background

επισκέπτες: 4909

Βιβλίο 80

 

7551                17-3-1960

Η πίστη μπορεί να μετατοπίσει βουνά. . .

Η πίστη μπορεί να μετατοπίσει βουνά. . .  Ποιος όμως από εσάς τους ανθρώπους έχει μια τόσο ισχυρή πίστη; Η πίστη όλων σας είναι ακόμα πολύ αδύνατη, γιατί είναι αδύνατη και η αγάπη σας. Αφού μόνο η αγάπη δίνει στην πίστη τη δύναμη, διότι η αγάπη είναι η ίδια δύναμη. . .  Και έτσι πρόκειται πάντα ο βαθμός της αγάπης ενός ανθρώπου να καθορίζει τη δύναμη της πίστης του. Και για αυτό το λόγο είναι κατανοητό γιατί οι άνθρωποι μπορούν να ονομαστούν άπιστοι, αφού η αγάπη έχει ψυχρανθεί μεταξύ των ανθρώπων, και κατά συνέπεια  δεν μπορεί να υπάρχει καμία πραγματική, ζωντανή πίστη όπου λείπει η αγάπη.

Όπου όμως δεν βρίσκει κανείς καμία πίστη, εκεί η ανθρωπότητα βαδίζει μέσα στο πιο βαθύ πνευματικό σκοτάδι. Αφού δεν μπορούν να της χαριστούς φωτεινές γνώσεις και οι πνευματικές γνώσεις που μεταδίδονται στους ανθρώπους δεν τις πιστεύουν αυτοί. . .  Και μια ανθρωπότητα χωρίς πίστη κινείται μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι, ενώ είναι φωτεινά και καθαρά τα πάντα για έναν άνθρωπο που μέσω της αγάπης απόκτησε μια ζωντανή πίστη. Και αυτός χρειάζεται μόνο να αυξήσει το βαθμό της αγάπης του για να γίνει η πίστη του τόσο ισχυρή ώστε μπορεί να μετατοπίσει βουνά.

Αλλά υπάρχουν μόνο λίγοι άνθρωποι πάνω σε αυτή τη Γη που κατέχουν μια τόσο ισχυρή πίστη και αυτοί είναι μάλιστα ικανοί για ασυνήθιστες ενέργειες, οι οποίες δείχνουν πάντα το υψηλό βαθμό της αγάπης τους. Αυτοί θα είναι ικανοί να θεραπεύουν αρρώστους, θα είναι σε θέση να κάνουν θαύματα, αφού η δύναμη της πίστης τους τούς συνδέει ακόμα πιο στενά με τον Θεό. Ως αποτέλεσμα μαζί Του είναι ικανοί να κατορθώνουν ό,τι τους διατάζει η αγάπη τους. Αφού θα πρόκειται πάντα μόνο για έμπρακτη αγάπη που προκύπτει από τη δύναμη της πίστης. Η μεγάλη, τεράστια αγάπη τούς ωθεί να βοηθούν εκείνους που έχουν ανάγκη και η δύναμη της πίστης τούς εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία των προθέσεών τους.

Η πίστη μπορεί να μετατοπίσει βουνά. . .  Επομένως, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για έναν άνθρωπο που κατέχει μια τέτοια ισχυρή πίστη την οποία απόκτησε μέσω της αγάπης. . .  Αλλά οι άνθρωποι θα το αμφισβητούν πάντα αυτό όσο δεν ζήσουν μέσα στην αγάπη και οι ίδιοι. Αυτή θα τους απόφερε μια πίστη που θα ήταν ζωντανή, ακόμα και αν είχε μόνο ένα χαμηλό βαθμό. Όμως η ζωντανή πίστη είναι μια απόδειξη της αγάπης και η αγάπη χαρίζει και φως σε εκείνον που επιθυμεί φως. . .  Και αυτός θα καταλάβει γρήγορα τι σημαίνει η δύναμη της πίστης και δεν θα του είναι πια δύσκολο να πιστεύει με ζωντανό τρόπο. . .  Και τότε θα χρειαστεί μόνο να αυξήσει το βαθμό της αγάπης του για να αισθανθεί ότι η δύναμη της πίστης του θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. . .

Και τότε θα υποστηρίζει με πεποίθηση αυτό που πιστεύει και θα αισθάνεται τη δική του δύναμη να μεγαλώνει και δεν θα έχει πια αμφιβολίες για το ότι μια ισχυρή πίστη μπορεί επίσης να μετατοπίσει βουνά. . .  Μόλις έχει την αγάπη θα κατέχει και δύναμη και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη έτσι όπως θα του διατάξει η αγάπη του. . .  Θα τη χρησιμοποιεί για τον διπλανό του που έχει ανάγκη, θα είναι ικανός να τον βοηθήσει όπου συχνά θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Αφού κατέχει μια ισχυρή πίστη και δεν ενεργεί μόνος του αλλά μαζί με τον Θεό, ο Οποίος βρίσκεται μέσα του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7553                19-3-1960

Η θέληση εγγυάται τη δύναμη για τη δουλειά μέσα στον αμπελώνα. .

Σε εκείνον στον οποίο δίνω μια αποστολή δίνω επίσης την ικανότητα να την εκτελέσει. . .  Και εκείνος τον οποίο επέλεξα για τη δουλειά μέσα στον αμπελώνα Μου θα είναι ικανός να την κάνει, αφού παίρνει από Μένα οτιδήποτε έχει ανάγκη για εκείνη. . .  Θα παίρνει καλούς σπόρους και επίσης τη δύναμη για να δουλέψει μαζί τους σύμφωνα με το θέλημά Μου. Μόνο που πρέπει ο ίδιος να προσφέρθηκε πρώτα να Με υπηρετήσει, αφού κανένας άνθρωπος δεν θα χρειαστεί παρά τη θέλησή του να κάνει μια τέτοια δουλειά. Γιατί αυτή θα ήταν μάταιη, επειδή μόνο όπου ενεργεί η αγάπη θα σημειωθούν επιτυχίες.

Και επομένως ένας πραγματικός εργάτης μέσα στον αμπελώνα θα έρπεπε να κάνει τη δουλειά του με αγάπη. . .  Ο κήρυκας της διδασκαλίας Μου θα έπρεπε να συγκινείται από την πνευματική ένδεια του συνανθρώπου και αυτή την ένδεια θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει. . .  Τότε θα είναι πράγματι σε θέση να σημειώνει επιτυχίες, τότε θα πετύχει στη δουλειά του και αυτή θα του επιφέρει ευλογία. Και ο καθένας θα μπορεί να εργαστεί και να ενεργήσει ανάλογα με την ικανότητά του, αφού θα τοποθετήσω τον καθένα εκεί όπου θα βρει ένα καλό πεδίο δράσης για το οποίο θα είναι κατάλληλος. Για αυτό το λόγο απαιτείται μόνο να θέλει ο άνθρωπος ειλικρινά να είναι ικανός να είναι δραστήριος για Μένα μέσα στον αμπελώνα Μου. Τότε θα του ανατεθεί η δουλειά την οποία θα είναι σε θέση να καταφέρει, η δουλειά που θα ανταποκριθεί στην ικανότητά του.

Και ο κάθε εργάτης μέσα στον αμπελώνα Μου ας περιμένει ώσπου να Τον καλέσω για τη σωστή δραστηριότητα. . .  Αφού ξέρω πότε θα έχει έρθει για αυτόν η μέρα και η ώρα για τη δουλειά και τότε θα Τον καλέσω ο Ίδιος και αυτός θα κάνει ευχαρίστως τη δουλειά του. Σας έχω όλους ανάγκη, εσάς τους υπηρέτες Μου στη Γη, αφού υπάρχει μεγάλη πνευματική ένδεια και θα πρέπει να σπαρθούν ακόμα πολλοί καλοί σπόροι, με τους οποίους θα σας προμηθέψω πριν, προκειμένου να μην έχετε έλλειψη. Και οι σπόροι Μου είναι ο λόγος Μου, ο οποίος σας διοχετεύεται από ψηλά.

Όποιος μεταδίδει αυτό το λόγο, όποιος φροντίζει να διαδοθεί αυτός, είναι ένας καλός εργάτης Μου και θα είναι πράγματι ευλογημένος. Αφού οι άνθρωποι έχουν ανάγκη το λόγο Μου, πρέπει να τους κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, πρέπει να ξέρουν για το θέλημά Μου, για τις εντολές Μου, για την αποστολή τους στη Γη και για όλα τα δύσκολα που τους περιμένουν. . .  Πρέπει να ξέρουν ότι βρίσκονται κοντά στο τέλος και ότι το πιο σημαντικό που θα έπρεπε να κάνουν είναι να δουλέψουν πάνω στις ψυχές τους, γιατί δεν απομένει πια πολύς χρόνος. Αυτή είναι η αποστολή του κάθε υπηρέτη στη Γη που Μου προσφέρθηκε για τη δουλειά μέσα στον αμπελώνα.

Ο καθένας ας εφιστεί την προσοχή των συνανθρώπων του στο λόγο από τα ύψη, ο καθένας ας κηρύσσει τη μεγάλη αγάπη του Πατέρα, ο Οποίος θέλει να κερδίσει πίσω τα παιδιά Του. Ο καθένας ας μεταδίδει τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης, η οποία γνωστοποιεί το θέλημά Μου. Τότε θα είναι ένας καλός εργάτης και θα αμείψω τη δουλειά του. . .  Και κανείς δεν θα χρειάζεται να φοβάται ότι δεν θα ανταποκριθεί σε αυτή τη δουλειά, αφού ο καθένας θα έχει ευκαιρίες για να εργαστεί. Αφού θα οδηγώ κοντά του τους συνανθρώπους του ανάλογα με την προθυμία τους να παραλάβουν το λόγο Μου, και θα δείξει από μόνο του αν θα αποδεχθούν το λόγο Μου ή όχι.

Αλλά εσείς οι υπηρέτες Μου στη Γη πρέπει να είστε οι μεσολαβητές μέσω των οποίων θα μπορώ να μιλήσω ο Ίδιος στους ανθρώπους που δεν επιτρέπουν ακόμα να τους μιλάω απευθείας. Και έτσι χρειάζεται απλά να θέλετε να Με υπηρετήσετε και ως αποτέλεσμα τα πάντα θα συμβαίνουν με έναν τρόπο ώστε θα Με υπηρετείτε, συνειδητά ή ασυνείδητα. Αφού για Μένα είναι πράγματι εύκολο να σας δώσω το χάρισμα της ομιλίας τότε που θα το έχετε ανάγκη, τότε που μέσω εσάς θέλω να μιλήσω σε έναν συνάνθρωπο. Πρέπει όμως να κατέχω τη θέλησή σας, η οποία είναι ελεύθερη. . .  Και ευλογώ τη θέληση εκείνου που Μου τη δίνει και που θέλει να συμμετάσχω στη λύτρωση των αλύτρωτων πνευμάτων. . .  Και πάντα θα σας παρέχω όση δύναμη θα έχετε ανάγκη για τη δουλειά σας μέσα στον αμπελώνα. . .  Θα είστε πάντα ικανοί να την κάνετε, γιατί αυτή η δουλειά είναι το πιο συμαντικό και γιατί επομένως είναι θέλημά Μου να ενεργήσετε με τη δύναμή Μου.

Επομένως, μην φοβάστε ποτέ ότι θα γίνετε ακατάλληλοι για μια δουλειά που κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος είναι ιδιαίτερα επείγουσα και που πρέπει να εκτελεστεί με την ελεύθερη θέληση. Αφού διατηρώ αποδοτικούς τους υπηρέτες Μου όσο έχω ανάγκη τις υπηρεσίες τους. . .  Και ξέρω μάλιστα μέχρι πότε θα πρέπει ακόμα να Με υπηρετήσετε και ποια αποστολή θα αναθέσω στον καθένα κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .  Και μέχρι τότε θα σας παρέχω δύναμη και θα κρατώ τα χέρια Μου προστατευτικά πάνω σας. . .  και μέχρι τότε θα εκτελείτε βέβαια την αποστολή σας την οποία σας ανέθεσα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7554                20-3-1960

Επίμονα λόγια στους εργάτες μέσα στον αμπελώνα. . .

Πράγματι δεν θα λείπει η ευλογία Μου για όλους όσοι θέλουν να Με υπηρετήσουν κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .  Το ότι σας νουθετώ ξανά και ξανά να κάνετε με ζήλο τη δουλειά μέσα στον αμπελώνα έχει μάλιστα την αιτία του, αφού ξέρω για τη μεγάλη πνευματική ένδεια, η οποία θα διορθωθεί μόνο μέσω της προσφοράς πνευματικής βοήθειας, η οποία αποτελείται από το να διοχετεύεται στους ανθρώπους ο λόγος Μου. Θέλω να μιλήσω στον καθένα, αλλά δεν Μου ανοίγει ο καθένας το αυτί και την καρδιά του, προκειμένου να Με ακούσει τον Ίδιο. Και για αυτό το λόγο πρέπει να τους μιλάω μέσω μεσολαβητών, πρέπει να σας χρησιμοποιώ οπουδήποτε υπάρξει μια ευκαιρία. Και έτσι Μου προσφέρετε μια υπηρεσία την αξία της οποίας μπορώ να εκτιμήσω μονάχα Εγώ.

Όλοι οι άνθρωποι είναι τα παιδιά Μου, τα οποία θα ήθελα να κερδίσω ακόμα πριν το τέλος. Αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ελεύθερη θέληση και συνεπώς πρέπει και να τους αφήσω την ελευθερία της σκέψης, της θέλησης και της πράξης τους. Και αυτών κάνουν συχνά κατάχρηση και δεν μπορώ να τους εμποδίσω. Μπορώ μόνο να τους στέλνω νουθεσίες και προειδοποιήσεις μέσω εσάς, μπορώ μόνο μέσω εσάς να επιστήσω την προσοχή τους στην πραγματική επίγεια αποστολή τους, μπορώ μόνο να τους μεταδώσω τη διδασκαλία της αγάπης Μου μέσω εσάς. Και για αυτό το λόγο σάς έχω ανάγκη και ευλογώ την κάθε δραστηριότητα σχετικά με αυτή τη δουλειά μέσα στον αμπελώνα. . .

Και μην ανησυχείτε για την επίγεια και για την πνευματική σας ευεξία, αφού σαν καλός νοικοκύρης θα φροντίζω τους υπηρέτες Μου που Με υπηρετούν εθελοντικά. Ο Ίδιος θα σας αναθέτω τις δουλειές, θα οδηγώ κοντά σας τους ανθρώπους πάνω στους οποίους θα έπρεπε να κάνετε τη δουλειά σας. Θα οδηγώ σωστά τις σκέψεις σας, προκειμένου να μιλάτε εκεί όπου είναι ανάγκη και να σιωπάτε όπου θα ήταν μάταιη η δουλειά σας. . .  Χρειάζεται πάντα μόνο να βασίζεστε στην ηγεσία Μου μόλις εμπιστευτήκατε μια φορά στην ηγεσία Μου, μόλις είστε πρόθυμοι να Με υπηρετήσετε.

Είναι επείγον, μην παραλείψετε καμία μέρα όπου θα μπορείτε να εργαστείτε για Μένα και για τη βασιλεία Μου. Αφού πλησιάζει όλο και περισσότερο η περίοδος όπου θα πρέπει να αποφασίσετε, όπου όλοι θα πρέπει να ομολογήσετε υπέρ ή κατά Μου. Και τότε θα είναι δύσκολο να κάνει κανείς δουλειές μέσα στον αμπελώνα, τότε ο καθένας θα πρέπει μόνος του να Μου εμπιστευτεί, προκειμένου να αντέξει κατά τον τελευταίο θρησκευτικό αγώνα πάνω σε αυτή τη Γη. . .  Και τότε θα πρέπει να έχετε ήδη σπείρει πολλούς σπόρους μέσα στις καρδιές των συνανθρώπων σας, οι οποίοι θα φυτρώσουν και θα καρποφορήσουν όταν τα δεινά θα είναι μεγάλα και όταν εκείνοι θα μπορούν να καταλάβουν από εσάς τη δύναμη μιας ισχυρής θέλησης.

Δουλέψτε πάνω στις ψυχές των συνανθρώπων σας και δουλέψτε και πάνω στον εαυτό σας. . .  μαζέψτε πολλή δύναμη, την οποία μέσω της υπηρεσίας σας για Μένα θα μπορείτε να παραλάβετε άφθονα. . .  Υπηρετήστε Με με όλες σας τις δυνάμεις και θα είναι προς την ευλογία σας. Και θα συμβάλετε στη σωτηρία πολλών ψυχών που έχουν ανάγκη βοήθεια για να οδηγηθούν στο σωστό δρόμο. Υπηρετήστε Με όλο αγάπη και έτσι θα υπηρετήσετε και το διπλανό σας και θα του συμπαρασταθείτε μέσα στην πνευματική του ένδεια. Αφού αυτή είναι μεγάλη και μπορεί να μειωθεί μόνο αν διοχετεύσετε στους συνανθρώπους το λόγο Μου, ο οποίος είναι ευλογημένος με τη δύναμή Μου. . .  Αφού σε αυτή την περίπτωση θα μπορώ ο Ίδιος να τους μιλήσω μέσω εσάς και αρκετές καρδιές θα ανοιχθούν στην ομιλία Μου και θα έχουν σωθεί από το θάνατο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7555                21-3-1960

«Μην ανησυχείτε για το τι θα πείτε. . .»

Μην ανησυχείτε για το τι θα πείτε. . .  Θα έρθει ο καιρός όπου θα πρέπει να λογοδοτήσετε για την πνευματική σας δραστηριότητα. Τότε όμως σκεφτείτε το λόγο Μου, ότι δηλαδή θα σας βάλω τα λόγια στο στόμα σας, ότι το Πνεύμα από Μένα θα σας εμπνεύσει σχετικά με το τι θα πείτε και πώς θα δράσετε. Αφού εκείνο θα σας οδηγεί, δηλαδή θα είμαι πάντα κοντά σας Εγώ ο Ίδιος στην περίπτωση που πρόκειται να μιλήσετε για Μένα και για το όνομά Μου, στην περίπτωση που πρόκειται να υπερασπιστείτε τη δουλειά για το βασίλειό Μου, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. Τότε θα μιλάτε ελεύθερα και ανοιχτά και μάλλον δεν θα μπορούν να διαψεύσουν αυτά που θα πείτε, αφού κανείς δεν θα είναι ικανός να αναιρέσει τις εξηγήσεις σας.

Θα υποστηρίξετε την αλήθεια, την οποία δεν θα μπορούν να διαψεύσουν, και θα είναι δυνατόν να παρουσιάσετε το λόγο Μου και σε εκείνους που μέχρι τότε δεν είχαν καμία ευκαιρία να τον ακούσουν. . .  Και ανάλογα με την προθυμία τους θα τον αποδεχθούν ή θα τον αρνηθούν. Θα έρθει μια περίοδος όπου θα απαγορευτεί η δουλειά σας μέσα στον αμπελώνα, όπου θα είναι δύσκολο να την κάνετε, γιατί θα ξεκινήσει η ανοιχτή καταπολέμηση ολόκληρων των πνευματικών δραστηριοτήτων. . .  Και μέχρι τότε θα πρέπει να έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά, προκειμένου ο σπόρος να μπορέσει να πιάσει ρίζες και να αναπτυχθεί το φυτάκι, προκειμένου η αντοχή του μεμονωμένου ανθρώπου να είναι τόσο μεγάλη ώστε να Μου μείνει πιστός κατά εκείνη την περίοδο του αγώνα.

Και ο καθένας που θα έχει τη σοβαρή επιθυμία να αντισταθεί θα αισθανθεί την ενίσχυσή Μου και δεν θα χρειαστεί να φοβάται ότι θα νικηθεί, ότι ο εχθρός θα είναι πιο ισχυρός από εκείνον. . .  Θα βρει στήριγμα σε Μένα, τον Οποίο μόνο θα χρειαστεί να επικαλεστεί για να πάρει την απαιραίτητη δύναμη για να αγωνιστεί υπέρ της πίστης του. Θα είναι μόνο σύντομη η περίοδος όπου θα εμφανίζεται δημόσια ο αντίπαλός Μου για να πάρει μέτρα ενάντια σε Μένα τον Ίδιο, αφού για χάρη των εκλεκτών Μου θα συντομεύσω τις μέρες. Αυτοί δεν θα έπρεπε να φοβούνται ότι θα καταπέσουν στον αγώνα, και για αυτό το λόγο θα τον τελειώσω σύντομα. Θα είμαι κοντά σε όλους όσοι θέλουν να Μου μείνουν πιστοί και θα τους παρέχω ασυνήθιστη δύναμη. . .

Και τότε που θα πρέπει να λογοδοτήσουν θα είμαι Εγώ ο Ίδιος Που θα μιλήσω μέσω εκείνων και πράγματι με έναν τρόπο ώστε [οι αντίπαλες δυνάμεις· σ.τ.μ.] δεν θα είναι σε θέση να απαντήσουν. . .  Αλλά και ο αντίπαλος θα πολεμά με δόλο και πανουργία, αφού ξέρει ότι το τέλος είναι κοντά και ότι τότε θα τελειώσει και η δύναμή του. . .  Για αυτό το λόγο θα λυσσομανά ακόμα πριν και θα θέλει να προκαλέσει σύγχυση στο στρατόπεδό Μου. Ωστόσο, θα χτυπήσει το κεφάλι του σε δυνατά τοίχη, τα οποία θα δημιουργήσουν οι άγγελοί Μου γύρω από όλους τους πιστούς Μου. . .  Και τότε θα έρθω ο Ίδιος μέσα στα σύννεφα και θα πάρω τους δικούς Μου μαζί Μου. . .  Θα ξημερώσει η μέρα της Κρίσης, η οποία θα τελειώσει όλα τα δεινά των δικών Μου και η οποία θα ξεκινήσει μια νέα εποχή. . .  Και όλα θα συμβούν έτσι όπως αναγγέλθηκαν μέσω του λόγου και μέσω της Γραφής. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7556                22-3-1960

Η θεϊκή πράξη της δημιουργίας και ο στόχος της. . .

Η πράξη της δημιουργίας ήταν το αποτέλεσμα της αγάπης Μου. . .  τόσο η δημιουργία των πνευματικών όντων κατ’εικόνα και κατ’ομοίωσίν Μου όσο και όλες οι δημιουργίες γήινου υλικού είδους μετά την αποστασία των όντων. Η αγάπη Μου ήθελε να εκδηλωθεί, ήθελε να ξαναβρεί τον εαυτό της μέσα σε όντα που θα ήταν ομοιώματά Μου, που θα ήταν κατά κάποιον τρόπο μικρογραφίες του Εαυτού Μου. Η αφάνταστη αγάπη Μου Με ώθησε να τοποθετήσω δίπλα Μου τέτοια όντα μέσα στα οποία θα έβρισκα Εμένα τον Ίδιο και στα οποία θα μπορούσα να χαρίζω την αφάνταστη αγάπη Μου. Το ότι αυτά τα όντα θα αποστατούσαν από Μένα το ήξερα από των αιώνα τον άπαντα. Και δεν τα εμπόδισα, γιατί έτσι ήταν η ελεύθερη θέλησή τους και γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα έγινε δυνατόν να έχω κάποτε δίπλα Μου «παιδιά» αντί για «πλάσματα», και αυτό ήταν ο σκοπός της δημιουργικής Μου πράξης.

Θα περάσει μάλιστα πολύς χρόνος ώσπου να έχει κάποτε επιτευχθεί η θεοποίηση των πλασμάτων Μου, αλλά για Μένα ο χρόνος δεν έχει καμία σημασία. Ο στόχος όμως τον οποίο έθεσα ήταν και η αφορμή για τις γήινες υλικές δημιουργίες ποικίλων ειδών. Αφού αυτές είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να διανύσει το πνευματικό που αποστάτησε κάποτε από Μένα για να επιστρέψει σε Μένα, από τον Οποίο εκπρεύτηκε κάποτε. Και παρόλο που αυτή η διαδικασία της θεοποίησης θα θέλει αιωνιότητες, δηλαδή ώσπου το ον να την έχει πραγματοποιήσει με την ελεύθερη θέλησή του. . .  κάποτε μάλιστα θα μπορεί να δημιουρεί και να ενεργεί δίπλα Μου ως το παιδί Μου και θα είναι τότε αφάνταστα μακάριο.

Αλλά στο μεταξύ πρέπει να περάσει από ατελείωτα πολλές φάσεις σε δέσμια και βασανιστική κατάσταση. . .  πρώτα μέσα στη σκληρή ύλη και μετά στο βασίλειο των φωτών και των ζώων, ώσπου να φτάσει στο στάδιο του ανθρώπου, όπου από μια ορισμένη άποψη είναι ελεύθερο, και ωστόσο δεν κατέχει την ελευθερία που ήταν η αρχέγονη κατάστασή του. Μπορεί όμως να πετύχει αυτή την ελευθερία ως άνθρωπος, όσο ζει στη Γη. Αφού το ον εκπήγασε από την αγάπη Μου, δηλαδή αφού η αρχέγονη ουσία του είναι επίσης αγάπη, χρειάζεται μόνο να αφήσει να το ακτινοβολώ και άρα να στρέψει πάλι σε Μένα τη θέλησή του που μέχρι τότε ήταν στραμμένη αλλού. . .  Τότε το ον, το οποίο μέσω της λανθασμένης θέλησής του είχε παραμορφώσει τον εαυτό του, θα αναμετατραπεί και θα πάρει ξανά την αρχέγονη φύση του, η οποία ήταν αγάπη. . .

Και τότε θα θεοποιηθεί μάλιστα σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό Μου και θα έχω πετύχει το στόχο Μου: Το πλάσμα Μου θα έχει μεταμορφωθεί με την ελεύθερη θέλησή του σε παιδί Μου και θα είναι ασύγκριτα μακάριο. . .  Πάντα όμως αυτή η αναμετατροπή στην αγάπη προϋποθέτει την ελεύθερη θέληση του όντος. Και αυτή η ελεύθερη θέλησή του μπορεί επίσης να στραφεί προς τη λάθος κατεύθυνση στο στάδιο του ανθρώπου, χωρίς να μπορεί να εμποδιστεί από Μένα. . .  Και για αυτό το λόγο μια τέτοια διαδικασία αναμετατροπής μπορεί να διαρκέσει αιωνιότητες, επειδή η ελεύθερη θέληση δεν θίγεται ποτέ και συνεπώς επειδή το ον καθορίζει μόνο του τη διάρκεια της ατυχούς κατάστασής του.

Αλλά του είναι δυνατόν να πετύχει το στόχο του σε μια αναπτυξιακή περίοδο και του προσφέρεται μάλιστα βοήθεια με κάθε τρόπο για να φτάσει στο στόχο του. Αφού η αγάπη Μου ακολουθεί το ον, γιατί αυτό είναι το πλάσμα Μου, το οποίο εκπήγασε από την αγάπη Μου. Εσείς οι άνθρωποι βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλος παράγοντας είναι η ελεύθερη θέλησή σας κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. Αυτή η θέλησή σας δεν εξαναγκάζεται με κανέναν τρόπο, ούτε από την πλευρά Μου ούτε από την πλευρά του αντιπάλου Μου. . .  Και έτσι οι προσπάθειές Μου είναι πάντα μόνο να σας δασκαλεύω για να καταλάβετε μόνοι σας τη σημασία της ελεύθερης θέλησής σας και να οδηγήσετε αυτή ανάλογα.

Μπορώ πάντα μόνο να σας επηρεάζω να οδηγήσετε τη θέλησή σας προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορώ όμως να σας αναγκάσω, όπως ούτε ο αντίπαλός Μου δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ο οποίος ωστόσο ασκεί επίσης την επιρροή του για να κερδίσει τη θέλησή σας για τον εαυτό του. Εσείς οι ίδιοι όμως πρέπει να αποφασίσετε ελεύθερα και θα είστε ευλογημένοι τότε που θα πάρετε το σωστό δρόμο, τότε που θα Με βρείτε και επιδιώξετε ξανά την ένωση μαζί Μου, την οποία ακυρώσατε κάποτε εθελοντικά. . .  Θα είστε ευλογημένοι εάν το πετύχετε αυτό κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής ως άνθρωποι, εάν δηλαδή φτάσετε ήδη στον προορισμό σας μέσα σε μια λυτρωτική περίοδο. . .  εάν απελευθερωθείτε από οποιαδήποτε μορφή και μπορέσετε να μπείτε στην αιωνιότητα ως ελεύθερα, φωτεινά πνευματικά όντα όταν τελειώσει η ύπαρξή σας πάνω σε αυτή τη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7559                26-3-1960

Σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια. . .

Την καθαρή αλήθεια πρέπει να την επιθυμήσει κανείς για να μπορέσει να την πάρει. . .  Και το να επιθυμήσει κανείς την αλήθεια σημαίνει ότι πρέπει να είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει τις μέχρι τότε γνώσεις του, ότι πρέπει να αδειάσει τον εαυτό του εντελώς και να Με παρακαλέσει να του μεταδώσω την καθαρή αλήθεια, την οποία μπορώ να του χαρίσω μόνο Εγώ ο Ίδιος. Αφού είμαι ο Ίδιος η αλήθεια. . .  είμαι η οδός και η ζωή. . .  Μονάχα Εγώ μπορώ να μοιράσω την αλήθεια και να σας δείξω με αυτό τον τρόπο την οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή.

Αλλά τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να αποδεσμευτούν από τα πνευματικά αγαθά που κατέχουν. . .  Θα έπρεπε όμως πάντα να λαμβάνουν υπόψη τους ότι υπάρχουν πολλές πνευματικές κατευθύνσεις, ότι τα πνευματικά αγαθά διαφορετικών ανθρώπων είναι διαφορετικά, ότι ωστόσο υπάρχει μόνο μια αλήθεια, ότι δεν μπορούν όλοι να εγείρουν την απαίτηση ότι στέκονται μέσα στην αλήθεια όσο οι σκέψη τους διαφέρει ακόμα μεταξύ τους.

Και για αυτό το λόγο θα έπρεπε να κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν την αλήθεια. Δεν θα έπρεπε να αρκεστούν σε γνώσεις που τους μεταδόθηκαν με παραδοσιακό τρόπο. Θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εξακριβώσουν από που προέρχονται οι γνώσεις τους και να ζητούν πάντα από Εμένα τον Ίδιο να φωτίζω τη σκέψη τους, προκειμένου να βρουν την αγνή αλήθεια. . .  Πρέπει να επιθυμήσουν την αλήθεια. . .  Και θα μπορούν να είναι πεπεισμένοι ότι θα τη βρουν. Αφού Εγώ ο Ίδιος φροντίζω εκείνους που αναζητούν την αλήθεια με όλη τους την καρδιά. . .  Αφού είμαι η Αιώνια Αλήθεια και θέλω να βαδίζουν μέσα στην αλήθεια και τα πλάσματά Μου, να στέκονται μέσα στη σωστή σκέψη, να σχηματίσουν μια αληθινή εικόνα του Εαυτού Μου και της διακυβέρνησης και της ενέργειάς Μου. . .

Δεν θέλω να τους μπερδέψει η πλάνη, η οποία παρουσιάζεται στους ανθρώπους από τον αντίπαλό Μου, προκειμένου να τους είναι αδύνατον να αναγνωρίσουν Εμένα τον Ίδιο και να μάθουν να Με αγαπούν. . .  Και επειδή η αγάπη των πλάσματων για Μένα είναι ο στόχος τον οποίο θα έπρεπε να πετύχουν οι άνθρωποι, θέλω να Με αναγνωρίσουν καλά. Και για αυτό το λόγο θα διοχετεύω ξανά και ξανά την καθαρή αλήθεια στους ανθρώπους που την επιθυμούν. Δεν θα τους αφήσω άλλο μέσα στην πλάνη και θα φωτίσω τη σκέψη τους, προκειμένου να μάθουν να ξεχωρίζουν την αλήθεια από την πλάνη και να απομακρυνθούν από την τελευταία.

Η αλήθεια θα κάνει πάντα τους ανθρώπους ευτυχισμένους, αφού η αλήθεια θα εκπέμπει φως μέσα στις καρδιές τους. . .  Η πλάνη όμως συσκοτίζει το δρόμο πάνω στον οποίο βαδίζουν οι άνθρωποι και αυτός δεν θα οδηγήσει ποτέ στα ύψη, γιατί πρόκειται για το δρόμο του αντιπάλου Μου, πάνω στον οποίο προσπαθεί αυτός να σπρώξει τους ανθρώπους που δεν του προβάλλουν αντίσταση. Και ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να αναρωτηθεί ειλικρινά αν έχει την επιθυμία για την καθαρή αλήθεια και τι έχει ήδη κάνει για να αποκτήσει αυτή την αλήθεια. . .  Δεν χρειάζεται παρά να Μου ζητήσει ειλικρινά να του διδάξω την αλήθεια εφόσον η σκέψη του είναι λάθος. . .

Αλλά αυτή η επιθυμία πρέπει να πηγάσει από την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να θέλει με μεγάλη σοβαρότητα να κινείται μέσα στην αλήθεια. . .  Και αυτή η σοβαρότητα λείπει στους περισσότερους ανθρώπους. Αρκούνται στις γνώσεις που υιοθέτησαν και επιμένουν σε αυτές. Δεν τις σκέφτονται, αλλιώς θα ανακάλυπταν από μόνοι τους αντιφάσεις και θα έγιναν καχύποπτοι. Αλλά η θέληση του ανθρώπου δεν μπορεί να εξαναγκαστεί. . .  Για αυτό το λόγο η πλάνη είναι κατά πολύ περισσότερο διαδεδομένη στον κόσμο από ό,τι η αλήθεια. Και για αυτό το λόγο προσπαθώ ξανά και ξανά να μιλάω στους ανθρώπους από ψηλά για να τους διοχετεύσω την αγνή αλήθεια, η οποία θα έπρεπε να τους παροτρύνει να συγκρίνουν και να πάρουν θέση οι ίδιοι.

Και ευλογημένος εκείνος που θα αποδεχθεί την αλήθεια. . .  ευλογημένος εκείνος που θα προσπαθήσει να αποδεσμευτεί από τις μέχρι τότε γνώσεις του στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με τις γνώσεις που διοχετεύονται από πάνω. . .  Η ψυχή θα μπορεί κάποτε να σημειώσει ως πνευματικό πλούτο τις γνώσεις που αποδέχθηκε στη Γη και τις οποίες θα πάρει μαζί της στο υπερκόσμιο βασίλειο. . .  Θα σημειώσει ένα πλεονέκτημα απέναντι στις ψυχές που δεν μπορούσαν να αποδεσμευτούν στη Γη από τις λανθασμένες διδασκαλίες τους. Αφού στο πνευματικό βασίλειο η ψυχή θα μπορεί να δουλέψει μόνο με τέτοια αγαθά που ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Κάθε άλλη γνώση θα είναι άχρηστη για εκείνη, όσο μεγάλες και να ήταν οι γνώσεις τις οποίες διέθετε στη Γη.

Στην περίπτωση που δεν επρόκειτο για την καθαρή αλήθεια, θα τις χάσει όπως κάθε επίγειο αγαθό και θα βρίσκεται στο άλλο βασίλειο φτωχή και ανήξερη. Δεν θα γίνει δεκτή για μια δραστηριότητα που θα της φέρει ευλογία ώσπου να αποδεχθεί και εκείνη την καθαρή αλήθεια. . .  η οποία μάλιστα θα της προσφέρεται στο πνευματικό βασίλειο, η αποδοχή της οποίας ωστόσο θα απαιτήσει την ελεύθερη θέληση της ψυχής, έτσι όπως στη Γη. Και για αυτό το λόγο είναι τόσο απαραίτητο για τον άνθρωπο να ξεκαθαρίσει η σκέψη του ακόμα στη Γη, να μάθει ο άνθρωπος στη Γη να διακρίνει την πλάνη από την αλήθεια. Αφού μόνο η αλήθεια είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή, μόνο μέσω της αλήθειας μπορεί να γίνει μακάριος ο άνθρωπος και να μην χάσει πια την αιώνια ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7562                29-3-1960

Ολοκληρωτική πνευματική καμπή. . .

Μια πνευματική καμπή προς το καλό δεν θα γίνει πια πάνω σε αυτή τη Γη. Και η σκέψη των ανθρώπων που τρέφουν μια τέτοια ελπίδα είναι λανθασμένη και επομένως εκείνοι θα ξαφνιαστούν όταν η πορεία των γεγονότων θα τους πείσει ότι δεν θα φανεί με κανέναν τρόπο μια πνευματική αλλαγή, ότι οι άνθρωποι θα βυθίζονται όλο και περισσότερο στο σκοτάδι όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος. Οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν θα αλλάξουν πια στο βαθμό ώστε θα μπορούσα να παραιτηθώ από μια διάλυση των δημιουργιών. . .  Όλο και περισσότερο πέφτουν θύματα του αντιπάλου Μου, εκπληρώνουν τη θέλησή του και άρα είναι όλο και περισσότερο έτοιμοι για την καταστροφή, την οποία θα σημάνει για την ανθρωπότητα το τέλος αυτής της Γης.

Πρόκειται πάντα μόνο για λίγους που καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της εποχής, που πασχίζουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Μου, που Με πιστεύουν και στους οποίους επομένως θα συγχωρέσω τις αμαρτίες τους. . .  Και αυτοί πιστεύουν επίσης σε ένα τέλος, γιατί μπορούν να παρακολουθούν το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων και γιατί καταλαβαίνουν ότι η Γη είναι έτοιμη για την καταστροφή. Αλλά αυτοί οι λίγοι δεν μπορούν να Με κάνουν να παραιτηθώ από το τελευταίο καταστροφικό έργο, αφού πρέπει να λάβω υπόψη Μου επίσης το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο, το οποίο θα έπρεπε να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία μέσα σε νέες δημιουργίες. . .  Πρέπει να λάβω υπόψη Μου και τους ανθρώπους που αποτυχαίνουν, προκειμένου να μπορέσουν ξανά να ενταχθούν μέσα στη διαδικασία της ανοδικής ανάπτυξης, προκειμένου να αρπαχθούν από τη δύναμη του αντιπάλου Μου. . .

Οι άνθρωποι θα έπεφταν αμετάκλητα όλο και πιο βαθιά στην άβυσσο αν άφηνα τη Γη να συνεχίσει να υπάρχει και αν δεν έβαζα τέλος στην ενέργεια του αντιπάλου Μου. Αυτή η περίοδος της Γης πρέπει να τελειώσει και θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα, αλλιώς η θεϊκή τάξη δεν θα επαναφερόταν ποτέ, κάτι που όμως προορίστηκε μέσα στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. Κάποτε τελειώνει κάθε λυτρωτική περίοδος, και αυτή έχει τώρα φτάσει στο σημείο όπου η τάξη θα πρέπει να επαναφερθεί, προκειμένου η ανάπτυξη του πνευματικού να συνεχιστεί. Αυτό είναι ακατανόητο για τον κάθε άνθρωπο που δεν κάνει πνευματικές προσπάθειες, αλλά πρέπει να το καταλάβει ο καθένας το πνεύμα του οποίου έχει αφυπνιστεί και ο οποίος κοιτάζει γύρω του με ανοιχτά μάτια.

Η έλλειψη πίστης και η απονία αυξάνονται, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πια σε μια συνέχιση της ζωής μετά το θάνατο, δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και στο λυτρωτικό έργο Του, ζουν μια καθαρά εγκόσμια ζωή και δεν σκέφτονται το σκοπό και το στόχο της ύπαρξής τους. . .  Και μόνο σπάνια κερδίζω έναν άνθρωπο για Μένα και για τη βασιλεία Μου. . .  Και συνεπώς η ανθρωπότητα έφτασε σε ένα χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο το οποίο δεν θα διορθωθεί παρά μέσω μιας ολοκληρωτικής αναδιοργάνωση, μέσω μιας «κρίσης» και μιας τοποθέτησης του πνευματικού μέσα στις μορφές που ανταποκρίνονται στην κατάσταση της ωριμότητάς του. . .

Και αυτό θα έπρεπε να κατορθώσει το αναμορφωτικό έργο της παλιάς Γης, δηλαδή η διάλυση όλων των μορφών και η ενσωμάτωση του πνευματικού που ήταν δεμένο μέσα τους σε άλλες μορφές, προκειμένου η ανοδική ανάπτυξη να μπορέσει να συνεχίσει. Και αυτό προϋποθέτει μια ολοκληρωτική καμπή, πνευματικά και επίγεια. . .  προϋποθέτει το τέλος της παλιάς και τη γένεση μιας νέας Γης. . .  Προϋποθέτει την επαναφορά της προαιώνιας τάξης, η οποία θα γίνεται ξανά και ξανά από Μένα όταν λήλει ο χρόνος, όταν τελειώνει μια λυτρωτική περίοδος σύμφωνα με τον προαιώνιο καθορισμό. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

7563                30 κ. 31-3-1960

Αγάπη για τον πλησίον. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γένεση της νέας Γης“, σελ. 132 - 134. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Πάντοτε θα αποβαίνει προς όφελός σας το να συμπαραστέκεστε στον διπλανό σας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. . .  Γιατί έτσι εκπληρώνετε κάθε φορά το θέλημά Μου, το οποίο εκφράζεται με τις δύο εντολές της αγάπης για τον Θεό και για τον πλησίον. Όμως την αγάπη για τους άλλους πρέπει να την ασκείτε εθελοντικά, να αισθάνεστε δηλαδή ενδόμυχα την παρόρμηση να το κάνετε, γιατί μόνο τότε δίνετε το έναυσμα στον εσωτερικό σας σπινθήρα αγάπης και τότε μόνο θα ωριμάσει η ψυχή σας. Για να έχετε οφέλη και αποτελέσματα από πνευματική άποψη πρέπει όλες σας τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις να τις εμπνέει η αγάπη, γιατί αλλιώς εκτελείτε απλά τα επίγεια καθήκοντά σας, χωρίς να ωφελείται καθόλου από αυτά η ψυχή σας. . .

Το μόνο που μετρά πάντα είναι η αγάπη. . .  η ενδόμυχη ώθηση να κάνει κανείς το καλό, να βοηθήσει όπου υπάρχει ανάγκη, να προσφέρει χαρά και ευτυχία όπου του δίνεται η ευκαιρία. . .  Αυτό που έχει σημασία είναι η εσωτερική ύπαρξη του ανθρώπου, η οποία θα έπρεπε να αφιερωθεί αποκλειστικά και μόνο στην αγάπη για Μένα και για το διπλανό του, η οποία θα έπρεπε να ξεπεράσει εντελώς τη φιλαυτία και να πλημμυρίσει τελείως από αγάπη, έτσι ώστε να μπορώ να είμαι παρών και να ενεργώ στο εσωτερικό του μέσω του Πνεύματός Μου. Αυτός ο άνθρωπος τότε δεν μπορεί παρά να είναι πια καλός και να ζει μόνιμα σε επαφή μαζί Μου. Ο γήινος κόσμος δεν έχει πλέον τη δύναμη να τον ελκύσει, αφού οι σκέψεις του θα βρίσκονται διακρώς στον πνευματικό κόσμο, επειδή το πνεύμα που φέρνει μέσα του καθοδηγεί όλους τους στοχασμούς και τις επιθυμίες του.

Όσο όμως ο κόσμος κυριαρχεί στις σκέψεις ενός ανθρώπου, αυτός δεν θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την αγάπη που έχει μέσα του. Διότι ο κόσμο εξακολουθεί να του διεγείρει την αγάπη για τον εαυτό του, ο οποίος μπαίνει έτσι πάντοτε σε πρώτη μοίρα, πράγμα που βέβαια είναι σε βάρος της αληθινής φιλαλληλίας. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο, πολλές φορές, να δει φανερά με τα μάτια του τη δυστυχία του συνανθρώπου του. Πρέπει να αντικρίσει πολλή αθλιότητα ώστε να παρακινηθεί να δώσει ένα χέρι βοήθειας  και τότε, όταν αισθανθεί επάνω στον ίδιο του τον εαυτό την ευλογία που φέρνει μια καλή πράξη, μπορεί να ανάψει μέσα του ο σπινθήρας της αγάπης.

Για αυτό το λόγο χρειάζεται να περάσει ακόμα πολλή δυστυχία πάνω από τη γη, επειδή η αγάπη έχει ψυχρανθεί ανάμεσα στους ανθρώπους και αυτοί δίνουν ελάχιστη προσοχή στις εντολές τις αγάπης. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πνευματική ένδεια, η οποία μόνο με την αγάπη μπορεί να εξαλειφθεί. Η έλλειψη αγάπης επομένως σημαίνει πνευματική ένδεια και πάντοτε συνεπάγεται και γήινη επίσης ένδεια. Για αυτό το λόγο αυτή θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο κατά την έσχατη εποχή με σκοπό να αγγίξει μερικές ακόμα ανθρώπινες καρδιές, ώστε να αναφλεχθεί μέσα τους η εύσπλαχνη αγάπη για τον διπλανό.

Αλλά θα είναι μόνο λίγοι ακόμα που θα ξεφύγουν από αυτή την πνευματική ένδεια, γιατί στους πιο πολλούς κυριαρχεί η φιλαυτία. Και αυτό σημαίνει συν τοις άλλοις ότι μεγαλώνει παράλληλα η αγάπη τους για τον κόσμο, έτσι που οι πιο πολλοί υποκύπτουν στην ύλη. Όμως κυνηγώντας την ύλη δημιουργούν από μόνοι τους τη μελλοντική τους μοίρα, όπου θα μεταμορφωθούν οι ίδιοι πάλη στην ύλη, την οποία είχαν αφήσει πίσω τους προ πολλού. Αλλά για να γλιτώσουν από αυτή τη φυλάκιση μέσα στην ύλη υπάρχει μια και μοναδική διέξοδος και η διέξοδος αυτή είναι και παραμένει η αγάπη. . .  Ακόμα και η ίδια η δική Μου αγάπη δεν μπορεί να σας απαλλάξει από την υποχρέωση να τηρείτε την εντολή που σας ζητά να αγαπάτε τους άλλους. Γιατί η αγάπη είναι ο πρώτος νόμος και χωρίς την αγάπη κανένας δεν μπορεί να γίνει μακάριος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7566                3-4-1960

Η ανθρώπινη θέληση στραμμένη στον Θεό εξασφαλίζει την τελειότητα. . .

Και θα σας βάλω το θέλημά Μου μέσα στην καρδιά σας στην περίπτωση που επιδιώκετε να εκπληρώσετε το θέλημά Μου. Τότε θα χρειάζεται μόνο να αφήσετε να σας καθορίζουν η εσωτερική ώθηση και θέλησή σας και θα είναι σωστά όσα θα σκέφτεστε, θα λέτε και θα κάνετε. Η αγάπη Μου είναι με τον καθένα που επιδιώκει να Με πλησιάσει και τον οδηγεί σε σωστούς δρόμους. . .  Τον φροντίζω την κάθε ώρα, και έτσι μπορεί να ζει αμέριμνα την κάθε μέρα και αυτή θα συμβάλλει πάντα στην τελειοποίηση της ψυχής του. Και ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μάταια την επίγεια του ζωή, αφού η θέληση που είναι στραμμένη σε Μένα είναι η εγγύηση για το ότι φροντίζω τον άνθρωπο και τον οδηγώ προς την τελειότητα.

Να ξέρετε όλοι ότι δεν χρειάζεται να στρηθείτε τη φροντίδα Μου. Να ξέρετε ότι δεν μπορεί να χαθεί κανένας που κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής Με πιστεύει και θέλει να τον δεχθώ, να είναι συνδεδεμένος μαζί Μου. Η κάθε σκέψη του για Μένα είναι μια απόδειξη της πίστης του σε Μένα και είναι μια επιθυμία της ψυχής του για τον προαιώνιο Δημιουργό και Πατέρα της. Η κάθε σκέψη για κάτι πέρα από τον γήινο κόσμο, η κάθε σκέψη που είναι στραμμένη στο δικό Μου βασίλειο, αποδεικνύει και την επιθυμία της ψυχή να επιδιώξει την αρχέγονη κατάστασή της. Γιατί η ψυχή έχει επίγνωση της αφετηρίας της και θέλει να επιστρέψει εκεί.

Και ξέρω για την κάθε σκέψη και προωθώ πράγματι αυτή την επιθυμία σαν στοργικός πατέρας. . .  Κάνω την ψυχή να αισθάνεται την αγάπη Μου για να αυξήσω την επιθυμία της για Μένα και για να αυξήσω με αυτό τον τρόπο και τη δύναμη της αγάπης Μου. Φροντίζω τον κάθε άνθρωπο που έστρεψε μια φορά τη θέλησή του σε Μένα, που Με αναγνώρισε ως τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα γεμάτο αγάπη. . .  που Με πιστεύει. . .  Αφού αυτός θα αισθάνεται επίσης αγάπη για Μένα, παρόλο που αυτή θα βρίσκεται αρχικά πίσω από την πιο βαθιά ταπεινότητά του, γιατί ο άνθρωπος καταλαβαίνει τη δική του ελαττωματικότητα και αναξιότητα. . .  Και η ταπεινότητα είναι η αγαπημένη Μου ομολογία του ανθρώπου, αφού είναι αντίθετη με την αρχέγονη αμαρτία, με την αλαζονεία, η οποία έκανε να πέσει το ον.

Ο άνθρωπος Με αποδέχεται ως ύψιστο και τελειότατο Ον, το Οποίο να αγαπά δεν αισθάνεται αντάξιος, και για αυτό το λόγο του ανήκει ολόκληρη η αγάπη Μου. . .  Επομένως, να στρέφετε τις σκέψεις σας πάντα μόνο στο πνευματικό βασίλειο, να τις αφήνετε να πηγαίνουν σε Μένα, και θα ξέρω ότι η θέλησή σας ανήκει σε Μένα. . .  Και τότε θα μπορέσω να σας πιάσω και πράγματι δεν θα σας εγκαταλείψω πια. Το σημαντικό κατά αυτή την ύπαρξή σας στη Γη είναι μόνο η θέλησή σας, αφού στην αρχή της ενσάρκωσής σας ως άνθρωποι αυτή η θέλησή σας είναι ακόμα υποδουλωμένη σε εκείνον που φταίει για την πτώση σας στο βάθος. Και θα πρέπει να αλλάξετε τη θέλησή σας, να την απομακρύνετε από εκείνον και να τη στρέψετε σε Μένα. . .

Για αυτό το λόγο μπορείτε να πιστέψετε ότι σας έχω ήδη πιάσει στην περίπτωση που θέλετε να σας φροντίζω Εγώ, να έχετε τη χάρη Μου, στην περίπτωση δηλαδή που στρέφετε τη θέλησή σας συνειδητά σε Μένα, που θέλετε να είστε και να παραμείνετε δικοί Μου. . .  Τότε η μοίρα σας θα έχει πράγματι σφραγιστεί. Δεν θα σας αφήσω πια να οπισθοδρομήσετε, σας τραβώ κοντά Μου και δεν θα ησυχάσω ώσπου να έχετε βρει το δρόμο πίσω στο πατρικό σας σπίτι, ώσπου να έχετε ενωθεί μαζί Μου, με τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα σας, την αγάπη του Οποίου κατέχετε και θα κατέχετε πάντα. Γιατί είστε τα παιδιά Του, τα οποία θα έχει κερδίσει για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7567                4-4-1960

Ο δρόμος της επιστροφής του πνευματικού στον Θεό. . .

Ολόκληρο το πεσμένο πνευματικό που είναι φυλακισμένο μέσα στα έργα της δημιουργίας πάνω σε αυτή τη Γη έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής σε Μένα. Μόλις έχει ενσαρκωθεί μέσα στη σκληρή ύλη, αρχίζει αυτός ο δρόμος της επιστροφής, ο οποίος απαιτεί ατελείωτο χρόνο ώσπου να περατωθεί. Αλλά το φυλακισμένο πνευματικό έχει αφαιρεθεί από την επιρροή του αντιπάλου Μου. Αυτός δεν έχει πια δύναμη πάνω σε αυτό το πνευματικό, δεν μπορεί πια να το πιέζει ή να το καθορίζει να εκτελέσει δραστηριότητες που θα ήταν εναντίον Μου, αλλά αυτό το δέσμιο πνευματικό είναι υποταγμένο στον αναγκαστικό νόμο, εκτελεί την προορισμένη δραστηριότητά του σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα. . .  Και με αυτό τον τρόπο μετά από ένα ατελείωτα μεγάλο διάστημα φτάνει σε μια κατάσταση η οποία επιτρέπει την ενσάρκωσή του ως άνθρωπος, προκειμένου να περάσει επιτυχώς την τελευταία σύντομη δοκιμασία κατά την επίγεια του ζωή, με στόχο να απελευθερωθεί οριστικά από τη μορφή.

Όλα όσα βλέπετε γύρω σας μέσα στη δημιουργία εσείς οι άνθρωποι είναι πνευματικά στοιχεία που επιδιώκουν να φτάσουν σε Μένα, που ανέβηκαν από τα πιο βαθιά βάθη. Και ακόμα και το πνευματικό που είναι ακόμα δέσμιο μέσα στη σκληρή ύλη βρίσκεται στην αρχή την ανάπτυξής του. . .  Πρόκειται για πνευματικό που αρπάχθηκε από τον αντίπαλό Μου, το οποίο θα φτάσει επίσης κάποτε σε Μένα στο πατρικό σπίτι, δηλαδή δεν βασανίζεται πια χωρίς ελπίδες στα πιο βαθιά βάθη. Αφού υπάρχει ακόμα πολύ πνευματικό που έπεσε κάποτε και που δεν έχει ακόμα πάρει αυτό το δρόμο της επιστροφής. Αφού ήταν αμέτρητα τα όντα που προέκυψαν από τη δύναμή Μου και από τη θέληση του Εωσφόρου. Και θα περάσουν αιωνιότητες ώσπου θα έχουν λυτρωθεί οριστικά ολόκληρα τα πεσμένα όντα, ώσπου να έχουν πνευματοποιηθεί όλα τα πεσμένα όντα και ώσπου να μπορούν ξανά να ενεργούν στο πλευρό Μου μέσα σε φως και δύναμη και με απεριόριστη μακαριότητα.

Αλλά το στάδιο του ανθρώπου είναι καθοριστικό για τη διάρκεια της επιστροφής. Αφού σε αυτό το στάδιο ο αντίπαλος έχει πάλι επιρροή πάνω στο πνευματικό, την οποία δεν μπορώ να του αρνηθώ. Γιατί κάποτε το πνευματικό τον ακολούθησε με την ελεύθερη θέλησή του, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να ασκήσει το δικαίωμα ιδιοκτησίας. . .  και κατά την επίγεια ζωή [του ανθρώπου· σ.τ.μ.] δεν του αμφισβητείται αυτό το δικαίωμα. Κατά αυτή την περίοδο παλεύει για το πνευματικό έτσι όπως και Εγώ για να το κερδίσει πίσω. Αυτό το πνευματικό Με έχει ήδη πλησιάσει σημαντικά μέσω της πορείας του μέσα από τη δημιουργία, όπου έχει ήδη μειώσει την κάποτε αντίστασή του. Τώρα πρέπει μόνο να αποφασίσει για τελευταία φορά η θέλησή του κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής ως άνθρωπος. . .  όπου ο άνθρωπος μπορεί εκ νέου να χρησιμοποιεί την ελεύθερη θέλησή του, την οποία θα έπρεπε τότε να στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση: σε Μένα, από τον Οποίο απομακρύνθηκε κάποτε από μόνος του.

Στην περίπτωση που εσείς οι άνθρωποι ξέρετε για την ατελείωτα μεγάλη πορεία της προηγούμενης ανάπτυξής σας, δεν θα έπρεπε να σας είναι δύσκολο να αποφασίσετε σωστά. Αλλά δεν μπορεί να σας αποδειχθεί αυτή η αναπτυξιακή πορεία και για αυτό σας λείπει η πραγματική πίστη σε εκείνη και κινδυνεύετε πολύ να χρησιμοποιήσετε εκ νέου λάθος τη θέλησή σας και να ανοιχθείτε στην επιρροή του αντιπάλου σας. . .  Αυτό μπορεί να σημάνει την εκ νέου πτώση σας στο βάθος εάν δεν Με πρεσβεύσετε ακόμα πριν το σωματικό σας θάνατο και ξεφύγετε από τη δύναμη εκείνου. Ο δρόμος προς το πατρικό σπίτι δεν είναι πια μακρύς από τότε που έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την επίγεια σας ζωή ως άνθρωποι. Και ο δρόμος σάς δείχνεται καλά, με αποτέλεσμα πράγματι να μην θα έπρεπε να δυσκολευτείτε να πετύχετε το στόχο σας. . .

Δεν πρέπει όμως να εξαναγκάζεται η θέλησή σας με κανέναν τρόπο, ούτε από την πλευρά του αντιπάλου Μου ούτε από τη δική Μου πλευρά. Και για αυτό το λόγο η επιτυχία είναι αμφίβολη και απαιτείται η δική σας θέληση για να πάρετε το σωστό δρόμο, και αυτή η θέλησή σας θα υποστηρίζεται πράγματι. Αλλά να σκέφτεστε πάντα τη μεγάλη διάρκεια της προηγούμενης ανάπτυξής σας, θα έπρεπε να προσπαθήσετε να πιστέψετε τις γνώσεις που σας διοχετεύονται σχετικά και θα έπρεπε να ζήσετε ανάλογα τη ζωή σας. . .

Και τότε θα περατώσετε έναν ατελείωτο χρονικό διάστημα της ανάπτυξης. Θα επιστρέψετε στον Πατέρα σας ως τα παιδιά Του, θα μπορείτε με την κάποτε τελειότητά σας, έτσι όπως την κατείχατε ως αρχέγονα πνεύματα, να δημιουργείτε και να ενεργείτε δίπλα Μου. Θα ανήκετε σε εκείνους που αποδεσμεύτηκαν εντελώς από τον κάποτε κύριό τους και θα μένετε μαζί Μου αιώνια. . .  Θα έχετε επιστρέψει στον Πατέρα ως τα παιδιά Του, τα οποία δεν θα χάσει ποτέ πια στην αιωνιότητα. Αφού θα έχουν γίνει τέλεια, έτσι όπως είναι τέλειος ο Πατέρας στον ουρανό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7568                5-4-1960

Η γνώση σχετικά με το λυτρωτικό έργο δεν θα εξαφανιστεί. . .

Το έργο της λύτρωσής Μου ίσχυε για όλους τους καιρούς, για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον. . .  Όλοι οι άνθρωποι θα απολαύσουν κάποτε την ευλογία του λυτρωτικού Μου έργου, άσχετα με το σε ποια εποχή περάσουν από τη Γη ως άνθρωποι. . .  Και πάντα θα μεταδίδεται η γνώση από τη μια λυτρωτική περίοδο στην άλλη, αφού το Πνεύμα Μου θα διδάσκει πάντα σχετικά τους ανθρώπους και θα τους ενημερώνει για την επίγεια πορεία του ανθρώπου Ιησού, μέσα στον Οποίο ενσαρκώθηκα ο Ίδιος για να εξαλείψω την ενοχή της αμαρτίας για την ανθρωπότητα.

Το γεγονός λοιπόν ότι ζείτε κατά αυτή την περίοδο όπου κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη είναι μια ιδιαίτερη χάρη. Αφού θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο για εσάς τους ανθρώπους να Με πιστεύετε, θα έπρεπε να είστε ικανοί να πιστεύετε με πεποίθηση στην ύπαρξη του ανθρώπου Ιησού. Αφού η γνώση σχετικά με Αυτόν έχει διατηρηθεί από γενιά σε γενιά, παρόλο που κατά την έσχατη εποχή είναι δύσκολο να αποκομιστούν σχετικές αποδείξεις. . .  Οι άνθρωποι αυτής της λυτρωτικής περιόδου ήταν επομένως σε θέση λίγο μετά το σταυρικό θάνατο του Ιησού να μπουν στο φωτεινό βασίλειο εντελώς λυτρωμένοι, κάτι που πριν το σταυρικό θάνατο δεν ήταν δυνατόν. . .  Χρειάζονταν απλά να Τον πιστεύουν με πεποίθηση και αυτή την πίστη μπορούσαν εύκολα να την αποκτήσουν διά της αγάπης. . 

Κατά τις μεταγενέστερες περιόδους της Γης θα είναι πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό και στο λυτρωτικό έργο Του. . .  Και ωστόσο θα υπάρχει ξανά η δυνατότητα να τους προσφερθούν ζωντανές γνώσεις για τον θείο Λυτρωτή, γιατί το Πνεύμα Μου θα ενεργεί ξανά και ξανά μέσα σε ανθρώπους που θα είναι γεμάτοι αγάπη, γιατί στην αρχή μιας λυτρωτικής εποχής οι άνθρωποι θα είναι γεμάτοι αγάπη. Αυτοί θα αποδεχθούν ζωντανές γνώσεις και θα τις μεταδώσουν στους απογόνους τους. Αλλά όσο περισσότερο θα πλησιάζει το τέλος μιας τέτοιας εποχής, τόσο πιο αδύνατη θα γίνεται η πίστη και οι δυνατότητες να ενεργήσει το Πνεύμα Μου θα μειώνονται ολοένα και περισσότερο. . .

Ωστόσο, η γνώση σχετικά με τον Ιησού Χριστό, μέσα στον Οποίο επιτέλεσα ο Ίδιος το λυτρωτικό έργο στο σταυρό, δεν θα εξαφανιστεί ποτέ πια. . .  Αφού ξανά και ξανά θα «λυτρώνονται» άνθρωποι και αυτοί θα φροντίζουν να μεταδοθούν οι διδασκαλίες, γιατί τις παραλαβαίνουν απευθείας από Μένα και είναι πεπεισμένοι και γιατί αυτό είναι το σημάδι της λύτρωσης μέσω του Ιησού Χριστού ότι ο Ίδιος μπορεί να εκδηλώνεται μέσα στον άνθρωπο διά του Πνεύματος. . .  Ποτέ, μα ποτέ δεν θα χαθεί η γνώση σχετικά με τον θείο Λυτρωτή. Και για αυτό το λόγο το έργο της επαναπροώθησης [των πεσμένων πνευματικών όντων· σ.τ.μ.] θα συνεχίζεται πάντοτε και κατά την κάθε εποχή, το οποίο είναι εφικτό πάντα μόνο τότε που οι άνθρωποι λυτρώθηκαν μέσω του Ιησού Χριστού, τότε που Με αναγνωρίζουν τον Ίδιο μέσα στον Ιησού Χριστό. Ως αποτέλεσμα θα έχουν βρει το δρόμο πίσω και σε Μένα, από τον Οποίο ήταν χωρισμένοι για ατελείωτους καιρούς.

Για αυτό πρέπει κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος να ενημερώνονται οι άνθρωποι για την ενέργεια του Πνεύματος. Αφού και κατά αυτή την περίοδο λείπει η πίστη στον Ιησού Χριστό και στο λυτρωτικό έργο Του, και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθούν στους ανθρώπους αληθινές γνώσεις, κάτι που γίνεται μόνο μέσω της ενέργειας του Πνεύματος. Και πάλι η ενέργεια του Πνεύματος είναι μια απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός έφερε τη λύτρωση στον άνθρωπο. . .  ότι Εγώ ο Ίδιος φρόντισα τους ανθρώπους, που, βαρεμένοι από την ενοχή της αμαρτίας, δεν θα μπορούσαν να πάρουν το δρόμο πίσω στον Πατέρα. . .  Αφού το Πνεύμα Μου μπορεί να ενεργεί μόνο από τότε που έγινε ο σταυρικός θάνατός Μου και ένας άνθρωπος πρέπει πριν να αφήσει να λυτρωθεί, δηλαδή πρέπει να είναι πρόθυμος να αποδεχθεί τις χάρες του λυτρωτικού έργου Μου.

Μόνο τότε θα είναι δυνατόν να εκδηλώνεται το Πνεύμα Μου μέσα του και μόνο τότε ο άνθρωπος θα μπορέσει να μυηθεί σε αληθινές γνώσεις σχετικά με την αποστολή του ανθρώπου Ιησού, σχετικά με το έργο της αγάπης και του ελέους Του, το οποίο επιτέλεσε για την αμαρτωλή ανθρωπότητα, γιατί έκρυβε Εμένα τον Ίδιο μέσα Του. . .  γιατί ήταν μόνο το περίβλημα του Εαυτού Μου. . .  Και αυτό το Πνεύμα θα ενεργεί όσο περάσει ακόμα από τη Γη κανένας άνθρωπος καρτερώντας τη λύτρωση. . .  Και θα μιλά ξανά και ξανά και θα μυεί τους ανθρώπους στο σωτήριο σχέδιό Μου, ξανά και ξανά θα αναφέρει τον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό. Αφού πέθανα στο σταυρό για όλους τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. . .  διότι θέλω να λυτρώσω όλους τους ανθρώπους από την ενοχή της αμαρτίας τους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7569                5-4-1960

Η συνειδητότητα του εγώ του αρχέγονου πνεύματος. . .

Το κάθε αρχέγονο πνεύμα συνειδητοποιεί ξανά το εγώ του όταν βαδίζει ως άνθρωπος στη Γη και αναγνωρίζει τον εαυτό του ως άνθρωπο. Τότε έχουν μαζευτεί μέσα του και πάλι όλα τα μικρά ψυχικά μόρια, τα οποία είχαν κάποτε διαλυθεί με σκοπό την πορεία της επαναπροώθησής τους μέσα στη δημιουργία. Και τότε το ον είναι επίσης ικανό να αποκτήσει το βαθμό της ωριμότητας τον οποίο κατείχε αρχικά ως δημιουργημένο πνεύμα, τον οποίο παράτησε και τον οποίο πρέπει τώρα να ανακτήσει για να μπορέσει να μπει στο πνευματικό βασίλειο ως φωτεινό πνεύμα. Και άρα ο κάθε άνθρωπος είνει ένα ενσαρκωμένο αρχέγονο πνεύμα, ένα ον που έπεσε κάποτε, ένα δημιουργημένο προϊόν της ατελείωτης αγάπης Μου, το οποίο μόνο απομακρύνθηκε από Μένα με την ελεύθερη θέλησή του και το οποίο όμως πρέπει και να επιστρέψει σε Μένα με την ελεύθερη θέλησή του.

Ο άνθρωπος όμως δεν κατέχει αυτή τη γνώση του τι ήταν, τι είναι και τι θα πρέπει να ξαναγίνει. . .  Χρειάζεται να έχει πρώτα μια ορισμένη κατάσταση ωριμότητας ώσπου να μπορέσει να του διοχετευτεί αυτή η γνώση και ώσπου αυτή να του είναι κατανοητή. Αναγνωρίζει μάλιστα σύντομα τον εαυτό του ως άνθρωπο, όχι όμως ως ένα πνευματικό ον το οποίο θα έπρεπε να επιτελέσει το ρόλο του. Και επειδή αναγνωρίζει τον εαυτό του μόνο ως άνθρωπο που κινείται στον επίγειο κόσμο, οι σκέψεις του είναι στραμμένες στα εγκόσμια τις περισσότερες φορές. Και αυτό είναι πολύ συχνά ένα εμπόδιο για την πνευματική κατανόησή του, την οποία θα αποκτήσει μόνο τότε που θα απομακρυνθεί από τον κόσμο και θα στραφεί στο πνευματικό βασίλειο.

Τότε θα είναι δυνατόν να του διοχετευτεί η γνώση για τον πραγματικό του προορισμό και τότε θα μπορέσει να τη δεχθεί με την ελεύθερη θέλησή του και να πάρει θέση, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα με βεβαιότητα την πνευματική του ωρίμανση. Στην περίπτωση όμως που δέχθηκε τη γνώση, θα τον κάνει ευτυχισμένο η σκέψη και η βεβαιότητα ότι ανήκει στα αρχέγονα πνεύματα, τα οποία τοποθέτησα εκός Μου και τα οποία θα επιστρέψουν σε Μένα ως παιδιά και τα οποία ως άνθρωποι βρίσκονται λίγο πριν την τελειοποίησή τους. Και χρειάζεται απλά να είναι καλή η θέληση του ανθρώπου, αφού τότε αυτή θα στραφεί σε Μένα από μόνη της, ο άνθρωπος θα επιθυμεί να είναι κοντά στον Θεό και Δημιουργό του. Και αυτή η επιθυμία του θα είναι ήδη η σωστή απόφαση, αυτή η επιθυμία σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία της θέλησής του την οποία πρέπει να δώσει το αρχέγονο πνεύμα ως άνθρωπος στη Γη.

Η ύπαρξη πάνω σε αυτή τη Γη δεν έχει μεγάλη διάρκεια, μπορεί αυτή ωστόσο να είναι αρκετή για να πνευματοποιηθεί ο άνθρωπος εντελώς, να πετύχει ένα βαθμό που θα του επιφέρει την κατάσταση του παιδιού του Θεού. Δηλαδή αυτός ο βαθμός θα βάλει το αρχέγονο πνεύμα ξανά στην κατάσταση της τελειότητας, την οποία θα έχει αναπτύξει το ίδιο στον ύψιστο βαθμό με την ελεύθερη θέλησή του. Ως αποτέλεσμα εκείνο θα μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά Μου, όπου θα του είναι εξασφαλισμένη η απευθείας ακτινοβόληση από την αγάπη Μου. . .  παρόλο που και κάθε άλλο αρχέγονο πνεύμα θα είναι σε θέση να ανεβαίνει συνέχεια ψηλότερα εάν μόνο είχε τη δυνατότητα να μπει στο φωτεινό βασίλειο, κάτι που προϋποθέτει ακριβώς εκείνη τη σωστή απόφαση της θέλησής του στη Γη.

Και υπερμακάριο είναι κάθε αρχέγονο πνεύμα όταν συνειδητοποιήσει πόσο ατελείωτα μεγάλη ήταν η πορεία την οποία διένυσε για να πετύχει την ύψιστη αφθονία του φωτός, για να είναι αφάνταστα μακάριο. . .  Και θα Με επαινεί και θα Με δοξάζει μέχρι τον αιώνα τον άπαντα, θα είναι και θα παραμένει το παιδί Μου, το οποίο δεν θα φύγει ποτέ πια από κοντά Μου, το οποίο θα δημιουργεί και θα ενεργεί σύμφωνα με το θέλημά Μου και προς τη δική του μακαριότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7570                6-4-1960

Τα δεσμά της ψυχής. . .

Ελευθερία. . .

Θα παραμένετε μέσα στις μορφές σας ώσπου να αποδείξει η ψυχή σας την καλή της θέληση. Αφού ακόμα και τότε που η ψυχή μπαίνει στο υπερκόσμιο βασίλειο ανώριμη, δεν θα αισθάνεται ελεύθερη, αλλά θα τη βαραίνει ακόμα ένα βάρος της Γης, παρόλο που θα έχει αποβάλει το γήινο σώμα της. Θα αισθάνεται ακόμα δέσμια και θα είναι ανήμπορη να ελευθερωθεί από τα δεσμά της, ώσπου να φωνάξει τον Ιησού Χριστό και να λυτρωθεί. Στην περίπτωση όμως που μπορεί να βγάλει τα δεσμά της ήδη στη Γη, δηλαδή στην περίπτωση που συγχωρέθηκε από τον Ιησού Χριστό, θα είναι ελεύθερη όταν κατά την αποβίωσή της θα βγει από το κορμί της και θα μπει στο φωτεινό βασίλειο εντελώς ελεύθερη. Επομένως, δεν είναι δεσμά για την ψυχή μόνο το κορμί της, αλλά ολόκληρη η κατάστασή της καθορίζει το αν θα μπει στο άλλο βασίλειο ελεύθερη ή δέσμια.

Και υπάρχουν ψυχές που δεν έχουν επίγνωση του σωματικού τους θανάτου, που αισθάνονται τον εαυτό τους όπως πριν και που κινούνται παρέα με άλλες ομοϊδεάτεις ψυχές, για τις οποίες νομίζουν επίσης ότι ζουν ακόμα στη Γη. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι για τις ψυχές μια κατάσταση βασάνων, αφού νιώθουν την ανημπορία τους, τους λείπει η ζωτική δύναμη. Και για αυτό το λόγο είναι δυστυχισμένες, γιατί δεν μπορούν να κανόυν αυτό που θέλουν και δεν μπορούν να κάνουν αυτό που νομίζουν ότι θα βελτίωνε την κατάστασή τους. Εάν όμως σε αυτή την ατυχή κατάσταση σκέφτονταν τις άλλες ψυχές με συμπόνια και προσπαθούσαν να τις βοηθήσουν, η κατάστασή τους θα βελτιωνόταν σύντομα αισθητά. . .  Όμως τους λείπει η αγάπη, αλλιώς δεν θα βρίσκονταν σε αυτή την αδύνατη κατάσταση και θα κατείχαν ήδη μερικές γνώσεις.

Και για αυτό το λόγο ο θάνατος δεν είναι για όλες τις ψυχές η απελευθέρωση από τη μορφή και ενδέχεται να βυθιστεί η ψυχή εντελώς πίσω στο βάθος και να φυλακιστεί εκ νέου μέσα στη σκληρή ύλη, δηλαδή να πρέπει να περάσει άλλη μια φορά από τις γήινες μορφές για να μπορέσει ξανά να βαδίσει πάνω στη Γη ως άνθρωπος. Αλλά η επιδίωξη των ανθρώπων θα έπρεπε να είναι να ελευθερωθούν εντελώς από τη μορφή μέσω ενός σωστού τρόπου ζωής, με αποτέλεσμα ο θάνατος να μην σημάνει πια τρόμος για αυτούς, με αποτέλεσμα η ψυχή τους να εγκαταλείψει το κορμί της με πλήρη ελευθερία και να της αποφέρει αυτή η αλλαγή μόνο μια κατάσταση ευτυχίας.

Αυτό όμως απαιτεί πάντα τη λύτρωση μέσω του Ιησού Χριστού, πρέπει πάντα να έχει συγχωρεθεί η αμαρτία του ανθρώπου, να έχει εξαλειφθεί η ενοχή του όταν μπει στο πνευματικό βασίλειο. Αφού την ενοχή της αμαρτίας την αισθάνεται η ψυχή σαν ένα μεγάλο βάρος. Και δεν θα έχει το συναίσθημα της ελευθερίας ώσπου να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό και να Τον παρακαλέσει να της συγχωρέσει την ενοχή της. Μόνο τότε θα έχει «λυτρωθεί», θα είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε δεσμά και θα μπορεί να απολαύσει αυτή την ελευθερία στο βασίλειο του φωτός. Μόνο τότε θα είναι ικανές να βλέπουν με πνευματικά μάτια και επίσης να αναγνωρίζουν τις άλλες ψυχές, ενώ πριν στο σκοτάδι ή στο ημίφως είναι μόνο σπάνια ικανές να δουν καθαρά τις άλλες ψυχές, παρόλο που βρίσκονται μεταξύ όμοιων ψυχών.

Δεν αναγνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά ξέρουν ότι κάνουν παρέα με άλλες ψυχές και ανταλλάσσουν σκέψεις. Όλα αυτά όμως γίνονται σε μια κατάσταση πλήρους σύγχυσης. Δεν μπορούν να σκέφτονται καθαρά και μόνο πού και πού έχουν μια αναλαμπή, τότε που θέλουν να τις βοηθήσουν πνευματικά φωτεινά όντα. Και στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τη βοήθεια που τους προσφέρεται, μπορεί να βελτιωθεί η κατάστασή τους και μπορούν να βρουν το δρόμο για τον Ιηοσού Χριστό. . .  Αλλά τα φωτεινά όντα δεν επενεργούν αναγκαστικά πάνω στη θέληση της ψυχής και για αυτό το λόγο μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα ώσπου να λυτρωθεί μια τέτοια ψυχή.

Και εσείς οι άνθρωποι στη Γη θα έπρεπε να προσπαθήσετε να φανταστείτε τη μοίρα εκείνων, θα έπρεπε οι ίδιοι να επιδιώξετε να γλιτώσετε από μια τέτοια μοίρα μέσω της συνειδητής εκπλήρωσης της αποστολής σας στη Γη. Και επίσης θα έπρεπε να στέλνετε χρήσιμες σκέψεις με αγάπη σε εκείνες τις ψυχές, προκειμένου να αντλήσουν δύναμη από αυτές κα να αλλάξουν τη θέλησή τους, στην περίπτωση που τις σκέφτεστε κάνοντας παράκληση για εκείνες. Αφού η ψυχή μπορεί να είναι ευτυχισμένη μόνο τότε που θα έχει ελευθερωθεί από κάθε μορφή. Και μπορεί να το πετύχει αυτό κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής εάν ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εάν αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό ως Γιο του Θεού και Λυτρωτή του κόσμου και αν Τον παρακαλέσει για συγχώρεση της ενοχής της. . .  Τότε ο σωματικός θάνατος θα είναι για εκείνη μόνο μια λύτρωση από οποιαδήποτε μορφή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7571                7-4-1960

Η ανάπτυξη της ψυχής. . .

Το αρχέγονο πνεύμα. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γένεση της νέας Γης“, σελ. 85 - 88. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Σε κάθε εξελικτική περίοδο φθάνου στην ωρίμανση πνευματικά στοιχεία και μάλιστα έχουν όντως τη δυνατότητα σε μια μόνο περίοδο να διατρέξουν τις διάφορες βαθμίδες της εξέλιξης μέσα στα έργα της δημιουργίας μέχρι το σημείο εκείνο όπου μπορούν να ενσαρκωθούν ως άνθρωποι και να περάσουν με επιτυχία από την τελευταία δοκιμασία της βούλησής τους. . .  Μπορεί επίσης ωστόσο να χρειάζονται περισσότερες τέτοιες περίοδοι για να πνευματοποιηθούν οι αποσκληρυμμένες ψυχικές ουσίες. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση όπου η αντίστασή τους είναι τόσο μεγάλη ώστε η ανέλιξή τους προχωρεί με πολύ αργό ρυθμό. Επιπλέον όταν ένα πνεύμα βρεθεί στη Γη ως άνθρωπος διατρέχει τον κίνδυνο να ξαναπέσει πάλι πολύ χαμηλά μια που σε αυτή τη φάση τον καθοριστικό ρόλο τον παίζει η ελεύθερη βούλησή του, η οποία πρέπει τότε να δοκιμαστεί.

Πριν όμως αυτή η ελεύθερη βούλησή του είναι δέσμια. . .  Βέβαια κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας διαμέσου των φυσικών βασιλείων το αποσκληρυμμένο πνευματικό έχει αποσπασθεί από την επιρροή της θέλησης του αντίθεου. . .  Όμως οι μεμονωμένες ουσίες του δεν απολαμβάνουν ελευθερία βούλησης, παρά πάνω τους κυριαρχεί το θέλημα του Θεού. Με λίγα λόγια εξελίσσονται μέσα σε ένα καθεστώς αναγκαστικής υποταγής στο θείο νόμο, δεδομένου ότι υπόκεινται εξ ολοκλήρου στη βούληση του Θεού, ο Οποίος αναθέτει σε όλα τα όντα που είναι έγκλειστα μέσα στα δημιουργήματα τα εκάστοτε καθήκοντά τους. Με το που εκπληρώνουν αυτά τα καθήκοντα υπακούοντας πλήρως στο νόμο, ανεβαίνουν σταδιακά υψηλότερα στις βαθμίδες της εξέλιξης. Μα άλλα λόγια, η αντίστασή τους μειώνεται, εκτελούν την καθορισμένη υπηρεσία τους και έτσι μπορούν να φτάσουν βαθμηδόν στο επίπεδο εκείνο όπου είναι δυνατό να τους δοθεί πάλι η ελεύθερη βούληση.

Αυτή η πορεία εξέλιξης απαιτεί να αλλάζουν συνεχώς εξωτερική μορφή. . .  Πρόκειται για μια αργή άνοδο που σημαίνει παράλληλα συμμόρφωση προς τους νόμους της φύσης και συνεπώς υποταγή στη θεία βούληση. Μπορεί αυτό μεν να συμβαίνει κάτω από έναν ορισμένο εξαναγκασμό, ωστόσο συμβάλλει στη βελτίωση της μοίρας του όντος και σκοπεύει να του εξασφαλίσει πάλι κάποτε την ελευθερία του, οπότε θα μπορεί πάλι να σκέφτεται, να επιθυμεί και να ενεργεί κατά πως θέλει. Αυτή λοιπόν η πορεία μέσω των δημιουργημάτων δεν μπορεί να αποφευχθεί, γιατί κάθε πνευματικό ον οφείλει να επιστρέψει στον Θεό, από τον Οποίο απομακρύνθηκε μέσω της αποστασίας του. Ήταν όμως τόσο τεράστια η απομάκρυνσή του που δεν θα μπορεί ποτέ να γεφυρώσει όλη αυτή την απόσταση με τις δικές του δυνάμεις. Ούτε άλλωστε θα του επέτρεπε ποτέ ο αντίπαλος του Θεού να κατορθώσει να επιστρέψει, εάν Εκείνος δεν τα αποσπούσε από την κυριαρχία του χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτό το μέσο της φυλάκισής του μέσα στην ύλη και συγκεκριμένα στα δημιουργήματα αυτής της Γης.

Ο αντίπαλος του Θεού διαθέτει δικαιώματα πάνω στα έκπτωτα πνεύματα για το λόγο ότι τον ακολούθησαν εθελοντικά στο βάθος. . .  Το ίδιο όμως δικαίωμα έχει και ο Θεός, δεδομένου ότι όλα τα όντα προήλθαν από τη δική Του δύναμη και ως εκ τούτου δικαιούται να τα αποσπάσει από την κυριαρχία του αντιπάλου του. Σε αντιστάθμισμα ωστόσο έχει δοθεί και σε εκείνον το δικαίωμα να μπορεί να ασκεί την επιρροή του πάνω στο κάθε πνεύμα από τη στιγμή που βαδίζει ως άνθρωπος στη Γη. Και για αυτό το λόγο πρέπει το κάθε πνεύμα να έχει φτάσει πάλι σε ένα τέτοιο βαθμό ωριμότητας ώστε να είναι ικανό να κάνει χρήση της βούλησής του, προκειμένου να επιλέξει ελεύθερα ποιον κύριο θέλει να υπηρετήσει.

Αλλά δεν μπορεί διαμιάς ο Θεός να ανεβάσει ένα ον σε ένα τέτοιο επίπεδο. Γιατί το κάθε ον οφείλει να διανύσει την πορεία του προς τα ύψη βαθμηδόν, ακριβώς όπως έκανε για να καταλήξει στο βάθος. Η αντίστασή του πρέπει να υποχωρήσει σταδιακά και δεν επιτρέπεται να καμφθεί με τη βία. Και αυτό το γεγονός απαιτεί να αλλάξει αμέτρητες φόρμες περνώντας μέσα από το ορυκτό, το φυτικό και το ζωικό κόσμο ώσπου να γίνει άνθρωπος. . .  Με κάθε αλλαγή της εξωτερικής φόρμας μειώνεται ταυτόχρονα και η αντίσταση του όντος. Διότι η κάθε υπηρεσία που εκτελεί όσο εξελίσσεται ακολουθώντας τις επιταγές του νόμου ανταμοίβεται με το πέρασμα σε μια πιο ελαφριά υλική φόρμα στην επόμενη μεταμόρφωση.

Ωστόσο είναι τόσο ασύλληπτα μεγάλο το αμάρτημα της αποστασίας από τον Θεό, ώστε και η απόσταση που χωρίζει τα όντα από Αυτόν είναι επίσης ασύλληπτα μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται αμέτρητες μεταμορφώσεις για να μειωθεί αυτή η απόσταση και να πλησιάσουν τον Θεό, όπου το μόνο που απαιτείται πλέον από αυτά είναι να πάρουν την τελική απόφαση με την ελεύθερη βούλησή τους. Τότε μπορεί το ον να απαλλαγεί και από την τελευταία υλική φόμρα. . .  και να επιστρέψει πάλι στον Πατέρα, από τον Οποίο εκπορεύτηκε. Όλη δε αυτή η εξελικτική πορεία μέσα στην πλάση της Γης αποτελεί έναν ακατάπαυστο αγώνα. . .  κατά τον οποίο τα όντα επιδιώκουν να αποτινάξουν την εξωτερική τους φόρμα, διότι την αισθάνονται σαν φυλακή. Έτσι κάθε φορά που απαλάσσονται από μια υλική φόρμα το νιώθουν σαν μια ευεργεσία, άσχετα από τη βαθμίδα ωριμότητας στην οποία έχουν φτάσει. . .

Για αυτό το λόγο η πάλη που παρατηρείτε στο βασίλειο των ζώων εσείς οι άνθρωποι μόνο στα δικά σας μάτια φαίνεται σκληρή, ενώ κάθε ζώο δέχεται με ανακούφιση την αλλαγή της εξωτερικής του φόρμας. Άλλωστε αυτή είναι η αιτία που από την πλευρά του Θεού είναι επιτρεπτό ή και ηθελημένο το ασθενές να υποκύπτει στο ισχυρό. Έτσι το ισχυρότερο μπορεί να τερματίζει τη ζωή του ασθενέστερου και με αυτό τον τρόπο προσφέρει επίσης υπηρεσία στην περαιτέρω εξέλιξη των όντων. Άρα όσο ένα ον βρίσκεται υποταγμένο στο νόμο, τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του τέλους του και της επόμενης μεταμόρφωσής του, καθορίζονται από τη θεία βούληση. . .

Από τη στιγμή όμως που ένα ον φτάνει στο στάδιο του ανθρώπου και επανακτά την ελεύθερη θέλησή του, το θέλημα του Θεού υποχωρεί. . .  Τότε όμως δίνονται ορισμένοι νόμοι στον άνθρωπο με τους οποίους πρέπει να εναρμονισθεί, προκειμένου να πετύχει στην επίγεια ζωή του. . .  Από τη μια πλευρά υπόκειται στους νόμους της φύσης και από την άλλη του γίνεται γνωστή η βούληση του Θεού, στην οποία πρέπει να υποταχθεί, προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η εξελιξή του. Διότι ο στόχος είναι να ελευθερωθεί από κάθε εξωτερική φόρμα. . .  επιστρέφοντας στον Πατέρα του, στον Θεό, από τον Οποίο είχε προέλθει κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7573                11-4-1960

Δεσμός με τον Θεό. . .

Και κατά τις ώρες ψυχικών δεινών να αναζητείτε το δεσμό με το πνευματικό βασίλειο, να οδηγείτε τις σκέψεις σας μακριά από τα επίγεια για να καταφύγουν στα πνευματικά. Ο άνθρωπος θα έπρεπε πάντα να λαμβάνει υπόψη του ότι δεν ζει για αυτό τον κόσμο και ότι ξεθωριάζουν όλες οι επίγειες στεναχώριες στην περίπτωση που τους αντιπαραβάλλεται η μοίρα της ψυχής του, η οποία θέλει κατά πολύ περισσότερη φροντίδα. Και μέσα σε ψυχικά δεινά βρίσκεστε όλοι όταν επηρεαστείτε από τον αντίπαλο του Θεού, ο οποίος κάνει τα πάντα για να σας χαλάσει την εσωτερική σας ησυχία, ο οποίος θέλει να προκαλέσει διχόνοια, ο οποίος θέλει να σας εμποδίσει να συνδεθείτε με τον Θεό. Ταράζει την επίγεια ύπαρξή σας θέλοντας να σας αρπάξει την εσωτερική σας ειρήνη, δένοντάς σας στον κόσμο. . .

Θέλει να σας εμποδίσει να δημιουργήσετε το δεσμό με το πνευματικό βασίλειο, και ακριβώς για αυτό το λόγο να εμπιστευτείτε με σοβαρότητα σε όλα τα φωτεινά όντα. Να παρακαλέσετε τον ουράνιο Πατέρα να σας προστατέψει και να παραδοθείτε μετά στην ηγεσία όλων των καλών όντων, τα οποία θα σας προστατέψουν βέβαια από την επιρροή του αντιπάλου. Και βρίσκεστε συχνά σε ψυχικά δεινά, αφού όλες οι δυσκολίες της ζωής είναι κατάλληλες να ταράξουν την εσωτερική ησυχία σας, και τότε η ψυχή πιέζεται από τον εχθρό. . .  Μπορείτε όμως να τον αντιμετωπίσετε καταφεύγοντας αμέσως στο πλευρό του Θεού και Πατέρα σας και παρακαλώντας Τον να σας προστατέψει από οποιαδήποτε πίεση από την εχθρική πλευρά.

Αφού σας υποσχέθηκε αυτή την προστασία εάν Τον επιλέξετε ως τον οδηγό και συνοδό σας και αν Του αφεθείτε με εμπιστοσύνη. Μόνο ο δεσμός μαζί Του καθώς και με όλες τις καλές δυνάμεις του πνευματικού βασιλείου σάς προστατεύουν, σας παρέχουν δύναμη, η οποία μπορεί να διορθώσει τα ψυχικά σας δεινά. Και μόλις πετύχετε να διαμορφώνετε όλο και πιο στενό αυτό το δεσμό, η επίγεια ζωή σας θα είναι όλο και πιο ειρηνική. Αφού τότε θα απευθύνεστε σε Εκείνον ακόμα και για την παραμικρή ανησυχία και Εκείνος θα είναι κάθε στιγμή πρόθυμος να βοηθήσει.

Μόλις όμως χαλαρώσετε το δεσμό θα αντιμετωπίσετε περισσότερα ψυχικά δεινά, αφού ο αντίπαλος του Θεού εκμεταλλεύεται κάθε αδυναμία για να ασκήσει την επιρροή του. Αλλά τα όντα του φωτός μόνο περιμένουν τη σωστή σας στάση απέναντί τους, περιμένουν να παρακαλέσετε τον Θεό για τη βοήθειά Του, την οποία να σας παράσχουν θα έχουν τότε το δικαίωμα και θα είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή να σας προστατέψουν από τον εχθρό. Μόνο μην βασίζεστε μονάχα στον εαυτό σας και στη δική σας δύναμη. . .  Οι ίδιοι είστε ανίσχυροι απέναντι στο δόλο και στην πανουργία του εχθρού των ψυχών σας. Παρέα με το φωτεινό πνευματικό όμως είστε ισχυροί και μπορείτε να του προβάλλετε αντίσταση.

Και σας περιβάλλουν πολλά φωτεινά όντα, τα οποία μόνο περιμένουν την επίκλησή σας. Γιατί έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν μόνο τότε που η θέλησή σας στρέφεται συνειδητά στο πνευματικό βασίλειο, από το οποίο περιμένετε βοήθεια. Και η βοήθεια θα σας είναι εγγυγημένη, αφού ο ουράνιος Πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά Του μέσα στα ψυχικά δεινά αν μόνο οι σκέψεις του παιδιού στραφούν προς τον Πατέρα και να του παρουσιάσει το παιδί τα δεινά του. Τότε Αυτός θα δώσει εντολή σε όλους τους αγγελιοφόρους του φωτός και της αγάπης Του και αυτοί θα είναι δραστήριοι σύμφωνα με το θέλημά Του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7574                12-4-1960

Η περίοδος του θρησκευτικού αγώνα. . .

Ακόμα μπορείτε να κάνετε ανεμπόδιστα τη δουλειά σας μέσα στον αμπελώνα. Αλλά θα έρθει ο καιρός όπου θα διωχθείτε, εσείς που θέλετε να Με υπηρετήσετε, όπου θα προσπαθούν να εμποδίσουν τη δουλειά σας, όπου θα υπάρχει μια εχθρική στάση απέναντι σε οτιδήποτε μοιάσει με δουλειά για Μένα και για τη βασιλεία Μου. Και τότε θα πρέπει να επικρατήσετε καθ’όσον θα πρέπει να ομολογίσετε με θάρρος Εμένα και το όνομά Μου μπροστά στον κόσμο. Θα πρέπει τότε μεν να είστε πράοι σαν τα περιστέρια και έξυπνοι σαν τα φίδια, θα πρέπει να εργαστείτε προσεκτικά, και ωστόσο θα πρέπει να κηρύσσετε τη διδασκαλία Μου και να γνωστοποιείτε στους ανθρώπους ξανά και ξανά το θέλημά Μου, για το οποίο διδάσκω εσάς τους ανθρώπους διά του λόγου Μου. . .

Μην φοβάστε τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή σας. Και να εκπληρώσετε την αποστολή σας την οποία σας ανέθεσα. Και ένα μέρος αυτής είναι η διάδοση του λόγου Μου, η οποία θα είναι σημαντική και απαραίτητη μέχρι την τελευταία μέρα, γιατί μπορούν ακόμα να σωθούν άνθρωποι από την καταστροφή. Και για αυτό το λόγο σάς νουθετώ ξανά και ξανά επίμονα να κάνετε όση δουλειά είναι δυνατόν μέσα στον αμπελώνα πριν έρθει αυτός ο καιρός. . .  Να εκχερσώσετε ήδη πριν τα χωράφια και να σπείρετε άφθονους σπόρους, προκειμένου να έχουν φυτρώσει οι σπόροι και να καρποφορήσουν.

Αφού θα έρθει ο αγώνας κατά της πίστης, ο αγώνας κατά οτιδήποτε πνευματικού, ο αγώνας ενάντια στον καθένα που πιστεύει ακόμα σε Μένα μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  Αφού αυτή την πίστη θα θέλουν να την εξαφανίσουν. Αυτό θα είναι ο τελευταίος αγώνας, το τελευταίο έργο του αντιπάλου Μου, ο οποίος νομίζει ακόμα ότι θα μπορέσει να Με ανατρέψει πριν λήξει ο χρόνος του. . .  Θα ξεπεράσει τα όρια των δικαιωμάτων σχετικά με την εξουσία του τότε που θα πάρει μέτρα ενάντια σε Μένα τον Ίδιο, τότε που θα προσπαθήσει να πάρει από τους ανθρώπους τη γνώση σχετικά με τον Θεό και Δημιουργό τους, με αποτέλεσμα να εμποδίσει την ελεύθερη απόφασή σας. Τότε θα έχει έρθει ο καιρός όπου θα φυλακιστεί εκ νέου, όπου θα αλυσοδεθεί και θα στερηθεί την εξουσία του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Και θέλω εσείς οι πιστοί Μου να ξέρετε για αυτό όταν ξεκινήσει ο αγώνας έναντι της πίστης, και μην φοβάστε τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν μάλιστα να σκοτώσουν το κορμί σας, όχι όμως την ψυχή σας. . .  Και να ξέρετε ότι θα αγωνίζομαι τότε στο πλευρό σας, ότι θα είμαι ο στρατηλάτης σας και ότι θα βγαίνετε πάντα νικητές από τον αγώνα. Αφού ο θρησκευτικός πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, γιατί θα συντομεύσω τις μέρες για χάρη των δικών Μου, για να μην πέσουν θύματα του αντιπάλου. Εσείς που θέλετε να Με υπηρετήσετε θα χτίσετε ένα τοίχο γύρω σας μέσω της ισχυρής πίστης σας, την οποία θα ενισχύω ξανά και ξανά εκ νέου. Αφού θα είμαι ο Ίδιος κοντά στους δικούς Μου μέσα στο Πνεύμα και μερικές φορές και ορατός όταν το απαιτήσει η κατάσταση ανάγκης.

Και θα ενισχυθείτε με ασυνήθιστο τρόπο, προκειμένου να αντέξετε μέχρι το τέλος. Αφού δεν αφήνω τους δικούς Μου μέσα στα δεινά, τους συμπαραστέκομαι φανερά και θα τους κάνω ικανούς να προβάλουν αντίσταση. Ως αποτέλεσμα θα ομολογήσουν φωναχτά μπροστά στον κόσμο σε ποιον ανήκουν, και μέσω της θαρραλέας ομολόγησής τους θα κερδίσουν ακόμα ψυχές από το εχθρικό στρατόπεδο. . .  Αφού παλεύω για την κάθε μεμονωμένη ψυχή για να φτάσει κοντά Μου ακόμα πριν το τέλος και να σωθεί για την αιωνιότητα.

Μόνο λίγος χρόνος θα περάσει ακόμα μέχρι το τέλος και ωστόσο θα μπορεί να γίνει ακόμα πολλή δουλειά μέσα στον αμπελώνα Μου πριν μπείτε στην τελευταία φάση εσείς η άνθρωποι, η οποία θα είναι για σας ο θρησκευτικός αγώνας. . .  Τότε θα μπορείτε να περιμένετε καθημερινά τον ερχομό Μου, θα μπορείτε να ελπίσετε ότι θα έρθω σύντομα και δεν θα σας απογοητεύσω. . .  Θα σας πάρω μακριά από την παλιά Γη όταν έχει έρθει η μέρα της Κρίσης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7575                12-4-1960

Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται μέσα στο λυτρωτικό έργο. . .

Όλους εσάς αγγίζει η Αγάπη Μου, η οποία δεν σας εγκατέλειψε ποτέ και η οποία θα σας ακολουθεί, ακόμα και αν την απορρίψετε. . .  η οποία θα είναι δική σας μέχρι τον αιώνα των άπαντα και η οποία επομένως δεν θα ησυχάσει ώσπου να έχετε ξαναγίνει δικοί Μου. Και σας έδωσα σε όλους σας την απόδειξη της μεγάλης αγάπης και του μεγάλου ελέους Μου όταν υπόφερα και πέθανα για σας στο σταυρό. . .  Αφού αυτό το μέγιστο έργο της αγάπης Μού έφερε πίσω τα χαμένα πλάσματά Μου, παρόλο που εναπόκειται στη θέληση του ίδιου του πλάσματος αν θέλει να επιστρέψει σε Μένα. Κάποτε όμως το κάθε ον θα έχει την επιθυμία να γυρίσει πίσω σε Μένα. Κάποτε θα κατέχω και Εγώ την αγάπη των πλασμάτων Μου και το πλάσμα θα είναι μακάριο σαν και Εγώ που θα έχει βρει τον Πατέρα, έτσι όπως θα έχω βρει το παιδί Μου. . .

Αλλά το λυτρωτικό έργο ήταν απαραίτητο για αυτό, η Αγάπη Μου έπρεπε να μπει σε μέγιστη δράση. Η Αγάπη έπρεπε να υποφέρει ανείπωτα, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπόρεσε να εξιλεωθεί η μεγάλη ενοχή, η οποία χώριζε εσάς τα πλάσματά Μου από Εμένα, τον Δημιουργό και Πατέρα σας. Έπρεπε να πληρώσει κάποιος για τη μεγάλη ενοχή και αυτό το έκανε η Αγάπη Μου. . .  Υπόφερε για εσάς και πέθανε στο σταυρό για εσάς. Και εσείς οι άνθρωποι θα έπρεπε να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο του ελέους και για αυτό το λόγο το επιτέλεσε ένας άνθρωπος στη Γη, μέσα στον Οποίο διέμεινα ο Ίδιος. . .

Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Ιησούς, ο μονογενής Γιος Μου, τον Οποίο έστειλα από πάνω στη Γη, προκειμένου να σώσει τους ανθρώπους από τα δεινά τους. . .  Είχε εκπηγάσει από τη δημιουργική Μου δύναμη και η αγάπη Του για Μένα ήταν αφάνταστη. . .  η αγάπη Του για τους πεσμένους αδερφούς Του επίσης και αυτή Τον ώθησε να κάνει το έργο του ελέους. Γιατί γνώριζε τη φοβερή κατάσταση των συνανθρώπων, γιατί ήξερε ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν μακάριοι όσο τους βάραινε η αρχέγονη ενοχή, η οποία τους κρατούσε κλειστό το δρόμο προς το φωτεινό βασίλειο. Η ενοχή των ανθρώπων ήταν τεράστια και για χάρη της δικαιοσύνης έπρεπε να πάρω ικανοποίηση. . .

Για αυτό προσφέρθηκε ο άνθρωπος Ιησούς από την τεράστια αγάπη Του και Εγώ αποδέχθηκα την προσφορά Του, γιατί δεν ήθελα και δεν μπορούσα να απορρίψω την αγάπη, αφού αυτό που κάνει η αγάπη είναι πάντα σωστό μπροστά Μου και μπροστά στα μάτια Μου. Ο άνθρωπος Ιησούς πέρασε από τη Γη και η ζωή Του ήταν αγάπη, την οποία αύξανε συνέχεια, η οποία Τον γέμιζε πλήρως και η οποία επομένως θεοποίησε ολοκληρωτικά τον άνθρωπο Ιησού, αφού η αγάπη είναι ο Θεός. . .  Αυτό το μυστικό δεν θα μπορείτε ποτέ να το αποκαλύψετε εσείς οι άνθρωποι, και ωστόσο μπορώ να σας το κάνω κατανοητό μόνο με την εξήγηση ότι Εγώ είμαι η Αιώνια Αγάπη και ότι βρισκόμουν πλήρως μέσα στον άνθρωπο Ιησού. . .  Μόνο το εξωτερικό περίβλημά Του ήταν ανθρώπινο, ολόκληρο το Είναι Του όμως ήταν Θεός, αφού ήταν Αγάπη και η Αγάπη είναι ο Θεός.

Ήταν λοιπόν η Αγάπη που παρακίνησε τον άνθρωπο Ιησού να υποφέρει και να πεθάνει στο σταυρό για να λυτρώσει τους ανθρώπους. Έναν τέτοιο βαθμό παθών όπως τον ανέχθηκε ο Ιησούς μπόρεσε να τον επωμιστεί μόνο η αγάπη. Διότι η αγάπη είναι δύναμη και έκανε τον άνθρωπο Ιησού ικανό να αντέξει μέχρι το τέλος χωρίς να υποκύψει ήδη πριν. Και ο Ιησούς ήξερε από πολύ πριν για αυτό το βαθμό των παθών και για αυτό το λόγο διένυσε μια πάρα πολύ βασανιστική επίγεια πορεία, έχοντας πάντα επίγνωση αυτών που Τον περίμεναν. . .  Φοβόταν συχνά ότι θα απέτυχε και ότι δεν θα μπορούσε να εκετλέσει το έργο της λύτρωσης. Αλλά η Αγάπη Τού έδινε ξανά και ξανά καινούργια δύναμη. . .

Αφού η Αγάπη Μου ανήκε σε όλα τα πλάσματα που κάποτε αποστάτησαν από Μένα και αυτή η Αγάπη θυσιάστηκε για όλα τα πλάσματά Μου. Εσείς οι άνθρωποι δεν θα μπορείτε ποτέ να αποκαλύψετε  ολοκληρωτικά το μυστικό της ενανθρώπισής Μου πριν να μην έχει αναμετατραπεί το είναι σας σε αγάπη, έτσι όπως ήσασταν αρχικά. Αλλά προσπαθώ να σας την κάνω κατανοητή, προκειμένου να μάθετε να πιστέψετε ότι Εκείνος και Εγώ είμαστε ένα, ότι φωνάζετε Εμένα όταν φωνάζετε τον Χριστό. . .  Αφού το σημαντικό είναι να αναγνωρίσετε τον Εαυτό Μου, τον Οποίο κάποτε δεν θέλατε να αναγνωρίσετε, γιατί δεν σας ήμουν ορατός. . .

Τώρα θα έπρεπε να Με αναγνωρίσετε και να Με αποδεχθείτε μέσα στον ορατό Σωτήρα Ιησού Χριστό και μόνο τότε θα επιστρέψετε σε Μένα, από τον Οποίο εκπορευτήκατε. Και για το λόγο αυτό σας ακολουθεί η Αγάπη Μου, ώσπου να επιστρέψετε. . .  Δεν θα σας εγκαταλείψω και δεν θα ησυχάσω ώσπου να Με αποδεχθείτε και να ανταποδώσετε την Αγάπη Μου. . .  Η Αγάπη Μου θα σας αγγίζει ξανά και ξανά, θα σας ακτινοβολεί ξανά και ξανά, ώσπου να ανοιχθείτε στην ακτινοβολία Μου και να βρείτε το δρόμο πίσω στο πατρικό σπίτι και να είστε αιώνια μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7576                13 κ. 14-4-1960

Η διαδικασία της εκτροπής της δύναμης. . .

Η κατάσταση του παιδιού του Θεού. . .

Άφθαρτο είναι το πνευματικό μέσα σας, δηλαδή η ψυχή σας, αφού είναι πνεύμα από το δικό Μου Πνεύμα, είναι δύναμη που εκπορεύτηκε από Μένα. Δεν θα μπορεί ποτέ να εξαφανιστεί, γιατί η αρχέγονη ουσία της είναι το ίδιο με Εμένα, ο Οποίος υπάρχω από τη μια αιωνιότητα στην άλλη. . .  μόνο με τη διαφορά ότι εσείς είχατε μια αρχή, ενώ Εγώ είμαι αιώνιος. Η δύναμη που ακτινοβολήθηκε από Μένα ήταν αγάπη. .    Άρα η αγάπη είναι η ουσία σας και η δύναμη αγάπη που ακτινοβολήθηκε κάποτε από Μένα δεν μπορεί να πεθάνει, αλλά επιστρέφει ξανά και ξανά στην αφετηρία της.

Κατά συνέπεια, όλα τα όντα, όλες οι αρχέγονες ψυχές που βρίσκονται μακριά Μου θα πρέπει να επιστρέψουν σε Μένα, γιατί πρόκειται για τον προαιώνιο βασικό νόμο ότι η δύναμη που ακτινοβολήθηκε θα επιστρέψει στην πηγή της δύναμης. . .  Η ακτινοβόληση της δύναμής Μου λοιπόν ισοδυναμεί με τη δημιουργία. . .  Αυτό που ήθελα το έβγαλα εκτός Μου και αυτό άρα «γεννήθηκε». . .  Και δεν θα μπορεί πια να πεθάνει, γιατί η δύναμή Μου είναι άφθαρτη. Επομένως, γίνεται κατά κάποιον τρόπο απλά μια διαδικασία εκτροπής της δύναμης, η οποία Μου προκαλεί μακαριότητα. Διότι η δύναμη πρέπει πάντα να έχει κάποιο αποτέλεσμα και διότη αυτό το αποτέλεσμα της δύναμης είναι το αίτιο αμέτρητων δημιουργιών, εν μέρει πνευματικού εν μέρει υλικού είδους.

Όλες οι δημιουργίες Με κάνουν μακάριο, άσχετα με το στάδιό τους, αφού τα πάντα περιέχουν τη δύναμή Μου, στα πάντα έδωσε την ύπαρξή τους το θέλημά Μου. Και τα πάντα αποδεικνύουν την ατελείωτη αγάπης Μου, η οποία ψάχνει να βρει σκεύη που θα απορροφήσουν τη δύναμή Μου. Αναρίθμητα δημιουργήματα όμως αλλάζουν συνέχεια, η πνευματική δύναμη που περιέχουν ξεφεύγει μεν κατά την κάθε μετατροπή και αναζητά ένα νέο σκεύος σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .  Ωστόσο, τα όντα που εκπορεύτηκαν κάποτε από Μένα θα συνεχίζουν αιώνια να υπάρχουν αυτό που ήταν όταν κάποτε θα έχουν περάσει από τη μεταμορφωτική διαδικασία μέσα από τα δημιουργήματα και όταν θα έχουν γίνει ξανά τα αρχέγονα όντα που ήταν αρχικά.

Τότε όμως θα υπάρχουν αιώνια ως τα ομοιώματά Μου, ως ίδια με Μένα τέλεια όντα, τα οποία θα έχουν τότε τα ίδια ένα πεδίο δράσης τους. Γιατί θα είναι φορείς της δύναμης της αγάπης Μου, η οποία ακτινοβολείται διαρκώς, και θα διευθύνουν τα ίδια τη διαδικασία εκτροπής της δύναμης, η οποία θα τα κάνει διαρκώς μακάρια. Ως «όντα» το πνευματικό θα κατέχει και πάλι την συνείδηση του εγώ, αφού έκανα να γννήσουν κάποτε από Μένα όντα που είχαν τη συνείδηση του εγώ, που Με αναγνώριζαν ως Θεό και Δημιουργό και τα οποία τελικά θα Με αναγνωρίσουν επίσης ως Πατέρα όταν θα έχουν περάσει από την ατελείωτα μακριά μεταμορφωτική διαδικασία.

Και επειδή θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως άφθαρτα όντα, θα είναι μακάρια. Αφού θα μπορούν να αξιοποιήσουν δύναμη, φως και ελευθερία ανάλογα με τη δική τους θέληση και θα μπορούν να αισθανθούν την ίδια μακαριότητα που παρακίνησε Εμένα να δημιουργήσω όλα τα όντα και όλα τα πράγματα στο άπειρο. . .  Θα είναι ικανά να ενεργούν και να δημιουργούν σαν θεούς, αφού θα έχουν γίνει τέλεια, έτσι όπως είναι τέλειος ο Πατέρας τους στον ουρανό. . .  Και θέλω να σας αποκαλύψω όλα τα μυστικά όταν θα έχετε φτάσει σε αυτή την τέλεια κατάσταση της ωριμότητας και θα λάβετε γνώση της διακυβέρνησης και της ενέργειάς Μου. Θα καταλαβαίνετε όλο και καλύτερα τη Φύση Μου, θα απολαμβάνετε τη μακαριότητά σας. Αφού θα καταλάβετε ότι η αγάπη του Πατέρα δεν έχει όρια, ότι θα Τον επιδιώκετε συνέχεια, ότι θα σας χαρίζει τον Εαυτό Του και θα εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες σας. . .

Και ωστόσο δεν θα μπορείτε ποτέ να εξιχνιάσετε το Είναι Μου, αφού και αυτό ανήκει στη μακαριότητα, δηλαδή ότι η λαχτάρα σας θα εκπληρώνεται συνέχεια και ότι παρ’όλα αυτά η λαχτάρα σας δεν θα σταματήσει, καθώς επίσης η ευτυχία που θα σας χαρίζω δεν θα μπορεί να σταματήσει. Και αυτή η κατάσταση θα έχει αιώνια διάρκεια, δηλαδή μια αιώνια λαχτάρα για την αγάπη Μου και μια μόνιμη εκπλήρωση. Αφού για το τέλειο πνευματικό δεν υπάρχει περιορισμός και θα σας ανοίγονται ξανά και ξανά νέες μακαριότητες, γιατί θέλω να σας χαρίζω ευτυχία αιώνια. Και η μόνιμη παρουσία Μου θα είναι ο ύψιστος βαθμός της ευδαιμονίας σας, αφού τα παιδιά Μου λαμβάνουν τη δύναμη απευθείας από Μένα, την οποία μετά διοχετεύουν αλλού προς τη δική τους ευτυχία.

Και στην περίπτωση που εσείς οι άνθρωποι πιστεύετε ότι θα διαλυθεί το εγώ σας, βρίσκεστε ακόμα μέσα σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι και ο δρόμος σας για Μένα θα είναι ακόμα ατελείωτα μακρύς. . .  Τότε όμως που θα σας έχει αγγίξει η ακτίνα της αγάπης Μου θα καταλάβετε από πού εκπορευτήκατε και τότε βέβαια θα επιδιώξετε να επιστρέψετε στο στόχο σας. Αφού η ψυχή σας θα διαισθανθεί από πού ήρθε και αυτό θα την τραβήξει πίσω εκεί. Η αγάπη Μου έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μέσα της αυτή την κατανόηση, αλλά ξέρω αν και πότε μπορέσω να αγγίξω μια τέτοια ψυχή, γιατί ξέρω ποιο βαθμό έχει πετύχει. . .  Τότε οι άνθρωποι μιλούν για «ασυνήθιστη χάρη» και κατά κάποιον τρόπο πρόκειται μάλιστα για μια χάρη, για την οποία όμως ξέρω ότι η ψυχή θα την αποδεχθεί και θα την αξιοποιήσει με το σωστό τρόπο.

Αφού η αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου είναι ατελείωτη και δεν αγνωεί κανένα. . .  Μόνο που πρέπει να ανταποδοθεί, και τότε η δύναμή της θα κατορθώσει τα πάντα, ακόμα και την άνοδο μιας ψυχής στα ύψιστα ύψη. . .  Και τότε η ψυχή θα επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση. . .  Θα γίνει πάλι αυτό που ήταν αρχικά, θα έχει μεταμορφωθεί σε ένα παιδί Μου και θα βρίσκεται αιώνια κοντά Μου με ύψιστη μακαριότητα. . .  Θα έχει πετύχει την κατάσταση του παιδιού του Θεού και Εγώ θα έχω πετύχει το στόχο που έθεσα κατά τη δημιουργία ολόκληρου του οντώδους, δηλαδή να έχω δίπλα Μου παιδιά που θα είναι ικανά να δημιουργούν και να ενεργούν και που θα είναι πάρα πολύ μακάρια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7577                15-4-1960

Μεγάλη Παρασκευή. . .

Μέσα των παθών και του θανάτου Μου στο σταυρό έγινε η λύτρωσή σας από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .  Πρόσφερα για σας τη θυσία ως άνθρωπος, έδωσα τη ζωή Μου με φοβερά βάσανα για να εξιλεώσω την ενοχή της αμαρτίας σας, για να σας ανοίξω ξανά το φωτεινό βασίλειο, το οποίο ήταν κλειστό για σας εξαιτίας της πτώσης σας. Και αυτή τη θυσία την έκανε η Αγάπη μέσα Μου, αφού αυτή ήταν ικανή να επιτελέσει ένα τέτοιο έργο του ελέους, γιατί η Αγάπη είναι δύναμη, γιατί η Αγάπη είναι ο Ίδιος ο προαιώνιος Θεός. . .

Δεν θα μπορείτε ποτέ να εκτιμήσετε εσείς οι άνθρωποι πόσο υπόφερε ο άνθρωπος Ιησούς. Αφού παρόλο που βρισκόμουν ο Ίδιος μέσα Του, το ανθρώπινο κορμί Του δεν γλίτωσε από τα πάθη και τους πόνους, γιατί ο Ιησούς ήθελε να εξιλεώσει τη μεγάλη ενοχή για χάρη της δικαιοσύνης. . .  Η αμαρτία της κάποτε αποστασίας από Μένα ήταν τόσο αφάνταστα μεγάλη ότι τα όντα δεν θα ήταν ικανά να την εξιλεώσουν μόνα τους, ακόμα και αν είχαν περάσει αιωνιότητες. Αφού τα όντα ήταν γεμάτα φως όταν εξεγέρθηκαν εναντίον Μου. . .

Και δυνάμει της τεράστιας αγάπης Του ο άνθρωπος Ιησούς ήξερε για αυτή τη μεγάλη ενοχή. Ήξερε ότι αυτή η αμαρτία απαιτούσε μια αφάνταστα μεγάλη εξιλέωση, προκειμένου να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη. . .  Και Μου θυσίασε τον Ίδιο τον Εαυτό Του  και Εγώ δέχθηκα αυτή τη θυσία, γιατί την έκανε η αγάπη, ή με άλλα λόγια: Εγώ ο Ίδιος την έκανα, ο Οποίος είμαι η Αιώνια Αγάπη. . .  Κατοίκησα μέσα στον άνθρωπο Ιησού, Τον γέμισα με το Πνεύμα Μου, με την Αγάπη Μου, η Οποία είναι δύναμη. Και άρα ο άνθρωπος Ιησούς βρήκε και τη δύναμη για αυτό το λύτρωτικό έργο, το οποίο συνδεόταν με αφάνταστα πάθη και βάσανα, τα οποία ανταποκρίνονταν στο μέγεθος της ενοχής. . .

Αφού ήθελε να σβήσει αυτή την ενοχή της αμαρτίας, ήθελε να προσφέρει την εξιλέωση για χάρη της δικαιοσύνης. . .  Ήξερε επίσης πόσο μεγάλη θα ήταν η κατάσταση της έσχατης ανάγκης της ανθρωπότητας εάν δεν της έφερνε κανείς βοήθεια. Και η ψυχή Του Μου προσφέρθηκε ως θυσία, η ψυχή Του είχε μείνει μαζί Μου όταν οι αδερφοί Του έπεσαν στην άβυσσο. Και η ψυχή Του προσφέρθηκε να σώσει αυτούς, γιατί οι ίδιοι δεν ήταν πια ικανοί να ανέβουν και γιατί επίσης τους ήταν κλειστός ο δρόμος της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, όσο η μεγάλη ενοχή της αμαρτίας τους δεν θα είχε εξιλεωθεί. Η ψυχή του Ιησού ήξερε για τα πάντα. . .

Είχα στείλει στη Γη το Γιο Μου, είχα δεχθεί την προσφορά Του να εξιλεώσει την ενοχή των πεσμένων αδερφών Του. . .  Και ήξερε για το βαθμό των παθών που θα Τον περίμεναν. Αλλά η αγάπη Του Τον ωθούσε, η αγάπη Του ανήκε σε Μένα και στους πεσμένους αδερφούς Του, τους οποίους ήθελε να Μου φέρει πίσω. . .  Κατέβηκε στη Γη και διένυσε την πορεία ως άνθρωπος, Με απορρόφησε πλήρως μέσα Του. Η Αγάπη που Τον γέμιζε όλο και περισσότερο. . .  Εγώ ο Ίδιος. . .  καθόρισε τότε όλες τις πράξεις Του. Αφού αυτή η Αγάπη ανήκε μόνο στην υποδουλωμένη ανθρωπότητα, την οποία ήθελε να λυτρώσει από τα δεινά του αντιπάλου Μου.

Και έτσι πήρε το δρόμο του σταυρού. . .  το δρόμο των παθών και της αγάπης. . .  ώσπου να είχε έρθει η στιγμή όπου θυσιάσε τη ζωή Του για τους συνανθρώπους Του, ώσπου να είχε έρθει η μέρα όπου πέθανε στο σταυρό με τρομερούς πόνους και τρομερά βάσανα, όπου θυσίασε τον Εαυτό Του στο σταυρό για να εξιλεώσει τη μεγάλη ενοχή της αμαρτίας που βάραινε την ανθρωπότητα. Υπόφερε ανείπωτα, Του προκάλεσαν ανείπωτους πόνους οι εχθροί Του, οι οποίοι ικανοποίησαν τις κακές και αρρωστημένες ορμές τους πάνω Του ως οι απεσταλμένοι του αντιπάλου. . .

Επρόκειτο για πάθη τα οποία δεν θα είχε αντέξει κανένας άνθρωπος εάν δεν Τον είχε διατηρήσει η δύναμη της Αγάπης. . .  εάν δεν Τον είχε γεμίσει η Ίδια η Αγάπη και Του είχε δώσει δύναμη για να αντέξει μέχρι τον θάνατό Του. Και αυτή η πράξη της Αγάπης λύτρωσε την ανθρωπότητα από τον αιώνιο θάνατο. . .  Η δικαιοσύνη του Θεού είχε ικανοποιηθεί, η Αγάπη Μου είχε προσφέρει την εξιλέωση και είχαν απελευθερωθεί από την ενοχή τους οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν το λυτρωτικό έργο του Ιησού και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. . .

Εγώ ο Ίδιος ευσπλαχνίστηκα τους ανθρώπους, ο Ίδιος επιτέλεσα το λυτρωτικό έργο μέσα στον άνθρωπο Ιησού. Επέλεξα μια ανθρώπινη μορφή που επωμίστηκε υπεράνθρωπα πάθη για να γίνει φανερό για την ανθρωπότητα το έργο του ελέους Μου, για να καταλάβει αυτή το μέγεθος της ενοχής της και για να πηγαίνει από μόνη της την ενοχή της σε Εκείνον Που πέθανε για αυτή στο σταυρό. . .  Και αφού επομένως βρισκόμουν ο Ίδιος μέσα σε αυτό τον άνθρωπο Ιησού, οι άνθρωποι έρχονται τώρα σε Μένα με την ενοχή τους και Μου ζητούν συγχώρεση. . .  Με αναγνωρίζουν, έτσι όπως κάποτε αρνήθηκαν να Με αναγνωρίσουν, και με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουν και ομολογούν την ενοχή τους. . .

Και αποδέχομαι τον καθένα που θα πηγαίνει την ενοχή του κάτω από το σταυρό. Και για τον καθένα είναι τώρα ανοιχτός ο δρόμος για Μένα, για τον καθένα είναι ανοιχτός ο δρόμος για το πατρικό σπίτι. Αφού ο Ιησούς Χριστός άνοιξε τις πύλες που ήταν κλειστές εξαιτίας της πτώσης  των πνευμάτων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

7578                16-4-1960

Πνευματική ανομβρία. . .

Η πνευματική ανομβρία έχει εξαπλωθεί τρομακτικά και παντού εμποδίζεται η ροή του ζωντανού νερού. . .  Και παρόλο που οι αγγελιοφόροι Μου διαδίδουν παντού το λόγο Μου, αυτός διεισδύει μόνο σπάνια μέσα στις καρδιές για να τις γονιμοποιήσει. Οι άνθρωποι τον ακούν συχνά μόνο με τα αυτιά τους ή διαβάζουν μόνο τα γράμματα, ενώ οι καρδιά τους μένει ανέγγιχτη. Υπάρχει μεγάλη πνευματική ένδεια, τα χωράφια είναι χέρσα, δεν φυτρώνει κανένα φυτάκι, γιατί αυτό δεν ζωογονείται από το νερό της ζωής. . .  Και ως εκ τούτου ο λόγος Μου παραμένει νεκρός, δεν αφυπνίζει στην ζωής τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία αγάπη.

Και οι άνθρωποι βαδίζουν προς το τέλος. Δεν ξέρουν τι σημαίνει για αυτούς αυτή η μεγάλη πνευματική ένδεια, δεν ξέρουν ότι η ψυχή τους πρέπει να έχει βρει τη ζωή όταν τελειώσει η σωματική ζωή του ανθρώπου, ότι αλλιώς εκείνη θα παραμένει μέσα στην κατάσταση του θανάτου πάλι για ατελείωτους καιρούς. . .  Η πνευματική ανομβρία είναι τρομακτική και όμως θα μπορούσε να διορθωθεί τόσο εύκολα. Αφού αφήνω συνεχώς να ρέει το ζωντανό νερό και όλοι οι τόποι θα μπορούσαν να το απορροφήσουν και να γίνουν ο κύπος της Εδέμ. Αφού το νερό της ζωής Μου κατέχει αυτή τη δήναμη να μετατρέψει ξερούς τόπους σε εύφορα εδάφη. . .

Αλλά οι άνθρωποι αισθάνονται καλά μέσα στην ανομβρία, δεν στερούνται τίποτα και επομένως δεν αποδέχονται τίποτα που θα μπορούσε να επιφέρει μια αλλαγή. Και το ρεύμα της θείας αγάπης Μου ρέει ασταμάτητα, αλλά μόνο λίγοι επηρεάζονται από τη δύναμή του, μόνο λίγοι βουτούν σε αυτό το ρεύμα αγάπης και αναρρώνουν για να ζήσουν μια καινούργια ζωή. Όπου όμως εμποδίζεται το ρεύμα της αγάπης Μου, εκεί η δύναμή του δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Και ο άνθρωπος θα βαδίζει σε μια ξερή στέπα και δεν θα μπορεί να αντλήσει πουθενά ένα δροσιστικό ποτό.

Αφού ο Σατανάς περνά από τον κόσμο και εμποδίζει τους ανθρώπους να παραλάβουν τις ευλογίες της αγάπης Μου. . .  Τους φράζει το δρόμο που οδηγεί στην πηγή. . .  Τους παρουσιάζει μια οφθαλμαπάτη, την οποία επιδιώκουν χωρίς να φτάσουν ποτέ στο στόχο. . .  Ο αντίπαλός Μου καθορίζει τη θέληση των ανθρώπων και αυτοί του υπακούν, ενώ θα μπορούσαν και να του προβάλουν αντίσταση. Και στις  περιπτώσεις που οι αγγελιοφόροι Μου προσφέρουν το νερό της ζωής, τους ψιθυρίζει κένα λόγια στα αυτιά τους και οι άνθρωποι δεν προσέχουν αυτά που τους φέρνουν οι αγγελιοφόροι Μου. . .  Και έχει τόση δύναμη πάνω στους ανθρώπους, γιατί αυτοί δεν έχουν αγάπη, αλλιώς θα κατείχαν και τη δύναμη για την αντίσταση και θα είχαν ήδη βοηθηθεί εάν η θέλησή τους απομακρυνόταν από εκείνον.

Και μέσα σε αυτή την πνευματική ένδεια θα ήθελα πάλι να σπεύσω προς βοήθειά τους, όπως κάποτε όταν κατέβηκα στη Γη. . .  Θα ήθελα μόνο να οδηγήσω τα μάτια των ανθρώπων στο λυτρωτικό έργο, στον θάνατο του Ιησού στο σταυρό. Θα ήθελα να Τον σκεφτούν και να καταφύγουν σε Αυτόν, ο Οποίος μόνο μπορεί να τους βοηθήσει. Αφού επιτέλεσα το λυτρωτικό έργο και για αυτούς τους ανθρώπους και θα ήθελα να βοηθήσω και αυτούς να αποκτήσουν τη ζωή της ψυχής τους, αλλά απαιτείται η δική τους θέληση. . .  Πρέπει να αισθανθούν ως βασανιστική την πνευματική τους ανομβρία και πρέπει να επιθυμήσουν το νερό της ζωής. Πρέπει να Με φωνάξουν μέσα στον Ιησού Χριστό, πρέπει να λάβουν γνώση του λόγου Μου και επομένως να επιτρέψουν να τους μιλάω. . .

Πρέπει να θέλουν να φυτρώσει ο σπόρος μέσα στις καρδιές τους και να καρποφορήσει. Πρέπει να θέλουν να γίνουν μακάριοι, να μην παραμείνουν μέσα στον θάνατο, αλλά να φτάσουν στη ζωή. Πρέπει να θέλουν να «αναστηθούν από τους νεκρούς». . .  Μόλις τους γεμίσει αυτή η θέληση, θα ξεφύγουν βέβαια από τον θάνατο, γιατί θα μπορώ τότε να επενεργήσω στις σκέψεις τους, γιατί θα ασχοληθούν διανοητικά με τη ζωή μετά τον θάνατο και γιατί επίσης δεν θα περάσουν πια από την πηγή του νερού της ζωής  χωρίς να την προσέξουν, αλλά η ψυχή τους θα επιθυμήσει το ποτό που θα την αναστήσει. . .  Και τότε η πνευματική ανομβρία θα έχει διορθωθεί, τότε η ψυχή δεν θα χρειάζεται να φοβάται ότι θα πέσει θύμα του αιώνιου θανάτου. Θα πάρει τροφή και ποτό, θα ανακτήσει τη ζωή και δεν θα χάσει ποτέ πια αυτή τη ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7579                17-4-1960

Πάσχα. . .

Και ανοικοδόμησα το ναό όπως το υποσχέθηκα. . .  Αναστήθηκα από τους νεκρούς κατά την τρίτη μέρα και το σώμα Μου επίσης ανέβηκε από τον τάφο, γιατί ήθελα να λάβουν οι άνθρωποι γνώση της ανάστασής Μου. Αφού δεν πίστευαν σε μια συνέχιση της ζωής μετά τον θάνατο και ήθελα να τους αποκομίσω την απόδειξη ότι θα Μου ήταν δυνατό να ξεπεράσω και τον θάνατο, προκειμένου να πιστέψουν στην υπόσχεσή Μου ότι θα αναστηθεί στη ζωή ο κάθε άνθρωπος που Με πιστεύει.

Για αυτό το λόγο έκανα το σώμα Μου να αναστηθεί μαζί Μου από τον τάφο σε πνευματοποιημένη κατάσταση. Εμφανίστηκα μπροστά στους μαθητές Μου, οι οποίοι μπορούσαν να Με δουν και επίσης να Με αισθανθούν, γιατί θα έπρεπε να πιστέψουν ότι είχα αναστηθεί από τους νεκρούς, έτσι όπως το ανακοίνωσα πριν. Αλλά μπορούσαν να Με δουν μόνο εκείνοι η κατάσταση της ωριμότητας των οποίων το επέτρεψε. Αφού δεν βρισκόμουν πια μεταξύ τους σωματικά, αλλά το σώμα και η ψυχή Μου είχαν πνευματοποιηθεί και επομένως ήταν ορατά μόνο σε εκείνους που ήταν ικανοί να βλέπουν με πνευματικά μάτια, γιατί τους άνοιξα την πνευματική όραση.

Και αυτό ήταν πάλι η αφορμή για να αμφιβάλουν οι άνθρωποι, για να τσακωθούν και να αρθρώσουν υποψίες ότι το σώμα Μου είχε απομακρυνθεί παράνομα. . .  έτσι όπως και σήμερα αμφισβηθείται η ανάστασή Μου κατά την τρίτη μέρα από εκείνους που δεν καταλαβαίνουν τη διαδικασία της πνευματοποίησης της ψυχής και του κορμιού. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε μια ανάσταση της ψυχής, και ωστόσο σε όλους τους ανθρώπους διαδραματίζεται η ίδια διαδικασία κατά την ώρα του σωματικού τους θανάτου, δηλαδή η ψυχή εγκαταλείπει το κορμί και μπαίνει στο υπερκόσμιο βασίλειο. Αφού δεν μπορεί να πεθάνει, μόνο που η κατάστασή της είναι εντελώς διαφορετική ανάλογα με τον τρόπο ζωής της. Αν αυτός επέφερε την ωριμότητά της στη Γη, η ψυχή ανασταίνεται στη ζωή. . .  σε μια νέα ζωή στο πνευματικό βασίλειο. . .

Η ψυχή Μου είχε ωριμάσει εντελώς, είχε ενωθεί με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα και είχε καταφέρει κατά τη διάρκεια της επίγειας Μου ζωής να καθορίσει και το κορμί Μου να εναρμονιστεί με όλες τις επιθυμίες της. Ως αποτέλεσμα πνευματοποιήθηκαν και όλες οι ουσίες τους κορμιού Μου στη Γη και συνεπώς μπόρεσαν να αναστηθούν ταυτόχρονα με την ψυχή μετά τον θάνατό Μου, το οποίο απόδειξα την τρίτη μέρα. Ωστόσο, και αυτή τη διαδικασία μπορούν μόνο να την πιστέψουν οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν πια να προσκομιστούν σχετικές αποδείξεις.

Εκείνος το πνεύμα του οποίου έχει αφυπνιστεί, εκείνος που ξέρει για το σκοπό και το στόχο του ανθρώπου στη Γη, έχει επίσης ακλόνητη πίστη στην ανάστασή Μου κατά την τρίτη μέρα. Αφού σε εκείνον το λέει το Πνεύμα Μου, το οποίο μετά την ανάστασή Μου ακτινοβολήθηκε και στους μαθητές Μου, κάτι που έγινε φανερό μετά την ανάληψή Μου στον ουρανό. Αφού και αυτή μπόρεσαν να τη βιώσουν και πάλι μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που είχαν ωριμάσει αρκετά για να ήταν ικανοί να βλέπουν πνευματικά, γιατί το ήθελα αυτό και γιατί είχαν προετοιμαστεί πνευματικά με έναν τρόπο ότι για εκείνους το βιώμα της επιφοίτησης του Πνεύματος (ανάληψη) δεν σήμανε πια κανέναν εξαναγκασμό της θέλησής τους.

Επίσης μετά την ανάστασή Μου μπόρεσαν να Με δουν πάντα μόνο μερικοί άνθρωποι και ενίσχυσα εκείνους τους μερικούς για αυτό το ασυνήθιστο βίωμα. Με είδαν. . .  και το ήθελα έτσι, γιατί οι μαθητές Μου θα έπρεπε να πηγαίνουν στον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Μου και γιατί θα έπρεπε να μαρτυρήσουν για την ανάστασή Μου την τρίτη μέρα. Μπροστά στους άπιστους όμως δεν εμφανίστηκα, αφού αυτοί δεν θα άντεχαν την αφθονία του φωτός Μου, το οποίο θα είχε φέξει μέσα στο πνευματικό σκοτάδι τους.

Όποιος όμως ακούει το Ευαγγέλιό Μου, όποιος Με πιστεύει και πιστεύει επίσης στο λυτρωτικό έργο Μου, θα πρέπει και να είναι ικανός να πιστέψει στην ανάστασή Μου από τους νεκρούς. Και θα του είναι μάλιστα δυνατό να την πιστέψει, γιατί το Πνεύμα μέσα του, το οποίο ακτινοβολεί από Εμένα, θα τον διδάξει επίσης από το εσωτρικό του και θα του χαρίσει μια ζωντανή πίστη. Δεν θα έχει ανάγκη άλλες αποδείξεις, θα είναι εντελώς πεπεισμένος εσωτερικά ότι η ψυχή του θα αναστηθεί στη ζωή. Και για το λόγο αυτό θα ζήσει συνειδητά την επίγεια του ζωή, θα επιδιώξει την ένωση μαζί Μου, θα βασιστεί στον Ιησού Χριστό και θα συνδεθεί μαζί με Εμένα τον Ίδιο μέσω Εκείνου. . .  θα επιδιώξει να ωριμάσει πνευματικά και θα πασχίζει μόνιμα να εκπληρώνει το θέλημά Μου. . .  Και δεν θα χρειάζεται να φοβάται τον θάνατο, γιατί ξέρει ότι θα αναστηθεί στην αιώνια ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7580                18-4-1960

Υπερνίκηση του θανάτου. . .

Ανάσταση. . .

Και η ζωή σας θα είναι μακάρια, αφού το να έχει αναστηθεί κανείς από τους νεκρούς σημαίνει ότι υπερνίκησε εκείνον που έφταιξε κάποτε για τη δυστυχία σας, εκείνον που σας έριξε στην άβυσσο. . .  Το να έχει αναστηθεί κανείς από τους νεκρούς σημαίνει ότι ανέβηκε από το βάθος στο ύψος, ότι μπορεί να απολαμβάνει το φως και τη ζωή και ότι έχει ξεφύγει για πάντα από το σκοτάδι. Και ζωή είναι αδιάκοπη δραστηριότητα. . .  θα λαμβάνετε δύναμη και θα μπορείτε να δημιουργήσετε και να ενεργήσετε μέσα σε φως και ελευθερία. Θα απολαμβάνετε τη ζωή, αφού η δραστηριότητά σας θα σας κάνει μακάριους, θα μπορείτε να δημιουργήσετε σαν και Εγώ και αυτό που θα θέλετε θα γίνει. . .

Όσο είστε ακόμα φυλακισμένοι μέσα στη μορφή, είτε ως άνθρωποι είτε μέσα στα έργα της δημιουργίας, τόσο βρίσκεστε ακόμα στην κατάσταση του θανάτου, παρόλο που στο στάδιο του ανθρώπου αυτή η κατάσταση έχει χαλαρώσει κάπως. . .  παρόλο που ως άνθρωποι κατέχετε ήδη ζωτική δύναμη, την οποία χρειάζεται μόνο να αξιοποιήσετε σωστά για να αποκτήσετε την αιώνια ζωή. Αλλά έπρεπε πρώτα να σας εξαγοράσω με το αίμα Μου αυτή την αιώνια ζωή. . .  Έπρεπε πρώτα να πεθάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες σας και να αναστηθώ από τους νεκρούς την τρίτη μέρα. Γιατί έπρεπε επίσης να υπερνικήσω τον θάνατο και εκείνον που είχε φέρει τον θάνατο στον κόσμο. Και μόνο μετά μπορούσατε να αποκτήσετε και εσείς τη ζωή την οποία δεν θα χάσετε ποτέ πια στην αιωνιότητα. . .

Για αυτό το λόγο όμως κανένα ον δεν θα χαθεί αιώνια. Αφού το λυτρωτικό έργο επιτελέστηκε για όλους τους ανθρώπους και επομένως ισχύει και για όλους τους ανθρώπους το θαύμα της ανάστασής Μου. Για όλους τους ανθρώπους ξεπέρασα τον θάνατο, προκειμένου να αποκτήσουν τη ζωή όλοι όσοι είναι ακόμα νεκροί στο πνεύμα. Μέσω της ανάστασής Μου απόδειξα στους ανθρώπους ότι ο θάνατος δεν χρειάζεται πια να έχει τρόμους, ότι δεν υπάρχει θάνατος εάν εννοήσει κανείς με αυτό μια πλήρη διάλυση του «εγώ». . .  Ο κάθε άνθρωπος θα φτάσει κάποτε στη ζωή και εναπόκειται μόνο στον ίδιο αν θα πνευματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, έτσι όπως το έκαναν η ψυχή Μου και επίσης το κορμί Μου μέσω ενός τρόπου ζωής με αγάπη.

Αφού η αγάπη είναι η αληθινή ζωή, η αγάπη είναι η δύναμη που παροτρύνει σε ασταμάτητη δραστηριότητα. Και την αγάπη πρέπει να την ασκήσει ο κάθε άνθρωπος που από την κατάσταση του θανάτου θέλει να φτάσει στη ζωή. Τότε δεν θα υπάρχει για αυτόν πια θάνατος, μόνο θα εγκαταλείψει το εσωτερικό του περίβλημα. Θα βγεί από τον τάφο τον οποίο σημαίνει για αυτόν η γήινη ύλη, το σάρκικο κορμί του, και θα μπει στην αιώνια ζωή ως ελεύθερο πνεύμα, το οποίο θα μπορεί να είναι οπουδήποτε, το οποίο θα μπορεί πάντα να είναι δραστήριο, το οποίο δεν θα εξαρτάται πια από το χώρο και το χρόνο και το οποίο για αυτό θα είναι ανείπωτα μακάριο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7582                21-4-1960

Ο παράδεισος της νέας Γης. . .

Θέλω να σας μεταθέσω όλους στον παράδεισο πάνω στη νέα Γη, εσάς που θα Μου μείνετε πιστοί μέχρι το τέλος. . .  Αυτή η υπόσχεση να σας παροτρύνει να κάνετε εντατική δουλειά πάνω στην ψυχή σας, να σας είναι ελπίδα και παρηγοριά κατά τις δύσκολες μέρες, να σας δώσει τη δύναμη να αντέξετε. Και να σας παροτρύνει να βασίζεστε πάντα μόνο σε Μένα, να ψάξετε να βρείτε δύναμη και παρηγοριά σε Μένα, να Μου ζητήσετε βοήθεια όταν βρεθείτε σε δύσκολη θέση. Και θα σας βοηθήσω. . .

Όποιος Με πιστεύει θα βιώσει τόσο φανερά τη βοήθειά Μου και για αυτό το λόγο δεν θα χρειάζεται πια να φοβάται τίποτα, ό,τι και να πλήξει τους ανθρώπους. Αφού ανήκει στους δικούς Μου, τους οποίους φροντίζω συνέχεια και οι οποίοι για αυτό θα περάσουν επιτυχώς και τον τελευταίο αγώνα πάνω σε αυτή τη Γη, γιατί Με πιστεύουν. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι μάλιστα θα πρέπει να περάσετε από μια δύσκολη περίοδο, ότι ωστόσο δεν χρειάζεται να τη φοβάστε. Αφού θα την ξεπεράσετε μαζί με τη δύναμή Μου και δεν θα σας επηρεάσει τόσο σκληρά όπως τους συνανθρώπους σας που δεν έχουν καμία πίστη.

Και όταν έρθει ο καιρός όπου θα πιέζεστε από όλες τις πλευρές εξαιτίας της πίσης σας, θα ξέρετε επίσης ότι ο ερχομός Μου δεν θα αργήσει πολύ. Αφού για χάρη των δικών Μου θα συνδομεύσω τις μέρες, για χάρη των δικών Μου η περίοδος αυτή θα περάσει γρήγορα. . .  η περίοδος του τελευταίου θρησκευτικού αγώνα πάνω σε αυτή τη Γη. Και τότε να σκέφτεστε και να ελπίζετε πάντα στις χαρές μέσα στον παράδεισο πάνω στη νέα Γη που σας περιμένουν σύμφωνα με την υπόσχεσή Μου.

Κάποτε θα τελειώσει ο χρόνος πάνω σε αυτή τη Γη, γιατί έτσι προορίστηκε στο σωτήριο σχέδιό Μου. Και μόλις φανούν τα πρώτα σημάδια θα μπορείτε να περιμένετε μια γρήγορη εξέλιξη όλων των γεγονότων. Αφού θέλω να επαναφέρω την ησυχία και την τάξη πάνω στη Γη, προκειμένου να μπορεί αυτή ξανά να πληροί την αποστολή της, δηλαδή να χρησιμεύσει για σταθμό εκπαίδευσης του πνευματικού, κάτι που κατά την τωρινή εποχή σχεδόν δεν είναι πια δυνατό. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει να προκαλεστεί μια αλλαγή και αυτή επίκειται σύντομα. Αλλά πρώτα θα γίνει ο τελευταίος θρησκευτικός πόλεμος, γιατί οι άνθρωποι πρέπει ακόμα να αποφασίσουν. . .  γιατί θα πρέπει να χωριστούν τα πνεύματα και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του θρησκευτικού πολέμου.

Εσείς όμως που ανήκετε στους δικούς Μου, που Με πιστεύετε και θέλετε να Μου μείνετε πιστοί, θα ξεπεράσετε χωρίς ζημιές και εκείνη την περίοδο. Αφού σε αυτό τον αγώνα θα είμαι ο Ίδιος ο στρατηλάτης σας και μαζί Μου θα βγείτε νικητές. . .  γιατί θα είστε αισιόδοξοι και θα σκέφτεστε την υπόσχεσή Μου. Και μετά οι χαρές στον παράδεισο της νέας Γης θα σας αποζημιώσουν πλήρως για όλα τα δεινά και για όλες τις δυσκολίες που θα πρέπει να ανεχθείτε για χάρη της πίστης σας, τα οποία όμως θα ξεπεράσετε μάλιστα με τη δύναμη και με τη βοήθειά Μου. . .

Και επομένως να περιμένετε χωρίς φόβο εκείνη την περίοδο, αφού δεν θα μπορεί να σας συμβεί τίποτε άλλο από αυτό που θα επιτρέψει το θέλημά Μου. . .  Και αυτό θα είναι μόνο προς την ευλογία σας. . .  Το μόνο σημαντικό είναι να θέλετε να είστε δικοί Μου και να παραμένετε δικοί Μου. . .  Και ο χρόνος θα περάσει γρήγορα, γιατί θα σταματήσω τις ενέργειες του Σατανά, γιατί ο χρόνος του θα έχει λήξει και γιατί θα αλυσοδεθεί εκ νέου. . .  κάτι που προϋποθέτει και το τέλος της παλιάς Γης και την ημέρα της Κρίσης, όπου θα έρθω μέσα στα σύννεφα για να δικάσω τους ζωντανούς και τους νεκρούς. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7584                23-4-1960

Κριτική εξέταση των πνευματικών αγαθών με την υποστήριξη του Θεού. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γένεση της νέας Γης“, σελ. 160 - 162. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Σε κανέναν άνθρωπο δεν αποκλείεται το δικαίωμα να σχηματίσει για τον εαυτό του μια γνώμη, όμως οφείλει να γνωρίζει παράλληλα ότι από μόνος του ο νους, όσο διεισδυτικός και αν είναι, δεν προσφέρει καμία εγγύηγη για την ορθότητα των συλλογισμών του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν έχει να κρίνει κανείς πνευματικές γνώσεις, για τις οποίες δεν μπορούν να βρεθούν αποδείξεις. Το εάν μια τέτοια γνώση είναι αληθινή ή όχι, ένας άνθρωπος μπορεί να το κρίνει μόλις απευθυνθεί στον Ίδιο τον Θεό για να του φωτίσει τη σκέψη του. . .  γιατί αλλιώς είναι ανίκανος να την ελέγξει και να καταλήξει στο σωστό συμπέρασμα.

Συνάμα όμως, ο καθένας έχει επίσης το δικαίωμα να απορρίψει οτιδήποτε δεν μπορεί να αποδεχθεί, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι είναι καλοπροαίρετος και εξετάζει απροκατάληπτα το αντικείμενό του. Δεν πρέπει να πιστεύει κανείς τυφλά, οφείλει αντίθετα να στοχάζεται διεξοδικά πάνω σε αυτά που του απαιτούν να πιστέψει και να ζητά τη βοήθεια του Θεού για αυτή την εξέταση, όποτε ξέρει ότι τον διδάσκει το εσωτερικό του πνεύμα. Με αυτά τα δεδομένα θα του δοθεί σίγουρα η αλήθεια, επειδή είναι φανερή η ειλικρινής επιθυμία του να τη βρει, άλλωστε θα είναι επίσης σε θέση και να την αναγνωρίσει ως τέτοια. Γιατί βέβαια πολλά προτείνονται στους ανθρώπους, συχνά όμως αντιφάσκουν μεταξύ τους και τότε εναπόκειται στους ίδιους τους ανθρώπους να ερευνήσουν τι είναι όντως αλήθεια.

Όποιος όμως πιστεύει ότι θα μπορέσει να το ανακαλύψει μόνο με το μυαλό του, μπορεί να περιμένει ότι θα εμπλακεί ακόμα περισσότερο μέσα στην πλάνη. Γιατί ο νους επηρεάζεται από τον εχθρό της αλήθειας, τον άρχοντα του σκότους, ο οποίος επιχειρεί τα πάντα προκειμένου να απομακρίνει τους ανθρώπους από την αλήθεια και να τους παρασύρει στην πλάνη. Όμως ο άνθρωπος μπορεί να προστατευτεί εάν αποτανθεί στον ίδιο τον Θεό και του ζητήσει να του χαρίσει το φως για να αναγνωρίσει την αλήθεια. Επομένως κανένας δεν μπορεί να φέρει ως επιχείρημα ότι δεν είναι ικανός να κρίνει τι είναι αλήθεια ή ψέμα. . .

Εφόσον συνδέεται με τον Θεό και Τον παρακαλεί να φωτίσει το πνεύμα του, η διαίσθησή του θα του πει αν θα πρέπει να αποδεχθεί ή όχι τα πνευματικά προϊόντα που του προσφέρθηκαν. . .  Και θα έχει πάντοτε την εσωτερική βεβαιότητα ότι κρίνει σωστά, επειδή ξέρει ότι δεν καταλήγει μόνος του στις κρίσεις του, αλλά ότι είναι ο Θεός που φωτίζει τις σκέψεις του. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο είναι να έχει κανείς την καλή θέληση να αναγνωρίζει ποιο είναι το σωστό και να το κάνει. . .  Ένας εγκεφαλικός άνθρωπος όμως δεν εξετάζει ποτέ από μόνος του το τι είναι αυτό που τον παρακινεί να δεχθεί ή να απορρίψει ένα πράγμα. . .  Το μόνο που λειτουργεί σε αυτόν είναι ο νους του, ο οποίος πηγαίνει από δικά του μονοπάτια και δεν συμβουλεύεται τον Θεό, επειδή θεωρεί τον εαυτό του ικανό να εξετάσει οτιδήποτε. Αυτός λοιπόν θα παρασύρεται συχνά σε λάθη, για το λόγο ότι ο Θεός δεν θέλει να Τον αποκλείσει ο άνθρωπος και γιατί μονάχα από Εκείνον προέρχεται η αλήθεια.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, δεν θα έπρεπε ούτε να αποφεύγει κανείς να εξετάσει τα πνευματικά αγαθά με τη δικαιολογία ότι δεν αισθάνεται ικανός να κρίνει σωστά. . .  Γιατί κάποτε θα χρειαστεί να λογοδοτήσει για αυτό, οπότε δεν θα μπορεί να δικαιλογηθεί επικαλούμενος τον ισχυρισμό ότι επαναπαύεται στην κρίση κάποιων άλλων, την οποία υιοθέτησε αβασάνιστα, επειδή έτσι του είχαν ζητήσει να πιστεύει. . .  Είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει μια ζωντανή πίστη και αυτό απαιτεί μεταξύ άλλων να στοχάζεται πάνω σε αυτά που τον διδάσκουν οι άνθρωποι. Μόνο τη ζωντανή πίστη εκτιμά ο Θεός, ενώ μια νεκρή πίστη που είναι απλά τυπική, αξίζει ακριβώς όσο και η παντελής έλλειψή της. . .

Για αυτό λοιπόν θα σας προσφέρονται επανειλλημένα ευκαιρίες να πάρετε θέση απέναντι στη μια ή στην άλλη διδασκαλία και στα διάφορα πνευματικά προϊόντα που σας μεταδίδουν οι άλλοι άνθρωποι. Είναι καλό τότε να αποτείνεσθε στον Ίδιο τον Θεό, δεδεμένου ότι Αυτός, Που είναι η Αιώνια Αλήθεια, θα σας δώσει σίγουρα τη δυνατότητα να την κάνετε κτήμα σας. Αυτός θα βάλει μέσα στην καρδιά σας την ικανότητα να κρίνετε από μόνοι σας και η κρίση σας να ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπιστεύεσθε μόνο τις δικές σας δυνάμεις. Γιατί εάν δεν δώσετε στον Θεό με τη θέληση και με την προσευχή το δικαίωμα να παρέμβει στους συλλογισμούς σας, τότε παρεμβάλλεται ένας άλλος, ο οποίος χρησιμοποιεί το νου σας ως δίαυλο για να περάσει τα μηνύματά του. . .  Και τότε θα απομακρύνεσθε όλο και πιο πολύ από την αλήθεια, επειδή αυτός δεν ησυχάζει έαν δεν πετύχει πρώτα το στόχο του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7585                24-4-1960

Πραγματικοί εκπρόσωποι του Θεού στη Γη. . .

Τους ζωντανούς «εκπροσώπους του Θεού» στη Γη πρέπει να τους γεμίζει το Πνεύμα Μου, αλλιώς δεν μπορούν να Με υπηρετήσουν με το σωστό τρόπο. Αφού θα πρέπει να μιλούν στη θέση Μου έαν θέλουν να είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποί Μου και επομένως πρέπει να μιλούν έτσι όπως τους το λέει το Πνεύμα Μου. . .  Πρέπει να επιτρέπουν να μιλάω ο Ίδιος μέσω τους και ότι συνεπώς μιλάω απευθείας στους ανθρώπους. . .  Πρέπει να πληρούν τους όρους που θα επιτρέψουν την ενέργεια του Πνεύματος μέσα τους: Πρέπει οι ίδιοι να ζουν μέσα στην αγάπη και να έχουν μια ζωντανή πίστη προκειμένου να φανερωθώ σε εκείνους που θα προετοιμαστούν για αυτό. Και πρέπει διαρκώς να αναζητούν τον ολόψυχο σύνδεσμο μαζί Μου για να μπορούν να ακούσουν Εμένα τον Ίδιο μέσα τους.

Οι πραγματικοί εκπρόσωποί Μου στη Γη μιλούν ωθημένοι από το Πνεύμα Μου. Αφού μόλις είναι συνδεδεμένοι μαζί Μου με ολοζώντανο τρόπο, το θέλημά Μου θα είναι και η δική τους θέληση και δεν θα μπορούν παρά να αρθρώσουν αυτά που θα θέλω Εγώ να πω στους ανθρώπους. Τους πραγματικούς εκπροσώπους Μου πρέπει να τους γεμίζει το Πνεύμα Μου. . .  Τότε θα είναι ικανοί να δώσουν στους ακροατές τους αυτό που θα αγγίξει τις καρδιές τους. Γιατί τότε θα μιλάω σε αυτές ο Ίδιος και γιατί ο λόγος Μου θα διεισδύσει πράγματι μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου που λαχταρά το «λόγο του Θεού». . .

Ως εκ τούτου το λόγο Μου μπορεί να τον ακούσει κανείς οπουδήποτε, με την προϋπόθεση ότι ο κήρυκας συνδέεται πρώτα μαζί Μου τόσο ολόψυχα ώστε θα μιλήσω ο Ίδιος μέσω του. Και ένα μέρος ενός τέτοιου ολόψυχου συνδέσμου είναι και η αγάπη. Αλλιώς ο κήρυκας δεν έχει την επιθυμία να δημιουργήσει το δεσμό μαζί Μου, αλλά θα μιλά στους ακροατές του από το μυαλό του, με αποτέλεσμα αυτά τα λόγια να μην έχουν απήχηση μέσα στις καρδιές εκείνων. . .  εκτός εάν η λαχτάρα ενός ανθρώπου για το λόγο Μου είναι τόσο μεγάλη ώστε θέλω να μιλήσω ο Ίδιος σε αυτό τον άνθρωπο και αυτός να πάρει τη δύναμη από το λόγο του Θεού.

Τη γνώση για την ενέργεια του Πνεύματος όμως την έχασαν οι άνθρωποι και ακόμα και στους κήρυκες του θεϊκού λόγου λείπει η κατανόηση για αυτή. Τους είναι αναξιόπιστο ότι μιλάω ο Ίδιος στους ανθρώπους, ότι μόνο χρησιμοποιώ ένα κατάλληλο εργαλείο για να μιλήσω απευθείας στους ανθρώπους. . .  Δεν πιστεύουν ότι ο Θεός εκδηλώνεται πάντα και με κάθε τρόπο, ότι μιλά απευθείας σε έναν άνθρωπο που πληροί τους απαιτήσεις που έχω για να γίνει μια απευθείας παραλαβή του λόγου Μου. . .

Και επειδή οι ίδιοι δεν το πιστεύουν, δεν κάνουν τον εαυτό τους ένα σκεύος για να αποδεχθούν μέσα του το Πνεύμα Μου. . .  Και τότε δεν είναι κατάλληλοι να ενεργήσουν ως οι «εκπρόσωποί» Μου στη Γη, αφού ένας πραγματικός εκπρόσωπος πρέπει να Με υπηρετήσει ως φερόφωνο, πρέπει να Με αφήνει να μιλάω ο Ίδιος μέσω του, προκειμένου οι άνθρωποι να λάβουν αληθινά το «λόγο του Θεού». Αφού οι κήρυκες θα πρέπει να μιλούν στη θέση Μου, δεν θα έπρεπε να παρουσιάζουν στους ανθρώπους τα προϊόντα του δικού τους μυαλού. Θα πρέπει πάντα μόνο να ακούν αυτό που τους λέω ο Ίδιος. . .  θα πρέπει να αφήσουν το Πνεύμα Μου να ενεργήσει μέσα τους. . .

Όπου όμως λείπει η πίστη στην ενέργεια του Πνεύματός Μου, εκεί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να παριστάνει τον «εκπρόσωπό Μου στη Γη», αφού μονάχα η ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα του τον κάνει έναν τέτοιο εκπρόσωπο. Και ποτέ δεν μπορεί από την πλευρά ενός ανθρώπου να ανατεθεί σε έναν άλλο αυτή η αποστολή. Δεν μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος να πιστέψει ότι έχει το δικαίωμα να διορίσει έναν συνάνθρωπο «εκπρόσωπό Μου» στη Γη, αφού αυτό το δικαίωμα το έχω μονάχα Εγώ. Εγώ επιλέγω τους υπηρέτες Μου, Εγώ στέλνω τους μαθητές στον κόσμο, Εγώ μιλάω ο Ίδιος μέσω εκείνων που ετοιμάστηκαν για να γίνουν σκεύη για την αποδοχή του Πνεύματός Μου. . .

Επιλέγω τους πραγματικούς εκπροσώπους στη Γη, αφού ξέρω ποιος είναι κατάλληλος για μια τέτοια αποστολή. Ξέρω ποιος Με υπηρετεί ως φερέφωνο, ποιος υποτάσσεται εντελώς στο θέλημά Μου, ποιος συνδέεται τόσο ολόψυχα μαζί Μου ώστε μπορώ να μιλάω στους ανθρώπους μέσω εκείνου. Και θα το καταλάβουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι αν ή πότε θα τους μιλήσει ένα κήρυγμα, αφού ο πραγματικός εκπρόσωπος θα βρει τα κατάλληλα λόγια που θα αγγίξουν τις καρδιές τους. Αλλά υπάρχουν μόνο λίγοι τέτοιοι, και ωστόσο δεν μπορώ να ακυρώσω τον όρο Μου, ότι δηλαδή είναι απαραίτητη η ενέργεια του Πνεύματος για να μπορέσει να κάνει κανείς καλή δουλειά μέσα στον αμπελώνα.

Όποιος θέλει να ενεργήσει για Μένα και στη θέση Μου πρέπει να έχει ένα αφυπνισμένο πνεύμα, αλλιώς δεν μπορεί να μεταδώσει στους συνανθρώπους την αλήθεια, η οποία προέρχεται από Εμένα τον Ίδιο. Χωρίς την αλήθεια όμως υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο για Μένα, αφού πάνω στο δρόμο της πλάνης δεν θα φτάσει σε Μένα κανένας άνθρωπος. . .  Την αλήθεια όμως τη μεταδίδει σε σας τους ανθρώπους το Πνεύμα από Μένα, και για το λόγο αυτό μπορεί να είναι ένας πραγματικός εκπρόσωπός Μου μόνο εκείνος μέσα στον οποίο μπορεί να ενεργήσει το Πνεύμα Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7586                25-4-1960

Το Ευαγγέλιο της αγάπης. . .

Θα σας κηρύσσεται ξανά και ξανά το Ευαγγέλιό Μου, αφού δεν θα σταματήσω ποτέ να σας παρουσιάζω τις εντολές της αγάπης, γιατί είναι το πιο σημαντικό κατά την επίγεια σας ζωή να εκπληρώσετε εκείνες. Για αυτό το λόγο θα σας στέλνω ξανά και ξανά τους αγγελιοφόρους Μου για να ξέρετε για το θέλημά Μου και να μπορείτε να ζήσετε τη ζωή σας σύμφωνα με αυτό. Και δεν θα πάψω να κηρύσσω την αγάπη, αφού μονάχα μέσω της αγάπης μπορείτε να γίνετε μακάριοι. Ολόκληρη η επίγεια ύπαρξή σας είναι μάταιη εάν παραλείψετε να ενεργήσετε με αγάπη. . .

Και όσες επίγειες επιτυχίες και να σημειώσετε. . .  θα είναι άχρηστες για την ψυχή σας, η οποία μπορεί να ωριμάσει μόνο μέσω της έμπρακτης αγάπης. Και όταν στέλνω τους μαθητές Μου στον κόσμο, τους δίνω εντολή να κηρύξουν τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης, γιατί αυτή είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί όλες οι άλλες γνώσεις θα παραμείνουν ακατανόητες ώσπου να κοπιάσει ο άνθρωπος να ζήσει με αγάπη. Και έτσι θα ακούτε ξανά και ξανά το ίδιο: Αγαπάτε τον Θεό πάνω από όλα και τον διπλανό όπως τον εαυτό σας. . .

Και ένας τρόπος ζωής σύμφωνος με αυτές τις δύο εντολές θα είναι ευλογημένος, θα σας αποφέρει επιτυχίες, δεν θα περάσετε μάταια από την επίγεια σας ζωή, αλλά θα φτάσετε στο στόχο για το οποίο βρίσκεστε στη Γη. Αφού η εκπλήρωση αυτών των εντολών καταφέρνει τη μεταμόρφωση του είναι σας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας σας μορφής ως άνθρωποι θα πετύχετε την κατάσταση μέσα στην οποία βρισκόσασταν αρχικά και θα μπορέσετε να εγκαταλείψετε τη μορφή ως ώριμα πνεύματα. Μετά το σωματικό σας θάνατο θα μπορέσετε να μπείτε στο πνευματικό βασίλειο ελεύθεροι και αμέριμνοι. Το να ασκείτε  την αγάπη είναι η κύρια εντολή, είναι το πρώτο και πιο σημαντικό, η εκπλήρωση του οποίου καθορίζει τη μοίρα σας στην αιωνιότητα.

Κάθε επιτυχία την οποία κατορθώσετε στη Γη, κάθε έστω και πολύ μεγάλη γνώση, η επίγεια τιμή και η δόξα. . .  όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία εάν δεν υπάρχει μέσα σας η αγάπη, η οποία μόνο σας δίνει τη σωστή κατανόηση. Η αγάπη αξιοποιεί σωστά όλα τα επίγεια πράγματα, η αγάπη σάς οδηγεί στον πνευματικό δρόμο, ο στόχος του οποίου είμαι ο Ίδιος. Αφού μονάχα η αγάπη οδηγεί πίσω σε Μένα, από τον οποίο εκπορευτήκατε κάποτε. . .  Μονάχα η αγάπη σάς διαμορφώνει έτσι ώστε θα μπορέσετε να έρθετε και πάλι κοντά Μου και μονάχα η αγάπη δημιουργεί το σύνδεσμο μαζί Μου, ο οποίος σας κάνει μακάρια όντα.

Και εάν δεν προσέξετε την αγάπη, η ψυχή σας θα είναι νεκρή, αφού μονάχα η αγάπη την αφυπνίζει στη ζωή. Θα έπρεπε όμως κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής να ανακτήσετε την αιώνια ζωή, την οποία θα μπορείτε να βρείτε μονάχα μέσω της αγάπης. Θα έπρεπε να ξεφύγετε από την κατάσταση του θανάτου, θα έπρεπε να φτάσετε στη ζωή. . .  Και για αυτό το λόγο σάς παρουσιάζω ξανά και ξανά το Ευαγγέλιό Μου, σας μιλάω ο Ίδιος, σας επισημαίνω πόσο σημαντικές είναι οι εντολές τις αγάπης. Και δεν θα πάψω ποτέ να στέλνω τους αγγελιοφόρους στον κόσμο με εντολή να κηρύξουν τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης.

Αφού από αυτό εξαρτάται η μοίρα σας στην αιωνιότητα. . .  από την εκπλήρωση των εντολών της αγάπης Μου εξαρτάται αν η επίγεια σας πορεία θα είναι η αποπεράτωση μιας πορείας μέσα στις μορφές που διάρκεσε ατελείωτα χρονικά διαστήματα, αν θα μπορέσετε να αποβάλετε και την τελευταία σας μορφή και να μπείτε στην αιωνιότητα ως ελεύθερα πνεύματα. . .  Θέλω να σας βοηθήσω να πετύχετε αυτά και για αυτό το λόγο σάς μιλάω ξανά και ξανά. Και ξανά και ξανά νουθετώ επίμονα όλους τους ανθρώπους: Αγαπάτε τον Θεό πάνω από όλα και το διπλανό όπως τον εαυτό σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7587                26-4-1960

Η ευλογία της πνευματικής δραστηριότητας. . .

Η εργασία για το πνευματικό βασίλειο πρέπει να συνεχίζεται ακούραστα, αφού από κάθε πνευματική δραστηριότητα προκύπτει ευλογία. Και παρόλο που οι άνθρωποι δεν είναι δεκτικοί της εργασίας σας, πρόκειται για αμέτρητες ψυχές που επωφελούνται από την πνευματική σας δραστηριότητα. Αφού στο υπερκόμσμιο βασίλειο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τέτοια δραστηριότητα, γιατί το θέμα είναι να βοηθηθούν με τη μορφή φωτός και δύναμης οι ψυχές που βασανίζονται ακόμα στο βάθος. . .  Και αυτή τη βέβαιη βοήθεια σημαίνει για εκείνες ο λόγος Μου, τον οποίο μπορούν να ακούσουν όπως οι άνθρωποι στη Γη εάν δεν πάρουν εντελώς αρνητική στάση απέναντί του.

Τα δεινά εκείνων των ψυχών είναι μεγάλα, αυτές αισθάνονται ότι επίκειται για αυτές μια απόφαση, ότι τις περιμένει μια ακόμα χειρότερη μοίρα εάν δεν επιδιώξουν καμία αλλαγή της κατάστασής τους. . .  Αλλά έχουν επίσης φωτεινές στιγμές και πού και πού ακούν λόγια απευθυσμένα σε εκείνες τα οποία προσέχουν και τα οποία μπορεί να τις παρακινήσουν να ψάξουν να βρουν από πού προέρχονται. . .  Και αυτό θα γίνει πάντα τότε που εσείς, οι υπηρέτες Μου στη Γη, κάνετε εργασία μέσα στον αμπελώνα, τότε που ακούτε ή μεταδίδετε το λόγο Μου, τότε που στοχάζεστε οι ίδιοι πάνω του.

Τότε αμέτρητες ψυχές στο πνευματικό βασίλειο ακούν επίσης αυτά τα λόγια και αυτά μπορούν να σημάνουν μια αλλαγή της στάσης τους και μια βελτίωση των συνθηκών για πολλές ψυχές. Γιατί ο λόγος Μου είναι το μόνο βοήθημα για εκείνες τις ψυχές, μέσω του οποίου θα μπορέσουν να ξεφύγουν από το βάθος και να φτάσουν ψηλά. Δεν ξέρετε πώς παρακολουθείται στο επέκεινα η πνευματική σας δουλειά. Δεν ξέρετε ότι σας περιστοιχίζουν συνέχεια αναρίθμητες ψυχές που μόνο περιμένουν να αστράψουν σπίθες φωτός όταν είστε δραστήριοι πνευματικά. Αφού για εκείνες η πνευματική σας δουλειά σημαίνει προσφορά τροφής, αφού στερούνται τα αναγκαία και ζητούν τροφή και ποτό.

Επομένως, μην αφήνετε να καταπιεστείτε στην περίπτωση που η εργασία σας στον αμπελώνα στη Γη είναι φαινομενικά αναποτελεσματική. . .  Έχει πάντα κάποιο αποτέλεσμα, αφού καμία λέξη που προέρχεται από Μένα δεν σβήνει στο άπειρο χωρίς να την ακούσει κανείς. Αφού όμως το σημαντικό κατά την τελευταία περίοδο είναι η λύτρωση αμέτρητων ψυχών από το βάθος, θέλω να σκεφτείτε και εσείς αυτές τις ψυχές. Αφού πολλές ψυχές βρίσκονται ακόμα κοντά στη Γη και παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας. Και το να φέρετε βοήθεια σε εκείνες είναι πράγματι μια δουλειά μέσα στον αμπελώνα που θα είναι ευλογημένη από Μένα. Αυτό που οι άνθρωποι συχνά δεν εκτιμούν το παραλαβαίνουν με ευγνωμοσύνη εκείνες οι ψυχές όταν αισθανθούν μια φορά τη δύναμη του λόγου Μου. . .

Και σε εκείνες να φέρετε το λόγο Μου όσο πιο συχνά γίνεται και να ξέρετε ότι καμία πνευματική σας δουλειά δεν είναι μάταιη και ότι αυτές οι ψυχές είναι προσεκτικές ακροάτριες, ότι αισθάνονται πάντα μια παροχή δύναμης, με αποτέλεσμα να έχουν κερδιστεί για το βασίλειό Μου. . .  με αποτέλεσμα να επιδιώξουν τώρα από μόνες τους να φτάσουν ψηλά στην περίπτωση που απόλαυσαν μια φορά αυτή τη βοήθεια την οποία σημαίνει για εκείνες οποτεδήποτε ο λόγος Μου. Και αυτές οι ψυχές δεν θα απομακρυνθούν ποτέ πια από εσάς, θα οδηγήσουν κοντά σας και άλλες ψυχές. Θα λαμβάνουν το λόγο Μου μόλις ανοιχθείτε στην ομιλία Μου. Και θα βιώνουν οι ίδιες ευλογία από κάθε πνευματική δραστηριότητα την οποία θα κάνετε για Μένα και για τη βασιλεία Μου.

Καμία λέξη δεν λέγεται ή γράφεται μάταια, οι ψυχές στο άλλο βασίλειο ακούν και αποδέχονται ευγνώμονα κάθε λέξη. Αφού όλες εκείνες επιθυμούν το φως, και αυτό το φως ανάβετε για εκείνες όταν δουλεύετε για Μένα και για τη βασιλεία Μου, με όποιον τρόπο και να είναι. . .  Πάντα θα ηχεί ο λόγος Μου και για εκείνες και πάντα θα παίρνουν από το λόγο Μου τη δύναμη για να μπορούν επίσης να είναι δραστήριες και να φέρουν βοήθεια στις ψυχές που βρίσκονται σε ίδιες άθλιες συνθήκες όπως βρίσκονταν εκείνες πριν μπόρεσε να τους ηχήσει ο λόγος Μου. Αφού αυτή είναι η δύναμη του λόγου Μου ότι ωθεί τους ανθρώπους ή τις ψυχές να ασχοληθούν με πνευματική δραστηριότητα. . .  προκειμένου να κερδίζονται ξανά και ξανά νέες ψυχές για Μένα και για τη βασιλεία Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7590                29-4-1960

Περιορισμός των γνώσεων. . .

Στις διανοητικές σας γνώσεις τέθηκαν όρια. . .  Αλλά σε απεριόριστες γνώσεις μπορείτε να διεισδύσετε μέσω της εσωτερικής φώτισης διά του Πνεύματος. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον πνευματικό τομέα, αυτό ισχύει για τις γνώσεις που δεν αποδεικνύονται, που αφορούν όλα όσα δεν έχουν σχέση με τα επίγεια πράγματα. . .  Αφού για αυτές τις γνώσεις είναι υπεύθυνος μονάχα ο Θεός, ο Οποίος τις μοιράζει σύμφωνα με τη σοφή κρίση Του. Αφού όσο οξύ και να είναι το μυαλό ενός ανθρώπου. . .  δεν μπορεί να ερευνήσει τους πνευματικούς τομείς. Αφού ο Θεός ο Ίδιος κρατά το δικαίωμα να ενημερώσει για αυτούς εκείνον που θα Του ζητήσει τη σχετική ενημέρωση και που επίσης θα πληροί τους όρους για να αποδειχθεί αντάξιος μιας απάντησης.

Αλλά είναι ακριβώς οι πνευματικές γνώσεις που θα αποφέρουν στον άνθρωπο τη σωστή κατανόηση, που θα τον τοποθετήσουν από τη σκοτεινή κατάσταση στην κατάσταση του φωτός μέσα στην οποία κινούνταν αρχικά. Οι επίγειες γνώσεις έχουν μια ορισμένη αξία μόνο για τη διάρκεια της επίγειας ζωής του ανθρώπου, ενώ οι πνευματικές γνώσεις έχουν αιώνια διάρκεια. Και ο άνθρωπος κινείται μέσα στο πνευματικό σκοτάδι όσο του λείπουν αυτές οι πνευματικές γνώσεις. Μπορεί όμως να τις αποκτήσει όσο ζει στη Γη. . .  Μπορεί να τοποθετηθεί στην κατάσταση της γνώσης, μπορεί να διαφωτιστεί για πράγματα τα οποία δεν είναι ικανό να του εξηγήσει το ανθρώπινο μυαλό. Μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του μυαλού του και να αποκτήσει γνώσεις που θα τον κάνουν ευτυχισμένο και που θα μπορέσει να πάρει μαζί του στην αιωνιότητα.

Και αυτές οι γνώσεις λοιπόν του διοχετεύονται από τον Θεό τον Ίδιο μέσω του Πνεύματος, στην περίπτωση που τις επιθυμεί ο άνθρωπος ειλικρινά και παρουσιάζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις: μια ζωντανή πίστη στον Θεό, την οποία αφύπνισε στη ζωή μέσω της έμπρακτης αγάπης. . .  μια ειλικρινή επιθυμία για την αλήθεια και την προθυμία να αφουγκράζεται το εσωτερικό του ολόψυχα συνδεδεμένος με τον Θεό, το λόγο του Οποίου επιθυμεί να ακούσει. Απαιτείται μια ζωντανή πίστη για να θεωρήσει κανείς πιθανό να του μιλά ο Θεός απευθείας και για να αφουγκραστεί το λόγο Του. . .  Και θα πάρει απάντηση. . .  Ο Ίδιος ο Θεός θα τον μηύσει στην αλήθεια, ο Ίδιος ο Θεός θα τον διδάξει και θα τον διαφωτίσει, ό,τι και να επιθυμήσει να μάθει ο άνθρωπος.

Αφού ο Θεός εκδηλώνεται μέσω του Πνεύματος, το οποίο μιλά στον πνευματικό σπινθήρα μέσα στον άνθρωπο, γιατί μόνο το πνεύμα μπορεί να ακούει το Πνεύμα. Και αυτό το θείο Πνεύμα ξέρει για τα πάντα, δεν του τέθηκαν όρια, μόνο ο άνθρωπος ο ίδιος του θέτει όρια διά της θέλησής του. . .  διά του βαθμού της αγάπης του, ο οποίος καθορίζει και το βαθμό των γνώσεων που θα αποκτήσει ο άνθρωπος. . .  Αυτός μπορεί να διεισδύσει μέσα στις πιο βαθιές γνώσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ενέργεια του Θεού και σχετικά με το σωτήριο σχέδιό Του. Μπορεί να μάθει όλα όσα θα του εξηγήσουν το σκοπό και το νόημα της δημιουργίας και της ύπαρξής του ως άνθρωπος. Μπορεί να φτάσει στην πιο φωτεινή κατανόηση και άρα μπορεί να ανακτήσει το βαθμό του φωτός που αρχικά τον έκανε μακάριο. . .

Μπορεί πράγματι να του λυθούν πνευματικά προβλήματα τα οποία το μυαλό του ανθρώπου δεν θα μπορεί να λύσει ποτέ. Και οι γνώσεις του δεν θα περιοριστούν ποτέ από τον Θεό όσο ο άνθρωπος δεν βάλει μόνος του αυτά τα όρια μέσω μειωμένης αγάπης ή μέσω της λάθος θέλησής του. . .  Αυτό όμως αποκλείται τις περισσότερες φορές στην περίπτωση που ο άνθρωπος μπόρεσε να διδαχθεί μια φορά από το Πνεύμα του Θεού. . .  Αφού από την πλευρά του Θεού δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, μόνο που η θέληση του ανθρώπους είναι ελεύθερη και ο Θεός τη σέβεται.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις πνευματικές γνώσεις, εκτός εάν ο άνθρωπος αρκεστεί στην απόδειξη της ίδιας της ενέργειας του Πνεύματος, η οποία είναι βέβαια για τον πιστό άνθρωπο μια εκατό τοις εκατό απόδειξη, ενώ για τον άπιστο δεν θα αποτελεί απόδειξη. Για αυτό το λόγο επομένως οι πνευματικές γνώσεις δεν μεταδίδονται με σχολικό τρόπο. Αφού ακόμα και αν διαβιβάζονταν από άνθρωπο σε άνθρωπο, θα έλειπε στο συνάνθρωπο η πεποίθηση ότι τέτοιες γνώσεις είναι αληθινές όσο εκείνος δεν παρουσιάσει ο ίδιος τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την πλευρά του Θεού για να μπορέσει να αποκτήσει ο άνθρωπος πνευματικές γνώσεις.

Για αυτό το λόγο ο κάθε άνθρωπος πρέπει μόνος του να αποκτήσει το φως ή τουλάχιστον να το επιθυμήσει και να πηγαίνει στη σωστή πηγή. Δεν πρέπει όμως να πιστέψει κανείς ότι θα αποκτήσει αυτές τις γνώσεις μονάχα μέσω του νου του, γιατί η αρχέγονη πηγή κάθε φωτός είναι ο Θεός ο ίδιος, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στη σωστή κατανόηση μόνο παίρνοντας το δρόμο προς τον Θεό. Σε Αυτόν αρέσει πάρα πολύ να οδηγήσει τους ανθρώπους στην αλήθεια, να τους μεταδώσει τις σωστές γνώσεις και να τους οδηγήσει από την κατάσταση του σκοταδιού στο φως. Αφού μονάχα το φως είναι μακαριότητα και το να φτάσει στο φως είναι ο σκοπός και ο στόχος του κάθε ανθρώπους στη Γη. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7591                30-4-1960

Η εκ νέου φυλάκιση είναι το αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου. . .

Ο πνευματικός θάνατος προϋποθέτει τη φυλάκιση μέσα στην ύλη, με άλλα λόγια: Ένα πνευματικό ον που έπεσε θύμα του θανάτου, που επιμένει να παραμείνει μέσα στην κατάσταση του θανάτου, πρέπει να ενσωματωθεί ξανά μέσα στη σκληρή ύλη, προκειμένου να εξελίσσεται σιγά σιγά πάλι προς τη ζωή. Εάν το πνευματικό περιέχει ακόμα μια μικρή σπίθα ζωής μέσα του, γίνονται τα πάντα για να οδηγηθεί εκείνο ακόμα περισσότερο προς τη ζωή. Και αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή μπορεί να γλιτώσει το ον από τη φυλάκιση μέσα στην ύλη, μπορεί να αποκτά σταδιακά τη ζωή, παρόλο που αυτό θέλει ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να στερεοποιηθεί το ον πλήρως, να βυθίζεται όλο και περισσότερο προς το βάθος. . .  κάτι που επιτρέπουν πολλές ψυχές στο άλλο βασίλειο. . .  Σε αυτή την περίπτωση η πνευματική ουσία εκείνου του όντος διαλύεται και ενσωματώνεται ξανά μέσα στη σκληρή ύλη. . .  μέσα σε δημιουργήματα πάνω στη Γη. Και πρέπει να διανύσει έναν εξαιρετικά βασανιστικό δρόμο για να αποκτήσει και πάλι τη ζωή.

Και με τον ίδιο τρόπο μπορεί να βυθιστούν οι άνθρωποι στη Γη κατά την έσχατη περίοδο σχετικά με την πνευματική τους κατάσταση. Μπορεί με την ελεύθερη θέλησή τους να επιδιώκουν όλο και περισσότερο το βάθος, μπορεί να αφοσιωθούν εντελώς στον κύριο του σκότους και ως οι οπαδοί του να βυθιστούν οι ίδιοι στο έσχατο σκοτάδι. . .  Και τότε είναι επίσης απαραίτητο να διαλυθούν οι ψυχές σε αμέτρητα μικρά μόρια και να ενσωματωθούν αυτά ξανά μέσα στα δημιουργήματα. Πρέπει ξανά να διανύσουν την πορεία της ανοδικής ανάπτυξης μέσα από αναρίθυμητες μορφές, ώσπου να ξυπνήσουν άλλη μια φορά στη ζωή. . .

Και αυτό το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο έχει τώρα γίνει πραγματικότητα, κατά την έσχατη περίοδο ο πνευματικός θάνατος είναι φανερός. Και τόσο στη Γη όσο και στο επέκεινα γίνονται τα πάντα για να αναφθούν ακόμα μεμονωμένες σπίθες ζωής, για να ενισχυθεί η ζωή που υπάρχει και να εμποδιστεί να πέσει θύμα του θανάτου. Αφού πρόκειται για αφάνταστα βάσανα στα οποία είναι πάλι εκτεθειμένο το πνευματικό στην περίπτωση που φυλακίζεται εκ νέου μέσα στη μορφή. Και ο Θεός αγαπά και ευσπλαχνίζεται και αυτό το πνευματικό που έπεσε στην πιο βαθιά άβυσσο και θα ήθελε να το γλιτώσει από εκείνα τα βάσανα.

Όπου όμως η ελεύθερη βούληση του πνευματικού όντος Τού προβάλλει αντίσταση, πρέπει να πραγματοποιηθεί το σωτήριο σχέδιο του Θεού, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί μια εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη. Εάν οι άνθρωποι ήξεραν όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, πράγματι θα έκαναν τα πάντα για να αποφύγουν τον πνευματικό θάνατο. . .  Αλλά δεν αποδέχονται τις σχετικές γνώσεις, δεν πιστεύουν σε μια συνέχιση της ζωής, δεν πιστεύουν σε μια ευθύνη απέναντι στον Θεό και ούτε πιστεύουν σε έναν Θεό και Δημιουργό ο Οποίος θα τους ζητήσει κάποτε το λόγο. . .  Το «εγώ» τους όμως δεν μπορεί να πεθάνει και ανάλογα με την κατάστασή του θα είναι ο τόπος διαμονής του. Μόνο που στη νεκρή κατάσταση δεν θα έχει πια τη συνείδηση του εαυτού του, αλλά παρ’όλα αυτά θα αισθάνεται τα βάσανα της φυλακισμένης κατάστασής του, γιατί δημιουργήθηκε ως αρχικά ελεύθερο πνευματικό ον.

Εξαιτίας της νεκρής του κατάστασης δεν μπορεί να τοποθετηθεί εκεί όπου υπάρχει η ζωή, γιατί διάλεξε εθελοντικά την κατάσταση του θανάτου και γιατί δεν εμποδίστηκε η θέλησή του. Η ελεύθερη θέληση όμως είναι μια κατάσταση της μακαριότητας, η δέσμια κατάσταση είναι μια κατάσταση των βασάνων. . .  Και ως άνθρωπος το ον διαλέγει μόνο του την κατάστασή του. Και η αγάπη και η σοφία του Θεού τού αφήνει την ελευθερία του, το βοηθά όμως με κάθε τρόπο να φτάσει ως άνθρωπος στην αιώνια ζωή. . .  καθώς επίσης μέσω της φυλάκισης μέσα στην ύλη τού παρέχει ξανά τη βοήθειά Του, προκειμένου το νεκρό ον να μπορέσει κάποτε να αφυπνιστεί και πάλι στη ζωή.

Ο Θεός αγαπά όλα τα πνευματικά όντα που κάποτε έπεσαν, η αγάπη Του τα ακολουθεί και στο βάθος και τα βοηθά να φτάσουν πάλι στα ύψη. . .  Αλλά ενεργεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο όπου το ον πάρει πίσω τη συνείδηση του εγώ του και την ελεύθερη βούλησή του. . .  κατά την περίοδο του ανθρώπου. . .  προκειμένου να αλλάξει την αρχικά ακόμα νεκρή κατάστασή του σε μια κατάσταση της ζωής. Η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου ωστόσο παραμένει ανέγγιχτη, τη σέβεται ο Θεός. Και αυτή η ελεύθερη βούληση αποφασίζει για το αν το ον απαλλαχθεί οριστικά από την εξωτερική του μορφή ή αν πυκνώσει αυτή η μορφή άλλη μια φορά. . .  δηλαδή αν επιστρέψει το ον και πάλι μέσα στη σκληρή ύλη. Σε αυτή την περίπτωση το ον πέφτει θύμα του πνευματικού θανάτου και θα θέλει ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα ώσπου να του δοθεί άλλη μια φορά η χάρη της ενσάρκωσης ως άνθρωπος και να μπορέσει να αποκτήσει τη ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7592                1-5-1960

Η δύναμη της προσευχής. . .

Να δοκιμάσετε τη δύναμη της προσευχής που στέλνεται σε Μένα πνευματικά και αληθινά. . .  Και θα είχατε μια βέβαιη απόδειξη ότι ο Πατέρας σας σάς ακούει και εισακούει τις προσευχές σας. . .  ότι ανοίγει το αυτί Του για σας και σας παρέχει αυτό που ζητάτε. Πρέπει όμως να προσεύχεστε με το σωστό τρόπο. . .  Πρέπει να συνδέεστε ολόψυχα μαζί Μου και να Μου παρουσιάζετε με εμπιστοσύνη την επιθυμία σας, πρέπει να απευθύνεστε σε Μένα με την εμπιστοσύνη ενός παιδιού στον πατέρα του. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι σας αγαπώ και ότι η αγάπη δεν αρνείται τον εαυτό της. Πρέπει να δημιουργηθεί η σωστή σχέση μαζί Μου και αυτή λείπει συχνά στις προσευχές σας, με αποτέλεσμα να μην τις εισακούω.

Όσο Με βλέπετε ακόμα ως τον μακρινό Θεό, όσο δεν σφιχθείτε ακόμα σαν τα παιδιά στην αγγαλιά Μου, τόσο η προσευχή σας δεν θα βγαίνει από την καρδιά σας, θα μιλά μόνο το στόμα ή το μυαλό σας, όχι όμως η καρδιά. Εγώ όμως ακούω μόνο τη φωνή της καρδιάς, θέλω να ακούσω το ευσεβές τραύλισμα ενός παιδιού και θέλω ταυτόχρονα να αισθανθώ την αγάπη ενός παιδιού, την οποία θα αισθάνεται για Μένα ο άνθρωπος που Με επικαλείται με πίστη ως τον Θεός και Πατέρα του. Και αυτά τα λόγια του φτάνουν στο αυτί Μου και η αγάπη Μου δεν μπορεί παρά να παράσχει στο παιδί αυτό για το οποίο παρακαλά.

Η δύναμη μιας σωστής προσευχής είναι τόσο μεγάλη ώστε θα μπορούσατε πράγματι να διανύσετε αμέριμνα την επίγεια σας ζωή. Αφού όμως εναπόκειται στους ίδιους αν προσευχηθείτε με το σωστό τρόπο, θα κάνετε πολλές μάταιες προσευχές, θα προσεύχεστε μόνο τυπικά. Το στόμα σας θα προφέρει λόγια που θα σας είναι γνωστά, θα ασχολείται μαζί τους και το μυαλό σας. Η καρδιά σας όμως δεν θα συγκινείται, διότι για να συγκινηθεί απαιτείται ο πιο ολόψυχος δεσμός μαζί Μου, τον οποίο δημουργείτε μόνο σπάνια εσείς οι άνθρωποι. Και θα πρέπει πρώτα να σας πλήξουν μεγάλα δεινά για να σας κάνει ο φόβος σας να φωνάξετε τον Θεό και Πατέρα σας. Και αυτή η επίκληση θα προέρθει τότε από την καρδιά σας και ο Θεός θα την ακούσει. . .

Στην περίπτωση όμως που σας ωθεί σε Μένα η αγάπη σας, θα είναι σωστή και η προσευχή σας. Αφού η αγάπη επιδιώκει ανυπόμονα να φτάσει κοντά στην Αιώνια Αγάπη, η αγάπη μιλά στην Αιώνια Αγάπη και η Αιώνια Αγάπη δεν αρνείται τον Εαυτό Της. . .  Ξανά και ξανά η αγάπη είναι ο δρόμος για την καρδιά του Πατέρα. Μόνο η αγάπη είναι ικανή να στέλνει σε Μένα μια πνευματική και αληθινή προσευχή και η αγάπη δεν απορρίπτεται ποτέ από Μένα, Εγώ την ανταποδίδω. Και ξέρω για όλα όσα έχετε ανάγκη, ξέρω τις στεναχώριες σας, ξέρω τις επιθυμίες σας και ξέρω όλες τις παρακλήσεις σας τις οποίες σας κάνουν να προσεύχεστε. . .

Αλλά θέλω να Με πλησιάσετε οι ίδιοι και να Με παρακαλέσετε από τα βάθη της καρδιάς σας να σας βοηθήσω. Και για αυτό το λόγο απαιτώ από σας μια πνευματική και αληθινή προσευχή, αφού δεν προσέχω τα λόγια του αέρα και οι τυπικές προσευχές δεν αποδίδουν τη δική σας σκέψη και τα δικά σας αισθήματα, τα οποία όμως απαιτώ για μια σωστή προσευχή. . .  Στην περίπτωση όμως που Μου παρουσιάζετε τις επιθυμίες και τα προβλήματά σας με πλήρως παιδικό τρόπο, μιλάτε σαν τα παιδιά με τον Πατέρα σας και ο Πατέρας ακούει τα παιδιά Του και εισακούει τις προσευχές τους.

Σας απελευθερώνει από οποιεσδήποτε δυσκολίες, λαμβάνει υπόψη Του όλες τις επιθυμίες σας, επεμβαίνει με τη βοήθειά Του οπουδήποτε έχετε ανάγκη τη βοήθειά Του. . .  Και θα μπορείτε να διανύσετε αμέριμνα την επίγεια σας ζωή στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη δύναμη μιας προσευχής που στέλνετε σε Μένα «πνευματικά και αληθινά». Αφού ο Πατέρας στον ουρανό ακούει τα παιδιά Του, τα πλησιάζει και τα τραβά κοντά στην καρδιά Του. Τους χαρίζει την αγάπη Του και μαζί με την αγάπη Του και οτιδήποτε για το οποίο Τον παρακαλέσουν. Αφού τα πραγματικά παιδιά Του θα Τον παρακαλούν πάντα μόνο για αυτά που δεν θα βλάψει τις ψυχές τους, γιατί η αγάπη τους τούς χαρίζει και κατανόηση, με αποτέλεσμα να μην ζητούν τίποτα που θα έπρεπε να τους αρνηθώ. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

7594                4-5-1960

Πτώση και άνοδος των όντων. . .

Αρχικά τα όντα ήταν ασύγκριτα μακάρια. . .  Η αγάπη Μου τα ακτινοβολούσε διαρκώς και εκείνα αισθάνονταν σαν μακαριότητα αυτή την ακτινοβόληση. Και Μου αφοσιώνονταν με θερμή αγάπη, αφού Με αναγνώριζαν ως τον Θεό και Δημιουργό τους, ως την αρχέγονη Πηγή, από την οποία προερχόταν ολόκληρη η μακαριότητα. Ήταν τέλεια και επομένως ιδιαίτερα μακάρια. Αφού τα τέλεια όντα αισθάνονταν συνδεδομένα μαζί Μου και συνεπώς Μου ήταν απεριόριστα αφοσιωμένα. Γέμιζε όλα αυτά τα όντα η αγάπη, η οποία έρρεε συνέχεια από Εμένα σε εκείνα, την οποία ανταπόδιδαν και η οποία επέστρεφε και πάλι σε Μένα. Επρόκειτο για μια υπερμακάρια ανταλλαγή δύναμης αγάπης, η οποία έκανε ατελείωτα μακάρια τόσο τα όντα όσο και Εμένα. . .

Και αυτή η μακάρια ανταλλαγή θα μπορούσε να διαρκέσει αιωνιότητες, δεν θα χρειαζόταν ποτέ να τελειώσει, εάν τα όντα δεν είχαν αλλάξει τη θέλησή τους, η οποία, ως σημάδι της θεϊκής φύσης τους, ήταν ελεύθερη και μπορούσε να αποφασίσει μόνη της. Το ον είχε μεν τις πιο φωτεινές γνώσεις, το πλημμύριζε το φως, δηλαδή ήξερε για τα πάντα. . .  ήξερε από πού καταγόταν, ήξερε για τον προορισμό του. . .  κατείχε όλες τις ικανότητες που το χαρακτήριζαν ως ομοίωμά Μου. Επομένως δεν θα χρειαζόταν να στρέψει σε λάθος κατεύθυνση τη θέλησή του. . .  Αλλά επενεργούσε πάνω στο ον ο αντίπαλός Μου, το πρωτόπλαστο ον Μου, το οποίο είχε επίσης απομακρυνθεί από Μένα με την ελεύθερη θέλησή του και το οποίο βρισκόταν τότε απέναντί Μου ως το αντίθετό Μου και η θέληση του οποίου ήταν εντελώς λανθασμένη.

Και με αυτό το αντίθετό Μου έκαναν παρέα πολλά όντα, γιατί ήταν ικανά να το βλέπουν, ενώ Εγώ παρέμενα για εκείνα ένας αόρατος Θεός. Και έτσι η μακαριότητά τους μειώθηκε, δηλαδή μέσω της λανθασμένης θέλησής τους απόρριπταν την ακτινοβολία της αγάπης Μου και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν πια να αισθάνονται τη μακαριότητα η οποία αρχικά τα έκανε πανευτυχή. Αλλά δεν τα εμπόδιζα, επέτρεπα να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από Μένα, γιατί ήξερα ότι θα τους κερδούσα πίσω κάποτε και ότι τότε θα ήταν δυνατό να τους προσφέρω ακόμα μεγαλύτερες ευδαιμονίες από ό,τι πριν.

Η αγάπη Μου δεν έχει όρια και ως εκ τούτου η ευτυχία που χαρίζει η αγάπη Μου πρέπει επίσης να είναι απεριόριστη. Πρέπει να μπορεί να αυξάνεται συνέχεια, η ακτίνα της αγάπης πρέπει να μπορεί να έχει όλο και μεγαλύτερο αποτέλεσμα, και από αυτό προκύπτει ότι και η μακαριότητα μπορεί να αυξάνεται ατελείωτα. . .  Αυτό όμως απαιτεί πλάσματα που είναι ικανά να αντέξουν μια τέτοια ακτινοβόληση αγάπης. . .  απαιτεί να αυξήσουν τα πλάσματά Μου εθελοντικά την τελειότητά τους, διαμορφώνοντας τον εαυτό τους σε παιδιά Μου. . .  Πρόκειται για ένα έργο που δεν μπορώ να το κατορθώσω Εγώ, αλλά μόνο εκείνα τα ίδια, γιατί απαιτείται η ελεύθερη θέλησή τους.

Και τα «παιδιά» Μου θα είναι ικανά να αντέξουν μια τέτοια ακτινοβόληση αγάπης, θα λαμβάνουν συνέχεια αγάπη και θα ακτινοβολούν αγάπη όπως Εγώ. Και για αυτό το λόγο θα μπορούν να είναι ασύγκριτα μακάρια και η μακαριότητά τους δεν θα έχει ποτέ κανέναν περιορισμό. Το ον η ουσία του οποίου είναι η αγάπη δεν μπορεί παρά να δίνει αγάπη και να χαρίζει ευτυχία. . .  Η αρχέγονη Φύση Μου είναι η Αγάπη και δεν θα ήμουν ο Θεός εάν η δύναμη της Αγάπης δεν Με παρακινούσε συνέχεια να φτιάχνω νέες δημιουργίες. Αφού θέλω να χαρίζω ευτυχία, και τα πάντα συμβάλλουν μόνο στο να παρέχεται ευτυχία αιώνιας διάρκειας στα όντα που δημιουργήθηκαν κάποτε από Μένα.

Και έτσι όλα τα όντα τα οποία γέμιζε η αγάπη τα παρακινούσε μια τεράστια ορμή για δημιουργία να δημιουργούν και να διαμορφώνουν νέα δημιουργήματα. Αφού λάμβαναν από Μένα τη δύναμη για αυτό, διότι η αγάπη τα ακτινοβολούσε διαρκώς και διότι η αγάπη είναι δύναμη που μπορεί να ενεργεί και να δημιουργεί. Αλλά η δύναμη της αγάπης Μου μπορεί να πλημμυρίζει ένα ον μόνο τότε που το ίδιο έχει γίνει αγάπη, τότε που έχει πάρει ξανά την αρχέγονη Φύση Μου, την οποία κατείχε αρχικά. Το να ανακτήσει αυτή την αρχέγονη κατάστασή του όμως είναι και θα παραμένει ο μόνιμος στόχος Μου, τον οποίο μάλιστα θα πετύχω κάποτε. Και τότε θα είναι απεριόριστες οι μακαριότητες τις οποίες θα παρέχω στο ον που θα έχει γίνει παιδί Μου και που θα έχει επιστρέψει σε Μένα για πάντα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7595               6-5-1960

Απελευθέρωση πνευματικών ουσιών μέσω καταστροφής. . .

Αφήστε μόνο να σας οδηγώ και θα πάρετε τους δρόμους που θα φέρουν επιτυχία τόσο σε σας όσο και στους συνανθρώπους σας, στις ψυχές που επιτρέπουν να βοηθηθούν. Και βάζω πράγματι τους υπηρέτες Μου στους σωστούς τόπους, στους τόπους όπου θα μπορούν να ενεργήσουν επιτυχώς για Μένα και για τη βασιλεία Μου. Αλλά υπάρχουν εντελώς διαφορετικές δουλειές τις οποίες απαιτώ από εκείνους, γιατί οι ικανότητες των υπηρετών Μου είναι διαφορετικές και γιατί ο καθένας θα έπρεπε να ενεργήσει εκεί όπου είναι ανάγκη η ικανότητά του για την υπηρεσία για Μένα. Βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες λυτρωτικές δραστηριότητες παντού στο σύπμαν, αφού ολόκληρο το πνευματικό αισθάνεται την ερχόμενη αλλαγή και προσαρμόζεται. . .

Το κακό πνευματικό λυσσομανά με αυξημένη δύναμη, δηλαδή η κακή του θέληση μεγαλώνει και προσπαθεί να προκαλεί ζημιές όπου και να μπορεί. Αλλά και το καλό πνευματικό είναι αταμάτητα δραστήριο για να εξουδετερώσει εκείνες τις ενέργειες. . .  Και υποστηρίζω εκείνους που επιδιώκουν να εκτελέσουν το δικό Μου θέλημα, τόσο στη Γη όσο και στο πνευματικό βασίλειο. . .  Το ώριμο και το ανώριμο πνευματικό πολεμούν μεταξύ τους και ο πόλεμος γίνεται φανερός και στη Γη, αλλά θα προκύπτει πάντα ένα νικηφόρο τέλος εκεί όπου μπορώ να συμπαρασταθώ στους δικούς Μου ως στρατηλάτης. Και αυτό τον πνευματικό αγώνα τον αισθάνονται επίσης οι άνθρωποι που οι ίδιοι κάνουν πνευματικές προσπάθειες και που ανοίγονται στις καλές δυνάμεις. Αφού τα ρεύματα έχουν αποτέλεσμα οπουδήποτε είμαι ο Ίδιος ο στόχος της επιδίωξης ενός ανθρώπου.

Και το τέλος ρίχνει τη σκιά του. . .  Θα γίνουν καταστροφές τις οποίες κανείς  δεν θα θεωρήσει δυνατές από πριν, οι οποίες ωστόσο θα είναι περιορισμένα από άποψη χώρου. . .  πριν γίνει το έργο της ολοκληρωτικής αναμόρφωσης της Γης. . .  Αφού ο εχθρός των ψυχών μέσω καταστροφών προσπαθεί να κερδίσει για τον εαυτό του πνευματικά στοιχεία, όπως πιστεύει, και χρησιμοποιεί για αυτό ανθρώπους, γιατί ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να καταστρέψει οποιαδήποτε ύλη. . .  Τα πνευματικά στοιχεία που απελευθερώνονται όμως δεν καταλήγουν υπό τον έλεγχό του, αλλά δένονται εκ νέου μέσα στη μορφή. Οι καταστροφές ωστόσο θα γίνουν και θα φέρουν μεγάλα δεινά στους ανθρώπους. . .

Και θα πρέπει να γίνουν αυτά για χάρη των πολλών δεμένων πνευματικών στοιχειών, τα οποία θα αλλάξουν τις εξωτερικές μορφές τους ακόμα πριν το τέλος και τα οποία θα μπορέσουν να ενσωματωθούν μέσα σε πιο μαλακές μορφές πάνω στη νέα Γη. Θα έπρεπε όμως και να ταρακουνηθούν οι άνθρωποι από τη νεκρική τους νάρκη κάτι το οποίο θα προξενούν πάντα μόνο τέτοια συμβάντα ασυνήθιστου είδους και ασυνήθιστης διάστασης. Οι ίδιοι οι άνθρωποι συμβάλλουν πολύ στο να καταστραφούν δημιουργήματα και με αυτό τον τρόπο απελευθερώνουν αμέτρητες πνευματικές ουσίες από τη δέσμια κατάστασή τους. Αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι αυτές πρέπει να εγκαταλείψουν τις μορφές τους ανώριμες και ότι δεν ασκούν καμία καλή επιρροή όσο είναι ελεύθερες. . .  ότι δηλαδή οι άνθρωποι θα αισθάνονται ενοχλημένοι και ότι δεν θα καταλαβαίνουν το αίτιο της ανησυχίας τους. . .

Και θα έπρεπε να υποφέρουν ακόμα πολύ περισσότερο από την επιρροή εκείνων εάν δεν έδενα σύντομα μέσα σε καινούργιες μορφές εκείνες τις πνευματικές ουσίες. . .  Αυτή η καταστροφική δραστηριότητα προέρχεται από τον αντίπαλό Μου, ο οποίος ξέρει να εκμεταλλευτεί την απληστία των ανθρώπων για την ύλη και ο οποίος τους παρακινεί σε τέτοια έργα της καταστροφής για να απελευθερώσει το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα στην ύλη. . .  Ωστόσο, δεν κερδίζει τίποτα, αλλά χάνει ακόμα πολύ περισσότερα, γιατί ο άνθρωπος με την ορμή του για ανάπτυξη συμβάλλει ο ίδιος στο να δοθούν νέες μορφές σε αυτό το πνευματικό, παρόλο που πρόκειται για καθαρά υλική ανάπτυξη.

Εσείς που θέλετε να Με υπηρετήσετε θα πρέπει να ξέρετε για όλα αυτά τα γεγονότα και δεν θα έπρεπε να κάνετε τίποτε άλλο από το να οδηγήσετε τους συνανθρώπους από τον καθαρά υλιστικό δρόμο στο πνευματικό δρόμο, κάτι που απαιτεί από σας πολύ κόπο και πολλή δουλειά, κάτι που όμως θα είναι πάντα μια ευλογημένη επιχείρηση, άσχετα από το με ποιον τρόπο θα κάνετε αυτή τη δουλειά. . .  Ανάλογα με την ικανότητά σας θα είναι η δραστηριότητα την οποία θα εκτελέσετε για Μένα και για τη βασιλεία Μου. Το ότι όμως θέλετε να την κάνετε θα σας αποφέρει ήδη την ευλογία Μου και μαζί με τη δύναμή Μου θα την καταφέρετε. Και όλα τα όντα του φωτός σάς συμπαραστέκονται, επειδή και αυτά κάνουν λυτρωτική εργασία στο σύμπαν και επειδή θα είναι δραστήρια πάντα εκεί όπου θα είναι ανάγκη η βοήθειά τους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7596                7-5-1960

Σοβαρή νουθεσία σχετικά με το τέλος. . .

Να παραλάβετε συνειδητά το λόγο Μου ως τη στοργική φωνή του Πατέρα σας και να ακούσετε τι θέλω να σας πω: Βρίσκεστε στο τελευταίο στάδιο πάνω σε αυτή τη Γη, εσείς είστε που ζείτε κατά την έσχατη εποχή, εσείς είστε που θα μπορέσετε ακόμα να βιώσετε την πνευματική αλλαγή, εφόσον η κατάσταση της ωριμότητάς σας θα επιτρέψει να αντέξετε μέχρι το τέλος. Αμετάκλητα έχει έρθει η περίοδος του τέλους, όσο αναξιόπιστο και να σας φανεί αυτό. Αφού μέσα στο σωτήριο σχέδιό Μου έχει καθοριστεί η μέρα και αυτή θα τηρηθεί, γιατί ο χρόνος έχει λήξει. Δεν θα υπάρξει πια αναβολή, αφού η ενέργεια του αντιπάλου αυξάνεται και στην ενέργειά του θα βαλθεί τέλος τότε που θα ξεπεράσει τα όρια του δικαιώματος της εξουσίας του. . .  τότε που θα έχει επηρεάσει τους ανθρώπους στο βαθμό όπου θα χάσουν οποιαδήποτε πίστη σε έναν Θεό Που θα διεκδικήσει κάποτε το λόγο από τον καθένα σχετικά με τον τρόπο ζωής του.

Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής θα έπρεπε να αποφασίσει ποιον κύριο θέλει, θα έρπεπε να διαλέξει Εμένα και να αποκρούσει τον αντίπαλό Μου. Και για αυτό το λόγο πρέπει να ξέρει και για τις δύο δυνάμεις που θέλουν να τον κατέχουν και που πολεμούν για την ψυχή του. Αυτή η γνώση απαιτείται για μια απόφαση. Ο αντίπαλός Μου όμως προσπαθεί να καταστρέψει εκείνη τη γνώση και το πετυχαίνει, γιατί οι άνθρωποι ανοίγονται στην επιρροή του διά της στάσης τους και της θέλησής τους. Και το εκμεταλλεύεται αυτό με έναν τρόπο που ξεπερνά το δικαίωμα της εξουσίας του:  Παρακινεί τους ανθρώπους να πάρουν βίαια μέτρα εναντίον των πιστών, εναντίον οτιδήποτε έχει σχέση με την πίστη σε έναν Θεό και Δημιουργό. . .

Κυρίως προσπαθεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να εξολοθρεύσουν την πίστη στον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό. Θα προξενήσει το ξέσπασμα του τελευταίου θρησκευτικού αγώνα  και θα Με εξαναγκάσει κατά κάποιον τρόπο να βάλω τέλος στις ενέργειές του για να σώσω ακόμα από την αιώνια καταστροφή τους λίγους που θέλουν να Μου μείνουν πιστοί. Και αυτή η μέρα επίκειται σύντομα και επομένως επίσης το τέλος. Από το γεγονός ότι σας τα ανακοινώνω αυτά ξανά και ξανά διά του λόγου Μου να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η περίοδος κατά την οποία ζείτε, να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα της περιόδου και να προσέχετε να μην πέσετε θύματα της τέχνης παραπλάνησης του αντιπάλου Μου. Αφού αυτός επενεργεί στους ανθρώπους με τρομακτικό τρόπο για να τους κάνει να αποστατήσουν από Μένα και είναι πολύ επιτυχής.

Το γεγονός ότι ενεργώ ενάντια στα δικά του μέτρα μιλώντας ο Ίδιος στους ανθρώπους, προκειμένου αυτοί να είναι ικανοί να πιστεύουν ή να ενισχύσουν την πίστη τους, αυτό το γεγονός είναι μια εξήγηση για την ομιλία Μου από πάνω η οποία εξήγηση θα έπρεπε πράγματι να σας πείσει. Αφού η αγάπη Μου για εσάς τους ανθρώπους Με παρακινεί να σας βοηθήσω μέσα σε μια πνευματική ένδεια που είναι τεράστια, που μπορεί να σας κάνει να χαθείτε για αιωνιότητες και την οποία θα ήθελα επομένως να αποτρέψω από σας. Παρόλο που αποφασίζει μονάχα η θέλησή σας, ευσπλαχνίζομαι την άγνοιά σας, τη λανθασμένη σκέψη σας και την αδιαφορία σας. Και μέσω του λόγου που σας απευθύνω προσπαθώ ξανά και ξανά να σας ξυπνάω και να σας παρακινώ να σκεφτείτε.

Να πιστέψετε ότι θα βρίσκεστε σε μεγάλη πνευματική ένδεια στην περίπτωση που δεν ακολουθείτε τα λόγια Μου και δεν καταπολεμάτε τον εχθρό σας. . .  Να πιστέψετε ότι θα είχατε τη δύναμη για αυτό, ότι δεν χρειάζεται να φοβάστε πως θα νικηθείτε στον αγώνα εναντίον του. . .  Μόνο να αλλάξετε τη θέλησή σας. Στρέψτε τη σε Μένα, να θέλετε να βρείτε τον Θεό και θα σας επιτρέψω να Με βρείτε. Εάν όμως αδιαφορήσετε, ο αντίπαλός Μου θα σας θέσει υπό τον έλεγχό του και θα έχετε χαθεί για αιωνιότητες. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει για σας και ξέρω ότι έχετε ανάγκη ασυνήθιστη βοήθεια, και ωστόσο δεν μπορώ να εξαναγκάσω τη θέλησή σας. Μπορώ μόνο να σας μιλάω ξανά και ξανά και να σας προειδοποιώ και να σας νουθετώ. Μπορώ πάντα μόνο να σας στέλνω την εύσπλαχνη αγάπη Μου και να σας ενημερώνω για αυτά που επίκεινται, για την περίοδο προς την οποία βαδίζετε. . .

Δεν μπορώ παρά να σας μιλάω ξανά και ξανά με αγάπη, προκειμένου να καταλάβετε έναν Θεό και Πατέρα, προκειμένου να Τον πιστέψετε και να παραμένετε ευσεβώς μέσα σε αυτή την πίστη. Αλλά το τέλος θα έρθει αμετάκλητα, αφού ο λόγος Μου είναι η αλήθεια και πραγματοποιείται, και η ώρα του τέλους είναι προορισμένη από τους αιώνες των αιώνων. . .  Επομένως αποδεχθείτε το λόγο Μου μέσα στις καρδιές σας και να θέλετε να γίνετε μακάριοι. . .  Και δεν θα σας εγκαταλείψω, θα σας δώσω δύναμη για να αντέξετε μέχρι το τέλος. . .  Θα είμαι για τους δικούς Μου μια ισχυρή προστασία και θα σας ενισχύσω όταν πρόκειται να Με ομολογήσετε μπροστά στον κόσμο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7597                8-5-1960

Ζωντανή πίστη. . .

Αφύπνιση της ζωής. . .

Η πραγματική ζωή αρχίζει να ξυπνά τότε που ο άνθρωπος συνάπτει συνειδητά επαφές με τον Θεό, τότε που αναγνωρίζει ένα Ον πάνω του. . .  τότε δηλαδή που πιστεύει σε αυτό το Ον και προσπαθεί να συνδεθεί μαζί Του, δηλαδή αισθάνεται ότι υπάρχει μια σχέση με το ανώτερο Ον και θα ήθελε να διατηρήσει αυτή τη σχέση. Τότε λοιπόν ο πνευματικός σπινθήρας μέσα του έχει αφυπνιστεί στη ζωή, ο οποίος προσπαθεί να επηρεάσει τον άνθρωπο από το εσωτερικό του να επιδιώξει να πλησιάσει το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. Αυτή τη στιγμή άναψε ο σπινθήρας της αγάπης και ο άνθρωπος θα αισθάνεται πάντα ωθημένος από το εσωτερικό του να κάνει έργα αγάπης, παρόλο που αρχικά αυτά αποτελούνται μόνο από το να συμπεριφέρεται καλά στους συνανθρώπους του. . .

Η αγάπη όμως θα φαίνεται πάντα, αλλιώς δεν θα μπορούσε να ξυπνήσει η ζωή μέσα του. Και αυτή η ζωή έχει τότε αποτέλεσμα, πρόκειται κατά κάποιον τρόπο για μια δεύτερη ζωή μέσα του, η οποία είναι ανεξάρτητη από την πραγματική ζωή του κορμιού του, την οποία βιώνει κάθε άνθρωπος, ακόμα και στην περίπτωση που ο πνευματικός σπινθήρας μέσα του κοιμάται ακόμα, δηλαδή που ο άνθρωπος είναι πνευματικά νεκρός. Αυτή η δεύτερη ζωή όμως δίνει στον άνθρωπο την πραγματική ικανοποίηση, αφού τότε έχει επαφές με τον Θεό μέσω σκέψεων που είναι στραμμένες σε Αυτόν και μέσω της προσευχής. . .  Και αυτός ο άνθρωπος δεν θα ξεχάσει πια τον Θεό του, γιατί ο Θεός ο Ίδιος τον κρατά και εμποδίζει να πέσει ο άνθρωπος πάλι θύμα του θανάτου. . .

Πρέπει όμως να ξεχωρίσει κανείς τις γνώσεις τις οποίες απόκτησε ο άνθρωπος μέσω της μελέτης από τη ζωντανή συνειδητοποίηση ενός ανώτερου Όντος. Αφού αυτές οι γνώσεις που απόκτησε μέσω της μελέτης μπορούν ξανά να βυθιστούν ή μπορεί να τις αρνηθεί αργότερα ο άνθρωπος, δεν έφεραν ακόμα τη ζωή στην ψυχή του. . .  Εκείνες οι γνώσεις ωστόσο μπορεί να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε μια ζωντανή πίστη, εφόσον είναι καλοπροαίρετος. . .  Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα χάσει ποτέ πια τη ζωή που αφυπνίστηκε μέσα του. Και αυτή μπορεί να αφυπνιστεί από τη στιγμή όπου ο άνθρωπος είναι ικανός να σκέφτεται. Αφού μόλις είναι πρόθυμος για την αγάπη η σκέψη του θα οδηγείται σωστά και τότε ο άνθρωπος αναζητά το δεσμό με τον Θεό, με ένα Ον στο Οποίο θα μπορέσει να αφοσιωθεί με εμπιστοσύνη.

Αφού ο άνθρωπος αισθάνεται την ελαττωματική του φύση, αισθάνεται ότι έχει ανάγκη έναν οδηγό και προστάτη, γιατί νιώθει αδύνατος. . .  Και για αυτό το λόγο ψάχνει να βρει το Ον από το Οποίο ελπίζει να έχει βοήθεια σε όλες τις συνθήκες της ζωής του. . .  Ασυνήθιστα αρχικά τον κάνει ευτυχισμένο το να μπορεί να πιστεύει σε ένα τέτοιο Ον με το Οποίο σύναψε επαφές. Πρόκειται για την απλή πίστη την οποία μπορεί να αποκτήσει κάθε παιδί, η οποία ωστόσο είναι ζωντανή μέσα του. Δεν πρόκειται μόνο για το αποτέλεσμα διδασκαλιών τις οποίες μπορεί μάλιστα να αποδεχθεί το παιδί, οι οποίες όμως δεν του χαρίζουν την εσωτερική πεποίθηση. Αφού για μια τέτοια πεποίθηση απαιτείται η προθυμία του παιδιού για την αγάπη, η οποία αφυπνίζει τον πνευματικό σπινθήρα μέσα του στη ζωή.

Και όλα τα άλλα θα τα προξενήσει τότε αυτός ο πνευματικός σπινθήρας, ο οποίος θα παροτρύνει ξανά και ξανά τη λαχτάρα του ανθρώπου για το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα, ώσπου ο άνθρωπος να δημιουργήσει εντελώς συνειδητά το δεσμό μέσω της ολόψυχης προσευχής. Αυτό όμως θα είναι η πιο βέβαιη εγγύηση ότι ο Πατέρας θα φροντίσει το παιδί Του και ότι δεν θα το αφήσει ποτέ πια να βυθιστεί πίσω μέσα στην πνευματική τύφλωση, μέσα στον θάνατο. Για αυτό το λόγο δεν φτάνει η μετάδοση θρησκευτικών διδασκαλιών, οι οποίες μπορεί να μην απορριφθούν, η οποίες παρ’όλα αυτά δεν χρειάζονται αναγκαστικά να χαρίσουν καμία «ζωή». Την πραγματική ζωή την αφυπνίζει μόνο η αγάπη, η οποία μόνο παρακινεί το παιδί να σκεφτεί εκείνες τις θρησκευτικές διδασκαλίες, και μόνο τότε θα ψάξει να βρει τον Πατέρα, ο Οποίος θα του επιτρέψει να Τον βρει. . .

Και τότε ο πνευματικός σπινθήρας μέσα στον άνθρωπο τον ωθεί όλο και πιο κοντά στο πατρικό Πνεύμα. . .  Τότε ο άνθρωπος ωθείται από το εσωτερικό του να συνδεθεί μαζί Του, ωθείται από το εσωτερικό του να ασκεί την αγάπη και να προσεύχεται. Και το αποτέλεσμα και των δύο είναι η ένωση μαζί Του, η οποία είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας ζωής του ανθρώπου. . .  Και αυτά τα δύο  αφυπνίζουν τον άνθρωπο στη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια, σε μια ζωή την οποία δεν θα μπορεί πια να χάσει, γιατί πρόκειται για την πνευματική ζωή, η οποία δεν έχει καθόλου κοινά με τη γήινη ζωή. Και τότε ο άνθρωπος θα έχει βρει τον Θεό του, το παιδί θα έχει βρει τον Πατέρα και θα Του έχει παραδοθεί για την αιωνιότητα. . .  Και σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος δεν θα μπορεί πια να πεθάνει, θα ζει αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7601                16 κ. 17-5-1960

Συναναστροφές με κατοίκους άστρων. . .

«Στο σπίτι του Πατέρα Μου. . .»

Μέσα στο σύμπαν περιστρέφονται αμέτρητα άστρα και όλα έχουν την αποστολή τους: να βοηθήσουν το ανώριμο πνευματικό να ωριμάσει. . .  Και τώρα καταλαβαίνετε και τα λόγια: «Μέσα στο σπίτι του Πατέρα Μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. . .» Και το κάθε άστρο δέχεται τις ψυχές η κατάσταση ωριμότητας των οποίων ταιριάζει με τις συνθήκες πάνω σε εκείνο το άστρο, ή με άλλα λόγια: Οι δυνατότητες για την ωρίμανση είναι διαφορετικές πάνω στο κάθε άστρο και ανάλογα τοποθετούνται οι ψυχές που θα έπρεπε να ωριμάσουν. Αλλά είναι και πάντα διαφορετικές οι συνθήκες ζωής, αφού όλα τα άστρα διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά το είδος και τη σύνθεσή τους. Και δεν μπορεί να δοθεί καμία λεπτομερής περιγραφή στους ανθρώπους πάνω στη Γη, γιατί θα υπήρχαν πολλά που δεν θα καταλάβαιναν και που προϋποθέτουν πνευματικές γνώσεις για να μπορεί να τα κατανοήσει κανείς.

Αλλά υπάρχουν για όλες τις ψυχές, για τις ψυχές οποιουδήποτε βαθμού ωριμότητας, άστρα που είναι κατάλληλα για την ωρίμανσή τους, όπου οι ψυχές μπορούν να ανέβουν εάν έχουν καλή θέληση. Αφού λαμβάνεται υπόψη και εκεί η ελεύθερη βούληση του πνευματικού όντος, αποκλείεται και εκεί ο πνευματικός εξαναγκασμός, παρόλο που οι εκάστοτε συνθήκες ζωής τοποθετούν το ον σε μια σχετικά αναγκαστική κατάσταση, στην οποία πρέπει να υποκύψει, γιατί αλλιώς μια ύπαρξη πάνω σε ένα τέτοιο άστρο θα ήταν αδύνατη. Και παντού χαρίζεται στα όντα ένα φως σχετικά με το σκοπό της ύπαρξής τους. . .  Το αν όμως αποδεχθούν και αξιοποιήσουν το φως εναπόκειται στα ίδια, είναι όμως αποφασιστικό για την άνοδό τους.

Αλλά όλα αυτά τα έργα της δημιουργίας του Θεού είναι «τόποι διαμονής μέσα στο σπίτι του Πατέρα. . .» Και άρα ολόκληρο το πνευματικό θα φτάσει μάλιστα κάποτε σε εκείνο το βαθμό της ωριμότητας όπου θα μπορέσει να αλλάξει τις γήινες υλικές δημιουργίες με καθαρά πνευματικές δημιουργίες. . .  τις οποίες δεν μπορείτε να βλέπετε εσείς οι άνθρωποι με τα γήινα μάτια σας. Αφού όσα σας είναι ορατά είναι ακόμα δημιουργήματα που περιέχουν μέσα τους όντα που πρέπει ακόμα να τελειοποιηθούν, γιατί τα τέλεια όντα είναι δραστήρια στο βασίλειο του φωτός και δεν χρειάζονται πια «ορατές» δημιουργίες ως τόποι διαμονής τους.

Αλλά όλα αυτά τα έργα της δημιουργίας βρίσκονται σε ατελείωτες αποστάσεις το ένα από το άλλο και δεν μπορεί κανένα ον να ταξιδέψει από το ένα στο άλλο. . .  Οι κάτοικοι όλων αυτών των κόσμων είναι δεσμευμένοι στον κόσμο τους, στο άστρο που τους κουβαλά. . .  Μπορούν να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους μόνο όταν φτάσουν σε έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας, όχι όμως αυθαίρετα, αλλά σύμφωνα με το βασικό νόμο του Θεού. . .  στον οποίο πρέπει να υποταχθούν όλα τα δημιουργήματά Του καθώς και όλα τα όντα που ανατέθηκαν σε εκείνα τα δημιουργήματα. Για αυτό το λόγο είναι ανόητο να υποθέσει κανείς ότι κάτοικοι εκείνων των κόσμων μπορούν να απομακρυνθούν αυθαίρετα από εκείνους και να επιδιώξουν να ταξιδέψουν σε άλλα άστρα χωρίς να πρέπει να φοβηθούν τη δική τους καταστροφή.

Αφού οι συνθήκες ζωής είναι διαφορετικές σε όλα τα άστρα και αυτές δεν μπορούν να αποκλειστούν αυθαίρετα. Ωστόσο, κατά την έσχατη εποχή οι άνθρωποι θα χειραγωγούν επίσης με τέτοιες επιχειρήσεις. Ο αντίπαλος του Θεού θα εκμεταλλευτεί την ευπιστία των ανθρώπων κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι μπορούν να έχουν επαφές με κατοίκους άλλων κόσμων και ότι αυτοί θέλουν επίσης να συνάψουν επαφές με τους κατοίκους της Γης από φαινομενικά καλά κίνητρα. Αφού με αυτό τον τρόπο ο αντίπαλος του Θεού θα επιδιώξει να πετύχει ένα πράγμα: να υπονομεύσει την πίστη σε ένα τέλος της παλιάς Γης και επομένως να εμποδίσει τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για αυτό το τέλος. . .

Οι άνθρωποι όμως θα πρέπει να διαφωτιστούν για το γεγονός ότι η Γη είναι ένα χωριστό άστρο που δεν έχει καμία σύνδεση με άλλους κόσμους και ότι οποιοσδήποτε δεσμός με τους κατοίκους εκείνων δημιουργείται μόνο πνευματικά. . .  ότι ο άνθρωπος μπορεί μάλιστα να συνδεθεί με τους κατοίκους ανώτερων κόσμων, του φωτεινού βασιλείου, μέσω καλών σκέψεων και παρακλήσεων για βοήθεια μέσα στην πνευματική του ένδεια. . .  η οποία μάλιστα του παρέχεται πνευματικά. . .  Όμως δεν είναι ενδεδειγμένο για αυτόν να επικαλεστεί όντα άλλων άστρων για τα οποία δεν ξέρει ποιος είναι ο πνευματικός βαθμός της ωριμότητάς τους και αν μπορέσουν να του προσφέρουν πνευματική βοήθεια. Η επίγεια βοήθεια αποκλείεται σε κάθε περίπτωση, στην οποία να πιστέψουν θέλει να παρακινήσει τους ανθρώπους ο αντίπαλος του Θεού, δηλαδή θέλει να τους κάνει να πιστέψουν ότι εκείνα τα όντα θα μπορούσαν να ασκήσουν την επιρροή τους πάνω στους κατοίκους της Γης πριν μια τελική καταστροφή.

Πραγματική βοήθεια μπορεί να προσφέρει μονάχα ο Θεός όταν έρθει η ώρα την οποία φοβάστε εσείς οι άνθρωποι, εφόσον πιστέψετε σε εκείνη. . .  Αλλά την παρέχει στον καθένα που Του τη ζητά. Και έχει πράγματι αρκετούς αγγέλους που μόνο προσέχουν το θέλημά Του για να το εκτελέσουν. Και αυτοί θα φροντίσουν τους ανθρώπους όταν έρθει η ώρα. . .  Αλλά ο αντίπαλος του Θεού έχει βρει γόνιμο έδαφος στην ευπιστία των ανθρώπων, μέσα στο οποίο μπορεί πράγματι να σπέρνει πολλούς κακούς σπόρους. Και οι άνθρωποι αποδέχονται πιο πρόθυμα όλα αυτά τα λανθασμένα δασκαλέματα από την πλευρά του από ό,τι την καθαρή αλήθεια, κάτι που είναι χαρακτηριστικό για την αξία των σπόρων του.

Αφού πάντα οι άνθρωποι προτιμούν να αποδέχονται την πλάνη από την αλήθεια. Πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει ένα πλεονέκτημα από την πλάνη και απορρίπτει την αλήθεια, γιατί αυτή δεν του υπόσχεται αυτό το πλεονέκτημα. Το τέλος είναι κοντά και θα έρθει αμετάκλητα. . .  Και είναι λανθασμένη κάθε διδασκαλία που αμφισβητεί ένα τέλος ή προσφέρει στους ανθρώπους μια διέξοδο που δεν ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού. . .  Αφού ο Θεός οδηγεί ο Ίδιος μακριά από κάθε κίνδυνο τον κάθε άνθρωπο που θα Του εμπιστευτεί, που θα καταφύγει σε Εκείνον, που ανήκει στους δικούς Του, οι οποίοι δεν χρειάζονται να φοβούνται ένα τέλος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7602                17 κ. 18-5-1960

Νόημα και σκοπός της ύπαρξης: απομάκρυνση από τον κόσμο. . .

Και θα σας γίνει σύντομα μια βεβαιότητα ότι ο κόσμος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις επιθυμίες και τους πόθους σας, αφού θα απογοητεύσει τον καθένα που έχει ακόμα μέσα του μια σπίθα πνευματική ζωής. Δηλαδή δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει μακροπρόθεσμα εκείνον που επιδιώκει τη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια. Μόνο εκείνος που έχει πέσει εντελώς θύμα του κόσμου και άρα του κυρίου αυτού του κόσμου δεν θα σταματήσει τις επιδιώξεις του σχετικά με αυτό τον κόσμο. Αφού εκείνον δεν τον αφήνει ελεύθερο ο κύριος που τον κρατά αιχμάλωτο. Αλλά ξανά και ξανά ο Θεός ο Ίδιος θα κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει τα σημάδια του εφήμερου αυτού του κόσμου. Ξανά και ξανά ο κόσμος θα απογοητεύει εκείνον για την ψυχή του οποίου παλεύει ακόμα ο Θεός. . .  Και ξανά και ξανά λοιπόν αυτό θα είναι ένα μέσο για να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από την αγάπη του για τον κόσμο, παρόλο που πρέπει ακόμα να στέκεται στη μέση του κόσμου, γιατί το απαιτεί αυτό η ζωή ως άνθρωπος.

Όμως θα καταλάβει ότι ο κόσμος δεν είναι το νόημα και ο σκοπός της επίγειας του ζωής, αλλά ότι είναι στη Γη για χάρη της ψυχής του και ότι αυτή επιθυμεί διαφορετικά πράγματα από αυτά που μπορεί να της προσφέρει ο κόσμος. Για αυτό το λόγο εσείς οι άνθρωποι μπορείτε να περιμένετε με βεβαιότητα μια αλλαγή σχετικά με τα γεγονότα του κόσμου. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα συμβούν πολλά που μάλλον θα σας τρομάξουν μέσα στην ησυχία σας. Αφού για χάρη των λίγων που είναι ακόμα αναποφάσιστοι για το ποιο δρόμο θα πάρουν, θα δειχθεί σε αυτούς ολοφάνερα το δρόμο. . .  Θα πρέπει ακόμα να παραιτηθούν από την αγάπη τους για τον κόσμο και θα βοηθηθούν σε αυτό. Αφού όποιος καταλαβαίνει τον κόσμο ως απατηλό και άχρηστο δεν διστάζει να τον αλλάξει με αυτό που του φαίνεται πιο πολύτιμο.

Και αυτό το στόχο έχει ο Θεός στην περίπτωση που επιτρέπει πράγματα τα οποία συχνά δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς οι άνθρωποι και να συμβιβάσετε με την αγάπη του Θεού. Αφού Αυτός λαμβάνει πάντα υπόψη Του την πνευματική ένδεια και τη στάση του καθένα και είναι πάντα πρόθυμος για βοήθεια. Και όταν ο κόσμος απογοητεύει πραγματικά έναν άνθρωπο, αυτός βρίσκει πιο εύκολα το δρόμο για τον Θεό. . .  Και αυτό θέλει να το πετύχει Αυτός, δηλαδή να ψάξουν να βρουν τον Θεό με την ελεύθερη θέλησή τους, με αποτέλεσμα Αυτός να μπορέσει να τους επιτρέψει να Τον βρουν. Όσο όμως ο κόσμος εκπληρώνει την επιθυμία των ανθρώπων, το βλέμμα τους παραμένει στραμμένο στον κόσμο και δεν προσέχουν έναν Θεό. Αφού θεωρούν την επίγεια τους ζωή ακόμα αυτοσκοπό, ενώ είναι μόνο ένα βήμα προς το σκοπό.

Και μόνο οι συνεχείς αποτυχίες μπορεί να τους παροτρύνουν να αλλάξουν τη σκέψη τους και να τους κάνουν σκεπτικούς. Και αυτό που οι άνθρωποι αισθάνονται πρώτα σαν ένα σοβαρό χτύπημα της μοίρας θα μπορέσει σύντομα να τους κάνει να καταλάβουν μια μεγάλη ευλογία. Μπορεί να αλλάξει εσωτερικά τον άνθρωπο και να τον παρακινήσει να επιλέξει έναν άλλο τρόπο ζωής που θα είναι κατάλληος για την ψυχή του. Οι άνθρωποι τοποθετήθηκαν στον κόσμο, θα έπρεπε να αποδείξουν την καλή τους θέληση, θα έπρεπε να πληρούν τις απαιτήσεις που υπηρετούν τη συντήρηση του κορμιού τους. Αλλά δεν θα έπρεπε για χάρη του κόσμου να ξεχάσουν την πνευματική ζωή, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να ζήσουν δίπλα στην επίγεια τους ζωή για να πληρούν την πορεία της επίγειας τους ζωής.

Αφού η ψυχή θα έπρεπε να ωριμάσει και αυτή πρέπει να τη σκέφτεται ο άνθρωπος, κάτι που παραμελεί συχνά εξαιτίας του κόσμου. Και όμως το εφήμερο των επίγειων πραγμάτων, η έλλειψη αξίας του κόσμου, είναι τόσο φανερά και μπορεί να τα καταλάβει ο κάθε άνθρωπος εάν έχει καλή θέληση, και τα καταλαβαίνουν μάλιστα εκείνοι που είναι ευσυνείδητοι και που για αυτό το λόγο αναλογίζονται το νόημα και το σκοπό της ύπαρξής τους πάνω στη Γη. Και ο Θεός βοηθά όλους αυτούς κάνοντάς τους να μαθαίνουν να καταλάβουν όλο και περισσότερο το εφήμερο του κόσμου. . .  παραμερίζοντας συχνά με τη βία αυτά που σημαίνουν μόνο εμπόδια για την άνοδο προς τα ύψη. . .

Και Εκείνος θα εμφανίζεται ακόμα συχνά μέσω μοιραίων γεγονότων που δεν θα εξαρτώνται από τη θέληση ενός ανθρώπου αλλά που θα μαρτυρούν ξεκάθαρα την παρέμβαση μιας ανώτερης Δύναμης. Αφού θέλει να Τον αναγνωρίσουν οι άνθρωποι, θέλει να Τον επικαλεστούν και να Του ζητήσουν τη βοήθειά Του. Θέλει τότε να αποδείξει τον Εαυτό Του στους ανθρώπους μέσω της φανερής παροχής βοήθειας. Και θέλει να απομακρύνει τους ανθρώπους από τον κόσμο και να τους οδηγήσει στο βασίλειο που δεν ανήκει σε αυτό τον κόσμο. . .  Θέλει να Τον ψάξουν οι άνθρωπο, προκειμένου να μπορεί να τους επιτρέψει να Τον βρουν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7604                21 κ. 22-5-1960

Πρόδρομος. . .

Γνώση για προηγούμενη ενσάρκωση. . .

Μην χαθείτε μέσα σε υποθέσεις σχετικά με το ποιο πνεύμα ενσαρκώθηκε μέσα σας, εσείς που βαδίζετε στη Γη κατά την τελευταία περίοδο για να Με υπηρετήσετε. Απλώθηκε από Μένα ένα πέπλο πάνω σε πράγματα που δεν έχουν όφελος για την επίγεια σας πορεία και για την αποστολή σας. Και για αυτό το λόγο σάς αποκρύφθηκε η γνώση για την ενσάρκωση μέσα στην οποία περάσατε κάποτε από τη Γη. Να σας είναι αρκετά να ξέρετε ότι παρέχω μεγάλη δύναμη και χάρη σε όλους όσοι είναι πρόθυμοι να Με υπηρετήσουν και ότι κατά την έσχατη εποχή η ενέργεια του αντιπάλου είναι τόσο τεράστια ώστε απαιτούνται δυνατά φωτεινά πνεύματα για να αντιμετωπίσουν την ενέργειά του και να της αντισταθούν, εκεί όπου πρέπει να γίνει λυτρωτική εργασία πάνω στη Γη.

Και αυτά τα φωτεινά πνεύματα πρέπει να παραμείνουν μέσα στη βαθύτατη ταπεινότητα για να μπορέσουν να εκτελέσουν την αποστολή τους, επειδή ακριβώς η αλαζονεία και η υπεροψία είναι για τον αντίπαλος η καλύτερη αφορμή για τις επιθέσεις του και ως αποτέλεσμα θα κινδύνευε εκείνη η αποστολή. Και όλοι οι άνθρωποι κινδυνεύουν να πέσουν θύματα αυτών των χαρακτηριστικών του και του κακού που κληρονόμησαν από εκείνον. . .  Για αυτό το λόγο δεν ευνοώ μια τέτοια δυνατότητα, αλλά προσπαθώ πάντα να επενεργώ με έναν τρόπο ώστε ο άνθρωπος να μείνει μέσα στη βαθύτατη ταπεινότητα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι ικανός να αντισταθεί στον αντίπαλό Μου και δεν πέφτει μέσα στα δίχτυα του. Και δεν οφελεί τον άνθρωπο να ξέρει για τις προηγούμενες ενσακρώσεις του. . .  αλλιώς θα του δινόταν αυτή η γνώση τη στιγμή που αρχίζει να δουλεύει για Μένα και για τη βασιλεία Μου. . .

 Ένας όμως θα κατέχει αυτή τη γνώση, για αυτόν αυτή η γνώση δεν θα αποτελεί κανένα μυστικό, γιατί θα χρειαστεί να εκτελέσει την πιο δύσκολη εντολή κατά την έσχατη περίοδο: να Με ανακοινώσει ως ο πρόδρομός Μου, ως η φωνή βοώντας εν τη ερήμω να γνωστοποιήσει τον ερχομό Μου μέσα στα σύννεφα και να πληρώσει με τον θάνατό του για την αποστολή του για Μένα. . .  Αυτή η γνώση όμως δεν θα τον βαρύνει, γιατί είναι ένα πανίσχυρο πνεύμα που θα ξεκινήσει συνειδητά την τελευταία του ενσάρκωση στη Γη καταλαβαίνοντας το κατεπείγον της εντολής του, την οποία να εκτελέσει θα είναι πρόθυμος εξαιτίας της βαθύτατης αγάπης του για Μένα.

Θα είναι ένας από τους λίγους που θα σφραγίσει με τον θάνατό του αυτά που θα γνωστοποιήσει. . .  Θα έχει τη δύναμη για αυτό, γιατί θα Με αγαπά, Εμένα τον Οποίο κάποτε δεν αναγνώρισε καλά καλά, ο οποίος μεν έπρεπε ήδη μια φορά να δώσει τη ζωή του για Μένα, ο οποίος όμως θα είναι πρόθυμος να πεθάνει χίλιες φορές για Μένα. . .  ο οποίος επομένως θα βαδίσει συνειδητά για τελευταία φορά πάνω στη Γη, με επίγνωση της αποστολής του και της προέλευσής του. Αλλά αυτή τη βεβαιότητα θα την έχει μόνο τότε που θα ξεκινήσει η τελευταία αποστολή του, τότε που θα μιλήσει δημόσια. . .  ενώ πριν θα ζήσει με μέγιστη αυτοσυγκράτηση. . . τότε που ο ολόψυχος σύνδεσμός του με τον Θεό θα του χαρίσει ξαφνικά ένα δυνατό φως σχετικά με την αποστολή που θα πρέπει να εκτελέσει στη Γη. . .

Και τότε θα μιλά για Μένα με ζήλο, θα κάνει τα πάντα για να επιστήσει την προσοχή των ανθρώπων στο τέλος και στην τελευταία Κρίση. Θα μιλά ανοιχτά και χωρίς να διστάσει κατά των εξουσιαστών, την εξουσία των οποίων δεν θα φοβάται, αλλά θα τους στιγματίσει δημόσια, γιατί θα καταλάβει ότι πρόκειται για τους απεσταλμένους του Σατανά, κατά των οποίων θα κάνει εκστρατεία. Και αυτό θα είναι το τελευταίο Μου σημάδι, αφού εκείνος θα εμφανιστεί κατά την τελική φάση της εποχής του τέλους, κατά την περίοδο του θρηκευτικού αγώνα που θα διεξαχθεί λίγο πριν έρθει το τέλος.

Ό,τι και να ακούσετε πριν. . .  η στιγμή της ενέργειάς του πάνω σε αυτή τη Γη δεν θα έρθει πριν να μην ξεσπάσει αυτός ο θρησκευτικός αγώνας, όπου θα αστράψουν δυνατά τα φώτα που θα δείξουν στους ανθρώπους το δρόμο που θα πρέπει να πάρουν όλοι. . .  Εκείνος θα είναι το πιο δυνατό φως, το οποίο θα λάμπει εκεί όπου θα το περιμένετε λιγότερο. . .  η λάμψη του θα ξεπεράσει όλα τα άλλα φώτα και για αυτό θα τον καταλάβουν όλοι όσοι δεν φοβούνται το φως. . .  Αλλά κάντε υπομονή και περιμένετε τη στιγμή και μέχρι τότε μην κάνετε λάθος υποθέσεις. . .

Αφού θα παραπλανιέστε ακόμα πολλές φορές από τον αντίπαλό Μου, ο οποίος θέλει να οδηγήσει σε λάθος κατευθύνσεις τα βλέμματά σας για να σας αποτρέψει από τις δικές σας εργασίες σχετικά με την αποστολή σας, αφού είστε πρόθυμοι να Με υπηρετήσετε ως οι πιστοί υπηρέτες Μου. Μην αφήνετε να παραπλανηθείτε. . .  Θα καταλάβετε ξεκάθαρα όταν έρθει η ώρα όπου θα συμβούν τόσο ασυνήθιστα πράγματα ώστε θα πρέπει να παρέμβω και Εγώ με ασυνήθιστο τρόπο για να σπεύσω προς βοήθεια των δικών Μου. Αφού και η δική τους πίστη θα κλονιστεί μέσω των ενεργειών του αντιπάλου Μου στην περίπτωση που δεν βασίζονται εντελώς σε Μένα και Μου παραδίδουν τα πάντα με εμπιστοσύνη στην καλή Μου ηγεσία.

Και τότε θα αισθάνεστε το θέλημά Μου μέσα στην καρδιά σας, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται πια να ρωτήσετε τι θα πρέπει να κάνετε. Το θέλημά Μου θα είναι μέσα σας, δεν θα μπορείτε παρά να δράσετε έτσι όπως είναι θέλημά Μου και επίσης θα ξέρετε ότι μέσω των πράξεών σας θα εκπληρώνετε μόνο το δικό Μου θέλημα. Ξανά και ξανά σας λέω: Μην προτρέχετε, περιμένετε ώσπου να σας φωνάξω, ώσπου να σας βάλω το θέλημά Μου μέσα στην καρδιά σας. Αφού μέσω της πρόωρης δράσης μπορείτε να καταστρέψετε αυτά που πριν δημιουργήθηκαν με κόπο.

Λαμβάνετε πάντα υπόψη σας ότι η πίστη όλων των ανθρώπων είναι ακόμα πολύ αδύνατη, ότι πού και πού πρέπει να τους προσφέρεται μια πιο ελαφριά τροφή, προκειμένου να μην πάθουν ζημιά οι ψυχές τους. . .  Και σε εκείνους να τους κηρύξετε μόνο το Ευαγγέλιο της αγάπης Μου και να μην τους παρουσιάζετε τέτοιες διδασκαλίες τις οποίες δεν θα μπορούν να συλλάβουν. Και μια τέτοια διδασκαλία είναι η γνώση σχετικά με την ενσάρκωση φωτεινών ψυχών, γιατί συχνά τους λείπει εντελώς η πίστη σε μια συνέχιση της ζωής της ψυχής.

Το να ανακοινώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους την εμφάνιση του προδρόμου πριν τον ερχομό Μου δεν είναι πάντα ενδεδειγμένο. Αλλά στην περίπτωση που αποδέχονται το Ευαγγέλιο της αγάπης Μου, θα μάθουν να πιστεύουν και θα τον αναγνωρίσουν όταν εμφανιστεί, γιατί θα συμβούν δύσκολα πράγματα πριν και θα γίνει ήδη φανερός ένας «χωρισμός των πνευμάτων». . .  άνθρωποι που θα έχουν θετική ή αρνητική στάση απέναντί Μου και η πνευματική κατανόηση των οποίων θα είναι ανάλογη. Δεν θα περάσει πια πολύς χρόνος και τότε θα σας είναι κατανοητά όλα αυτά τα λόγια και τότε δεν θα κάνετε πια ερωτήσεις, αλλά θα ξέρετε ότι ο ερχομός Μου θα είναι κοντά. Γιατί θα αναγνωρίσετε εκείνον που ήταν ο πρόδρομός Μου κατά τον καιρό όπου βρισκόμουν στη Γη και που θα είναι ξανά ο πρόδρομός Μου, έτσι όπως αναγγέλθηκε μέσω του λόγου και μέσω της Γραφής. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7608                26-5-1960

Η αγάπη και οι λύπες καθαρίζουν την ψυχή. . .

Η αγάπη και οι λύπες καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Η αγάπη και οι λύπες είναι τα εξαγνιστήρια μέσα που κάνουν την ψυχή διαπερατή για το φως, που την καθαρίζουν από όλα τα ακάθαρτα και που διαμορφώνουν την ψυχή έτσι ώστε θα μπορέσει να μπει στο φωτεινό βασίλειο χωρίς να διαλυθεί από την ακτινοβόληση από το φως την οποία θα βιώσει τότε. Η αγάπη και μόνο θα μπορούσε να κατορθώσει ένα τέτοιο καθάρισμα της ψυχής, αφού η αγάπη είναι αστραφτερό φως που διαλύει ό,τι του εκτίθεται, με αποτέλεσμα να απομείνει μόνο η πνευματική ουσία, η οποία ως τέλειο ον εκπήγασε κάποτε από τον Θεό. Η αγάπη και μόνο επομένως θα κατόρθωνε μια μεταμόρφωση της ψυχής, και κατά συνέπεια αυτή θα μπορούσε να μπει στο φωτεινό βασίλειο εντελώς πνευματοποιημένη και διαυγής. Αλλά οι άνθρωποι δεν αναπτύσσουν την αγάπη τους στο βαθμό ώστε θα γίνει μια τέτοια μεταμόρφωση της ψυχής. . .

Και για αυτό το λόγο η αγάπη πρέπει να συνοδεύεται από τις λύπες, οι οποίες είναι επίσης βέβαια μέσα για τον καθαρισμό της ψυχής. Και συνεπώς εσείς οι άνθρωποι πρέπει να αντεχθείτε τις λύπες χωρίς μουρμούρες αν θέλετε να πετύχετε να εξαγνιστεί η ψυχή σας τελείως και να γίνει ένα διαπερατό για το φως πνευματικό ον. Και επομένως να ευλογήσετε και τις λύπες και να τις παραλάβετε από το χέρι του Θεού ως ένα δώρο της χάρης. Δεν ξέρετε για τα αποτελέσματα της αγάπης και της λύπης. Σας παρουσιάζεται μεν ξανά και ξανά το αποτέλεσμα που θα μπορέσετε να πετύχετε στην περίπτωση που ζείτε με αγάπη και ανέχεστε υπομονετικά τις λύπες που σας φορτώνονται για το διάστημα της πορείας σας στη Γη. Ωστόσο, δεν αξιοποιείτε αυτή τη γνώση, αμελείτε την έμπρακτη αγάπη και εξεγείρεστε συχνά όταν σας βαραίνουν λύπες. . .

Θέλετε να τις αποτινάξετε, δεν είστε πολύ πρόθυμοι να υπομείνετε λύπες. Και για αυτό το λόγο η ψυχή σας χρειάζεται πολύ χρόνο ώσπου να καθαριστεί εντελώς και συχνά δεν πετυχαίνει αυτό στη Γη και μπαίνει στο υπερκόσμιο βασίλειο χωρίς να έχει ετοιμαστεί αρκετά. . .  Δεν έχει καθαριστεί εντελώς στη Γη και συνεπώς δεν είναι τόσο εύκολο να μπορεί να την ακτινοβολήσει ένα δυνατό φως. Γιατί οι ακαθαρσίες σκοτεινιάζουν ξανά και ξανά το φως, γιατί εμποδίζουν ξανά και ξανά να μπορούν να την αγγίξουν οι ακτίνες του φωτός της αγάπης, οι οποίες θα σημαίνουν πάντα μακαριότητα για την ψυχή. Η αγάπη και οι λύπες είναι απαραίτητες κατά την επίγεια ζωή του ανθρώπου, αφού βοηθούν την ψυχή του να ωριμάσει. . .

Μπορεί όμως η ψυχή να μειώσει το βαθμό της λύπης ανά πάσα στιγμή ασκώντας την αγάπη σε αυξημένο βαθμό. . .  τότε λοιπόν που η διαδικασία της αναμόρφωσης διά της αγάπης έχει γίνει και η ψυχή έχει εξαγνιστεί τελείως όταν αποβιώσει από αυτή τη Γη. Αλλά μακάριος είναι ο άνθρωπος τον οποίο δεν μπορούν να καταπιέσουν οι λύπες. Αφού η ψυχή του αποβάλλει όλο και περισσότερο τις ακαθαρσίες της, όλο και περισσότερο απορροφά ανεμπόδιστα το φως, το οποίο μπορεί τότε να την ακτινοβολήσει ήδη στη Γη και το οποίο θα είναι η μακαριότητά της κάποτε στο πνευματικό βασίλειο.

Όλες οι πνευματικές ουσίες θα έπρεπε να ωριμάσουν κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του ανθρώπου. Και αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα στην περίπτωση που ο άνθρωπος πασχίζει να ζει πάντα με αγάπη και που σηκώνει και τις λύπες που του επιβάλλονται ενόψει του αποτελέσματός τους πάνω στην ψυχή του. . .  στην περίπτωση που τις σηκώνει χωρίς μουρμούρες ή παράπονα. . .  στην περίπτωση που τις θεωρεί πάντα μόνο ένα εξαγνιστήριο μέσο το οποίο του επιβλήθηκε από τον Θεό, το οποίο μπορεί να αποφέρει στην ψυχή του μια πρόοδο που θα την κάνει πανευτυχή μετά τον θάνατο του κορμιού της, όπου μονάχα η ωριμότητά της θα καθορίσει τη μοίρα της ψυχής του ανθρώπου. . .  όπου η ψυχή του θα αξιολογηθεί μόνο σχετικά με την κατάσταση της ωριμότητάς της και αυτή προϋποθέτει έναν πλήρη εξαγνισμό, τον οποίο μπορεί να κατορθώσει μόνο η ίδια η θέληση του ανθρώπου.

Αφού ο άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος να αγαπά και να υποφέρει στη Γη. . .  Τότε η ψυχή του θα γίνει όλο και πιο δεκτική του φωτός, τότε η πνευματική της μοίρα θα έχει σφραγιστεί. . .  θα φτάσει στη ζωή και αυτή τη ζωή δεν θα τη χάσει ποτέ πια στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7611                30-5-1960

Ο χωρισμός των πνευμάτων. . .

Το τέλος μιας περιόδου της Γης. . .

Η πορεία ως άνθρωπος μέσα από την επίγεια ζωή είναι η τελευταία φάση της αναπτυξιακής πορείας στη Γη του αρχέγονου πνεύματος που έπεσε κάποτε. . .  Είναι η περάτωση εκείνου του χρονικού διαστήματος που παρασχέθηκε στο αρχέγονο πνεύμα για να πετύχει ξανά την τελειότητά του εάν αξιοποιήσει καλά την τελευταία φάση, δηλαδή το στάδιο ως άνθρωπος, εάν στρέψει τη θέλησή του προς τη σωστή κατεύθυνση κατά εκείνο το διάστημα. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να πετύχει το στόχο του να μπει ξανά, εντελώς πνευμαποποιημένο, στο βασίλειο από το οποίο εκπορεύτηκε κάποτε. Υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψει στο φως, στην προαιώνια αρχέγονη Πηγή, στον Πατέρα, ως το πλάσμα του Οποίου εκπήγασε κάποτε.

Αλλά όσο σύντομο και να είναι το διάστημα αυτής της επίγειας ζωής του ανθρώπου συγκριτικά με το ατελείωτα μεγάλο διάστημα της προηγούμενης ανάπτυξής του, υπάρχει παρ’όλα αυτά ο μεγάλος κίνδυνος να κάνει ο άνθρωπος εκ νέου κατάχρηση της θέλησής του, να μην επιδιώξει την τελειότητά του, αλλά να βυθιστεί πίσω στο βάθος. . .  Και αφού το κάνει αυτό με την ελεύθερη θέλησή του, δεν μπορεί να εμποδιστεί, καθώς αντίθετα δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να στρέψει τη θέλησή του προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται επομένως να δοκιμαστεί για δεύτερη φορά η θέλησή του και πρέπει να περάσει επιτυχώς αυτή τη δοκιμασία ως άνθρωπος, αλλιώς η πορεία του μέσα από την επίγεια του ζωή είναι μάταιη. . .  το αποτέλεσμα του οποίου μπορεί να είναι μια εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη εάν δεν του παρασχεθεί η τελευταία χάρη να ανεβαίνει σιγά σιγά στα ύψη στο άλλο βασίλειο κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι στη Γη.

Όσο δεν ολοκληρώθηκε μια περίοδος της Γης υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί το άλλο βασίλειο είναι ακόμα ανοιχτό για τις ψυχές που αποβιώνουν ανώριμες από αυτή τη Γη. Η πύλες προς το άλλο βασίλειο όμως θα κλειστούν μόλις τελειώσει αυτή η λυτρωτική περίοδος και ξεκινήσει μια νέα. . .  Αφού η ολοκλήρωση μιας παλιάς εποχής σημαίνει επίσης τον πλήρη χωρισμό των πνευμάτων, σημαίνει μια εκ νέου ένταξη ολόκληρου του πνευματικού μέσα σε εξωτερικές μορφές ή μέσα σε δημιουργήματα που ανταποκρίνονται στο βαθμό της ωριμότητας τον μεμονωμένων πνευματικών ουσιών.

Και κατά την τελευταία περίοδο θα φτύσει και η κόλαση όλα τα όντα της με σκοπό την εκ νέου φυλάκισή τους. Τότε θα έχει πάψει να υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί μια ψυχή ανοδικά στο άλλο βασίλειο. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει πριν να γίνει ακόμα μεγάλη λυτρωτική δουλειά για να σωθούν και μερικές ψυχές από το βάθος από μια εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη. Θα γίνει μια μεγάλη εξέταση στο επέκεινα και στη Γη. Και αν οι άνθρωποι στη Γη αναλογίζονταν το πόσο έχουν ήδη προχωρήσει και πόσος λίγος χρόνος τους απομένει μέχρι την τελειότητά τους, πράγματι θα χρησιμοποιούσαν όλες τους τις δυνάμεις για να εκμεταλλευτούν ακόμα το χρόνο που θα τους απομείνει μέχρι το τέλος. . .

Αλλά δεν παίρνουν τίποτα στα σοβαρά, ό,τι και να τους παρουσιαστεί. Δεν εκμεταλλεύονται το χρόνο για να πετύχουν το στόχο τους, και η τελευταία χάρη της ενσάρκωσής τους ως άνθρωποι περνά από αυτούς χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Αφού ούτε αποδέχονται ή αξιοποιούν σωστά όλα τα μέσα της χάρης που τους χαρίζονται κατά αυτό το διάστημα. Και μια ατελείωτα μεγάλη αναπτυξιακή διαδικασία φτάνει στο τέλος της χωρίς να έχει το σωστό αποτέλεσμα για την ανθρώπινη ψυχή. . .  για το αρχέγονο πνεύμα που κάποτε έπεσε και που θα έπρεπε να επιστρέψει στον Θεό. . .  Αλλά οι άνθρωποι μπορούν μόνο να νουθετηθούν και να προειδοποιηθούν. Και αυτό γίνεται σε υψηλό βαθμό διά του θείου λόγου, ο οποίος από τα ύψη διοχετεύεται στους ανθρώπους στη Γη από την τεράστια αγάπη του Θεού ως ένα ασυνήθιστο μέσο της χάρης. . .

Και ο λόγος του Θεού μιλά σε όλους τους ανθρώπους και αυτοί χρειάζεται μόνο να ανοίξουν την καρδιά και το αυτί τους για να αισθανθούν τη δύναμη του θείου λόγου και για να ανέβουν με βεβαιότητα. Επομένως, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πάρει δύναμη, μόνο που πρέπει να έχει καλή θέληση και να επιδιώξει να πληροί το σκοπό της επίγειας του ζωής. . .  Πρέπει να ζει συνειδητά το σύντομο διάστημα μέχρι το τέλος της ζωής του. Πρέπει να θέλει να εκπληρώσει το θέλημα Εκείνου Που του έδωσε τη ζωή. Πρέπει να Του παραδοθεί και να Τον παρακαλέσει να του χαρίσει δύναμη και χάρη. Και σε αυτή την περίπτωση θα πετύχει το στόχο του. Αφού αυτή η παράκληση θα εκπληρώνεται πάντα και ο Θεός θα ευλογήσει τον καθένα που θα Του ζητήσει δύναμη και χάρη και ο επίγειος δρόμος του δεν θα είναι μάταιος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7612                31-5-1960

Πνευματικός εξαναγκασμός. . .

Δόγμα. . .

Θα έπρεπε να έχετε πλήρη πνευματική ελευθερία. . .  δεν θα έπρεπε να εξαναγκαστείτε από καμία πλευρά σχετικά με τη σκέψη σας. Δεν θα έπρεπε μέσω εντολών και απαγορεύσεων να οδηγηθείτε σε πνευματικά αγαθά ή να κρατηθείτε μακριά από τέτοια, όποιο και να είναι το είδος των πνευματικών αγαθών. . .  Θα έπρεπε να είναι στην κρίση σας ποια στάση θα πάρετε απέναντι στα πνευματικά αγαθά που θα λάβετε. Και ούτε θα έπρεπε να εμποδιστείτε να παραλάβετε πνευματικά αγαθά, γιατί πρέπει να αφεθεί στη δική σας κρίση αν θα αντιδράσετε θετικά ή αρνητικά απέναντί τους.

Και επομένως δεν πρέπει να σας μεταδοθούν θρησκευτικές διδασκαλίες ως «δόγμα», τις οποίες άρα πρέπει να πιστέψετε για να μην πέσετε θύματα πνευματικών ή επίγειων τημωριών. Είναι λάθος να σας διατάξει κανείς να πιστέψετε κάτι, αφού οι άνθρωποι θα έπρεπε να πιστέψουν μόνο αυτά που είναι η καθαρή αλήθεια. Και κατά συνέπεια κάθε θρησκευτική διδασκαλία πρέπει πρώτα να ελεγχθεί σχετικά με το αν πρόκειται για την αλήθεια ή όχι. . .  Αυτό όμως σας απαγορεύεται συχνά και άρα θα έπρεπε να αποδεχθείτε εκείνες τις διδασκαλίες υπό έναν «πνευματικό εξαναγκασμό».

Ο Θεός σάς έδωσε την ελεύθερη θέληση, σας εξόπλισε με το χάρισμα του νου. Άρα πρέπει να αφεθεί στην κρίση του κάθε ανθρώπου τι θέλει να πιστέψει, ακόμα και τότε που του παρουσιάζεται η πιο αγνή αλήθεια. Αφού μόνο με σκοπό την ελεύθερη απόφασή του βρίσκεται στη Γη, μόνο η ελεύθερη απόφασή του αξιολογείται, όχι όμως η σκέψη και η πράξη που απαιτήθηκαν από εκείνον με το να εξαναγκάστηκε η θέλησή του. Η ελευθερία βούλησης χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως ένα θεϊκό πλάσμα, η ελευθερία βούλησης θα έπρεπε να κατορθώσει την επιστροφή του στον Θεό, η βούληση του ανθρώπου θα έπρεπε να αποφασίσει ελεύθερα για τον Θεό.

Οι πνευματικές διδασκαλίες λοιπόν θα έπρεπε να του δείξουν το σωστό δρόμο για τον Θεό. . .  Και θα δείξουν μάλιστα στον άνθρωπο το σωστό δρόμο εάν ανταποκριθούν στην αλήθεια. Μέσω της επενέργειας του αντιπάλου του Θεού όμως ήρθαν στον κόσμο πολλά ψέματα και πολλή πλάνη. . .  Οι θρησκευτικές διδασκαλίες είναι διάσπαρτες από πλάνη και μπορεί μάλλον να εμποδίσουν τους ανθρώπους να βρουν το σωστό δρόμο για τον Θεό. Και για αυτό θα έπρεπε να αποφασίσει ο άνθρωπος μόνος του, θα έπρεπε να πάρει στάση με την ελεύθερη θέλησή του απέναντι στα πνευματικά αγαθά που του παρουσιάζονται. Αφού ο ίδιος θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει για τον τρόπο ζωής του στη Γη, για την πνευματική του ανάπτυξη.

Με τη σωστή πίστη όμως, δηλαδή αποδέχοντας την αλήθεια, μπορεί να πετύχει μεγάλη πνευματική πρόοδο. Και για αυτό το λόγο θα έπρεπε να πασχίσει να μάθει αυτή την αλήθεια, και αυτό απαιτεί την ελεύθερη θέλησή του και το σοβαρό έλεγχο όσων του παρουσιάζονται. Στην περίπτωση όμως που μια θρησκευτική διδασκαλία κηρύσσεται «δόγμα», απαγορεύεται στον άνθρωπο κατά κάποιον τρόπο να ελέγξει τη διδασκαλία. Αυτός πρέπει να υποταχθεί σε μια ανώτερη αρχή, η οποία όμως δεν έχει το δικαίωμα να περιορίσει την ελευθερία βούλησης του ανθρώπου. Αφού ο πνευματικός εξαναγκασμός δεν είναι θέλημα του Θεού και ένα δόγμα αποτελεί πνευματικός εξαναγκασμός. . .  Ο κάθε μεμονωμένος άνθρωπος θα πρέπει να λογοδοτήσει για τη σωτηρία της ψυχής του, άρα πρέπει και ο κάθε μεμονωμένος άνθρωπος να έχει το δικαίωμα να ασχολείται με τα διανοητικά αγαθά του στην περίπτωση που πρόκειται για πνευματικές γνώσεις, για διδασκαλίες τις οποίες να πιστέψει απαιτείται από εκείνον.

Πρέπει να έχει την επιθυμία να φτάσει στον Θεό και τότε θα καταλάβει ξεκάθαρα τι προήλθε από τον Θεό και μόνο αυτό θα το αποδεχθεί ως αλήθεια. Και αυτός ο έλεγχος δεν πρέπει να του απαγορευτεί από πλευράς εκκλησιαστικών οργανώσεων, αλλιώς αφαιρείται η ελευθερία της σκέψης και της πράξης του ανθρώπου. Μόνο διά της ελευθερίας της βούλησής του θα μπορέσει ο άνθρωπος να ανακτήσει την τελειότητά του, την οποία έδωσε κάποτε επίσης με την ελεύθερη βούλησή του. Και για αυτό το λόγο δεν πρέπει κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής να θιχθεί αυτή η ελεύθερη θέλησή του, κάτι που όμως θα έκανε ένα «δόγμα». Μόνο αυτό που υιοθετεί ο άνθρωπος με την ελεύθερη θέλησή του είναι αποφασιστικό για την ωριμότητα της ψυχής του, για τη μοίρα του στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7615                4-6-1960

Ενέργεια του Πνεύματος. . .

Αληθινοί προφήτες. . .

Περιέχετε μέσα σας τον πνευματικό σπινθήρα, δηλαδή είστε δικά Μου τμήματα και θα παραμένετε δικά Μου τμήματα μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Αφού αυτός ο θεϊκός σπινθήρας της αγάπης είναι πνεύμα από το δικό Μου Πνεύμα, είναι ο δεσμός που μας συνδέει, που αμετάκλητα θα μας ενώσει ολόψυχα εάν δεν θάψετε εντελώς τον πνευματικό σπινθήρα μέσω ενός άπονου τρόπου ζωής και μέσω της συνειδητής σας απομάκρυνσης από Μένα. Η ενσάρκωσή σας ως άνθρωποι δεν θα σας οδηγούσε σε κανένα στόχο εάν δεν υπήρχε μέσα σας αυτός ο σπινθήρας, τον οποίο μπορείτε να ανάψετε μέσα σας και ο οποίος τότε θα επιδιώξει με βεβαιότητα να φτάσει σε Μένα τον Ίδιο, ο Οποίος είμαι η Πηγή του. . .  Ο θεϊκός σπινθήρας μέσα σας επομένως είναι αγάπη. . .  Έχετε μέσα σας την ικανότητα να αισθάνεστε και να ασκείτε την αγάπη, γιατί σας παρακινεί σε αυτό αυτός ο σπινθήρας αγάπης εάν ενδώσετε στην πίεσή του, την οποία αισθάνεστε σαν τη φωνή της συνείδησής σας. . .

Το αν όμως είστε πρόθυμοι να ασκήσετε την αγάπη είναι αποφασιστικό για την ωρίμανση της ψυχής σας και επομένως για τη μοίρα σας στην αιωνιότητα. Αφού η ικανότητα βάλθηκε μέσα σας με τη μορφή εκείνου του σπινθήρα αγάπης, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος μαζί Μου. Την προθυμία ωστόσο δεν μπορώ να σας τη βάλω επίσης μέσα στην καρδιά σας, γιατί πρόκειται για την ελεύθερη απόφαση με σκοπό την οποία ζείτε στη Γη. Στην περίπτωση όμως που η θέλησή σας είναι πρόθυμη, θα μπορείτε να κατορθώσετε μεγάλα πράγματα. Γιατί ο πνευματικός σπινθήρας μέσα σας επενεργεί πάνω σας με έναν τρόπο ώστε θα αναζητήσετε την ένωση μαζί Μου ως με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. Και τότε θα μπορείτε να αναπτύξετε απεριόριστες ικανότητες, ή με άλλα λόγια: θα ανακτήσετε τις ικανότητες που κατείχατε κάποτε, από τις οποίες όμως παραιτηθήκατε εθελοντικά μέσω της αποστασίας σας από Μένα.

Αυτή η μεγάλη αμαρτία εξιλεώθηκε από Μένα διά του σταυρικού Μου θανάτου. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε μετά την εξιλέωση της ενοχής σας η δυνατότητα να επιτραπεί στο πνεύμα μέσα σας να ενεργήσει. . .  δηλαδή να δημιουργήσει τον απευθείας δεσμό μαζί Μου, με το πατρικό Πνεύμα, και έτσι το Πνεύμα Μου μπορεί να εισρεύσει μέσα σας για να αυξηθεί η ενέργειά Του. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε πριν το σταυρικό Μου θάνατο, παρόλο που ο θεϊκός σπινθήρας της αγάπης κοιμόταν επίσης μέσα στον άνθρωπο και συνεπώς οι άνθρωποι δεν ήταν ανίκανοι να ασκήσουν την αγάπη. Αλλά η προϋπόθεση για την προθυμία τους ήταν η εξιλέωση της ενοχής, αφού η θέληση των ανθρώπων είχε εξασθενιστεί από τον αντίπαλό Μου. Και αυτή η θέλησή τους ενισχύθηκε μέσω της σταυρικής Μου θυσίας, μέσω της αναγνώρισης του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού.

Και η ανθρώπινη θέληση είχε τότε τη δυνατότητα να κάνει το Πνεύμα Μου να συνδεθεί με τον πνευματικό σπινθήρα του και άρα να ενεργήσει μέσα στον άνθρωπο. Πρέπει όμως να διακρίνει κανείς τους ανθρώπους τους οποίους βάραινε το προπατορικό αμάρτημα και οι οποίοι λοιπόν έπρεπε πρώτα να λυτρωθούν για να βιώσουν την ενέργεια του θείου Πνεύματος. . .  από εκείνους τους ανθρώπους που έπρεπε να εκτελέσουν μια αποστολή στη Γη, δηλαδή που είχαν κατεβεί από πάνω στη Γη για να επιστήσουν την προσοχή των ανθρώπων στον ερχομό Μου. . .  Αυτούς τους έμπνευσε επίσης το Πνεύμα Μου να μιλήσουν για Μένα και για τη βασιλεία Μου, δηλαδή παρακινήθηκαν από Μένα, και επίσης καταλάβαιναν τη γλώσσα του πνεύματος, γιατί επρόκειτο για ψυχές από πάνω, δηλαδή για αρχέγονα πνεύματα που δεν είχαν πέσει.

Και τέτοιους προφήτες τους αφύπνιζα ξανά και ξανά για να ανακοινώσουν τον ερχομό Μου στη Γη. Άκουγαν τη φωνή Μου και Με καταλάβαιναν, ζούσαν μέσα στην αγάπη και όλοι μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν ως τους απεσταλμένους και τους υπηρέτες Μου. . .  Αλλά αυτές οι προφητικές ανακοινώσεις δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τα «χαρίσματα του Πνεύματος» τα οποία μετά τη σταυρική Μου θυσία μπορούσαν να αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι τους οποίους παρακίνησε η αδυναμία της θέλησής τους να Μου παραδοθούν με πλήρη πίστη μέσα στον Ιησού Χριστό και να Με παρακαλέσουν να ενισχύσω τη θέλησή τους. Αυτοί ωθήθηκαν από τον πνευματικό τους σπινθήρα να αναζητήσουν συνειδητά το δεσμό με το πατρικό Πνεύμα και να τον δημιουργήσουν επίσης μέσω μιας ζωής με αγάπη. . .  Τότε το πνεύμα τους, το οποίο είχαν αφυπνίσει, τους οδηγούσε και τους δίδασκε, εκείνοι πήραν τα χαρίσματα του Πνεύματος, ανάλογα με την ικανότητα και την αποστολή τους η οποία τους ανατέθηκε τότε από το Πνεύμα Μου. . .

Και επομένως είχαν αφυπνιστεί στη ζωή την οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ πια να χάσουν. Και αυτή την αφύπνιση του πνεύματος μπορείτε τώρα να την επιδιώξετε όλοι εσείς οι άνθρωποι, εφόσον αποδεχθείτε το λυτρωτικό έργο του Ιησού, εφόσον έχετε οι ίδιοι απαλλαχθεί από την κάποτε ενοχή της αμαρτίας σας, με αποτέλεσμα το Πνεύμα Μου να μπορέσει και πάλι να ενωθεί με τον πνευματικό σπινθήρα μέσα σας, κάτι που πριν το λυτρωτικό Μου έργο δεν ήταν δυνατό. Να καταλάβετε καλά την επιφοίτηση του Πνεύματος. . .  Πρέπει να την επιδιώξετε από μόνοι σας, αφυπνίζοντας τον πνευματικό σπινθήρα που βάλθηκε μέσα σας και δημιουργώντας τότε τον πιο ολόψυχο δεσμό μαζί Μου διά της έμπρακτης αγάπης και διά της δικής σας θέλησης, προκειμένου το Πνεύμα Μου να μπορεί να ρεύσει μέσα σας και να σας χαρίζει ανάλογα με τις επιθυμίες σας και ανάλογα με την αποστολή που θα έχω καταλάβει ως κατάλληλη για σας και την οποία θα σας αναθέσω τότε. . .

Τότε θα σας «γεμίζει το Πνεύμα Μου». . .  και θα σας διευθύνει και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Θα σας κάνει να ακούτε και να αισθάνεστε αυτά που θέλω να σας γνωστοποιήσω ο Ίδιος, αφού «το Πνεύμα Μου» είμαι «Εγώ ο Ίδιος» και θα σας μιλάω τότε, γιατί ο πνευματικός σπινθήρας σας συνδέθηκε ολόψυχα μαζί Μου και Μου επιτρέπει να σας μιλάω. . .  Και αυτό είναι η αγάπη Μου για σας, ότι δηλαδή διά του Πνεύματός Μου μιλάω ξανά και ξανά και σε όλους τους ανθρώπους και ότι  είναι ικανός να ακούει τη φωνή ο καθένας που Με πιστεύει, που Με αγαπά και που τηρεί τις εντολές Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7617                6-6-1960

Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. . .

Όποιος αισθάνεται προορισμένος να εκτελέσει μια πνευματική αποστολή ας θεωρήσει επείγουσα αυτή την αποστολή του. Αφού μια εσωτερική ανάδειξη προήλθε από Εμένα, και για το λόγο αυτό το θέλημά Μου θα πρέπει πάντα να εκπληρώνεται. Και το Πνεύμα Μου θα γνωστοποιεί στον άνθρωπο αυτό που απαιτώ από αυτόν και άρα ο άνθρωπος θα χρειάζεται μόνο να ακολουθήσει την εσωτερική πίεση για να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Κατά την τελευταία περίοδο πολλοί άνθρωποι καλέστηκαν από Μένα, αλλά εκλέχτηκαν μόνο λίγοι, γιατί οι δουλειές τις οποίες τους ανέθεσα απαιτούν ορισμένες ικανότητες καθώς και μια σταθερή θέληση των ανθρώπων να Με υπηρετήσουν. Και μπορώ πράγματι να κρίνω ποια δουλειά μπορώ να αναθέσω στον καθένα και ξέρω πώς θα την επιτελέσει. Και ανάλογα θα χρησιμοποιηθεί ο άνθρωπος για να είναι δραστήριος με επιτυχία μέσα στον αμπελώνα Μου. Και η μοίρα εκείνου επίσης προορίστηκε έτσι ώστε θα ωφελήσει την υπηρεσία του για Μένα.

Και μερικές φορές φαίνεται ότι εκείνη η μοίρα θα μπορούσε να μην είναι ωφέλιμη για την αποστολή που ανατέθηκε στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να εμποδιστεί από τη μοίρα του να Με υπηρετήσει. . .  Ωστόσο, ας έχει πάντα την πεποίθηση ότι διορίστηκε από Μένα για την υπηρεσία του και ότι επομένως θα τον διατηρήσω κατάλληλο για αυτή την υπηρεσία όσον καιρό θέλω. Και ας είναι εργατικός και ας λαμβάνει πάντα υπόψη του ότι Μου είναι ένας πιστός υπηρέτης μόνο τότε που υποκύπτει στις εντολές Μου. . .  μόνο τότε που κάνει ό,τι μπορεί. . .

Και ας μην επιτρέπει να τον επηρεάσουν συνάνθρωποι σχετικά με τη δουλειά του μέσα στον αμπελώνα. Ας προσέχει μόνο το λόγο Μου, ο οποίος θα του ηχεί οποτεδήποτε θα τον επιθυμήσει. Αφού οι πραγματικοί Μου εργάτες μέσα στον αμπελώνα θα ακούν μάλιστα τη φωνή Μου μέσα τους και άρα θα μπορούν πάντα μόνο να κάνουν καλή δουλειά εάν ανοιχθούν σε αυτή τη φωνή και την ακολουθήσουν. Ποιος όμως είναι ο πραγματικός εργάτης Μου μέσα στον αμπελώνα; Ο καθένας που με σοβαρότητα και από αγάπη για Μένα και για το διπλανό θέτει τον εαυτό του στη διάθεσή Μου, ο καθένας που θέλει να συνεργαστεί στη λύτρωση παραπλανημένων ψυχών και που για αυτό το λόγο δημιουργεί και διατηρεί τον ολόψυχο δεσμό μαζί Μου. Και σε αυτή την κατάσταση μπορεί να ακούει το λόγο Μου, ο οποίος τον διδάσκει σχετικά με την επίγεια αποστολή του.

Αυτή η σοβαρή τους επιθυμία να συνεργαστούν εκτιμάται πολύ από Μένα και παίρνω τον άνθρωπο στην υπηρεσία Μου, γιατί μέσα στον αμπελώνα Μου έχω ανάγκη εργάτες που θα είναι πολύ δραστήριοι κατά την τελευταία περίοδο, όπου η πνευματική ένδεια είναι μεγάλη. . .  Αλλά δεν πρέπει να δράσουν αυθαίρετα, πρέπει να περιμένουν τη φωνή Μου και να πάρουν τις εντολές Μου, τις οποίες θα αφήνω να περάσουν ξεκάθαρα μέσα από την καρδιά τους. Και θα ευλογήσω τον καθένα που θα Μου προσφερθεί ακόμα για υπηρεσία, γιατί κατά την τελευταία εποχή είναι ανάγκη να γίνει εντατική δουλειά, προκειμένου να σωθούν ακόμα άνθρωποι πριν την καταστροφή της Γης, η οποία επίκειται σύντομα. . .  η οποία θα φέρει μια αλλαγή πνευματικά και επίγεια, όπως το ανακοινώνω ξανά και ξανά διά του λόγου Μου, στον οποίο επομένως θα πρέπει να πιστέψετε, προκειμένου να μην χαθείτε. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7618                7 κ. 10-6-1960

Από που προήλθε το κακό;. . .

Δεν μπορείτε να εκτιμήσετε την απύθμενη απόσταση από Μένα που μέσω της αντίστασή του σε Μένα, στον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό του, προκάλεσε το πρώτο πνεύμα που αποστάτησε από Μένα. Με αναγνώριζε, βρισκόταν μέσα σε μια αφθονία φωτός που απόκλειε οποιαδήποτε ελαττωματικότητα σχετικά με την κατανόηση και με τις γνώσεις του. . .  Λάμβανε επί αιωνιότητες την απόδειξη της αγάπης και της δύναμής Μου. Ήξερε ότι είχε εκπηγάσει από Μένα, ότι του είχα δώσει την ύπαρξη. Και ήταν αφάνταστα ευτυχισμένο λαμβάνοντας τη δύναμη της αγάπης Μου και χρησιμοποιούσε αυτή τη δύναμη ανάλογα με τη θέλησή του, κάτι που αύξανε όλο και περισσότερο τη μακαριότητά του. . .

Και παρ’όλα αυτά έφυγε από κοντά Μου. . .  Εξεγέρθηκε εναντίον Μου, απόρριψε την αγάπη Μου και έπεσε σε απύθμενα βάθη. . .  Έγινε το αντίθετό Μου, εκείνος τον οποίο κάποτε δημιούργησα ως το ομοίωμά Μου. . .  Και τώρα εσείς οι άνθρωποι κάνετε την ερώτηση πώς άραγε ήταν δυνατό κάτι τέτοιο, αφού το πρώτο ον, ο Εωσφόρος, δημιουργήθηκε τέλειο, μιας και τίποτα το ατελές δεν μπορούσε να προκύψει από Μένα. . .  Σε αυτή την ερώτηση υπάρχει μόνο μια απάντηση, δηλαδή ότι το τέλειο δεν έχει κανέναν περιορισμό, κανένα εμπόδιο, ότι μπορούσε να αναπτυχθεί προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς να εμποδιστεί.

Ένα μέρος της τελειότητας πρέπει οπωσδήποτε να είναι η ελεύθερη θέληση. . .  ένα μέρος της τελειότητας είναι το σωστό μέτρο σχετικά με τα πάντα. Και αυτό όμως σημαίνει επίσης ότι η ελεύθερη θέληση μπορεί να ξεπεράσει το σωστό μέτρο και ότι ανατρέπεται με αυτό τον τρόπο η έννομη τάξη. . .  Η έννομη τάξη είναι το σωστό μέτρο σχετικά με όλα τα πράγματα. Στην περίπτωση λοιπόν που η ελεύθερη θέληση παρεκκλίνει από το σωστό μέτρο, προκύπτει μια ακαταστασία, μια κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται πια στο θέλημά Μου, στην αιώνια τάξη Μου. Επομένως, κάτι που αρχικά ήταν θείο, καλό, μετατρέπεται σε κάτι το μην θείο. . .  σε κάτι το αντίθετο στον Θεό. . .  Και αυτό λοιπόν περιγράφεται με την έννοια της «αμαρτίας». . .  Ωστόσο, το ον πρέπει να έχει τη δυνατόητα να ξεπεράσει το «σωστό μέτρο», αλλιώς δεν θα μπορούσε να δραστηριοποιήσει την ελεύθερη θέλησή του, η οποία όμως μπορεί το ίδιο καλά να παραμείνει μέσα στην αιώνια τάξη.

Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα να κινηθεί μέσα σε λανθασμένη σκέψη και με λανθασμένη θέληση ένα ον που δημιουργήθηκε από Μένα, γιατί κατέχει αυτή την ελευθερία βούλησης. . .  Παρ’όλα αυτά, δεν το έσπρωξα ποτέ Εγώ ο Ίδιος μέσα σε αυτή τη λανθασμένη σκέψη και στη λανθασμένη θέληση, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν, δηλαδή Εγώ ως το πιο τέλειο Ον να μπορούσα ποτέ να κάνω μια λανθασμένη σκέψη. Επομένως είναι λάθος ο ισχυρισμός ότι έχω μέσα Μου και το κακό. . .  Ούτε το ον που τοποθετήθηκε εκτός Μου δεν είχε μέσα του το κακό όταν το δημιούργησα. . .  Υπήρχαν τα πάντα μέσα του ανάλογα με το σωστό μέτρο, με αποτέλεσμα να μην έπρεπε να πέσει αναγκαστικά. . .  Αλλά αφού η σκέψη και η θέληση του τέλειου όντος ήταν απεριόριστες, είχε και τη δυνατότητα να ξεπεράσει το σωστό μέτρο. . .  είχε τη δυνατότητα να χαθεί και να βγει από την αιώνια τάξη.

Αυτή η πνευματική σύγχυση του όντος μπόρεσε όμως να γίνει μόνο τότε που το ον απομακρύνθηκε από Μένα, τότε που εμπόδιζε να ηχήσει ο λόγος Μου μέσα του. Αφού ο λόγος Μου δεν μπορούσε να δώσει και να απαιτήσει τίποτε άλλο από το τέλειο. . .  Ο λόγος Μου δεν θα είχε ποτέ παρακινήσει το ον να βγει από την αιώνια τάξη Μου. Αλλά μόλις είχε χαλαρωθεί ο δεσμός του μαζί Μου και το ον δεν πρόσεχε πια τη φωνή Μου, είχε τη δυνατότητα να σκέφτεται και να θέλει λάθος, γιατί είχε την ελευθερία να κάνει αυτό εξαιτίας της απόφασης της θέλησής του.

Ωστόσο, η «αμαρτία». . .  η λανθασμένες επιθυμίες. . .  ήταν πάντα κάτι εκτός του Εαυτού Μου, ο Οποίος μπορούσα πάντα μόνο να σκέφτομαι και να θέλω σύμφωνα με τη σωστή τάξη. Ο Ίδιος ήμουν τέλειος, δημιούργησα τέλεια όντα και αυτά περέμειναν τέλεια όσο διατηρούσαν το δεσμό μαζί Μου, τον οποίο να κόψουν είχαν όμως τη δυνατότητα ως ένδειξη του γεγονότος ότι κατείχαν μια ελεύθερη βούληση. Ο δεσμός τους όμως μαζί Μου εγγυάται τη σωστή θέληση και σκέψη τους. . .  το αποτέλεσμα της αποδέσμευσής τους από Μένα ήταν η λανθασμένη θέληση και σκέψη τους. Αφού το ον τότε επιδίωξε κάτι εκτός από Μένα. . .  Ο Εωσφόρος, ο φορέας του φωτός, τοποθέτησε τον εαυτό του στη θέση Μου, παρόλο που Με αναγνώριζε ως την Αρχέγονη Πηγή. . .

Τα όντα που προέκυψαν από εμάς έβαλαν τον Εωσφόρο στη θέση Μου, μολονότι είχαν επίσης το φως της γνώσης. . .  Άρα πραγματοποίησαν την αποδέσμευσή τους από Μένα θεληματικά, με αποτέλεσμα να μην βρίσκονταν πια μέσα στη σωστή τάξη. Αφού δεν υπήρχε πια μέσα τους το σωστό μέτρο, αλλά επικρατούσε το αρνητικό. . .  ενώ μέσα στη σωστή τάξη επικρατεί το θετικό, ή με άλλα λόγια: Η τελειότητα χάθηκε και προέκυψε κάτι το ατελές από αυτή τη μετατροπή της θέλησης των όντων, το οποίο εκδηλωνόταν με αρνητικό τρόπο και το οποίο απομακρυνόταν επομένως όλο και περισσότερο από Μένα. Κάτι που βρισκόταν εκτός Μου τοποθέτησε τον εαυτό του και εκτός της σωστής τάξης, γιατί μόνο μέσα Μου, μέσα στο τελειότατο Ον, μπορεί να υπάρχει η σωστή τάξη και γιατί ό,τι δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την τάξη είναι κακό. . .  δηλαδή αμαρτία.

Και έτσι η ερώτηση αν υπάρχει μέσα Μου το κακό απαντάται από μόνη της. Μέσα σε Μένα δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα το κακό, αλλιώς δεν θα ήμουν τέλειος. Και κακό είναι πάντα μόνο αυτό που εγκαταλείπει αυτή την τελειότητα και αντιστρέφει κάθε σωστό μέτρο, δηλαδή ανατρέπει την αιώνια τάξη, η οποία είναι η βασική αρχή του Είναι Μου. Ως απόδειξη της θεϊκής φύσης του όμως έπρεπε να δώσω σε κάθε ον την ελεύθερη βούληση και αυτή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί προς κάθε κατεύθυνση. . .

Και έτσι το ον δημιούργησε μόνο του το κακό όταν αποστάτησε από Μένα, όταν εγκατέλειψε την αιώνια τάξη, όταν ήθελε να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του με αρνητικό τρόπο για να ενεργήσει εναντίον Μου. . .  όταν απομακρύνθηκε από Μένα. Και για χάρη του τελευταίου στόχου Μου. . .  για να γίνουν «παιδιά» τα πλάσματά Μου. . .  δεν εμπόδισα το οντώδες. Αλλά το ίδιο καλά θα μπορούσε αυτό να παραμείνει κοντά Μου, δεν έπρεπε αναγκαστικά να γίνει αμαρτωλό και να πέσει. Είχε τη δυνατότητα να παραμείνει τέλειο με την ελεύθερη θέλησή του και να απολαμβάνει την ύψιστη τελειότητα, την οποία ωστόσο είχε εγκαταλείψει εθελοντικά.

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7618α               11-6-1960

Από πού προέκυψε το κακό;. . .

Δεν μπορεί όμως να αρνηθεί κανείς ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του το κακό, αφού δεν βρίσκεται ακόμα μέσα στη σωστή τάξη, στέκεται ακόμα εκτός Μου. Και πρέπει πρώτα να έχει ενταχθεί στην προαιώνια τάξη για να έχει αποβάλει, ως τέλειο ον, ό,τι κακό από πάνω του, για να είναι ξανά ένα θεϊκό ον. . .  το ομοίωμά Μου. Και πάλι δεν μπορεί να πει κανείς ότι κατά τη γέννηση ενός ανθρώπου βάζω Εγώ το κακό μέσα του, αφού αυτό δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αλλά: Η ψυχή που ζωντανεύει τότε το ανθρώπινο κορμί είναι μια συγκέντρωση ανώριμων μικρών μορίων, τα οποία όλα δεν κινούνται ακόμα μέσα στη σωστή τάξη και τα οποία πρέπει να ενταχθούν μέσα σε αυτή την τάξη κατά τη δάρκεια της επίγειας τους ύπαρξης. . .  Η ψυχή βρίσκεται ακόμα σε απόσταση από Μένα όταν ξεκινά την ενσάρκωσή της ως άνθρωπος και θα έπρεπε να ενωθεί μαζί Μου.

Η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου θα έπρεπε να επιδιώξει ξανά την ένωση μαζί Μου την οποία είχε κάποτε το αρχόγονο πνεύμα. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από όλες τις αρνητικές σκέψεις, και θα αφήνει να εμφανίζονται μόνο θετικές σκέψεις μέσα του όσο περισσότερο Με αναζητήσει και προσπαθήσει να ενοποιηθεί και πάλι μαζί Μου. Τότε θα διώξει ό,τι κακό από μέσα του, θα προσπαθεί να τηρήσει την τάξη, θα βρει το «σωστό μέτρο» σε όλα. . .  Θα είναι πάλι καλός, όπως στην πρώτη αρχή. Το κακό είναι μόνο εκτός του θείου, είναι η «ανυποταξία στον Θεό». . .

Εγώ όμως δεν μπορώ να είμαι ανυπότακτος στον Εαυτό Μου. . .  Η αρχέγονη Φύση Μου είναι η αγάπη. Μπορώ πάντα μόνο να δίνω και να χαρίζω ευτυχία. Ωστόσο, δεν μπορώ να εξαναγκάσω το ον να αποδεχθεί αυτά που θέλω να του χαρίσω. . .  Πρέπει το ον να είναι ικανό να απορρίψει, γιατί έχει την ελεύθερη θέληση. Μόλις όμως απορρίπτει την αγάπη Μου, Μου είναι ανυπότακτο και τοποθετείται εκτός του κυκλώματος του ρεύματος της αγάπης Μου. Και τότε το θετικό αντιστρέφεται στο αρνητικό. . .  Και προκύπτει για το ον η κατάσταση όπου πέφτει σε λανθασμένες επιθυμίες και λανθασμένες σκέψεις και όπου απομακρύνεται όλο και περισσότερο από Μένα. . .

Η διαδικασία της επαναπροώθησης μειώνει σιγά σιγά τη μεγάλη απόσταση, αλλά όσο το ον δεν έχει επιδιώξει και δεν έχει πετύχει την τελευταία προσέγγιση σε Μένα με την ελεύθερη θέλησή του, βρίσκονται λανθασμένες σκέψεις μέσα του, οι οποίες. . .  επειδή είναι εναντίον Μου. . .  είναι άρα κακές και θα έπρεπε να μεταμορφωθούν στο αντίθετο κατά τη διάρκεια όπου το ον ζει ως άνθρωπος. Και τότε που ο άνθρωπος αναζητά να ενωθεί μαζί Μου με την ελεύθερη θέλησή του, απορρίπτει κάθε λανθασμένη σκέψη, ψάχνει και θέλει μόνο το καλό, το θεϊκό. . .  θέλει να γίνει και πάλι αυτό που ήταν στην πρώτη αρχή. . .  το ομοίωμά Μου, το παιδί Μου, το οποίο είναι και θα παραμένει συνδεδεμένο μαζί Μου στους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7619                12-6-1960

Η στροφή προς τον Θεό είναι η πετυχημένη δοκιμασία της θέλησης. . .

Το να περάσετε με επιτυχία την τελευταία δοκιμασία της θέλησής σας στη Γη είναι η εντελώς προσωπική σας υπόθεση. Και για αυτό το λόγο η επίγεια σας ζωή είναι γεμάτη ευθύνη, επειδή από την επιτυχία σας εξαρτάται η μοίρα σας στην αιωνιότητα. Μπορείτε να εξελίξετε τη θέλησή σας προς κάθε κατεύθυνση, δεν θα εμποδιστείτε. Αλλά σας δόθηκε το μυαλό και επομένως μπορείτε να σκέφτεται και να σταθμίζετε τα υπέρ και τα κατά. . .  Έχετε όμως επίσης την προσευχή. . .  Αλλά μόλις είστε ικανοί, δηλαδή πρόθυμοι να κάνετε προσευχή, θα έχετε ήδη περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία της θέλησής σας, δηλαδή θα έχετε καταφέρει να στραφείτε σε Μένα. Τότε η καρδιά σας θα έχει ήδη μιλήσει. . .  Το μυαλό σας όμως μπορεί να φτάσει σε ίδιες σκέψεις εάν είναι καλή η θέλησή σας. Σε αυτή την περίπτωση θα Με αναγνωρίζει στα πάντα που το περιβάλλουν και θα σταφρεί σε Μένα, στον Δημιουργό και Συντηρητή όλων εκείνων.

Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν προσέχει το μυαλό τους όταν πρόκειται για πνευματικά προβλήματα και τότε είναι μεγάλος ο κίνδυνος να αποτύχουν στη δοκιμασία της θέλησής τους στη Γη. . .  Υπάρχει ο κίνδυνος να μην επιθυμήσουν οι άνθρωποι να συνδεθούν μαζί Μου, με τον Θεό και Δημιουργό τους. Η θέλησή τους δηλαδή στρέφεται μακριά Μου, δεν βλέπουν τίποτε άλλο από τον κόσμο και ζουν μόνο την εγκόσμια τους ζωή μέχρι τον θάνατό τους. Σε αυτή την περίπτωση η επίγεια τους πορεία ήταν μάταιη, αφού δεν μπορούν να αναγκαστούν να αλλάξουν τη θέλησή τους, πρέπει να εναπόκειται εντελώς σε αυτούς πού να τη στρέψουν και θα πρέπει επίσης να επωμιστούν τις συνέπειες για τη ζωή τους στο επέκεινα.

Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε μια συνέχιση της ζωής, δεν πιστεύουν πως οι ψυχές τους είναι άφθαρτες και ότι η επίγεια τους ζωή έχει αρνητικά αποτελέσματα πάνω στην ψυχή τους. Αλλά δεν μπορούν ούτε να αναγκαστούν να πιστέψουν, άρα απομένει μόνο μια δυνατότητα, δηλαδή να ενημερώνονται ξανά και ξανά από τους συνανθρώπους τους για Μένα και για την ενέργειά Μου και να  πρέπει να περάσουν από δεινά και λύπες, προκειμένου να πάρουν το δρόμο σε Μένα μέσα στην ανημπορία τους. . .  Στην περίπτωση που η θέληση του ανθρώπου Με έχει βρει, μπορώ να τον πιάσω και να τον βοηθήσω να ανέβει περισσότερο. Αλλά αυτή τη συνειδητή στροφή της θέλησής του σε Μένα πρέπει να την κατορθώσει ο ίδιος ο άνθωπος, πρέπει εκείνη να γίνει με όλη την ελευθερία της θέλησής του και τότε ο άνθρωπος θα έχει σωθεί για όλη την αιωνιότητα.

Ο αντίπαλός Μου όμως θα κάνει τα πάντα για να εμποδίσει να στρέψει ο άνθρωπος συνειδητά τη θέλησή του σε Μένα. Ωστόσο, η αγάπη Μου δημιουργεί για τον άνθρωπο ξανά και ξανά ευκαιρίες που θα τον παρακινήσουν να στρέψει τις σκέψεις του σε Μένα. Άρα υποστηρίζεται οποτεδήποτε από Μένα χωρίς να εξαναγκαστεί να πάρει η θέλησή του μια συγκεκριμένη απόφαση, για το οποίο όμως δεν είναι ικανός ούτε ο αντίπαλός Μου. Αλλά από τη σωστή απόφαση της ανθρώπινης θέλησης εξαρτάται η μοίρα της ψυχής στην αιωνιότητα. Και ως εκ τούτου διά του λόγου Μου θα εφιστώ την προσοχή των ανθρώπων ξανά και ξανά στο γεγονός ότι βρίσκονται στη Γη με εκείνο το σκοπό, προκειμένου το μυαλό τους να ασχοληθεί μαζί του και να δραστηριοποιηθεί.

Για αυτό το λόγο οι άνθρωποι θα ενημερώνονται διά του λόγου Μου ξανά και ξανά για έναν Θεό και Δημιουργό Που θέλει επίσης να είναι ο Πατέρας των πλασμάτων Του. . .  Και οι άνθρωποι θα λάβουν γνώσεις, αλλά θα πρέπει πρώτα να πάρουν θέση. . .  Και όποιος πιστέψει θα γίνει μακάριος. . .  εκείνον όμως που δεν πιστεύει θα περιμένει μια βασανιστική μοίρα στο υπερκόσμιο βασίλειο και εκείνος θα παραμένει μέσα στα βάσανα για αιωνιότητες, ώσπου να βρει επίσης κάποτε το δρόμο για Μένα με την ελεύθερη θέλησή του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7621                14-6-1960

Η εντολή της αγάπης. . .

Πίστη. . .

Ξανά και ξανά σας παρουσιάζονται οι θεϊκές εντολές της αγάπης, ξανά και ξανά σας κηρύσσεται η θεϊκή διδασκαλία της αγάπης. Και ξανά και ξανά νουθετείστε να ζήσετε τη ζωή σας με αγάπη, αφού αυτό είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας σας ύπαρξης. Ποια όμως είναι η κατάσταση του κόσμου; Πού βρίσκει κανείς ακόμα την ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό μεταξύ των ανθρώπων; Ο καθένας σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, η φιλαυτία επικρατεί και οι άνθρωποι δεν σκέφτονται τις εντολές του Θεού. . .  η αγάπη έχει ψυχρανθεί μεταξύ των ανθρώπων. . .  και αυτό είναι μια βέβαιη ένδειξη του κοντινού τέλους. Γιατί η έλλειψη αγάπης είναι η απόδειξη ότι κυβερνά ένας άλλος, ότι οι άνθρωποι του έχουν πέσει θύματα και ότι τα πάντα έχουν βγει από τη θεϊκή τάξη, η βασική αρχή της οποίας είναι η αγάπη.

Και όπου δεν υπάρχει πια αγάπη εκεί απορρίπτεται και ο Θεός, ο Οποίος είναι η Ίδια η Αιώνια Αγάπη. . .  Όπου δεν υπάρχει αγάπη δεν θα υπάρχει ούτε πίστη στον Θεό και επομένως ούτε στον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό, μέσα στον Οποίο ενσαρκώθηκε ο Θεός ο Ίδιος για να λυτρώσει τους ανθρώπους. . .  Και όπου λείπει αυτή η πίστη υπάρχουν μόνο καταστροφή και διαφθορά. Αφού εκεί εξουσιάζει ο πρίγκιπας του σκότους, του οποίου έχουν πέσει θύματα οι άνθρωποι που ζουν χωρίς πίστη στον Ιησού Χριστό. Και εκείνος τραβά τους ανθρώπους προς τα κάτω στο βασίλειό του, εμποδίζει οποιαδήποτε πνευματική ανοδική ανάπτυξη, η οποία είναι ο σκοπός της επίγειας ζωής του ανθρώπου. . .  Αλλά η αγάπη του Θεού δεν παύει να προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη των ανθρώπων.

Ο Θεός μιλά ξανά και ξανά στους ανθρώπους, ξανά και ξανά τους πλησιάζει με μοιραίο τρόπο θέλοντας να κερδίσει την αγάπη τους. . .  Ξανά και ξανά παρουσιάζονται στον άνθρωπο τα δεινά του συνανθρώπου, τα οποία θα έπρεπε και μπορεί να τον παρακινήσουν να ανάψει η αγάπη μέσα του, να παρέμβει πρόθυμος για βοήθεια και να τον ωθήσει η αγάπη μέσα του σε περισσότερες ενέργειες. . .  Αλλά ο Θεός δεν βρίσκει πολλή ανταπόδοση της αγάπης Του και ο χρόνος τελειώνει, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αυτό διά της απονίας τους. Και ωστόσο θα τους διδάσκεται ξανά και ξανά η αγάπη, ωστόσο αγγελιοφόροι του Θεού θα κηρύσσουν ξανά και ξανά το Ευαγγέλιό Του. Θα κηρύσσουν την αγάπη του Θεού, η οποία δεν σταματά ποτέ και την οποία να κερδίσει θα έπρεπε να επιδιώξει ο άνθρωπος και η οποία θα τον κάνει μακάριο και θα τον σώσει από το σκοτάδι.

Ξανά και ξανά παρουσιάζεται στους ανθρώπους ο λόγος του Θεού, αφού ο Θεός μέχρι το τέλος θα προσπαθεί να κερδίσει την ψυχή του κάθε ανθρώπου, δεν θα εγκαταλείψει κανέναν ώσπου να έχει έρθει το τέλος. Αγγίζει όλες τις ανθρώπινες καρδιές και προσπαθεί να ανάψει μέσα τους τη φλόγα της αγάπης. . .  Αφού ακόμα πρόκειται για μια περίοδο της χάρης και Εκείνος θα χύνει ακόμα υπεράφθονα τις χάρες Του πάνω στην ανθρωπότητα. Και ο καθένας μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, ο καθένας μπορεί να πάρει αμέτρητες χάρες και να τις εκμεταλλευτεί για τη σωτηρία της ψυχής του. . .  Αλλά πρέπει να τηρήσει τις θεϊκές εντολές της αγάπης, αφού μονάχα διά της αγάπης μπορεί να γίνει μακάριος.

Και του δημιουργούνται ξανά και ξανά ευκαιρίες όπου θα μπορεί να ασκήσει την αγάπη. Και ο κάθε άνθρωπος είναι ικανός για αυτό, γιατί μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου βάλθηκε ο σπινθήρας της αγάπης, ο οποίος μπορεί να φουντώσει εάν το θέλει ο άνθρωπος, εάν προσέξει αυτά που του κηρύσσουν οι αγγελιοφόροι του Θεού, εάν σκεφτεί την ψυχή του και θέλει να τη βοηθήσει για να φτάσει στο σωστό στόχο. Αλλά η θέληση του ανθρώπου είναι ελεύθερη και είναι πολύ εξασθενισμένη διά της επιρροής του αντιπάλου του Θεού. Ένας όμως μπορεί να την ενισχύσει. . .

Και για αυτό το λόγο η πίστη σε Εκείνον είναι απαραίτητη και αυτή η πίστη ζωντανεύει μόνο μέσω της αγάπης. . .  Και η μεγάλη πνευματική ένδεια των ανθρώπων αποτελείται από το ότι τους λείπουν η πίστη και η αγάπη. Και για αυτό το λόγο πρέπει ξανά και ξανά να τονίζεται η αγάπη ως το πιο επείγον. Και όποιος ακούσει τους αγγελιοφόρους του Θεού και έχει καλή θέληση θα τηρήσει και τις εντολές του Θεού και θα αποκτήσει την πίστη στον Θεό, ο Οποίος μέσα στον Ιησού Χριστό λύτρωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .  Και εκείνος θα έχει σωθεί από την καταστροφή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7622                15-6-1960

Η ακολουθία του Ιησού. . .

Ο άνθρωπος θα έπρεπε να σηκώσει το σταυρό του με υπομονή. . .

Αυτό είναι η ένδειξη ότι Με ακολουθείτε, όταν δηλαδή σηκώνετε υπομονετικά τα δεινά που σας επιβάλλει η αγάπη Μου, προκειμένου να ωριμάσουν οι ψυχές σας. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας ότι σας ζήτησα να Με ακολουθήσετε με τα λόγια: «. . . ας σηκώσει το σταυρό του και ας Με ακολουθήσει. . .» Θέλω πράγματι να σας βοηθήσω να κουβαλήσετε το σταυρό σας, αλλά μην προσπαθήσετε να τον αποβάλετε εντελώς. Να σκέφτεστε πάντα ότι μπορείτε να απαλλαχθείτε από πολλές ακαθαρσίες τις ψυχής σας σηκώνοντας υπομονετικά το σταυρό σας. Και θα σας δίνω πάντα τη δύναμη για αυτό στην περίπτωση που Μου τη ζητήσετε. Αφού είμαι πάντα κοντά σας, με αποτέλεσμα να ζήσετε ακολουθώντας Με στη Γη. Και δεν θα σας απομείνει πια πολύς χρόνος. . .

Για αυτό το λόγο θα πρέπει να κουβαλάτε περισσότερα δεινά, γιατί θέλω να σας βοηθήσω να πετύχετε ακόμα στη Γη ένα βαθμό του φωτός που θα σας επιτρέψει να μπείτε στη μακαριότητα όταν έρθει το τέλος σας. Μόνο παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι μαζί Μου μέσω της έμπρακτης αγάπης, μέσω της προσευχής και μέσω των σκέψεών σας που θα είναι πάντα στραμμένες σε Μένα. Αφού σε αυτή την περίπτωση μπορώ να είμαι πάντα κοντά σας και θα μπορείτε να βαδίζετε ασφαλώς πάνω στο δρόμο σας, ακόμα και στην περίπτωση που θα πρέπει να κουβαλήσετε ένα μικρό σταυρό. Μια ζωή μέσα στην κανονικότητα, μέσα στην αμέριμνη ησυχία δεν θα ήταν ευλογία για σας, εκτός εάν ασκούσατε τόσο ασυνήθιστα πολύ την αγάπη ώστε θα διαδραματιζόταν επιτυχώς η διαδικασία της ωρίμανσης της ψυχής σας. . .

Αλλά η έμπρακτη αγάπη όλων σας είναι ακόμα πολύ χλιαρή και επομένως δεν κερδίζει αρκετά για την ψυχή σας και κατά συνέπεια πρέπει τα δεινά να συμβάλουν στον καθαρισμό σας. Και να σκέφτεστε οποτεδήποτε τα ανείπωτα δεινά που επωμίστηκα Εγώ για σας. . .  Εσείς οι ίδιοι θα έπρεπε να υπομείνετε αυτά τα δεινά εξαιτίας της ενοχής σας και δεν θα ήσασταν ικανοί για αυτό. Για το λόγο αυτό ανέλαβα Εγώ την ενοχή για σας και υπόφερα ανείπωτα, γιατί σας αγαπώ και ήθελα να σηκωθώ τα δεινά για σας.

Και τότε ο σταυρός σας θα σας φανεί μικρός, θα τον κουβαλήσετε ευχαρίστως, γιατί θέλετε να Με ακολουθήσετε. Και θα μπείτε βέβαια μέσα από την πύλη στο βασίλειο του φωτός, γιατί θα σας προηγηθώ και θα σας ανοίξω την πύλη, προκειμένου να γίνετε μακάριοι. Σηκωθείτε το σταυρό σας, δηλαδή κουβαλήστε υπομονετικά και από αγάπη για Μένα όλα τα δεινά που σας βαραίνουν, τα οποία όμως είναι απαραίτητα για την ωρίμανση της ψυχής σας. Αφού κάποτε η ψυχή θα μπορεί να απολαύσει το φως, κάποτε θα της φανεί ελαφρύς ο σταυρός που της είχε επιβληθεί. Και στην περίπτωση που Μου επιτρέπετε να βαδίζω στο πλευρό σας, θα σας βοηθάω να τον κουβαλήσετε και δεν θα αισθανθείτε τόσο πολύ το βάρος του.

Και είμαι με τον καθένα που Με επικαλείται μέσα στις σκέψεις του, μόνο περιμένω αυτή την επίκληση, γιατί παρά την αγάπη Μου δεν μπορώ να επενεργήσω πάνω σας εάν δεν το θέλετε οι ίδιοι. Ωστόσο, δεν σας αφήνω ποτέ μόνους και ακόμα και ο σταυρός που σας επιβλήθηκε είναι μια απόδειξη της παρουσίας Μου. Γιατί με αυτό τον τρόπο σάς νουθετώ σιγανά να Με ακολουθήσετε, Εγώ, Που επωμίστηκα όλα τα δεινά της ανθρωπότητας και τα πήγαινα στο σταυρό. Επομένως, κάντε υπομονή, ό,τι και να σας βαρύνει. Η αγάπη Μου θα σας ενισχύσει, η αγάπη Μου θα σας απαλλάξει από το σταυρό όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7623                16-6-1960

Η δραστηριότητα των φωτεινών όντων. . .

Διάδοση της αλήθειας. . .

Στον πνευματικό κόσμο υπάρχουν τα βασίλεια του φωτός και του σκοταδιού. . .  Αφού μέσω της αποστασίας των πνευμάτων από Μένα δημιουργήθηκε το βασίλειο του σκοταδιού, ενώ πριν τα πάντα ήταν φως και υπήρχε μόνο μακαριότητα για τα όντα. Και η μακαριότητα για ολόκληρο το οντώδες αποτελούνταν από το πλημμμύρισμα αυτού από το φως. Αφού από Εμένα, από την αρχέγονη Πηγή του φωτός, ακτινοβολούσε αδιάκοπα φως και κάθε ον ακτινοβολούνταν από το θεϊκό φως της αγάπης Μου. Όταν εξαιτίας της αποστασίας του πνευματικού από Μένα αυτό απόρριψε επίσης την ακτινοβόλησή του από το φως της αγάπης, γιατί το οντώδες κλείστηκε απέναντι σε αυτή την ακτινοβόληση, αυτό έπεσε σε μια κατάσταση του σκαταδιού. Έχασε οποιαδήποτε γνώση, συγχύθηκε η σκέψη των όντων και το σκοτάδι πύκνωνε όλο και περισσότερο, όσο περισσότερο απομακρύνονταν από Μένα, όσο περισσότερο μεγάλωνε η αντίστασή τους σε Μένα και στην ακτινοβολία της αγάπης Μου. . .

Προέκυψε το βασίλειο του σκότους, το οποίο περιείχε όλα εκείνα τα όνα που είχαν απομακρυνθεί θεληματικά από Μένα, που δεν μπορούσαν πια να φωτιστούν από Εμένα, γιατί Μου πρόβαλλαν αντίσταση και επομένως βρίσκονταν εκτός του κυκλώματος του ρεύματος της αγάπης Μου. . .  Και αυτό το βασίλειο του σκότους θα υπάρχει όσο υπάρξουν ακόμα αλύτρωτα πνευματικά όντα, γιατί το σκοτάδι είναι απλά η κατάσταση της απόστασης από τον Θεό, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει φως εκτός του Εαυτού Μου, ο Οποίος είμαι το προαιώνιο αρχέγονο Φως. . .  Μόλις ένα ον έχει επιστρέψει σε Μένα, μόλις η θέλησή του στραφεί σε Μένα και έχει επιδιώξει και πετύχει την κάποτε τελειότητά του, βρίσκεται ξανά μέσα στο βασίλειο του φωτός. Αφού έχει πάλι μπει στο κύκλωμα του ρεύματος της αγάπης Μου και επιτρέπει να το ακτινοβολώ με τη δύναμη της αγάπης Μου όπως κάποτε. . .

Και τότε είναι και πάλι μακάριο, όπως αρχικά. Στέκεται μέσα στο φως, δηλαδή μέσα σε πλήρη κατανόηση, ξέρει για τα πάντα, γνωρίζει όλες τις σχέσεις και συναρτήσεις, ξέρει για τον προορισμό του, για το θέλημά Μου. Και επιδιώκει να ανταποκρίνεται στο θέλημά Μου σχετικά με τα πάντα, γιατί πλησιάζοντάς Με υπόκυψε στο θέλημά Μου. . .  και άρα δεν μπορεί παρά να ενεργήσει σύμφωνα με το θέλημά Μου. Τότε είναι το ίδιο δραστήριο ως ο συνεργάτης Μου, τότε το ίδιο διαβιβάζει το φως το οποίο από Εμένα εισρέει ασταμάτητα στο ον. Αφού το θεωρεί μια δραστηριότητα που του προκαλεί ευτυχία, το θεωρεί αποστολή του να φέρει φως μέσα στο σκοτάδι για να βοηθήσει και το οντώδες που βρίσκεται στο σκοτάδι, για να του φέρει λύτρωση από τα βάσανά του.

Αφού το ον υποφέρει από το σκοτάδι, ακόμα και αν ρίχθηκε μέσα του εθελοντικά. Αλλά η αρχική του κατάσταση ήταν το φως και θα μπορεί πάλι να αισθανθεί μακαριότητα μόνο τότε που θα το ακτινοβολεί πάλι το θεϊκό φως της αγάπης. Το φως μπορεί είτε να λάμψει αμυδρά είτε μπορεί να ακτινοβολήσει πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή μπορώ να ακτινοβολήσω ένα ον μόνο αμυδρά στην περίπτωση που ο βαθμός της αγάπης και της ωριμότητάς του δεν είναι ακόμα πολύ υψηλός. . .  Μπορώ όμως και να το ευχαριστήσω με την ύψιστη αφθονία του φωτός, ανάλογα με την ωριμότητά του. . .  αλλά το φως θα παραμείνει φως. . .

Όποιος έλαβε μια φορά φως, όποιος χτυπήθηκε ξανά από την ακτινοβολία της αγάπης Μου, θα φτάσει σε μια ορισμένη κατανόηση και αυτή θα ανταποκριθεί και πρέπει να ανταποκριθεί στην αλήθεια. Γιατί η ακτινοβολία του φωτός της αγάπης Μου δεν είναι τίποτε άλλο από μια τοποθέτηση του όντος σε μια κατάσταση του φωτός, μέσα στην οποία θα αποκτήσει σωστές γνώσεις. . .  επομένως δεν θα μπορούσε ποτέ να του μεταδοθούν λανθασμένες γνώσεις μέσω της δικής Μου ακτινοβόλησης. Αφού οι λανθασμένες γνώσεις είναι σκοτάδι του πνεύματος. Όμως δεν μπορεί να γίνει λόγος για ένα φωτεινό πνεύμα στην περίπτωση που βρίσκεται ακόμα σε μια κατάσταση του σκοταδιού.

Άρα δεν μπορεί ποτέ ένα φωτεινό ον να μεταδώσει λανθασμένα πνευματικά αγαθά, μόνο που οι γνώσεις του μπορεί να είναι ακόμα περιορισμένες. . .  Αυτό όμως αποκλείει να προσπαθήσει ένα τέτοιο ον να διαδώσει κάτι το αναληθές, μάλλον συγκρατιέται. Αφού διοχετεύει πάντα μόνο φως από Μένα εκεί όπου υπάρχει ακόμα σκοτάδι. Θα το κάνει αυτό τότε σε περιορισμένο βαθμό, ποτέ όμως δεν θα χαραμιστεί για τη μετάδοση γνώσεων που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ποτέ λοιπόν δεν θα διοχετευτεί η αναλήθεια στη Γη μέσω ενός φωτεινού όντος. Μπορεί όμως μάλιστα όντα του σκότους να παριστάνουν φωτεινά όντα και τότε θέλει πάντα προσοχή. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε αυτά τα όντα εάν διοχετεύσουν στη Γη αναληθείς διδασκαλίες. Χρειάζεται μόνο να προσέξετε τι θα σας γνωστοποιήσουν και με ποιον τρόπο θα γίνει η μετάδοση στη Γη. . .

Κάθε φωτεινό ον θα θέλει να φέρει στο σκοτάδι τη γνώση σχετικά με τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο. Αφού τη λύτρωση μέσω Εκείνου είναι αυτό που θα έπρεπε να επιδιώξουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής. . .  Και το να λυτρωθούν είναι η αποστολή της ζωής τους στη Γη. . .  Αφού η λύτρωση θα βάλει το ον και πάλι μέσα στην κατάσταση του φωτός. . .  Κάθε φωτεινό ον εκπληρώνει πάντα μόνο το δικό Μου θέλημα και άρα πρέπει επίσης να μιλά σύμφωνα με το θέλημά Μου στην περίπτωση που θέλει να είναι δραστήριο ως αγγελιοφόρος. Και θέλω πάντα μόνο να λυτρωθείτε διά του Ιησού Χριστού κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής.

Όποιος λοιπόν μιλά με δική Μου εντολή έχει και την ικανότητα να ενεργεί ως φορέας του φωτός, δηλαδή ο βαθμός του φωτός του είναι τόσο ψηλός ώστε έχει πλήρεις γνώσεις και δεν μπορεί να μεταδώσει πλάνη. Στο ον που δεν έχει ακόμα πετύχει αυτό το βαθμό δεν επιτρέπεται να διδάσκει με τον τρόπο ότι μεταδίδονται στους ανθρώπους στη Γη δασκαλέματα διά του Πνεύματος. . .  Και θα έπρεπε να ελέγξετε αν η «ενέργεια του Πνεύματος» αποτελεί τη βάση των μεταδόσεων που διοχετεύονται στους ανθρώπους από το πνευματικό βασίλειο. Αφού σε αυτή την περίπτωση θα πρόκειται και πρέπει να πρόκειται πάντα για την ίδια αλήθεια, η οποία θα είναι η απόδειξη ότι ενεργεί το δικό Μου Πνεύμα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν αντιφάσεις, απαιτείται προσοχή. Γιατί μπορούν εύκολα να παρέμβουν κακά πνεύματα τότε που προθυμοποιείται να ενεργήσει ως μέντιουμ ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν παρουσιάζει ακόμα το βαθμό της ωριμότητας που επιτρέπει την «ενέργεια» του Πνεύματός Μου μέσα του. Και μέσω τέτοιων μέντιουμ διαδίδονται διδασκαλίες που είναι εντελώς λανθασμένες, και για αυτό το λόγο θέλει ένα αφυπνισμένο πνεύμα για να μπορέσουν εκείνες να ξεσκεπαστούν ως πλάνη. Αφού ανασκευάζεται το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού μέσω διδασκαλιών που προσπαθούν να κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να διανύει αυθαίρετα ξανά και ξανά την επίγεια του ζωή μέχρι την οριστική του τελειότητα. Αφού τέτοιες διδασκαλίες μειώνουν τη σημασία του θεϊκού λυτρωτικού έργου και επομένως μπορεί να τις καταλάβει ως λανθασμένες διδασκαλίες ο καθένας που επιδιώκει ειλικρινά να βρει την αλήθεια.

Ένα φωτεινό πνεύμα δεν θα διοχετεύσει ποτέ στη Γη μια τέτοια διδασκαλία, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, γιατί μια φωτεινή ψυχή διδάσκει μόνο σύμφωνα με το θέλημά Μου. Όλα αυτά που μεταδίδει σε άλλα όντα είναι πάντα μόνο η καθαρή αλήθεια από Μένα. Αφού η ψυχή αυτή ακτινοβολείται από το φως της αγάπης Μου και δεν μπορεί παρά να μεταδώσει την αλήθεια. Και σε ένα φωτεινό πνεύμα επιτρέπεται να διδάσκει τους ανθρώπους μόνο τότε που έχει τις πιο φωτεινές γνώσεις. . .  τότε που αφήνει το ρεύμα της δύναμης της αγάπης Μου. . .  το θείο λόγο Μου. . .  να ρέει μέσα του και που άρα θα γνωστοποιεί στους ανθρώπους μόνο αυτά που θέλω Εγώ ο Ίδιος να τους γνωστοποιήσω. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7624                17-6-1960

Αποδείξεις του Θεού κάθε είδους. . .

Σας το κάνω εύκολο να πιστεύετε εάν μόνο θέλετε να πιστεύετε. Αφού σας δίνω τόσο ξεκάθαρες αποδείξεις του Εαυτού Μου και της λειτουργίας Μου ώστε θα μπορούσατε να Με αναγνωρίσετε και ώστε θα μπορούσατε να πιστέψετε με πεποίθηση. Σας αποδεικνύω τον Εαυτό Μου διά της δημιουργίας, διά όλων όσα σας περιβάλλουν. . .  Και σας αποδεικνύω τον Εαυτό Μου διά του λόγου Μου που σας απευθύνω, που σας ηχεί από πάνω, που διοχετεύεται και στους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να πιστέψουν. . .  Αφού πρέπει πρώτα να υπάρχει η σχετική προθυμία, τότε ο άνθρωπος θα είναι και ικανός να πιστεύει.

Η καλή του θέληση τού ανοίγει το μάτι, το αυτί και την καρδιά του. . .  και θα μπορεί να δει, να ακούσει και να αισθανθεί πολλές αποδείξεις της ύπαρξής Μου, γιατί αποκαλύπτομαι ο Ίδιος σε έναν άνθρωπο που έχει καλή θέληση. . .  γιατί τον πλησιάζω και του επιτρέπω να Με αναγνωρίσει. Άρα κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να πει ότι του είναι αδύνατο να πιστέψει. . .  αλλά του λείπει τότε μόνο η προθυμία, και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί. Σε αυτή την περίπτωση η θέλησή του Μου είναι ακόμα εντελώς ανυπότακτη. Αφού η άρνηση μιας Θεότητας είναι μια απόδειξη ότι ο άνθρωπος ελέγχεται ακόμα εντελώς από την αρχέγονη αμαρτία, ότι δεν έχει ακόμα παρατήσει την κάποτε αντίστασή του σε Μένα. Και τότε η θέλησή του δεν μπορεί να σπαστεί με τη βία.

Ωστόσο, προσπαθώ ασταμάτηα να κερδίσω τη θέληση εκείνου κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, αποκαλύπτοντάς του τον Εαυτό Μου ξανά και ξανά με διάφορους τρόπους, με αποτέλεσμα να μπορέσει να Με αναγνωρίσει ανά πάσα στιγμή εάν μόνο αλλάξει τη θέλησή του. Την πίστη σε Μένα μπορεί να την αποκτήσει ο κάθε άνθρωπος, γιατί στέκεται στη μέση της δημιουργίας Μου και γιατί του μιλούν ξανά και ξανά τα έργα της φύσης, τα οποία χρειάζεται απλά να στοχαστεί. Η θέληση που βρίσκεται μακριά Μου μεν θα ψάχνει πάντα να βρει άλλες εξηγήσεις για τα θαύματα της δημιουργίας εκτός από την ύπαρξη ενός προαιώνιου οντώδους Δημιουργού. Μόλις όμως υποχωρήσει η δική του θέληση του ανθρώπου μπορούν να εμφανιστούν και άλλες σκέψεις μέσα του και μπορεί να θεωρήσει πιθανό να είναι ο ηγέτης και ο Δημιουργός μια Δύναμη που βρίσκεται πάνω από τα πάντα. . .

Και θα προσπαθώ πάντα να επενεργήσω πάνω στον άνθρωπο με τον τρόπο ώστε να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος η πίστη έχει χαθεί όλο και περισσότερο και ούτε οι αποκαλύψεις Μου δεν καταφέρνουν πολύ, ακριβώς εξαιτίας της θέλησης των ανθρώπων, η οποία δεν μπορεί να εξαναγκαστεί. Παρ’όλα αυτά δεν θα σταματήσω να μιλάω στους ανθρώπους από πάνω, γιατί ο λόγος Μου έχει τη δύναμη να αλλάξει τη σκέψη του ανθρώπου εάν αυτός επιτρέψει να ενεργήσει μέσα του. Αφού συμβαίνει και αυτό, ότι δηλαδή εντελώς άπιστοι άνθρωποι ακούν ή διαβάζουν το λόγο Μου και αισθάνονται ότι αυτός τους αγγίζει, παρόλο που αυτή η περίπτωση είναι σπάνια.

Αλλά κάθε ψυχή είναι σημαντική για Μένα και δεν θα σταματήσω να προσπαθώ να κερδίσω κάθε μεμονωμένη ψυχή. Και πλησιάζω επίσης μέσω της μοίρας εκείνους τους ανθρώπους που δεν θέλουν να πιστέψουν, αφήνοντας να καταλήξουν σε δύσκολες συνθήκες, όπου θα μπορέσουν να απευθυνθούν σε ένα πανίσχυρο Ον για βοήθεια. . .  Όμως πρέπει πάντα να αφήνω πλήρη ελευθερία στη θέλησή τους και επομένως μπορώ πάντα μόνο να προσπαθώ να επενεργήσω πάνω σε αυτή τη θέλησή τους, κάτι το οποίο κάνει μάλιστα η αγάπη και το έλεός Μου όσο ζει ο άνθρωπος στη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7625                18-6-1960

Η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί εξιλέωση. . .

Κάθε άδικο πρέπει να εξιλεωθεί από τον αμαρτωλό. . .  Έτσι το απαιτεί η δικαιοσύνη Μου. Και αυτή η αμαρτία πρέπει να εξιλεωθεί στη Γη ή στο επέκεινα και μπορεί να περάσουν αιώνια χρονικά διαστήματα στην περίπτωση που μια ψυχή μπαίνει στο άλλο βασίλειο επιβαρημένη από τέτοιες αμαρτίες που έκανε στη Γη ώσπου να έχει εξιλεώσει την ενοχή αυτών των αμαρτιών. . .  Για την αρχέγονη αμαρτία της κάποτε αποστασία της από Μένα όμως δεν μπορεί να πληρώσει μόνη της στο άλλο βασίλειο. Γιατί η αρχέγονη αμαρτία είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσει να εξιλεωθεί από το ίδιο το ον, είτε στη Γη είτε στο πνευματικό βασίλειο.

Ωστόσο, απαιτείται να πληρώσει για τις αμαρτίες της που έκανε στη Γη και μια ψυχή την οποία επιβαρύνει ακόμα η αρχέγονη ενοχή. Και ήδη για εκείνες μπορεί να πρέπει να ανεχτεί μια ανείπωτα δύσκολη και βασανιστική μοίρα, γιατί η δικαιοσύνη Μου απαιτεί ένα αντάλλαγμα για οποιαδήποτε ενοχή. Αλλά η ατελείωτη αγάπη Μου ευσπλαχνίστηκε όλους τους αμαρτωλούς. . .  εξιλέωσε την ενοχή της αμαρτίας, επιτέλεσε το λυτρωτικό έργο για την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Και έσβησε επίσης την αρχέγονη ενοχή, με αποτέλεσμα οι ψυχές να μπορέσουν πράγματι να μπουν λυτρωμένες στο πνευματικό βασίλειο όταν πρέπει να εγκαταλείψουν το γήινο κορμί τους.

Εγώ ο Ίδιος εξιλέωσα την ενοχή τους μέσα στον άνθρωπο Ιησού μέσω των πικρών παθών και του πικρού θανάτου Μου στο σταυρό, μέσω ενός έργου του ελέους το οποίο ήταν ικανή να κατορθώσει μονάχα η αγάπη. Και έτσι ακόμα και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός μπορεί να απαλλαχθεί από την ενοχή του και να μπει στο φωτεινό βασίλειο, με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τη λύτρωση. . .  ότι έρχεται εθελοντικά σε Μένα μέσα στον Ιησού Χριστό και ότι παρακαλά για συγχώρεση για χάρη του σταυρικού θανάτου. . .  Αλλά πρέπει η ελεύθερη θέλησή του να διανύσει αυτή την πορεία προς το σταυρό, αλλιώς ο άνθρωπος τοποθετείται εκτός του λυτρωτικού έργου, αλλιώς δεν ανήκει σε εκείνους για τους οποίους χύθηκε το αίμα Μου ως εξιλέωση για την ενοχή της αμαρτίας της ανθρωπότητας.

Μόνο τώρα θα μπορείτε να εκτιμήσετε τη μεγάλη σημασία του λυτρωτικού έργου, δηλαδή όταν αναλογιστείτε ότι εξαρτάται από τον ίδιο τον εαυτό σας ποια θα είναι κάποτε η μοίρα σας στην αιωνιότητα. . .  όταν φανταστείτε πως σας περιμένουν αφάνταστα βάσανα, γιατί αμαρτήσατε και δεν αποδέχεστε τη χάρη του Ιησού Χριστού, ο Οποίος θέλει να σας απαλλάξει από την ενοχή της αμαρτίας σας. . .  όταν σκεφτείτε πως οι ίδιοι δεν θα μπορείτε ποτέ στην αιωνιότητα να εξιλεώσετε τη μεγάλη σας ενοχή και ότι για αυτό το λόγο θα πρέπει να βασανίζεστε ανείπωτα μέσα στο σκοτάδι για αιωνιότητες. . .  όταν πηγαίνετε την ενοχή της αμαρτίας σας στο σταυρό και παρακαλέσετε για συγχώρεση Εμένα μέσα στον Ιησού.

Θα πρέπει να λογοδοτήσετε και να πληρώσετε για κάθε αμαρτία και αμαρτήσατε όλοι κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. . .  Αλλά μπορείτε και όλοι να συγχωρεθείτε, μπορείτε να απαλλαχθείτε από την ενοχή σας και να μπείτε λυτρωμένοι στο βασίλειο της μακαριότητας εάν μόνο απευθυνθείτε στον Ιησού Χριστό, στον θεϊκό Λυτρωτή. Αυτός Μου χρησίμευσε ο Ίδιος ως περίβλημα, γιατί η αγάπη Μου ήθελε να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης για εσάς τους ανθρώπους και γιατί μπόρεσε να το κάνει μόνο μέσα σε μια εξωτερική μορφή ενός ανθρώπου Που θα επωμιζόταν όλα τα δεινά, Που θα υπόφερε και θα πέθαινε και που θα έχυνε το αίμα Του από αγάπη για να βοηθήσει τους συνανθρώπους Του και για να τους απελευθερώσει από την πνευματική ένδεια.

Χρειάζεται μόνο να οδηγήσετε το δρόμο σας προς Εκείνον, χρειάζεται μόνο να Του εμπιστευτείτε μέσα στην πνευματική σας ένδεια, να Του ομολογήσετε τις αμαρτίες σας και να Τον παρακαλέσετε να έχυσε το αίμα Του και για σας, προκειμένου να απαλλαχθείτε από την ενοχή της αμαρτίας σας, προκειμένου να μπορέσετε να μπείτε στο πνευματικό βασίλειο ελεύθεροι από την ενοχή σας όταν θα έχει έρθει η μέρα της αποβίωσής σας από αυτή τη Γη. . .  Και Εκείνος θα σας δεχθεί, θα σβήσει την ενοχή της αμαρτίας σας, αφού ικανοποίησε τη δικαιοσύνη Μου. . .

Υπόμεινε τα πάθη και τους πόνους τα οποία θα έπρεπε να υπομείνετε εσείς και από τα οποία δεν θα μπορείτε να γλιτώσετε στην περίπτωση που εγκαταλείπετε τη Γη αλύτρωτοι, χωρίς τον Ιησού Χριστό. . .  Θα μπορείτε μάλιστα ακόμα να Τον φωνάξετε και να Τον βρείτε στο υπερκόσμιο βασίλειο και θα λυτρωθείτε και εκεί, αλλά μακρύς και δύσκολος θα είναι ο δρόμος και συχνά δεν θα έχετε την επιθυμία να τον διανύσετε. . .  Αλλά χωρίς τον Ιησού Χριστό η πύλη προς το φωτεινό βασίλειο θα παραμείνει κλειστή για σας, χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν θα μπορείτε ποτέ να γίνετε μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7626                19-6-1960

Η αυξημένεη επενέργεια του Θεού κατά την έσχατη εποχή. . .

Κατά μια περίοδο όπου ο αντίπαλος του Θεού κυριαρχεί είναι ιδιαίτερα κατανοητό ότι ο Θεός ο Ίδιος σπεύδει προς βοήθεια των ανθρώπων, γιατί αλλιώς θα νικιόσασταν από εκείνον, ακόμα και αν έχετε καλή θέληση. Αφού η δύναμή του είναι μεγάλη κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. Αφού ξέρει ότι δεν θα έχει πια πολύ χρόνο και πολεμά με κάθε μέσο για να πάρει τη νίκη, γιατί πιστεύει πως θα μπορέσει να ανατρέψει τον Θεό και γιατί θέλει να πάρει τη θέση Αυτού. Για το λόγο αυτό και η επενέργεια του Θεού είναι εξαιρετική και οι άνθρωποι μπορούν με εμπιστοσύνη να περάσουν και αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα χωρίς να πάθουν ζημιά οι ψυχές τους. Γιατί ο Θεός μοιράζει χάρες στον ίδιο βαθμό και γιατί θα αισθάνονται αυτό το ρεύμα της χάρης όλοι όσοι δεν θέλουν να πέσουν θύματα του αντιπάλου.

Ο αντίπαλος δεν έχει καμία δύναμη αν η θέληση του ανθρώπου είναι στραμμένη στον Θεό. Ο ίδιος ο άνθρωπος αποκρούει τότε τον αντίπαλο και έχει τη δύναμη για αυτό, γιατί ο Θεός ξέρει για τη θέληση του κάθε ανθρώπου και του παρέχει τη δύναμη για να είναι ο άνθρωπος ικανός να αντισταθεί στον αντίπαλο. Επομένως ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να φοβάται την αυξημένη επενέργεια του αντιπάλου του Θεού εάν μόνο θέλει ο ίδιος να ανήκει στον Θεό. . .  Αφού αυτό τον άνθρωπο δεν τον ελέγχει ο αντίπαλος. Και ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι η αγάπη του Θεού τον περιβάλλει συνέχεια, αφού για εκείνον θα είναι φανερές οι παροχές της χάρης, θα αισθάνεται το χέρι του Θεού και θα το πιάσει και θα Τον αφήσει να τον οδηγεί. . .

Και πράγματι η παρουσία του Θεού θα διώξει τον εχθρό και ο Θεός θα είναι κοντά στον καθένα που θέλει να πιάσει το χέρι Του. . .  Αλλά η σοδειά του αντιπάλου θα είναι μεγάλη ανάμεσα στα παιδιά του κόσμου, αφού θα του είναι εύκολο να τους πάρει την πίστη τους στον Θεό και τότε θα ελέγχει τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έχουν πια καμία προστασία και θα είναι ανελέητα του χεριού του. Υπάρχει μεγάλη πνευματική ένδεια μεταξύ των ανθρώπων, γιατί αυτοί είναι προσκολλημένοι στον κόσμο και δεν οδηγούν τις σκέψεις τους στον Θεό, προκειμένου να μπορέσει να τους πιάσει, προκειμένου να μπορέσει να τους αρπάξει από τα χέρια του εχθρού. Αλλά ο αντίπαλος του Θεού έχει το ίδιο δικαίωμα να παλέψει για τις ψυχές των ανθρώπων. Ωστόσο, στον ίδιο στον άνθρωπο εναπόκειται αν θα νικήσει στον αγώνα ο Θεός ή ο αντίπαλός Του. Αφού ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να διαλέξει τον κύριο τον οποίο θέλει να ακολουθήσει.

Και για αυτό το λόγο ο Θεός φανερώνεται ο Ίδιος στους ανθρώπους με ποικίλους τρόπους, με αποτέλεσμα να μπορεί να Τον αναγνωρίσει ο άνθρωπος εάν το θέλει. . .  Η θέλησή του όμως είναι ελεύθερη. Και έτσι η απευθείας διοχέτευση του λόγου Του, η πιο φανερή απόδειξη της χάρης του Θεού, μπορεί να είναι για τον έναν μια ολοφάνερη αποκάλυψη του Θεού, ενώ δεν κάνει καμία εντύπωση στον άλλο, γιατί η θέληση αυτού είναι ακόμα εντελώς μακριά από τον Θεό. Αλλά πρόκειται για ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό μέσο της χάρης, και συνεπώς ο άνθρωπος μπορεί να μάθει να ανανγωρίσει και να αγαπήσει τον Θεό. Και πρόκειται πράγματι για μια σαφή επενέργεια κατά των βιαιοπραγιών του αντιπάλου του Θεού, οι οποίες θα είναι ολοφάνερες κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος.

Ο Θεός σπεύδει προς βοήθεια όλων των ανθρώπων κατά αυτή την περίοδο, γιατί μόνοι τους είναι πολύ αδύνατοι να αντισταθούν σε εκείνον. . .  Ο Θεός βοηθά τους ανθρώπους να τον αναγνωρίσουν όταν εκείνος μεταφιέζεται και εμφανίζεται ως άγγελος του φωτός για να παραπλανήσει τους ανθρώπους. . .  Ο Θεός δεν τους αφήνει χωρίς βοήθεια μέσα στην πνευματική τους ένδεια, αφού θέλει να γίνετε μακάριοι, θέλει να είστε νικηφόροι στον θρησκευτικό αγώνα πάνω στη Γη. . .  Θέλει να Τον βρείτε και να σωθείτε για πάντα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7627                20-6-1960

Ένωση. . .

Η μακαριότητα των ομοιωμάτων του Θεού. . .

Ο τελικός σκοπός της επίγειας σας ζωής είναι η ενοποίησή σας μαζί Μου. . .  Θα έπρεπε να έχετε ενωθεί μαζί Μου όταν πλησιάσει η ώρα του θανάτου σας. Θα έπρεπε να περάσετε χωρίς φόβο και τρόμο στο υπερκόσμιο βασίλειο. Θα έπρεπε μόνο να αλλάξετε τον τόπο διαμονής σας και να φτάσετε στο πατρικό σπίτι, το οποίο εγκαταλείψατε πριν αιωνιότητες. . .  Θα έπρεπε να έχετε βρει το δρόμο πίσω σε Μένα και να είστε και πάλι μακάριοι, έτσι όπως ήσασταν στην πρώτη αρχή. Αυτό είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας ύπαρξής σας και το να πετύχετε αυτό το στόχο θα έπρεπε να είναι η μόνιμη επιδίωξή σας, αφού σας είναι δυνατό να τον πετύχετε. Δεν είναι τίποτα το αδύνατο αυτό που απαιτώ από σας.

Είστε τα παιδιά Μου, εκπηγάσατε όλοι από Μένα. Και η εντελώς φυσιολογική σας επιδίωξη πρέπει να είναι να επιστρέψετε στον Πατέρα, γιατί σας τραβά η αγάπη του Πατέρα και γιατί αρχικά είχατε δημιουργηθεί ως τα ομοιώματά Μου. . .  Και για το λόγο αυτό η ενοποίησή σας μαζί Μου πρέπει να ανταποκριθεί περισσότερο σε ολόκληρη τη φύση σας από ό,τι η απομάκρυνση. . .  Και για το λόγο αυτό δεν ήσασταν ποτέ μακάριοι τόσο μακριά Μου και θα μπορείτε να ονομαστείτε πάλι μακάριοι μόνο μετά την ενοποίησή μας. Αφού το να είναι κανείς ενωμένος μαζί Μου θα πει επίσης ότι τον ακτινοβολεί ξανά η αγάπη Μου, κάτι που σημαίνει αφάνταστη μακαριότητα.

Είστε τα πλάσματά Μου και οφείλεται αμετάκλητα να είστε κοντά Μου. . .  Η αποστασία σας από Μένα ήταν μια πράξη της λανθασμένης θέλησης και της λανθασμένη σκέψης σας. . .  Μόλις όμως η θέληση και η σκέψη σας κινηθούν και πάλι στα πλαίσια της σωστής τάξης, θα αναζητήσετε να ενωθείτε μαζί Μου. Θα κάνετε τα πάντα για να μειώσετε την κάποτε απόσταση και θα το πετύχετε αυτό μάλιστα κατά τη διάκρεια της επίγειας σας ζωής, γιατί λαχταρώ ο Ίδιος αυτή την ένωση και για αυτό σας βοηθάω. . .  γιατί η αγάπη Μου σας τραβά και γιατί δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε σε αυτή την αγάπη Μου όταν έχετε ενταχθεί ξανά στη σωστή τάξη. . .

Σας περιμένει πράγματι μια καταπληκτική μοίρα όταν θα έχετε ενοποιηθεί μαζί Μου. . .  Το φωτεινό βασίλειο θα ανοίξει ξανά για σας, θα μπορείτε να ενεργήσετε μέσα σε δύναμη και φως και ελευθερία ανάλογα με τη θέλησή σας, η οποία ωστόσο θα είναι και το δικό Μου θέλημα. . .  Θα μπορείτε να απολαύσετε μακαριότητες τις οποίες ποτέ δεν φανταζόσασταν. . .  Θα βλέπετε και θα ακούτε πράγματα τα οποία δεν είδαν ποτέ τα μάτια σας και τα οποία δεν άκουσαν ποτέ τα αυτιά σας στη Γη. Αφού ετοίμασα αφάνταστες μακαριότητες για όλους εκείνους που είναι δικοί Μου, που Με αγαπούν και που για αυτό το λόγο ενώθηκαν μαζί Μου για πάντα.

Αφού η αγάπη είναι που δένει αυτά τα ολόψυχα δεσμά γύρω από τον Πατέρα και το παιδί. . .  η αγάπη, η οποία θα έπρεπε να ανάψει μέσα σας κατά τη διάρκεια της επίγειας σας πορείας και η οποία ακτινοβολεί τότε την ανθρώπινη καρδιά στο βαθμό ώστε θα δημιουργήσει το δεσμό μαζί Μου, με την Αιώνια Αγάπη. . .  ώστε ο άνθρωπος θα πάρει και πάλι την αρχέγονη φύση του, ώστε θα γίνει αυτό που είμαι ο Ίδιος από τους αιώνες των αιώνων: αγάπη. . .  Και έτσι ένας άνθρωπος που αναμετατρέπει τον εαυτό του σε αγάπη πρέπει να είναι αχώριστα συνδεδεμένος μαζί Μου. Πρέπει όπως στην πρώτη αρχή να τον ακτινοβολεί και πάλι η αγάπη Μου. Πρέπει να είναι τόσο πολύ κοντά Μου ώστε θα είμαστε ολόψυχα ενοποιημένοι διά της αγάπης. Και πρέπει επομένως να έχει γίνει η επιστροφή του σε Μένα, η οποία ήταν ο στόχος και ο σκοπός της επίγειας του ζωής. . .

Και όταν ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει αυτό το δεσμό, δεν θα υπάρχει πια οπισθοδρόμηση προς το βάθος. . .  Το ον έχει πετύχει τη δοκιμασία της θέλησής του, από ένα «πλάσμα του Θεού» έχει γίνει «παιδί του Θεού». Πέτυχε την τελειότητά του στη Γη, ανάκτησε όλες τις ιδιότητες και τις ικανότητες από τις οποίες παραιτήθηκε κάποτε μέσω της αποστασία του από Μένα. . .  Και θα έχω πετύχει το στόχο Μου. . .  Θα έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς το σωτήριο σχέδιό Μου πάνω σε εκείνο το ον, δηλαδή αυτό που δεν μπορούσα να «δημιουργήσω» θα έχει επιτευχθεί μέσω αυτού του σωτήριου σχεδίου: να εξελιχθούν όντα που είναι ομοιώματα του Θεού. . .  παιδιά, τα οποία έκανε τέλεια όντα η ελεύθερη θέλησή τους, όχι η παντοδυναμία Μου. . .

Τότε μόνο θα έχω πραγματικά παιδιά που θα είναι τα ομοιώματά Μου σχετικά με όλα τα χαρακτηριστικά τους. . .  που θα μπορούν να δημιουρήσουν και να ενεργήσουν δίπλα Μου και σύμφωνα με το θέλημά Μου και που ωστόσο θα χρησιμοποιούν τη δική τους θέληση, η οποία όμως θα έχει προσαρμοστεί στη δική Μου, γιατί η τελειότητα εγγυάται αυτό. Και εσείς οι άνθρωποι είστε ικανοί να πετύχετε αυτό το στόχο. Αφού λαχταρώ ο Ίδιος την ένωση μαζί σας και θα κάνω πράγματι οτιδήποτε να σας οδηγήσει στο στόχο εάν μόνο η θέλησή σας υποταχθεί στη δική Μου. . .  εάν υποκύψετε πρόθυμα στην ηγεσία Μου, εάν επιδιώξετε πλήρως συνειδητά την ενοποίηση μαζί Μου και αν ζήσετε με αγάπη πάνω στη Γη. Σε αυτή την περίπτωση Με πλησιάζετε όλο και περισσότερο με το κάθε έργο αγάπης σας, θα επιτρέπετε την παρουσία Μου μέσα σας και θα πρέπει και να γίνει η ενοποίηση, αφού: «Όποιος παραμένει μέσα στην αγάπη, παραμένει μέσα σε Μένα και Εγώ θα παραμένω μέσα σε εκείνον. . .» Και άρα η αγάπη είναι τα δεσμά που μας ενώνουν και που θα είναι αιώνια άρρικτα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7628                21-6-1960

Κοινωνία με τον οικοδεσπότη. . .

Σας ταΐζω με το ψωμί των ουρανών, σας δίνω να πιείτε το νερό της ζωής. . .  Σας φέρνω το λόγο Μου. . .  Και όποτε σας μιλάω, όποτε λαμβάνετε το λόγο Μου και τον ακούτε πρόθυμα και τον αφήνετε να επενεργήσει στις καρδιές σας, κοινωνείτε μαζί Μου. Πλησιάζετε στο τραπέζι Μου και αφήνετε να σας ταΐσω και να σας δώσω να πιείτε ως ο οικοδεσπότης σας, ο Οποίος σας κάλεσε για να κοινωνήσετε μαζί Του. . .  Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι τόσο εντυπωσιακή ώστε δεν μπορείτε να συλλάβετε το αποτέλεσμά της. . .  Λαμβάνετε το λόγο Μου, ο οποίος ρέει κοντά σας ως μια εκδήλωση της αγάπης Μου, ο οποίος σας δίνει μια απόδειξη της παρουσίας Μου, ο οποίος σας αποδεικνύει το δεσμό μεταξύ Μου και εσάς και ο οποίος για αυτό το λόγο είναι το πιο καταπληκτικό που μπορεί να σας προσφερθεί από Μένα στη Γη.

Στην περίπτωση που ακούτε το λόγο Μου, έχετε ακολουθήσει το κάλεσμά Μου, το οποίο στέλνω σε όλους τους ανθρώπους. Αφού θα έπρεπε όλοι να κοινωνήσετε μαζί Μου, θα έπρεπε όλοι θα έρθετε στο τραπέζι Μου και να αφήσετε να σας δώσω τροφή και πιοτό. . .  Ωστόσο, μόνο λίγοι ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμά Μου και παραλαβαίνουν σωστή τροφή και σωστό ποτό για τις ψυχές τους. Όμως μόνο Εγώ ξέρω τι έχει ανάγκη η ψυχή σας για να ωριμάσει ακόμα πάνω σε αυτή τη Γη. Και μονάχα Εγώ μπορώ να της δώσω αυτό που έχει ανάγκη.

Μόνο από τα δικά Μου χέρια μπορεί να λάβει τη σωστή τροφή, την οποία ετοίμασα ο Ίδιος για εκείνη και την οποία θέλω να της διοχετεύω απεριόριστα, προκειμένου να πετύχει η ψυχή το στόχο της ακόμα στη Γη, προκειμένου να μπορεί κάποτε να είναι μακάρια στη βασιλεία Μου, η οποία δεν ανήκει σε αυτό τον κόσμο. Για αυτό το λόγο τής προσφέρεται η τροφή από τη βασιλεία Μου, ρέει κοντά της φως και δύναμη διά του λόγου Μου, παρέχεται πνευματική τροφή στην ψυχή, και τέτοια σημαίνει για αυτή ο λόγος Μου. . .  Και τότε που σας διοχετεύεται ο λόγος Μου, απευθείας ή και μέσω των αγγελιοφόρων Μου, είμαι λοιπόν πρόθυμος να σας μοιράσω την τροφή για τις ψυχές σας. . .

Είμαι πρόθυμος να κοινωνήσω μαζί σας, να σας προσφέρω το ψωμί για να χορτάσετε και να σας αναζωογονήσω με δροσερό, ζωντανό νερό, προκειμένου να συνεχίσετε ενισχυμένοι την πορεία σας στη Γη, προκειμένου να αντλείτε ξανά και ξανά τη δύναμη που έχετε ανάγκη για αυτή την πορεία. Και καλώ όλους κοντά Μου, πλησιάζω όλους μέσω του λόγου Μου. . .  Φωνάζω τους καλεσμένους Μου από το δρόμο να έρθουν στο τραπέζι Μου, γιατί όλοι δεν θα μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν παρέλαβαν από Μένα μια γερή τροφή. . .  Αφού οι ψυχές είναι αδύνατες ή άρρωστες και έχουν ανάγκη μια γερή τροφή, έχουν ανάγκη ένα καλό φάρμακο.

Και αφού ξέρω για όλες τις καταστάσεις του κορμιού και της ψυχής σας , θα βοηθάω πάντα με τον τρόπο που θα ωφελήσει καλύτερο το κορμί ή την ψυχή σας. . .  Μια αδύνατη ή άρρωστη ψυχή όμως πεινά και διψά, και για αυτό το λόγο τής δίνω τροφή και πιοτό. Αφού θέλω να αναρρώσει, να δυναμωθεί και να γίνει ικανή να αντισταθεί στις επιθέσεις του αντιπάλου, οι οποίες δεν θα λείπουν ποτέ όσο βαδίζετε στη Γη. Και για αυτό το λόγο να προσέχετε το κάλεσμά Μου, μην απορρίπτετε τους υπηρέτες Μου όταν σας καλέσουν να κοινωνήσετε μαζί Μου στο τραπέζι Μου. Να τους ακολουθήσετε εθελοντικά και να αφήσετε να σας κεράσω. Να αφήσετε να σας μιλάω και να λάβετε το λόγο Μου, ο οποίος είναι η καλύτερη τροφή για την ψυχή σας, ο οποίος είναι η απόδειξη της αγάπης Μου, την οποία θέλω να σας χαρίζω πάντοτε. . .

Και για αυτό το λόγο θέλω να είμαι συνδεδεμένος μαζί σας. . .  Θέλω να έρθετε κοντά Μου και να παραμείνετε κοντά Μου, να επιθυμείτε πάντα να Με ακούτε, να ηχεί ο λόγος Μου μέσα σας και να έχετε επίγνωση της παρουσιάς Μου. . .  Τότε θα είστε πάντα οι καλεσμένοι Μου, θα πάρετε με ευχαριστία από τα χέρια Μου τα δώρα που θα σας προσφέρει η αγάπη Μου. . .  Θα μπορώ να σας ταΐσω με το ψωμί των ουρανών και να σας δώσω να πιείτε το νερό της ζωής. . .  Δεν θα χρειάζεται ποτέ να στερηθείτε τα αναγκαία, γιατί η Ίδια η Αιώνια Αγάπη θα είναι και θα παραμένει η οικοδέσποινά σας για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7629                22-6-1960

Η σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια εγγυάται την αλήθεια. . .

Να κατανοήσετε ότι πρέπει μόνο να υπάρχει η σοβαρή επιθυμία του ανθρώπου για την αλήθεια για να μπορέσει να την λάβει. . .  Ωστόσο, μόνο σπάνια συναντά κανείς αυτή τη σοβαρή επιθυμία, παρόλο που ο κάθε άνθρωπος ισχυρίζεται ότι επιδιώκει την αλήθεια. Αλλά πρόκειται για μια συνηθισμένη στους ανθρώπους ρήση, την οποία δεν σκέφτονται. Αφού η επιθυμία για την αλήθεια πρέπει να ξυπνήσει βαθιά μέσα στην καρδιά του και να μην εγκαταλείψει πια τον άνθρωπο. . .  Ο άνθρωπος πρέπει να μην φοβάται τίποτα τόσο πολύ από το να πέσει θύμα της πλάνης. Και ως εκ τούτου πρέπει μέσα στην καρδιά του να απευθυνθεί σε Μένα και να Με παρακαλέσει να του διοχετεύσω την αλήθεια. . .  Και θα την πάρει. . .

Στην περίπτωση όμως που ο άνθρωπος έλαβε μια γνώση και επιμένει σε αυτή χωρίς να την έχει ποτέ ελέγξει σχετικά με το αν πρόκειται για την αλήθεια, είναι δύσκολο να του προσφερθεί η αλήθεια εάν αυτή δεν ανταποκριθεί στη γνώση του. Αφού θα αρνηθεί να εγκαταλείψει τη γνώση του και να την αλλάξει με την καθαρή αλήθεια. . .  Και τότε θα του λείπει η εσωτερική επιθυμία για την αλήθεια και επίσης θα είναι ανίκανος να ελέγξει, γιατί δεν θα συνάψει επαφές μαζί Μου, γιατί δεν θα Με παρακαλέσει να φωτίσω το πνεύμα του για να είναι ικανός να κρίνει σωστά.

Για αυτό το λόγο δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διοχετευτεί η καθαρή αλήθεια στη Γη. Για αυτό το λόγο θεωρούνται αλήθεια τόσα πολλά πνευματικά αγαθά που δεν μπορούν να εγείρουν την αξίωση να είναι αληθινά. Και ωστόσο υποστηρίζονται ως την αλήθεια. . .  ιδιαίτερα τότε που προέρχονται από το πνευματικό βασίλειο, τότε που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εγγύηση ότι έλαβε κανείς την αλήθεια. Αφού όμως η σοβαρή επιθυμία του παραλήπτη είναι η προϋπόθεση για τη μετάδοση της αλήθειας, το γεγονός ότι κάτι «προέρχεται από το πνευματικό βασίλειο» δεν είναι πάντα η εγγύηση για την αλήθεια αυτού που διοχετεύεται στη Γη. . .  μάλλον απαιτείται μια σοβαρή εξέταση. Και αυτή πρέπει να την εκτελέσει κανείς μαζί Μου, με την υποστήριξή Μου.

Αφού και στο πνευματικό βασίλειο βρίσκονται όντα που ανήκουν ακόμα στο σκοτάδι ή που, αφού είναι ατελή, εμμένουν στις λανθασμένες γνώσεις τους τις οποίες πήραν μαζί τους από τη Γη και τις οποίες υποστηρίζουν με τον ίδιο ζήλο στο άλλο βασίλειο όπως το έκαναν στη Γη. Αφού αυτό που αγαπά ο άνθρωπος δεν μπορεί να το αποχωρήσει ούτε στο υπερκόσμιο βασίλειο. Και αυτό έχει επίσης σημασία για την πορεία της ανάπτυξής του, γιατί μπορεί να διαρκέσει αιωνιότητες ώσπου να έχει ελευθερωθεί μια τέτοια ψυχή, ώσπου επιτέλους αρχίσει να αποδέχεται την αλήθεια. Αλλά μπορεί από το άλλο βασίλειο να προκαλέσει ζημιά στους ανθρώπους στην περίπτωση που βρίσκει πρόθυμους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να μεταδώσει τις λανθασμένες γνώσεις της μέσω της διανοητικής μετάδοσης ή μέσω εκδήλωσης σε ανθρώπους που έχουν το χάρισμα του μέντιουμ και που δημιουργούν συνειδητά ένα δεσμό μεταξύ της Γης και του πνευματικού βασιλείου.

Ένας τέτοιος σύνδεσμος μπορεί να φέρει ευλογία και θα φέρει ευλογία μόνο τότε που η σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια κυριαρχεί τον άνθρωπο και που αυτός παρακαλά πάντα για την υποστήριξη διά του Πνεύματός Μου. . .  Τότε δεν υπάρχει κίνδυνος, τότε ο άνθρωπος χτίζει μόνος του ένα ισχυρό τοίχο που δεν θα μπορεί να ξεπεραστεί από όντα χωρίς γνώσεις και θα έχει πρόσβαση σε εκείνον μόνο ο φωτεινός κόσμος. Αυτός πράγματι θα του μεταδώσει μόνο την αλήθεια από Μένα, γιατί είναι δραστήριος με εντολή Μου και γιατί θέλει να διδαχθείτε την καθαρή αλήθεια. . .

Και αυτό τον αυτοέλεγχο να τον κάνει ο καθένας πάνω στον εαυτό του σχετικά με το πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία του για την αλήθεια. . .  Ας φοβάται την πλάνη και ας Μου ζητά πάντα προστασία από αυτή. Και θα εισακούσω την παράκλησή του, αφού θέλω ο Ίδιος να στέκεστε μέσα στην αλήθεια εσείς οι άνθρωποι. Θέλω ο Ίδιος να τη λάβετε, άρα θα σας δημιουργήσω μάλιστα τη δυνατότητα να τη λάβετε, πάντα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μέσα σας η ίδια επιθυμία για την αλήθεια, η οποία θα είναι για σας η βέβαιη προστασία από λανθασμένα πνευματικά αγαθά, από τη λανθασμένη σκέψη και τη λανθασμένη ερμηνεία όσοων σας προσφέρονται.

Αφού ο άνθρωπος που επιθυμεί την αλήθεια θα έχει και τη σωστή κριτική ικανότητα, γιατί του τη διοχετεύω ταυτόχρονα με την αλήθεια, και για το λόγο αυτό ο άνθρωπος είναι ικανός να ελέγχει την αξία των πνευματικών αγαθών. Είμαι ο Ίδιος η Αλήθεια, θέλω ο Ίδιος να συνάψω επαφές με τα πλάσματά Μου και άρα θέλω επίσης να στέκονται τα πλάσματά Μου μέσα στην αλήθεια. . .  Και θα τα προστατέψω από την επιρροή εκείνων των όντων που προσπαθούν να διαδώσουν πλάνη και που μεταμφιέζονται ως φωτεινά όντα, προκειμένου να ξεγελαστείτε και να πέσετε θύματα της πλάνης. Ο στενός δεσμός μαζί Μου εγγυάται και τη σωστή σκέψη, το σωστό δασκάλεμα, σας εγγυάται τη διοχέτευση της αλήθειας διά του Πνεύματος. . .  Αφού ο πνευματικός σπινθήρας μέσα σας είναι δικό Μου τμήμα και σας διδάσκει πράγματι σωστά. . .

Και να επιδιώξετε όλοι να διδαχθείτε από το ίδιο το πνεύμα σας, να μην χρειαστείτε να βασιστείτε σε τέτοιες μεταδόσεις από τον πνευματικό κόσμο που δεν μπορείτε να ελέγξετε, γιατί δεν γνωρίζετε την πνευματική κατάσταση εκείνων που λαμβάνουν εκείνες τις μεταδόσεις με τον τρόπο του μέντιουμ. . .  Αφού υπάρχει πάντα ο μεγάλος κίνδυνος να παρέμβουν όντα στα οποία λείπουν οι γνώσεις. . .  Όπου όμως ενεργεί το Πνεύμα Μου ξέρετε ότι σας μιλάω ο Ίδιος και ότι πράγματι σας μεταδίδω την αλήθεια, γιατί θέλω να βαδίζουν μέσα στην αλήθεια τα πλάσματά Μου στη Γη. . .  γιατί μόνο διά της αλήθειας θα φτάσουν σε Μένα και επίσης στη μακαριότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7630                23-6-1960

Το τελευταίο έργο της καταστροφής. . .

Από την ίδια τη θέληση των ανθρώπων θα προξενηθεί το τελευταίο έργο της καταστροφής, αλλά δεν θα εμποδίσω αυτή τη θέλησή τους. . .  από τη μια επειδή είναι ελεύθερη και πρέπει και η ίδια να αναλάβει ευθύνες, και από την άλλη επειδή πάνω σε αυτή τη θέλησή τους βάσισα και το σωτήριο σχέδιό Μου, έτσι όπως είναι ωφέλιμο για την περαιτέρω ανάπτυξη του πνευματικού. . .  Πράγματι δεν καθορίζω Εγώ τους ανθρώπους να θέλουν και να δράσουν λάθος. Μόνο τους αφήνω πλήρη ελευθερία, της οποίας όμως κάνουν κατάχρηση, παρεμβαίνοντας στους νόμους της φύσης, πειραματίζοντας με δυνάμεις τις οποίες δεν κατέχουν ακόμα εντελώς και τα αποτελέσματα των οποίων επομένως δεν γνωρίζουν.

Αλλά η ενοχή τους θα είναι ότι θα ξεκινήσουν πειράματα από ταπεινά ελατήρια, ότι δεν θα πρόκειται για σκέψεις της αγάπης που θα τους παρακινήσουν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους. . .  Και για αυτό το λόγο αυτή η ενοχή θα έχει τόσο τρομερά αποτελέσματα. . .  Αφού θα πρόκειται για ένα έργο της καταστροφής του οποίου θα πέσουν θύματα όλα όσα βρίσκονται μέσα στη  Γη, στην επιφάνειά της και πάνω από τη Γη. . .  Αφού παρόλο που θα συνεχίσει να υπάρχει το άστρο καθ’εαυτό, θα αλλάξει ολόκληρη η επιφάνεια της Γης. Και αυτό θα σημάνει την καταστροφή οποιασδήποτε ζωής και οποιωνδήποτε δημιουργημάτων πάνω σε αυτή τη Γη που περιείχαν δέσμια πνευματικά στοιχεία.

Και έτσι θα δοθεί πρώτα η ελευθερία σε αυτά τα πνευματικά στοιχεία, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τη μορφή, άσχετα με το βαθμό της ωριμότητας στον οποίο θα έχουν φτάσει. Αλλά δεν θα παραμείνουν μέσα σε αυτή την ελευθερία. . .  Αφού θα πρέπει να συνεχίσουν την αναπτυξιακή τους πορεία και επομένως θα επιβεβαιωθούν μέσα σε νέες μορφές. Και για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την ανάπτυξή του αυτό το πνευματικό που είναι ακόμα φυλακισμένο μέσα στα δημιουργήματα, επιτρέπω τη λανθασμένη θέληση των ανθρώπων που θα προκαλέσουν εκείνο το έργο της καταστροφής. Αλλά η ίδια η ανθρωπότητα θα καταστραφρεί επίσης από τη λανθασμένη θέλησή της. Αφού μόνο οι δικοί Μου θα επιζήσουν της τελικής καταστροφής και αυτοί θα είναι μόνο λίγοι. . .

Η πλειοψηφία των ανθρώπων όμως είναι ήδη τόσο μακριά Μου ώστε η πνευματική τους μοίρα έχει ήδη καθοριστεί. Αφού έχουν φτάσει στο χαμηλότατο επίπεδο, το οποίο αποκλείει μια περαιτέρω ανάπτυξη πάνω σε αυτή τη Γη. . .  Θα προκαλέσουν οι ίδιοι, εξαιτίας της κατάστασής τους χωρίς πνεύμα, το τέλος της παλιάς Γης, και άρα τα πράγματα θα γίνουν έτσι όπως το θέλουν οι ίδιοι οι άνθρωποι: Θα μετατραπούν τα πάντα, αλλά τελικά σύμφωνα με το νόμο της αιώνιας τάξης Μου. . .  Οι άνθρωποι θα δώσουν μάλιστα την αφορμή για αυτό, αλλά Εγώ ο Ίδιος θα καθορίσω ή θα οδηγήσω τα αποτελέσματα ανάλογα με το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, το οποίο χτίστηκε πάνω στη λανθασμένη θέληση των ανθρώπων, προκειμένου από ολόκληρη τη λανθασμένη σκέψη να προκύψουν ακόμα καλά αποτελέσματα. . .

Αλλά τις συνέπειες θα τις οδηγήσω Εγώ σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα, το οποίο μεν δεν ανταποκρίνεται στη θέληση των ανθρώπων, το οποίο ωστόσο υπηρετεί την περαιτέρω ανάπτυξη του πνευματικού. Και αυτό είναι το σχέδιό Μου, το οποίο σας γνωστοποιώ ξανά και ξανά, προκειμένου ο καθένας σας να μπορέσει να διαμορφώσει τον εαυτό του σύμφωνα με αυτό το σχέδιο όσο υπάρχει ακόμα χρόνος, αφού ο καθένας μπορεί να ανήκει σε εκείνους που θα σωθούν στο τέλος. . .  Ο καθένας μπορεί ακόμα να διαμορφώσει το είναι του έτσι ώστε θα ανήκει στους «δικούς Μου». . .  Αλλά πρέπει να πιστεύει και να ζει με αγάπη, πρέπει να στρέψει τη θέλησή του σε Μένα και θα τον δεχθώ και θα του χαρίσω τη δύναμη για να επιτελέσει το έργο της μεταμόρφωσης πάνω στον εαυτό του. . .

Και τότε δεν θα χρειάζεται να φοβάται το τέλος, όσο απειλητικά και να φανούν να εξελιχθούν τα γεγονότα του κόσμου. Τους δικούς Μου τους προστατεύω σε κάθε κατάσταση ανάγκης και σε κάθε κίνδυνο. Τους βοηθάω επίγεια και πνευματικά, αφού η πίστη των δικών Μου θα πρέπει να ενισχυθεί και για αυτό θα βιώσουν ολοφάνερα τη βοήθειά Μου. . .  Και σας τα ανακοινώνω αυτά ξανά και ξανά σε σας τους ανθρώπους για να μπορέσετε να προετοιμαστείτε εάν μόνο έχετε την καλή θέληση να ζήσετε προς την ευχαρίστησή Μου. . .  Αφού το τέλος θα έρθει αμετάκλητα, γιατί έχει λήξει ο χρόνος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7631                24-6-1960

Η επενέργεια του Σατανά. . .

Βοήθεια διά του Ιησού Χριστού. . .

Κατά την εποχή όπου ο Θεός βάδισε πάνω στη Γη μέσα στον Ιησού ο Σατανάς λυσσομανούσε ιδιαίτερα σφοδρά ανάμεσα στους ανθρώπους. Αφού από τότε που έγινε ο σταυρικός θάνατος έχασε πολλές ψυχές και ελπίζει ακόμα να τις κερδίσει πίσω, γιατί θέλει να τολμήσει να πάρει την εξουσία των πάντων και επίσης του πνευματικού κόσμου, ο οποίος είχε προκύψει από τη θέλησή του και από τη δύναμη του Θεού. Και πιστεύει ότι θα κερδίσει πίσω και εκείνους που ήδη ενώθηκαν με τον Θεό, γιατί νομίζει πως θα μπορέσει ακόμα μια φορά να ασκήσει την επιρροή του πάνω σε αυτά τα όντα, έτσι όπως ήταν αρχικά κατά την αποστασία των πνευμάτων. Και για αυτό το λόγο οι βιαιοπραγίες του κατά την έσχατη εποχή είναι ιδιαίτερα σφοδρές, για αυτό το λόγο εφαρμόζει κάθε δυνατό μέσο για να επιβληθεί και να αρπάξει από τον Θεό τις ανθρώπινες ψυχές που ήδη στράφηκαν σε Αυτόν με την ελεύθερη θέλησή τους.

Είναι όμως και ο βαθμός της κατανόησής του τόσο χαμηλός ώστε δεν καταλαβαίνει την αδυναμία του σχεδίου του. Αφού το πνεύμα του είναι τυφλό και δεν θα αποκτήσει ποτέ τη φωτεινή κατανόηση όσο ενεργήσει ως ο αντίπαλος του Θεού, όσο δεν έχει επιστρέψει ο ίδιος στο πατρικό σπίτι. Για αυτό το λόγο όμως οι άνθρωποι μπορούν να περιμένουν ασυνήθιστες παροχές χάρης για να είναι ικανοί να αντισταθούν στις επιθέσεις του. Και μέχρι το τέλος ο Θεός με την αγάπη Του για τα αλύτρωτα όντα θα τους παρέχει βοήθεια για να μπορούν οι άνθρωποι να του αντισταθούν εφόσον το θέλουν αυτό.

Αλλά μπορείτε με βεβαιότητα να περιμένετε, εσείς οι άνθρωποι, ότι θα γίνει ακόμα ένας σκληρός αγώνας πριν έρθει το τέλος. Αφού δεν έχει ακόμα λήξει ο χρόνος του αντιπάλου όπου μπορεί να ενεργήσει, γιατί έχει το δικαίωμα να πολεμήσει επίσης για τις ψυχές που τον ακολούθησαν κάποτε στο βάθος. Και για αυτό το λόγο εσείς οι άνθρωποι θα έπρεπε να ξέρετε για εκείνη τη διαδικασία στο βασίλειο των πνευμάτων που εξηγεί την ύπαρξη ως άνθρωπος στη Γη. . .  Θα έπρεπε να ξέρετε ότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις από εσάς κατά την τελευταία περίοδο, ότι όμως μπορείτε και να ελευθερωθείτε εντελώς από τον έλεγχό του. Και επομένως η ελευθερία σας αξίζει μάλιστα έναν αγώνα, αφού η ελευθερία σάς εγγυάται τότε και φως και δύναμη και μακαριότητα. . .

Θα έπρεπε να ξέρετε γιατί η τελευταία περίοδος θα είναι τόσο δύσκολη για εσάς τους ανθρώπους και ποιες είναι η αιτίες για αυτό το φαινόμενο. . .  Και θα πρέπει να προβάλετε αντίσταση, διότι με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσετε τη μακαριότητα στο πνευματικό βασίλειο ή και στον παράδεισο της νέας Γης, όπου θα αποζημιωθείτε για όλους τους κόπους και τις πίκρες που θα πρέπει ακόμα να υπομείνετε μέχρι το τέλος της παλιάς Γης.

Εσείς όμως θα έχετε πάντα μια προστασία, έναν βοηθό μέσα στην έσχατη ανάγκη. . .  έχετε τον Ιησού Χριστό, τον Οποίο χρειάζεται απλά να φωνάξετε όταν κινδυνεύσετε. . .  Αυτός δεν θα σας αφήνει ποτέ χωρίς βοήθεια, δεν θα κάνει ποτέ πως δεν άκουσε την προσευχή σας σε Εκείνον. . .  Θα σας συμπαραστέκεται πάντα, γιατί θα φωνάξετε μέσα στον Ιησού Χριστό τον Θεό τον Ίδιο, ο Οποίος σας λύτρωσε από την αμαρτία και από τον θάνατο. . .  Βάδισε πάνω στη Γη, πρόβαλε την αντίστασή Του στον αντίπαλο του Θεού, έσβησε για σας την ενοχή της αμαρτίας σας, πλήρωσε με το αίμα Του το τίμημα για όλους σας. Και άρα είστε ελεύθεροι από τον αντίπαλό σας εάν το θέλετε αυτό και αν καταφύγετε στον Ιησού Χριστό, δηλαδή αναγνωρίσετε το λυτρωτικό Του έργο.

Όσο και αν λυσσομανήσει και αν εφαρμόσει όλες τις τέχνες της παραπλάνησής του. . .  δεν θα έχει καμία επιτυχία μαζί σας, που βασίζεστε πάνω στον Ιησού Χριστό. Αφού θα μπορείτε να λάβετε απεριόριστες χάρες, η θέληση και η αγάπη σας θα ενισχυθούν και θα μπορέσετε να ελευθερωθείτε από τις αλυσίδες τις οποίες σας έβαλε κάποτε ο αντίπαλος του Θεού. . .  Ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα σας απελευθερώσει εάν μόνο θέλετε να Τον ακολουθήσετε. Και θα λαμβάνετε δύναμη μέχρι το τέλος για να μπορείτε να αντισταθείτε, αφού θα πάρουν βέβαια τη δύναμη του Θεού όλοι όσοι είναι δικοί Του και θέλουν να παραμένουν δικοί Του μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7632                25-6-1960

«Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. . .»

Θέλω να σας δείξω την οδό πάνω στην οποία θα έπρεπε να βαδίσετε κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. . .  Είμαι ο Ίδιος η οδός, η αλήθεια και η ζωή. . .  Όποιος Με ακούσει θα πάρει την οδό, θα οδηγηθεί στην αλήθεια και θα φτάσει στην αιώνια ζωή. . .  Όποιος Με ακούσει θα ακολουθήσει τις συμβουλές που θα του δώσω και θα κάνει αυτό που θα απαιτήσω από εκείνον. Και τότε θα βαδίσει πάνω στην οδό της αγάπης, η οποία οδηγεί αμετάκλητα σε Μένα, ο Οποίος είμαι η Αιώνια Αγάπη. . .  Και άρα θα επιστρέψει σε Μένα, από τον Οποίο εκπορεύτηκε κάποτε. Θα έχει ολοκληρώσει το δρόμο της ανάπτυξής του και θα έχει επιστρέψει στο πατρικό σπίτι, θα είναι Με τον Πατέρα του, έτσι όπως ήταν στην πρώτη αρχή. Και θα ενεργεί και θα δημιουργεί μαζί Του όπως είναι ο προορισμός του.

Εγώ ο Ίδιος επομένως είμαι η οδός. . .  Αυτά τα λόγια είπα στους ανθρώπους όταν βάδιζα στη Γη και ζήτησα από εκείνους να Με ακολουθήσουν. Η πορεία Μου ήταν πάρα πολύ θλιβερή, αλλά η αγάπη μέσα Μου Με έκανε να τη διανύσω. . .  Και έτσι θα έπρεπε να παραμένετε πάντα μέσα στην αγάπη για Μένα και για το διπλανό σας και θα έπρεπε να σηκώσετε υπομονετικά και τα δεινά, πάντα λαμβάνοντας υπόψη σας τη σταυρική Μου πορεία, η οποία ήταν τόσο αφάνταστα δύσκολη. Γιατί επωμίστηκα την ενοχή ολόκληρης της ανθρωπότητας για να την κουβαλήσω κάτω από το σταυρό. . .

Αυτό το δρόμο προς το σταυρό έπρεπε να τον διανύσω, αφού ήθελα να υποφέρω για τους συνανθρώπους, οι οποίοι ήταν οι αδερφοί Μου και οι οποίοι μέσω της πτώσης τους στο βάθος είχαν γίνει ένοχοι, και δεν θα ήταν ποτέ ικανοί να εξιλεώσουν αυτή την ενοχή τους. Ευσπλαχνιζόμουν την κατάσταση των ανθρώπων, αφού ήταν ατυχής, και εκείνοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν στη μακαριότητα εάν δεν είχα φροντίσει για εκείνους.

Η αγάπη Με παρακινούσε σε όλες τις σκέψεις και τις πράξεις και η αγάπη έκανε για τους ανθρώπους τη λυτρωτική θυσία. . .  Και όταν ονομάζω τον Εαυτό Μου την οδό, πρέπει επομένως και η δική σας οδός να είναι μια οδός της αγάπης. Και εσείς πρέπει να φροντίζετε για τους συνανθρώπους σας σε κάθε κατάσταση ανάγκης του κορμιού και της ψυχής τους. Και εσείς πρέπει να είστε πρόθυμοι να κάνετε θυσίες. Το είναι σας πρέπει να είναι γεμάτο αγάπη, τότε θα βαδίζετε πάνω στον ίδιο δρόμο τον οποίο διένυσα Εγώ και τότε θα αποκτήσετε και την αλήθεια και την αιώνια ζωή. . .  Εγώ ο Ίδιος είμαι  η οδός, η αλήθεια και η ζωή. . .

Στην περίπτωση που εσείς οι άνθρωποι Με αναγνωρίζετε ως τον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό, μέσα στον Οποίο έκανα ο Ίδιος τη σταυρική θυσία για όλους τους ανθρώπους, θα βρίσκεστε πάνω στο σωστό δρόμο. Θα πάρετε από Μένα την αλήθεια και θα φτάσετε στη μακαριότητα. Αφού μόνο η καθαρή αλήθεια μπορεί να σας αφυπνίσει στη ζωή και θα πρόκειται τότε πάντα για μια ζωή μέσα στη μακαριότητα. Γιατί από Μένα μπορεί να σας χαριστεί μόνο η πραγματική ζωή, η οποία σημαίνει πλημμύρισμα από τη δύναμη της αγάπης Μου, η οποία κάνει ασύγκριτα μακάριο το ον που πήρε το σωστό δρόμο, ο οποίος οδηγεί σε Μένα, πίσω στο πατρικό σπίτι.

Και άρα σας δείχων το σωστό δρόμο, σας διδάσκω ότι μόνο η αγάπη οδηγεί στη μακαριότητα, ότι μόνο η αγάπη σάς εγγυάται την αλήθεια και ότι μόνο η αγάπη δίνει στην ψυχή τη ζωή την οποία δεν θα χάσει ποτέ πια. Αφού σε αυτή την περίπτωση θα έχει εξασφαλιστεί η ένωση μαζί Μου, η οποία είναι ο στόχος και ο σκοπός της επίγειας ζωής. . .  Το ον. . .  η ψυχή. . .  θα έχει αναμετατραπεί σε αγάπη και θα έχει μπει στην αρχέγονη κατάστασή της, θα είναι πάλι μακάρια όπως ήταν στην αρχή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

7633                26-6-1960

Τα δεινά των ψυχών στο επέκεινα και τι τις βοηθά. . .

Σας προσφέρονται όλα όσα σας είναι ωφέλιμα για την ωρίμανση των ψυχών σας. Αφού βρίσκεστε στη Γη μόνο με σκοπό την ωρίμανση της ψυχής σας, την πνευματοποίησή της, προκειμένου να γίνει ικανή να μπει στο φωτεινό βασίλειο όταν αποβιώσει από αυτή τη Γη. Και σας παραχορήθηκε ο χρόνος της επίγειας σας ζωής για αυτή την ωρίμανση. Η με άλλα λόγια, πρόκειται για την τελευταία περίοδο της ενσάρκωσής σας στη Γη όπου η ψυχή σας ως άνθρωπος έχει ακόμα τη δυνατότητα να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε εξωτερική μορφή και να μπορέσει να μπει στην αιωνιότητα ως ελεύθερο πνεύμα. Αφού υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εγκαταλείψει το σώμα της και να παραμείνει δέσμια, υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει ακόμα ανακτήσει την πνευματική της ελευθερία στην περίπτωση που δεν αξιοποίησε καλά την επίγεια της ζωή.

Αλλά τότε θα της έχει παρθεί η δυνατότητα να αποκτήσει ποτέ την ελευθερία με τις δικές τις δυνάμεις στο άλλο βασίλειο. Αφού δεν θα κατέχει πια αυτές τις δυνάμεις, γιατί τη στιγμή του θανάτου του κορμιού της θα χάσει τη ζωτική δύναμη και δεν θα μπορέσει να πάρει μαζί της πνευματική δύναμη, διότι παρέλειψε να αποκτήσει τέτοια στη Γη. Και τότε μια τέτοια ψυχή θα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, αφού θα εξαρτάται από τη βοήθεια των φωτεινών οντοτήτων ή από την παράκληση με αγάπη, αλλά με έναν τρόπο ώστε η θέλησή της θα παραμείνει ελεύθερη. Και αυτή η θέλησή της μόνο σπάνια θα αλλάξει τη στάση της που είχε στη Γη. . .  Θα απορρίψει τα φωτεινά όντα, έτσι όπως απόρριπτε και στη Γη κάθε άνθρωπο που ήθελε να διδάξει την ψυχή με κατάλληλο τρόπο.

Και τότε θα απομείνει στην ψυχή μονάχα η παράκληση. . .  Και θα μπορέσει να πει τον εαυτό της ευτυχισμένη εάν την ακολουθήσουν καλές σκέψεις στο πνευματικό βασίλειο, εάν τη φροντίσουν συνάνθρωποι που έχουν αγάπη κάνοντας παράκληση στον Θεό για τέτοιες δυστυχισμένες ψυχές. . .  Αφού αυτές θα βιώσουν τη δύναμη της αγάπης που θα πάρουν μέσω εκείνης της προσευχής. Και η δύναμη της αγάπης είναι συχνά ικανή να αλλάξει τη σκέψη της ψυχής, η δύναμη της αγάπης είναι ικανή να της χαρίσει ένα μικρό φως που θα της φωτίσει το μακρύ δρόμο στο άλλο βασίλειο.

Σε άσχημη κατάσταση όμως βρίσκονται οι ψυχές που κέρδισαν μόνο λίγη αγάπη στη Γη. . .  τις οποίες ακολουθούν μόνο λίγες καλές σκέψεις και οι οποίες είναι ακόμα πολύ ανώριμες για να τακτοποιήσουν μόνες τους τη σκέψη τους και να παρακαλέσουν για βοήθεια. . .  Οι ψυχές δεν πρέπει να εξαναγκαστούν με κανέναν τρόπο να αλλάξουν τη θέλησή τους. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα να επηρεαστούν και πρέπει εθελοντικά να ανοιχθούν σε αυτή την επιρροή. Σε αυτή την περίπτωση η κατάστασή τους μπορεί να βελτιώνεται σιγά σιγά και οι ψυχές θα είναι επίσης πιο ανοιχτές απέντναι στις προσπάθειες των φωτεινών οντοτήτων και θα αποδεχθούν τα δασκαλέματά τους. Για αυτό το λόγο μπορεί συχνά να θέλει αιωνιότητες ώσπου να ξυπνήσει μια ψυχή από τη νύχτα της, ώσπου να επιθυμήσει το φως και να επιδιώξει το φως όταν αυτό της αστράψει κατά καιρούς.

Αφού ο Θεός δεν αφήνει καμία ψυχή αιώνια μέσα στα δεινά της. Αλλά της αφήνει πάντα την ελευθερία της θέλησής της, αλλιώς πράγματι δεν θα υπήρχε πια καμία αλύτρωτη ψυχή στη Γη και ούτε στο υπερκόσμιο βασίλειο. Αφού η ψυχή πρέπει να έχει λυτρωθεί από τον Ιησού Χριστό. . .  Και στην περίπτωση που δεν λυτρώνεται στη Γη, πρέπει να ψάξει να Τον βρει στο πνευματικό βασίλειο. Και αυτό απαιτεί συχνά πολλά δασκαλέματα ώσπου η ψυχή να αποκτήσει την πίστη στον θείο Λυτρωτή και να Τον επικαλεστεί για βοήθεια. . .  Τότε όμως η λύτρωσή της θα έχει εξασφαλιστεί, τότε θα ανεβαίνει ασταμάτητα και στο πνευματικό βασίλειο. Αφού θα έχει παραδοθεί σε Εκείνον Που πέθανε στο σταυρό για να λυτρώσει τους ανθρώπους. . .

Αλλά ο χρόνος της επίγειας πορείας του ανθρώπου έχει σκοπό να φέρει τη λύτρωση στην ψυχή του. Αυτή θα έπρεπε να βρει τον Ιησού Χριστό κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής ως άνθρωπος. Θα έπρεπε ακόμα στη Γη να Του παραδώσει την ενοχή της και να Τον παρακαλέσει ολόψυχα να την απελευθερώσει από όλη της την ενοχή για χάρη του αίματός Του, με το οποίο πλήρωσε το τίμημα για όλες τις ψυχές που κάποτε έπεσαν και που κάποτε θα περάσουν από τη Γη με σκοπό τη δοκιμασία της θέλησής τους, προκειμένου να αποκτήσουν την τελική ψυχική ωριμότητα. Και μπορεί να πει τον εαυτό της ευτυχισμένο εάν βρει τον θείο Λυτρωτή Ιησού Χριστό ακόμα πριν το σωματικό της θάνατο. . .

Τότε θα μπορέσει πράγματι να μπει λυτρωμένη στο υπερκόσμιο βασίλειο, δεν θα της περιβάλλει κανένα σκοτάδι, δεν θα χρειάζεται πια να υπομείνει λύπες και βάσανα. Θα έχει απελευθερωθεί από οποιαδήποτε δεσμά και θα μπορεί να είναι μακάρια μέσα σε φως και δύναμη στο πνευματικό βασίλειο, στο βασίλειο του φωτός, στο οποίο να μπουν έχουν δικαίωμα μόνο οι λυτρωμένες ψυχές. Αυτό το βασίλειο είναι όντως η πραγματική πατρίδα της κάθε ψυχής. Και η ψυχή θα έπρεπε να νοσταλγήσει αυτή την πατρίδα και να κάνει τα πάντα στη Γη για να μπορέσει να μπει ξανά σε αυτή την πατρίδα όταν τελειώσει η επίγεια της πορεία. Τότε θα είναι και θα παραμείνει μακάρια, θα έχει αξιοποιήσει καλά την επίγεια της ζωή. . .  θα έχει απελευθερωθεί από οποιαδήποτε δεσμά και θα είναι μακάρια μέσα σε αυτή την ελευθερία. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7634                27-6-1960

Η αληθινή πατρίδα. . .

Το πνευματικό βασίλειο είναι μάλιστα μια πολύ διαφορετική περιοχή από ό,τι το επίγειο βασίλειο και απαιτείται μια ισχυρή θέληση για να επιδιώξει κανείς εκείνο το βασίλειο στην περίπτωση που ο άνθρωπος στέκεται ακόμα στη μέση του κόσμου. . .  Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά βασίλεια και το ένα βασίλειο φαίνεται να αποκλείσει εντελώς το άλλο. Αλλά όσο πιο σοβαρή είναι η επιθυμία του ανθρώπου να πατήσει στο πνευματικό βασίλειο και να μείνει μέσα του, τόσο περισσότερο αυτό το βασίλειο θα του φαίνεται πραγματικό. Και μπορεί να αυξάνεται όλο και περισσότερο το συναίσθημά του ότι το πνευματικό βασίλειο είναι η πραγματική του πατρίδα, ότι η Γη είναι μόνο κάτι το εφήμερο που έχει σύντομη διάρκεια και από το οποίο περνά ο άνθρωπος μόνο για να φτάσει στην αληθινή του πατρίδα.

Τις περισσότερες φορές όμως η πνευματική περιοχή θα φανεί στον άνθρωπο εξωπραγματική και αυτός θα πρέπει να παλεύει ξανά και ξανά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει βία για να ξεγύφει διανοητικά για ένα σύντομο διάστημα από τον κόσμο και να περάσει στον πνευματικό κόσμο. Ωστόσο, θα το πετύχει αν αυτό είναι η σοβαρή του επιθυμία. Ένα πράγμα όμως πρέπει να υπάρχει μέσα του: η επιθυμία για τον Θεό και, προκύπτοντας από αυτή, μια ζωή με αγάπη. . .  Σε αυτή την περίπτωση η ψυχή του ανθρώπου έχει ήδη ριζωθεί στο πνευματικό βασίλειο, αφού η πραγματική αγάπη προέρχεται από τον Θεό και οδηγεί πίσω στον Θεό, το βασίλειο του Οποίου δεν ανήκει σε αυτό τον κόσμο.

Πρέπει όμως να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η σωστή αγάπη, η αγάπη για τον Θεό και για το διπλανό. . .  Αφού στην περίπτωση που ο άνθρωπος στέκεται ακόμα μέσα στη φιλαυτία, είναι περισσότερο συνδεδεμένος με το γήινο βασίλειο. Και τότε ένας «πνευματικός» κόσμος τού φαίνεται αναξιόπιστος, αυτός ο πνευματικός κόσμος είναι τόσο μακριά του και δεν μπορεί να τον τραβήξει να προσπαθήσει να συνδεθεί μαζί του. Για αυτό το λόγο ο βαθμός της αγάπης θα είναι αποφασιστικός για το πόσο αληθινό θα φανεί στον άνθρωπο το πνευματικό βασίλειο, για το κατά πόσον αυτό θα τον κυριαρχήσει, για το πόσο πολύ θα επηρεάσει τις σκέψεις του. . .  Αλλά αυτό το βασίλειο μπορεί να γίνει για εκείνον μια πεποίθηση, μπορεί ο άνθρωπος να κινείται περισσότερο στο πνευματικό βασίλειο από ό,τι σε αυτό τον κόσμο, στην περίπτωση που έχει φουντώσει μέσα του η αγάπη για τον Θεό και για το διπλανό.

Και τότε ο άνθρωπος είναι σε θέση να υποστηρίξει με πεποίθηση αυτό το πνευματικό βασίλειο απέναντι στο συνάνθρωπο, γιατί ο ίδιος είναι εντελώς πεπεισμένος για εκείνο, και θα αναφέρει ξανά και ξανά αυτό που απασχολεί το εσωτερικό του. . .  Θα παρουσιάσει το πνευματικό βασίλειο ως το μόνο άξιο επιδίωξης και θα προσπαθήσει να παρακινήσει τους συνανθρώπους να επιδιώξουν επίσης αυτό το βασίλειο και να βάλουν σε δεύτερη θέση τον επίγειο κόσμο, γιατί δεν έχει καμία αξία. . .  να θεωρούν πάντα εφήμερο αυτό τον επίγειο κόσμο και να δώσουν περισσότερη σημασία σε αυτό που είναι άφθαρτο.

Και θα βρει την εσωτερική ειρήνη πολύ περισσότερο εκείνος ο άνθρωπος που παραμένει συνδεδεμένος με το πνευματικό βασίλειο και που κάνει αυτό στόχο της επιδίωξής του στη Γη. . .  Ο άνθρωπος δεν θα βρει πλήρη ευτυχία μέσω του επίγειου κόσμου. Αφού και εκείνος θα μάθει να καταλάβει το εφήμερο αυτού του κόσμου. Και η ζωή του θα μείνει ανικανοποίητη στην περίτπωση που αναζητά πάντα μόνο επίγεια αγαθά και αρκείται στην εκπλήρωση επίγειων επιθυμιών. Αφού η ψυχή του αισθάνεται ότι επιθυμεί διαφορετικά πράγματα για να είναι ευτυχισμένη.

Η ψυχή του δεν θα αρκεστεί σε αυτά που μπορεί να της προσφέρει ο κόσμος. . .  Θα μπορεί να αισθανθεί πραγματική ευδαιμονία μόνο τότε που θα της προσφέρονται αγαθά από το πνευματικό βασίλειο. Μόνο τότε θα έχει πατήσει στο έδαφος του πνευματικού βασιλείου, μόνο τότε θα έχει βρει την πραγματική πατρίδα, μόνο τότε θα αναγνωρίσει το πνευματικό βασίλειο ως την πατρίδα της. Και μόνο τότε θα ξέρει ότι αυτό το βασίλειο είναι αληθινό και ότι δεν θα μπορεί πια να της παρθεί όταν έχει φτάσει μια φορά στην πατρίδα, όταν έχει επιστρέψει στο πατρικό σπίτι, από το οποίο εκπορεύτηκε κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7635                28-6-1960

Το να είναι κοντά ο Θεός σημαίνει ειρήνη και αγάπη. . .

Όσο εσείς οι άνθρωποι βρίσκεστε ακόμα σε μεγάλη απόσταση από Μένα, δεν θα έχετε καμία πραγματική ειρήνη, όσα πλούσια αγαθά και να κατέχετε από την επίγεια άποψη. Αφού τότε φυλάγετε λιγόψυχα την ιδιοκτησία σας αντί να μοιράσετε από αυτή στους συνανθρώπους σας. . .  κάτι που πάντα θα σήμαινε αγάπη, και ως αποτέλεσμα η αγάπη θα σας σύνδεε μαζί Μου. Η μεγάλη απόστασή σας από Μένα δεν είναι παρά έλλειψη αγάπης. . .  Και αν είχατε την αγάπη, η μεγάλη απόστασή σας από Μένα θα είχε μειωθεί, θα Με πιστεύατε και θα πασχίζατε να εκπληρώσετε το θέλημά Μου.

Σας λείπει επομένως η αγάπη και για αυτό το λόγο δεν θα μπορείτε ποτέ να είστε ευτυχισμένοι στη Γη. Γιατί ένας άνθρωπος χωρίς αγάπη θα βρίσκεται σε μόνιμη σύγκρουση με τον συνάνθρωπό του και γιατί του λείπει η εσωτερική ειρήνη, την οποία του εξασφαλίζει μόνο ο σύνδεσμος μαζί Μου. Το να βρίσκεται κανείς σε απόσταση από Μένα σημαίνει επίσης δυστυχία. . .  Εσείς οι εγκόσμιοι άνθρωποι μπορείτε μεν να αναισθητοποιήσετε τον εαυτό σας με επίγειες χαρές και απολαύσεις, με αποτέλεσμα να μην αισθανθείτε τόσο πολύ τη δυστυχία του να είστε μακριά Μου. Αλλά θα πρόκειται μόνο για παροδικές αναισθησίες, από τις οποίες θα λείπει μια διαρκής ευτυχία, η οποία προκύπτει μονάχα από την αγάπη.

Η αγάπη σημαίνει ένωση μαζί Μου και επομένως επίσης μακαριότητα. . .  Η έλλειψη αγάπης σημαίνει απόσταση και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος πρέπει να στερηθεί την πραγματική μακαριότητα, ακόμα και τότε που δεν θέλει να το παραδεχθεί στον εαυτό του. Συνεπώς ο άνθρωπος που είναι ευλογημένος με επίγειο πλούτο δεν μπορεί πάντα να ονομαστεί ευτυχισμένος, εκτός εάν θεωρήσει τα επίγεια πλούτη του μόνο δανεισμένα και τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τη θεία αγάπη Μου. . .  Δίνει εκεί όπου υπάρχει ένδεια και επιδιώκει να κάνει ευτυχισμένους τέτοιους ανθρώπους που έχουν έλλειψη επίγειων αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση η αγάπη μέσα του για το διπλανό είναι βαθιά και αποδεικνύει την αγάπη του για τον Θεό με το να συμπαραστέκεται ο άνθρωπος στο διπλανό ανάλογα με τις δυνάμεις του.

Τότε και ο επίγειος πλούτος του θα είναι ευλογημένος, ο ίδιος θα μπορεί να τον απολαύσει, δεν θα στερηθεί τις επίγειες απολαύσεις. Αυτές θα του τις ετοιμάσω ο Ίδιος, γιατί μπορεί να τις απολαύσει χωρίς να κάνει ζημιά στην ψυχή του με αυτό τον τρόπο. Αφού σε όλες τις συνθήκες της ζωής παραμένει ολόψυχα συνδεδεμένος μαζί Μου διά της αγάπης του. Έχει ήδη γεφυρώσει τη μεγάλη απόσταση και ως εκ τούτου μπορεί να κατέχει και επίγεια αγαθά, γιατί τα αξιοποιεί σωστά, δηλαδή υπηρετώντας την αγάπη για τον πλησίον.

Για το λόγο αυτό κηρύσσεται σε σας τους ανθρώπους ξανά και ξανά η αγάπη, εφόσον θέλετε να ενοποιηθείτε μαζί Μου, εφόσον θέλετε να ακυρώσετε τη μεγάλη απόστασή σας από Μένα, εφόσον θέλετε να απολαύσετε ειρήνη και μακαριότητα ήδη στη Γη, τις οποίες μπορείτε να βρείτε μόνο συνδεδεμένοι μαζί Μου. Και μόνο η αγάπη δημιουργεί αυτό το δεσμό μαζί Μου, μόνο η αγάπη σάς εξασφαλίζει την παρουσία Μου και μόνο διά της αγάπης θα ανακτήσετε την αρχέγονη κατάστασή σας. Αυτή αποτελούνταν από αφάνταστη μακαριότητα και σας συνέδεε τόσο πολύ μαζί Μου ώστε μπορούσα να σας ακτινοβολώ με την αγάπη Μου. . .  Αλλά όσο σας λείπει η αγάπη, είστε και μακριά Μου και επομένως δεν μπορείτε να είστε μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7636                29-6-1960

Συμμετοχή των ψυχών στο επέκεινα στη διοχέτευση του λόγου. . .

Εσείς οι άνθρωποι ακτινοβολείστε από την αγάπη Μου όταν λαμβάνετε το λόγο Μου, και η αγάπη είναι φως και δύναμη. . .  Άρα μπορείτε και πάλι να ακτινοβολείτε φως και δύναμη σε όλα τα όντα που σας περιστοιχίζουν, που προσελκύονται από τις ακτίνες φωτός και που λαχταρούν το φως και τη δύναμη. Μπορείτε να τους μοιράζετε αυτά που παίρνετε οι ίδιοι. . .  Τότε κάνετε μια δουλειά μεγάλης επιτυχίας μέσα στον αμπελώνα, αφού δεν λαμβάνετε μόνοι σας το λόγο Μου από Μένα, αλλά συμμετέχουν σε αυτό αμέτρητες ψυχές στο πνευματικό βασίλειο. Και αυτές είναι μακάριες που παίρνουν δύναμη, την οποία αισθάνονται ακόμα κατά πολύ περισσότερο από ό,τι οι ίδιοι, γιατί έχει πνευματικό αποτέλεσμα και γιατί η ένδεια τους μπορεί να ανακουφιστεί μόνο με πνευματικό τρόπο.

Σε σας εισρέει το ρεύμα της δύναμης της αγάπης Μου, γιατί το θέλετε οι ίδιοι, γιατί δημιουργείτε συνειδητά το σύνδεσμο μαζί Μου και Μου δίνετε τη δυνατότητα να αφήσω να ρεύσει μέσα στην καρδιά σας το ρεύμα της δύναμης της αγάπης. . .  Εκείνα τα όντα όμως βρίσκονται ακόμα στο σκοτάδι ή στο ελαφρύ ημίφως και περιμένουν τις αστραφτερές ακτίνες για να σπεύσουν εκεί από όπου πηγάζουν. . .  Υποφέρουν από το σκοτάδι και από την αδυναμία και αισθάνονται ότι μπορούν να πάρουν φως και δύναμη από σας. . .  Και αν αυτό έγινε μια φορά, δεν θα σας εγκαταλείψουν πια και μόνο καρτερούν τη στιγμή όπου θα αγγιχθούν πάλι με ευεργετικό τρόπο, κάτι που συμβαίνει μέσω της διοχέτευσης του λόγου Μου.

Εσείς οι άνθρωποι δεν ξέρετε για τη μεγάλη ένδεια εκείνων, αλλά εάν μόνο είναι πρόθυμα να αποδεχθούν την παροχή της χάρης Μου, θα μοιράσω μάλιστα χάρες. . .  Και θα μιλήσω και στα ίδια εάν ακούσουν πρόθυμα το λόγο Μου. Και αυτές οι ψυχές δεν θα αμφιβάλουν για το ότι τους μιλάω ο Ίδιος. Και θα βρουν τόσο πιο εύκολα Εμένα, δηλαδή τη λύτρωση, όσο πιο πρόθυμα θα αποδεχθούν τη γνώση σχετικά με τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο, όσο πιο γρήγορα θα επιθυμήσουν να Τον πλησιάσουν, να τον φωνάξουν και να Τον παρακαλέσουν για συγχώρεση. . .  Αυτή η γνώση λοιπόν είναι που πρέπει πρώτα να μεταδοθεί στις ψυχές στο επέκεινα, στην περίπτωση που δεν την κατέχουν ακόμα. . .

Και τις περισσότερες φορές οι αλύτρωτες ψυχές δεν κατέχουν εκείνη τη γνώση, γιατί δεν Τον πίστευαν στη Γη και επίσης γιατί δεν τους μεταδόθηκαν οι σωστές γνώσεις, η αλήθεια, και γιατί τους έλειπε η κατανόηση για το μεγάλο έργο του ελέους του Ιησού. Επομένως, στην περίπτωση που εσείς οι άνθρωποι τους ενημερώνετε για τον θείο Λυτρωτή, στην περίπτωση που εκμεταλλεύεστε κάθε ευκαιρία για να μιλήσετε ή να διαβάσετε για Εκείνον, θα σας σημαδεύουν σπίθες φωτός και οι ψυχές θα συμμετάσχουν στα δασκαλέματά σας. . .  Θα κάνετε τότε μια αναντικατάστατη δουλειά μέσα στον αμπελώνα και θα μπορείτε να βοηθήσετε εκείνες τις ψυχές να λυτρωθούν. Γιατί θα απευθυνθούν οι ίδιες στον Ιησού Χριστό όταν λάβουν γνώση για το Ποιον θα μπορούν να επικαλεστούν ως τον Σωτήρα τους.

Αφού η εισροή δύναμης και φωτός τούς αποδεικνύει την αλήθεια όσων μαθαίνουν από εσάς και για αυτό το λόγο δεν διστάζουν πολύ να δράσουν σύμφωνα με το λόγο Μου. . .  Αφυπνίζεται και μέσα σε αυτές η αγάπη και βοηθούν τότε επίσης εκείνες για τις οποίες ξέρουν ότι βρίσκονται μέσα στην ίδια ένδεια. . .  Προσπαθούν να οδηγήσουν κοντά σας και εκείνες και να τις παρακινήσουν να σας προσέξουν τότε που σας διοχετεύονται πνευματικά δασκαλέματα. . .  Δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλα αποτελέσματα έχει η προθυμία σας να λαμβάνετε το λόγο Μου. . .  Δεν φαντάζεστε πόσο ευγνώμονες σάς είναι οι ψυχές που ανακουφίστηκαν από εσάς, που μπόρεσαν να λάβουν φως και δύναμη, τα οποία αξιοποιούν τώρα σύμφωνα με το θέλημά Μου για να επενεργήσουν και αυτές με αγάπη πάνω σε εκείνες που βρίσκονται μέσα στα ίδια δεινά.

Αφού το αποτέλεσμα του λόγου Μου είναι ότι ωθεί ένα ον να ασκήσει την αγάπη, διότι παρέχει δύναμη και γιατί η δύναμη από Μένα εκδηλώνεται σε έργα αγάπης. . .  Και για αυτό το λόγο μην αποθαρρύνεστε στην περίπτωση που δεν έχετε πολλή επιτυχία στη Γη σχετικά με τη δουλειά σας στον αμπελώνα. . .  Δεν την κάνετε μάταια και η επιτυχία στο άλλο βασίλειο πράγματι δεν είναι μικρή. Αφού η λυτρωτική εργασία συνεχίζεται και εκεί, γιατί πρέπει να λυτρωθούν ακόμα πολλές ψυχές πριν έρθει το τέλος, πριν τοποθετηθεί ολόκληρο το πνευματικό και πάλι εκεί όπου ανήκει ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7637                30-6 κ. 1-7-1960

Εξήγηση για την ενέργεια του Πνεύματος. . .

Αν θέλετε να σας μιλήσει το Πνεύμα Μου, πρέπει να τηρήσετε τις εντολές Μου. . .  Πρέπει να ζήσετε με αγάπη. . .  Αφού το Πνεύμα Μου είναι δικό Μου τμήμα και εκδηλώνεται μόνο τότε που ο άνθρωπος συνδέεται μαζί Μου διά της έμπρακτης αγάπης, τότε που Εγώ, το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα, μπορώ να μιλήσω στον πνευματικό σπινθήρα του. Σας έδωσα όμως αυτή την υπόσχεση ότι θέλω να αποκαλυφθώ σε εκείνον που Με αγαπά και που τηρεί τις εντολές Μου. . .  Και κρατώ το λόγο Μου, κάθε υπόσχεση θα πραγματοποιείται εάν μόνο πληρείτε τους όρους που έθεσα.

Για να μπορείτε να Με ακούσετε μέσω της φωνής του Πνεύματος. . .  πρέπει να είστε συνδεδεμένοι μαζί Μου τόσο στενά ώστε ο λόγος Μου να μπορέσει να ακουστεί από τον πνευματικό σας σπινθήρα και ώστε αυτός να σας μεταδώσει το λόγο Μου διά της καρδιάς σας, και έτσι ακούτε αυτό που θα σας πει το Πνεύμα. Πρόκειται για μια πολύ εύκολη και κατανοητή διαδικασία, ότι δηλαδή το πατρικό Πνεύμα μπορεί να μιλήσει στο πνεύμα μέσα σας και ότι αυτό το καταλαβαίνει. . .  Ωστόσο, για αυτή τη διαδικασία σχεδόν κανένας άνθρωπος δεν έχει πια κατανόηση. . .  Απορρίπτεται ως μια ενέργεια κατώτερων πνευμάτων, την αρνούνται ακόμα και εκείνοι που προσποιούνται ότι Με υπηρετούν. . .  Την αρνούνται γιατί οι ίδιοι δεν έχουν ακόμα δώσει στο Πνεύμα Μου τη δυνατότητα να εκδηλωθεί. . .

Και δεν του έδωσαν ακόμα αυτή τη δυνατότητα, διότι τους λείπει η πίστη και η αγάπη. . .  Η πίστη σε μια τέτοια «ενέργεια του Θεού μέσα στον άνθρωπο» διά του Πνεύματος τους λείπει εντελώς. Και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος δεν κάνει καμία προσπάθεια, παρόλο που θα είχε τη δυνατότητα τότε που έχει αναφθεί η αγάπη μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. . .  Και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να εκδηλωθεί το Πνεύμα Μου, αφού μια τέτοια αισθητή εκδήλωση προϋποθέτει πάντα την πίστη στο ότι η αγάπη Μου για εσάς τους ανθρώπους είναι τόσο μεγάλη ώστε θα φανερωθεί. . .  Η σχέση μεταξύ Μου και του ανθρώπου πρέπει να είναι έτσι ώστε να μπορώ να μιλήσω σαν ένας πατέρας στο παιδί Μου. . .

Και ένα παιδί θα έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Πατέρα και θα περιμένει να του μιλήσει Αυτός. Και μόνο τότε μπορώ να μιλάω και το παιδί θα είναι ικανό να ακούει τη φωνή Μου. Η «επιφοίτηση του Πνεύματος» έχει γίνει για τους ανθρώπους μια ακατανόητη και αναξιόπιστη έννοια. Δεν ξέρουν πια πώς να την καταλαβαίνουν, αλλιώς δεν θα απόρριπταν το λόγο που ηχεί σε σας τους ανθρώπους από πάνω διά του Πνεύματός Μου, αλλιώς θα τον άκουγαν και θα τον ακολουθούσαν με μέγιστη αγαλλίαση και με βαθύτατη ευγνωμοσύνη. . .

Αλλά η επιφοίτηση του Πνεύματος δεν μπορεί να αποδειχθεί με διαφορετικό τρόπο από το να διαμορφώσει ο άνθρωπος τον ίδιο τον εαυτό του σε αγάπη, από το να δημιουργήσει την ολόψυχη σχέση ενός παιδιού μαζί Μου και να αφουγκραστεί με την πιο θρήσκη εμπιστοσύνη ώσπου να του μιλήσω. Γιατί ο πνευματικός σπινθήρας μέσα στον άνθρωπο ανυπομονεί να φτάσει στο πατρικό Πνεύμα και με αυτό τον τρόπο να Με παρακινήσει τον Ίδιο να είμαι παρών μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. . .  Και η παρουσία Μου πρέπει πάντα να έχει το αποτέλεσμα να μιλάω στον άνθρωπο με λόγια της αγάπης και της παρηγοριάς και να του μεταδίδω μέσω λόγων της σοφίας γνώσεις τις οποίες μπορεί να παραλάβει το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο μόνο από το θείο Πνεύμα.

Όταν βάδιζα στη Γη, υποσχόμουν ξανά και ξανά στους ανθρώπους το Πνεύμα Μου για τότε που δεν θα ήμουν πια μεταξύ τους. . .  Τους ανακοίνωσα ξεκάθαρα την ενέργεια του Πνεύματός Μου με τα λόγια: «Θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της αλήθειας, το οποίο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια και θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα. . .» Και όταν τώρα αυτό σας φέρνει ολοφάνερα την αλήθεια, απορρίπτετε αυτά που σας προσφέρονται. . .  γιατί δεν καταλαβαίνετε το λόγο Μου, γιατί δεν σκέφτεστε τι θα μπορούσαν να σημάνουν αυτά τα λόγια. Και κατά συνέπεια δεν καταλάβατε καλά ούτε την επιφοίτηση του Πνεύματος στους μαθητές Μου, αλλιώς δεν θα αμφιβάλλατε, αλλά θα πιστεύατε. . .

Όμως έθεσα έναν όρο: «Εκείνος που κρατά τις εντολές Μου και τις εκτελεί, αυτός Με αγαπά. . .  σε αυτόν θα έρθω και θα του φανερώσω τον Εαυτό Μου. . .» Και δεν ζείτε πια μέσα στην αγάπη, αλλιώς αυτά τα λόγια Μου θα σας ήταν ευνόητα και θα αποδεχόσασταν χωρίς δισταγμό το λόγο Μου το οποίο διοχετεύω στη Γη «διά του Πνεύματός Μου». . .  Και επίσης θα κάνατε προσπάθεια να διαμορφώσετε τον εαυτό σας σε ένα σκεύος του Πνεύματός Μου. . .  Εάν πιστεύατε στην «ενέργειά Μου μέσα σας». . .  θα την επιδιώκατε αυτή, γιατί θα μυούσασταν στην αλήθεια, έτσι όπως το υποσχέθηκα.

Αλλά δεν προσέχετε τα λόγια Μου που είπα όταν βάδιζα στη Γη. . .  Δεν τα προσέχετε, γιατί σας είναι ακατανόητα. Και σας είναι ακατανόητα, διότι δεν ζείτε πια μέσα στην αγάπη, η οποία σίγουρα σας δίνει την κατανόηση. . .  Και έτσι δεν έχετε πολύ όφελος ούτε από το διάβασμα της Γραφής στην περίπτωση που δεν έχετε την αγάπη μέσα σας, η οποία μόνο σας βοηθά να καταλάβετε το πραγματικό νόημα του λόγου Μου. Αφού και αυτή η κατανόηση. . .  η σωστή σκέψη. . .  είναι η ενέργεια του Πνεύματος μέσα σας. Το Πνεύμα Μου όμως μπορεί να ενεργήσει μόνο μέσα σε μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Θα πρέπει πρώτα να τηρήσετε τις εντολές Μου και άρα να ζήσετε μέσα στην αγάπη, μόνο τότε θα μπορώ να σας φανερωθώ διά του Πνεύματός Μου.

Και τη γνώση σχετικά με αυτό τη χάσατε, κάτι που αποδεικνύεται από την απόρριψη από πλευράς εκείνων που ενώθηκαν σε εκκλησιαστικές κοινότητες και οργανώσεις, που βασίζονται στο «Βιβλίο των βιβλίων» και όμως δεν καταλαβαίνουν καλά το περιεχόμενό του. . .  Και θα πρέπει πρώτα να διδαχθούν από το Πνεύμα Μου πριν μπορέσει να τους δοθεί εκείνη η κατανόηση. Μόνο τότε θα είναι ικανοί να πιστέψουν ότι στέλνω σε σας τους ανθρώπους «τον Παράκλητο, το Πνεύμα που θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. . .»

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7638                2-7-1960

«Ετσι όπως δίνετε, θα σας δώσει και εσάς ο Θεός. . .»

Και θα σας δοθεί έτσι όπως δίνετε οι ίδιοι στο διπλανό σας. . .  θα λάβετε έτσι όπως είστε πρόθυμοι να δίνετε. Δεν θα χρειάζεται ποτέ να στερηθείτε τα αναγκαία εάν μοιράσετε αυτά που κατέχετε με τον συνάνθρωπός σας που υποφέρει από την ένδεια. . .  Και θα σας ευλογώ πάντοτε, γιατί είστε δραστήριοι σύμφωνα με το θελημά Μου τότε που μόνο δράτε με αγάπη. Να σας επισημανθεί σε όλους σας ότι η αμοιβή σας στον ουρανό θα είναι μικρή στην περίπτωση που στη Γη σκέφτεστε εγωιστικά μόνο τον εαυτό σας, στην περίπτωση που παίρνετε ό,τι μπορείτε από τη ζωή και δεν σκέφτεστε το διπλανό σας. Τότε λαμβάνετε την αμοιβή σας ήδη στη Γη, σας παρέχονται γήινα αγαθά, τα οποία δεν έχουν καμία διάρκεια, γιατί δεν αποκτάτε καμία αγάπη στη Γη, που θα μπορούσε να σας ακολουθήσει στην αιωνιότητα. . .

Αλλά θα πρέπει να δώσετε με αγάπη, δεν θα πρέπει να σας παρακινήσει στην έμπρακτη αγάπη η προοπτική μιας αμοιβής. Αφού έτσι λείπει η πραγματική αγάπη, η οποία μόνο κάνει αυτό που δίνετε ένα πραγματικό δώρο. Και θα σας δοθεί έτσι όπως δίνετε οι ίδιοι. . .  Θα σας δοθεί πνευματικά και επίγεια, ανάλογα με την προθυμία σας να δίνετει, και θα μπορείτε να διανύσετε τον επίγειο σας δρόμο πλούσια ευλογημένοι και δεν θα στερηθείτε ποτέ τα αναγκαία. Και στο πνευματικό βασίλειο θα πάρετε την αμοιβή σας για τον τρόπο ζωής σας, η οποία αμοιβή θα σας κάνει ευτυχισμένους. Αφού κάθε έργο αγάπης έχει ως αποτέλεσμα φως και δύναμη στο επέκεινα, με τα οποία θα μπορείτε να εργαστείτε προς τη δική σας μακαριότητα. . .

Εγώ ο Ίδιος θα σας παρέχω έτσι όπως παρείχατε στο διπλανό σας. . .  μόνο που τα δικά Μου δώρα είναι απεριόριστα, μοιράζω υπεράφθονα, η αγάπη Μου ανταποδίδει τα δώρα σας χιλιαπλάσια και για αυτό το λόγο δεν θα σας λείπει τίποτα, ούτε στη Γη ούτε στο πνευματικό βασίλειο. Επομένως μπορείτε κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής να μαζέψετε ένα μεγάλο πλούτο που θα σας ακολουθήσει στην αιωνιότητα. . .  εάν μόνο αφήνετε πάντα να μιλά μέσα σας η αγάπη για το διπλανό, εάν προσέξετε την ένδεια του και επιδιώξετε να την ανακουφίσετε. Και αυτή η ένδεια μπορεί να είναι πνευματική ή και επίγεια. . .

Στην περίπτωση που τον βοηθάτε μέσα στην πνευματική ένδεια, θα σας είναι εγγυημένο ένα μεγάλο πνευματικό όφελος. Αφού φροντίζετε για την αιωνιότητα και αυτή η ψυχή θα σας ευχαριστήσει κάποτε για αυτό που της δώσατε. Αφού η επίγεια ένδεια περνά, γιατί ο άνθρωπος δεν ζει αιώνια πάνω σε αυτή τη Γη. Η πνευματική ένδεια όμως κρατά και μπορεί να διαρκέσει αιωνιότητες εάν δεν βοηθηθεί η ψυχή να ελευθερωθεί από εκείνη. Και επειδή σας διοχετεύω απεριόριστα πνευματικά αγαθά, θα έπρεπε και εσείς να τα μεταδώσετε και να κάνετε ευτυχισμένο το διπλανό σας με αυτό τον τρόπο, ο οποίος θα βρίσκεται μέσα σε πνευματική ένδεια όσο δεν στέκεται ακόμα μέσα στην αλήθεια, όσο δεν έχει βρει το δρόμο για Μένα και δεν σκέφτεται με σοβαρότητα το σκοπό της ύπαρξής του στη Γη.

Στην περίπτωση που μπορείτε να τον βοηθήσετε σε αυτά, θα έχετε πράγματι εκτελέσει ένα έργο της χριστιανικής αγάπης για τον πλησίον, το οποίο θα σας ανταποδοθεί κάποτε πλούσια. Αφού θα έχετε εργαστεί στη θέση Μου, θα έχετε επιδιώξει να κερδίσετε τον συνάνθρωπο για Μένα και θα Με έχετε αφήσει να μιλήσω ο Ίδιος μέσω εσάς, και αυτά θα  πάντα ευλογία για σας και για το διπλανό. Αφού βρίσκεται σε κατάσταση ένδειας ο κάθε άνθρωπος που δεν Με έχει ακόμα πλησιάσει με ζωντανό τρόπο και θα πρέπει να προσφερθεί σε κάθε άνθρωπο η ευκαρία να δημιουργήσει την ολόψυχη σχέση μαζί Μου, με τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό του. . .

Αφού θέλω να είμαι για εκείνον ένας Πατέρας και θέλω να Με αναγνωρίσει ως τον Πατέρα. . .  Και αν τον βοηθήσετε σε αυτό και Μου φέρετε πίσω το παιδί Μου με αυτό τον τρόπο, η δουλειά σας για Μένα και για το βασίλειό Μου θα είναι ευλογημένη. Και θα σας μοιράσω έτσι όπως μοιράζετε οι ίδιοι και δεν θα σας λείπει ποτέ τίποτα, ούτε πνευματικά ούτε επίγεια. Αφού ο Πατέρας σας στον ουρανό θέλει να σας χαρίζει υπεράφθονα, γιατί σας αγαπά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7639                3-7-1960

Η απευθείας ενέργεια του Θεού ή η ενέργειά Του μέσω αγγελιοφόρων του φωτός. . .

Όταν προσφέρεται σε σας τους ανθρώπους ο λόγος του Θεού, ανόθευτος και καθαρός, έτσι όπως παραλήφθηκε από πάνω διά του πνεύματος, να θυμηθείτε ότι ο Θεός σάς υποσχέθηκε αυτό το δώρο με τα λόγια: «Θέλω να σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της αλήθειας, το οποίο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. . .» Να θυμηθείτε ότι σας υποσχέθηκε «το Πνεύμα» και ότι είπε: «Θα είμαι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου. . .» Επομένως είναι ο Ίδιος Που σας μιλά τότε που μέσω της φωνής του Πνεύματος ακούτε το λόγο Του. Αφού θα μιλά πάντα στους ανθρώπους και άρα «θα είναι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου.»

Άσχετα με το αν σας μιλήσει απευθείας ή μέσω των αγγελιοφόρων του φωτός Του. . .  ο λόγος παραμένει πάντα ο ίδιος, αφού προέρχεται από Εκείνον και περνά μέσα από όλα τα όντα του φωτός. . .  Άρα πρέπει πάντα να τον αναγνωρίσει και να τον αποδεχθεί κανείς ως τον άγιο λόγο Του, έτσι όπως εκπηγάζει από τον Ίδιο τον Αιώνιο Λόγο, από την αρχέγονη Πηγή του Φωτός. Γιατί η αγάπη του Θεού τον κάνει να ρέει στο άπειρο και γιατί μπορεί να τον ακούσει ο καθένας που θα ανοιχθεί και που θα πληροί τους όρους που έθεσε ο Θεός για την «ενέργεια του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο». Άρα ο Θεός ενεργεί. . .  και αυτό πρέπει πάντα να αναφέρεται, αφού και η ενέργεια των φωτεινών οντοτήτων είναι διοχετευμένη «ενέργεια του Θεού». . .

Είναι η ανταλλαγή φωτός και δύναμης που διαδραματίζεται στο πνευματικό βασίλειο και που κάνει τα φωτεινά όντα ατελείωτα ευτυχισμένα. . .  Και αυτά τα όντα θα μοιράζουν πάντα το ίδιο, δηλαδή δεν θα αντιφάσκουν ποτέ μεταξύ τους τα μηνύματα που παραλήφθηκαν από πάνω, από το βασίλειο του φωτός, το οποίο κυβερνά μονάχα το θέλημα του Θεού και όπου δεν μπορούν ποτέ να παρέμβουν κατώτερες δυνάμεις για να διαδώσουν πλάνη. Και για αυτό το λόγο να ακούσετε το λόγο του Θεού εσείς οι άνθρωποι, να τον δεχθείτε μέσα στην καρδιά σας και να ζήσετε ανάλογα. Και τότε θα σας ακτινοβολεί το φως, η κατανόησή σας θα αυξάνεται, θα σας μεταδίδιονται γνώσεις και θα εξαφανιστεί οποιοδήποτε πνευματικό σκοτάδι.

Και τότε θα το καταλάβετε όταν σας προσφερθεί πλάνη. Αφού θα καταλάβετε την αντίφαση με τον αγνό λόγο του Θεού και θα απορρίψετε την πλάνη, γιατί αυτή δεν σας φέρνει κανένα φως, αλλά θα ήθελε να συσκοτίσει την κατανόησή σας. . .  Ο Θεός όμως θέλει να στέκεστε μέσα στο φως και για αυτό το λόγο θα ανάψει φως όπου θέλει και ο άνθρωπος να λάβει την αλήθεια. Και εσείς οι άνθρωποι θα έπρεπε μόνο να έχετε μέσα σας τη σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια. Θα έπρεπε μόνο να προσπαθήσετε να βρείτε την κατανόηση για την «ενέργεια του Πνεύματος», δηλαδή θα έπρεπε να προσπαθήσετε να μάθετε την αλήθεια για εκείνη. . .

Και τότε θα ήταν αυτονόητο για σας ότι η αλήθεια μπορεί να διοχετεύεται στη Γη μόνο από τον Θεό διά του Πνεύματός Του και ότι επομένως μπορεί να την αποδεχθεί κανείς χωρίς δισταγμό, αφού ο Θεός ο Ίδιος έδωσε στους ανθρώπους αυτή την υπόσχεση όταν βάδιζε στη Γη. Θα είναι μεταξύ των δικών Του μέχρι τη συντέλεια του κόσμου και θα τους διδάσκει την αλήθεια. . .  Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του Πνεύματός Του, το οποίο ενεργεί μέσα στον άνθρωπο που πιστεύει. . .  (1 Θεσς. 2, 13) Και ο  Θεός θέλει να ενεργήσει μέσα στον κάθε άνθρωπο, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να Του δώσει αυτή τη δυνατότητα διαμορφώνοντας τον εαυτό του σε ένα σκεύος του θείου Πνεύματος. . .  ζώντας μέσα στην αγάπη, δηλαδή τηρώντας τις εντολές του Θεού, προκειμένου ο Θεός να μπορέσει να του αποκαλυφθεί.

Όπου δεν είναι η αγάπη δεν θα μπορεί να ηχήσει ο λόγος Του. . .  Όπου δεν είναι η αγάπη, το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να ενεργήσει. . .  Και όπου δεν είναι η αγάπη, εκεί λείπει και η πίστη στην ενέργεια του Θεού διά του Πνεύματός Του. Αλλά ποτέ δεν θα βρίσκεται ή θα υποστηρίζεται η αλήθεια εκεί όπου λείπει η αγάπη, αφού ο Θεός, η αγάπη και η αλήθεια είναι ένα, και κανένα δεν μπορεί κανείς να φανταστεί χωρίς το άλλο. Πρέπει να ενεργήσει το Πνεύμα από τον Θεό αν θέλουν οι άνθρωποι να διδαχθούν την αλήθεια. Και το Πνεύμα από τον Θεό πρέπει επίσης να ανοίξει στους ανθρώπους την κατανόηση για την αλήθεια, αλλιώς δεν θα την αναγνωρίσουν ως τέτοια. Και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να διαμορφώσει τον εαυτό του σε αγάπη, προκειμένου η Ίδια η Αιώνια Αγάπη να μπορεί να είναι μέσα του, προκειμένου να μπορεί να του μιλήσει διά του Πνεύματος και να τον μυήσει στην αλήθεια, έτσι όπως το υποσχέθηκε ο Θεός. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7640                4.7.1960

Νίκη της θεϊκής αγάπης. . .

Αφού η αγάπη Μου δεν τελειώνει ποτέ. . .  Ξέρετε τι έγκειται σε αυτά τα λόγια Μου; Ότι σας αγαπώ από την πρώτη αρχή και ότι θα σας αγαπώ μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .  ότι δεν θα χάσετε ποτέ αυτή την αγάπη και ότι για αυτό θα είστε κάποτε και πάλι ολόψυχα συνδεδεμένοι μαζί Μου, ακόμα και αν περάσουν αιωνιότητες μέχρι τότε. . .  Θα σας κατέχω ξανά όπως κάποτε και θα είστε αφάνταστα μακάριοι. Αλλά και όσο είστε ακόμα μακριά Μου η αγάπη Μου σας ακολουθεί και κάνω τα πάντα για να συντομεύσω για σας το χρόνο του χωρισμού σας από Μένα, γιατί είστε τα παιδιά της αγάπης Μου.

Για αυτό το λόγο δεν μπορείτε να χαθείτε αιώνια, ο αντίπαλός Μου δεν θα σας ελέγχει αιώνια, θα πρέπει να σας παραδώσει σε Μένα. Γιατί η δύναμη της αγάπης Μου είναι μεγαλύτερη από τη δική του δύναμη και γιατί η αγάπη Μου πλήρωσε τα λύτρα για σας. Ωστόσο, όσο είστε ακόμα μακριά Μου η κατάστασή σας είναι ατυχής. . .  δεν είστε ευτυχισμένοι, διότι μονάχα η αγάπη Μου σημαίνει αληθινή μακαριότητα για σας και διότι απορρίπτετε ακόμα την αγάπη Μου. Και επομένως σας προσφέρω ξανά και ξανά την αγάπη Μου, ξανά και ξανά αυτή σας ακολουθεί και θέλει να σας παρακινήσει να ανοίξετε τις καρδιές σας και να αφήσετε την αγάπη Μου να ακτινοβολεί μέσα σας. Δεν μπορείτε να χαθείτε, αλλά η απόστασή σας από Μένα μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια και κατά αυτό το διάστημα είστε δυστυχισμένοι. . .  Εγώ όμως θέλω να γίνετε μακάριοι. . .

Θα ήθελα να συνδομεύσω την κατάσταση της δυστυχίας σας, αφού λαχταρώ να μπορώ να σας κάνω ευτυχισμένους, να είμαι συνδεδεμένος μαζί σας και να σας κάνω να αισθάνεστε και πάλι τις απολαύσεις της ένωσής μας. Αφού σας αγαπώ και η αγάπη Μου δεν τελειώνει ποτέ. . .  Και αυτή η αγάπη Με ωθεί να σας μιλάω και να σας αποδείξω την αγάπη Μου μιλώντας σας. . .  Αφού ξέρω ότι βρίσκεστε μέσα σε δεινά, επίγεια και πνευματικά, και θέλω να σας συμπαραστέκομαι σε αυτά τα δεινά με λόγια και με έργα. Θέλω μέσω λόγων της αγάπης και της παρηγοριάς να σας αλυσοδέσω σε Μένα. Θα ήθελα να επιθυμήσετε να ακούτε ξανά και ξανά αυτά τα λόγια και να πάρετε δύναμη διά του λόγου Μου, να φουντώσει επίσης η αγάπη μέσα σας και να στραφείτε συνειδητά σε Μένα λαχταρώντας την ενοποίηση μαζί Μου. . .

Και τότε η αγάπη Μου θα έχει νικήσει, θα ανοίξετε εθελοντικά την καρδιά σας στην ακτινοβολία της αγάπης Μου και θα κατορθώσετε ήδη στη Γη να ενωθείτε μαζί Μου και να επιθυμείτε όλο και πιο έντονα την παρουσία Μου. . .  Και τότε θα έχετε πετύχει στη δοκιμασία της επίγειας σας ζωής. . .  Δεν θα χρειαστείτε να παραμείνετε περισσότερο μακριά Μου, θα Με έχετε πλησιάσει και θα έχει νικήσει η αγάπη Μου. . .  Κάποτε αυτή θα νικήσει βέβαια, αλλά το να Με ξαναβρείτε ήδη κατά τη διάρκεια αυτής της επίγειας σας ζωής. . .  το να μην χρειαστείτε να διανύσετε ακόμα μια φορά την πορεία μέσα από τη δημιουργία, αυτό θέλει να το πετύχει η ατελείωτη αγάπης Μου, προκειμένου να γίνετε μακάριοι και να μπορείτε να δείτε αφάνταστα μεγαλεία μαζί Μου όταν θα έχετε επιστρέψει οριστικά σε Μένα. . .

Και για το λόγο αυτό θα σας μιλάω ξανά και ξανά όσο βαδίζετε στη Γη, γιατί μονάχα η ομιλία Μου μπορεί να καταφέρει να αλλάξετε, να διαμορφώσετε τον εαυτό σας στην αγάπη. . .  να συνδεθεί η αγάπη σας μαζί Μου και να λαχταράτε και εσείς να ενωθείτε μαζί Μου. . .  με την Αιώνια Αγάπη, και να δημιουργείτε και να ενεργείτε μαζί Μου, έτσι όπως ήταν στην πρώτη αρχή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7642                6-7-1960

Ζωή σύμφωνη με τη θεϊκή τάξη είναι ο βασικός νόμος. . . 

Δεν μπορείτε να ανατρέψετε τους θεϊκούς νόμους, αλλά μπορείτε να τους παραβείτε. . .  Το τελευταίο όμως δεν θα είναι ποτέ προς την ευλογία σας, αφού μόνο ο άνθρωπος που ζει μέσα στη θεϊκή τάξη, εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Μόνο εκείνος μπορεί να γίνει μακάριος όσο ζει στη Γη. Όμως το να τηρήσει κανείς τη θεϊκή τάξη σημαίνει ότι ζει μέσα στην αγάπη, αφού η αγάπη είναι θεϊκός νόμος. . .  Η αγάπη είναι ο Ίδιος ο Θεός, ο Οποίος είναι το τελειότατο Ον στο άπειρο. Χωρίς την αγάπη άρα δεν υπάρχει τελειότητα, και αφού ένα μέρος της μακαριότητας είναι η τελειότητα, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να είναι μακάριος χωρίς την αγάπη.

Υπάρχει όμως η δυνατότητα να μην προσέχουν οι άνθρωποι αυτό το νόμο και το έκαναν αυτό τα όντα όταν αποστάτησαν από τον Θεό και έπεσαν στο βάθος. . .  Έδρασαν επομένως ενάντια στη θεϊκή τάξη, αλλά παρ’όλα αυτά δεν μπόρεσαν να θέσουν εκτός ισχύος την ίδια την αγάπη. . .  Μόνο που δεν μπορούσαν πια να βρίσκονται τα ίδια μέσα στο κύκλωμα του ρεύματος αυτής της αγάπης και ως αποτέλεσμα έμειναν τα ίδια χωρίς αγάπη. . .  Η θέλησή τους είχε εναντιωθεί στο θεϊκό νόμο, η θέλησή τους κλείστηκε απέναντι στην ακτινοβολία αγάπης του Θεού, δηλαδή βγήκαν από τη θεϊκή τάξη, έχασαν τα ίδια την αγάπη και συνεπώς παραβίασαν και το θεϊκό νόμο. . .

Έπεσαν στην αμαρτία. . .  αφού αμαρτία είναι ό,τι εναντιώνεται στην αγάπη και άρα επίσης στον Θεό τον Ίδιο. Και έτσι το ευνόητο αποτέλεσμα της αποστασίας από τον Θεό ήταν μια ατυχή κατάσταση, γιατί το ον πρέπει οπωσδήποτε να ζει σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη αν θέλει να είναι μακάριο, δηλαδή πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει και να μοιράζει αδιάκοπα αγάπη. Αφού η αγάπη είναι ο προαιώνιος βασικός νόμος, ο οποίος είναι και θα παραμένει ο πρώτος θεϊκός νόμος μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Εσείς οι άνθρωποι μπορείτε οποτεδήποτε να ενταχθείτε ξανά στη θεϊκή τάξη εάν κάνετε την αγάπη βασική αρχή της ζωής σας, εάν αφήνετε πάντα μόνο την αγάπη να καθορίζει τη σκέψη και την πράξη σας. . .

Τότε θα σας χαριστεί σύντομα πάλι η κάποτε κατάσταση της μακαριότητας, αφού θα ζείτε σύμφωνα με το θεϊκό νόμο, θα εκπληρώνετε το θέλημα του Θεού και θα ενωθείτε και πάλι με τον προαιώνιο Νομοθέτη, με τον Θεό, ο Οποίος είναι η Ίδια η Αγάπη. Και η φύση σας θα είναι όπως στην πρώτη αρχή. . .  δύναμη αγάπης που ακτινοβολήθηκε από τον Θεό, η οποία θα είναι αιώνια ενοποιημένη με τον Θεό, η οποία ωστόσο, ως ένα ον που κατέχει το ίδιο τη συνειδητότητα του εγώ, θα μπορεί να απολαύσει αφάνταστη ευτυχία, η οποία θα του παρέχεται από την Ίδια την Αιώνια Αγάπη. Στην περίπτωση που το ον παραβαίνει το θεϊκό νόμο, θα προκαλεί πάντα μόνο ζημιά στον εαυτό του, αλλά δεν θα μπορεί ποτέ να ανατρέψει το προαιώνιο νόμο. . .  Πάντα μόνο θα καταλήγει σε μια ατυχή κατάσταση, από την οποία θα μπορέσει να απελευθερωθεί μόνο τότε που θα είναι και πάλι πρόθυμο να ενταχθεί στη θεϊκή τάξη και που θα καταβάλει προσπάθειες να το κάνει αυτό.

Και αυτό είναι το νόημα και ο σκοπός της επίγειας ζωής, αφού η ψυχή. . .  το ον που έπεσε κάποτε. . .  στην αρχή της ενσάρκωσής της δεν βρίσκεται μέσα σε αυτή την τάξη, αλλά πάντα μόνο εκτός της. Μπορεί όμως να πετύχει την κατάσταση, μπορεί να υποταχθεί ξανά εντελώς στη θεϊκή τάξη. Και μπορεί η ψυχή να μεταμορφώσει τον εαυτό της εντελώς στην αγάπη και τότε θα έχει επίσης υποταχθεί στο θεϊκό νόμο. Και τότε το ον θα είναι πάλι μακάριο όπως ήταν στην πρώτη αρχή. Αφού όταν η ουσία του είναι αγάπη, ανταποκρίνεται και στο αρχέγονο Είναι του Θεού και θα ενωθεί ξανά μαζί Του, από τον Οποίο εκπορεύτηκε κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7643                8-7-1960

Φυσικά συμβάντα και χάος. . .

Ένα πρωτοφανές χάος θα ακολουθήσει την παρέμβασή Μου και μέσα σε αυτό το χάος θα πρέπει να αποδείξετε την καλή σας θέληση. Αλλά ό,τι και να γίνει, θα μπορείτε πάντα να περιμένετε τη βοήθειά Μου. Η ζωή σας θα είναι υποφερτή εάν τη ζήσετε μαζί Μου, εάν πιαστείτε από το χέρι Μου και κάνετε κάθε βήμα μαζί Μου. . .  Ωστόσο, το ότι θα έρθει το χάος είναι βέβαιο, παρόλο που τώρα σας φαίνεται ακόμα αναξιόπιστο, παρόλο που δεν μπορείτε να φανταστείτε το είδος και το μέγεθός του. Αφού πρόκειται για την εποχή του τέλους, θα πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο εγερτήριο από την πλευρά Μου. Θα πρόκειται για την τελευταία μεγάλη ταραχή, την οποία θα πρέπει ακόμα να βιώσετε για να πάρετε το δρόμο για Μένα εσείς οι άνθρωποι που βαδίζετε και πάνω σε άλλους δρόμους. . .  για να εκμεταλλευτείτε ακόμα τον τελευταίο σύντομο χρόνο που θα σας έχει παρασχεθεί μέχρι το τέλος.

Το χάος από τις φυσικές δυνάμεις μετά την παρέμβασή Μου θα είναι απερίγραπτο και θα έχετε ανάγκη πολλή δύναμη για να αντέξετε. Αλλά θα μπορείτε να Μου ζητήσετε αυτή τη δύναμη οποτεδήποτε, θα μπορείτε να την εξασφαλίσετε για τον εαυτό σας μέσω της έμπρακτης αγάπης. Δεν θα είστε ποτέ εκτεθειμένοι στη μοίρα χωρίς δύναμη εάν μόνο θέλετε να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας και αν Μου ζητήσετε τη βοήθειά Μου για αυτό. Εξαιτίας της πνευματικής ένδειας θα αφήσω να γίνει αυτό το φυσικό συμβάν, προκειμένου να έρθετε στα λογικά σας σχετικά με την αξία της επίγειας ζωής στην περίπτωση που τη ζει κανείς μόνο με εγκόσμιο τρόπο.

Αφού θα χάσετε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, θα αναγκαστείτε να ζήσετε σε συνθήκες όπου θα έχετε ανάγκη πολλή βοήθεια και θα μπορείτε να βρείτε αυτή τη βοήθεια μόνο σε Μένα, αφού από την επίγεια πλευρά δεν θα υπάρχει δυνατότητα βοήθειας. Εγώ όμως θα μπορώ να σας βοηθήσω και θα σας βοηθήσω μάλιστα εφόσον Με επικαλεστείτε πνευματικά και αληθινά, εφόσον στείλετε ικετευτικές σκέψεις επάνω σε Μένα ζητώντας Μου να σας φροντίσω μέσα στην ένδειά σας. Και όσο πιο αλτρουιστικές είναι οι προσευχές σας, τόσο περισσότερο θα βιώνετε τη βοήθειά Μου.

Και τότε θα απαιτήσω από τους δικούς Μου να μιλήσουν στη θέση Μου και να επιστήσουν την προσοχή των συνανθρώπων τους σε Μένα, να προσπαθήσουν να ενισχύσουν την πίστη τους στην ατελείωτη πατρική Μου αγάπη και επομένως να είναι δραστήριοι για Μένα και για το βασίλειό Μου. Αφού τότε θα βρουν ανοιχτά αυτιά και ανοιχτές καρδιές, παρόλο που η πλειοψηφία των ανθρώνων δεν θα τους προσέχει πολύ. . .  Αλλά το σημαντικό θα είναι να κερδιστούν ακόμα οι λίγοι για χάρη των οποίων θα αφήσω να χτυπήσει τη Γη αυτή η καταστροφή. Αφού για Μένα κάθε μεμονωμένη ψυχή έχει σημασία, δεν θέλω να αφήσω να χαθεί ούτε μια μεμονωμένη ψυχή που θα μπορούσε ακόμα να σωθεί. Και θέλω να δώσω ευφράδια στους υπηρέτες Μου, προκειμένου να είναι σε θέση να είναι επιτυχείς υπηρέτες στον αμπελώνα Μου.

Όλοι πρέπει ήδη πριν να μαζέψετε πολλή δύναμη, γιατί η ένδεια θα είναι πολύ μεγάλη. Αλλά σας βεβαιώνω ότι θα μπορείτε να αντέξετε εάν μόνο βασιστείτε (απευθυνθείτε) σε Μένα. Και θα γεμίσω δύναμη τον κάθε άνθρωπο που θα Με σκεφτεί σε ώρες έσχατης ανάγκης. . .  Με πίστη και με εμπιστοσύνη στη βοήθειά Μου θα είστε όλοι δυνατοί και θα τα βγάλετε πέρα με οποιαδήποτε επίγεια ένδεια. Αφού θα έπρεπε μόνο να πάρετε το δρόμο για Μένα. . .  Αυτό είναι ο μοναδικός σκοπός της παρέμβασής Μου, προκειμένου να μην χαθείτε πάλι για ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν έρθει το τέλος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7644                9-7-1960

Πνευματικός θάνατος και εκ νέου φυλάκιση. . .

Ο πνευματικός θάνατος είναι η πιο φοβερή μοίρα που μπορεί να περιμένει την ψυχή, αφού από αυτόν δεν θα είναι ικανή να ελευθερώσει μόνη της τον εαυτό της όταν έχει εγκαταλείψει τη Γη. Θα υπάρχει, θα έχει και τη συνειδητότητα του εαυτού της και ωστόσο δεν θα έχει καθόλου φως και δύναμη, και αυτό είναι μια κατάσταση αφάνταστων βασάνων. Και θα καταλήξει αναπόφευκτα πάλι στη φυλάκιση μέσα στην ύλη, εφόσον δεν γίνει από την πλευρά ανθρώπων τόσο αποτέλεσματική παράκληση ώστε με αυτό τον τρόπο να διοχετευτεί δύναμη στην ψυχή, η οποία δύναμη μπορεί να μεταμορφώσει την ψυχή εάν ή ίδια το επιθυμήσει, δηλαδή εάν δεν προβάλει σαφή αντίσταση.

Όσο μια ψυχή είναι απαθής  σε αυτή την κατάσταση υπάρχει η δυνατότητα να βοηθηθεί από την πλευρά του φωτεινού πνευματικού κόσμου ή μέσω της στοργικής παράκλησης. . .  Μπορεί όμως η ψυχή και να είναι τόσο  αποσκληρυμμένη ώστε να εξεγερθεί οργισμένα κατά της δύναμης που. . .  όπως πιστεύει. . .  την κρατά αιχμάλωτη. Σε αυτή την περίπτωση βυθίζεται όλο και περισσότερο και σκληραίνει ώσπου να γίνει στερεή ύλη. Τότε μια άνοδος στο πνευματικό βασίλειο αποκλείεται. Η ψυχή πρέπει να διανύσει ακόμα μια φορά τον ατελείωτα μεγάλο δρόμο της ανοδικής ανάπτυξης μέσα από ολόκληρη τη δημιουργία. Αφού κάποτε και αυτή η ψυχή θα έπρεπε να αφυπνιστεί στη ζωή που έχει αιώνια διάρκεια. . .

Αμέτρητοι άνθρωποι πάνω σε αυτή τη Γη κινδυνεύουν να πέσουν θύματα του πνευματικού θανάτου, αφού κατά την έσχατη εποχή δεν κάνουν τίποτα για να αποκτήσουν τη ζωή. Ζουν χωρίς αγάπη και επομένως επίσης χωρίς τον Θεό, σκληραίνουν τις ψυχές τους ήδη στη Γη, αφού επιδιώκουν την ύλη και δεν σκέφτονται την πνευματική ζωή, την οποία θα έπρεπε να δημιουργήσουν για την ψυχή τους όσο βρίσκονται στη Γη. . .  Πέφτουν θύματα εκείνου που είναι ο κύριος του επίγειου κόσμου και επίσης επιδιώκουν τα αγαθά εκείνου. . .  Και αυτά δεν μπορούν να χαρίσουν ζωή στην ψυχή τους, αλλά της ετοιμάζουν με βεβαιότητα τον πνευματικό θάνατο.

Και αν περάσει στο επέκεινα σε αυτή την άψυχη κατάσταση, θα κινδυνεύει πάρα πολύ. Αφού οι άπονοι άνθρωποι σπάνια αφήνουν πίσω τους στη Γη φίλους που θα τους στέλνουν στοργικές σκέψεις στο πνευματικό βασίλειο. Και μόνο τέτοιες μπορεί να σώσουν τις ψυχές. Αφού κάθε σκέψη με αγάπη, κάθε γεμάτη αγάπη προσευχή έχει ως αποτέλεσμα δύναμη για την ψυχή, η οποία δύναμη μπορεί να επιφέρει μια αλλαγή της ψυχής και να αφυπνίσει μέσα της την επιθυμία να ανέβει στα ύψη. Σε αυτή την περίπτωση θα έχει ξεφύγει από τον αιώνιο θάνατο, δεν θα πέσει πίσω στην κατάσταση που θα της επιφέρει την εκ νέου φυλάκιση.

Όλοι εσείς οι άνθρωποι δεν ξέρετε για τη δύναμη της αγάπης, αλλιώς θα πασχίζατε να ζείτε με αγάπη. . .  Και τότε θα έπρεπε να αποκτήσετε τη ζωή, αφού η αγάπη είναι η ίδια ζωή και αφυπνίζει στη ζωή οτιδήποτε νεκρό. Στην περίπτωση όμως που δεν χρησιμοπείτε αυτή τη δύναμη, που βαδίζετε χωρίς αγάπη, δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο από τη σκλήρυνση της πνευματικής ουσίας της ψυχής σας και αυτή θα καταλήξει σε μια φοβερή κατάσταση. Αφού ο θάνατος δεν θα είναι η διάλυση του εαυτού της, αλλά η ψυχή θα φυτοζωεί με επίγνωση της ύπαρξής της, με βασανιστική αδυναμία και μέσα σε βασανιστικό σκοτάδι.

Όσο ζείτε ακόμα στη Γη, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, θα έπρεπε να κάνετε τα πάντα για να την αποφύγετε. Αφού στη Γη έχετε αυτή τη δυνατότητα, στη Γη έχετε ξανά και ξανά ευκαιρίες να κάνετε έργα της αγάπης. Και τότε θα έχετε γλιτώσει από τον κίνδυνο του θανάτου, θα πρέπει να αφυπνιστείτε ήδη στη Γη και επίσης θα μπορέσετε να μπείτε στην αιώνια ζωή, θα έχετε υπερνικήσει τον θάνατο. Και μπορείτε όλοι να ζείτε μέσα στην αγάπη, αφού έχετε μέσα σας τον θεϊκό σπινθήρα της αγάπης. Αυτόν χρειάζεται μόνο να τον ανάψετε, με αποτέλεσμα να μην σβήσει ποτέ το φως του, γιατί η αγάπη σάς δίνει διαρκώς καινούργια δύναμη και θα ενεργείτε από μόνοι σας στην περίπτωση που θα έχετε ανάψει μέσα σας αυτό τον σπινθήρα αγάπης.

Αλλά δεν μπορείτε να εξαναγκαστείτε να το κάνετε αυτό, υπάρχει πάντα μόνο η δυνατότητα να σας επισημαίνονται οι τρόμοι του πνευματικού θανάτου, προκειμένου να επιδιώξετε από μόνοι σας να αποφύγετε αυτούς τους τρόμους. . .  Αφού όσο ζείτε στη Γη, έχετε τη δύναμη να ασκήσετε την αγάπη. Όταν όμως έχετε μπει στο επέκεινα, δεν θα μπορείτε πια να κάνετε τίποτα με τις δικές σας δυνάμεις, θα εξαρτάστε από τη βοήθεια άλλων. Και θα μπορείτε να θεωρήσετε τον εαυτό σας τυχερό εάν σας προσφερθεί τέτοια από ανθρώπους οι σκέψεις των οποίων θα σας ακολουθήσουν με αγάπη. . .  Μόνο η αγάπη λυτρώνει, μόνο η αγάπη είναι δύναμη. . .  Και ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να αποκτήσει δύναμη μέσω της έμπρακτης αγάπης όσο ζει στη Γη, προκειμένου να μην πέσει θύμα του πνευματικού θανάτου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7645                11-7-1960

Η Γη είναι σχολή του πνεύματος. . .

Η Γη έχει πάψει να είναι ένας σταθμός εκπαίδευσης του πνεύματος. . .  Θα πρέπει πρώτα να μπει στη σωστή τάξη, δηλαδή ολόκληρο το πνευματικό που είναι δεμένο πάνω της. . .  από τη σκληρή ύλη μέχρι τον άνθρωπο, θα πρέπει πρώτα να ενταχθεί ξανά στη σωστή τάξη. Θα πρέπει ολόκληρο το πνευματικό που είναι ακόμα φυλακισμένο μέσα στην ύλη να βοηθηθεί να υπηρετήσει. Και ο άνθρωπος. . .  ο οποίος θα έπρεπε να υπηρετήσει με την ελεύθερη θέλησή του. . .  θα πρέπει επίσης να ενταχθεί σε αυτή την προαιώνια τάξη. Αλλιώς ζει μάταια την επίγεια του ζωή και άρα θα του αφαιρεθεί η χάρη της ενσάρκωσης για χάρη εκείνου του πνευματικού που είναι πρόθυμο να υπηρετήσει και που έχει ήδη πετύχει εκείνο το βαθμό της ωριμότητας που επιτρέπει την ενσάρκωσή του ως άνθρωπος.

Αλλά η επενέργεια του αντιπάλου του Θεού είναι τόσο δυνατή ώστε και εκείνος θα πρέπει πρώτα να αλυσοδεθεί, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή της επίγειας τους ζωής  χωρίς να επηρεάζονται διαρκώς από εκείνον. Ο άνθρωπος μεν έχει την ελεύθερη βούληση και δεν χρειάζεται να υποταχθεί στην επιρροή του αντιπάλου. Η βούλησή του όμως είναι εξασθενισμένη, γιατί ο άνθρωπος δεν αποδέχεται τον Ιησού Χριστό. . .  γιατί δεν έχει πίστη ούτε αγάπη. Και πάνω σε αυτή τη Γη θα αλλάξουν μόνο ακόμα λίγοι άνθρωποι αποδέχοντας τον Ιησού Χριστό ως Γιο του Θεού και Λυτρωτή από την αμαρτία και από τον θάνατο και παραδίνδοντάς Του τον εαυτό τους.

Η πλειοψηφία έχει ήδη πέσει θύμα του αντιπάλου του Θεού και για αυτό το λόγο δεν μπορεί πια κανείς να περιμένει καμία ανοδική ανάπτυξη πάνω σε αυτή τη Γη. . .  Ως εκ τούτου ο Θεός θα δημιουργήσει μια νέα Γη, όπου η ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού θα είναι και πάλι εγγυημένη, όπου οι άνθρωποι θα καταλάβουν την αποστολή τους στη Γη και θα ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όπου το πνευματικό που είναι ακόμα φυλακισμένο μέσα στα δημιουργήματα θα βιώσει επίσης μια πιο γρήγορη ανάπτυξη από αυτή που είναι εφικτή στη Γη. Πάντα περνούν ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα ώσπου ξεκινά ξανά μια νέα αναπτυξιακή περίοδος, γιατί κατά την παλιά περίοδο της Γης οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν πια αυτή την ανάπτυξη και μάλλον αποτελούν εμπόδια για την άνοδο του πνευματικού που είναι ακόμα φυλακισμένο.

Αφού οι άνθρωποι δρουν ενάντια στη θεϊκή τάξη σχετικά με τα πάντα, δεν ξέρουν πια για το σκοπό της ύπαρξής τους, δεν πιστεύουν στον Θεό και στη συνέχιση της ζωής της ψυχής τους. Είναι απρόθυμοι να αποδεχθούν οποιαδήποτε δασκαλέματα και βαδίζουν με ανοιχτά μάτια προς την άβυσσο. . .  προς την εκ νέου φυλάκισή τους μέσα στη στερεή ύλη. . .  Και για αυτό το λόγο ο Θεός από την άλλη απελευθερώνει αυτό το πνευματικό που φυλακίστηκε πριν μέσα σε αυτή τη σκληρή ύλη και του επιτρέπει να διανύσει την ανοδική αναπτυξιακή πορεία μέσα από τα δημιουργήματα της νέας Γης. Και η ανάπτυξη όλου του πνευματικού θα είναι πιο γρήγορη, γιατί θα το περιβάλλουν άνθρωποι που θα έχουν εξελίξει το πνεύμα της αγάπης μέσα τους και που για αυτό το λόγο θα επενεργούν εξαιρετικά ευνοικά πάνω στο πνευματικό που θα είναι ακόμα φυλακισμένο μέσα στο φυτικό και στο ζωικό κόσμο.

Μόλις έχει επαναφερθεί η θεϊκή τάξη, την οποία δεν σέβονται πια οι άνθρωποι πάνω στην παλιά Γη, ολόκληρο το πνευματικό θα φτάνει πιο γρήγορα στην ωριμότητα που θα είναι απαραίτητη για να μετακομίζει στην εκάστοτε επόμενη μορφή. Και επίσης θα ωριμάζουν οι ψυχές των ανθρώπων, αφού αυτοί θα ζουν μέσα στην αγάπη και άρα μαζί με τον Θεό και επομένως θα ενώνονται αναγκαστικά πιο γρήγορα με τον Θεό, πράγμα που είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας τους ζωής. Αφού η Γη είναι μόνο ένας περαστικός σταθμός στο δρόμο προς το βασίλειο του φωτός. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει και να αξιοποιήσει ανάλογα την επίγεια του ζωή, η ψυχή του πρέπει να περάσει από τη σχολή του πνεύματος πάνω στη Γη για να μπορέσει να ωριμάσει και να μπει στο πνευματικό βασίλειο ως φωτεινή ψυχή.

Και αυτή η θεϊκή τάξη δεν τηρείται πια πάνω στην παλιά Γη. Και ως εκ τούτου αυτή θα μετατραπεί ολοκληρωτικά, με το να απελευθερωθεί και να επιβεβαιωθεί μέσα σε άλλες μορφές ό,τι ήταν φυλακσιμένο. . .  καθώς και ο άνθρωπος που απέτυχε θα χάσει την εξωτερική του μορφή και θα βυθιστεί πίσω στο βάθος. . .  με αποτέλεσμα να διανύσει εκ νέου το δρόμο μέσα από τα δημιουργήματα της Γης. . .  Αλλά η αγάπη και η σοφία του Θεού τακτοποιούν όλα και Αυτός πράγματι θα κάνει τα πάντα να γίνουν έτσι ώστε θα ωφελήσουν με τον καλύτερο τρόπο το ακόμα δέσμιο πνευματικό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7646                11-7-1960

Πνευματικός ήλιος. . .

Εισροή της ζωτικής δύναμης. . .

Ο ήλιος του Πνεύματος εκπέμπει τις ακτινοβολίες του και θα έπρεπε όλοι να μπείτε μέσα στο κύκλωμα των ακτινών του για να ακτινοβοληθείτε προς τη σωτηρία της ψυχής σας. Ο ήλιος του Πνεύματος είναι το φως της αγάπης που εκπηγάζει από Μένα και θέλει να χτυπά όλα τα έργα της δημιουργίας Μου για να τα γεμίζει δύναμη, η οποία εγγυάται μια ζωή όλων όσων δημιουργήθηκαν από Μένα. Αφού ολόκληρη η δημιουργία διατηρείται από τη δύναμη της αγάπης Μου, δηλαδή ακτινοβολείται διαρκώς από τον ήλιο του Πνεύματος. Είτε το οντώδες που είναι ακόμα δέσμιο μέσα στη μορφή είτε η ψυχή του ανθρώπου. . .  όλα μπορούν να αποκτήσουν τη ζωή μόνο διά της ακτινοβόλησής Μου, δηλαδή να είναι δραστήρια. Αφού παίρνουν δύναμη από Μένα μέσω της ακτινοβόλησης, την οποία δύναμη έχουν ανάγκη για τη δραστηριότητα και η οποία συνεπώς μαρτυρεί και τη ζωή τους.

Αλλά υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί της ακτινοβόλησης, η οποία στο στάδιο του ανθρώπου μπορεί να είναι τόσο άφθονη ώστε μπορεί να αποφέρει στον άνθρωπο μια αιώνια ζωή εάν αυτός είναι πρόθυμος. Αφού μονάχα από τη θέλησή του εξαρτάται ο βαθμός της ακτινοβόλησης που τον χτυπά και επομένως επίσης ο βαθμός της δύναμης που μπορεί να γεμίζει τον άνθρωπο. Αφού κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής δεν λαμβάνει μόνο την απαραίτητη για την ύπαρξή του ζωτική δύναμη, αλλά όσο περισσότερο μπαίνει μέσα στην περιοχή των ακτινών του πνευματικού ήλιου, τόσο περισσότερο τον γεμίζει η πνευματική δύναμη, την οποία λαμβάνει και επεξεργάζεται η ψυχή του, και αυτή δουλεύει τότε μόνο για την αιώνια της ζωή. . .

Η πνευματική δύναμη αποφέρει στον άνθρωπο την τελειοποίηση της ψυχής του, με αποτέλεσμα αυτή να μπορεί να είναι δραστήρια στο πνευματικό βασίλειο και να είναι μακάρια. Η δραστηριότητα αποδεικνύει πάντα τη ζωή. . .  Η δραστηριότητα απαιτεί πάντα δύναμη. . .  και η δύναμη ακτινοβολείται συνεχώς από την Αγάπη Μου, αγγίζοντας οτιδήποτε οντώδες, ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητας ή της ανάπτυξής του. Το οντώδες που είναι ακόμα φυλακισμένο μέσα στη μορφή ακτινοβολείται διαρκώς από τη δύναμή Μου, αλλιώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει ως έργα της δημουργίας. . .  Και άρα είναι δραστήριο κάθε έργο της δημιουργίας, ακόμα και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι φανερό για το ανθρώπινο μάτι. Αλλάζει όμως η εξωτερική του μορφή, κάτι που καταφέρνει κάθε δραστηριότητα. Και όλα αυτά τα δημιουργήματα συμβάλλουν στο να αλληλοδιατηρούνται. . .  Αυτή η εισροή δύναμης λοιπόν είναι η απαραίτητη δύναμη για την ύπαρξη των έργων της δημιουργίας.

Και έτσι διοχετεύεται αυτή η ζωτική δύναμη και στον άνθρωπο, την οποία όμως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει, μπαίνοντας με την ελεύθερη θέλησή του στο ρεύμα της δύναμης αγάπης Μου. . .  μπαίνοντας στην περιοχή των ακτινών του πνευματικού ήλιου. . .  Εκτός από την επίγεια δραστηριότητά του θα έπρεπε επίσης να είναι δραστήριος πνευματικά, δηλαδή θα έπρεπε να ασκεί την αγάπη. . .  δηλαδή να κάνει επίγεια έργα που όμως θα έχουν πνευματικό αποτέλεσμα εάν τα κάνει ο άνθρωπος με αγάπη. Τότε θα τον φωτίσει ο ήλιος του Πνεύματος, ο άνθρωπος θα λαμβάνει πνευματική δύναμη, θα μπορεί να τον ακτινοβολήσει ο θεϊκός ήλιος της αγάπης Μου και αυτός θα αγγίξει την καρδιά του. . .  Η ψυχή του θα απορροφεί τις ακτίνες και θα παρακινηθεί σε ασυνήθιστη δραστηριότητα. . .  Θα ασκεί αδιάκοπα την αγάπη και άρα διά της αγάπης θα αποκτήσει τη ζωή, την οποία δεν θα μπορεί ποτέ πια να χάσει. . .

Και τότε θα είναι συνεχώς δραστήρια, θα έχει βγει από την κατάσταση του θανάτου που ήταν η μοίρα της, επειδή απομακρύνθηκε εθελοντικά από το κύκλωμα του ρεύματος της αγάπης Μου. . .  Και θα πρέπει να ανακτήσει τη ζωή, αφού μόνο τότε θα μπορεί και πάλι να είναι μακάρια, έτσι όπως ήταν στην πρώτη αρχή. Τότε θα ακτινοβολείται ξανά από το ρεύμα της δύναμης αγάπης Μου όπως κάποτε, θα δημιουργεί και θα ενεργεί ξανά σύμφωνα με το θέλημά Μου, θα έχει γίνει τέλεια, θα είναι και πάλι το ομοίωμά Μου. . .  ένα θεϊκό ον που θα ενεργεί μέσα Μου και μαζί Μου και που θα είναι μακάριο. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7647                12 κ. 14-7-1960

Κατά του Ιωάννη 21,25. . .

Διαφωτίζω τους δικούς Μου εάν το επιθυμήσουν ειλικρινά. . .  Σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό Μου αποκρύφθηκαν αρκετά πράγματα από τους ανθρώπους, γιατί οι απεριόριστες γνώσεις είναι πάντα μόνο ένα σημάδι της αυξημένης ψυχικής ωριμότητας ή επίσης γιατί αυξάνονται οι γνώσεις όσο βαθαίνει η αγάπη. Και ήξερα και ξέρω από τους αιώνες των αιώνων ποιο βαθμό της αγάπης θα πετύχουν οι άνθρωποι. Και για αυτό το λόγο κατά τον καιρό όπου βάδιζα στη Γη δεν έδωσα περισσότερες πληροφορίες από ό,τι οι άνθρωποι ήταν ικανοί να αποδεχθούν, επειδή και η κατανόηση της πιο βαθιάς σοφίας εξαρτιόταν από το βαθμό της αγάπης τους. Ωστόσο, ανέφερα πολλά που δεν μεταδόθηκαν στους ανθρώπους. . .  Αφού στο περιβάλλον Μου βρίσκονταν επίσης άνθρωποι γεμάτοι αγάπη, οι οποίοι ήταν ικανοί να αποδεχθούν και να καταλάβουν βαθύτερες γνώσεις.

Μια διδασκαλία όμως την υποστήριζα συνέχεια, έδινα τις εντολές της αγάπης. . .  Ζητούσα πάντα από τους ανθρώπους να ζήσουν με αγάπη. Και αυτή η διδασκαλία της αγάπης είναι ακόμα και σήμερα το «Ευαγγέλιό Μου», το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί σε όλους τους ανθρώπους που έχουν καλή θέληση. Αφού μονάχα από την τήρηση των εντολών της αγάπης Μου εξαρτάται ο βαθμός της ωριμότητας του ανθρώπου και από το βαθμό της ωριμότητας της ψυχής του πάλι ο βαθμός της κατανόησης που κατέχει ο άνθρωπος. Η αγάπη είναι η εγγύηση για αληθινές γνώσεις που μπορούν να διεισδύσουν σε όλα τα βάθη. Και ο άνθρωπος λάμβανε οποτεδήποτε και ασυνήθιστες γνώσεις, όσο περισσότερο το είναι του είχε μεταμορφωθεί σε αγάπη και όσο μεγαλύτερη ήταν η επιθυμία του για τις γνώσεις. . .

Ωστόσο, δεν ήταν πολλοί οι άνθρωποι που επιθυμούσαν να ξέρουν. Τις περισσότερες φορές αρκούνταν σε εκείνες τις γνώσεις που διαδίδονταν από άνθρωπο σε άνθρωπο και τις οποίες έπαιρναν από το Βιβλίο των βιβλίων. Αλλά οι γνώσεις. . .  η αλήθεια από τον Θεό. . .  είναι ανεξάντλητες και δεν μπορούν να είναι περιορισμένες, γιατί Εγώ, το τελειότατο Ον, δεν γνωρίζω περιορισμούς και ούτε περιορίζω τις γνώσεις του ανθρώπου, στην περίπτωση που αυτός επιδιώκει στα σοβαρά την τελειότητα και διαμορφώνει τον εαυτό του οριστικά στην αγάπη. Τότε θα μάθει πράγματα που δεν είναι γραμμένα σε κανένα βιβλίο και θα μπορεί να διεισδύει όλο και πειρσσότερο μέσα στη θεϊκή σοφία και η έκπληξή του δεν θα σταματήσει. . .

Το να δινόταν πρόσβαση σε τέτοιες γνώσεις μέσω βιβλίων σε όλους τους ανθρώπους θα ήταν ανόητο, αφού απαιτείται ένας υψηλός βαθμός ωριμότητας της ψυχής για να τις καταλάβει κανείς και έναν τέτοιο βαθμό ωριμότητας τον κατέχουν πολύ λίγοι άνθρωποι πάνω στη Γη. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να τον πετύχει κανείς, και για αυτό το λόγο θα πρέπει να επισημαίνονται στους ανθρώπους ξανά και ξανά οι εντολές της αγάπης Μου, η τήρηση των οποίων μπορεί μάλιστα να αυξήσει την ωριμότητα της ψυχής τους. Και παρά τη σύντομη διάρκειά της φτάνει η επίγεια ζωή για την επίτευξη μιας υψηλής κατάστασης της ωριμότητας. Και άρα ο άνθρωπος μπορεί να αποβιώσει από τη Γη με έναν υψηλό βαθμό της κατανόησης εάν μόνο τηρούσε με ζήλο εκείνες τις εντολές της αγάπης. . .  Αφού τότε θα του αποκαλυφθώ ο Ίδιος μέσα στο πνεύμα του και θα του βάλω τις σωστές σκέψεις μέσα στην καρδιά του ή θα του διοχετεύσω την αλήθεια διά του εσωτερικού λόγου.

Και τότε θα ξεπεράσει εκείνες τις γνώσεις που του παρουσιάστηκαν με σχολικό τρόπο ή τις οποίες απόκτησε μέσω της διανοητικής εργασίας. Αλλά θα καταλάβει επίσης ότι το Βιβλίο των βιβλίων περιέχει την αλήθεια, γιατί θα το διαβάσει με φωτισμένο το πνεύμα του, παρόλο που μέσω τις ανθρώπινης λογικής σκέψης προέκυψαν αλλαγές, τις οποίες επίσης θα ανακαλύψει και θα μπορέσει να διορθώσει μόνο ένα φωτισμένο πνεύμα. «Εκείνος που Με αγαπά και που τηρεί τις εντολές Μου, σε εκείνον θα έρθω και θα του αποκαλυφθώ. . .» Και πράγματι θα τον οδηγήσω στην αλήθεια και θα του δώσω επιπλέον τη σωστή κατανόηση για εκείνη.

Αυτά όμως που δεν είναι απολύτως απαραίτητα να τα ξέρει κανείς κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής και τα οποία κρατιούνταν μυστικά, θα πρέπει, κατά την εποχή του τέλους, να παρουσιαστούν σε όλους όσοι θέλουν να ανήκουν σε Μένα και στους οποίους για αυτό θα αποκαλύψω το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. Αφού θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα αυτής της εποχής, θα έπρεπε να ξέρουν τι τους περιμένει και θα έπρεπε να νουθετηθούν και να προειδοποιηθούν με αγάπη να σκεφτούν το τέλος και να προετοιμαστούν. . .

Και για αυτό το λόγο διοχετεύονται τώρα στους ανθρώπους γνώσεις τις οποίες θα αποδεχθούν ή θα απορρίψουν ανάλογα με το βαθμό της αγάπης τους. . .  Δεν θα εξαναγκαστούν να τις αποδεχθούν, αλλά θα έπρεπε να ασχοληθούν μαζί τους μέσα στις σκέψεις τους. . .  Επειδή δεν προσέχουν πια το Βιβλίο των βιβλίων, θα πρέπει να τους παρουσιαστεί ο λόγος Μου, ο οποίος διδάσκει και πάλι μόνο την αγάπη, ο οποίος όμως επίσης επιτρέπει στους ανθρώπους να ρίξουν μια ματιά μέσα στο σωτήριο σχέδιό Μου, γιατί η περίοδος του τέλους έχει έρθει. Τώρα μπορώ να παρουσιάσω στους ανθρώπους γνώσεις που δεν είναι πια ωφέλιμες για αυτούς, γιατί η πίστη τους έχει εξασθενιστεί ή έχει χαθεί εντελώς, με αποτέλεσμα να προσέχουν αυτές τις γνώσεις μόνο εκείνοι που έχουν μια ισχυρή πίστη και που για αυτό το λόγο θα μπορέσουν να ρίξουν μια ματιά μέσα στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. . .

Σε αυτούς αποκαλύπτομαι τώρα και τους γνωστοποιώ ότι θα πραγματοποιηθούν αυτά που ανακοίνωνα μέσω ενορατικών και προφητών από την αρχή αυτής της λυτρωτικής περιόδου. Αφού κάποτε θα τελειώσει και αυτή και κάποτε το μέλλον θα γίνει παρόν. Και εκείνος το πνεύμα του οποίου έχει αφυπνιστεί θα βρει πλήρη συμφωνία με τα λόγια της Γραφής. Αφού αυτό που προέρχεται από Μένα πρέπει να είναι πάντα το ίδιο και δεν θα αντιφάσκει ποτέ με τον εαυτό του. Και έτσι όπως η συγκομιδή είναι η περάτωση των κόπων του αγρότη, έτσι και Εγώ θα κάνω συγκομιδή στο τέλος και θα μαζέψω εκείνους οι ψυχές των οποίων θα έχουν ωριμάσει πάνω σε αυτή τη Γη. Και αυτοί θα μπουν στη ζωή, στο πνευματικό βασίλειο ή πάνω στη νέα Γη, έτσι όπως θα το καταλάβει και θα το αποφασίσει η σοφία Μου και η αγάπη Μου.

Θα κρίνω τους ζωντανούς και τους νεκρούς. . .  Θα τοποθετήσω τα πάντα εκεί όπου θα ανήκουν ανάλογα με την κατάσταση της ωριμότητάς τους. Και αυτό θα σημάνει επίσης ότι πολλοί άνθρωποι που απέτυχαν κατά την επίγεια τους ζωή και που βυθίστηκαν πίσω στην κατάσταση του θανάτου θα φυλακιστούν ξανά μέσα στη σκληρή ύλη. Μέσα σε αυτή θα πρέπει να αποκτούν σιγά σιγά ξανά τη ζωή επί ατελείωτα μεγάλων χρονικών διαστημάτων. Αφού τίποτα δεν θα πρέπει να χαθεί αιώνια. Και ακόμα και το ον που έπεσε στην έσχατη άβυσσο θα αποκτήσει κάποτε τη ζωή, την οποία δεν θα χάσει τότε ποτέ πια στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7649                16 κ. 17-7-1960

Το λυτρωτικό έργο του Ιησού έγινε μόνο μια φορά. . .

Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έργο της αγάπης Μου ότι πέθανα για σας στο σταυρό. Η αγάπη Μου είναι ατελείωτη και άρα θα ανήκει στα πλάσματά Μου εσαεί, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται σε έσχατη απόσταση από Μένα. . .  Ακολουθεί και το πλάσμα που έπεσε στην πιο βαθιά άβυσσο και του βοηθά ξανά και ξανά να ανέβει ψηλά. Και δεν θα σταματήσει ώσπου να έχει ολοκληρωθεί το έργο της επαναπροώθησης. Αλλά ούτε και η μέγιστη αγάπη από την πλευρά Μου δεν θα μπορούσε να σας αποδεχθεί ξανά εάν δεν είχατε πριν απαλλαχθεί από την ενοχή της αμαρτίας σας. . .  Αφού ούτε η αγάπη δεν μπορεί να αποκλείσει τη δικαιοσύνη και η ενοχή έπρεπε πρώτα να εξαλειφθεί, έπρεπε να γίνει η εξιλέωσή της. . .  μια εξιλέωση όμως την οποία να εκτελέσει δεν θα ήταν ικανό το πλάσμα που είχε γίνει αμαρτωλό, ακόμα και αν είχαν περάσει αιωνιότητες. . .  Για αυτό το λόγο η Ίδια η Αγάπη Μου εξάλειψε την ενοχή επιτελώντας το λυτρωτικό έργο, υποφέροντας και πεθαίνοντας στο σταυρό για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας.

Η Ίδια η Αγάπη Μου επιτέλεσε το έργο και ενσαρκώθηκε για αυτό το σκοπό μέσα σε έναν άνθρωπο Που επέτρεψε αυτή την ενσάρκωση μέσα στον Εαυτό Του, γιατί η αγάπη Του για Μένα και για τους συνανθρώπους Του ήταν τόσο μεγάλη ώστε ήθελε να υποφέρει και να πεθάνει για αυτούς. . .  Εγώ ο Ίδιος λοιπόν, η «Αιώνια Αγάπη», ήμουν μέσα Του, μέσα στον άνθρωπο Ιησού, ο Οποίος έχυσε το αίμα Του για τους αδερφούς Του για να εξιλεώσει τη μεγάλη ενοχή της αμαρτίας τους. . .  Επρόκειτο για ένα λυτρωτικό έργο που έγινε μόνο μια φορά, το μέγεθος του οποίου δεν μπορούσε να ξεπεραστεί ποτέ πριν και δεν θα μπορεί να ξεπεραστεί ποτέ μετά. Αφού επέλεξα πράγματι τον πιο πικρό θάνατο, γιατί το μέγεθος της ενοχής ήταν αφάνταστο και απαιτούσε τα πιο μεγάλα πάθη και τους πιο μεγάλους πόνους για να δημιουργηθεί για αυτή την ενοχή ένα αντάλλαγμα απέναντι στη δικαιοσύνη. . .

Αφού παρόλο που το περίβλημα του Ιησού ήταν ανθρώπινο, η ψυχή του Ιησού προήλθε από πάνω, γεγονός που εξηγεί επίσης ότι στο βασίλειο του σκότους υπόφερε κατά πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος που ζει στη μέση της αμαρτίας. Αλλά ήθελε να υποφέρει για τους πεσμένους αδερφούς Του και δέχθηκα αυτή τη θυσία, γιατί ήταν η αγάπη μέσα Του που ήθελε να την προσφέρει και γιατί δεν απορρίπτω ποτέ την αγάπη όταν θέλει να εκδηλωθεί. Αφού η αγάπη είναι το αρχέγονο στοιχείο Μου και έτσι βρισκόμουν ο Ίδιος μέσα στον άνθρωπο Ιησού και θυσιάστηκα για την ανθρωπότητα.

Αυτό το έργο του ελέους είναι τόσο τεράστιο ώστε θα παραμείνει ασύλληπτο για εσάς τους ανθρώπους όσο βαδίζετε ακόμα μέσα από την επίγεια σας ζωή. Αλλά κάποτε θα καταλάβετε τι διαδραματίστηκε στο πνευματικό βασίλειο μέσω αυτού του λυτρωτικού έργου. . .  Θα το καταλάβετε όταν θα έχετε οι ίδιοι μπει σε εκείνο το βασίλειο και όταν θα μπορέσετε οι ίδιοι να βιώσετε τη διαδικασία της σταύρωσης του Ιησού, η οποία θα σας καταπλήξει και θα σας κάνει να υμνείτε και να ευχαριστείτε. . .  Και η κάθε ώριμη ψυχή θα μπορέσει να τη βιώσει στο πνευματικό βασίλειο και θα καταλάβει μόνο τότε πόση αγάπη και πόση χάρη ενεργούσαν ώστε πέρασα ο Ίδιος πάνω από τη Γη μέσα στον άνθρωπο Ιησού. Αφού χτίστηκε τότε μια γέφυρα από τους ανθρώπους σε Μένα, στην οποία μπορεί να πατήσει κάθε ψυχή που θέλει να έρθει σε Μένα. . .

Υπάρχει ένας δρόμος από το βασίλειο χωρίς φως προς το βασίλειο του φωτός και της μακαριότητας. . .  Και αυτό το δρόμο μπορούσε και μπορεί να πάρει ο καθένας που θέλει να φτάσει σε Μένα στο βασίλειό Μου. Πρόκειται για το δρόμο στον οποίο προηγήθηκε ο Ιησούς και τον οποίο χρειάζεται όλοι απλά να ακολουθήσετε για να είστε και πάλι ενωμένοι μαζί Μου. Εξιλεώθηκε λοιπόν η ενοχή της αμαρτίας. . .  Και αυτό το λυτρωτικό έργο επιτελέστηκε για όλους τους ανθρώπους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Μπορεί να λυτρωθεί ο καθένας που θα επιδιώξει σοβαρά τον τελικό στόχο, την ενοποίηση μαζί Μου. Αφού η ενοχή του θα συγχωρεθεί διά του Ιησού Χριστού, ο Οποίος έδωσε τη ζωή Του για εκείνον, ο Οποίος πλήρωσε με το αίμα Του το τίμημα για όλες τις ψυχές. . .

Και η κάθε «λυτρωμένη» ψυχή θα μπορέσει η ίδια να βιώσει τη σταυρική θυσία. . .  Αλλά ποτέ δεν θα επαναληφθεί ένα τέτοιο λυτρωτικό έργο. . .  Αφού ο Ιησούς πέθανε για όλους τους ανθρώπους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και αυτό σημαίνει ότι η Αγάπη Μου αρκέστηκε σε αυτό το λυτρωτικό έργο. . .  ότι όμως πρέπει τώρα και ο ίδιος ο άνθρωπος να θέλει τη δική του λύτρωση. Αλλιώς ο Ιησούς πέθανε μάταια στο σταυρό για εκείνον. . .  Όποιος δεν βρει τον Ιησού Χριστό δεν θα αποδεχθεί ποτέ τη λύτρωση, αφού αυτή μπορεί να του τη φέρει μόνο Εκείνος. . .  Όποιος απορρίπτει τον Ιησού Χριστό απορρίπτει και Εμένα και δεν θα μπορεί ποτέ να ενοποιηθεί μαζί Μου. . .  Όποιος δεν αποδέχεται τον Ιησού Χριστό θα παραμείνει βαρεμένος από τη μεγάλη ενοχή της αμαρτίας του και για εκείνον θα είναι κλειστές οι πύλες προς το φωτεινό βασίλειο. . .

Και εσείς οι άνθρωποι της τωρινής εποχής ζείτε στην λυτρωτική περίοδο κατά την οποία κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη μέσα στον Ιησού για να εξαλείψω την ενοχή σας, για να επιτελέσω το μεγάλο έργο του ελέους, το οποίο έγινε μόνο μια φορά και το οποίο θα παραμένει ανεπανάληπτο στους αιώνες των αιώνων. Εσείς επομένως μπορούσατε να αξιοποιήσετε τις χάρες του λυτρωτικού έργου κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής και έχετε ακόμα τη δυνατότητα να το κάνετε εφόσον δεν έχετε ακόμα λυτρωθεί, δηλαδή δεν ζητήσατε ακόμα από τον Ιησού Χριστό τη συγχώρεση των αμαρτιών σας. . .  Αφού ακόμα σας απομένει λίγος χρόνος μέχρι το τέλος. Αλλά θα πρέπει αναπόφευκτα να Τον ψάξετε και να Τον βρείτε ακόμα κατά αυτή την περίοδο αν δεν θέλετε να χαθείτε για αιώνια χρονικά διαστήματα. Αφού δεν υπάρχει για σας άλλη λύτρωση από το να Τον αποδεχθείτε και επομένως επίσης Εμένα τον Ίδιο μέσα σε Εκείνον, από το να απελευθερωθείτε μέσω της θέλησής σας από την αρχέγονη ενοχή σας που βαραίνει τον κάθε άνθρωπο που δεν έχει ακόμα πάρει το δρόμο του για τον Ιησού Χριστό.

Και για αυτό το λόγο κηρύσσεται το όνομά Μου με αυξημένο ζήλο σε όλο τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός κηρύσσεται σε όλο τον κόσμο και πράγματι θα μπορεί να βιώσει τη δύναμη του ονόματός Του ο κάθε άνθρωπος που θα Τον πιστέψει και που θα Του παραδοθεί με αυτή την πίστη. . .  Θα ζει αιώνια παρόλο που θα χάσει την επίγεια του ζωή ακόμα πριν το τέλος. Αλλά η πίστη του στον Ιησού Χριστό θα τον προστατέψει από την καταστροφή. Αφού δεν μπορεί να χαθεί κανένας που θα Τον αποδεχθεί, γιατί έχυσε το αίμα Του για όλους τους ανθρώπους. . .  για τους ανθρώπους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. . .

Να ξέρετε ότι το λυτρωτικό έργο ήταν μοναδικό, δεν έγινε ποτέ πριν και δεν θα γίνει ποτέ πια μετά. . .  Αφού θυσιάστηκα ο Ίδιος στο σταυρό μέσα στον άνθρωπο Ιησού και το αποτέλεσμα του έργου της αγάπης Μου ήταν πράγματι τόσο μεγάλο ώστε εγγυάται μια εξιλέωση κάθε ενοχής της ανθρωπότητας, όσο μεγάλη και αν ήταν και είναι. Ωστόσο, οι άνθρωποι πρέπει να θέλουν να λυτρωθούν. . .  Παρά τη θέλησή του δεν εξαναγκάζεται κανένας άνθρωπος να δεχθεί τις χάρες του λυτρωτικού έργου Μου. . .  παρά τη θέλησή του δεν μπορεί να εξιλεωθεί η ενοχή της αμαρτίας κανενός ανθρώπους. . .

Και για αυτό το λόγο δεν μπορούν να γλιτώσουν από τη μοίρα της εκ νέου φυλάκισης εκείνοι οι άνθρωποι που δεν τοποθετούνται εθελοντικά κάτω από το σταυρό του Ιησού Χριστού, που δεν αποδέχονται τον Ιησού Χριστό, που δεν έχουν καμία πίστη σε Μένα και στην τεράστια αγάπη Μου, η οποία θα ήθελε να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πνευματική ένδεια. Πρέπει να τους αφήσω να βαδίζουν στο δρόμο τους, ο οποίος όμως κάποτε θα φτάσει βέβαια στο στόχο. . .  Τους αφήνω πλήρη ελευθερία. Το πώς όμως χρησιμοποιούν την ελευθερία τους είναι αποφασιστικό για την κατάσταση που θα τους περιμένει όταν έχει έρθει το τέλος της Γης.

Και η στιγμή και η ώρα αυτού του τέλους προορίστηκαν από τους αιώνες των αιώνων και αυτό το τέλος  δεν μπορεί πια να αποφευχθεί, επειδή πρέπει να επαναφερθεί η θεϊκή τάξη, που δεν υπάρχει πια πάνω σε αυτή τη Γη. Αλλά μπορώ πάντα μόνο να σας επισημαίνω αυτό το τέλος και να σας νουθετώ να δουλέψετε εντατικότατα πάνω στις ψυχές σας. . .  Και αυτή η δουλειά αποτελείται από την αυξημένη έμπρακτη αγάπη. . .  Και τότε θα είστε και ικανοί να αναγνωρίσετε τον Ιησού Χριστό ως τον Σωτήρα και Λυτρωτή σας και θα πάρετε το δρόμο για το σταυρό, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε πια να χαθείτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7650                18-7-1960

Από τη φωτιά της αγάπης ακτινοβολείται το φως της σοφίας. . .

Μονάχα η αγάπη είναι το κλειδί για τη σοφία. . .  και θα είναι δύσκολο να διακρίνει την πλάνη από την αλήθεια για εκείνον που δεν έχει την αγάπη. Αφού ο ίδιος βρίσκεται εκτός της αλήθειας και δεν μπορεί να την αναγνωρίσει. Θα έχει όμως τη δυνατότητα να βρει την αλήθεια εάν έχει την ειλικρινή επιθυμία να τη βρει και αν ο άνθρωπος ξέρει για το αποτέλεσμα της αγάπης. Η αγάπη είναι το ίδιο το φως και μια καρδιά πρόθυμη για την αγάπη φωτίζεται από το εσωτερικό φως. . .  Αφού η αγάπη αφυπνίζει το πνεύμα, το οποίο, επειδή είναι τμήμα του προαιώνιου πατρικού Πνεύματος, περιέχει όλη τη σοφία και θα μπορεί τότε να τη μεταδώσει στον άνθρωπος από το εσωτερικό του.

Η φωτιά της αγάπης ακτινοβολεί το φως της σοφίας. . .  Εάν μόνο μπορούσατε να συλλάβετε αυτή τη βαθιά αλήθεια εσείς οι άνθρωποι, δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή γνώση. . .  δηλαδή σοφία. . .  στην περίπτωση που η αγάπη δεν έχει ανάψει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Αφού μόνο όπου είναι αγάπη ο άνθρωπος μπορεί να διεισδύσει μέσα στα πιο βαθιά βάθη της θεϊκής σοφίας. Και τότε θα ξεπεράσει κατά πολύ και τις γνώσιες του συνανθρώπου, γιατί. . .  όταν έχει μέσα του την αγάπη. . .  έχει τον Θεό τον Ίδιο μέσα του και θα μπορεί να μυηθεί από Αυτόν σε όλη την αλήθεια.

Ο άνθρωπος θα έπρεπε πάντα να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι περιέχει στο ίδιο το εσωτερικό του όλη τη σοφία. . .  ότι στην αρχέγονη κατάστασή του στεκόταν μέσα στο πιο δυνατό φως και άρα μέσα σε πλήρη κατανόηση και ότι αυτό το φως απλά θάφθηκε μέσω του προπατορικού αμαρτήματός του. Θα έπρεπε να έχει πάντα επίγνωση του ότι αυτή η κατανόηση θα μπορέσει οποτεδήποτε να εμφανιστεί ξανά όταν θα έχει απαλλαχθεί από την ενοχή της αμαρτίας του, όταν θα έχει λυτρωθεί μέσω του Ιησού Χριστού και όταν θα έχει αφυπνίσει το πνεύμα μέσα του διά μιας ζωής με αγάπη. Και τότε θα είναι ικανός να διακρίνει την πλάνη από την αλήθεια. . .  Θα είναι ικανός να κρίνει με σοφία σε περιπτώσεις επίμαχων θεμάτων που θα αφορούν πνευματικές γνώσεις. Και αυτόν θα έπρεπε να προσέχουν οι συνάνθρωποι σχετικά με το αν ορισμένα πνευματικά αγαθά ανταποκριθούν στην αλήθεια.

Αλλά πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι αφύπνισαν το πνεύμα τους, πολλοί άνθρωποι συγκαταλέγουν τον εαυτό τους μεταξύ των πνευματικά αφυπνισμένων και υποστηρίζουν ως αλήθεια διανοητικά αγαθά που διαφέρουν μεταξύ τους, τα οποία όμως δεν μπορούν ποτέ να είναι η αλήθεια από τον Θεό, αφού διαφέρουν μεταξύ τους. . .  Και οι ίδιοι οι άνθρωποι ούτε μπορούν να κρίνουν το βαθμό της αγάπης του συνανθρώπου. Και τότε υπάρχει μόνο μια διέξοδος. . .  να πηγαίνουν στον Θεό τον Ίδιο και να Τον παρακαλέσουν για διαφώτιση, Εκείνον Που είναι ο Ίδιος η «Αιώνια Αλήθεια». Αφού να ξέρετε ότι και ο αντίπαλος του Θεού είναι ικανός να αποκρύψει τις πραγματικές προθέσεις του με πρόσχημα την αγάπη. . .  Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν μπορεί να γίνει λόγος για ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό, αλλά ασκείται η αγάπη για χάρη ενός συμφέροντος, το οποίο τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνει ο συνάνθρωπος.

Αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, και τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος για μετάδοση της αλήθειας, της «σοφίας», του φωτός που ακτινοβολείται από τη φωτιά της αγάπης. Και για αυτό το λόγο θα έπρεπε να εξετάζετε εσείς οι άνθρωποι και να μην αφήνετε να σας μπερδέψουν διδασκαλίες τις οποίες να αποδεχθείτε σας φαίνεται δύσκολο. . .  Προειδοποιείστε εσωτερικά, αφού όποιος επιθυμεί την αλήθεια δεν χρειάζεται να φοβάται ότι θα πέσει θύμα της πλάνης. Θα έχει ένα σωστό συναίσθημα για το τι θα πρέπει να απορρίψει όταν του προσφερθούν πνευματικά αγαθά. Και θα το καταλάβει όταν έχει παρέμβει ο αντίπαλος και πού μπορέσει να παρέμβει. Και τόσο περισσότερο θα έπρεπε να συνδεθεί με τον Θεό και να Τον παρακαλέσει για προστασία από την πλάνη και για σωστή κατανόηση. . .  Και η σκέψη του θα είναι ορθή, η κρίση του δεν θα σφάλλει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7651                20-7-1960

Γνώσεις του λυτρωτικού έργου που είναι κατανοητές για τον άνθρωπο. . .

Θα καταλάβετε καλά το λυτρωτικό έργο Μου μόνο τότε που θα μπορείτε να κατανοήσετε τις πνευματικές διαδικασίες μετά τη δημιουργία των όντων από Μένα. Και αυτό θέλει μια υψηλή πνευματική ωριμότητα, η οποία θα σας δώσει πρόσβαση στις πιο βαθιές πνευματικές γνώσεις σχετικά με όλες αυτές τις διαδικασίες και την οποία πετυχαίνουν μόνο ακόμα λίγιοι άνθρωποι στη Γη. Αλλά μόνο τότε θα κατανοήσετε επίσης την ατελείωτα βαθιά αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου. Αφού πριν η έννοια της «αγάπης» σάς παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστη και μετράτε πάντα μόνο με ανθρώπινα μέτρα, τα οποία όμως δεν αντέχουν στη σύγκριση.

Η λύτρωση μέσω του Ιησού Χριστού θα σας γίνει μεν φανερή κάποτε, θα σας ξεσκεπάσει αυτό που τώρα ακόμα ξεπερνά την κατανόησή σας. . .  Και, απαλλαγμένοι οι ίδιοι από κάθε ενοχή, θα κατανοήσετε το έργο της αγάπης σε ολόκληρο το βάθος. . .  Αλλά όσο βαδίζετε πάνω στη Γη ως άνθρωποι μπορείτε να διδαχθείτε μόνο με έναν τρόπο που είναι κατανοητός για εσάς τους ανθρώπους. Παρ’όλα αυτά διδάσκεστε την αλήθεια. Επομένως δεν χρειάζεται να πιστέψετε ότι οι «περιορισμένες» γνώσεις διαφέρουν από την αλήθεια. . .  Μπορείτε να υποστηρίξετε ως την απόλυτη αλήθεια τις γνώσεις που λαμβάνετε διά του Πνεύματός Μου, μολονότι αυτές δεν σας ξεσκεπάζουν ακόμα ολόκληρη τη σοφία.

Αφού το Πνεύμα από τον Θεό δεν σφάλλει. Αλλά σας δίνει ανάλογα με την κατάσταση της ωριμότητάς σας και θα καταλάβετε κάποτε ότι βαδίζατε μέσα στην αλήθεια στη Γη, γιατί είχατε τη χάρη να διδάσκεστε από το Πνεύμα Μου. Και έτσι θα μπορείτε με εμπιστοσύνη να απορρίψετε όταν σας προσφέρονται πνευματικές γνώσεις που δεν συμφωνούν με τις δικές σας γνώσεις. . .  Και θα αισθάνεστε οι ίδιοι αν και τι θα μπορείτε να απορρίψετε, γιατί το Πνεύμα μέσα σας θα τακτοποιεί τη σκέψη σας και θα σας προστατεύει από την πλάνη. . .

Το λυτρωτικό έργο ήταν μοναδικό και δεν θα επαναληφθεί. Αλλά τα όντα στο πνευματικό βασίλειο μπορούν να το βιώνουν ξανά και ξανά σαν να ήταν παρόν. . .  Και οι ψυχές που έχουν την απαραίτητη ωριμότητα να το βιώσουν θα μπορούν επίσης να ρίξουν ματιές σε εκείνες τις πνευματικές διαδικασίες οι οποίες ήδη κατά τη δημιουργία των όντων αποτελούνταν την αιτία του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού και οι οποίες μαρτυρούν την αφάνταστη αγάπη Μου, η οποία είναι εσαεί δραστήρια και η οποία θα πετύχει κάποτε την πλήρη πνευματοποίηση όλων των πεσμένων όντων, γιατί η αγάπη καταφέρνει τα πάντα. Δεν μπορώ να σας δώσω τις πλήρεις γνώσεις στο στάδιο ως άνθρωποι, αφού θα καταστρεφόσασταν ενόψει των όσων σχεδίασε η αγάπη Μου από τους αιώνες των αιώνων. . .

Πρέπει να αρκεστείτε στα πνευματικά αγαθά που λαμβάνετε διά της ενέργειας του Πνεύματος μέσα σας. . .  Και μην προσπαθείτε να διεισδύσετε στο σωτήριο σχέδιό Μου όσο σας αρνούμαι ακόμα αυτές τις γνώσεις, όσο σας θέτω όρια όπου η ωριμότητά σας δεν επιτρέπει ακόμα τις πιο βαθιές σοφίες. Αλλά τα όρια θα πέφτουν όσο αυξάνεται η ψυχική σας ωριμότητα. . .  Και κάποτε θα διεισδύσετε και στα μυστικά που σας είναι ακόμα κρυμμένα τώρα, κάποτε θα σας γίνει φανερό το ατελείωτο βάθος της αγάπης Μου. Αφού τότε και ο δικός σας βαθμός της αγάπης θα είναι ανάλογος, τότε θα έχει γίνει η ενοποίηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ακτινοβόλησή σας από τη δύναμη της αγάπης Μου. Και αυτή ισοδυναμεί με την πιο βαθιά γνώση σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη δραστηριότητά Μου στο πνευματικό βασίλειο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7655                25-7-1960

Επίκληση των φωτεινών όντων μετά την προσευχή στον Θεό. . .

Στις συναναστροφές με τον πνευματικό κόσμο είναι πάντα αποφασιστική η στάση σας απέναντί Μου για το αν αυτές οι συναναστροφές θα είναι επιτυχείς για την ψυχή σας. Αφού υπάρχουν καλές και κακές δυνάμεις που παλεύουν για τη θέλησή σας, που θα ήθελαν να ασκήσουν την επιρροή τους πάνω σας, και μονάχα εσείς είστε η αφορμή για το ποιες δυνάμεις θα μπορέσουν να σας πλησιάσουν. Εσείς είστε η αφορμή μέσω της κατεύθυνσης της θέλησής σας, η οποία πρέπει πάντα να είναι στραμμένη σε Μένα για να μπορούν να σας προστατέψουν και να σας διδάξουν τα όντα του φωτός που είναι δραστήρια με εντολή Μου. Ο μόνιμος δεσμός σας μαζί Μου σας εξασφαλίζει την προστασία και τη φροντίδα τους και η επιρροή τους στις ψυχές σας θα είναι πάντα ευνοϊκή και θα προωθεί την ανάπτυξή τους.

Αφού και αυτά τα όντα, που είναι γεμάτα αγάπη, δεν πρέπει να επενεργήσουν πάνω σας παρά τη θέλησή σας, κάτι που μεν δεν μπορούν να κάνουν ούτε οι κακές δυνάμεις. . .  και ως αποτέλεσμα θα είστε πάντα προστατευμόνοι από την επενέργειά αυτών μόλις συνδεθείτε ολόψυχα μαζί Μου, μόλις Μου ζητήσετε προστασία και βοήθεια. Τότε μπορώ να δώσω στα φωτεινά όντα Μου την εντολή να σας φροντίζουν και τότε είστε πράγματι προστατευμένοι. Αφού η αγάπη αυτών των όντων είναι μεγάλη και θα κάνουν τα πάντα για σας όταν καταλάβουν πως η θέλησή σας είναι στραμμένη σε Μένα. Κατά συνέπεια μπορείτε πάντα να αισθάνεστε ότι σας κουβαλά αυτή η αγάπη τους όσο διατηρείτε το δεσμό μαζί Μου, ο οποίος τους επιτρέπει να επενεργούν απεριόριστα πάνω σας.

Και μπορείτε να συνδεθείτε και με εκείνα μέσω των σκέψεών σας, μπορείτε να παρουσιάσετε και σε εκείνα τα προβλήματά σας και να τα παρακαλέσετε για προστασία, την οποία θα σας παράσχουν πολύ ευχαρίστως. Να παραδοθείτε σε όλο το καλό πνευματικό και να αποκρούσετε όλο το κακό πνευματικό. Για αυτό το λόγο μπορείτε να ζητήσετε από τις καλές δυνάμεις προστασία από τις κακές δυνάμεις και εκείνες θα χτίσουν ένα τοίχο γύρω σας και θα αρνηθούν την πρόσβαση σε αυτές. Είστε πάντοτε περιστοιχισμένοι από πνευματικές δυνάμεις, από τέτοιες που θέλουν το καλό σας και από άλλες που επιδιώκουν να σας βλάψουν. . .  και επίσης από τέτοια πνευματικά όντα που ελπίζουν να βοηθηθούν από σας, που είναι αδύνατα και χωρίς γνώση και που αισθάνονται έλξη για σας, γιατί βλέπουν το φως σας και επιδιώκουν να πηγαίνουν κοντά του, διότι τους λείπει το φως.

Και θα έπρεπε να παρακαλέσετε τις καλές δυνάμεις για υποστήριξη και σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να διδάξουν και να οδηγήσουν εκείνα τα όντα και προκειμένου αυτά να μην ενοχληθούν από τις κακές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να ασκήσουν την επιρροή τους και σε αυτά τα όντα. . .  Να θέλετε πάντα μόνο να δράσετε καλά και σωστά και να ζητήσετε βοήθεια για αυτό, είτε σε επίγειες είτε σε πνευματικές καταστάσεις ανάγκης. Αφού με εντολή Μου οι φωτεινοί αγγελιοφόροι Μου είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν εκείνους που θέλουν να είναι δικοί Μου και που συνδέονται ολόψυχα μαζί Μου μέσω της προσευχής. Για αυτό το λόγο μπορείτε ασταμάτητα να στέλνετε τις σκέψεις σας στο πνευματικό βασίλειο και θα παίρνετε πάντα απάντηση από εκεί, την οποία θα δέχεστε διανοητικά και άρα θα μπορείτε να μιλήσετε για μια «ζωή μέσα στον Θεό και μαζί Του». . .

Μόνο μην Με αποκλείετε από τις σκέψεις σας. Αφού θέλω να είμαι η αρχή και το τέλος σας, μαζί Μου να αρχίζετε την ημέρα σας και μαζί Μου να την τελειώνετε. Και τότε πράγματι θα σας προστατεύουν όλοι οι άγγελοί Μου, θα σας συμπαραστέκονται με λόγια και με έργα, αφού Με αγαπούν και τους γεμίζει και η αγάπη για σας. . .  και για αυτό το λόγο εκτελούν πάντα μόνο το θέλημά Μου. Μπορείτε όμως οποτεδήποτε να κάνετε αυτό το θέλημά Μου να σας φερθεί καλοπροαίρετα και τότε θα ζείτε μια μακάρια ζωή ήδη στη Γη. Αφού θα βαδίζετε κάτω από τη μόνιμη προστασία Μου, γιατί θα σας φυλάγουν όλοι οι άγγελοί Μου πάνω στους επίγειους σας δρόμους, γιατί θα σας προστατεύουν από όλες τις δυνάμεις που θα θέλουν να σας πειράξουν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7659                29-7-1960

Η δημιουργία είναι απόδειξη μιας οντώδους Θεότητας. . .

Οτιδήποτε βλέπετε γύρω σας μέσα στη δημιουργία υπηρετεί την τελειοποίηση του πνευματικού. Τίποτα δεν είναι χωρίς νόημα και σκοπός, όλα έχουν τον προορισμό τους, ακόμα και τότε που εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να τον καταλάβετε. Αλλά η σοφία του Θεού ενεργούσε οπουδήποτε δημιουργούσε η αγάπη Του. . .  Η παντοδυναμία Του εκτελούσε όλα όσα ήθελε η σοφία και η αγάπη Του. . .  Ολόκληρη η δημιουργία είναι η εκδήλωση της δύναμης της αγάπης του Θεού, της αφάνταστης σοφίας και δύναμής Του. Και η δημιουργία είναι κατάλληλη να κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει το μεγαλείο ενός Θεού και Δημιουργού εάν μόνο σκεφτεί λίγο όλα αυτά που βλέπει γύρω του.

Αλλά βαδίζουν τυφλοί στο πνεύμα τους μέσα από την επίγεια τους ζωή οι άνθρωποι που δεν προσέχουν αυτά που τους αποδεικνύουν το μεγαλείο του Θεού. Δεν μπορούν να βλέπουν, γιατί δεν ανοίγουν τα μάτια τους για τα θαύματα της φύσης. . .  Θεωρούν τα πάντα αυτονόητα και η φύση δεν τους μιλά καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία πίστη. Αφού ο θρήσκος άνθρωπος σκέφτεται ακούσια την Αιώνια Θεότητα όταν βυθιστεί σε ένα έργο της δημιουργίας και σκεφτεί τη γένεσή του και το σκοπό του. . .

Αφού η δημιουργία αποδεικνύει έναν Θεό, γιατί μαρτυρεί μια κανονική τάξη, η οποία προϋποθέτει πάντα έναν νομοθέτη. . .  και γιατί κάνει τον παρατηρητή να καταλάβει ένα σκοπό και έναν προορισμό του κάθε έργου της δημιουργίας, κάτι που επίσης αποδεικνύει ένα σοφό, σκεπτόμενο Ον Που έδωσε σε κάθε δημιούργημα τον προορισμό Του. Πρέπει όμως και να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η επιθυμία να ενημερωθεί για το αν μια οντώδης Θεότητα επιδιώξει να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους μέσω της δημιουργίας. . .  Πρέπει να θέλει να σκέφτεται ορθά και άρα να ενισχυθεί και η πίστη του με το να του αποδεικνύεται ένας Θεός και Δημιουργός μέσω της δημιουργίας. . .

Πρέπει να στοχαστεί με την επιθυμία να ενημερωθεί για προβλήματα που είναι επίμαχα θέματα μεταξύ των ανθρώπων. . .  Αφού θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αρνηθούν έναν Θεό και Δημιουργό απέναντι σε εκείνους που Τον αποδέχονται, που Τον πιστεύουν. . .  Και σε τέτοια επίμαχα θέματα η δημιουργία είναι πράγματι κατάλληλη να ενημερωθεί ο κάθε άνθρωπος που μόνο επιθυμεί ειλικρινά μια τέτοια ενημέρωση. Και ακριβώς η ειλικρίνια και η σοβαρότητα αυτής της επιθυμίας είναι αποφασιστικές για την απάντηση την οποία θα λάβει τότε ο άνθρωπος διανοητικά. . .  Αφού τα θαύματα της φύσης δεν είναι ανθρώπινα προϊόντα, δεν είναι ούτε έργα που έγιναν αυθαίρετα, αλλιώς δεν θα μπορούσε να καταλάβει κανείς μέσα τους την κανονική τάξη.

Αφού η δημιουργία είναι μια εκδήλωση δύναμης που οδηγήθηκε από μια θέληση όσο τα αποτελέσματα εκείνης [της δύναμης; ή της δημιουργίας; - το πρωτότυπο γερμανικό κείμενο είναι ασαφές σε αυτό το μέρος· σ.τ.μ.] έχουν ένα σκοπό και είναι υποταγμένα σε ορισμένους νόμους, οι οποίοι αποδεικνύουν πάντα έναν σοφό νομοθέτη. Εκείνος που κάνει ερωτήσεις θα πάρει απαντήσεις. . .  Εκείνος όμως που δίνει ο ίδιος στον εαυτό του την απάντηση που του αρέσει, γιατί δεν θέλει να πιστέψει σε έναν Θεό και Δημιουργό, θα σφάλει με βεβαιότητα. Αφού η σκέψη του θα οδηγηθεί λάθος από εκείνον που ο ίδιος δεν ήθελε να αναγνωρίσει τον Θεό και που για αυτό είναι πνευματικά τυφλός και που δεν θα μεταδώσει ποτέ σε έναν άνθρωπο την αλήθεια. . .

Όποιος δεν αποδέχεται τον Θεό βρίσκεται υπό την επιρροή του αντιπάλου του Θεού και αυτή η επιρροή θα έχει πάντα το αποτέλεσμα να καταστραφεί οποιαδήποτε πίστη των ανθρώπων σε έναν Θεό και Δημιουργό. . .  Αλλά ο άνθρωπος μπορεί ο ίδιος να ελευθερωθεί από εκείνη την επιρροή εάν με σοβαρή επιθυμία προσπαθήσει μόνος του να μάθει την αλήθεια. Αφού η επιθυμία του για την αλήθεια έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι σκέψεις του έτσι ώστε να μπορέσει τελικά, μέσω της δημιουργίας, να αποκτήσει την πίστη σε έναν Θεό και Δημιουργό Που του φανερώνεται μέσα στα θαυματουγήματα της φύσης.

Αφού ο Θεός είναι αναγνωρίσιμος για εκείνον που θέλει να Τον αναγνωρίσει. . .  Και έχει έτοιμα τόσα πολλά μέσα της χάρης που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να πιστέψει. . .  Αυτός χρειάζεται απλά να κοιτάξει γύρω του και μπορεί να αναφθεί μέσα του το φως της κατανόησης εάν μόνο είναι καλοπροαίρετος. . .  Τότε όλα τα έργα της δημιουργίας θα του κηρύσσουν την αγάπη, τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού. . .  Τότε ο άνθρωπος θα είναι ικανός να πιστεύει και δεν θα χάσει ποτέ πια την πίστη του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7661                31-7-1960

Η σημασία των εντολών της αγάπης. . .

Και στην περίπτωση που τηρείτε τις εντολές Μου, ανήκετε στους δικούς Μου, αφού τότε μας συνδέει η αγάπη. . .  Η αγάπη είναι η αρχέγονη ουσία Μου, η αγάπη σάς δημιούργησε και η αγάπη είναι επίσης η ουσία του είναι σας. Και όταν ζείτε μέσα στην αγάπη ανάλογα με τις εντολές Μου, θα αναμετατρέψετε τον εαυτό σας στην αρχέγονη ποιότητά σας και θα ενωθείτε μαζί Μου, θα έχετε γίνει δικοί Μου και θα μένετε δικοί Μου στους αιώνες των αιώνων. Και επίσης θα καταλάβετε τη μεγάλη σημασία των εντολών της αγάπης Μου και θα κατανοήσετε γιατί τόνιζα ξανά και ξανά αυτές τις εντολές τις αγάπης Μου, γιατί σας νουθετώ ξανά και ξανά να φέρετε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιό Μου, θα κηρύξετε τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης και να δώσετε οι ίδιοι ένα παράδειγμα για μια ζωή με αγάπη. . .

Θα κατανοήσετε επίσης ότι και γιατί μπορείτε να γίνετε μακάριοι μόνο διά της αγάπης. Δεν πρόκειται απλά να κάνετε εκείνο ή το άλλο, αφού τα έργα χωρίς την αγάπη δεν έχουν καμία αξία, τα έργα χωρίς την αγάπη δεν μπορούν να αξιολογηθούν διαφορετικά από ό,τι κάθε επίγεια πράξη την οποία εκτελείτε σαν ένα καθήκον. . .  Η αγάπη πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη για κάθε πράξη, μόνο τότε μπορεί να γίνει μέσα σας η αλλαγή του είναι σας με σκοπό την οποία βρίσκεστε στη Γη. Και την αγάπη πρέπει μόνοι σας να ανάψετε μέσα σας, δεν μπορεί να την ασκήσει ένας άλλος στη θέση σας. . .  Αφού μόνο διά της αγάπης μπορείτε να Με πλησιάσετε, τότε όμως θα είστε αιώνια ενοποιημένοι μαζί Μου.

Και δεν μπορεί να ενωθεί μαζί Μου (να Με επιδιώξει) κανένας που δεν έχει μέσα του την αγάπη. Αφού επειδή είμαι η Ίδια η Αγάπη, πρέπει να στέκεται μέσα στην αγάπη και ο ίδιος ο άνθρωπος που θέλει να Με αναγνωρίσει και να Με επιδιώξει. . .  Η αγάπη ανυπομονεί να ενωθεί με την αγάπη, η αγάπη αναζητά την ένωση. Η αγάπη Μου θα ανήκει αιώνια σε σας τα πλάσματά Μου, θα σας νοσταλγεί πάντοτε και θα κάνει τα πάντα για να είναι και πάλι ενωμένη μαζί σας. Αλλά η αγάπη Μου μπορεί να ενωθεί μόνο με την αγάπη. . .  Ο δεσμός μπορεί να επιδιωχθεί και να δημιουργηθεί μόνο από τη δική σας πλευρά, αφού Εγώ είμαι πάντα πρόθυμος. Αλλά απαιτείται πρώτα η δική σας θέληση και αυτή θα είναι το ίδιο πρόθυμη όταν έχει ανάψει η αγάπη μέσα σας, η οποία αμετάκλητα θα βιαστεί να Με πλησιάσει. Και για το λόγο αυτό οι εντολές της αγάπης Μου είναι το πιο σημαντικό. . .

Όλα είναι άχρηστα χωρίς την αγάπη. . .  ακόμα και τότε που είστε πλούσια ευλογημένοι από την επίγεια άποψη, τότε που συνοδεύουν το δρόμο της ζωής σας δόξα και τιμή, τότε που μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας αμέτρητες επίγειες απολαύσεις. . .  πρέπει να ονομαστείτε φτωχοί εάν δεν έχετε μέσα σας την αγάπη, η οποία μόνο θα δώσει στην επίγεια σας ζωή τη σωστή ικανοποίηση που θα σας ετοιμάσει για την πνευματική ζωή, που θα σας εξασφαλίσει την ένωση μαζί Μου, που θα σας κάνει παιδιά Μου και θα σας χαρίσει την αιώνια ζωή. . .  Και άρα όποιος ανήκει στους δικούς Μου ξέρει επίσης για το κατεπείγον των εντολών της αγάπης Μου. Και θα κάνει ο ίδιος τα πάντα για να παρακινήσει τους συνανθρώπους του να ασκήσουν την αγάπη, θα τους δώσει ένα παράδειγμα, δεν θα μπορεί παρά να κάνει το καλό, να σκέφτεται και να μιλά καλά. . .

Αφού θα τον γεμίζει η αγάπη και η ένωση μαζί Μου θα του εξασφαλίσει τη σωστή σκέψη και τη σωστή θέληση. Και η αγάπη θα καθορίζει ολόκληρο τον τρόπο ζωής του. Χωρίς την αγάπη όμως ο άνθρωπος είναι και θα παραμείνει νεκρός στο πνεύμα, δεν μπορεί ούτε να αναγνωρίσει την αλήθεια ούτε να αισθανθεί ότι αυτή χαρίζει μακαριότητα. . .  Χωρίς την αγάπη είναι τυφλός στο πνεύμα, του λείπει κάθε φωτεινή ακτίνα που θα φώτιζε το εσωτερικό του. . .  Χωρίς την αγάπη παραμένει υποδουλωμένος στον αντίπαλό Μου και είναι δυστυχισμένος ήδη στη Γη και θα περάσει στο άλλο βασίλειο επίσης σε αυτή την ατυχή κατάσταση. . .  καθώς μπορεί και πάλι μόνο η αγάπη να αλλάξει την άθλια μοίρα του. . .  καθώς μόνο μέσω της αγάπης μπορεί να πετύχει μια άνοδο, γιατί πρόκειται για προαιώνιο νόμο ότι απαιτείται η αγάπη για να είναι κανείς μακάριος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7663                2-8-1960

Η μετάδοση της αλήθειας είναι καθήκον. . .

Πρόκειται για μια ευλογημένη επιχείρηση να διοχετεύσει ο άνθρωπος την αλήθεια στους συνανθρώπους στην περίπτωση που έχει ο ίδιος τη χάρη να κατέχει την αλήθεια. . .  Η αλήθεια είναι ένα δώρο του Θεού, ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια. Και την παρέχει σε εκείνους που Τον πιστεύουν και που τηρούν τις εντολές Του. . .  που ζουν μέσα στην αγάπη. Και η αλήθεια θα χαρίζει πάντα μακαριότητα. . .  Ο άνθρωπος όμως που τηρεί την εντολή της αγάπης για το διπλανό πρέπει να παράσχει στο συνάνθρωπο αυτό που κάνει τον ίδιο ευτυχισμένο, αλλιώς του λείπει η αγάπη, αλλιώς κάνει τον εαυτό του ανάξιο της αλήθειας. . .

Αλλά η αγάπη ωθεί τον άνθρωπο από το εσωτερικό του πάντα μόνο να δίνει και να χαρίζει ευτυχία. Και έτσι θα του αρέσει να μεταδώσει την αλήθεια και τότε ο Θεός ο Ίδιος θα μπορεί να μιλήσει και στους συνανθρώπους. Αφού το να λάβει κανείς την αλήθεια ισοδυναμεί με τη μετάδοση του θείου λόγου, τον Οποίο διοχετεύει ο Ίδιος στη Γη. Η αλήθεια μπορεί να προέρχεται μόνο από τον Θεό τον Ίδιο και θα διαρρέει πάντα σε ένα σκεύος που θα ανοιχθεί εθελοντικά για την παραλαβή. . .  Όταν ο Θεός θέλει να διοχετεύσει την αλήθεια στη Γη το κάνει μιλώντας σε έναν άνθρωπο και οδηγώντας σωστά τις σκέψεις του ανθρώπου, αλλά το κάνει πάντα με τον τρόπο ώστε ο άνθρωπος θα είναι πεπεισμένος ότι ο Θεός ο Ίδιος θα τον έχει οδηγήσει στην αλήθεια.

Αφού δεν ακούν όλοι οι άνθρωποι τη φωνή του Θεού του Ίδιου, δεν ξέρουν ή πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι ότι ο Θεός τους μιλά απευθείας εάν ο άνθρωπος εκπληρώσει τις προϋποθέσεις. . .  Παρ’όλα αυτά μπορεί ο άνθρωπος να κινείται μέσα στη σωστή σκέψη και τότε στέκεται και αυτός μέσα στην αλήθεια, μόνο που πρέπει να εκπληρώσει τις ίδιες προϋποθέσεις που εγγυώνται τη διοχέτευση της θεϊκής αλήθειας: Πρέπει να πιστεύει στον Θεό με ζωντανό τρόπο και πρέπει να έχει αποκτήσει αυτή την πίστη μέσω μιας ζωής με αγάπη. . .  Πρέπει να ζητήσει από τον Ίδιο να του μεταδώσει την αλήθεια, πρέπει να Τον παρακαλέσει να φωτίσει ο Θεός το πνεύμα του και να οδηγήσει σωστά τη σκέψη του.

Και πράγματι ο Θεός τότε θα φροντίσει να λάβει ο άνθρωπος την αλήθεια, η οποία θα τον κάνει ευτυχισμένο εσωτερικά. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο άνθρωπος έχει το καθήκον να οδηγήσει τον συνάνθρωπο στην ίδια αναγνώριση της αλήθειας, να του δείξει το δρόμο πώς θα μπορέσει να αποκτήσει την αλήθεια. . .  Πρέπει να τον παρακινήσει να ασκήσει την αγάπη, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι μια ζωντανή πίστη. Και πρέπει να ξυπνήσει μέσα του την επιθυμία για την αλήθεια, προκειμένου και εκείνος να αισθανθεί την ευτυχία του να στέκεται μέσα στη σωστή σκέψη. [εκφράσεις όπως «στέκομαι μέσα στη σωστή σκέψη» φαίνονται περίγεργες και στο γερμανό αναγνώστη του πρωτότυπου γερμανικού κειμένου, ανήκουν όμως στο ιδιότροπο στυλ της Μπέρτα Ντούντε και για αυτό τις μεταφράζω με τον ίδιο «περίεργο» τρόπο· σ.τ.μ.]

Πάντα ο άνθρωπος θα αισθάνεται χαρά που μπορεί να μιλήσει με το διπλανό του, που κατέχει ο ίδιος την αλήθεια. Αφού τότε αισθάνεται ασταμάτητα την ώθηση να ανταλλάζει απόψεις με τους συνανθρώπους, να προβάλλει επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα και να λύει ακόμα ανεπίλυτα προβλήματα. Γιατί θα έχει αφυπνιστεί πνευματικά, γιατί θα ζήσει μια πνευματική ζωή δίπλα στην επίγεια του ζωή, γιατί η αλήθεια είναι ο δρόμος για τη ζωή και θα τον ωθεί συνέχεια να είναι δραστήριος. . .  να δουλέψει ως υπηρέτης μέσα στον αμπελώνα του Θεού για τον Θεό και τη βασιλεία Του. . .  Θα βιώσει ο ίδιος ευλογία και θα σκορπίσει ευλογία, αφού η αλήθεια είναι ένα δώρο του Θεού και ό,τι προέρχεται από τον Θεό εκπέμπει ευλογία.

Ο,τι προέρχεται από τον Θεό θα οδηγεί πάντα πίσω στον Θεό. Και είναι ο προορισμός του ανθρώπου να ψάξει και να βρει τον Θεό κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής για να ενοποιηθεί για πάντα μαζί Του. . .  Και ο Θεός αναγνωρίζεται μόνο μέσω της αλήθειας, για αυτό το λόγο τη διοχετεύει ο Ίδιος στους ανθρώπους. Γιατί θέλει να Τον αναγνωρίσουν και να Τον αγαπούν οι άνθρωποι, προκειμένου τα πλάσματά Του να στραφούν σε Εκείνον και να επιδιώξουν την ένωση μαζί Του. . .  Και ως εκ τούτου θα έπρεπε να διαβιβάσει την αλήθεια ο κάθε άνθρωπος που την κατέχει, γιατί τότε βοηθά και τους συνανθρώπους να μάθουν να Τον αναγνωρίσουν και να Τον αγαπήσουν και γιατί τότε οι άνθρωποι θα πάρουν το δρόμο που οδηγεί στον Θεό. . .  γιατί θα φτάσουν στη ζωή την οποία δεν θα χάσουν ποτέ πια στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7666                5-8-1960

Einsetzungsworte. . .               

[Δυχτυχώς δεν ξέρω να μεταφράσω αυτή την έκφραση στα ελληνικά. Πρόκειται για τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός όταν έδωσε στους μαθητές Του εντολή να πηγαίνουν σε όλους τους λαούς και να τους μιλήσουν για Εκείνον και για τη διδασκαλία της αγάπης. Σ.τ.μ.]

Και θα είναι πάντα προς την ευλογία σας όταν σας αγγξει το ρεύμα της χάρης Μου, αφού τίποτα από ό,τι διαρρέει από Μένα δεν είναι χωρίς αποτέλεσμα στην περίπτωση που το δέχεται κανείς πρόθυμα. Και μια πρόθυμη αποδοχή είναι εγγυημένη τότε που στρέφεστε σε Μένα μέσω της προσευχής, τότε που επιθυμείτε να ευλογηθείτε από Μένα. . .  τότε που επιθυμείτε να σας μιλήσω. Και έτσι θέλω να μάθετε πώς θέλω να καταλαβαίνετε το λόγο Μου: «Κάντε αυτό στη μνήμη Μου. . .» Αφού από αυτό βγάλατε το συμπέρασμα ότι πρέπει να κάνετε μια πράξης όπου θα μοιράσετε κυριολεκτικά ψωμί και κρασί, ενώ είστε πεπεισμένοι ότι με αυτό τον τρόπο απορροφάτε μέσα σας Εμένα τον Ίδιο όταν τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε το κρασί. . .

Αλλά δεν καταλάβατε την πραγματική έννοια των λόγων Μου. Και όμως ακριβώς η παραλαβή «ψωμιού και κρασιού» είναι εξαιρετικά σημαντική και με αυτά όμως αναφέρομαι στο λόγο Μου με τη δύναμή του. Δεν θα μπορείτε να γίνετε μακάριοι εάν δεν ακούσετε το λόγο Μου, το ψωμί της ζωής, το μάννα που προέρχεται από τον ουρανό. . .  Πρέπει να αφήσετε να σας μιλάω, Εγώ Που είμαι ο Ίδιος ο Λόγος, ο οποίος έγινε σάρκα για εσάς τους ανθρώπους. . .  Όταν βάδιζα πάνω στη Γη μοίραζα άφθονα το ψωμί της ζωής. Μιλούσα σε όλους τους ανθρώπους και έδινα τροφή για τους ψυχές τους σε όλους όσοι ήταν καλοπροαίρετοι. . .  Τους έδινα ψωμί και κρασί, το λόγο Μου, τον οποίο είχα ευλογήσει με τη δύναμή Μου. . .

Εκπαιδεύτηκα τους μαθητές Μου και τους έκανα πραγματικούς κήρυκες του λόγου Μου, γιατί θα έπρεπε να φέρουν το λόγο Μου σε όλους τους λαούς. . .  αφού όλοι οι άνθρωποι είχαν ανάγκη τροφή για τις ψυχές τους, όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να «τρώνε τη σάρκα Μου και να πίνουν το αίμα Μου». Σε όλους τους ανθρώπους θα έπρεπε να παρουσιαστεί ο λόγος Μου έτσι όπως είχε προέλθει από Μένα. Θα έπρεπε να λάβουν την πιο αγνή αλήθεια, την οποία μπορούσε να τους δώσει μόνο η Ίδια η Αιώνια Αλήθεια. Αλλά η πορεία Μου στη Γη δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Και κατά αυτό το διάστημα προετοίμασα τους μαθητές Μου για την αποστολή τους ως δάσκαλοι. . .

Και όταν πλησίασε η ώρα του αποχαιρετισμού, όταν εκτέλεσα το μυστικό δείπνο με τους μαθητές Μου πριν τη δύσκολη πορεία Μου για το Γολγοθά. . .  τους έδωσα την αποστολή του διορισμού τους. . .  Τους επεσήμανα την αποστολή τους του να ενημερώσουν τον κόσμο για Μένα, για τη διδασκαλία Μου και επίσης για αυτά που ήταν ακόμα μπροστά Μου, και επομένως είπα τα λόγια: «Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές Μου όλα τα έθνη. . .»  Έκοψε κομμάτια το ψωμί και τους τα έδωσα καθώς τους έδωσα επίσης την κούπα με το κρασί. . .   Και οι μαθητές Μου ήξεραν ότι ονόμασα το ψωμί και το κρασί «σάρκα και αίμα», ότι τους μίλησα μεταφορικά και Με κατάλαβαν, ότι δηλαδή ζήτησα από αυτούς να φέρουν στους ανθρώπους το λόγο Μου, προκειμένου να Με θυμηθούν και να μην Με αφήσουν ποτέ πια να φύγω από τη μνήμη τους.

Ήξεραν ότι θα έπρεπε να μοιράσουν στους συνανθρώπους ακριβώς όπως Εγώ ο Ίδιος τους μοίρασα το ψωμί και το κρασί. . .  Και έτσι ανέθεσα μάλιστα στους μαθητές Μου την αποστολή τους για την οποία τους είχα εκπαιδεύσει. . .  Αλλά ποτέ δεν καθιέρωσα μια τέτοια κοινωνία όπως βγάλατε το συμπέρασμα από τα λόγια Μου εσείς οι άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ θέλημά Μου να κάνετε εσείς οι άνθρωποι μια πράξη και να περιμένετε από αυτή ένα αποτέλεσμα που όμως απαιτεί διαφορετικές προϋποθέσεις από ό,τι μόνο την παραλαβή ψωμιού και κρασιού. . .

Να καταλάβετε, ήταν η εντολή για τους μαθητές Μου να πηγαίνουν σε όλους τους λαούς και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο. . .  να κηρύξουν στους ανθρώπους το λόγο Μου, ο οποίος είναι στ’αλήθεια η σάρκα και το αίμα Μου, ο οποίος είναι το ψωμί των ουρανών και ο οποίος είναι και θα παραμείνει αναντικατάστατος για τους ανθρώπους που αναζητούν την ένωση μαζί Μου. Και θα την έχουν βρει τότε που θα μπορώ να τους μιλήσω απευθείας, που η δύναμή Μου θα μπορεί να εισρεύσει απευθείας μέσα τους, τότε που θα γίνει η ενοποίηση, η οποία είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας ζωής.

Η πρώτη προϋπόθεση όμως είναι να διαμορφώσει ο άνθρωπος τον εαυτό του σε αγάπη, αφού Εμένα τον Ίδιο. . .  το λόγο Μου, τη σάρκα και το αίμα Μου. . .  δεν μπορεί να τα απορροφήσει μέσα του στην περίπτωση που του λείπει η αγάπη. . .  Εγώ ο Ίδιος είμαι η Αγάπη. Μπορώ να ενοποιούμαι μόνο με την αγάπη. Επομένως δεν είναι δυνατόν να μπω στην καρδιά ενός ανθρώπου που εκτελεί την εξωτερική πράξη, που τρώει ψωμί και πίνει κρασί, η καρδιά του οποίου ωστόσο στερείται οποιασδήποτε αγάπης. . .  Αφού με αγάπη δεν εννοώ μια συναισθηματική έξαψη απέναντί Μου εκείνη τη στιγμή, αλλά μια ξεπερασμένη φιλαυτία που εκδηλώνεται ως αγάπη για το διπλανό και η οποία Μου αποδεικνύει τότε και την αγάπη του ανθρώπου για Μένα.

Αυτό λοιπόν αποτελεί μια αληθινή ενοποίηση μαζί Μου, με αποτέλεσμα να μπορώ να μιλήσω στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να του προσφερθούν η σάρκα Μου και το αίμα Μου, ο λόγος Μου με τη δύναμή του. Και τότε ο άνθρωπος θα Με σκέφτεται διαρκώς, θα αρχίζει και θα τελειώνει τα πάντα μαζί Μου, θα πασχίζει να ζει πάντα σύμφωνα με το θέλημά Μου και θα διανύσει το δρόμο της ανοδικής ανάπτυξης. . .  θα φτάσει στο στόχο, στην αιώνια ζωή και στη μακαριότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

7668                7-8-1960

«Τετέλεσται. . .»

Εκείνος που άφησε να Τον καρφώσουν στο σταυρό για τις αμαρτίες σας πράγματι κατόρθωσε το έργο και λύτρωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία και τον θάνατο. Αφού ήμουν ο Ίδιος μέσα στον άνθρωπο Ιησού, άρα δεν πρόκειται να επιτέλεσε μόνο ένας άνθρωπος ένα έργο που είχε μόνο επίγεια αξία, αλλά Εγώ ο Ίδιος ευσπλαχνιζόμουν ολόκληρη την ανθρωπότητα και εξιλέωσα την ενοχή της για να της δώσω τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε Μένα. Αφού αυτό είχε γίνει αδύνατον για τον κάθε άνθρωπο εξαιτίας του βάρους της αρχέγονης ενοχής, της ενοχής της κάποτε αποστασίας από Μένα και της πτώσης στο βάθος. Πρέπει να τονίζεται ξανά και ξανά ότι πρόσφερα ο Ίδιος τη σταυρική θυσία μέσα σε ένα ανθρώπινο περίβλημα. . .  και πρέπει να τονίζεται ότι η «Αγάπη» πρόσφερε αυτή τη θυσία, ότι η Αγάπη όμως είμαι Εγώ ο Ίδιος από τους αιώνες των αιώνων.

Εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να συλλάβετε αυτή την πράξη με όλο το βάθος της, αλλά μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι δεν επρόκειτο για «ανθρώπινο έργο», παρόλο που ο άνθρωπος Ιησούς έδωσε τη ζωή του στο σταυρό. Αλλά αυτό έγινε μόνο με σκοπό να λάβει γνώση η ανθρωπότητα και να συνειδητοποιήσει την τεράστια ενοχή της, για την εξάλειψη της οποίας επιτελέστηκε μια ασυνήθιστη πράξη που έγινε μόνο μια φορά και που δεν θα επαναληφθεί. Και με αυτό τον τρόπο έγινε η ολοκληρωτική εξάλειψη της ενοχής, με αποτέλεσμα να εναπόκειται μονάχα στη θέληση του ίδιου του ανθρώπου να απελευθερωθεί από την ενοχή της αμαρτίας που τον βαραίνει όσο δεν αναγνωρίζει το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού.

Και το έργο της λύτρωση επιτελέστηκε για όλες τις εποχές. . .  Δεν θα χρειαστεί να επαναληφθεί, φτάνει για τη λύτρωση ολόκληρου του πνευματικού που έπεσε κάποτε. Αφού ο Ίδιος το φρόντισα, ήθελα να εξαλείψω την ενοχή για χάρη της αγάπης Μου και  εξιλέωσα την ενοχή για χάρη της δικαιοσύνης Μου. Ο τεράστιος βαθμός των παθών που έπρεπε να ανεχθεί το ανθρώπινο περίβλημα του Ιησού αποτελούσε ικανοποιητική εξιλέωση για Μένα. . .  Αλλά ο άνθρωπος Ιησούς μόνος Του δεν θα ήταν ικανός να υποφέρει σε τέτοιο βαθμό εάν δεν Τον είχε κάνει ικανό η Αγάπη μέσα Του. Και τονίζω ξανά και ξανά ότι αυτό το λυτρωτικό έργο έγινε μόνο μια φορά και δεν θα επαναληφθεί, επειδή το λυτρωτικό αποτέλεσμά του φτάνει για όλη την αιωνιότητα.

Όσο υπάρξουν ακόμα πεσμένα πνευματικά όντα τόσο θα αναφέρεται ο θείος Λυτρωτής Ιησούς Χριστός. Και η αναγνώριση του λυτρωτικού έργου Του θα απελευθερώσει τους ανθρώπους από την ενοχή της κάποτε αποστασίας τους από Μένα και πράγμαι δεν θα απαιτηθεί καμία άλλη εξιλαστήρια θυσία, γιατί την πρόσφερα ο Ίδιος για όλες τις εποχές. . .  Να αρκεστείτε επομένως σε αυτή εσείς οι άνθρωποι και μην στρέψετε την προσοχή σας σε γεγονότα σατανικού είδους που δεν μπορούν να εναρμονιστούν με το λυτρωτικό Μου έργο.

Αφού αν ποτέ ονομάσει κανείς ανολοκλήρωτο το λυτρωτικό Μου έργο, αν ποτέ δείξει κανείς στους ανθρώπους έναν άλλο δρόμο προς τη μακαριότητα από το δρόμο για το σταυρό, δεν θα μπορεί ποτέ να γίνει λόγος για ενέργεια του θείου Πνεύματος. Θα πρόκειται για δυνάμεις που θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη λύτρωσή σας, που θα προσπαθήσουν να σας απομακρύνουν από Μένα, ο Οποίος θέλω να Με αναγνωρίσουν και να Με αποδεχθούν οι άνθρωποι μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  Και τότε να φυλαχθείτε, αφού ο αντίπαλός Μου ξέρει να σας παρουσιαστεί με το φωτεινό μανδύα ενός αγγέλου και θα σας είναι δύσκολο να τον ξεσκεπάσετε.

Αλλά επικαλείστε πάντα μόνο τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος μάλιστα καταλαβαίνει τον εχθρό και αντίπαλό Του, και παρακαλάτε Τον για την προστασία Του. Αφού Εκείνος και Εγώ ήμαστε ένα. Και στην περίπτωση που Με παρακαλάτε για σωστή σκέψη και για συμπαράσταση σε κάθε κατάσταση πνευματικής ανάγκης, δεν θα χρειάζεται πια να ανησυχείτε. Θα οδηγείστε σε σωστούς δρόμους και η «λύτρωση» θα φανερωθεί πάνω σας. . .  και θα καταλάβετε ξεκάθαρα ποιο δρόμο θα πρέπει να πάρετε και πώς και πού θα κινδυνεύετε.

Σας λύτρωσα από κάθε αμαρτία, αφού ο σταυρικός Μου θάνατος ήταν η εξιλέωση της ενοχής σας. Και αυτή η παροχή εξιλέωσης δεν θα μπορεί να μειωθεί από τον αντίπαλό Μου. Ωστόσο, αυτός θα  προσπαθεί ξανά και ξανά να επενεργήσει σε σας τους ανθρώπους με τον τρόπο ότι θα σας συγχύσει και ότι θα αρχίσετε να αμφιβάλλετε για Μένα ως τον Λυτρωτή σας Ιησού Χριστό. . .  Αφού κατά την εποχή του τέλους θα εμφανιστούν πολλοί ψεύτικοι Χριστοί και ψευδοπροφήτες που θα προσπαθήσουν να σας τραβήξουν σε λάθους δρόμους. Και τότε θα πρέπει να είναι ισχυρή η πίστη σας και θα πρέπει να ξέρετε ότι θα έπρεπε να βασιστείτε μόνο πάνω στον Ιησού Χριστό. Γιατί τότε θα αναγνωρίσετε Εμένα τον Ίδιοςκαι θα Με επικαλείστε ως Πατέρα σε κάθε κατάσταση ανάγκης και πίεσης του κορμιού και της ψυχής σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7669                8-8-1960

Η ψυχή δέχεται συνειδητά την ενσάρκωσή της. . .

Ξεκινάτε τον επίγειο δρόμο σας με πλήρη επίγνωση όσων σας περιμένουν και δίνετε εθελοντικά τη συγκαταθέσή σας. . .  Αλλά σας αφαιρείται πάλι η ανάμνηση, αλλιώς η επίγεια σας πορεία θα σας επέβαλλε έναν ορισμένο εξαναγκασμό, κάτι που δεν θα ήταν ωφέλιμο για την ωρίμανση της ψυχής σας. Επομένως μην παραπονιέστε κατά την επίγεια σας ζωή για εκείνο ή το άλλο χτύπημα της μοίρας, αφού πρόκειται σε όλα αυτά μόνο για μέσα για την προώθηση της ωρίμανσης των ψυχών σας, τα οποία θα σας οδηγήσουν στην τελειότητα εάν η στάση σας είναι σωστή. Άρα η θέλησή σας πρέπει να είναι στραμμένη στη σωστή κατεύθυνση, και σε αυτό αποτελείται η δοκιμασία της επίγειας σας ζωής, με σκοπό την επιτυχία σε εκείνη βρίσκεστε στη Γη.

Τότε που ξεκινάτε την ενσάρκωσή σας ως άνθρωποι όλα τα εμπόδια σας φαίνονται εύκολα υπερβατά και τα επωμίζεται ευχαρίστως, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για την τελευταία ενσάρκωση μέσα στη μορφή, ότι μετά θα μπορείτε να ζήσετε με πλήρη ελευθερία όταν ολοκληρώσετε την επίγεια πορεία. Και έχετε μάλιστα τη δυνατότητα να ελευθερωθείτε από τη μορφή μέσω αυτής της επίγειας ζωής στην περίπτωση που ζητάτε πάντα την υποστήριξη του Θεού. Τότε η ψυχή αποδεικνύει ότι θέλει να εκπληρώσει το σκοπό της επίγειας της ζωής, αποδεικνύει ότι αναγνωρίζει τον Θεό και επίσης Τον αναζητά, αλλιώς δεν θα επικαλούνταν τη βοήθειά Του.

Και η ψυχή θα είναι τότε ικανή να ξεπεράσει ακόμα και τα πιο δύσκολα χτυπήματα της μοίρας, δεν θα χρειάζεται ποτέ να τα σηκώσει μόνη της, αλλά θα έχει πολλή πνευματική υποστήριξη. Έτσι η επίγεια της πορεία θα παρουσιάζει ξανά και ξανά ελαφρύνσεις και η ψυχή θα βγαίνει με μεγαλύτερη ωριμότητα από κάθε δοκιμασία. Αφού χωρίς τέτοιες δοκιμασίες δεν μπορεί να ανέβει όσον αφορά την ανάπτυξή της. Αυτή η γνώση τής δίνεται πριν την ενσάρκωσή της ως άνθρωπος και η ψυχή δεν αρνείται να ξεκινήσει τον επίγειο δρόμο. Εάν όμως συνέχιζε να έχει την ανάμνηση, η θέληση και η πράξη της δεν θα ήταν ελεύθερες. Η ψυχή θα δρούσε διαρκώς κάτω από έναν εξαναγκασμό και επίσης από φόβο για τα όσα θα έρθουν, ακόμα και αν δεν της χαρίζονταν πλήρη σαφήνεια και γνώση σχετικά με αυτά.

Ως άνθρωποι όμως θα έπρεπε να ξέρετε ότι επωμιστήκατε εθελοντικά την επίγεια σας μοίρα και αυτή η γνώση θα έπρεπε να σας καθησυχάσει καθ’όσων θα έπρεπε πάντα να σκέφτεστε ότι έχετε τη δυνατότητα να ελευθερωθείτε οριστικά από τη μορφή, όποια και να είναι η επίγεια σας μοίρα. Να ξέρετε ότι μπορείτε πάντα να έχετε υποστήριξη από την πνευματική πλευρά, ότι ο Θεός ο Ίδιος θέλει να επιστρέψετε σε Αυτόν και ότι σας νοσταλγεί. Άρα θα κάνει τα πάντα για να σας διευκολύνει την επιστροφή και για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να φοβάστε τίποτα, ό,τι και να σας φέρει η μοίρα σας. . .

Αφού με τη βοήθειά Του θα είστε σε θέση να υπερνικήσετε τα πάντα, με τη βοήθειά Του θα τα καταφέρετε να νικήσετε τον αντίπαλό Του, ο οποίος σας κρατά ακόμα δεμένους. . .  Αφού αυτός δεν θα σας εξουσιάσει πια όταν επιθυμήσετε τον Θεό, Που είναι ο Πατέρας όλων σας. . .  Που μέσα στον Ιησού Χριστό διεξήγαγε τον αγώνα ενάντια στο δικό Του και στο δικό σας εχθρό και ο Οποίος τον υπερνίκησε. Και από Εκείνον να ζητάτε πάντα τη δύναμη, θα σας συμπαραστέκεται πάντοτε, θα σας παρέχει ο Ίδιος δύναμη για να διανύσετε επιτυχώς την επίγεια σας πορεία. . .  για να υπερνικήσετε όλα τα δύσκολα που σας επιβλήθηκαν από τη μοίρα, προκειμένου να ωριμάσετε ακόμα πάνω στη Γη, προκειμένου να ελευθερωθείτε από κάθε μορφή και να μπορέσετε να μπείτε στο πνευματικό βασίλειο ως ελεύθερα όντα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7670                9-8-1960

Αποστασία και επιστροφή του όντος. . .

Αγάπη του Θεού. . .

Αποστατήσατε μεν από Μένα, αλλά Μου ανήκετε παρ’όλα αυτά, αφού ήταν η δική Μου δύναμη που σας έφτιαξε. . .  Και επίσης έχετε μέσα σας τον θεϊκό πνευματικό σπινθήρα, που είναι δικό Μου τμήμα, που είναι και θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένος με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. . .  Είστε άρα δικοί Μου. . .  αλλά εσείς οι ίδιοι, η ελεύθερη βούλησή σας, δημιούργησε μια απόσταση μεταξύ μας. Απομακρυνθήκατε συνειδητά από Μένα, χαλαρώσατε το δεσμό μαζί Μου, απομακρυνθήκατε απύθμενα από Μένα. . .  μόνο όσον αφορά τη βούλησή σας μεν. Αφού είστε και θα μείνετε δικοί Μου παρ’όλα αυτά, αλλιώς δεν θα μπορούσατε να υπάρχετε εάν ακύρωνα εντελώς το δεσμό μεταξύ μας και αν χώριζα από σας.

Τότε η δύναμη της αγάπης Μου δεν θα μπορούσε πια να είναι μέσα σας, η οποία εξασφαλίζει την ύπαρξή σας. Θα διαλυόσασταν σε ένα τίποτα εάν απόσυρα εντελώς τη δύναμη από σας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει ποτέ στην αιωνιότητα, γιατί η δύναμή Μου είναι αγάπη, η οποία σας έφτιαξε και γιατί η αγάπη δεν καταστρέφει ποτέ αυτό που προέκυψε από αυτή. Είστε τα πλάσματά Μου. . .  δημιουργημένα μεν μέσω της θέλησης εκείνου που είναι τώρα ο αντίπαλός Μου και που θα παραμένει ο αντίπαλός Μου ακόμα για αιωνιότητες. . .

Αλλά όταν δημιουργούσασταν, η δύναμη της αγάπης Μου έρρεε μέσα στο πρωτόπλαστο πνεύμα Μου και τον έκανε ικανό να δημιουργεί. Και άρα ήσασταν προϊόντα της δύναμης της αγάπης Μου, η οποία χρησιμοποιούνταν από εκείνον μέσω της θέλησής του για να δημιουργήσει όντα που δεν θα μπορούσαν ποτέ πια να πεθάνουν. Αλλά διά της παρακίνησής του και διά της ελεύθερης θέλησής σας τοποθετήσατε τον εαυτό σας σε μια κατάσταση που απέκλειε την παρουσία Μου. Και επομένως δεν μπορούσα πια να σας χαρίσω ευτυχία όπως έγινε αρχικά. Αφού η ακτινοβόληση από την αγάπη Μου σήμαινε για το ον απεριόριστη μακαριότητα, από την οποία όμως παραιτήθηκε εθελοντικά ή την οποία απόρριψε όταν απομακρύνθηκε θεληματικά από Μένα.

Παρ’όλα αυτά θα παραμένει το ον Μου για όλη την αιωνιότητα και θα αλλάξει με βεβαιότητα κάποτε την κατάστασή του. Από την ατέλεια την οποία επέλεξε το ίδιο θα μπει ξανά στην κατάσταση της τελειότητας και θα Με πλησιάσει και πάλι διά της θέλησής του και τότε θα μπορεί πάλι να είναι μακάριο όπως κάποτε. . .  Για αυτό το λόγο όμως δεν θα εγκαταλείψω το δικαίωμά Μου για τα πλάσματά Μου, διότι εκπήγασαν από την αγάπη Μου. Αφού όμως η ελεύθερη βούλησή τους στράφηκε κάποτε στον τωρινό αντίπαλό Μου, είχε και αυτός ένα δικαίωμα για αυτά τα πλάσματα, τα οποία δημιούργησε η αγάπη και των δύο μας.

Και αυτό το δικαίωμα δεν θα του το αμφισβητήσω, αλλά ούτε θα σταματήσω ποτέ να επενεργώ πάνω στα πλάσματά Μου έτσι ώστε θα ξεκινήσουν εθελοντικά το δρόμο της επιστροφής, χωρίς ωστόσο να τα εξαναγκάσω. Και το ίδιο κάνει επίσης ο αντίπαλός Μου, ο οποίος εφαρμόζει κάθε μέτρο για να κερδίσει τα πλάσματα οριστικά για τον εαυτό του, ενώ ούτε αυτός δεν μπορεί να ασκήσει εξαναγκασμό. Και τώρα θα δείξει ποιος είναι πιο ισχυρός και τι είναι πιο ισχυρό: η αγάπη ή το μίσος. . .  Η αγάπη θα πάρει τη νίκη, αφού η αγάπη Μου δεν τελειώνει ποτέ. . .  ακολουθεί το οντώδες μέχρι τα πιο βαθιά βάθη, δεν εγκαταλείπει τίποτα, δεν χωρίζει ποτέ από τα όντα που δημιούργησε. Και κάποια στιγμή θα κατορθώσει να ανοιχθεί το ον και πάλι στην αγάπη, την οποία απόρριψε κάποτε. . . να Μου επιτρέψει ξανά να το ακτινοβολώ και να μεταμορφώσει σιγά σιγά τον εαυτό του στην αρχέγονη φύση του, η οποία ήταν η αγάπη. . .

Ανήκει σε Μένα και δεν θα το εγκαταλείψω ποτέ στην αιωνιότητα. Θα το ακολουθήσω με την αγάπη Μου, θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω και τη δική του αγάπη. Και η αγάπη έχει τέτοια δύναμη ώστε κατορθώνει τα πάντα, ώστε νικά και τον πιο ισχυρό εχθρό, ώστε σπα την πιο μεγάλη αντίσταση, ώστε το ον θα Μου αφοσιωθεί και πάλι κάποτε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ποτέ πια να βυθιστεί, να απολαμβάνει απεριόριστη μακαριότητα κοντά στην καρδιά του Πατέρα, ο Οποίος δεν θα αφήνει ποτέ το παιδί του να καταστραφεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7671                11-8-1960

Διαδικασία μεταμόρφωσης. . .

Αυτοδιαμόρφωση στην τελειότητα. . .

Περιέχετε όλοι μέσα σας τον θεϊκό πνευματικό σπινθήρα. . .  συνεπώς είστε όλοι δικά Μου τμήματα, γιατί αυτός ο σπινθήρας δεν θα μπορεί ποτέ στην αιωνιότητα να χωρίσει από το πατρικό Πνεύμα. Και αυτός ο σπινθήρας είναι αγάπη, δηλαδή η αρχέγονη ουσία Μου. Και επομένως είστε δύναμη αγάπης που ακτινοβολήθηκε από Μένα και η ουσία της οποίας σκλήρυνε ώστε να γίνει υλική μορφή που περιέχει μέσα της δύναμη που έχει ήδη ωριμάσει. . .  την ψυχή. . .  η οποία πάλι περικλείει τον σπινθήρας της αγάπης Μου, ο οποίος δημιουργεί το δεσμό μεταξύ Μου και εσάς. Η θέλησή σας μεν διάλυσε κάποτε αυτό το δεσμό, ωστόσο αυτός στ’αλήθεια υπάρχει ακόμα. Αφού δεν θα μπορείτε ποτέ στην αιωνιότητα να χωρίσετε από Μένα, είστε και θα παραμένετε δικοί Μου στο χρόνο και στην αιωνιότητα.

Και δεν θα εγκαταλείψω το δικαίωμά Μου για σας, επειδή σύμφωνα με το προαιώνιο νόμο η δύναμη που ακτινοβολήθηκε κάποτε από Μένα θα πρέπει και να ρεύσει πίσω σε Μένα. Το χρονικό διάστημα της απόστασης από Μένα όμως, την οποία λοιπόν επιδιώξατε με την ελεύεθρη θέλησή σας, ωφελεί ταυτόχρονα μια διαδικασία μεταμόρφωσης. . .  ώστε τα όντα που δημιουργήθηκαν από Μένα θα διαμορφώσουν τον εαυτό τους με την ελεύθερη θέλησή τους σε ομοιώματα του Εαυτού Μου. . .  Και αυτός είναι ο λόγος γιατί δεν εμπόδισα την κάποτε αποστασία τους από Μένα. Και αυτή η διαδικασία της μεταμόρφωσης μπορεί να απαιτήσει αιώνια χρονικά διαστήματα, γιατί αποφασιστική είναι η ελεύθερη βούληση του όντος.

Αλλά κάποτε θα τελειώσει και τότε θα έχω πετύχει αυτό που ήθελα: για πάντα ελεύθερα, μακάρια πλάσματα που με ύψιστη τελειότητα θα δημιουργούν και θα ενεργούν μαζί Μου. . .  Θα έχω τότε παιδιά, τα οποία ούτε η παντοδυναμία Μου δεν μπορούσε να δημιουργήσει, τα οποία έπρεπε να διαμορφώσουν μόνα τους τον εαυτό τους σε τέτοια παιδιά σύμφωνα με τον προαιώνιο νόμο. . .  Όσο μακριά και να βρίσκεται από Μένα ένας άνθρωπος, ακόμα και αν συνδεθεί με όλες τις δυνάμεις της κόλασης κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, είναι δικό Μου τμήμα και θα μείνει δικό Μου τμήμα ώσπου να έχει βρει το δρόμο πίσω σε Μένα, ώσπου να έχει γυρίσει στην κάποτε αφετηρία του. Αφού δεν αφήνω τίποτα για πάντα στον αντίπαλό Μου, αλλά και αυτός ο αντίπαλος θα Μου παραδοθεί κάποτε, και αυτός θα επιστρέψει σε Μένα. Αφού και αυτός είναι μια ακτινοβολία φωτός από Μένα, η οποία θα πάρει αναπόφευκτα και πάλι το δρόμο σε Μένα, ακόμα και αν περάσουν αιωνιότητες μέχρι τότε.

Το έργο της αυτοδιαμόρφωσης στην ύψιστη τελειότητα απαιτούσε πρώτα την αποδέσμευση [των όντων· σ.τ.μ.] από Μένα, γιατί το ον έπρεπε με πλήρη ανεξαρτησία και με ελευθερία βούλησης να καταπιαστεί με αυτό το έργο: [έμφαση της μεταφράστριας] να επιδιώξει με όλες του τις δυνάμεις την τελειότητα και να πλησιάσει ξανά το πατρικό Πνεύμα, το τμήμα του Οποίου θα παραμείνει, όσο πολύ και αν απομακρύνθηκε το ον από Μένα, όσο βαθιά και αν έπεσε με δικό του φταίξιμο. Δεν θα μπορεί ποτέ να χωρίσει εντελώς από Μένα και για αυτό το λόγο θα πρέπει κάποτε να επιστρέψει στην αφετηρία του, γιατί θα το κρατώ και θα το τραβάω αιώνια, παρόλο που δεν θα θίξω ποτέ την ελεύθερη βούλησή του.

Αλλά όταν θα έχει επιστρέψει σε Μένα θα είναι απερίγραπτα μακάριο, αφού μόνο ενωμένο μαζί Μου το ον μπορεί να βρει τη μακαριότητά του. Και αυτή την ένωση πρέπει να την επιδιώξει με πλήρη επίγνωση, αφού ο δεσμός υπάρχει και υπήρχε πάντα, ακόμα και τότε που το ον απομακρύνθηκε μόνο του από Μένα, ακόμα και τότε που με τη δική του θέληση επιτέλεσε το χωρισμό από Μένα και δεν Με πίστευε πια. Αφού δεν εγκαταλείπω τίποτα που εκπήγασε από τη δύναμη της αγάπης Μου και θα πετύχω κάποτε το στόχο Μου του να επιστρέψει το ον εθελοντικά σε Μένα. . .

Και τότε ένα ον όμοιο με Μένα θα έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στο πλευρό Μου. Τότε θα έχει κατορθώσει το έργο της αυτοδιαμόρφωσης. Τότε θα κατέχω παιδιά και αυτά θα είναι απερίγραπτα μακάρια. . .  Και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να χαθεί για πάντα τίποτα από αυτά που εκπήγασαν κάποτε από τη δύναμη της αγάπης Μου. . .  Τα πάντα θα επιστρέψουν κάποτε σε Μένα, γιατί ένας ολοκληρωτικός χωρισμός δεν μπορεί ποτέ να γίνει, γιατί όλα τα πλάσματα είναι δικά Μου και θα παραμένουν δικά Μου στους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

7672                12-8-1960

Μεγάλη απόσταση από τον Θεό. . .

Τέλος. . .

Το ότι οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ από Μένα είναι μια σαφής ένδειξη της εποχής, αφού με αυτό τον τρόπο προκαλούν μόνοι τους το τέλος, γιατί η επίγεια τους ζωή δεν εκπληρώνει πια το σκοπό της. . .  του να επιδιώξουν και να πετύχουν οι άνθρωποι την ένωση μαζί Μου. . .  Μόνο για αυτό το σκοπό τούς δόθηκε η επίγεια τους ζωή: για να κάνουν το τελευταίο βήμα της επιστροφής τους σε Μένα, για να ακυρώσουν την απόσταση την οποία δημιούργησαν οι ίδιοι κάποτε διά της αποστασίας τους από Μένα. Κατά την επίγεια τους ζωή λοιπόν τους δίνεται η τελευταία δυνατότητα να καταλάβουν το άδικό τους, το οποίο τους έκανε να πέσουν σε απύθμενη απόσταση από Μένα. . .

Διά της αγάπης και της χάρης Μου αυτή η απόσταση έχει ήδη μειωθεί μέσω της πορείας τους μέσα από τα έργα της δημιουργίας, με αποτέλεσμα τα όντα να έχουν φτάσει σε ένα σημείο λίγο πριν την επιστροφή τους σε Μένα. Αυτή όμως πρέπει να γίνει με την ελεύθερη βούλησή τους και για αυτό το σκοπό χαρίστηκε στα όντα που έπεσαν κάποτε το σύντομο διάστημα της επίγειας τους ζωής, το οποίο φτάνει εντελώς για να πετύχουν τον τελικό στόχο. . .  την ενοποίηση μαζί Μου. Αλλά οι άνθρωποι δεν σκέφτονται το σκοπό της επίγειας τους ζωής και κοιτάζουν τα πάντα μόνο με εγκόσμια μάτια. Δεν μειώνουν την απόστασή τους από Μένα αλλά μάλλον τη μεγαλώνουν, γιατί δεν έχουν καμία αγάπη μέσα τους και γιατί αυτό σημαίνει πάντα μεγάλη απόσταση από Μένα.

Και για αυτό το λόγο έχει έρθει η εποχή όπου η Γη δεν χρησιμεύει πια για εκπαιδευτικός σταθμός του πνεύματος, όπου δεν εκπληρώνει πια το σκοπό της. . .  όπου έχει γίνει περιττό να βρίσκεται ο άνθρωπος στη Γη, γιατί μόνο χρησιμοποιεί λάθος τη διαμονή του εκεί και μάλλον προκαλεί αύξηση της απόστασής του από Μένα. Και αυτό σημαίνει μέγιστο κίνδυνο για την ψυχή του ανθρώπου, σημαίνει ότι αυτή κινδυνεύει να πρέπει να φυλακιστεί εκ νέου μέσα στην ύλη, να βυθιστεί πάλι ατελείωτα. Και για αυτό το λόγο περιμένει εσάς τους ανθρώπους μια μεγάλη αλλαγή, προκειμένου η Γη να μπορεί ξανά να εκπληρώσει το σκοπό της: να φέρει την ψυχή στην ωρίμανση.

Οι άνθρωποι της τωρινής εποχής λοιπόν προκαλούν μόνοι τους το τέλος της παλιάς Γης. Αφού θέλω να επαναφέρω την παλιά τάξη και να κάνω τη Γη να γίνει πάλι ο εκπαιδευτικός σταθμός του πνεύματος. Αυτό όμως προϋποθέτει τη διάλυση και την ανάπλαση της δημιουργίας, στην οποία ανήκουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι, που δεν καταλαβαίνουν το νόημα και το σκοπό της επίγειας τους ζωής και που ζουν μόνο μια καθαρά εγκόσμια ζωή και δεν σκέφτονται τις ψυχές τους. Ό,τι και να κάνω να γίνει ακόμα πριν, τίποτα δεν θα καταφέρει πια μια αλλαγή των ανθρώπων, με λίγες μόνο εξαιρέσεις που ακόμα κατά την τελευταία ώρα θα Με βρουν και τις οποίες θέλω μάλιστα να σώσω από την καταστροφή.

Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία πίστη σε Μένα που να είναι ζωντανή και μια νεκρή πίστη δεν είναι ικανή να αφυπνίσει τις ψυχές στη ζωή. Αφού οι άνθρωποι ζουν χωρίς αγάπη. Δεν προσέχουν τα δεινά των συνανθρώπων τους, αισθάνονται μόνο μια δυνατή φιλαυτία και αυτή η αγάπη τούς εξωθεί πάλι στους κόλπους του αντιπάλου. Και έτσι η απόστασή τους από Μένα αυξάνεται όλο και περισσότερο, γιατί μονάχα η αγάπη δημιουργεί την ένωση μαζί Μου και γιατί η έλλειψη αγάπης αποδεικνύει την απόσταση από Μένα.

Και για το λόγο αυτό μειώνεται ο χρόνος που ακόμα χωρίζει εσάς τους ανθρώπους από το τέλος. . .  το πιστεύετε δεν το πιστεύετε. . .  Πρόκειται για το κανονικό αποτέλεσμα της έλλειψης αγάπης των ανθρώπων, το οποίο θα μπορούσε να σταματήσει μόνο ένας τρόπος ζωής τους με αγάπη, τον οποίο όμως δεν μπορεί πια να περιμένει κανείς πάνω σε αυτή τη Γη. Το κύριο θέμα κατά την επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι μόνο η ωρίμανση της ψυχής του. . .  Αλλά κανένας άνθρωπος δεν έχει επίγνωση αυτής της αποστολής που του έχει ανατεθεί, εκτός από τη μικρή ομάδα των δικών Μου, η οποία ωστόσο δεν θα μπορεί να σταματήσει τη μετατροπή αυτής της Γης, η οποία όμως θα ζήσει πάνω στη νέα Γη ως γενάρχες του νέου ανθρώπινου γένους. Και τους περιμένει μια πάρα πολύ καταπληκτική μοίρα, την οποία να επιδιώξουν θα έπρεπε πράγματι να είναι το πιο σημαντικό για τους ανθρώπους κατά αυτές τις τελευταίες μέρες. Αλλά δεν πιστεύουν σε μια τέτοια μοίρα και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αναγκαστεί να πιστέψει.

Αλλά θέλω να ενημερώνεστε σχετικά ξανά και ξανά, αφού θα αφήνω τη φωνή Μου να ηχήσει μέχρι το τέλος και θα νουθετώ και θα προειδοποιώ όλους τους ανθρώπους. Και μέχρι το τέλος ο κάθε άνθρωπος θα έχει ακόμα την ευκαιρία να επιτελέσει τη μεταμόρφωση του εαυτού του. . .  να επιδιώξει έναν άλλο στόχο από ό,τι μόνο τον επίγειο κόσμο. . .  Και μακάριος είναι εκείνος που εκμεταλλεύεται ακόμα το χρόνο, που διαμορφώνει το είναι του στην αγάπη. Αφού δεν θα χρειαστεί να φοβάται το τέλος, γιατί θα ανήκει επίσης στους δικούς Μου, τους οποίους θα προστατεύσει και θα σώσει το δυνατό Μου χέρι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

 

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser