background

επισκέπτες: 4815

Bιβλίo 52

 

4420                27-8-1948

Χριστιανισμός – χριστιανοί κατ’όνομα – ενανθρώπιση του Θεού. . .

Όποιος δεν είναι υπέρ Μου είναι κατά Μου. . .  και όποιος Με ομολογεί μονάχα με το στόμα και δεν νιώθει μέσα στην καρδιά του ότι Μου ανήκει, και αυτός δεν ανήκει στο κοπάδι Μου, το οποίο, κατά την Δευτέρα Παρουσία, θα πάρω μαζί Μου στη βασιλεία Μου. Δεν αρκεί το όνομα χριστιανός για να είναι κάποιος χριστιανός, δηλαδή να Με πρεσβεύσει, αλλά μονάχα η σκέψη και η πράξη, η εσωτερική επιθυμία να Μου ανήκει κάνει τον άνθρωπο διάδοχό Μου. Και τότε δεν έχει καμία σημασία το σε ποια φυλή, σε πιο έθνος και ποιο θρήσκευμα ανήκει. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό, γιατί μόνο αυτό δίνει μια αποδεκτή εξήγηση για το γεγονός ότι ο χριστιανισμός διδάσκεται σ’ολόκληρη τη γη, για το ότι υπάρχουν μάλιστα πολλοί οπαδοί, οι οποίοι όμως δεν είναι ακόμα χριστιανοί, και επομένως δεν έχει βελτιωθεί ο κόσμος μέσω της διδασκαλίας Μου, εάν αυτή δεν τηρείται, δηλαδή δημιουργεί  αληθινούς χριστιανούς.

Μόνο ο χριστιανισμός της πράξης μπορεί να θεωρείται χριστιανισμός, και αυτός θα δημιουργήσει και ανθρώπους που θα προσκομίσουν μια απόδειξη για το ότι η χριστιανική διδασκαλία είναι θεία. Αφού θα διαθέσουν φως και δύναμη σε υψηλό βαθμό, θα είναι γεμάτοι σοφία και θα καταφέρουν πράγματα που θα μαρτυρήσουν τη συμπαράστασή Μου. Θα αποδείξουν ότι είναι συνδεδεμένοι μαζί Μου και ότι επομένως η διδασκαλία αγάπης Μου είναι η μόνη ορθή διδασκαλία που περιέχει την αλήθεια. Εάν, ωστόσο, οι άνθρωποι αρκούνται σε λόγια, εάν ξέρουν μεν για τη χριστιανική διδασκαλία και όμως δεν τη ζουν, δεν θα έχουν δικαίωμα για το όνομα χριστιανοί, παρόλο που είναι μέλη των οργανώσεων που υποστηρίζουν Εμένα και το όνομά Μου. Δεν αρκούμαι σε λόγια του αέρα, εξετάζω τις καρδιές και απορρίπτω όποιον δεν έχει σοβαρότητα. Και δίνω δίκιο σε όσους δεν αναγνωρίζουν τέτοιον χριστιανισμό ως θείο έργο, αφού δεν βρίσκει την έγκρισή Μου να χρησιμοποιήσει κανείς το όνομά Μου και ταυτόχρονα να μην προσέχει το θέλημά Μου.

Θέλημά Μου, ωστόσο, είναι ν’αποδεχτούν οι άνθρωποι με όλη την καθαρότητά της τη διδασκαλία που διοχέτευσα στη γη μέσω του ανθρώπου Ιησού και επίσης να την ακολουθήσουν, για να μπορέσει να έρθει στο φως το αποτέλεσμα της τήρησης της διδασκαλίας Μου και να ενισχυθούν με αυτό τον τρόπο η πίστη και η αγάπη για Μένα. Από την άλλη όμως ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να εξετάζει, και αυτό είναι πράγματι καλύτερο από το ν’απορρίψει χωρίς εξέταση. Όποιος για αυτό θέλει να Με απορρίψει, όποιος κρίνει κοιτάζοντας εκείνους που δεν είναι σωστοί οπαδοί Μου αλλά μονάχα χριστιανοί κατ’όνομα, πρέπει ο ίδιος επίσης να καταδικαστεί, αφού όλοι σας θα έπρεπε να εξετάσετε και να κρατήσετε το καλύτερο.

Μια σοβαρή εξέταση όμως θα οδηγήσει στην αποδοχή της διδασκαλίας αγάπης Μου. Τότε θα την πραγματοποιήσετε και θα καταλάβετε το αποτέλεσμά της πάνω στον εαυτό σας. Αν ωστόσο απορρίπτετε τη διδασκαλία Μου, απορρίπτετε και Εμένα τον Ίδιο, και αυτό δεν θα σας αποφέρει ευλογία, αφού χωρίς Εμένα δεν μπορείτε να γίνετε μακάριοι. Εγώ ο Ίδιος μίλησα μέσω του ανθρώπου Ιησού σε όλους τους ανθρώπους στη γη. Εγώ ο Ίδιος ήμουν που πέθανα για σας στο σταυρό. . .

Επέλεξα μονάχα μια μορφή μέσω της οποίας μπόρεσα να γίνω ορατός για σας. Επομένως ο άνθρωπος Ιησούς ήταν μεσολαβητής ανάμεσα σε Μένα και σε σας μόνο καθ’όσον Εγώ μπόρεσα να είμαι ορατός μέσω Εκείνον για να εξασφαλιστεί η ύπαρξή σας. Το ότι η μορφή, ο άνθρωπος Ιησούς, έπρεπε μέσω σωστού τρόπου ζωής πρώτα να διαμορφωθεί έτσι ώστε μπόρεσε να Με υπηρετήσει ως μορφή για τη διαμονή Μου, ήταν ταυτόχρονα για τους ανθρώπους ένα παράδειγμα για το αποτέλεσμα της σωστής χρήσης της βούλησης, αφού ο Ιησούς έδειξε στους ανθρώπους το δρόμο που οδηγεί στην τελειότητα. Αυτό όμως που μίλησε από μέσα του ήμουν ο Ίδιος, ήταν ο λόγος Μου που κήρυξε Εκείνος. Επομένως το θέλημά Μου εξηγήθηκε στους ανθρώπους μέσω της μεσολάβησης του ανθρώπου Ιησού. Και για αυτό δεν μπορεί ν’απορριφτεί, στην περίπτωση που θέλει κανείς να Με αναγνωρίσει ως αρχή της καθαρής διδασκαλίας του Χριστού.

Το ότι ο λόγος Μου δεν είναι μονάχα ανθρώπινο λόγο θα νιώσει ο καθένας που θα τον πραγματοποιήσει. Αφού θα καταλάβει το αποτέλεσμα πάνω στον εαυτό του, θα γίνει σοφός και θα είναι γεμάτος δύναμη, αφού θα συνδεθεί επίσης μαζί Μου όπως ο άνθρωπος Ιησούς, ο Οποίος μέσω του παραδειγματικού τρόπου ζωής παρέλαβε από Μένα φως και δύναμη σε αφθονία και ο Οποίος για αυτό πρέπει να θεωρείται θείο Ον, παρόλο που έζησε στη γη ως άνθρωπος.

Και για αυτό το λόγο θα προσπαθήσω ξανά και ξανά να σας εξηγήσω το μυστήριο της ενανθρώπισης του Θεού μέσα στον Ιησού Χριστό. Ξανά και ξανά θα σας ενημερώσω για το γιατί δεν πρέπει να Τον απορρίψετε αν θέλετε να Με πιστέψετε και να φτάσετε κοντά Μου. Αφού Αυτός και Εγώ είμαστε Ένας, και όποιος απορρίπτει Εκείνον απορρίπτει και Εμένα, επειδή Εκείνος ήταν η Αγάπη προσωποποιημένη, η οποία είναι η προαιώνια Μου αρχέγονη ουσία, και επομένως Εγώ ήμουν μέσα Του και η δύναμή Μου εκδηλώθηκε μέσω Του. Ο δικός Του λόγος ήταν ο δικός Μου λόγος, και ο λόγος ήμουν Εγώ ο Ίδιος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4423                30-8-1948

Αποτέλεσμα του θεϊκού λόγου. . .

Εισροή δύναμης. . .

Παραίνεση. . .

Η άμεση εισροή πνευματικής δύναμης με τη μορφή του λόγου Μου έχει πάρα πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα πάνω στην ψυχή του ανθρώπου, παρόλο που αυτός δεν το νιώθει σωματικά. Πρόκειται για μια κατάσταση πνευματικής ελευθερίας, αφού η ψυχή δεν αισθάνεται πια φυλακισμένη από το κορμί, δεν νιώθει το βάρος της γης, παραμένει προσωρινά σε πνευματικές σφαίρες και βλέπει και ακούει εκεί πράγματα που δεν μπορεί να αποδώσει στο σωματικό άνθρωπο, πράγματα που θα ήταν ακατανόητα στο νου του ανθρώπου και για αυτό δεν του μεταδίδονται.

Για αυτό το λόγο η ψυχή αισθάνεται συχνά σαν βάσανο την παραμονή της στη γη. Μπορεί μόνο με δυσκολία να γυρίσει πίσω και πρέπει να παλεύει δυνατά, επειδή τη βαραίνουν τα επίγεια και αυτή λαχταρά την αιώνια της πατρίδα. Αλλά και αυτή τη δυσκολία πρέπει ν’αντέξει η ψυχή ως αντάλλαγμα για τη χάρη του να έχει επαφές με το πνευματικό βασίλειο και να τρέφεται από Μένα τον Ίδιο με δύναμη, με τροφή που της εξασφαλίζει μια αιώνα παραμονή μέσα σ’εκείνες τις σφαίρες. Όσον καιρό ζει στη γη, το βάρος της γης βαραίνει έναν άνθρωπο που επιδιώκει ν’ανέβει πνευματικά.

Αν τα καταφέρνει η ψυχή να κάνει και το κορμί ανθεκτικό απέναντι στα δεινά, έτσι ώστε και το κορμί παραφρονεί τα επίγεια και στρέφεται στο πνευματικό βασίλειο, τότε ο άνθρωπος θα είναι υπεράνω των πάντων και θα αντέξει μέσα σε αταραξία και ειρήνη της ψυχής την επίγεια ζωή και θα τη θεωρήσει σύντομο μεταβατικό στάδιο για την αιωνιότητα. Και προς αυτό βοηθά τον άνθρωπο ο λόγος Μου. . .  η δύναμη που έχει πάρει μορφή για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα και για ό,τι είναι δεμένο στη γη. . .  Για αυτό θα έπρεπε συχνά να διαβάζετε το λόγο Μου και να τον υποδέχεστε στο εσωτερικό σας, και τότε το κορμί θα αισθανεται επίσης το ευεργετικό του αποτέλεσμα· τότε το κορμί και η ψυχή θα τρέφονται και θα βγάζουν τη δύναμη από την τροφή της ψυχής. Ο άνθρωπος θα γίνει δυνατός και ανθεκτικός, θα είναι σε θέση να κάνει κάθε δουλειά και δεν θα νιώσει πια τόσο δύσκολη την επίγεια ζωή.

Και για αυτό σας νουθετώ συνέχεια να Μου επιτρέψετε να σας μιλήσω και να εκμεταλλευτείτε περισσότερο το δώρο Μου από τον ουρανό. . .  Σας δίνω, πρέπει όμως και να δεχτείτε αυτό που σας προσφέρω, πρέπει η καρδιά σας ν’ανοίξει και ν’αφήσει γεμάτη πόθο να της εισρεύσει ο λόγος Μου, και θα αισθανθείτε ολοφάνερα το αποτέλεσμα. . .  Αφού θέλω να σας βοηθήσω, επίγεια καθώς και πνευματικά, και να σας φανερώσω το σωστό μέσο, το οποίο ωστόσο θα πρέπει να εφαρμόσετε χωρίς αμφιβολίες. Παραλάβετε τη δύναμη από Μένα, η οποία σας προσφέρεται απεριόριστα. Αναζωογονηθείτε με το λόγο Μου και δεχτείτε την απόδειξη της αγάπης Μου, αφού ξέρω για όλες σας τις δυσκολίες και θέλω να σας βοηθήσω, διότι σας αγαπώ. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4426                3-9-1948

Το επίγειο βασίλειο και οι άρχοντές του. . .

Εκπλήρωση επίγειων καθηκόντων – πνευματική δουλειά. . .

Αν αφιερώνεστε στον κόσμο, αφιερώνεστε και σ’εκείνον που κυβερνά τον κόσμο, καθ’όσον κάνει τους ανθρώπους σκλάβους των ορμών τους, οι οποίες είναι στραμμένες μονάχα σε κοσμικές χαρές και υλικά αγαθά. Και τότε μπορείτε μόνο δύκσολα ν’απελευθερωθείτε από την κυριαρχία του. Αν, ωστόσο, συνάπτετε επαφές με το πνευματικό βασίλειο, υποτάσσεστε σε Μένα, στον προαιώνιο Πατέρα, ο Οποίος πράγματι θέλει να σας χαρίσει διαφορετικά αγαθά απ’ό,τι το εφήμερο του επίγειου κόσμου.

Στέκεστε μεν στην επίγεια ζωή και πρέπει ν’ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις εκείνης. Θα πρέπει και να εκπληρώσετε τα καθήκοντα όσο μπορείτε. Δεν θα πρέπει καθόλου να βυθιστείτε μέσα στην απραξία και να πιστέψετε ότι Με υπηρετείτε με το να αποσύρεστε στη μοναξιά και παραμελείτε την επίγεια δραστηριότητα. Θα πρέπει να είστε δραστήριοι και να δουλεύετε και να ενεργείτε για το καλό των συνανθρώπων σας. Η επίγεια σας εργασία θα πρέπει ν’αποτελείται από δημιουργική δραστηριότητα που θα ωφελήσει τους συνανθρώπους, έτσι ώστε θα είστε δραστήριοι με υπηρετική αγάπη για τον πλησίον, παρόλο που η δουλειά είναι ένα καθήκον που σας έχει ανατεθεί. Αλλά δεν θα πρέπει να κάνετε τίποτα χωρίς Εμένα, θα πρέπει πάντα να ζητήσετε την ευλογία Μου για ό,τι θα κάνετε. Και θα ευλογήσω την εργασία σας, θα σας βοηθήσω να την καταφέρετε, να μπορέσετε ν’ανταποκριθείτε σε όλες τις απαιτήσεις και παρ’όλα αυτά να εκτελέσετε και το πνευματικό σας καθήκον, το οποίο είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας σας ζωής.

Αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να δώσετε περισσότερη σημασία στα εγκόσμια απ’ό,τι στα πνευματικά. . .  Κάθε υπερβολική ανησυχία βλάπτει την ψυχή, καθώς είναι και περιττή, αφού Εγώ αναλαμβάνω κάθε φροντίδα για το σωματικό σας καλό, εφόσον φροντίζετε έντονα την ψυχή σας και προτάσσετε αυτή τη φροντίδα σε όλες τις άλλες. Δεν πρέπει να ευνοήσετε πάρα πολύ το επίγειο βασίλειο και τους άρχοντές του, αν δεν θέλετε να διατρέξετε τον κίνδυνο να γίνετε επιπόλαιοι απέναντι στο πνευματικό βασίλειο. Αν ωστόσο επιδιώκετε πρώτα αυτό, θα σας παρέχω και επίγεια, και πράγματι καλύτερα απ’ό,τι θα μπορούσατε να τα καταφέρετε μόνοι σας. Αφού φροντίζω με πατρική αγάπη τους δικούς Μου, μόλις Με θεωρούν τον προαιώνιο τους Πατέρα, τον Οποίο αγαπούν και θέλουν να υπηρετήσουν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4429                7-9-1948

Ο αντίχριστος. . .

Βίαιες διαταγές. . .

Μια ορατή εξουσία θα σας κυριαρχήσει, η οποία δεν θα θέλει ν’αναγνωρίσει μια αόρατη εξουσία. . .  Και αυτή η εξουσία θα προκαλέσει την τελευταία δοκιμασία της πίστης σας, αφού θα πολεμήσει Εμένα και θα θελήσει να κάνει εχθρούς Μου και εσάς. Και για αυτό θα χρειαστείτε ολόκληρη τη δύναμη της πίστης σας για να της αντισταθείτε. Πολλοί άνθρωποι θα υποκύψουν στο σκήπτρο του ηγεμόνα που θα τους υποσχεθεί χρυσά βουνά στη γη, ο οποίος, ως αντάλλαγμα ωστόσο, θα απαιτήσει την παράδοση της κάθε πίστης και κάθε πνευματικού αγαθού, την αναγνώριση της εξουσίας και της κυριαρχίας του και την απάρνηση ενός προαιώνιου Δημιουργού, ενός στοργικού και δίκαιου Θεού, ο Οποίος κάποτε θα ζητήσει το λόγο από τους ανθρώπους για τη θέληση, τη σκέψη και την πράξη τους.

Και έτσι θα πάρει θέση εναντίον Μου, και θα γίνει ένας τελευταίος αγώνας μικρής χρονικής διάρκειας που θα είναι όμως δύσκολος για τους πιστούς Μου, γιατί θα πιεστούν με απάνθρωπο τρόπο, και η ομολογία του Χριστού θα τους είναι πολύ δύσκολη. Αλλά η γνώση για την καθαρή αλήθεια, η φανερή Μου βοήθεια και η ελπίδα στον ερχομό Μου και στη ζωή στον παράδεισο πάνω στη νέα γη θα σας δώσει δύναμη ν’αντέξετε και ν’αντισταθείτε σε κάθε επίθεση από πλευράς της κορμικής εξουσίας.

Έχετε το λόγο Μου ότι δεν θα σας εγκαταλείψω μέσα στην έσχατη ανάγκη, και πάνω του μπορείτε να στηριχτείτε χωρίς αμφιβολία. Ξέρω τους δικούς Μου και συμπαραστέκομαι στον καθένα εάν μονάχα Μου έχει εμπιστοσύνη, εάν Με πιστεύει. Εκείνος όμως που θα έρθει θα τυφλώσει τους ανθρώπους με την οξύτητα του νου του, με τις εκτενείς γνώσεις του και με την εξυπηρετικότητά του απέναντι σε άλλους ηγεμόνες. Και όλοι θα του κατοχυρώσουν το δικαίωμα για οργανωτική δραστηριότητα με το τελικό στόχο της εκτόπισης κάθε πνευματικής κατεύθυνσης. Αφού θα επιδιώξει να παρουσιάσει τις πνευματικές προσπάθειες ως λάθος χρήση της ζωτικής δύναμης, η οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και τη βελτίωση επίγειων αναγκών. Και θα βρει παντού οπαδούς που θα τον αναγνωρίσουν και που θα πάρουν τότε επίσης μέτρα ενάντια σε κάθε πνευματική δουλειά.

Και έτσι οι υπηρέτες Μου στη γη θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Πρώτα θα γίνουν προσπάθειες να σας παρθούν όλα τα μέσα που σας κάνουν δυνατή την πνευματική σας ασχολία, καθώς επίσης θα σας κατατρέξουν και θα πρέπει να λογοδοτήσετε στην επίγεια εξουσία για τη σκέψη και την πράξη σας. Επιπλέον θα καταλήξετε μέσα σε επίγεια ένδεια μέσω διαταγών που θα φανούν στον πιστό πάρα πολύ σκληρές και βίαιες και θα είναι μάλιστα πολύ σκληρές και βίαιες εάν δεν σας συμπαραστεκόμουν και σας διατηρούσα με πνευματικό τρόπο. Και θα νιώσετε ολοφάνερα τη βοήθειά Μου, θα αισθανθείτε ότι θα είμαι κοντά σας και ότι θα ξέρω για την ένδεια του καθένα και θα τη μειώσω όταν έχει έρθει η σωστή στιγμή.

Θα έρθει ο αντίχριστος και μαζί του όλες οι ενδείξεις για το κοντινό τέλος. Αφού μόλις ξεκινήσει ο θρησκευτικός αγώνας, θα μπορέσετε με βεβαιότητα να περιμένετε το τέλος που δεν θα είναι πια μακριά, γιατί ο θρησκευτικός αγώνας θα διεξαχθεί με τέτοια σκληρότητα και με τόσο βίαιο τρόπο ώστε θα πρέπει να έρθω ο Ίδιος για να σώσω τους δικούς Μου από την έσχατη ανάγκη και να τους πάρω κοντά Μου μέσα στη βασιλεία της ειρήνης. . .  Και τότε θα έρθει η τελευταία Κρίση, και η εξουσία του αντιπάλου Μου θα τσακιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4431                10-9-1948

Ένδειξη για πνευματική ταραχή (Ρώμη;). . .

Η ορθή εκκλησία του Χριστού. . .

Εσείς οι άνθρωποι στη γη πρέπει να περιμένετε μια μεγάλη πνευματική ταραχή, αφού θέλω να σας δείξω ότι το χέρι Μου φτάνει και εκεί όπου πιστεύετε πως χτίσατε πάνω σε σταθερό θεμέλιο. Θέλω να σας τρομάξω μέσα στην αυτάρεσκη ησυχία σας για να δραστηριοποιηθείτε και ν’αναρωτηθείτε στα σοβαρά σε τι αποσκοπώ και θέλω να σας πω με αυτό το ορατό σημάδι της αποδοκιμασίας Μου για το κτίσμα σας, το οποίο σας φαίνεται πάρα πολύ καλό και υπεράνω.

Κατά την έσχατη εποχή χρειάζομαι εργάτες που να είναι δραστήριοι έντονα για Μένα και τη βασιλεία Μου. Χρειάζομαι υπηρέτες που να έχουν ζωντανή πίστη και να κάνουν δυνατή την ενέργεια του Πνεύματός Μου στο εσωτερικό τους μέσω ζωής με αγάπη σύμφωνα με το θέλημά Μου. Χρειάζομαι καλούς βοσκούς για τα πρόβατά Μου και άρα ένθερμους υποστηριχτές του λόγου Μου, ο οποίος θα έπρεπε να διοχετευτεί στους ανθρώπους με όλη του την καθαρότητα και τον οποίο για αυτό μεταδίδω στους υπηρέτες Μου στη γη με άμεσο τρόπο, για να μπορέσει αυθεντικός να διοχετευτεί στους ανθρώπους. Και αυτή είναι η δουλειά των υπηρετών Μου, των εργατών μέσα στον αμπελώνα Μου, αφού η ώρα της συγκομιδής έχει έρθει, όπως ανακοινώθηκε με το λόγο και με τη γραφή.

Και επομένως ενεργώ φανερά εκτός εκείνων που πιστεύουν ότι είναι η εκπρόσωποί Μου στη γη. Και Εγώ ο Ίδιος διάλεξα τους σωστούς εκπρόσωπούς Μου, τους οποίους όμως οι πρώτοι δεν αναγνωρίζουν ως τους απεσταλμένους Μου και δεν θέλουν για αυτό ν’αποδεχτούν το λόγο Μου. Και είναι για αυτό ανάγκη να φανερωθώ μέσω ενός εξωτερικού σημαδιού για να γίνουν οι άνθρωποι καχύποπτοι και σκεπτικοί. . .

Αφού είναι επειγόντως ανάγκη να σκεφτούν οι άνθρωποι την αχρηστία όσων έκτισαν άνθρωποι εάν δεν ανταπορκίνονται στο θέλημά Μου. Θα πρέπει να σκεφτούν με ποιον τρόπο θέλω να εκπληρώσουν το θέλημά Μου, τι έχει σωστή αξία μπροστά Μου και τι είναι μονάχα ωφέλιμο για την ψυχή για την αιωνιότητα. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν προκαταλήψεις και παραδοσιακά πνευματικά αγαθά που δεν έχουν καμία αξία γιατί χαρακτηρίζονται από τυπικότητες που καλύπτουν τον πυρήνα και τον κάνουν αγνώριστο. Είναι ανάγκη η αποσαφήνιση του ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εκκλησίας που ίδρυσα ο Ίδιος πάνω στη γη. Είναι ανάγκη η διαφώτιση επίγειων διδασκαλιών που πρέπει να θεωρούνται λάθος επειδή λένε ότι το ν’ανήκει κανείς στην εκκλησία Μου εξαρτάται από το ν’ανήκει σ’ένα συγκεκριμένο θρήσκευμα, κάτι που δεν ανταποκρίνεται με τίποτα στο θέλημά Μου.

Ό,τι έχει σχέση με οργανώσεις είναι ανθρώπινο έργο, αφού η εκκλησία Μου είναι μονάχα ένα καθαρά πνευματικό κτίριο. Έχει το θεμέλιό της μέσα στη σκέψη και στην επιδίωξη, μέσα στη θέληση και στην πράξη ανάλογες με το θέλημά Μου, και δεν θα μπορέσει ποτέ ν’αναγνωριστεί απ’έξω παρά μόνο από την έντονη δραστηριότητα αγάπης και ως αποτέλεσμα τέτοιας από την κατανόηση και τις γνώσεις για όλα όσα απαιτώ από εσάς τους ανθρώπους να πιστέψετε, για όλα όσα σας παρουσιάζω και σας διοχετεύω ως πνευματικές γνώσεις μέσω σκέψεων ή μέσω του εσωτερικού λόγου. . .

Η φανερή ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα στον άνθρωπο. . .  η φωτισμένη σκέψη και η πεπεισμένη πίστη. . .  είναι το σίγουρο χαρακτηριστικό της εκκλησίας που ίδρυσα ο Ίδιος, κάτι που όμως βρίσκει κανείς μάλλον εκτός μιας εκκλησιαστικής οργάνωσης, παρόλο που μπορεί να κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους και εντός τέτοιας, εφόσον αυτοί οι άνρθωποι προτάσσουν τον πυρήνα. . .  τη χριστιανική διδασκαλία αγάπης Μου. . .  σε όλα τα άλλα. Τότε ωστόσο θα καταλάβουν επίσης πόσο λίγη αξία έχει η κάθε τελετουργία και ολόκληρη η δομή με κοσμικό τρόπο για την ανάπτυξη της ψυχής. Θα καταλάβουν ότι συχνά την εμποδίζουν κιόλας, διότι οι τυπικότητες που αιχμαλωτίζουν τα μάτια και τις αισθήσεις των ανθρώπων δυσχεραίνουν το βαθύ εσωτερικό βύθισμα και την επιδίωξη της έντονης σύνδεση μαζί Μου. . .

Ο άνρθωπος που έχει καταλάβει πόση ευτυχία σημαίνει η έντονη σύνδεση μαζί Μου, που έχει βρει το δρόμο στο πνευματικό βασίλειο και έχει συνάψει διανοητικές επαφές με τους κατοίκους του, δεν θα ευχαριστηθεί ποτέ με πράξεις που εκτελούνται φανερά. Θα απομακρυνθεί από τέτοιες, γιατί καταλαβαίνει και αισθνάνεται ότι δεν τις θέλω. Και πρέπει κάτι τέτοιο να θεωρείται πνευματική πρόοδος, προς την οποία θέλω να βοηθήσω όλους τους ανθρώπους, με το να θα οδηγήσω τα μάτια όλων σ’ένα γεγονός που θα κάνει ευδιάκριτο το χέρι Μου. . .  Θέλω να βάλω μια αμφιβολία μέσα στις καρδιές τους, με την οποία θα έπρεπε ν’ασχοληθούν εάν έχουν καλή θέληση και ψάχνουν την αλήθεια. Θα κάνω το θεμέλιο να κλονιστεί, και ευλογημένος εκείνος που θα καταλάβει από αυτό τη γλώσσα του Θεού. . .  Θα κερδίσει παραδίδοντας, αφού θα πάρει πολύτιμο δώρο και θα το ανταλλάξει με αγαθά χωρίς αξία. Θα γίνει μέλος της εκκλησίας Μου, την οποία πρέπει να καταλαβαίνει κανείς καθαρά πνευματικά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4432                13-9-1948

Η Δευτέρα Παρουσία. . .

Κλειστές πόρτες προς τον άλλο κόσμο. . .

Το αν βιώσετε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας έχει καίρια σημασία για την αιωνιότητα. Αφού εκείνη την ημέρα θα υπάρξουν μονάχα ζωντανοί και νεκροί, δηλαδή μονάχα άνθρωποι που θα μπουν στην αιώνια ζωή ή που θα καταδικαστούν. Τότε δεν θα υπάρξει πια θάνατος που πρέπει να θεωρείται μόνο σωματικό θάνατο, όπου η ψυχή, παρόλο που είναι ατελής, μπαίνει μέσα σε πνευματικές σφαίρες, όπου μπορεί να συνεχίσει ν’αναπτύσσεται ανοδικά. Κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας οι πόρτες θα μείνουν κλειστές στο πνευματικό βασίλειο, αφού τότε θα υπάρξουν μονάχα ζωντανοί που θα τοποθετηθούν πάνω στη Νέα Γη, δηλαδή που δεν θα γεύσουν το σωματικό θάνατο, και νεκροί που θα καταβροχθιστούν από τη γη, δηλαδή που θα πεθάνουν σωματικά ως αποτέλεσμα του καταστροφικού έργου και οι ψυχές των οποίων θα βιώσουν την οπισθοδρομική ενσωμάτωση μέσα στη στερεή ύλη.

Και έτσι θα έχει έρθει η τελευταία μέρα πάνω σ’αυτή τη γη, η οποία θα σημάνει το τέλος για όλα τα πνευματικά όντα που ζουν στη γη και όπου θα γίνει μια καταδίκη, όπου όλοι οι άνθρωποι που ζουν στη γη θα πρέπει να λογοδοτήσουν. . .  Αυτή θα είναι η μέρα που έχει ανακοινωθεί από την αρχή αυτής της λυτρωτικής περιόδου, την οποία ενορατικοί και προφήτες προέλεγαν, την οποία αμφισβητούν όλοι όσοι δεν πιστεύουν και για αυτό δεν στέκονται μέσα στις ορθές γνώσεις. Θα είναι η μέρα όπου κάθε ενοχή θα βρει την εξιλέωσή της και όπου μάλλον δεν θα υπάρξει άνθρωπος εκτός από τους δικούς Μου που δεν θα κηρυχτεί ένοχος.

Για τους πιστούς όμως αυτή η μέρα θα είναι το τέλος όλων των επίγειων δεινών, για εκείνους θα είναι μια μέρα θριάμβου, όπου θα Με δούν με όλη τη δόξα και θα απομακρυνθούν από τη γη. Για τους άλλους, ωστόσο, θα είναι μια μέρα τρόμου, αφού δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τη μοίρα τους, δεν θα έχουν καμία πίστη για να Με φωνάξουν μέσα στον τρόμο τους. Και επομένως θα δουν μονάχα το σίγουρο θάνατο μπροστά στα μάτια τους και δεν θα ξέρουν ότι θα εξοριστούν για ατελείωτους καιρούς από την παρουσία Μου, επειδή με κανέναν τρόπο δεν απέκτησαν το δικαίωμα για τη βασιλεία Μου, ο Άρχοντας της οποίας είμαι Εγώ, και η οποία μπορεί να υποδέχεται μονάχα ψυχές που έχουν εναρμονιστεί με την αρχέγονη ουσία Μου, δηλαδή που έχουν γίνει αγάπη.

Και όλοι οι επίγειοι τρόμοι θα προηγηθούν την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, αφού θέλω ακόμα κατά την τελευταία ώρα να νουθετήσω τους ανθρώπους ν’απλώσουν τα χέρια τους σε Μένα για να μπορέσω να τους πιάσω πριν βουλιάξουν στο πιο βαθύ σκοτάδι. . .  πριν εξοριστούν από κοντά Μου για ατελείωτους καιρούς. Ο καθένας μπορεί ακόμα να έρθει κοντά Μου εάν εκμεταλλευτεί καλά την τελευταίο περίοδο, και ο καθένας έχει δικαίωμα για αμέτρητες χάρες. Ωστόσο, δεν εξαναγκάζω κανέναν να χρησιμοποιήσει τη χάρη Μου, αλλά αφήνω στον καθένα την ελευθερία του. Η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας όμως θα είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμού για όλους. . .  θα φέρει αγάπη και μακαριότητα στους δικούς Μου και θάνατο και καταστροφή για όσους ανήκουν στον αντίπαλό Μου, αφού θα γκρεμιστούν στην άβυσσο του σκοταδιού και θα πρέπει να εκτίσουν τις αμαρτίες τους ανάλογα με τη θεία δικαιοσύνη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4433                15-9-1948

Τελευταίος αγώνας. . .

Ανοιχτή ομολογία του Χριστού μπροστά στον κόσμο. . .

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation_BerthaDudde_package.zip „Το πέρασμα στη νέα εποχή“, σελ.352 – 353. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Τον τελευταίο καιρό, πριν έρθει το τέλος, θα κηρυχθεί ανοιχτός πόλεμος ενάντια σε κάθε εκδήλωση του πνεύματος. Από αυτό θα καταλάβετε ποια ώρα έχει σημάνει για τις κοσμικές εξελίξεις, ότι δηλαδή η μέρα πλησιάζει στη δύση της. Θα έχετε τότε ν’αντιμετωπίσετε τεράστια προβλήματα εξαιτίας των βάναυσων καταπιεστικών μέτρων που θα επιβάλει η εγκόσμια εξουσία. Θα σας κατατρέχουν με ερωτήσεις και με απειλές για τη σχέση σας με τον Χριστό και γενικά με την πίστη. Δεν θα διστάσουν να σας παρακολουθήσουν ή να λαθρακούσουν τις συνομιλίες σας και να σας σύρουν στα δικαστήρια, προκειμένου να λογοδοτήσετε για τα λόγια και τις πράξεις σας.

Και τότε θα έχει έρθει η ώρα που θα πρέπει να διακηρύξετε ανοιχτά την πίστη σας σε Μένα και να μιλήσετε χωρίς φόβο για το πώς σκέφτεστε και τοποθετείστε απέναντί Μου. Αυτή την ανοιχτή διακήρυξη μπροστά στον κόσμο την απαιτώ από σας ως απόδειξη ότι είστε δικοί Μου. Φυσικά Εγώ ξέρω τι σκέφτεστε και τι ασθάνεστε μέσα στην καρδιά σας, αλλά από εκείνη την ώρα πρόκειται για έναν ύστατο αγώνα, για να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός ανάμεσα στα πρόβατα και στα ερίφια. Και αυτός ο ύστατος αγώνας πρέπει να διεξαχθεί δημόσια, ώστε να γίνει εμφανές περί τίνος πρόκειται και να φανεί καθαρά μπροστά στον κόσμο η ενοχή των αντιπάλων Μου. Έτσι, όσοι είναι ακόμα αναποφάσιστοι θα αναγκαστούν να αποφασίσουν λόγω της στάσης τόσο των πιστών όσο και εκείνων που είναι οι εχθροί τους.

Ο αγώνας θα διαρκέσει λίγο μόνο καιρό και θα διεξάγεται παντού μεν, αλλά με διαφορετική μορφή. Παντού θα είναι η σκληρότητα που θα αντιμάχεται την αγάπη, ο υλικός κόσμος που θα χλευάζει ή θα καταδιώκει αυτόν του πνεύματος. Έτσι θα είναι σαφώς φανερά δύο στρατώπεδα, παντού εκεί όπου θα πρεσβεύεται η διδασκαλία του Χριστού και όπου η θεϊκή αρχή της αγάπης θα είναι το κύριο που θα διδάσκεται και θα απαιτείται να πιστέψουν οι άνθρωποι. Η αποστασιοποίηση από Μένα θα είναι εμφανής σε όλο τον κόσμο, αλλά εκεί όπου είναι διαδεδομένοι η διδασκαλία του Χριστού για την αγάπη, η καταδίωξη της πίστης θα διεξαχθεί με κάθε βαναυσότητα και αυτό θα είναι τότε το τέλος.

Επειδή δεν μπορείτε εσείς οι άνθρωποι ακόμα να σχηματίσετε μια ιδέα για τις εξελίξεις που έρχονται, για αυτό σας φαίνονται απίστευτες. Και όμως θα έρθουν όπως σας το αναγγέλλει το Πνεύμα Μου και μάλιστα είναι τόσο κοντά που θα σας καταλάμβανε πανικός, αν ξέρατε πόσο κοντά είναι η μέρα και η ώρα του τέλους. Παρ’όλα αυτά δεν χρειάζεται να περιμένετε με τρόμο, γιατί αν μείνετε αφοσιωμένοι σε Μένα εξασφαλίζεστε την απόλυτη προστασία Μου, καθώς και την απαραίτητη δύναμη με κάθε μορφή, προκειμένου να αντέξετε στον αγώνα. Και το γεγονός ότι το γνωρίζετε αυτό θα σας εμπνέει εμπιστοσύνη και ακλόνητη πίστη, έτσι ώστε θα βγείτε νικητές από αυτή την περίοδο και για έναν λόγο παραπάνω, ότι για χάρη σας θα συντομέψω τις μέρες για να γίνετε μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4437                20-9-1948

Μαθητές της έσχατης εποχής. . .

Επίγειοι δεσμοί. . .

Φροντίδα του Θεού για οικογένειες. . .

Όπως οι μαθητές Μου έπρεπε να χωριστούν από τις οικογένειες τους, από το σπίτι και τα κτήματά τους για να Με ακολουθήσουν, έτσι θα πρέπει και οι τελευταίοι μαθητές να είναι έτοιμοι να παραδώσουν τα πάντα όταν ακούσουν μέσα στις καρδιές τους τη σιγανή φωνή να ενεργήσουν για Μένα. Πρέπει η αγάπη για Μένα να είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην προτιμήσει κανέναν επίγειο δεσμό από Μένα, τότε μόνο θα μπορέσουν να ενεργήσουν ως οι σωστοί Μου μαθητές με εντολή Μου. Όσο τους δεσμεύει ακόμα η γη, δεν μπορούν ν’ακούσουν την εσωτερική φωνή, η οποία όμως είναι οπωσδήποτε ανάγκη για να διαδώσουν το λόγο Μου, για να μπορέσουν να διδάξουν τους συνανθρώπους.

Τίποτα δεν πρέπει να σας αρέσει περισσότερο από το λόγο Μου, η εκδήλωση της αγάπης Μου για σας, και πρέπει ευχαρίστως και με χαρά να είστε κάθε στιγμή πρόθυμοι ν’ακούσετε το λόγο Μου, άμεσα ή και έμμεσα. Όσο περισσότερο έχετε τη δυνατότητα να λάβετε γνώση σχετικά με πνευματικές υποθέσεις, με την αιώνια αλήθεια, τόσο πιο κατανοητό θα είναι για σας ότι πρέπει να χαρίζεστε  απεριόριστα σε Μένα αν θέλετε να Με υπηρετήσετε ως εργαλεία. Αφού ο κάθε δεσμός σας με τον υλικό κόσμο Με εμποδίζει να ενεργήσω μέσω σας. Και με αυτά έχετε και μια εξήγηση για το ερώτημα του κατά πόσον οι υπηρέτες Μου θα έπρεπε να μείνουν ελεύθεροι από σταθερούς δεσμούς που δεν έχουν στόχο την πνευματική επιδίωξη, δηλαδή δεν επιδιώκουν να πετύχουν ένα κοινό στόχο. Οι μαθητές Μου έπρεπε να εγκαταλείψουν τη γυναίκα και τα παιδιά τους για να Με ακολουθήσουν, και τους ευλόγησα για αυτό. . . 

Όποιος έχει Εμένα ως στόχο του δεν πρέπει να στείλει πίσω τα μάτια του. Όποιος επιδιώκει το πνευματικό βασίλειο έχει ξεπεράσει τον κόσμο και μπορεί για αυτό χωρίς ανησυχία ν’εγκαταλείψει τον κόσμο χωρίς να ζημιωθεί ή να βλάψει τους συνανθρώπους. Αφού Εγώ αναλαμβάνω τότε τη φροντίδα για τους δικούς του, τους οποίους φρόντισε μέχρι τότε αυτός. Τότε του κάνω και έυκολο το επίγειο του καθήκον και του το αναθέτω μόνο με τέτοιον τρόπο ώστε μπορεί ταυτόχρονα να κάνει πνευματική δουλειά, δηλαδή να ενημερώσει τους συνανθρώπους για το σκοπό και το στόχο της επίγειας ζωής.

Όταν χρειάζομαι τους μαθητές Μου για τέτοια δουλειά, τότε αυτή είναι η πιο σημαντική τους δουλειά. Τότε όμως θα έπρεπε με εμπιστοσύνη να εγκαταλείψουν ό,τι θα μπορούσε να τους εμποδίσει να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα έπρεπε ν’αποδεσμευτούν και να κηρύξουν το λόγο Μου ως οι σωστοί Μου μαθητές και να είναι αμέριμνοι. . .  Όποιος, ωστόσο, αγαπά περισσότερο τον κόσμο από Εμένα δεν είναι κατάλληλος ως μαθητές Μου κατά την έσχατη εποχή, αφού δεν μπορεί να υπηρετήσει δύο κυρίους. Δεν μπορεί ν’αποτίσει φόρο τιμής στον κόσμο και συνάμα να Με επιδιώξει. Πρέπει πρώτα να γίνει ο χωρισμός πριν μπορώ να τον αναλάβω ως μαθητής Μου, ο οποίος δεν θα υποτροπιάσει και στον οποίο τα αγαθά Μου είναι πλήρη αποζημίωση για τα αγαθά του κόσμου. Όσο όμως υπάρχει ακόμα κάτι που Μου προτάσσει, δεν μπορώ να ενεργήσω φανερά πάνω του και μέσα του. Και για αυτό πρέπει να έχει ξεπεράσει απεριόριστα τον κόσμο για να είναι σωστός μαθητές Μου τον τελευταίο καιρό πριν το τέλος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4438                21-9-1948

Δαιμονική επιρροή πάνω στους φορείς του φωτός. . .

Πόλεμος ενάντια στην αλήθεια. . .

Η δαιμονική επιρροή είναι ιδιαίτερα δυνατή όπου η αλήθεια κοντεύει να επικρατήσει. Και για αυτό σας ενοχλούν συχνά σκέψεις τις οποίες σας διοχετεύουν τέτοια όντα με σκοπό να σας κάνουν ακατάλληλους για την υποδοχή και τη μετάδοση της αλήθειας. Το φως και το σκοτάδι είναι πάντα μαζί, υπάρχει πάντα ο πόλεμος του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, και η θέληση του ανθρώπου αποφασίζει για το ποιές δυνάμεις θα βγουν νικητές.

Όπου υπάρχει φως, δηλαδή αλήθεια, μαζεύονται και σκοτεινά όντα για να σβήσουν το φως, για να εκτοπίσουν την αλήθεια και να την αντικαταστήσουν με το ψέμα και την πλάνη. Και αυτό έχει το αποτέλεσμα ότι γίνεται πιο δύσκολη για τους φορείς της αλήθειας η κάθε πνευματική δουλειά, στην περίπτωση που αυτοί δεν βρίσκουν τη δυνατή θέληση να είναι ασταμάτητα δραστήριοι για τον Θεό και τη βασιλεία Του. Τότε ένας φορέας του φωτός προμηθεύεται δύναμη από τον Θεό και μπορεί να προβάλει αντίσταση σε κάθε επιρροή από δαιμονικής πλευράς. Τότε είναι πιο ισχυρός από εκείνη η δύναμη, αφού έχει γύρω του τα φωτεινά πνευματικά όντα ως προστατευτικό τοίχο και μπορεί ν’αποτρέψει κάθε επιρροή, κάθε λάθος σκέψη.

Δεν πρέπει ποτέ να μειωθεί η ισχύς της θέλησης, και τότε οι δαιμονικές δυνάμεις δεν καταφέρνουν τίποτα. Ωστόσο, ένας φορέας της αλήθειας θα νιώθει πάντα την παρουσία τέτοιων όντων που καταπολεμούν την αλήθεια, καθ’όσον η πνευματική δουλειά θα είναι πιο δύσκολη, καθ’όσον παρεμποδίσεις και εμπόδια θα την επηρεάσουν, και ο άνθρωπος θα πρέπει ξανά και ξανά να ζητήσει δύναμη από τον Θεό για να μην γίνει αδύναμος και να μην επιτρέψει να νικήσουν οι δαιμονικές δυνάμεις. Αλλά δεν μένει ποτέ χωρίς βοήθεια, αφού όπου μπορεί μια φορά να διοχετευτεί το φως στη γη, εκεί είναι έτοιμα για αντίσταση αμέτρητα φωτεινά όντα. Και όποιος έχει προσφέρει τη βοήθειά του στον Θεό μια φορά, σ’εκείνον ο Θεός θα είναι έμπιστος βοηθός και προστάτης. Δεν θα τον αφήσει ποτέ στα χέρια του εχθρού, αλλά θα τον προστατέψει κατά της επιρροής εκείνου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4439                22-9-1948

Διανοητικά αγαθά. . .

Εκπομπές πνευματικών όντων. . .

Παραπλανητικό φως. . .

Το πώς αξιοποιείτε τα διανοητικά αγαθά που σας μεταδίδονται είναι αποφασιστικό για την ανάπτυξή σας. Φωτεινά και σκοτεινά όντα επιδιώκουν να σας επιρεάζουν διανοητικά, δυνάμεις που είναι γεμάτα από αληθινές γνώσεις, και τέτοιες που τοποθετούνται εναντίον του κάθε τι που είναι αλήθεια, εν μέρει λόγω δικής τις άγνοιας, εν μέρει όμως και από κακά κίνητρα, για να καταστρέψουν ό,τι σημαίνει φως και δύναμη. Τέτοια όντα επομένως διαγωνίζονται για τη θέλησή σας. Προσπαθούν να σας μεταδίδουν τις σκέψεις τους. Αυτές σας περιστοιχίζουν σαν κύματα, και η θέλησή σας τις υποδέχεται τότε ή τις απορρίπτει, δηλαδή τις πιάνει η καρδιά και τις διοχετεύει στον εγκέφαλο, όπου επεξεργάζονται, δηλαδή όπου ο άνθρωπος τις αντιλαμβάνεται εάν θέλει να της χρησιμοποιήσει. . .  ή τις απορρίπτει, μην διοχετεύοντάς τες στον εγκέφαλο για επεξεργασία, δηλαδή μην προσέχοντάς τες.

Συνειδητή γίνεται η σκέψη μόνο τότε που ο νους ασχολείται μαζί της. Ωστόσο, ο δημιουργός της σκέψης δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά πρόκειται για εκπομπές από το πνευματικό βασίλειο που μπορούν ν’αγγίξουν τον άνθρωπο ως ακτίνες φωτός ή και ως παραπλανητικό φως, το οποίο τότε τον συνοδεύει ως σκιά, ώστε ο άνθρωπος πορεύεται δηλαδή μέσα στο σκοτάδι. Το σκοτάδι όμως δεν το νιώθει, επειδή, όσον καιρό δεν πορεύεται μέσα στο φως, στρέφεται προς παραπλανητικά φώτα, δηλαδή πιστεύει πως βρίσκεται μέσα στο φως, το οποίο, ωστόσο, δεν ακτινοβολεί καμία λάμψη, δεν εκπέμπει καμία ζέστη, και δεν φωτίζει τίποτα, αλλά είναι μόνο ψεύτικο φως.

Όταν χρησιμοποιούνται τα διανοητικά αγαθά, αποδείχνεται ποιο αποτέλεσμα έχουν. Αφού το σωστό φως, οι αληθινές σκέψεις θα φλογίσουν και θα προκαλέσουν παντού ν’ανάψουν άλλα φωτάκια· ενώ ένα παραπλανητικό φως δεν έχει τη δύναμη να λάμψει, το αποδέχονται όμως άνθρωποι που πορεύονται μέσα στο σκοτάδι, γιατί δεν ξέρουν το δυνατό λαμπερό φως της αλήθειας και δεν έχουν ακόμα αισθανθεί πάνω τους το αποτέλεσμά του. Και μπορεί τότε ο άνθρωπος να δουλέψει με τα διανοητικά αγαθά, είτε με εκείνα του πνευματικού κόσμου που έχει γνώσεις, είτε με εκείνα που εκρέονται από τις δυνάμεις του σκοταδιού. Μόνο που θα έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα πάνω στον άνρθωπο που τα μοιράζει καθώς και σ’εκείνον που τα λαμβάνει.

Όποιος μεταδίδει αληθινά διανοητικά αγαθά θα παραλαμβάνει όλο και περισσότερα τέτοια, αν και τα μοιράζει συνέχεια. Και η ψυχή του θα αναπτυχτεί ανοδικά, θα στέκεται σε όλο και πιο δυνατό φως, θα καταλαβαίνει και θα κατανοεί τα πάντα. . .  αφού το φως έχει πάρα πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα. Όποιος, ωστόσο, μεταδίδει λανθασμένα διανοητικά αγαθά, θα πορευτεί παρ’ολα αυτά μέσα στο σκοτάδι και θα νιώσει ότι δεν φέρνει κανένα φως μέσα σ’αυτό το σκοτάδι, μόνο που μέσω της αναλαμπής παραπλανητικών φωτών πιστεύει που και που πως βρίσκεται μέσα στο φως, για να πέσει μετά σε όλο και πιο βαθύ σκοτάδι. Θα μείνει χωρίς κατανόηση παρά τη διοχέτευση διανοητικών αγαθών. Το σκοτάδι γύρω του δεν θα μειωθεί ώσπου να τον αγγίξουν οι ακτίνες ενός σωστού φωτός, ώσπου ν’αποδεχτεί τις διανοητικές εμπνεύσεις από το φωτεινό βασίλειο, δηλαδή παραδοθεί στην επιρροή των όντων που έχουν γνώσεις, τα οποία μονάχα μπορούν να του μεταδώσουν φως και αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4440                22-9-1948

Ο σκοπός θεϊκων αποκαλύψεων. . .

Η Ίδια η αιώνια Θεότητα αποκαλύπτεται σε σας τους ανθρώπους με την ατελείωτη αγάπη και σπλαχνικότητά Της. Αυτές οι αποκαλύψεις έχουν τόσο μεγάλη σημασία ώστε εσείς οι υπηρέτες του Θεού στη γη θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε όλη σας τη δύναμη να τις διαδώσετε. Είναι ένα σημάδι για τη μόνιμη μέριμνα του Θεού για τα πλάσματά Του, καθώς όμως είναι και μια αδιάκοπη αλυσίδα παροτρύνσεων, οι οποίες θα έπρεπε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν τον εαυτό τους και να μπουν μέσα στο θεϊκό θέλημα.

Οι θεϊκές αποκαλήψεις περιλαμβάνουν γνώσεις όλων των τομέων και είναι τόσο εκτενείς, γιατί θα έπρεπε να ξυπνήσουν μέσα στον άνθρωπο την κατανόηση για τα πάντα, για να μην προκαλέσει ένα κενό γνώσεων αμφιβολίες για την καθαρή αλήθεια. Αφού είναι θέλημα του Θεού να κινούνται οι άνθρωποι μέσα στην αλήθεια για ν’αναγνωρίσουν και να μάθουν να αγαπήσουν τον προαιώνιο τους Πατέρα και Δημιουργό και να Του υποταχτούν τότε με ελεύθερη θέληση, για ν’αποκατασταθεί η αρχέγονη σχέση ανάμεσα σ’Εκείνον και στα πλάσματά Του, η οποία σημαίνει απεριόριστη μακαριότητα για τα τελευταία.

Ο άνθρωπος έχει και πάντα την ικανότητα ν’αναγνωρίσει τις θεϊκές αποκαλύψεις ως τέτοιες. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει πάντα τη θέλησή του, και η θέληση θα έπρεπε να παροτρυνθεί με το να μεταδίδονται αυτές οι αποκαλύψεις στους ανθρώπους μ’έναν τρόπο που φαίνεται υπερφυσικός και που θα πρέπει να κάνει τους ανθρώπους σκεπτικούς. Πρέπει να οδηγηθεί η προσοχή τους σ’εκείνες και ταυτόχρονα στο σύνολο του πνευματικού, επειδή ο άνθρωπος, κατά τη διάρκεια της πορείας του στη γη, επιτρέπει να τον αιχμαλωτίσει η ύλη και αποφεύγει τον πνευματικό τομέα λόγω άγνοιας και συχνά λόγω λάθος στάσης απέναντι στον Θεό. Μπορεί όμως ν’αφυπνιστεί το ενδιαφέρον για το πνευματικό μέσω υποδείξεων και δασκαλεμάτων και επομένως και μέσω γνωστοποίησης της φανερής επενέργειας του Θεού μέσω ενός ανθρώπου, η οποία ωστόσο είναι προορισμένη για όλους τους ανθρώπους και έχει σημασία για όλους τους ανθρώπους.

Πρέπει να τους γίνει συνειδητή η συνάρτηση του Θεού με τους ανθρώπους για να δημιουργήσουν μόνοι τους τη σωστή σχέση μαζί Του και να είναι τότε ικανοί ν’αναγνωρίσουν την ενέργεια του Θεού καθώς και τις διδασκαλίες που τους μεταδίδονται, και, με την επίγνωση του θελήματός Του, ν’αυτοδιαμορφωθούν έτσι όπως είναι ανάγκη για ν’αποκαταστήσουν την αρχέγονη σχέση. . .  να είναι ορθά παιδιά του Πατέρα με φως και δύναμη και για αυτό σοφά και ισχυρά όντα που μπορούν να δημιουργούν και να διαμορφώνουν με ελεύθερη θέληση, η οποία είναι τότε και η θέληση του Θεού. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4444                27-9-1948

(Μπορεί ο Θεός να υποφέρει;) Η αγάπη του Θεού. . .

Αυτός Που σας εκδηλώνεται από την υπέρμετρη αγάπη Του επιδιώκει να σας κερδίσει με όλη του την επιμονή, και δεν σας παρατά, γιατί είστε δικοί Του από τους αιώνες των αιώνων. Η αγάπη Του είναι αναλλοίωτη, είναι όμως και ένας νόμος, δηλαδή μονάχα αγάπη μπορεί να κάνει παρέα με αγάπη. Και αφού ο Θεός είναι η Ίδια η αιώνια Αγάπη, απαιτεί αγάπη και επιδιώκει για αυτό να διαμορφώσει όλα Του τα πλάσματα σε αγάπη, για να μπορέσει να ενωθεί μαζί τους. Και άρα προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη των πλασμάτων Του και δεν έχει στην αιωνιότητα κανέναν άλλο στόχο, επειδή η ένωση με αγάπη σημαίνει μακαριότητα για το πλάσμα και αυξάνει επίσης συνέχεια τη μακαριότητα του Θεού.

Ο Θεός είναι τέλειος, και ως τέλειο Ον είναι ικανός να δίνει απεριόριστη μακαριότητα, καθώς όμως θέλει και να λαμβάνει τέτοια από τα πλάσματά Του, τα οποία εκπήγασαν από τη δύναμη της αγάπης Του. Το να προκαλέσει κανείς μακαριότητα, ωστόσο, προϋποθέτει πάντοτε αγάπη. Αν λοιπόν ο Θεός ζητά την αγάπη των πλασμάτων Του, επειδή θέλει να τους χαρίσει τον Εαυτό Του, πρέπει η στέρηση της αγάπης να περιορίσει και την Αγάπη που δίνει. Επομένως, παρόλο που Αυτή δεν μπορεί να μειωθεί, περιορίζεται η δύναμή Της, κάτι που σημαίνει και μειωμένη μακαριότητα. . .  Στην περίπτωση της αφθονίας της θεϊκής αγάπης αυτό είναι αξιομνημόνευτο μόνο τότε που σχεδόν όλα τα πλάσματα απομακρύνονται από Εκείνον, δηλαδή του αρνούνται την αγάπη τους. . .  μια κατάσταση που γίνεται στο τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου μέσα στη δημιουργία. . .

Τότε παίρνει τη θέση της μακαριότητας μια ασύγκριτη νοσταλγία, η οποία μεν δεν είναι θλιβερή όπως στη γη, αλλά η οποία προκαλεί αυξημένη θέληση για βοήθεια και υπέρμετρη ευχπλαχνία. Δεν μπορεί ποτέ να υποφέρει ο Θεός, αλλά η συνεχής απομάκρυνση των πλασμάτων από Αυτόν θα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη εξέλιξη δύναμης. Δηλαδή η αγάπη του Θεού θα επιδιώκει αδιάκοπα να κερδίσει την αγάπη των πλασμάτων Του, επειδή δεν τα παρατά, ακόμα και αν περάσουν αιωνιότητες ώσπου εκείνα να στραφούν σ’Αυτόν με αγάπη.

Μια κατάσταση δυχτυχίας θα υπήρχε μόνο στην περίπτωση που. . .  ο Θεός έχανε στον αντίπαλό Του ανεπίστρεπτα τα όντα που κάποτε εκπήγασαν από Εκείνον. . .  κάτι που όμως δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, γιατί η αφθονία της θεϊκής αγάπης δεν αφήνει να χαθεί τίποτα, και μάλιστα θα κερδίσει ακόμα και τον ίδιο τον αντίπαλό Του, παρόλο που μόνο μετά από ένα ατελείωτα μεγάλο χρονικό διάστημα, σχετικά με το οποίο από την πλευρά των ανθρώπων δεν είναι πια δυνατή καμία εκτίμηση. Το να μειθωεί ποτέ η αγάπη του Θεού αποκλείεται εντελώς, αφού η αγάπη είναι κάτι τόσο τεράστιο ώστε εξαναγκάζει τα πάντα, και η δύναμη της θεϊκής αγάπης θα ήταν αρκετή να κερδίσει αμέσως την αγάπη των πλασμάτων Του, αν Αυτός την άφηνε να επενεργήσει με όλη της την αφθονία.

Αλλά η μακαρίοτητά Του αυξάνεται εάν τα πλάσματά Του τον πλησιάζουν μόνα τους και Του προσφέρουν την αγάπη τους. Και για αυτό ο Θεός επενεργεί πάνω σ’εκείνα μόνο σε ελάχιστο βαθμό, επιδιώκοντας πάντα να παροτρύνει τη θέλησή τους να Τον ζητήσει. Στην περίπτωση που η θέληση του ανθρώπου απομακρύνεται από τον Θεό, μειώνεται και η δύναμη της αγάπης του Θεού, ωστόσο Αυτός δεν τον παρατά. Η επιδίωξη να κερδίσει την αγάπη των πλασμάτων Του είναι επίσης μια πράξη μακαριότητας, κάτι που στους ανθρώπους θα είναι μεν κατανοητό μόνο τότε που οι ίδιοι θα σταθούν μέσα σε αγάπη που ανταποδίδει, η οποία επίσης δεν θα σταματήσει ποτέ να επιδιώκει να κερδίσει την αγάπη του άλλου [ετσι ασαφής είναι αυτή η πρόταση και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο· σημείωση της μεταφράστριας]

Εκπληρωμένη αγάπη είναι μακαριότητα, αγάπη όμως που δεν βρίσκει ανταπόκριση είναι κατάσταση απομόνωσης, το αποτέλεσμα της οποίας είναι αδυναμία ή αυξημένη παραγωγή δύναμης. . .  ανάλογα με την ισχύ της αγάπης. Και για αυτό τα όντα του φωτεινού βασιλείου μπορούν συνέχεια να ενεργούν με αγάπη, παρόλο που συναντούν συχνά αντίσταση από πλευράς των ανθρώπων. . .  επειδή είναι διαποτισμένα από αγάπη, και ακόμα και αν δεν ανταποκρίνεται η αγάπη τους, αυτό δεν σημαίνει μείωση της δύναμής τους αλλά μονάχα αυξημένη παρακίνηση σε δραστηριότητα. Οι άνθρωποι στη γη έχουν ακόμα ανάγκη την παροχή δύναμης, η οποία τους διοχετεύεται μέσω αγάπης, και για αυτό η έλλειψη αγάπης σημαίνει για αυτούς και έλλειψη δύναμης και έλλειψη ορμής για δραστηριότητα και είναι κατά συνέπεια μια κατάσταση δυχτυχίας. Αλλά στον άνθρωπο μένει πάντα η επίγνωση του ότι η αγάπη του Θεού τού είναι εξασφαλισμένη, ότι η αγάπη του ανθρώπου βρίσκει πάντα ανταπόκριση εάν ο στόχος της είναι Εκείνος, και ότι η αγάπη Του είναι η πραγματική μακαριότητα για τον καθένα που τη λαχταρά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4448                2-10-1948

Ο ηχηρός λόγος και οι προϋποθέσεις. . .

Πρέπει να προσέχετε τις ελάχιστες αισθήσεις σας αν θέλετε ν’αντιληφθείτε τη φωνή Μου στο εσωτερικό σας. Και για αυτό η μετάδοση του λόγου Μου μπορεί να γίνει μόνο σε κατάσταση πλήρους απομόνωσης από τον κόσμο. Ζείτε μεν ακόμα μέσα στον κόσμο, αλλά μπορούν γύρω σας να βυθιστούν τα πάντα μέσα στο τίποτα, μπορούν να μείνουν εντελώς απαρατήρητα από σας, εάν οι σκέψεις σας στρέφονται προς το εσωτερικό και ψάχνουν Εμένα. Τότε παρατηρείτε διαφορετικές από επίγειες σφαίρες, τότε μένετε ήδη στο πνευματικό βασίλειο. Η ψυχή σας έχει μπει στο πνευματικό κόσμο, ενώ το κορμί σας παραμένει στη γη, χωρίς ωστόσο να έχει χάσει τον σύνδεσμο με την ψυχή.

Όποιος καταφέρνει ν’αποκλείσει όλες τις εγκόσμιες σκέψεις και να συγκεντρωθεί, θα ακούσει μετά από λίγο μια σιγανή φωνή μέσα στην καρδιά του, και μάλιστα τόσο πιο καθαρά, όσο περισσότερο έχει καταφέρει ν’αποδεσμεύσει την ψυχή από το κορμί του, δηλαδή όσο περισσότερο η ψυχή επιδιώκει το βασίλειο απ’όπου προέρχεται ο λόγος Μου, όπου είμαι ο Ίδιος ανάμεσα στα όντα που σας διδάσκουν με εντολή Μου, στην περίπτωση που το δασκάλεμα δεν προέρχεται απευθείας από Μένα.

Ο κόσμος δεν θέλει μεν να παραδεχτεί μια απευθείας προσφώνηση του Θεού στους ανθρώπους. Δεν μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο, επειδή αυτός, δηλαδή οι άνθρωποι με εγκόσμια νοοτροπία, δεν μπορούν ποτέ ν’ακούσουν αυτή τη λεπτή φωνή και προσέχουν πάντα μονάχα ό,τι ζητά το κορμί και ό,τι καταφέρνει. Η ψυχή τούς είναι αναξιόπιστη ιδέα, η ψυχή δεν αναγνωρίζεται από αυτούς και για αυτό δεν αποδέχονται όσα παραλαμβάνει η ψυχή από το πνευματικό βασίλειο και θέλει να μεταδώσει στους ανθρώπους στη γη. Δεν το πιστεύουν, γιατί τους λείπει επίσης η θέληση να εκπληρώσουν τους προϋποθέσεις που κάνουν δυνατόν ν’ακούσει κανείς τη φωνή Μου. Δεν αποχωρίζονται από τον κόσμο μέσα στις σκέψεις τους, αλλά τον επιδιώκουν ασταμάτητα, έτσι ώστε δεν τους μένει καμία ώρα ενδοσκόπησης, δηλαδή δεν ζουν ποτέ καμία εσωτερική ζωή, χωρίς την οποία, ωστόσο, η αντίληψη του λόγου Μου είναι ασύλληπτη.

Δεν πλησιάζω τους ανθρώπους από έξω, αλλά τους πλησιάζω μέσα στην καρδιά τους. . .  Ενεργώ μεν και φανερά, έτσι ώστε είναι ευδιάκριτο από έξω το με ποιους ανθρώπους είμαι, ποιοι άνθρωποι παραλαμβάνουν δύναμη από Μένα. . .  αλλά πάντα μονάχα όπου οι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους με αγάπη, όπου μπορώ να εισέρθω μέσα στις καρδιές τους, γιατί Με φωνάζουν οι καρδίες τους. Ενεργώ πάντα μονάχα εκεί όπου ένα παιδί της γης Με πιστεύει σταθερά και αισθάνεται έντονη αγάπη για Μένα· και τα δύο είναι συναισθήματα της ψυχής, στα οποία μένει αμέτοχο το κορμί.

Επομένως, όποιος θέλει να Μ’ακούσει πρέπει να έρθει κοντά Μου, και δεν είμαι μέσα στον κόσμο αλλά στο πνευματικό βασίλειο, παρόλο που προΐσταμαι και στον κόσμο με το θέλημά Μου, αλλά μόνο και μόνο για να κερδίσω και τους ανθρώπους του κόσμου, για να τους προσελκύσω από τον συνωστισμό του κόσμου μέσα στη μοναξιά, για να τους κάνω άξια επιδίωξης τα αγαθά που μονάχα έχουν αξία για την αιωνιότητα. . .  Αποσυρθείτε μέσα στη σιωπή και εφουγκραστείτε το εσωτερικό σας, και θα Με ακούσετε ξεκάθαρα εάν προσέχετε την κάθε σκέψη όσον καιρό δεν ακούτε το ηχηρό λόγο μέσα σας, κάτι που προϋποθέτει ιδιαίτερη ωριμότητα της ψυχής και τον πιο έντονο σύνδεσμο μαζί Μου. . .  Αλλά αποκαλύπτομαι στον καθένα που εκπληρώνει το θέλημά Μου και λαχταρά να Μ’ακούσει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4452                5-10-1948

Δικασμένη ύλη. . .

Δεμένη θέληση. . .

Η δικασμένη ύλη είναι το πνευματικό μέσα στη φυλακισμένη κατάσταση, το οποίο, μέσω της ανυπότακτης στον Θεό θέλησης, δίκασε τον εαυτό του, δηλαδή τοποθετήθηκε μέσα στην κατάσταση της δεμένης θέλησης από το θέλημα του Θεού. Επομένως δεν μπορεί πια, όπως μπορούσε αρχικά, να θέλει ελεύθερα και να πραγματοποιεί τη θέλησή του, αλλά είναι εντελώς αδύναμο και στέκεται κάτω από το αναγκαστικό νόμο. Αναγκάζεται να κινείται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. . .  στέκεται μέσα στη δεμένη θέληση. . .

Αυτή η κατάσταση διαρκεί επί αιωνιότητες και περιλαμβάνει ατελείωτα διαφορετικές μορφές και στάδια ανάπτυξης και περνά από αμέτρητα δημιουργήματα μέχρι το στάδιο ως άνρθωπο, όπου βγαίνει από τη δεμένη θέληση μέσα στην ελευθερία της θέλησης, όπου, παρόλο που το ον είναι ακόμα δικασμένο, μπορεί ν’απελευθερωθεί, εφόσον χρησιμοποιεί σωστά την ελευθερία της θέλησής του, δηλαδή για την προσέγγιση στον Θεό. Είναι λοιπόν πριν δικασμένο ον που μπορεί να βγει από την καταδίκη μέσα στην κατάσταση της πνευματικής ελευθερίας, της δύναμης και του φωτός. . .

Είναι λάθος ιδέα ότι ο άνθρωπος δικάζεται λόγω αμαρτίας· αντίθετα, βρίσκεται ήδη μέσα στην καταδίκη όταν έρχεται στη γη ως άνθρωπος, και παραμένει στην κατάσταση καταδίκης όσον καιρό δεν έχει αναγεννηθεί, δηλαδή δεν έχει ακόμα καταφέρει ν’αφυπνιστεί το πνεύμα του. Και ανάλογα με τον τρόπο ζωής του, ο οποίος μπορεί να είναι χωρίς αμαρτία αλλά και πολύ αμαρτωλός, το περίβλημα γύρω από το πνευματικό ον πυκνώνεται ή διαλύεται σιγά σιγά.

Εάν το πνευματικό ως άνθρωπος επιμένει στην αντίσταση στον Θεό, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος  ολόκληρο το ατελείωτο μεγάλο χρονικό διάστημα μιας λυτρωτικής εποχής να ήταν μάταιο για το πνευματικό, να πρέπει αυτό άλλη μια φορά να διανύσει την ίδια πορεία και να φυλακιστεί επομένως  ξανά μέσα στην ύλη, την οποία είχε ξεπεράσει προ πολλού. Τότε μπαίνει άλλη μια φορά μέσα στο αναγκαστικό νόμο, οδηγείται ξανά από το θέλημα του Θεού και είναι φυλακισμένο μέσα στην πιο σκληρή ύλη, μια κατάσταση που μπορεί να λέγεται κόλαση, επειδή είναι εξαιρετικά βασανιστική για το πνευματικό, το οποίο αρχικά δημιουρήθηκε με πλήρη ελευθερία και δύναμη και εξουσία και δεν μπορεί τώρα πια να τις χρησιμοποιήσει, ώσπου να έχει αλλάξει ολοκηρωτικά και να έχει βρει την ένωση με τον Θεό με ελεύθερη βούληση. Τότε το ον μπαίνει από μόνο του μέσα στο θέλημα του Θεού και γίνεται το πιο μακάριο πλάσμα, όπως ήταν ο προαιώνιος προορισμός του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4453                6-10-1948

Υπερφυσικές δυνάμεις. . .

Μετάδοση από το πνευματικό βασίλειο. . .

Υπερφυσικές δυνάμεις ενεργούν όπου γίνεται η μετάδοση του θεϊκού λόγου σ’έναν άνθρωπο της γης, αφού ο άνθρωπος κατορθώνει κάτι για το οποίο δεν είναι ικανός από μόνος του. Παρουσιάζεται μια ικανότητα που εξηγείται μονάχα με την εξαιρετική ενέργεια άγνωστων δυνάμεων. Αν δεν θέλει κανείς να παραδεχτεί κάτι τέτοιο και αντίθετα θέλει να υποθέσει μια καθαρά φυσιολογική ικανότητα, έπρεπε και άλλοι άνθρωποι να παρουσιάσουν αυτή την ικανότητα, αλλιώς μένει κάτι εξαιρετικό που πρέπει να έχει μια αιτία. Και για αυτό είναι δικαιολογημένη η υπόθεση ότι ενεργούν δυνάμεις τις οποίες δεν γνωρίζει ο άνθρωπος, εφόσον δεν έχει ακόμα διεισδύσει μέσα στον τομέα της πνευματικής μετάδοσης.

Οι δύο κόσμοι αντιμετωπίζονται· το πνευματικό βασίλειο δημιουργεί μια γέφυρα προς το επίγειο κόσμο. . .  αόρατες δυνάμεις συνδέονται με τους ανθρώπους στη γη και εκδηλώνονται σ’εκείνους διανοητικά μ’έναν τρόπο ώστε μπορούν να καταγραφούν οι σκέψεις και επίσης να διοχετευτούν στους συνανθρώπους. Και οι σκέψεις έχουν τη μορφή δασκαλεμάτων που περιέχουν εκτενείς γνώσεις. Γίνεται δηλαδή μετάδοση αληθινών γνώσεων, τις οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να προσφέρουν άνθρωποι με τέτοια διεξοδικότητα και με τέτοιο όγκο, και πρέπει επομένως να προέλθουν από όντα που είναι πάρα πολύ σοφά και ικανά για εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Αυτά τα όντα είναι υπερφυσικά μόνο καθ’όσον ζουν εκτός της γης, ή καλύτερα, εκτός γήινων δημιουργιών. Κατά τα άλλα όμως είναι όντα μέγιστης τελειότητας που έχουν αποβάλει το σωματικό τους περίβλημα και έχουν μπει στο πνευματικό βασίλειο. Αυτά τα όντα προσπαθούν να εκδηλώνονται στους ανθρώπους διανοητικά και να μοιράζονται μαζί τους τις άφθονες γνώσεις τους, με την επίγνωση ότι οι γνώσεις προκαλούν ευτυχία και ότι τέτοιες λείπουν στους ανθρώπους στη γη.

Μέσα στην αγάπη τους θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους ευτυχισμένους και να τους οδηγήσουν στην τελειότητα. Και για αυτό χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να εκδηλωθούν στους ανθρώπους, εφόσον αυτοί κάνουν δυνατή μια αποκάλυψη από το πνευματικό βασίλειο μέσω της θέλησής τους. Σε τέτοια περίπτωση πέφτουν όλα τα φράγματα ανάμεσα στον επίγειο και στον πνευματικό κόσμο· τότε τα πνευματικά όντα τραβούν τους ανθρώπους στην περιοχή τους, η ψυχή του ανθρώπου αποδεσμεύεται από τη γη, ξεφεύγει από το κορμί και λαμβάνει δασκαλέματα από το πνευματικό βασίλειο. . .

Οι υπερφυσικές δυνάμεις εκδηλώνονται και η ψυχή του ανθρώπου είναι ικανή να παραλαμβάνει τις δηλώσεις αυτές. Είναι ικανή ν’ακούσει τις σκέψεις των φωτεινών όντων ως λόγια στο εσωτερικό της. Τα λόγια δεν μένουν χωρίς εντύπωση, χαράζονται μέσα στην ψυχή, και η ψυχή τα παίρνει μαζί της όταν γυρίζει στη γη. Μεταδίδει στο νου ό,τι άκουσε και είναι τότε ο άνθρωπος ικανός να επεξεργαστεί διανοητικά τα πνευματικά αγαθά που παραλαμβάνει από την ψυχή και να τα κρατήσει σαν πνευματική ιδιοκτησία.

Και για να έχουν οι άνθρωποι ένα καθαρό σημάδι για αυτή την επενέργεια πνευματικής δύναμης, ο άνθρωπος που παραλαμβάνει τον πνευματικό πλούτο είναι ικανός να το καταγράφει, δηλαδή να προσκομίσει μια ορατή απόδειξη για τον σύνδεσμο με το πνευματικό βασίλειο. Αλλιώς τα πνευματικά του αγαθά θα μπορούσαν να θεωρηθούν δική του φαντασίωση από την ανθρωπότητα και η μετάδοση που έγινε θα μπορούσε να θεωρηθεί αυταπάτη. Μπορεί ο άνθρωπος πάντα να καταλαβαίνει εφόσον μόνο θέλει, αλλά η βούλησή του δεν εξαναγκάζεται. . .  Ευλογημένος, ωστόσο, είναι όποιος καταλαβαίνει τη θεϊκή ενέργεια μέσα σε κάθε πνευματική μετάδοση, αφού θα έχει μεγάλο όφελος για την ψυχή του, κάτι στο οποίο τα φωτεινά όντα θέλουν να βοηθούν όλους τους ανθρώπους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4456                10-10-1948

Πνευματική συνομιλία. . .

Η παρουσία του Θεού. . .

Αμφιβολίες – στεναχώριες. . .

Η πιο καθαρή απάντηση στις ερωτήσεις που σχηματίζετε μέσα στις σκέψεις σας δεν θα σας ικανοποιήσει εάν δεν πιστεύετε ακλόνητα ότι η διανοητική απάντηση είναι η ενέργεια του Πνεύματός Μου. Όσο αμφισβητείτε αυτό το γεγονός, δεν θα μπορέσετε να νιώσετε εσωτερική ειρήνη, γιατί θα βασανίζεστε συνέχεια με σκέψεις που απαιτούν μια καθαρή απάντηση από Μένα. Πρέπει να αισθάνεστε πάντοτε τόσο έντονα συνδεδεμένοι μαζί Μου ώστε να είστε σίγουροι για τη μόνιμη συμμετοχή Μου στη ζωή σας. Τότε θα μπορέσετε και να πιστέψετε ότι ζω μαζί σας και ξέρω την κάθε ανάγκη και ανησυχία σας.

Πρέπει να εξελίξετε αυτή την επίγνωση της συμμετοχής Μου και της μόνιμης παρουσίας Μου. Τότε η ζωή σας θα είναι εύκολη, τότε θα σας γεμίσει το συναίσθημα της παρέας σας μαζί Μου, η οποία θα σας γεμίσει δύναμη. Τότε θα ξέρετε ότι είμαι πάντα ο δυνατός σας Συνοδός, ο Οποίος σας βοηθά να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο, ο Οποίος σας οδηγεί και φυλάγει το κάθε σας βήμα, ο Οποίος δεν σας εκθέτει απροστάτευτους σε καμία εχθρική επίθεση, ο Όποιος είναι πάντοτε κοντά σας, επειδή σας αγαπά. Κερδίστε μονάχα την πίστη στην αγάπη Μου. . .

Ό,τι Μου λέτε με εμπιστοσύνη μέσα στις σκέψεις σας, μέσα στην ανάγκη της καρδιάς σας, δεν περνά απρόσεκτα από τ’αυτιά Μου, και εάν αφουγκράζεστε σηωπιλά και προσεκτικά το εσωτερικό σας, θα αντιληφθείτε διανοητικά την απάντησή Μου: μόνο πιστέψτε ότι σας μιλάω μέσα στις σκέψεις και μην τις απορρίψετε για αυτό. . .  Μετά από έντονη προσευχή σε Μένα, η απάντηση είναι η ενέργεια του Πνεύματός Μου, η οποία σας δίνει την εσωτερική πεποίθηση ότι είναι η σωστή απάντηση. Αφού στην περίπτωση που Με παρακαλείτε έντονα, δεν σωπαίνω, γιατί θα έπρεπε να πιστέψετε ότι σας βοηθάω.

Η πίστη σας σε Μένα και στην αγάπη Μου είναι ακόμα αδύνατη, και για αυτό ζείτε μέσα στην ανησυχία, μέσα στο φόβο και στις στεναχώριες και με το συναίσθημα της μοναξιάς. Πιστέψτε ότι είμαι μαζί σας, πιστέψτε ότι είστε ο στόχος της αγάπης Μου και ότι δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ, και κάντε τόσο δυνατή στο εσωτερικό σας την επίγνωση της παρουσίας Μου ώστε να μην φοβάστε τίποτα που σας πλησιάσει από έξω. Αφού θέλω να σας δώσω την ειρήνη της ψυχής σας, η οποία όμως μπορεί να σας κάνει ευτυχισμένους μόνο τότε που αισθάνεστε την παρέα Μου. Δεν είστε ποτέ μόνοι, και ο λόγος Μου είναι το ορατό σημάδι της παρουσίας Μου. . .

Πώς μπορείτε, εσείς που παραλαμβάνετε το λόγο Μου, ν’αμφισβητείτε την παρουσία Μου; Και τι άλλο από σχετική αμφιβολία είναι ο φόβος και η ανησυχία σας, τα οποία είναι περιττά εάν πιστεύετε σταθερά και πεπεισμένα ότι είμαι κοντά σας και σας βοηθώ σε κάθε ανάγκη και σε όλες τις δυσκολίες του κορμιού και της ψυχής; Και για αυτό θα μπορέσετε να στερηθείτε κάθε άλλη βοήθεια, στην περίπτωση που σας αρνούνται τέτοια οι συνάνθρωποι. Σε Μένα δεν θα απευθυνθείτε ποτέ μάταια, και για αυτό ελάτε πάντα κοντά Μου όταν είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. . .  Η αγάπη Μου είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει εφόσον μονάχα ζητάτε τη βοήθειά Μου, εφόσον προσεύχεστε σε Μένα πνευματικά και αληθινά και πιστεύετε. . .  αφού δεν απογοητεύω ποτέ μια δυνατή πίστη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4458                11-10-1948

Κίνδυνος επιπολαιότητας. . . Υποχρέωση. . .

Ελεύθερη θέληση. . .

Ασύλληπτα πολλοί άνθρωποι διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν πνευματικά επιπόλαιοι, επειδή έχουν αποκτήσει μια αντίληψη που είναι λανθασμένη και που παρουσιάζει ως περιττή τη σοβαρή σκέψη των πιο σημαντικών υποθέσεων. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από τους ανθρώπους είναι μονάχα η δουλειά πάνω στην ψυχή τους και σχετικά με την επίγεια ζωή την εκτέλεση των καθηκόντων μέσα στα οποία τοποθετήθηκε ο άνθρωπος. Η δουλειά πάνω στην ψυχή του είναι ωστόσο το πιο σημαντικό, και ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει μονάχα από το εσωτερικό του, δηλαδή πρέπει μια στάση που συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, να καθορίσει την κάθε σκέψη, θέληση και πράξη του. Πρέπει ο άνθρωπος, ωθημένος από το εσωτερικό, να ζήσει τη ζωή του με τον τρόπο ώστε αυτή αρέσει στον Θεό. Και αυτός ο τρόπος ζωής είναι μονάχα μια ζωή με ανιδιοτελή έμπρακτη αγάπη απέναντι στον συνάνθρωπο. Τότε η ψυχή του θα ωριμάσει, τότε αυτός κάνει τη δουλειά πάνω στην ψυχή του, η οποία είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας ζωής. . .

Πόσο πολλοί άνθρωποι όμως πιστεύουν ότι θεάρεστος τρόπος ζωής σημαίνει μια ευδιάκριτη από έξω στάση απένταντι σ’ένα συγκεκριμένο θρήσκευμα. . .  Πόσο πολλοί άνθρωποι έχουν τη λανθασμένη άποψη ότι ο Θεός τους έδωσε εντολή να εκτελέσουν ορισμένες τυπικότητες, και κάνουν μάλιστα προσπάθεια να τις εκτελέσουν ευσυνείδητα, χωρίς, ωστόσο, να προωθήσουν με αυτό τον τρόπο την ωριμότητα της ψυχής τους. Δεν ζουν μεν αντίθετα στον Θεό, αλλά ταυτόχρονα δεν προοδεύουν. Δεν αμαρταίνουν, δεν μαζεύουν όμως πνευματικά αγαθά. Δεν αντιστέκονται στον Θεό, ούτε όμως που είναι συνδεδεμένοι με τον Θεό. Δεν κάνουν τίποτα κακό, αλλά δεν κάνουν ούτε κάτι εξαιρετικό καλό. Δεν είναι κρύοι αλλά ούτε ζεστοί, και για αυτό παραμένουν σε πάντα ίδιο επίπεδο, δεν ανεβαίνουν, αλλά ο δρόμος τους είναι επίπεδος και για αυτό δεν οδηγεί στο στόχο, ο οποίος απαιτεί μια άνοδο, αλλιώς δεν τον πετυχαίνει κανείς ποτέ.

Δεν πρόκειται για μόνο λίγους ανθρώπους που διατρέχουν τέτοιον κίνδυνο, αλλά μεγάλος αριθμός ανήκει σ’εκείνους, οι οποίοι δεν μπορούν να διδαχτούν, γιατί είναι τελείως πεπεισμένοι ότι πορεύονται στον ορθό δρόμο και ότι έχουν τις ορθές γνώσεις. Σ’εκείνους τους ανθρώπους όμως λείπει ένα πράγμα: η επίγνωση της δικής τους αδυναμίας και κατά συνέπεια η ανάγκη να στηριχτούν πάνω στον Ένα στον Οποίο ανήκουν. . .  Τέτοια επίγνωση θα τους παρακινούσε να ζητήσουν συμβουλή και βοήθεια, τις οποίες ο Θεός δεν θα τους αρνιόταν, οι οποίες ωστόσο αποτελούνται και από το να οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι στη σωστή κατανόηση.

[Εδώ παραλείπω δύο παραγράφους, γιατί πρόκειται για επαναλείψεις προηγουμένων μηνυμάτων· σημείωση της μεταφράστριας]

Η εντολή αγάπης, ωστόσο, αφορά προπάντων τη σχέση με τους συνανθρώπους, με τον πλησίον, στον οποίο ο άνθρωπος θα έπρεπε να δώσει τον ίδιο βαθμό αγάπης για να εκπληρώσει τις θεϊκές εντολές. Πράξεις που δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη για τον πλησίον, οι οποίες, δηλαδή, δεν σημαίνουν καμία ζημιά για τον συνάνθρωπο στην περίπτωση που δεν εκτελούνται, είναι επομένως και τελείως ασήμαντες για την αύξηση της ωριμότητας της ψυχής. Συγκαταλέγονται τότε μεταξύ των εγκόσμιων πράξεων, οι οποίες δηλαδή υπηρετούν κάποιον εγκόσμιο σκοπό και για αυτό, ως καθαρά εγκόσμια υπηρεσία, δεν μπορούν να αξιολογηθούν για τον βαθμό της ψυχικής ωριμότητας.

Νόμοι που προστέθηκαν στο βασικό νόμο της αγάπης για τον Θεό και για τον πλησίον είναι κατάλληλοι να παρουσιάσουν ως λιγότερο σημαντικό αυτό το βασικό νόμο και είναι για αυτό ένας κίνδυνος για την ανθρώπινη ψυχή· και για αυτό το λόγο δεν μπορούν παρά να κηρυχτούν επανηλημμένα οι εντολές της αγάπης, από την εκπλήρωση των οποίων εξαρτάται το καλό της ψυχής και επομένως ολόκληρη η ζωή στην αιωνιότητα. Και πρέπει να τονιστεί ξανά και ξανά ότι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται λάθος τη θέλησή τους στην περίπτωση που τη χρησιμοποιούν για την εκτέλεση εντολών που εκδόθηκαν από ανθρώπους και που πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο έχουν ετελέσει το καθήκον τους, ενώ δεν κάνουν καμία δουλειά σχετικά με τη μετατροπή του χαρακτήρα τους και επομένως μένουν στάσιμοι στο επίπεδο της πνευματικής τους ανάπτυξης, δηλαδή δεν προχωρούν κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής. Απαιτείται μονάχα η έμπρακτη αγάπη, αφού με αυτό τον τρόπο εκπληρώνεται η εντολή αγάπης, την οποία μονάχα έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους για να γίνουν μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

   

4462                16-10-1948

Η ικανότητα ν’ακούει κανείς την φωνή του Θεού. . .

Όροι. . .

Τη φωνή του πνεύματος μπορείτε ν’αντιληφθείτε μονάχα εάν ο στόχος της σκέψης και της θέλησής σας είμαι μονάχα Εγώ, δηλαδή εάν απομακρύνετε τις σκέψεις σας εντελώς από τον επίγειο κόσμο. Από αυτό δεν πρέπει να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεστε να εκτελέσετε τα επίγεια σας καθήκοντα ή ότι πρέπει ν’απομονωθείτε τελείως στη μοναξιά. Αφού τέτοια δεν ανταποκρίνονται στο θέλημά Μου. Αλλά στη μέση της κίνησης του κόσμου πρέπει να βρείτε την ευκαιρία – και θα τη βρείτε μάλιστα – όπου η ψυχή σας θα απομακρυνθεί από τον κόσμο, όπου θα μπορέσετε να κάνετε ενδοσκόπιση, όπου θα απελευθερωθείτε για σύντομο χρονικό διάστημα από κάθε επίγεια σκέψη, όπου δηλαδή η ψυχή σας θα ανυψωθεί σε σφαίρες που δεν θα έχουν καμία σχέση με τη γη, όπου Εγώ θα είμαι το επίκεντρο της σκέψης, των συναισθημάτων και της θέλησής της, όπου δηλαδή θα ψάξει Εμένα και θα επιθυμήσει να μιλήσει μαζί Μου.

Τέτοιες σύντομες επαφές μαζί Μου μπορεί να συνάψει ο κάθε άνθρωπος, εφόσον μονάχα θέλει. Ακόμα και στη μέση της επίγειας δουλειάς μπορεί να στρέψει τις σκέψεις του σε Μένα για λίγα λεπτά. Και θα προσέξω την κάθε σκέψη και θα χαρίσω στον άνθρωπο το λόγο Μου. Και στην περίπτωση που ο άνρθωπος παραμένει για περισσότερο χρόνο μέσα στη βασιλεία Μου, αν παίρνει το χρόνο να συνομιλήσει μαζί Μου στο εσωτερικό του και προσέχει τις σκέψεις που τον πλησιάζουν τότε ως απάντηση, θα εξελίξει μέσα του την ικανότητα ν’αντιλαμβάνεται τη φωνή Μου, και σε λίγο αυτή θα του ηχήσει σαν μια χαμηλόφωνη αλλά καθαρά αρθρωμένη λέξη μέσα στην καρδιά του.

Όλοι εσείς μπορείτε να εξελίξετε αυτή την ικανότητα στο εσωτερικό σας. Ωστόσο, θέλει για αυτό την πλήρη αποδέσμευση από τον κόσμο. . .  Δεν πρέπει τίποτα από έξω να πλησιάσει τον άνθρωπο, αν θέλει ν’ακούσει καθαρά τη φωνή από το εσωτερικό. Και για αυτό θέλει και μεγάλη δύναμη της θέλησης ν’απομονωθεί ο άνθρωπος από τον εξωτερικό κόσμο και να μην επιτρέψει να τον επηρεάσει τίποτα που ανήκει σ’αυτό τον κόσμο. . .  Πρέπει κανείς να Με λαχταρά και να Μου επιτρέψει να καταλάβω την καρδιά του, αλλιώς δεν μπορώ να είμαι παρόν κοντά του και αυτός δεν Με ακούει. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει δύο κυρίους. . .  Όταν μιλάω Εγώ, πρέπει να σωπάσουν όλα τα άλλα, και όποιος θέλει να του ανήκει η αγάπη Μου, η οποία φανερώνεται μέσα στο λόγο, πρέπει να χαρίσει και σ’Εμένα την αγάπη του και ν’αποδεσμευτεί πρόθυμα από όλα τα εγκόσμια. Αφού το δώρο Μου είναι πολύτιμο και πρέπει να εκτιμηθεί ανάλογα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4463                17-10-1948

Το χάρισμα της προφητείας. . .

Το χάρισμα της προφητείας δεν θα έπρεπε να παραγνωρίζεται, δεν θα έπρεπε να θεωρείται πρόβλεψη επίγειων γεγονότων για να επιτραπεί στους ανθρώπους να ρίξουν μια ματιά στο μέλλον, αλλά πρέπει να θεωρείται αυτό που είναι πραγματικά. . .  μια θεία φώτιση, μια πρόβλεψη γεγονότων που έχουν την πιο στενή σχέση με την πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων και την οποία για αυτό κατέχουν άνθρωποι ενός συγκεκριμένου βαθμού ωριμότητας, για να προειδοποιηθεί και να νουθετηθεί η ανθρωπότητα σχετικά με τα πνευματικά της καθηκόντα.

Όποιος έχει προοριστεί από τον Θεό να ανακοινώσει στους ανθρώπους μελλοντικά γεγονότα δεν θα θελήσει ποτέ ν’αξιοποιήσει με υλιστικό τρόπο το χάρισμά του και δεν θα επιδιώξει ή θα αποκτήσει κανένα επίγειο όφελος. Θα αρθρώσει μόνο απρόθυμα τέτοιες ανακοινώσεις, αλλά ωθημένος από το πνεύμα στο εσωτερικό του θα εκπληρώσει το θεϊκό θέλημα με το να μεταδίδει ό,τι του γνωστοποιεί το πνεύμα. Ο Θεός έχει ανάγκη ανθρώπους μέσω των οποίων μπορεί να εκδηλώνεται ο Ίδιος, και έχει πράγματι το δικαίωμα να ενημερώσει τους ανθρώπους για επερχόμενα γεγονότα που μπορούν να σημάνουν το πρόωρο τέλος συγκεκριμένων ανθρώπων. Αφού η αγάπη Του θέλει να παρακινήσει τον άνθρωπο να σκεφτεί τη μοίρα του μετά το θάνατο, γιατί αυτός δίνει λίγο χώρο σε τέτοιες σκέψεις μέσα στη κίνηση του κόσμου.

Μια πρόβλεψη που έχει πνευματικό περιεχόμενο και θα έπρεπε να προξενήσει μια αλλαγή μπορούν πάντα να πιστέψουν οι άνθρωποι, και ένας προφήτης τέτοιου είδους δεν θα έπρεπε να απορριφτεί ή να μην ακουστεί. Μια πνευματική πρόβλεψη μαρτυρεί πάντα την επαφή του ενορατικού με τον Θεό, γιατί ο αντίπαλός Του δεν θα ενημέρωνε ποτέ τους ανθρώπους για δύσκολα επόδυνα γεγονότα. Η κάθε προφητεία που είναι θεϊκή αποστολή, ωστόσο, ανακοινώνει πάντα μια τιμωρία που είναι κοντά. Το ότι ένας ανθρώπος διαδίδει από μόνος του τέτοιες ανακοινώσεις μπορεί να υποτεθεί μόνο τότε που μπορεί ν’αποδειχτεί μια επίγεια επιτυχία ή ένα επίγειο κίνητρο, κάτι που όμως αποκλείεται στην περίπτωση ανθρώπων που κάνουν προσπάθεια να ζήσουν ανάλογα με το θέλημα του Θεού.

Και αν ένας άνθρωπος τοποθετείται συνειδητά στην υπηρεσία του Θεού, η σκέψη του οδηγείται σωστά, αφού ο Θεός έχει ανάγκη ανθρώπους που προσφέρονται μόνοι τους ως όργανα μέσω των οποίων μπορεί να εκδηλώνεται Αυτός. Επιπλέον ο φωτεινός κόσμος υποστηρίζει συνέχεια τέτοιους υπηρέτες του Θεού και εμποδίζει κάθε λάθος επιρροή όπου μέσω της ελεύθερης θέλησης υπάρχει η δυνατότητα να διοχετευτούν μηνύματα από το πνευματικό βασίλειο στη γη. Για αυτό προσέχετε τους προφήτες και τους ενορατικούς της έσχατης εποχής. . .  θεωρείτε ότι στέκονται μέσα στην υπηρεσία του Θεού. . .  πάρτε στα σοβαρά τα λόγια τους και πιστέψτε αυτό που σας ανακοινώνει ο Θεός μέσω εκείνων.

Το χάρισμα της προφητείας είναι δώρο χάρης για την ανθρωπότητα, το οποίο πρέπει πρώτα να αξιοποιηθεί σωστά για να έχει αποτέλεσμα. . .  Όποιος πιστεύει τις προφητείες, θα ζήσει τη ζωή του ανάλογα με το θέλημα του Θεού. Θα ετοιμαστεί και θα σκεφτεί την ψυχή του. Εν όψει όσων ανακοινώθηκαν θα δουλέψει πάνω στον εαυτό του, και μονάχα αυτό είναι ο σκοπός μιας πνευματικής πρόβλεψης, η οποία μαρτυρεί μόνο την αγάπη και τη σπλαχνικότητα του Θεού, ο Οποίος θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους ν’αποδεσμεύσουν τις σκέψεις τους από τα επίγεια και να τις στρέψουν προς την πνευματική ζωή. . .  γιατί το τέλος είναι κοντά. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4466                21-10-1948

Η επιρροή της ύλης πάνω στον άνθρωπο. . .

Η δικασμένη ύλη ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω στον άνθρωπο καθ’όσον τα πνευματικά όντα που είναι δεμένα μέσα στην ύλη πιέζουν τον άνθρωπο να ενωθεί μαζί της, κάτι που έχει το αποτέλεσμα να λαχταρήσει ο άνθρωπος να την κατέχει. Το πνευματικό που είναι φυλακισμένο μέσα στην ύλη χώνεται μέσα στην αγάπη του ανθρώπου. . .  προσπαθεί να του γίνει απαραίτητο, επιδιώκει την ένωση με τον άνθρωπο, επειδή με αυτό τον τρόπο αισθάνεται πιο δυνατό στην αντίστασή του στον Θεό. Αφού νιώθει και την αντίσταση στον Θεό μέσα στην οποία επιμένει ακόμα ο άνθρωπος ή προσπαθεί να πλησιάσει εκείνους τους ανθρώπους που μέσα στην ανωριμότητά τους αντιστέκονται ακόμα στον Θεό. Και τέτοιοι άνθρωποι επηρεάζονται εύκολα. Έχουν οι ίδιοι την πιο μεγάλη λαχτάρα για την ύλη, και επομένως ενώνονται πνευματικές οντότηες με ίδια νοοτροπία και οι οποίες βρίσκονται μόνο σε διαφορετικά εξελιχτικά επίπεδα.

Ο άνθρωπος όμως κινδυνεύει να κατέβει από το ήδη πιο υψηλό επίπεδο της ανάπτυξής του εάν αλυσοδένεται στην ύλη. Και για αυτό δεν μπορεί να προειδοποιηθεί αρκετά να μην επιδώξει την ύλη, και νουθετείται συνέχει να την ξεπεράσει. Το πνευματικό μέσα στην ύλη μπορεί μάλιστα και να είναι πρόθυμο να υπηρετήσει και να βοηθήσει τον άνρθωπο στην ανοδική του ανάπτυξη, καθώς αντίθετα μπορεί και ο άνρθωπος να βοηθήσει στην άνοδό του το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα στην ύλη. Αλλά τότε πρόκειται για είδη καθημερινής χρήσης, τα οποία δεν αφυπνίζουν μέσα στον άνθρωπο τον πόθο να τα κατέχει, δηλαδή δεν αφυπνίζουν μέσα του τη λάθος αγάπη για υλική ιδιοκτησία.

Μόλις η ύλη υπηρετεί τον άνθρωπο, δεν υπάρχει πια αντίσταση στον Θεό. Η ύλη, ωστόσο, που δεν εκπληρώνει κανέναν υπηρετικό σκοπό, αφυπνίζει συχνά μέσα στον άνρθωπο μια αυξημένη λαχτάρα να την κατέχει. Και τέτοια ύλη είναι που πρέπει να θεωρείται κίνδυνος για την ψυχή του ανθρώπου, αφού η επιρροή της πάνω στην ψυχή είναι μεγάλη και μπορεί να έχει το αποτέλεσμα να βουλιάξει η ίδια η ψυχή μέχρι το στάδιο όπου θα ενσωματωθεί και πάλι μέσα στην ύλη. Τότε το δεμένο πνευματικό έχει καταφέρει αυτό που ήθελε. . .  κατέβασε το ελεύθερο πνευματικό στο επίπεδό του και ενίσχυσε κατά κάποιον τρόπο τη δύναμή του. . .  ο άνθρωπος έχει πέσει θύμα της επιρροής του αντιπάλου του Θεού, ο οποίος επενέργησε στη θέλησή εκείνου για να τη χρησιμοποιήσει με λάθος κατεύθυνση, ο οποίος [= ο αντίπαλος· σημείωση της μεταφράστιρας] του παρουσιάζει συνέχεια τη νεκρή ύλη για να τον παρακινήσει να υποτροπιάσει, επειδή με αυτό τον τρόπο μεγαλώνει το βασίλειό του, αυξάνει τη δύναμη και την εξουσία του και παρακινεί τα εχθρικά στον Θεό όντα σε μόνιμη αντίσταση.

Ο αντίπαλος του Θεού χάνει ό,τι στρέφεται στον Θεό, και προσπαθεί με κάθε μέσο να το αποφύγει. Η ίδια η ύλη, δηλαδή τα πνευματικά όντα που είναι φυλακισμένα μέσα της, του είναι ακόμα αφοσιωμένα λόγω της ανωριμότητάς τους, παρόλο που ο αντίπαλος του Θεού δεν μπορεί να επενεργεί καθοριστικά πάνω σ’αυτά τα πνευματικά όντα. Αφού, ωστόσο, τα πευματικά όντα δεν έχουν ακόμα παρατήσει την αντίστασή τους στον Θεό, προσπαθούν να πλησιάζουν εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην ίδια αντίσταση, στους οποίους υποδεικνύει την ύλη ο αντίπαλος του Θεού, στους οποίους τοποθετεί μπορστά στα μάτια τους την ύλη ως δόλωμα. Ο άνθρωπος μπορεί να ξεφεύγει από τέτοια επιρροή ή να την αποκρούει μέσω της θέλησής του. Αλλά συχνά χρησιμοποιεί την ελευθερία της θέλησης με λάθος τρόπο και ενδίδει στην παρενόχληση του εχθρού της ψυχής του. . .

Για αυτό το λόγο ο αγώνας εναντίον της ύλης είναι ο πραγματικός αγώνας που θα έπρεπε να διεξαχτεί ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής. Αφού όταν έχει υπερνικήσει την ύλη, η άνοδός του έχει εξασφαλιστεί, γιατί δεν υπάρχει τότε τίποτα που τον κρατά στη γη και η ψυχή του μπορεί ν’ανυψωθεί σε πνευματικές σφαίρες. Γιατί τότε δεν εμποδίζεται πια από τίποτα στην πτήση της προς τα ύψη και δεν υπάρχει λοιπόν πια ο κίνδυνος να πέσει πίσω στο στάδιο που ξεπέρασε προ πολλού. Και τότε βοηθά ο άνθρωπος ταυτόχρονα το πνευματικό μέσα στην ύλη ν’ανέβει, την οποία χρησιμοποιεί, δίνοντας με αυτό τον τρόπο στο πνευματικό μέσα της την ευκαιρία να υπηρετήσει, έτσι ώστε το πνευματικό μπορεί ν’απελευθερωθεί από κάθε μορφή, ώσπου να έχει τελικά φτάσει και αυτό στο τελευταίο στάδιο, όπου μπορεί να υπηρετήσει ως άνθρωπος με ελεύθερη θέληση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4467                22-10-1948

Οι πνευματικές μεταδόσεις είναι ευλογία για τα όντα στο επέκεινα. . .

Μόνο σπάνια είναι ικανά να επιβληθούν τα φωτεινά όντα καθ’όσον μπορούν να παρακινήσουν έναν άνθρωπο να υπηρετήσει ως δέκτης για απευθείες μεταδόσεις από το πνευματικό βασίλειο. Προσπαθούν μεν ακούραστα να επενεργούν διανοητικά πάνω στους ανθρώπους, αλλά μια υποδοχή που ανοίγεται στις εκπομπές εκείνων των όντων υπάρχει σπάνια, και για αυτό το λόγο τα φωτεινά όντα εκμεταλλεύονται τότε κάθε ευκαιρία να εκδηλωθούν μέσω τέτοιας ανοιχτής υποδοχής και βρίσκονται μόνιμα κοντά της.

Μόλις γίνεται μια μετάδοση, έχει πέσει ο φραγμός ανάμεσα στον επίγειο και στον πνευματικό κόσμο, και αμέτρητα όντα είναι πρόθυμα ν’ακούσουν τα πνευματικά δασκαλέματα προς τη γη, επειδή αυτό σημαίνει για εκείνα μια διαμονή μέσα στο φως και επειδή οι ψυχές που βρίσκονται σε σφαίρες σκοταδιού ή τέτοιες με μόνο λίγο φως επιδιώκουν να πλησιάζουν κάθε ακτίνα φωτός, η οποία τις αγγίζει ευεργετικά. Και επομένως ένας άνθρωπος που έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε γίνεται υποδοχή για το Πνεύμα του Θεού και έχει τότε επαφή με όντα που έχουν γνώσεις, δίνει σε αμέτρητα όντα στο επέκεινα την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους και με αυτό τον τρόπο να ωριμάσουν σχετικά με την κατανόησή τους και να αναπτυχτούν ανοδικά. Και τέτοιες ψυχές είναι αιώνια ευγνώμονες. . .

Ταυτόχρονα όμως ο άνρθωπος παραλαμβάνει τις πιο φωτεινές γνώσεις, μαζεύει πνευματικά αγαθά που δεν μπορούν ποτέ ν’αντικατασταθούν από κάτι καλύτερο. Για αυτό υποστηρίζεται από όλες τις δυνάμεις του άλλου κόσμου. Θα του δημιουργείται πάντα η δυνατότητα να διατηρήσει εκείνη την επαφή με το πνευματικό βασίλειο. Όντα με γνώσεις καθώς και ανήξερα όντα βρίσκονται κοντά του, αλλά πάντα καλοπροαίρετες δυνάμεις· και θα τον διδάσκουν, και οι πρόθυμες ψυχές θα είναι παρούσες κατά τη διάρκεια εκείνων των δασκαλεμάτων. Και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία να συνάψει επαφές με το πνευματικό βασίλειο. Αφού συχνά η ευλογία είναι μεγαλύτερη για εκείνες τις ψυχές στο επέκεινα απ’ό,τι στη γη, γιατί οι άνθρωποι της γης είναι χωρίς πίστη και δεν ενδιαφέρονται για μηνύματα από το πνευματικό βασίλειο.

Τα φωτεινά όντα είναι πάντα πρόθυμα να μεταδίδουν τις γνώσεις τους στους ανθρώπους στη γη και είναι για αυτό πάρα πολύ ευτυχισμένα όταν, μέσω της θέλησης ενός ανθρώπου, τους προσφέρεται μια ευκαιρία να επενεργήσουν με εκπαιδευτικό τρόπο σ’εκείνον και μέσω εκείνου και πάνω στους συνανθρώπους του. . .  Η δουλειά τους στο πνευματικό βασίλειο αποτελείται από το να φέρουν φως στους ανθρώπους τη φροντίδα των οποίων έχουν αναλάβει  και οι οποίοι πορεύονται μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος, δηλαδή να μεταδίδουν αληθινά διανοητικά αγαθά. Αυτό γίνεται μέσω διανοητικής μετάδοσης, η οποία ωστόσο απαιτεί τη θέληση του ίδιου του ανθρώπου για να μπορέσει αυτός να την παραλάβει. Στην περίπτωση που τους βοηθά ένας άνθρωπος, καθ’όσον παρακινεί τους συναθρώπους του σε συζητήσεις για πνευματικά θέματα και ανοίγει με αυτό τον τρόπο τις καρδιές τους, τα φωτεινά όντα μπορούν να επέμβουν και να επενεργήσουν και στον ομιλητή και στον ακροατή και επομένως να διοχετεύσουν αληθινές γνώσεις στη γη.

Πολύ σπάνια μπορούν να γίνουν απευθείας μεταδόσεις μέσω του εσωτερικού λόγου. Όπου ωστόσο έχει κανείς συνάψει τις επαφές, τα φωτεινά όντα είναι πάρα πολύ δραστήρια και συμπαραστέκονται στον παραλήπτη για να προωθήσουν την πνευματική δουλειά με κάθε τρόπο. Αλλά ποτέ δεν πρέπει ν’αναγκαστούν τη θέληση του ανρθώπου σε κάτι τέτοιο, και για αυτό δεν πρέπει ποτέ τα φωτεινά όντα να επενεργήσουν με καθοριστικό τρόπο πάνω στον άνθρωπο. Η ελεύθερη θέλησή του πρέπει να επιδιώξει και να δημιουργήσει τον σύνδεσμο με τον πνευματικό κόσμο. Η ευλογία τέτοιου συνδέσμου όμως είναι μεγάλη, αφού παρόλο που στη γη η επιτυχία είναι μιρκή, οι αμέτρητες ψυχές στο επέκεινα συμμετέχουν στη μετάδοση και είναι αίωνια ευγνώμονες στον άνθρωπο που τους βοηθά να βρουν το φως, την κατανόηση και τις γνώσεις. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4470                26-10-1948

Διαφορετική πνευματική ενέργεια: σοφία, πνευματική όραση, προφητεία. . .

(Κοννερσρόιτ)

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation_BerthaDudde_package.zip „Το πέρασμα στη νέα εποχή“, σελ.61 - 64. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Το Πνεύα Μου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν εναρμονιστεί με την προαιώνια ουσία Μου, όπου δηλαδή έχουν μετουσιωθεί σε αγάπη. Δεν παίζει κανένα ρόλο πως είναι κατά τ’άλλα η ζωή του κάθε ατόμου, σε ποιο δόγμα ανήκει και ποια είναι η καταγωγή του. Και για αυτό ο καθένας χωριστά μπορεί να έχει άλλες συνήθειες, να ακολουθήσει άλλα ήθη και έθιμα ή να έχει ανατραφεί με άλλες διδακαλίες πίστης, αλλά τη στιγμή που ζει με αγάπη, όπως είναι το θέλημά Μου, μπορεί να είναι επίσης πλημμυρισμένος από το Πνεύμα Μου και να καταφέρνει υπερφυσικά πράγματα.

Οι ενέργειες του Πνεύματος είναι ποικίλης μορφής. Ένας π.χ. προικίζεται με βαθύτατη σοφία, πράγμα που σημαίνει ασύγκριτη πνευματική γνώση, ενώ ένας άλλος αποκτάει την πνευματική όραση, δηλαδή μπορεί να δει και να βιώσει πράγματα που σχετίζονται άμεσα με το πνευματικό βασίλειο, με Μένα τον Ίδιο και με τις στρατιές των αγνών πνευμάτων. Με άλλα λόγια είναι σε θέση να ρίξει ένα βλέμμα στο πνευματικό βασίλειο, το οποίο είναι ο τελικός προορισμός όλων των ανθρώπων. Σε άλλους πάλι η ενέργεια του Πνεύματος φέρνει το χάρισμα της προφητείας, έτσι ώστε μπορούν να δουν μελλοντικά γεγονότα να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια τους. Επειδή και αυτοί είναι πλήρεις με το Πνεύμα Μου, αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν στους συνανθρώπους τους για τα οράματά τους και για το προφητικό τους χάρισμα.

Το να βλέπει κανείς γεγονότα από το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον είναι σημάδι ότι ένας υψηλός βαθμός ωριμότητας χαρακτηρίζει αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος από τη στιγμή που στρέφει το βλέμμα του στο πνευματικό πεδίο, αποδεσμεύεται από την έννοια του χρόνου και έτσι μπορεί να βρίσκεται σε πνευματικές σφαίρες πολύ μακριά από τη γη, το παρόν πεδίο της δράσης του. Έναν τέτοιον άνθρωπο μπορεί κανείς να τον πιστεύει ανεπιφύλακτα με την προϋπόθεση ότι αποτελεί υπόδειγμα αγάπης στη ζωή του. Σε αυτή την περίπτωση εκτός από τις φωτεινές οντότητες δεν μπορεί κανένας άλλος να εκφράζεται μέσα απ’αυτόν, και το Πνεύμα Μου ενεργεί μέσα του ολοφάνερα, γιατί η αγάπη του τον συνδέει μαζί Μου, οπότε δεν μπορεί να ακολουθεί στις σκέψεις του ή στις πράξεις του την προσωπική του θέληση ενάντια στη δική Μου. Επομένως η αγάπη είναι το πιο ασφαλές γνώρισμα της παρουσίας Μου, είναι η εγγύηση για τη δράση Μου, άσχετα με το με ποια μορφή εκδηλώνεται η ενέργεια του Πνεύματος.

Συνεπώς το Πνεύμα Μου μπορεί να ενεργεί και εκεί επίσης όπου ένας άνθρωπος ανατράφηκε με λανθασμένα πιστεύω, όπου ανίκανοι δάσκαλοι οδήγησαν τις σκέψεις του σε λάθος κατεύθυνση, γιατί ούτε αυτοί άφηναν περιθώρια στο Πνεύμα Μου να ενεργήσει μέσα τους και να τους μεταδώσει την καθαρή αλήθεια. Κι ωστόσο, ακόμη και ένας που σκέφτεται λάθος, εφόσον έχει πραγματικά αγάπη στη ζωή του, μπορεί να βιώσει την ενέργεια του Πνεύματός Μου με μια άλλη όμως μορφή από εκείνη της αποκάλυψης της αληθινής γνώσης. . .  Γιατί κάτι τέτοιο θα ερχόταν εν μέρει σε αντίφαση με τα πιστεύω που έχει διδαχθεί και λίγο θα τον ωφελούσε. Για αυτό το Πνεύμα Μου κατ’αρχήν αφήνει αυτόν τον άνθρωπο να πάρει μια εικόνα από τις πνευματικές σφαίρες, ώστε να του δοθεί η αλήθεια παραστατικά. Δηλαδή μπορστά στα μάτια του παρουσιάζονται πνευματικά θέματα, τα οποία συναντώνται σε κάθε δόγμα και επίσης ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Επομένως η ενέργεια του Πνεύματος οδηγεί πάντα στην αλήθεια, παρ’όλο που η μορφή της δράσης του διαφέρει. . .

Ο σκοπός του όλου πράγματος είναι να δοθεί στους ανθρώπους μια απόδειξη για την αλήθεια μιας ορισμένης διδασκαλίας, η οποία δεν μπορεί ν’αποδειχθεί πλέον από τα υφιστάμενα γραπτά κείμενα. Τότε η ενέργεια του Πνεύματος [κάνει τον άνρθωπο ικανό να δει γεγονότα του παρελθόντος που σχετίζονται με εκείνες τις διδασκαλίες] [το κείμενο μέσα στις παρενθέσεις είναι δική μου ερμηνεία μιας ακατανόητης στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο προτάσης, η οποία μεταφράστηκε με επίσης ακατανόητο τρόπο στην πρώτη ελληνική μετάφραση (βλ. απάνω)· σημείωση της μεταφράστριας], για να μαρτυρήσει εκείνος για πράγματα που αλλιώς δεν μπορούν πια ν’αποδειχθούν. Σε τέτοιους ανθρώπους που μπορούν να δουν παρελθόντα και μέλλοντα με την πνευματική τους όραση θα πρέπει να τους αναγνωρίζει κανείς την ενεργή παρουσία του Πνεύματός Μου, γεγονός που αξαρτάται από μια βαθιά, ακλόνητη πίστη, η οποία συναντάται όπου υπάρχει αγάπη.

Η αληθινή γνώση από τα ύψη δεν μπορεί να μεταβιβαστεί πάντα στη γη, επειδή για κάτι τέτοιο χρειάζεται μια εντελώς ουδέτερη καρδιά που να μην επηρεάζεται από οποιαδήποτε διδασκαλία. Έτσι δεν θα προβάλει αντιστάσεις λόγω της προσκόλλησής της στα προσωπικά της πιστεύω, τα οποία αντίκεινται στην αλήθεια. Απαραίτητη προϋπόθεση δηλαδή είναι να αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα όσα της προσφέρονται από ψηλά. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να είναι κανείς δεμένος με μια γνώση, την οποία διδάχτηκε έξωθεν και η οποία δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. . .  Για αυτό άλλωστε σπάνια είναι δυνατό να ενεργήσει το Πνεύμα με αυτή τη μορφή, δεδομένου ότι ως επί το πλείστον οι πνευματικοί αναζητητές έχουν ήδη ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα, ενώ όσοι δεν ανήκουν σε κάποιον πνευματικό χώρο, σπάνια αναζητούν την αλήθεια, αντίθετα ως επί το πλείστον δεν έχουν καμία απολύτως πίστη. Αλλά η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το Πνεύμα Μου σ’έναν άνθρωπο είναι ακριβώς αυτή η πίστη σε Μένα και στην ενέργειά Μου.

Κάποιος που ναι μεν έχει αγάπη  αλλά δεν έχει δυνατή πίστη, εμποδίζει το Πνεύμα Μου να ενεργήσει άμεσα μέσα του. Αν δεν ήταν άλλωστε έτσι θα είχα πολύ πιο συχνά τη δυνατότητα να εκφραστώ μέσα από ένα ανθρώπινο στόμα. Όμως οι περισσότεροι δεν αναγνωρίζουν μια άμεση ενέργεια από πλευράς Μου, δηλαδή ότι μπορεί να μεταδώσω π.χ. σ’έναν άνθρωπο το λόγο Μου, επειδή τους λείπει αυτή η πίστη. Και για αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω σε τάξη τις σκέψεις τους και να τους δώσω την ικανότητα να καταλάβουν τη μοναδική αλήθεια. Επίσης μπορώ να καθοδηγήσω τις σκέψεις τους σε μια γνώση, την οποία αδυνατούν να λάβουν απ’έξω, αλλά ακόμη και τότε θεωρούν συνήθως τις σκέψεις τους σαν δικό τους προϊόν και αρνούνται να δουν ότι είμαι Εγώ Που ενεργώ μέσα τους.

Όπου όμως το Πνεύμα Μου μπορεί να ενεργήσει με φανερό τρόπο, όπου η αγάπη και η πίστη ενός ανθρώπου καθιστούν δυνατή την άμεση μετάδοση του λόγου Μου, εκεί φανερώνεται σαφώς η δύναμη του Πνεύματος. Από μια τέτοια πηγή θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να πάρουν τη διαφώτισή τους, γιατί σ’αυτή την περίπτωση μπορούν να είναι απόλυτα βέβαιοι για την αλήθεια, αφού είμαι Εγώ ο Ίδιος που τους διαφωτίζω μέσα από το στόμα ή το χέρι ενός συνανθρώπου τους. Εγώ θα φροντίζω να υπάρχει πάντοτε μια πηγή αλήθειας, η οποία να δίνει το ζωντανό νερό στους ανθρώπους που διψούν. Θα φροντίζω να υπάρχουν πάντοτε φορείς της αλήθειας στη γη, που να καθοδηγούν σωστά τους συνανθρώπους τους μεταβιβάζοντάς τους μόνο αυτά που παίρνουν από Μένα. Γιατί έχουν διαμορφώσει τον εαυτό τους σ’ένα δοχείο που μπορεί να δεχθεί το Πνεύμα Μου, το οποίο τους διδάσκει διαρκώς την αλήθεια, προκειμένου να τη μεταδώσουν παρακάτω και να διδάξουν σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4471                28-10-1948

Απόλυτη αλήθεια. . .

Σε σας που έχετε τη χάρη να διδάσκεστε απευθείας από τα ύψη μπορούν μάλιστα να προσφερθούν γνώσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στην αλήθεια, και για αυτό μπορείτε πάντα να υποστηρίζετε ως αλήθεια ό,τι σας μεταδίδεται. Πρέπει κανείς, ωστόσο, να καταλάβει  ότι άνθρωποι που δεν διδάσκονται με αυτό τον τρόπο αμφησβητούν τις γνώσεις σας και θεωρούν αλήθεια μάλλον τα αποτελέσματα έντονης σκέψης και δραστηριότητας του νου.

Και αφού αυτά τα αποτελέσματα διαφέρουν πολύ μεταξύ τους τις περισσότερες φορές και οι άνρθωποι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κλείσουν τον εαυτό τους ούτε στη μια ούτε στην άλλη αιτιολόγηση ή ανάλυση και επιπλέον δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τη σωστή δυνάμει του νου τους, διατυπώθηκε ο ισχυρισμός: Η αλήθεια είναι σχετική. . .  Αλλά σ’αυτό οι άνθρωποι κάνουν μεγάλο λάθος. Και με αυτό τον ισχυρισμό απορρίπτουν και την Αρχή της αλήθειας, το προαιώνιο Ον που υπάρχει πάντα μέσα σ’αυτή τη συγκεκριμένη αλήθεια, το Οποίο δεν μπορεί ποτέ ν’αλλάξει, αλλιώς θα έγινε αναληθές μέσα στον Εαυτό Του.

Η αλήθεια είναι ο βασικός νόμος. . .  Το πώς είναι τα πράγματα πρέπει να βασιστεί σ’ένα αιώνιο θεμέλιο, αφού η αλήθεια ισοδυναμεί με την αιώνια τάξη, με το νόμο που δεν παραβιάζεται ποτέ, γιατί προέκυψε από τον Θεό, το τελειότατο Ον, το Οποίο δεν μπορεί ποτέ ν’αντιτίθεται στον Εαυτό Του. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη γη μεν εναπόκειται στον άνθρωπο να παρεκκλίνει από την αλήθεια μέσω της ελεύθερης θέλησής του, ν’ανατρέψει την αιώνια τάξη. Αλλά αυτό θα ζημιώσει πάντα τον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί πρόκειται για παράβαση του νόμου, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, η οποία διοχετεύεται στους ανθρώπους από τον Ίδιο τον Θεό.

Υπάρχει μια αλήθεια, και αυτή είναι με τον Θεό. . .  Ό,τι επιδιώκει να φτάσει κοντά στον Θεό προσπαθεί πρώτα να διεισδύσει μέσα σ’αυτή την αλήθεια, η οποία ήταν και είναι μερίδιό του μέσα στην κατάσταση της τελειότητας, η οποία, ωστόσο, είναι θαμπωμένη ή παραμορφωμένη και δεν αναγνωρίζεται μέσα στην κατάσταση της ατέλειας. Τελειότητα και αλήθεια δεν είναι δύο έννοιες, αλλά η μια προκύπτει από την άλλη. Όπου επομένως θεωρούνται αλήθεια διαφορετικές αντιλήψεις, είναι διαφορετικός και ο βαθμός της ωριμότητας των ανθρώπων, ο οποίος καθορίζει την ικανότητα του ανθρώπου να κρίνει και τη φωτεινή κατανόηση του θείου, μεταξύ του οποίου συνγκαταλέγεται η καθαρή αλήθεια.

Η ωριμότητα ενός ανθρώπου προϋποθέτει έναν τρόπο ζωής σύμφωνος με το θεϊκό θέλημα, προϋποθέτει την προσαρμογή στην αιώνια τάξη, στο νόμο της αγάπης, μέσα στην οποία κινείται η Ίδια η αιώνια Θεότητα. . .  Τότε ο άνρθωπος στέκεται μέσα στην πλήρη αλήθεια και καταλαβαίνει επίσης ότι μπορεί να υπάρχει μόνο μια αλήθεια, ότι αυτή μπορεί να προέρθει μονάχα από τον Θεό ως την αιώνια Αλήθεια. Καταλαβαίνει επιπλεόν ότι είναι στόχος του ανθρώπου στη γη ν’αποκτήσει την αλήθεια από τον Θεό και ότι για αυτό πρέπει να είναι δυνατόν να βρει κανείς αυτή την αλήθεια και δεν μπορεί δηλαδή αυτή ν’αρνηθεί, αλλιώς η κάθε πίστη στον Θεό θα ήταν περιττή, σ’ένα Ον που ήταν και είναι και θα μένει τέλειο στους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4472                29-10-1948

Άρση των φυσικών νόμων. . .

Η εξουσία του Σατανά στο τέλος. . .

Πρέπει ν’αφήσετε να σας διδάξω για να σταθείτε μέσα στην αλήθεια. Και επίσης πρέπει να Μ’ακούσετε όταν θέλω να σας μιλήσω. Θέλω πάντα να σας μιλάω για να σας διαφωτίσω, γιατί όλοι σας πορεύεστε ακόμα πάρα πολύ μέσα στην πλάνη και χρειάζεστε πολλή διαφώτιση: Στον προαίωνιο Νομοθέτη εναπόκειται πράγματι και ν’ανατρέψει τους νόμους, στην περίπτωση που αυτό ευνοεί το αιώνιο σωτήριο σχέδιό Του και που θα μπορούσε με αυτό τον τρόπο να κερδίσει ψυχές για την αιωνιότητα. Ωστόσο, χρησιμοποιώ αυτό το δικαίωμα μόνο σπάνια, διότι η προαιώνια Μου σοφία κατάλαβε πόσο πάρα πολύ κατάλληλο αποτέλεσμα έχουν οι νόμοι Μου στην απόκτηση των ψυχών για τη βασιλεία Μου, και δεν έχω για αυτό καμία αφορμή να τους ακυρώσω. Αλλά κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος θα ακυρώσω μάλιστα μερικούς νόμους. . .  όπως ανακοίνωσα μέσω ενορατικών και προφητών ότι οι δυνάμεις του ουρανού θα κινηθούν, για να καταλάβουν οι άνθρωποι την εποχή του τέλους από τα σημάδια. . .

Κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής θα βιώσετε πράγματα που σύμφωνα με τη φύση είναι αδύνατα και που θα δώσουν και στους ερευνητές και στους επιστήμονες μια απόδειξη για το ότι Εγώ οδηγώ τη φύση και μπορώ, ανάλογα με την κρίση Μου, να κάνω να συμβούν και γεγονότα που αντιβαίνουν στους νόμους της φύσης. Και εκείνη την εποχή θα την εκμεταλλευτεί και ο αντίπαλός Μου με το να θα χρησιμοποιήσει επίσης τη δύναμή του και θα κάνει επίσης θαύματα, αλλά εντελώς διαφορετικού είδους, επειδή αποσκοπεί στην αποστασία των ανθρώπων από Μένα και θέλει για αυτό να παρουσιάσει τον εαυτό του ως κατέχοντας την ίδια δύναμη και εξουσία όπως Εγώ. . .  Και σ’εκείνον θα έχετε τότε εκτεθεί, εφόσον δεν ξέρετε για Μένα και τον αιώνιο Μου σωτήριο σχέδιο. . .

Ο Σατανάς θα επιδιώκει πάντα να επενεργεί πάνω στις σκέψεις σας έτσι ώστε ν’απομακρυνθείτε από Μένα. Θέλει να σας αφαιρέσει κάθε γνώση για Μένα, θέλει μόνος του να κυριαρχήσει πάνω σας, όχι όμως για την ευλογία σας αλλά για την καταστροφή σας. Και αν Εγώ επέτρεπα αυτό, θα ήσασταν όλοι χαμένοι. Εγώ, ωστόσο, δεν περιορίζω με κανέναν τρόπο την εξουσία του, αλλά αφήνω εσάς τους ανθρώπους ν’αποφασίσετε μόνοι σας αν θέλετε να του τη δώσετε ή να του αρνηθείτε τον εαυτό σας και να κάνετε παρέα μαζί Μου. Και Εγώ, επομένως, αγωνίζομαι για σας, και μάλιστα μέσω της αλήθειας. Σας φέρνω φως και σας αφήνω τότε να διαλέξετε μόνοι σας το δρόμο που θέλετε να πάρετε. Αλλά σας φωτίζω αυτό το δρόμο, δεν θέλω να πορευτείτε μέσα στο σκοτάδι και να μην μπορέσετε να βρείτε το σωστό δρόμο. Ωστόσο, και ο αντίπαλός Μου ανάβει φώτα, αλλά πρόκειται μονάχα για παραπλανητικά φώτα, τα οποία σας τυφλώνουν και σας τοποθετούν σε όλο και μεγαλύτερο σκοτάδι, έτσι ώστε θα διατρέξετε το μεγάλο κίνδυνο να χάσετε το σωστό δρόμο και να γκρεμιστείτε στην άβυσσο.

Η αλήθεια, ωστόσο, λάμπει φωτεινά και καθαρά, και αυτήν σας φέρνω και θέλω για αυτό να σας μιλήσω, και θα έπρεπε να Μ’ακούσετε. Εάν είστε ενημερωμένοι για την αλήθεια, δεν θα δώσετε ποτέ στον αντίπαλό Μου το δικαίωμα για σας. Αφού τότε θα μυριστείτε τις προθέσεις του και θα ξέρετε για τον χαρακτήρα του, για τα κακά του σχέδια και για τη μοίρα σας στην αιωνιότητα, στην περίπτωση που πέσετε θύμα του. Και θα τον αποφύγετε και θα καταφύγετε στα χέρια Μου. Αφού η αλήθεια σας δείχνει και την ουσία Μου, η οποία είναι μονάχα αγάπη για όλα Μου τα πλάσματα. . .  Δεν θα επιτρέψω ποτέ ν’αποκρυφτεί εντελώς σε σας τους ανθρώπους η γνώση για τον προορισμό σας.  Δεν θα σας αφήσω ποτέ αμαχητί στον αντίπαλό Μου, και αυτός δεν θα μπορέσει ποτέ ν’ανέρθει στο θρόνο, εξουσιάζοντας εντελώς εσάς, τα πλάσματά Μου, και απομακρύνοντάς σας από Μένα με βία.

Ωστόσο, δεν θα επενεργήσω αναγκαστικά πάνω εσάς τους ανθρώπους. Πάντα θα εναπόκειται σε σας ν’αφήσετε να σας διδάξω, ν’αποδεχτείτε τις διδασκαλίες Μου και επομένως να οδηγηθείτε μέσα στις ορθές γνώσεις. Αν όμως Με ακούτε, θα ξεφύγετε από την εξουσία του Σατανά, αφού και αυτός δεν μπορεί να σας αναγκάσει, μπορεί όμως μάλιστα να σας κάνει να του αφοσιωθείτε, στην περίπτωση που δεν του προβάλλετε ανίσταση. Και προς την αντίσταση σ’αυτόν θέλω να σας βοηθήσω μέσω της διοχέτευσης της καθαρής αλήθειας. . .  Αφού αυτή σας δίνει δύναμη και ενισχυμένη θέληση να στραφείτε σε Μένα και να του ξεφύγετε. . .

Η εξουσία του Σατανά, λοιπόν, είναι μεγάλη, και κατά την έσχατη εποχή θα βιώσετε πράγματα που θα σας αποδείξουν τη δύναμή του. Αλλά αυτή δεν έχει καμία εξουσία πάνω σε δημιουργήματα που είναι ακόμα φορείς των δεμένων πνευματικών όντων. Άρα, μπορεί μάλιστα να επενεργήσει πάνω στον άνθρωπο, προσπαθώντας να επηρεάσει τη βούλησή του. Και τέτοιοι άνθρωποι θα μπορέσουν να κατορθώσουν εξαιρετικά πράγματα με την υποστήριξή του. Αλλά πέρα από τον άνθρωπο δεν φτάνει η δύναμή του, και για αυτό και Εγώ θα φανερωθώ με ιδιαίτερο τρόπο κατά το τέλος για ν’αντιτεθώ στην εξουσία του, δηλαδή για να δώσω στους ανθρώπους μια απόδειξη για την ύπαρξή Μου, καθ’όσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν χωρίς εξαναγκασμό της πίστης.

Θα επέμβω φανερά μέσα στους νόμους της φύσης. . .  Θα ακυρώσω νόμους, το ανακοινώνω όμως πριν, όπως το έκανα πάντα, για ν’αποδείξω στους ανθρώπους την αλήθεια του λόγου Μου και να φανερωθώ ως Δημιουργός και Ηγέτης, ως παντοδύναμος Θεός, για να πιστέψουν και να ξέρουν ότι θα έχει έρθει η στιγμή του τέλους. Ανακοινώνω τον Εαυτό Μου και θα φανερωθώ όταν έχει έρθει η ώρα. Ό,τι δεν είδε ποτέ κανείς θα γίνει τότε· ό,τι ήταν τελείως αδύνατον θα γίνει δυνατόν μέσω του θελήματός Μου, και η επιστήμη θα βρεθεί μπροστά σε αινίγματα που θα είναι άλυτα.

Θα ακυρώσω τους νόμους της φύσης. . .  το τι σημαίνει αυτό δεν μπορεί να φανταστεί κανένας άνθρωπος, γιατί κανείς δεν το βίωσε πριν. Αλλά και αυτό ανήκει στο αιώνιο Μου σχέδιο, ότι δηλαδή κατά την έσχατη εποχή η εξουσία του Σατανά θα αντιμετωπίσει τη δική Μου εξουσία και δύναμη και ότι οι άνρθωποι θα μπορέσουν ν’αποφασίσουν ελεύθερα σε ποια δύναμη θα θελήσουν να υποταχτούν. Αφού τότε θα αντιμετωπίζονται ανθρώπινες δυνάμεις και μια ανεξήγητη υπερφυσική δύναμη. . .  Μέσω των πρώτων θα γίνουν καταστροφές που θα είναι έργα του Σατανά, γιατί το αίτιό τους θα είναι το μίσος, η έλλειψη αγάπης, ο πόθος για ιδιοκτησία και όλες οι κακές ορμές. Ενώ η δική Μου επενέργεια δεν θα μπορέσει να εξηγηθεί με καμία ανθρώπινη επιρροή, και επομένως θα πρέπει για αυτό διαφορετικές από ανθρώπινες δυνάμεις να είναι το αίτιο, κάτι που θα είναι για τους πιστούς μια σίγουρη απόδειξη για το ότι θα έχει έρθει το τέλος. . .  Όποιος θα έχει ενημερωθεί για την αλήθεια, για εκείνον θα είναι εύκολο να πιστέψει. Και για αυτό θα έπρεπε να έρθετε κοντά Μου, θα έπρεπε να Μου ζητήσετε την αλήθεια και να την αποδεχτείτε, στην περίπτωση που σας τη διοχετεύω άμεσα ή μέσω των αγγελιοφόρων Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4478                5-11-1948

Μοίρα. . .

Δυνατότητες για ωρίμανση. . .

Δοκιμασίες. . .

Η κάθε σκέψη σε Μένα, η κάθε επίκληση Με αγγίζει και δεν την αφήνω απρόσεκτη. Και έτσι ξέρω για ολόκληρη τη συναισθηματική ζωή του ανθρώπου και ξέρω για τις πιο ενδόμυχες συγκινήσεις του και επίσης για την κατάσταση της θέλησής του. Και αν αυτή η θέληση στρέφεται σ’Εμένα, ο άνθρωπος βρίσκει σε Μένα τον πιο πιστό Φίλο και τον πιο στοργικό Πατέρα. Αφού τότε ξέρω ότι θέλει ν’ανήκει στους δικούς Μου και τον υποδέχομαι με χαρά. Και τότε η μοίρα του είναι μόνο μια αλυσίδα δυνατοτήτων για ωρίμανση, αφού θέλω να τον βοηθήσω να πετύχει την αιώνια μακαριότητα και θέλω επίσης να του κάνω υποφερτή τη ζωή στη γη, κάτι που είναι δυνατόν μονάχα με την υποστήριξή Μου.

Άνθρωπος που αφοσιώνεται σε Μένα κερδίζει τα πάντα. Όποιος όμως Μου αρνείται, σ’εκείνον θα παρθούν και αυτά που απέκτησε μέχρι τώρα, αυτά που του δόθηκαν μέσω της χάρης Μου και αυτά που αυτός πέρασε απρόσεκτα. Σ΄όποιον παλεύει απλώνω τα χέρια Μου, γιατί Με επιδιώκει. Εκείνον, ωστόσο, που απομακρύνεται από Μένα, αφήνω να πάει όπου τον δελεάζει, αφού οι προειδοποιήσεις Μου φτάνουν μόνο μέχρι τ’αυτιά του. Και κανένας που θέλει να έρθει κοντά Μου δεν χρειάζεται να φοβηθεί ότι δεν θα πετύχει το στόχο του. Ξέρω για τη θέληση του κάθε χωριστό άνθρωπο και προστατεύω την ψυχή του από την αποστασία από Μένα. Και για αυτό μπορείτε να μείνετε ξέγνοιαστοι εάν σας δίνω την επιβεβαίωση ότι θα πετύχετε το στόχο. Αφού η αγάπη Μου για σας, τα πλάσματά Μου, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σας αφήσω στον αντίπαλό Μου, στην περίπτωση που επιθυμείτε να έρθετε κοντά Μου.

Και παρόλο που πρέπει συχνά να περάσετε από σκληρές δοκιμασίες, θα πρέπει πάντα να σας παρηγορήσει η σκέψη ότι οι δοκιμασίες έρχονται από Μένα και μόνο για να ωριμάσει η ψυχή σας μέσα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μένει πια πολύς χρόνος μέχρι το τέλος. Σε λίγο θα έχετε περάσει τη δοκιμασία της επίγειας ζωής και θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία Μου ελεύθερα, μακάρια πνεύματα. . .  και θα πετύχετε το στόχο και θα ενωθείτε μαζί Μου, διότι είμαι κοντά σας μόλις Με φωνάζετε μέσα στην προσευχή και λαχταράτε να παραλάβετε το λόγο Μου. . .  Είμαι μαζί σας και θα μείνω μαζί σας μέχρι το τέλος. Για αυτό πιστεύετε και αγαπάτε και ελπίζετε, για να μπείτε στη βασιλεία Μου ως τα παιδιά Μου όταν αποβιώσετε από αυτή τη γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4480                7-11-1948

«Πρέπει να διδαχτείτε από τον Θεό. . .»

Και όλοι θα πρέπει να διδαχτείτε από τον Θεό. . .  Το Πνεύμα Μου πρέπει να ενεργήσει μέσα σας για να μπορέσετε να κατανοήσετε ένα πνευματικό δασκάλεμα, άσχετα από το με ποιον τρόπο σας πλησιάζει τέτοιο. Στην περίπτωση που διδάσκεστε απευθείας από Μένα, αυτό είναι μόνο ένα αποτέλεσμα ή ένα σημάδι της ενέργειας του Πνεύματός Μου στο εσωτερικό σας. Στην περίπτωση που λαμβάνετε τα δασκαλέματα από έξω, μέσω των υπηρετών Μου στη γη, μέσω συνανθρώπων που είναι ενημερωμένοι για την αλήθεια, ή μέσω του γραπτού λόγου, θα το καταλάβετε μόνο τότε που σας διαφωτίζει το πνεύμα μέσα σας, όταν δηλαδή μπορεί να ενεργήσει μέσα σας εκείνο που είναι τμήμα Μου. . .  όταν επομένως έχετε έναν θείο δάσκαλο.

Και σ’αυτόν θα έπρεπε όλοι σας να ζητήσετε τη συμπαράστασή του, αλλιώς κάθε δασκάλεμα από έξω είναι άχρηστο για σας. Θεϊκές αλήθειες πρέπει να πιαστούν από το πνεύμα, και ο ανθρώπινος νους μόνος του δεν μπορεί να τις καταλαβαίνει. Και στην περίπτωση που ο νους προσπαθεί χωρίς τη συμπαράσταση του πνεύματος να υποδεχτεί τέτοιες γνώσεις, αυτές θα γίνουν ανθρώπινο έργο, παραμορφωμένες και ακατανόητες σε μια μορφή που δεν θα έχει πια καμία σχέση με την καθαρή αλήθεια, και τότε οι άνθρωποι δεν θα έχουν γνώσεις, αλλά θα βρεθούν μέσα στην πλάνη.

Πρέπει επομένως να αφήσετε να σας διδάσκει ο Θεός. . .  Δεν πρέπει, στην περίπτωση που θα έπρεπε να σας διδάξω, να Μου προβάλετε αντίσταση. Και άρα πρέπει πρώτα να ψάξετε την επαφή μαζί Μου μέσω έντονης προσευχής και μετά, όταν Μου κάνετε ερωτήσεις, ν’αφουγκραστείτε το εσωτερικό σας και να περιμένετε την απάντηση. Και αυτή τη διαδικασία δεν προσέχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν κάνουν υπομονή ώσπου μέσα τους να εμφανιστεί καθαρά και σαφώς η απάντηση. Οι σκέψεις τους φεύγουν αλλού, και με αυτό τον τρόπο κάνουν αδύνατο ένα δασκάλεμα, το οποίο ωστόσο σίγουρα τους παρέχεται εάν Μου αφοσιώνονται και αφουγκράζονται το εσωτερικό τους.

Η έντονη προσευχή και η λαχτάρα να πάρουν τη σωστή απάντηση θα τους κάνουν να σκεφτούν καθαρά και αληθινά, αφού φωτίζω το πνεύμα εκείνου που Με φωνάζει και Μου το ζητά. Τότε μπορεί να θεωρήσει ότι τον διδάσκω ο Ίδιος, και πράγματι δεν θα τον διδάξω διαφορετικά απ’ό,τι τον δέκτη του άμεσου λόγου Μου. Αφού ό,τι μεταδίδει το Πνεύμα Μου στους ανθρώπους είναι πάντα και παντού το ίδιο, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί ποτέ ν’αλλάξει. Και έτσι έχετε όλοι σας τη δυνατότητα να αποκτήσετε την αγνή αλήθεια εάν έρχεστε κοντά Μου και Μου τη ζητάτε. Θα σας είμαι πάντοτε ένας σωστός δάσκαλος και θα σας μυήσω στην αλήθεια, μόλις την επιθυμείτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4482                9-11-1948

Θεός της αγάπης. . .

Όχι Θεός του οργής. . .

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation _BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της Νέας Γης“, σελ. 418 - 420. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Θα πρέπει στη διακυβέρνηση του Θεού να διακρίνετε την αγάπη Του και όχι οργή, γιατί οτιδήποτε κάνει ή επιτρέπει να συμβεί αποβλέπει αποκλειστικά στην τελειοποίησή σας και δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται σαν δήθεν εκδήλωση της οργής Του. Μπορεί βέβαια να εξοργισθεί με την ισχύ του Σατανά, που την εκμεταλλεύεται για να βλάψει τους ανθρώπινες ψυχές, εντούτοις ο Θεός προσπαθεί πάντοτε να επανορθώσει με την αγάπη Του το κακό που προκαλεί ο αντίθεος με το μίσος του. Γιατί Αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίπαλό Του και επιπλέον πολεμάει με ένα όπλο το οποίο θα φέρει οπωσδήποτε τη νίκη. . .

Το όπλο αυτό, στο οποίο κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί, είναι η αγάπη. Η δε αγάπη Του συνοδεύεται από ατελείωτη υπομονή, ούτως ώστε δεν εγκαταλείπει στη μοίρα του κανέναν, έστω και άν αρχικά αυτός Του προβάλλει αντίσταση. Στο τέλος κερδίζει τον καθένα με την αγάπη Του, αλλά τα πλάσματά Του δεν είναι πάντοτε πρόθυμα να αναγνωρίσουν την αγάπη Του, παρά Τον θεωρούν σαν ένα Θεό τιμωρό, ένα Θεό της οργής και της καταστροφής. Όμως οι άνθρωποι δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι ακόμη και αυτές οι κατά τα φαινόμενα καταστροφικές ενέργειες του Θεού οφείλονται στη βαθιά αγάπη Του, δεδομένου ότι δεν είναι παρά μέσα που χρησιμοποιεί προκειμένου να προωθήσει την τελειοποίηση των ψυχών. Ο δε λόγος που δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια, είναι επειδή ακριβώς τους λείπει η αγάπη, πράγμα που είναι σημάδι της ατέλειας τους.

Ένας Θεός οργισμένος θα κατάστρεφε τα πάντα. Μα ο Θεός της αγάπης φροντίζει να διατηρεί όλα όσα εκπορεύτηκαν από Αυτόν. Όταν λοιπόν γίνεται μια καταστροφή στη Γη, δεν είναι άλλο από μια επιχείρηση αναμόρφωσης και όχι ολοκληρωτικού αφανισμού. Αντίθετα ο μόνος σκοπός είναι η διατήρηση και η τελειοποίηση όλων των πλασμάτων που πρέπει να αναμορφωθούν γιατί πρέπει αναπόφευκτα να βρουν το δρόμο της επανόδου στο Δημιουργό τους, από τον Οποίο απομακρύνθηκαν κάποτε με τη θέλησή τους.

Επομένως ακόμη και μέσα από τέτοια καταστροφικά γεγονότα εκφράζεται αποκλειστικά και μόνο η μεγάλη αγάπη του Θεού, μια που τίποτα δεν χάνεται με αυτό τον τρόπο, τίποτα δεν υφίσταται πραγματικά βλάβη, αλλά απλά περνάει σε μια άλλη κατάσταση, χάρη στην οποία μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα προς υψηλότερες βαθμίδες. Ακόμα και η τελευταία καταστροφική πράξη πάνω στη σημερινή Γη, η οποία θα έχει ως επακόλουθο την πλήρη εξαφάνιση όλων των επίγειων δημιουργημάτων Του, αποσκοπεί αποκλειστικά στη λύτρωση των πνευμάτων που ως άνθρωποι έχουν φθάσει σε βαθύτατο σημείο κατάπτωσης. Ο Θεός με την αγάπη και τη σοφία Του έχει συμπεριλάβει στο σχέδιό Του από αιωνιότητες την καταστροφή αυτή και την επακόλουθη ανάπλαση για να εμποδίσει τα πνεύματα να βυθιστούν ακόμη πιο βαθιά, έτσι που να είναι αδύνατο να επιστρέψουν κοντά Του. Η αγάπη του Θεού αιτιολογεί και καθορίζει τα πάντα, η ατέλειωτη αγάπη Του είναι επίσης που πετυχαίνει κάθε σκοπό που θέτει η βούλησή Του, τη δε βούλησή Του δεν πρόκειται ποτέ να την εμπνέει άλλο από αγάπη.

Η αγάπη είναι η πρωταρχική δύναμη, από την οποία πήγασαν τα πάντα και η δύναμη αυτή δεν αναλώνεται ποτέ, παραμένει εσαεί αμετάβλητη και χαρίζεται εσαεί στα πλάσματα του Θεού, με τα οποία Αυτός θέλει να είναι ενωμένος για πάντα. Το κάθε πλάσμα που αποφάσισε εκούσια να αποσχισθεί από Αυτόν με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί τελείως από κοντά Του, εξήλθε από το κύκλωμα της θείας αγάπης. Θέλει όμως να συμπεριληφθεί και πάλι σε αυτό το κύκλωμα αγάπης, γιατί αλλιώς παραμένει μακριά από την κατάσταση της μακαριότητας. Για το λόγο αυτό ο Θεός καλύπτει αδιάκοπα με τη φροντίδα Του κάθε τέτοιο δυστυχισμένο πλάσμα. Η δε φροντίδα αυτή εκδηλώνεται με ένα τέτοιο τρόπο που φαίνεται να εκφράζει ο Θεός την οργή Του. Όμως μόνο όποιος είναι τυφλός στο πνεύμα έχει μια τέτοια εντύπωση, γιατί δεν έχει ιδέα για τα διάφορα μέσα που βάζει σε εφαρμογή η αγάπη του Θεού.

Στόχος και απώτερος σκοπός κάθε γεγονότος είναι να επανέλθουν στον Θεό όλα τα αποστατημένα πλάσματα, δεδομένου ότι η αγάπη Του δεν θέλει να χάσει κανένα, δεν εγκαταλείπει και δεν αφήνει υπό το κράτος του αντιπάλου Του κανένα πλάσμα που εκπορεύτηκε κάποτε από την αγάπη Του. Έτσι ακόμη και τα πνεύματα που μένουν επίμονα πολύ μακριά από Αυτόν, κάποτε θα ενδώσουν στην αγάπη Του, επειδή αυτή δαμάζει, νικάει και κατακτά τα πάντα για να τα κάνει αιώνια μακάρια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4484                11-11-1948

Η διδασκαλία της Τριάδας του Θεού. . .

Έχετε το χάρισμα να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το νου σας και θα πρέπει μάλιστα να χρησιμοποιείτε αυτό το χάρισμα. Σε σχέση με τα επίγεια η ζωή σάς αναγκάζει να το κάνετε, και εκτελείτε αυτό τον εξαναγκασμό χωρίς αντίσταση. Είναι για σας αυτονόητο να σκεφτείτε ό,τι συναντάτε, να ερευνήσετε και να βυθιστείτε σε  σκέψεις και επομένως να χρησιμοποιήσετε το νου σας για να πλουτίσετε με επίγειες γνώσεις. Λίγο ή και καθόλου όμως χρησιμοποιείτε το νου σας για ν’αποκτήσετε πνευματικές γνώσεις από μόνοι σας. Αποδέχεστε μεν τέτοιες έξωθεν, αλλά μάλιστα χωρίς να ενεργοποιήσετε το νου σας, χωρίς να τις εξετάσετε ή να τις σκεφτείτε.

Δεν τις επεξεργάζεστε με το νου σας, και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιείτε αυτόν, ή τον κάνετε κατάχρηση, ενεργοποιώντας τον για να βγάλει εντελώς λανθασμένα συμπεράσματα, επειδή αποδέχεστε τα πνευματικά αγαθά που λαμβάνετε χωρίς εξέταση. Εκείνος Που σας έδωσε το νου σας θα σας ζητήσει και το λόγο για το πώς τον χρησιμοποιήσατε. Αμέτηρτοι άνθρωποι πορεύονται μέσα στην πλάνη, γιατί δεν σκέφτονται διδασκαλίες που θα έπρεπε να τους είναι αφορμή για εξέταση, επειδή είναι απλά αναπόδεκτες στη μορφή με την οποία παρουσιάζονται στους ανθρώπους. . .

Απορρίπτετε μεν κάθε εξέταση με την υπόδειξη ότι ως άνθρωποι δεν είστε ικανοί να κρίνετε αληθινά, και έχετε δίκιο καθ’όσον ο νους σας μόνος του δεν φτάνει για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, πρέπει ξανά και ξανά να τονιστεί ότι η φώτιση από το πνεύμα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητηθεί και πρέπει επίσης να ζητηθεί για να μπορέσει ο άνθρωπος να λύσει αληθινά τα πιο δύσκολα προβλήματα, και ότι ο Θεός δεν θα αρνηθεί ποτέ τη συμπαράστασή Του σε όποιον θέλει με σοβαρότητα. Και έτσι είναι δυνατόν για τον άνθρωπο να αποκτήσει διαφώτιση για ερωτήσεις στις οποίες ο νους μόνος του δεν μπορεί ν’απαντήσει. Για αυτό είναι ακόμα πιο αναγκαίο να παρακαλέσει ο άνθρωπος τον Θεό για υποστήριξη στην περίπτωση που εκείνος αισθάνεται ανίκανος να κρίνει σωστά μόνος του.

Είναι αυτό καλύτερο από το ν’αποδεχτεί ο άνθρωπος διδασκαλίες που φαίνονται δύσκολα αποδεκτές. Αφού αυτό που θέλει να υποστηρίξει ως αλήθεια πρέπει και να του εξηγηθεί πλήρως, και για αυτό διοχετεύονται συνεχώς στη γη τα δασκαλέματα που φέρνουν φως μέσα στο σκοτάδι του πνεύματος. Και σκοτάδι υπάρχει όπου εκτοπίζεται ή συσκοτίζεται η αλήθεια, όπου είναι διαδεδομένες λανθασμένες διδασκαλίες και υποστηρίζονται από τους ανθρώπους ως αλήθεια. Και αυτό το σκοτάδι θα πρέπει να εξαφανιστεί από το φως. . .  Το ψέμα και η πλάνη θα πρέπει να εκτοπιστούν από την αλήθεια. Θα πρέπει να αποκαλυφτεί πού έχουν ενημερωθεί λάθος οι άνθρωποι, γιατί μονάχα η αλήθεια οδηγεί στην αιώνια ζωή και γιατί μονάχα η αλήθεια είναι θεία· οι παραπλανημένες διδασκαλίες όμως είναι αντίθετες στον Θεό. . .

Και έτσι πρέπει να διαφωτιστεί μια διδασκαλία η οποία μπερδεύτηκε από τον εχθρό των ψυχών και την οποία αποδέχτηκαν οι άνθρωποι εντελώς παραμορφωμένη, και αυτό έγινε ακριβώς γιατί εκείνοι δεν χρησιμοποιούσαν το χάρισμα του νου τους και δέχτηκαν χωρίς εξέταση αυτό που τους προσφέρθηκε: τη διδασκαλία της Τριάδας του Θεού. . .  Είναι αυτή η διδασκαλία τελείως ακατανόητη, δηλαδή ο νους δεν μπορεί να την καταλάβει. Πρόκειται για μια εξήγηση της αιώνιας Θεότητας που είναι αναπόδεκτη επειδή είναι παράλογη, δηλαδή ο άνθρωπος, στην περίπτωση που ομολογεί αυτή τη διδασκαλία, δεν πρέπει πια να σκεφτεί, ή, εφόσον τη σκέφτεται, δεν μπορεί να την ομολογήσει. . .

Το να θελήσει κανείς να περιορίσει την αιώνια Θεότητα μέσα σε μια μορφή είναι σημάδι της ατέλειας των ανθρώπων που δέχονται αυτή τη διδασκαλία. Η κάθε μορφή είναι μια στενά περιορισμένη έννοια· η ουσία του Θεού όμως είναι απεριόριστη, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ τέλειο. Επιπλέον κάτι τελειότατο δεν είναι διαιρετό, αφού η τελειότητα είναι μια κατάσταση του πνευματικού. Κάτι πνευματικό, ωστόσο, δεν μπορεί ποτέ να διαιρεθεί σε τρία κομμάτια. . .  Δεν μπορεί επομένως ποτέ να γίνει λόγος για έναν τριπρόσωπο Θεό, διότι κάτι τέτοιο είναι ασύλληπτη έννοια, η οποία οδηγεί σε εντελώς λάθος απόψεις για την ουσία της Θεότητας.

Ο Θεός ο Πατέρας. . .  ο Θεός ο Γιος. . .  και ο Θεός το Αγίο Πνεύμα. . .  αυτοί οι όροι δεν δίνουν το δικαίωμα να υποθέσει κανείς ότι τρία πρόσωπα ενώνονται ως η αιώνια Θεότητα, δηλαδή ότι αυτά τα τρία σχηματίζουν έναν Θεό. Αντίθετα ωστόσο, μπορεί κανείς να κάνει κατανοητή στους ανθρώπους την Οντότητα του Θεού μέσω αυτών των τριών όρων τότε που ο «Πατέρας» εξηγείται ως αγάπη, ο «Γιος» ως σοφία και το «Πνεύμα» ως δύναμη. . .  Και είναι αυτή η μόνη ορθή εξήγηση στην οποία βασίζεται η διδασκαλία της Τριάδας του Θεού. Αλλά από την έλλειψη κατανόησης αυτής της εξήγησης και από τη λάθος ερμηνεία προέκυψε η λανθασμένη διδασκαλία του ότι περιέχονται τρία πρόσωπα μέσα σε μια Θεότητα.

Το Πνέυμα του Θεού, το οποίο είναι μερική έννοια της Οντότητας του Θεού, δεν μπορεί ποτέ να προσωποποιείται, δεν μπορεί ν’ενταχτεί μέσα σε μια μορφή ανάλογη με την ανθρώπινη αντίληψη. Είναι ατελείωτο πλήθος φωτός και δύναμης, το οποίο οδηγείται και αξιοποιείται από μια υπέρμετρα ισχυρή θέληση αγάπης. Το φως είναι ο Θεός. . .  η δύναμη είναι ο Θεός. . .  και η θέληση αγάπης είναι ο Θεός. . .  δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο, ολόκληρο το Θείο περιλαμβάνει μέσα Του αυτή την Τριάδα. Είναι το σημάδι της τελειότητας όταν αγάπη, σοφία και δύναμη κατοικούν μέσα σ’ένα ον, και αυτό έχει τότε γίνει ομοίωμα του Θεού. Αλλά πάντα είναι μονάχα ένα Ον. . .  δεν είναι καμία μορφή, αλλά κάτι ατελείωτο, πνευματικό, που δεν έχει ανάγκη καμία μορφή για να υπάρχει, και το οποίο θα ανατίναζε όλες τις μορφές, αν αυτές δεν είχαν πρώτα πνευματοποιηθεί, έτσι ώστε μπορούν να περιέχουν αγάπη, σοφία και δύναμη σε αφθονία χωρίς να διαλυθούν.

Μια τέτοια μορφή ήταν ο άνθρωπος Ιησούς, ο Οποίος είχε προοριστεί από τον Θεό να είναι φορέας ολόκληρου του πλήθους της αγάπης, της σοφίας και της δύναμης, για να χρησιμεύσει στους ανθρώπους ως Θεότητα την Οποία μπόρεσαν να φανταστούν, για να μπορέσουν να πιστέψουν σ’ένα Ον Που, με πλήρη τελειότητα, βρίσκεται ταυτόχρονα σε σχέση με τους ατελείς ανθρώπους, τα πλάσματά Του. Αυτή η μορφή, ωστόσο, ήταν μόνο επίγεια, ήταν κατά κάποιον τρόπο στη διάθεση μόνο εκείνων που έβλεπαν με τα σωματικά τους μάτια, γιατί το πνεύμα δεν έχει ανάγκη καμία μορφή για να μπορέσει να ειδωθεί. . .  Η ιδέα: Πατέρας, Γιος και Άγιο Πνεύμα ως τρία χωριστά όντα. . . ακόμα και με την πρόσθεση: είναι ένα. . . είναι παραπλανητική, επειδή τότε οι άνρθωποι διατρέχουν τον κίνδυνο να κάνουν έναν διαχωρισμό, επικαλώντας το κάθε πρόσωπο χωριστά και ενισχύοντας την επίγνωση τριών προσώπων. Και με αυτό τον τρόπο χάνουν την ορθή, αληθινή αίσθηση για τον ένα Θεό, στον Οποίο μονάχα θα πρέπει ν’απευθυνθούν σε κάθε επίγεια και πνευματική ανάγκη.

Ακόμα και ο άνθρωπος Ιησούς, ο Οποίος πορεύτηκε στη γη ως χωριστό Ον, για να υποδεχτεί τον Θεό μέσα Του με όλο Του το πλήθος, ενοποιήθηκε μαζί Του, κάτι που μαρτύρησε η Ανάληψή Του, επειδή το κορμί Του είχε πνευματοποιηθεί εντελώς και όλες οι ουσίες μπόρεσαν να ενσωματιστούν στην αιώνια Θεότητα, και επομένως δεν υπήρχαν πια δύο χωρστά Όντα που ήταν τέλεια, αλλά ήταν μόνο μια Θεότητα, η Οποία ήταν αγάπη, σοφία και δύναμη σε ύψιστη τελείοτητα, ο Θεός ο Πατέρας, ο Θεός ο Γιος και το Πνεύμα Του, το Οποίο γεμίζει ολόκληρο το άπειρο και μέσω του Οποίου εκτελούνται ό,τι καθορίζει το θέλημά Του.

Είναι η ουσία της αιώνιας Θεότητας που χαρακτηρίζεται από αυτές τις έννοιες Πατέρας, Γιος και Άγιο Πνεύμα. Προέρχεται η σοφία. . .  ο Γιος. . .  από τον Πατέρα της αγάπης· η δύναμη που διαποτίζει τα πάντα εκτελεί ό,τι αποφασίζουν ο Πατέρας και ο Γιός. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και πάρα πολύ σοφός και γεμάτος αγάπη. . .  Αυτή η έννοια είναι πιο κατανοητή και λύνει το πρόβλημα της Τριάδας της Θεότητας με τον πιο απλό τρόπο, και μόνο άνθρωποι που είναι τυφλοί στο πνεύμα τους δεν μπορούν να καταλάβουν ή ν’αναγωρίσουν αυτή την απλή λύση, γιατί έχουν παραπλανηθεί από πνευματικά τυφλούς οδηγούς που δεν έχουν φωτιστεί και δεν επιτρέπουν να διδαχτούν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4487                15-11-1948

Πνευματική όραση. . .

Η κατάσταση της συνειδητής πνευματικής όραση επέρχεται τότε που η ψυχή είναι επιδεκτική για το φως μέσω εξαιρετικού εξαγνισμού μέσω αγάπης ή δυστυχίας. Τότε η ψυχή έχει πνευματοποιηθεί έτσι ώστε μπορεί να ρίξει ματιές μέσα στο πνευματικό βασίλειο, ώστε μπορεί να συνάψει επαφές με φωτεινές οντότητες, τις οποίες είναι ικανή ν’αναγνωρίσει όταν βρίσκεται σε μαντική κατάσταση. Μπορούν άνθρωποι να πετύχουν τέτοιον βαθμό ωριμότητας χωρίς να τον επιδιώκουν συνειδητά. Δηλαδή μπορούν να προοριστούν για χάρη των συνανθρώπων τους, για να τους κάνουν μια εξυπηρέτηση.

Έχουν για σύντομο χρονικό διάστημα άμεση επαφή με φωτεινά όντα, τα οποία λαχταρά η καρδιά τους, και αυτά τα φωτεινά όντα θα ανταποκριθούν στην επιθυμία της καρδιάς τους και θα πλησιάσουν τα παιδιά της γης, γιατί είναι γεμάτα από βαθιά αγάπη για εκείνα και εκμεταλλεύονται κάθε δυνατότητα να εκφράσουν αυτή την αγάπη. Μοιράζουν αγάπη ανάλογα με το θέλημα του Θεού, και αφού είναι τα ίδια γεμάτα φως και δύναμη, μπορούν επίσης να τα ακτινοβολούν για να κάνουν τους ανθρώπους ευτυχισμένους. . .

Η πνευματική όραση είναι επομένως η αληθινή εξήγηση για φαινόμενα τέτοιου είδους ώστε τα βλέπει μόνο ένας άνθρωπος, ενώ οι συνάνθρωποι δεν μπορούν να έχουν αυτές τις αντιλήψεις. Δεν πρόκειται άρα όυτε για αυταπάτη όυτε για απάτη, αλλά μόνο για μια απόδειξη για την ικανότητα μιας εξαγνισμένης ψυχής να ρίχνει ματιές μέσα στο πνευματικό βασίλειο. Μια τέτοια ψυχή είναι επιπλέον ικανή να αισθάνεται φυσικές δυνάμεις που είναι μέσα στη γη και να τις βρίσκει μέσω του μαντικού χαρίσματος.

Είναι αυτό ένα σημάδι πάρα πολύ βαθιάς ευαισθησίας, την οποία δεν κατέχει ο ατελής άνθρωπος, η οποία εξελίχτηκε μέσω σωματικού πόνου και εκφράζεται με τον τρόπο ότι το κορμί, στη μαντική κατάσταση, προσελκύεται από εκείνες τις δυνάμεις και τότε, σαν εξαναγκασμένο, δίνει σ’εκείνες της δυνάμεις την ευκαιρία ν’εξελιχτούν, έτσι ώστε κατά κάποιον τρόπο ανοίγεται από τέτοιον άνθρωπο μόνο η βαλβίδα για να μπορέσουν οι συνάνθρωποι να καρπωθούν τέτοιες δυνάμεις, εφόσον είναι θέλημα του Θεού.

Σχετίζονται δηλαδή φαινόμενα φωτός και θαυματουργές δυνάμεις της γης καθ’όσον μια εξαγνισμένη ψυχή οδηγείται από τα φωτεινά όντα εκεί όπου το κορμί της, μέσω της υπέρμετρης ευαισθησίας του, νιώθει τις δυνάμεις, και η ψυχή μπορεί να δει πνευματικά εκεί, της έχει ανοιχτεί το πνευματικό μάτι. Και ο άνθρωπος κάνει μετά αναφορά, ανακατεμένη με επίγειες εντυπώσεις, η οποία είναι τότε επηρεασμένη από την ανατροφή, το περιβάλλον και τις γνώσεις που απέκτησε ο άνθρωπος απ’έξω.

 

Ο κόσμος, δηλαδή οι άνθρωποι, ο οποίος δεν έχει σχετικές γνώσεις, θα αμφισβητήσει τέτοια πράγματα ή δεν θα βρει καμία σωστή εξήγηση. Ωστόσο, στον πνευματικά αφυπνισμένο είναι κατανοητά τέτοια γεγονότα και θα είναι ικανός να ξεχωρίσει τι είναι αλήθεια και τι μεταδίδεται με ανθρώπινα παραμορφωμένο τρόπο. Αλλά υπάρχουν μόνο λίγοι που είναι ικανοί να εξηγήσουν το γεγονός ότι η ψυχή μπορεί να δει πράγματα που είναι κρυμμένα στους συναθρώπους και ότι πρέπει να πιστέψουν οι άνθρωποι στους φορείς τέτοιων ψυχών. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4488                17-11-1948

Ουρανός και κόλαση. . .

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation _BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της Νέας Γης“, σελ. 239 - 242. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Όποιος γίνεται δικός Μου, δεν τον αφήνω ποτέ πια να πέσει. Αντίθετα όποιος επιμένει να Μου αντιστέκεται, βρίσκεται στο μεγάλο κίνδυνο να πρέπει να στερηθεί ολοκληρωτικά τη δύναμη της αγάπης Μου και να αποσκληρυνθεί τελείως η αρχέγονη ουσία του, μια καθόλα βασανιστική κατάσταση, την οποία θα ήθελα να αποτρέψω. Αυτή λοιπόν η αλήθεια που από την αρχή δεν αποσιωπήθηκε στην ανθρωπότητα, δημιούργησε τις έννοιες «ουρανός και κόλαση», μιας μακάριας και μιας άθλιας κατάστασης, τις οποίες η αντίληψη των ανθρώπων τοποθέτησε σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Έτσι υποχώρησε τελικά η πραγματική αλήθεια. . . η κατάσταση. . .  και απέμεινε να υπάρχει στο μυαλό τους μόνο η τοποθεσία, την οποία η φαντασία τους διόγκωσε στο έπαρκο με αποτέλεσμα να δημιουρηθεί το υπόβαθρο για πολλές εσφαλμένες σκέψεις. Αυτό είχε ως συνέπεια να διαστρεβλωθεί εντελώς η αλήθεια και οι άνθρωποι να έχουν πλέον παντελή άγνοια του τι πραγματικά σημαίνει ουρανός και κόλαση.

Η ζωή και ο θάνατος είναι ο ουρανός και η κόλαση. . .  Η ακαταπόνητη δράση μέσα στο πιο λαμπερό φως που κάνει τις ψυχές ευτυχισμένες είναι ζωή. . .  Η έλλειψη ισχύος, η αδυναμία και το πιο βαθύ σκοτάδι είναι ο θάνατος. . .  Και κάθε κατάσταση μπορεί να αυξάνεται ανοδικά ή καθοδικά, έως τον ύψιστο στόχο, τη μακάρια ψυχική συγχώνευση μαζί Μου ή ως την πιο βαθιά κατακρήμνιση, σε ατελείωτα μεγάλη απόσταση από Εμένα. Αφάνταστη είναι η μακαριότητα, αφάνταστα τα βάσανα και ο πόνος των καταδικασμένων, οι οποίοι υποφέρουν αιωνιότητες και δεν διαθέτουν πλέον καθόλου δύναμη να λυτρωθούν. Αυτές τις ψυχές θα πρέπει να τις έχετε κατά νου. . .

Είναι εσφαλμένη η διδασκαλία ότι δεν υπάρχει πλέον καμία διέξοδος από την κόλαση και ότι αυτές οι ψυχές είναι αιώνια καταδικασμένες από Εμένα. . . Δεν τις καταδικάζω Εγώ, παρά αυτές οι ίδιες έχουν επιλέξει την καταδίκη, δεν τις έσπρωξα Εγώ, αλλά από μόνες τους στράφηκαν στην πιο βαθιά άβυσσο. Όμως η αγάπη Μου δεν εγκαταλείπει τίποτα αιώνια σε μια τέτοια μεγάλη απομάκρυνση και για αυτό υπάρχει λύτρωση και από την κόλαση. Διότι Εγώ πέθανα πάνω στο σταυρό και για αυτές τις υπάρξεις και επωμίστηκα τις αμαρτίες τους, γιατί η αγάπη Μου είναι μεγαλύτερη από την οργή και τη δικαιοσύνη Μου.

Και η ίδια η κόλαση θα αναγκαστεί να παραδώσει τα τελευταία της θύματα, πράγμα που σημαίνει ότι και η πιο συμπαγής ύλη κάποτε θα διαλυθεί και το πνεύμα που κρύβεται μέσα της θα απελευθερωθεί με σκοπό να ανέβει στη ζωή. . .  Γιατί η κόλαση δεν συνιστάται, όπως τη φαντάζεστε εσείς οι άνθρωποι, σε μια πύρινη εστία που καίει αιώνια, δεν είναι ένας τόπος όπου κρατούνται φυλακισμένοι οι καταδικασμένοι. Η κόλαση είναι μια κατάσταση της οποίας τα μαρτύρια δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν, μια κατάσταση που ξεκινά από τη γη, από το να δεν με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, δηλαδή Με απαρνιούνται και μένουν χωρίς τη δύναμη της αγάπης Μου.

Τότε μπορεί να βιώνουν τη σωματική τους ζωή χωρίς Εμένα και να μην αντιλαμβάνονται ακόμη ως βάσανο την έλλειψη δύναμης, την οποία επιφέρει η απόσταση από Μένα. Όμως όταν η σωματική ζωή φτάσει στο τέλος της, τότε αρχίζουν αμέσως τα βάσανα, δηλαδή η επίγνωση του ότι υπάρχει η ψυχή, αλλά χωρίς καθόλου δύναμη. . .  Στην αρχή όταν μια ψυχή βρεθεί στον άλλο κόσμο υφίσταται ακόμη η δυνατότητα να παραιτηθεί από την αντίστασή της, εφόσον εισακούσει τις συστάσεις εκείνων των όντων που κατέχουν τη γνώση. Εντούτοις σπάνια αξιοποιείται αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα η ψυχή να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο, ενώ η απόσταση από Εμένα γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη, η δε έλλειψη δύναμης αυξάνεται ως την τελική αποσκλήρυνση, ως την εκ νέου φυλάκισή της μέσα στην πλέον συμπαγή ύλη. . .

Τότε έχει παρέλθει χωρίς επιτυχία μια ατελείωτα μακρά περίοδος εξέλιξης για το απελευθερωμένο πλέον πνεύμα που κάποτε υπήρξε δεσμευμένο στην ύλη, το οποίο ως άνθρωπος ενεργώντας από προσωπική ώθηση θα έπρεπε να επιδιώκει την απελευθέρωσή του από κάθε υλική δέσμευση. Το γεγονός ότι δεν κατόρθωσε να το πράξει, οφείλεται στη δική του ελεύθερη βούληση, γιατί Εγώ αληθινά φροντίζω να του δοθούν αμέτρητες άμεσες νουθεσίες και προειδοποιήσεις. Η κόλαση όμως διαθέτει πολύ μεγαλύτερη δύναμη έλξης από ότι ο ουρανός, και έτσι ο άνθρωπος επιζητά ξανά με τον μέγιστο δυνατό ζήλο την ύλη, την οποία η ψυχή του είχε ξεπεράσει από πολύ καιρό. Και η ύλη αποτελεί πλέον και τη μοίρα της, γίνεται για μια ακόμη φορά του περίβλημα του πνεύματος, το οποίο απέτυχε στην τελευταία δοκιμασία της θέλησής του.

Η κόλαση έχει ανοίξει διάπλατα τις πύλες της, και αμέτρητες ψυχές τις διασχίζουν εκούσια βαδίζοντας προς το σκοτάδι. Η κόλαση θα θριαμβεύσει, πράγμα που σημαίνει ότι ο ηγεμόνας της έχει αριθμητικά μεγάλη επιτυχία. Εντούτοις Εγώ θα αρπάξω από τα χέρια του όλες αυτές τις ψυχές, τις οποίες θα επανατοποθετήσω στη νέα δημιουργία και θα αφαιρέσω από τον αντίπαλό Μου κάθε είδους εξουσία πάνω σε αυτές τις υπάρξεις με το να τον δεσμεύσω στο κέντρο της γης. Θα φυλακιστεί δηλαδή μέσα σε ένα σκληρότατο περίβλημα, το οποίο δεν θα μπορέσει να εγκαταλείψει προτού αποκτήσει για μια ακόμη φορά δύναμη χάρη στην ανθρώπινη θέληση, όταν οι άνθρωποι θα ποθούν πάλι υλικά αγαθά και θα απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από Εμένα. Τότε αυτός για μια ακόμη φορά θα αγωνιστεί για να διεκδικήσει τις ψυχές τους και ο αγώνας αυτός θα επιτραπεί να λάβει χώρα προκειμένου οι ψυχές να δοκιμαστούν και να αποφασίουν υπέρ Εμού ή υπέρ εκείνου, διότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει στη μακαριότητα χωρίς να λάβει από μόνος του τη σωστή απόφαση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4489                18-11-1948

Η δημιουργία της ύλης. . .

Τι είναι η ύλη;. . .

Υπάρχει ένας νόμος σύμφωνα με το οποίο η κάθε ύλη πλησιάζει στη διάλυσή της, μόλις οι ουσίες της έχουν γίνει άχρηστες, δηλαδή έχουν κατά κάποιον τρόπο χάσει τη δύναμη που τις δεσμεύει. Τότε διαλύεται μέσα στον εαυτό της και επίσης τα υπολειμματικά της συστατικά μπορούν να πάρουν νέα μορφή μονάχα μαζί με άλλη ύλη. Η διαδικασία της διάλυσης της ύλης υπάρχει πάντα και παντού στο σύμπαν όπου υπάρχουν γήινες υλικές δημιουργίες, καθώς όμως δημιουργείται και συνέχεια νέα ύλη, δηλαδή ενώνονται ξανά και ξανά ουσίες μέσω αξιοποίησης διαλυμμένης ύλης.

Ο άνθρωπος μπορεί μάλιστα να ερευνήσει την ύλη καθ’εαυτή σχετικά με τα συστατικά της. Δεν μπορεί ωστόσο να εξακριβώσει την αρχή και τα αρχέγονα συστατικά εκείνου που βλέπει το μάτι του. . .  Βλέπει μονάχα το αδιάκοπο γίγνεσθε και πέρασμα και τη δημιουργία και πάλι νέων δημιουργημάτων. Αλλά το τι ήταν στην αρχή δεν το ξέρει, εφόσον δεν ενημερώνεται σχετικά από το πνεύμα του. Αφού η ύλη είναι μια αναδημιουργία, δεν υπάρχει από την αιωνιότητα. Υπάρχει και είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι και είναι ωστόσο κατά βάθος κάτι πνευματικό, δηλαδή δύναμη την οποία δεν μπορεί κανείς να δει με τα σωματικά του μάτια. Είναι μια ακτινοβολία του Θεού και έχει γίνει μορφή μέσω του θελήματός Του. . .  Ακατανόητη είναι αυτή η πράξη και θα μείνει ακατανόητη. . .  είναι: δύναμη που απομακρύνεται από τον Θεό και η οποία πυκνώνεται μέχρι την αποσκλήρυνση, όσο περισσότερο απομακρύνεται από τον Θεό. . .  Επομένως αυτή η δύναμη είναι εμψυχωμένη από μια θέληση, μόνο που αυτή η θέληση είναι δεσμευμένη στην περίπτωση που επιδιώκει να ξεφύγει από τον Θεό. . .

Είναι πνευματικά όντα που έχουν μέσα τους την ανυπότακτη στον Θεό θέληση, ενώ τα πνευματικά όντα, η ακτινοβολία του Θεού, που παραμένουν μέσα στο θέλημά Του, μένουν και κοντά Του και γίνονται φωτεινά δημιουργήματα, δηλαδή παρακινούν το δημιουργικό θέλημα του Θεού να πλάσει δημιουργήματα ύψιστης ομορφιάς, τα οποία όμως είναι μόνιμα ικανά αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα  άφθαρτα, και τα οποία γοητεύουν τα όντα που στέκονται τελείως μέσα στο θέλημα του Θεού και λαμβάνουν την ακτινοβολία της δύναμής Του για επίσης δημιουργική δραστηριότητα. Ό,τι λοιπόν ανταποκρίνεται πλήρως στο θέλημα του Θεού δεν είναι υλικό. Ό,τι είναι υλικά ορατό έχει μέσα του σε διαφορετικό βαθμό την ανυπότακτη στον Θεό θέληση και είναι για αυτό κάτι πνευματικό που έχει γίνει μορφή, δύναμη που προέρχεται από τον Θεό, η οποία όμως δεν μένει έτσι όπως εκπηγάζει από τον Θεό όταν απομακρύνεται από τον Θεό. . .

Δύναμη, ωστόσο, που απομακρύνεται από τον Θεό, χάνει σιγά σιγά την αποτελεσματικότητά της· η ύλη φαίνεται να μην περιέχει καμία ζωή, βρίσκεται σε κατάσταση θανάτου, αδυναμίας και ως αποτέλεσμα απραξίας. . .  χωρίς ζωή, η οποία σημαίνει αδιάκοπη δραστηριότητα. Στην περίπτωση που το πνευματικό ήταν εντελώς αναίσθητο, τότε δεν θα αισθανόταν την κατάσταση αδυναμίας, αλλά διότι το πνευματικό γνώρισε πριν την κατάσταση της ελευθερίας ως ελεύθερο πνεύμα κοντά στον Θεό. . .  ή και ως άνθρωπος στο τελευταίο στάδιο πάνω σε αυτή τη δημιουργία της γης. . .  και έχει πλήρη επίγνωση της ύπαρξής του, αισθάνεται σαν βάσανα την αδύναμη κατάσταση, η οποία μπορεί μάλιστα να συμβάλει στο να εγκαταλείψει το πνευματικό ον την αντίστασή του στον Θεό, κάτι που είναι ευδιάκριτο από το να αρχίζει μια ελάχιστη δραστηριότητα, το αποτέλεσμα της οποίας είναι μια σύντομη αλλαγή της σκληρής ύλης. . .

Όσο περισσότερη ζωή μαρτυρεί ένα έργο της δημιουργίας, τόσο μικρότερη έχει γίνει η απόσταση από τον Θεό και τόσο περισσότερο παίρνει το πνευματικό την αρχέγονη του φύση. Γίνεται και πάλι φως και δύναμη, όσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό, ώσπου τελικά θα έχει συγχωνευτεί και πάλι έντονα με τον Θεό. Η ύλη είναι επομένως δύναμη που προήλθε από τον Θεό, που έχει συμπυκνωθεί και  τελικά αποσκληρυνθεί, όσο μακρύτερη είναι από τον Θεό. Η ύλη καθ’εαυτή είναι εφήμερη, γιατί μπορεί να διαλύεται στην αρχέγονη της κατάσταση. Η δύναμη όμως είναι άφθαρτη, συνεχίζει να υπάρχει, επειδή είναι ακτινοβολία του Θεού, η οποία μπορεί μάλιστα ν’αλλάξει μορφή, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί ποτέ να διαλυθεί εντελώς.

Η αλλαγή της ύλης, ωστόσο, είναι επίσης ένας νόμος. Δεν μπορεί αυτή να συνεχίζει να υπάρχει αιώνια έτσι όπως εμφανίζεται, επειδή την αγγίζει πάντα εκείνη η δύναμη από τον Θεό που έχει ακόμα αποτέλεσμα ως δύναμη, και αυτή η αποτελεσματικότητα εκδηλώνεται ως αλλαγή της ύλης. Το σε πιο βαθμό επενεργεί η δύναμη από τον Θεό πάνω στην ύλη εξαρτάται από την αντίσταση του πνευματικού το οποίο περιέχει αυτή η ύλη. Αλλά και η πιο ισχυρή αντίσταση στον Θεό τσακίζεται κάποτε, και για αυτό γίνονται από καιρό σε καιρό βίαιες καταστροφές μέσα στη δημουργία, οι οποίες καταστρέφουν κάθε ύλη και την αναγκάζουν να δημιουργηθεί ξανά μέσα σε μια άλλη μορφή. Αφού η δύναμη από τον Θεό είναι ακούραστα δραστήρια και θέλει να παρακινήσει σε ύψιστη δραστηριότητα και τα πνευματικά όντα που εκπήγασαν από εκείνη, γιατί μονάχα η δραστηριότητα κάνει ένα ον μακάριο, γιατί μονάχα αυτή είναι ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4490                20-11-1948

Εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου. . .

Αρκεί η θέληση να ενεργήσετε για Μένα για να σας κάνω και ικανούς για τέτοια ενέργεια. Το ποιο καθήκον αναθέτεται τότε στον χωριστό άνθρωπο εξαρτάται από τη δύναμη της θέλησής του και από την αντοχή που δείχνει στην δουλειά του για τη βασιλεία Μου. Πάντα όμως του δίνεται η δυνατότητα να διεισδύσει μέσα στην αλήθεια. Πάντα αυτή θα του προσφερθεί από κάποια πλευρά, και τις περισσότερες φορές με εντελώς φυσιολογικό τρόπο, μέσω συζητήσεων, μέσα ακούσματος ή διαβάσματος του λόγου Μου και μέσω δικών του σκέψεων. Επομένως, στην περίπτωση που μιλά για Μένα και για τη βασιλεία Μου, θα υποστηρίξει την αλήθεια, γιατί αυτή του φαίνεται αποδεκτή, παρόλο που του προσφέρθηκε από έξω, επειδή το πνεύμα του είναι ήδη δραστήριο στο εσωτερικό του μέσω της θέλησής του να δράσει για Μένα.

Τότε κάνει μόνος του τον εαυτό του υπηρέτη και θα Με υπηρετήσει με τον σωστό τρόπο. Η προϋπόθεση όμως είναι να είναι σοβαρή η θέλησή του. . .  να αισθανθεί βαθιά στην καρδιά του την επιθυμία να ενεργήσει για Μένα, να μην πει μόνο ωρέα λόγια με αυταρέσκεια, αλλά να συνομιλήσει για αυτό συχνά μαζί Μου και να παρακαλέσει και να βρει τη συμφνωία Μου. Πρέπει να έχει σοβαρή θέληση, τότε θα μπορέσει πάντα να είναι σίγουρος για την ευλογία και τη βοήθειά Μου. Παροχές υπηρεσιών μπορεί να Μου κάνει ο κάθε άνθρωπος, αφού ο αμπελώνας Μου είναι μεγάλος και έχω ανάγκη πολλούς εργάτες εν όψει του κοντινού τέλους, όπου ο καθένας που είναι πρόθυμος να υπηρετήσει θα πρέπει να κάνει αυξημένη δουλειά για να πετύχει. Και είμαι πράγματι ένας δίκαιος Κύριος, αμείβω τον καθένα ανάλογα με το κατόρθωμά του, αφού ξέρω ότι η δουλειά θα είναι δύσκολη στο τέλος, αλλά θα είναι κατορθώσιμη με τη βοήθειά Μου.

Στον κάθε εργάτη στον αμπελώνα Μου συμπαραστέκονται πνευματικοί οδηγοί, συμβουλεύοντάς τον και βοηθώντας τον όπου είναι ανάγκη. Η κύρια δουλειά, ωστόσο, αποτελείται από το να μιλά ο υπηρέτης Μου με τους συναθρώπους του για πνευματικές υποθέσεις, γιατί με αυτό τον τρόπο παροτρύνεται η σκέψη εκείνων και οι συνάνθρωποι μπορούν μόνο με αυτό τον τρόπο να παρακινηθούν να ζήσουν μια εσωτερική ζωή, δηλαδή να πάρουν θέση σχετικά με τις πνευματικές υποθέσεις. Και πάντοτε θα πρέπει να μιλούν για την αγάπη, αφού μονάχα η αγάπη μπορεί να έχει το αποτέλεσμα μιας πνευματικής προόδου, μόνο μέσω της αγάπης είναι δυνατή μια ανοδική ανάπτυξη, και μονάχα μια ζωή αγάπης είναι σαν ένα χωράφι που βγάζει καλούς καρπούς.

Όποιος αναλαμβάνει εθελοντικά αυτή τη δουλειά για τη βασιλεία Μου μπορεί πάντα να περιμένει την υποστήριξή Μου, πνευματικά καθώς και επίγεια, αφού τον παίρνω ευχαρίστως στην υπηρεσία Μου, και αυτό σημαίνει επίσης την πλήρη φροντίδα του σωματικού και του πνευματικού του καλού. Θα τον διατηρήσω και θα του δώσω πάντα ό,τι έχει ανάγκη για το καθήκον του στη γη, το οποίο του αναθέτεται ανάλογα με την ωριμότητά του, το οποίο όμως θα βρει πάντα την πλήρη συμφωνία Μου στην περίπτωση που αυτός θέλει να είναι δραστήριος για Μένα και τη βασιλεία Μου. Αφού ευλογώ όλους όσους Με υπηρετούν, και προ πάντων κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4492                21-11-1948

Η μετάληψη. . .

Η απόλαυση του ψωμιού και του κρασιού είναι το σημάδι εκείνου που θα έπρεπε να κάνετε αν θέλετε να γίνετε μακάριοι. . .  Πρέπει να τρώτε το ψωμί και να πίνετε το κρασί, δηλαδή να δίνετε τροφή στην ψυχή σας, τρώγοντας το ψωμί του ουρανού με τη δύναμή του, υποδέχοντας το λόγο Μου και αντλώντας από αυτόν τη δύναμη, τρέφοντας επομένως την ψυχή σας με την τροφή από πάνω, την οποία σας προσφέρει η αγάπη Μου. Ήθελα να σας κάνω κατανοητά όλα αυτά, ότι η ψυχή έχει το ίδιο ανάγκη τροφή όπως το κορμί και ότι πρέπει να τρέφεται ακριβώς όπως το κορμί, τρώγοντας το ψωμί και πίνοντας το κρασί.

Ωστόσο, η παροχή της ψυχικής τροφής δεν εξαρτάται ποτέ από την εξωτερική λήψη τροφής με τη μορφή του ψωμιού και του κρασιού. . .  Ήταν αυτό μονάχα μια σύγκριση, η οποία θα έπρεπε να διευκρινίσει στους μαθητές Μου το τι έχουν ανάγκη και τι θα έπρεπε να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους για να γίνουν μακάριοι. Πρόκειτα μόνο και μόνο για τη ζωή της ψυχής, και το ότι η ψυχή δεν έχει ανάγκη την παροχή γήινου ψωμιού και γήινου κρασιού είναι ευνόητο. Εγώ όμως κοίταξα πάντα μονάχα την πνευματική σας ζωή, ήθελα να σας εξασφαλίσω μονάχα τη ζωή της ψυχής σας και δεν θα ζητήσω για αυτό κανέναν εξωτερικό τύπο, όπου επιδιώκει κανείς την ψυχική τροφή με όλη του τη σοβαρότητα.

Το να διψά κανείς για το λόγο Μου είναι αρκετό για να χορτάσει με το ψωμί της ζωής που προέρχεται από τον ουρανό και που είναι στ’αλήθεια η σάρκα και το αίμα Μου, το οποίο εξασφαλίζει την ύπαρξη της ψυχής, το οποίο τη διαποτίζει με δύναμη και της δίνει επομένως την αιώνια ζωή. . .  Δεν μπορεί κανείς μέσω της εσωτερικής λήψης κρασιού και ψωμιού να θρέψει την ψυχή του, εάν δεν λαχταρά το λόγο Μου μέσα στην πιο βαθιά του καρδιά, εάν δεν λαχταρά να τραφεί από Μένα με το ουράνιο ψωμί. Αφού έρχεται κοντά Μου και μεταλαβαίνει μαζί Μου μονάχα εκείνος που Με αφήνει να του μιλήσω, εκείνος που προσφέρει στην ψυχή του την τροφή που τη διατηρεί και την κάνει μακάρια.

Και για αυτό δεν μπορεί κανείς μέσω της εξωτερικής λήψης ψωμιού και κρασιού να αισθανθεί ότι είναι ο καλεσμένος Μου που τρέφεται στο τραπέζι Μου με ψυψική τροφή. Μόνο η χλιαρότητα των ανθρώπων απέναντι στο λόγο Μου μπόρεσε να επιφέρει αυτή την παρεξήγηση των λόγων και των πράξεών Μου. Αφού μόλις ο άνθρωπος κάνει σοβαρότητες προσπάθειες σχετικά με τη ζωή της ψυχής του, εμφανίζεται μέσα του από μόνη της η κατανόηση για αυτό που ήθελαν να πουν τα λόγια Μου, και τότε ο άνθρωπος δεν θα αρκεστεί ποτέ σε μια τυπικότητα. . .  η οποία θα είναι για κάθε άνρθωπο που είναι ικανός να σκέφτεται μονάχα μια μεταφορική σύγκριση, όπως ήταν και στην πραγματικότητα.

Το ότι οι άνθρωποι της εκκλησίας Μου κατά την πρώτη περίοδο διατηρούσαν και την εξωτερική μορφή ήταν δικαιολογημένο καθ’όσον στη στενή ένωση που σχημάτισαν συνειδητοποιούσαν τότε πάντα τον Εαυτό Μου, καθ’όσον συναντιούνταν πραγματικά στη μνήμη Μου και υποδέχονταν το λόγο Μου μέσα στην κοινωνία τους. . .  Και Εγώ ήμουν μαζί τους και τους γέμιζα με το Πνεύμα Μου, εκείνοι ήταν λοιπόν στ’αλήθεια οι καλεσμένοι Μου με τους οποίους μεταλάβαινα. . .  Τους μοίραζα και τους πρόσφερα το ψωμί. . .  Ο λόγος Μου ηχούσε στο εσωτερικό τους. . .  Και εκείνοι έκαναν το ίδιο, και εκείνοι μοίραζαν ο ένας στους άλλους το ψωμί. . . αντάλλαζαν ό,τι τους γνωστοποιούσα μέσω της φωνής του πνεύματος.

Οι πρώτοι μαθητές κατάλαβαν τι σημασία είχε το εξωτερικό σύμβολο. Αλλά ήδη οι επόμενοι έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στο εξωτερικό σύμβολο, και έτσι έχουν μείνει τα πράγματα, και μόνο λίγοι κατανοούν το βαθύτατο νόημα και μεταλαβαίνουν στ’αλήθεια μαζί Μου, γιατί μόνο λίγοι είναι συνδεδεμένοι μαζί Μου τόσο έντονα στο εσωτερικό τους ώστε λαχταρούν ν’ακούσουν Εμένα τον Ίδιο, ώστε ο λόγος Μου τους είναι τόσο πολύτιμος και νόστιμος για να το διψούν, έτσι ώστε μπορώ να τους καλέσω να μεταλάβουν μαζί Μου, ώστε μπορώ να τους μοιράσω το ψωμί του ουρανού και να τους ζωογονήσω με το κρασί της αλήθειας για το καλό της ψυχής τους.

Όποιος είναι τόσο έντονα συνδεδεμένος μαζί Μου ζει πάντοτε «στη μνήμη Μου». Θα Με αφήνει πάντοτε να είμαι παρόν κοντά του, όπου και να είναι και ό,τι και να κάνει. Επομένως θα Με έχει κοντά του και κατά τη διάρκεια κάθε επίγειου γεύματος, θα Με σκέφτεται πάντοτε και θα λαχταρά πάντα να νιώσει την παρουσία Μου μέσω του λόγου Μου. . .  Θα είναι τόσο πλημμυρισμένος από την αγάπη του για Μένα ώστε θα ενημερώσει και τους συνανθρώπους του, ώστε θα μοιράσει ό,τι κατέχει ο ίδιος, πνευματικά και επίγεια αγαθά, επειδή αισθάνεται ωθημένος να κάνει πράξεις αγάπης, μόλις είναι δεμένος εσωτερικά με την Ίδια την Αγάπη. Η ψυχή του λαμβάνει τότε συνέχεια τροφή και μοιράζει επίσης συνέχεια τροφή. Και αυτός θα μεταλαβαίνει διαρκώς, θα παραμένει παρέα μαζί Μου και θα έχει και την επίγνωση της παρουσίας Μου. . .

Να καταλάβετε, εσείς οι άνθρωποι, ότι η πράξη της κοινωνίας δεν είναι μόνο πράξη στιγμής που εκτελείται μονάχα μέσω εξωτερικής λήψης ψωμιού και κρασιού. Να καταλάβετε ότι απαιτώ περισσότερο από μόνο μια παροδική αφοσίωση. Πρέπει η καρδιά σας να έχει ετοιμαστεί εντελώς για να Με υποδεχτεί. Πρέπει να έχει γίνει πριν μια καθαριστική πράξη, η οποία προϋποθέτει μονάχα μια ζωή αγάπης. Και άνθρωπος που έχει αγάπη μέσα του θα ζητήσει τότε και ένα σημάδι της ανταπόκρισης της αγάπης του, θα λαχταρήσει να Μ’ακούσει τον Ίδιο. . .  θα μοιράσει επομένως πρώτα ο ίδιος για να παραλάβει και πάλι από το χέρι Μου ένα λαχταριστό δώρο ως αντάλλαγμα. . .  το λόγο Μου, ο οποίος ως τροφή για την ψυχή του είναι απαραίτητο για εκείνον. Και εφόσον τον επιθυμεί, θα χορτάσει μάλιστα, θα φάει τη σάρκα Μου και θα πιεί το αίμα Μου. . .  Θα μεταλάβω μαζί του και αυτός μαζί Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4493                23-11-1948

Ο θάνατος ενός ισχυρού άντρα της γης. . .

Η τροπή που θα ακολουθήσουν τα γεγονότα. . .

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation _BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της Νέας Γης“, σελ. 363 - 364. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Όταν πληροφορηθείτε για το θάνατο ενός ηγέτη της γης, τότε θα έχετε φθάσει  στο σημείο που θα μπορείτε να ονομάσετε αρχή του τέλους. Τότε η υφήλιος θα μεταβληθεί σε μια ενιαία εστία πυρκαγιάς, οι φωτιές θα αναζωπυρωθούν, το μίσος θα μαίνεται ανεξέλεγκτα, η ανθρωπότητα θα αγωνιά και θα τρέμει γιατί δεν θα βλέπει κανένα διέξοδο από τον κίνδυνο που είναι αναπόδραστος. Τότε θα σας οδηγήσω Εγώ να μιλήσετε στους συνανθρώπους σας, γιατί ενώ οι πάντες γύρω σας βρίσκονται σε αναταραχή, εσάς αντίθετα θα σας καταλάβει μια μεγάλη γαλήνη, μια και αντιλαμβάνεστε καθαρά ότι πλησιάζει ο καιρός όπου θα κάνω την εμφάνισή Μου και Εγώ ο Ίδιος, πράγμα που θα αναφέρετε σε όσους σας ακούνε.

Οι άνθρωποι θα είναι απ’όλες τις πλευρές περιτριγυρισμένοι από εχθρούς, για αυτό δεν θα έχουν καμία ελπίδα για μια ειρηνική λύση. Για τούτο το λόγο ο φόβος θα είναι τεράστιος όπου δεν θα υπάρχει μια πίστη στον Ένα Που είναι ο Μόνος Που μπορεί να βοηθήσει. Θα παρακολουθούν όλοι τότε τις εξελίξεις στον κόσμο. Θα προσπαθούν τρομοκρατημένοι να μαζέψουν προμήθειες επειδή βλέπουν να έρχεται το κακό, θα επιχειρούν έντρομοι να εξασφαλίσουν  επίγεια αγαθά και θα προετοιμάζουν τη φυγή τους μολονότι μια φυγή τούς φαίνεται άσκοπη. Και μόνο όσοι πιστεύουν παραμένουν νηφάλιοι, για αυτό τους χρησιμοποιώ τότε για να επιδράσουν πάνω στους συνανθρώπους τους που εξαιτίας της απιστίας τους είναι δυστυχείς και απεγνωσμένοι.

Για άλλη μια φορά τότε επιχειρώ να τους φέρω κοντά Μου, αφήνω τους υπηρέτες Μου να μιλήσουν και μέσα από εκείνους τους λέω λόγια αγάπης και ενθάρρυνσης. Τους παροτρύνω να μην σκέφτοναι μόνο τη φυγή ή το πώς θα είναι καλά από σωματική άποψη, τους δείχνω πόσο μάταια είναι τα σχέδιά τους και τους προτρέπω να δείξουν καρτερία και να αφήσουν τη μοίρα τους στα χέρια Μου και έτσι όλα θα πάνε κατ’ευχήν. Η πυρκαγιά θα έχει εξαπλωθεί και δεν θα μπορεί πια να σβηστεί από τους ανθρώπους, όμως θα φροντίσω Εγώ να σβήσει αντιπαραθέτοντας άλλα στοιχεία και αντιμετωπίζοντας ο Ίδιος αυτούς που προσπαθούν να κατασπαράξει ο ένας τον άλλον. . .

Γιατί στο τέλος θα ακουστεί η φωνή Μου από ψυλά. . .  Μια φυσική καταστροφή θα πλήξει τη γη και θα χωρίσει βίαια τους εμπόλεμους. Θα αντιμετωπίσουν μια Δύναμη Που κανένας από τους αντιμαχόμενους δεν μπορεί να τα βάλει μαζί Της. Αυτή η διαδικασία δεν θα κρατήσει παρά λίγες ώρες, όμως θα δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στον κόσμο, τελείως διαφορετικές συνθήκες και αρχικά ένα ανυπέρβλητο χάος, τεράστια επίγεια προβλήματα και ανείπωτα μεγάλη θλίψη και δυστυχία ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όμως πρέπει να τα περάσετε όλα αυτά, γιατί πηγαίνετε προς το τέλος. Για αυτό πρέπει να υπάρξουν πολλές δυνατότητες κάθαρσης για τους ανθρώπους, δεδομένου ότι η ζωή που τους απομένει είναι λίγη και πρέπει να ωριμάσουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το τέλος είναι κοντά και μόλις αρχίσει αυτή η φάση, μπορείτε με βεβαιότητα να περιμένετε την τελευταία ημέρα και την τελική κρίση, όπου θα εκπληρωθούν όσα έχουν προφητευθεί με το λόγο και τη γραφή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4496                25-11-1948

Το κλείσιμο των πύλων προς το πνευματικό βασίλειο στο τέλος. . .

Οι πύλες προς το πνευματικό βασίλειο θα κλείσουν με την τελευταία μέρα της ύπαρξης αυτής της γης. Αφού τα πνευματικά όντα που ως άνρθωποι στη γη δεν πέρασαν τη δοκιμασία της πίστης τους, δεν μπορούν πια να καλύψουν στο επέκεινα όσα παρέλειψαν στη γη, αλλά στέρησαν στον εαυτό τους αυτή τη χάρη, γιατί βυθίστηκαν πάρα πολύ για να ήταν ακόμα δυνατή μια ανοδική ανάπτυξη στο πνευματικό βασίλειο. Και ούτε οι πιστοί στο τέλος δεν μπαίνουν πια στο πνευματικό βασίλειο, αφού θα απομακρυθούν από τη γη μαζί με το σώμα τους για να κάνουν διαμονή σ’έναν παραδεισένιο τόπο, ώσπου να έχει τελειοποιηθεί το έργο της αναμόρφωσης της γης, στην οποία θα τοποθετηθούν τότε άλλη μια φορά. Τότε θα έχει τελειώσει και στο πνευματικό βασίλειο ο πόλεμος ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή η εξουσία του Σατανά θα έχει τσακιστεί και αυτός  θα έχει δεθεί και πάλι για πολύ καιρό, κάτι που και στο πνευματικό βασίλειο θα έχει το αποτέλεσμα της ανακωχής και της νίκης των φωτεινών πνευματικών όντων.

Κατά την εποχή του τέλους όμως το πνευματικό βασίλειο θα υποδεχτεί ακόμα πολλές ψυχές στις οποίες παρέχεται η χάρη να συνεχίσουν την ανοδική τους ανάπτυξη, οι οποίες δηλαδή ανακαλούνται από τη γη πριν ενταχτούν στο στρατόπεδο του εχθρού, οι οποίες είναι πάρα πολύ αδύνατες και βρίσκουν για αυτό τη χάρη του Θεού. Η εποχή του τέλους θα συμβάλει ακόμα πολύ στον εξαγνισμό τέτοιων ψυχών, και τα μεγάλα δεινά που θα πλήξουν τη γη θα τους κάνει πιο εύκολη την αποβίωση από τον κόσμο και θα τους ανοίξει την πύλη στο πνευματικό βασίλειο, το οποίο θα τις υποδεχτεί, παρόλο που ο βαθμός της ωριμότητάς τους θα είναι ακόμα χαμηλός. Αλλά δεν θα χρειαστούν πια να φοβηθούν ότι θα βυθιστούν στην άβυσσο, κάτι για το οποίο θα ευχαριστήσουν τον Θεό μόλις καταλάβουν τη θέση τους.

Στο τέλος, ωστόσο, οι πύλες θα μείνουν κλειστές. . . και θα είναι εκπληκτικό το σε ποια αμεριμνησία θα ζουν οι άνθρωποι την τελευταία περίοδο, το πόσο λίγο θα σκέφτοναι το θάνατο και πως θα ζουν μονάχα μέσα στις σωματικές απολαύσεις και δεν θα πιστεύουν ούτε σε μια ψυχή όυτε σε μια συνέχιση της ζωής μετά το θάνατο. . .  Και όταν έχει έρθει η στιγμή, θα έχει αποκλειστεί κάθε ανοδική ανάπτυξη της ψυχής, στη γη καθώς και στον άλλο κόσμο, γιατί η πίστη στον Θεό θα έχει εξαφανιστεί τελείως και θα έχει αποκλειστεί πλήρως μια πνευματική ζωή.

Τότε η τελευταία μέρα θα ξαφνιάσει τους ανθρώπους, οι οποίοι θα καταλάβουν με τρόμο ότι θα έχει έρθει το σωματικό τους τέλος, οι οποίοι, με το θάνατο μπροστά στα μάτια τους και χωρίς καμία πίστη, θα είναι τελείως απελπισμένοι και θα μαίνονται ο ένας ενάντια στον άλλον σαν διάβολοι. . .  Τότε η έλλειψη αγάπης του καθένα θα έρθει στο φως και η κακία των ανθρώπων θα αποκορυφωθεί. . .  ενώ οι πιστοί θα σκέφτοναι μονάχα τον ουράνιο Πατέρα τους και θα περιμένουν τον ερχομό Του μέσα στα σύννεφα. Θα υπάρχουν τότε μόνο άνθρωποι που θα είναι πιστοί στον Θεό και τέτοιοι που θα έχουν γίνει διάβολοι. Και για αυτό θα πρέπει να έρθει το τέλος, για να βαλθεί τέλος και στην αμαρτία και να αμειφτεί από τον Θεό η πίστη των δικών Του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4499                30-11-1948

Δικαιολόγηση για την απόρριψη της αλήθειας. . .

Ο Θεός ως Δικαστής. . .

Δεν μπορείτε με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθείτε όταν κατηγορηθείτε για την απόρριψη της αλήθειας. Αφού είχατε την ελευθερία να την αποδεχτείτε, στην περίπτωση που ήσασταν πρόθυμοι. Η αλήθεια σας διοχετεύεται, αφού Εγώ φροντίζω να διοχετευτεί αυτή στον καθένα, ακόμα και αν με διαφορετική μορφή, και ανάλογα με την προθυμία του καθένα να τη δεχτεί, διευρύνονται οι γνώσεις του για την καθαρή αλήθεια. Όποιος ωστόσο κλείνεται μπροστά της δεν μπορεί να κερδίσει, μπορεί μόνο να χάσει τις λίγες γνώσεις που έχει. Όποιος έχει αδύνατη πίστη, θα κερδίσει μια ισχυρότερη πίστη μέσω της διοχέτευσης της καθαρής αλήθειας. Όποιος όμως απορρίπτει, θα χάσει ακόμα και την αδύνατη πίστη του. . .  «Όποιος έχει πολλά, σ’εκείνον θα δοθούν περισσότερα· όποιος, ωστόσο, έχει λίγα, σ’εκείνον θα παρθούν ακόμα και τα λίγα. . .» Έτσι πρέπει κανείς να καταλάβει αυτά τα λόγια.

Δεν του λείπει στον άνθρωπο η κριτική ικανότητα στην περίπτωση που πρέπει να καταλάβει την αλήθεια ως τέτοια. Αφού Εγώ ο Ίδιος θέλω να σταθείτε στην αλήθεια, και για αυτό θα σας κάνω και ικανούς να την αναγνωρίσετε. Μόνο που πρέπει η θέλησή σας να είναι πρόθυμη να παραλάβει την αλήθεια από τα χέρια Μου, και αυτή την προθυμία δείχνετε όταν εξετάζετε αυτό που σας προσφέρεται, όταν ασχολείστε διανοητικά μαζί του, όταν σταθμίζετε τα υπέρ και τα κατά και εκφράζετε με αυτό τον τρόπο την επιθυμία να δεχτείτε την αλήθεια, εφόσον την αναγνωρίζετε ως τέτοια. Και τότε θα οδηγήσω σωστά τη σκέψη σας, τότε θα κερδίσετε μόνο και δεν θα χάσετε ποτέ. Και θα πρέπει να λογοδοτήσετε για το πώς συμπεριφερθήκατε απένταντι στην προσφορά του λόγου Μου, της αγνής αλήθειας.

Σας δίνω πράγματι πάντα ευκαιρίες να λάβετε γνώση για το θέλημά Μου. Ξανά και ξανά η προσοχή σας εφιστάται στο λόγο Μου, παντού μπορείτε να τον παραλάβετε εάν τον επιθυμείτε. Αλλά αφού είστε υλιστείς, ο λόγος Μου σας είναι ενοχλητικός, γιατί σας προειδοποιεί να μην επιδιώξετε την ύλη και σας νουθετεί να την ξεπεράσετε. Εσείς όμως προσκολλάτε την καρδιά σας στα αγαθά αυτού του κόσμου και για αυτό δεν θέλετε ν’ακούτε τίποτα για αυτά που προέρχονται από τον πνευματικό κόσμο. . .  Η θέλησή σας αποτυχαίνει ή είναι στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση, όπου θα μπορούσε και να είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση. Και για αυτό θα πρέπει να λογοδοτήσετε, και κανένας δεν θα μπορέσει να πει ότι έμεινε χωρίς γνώση για το λόγο Μου και για το θέλημά Μου. . .

Θα είμαι ο Δικαστής σας όπου ήθελα να είμαι ο Πατέρας σας, γιατί απορρίπτετε την αγάπη Μου και δεν ακούτε το λόγο Μου. Ως Δικαστής όμως μπορώ να εμφανιστώ μόνο τότε που θα βρω σε σας μια ενοχή, και αυτή αποτελείται από το ότι δεν Με αναγνωρίζετε ως τον Πατέρα σας και για αυτό δεν προσέχετε το λόγο Μου. Για τούτο το λόγο, επομένως, στερήσατε μόνοι σας στον εαυτό σας το δικαίωμα του παιδιού Μου, και σε τέτοια περίπτωση δεν μπορώ να σας φερθώ σαν Πατέρας, αλλά πρέπει να σας αντιμετωπίσω ως Διακστής και να σας καταδικάσω για τη θέλησή σας που απομακρύνθηκε από Μένα. Και για αυτό σας προειδοποιώ έντονα για την περιφρόνηση του λόγου Μου, ενός δώρου το οποίο σας προσφέρει η μεγάλη Μου αγάπη, το οποίο δεν αξίζετε ως πλάσματα που Μου αντιτάσσεστε ακόμα, το οποίο όμως σας προσφέρω παρ’όλα αυτά για να σας βοηθήσω να Με αναγνωρίσετε και να μάθετε να με αγαπήσετε.

Αν όμως η ανυποταξία σας είναι τόσο έντονη ώστε αποφεύγετε τη φωνή Μου ή προσπαθείτε να τη σκεπάσετε, τότε δεν είστε τα σωστά Μου παιδιά, τότε ανήκετε ακόμα στον αντίπαλό Μου, και για αυτό θα σας κρίνω. . .  Και θα κηρυχτείτε ένοχοι, η ανυποταξία σας θα έχει το αποτέλεσμα ν’απομακρυνθώ από σας, να γίνει όλο και μεγαλύτερη η απόσταση ανάμεσα σ’Εμένα και σε σας και να σας επιφέρει αυτό την αποσκλήρυνση της ουσίας σας, να γίνετε και πάλι ύλη, η οποία σας εμπόδισε να δεχτείτε το πνευματικό, το λόγο Μου από ψυλά. Και θα είστε δικασμένοι, γιατί οι ίδιοι δεν το θέλατε διαφορετικά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4500                1-12-1948

Υπερνίκηση της ύλης. . .

Εθελοντική παραίτηση. . .

Ό,τι δεν θέλω να σας δώσω, δεν μπορείτε ν’αποκτήσετε με τη δική σας δύναμη, εκτός εάν δουλεύετε με την υποστήριξη εκείνου που θέλει να σας καταστρέψει και σας εκπληρώνει για αυτό τις επίγειες σας επυθυμίες για να σας κερδίσει για τον εαυτό του. Και για αυτό πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στην ευημερία την οποία αποκτάτε με τη δική του δύναμη ή σε μια λιτή ύπαρξη, η οποία ωφελεί την ψυχή σας, όσο έχετε ακόμα υλιστική νοοτροπία. Όταν έχετε ξεπεράσει την ύλη, έτσι ώστε η καρδιά σας δεν τη ζητά πια, τότε μπορώ να σας παρέχω πιο άφθονα, και θα αξιοποιήσετε σωστά τον επίγειο πλούτο, έτσι ώστε μπορεί να σας χρησιμεύσει στην ωριμότητα της ψυχής σας, ώστε τον χρησιμοποιείτε με έμπρακτη αγάπη, ώστε τον αξιοποιείτε για την ευλογία άλλων, τον χαρίζετε σε φτωχούς και επομένως μειώνετε με τη βοήθειά του την ένδεια και αφυπνίζετε αγάπη δίνοντας οι ίδιοι αγάπη.

Για αυτό μην μουρμουρίσετε στην περίπτωση που πρέπει να στερηθείτε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι έχετε ακόμα ανάγκη εξαγνισμό, ότι θέλω να σας διαπαιδαγωγήσω και πρέπει να χρησιμοποιήσω το μέσο που θα σας θεραπεύσει όπου είστε άρρωστοι. Και τότε επιδιώξτε να εξασκηθείτε στην εθελοντική παραίτηση. Παραιτηθείτε ευχαρίστως και αποδεσμευτείτε μέσα στην καρδιά σας από αυτό που σας αρνούμαι. Απελευθερωθείτε από κάθε πόθο για την ύλη, και θα σας παρέχω ανάλογα με την ψυχική σας ωριμότητα, για να μην πάθει ζημιά η ψυχή σας, στην περίπτωση που εκπληρώνονται οι  επιθυμίες του κορμιού σας.

Αυτά από τα οποία παραιτείστε ευχαρίστως και τα οποία θυσιάζετε για χάρη Μου, θέλω να σας παρέχω για να γίνει πιο εύκολη η ζωή σας, άλλα πάντα μόνο τότε που είστε πρόθυμοι να τα στερηθείτε. . .  Τότε ξέρω ότι δεν σημαίνουν πια για σας κανέναν κίνδυνο και μπορώ ακίνδυνα να σας αφήσω ν’αποκτήσετε επίγεια αγαθά, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε τότε σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αλλά μην παραδοθείτε στα χέρια του Σατανά για ν’αποκτήσετε επίγεια αγαθά και ν’απολαύσετε τη σωματική σας ευεξία. . .  Η επίγεια ζωή περνά γρήγορα και θα πρέπει ν’αφήσετε πίσω σας ό,τι αποκτήσατε με τη βοήθειά του. Και τότε θα είστε αιώνια στην εξουσία του και θα σας ζητήσει να του αποτίσετε φόρο τιμής. . .  Θα πρέπει να πληρώσετε πολύ ακριβά τα επίγεια αγαθά, θα πρέπει να πληρώσει η ψυχή σας ό,τι απόλαυσε το κορμί στη γη. . .  Απ’αυτό θέλω να σας απαλλαχτώ, στην περίπτωση που σας αρνούμαι αυτό που λαχταράτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4501                2-12-1948

Μήνυμα σχετικά με την αντίρρηση: Δεν υπάρχει Θεός που να επιτρέψει τέτοια γεγονότα. . .

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation _BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της Νέας Γης“, σελ. 389 - 391. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Η διακυβέρνηση και η δράση Μου θα παραμένει μόνιμα ακατανόητη για τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν κανένα δεσμό μαζί Μου. Γιατί σε αυτούς δεν μπορώ να εξηγήσω τους λόγους που Με κάνουν να αφήνω ελεύθερους τους ανθρώπους να διαπράττουν το κακό όταν θέλουν. Καθετί που κάνω, καθετί που παραλείπω και καθετί που επιτρέπω ή εμποδίζω να γίνει, έχει το λόγο του, τον οποίο δεν ξέρετε εσείς οι άνθρωποι και ούτε μπορείτε να τον καταλάβετε χωρίς μια εξήγηση. Αλλά την εξήγηση αυτή μόνο Εγώ ο Ίδιος μπορώ να τη δώσω κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, όπως εξάλλου οτιδήποτε συμβαίνει είναι ενταγμένο στην αιώνια τάξη της οποίας ο μοναδικό Νομοθέτης είμαι πάλι Εγώ ο Ίδιος.

Ασφαλώς θα μπορούσα να εμποδίσω τους ανθρώπους να κάνουν το κακό. Θα είχα κάθε δυνατότητα να τους τιμωρίσω ή να τους μετατρέψω σε άβουλους υπηρέτες και εκτελεστές της δικαιοσύνης. Τότε όμως η βούλησή τους θα ήταν ανελεύθερη, θα ήταν ανίκανοι να έχουν μια προσωπική θέληση και να ενεργούν αυτοπροαίρετα. Αλλά έτσι δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν στην τελειοποίηση, με άλλα λόγια, παρ’όλη τη δυνατότητα να είναι κακοί, εκείνοι να διαλέγουν ωστόσο το καλό συνειδητά και με τον τρόπο αυτό να Μου δηλώνουν έμπρακτα την εναρμόνιση της θέλησής τους με τη δική Μου. Αφήνω λοιπόν τους ανθρώπους ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν. Στην ατέλειωτα μακριά ιστορία της ανθρωπότητας όμως, αυτοί ως επί το πλείστον παρασυρόταν σε κακόβουλες ενέργειες που μαρτυρούν τη διαβολική επιρροή που υφίσταται. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι η ανθρωπότητα στο σύνολό της χρησιμοποιεί λανθασμένα την ελευθερία της βούλησής της και ότι δεν αξιοποιεί τη δυνατότητα που της δίνεται να στραφεί προς το καλό και συνεπώς αντιμάχεται το νόμο της αιώνιας τάξης Μου. . .

Ωστόσο, θα θέσω τελικά ένα τέρμα σε αυτό το κακό, όταν πλέον η απανθρωπιά θα έχει φθάσει στα άκρα, ούτως ώστε δεν θα υπάρχει πια καμία δυνατότητα να αλλάξουν οι άνθρωποι με αποτέλεσμα αλλάζοντας θέληση να στραφούν σε Μένα, δηλαδή στο καλό. Όσο όμως υφίσταται ακόμη η δυνατότητα ο ένας ή ο άλλος να αφυπνισθεί και να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο σκοπός της επίγειας ζωής του, τους αφήνω να κάνουν ό,τι τους υπαγορεύει η κακότητα και το μίσος τους. Γιατί το ζητούμενο είναι να μάθουν από τις επιπτώσεις των πράξεών τους να αναγνωρίζουν και να απεχθάνονται το κακό, ώστε να μεταστραφούν εθελοντικά από μόνοι τους.

Επιπλέον έχει έρθει η εποχή όπου ο Σατανάς διαθέτει μεγάλη εξουσία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ξεπερνά τη δική Μου δύναμη και ισχύ. Αλλά έχει έρθει και για αυτόν ο τελευταίος καιρός του, τον οποίο χρησιμοποιεί για να μεγαλώσει το κράτος του και την ισχύ του. Γιατί ξέρει μεν ότι λίγος χρόνος τού μένει, όμως από την πνευματική του τυφλότητα και έπαρση πιστεύει ότι μπορεί να Με εκθρονίσει.

Όποιος δεν γνωρίζει για την αρχή και την τελείωση όλων των πνευμάτων, για το σωτήριο σχέδιό Μου, για το νόημα και το σκοπό τόσο της δημιουργίας όσο και της επίγειας ζωής, σε αυτόν η ιδέα και μόνο ότι έχω έναν ισχυρό αντίπαλο θα του φανεί παράλογη. Εντούτοις μπορεί τουλάχιστον να πιστέψει ότι υπάρχουν δύο ειδών δυνάμεις που αντιμάχονται μεταξύ τους, ότι δηλαδή καλές και κακές δυνάμεις παλεύουν για το ποια θα κυριαρχήσει. Επιπλέον, οι δυνάμεις αυτές υπόκεινται σε δύο διαφορετικές ισχυρές βουλήσεις, οι οποίες πάλι προέρχονται από δύο διαφορετικές οντότητες.

Το πώς ονομάζει κανείς αυτές της οντότητες, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και οι δύο ενεργούν μέσα στο άπειρο, αν και ο κύκλος της δράσης τους είναι εντελώς διαφορετικός. Ο δικός Μου είναι απεριόριστος ενώ του αντιπάλου Μου κρατιέται μέσα σε συγκεκριμένα όρια, αφού παρ’όλη την ισχύ του εξαρτάται απόλυτα από τη θέλησή Μου. Το γεγονός ότι διεξάγεται μια πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό είναι ολοφάνερο. Το γιατί διεξάγεται μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο σε αυτόν που είναι αφυπνισμένος πνευματικά και διψά για την αλήθεια. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα λαμβάνει ανά πάσα στιγμή μια απολύτως αληθινή και πειστική διαφώτιση, φτάνει να τη ζητά και να Με παρακαλεί να του τη δώσω. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4502                3-12-1948

Η προσφορά με αγάπη του θεϊκού λόγου. . .

Επιτυχία εξασφαλισμένη. . .

Πράγματι δεν είναι ασήμαντο το με ποιον τρόπο σας διοχετεύεται ο λόγος Μου, αφού ο βαθμός της αγάπης με τον οποίο προσφέρεται ο λόγος Μου είναι συχνά αποφασιστικός για το αν θα δεχτείτε ή θα  απορρίψετε το λόγο Μου. Ό,τι μοιράζεται θα έπρεπε να δοθεί με αγάπη, αλλιώς δεν μιλά στην καρδιά, θα έπρεπε όμως να το δεχτεί ο άνρθωπος με την καρδιά του. Άνθρωπος που είναι γεμάτος αγάπη δίνει έτσι ώστε αφυπνίζει μέσα στον συνάνθρωπο την ανταπόδοση της αγάπης του, και αυτό έχει μέγιστη σημασία όταν προσφέρεται ο λόγος Μου, αφού είναι εξασφαλισμένη η πλήρη κατανόηση τότε που συμμετέχει η αγάπη, η οποία καταφέρνει την αφύπνιση του πνεύματος. Χωρίς την αγάπη ο λόγος Μου μένει νεκρός και ακατανόητος, το προφέρει κανείς, αλλά δεν έχει δύναμη, γιατί είναι τότε μόνο άδειος ήχος χωρίς ζωή.

Στην περίπτωση που ο άνθρωπος θέλει να κάνει τον συνάνθρωπο ευτυχισμένο, κυριαρχεί ήδη η αγάπη για τον πλησίον, και αυτό που μοιράζει τότε μπαίνει μέσα στην καρδιά του συνανθρώπου. Η καρδιά αυτού το δέχεται και το αισθάνεται σαν πολύτιμο δώρο, σαν δώρο αγάπης, ανάλογα με τη δική του θέληση για αγάπη. Όπου είναι ευδιάκριτη η αγάπη του δότη, η θέληση για απόρριψη θα είναι μειωμένη, γιατί τότε ρέει από το λόγο προς τον δέκτη ήδη μια δύναμη, στην οποία δεν μπορεί και δεν θέλει να κλειστεί ο δέκτης. Για αυτό οι υποστηριχτές της διδασκαλίας Μου πρέπει να είναι πρόθυμοι για αγάπη και να ασκήσουν την έμπρακτη αγάπη για να είναι κατάλληλοι να παραλάβουν το λόγο Μου από τα ύψη, και για να ετοιμάσουν τους συνανθρώπους τους να δεχτούν το λόγο Μου με τη δύναμή του. Αφού η απλή μετάδοση του εξωτερικού λόγο μένει χωρίς εντύπωση, μπορεί δηλαδή εύκολα να είναι κάτι τυπικό, μια κήρυξη της διδασκαλίας Μου με επαγγελματικό τρόπο χωρίς ζωή και άρα και χωρίς πνευματική επιτυχία.

Τότε ο λόγος Μου είναι χωρίς δύναμη, επειδή τον ακούν οι δέκτες μονάχα με τ’αυτιά τους και αυτός δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά τους. Αφού τη δύναμη την αισθάνεται μονάχα η ψυχή, και μάλιστα στην κατάσταση του συναισθήματος της αγάπης και της ανταπόκρισής του. Αισθήματα τα οποία ο άνθρωπος καθ’εαυτός σχεδόν δεν προσέχει, μπορούν να προσφέρουν μέγιστη ευτυχία στην ψυχή, παρόλο που δεν τα νιώθει το κορμί. Και στην περίπτωση που η ψυχή ακούει το λόγο Μου με τέτοια συναισθήματα αγάπης, στέκεται στη μέση της ακτινοβολίας της δύναμης η πηγή της οποίας είμαι Εγώ. . .  Εάν η ίδια δεν είναι πρόθυμη για αγάπη και όμως της προσφέρεται ο λόγος Μου με αγάπη, η δύναμη διεισδύει επίσης μέσα της, και η ψυχή αφήνει χωρίς αντίσταση να τη διαποτίσει η δύναμη. . .

Ο βαθμός της αγάπης του δέκτη και του δότη επηρεάζουν πάρα πολύ το αποτέλεσμα του λόγου Μου, και πρέπει για αυτό να τονιστεί ότι η διάδοση της διδασκαλίας Μου δεν πρέπει να γίνει ποτέ μέσω εξαναγκασμού ή βίαιων μέτρων, αλλά πρέπει οι σωστοί αντιπρόσωποί Μου να είναι υπομονετικοί, πράοι και γεμάτοι αγάπη και ωστόσο και γεμάτοι ζήλο για να πετύχουν και να Μου είναι πιστοί υπηρέτες στη γη. Δεν είναι αρκετά να μόνο διαβάσουν το λόγο Μου ή να το μεταδώσουν στους ανθρώπους με σταθερούς ιδιωματισμούς. Πρέπει ο λόγος Μου να γίνει ζωντανός με τον τρόπο ώστε ο κήρυκας θέλει να βοηθήσει τους συνανθρώπους του με ευσπλαχνική αγάπη, ώστε θα ήθελε να τους οδηγήσει στην αλήθεια και με αυτό τον τρόπο στη σωστή αναγνώριση του Εαυτού Μου και ώστε μέσω της αγάπης του ανοίγει η πόρτα της καρδιάς των ακροατών. Τότε ο λόγος Μου θα μπει στους ανθρώπους, αυτοί θα το νιώσουν σαν θείο λόγο, σαν αλήθεια και θα το δεχτούν, γιατί η δύναμή του κάνει καλό στην ψυχή, η οποία καταλαβαίνει τη θεία προέλευσή του και αισθάνεται ότι ο λόγος Μου την έλκει προς Εμένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4504                5-12-1948

Πνευματικός δεσμός. . .

Ψυχές χωρίς επίγειους δεσμούς. . .

Μπορεί να υπάρχει πνευματικός δεσμός όπου δεν υπάρχουν επίγειους δεσμούς, όπου όμως οι ψυχές έχουν εναρμονιστεί τόσο η μια με την άλλη ώστε αλληλοσυμπληρώνονται και ζουν μέσα σε πλήρη πνευματική αρμονία. Τέτοιες ψυχές μπορούν να βρεθούν χωρίς να κάνουν σωματικά παρέα. Αλλά τότε ο άνθρωπος δεν έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η ψυχή του έχει συνάψει τέτοιον δεσμό, αφού οι ψυχές βρίσκονται και χωρίς τη συμμετοχή του κορμιού, πρόκειται για καθαρά πνευματική συμβίωση, για την οποία ο άνθρωπος καθ’εαυτός δεν ξέρει τίποτα. Μόλις, ωστόσο, πέφτει το σωματικό περίβλημα, οι ψυχές πλησιάζουν η μια την άλλη και αλληλοσυμπληρώνονται στο πνευματικό βασίλειο και δεν εγκαταλείπουν ποτέ πια η μια την άλλη.

Τέτοιες ψυχές είναι αναγκασμένες να ζήσουν μια διπλή ζωή στη γη. Εκπληρώνουν πρώτα το πραγματικό τους καθήκον στη γη να ζωντανέψουν το κορμί τους και να το παροτρύνουν να επιδιώξει τον πνευματικό του προορισμό. Ταυτόχρονα βοηθούν την ομοϊδεάτισσα ψυχή να πνευματοποιήσει το κορμί της για να μπορέσει να γίνει η ένωση των δύο ψυχών, κάτι που είναι δυνατόν μόνο τότε που και οι δύο ψυχές έχουν εγκαταλείψει το σωματικό τους περίβλημα. Πριν, ωστόσο, μπορούν να ενώνονται μόλις το κορμί, στην κατάσταση του ύπνου, αφήνει ελεύθερη την ψυχή. . .  Τότε λοιπόν η ψυχή ζει τη δεύτερη της ζωή. . .  μένει μέσα σε διαφορετικό περιβάλλον, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες ζωής, δίνει και λαμβάνει αγάπη, επειδή αισθάνεται εντελώς συνδεδεμένη με την άλλη ψυχή. Επιδιώκουν μαζί ν’ανέβουν στα ύψη, αφού μόλις μια ψυχή έχει βρει πνευματικά μια δεύτερη ψυχή, είναι ήδη προχωρημένη στην ανάπτυξή της, αλλιώς δεν υπάρχει καμία αρμονία αλλά μονάχα εχθρική άμυνα. . .

Μπορεί μάλιστα ένας άνθρωπος να νιώσει μοναξιά, διότι δεν έχει επίγνωση του ψυχικού δεσμού. Αλλά αυτό το συναίσθημα της μοναξιάς συμβάλλει και πάλι στην αυξημένη ψυχική ωριμότητα, και όσο περισσότερο προχωρά η ψυχή στην ανάπτυξή της, τόσο περισσότερο μπορεί να πνευματοποιείται, μπορεί δηλαδή να πετύχει ήδη στη γη να παραμείνει συχνά μέσα σε πνευματικές σφαίρες και να απομακρυνθεί από τη γη. Η ψυχή ζει τότε μια χωριστή από το κορμί ζωή, το κορμί δεν συμμετέχει σε αυτή τη ζωή, γιατί οι λειτουργίες του έχουν σβηστεί όταν βρίσκεται στην κατάσταση του ύπνου. Η ψυχή όμως παίρνει μαζί της σ’εκείνες τις σφαίρες τις ψυχικές της ικανότητες και επιτεύγματα και μπορεί επομένως να φέρνει μεγάλη ευλογία στην περίπτωση που κατέχει μεγάλο πνευματικό πλούτο, καθώς μπορεί όμως και να κερδίσει πολλά, επειδή η ψυχή που είναι συνδεδεμένη μαζί της κατέχει επίσης πνευματικά πλούτη, τα οποία τότε ανταλλάζουν και μπορούν με αυτό τον τρόπο να κάνουν αφάνταστα ευτυχισμένη η μια την άλλη.

Όπου υπάρχουν τέτοιοι πνευματικοί δεσμοί, δεν υπάρχει πια κανένας κίνδυνος επιπολαιότητας, στασημότητας ή οπισθοδρόμησης. Οι άνθρωποι επιδιώκουν ασταμάτητα ν’ανεβαίνουν στα ύψη, και αυτή η επιδίωξη έχει το αποτέλεσμα να βρει η μια ψυχή την άλλη, παρόλο που ως άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Επιδιώκουν έναν κοινό στόχο, και μέσα σ’αυτή την επιδίωξη οι ψυχές αισθάνονται έλξη η μια προς την άλλη. . .  Αφού η ψυχή δεν κοιμάται, αλλά ακολουθεί ακούραστα το φως μέσα στην ορμή της ν’ανέβει στα ύψη. Και συχνά επιστρέφει μόνο απρόθυμα στο σωματικό της περίβλημα, το οποίο ωστόσο δεν εγκαταλείπει εντελώς, για να συνεχίσει τότε να διανύει την πορεία της στη γη, ώσπου να μπορέσει ν’εγκαταλείψει το υλικό της σώμα και να ενοποιηθεί τελείως με την ψυχή στην οποία αισθάνεται προσελκυσμένη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4508                12-12-1948

Ο λόγος του Θεού. . .

Παραβολές. . .

Μεταφορική γλώσσα. . .

Απροθυμία των ανθρώπων. . .

Θα καταλάβετε το νόημα των λόγιων Μου μόνο τότε που θα έχετε τη σοβαρή θέληση να σταθείτε μέσα στην αλήθεια. Μιλούσα πάντα στους ανθρώπους με παραβολές για να τους παρακινήσω να σκεφτούν. Αλλιώς τα λόγια θα είχαν περάσει απρόσεκτα από τ’αυτιά τους στην περίπτωση που δεν είχαν τη σοβαρή θέληση να τα σκεφτούν. Άφησα τις σκέψεις τους ελεύθερες και για αυτό τους εξηγούσα τα πάντα με αναλογίες. Μέσω της μεταφορικής γλώσσας θα έπρεπε να ζωντανέψει στο εσωτερικό τους ό,τι είχα να τους πω. . .

Και με αυτό τον τρόπο κατάφερα περισσότερο με εκείνους τους ανθρώπους απ’ό,τι με μια ανιαρή διδασκαλία που θα τους έμενε ακατανόητη πριν να μην είχαν βαθύτερες γνώσεις ως αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη. Και με αυτό τον ίδιο τρόπο καταγράφηκε η διδασκαλία Μου σύμφωνα με το θέλημά Μου. Και πάλι θέλει μονάχα τη σοβαρή βούληση του καθένα για να διεισδύσει μέσα στον πυρήνα της διδασκαλίας Μου, ο οποίος μέσω παραβολών και μεταφορικών περιγραφών καλύφτηκε για να παρακινηθούν οι άνθρωποι να το σκεφτούν.

Είναι πράγματι μια μικρή απαίτηση να κάνουν οι άνθρωποι το λόγο Μου περιεχόμενο των σκέψεών τους, να σκεφτούν με σοβαρότητα το νόημα και το σκοπό εκείνων των λόγιων που περιέχουν τη διδασκαλία αγάπης Μου. Και ο καθένας που έχει σοβαρή βούληση θα καταλάβει σύντομα το νόημα και θα είναι ο ίδιος ικανός να δώσει μια σωστή εξήγηση στην περίπτωση λογομαχίας. Αφού θέλω να συζητήσουν οι άνθρωποι το λόγο Μου, μόνο τότε θα πάρουν τη σωστή ευλογία από αυτόν, μόνο τότε θα φυτρώσει ο σπόρος που φυτεύτηκε μέσα στο χώμα. Επιχείρημα και αντεπιχείρημα παραμένουν μέσα στη μνήμη περισσότερο από ένα γραπτό λόγο, ο οποίος ξεφεύγει στον άνθρωπο στο διάβασμα, στην περίπτωση που αυτός δεν έχει την επιθυμία ν’αντλήσει μια βαθύτερη γνώση από τη γραφή που μεταδίδει το λόγο Μου.

Μέσω επιχειρήματος  και αντεπιχειρήματος αναγκάζεται ο άνθρωπος να πάρει θέση και να εκφράσει τις σκέψεις του. Για αυτό είναι πολύ πιο επιτυχής η ανταλλαγή σκέψεων μέσα σε στενό κύκλο από το  ν’ακούσει κανείς το λόγο Μου χωρίς να έχει την ευκαιρία να εκφράσει και τη δική του γνώμη. Αφού ο νους υποδέχεται μάλιστα το λόγο Μου, όχι όμως η καρδιά, η οποία εξαρτάται τότε από τη θέληση του ανρθώπου να διατάξει στο νου του να διοχετεύσει και στην καρδιά του αυτό που άκουσε και υποδέχτηκε.

Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, ο νους ξεχνά αυτό που άκουσε, χωρίς να λάβει σχετική γνώση η καρδιά, και τότε τα λόγια Μου είναι εντελώς ασήμαντα, γιατί το νόημά τους είναι κρυμμένο για το νου, θα ήταν όμως φανερό για την καρδιά. Και για αυτό ζήτησα από τους μαθητές Μου να καταγράψουν το λόγο Μου σε αυτή τη μορφή και έλαβα μάλιστα υπόψει Μου την απροθυμία των περισσότερων ανθρώπων ν’ασχοληθούν διεξοδικά με αυτά τα λόγια Μου. Αλλά το να σκεφτούν οι άνθρωποι το λόγο Μου έκανα προϋπόθεση για να μπορέσουν να το καταλάβουν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4510                13-12-1948

Δικαιοσύνη. . .

Εξιλέωση των αμαρτιών. . .

Κρίση. . .

Οι άνθρωποι προκαλούν τη δικαιοσύνη Μου, αφού αμαρταίνουν συνέχεια. Είναι μισαλλόδοξοι πέρα από κάθε μέτρο, δεν έχουν καμία αγάπη μέσα στην καρδιά τους, είναι γεμάτοι αλαζονία και αισθησιακούς πόθους, είναι χωρίς συμπόνια για τον διπλανό, γεμάτοι ζηλοτυπία και φθόνο και μέσω της έλλειψης αγάπης του είναι ικανοί να κάνουν τις πιο κακές πράξεις. Και επομένως αμαρταίνων ενώπιον της εντολής της αγάπης για τον πλησίον και ενώπιον Εμού του Ίδιου, ο Οποίος τους έδωσα αυτή την εντολή.

Όποιος ωστόσο παραβιάζει την εντολή αγάπης Μου θα χάσει την αγάπη Μου, απομακρύνεται από Μένα και αποσκληρύνεται όλο και περισσότερο, ώσπου να τον καταδικάσω ξανά, δηλαδή να γίνει η εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη. Τότε η δικαιοσύνη Μου θα βρει εξιλέωση, αλλά ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος που καταδίκασε τον εαυτό του, μόνο που αυτή η διαδικασία βασίζεται στο προαιώνιο νόμο Μου, η οποία θα μπορούσε δίκαια να ονομαστεί τιμωρία, αν δεν ήταν ταυτόχρονα ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μέσο, δηλαδή φανερώνει ξανά και ξανά την αγάπη Μου για τα πλάσματα και για αυτό δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται οργή Μου.

Η δικαιοσύνη δεν αποκλείει ποτέ την αγάπη. Η δικαιοσύνη όμως απαιτεί και εξιλέωση για να εξασθενιστεί η ίδια η αμαρτία. Αφού τα πλάσματά Μου υποφέρουν από την αμαρτία και μπορούν να μειώσουν ή να εξαφανήσουν αυτή τη δυστυχία μόνο μέσω δίκαιης εξιλέωσης. . .  Ένας αμαρτωλός άνθρωπος βρίσκεται επομένως μέσα στην κρίση, δηλαδή σε μια δεμένη κατάσταση που είναι θλιβερή. Πρέπει να πληρώσει, εξαναγκάζεται να κάνει αυτό που δεν έκανε εθελοντικά ως άνθρωπος. . . πρέπει να υπηρετήσει.

Εθελοντικά υπηρετεί ο άνθρωπος τότε που αφυπνίζει μέσα του την αγάπη. Ελαττώματα και πάθοι όμως εκτοπίζουν την αγάπη και ο άνθρωπος επιδιώκει να κυριαρχήσει όπου θα έπρεπε να υπηρετήσει, και η σκέψη και η πράξη του είναι αμαρτωλές. Και στην περίπτωση που μια αλλαγή στο στάδιο ως άνθρωπος δεν είναι πια αναμενόμενη, αυτός τοποθετείται μέσα σε μια κατάσταση όπου το πνευματικό ον είναι αναγκασμένο σε υπηρετική δραστηριότητα για να πετύχει και πάλι την ελεύθερη κατάσταση όπου θα μπορέσει άλλη μια φορά να δώσει τη δοκιμασία της θέλησής του να υπηρετήσει ελεύθερα. Είναι αυτή η πορεία ανάπτυξης μόνο δικαιοσύνη και δεν βασίζεται στην οργή Μου αλλά στην αγάπη Μου, και την καθορίζει πάντα μόνος του ο άνθρωπος με ελεύθερη θέληση, όταν ρίχνεται μόνος του μέσα στην κρίση Μου, μόλις αμαρταίνει ενώπιον της εντολής της αγάπης για τον Θεό και για τον πλησίον. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4511                14-12-1948

Η μοίρα είναι ανάλογη με τη θέληση του ανθρώπου. . .

Σας έχει μοιραστεί ένας βαθμός δυστυχίας και ταλαιπωριών που πρέπει να επωμιστείτε στην επίγεια ζωή για να ωριμάσει η ψυχή σας. Αυτός ο βαθμός ανταπορκίνεται στη διάρκεια της ζωής σας, στη θέληση και στην ψυχική ωριμότητα του κάθε ανθρώπου. Και για τούτο το λόγο αυτός ο βαθμός της δυστυχίας φαίνεται να είναι διαφορετικός στον άνθρωπο που δεν έχει ακόμα διεισδύσει μέσα στις βαθύτερες γνώσεις για το σκοπό και το στόχο της επίγειας ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι η ζωή του ενός είναι πιο δύσκολη και περιέχει περισσότερες ταλαιπωρίες, ενώ ο άλλος γλυτώνει πολλές δυσκολίες, αλλά το θέλημα του Θεού διαμόρφωσε τη μοίρα του καθένα όπως είναι πιο κατάλληλη για την ψυχή του.

Αλλά εσείς οι άνθρωποι μπορείτε μόνοι σας να συμβάλετε πολύ στο να γίνει πιο εύκολη η ζωή σας, γιατί ανά πάσα στιγμή η θέληση για βοήθεια του Θεού είναι πρόθυμη, στην περίπτωση που Τον φωνάζετε και του ζητάτε τη βοήθειά Του. Επομένως δημιουργείτε κατά κάποιον τρόπο μόνοι σας την υπέρμετρη δυστυχία, αφού δικαιείστε πάντα τη χάρη της προσευχής, την οποία πρέπει μονάχα να χρησιμοποιήσετε για ν’απαλλαχτείτε και από την πιο μεγάλη στεναχώρια. Αφού η προσευχή μπορεί να έχει την ίδια επιτυχία για την ανάπτυξη της ψυχής όπως ένας βαθμός δυστυχίας. . . ο άνθρωπος ψάχνει τον Θεό, με τον Οποίο θέλει να συνδεθεί. . .  κάτι για το οποίο η δυστυχία είναι ένα καλό μέσο.  .

Μόνο τον σύνδεσμο με τον Θεό θα πρέπει να δημιουργήσει ο άνθρωπος. Τον τρόπο μπορεί να διαλέξει αυτός και μπορεί για αυτό να καθορίσει τη μοίρα του και να τη διαμορφώσει έτσι ώστε γίνεται υποφερτή, εάν μένει σε μόνιμο σύνδεσμο με τον Θεό μέσω της προσευχής ή μέσω έμπρακτης αγάπης για τον πλησίον, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός είναι η Ίδια η Αγάπη και κατά συνέπεια πρέπει να ενωθεί με τον άνθρωπο που εναρμονίζεται μαζί Του μέσω της αγάπης.

Στην περίπτωση λοιπόν που ένας άνθρωπος πιστεύει ότι πρέπει να υποφέρει υπερβολικά, θα πρέπει να λάβει υπόψει του ότι η ουσία του έχει ακόμα ανάγκη μετατροπή, αλλιώς θα μπορούσε να διαποτιστεί από την Ουσία του Θεού, κάτι που αποκλείει κάθε δυστυχία. Πρέπει να υποφέρει ο άνθρωπος για να καταφύγει στον Θεό, και πρέπει μέσω έντονης προσευχής να ζητήσει την ακτινοβολία Του, την οποία δεν του αρνείται ποτέ ο Θεός και η οποία αγγίζει τόσο πιο αποτελεσματικά και ζωογονητικά τον επίγειο άνθρωπο, όσο περισσότερο συνδέεται αυτός με τον Θεό. . .  Η ένωση με τον Θεό εξαφανίζει κάθε δυστυχία, και επομένως πρέπει κανείς μονάχα να την επιδιώξει για να μειωθεί ο βαθμός της δυστυχίας και των ταλαιπωριών και να ωριμάσει παρ’όλα αυτά η ψυχή του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4514                16-12-1948

Το Πνεύμα δίνει στο λόγο τη ζωή. . .

Το Πνεύμα Μου δίνει στο λόγο Μου τη ζωή. . .  Ο λόγος μόνος του μπορεί να είναι άδειος ήχος για εκείνον του οποίου αγγίζει μονάχα το αυτί, όταν το Πνεύμα Μου δεν μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά του για να ζωντανέψει το λόγο Μου στο εσωτερικό του. Και για αυτό μπορεί κανείς να προφέρει ή ν’ακούσει το λόγο Μου και μπορεί αυτός ωστόσο να μείνει χωρίς εντύπωση, αφού είναι νεκρός όση ώρα δεν μπορεί να ενεργήσει το Πνεύμα Μου. Στην περίπτωση όμως που ο λόγος Μου προέρχεται από Μένα, έχει πλαστεί  και επίσης ζωογονηθεί από το Πνεύμα Μου. . .  Αφού από Μένα προέρχεται μονάχα όταν μια καρδιά έχει ετοιμαστεί να τον υποδεχτεί, δηλαδή όπου ο πνευματικός σπινθήρας μπόρεσε να συνάψει επαφές με το πατρικό Πνεύμα μέσω έμπρακτης αγάπης. Εκεί ο λόγος Μου θα βρει κατανόηση, θα ζήσει και θα παρακινήσει τον άνθρωπο να γίνει δραστήριος. Είναι ζωντανεμένος από το Πνεύμα Μου. . .

Για αυτό μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει το γραπτό λόγο, το βιβλίο των πατριαρχών, μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματός Μου. . .  όταν το διαβάζει ή το ακούει στην κατάσταση που ο πνευματικός σπινθήρας στο εσωτερικό του είναι συνδεδεμένος με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. Αλλιώς ο λόγος μένει μόνο νεκρός λόγος, τον οποίο υποδέχεται το αυτί του ανθρώπου και ίσως τον επεξεργάζεται ο νους του, ο οποίος ωστόσο δεν έχει απήχηση μέσα στην καρδιά του και δεν μπορεί για αυτό να έχει κανένα αποτέλεσμα πάνω στον άνθρωπο. Παραμένει νεκρός λόγος ώσπου να έχει αφυπνιστεί το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Δεν θα δώσει τίποτα στον άνθρωπο, αυτός θα τον διαβάσει και θα το βάλει στην άκρη ή θα τον απορρίψει λόγω έλλειψης κατανόησης. Το πνεύμα όμως αφυπνίζεται μόνο μέσω της αγάπης. . .

Άνθρωπος χωρίς αγάπη παίρνει σπάνια ή και καθόλου στα χέρια του το βιβλίο των πατριαρχών, γιατί δεν του λέει τίποτα, γιατί δεν βρίσκει καμία κατανόηση για το γραπτό λόγο, παρόλο που αυτός προήρθε από Μένα. Η έμπρακτη αγάπη όμως φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου, αυτός πιάνει το νόημα, ο λόγος μπαίνει μέσα στην καρδιά του, τον παρακινεί να το ακολουθήσει. . .  Το Πνεύμα Μου ενεργεί μέσα του και αυτός κερδίζει πνευματικά αγαθά, λαμβάνει γνώση και στέκεται μέσα στην αλήθεια. . .  έχει ξυπνήσει για να ζήσει την πραγματική ζωή, αφού τότε αρχίζει η ανοδική του ανάπτυξη, η εσωτερική ζωή ξυπνά, ο άνθρωπος επιδιώκει την τελειότητα, διότι το πνεύμα του τον παροτρύνει να πάρει αυτή την κατεύθυνση. . .

Ο λόγος Μου γίνεται ζωντανός στο εσωτερικό του. Όσον καιρό τον άγγιξε μονάχα ο νεκρός λόγος, έμεινε χωρίς εντύπωση. Ο λόγος που γίνεται ζωντανός αλλάζει και την ουσία του ανθρώπου, αφού τότε του μιλάω ο Ίδιος και αυτός δέχεται το λόγο Μου ως την εκδήλωση της αγάπης Μου, ως ένα δώρο χάρης που του είναι πολύτιμο και του οποίου θέλει να γίνει αντάξιος. . .  Με επιδιώκει και εκπληρώνει το θέλημά Μου, για το οποίο τον ενημερώνω μέσω του λόγου Μου και το οποίο του κάνει κατανοητό το Πνεύμα Μου. . .  Ο άνθρωπος έχει αφυπνιστεί στη ζωή και δεν θα χάσει ποτέ πια αυτή τη ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4519                21-12-1948

Κιβωτίδιο [;] / σκηνή [;] . . .  [Εννοώ: Το δοχείο μέσα στην καθολική εκκλησία μέσα στο οποίο φυλάγονται τα αντίδωρα. Δεν βρήκα την ελληνική μετάφραση για τη γερμανικά λέξη Tabernakel. Σημείωση της μεταφράστριας]

Να καταλάβετε ότι δεν μπορώ να βρίσκομαι σε περιορισμένο χώρο, μέσα σ’ένα δοχείο που έχει καθοριστεί για αυτό ακριβώς το σκοπό, μέσα σε γήινη ύλη, σε ορισμένους τόπους και σε ορισμένους καιρούς, αλλά ότι είμαι όπου μια καριδά έχει διαμορφωθεί σε αγάπη. Μόνο μια καρδιά γεμάτη αγάπη μπορεί να καυχηθεί ότι Με περιέχει, ότι την κάνω ευτυχισμένη με την παρουσία Μου. Αφού η πρωταρχική Μου Φύση είναι η Αγάπη, και επομένως μπορώ να βρίσκομαι μονάχα όπου εκδηλώνεται η αγάπη. Ποτέ όμως δεν μπορεί ένα επίγειο δοχείο να είναι φορέας του αιώνιου Μου Πνεύματος. . .

Είναι τέτοια υπόθεση μόνο διανοητικό προϊόν πνευματικά τυφλών ανθρώπων που έχουν μια εντελώς λάθος ιδέα για την ουσία Μου, η οποία μάλιστα γεμίζει ολόκληρο το άπειρο και επομένως είναι παντού παρούσα, η οποία ωστόσο δεν βρίσκεται ποτέ μέσα σ’ένα περιορισμένο δοχείο, όπως διδάσκονται οι άνθρωποι. Τι κάνει η ανθρωπότητα την αιώνια Θεότητα. . .  Πόση πνευματική φτώχεια μαρτυρεί αυτή η πίστη και πόσο μακριά από την αλήθεια κρατούνται οι άνθρωποι από δασκάλους που ενημερώθηκαν λάθος. . .

Πώς μπορεί ένα Πνεύμα που εξουσιάζει το άπειρο να βρεθεί μέσα σε μια υλική μορφή που. . .  όπως ξέρει ο πνευματικά αφυπνισμένος άνθρωπος. . .  περιέχει τα πνευματικά στοιχεία που βρίσκονται ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. . .  Όταν τιμώ την καρδιά ενός ανθρώπου με την παρουσία Μου, συνάπτω επαφές μ’ένα πνευματικό ον που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης, γεμίζω κατά κάποιον τρόπο την ψυχή, το πνευματικό μέσα στον άνθρωπο με τη δύναμη αγάπης Μου, με την ακτινοβολία του Εαυτού Μου. . .  Και ανάλογα με την προθυμία ενός ανθρώπου για αγάπη, αυξάνεται η εισροή της δύναμης και γεμίζει ολόκληρη την καρδιά. Είμαι λοιπόν ο Ίδιος παρόν σε αυτό τον άνθρωπο, τον θέτω υπό την κατοχή Μου, όπως όμως αυτός Με περιέχει με όλη Μου την αφθονία.

Τι θα μπορούσε να Με παρακινήσει να βρεθώ μέσα σ’ένα ακόμα νεκρό αντικείμενο, το οποίο είναι κατά βάθος ανυπότακτο σε Μένα πνευματικό. . .  Η παρουσία Μου θα έκανε την κάθε μορφή να λιώσει στην περίπτωση που θα διαρρεόταν από τη δύναμη αγάπης Μου, και κάθε άνθρωπος που είναι ικανός να σκέφτεται θα καταλάβει την ανοησία τέτοιας ιδέας και θα απορρίψει τέτοιες διδασκαλίες. Οι άνθρωποι όμως είναι απλοϊκοί και δεν διδάσκονται, αλλά επιμένουν να πιστεύουν ό,τι άλλοι τους ζητούν να πιστέψουν. Και λατρεύουν με υπερβολικό τρόπο ένα νεκρό αντικείμενο, στο οποίο έδωσαν οι ίδιοι ένα περιεχόμενο το οποίο θα έπρεπε να είναι το ύψιστο και το πιο άξιο λατρείας Ον.

Μονάχα μια αγνή ανθρώπινη καρδιά που είναι ικανή για αγάπη είναι ο ναός μέσα στον οποίο βρίσκομαι Εγώ ο Ίδιος. Και για αυτό δεν χρειάζεται κανείς να με ψάξει σε συγκεκριμένους τόπους, σε ορισμένους καιρούς και μέσα σε μια συγκεκριμένη μορφή. . .  Αλλά ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να διαμορφωθεί έτσι ώστε να γίνει δοχείο μέσα στο οποίο θέλω να βρεθώ. Ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να διαμορφώσει την καρδιά του σε αγάπη. Τότε θα κατοικήσω μέσα της ως η αιώνια Αγάπη, τότε ο άνθρωπος θα μπορέσει παντού και κάθε στιγμή να με λατρέψει και να με δοξάσει. Θα του είμαι πάντα παρόν, αφού το Πνεύμα Μου θα ενωθεί με το δικό του πνεύμα, διότι Εγώ ο Ίδιος θα είμαι μέσα του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4521                23-12-1948

Αλλαγές μέσα στο σύμπαν. . .

Όπου κάνουν την εμφάνισή τους αλλαγές μέσα στο σύμπαν που ανακοινώνουν τον ερχομό μιας φυσικής καταστροφής, εκεί μπορείτε με βεβαιότητα να διαπιστώσετε την ενέργειά Μου πάνω στους ανθρώπους μέσω προηγουμένων υποδείξεων, παραινέσεων και προειδοποιήσεων κάθε είδους, μέσω ενορατικής πρόβλεψης ιδιαίτερα αφοσιωμένων στον Θεό ανθρώπων και μέσω αυξημένης επενέργειας των φωτεινών όντων πάνω σ’εκείνους τους ανθρώπους που τους επιτρέπουν πρόσβαση μέσω της αφοσιωμένης σε Μένα θέλησής τους και μέσω τρόπου ζωής που ανταποκρίνεται σ’αυτή τη θέληση. Όπου φυσικά γεγονότα εμφανίζονται πιο συχνά, εκεί οι άνθρωποι είναι πιο επιδεκτικοί στις υποδείξεις Μου, και εκεί υπάρχει τις περισσότερες φορές η αιτιολογία συχνών αλλαγών των δημιουργημάτων της φύσης μέσω τέτοιων φυσικών γεγονότων [το νόημα αυτής της πρότασης είναι ασαφές και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο· σημείωση της μεταφράστριας]. Αφού τα πνευματικά όντα που είναι δεμένα μέσα σε εκείνα τα δημιουργήματα επιδιώκουν την ανοδική ανάπτυξη όπου οι άνθρωποι έχουν πιο υπάκουο χαρακτήρα, και ωριμάζουν πιο γρήγορα εκεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου θα χτυπηθούν από την άμεση επενέργειά Μου μέσω των φυσικών στοιχείων και φυσικά δημουργήματα όπου κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως σπάνια. . . Οι δυνάμεις που είναι δεμένες εδώ και ατελείωτους καιρούς επιδιώκουν ν’απελευθερωθούν και βρίσκουν την υποστήριξή Μου. . .

Και εκεί ανακοινώνεται τώρα αυτό που θα πρέπει να γίνει μέσα στη φύση. Ενημερώνονται οι άνρθωποι, παρόλο που δεν είναι επιδεκτικοί στις παραινέσεις και στις προειδοποιήσεις και στις υποδείξεις Μου. Και οι αλλαγές μέσα στο σύμπαν θα εμφανιστούν και θα μπορούσαν να προβληματίσουν κάθε άνθρωπο. Και θα υπάρξουν ενορατικοί και προφήτες το χάρισμα της πρόβλεψης των οποίων θα τους κάνει καθήκον να ανακοινώσουν όσα θα δουν ή θ’ακούσουν μέσω της επαφής τους με το πνευματικό κόσμο. Αλλά για χάρη της ελευθερίας βούλησης και της θρησκευτικής ελευθερίας όλα θα έχουν το φυσιολογικό τους ρυθμό, και ακόμα και οι αλλαγές μέσα στο σύμπαν θα εξηγηθούν με επιστημονικό τρόπο και δεν θα ανησυχήσουν για αυτό τους ανθρώπους.

Αλλά το κάθε γεγονός, η κάθε διαδικασία μέσα στη φύση μπορεί μάλιστα να εξηγηθεί με φυσιολογικές αιτίες, έχει όμως πάντα μια πνευματική αιτιολογία και εξήγηση, και το να προσέξει αυτήν ο άνθρωπος είναι πιο σημαντικό από τον να προσέξει τη φυσιολογική. Αφού δεν μπορείτε να σταματήσετε ή να μειώσετε τα φυσιολογικά αποτελέσματα μέσω της γνώσης σας. Το πνευματικό αποτέλεσμα όμως μπορείτε να αξιοποιήσετε προς όφελός σας και μπορείτε επομένως να παραδοθείτε ήσυχα στο φυσιολογικό αποτέλεσμα. . .  Είστε κύριοί του εφόσον πιστεύετε, δηλαδή έχετε αξιοποιήσει πνευματικά τη γνώση σας. . .  Τότε είστε και κύριοι πάνω στη φύση. . .  Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Το ότι μπορείτε να σταματήσετε ακόμα και τα στοιχεία της φύσης με τη θέλησή σας, η οποία είναι και το δικό Μου θέλημα, στην περίπτωση που είστε έντοντα συνδεδεμένοι μαζί Μου; Και τα πνευματικά στοιχεία που απελευθερώθηκαν επίσης θα σας αναγνωρίσουν ως κύριους. . .  Θα είστε και κυρίαρχοι της ύλης, και αυτή θα σας υποταχτεί πρόθυμα.

Δεν το καταλαβαίνετε αυτό ακόμα σε όλο το βάθος του. Αλλά όταν έχετε πετύχει αυτό το βαθμό, θα σας είναι κατανοητό τι μπορείτε να κατορθώνετε με τη δύναμή Μου, την οποία θα έχετε τότε στη διάθεσή σας απεριόριστα. Ωστόσο, πόσο λίγοι άνθρωποι πετύχουν τέτοιον βαθμό ωριμότητας μέσω βαθιάς, ακλόνητης πίστης σε Μένα και στην αγάπη Μου και μέσω απεριόριστης αφοσίωσης σε Μένα. . .  Σ΄εκείνους όμως θα γίνουν ολοφάνερα η εξουσία και το μεγαλείο Μου και θα Με ανακοινώσουν σ’ολόκληρο τον κόσμο. . .  Θα μιλούν για Μένα συνέχεια, γιατί θα είναι ωθημένοι από το Πνεύμα Μου, γιατί ήδη δεν θα ανήκουν πια σ’αυτό τον κόσμο, αλλά θα κοντεύουν να τελειοποιηθούν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4523                24-12-1948

Ενδείξεις του τέλους. . .

Αναμφισβήτητες είναι οι ενδείξεις που ανακοινώνουν το οριστικό τέλος. Έχουν ωστόσο σημασία μονάχα για εκείνον που τις παρατηρεί από την πνευματική άποψη, επειδή διαδραματίζονται στα πλαίσια του φυσιολογικού και για αυτό αναγνωρίζονται ως τις ανακοινωμένες ενδείξεις του τέλους μόνο τότε που οι ίδιοι οι άνθρωποι πιστεύουν σ΄ένα τέλος· δηλαδή τότε που οι άνθρωποι έχουν τη στάση ότι συσχετίζουν όλα τα δημιουργήματα με τον Δημιουργό και όλα τα γεγονότα με το θέλημά Του. Τότε τους είναι εύκολο να πιστέψουν στην ενέργεια και στη διακυβέρνηση του Θεού. Τότε ξέρουν επίσης ότι τίποτα δεν γίνεται από μόνο του, αλλά ότι τα πάντα οδηγούνται από το θέλημα του Θεού. Τότε όμως ξέρουν επίσης ότι πρέπει να πιστέψει κανείς το Βιβλίο των πατριαρχών, το οποίο ανακοινώνει ένα τέλος από την αρχή της λυτρωτικής περιόδου.

Και αυτές οι ανακοινώσεις βεβαιώθηκαν και επαναλήφθηκαν από τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος κατά κάποιον τρόπο έφερε σε πέρας ένα στάδιο αυτής της εποχής και ξεκίνησε ένα καινούριο, αλλά πάντα με την υπόδειξη για το τέλος, για την αποπεράτωση μιας μαρκιάς λυτρωτικής περιόδου που πλησιάζει τώρα στο τέλος της. Για να είναι αυτή η λυτρωτική περίοδος πετυχημένη για τις ψυχές, κατόρθωσε ο Ίδιος το λυτρωτικό έργο, και με αυτό τον τρόπο έγινε δυνατόν για τις ψυχές να ωριμάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να γίνουν όντα που δεν θα χρειαστούν πια καμία υλική γη.

Αλλά οι άνθρωποι δεν εκμεταλλεύτηκαν αρκετά το λυτρωτικό έργο. Και επομένως η Γη ως λυτρωτικός σταθμός των πνευματικών όντων δεν μπορεί ακόμα να καταργηθεί, πρέπει μόνο να ξαναδημιουργηθεί σε νέα μορφή για να μπορέσει να συνεχίσει η λύτρωση των πνευματικών όντων που είναι ακόμα ανελεύθερα. . .  Άρα πρέπει πρώτα να καταστραφεί και να εξολοθρευτεί για να μπορέσει να γίνει κάτι καινούριο. Το ότι αυτή η εξελιχτική φάση είναι περιορισμένη  είναι ευνόητο, αφού ο Θεός παρείχε στα πνευματικά όντα πάντοτε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την απελευθέρωση από τη μορφή, το οποίο βασίζεται στους νόμους της αιώνιας τάξης Του.

Αυτή η περίοδος έχει τώρα λήξει, και επομένως πρέπει και να φανερώνονται οι ενδείξεις. Αφού ο Θεός δεν αφήνει ποτέ τους ανθρώπους απροειδοποίητους ή χωρίς παραινέσεις, για να μπορέσουν ακόμα να χρησιμοποιήσουν έντονα τον τελευταίο καιρό για τις ψυχές τους. Κάποια μέρα και η πιο μακριά λυτρωτική περίοδος φτάνει στο τέλος της. . .  Ωστόσο, αυτό θα φανεί αλήθεια μονάχα στον πιστό, και για αυτό μόνο ο πιστός θα καταλάβει τις τελευταίες ενδείξεις και θα τις προσέξει. . .  θα ξέρει ότι ζει στην έσχατη εποχή και πρέπει να σκεφτεί την ψυχή του με σοβαρότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4524                25 κ. 26-12-1948

Ο κόσμος ήταν δεμένος. . .

(Χριστουγενννιάτικο μήνυμα)

Ειρήνη ας είναι μαζί σας τους ανθρώπους στη Γη, αν έχετε καλή θέληση. . .  Και για αυτό ήρθα ο Ίδιος ως άνθρωπος στη Γη για να σας φέρω την ειρήνη, δηλαδή για να σας δείξω το δρόμο που θα σας οδηγήσει στην ειρήνη της καρδιάς σας. Αφού ο κόσμος ήταν δεμένος από τον Σατανά και είχε ανάγκη την απελευθέρωση από αυτόν. Και έτσι ένας άνθρωπος εκδόθηκε στην κακία του, επιτρέποντάς του να εφφαρμόσει όλη του την εξουσία και πολεμώντας τον. Τον αντιμετώπισε για να τον πολεμίσει. Δεν προσπάθησε να τον αποφύγει, αλλά εκείνος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει πάνω Του όλη του την εξουσία και αυτός ο άνθρωπος ήθελε να του αντισταθεί, ήθελε να βγει νικητής από αυτό τον αγώνα για να λυτρώσει τους ανθρώπους, για να τους αρπάξει από τον Σατανά. Αφού ο κόσμος ήταν δεμένος από εκείνον. . .

Και στον ίδιο βαθμό είστε και πάλι δεμένοι, και ο Σωτήρας ο Ιησούς Χριστός κατόρθωσε μάταια το λυτρωτικό Του έργο για τους ανθρώπους που πορεύονται τώρα στη Γη και δεν Τον πιστεύουν. Άλλη μια φορά η ανάγκη είναι τεράστια, άλλη μια φορά μαίνεται ο Σατανάς και ασκεί μεγάλη εξουσία. Άλλη μια φορά οι άνθρωποι είναι μακριά Μου και χρειάζονται βοήθεια. Άλλη μια φορά αγωνίζομαι εναντίον του από τα ύψη, οδηγώντας την αλήθεια όπου είναι διαδεδομένα το ψέμα και η πλάνη ως όπλα του Σατανά. . .

Ο κόσμος είναι δεμένος. . .  Σαν δεσμά βαραίνει το σκοτάδι του πνεύματος την ανθρωπότητα. Αυτή δεν μπορεί ν’απελευθερωθεί, γιατί δεν θέλει το φως της αιώνιας αλήθειας να σπάσει το σκοτάδι. . .  Έχει υποκύψει στη γοητεία εκείνου που είναι ο άρχοντας του σκοταδιού. Και επομένως πρέπει άλλη μια φορά να είμαι ο Σωτήρας της, αλλά με διαφορετικό τρόπο. . .  Πρέπει ν’αρπάξω την εξουσία του από τον αντίπαλο, πρέπει να τον φυλακίσω για να τσακιστεί η μαγεία, για να υπάρξει και πάλι ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους, η ειρήνη που υπάρχει μέσα Μου, την οποία παρέχω σε όσους θέλουν να ζήσουν μαζί Μου και για Μένα. . .

Τους φέρνω την ειρήνη, αφού σπάζω τα δεσμά και δίνω την ελευθερία σε όσους έχουν καλή θέληση. . .  Θα έρθω στη γη άλλη μια φορά, μέσα στα σύννεφα θα φανερωθώ σε όσους Με πιστέψουν και θα τους πάρω μαζί Μου στη βασιλεία της ειρήνης, πριν να φυλακίσω εκείνον που είναι ο εχθρός τους και θέλει να τους καταστρέψει. Και έτσι θα έρθει και πάλι ο Σωτήρας μέσα στην έσχατη ανάγκη. . .  Για σας γεννήθηκε κάποτε ένα παιδί. . .  Κατέβηκε κάτω στη γη από τα ύψη, και Αυτό παραμένει και σήμερα στη γη μέσα στο πνεύμα εκείνων που του επιτρέπουν να τους λυτρώσει. Και μαζί τους θα πολεμήσω τον Σατανά, θα φέρω την ειρήνη σ’εκείνους  που έχουν καλή θέληση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4525                27-12-1948

«Είσαι ο Πέτρος ο βράχος. . .»

Ζωντανή πίστη – η εκκλησία του Χριστού. . .

Όποιος θέλει ν’ανήκει στην εκκλησία Μου πρέπει να στέκεται μέσα στη ζωντανή πίστη, αφού μια νεκρή πίστη δεν κοιτάζω, γιατί κάτι τέτοιο δεν αξίζει το όνομα «πίστη». Και επομένως εσείς οι άνθρωποι έχετε ήδη το σωστό χαρακτηριστικό της εκκλησίας Μου και επίσης την εξήγηση των λόγιων Μου: «Είσαι ο Πέτρος, ο βράχος, πάνω σου θέλω να χτίσω την εκκλησία Μου. . .» Μόνο πάνω σε μια σωστή πίστη βασίζεται η εκκλησία Μου. . .  Τι όμως είναι μια σωστή πίστη; . . .  Το να πιστέψει κανείς κάτι που δεν μπορεί ν’αποδειχτεί. . .  έτσι λέγεται η δική σας εξήγηση. Ωστόσο, δεν πρόκειται για τυφλή πίστη, δεν πρόκειται για απερίσκεπτη αποδοχή θρησκευτικών διδασκαλιών, γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γεννήσει μια γερή πίστη. Πρέπει όμως ο άνθρωπος να κατέχει την εσωτερική πεποίθηση χωρίς αποδείξεις. . .  Αυτή είναι η σωστή πίστη, αλλιώς θα ήταν μονάχα λογοπαίγνιο στην περίπτωση που γίνεται λόγος για πίστη.

Μόνο μια πεπεισμένη πίστη είναι ζωντανή πίστη, ποτέ όμως ένα θεώρημα το οποίο δέχτηκε ο άνθρωπος τυφλά, το οποίο μόνο δεν απορρίπτει. . .  Ο Πέτρος κατείχε μια πεπεισμένη πίστη, και για αυτό τον ανέφερα ως βράχο που θα έπρεπε να είναι το θεμέλιο της εκκλησίας Μου. Και ξανά και ξανά θα κάνω τέτοια πίστη προϋπόθεση για ν’ανήκει κανείς στην εκκλησία Μου. Αφού δεν αρκούμαι σ’εκείνους που ομολογούν μια διδασκαλία μονάχα με το στόμα τους, στους οποίους, ωστόσο, λείπει η εσωτερική πεποίθηση. Μια ζωντανή πίστη είναι προϋπόθεση, επειδή η δύναμη της πίστης φανερώνεται μονάχα τότε που βρίσκει κανείς την εσωτερική πεποίθηση. Το ότι ζητώ περισσότερο από τους ανθρώπους απ΄ό,τι μόνο την απλή ομολογία με το στόμα τους, πρέπει να είναι ευνόητο για κάθε άνθρωπο που είναι ικανός να σκέφτεται. Αλλιώς οι πιο ανόητες διδασκαλίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στον άνθρωπο με την απαίτηση να τις πιστέψει.

Κάτι τέτοιο όμως κάνω αδύνατον μέσω των λόγιων Μου, με τα οποία δίνω στους ανθρώπους ένα μέτρο. . .  τον βράχο τον Πέτρο. . .  ο οποίος θα πρέπει να είναι το θεμέλιο της εκκλησίας Μου. Από αυτό προκύπτει ότι εσείς οι άνθρωποι πρέπει να πάρετε θέση σε κάθε θρησκευτική διδασκαλία, ότι, για να μπορέσετε να πιστέψετε με πεποίθηση, πρέπει να πάρετε θέση μέσα στις σκέψεις σας και ότι για ευνόητους λόγους δεν μπορείτε ν’αποδεχτείτε κάθε θρησκευτική διδασκαλία, ότι πρέπει να καταλάβετε μια λανθασμένη διδασκαλία, γιατί δεν μπορείτε να κερδίσετε την πεποίθηση για την απόλυτη αλήθεια εκείνων που σας ζητούν να πιστέψετε. Μετά από σοβαρής σκέψης θα μπορέσετε μάλιστα να ξεχωρίσετε ποιες διδασκαλίες ανταποκρίνονται στην αλήθεια και ποιες διδασκαλίες θα πρέπει ν’απορριφτούν. . .  Και έτσι θα είστε και θα μείνετε ορθοί οπαδοί της εκκλησίας Μου στην περίπτωση που στέκεστε μέσα στη ζωντανή πίστη, και θα σας ευλογήσω. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4528                30-12-1948

Ένδειξη φυσικής καταστροφής. . .

Έκπληξη. . .

Και εσείς, οι πιστοί Μου, θα μείνετε έκπληκτοι για την ξαφνική τροπή σχετικά με τα επίγεια. Θα καταλάβετε μια τελευταία ένδειξη, αλλά δεν θα την προσέξετε αρκετά, και για αυτό δεν θα είστε έτοιμοι όπως θα έπρεπε. Εγώ όμως θέλω να σας πληροφορήσω άλλη μια φορά για το ότι οι μέρες είναι μετρημένες και μπορείτε σίγουρα να περιμένετε ότι θα μπείτε μέσα σε μια νέα περίοδο ζωής, η οποία θα σας δείξει ολοφάνερα το κοντινό τέλος. Σας είπα αυτά και σας τα λέω ξανά και ξανά, ότι είστε η γενιά που θα βιώει το τέλος.

Και για να πιστέψετε ότι το τέλος είναι κοντά και για να έχετε ακόμα μια τελευταία ευκαιρία να προετοιμαστείτε στα σοβαρά, σας ανακοινώνω την αποκάλυψή Μου μέσω των στοιχείων της φύσης που θα προηγηθεί το τέλος. Θέλω να πιστέψετε, και σας το κάνω εύκολο να πιστέψετε. Σας ενημερώνω επιπλέον για το τι θα βιώσετε και θα σας αποδείξω την αλήθεια των λόγιων Μου, για να πιστέψετε ότι θα έρθει το τέλος και για να χρησιμοποιήσετε ανάλογα την τελευταία περίοδο για την ψυχή σας. Εσείς όμως έχετε αμφιβολίες και είστε χλιαροί σχετικά με τη δουλειά σας πάνω στην ψυχή σας. Ακόμα και εσείς, οι πιστοί Μου, δεν παίρνετε τόσο στα σοβαρά το λόγο Μου ώστε να προετοιμαστείτε πραγματικά. Και όταν φανερωθώ, θα είστε πολύ ξαφνιασμένοι παρ’όλη την προηγούμενη προαναγγελία.

Όποιος ωστόσο πιστεύει το λόγο Μου, δεν χρειάζεται δεύτερη προειδοποίηση, αφού Με περιμένει καθημερινά και ξέρει ότι η προθεσμία είναι μικρή. Και σ’εκείνον θα φανερωθώ με αναμφισβήτητο τρόπο, αφού θα πρέπει να μαρτυρήσει ακόμα λίγο πριν για να γίνουν πιστοί οι συνάνθρωποι όταν εμφανιστώ. Θα Με αισθανθεί, θα είμαι πάντα παρόν κοντά του, και για αυτό θα μπορέσει να μαρτυρήσει για Μένα και θα μιλήσει έντονα για Μένα. Και θα ευλογήσω το ζήλο του και θα του παρέχω ολοφάνερα τη βοήθειά Μου όταν αρχίσουν τα μεγάλα δεινά. . .

Η προθεσμία έχει λήξει. . .  Πιστέψτε αυτό και περιμένετέ Με και θα έρθω. . .  Μια δυνατή πίστη Με προσελκύει, μια δυνατή πίστη επιτρέπει την παρουσία Μου και κάνει δυνατή την αποκάλυψή Μου και κάνει επίσης πιο ελαφρό το μεγάλο βάρος της ζωής, επειδή υποσχέθηκα την προστασία Μου σ’εκείνους που Με πιστεύουν και που συγκαταλέγονται μεταξύ των δικών Μου. Και εκείνοι θα ξέρουν ότι θα έχει έρθει η ώρα, παρόλο που θα είναι έκπληκτοι και εκείνοι για το ότι θα πραγματοποιηθούν όσα ανακοίνωνα πάντοτε και μόνιμα με το λόγο και με τη γραφή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4534                7-1-1949

Σωστός δάσκαλος. . .

Αλήθεια – πλάνη. . .

Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν έναν καλό δάσκαλο για να εκπαιδευτούν σωστά, αλλά δασκάλεμα έχουν ανάγκη όσον καιρό δεν αφήνουν να τους διδάξω Εγώ. Θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να διδαχτούν από Μένα, αλλά τους λείπει η σχετική γνώση και η πίστη. Έτσι πρέπει να βρουν τις γνώσεις αλλού και θα πρέπει να προσέξουν να σταθεί μέσα στην αλήθεια ο ίδιος ο δάσκαλος και να μπορέσει να τους ενημερώσει σωστά.

Πρέπει οι ίδιοι να δώσουν μεγάλη σημασία στο να διδαχτούν αληθινά, και για αυτό θα έπρεπε να εξετάσουν το από που πήρε ο δάσκαλος τις γνώσεις του. Θα πρέπει πρώτα να επιδιώξουν να καταλάβουν τι σχέση έχει ο δάσκαλος μαζί Μου. Για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτό πρέπει μεν οι ίδιοι πρώτα να πιστέψουν σε Μένα ως τον Δημιουργό και προαιώνιο Πατέρα. Πρέπει στο εσωτερικό τους ν’αναγνωρίσουν μια Θεότητα και να έχουν την επιθυμία να γνωρίσουν αυτή τη Θεότητα. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, αλλιώς ο άνθρωπος μάλλον δεν θα προσπαθήσει να διεισδύσει μέσα σε πνευματικές γνώσεις.

Πρέπει να ξεχωρίσει κανείς ανάμεσα σε ανθρώπους που αφήνουν να διδαχτούν  και σ’εκείνους που θέλουν να διδαχτούν. . .  Οι πρώτοι επιτρέπουν χωρίς αντίσταση να τους σπρώξει κανείς μέσα σε μια σχολή, επιτρέπουν να τους πιάσουν δάσκαλοι που ψάχνουν υποκείμενα στα οποία θέλουν να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους. Οι τελευταίοι ψάχνουν μόνοι τους μια σχολή για να λάβουν γνώσεις, και αυτοί προσπαθούν με σοβαρότητα ν’αποκτήσουν την αλήθεια. Σ’αυτούς τους αναζητητές βοηθάω και οδηγώ κοντά τους τον σωστό δάσκαλο. Ωστόσο, αφού και ο αντίπαλός Μου θέλει να κερδίσει την ψυχή σας, δεν θα παραμελήσει να οδηγήσει κοντά τους και τους υποστηριχτές της πλάνης. Εκείνος που ψάχνει την αλήθεια θα συναντήσει και ανίκανους δασκάλους. Και για αυτό θα πρέπει να ενημερωθείτε για το ότι και πώς θα πρέπει να εξετάσετε για να εμπιστευτείτε στους σωστούς δασκάλους.

Και πρέπει να τονιστεί ξανά ότι πρέπει να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι στάση έχει ο δάσκαλος απέναντί Μου, το αν υποστηρίζει το λόγο Μου με ζωντανό τρόπο ή αν μεταδίδουν το λόγο Μου μονάχα τα χείλη του, κάτι που θα καταλάβει σύντομα εκείνος που αναζητά την αλήθεια με σοβαρότητα. Αφού ο λόγος που μεταδίδεται με ζωντανό τρόπο ανάβει μέσα στην καρδιά του ακροατή, ενώ ο νεκρός λόγος κουράζει τον ακροατή και τον κάνει να βαρεθεί. Μπορεί μεν ο άνθρωπος που διψά για την αλήθεια να αξιοποιήσει κατά κάποιον τρόπο και το νεκρό λόγο. Ωστόσο, θα καταλάβει ότι τέτοια δασκαλέματα δεν τον ικανοποιούν, ότι απαιτεί περισσότερο, και τότε θα πρέπει να ενδώσει σε αυτή την επιθυμία και να ψάξει άλλον δάσκαλο.

Δάσκαλοι όμως που παρακινούν τον άνθρωπο σε έντονες συζητήσεις, που μεταδίδουν το λόγο Μου με ζωντανό τρόπο και βρίσκουν απήχηση μέσα στην καρδιά τους, που είναι οι ίδιοι συνδεδεμένοι με τον Θεό και το δείχνουν μέσω καλοσυνάτου, γεμάτου αγάπη χαρακτήρα, είναι οι σωστοί υποστηριχτές του λόγου Μου και κατέχουν την αλήθεια. Και σ’εκείνους μπορείτε να εμπιστευτείτε, θα σας διδάξουν σωστά και θα συμβάλουν στο να δημιουργήσετε σύντομα μόνοι σας έντονο σύνδεσμο μαζί Μου και επομένως να μπορέσετε να διδαχτείτε απευθείας από το Πνεύμα Μου μέσω σκέψεων ή μέσω του εσωτερικού λόγου.

Η πηγή των γνώσεων μπορεί μεν να είναι η ίδια για τους δύο δασκάλους. Και οι δύο μπορούν να έλαβαν τις γνώσεις τους μέσω μελέτης, και παρ΄όλα αυτά οι ικανότητές τους ως δάσκαλοι είναι διαφορετικές και επομένως οι γνώσεις τους είναι – ανάλογα με την ψυχική τους ωριμότητα – η πιο αγνή αλήθεια ή διάσπαρτες από λάθη. Για αυτό πρέπει πάντα να προσέξετε τον τρόπο ζωής που ζει ο δάσκαλος, το κατά πόσον ακολουθεί τον Χριστό, δηλαδή το κατά πόσον είναι διαποτισμένος από την αγάπη για τον πλησίον, η οποία χαρακτηρίζει ολόκληρο το είναι του και η οποία θα είναι πάντα ευδιάκριτη, επειδή η αγάπη δεν κρύβεται.

Η αλήθεια θα είναι πάντα όπου είναι η αγάπη, γιατί δεν μπορεί κανείς να την αναγνωρίσει και να τη θέσει υπό την κατοχή του με σχολικό τρόπο, αλλά μονάχα η ενέργεια του πνεύματος, η οποία είναι το αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη, καταφέρνει κάτι τέτοιο. Και έτσι μπορεί κανείς να καταλάβει αν ένας δάσκαλος αισθάνεται δικά του διανοητικά αγαθά ή μόνο λόγια που δεν έχουν ακόμα βρει σωστή απήχηση μέσα στην καρδιά του και δεν μπορούν για αυτό να μεταδοθούν με ζωντανό τρόπο. Εξετάστε τους δασκάλους και ψάξτε τον κατάλληλο, αφού θα έχετε επαφές και με τα δύο είδη. Οι σωστοί οδηγούνται κοντά σας από Μένα, αλλά και οι άλλοι επιτρέπονται να σας πλησιάσουν, διότι θα πρέπει μόνοι σας ν’αποφασίσετε, και είστε μάλιστα ικανοί αν έχετε τη σοβαρή θέληση να διδαχτείτε στην αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν 

 

4535                10-1-1949

Τροφή για την ψυχή. . .

Η φροντίδα του Θεού για τα επίγεια. . .

Μην τραφείτε μόνο επίγεια, αλλά σκεφτείτε την ψυχή σας, το ότι έχει ανάγκη τροφή και αυτή και πιο επειγόντως απ΄ό,τι το κορμί. . .  Ανησυχείτε υπερβολικά για το επίγειο σας καλό και δεν σκέφτεστε ότι όλα είναι μάταια με την ώρα του θανάτου, ότι όμως ήδη η αυριανή μέρα μπορεί να σας επιφέρει το τέλος της σωματικής σας ζωής και ότι η λιγόψυχη ανησυχία σας θα είναι τότε εντελώς περιττή. Αυτά όμως που δώσατε στην ψυχή σας θα τα κρατήσει, και μόνο αυτά είναι το θεμέλιο της νέας ζωής στο επέκεινα, είναι το κεφάλαιο με το οποίο μονάχα θα μπορέσετε να δουλέψετε.

Ξανά και ξανά θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η επίγεια σας ζωή δεν θα κρατήσει πια πολύ και ότι θα πρέπει με σοβαρότητα να σκεφτείτε τον καιρό μετά, ότι θα πρέπει να φροντίσετε για εκείνον τον καιρό, ότι θα πρέπει να πετύχετε μια αποδεχτή μοίρα για την αιωνιότητα. Ζείτε την ζωή σας με ανιδιοτελή αγάπη για τον διπλανό και σκεφτείτε συχνά Εμένα· συνδεθείτε συνειδητά μαζί Μου και ζητήστε Μου τη συμπαράστασή Μου, και δεν θα χρειαστείτε πια να ανησυχείτε ούτε επίγεια, αφού τότε θα σας φροντίσω. Πόσο εύκολη σας κάνω την επίγεια ζωή, αν μονάχα θέλετε να δεχτείτε την φροντίδα και τη βοήθειά Μου, αν εκπληρώνετε τους όρους που Με κάνουν ν’αναλάβω τη φροντίδα σας.

Δεν θα χρειαζόσασταν ν’ανησυχείτε για τα επίγεια αν μονάχα φροντίζατε την ψυχή σας. Πινά και στερείται τα αναγκαία, ενώ στο κορμί παρέχετε τροφή και ποτό και όλες τις απολαύσεις τους κόσμου. Δώστε τροφή στην ψυχή σας και προσφέρτε της το ψωμί και το κρασί της ζωής. . .  θρέψτε την με το λόγο Μου, αφού τον διψά. Δώστε της πνευματική τροφή για να ωριμάσει κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής, για να μην μπει στον άλλο κόσμο μια αδύναμη, υποσιτιζόμενη ψυχή, αλλά για να είναι η ψυχή σας τονωμένη κατά την ώρα του θανάτου, για ν’αποδεσμευτεί εύκολα από το κορμί και να μπει γεμάτη δύναμη και φως στο βασίλειο του φωτός μέσα από την πύλη της αιωνιότητας.

Εσείς οι ίδιοι πρέπει να τη βοηθήσετε να αυξηθούν η δύναμη και το φως της. Δεν πρέπει να προσέξετε τόσο πολύ το κορμί και τις επιθυμίες του, αλλά πρέπει να ικανοποιήσετε μονάχα τη λαχτάρα της ψυχής και να της προσφέρετε ό,τι έχει ανάγκη. Τότε θα τραφεί και το κορμί σας και θα πάρει αυτό που έχει ανάγκη. Αλλά το ένα είναι απαραίτητο, το να προσφέρετε τροφή και ποτό στην ψυχή σας, για να μην γίνει ανίκανη για το πνευματικό βασίλειο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4536                11-1-1949

Η εξουσία του κακού. . .

Ισχυρή πίστη. . .

«Ελάτε όλοι κοντάΜου. . .»

[Μεταφράζω μόνο μια παράγραφο αυτού του μηνύματος, γιατί οι υπόλοιπες περιέχουν επαναλήψεις προηγουμένων μηνυμάτων· σημείωση της μεταφράστριας]

Μια ισχυρή πίστη αποκρούει κάθε συμφορά και μπορεί να δώσει τεράστια δύναμη σ’έναν αδύνατο άνθρωπο, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να φοβάτε τίποτα αν μονάχα πιστεύει. Και τέτοια δύναμη πρέπει ν’αποκτήσετε. Τότε μπορείτε ν’ανταποκρίνεται σε όλες τις ταραχές τις ζωής και θα είστε κύριοι πάνω σε ζωή και θάνατο. . .  Αφού ακόμα και το θάνατο μπορείτε να σταματήσετε στην περίπτωση που πιστεύετε σταθερά και ακλόνητα. Ο φόβος όμως είναι σημάδι αδύνατης πίστης και επομένως και έλλειψη εμπιστοσύνης στη βοήθειά Μου.

                                                                                                                                               Αμήν

 

4541               15-1-1949

Η ύπαρξη του Θεού. . .

Όποιος έχει κοσμική σοφία. . .

Καρδιά και νους. . .

Σ’εκείνον που έχει κοσμική σοφία είναι συχνά δύσκολο να πιστέψει σε μια Θεότητα, γιατί ο νους του είναι αναγκασμένος να βγάλει διαφορετικά συμπεράσματα μέσω γνώσεων που όμως δεν ανταποκρίνονται τελείως στην αλήθεια. Ήδη μια λανθασμένη αντίληψη σχετικά με την ανάπτυξη της γης οδηγεί σε λάθος ιδέες, και τότε είναι δύσκολο ν’αποδεχτεί ο άνθρωπος έναν αιώνιο Δημιουργό, ένα Ον Που μέσω της εκδήλωσης της δύναμής Του θα έπρεπε μάλιστα να είναι ευδιάκριτο, το Οποίο ωστόσο τις περισσότερες φορές δεν θέλει ν’αναγνωρίσει ο άνθρωπος. Οι επιστήμη επιδιώκει ν’αποδείξει τα πάντα. Όπου αυτό δεν της είναι δυνατόν, δεν ομολογεί όμως την ανικανότητά της, αλλά μονάχα δεν αποδέχεται αυτό που είναι απρόσιτο στις έρευνές της. Και επομένως βασίζεται πάνω σε εσφαλμένη αντίληψη, και τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν οι άνθρωποι το δρόμο προς την αιώνια Θεότητα, ακόμα και αν έχουν τη θέληση να το βρουν.

Η κάθε έρευνα θα έπρεπε να ξεκινήσει από το να διευκρινήσει την ύπαρξη του Θεού, η οποία μεν δεν μπορεί ν’αποδειχτεί, αλλά την οποία μπορεί να πιστέψει ένας άνθρωπος γεμάτος εσωτερική πεποίθηση. Τότε η κάθε έρευνα θα εξελιχτεί γρήγορα και πετυχημένα. Για ν’αποκτήσει όμως ο άνθρωπος τέτοια πεπεισμένη πίστη, πρέπει, παρ’όλη την οξύτητα του νου του, να σβήσει πρώτα αυτή και να παραδοθεί στην αίσθηση της καρδιάς του. Πρέπει να παραμερίσει την κάθε επιστήμη και ν’αφήσει να διδαχτεί από το εσωτερικό του σαν παιδί, δηλαδή πρέπει να δεχτεί ως αλήθεια αυτό που φαντάζεται ή εύχεται συναισθηματικά. Πρέπει κατά κάποιον τρόπο να δει όνειρο στην ξύπνια κατάσταση. Τότε θα φανταστεί πάντα μια Θεότητα Που οδηγεί τα πάντα και από την Οποία νιώθει ότι τον κρατά.

Η πιο ενδόμυχη επιθυμία ενός ανθρώπου είναι και θα μείνει μια ισχυρή Δύναμη πάνω του. Μονάχα ο κοσμικός νους προσπαθεί να πνίξει αυτή την επιθυμία, γιατί στο νου μιλά και εκείνος που θέλει να εκτοπίσει μια Θεότητα, ο οποίος ωστόσο δεν μπορεί να φτάσει στην καρδιά του ανθρώπου και προσπαθεί για αυτό με όλο και χειρότερο τρόπο να επηρεάσει το νου του ανθρώπου. Μέσα από την καρδιά εκδηλώνεται ο Θεός, μέσα από το νου ο εχθρός Του, στην περίπτωση που η καρδιά δεν είναι πιο δυνατή και τραβά το νου προς το μέρος της.

Τότε είναι και δυνατόν ν’αναγνωρίσει κανείς τον Θεό με το νου του, και τότε η καρδιά και ο νους θα επιδιώξουν τον Θεό. Τότε η επιστήμη θα χτίσει πάνω σε διαφορετικό θεμέλιο, θα βγάλει διαφορετικά συμπεράσματα, τα οποία πράγματι δεν θα είναι λάθος συμπεράσματα. Αφού μόλις μια έρευνα ξεκινά από την πίστη στον Θεό, δεν θα μείνει χωρίς επιτυχία και θα καταλήξει κοντά στην αλήθεια, άσχετα με το σε ποιο τομέα βρίσκεται. Τότε η επιστήμη και η πίστη δεν θα αντιτίθενται πια, αλλά θα αλληλοσυμπληρώνονται. Και οι γνώσεις θα είναι χωρίς πλάνη μόνο τότε που είναι εναρμονισμένες με την πίστη στον Θεό ως ένα παντοδύναμο, σοφό και γεμάτο αγάπη Ον Που διευθύνει ό,τι υπήρχε, ό,τι υπάρχει και ό,τι θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4542                16-1-1949

Η ανάπτυξη της ψυχής είναι ανεξάρτητη από σωματικά προσόντα. . .

Η φύση του επίγειου σώματος δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη της ψυχής, ενεργεί μονάχα με διαφορετικούς τρόπους πάνω στην ψυχή, έτσι ώστε προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο την πλήρη ευκαιρία να ωριμάσει στη γη. Πνευματικές ικανότητες μπορούν μάλιστα να επιφέρουν μια πιο γρήγορη τελειοποίηση, είναι όμως από την άλλη και ένας κίνδυνος για τον άνθρωπο, αφού θα μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί με επίγειο, δηλαδή υλιστικό τρόπο και να εμποδίσει έτσι μάλλον την ψυχή του αντί να την υποστηρίξει στην επιδίωξή της ν’ανέβει στα ύψη.

Ένας καλά αναπτυγμένος νους θα έπρεπε μάλλον να μπορέσει να καταλάβει εύκολα τον αιώνιο Δημιουργό και την ενέργειά Του. Αλλά τις περισσότερες φορές ένας πρωτόγονος άνθρωπος είναι πιο θρήσκος, ο οποίος αφήνει να μιλήσει περισσότερο η καρδιά απ’ό,τι ο νους του, ενώ ο λογικός άνθρωπος τολμά συχνά να υποθέσει ότι δυνάμει του νου του μπορεί να εξιχνιάσει τα πάντα και απορρίπτει για αυτό ό,τι δεν μπορεί να εξιχνιάσει. Ό,τι ωστόσο ο νους μόνος του δεν καταφέρνει, είναι δυνατόν μαζί με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. . .  Και έτσι μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι προκείται για χάρη πως ο άνθρωπος μπορεί να πιστέψει και να διεισδύσει μέσα σε πνευματικές αλήθειες, χάρη που ως δώρο του Θεού πρέπει και να κατορθώσει μια ανοδική ανάπτυξη της ψυχής. . .  Τέτοιο δώρο χάρης όμως πρέπει να ζητήσει και να δεχτεί ο άνθρωπος, αλλιώς θα μείνει χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την επίγεια ζωή για το σκοπό της τελειοποίησης της ψυχής του, η οποία παραμένει ακόμα πολύ μακριά από τον Θεό. Η ψυχή είναι, μέσω της ελαττωματικής της κατάστασης, αδύναμη και ανήξερη. Από μόνη της δεν θα επιδίωκε ποτέ να πάρει και να διανύσει το δρόμο προς τα ύψη, αν ο Θεός δεν τη βοηθούσε συνέχεια. Και αυτή η βοήθεια είναι χάρη, η οποία πλησιάζει τον άνθρωπο με ποικίλους τρόπους και παρακινεί μάλιστα πολύ τη θέλησή του, δεν την αναγκάζει όμως ποτέ. Στην περίπτωση που ο άνθρωπος επιτρέπει να τον παρακινήσει η χάρη του Θεού, αυτή έχει αποτέλεσμα πάνω του. Αν ωστόσο την απορρίπτει ή δεν την προσέχει, δεν εκμεταλλεύεται τη χάρη και δεν μπορεί να προχωρήσει. Πολλές φορές όμως η χάρη του Θεού δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια, και μονάχα φανερά φαινόμενα πνευματικής ανάπτυξης θεωρούνται χάρη από πάνω και αναγνωρίζονται.

Το ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί ασταμάτητα να παραλαμβάνει χάρη και η πηγή της χάρης του Θεού δεν αξαντλείται ποτέ, είναι άγνωστο στους ανθρώπους. Ξεκινούν μάλιστα από τη λάθος προϋπόθεση ότι ο Θεός παρέχει στους ανθρώπους σε διαφορετικό βαθμό ακόμα και σχετικά με τη σωματική τους φύση και ότι έχουν για αυτό διαφορετικές δυνατότητες να ωριμάσουν. Ένα πράγμα είναι βέβαιο ότι σωματικά προσόντα, χαρίσματα, ταλέντα και ιδιαίτερες ικανότητες δυσχεραίνουν συχνά την ψυχική ωρίμανση, επειδή πρέπει πάντα πρώτα να δραστηριοποιηθεί η θέληση, και αυτή έχει μάλλον την τάση να αξιοποιήσει τέτοια προσόντα με επίγειο τρόπο. Πρόκειται μάλιστα κατά κάποιον τρόπο για χαρίσματα της χάρης του Θεού, αλλά είναι εντελώς αναποτελεσματικά στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται.

Ο άνθρωπος στέκεται μόνιμα μέσα στις χάρες, γιατί η αγάπη του Θεού σκέφτεται πάντοτε μέσα για να τον βοηθήσει ν’ανέβει στα ύψη. Ό,τι τον πλησιάζει είναι μια δυνατότητα βοήθειας, και επομένως όλα  είναι χάρη, η οποία θα είναι πάντα αποτελεσματική εάν ο άνθρωπος ζητά συνειδητά την παροχή της χάρης, εάν συνδέεται συνέχεια με τον Θεό μέσα στις σκέψεις του, μέσω προσευχής ή έμπρακτης αγάπης. Τότε θα χρησιμοποιήσει τις χάρες σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ένα δώρο χάρης ιδιαίτερης αποτελεσματικότητας όμως είναι ο λόγος Του, ο οποίος προσφέρεται σ’εσάς τους ανθρώπους από τα ύψη. . .   Και είναι πάλι αποφασιστικό το αν το αποδέχονται οι άνθρωποι, το αν το δώρο της χάρης έχει αποτέλεσμα πάνω στον άνθρωπο και αν αυτός θέλει να το αξιοποιήσει για την ψυχή του.

Όποιος έχει το λόγο του Θεού, όποιος το δέχεται από τα ύψη ή από το στόμα των υπηρετών Του στη γη, έχει μάλιστα μια εξαιρετική δυνατότητα ωρίμανσης, επομένως κατέχει μια πάρα πολύ μεγάλη χάρη του Θεού. Αλλά και αυτή η χάρη μπορεί να περάσει απρόσεκτη στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν θέλει να την αναγνωρίσει ως χάρη του Θεού. Και άλλη μια φορά μπορεί να έχει πλεονέκτημα ο άνθρωπος που σκέφτεται με πρωτόγονο τρόπο, που πρεσβεύει συναισθηματικά το θεϊκό λόγο, ενώ ο άνθρωπος που ευλογήθηκε με όλα τα ταλέντα αφήνει μόνο το νου του να μιλήσει και απορρίπτει ό,τι αποδέχεται με πίστη η καρδιά του. Έτσι μπορούν να πλησιάσουν τον άνθρωπο αμέτρητες χάρες. . .  Πρέπει να τις αναγνωρίσει ο άνθρωπος ως τέτοιες και να τις αποδεχτεί, αλλιώς είναι και θα μείνουν εντελώς αναποτελεσματικές και ο άνθρωπος μένει στάσιμος στην ανάπτυξή του, επειδή δεν εκμεταλλεύεται τις χάρες, τις οποίες, ωστόσο, ο Θεός με την ατελείωτη αγάπη Του προσφέρει σε όλα τα πλάσματά Του, διότι θέλει να γίνουν όλα μακάρια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4544                18-1-1949

«Ακολουθήστε Με. . .»

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation _BerthaDudde_package.zip „Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή“, σελ. 295  - 297. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Ακολουθήστε τα βήματά Μου και θα φτάσετε ήδη πάνω στη Γη στο στόχο που σας έχει τεθεί εξ αρχής. Χρέος σας είναι να προσπαθείτε πάνω απ’όλα να εφαρμόζετε την αγάπη, που σας φέρνει κοντά σ’Εκείνον Που είναι η Ίδια η αιώνια Αγάπη. Και αν έχετε εμπρός στα μάτια σας την επίγεια πορεία Μου και Μου ζητάτε, χάρη στο έργο της λύτρωσης που έκανα για σας, να ενισχύσω τη θέλησή σας, θα σας είναι εύκολο να ζείτε με αγάπη  για τους άλλους. Γιατί σας συμπαραστέκομαι και σας προσφέρω διαρκώς δυνατότητες να δείξετε έμπρακτα τη θέλησή σας να προσφέρετε απεριόριστη αγάπη εφόσον αισθάνεστε αυτή την παρόρμιση.

Η ζωή Μου στη Γη ήταν μόνιμα άσκηση ανιδιοτελούς αγάπης για τους άλλους. Το αποτέλεσμα ήταν η ένωση του Πατέρα, της αιώνιας Αγάπης, με Μένα. Έτσι μπόρεσα να διαθέτω τη δύναμη και την εξουσία Του, το φως και τη σοφία σαν να ήταν κτήμα Μου. Ήμουν πλήρης με το Πνεύμα Του, τη δύναμη και το φως Του. Και έτσι τα πάντα Μου ήταν δυνατά, γιατί ο Ίδιος ο Θεός ενεργούσε μέσα Μου. Σαν άνθρωπος έδωσα την απόδειξη ότι δεν είναι αδύνατο να είναι κανείς πλήρης του θείου Πνεύματος· ότι συνεπώς ο καθένας είναι ικανός να πραγματοποιήσει τα σημεία και τα θαύματα τα οποία έκανα Εγώ, ότι ο άνθρωπος μπορεί να διαμορφώσει από μόνος του τον εαυτό του ώστε μπορεί, σαν ομοίωμα του Θεού, να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνάμεις και συνεπώς να πραγματοποιήσει ό,τι θέλει.

Ακολουθήστε τα βήματά Μου. . .  Στη διάθεσή σας είναι ολόκληρη η δύναμη του Θεού, δεν σας θέτει κανέναν περιορισμό Αυτός, αφού σας δίνει αμέτρητα και μπορείτε να πάρετε όλα όσα θέλει να σας μοιράσει, γιατί σας αγαπάει. Ακολουθήστε τα βήματά Μου. . .  Ζήστε τη ζωή σας με ανιδιοτελή αγάπη για τους συνανθρώπους σας και θα γίνετε τέλειοι, ικανοί ν’απολαμβάνετε μόνιμα την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Σας μιλώ σαν άνθρωπος, όπως όταν περπατούσα σαν άνθρωπος στη Γη. Ένας άνθρωπος που έπρεπε και Αυτός με μια ζωή αγάπης να κατακτήσει τη θεία δύναμη, ο Οποίος χάρη στην αγάπη και μόνο μπόρεσε να ενωθεί με την αιώνια Θεότητα. . .

Σας δείχνω το δρόμο τον οποίο αρκεί να πορευτείτε για να αναγνωρίσετε ταυτόχρονα ότι τα λόγια Μου είναι αλήθεια. Αφήστε Με να σας σπρώξω προς αυτή την κατεύθυνση και μην Μου προβάλλετε πια αντίσταση. Προσπαθείτε να ενεργείτε με αγάπη και η δύναμή σας θα μεγαλώσει, η θέλησή σας για περισσότερη αγάπη θα ενταθεί, γιατί η ίδια η αγάπη είναι δύναμη και εάν την ασκείτε, ό,τι δίνετε, γυρίζει σαν δύναμη πίσω σε σας. . .  Δοκιμάστε να αφήσετε τα λόγια Μου να φτάσουν στην καρδιά σας, αφήστε Με να σας φωνάξω και ακολουθήστε Με. . .

Είμαι η φωνή στην έρημο της ζωής σας. Όλα κινδυνεύουν να ξεραθούν γύρω σας, εάν δεν ποτίσετε το στεγνό έδαφος με τον ποταμό της θεϊκής αγάπης, εάν δεν κάνετε να βλαστήσουν με μέσον την αγάπη όλα τα καλά στοιχεία και να μεγαλώσετε τη δύναμη μέσα σας. Μην παρακούτε τη φωνή Μου, δώστε της προσοχή και σκεφτείτε ότι δεν απαιτώ τίποτα το αδύνατο από σας. Γιατί Εγώ ο Ίδιος σας έδωσα σαν άνθρωπος ένα παράδειγμα του τι μπορούν να καταφέρουν η αγάπη και η θέληση ενός ανθρώπου. . .  Ακολουθήστε Με, θα γίνετε και θα μείνετε ευδαίμονες σε όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4545                19-1-1949

Αναγκαιότητα και ευλογία της πνευματικής δουλειάς. . .

Μονάχα ό,τι μένει αιώνια έχει αξία για την ψυχή, και μονάχα ό,τι αποφέρει επιτυχία στην ψυχή θα έπρεπε να επιδιωχτεί, αλλιώς ο άνθρωπος χαραμίζει τη δύναμή του, η οποία του δίνεται για την ανοδική ανάπτυξη της ψυχής του. Οι σκέψεις του ανθρώπου περιστρέφονται συνέχεια επίγειες ερωτήσεις και υποχρεώσεις, αλλά σ’εκείνον που κάνει πνευματικές προσπάθειες λύνονται όλες εκείνες οι ερωτήσεις και του παρέχεται κάθε συμπαράσταση για την εκτέλεση επίγειων καθηκόντων. Και για αυτό οι πνευματικές επιδιώξεις είναι το πιο σημαντικό, αφού τότε ο άνθρωπος εκπληρώνει και τις δύο υποχρεώσεις του, καθ’όσον του συμπαραστέκονται πνευματικά όντα και σχετικά με επίγειες απαιτήσεις, μόλις ο άνθρωπος σκέφτεται πρώτα την ψυχή του και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της.

Σ’εσάς τους ανθρώπους όμως λείπει η πίστη στην υποστήριξη από δυνάμεις του άλλου κόσμου, και για αυτό σας πιέζουν συνέχεια επίγειες στεναχώριες και σας εμποδίζουν να κάνετε την πνευματική δραστηριότητα την οποία Μου προσφέρατε ότι θα την κάνετε για Μένα και για τη βασιλεία Μου. Γιατί έχετε ενδοιασμούς στο να μην μπορέσετε ν’ανταποκριθείτε στη δουλειά αυτή; Όταν σας υπόσχομαι τη συμπαράστασή Μου, μπορείτε χωρίς δισταγμούς να καταφέρετε κάθε δουλειά. Θα είναι ευλογημένη από Μένα και θα είναι για αυτό πάντα εφικτή για σας, μόλις προτάσσετε την πνευματική δουλειά σε όλα τα άλλα και εξασφαλίζετε με αυτό τον τρόπο την ευλογία Μου. Σας έχω ανάγκη και σας βοηθάω για αυτό με κάθε τρόπο.

Η πνευματική ένδεια των ανθρώπων γίνεται όλο και μεγαλύτερη, οι δυνατότητες για βοήθεια λιγοστεύουν όλο και περισσότερο, επειδή υπάρχουν μόνο λίγοι άνθρωποι οι αισθήσεις των οποίων είναι στραμμένες σε πνευματικές σφαίρες και οι οποίοι είναι για αυτό ικανοί ως συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα σε Μένα και στους ανθρώπους. Μέσω εκείνων μονάχα μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους μέσα στην έσχατη ανάγκη τους, επειδή μπορώ να μιλήσω σ’αυτούς μέσω εκείνων.

Και είναι ανάγκη να μιλάω στους ανθρώπους. . .  Δεν αναγνωρίζουν μεν τη φωνή Μου, δεν δίνουν μεγάλη σημασία στα λόγια που φτάνουν στο αυτί τους μέσω του στόματος ανθρώπων. Παρ’όλα αυτά πρέπει ν’ακούσουν αυτό που θέλω να τους πω, για να μην μπορέσουν να προφασιστούν άγνοια όταν θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Θα πρέπει να ξέρουν για το θέλημά Μου και θα πρέπει να παραλάβουν αυτή τη γνώση από τους υπηρέτες Μου στη Γη. Για ευνόητους λόγους θα δώσω στους υπηρέτες Μου στη Γη αυτό που έχουν ανάγκη, γιατί είναι πρόθυμοι να Με υπηρετήσουν. Αλλά πάντα πρέπει να προτάσσουν τη δραστηριότητα για Μένα και για τη βασιλεία Μου σε όλα τα άλλα. Τότε θα τους απαλλαχτώ από κάθε επίγεια στεναχώρια, θα τους φροντίζω σαν τα παιδιά, τα οποία είναι ο στόχος ολόκληρης της πατρικής αγάπης.

Η δουλειά για τη βασιλεία Μου είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού ο επίγειος κόσμος θα διαλυθεί, η ψυχή ωστόσο δεν θα διαλυθεί μαζί του, αλλά θα συνεχίσει τη ζωή της στον άλλο κόσμο. Και για αυτό θα πρέπει κανείς πρώτα να σκέφτεται εκείνη. Τότε και η επίγεια δουλειά θα είναι ευλογημένη, ο άνθρωπος θα μπορέσει να την εκτελέσει, διότι πνευματικά όντα θα προσφέρουν την υποστήριξή τους σ’εκείνον που είναι δραστήριος ως εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4546                20-1-1949

Το να πετύχει κανείς να γίνει παιδί του Θεού. . .

Έχετε τώρα μπει σ’ένα στάδιο της ανάπτυξης όπου αντιμετωπίζετε την τελευταία απόφαση που θα πρέπει ακόμα να πάρετε στη Γη. Είναι αυτό το τέλος της πορείας σας στη Γη ότι θα πρέπει να ομολογήσετε δημόσια σε ποια δύναμη θέλετε να υποταχτείτε και όπου αυτή η απόφαση θα είναι καθοριστική για τη μοίρα σας στην αιωνιότητα. Μετά θα έχει τελειώσει η πορεία ανάπτυξής σας στη Γη. Η ψυχή σας θα βγει τότε απο τη σφαίρα επίγειων υλικών δημιουργιών και θα μπει μέσα στην πνευματική σφαίρα, όπου θα μπορέσει επίσης να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξής της, εάν έχει τη δύναμη που είναι ανάγκη για τέτοια ανάπτυξη. Μπορεί ωστόσο και να παραμένει στο βαθμό της ανάπτυξής της ή να οπισθοδρομήσει σ’έναν προηγούμενο βαθμό. Αλλά μια δυνατότητα θα της έχει αφαιρεθεί. . .  η δυνατότητα να πετύχει το βαθμό του παιδιού του Θεού, τον οποίο μπορεί όμως να κατορθώσει πάνω στη Γη.                       

Η τελευταία απόφαση του ανθρώπου στη Γη είναι τόσο σημαντική, γιατί έχει ως αποτέλεσμα το δικαίωμα να γίνει ο άνθρωπος παιδί του Θεού, εφόσον εκείνη είναι σωστή, δηλαδή εφόσον ο άνθρωπος πέρασε τη δοκιμασία της επίγειας του ζωής σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Στην περίπτωση που αυτή η τελευταία απόφαση σχετικά με την πίστη σας απαιτηθεί από σας, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τη σπουδαιότητα αυτής της απόφασης, αφού τότε θα αποφασίσετε μόνοι σας για την αιωνιότητά σας, θα σας προσφερθεί το πιο ωρέο, δηλαδή το να πιάσετε με τα χέρια σας αυτό που θα έπρεπε να είναι ο στόχος και η επιδίωξη των ανθρώπων στη Γη: την κατάσταση του παιδιού του Θεού. . .

Θα αντιμετωπίσετε μεγάλες απαιτήσεις και θα πρέπει ν’αποκτήσετε την αμοιβή κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Αλλά ο αγώνας που θα εξελιχτεί για σας θα κρατήσει μόνο για λίγο για να δώσει τη θέση του σε μια καταπληκτική νίκη. . .  στην πιο μακάρια μοίρα στην αιωνιότητα. Το να κατέχει κανείς το δικαίωμα να είναι παιδί του Θεού ισοδυναμεί με την αισθητή πατρική αγάπη, με τη μόνιμη παρουσία του Θεού, με απεριόριστο φως και δύναμη και με το να είναι η ψυχή πάντα ικανή να βλέπει τον Θεό. Θα μένει για πάντα μέσα στο πιο φωτεινό περιβάλλον, είτε στο πνευματικό βασίλειο, είτε στη νέα Γη, η οποία ως παράδεισος θα γίνει ο τόπος διαμονής των παιδιών του Θεού για το ξεκίνημα της νέας λυτρωτικής εποχής.

Η μακαριότητα θα αντισταθμίσει πράγματι τη σκληρότητα και τα  βάσανα της τελευταίας περιόδου του αγώνα πάνω σ’αυτή τη Γη. Επιπλέον θα βιώσουν εξαιρετική ενίσχυση οι άνθρωποι που θα έχουν τη θέληση να μείνουν πιστοί στον Θεό και να εκπληρώσουν το θέλημά Του. Θα φανεί μάλιστα αφόρητο στους απίστους αυτό που θα πρέπει να επωμιστούν οι πιστοί για την πίστη τους. Αλλά ο ίδιος ο πιστός θα είναι, μέσω της παροχής δύναμης και χάρης από τον Θεό, ικανός ν’αντισταθεί σε κάθε ταλαιπωρία. Αφού θα έχει ήδη φτάσει σ’έναν βαθμό της ανάπτυξης όπου η δύναμη του Θεού θα μπορέσει να του εισρεύσει απευθείας.

Ωστόσο, θα υπάρξουν και αδύνατοι άνθρωποι που θα κινδυνεύσουν ν’αποστατήσουν και τους οποίους θα ευσπλαχνιστεί ο Θεός, γιατί ξέρει για τη θέλησή τους από τους αιώνες των αιώνων. Για αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι θα μπουν στο πνευματικό κόσμο ακόμα πριν για να μπορέσουν να συνεχίσουν εκεί την πορεία της ανάπτυξής τους και να μην διατρέξουν τον κίνδυνο ν’αποστατήσουν από τον Θεό εξαιτίας της αδυναμίας της θέλησης και της πίστης τους. Αλλά αναπόφευκτα η εξέλιξη πάνω σ’αυτή τη Γη θα πλησιάσει στο τέλος της. . .

Αναπόφευκτα η Γη με τα δημιουργήματά της θα μετατραπεί ολοκληρωτικά, αναπόφευκτα θα πεθάνει ολόκληρη η ζωή πάνω της. Ο θάνατος θα έχει πλούσια σοδιά, με την πνευματική έννοια, αφού όποιος θα μείνει ακόμα στη ζωή κατά το τέλος, θα ανήκει στην ομάδα εκείνων των παιδιών του Θεού που θα απομακρυνθούν σωματικά από αυτή τη Γη. Θα πέσουν θύμα του θανάτου όμως όλοι οι άλλοι που θα χάσουν τη σωματική τους ζωή και οι ψυχές των οποίων, γιατί είναι εντελώς νεκρές πνευματικά, θα δεθούν μέσα στην πιο σκληρή ύλη, μέσα στα νέα δημιουργήματα της Γης, επειδή μια ανοδική ανάπτυξη στο πνευματικό βασίλειο θα έχει γίνει αδύνατη για εκείνους.

Το τέλος που επίκειται τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να παρουσιαστεί με μέγιστη σοβαρότητα σ’εσάς τους ανθρώπους. Ωστόσο, μόνο λίγοι θα προσέξουν αυτές τις προειδοποιήσεις, μονάχα ο μικρός κύκλος των πιστών στον Θεό που επιδιώκουν την κατάσταση του παιδιού του Θεού και είναι για αυτό ενημερωμένοι για το αιώνιο σωτήριο σχέδιο του Θεού, για το τέλος και την τελευταία Κρίση. . .  Και σ’εκείνους η γνώσεις θα δώσουν και τη δύναμη ν’αντέξουν ώσπου να έρθει ο Ίδιος ο Κύριος μέσα στα σύννεφα για να πάρει μαζί Του τους δικούς Του όταν έχει έρθει η ώρα. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

4547                24-1-1949

Αντισταθμιστική δικαιοσύνη. . .

Αμαρτία και εξιλέωση. . .

Ο Θεός της δικαιοσύνης αντισταθμίζει τα πάντα. Και έτσι η συμπεριφορά των ανθρώπων θα εξιλεωθεί μάλιστα, αλλά όχι πάντα έτσι όπως οι άνθρωποι το βρίσκουν σωστό. Η σοφία του Θεού ξέρει τις αδυναμίες των ανθρώπων, τον βαθμό της ηθηκής τους ωριμότητας και την ελαττωματική κατάσταση των ψυχών. Και για αυτό χρησιμοποιεί μερικές φορές μέσα που μπορούν και να έχουν αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί ο άνθρωπος επιδιώκει μόνος του να κατέβει στην άβυσσο, όσον καιρό ελπίζει ακόμα να βρει εκεί πλεονέκτημα. . .  Πρέπει για αυτό πρώτα να προσπαθήσει ν’απελευθερωθεί από επίγειες λαχτάρες, αλλιώς το άδικο θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο και η δικαιοσύνη του Θεού θα πρέπει ν’αντισταθμίζει όλο και περισσότερο, κάτι που σημαίνει τους πιο δύσκολους καιρούς στη Γη και συχνά μια αφόρητη μοίρα στον άλλο κόσμο.

Αφού κάθε άδικο πρέπει να εξιλεωθεί, εκτός εάν ο θεϊκός Σωτήρας επωμίζεται την ενοχή και την εξιλεώνει μέσω του θανάτου Του στον σταυρό. Αυτό όμως προϋποθέτει την πλήρη αφοσίωση του ανθρώπου σ’Εκείνον και τη θέλησή του ανθρώπου να ζήσει τη ζωή του σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Τότε ο άνθρωπος έχει ήδη φτάσει σ’ένα επίπεδο βελτίωσης το οποίο θα του εξασφαλίσει τη συγχώρεση των αμαρτιών του. Όποιος όμως δεν πιστεύει στο λυτρωτικό έργο του Χριστού θα πρέπει αναπόφευκτα να πληρώσει μόνος του για την ενοχή του στη Γη ή στο επέκεινα.

Ο κόσμος όμως έχει βυθιστεί βαθιά μέσα στην αμαρτία και αφάνταστα μεγάλη είναι για αυτό και η πνευματική ένδεια, η οποία έχει επίγεια αποτελέσματα και γεννά και ξαναγεννά αμέτρητες αδικίες. Όποιος τις αναγνωρίζει και τις απεχθάνεται δεν συμμετέχει πια σ’εκείνες. Αλλά θα υποφέρει από εκείνες, γιατί κάθε άνθρωπος που επιθυμεί το φως αισθάνεται σαν βάσανο το σκοτάδι. Αλλά η ώρα της Κρίσης δεν είναι πια μακριά, θα έρθει η ανταπόδοση, και για αυτό εσείς οι άνρθωποι δεν θα έπρεπε ν’αμφισβητήσετε τη δικαιοσύνη του Θεού. . .

Πρέπει να δοθεί ελευθερία στη θέληση του ανθρώπου καθώς και στις πράξεις του Σατανά για να εκδηλώσουν οι άνρθωποι τους πραγματικές τους ορμές, για να πάρει ο καθένας την απόφαση, η οποία μπορεί να είναι καλή ή κακή, και για αυτό πρέπει και ο καθένας να δει το καλό και το κακό για να το κάνει ή να το απεχθανθεί. Αλλά μην σκεφτείτε ότι δεν θα έρθει η εξιλέωση. . . Αφού κάποτε θα έρθει η μέρα όπου ο καθένας χωριστά θα πρέπει να λογοδοτήσει για τη σκέψη, την πράξη και τη θέλησή του. . .  Και όσο πιο κοντά είναι το τέλος, τόσο πιο ευδιάκριτες είναι οι βιαιότητες των δυνάμεων του σκοταδιού και για αυτό επίσης οι επιθέσεις εναντίον των δίκαιων που κάνουν πίσω από τον τρόμο τους απέναντι στους διαβόλους με ανθρώπινη μορφή και φωνάζουν τη δικαιοσύνη του Θεού. . .  Η εξιλέωση ωστόσο θα έρθει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser