείτε τον άνθρωπο Ιησού, τον Οποίο γέμιζα ο Ίδιος ολοκληρωτικά, και ώσπου να Με φωνάξετε τον Ίδιο μέσα στον Ιησού Χριστό, προκειμένου να σας βοηθήσω να αποκτήσετε την ελευθερία. Δεν είστε ικανοί να την αποκτήσετε χωρίς βοήθεια. . .  Και η βοήθεια θα σας παρασχεθεί, αλλά όχι χωρίς την εκδήλωση της θέλησής σας, δηλαδή όχι χωρίς να πάρετε οι ίδιοι το δρόμο για τον Ιησού Χριστό, να σκεφτείτε το σταυρικό Του θάνατο και να θέλετε και οι ίδιοι να ανήκετε σε εκείνους για τους οποίους έχυσε το αίμα Του ο Ιησούς.

Πότε όμως παραμένετε μέσα στις σκέψεις σας σε Εκείνον, στον θεϊκό Λυτρωτή;. . .  Το λυτρωτικό έργο Μου δεν είναι για σας κανένα σημαντικό γεγονός, είναι για σας μάλλον ένα πρόβλημα το οποίο να λύσετε δεν σας αρέσει. . .  είναι για σας ένα αμφίβολο ερώτημα ή ένας θρύλος, στον οποίο δεν δίνετε βαθύτερη σημασία. Και παρ’όλα αυτά είναι το πιο σημαντικό, και μόνο ο άνθρωπος που συλλογίζεται βαθιά αυτό το μέγιστο έργο του ελέους το οποίο κατόρθωσε ποτέ ένας άνθρωπος στη Γη δεν ζει μάταια τη ζωή του. Και θα πετύχει το στόχο του, αφού θα λυτρωθεί με βεβαιότητα από την αμαρτία και από τον θάνατο, από την ανελευθερία και το σκοτάδι.

Πρέπει να παραδοθείτε με πλήση συνείδηση στον θεϊκό Λυτρωτή Ιησού Χριστό. Πρέπει να Τον παρακαλέσετε να σας δεχθεί, πρέπει να Του ομολογήσετε την αδυναμία και τον αμαρτωλό χαρακτήρα σας και να Τον παρακαλέσετε να σας απελευθερώσει από αυτά. . .  Πρέπει να Του δώσετε χώρο μέσα στη ζωή σας, δεν πρέπει να βαδίζετε χωρίς Αυτόν. Αφού μόνο τότε που θυμάστε κάθε μέρα και κάθε ώρα τη μέγιστη αγάπη που Με παρακίνησε να κατοικήσω μέσα στον άνθρωπο Ιησού για να σας απελευθερώσω από τη μεγάλη ενοχή σας, θα καταλάβετε και το λυτρωτικό έργο με ολόκληρη τη βαθιά σημασία του και θα ζητήσετε τη συγχώρεση αυτής της ενοχής. . .  Και θα συγχωρεθείτε βέβαια. . .

Οι άνθρωποι στη Γη όμως δεν ξέρουν πια γιατί βαδίζουν στο δρόμο πάνω στη Γη. Και αν του το εξηγήσει κανείς, η απιστία τους τούς εμποδίζει να δεχθούν την εξήγηση. Δεν ξέρουν και δεν πιστεύουν ότι το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού πρέπει να το αποδεχθεί ο κάθε άνθρωπος που θέλει κάποτε να ανταλλάξει την ανελευθερία και την αδυναμία του με την ελευθερία, το φως και τη δύναμη. . .  Αλλά ούτε ξέρουν και ούτε πιστεύουν ότι θα μπορούσε κάποτε να έρθει η ώρα όπου θα καταλάβουν τη σκοτεινή, αδύναμη κατάστασή τους. Αφού δεν πιστεύουν σε μια συνέχιση της ζωής μετά το θάνατο και σε μια ευθύνη τους απέναντί Μου σχετικά με το πώς εκμεταλλεύτηκαν την επίγεια τους ύπαρξη.

Και ωστόσο από την πλευρά Μου χαρίζονται στους ανθρώπους ξανά και ξανά σαφείς γνώσεις σχετικά με τη σημασία της ενανρώπησής Μου μέσα στον Ιησού, σχετικά με το λυτρωτικό έργο και την αποδοχή αυτού. . .  Αφού αυτές οι γνώσεις δεν θα χαθούν ποτέ και θα δίνονται ξανά και ξανά στους ανθρώπους με ευνόητο τρόπο. Επειδή μέσω της επενέργειας του αντιπάλου Μου η άγνοια αυτών των γνώσεων και η σχετική έλλειψη κατανόησης γίνονται όλο και πιο φανερές. Και οι άνθρωποι θα δυσκολεύονταν να τις πιστέψουν εάν η σχετικές διδασκαλίες ήταν παραμορφωμένες, δηλαδή δεν ανταποκρίνονταν στην αλήθεια.

Εγώ όμως θέλω το βλέμμα σας να είναι καθαρό, να πάρετε εθελοντικά το δρόμο για Μένα μέσα στον Ιησού Χριστό. Και για αυτό το λόγο θα φροντίζω ξανά και ξανά να διαφωτίζεστε για την πιο σημαντική όλων των θρησκευτικών διδασκαλιών. . .  για την αποστολή του ανθρώπου Ιησού και για τη σημασία εκείνου που κατόρθωσε. . .  Αφού δεν απαιτώ από σας να αποδεχθείτε αυτό που σας φαίνεται αμφίβολο. Αλλά σας διαφωτίζω, προκειμένου να αποδεχθείτε εθελοντικά και προκειμένου να πάρετε το δρόμο για το σταυρό, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος που θα σας φέρει τη λύτρωση, ο οποίος θα σας απαλλάξει από την αρχέγονη αμαρτία σας και ο οποίος σας εξασφαλίζει την είσοδο στο βασίλειο του φωτός. . .  ο μόνος δρόμος που οδηγεί πίσω σε Μένα, από τον Οποίο εκπορευτήκατε κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7157                1-7-1958

Δεινά ως λυτρωτικά μέσα ή αγάπη. . .

Αυτό που συμβάλλει στην προώθηση της ωρίμανσης της ψυχής σας θα το αισθάνεστε συχνά ως ένα βάρος ή ως μπελά, αφού πρόκειται συχνά για μέσα για να βοηθηθεί η ψυχή σας να καθαριστεί, να γίνει τίμια και δεκτική του φωτός. Υπάρχει μεν ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό μέσο που είναι για εσάς τους ανθρώπους λιγότερο οδυνηρό: Η ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη για τον διπλανό. . .  Σε αυτή την περίπτωση η ψυχή ωριμάζει πολύ γρήγορα, αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη και καθαρίζεται και μεταμορφώνεται η φύση της.

Αλλά τις περισσότερες φορές λείπει σε σας τους ανθρώπους η αγάπη, έχετε ακόμα πολλή φιλαυτία μέσα σας, η σκέψη και η πράξη σας δεν έχουν ακόμα γίνει εντελώς αλτρουιστικές. Και για το λόγο αυτό ο καθαρισμός της ψυχής σας πρέπει να γίνει με διαφορετικά μέσα, όπως τη λύπη και την αρρώστια, τις στεναχώριες και τα δεινά, τα οποία σας βαραίνουν και απαιτούν ολόκληρη την πίστη σας προκειμένου να απαλλαχθείτε από εκείνα. Αφού αν έχετε μια βαθιά πίστη μπορείτε να εμπιστευτείτε σε Μένα όλα τα δεινά και τις λύπες σας, μπορείτε να Μου τα δώσετε και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα τα αφαιρέσω από εσάς. Αλλά αυτή η βαθιά πίστη προκύπτει και πάλι μόνο από την αγάπη. . .

Και έτσι η αγάπη παραμένει πάντα το πιο σημαντικό, η αγάπη δεν μπορεί να αποκλειστεί, η αγάπη είναι το αληθινό και το πιο βέβαιο μέσο για να απαλλαχθεί κανείς από την αρρώστια και τα δεινά, από κάθε είδους προβλήματα. . .  Αλλά πάλι δεν ξέρετε πόση ευλογία θα προκύψει για την ψυχή σας εάν επωμιστείτε, εσείς οι άνθρωποι, με υπομονή ό,τι και να σας βαρύνει, εάν υπομείνετε τα πάντα χωρίς παράπονα για χάρη της ωρίμανσης της ψυχής σας. . .  Αφού καμία ψυχή δεν έχει ωριμάσει τόσο ώστε κατά την αποβίωσή της θα έχει κρυστάλλινη διαύγεια, ώστε το φως της αγάπης Μου θα μπορούσε να την ακτινοβολήσει ανεμπόδιστα. . .

Η κάθε ψυχή παρουσιάζει ακόμα λιγότερες ή περισσότερες ακαθαρσίες. Και όσο περισσότερο μπορεί να τις αποβάλει ακόμα στη Γη, τόσο πιο ευτυχισμένη θα μπει στο άλλο βασίλειο και θα ευχαριστήσει Εμένα ως τον Θεο και Πατέρα της για την περίοδο της δοκιμασίας στη Γη, όσο δύσκολη και αν ήταν. Και η κάθε μέρα της επίγειας ζωής είναι μόνο μια ευκαιρία για να αποδειχθεί η ψυχή καλή, η κάθε μέρα είναι για την ψυχή η δυνατότητα να μαζέψει πνευματικά πλούτη. Και η κάθε μέρα περνά και το χρονικό διάστημα μέχρι την αποβίωσή της από τη Γη συντομεύει όλο και περισσότερο. . .  Δεν έχει αιώνια διάρκεια, αλλά η κατάσταση της ψυχής, στην περίπτωση που είναι πολύ ελαττωματική, μπορεί να διαρκέσει αιώνια. . .

Και αν εσείς οι άνθρωποι θεωρούσατε όλα τα δεινά που πρέπει να υπομείνετε πάντα μόνο καθαριστικά μέσα, τον όρο για έναν καθαρισμό της ψυχής σας από όλες τις αδυναμίες και τα λάθη που παρουσιάζει ακόμα, θα ευλογούσατε πράγματι τα δεινά και θα χαιρόσασταν, γιατί σας φέρνουν πνευματική πρόοδο και γιατί κάποτε θα καταλάβετε γιατί ήταν απαραίτητα κατά την επίγεια σας ύπαρξη. Θα πρέπει να μάθετε να θεωρείτε κάθε μέρα ένα σκαλί στη σκάλα προς την τελειότητα. . .  στην οποία όμως πρέπει να ανεβείτε για να φτάσετε στο στόχο.

Κάποτε θα καταλάβετε πόσο άχρηστες ήταν εκείνες οι μέρες όπου δεν έπρεπε να ανεχθείτε τίποτα. . .  εκτός εάν τις γεμίζατε με έργα της αγάπης. . .  Τότε θα μειωθεί και ο βαθμός των δεινών. Και πράγματι δεν θα υπήρχαν τόσα πολλά δεινά και τόσο πολλή μιζέρια στον κόσμο έαν οι άνθρωποι ασκούσαν την αγάπη, εάν πάσχιζαν να κάνουν ανιδιοτελή έργα της αγάπης, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την ωρίμανση της ψυχής τους με τον πιο φυσιολογικό τρόπο. Στην περίπτωση όμως που πρέπει να υποφέρετε, να είστε ευγνώμονες και προσπαθήστε παρ’όλα αυτά να διαμορφώσετε τη φύση σας στην αγάπη. Αφού η επίγεια σας ζωή είναι σύντομη, αλλά είναι αποφασιστική για ολόκληρη την αιωνιότητα.

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

7158                2 κ. 3-7-1958

Το αίτιο της γένεσης της δημιουργίας. . .

Αυτό που συνέβη στο βασίλειο των πνευμάτων ήταν το αίτιο της γένεσης της δημιουργίας, ολόκληρου του σύμπαντος με όλα του τα δημιουργήματα πνευματικού και υλικού είδους. Πριν τη γένεση αυτών των δημιουργημάτων υπήρχε μόνο το πνευματικό βασίλειο. Επρόκειτο για έναν κόσμο αφάνταστων μακαριοτήτων, στον οποίο πνευματικά όντα απολάμβαναν την ύπαρξή τους και στον οποίο αυτά, κατέχοντας δύναμη και φως, ήταν ικανά να δημιουργούν σύμφωνα με τον προορισμό τους. Και αυτή η «δημιουργική τους δραστηριότητα» αποτελούνταν και πάλι από πνευματικές δημιουργίες, από την πραγματοποίηση σκέψεων και ιδεών που έρρεαν κοντά σε εκείνα τα όντα από τον Θεό και τις οποίες πραγματοποιούσαν εκείνα με αφάνταστη μακαριότητα. Αφού είχαν στη διάθεσή τους τη δύναμη να το κάνουν αυτό και αφού μπορούσαν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη βούλησή τους.

Και αυτή η κατάσταση της μακαριότητας των πνευματικών όντων δεν θα έρπεπε ποτέ να αλλάξει, τα όντα αυτά δεν θα έπρεπε να περιμένουν ούτε περιορισμό της δύναμής τους ούτε μείωση του φωτός, όσο παρέμενε αμετάβλητη η αγάπη μέσα τους για τον Θεό και Δημιουργό τους και όσο Αυτός τα πλημμύριζε με το θεϊκό φως της αγάπης. . .  Αλλά η κατάσταση άλλαξε, διότι τους παρουσιάστηκε μια καινούρια άποψη, διότι από πλευράς του φορέα τους φωτός, του Εωσφόρου. . .  του πρωτοδημιούργητου όντος. . .  η Αιώνια Θεότητα τούς παρουσιάστηκε ως αμφίβολη, γιατί δεν ήταν ορατή. . .  διότι ο ίδιος τους παρουσιάστηκε ως εκείνος από τον οποίο είχαν εκπορευτεί όλα τα πνευματικά όντα και διότι απαιτούσε από αυτά να τον αναγνωρίσουν ως Θεό και Δημιουργό. . .

Τότε τα όντα έπεσαν σε δίλημμα, αφού αγαπούσαν Εκείνον Που τα είχε δημιουργήσει. . .  Αλλά η περιγραφή του Εωσφόρου τα μπέρδεψε, τους φάνηκε πιο αξιόπιστη, αφού ο Εωσφόρος άστραφτε από το φως και τη λαμπρότητά του και τα όντα δεν ήταν ικανά να δουν κανένα Ον από πάνω του. . .  Μόνο που υπήρχε μέσα τους ακόμα το φως της γνώσης, και συνεπώς εξέφρασαν αμφιβολίες απέναντι στην περιγραφή του Εωσφόρου.

Τότε όμως άρχισαν να ανταλλάσσονται φωτεινές στιγμές με πιο θολές στιμγές. Και όσο περισσότερο το ον παρέμενε μέσα στις τελευταίες, τόσο μεγαλύτερες έγιναν οι φάσεις της σκοτεινιασμένης σκέψης του, ή και: Καθάρισαν οι σκέψεις του και το ον κατάλαβε μέσα στο πιο δυνατό φως την καταγωγή του. Και σε τέτοια όντα ο Εωσφόρος δεν ήταν πια ικανός να τους θολώσει την κατανόησή τους. . .  Τα πρώτα όμως του έπεσαν γρήγορα θύματα και του έκαναν παρέα και έβλεπαν σε αυτόν τον Θεό και Δημιουργό τους. Γιατί είχαν απορρίψει τις φωτεινές στιγμές που εμφανίζονταν ξανά και ξανά μέσα τους πριν έγινε η οριστική πτώση τους στο βάθος.

Η απεριόριστη δύναμη του Εωσφόρου στην αρχή είχε φέρει στη ζωή ένα τεράστιο πλήθος μακάριων πνευματικών οντοτήτων. Και από αυτό το πλήθος των δημιουργημάτων του προέκυψε μέσα του μια λανθασμένη αυτοποποίθηση. . .  Δεν έβλεπε πια την Πηγή από την Οποία είχε προμηθευθεί εκείνη τη δύναμη, αλλά έβλεπε μόνο ακόμα τις «αποδείξεις» της δύναμης που τον είχε πλημμυρίσει. Και αυτή ήθελε να την κατέχει μόνος του, μόνο για τον εαυτό του, παρόλο που ήξερε ότι ανήκε και σε Εκείνον από τη δύναμη του Οποίου μπορούσε να αντλήσει. . .  Δεν ήθελε όμως μόνο να την κατέχει, αλλά ήθελε επίσης να θαμπώσει μέσα σε εκείνα τα όντα το φως που τους φανέρωνε ξεκάθαρα την καταγωγή τους. . .

Και άρα πέτυχε να ρίξει τα όντα σε δίλημμα, το οποίο όμως μείωνε και τη μακαριότητά τους και εμπόδιζε τη δημιουργική τους δραστηριότητα. . .  ώσπου να αποφασίσουν οριστικά για τον κύριό τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τόσο τα όντα όσο και ο Εωσφόρος τη δύναμη και το φως τους και να πέσουν στο σκοτάδι. . .  Και εκείνη η πνευματική διαδικασία που μπορεί να εξηγηθεί σε σας τους ανθρώπους μόνο σε γενικές γραμμές ήταν η αφορμή της γένεσης των ατελείωτων δημιουργιών πνευματικού και υλικού είδους. . .

Αυτές οι δημιουργίες είναι μόνο μετασχηματισμένο πεσμένο πνευματικό. . .  Μέσω αυτής της αποστασίας του από τον Θεό, δηλαδή εξαιτίας της ατελείωτα μεγάλης αποστασίας του από Αυτόν σκλήραινε όλο και περισσότερο η ουσία του πνευματικού όσο περισσότερο έπεφτε. Πρέπει κανείς να το καταλαβαίνει με τον τρόπο ότι η πνευματική δύναμη από τον Θεό, η οποία γενικά ωθεί ένα ον σε όλο και πιο εντατική δραστηριότητα, δεν μπορούσε πια να αγγίξει εκείνο το πνευματικό, γιατί το ίδιο την απόρριπτε. Και επομένως η δραστηριότητα σταμάτησε, η κινητικότητα, η ζωή, παραλύθηκαν. . .  Και αυτό που έμεινε πίσω ήταν εντελώς αποσκληρυμμένη ουσία, η οποία μεν ήταν δύναμη που είχε ακτινοβοληθεί αρχικά από τον Θεό, η οποία ωστόσο είχε γίνει εντελώς αναποτελεσματική. . .  Η αγάπη και η σοφία του Θεού όμως είχε αρχικά δώσει έναν διαφορετικό προορισμό στο πνευματικό: αδιάκοπη δραστηριότητα σύμφωνα με το θέλημά Του, το οποίο όμως θα έπρεπε να ήταν ίδιο με τη θέληση των οντοτήτων.

Οι πνευματικές οντότητες είχαν παραβιάσει τον προορισμό τους. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους ενάντια στο θείο θέλημα, αλλά δεν ήταν πια ικανές να το κάνουν αυτό, αφού διά της αποστασίας τους στέρησαν οι ίδιες τη δύναμη από τον εαυτό τους. Τότε η αγάπη του Θεού έπιασε ξανά το εντελώς αποσκληρυμμένο πνευματικό, το οποίο δεν αναγνώρισε πια τον εαυτό του, το οποίο ήταν μόνο μια συσσώρευση ανυπότακτων στον Θεό πνευματικών ουσιών. Η δύναμη της αγάπης Του σκόρπισε αυτές τις ουσίες και τις έκανε τα πιο ποικίλα δημιουργήματα. . .  Μετασχημάτισε κατά κάποιον τρόπο τη δύναμη που είχε ακτινοβοληθεί κάποτε από Αυτόν, έδωσε στο κάθε μεμονωμένο δημιούργημα ένα σκοπό, ο οποίος εκπληρωνόταν βέβαια υπό καθεστώς αναγκαστικής υπαταγής στο νόμο. Το διαλυμένο πνευματικό αναγκαζόταν δηλαδή σε μια δραστηριότητα, αλλά χωρίς να κατείχε την παραμικρή συνείδηση του εγώ, την οποία κατείχε πριν ως πνευματικό ον.

Τα δημιουργήματα λοιπόν δεν είναι βασικά τίποτε άλλο από αυτό που αρχικά εκπήγασε από τον Θεό ως όντα, μόνο σε εντελώς αλλαγμένη κατάσταση όσον αφορά την τελειότητά τους. . .  Αφού όλα τα δημιουργήματα είναι ή περιέχουν μόνο ατελές πνευματικό, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής στον Θεό. Τα τέλεια πνευματικά όντα δεν έχουν πια ανάγκη υλικά δημιουργήματα. Έβγαλαν από τον εαυτό τους τις ιδέες και τις σκέψεις τους, αλλά αυτές ήταν και πάλι μόνο πνευματικά προϊόντα της θέλησης και της σκέψης τους και της απεριόριστης δύναμής τους. Επρόκειτο για έναν κόσμο μέσα στον οποίο βρίσκονταν μόνο τέλεια όντα. Δεν υπήρχαν μέσα του καθόλου ελαττώματα, δεν υπήχε ο περιορισμός, δεν υπήρχαν ανεπάρκειες. . .  Αφού αυτά εμφανίστηκαν μόνο τότε που υπήρχαν στο σύμπαν όντα που είχαν αποστατήσει από τον Θεό. . .  τότε που το ατελές πνευματικό είχε ανάγκη περιβλήματα μέσα στα οποία αναγκαζόταν να είναι δραστήριο.

Όπου επομένως βρίσκονται οποιεσδήποτε μορφές είναι φυλακισμένο μέσα τους ατελή πνευματικά στοιχεία. Και όσο πιο συμπαγείς είναι αυτές οι μορφές, τόσο πιο αποσκληρυμμένα και ανυπότακτα στον Θεό είναι αυτά τα πνευματικά στοιχεία που είναι δεμένα μέσα τους. Αλλά και η ίδια η μορφή. . .  η ύλη. . .  συνίσταται από τέτοιες ατελείς ουσίες, οι οποίες κρατιούνται ενωμένες μόνο από τη δύναμη της αγάπης του Θεού για να υπηρετήσουν ένα σκοπό: να βοηθήσουν, ως φορείς πνευματικών οντοτήτων, να ανέβουν αυτές. Η θεϊκή δύναμη της αγάπης περιτυλίγει όλες αυτές τις πνευματικές ουσίες, αλλά δεν επενεργεί πάνω τους αναγκαστικά, δηλαδή δεν σπάζει την αντίστασή τους με τη βία. . .

Πρέπει μάλιστα το δημιούργημα να εκτελέσει μια ορισμένη δραστηριότητα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά το πνευματικό μέσα του δεν εξαναγκάζεται να στραφεί στον Θεό. Και για αυτό το λόγο μπορεί να συμβεί ότι το πνευματικό που ανήκει σε ένα αρχέγονο ον διανύει ολόκληρη την πορεία μέσα από τα δημιουργήματα μέχρι την τελευταία του ενσάκρωση ως άνθρωπος και ωστόσο δεν έχει εγκαταλείψει την αντίστασή του στον Θεό. Γιατί αυτό πρέπει να το κατορθώσει η ελεύθερη θέλησή του, η οποία μπορεί το ίδιο καλά να στραφεί και πάλι στον κύριο του σκότους. Αλλά η συνεχής δραστηριότητα υπό καθεστώς της αναγκαστικής υποταγής στο νόμο καταφέρνει τις περισσότερες φορές μια μείωση της αντίστασης στον Θεό. Διότι το οντώδες αισθάνεται μια σχετική απόλαυση ήδη με την ελάχιστη δική του δραστηριότητα, αφού μια εκδήλωση της δύναμης ανταποκρίνεται στην αρχέγονη φύση του.

Οι αμέτρητοι αστρικοί κόσμοι, όλες οι δημιουργίες που βρίσκονται μέσα τους, είναι το αποτέλεσμα εκείνης της κάποτε αποστασίας στο βασίλειο των πνευμάτων. . .  Θα υπάρχουν ακόμα για αιωνιότητες, θα γίνονται ξανά και ξανά νέες δημιουργίες, προκειμένου να έχουν όλα τα πνευματικά όντα που κάποτε έπεσαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στον Θεό. Θα περάσουν αιωνιότητες ώσπου να κατορθωθεί το έργο της επαναπροώθησης, ώσπου και το τελευταίο αποσκληρυμμένο πνευματικό στοιχείο να έχει διαλυθεί και να μπορέσει να πάρει το δρόμο της επιστροφής. . .

Ωστόσο, κάποτε όλες εκείνες οι δημιουργίες θα έχουν πνευματοποιηθεί, κάποτε θα υπάρχει και πάλι μόνο ένας «πνευματικός κόσμος», όπου ολόκληρο το πνευματικό θα είναι δραστήριο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και θα είναι ασύγκριτα μακάριο. . .  Κάποτε ο Θεός θα έχει πετύχει το στόχο, δηλαδή δεν θα έχει κοντά Του μόνο «πλάσματα» αλλά «παιδιά», στα οποία θα μπορεί να προσφέρει τις ύψιστες μακαριότητες. Γιατί η ατελείωτη αγάπη Του Τον πιέζει να χαρίζει διαρκώς ευτυχία και δεν Τον αφήνει να ησυχάσει ώσπου να πετύχει το στόχο Του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7161                7-7-1958

Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει. . .

Η πύλη του θανάτου. . .

Η αληθινή πατρίδα. . .

Μην ξεχνάτε ποτέ, εσείς οι άνθρωποι, ότι είμαι ένας Κύριος της ζωής και του θανάτου. . .  ότι από Μένα ρέει ολόκληρη η δύναμη που απαιτείται για τη ζωή και ότι μπορώ επίσης να τερματίσω κάθε ζωή, αφαιρώντας της τη δύναμή Μου. . .  Αφού όμως είμαι ο Ίδιος η αρχέγονη Πηγή ολόκληρης της δύναμης, ανταποκρίνεται και στο αρχέγονο Είναι Μου να χαρίζω πάντα μόνο ζωή, να οδηγώ το νεκρό πίσω στη ζωή. Αφού η κατάσταση του θανάτου. . .  δηλαδή η πλήρη αδυναμία. . .  δεν ανταποκρίνεται στο αρχέγονο Είναι Μου και έτσι δεν τη θέλω ποτέ.

Έχω μάλιστα τη δύναμη να καταστρέψω αυτό που έφερα κάποτε στη ζωή, και αυτό θα ισοδυναμούσε με το γεγονός ότι θα έδινα σε ένα ον τον ολοκληρωτικό θάνατο. . .  Αλλά και αυτό δεν ανταποκρίνεται στην τελειότητά Μου, δηλαδή να ανατρέψω ή να αλλάξω αποφασίσεις που πήρα κάποτε. . .  Αυτό που προέκυψε κάποτε από τη δύναμή Μου, αυτό που αφυπνίστηκε στη ζωή διά του θελήματός Μου και της δύναμής Μου θα συνεχίζει να υπάρχει αιώνια. Μόνο που η ποιότητά του μπορεί να αλλάξει, γιατί το αποφασίζει αυτό το ίδιο το ον.

Μπορεί λοιπόν το ίδιο το ον να δώσει στον εαυτό του τον θάνατο και ωστόσο δεν είναι το ίδιο κύριος του εαυτού του, αλλά Εγώ είμαι ο Κύριος, επίσης του θανάτου. . .  δηλαδή δεν επιτρέπω να βρίσκεται το ον αιώνια μέσα στην κατάσταση του θανάτου την οποία επέλεξε το ίδιο. Δεν θα ησυχάσω ώσπου να ανακτήσει τη ζωή. Αφού στη δύναμη και στην εξουσία Μου δεν μπορεί να αντισταθεί τίποτα για πάντα, και ακόμα και ο αντίπαλός Μου. . .  που προκάλεσε κάποτε εκείνη τη μετατροπή από τη ζωή στον θάνατο. . .  δεν μπορεί να Με εμποδίσει να διοχετεύσω κάποτε στο ον ξανά τη ζωτική δύναμη, δηλαδή να το αναστήσω από τον θάνατο.

Είμαι ένας Κύριος της ζωής και του θανάτου. . .  Και έτσι καθορίζω ο Ίδιος την ώρα όπου το ανθρώπινο σώμα. . .  το παροδικό περιτύλιγμα του πνευματικού όντος. . .  χαρίζει σε αυτό την ελευθερία, όπου δηλαδή ένας «θάνατος» τελειώνει τη σωματική ζωή του, αλλά αυτός ο θάνατος είναι μόνο μια αλλαγή της εξωτερικής μορφής του όντος. Αφού αυτό που εκπήγασε κάποτε από Μένα δεν μπορεί ποτέ στην αιωνιότητα να σταματήσει να υπάρχει. Δεν υπάγεται στο νόμο του θανάτου, ο οποίος ισχύει μάλιστα για οτιδήποτε γήινο, όχι όμως για το «πνευματικό» μέσα στη γήινη μορφή. Αλλά και την ώρα της επίγειας αποβίωσης την καθορίζω ο Ίδιος, εκτός εάν ο άνθρωπος αντιταχθεί φανερά σε Μένα και τελειώσει ο ίδιος τη ζωή του. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει μάλιστα άλλη μια φορά για ατελείωτα διαστήματα την κατάσταση του θανάτου του, δεν μπορεί ωστόσο ποτέ να τελειώσει την ύπαρξή του. . .

Και αφού έχετε τώρα τη βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε ποτέ πια να σταματήσετε να υπάρχετε και ότι η διάρκεια της επίγειας σας ζωής έχει καθοριστεί από Μένα, βάλτε με εμπιστοσύνη τα πάντα μέσα στα χέρια Μου. Αφού ξέρω πράγματι τι σημαίνει «ζωή» για εσάς και πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτή τη ζωή. . .  Ξέρω επίσης ότι μόνο μέσα από την πύλη του θανάτου μπορείτε να μπείτε στη ζωή. Αλλά εκείνη η πύλη του θανάτου είναι μόνο μια εντελώς φυσιολογική διαδικασία χωρίς την οποία δεν υπάρχει καμία πραγματική ζωή. Ακόμα βρίσκεστε στη Γη. . .  Η πραγματική σας πατρίδα όμως είναι το πνευματικό βασίλειο, και το βήμα από αυτό σε εκείνο το βασίλειο πρέπει να γίνει. Τότε όμως η ζωή θα είναι άφθαρτη, τότε η μοίρα σας θα είναι δύναμη και φως και ελευθερία και μόνο τότε θα είστε και θα παραμένετε πραγματικά αιώνια μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7162                8-7-1958

Οποιοδήποτε συμβάν θα πρέπει να υπηρετήσει την τελειοποίηση της ψυχής. . .

Το κάθε συμβάν έχει το σκοπό και την αιτία του, γιατί τα πάντα εξαρτώνται από το θέλημα του Θεού, και για το λόγο αυτό τα πάντα τα σκέφτεται η σοφία Του και τα διοργανώνει η αγάπη Του, έτσι όπως είναι καλά για την ψυχή του ανθρώπου. Το μόνο αποφασιστικό είναι πάντα μόνο το αποτέλεσμα πάνω στην ψυχή, το οποίο μπορεί μεν και να είναι αρνητικό, γιατί αποφασίζει η θέληση του ανθρώπου. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να είναι θετικό αυτό το αποτέλεσμα. Το κορμί πρέπει μάλιστα συχνά να επωμίζεται πόνους ή και αδιαθεσίες κάθε είδους. Αλλά αν μόνο η ψυχή πετύχει μια πρόοδο όσον αφορά την πνευματική της ανάπτυξη, εκείνες οι πόνοι δεν έχουν σημασία. Αφού υπάρχουν πάντα μόνο για έναν ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ η ψυχή μπορεί να κρατήσει για αιωνιότητες την ανώριμη κατάστασή της, κάτι που της προξενεί ανείπωτα βάσανα στο πνευματικό βασίλειο.

Ο άνθρωπος θα έπρεπε πάντα να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η αγάπη, η σοφία και η δύναμη του Θεού καθορίζουν τη μοίρα της ζωής του, ότι τίποτα δεν συμβαίνει σε έναν άνθρωπο αυθαίρετα, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, ότι πάντα ένας καλοσυνάτος Πατέρας θέλει να βοηθήσει το παιδί Του που χάθηκε να βρει το δρόμο πίσω σε Εκείνον. . .  Και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος θα πρέπει πάντα να φωνάζει τον Θεό ως τον «Πατέρα» του και να Του δώσει με αυτό τον τρόπο να καταλάβει ότι θέλει να επιστρέψει σε Εκείνον. Θα πρέπει πάντα να υποκύπτει πειθήνια στο θέλημά Του, ακόμα και στην περίπτωση που του φορτώνεται ένας σταυρός που του φαίνεται σχεδόν αφόρητος. Αφού Ένας θα του κάνει παρέα και θα τον βοηθήσει να κουβαλήσει το σταυρό αν μόνο Τον παρακαλέσει ο άνθρωπος.

Αλλά αυτά που εξιλεώνει το κορμί κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής θα τα καταλάβει η ψυχή κάποτε με ευγνωμοσύνη όταν θα μπορέσει να εγκαταλείψει το κορμί της τίμια και διαυγής για να μπει στο άλλο βασίλειο. Αφού παρόλο που η θεϊκή αγάπη θα ήθελε να γλιτώσει κάθε πλάσμα από τα δεινά, δεν μπορούν να αποφευχθούν τέτοια. Αφού ο άνθρωπος στη Γη δεν σκέφτεται τόσο την ψυχή του ώστε να κάνει τα πάντα για να την απελευθερώσει από τις ακαθαρσίες της. Και για αυτό το λόγο πρέπει να εφαρμοστούν βοηθήματα που είναι συχνά οδυνηρά, που όμως είναι πολλά υποσχόμενα.

Αλλά η βεβαιότητα ότι πάνω από τα πάντα βρίσκεται το θέλημα του Θεού, ο Οποίος είναι η Ίδια η Αγάπη, θα έπρεπε να κάνει εσάς τους ανθρώπους να υπομείνετε όλα πιο εύκολα και θα έπρεπε να είναι για σας μια παρηγοριά ότι δεν θα χρειάζεται ποτέ να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας, ότι υπάρχει πάντα Ένας που φροντίζει την πνευματική σας ωρίμανση, το πνευματικό καλό σας. Και αυτός ο Ένας δεν θα επιτρέπει ποτέ να σας συμβεί κάτι χωρίς αιτία και χωρίς σκοπό. Αφού η αγάπη, η σοφία και η δύναμή Του είναι απεριόριστες, και η αγάπη και η σοφία Του θα είναι πάντα καθοριστικές όταν εκδηλωθούν το θέλημα και η δύναμή Του.

Για αυτό το λόγο κάθε λεπτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για σας, θα μπορούσατε να αποφέρετε πνευματική επιτυχία από κάθε βίωμα, από κάθε συμβάν, από κάθε σωματική αδιαθεσία που να σας πλήξει. Αφού μόλις μάθετε να τα θεωρήσετε βοηθήματα για την ωρίμανση των ψυχών σας, θα κάνετε τα πάντα για να βοηθήσετε μόνο την ψυχή σας να ωριμάσει. Και συχνά θα σας αφαιρεθεί ο σταυρός σας, αφού θα σας πιέζει μόνο ώσπου να εκπληρωθεί ο σκοπός του.

Αν όμως θέλετε να βαδίσετε μέσα από τη ζωή σας χωρίς καθόλου δεινά, πρέπει να είστε σκέτη αγάπη. . .  Και μόνο λίγοι άνθρωποι θα πετύχουν να καθαριστούν οι ψυχές τους διά της αγάπης. Τις περισσότερες φορές θα έχουν ανάγκη τα δεινά ως βοηθήματα, γιατί ο χρόνος της επίγειας τους πορείας είναι σύντομος και ωστόσο θα έπρεπε να φέρει στην ψυχή τους την ύψιστη δυνατή τελειότητα. Επομένως ευλογήστε και τα δεινά, να τα υπομείνετε χωρίς παράπονα και ευχαριστήστε τον ουράνιο Πατέρα σας, προκειμένου να έχετε την αγάπη Του, η οποία θέλει πάντα μόνο το καλύτερο για σας. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7163                9 κ. 10-7-1958

Διαφορετικά αποτελέσματα της ευλογίας του θεϊκού λόγου. . .

Δεν ξέρετε πόσα ασυνήθιστα δώρα της χάρης σας έχουν προσφερθεί και μόνο στο πνευματικό βασίλειο θα καταλάβετε πόση αγάπη σας χάρισα κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. Δεν έχει ο κάθε άνθρωπος τον ίδιο βαθμό της κατανόησης, αλλά στον κάθε άνθρωπο μπορεί να προσφερθεί το ίδιο. Για αυτό το λόγο θα είναι πάντα μόνο λίγοι εκείνοι που είναι ικανοί να διεισδύσουν σε βαθιές σοφίες, ενώ οι άλλοι μάλιστα ακούν λόγια και είναι επίσης πολύ πρόθυμοι να τα καταλάβουν, και ωστόσο δεν μπορούν να συλλάβουν το βαθύ νόημα που κρύβεται μέσα σε κάθε λέξη την οποία σας διοχετεύω ο Ίδιος από τα ύψη.

Επομένως μπορείτε μάλιστα να κατέχετε εκτενή πνευματικά αγαθά, αλλά το αποτέλεσμα στην ψυχή του ανθρώπου θα είναι ή μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό, ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητας της ψυχής του. Και αυτόν πάλι καθορίζει ο βαθμός της αγάπης που ανάβει ο άνθρωπος μέσα του. . .  Στην περίπτωση όμως που η φωτιά της αγάπης είχε το ίδιο μέγεθος μέσα εσάς τους ανθρώπους, θα βρισκόσασταν όλοι ήδη στη Γη μέσα σε μια μακάρια κατάσταση. Αφού η κατανόηση που θα είχατε θα σας έκανε πάρα πολύ ευτυχισμένους και θα σας έκανε να βαδίσετε γεμάτοι ελπίδες προς το τέλος της επίγειας σας ζωής.

Αυτή την «κατανόηση» όμως δεν μπορείτε να την αποκτήσετε εάν σας λείπει ακόμα η αγάπη, παρά τις μεγάλες γνώσεις που σας μεταδίδονται από τους αγγελιοφόρους Μου στη Γη. Και παρ’όλα αυτά θα πρέπει να είστε πάρα πολύ ευγνώμονες για αυτές τις γνώσεις. Αφού αν μόνο σας παρακινήσουν να ασκήσετε την αγάπη, να επιδιώξετε την τελειότητά σας στη Γη, θα έχουν ήδη εκπληρώσει το σκοπό τους και θα φτάσετε μάλιστα κάποτε σε εκείνη την ευτυχία, αν και όχι πάνω σε αυτή τη Γη. . .  αλλά δεν θα μπορείτε ποτέ πια να χαθείτε.

Ήδη η θέλησή σας να αποκτήσετε εκείνες τις γνώσεις είναι μια απόδειξη της προθυμίας σας να εκπληρώσετε την επίγεια σας αποστολή. Και η «προθυμία» εξασφαλίζει πάντα την «επιτυχία», αφού πρόκειται ήδη για μια αποδεύσμευση από τον αντίπαλό Μου και για μια στροφή σε Μένα, η οποία δεν θα είναι ποτέ αναποτελεσματική για σας. Και έτσι οι άνθρωποι στους οποίους μεταδίδετε το λόγο Μου θα μπορούν να διαπιστώσουν πολλά διαφορετικά αποτελέσματα πάνω τους. Θα αντιδράσουν διαφορετικά και οι ψυχές τους θα εντυπωσιαστούν διαφορετικά. . .

Όμως και η κατανόηση του νοήματος των λόγων δεν θα είναι η ίδια σε όλους, γιατί ο λόγος Μου επιτρέπει μια τόσο πολύπλευρη εξήγηση, κάτι που μόνο ένας άνθρωπος που έχει πνευματοποιηθεί αρκετά θα μπορέσει να καταλάβει. Ο λόγος Μου όμως πρέπει να σας προσφερθεί πρώτα με τον τρόπο ώστε να είστε ικανοί να τον συλλάβετε στην περίπτωση που η ωριμότητα της ψυχής σας είναι ακόμα ελλιπής, ώστε να καταλάβετε ήδη τότε ένα νόημα και ώστε να μπορείτε να ζήσετε τη ζωή σας σύμφωνα με αυτό το νόημα. Και αν η ανάπτυξή σας έχει ήδη προχωρήσει περισσότερο, θα καταλάβετε μέσα στην  ίδια λέξη και πάλι ένα διαφορετικό νόημα και θα είστε ευτυχισμένοι να μπορέσετε να διευρύνετε τις γνώσεις σας μέσω του ίδου δώρου το οποίο μπορούσατε πριν να καταλάβετε μόνο εν μέρει.

Και έτσι μεγαλώνει η κατανόηση με την αυξανόμενη ωριμότητά σας. Όλο και πιο βαθιά θα διεισδύετε μέσα στο πνευματικό νόημα των λόγων Μου, όλο και περισσότερο θα σας κάνουν ευτυχισμένους οι γνώσεις και με όλο και μεγαλύτερο ζήλο θα επιδιώκετε την πνευματική τελειότητά σας, με την επίγνωση ότι μόνο αυτή θα σας δώσει το πιο δυνατό φως και την πιο βαθιά μακαριότητα. . .  Αφού όπως η φωτιά που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο ακτινοβολεί όλο και πιο δυνατό φως, έτσι ακριβώς θα αυξάνεται το πνευματικό φως με τους αυξανόμενους βαθμούς της αγάπης σας.  Ώσπου τελικά θα έχει γίνει η μεταμόρφωση της φύσης σας, ώσπου θα έχετε ανακτήσει την αρχέγονη φύση σας, όπου η ακτίνα του φωτός της αγάπης Μου διαπερνούσε εντελώς το ον, με αποτέλεσμα αυτό να στεκόταν μέσα σε πλήρη γνώση και κατανόηση. . .

Τότε όμως θα ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής δεν ήταν δυνατόν να σας διοχετευτούν πλήρεις γνώσεις, αφού σας έλειπε η σχετική κατανόηση. Και ωστόσο αυτά που σας μεταδίδονται από Μένα ως ο λόγος Μου ανταποκρίνονται εντελώς στην αλήθεια. Σας προσφέρονται μόνο με έναν τρόπο ώστε να μπορείτε να τα κατανοήσετε και ώστε επομένως να είστε ικανοί να συλλάβετε τα αρχικά αίτια ή τις συναρτήσεις που σας κάνουν ικανούς να σκέφτεστε μόνοι σας και που άρα απαιτούν και τη δική σας κρίση. Όλες τις περαιτέρω γνώσεις ή την περαιτέρω κατανόηση πρέπει να τις αποκτήσετε μόνοι σας. Δεν μπορούν να σας χαριστούν, γιατί σχετίζονται στενότατα με την επίγεια σας αποστολή: με τη μεταμόρφωσή σας πίσω στην αγάπη, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρχει καμία είσοδος μέσα σε φωτεινές σφαίρες και καμία μακαριότητα.

Το μυαλό σας λοιπόν δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά τις πνευματικές γνώσεις στις οποίες θα διεισδύσετε. Και ο πιο αφελής άνθρωπος μπορεί να κατέχει πολύ περισσότερη εσωτερική σοφία από ό,τι ένας «στοχαστής» η αγάπη του οποίου είναι ακόμα αδύνατη. Για αυτό το λόγο το αποτέλεσμα του λόγου που σας μεταδίδω είναι εντελώς διαφορετικό σε κάθε άνθρωπο στον οποίο μεταδίδεται από τους αγγελιοφόρους Μου. Αφού ανάλογα με το βαθμό της αγάπης του ανθρώπου θα είναι και η απόστασή του από τον κόσμο. . .  ο οποίος μπορεί πολύ εύκολα να ασκήσει μια αρνητική επιρροή και περιορίζει επομένως και την κατανόηση του ανθρώπου για το λόγο Μου. . .

Να το ξέρετε αυτό, εσείς οι άνθρωποι, και θα καταλάβετε επίσης γιατί ο λόγος Μου σας συναρπάζει μερικές φορές πολύ, ενώ αλλές φορές σβήνεται στα αφτιά σας, παρόλο που ανήκετε στους πρόθυμους που Με ακούν και που επίσης θέλουν να πραγματοποιήσουν το λόγο Μου. . .  Πάντα είναι αποφασιστικός ο βαθμός της αγάπης σας και αυτός εξαρτάται πολύ συχνά από τη στάση σας απέναντι στον κόσμο, ο οποίος θα σας πλησιάζει ξανά και ξανά όσο στέκεστε ακόμα μέσα στον κόσμο.

Στην περίπτωση όμως που βιώσατε μια φορά την ευδαιμονία που σας έφερε μια βαθιά ματιά σε αιώνια μυστικά, η επιθυμία σας για επανάληψη θα αυξάνεται όλο και περισσότερο και η μεταμόρφωση σε αγάπη θα γίνει βεβαίως στο εσωτερικό σας. Αφού ο κόσμος δεν μπορεί να σας προσφέρει τίποτα που θα αντισταθμίσει την ευδαιμονία πνευματικών γνώσεων. Και για αυτό το λόγο οι άνθρωποι δεν ξέρουν πόσο σημαντική είναι μια ζωή με ανιδιοτελή αγάπη και πόση μακαριότητα μπορούν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους εάν μόνο διαμορφώσουν τον εαυτό τους σε αγάπη. Και νυν και αεί αυτή θα παραμένει η μέγιστη και η πιο σημαντική εντολή: «Αγάπα τον Θεό περισσότερο από όλα τα άλλα και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. . .»

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7167                17-7-1958

Αιτιολογία του τερματισμού μιας περιόδου της Γης. . .

Να λάβετε υπόψη σας ότι τελειώνει ο χρόνος ο οποίος παρασχέθηκε σε σας τους ανθρώπους για την ωρίμανσή σας πάνω σε αυτή τη Γη. Ολόκληρο το ανθρώπινο γένος που μπόρεσε να ενσαρκωθεί σε αυτή την περίοδο της Γης πέρασε λίγο η περισσότερο επιτυχώς τη δοκιμασία, μπήκε στο άλλο βασίλειο και μπόρεσε να συνεχίσει εκεί την ανοδική του ανάπτυξη. . .  αν και υπό διαφορετικές συνθήκες από ό,τι στη Γη. . .  Αλλά υπήρχαν και αμέτρητες ανθρώπινες ψυχές που βυθίστηκαν πίσω στο βάθος. . .  Και τώρα επιτράπηκε ακόμα στους τελευταίους αυτού του γένους να ενσαρκωθούν ως άνθρωποι. . .  επίσης με στόχο κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής να απελευθερωθούν από την υλική μορφή που τους κρατά φυλακισμένους εδώ και αιωνιότητες. Αλλά τώρα αυτή η εποχή τελειώνει και θα γίνει μια περάτωση, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα λυτρωτική περίοδος. . .

Και για ευνόητους λόγους σημειώνονται σε αυτή την τελευταία περίοδο μόνο μικρές επιτυχίες, αφού είναι ενσαρκωμένα πολλά πνευματικά όντα που προβάλλουν ακόμα αντίσταση στον Θεό και στα οποία δεν επιτράπηκε νωρίτερα η ενσάρκωσή τους ακριβώς λόγω της αντίστασής τους. . .  τα οποία ωστόσο είχαν προοριστεί για αυτή την περίοδο της Γης και πρέπει επίσης να διανύσουν την πορεία ως άνθρωποι πριν ξεκινήσει μια νέα λυτρωτική περίοδος. . .  Για να γίνει λοιπόν επιτυχής η επίγεια πορεία αυτών των ανθρώπων τούς συνοδεύουν πολλές πνευματικές οντότητες που τους οδηγούν και που τους συμπαραστέκονται όπου η δύναμη των ανθρώπων είναι πολύ μικρή . .  Υπάρχει λοιπόν μάλιστα η δυνατότητα να πετύχουν την ωρίμανσή τους και αυτοί οι άνθρωποι, και ωστόσο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η βούλησή τους δεν επηρεάζεται ποτέ αναγκαστικά.

Αλλά το τέλος αυτής της περιόδου της Γης είναι προορισμένο εδώ και αιωνιότητες. Καθορίστηκε μέσα στο σωτήριο σχέδιο του Θεού, γιατί Αυτός ξέρει εδώ και αιωνιότητες πότε θα είναι η ώρα να δημιουργήσει μια νέα έννομη τάξη πάνω στη Γη. Αφού αυτή η τάξη ανατράπηκε από τη θέληση των ανθρώπων, με αποτέλεσμα μια ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού να έχει γίνει σχεδόν αδύνατη. . .  Εάν πιστέψουν τώρα οι άνθρωποι ότι δεν είναι συμβιβάσιμο με την αγάπη ενός «Θεού και Πατέρα» να πλησιάσει ένα δημιούργημα όπως η Γη σε μια ολοκληρωτική αναμόρφωση, πρέπει να αντιταχθεί σε αυτό ότι θα αποδείκνυε πολύ περισσότερο μια έλλειψη αγάπης εάν δεν τερματιζόταν ένα τέτοιο χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο. Αφού τότε η Γη θα είχε πάψει να είναι εκπαιδευτικός σταθμός του πνευματικού, θα παρέκκλινε εντελώς από το σκοπό της και μόνο θα ευνοούσε ένα χάος που από την πνευματική άποψη επικρατεί πάνω της. . .

Η αγάπη του Θεού προσπαθεί πράγματι με κάθε τρόπο να βοηθήσει τους ανθρώπους να σωθούν, αλλά δεν υπάρχει καμία προοπτική για βελτίωση, δεν μπορεί κανείς πια να περιμένει καμία πνευματική «αλλαγή» πάνω σε αυτή τη Γη, αφού δεν αναμένεται πια ότι θα αλλάξει το ανθρώπινο γένος και ότι θα επιστρέψει στην τάξη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. . .  πράγμα που μόνο αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει ένα «τέλος». . .  Και ο Θεός ξέρει από τους αιώνες των αιώνων ότι δεν υπάρχει πια αυτή η πιθανότητα, και για το λόγο αυτό μπόρεσε να βασίσει το σχέδιό του πάνω σε αυτή τη βούληση των ανθρώπων. . .  Και θα το πραγματοποιήσει μάλιστα, αφού είναι ένας καλός, δίκαιος και πάρα πολύ σοφός Θεός, ο Οποίος δεν θέλει τίποτε άλλο από το να βοηθήσει τα πλάσματά του να ανέβουν από το βάθος και να φτάσουν στο ύψος, σε Εκείνον, και ο Οποίος πράγματι ξέρει και εφαρμόζει τα σωστά μέσα. . .

Και εσείς οι άνθρωποι δεν θέλετε να πιστέψετε ότι έχει έρθει η ώρα, ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη φτάσει στο χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο, το οποίο δεν επιδέχεται τώρα πια αναβολή. Δεν θέλετε να το παραδεχθείτε, παρόλο που σας το λέει το εσωτερικό σας συναίσθημα ότι η ανθρωπότητα δεν έχει πια να περιμένει τίποτε άλλο. Και για αυτό το λόγο συνεχίζετε να αναφέρετε αντιρρήσεις, οι οποίες όμως στερούνται οποιασδήποτε λογικής. . .  Αφού μόλις σκεφτείτε σοβαρά τι είναι αυτή η Γη και ποιος είναι ο σκοπός της. . .  και αν δείτε ότι μόνο σπάνια αξιοποιεί ένας άνθρωπος την επίγεια του ζωή για να ωριμάσει πνευματικά, κάτι που μπορεί να δει ο καθένας, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πιο πιθανό να έρθει ένα τέλος από το να συνεχίσει η Γη να υπάρχει έτσι όπως είναι. . .

Αφού πρέπει επίσης να σας είναι ευνόητο ότι ο Θεός δεν μπορεί να φέρνει τους ανθρώπους στην ωριμότητα με τη βία, και άρα απομένει μόνο μια αναμόρφωση αυτής της Γης, ένας τερματισμός μιας εποχής που αποδεικνύεται αναποτελεσματική και μια αρχή μιας νέας εποχής, όπου η ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού θα μπορέσει να συνεχιστεί και όπου θα δοθούν δυνατότητες για άνοδο και στο πνευματικό που βρίσκεται ακόμα στο βάθος. . .

Εσείς οι άνθρωποι πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας την ατελείωτη αγάπη και την αξεπέραστη σοφία του Θεού και Δημιουργού σας, ο Οποίος θα ήθελε να γίνει ο Πατέρας όλων σας και ο Οποίος κάνει πράγματι τα πάντα για να πετύχει το στόχο Του. Και έτσι πρέπει και να θεωρήσετε το ερχόμενο τέλος της Γης μια πράξη της αγάπης Του, ποτέ όμως μια κτηνωδία, αφού δεν είναι ικανός για μια τέτοια. Δεν θέλει ποτέ να καταστρέψει, αλλά πάντα μόνο να δίνει τη ζωή σε εκείνους που την έχασαν από δικό τους φταίξιμο.

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7168                19-7-1958

Αγάπη – Σοφία – Δύναμη. . .

Η δύναμή Μου είναι απεριόριστη. . .  ωστόσο, αυτή εφαρμόζεται από την αγάπη Μου σύμφωνα με τη σοφία Μου. Να καταλάβετε ότι δεν ενεργώ αυθαίρετα όταν η σοφία Μου καταλαβαίνει ότι μια τέτοια ενέργεια δεν θα ωφελούσε τη σωτηρία της ψυχής σας ή της ψυχής των συνανθρώπων σας. Η σοφία πηγάζει από την αγάπη, η αγάπη όμως είναι η αρχέγονη Φύση Μου. Και έτσι δεν Μου είναι δυνατόν να ενεργήσω και να δράσω ενάντια στη σοφία Μου. Αλλιώς θα μπορούσατε και να αμφισβητήσετε την αγάπη Μου και κατά συνέπεια έναν Θεό η Ουσία του Οποίου είναι Αγάπη, Σοφία και Δύναμη.

Και αυτή την αιτιολογία πρέπει να τη δεχθείτε όταν συμβαίνουν ή παραλείπονται πράγματα που σας κάνουν να αναρωτηθείτε. Και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα το καλύτερο από το να Με εμπιστευθείτε πλήρως, ότι δηλαδή διευθύνω ο Ίδιος τα πάντα, τόσο τη δική σας μοίρα, όσο συμβάντα γύρω σας όσο και γεγονότα του κόσμου, τα οποία θα μπορούσε να αλλάξει η παραμικρή θέλησή Μου, στην περίπτωση που η σοφία Μου θα το καταλάβαινε ως καλό και ωφέλιμο για σας. . .  Όταν όμως τα επιτρέπω να συμβούν, σημαίνει ότι είναι καλά αυτά για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Γη με σκοπό την ανάπτυξη των ψυχών τους.

Και στην περίπτωση που είστε ικανοί να βλέπετε τα πάντα από αυτή την άποψη, θα σας γεμίσει μια ησυχία, γιατί θα αισθάνεστε ασφαλείς μέσα σε Μένα, η αγάπη του Οποίου θα είναι αναμφίβολη για σας. Θα Μου έφτανε πράγματι μόνο να κάνω νόημα στο τεράστιο πλήθος των πνευμάτων που Με υπηρετούν και αυτά θα προξενούσαν μια πλήρη αλλαγή. . .  Αλλά ποια θα ήταν η επιτυχία για τις ψυχές σας, οι οποίες πρέπει ακόμα να παλεύουν και να αγωνίζονται για να τελειοποιηθούν πάνω σε αυτή τη Γη. . .

Χωρίς αγώνα δεν υπάρχει πρόοδος, κυρίως τότε που λείπει στους ανθρώπους η δύναμη της αγάπης. Και ο αγώνας προϋποθέτει μια αφορμή, προϋποθέτει μια αφύπνιση από την ησυχία(,) μέσα στην οποία θα καταλήξουν όλοι οι άνθρωποι [Και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο είναι ασαφές σε τι αναφέρεται αυτή η αναφορική πρόταση.Στμ.], διά της διαρκούς δύναμής Μου και διά της εκδήλωσης του θελήματός Μου, τα οποία αποτελούνται εν μέρει από χτυπήματα της μοίρας, εν μέρει επίσης από άδειες να πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους. Η δύναμή Μου μεν θα μπορούσε να εμποδίσει τα τελευταία, αλλά δεν παρεμβαίνει, γιατί καταλαβαίνει την ευλογία που μπορεί να προκύψει για πολλές ψυχές.

Αλλά η βεβαιότητα, η σταθερή πίστη σας στο ότι κυβερνώ τον ουρανό και τη Γη, στο ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς να το θέλω ή να το επιτρέψω, θα πρέπει να σας ησυχάσουν, ό,τι και να συμβεί. Αφού θα είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσω, μόλις Με παρακαλέσει κανείς σοβαρά. Αλλά υπάρχει και πάλι η ανάγκη να τρομοκρατιούνται οι άνθρωποι από καιρό σε καιρό, γιατί ξεχνούν εύκολα το καθήκον τους και το σκοπό της επίγειας τους ζωής και την ύπαρξη μιας Δύναμης Που μπορεί να αλλάξει απότομα την καθημερινή ήσυχη ζωή τους. Και για χάρη αυτών των ανθρώπων συγκρατώ πού και πού τη δύναμή Μου, παρόλο που εκείνοι μπορεί να αμφισβητήσουν την αγάπη Μου για αυτό. . .  Αφού ξεχνούν ότι είμαι πάρα πολύ σοφός και ότι συνεπώς καταλαβαίνω τι τους ωφελεί, ιδιαίτερα κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος.

Αλλά οι δικοί Μου θα αισθάνονται λιγότερο να απειλούνται, θα Μου αφοσιωθούν με ακλόνητη πίστη στο ότι θα κρατώ τα χέρια Μου πάνω τους και στο ότι θα τους προστατεύω σε κάθε κατάσταση ανάγκης και κινδύνου. Και οι δικοί Μου επίσης θα ξέρουν τι απαιτείται ακόμα για τη σωτηρία των ψυχών οι οποίες να σωθούν δεν απομένει πια πολύς χρόνος. Και οι δικοί Μου θα θεωρούν τα πάντα σημάδια των καιρών, τα οποία φρόντιζα να ανακοινώνονταν ξανά και ξανά. Αφού έτσι όπως είναι η θέληση των ανθρώπων, έτσι διαδραματίζονται τα γεγονότα του κόσμου. Γιατί η δύναμή Μου εξαιτίας της ελεύθερης θέλησης των ανθρώπων συχνά δεν παρεμβαίνει, στην περίπτωση που η αγάπη και η σοφία Μου αναμένει ένα όφελος.

Και πρέπει να ξέρετε ότι κανένας άνθρωπος δεν εγκαταλείπεται για να τα βγάλει πέρα μόνος του, ότι παλεύω για την ψυχή του κάθε ανθρώπου ακόμα μέχρι το τέλος και ότι η κάθε ψυχή έχει ανάγκη διαφορετικά μέσα, τα οποία για αυτό εφαρμόζονται, ακόμα και αν εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι η δύναμή Μου δεν παρεμβαίνει όπου άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του αντιπάλου προξενούν φανερά δυστυχία και μιζέρια. . .  Αφού μονάχα Εγώ ξέρω τι είναι το καλύτερο για τις ψυχές σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7170                21-7-1958

Εξήγηση των πολλών θανάτων: Κλείσιμο των πυλών στο επέκεινα. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της νέας Γης“, σελ. 355 - 358. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Κλείνουν για ένα μεγάλο διάστημα οι πύλες που ήταν για τις ψυχές η είσοδος προς το υπερκόσμιο βασίλειο. Αυτό το καταλαβαίνουν μόνο εκείνοι που ξέρουν ότι μια περίοδος λύτρωσης πλησιάζει στη λήξη της, που ξέρουν ότι αυτή θα κλείσει με την εκ νέου φυλάκιση των πνευμάτων εκείνων που στην ανθρώπινη ενσάρκωσής τους απέτυχαν να στρέψουν συνειδητά τη βούλησή τους προς το καλό. Αντίθετα κατέπεσαν πάλι σε πολύ χαμηλό σημείο και ως συνέπεια θα πρέπει να διανύσουν εκ νέου την ατελείωτα μακριά πορεία εξέλιξης, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενσωματηθούν μέσα στα δημιουργήματα της νέας Γης.

Μέχρι να έρθει αυτό το τέλος, οι πύλες προς το υπερκόσμο βασίλειο παραμένουν ανοιχτές. Όσοι δηλαδή αποδημήσουν από τη Γη μέχρι τότε, θα γίνουν δεκτοί στο βασίλειο των πνευμάτων. Έτσι θα έχουν λίγο ακόμα χρόνο στη διάθεσή τους για να ανοίξουν το δρόμο τους από το σκοτάδι προς το φως. Θα τους δίνεται πολλή βοήθεια παράλληλα για αυτό το σκοπό ώστε να μην πέσουν στα βάθη και στον άλλο κόσμο, οπότε θα τους περίμενε και εκεί αναγκαστικά η ίδια μοίρα του εγκλεισμού μέσα στη σκληρή ύλη. Σαν συμπέρασμα λοιπόν αποτελεί πολύ μεγάλη χάρη το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν είναι ώριμοι ακόμα πνευματικά ανακαλούνται από τη Γη, ότι δεν κρατούν την επίγεια της ζωή μέχρι το τέλος αυτής της Γης, όπου οι πιθανότητες να βρουν το δρόμο τους προς τον Θεό και να επικαλεσθούν το έλεός Του είναι ελάχιστες.

Αυτό τον καιρό δε είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στη Γη που παραείναι αδιάφοροι για να νοιαστούν για την ωρίμανση της ψυχής τους. . .  Βέβαια ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν καθαρά στο στρατόπεδο του Σατανά, όμως διατρέχουν μέγιστο κίνδυνο να του υποταχθούν πριν το τέλος. Και σε αυτούς λοιπόν θέλει ο Θεός να δώσει μια ακόμα ευκαιρία να ανυψώσουν έστω κατά ένα ελάχιστο βαθμό την ωριμότητά τους. . .  Διότι η περίοδος λύτρωσης που έχει παραχωρηθεί στα πνεύματα τα οποία έχουν ενσαρκωθεί ως άνθρωποι στη Γη οδεύει αμετάκλητα προς το τέλος της. . .  Και το τι σημαίνει δε αυτό μόνο σπάνια μπορεί να το καταλάβει ένας άνθρωπος, καθότι και στο πνευματικό βασίλειο θα λάβει χώρα ένας διαχωρισμός των πνευμάτων. Και στο πνευματικό βασίλειο αμέτρητες ψυχές βρίσκονται επίσης αποτελματωμένες μέσα σε βαθύτατο σκοτάδι. Όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες να οδηγηθούν στη λύτρωση ήταν μάταιες και για αυτό πρέπει να μοιραστούν τη μοίρα εκείνων που θα φυλακιστούν πάλι μέσα στην ύλη.

Για το λόγο αυτό και στο υπερκόσμιο βασίλειο γίνεται εντατική λυτρωτική εργασία, καθώς και στις ψυχές μέσα στο σκοτάδι επίσης κηρύσσεται το Ευαγγέλιο, δηλαδή τους προσφέρεται η δυνατότητα να το ακούσουν, αλλά κανείς δεν τις εξαναγκάζει να το κάνουν. . .  Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να σωθεί όποιος μπορεί ακόμα να σωθεί, δεδομένου ότι ο Θεός θέλει να βοηθήσει την κάθε ψυχή χωριστά για να μπορέσει να δεχθεί ένα μικρό φως όσο διαρκεί αυτή ακόμα η λυτρωτική περίοδος. Γιατί με την ατελείωτη αγάπη Του θα ήθελε να γλιτώσει την κάθε ψυχή από την αποτρόπαιη μοίρα που περιμένει όσες είναι ακόμα τελείως υποδουλωμένες στον αντίπαλο και θα πρέπει να αποσπασθούν από την εξουσία του. . .

Όποιος επομένως γνωρίζει το πεπρωμένο που περιμένει τέτοιες ψυχές, βρίσκει επίσης μια παρηγοριά όταν ο Θεός παίρνει πρόωρα ανθρώπους από τη ζωή. Ξέρει ότι ουσιαστικά είναι μια πράξη ευσπλαχνίας προς αυτές τις ψυχές για να μπορέσουν να γλιτώσουν από την εξαιρετικά απεχθή μοίρα. Διότι στον άλλο κόσμο την κάθε ψυχή την αναλαμβάνουν φωτεινές οντότητες με πολύ μεγάλη διάθεση βοήθειας οπότε γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να οδηγηθεί να ανέβει έστω και λίγα βήματα ψηλότερα. Γιατί τότε έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο να ξανακυλήσει στο βάθος ούτως ώστε γλιτώνει το πέρασμα για άλλη μια φορά μέσα από τα δημιουργήματα της Γης.

Όπως παράλληλα με το τέλος της σημερινής Γης παύει και η δυνατότητα να γίνει κανείς δεκτός στο πνευματικό βασίλειο και να μπορεί να εξελιχθεί εκεί περαιτέρω. Διότι στο τέλος θα υπάρχουν μόνο άνθρωποι που είναι ανδράποδα του Σατανά και οι λίγοι εκείνοι οι οποίοι μένουν πιστοί στον Θεό ως την ημέρα της Κρίσης, όπου θα έρθει ο Ίδιος να τους πάρει. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ευγνώμων όποιος δεν θα χρειασθεί να ζήσει το τέλος, δεδομένου ότι του λάμπει μια ακτίνα ελπίδας ότι έχει βρει χάρη και δεν χρειάζεται να χαθεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7171                22-7-1958

Τάση προς τον κόσμο ή δεσμός με το πνευματικό βασίλειο. . .

Όποιος νοσταλγεί την ουράνια πατρίδα του έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι πίσω στο πατρικό σπίτι. Η θέλησή του είναι στραμμένη σε Μένα και ο άνθρωπος επιδιώκει έντονα την ένωση μαζί Μου, έτσι όπως χώρισε εθελοντικά από Μένα. Το βλέμμα του που είναι στραμμένο στο πνευματικό βασίλειο είναι η απόδειξη, αφού όποιος είναι ακόμα οπαδός του αντιπάλου Μου, στρέφει το βλέμμα του μόνο στον κόσμο, ο οποίος είναι το δικό του βασίλειο. Και έτσι οι δικοί Μου θα οδηγούν τις σκέψεις τους ξανά και ξανά προς τον ουρανό, οι συζητήσεις τους θα έχουν πολύ περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο από το να ασχοληθούν με γήινα ενδιαφέροντα. Ολόκληρος ο τρόπος ζωής τους θα έχει μια πνευματική κατεύθυνση, δηλαδή θα πασχίζουν πάντα να εκπληρώνουν το θέλημά Μου.

Αλλά μόνο λίγοι δίνουν στη ζωή τους μια πνευματική κατεύθυνση. . .  Η πλειοψηφία των ανθρώπων αφήνει να τους αιχμαλωτίσουν ο κόσμος και οι απαιτήσεις του και η σκέψεις τους ασχολούνται συνέχεια με επίγειους στόχους. Και απέχουν πολύ από το να επιστρέψουν σε Μένα, στο πατρικό σπίτι, και για το λόγο αυτό τους τρομάζει η σκέψη για τον θάνατο, καθώς επίσης απορρίπτουν πνευματικές σκέψεις όταν αγγίζονται από τέτοιες. Και πρόκειται σε αυτό για την επιρροή του αντιπάλου Μου, ο οποίος επενεργεί στους ανθρώπους όπου και όπως και να μπορεί. Αφού μονάχα από τον άνθρωπο εξαρτάται αν θα έχει αποτέλεσμα η επιρροή του.

Και παρόλο που τα λόγια δεν είναι πολύ αποτελεσματικά σε εκείνους τους ανθρώπους, θα πρέπει να γίνεται ξανά και ξανά προσπάθεια να οδηγηθούν τα βλέμματά τους στο βασίλειο στο οποίο θα πρέπει κάποτε να μπουν. . .  Θα πρέπει να παρακινούνται συχνά να θυμούνται τον θάνατό τους και πρέπει να τους επισημαίνεται η συνέχιση της ζωής της ψυχής τους μετά τον θάνατο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν θέλουν να το πιστέψουν. . .  Αφού κανένας άνθρωπος δεν θα περάσει από αυτό το σκόπελο, κάθε άνθρωπος θα βιώσει το τέλος της σωματικής του ζωής, άσχετα με το αν προειδοποιηθείτε πριν ή όχι. Αλλά τέτοιες παραινέσεις και προειδοποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν μέσα του μια ελαφριά ανησυχία, και ήδη αυτό είναι ένα ορισμένο πλεονέκτημα, μια δυνατότητα να ασχολείται ο άνθρωπος παρ’όλα αυτά πού και πού με το πνευματικό βασίλειο μέσα στις σκέψεις του.

Τα βλέμματα πρέπει να οδηγηθούν στο πνευματικό βασίλειο για να κατορθωθεί έστω και μια μικρή πνευματική επιτυχία. Αφού ο γήινος κόσμος είναι το βασίλειο του αντιπάλου Μου και αυτός δεν θα σταματήσει να επηρεάζει τους ανθρώπους που κινούνται μόνο στο δικό του βασίλειο. Αλλά ήδη χάνει επιρροή στην περίπτωση που ο άνθρωπος πηγαίνει παροδικά σε περιοχές που δεν είναι το δικό του βασίλειο. Αφού τότε πλησιάζουν τον άνθρωπο στην πνευματική περιοχή οντότητες και προσπαθούν να επενεργήσουν πάνω του. . .  κάτι που όμως είναι αδύνατον στην περίπτωση αποκλειστικά εγκόσμιων ανθρώπων, οι οποίοι δεν επιτρέπουν να τους πλησιάσουν εκείνες οι πνευματικές οντότητες, ακριβώς εξαιτίας της τάσης τους προς τον κόσμο.

Όποιος όμως επιδιώκει συνειδητά το πνευματικό βασίλειο, όποιος έχει επίγνωση της επίγειας του αποστολής και κάνει τα πάντα να την εκτελέσει, έχει ήδη συνάψει επαφή με τον πνευματικό κόσμο, ο οποίος τον βοηθά. . .  Έχει επίσης δημιουργήσει τον δεσμό μαζί Μου, αλλιώς η επιθυμία του για το πνευματικό βασίλειο δεν θα είχε ξυπνήσει μέσα του. . .  Αφού και Εγώ τραβάω τον καθένα τα βλέμματα του οποίου είναι στραμμένα στα πνευματικά. Σε αυτή την περίπτωση έχω το δικαίωμα να τον αποσπάσω από τον αντίπαλό Μου, γιατί η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό της και γιατί αυτή η ελεύθερη θέλησή του έχει στραφεί σε Μένα.

Και αυτός θα πετύχει με βεβαιότητα το στόχο του, θα επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, θα αισθάνεται ως το παιδί Μου και θα Με φωνάζει με πλήρη εμπιστοσύνη για βοήθεια πάνω στον επίγειο δρόμο του, για παροχή δύναμης και φωτός. . .  Θα βλέπει το στόχο του καθαρά μπροστά στα μάτια του και θα τον επιδιώκει ακλόνητα. . .  Και αυτή είναι η υπόσχεσή Μου ότι πλησιάζω το κάθε ένα από τα παιδιά Μου και ότι θα το πάρω μαζί Μου στο πατρικό σπίτι του, ότι του ετοιμάζω μια μακάρια ζωή μέσα σε δύναμη και μεγαλείο, μέσα σε φως και ελευθερία. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7173                24-7-1958

Σταθεροποίηση της πίστης. . .

Τα πάντα θέλω να σας παράσχω εάν Με παρακαλέσετε με βαθιά πίστη. . .  Και προκειμένου να  ζωντανέψει η πίστη σας και να γίνει βαθύτερη, αφήνω συχνά να σας πλήττουν τέτοιες δυκσολίες ώστε να δείτε μόνο ακόμα την τελευταία διέξοδο να έρθετε σε Μένα και να Με παρακαλέσετε να σας βοηθήσω. . .  Και τότε είμαι βέβαια πρόθυμος να βοηθήσω, γιατί η παράκλησή σας ανεβαίνει από την καρδιά σας και αγγίζει το αφτί Μου και γιατί θέλω να σας δώσω μια απόδειξη της μεγάλης αγάπης Μου για σας, την οποία κατέχετε εσαεί και η οποία δεν θα μειωθεί ποτέ, ακόμα και τότε που σας φαίνεται ότι σας εγκατέλειψα. . .

Ο κάθε άνθρωπος έχει ακόμα στην καρδιά του αμφιβολίες όσον αφορά την πίστη του. Αφού στέκεται ακόμα μέσα στον επίγειο κόσμο και η απόσταση από την πνευματική σφαίρα ξεπροβάλλει ξανά και ξανά. . .  ιδιαίτερα τότε που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης. Και ωστόσο σε μια τέτοια κατάσταση είμαι πιο κοντά του από ποτέ, κρατώ τα χέρια Μου προστατευτικά πάνω του, προκειμένου να μην αποκτήσει ο κόσμος το πάνω χέρι, και τον οδηγώ μέσα από δοκιμασίες με στοργικό χέρι. . .  Αφού θέλω να φέρω στην ωριμότητα την πίστη του, η οποία κινδυνεύει εύκολα να γίνει επιπόλαιη εάν δεν δοκιμάζεται ξανά και ξανά.

Και το πόσο απαραίτητη θα είναι μια ισχυρή πίστη τον ερχόμενο καιρό δεν το ξέρετε. Αλλά θα ανεχθείτε πολύ πιο εύκολα εκείνο τον καιρό με μια ισχυρή πίστη, η οποία θα σας δώσει τη σταθερή βεβαιότητα ότι βρίσκομαι συνέχεια κοντά σας και ότι δεν μπορεί να σας συμβεί τίποτα όσο είμαι παρών κοντά σας. . .  Όμως ακόμα δεν έχετε επίγνωση της παρουσίας Μου, ακόμα βρίσκεστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ακόμα διατηρείτε την απόσταση από Μένα παρά το γεγονός ότι θέλετε να Μου ανήκετε. . .  Δεν είστε ακόμα εντονότατα συνδεδεμένοι μαζί Μου και πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσετε αυτό τον δεσμό αν θέλετε να βγείτε νικητές από όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς αγώνες. . .

Και γνωρίζω τα μέσα για να σας παρακινήσω να δημιουργήσετε έναν τέτοιο εσωτερικό δεσμό μαζί Μου, ξέρω πώς θα τα καταφέρω να αποκτήσετε μια βαθιά, ακλόνητη πίστη και για αυτό ξέρω επίσης τι σας φέρνει ευλογία. . .  Μπορείτε να πετύχετε πολλά σε Μένα με πλήρη πίστη στη βοήθειά Μου, μπορείτε να πετύχετε τα πάντα σε Μένα. Αφού εσείς που Μου ανήκετε διά της θέλησής σας θα Με παρακαλάτε πάντα μόνο για αυτά που θα σας ωφελήσουν, αυτά που θέλω και Εγώ. . .  Δεν θα Μου απευθύνετε ανάρμοστες παρακλήσεις, αφού η καρδιά σας σάς το λέει και θα προσέχετε μάλιστα τη φωνή της καρδιάς σας. Αφού μέσω αυτής σας μιλάω ο Ίδιος. . .

Και στην περίπτωση που έχετε αποκτήσει μια ισχυρή πίστη, μπορείτε να πείτε τον εαυτό σας μακάριους, αφού τότε ζείτε με επίγνωση της μόνιμης παρουσιάς Μου και τότε δεν μπορεί πια να σας ανησυχήσει τίποτα. Αφού ξέρετε ότι σας συμπαραστέκομαι και ότι μαζί Μου δεν χρειάζεται πια να φοβάσται τίποτα. Και σε αυτή την πίστη αποσκοπώ, αφού θα είναι απαραίτητη κατά τον ερχόμενο καιρό, γιατί μέσω όλων εσάς θέλω ακόμα να επενεργήσω στους συνανθρώπους σας, γιατί σας έχω όλους ανάγκη. Αλλά μόνο με μια βαθιά πίστη μπορείτε να Με υπηρετήσετε πλήρως.

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7174                25-7-1958

Η καταστροφή στο τέλος θα είναι και μια πράξη ευσπλαχνίας. . .

Η διαρκής αλλαγή της εξωτερικής μορφής, το διαρκές γίγνεσθαι και η διαρκής διάλυση όλων των ορατών πραγμάτων εγγυώνται μια αργή ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού που είναι δεμένο μέσα τους, εγγυώνται την επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού ωριμότητας, αν και μετά από ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κάθε αλλαγή μέσα στη φύση είναι επομένως μια απόδειξη αυτής της ανοδικής ανάπτυξης, παρόλο που αυτή γίνεται υπό καθεστώς του αναγκαστικού νόμου. Και έτσι προκύπτει από αυτά ότι τα έργα της δημιουργίας η αλλαγή των οποίων δεν είναι ορατή για το ανθρώπινο μάτι. . .  τα οποία δηλαδή θέλουν πολύ μεγάλα διαστήματα ώσπου να γίνουν αντιληπτές εξωτερικές αλλαγές. . .  περιέχουν μέσα τους ακόμα πολλά αποσκληρυμμένα πνευματικά στοιχεία τα οποία μόνο δύσκολα είναι ικανά να αποδεσμευτούν από το βάθος. Αυτά τα πνευματικά στοιχεία έχουν συχνά ανάγκη μια βοήθεια από έξω για να απαλλαχθούν από το περίβλημά τους και για να μπορέσουν να μετακομίσουν σε άλλες εξωτερικές μορφές.

Όλα όσα είναι ορατά σε σας τους ανθρώπους υπηρετούν εκείνη την ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού. Και όποιος έχει υιοθετήσει αυτές τις σκέψεις θα μάθει από μόνος του να κατανοήσει την αναγκαιότητα συμβάντων που προκαλούν μια βίαιη ανατίναξη ή διάλυση εκείνων των δημιουργημάτων που υπήρχαν αμετάβλητα για ατελείωτους καιρούς και που θα πρέπει ωστόσο κάποτε να δώσουν την ελευθερία στο πνευματικό με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν συχνά μέγιστο δυστύχημα, γιατί προκαλεί αφάνταστα δεινά για ανθρώπους και ζώα, είναι ταυτόχρονα μια πράξη της αγάπης και της ευσπλαχνίας προς εκείνο το πνευματικό που βασανίζεται ήδη για αιωνιότητες μέσα στην πιο σκληρή ύλη και που μόνο μέσω τέτοιων φυσικών συμβάντων τα οποία στέλνει ο Θεός μπορεί να απελευθερωθεί από τη φυλάκισή του. Η αντίσταση εκείνου είναι μεν συχνά ακόμα πολύ μεγάλη, αλλά  μπορεί μόνο να μειώνεται στις μεμονωμένες φάσεις της ανάπτυξης. Γιατί κάθε ελάχιστη ελάφρυνση μπορεί να αφυπνίσει μέσα στο πνευματικό την επιθυμία για μια υπηρετική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μειωθεί η αντίστασή του. . .  και να μπορέσει να συνεχιστεί η ανοδική ανάπτυξη.

Δεν είναι όμως καθόλου ασήμαντο πότε επιτρέπεται στο πνευματικό που είναι δεμένο μέσα στη συμπαγή ύλη να εκτελέσει μια δραστηριότητα. Αφού οι λυτρωτικές περιόδοι έχουν μια περιορισμένη και καθορισμένη από το θέλημα του Θεού διάρκεια. Και εντός αυτού του περιορισμένου διαστήματος  το πνευματικό θα πρέπει να έχει ξεκινήσει την πορεία του ως άνθρωπος μέσα από τη Γη. . .  Και για αυτό το λόγο στην αρχή μιας νέας εποχής το πνευματικό που ήταν δεμένο μέσα στην πιο σκληρή μορφή θα έχει απελευθερωθεί, κάτι που συμβαίνει ακριβώς μέσω φυσικών καταστροφών, μέσω εκρύξεων και καταστροφών γήινων δημιουργημάτων κατά το τέλος της παλιάς περιόδου της Γης. Ως αποτέλεσμα μπορεί να ξεκινήσει η πορεία του πνευματικού μέσα από ήδη πιο χαλαρές μορφές, δηλαδή μέσα από τα νέα δημιουργήματα. . .  Ενώ τα νέα δημιουργήματα της πιο σκληρής ύλης περιέχουν εκείνο το πνευματικό το οποίο, εντελώς επηρεασμένο από το Σατανά, ανήκει στους οπαδούς του αντιπάλου του Θεού και κατά συνέπεια φυλακίζεται εκ νέου μέσα σε σκληρές μορφές.

Και έστι θα είναι κατανοητές σε σας τους ανθρώπους ως μια απαραίτητη πράξη οι καταστροφή και η ολοκληρωτική αναμόρφωση της επιφάνειας της Γης που προφητεύτηκαν. Γιατί κάποτε και το πνευματικό που βασανίζεται ακόμα στο βάθος θα πρέπει να ξεκινήσει την εξελιχτική του πορεία, και επομένως πρέπει να βοηθηθεί να απελευθερωθεί από τη σκληρή ύλη. . .  Αφού ολόκληρο το «πνευματικό» είναι όντα που κάποτε αποστάτησαν από τον Θεό, τα οποία Αυτός θέλει να κερίδσει πίσω με έναν τρόπο τον οποίο καταλαβαίνει ως επιτυχής. Και όλα τα όντα εκπορεύτηκαν κάποτε από την αγάπη Του και δεν θα χάσουν ποτέ αυτή την αγάπη. Για αυτό το λόγο ο Θεός τα βοηθά συνέχεια να ξεφύγουν από το σκοτάδι και να φτάσουν στο φως. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7176                28-7-1958

Αυξανόμενη πνευματική επιπολαιότητα. . .

Η αυξανόμενη πνευματική επιπολαιότητα έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις και οι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση αυτού του γεγονότος, ακριβώς γιατί δεν παίρνουν στα σοβαρά την ωρίμανση των ψυχών τους. Ζουν και τα πάντα διαδραματίζονται βασισμένα σε εγκόσμιες σκοπιές. Δηλαδή οι άνθρωποι λαμβάνουν και αξιοποιούν πάντα μόνο εντυπώσεις από έξω και αυτό που θα έπρεπε να διαδραματιστεί στο εσωτερικό ενός ανθρώπους δεν το προσέχουν, γιατί δεν μπορούν να το δουν οι συνάνθρωποι.

Οι άνθρωποι δεν παίρνουν στα σοβαρά τη δική τους πνευματική ανάπτυξη. Αλλά τους γεμίζουν τόσο πολύ οι εξωτερικές εντυπώσεις ώστε δεν καταλαβαίνουν την πνευματική τους έλλειψη και ώστε πιστεύουν μάλλον ότι ζουν σωστά και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. . .  γιατί έτσι διδάσκονται. Και αυτή η αυξανόμενη πνευματική επιπολαιότητα είνει ένα τεράστιο κακό, γιατί πάσχουν από αυτή την αρρώστια αμέτρητοι άνθρωποι που αρκούνται σε έθιμα, σε τελετουργίες, σε χλιδή και μεγαλοπρέπεια, τα οποία μόνο παρατείνουν το όλο και πιο πυκνό σκοτάδι μέσα στο οποίο βρίσκεται η ψυχή.

Αλλά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους δόθηκε από τον Θεό το χάρισμα του μυαλού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν κατά ήσυχες ώρες να στοχάζονται αυτά τα δήθεν «μέσα για τη σωτηρία της ψυχής» που τους διατάζουν να χρησιμοποιούν ορισμένοι άνθρωποι. . .  Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα μέσω της ήσυχης, παιδικής προσευχής να παρακαλέσουν τον Πατέρα να τους χαρίσει τη σωστή κατανόηση, αφού μέσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους θα εμφανίζονται πού και πού αμφιβολίες αν μόνο επιδιώξουν σοβαρά να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού. . .

Αλλά μόνο λίγοι χρησιμοποιούν το μυαλό τους και φτάνουν στη σωστή κατανόηση με τη βοήθεια του Θεού. . .  Η πλειοψηφία όμως αφήνει τους άλλους να σκεφτούν για τον εαυτό της και ακολουθεί τυφλά και αμέριμνα τους ηγέτες, οι οποίοι δρουν το ίδιο αδίστακτα και ζουν έναν επιπόλαιο χριστιανισμό που στερείται οποιασδήποτε σοβαρότητας. Αλλά οι άνθρωποι κάποτε δεν θα μπορούν να ρίξουν την ευθύνη τους στους «ηγέτες» τους, ο καθένας θα πρέπει να λογοδοτήσει για τον εαυτό του. Αφού στον κάθε άνθρωπο δείχνονται τρόπους και μέσα για να επιλέξει το σωστό δρόμο, τον οποίο ωστόσο μπορεί να βρει μόνο τότε που μια αληθινή σοβαρότητα παρακινεί τον άνθρωπο να επικαλεστεί τον Θεό και να Τον παρακαλέσει για αλήθεια, φως, δηλαδή σωστή γνώση και κατανόηση.

Η πνευματική επιπολαιότητα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε οι άνθρωποι δεν είναι πια ικανοί να αναγνωρίσουν ως τέτοια τη μέγιστη ανοησία ή ώστε αισθάνονται καλά να κινούνται μέσα της. Και μπόρεσε να προκύψει αυτή η πνευματική επιπολαιότητα επειδή ο αντίπαλος του Θεού τα κατάφερε να επέμβει όπου οι άνθρωποι δεν προσεύχονται πνευματικά και αληθινά. . .  Κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν ψεύτικο κόσμο τον οποίο οι άνθρωποι θεωρούν ένα ισοδύναμο υποκατάστατο και στον οποίο να καταφύγουν τους αρέσει περισσότερο από το να καταφύγουν στο «ήσυχο καμαράκι» τους, όπου θα μπορούσαν να προσεύχονται «πνευματικά και αληθινά». . .  Οι άνθρωποι αναζητούν χλιδή και αίγλη και δεν ξέρουν ότι πίσω από αυτές κρύβεται ο Σατανάς. . .

Οι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτά που μπορούν να προσφέρουν στα μάτια τους, αλλά δεν κοιτάζουν μέσα στην καρδιά τους, όπου θα μπορούσαν πράγματι να ανακαλύψουν πολύ περισσότερα μεγαλεία εάν ενώνονταν ολόψυχα με τον Θεό και Πατέρα τους, ο Οποίος θέλει μόνο αυτό τον ολόψυχο σύνδεσμο μαζί Του, προκειμένου να μοιράσει άφθονα τα δώρα της χάρης Του. Και αυτός ο ολόψυχος σύνδεσμος μπορεί να δημιουργηθεί παντού, αλλά δεν θα γίνει ποτέ εκεί όπου το ανθρώπινο μάτι οδηγείται σε κάθε είδους γήινα θεάματα. . .

Εσείς οι άνθρωποι θα έπρεπε να αξιοποιήσετε καλύτερα το μυαλό σας, θα έπρεπε να απομακρυνθείτε με απέχθεια από τα έργα του Σατανά, ο οποίος προσπαθεί να τυφλώσει τους ανθρώπους και ο οποίος πέτυχε μάλιστα να τους κάνει ασυγκίνητους απέναντι σε ένα σωστό φως, επειδή το ψεύτικο φως τούς πήρε την ικανότητα να αναγνωρίσουν ένα απαλό φως. . .  Θα πρέπει πάντα μόνο να επικαλείστε τον Θεό για το σωστό φως, αλλά να το κάνετε αυτό διά πνευματικών και αληθινών προσευχών, τις οποίες θα εισακούσει πράγματι. Δεν θα αφήσει να βαδίζει άλλο στο σκοτάδι τον άνθρωπο που επιδιώκει σοβαρά το φως. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7178                30 κ. 31-7-1958

Εξήγηση για τη μεγάλη πνευματική τύφλωση των ανθρώπων. . .

Αυτά που σας ανακοινώνει το Πνεύμα Μου μπορούν να σας οδηγήσουν στο πιο δυνατό φως στην περίπτωση που το πνεύμα σας έχει αφυπνιστεί, δηλαδή στην περίπτωση που θέλετε να παραλάβετε αληθινές γνώσεις από τον Εαυτό Μου. . .  στην περίπτωση που δεν αφήνετε να σβήσουν αυτές στο αυτί σας αλλά που τις συλλογίζεστε βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Με αυτό τον τρόπο αφήνετε να σας μιλήσει το πνεύμα μέσα σας, το οποίο θα σας δώσει τη σωστή κατανόηση για όλα όσα σας διοχετεύονται από Μένα. . .  Η ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα σας όμως είναι απαραίτητη, αλλιώς είστε μόνο νεκρές μορφές, παρόλο που νομίζετε ότι είστε «ζωντανοί» στη Γη. . .  Δεν πρόκειται όμως για τη σωστή ζωή, αφού αυτή μπορεί να υπάρχει μόνο εκεί όπου είμαι Εγώ ο Ίδιος, όπου δηλαδή μπορεί να σας γεμίζει το «Πνεύμα Μου».

Αυτή τη διαφορά πρέπει να κάνετε στην περίπτωση εκείνων των ανθρώπων ορισμένοι από τους οποίους μπορούν δίκαια να ονομαστούν ανθρώπινες νύμφες, γιατί στερούνται οποιασδήποτε πνευματικής ζωής και είναι δραστήρια μόνο όσο τους το επιτρέπει η ζωτική τους δύναμη. . .  την οποία ωστόσο χρησιμοποιούν μόνο με λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα η κατάσταση του θανάτου τους να γίνει ακόμα πιο ανησυχητική. Αφού μπορεί να διαρκέσει αιωνιότητας ώσπου να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση και να βρουν τη ζωή. . .  Πρέπει ο άνθρωπος να δημιουργήσει έναν δεσμό μαζί Μου που θα δώσει στο Πνεύμα Μου τη δυνατότητα να εισρεύσει μέσα του. . .  Πρέπει επομένως να συναφθεί ο δεσμός μεταξύ του πνευματικού σπινθήρα μέσα στον άνθρωπο και του προαιώνιου πατρικού Πνεύματος, ο οποίος επίσης θα οδηγήσει την ψυχή από την κατάσταση του θανάτου μέσα στην κατάσταση της ζωής, η οποία έχει αιώνια διάρκεια. . .

Εσείς οι άνθρωποι στην αρχή της ενσάρκωσής σας δεν ξέρετε τίποτα για αυτό που ήσασταν, που είστε και που θα πρέπει ξανά να γίνετε. Αλλά φροντίζω να σας μεταδοθούν τέτοιες γνώσεις, παρόλο που εναπόκειται πάλι σε σας τους ίδιους ποια στάση θα πάρετε απέναντι σε τέτοιες γνώσεις. . .  Ευλογημένοι όμως είστε στην περίπτωση που δεν κλείνεστε μπροστά σε τέτοιες μεταδόσεις, στην περίπτωση που τις σκέφτεστε, που δίνετε στον πνευματικό σπινθήρα μέσα σας τη δυνατότητα να εκδηλωθεί. . .  κάτι που κατορθώνει ήδη η επιθυμία σας να μάθετε αληθινές γνώσεις.

Και θα μπορούσε πράγματι ο κάθε άνθρωπος να συγκεντρώσει αυτή την επιθυμία για σωστές γνώσεις, κανένας άνθρωπος δεν θα χρειαζόταν να βαδίσει μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος. Αφού λαμβάνω υπόψη Μου την παραμικρή επιθυμία της καρδιάς του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί ο πνευματικός σπινθήρας του. . .  Το ότι όμως μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν τη σοβαρή επιθυμία για αλήθεια είναι αδιαφορία απέναντι στη δική τους επίγεια ύπαρξη. . .  είναι μια περιφρόνηση της χάρης της ενσάρκωσής τους ως άνθρωποι, για την οποία θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει ο άνθρωπος. Γιατί από Μένα του δόθηκε και το χάρισμα του μυαλού, το οποίο θα έπρεπε πράγματι να χρησιμοποιήσει επίσης προς αυτή την κατεύθυνση. . .

Σύμφωνα με το νόμο της αιώνιας τάξης πρέπει να πληρούνται ορισμένοι όροι που επιτρέπουν την ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα στον άνθρωπο. Αλλά αυτοί οι όροι δεν είναι ανέφικτοι, απαιτούν όμως τη θέληση του ανθρώπου. . .  και η θέλησή του είναι ελεύθερη. . .  Αυτή είναι ολόκληρη η εξήγηση για τόση πνευματική τύφλωση, ενώ θα μπορούσε να λάμπει παντού ένα δυνατό, αστραφτερό φως. Αυτό όμως που παρακινεί εσάς τους ανθρώπους να απορρίψετε το φως είναι η δική σας αδύναμη θέληση ή και η πνευματική σας αλαζονεία. . .

Πιστεύετε ότι είστε υπεράνω γνώσεων που αποκτούνται με πνευματικό τρόπο. Υπερεκτιμάτε το μυαλό σας, παρόλο που ούτε το εκμεταλλεύεται για να στοχαστείτε τομείς που βρίσκονται εκτός του επίγειου. Το ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ μόνο δυνάμει του μυαλού του να ερευνήσει αυτούς τους τομείς δεν θα έπρεπε να τον εμποδίσει να τους σκεφτεί. Αφού τότε, ανάλογα με την επιθυμία του για σωστή διαφώτιση, μπορεί να του δοθεί τέτοια με διανοητικό τρόπο. Χωρίς δική του σκέψη όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. . .  Και του δίνονται αρκετές σχετικές αφορμές. . .  είτε μέσω συζητήσεων, είτε μέσω ανάγνωσης είτε μέσω φαινομένων που του είναι ακόμα ανεξήγητα και που αφορούν τον εαυτό του ή τη ζωή των συνανθρώπων.

Αλλά υπάρχει μια ορισμένη νωθρότητα σκέψης, ιδιαίτερα σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί στον κόσμο. . .  Τους είναι ενοχλητικές ή άβολες ακριβώς εκείνες οι σκέψεις που αφορούν την εσωτερική τους ζωή ή τον πνευματικό κόσμο που τους είναι ακόμα κρυμμένος. Και για αυτό το λόγο εμποδίζουν κάθε εκδήλωση του πνευματικού σπινθήρα μέσα τους και η πνευματική τύφλωσή τους παρατείνεται. . .  Αλλά αυτοί ζουν μάταια τη ζωή τους ως άνθρωποι, η ψυχή τους δεν κέρδισε τίποτα από την επίγεια της πορεία. Μάλλον πρόσθεσε στην αμαρτωλή της κατάσταση μια άλλη μεγάλη αμαρτία. . .  την κατάχρηση της ελεύθερης θέλησής της, τη μην χρήση όλων των ικανοτήτων και της χάρης της ανθρώπινης ύπαρξης.

Και αυτή η αμαρτία μπορεί να της αποφέρει μια εκ νέου φυλάκιση μέσα στη σκληρή μορφή εάν δεν αποκτήσει ένα μικρό φως στο επέκεινα μέσω της βοήθειας φωτεινών οντοτήτων ή μέσω της παράκλησης των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να πάρει τελικά το δρόμος προς τα ύψη. . .  Αλλά βέβαια δεν θα ήταν δύσκολο να αφυπνίσει μέσα της τον πνευματικό σπινθήρα κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής, κάτι που είναι ακόμα δυνατόν μέχρι το τέλος της ζωής, γιατί από την πλευρά Μου γίνεται οτιδήποτε για να βρουν οι άνθρωποι το φως. . .  ακόμα και αν δεν είναι ικανοί να το αναγνωρίσουν ως φως. Αλλά η καλή θέληση μπορεί ήδη να είναι η αφορμή να αισθανθεί κανείς το αποτέλεσμα μιας ακτίνας φωτός πάνω του, και τότε θα ψάξει να βρει το φως και πράγματι δεν θα οδηγηθεί λάθος.

Αφού το να φέρνω το φως σε όλους τους ανθρώπους στη Γη και επίσης στις ψυχές στο επέκεινα είναι η μόνιμη έννοια Μου. Αφού θέλω να κερδίσω πίσω για Εμένα τις ψυχές από τους οποίες αφαιρέθηκε κάποτε το φως από τον αντίπαλό Μου, με αποτέλεσμα να κρατιούνται μέσα στο μόνιμο πνευματικό σκοτάδι ως δικά του τμήματα. . .  Και έτσι θα συνεχίζεται πάντα ο πνευματικός αγώνας ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ ώσπου τα πάντα θα αστράφτουν και πάλι μέσα στο πιο δυνατό φως της γνώσης, ώσπου να μπορώ να πω δικά Μου και όλα τα όντα που κάποτε αποστάτησαν από Μένα και τα οποία θα ζουν και θα ενεργούν και πάλι μέσα σε φως και μακαριότητα, μέσα σε δύναμη και ελευθερία, έτσι όπως ήταν ο αρχέγονος προορισμός τους.

                                                                                                                                               Αμήν

 

7179                1-8-1958

Καθάρισμα της Γης

Και θα υπάρχει πάλι μια νέα Γη και οι άνθρωποι πάνω της θα είναι ολόψυχα συνδεδεμένοι μαζί Μου και άρα θα ζουν σύμφωνα με την αιώνια τάξη Μου. Αλλά αυτή η κατάσταση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός καθαρίσματος της Γης. . .  Θα δοθεί μια νέα μορφή στην παλιά Γη, μια μορφή όπου τα πάντα θα βρίσκονται και πάλι μέσα στη σωστή τάξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτή η τάξη μπορεί να δημιουργηθεί στην τωρινή Γη, όπως θα ήθελαν να το πιστέψουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να σκεφτούν τη σκέψη ενός τέλους αυτής της Γης.

Το ερχόμενο καθάρισμα θα είναι ολοκληρωτικό και θα πλήξει πρώτα όλους τους ανθρώπους που δεν ζουν πια μέσα στην προαιώνια τάξη Μου. . .  Θα πλήξει όμως και τα ίδια τα δημιουργήματα, γιατί και το πνευματικό που είναι φυλακισμένο μέσα τους έχει ανάγκη καινούργιες μορφές για να φτάσει σε μια γρήγορη πνευματική ανοδική ανάπτυξη. . .  και γιατί σκέφτομαι κυρίως και εκείνο το πνευματικό που βασανιζόταν αρκετά μέσα στη σκληρή ύλη, με αποτέλεσμα να έχει δικαίωμα να ξεκινήσει επίσης την πορεία του προς τα ύψη.

Ουδέποτε δεν θα γινόταν πάνω σε αυτή τη Γη μια αλλαγή της κατεύθυνσης προς Εμένα, γιατί η δύναμη του αντιπάλου Μου ενισχύεται από τους ίδιους τους ανθρώπους. Αυτή τη δύναμη όμως ο αντίπαλος θα την εφαρμόζει πάντα μόνο για να πετύχει ακόμα μια μεγαλύτερη απομάκρυνση των ανθρώπων από Μένα. Και πριν να μην έχει δεθεί ο αντίπαλος καθώς και όλοι όσοι του είναι υπόδουλοι, το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο όχι μόνο θα παραμείνει έτσι όπως είναι, αλλά θα χειροτερεύει όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς πια να περιμένει καμία αρμονική κατάσταση πάνω στη Γη.

Για αυτό το λόγο επομένως θα διεξηγάγω ένα ολοκληρωτικό καθάρισμα. Θα διαλύσω στη Γη όλα όσα περιέχουν πνευματικά στοιχεία και θα φτιάξω μια νέα Γη με εντελώς καινούρια δημιουργήματα, μέσα στα οποία θα μετακομίσουν αυτά τα πνευματικά στοιχεία με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους. . .  Και θα βάλω στη Γη μόνο εκείνους τους ανθρώπους η κατάσταση των οποίων είναι τέτοια ώστε μπορούν να ανεχθούν μια μακάρια ζωή μέσα στον παράδεισο. . .  ανθρώπους που Μου ήταν πιστοί κατά τον τελευταίο αγώνα πάνω σε αυτή τη Γη και τους οποίους για αυτό το λόγο θα μπορέσω να τοποθετήσω πάνω στη νέα Γη ως γενάρχες του νέου ανθρώπινου γένους. . .  Η κάθε νέα λυτρωτική εποχή ξεκινά με ένα γένος που είναι πνευματικά ώριμο, το οποίο θα έπρεπε να επενεργήσει στις επόμενες γενιές για να δείξει και σε αυτές το δρόμο προς τα πάνω και για να τους βοηθήσει να τελειοποιηθούν.

Και αφού ο αντίπαλός Μου θα έχει δεθεί, οι άνθρωποι στην αρχή δεν θα ενοχλούνται από εκείνον. Και ως εκ τούτου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μια παραδεισένια κατάσταση όπου όλα τα πλάσματα, οι άνθρωποι και τα ζώα, θα ζούν μαζί σε αρμονία και ειρήνη. Η αγάπη θα ωθεί τους ανθρώπους να παραμένουν διαρκώς συνδεδεμένοι μαζί Μου και άρα θα μπορώ να είμαι παρών κοντά τους και οι άνθρωποι θα είναι μακάριοι. Κάποτε όμως θα έρθει και πάλι μια περίοδος όπου θα χαλαρώσει αυτός ο δεσμός, όπου η ύλη θα γοητεύει ξανά τους ανθρώπους και όπου αυτοί οι ίδιοι, διά των επιθυμιών τους, θα σπάσουν τις αλυσίδες του αντιπάλου Μου. . .  χωρίς να τους εμποδίσω, γιατί θα γίνει και πάλι απαραίτητη η δοκιμασία της ελεύθερης θέλησής τους, η οποία πριν ήταν πλήρως στραμμένη σε Μένα. . .

Η κάθε λυτρωτική περίοδος φέρνει πίσω σε Μένα πολλά από τα πνευματικά όντα που κάποτε έπεσαν. Εάν όμως δεν έβαζα τέλος στην τωρινή κατάσταση, δεν θα σημειωνόταν πράγματι πια καμία πνευματική επιτυχία. Αφού παρείχα στον αντίπαλο το δικαίωμα να παλέψει επίσης για τα όντα. Αυτός όμως κάνει κατάχρηση του δικαιώματός του υπερβαίνοντας τα όρια της αρμοδιότητάς του, προσπαθώντας να εμποδίσει να λάβουν οι άνθρωποι καθόλου γνώση του Εαυτού Μου, του προαιώνιου Θεού και Δημιουργού τους. . .

Στον άνθρωπο όμως δόθηκε η επίγεια του ζωή για να αποφασίσει σε ποιον κύριο θέλει να ανήκει. Και για αυτό το λόγο πρέπει να ενημερωθεί και για τους δύο κυρίους, κάτι που ωστόσο ο αντίπαλός Μου προσπαθεί να εμποδίσει με κάθε τρόπο. Και για αυτό το λόγο θα βάλω ο ίδιος τέλος στην ενέργειά του, και για αυτό το λόγο θα δεθούν αυτός και ο οπαδοί του. Και θα επαναφέρω πρώτα παντού την έννομη τάξη, προκειμένου να εξασφαλίσω σε όλα τα πεσμένα όντα την ανοδική τους ανάπτυξη, έτσι όπως είναι το προαιώνιο σχέδιό Μου.

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7183                6-8-1958

«Γνώση» δεν σημαίνει ακόμα «κατανόηση». . .

Οι απόψεις των ανθρώπων διαφέρουν πολύ, ιδιαίτερα στον πνευματικό τομέα. Μέσω της ανατροφής τους οι άνθρωποι απόκτησαν γνώσεις που είναι πολύ ελλιπείς και ως αποτέλεσμα είναι διατεθειμένοι να απορρίψουν τα πάντα αντί να προσπαθήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Και για αυτό το λόγο η ανάπτυξή τους παραμένει σχετικά στάσιμη. Μπορούν όμως επίσης να χρησιμοποιήσουν τη λογική τους για να ανασκευάσουν τις γνώσεις που κατέχουν. Και σε αυτή την περίπτωση έχασαν κάτι αντί να κερδίσουν κάτι κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής. Αλλά τους δίνεται ξανά και ξανά η ευκαιρία να πάρουν θέση σε πνευματικά ζητήματα, ξανά και ξανά παρακινούνται να σκεφτούν μέσω χτυπημάτων της μοίρας ή μέσω κάθε είδους συμβάντων. Και τότε είναι αποφασιστική η εσωτερική στάση τους απέναντι στην αγάπη. . . 

Ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος για την αγάπη θα φτάσει σιγά σιγά στη σωστή σκέψη, ακόμα και αν είχε αρνητική στάση πριν. Όπου όμως λείπει οποιαδήποτε αγάπη, το μυαλό του ανθρώπου θα ξεπροβάλλει όλο και περισσότερο και αντί για διαύγεια θα δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη σύγχυση, γιατί ο πνευματικός σπινθήρας υποχωρεί όπου δεν τον παρακινεί η αγάπη να εκφραστεί. Και έτσι για φυσιολογικούς λόγους πρέπει να διαφέρουν οι απόψεις των ανθρώπων όσο πιο διαφορετικά εξελιχθεί μέσα τους η προθυμία τους για την αγάπη.

Ένας άνθρωπος χωρίς αγάπη δεν μπορεί να έχει αληθινές σκέψεις, καθώς αντίθετα ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος για την αγάπη μπορεί να αναγνωρίζει την αλήθεια όλο και περισσότερο από το εσωτερικό του. Και άρα οι γνώσεις που μεταδίονται στον άνθρωπο στην αρχή είναι μόνο μια βοηθητική σκάλα για να φτάσει στην αλήθεια, αφού η αγάπη κηρύσσεται στον κάθε άνθρωπο. . .  ή και: Του κάνουν κατανοητό ότι η πράξεις χωρίς αγάπη δεν κάνουν ευτυχισμένο κανέναν άνθρωπο, ενώ η αγάπη χαρίζει ευτυχία. . .  Και έτσι ο άνθρωπος πρέπει να πάρει θέση και σε αυτή τη «γνώση» και ανάλογη θα είναι και η στάση του απέναντι στην «αλήθεια», ανάλογο θα είναι το βάθος των γνώσεών του. . .  Οι γνώσεις του θα ζωντανέψουν ή θα παραμείνουν νεκρές. Και ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει για κατανόηση μόνο τότε  που οι γνώσεις μέσα του έχουν ζωντανέψει.

Η αγάπη λοιπόν είναι το κλειδί για την κατανόηση. . .  Χωρίς αγάπη όμως όσο δραστήριο και να είναι το μυαλό του ανθρώπου, τα αποτελέσματά του θα παρεκκλίνουν πάντα από την αλήθεια. Δεν θα αποφέρουν στον άνθρωπο κανένα φως αλλά μόνο αυξημένο σκοτάδι. Και έτσι η καθαρή αλήθεια θα συναντήσει αντίσταση και απόρριψη όπου η έλλειψη αγάπης είναι φανερή, ενώ τη δέχονται χαρούμενα εκείνοι οι άνθρωποι η καρδιά των οποίων είναι πρόθυμη για την αγάπη. . .

Δεν μπορεί να δοθεί σε σας τους ανθρώπους καμία άλλη εξήγηση από αυτή, δηλαδή ότι η κατάσταση του φωτός εναρμονίζεται πάντα με την κατάσταση της αγάπης ενός ανθρώπου. Για αυτό το λόγο δεν θα υπάρχουν ποτέ ίδιες απόψεις όσον αφορά τα πνευματικά ζητήματα όσο ο βαθμός της αγάπης των ανθρώπων δεν είναι ίδιος. Αλλά ο Θεός επενεργεί ξανά και ξανά μοιραία, έτσι ώστε ο σπινθήρας της αγάπης μέσα στον άνθρωπο να μπορέσει να ανάψει. Ο άνθρωπος έρχεται τόσο συχνά αντιμέτωπος με καταστάσεις ανάγκης που απαιτούν τη βοήθειά του ώστε η καρδιά του θα μπορούσε να αναφλεχθεί, ώστε θα μπορούσε να ωθηθεί από το εσωτερικό του να προσφέρει βοήθεια, με αποτέλεσμα το πνευματικό σκοτάδι του να διαλυθεί. . .  με αποτέλεσμα να αστράψουν σπίθες φωτός και να φέρουν φωτεινότητα στον άνθρωπο, η οποία θα απλωνόταν και θα άλλαζε τη σκέψη του. . .

Αλλά τίποτα δεν γίνεται μέσω του εξαναγκασμού. . .  και ούτε η αγάπη δεν μπορεί να αποσπαστεί με τη βία. Δεν υπάρχει όμως άνθρωπος χωρίς τον θεϊκό σπινθήρα της αγάπης και του είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να τον ανάψει. Καταπληκτικό όμως είναι όταν υπάρχει πνευματική συμφωνία ανάμεσα σε ανθρώπους, αφού μέσα σε αυτούς ενεργεί ο θεϊκός σπινθήρας. Ανάβει ένα φως που δεν θα σβήσει πια και που φωτίζει με βεβαιότητα το δρόμο που οδηγεί στο στόχο: πίσω στον Πατέρα, στο πατρικό σπίτι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7184                7-8-1958

Οδυνηρά εκπαιδευτικά μέσα. . .

Και θα συνειδητοποιείτε όλο και περισσότερο πόση ανάγκη έχετε μια συμπαράσταση την οποία δεν μπορεί να σας παράσχει κανένας άνθρωπος στη Γη. Αφού αυτά που θα ορμήσουν πάνω σας θα είναι τόσο φανερές επενέργειες δυνάμεων τις οποίες μπορώ να σταματήσω μονάχα Εγώ. . .  είτε φυσιολογικά είτε και μοιραία συμβάντα, τα οποία δεν μπορεί να διορθώσει η ανθρώπινη συμπαράσταση, τα οποία όμως πρέπει να πλήξουν εσάς τους ανθρώπους για να σας κερδίσω ακόμα πριν το τέλος.

Θα ακούτε όλο και πιο συχνά για δυστυχήματα και φυσικές καταστροφές, και όσο οι ίδιοι δεν είστε οι πάθοντες πολλές φορές δυστυχώς εκείνα δεν σας αγγίζουν ιδιαίτερα. Και όμως θα μπορούσαν να είναι αρκετά για να βάλουν και εσάς σε σκέψεις, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να γλιτώσετε από παρόμοια δυστυχήματα. Αλλά μέσω αυτής της αδιαφορίας σας Με αναγκάζετε συχνά να σας στέλνω δεινά και δυστυχία με τον ίδιο τρόπο, γιατί θα ήθελα να πετύχω μόνο ένα πράγμα, δηλαδή να απευθυνθείτε σε Μένα τον Ίδιο για βοήθεια. . .  να στραφείτε σε Μένα στην κατάσταση ανάγκης και να μάθετε να καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μόνο Ένας Που μπορεί να σας βοηθήσει και Που το κάνει μάλιστα εφόσον Του το ζητήσετε.

Όσο η καθημερινή σας ζωή περνά χωρίς ιδιαίτερα περιστατικά, τόσο είναι τρομακτική και η αδιαφορία σας. . .  τόσο απέναντι σε Μένα όσο και απέναντι στα δεινά των συνανθρώπων. Αλλά στην περίπτωση που είστε οι ίδιοι οι πάθοντες, ξυπνάτε μόνο τότε και σκέφτεστε τον εαυτό σας. Και όμως η μια μέρα μετά την άλλη θα μπορούσε να περάσει ειρηνικά για εσάς εάν η στάση σας απέναντί Μου ήταν σωστή, εάν μπαίνατε στη σχέση των παιδιών που θα σας εξασφάλιζε τη μόνιμη προστασία του Πατέρα. . .

Επομένως, μην απορείτε όταν η ηρεμία εσάς των ανθρώπων θα ταρακουνίζεται ξανά και ξανά από συμβάντα πολύ περίεργου είδους. . .  μην αναρωτηθείτε γιατί ένας Θεός μπορεί να είναι τόσο κτηνώδης, αλλά να ξέρετε ότι οι ίδιοι διά της αδιαφορίας σας και της ξεροκεφαλιάς σας Με παρακινείτε ακριβώς σε τέτοια μέσα που σας φαίνονται απάνθρωπα και που ωστόσο σκοπός τους είναι μόνο να σας ωφελήσουν. Αυτό που σας είναι σχεδόν αδύνατον να το πιστέψετε θα συμβεί και ξανά και ξανά καταστροφές θα στοιχίσουν αναρίθμητες ανθρώπινες ζωές. Και στην περίπτωση που θεωρείτε πιθανό ένα κοντινό τέλος, όλα θα σας είναι κατανοητά.

Αλλά πόσο λίγοι πιστεύουν σε αυτό το τέλος και πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός εκείνων η απιστία των οποίων Με αναγκάζει να εφαρμόσω διαφορετικά μέσα για να τους σώσω ακόμα πριν εκείνο το τέλος. Και έτσι να περιμένετε όλοι ανά πάσα στιγμή εκπλήξεις οι οποίες θα προξενούν πάντα μόνο τρόμο και φόβο. . .  αποκλείεται να μην γίνουν, γιατί δεν θέλω να εγκαταλείψω εκείνους που δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει κανένα δεσμό μαζί Μου. Και σε αυτούς πρέπει να φερθώ σκληρά. Αλλά και τα πιο μεγάλα δεινά και το πιο φοβερό βίωμα μπορεί να τους επιφέρουν ευλογία εάν μόνο πάρουν το δρόμο σε Μένα, ο Οποίος θέλω τότε και να αποδείξω τον Εαυτό Μου, προκειμένου να μάθουν να Με πιστεύουν Εμένα και την αγάπη Μου για αυτούς. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7191                19-10-1958

Η δύναμη του ονόματος Ιησού. . .

Μόνο το όνομά Μου χρειάζεται να προφέρετε με βαθιά πίστη. . .  και θα βιώσετε τη δύναμή του, θα συνειδητοποιήσετε την παρουσία Μου κοντά σας και θα βρείτε βοήθεια στην κατάσταση ανάγκης σας. Ωστόσο, πόσο συχνά βρίσκεται ακόμα ο κόσμος ανάμεσα σε σας και σε Μένα, πόσο συχνά η επιρροή του είναι ακόμα τόσο δυνατή ώστε σχεδόν δεν σας είναι δυνατόν να ξεκολλήσετε και να απευθυνθείτε ολόψυχα σε Μένα, να τολμήσετε κατά κάποιον τρόπο το άλμα από το επίγειο στο πνευματικό βασίλειο. . .  Δεν Με αισθάνεστε ακόμα τόσο πραγματικό, αλλά μπορώ να σας βοηθήσω φανερά μόνο τότε που Μου αφοσιωθείτε ολοκληρωτικά, τότε που ριχθείτε στην καρδιά Μου και προφέρετε το όνομά Μου σαν να ήσασταν ακριβώς δίπλα Μου.

Μπορείτε να αισθανθείτε αυτή την παρουσία Μου μέσα στην καρδιά σας. Τότε όμως δεν προφέρετε πια μάταια καμία παράκληση, τότε αυτή θα έχει ήδη εκπληρωθεί, η δύναμη του ονόματός Μου θα έχει ήδη γίνει αποτελεσματική και τότε επίσης θα ξέρετε τι σημαίνει να Με επικαλεστείτε με πλήρη πίστη. . .  Θα καταλάβετε τι είναι η πίστη χωρίς αμφιβολίες. Όσο πολύ και να ορμήσει πάνω σας ο κόσμος, θα είστε ικανοί ανά πάσα στιγμή να συνδεθείτε μαζί Μου τόσο έντονα ώστε θα έχετε απομονωθεί από τον κόσμο, ώστε θα μπορέσει να σας εισρεύσει η δύναμή Μου.

Δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι σας αφήνω χωρίς βοήθεια εάν μόνο το βλέμμα σας είναι πάντα στραμμένο σε Μένα, εάν απλά θέλετε να ανήκετε σε Μένα. Αυτή η ενδόμυχη επιθυμία είναι αποφασιστική για να σας τραβήξω και να μην σας αφήσω πια να φύγετε από τα χέρια Μου. Αλλά και το πάλεμα είναι απαραίτητο, αφού θα πρέπει να εξελιχθείτε και να ωριμάσετε, δεν θα πρέπει να μείνετε στάσιμοι και δεν θα πρέπει να γίνουν χλιαρές οι επιδιώξεις σας. Και επομένως να φωνάζετε ξανά και ξανά τον Πατέρα σαν τα παιδιά. Και όσο πιο ολόψυχη είναι η επίκλησή σας, τόσο περισσότερο θα εισακουστεί και θα μάθετε τη δύναμη του ονόματός Μου. ..  Θέλω να σας κατέχω ολοκληρωτικά, αλλά πρέπει να έρθετε σε Μένα εθελοντικά. Γιατί θα κατέχω την αγάπη του παιδιού μόνο τότε που αυτό θα Μου αφοσιωθεί και που θα προφέρει με πίστη το όνομά Μου ως το όνομα του προαιώνιου Θεού και Πατέρα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7192                20 κ. 22-10-1958

Η ατελείωτη εύσπλαχνη αγάπη του Θεού. . .

Για αιώνια χρονικά διαστήματα σας κουβαλούσε η αγάπη του Θεού, με αφάνταστη υπομονή πάλευε για την αγάπη σας. Αφού για αιώνια χρονικά διαστήματα βρισκόσασταν σε μεγάλη απόσταση από τον Θεό, την οποία δημιούργησε η έλλειψη αγάπης σας. Εσείς όμως προκύψατε από την αγάπη του Θεού. . .  Για αυτό το λόγο η αγάπη Του για σας δεν μπορούσε να σταματήσει. Οι ίδιοι όμως δημιουργηθήκατε ως ελεύθερα όντα, τα οποία εξαιτίας της ελευθερίας της βούλησής τους ήταν ικανά να μετατρέψουν τον εαυτό τους και να αντιστρέψουν εντελώς τη φύση τους.

Και ένας τεράστιος αριθμός δημιουργημένων όντων το έκανε αυτό. Το φρόνημά τους έγινε εχθρικό απέναντι στον Θεό και επομένως συνέβη το ίδιο και με τη φύση τους. Από την κατάσταση της τελειότητας έπεσαν στο αντίθετο, έχασαν τη δύναμη και το φως και ως εκ τούτου και την ελευθερία τους. . .  Αλλά ήταν και παρέμεναν δύναμη αγάπης που εκπορεύτηκε από τον Θεό, ήταν σπίθες φωτός της αφάνταστης φωτιάς της αγάπης Του, οι οποίες μάλιστα χάθηκαν στο άπειρο, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούσαν ποτέ πια να πεθάνουν. Και αυτές οι σπίθες του φωτός της αγάπης έχασαν τη λαμπρότητά τους και. . .  όσο περισσότερο απομακρύνονταν από τον Θεό. . .  έχαναν και σιγά σιγά τη ζωή τους, τη κινητικότητά τους και σταδιακά γίνονταν αποσκληρυμμένη ουσία. . .  Ήταν βασικά ακόμα πνευματικά στοιχεία, τα οποία ωστόσο δεν ανταποκρίνονταν πια στον κάποτε προορισμό τους: να έχουν κάποια δυνατότητα για να είναι δραστήρια. . .

Αφού για μια ελεύθερη, δραστήρια ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού δημιουργήθηκε το ον αρχικά. Τώρα όμως είχε μόνο του στερήσει αυτή τη ζωή από τον εαυτό του, είχε κάνει τον εαυτό του ανίκανο να χρησιμοποιεί δύναμη και φως ανάλογα με τη θεϊκή τάξη, γιατί είχε βγει το ίδιο από αυτή τη θεϊκή τάξη. Ωστόσο, δεν μπορούσε πια να πεθάνει. . .  Και ούτε αφήνει ο Θεός αυτό το ον που προέκυψε από τη δύναμη της αγάπης Του να παραμένει αιώνια μέσα σε αυτή την επαίσχυντη κατάσταση που αντιβαίνει εντελώς στην τάξη Του. Αλλά δεν το εξαναγκάζει να εγκαταλείψει την αντίστασή του σε Εκείνον.

Όμως έτσι όπως είναι τώρα η ποιότητα του όντος, το οποίο ως αποσκληρυμμένη πνευματική ουσία βρίσκεται σε έσχατη απόσταση από τον Θεό, το ον δεν έχει καθόλου δύναμη για να πάρει το δρόμο πίσω στον Θεό. Και είχε επίσης χάσει τη συνειδητότητα ενός μεμονωμένου όντος. . .  είναι τώρα μια νεκρή πνευματική μάζα, η οποία έχει ανάγκη βοήθεια για να γίνει έστω και η ελάχιστη αλλαγή πάνω της. Και προκειμένου να γίνει αυτή η αλλαγή τού παρέχει τώρα βοήθεια η εύσπλαχνη αγάπη του Θεού. Και όπου ενεργεί η αγάπη του Θεού, είναι αμετάκλητα αναμενόμενη μια επιτυχία.

Το πότε όμως θα κατορθωθεί αυτή η επιτυχία δεν έχει καθοριστεί, διότι για την οριστική επιστροφή πρέπει πάλι να προθυμοποιηθεί η ελεύθερη θέληση του όντος, η οποία επιστρέφεται στο ον μόνο σε ένα ορισμένο στάδιο της ανοδικής του ανάπτυξης. Το ότι όμως το ον φτάνει σε αυτό το στάδι είναι το μεγάλο έργο του ελέους της πατρικής Αγάπης για τα πλάσματά Της, τα οποία αλλιώς θα έπρεπε να παραμένουν αιώνια στην ατελείωτα μεγάλη απόσταση από Εκείνον. Όταν λοιπόν βαδίζετε ως άνθρωποι πάνω σε αυτή τη Γη, έχετε φτάσει σε εκείνο το στάδιο της ελεύθερης θέλησης. . .

Να λάβετε όμως υπόψη σας ότι ήθελε αιωνιότητες ώσπου το μεμονωμένο ον που κάποτε έπεσε και που διαλύθηκε σε αμέτρητα μόρια ή σπιθίτσες δύναμης, μαζεύτηκε [δηλαδή μαζεύτηκαν τα μόρια· σ.τ.μ.] και είχε άλλη μια φορά μια ύπαρξη ως ένα ον με τη συνείδηση του εγώ. Να λάβετε υπόψη σας ότι τα προηγούμενα στάδια αυτής της ανάπτυξης ήταν αναρίθμητες μορφές που όλες περιείχαν εκείνες τις σπιθίτσες της δύναμης. Και να κατανοήσετε ότι ολόκληρα τα δημιουργήματα. . .  δηλαδή όλα τα δημιουργήματα που σας είναι ορατά καθώς και αμέτρητες πνευματικές δημιουργίες. . .  είναι και ήταν περιβλήματα εκείνων των διαλυμένων όντων, τα οποία περιβλήματα με αυξανόμενη ανάπτυξη περιείχαν όλο και περισσότερες ουσίες του όντος που δημιουργήθηκε αρχικά. Και τελικά μέσα στην εξωτερική μορφή του ανθρώπου έχουν μαζευτεί ξανά όλα τα μικρά μόρια που ανήκουν σε ένα αρχέγονο πνεύμα, και στην κατάσταση της ελεύθερης βούλησης αυτό το αρχέγονο πνεύμα πρέπει εκ νέου να δώσει τη δοκιμασία της θέλησής του: την αναγνώριση του Δημιουργού ως Πατέρα, στον Οποίο το ον θα χαρίσει την αγάπη του και με τον Οποίο θα ήθελε να είναι και πάλι ενωμένο. . .

Αυτό λοιπόν είναι η αποστολή σας ως άνθρωποι, την οποία πρέπει να κάνετε με την εντελώς ελεύθερη θέλησή σας. . .  Και αυτή η αποστολή είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού μια αποτυχία, μια παραμέληση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να περάσουν άλλη μια φορά ατελείωτα χρονικά διαστήματα δεινών και βασάνων και αιχμαλωσίας. . .  να διαλυθεί το ον ξανά σε αμέτρητα μικρά μόρια και να δεθεί σε μια στερεή μορφή. . .  μια κατάσταση που είναι τόσο τρομακτική ώστε κανένας άνθρωπος δεν θα την ήθελε εάν λάμβανε έστω και ένα ίχνος γνώσης για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η κατάσταση. Αυτό το ίχνος μπορεί μάλιστα να του δοθεί μέσω δασκαλεμάτων, στα οποία όμως λείπει κάθε αποδεικτική ισχύς και στα οποία πιστεύει μόνο σπάνια ένας άνθρωπος. Αλλά παρ’όλα αυτά δίνονται στον άνθρωπο. . .  Αφού η αγάπη του Θεού είναι ατελείωτη και είναι ακριβώς αυτή η αγάπη που προσπαθεί ξανά και ξανά να χαρίζει λίγο φως στους ανθρώπους, που αφήνει το φως να φέγγει σε σκοτεινές περιοχές, που πασχίζει πάντα μόνο να χαρίζει στον άνθρωπο τόσο πολύ καλό ώστε αυτός να αισθανθεί να ανάβει μέσα του η αγάπη για ένα Ον την αγάπη του Οποίου αισθάνεται. Και μόλις έχει ανάψει η αγάπη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο στόχος είναι βέβαιος: η οριστική επιστροφή στον Θεό. . .

Η μοίρα ενός ανθρώπου, τα συμβάντα κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το στόχο. Αφού η μοίρα του καθορίζεται από την αγάπη του Θεού και από την αξεπέραστη σοφία Του, πάντα έτσι ώστε μπορεί να καταλάβει την αγάπη Του εκείνος που ήδη κατέχει λίγη γνώση, γιατί δεν προβάλλει αντίσταση εσωτερικά στον Θεό και Δημιουργό του. Όπου όμως υπάρχει ακόμα αυτή η αντίσταση, δεν περνά το θεϊκό φως της αγάπης, γιατί δεν επιβάλλεται με τη βία, αλλά συγκρατεί το αποτέλεσμα της δύναμής του. . .  δηλαδή δεν χαρίζει «γνώση» σε εκείνον που τις απορρίπτει ακόμα. Αλλά η Αγάπη του Θεού ακολουθεί τον άνθρωπο παρ’όλα αυτά. . .  και κάποτε θα πετύχει βέβαια το στόχο, κάποτε το κάθε ον θα στραφεί σε Εκείνη, αλλά αποφασίζει το ίδιο τη στιγμή όπου θα εγκαταλείψει την αντίστασή του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7194                26-10-1958

Το Αιώνιο Φως κατέβηκε στη Γη. . .

Ένα ασυνήθιστα δυνατό φως άστραφτε όταν κατέβηκα στη Γη, αφού είχε γίνει αδιαπέραστο το σκοτάδι που τη σκέπαζε. . .  Οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε μια νύχτα από την οποία δεν ήξεραν πώς να ξεφύγουν. Το σκοτάδι δεν έφευγε από πάνω τους, γιατί δεν έφεγγε πουθενά ένα φως. Εντελώς χαμένοι θα ήταν μέσα σε αυτή τη νύχτα εάν δεν τους είχε έρθει βοήθεια. . .  Και Εγώ τους έφερα αυτή τη βοήθεια. . .  Ένα φως άστραφτε προς τη Γη, τόσο δυνατό και διαπεραστικό ώστε ήταν ικανό να διώξει τη νύχτα όπου δεν εμπόδιζε κανείς τη λάμψη του.

Ήρθα ο Ίδιος στη Γη, το προαιώνιο Φως, αφού ευσπλαχνιζόμουν τα δεινά της ανθρωπότητας μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Έψαξα να βρω ένα ανθρώπινο περίβλημα που να ήταν καθαρό και ικανό να απορροφήσει το Φως Μου μέσα του. Επέλεξα μια μορφή γιατί είχα ανάγκη μια τέτοια για να μπορέσω να βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους, για να μην επηρεάσω αναγκαστικά τους ανθρώπους να δεχθούν το φως που ήθελα να τους φέρω. Ήθρα ως «άνθρωπος» στους ανθρώπους, ο Οποίος μάλιστα περιείχε μέσα του το «Φως» με όλη του την αφθονία, ο Οποίος ωστόσο το άφησε να αστράψει μόνο τότε που οι συνάνθρωποι ήθελαν από μόνοι τους να ανάψουν σε εκείνο ένα φωτάκι.

Και γιατί κατοικούσα καλυμένος μεταξύ των ανθρώπων αυτοί Με αναγνώρισαν μόνο σπάνια ως το «Αιώνιο Φως», το Οποίο ήρθε στη Γη από αγάπη. . .  Δεν Με αναγνώρισαν ως Θεό και Πατέρα, ο Οποίος ήθελε να βοηθήσει τα πλάσματά Του να γίνουν παιδιά Του. . .  Αφού μέσα σε αυτό το σκοτεινό κόσμο εξουσίαζε ένας που δεν ήθελε να επιτρέψει να ανάψει ένα φως και που για αυτό έκανε τα πάντα για να εμποδίσει και τη δική Μου ενέργεια πάνω στη Γη, που ήθελε να σβήσει το φως και επομένως αύξανε όλο και περισσότερο το σκοτάδι.

Και αυτόν έπρεπε να πολεμήσω, αυτόν έπρεπε να αντιμετωπίσω στον αγώνα αν ήθελα να φέρω σωτηρία στους ανθρώπους, αν ήθελα να τους απελευθερώσω από τον έλεγχό του. Αφού από τη σκοτεινή νύχτα φώναζαν πολλοί στον ουρανό για σωτηρία, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο τον έλεγχό του, και για χάρη αυτών κατέβηκα στη Γη. Έγινα άνθρωπος διότι αυτός ο αγώνας έπρεπε να διεξαχθεί ως άνθρωπος. Αφού η Γη ήταν η δική του περιοχή, όπου είχε απεριόριστη εξουσία, την οποία δεν του αφαίρεσα ως «Θεός», αλλά ήθελα να τον νικήσω ως «άνθρωπος». . .  για να δείξω σε όλους τους ανθρώπους ενάν τρόπο για να τον νικήσουν και αυτοί.

Μέσα στο σκοτάδι που τους τύλιγε δεν έβλεπαν καμία διέξοδο από την αιχμαλωσία τους. . .  Εγώ όμως τους έδειξα το δρόμο. . .  Βάδισα ο Ίδιος ως άνθρωπος Ιησούς πάνω σε αυτό το δρόμο και όλοι χρειάζονται μόνο να Τον ακολουθήσουν για να απελευθερωθούν επίσης από τον έλεγχο του αντιπάλου, για να τον υπερνικήσουν επίσης. Αφού θα ανάψει ένα φως μέσα σε εκείνους που θα καταφύγουν στο Αιώνιο Φως το Οποίο ενσαρκώθηκε μέσα στον άνθρωπο Ιησού και που θα Του ζητήσουν βοήθεια ενάντια στον πρίγκιπα του σκότους. . .  Και το Φως θα νικήσει, αφού κατέβηκε στη Γη για να λυτρώσει τους ανθρώπους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7196                29-10-1958

Πώς πρέπει να είναι η σωστή προσευχή;. . .

Δεν θα αρνηθώ τη βοήθειά Μου σε κανέναν άνθρωπο που να Μου τη ζητήσει με πίστη και εμπιστοσύνη. . .  Πώς όμως θα πρέπει να είναι οι προσευχές σας; . . .  Δεν φτάνουν μόνο λόγια τα οποία λέει το στόμα σας ή φευγαλέες σκέψεις που επίσης ασχολούνται μόνο με τις λέξεις της προσευχής. . .  Πρέπει να Μου μιλάτε σαν τα παιδιά που μιλούν με εμπιστοσύνη στον πατέρα. Και πράγματι καμία προσευχή σας δεν θα είναι μάταιη. Αφού θέλω να έρχεστε σε Μένα με το κάθε πρόβλημά σας, θέλω να Μου μιλάτε με τέτοια εμπιστοσύνη ώστε να αισθανθείτε την παρουσία Μου. Θέλω να αισθάνεστε όλο και περισσότερο συνδεδεμένοι μαζί Μου, να μην Με ψάξετε μακριά σας αλλά να ξέρετε ότι είστε πάντα κοντά Μου. Ωστόσο, μόνο η θέλησή σας, δηλαδή οι ίδιοι μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το στενό σύνδεσμο.

Η βεβαιότητα της μόνιμης παρουσίας Μου κοντά σας σάς εξασφαλίζει τα πάντα: τη βοήθεια, το συναίσθημα του να είστε ασφαλείς και άρα επίσης μια αμέριμνη ζωή πάνω σε αυτή τη Γη. Αφού στην περίπτωση που είστε βέβαιοι για την παρουσία Μου, θα σας εγκαταλείψουν όλες οι στεναχώριες και όλα τα προβλήματά σας. Αφού τα φέρετε όλα σε Μένα με εμπιστοσύνη και θα σας απαλλάξω πράγματι από αυτά, γιατί σας αγαπώ και σας υποσχέθηκα τη μόνιμη βοήθειά Μου. . .

Επομένως, δεν χρειάζεται να σας πιέζουν λύπες και στεναχώριες στη Γη εάν Με αφήνετε πάντα να είμαι κοντά σας. . .  Και Με αφήνετε να είμαι κοντά σας μέσω της προθυμίας σας να Με αγαπάτε, μέσω του κάθε έργου της αγάπης για τον διπλανό, μέσω της κάθε σκέψης σας για Μένα, μέσω της κάθε λέξης που λέει η καρδιά σας σε Μένα. . .  που δεν είναι μόνο ένας τύπος ή μια προσευχή του αέρα. Για αυτό το λόγο σας νουθετώ ξανά και ξανά να προσεύχεστε «πνευματικά και αληθινά». . .  Αφού μόνο μια τέτοια προσευχή μπορώ να την εισακούσω, μόνο μέσω τέτοιων προσευχών δημιουργείτε το δεσμό μαζί Μου, ο οποίος σας εξασφαλίζει και τη βοήθειά Μου.

Και για αυτό το λόγο πρέπει να Με ψάχνετε ξανά και ξανά μέσα στις σκέψεις σας, δεν πρέπει να Με αφήνετε για πολλή ώρα απομακρυσμένο από τις σκέψεις σας. Πρέπει πάντα να είμαι και να παραμένω Εγώ το πιο σημαντικό στη ζωή σας και επομένως ο κόσμος δεν πρέπει να υπερισχύσει και να ελέγξει τις σκέψιες σας. Και όσο περισσότερο συνδεθείτε μαζί Μου τόσο περισσότερο θα σας κρατάω και τόσο πιο εύκολο θα είναι για σας να Μου απευθύνετε τις προσευχές σας με παιδικό τρόπο. Κάθε παιδική επίκληση αγγίζει το αφτί Μου και η πατρική Μου Αγάπη δεν θα αρνηθεί τίποτα στο παιδί. . .  εκτός από αυτό που θα έβλαπτε την ψυχή του. Την εμπιστοσύνη ενός παιδιού όμως δεν την απογοητεύω και οδηγώ τα πάντα προς το καλύτερο για χάρη της αγάπης του παιδιού που στρέφεται σε Μένα για να το βοηθήσω. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7198                31-10-1958

Μεταρρυθμιστές. . .

Επιθυμία για την αλήθεια. . .

Σωστή σκέψη. . .

Όσο γεμίζει εσάς τους ανθρώπους μια βαθιά επιθυμία για την αλήθεια, μπορείτε και να είστε βέβαιοι ότι θα σας μεταδοθεί η αλήθεια, γιατί ευλογώ τον κάθε άνθρωπο που έχει μέσα του την επιθυμία για την αλήθεια ή που την αφυπνίζει μέσα του. Αναπόφευκτα θα αρχίσει τότε να ενεργεί το Πνεύμα Μου μέσα του, στο οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος δίνει το δικαίωμα να εκδηλωθεί. Αφού η επιθυμία για την αλήθεια είναι εσωτερικές ερωτήσεις, οι οποίες δεν θα μείνουν χωρίς απαντήσεις. Και πράγματι δεν θα υπήρχε τόση πολλή πλάνη μέσα στον κόσμο αν οι άνθρωποι επιθυμούσαν να στέκονται μέσα στην αλήθεια. Αλλά η αδιαφορία τους δίνει πρόσβαση στην πλάνη, η οποία προέρχεται από τον αντίπαλό Μου και η οποία μπορεί να μπει κρυφά εκεί όπου δεν υπάρχει καμία αντίσταση ακριβώς μέσω μιας σοβαρής επιθυμίας για την αλήθεια. Η τελευταία είναι μια ισχυρή προστασία από τη λανθασμένη σκέψη. . .

Και έτσι το καθάρισμα μιας παραμορφωμένης διδασκαλίας θα είναι δυνατόν πάντα μόνο τότε που εκείνη η επιθυμπία για την αλήθεια επικρατεί μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος το κάνει αποστολή του να διαχωρίσει την αλήθεια από την πλάνη. Αυτός θα καταπολεμήσει την πλάνη και τα ψέματα και θα το κάνει με μια εσωτερική σιγουριά, γιατί η σκέψη του έχει φωτιστεί διά του ζήλου του να βρει και να υποστηρίξει την αλήθεια. Αφού η Αλήθεια είμαι Εγώ ο Ίδιος, και όποιος θέλει να αγωνιστεί μαζί Μου και υπέρ Μου θα έχει βέβαια την υποστήριξή Μου, δεν θα τον αφήσω να βαδίσει μέσα στην πλάνη, δεν θα ευνοήσω άλλη πλάνη, αφού εκείνος είναι ο δικός Μου εκπρόσωπος, όχι ένας εκπρόσωπος του αντιπάλου Μου.

Και στην περίπτωση που άνθρωποι θέλουν να ισχυριστούν ότι η καθαρή αλήθεια δεν θα μεταδοθεί ποτέ, ότι διεισδύει πάντα πλάνη σε εκείνους που αποσκοπούν να υποστηρίξουν την καθαρή αλήθεια, πρέπει να αντιταχθεί σε αυτό ότι η σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια και η πρόθεση ενός ανθρώπου να είναι δραστήριος για Εμένα και το βασίλειό Μου ως σωστός εκπρόσωπος της αλήθειας, είναι η πιο σίγουρη προστασία από λανθασμένες απόψεις. . .  Ένας τέτοιος κήρυκας της αλήθειας θα είναι προστατευμένος. . .  Αυτό όμως που οι οποδοί του θα κάνουν την καθαρή αλήθεια θα πρέπει τότε να ελεγχθεί, αφού αν δεν επικρατήσει μέσα τους η ίδια επιθυμία για την αλήθεια, θα έχει ήδη ανοίξει μια χαραμάδα μέσα από την οποία θα μπορέσει να μπει κρυφά ο αντίπαλος και να διαδώσει λάθος σκέψεις. Και έτσι αγνοί σπόροι όπως αυτοί που εκπήγασαν από Μένα μολύνονται και θα φυτρώσουν πάλι ζιζάνια όπου σπάρθηαν εκείνοι οι σπόροι.

Από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς ότι κάθε μεταρρυθμιστής μπορεί να επιδιώξει τους καλύτερους στόχους, ότι μπορεί επίσης να διεξηγάγει ένα προσωρινό καθάρισμα παραμορφωμένων διδασκαλιών, με αποτέλεσμα η καθαρή αλήθεια από Μένα να μπορέσει να αντικαταστήσει μια εντελώς παραμορφωμένη διδασκαλία: ότι ωστόσο προσφέρεται στον αντίπαλό Μου ξανά και ξανά η δυνατότητα να μπει κρυφά. Και έτσι η χλιαρότητα και η αδιαφορία μπορούν ήδη να έχουν ως αποτέλεσμα παρεξηγήσεις ή λάθος ερμηνείες, και μετά από ένα σύντομο διάστημα μπορεί να υπάρχει ξανά η ίδια κατάσταση όπως πριν τη μεταρρύθμιση.

Και μόνο η σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια θα είναι πάντα η εγγύηση για μια σκέψη που οδηγείται σωστά. Με αυτό τον τρόπο κανένας άνθρωπος δεν χρειάζεται να βαδίσει μέσα στην πλάνη, αλλά ο καθένας που επιθυμεί να στέκεται μέσα στην αλήθεια μπορεί να ξέρει ότι τον διευθύνω και τον οδηγώ στην αλήθεια. Αφού αυτός προστατεύει τον εαυτό του από λάθος επιρροές, καταλαβαίνει την πλάνη όταν τη συναντήσει και θα αποδέχεται πάντα μόνο τις σωστές σκέψεις. Γιατί φωτίζω το πνεύμα του στην περίπτωση που Εγώ ο Ίδιος ως η Αιώνια Αλήθεια μπορώ να εκδηλώνομαι μέσα σε έναν άνθρωπο διά του Πνεύματος Μου, εξαιτίας της επιθυμίας αυτού του ανθρώπου.

Είναι τόσο εύκολο να καταλάβει κανείς την αλήθεια αν μόνο πάρει το σωστό δρόμο, το δρόμο για την Ίδια την Αιώνια Αλήθεια. . .  Αλλά μόνο σπάνια παίρνει ένας άνθρωπος αυτό το δρόμο, γιατί οι άνθρωποι αρκούνται σε αυτά που κατέχουν. . .  τα οποία όμως δεν διατηρήθηκαν ανόθευτα, παρόλο που εκπορεύτηκαν κάποτε από Μένα ως αλήθεια. Η ίδια η αδιαφορία των ανθρώπων απέναντι στην αλήθεια είχε ως αποτέλεσμα αυτή την παραμόρφωση και πρέπει η θέληση των ανθρώπων να επιδιώξει από μόνη της την αλήθεια. Μόνο τότε αυτή θα τους διοχετευτεί πάλι από Εμένα και θα την καταλάβουν ως αλήθεια εκείνοι που αναζητούν την αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7200                2-11-1958

Το παιδί εξαναγκάζει την αγάπη του Πατέρα. . .

Μέσω της κάθε επίκλησής σας Με εξαναγκάζετε να σας πλησιάσω εκεί κάτω που βρίσκεστε και να σας ακούσω. Δεν είναι δυνατόν να περάσει μια τέτοια επίκληση από το αφτί Μου χωρίς να την ακούσω. Αφού από την πλευρά σας δημιουργήθηκε συνειδητά ο δεσμός μαζί Μου, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να διαλυθεί. Τον χωρισμό τον επιδίωξε μόνο η θέλησή σας και επομένως τον θεωρούσα υπάρχοντα, γιατί τον θέλατε εσείς. Μόλις όμως η επίκλησή σας βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς σας, η θέλησή σας έχει αλλάξει, και κατά συνέπεια Με πιέζετε, δηλαδή κάνετε έκκληση στην αγάπη Μου. Και αυτή δεν αρνείται τον εαυτό της, γιατί δεν μπορεί παρά να χαρίσει ευτυχία, να χαρίσει τον εαυτό της. . .  Να λάβετε υπόψη σας ότι είστε ικανοί να Με αναγκάζετε να σας δείξω την αγάπη Μου. . .  και πάλι μόνο διά της αγάπης σας που σας ωθεί σε Μένα, που σας κάνει να Μου στείλετε εκείνη την ολόψυχη επίκληση.

Η αγάπη είναι ένα πολύ ισχυρό πράγμα, πιέζει. . .  αλλά με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ανταποκρίνομαι σε εκείνη την πίεση, γιατί η αγάπη παίρνει στον εξαναγκασμό το πικρό που αλλιώς σημαίνει ο εξαναγκασμός για ένα ον. Η αγάπη Μου για σας θα σας ανάγκαζε επίσης, δεν θα μπορούσατε να της αντισταθείτε αν την άφηνα να επενεργήσει σε σας με όλη της τη δύναμη. Αλλά δεν Με συμφέρει να σας κερδίσω διά του εξαναγκασμού μέσω της αγάπης Μου. Και για αυτό το λόγο η αγάπη Μου παραμένει αναποτελεσματική όσο οι ίδιοι Μου κλείνετε τις καρδιές σας, ώσπου η αγάπη θα σας ωθήσει σε Μένα. . .

Όταν όμως έχει γίνει αυτό, δεν υπάρχει πια εμπόδιο, τότε η αγάπη Μου εκδηλώνεται, σας δίνει αυτό που επιθυμείτε. Για αυτό το λόγο μια ολόψυχη επίκληση πρέπει να εκπληρωθεί, γιατί η αγάπη Μου δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό της. Μόνο που κάθε εσωτερική αντίσταση πρέπει να έχει παρατηθεί, γιατί αυτή εμποδίζει την ενέργειά Μου. Και έτσι σας γίνεται όλο και πιο κατανοητό ότι μια βαθιά αγάπη για Μένα είναι αδιανόητη χωρίς μια ισχυρή πίστη, γιατί η τελευταία προκύπτει από την αγάπη.

Και έτσι πρέπει πάντα μόνο να επιδιώκετε να κάνετε τόσο ισχυρό τον δεσμό σας μαζί Μου ώστε σαν τα παιδιά να καταφύγετε στην καρδιά του Πατέρα και να μην αφήνετε πια να εκτοπιστείτε από εκεί. . .  Και η πίστη σας θα ενισχύεται συνέχεια, η δύναμη της πίστης σας θα γκρεμίσει όλους τους φραγμούς που Με εμπόδιζαν μέχρι τότε να επενεργήσω απεριόριστα πάνω σας. Είναι η αγάπη που σας εγγυάται την εκπλήρωση [των προσευχών σας· σ.τ.μ.], η αγάπη σας για Μένα και για τον διπλανό. Αυτή Με κάνει να είμαι παρών κοντά σας, αυτή ακυρώνει κάθε χωρισμό ανάμεσά μας, αυτή Με αναγκάζει, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια σωστή παιδική αγάπη. . .  γιατί Μου φέρνει πίσω αυτό που κάποτε ήθελε να αποδεσμευτεί από Μένα, που όμως ανήκει σε Μένα στους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7201                3-11-1958

Ο Θεός ο Ίδιος εγγυάται την αλήθεια. . .

Εκπροσωπείτε την αλήθεια. . .  Στην περίπτωση που συνδέεστε μαζί Μου για να παραλαβαίνετε την πιο αγνή αλήθεια, θα είστε από εκείνη τη στιγμή οι εκπρόσωποί Μου στη Γη. Θα είστε μόνο οι μεσολαβητές που θα κάνουν εφικτή μια διοχέτευση της αλήθειας που φαίνεται φυσιολογική στους ανθρώπους. Αλλιώς θα έπρεπε ο Ίδιος να μιλήσω δυνατά και αισθητά και αυτό θα ήταν ένας σχετικός εξαναγκασμός της πίστης των ανθρώπων, ο οποίος θα ήταν ακατάλληλος για τις ψυχές τους.

Θέλω να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην αλήθεια, μπορούν να παραλάβουν την αλήθεια μόνο από Μένα, ο Οποίος είμαι η Αιώνια Αλήθεια. Άρα πρέπει να τους τη διοχετεύσω μέσω ενός ανθρώπου, ο οποίος πρέπει να θεωρηθεί μόνο ένα φερέφωνο μέσα από το οποίο διοχετεύεται το ρεύμα της αγάπης Μου. . .  Και αυτό το ρεύμα της αγάπης, ο αγνός λόγος Μου, πρέπει να φτάσει στη Γη έτσι ακριβώς όπως εκπηγάζει από Εμένα. . .  Μπορεί να ρεύσει κοντά σε έναν άνθρωπο μόνο αγνός και ανόθευτος και παραλαβαίνεται από αυτόν με τον ίδιο τρόπο. Και ένας άνθρωπος μέσα στον οποίο ενεργεί το Πνεύμα Μου είναι μόνο στη διάθεση του Εαυτού Μου. Και δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιήσει και ο αντίπαλός Μου το ίδιο εργαλείο για να εκφραστεί και αυτός με τον ίδιο τρόπο.

Για αυτό το λόγο είναι άκυρη η αντίρρηση ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως στα πνευμαμτικά αγαθά που παραλαβαίνει ο υπηρέτης Μου. . .  τα οποία υποστηρίζει ότι είναι «ο λόγος Μου», πρόκειται για την ανόθευτη αλήθεια. Πρέπει πράγματι να Μου είναι δυνατόν να διοχετεύσω στους ανθρώπους την αλήθεια αν το θέλω αυτό. . .  Και το ότι το θέλω βασίζεται στην αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου, τα οποία θα βρουν το δρόμο για Μένα μόνο μέσω της αλήθειας. . .  Δεν μπορείτε να Μου αμφισβητήσετε την αγάπη Μου και τη δύναμή Μου. Και αν δεν ήταν δυνατόν να διοχετευτεί η αλήθεια καθαρή στη Γη, η δύναμή Μου επομένως θα ήταν αμφισβητήσιμη.

Εσείς οι άνθρωποι συχνά δεν ξέρετε τι λέτε. Νομίζετε ότι είστε έξυπνοι και θέλετε να δασκαλέψετε τους συνανθρώπους σας, και όμως αντιφάσκετε ακριβώς σχετικά με τις βασικές αλήθειες. . .  Από τη μια θέλετε να Με παρουσιάσετε ως το ύψιστο και πιο τέλειο Ον και ταυτόχρονα Μου αρνείστε τα πιο απλά γνωρίσματα της τελειότητάς Μου, ισχυρίζοντας ότι ο αντίπαλός Μου έχει τη δύναμη να Με εκτοπίσει και να χρησιμοποιήσει στη θέση Μου έναν άνθρωπο που προσφέρθηκε να Με υπηρετήσει. Για σκεφτείτε την αβασιμότητα του ισχυρισμού σας. . .  σκεφτείτε ως πόσο ανίσχυρο Με παρουσιάζετε αν δεν ήθελα ή δεν μπορούσα να εμποδίσω κάτι τέτοιο.

Η μεγάλη πνευματική ένδεια αποτελείται ακριβώς από το ότι οι άνθρωποι βαδίζουν στο σκοτάδι, ότι είναι πνευματικά τυφλοί και ότι το ψέμα και η πλάνη συσκοτίζουν το δρόμο της ζωής τους. Και η αγάπη Μου θα είναι ξανά και ξανά προσηλωμένη να τους διοχετεύσει την αλήθεια, η οποία μόνο φωτίζει το δρόμο που οδηγεί σε Μένα. Και έτσι θα Μου είναι μάλιστα δυνατόν να προστατέψω ένα κατάλληλο εργαλείο από το να το χρησιμοποιήσει ο αντίπαλός Μου. . .  Και το ότι το κάνω αυτό είναι μάλιστα πιο αξιόπιστο από το να μην το κάνω. Γιατί αλλιώς θα ήταν εντελώς αδύνατον να φέρω την αλήθεια σε σας τους ανθρώπους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσατε και να απορρίψετε τη Γραφή, η οποία σας αναγγέλλει την ενέργεια του Πνεύματός Μου. Θα μπορούσατε να απορρίψετε κάθε λέξη που είπα ως ο άνθρωπος Ιησούς στη Γη . . .

Η πίστη σας σε Μένα είναι πράγματι αδύνατη αφού αρνείστε το γεγονός ότι η καθαρή αλήθεια από τον Θεό διοχετεύεται απευθείας σε σας τους ανθρώπους. Και η πίστη σας είναι αδύνατη επειδή σας λείπει η αλήθεια, γιατί ο αντίπαλός Μου έχει συσκοτίσει τόσο πολύ τη σκέψη σας μέσω της πλάνης και μέσω του ψέματος. . .  Και θέλω να σας φέρω φως, προκειμένου να μάθετε να σκέφτεστε διαφορετικά. . .  Και αν εσείς οι άνθρωποι που αρνείστε την απευθείας ενέργειά Μου απευθυνόσασταν οι ίδιοι σε Μένα μέσα στις σκέψεις σας και Με παρακαλούσατε για σαφήνεια, θα τη βρίσκατε πράγματι. Αφού στον καθένα που κάνει σοβαρές ερωτήσεις δίνω απαντήσεις που θα του φανούν αποδεκτές.

Τις περισσότερες φορές όμως αισθάνεστε πολύ υπεράνω για να κάνετε μια τέτοια σοβαρή ερώτηση στον Ένα Που μονάχα Αυτός μπορεί να την απαντήσει, γιατί νομίζετε ότι είστε έξυπνοι. . .  Αλλά μπορεί να ανάψει ένα φως μέσα στις καρδιές σας μόνο τότε που αποδέχεστε την αλήθεια από Μένα. Όσο όμως την απορρίπτετε, παρατείνεται η νύχτα και διατρέχετε τον ύψιστο κίνδυνο να καταστραφείτε μέσα της, αφού το σκοτάδι δεν θα επιφέρει τη σωτηρία σε κανέναν άνθρωπο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7202                5-11-1958

Η στάση του ανθρώπου απέναντι στις σκέψεις. . .

Σας περιστρέφονται κύματα σκέψεων τα οποία ρέουν συνέχεια κοντά σας από το πνευματικό βασίλειο. Και μπορείτε να τα αποδεχθείτε ή και να τα απορρίψετε, μπορείτε να τα αφήσετε να επενεργήσουν στην καρδιά σας, αλλά μπορείτε επίσης να κλείσετε τον εαυτό σας. . .  Αυτό εναπόκειται μονάχα στη θέλησή σας. Αλλά ανάλογη είναι και ολόκληρη η ανάπτυξή σας με σκοπό την οποία βαδίζετε στη Γη. Αφού οι σκέψεις είναι η επιρροή από το πνευματικό βασίλειο, τόσο από το φωτεινό όσο και από το σκοτεινό κόσμο, μέσω της οποίας μπορεί να παραταθεί η αιχμαλωσία της ψυχής σας ή μπορεί επίσης αυτή να λυτρωθεί από την τωρινή κατάστασή της.

Ως όντα που έχουν τη συνείδηση του εγώ κατέχετε την ικανότητα σκέψης, δηλαδή την ικανότητα να ασχολείστε με τα πνευματικά αγαθά που σας μεταδίδονται διανοητικά από το πνευματικό βασίλειο. Έχετε την ικανότητα να απορροφείτε σκέψεις που σας περιστρέφονται και να ασχολείστε μαζί τους, άσχετα με το ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των σκέψεων. Η προέλευση αυτών των σκέψεων είναι πάντα εκείνος ο πνευματικός κόσμος στον οποίο ανοίγεστε διά του φρονήματός σας, διά της θέλησής σας. . .  Για αυτό το λόγο το ενδιαφέρον σας μπορεί να είναι συγκεντρωμένο στον επίγειο κόσμο ή και στο πνευματικό βασίλειο. Και κατά συνέπεια θα επιδιώξουν να σας κερδίσουν επίσης όντα που κλίνουν προς τον επίγειο κόσμο και τέτοια από το φωτεινό κόσμο. Και σε σας τους ίδιους εναπόκειται σε ποια κύματα σκέψεων θα ανοιχθείτε, ποιες σκέψεις θα πιάσετε και θα επεξεργαστείτε, εφαρμόζοντας την ικανότητα σκέψης σας για να κάνετε τις σκέψεις πνευματική ιδιοκτησία σας.

Η βούλησή σας είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να καθοριστεί από όντα του πνευματικού κόσμου. . .  Εσείς οι ίδιοι θέτετε κάτω από την κατοχή σας αυτό που σας αρέσει. Αλλά κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι δεν του χάρισε ποτέ κάτι εκείνος ο κόσμος που του διοχέτευε διανοητικά αγαθά που είναι κατάλληλα για την ψυχή του. . .  Αφού στον πνευματικό κόσμο διεξάγεται ένας αγώνας για τη θέληση των ψυχών και αυτός ο αγώνας μπορεί να γίνει μόνο μέσω του διανοητικού επηρεασμού. Και τα όντα του φωτός και επίσης του σκότους κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν τις ψυχές. . .  Αλλά όσο ο άνθρωπος δεν παραδοθεί συνειδητά στις δυνάμεις του φωτός, το πάλεμα αυτών για την ψυχή του είναι πολύ δύσκολο απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις. Αφού αυτές έχουν κατά πολύ μεγαλύτερη επιρροή πάνω στον άνθρωπο που στέκεται στη μέση του κόσμου και το κορμί του οποίου επιδιώκει να ικανοποιήσει πολλές ανάγκες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αποδέχεται και να καλλιεργεί πολύ περισσότερο τις εγκόσμιες σκέψεις.

Μόνο μια συνειδητή ζωή, μια ζωή όπου ο άνθρωπος ξέρει για την επίγεια του αποστολή και προσπαθεί να της ανταποκριθεί κάνει πιο εύκολες τις προσπάθειες των φωτεινών οντοτήτων να επικρατήσουν διανοητικά. Και τότε θα τον περιστρέφονται όλο και περισσότερο εκείνα τα κύματα σκέψεων που θα του μεταδώσουν πνευματικές γνώσεις. Και ο ίδιος θα είναι όλο και πιο συχνά πρόθυμος να ασχολείται με εκείνες. Και τότε δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος να νικήσει ο κόσμος, να υπερισχύσουν οι εγκόσμιες σκέψεις. Αυτές θα επιβληθούν μέχρι το βαθμό που είναι ανάγκη για να διατηρήσει ο άνθρωπος το κορμί του όσο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στο καθήκον του να υπηρετήσει την ωρίμανση της ψυχής.

Τότε λοιπόν η θέληση του ανθρώπου είναι κατά πολύ περισσότερο διατεθειμένη να επιτρέψει να τον αγγίζουν τα κύματα σκέψεων που του στέλνονται από το φωτεινό βασίλειο. Η καρδιά του θα είναι πρόθυμη να τα αποδέχεται. Θα διοχετεύει τις σκέψεις στο μυαλό, το οποίο θα ασχολείται μαζί τους. Και ο άνθρωπος θα σημειώσει κέρδος από πνευματικά αγαθά που θα ωφελήσουν την ψυχή του και που θα καθορίσουν τη μοίρα αυτής στην αιωνιότητα. Αφού ο άνθρωπος θα ζήσει τη ζωή του ανάλογα με εκείνες τις σκέψεις, ή με άλλα λόγια, τα φωτεινά όντα θα οδηγούν και θα επηρεάζουν τη θέληση, τη σκέψη και την πράξη του, προκειμένου να επιδιώξει την τελειότητα ήδη στη Γη και να πετύχει το στόχο του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

7203                6-11-1958

Απόρριψη του θείου λόγου εξαιτίας της πνευματικής αλαζονείας. . .

Όποιος κλείνεται μπροστά στο λόγο του Θεού εξαιτίας της πνευματικής αλαζονείας του όταν εκείνος του προσφέρεται από τους υπηρέτες Μου στη Γη, θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει. Αφού δεν πρόκειται για την πνευματική ανικανότητά του να καταλάβει κάτι το φωτεινό, αλλά πρόκειται για μια απόρριψη από ταπεινά κίνητρα, τα οποία ευνοεί ο αντίπαλός Μου διά της επιρροής του. Η «πνευματική αλαζονεία» αποκλείει οποιαδήποτε εξέταση, η πνευματική αλαζονεία όμως είναι ένα φανερό σημάδι ότι ο άνθρωπος βρίσκεται κάτω από σκοτεινή επιρροή. Αφού η πνευματική αλαζονεία είναι το γνώρισμα εκείνου που Μου προβάλλει αντίσταση, γιατί δεν θέλει να Με αναγνωρίσει.

Η πνευματική αλαζονεία του πρώτου όντος που έπεσε πρόβαλε αντίσταση στο φως που τον πλημμύριζε και το απόρριψε, και ως αποτέλεσμα τύλιξε το ον το έσχατο σκοτάδι. Και το ίδιο μένει μέσα στο πνευματικό σκοτάδι ο άνθρωπος που απορρίπτει ξανά το φως εξαιτίας της αλαζονείας του όταν η χάρη Μου θέλει να το κάνει να φέγγει για να φέρει στις καρδιές μια αναλαμπή κατανόησης. . .  Αλλά το κίνητρο της απόρριψης είναι βαρυσήμαντο, γιατί μπορεί κανείς να απορρίψει το λόγο του Θεού και για άλλους λόγους που δεν είναι τόσο καταδικαστέοι όσο η αλαζονεία ενός ανθρώπου.

Και για πνευματική αλαζονεία μπορεί να γίνει λόγος στην περίπτωση που ο άνθρωπος πιστεύει ότι δεν έχει πια ανάγκη δασκαλέματα, ότι έχει διδαχθεί αρκετά σχετικά με πνευματικές γνώσεις και που υπερεκτιμά τις δικές του γνώσεις, με αποτέλεσμα να νομίζει πως δεν έχει πια ανάγκη περαιτέρω γνώσεις. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι πρόθυμος να ελέγξει αυτά που του προσφέρονται. Εάν επιμένει ακόμα και τότε με πεποίθηση στη θέλησή του και απορρίπτει εκ νέου, η απόφασή του δεν θα αξιολογηθεί με τον ίδιο τρόπο, αφού τότε του λείπει η κριτική ικανότητα λόγω της πνευματικής τύφλωσής του. . .  Στην περίπτωση όμως που αρνείται οποιοδήποτε έλεγχο, ο άνθρωπος μέσω της ακραίας απόρριψής του αρνείται το χέρι της χάρης που του προσφέρω και η ευθύνη θα τον χτυπήσει κάποτε σφοδρά, αφού κάποτε θα του έρθει η κατανόηση και μπορεί να είναι τότε αργά. . .

Κανείς δεν μπορεί να παρακινηθεί αναγκαστικά να αποδεχθεί το λόγο Μου. Αλλά ο καθένας έχει κάποτε την ευκαιρία να ασχοληθεί σοβαρά με αμφιβολίες και ερωτήσεις, αφού τέτοιες αμφιβολίες τις βάζω ο Ίδιος στην καρδιά εκείνων που δεν βρίσκονται ακόμα στο σωστώ δρόμο. Και σε τέτοιες ερωτήσεις θα έπρεπε να πάρουν θέση όλοι οι άνθρωποι και αυτό μόνο θα τους ωφελούσε, αφού θα διαφωτιστούν βέβαια, εφόσον το επιθυμήσουν σοβαρά. Αλλά τότε θα αποδειχτεί αν ο άνθρωπος επιθυμήσει σοβαρά την αλήθεια. . .  αφού αυτή θα του προσφερθεί βέβαια. Η πνευματική αλαζονεία όμως την απορρίπτει αμέσως, γιατί το θέλει ο ένας και γιατί η επιθυμία του θα εκπληρωθεί σίγουρα από εκείνους που έχουν το ίδιο φρόνημα.

Η αλαζονεία προκάλεσε την πτώση του κάποτε φωτεινού όντος και για αυτό το λόγο η αλαζονεία είναι επίσης ο χαρακτήρας όλων των οπαδών του, η οποία τους χαρακτηρίζει ξεκάθαρα ως τους οπαδούς του. Και πρέπει να γίνει ένα μεγάλο βήμα, πρέπει ο άνθρωπος να επιδιώξει με σοβαρότητα να μεταμορφώσει τη φύση του. . .  Ο άνθρωπος πρέπει από την αλαζονεία να κατέβει στην ταπεινότητα και επομένως να αποδεσμευτεί εντελώς από τον αντίπαλό Μου και να έρθει σε Μένα με βαθύτατη ταπεινότητα. . .  Μόνο τότε θα πλησιάσει την καρδιά του ανθρώπου ένα φως και θα φέξει μέσα της και μόνο τότε αυτός θα είναι ικανός να αναγνωρίσει το πολύτιμο δώρο της χάρης το οποίο είναι ο λόγος Μου για τον κάθε άνθρωπο και για τη σωτηρία της ψυχής του. Μόνο τότε θα παραλάβει με ευγνωμοσύνη αυτό που προσφέρει στο παιδί Του η αγάπη του Πατέρα. . .  Τότε θα πεινάσει και θα αναζητήσει τροφή και πιοτό, αλλά συνέχεια θα τον χορταίνει και η αγάπη Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7204                8-11-1958

Υπηρέτες στον αμπελώνα τους οποίους διόρισε ο Θεός. . .

Όποιος αποφασίζει να δουλέψει για το βασίλειο του Θεού έχει ήδη επιτελέσει την επιστροφή του στον Θεό, παρόλο που δεν χρειάζεται ακόμα να έχει πετύχει την ύψιστη τελειότητα την οποία μπορεί να πετύχει στη Γη. . .  Αλλά έχει ξεκινήσει το δρόμο της επιστροφής στον Θεό και Του πρόσφερε την προθυμία του να συνεργασεί και με όλη του την ταπεινότητα Του πρόσφερε και τον Εαυτό του. . .  Και τότε ο Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ πια. . .  Η προϋπόθεση όμως είναι μια σοβαρή προθυμία για δράση. . .  Για να δουλέψει κανείς για το βασίλειο του Θεού προϋποτίθεται μια τέτοια σοβαρή προθυμία για συνεργασία μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου· προϋποτίθεται ένας βαθμός της κατανόησης για το πόσο μεγάλη είναι η πνευματική ένδεια της ανθρωπότητας. Και αυτός ο βαθμός της κατανόησης είναι το αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη, χωρίς την οποία δεν θα προσφερθεί ποτέ ένας άνθρωπος για τη δουλειά μέσα στον αμπελώνα.

Μπορούν όμως άνθρωποι να δηλώσουν πρόθυμοι από εγωιστικούς λόγους. Δηλαδή είναι επίσης πρόθυμοι να υπηρετήσουν τον Θεό, ενώ τους λείπει ακόμα η σωστή κατανόηση για το τι απαιτεί ο Θεός για μια τέτοια υπηρεσία. Πρόκειται για τους υπηρέτες που διορίζουν τον εαυτό τους για χάρη του «επαγγέλματος». . .  που δεν έχουν ζωντανέψει αρκετά ώστε να καταλάβουν ποια δουλειά περιμένει ένα σωστό συνεργάτη του Θεού και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί κανείς να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Θεού.

Η πνευματική ένδεια των συνανθρώπων δεν πρέπει να αφήσει ένα σωστό υπηρέτη του Θεού να σκέφτεται τις δικές του ανάγκες. Αφού στην περίπτωση που στέκεται ο ίδιος ήδη μέσα στο φως της κατανόησης, ξέρει επίσης ότι όλες οι ανάγκες και οι στεναχώριές του βρίσκοντα μέσα στα χέρια Εκείνου τον Οποίο να υπηρετήσει είναι πρόθυμος. . .  ότι Εκείνος φροντίζει τους υπηρέτες του σαν ένας καλός νοικοκύρης. . .  Και για αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις έννοιες και όλη τη δύναμή του για να ανακουφίσει την ένδεια των συνανθρώπων και για να τους βοηθήσει να φτάσουν στο φως. . .  Και θα εκτελέσει τη δουλειά του μέσα στον αμπελώνα όλο ζήλο και θα σημειώσει και επιτυχίες. Αυτό όμως δεν ισχύει για εκείνους που σκέφτονται πολύ τις δικές τους δυσκολίες και που δεν έχουν ακόμα κανένα σωστό δεσμό με Εκείνον Που φροντίζει τα παιδιά Του σαν ένας πατέρας, Που είπε ο Ίδιος: «Να επιζητείτε μόνο τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. . .  και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. . .»

Για αυτό το λόγο ένας σωστός εργάτης μέσα στον αμπελώνα δεν θα έχει πια κανένα στενό δεσμό με τον κόσμο. Θα ασχολείται αποκλειστικά με την πνευματική κατάσταση των συνανθρώπων του, δηλαδή θα θεωρήσει αποστολή του να φέρει φως σε εκείνους το πνεύμα των οποίων είναι ακόμα σκοτεινό. . .  Θα αισθανθεί υποχρεωμένος ως εργάτης μέσα στον αμπελώνα να είναι μόνιμα δραστήριος για τον Κύριό Του. Θα έχει ξεκόψει από τον επίγειο κόσμο και θα ζει μόνο ακόμα για τον Θεό και για το βασίλειό Του. . .  παρόλο που και ο επίγειος κόσμος θα έχει ακόμα απαιτήσεις από αυτόν, τις οποίες δεν θα μπορεί να αποφύγει. . .                                  

Θα κάνει τη δραστηριότητά του με τέτοιο ζήλο γιατί αισθάνεται διορισμένος από τον Ίδιο τον Θεό, παρόλο που Του προσφέρθηκε για υπηρεσία με την ελεύθερη θέλησή του. Έναν τέτοιο διορισμό θα τον αισθανθεί πάντα μόνο εκείνος ο άνθρωπος που μέσω της έμπρακτης αγάπης δημιούργησε τον δεσμό με την Αιώνια Αγάπη, με αποτέλεσμα να αντιληφθεί την «προσκλησή» Της και να της υποκύψει. Τότε μπόρεσε να αναφθεί μέσα του το φως της κατανόηση και τότε αναγνώρισε και την εργασία του από την οποία αποτελούνταν η «υπηρεσία του για τον Κύριο». . .  Και σε αυτή την εργασία επιδιώκει τώρα να ανταποκριθεί όλο ζήλο. Και ενεργεί τώρα ζωντανά ανάμεσα στους συνανθρώπους του ως ένας συνεργάτης, ως ένας πιστός υπηρέτης που εκτελεί πάντα μόνο το θέλημα του Κυρίου του και η εργασία του οποίου για αυτό θα είναι ευλογημένη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7205                10-11-1958

Ασυνήθιστα φαινόμενα. . .  (U.F.O.)

Μπορείτε πάντα να βασίζεστε στο ότι διδάσκεστε σωστά στην περίπτωση που απευθύνεστε σε Μένα τον Ίδιο για να σας διαφωτίσω. Θα το αισθάνεστε και διανοητικά, δηλαδή η σκέψη σας θα κινείται ήδη μέσα στην αλήθεια, γιατί την ψάχνετε. . .  Θα είστε δηλαδή συναισθηματικά στο σωστό δρόμο, ακόμα και αν σας απασχολούν ακόμα άλυτα προβλήματα. Αφού είναι το προνόμιο εκείνων που συνδέονται με Μένα, με την Αιώνια Αλήθεια, ότι αισθάνονται μια εσωτερική αντίσταση μόλις τους αγγίξουν λανθασμένα πνευματικά αγαθά. . .

Και πρέπει να περιμένετε πολλά ασυνήθιστα φαινόμενα κατά την έσχατη εποχή, και θα μπορείτε να αποδώσετε αυτά τα φαινόμενα σε Μένα ή στον αντίπαλό Μου κατά τη διακριτική ευχέρεια σας, ο οποίος κατά την έσχατη εποχή θα εμφανίζεται με τον ίδιο ασυνήθιστο τρόπο για να κερδίσει τα θύματά του. Και θα πρέπει να μάθετε να διακρίνετε. Και δεν πρέπει να ξεχάσετε ότι η περιοχή του είναι ο κόσμος και ότι επομένως θα εμφανίζεται μέσα στον κόσμο και διά εγκόσμιων μηχανορραφιών.

Επιπλέον πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία δύναμη που θα μπορούσε να εμποδίσει την ενέργειά Μου και που θα μπορούσε επομένως να ανατρέψει το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, το οποίο προβλέπει ένα τέλος αυτής της περιόδου της Γης. . .  Αφού επιδιώκω ένα στόχο που ωφελεί πάντα μόνο το πεσμένο πνευματικό που βρίσκεται στο βάθος. . .  Και το ξέρω πράγματι πότε θα έχει έρθει η σωστή στιγμή για αυτό το τέλος. Και ένα πράγμα είναι βέβαιο, δηλαδή ότι τα σχέδια του αντιπάλου Μου δεν συμφωνούν στα δικά Μου, ότι εκείνος δεν επιδιώκει τον ίδιο στόχο. . .  δηλαδή να βοηθήσει το πεσμένο πνευματικό. . .  αλλά ότι απσοκοπεί πάντα μόνο στο να κάνει αναποτελεσματικά τα σχέδιά Μου, στο να τα ματαιώσει και κατά κάποιον τρόπο στο να νικήσει Εμένα τον Ίδιο, κάτι που ωστόσο δεν θα πετύχει ποτέ στην αιωνιότητα.

Από τη μια παροτρύνει τους ανθρώπους σε ποικίλου είδους πειράματα για να καταστρέψει δημουργήματα, γιατί πιστεύει ότι μπορεί με αυτό τον τρόπο να απελευθερώσει το δεμένο πνευματικό και να το κερδίσει για τον εαυτό του. . .  και από την άλλη θέλει να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται κανέναν κίνδυνο ενός τέλους, προκειμένου να τους εμποδίσει να δουλέψουν συνειδητά πάνω στην ψυχή τους. Με αυτή τη δουλειά όμως, ενόψει του τέλους, καταπιάνονται εκείνοι που παρακολουθούν όλα τα σημάδια των καιρών και που για αυτό ξέρουν ποια ώρα έχει σημάνει. Και για αυτό το λόγο εκείνος δουλεύει με δόλο και δημιουργεί μια σύγχυση η οποία πιάνει και εκείνους τους ανθρώπους που δεν θέλουν να του ανήκουν.

Προσπαθεί να παρουσιάζει στους ανθρώπους παιχνίδια οφθαλμαπάτης ώσπου να τα δουν άνθρωποι που είναι δεκτικοί τέτοιων πραγμάτων. . .  άνρθωποι πάνω στους οποίους έχει επιρροή ο αντίπαλος του Θεού εξαιτίας του φρονήματος και των σκέψεών τους. . .  άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν να γίνεται λόγος για ένα τέλος αυτής της Γης, που προτιμούν να αποδεχθούν ακόμα και τα πιο φανταστικά γεγονότα ή προληπτικά μέτρα για την αποτροπή ένος τέτοιου τέλους από το να συμβιβαστούν με την αλήθεια που τους γνωστοποιείται ξανά και ξανά. Εκείνοι οι άνθρωποι μέσω του φρονήματός τους υποβοηθούν τον αντίπαλό Μου. . .  πιστεύουν ότι βρίσκονται στην περιοχή καλών δυνάμεων και όμως έχουν γίνει έρμαια του αντιπάλου Μου. Αφού τους χρησιμοποιεί για να κάνουν ό,τι μπορούν για τη διάδοση λανθασμένων διδασκαλιών και της σατανικής ενέργειας.

Κατά το τέλος ο αντίπαλος κατέχει δικαιωματικά μεγάλη δύναμη. . .  Πρόκειται για την αντίθετη ενέργεια προς την ασυνήθιστη, πλούσια σε χάρες ενέργειά Μου στους ανθρώπους, στους οποίους θέλω ακόμα να βοηθήσω να Με βρουν. Ενεργώ μάλιστα με ασυνήθιστο τρόπο, αλλά δεν επηρεάζω με ασυνήθιστο τρόπο τις ανθρώπινες αισθήσεις. Ενεργώ κρυφά και θέλω να κερδίσω επιρροή πάνω στις καρδιές των ανθρώπων. . .  Ο αντίπαλός Μου όμως εντυπωσιάζει τις αισθήσεις, το μυαλό των ανθρώπων και ενισχύει μόνο την επιθυμία τους για την αφθαρσία της Γης και για ένα τέλος που θα εμποδιστεί ακόμα κατά την τελευταία ώρα.

Ο αντίπαλός Μου ενεργεί ενάντια σε Μένα και στις ανακοινώσεις Μου, και ήδη αυτό θα έπρεπε να τον ξεσκεπάσει. Θα έπρεπε να είναι η απόδειξη του ποιος ενεργεί στην περίπτωση που ανησυχούν τα αισθήματα των ανθρώπων ασυνήθιστα συμβάντα που κάνουν αμφίβολο το τέλος αυτής της Γης, το οποίο ανακοίνωσα. . .  Ο λόγος Μου είναι αλήθεια και επομένως ούτε εκείνες οι ανακοινώσεις δεν ανασκευάζονται από τον αντίπαλό Μου, όσο δόλια και πονηρά και να ενεργήσει. Και μπορούν να καταλάβουν οι ίδιοι οι άνθρωποι ποιος προσπαθεί να τους επηρεάσει εάν μόνο παίρνουν πάντα το δρόμο για Μένα, ο Οποίος πράγματι δεν θέλω να τους αποκρύψω την αλήθεια.

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7206                12-11-1958

Ασυνήθιστα φαινόμενα. . .  (U.F.O.)

Όποιος πηγαίνει διανοητικά σε εξωγήινες περιοχές επηρεάζεται από εξωγήινες δυνάμεις, αφού τέτοιες δυνάμεις τον περιβάλλον διαρκώς. Πρόκειται όμως για πνευματικός επηρεασμός, γιατί διά της θέλησης του ανθρώπου δημιουργείται η επαφή μεταξύ του γήινου και του υπεργήινου κόσμου. Εσείς οι άνθρωποι πρέπει όμως να ξεχωρίζετε: τη σύναψη επαφής μαζί Μου μέσω της προσευχής. . .  από την επαφή με τον πνευματικό κόσμο διά της επιθυμίας να μάθετε κάτι από εκείνες τις πνευματικές δυνάμεις, δηλαδή διά του ανοίγματός σας στην επιρροή εκείνου του πνευματικού κόσμου.

Καμία τέτοια σύναψη επαφής δεν μένει ανεκμετάλλευτη, άσχετα με το αν Εγώ ο Ίδιος ή πνευματικές δυνάμεις αντιδράσουν σε εκείνη, γιατί οι σύνδεσμοι μεταξύ της Γης και του πνευματικού κόσμου έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της ψυχής του ανθρώπου. Αφού ο βασικά πνευματικά τυφλός άνθρωπος θα πρέπει να αποκτήσει την πνευματική όραση, και τα πνευματικά μάτια του μπορούν να ανοίξουν μόνο διά της εισροής του φωτός που ρέει κοντά στους ανθρώπους απευθείας από Μένα ή και μέσω πνευματικών φωτεινών οντοτήτων. Άρα οι φωτεινές οντότητες επιδοκιμάζουν κάθε δεσμό μεταξύ της Γης και του πνευματικού κόσμου. Εκείνες ξέρουν για τη σκοτεινή κατάσταση του ανθρώπου πάνω στη Γη και επιθυμούν πολύ να τους φέρουν φως σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .

Το θέλημά Μου όμως τις καθορίζει να μοιράσουν αυτά που είναι κατάλληλα για τους ανθρώπους. Και το θέλημά Μου επίσης τις εμποδίζει όπου ο άνθρωπος θα μπορούσε να ζημιωθεί από ένα υπερβολικά δυνατό φως, όπου ένα τέτοιο φως θα τύφλωνε τα μάτια του και θα τα έκανε ανίκανα να βλέπουν. Ο αντίπαλός Μου όμως εφαρμόζει τυφλωτικά φώτα, γιατί θα ήθελε να μειώσει την όραση των ανθρώνων, γιατί θέλει να κάνει τα μάτια τους εντελώς ανίκανα να αναγνωρίσουν το απαλό φως από Μένα, το οποίο έχει ευεργετικό αποτέλεσμα και δείχνει ξεκάθαρα το σωστό δρόμο για Εμένα. Για αυτό το λόγο η επιδίωξή του είναι να ανάψει πολλά τυφλωτικά φώτα για να μπερδέψει τους ανθρώπους. . .  Η επιδίωξή του είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους εκεί όπου θα μπορέσουν δήθεν να αποκτήσουν γνώσεις, όπου ο άνθρωπος πιστεύει ότι θα βρει γνώσεις, ενώ θα παραλάβει εντελώς παραπλανητικά πνευματικά αγαθά. . .

Ο αντίπαλός Μου έχει πολλά τέτοια μέσα τα οποία εφαρμόζει για να μπερδεύει όλο και περισσότερο τη σκέψη των ανθρώνων. Συχνά ανάβει τόσο έντονα τυφλωτικά φώτα ώστε τυλίγει η πιο σκοτεινή νύχτα εκείνους τους ανθρώπους που κοίταζαν για πολλή ώρα αυτό το φως. Αυτό το φως ωστόσο δεν τους χαρίζει κανένα μόνιμο φως, αλλά τους ρίχνει ξαφνικά πάλι μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι. Και υποστηρίζουν εκείνον αμέτρητες δυνάμεις από το σκότους, παρεμβαίνοντας και εμφανίζοντας ως δήθεν φωτεινές δυνάμεις. . .  παρακινώντας τους ανθρώπους να συνάψουν εκείνες τις επαφές με τον πνευματικό κόσμο που αναφέρθηκαν προηγουμένως μέσω διοχετεύσεων λανθασμένων σκέψεων που κολακεύουν τους ανθρώπους με κάποιον τρόπο ή που τους υπόσχονται συμφέροντα. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι παρακολουθούν εκείνες τις σκέψεις και καταλήγουν σε μια περιοχή όπου κυβερνούν εκείνες οι σκοτεινές δυνάμεις.

Ήδη η πρόθεση να αποκτήσουν γνώση χωρίς να απευθυνθούν στη σωστή Πηγή μπορεί να τραβήξει τους ανθρώπους σε μια επικίνδυνη περιοχή, από την οποία να σωθούν θα είναι δύσκολο. . .  Η επιθυμία τους να βιώσουν κάτι το ασυνήθιστο και να λάμψουν με ασυνήθιστες γνώσεις φέρνει έναν άνθρωπο σε αυτό το επικίνδυνο έδαφος όπου οι σκοτεινές δυνάμεις θα τον θέσουν κάτω από τον έλεγχό τους και θα τυφλώσουν τα μάτια του. Και ενόψει του τέλος υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, αφού το σύμπαν είναι γεμάτο από τα πνεύματα που φτύνουν φαρμάκι και που είναι αφοσιωμένοι υπηρέτες του αντιπάλου Μου με σκοπό να καταστρέψουν τους ανθρώπους.

Η επιρροή του είναι τεράστια, γιατί ο άνθρωπος δεν του προβάλλει αντίσταση. Αλλά αυτός θα μπορούσε να τον νικήσει αν μόνο παραδινόταν με εμπιστοσύνη σε Μένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού Χριστό, ο Οποίος νίκησα τον αντίπαλο μέσω του σταυρικού Μου θανάτου. Ο άνθρωπος όμως αντί για Μένα επικαλείται άλλες δυνάμεις στο σύμπαν και αυτές οι δυνάμεις τον ακούν και τον υπηρετούν. . .  συχνά με έναν τρόπο που φέρνει πάντα περισσότερο σκοτάδι αντί για φωτεινότητα. Όλο και περισσότερο απομακρύνεται από την αλήθεια. Επιτρέπει να τον αιχμαλωτίσουν οφθαλμαπάτες, παραισθήεις, τις οποίες προξενεί ο αντίπαλός Μου. . .  Δίνει σε ανώριμα πνεύματα τη δυνατότητα να εκδηλωθούν και αποδέχεται τις εκδηλώσεις τους ως την καθαρή αλήθεια. . .

Παραπλανιέται με τον πιο αισχρό τρόπο από τον αντίπαλό Μου και πιστεύει πως ο ίδιος στέκεται μέσα στο φως. . .  Αλλά δεν θέλει να αποδεχθεί την αλήθεια, η οποία αποτελείται από το ότι ο λόγος Μου δεν μπορεί να εξαφανιστεί, από το ότι πραγματοποιείται και από το ότι ο λόγος Μου ανακοίνωνε ένα τέλος από την αρχή αυτής της εποχής. . .  Και αυτό το τέλος θα έρθει και κανείς δεν θα είναι ικανός να το σταματήσει. . .  Και όποιος ψάξει προστασία θα τη βρει μόνο κοντά Μου. Αλλά θα φωνάξει μάταια για βοήθεια όποιος απευθυνθεί σε δυνάμεις που του υπόσχονται προστασία, που όμως δεν είναι ικανές να του τη δώσουν. . .  Αφού αυτές οι δυνάμεις έχουν μόνο το στόχο να σας καταστρέψουν, να σας αποκρύψουν την αλήθεια και να μην σας αφήσουν να βρείτε το φως. . .  Και αν τις προσέξετε θα χαθείτε και θα παραμένετε κάτω από τον έλεγχό τους για αιώνια χρονικά διαστήματα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7207                14-11-1958

Μόνο μια σύντομη περιόδος της χάρης. . .

Η κάθε μέρα σάς φέρνει πιο κοντά στο τέλος. . .  Όσο εντατικά και να εργαστείτε και να ενεργήσετε για το επίγειο σας καλό, οι κόποι σας είναι μάταιοι, αφού δεν θα μπορείτε να απολαύσετε τα αποτελέσματα των κόπων σας. Θα σας παρθούν όλα αυτά που νομίζετε ότι θα μπορέσετε να αποκτήσετε και θα είναι μικρή η ιδιοκτησία που θα πάρετε μαζί σας στο πνευματικό βασίλειο όταν έχουν τελειώσει τα πάντα. Γιατί θα σας απομείνουν μόνο τα πνευματικά αγαθά που θα κατέχετε και που απόκτησε η ψυχή σας στη Γη. Όσο συχνά όμως και να σας επισημαίνεται αυτό, δεν πιστεύετε σε ένα επικείμενο τέλος και οι κόποι σας σχετικά με τα γήινα αγαθά αυξάνονται καθημερινά και σας κάνουν ακατάλληλους για να κάνετε τη δουλειά πάνω στην ψυχή σας. Αλλά αν μπορούσατε να δείτε το κοντινό μέλλον σας, τη μόνο σύντομη περίοδο της χάρης που σας απομένει ακόμα, θα τρομάζατε για το πόσο κοντά είναι το τέλος σας. . .

Και όμως η καθημερινή ζωή συνεχίζει, η μια μέρα περνά έτσι όπως η άλλη, και αυτό σας κάνει να αμφιβάλλετε για εκδηλώσεις τέτοιου είδους. . .  Από τη μια μέρα στην άλλη όμως τα πράγματα θα αλλάξουν, θα βρεθείτε ξαφνικά αντιμέτωποι με γεγονότα που θα φέρουν μια ριζική αλλαγή της ζωής του κάθε μεμονωμένου ανθρώπου. Θα ταρακουνηθείτε όλοι μέσα στη συνηθισμένη ησυχία σας και θα βρεθείτε αντιμέτωποι με μεγάλους κινδύνους. Θα πρέπει να εγκαταλείψετε τις επίγειες δουλειές και τα επίγεια σχέδιά σας, γιατί δεν θα είστε πια ικανοί για αυτά ενόψει των κινδύνων που θα σας απειλούν και τους οποίους θα προξενηθούν διά της ανθρώπινης θέλησης. . .  Αφού οι λαοί θα ξεσηκωθούν ο ένας ενάντια στον άλλο και θα θέλει μόνο λίγο ώστε να ξεσπάσει μια πυρκαγιά που θα απειλήσει να καταστρέψει τα πάντα.

Και τότε οι άνθρωποι θα ξεχάσουν ακόμα πολύ περισσότερο ποια είναι η πραγματική τους επίγεια αποστολή. . .  Ούτε θα είναι ικανοί να συνεχίσουν τη δουλειά και την ενέργειά τους, αλλά θα πασχίζουν συνέχεια να σώσουν τον εαυτό τους και την ιδιοκτησία τους, δηλαδή θα σκέφτονται μόνο το σωματικό τους καλό και την καλοπέρασή τους, ποτέ όμως τις ψυχές τους. Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα είναι ανίσχυροι απέναντι σε όλα τα συμβάντα που θα απειλούν να τους πλήξουν. Θα κάνουν έκκλιση στην καλή θέληση και στη λογική των ανθρώπων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. . .

Από την ανθρώπινη πλευρά τα πάντα θα πάρουν τον ανησυχητικό δρόμο τους, αλλά από την πλευρά του Θεού θα γίνει μια παρέμβαση μέσω της οποίας θα καταστραφούν ανθρώπινα σχέδια. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν θα γλιτώσουν από αυτά που φοβούνταν: Θα χάσουν όλα όσα κρατούν αιχμάλωτα τις καρδιές τους. Θα χάσουν τα πάντα και θα μπορέσουν να μάθουν να γνωρίζουν τη δύναμη του Θεού από ένα φυσικό συμβάν ασύλληπτης διάστασης. . .  Αφού η Γραφή θα πραγματοποιηθεί. . .  Και αυτά περιμένουν σύντομα εσάς τους ανθρώπους, θέλετε δεν θέλετε να το πιστέψετε.

Εργάζεστε και ενεργείτε με αμεριμνησία πάντα μόνο για τις σωματικές σας ανάγκες και όμως θα χάσετε τα πάντα. . .  Ωστόσο, δεν σκέφτεστε τις ψυχές σας, δεν επιδιώκετε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες αυτών. . .  Αφού σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειαζόταν να φοβάστε τίποτα ούτε κατά αυτή την ερχόμενη περίοδο. Αφού τότε θα σας φροντίζει Εκείνος τον Οποίο έχετε ήδη δεχθεί μέσα σας, αλλιώς δεν θα σκεφτόσασταν την ψυχή σας. Για αυτό το λόγο σάς επισημαίνονται ξανά και ξανά αυτά που θα έρθουν, ξανά και ξανά ακούγονται τα λόγια Του ως παραίνεση και ως προειδοποίηση. Ξανά και ξανά σας τονίζεται το ανόητο και το μάταιο των επίγειων επιδιώξεών σας. Χρειάζεται μόνο να το προσέξετε και να διοργανώσετε τη ζωή σας ανάλογα, με αποτέλεσμα να μπορείτε να περιμένετε ήσυχα και αμέριμνα το ερχόμενο συμβάν. . .

Μην απολαύσετε υπερβολικά τη φαιομενική ησυχία και την ανάκαμψη όσον αφορά τις γήινες υποθέσεις, μην αναισθητοποιήσετε τη συνείδησή σας με επίγειες χαρές. . .  Πρόκειται μόνο για παραισθήσεις που θα περάσουν πολύ γρήγορα. Αφού ανίσχυροι εσείς οι άνθρωποι θα δείτε όλα εκείνα να σας πλησιάζουν και δεν θα μπορείτε να αμυνθείτε. . .  Αλλά όλα εκείνα σας ανακοινώνονταν αρκετές φορές και μπορούσατε να τα λαμβάνετε υπόψη σας και να αλλάξετε τον εαυτό σας. Το ότι δεν το κάνετε  θα έχει τρομερά αποτελέσματα πάνω σας, αφού το σχέδιο του Θεού είναι αμετάβλητο, και μόλις έρθει η ώρα θα πραγματοποιηθεί, έτσι όπως καθορίστηκε από τους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7208                16-11-1958

Σύνδεση μεταξύ των άστρων. . .  (U.F.O.)

Δεν υπάρχει κανένας γήινος υλικός κόσμος οι κάτοικοι του οποίου θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν καθαρά σωματικά αυτό τον κόσμο χωρίς να χάσουν τη ζωή τους. . .  άσχετα με το αν πρόκειται για τη Γη ή για άλλα άστρα πάνω στα οποία βρίσκονται έμβιοι οργανισμοί στερεής σύστασης, η οποία είναι ανάλογη με την ποιότητα των άστρων, δηλαδή η οποία είναι προσαρμοσμένη σε αυτή την ποιότητα. Και για αυτό το λόγο δεν υπάρχει ποτέ η δυνατότητα να ταξιδέψουν οι κάτοικοι ενός άστρου σε ένα άλλο, γιατί το αποκλείνουν αυτό οι φυσικοί νόμοι ή και γιατί προσφέρει τις [κατάλληλες· σ.τ.μ.] συνθήκες ζωής στο έμβιο οργανισμό πάντα μόνο εκείνο το άστρο πάνω στο οποίο τοποθετήθηκε από το θείο θέλημα. . .  Υπάρχουν μεν πνευματικές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών κόσμων, οι οποίες όμως επιδιώκουν πάντα μόνο πνευματικούς στόχους. Ποτέ όμως δεν θέλουν ή μπορούν να δημιουργήσουν αντικειμενικά συμφέροντα για τους εκάστοτε κατοίκους ενός άστρου, έτσι όπως οι άνθρωποι το φαντάζονται ή ελπίζουν.

Δεν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών άστρων, εκτός εάν δημιουργηθεί ένας πνευματικός δεσμός μεταξύ των όντων πνευματικών δημιουργιών τα οποία μπορούν να αφήνουν να ακτινοβολήσει το φως τους προς όλα τα άστρα. Αυτά τα όντα είναι συνδεδεμένα διανοητικά και με τους ανθρώπους της Γης στην περίπτωση που αυτοί θέλουν έναν τέτοιο δεσμό, στην περίπτωση που ανοιχθούν στις ακτινοβολίες εκείνων. Τότε εκείνα τα φωτεινά όντα μπορούν να συμβουλεύσουν τους ανθρώπους μάλιστα και σχετικά με επίγειες υποθέσεις, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους σχετικά με τα επίγεια προβλήματά τους και μπορούν να ασκήσουν με πραγματικά θεϊκό τρόπο την επιρροή τους πάνω στους ανθρώπους. . .  Αλλά το να εμφανιστούν ορατά μπροστά στους ανθρώπους θα παραμείνει πάντα μια εξαίρεση σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και με ιδιαίτερες αφορμές. Αυτό όμως δεν πρέπει να γενικευτεί με το να περιμένουν ή να ανακοινώσουν ως βέβαιη οι άνθρωποι μια μαζική εμφάνιση τέτοιων όντων.

Οι άνθρωποι θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους ότι ζουν στην έσχατη εποχή. . .  Θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τι σημαίνει ότι ο αντίπαλος του Θεού βρίσκεται λίγο πριν τον τερματισμό της ελευθερίας του, ότι θα δεθεί εκ νέου και ότι ξέρει πως του απομένει μόνο λίγος χρόνος. Παρ’όλα αυτά μέσα στην τύφλωσή του πιστεύει ακόμα ότι η δύναμή του θα νικήσει. Και για αυτό το λόγο δεν διστάζει να κάνει οτιδήποτε για να αποκτήσει την υποτιθέμενη νίκη. Και όταν το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι, θα μπορούν να εξηγήσουν πολλά πράγματα που θα τους αγγίξουν ασυνήθιστα ή που θα τους φανούν αινιγματικά. Και η επιστήμη θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. . .

Ανεξήγητα φαινόμενα όμως θα εμφανίζονται σε τομείς εκτός της επιστήμης, σε τομείς που πρέπει να ονομαστούν μάλλον υπερβατικοί. . .  Και ακριβώς αυτούς τους τομείς τους χρησιμοποιεί ο αντίπαλος για να μην ξεσκεπαστεί τόσο εύκολα. . .  για να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι τους μιλά ο φωτεινός πνευματικός κόσμος, με αποτέλεσμα να επιτρέψουν την επιρροή του. Αυτή η επιρροή του θα αποσκοπεί πάντα στο να απασχολήσει τους ανθρώπους από την αλήθεια, στο να σκοτεινάσει τη σκέψη τους διά της πλάνης και άρα στο να εμποδίσει να επιστρέψουν οι άνθρωποι στον Θεό. Αφού οι σκέψεις τους οδηγούνται και πάλι προς την ύλη, η οποία θα έπρεπε να ξεπεραστεί κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του ανθρώπου.

Αυτό που ανακοινώνεται ως προσεχές από την πλευρά του Θεού και αυτό που σχετίζεται με το «κοντινό τέλος» το αρνείται ο αντίπαλος του Θεού. Και έτσι οι άνθρωποι παρακινούνται να τρέφουν μάταιες ελπίδες, το αποτέλεσμα των οποίων είναι η αδιαφορία τους απέναντι στις ψυχές τους και οι οποίες είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τις ψυχές τους, δηλαδή να βιώσουν αυτές το τέλος απροετοίμαστες και να χαθούν ξανά για ατελείωτους καιρούς.

Άνρθωποι οι αισθήσεις των οποίων δεν είναι συγκεντρωμένες στον κόσμο δεν πέφτουν θύματα αυτών των δόλιων παραπλανήσεων του αντιπάλου. Αφού το βλέμμα τους που είναι στραμμένο στον Θεό και η επιθυμία τους για την αλήθεια τούς εξασφαλίζουν και τη σωστή σκέψη. Και παρόλο που δεν ξέρουν πώς να εξηγήσουν τέτοια φαινόμενα, αυτά δεν θα εντυπωσιάσουν βαθύτερα τη ζωή τους. . .  Αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν ακλόνητα να βαδίζουν στο δρόμο τους μέχρι το τέλος, πάντα προστατευμένοι από φωτεινά όντα που εμποδίζουν να τους αρπάξει ο αντίπαλος του Θεού. Αφού σε τελική ανάληση αποφασίζει η θέληση του ίδιου του ανθρώπου για το αν και κατά πόσον αυτός θα βαδίζει μέσα στην αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7212                20-11-1958

Αυξημένοι πειρασμοί κατά την έσχατη εποχή. . .

Μην πιστεύετε ότι ο αντίπαλός Μου δεν θα σας πιέσει πια, ακόμα και δεδομένου ότι έχετε ήδη στραφεί σε Μένα μέσα στην καρδιά σας. . .  Δεν θα μπορεί μεν να σας πειράξει ακριβώς εξαιτίας της στραμμένης σε Μένα θέλησής σας, αλλά παρ’όλα αυτά θα προσπαθεί ξανά και ξανά να προκαλέσει την πτώση σας. Θα σας πιέζει όπου και όπως και να έχει τη δυνατότητα για να επενεργήσει πάνω στη θέλησή σας, για να την εξασθενίσει και να την οδηγήσει ξανά στον κόσμο, ο οποίος είναι το δικό του βασίλειο. Ωστόσο, ακριβώς εσείς δεν χρειάζεται να τον φοβάστε, γιατί έχετε στο πλευρό σας έναν πάρα πολύ πιστό βοηθό. . .  Εμένα τον Ίδιο, τον Οποίο χρειάζεται μόνο να επικαλεστείτε για να διωχθεί ο αντίπαλος από κοντά σας.

Ιδιαίτερα κατά την τελευταία περίοδο θα κάνει τα πάντα για να αυξήσει τους οπαδούς του, για να κερδίσει πίσω εκείνους που νομίζει ότι τους έχασε. Αλλά ξεχνά ένα πράγμα, ότι δηλαδή όχι αυτός αλλά Εγώ έχω ήδη το δικαίωμα για τις ψυχές σας και ότι δεν επιτρέπω να Μου αρπαχθούν αυτοί που Μου παραδόθηκαν εθελοντικά. Για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι θα σας θέσει κάτω από τον έλεγχό του. Ωστόσο, και εσείς δεν πρέπει να ξεχάσετε ένα πράγμα: να συνδέεστε όλο και πιο ολόψυχα μαζί Μου για να είστε ασφαλείς κοντά Μου από την επορροή του. Κάθε εσωτερική ανησυχία, κάθε έξαψη, κάθε αίσθημα φόβου είναι ένα σημάδι της επενέργειάς του σε σας. Και επειδή εκείνος προδίδεται με αυτό τον τρόπο, χρειάζεται μόνο να στρέψετε τα βλέμματά σας σε Μένα και εκείνος θα πρέπει να φύγει και θα φύγει βέβαια.

Κατά την τελευταία περίοδο οι προσπάθειές του μάλιστα φτάνουν στο σημείο να επιδιώξει να εμποδίσει τη διάδοση του φωτός με έναν τρόπο που τον κάνει να φαίνεται πάρα πολύ δυνατός και ισχυρός και που οδηγεί εσάς τους ανθρώπους σε αμφιβολίες για τη θεϊκή εντολή να φέρετε φως στους συνανθρώπους σας. . .  Και τότε να ξέρετε πάντα ότι πρόκειται για το δόλο του αντιπάλου Μου, ο οποίος θέλει να σας μπερδέψει. Και να προβάλλετε όλο και περισσότερη αντίσταση, να πιστεύετε ακλόνητα στην αποστολή σας και να δουλεύετε όλο και πιο εντατικά για Μένα και για τη βασιλεία Μου. Και οι επιθέσεις του θα σταματήσουν σύντομα και η πίστη σας θα ενισχυθεί και θα απλωθεί μέσα σας μια εσωτερική ηρεμία. Αφού τότε θα σας συμπαρασταθώ ολοφάνερα και θα ευλογήσω τη δραστηριότητά σας.

Όσο πιο κοντά είναι το τέλος τόσο πιο σφοδρές θα είναι οι επιθέσεις του, αλλά τόσο πιο κοντά σας θα είμαι και Εγώ και τόσο περισσότερη δύναμη θα παραλαβαίνετε από Μένα. Δεν μπορεί να σας βλάψει όσο θέλετε τον δεσμό μαζί Μου. Και για αυτό το λόγο να διατηρείτε πάντα αυτό τον δεσμό και μην Με παραμερίσετε από τις σκέψεις σας, και το αποτέλεσμα της επιρροής του σε σας θα μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Θα είστε ικανοί να τον διώξετε από κοντά σας ήδη μέσω μιας έντονης σκέψης για Μένα, ο Οποίος είμαι πάντα παρών κοντά σας σε κάθε κατάσταση ανάγκης και κινδύνου. Αφήστε Με να είμαι η πρώτη και η τελευταία σκέψη σας. . .  και πράγματι τίποτα δεν θα μπορεί να σας συμβεί. Αφού οι άγγελοί Μου θα σας προστατεύουν από όλες τις επιθέσεις του εχθρού των ψυχών σας. Και η δύναμή τους είναι μεγάλη και θέλησή τους είναι να Με υπηρετήσουν και επομένως και όλους όσοι είναι δικοί Μου και θέλουν να παραμένουν δικοί Μου αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7214                24-11-1958

Το καθεστώς της αναγκαστικής υποταγής στο νόμο. . .

Η ελεύθερη κατάσταση του ανθρώπου. . .

Μέσα από αναρίθμητες μορφές περάσατε και ανεβαίνατε όλο και υψηλότερα κατά την ανατπυξιακή σας πορεία, αλλά αυτά έγιναν υπό καθεστώς της αναγκαστικής υποταγής στο νόμο. Κάνατε αναγκαστικά τη δραστηριότητα που σας είχε ανατεθεί και την οποία εκτελούσατε ανάλογα με τη μορφή μέσα στην οποία βρισκόσασταν. . .  Επρόκειτο για μια κατάσταση της ανελευθερίας, για μια κατάσταση της δέσμευση όπου δεν μπορούσατε να διαθέσετε τον εαυτό σας, αλλά ήσασταν υποταγμένοι στον προαιώνιο Νομοθέτη. Αυτός ωστόσο τατκοποιούσε με την αγάπη και τη σοφία Του τα πάντα έτσι όπως ήταν καλά και όπως υπόσχονταν επιτυχία. Και έτσι αυτή η μακριά περίοδος της ανοδικής ανάπτυξής σας είχε και μια ορισμένη σκοπιμότητα. . .  δηλαδή το πνευματικό που διένυσε αυτή την πορεία έφτασε αμετάκλητα σε ένα βαθμό ωριμότητας που επέτρεψε την ενσωμάτωση του μέσα σε ανώτερες μορφές και που τελικά είχε το αποτέλεσμα και της ενσάρκωσής του ως άνθρωπος. . .  κάτι για το οποίο προϋποτίθεται ένας ορισμένος βαθμός της ωριμότητας.

Στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα να απελευθερωθεί το ον εντελώς από τη μορφή, δηλαδή να πνευματοποιηθεί και πάλι τελείως, να αποκτήσει μια κατάσταση του φωτός, της δύναμης και της ελευθερίας. . .  Υπάρχει όμως επίσης ο κίνδυνος μιας στασιμότητας ή μιας αποστασίας και επομένως μιας πτώσης του όντος σε μια κατάσταση την οποία είχε ξεπεράσει προ πολλού. . .  Γιατί τώρα ο άνθρωπος μπορεί να θέλει και να δρα ελεύθερα αντίθετα με την κατάσταση όπου τα πάντα διαδραματίζονταν σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους και όπου μια επιτυχία ήταν εγγυημένη.

Αλλά κάποτε πρέπει να ζητηθεί από το πνευματικό η ελεύθερη απόφαση, γιατί θα πρέπει να αποδειχθεί ποια κατεύθυνση θα πάρει η θέληση του πνευματικού. Μονάχα αυτό είναι αποφασιστικό για το αν το ον θα απελευθερωθεί από κάθε εξωτερική μορφή ή αν έχει την ποιότητα για να γίνει δεκτό στο φωτεινό βασίλειο ή αν θα κάνει μέσα σε σκοτεινές σφαίρες ακόμα μια τελευταία προσπάθεια να φτάσει στο φως. . .  Αφού και το τελευταίο είναι ακόμα εφικτό διά του μεγάλου ελέους και της μεγάλης χάρης του Θεού, στην περίπτωση που ο άνθρωπος απέτυχε στη Γη. Ωστόσο, δεν του είναι πια δυνατόν να πετύχει το βαθμό του παιδιού του Θεού, ο οποίος μπορεί να αποκτηθεί μόνο στη Γη.

Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η αναπτυξιακή πορεία μιας ψυχής. . .  Και οι άνθρωποι θα έπρεπε να λάβουν γνώση αυτής και να κάνουν τα πάντα για να ωριμάσουν πλήρως κατά το σύντομο χρονικό διάστημα της ζωής τους στη Γη. Δηλαδή θα έπρεπε να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και να πασχίζουν να ζουν με αγάπη, με αποτέλεσμα να ωριμάσουν αναπόφευκτα. . .  Αφού είναι μόνο η αγάπη που λείπει στο ον και την οποία θα πρέπει να ανάψει ξανά μέσα του για να διορθώσει όλη την ελαττωματικότητά του, για να γίνει και πάλι τέλειο, έτσι όπως ήταν στην αρχή. . .

Δεν ζητείται τίποτα το αδύνατον από εσάς τους ανθρώπους. Στην περίπτωση όμως που ξέρετε πόσο τεράστια αποτελέσματα θα έχει ένας σωστός ή ένας λάθος τρόπος ζωής, στην περίπτωση που ξέρετε τι βρίσκεται πίσω σας και προς ποια μοίρα βαδίζετε, θα έπρεπε να σας είναι εύκολο να υιοθετήσετε το θέλημα του Θεού και να τηρήσετε τις εύκολες εντολές Του. Αφού η τήρηση της αγάπης για τον Θεό και για το διπλανό δεν απαιτεί τόσο δύσκολους όρους όσο τους απαιτούσε από σας η αναπτυξιακή πορεία η οποία αποτελεί πλέον παρελθόν. . .

Χρειάζεται μόνο να υπερνικήσετε τη φιλαυτία και να αλλάξετε το είναι σας σε ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό. Χρειάζεται απλά να βοηθήσετε την αρχέγονη φύση σας να ξεπροβάλλει ξανά, και δεν θα χάσετε τίποτα, αλλά μόνο θα κερδίσετε. Αφού θα παραλαβαίνετε άφθονη ελευθερία, άφθονο φως και άφθονη δύναμη, ενώ θα παραιτηθείτε μόνο από εφήμερα εικονικά αγαθά, τα οποία ωφελούν μόνο το κορμί σας, όχι όμως την ψυχή σας. Αλλά πρέπει να απαιτηθεί από σας αυτή η τελευταία δοκιμασία της θέλησής σας, γιατί η ελεύθερη θέλησή σας πρέπει να κάνει τα τελευταία βήματα προς την τελειοποίηση, αλλιώς το ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα του καθεστώτος της αναγκαστικής υποταγής σας υπό το νόμο θα ήταν μάταιο και το ον κινδυνεύει να βυθιστεί πίσω στο βάθος. . .

Για να είστε αφάνταστα μακάριοι πρέπει η ελεύθερη βούλησή σας να αποφασίσει για την τελευταία επιστροφή. . .  Αφού αναγκαστικά δεν μπορεί να γίνει αυτή η επιστροφή. . .  Και με σκοπό αυτή την τελευταία απόφαση σάς δόθηκε η επίγεια σας ζωή ως άνθρωποι, η οποία επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική για σας. Όμως δεν απαιτείται τίποτα το ακατόρθωτο από σας, αλλά μονάχα η τήρηση των θεϊκών εντολών της αγάπης. . .  Και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ασκήσει την αγάπη, γιατί ο Θεός του έβαλε ένα σπινθήρα αγάπης μέσα στην καρδιά του, τον οποίο χρειάζεται μόνο να ανάψει ο άνθρωπος. Αυτό όμως απαιτεί τη δική του θέληση.

Για αυτό το λόγο εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει να ξέρετε για την προηγούμενη μεγάλη αναπτυξιακή  πορεία την οποία έπρεπε ήδη να διανύσετε. Και μέσω αυτής της γνώσης θα πρέπει να αποκτήσετε μια συνείδηση ευθύνης, προκειμένου να διανύσετε συνειδητά την επίγεια σας ζωή, προκειμένου ενόψει της επιτυχίας ή της αποτυχίας να θέλετε και να δράσετε. . .  Αφού πρόκειται για την τελευταία δυνατότητα να πετύχετε την τελειότητα. . .  για να αποκτήσετε μια ζωή που θα έχει αιώνια διάρκεια και που υπόσχεται αφάνταστες μακαριότητες, την οποία όμως πρέπει να επιδιώξει και να αποκτήσει κανείς με την ελεύθερη θέλησή του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7215                25-11-1958

Οι δελεασμοί του κόσμου και η υπερνίκησή τους. . .

Και στην περίπτωση που λαχταράτε τις χαρές αυτού του κόσμου, να προβάλετε αντίσταση και να θυμηθείτε ότι πρόκειται για έναν πειρασμό του αντιπάλου Μου. Αυτός βάζει μπροστά στα μάτια σας οτιδήποτε ωραίο και γοητευτικό αυτού του κόσμου για να σας προσελκύσει από την πνευματική περιοχή όπου είχετε ήδη εγκατασταθεί. Όσο ζείτε στη Γη ως άνθρωποι δεν γίνεται να μην σας εντυπωσιάσει ο κόσμος. Ωστόσο, αυτές οι εντυπώσεις μπορεί να είναι πολύ ελαφριές, αλλά επίσης ακόμα τόσο βαθιές ώστε δεν μπορείτε να τους αντισταθείτε. Και αυτό θα συμβαίνει πάντα τότε που χαλαρώνετε το δεσμό με το πνευματικό βασίλειο, κάτι που γίνεται πού και πού στον κάθε άνθρωπο, παρόλο που έχει καλή θέληση.

Και για αυτό το λόγο εφιστώ την προσοχή σας στο ότι θα πρέπει πάντα να προσέχετε στην περίπτωση που ο κόσμος αρχίζει να σας δελεάζει. . .  γιατί τότε πλησιάζει ο κίνδυνος να καταλήξετε κοντά σε εκείνον που θέλει να σας καταστρέψει. Οι εγκόσμιες γοητείες μεν φαίνονται τόσο ακίνδυνες και μπορείτε εύκολα να αυταπατηθείτε με τα λόγια ότι πρόκειται μόνο για ακίνδυνες χαρές που δεν σημαίνουν κανέναν κίνδυνο για το πνευματικό σας καλό. . .  Αρχικά αυτό είναι σωστό, αλλά η αθωότητα δίνει σύντομα τη θέση της σε ένα σοβαρό κίνδυνο, γιατί ο άνθρωπος δεν αρκείται σε αθώες χαρές και γιατί οι δελεασμοί μεγαλώνουν συνεχώς, στην περίπτωση που ενέδωσε μια φορά και αυταπατήθηκε.

 Δεν πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα από το ένα δρόμο στον άλλο, από το στενό μονοπάτι στο φαρδύ που προσφέρει τόσες πολλές γοητείες από τις οποίες μόνο σπάνια μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος χωρίς να σταματήσει. Για το λόγο αυτό είναι καλό να μην αφήσει κανείς το βλέμμα του να στραφεί εκεί όπου στρίβει το μονοπάτι και οδηγεί ξανά και ξανά προς το φαρδύ δρόμο. Αλλά αυτός κατηφορίζει, και ακριβώς για αυτό το λόγο οδηγεί το βλέμμα σε χαρές και ομορφιές στην άκρη του δρόμου, προκειμένου να μην καταλάβει κανείς ότι ο δρόμος κατηφορίζει.

Τα στενά μονοπάτια όμως που είναι λιγότερο βατά και που εμφανίζουν λιγότερες γοητείες οδηγούν προς τα ύψη. Και στην περίπτωση που ο άνθρωπος κρατά το βλέμμα του πάντα στραμμένο προς τα πάνω, δεν θα νιώθει την έλλειψη γοητειών, τις ταλειπωρίες και την ανωμαλία του μονοπατιού, αλλά θα τον κουβαλήσουν οδηγοί πρόθυμοι για βοήθεια. Ως αποτέλεσμα μπορεί να διανύσει την άνοδο χωρίς κόπο εκείνος που επιδιώκει σοβαρά να φτάσει ψηλά. Και επιπλέον δεν πρόκειται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου θα απολαβμάνετε ή θα βασανίζεστε στο δρόμο της ζωής σας. . .  Και όλες οι χαρές και οι εγκόσμιες απολαύσεις δεν αντισταθμίζουν αυτό που χάνει ο άνθρωπος εξαιτίας εκείνων, αυτό που χάνει από δική του απερισκεψία όσον αφορά τη ζωή του στο άλλο βασίλειο, προς την οποία βαδίζει αμετάκλητα.

Μόνο σύντομη είναι η επίγεια ζωή όλων σας, ακόμα και στην περίπτωη που σύμφωνα με τις δικές σας έννοιες σάς παρασχέθηκε η χάρη να φτάσετε σε μεγάλη ηλικία. . .  Αφού η αιωνιότητα θα σας κάνει να καταλάβετε ότι επρόκειτο για μόνο μια στιγμή μέσα σε αυτή την αιωνιότητα. Και κατά τη διάρκεια αυτής της «στιγμής» πρέπει μόνο να παραιτηθείτε για λίγο από γήινες χαρές και απολαύσεις για χάρη της ψυχής σας. . .  Και ολόκληρη η αιωνιότητα θα σας χαρίζει μακαριότητες που θα είναι αφάνταστες. Και αυτό το ξέρει ο αντίπαλός Μου και ο εχθρός της ψυχής σας και προσπαθεί να το εμπδίσει δελεάζοντάς σας. . .  αυτός που θα σας κάνει και πάλι δυστυχισμένους για αιωνιότητες στην περίπτωση που ικανοποιείτε τη θέλησή του και δεν αντστέκεστε στους πειρασμούς του. Και όπου είναι ακόμα δυνατή η λαχτάρα του ανθρώπου για επίγειες χαρές και απολαύσεις, εκείνος πετυχαίνει με τις θέλγητρές του, πετυχαίνει και αποσπά την ψυχή από το πνευματικό δρόμο εάν αυτή έχει ήδη πατήσει σε αυτό. . .

Για αυτό το λόγο σάς προειδοποιώ επίμονα: Μην αφήνετε να σας γοητεύσει ο κόσμος και οι χαρές του. . .  Αφήστε Με να σας πω ότι πρόκειται για τα μέσα του αντιπάλου Μου για να σας κερδίσει για τον εαυτό του. Αφού τα αγαθά και οι χαρές που προέρχονται από το δικό Μου βασίλειο, τα οποία σας προσφέρω ο Ίδιος, είναι διαφορετικού είδους. . .  Είναι πνευματικά αγαθά, τα οποία μάλιστα, όσο βρίσκεστε μέσα στο κορμί σας, δεν σας φαίνονται τόσο πολύτιμα, η αφάνταση αξία των οποίων θα καταλάβετε μόνο στο πνευματικό βασίλειο. Τότε όμως θα είστε υπερμακάριοι ότι τα κατέχετε και ότι δεν τα χάσατε για χάρη αγαθών και χαρών χωρίς αξια.

Στην περίπτωση που η επίγεια σας ζωή δεν εμφανίζει πολλές επίγειες χαρές, μην λυπάστε για αυτό, αφού τόσο πιο πλούσιοι θα είστε όταν θα έχετε φτάσει στο βασίλειο που είναι πραγματικό. . .  που δεν εμφανίζει μόνο ψεύτικα αγαθά αλλά που θα σας χαρίζει απεριόριστες, άφθαρτες μακαριότητες. Τότε θα χαίρεστε και αυτή η χαρά θα είναι διαφορετική από τις χαρές που μπορούσατε να αισθανθείτε στη Γη. Αφού εκείνες τις χαρές σάς τις προσφέρο Εγώ ο Ίδιος, ο Οποίος ως ο Πατέρας σας σάς αγαπώ και θέλω να χαρίζω αιώνια ευτυχία στα παιδιά Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7216                28-11-1958

«Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε Μένα. . .»

Όποιος διστάσει να ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε Μένα αυτόν δεν γεμίζει ακόμα το Πνεύμα Μου. Είναι μόνο ένα άδειο σκεύος, μια νεκρή μορφή χωρίς πνεύμα και ζωή, αφού η ζωή Με αναγνωρίζει και Με πρεσβεύει και απέναντι στους συνανθρώπους. Και θα καταλάβετε τους τυπικούς χριστιανούς από το ότι θα αποφεύγουν λιγόψυχα να προφέρουν το όνομά Μου, από το ότι δεν μιλούν για Μένα και για το λυτρωτικό έργο Μου, από το ότι μόνο σπάνια συζητούν πνευματικές υποθέσεις, και τοτε μόνο με δυσαρέσκεια. . .  Και τους αναγνωρίζετε ως «νεκρούς» οπαδοούς. Αφού όπου μπορεί να ενεργεί το Πνεύμα Μου, εκεί ο άνθρωπος προφέρει Με μέγιστη χαρά το όνομά Μου, εκεί ωθείται από το εσωτερικό του να Με πρεσβεύσει μπροστά στον κόσμο. . .

Και όταν παρατηρήσετε πόσο λίγο «χριστιανικά» συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πώς προσπαθούν να αποφεύγουν ό,τι σχετίζεται με τη θρησκεία ή με το χριστιανισμό. . .  είτε με την εκκλησία είτε με άλλου είδους κήρυξη του λόγου. . .  όταν παρατηρήσετε πώς καλύπτουν τα πάντα με μυστικότητα, πώς οι άνθρωποι δεν τολμούν να αγγίξουν δημόσια ένα θέμα που έχει σχέση με τον Θεό, με τον Ιησού Χριστό, με το πνευματικό βασίλειο ή με την επίγεια αποστολή του ανθρώπου. . .  τότε θα σας είναι εύκολο να μαντέψετε ποια θα είναι κάποτε η απόφαση των ανθρώπων όταν απαιτηθεί από αυτούς η ομολογία ή η απόρριψη Εκείνου Που λύτρωσε τον κόσμο από την αμαρτία και από τον θάνατο.

Τότε μόνο λίγοι θα υποστηρίξουν με πλήρη πεποίθηση Εμένα και το όνομά Μου μπροστά στον κόσομο. . .  Οι περισσότεροι όμως θα διστάσουν, μπορεί να μην αποδεσμεύτηκαν ακόμα εντελώς μέσα στην καρδιά τους, αλλά δεν θα κατέχουν πια καμία δύναμη της πίστης για να επωμιστούν τις συνέπειες μιας σωστής ομολογίας. . .

Θα είναι μόνο λίγοι εκείνοι που θα αντισταθούν στις πιέσεις, οι οποίες θα είναι η επενέργεια του αντιπάλου Μου λίγο πριν το τέλος. Τότε λοιπόν θα δείξει ποιος θα έχει λυτρωθεί από την αμαρτία και από τον θάνατο. Αφού μόνο αυτός θα ομολογήσει δυνατά το όνομά Μου μπροστά στον κόσμο, μόνο αυτός θα βρει τη δύναμη για να προβάλει αντίσταση όταν απαιτηθεί από αυτόν να Με απαρνηθεί. Μόνο η ζωντανή πίστη αποφέρει στον άνθρωπο αυτή τη δύναμη, μόνο η ζωντανή πίστη εξασφαλίζει την ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα στον άνθρωπο και επομένως και μια ορισμένη αισιοδοξία για τη συμπαράστασή Μου κατά την περίοδο του τέλους.

Και αυτή θα είναι η περίοδος όπου θα χωρίσουν τα πνεύματα, όπου θα γίνει αντιληπτό ξεκάθαρα ποιος ανήκει και θέλει να ανήηκει στους δικούς Μου και ποιανού χριστιανισμός ήταν μέχρι τότε μόνο ένας τύπος. . .  Τότε δεν θα επαρκεί να είναι κανείς μέλος εκείνου ή του άλλου θρησκεύματος, αλλά σε Μένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού Χριστό θα πρέπει να ανήκει ο άνθρωπος. Θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος μαζί Μου τόσο ζωντανά ώστε δεν θα μπορέσει παρά να φωνάξει δυνατά το όνομά Μου ως το όνομα του Θεού και Λυτρωτή του. . .  Και τότε θα τον αποδεχθώ, θα πρεσβεύσω και εκείνον στο βασίλειο του φωτός, θα εκπληρώσω την υπόσχεσή Μου: «Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε Μένα, θα τον αναγνωρίσω και Εγώ για δικόν Μου μπροστά στον Πατέρα Μου. . .»  Αφού αυτός Με αναγνώρισε τον Ίδιο μέσα στον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα Μου τον γεμίζει άφθονα. . .

 Αλλά αλίμονο σε εκείνους που θα Με απαρνηθούν. . .  Ανήκουν ακόμα στους οπαδούς του αντιπάλου Μου και είναι δικοί του και θα παραμένουν δικοί του πάλι για ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήξεραν όμως ότι απαιτώ την αναγνώριση του ονόματός Μου, δεν ήταν ανήξεροι και θα πρέπει για αυτό να λογοδοτήσουν κατά την ημέρα της Κρίσης. Τότε λοιπόν θα έρθω να δικάσω τους «ζωντανούς» και τους «νεκρούς». . .  Να καταλάβετε αυτά τα λόγια: Η ζωή προέρχεται μόνο από Μένα και όποιος είναι δικός Μου θα ζήσει. . .  αλλά θα πεθάνουν όλοι όσοι θα απομακρυνθούν από Μένα απαρνώντας Με όταν απαιτηθεί η τελευταία απόφαση από αυτούς. . .  Και ο αριθμός τους θα είναι μεγάλος, αλλά μόνο μικρό θα είναι το ποίμνιό Μου, το οποίο θα οδηγήσω στη μακαριότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7217                29-11-1958

Δοκιμασία στα γεράματα. . .

Αγάπη και υπομονή. . .

Πρέπει να σας νουθετώ πολύ συχνά να καρτεράτε με αγάπη και υπομονή μέχρι το τέλος της ζωής σας. Οι δοκιμασίες δεν μπορούν να τερματιστούν αν θέλετε να πετύχετε το οριστικό ύψος. Και ξεκινήσατε συνειδητά το δρόμο της ζωής σας θέλοντας να τον διανύσετε μέχρι το τέλος, προκειμένου να πετύχετε με αυτό τον τρόπο ένα βαθμό φωτός που θα σας κάνει μακάρια όντα. Και πριν να μην έχει τελειώσει αυτός ο δρόμος, δεν θα τελειώσουν ούτε οι δοκιμασίες, αφού κάθε φορά που περνάτε επιτυχώς μια δοκιμασία, ανεβαίνετε άλλο ένα σκαλί προς τα ύψη.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται καθόλου να φοβάστε την τελευταία περίοδο της επίγειας σας πορείας. Αφού έχετε δημιουργήσει το δεσμό μαζί Μου και αυτό σημαίνει πάντα ότι βαδίζω δίπλα σας, παρόλο που μερικές φορές αισθάνεστε μόνοι και νομίζετε ότι σας εγκατέλειψα. Αντίθετα όμως είμαι τόσο πιο κοντά σας όσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση ανάγκης μέσα στην οποία βρίσκεστε. Και επομένως θυμάστε ξανά και ξανά ότι πρέπει πάντα να ασκείτε την αγάπη και την υπομονή, ότι η έμπρακτη αγάπη σάς αποφέρει δύναμη για να κατορθώσετε ή να υπερνικήσετε ακόμα και τα πιο δύσκολα πράγματα. Και η υπομονή θα σας δίνει εσωτερική δύναμη, είναι μια ισχυρή άμυνα κατά του αντιπάλου, ο οποίος θέλει να κλονήσει ακριβώς την υπομονή μέσα σας, προκειμένου να σας αναστατώσει. . .  Και σε αυτή την κατάσταση θα επενεργήσει πάνω σας εύκολα και πολύ επιτυχώς.

Θυμάστε ότι μέσω της υπομονής μπορείτε να υπερνικήσετε τα πάντα, αφού τότε θα είστε πιο ισχυροί από εκείνον και θα αισθανθείτε πολύ σύντομα την παρουσία Μου κοντά σας, παρόλο που δεν σας είχα ποτέ εγκαταλείψει. Στην περίπτωση όμως που η ζωή σας θα κυλούσε εντελώς ομαλά, χωρίς καθόλου δοκιμασίες, χωρίς καθόλου κλονισμούς, η ανάπτυξή σας θα παρέμεινε στάσιμη και το υπόλοιπο της ζωής σας πάνω στη Γη θα ήταν ένα μάταιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα μετανοιώνατε κάποτε στο επέκεινα. Αφού κατά το τέλος της ζωής τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για κάθε άνθρωπο για φυσιολογικούς λόγους . Ως εκ τούτου όμως οι πνευματικές του επιτυχίες θα θεωρηθούν μεγαλύτερες κατά την αξιολόγησή τους, αφού απαιτούν περισσότερη θέληση και μεγαλύτερους κόπους από ό,τι στην περίπτωση όπου ο άνθρωπος έχει ακόμα ολόκληρη τη ζωτική του δύναμη. . .

 Και σκεφτείτε ότι είναι μια χάρη η κάθε μέρα που σας χαρίζεται ακόμα στη Γη. Αφού θα μπορείτε να δουλέψετε για τη σωτηρία της ψυχής σας και την αξία αυτής της χάρης θα μπορείτε να την εκτιμήσετε μόνο τότε που θα έχετε μπει στο άλλο βασίλειο. Αφού ξέρω μάλιστα ότι αυτή η δουλειά είναι κοπιαστική για σας και πράγματι θα σας αμείψω δίκαια. . .  ενώ δεν θα μπορούσατε να περιμένετε τίποτα το ιδιαίτερο αν η επίγεια σας ζωή κυλούσε ομαλά και αν δεν απαιτούσε ούτε τη δύναμη της θέλησής σας ούτε την απόδειξη της πίστης σας. Και όταν έρθει η τελευταία μέρα θα Με ευχαριστήσετε ότι σας παρείχα τη χάρη μιας μεγάλης επίγειας ζωής. Αφού θα δείτε τότε επίσης πόσο μεγάλο πλούτο είχατε τη δυνατότητα να μαζέψετε, με την προϋπόθεση ότι εκμεταλλευτήκατε καλά το χρόνο σας πάνω στη Γη.

Ό,τι και να σας πλήξει, θα είμαι κοντά σας. . .  Πάντα θυμάστε αυτό, τότε θα επικρατούν μέσα σας η αγάπη και η υπομονή όταν δοκιμαστείτε μέσω δεινών και πρέπει να αποδείξετε την αντοχή σας. Αλλά μην δώσετε στον εχθρό της ψυχής σας το δικαίωμα να σας ελέγξει, ξεσηκώνοντας εσωτερικά και χάνοντας οποιαδήποτε υπομονή. . .  Αφού είναι το όπλο του να σας κλέψει την ηρεμία και να παρέμβει τότε ο ίδιος, σχεδόν πάντα επιτυχώς. Εάν όμως υποκύψετε ατάραχοι και γεμάτοι υπομονή στη μοίρα σας, εκείνος δεν θα μπορέσει να σας πιάσει, αλλά Εγώ ο Ίδιος θα μπορέσω να ενεργήσω όλο και περισσότερο. Και πράγματι δεν θα σας αφήσω μέσα στα δεινά και στις πιέσεις εάν μόνο περνάτε επιτυχώς τέτοιες δοκιμασίες και αν Μου παραδοθείτε με πλήρη εμπιστοσύνη στην βοήθειά Μου. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

7218                30-11-1958

Λυτρώθηκαν όλοι οι άνθρωποι;. . .

Δεν υπάρχει γενική λύτρωση, υπάρχει πάντα μόνο η λύτρωση του μεμονωμένου ατόμου, η λύτρωση ενός όντος που αρχικά ήταν τέλειο και που έπεσε στο βάθος από δικό του φταίξιμο. Κάθε μεμονωμένο ον πρέπει μόνο του να θέλει και να επιδιώξει αυτή τη λύτρωσή του. Πρέπει μόνο του στο στάδιο ως άνθρωπος να απευθυνθεί στον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό. Πρέπει να έχει την επιθυμία να λυτρωθεί από Αυτόν και πρέπει να Τον αφήσει να τον λυτρώσει. . .  Πρέπει να πάρει το δρόμο για το σταυρό, προκειμένου να σβηστεί η ενοχή της αμαρτίας του και να ανοίξει ξανά για το ον ο δρόμος προς τον Πατέρα.

Ο Ιησούς Χριστός επιτέλεσε μάλιστα το λυτρωτικό έργο Του για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για τους ανθρώπους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. . .  και κανένας άνθρωπος δεν αποκλείεται από εκείνο. Αλλά παρ’όλα αυτά απαιτείται πρώτα η θέληση του κανένα για να θεωρηθεί ότι το λυτρωτικό έργο επιτελέστηκε και για αυτόν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λυτρωθεί ερήμην του, δεν μπορεί να λυτρωθεί χωρίς τη συνειδητή στροφή του στον θείο Λυτρωτή και χωρίς τη συνειδητή του παράκληση για συγχώρεση της ενοχής του.

Ο Ιησούς Χριστός λύτρωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .  Στην περίπτωση όμως που απαιτούνταν μόνο αυτό το λυτρωτικό έργο, τα πάθη και ο θάνατός Του στο σταυρό, για την οριστική εξάλειψη της ενοχής, ολόκληρη η ανθρωπότητα θα είχε λυτρωθεί και δεν θα υπήρχε πια κανένα δυστυχισμένο ον σε ολόκληρο το σύμπαν. Αλλά ταυτόχρονα από ολόκληρο το οντώδες θα είχε στερηθεί η ελεύθερη θέλησή του εάν αυτή δεν είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει αν το ον ήθελε να δεχθεί ή όχι τη λύτρωση από τον Ιησού Χριστό.

Αυτή την απόφαση όμως πρέπει να την πάρει μόνο του το κάθε μεμονωμένο ον. Και για αυτό το σκοπό διανύει την πορεία του στη Γη ως άνθρωπος όπου, εξοπλισμένο με το μυαλό και με την ελεύθερη θέληση, είναι σε θέση να αποφασίσει συνειδητά. Και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό ακριβώς κατά αυτή την περίοδο να τεθεί στη διάθεσή του η γνώση σχετικά με τη λύτρωση μέσω του Ιησού Χριστού. Και επομένως η σημασία της κήρυξης του Ιησού Χριστού στον κόσμο δεν πρέπει να υποτιμηθεί. . .  αφού πρόκειται για τη γνώση του πιο σημαντικού κατά την επίγεια ζωή ενός ανθρώπου. . .  αφού σκοπός αυτής της γνώσης είναι να επηρεάσει τη σκέψη και τη θέληση του ανθρώπου, προκειμένου αυτός να στραφεί σε Εκείνον.

Και στην περίπτωση που ο άνθρωπος ξεκίνησε το δρόμο για Εκείνον, θα φτάσει και κάτω από το σταυρό Του. Και θα έχει τη δυνατότητα να πετάξει το βάρος της ενοχής του, θα απαλλαχθεί από αυτό διά του ελέους του Ιησού, γιατί το έφερε σε εκείνο για το οποίο ο Ιησούς, ο θείος Λυτρωτής, έχυσε το αίμα Του. . .  Αλλά κανένας άλλος δεν μπορεί να τον απαλλάξει από αυτό το δρόμο, κανένας άλλος δεν μπορεί να τον πάρει εις αντικατάστασιν. . .  Ο Ιησούς Χριστός κοιτάζει μόνο τη θέληση του ανθρώπου που επιθυμεί τη λύτρωσή του από την αμαρτία και από τον θάνατο, και σε αυτή τη θέληση θα ανταποκριθεί.

Όμως είναι λανθασμένη η σκέψη ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα και ολόκληρο το πνευματικό έχει λυτρωθεί. . .  Μόνο το ίδιο το ον κάνει εφικτή τη λύτρωση, μολονότι δεν αποκλείεται κανένα ον από το να πάρει κάποτε το ίδιο το δρόμο για το σταυρό. . .  αλλά μόνο τότε που θα είναι πρόθυμο. Και έτσι η ανθρωπότητα θα μπορούσε μάλιστα να τελειώσει μόνη της τα βάσανα της αλύτρωτης ύπαρξής της και θα μπορούσαν να αλλάξουν όλοι μαζί την πνευματική τους κατάσταση, αλλά θα έπρεπε επίσης να πάρουν όλοι μαζί το δρόμο για το σταυρό, θα έπρεπε όλοι μαζί να ομολογήσουν την ενοχή τους και να παρακαλέσουν για συγχώρεση της ενοχής τους. . .

Όσο όμως δεν γίνεται αυτό, όσο επιθυμήσουν και επιδιώξουν πάντα μόνο μεμονωμένοι άνθρωποι τη λύτρωση διά του Ιησού Χριστού, τόσο θα μπορούν να λυτρωθούν από Αυτόν πάντα μόνο μεμονωμένοι άνθρωποι. Αλλά αυτοί θα είναι και θα παραμένουν αφάνταστα μακάριοι. Αφού χωρίς τη λύτρωση διά του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει μακαριότητα, χωρίς τη συνειδητή αποδοχή του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος παραμένει μέσα στην αμαρτία και μέσα στον θάνατο, ώσπου να αλλάξει ο ίδιος τη θέλησή του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

7219                1-12-1958

Το εφήμερο των επίγειων πραγμάτων. . .

Καταστροφές – δυστυχήματα. . .

Σας διοχετεύονται συνεχώς παραινέσεις από πάνω να προετοιμαστείτε για το τέλος, να ανησυχείτε για τη σωτηρία της ψυχής σας και να αφήσετε στο περιθώριο τα επίγεια ενδιαφέροντά σας, γιατί υπάρχει μόνο ένα πράγμα που είναι σημαντικό: η ζωή της ψυχής σας μετά τον θάνατο του κορμιού σας. Το εφήμερο των επίγειων πραγμάτων, το εφήμερο του εαυτού σας, όσον αφορά το γήινο κορμί σας, είναι κάτι που πρέπει να περιμένετε με απόλυτη βεβαιότητα. Και ωστόσο εσείς οι άνθρωποι το υπολογίζετε τόσο λίγο, αλλιώς δεν θα κυνηγούσατε τόσο επίμονα τα γήινα αγαθά. Αλλά το να φροντίσετε το ίδιο επίμονα τις ψυχές σας το παραμελείτε και θα το μετανοιώσετε κάποτε πικρά. Και για το λόγο αυτό εσείς οι άνθρωποι δίνετε οι ίδιοι την αφορμή για το ότι πρέπει να σας δείχνεται ολοφάνερα το εφήμερο των επίγειων πραγμάτων, για το ότι το ξαφνικό τέλος μέσω του θανάτου ανθρώπων γύρω σας πρέπει να σας τρομάζει ξανά και ξανά, προκειμένου να σκεφτείτε και το δικό σας τέλος.

Και επομένως έχετε επίσης την εξήγηση για τις πολλές καταστροφές και τα πολλά δυστυχήματα, αφού πρέπει να σας δείχνεται ξανά και ξανά πόσο ανόητο είναι να επιδιώξει κανείς μόνο επίγειες χαρές ή επίγεια αγαθά, τα οποία μπορούν να χαθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να σας δείχνεται ξανά και ξανά ότι και τους ίδιους μπορεί να σας προφτάσει ο θάνατος, με αποτέλεσμα να μην απομείνει πια τίποτα από ο,τι μια φτωχική, μαραμένη ψυχή, η οποία μέσα στην ένδεια της είναι πάρα πολύ αξιολύπητη. Αλλά φταίει η ίδια για την ένδεια της, αφού στη Γη ολόκληρη η σκέψη, η θέληση και τα αισθήματά της ήταν μόνο συνγκεντρωμένα σε αυτά που φέρνουν άνεση στο κορμί. Αυτά όμως που έχει ανάγκη η ψυχή του δεν τα σκέφτηκε ο άνθρωπος. . .  δηλαδή η ίδια η ψυχή. . .  και κατά συνέπεια το «πραγματικό εγώ» μπαίνει στο άλλο βασίλειο σε μια κατάσταση έσχατης ανάγκης.

Όσες παραινέσεις και προειδοποιήσεις και να διοχετευτούν στους ανθρώπους από πάνω, αυτοί δεν τις προσέχουν. . .  Και αυτό παρακινεί τον Θεό σε όλο και πιο σκληρά μέτρα που θα πρέπει να αποδείξουν στους ανθρώπους το εφήμερο όλων των επίγειων πραγμάτων. Και με αυτό τον τρόπο θα εξηγηθεί το ερχόμενο θλιβερό συμβάν, όπου μέσω φυσικών δυνάμεων θα καταστραφούν γήινα αγαθά και πολλές ανθρώπινες ζωές. . .  πάντα μόνο με σκοπό να ξυπνήσουν οι άνθρωποι από το ονειροπόλημα στο οποίο έχει καταντήσει η ζωή τους πάνω στη Γη.

Οι συνέπειες αυτού μεν θα είναι ότι οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν άλλη μια φορά να αποκτήσουν με αυξημένο ζήλο αυτά που θα έχουν χάσει. Αλλά μερικοί θα ξυπνήσουν και θα καταλάβουν ότι υπάρχουν και πνευματικά αγαθά που θα μπορούσαν να αποκτήσουν και που είναι άφθαρτα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε αυτά τα αγαθά. Αφού ο Θεός κάνει τα πάντα για να σώσει ακόμα ψυχές πριν το τέλος, καθώς αφήνει και πάντα στον κάθε άνθρωπο την ελευθερία βούλησης για να αποφασίσει αυτός μόνο του για τον εαυτό του και για τη μοίρα του. . .

Αλλά θα κατέβει ένα τρομερό σκοτάδι πάνω στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Αφού όπου δεν μπορούσε ακόμα να αναφθεί ούτε το παραμικρό φωτάκι, εκεί υπάρχει ελάχιστη ελπίδα να αλλάξει ο άνθρωπος μέχρι το τέλος. Και η μοίρα του θα είναι το έσχατο σκοτάδι, η μοίρα του θα είναι η εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη, την οποία ο άνθρωπος θεωρούσε το μόνο ποθητό πάνω στη Γη και η οποία θα είναι συνεπώς και ο τόπος διαμονής του πάλι για ατελείωτα χρονικά διαστήματα. Παραινέσεις και προειδοποιήσεις θα ηχούν ακόμα μέχρι το τέλος, αλλά κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να αναγκαστεί να τις προσέξει, και για αυτό το λόγο θα αποφασίσει η θέληση του καθένα. . .  ανάλογη όμως θα είναι και η μοίρα του κατά την ημέρα της Κρίσης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7220                3-12-1958

Παρηγορητικά λόγια του Πατέρα. . .

Μην γίνεται άτολμοι μέσα στις καρδιές σας, αλλά να έχετε πάντοτε εμπιστοσύνη σε Μένα, στον Θεό και Πατέρα σας, ο Οποίος σας αγαπά και δεν θέλει να υποφέρετε. Στην περίπτωση όμως που σας βαραίνουν δεινά παρ’όλα αυτά, ξέρετε ότι χρειάζεται μόνο να απευθυνθείτε σε Μένα, ο Οποίος θα σας πάρω τα δεινά εάν μόνο συνδεθείτε μαζί Μου. Αφού θέλω να κάνω παρέα με τα παιδιά Μου, θέλω να τα προσελκύσω, και στην περίπτωση που η φωνή της αγάπης Μου δεν φτάνει, προσπαθώ να το πετύχω μέσω δεινών.

Όταν όμως θα έχετε πετύχει την εσωτερική σταθερότητα του να είστε πάντα βέβαιοι για την παρουσία Μου κοντά σας και του ότι σας γεμίζει πλήρως η ακλόνητη πίστη σας, τότε πράγματι δεν θα σας βαραίνουν πια δεινά. Το ότι όμως αποτυχαίνετε τόσο συχνά, το ότι κλονίζεται η πίστη σας, αυτά είναι οι φόβοι της ψυχής σας, η οποία αισθάνεται ακόμα μόνη, η εμπιστοσύνη της οποίας σε Μένα είναι ακόμα αδύνατη, η οποία δεν έχει ακόμα γαντζωθεί τόσο πολύ σε Μένα ώστε να χάσει οποιοδήποτε φόβο. . .  Αλλά πρέπει να βρει και να πάρει μόνη της το δρόμο για Μένα, μπορώ πάντα μόνο να την προσελκύω, όχι όμως να την αναγκάσω. Φύγατε κάποτε εθελοντικά από κοντά Μου, για αυτό το λόγο θα πρέπει να επιστρέψετε εθελοντικά. . .

Επιδιώξατε κάποτε τον χωρισμό, πρέπει τώρα και να επιδιώξετε την ένωση μαζί Μου. Και Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο από το να εφαρμόζω τέτοια μέσα, μέσα που σας φοβίζουν, με αποτέλεσμα να έρθετε κοντά Μου εξαιτίας του φόβου σας και τα παρτικά χέρια Μου να σας υποδεχθούν με αγάπη, γιατί θα έχω πετύχει το στόχο Μου. Και τότε θα φύγουν από πάνω σας οποιοσδήποτε φόβος και οποιαδήποτε ανησυχία.

Αλλά να ξέρετε πάντα ότι οποιαδήποτε ανησυχία είναι περιττή, ότι δεν χρειάζεται να σας βαρύνει όταν μόνο σκεφτείτε πως είμαι ο Πατέρας σας, από τον Οποίο εκπορευτήκατε, από την αγάπη του Οποίου εκπηγάσατε. Αφού στον Πατέρα θα πρέπει πάντα να έχετε εμπιστοσύνη, από τον Πατέρα θα πρέπει να περιμένετε κάθε στιγμή ότι σας προστατεύει, ότι σας φροντίζει και ότι έχει πάντα έννοια το καλό σας. Και θα πρέπει να Του αφοσιωθείτε απεριόριστα με την ησυχία και την αισιοδοξία ότι θα οδηγεί τα πάντα προς το καλύτερο.

Τότε μπορείτε να βαδίζετε πάντα εύθυμα μέσα από την επίγεια σας ζωή, ελεύθεροι από πιέσεις και ελεύθεροι από αδυναμίες ή φόβους, αφού ο Πατέρας σας είναι ισχυρός και σοφός, είναι η Αγάπη, μπορεί και θέλει να σας προστατέψει και να σας χαρίσει την ασφάλεια ενός παιδιού. Αλλά πρέπει και να αισθανθείτε ως τα παιδιά Του, πρέπει να Τον πλησιάσετε και να Του παρουσιάζετε όλα τα προβλήματά σας με την ακλόνητη πίστη ότι ο Πατέρας θα βοηθήσει το παιδί Του. . .  Και πράγματι η πίστη σας δεν θα απογοητευθεί, αφού η αγάπη Μου παρέχει σε ένα παιδί όλα για τα οποία Με παρακαλέσει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7221                5-12-1958

Λυτρωτική περίοδος με τον Ιησού Χριστό. . .

Για όλες τις εποχές επιτελέστηκε το λυτρωτικό έργο, αλλά αυτή η περίοδος της Γης προορίστηκε για να έρθει ο Θεός στη Γη μέσα στον Ίδιο τον Ιησού Χριστό. . .  Αυτή η Γη πρόσφερε έναν τόπο διαμονής στον θείο Σωτήρα και Λυτρωτή. Και έτσι μαζί με αυτή την περίοδο της Γης είχε επίσης έρθει η στιγμή όπου οι πλήρως λυτρωμένες ψυχές μπόρεσαν να εγκαταλείψουν τον υλικό κόσμο και να επιστρέψουν πίσω στο φωτεινό βασίλειο, κάτι που πριν δεν ήταν εφικτό. . .  ακόμα και στην περίπτωση που ένας άνθρωπος έζησε στη Γη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν είχαν ακόμα απαλλαχθεί από την αρχέγονη ενοχή τους, η οποία τους αρνήθηκε την είσοδο στο φωτεινό βασίλειο.

Από εκείνη την περίοδο της επίγειας πορείας του Ιησού, από την ώρα του σταυρικού Του θανάτου, τα πρώτα από τα πνεύματα που είχαν αποστατήσει από τον Θεό, επέστρεψαν στην αιώνια πατρίδα. Το λυτρωτικό έργο είχε επιτελεστεί για ολόκληρη την αιωνιότητα, για όλους τους ανθρώπους του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Αμέτρητοι άνθρωποι είχαν διανύσει πριν το δρόμο πάνω στη Γη και ωστόσο δεν τους ήταν δυνατόν να ανοίξουν τις πύλες του θανάτου και να μπουν στη ζωή. Αλλά και σε αυτούς τους πολλούς ανθρώπους του παρελθόντος δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ευλογία του λυτρωτικού έργου, και αυτούς άγγιξαν οι χάρες του λυτρωτικού έργου. Μόνο που έπρεπε επίσης η ελεύθερη θέλησή τους να πρεσβεύσει τον Ιησού Χριστό, τον θείο Λυτρωτή. Αυτό μπόρεσε να αποδειχθεί για πρώτη φορά όταν ο Ιησούς μετά το θάνατό Του κατέβηκε στην κόλαση για να φέρει τη θυσία Του και εκεί, προκειμένου να την αποδεχθούν οι ψυχές που βρίσκονταν εκεί. . .  Μόνο τότε απαλλάχθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι από την αρχέγονη ενοχή τους, γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλους τους ανθρώπους. . .

Ήταν μια μέγιστη χάρη για όλες εκείνες τις ψυχές ότι είχαν τη δυνατότητα να ενσαρκωθούν κατά την περίοδο της Γης όπου βάδισε ο Ίδιος ο Κύριος πάνω στη Γη. . .  Οι γνώσεις της επίγειας Του πορείας, των πικρών βασάνων και του θανάτου Του στο σταυρό και της ανάστασής Του, οι γνώσεις του έργου του ελέους και της μέγιστης αγάπης Του, θα διοχετεύονται επίσης στους ανθρώπους μελλοντικών αναπτυξιακών περιόδων. Αυτοί θα μαθαίνουν πάντα για αυτό το μεγάλο εξιλαστήριο έργο, το οποίο εκτέλεσε η αγάπη ενός ανθρώπου μέσα στον Οποίο μπόρεσε να ενσαρκωθεί ο Ιδιος ο Θεός. . .

Και εκείνες οι γνώσεις δεν θα παραμείνουν κρυμμένες από κανέναν άνθρωπο. Αφού το Ευαγγέλιο της αγάπης θα κηρύσσεται ξανά και ξανά στους ανθρώπους. Και η πραγματοποίηση των θεϊκών εντολών της αγάπης θα έχει το αποτέλεσμα να μπορέσει να εκδηλωθεί το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο, το οποίο θα επισημαίνει πάντα ως το πρώτο και πιο σημαντικό εκείνο το λυτρωτικό έργο. Και έτσι οι γνώσεις σχετικά με τον Ιησού Χριστό  δεν θα μπορούν ποτέ να χαθούν, αλλά θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της κάθε λυτρωτικής περιόδου και θα μεταδίδονται ξανά και ξανά επίσης στους ανθρώπους των επόμενων εποχών.

Ωστόσο πρόκειται για μια ιδιαίτερη χάρη να ενσαρκωθεί κανείς στη Γη κατά την ίδια περίοδο με τον άνθρωπο Ιησού. . .  μεταξύ της οποίας συγκαταλέγεται ολόκληρη η διάρκεια μιας περιόδου της Γης. Και όμως ήδη κατά το τέλος αυτής της εποχής είναι πάρα πολύ αδύνατη η πίστη των ανθρώπων στον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό, μέσα στον Οποίο ενσαρκώθηκε ο Θεός ο Ίδιος. . .  Έχει ψυχράνει η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και για αυτό το λόγο δεν υπάρχει καμία ζωντανή πίστη. Η ενέργεια του πνεύματος αποκλείεται στην πλειοψηφία των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να έχασαν αυτοί την πίστη τους. Αλλά ο Θεός φροντίζει ξανά και ξανά να μην χαθούν οι γνώσεις σχετικά με τον Ιησού Χριστό, προκειμένου ο κάθε άνθρωπος να μπορέσει να πάρει θέση, και ανάλογα θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Οι γνώσεις και μόνο μεν δεν ωφελούν τον άνθρωπο, αλλά μόνο η στάση του απέναντι στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, το περιεχόμενο της οποίας είναι πάντα μόνο η αγάπη, μπορεί να του αποφέρει την ευλογία. Μπορούν όμως οι γνώσεις να του υπενθυμίζουν πολύ συχνά τη διδασκαλία της αγάπης, όσο η επίγεια πορεία του Ιησού δεν μπορεί να αρνηθεί. . .  ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί. . .  Για χάρη της ελευθερίας βούλησης των ανθρώπων θα βρίσκονται όλο και λιγότερες αποδείξεις, αλλά ούτε θα βρίσκονται αποδείξεις που θα δείξουν το αντίθετο. Αφού κατά αυτή την περίοδο της Γης εμφανίστηκε ο θείος Λυτρωτής και Σωτήρας, και όλοι που βάδισαν στη Γη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της Γης έχουν ένα ορισμένο πλεονέκτημα. . .  δηλαδή τους είναι πιο εύκολο να πιστεύουν αν μόνο το θέλουν. . .

Η πύλη προς το φωτεινό βασίλειο ανοίχθηκε μέσω του θανάτου Του στο σταυρό και πολλοί μπορούν τώρα να μπουν στην αιώνια ζωή μέσα από αυτή την πύλη. Ωστόσο, το δρόμο για το σταυρό πρέπει να τον διανύσει ο κάθε άνθρωπος με την ελεύθερη θέλησή του, και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να αναγκαστεί μέσω αποδείξεων. Αλλά η αγάπη του Ιησού Χριστού απλώνει τα χέρια της από το σταυρό σε όλους τους ανθρώπους, και ο καθένας αγγίζεται και από τον καθένα ζητάται να έρθει σε Εκείνον. . .  Και έτσι θα γίνεται επίσης κατά τις επόμενες λυτρωτικές εποχές. . .  Ο κάθε άνθρωπος θα μάθει για το μεγάλο έργο της αγάπης και του ελέους του θείου Λυτρωτή και ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί τον Θεό μέσα στον Ιησού Χριστό για να μπορέσει να μπει στην αιώνια ζωή μέσα από την πύλη του θανάτου. . .  Ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να Τον πιστέψει για να αποκτήσει μια μακάρια ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7222                6-12-1958

Επίγεια ή πνευματικά κύματα σκέψεων. . .

Όσο περισσότερο απομονωθείτε από τον κόσμο, τόσο πιο εύκολα θα βρείτε την είσοδο στο πνευματικό βασίλειο. Αφού οι σκέψεις που ρέουν κοντά σας από το πνευματικό βασίλειο δεν θα συναντούν πια αντίσταση. Ο κόσμος όμως είναι το μόνιμο εμπόδιο για τέτοιες πνευματικές σκέψεις και μόνο όπου ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί εντελώς από τον κόσμο, η καρδιά του θα αποδέχεται εκείνες τις σκέψεις. Και έτσι θα καταλάβετε γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται τόσο λίγο με πνευματικές υποθέσεις στην περίπτωση που έχουν ακόμα δεσμούς με τον κόσμο. Αφού οι εγκόσμιες σκέψεις θα εκτοπίζουν πάντα τις πνευματικές σκέψεις. . .  δηλαδή ο άνθρωπος δεν θα είναι ικανός να αποδέχεται διανοητικά αγαθά, γιατί επιβάλλονται οι εγκόσμιες σκέψεις και εμποδίζουν τον άνθρωπο ούτως ώστε εκείνες οι [πνευματικές· σ.τ.μ.] σκέψεις να μην βρουν το δρόμο για την καρδιά του.

Και ωστόσο ο άνθρωπος ευθύνεται μόνος του για τα διανοητικά αγαθά που τον ελέγχουν, αφού μονάχα η ελεύθερη θέλησή του αποφασίζει τι σκέφτεται ο άνθρωπος. Και η ελεύθερη θέλησή του απορρίπτει τα κύματα σκέψεων που τον περιστρέφονται ή τους επιτρέπει να τον πλησιάσουν. Και η θέλησή του πάλι είναι έτσι όπως είναι η φύση του ανθρώπου. . .  δηλαδή ανάλογη με την πνευματική ή εγκόσμια αντήληψή του. Ο άνθρωπος δεν εξαναγκάζεται ούτε να πάρει τη μια ούτε να πάρει την άλλη κατεύθυνση, είναι εντελώς ελεύθερος. Και όμως από την κατεύθυνση αυτής της θέλησής του εξαρτώνται τα πάντα, η σκέψη και η πράξη του, η τωρινή του και η μελλοντική μοίρα της ψυχής του, η οποία μπορεί να είναι καταπληκτική αλλά και τρομερή.

Ο κόσμος λοιπόν είναι κίνδυνος για τη θέληση του ανθρώπου, έτσι όπως πρέπει να είναι, προκειμένου να παρακινηθεί η ψυχή να ξεκαθαρίσει μέσα της τι θέλει, προκειμένου να πιεστεί να πάρει μια απόφαση, δηλαδή την απόφαση υπέρ του κόσμου ή υπέρ του πνευματικού βασιλείου. Και τα δύο βασίλεια υπάρχουν, ένα βασίλειο μόνο μπορεί να θέλει η ψυχή, και για αυτό το βασίλειο πρέπει να αποφασίσει η ίδια. Και στην περίπτωση που επιλέξει το υλικό βασίλειο, το οποίο είναι ο κόσμος, θα παραμείνει δεσμευμένη με αυτό το βασίλειο. . .  Εάν επιλέξει το πνευματικό βασίλειο, αυτό θα γίνει ο τόπος διαμονής της όταν η ψυχή εγκαταλείψει το γήινο σώμα της, όταν τελειώσει η επίγεια της πορεία.

Και από τα δύο βασίλεια προσελκύεται, από τα δύο βασίλεια εντυπωσιάζεται, αλλά δεν εξαναγκάζεται. Για αυτό το λόγο λοιπόν η ψυχή ευθύνεται η ίδια για τη σκέψη και τη θέλησή της, αφού είναι ικανή να αποφασίσει προς κάθε κατεύθυνση, δεν της είναι αδύνατον να αποφασίσει σωστά, παρόλο που ο υλικός κόσμος βρίσκεται χειροπιαστός μπροστά της, ενώ ο πνευματικός κόσμος είναι φαινομενικά εξωπραγματικός. Αφού οι πνευματικές δυνάμεις έχουν μια ορισμένη δύναμη απέναντι στην ψυχή, δηλαδή είναι ικανές να παρεμβαίνουν ξανά και ξανά ακόμα και απέναντι στον απρόθυμο άνθρωπο. . .  δηλαδή ώστε πιάνεται και αυτός από εκείνες, με αποτέλεσμα να πρέπει να πάρει θέση. . .  Μόνο που αυτός, εφόσον είναι απρόθυμος, τις απορρίπτει. . .  Ωστόσο, τον άγγιξαν, και κατά συνέπεια δεν θα μπορέσει να μην αναλάβει την ευθύνη του όταν αυτή απαιτηθεί από εκείνον.

Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να σκέφτεται και αυτός είναι ο λόγος της ευθύνης του. . .  Και κανείς δεν του επιβάλλει τις σκέψεις. Το τι σκέφτεται εναπόκειται εντελώς στον ίδιο. Το να είναι σωστές οι σκέψεις του θα είναι πάντα ο στόχος των καλών πνευματικών δυνάμεων, οι οποίες προσπαθούν να τον επηρεάζουν με θετικό τρόπο. . .  Αφού όμως επενεργούν και οι αρνητικές δυνάμεις, πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ο άνθρωπος και δεν μπορεί επομένως να γίνει λόγος για «πνευματικό εξαναγκασμό», στον οποίο θα υποκύψει ο ένας και ο άλλος όχι. Και έτσι απαιτούνται μερικές φορές εσωτερικοί αγώνες για να παραμείνει κανείς με πνευματικές σκέψεις στην περίπτωση που επίγειες σκέψεις θέλουν να πάρουν τη θέση εκείνων.

Η θέληση του ανθρώπου να ωριμάσει μπορεί και να του δώσει δύναμη για αυτό τον εσωτερικό αγώνα και τότε ο άνθρωπος έχει ήδη νικήσει, αφού η θέλησή του ήταν θετική και άρα πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα. Και η νίκη του θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερο στέκεται ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Αφού τόσο μεγαλύτερα είναι τα εμπόδια, τόσο μεγαλύτερη η γοητεία και τόσο πιο ισχυρή η θέληση που επιβάλλεται και αποφασίζει για το πνευματικό βασίλειο. Αλλά η ψυχή του θα απολαύσει κάποτε τη νίκη, αφού διαμόρφωσε μόνη της τη μοίρα της για την αιωνιότητα. Θα βαδίσει προς μια ζωή μέσα στη μακαριότητα και θα ευχαριστεί πάντα τον Θεό, ο Οποίος της έδωσε τη δύναμη για την υπερνίκηση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7223                7-12-1958

Αγάπη και δυστυχία – ο δρόμος προς τα πάνω. . .

Θέλω να σας  δείξω το συντομότερο βατό δρόμο για να συντομέψω το χρόνο της ανάπτυξής σας, για να φροντίσω να τον περατώσετε επιτυχώς. . .  Κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής έχετε την ευκαιρία για αυτό, αλλά πρέπει και να ξέρετε για όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του τρόπου ζωής σας, προκειμένου να μην διανύσετε μάταια αυτή την τελευταία πορεία πάνω στη Γη, προκειμένου να μην ζήσετε χωρίς σχέδιο και χωρίς στόχο, με αποτέλεσμα να χάσετε τις μέρες όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας μοίρα για την αιωνιότητα.

Υπάρχει ένας πολύ σύντομος δρόμος που οδηγεί βεβαίως στο στόχο: ο δρόμος της αγάπης και των δεινών, τον οποίο πήρε και ο Ιησούς Χριστός, μέσα στον Οποίο βάδισα ο Ίδιος πάνω στη Γη. Η αγάπη και τα δεινά καταφέρνουν με βεβαιότητα την τελειότητα της ψυχής. Και για αυτό το λόγο το Ευαγγέλιό Μου είναι πάντα μόνο η θεϊκή διδασκαλία της αγάπης, την οποία κήρυξα στη Γη και την οποία θα κηρύσσω ξανά και ξανά στους ανθρώπους που Με προσέχουν, που θέλουν να ακούσουν το λόγο Μου. Στη μεταμόρφωση του είναι σας σε αγάπη μονάχα συνίσταται η αποστολή σας στη Γη. Και όπου δεν επιδιώξει κανείς αρκετά αυτή τη μεταμόρφωση, πρέπει να υποβοηθήσουν τα δεινά, προκειμένου να καθαριστεί η ψυχή του ακόμα στη Γη, προκειμένου να περάσει όσο το δυνατό πιο αμέριμνη στο άλλο βασίλειο όταν τελειώσει η επίγεια πορεία της.

Αγάπη και δεινά. . .  η επίγεια ζωή του ανθρώπου Ιησού ήταν ένα αδιάκοπο έργο αγάπης. . .  το οποίο  στο τέλος αντικαταστάθηκε από ένα υπέρμετρο βαθμό των πιο πικρών παθών και πόνων, τα οποία επωμίστηκαν το κορμί και η ψυχή Του από αγάπη για τους συνανθρώπους που βασανίζονταν, για την άθλια κατάσταση των ψυχών των οποίων ήξερε ο άνθρωπος Ιησούς ως αποτέλεσμα του υψηλού βαθμού αγάπης που είχε πετύχει. Και μόνο αυτός ο υψηλός βαθμός αγάπης το έκανε δυνατόν ότι ενσαρκώθηκα Εγώ ο Ίδιος μέσα στον άνθρωπο Ιησού, ότι τον γέμιζα ολοκήρωτικά Εγώ, η Αιώνια Αγάπη, και ότι εκτέλεσα μέσα Του το λυτρωτικό έργο για την ανθρωπότητα, το οποίο ήταν ο σκοπός για το οποίο βάδισα στη Γη.

Η αγάπη και τα δεινά θα έπρεπε να φέρουν στους ανθρώπους τη σωτηρία από τη μεγάλη πνευματική ένδεια τους, η οποία αποτελούνταν από το ότι ήταν δεμένοι από τον αντίπαλό Μου και δεν είχαν τη δύναμη να τον νικήσουν. Ο Ιησούς έδωσε στους ανθρώπους ένα παράδειγμα για μια ζωή με αγάπη και τους απόδειξε στον Εαυτό του ότι η αγάπη είναι «δύναμη», ότι ήταν ικανός να κατορθώσει τα πάντα μέσω αυτής της δύναμης της αγάπης και ότι άρα μπόρεσε και να νικήσει τον αντίπαλο δυνάμει της αγάπης Του. . .  Η αγάπη όμως τον παρακίνησε επίσης να επωμιστεί την ενοχή των ανθρώπων, η οποία ήταν η αφορμή του αιχμαλωτισμού τους από τον αντίπαλο. Η αγάπη δηλαδή Τον παρακίνησε να πληρώσει το τίμημα για την απελευθέρωση των ψυχών που ήθελαν να απελευθερωθούν από εκείνον. Και για αυτή την ενοχή πλήρωσε με αφάνταστα πάθη και με τον πιο πικρό θάνατο στο σταυρό.

Θυσίασε τον Ίδιο τον Εαυτό Του, έδωσε το κορμί Του για τη ζωή των πεσμένων και για αυτό δεμένων ψυχών και τις εξαγόρασε από τον κύριό τους, του οποίου είχαν πέσει θύματα από δικό τους φταίξιμο. Ως ο άνθρωπος Ιησούς πλήρωσα ο Ίδιος για την ενοχή όλων των πλασμάτων Μου και έδειξε επίσης σε όλα το δρόμο που θα έπρεπε να πάρουν για να ξεφύγουν από την περιοχή του αντιπάλου Μου και να φτάσουν στη δική Μου περιοχή. . .  Έπρεπε να ζήσουν τη ζωή τους με αγάπη, γιατί χωρίς την αγάπη ο αντίπαλος συνεχίζει να ελέγχει τους ανθρώπους, γιατί μόνο η αγάπη είναι ο δεσμός μαζί Μου και γιατί χωρίς Εμένα δεν είναι δυνατόν να αποδεσμευτεί κανείς από τον αντίπαλο.

Άρα ο άνθρωπος πρέπει να τηρεί τις εντολές της αγάπης Μου. . .  και, στην περίπτωση που του επιβάλλονται δεινά και ένδεια. . .  πρέπει να τα επωμιστεί με υπομονή πάντα σκέφτοντας τον Ιησού Χριστό, τον θείο Λυτρωτή. . .  Τότε βαδίζει στο δρόμο τον οποίο του δείχνω, τότε έχει ήδη συνδεθεί μαζί Μου μέσα στις σκέψεις του. Και μέσω της έμπρακτης αγάπης ενισχύει την ένωσή του μαζί Μου, βαδίζει πάνω στο δρόμο της ακολουθίας του Ιησού Χριστού, μεταμορφώνει το είναι του σε αγάπη και εξαγνίζει την ψυχή του μέσω δεινών. Και με αυτό τον τρόπο θα πρέπει αμετάκλητα να πετύχει το στόχο του, την ενοποίηση μαζί Μου, αφού «όποιος μένει μέσα στην αγάπη, μένει μέσα σε Μένα και Εγώ μένω μέσα σε αυτόν. . .» Μονάχα η αγάπη μάς ενώνει στενά, μονάχα η αγάπη είναι η οδός για Εμένα, η οποία συντομεύεται ακόμα μέσω των δεινών, με αποτέλεσμα να μπορέσει ο άνθρωπος να πετύχει με βεβαιότητα την τελειότητά του κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής και αυτή η τελειότητα είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας πορείας του ανθρώπου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7224                8-12-1958

Η ευλογία της πνευματικής ανταλλαγής σκέψεων. . .

Η κάθε πνευματική ανταλλαγή σκέψεων φέρνει ευλογία, αφού συμμετέχουν αμέτρητα πνευματικά όντα τα οποία ωφελούν τέτοιες πνευματικές ανταλλαγές σκέψεων, στην περίπτωση που αυτές γίνονται μεταξύ υποστηριχτών του Ιησού Χριστού, μεταξύ ανθρώπων που έχουν μια ζωντανή πίστη σε Αυτόν και το περιεχόμενο των συζητήσεων των οποίων είναι Εκείνος ο Ίδιος. Αφού οι σκέψεις αυτών των ανθρώπων θα οδηγούνται σωστά, γιατί μπορώ να είμαι παρών ο Ίδιος εκεί όπου δύο ή τρεις συναντιούνται στο όνομά Μου. Και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι συμμετέχω στις συζητήσεις σας και ότι θα φροντίζω να οδηγούνται σωστά οι σκέψεις σας και επομένως να ανταποκρίνονται οι συζητήσεις σας στην αλήθεια. Και τότε οι ψυχές που σας περιστοιχίζουν θα μπορέσουν να συμμετέχουν και να έχουν όφλεος για τον εαυτό τους.

Για χάρη των ψυχών που βρίσκονται στο επέκεινα και που χρειάζονται διδασκαλία, τέτοιες πνευματικές συναντήσεις είναι ευλογημένες. Και είναι σημαντικό να συζητάτε συχνά τέτοια θέματα. Αλλά τέτοιες συζητήσεις γίνονται σπάνια, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν πια χρόνο στη διάθεση, αφού τους απασχολούν  πλήρως οι επίγειες υποθέσεις τους. Και για αυτό το λόγο οι ψυχές κοντά σας βρίσκονται επίσης σε κατάσταση πνευματικής ανάγκης, αφού μπορούν να συμμετέχουν σπάνια σε τέτοιες συζητήσεις. Ωστόσο, πολιορκούν τους ανθρώπους όπου μπορούν να βλέπουν ξανά και ξανά πνευματικές σκέψεις και περιμένουν να αστράψουν σπίθες φωτός που να τους δείχξουν τέτοιες σκέψεις.

Και αν μόνο εσείς οι άνθρωποι μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε αυτές τις ψυχές, αφού πεινούν και στερούνται τα αναγκαία χωρίς την παροχή πνευματικής τροφής. Και έτσι ψάχνουν πάντα μόνο εκεί όπου μπόρεσαν ήδη να παραλάβουν πνευματική τροφή. Οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές είναι ολιγόλογοι ιδιαίτερα σχετικά με πνευματικά θέματα. Και όμως μπορούν να φέρουν ευλογία στην περίπτωση που οι ίδιοι ασχολούνται διανοητικά με πνευματικά ζητήματα. Και έτσι οι ψυχές θα βρουν τροφή κοντά τους.

Μόνο οι άνθρωποι με εγκόσμια νοοτροπία δεν έχουν τέτοιους πνευματικούς συνοδούς που θα ήθελαν να παραλάβουν γνώσεις από εκείνες. Έχουν όμως κοντά τους πολλά πνευματικά όντα που προσπαθούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο να αποδεχθεί αντίθετες σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος δεν κερδίζει τίποτα αλλά μάλλον χάνει, αφού ούτε αφήνει να τον δασκαλέψουν τον ίδιο φωτεινά όντα. . .  και σε τέτοια δασκαλέματα συμμετέχουν επίσης οι ψυχές του άλλου βασιλείου. Πρόκειται και εδώ για μια πνευματική ανταλλαγή, η οποία φέρνει μέγιστη ευλογία για τον κάθε άνθρωπο. Αφού τα φωτεινά όντα είναι διαρκώς πρόθυμα για διανοητικές διδασκαλίες, οι οποίες γίνονται πάντα στην περίπτωση που ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος κάνει ερωτήσεις μέσα στις σκέψεις του και ανάλογα παίρνει απαντήσεις με διανοητικό τρόπο.

Πάντα η θέληση του ανθρώπου, το φρόνημά του, θα είναι αποφασιστικά για το κατά πόσον η σκέψη του θα ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Και πάντα θα πλησιάζουν τον άνθρωπο πνευματικά όντα του ίδου φρονήματος για να παραλαβαίνουν. Αλλά στην περίπτωση που γίνεται μια πνευματική ανταλλαγή μεταξύ ανθρώπων με τη μορφή συζήτησης, αυτό σημαίνει μια εξαιρετική ευκαιρία για Μένα ή για τους αγγελιοφόρους του φωτός Μου να μιλήσουμε διά του στόματος εκείνων που θέλουν να βρίσκομαι ο Ίδιος εκεί όπου έχουν συναντηθεί δύο ή τρεις. Αφού απαιτείται η επιθυμία των ανθρώπων να είναι συνδεδεμένοι μαζί Μου για να βρίσκομαι πραγματικά κοντά τους και να εκδηλωθώ ο Ίδιος, δηλαδή να επηρεάσω τις σκέψεις των ανθρώπων με τέτοιον τρόπο ώστε να προφέρουν μόνο την πιο αγνή αλήθεια. Και ως αποτέλεσμα και οι ψυχές που τους περιστοιχίζουν θα επωφεληθούν και τέτοιες συνομιλίες θα είναι μια ευλογία για όλους τους συμμετέχοντες.

Και να θυμάστε πάντα ότι σας περιστοιχίζουν διαρκώς ψυχές που διψούν για γνώσεις, που ελπίζουν να βρουν φως κοντά σας. Και για χάρη εκείνων να κάνετε πολλές συζητήσεις και να κάνετε πάντα τον Εαυτό Μου περιεχόμενο των συζητήσεών σας. Και θα ακτινοβολείτε πολύ φως και θα μπορείτε να χαρίζετε ευτυχία σε πολλές ψυχές, οι οποίες θα σας ευχαριστούν αιώνια για το ότι βρήκαν κοντά σας το φως για το δρόμο τους που πρέπει να διανύσουν στο άλλο βασίλειο για να φτάσουν στα ύψη. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

7229                13-12-1958

Η πατρική αγάπη του Θεού. . .

Εύθυμα και αμέριμνα θα μπορούσατε να βαδίζετε μέσα από την επίγεια σας ζωή αν η στάση σας απέναντί Μου, απέναντι στον προαιώνιο Θεό και Πατέρα σας, ήταν σωστή. . .  Θα χρειαζόταν πάντα μόνο να αισάθεστε ως τα παιδιά Μου και θα σας εγκατέλειπε οποιοσδήποτε φόβος, θα διαλύονταν όλοι οι δισταγμοί σας, αφού η σωστή σχέση ενός παιδιού με τον Πατέρα αποκλείει όλες τις ανησυχίες και όλους τους φόβους.

Το παιδί ξέρει ότι ο πατέρας έχει τη δύναμη να το προστατέψει από το κακό, από εχθροπραξίες και πιέσεις. Και έτσι επίσης θα έπρεπε να αναγνωρίσετε σε Μένα, στον ουράνιο Πατέρα σας, Που σας αγαπά, τη δύναμη και την προθυμία να σας προστατεύει και να σας οδηγεί, έτσι όπως το κάνει ένας στοργικός πατέρας. Πρέπει μόνο να φανταστείτε αυτό τον Πατέρα σας ως την Αιώνια Αγάπη, η Οποία σας αγκαλιάζει ολόψυχα, η Οποία θέλει πάντα μόνο ευτυχία και μακαριότητα για σας και η Οποία πράγματι σας προσφέρει τα πάντα εάν δεν Με εμποδίσετε να επενεργήσω πάνω σας με την αγάπη Μου.

Είστε τα παιδιά Μου και θα παραμένετε αιώνια τα παιδιά Μου. . .  αλλά μπορώ να σας συμπεριφέρομαι σαν σε παιδιά μόνο τότε που βλέπετε σε Μένα τον Πατέρα σας. . .  Όσο παραμείνετε μακριά Μου, όσο είμαι για εσάς ακόμα ο «ξένος Θεός», ο Οποίος βρίσκεται ατελείωτα μακριά σας, τόσο δεν έχετε ακόμα τη σωστή σχέση μαζί Μου, με αποτέλεσμα η αγάπη Μου να μην μπορεί να σας αγκαλιάσει έτσι όπως θα ήθελε να αγκαλιάσει το παιδί. Αφού η αγάπη Μου απαιτεί και την εμπιστοσύνη σας, την ανοιχτή σας καρδιά και την προθυμία σας να ενωθείτε έντονα μαζί Μου και να Μου αφοσιωθείτε έτσι όπως αφοσιώνεται ένα παιδί στον πατέρα του.

Να βρείτε μια φορά αυτή την εσωτερική εμπιστοσύνη απέναντι στον Θεό και Πατέρα σας. . .  και θα σας εγκαταλείψπουν όλοι οι φόβοι και όλες οι ανησυχίες σας. Θα βαδίζετε χαρούμενα και εύθυμα στο δρόμο της ζωής σας και πράγματι θα οδηγείστε πάντα σωστά. Αφού τότε ο Πατέρας θα έχει αναλάβει την ηγεσία, γιατί το παιδί Τον έπιασε από το χέρι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να πάρει λάθος δρόμους. Ο Θεός, ο Οποίος είναι η Αγάπη, δεν θέλει να βρίσκεστε σε καταστάσεις ανάγκης. Αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει από σας τις δυσκολίες στην περίπτωση που αποφεύγετε τη φροντίδα Του, στην περίπτωση που βαδίζετε συνειδητά μόνοι σας, στην περίπτωση που δεν Με επικαλείστε ως «Πατέρα», προκειμένου να σας οδηγήσω ο Ίδιος.

Ένα παιδί έχει μεγάλη δύναμη πάνω στον Πατέρα του εφόσον μόνο προσπαθήσει να κερδίσει την αγάπη Του. . .  Ο Πατέρας αγαπά μεν το παιδί Του, αλλά το ίδιο το παιδί πρέπει να επιθυμήσει αυτή την αγάπη Του, πρέπει επίσης να αισθάνεται αγάπη για τον Πατέρα. Και τότε θα Τον πλησιάσει από μόνο του και δεν θα θέλει πια να χωρίσει από Αυτόν. Τότε ο δεσμός της αγάπης θα έχει δημιουργηθεί και το παιδί περιβάλλει μια ηρεμία που το κάνει ευτυχισμένο. Αισθάνεται ασφαλές κοντά στην καρδιά του Πατέρα και έχει απαλλαχθεί από κάθε ανησυχία και φόβο.

Και όσο εσείς οι άνθρωποι δεν δημιουργήσετε αυτή τη σωστή σχέση με τον Πατέρα σας, τόσο η επίγεια ζωής σας θα είναι δύσκολη και γεμάτη στεναχώριες. Αφού τότε κουβαλάτε μόνοι σας το βάρος, από το οποίο θα ήθελε ευχαρίστως να σας απαλλάξει ο Πατέρας σας αν μόνο Του το ζητούσατε. Προσπαθήστε μόνο να φαντάζεστε ξανά και ξανά μια τόσο ολόψυχη σχέση όπως υπάρχει μεταξύ του παιδιού και του πατέρα και μετά δημιουργήστε αυτή τη σχέση μαζί Μου. . .  Και θα αισθάνεστε βεβαίως τόση πολλή αγάπη ώστε θα μπορείτε να αποκαλέσετε τον εαυτό σας μακάριο ήδη στη Γη.

Κάθε ξένη σχέση όμως Με εμποδίζει να αφήσω την αγάπη Μου να επενεργήσει πάνω σας. Και βρίσκεστε σε μια ξένη σχέση όσο δεν Μου έχετε εμπιστοσύνη, όσο υπάρχει ακόμα μέσα σας η σκέψη ότι θα μπορούσα να σας αφήσω χωρίς βοήθεια ή όσο νομίζετε ότι Εγώ θέλω να υποφέρετε. . .  Σας αγαπώ και θέλω μόνο να σας κάνω ευτυχισμένους. . .  Αποδεχθείτε αυτή την αγάπη και αφήστε να σας χαρίζω τα δώρα Μου και να σας κουβαλήσω πέρα από όλες τις δυσκολίες της επίγειας σας ζωής. Έχετε τη δύναμη αν μόνο Μου δείξετε οι ίδιοι την αγάπη σας, τότε δεν θα αρνηθώ να εκπληρώσω καμία από τις παρακλήσεις σας. . .  Θα κάνω τα πάντα για να είναι ευτυχισμένο το παιδί Μου που Μου αφοσιώνεται με πλήρη εμπιστισύνη. Αφού είμαι ο Πατέρας όλων σας και θέλω να Με αναγνωρίσετε και να Με αγαπήσετε ως τον Πατέρα σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

7231                15-12-1958

Δύναμη της πίστης (θαύμα). . .

Σιωπηλά θα γίνει το θαύμα της σταθεροποίησης της ανθρώπινης πίστης και της αύξησης της δύναμής της, με αποτέλεσμα να κατορθωθούν τα πάντα. Αφού θέλω να κερδίσω το παιδί Μου, όχι όμως να το χάσω στον αντίπαλό Μου. Αυτός όμως αποσκοπεί στο να καταφέρει έναν χωρισμό ανάμεσα σε Μένα και στον άνθρωπο που Μου ανήκει ήδη. Δεν θα το πετύχει, αλλά δεν σταματά τις προσπάθειές του να σταθεί μεταξύ μας και να εκτοπίσει το παιδί Μου από κοντά Μου. Όμως η δύναμή του δεν είναι τόση ώστε να εξαναγκάσει τη θέληση εκείνου και αυτή Μου ανήκει ήδη πλήρως. Και για αυτό το λόγο μπορώ να παρέμβω απροσδόκητα όταν δεν το περιμένει κανείς.

Και θα το κάνω αυτό και θα σας δώσω σε όλους μια απόδειξη της αγάπης και της υπομονής Μου, της αλήθειας του λόγου Μου, της αξίας των υποσχέσεών Μου. Αφού σας είπα: «Και ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά Μου, θα το κάνει. . . « και τόσο περισσότερο όσο πιο φανερή είναι η αφοσίωσή σας σε Μένα. Πόσο ντροπαλοί είστε ακόμα όταν προσεύχεστε. . .  Ως ο Πατέρας σας είμαι πάντα κοντά σας και μπορείτε να έρχεστε σε Μένα με την κάθε παράκληση, δεν θα σας την αρνηθώ. Μόνο μην νομίζετε ότι είστε μόνοι, μην απομακρυνθείτε από μόνοι σας, αλλά να αναζητάτε διαρκώς να είστε κοντά Μου.

Αυτό είναι ολόκληρο το μυστικό της δύναμης των προσευχών σας, δηλαδή να τις απευθύνεστε σε Μένα με έναν τρόπο ώστε να αισθάνεστε την παρουσία Μου κοντά σας. Τότε η δύναμη της πίστης θα είναι ισχυρή και μέσα σε σας και δεν θα έχετε αμφιβολίες για την εκπλήρωση των παρακλήσεών σας. Στην περίπτωση όμως που πρέπει να Με ψάξετε μακριά σας, η πίστη σας είναι ακόμα αδύνατη και λέτε ντροπαλά τις παρακλήσεις σας. . .  Σας λείπει η δύναμη της πίστης, η οποία είναι η προϋπόθεση για την  εκπλήρωση της παράκλησής σας. Αλλά πρέπει να το κάνετε μόνοι σας αυτό, δηλαδή να δημιουργήσετε τη σωστή σχέση μαζί Μου, να μιλάτε σαν τα παιδιά στον Πατέρα και να αισθάνεστε τα λόγια σας και μέσα στην καρδιά σας, να μην τα λέει μόνο το στόμα σας, αλλά να μιλούν η καρδιά και το στόμα σας ταυτόχρονα.

Ελάτε τόσο κοντά Μου ώστε να ακουμπήσετε στην καρδιά Μου και τότε πείτε Μου όλες τις στεναχώριες και τις παθήσεις σας. Και πράγματι θέλω να σας θεραπεύσω και να σας χαρίσω δύναμη για την επίγεια σας πορεία, για την αποστολή σας και για την άνοδό σας στα ύψη. . .  Να φαντάζεστε  πάντα ότι θα μπορούσα να σας ακούω πάντα μόνο τότε που είστε ακριβώς δίπλα Μου. . .  και να πιστεύετε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αφού το αφτί Μου κάνει πως δεν ακούει προσευχές που Με αγγίζουν από μακριά, γιατί σας λείπει η αγάπη και επομένως και η πίστη. Στην περίπτωση όμως που τα καταφέρνετε να έθρετε πολύ κοντά Μου, θα είναι και η αγάπη μέσα σας, αφού δεν θα επιδιώξετε να συνδεθείτε μαζί Μου χωρίς αγάπη. . .  Αλλά αυτός ο δεσμός είναι ανάγκη για να ακούσω την παράκλησή σας και να μπορέσω να σας βοηθήσω.

Δεν υπάρχουν όρια της δύναμής Μου και δεν υπάρχουν όρια της αγάπης Μου. . .  αυτό πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη σας ξανά και ξανά, δηλαδή ότι μόνο εσείς βάζετε όρια, τα οποία όμως μπορείτε να γκρεμίσετε ανά πάσα στιγμή, εφόσον μόνο πιστέψετε. Αφού η έλλειψη πίστης είναι ένας φραγμός μπροστά στον οποίο σταματά η δύναμή Μου, παρόλο που παραμένει αμετάβλητη η αγάπη Μου. Και η αγάπη σάς φωνάζει και σας προσελκύει ξανά και ξανά στην περιοχή της, θέλει μόνο να πλησιάσετε με την ίδια αγάπη, να ακυρώσετε τον χωρισμό. Ο αντίπαλος θέλει να τον διατηρήσει ή να τον αυξήσει, κάτι που όμως δεν θα πετύχει εξαιτίας της θέλησής σας. Αλλά η πίστη σας θα ενισυθεί, αφού είστε και θέλετε να παραμείνετε τα παιδιά Μου, θα σας συμπεριφέρομαι σαν ένας πατέρας. Και η πατρική αγάπη κατορθώνει τα παντα, άρα και μια δύναμη της πίστης που θα επιτρέπει κάθε θαύμα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7233                18-12-1958

Έμπρακτη αγάπη – παροχή δύναμης. . .

Φιλαυτία – αδυναμία. . .

Πρέπει να επισημαίνω ξανά και ξανά ότι θα βιώσετε μεγάλες ανατροπές, τις οποίες να υπερνικήσετε θα έχετε ανάγκη πολλή δύναμη. Τίποτα δεν χρειάζεται να είναι αξεπέραστο για σας, τίποτα δεν χρειάζεται να σας τρομάξει ή να σας φοβίσει εάν μόνο κατέχετε τη δύναμη που θα έχετε ανάγκη. Αλλά το να την αποκτήσετε προϋποθέτει τη δική σας θέληση. Δεν μπορώ να σας παράσχω αυθαίρετα δύναμη χωρίς να επιδιώξετε να την αποκτήσετε. Και για αυτό το λόγο σάς υποδεικνύω επίμονα ξανά και ξανά να σκεφτείτε αυτά που έχετε μπροστά σας.

Ο τρόπος ζωής σας όμως μπορεί να σας αποφέρει αρκετή δύναμη εάν μόνο πασχίσετε να ζήσετε με αγάπη. Αυτό σας εξασφαλίζει την παροχή δύναμης τότε που θα την έχετε ανάγκη. Και ένας άνθρωπος που ασκεί την αγάπη δεν θα είναι ποτέ χωρίς δύναμη και η μοίρα του δεν χρειάζεται να τον κάνει ανήσυχο, θα τα βγάλει πέρα μαζί της. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται μόνο το δικό του εγώ, η αγάπη τους είναι εγωιστική και μια τέτοια αγάπη δεν χαρίζει δύναμη. . .  μάλλον του παίρνει ακόμα τη ζωτική δύναμη, την οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τον εαυτό του. Η μοίρα εκείνου όμως θα είναι δύσκολη στην περίπτωση που βρίσκεται αντιμέτωπος με συνθήκες όπου θα μπορέσει να τον βοηθήσει μόνο η δύναμή Μου, η οποία όμως του λείπει. Σε αυτούς τους ανθρώπους φωνάζω ξανά και ξανά: Χρησιμοποιήστε τη ζωτική σας δύναμη για την έμπρακτη αγάπη, προκειμένου να κατέχετε οι ίδιοι δύναμη κατά τον ερχόμενο καιρό.

Η ζωή θα έχει απαιτήσεις από εσάς στις οποίες δεν θα μπορείτε να αναποκριθείτε μόνο με τις δικές σας δυνάμεις. . .  Η δύναμη από Μένα όμως μπορεί να ρεύσει κοντά σας μόνο τότε που ασκείτε την αγάπη. . .  Και η αγάπη αποκλείει κάθε φιλαυτία. . .  Όποιος είναι ικανός να μην δώσει μεγάλη σημασία στον εαυτό του και στις επιθυμίες του, όποιος σκέφτεται μόνο τα δεινά των συνανθρώπων του, τα οποία θα δείτε όλοι με τα δικά σας μάτια, αυτός θα κατέχει και την απαραίτητη δύναμη να βοηθήσει και να ξεπεράσει όλα όσα θα φανούν αξεπέραστα σε άλλους.

Η αγάπη είναι η ίδια δύναμη, μόνο μέσω της αγάπης εξασφαλίζεται η παροχή δύναμης. Και θα παραμείνει αδύναμος και ανίκανος για τον αγώνα της ζωής όποιος σκέφτεται πάντα μόνο τον εαυτό του και δεν έχει αφτιά και μάτια για τα δεινά του συνανθρώπου. Και η μοίρα του θα είναι σκληρή, εφόσον, ωθημένος από τον χαρακτήρα του, δεν ζητήσει και παρασχεθεί την υποστήριξη από κάτω, η οποία μάλιστα θα τον συμφέρει φαινομενικά, αλλά η ψυχή του θα χαθεί στον πρίγκιπα του σκότους χωρίς ελπίδα σωτηρίας, στον οποίο θα παραδοθεί μόνος του ο άνθρωπος. Για αυτό θέλω να σας προειδοποιήσω και θέλω να σας δείξω ταυτόχρονα τον τρόπο για να αποκτήσετε δύναμη.

Μόνο η αγάπη σάς σώζει, μόνο η αγάπη σάς δίνει τη δύναμη, και το να ζήσετε με αγάπη είναι κατορθωτό για όλους σας εάν μόνο δεν προσέχετε υπερβολικά το δικό σας καλό και αντί για αυτό να προσέχετε τα δεινά γύρω σας. Και θα έρθουν αυτά τα δεινά, θα πλήξουν τον καθένα και θα τον βαρύνουν ή θα περάσουν, ανάλογα με τον τρόπο ζωής του. Αφού στους ίδιους εναπόκειται το αν μπορέσει να ρεύσει κοντά σας ή όχι η δύναμη. Να πάρετε σοβαρά αυτή τη συμβουλή, αφού θα είναι μόνο σύντομος ο χρόνος όπου τα πάντα θα είναι ακόμα ήσυχα και φαινομενικά τακτοποιημένα. Αλλά πολύ γρήγορα θα αλλάξουν τα πράγματα και τότε θα βρεθείτε όλοι αντιμέτωποι με μεγάλη ένδεια και με μεγάλο κίνδυνο. . .  Τότε αποδείξτε ότι θα αντέξετε, προκειμένου να αντλήσετε οι ίδιοι δύναμη από την αδιάκοπη έμπρακτη αγάπη και να μπορέσει να αφαιρεθεί από εσάς η μεγαλύτερη ένδεια. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7234                20-12-1958

Η εντολή της αγάπης για τον Θεό και για τον διπλανό. . .

Από Εμένα δόθηκε σε σας τους ανθρώπους μόνο η εντολή της αγάπης για τον Θεό και για τον δπλανό. Αφού στην περίπτωση που τηρείτε αυτή την εντολή, θα καταστούν άκυρες όλες οι άλλες εντολές, οι οποίες καταπολεμούν πάντα μόνο τις αποδείξεις της έλλειψης αγάπης. Για αυτό το λόγο μπορεί να πει κανείς δίκαια ότι οι εντολές τις οποίες έδωσα στον Μωυσή συμπεριλαμβάνονται όλες μέσα στις δύο εντολές της αγάπης για τον Θεό και για τον διπλανό. Μόνο κατά την εποχή του Μωυσή ήταν απαραίτητο να αναφερθούν χωριστά τα παραπτώματα των ανθρώπων και επομένως να δοθούν διάφορες εντολές, προκειμένου να οδηγηθεί ο άνθρωπος πίσω στην κατάσταση της δικαιοσύνης, όπου ο καθένας θα έπρεπε να κάνει στον συνάνθρωπο αυτό που επιθυμεί και για τον εαυτό του.

Αφού η κάθε αμαρτία είναι μια παράβαση της αγάπης, και η ανθρωπότητα ζούσε μέσα στην αμαρτία τόσο κατά την εποχή του Μωυσή όσο και στα χρόνια που βάδισα Εγώ στη Γη. . .  Η αγάπη είχε ψυχράνει, ο άνθρωπος δεν πρόσεχε πια τον συνάνθρωπο, δεν είχε ιερό και όσιο, ούτε όσον αφορούσε την ιδιοκτησία ούτε τη ζωή του διπλανού. . .  Δεν δίσταζε να κάνει οτιδήποτε, αφού βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο του αντιπάλου Μου. Και ξανά και ξανά ήταν ανάγκη να τους παρουσιάζεται από προφήτες η αμαρτωλή τους κατάσταση και οι αμαρτωλές πράξεις τους και να ενθαρρύνονται να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους.

Το ζήτημα είναι ξανά και ξανά η αγάπη που λείπει στους ανθρώπους. . .  Και ξανά και ξανά θα ανακοινώνω μέσω των υπηρετών και των προφητών Μου τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης, έτσι όπως έγινε κατά την εποχή του Μωυσή και όπως το έκανα ο Ίδιος ως ο άνθρωπος Ιησούς. . .  Σε όλες τις εποχές εμφανίζονταν προφήτες και θα εμφανίζονται ξανά και ξανά προφήτες, η οποίοι θα ανακοινώνουν στους ανθρώπους ένα τρομερό τέλος, γιατί αυτοί παρέκκλισαν από το σωστό δρόμο, γιατί ψύχρανε η αγάπη και γιατί μια ζωή χωρίς αγάπη έχει τα πιο τρομερά αποτελέσματα, τόσο πνευματικά όσο και επίγεια. . .  Αφού μια ζωή χωρίς αγάπη παραβαίνει το νόμο της αιώνιας τάξης Μου και μια τέτοια παράβαση πάλι έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη επίγεια ένδεια και την καταστροφή όσων έφτιαξα για να δημιουργηθεί η τάξη.

Η αγάπη είναι το μόνο από το οποίο αποτελείται η θεϊκή τάξη και μια ζωή χωρίς αγάπη δεν μπορεί παρά να αντιβαίνει στην αιώνια τάξης Μου και άρα πρέπει να έχει ανάλογα αποτελέσματα. Και οι άνθρωποι δεν αφήνονται σε άγνοια σχετικά με τη σημασία των εντολών της αγάπης για τον Θεό και για τον διπλανό. . .  Τους εξηγείται ξανά και ξανά σε τι συνίσταται η ατέλεια των όντων και πώς διορθώνεται. Ξανά και ξανά τονίζεται η αγάπη ως η μοναδική θεραπευτική δύναμη ενάντια σε ό,τι ανθυγιεινό, ως το μοναδικό φως που διαλύει το σκοτάδι, ως το μοναδικό μέσο για να δημιουργήσει κανείς την οριστική ένωση μαζί Μου.

Η αγάπη είναι τα πάντα. Και εσείς οι άνθρωποι το μαθαίνετε αυτό από τους αγγελιοφόρους Μου, οι οποίοι σας ανακοινώνουν ένα τρομερό τέλος εφόσον αψηφήσετε αυτές τις εντολές, εφόσον παραβιάσετε τη θεϊκή τάξη, η οποία μπορεί να δημιουργείται πάντα μόνο μέσω μιας ζωής με αγάπη. Χωρίς την αγάπη τα πάντα παραμένουν μέσα στη νεκρική ακαμψία, η οποία σημαίνει σκοτάδι, αδυναμία και δεσμά για όλα τα πνευματικά όντα που δημιουργήθηκαν κάποτε με φως, δύναμη και ελευθερία.

Μόνο η αγάπη μπορεί να επαναφέρει αυτή την κάποτε κατάσταση. Και για αυτό το λόγο η εντολή Μου της αγάπης για τον Θεό και για τον διπλανό θα είναι και θα παραμένει εσαεί η πρώτη και η κύρια εντολή. Και ξανά και ξανά θα στέλνω προφήτες που θα αναγγέλλουν δυνατά ότι χωρίς την αγάπη κανείς δεν μπορεί να γίνει μακάριος και ότι μόνο μέσω της αγάπης μπορεί να δημιουργηθεί η ένωση μαζί Μου, η οποία θα χαρίσει στο ον την αιώνια μακαριότητα και η οποία θα το τοποθετήσει και πάλι μέσα στην αρχέγονη κατάστασή του. . .  Και αυτούς τους προφήτες να τους προσέξετε όταν ηχήσουν ιδιαίτερα δυνατά και καθαρά οι φωνές τους κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. Τότε η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους θα έχει ψυχράνει, με αποτέλεσμα να τελειώσει μια εποχή, γιατί θα πρέπει να επαναφερθεί η έννομη τάξη, όπου κυριαρχεί η αγάπη και όπου τα πάντα είναι μακάρια μέσα στην αγάπη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

7235                21-12-1958

Λύτρωση από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .

Όποιος έχει βρει τον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό, όποιος έχει καταφύγει κάτω από το σταυρό Του για να Του δώσει το βάρος του, μπορεί και να είναι βέβαιος ότι Εκείνος θα τον δεχθεί, ότι τα χέρια Εκείνου θα τον πιάσουν και θα τον τραβήξουν πάνω στον Εαυτό Του. Μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα τον απαλλάξει από το βάρος της αμαρτίας του και ότι θα τον λυτρώσει από την αμαρτία και από τον θάνατο, ο οποίος είναι η συνέπεια της αμαρτίας. Θα έχει κατά κάποιον τρόπο επιτελέσει την αποστολή της ζωής του, η θέλησή του θα έχει πάρει την τελευταία απόφαση, η οποία θα τον απελευθερώσει από το υλικό του περίβλημα. Αφού μόλις τελειώσει η επίγεια του ζωή ως άνθρωπος, θα έχει τη δυνατότητα ως ελεύθερο πνευματικό ον να μπει στο βασίλειο που είναι η πραγματική του πατρίδα. . .

Θα έχει απελευθερωθεί από οποιοδήποτε υλικό περίβλημα και θα έχουν σπαστεί και όλα τα πνευματικά του δεσμά διά της θέλησής του να ανήκει στον Ιησού Χριστός και να ξεφύγει από τον αντίπαλό Του. Θα έχει λυτρωθεί από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .  Θα είναι χωρίς καμία ενοχή και θα ζήσει αιώνια. Το να πήρε κανείς το δρόμο για τον Ιησού Χριστό ισοδυναμεί με το να «αναστήθηκε στη ζωή». Αφού πριν βρισκόταν σε μια δέσμια κατάσταση, ανίσχυρος και με σκοτεινό το πνεύμα του, μέσα στην κατάσταση του θανάτου. . .  Και τώρα ζει, μπορεί να δρα ελεύθερα, αφού έχει την απαραίτητη δύναμη και το πνεύμα του είναι φωτεινό, με αποτέλεσμα να αξιοποιήσει τη «ζωή» του σωστά, άσχετα με το αν βρίσκεται ακόμα στη Γη ή στο άλλο βασίλειο. . .  Θα είναι δραστήριος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, του προαιώνιου Πατέρα και Δημιουργού, ο Οποίος ενσαρκώθηκε μέσα στον Ιησού Χριστό και ο Οποίος φέρνει την ελευθερία στον άνθρωπο που μόνο είναι πρόθυμος να τη δεχθεί.

Για αυτό το λόγο επομένως η αποδοχή του Ιησού Χριστού είναι ταυτόχρονα η αποδοχή του Θεού, την οποία αρνήθηκαν κάποτε τα αρχέγονα πνεύματα. . .  Για αυτό το λόγο αυτή η αμαρτία της απόρριψης του Θεού μπορεί να εξαλειφθεί μόνο διά της αποδοχής του Ιησού Χριστού, αφού ο Ιησούς έχυσε το αίμα του στο σταυρό ως εξιλαστήρια θυσία και αφού επομένως είχε ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη, πράγμα για το οποίο ο άνθρωπος μόνος του δεν θα ήταν ποτέ ικανός. Ο Ίδιος ο Θεός επωμίστηκε την ενοχή των ανθρώπων και εξιλέωσε ως ο άνθρωπος Ιησούς την αμαρτία της κάποτε απομάκρυνσης εκείνων από τον Εαυτό Του. Ως ο άνθρωπος Ιησούς πέθανε στο σταυρό ένα βασανιστικό θάνατο, απαιτεί όμως τώρα την αποδοχή του Εαυτού Του ως προαιώνιο Θεό και Πατέρα.

Όποιος θεωρεί με αυτό τον τρόπο το λυτρωτικό έργο πρέπει και να καταλάβει τη μέγιστη αγάπη του Θεού, ο Οποίος κρύφτηκε μέσα στο περίβλημα ενός ανθρώπου για να υποφέρει και να πεθάνει για τα πλάσματά Του. . .  ο Οποίος επωμίστηκε την αμαρτία ολόκληρης της ανθρωπότητας και βάδισε μαζί της στο δρόμο προς το σταυρό. . .  Και οι άνθρωποι χρειάζεται μόνο να αποδεχθούν αυτό το λυτρωτικό έργο Του και να παρακαλέσουν τον Ίδιο ως τον θείο Λυτρωτή για συγχώρεση της  ενοχής τους. . .  και θα είναι ελεύθεροι, θα λυτρωθούν αληθινά από την αμαρτία και από τον θάνατο και θα μπορέσουν ως ελεύθερα όντα να μπουν στο πνευματικό βασίλειο όταν έρθει η ώρα της αποβίωσής τους από αυτή τη Γη.

Ο Θεός το έκανε πραγματικά εύκολο για τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από τα δεσμά της ενοχής της αμαρτίας του, αφού απαιτείται από αυτόν μόνο η συνειδητή αποδοχή του Ιησού Χριστού. . .  Απαιτείται μόνο να απευθυνθεί συνειδητά σε Εκείνον και να Τον παρακαλέσει για συγχώρεση, να πάρει δηλαδή το δρόμο για το σταυρό μαζί με το βάρος της αμαρτίας του, όπου θα απαλλαχθεί από αυτή σύμφωνα με την υπόσχεση του Ιησού: «Όποιος πιστεύει σε Μένα αυτός έχει την αιώνια ζωή. . .»  αφού μια «ζωή» υπάρχει μόνο μέσα στην ελευθερία και μέσα στη δικαιοσύνη, κάτι που σημαίνει εξάλειψη της μεγάλης ενοχής της αμαρτίας. Και αφού ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε στους ανθρώπους μια «αιώνια ζωή», πρέπει να τον αποδεχθεί κανείς για να συμμετάσχει στην υπόσχεσή του. Αλλά χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να γίνει μακάριος κανένας άνθρωπος, αφού θα συνεχίσει να τον βαραίνει η αρχέγονη ενοχή του, η οποία θα τον εμποδίζει να μπει στον φωτεινό βασίλειο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7236                22 κ. 23-12-1958

Ο Θεός ως ο ηγέτης. . .

Κρυμμένες αποκαλύψεις. . .

Να ψέλνετε πάντα μόνο δόξα και ευχαριστώ στον Κύριο του ουρανού και της Γης για το ότι σας οδηγεί πάνω στο σωστό δρόμο, μέσα από την επίγεια ζωή σας και προς την αιώνια σας πατρίδα. Αφού δεν αφήνει μόνα τα πλάσματά Του, προσφέρει την ηγεσία Του στο καθένα. Μόνο που δεν ανακατεύεται στην περίπτωση που Τον απορρίπτει ένα ον, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει το ίδιο το ον, χωρίς να το αφήσει να τα βγάλει πέρα μόνο του, χωρίς να το αφήσει στη μοίρα του. Η αγάπη του Πατέρα για τα παιδιά Του είναι πολύ μεγάλη για να τα αφήσει να τα βγάλουν πέρα μόνα τους, γιατί τότε θα είχαν χαθεί για όλη την αιωνιότητα. Το πλάσμα μπορεί μάλιστα να παρατείνει ατελείωτα τη διάρκεια του χωρισμού του από τον Πατέρα, αλλά δεν θα παραμένει αιώνια χωριστό από Εκείνον, γιατί η αγάπη Του το τραβά αδιάκοπα και γιατί κάποτε το πλάσμα θα παραδοθεί στην αγάπη Του.

Όσο όμως ζείτε στη Γη να ανοίγεστε στην ακτινοβολία της αγάπης Του. Μην διστάσετε ούτε λεπτό να σταθείτε στην περιοχή του ήλιου της αγάπης Του. Αφού το τελευταίο σημαίνει μακαριότητα και ειρήνη ήδη πάνω σε αυτή τη Γη και κάποτε στην αιωνιότητα. Και προκειμένου εσείς οι άνθρωποι να πετύχετε τη μακαριότητα ήδη στη Γη, καθόρισε τη μοίρα του καθένα, και πάντα έτσι ώστε εσείς οι άνθρωποι μπορείτε διαρκώς να αισθάνεστε την αγάπη Του εάν μόνο προσέξετε πώς οδηγείστε, πώς διαλύονται φαινομενικά άλυτα προβλήματα, πώς οδηγείστε έξω από δεινά και επίσης πώς σας χαρίζει ξανά και ξανά τη χάρη Του, ο προαιώνιος Θεός και Δημιουργός σας. . .

Σας πλησιάζει συχνά τόσο φανερά ώστε πρέπει να αισθανθείτε την παρουσία Του και επίσης σας μιλά ξανά και ξανά με τους πιο διαφορετικούς τρόπους. . . Μπορείτε να Τον αντιλαμβάνεστε εάν μόνο δεν απορρίψετε απερίφραστα τη επίγνωση του να είστε υποταγμένοι σε μια διευθυντική Δύναμη. . .  εάν δεν Τον αρνηθείτε συνειδητά και προτιμήσετε να θεωρήσετε ολόκληρη την επίγεια σας ζωή μόνο σύμπτωση ή ένα φυσιολογικό φαινόμενο από το να δεχθείτε έναν Διευθυντή και Δημιουργό Που την καθορίζει. Και κατά της συνειδητής απόρριψης δεν παίρνονται μέτρα από την πλευρά του Θεού. Αυτός δεν δίνει απόδειξη της ύπαρξής Του, αλλά το πνεύμα του ανθρώπου θα συσκοτίζεται όλο και περισσότερο, ώσπου να χαθεί τελικά μέσα στο σκοτάδι [Από το πρωτότυπο γερμανικό κείμενο δεν γίνεται κατανοητό αν θα χαθεί μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος ή το πεύμα του. Σ.τ.μ.]

Αλλά όσο δεν υπάρχει καμία ανοιχτή αντίσταση, ο άνθρωπος ακολουθείται από την αγάπη του Θεού, ακόμα και στην περίπτωση που χτυπήματα της μοίρας φαινομενικά δεν δείχνουν καμία «αγάπη του Θεού». Αλλά εκείνους που έχουν αμφιβολίες ή αδύνατη πίστη τούς πλησιάζει ο Θεός πάντα μόνο κρυφά. Ωστόσο, μπορεί να Τον καταλάβει κανείς, αφού φανερώνεται περισσότερες από μια φορά για να κερδίσει τα παιδιά Του. Και μόλις σκεφτούν οι άνθρωπο με σοβαρότητα και, κάνοντας ανασκόπηση, κοιτάξουν τη μοίρα τους, η ηγεσία του Θεού θα τους γίνει φανερή και θα τους κάνει πρόθυμους να αφοσιωθούν στον Θεό και Δημουργό τους. Θα βάλουν την περαιτέρω επίγεια ζωή τους με εμπιστοσύνη μέσα στα χέρια Του και θα δοξάζουν και θα υμνούν ξανά και ξανά την αγάπη Του, η οποία τους φέγγει από την ηγεσία Του.

Ο Πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά Του στη μοίρα τους. . .  Είναι ο Ίδιος η μοίρα, ο Ίδιος οδηγεί τον άνθρωπο και του δίνει έτσι ώστε να μπορεί αυτός πάντα να αποφέρει ευλογία από την επίγεια του ζωή. Μόνο που δεν πρέπει να ξεσηκωθεί στην περίπτωση που ο Θεός τού φέρεται πιο σκληρά, γιατί είναι ανάγκη για την ψυχή του. . .  Πρέπει να υποκύψει πειθήνια στο θέλημα του Θεού, δηλαδή να ανέχεται με υπομονή ό,τι του επιβάλει ο Θεός. . .  Πρέπει να ξέρει ότι η επίγεια του πορεία προορίστηκε και ότι συμπεριλαμβάνονται τα πάντα μέσα στο σωτήριο σχέδιο, το οποίο αποσκοπεί στην τελειοποίησή του και θα πρέπει να την προωθήσει.

Και μόλις ο άνθρωπος έχει αυτή την εσωτερική πεποίθηση ότι η μοίρα του βασίζεται μόνο στο θέλημα του Θεού και θα έπρεπε πάντα να τον βοηθήσει να σωθεί, η ζωή του δεν θα είναι μάταιη. Θα προωθεί συνέχεια την ανάπτυξή του και κάποτε ο άνθρωπος θα κοιτάξει γεμάτος αγάπη και ευχαριστία πίσω στην επίγεια του πορεία, η οποία του απόφερε επιτυχία, γιατί υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού και Δημιουργού του. . .  γιατί κατάλαβε σε όλες τις συνθήκες της ζωής τη στοργική Του ηγεσία και παραδόθηκε σε Εκείνον και στο θέλημά Του. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7238                25-12-1958

Η γέννηση του Χριστού. . .

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εκτιμήσει το βάθος της θεϊκής αγάπης, το οποίο εκδηλώθηκε στο γεγονός ότι ο Θεός ο Ίδιος κατέβηκε στη Γη για να επιτελέσει το λυτρωτικό έργο για τους ανθρώπους. Λυπόταν τους ανθρώπους για την αφάνταστη ενοχή της αμαρτίας τους, αφού αυτή δεν θα μπορούσε να εξιλεωθεί από τους ίδιους τους αμαρτωλούς, γιατί το αδίκημα κατά της αγάπης του Θεού έγινε με την πλήρη επίγνωση της ενοχής. . .  Δεν επρόκειτο η «ελαττωματικότητα» του όντος να μην του επέτρεψε να καταλάβει το αδίκημα κατά του Θεού, αλλά αυτά τα όντα στέκονταν μέσα στο πιο αστραφτερό φως και ως εκ τούτου αναγνώρισαν τον Θεό με τη δύναμη και το μεγαλείο Του. . .  Όμως δεν Τον έβλεπαν και για αυτό ακολούθησαν, παρ’όλες τις γνώσεις τους, εκείνον που παρουσιάστηκε ο ίδιος ως Θεός και Δημιουργός. . .  Τον ακολούθησαν γιατί μπορούσαν να τον δουν, παρόλο που ήξεραν ότι και αυτός ήταν μόνο ένα προϊόν της δημιουργικής θέλησης και της δύναμης του Θεού.

Το μέγεθος της ενοχής έγκειται στο ότι τα όντα στέκονταν μέσα στο φως της κατανόησης και στο ότι παρ’όλα αυτά απομακρύνθηκαν από τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό τους. Και αυτή τη μεγάλη ενοχή δεν μπορούσαν πια να την εξαλείψουν, δεν μπορούσαν πια να ανακαλέσουν την αμαρτία. Αυτή τους βάραινε και υπήρχε μόνο ακόμα μια δυνατότητα, δηλαδή να εξαλείψει την ενοχή ο Θεός ο Ίδιος. . .  Αυτό όμως μπορούσε να γίνει μόνο μέσα στα πλαίσια της θεϊκής δικαιοσύνης, γιατί η κάθε ενοχή απαιτεί μια εξιλέωση για να μπορέσει να εξαλειφθεί. Και για να προσφέρει αυτή την εξιλέωση για την ανθρωπότητα κατέβηκε ο Θεός στη Γη και κατόρθωσε το λυτρωτικό έργο μέσα στον άνθρωπο Ιησού. .

Ο Θεός ο Ίδιος δεν μπορούσε να υποφέρει, αλλά ήθελε να επωμιστεί τους πόνους τους οποίους θα άξιζαν οι άνθρωποι εξαιτίας της αμαρτίας της κάποτε απομάκρυνσής τους από τον Θεό. . .  Και για αυτό το λόγο επωμίστηκε αυτούς τους πόνους ένας άνθρωπος μέσα στο περίβλημα του Οποίου ενσαρκώθηκε ο Θεός ο Ίδιος. . .  η Αιώνια Αγάπη, η Οποία ήθελε να προσφέρει αυτή τη θυσία για τη μεγάλη ενοχή. . .  Ένας άνθρωπος η καρδιά του Οποίου ήταν γεμάτη αγάπη άφησε να Τον καρφώσουν στο σταυρό για χάρη ολόκληρης της ανθρωπότητας, και μονάχα η αγάπη Τον παρακίνησε να κάνει αυτό το έργο του ελέους.

Ένας άνθρωπος με όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες και με όλους τους ανθρώπινους φόβους πήρε έναν πικρό επίγειο δρόμο. Και η αγάπη μέσα Του αυξανόταν συνέχεια, αφού ο Θεός ο Ίδιος ήταν μέσα σε αυτό τον άνθρωπο. Και για το λόγο αυτό καθόριζε πάντα μόνο η αγάπη την ομιλία και την πράξη του ανθρώπου Ιησού, καθώς τελικά ήταν επίσης η αγάπη που βάδισε στον πικρό δρόμο των παθών και που υπόφερε και πέθανε πάνω στο σταυρό. . .  Δεν επρόκειται για μια αυθαίρετη πράξη ενός ανθρώπου που θυσιάστηκε για τους συνανθρώπους του με την προοπτική για ένα συμφέρον. Αλλά Τον ώθησε μονάχα η αγάπη να κάνει αυτό το έργο του ελέους, γιατί ήξερε ότι το δρόμο για το φωτεινό βασίλειο ήταν κλειστός για τους ανθρώπους και ότι θα έπρεπε να μείνει κλειστός εάν δεν απαλλαχθούν πρώτα από την ενοχή της αμαρτίας τους. . .

Ήξερε ποια ήταν η αρχέγονη ενοχή και ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να εξαλείψουν αυτή την ενοχή με τις δικές τους δυνάμεις. Και για αυτό το λόγο προσφέρθηκε στον Θεό να κάνει την εξιλαστήρια θυσία, προκειμένου να λυτρώσει τους συνανθρώπους Του. . .  Στ’αλήθεια όμως ήταν η Αγάπη μέσα Του η Οποία Τον παρακίνησε σε αυτό. Ήταν η Ίδια η Αιώνια Αγάπη, η Οποία λοιπόν ήθελε να λυτρώσει τους ανθρώπους από την αφάνταστη ενοχή. Αφού μέσα σε αυτό τον άνθρωπο κρυβόταν η Αιώνια Θεότητα με όλη Της την αφθονία.

Και έτσι επομένως πρέπει να καταλάβει κανείς την ενανθρώπιση του Θεού, δηλαδή ότι η Αιώνια Αγάπη ενσαρκώθηκε μέσα σε έναν άνθρωπο Που διαμόρφωσε τον Εαυτό Του έτσι ώστε η Αιώνια Αγάπη μπόρεσε να κατοικήσει μέσα Του. Και ως αποτέλεσμα ό,τι έκανε ο άνθρωπος Ιησούς κατά τη διάρκεια της επίγειας Του ζωής, στ’αλήθεια το έκανε ο Θεός ο Ίδιος μέσα Του. . .  Η «Αγάπη» καθόριζε τη θέληση, τη σκέψη και την πράξη του ανθρώπου Ιησού. Υπόφερε και πέθανε μάλιστα στο σταυρό ο άνθρωπος, ωστόσο ήταν μέσα σε αυτό τον άνθρωπο ο Θεός ο Ίδιος, δηλαδή Αυτός επιτέλεσε το λυτρωτικό έργο για όλους τους ανθρώπους.

Μόνο τότε που θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι η Αγάπη θα μπορέσουν επίσης να κατανοήσουν το πρόβλημα της ενανθρώπισης του Θεού. Και θα καταλάβουν ότι ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός είναι ένα, ότι δεν πρόκειται για δύο άτομα, αλλά ότι δεν πρέπει κανείς να αρνηθεί τη θεία ενότητα. Γιατί η αγάπη γέμιζε το ανθρώπινο περίβλημα και ως εκ τούτου η εξωτερική μορφή του ανθρώπου Ιησού ήταν επίσης η ορατή μορφή της Ίδιας της θεϊκής Αγάπης, ότι δεν επρόκειτο για χωριστά όντα, αλλά πάντα μόνο για τον Θεό τον Ίδιο.

Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ενανθρώπισης του Θεού. Τότε όμως η αναγνώριση του Ιησού θα είναι εύκολη για τον άνθρωπο και θα καταφύγει σε Εκείνον και με την επίκλησή του θα φωνάξει τον Θεό τον Ίδιο, δηλαδή θα Τον αναγνωρίσει. Και η αρχέγονη ενοχή του θα έχει εξαλειφθεί, γιατί ο Θεός ο Ίδιος κατέβηκε στη Γη για αυτή την ενοχή του και επιτέλεσε για αυτόν το λυτρωτικό έργο, το εξιλαστήριο έργο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7239                26-12-1958

Συνειδητή αποδέσμευση από τον αντίπαλο με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού. . .

Η επίγεια σας πορεία αποφέρει μόνο λίγη επιτυχία σε σας τους ανθρώπους εάν δεν λυτρωθείτε κατά τη διάρκεια εκείνης από τη δουλεία σας, εάν δεν απαλλαχθείτε από την αμαρτία της κάποτε εξέγερσής σας εναντίον Μου. . .  εάν δεν συγχωρεθείτε διά του Ιησού Χριστού, ο Οποίος πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες σας. Μια επίγεια πορεία χωρίς τον Ιησού Χριστό είναι μάταιη. Μόνο που στην καλύτερη περίπτωση ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει στη Γη τόση γνώση του θείου Λυτρωτή ώστε στο επέκεινα θα έχει ακόμα τη δυνατότητα να Τον αναγνωρίσει και να Τον επικαλεστεί για χάρη και έλεος. Τότε ο δρόμος της περαιτέρω ανάπτυξής του δεν θα είναι κλειστός, αλλά ο άνθρωπος δεν θα πετύχει πια το στόχο που μπορούσε να πετύχει στη Γη.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια μεγάλη ευλογία στο γεγονός ότι του διοχετεύτηκε κάποτε η γνώση στη Γη, παρόλο που δεν είχε πίστη, με αποτέλεσμα να αποβίωσε αλύτρωτος από τη Γη. Όποιος όμως αποδεχθεί με πίστη εκείνη τη γνώση, όποιος δημιουργήσει τη σωστή στάση απέναντι στον Ιησού Χριστό και συνεπώς και το σωστό δεσμό μαζί Μου, ο Οποίος βάδισα στη Γη μέσα στον άνθρωπο Ιησού για χάρη της αμαρτωλής ανθρωπότητας, αυτός μπορεί να συγχωρεθεί ήδη στη Γη, μπορεί να λυτρωθεί από την αμαρτία και από τον θάνατο ήδη στη Γη. Και ο σωματικός του θάνατος θα είναι μόνο η αποπεράτωση της ζωής του πάνω σε αυτή τη Γη, αλλά θα είναι  ταυτόχρονα η είσοδος στη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια.

Και τότε η επίγεια του ζωή ήταν επιτυχής, αφού ο άνθρωπος έψαξε να βρει από μόνο του την ένωση μαζί Μου, από τον Οποίο είχε χωρίσει κάποτε εθελοντικά. Αυτό ήταν η αρχέγονη αμαρτία του ανθρώπου, η αποστασία του από Μένα και η πτώση του στο βάθος ως οπαδός του πρωτοδημιούργητου όντος Μου, του Εωσφόρου. Αυτός πήρε αρνητική στάση απέναντί Μου εξαιτίας της αλαζονείας του, ήθελε να εξουσιάσει το πλήθος των πνευματικών όντων τα οποία είχε δημιουργήσει με τη θέλησή του και χρησιμοποιώντας τη δύναμή Μου. . .

Αυτό τον δεσμό λοιπόν διαλύει ο άνθρωπος που αποδέχεται συνειδητά τον Ιησού Χριστό, που στρέφεται πάλι σε Μένα μέσα στον Ιησού, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ξανά τη σωστή σχέση μαζί Μου. Για αυτό το σκοπό τού δόθηκε η επίγεια του ζωή και για αυτό το λόγο πρέπει να ζήσει σκόπιμα την επίγεια του ζωή. Δηλαδή πρέπει να ζήσει με αγάπη και μέσω της ζωής του με αγάπη πρέπει να αποκτήσει το φως της κατανόησης. Πρέπει να αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό ως τον θείο Λυτρωτή μέσα σε αυτό το φως και πρέπει μέσω του Ιησού Χριστού να πάρει το δρόμο για Μένα. Αφού ενσαρκώθηκα ο Ίδιος μέσα στον άνθρωπο Ιησού για να σας δημιουργήσω την πρόσβαση σε Μένα, για να σας απελευθερώσω από εκείνη τη δύναμη που προξένησε την πτώση σας, που θέλει να σας καταστρέψει και από την οποία πρέπει επομένως να ξεφύγετε για να γίνετε και πάλι μακάριοι.

Στην περίπτωση όμως που ο άνθρωπος δεν ζει με αγάπη, μάλλον δεν θα καταλάβει την αποστολή του ανθρώπου Ιησού και δεν θα θέλει να την πιστέψει. . .  Και ωστόσο είναι μια ευλογία να μάθει για αυτή, να μην του παραμείνουν άγνωστα η ζωή και το έργο του Ιησού πάνω στη Γη. Αφού και στο επέκεινα ενημερώνεται για τον Ιησού Χριστό και για το λυτρωτικό έργο Του. . .  Και στο επέκεινα φροντίζω εκείνους που είναι αλύτρωτοι, και τότε είναι ευλογία αν ξέρουν για Εκείνον και αν μπορέσουν και εκεί να πάρουν θέση σε αυτή τη γνώση. . .  Αλλά η ελεύθερη θέλησή τους παραμένει ανέγγιχθη και στο επέκεινα. Αφού η ψυχή πρέπει να αποφασίσει μόνη της, πρέπει να ξαναβρει εθελοντικά τον δεσμό μαζί Μου μέσα στον Ιησού Χριστό, πρέπει να Τον επικαλεστεί η ίδια και να Τον παρακαλέσει για λύτρωση. . .

Και για αυτό το λόγο έχει τόσο μεγάλη σημασία να κηρύσσεται με ζήλο ο Ιησούς Χριστός στη Γη. Και ο κάθε κήρυκας θα είναι ευλογημένος από Μένα, αφού πρόκειται να σωθούν αμέτρητες ψυχές τις οποίες βαραίνει ακόμα η αρχέγονη αμαρτία και οι οποίες συχνά αποβιώνουν από την επίγεια τους ζωή μαζί με αυτός το βάρος. Και ακόμα και στην περίπτωση που δεν θέλουν να πιστέψουν, ένας καλός κήρυκας μπορεί να κατορθώσει μια αλλαγή μέσα τους. Αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι για εκείνες μια ανακούφιση στο άλλο βασίλειο και μπορεί να τις βοηθήσει να καταλάβουν πιο γρήγορα. Αφού δεν υπάρχει λύτρωση από την αμαρτία και από τον θάνατο χωρίς τον Ιησού Χριστό. Και ο άνθρωπος έζησε σκόπιμα την επίγεια του ζωή μόνο τότε που Τον βρήκε και που συγχωρέθηκε η αμαρτία του από Εκείνον. Τότε θα μπορέσει να μπει στο πνευματικό βασίλειο λυτρωμένος, γιατί θα είναι και πάλι συνδεδεμένος μαζί Μου, έτσι όπως ήταν στην αρχή. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7240                27-12-1958

Ζωή και θάνατος. . .

Κίνηση. . . 

Δραστηριότητα. . . 

 Ύπνος. . .

Ζωή είναι δραστηριότητα, απραξία είναι θάνατος. . .  Και έτσι ξέρετε ότι η αδυναμία ανήκει στην κατάσταση του θανάτου, γιατί μόνο από τη δύναμη προκύπτει η δραστηριότητα. Αφού η δύναμη προέρχεται από Μένα, από το Πνεύμα, Που είναι ασταμάτητα δραστήριο, Που δεν αναπαύεται ούτε στιγμή, γιατί η ανάπαυση, δηλαδή η απραξία, αντιβαίνει στην αρχέγονη Φύση Μου. Η Φύση Μου είναι αγάπη και η αγάπη είναι δύναμη. . .  και άρα είμαι ο Ίδιος τόσο η Δύναμη όσο και η αρχέγονη Πηγή της Δύναμης. Και επομένως πρέπει να εκπηγάζει από Μένα η αιώνια ζωή, κάτι που δεν αναπαύεται ποτέ, που είναι δραστήριο και άρα «ζει».

Όπου υπάρχει ζωή δεν παρατηρείται πια καμία στερεοποιημένη κατάσταση. Όπου υπάρχει ζωή εκεί είναι κίνηση, ώθηση, και εκεί γίνονται συνέχεια νέες δημιουργίες, τόσο μικροσκοπικές όσο και τεράστιες. Αφού η δύναμη εκδηλώνεται στη γένεση νέων πραγμάτων. . .  η ζωή εκδηλώνεται γεννώντας αδιάκοπα νέα ζωή. Και ποιο είναι το γνώρισμα της ζωής; Είναι η μόνιμη κίνηση, ενώ η νεκρή κατάσταση εκδηλώνεται ως ακινησία και ανημπορία. . .

Έτσι θα καταλάβετε επίσης ότι στο πνευματικό βασίλειο δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια «μακάρια ανάπαυση», για μια κατάσταση της απραξίας που θα έπρεπε να είναι ταυτόχρονα μια κατάσταση της μακαριότητας. Ό,τι είναι μακάριο στο πνευματικό βασίλειο βρίσκεται στη μέση της ζωής, βρίσκεται στη μέση μιας δραστηριότητας την οποία μεν δεν μπορείτε να φανταστείτε εσείς οι άνθρωποι, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται ουδέποτε στην έννοια της ανάπαυσης. Αφού σε αυτή την περίπτωση η δύναμη που κάνει ευτυχισμένο το ον δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα και αυτό θα παράβαινε τον αρχέγονο νόμο της θεϊκής τάξης, δηλαδή η περίπτωση που σε μια δύναμη, χωρίς να της προβληθεί αντίσταση, δεν θα επιτρεπόταν να έχει κάποιο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, δεν πρέπει να μπερδευτεί μια «υπερκινητικότητα» με τη «ζωή». . .  μια κατάσταση του μην αρμονικού ζήλου, των συνεχών τρεξιμάτων. . .  η οποία σημαίνει μάλιστα επίσης αδιάκοπη κίνηση, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια ευτυχισμένη κατάσταση της πραγματικής ζωής. Απαιτείται πάντα το σωστό μέτρο για να μπορεί να γίνει λόγος για θεϊκή τάξη. Και αυτό το σωστό μέτρο το τηρεί κάθε ον που μέσα στην κατάσταση της ζωής  προμηθεύεται τη δύναμη από Εμένα τον Ίδιο, προκειμένου να μπορεί να είναι δραστήριο ανάλογα.

Ένα ον που παραλαβαίνει δύναμη θα ήταν δυστυχισμένο εάν δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη σύμφωνα με τη θέλησή του, η οποία όμως είναι πάντα ίδια με το δικό Μου θέλημα. Και αφού θέλημά Μου είναι να γίνονται συνέχεια νέες δημιουργίες, υπάρχει η ίδια θέληση και μέσα στο μακάριο ον και αυτό συμμετέχει επομένως στη δημιουργία ή στη διαμόρφωση κάθε είδους έργων, πάντα σύμφωνα με το βαθμό της παραλαβής δύναμής του. Και αυτή η δραστηριότητα του προκαλεί μέγιστη ευτυχία και μακαριότητα και το παρακινεί όλο και περισσότερο να αξιοποιεί τη δύναμη. Γιατί ένα τέτοιο ον είναι γεμάτο αγάπη και ξέρει ποιο σκοπό έχουν όλα όσα προκύπτουν από το δημιουργικό Μου θέλημα.

Η αγάπη είναι η δύναμη και η αγάπη δεν αναπαύεται, αφού θέλει να χαρίζει ευτυχία αδιάκοπα. . .  Η αγάπη ούτε επιτρέπει να πέσει το ον πίσω σε μια κατάσταση της στερεοποίησης. Αφού η δύναμη της αγάπης ρέει μέσα στο ον με τέτοια ορμή ώστε αυτό ωθείται να ενεργήσει και να βοηθήσει οπουδήποτε το έχουν ανάγκη. . .  οπουδήποτε βρίσκεται το στερεοποιημένο που θα έπρεπε να αναστηθεί στη ζωή, γιατί μονάχα η ζωή είναι μακαριότητα. Το ότι οι νεκροί αναπαύονται είναι μια λανθασμένη άποψη. Μπορεί μόνο να είναι ανήμποροι ή αδύναμοι και σε αυτή την περίπτωση είναι δυστυχισμένοι. Αλλά αν μόνο κατέχουν χαμηλούς βαθμούς δύναμης, ζουν και είναι δραστήριοι. Αφού ο νόμος είναι πως η δύναμη δεν αναπαύεται, αλλά δημιουργεί διαρκώς καινούργια ζωή και πως οτιδήποτε ζωντανό δραστηριοποιείται πάλι σύμφωνα με τον προαιώνιο αρχέγονο νόμο.

Το είδος της δραστηριότητας στο πνευματικό βασίλειο δεν μπορεί να περιγραφεί σε σας τους ανθρώπους. Μόνο ένα πράγμα είναι βέβαιο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να φανταστείτε καμία κατάσταση της ανάπαυσης, η οποία είναι πάντα μόνο αξιολύπητη όταν ένα ον βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Τότε όμως έρχονται σύντομα βοηθοί που δεν θα ησυχάσουν ώσπου να αρχίσει να δραστηριοποιείται και εκείνο το ον και άρα να έχει αναστηθεί στη ζωή. Μόνο εκείνος που απορρίπτει τη θεϊκή δύναμη της αγάπης παραμένει μέσα στην κατάσταση του θανάτου, γιατί η δύναμη της αγάπης Μου δεν τον αναγκάζει και γιατί η αντίσταση ακυρώνει την αποτελεσματικότητά της. . .  Τότε όμως η κατάσταση της ανάπαυσης δεν είναι ποτέ μια κατάσταση της μακαριότητας αλλά μια κατάσταση του σκοταδιού και των βασάνων και επομένως δεν είναι ποτέ άξια επιδίωξης.

Ήρθα στον κόσμο για να επιστρέψω τη ζωή σε ό,τι νεκρό, τη ζωή την οποία κατείχε κάποτε και την οποία παράτησε απερίσκεπτα. . .  Εξαγόρασα τη ζωή για αυτό το νεκρό. . .  Άρα μπορείτε όλοι να αποκτήσετε τη ζωή, αλλά πρέπει να το θέλετε. Πρέπει να θέλετε να ξεφύγετε από την κατάσταση του θανάτου και να δείτε τη μακαριότητά σας μέσα στη δραστηριότητα και πρέπει να επιδιώξετε να την αποκτήσετε. . .  Και θα αφυπνιστείτε σύντομα στη ζωή μέσω του Ιησού Χριστού και δεν θα χάσετε ποτέ πια αυτή τη ζωή. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7242                31-12-1958

Υπερνίκηση του υλικού κόσμου. . .

Έχετε πετύχει μια μεγάλη πνευματική πρόοδο στην περίπτωση που τα καταφέρατε να ξεπεράσετε τον υλικό κόσμο και να επιδιώξετε τον πνευματικό κόσμο, να του δώσετε περισσότερη προσοχή. . .  δηλαδή στην περίπτωση που στρέψατε ήδη τα βλέμματά σας προς το πνευματικό βασίλειο, το οποίο είναι η αληθινή σας πατρίδα. Όσο ο κόσμος σάς κρατά ακόμα δεμένους, δεν σας είναι δυνατόν να υψωθείτε στο πνευματικό βασίλειο μέσα στις σκέψεις σας. Αφού η γήινη ύλη είναι πραγματικά δεσμά, περιέχει μέσα της πνευματικά στοιχεία που Μου εναντιώνονται ακόμα. Και αυτά προσελκύουν τα πνευματικά στοιχεία μέσα στον άνθρωπο που επίσης Μου είναι ακόμα ανυπότακτα και θέλουν να τα εμποδίσουν να ενωθούν και πάλι μαζί Μου.

Η ύλη θα παραμένει πάντα δεσμά, άσχετα με το αν το πνευματικό είναι δεμένο μέσα της ή αν το πνευματικό μέσα στον άνθρωπο την επιθυμήσει. Αφού αυτή η επιθυμία ακριβώς είναι τα δεσμά τα οποία βάζει στον άνθρωπο το πνευματικό μέσα στην ύλη. Όλα τα γήινα υλικά έργα της δημιουργίας περιέχουν ακόμα το πνευματικό που ανήκει στον αντίπαλό Μου, και ο αντίπαλός Μου δεν χαλαρώνει τα δεσμά που έβαλε σε αυτό το πνευματικό.

Επομένως δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για σας να ξεπεράσετε κατά τη διάρεκεια της επίγειας σας ζωής την επιθυμία σας για την ύλη. . .  Δεν ξέρετε πόση πνευματική πρόοδο σημαίνει αυτό για την ψυχή σας. . .  για το πνευματικό που ενσαρκώθηκε μέσα σας. . .  Και δεν ξέρετε πόσο πολύ πιο κοντά Μου έρχεστε παραιτώντας από τα γήινα υλικά αγαθά. Αφού αυτό συνδέεται πάντα με την παροχή πνευματικών αγαθών, γιατί ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει τον επίγειο κόσμο αναζητά το πνευματικό βασίλειο.

Και έτσι θα δείξει σύντομα αν θα μπορείτε να μιλήσετε για μια πνευματική πρόοδο κοιτάζοντας το βαθμό της επιθυμίας σας για τον κόσμο, αν αυτή είναι ακόμα μεγάλη ή αν αρχίσει ήδη να βυθίζεται πίσω από τον πνευματικό κόσμο που θα εμφανίζεται μπροστά σας. . .  Αλλά μόλις έχετε στρέψει μια φορά το βλέμμα σας στο πνευματικό βασίλειο, θα το κάνετε όλο και πιο συχνά στόχο σας, ακόμα και χωρίς ιδιαίτερους κόπους. Θα σας αρέσει και θα επιθυμείτε να κινείστε πιο συχνά μέσα σε πνευματικές σφαίρες και ο γήινος κόσμος θα χάνει όλο και περισσότερο τη σημασία του για σας.

Και θα προκύπτουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες για να πάρετε το δρόμο για εκείνο το βασίλειο, από το οποίο πράγματι μπορεί να ρέει κοντά σας μόνο ευλογία, γιατί πρόκειται για το δικό Μου βασίλειο. . .  το βασίλειο το οποίο δεν μπορείτε ποτέ να βρείτε σε αυτό τον κόσμο, το οποίο βρίσκεται εκτός αυτού του κόσμου μέσα στον οποίο κινείστε. Θα νιώσετε σύντομα την ευλογία, θα παραλάβετε φωτεινότητα και διαύγεια, το σκοτάδι θα φύγει από πάνω σας, το οποίο σημαίνει για σας η επίγεια ζωή όσο δεν έχετε ακόμα κάνει το βήμα μέσα στο πνευματικό βασίλειο.

Και μέχρι το τέλος της επίγειας σας ζωής θα πρέπει ακόμα να διεξάγετε έναν αγώνα με τον υλικό κόσμο, μόνο που μπορεί να τον έχετε ήδη υπερνικήσει. Και τότε μόνο θα σας υπηρετεί, αλλά δεν θα σας ελέγχει πια. Και η διαμονή σας μέσα σε αυτό τον κόσμο δεν θα είναι πια ένας κίνδυνος για εσάς μόλις έχετε πατήσει στο δρόμο που οδηγεί στο πνευματικό βασίλειο. . .  ώστε η ψυχή σας θα κινείται μέσα στη σφαίρα που είναι η πατρίδα της και ώστε θα αισθάνεται ότι βρίσκεται μέσα στην αληθινή της πατρίδα. Και όταν μπορέσει να εγκαταλείψει τη Γη θα φτάσει στην αληθινή της πατρίδα, από την οποία δεν θα χρειάζεται πια να φύγει, αφού θα έχει επιστρέψει σε Μένα στο πατρικό σπίτι και θα παραμένει κοντά Μου αιώνια. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7243                1-1-1959

Πνευματική και επίγεια στροφή. . .

Δεν χρειάζεται ποτέ να φοβάστε μια στροφή όσο πασχίσετε να ζήσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αφού τότε θα γίνονται όλα έτσι όπως θα είναι καλά για την ψυχή σας και θα σκέφτομαι και τα επίγεια δεινά σας και θα σας δώσω χάρη. Αφού ξέρω ποιο δρόμο παίρνει ο καθένας, ξέρω επίσης ποιες δοκιμασίες θα πρέπει ακόμα να δώσει και ποια μέσα θα πρέπει ακόμα να εφαρμόσω για να τον βοηθήσω να προοδεύσει πνευματικά. Αλλά δεν θα είναι πια ανάγκη να εφαρμόσω τόσο οδυνηρά μέσα, γιατί γνωρίζω τη στάση του, η οποία είναι υπέρ Μου, και γιατί η θέλησή του επιδιώκει να φτάσει κοντά Μου.

Όμως έχετε όλοι μπροστά σας μια στροφή, επίγεια και πνευματικά. . .  Και αυτή θα φέρει μαζί της πολλή δυστυχία, πολλά δεινά και πολλές δοκιμασίες, τα οποία δεν θα μπορούν να περάσουν από τους ανθρώπους χωρίς να αγγίξουν τον καθένα χωριστά. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να πλήξουν τον καθένα σκληρά, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να τα βγάλει πέρα μαζί τους με δύναμη και τα οδυνηρά συμβάντα θα μπορούν να φέρουν ακόμα πολλή ευλογία στον άνθρωπο που θα δει σε όλα εκείνα μόνο την ηγεσία Μου και που θα υποκύψει πειθήνια στο θέλημά Μου. Ακόμα και αν φαινομενικά χαίρεστε ακόμα μεγάλη ηρεμία, η στροφή θα έρθει τόσο βέβαια όσο ακολουθεί η μια μέρα την άλλη. Γιατί η μέρα του τέλους πλησιάζει όλο και περισσότερο και γιατί μέχρι τότε θα έχουν συμβεί πολλά που θα πρέπει να σας ταράξουν μέσα στην ηρεμία σας και να σας κάνου να βάλετε μυαλό.

Επίγεια και πνευματικά θα διαδραματιστεί μια τέτοια στροφή. Επίγεια θα υπάρχουν μεγάλες αναταραχές και ανατροπές των συνηθισμένων πραγμάτων. . . και πνευματικά θα γίνεται αισθητή μια όλο και μεγαλύτερη έλλειψη πίστης, ένας αγώνας του σκότους ενάντια στο φως, αντιχριστιανικά μέτρα έναντι των πνευματικών κατευθύνσεων. . .  Ο αγώνας κατά της θρησκείας θα διεξάγεται παντού, μερικές φορές επίσης με πρόσχημα την ευσέβεια, τη σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια. . .  μόνο για να εξαφανιστεί ό,τι παλιό και για να αντικατασταθεί η θρησκεία με μια σύγχρονη διδασκαλία της σοφίας, η οποία όμως θα αποδείξει ένα πλήρες σκοτείνιασμα του πνεύματος, στο οποίο θα αποσκοπεί και το οποίο θα πετύχει.

Θα έχει έρθει η ώρα όπου θα ανοίξουν μέτωπο εναντίον του θείου Λυτρωτή Ιησού Χριστού εκείνοι που φαινομενικά θα θέλουν το σωστό και που ωστόσο θα είναι ευπρόσδεκτοι υπηρέτες του αντιπάλου Μου. Αφού θα πάρουν μέτρα εναντίον του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας Του και θα παρουσιάσουν ως θρήλους ό,τι σχετίζεται με το άτομο Ιησού. . .  Και για αυτό το λόγο θα έχει σύντομα έρθει και η ώρα όπου θα βαλθεί τέλος στις ενέργειες του αντιπάλου Μου. Αφού μόλις ορισμένοι άνθρωποι αρνηθούν την ύπαρξη του Ιησού Χριστού, μόλις πάρουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να πάρουν θέση με πλήρη ελευθερία σε Εκείνον ως Γιο του Θεού και Λυτρωτή του κόσμου, θα έχει έρθει για τον αντίπαλό Μου η ώρα του τέλους της ενέργειάς του. Και θα αλυσοδεθεί εκ νέου, προκειμένου να είναι ανίκανος να ενεργήσει εναντίον Μου.

Και φαίνεται ήδη ξεκάθαρα κατά πόσον έχει θέσει υπό τον έλεγχό του εκείνους τους ανθρώπους που οι ίδιοι δεν έχουν καμία πίστη και τους οποίους για αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει καλά για τα αισχρά σχέδιά του. Συμφωνούν πλήρως στα επιχειρήματά του και αμφισβητούν ή αρνούνται την ύπαρξη του Ιησού πάνω στη Γη, προκειμένου να μην χρειαστούν να αποφασίσουν υπέρ του θείου Λυτρωτή και άρα υπέρ Μου. . .  Αυτοί οι άνθρωποι επίσης βρίσκονται μπροστά σε μια πνευματική στροφή όσο τους λείπει ακόμα η εσωτερική πεποίθηση για μια άρνηση ή για μια αποδοχή του Ιησού. Αλλά όλοι έχουν και τις δυνατότητες να αποφασίσουν σωστά, όλοι θα μπορούσαν να καταλήξουν στη σωστή κατανόηση εάν επιθυμούσαν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Όπου όμως λείπει αυτή η επιθυμία δεν υπάρχει διαύγεια ή το πιο βαθύ σκοτάδι θεωρείται φως και οι άνθρωποι παραμένουν μέσα στην τυφλή σκέψη. Αλλά όποιος στέκεται μέσα στο φως της αλήθειας, όποιος έχει ήδη βρει το δρόμο για Μένα, δεν χρειάζεται να φοβάται εκείνο τον καιρό της πνευματικής στροφής. . .  Θα αναγνωρίζει πάντα ξεκάθαρα το δρόμο στον οποίο πρέπει να βαδίσει και θα συνεχίζει πάνω του ακλόνητα, επειδή θα βλέπει Εμένα τον Ίδιο στο στόχο και επειδή για αυτό θα επιδιώκει αυτό το στόχο χωρίς να κοιτάξει πίσω. Και θα έρθουν καταπάνω του οι αγγελιοφόροι του φωτός Μου και θα τον βοηθούν όπου ο δρόμος είναι ανηφορικός και κοπιαστικός, προκειμένου ο άνθρωπος να φτάσει ασφαλώς στο στόχο, προκειμένου να επιστρέψει σε Μένα, στο πατρικό σπίτι του. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

7245                4-1-1959

Η αξιοποίηση του θεϊκού λόγου σημαίνει παροχή δύναμης. . .

Δεν αξιοποιείτε καθόλου αρκετά το λόγο Μου. . .  Αυτό που θα μπορούσε να σας διοχετεύει απεριόριστη δύναμη το δέχεστε αδιάφορα χωρίς να θέσετε υπό την κατοχή σας τη δύναμη που ρέει κοντά σας εάν ακούγατε ή διαβάζατε ολόψυχα αυτά που θέλω να σας πω. Ξεχνάτε ότι σας μιλάω ο Ίδιος, ότι, όταν ακούτε το λόγο Μου, ακούτε Εμένα τον Ίδιο, τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό σας, ο Οποίος θέλει να είναι ο Πατέρας σας και ο Οποίος επομένως σας μιλά σαν «Πατέρας». Και για αυτό το λόγο δεν είναι το ίδιο αν ακούσετε τη φωνή του Θεού σας ή την ομιλία του Πατέρα στο παιδί Του. . .

Αφού όταν ο Πατέρας μιλά στο παιδί Του πρόκειται για μια απόδειξη της αγάπης Του για εκείνο. Και λόγια της αγάπης πρέπει πάντα να έχουν ένα αποτέλεσμα, είναι για το παιδί μια πηγή αφάνταστης δύναμης. Αλλά τα λόγια της αγάπης πρέπει κανείς να τα αντιλαμβάνεται με την καρδιά του για να έχουν αποτέλεσμα ως δύναμη αγάπης. . .  Δεν πρέπει να τα ακούει μόνο το αφτί, αλλά πρέπει να εντυπωσιάζεται η καρδιά από εκείνα. Μόνο τότε ο λόγος Μου θα γίνει μια πηγή δύναμης με την οποία το παιδί θα μπορεί να αναζωογονείται και να ενισχύεται οποτεδήποτε.

Δεν σας επικρίνω, γιατί ξέρω ότι ο αντίπαλός Μου σας επηρεάζει συνέχεια και προσπαθεί να παρεμβαίνει όποτε Με ακούτε, όποτε διαβάζετε το λόγο Μου. . .  Ξέρω πώς μπαίνει μέσα στη σκέψη σας και πόσο αδύνατοι είστε να του προβάλετε αντίσταση. . .  Ξέρω όμως επίσης πόσο εύκολη θα ήταν για σας η επίγεια σας ζωή εάν βυθιζόσασταν πιο συχνά στο λόγο Μου, αν τον θεωρούσατε μόνιμη πηγή δύναμης και αν Με αφήνατε να σας μιλάω συχνά. Θα ήσασταν ικανοί εάν μόνο παρακαλούσατε για ενίσχυση της θέλησής σας και αν προσέχατε πάντα την εσωτερική φωνή σας. Αυτή θα σας ωθούσε συχνά να βυθιστείτε στο λόγο Μου, και ως αποτέλεσμα αυτός θα επενεργούσε πάνω σας. . .  θα σας δασκάλευε, θα σας παρηγορούσε και θα σας ενίσχυε όπου σας λείπει η δύναμη.

Ο λόγος Μου είναι ένα τόσο βέβαιο μέσο για να αποκτήσετε δύναμη. Ο λόγος Μου είναι μια βέβαιη εγγύηση ότι θα παραλαβαίνετε αυτά που σας λείπουν και ο λόγος Μου είναι άμεση παροχή δύναμης ανά πάσα στιγμή. Την ενίσχυση της θέλησής σας όμως σας τη χαρίζει ο θείος Λυτρωτής ο Ιησούς Χριστός. Επομένως θα πρέπει πάντα πρώτα να συνδέεστε με Μένα μέσα στον Ιησού Χριστό εάν από το λόγο Μου θέλετε να πετύχετε να αισθανείτε την ακτινοβολία της αγάπης Μου, η οποία θα εμποδίσει με βεβαιότητα να νιώσετε ακόμα αδύνατοι.

Κάντε τη δοκιμή, βυθιστείτε μέσα στο λόγο Μου όταν βρεθείτε σε δύσκολη θέση επίγεια ή ψυχικά. Συνδεθείτε ολόψυχα μαζί Μου και μετά αφήστε Με να ενεργήσω. . .  Και σύντομα θα σας γεμίσει μια εσωτερική ηρεμία, σύντομα θα Με αισθανθείτε τον Ίδιο κοντά σας, και οποιαδήποτε αδυναμία ή οποιοσδήποτε φόβος θα φύγουν από πάνω σας. . .  Η δύναμή Μου θα γίνει ισχυρή μέσα εσάς που είστε αδύνατοι. . .  και μόνο τότε θα καταλάβετε πραγματικά τη δύναμη του λόγου Μου, η οποία ξεπερνά και πετυχαίνει τα πάντα. . .

Ο λόγος Μου είναι για σας μια τόσο βέβαιη πηγή βοήθειας, γιατί μπορείτε πάντοτε να αντλείτε δύναμη από εκείνο, στην περίπτωση που μόνο βυθίζεστε σοβαρά μέσα του και δεν τον ακούτε ή τον διαβάζετε μόνο επιπόλαια. Αλλά αυτό απαιτεί τη θέλησή σας, την οποία δεν αναγκάζω ποτέ. . .  Η επιθυμία σας να Με ακούσετε Με φωνάζει κοντά σας και τότε θα σας μιλήσω αναπόφευκτα και ο λόγος Μου θα σας αγγίξει σαν μια ακτίνα αγάπης που θα διεισδύσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας και θα αναφλεχθεί μέσα της. . .  Και η αγάπη είναι δύναμη. . .  Και άρα οποιαδήποτε αδυναμία θα πρέπει να σας εγκαταλείψει μόλις μέσω του λόγου Μου αναφθεί η αγάπη μέσα σας. . .  Θα πρέπει να σας πιάσει η θεϊκή δύναμη μόλις συνδεθείτε σοβαρά μαζί Μου για να μπορέσω να σας μιλήσω, για να μπορέσω να σας πω λόγια αγάπης, τα οποία βέβαια θα πιάσουν τόπο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser