background

επισκέπτες: 4448

Bιβλίo 55

 

4804                28-12-1949

Κουραστικός δρόμος προς τα πάνω. . .

Επίγεια αμοιβή. . .

Η μοίρα σας είναι ό,τι συμβάλλει στο καλό σας. Η ανατροφή ενός ανθρώπου σε παιδί του Θεού θα είναι πάντα μια πορεία πόνων και δυσκολιών, την οποία πρέπει να διανύσει ο άνθρωπος με τη θέλησή του στραμμένη σε Μένα μέχρι το τέλος, για να μπορέσω μετά να τον υποδεχτώ στη βασιλεία Μου, για να μπορέσω να τον τραβήξω κοντά στην καρδιά Μου για να τον αμείψω για την πίστη του. Και έτσι πρέπει να πάρουν τον ίδιο δρόμο και οι ψυχές του φωτός για ν’αποφέρει η ενσάρκωσή τους στη γη την επιτυχία για την οποία συμφώνησαν να ενσαρκωθούν. Μια επίγεια ζωή χωρίς δυσκολίες και πόνους μειώνει και τις δυνατότητες για ωρίμανση και είναι η μοίρα μόνο εκείνων που δεν κάνουν καμία προσπάθεια να μαζέψουν πνευματικά πλούτη, που επιδιώκουν μονάχα επίγειους στόχους, που αφιερώνονται στον αντίπαλό Μου, ο οποίος τους παρέχει εγκόσμια υποστήριξη για να μην χάσει πια τις ψυχές τους.

Μην ζηλέψετε για αυτό ποτέ ανθρώπους που πετυχαίνουν τα πάντα, που εκστασιάζονται με επίγειες απολαύσεις και καλοπέραση και στους οποίους επιβάλλονται μόνο λίγες δοκιμασίες. Να ξέρετε ότι οι ψυχές τους από την αρχή της ενσάρκωσής τους μέχρι το τέλος δεν προοδεύουν σχεδόν καθόλου, ότι ζουν μάλιστα αλλά έχουν πέσει θύματα του πνευματικού θανάτου. Παίρνουν επομένως ήδη στη γη την αμοιβή για πράξεις τις οποίες δεν έκαναν με κίνητρο την αγάπη, οι οποίες ωστόσο βοήθησαν τους συνανθρώπους στις δυσκολίες τους. Τίποτα δεν μένει χωρίς αμοιβή για τους ανθρώπους, αλλά αλίμονο αν τους παρέχεται μονάχα επίγεια αμοιβή. . .  Φτωχοί και μίζεροι θα μπουν στο επέκεινα τέτοιοι άνθρωποι μετά το θάνατό τους, και μεγάλα θα είναι εκεί η δυστυχία και το σκοτάδι τους.

Ανεχτείτε ό,τι σας επιβάλλεται και αυξήστε τα πνευματικά σας αγαθά όταν σας πιέζει η επίγεια ένδεια, για ν’αμειφθείτε στο πνευματικό βασίλειο και να μην πρέπει να στερήσετε τίποτα εκεί. Και να ξέρετε ότι μονάχα ένας δρόμος γεμάτος αγκάθια θα σας οδηγήσει στο στόχο, ότι είναι ο σωστός δρόμος εκείνος  που είναι κουραστικός και απόκρημνος. Και αν ο δρόμος είναι επίπεδος, παρακαλέστε μια γρήγορη άνοδο και δύναμη για να μπορέσετε να διανύσετε κάθε δρόμο, ακόμα και αν είναι πολύ δύσκολος. Και μην κοιτάξετε γεμάτοι ζήλια εκείνους που μπορούν ν’απολαύσουν την επίγεια τους ζωή, αφού θα είναι κάποτε αξιολύπητοι, ενώ εσάς σας περιμένει ακόμα η δίκαιη αμοιβή, την οποία θα σας παρέχω Εγώ ο Ίδιος όταν έχετε μπει στη βασιλεία Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4805                29-12-1949

Η επιφοίτηση του Πνεύματος. . .

Ό,τι μιλά στην ψυχή δεν αγγίζει τις αισθήσεις του ανθρώπου αλλά μόνο την καρδιά. Και για αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί ν’ακούσει και να νιώσει τη φωνή του πνεύματος με τις σωματικές του αισθήσεις. Η φωνή του πνεύματος ηχεί μονάχα μέσα στην καρδιά του, δηλαδή ανεβαίνει από το εσώτατο του ανθρώπου και αυτός τη συνειδητοποιεί μόνο τότε. Εάν η φωνή του πνεύματος άγγιζε ευχάριστα τις αισθήσεις του ανθρώπου, αυτός θα αφουγκραζόταν μάλιστα πιο συχνά τη φωνή μέσα στην καρδιά του. Αλλά η επιτυχία για την ψυχή θα ήταν τότε μικρή, γιατί θα συμμετείχε και το κορμί. Για αυτό το λόγο είναι πολύ πιο ωφέλιμο ν’αφουγκραστεί ο άνθρωπος την εσωτερική φωνή χωρίς σωματικό κίνητρο, διότι τότε μονάχα η ανθρώπινη θέληση επιδιώκει τη σύνδεση με τον πνευματικό κόσμο, με το βασίλειο από το οποίο ακούγεται η φωνή για την ψυχή.

Και για αυτό οι κάτοικοι του φωτεινού βασιλείου μπορούν μόνο σπάνια να εκφραστούν απέναντι σ’έναν άνθρωπο, παρόλο που προσπαθούν συνέχεια να τους μιλήσου. Βρίσκονται σ’ένα βασίλειο το οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να φανταστούν και το οποίο αμφισβητούν για αυτό. Και επομένως δεν επιδιώκουν να πάρουν μια ιδέα για αυτό το βασίλειο, δεν κάνουν προσπάθεια να συνάψουν επαφή με τους κατοίκους του.

Στην περίπτωση ωστόσο που ένας άνθρωπος είναι πρόθυμος, γιατί πιστεύει και θέλει ν’ακούσει τα όντα του φωτεινού βασιλείου, αυτά τα όντα δεν θα τον εγκαταλείψουν ποτέ πια, επειδή μέσω εκείνου βρίσκουν επαφή με τους ανθρώπους και μπορούν να τους μιλήσουν, ακόμα και αν μόνο έμμεσα. Και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος χρειάζεται μόνο να θέλει, και δεν θα περιμένει ποτέ μάταια τις εκδηλώσεις των φωτεινών οντοτήτων, οι οποίες είναι κατά κάποιον τρόπο σταθμοί δύναμης για τη δύναμη που εκρέει από τον Θεό, για το Πνεύμα Του, που χύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις και ψάχνει μονάχα ένα ανοιχτό δοχείο για να μπει μέσα.

Επομένως, τα εμπόδια υπάρχουν μονάχα από την πλευρά του ανθρώπου, όταν μειωθεί η προθυμία του, παρόλο που αυτό είναι μόνο μια παροδική κατάσταση. Αφού άνθρωπος που αγγίχτηκε ποτέ από πνευματικά ρεύματα με τον τρόπο ότι μπόρεσε ν’ακούσει στο εσωτερικό του τις εκδηλώσεις του Θεού μέσω των φωτεινών όντων, δεν θέλει ποτέ πια να στερήσει αυτή την πνευματική φωνή και ανοίγει ξανά και ξανά το πνευματικό του αυτί, διότι η ψυχή του τον ωθεί να κάνει αυτό. . .  ή και το πνεύμα. Αυτό θέλει να μιλά στην ψυχή, και αν δεν συναντά καμία αντίσταση, η ψυχή παρακινεί συνεχώς το κορμί να δημιουργήσει ευκαιρίες για μια ήσυχη ενδοσκόπιση, για την παραλαβή πνευματικών αγαθών μέσω του εσωτερικού λόγου.

Ό,τι προωθεί την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Θεού και υποστηρίζεται απ’Αυτόν. Για αυτό το λόγο ούτε οι πιο δύκολες συνθήκες ζωής δεν μπορούν να εμποδίσουν τις πνευματικές προσπάθειες, γιατί η θέληση του ανθρώπου προσανατολίζεται στο θεϊκό θέλημα, γιατί ο Θεός θέλει να μιλά στους ανθρώπους διά της φωνής του πνεύματος και υποστηρίζει για αυτό με κάθε τρόπο την παραλαβή πνευματικών αγαθών. Και έτσι είναι πάντα ευχάριστο στον Θεό αν το παιδί της γης θέλει ν’ακούσει τη φωνή Του, και θα το βοηθά πάντα, επειδή είναι η ψυχή που ζητά τροφή και Αυτός δεν την αφήνει ποτέ να στερείται. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4809                1-1-1950

Η αναγνώριση του Ιησού Χριστού είναι απαραίτητη. . .

Ο Ιησούς Χριστός πρέπει ν’αναγνωριστεί ως Γιο του Θεού και Λυτρωτή του κόσμου, αλλιώς ο άνθρωπος πέφτει πίσω στο σκοτάδι, από το οποίο η μεγάλη πατρική αγάπη του Θεού τον βοήθησε ν’ανέβει για να φτάσει εύκολα στο φως. Στο φως της γνώσης όμως ανήκει και η κατανόηση για το λυτρωτικό έργο του Χριστού και επομένως η αναγνώριση του Χριστού ως Λυτρωτή. Τη νύχτα του θανάτου τσάκισε ο άνθρωπος Ιησούς. Μετέτρεψε τη σκοτεινή πνευματική κατάσταση των ανθρώπων σε φωτεινή μέσω του θανάτου Του στο σταυρό, διότι απέδειξε διά του θανάτου Του ότι υπάρχει δρόμος προς την αιώνια ζωή, ο δρόμος της αγάπης. . .

Μέσω του τρόπου ζωής Του, η αποκορύφωση του οποίου ήταν ο σταυρικός θάνατός Του, έδειξε στους ανθρώπους έναν δρόμο που οδηγεί από το σκοτάδι της νύχτας στο πιο λαμπερό φως. Ξεπέρασε επομένως αυτή την κατάσταση του σκοταδιού, τον πνευματικό θάνατο, και απέκτησε και για τους ανθρώπους τη χάρη να μπουν στο φως με τη βοήθειά Του, αφού μόνος του κανείς δεν είναι ικανός εξαιτίας της εξασθενισμένης θέλησης, η οποία, χωρίς τη βοήθεια του θεϊκού Λυτρωτή, επηρεάζεται από τον αντίπαλό Του, ο οποίος θέλει να ρίξει πίσω στο πιο βαθύ σκοτάδι τις ψυχές που κατέχουν ήδη μια αναλαμπή γνώσης. Ο Ιησούς Χριστός υποστηρίζει αυτές τις ψυχές στον αγώνα ενάντια στον αντίπαλο. Μόνες τις όμως είναι πάρα πολύ αδύνατες και νικιούνται από την ισχυρή εξουσία του Σατανά. . .

Ο άνθρωπος είναι το προϊόν μιας δημιουργηκής δύναμης που έχει απομακρυνθεί από τον Θεό, δηλαδή ένα ον το οποίο ο Θεός τροφοδοτούσε άφθονα με δύναμη χρησιμοποίησε αυτή τη δύναμη για τη δημιουργία όντων που κουβαλούσαν την ίδια αποστραμμένη από τον Θεό θέλησή του στο εσωτερικό τους. . .  Πρόκειται για πνευματικά όντα που ως προϊόντα της δύναμης που προήλθε από τον Θεό ήταν και δικό Του τμήμα, το οποίο Αυτός δεν εγκαταλείπει ποτέ στην αιωνιότητα. Έπρεπε ωστόσο η δύναμη του Θεού, που κατά κάποιον τρόπο βεβηλώθηκε από τη θέληση του αντιπάλου, να πάρει ξανά την αρχική της ποιότητα. Δηλαδή τα όντα που προέκυψαν από αυτή τη δύναμη έπρεπε να γίνουν πραγματικά θεία όντα για να μπορέσουν ν’απολαύσουν στον πνευματικό κόσμο τη μακαριότητα που ανταποκρίνεται στην τελειότητά τους.

Αυτή η μετατροπή γίνεται μέσα σε ατελείωτο μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη δημιουργία που προέκυψε ειδικά για αυτό τον τρόπο. Ο αντίπαλος του Θεού, δηλαδή ο δημιουργός εκείνων των όντων, δεν θέλει όμως να επιτρέψει αυτή τη μετατροπή. Και έτσι διεξάγεται αγώνας για εκείνα τα όντα, τον οποίο ωστόσο πρέπει ν’αποφασίσει το ίδιο το ον κατά τη σύντομη περίοδο της επίγειας του ζωής ως άνθρωπος.Λόγω της επιρροής του αντιπάλου πάνω στα πλάσματά του ωστόσο, ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής έχει πολύ αδύνατη θέληση. Για αυτό το λόγο η απόφασή του θα ήταν πάντα υπέρ του δημιουργού του, δηλαδή υπέρ του αντιπάλου του Θεού, κάτι που ωστόσο δεν μπορεί να θεωρείται ελεύθερη απόφαση της θέλησης του ανθρώπου, αφού κατά κάποιον τρόπο ο Σατανάς κρατά δεμένη αυτή τη θέληση. Και για αυτό ο Θέος ήρθε να βοηθήσει τα δεμένα όντα στέλνοντάς τους έναν Σωτήρα Που θα έπρεπε να τα λυτρώσει από τα δεσμά του Σατανά, Που όμως απαιτούσε επίσης την ελεύθερη θέλησή τους.

Η θέληση του ανθρώπου πρέπει ξανά ν’αποφασίσει μόνη της για το αν θέλει να πλησιάσει τον θεϊκό Λυτρωτή ή τον δημιουργό της. Αλλά τώρα η βούληση είναι πραγματικά ελεύθερη και ισχυρή, εφόσον ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις χάρες του λυτρωτικού έργου, αναγνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό ως Λυτρωτή και ζητώντας την υποστήριξή Του για να πάρει τη σωστή απόφαση η θέλησής του. Στην περίπτωση ωστόσο που ο άνθρωπος δεν προσέχει τον θεϊκό Λυτρωτή, αν δεν αναγνωρίζει το λυτρωτικό Του έργο και ούτε την αποστολή Του, ο άνθρωπος συνεχίζει να παραμένει στην εξουσία εκείνου που έβαλε στο εσωτερικό του την αποστραμμένη από τον Θεό θέλησή του. Και θα παραμένει αιώνια μέσα στη νύχτα του θανάτου, στην κατάσταση του πιο βαθιού πνευματικού σκοταδιού, χωρίς ν’αναγνωρίσει τον εαυτό του και τη σχέση του με τον Θεό ως Δημιουργό και Πατέρα, ως Κυρίαρχο ολόκληρου του απείρου.

Παραμένει ως παιδί του Σατανά για πάντα στην κατάσταση της δυστυχίας, δεμένος και υπόδουλος. . .  μέσα σε αιώνια αιχμαλωσία. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια του Λυτρωτή, ο Οποίος μονάχα μπορεί να τον απελευθερώσει από την εξουσία του Σατανά, ο Οποίος μονάχα μπορεί να τον σώσει από την κατάσταση του θανάτου και να τον αφυπνίσει στη ζωή. Επειδή Αυτός πέθανε για εκείνον στο σταυρό και τον εξαγόρασε με το αίμα Του από εκείνον που ήταν ο κύριός του από την αρχή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 4812               4-1-1950

Μακαριότητα υπάρχει για την ψυχή μονάχα στην ένωση με τον Θεό. . .

Μονάχα μαζί Μου υπάρχει μακαριότητα. Στη γη μεν μπορεί και ο σύνδεσμος με τον Σατανά να προκαλέσει συναισθήματα ευτυχίας μέσα στον άνθρωπο. Αλλά σε τέτοια περίπτωση θα είναι πάντα σωματικές απολαύσεις που θα κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, κάτι στο οποίο, ωστόσο, η ψυχή δεν συμμετέχει. Η ψυχή βρίσκει την ευτυχία της και την ειρήνη της μονάχα στην ένωση μαζί Μου, γιατί είναι πνευματικό ον που εκπήγασε από Μένα και επομένως δεν χάνει ποτέ την αίσθηση του ότι ανήκει σε Μένα. Μόνο που ως άνθρωπος στην κατάσταση της ατέλειας δεν έχει αυτή την επίγνωση.

Πνευματικό ον δεν μπορεί ν’αρκείται σε εγκόσμιες απολαύσεις. Και αν η ψυχή παραμελείται από το κορμί εξαιτίας της ύλης, συμπυκνώνει το περίβλημα της ψυχής, η οποία είναι κατά βάθος κάτι πνευματικό και η οποία βυθίζεται τότε σε κατάσταση θανάτου ή ύπνου, όσον καιρό η ύλη την περιβάλλει και την κυριαρχεί διά της θέλησης του ανθρώπου. Η ψυχή θα μπορούσε μάλιστα ν’αμυνθεί, είναι όμως πάρα πολύ αδύνατη και ενδίδει στις απαιτήσεις του κορμιού. Αλλά δεν θα είναι ποτέ μακάρια όσον καιρό το κορμί εκπληρώνει τις λαχτάρες του.

Την ύψιστη μακαριότητα προκαλεί μέσα της η παρουσία Μου. Με επιδιώκει μόλις αισθάνθηκε μια φορά την παρουσία Μου, μόλις συνδέθηκε μαζί Μου μια φορά μέσω έμπρακτης αγάπης. Αφού είμαι παρόν μέσα σε κάθε έργο αγάπης, και επομένως με προσελκύει όταν ενεργεί με αγάπη. Και αυτή τη μακαριότητα δεν θέλει πια να στερήσει και Με επιδιώκει με όλο και μεγαλύτερο ζήλο. Αυτό που βρίσκει μια ψυχή στην ένωση μαζί Μου την αποζημιώνει για ολόκληρη τη δυστυχία κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας ανάπτυξής της στη γη και για όλα τα βάσανα στην επίγεια ζωή ως άνθρωπος.

Μου είναι μάλιστα ευγνώμων για αυτά, γιατί της απέφεραν την ένωση μαζί Μου. Και δεν θα πρέπει ποτέ να παραδώσει την ευτυχία της ένωσης μαζί Μου, αφού μια υποτροπή δεν θα είναι ποτέ δυνατή. Μπορεί μάλιστα για το σκοπό μιας αποστολής στη γη ν’ανταλλάξει για σύντομο χρονικό διάστημα το φωτεινό βασίλειο με τη γη. Αλλά συγκριτικά με την αιωνιότητα πρόκειται μονάχα για μια στιγμή, όπου η ψυχή είναι κατά κάποιον τρόπο και πάλι μόνη της, όπου όμως λαχταρά συνεχώς τη βασιλεία Μου, γιατί αισθάνεται ασυνείδητα τι εγκατέλειψε εκεί.

Παρ’όλα αυτά επωμίζεται την ενσάρκωση στη γη ως αναγκαίο έργο αγάπης, αφού έχει επίγνωση της αποστολής της και υπηρετεί τους ανθρώπους από μόνη της για να τους βοηθήσει να πετύχουν και αυτοί τη μακαριότητα. Μέσα στο πνεύμα τέτοια ψυχή παραμένει πάντα κοντά Μου, και μόνο για χάρη του εαυτού της τής έχει παρθεί η ανάμνηση όσο ζει στη γη. Αλλά πάνω σε τέτοια ψυχή δεν έχει καμία επιρροή ο Σατανάς, αφού μέσα της υπάρχει πολλή πνευματική δύναμη, μέσα της υπάρχει πολλή αγάπη για τον Θεό και για τους συνανθρώπους. Και αυτή η αγάπη την κάνει ν’αναζητά διαρκώς στη γη τον σύνδεσμο μαζί Μου, τον Οποίο νοσταλγεί ώσπου να είναι και πάλι ενωμένη μαζί Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4813                5-1-1950

Ο βαθμός της χάρης είναι απεριόριστος. . .

Δεν υπάρχη προτίμηση κανενού. . .

Σας παρέχεται κάθε στιγμή εκείνος ο βαθμός της χάρης που θέλετε να δεχτείτε, δηλαδή που θέλετε να επενεργήσει πάνω σας. Είμαι πάντα πρόθυμος να διανέμω χάρες σε κάθε άνθρωπο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πρόθυμοι να τις παραλάβουν, ν’ανοιχτούν στο ρεύμα της χάρης και να κάνουν μπάνιο μέσα του. Πόσο συχνά σας αγγίζουν τα κύματα τις χάρης Μου, πόσο συχνά αδειάζω το κέρας της Αμάλθειας πάνω στη γη, και ο καθένας έχει το δικαίωμα να το εκμεταλλευτεί. Ωστόσο, το δώρο της χάρης Μου εκτιμάται μόνο σπάνια σαν δώρο αγάπης Μου που εγγυείται ύψιστη επιτυχία.

Και για αυτό η ανάπτυξη των ανθρώπων στη γη είναι τόσο διαφορετική. Για αυτό υπάρχουν τόσα πολλά επίπεδα ωριμότητας, και για αυτό παραμένουν κάτω πολλοί άνθρωποι, ενώ άλλοι ανεβαίνουν στα πιο ψηλά ύψη, διότι ενεργεί μέσα τους όλο και περισσότερη χάρη, όσο ψηλότερα ανεβαίνουν. Η αγάπη Μου όμως περιλαμβάνει όλα τα πλάσματά Μου, και για αυτό παρέχω άφθονα σε όλα. . .  Όλα μπορούν να πάρουν από Μένα όσα θέλουν, αλλά δεν θέλουν πολλά, δηλαδή μόνο λίγοι έχουν καταλάβει την αξία των χαρών Μου και πλουτίζουν μαζί τους, γιατί δεν περιορίζονται να πάρουν όσες χάρες θέλουν, γιατί δουλεύουν συνεχώς πάνω στον εαυτό τους και επομένως αφήνουν τις χάρες να έχουν αποτέλεσμα πάνω τους.

Δεν αναγκάζω όμως κανέναν να δεχτεί τη χάρη. . .  Δίνω και σ’εκείνους που δεν τη λαχταρούν από μόνους τους. Τους την προσφέρω, αλλά τότε πρέπει πρώτα να είναι πρόθυμη η θέληση του ανθρώπου να δεχτεί το δώρο Μου. Αλλιώς δεν έχει καθόλου αποτέλεσμα, δηλαδή ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν πήρε καμία χάρη. Το γεγονός ότι σε λίγους μόνο ανθρώπους είναι ολοφάνερη η παροχή της χάρης, δεν πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δίνω εξαιρετικά σ’αυτούς τους ανθρώπους και ότι τους διάλεξα για να κατορθώσουν εξαιρετικά πράγματα και τους παραγεμίζω για αυτό χάρες. . .

Η θέληση αυτών των ανθρώπων ήταν πρόθυμη να ενεργήσει με τη χάρη Μου προς τιμή Μου. . .  Για αυτό το λόγο μπόρεσαν ν’αντλήσουν αμέτρητα από την πηγή της χάρης, την οποία η αγάπη Μου έχει ανοίξει για τον κάθε άνθρωπο. Αλλά όποιος χρησιμοποιεί τις χάρες Μου μπορεί να πετύχει οποιοδήποτε πνευματικό στόχο που του έχει τεθεί στη γη. Αφού το να λαμβάνει τη χάρη Μου σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν κάνει πια τίποτα χωρίς Εμένα, ότι ζητά κάθε βοήθεια από Μένα και του την παρέχω μάλιστα, σημαίνει ότι στέκεται πάντα υπό την ιδιαίτερη προστασία Μου. . .

Ζει μέσα στη χάρη Μου, τον κοιτάζω με ευχαρίστηση, αφού οι σκέψεις του Με ψάχνουν συχνά με την επίγνωση του ότι είμαι ο πιο πιστός του Φίλος και Πατέρας, ο Οποίος του παρέχει χάρες σε αφθονία. Κανένας άνθρωπος στη γη δεν χρειάζεται να ζήσει χωρίς χάρη. Δηλαδή είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσω όπου είναι ανάγκη η βοήθειά Μου, αφού έχουν το έλεος και την αγάπη Μου όλα τα πλάσματά Μου, τα οποία θέλω να βοηθήσω να πετύχουν τη μακαριότητα. Όποιος δεχτεί τη χάρη Μου θα γίνει μακάριος. Αλλά όποιος την απορρίπτει είναι εντελώς χαμένος για αιωνιότητες, διότι κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει το πνευματικό θάνατο χωρίς τη βοήθειά Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4814                6-1-1950

Πνευματικός γάμος. . .

Παντρευτείτε Με στο πνεύμα σας, ο Οποίος θέλω να είμαι τα πάντα, Φίλος, Αδελφός, Πατέρας και Γαμπρός της ψυχής. Ο κόσμος δεν συμμετέχει σε Μένα, και έτσι θα πρέπει ν’αποφύγω τα παιδιά του κόσμου, και η όρεξή τους δεν έχει Εμένα ως συνοδό. Στέκονται μόνοι στον κόσμο, παρόλο που είναι περιστοιχισμένοι από φίλους, αφού αυτοί είναι και πάλι παιδιά του κόσμου χωρίς σύνδεσμο μαζί Μου. Εγώ όμως είμαι τα πάντα για τους δικούς Μου και δεν αφήνω κανέναν μόνο. Αφού ψάχνω την πιο έντονη παρέα με τα πλάσματά Μου, και επιδιώκω να κερδίσω ό,τι είναι ακόμα μακριά Μου. Και επομένως είμαι για τον καθένα αυτό που θέλει να δει σε Μένα.

Όποιος έχει ανάγκη έναν φίλο τον βοηθάω με λόγια και με έργα. Όποιος βλέπει σε Μένα τον Πατέρα του τού χαρίζω την πατρική Μου αγάπη. Σαν αδελφός φροντίζω όλους όσους με θεωρούν Αδελφό. Όσοι όμως μου χαρίζουν ολόκληρη την αγάπη τους, εκείνους θέλω και Εγώ να κάνω ευτυχισμένους με την αγάπη Μου, και δεν θα έπρεπε ποτέ πια να ζητήσουν τίποτε άλλο από αυτή την αγάπη Μου. . .  Ο πνευματικός γάμος μαζί Μου προϋποθέτει αγάπη και από τους δύο πλευρές. . .  Η δική Μου αγάπη είναι αιώνια αμετάβλητη, δεν θα μειωθεί ποτέ, δεν θα λιγοστέψει ποτέ· με τη θέρμη της τραβά κοντά της ό,τι εκπήγασε από αυτήν. Η αγάπη Μου δεν θέλει να εγκαταλείψει τίποτα απ’ό,τι κατείχε κάποτε, και για αυτό το κάθε ον θα μπορούσε να αισθανθεί ότι το αγαπάω.

Αλλά μονάχα η ανταπόκριση της αγάπης κάνει το ον ικανό να νιώσει την αγάπη Μου, και αυτή την ανταπόκριση της αγάπης επιδιώκω ασταμάτητα να κερδίσω. Μόνο τότε που η αγάπη των πλασμάτων Μου και ιδιαίτερα του ανθρώπου έχει πετύχει έναν βαθμό που μπορεί ν’αντέξει το πιο αδύνατο βαθμό της αγάπης Μου, γίνεται η ένωση, ο πνευματικός γάμος μαζί Μου, ο οποίος είναι πράγματι η ύψιστη ευτυχία για την ψυχή του ανθρώπου. Επειδή τότε μπορεί διαρκώς να εισρέει στην ψυχή η δύναμη της αγάπης Μου και ως αποτέλεσμα η ψυχή γίνεται μακάρια.

Στο πνευματικό βασίλειο τέτοια ένωση είναι απερίγραπτα μεγαλειώδης και προκαλεί αφάνταστη μακαριότητα. Στη γη μπορεί επίσης να γίνει τέτοια ένωση, αλλά ο άνθρωπος αισθάνεται μονάχα ειρήνη στο εσωτερικό του και το συναίσθημα της σιγουριάς κοντά στην πατρική καρδιά, γιατί μέσω της αγάπης του για Μένα είναι ζωντανή και η πίστη του στην αγάπη, σοφία και παντοδυναμία Μου και με αυτή την επίγνωση δεν υπάρχει για αυτόν πια καμία επίγεια ανησυχία.

Ένας αυξημένος βαθμός της μακαριότητας θα ήταν για αυτόν ανυπόφορος στη γη, όσον καιρό πρέπει ακόμα να εκτελέσει επίγεια καθήκοντα και είναι δηλαδή δραστήριος μέσα στη ζωή. Στο πνευματικό βασίλειο ωστόσο, πέφτει κάθε φραγμός ανάμεσα σε Μένα και τα πλάσματά Μου. Τότε γίνεται μια μακάρια ένωση, συνοδεμένη από αφάνταση ακτινοβολία φωτός, η οποία μεταφέρει το ον πίσω στην αρχική του κατάσταση, όπου μπορούσε να δημιουργεί και να διαμορφώνει ελεύθερα κατά πώς ήθελε. Και αυτή η κατάσταση είναι ο στόχος του κάθε όντος, τον οποίο να πετύχει θέλω να το βοηθήσω.

Μονάχα μέσω ολόψυχου συνδέσμου μαζί Μου στο πνεύμα και στην αλήθεια μπορείτε να πετύχετε αυτό το στόχο. Και είναι αυτή η πνευματική μετάληψη που θα έπρεπε να επιδιώξετε μονάχα μέσα στην καρδιά σας, όπου δεν έχετε ανάγκη καθόλου εξωτερικά σήματα και έθιμα, γιατί αυτή η πράξη της ένωση μαζί Μου προϋποθέτει μόνο την ένωση του πνευματικού σπινθήρα στο εσωτερικό σας με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα, ένωση που μπορεί να γίνει μονάχα μέσα στην καρδιά, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. . .  οπουδήποτε η καρδιά με λαχταρά με φλογερή αγάπη, εκεί θα είμαι και Εγώ και θα παντρευτώ αυτή την καρδιά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4816                11-1-1950

Η δικαιοσύνη του Θεού. . .

Ενοχή και εξιλέωση. . .

Δεσμευμένη κατάσταση – λύτρωση. . .

Όλα τα πλάσματα στην κατάσταση της ελεύθερης βούλησης έχουν πετύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο της γνώσης, δηλαδή είναι ικανά να παραλάβουν συγκεκριμένες γνώσεις. Το αν όμως αυτές τους είναι κατανοητές, το αν τα τοποθετούν πραγματικά σε μια κατάσταση γνώσης, εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιεί ο άνθρωπος την ελεύθερη βούλησή του. Αφού η κατάσταση της γνώσης είναι το σημάδι της ανοδικής ανάπτυξης του ανθρώπου, είναι ένας βαθμός ωριμότητας της ψυχής τον οποίο θα έπρεπε να επιδιώξει η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και ο οποίος για αυτό δεν του μοιράζεται αυθαίρετα.

Η ανοδική ανάπτυξη όμως είναι το αποτέλεσμα ενός τρόπου ζωής σύμφωνου με το θέλημα του Θεού, και θέλημα του Θεού είναι να ζήσει ο άνθρωπος με αγάπη. Επομένως μονάχα άνθρωπος που είναι δραστήριος με αγάπη μπορεί να έχει γνώση, δηλαδή οι ανώτερες γνώσεις μπορούν ν’αποκτηθούν μονάχα τότε που ο άνθρωπος κάνει προσπάθεια να ζήσει με αγάπη. Τότε όμως θα έχει κατανόηση για τα πάντα, θα χρειάζεται μονάχα ν’ασχοληθεί διανοητικά με μια ερώτηση και θα λάβει διανοητικά τη σωστή απάντηση. . .  θα σκέφτεται αληθινά και θα κερδίσει πλούσιες γνώσεις. . .

Ωστόσο, θα υπάρχουν και προβλήματα η λύση των οποίων θα θελήσει τη θεϊκή υποστήριξη, γιατί ο ανθρώπινος νους δεν θα τα κατάφερνε ποτέ μόνος του. Αφού τέτοια προβλήματα απαιτούν την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, απαιτούν έναν βαθμό ωριμότητας που δεν βρίσκει κανείς συχνά στους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός δεν αρνείται ποτέ την απάντηση σε τέτοιες ερωτήσεις αν ο άνθρωπος Του τις κάνει με σοβαρότητα. Μόνο Αυτός μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους αυτά που τους είναι ακατανόητα μ’έναν τρόπο ώστε θα τα καταλάβουν, στην περίπτωση που Του το ζητούν ένθρμα. Θέλει όμως πάντα μια συγκεκριμένη πίστη που θα δεχτεί και κάτι που φαίνεται ακατανόητο στον άνθρωπο, όσο το πνεύμα αυτού δεν έχει αφυπνιστεί ακόμα, αφού το αφυπνισμένο πνεύμα καταλαβαίνει τα πάντα.

Δεν υπάρχει τίποτα που δεν φαίνεται την αγάπη του Θεού, που δεν αιτιολογείται από την αγάπη του Θεού. Ωστόσο, δεν μπορεί ν’αποκλειστεί η δικαιοσύνη του Θεού, αφού η τελειότητα του Θεού την προϋποθέτει. Και αυτό το γεγονός λύνει ένα μεγάλο ερώτημα: Τη λύτρωση της ανθρωπότητας από τον Χριστό. . .  Από τη μία πλευρά υπήρχε μια υπέρμετρη ενοχή, από την άλλη πλευρά η αιώνια Θεότητα, ενώπιον της Οποίας αμάρτησαν τα πνευματικά όντα. Η ενοχή όμως ήταν τόσο τεράστια επειδή τα πνευματικά όντα είχαν γνώση, δηλαδή δεν αμάρτησαν λόγω έλλειψης γνώσης.

Αυτή η αμαρτία προκάλεσε και τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί η τελειότητα του Θεού δεν μπορεί ποτέ να παραμελήσει τη βασική Του αρχή. . .  Εξιλέωση για κάθε παράβαση κατά της θεϊκής τάξης. Τέτοια παράβαση όμως ήταν η αποστασία των πνευματικών όντων από τον Θεό. Η εξιλέωση ωστόσο ήταν αφάνταστα βαριά, διότη η αμαρτία ήταν ατελείωτα βαριά. Η απόσταση από τον Θεό είχε ως αποτέλεσμα την εξασθένιση των πνευματικών όντων. Τα πνευματικά όντα έχασαν την κάθε δύναμή τους. Δεν μπορούσαν πια από μόνα τους ν’ανέβουν ένα απόκρημνο δρόμο, αλλά βούλιαζαν όλο και περισσότερο, ώσπου ένα φωτεινό Ον ευσπλαχνίστηκε αυτά τα πνευματικά όντα, ώσπου Αυτό έσπευσε προς βοήθεια των βουλιαγμένων πλασμάτων πριν χαθούν τελείως στην άβυσσο.

Το φωτεινό Ον ήθελε να εξιλεώσει την ενοχή, ήθελε ν’αυτοθησιαστεί για τα δύστυχα όντα που μετά από μια ατελείωτη πορεία ανάπτυξης κινδύνευαν ν’αποτύχουν στο στάδιο ως άνθρωποι, επειδή τους έλειπε η δύναμη. Και αυτό το φωτεινό Ον κατέβηκε στη γη. . .  ένα παιδί του Θεού ενσαρκώθηκε ως άνθρωπος για να βοηθήσει τους συνανθρώπους Του. Το φωτεινό Ον ήταν συνδεδεμένο με τον Θεό και ήξερε για τη δύστυχη κατάσταση των όντων που βάδιζαν στη γη και είχαν ξεχάσει τον πραγματικό τους σκοπό. . .

Το φωτεινό Ον γνώριζε όμως και ένα δρόμο που οδηγούσε απ’αυτή τη δύστυχη κατάσταση. Ήξερε για ό,τι διαδραματιζόταν στο πνευματικό βασίλειο, στη γη και κάτω από τη γη, δηλαδή ήξερε για τη μοίρα όσων βρίσκονταν στο βάθος. Και αφού το Ίδιο ήρθε από το φωτεινό βασίλειο, ήθελε ν’αποκτήσει για τους ανθρώπους την ίδια αξιοζήλευτη κατάσταση. Αλλά συνάντησε ένα μεγάλο εμπόδιο. . .  Ένα ον του σκοταδιού δούλευε με το λόγο και με την πράξη ενάντια στο φωτεινό Ον. Έδενε εκεί όπου το φωτεινό Ον ήθελε να λύσει, δηλαδή το ον του σκοταδιού είχε μεγάλη επιρροή πάνω στους ανθρώπους και τους παρότρυνε στη σκέψη, στη θέληση και στην πράξη τους.

Ωστόσο, αυτό δεν ανταποκρίθηκε στο θέλημα του Θεού, δηλαδή το ον του σκοταδιού ενεργούσε εναντίον του Θεού, και ο άνθρωπος θα έπρεπε να προβάλει αντίσταση στην επιρροή του για ν’επανορθώσει το κάποτε αδίκημά του ενάντια στον Θεό. Αλλά για κάτι τέτοιο ήταν πάρα πολύ αδύναμος ο άνθρωπος, ήταν κατά κάποιον τρόπο δεμένος από τη θέληση του αντιπάλου του Θεού. . .  Για να λυτρωθούν επομένως οι άνθρωποι από αυτή τη δύναμη, έπρεπε να την αντιμετωπίσει ένα ον που διέθετε ισχυρή θέληση, που ήταν συνειδητά με την πλευρά του Θεού και που θα χρησιμοπούσε τη δύναμη και την εξουσία Του στον αγώνα κατά εκείνης της σκοτεινής δύναμης.

Και αυτό το Ον ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ήταν το φωτεινό Ον Που ενσαρκώθηκε ως άνθρωπος και Που είχε πάρα πολύ ισχυρή θέληση και αντιμετώπισε τον αντίπαλο μ’ένα όπλο απέναντι στο οποίο αυτός ήταν ανίσχυρος. . .  Τον αντιμετώπισε με το όπλο της αγάπης, η οποία ένωνε τον Ιησού με τον Θεό και η οποία Τον έκανε δέκτη της δύναμης από τον Θεό. . .  Και έτσι νίκησε τον αντίπαλο και απελευθέρωσε αμέτρητους ανθρώπους από το ζυγό της σκοτεινής δύναμης. . .  Ο ζυγός όμως αποτελόταν από το γεγονός ότι ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί ν’αποφασίσει για το ύψος ή για το βάθος, αισθανόταν το μεγαλύτερο κίνητρο προς το βάθος μέσω της επιρροής εκείνου που έφταιξε για την κατάσταση ατέλειας του, δηλαδή από το γεγονός ότι αγαπούσε ό,τι ήταν αντίθετο στον Θεό, πως επιδιώκει ό,τι αρέσει στο κορμί και τραβά στην άβυσσο την ψυχή.  

Ο αντίπαλος επιδίωκε να κερδίσει για τον εαυτό του τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη βούληση του ανθρώπου, και δεν συνάντησε πολλή αντίσταση, επειδή μέσα στον άνθρωπο βρίσκονταν όλες οι ορμές που ήταν η αρχή του αντιπάλου. Ο άνθρωπος δηλαδή εξαρτιόταν κατά κάποιον τρόπο από εκείνη τη δύναμη που δεν τον άφησε ελεύθερο αλλά τον ενοχλούσε όλο και περισσότερο, έτσι ώστε ο άνθρωπος εκπλήρωνε πάντα τη θέλησή της και απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από τον Θεό. Ήταν ο άνθρωπος αδύναμο πλάσμα, η θέληση του οποίου ήταν δεμένη, και για αυτό δεν μπορούσε ν’αμυνθεί. . .  κάτι που θα ήταν πολύ εύκολο αν χρησιμοποιούσε την αγάπη ως αντίθετη δύναμη, απέναντι στην οποία ο αντίπαλος του Θεού είναι ανίσχυρος.

Για αυτό το λόγο έπρεπε ως Σωτήρας να έρθει Ένας που απέδειξε για πρώτη φορά στους ανθρώπους ότι ο χωρισμός από τον αντίπαλο ήταν μάλιστα εφικτός, αλλά μονάχα διά της αγάπης, η οποία αποφέρει στον άνθρωπο δύναμη για την αντίσταση, δηλαδή μια ισχυρή θέληση. Επιπλέον έπρεπε να διαφωτίσει τους ανθρώπους για το καθήκον της ζωής τους, επειδή μέσω της επιρροής του αντιπάλου του Θεού τους έλειπε κάθε γνώση. Ο Λυτρωτής από την πνευματική ένδεια έπρεπε επομένως να φέρει στους ανθρώπους το φως και να τους μεταδώσει δύναμη. . .  Έπρεπε να τους βοηθήσει να βρουν την ελευθερία, έπρεπε να σπάσει τις αλυσίδες των δεμένων, από τις οποίες αυτοί δεν μπόρεσαν ν’απελευθερωθούν μόνοι τους.

Το λυτρωτικό έργο του Χριστού επεκτείνεται μόνο στην πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, η οποία είχε τέτοιο απερίγραπτα χαμηλό επίπεδο ώστε ήταν αδύνατο να σηκωθούν μόνοι τους οι άνθρωποι. . .  ακριβώς λόγω της έλλειψης αγάπης. . .  Και για αυτό ο Ιησούς Χριστός δίδαξε πρώτα τους ανθρώπους και τους έδωσε ως το πιο σημαντικό την εντολή της αγάπης για να μπορέσουν μόνοι τους ν’αποκτήσουν φως και δύναμη. Ύστερα όμως απέκτησε μέσω του θανάτου Του στο σταυρό έναν πνευματικό θησαυρό, δηλαδή έναν θησαυρό χάρης, τον οποίο μπορεί να πάρει ο κάθε άνθρωπος που πιστεύει σ’Εκείνον και το λυτρωτικό του έργο. Απέκτησε για όσους έχουν αδύνατη θέληση την ενίσχυση της θέλησής τους και τη συγχώρεση της ενοχής τους. . .

Ο Θεός κοίταξε το έργο αγάπης ενός ανθρώπου με ευχαρίστηση και Του παρείχε την εκπλήρωση της παράκλησής Του, την οποία ο άνθρωπος Ιησούς Του παρουσίασε για τους συνανθρώπους Του. . .  Αρκέστηκε στο θάνατο ενός ανθρώπου, ο οποίος ήθελε να σώσει τους συνανθρώπους από τον πνευματικό θάνατο. Η αγάπη του Θεανθρώπου Ιησού ήταν τόσο δυνατή ώστε αποτελούσε ικανοποίηση για την αιώνια Θεότητα, η Οποία λαχταρούσε την αγάπη όλων των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε το αίμα Του για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, έσβησε με το αίμα του την ενοχή, αλλά μάλιστα. . .  μόνο εκείνων που αναγνωρίζουν Αυτόν και το λυτρωτικό Του έργο και θέλουν ν’ανήκουν στην ομάδα των λυτρωμένων. Αλλιώς όλα τα πνευματικά όντα θα είχαν ήδη λυτρωθεί, αλλά δεν θα μπορούσαν να πετύχουν την κατάσταση της τελειότητας, η οποία προϋποθέτει την ελεύθερη δοκιμή της θέλησης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4817                15-1-1950

Παραμόρφωση της αγνής διδασκαλίας του Χριστού. . .

Ελεύθερη βούληση. . .

Αυτά που είπα σε σας τους ανθρώπους στη γη έπρεπε να διατηρηθούν με όλη την αγνότητα. Έτσι ήταν θέλημά Μου, και για αυτό σας έδωσα ταυτόχρονα την υπόσχεση ότι θα μείνω μαζί σας στο Πνεύμα, και άρα ήθελα να προσέχω αυτό που διαδίδεται στη γη ως ο λόγος Μου. Αυτή η υπόσχεση ωστόσο την έδωσα μονάχα σ’αυτούς που ήταν πλήρως στραμμένοι σε Μένα. Την έδωσα σ’αυτούς που Με επιθυμούσαν μέσα στην καρδιά τους και έπβλεπαν σε Μένα τον προαιώνιο Πατέρα.

Ωστόσο, δεν μπόρεσα και δεν ήθελα ποτέ να δέσω τη βούληση των ανθρώπων. Και έτσι δεν ήταν δυνατόν ν’αποφευχθεί η ανθρώπινη βούληση να παραμορφώσει την αγνή Μου διδασκαλία, να προστεθεί και να παραλειφτεί ό,τι θεωρούσαν σωστό αυτοί οι άνθρωποι και να χάσει ο λόγος Μου την αγνότητά του και το αποτέλεσμά του που αρχικά ήταν χαρακτηριστικά του λόγου Μου όσον καιρό ήταν θεία η διδασκαλία, δηλαδή ελεύθερη από ανθρώπινο έργο. Την ανθρώπινη βούληση δεν την κάνω ανελεύθερη. Είναι όμως κατανοητό ότι αυτή η βούληση επηρεαζόταν από τον αντίπαλό Μου μόλις ένας άνθρωπος του υποδουλώθηκε διά της σκέψης, της βούλησης και της πράξης του.

Είναι κατανοητό ότι από το στόμα κακού ανθρώπου δεν μπορεί να βγει αλήθεια, καθώς και η σκέψη τέτοιου ανθρώπου πρέπει να είναι αντίθετη στην αλήθεια, στην περίπτωση που αυτός εναρμονίζεται περισσότερο με τον αντίπαλό Μου παρά μαζί Μου. Η εξουσία του αντιπάλου Μου είναι μεγάλη, και όμως δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε οι άνθρωποι πρέπει αναγκαστικά να πέσουν θύματά του. . .  Μονάχα η θέλησή τους καθορίζει την επιρροή του πάνω στην ψυχή του ανθρώπου. Και για αυτό το λόγο η καθαρή αλήθεια είχε γίνει πλάνη μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όπου οι άνθρωποι δεν Μου επέτρεπαν να είμαι παρόν μέσω της θέλησης, της αγάπης και του τρόπου ζωής τους.

Ωστόσο, θα μείνω μαζί σας μέσα στο πνεύμα. . .  Ήμουν και είμαι πάντα παρόν όπου Μου ανοίγει κανείς την πόρτα της καρδιάς του και Μου ετοιμάζει διαμέρισμα. . .  Και εκεί θα μιλάω πάντα λόγια αγάπης και αλήθειας. Και όποιος με ακούει με τέτοιον τρόπο μέσα στην καρδιά του, όποιος Με αφήνει να του μιλάω μέσω του πνεύματος, θα στέκεται πάντα μέσα στην αγνή αλήθεια και δεν θα χρειάζεται να φοβάται να παραλάβει την αναλήθεια. Και έτσι γίνεται διαρκώς καθάρισμα της διδακαλίας που κηρύσσεται ως διδασκαλία του Χριστού στη γη και δεν ανταποκρίνεται πια στην καθαρή αλήθεια, που δεν είναι πια αυτή που ήταν κατά την εποχή της επίγειας Μου πορείας.

«Ουρανός και γη θα διαλυθούν, αλλά ο λόγος Μου θα διατηρηθεί αιώνια. . .»  Ωστόσο, μονάχα ο αγνός λόγος από Μένα έχει διάρκεια. Ο λόγος όμως που αλλάχτηκε από ανθρώπινη θέληση θα καταστραφεί, ακόμα και αν αυτή η θέληση φροντίζει να έχει μεγάλη διάρκεια. Δεν θα μπορέσει όμως ποτέ ν’αντέξει απέναντι στην αλήθεια όταν αυτή αρχίσει να λάμψει στο πιο δυνατό φως. Αφού η αγνή αλήθεια είναι σαν κοφτερό σπαθί που νικά ό,τι δεν της υποκύπτει. Η αλήθεια θα νικήσει, γιατί είναι δική Μου, ο Οποίος είμαι η Ίδια η αιώνια Αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4820                19-11-50

Η κατάσταση στο επέκεινα. . .

Όταν έχετε κάποτε περάσει την πύλη του θανάτου, δεν θα αισθάνεστε πια το σωματικό σας περίβλημα, αλλά θα μπορείτε να κινηθείτε ελαφρά και ελεύθερα, δεν θα εμποδιστείτε να πάτε όπου θέλετε. Τίποτα και κανείς δεν θα σας εξαναγκάζει. Και παρ’όλα αυτά, αυτή η κατάσταση μπορεί και να είναι βασανιστική για σας, δηλαδή στην περίπτωση που βρίσκεστε στο σκοτάδι, που δεν υπάρχει φως γύρω σας και δεν μπορείτε να δείτε τίποτα.

Αυτή η πνευματική τύφλωση είναι συνδεδεμένη με πλήρη αδυναμία και μια εξασθενισμένη θέληση που δεν μπορεί να σηκωθεί από την απάθειά της. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που μπορείτε να δείτε απ’έξω που να σας επηρεάσει, αλλά στο εσωτερικό σας μπορούν να υπάρχουν ακόμα δεσμά που σας εμποδίζουν να ζήσετε, δηλαδή να εκτελέσετε μια δραστηριότητα σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, την οποία ωστόσο μπορούν να εκτελούν όλες οι ψυχές που τη στιγμή που φεύγουν από τη γη είναι δεκτικές στο φως και τοποθετούνται επομένως σ’ένα βασίλειο όπου μπορούν να δουν όλο και πιο όμορφα δημιουργήματα.

Το να κατοικήσουν αυτό το βασίλειο με όλες τις μεγαλείες του σημαίνει αφάνταστη ευτυχία για τις ψυχές που αποβίωσαν από την επίγεια ζωή, αφού αφήνουν πίσω τους όλα τα επίγεια, τα βαριά, τη δυστυχία και την ατέλεια και βρίσκονται ενωμένες με πνευματικά όντα που είναι γεμάτα αγάπη, σοφία και δύναμη. Και σ’όλα αυτά συμμετέχει η ψυχή από τότε και βλέπει όλα και καινούρια πράγματα που μαγεύουν τις αισθήσεις της. Βλέπει θαυμάσια δημιουργήματα με πανέμορφες μορφές, τα οποία δεν συγκρίνονται με τα επίγεια δημιουργήματα.

Επιπλέον η ψυχή δεν είναι πια δεσμευμένη με το χρόνο και το χώρο. Μπορεί να μείνει όπου θέλει και να τοποθετηθεί τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον. Δεν υπάρχει για αυτήν ο νόμος του χώρου και του χρόνου, μόλις έχει τελειοποιηθεί, δηλαδή μπήκε στο φωτεινό βασίλειο. Ωστόσο, οι βαθμοί του φωτός είναι διαφορετικοί και εκεί, γεγονός που παροτρύνει τις ψυχές σε όλο και πιο εντατική επιδίωξη και που επίσης συνδέει τα όντα μεταξύ τους για να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να διαμορφώσουν μ’ενωμένες τις δυνάμεις τους. Η δραστηριότητα με αγάπη είναι υψηλότερος νόμος και σ’αυτό το βασίλειο, και για αυτό οι φωτεινές οντότητες ενεργούν η μια για την άλλη με τέλεια αρμονία, χαρίζοντας και λαμβάνοντας ευτυχία. Οι μόνιμη δουλειά τους όμως είναι για τις ψυχές που βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι, αφού ξέρουν ότι αυτές υποφέρουν πολύ, και θέλουν να τις δασκαλέψουν για να τις βοηθήσουν.

Όπου επικρατεί το πνευματικό σκοτάδι, δεν υπάρχει ορμή για ζωή. Τα όντα είναι εντελώς απαθή, στην περίπτωση που δεν καίγονται από οργή και εκδικητικότητα και βρίσκονται σε μόνιμο πόλεμο μεταξύ τους. Τα τελευταία θέλουν ατελείωτους καιρούς ώσπου να ηρεμήσουν και να πέσουν στην κατάσταση της απάθειας. Αλλά μόνο τότε μπορούν να τις βοηθήσουν τα φωτεινά όντα. Αντίθετα με αυτά, τα ατελή όντα είναι τις περισσότερες φορές γεμάτα φιλαυτία και για αυτό δεν δέχονται εύκολα τα δασκαλέματα που μιλούν για την εντολή της αγάπης.

Οι φωτεινές οντότητες όμως είναι πολύ υπομονετικές και δεν κουράζονται ποτέ να τους συμπαραστέκονται, έτσι ώστε τις περισσότερες φορές υπάρχει πνευματική άνοδος, όταν τα όντα έχουν αποβάλει τις κακές τους ορμές και δεν επιδιώκουν πια να ξεσκίζονται μεταξύ τους. Η κατάσταση της απάθειας είναι πάντα το πρώτο στάδιο της αφύπνισης από τον ύπνο, και θέλει μονάχα τη στοργική συμπαράσταση για να πάρουν τα όντα μια αναλαμπή φωτός και ν’ανοίξει το πνευματικό τους μάτι. Ωστόσο, θέλει συχνά πολύ χρόνο, επειδή και στο πνευματικό βασίλειο έχει προτεραιότητα η ελεύθερη θέληση, η οποία πρέπει να μείνει απαραβίαστη για να μπορέσει το ον να γίνει τέλειο.

                                                                                                                                               Αμήν

 

4821                21-1-1950

Η χάρη της εσωτερικής φώτισης. . .

Η χάρη της εσωτερικής φώτισης αποδεικνύει τη σωστή σχέση ενός ανθρώπου μαζί Μου, αλλιώς το Πνεύμα Μου δεν θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα του. Αφού μόνο τότε που ένα παιδί έχει συνδεθεί με τον Πατέρα του με το σωστό τρόπο, μπορεί το παιδί ν’ακούσει τη φωνή του Πατέρα. Ως πνευματικά έμβια όντα με αισθήσεις και ελεύθερη θέληση, εσείς οι άνθρωποι κουβαλάτε στο εσωτερικό σας μια σπιθίτσα του θεϊκού Μου Πνεύματος, η οποία ωστόσο είναι σαν απομονωμένη από Μένα όσον καιρό η θέλησή σας δεν είναι ακόμα στραμμένη σε Μένα. Τόσον καιρό όμως είναι και χωρίς δραστηριότητα αυτός ο πνευματικός σπινθήρας. Κοιμάται μέσα σ’ένα περίβλημα το οποίο κάνει αδύνατη τη δραστηριότητά του, γιατί η θεϊκή δύναμη δεν επιβάλλεται με τη βία, αλλά ενεργοποιείται μόνο τότε που δεν συναντά πια καμία αντίσταση.

Και παρόλο που βρίσκομαι κατά κάποιον τρόπο στο εσωτερικό σας, επειδή αυτός ο πνευματικός σπινθήρας είναι δικό Μου τμήμα, δεν μπορείτε να Μ’αισθανθείτε όσο δεν θέλετε να Μ’αισθανθείτε. Η θέλησή σας δηλαδή δημιουργεί τη σωστή κατάσταση, μονάχα η θέλησή σας πρέπει να δημιουργήσει τη σωστή σχέση ενός παιδιού με τον Πατέρα. Τότε θα έχει γίνει και η ένωση του πνευματικού σπινθήρα με το πατρικό Πνεύμα, και τότε το παιδί θα ακούσει την κάθε εκδήλωση του Πατέρα διά του πνεύματος στο εσωτερικό του.

Όποιος  όμως πλησιάσει τον Πατέρα σαν παιδί, κάνει και το θέλημά Του. Και έτσι ο τρόπος ζωής ενός ανθρώπου που θέλει ν’ακούσει την φωνή Μου στο εσωτερικό του, πρέπει ν’ανταποκριθεί στο θέλημά Μου. Και όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα έχει και την αγάπη Του, η οποία ενεργεί σαν δύναμη πάνω στην ψυχή και τη βοηθά να πετύχει την τελειότητα. Η δύναμη όμως εκδηλώνεται με τη μορφή του λόγου Μου, εκδηλώνεται διά της φωτισμένης σκέψης και ομιλίας. . .  διά της ικανότητας να δεχτεί ο άνθρωπος το λόγο Μου και να κηρύξει και πάλι το λόγο Μου στους συνανθρώπους του.

Επομένως, ό,τι κάνει ο άνθρωπος για τη βασιλεία του Θεού, κάθε πνευματική εργασία, είναι απόδειξη της δύναμης που του εισρέει από Μένα, η οποία δηλαδή χρησιμοποιείται για τη δουλειά για Μένα και τη βασιλεία Μου και αποφέρει στον άνθρωπο αυξημένη ψυχική ωριμότητα. Δεν πρέπει λοιπόν να περιμένετε μια σωματική αίσθηση δύναμης στην περίπτωση που γίνεται λόγος για παροχή δύναμης, αλλά πρέπει να θεωρείτε αποτέλεσμα της μετάδοσης της δύναμης από Μένα την πνευματική σας ανάπτυξη, την πρόοδο σχετικά με τις γνώσεις σας, το χάρισμά σας να διδάσκετε ή να διαφωτίζετε τους συνανθρώπους. Και τότε θα καταλάβετε και την αλήθεια του λόγου Μου, και θα πάρετε τη δύναμη από τον ίδιο το λόγο, διότι αυτός σας εξασφαλίζει αυξημένες γνώσεις, με τις οποίες θα μπορέσετε και πάλι να είστε έντονα δραστήριοι για τη βασιλεία Μου.

Ωστόσο, και σωματικά μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει την παροχή της δύναμης, γιατί αυξάνω την επίγιεα δύναμη του κάθε παιδιού αν θέλει να τη χρησιμοποιήσει για τον Πατέρα. Παρόλο που δεν μπορώ να απαλλάξω τους υπηρέτες Μου στη γη από τις δοκιμασίες της πίστης τους, δεν τους αφήνω να γίνουν ανίκανοι για τη δουλειά μειώνοντας τη ζωτική τους δύναμη. Αφού οι δουλειές τους είναι σημαντικές και η βοήθειά τους για τους συνανθρώπους τους είναι απαραίτητες. Για αυτό το λόγο παρέχω και επίγεια δύναμη στους υπηρέτες Μου στη γη, για να μπορέσουν να εκτελέσουν την εργασία μέσα στον αμπελώνα Μου.

Αφού η τελευταία εποχή θα απαιτήσει γεροί και πιστοί εργάτες που θα είναι συνδεδεμένοι μαζί Μου τόσο έντονα ώστε να μπορέσω να ενεργήσω μέσα τους διά του πνεύματος. Αφού αυτοί θα έπρεπε να είναι παραδείγματα για όσους είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν τη σωστή σχέση μαζί Μου, για όσους θέλουν να έρθουν στον Πατέρα σαν τα παιδιά και να Του μιλήσουν. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο Πατέρας πλησιάζει κάθε παιδί που έρχεται κοντά Του Με αγάπη και ζει σύμφωνα με το θέλημά Του. Αφού η αγάπη Μου λαχταρά τα πλάσματα που εκπήγασαν από Μένα και τα οποία δεν θέλω να χάσω ποτέ. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4823                25-1-1950

Ο σκοπός της δημιουργίας. . .

Η εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη. . .

Ένας εξαιρετικά σοφός Δημιουργός ενεργούσε όταν τα πεσμένα πνευματικά όντα βρίσκονταν σε έσχατη απόσταση από τον Θεό και είχαν αποκλείσει στον εαυτό τους κάθε δυνατότητα επιστροφής σ’Αυτόν διά της βαριάς αμαρτίας, διά της παραφρόνησης της δύναμης αγάπης Του με αλαζονία και φιλαρχία. Η ατελείωτη αγάπη του Θεού σκεφτόταν τρόπους και μέσα να οδηγήσει και πάλι κοντά της τα πνευματικά όντα που είχαν αμαρτήσει, και η σοφία Του κατάλαβε έναν τρόπο που θα ήταν αποτελεσματικός. . .  η πορεία διαμέσου ολόκληρης της δημουργίας, διαμέσου μορφών που θα έπρεπε να υπηρετήσουν η μια την άλλη και που με αυτό τον τρόπο θα εκπληρούσαν τον σκοπό που τους είχε τεθεί.

Η αγάπη και η σοφία Του λοιπόν σχημάτισε από τη δύναμή Του εξωτερικά περιβλήματα για τα πεσμένα πνευματικά όντα, τα οποία θα έπρεπε να τους παρακινήσουν σε υπηρετική δραστηριότητα. Και αυτά τα δημιουργικά έργα ήταν προορισμένα να καταφέρουν μια βαθμιαία ανοδική ανάπτυξη, με τον τρόπο ότι μέσα σ’αυτά τα περιβλήματα τα πνευματικά όντα μπορούσαν να υπηρετήσουν σε – κατά κάποιον τρόπο - αναγκαστική κατάσταση, και έτσι η απόστασή τους από τον Θεό θα μειωνόταν σιγά σιγά. Αυτές οι μορφές, δηλαδή τα θεϊκά δημιουργικά έργα, είναι τόσο ποικίλες ώστε μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε ανώριμο πνευματικό ον, δηλαδή μπορούν διά του φυσιολογικού τους γίγνεσθαι και περάσματος ή να υποδεχτούν ή ν’απελευθερώσουν τις πιο διαφορετικές οντότητες, ώσπου αυτές οι οντότητες να έχουν πετύχει έναν συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας.

Ο θεϊκός Δημιουργός είδε όλες τις δυνατότητες για τη διαδικασία ωρίμανσης, και για αυτό το λόγο η δημιουργία έχει τόση ποικιλία και περιέχει δημιουργικά έργα κάθε βαθμού ωριμότητας. Αλλά μονάχα Αυτός καταλαβαίνει ποια επιτυχία θα μπορέσουν να σημειώσουν τα πνευματικά όντα, μονάχα Αυτός ξέρει για τους πολλούς σταθμούς τους οποίους θα πρέπει να διανύσουν ώσπου να φτάσουν στο στάδιο της ελεύθερης θέλησης ως άνθρωποι. Αυτός καθορίζει τη χρονική διάρκεια του κάθε δημιουργήματος, Αυτός καθορίζει τη δραστηριότητα του κάθε έργου, και μονάχα Αυτός καταλαβαίνει το βαθμό ωριμότητας ο οποίος θα κάνει δυνατή την ενσάρκωση ως άνθρωπος.

Είδε όμως και τα αρνητικά αποτελέσματα. Είδε τα πνευματικά όντα που ήταν ήδη πολύ κοντά Του να βυθίζονται ξανά στο βάθος, γιατί διέθεταν την ελεύθερη θέληση, την οποία σέβεται ο Θεός και της οποίας το ον κάνει κατάχρηση άλλη μια φορά. . .  Τα δημιουργήματά Του μαρτυρούν αξεπέραστη σοφία, δηλαδή οι δόμοι ανάπτυξης τους οποίους παρέχει ο Θεός στα πλάσματά Του μπορούν να εξασφαλίζουν πλήρη επιτυχία. Ωστόσο, Αυτός αφήνει στον άνθρωπο όλη την ελευθερία του, δεν τον εξαναγκάζει να Τον αναγνωρίσει και να Του υποταχτεί, καθώς ωστόσο δεν αφήνει το ον εντελώς στον αντίπαλό Του, αλλά κοπιάζει συνεχώς να το βοηθήσει ν’ανέβει για να γίνει μακάριο.

Η ατελείωτη αγάπη του Θεού και η αξεπέραστη σοφία Του αναγνωρίζει και δημιουργεί μάλιστα όλες τις δυνατότητες για την τελειοποίηση των πνευματικών όντων, αλλά η ελεύθερη βούληση είναι αποφασιστική για το αν υπάρξει ανοδική ανάπτυξη στο στάδιο ως άνθρωπος ή αν το ον παραμείνει στην αντίστασή του, βυθιστεί ξανά στο βάθος και πρέπει να ξαναρχίσει την πορεία ανάπτυξής του. Η εκ νέου φυλάκιση μέσα στη στερεή ύλη γίνεται μόνο τότε που μια δημιουργική περίοδος έχει φτάσει στο τέλος της, δηλαδή που ολόκληρα τα δημιουργήματα απελευθερώνουν τα πνευματικά όντα που κατοικούσαν μέσα τους, τότε που για το σκοπό αυτό διαλύονται αυτά τα δημιουργήματα από το θεϊκό θέλημα, κάτι που σημαίνει την καταστροφή εκείνου του δημιουργικού έργου όπου ξεκίνησε η ανοδική ανάπτυξη.

Η σοφία και η αγάπη του Θεού δημιουργούν και πάλι νέα έργα, τα οποία μέσω του προορισμού τους είναι ξανά κατάλληλα να βοηθήσουν στην ανοδική ανάπτυξή τους τα πνευματικά όντα που είναι φυλακισμένα μέσα τους. Τότε συνεχίζεται η διακεκομμένη πορεία ανάπτυξης και πάλι με τον ίδιο στόχο, το στάδιο της ελεύθερης βούλησης ως άνθρωπος, όπου μπορεί να γίνει η τελειοποίηση ή και η εκ νέου αποστασία, επειδή η αγάπη του Θεού πλησιάζει άλλη μια φορά το ον για να τη δεχτεί ή και να την απορρίψει το ον.

Για τον Θεό χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα, και με ατελείωτη μακροθυμία και υπομονή φροντίζει τα πλάσματα, ακόμα και τότε που χρειάζονται αμέτρητες φάσεις ανάπτυξης στην περίπτωση που ένα ον παραμένει ιδιαίτερα επίμονα στην αντίσταση εναντίον Του. . .  Του δίνει ξανά και ξανά νέες δυνατότητες, ώσπου να έχει πετύχει το στόχο του, ώσπου να έχει βρει πίσω σ’Εκείνον από τον Οποίο κάποτε εκπήγασε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4825                29-1-1950

Η έλλειψη πίστης και οι διάβολοι της έσχατης εποχής. . .

Θρησκευτικός αγώνας. . .

Ο ερχομός του Κυρίου. . .

Τρομακτικά αποτελέσματα θα έχει η έλλειψη πίστης κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος, όπου οι άνθρωποι θα επιδιώκουν μονάχα τα επίγεια κέρδη και δεν θα σκεφτούν ποτέ τον Θεό. Τότε οι άνθρωποι θα απατώνται ο ένας τον άλλον και ο καθένας θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον άλλον. Θα εξελίξουν όλες τις κακές τους ορμές για χάρη του υλικού πλούτου. Δεν θα νιώσουν τύψεις στην περίπτωση που θα προκαλέσουν ζημιά στον πλησίον εφόσον μονάχα ωφελήσει τους ίδιους. Θα επιδιώκουν τον πολλαπλασιασμό των αγαθών τους και όλη η σκέψη τους θα είναι στραμμένη μονάχα σ’αυτό. . .

Τον Θεό όμως θα ξεχάσουν, δεν θα Τον πιστέψουν και δεν θα Τον φοβούνται, δεν θα πιστέψουν σε μια κάποτε λογοδότηση και τιμωρία για τις αμαρτίες τους, και για αυτό θα αμαρτάνουν χωρίς δισταγμούς και φόβο μπροστά σ’έναν Δικαστή. Από την επίγεια άποψη θα καλοπεράσουν, γιατί θα υποστηριχτούν από τον αντίπαλο του Θεού, ο οποίος θα τους παρακινήσει σε όλο και μεγαλύτερη απληστία για υλικά αγαθά. Όπου λείπει η πίστη στον Θεό, εκεί έχει μεγάλη εξουσία, και για αυτό η έλλειψη πίστης είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τους ανθρώπους, αφού βαδίζουν προς την καταστροφή τους. Όπου λείπει η πίστη, λείπει και η αγάπη, η οποία μονάχα θα μπορούσε να ζωντανέψει την πίστη.

Όπου λείπει η αγάπη, οι άνθρωποι είναι τυφλοί στο πνεύμα, δεν ξέρουν τίποτα, και αυτά που ξέρουν είναι λάθος. Το σκοτάδι σκεπάζει την ανθρωπότητα και η γη πλησιάζει στο τέλος της. . .  Από την επίγεια άποψη δεν θα υπάρχει ένδεια, οι άνθρωποι θα ευημερούν εκτός από τους λίγους που θα έχουν ακόμα σταθερή πίστη και στους οποίους θα φερθούν εχθρικά οι πρώτοι. Εκείνοι θα πρέπει μεν να υποφέρουν από μια σκληρή μοίρα για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά θα καταλάβουν από την ευημερία των συνανθρώπων χωρίς πίστη το αναμφίβολο σημάδι του τέλους, επειδή ενημερώθηκαν για τέτοια σημάδια για ν’αντέξουν μέσα σ’αυτές τις δυσκολίες τις οποίες θα τους επιφέρει η πίστη τους στον Θεό. . .

Όταν έχει έρθει η εποχή όπου θα κυριαρχήσει φανέρα ο Σατανάς, δεν θα είναι πια μακριά το τέλος, αφού και αυτό ανακοινώθηκε, δηλαδή ότι στο τέλος ο κόσμος θα είναι γεμάτος διάβολοι, και σαν διάβολοι θα φέρονται και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν και για αυτό θα ανοίξουν πικρό μέτωπο με τους πιστούς. Αλλά τότε και ο ερχομός του Κυρίου δεν θα είναι πια μακριά, τότε η κάθε μέρα θα μπορέσει να επιφέρει το τέλος, διότι ο Κύριος θα έρθει όταν η δυστυχία θα είναι τόσο μεγάλη ώστε οι πιστοί θα κινδυνεύσουν ν’αποθαρρυνθούν. . .  όταν ο Σατανάς θα πιστέψει πως θα έχει κερδίσει το παιχνίδι του, όταν η έλλειψη πίστης θα είναι τόσο διαδεδομένη ώστε οι πιστοί θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους.

Τότε θα έρθει ο Σωτήρας από πάνω, όπως έχει ανακοινωθέι. . .  Θα έρθει μέσα στα σύννεφα και θα πάρει τους δικούς Του μαζί Του στο βασίλειο της ειρήνης και θα γίνει η τελευταία Κρίση στη γη. Τότε θα έχει έρθει το τέλος, όπου θα αλυσοδεθεί ο Σατανάς και μαζί του θα αλυσοδεθούν όλοι όσοι ήταν υπόδουλοί του. . .  Και μια νέα γη θα δημιουργηθεί, στην οποία θα κατοικήσουν μόνο άνθρωποι με βαθιά πίστη, άνθρωποι που έμειναν πιστοί στον Θεό στον τελευταίο θρησκευτικό αγώνα και που θα πάρουν τότε την αμοιβή τους. . .  μια ζωή μέσα στον παράδεισο πάνω στη νέα γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4829                4-2-1950

Η θυσία του χρόνου για τον Θεό και την πνευματική δουλειά. . .

Θυσιάστε Μου το χρόνο σας, θυμάστε ότι είμαι Εγώ Που σας τον δίνω και Που απαιτώ από σας να μην σκεφτείτε μονάχα τον κόσμο αλλά και Εμένα. Όποιος θέλει να Με υπηρετήσει πρέπει να είναι πρόθυμος να παραδώσει τα πάντα για Μένα. Και έτσι πρέπει επίσης να είναι πάντα έτοιμος για Μένα, δηλαδή πρέπει κάθε ώρα να θέλει να είναι δραστήριος για Μένα όταν έχω ανάγκη την υπηρεσία του. Επομένως πρέπει ν’αναβάλει όλα τα άλλα όταν είναι ανάγκη να δουλέψει για Μένα, όναν νιώθει πως θέλω να του μιλήσω ή όταν στέλνω στο δρόμο του ανθρώπους στους οποίους θέλω να εκδηλωθώ.

Πριν από κάθε δουλειά για τον κόσμο, πριν από κάθε επίγεια δραστηριότητα θα έπρεπε να οδηγήσει τις σκέψεις του σε Μένα. Και αν η επιδίωξή του να φτάσει κοντά Μου είναι σοβαρή, θα αισθανθεί μέσα του μια εσωτερική ορμή για μια δουλειά την οποία να εκτελέσει είναι θέλημά Μου. Αλλά πρέπει να θέλει ν’ακούσει τις οδηγίες Μου, πρέπει πριν από την κάθε επίγεια δραστηριότητα να έρθει σε Μένα για να του την ευλογήσω. Στην περίπτωση που τον έχω ανάγκη για μια δουλειά για Μένα και τη βασιλεία Μου, του την αναθέτω, και αυτός θα εκτελέσει πρόθυμα την εντολή Μου, δηλαδή θα κάνει αυτό για το οποίο νιώθει μια εσωτερική ορμή. Έτσι η πρώτη προϋπόθεση είναι να θέλει ο άνθρωπος να Με υπηρετήσει.

Όποιος προφασίζεται έλλειψη χρόνου δεν έχει τη σοβαρή θέληση να ενεργήσει για Μένα, αφού για αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο θα βρει πάντα χρόνο, αν το θέλει πραγματικά. Όποιος θέλει να Μ’ακούσει, πρέπει να προτιμήσει αυτό το δώρο χάρης σε όλα τα άλλα, και μόλις καταλαβαίνω τη λαχτάρα του για το λόγο Μου, βρίσκω πάντα τρόπους και μέσα να του εκδηλωθώ. . .  Το χρόνο τού τον δίνω μόλις καταλαβαίνω τη σοβαρή επιθυμία του για συνομιλία μαζί Μου. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν μπορούν και δεν θέλουν να καταλάβουν ότι Εγώ είμαι ο Κύριος του χρόνου και ότι τον μοιράζω κατά πώς θέλω. . .  ότι μπορώ να παρατείνω ή να μειώσω το χρόνο, ότι μπορώ να κάνω τον άνθρωπο αποδοτικό, καθώς όμως μπορώ επίσης μέσω εμποδίων και αποτυχίας κάθε εργασίας να κάνω να περάσει μάταια ο χρόνος, αν έτσι είναι θέλημά Μου.

Πώς λοιπόν μπορείτε, εσείς οι άνθρωποι, να παραπονεθείτε για έλλειψη χρόνου, αφού εσείς οι ίδιοι τον μειώνετε, διότι δεν ζητάτε την ευλογία Μου; Ό,τι Μου θυσιάζετε σας το δίνω πίσω εκατονταπλάσια. Και σας λέω ξανά και ξανά ότι ευλογώ πνευματικά και επίγεια την κάθε θυσία που Μου κάνετε, ευλογώντας τη δουλειά σας έτσι ώστε πράγματι θα κατορθώσετε περισσότερο και θα μαζέψετε επίσης πνευματικούς θησαυρούς, οι οποίοι είναι ακατόρθωτοι για όσους δουλεύουν μόνο με επίγειο τρόπο. Όποιος ωστόσο βλέπει μονάχα τον κόσμο, όποιος αφοσιώνει κάθε δύναμη και χρόνο μονάχα σ’εκείνο, θα έχει καταφέρει πολύ λίγο στο τέλος, αφού θα χάσει ό,τι κατέχει στη γη, και τίποτα δεν θα μπορέσει να του επιστρέψει το χαμένο χρόνο, τον οποίο πίστεψε να εκμεταλλευτεί καλά, και για αυτό Μου τον στέρησε και δεν απόκτησε τίποτα για την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 4830                5-2-1950

Πόλεμος μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού. . .

Μαίνεται διαρκώς πόλεμος μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού, και δεν υπάρχει ον στη γη που να μην νιώσει αυτό τον πόλεμο, αφού κανένα ον δεν είναι ελεύθερο, αλλά πιέζεται από κάποια δύναμη, απέναντι στην οποία πρέπει ν’αμύνεται. Ο άνθρωπος αισθάνεται περισσότερο απ’όλα τα άλλα όντα αυτό τον πόλεμο, γιατί συνειδητοποιεί πως είναι ανελεύθερος, διότι αυτό που επιδιώκει είναι κάτι άλλο από αυτό που βιώνει. Μόνο που ως άνθρωπος μπορεί και να σκοτώσει αυτή την επίγνωση, ή μπορεί να επιδιώξει το ίδιο που του παρέχει η ζωή. . .  Τότε βρίσκεται με την πλευρά της δύναμης του σκοταδιού, αφού η δύναμη του φωτός παρέχει κάτι διαφορετικό απ’ό,τι δίνει η επίγεια ζωή.

Πρέπει ο άνθρωπος να πολεμά τα επίγεια, γιατί αυτά ανήκουν στο βασίλειο του σκοταδιού. Πρέπει ο άνθρωπος να αγωνίζεται για το βασίλειο του φωτός, πρέπει να τοποθετηθεί με την πλευρά της δύναμης που είναι το Ίδιο το Φως. Ο πόλεμος μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού ισοδυναμεί επομένως με τον αγώνα του πνευματικού όντος να ανεβεί από το βάθος στο ύψος, ισοδυναμεί με την υπερνίκηση της επίγειας ύλης από τον άνθρωπο για ν’αποκτήσει πνευματικά αγαθά. . .  Ισοδυναμεί επιπλέον με τη μετατροπή του όντος, που αρχικά είναι γεμάτο χαμηλά ένστικτα και πόθους, σε αγάπη με όλες τις αρετές της.

Ισοδυναμεί κατά κάποιον τρόπο με τη μετουσίωση των πνευματικών ότνων που αναγνώριζαν τον αντίπαλο του Θεού ως τον κύριό τους και αποδεσμεύονται τώρα από αυτόν για ν’ανήκουν στον Θεό. . .  Σημαίνει επομένως ότι ο Θεός ο Ίδιος αντιμετωπίζει τον αντίπαλό Του για να Του πάρει τα πνευματικά όντα τα οποία αυτός θέλει να σφετεριστεί παράνομα. . .  Και το φως θα νικήσει. . .  Ο Θεός θα ρίξει κάτω τον αντίπαλό Του, θα συμπαρασταθεί με τη βοήθειά Του ολόκληρο το οντώδες για ν’αποδεσμευτεί αυτό από την εξουσία του αντιπάλου. Ο Θεός και μαζί Του όλες οι φωτεινές οντότητες βρίσκονται με την πλευρά των αβοήθητων, υποδουλωμένων από τον αντίπαλο του Θεού πνευματικών όντων για να τα λυτρώσουν. . .

Η εξουσία του Θεού και του φωτός και μόνο θα ήταν αρκετή για να εξουδετερωθεί ο αντίπαλος και να οδηγηθούν στο φως τα πνευματικά όντα, αλλά στέκεται εμπόδιο η ελεύθερη θέλησή τους. Και για αυτό πρέπει να διεξαχθεί αγώνας, όχι για να τσακιστεί η θέληση, αλλά για ν’αλλάξει. . .  Τέτοιος αγώνας ωστόσο μπορεί να κερδιστεί μονάχα διά της αγάπης. . . αλλιώς θα είχε τελειώσει με επιτυχία προ πολλού. Σ’αυτό τον πόλεμο μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού όμως δεν θα αποφασίσει η εξουσία, αλλά η αγάπη, η οποία θα πρέπει να είναι τόσο δυνατή ώστε να κάμψει τη θέληση, ώστε η θέληση ν’αφήσει να νικηθεί από την αγάπη. Η αγάπη θα αποσπάσει από τον αντίπαλο ό,τι αυτός κρατά δεμένο, η αγάπη είναι το όπλο του αγνώνα το οποίο δεν μπορεί ν’αντιμετωπίσει ο αντίπαλος. . .  Η αγάπη είναι ο Ίδιος ο Θεός, στον Οποίο πρέπει να υποταχτεί εκείνος.

Όπου είναι αδύναμη η αγάπη, εκεί επικρατεί ο αντίπαλος του Θεού, εκεί λυσσομανά το σκοτάδι και επιδιώκει να εκτοπίσει το φως. Η επίγεια ζωή είναι μια πορεία μέσα από σκοτεινές περιοχές, οι οποίες πρέπει να φωτιστούν από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει ν’αυτοδιαμορφωθεί σε αγάπη για να διώξει το σκοτάδι που τον περιστοιχίζει. Πρέπει ο ίδιος να διεξηγάγει τον πόλεμα ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια σε ό,τι, συνδεδεμένο με τη γη, ανήκει στον αντίπαλο του Θεού. Πρέπει ν’αφήσει να φουντώσει μέσα του η αγάπη, και αφού αυτή σημαίνει την παρουσία του Ίδιου του Θεού, ο άνθρωπος θα βγει νικητής από τον κάθε πόλεμο εναντίον του σκοταδιού. . .  Ο ίδιος ο άνθρωπος αποφασίζει τον πόλεμο του φωτός κατά του σκοταδιού, αλλά πάντα μονάχα με τη βοήθεια του Θεού και των φωτεινών όντων, τα οποία κάνει συναγωνιστές του διά της αγάπης και τα οποία κερδίζουν κάθε πόλεμο ενάντια στο σκοτάδι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4834                10-2-1950

Ο σωστός, ισχύων μπροστά στον Θεό γάμος. . .

Για τη συμβίωση του γάμου απαιτείται οπωσδήποτε η ευλογία του Θεού, αλλιώς ο γάμος ισχύει μάλιστα στη γη, όχι όμως στον ουρανό. Ό,τι ενώνεται στη γη χωρίς την πίστη στον Δημιουργό και Διατηρητή όλων των πραγμάτων, στον προαιώνιο Θεό και Πατέρα, δεν μπορεί να εγείρει αξίωση για την ευλογία του Θεού. Δεν αναγνωρίζει τον Θεό, και άρα ο Θεός δεν αναγνωρίζει έναν δεσμό, παρόλο που ισχύει μπροστά στο επίγειο νόμο, δηλαδή εκπληρώνει όλους τους διατυπώσεις που απαιτείται η τέλεση του γάμου. Μόνο τότε που δύο άνθρωποι πλησιάζουν τον Θεό με την παράκληση να ευλογήσει τον δεσμό τους, τότε που και οι δύο αναγνωρίζουν τον Θεό ως τον Κύριό τους, στον Οποίο να φτάσουν επιδιώκουν με αγάπη, μπορούν να είναι σίγουροι για την ευλογία Του. Αφού ο Θεός είναι παρόν όπου κανείς τον επιθυμεί, είναι κατά κάποιον τρόπο μάρτυρας ενός δεσμού που βασίζεται στην αγάπη δύο ανθρώπων. . .

Και έτσι είναι μάλιστα κατανοητό ότι μόνο λίγοι γάμοι μπορούν να εγείρουν αξίωση να ισχύσουν μπροστά στον Θεό, αφού και μια εκκλησιαστική πράξη δεν αντικαθιστά την εκπλήρωση των όρων που έθεσε ο Θεός. Αφού μια εκκλησιαστική πράξη μπορεί επίσης να εκτελεστεί σε ανθρώπους που δένονται χωρίς αγάπη και μόνο για επίγεια συμφέροντα, κάτι το οποίο ο Θεός δεν θα ευλογήσει ποτέ. Ο γάμος είναι ιερός θεσμός, ο οποίος εγκαταστάθηκε από τον Θεό για την αναπαραγωγή του ανθρώπινου γένους καθώς και για την κοινή ωρίμανση των ψυχών που αγαπιούνται.

Ο γάμος ωστόσο δεν πρέπει να θεωρείται εμπορικό δεσμό μονάχα για να μπορέσουν οι άνθρωποι ν’απολαύσουν τα ένστικτά τους ή για ν’αποκτήσουν επίγεια συμφέροντα. Επιπλέον, ο γάμος δεν είναι κατάσταση που μπορεί να κοπεί ή ν’αλλαχτεί κατά βούληση των ανθρώπων. Όποιοι άνθρωποι είναι νόμιμα συνδεδεμένοι μπροστά στον Θεό, δηλαδή στην περίπτωση που δύο άνθρωποι συμφώνησαν να ζητήσουν την ευλογία του Θεού για το γάμο τους, αυτοί θα μείνουν για πάντα συνδεδεμένοι μπορστά στον Θεό και θα μπορέσουν να χωριστούν μονάχα από τον επίγειο θάνατο και θα υποστούν με αυτό τον τρόπο έναν προσωρινό χωρισμό. Αλλά τις περισσότερες φορές τέτοιοι σύζυγοι δένονται και πάλι στο πνευματικό βασίλειο και επιδιώκουν μαζί ν’ανέβουν στα ύψη. Η ένωση πνευματικά μονοιδεάτισσων ψυχών είναι ύψιστη ευτυχία και ύψιστος στόχος τόσο στη γη όσο και στο επέκεινα, και όποιες ψυχές ενώθηκαν μια φορά διά της αγάπης θα μείνουν ενωμένες μέχρι τους αιώνες των αιώνων.

Ωστόσο, μόνο σπάνια υπάρχουν τέτοιοι αληθινοί, ισχύοντες μπροστά στον Θεό γάμοι. . .  Και για αυτό συναντά κανείς μόνο σπάνια τη βαθιά ευτυχία και την πνευματική συμφωνία, επειδή οι άνθρωποι με τα χαμηλά ένστικτά τους δεν προσέχουν εκείνες, αλλά είναι ικανοποιημένοι με την καθαρά σωματική συμπάθεια, η οποία όμως δεν μπορεί ποτέ να ονομαστεί βαθιά αγάπη και επίσης δεν έχει ποτέ διάρκεια. Μονάχα όποιοι ζητούν ολόψυχα την ευλογία του Θεού ενώνονται σε ισχύοντα μπροστά στον Θεό γάμο. Και αυτοί θα ζήσουν στην αρμονία των ψυχών μέχρι το σωματικό τους θάνατο και επίσης στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4835                12-2-1950

Η οντώδης Θεότητα. . .

Εσείς οι άνθρωποι προσπαθείτε μάλιστα να Με φανταστείτε ως την τελειότατη Οντότητα, ως το ύψιστο Πνεύμα του απείρου, αλλά δεν θα μπορέσετε ποτέ να καταλάβετε το Είναι Μου ως άνθρωποι στη γη. Ξέρετε μόνο περιορισμένα πράγματα, γιατί είστε οι ίδιοι ατελή όντα που εξαρτώνται από μια μορφή, και για αυτό το λόγο φαντάζεστε και την ύψιστη Οντότητα σαν μια μορφή, μάλιστα σε διαφορετικό βαθμό, φωτεινή και γεμάτη δύναμη. . .  Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι για Μένα δεν υπάρχει περιορισμός, ότι γεμίζω ολόκληρο το σύμπαν και είμαι μια Οντότητα παρ’όλα αυτά. . .  Και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν θέλετε να δεχτείτε σαν αλήθεια.

Γεμίζω ολόκληρο το σύμπαν με δύναμη, η οποία ωστόσο πρέπει να έχει μια Οντότητα ως αριχική πηγή, γιατί η δύναμη έχει εποικοδομητικό αποτέλεσμα, δηλαδή η δύναμη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη διατήρηση κάθε δημιουργήματος, πνευματικού ή και επίγειου. Η κάθε δύναμη πρέπει να οδηγείται με σοφία, αλλιώς εξελίσσεται στοιχειωδώς και θα προκαλούσε μέγιστη ζημιά. Επομένως η αρχική πηγή της δύναμης πρέπει να είναι μια σκεπτόμενη Οντότητα, η σοφία της Οποίας γνωρίζει το κάθε αποτέλεσμά της και για αυτό αναθέτει στο κάθε έργο της δημιουργίας τον προορισμό του, κάτι που δεν αναμένεται από μόνο μια δύναμη. Πρέπει να πιστέψετε σ’αυτή την Οντότητα μέσα Μου, αλλιώς δεν μπορώ να σας μιλάω, διότι δεν αφουγκράζεστε τη φωνή Μου.

Ατελείωτα μεγάλη είναι η αγάπη Μου για σας τους ανθρώπους, και θα ήθελα να σας φανερωθώ με όλο το Είναι Μου. Αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε, και για αυτό θα πρέπει να Με αναγνωρίσετε πάντα μόνο καλυμμένο και να πιστέψετε ότι μια Οντότητα θέλει να σας εκδηλωθεί, εφόσον το θέλετε, κάτι όμως που δεν μπορείτε να υποθέσετε από μια δύναμη. Αν Μου μιλάτε ως όντα στη γη, θα σας πλησιάσει και το πιο ισχυρό Ον του σύμπαντος. . .  Σας ακούει και σας απαντά. . .  Έχει σαν και εσείς μυαλό και ελεύθερη θέληση, μόνο μάλιστα σ’ένα βαθμό που δεν μπορείτε να φανταστείτε.

Δεν χρειάζομαι όμως καμία μορφή που να περιέχει τη δύναμή Μου. Αλλά για χάρη σας πήρα τη μορφή που μπορείτε να φανταστείτε ως άνθρωπος Ιησούς Χριστός, γιατί ολόκληρη η δημιουργία Μου έχει την ίδια μορφή και Εγώ επομένως έβαλα μέσα σ’αυτή τη μορφή ενός ανθρώπου ολόκληρη την αφθονία της Θεότητάς Μου, καθώς και ολόκληρη η δημιουργία Με περιέχει επίσης. Είμαι δηλαδή παντού, διότι είιμαι Ον χωρίς περιορισμούς Που μπορεί να είναι παντού και επίσης ενεργεί παντού. Ωστόσο, μονάχα ένα Ον μπορεί να σας πλησιάζει και μονάχα ένα Ον μπορεί να εκπληρώνει τις παρακλήσεις σας. . .  Εσείς που είστε οι ίδιοι όντα μπορείτε να επιδιώκετε μονάχα ένα Ον για την τελειότητά Του, ενώ η επιδίωξη μιας δύναμης από σας θα ήταν ανόητη και θα απόκλειε την κάθε συμπαράστασή Μου.

Αφού μόνο όπου οι άνθρωποι Με φωνάζουν ως ύψιστο Ον, τους εισακούω, αλλιώς δεν έχουν καμία σωστή πίστη σε Μένα και άρα δεν μπορούν να περιμένουν τη βοήθειά Μου. Δεν θα μπορείτε ποτέ να εξιχνιάσετε το Είναι Μου όσο ζείτε στη γη. Αλλά πρέπει να πιστέψετε σε μια οντώδη Θεότητα, αφού μονάχα διά τέτοιας πίστης μπορείτε να διεισδύσετε μέσα σ’αυτό το μυστήριο, ακόμα και αν μόνο στην κατάσταση της τελειότητας, την οποία όμως μπορείτε να πετύχετε μονάχα με την υποστήριξή Μου, την οποία πρέπει να Μου ζητήσετε. Και σ’αυτό είναι απαραίτητη η πίστη σε Μένα ως Οντότητα, και μόνο μέσω τέτοιας πίστης μπορείτε να γίνετε μακάριοι. . .

                                                                                                                                  Αμήν

 

4836                12-2-1950

Πνευματικός θάνατος – εκ νέου φυλάκιση μέσα στην ύλη. . .

Είναι πράγματι καλύτερο για σας ν’αντέξετε το σωματικό θάνατο παρά να πέσετε θύματα του πνευματικού θανάτου στο τέλος, από τον οποίο θα ξυπνήσετε μόνο μετά από ατελείωτο χρονικό διάστημα. Τη σωματική ζωή μπορείτε ν’αλλάξετε με μια ζωή στο πνευματικό βασίλειο. Και ακόμα και αν δεν έχετε ακόμα πετύχει το βαθμό φωτός, σας δίνεται η δυνατότητα να βγείτε από το σκοτάδι και να μπείτε στο φωτεινό βασίλειο, ενώ ο πνευματικός θάνατος σημαίνει ότι σας έχει παρθεί κάθε δυνατότητα να ωριμάσετε σ’έναν άλλο κόσμο. Το να πέσει ο άνθρωπος θύμα του πνευματικού θανάτου σημαίνει την εκ νέου φυλάκιση μέσα στη στερεή ύλη, μια τοποθέθηση πίσω στην κατάσταση που ήταν η μοίρα σας πριν από αιωνιότητες και την οποία είχατε ξεπεράσει προ πολλού, όταν μπορέσατε να ενσαρκωθείτε ως άνθρωποι στη γη.

Αφήστε να σας πάρουν την επίγεια ζωή και μην φοβάστε, αφού είναι μονάχα το κορμί το οποίο μπορούν να σκοτώσουν οι εχθροί σας, η ψυχή όμως συνεχίζει να ζει, επειδή είναι κάτι πνευματικό, το οποίο δεν μπορούν να σκοτώνουν οι άνθρωποι, προ πάντων όταν οι άνθρωποι επιβουλεύονται τη ζωή σας γιατί έχετε πίστη και δεν θέλετε να την παραδώσετε. Τότε θα έπρεπε να πέσει από πάνω σας κάθε φόβος, τότε θα έπρεπε μονάχα να σκεφτείτε ότι Εκείνος που σας έδωσε τη ζωή, είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. . .  ότι δεν θα επιτρέψει να σας συμβεί τίποτα εκτός απ’ό,τι είναι καλό για την ψυχή σας.

Όποιος χάνει τη ζωή του για χάρη της πίστης, μπορεί ήσυχα να την παραδώσει, αφού την ψυχή του θα υποδεχτεί το βασίλειο του φωτός, όπου αυτή θα ζήσει αιώνια στη μακαριότητα. Αλίμονο όμως σ’εκείνους που θα επιδιώξουν να κρατήσουν τη ζωή τους απαρνώντας τον Θεό. . .  Θα έχουν ακόμα σύντομο χρονικό διάστημα για να παραδίδονται στον κόσμο και ν’αποδείξουν ότι ανήκουν στον Σατανά. Μετά όμως θα πεθάνουν αμετάκλητα με διπλάσιο τρόπο. . .  θα χάσουν τη σωματική τους ζωή και θα πέσουν θύματα του πνευματικού θανάτου, ο οποίος είναι η πιο πικρή μοίρα, την οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε εσείς οι άνθρωποι. . .

Ωστόσο, σας διοχετεύονται ασταμάτητα προειδοποιήσεις και παραινέσεις, σας ανακοινώνεται το τέλος, σας δίνεται είδηση για την ενέργεια του Θεού με ασυνήθιστο τρόπο. Σας παρουσιάζεται η ευθύνη σας απέναντι στην ψυχή σας. Τα γεγονότα του κόσμου σας κάνουν καχύποπτους όταν βλέπετε την κατάρρευση των επίγειων αγαθών, το εφήμερο της ύλης, και στο τέλος θα βιώσετε πράγματα τα οποία θα σας δείξει ο Θεός με την υπέρμετρη αγάπη και ευχπλαχνία Του για να μπορέσετε ακόμα ν’αλλάξετε  κατά την τελευταία ώρα. . .  Ωστόσο, το τέλος θα έρθει αμετάκλητα και μαζί του η πραγματοποίηση όσων σας ανακοινώνονται συνεχώς. Φροντίστε να ζήσουν οι ψυχές σας, μην τις αφήσετε να πέσουν θύματα του πνευματικού θανάτου, από τον οποίο δεν θα υπάρξει σωτηρία για ατελείωτους καιρούς. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4840                16-2-1950

Οι εντολές της εκκλησίας. . .

Δεν υπάρχουν για σας ιδιαίτερες προδιαγραφές από πλευράς Μου σχετικά με το τι στάση θα έπρεπε να πάρετε απέναντι στις εντολές της εκκλησίας που εκδόθηκαν από ανθρώπους. Ό,τι κάνετε με ελεύθερη θέληση εκτιμάται από Μένα· ό,τι κάνετε από εξαναγκασμό, είτε από φόβο για τιμωρία, είτε από συνήθεια, δεν έχει καμία αξία μπροστά Μου. Ό,τι διατάζεται από ανθρώπους θα έπρεπε και ν’αμειφθεί από ανθρώπους. Ποτέ όμως δεν πρέπει κανείς να υποσχεθεί αμοιβή από πλευράς Μου την οποία δεν υποσχέθηκα ο Ίδιος. Εγώ ωστόσο δεν μπορώ να εγκρίνω κάτι που αντιβαίνει τελείως στο θέλημά Μου, γιατί έδωσα στους ανθρώπους την ελευθερία βούλησης, την οποία όμως καταπατούν οι εντολές που εκδόθηκαν από ανθρώπους, αφού μια εντολή είναι εξαναγκασμός που αποκλείει τη χρήση της ελεύθερης βούλησης.

Εγώ ο Ίδιος έδωσα στους ανθρώπους μονάχα μια εντολή, την εντολή της αγάπης, η οποία είναι βασικός νόμος και πρέπει να τηρείται για να μην παραβιάσουν οι άνθρωποι την αιώνια Μου τάξη. . .  Η εντολή αγάπης είναι όμως παρ’όλ’αυτά μια εντολή που αφήνει την ελευθερία της στη θέληση του ανθρώπου. Δεν αναγκάζει τον άνθρωπο να ενεργήσει με αγάπη, επίσης ο άνθρωπος δεν τιμωρείται από Μένα, μόνο που τιμωρεί τον εαυτό του, γιατί δεν προσέχει το μόνο μέσο που σημαίνει για αυτόν λύτρωση από μια δεσμευμένη κατάσταση για την οποία φταίει ο ίδιος. Έδωσα στους ανθρώπους την εντολή αγάπης, την οποία μπορούν να εκπληρώσουν με ελεύθερη θέληση ή και όχι. . .

Οι άνθρωποι εξέδωσαν πρόσθετες εντολές, τις οποίες δεν μπορώ να εγκρίνω, αφού δεν βασίζονται στην αγάπη για τους συνανθρώπους, αλλά είναι μονάχα μέτρα για την ενίσχυση της εξουσίας, γιατί από την τήρηση εκείνων των εντολών πρέπει να εξαρτάται το αν ανήκει κανείς ή όχι σε μια οργάνωση που εγείρει αξίωση να είναι η αληθινή εκκλησία του Χριστού. Με αυτό τον τρόπο εξανάγκασαν τους ανθρώπους, οι οποίοι τότε, πιστεύοντας πως αμαρταίνουν, εκπληρώνουν εκείνες τις εντολές και, δίνοντάς τους όλη την προσοχή τους . . .  παραμελούν την εντολή αγάπης Μου. . .

Η αγάπη μπορεί να εξελιχτεί μονάχα μέσα στην ελευθερία. Η αγάπη και ο εξαναγκασμός αντίκεινται η μία στον άλλο. Και για αυτό δεν μπορώ να δω καμία αγάπη για Μένα στην εκπλήρωση των εντολών της εκκλησίας, όση ώρα εκπληρώνονται παραδοσιακά, κατά κάποιον τρόπο σαν ομολογία για την εξουσία που εξέδωσε εκείνες τις εντολές. Επιπλέον, εκείνες οι εντολές δεν είναι κατάλληλες ν’αυξάνουν την αγάπη για Μένα, αφού Με παρουσιάζουν σαν Ον με ανθρώπινες αδυναμίες, το Οποίο απαιτεί υπακοή, δέος και εκτίμηση, ενώ θέλει μονάχα την αγάπη τον ανθρώπων.

Μπροστά στα μάτια Μου τίποτα δεν είναι αμαρτία εκτός απ’ό,τι παραβαίνει την αγάπη για Μένα και για τον πλησίον. Και όσοι τηρούν τις εκκλησιαστικές εντολές, γιατί είναι εντολές που θα έπρεπε να εκπληρώσουν, δεν καθορθώνουν τίποτα. . .  Η ελεύθερη βούληση θα έπρεπε ν’αποφασίσει για Μένα από αγάπη. Και για αυτό οι άνθρωποι δεν χρειάζονται καθόλου εντολές εκτός από τη δική Μου, την οποία τους έδωσα ο Ίδιος καταλαβαίνοντας την ευλογία που προκύπτει από την εκπλήρωσή της για τον κάθε άνθρωπο.

                                                                                                                                               Αμήν

 

4842                18-2-1950

Σωστοί μαθητές. . .

Η ενέργεια του Πνεύματος. . .

Γιατί υπάρχουν λανθασμένες διδασκαλίες. . .

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation _BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της Νέας Γης“, σελ. 292  - 295. Σημείωση της μεταφράστριας.] 

Οι μαθητές Μου ήταν φωτισμένοι από το Πνεύμα Μου, και για αυτό ήταν σωστά αυτά που δίδασκαν. Όταν μιλούσαν για Μένα και για το βασίλειό Μου δεν μπορούσαν να πουν άλλα από εκείνα που Εγώ τους έβαζα στο στόμα, ό,τι δηλαδή τους αποκάλυπτε το Πνεύμα Μου. Άρα δίδασκαν τα ίδια με αυτά που δίδασκα και Εγώ όταν ήμουν στη γη, διαφώτιζαν επ’ονόματί Μου, μιλούσαν αντί για Μένα και έτσι έφερναν αληθινά την καλή αγγελία στους ανθρώπους, όπως ήταν η θέλησή Μου. Επομένως αληθινοί διάδοχοί τους θα είναι αυτοί που θα έχουν φωτιστεί επίσης από το Πνεύμα Μου, καθώς μόνο αυτοί θα λένε την αλήθεια και μόνο αυτοί θα είναι οι πραγματικοί αντιπρόσωποί Μου στη γη.

Όποιος όμως διδάσκει τους άλλους χωρίς να έχει φωτιστεί από το Πνεύμα Μου δεν πρόκειται να αντιπροσωπεύει την αγνή αλήθεια. Γιατί εκείνος στον οποίο δεν μπορεί να ενεργήσει το Πνεύμα Μου αναγκαστικά θα τη διαστρεβλώνει δεδομένου ότι θα ερμηνεύει εσφαλμένα το λόγο που δίδαξα Εγώ κάποτε. Κατά συνέπεια αυτά που θα διδάσκει θα είναι λαθεμένα μολονότι τι γνώση του μπορεί να την έχει αποκτήσει από τις σπουδές και ο ίδιος να πιστεύει για τον εαυτό του ότι έχει την ικανότητα να κάνει το δάσκαλο στους συνανθρώπους του. Η πιο απλή εξήγηση για αυτό το γεγονός είναι ότι όπου δεν μπορεί να λειτουργήσει το δικό Μου Πνεύμα, εκεί ενεργεί το πνεύμα του αντιπάλου Μου και μάλιστα με τρόπο που όντως αντιστρατεύεται την αλήθεια. . .

Από αυτό λοιπόν μπορεί να συμπεράνει κανείς πόσο εύκολο ήταν τελικά να διαβρωθεί η καθαρή διδασκαλία Μου, ώστε να προσφέρεται σήμερα στην ανθρωπότητα υπό τη μορφή μιας παραμορφωμένης εικόνας. Το να καταλάβει κάποιος το πνευματικό νόημα των λόγων Μου όπως το εννοώ πραγματικά, προϋποθέτει την ενέργεια του Πνεύματος μέσα του, δηλαδή προϋποθέτει μια φωτισμένη σκέψη, η οποία πάλι προκύπτει από μια ζωή εναρμονισμένη με το θέλημά Μου. Αυτή όμως δεν συνίσταται στην τήρηση εκκλησιαστικών εντολών, αλλά αποκλειστικά και μόνο στην εκπλήρωση των δικών Μου εντολών της αγάπης για τον Θεό και για τον πλησίον.

Μια ζωή πλημμυρισμένη από αγάπη είναι που κάνει κάποιον δεκτικό για το Πνεύμα Μου, και μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ικανός να διδάξει τους άλλους, γιατί μόνο αυτός κατέχει την γνώση για το πνευματικό νόημα των λόγων Μου. . . Και τούτη η γνώση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να αναγνωρίσει κανείς τα βαρύνοντα λάθη με τα οποία οι άνθρωποι παραμόρφωσαν τα λόγια Μου. Μόνο η γνώση η οποία μεταδίδεται με αυτόν τον τρόπο από το Πνεύμα Μου δίνει σε εκείνον που θέλει να Με υπηρετήσει το δικαίωμα να διδάξει. Και τότε κάθε φορά που διδάσκει αυτό γίνεται πάλι επίσης με τη βοήθεια του Πνεύματός Μου. . .  Όποιος εργάζεται για Μένα δεν θα πει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλω Εγώ, καθώς είναι βούλησή Μου να δοθεί στους ανθρώπους η αλήθεια. . .

Η αιτία όμως που κυριαρχεί το πνεύμα του ψεύδους είναι ότι το Πνεύμα Μου, που είναι ο εμπνευστής της αλήθειας, δεν μπορεί πια να εκφραστεί σε εκείνους που πιστεύουν ότι είναι οι διάδοχοι των μαθητών Μου. Και ενώ κατέχουν μια θέση από την οποία διδάσκουν, αυτοί οι ίδιοι δεν έχουν σύνδεση με το χορηγό της αλήθειας. Ερμηνεύουν βέβαια το λόγο Μου, όμως αγνοούν πλήρως το πνευματικό του νόημα. Διδάσκουν αυτά που διδάχτηκαν από τους παλαιότερους και υιοθετώντας χωρίς δεύτερη σκέψη τη διδασκαλία εκείνων, τη μεταδίδουν απερίσκεπτα παραπέρα, χωρίς να συλλογίζονται ότι κάποτε θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν για κάθε τους λέξη.

Όντας οι ίδιοι τυφλοί στο πνεύμα είναι τυφλοί οδηγοί και των συνανθρώπων τους, αντί να τους οδηγούν προς την αλήθεια, τους απομακρύουν όλο και περισσότερο, αφού παρουσιάζουν σαν διδασκαλία του Χριστού μια διδασκαλία που ποτέ δεν δίδαξα Εγώ. Και αυτό επειδή ακολουθούν το γράμμα χωρίς να καταλαβαίνουν το αληθινό νόημα, επειδή το Πνεύμα Μου δεν μπορεί να μπει μέσα τους και να τους φωτίσει. Δεν αναζητούν την αλήθεια, επειδή πιστεύουν ότι την κατέχουν. Και επομένως δεν αναζητούν ούτε Εμένα, με αποτέλεσμα ούτε και Εγώ να μπορώ να τους κατευθύνω προς την αλήθεια.

Γιατί εάν Με αναζητούσαν πραγματικά, τότε θα ζούσαν με αγάπη και επίσης τότε θα Με αναγνώριζαν για το λόγο ότι αποκαλύπτομαι στον καθένα που Με πιστεύει και τηρεί τις εντολές Μου. Όποιος θέλει να είναι μαθητής Μου πρέπει να Με ακολουθήσει σαν τους αποστόλους Μου. Πρέπει να ζει γεμάτος με ανιδιοτελή αγάπη τη ζωή του για να αφυπνιστεί το εσωτερικό του πνεύμα, ώστε συνδεόμενος μαζί Μου μέσω της αγάπης του θα διδαχτεί από Μένα τον Ίδιο, όπως ακριβώς είναι γραμμένο: «Θα διδαχτείτε όλοι από τον Θεό. . .» Το Πνεύμα Μου θα τον οδηγήσει στην αλήθεια, και τότε μόνο μπορεί να είναι ο εκπρόσωπός Μου στη γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4844                21-2-1950

Καθάρισμα της διδασκαλίας του Χριστού. . .

Για να μπορέσει να γίνει μια συμφωνία μεταξύ των χριστιανικών θρησκευμάτων, πρέπει πρώτα να γίνει καθάρισμα της διδασκαλίας που διαδίδεται στη γη ως η διδασκαλία του Χριστού. Αφού τον πυρήνα κάθε θρησκευτικής κοινότητας πρέπει πάντα να σχηματίζει η διδασκαλία που κήρυξα Εγώ ο Ίδιος στη γη. Όσον καιρό ωστόσο αυτή η διδασκαλία είναι τόσο παραμορφωμένη, δεν μπορεί ποτέ να διαμορφώσει ανθρώπους που να είναι μέλη της εκκλησίας που ίδρυσα Εγώ . Αφού για κάτι τέτοιο είναι απαραίτητη μια βαθιά, ζωντανή πίστη, η οποία όμως δεν μπορεί ποτέ να αποκτηθεί από μια παραμορφωμένη διδασκαλία. Αυτά που θα έπρεπε να πιστέψει ένας άνθρωπος χωρίς αμφιβολίες, πρέπει και ν’αντέξουν μπροστά σε μια σοβαρή εξέταση, δηλαδή πρέπει ο νους του ανθρώπου να συμμετέχει στην εξέταση. Και μέσα σ’αυτά που θα έπρεπε να πιστέψει ο άνθρωπος, θα έπρεπε ο νους του να βρει αποδείξεις για τη φύση του Θεού, έτσι ώστε να μπορέσει και εκείνος ν’αναγνωρίσει τον Θεό.

Πρέπει ο άνθρωπος να μπορέσει να τα πιστέψει επειδή του δίνουν μια ιδέα για Μένα που ανταποκρίνεται στην αλήθεια, γιατί Με παρουσιάζουν σαν Θεό αγάπης, σοφίας και παντοδυναμίας. Τέτοια διδασκαλία δεν θα δώσει αφορμή για αμφιβολίες ή επίμαχα θέματα, αλλά θα ενώσει τους ανθρώπους σαν αδέλφια. Ενώ η κάθε παραμορφωμένη διδασκαλία είναι αφορμή για σχήσματα, τα οποία μπορούν να διορθωθούν μόνο τότε που η διδασκαλία έχει καθαριστεί, δηλαδή τότε που να συναντηθούν άνθρωποι που θα κατέχουν τη διδασκαλία Μου και πάλι στην πιο καθαρή της μορφή, που να επιδιώξουν στα σοβαρά να ζήσουν σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία και να τη μεταδώσουν στους συνανθρώπους με την ίδια καθαρή μορφή. Υπάρχει μόνο μια αλήθεια, και αυτή την έδωσα Εγώ ο Ίδιος στη γη στους ανθρώπου που Με άκουσαν και Με πίστεψαν.

Όποιος είχε καθαρή καρδιά κατάλαβε την αλήθεια και της έμεινε πιστός. Αλλά όποιος ήταν αλαζόνας και δεν πρόσεχε την ταπεινότητα, όποιος στερόταν οποιασδήποτε αγάπης, αυτός δεν θεωρούσε ιερή την αλήθεια και τη μεταποίησε προς το συμφέρον του. Και έτσι η διδασκαλία Μου δεν έμεινε αυτή που ήταν αρχικά και δεν μπόρεσε πια να είναι ευλογία για τους ανθρώπους, γιατί αυτοί δεν Με κατάλαβαν πια καλά, γιατί είχαν πέσει σε λάθος σκέψη εξαιτίας των λανθασμένων διδασκαλιών. Και αφού ο καθένας θεωρούσε ότι στεκόταν ο ίδιος στην αλήθεια, προέκυψαν τα σχήσματα και οι διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις, τα οποία όλα υποθέτουν πως είναι η εκκλησία που ίδρυσα Εγώ. . .

Ξανά και ξανά διακλαδίζονται, εμφανίζονται όλο και νέες οργανώσεις, όλο και περισσότερο βυθίζεται σε σκέψεις ο νους του ανθρώπου, ενώ μονάχα η ενέργεια του Πνεύματός Μου μπορεί να φέρει διαφώτιση. Μερικοί άνθρωποι μάλιστα πλησιάζουν και πάλι την αλήθεια, αλλά σ’αυτούς φέρονται εχθρικά εκείνοι που υπερασπίζονται τα δικά τους πνευματικά αγαθά και όμως είναι μακριά από την αλήθεια. Ωστόσο, τα πλήθη δεν θα βρίσκονται ποτέ στην αλήθεια, επειδή αυτή είναι το προνόμιο μονάχα εκείνων που επιδιώκουν με σοβαρότητα να Με πλησιάσουν, κάτι που δεν κάνουν οι περισσότεροι άνθρπωοι. Λίγοι μόνο έχουν φωτισμένο πνεύμα, παρόλο που όλοι έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν σε αυτή την κατάσταση. Αφού Εγώ δεν εμποδίζω κανέναν να παραλάβει τη χάρη τού να κατέχει την αλήθεια.

Και έτσι δεν θα είναι ποτέ εφικτό να σχηματιστεί μια οργάνωση που να ενώσει όλους τους ανθρώπους και να μπορέσει ταυτόχρονα να εγείρει αξίωση να είναι η εκκλησία που ιδρύθηκε από Μένα. Η κάθε υπάρχουσα οργάνωση περιέχει μέλη της εκκλησίας Μου. Πρόκειται για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν βαθιά και ζωντανή πίστη μέσω ενός τρόπου ζωής με αγάπη, που επιδιώκουν στα σοβαρά να Μ’αποκτήσουν και αναζητούν έντονα την αλήθεια. . .  Αυτοί θα καταλάβουν μάλιστα πού υπάρχουν λανθασμένες διδασκαλίες μέσα στα πνευματικά αγαθά που τους παρουσιάζονται. Θα απελευθερωθούν από αυτές, και θα θεωρούν την καθαρή Μου διδασκαλία μονάχα αυτά που δέχεται η καρδιά τους χωρίς δισταγμούς.

Για να δώσω σ’εκείνους μια επιβεβαίωση της σκέψης τους, διοχετεύω ξανά στη γη την καθαρή αλήθεια, κάτι που γίνεται κάθε φορά που οι άνθρωποι δεν είναι πια ικανοί να ερμηνεύσουν σωστά το λόγο Μου, που έχουν μπερδευτεί μέσα σε λανθασμένες διδασκαλίες και δεν είναι μόνοι τους ικανοί να εξακριβώσουν τι είναι αλήθεια και τι πλάνη. Είμαι στο πνεύμα και πάλι ανάμεσα στους ανθρώπους και τους χαρίζω το λόγο Μου, τον οποίο άκουσαν και οι μαθητές Μου διά του εσωτερικού λόγου μετά την ανάληψή Μου στον ουρανό.

Όποιος λοιπόν έχει αυτό το λόγο Μου, όποιος τον παραλαμβάνει απευθείας από Μένα, δηλαδή αντιλαμβάνεται τη φωνή Μου στο εσωτερικό του μέσω σκέψεων ή και ηχηρά· όποιος πιστεύει σ’αυτούς τους απευθείας δέκτες Μου και δέχεται επίσης το λόγο ως την καθαρή αλήθεια και τον υποστηρίζει, άσχετα με το σε ποιο θρήσκευμα ανήκει· όποιος δασκαλεύει σχετικά τους συνανθρώπους με αγάπη – αυτός συμβάλλει στο να γίνει μια συμφωνία των εκκλησιαστικών θρησκευμάτων. Αφού μέσα σ’αυτή τη μοναδική αλήθεια θα βρίσκονται όλοι όσοι έχουν σοβαρή και καλή θέληση, όσοι θεωρούν ανώτερη την εκκλησία Μου, την οποία ίδρυσα ο Ίδιος, και όσοι δεν βλέπουν μέσα στα συγκεκριμένα θρησκεύματα εμπόδιο να είναι μέλη της αληθινής εκκλησίας του Χριστού, η οποία δεν μπορεί να νικηθεί από τις πύλες της κόλασης, όπως το υποσχέθηκα ο Ίδιος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4845                23 κ. 24-2-1950

Η σύσταση της ψυχής. . .

Δημιουργήματα σε μικρογραφία. . .

Η ψυχή του ανθρώπου είναι ένα πλάσμα που περιέχει αφάνταστα πολλά δημουργήματα σε μικρογραφία. Συνιστάται κατά κάποιον τρόπο από αυτά τα δημιουργήματα, τα οποία ήταν όλες οι προηγούμενες ενσαρκώσεις της, έτσι ώστε αυτή πρέπει να ονομαστεί ολόκληρο δημιουργικό έργο του Θεού, ο Οποίος απέδειξε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή την ατελείωτη αγάπη, σοφία και παντοδυναμία Του. Δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος ότι η ψυχή του περιέχει ολόκληρη τη δημιουργία. Αλλά όταν μετά το θάνατό του θα μπορέσει να δει τον εαυτό του στο πνευματικό βασίλειο, θα παρατηρήσει γεμάτος δέος και αγάπη για τον Θεό τα θαυμάσια έργα τα οποία θα βρει μέσα στον εαυτό του.

Από την κάθε ενσάρκωσή της κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής της πορείας έχουν μαζευτεί οι ψυχικές ουσίες, και έτσι η ανθρώπινη ψυχή βάδισε μέσα από ολόκληρη τη δημιουργία μέσα στις μεμονωμένες ουσίες και παρουσίαζει τώρα μια αφάνταστη πολυμέρεια. Τότε μόνο θα είναι ευδιάκριτο πόσο θαυμάσια είναι τα δημουργικά έργα του Θεού, και το μεγαλείο Του, η αγάπη, η σοφία και η παντοδυναμία Του θα φανούν ξεκάθαρα, και ολόκληρο το οντώδες θα παραμείνει μέσα στο δέος και στην αγάπη για τον Θεό, ο Οποίος θα κάνει τα πλάσματά Του απερίγραπτα ευτυχισμένα όταν αυτά θα Τον αναγνωρίσουν και θα καταλάβουν τη δύναμή Του.

Ωστόσο, απαιτείται συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας για να μπορέσει η ψυχή να δει τον εαυτό της, και για αυτό το λόγο αυτή η ικανότητα είναι μια μακαριότητα εκείνων που βρίσκονται στο φωτεινό βασίλειο. Το να βλέπει η ψυχή τον εαυτό της περιέχεται μέσα στην υπόσχεση του Ιησού: «Αυτά που δεν είδε ποτέ ανθρώπινο μάτι και δεν άκουσε ποτέ ανθρώπινο αυτί, αυτά ετοίμασα για εκείνους που Με αγαπούν. . .» Η ψυχή δηλαδή μπορεί να κοιτάζει μέσα σε όλους τους τομείς, βλέπει πράγματα που δεν ξαναείδε ποτέ, πράγματα που όμως υπάρχουν αναντίρρητα στη δημιουργία, και έχει επίγνωση του ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ αυτά τα θαύματα, του ότι θα βρεθεί ξανά και ξανά απέναντι σε νέα δημιουργήματα και όμως δεν θα κουραστεί ποτέ να τα βλέπει, αλλά θα θέλει να δει όλο και περισσότερα και άρα θα γίνει όλο και πιο μακάρια.

Η ψυχή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να αντιληφθούν οι ανθρώπινες αισθήσεις και είναι για αυτό μην κατανοητή στον άνθρωπο. Είναι για τον άνθρωπο στη γη κάτι πνευματικό, στο πνευματικό βασίλειο ωστόσο είναι το πραγματικό, είναι αυτό που ζωντανεύει τα πνευματικά δημιουργήματα, είναι το πραγματικά ζωντανό στο πνευματικό βασίλειο, επειδή διαποτίζεται από τη δύναμη του Θεού. Και έτσι βρίσκονται μέσα της όλες οι σκέψεις του Θεού, τις οποίες Αυτός έκανε να γίνουν μορφές διά της δύναμης της θέλησής Του. Μια ορατή σκέψη του Θεού είναι το κάθε έργο της δημιουργίας.

Και επομένως η ανθρώπινη ψυχή είναι ένα δημιουργικό έργο αφάνταστου μεγέθους σε μικρογραφία. . .  Για τους ανθρώπους στη γη ωστόσο είναι αμφίβολος όρος, ένα κάτι για την ύπαρξη του οποίου δεν έχουν ακόμα πεπειθεί εντελώς και το οποίο δεν θα μπορέσουν ποτέ να εξακριβώσουν με έρευνες. Είναι η ψυχή για τους ανθρώπους της γης ένα τίποτα ή ένα αμφίβολο αντικείμενο. Στην πραγματικότητα όμως είναι η πιο μεγαλοπρεπής δημιουργία, η οποία μαρτυρεί τη σοφία, την αγάπη και την παντοδυναμία του Θεού, η οποία Τον εξυμνεί στο πνευματικό βασίλειο, η οποία είναι άφθαρτη και δίνει αφορμή για συνεχή λατρεία του Θεού σε όλες τις οντότητες που βρίσκονται στο φωτεινό βασίλειο και είναι μακάριες. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4847                26-2-1950

Η διαδικασία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. . .

Η ανάληψη στον  ουρανό. . .

Η Δευτέρα Μου Παρουσία, ο ερχομός Μου κατά το τέλος του κόσμου, αμφισβητείται από τους ανθρώπους που δεν έχουν ακλόνητη πίστη. Και όμως θα μπορούσαν να καταλάβουν τις συγκεκριμένες φάσεις της εποχής του τέλους και ν’αντιληφθούν επίσης την παρουσία Μου, αν μόνο πρόσεχαν. «Θα μείνω μαζί σας μέχρι το τέλος του κόσμου. . .» Αυτά τα λόγια και μόνο θα έπρεπε να ήταν αρκετά για να πάρετε μια σωστή ιδέα για τη Δευτέρα Μου Παρουσία. Το γεγονός ότι δεν είμαι μαζί σας σωματικά και ορατά θα έπρεπε να σας κάνει να καταλάβετε πνευματικά το νόημα των λόγων Μου. Πνευματικά είμαι μαζί με τους δικούς Μου, μέχρι το τέλος του κόσμου. Αφού είμαι παρόν κοντά τους την κάθε ώρα και στο κάθε τόπο, και μάλιστα από τη στιγμή της ανάληψής Μου στον ουρανό. . .  Αφού είπα: Θα μείνω μαζί σας. . .  Επομένως πνευματικά ήμουν πάντα κοντά στους δικούς Μου και θα μείνω μαζί τους μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. . .

Εγώ όμως ανακοίνωσα στους ανθρώπους εκείνης της εποχής τη Δευτέρα Μου Παρουσία, τον ερχομό Μου μέσα στα σύννεφα. Επομένως αυτή η Δευτέρα Παρουσία θα πρέπει να την καταλάβει κανείς με τον τρόπο ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να Με δουν, έτσι όπως οι μαθητές Μου Με είδαν ν’ανεβαίνω στον ουρανό. Πνευματικά μεν είμαι πάντα μαζί σας τους ανθρώπους, στην περίπτωση που είστε αντάξιοι της παρουσίας Μου. Σωματικά όμως θα επιστρέψω, παρόλο που όχι με το γήινο Μου κορμί, ορατός όμως σ’εκείνους στους οποίους θέλω να επιστρέψω. . .  Ανακοίνωσα όμως την Δευτέρα Μου Παρουσία, και κατά συνέπεια μπορείτε εσείς οι άνθρωποι και να την περιμένετε με βεβαιότητα αν πιστεύετε τα λόγια Μου και ανήκετε σ’εκείνους που θα βιώσουν το οριστικό τέλος.

Δεν έδωσα χωρίς λόγο αυτή την υπόσχεση πριν την ανάληψή Μου στον ουρανό. Κατάλαβα την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων κατά την εποχή του τέλους. Είδα επίσης τις τεράστιες δυσκολίες και τη δυστυχία των πιστών, οι οποίοι θα θέλουν να Μου μείνουν πιστοί και θα πιεστούν υπερβολικά, και είδα το πάλεμά τους, τον πιο δύσκολο αγώνα τον οποίο θα πρέπει να διεξαγάγουν οι άνθρωποι για χάρη του ονόματός Μου. . .  Είδα τη βούλησή τους και τον μεγάλο κίνδυνο ν’αντέξουν περιστοιχισμένοι από διαβόλους. Και για αυτό τους υποσχέθηκα την προσωπική Μου βοήθεια, την οποία θα παρέχω μάλιστα όταν έχει έρθει η ώρα.

Εγώ ο Ίδιος θέλω να έρθω στους δικούς Μου και να τους συντρέξω στον τελευταίο αγώνα. Και έτσι θα μπορέσουν να Με δουν πολλοί, αφού θα είμαι πάντα εκεί όπου η δυστυχία θα είναι μεγάλη και όπου οι δικοί Μου θα Μ’έχουν ανάγκη. . .  Θα Με δουν ως άνθρωπο με σάρκα και αίμα, αλλά όχι γεννημένο από γυναίκα, αλλά θα έρθω από πάνω και θα περιτυλιχτώ με μια μορφή που θα σας είναι ορατή, για να μπορέσετε να Μ’αντέξετε. . .  Και όποιος Με δει θα είναι πλημμυρισμένος από δύναμη και θα νικήσει τον τελευταίο αγώνα στη γη. . .

Ωστόσο, αυτός ο ερχομός μέσα στα σύννεφα θα ειδωθεί μονάχα από εκείνους που ανήκουν στους δικούς Μου, αφού οι οπαδοί του αντίπαλού Μου δεν θα μπορέσουν να Με δουν. Πρόκειται για πνευματική Δευτέρα Παρουσία, η οποία θα είναι ταυτόχρονα ορατή επίγεια, αλλά μόνο από εκείνους που θα έχουν αναγεννηθεί πνευματικά, που θα στέκονται μέσα σε βαθιά, ζωντανή πίστη και επομένως αναγνωρίζουν χωρίς αμφιβολίες τόσο τη συνεχή παρουσία Μου μέχρι το τέλος του κόσμου όσο και τον ορατό Μου ερχομό, επειδή τους διδάσκει η καρδιά τους, ο πνευματικός σπινθήρας μέσα στον άνθρωπο, και ανήκουν επομένως σ’εκείνους κοντά στους οποίους θα μείνω παρόν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. . .  Πιστεύουν ότι θα ξανάρθω, και την πίστη τους δεν θα την απογοητεύσω. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4851                5-3-1950

Οι ενορατικοί και οι προφήτες των παλιών εποχών. . .

Εικόνες. . .

Συμφωνία. . .

Οι άνθρωποι με εγκόσμια νοοτροπία και με την άγνοιά τους σχετικά με πνευματικά πράγματα δεν θα μπορέσουν ποτέ να εξακριβώσουν τι είπαν οι ενορατικοί και οι προφήτες των παλιών εποχών με εντολή Μου. Και για αυτό το λόγο μόνο λίγοι άνθρωποι θα καταλάβουν το βαθύ πνευματικό νόημα εκείνων των προφητειών, μόνο λίγοι άνθρωποι θα ξέρουν πότε εκείνες θα πραγματοποιηθούν. Από την αρχή αυτής της λυτρωτικής περιόδου μιλούσα στους ανθρώπους για το τέλος, για τις άσχημες καταστάσεις κατά την εποχή του τέλους, για τις διαβολικές επιδράσεις και τον πόλεμο ενάντια στους πιστούς. Τους επέτρεπα να κοιτάξουν, όχι όμως τα φυσιολογικά αποτελέσματα της πλήρως αποστραμμένης από Μένα θέλησης των ανθρώπων, αλλά έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους εικόνες των ερχόμενων γεγονότων, τις οποίες οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν και το νόημα των οποίων ήταν κρυμμένο και από τους ενορατικούς.

Ωστόσο, καμία από τις εικόνες που είδαν οι ενορατικοί ήταν χωρίς νόημα, διότι οι ενορατικοί και οι προφήτες ήταν θρήσκοι, αφοσιωμένοι σε Μένα άνθρωποι, τους οποίους προόρισα να εμφανιστούν ως προειδοποιητές ανάμεσα στους ανθρώπους όλων των γενιών μέχρι το τέλος. Όποιος έκανε σοβαρή προσπάθεια να ζήσει τη ζωή του με ευάρεστο σε Μένα τρόπο, πλησίαζε μάλιστα την αλήθεια στοχάζοντας πάνω σ’εκείνες τις εικόνες. Αλλά μονάχα σ’έναν αφυπνισμένο πνεύμα είναι δυνατόν να τις εξηγήσει σωστά.

Προέβλεπα όλες τις εποχές, ήξερα από την αρχή για τις άσχημες καταστάσεις, ήξερα την ανάπτυξη των ανθρώπων επίγεια και πνευματικά, κατάλαβα όλες τις ελλείψεις, την τύφλωση των ανθρώπων. Ήξερα για την επίμονη απόρριψη της αλήθειας, για τον θρίαμβο της πλάνης, η οποία θριαμβεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή υπήρχε η προϋπόθεση μέσα στη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί Μου, γιατί οι περισσότεροι είναι παιδιά του αντιπάλου Μου, οι οποίοι παίρνουν λάθος δρόμους και είναι επομένως τυφλοί για την αλήθεια, ενώ δέχονται και διαδίδουν την πλάνη χωρίς δισταγμούς.

Στον πνευματικό κόσμο το αποτέλεσμα τέτοιων απόψεων και των γεγονότων που προκύπτουν απ’αυτές είναι παραμορφωμένες εικόνες, όπως ό,τι πνευματικό έχει τις αντιστοιχίες του. Και έτσι οι ενορατικοί εκείνης της εποχής είδαν την πορεία των γεγονότων κατά την εποχή του τέλους με τέτοιες εικόνες, οι οποίες πράγματι έπρεπε να τρομοκρατήσουν έναν άνθρωπο με πράη ψυχή και τον οποίο επέλεξα ως ενορατικό και προφήτη γιατί Μου ήταν αφοσιωμένος. Αυτός ο ίδιος δεν είχε το χάρισμα ν’ερμηνεύσει τα οράματα και τα όνειρά του, επειδή ήθελα Εγώ να μείνουν ανεξιχνίαστα μέχρι το τέλος αυτά που είδε. Ωστόσο, τα οράματά του έπρεπε να διατηρηθούν για τους μεταγενέστερους, για να παρακινήσουν σε συλλογισμό ξανά και ξανά αναζητητές της αλήθειας.

Και επίσης κατά την έσχατη εποχή θα υπάρξουν μόνο λίγοι που θα ακούσουν με το πνευματικό τους αυτί και θα δουν με το πνευματικό τους μάτι και που θα καταλάβουν καλά τα οράματα των προφητών των παλιών εποχών, με την επίγνωση του χαμηλότατου πνευματικού επιπέδου των ανθρώπων και του ανακοινωμένου τέλους που θα πλησιάζει. Σ’εκείνους θα φωτίσω το πνεύμα τους μόλις είναι ανάγκη να ενημερώσουν σχετικά τους συνανθρώπους τους. Και όταν μιλήσουν με εντολή Μου, θα κηρύξουν την καθαρή αλήθεια. Αφού δεν θα μιλήσουν πριν να μην πάρουν την εντολή Μου, και από εκείνη τη στιγμή θα καταλάβουν οι ίδιοι ξεκάθαρα το νόημα όσων συνήθως είναι ακατανόητα στους συνανθρώπους, ώσπου Εγώ ο Ίδιος ανασύρω το πέπλο του μυστηρίου. . .  ώσπου να πραγματοποιηθεί ό,τι προέβλεπαν οι ενορατικοί και οι προφήτες των παλιών εποχών ανάλογα με το θέλημά Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4852                6-3-1950

Χωρίς αγάπη ο άνθρωπος δεν πιστεύει και δεν αναγνωρίζει τον Θεό. . .

Δεν θα Με πρεσβεύσετε αν ζείτε τη ζωή σας χωρίς αγάπη, γιατί τότε δεν μπορείτε να Μ’αναγνωρίσετε και δεν θα υποστηρίξετε κάτι που σας είναι αμφίβολο. Μονάχα η αγάπη φωτίζει το πνεύμα σας, μονάχα η αγάπη σάς κάνει ικανούς να Με πιστέψετε. Πίστη όμως σημαίνει μονάχα μια ακλόνητη εσωτερική πεποίθηση και όχι λόγια τα οποία δεν γνωρίζει η καρδιά. Η αγάπη γεννά τέτοια ακλόνητη πεποίθηση. Επομένως μια πίστη χωρίς αγάπη δεν είναι δυνατή, ακόμα και αν η ύπαρξή Μου σας κηρύσσεται συνεχώς.

Μόλις όμως στέκεστε στην αγάπη, είμαι ο Ίδιος μέσα σας, και τότε πρέπει και να Μ’αναγνωρίσετε, γιατί Μ’αισθάνεστε, ακόμα και αν δεν έχετε τη σχετική επίγνωση. Η καρδιά σας σάς ωθεί τότε να Με πιστέψετε, εύχεστε να υπάρχω, και για αυτό θα Με αναγνωρίσετε, επειδή εκδηλώνομαι σ’εκείνους που είναι ενωμένοι μαζί Μου διά της αγάπης. Τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται με διάφορους τρόπους. Το αποτέλσμα όμως είναι πάντα μια ακλόνητη πίστη. Τότε δεν Μ’αρνείστε πια, αλλά Με αναγνωρίζετε και Με υποστηρίζετε επίσης απέναντι στους συνανθρώπους σας, και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της αγάπης. . .

Αν εκτελείτε έργα αγάπης, χρησιμοποιείτε ήδη τη δύναμή Μου, και αφού χρησιμοποιείτε τη δύναμή Μου, δεν μπορείτε να Μ’απαρνείστε. Η αρχική ουσία του Είναι Μου είναι η αγάπη· από την ίδια ουσία συνιστάστε και εσείς, τα πλάσματά Μου. . .  Στην περίπτωση που είστε χωρίς αγάπη, δεν νιώθετε πια τίποτα από εκείνη την αρχική δύναμη η πηγή της οποίας είμαι Εγώ. . .  Άρα δεν μπορείτε να Μ’αναγνωρίσετε, και κατά συνέπεια δεν έχετε επίγνωση της ύπαρξής Μου. Τότε η διδασκαλία του Θού είναι για σας μονάχα μια άδεια έννοια χωρίς νόημα. Μονάχα η αγάπη σάς δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνετε, θα αισθάνεστε προϊόν μιας ισχυρής Δύναμης η Οποία πρέπει να είναι ένα Ον ύψιστης τελειότητας. . .

Ανάφτηκε ένα φως στο εσωτερικό σας διά της αγάπης. . .  Θα Με αναγνωρίσετε και θα Με αγαπήσετε. Το φως μέσα σας θα λάμπει όλο και πιο δυνατά, η γνώση σας θα ωριμάζει, δηλαδή θα παίρνετε βαθιές γνώσεις από Μένα. Θα επιδιώξετε ν’εναρμονίσετε το είναι σας με το δικό Μου και θα Με πρεσβεύσετε επίσης μπροστά στον κόσμο, γιατί η αγάπη σάς κάνει δυνατούς και θρήσκους και θα μπορέσετε μονάχα με αυτή την πίστη ν’αντισταθείτε σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να κλονίσουν την αγάπη σας για Μένα. Η αγάπη σάς ενώνει μαζί Μου και σας κάνει παιδιά Μου, και θα έχετε τότε πετύχει το στόχο που σας έχει τεθεί για την επίγεια σας ζωή ως άνθρωποι. . .  θα Με πιστέψετε και θα Μ’αγαπήσετε και θα ενοποιηθείτε μαζί Μου για πάντα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4859                15-3-1950

Αναγκαστικά μεταδωσμένες διδασκαλίες. . .

Αγάπη με ελεύθερη θέληση. . . 

Δεν θέλω να σας δώσω καμία εντολή. Θέλω μονάχα να σας συμβουλέψω για το τι συμφέρει την ψυχή σας. Αφού ούτε η διδασκαλία αγάπης Μου δεν είναι εντολή, διότι η αγάπη πρέπει ν’ασκηθεί με ελεύθερη θέληση για να σας αποφέρει επιτυχία. Ένα έργο αγάπης προϋποθέτει και την αγάπη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Το έργο καθ’εαυτό μπορεί να εκτελεστεί καθαρά μηχανικά και κατά συνέπεια θα αξιολογηθεί ανάλογα. Ποτέ δεν σας λέω: Πρέπει, αλλά πάντα: θα έπρεπε. . .  Ένας εξαναγκασμός είναι ένας νόμος η παραβίαση του οποίου έχει ως αποτέλεσμα μια τιμωρία.

Εγώ ωστόσο δεν σας τιμωρώ αν παραβιάζετε το νόμο της αγάπης, επειδή αυτός είναι μάλιστα ένας νόμος, δηλαδή είναι προσαρμοσμένος στην αιώνια Μου τάξη· Εγώ όμως ως Νομοθέτης η ουσία του Οποίου είναι σκέτη αγάπη, δεν σας τιμωρώ, γιατί κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην αγάπη Μου. Μπορώ μονάχα να σας προειδοποιήσω να ζήσετε χωρίς αγάπη, δηλαδή να σας συμβουλέψω ν’αυτοδιαμορφωθείτε σε αγάπη για να μπορέσετε ν’απολαύσετε τη μακαριότητα, την οποία δίχως την αγάπη δεν αισθάνεστε. Ό,τι εκπληρώνετε σαν εντολή δεν θα σας αποφέρει όμως καμία μακαριότητα. . .  Επομένως είμαι κατά κάθε εξαναγκασμού, αφού η ελευθερία είναι το δικαίωμα του όντος που εκπήγασε από Μένα.

Χρησιμοποιώ μεν και Εγώ τον εξαναγκασμό στο στάδιο του όντος πριν την ενανθρώπιση. Ωστόσο, αυτός ο εξαναγκασμός προκύπτει από την αγάπη Μου, η οποία δεν θα μπορούσε αλλιώς να σας κερδίσει πίσω, η οποία δεν μπορεί να σας δώσει την ελευθερία παρά μόνο μέσω εξαναγκασμού. . .  Αλλά εσείς  δεν έχετε επίγνωση αυτού του εξαναγκασμού. Στο στάδιο ως άνθρωπος όμως έχετε μάλιστα επίγνωση κάθε κατάστασης εξαναγκασμού. Αν περικόπτεται η ελεύθερη θέλησή σας, αυτό παραβιάζει την αιώνια Μου τάξη, αφού σας έδωσα την ελεύθερη βούληση, την οποία μπορείτε και θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε κατά την κρίση σας.

Και τώρα κρίνετε μόνοι σας ποιοι παραβιάζουν την αιώνια Μου τάξη. . .  κρίνετε, προσέχοντας πού καθορίζει ο εξαναγκασμός τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Δεν μπορώ να εγκρίνω τον εξαναγκασμό σαν πνευματικό μέσο αγωγής, αφού εξαναγκασμένος κανένας άνθρωπος δεν θα επιδιώξει ν’ανέβει στα ύψη. Όπου επομένως χρησιμοποιείται ο εξαναγκασμός για την πνευματική ανάπτυξη, θα μπορέσετε ν’αναγνωρίσετε επενέργειες αντίθετες στον Θεό. Και εξαναγκασμός υπάρχει όπου απειλούνται οι άνθρωποι να τιμωρηθούν ή όπου υπόσχεται κανείς αμοιβή. Αφού και τα δύο είναι μέσα πίεσης τα οποία θα έπρεπε να καθορίσουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

Και εξαναγκασμός υπάρχει όπου σχηματίζονται οργανώσεις που προσπαθούν να δέσουν τα μέλη τους μέσω μέτρων, δηλαδή τα κάνουν ανελεύθερα στη σκέψη και στην πράξη τους. . .  Επιπλέον, εξαναγκασμός υπάρχει όπου δεν επιτρέπεται ν’αποκομίσουν οι άνθρωποι γνώση από άλλες πηγές, δηλαδή να ερευνήσουν ελεύθερα προσπαθώντας να βρουν την αλήθεια. Κάθε ανελευθερία της ανθρώπινης βούλησης δεν ανταποκρίνεται στο θέλημά Μου, αφού οι άνθρωποι θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσουν για τις σκέψεις και τις πράξεις τους, κάτι το οποίο προϋποθέτει την ελευθερία της θέλησής τους. Όπου δεσμεύονται οι άνθρωποι να ζήσουν τη ζωή τους μ’έναν συγκεκριμένο τρόπο, μέσω εντολών ή απειλών κάθε τρόπου, εκεί δεν αντιπροσωπεύεται το δικό Μου θέλημα αλλά η βούληση εκείνου που είναι ο αντίπαλός Μου και άρα ο εχθρός σας, ακόμα και αν γίνονται τέτοια με πρόσχημα το όνομά Μου.

Αφού από την αιχμαλώτιση της βούλησης προκύπτουν αμέτρητες λανθασμένες διδασκαλίες και αμέτρητες παραβιάσεις του θελήματός Μου. Δεν πρέπει ουδέποτε να θεωρηθεί η θέληση ενός ανθρώπου τόσο σωστή ώστε χιλιάδες άνθρωποι τον ακολουθούν τυφλά και δεν χρησιμοποιούν μόνοι τους τη θέλησή τους ή εξαναγκάζονται να σκεφτούν και να δράσουν ενάντια στη θέλησή τους. Ακόμα και η αγνή Μου διδασκαλία που σας διοχετεύεται  από πάνω δεν πρέπει να μεταδοθεί στους ανθρώπους με αναγκαστικό τρόπο, αλλά ο καθένας θα έπρεπε ελεύθερα ν’αποφασίσει υπέρ ή κατά· πόσο μάλλον μια διδασκαλία  που δεν είναι πια τόσο καθαρή όπως την κήρυξα Εγώ ο Ίδιος στη γη.

Πάντα πρέπει να παρασχεθεί στους ανθρώπους το καθήκον και επίσης το δικαίωμα να εξετάσουν και να κρίνουν τα πνευματικά αγαθά που τους μεταδίδονται από συνανθρώπους. Και όταν κηρύξει κανείς την αγνή διδασκαλία, πρέπει να το κάνει με αγάπη. Και η εσωτερική πεποίθηση θα δώσει στους διδάσκοντες τα σωστά λόγια για να κερδίσουν τον συνάνθρωπο, αλλά πρέπει ν’αποκλειστεί κάθε εξαναγκασμός. Ο άνθρωπος που είναι πρόθυμος να πιστέψει και Με ψάχνει θα Με αναγνωρίσει και θα μπορέσει να πιστέψει χωρίς αμφιβολίες. Θα ασκήσει από μόνος του την αγάπη, όχι όμως σαν καθήκον αλλά από αγάπη για Μένα, στον Οποίο πιστεύει. . .  Ο εξαναγκασμός σκοτώνει την αγάπη, και κάθε έργο αγάπης είναι τότε μόνο μια μηχανική πράξη, την οποία δεν μπορώ να εκτιμήσω.

Θα έπρεπε ν’αγαπάς. . .  αφού η κάθε άνοδος προϋποθέτει την αγάπη. Ωστόσο, δεν αναγκάζεσαι, ούτε μπορείς ν’αναγκαστείς, γιατί τότε η αγάπη δεν θα ήταν αγάπη. . .  Σκεφτείτε αυτό καλά, και τότε αναγνωρίστε πόσο παραπλανημένη είναι η διάδωση της διδασκαλίας αγάπης Μου με τον τρόπο θρησκευτικών διαταγών. . .  Ό,τι κάνει ο άνθρωπος για ν’αποκτήσει την αιώνια ζωή προϋποθέτει την ελευθερία της θέλησης. Επομένως δεν πρέπει να του δοθεί καμία εντολή η εκπλήρωση της οποίας ν’αποσπαστεί με την υπόσχεση αμοιβής ή υπό την απειλή τιμωρίας. . .  Ο άνθρωπος θα έπρεπε μονάχα να δασκαλευτεί για την εντολή αγάπης Μου, η οποία μονάχα είναι σημαντική και από την εκπλήρωση της οποίας εξαρτάται η αιώνια ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4862                22-3-1950

Η διοχέτευση του θεϊκού λόγου – καλές οι κακές δυνάμεις. . .

Δεν μπορούν οι πνευματικές οντότητες να εκφραστούν απέναντι σ’έναν άνθρωπο με τον τρόπο του εσωτερικού λόγου, όσο δεν έχουν τη σχετική εντολή Μου και επίσης τη δύναμη και το φως που είναι απαραίτητα για κάτι τέτοιο. Ανώριμες οντότητες μπορούν μάλιστα να επιδράσουν στις σκέψεις ενός ανθρώπου όσο αυτός κάνει τον εαυτό του δεκτικό για τέτοιες μεταδώσεις σκέψεων διά ενός τρόπου ζωής αντίθετος στον Θεό. Το ίδιο μπορούν τέτοια όντα να κυριέψουν τη θέληση ενός ανθρώπου που τους παραδίδεται εθελοντικά με την πρόθεση να συνάψει επαφές με το πνευματικό βασίλειο.

Ποτέ όμως δεν επιτρέπεται να πλησιάσουν εκείνα τα όντα κατά τη διάρκεια δασκαλεμάτων από το πνευματικό βασίλειο που πρέπει να θεωρούνται θεϊκές εκπομπές. Και για τέτοιες θεϊκές εκπομπές πρόκειται  πάντα στην περίπτωση της διοχέτευσης του λόγου Μου στη γη, τον οποίο πρέπει να δεχτεί ένας άνθρωπος μέσα στον οποίο μπορεί να ενεργήσει το Πνεύμα Μου. Μιλάω στους ανθρώπους, και αφού δεν μπορούν να Μ’ακούσουν όλοι, χρησιμοποιώ έναν άνθρωπο για να γνωστοποιήσω στους άλλους το θέλημά Μου. . .  Και αυτός ακούει τη φωνή Μου μέσα στην καρδιά του. . .  ηχηρά ή μέσω σκέψεων του μεταδίδω το λόγο Μου στην περίπτωση που είναι ικανός ν’ακούσει τη φωνή Μου.

Και αυτή η ικανότητα προϋποθέτει να προετοιμαστεί η καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή να κάνει ο άνθρωπος τον εαυτό του αντάξιο να υποδεχτεί το Πνεύμα Μου, δηλαδή τον Εαυτό Μου. Υπάρχει άραγε μια ευκολότερη εξήγηση για μια διαδικασία που γίνεται διά του θελήματός Μου και σύμφωνα με το θέλημά Μου; Εσείς οι άνρθωποι δημιουργείτε μόνοι σας την κατάσταση του ότι δεν μπορείτε ν’αναγνωρίσετε την αλήθεια, αν μέσα στην επενέργεια καλών δυνάμεων νομίζετε πως αναγνωρίζετε ανώριμες δυνάμεις. Αφού ό,τι προέρχεται από Μένα και φτάνει σε σας μέσω εκείνων των φωτεινών όντων είναι φως που διαδίδει φωτεινότητα.

Αν δεν αναγνωρίζετε αυτό το φως, η ψυχή σας είναι ακόμα περιστοιχισμένη από ένα περίβλημα που δεν επιτρέπει στο φως να περάσει. Πρέπει να έχετε κάτι πάνω σας που αποδυναμώνει την ικανότητα της ψυχής σας ν’αναγνωρίζει, που θαμπώνει το βλέμμα σας και σας παραδίδει στις δυνάμεις που μπερδεύουν τη σκέψη σας. Για αυτό εξετάστε τον εαυτό σας πριν κρίνετε και κατακρίνετε· εξετάστε με την καρδιά, όχι όμως μονάχα με το νου, και μην είστε άπιστοι, αλλά πιστέψτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4863                23-3-1950

Η εκπαίδευση των διδασκώντων απευθείας ή μέσω φωτεινών όντων. . .

Μέσα στο σκοτάδι μια ακτίνα φωτός τυφλώνει το μάτι και το εμποδίζει να καταλάβει τι περιβάλλει τον άνθρωπο. Και το ίδιο η πνευματική αστραπή φωτός είναι για την ψυχή του ανθρώπου πρώτα ένα τυφλωτικό φως το οποίο της κάνει αδύνατο ν’αναγνωρίσει οτιδήποτε. Αφού και η ψυχή βρίσκεται ακόμα στο σκοτάδι όταν την αγγίζει η πρώτη ακτίνα φωτός. Σε τέτοια περίπτωση της είναι αδύνατο να καταλάβει αμέσως πνευματικές γνώσεις. Και για αυτό πρέπει να οδηγείται σιγά σιγά προς το φως, πρέπει από το σκοτάδι να μπει πρώτα στο ημίφως, όπου αυξάνεται βαθμιαία η φωτεινότητα, έτσι ώστε το μάτι της ψυχής μπορεί να συνηθίσει τις εικόνες που μπορεί τότε να υποδέχεται μέσα της.

Άνθρωπος στον οποίο παρέχεται ξαφνικά βαθιά σοφία δεν μπορεί να τη συλλάβει, και για αυτό δεν του φαίνεται σοφία, αλλά θα του μείνει ακατανόητη ώσπου να μυηθεί σιγά σιγά σε γνώση που θα μπορέσει τότε ν’ονομαστεί σωστό φως. Για αυτό το λόγο ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδευτεί συθέμελα. Πρέπει να εκπαιδευτεί για βαθύτερη γνώση με τον τρόπο ότι λαμβάνει όλο και περισσότερη σοφία, αλλά πάντα μονάχα τότε που είναι ώριμος, δηλαδή δεκτικός για τέτοια.

Και για αυτό επιτρέπονται για το επάγγελμα του δασκάλου μονάχα εκείνοι οι δάσκαλοι που κατέχουν οι ίδιοι ό,τι θα έπρεπε να διδάξουν, για ν’ενισχύσουν τότε τον άνθρωπο μ’ελαφριά τροφή, ώσπου να μπορέσει ν’αντέξει βαριά τροφή, ώσπου να του είναι τόσο κατανοητές οι πνευματικές γνώσεις ώστε μπορεί ο ίδιος ν’ασκήσει το επάγγελμα του δασκάλου. Εάν επομένως θέλω να έχουν καλούς δασκάλους οι άνθρωποι, πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσω αυτούς τους δασκάλους και να τους μεταδώσω πρώτα τις γνώσεις που θα έπρεπε ύστερα να διδάξουν στους μαθητές τους. Άρα τους διδάσκω Εγώ ο Ίδιος ή αφήνω να διδαχτούν από πρώτες δυνάμεις, οι οποίες ωστόσο ενεργούν μονάχα με εντολή Μου, γιατί θέλω να τους χαρίσω τη μακαριότητα του να μεταδώσουν τη δύναμη από Μένα και οι οποίες δηλαδή δεν κάνουν ή διδάσκουν ποτέ τίποτε άλλο απ’ό,τι είναι θέλημά Μου, το οποίο έχουν μέσα τους ως δική τους θέληση.

Αφού για ευνόητους λόγους γίνονται δεκτά για τη δραστηριότητα του δασκάλου μονάχα όντα που κατέχουν τα ίδια γνώσεις, δηλαδή που έχουν πετύχει έναν υψηλό βαθμό ωριμότητας, επειδή αυτά είναι δέκτες του φωτός και της δύναμης και επομένως μπορούν επίσης να μοιράζουν φως και δύναμη. Ξέρω για τον βαθμό ωριμότητας των ανθρώπων στη γη, ξέρω για τη θέλησή τους, για τον βαθμό της επιθυμίας τους για την αλήθεια. Ξέρω επίσης για το πώς χρησιμοποιούν τα δώρα της χάρης Μου τα οποία δίνω σ’έναν άνθρωπο. Επομένως προστατεύω τον κάθε καλόβουλο άνθρωπο να μην δεθεί παράνομα από τον αντίπαλό Μου.

Και κατά συνέπεια δεν θα ανεχτώ να πέσει στα χέρια του αντιπάλου Μου άνθρωπος που Μου είναι αφοσιωμένος. Δεν θα ανεχτώ ν’απομακρυνθεί αναγκαστικά η θέληση ενός ανθρώπου από Μένα, καθώς δεν ανέχομαι άνθρωπος που αναζητά την αλήθεια να διδαχτεί λάθος από δυνάμεις στις οποίες λείπουν οι γνώσεις. Τα ανώριμα πνεύματα έχουν το δικό τους βασίλειο και είναι δεσμευμένα να μείνουν εκεί, δηλαδή δεν μπορούν να μπουν ελεύθερα σε φωτεινές περιοχές και να συμμετάσχουν στις μεταδώσεις πνευματικών γνώσεων στους ανθρώπους. Αφού τα φωτεινά όντα αναγνωρίζουν κάθε πνεύμα και ξέρουν για την ωριμότητα και για την ικανότητα του καθένα.

Επίσης ανησυχούν για τους ανθρώπους στη γη και την κατάσταση της ψυχής τους. Και μέσα στην αγάπη τους παρέχουν και προστασία στον άνθρωπο ενάντια σε κάθε ενόχληση από σκοτεινές δυνάμεις, εφόσον οι προθέσεις και οι επιδιώξεις του ανθρώπου είναι στραμμένες στο φωτεινό βασίλειο και αυτός απεχθάνεται το κακό. Στα φωτεινά όντα δεν ξεφεύγει ούτε το παραμικρό σχετικά με ό,τι θα μπορούσε να είναι κίνδυνος για τους ανθρώπους της γης, και κατά συνέπεια χτίζουν έναν τοίχο γύρω από εκείνον που Με πρεσβεύει μέσω του τρόπου ζωής του και θα έπρεπε τότε να μυηθεί από Μένα σε ανώτερες γνώσεις.

Και καμία κατώτερη δύναμη δεν επιτρέπεται να παρέμβει για να μεταδώσει πλάνη ή ν’αποσπάσει την προσοχή του ανθρώπου από την καθαρή αλήθεια. Αφού δικό Μου είναι το βασίλειο του φωτός, καθώς κυβερνώ επίσης το βασίλειο του σκοταδιού. . .  Ανάλογα με το θέλημά Μου ενεργούν τα φωτεινά όντα, και όσοι αντιτάσσονται στο θέλημά Μου τους εξορίζω από μπροστά στα μάτια Μου, καθώς επίσης τους απαγορεύω την πρόσβαση σ’εκείνους που Με επιδιώκουν και επομένως αποδυκνείουν διά της θέλησής τους ότι Με αναγνωρίζουν ως Πατέρα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4864                26-3-1950

Η ειρήνη της ψυχής. . .

Δώσε μας την ειρήνη της ψυχής μας. . .  Αυτό να είναι η μόνιμη προσευχή σας, αφού τέτοια ειρήνη περιέχει τα πάντα, την πίστη, την αγάπη, τη δύναμη και το φως. Μόνο η σωστή πίστη μπορεί να σας δώσει ειρήνη και μονάχα μέσα στην αγάπη τη βρίσκετε, γιατί χωριστές οι δύο δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Στην περίπτωση όμως που έχετε ειρήνη μέσα σας, έχετε και γνώση, δηλαδή φως, και από αυτή τη βεβαιότητα είστε επίσης γεμάτοι δύναμη. Σ’όποιον λοιπόν λείπει η εσωτερική ειρήνη η ψυχή του οποίου είναι ασυνείδητα ανικανοποίητη με ό,τι κατέχει και νιώθει την επιθυμία για μια κατάσταση φωτός, η οποία της λείπει.

Τέτοια ψυχή, αν δεν έχει ακόμα πολλή αγάπη μέσα της, ψάχνει για τον εαυτό της ένα αντάλλαγμα για το φως που της λείπει και αφήνει εύκολα να τη τυφλώνουν αυταπάτες. Ψάχνει την ειρήνη και της την προμυθεύεται με ανεπίτρεπτο τρόπο, γιατί δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τον βασικό όρο. . .  τη μετουσίωση του εαυτού της σε αγάπη. Μπορεί μάλιστα να βρει μια ειρήνη μέσα στην οποία αισθάνεται ευτυχισμένη· ωστόσο, πρόκειται περισσότερο για μια νάρκωση, δημιουργημένη από το μυαλό του ανθρώπου, όχι όμως για τη θεϊκή ειρήνη η οποία κάνει την ψυχή να αισθάνεται παιδί του Πατέρα.

Το συναίσθημα του να είναι κανείς σίγουρος μέσα στα χέρια του Πατέρα προκαλεί μια ειρήνη που είναι ό,τι ωρεότερο μπορεί να επιδιώξει κανείς στη γη. Μόλις ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει τη σωστή σχέση με τον Θεό, με τον προαιώνιο Δημιουργό και Πατέρα, η επίγεια ζωή του είναι ήρεμη, ακόμα και αν εξωερτικά γεγονότα τον πλησιάζουν απειλητικά. Αφού η σωστή σχέση εγγυάται και μια σωστή πίστη στη βοήθεια του Πατέρα. Και αυτή η ακλόνητη αισιοδοξία είναι το σημάδι της ειρήνης που κάνει την ψυχή ευτυχισμένη. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν επίγνωση της παρουσίας του Θεού, και επομένως τίποτα απ’ό,τι τους πλησιάζει δεν τους αγγίζει, ακόμα και αν αναγκάζονται να επιβληθούν επίγεια ή να πολεμήσουν τους εχθρούς τους.

Την ειρήνη της ψυχής δεν θα τη χάσει ο άνθρωπος. Του συμπαραστέκονται θεϊκές δυνάμεις, οι οποίες τον κρατούν και στηρίζουν όταν φαναίνεται από την επίγεια άποψη πως θα έπρεπε να νικηθεί. Την ειρήνη της ψυχής του δεν μπορεί πια να του πάρει ο κόσμος, αφού είναι το αποτέλεσμα του έντονου συνδέσμου του με τον Θεό διά προσευχής και έμπρακτης αγάπης, ο οποίος του απόφερε και την αναγνώριση της αλήθειας. Για αυτό άνθρωπος που έχει γνώση δεν φοβάται πια κανέναν κίνδυνο, γιατί τον καταλαβαίνει και μπορεί να τον αντιμετωπίσει με τα κατάλληλα όπλα. Αφού ξέρει πάντα ότι δεν αγωνίζεται μόνος του, αλλά μαζί με τον Θέο, ο Οποίος είναι πάντα παρόν κοντά του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4865                27-3-1950

Η συναναστροφή με τον πνευματικό κόσμο είναι εξαιρετικό προνόμιο. . .

Η καθαρά πνευματική συναναστροφή με τον άλλο κόσμο είναι προνόμιο ύψιστης αξίας για εσάς τους ανθρώπους που επιδιώκετε τέτοια συναναστροφή. Και για αυτό μπορείτε μόνο να κερδίσετε, τέτοιες επαφές δεν σας εμποδίζουν, αλλά σας κάνουν ν’ανεβαίνετε συνεχώς. Η καθαρά πνευματική συναναστροφή ωστόσο προϋποθέτει μια σχέση με τον Θεό και με την πίστη, προϋποθέτει μια βαθιά εσωτερική επιθυμία για την αλήθεια καθώς και καλή θέληση. Αλλιώς τέτοια συναναστροφή έχει αρνητικά αποτελέσματα και πρέπει οι άνθρωποι να προειδοποιηθούν να επιδιώξουν τέτοια. Για να καταλάβετε καλά, πρέπει να ξέρετε πρώτ’απ’όλα ότι η διοχέτευση της αλήθειας στα ανήξερα όντα, είτε στη γη είτε στο επέκεινα, είναι η πραγματική δραστηριότητα τον όντων που έχουν γνώση· ότι σημαίνει για αυτά την ενέργεια με αγάπη, η οποία τα κάνει ευτυχισμένα.

Σε κάθε φωτεινό ον έχουν εμπιστευτεί άνθρωποι στη γη, τις σκέψεις των οποίων προσπαθούν να οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι επομένως η διανοητική διοχέτευση της αλήθειας και η παραλαβή ή υποδοχή των σκέψεων η μόνιμη συναναστροφή ανάμεσα στη γη και το πνευματικό κόσμο, στην οποία μονάχα δεν αναφέρεται, γιατί η δραστηριότητα της σκέψης φαίνεται αυτονόητη στον άνθρωπο και αυτός δεν προσπαθεί να καταλάβει την αρχή των σκέψεων. Πρόκειται για μια αυτονόητη διαδικασία που για αυτό το λόγο δεν προσέχεται πολύ. Στην περίπτωση ωστόσο που ο άνθρωπος θέλει συνειδητά να συνάψει επαφές με εκείνον τον κόσμο, τα φωτεινά όντα εκμεταλλεύονται ευχαρίστως την ευκαιρία να εκδηλωθούν ολοφάνερα και να προσφέρουν την αλήθεια στους ανθρώπους με τον τρόπο τακτικών δασκαλεμάτων.

Και τέτοια συνειδητή παραλαβή πνευματικών αγαθών είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για την ανοδική ανάπτυξη της ψυχής. Άνθρωπος που ζητά την αλήθεια προστατεύεται τότε από τα φωτεινά όντα από την επέμβαση χαμηλών πνευματικών δυνάμεων που δεν είναι ικανές να μεταδώσουν την αλήθεια, που όμως θέλουν διαρκώς να εκφράζονται και για αυτό μεταδίδουν πλάνη σ’εκείνους που είναι πρόθυμοι να τη δεχτούν λόγω της επίσης χαμηλής ψυχικής τους ωριμότητας. Ο άνθρωπος καθορίζει ο ίδιος τις δυνάμεις που θέλουν να τον ενημερώσουν διανοητικά. Και για αυτό οι μεταδώσεις από το πνευματικό βασίλειο που ζητώνται συνειδητά έχουν συχνά διαφορετικά αποτελέσματα, κάτι που ωστόσο δεν αποκλείει ότι άνθρωποι που κάνουν πνευματικές προσπάθειες μπορούν να κερδίσουν αφάνταστα πολύ μέσω επαφών με τον πνευματικό κόσμο.

Και πάλι είναι αποφασιστική η ελεύθερη θέληση για το υπό ποια επιρροή τοποθετείται ο άθρωπος. Όποιος επιδιώκει τον Θεό με τη σκέψη και τη θέλησή του θα πιαστεί από τον Θεό και θα ανατεθεί στη φροντίδα των φωτεινών όντων, τα οποία δεν μπορούν να έχουν βλαβερή επίδραση πάνω στον άνθρωπο. Όποιος ανήκει ακόμα στον κόσμο, δεν έχει πρόθεση να καταλάβει την αλήθεια, αλλά την αποφεύγει, επειδή αυτή αποδοκιμάζει τον τρόπο ζωής του. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ευπρόσδεκτα αντικείμενα για τις εκδηλώσεις ανώριμων πνευματικών όντων, τα οποία, με την ίδια επιθυμία για την ύλη, προσπαθούν να μεταδίδουν τις επιθυμίες τους σ’εκείνους και μάλιστα βρίσκουν πρόθυμους ακροατές.

Το με ποιον τρόπο προκαλούνται να εκφραστούν τα πνευματικά όντα, δηλαδή οι κάτοικοι του φωτεινού βασιλείου ή τα όντα του σκοταδιού, ωρείλεται και πάλι στη βούληση του ανθρώπου. Μπορεί όμως να γίνει με τον πιο εύκολο τρόπο, δηλαδή μέσω της διανοητικής σύνδεσης με τον πνευματικό κόσμο, από τον οποίο έρχεται τότε και η απάντηση και πάλι με τη μορφή σκέψεων. Μόνο ο ανήξερος άνθρωπος χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό υλικά βοηθήματα, τα οποία αποφέρουν συγκεκριμένες επιτυχίες, γιατί τα όντα του πνευματικού βασιλείου εκμεταλλεύονται την κάθε ευκαιρία για να συνάψουν επαφές με τους ανθρώπους, να τους γνωστοποιήσουν το γεγονός ότι βρίσκονται κοντά τους και θέλουν να κάνουν παρέα μαζί τους.

Και για αυτό το λόγο είναι καλό για τους εντελώς άπιστους ν’αποκομίσουν γνώση, καθώς είναι επίσης ενδεδειγμένο να χρησιμοποιήσουν τότε τις γνώσεις που έλαβαν με τον τρόπο να συνάψουν έντονες διανοητικές επαφές με τους κατοίκους του πνευματικού κόσμου, η οποίες δεν θα μείνουν ποτέ χωρίς επιτυχία και ευλογία για τον άνθρωπο, εφόσον αυτός έχει σοβαρή και καλή θέληση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4866                26-3-1950

Η αποκάλυψη του Θεού. . .

Ανοίξτε τις καρδιές σας στη φωνή Εκείνου Που θέλει να σας μιλά και να ξέρετε ότι χρησιμοποιεί μόνο έναν άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να σας αποκαλύψει τον Εαυτό Του. Ωστόσο, δεχτείτε το λόγο Του σαν να είχε απευθυνθεί σε σας τους ίδιους, αφού θα έπρεπε να είναι ευλογία για όλους σας: Είμαι μαζί σας στο Πνεύμα μέχρι το τέλος του κόσμου. . .  Και έτσι θα μπορείτε πάντα ν’ακούτε τη φωνή του Πνεύματός Μου εφόσον πιστεύετε αυτά τα λόγια Μου και διά της πίστης σας είστε πεπεισμένοι για το ότι εκδηλώνομαι. Επομένως πρέπει ν’αφουγκραστείτε το εσωτερικό σας για να μπορέσετε ν’ακούσετε τη φωνή Μου, και αυτό απαιτεί απομόνωση, ενδοσκόπηση, κρυφή συνομιλία μαζί Μου μέσα στη σιωπή.

Ποιος όμως ετοιμάζεται για να Μ’ακούσει; Ποιος έχει τόσο ισχυρή πίστη ώστε έχει επίγνωση της παρουσίας Μου και, στην περίπτωση που Μου μιλά μέσα στη σιωπή της καρδιάς του, περιμένει και την απάντησή Μου; Κοιτάξτε, αυτό το τελευταίο δεν το κάνετε, εσείς που λέτε τον εαυτό σας πιστό, και επομένως αμφιβάλλετε για το ότι Εγώ ο Ίδιος εκδηλώνομαι. Και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να Μ’ακούσετε, διότι η κάθε αμφιβολία σας κάνει αδύνατο ν’ακούσετε τη φωνή Μου. Είναι μόνο λίγοι άνθρωποι που με παιδική πίστη σε Μένα αφουγκράζονται το εσωτερικό τους, στους οποίους μπορώ τότε να εκδηλωθώ και τους οποίους μπορώ να ενημερώσω για ό,τι θα έπρεπε όλοι σας να ξέρετε για Μένα και το θέλημά Μου. . .

Αυτούς τους λίγους περνούν απρόσεκτα οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν αναγνωρίζουν τη φωνή του Πατέρα στα παιδιά Του, δεν προσέχουν τα μηνύματα που κατεβαίνουν σ’αυτούς από το ύψος. Ακόμα λιγότερο όμως αφήνουν ένα παράδειγμα του αποτελέσματος της πίστης και της αγάπης να τους παρακινήσει να το μιμηθούν, για να βιώσουν οι ίδιοι το μεγάλο μυστικό της θεϊκής αγάπης. Αφού η κάθε εκδήλωση είναι μια αποκάλυψη της Οντότητάς Μου, της κυριαρχίας και της ενέργειάς Μου και της υπέρμετρης αγάπης Μου. Και για αυτό το λόγο δεν μπορώ να πλησιάσω τους ανθρώπους, αυτοί δεν μπορούν ν’αισθανθούν την παρουσία Μου, αφού δεν Με αναγνωρίζουν.

Τα λόγια: «Θα μείνω μαζί σας μέχρι το τέλος του κόσμου» δεν τους λένε τίποτα, δεν ξέρουν το νόημά τους, δεν ξέρουν τι σημαίνει η παρουσία Μου και ποιο υπέροχο δώρο είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας Μου. Δεν καταλαβαίνουν τα λόγια Μου και δεν μαθαίνουν να τα καταλάβουν διά μιας ολοφάνερης απόδειξης. Εκδηλώνομαι στους ανθρώπους στους οποίους είμαι κοντά αν θέλουν να Μ’ακούσουν. Η αιώνια Θεότητα πλησιάζει τα πλάσματά Της και τους μεταδίδει τη δύναμή Της με τη μορφή του λόγου. . .  Εγώ ο Ίδιος είμαι ο λόγος, επομένως η παρουσία Μου πρέπει να είναι ολοφάνερη μέσω του λόγου, μέσω της μετάδοσής του.

Και άρα εσείς οι άνθρωποι έχετε μια απόδειξη για το ότι Εγώ είμαι, αφού κατεβαίνω σε σας μέσα στο λόγο. Να καταλάβετε αυτό, εσείς οι άνθρωποι, και μην Με περάσετε απρόσεκτα όταν διασταυρώνω το δρόμο σας με τη μορφή του λόγου. Δεχτείτε τον ως την πιο αγνή αλήθεια που δεν είναι ακόμα παραμορφωμένη, γιατί εκπηγάζει απευθείας από Μένα, γιατί ο λόγος Μου είναι το καθαρό ζωντανό νερό που βγαίνει από την πηγή για να μπορέσετε ν’αναζωογονηθείτε μαζί του για να μπορέσετε να διανύσετε με επιτυχία το δρόμο σας πάνω σ’αυτή τη γη, για να πετύχετε το στόχο που θα έπρεπε να είναι το αποκορύφμωα της πορείας σας στη γη. . .  για να έρθετε κοντά Μου και να γίνετε αυτό που είσασταν από την αρχή, παιδιά της αγάπης Μου που μπορούν να δημιουργήσουν και να διαμορφώσουν με ελευθερία και δύναμη και είναι αφάνταστα μακάρια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4867                28-3-1950

Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει δύο κυρίους. . .

Όποιος μπορεί να παραδώσει τα πάντα, θα κερδίσει τα πάντα. Δεν μπορείτε να υπηρετήσετε δύο κυρίους, τον κόσμο και ταυτόχρονα Εμένα, αλλά πρέπει να παρατήσετε τον ένα αν θέλετε να κερδίσετε τον άλλο. Επομένως πρέπει να θυσιάσετε τον κόσμο αν θέλετε ν’αποκτήσετε Εμένα. Τότε όμως θα λάβετε περισσότερο από τον επίγειο κόσμο, αφού το βασίλειο που ανήκει σ’Εμένα είναι ασύγκριτα πιο ωρέο από τον κόσμο τον οποίο παρατάτε για χάρη Μου. Αν ωστόσο θέλετε να κατέχετε τον κόσμο, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να κατέχετε και Εμένα, αφού εκεί δεν θα Με βρείτε, και όσοι Με ψάχνουν πρέπει να το κάνουν εκτός του επίγειου κόσμου. Πράγματι δεν χάνετε πολύ στην περίπτωση που παρατάτε τον κόσμο για Μένα, αφού θα σας αντικαταστήσω χιλιαπλάσια την απόλεια εκείνη, και δεν θα το μετανιώσετε όταν Μ’εχετε κερδίσει.

Η βασιλεία Μου δεν ανήκει σ’αυτό τον κόσμο. Για αυτό δεν θα έπρεπε να κολλήσετε την καρδιά σας σε πράγματα χωρίς αξία, αλλά πρέπει να κοπιάσετε να σας δεχτεί εκείνη η βασιλεία και να μάθετε να παραφρονήσετε τον επίγειο κόσμο. Πρέπει ν’απελευθερωθείτε από κάθε επίγειο αγαθό, από κάθε επιθυμία για τέτοιο, και να επιδιώξετε μονάχα ό,τι είναι αιώνιο, ό,τι ανήκει σε Μένα και πρέπει για αυτό να είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Ό,τι ανήκει στη γη να το αφήσετε πίσω σας και επιδιώξτε τη βασιλεία Μου. . .  στρέψτε τα βλέμματά σας προς τον ουρανό και θα δείτε περισσότερο απ’ό,τι μπορεί ποτέ να σας προσφέρει η γη. Μάθετε να υπερνικήσετε τον κόσμο αν θέλετε να Με κατέχετε, και αποφασίστε τι έχει μεγαλύτερη αξία για σας. . .  αλλά αποφασίστε για το σωστό, αφού διακυβεύεται η μοίρα σας μετά το θάνατο, διακυβεύεται η αιώνια ζωή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4868                29-3-1950

Η αγάπη για τον πλησίον. . .

Αυτό που κάνετε στον πιο ασήμαντο των αδελφών Μου, το κάνατε σε Μένα, και με αυτό τον τρόπο Μου αποδεικνύετε την αγάπη σας για Μένα και για τον πλησίον. Αφού ένα έργο αγάπης για τον διπλανό είναι επίσης μια απόδειξη της αγάπης για Μένα και θα σας κάνει πολύ πιο πλούσιους απ’αυτό που δώσατε. Και ποιος είναι ο πλησίον σας; Ο κάθε άνθρωπος που έχει ανάγκη βοήθεια και σας πλησιάζει με μια παράκληση, άσχετα με το αν την προφέρει ή όχι. Αφού θα καταλάβετε μόνοι σας πότε είναι ανάγκη η βοήθειά σας, μόλις η σπίθα της αγάπης φουντώσει μέσα σας και σας αγγίξει η δυστυχία του συνανθρώπου.

Ωστόσο, μπορείτε να ζείτε σε αφθονία και να κάνετε ένα έργο αγάπης για τον πλησίον χωρίς να θυσιάσετε τίποτα. Αλλά τέτοιο πράξη δεν θα θεωρηθεί έργο αγάπης για τον πλησίον στην περίπτωση που σας λείπει η αγάπη, στην περίπτωση που βοηθάτε για να ξεφορτωθείτε έναν ενοχλητικό ικετή ή για να λάμψετε μπροστά στους συνανθρώπους σας. Υπάρχουν πολλά κίνητρα που μπορούν να παρακινήσουν τον άνθρωπο να βοηθήσει, αλλά μονάχα ένα έργο εύπλαχνης αγάπης για τον διπλανό ισχύει μπροστά Μου, κάτι  στο οποίο σας ωθεί η καρδιά σας. Και θα διαπιστώσετε ότι τότε που οι αγάπη κρυώνει μέσα στις καριδές των ανθρώπων οργανώνεται η βοήθεια για τους συνανθρώπους, έτσι ώστε τα έργα αγάπης εκτελούνται κατά κάποιον τρόπο μηχανικά. Έτσι μειώνεται μάλιστα η ένδεια των συνανθρώπων· ωστόσο, τέτοιο είδος βοήθειας δεν θεωρείται από Μένα έργο αγάπης για τον πλησίον, δεν θεωρείται εκπλήσωση τις εντολής αγάπης Μου, και κατά συνέπεια δεν έχει κανένα λυτρωτικό αποτέλεσμα.

Το αριστερό χέρι ας μην ξέρει τι κάνει το δεξιό. . .  θα έπρεπε να δίνετε σιωπηλά. Δεν είναι όμως μονάχα τα υλικά δώρα που ονομάζονται έργα αγάπης για τον πλησίον. Η κάθε άλλη βοήθεια, το κάθε καλοσυνάτο βλέμμα και ο κάθε καλός λόγος μπορούν να θεωρούνται έργα αγάπης στην περίπτωση που προέρχεται από την καρδιά. Η πνευματική και η ψυχική ανάγκη των ανθρώπων είναι συχνά μεγαλύτερη από την επίγεια ανάγκη, και εκεί θα έπρεπε να βοηθήσετε μέσω ενθάρρυνσης και παρηγοριάς μέσα στη δυστυχία, μέσω πνευματικής εμψύχωσης, μέσω μετάδοσης του λόγου Μου και επαναπροώθηση στην πίστη όπου είναι ανάγκη.

Όλα αυτά καλύπτει η εντολή της αγάπης για τον πλησίον. Απαιτώ μονάχα μια μαλακή, εύσπλαχνη καρδιά, και θα εκπληρώσετε την εντολή αγάπης Μου για Μένα και για τον διπλανό και θα αφυπνίσετε και την αγάπης μέσα στην καρδιά του διπλανού σας, ο οποίος μπορεί με αυτό τον τρόπο επίσης να οδηγηθεί στο σωστό δρόμο, και εσείς θα έχετε αποκτήσει διπλάσια αμοιβή. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να βοηθήσετε για ν’αποκτήσετε μια αμοιβή, αλλά μονάχα από αγάπη για Μένα, και τότε όλα τα έργα σας θα είναι ευλογημένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4869                29-3-1950

Η ενέργεια του Πνεύματος. . .

Πνευματική αναγέννηση. . .

Αφήστε το Πνεύμα Μου να ενεργήσει μέσα σας, τότε θα στέκεστε και στην αλήθεια, αφού η ενέργεια του Πνεύματος σάς την εγγυάται. Τότε είμαι Εγώ ο Ίδιος Που οδηγώ σωστά τη σκέψη σας, Που σας εμπνέω τις σωστές σκέψεις, Που επομένως χύνω το Πνεύμα Μου επάνω σας. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα μια ολοφάνερη, δηλαδή μια εξαιρετική ενέργεια όπως στην περίπτωση της απευθείας μετάδοσης του λόγου Μου από πάνω. Αλλά η ενέργεια του Πνεύματος μπορεί επίσης να γίνει με φυσιολογικό τρόπο, εάν μονάχα ο άνθρωπος εκπληρώνει τον όρο που θέτω για να μπορέσω να ενεργήσω μέσα του.

Χρειάζεται ο άνθρωπος μονάχα να θελήσει το σωστό και να ζήσει όπως Μου είναι ευάρεστο, δηλαδή να εκπληρώσει το θέλημά Μου, κάτι που φαίνεται μέσα στα έργα αγάπης του. Τότε το πνεύμα του έχει ήδη αφυπνιστεί και, αφού είναι συνδεδεμένο μαζί Μου, θα διδάξει τότε τον άνθρωπο έτσι ώστε να είναι σωστή η σκέψη του, να σταθεί αυτός στην αλήθεια και να έχει συνεπώς και την ικανότητα ν’αναγνωρίσει το σωστό και να το υποστηρίξει. Επίσης θα είναι πλήρως πεπεισμένος για το ότι σκέφτεται σωστά, μόνο που θα αποδώσει αυτή την ικανότητα στον εαυτό του, όχι όμως στην ενέργειά Μου στο εσωτερικό του, μέχρι τότε που θα διαφωτιστεί από υπηρέτες του Θεού για την ενέργεια του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο.

Και θα καταλάβει τις σχετικές εξηγήσεις, αλλά μόνο τότε που Εγώ ο Ίδιος μπορώ να ενεργήσω μέσα του διά του πνεύματος, αλλιώς θα απορρίψει τέτοια διδασκαλία γιατί θα του φανεί απίθανη. Στην περίπτωση που το Πνεύμα Μου μπορεί να είναι δραστήριο μέσα σ’έναν άνθρωπο, αυτός έχει κερδιστεί για το αιώνιο βασίλειο, αφού πρόκειται ήδη για μια πράξη της πνευματικής αναγέννησης, μια πράξη λύτρωσης από τη δεσμευμένη κατάσταση. . .  Το πνεύμα οδηγεί τότε τον άνθρωπο και τον ωθεί με βεβαιότητα προς το στόχο, προς την αιώνια ζωή. Αν λοιπόν ο άνθρωπος Μ’επιδιώκει συνειδητά, αν Με πιστεύει ακλόνητα, αν ζει τη ζωή του με αγάπη και προσέχει τα εσωτερικά του συναισθήματα, τις σκέψεις του και τις γνώσεις του, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς, συχνά χωρίς την παραμικρή επιρροή από έξω, τότε μπορεί ο άνθρωπος με βεβαιότητα να υποθέσει ότι το πνεύμα του έχει αφυπνιστεί στη ζωή και ότι δεν χρειάζεται πια να φοβάται να βυθιστεί στο βάθος.

Τότε οι σκέψεις του θα ανταποκρίνονται στο λόγο που μεταδίδεται από τα ύψη, διά του οποίου θα ήθελα να ετοιμάσω όλους τους ανθρώπους για αυτή τη διαδικασία, για να είναι απευθείας συνδεδεμένοι με τον προαιώνιο Πατέρα τους, για να λάβουν γνώση για την κυριαρχία και την ενέργειά Μου στο σύμπαν, για να μάθουν να Μ’αγαπήσουν ως τον Δημιουργό και Πατέρα τους και να συνάψουν τότε επαφές μαζί Μου για να μπορέσω να τους μεταδώσω την αλήθεια, διά της οποίας θα γίνουν μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4871                31-3-1950

Ενοποίηση με τον Θεό – στόχος του ανθρώπου. . .

Ο στόχος σας θα έπρεπε να είναι η ενοποίηση μαζί Μου. . .  Ξέρετε τι σημαίνει το να είστε ένα με τον προαιώνιο Πατέρα σας; Το να μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε ίδια με Εκείνον μέσα σε δύναμη και σοφία και να μπορείτε να είστε δραστήριοι ασταμάτητα για τα πνευματικά όντα που είναι ακόμα ατελές; Και το να είστε μακάριοι για πάντα; Η περασμένη σας ζωή θα σας φανεί σαν ένα βαρύ όνειρο, το οποίο ωστόσο δεν θα σας φοβηθεί πια, αλλά θα σας κάνει ν’αναγνωρίσετε μονάχα την αγάπη του Δημιουργού για τα πλάσματά Του, η οποία σας οδήγησε μέσα από ατελείωτους σταθμούς ωρίμανσης. Και με την επίγνωση του τι είστε τότε στο φωτεινό βασίλειο, θα Με κοιτάξετε γεμάτοι ευχαριστία και αγάπη, ο Οποίος θα είμαι τότε κοντά σας και θα σας προσφέρω αμέτρητες μακαριότητες.

Το να είναι κανείς ενωμένος μαζί Μου σημαίνει ότι είναι τέλειος, έτσι όπως είχατε δημιουργηθεί αρχικά, πρίν αμαρτήσατε. Το να πετύχει αυτή την τελειότητα είναι ο ύψιστος στόχος του ανθρώπου στη γη, γιατί είναι η προϋπόθεση για μια μακάρια ζωή μέσα στο φως. Και το μοναδικό μέσο προς αυτό το στόχο είναι η αγάπη, η οποία καθαρίζει ό,τι ατελές και δημιουργεί μια θεία και δεκτική στο φως ψυχή, η οποία μπορεί να υποδέχεται την ακτινοβολία Μου μέσα της και, όταν αγγίζεται από αυτήν, αισθάνεται απερίγραπτη μακαριότητα. Η μετάδοση της αγάπης Μου στο ον είναι η μακαριότητα προσωποποιημένη και επομένως ένα προνόμιο των τέλειων όντων, τα οποία δεν είναι πια χωρισμένα από Μένα αλλά έχουν ενοποιηθεί εντελώς μαζί Μου.

Αυτή η μετάδοση της δύναμης όμως περιέχει όλα τα περαιτέρω. . .  Την αναγνώριση της αλήθειας, φως και δύναμη, έτσι ώστε λοιπόν το ον στέκεται στη σοφία και χρησιμοποιεί σωστά τη δύναμη που του εισρέει, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει και να ζωογονήσει τα δημιουργήματά του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομέωνς το ον λαμβάνει όλα τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν υπάρχουν για αυτό πια περιορισμούς, ξέρει για τα πάντα και η δύναμή του το κάνει ικανό να ενεργήσει ανάλογα με το θέλημά Μου, το οποίο είναι τότε και η δική του θέληση, έτσι ώστε η κάθε δραστηριότητα κάνει το ον ευτυχισμένο, επειδή είναι δραστήριο για Μένα και βρίσκει στην αγάπη Μου την πιο πλούσια αμοιβή.

Το ον λαχταρά την αγάπη Μου και Εγώ εκπληρώνω συνέχεια τη λαχτάρα του, και η μακαριότητά του δεν έχει όρια. Την ενοποίηση μαζί Μου μπορεί να πετύχει κανείς μονάχα διά της αγάπης, γιατί η αγάπη είναι η πιο αποτελεσματική φωτιά, η οποία λιώνει ό,τι σκληρό, εξαγνίζει ό,τι ακάθαρτο και καθαρίζει ό,τι θαμπό. . .  Η αγάπη είναι το μέσο λύτρωσης και ταυτόχρονα το συνδετικό μέσο. . .  Λυτρώνει από την πίεση της ανελευθερίας, από τα δεσμά της αμαρτίας, και δημιουργεί το δεσμό ανάμεσα στο πλάσμα και Εμένα, ο οποίος είναι αδιάλυτος στους αιώνες των αιώνων. . .

Και όποιος έχει συνδεθεί μαζί Μου μια φορά θα μείνει συνδεδεμένος μαζί Μου, αφού μόλις τον έχει πλημμυρίσει μια φορά η δύναμη αγάπης Μου, έχει γίνει αναπόφευκτα ιδιοκτησία Μου, την οποία δεν θα αφήσω ποτέ στον  αντίπαλό Μου. Όποιος είναι ικανός ν’απελευθερωθεί από τον αντίπαλό Μου, έχει ήδη γίνει ιδιοκτησία Μου και έχει αποδειχτεί παιδί Μου, και μπορεί τότε να παραμείνει πάντα κοντά στον Πατέρα, ο Οποίος δεν θα τον εξορίσει ποτέ πια από κοντά Του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4874                5-4-1950

Πνευματικοί οδηγοί. . .

Στο να υπηρετούν ως πνευματικοί οδηγοί καθορίζω Εγώ ο Ίδιος τους ανθρώπους που είναι κατάλληλοι. Μπορούν μάλιστα ν’αυτοδιαμορφωθούν όλοι οι άνθρωποι έτσι ώστε διαλέγονται από Μένα ως κατάλληλοι για μια πνευματική διεύθυνση, αλλά ποτέ δεν μπορεί ο άνθρωπος ν’αυτοδιοριστεί για κάτι τέτοιο. Με αυτό τον τρόπο πρέπει να καταλάβει κανείς τα λόγια Μου: «Πολλοί καλέστηκαν, λίγοι όμως διαλέχτηκαν. . .» Όλοι σας μπορείτε να διαμορφωθείτε μέσω της θέλησής σας σε αφοσιωμένους σε Μένα υπηρέτες στους οποίους θα αναθέσω ένα καθήκον. Επομένως είστε όλοι καλεσμένοι. . .  Ο διορισμός για την υπηρεσία ωστόσο προϋποθέτει έναν συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας. Αφού μπορείτε να Με υπηρετήσετε μόνο τότε που είστε και ικανοί να εκτελέσετε τη δουλειά την οποία θέλω από σας.

Οι υπηρέτες Μου στη γη όμως πρέπει να δουλέψουν για τη βασιλεία Μου, η οποία δεν ανήκει σ’αυτό τον κόσμο. Πρέπει να διαφωτίσουν τους παραπλανημένους, να οδηγήσουν τους τυφλούς, να στηρίξουν τους αδύναμους και να είναι πάντα δραστήριοι ως μεσολαβητές. . .  παραλαμβάνοντας το θέλημά Μου και μεταδίδοντάς το στους συνανθρώπους. Αυτοί είναι οι σωστοί πνευματικοί οδηγοί, και η δουλειά τους απαιτεί για ευνόητους λόγους να κατέχουν και οι ίδιοι όσα θα έπρεπε να διδάσκουν· απαιτεί δηλαδή μια πνευματική εκπαίδευση, την οποία μπορούν να λάβουν μονάχα από Εμένα και μόνο όταν έχουν πετύχει έναν συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας. Και για αυτό διαλέγω μόνος Μου τους υπηρέτες Μου, αφού σ’εσάς τους ανθρώπους λείπει η ικανότητα να καταλάβετε ποιος είναι κατάλληλος για μια τέτοια δουλειά, η οποία αποφέρει μονάχα καθαρά πνευματικά αποτελέσματα και την οποία για αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.

Πνευματικοί οδηγοί μπορούν επομένως να είναι μονάχα εκείνοι οι άνθρωποι που παίρνουν τις εντολές Μου απευθείας από Μένα, δηλαδή που δεν αισθάνονται δεσμευμένοι από γνώσεις που τους μεταδόθηκαν προηγουμένως από ανθρώπινο στόμα. Πρέπει με πλήρη ελευθερία να συνάψουν επαφές μαζί Μου και ν’αφοσιωθούν χωρίς όρους στο θέλημα και στη διεύθυνσή Μου. Αυτοί είναι που κατάλαβαν τον διορισμό τους και θέλουν να τους διαλέξω Εγώ ο Ίδιος και που νιώθουν ότι μονάχα Εγώ πρέπει να είμαι ο εντολέας τους. Θέλουν να Με υπηρετήσουν και Μου ζητούν την άδειά Μου. . .

Πνευματικούς οδηγούς ωστόσο λέγονται και άνθρωποι που δεν περίμεναν τον διορισμό τους για την υπηρεσία για Μένα, αλλά που αυτοδιορίστηκαν για το επάγγελμα του πνευματικού δασκάλου στη γη. Αυτοί δηλαδή θέλουν επίσης να είναι δραστήριοι για τη βασιλεία του Θεού και έχουν μάλιστα την καλύτερη θέληση για τέτοια δουλειά. Ωστόσο, ανέλαβαν χωρίς την ιδιαίτερη ανάδειξή Μου μια υπηρεσία που θα έπρεπε να συμβάλει στο πνευματικό καλό των ανθρώπων. Θέτω συγκεκριμένους όρους σχετικά με τέτοια υπηρεσία. Αν αυτοί οι άνθρωποι τους εκπληρώνουν, τους δέχομαι ως υπηρέτες Μου, κάτι που ωστόσο προϋποθέτει πάντα μια απεριόριστη αφοσίωση σε Μένα, ένα άνοιγμα της καρδιάς τους για να παραλάβουν το δασκάλεμά Μου, χωρίς το οποίο δεν μπορεί κανείς να είναι δραστήριος για Μένα στη γη.

Η κάθε υπηρεσία για Μένα και τη βασιλεία Μου προϋποθέτει την ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα στον άνρθωπο, αφού μπορεί ν’αναλάβει μια πνευματική διεύθυνση μονάχα εκείνος που οδηγείται ο ίδιος από το Πνεύμα Μου. Χωρίς την ενέργεια του Πνεύματος δεν είναι δυνατό να οδηγήσει κανείς τυφλούς. Και αυτό θα έπρεπε να βάλει όλους σε σκέψεις για να καταλάβουν ποιος πηρε, ως πνευματικός οδηγός,  από Μένα την εντολή να δουλέψει για Μένα και τη βασιλεία Μου. Η ενέργεια του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο δεν είναι ένα χάρισμα που δίνω σ’εκείνους που θέλουν να δουλέψουν για Μένα· αλλά μπορεί ν’αναλάβει υπηρεσία για Μένα  μονάχα εκείνος που έχει αυτοδιαμορφωθεί έτσι ώστε μπορεί να ενεργήσει μέσα του το Πνεύμα Μου. Και κατά συνέπεια είναι κατανοητά τα λόγια: «Πολλοί καλέστηκαν. . .», αφού ο καθένας μπορεί ν’αυτοδιαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο. . . «αλλά λίγοι μόνο διαλέχτηκαν. . .»

Λίγοι μόνο επιτρέπουν την ενέργεια του Πνεύματος μέσα τους, κάτι που όμως είναι πρώτος όρος για να διαλεχτεί κανείς από Μένα για το επάγγελμα του πνευματικού οδηγού για τους ανθρώπους. Όποιον ωστόσο γεμίζει το Πνεύμα Μου μπορεί να ξεχωρίζει την πλάνη από την αλήθεια και απελευθερώνεται από μια διδασκαλία που είναι γεμάτη αντιφάσεις και η οποία επομένως δεν προήρθε από Μένα έτσι όπως κηρύσσεται τώρα. Στέκεται μέσα στην αλήθεια και την υποστηρίζει επίσης. Μπορεί να διαφωτίσει τους παραπλανημένους, να οδηγήσει τους τυφλούς, να στηρίξει τους αδύναμους και μπορεί συνέχεια να τους μεταδώσει το λόγο Μου, γιατί έχει άμεση επαφή μαζί Μου. . .  γιατί η βασιλεία Μου ενεργεί μέσα του, γιατί τον διάλεξα να δουλέψει ως υπηρέτη Μου για Μένα και τη βασιλεία Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4875                6-4-1950

Πνευματική αλλαγή δεν σημαίνει ανάκαμψη, αλλά εκ νέου φυλάκιση. . .

Μια ανοδική ανάπτυξη δεν είναι πια δυνατή πάνω σ’αυτή τη γη, και οι άνθρωποι δεν παραμένουν ούτε στο ίδιο επίπεδο, αλλά βυθίζονται όλο και περισσότερο, παρασύρονται πέρα από κάθε μέτρο και απομακρύνονται τόσο πολύ από Μένα ώστε ζουν την επίγεια τους ζωή χωρίς καθόλου δύναμη και εκείνη είναι επομένως εντελώς άσκοπη. Και για αυτό το λόγο έχει προγραμματιστεί μια μαγάλη αλλαγή για να βάλει τέλος στο βούλιαγμα των ψυχών των ανθρώπων και για ν’ανοίξει έναν νέο δρόμο που θα οδηγήσει ξανά στα ύψη. Σ’εσάς τους ανθρώπους είναι άγνωστο το σωτήριο σχέδιό Μου, εκτός απ’ό,τι στους λίγους στους οποίους φανερώνομαι.

[Εδώ παραλείπω δύο παραγράφους, γιατί πρόκειται για επαναλήψεις προηγούμενων μηνυμάτων· σημείωση της μεταφράστριας]

Μπορεί αυτό μάλιστα να θεωρείται πνευματική αλλαγή, όχι όμως ανάκαμψη ή ξαφνική άνοδο των πνευματικών όντων· μάλλον πρόκειται για πλήρη αποτυχία από τη μια και για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης από την άλλη. Αφού ό,τι απέτυχε κατά τη διάρκεια της παλιάς αναπτυξιακής περιόδου θα ξαναρχίσει στο πιο χαμηλό επίπεδο την πορεία ανάπτυξής του, δηλαδή δεν θα συνεχίσει μια διακεκομμένη λυτρωτική διαδικασία. Για αυτό το λόγο η περίοδος πριν το τέλος αυτής της εποχής έχει τόσο μεγάλη σημασία, αφού καθορίζει τη μοίρα αφάνταστα πολλών ψυχώς για τη ζωή ή για το θάνατο. Μια συνέσιχη της ύπαρξης αυτής της γης δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση ωφέλιμη για αυτές τις ψυχές, διότι έχουν διακόψει τον δεσμό μαζί Μου προ πολλού, είναι δηλαδή εντελώς χωρίς πίστη και σε τέτοια κατάσταση δεν εκμεταλλεύονται πια τις χάρες που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν μια πνευματική άνοδο.

Μέχρι το τέλος θα επιχειρηθεί με κάθε τρόπο να σωθεί η κάθε μια ψυχή, δηλαδή να οδηγηθεί προς την κατανόηση του προορισμού της. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει καμία προώθηση ενάντια στη θέλησή της, και αυτή η θέληση επιδιώκει να κατεβαίνει, ο στόχος της είναι αποκλειστικά η ύλη, η οποία περιέχει τα πνευματικά στοιχεία που βρίκσονται ακόμα στο πιο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Και λαμβάνω πάντα υπόψη Μου τη θέληση των πνευματικών όντων. Παίρνουν αυτό που λαχταρούν. . .  Και επομένως η σκληρή ύλη θα γίνει το περίβλημα εκείνων των πνευματικών όντων που είχαν ήδη πετύχει το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξής τους στη γη. . .  Οι ψυχές των πλασμάτων που έχουν απομακρυνθεί τελείως από Μένα θα φυλακιστούν εκ νέου μέσα στα δημιουργήματα της νέας Γης.

Και ξανά και ξανά θα έπρεπε να παρουσιαστεί στους ανθρώπους αυτή η τρομερή μοίρα, ξανά και ξανά θα έπρεπε να τους γωνστοποιηθεί το αιώνιο Μου σωτήριο σχέδιο, επειδή έχει έρθει η εποχή του τέλους, όπου ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη ευθύνη που έχει απέναντι στην ψυχή του, επειδή μπορεί ακόμα να χρησιμοποιήσει την τελευταία περίοδο για τη σωτηρία της ψυχής του, αν έχει τη σχετική βούληση. Θα έπρεπε να ξέρει ότι θα έρθει ένα τέλος και τι σημαίνει αυτό το τέλος για την ψυχή του. Θα έπρεπε να ξέρει ότι έχει λήξει η προθεσμία και ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό που ενορατικοί και προφήτες ανακοίνωναν από την αρχή αυτής της λυτρωτικής περιόδου, δηλαδή ότι το τέλος θα έρθει αμετάκλητα και μαζί του η Δευτέρα Παρουσία, η οποία θα αποφασίσει για ζωή και για θάνατο, για φως και για σκοτάδι, για αμοιβή και τιμωρία. . .  για κόλαση και καταδίκη και για παράδεισο και μακαριότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

                        

4876                8-4-1950

Ο δρόμος του Χριστού προς τον Γολγοθά. . .

Όποιος θέλει να Μ’ακολουθήσει παίρνει έναν έρημο δρόμο και θα παρεξηγείται από τους συνανθρώπους του, όπως ήταν και η δική Μου μοίρα, παρ’όλη την αγάπη που χάρισα στους συνανθρώπους Μου. Όποιος θέλει να Μ’ακολουθήσει πρέπει να σηκώσει το σταυρό του, όπως το έκανα και Εγώ, μολονότι η αιώνια Μου αγάπη δεν επιτρέπει να γίνει τόσο βαρύς ο σταυρός κανενός ανθρώπου όπως ήταν εκείνος του ανθρώπους Ιησού. . .  Πρέπει ο άνθρωπος να τον κουβαλήσει, μπορεί όμως ανά πάσα στιγμή να ελαφρύνει το βάρος επικαλώντας Με για βοήθεια. Σηκώνω τότε το σταυρό στους ώμους Μου και το κουβαλάω για εκείνον, και μαζί Μου όλα θα είναι πιο εύκολα, μαζί Μου δεν θα βαδίσει πια μόνος, τον καταλαβαίνω κάθε στιγμή και μοιράζομαι τα πάντα μαζί του, τη δυστυχία καθώς και τη χαρά. Βαδίζοντας τον επίγειο του δρόμο μπορεί πάντα να κάνει σιωπιλή παρέα μαζί Μου. Και ως αποτέλεσμα ο σταυρός του θα του φανεί υποφερτός και θα παραδοθεί αφοσιωμένα στη μοίρα του. . .

Σήκωσα τη δυστυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας στους ώμους Μου όταν βάδιζα, το σταυρικό θάνατο μπροστά στα μάτια Μου, και έπρεπε ν’αντέξω αφάνταστους σωματικούς πόνους. Για όλους όσους ήθελαν κάποτε να Μ’ακολουθήσουν πήρα το δύσκολο δρόμο που τελείωσε με το θάνατό Μου στο σταυρό. Ως άνθρωπος υπόφερα απερίγραπτα για να μειωθούν οι πόνοι και η δυστυχία των ανθρώπων. Μοιράστηκα τους πόνους και τη δυστυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας και κουβάλησα το σταυρό για αυτήν. Και όποιος Με αγαπούσε Με ακολούθησε. . .

Ήταν μόνο λίγοι, συγκριτικά με ολόκληρη την ανθρωπότητα, για τους οποίους πέθανα. Μόνο λίγοι μοιράστηκαν τον πόνο Μου, υπόφεραν μαζί Μου και για Μένα. Κουβάλησαν επίσης το σταυρό τους, γιατί Με ακολούθησαν, αφού η αγάπη τους για Μένα τους έκανε να αισθναθούν διπλάσια όλο τον πόνο. Ωστόσο, η αγάπη τους ήταν βάλσαμο πάνω στις πληγές Μου, τις οποίες Μου προκάλεσαν οι βάρβαροι άνθρωποι. Η αγάπη τους ενίσχυσε τη βούλησή Μου να υποφέρω για τους ανθρώπους και να τους βοηθήσω μέσω του σταυρικού Μου θανάτου. Πολλοί Με ακολούθησαν στο δρόμο προς το Γολγοθά, αλλά μόνο λίγοι συμμετείχαν στους πόνους Μου. . .  Πολλοί βαδίζουν στη γη, αλλά μόνο λίγοι Με ακολουθούν. . .

Για όλους τους ανθρώπους πέθανα στο σταυρό, αλλά μόνο λίγοι αποδέχονται τη θυσία Μου και χρησιμοποιούν τις χάρες που απέκτησα για εκείνους. Μόνο λίγοι Μ’ακολουθούν, και όμως οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν μακάριοι μονάχα αν Με ακολουθούν. Ο καθένας ας σηκώσει το σταυρό του και ας θυμηθεί το δρόμο της αυτοθυσίας Μου προς το Γολγοθά, ο οποίος ήταν σχεδόν πάρα πολύ δύσκολος για έναν άνθρωπο και Μ’έκανε να καταρρεύσω. . .  Η αγάπη ενός ανθρώπου όμως Με βοήθησε όπου σχεδόν απέτυχε ως άνθρωπος, και έκανα τη θυσία, ήπια τον κύπελλο του πόνου μέχρι τον πάτο. . .  Και αν πρέπει να υποφέρετε εσείς οι άνθρωποι, σκεφτείτε τα λόγια Μου: «Όποιος θέλει να Μ’ακολουθήσει, ας σηκώσει το σταυρό του. . .» Να ξέρετε ότι κάθε πόνο και δυστυχία που κουβαλάτε αφοσιωμένοι στο θέλημά Μου, σας καταλογίζεται σαν δρόμος προς το δικό σας Γολγοθά, ο οποίος σημαίνει για σας λύτρωση και απελευθέρωση από κάθε ενοχή. . .

Να ξέρετε ότι βαδίζετε στη γη για ν’απαλλαχτείτε από μια ενοχή το μέγεθος της οποίας δεν μπορείτε να εκτιμάτε ως άνθρωποι. Μια ενοχή για την οποία μάλιστα πέθανα Εγώ για να τη μειώσω, την οποία ωστόσο πρέπει να εξιλεώσει και ο καθένας σας, στο μέτρο των δυνάμεών σας, αν θέλετε να συμμετάσχετε στο λυτρωτικό έργο το οποίο ξεκίνησε η αγάπη Μου μέσω του σταυρικού Μου θανάτου. Σ’εσάς τους ανθρώπους έχει επιβληθεί μονάχα ένα ελαφρύ σταυρουδάκι, επειδή Εγώ πήρα από σας το μεγαλύτερο βάρος. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μείνετε εντελώς χωρίς δυσκολίες, γιατί πρέπει να οδηγηθείτε προς Εκείνον που θέλει να σας βοηθήσει κάθε στιγμή, τον Οποίο θα έπρεπε ν’ακολουθήσετε για να γίνεται αιώνια μακάριοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4877                9-4-1950

Ο άφταστος Θεός. . .

Αναγνώριση του Είναι Του. . .

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation _BerthaDudde_package.zip „Το πέρασμα στη νέα εποχή“, σελ. 283  - 285. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Κανενός ανθρώπου το πνεύμα δεν μπορεί να συλλάβει το Είναι Μου, εάν δεν έχει ενωθεί πρωτύτερα μαζί Μου, με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα Μου. Η ένωση μαζί Μου αποτελεί μια πράξη η οποία προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη προθυμία αποδοχής της θέλησής Μου, δηλαδή σημαίνει συνταύτιση με την προαιώνια Οντότητά Μου. Μόνο αυτός που έχει γίνει ένα με Μένα μπορεί να Με γνωρίσει, ειδάλλως μπορεί να γίνει λόγος για πίστη, όχι όμως για γνώση. Το πνεύμα του ανθρώπου έχει βέβαια την ικανότητα της γνώσης, όμως όχι από μόνο του αλλά αποκλειστικά σε σύζευξη με Μένα. Μέσα του φέρει μεν ένα σπινθήρα του προαιώνιου πατρικού Πνεύματος, αποτελεί συνεπώς ένα κομμάτι από τον Εαυτό Μου που εξήλθε από Μένα και άρα είναι ακατάλυτα συνδεδεμένο μαζί Μου, όμως μόνο η θέληση του ανθρώπου μπορεί να το θέσει σε λειτουργία.

Πρέπει δηλαδή πρώτα η θέληση να υποταχτεί σε Μένα και τότε πλέον μπορεί να ενεργοποιηθεί ο πνευματικός σπινθήρας. Συνήθως όμως περνάει πολύς χρόνος μέχρι ν’αφυπνίσει κανείς με τη θέλησή του το πνεύμα του και αυτός ο χρόνος είναι για πάντα χαμένος. Όσο διαρκεί η κατάσταση της άγνοιας,  η επίγεια ζωή είναι ατελέσφορη για την ψυχή, αφού ζει μονάχα για χάρη του κόσμου, χωρίς ν’αντιλαμβάνεται το νόημα και το σκοπό του περάσματός της από τη γη. Δεν έχει έρθει ακόμη σε επαφή με το πνεύμα της και για αυτό είναι εντελώς τυφλή. Μόνο η αφύπνιση του πνευματικού σπινθήρα εξασφαλίζει στην ψυχή την ανέλιξη και την ωρίμανσή της.

Γιατί όταν αφυπνιστεί το πνεύμα, επηρεάζει την ψυχή να στραφεί από τον κόσμο προς τη δική του φωνή. Και τότε αρχίζει να χαράζει ένα φως που διαπερνά το σκοτάδι. Το πνεύμα διαφωτίζει την ψυχή σχετικά με την Οντότητά Μου, τη δράση Μου και τη διαρκή φροντίδα που δείχνω για τα πλάσματά Μου. Το πνεύμα οδηγεί στην αλήθεια μεταδίδοντας μια γνώση η οποία δεν μπορεί να προέλθει απέξω, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση είτε η παρουσίασή της θα ήταν ακατανόητη είτε ο ίδιος ο άνθρωπος δεν θα διέθετε την απαραίτητη αντιληπτηκή ικανότητα. Το πνεύμα ωθεί ακατάπαυστα την ψυχή να ενωθεί μαζί Μου, επειδή είναι ένα κομμάτι από Μένα, για αυτό και θέλει να ελκύσει την ψυχή ώστε να επιδιώξει και εκείνη την ένωση μαζί Μου.

Μόνο μετά από έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας αρχίζει ο άνθρωπος να κατανοεί το Είναι Μου, μολονότι δεν πρόκειται σ’ολόκληρη την αιωνιότητα να το διερευνήσει σε όλο του το βάθος. Ως άνθρωπος δεν είναι σε θέση να το συλλάβει, αλλά και ως φωτεινή οντότητα βρίσκεται επίσης σε μεγάλη απόσταση από Μένα, αν και βέβαια διαποτίζεται από τη δύναμή Μου, ώστε είναι για αυτό εξαιρετικά μακάρια. Είναι αδύνατον να διερευνήσει κανείς το Είναι Μου απόλυτα γιατί το φως και η δύναμή Μου ξεπερνούν επ’άπειρον οτιδήποτε άλλο και επομένως είμαι κάτι το ασύλληπτο για οποιοδήποτε ον, ακόμη και για εκείνο που έχει φτάσει σ’έναν πολύ ψηλό βαθμό τελειότητας. Γιατί εάν μπορούσε κανείς να διερευνήσει το Είναι Μου, τότε δεν θα ήμουν άπειρος, τόσο ως προς την τελειότητα όσο και ως προς την παντοδυναμία.

Αλλά ακριβώς το αδιερεύνητο είναι που κάνει μια φωτεινή οντότητα ευδαίμονα, γιατί μπορεί να Με ατενίζει στα ύψη Μου με όλο βαθύτερη αγάπη, συνεχώς να επιδιώκει φλεγόμενη από τον πόθο να Με φτάσει και ο πόθος της αυτός να εκπληρώνεται ακατάπαυστα. Το γεγονός ότι είμαι άφταστος για τα όντα αυξάνει την αγάπη τους, γιατί έχοντας επίγνωση του δεδομένου ότι είμαι απρόσιτος αισθάνονται την αγάπη Μου ως ύψιστο δώρο. Και ωστόσο ταυτόχρονα το κάθε πλάσμα Μου είναι αδιάρρηκτα δεμένο μαζί Μου. . . Η κατάσταση της ατέλειας για την οποία ευθύνεται το ίδιο και η οποία είναι διαμετρικά αντίθετη με το προαιώνιο Είναι Μου, δεν περιορίζει την αγάπη Μου ούτε μπορεί ποτέ να γίνει η αιτία να το αποκηρύξω, δηλαδή να κόψω το δεσμό που μας ενώνει. . .

Όσο άφταστος και αν είμαι για τα όντα, βρίσκονται σε συνάρτηση με Μένα, δηλαδή ανήκουν σε Μένα, αφού προήλθαν από τη δική Μου δύναμη και κατά συνέπεια αποτελούν στην ουσία ένα κομμάτι του Εαυτού Μου. Το γεγονός ότι Μου ανήκουν πρέπει να επισφραγιστεί με τη συνειδητή από την πλευρά των όντων συνένωση μαζί Μου. Η έφεσή τους να τείνουν προς Εμένα πρέπει να φέρει σε μια κατάσταση μακαριότητας, επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για να νιώσουν την αγάπη Μου και να την αισθανθούν σαν μακαριότητα, είναι ν’αποβλέπουν τη θέλησή τους σ’Εμένα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμη αντιστάσεις μέσα τους, πρέπει να θέλουν να έρθουν σε Μένα για να μπορέσω να τους ανυψώσω. Αυτή δε η ανύψωση, η έλξη προς Εμένα, είναι μια κατάσταση που διαιωνίζεται επ’άπειρον. . .

Ποτέ δεν φτάνουν τα όντα σ’ένα οριστικό τέρμα, αν και συνέχεια Με πλησιάζουν. Πρόκειται για μια βεβαιότητα που είναι ακατανόητη για τους ανθρώπους της γης. Αλλά η μακαριότητα των όντων συνιστάται ακριβώς στη διαρκή επιθυμία και στην εκπλήρωσή της. . .  Ένα ον που θα ήταν απόλυτα ικανοποιημένο δεν θα ήταν πια σε θέση να νιώσει οποιαδήποτε επιθυμία και έτσι θα στερόταν τη μακαριότητα που σημαίνει η εκπλήρωσή της. Εγώ όμως θέλω τα παιδιά Μου να τείνουν αδιάκοπα προς Εμένα. Θέλω να έχω τη δυνατότητα να δίνω διαρκώς και για αυτό θέλω να Με αποζητούν αδιάκοπα. . .  Για αυτό το λόγο θα παρακινώ τα όντα να Με επιδιώκουν ως «τελικό στόχο» με όλο και πιο έντονη αγάπη και πόθο. Ωστόσο, πάντοτε θα βρίσκομαι πάνω από τα πλάσματά Μου, όχι από ελλιπή, αλλα αντίθετα από υπέρμετρη αγάπη, γιατί θέλω να τους προσφέρω μια μακαριότητα που δεν έχει ποτέ τέλος, αφού και η αγάπη Μου δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4878                13-4-1950

Ο πρόδρομος του Ιησού κατά το τέλος. . .

Από μεταξύ σας θα ξεπροβάλει ένας που θα έπρεπε να μαρτυρήσει για Μένα πριν τον ερχομό Μου μέσα στα σύννεφα. Και όταν τον ακούσετε, θα ξέρετε ότι το τέλος θα είναι κοντά. Είναι ένας από τους πιο καθαρούς, είναι γεμάτος αγάπη και καλοσύνη και για αυτό έντονα συνδεδεμός μαζί Μου. Είναι για σας τους ανθρώπους ένας παρηγορητής και φίλος, ένας ελευθερωτής από ψυχικά βάσανα. Έχει φωτεινό πνεύμα και ξέρει για την Τελευταία Κρίση, και για αυτό προειδοποιεί και νουθετεί τους ανθρώπους εν ονόματί Μου. Είναι ένας αγωνιστής για Μένα και τη βασιλεία Μου και έχει πλήρη γνώση. Και επομένως ξέρει επίσης πού αντιπροσωπεύεται η καθαρή αλήθεια, και για αυτό θα έρθει από εκείνους  που παραλαμβάνουν τη διδασκαλία Μου από πάνω. Και ως αποτέλεσμα του τρόπου ζώης του, της αγάπης του για τον πλησίον, θα έχει ο ίδιος διδαχτεί από πάνω, διότι θα πρέπει ακόμα κατά το τέλος να αναλάβει μια υπηρεσία. . .  του να είναι ο πρόδρομός Μου πριν τον γυρισμό Μου.

Αφού ο χρόνος τελειώνει, οι προφητείες των ενορατικών αληθεύονται, και επομένως θα πρέπει και να έρθει εκείνος που κατέβηκε στη γη από το φωτεινό βασίλειο για χάρη Μου, για να Με ανακοινώσει στους ανθρώπους που θα βρίσκονται σε έσχατη ανάγκη και υπό τεράστια πίεση. Θα μαρτυρήσει για Μένα, αφού η φωνή του είναι η δική Μου φωνή, και όποιος τον ακούει ακούει Εμένα. Ωστόσο, δεν θα μείνει μαζί σας τους ανθρώπους για μεγάλο χρονικό διάστημα. . .  πριν να τον αναγνωρίσετε θα είναι ανάμεσά σας, αλλά ο αντίπαλός Μου θα τον διώξει και θα ξεσηκώσει τους ανθρώπους εναντίον του. Εκείνος θα κηρύξει την αγάπη, οι άνθρωποι όμως θα τον ακούσουν με μίσος. Θα τον διώξουν και θα επιβουλευτούν τη ζωή του.

Ωστόσο, θα ξέρω πώς να τον προστατέψω ώσπου να έχει έρθει η ώρα του. Αφού θα πρέπει να επιτελέσει την αποστολή του, θα πρέπει να είναι ο πρόδρομός Μου, θα πρέπει να εμψυχώσει την ομάδα των δικών Μου και να τους ενημερώσει για τον σύντομο ερχομό του Κυρίου. Και όταν εμφανιστεί, δεν θα μείνει πια πολύς καιρός. Τα λόγια του θα είναι φλογερά και θα ξυπνήσουν τους νωθρούς και τους αναποφάσιστους, αφού θα είναι μονάχα το φερέφωνό Μου, μέσω εκείνου θέλω ακόμα μια φορά να εκφραστώ ολοφάνερα. Και άλλη μια φορά αυτός θα είναι μια φωνή μέσα στην έρημο, ο οποίος θα γυρίσει μονάχα γιατί θα χρειαστώ στο τέλος μια ισχυρή δύναμη, μια δύναμη που θα έρθει από πάνω για να βοηθήσει εσάς τους ανθρώπους.

Αλλά ο κόσμος θα τον μισήσει και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να τον καθαρίσουν, παρόλο που μιλά και κάνει μονάχα το καλό. Ωστόσο, ο κόσμος έχει βυθιστεί μέσα στη νύχτα και όλα τα φώτα έχουν σβηστεί. . .  Για αυτό θα αστράψει ένα δυνατό φως πάνω στη γη, και όλοι οι φορείς του φωτός θα πηγαίνουν να πάρουν λάδι για να γίνει και πάλι πιο δυνατό το φως τους, το οποίο προσπαθούν να σβήσουν οι άνθρωποι του κόσμου. Και όσοι έχουν σωστή πίστη θα τον αναγνωρίσουν ως τον πρόδρομο της Δευτέρας Μου Παρουσίας, και θα ξέρουν ότι θα έχει τελειώσει ο χρόνος, ότι επίκειται ο ερχομός Μου και μαζί του η Τελευταία Κρίση. . .  Και θα πάρουν κατάκαρδα τα λόγια του, αφού θα νιώσουν ότι είμαι Εγώ που μιλάω μέσω του και ότι ανακοινώνω τον Ίδιο τον Εαυτό Μου μέσω του, ο οποίος είναι ο αγγελιοφόρος Μου, όπως έχει προοριστεί από τους αιώνες των αιώνων.

Αλλά θα βρίσκεται σε δύσκολη θέση απέναντι στους ανθρώπους που προσκηνούν τον κόσμο και δεν θα θέλουν ν’ακούσουν τις παραινέσεις και προειδοποιήσεις του, οι οποίοι όμως δεν θα διστάσουν να επιβουλευτούν τη ζωή του, μολονότι είναι φιλικός και εξυπηρετικός απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και πολλοί χρησιμοποιούν τη βοήθειά του. Θα θέλουν να τον εμποδίσουν να επιτελέσει την αποστολή του. Ωστόσο, δεν θα τον καλέσω στη βασιλεία Μου πριν να μην Μου έχει ανοίξει το δρόμο, πριν να μην έχει ανακοινώσει τον ερχομό Μου σε όλους όσους λαχταρούν να Με δουν και την πίστη των οποίων θα ενισχύσει, γιατί θα πει ό,τι λαμβάνει από Μένα διά του εσωτερικού λόγου, διά του πνεύματος, το οποίο ενεργεί εξαιρετικά μέσα του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4881                18-4-1950

Απόκτηση πνευματικών αγαθών. . .

Επίγεια δραστηριότητα. . .

Απραξία. . .

Τίποτα δεν είναι σημαντικό στη γη παρά μονάχα η ανάπτυξη της ψυχής προς τα ύψη. Για αυτό το λόγο κάθε επίγεια δραστηριότητα θα έπρεπε να σας ικανοποιήσει μόνο τότε που εκτελείτε ταυτόχρονα και την πνευματική σας δουλειά, η οποία ως η πιο σημαντική δραστηριότητα δεν πρέπει ποτέ να παραμεληθεί, αν θέλει κανείς να πετύχει στην επίγεια του ζωή. Αφού ό,τι επίγεια αγαθά αποκτάτε διά της άσκηση μιας επίγειας δραστηριότητας είναι εφήμερη ιδιοκτησία, η οποία μπορεί μάλιστα να σας εξασφαλίσει την επίγεια καλοπέραση, αλλά μόνο εάν το θέλημά Μου το επιτρέπει. Πρέπει να εκπληρώσετε ένα καθήκον στη γη, το οποίο μονάχα θα έπρεπε να έχει σημασία για σας. . .  θα έπρεπε να ωριμάσετε πνευματικά. . .

Και ο κόσμος με όλα όσα σας είναι λαχταριστά είναι μονάχα ένα βήμα προς το σκοπό. Είναι ευκαιρίες να ωριμάσετε. Και έτσι πρέπει μεν να ζήσετε την επίγεια σας ζωή μέσα σ’όλα αυτά τα πράγματα που  σας γοητεύουν και σας ενθαρρύνουν να είστε δραστήριοι, αλλά οι δραστηριότητές σας δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να συνειδητοποιείτε πάντα ότι έχετε ένα ανώτερο καθήκον παρά μονάχα την αύξηση επίγειας ιδιοκτησίας ή την προσκόμιση σωματικών απολαύσεων. Και μόνο τότε που η πνευματική δουλειά προτάσσεται στην επίγεια, εκπληρώνετε το σκοπό της επίγειας σας ζωής. Και για αυτό πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ότι δεν έχετε την εξουσία να παρατείνετε ούτε για μια μέρα την επίγεια σας ζωή. Πρέπει επιπλέον πάντα να υπολογίζετε πως θα μπορούσα να σας ανακαλέσω από τη γη και να θυμηθείτε ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει ν’αφήσετε πίσω σας ό,τι αποκτήσατε στη γη και ότι θα μπορέσετε να πάρετε μαζί σας μονάχα τους πνευματικούς θησαυρούς που κερδίσατε. Και επομένως είναι χωρίς αξία το κάθε πράγμα που σας φαίνεται ποθητό στη γη, αφού πρόκειται για ύλη, η οποία δεν σας ακολουθεί στο πνευματικό βασίλειο, αλλά θα μείνει πάντοτε ένα κομμάτι της γης, την οποία ωστόσο κατοικείτε μόνο πολύ σύντομα. Και αφού δεν ξέρετε ποτέ πότε έχει λήξει ο χρόνος σας, θα δράσετε με εξυπνάδα τότε που εκμεταλλεύεστε την κάθε μέρα για ν’αποκτήσετε πνευματικό πλούτο.

Για αυτό το λόγο μονάχα η πνευματική δραστηριότητα είναι κερδοφόρα, παρόλο που θα έπρεπε επίσης να εκτελέσετε το επίγειο σας καθήκον και να κάνετε δουλειές που ωφελούν τον πλησίον. Ο ένας ας υπηρετήσει τον άλλο. . .  Τότε η κάθε επίγεια δραστηριότητα είναι σαν μια υπηρεσία για τον διπλανό, εφόσον δεν τον βλάπτει. Για αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι άπρακτος, αλλιώς δεν χρησιμοποιεί τη ζωτική του δύναμη και τα έργα της έμπρακτης αγάπης του θα είναι μόνο λίγα. Άπρακτος άνθρωπος δεν θα κάνει ούτε πνευματική δουλειά, αφού τέτοια προϋποθέτει μια καρδιά πρόθυμη για αγάπη. Η προθυμία για αγάπη όμως εκδηλώνεται πάντα με τον τρόπο ότι ο άνθρωπος συμπαραστέκεται στον πλησίον του στις ανάγκες του, είτε σωαμτικές είτε ψυχικές.

Αυτό που κάνει ο άνθρωπος για να υπηρετήσει τον συνάνθρωπο είναι επίγεια δραστηριότητα η οποία καταλογίζεται ταυτόχρονα ως πνευματική ψυχική δουλειά. Επίγεια δουλειά όμως που επιδιώκει μονάχα το προσωπικό συμφέρον και η αφορμή της οποίας είναι μόνο η φιλαυτία, είναι χωρίς αξία για την αινωιότητα. Είναι μάταιη σπατάλη χρόνου, η οποία δεν μπορεί ποτέ να καλυφτεί και η οποία σημαίνει επιπλέον μια οπισθοδρόμηση για την ψυχή. Από την καθαρά επίγεια άποψη ωστόσο, τέτοια συμπεριφορά θα έχει ως αποτέλεσμα τις πιο μεγάλες επιτυχίες, γιατί ο άνθρωπος δουλεύει με τη συνεργασία του αντιπάλου Μου, ο οποίος του παρέχει επίγεια αγαθά σε μαγάλο βαθμό. Άδειος και φτωχός όμως θα μπει στο πνευματικό βασίλειο μετά το θάνατό του τέτοιος άνθρωπος, αφού πρέπει ν’αφήσει τα πάντα πίσω του στη γη και δεν θα κατέχει καθόλου πνευματικούς θησαυρούς. Έζησε μάταια τη ζωή του και τον περιμένει μια δύστυχη μοίρα στο επέκεινα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4883                22-4-1950

Μεγάλη δυστυχία πριν το τέλος. . .

Μεγάλη δυστυχία θα πλήξει τους ανθρώπους, όπου και να είναι, όταν αρχίσει η τελευταία ένδεια, η οποία θα προηγηθεί του τέλους. Ο κάθε λαός θα περάσει από δυστυχία και πιέσεις, οι οποίες θα έχουν προκληθεί εν μέρει από ανθρώπινη βούληση, εν μέρει από επιρροές της φύσης ή χτυπήματα της μοίρας. Και παντού οι άνθρωποι θα έχουν ευκαιρίες να υπηρετήσουν με έμπρακτη αγάπη τον πλησίον τους, αφού όπου υπάρχουν ένδεια και δυστυχία, αυτές μπορούν να ανακουφιστούν από ανθρώπους που είναι ικανοί και πρόθυμοι για αγάπη. Οι δυσκολίες θα πλήξουν όλους τους ανθρώπους, εκτός από εκείνους που είναι δέκτες της δύναμης από κάτω, δηλαδή εκείνους οι καρδιές των οποίων έχουν σκληρύνει τόσο πολύ ώστε θα πέσον θύματα του αντιπάλου του Θεού και θα υποστηριχτούν από αυτόν σε εξαιρετικό βαθμό.

Η αντίθεση μεταξύ το καλό και το κακό θα φαίνεται πολύ παντού, και επομένως θα διεξαχτεί παντού επίσης ένας πόλεμος των πνευματικών οντοτήτων για τις ψυχές των αθρώπων πριν έρθει το τέλος. Κατά συνέπεια, η εποχή του τέλους παρακινεί διά πνευματικής επιρροής όλες τις ορμές μέσα στον άνθρωπο· το καλό καθώς και το κακό θα εμφανιστούν ολοφάνερα, και για αυτό το λόγο θα είναι ευδιάκριτος ένας διαχωρισμός, αφού οι καλοί θα χωριστούν από τους κακούς, και ωστόσο οι πρώτοι θα διώχνωναι διαρκώς με μίσος, γεγονός για το οποίο η πίεση πάνω στους καλούς, δηλαδή στους ανθρώπους που είναι στραμμένοι στον Θεό, θα γίνει όλο και μεγαλύτερη. Η δυστυχία και η ένδεια θα είναι εξαιρετικές. . .

Και θα επαληθευθούν τα λόγια των ενορατικώ και των προφητών, τα οποία ανακοινώνουν τη μεγάλη δυστυχία για την περίοδο του τέλους, μόνο που η αφορμή για τη δυστυχία δεν θα είναι παντού η ίδια. Αλλά παντού θα χωρίζονται τα πνεύματα, και από αυτό το γεγονός θα γίνει φανερή η περίοδος του τέλους. Η γη και το πνευματικό βασίλειο θα είναι οι στόχοι των επιδιώκεων των ανθρώπων. Και όποιος θέσει ως στόχος του τη γη με τα αγαθά της, θα έχει χαθεί για το πνευματικό βασίλειο, προσκηνά τον κόσμο και άρα εκείνον που κυβερνά τον κόσμο. Και θα είναι οι πλεονότητα των ανθρώπων τα βλέμματα των οποίων θα είναι στραμμένα στον κόσμο. Το πνευματικό βασίλειο ωστόσο θα έχει μόνο λίγους οπαδούς. Συγκριτικά με ολόκληρη την ανθρωπότητα θα είναι μονάχα μια μικρή ομάδα που θα επιδιώξει τον Θεό συνειδητά ή ασυνείδητα, που θα θέλει το καλό και θα απεχθάνεται το κακό.

Για αυτό το λόγο εκείνοι που κάνουν πνευματικές προσπάθειες θα είναι πάντα λίγοι. Στην αρχή θα περιγελαστούν και θα κοροϊδευτούν από τους συνανθρώπους μέχρι τη στιγμή που το διαβολικό μέσα στην ανθρωπότητα θα ξεσπάσει και θα εκδηλωθεί μ’έναν τρόπο ότι θα παρθούν εχθρικά μέτρα εναντίον όλων όσων θα είναι με την πλευρά του Θεού και δεν θα παραδώσουν την πίστη τους. Και τότε θα αρχίσει μια πρωτοφανής στον κόσμο δυστυχία. . .  Παντού θα επιβληθεί το κακό και θα καταπιεστεί το καλό. Παντού το κακό θα κάνει έντονη ζωή ενώ το καλό θα υποφέρει μέσα στην ένδεια.

Και στο τέλος θα κινδυνεύσει και η ζωή εκείνων που θα μείνουν πιστούς στον Θεό. Αυτοί δεν θα έχουν πια πραγματική προστασία, αφού οι άνθρωποι θα αντιστρέψουν τους νόμους, δεν θα αναγνωρίσουν πια το δίκαιο και θα ισχύει μονάχα η εξουσία του ισχυροτέρου. Και αυτή θα είναι μ’εκείνους που θα έχουν αφοσιωθεί στο Σατανά μέσω των φρονημάτων τους. Για τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής θα είναι οι προνομιούχοι του, αφού του πούλησαν τις ψυχές τους ως αντάλλαγμα. Και για αυτό θα διορίσουν τον εαυτό τους κύριους πάνω στους ανίσχυρους, στους οποίους, ωθημένοι από το Σατανά, θα κάνουν πολύ κακό, στους οποίους θα στερήσουν ό,τι θα έχουν ανάγκη επίγεια.

Η δυστυχία θα πάρει διαστάσεις ώστε οι πιστοί θα έχουν ανάγκη εξαιρετική παροχή δύναμης και θα την πάρουν μάλιστα για να μην νικηθούν στον τελευταίο αγώνα, ο οποίος θα διαρκέσει μόνο για λίγο, ο οποίος θα  συντομευτεί για χάρη των λίγων εκλεκτών, για να μην αποθαρρυνθούν εν όψει των τεράστιων δυσκολιών τους και της καλοπέρασης των οπαδών του αντιπάλου. Τότε θα λυτρωθούν από πάνω, όπως έχει ανακοινωθεί. Τότε θα έρθει ο Ίδιος ο Κύριος μέσα στα σύννεφα για να σώσει όλους όσους Του έμειναν πιστοί.

Τότε θα έχει τελειώσει η δυστυχία και θα αρχίσει μια νέα ζωή πάνω στη γη, και οι πιστοί στον Θεό θα πάρουν την αμοιβή τους. . .  καθώς θα τιμωρηθούν και τα παιδιά του Σατανά, επειδή η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί εξιλέωση. Θα γίνουν όλα όπως είναι γραμμένα. . .  Ο Κύριος θα πάρει τους δικούς Του μαζί Του και θα τους τοποθετήσει σ’ένα βασίλειο ειρήνης. Θα κατακρίνει αυστηρά όλους τους αμαρτωλούς. Και αυτοί θα πάρουν αυτό που τους αξίζει, και η δυστυχία στη γη θα έχει τελειώσει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4884                24-4-1950

Η ελευθερία βούλησης. . .

Η ελευθερία βούλησης είναι η εξήγηση για ό,τι φαίνεται ακατανόητο στον άνθρωπο και τον κάνει να έχει αμφιβολίες για το Είναι του Θεού. Ο ακόμα ατελής άνθρωπος χρησιμοποιεί συχνά πολύ λάθος την ελεύθερη βούλησή του. Ωστόσο, ο Θεός δεν τον εμποδίζει να πραγματοποιήσει αυτό που σκοπεύει να κάνει η ελεύθερη θέλησή του και επομένως δίνει κατά κάποιον τρόπο τη συγκατάθεσή Του, δηλαδή ανέχεται αυτό που εκτελεί ο άνθρωπος στην ατέλεια του. Ωστόσο, δεν το εγκρίνει, ακόμα και τότε που δεν εμποδίζει τον άνθρωπο. Το ότι ο άνθρωπος κατέχει την ελευθερία βούλησης σημαίνει ότι πρέπει να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη βούλησή του προς τα κάτω καθώς και προς τα πάνω, αφού μια ελευθερία αποκλείει κάθε περιορισμό.

Με ελεύθερη θέληση όμως δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, επειδή αυτή είναι αποφασιστική για την αιωνιότητα, για τη ζωή της ψυχής μετά το θάνατο. Η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου δημιουργεί για την ψυχή του την κατάσταση στο πνευματικό βασίλειο. Το θέλημα του Θεού θα είναι πάντα η τήρηση της θεϊκής τάξης, μια προσαρμογή στο νόμο Του, ο οποίος θεσπίστηκε με ύψιστη τελειότητα, με σοφία και αγάπη, για να ζήσουν τα πλάσματα ανάλογα με αυτούς τους νόμους και να μπορέσουν να εξελιχτούν σε τέλεια όντα.

Αλλά το ίδιο πρέπει να μπορέσουν να παραβιάσουν αυτούς τους θεϊκούς νόμους δυνάμει της ελεύθερης θέλησής τους, γιατί ο Θεός θέλει ν’αποφασίσουν. Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο με κανέναν τρόπο ενάντια στη θέλησή του, αλλά προσαρμόζεται ακόμα και στη θέλησή του με το να δεν απομακρύνεται από αυτόν ή του αφαιρεί τη δύναμη στην περίπτωση που η θέληση του ανθρώπου παίρνει λάθος κατεύθυνση και επιδιώκει να κάνει κάτι που αντιβαίνει τελείως στο θέλημα του Θεού. Τότε λοιπόν δεν παίνρει πίσω τη δύναμή Του, αλλά προσαρμόζει το θέλημά Του στη βούληση του ανθρώπου.

Και για αυτό το λόγο συμβαίνουν πράγματα που δεν συμφωνούν με την αιώνια Θεότητα. Ωστόσο, η σοφία Της οδηγεί το αποτέλεσμα κάθε γεγονότος έτσι ώστε μπορεί να είναι και εκείνο ωφέλιμο για την ανοδική ανάπτυξη της ανθρώπινης ψυχής. Ο Θεός δεν περιορίζει την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Κατά συνέπεια πρέπει και να της δώσει τη δυνατότητα να εκφραστεί και να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της. Και αυτό σημαίνει πάντα την παροχή δύναμης για έργα που δεν συμφωνούν οπωσδήποτε με το θέλημα του Θεού.

Ωστόσο, η σοφία του Θεού καταλαβαίνει όλες τις δυνατότητες για ένα ευνοϊκο αποτέλεσμα για την ψυχή του ανθρώπου. Και έτσι μια θέληση που είναι στραμμένη ενάντια στον Θεό μπορεί άθελά της να συμβάλει στην πνευματική άνοδο μιας ψυχής. Μόνο που σε τέτοια περίπτωση αυτή η άνοδος δεν αποδίδεται στη λάθος θέληση του ανθρώπου, αλλά αυτός θα πρέπει να λογοδοτήσει στον Θεό για τη λάθος θέλησή του, παρόλο που σε ορισμένα σημεία αυτή η θέληση προκάλεσε και μια συγκεκριμένη ευλογία. Ο Θεός οδηγεί όλες τις μοίρες. Δίνει στα πλάσματα στο στάδιο ως άνθρωποι την ελευθερία βούλησης. Μπορούν πάντα ν’αποφασίσουν για το καλό και δεν αναγκάζονται ποτέ να ενεργήσουν ενάντια στον Θεό. Αλλά έτσι όπως είναι η θέλησή τους, είναι και η σκέψη και η πράξη τους, και ανάλογη θα είναι επίσης η μοίρα τους στο επέκεινα και ο βαθμός της τελειότητάς τους, ο οποίος θα προκύψει από την ενέργειά τους κατά τη διάκρεια της επίγειας τους ζωής. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4885                29-4-1950

Η διάδοση των αποκαλύψεων. . .

Σας έχει τεθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη δραστηριότητά σας για Μένα και τη βασιλεία Μου, και αυτό θα έπρεπε να εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε. Αυτά που σας προσφέρονται από Μένα από πάνω έχουν αξία μονάχα εάν διαδίδονται, γιατί δεν μιλάω μόνο σ’έναν άνθρωπο, αλλά μέσω ενός ανθρώπου σε όλους όσους θέλουν να Μ’ακούσουν. Σ’εκείνους επομένως πρέπει να προσφερθεί ο λόγος Μου, κάτι που απαιτεί τη χρήση ολόκληρης της δύναμης και της θέλησής σας. Αφύπνισα παντού ενορατικούς και προφήτες για να ενημερωθεί η ανθρωπότητα για τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ερχόμενη Τελευταία Κρίση.  Αν τους πιστεύουν οι άνθρωποι, θα ετοιμαστούν.

Ωστόσο, δεν μπορώ ν’αναγκάσω κανέναν να πιστέψει, πρόκειται για μια υπόθεση της ελεύθερης βούλησης. Για αυτό το λόγο από την πλευρά Μου δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο από το να εκδηλώνομαι ξανά και ξανά σ’εκείνους που είναι ικανοί να παραλάβουν τις αποκαλύψεις Μου διά της θέλησης και διά του τρόπου ζωής τους. Για αυτό οι αποκαλύψεις αυτές θα αναγνωριστούν μονάχα από εκείνους που επίσης ζουν τη ζωή τους με αγάπη ανάλογα με το θέλημά Μου. Εκείνοι θα ξέρουν ποια αξία έχουν οι αποκαλύψεις Μου και θα επιδιώξουν να τις διαδώσουν.

Ο επιμένων νικά. . .  Ό,τι επιχειρήσει κανείς για να ενημερώσει τους ανθρώπους για Μένα και την ενέργειά Μου, για να σώσει τους συνανθρώπους από την αιώνια καταστροφή, για να τους ανακοινώσει το αναπόφευκτο προς το οποίο βαδίζει η ανθρωπότητα, θα το ευλογήσω. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα, μπορεί η διάδοση να γίνει με πολλούς τρόπους, πάντα θα ευλογήσω την κάθε σχετική δραστηριότητα, επειδή είναι απαραίτητο να ξέρουν οι άνθρωποι για το λόγο Μου που σας προσφέρεται από τα ύψη καθαρό και αυθεντικό.

Δεν μιλάω μάταια στους ανθρώπους διά του Πνεύματός Μου. Δεν διαλέγω μάταια τους κατάλληλους ανθρώπους μέσω των οποίων μπορώ να ενεργήσω στο Πνεύμα. Δεν πρέπει εσείς οι άνθρωποι ν’αδιαφορήσουν για τη δουλειά τους, αφού είμαι πάντα Εγώ στον Οποίο αποδεικνύετε την αδιαφορία σας. Όποιος έχει το λόγο Μου θα έπρεπε να το μεταδώσει. Όποιος το λαμβάνει από εκείνους θα έπρεπε επίσης να δουλέψει μαζί του, στην περίπτωση που το έχει αναγνωρίσει ως το λόγο Μου. Και όποιος δεν τον αναγνωρίζει δεν ανήκει στους δικούς Μου, αλλά θα έπρεπε να το συλλογιστεί, αφού κάποτε θα πρέπει να λογοδοτήσει για το ποια στάση πήρε απέναντι στο δώρο της χάρης Μου το οποίο του πρόσφερα.

Και έτσι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η κάθε μέρα· καμία μέρα δεν θα έπρεπε να περάσει χωρίς πνευματική δουλειά. Αυτό ισχύει προ πάντων για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στη λύτρωση παραπλανημένων ψυχών. Σ’εκείνους προσφέρεται κάθε υποστήριξη από την πλευρά Μου, η οποία κάνει δυνατή τη διάδοση της καθαρής αλήθειας. Και για αυτό οι υπηρέτες Μου θα έπρεπε να θεωρήσουν πως ό,τι τους πλησιάζει έχει σχέση με τη δουλειά τους για Μένα και τη βασιλεία Μου, αφού κάνω να συναντηθούν οι δικοί Μου για να μπορέσουν να ενεργήσουν ενωμένοι για Μένα την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4887                1-5-1950

Η μετάνοια των ψυχών που απόρριψαν το δώρο της θεϊκής χάρης. . .

Σε κατάσταση μεγάλων πνευματικών βασάνων βρίσκονται οι ψυχές τις οποίες πλησίασα μέσα στο λόγο, τον οποίο δεν δέχτηκαν ως τη φωνή του Πατέρα. Αφού την ικανότητα ν’αναγνωρίσουν την έχουν, τους λείπει μονάχα η βούληση για σοβαρή εξέταση. Ωστόσο, κάποτε αυτές οι ψυχές θα καταλάβουν, και τότε θα είναι τεράστια η μετάνοια τους για το ότι δεν εκμεταλλεύτηκαν ένα πολύτιμο δώρο της χάρης Μου, και οι αυτοκατηγορίες τους θα είναι αφάνταστα βάσανα. Σ’όποιον προσφέρεται το δώρο της χάρης Μου είναι κατά κάποιον τρόπο διορισμένο να κάνει πνευματική δουλειά, γιατί ξέρω για τον ψυχικό βαθμό ωριμότητάς του και θέλω να τον βοηθήσω να συνεχίσει ν’ανεβαίνει. Είναι ικανός ν’αναγνωρίσει εφόσον είναι πρόθυμος να βρεθεί στην αλήθεια.

Βρίσκεται λοιπόν τότε σε μια διασταύρωση και μπορεί να πάρει το δρόμο προς την αιώνια αλήθεια καθώς και το δρόμο προς τον κόσμο, και θα είναι η δική του θέληση που θα αποφασίσει. Άνθρωπος που έχει μπροστά του δύο δρόμους και παίρνει από μόνος του το λάθος δρόμο, θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει. Και αυτό νιώθει η ψυχή ασυνείδητα και βασανίζεται, παρόλο που ο νους του ανθρώπου θα ήθελε να διώξει τέτοιους δισταγμούς. Πρόκειται για μεγάλες πνευματικές αντιθέσεις τις οποίες συζητούν τότε η ψυχή και ο νους, και μακάριος ο άνθρωπος η ψυχή του οποίου μπορεί ακόμα να μεταπείσει το νου για να καταλάβει το σφάλμα του πριν να είναι αργά, δηλαδή πριν εγκαταλείψει η ψυχή το επίγειο της περίβλημα.

Ωστόσο, στην περίπτωση που μπαίνει στο πνευματικό βασίλειο στην κατάσταση του σκοταδιού, το φως που θα έπρεπε να τη φωτίσει θα καίει μέσα της σαν φωτιά, αφού και στην κατάσταση της άγνοιας έχει την επίγνωση του ότι φταίει η ίδια για το γεγονός ότι βρίσκεται στο σκοτάδι, διότι απέφυγε το φως που της άναψε η αγάπη και η χάρη Μου. Ζει τότε μέσα σε μεγάλα βάσανα λαχταρώντας εκείνο το μεγάλο δώρο της χάρης Μου, το οποίο δεν μπορεί πια να της παρασχεθεί, αφού το παραφρόνησε μια φορά.

Μπορεί μεν να βοηθηθεί από τα φωτεινά όντα, αυτά όμως δεν φαίνονται στην ψυχή σαν κομιστές του φωτός, αλλά η ελεύθερη θέληση της ψυχής δοκιμάζεται με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε βρίσκεται και πάλι σε μια διασταύρωση. . .  του ν’ακολουθήσει τις φωτεινές ψυχές, οι οποίες μεν δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, θέλουν όμως να τη βοηθήσουν. . .  ή του να παραμείνει άλλη μια φορά στην ξεροκεφαλιά της και ν’απορρίψει τη βοήθεια των φωτεινών όντων. Όπως στη γη ο άνθρωπος δεν αναγκάζεται να δεχτεί το φως που λάμπει από πάνω, έτσι επίσης στο πνευματικό βασίλειο είναι αποφασιστική η θέληση των ψυχών σχετικά με το τι στάση θα πάρουν απέναντι στη βοήθεια την οποία τους παρέχει πάντα η αιώνια Μου αγάπη για να τους οδηγήσει στα ύψη.

Στη γη όμως έχουν τη μεγάλη χάρη του λόγου Μου, ο οποίος τους αποφέρει με βεβαιότητα την πνευματική τους ωρίμανση. Και για αυτό είναι ανεύθυνο να μην προσέξουν το λόγο Μου, ο οποίος τους προσφέρεται από τα ύψη, και άρα να πάρουν αδιάφορη ή και εντελώς αρνητική στάση απέναντί του. Και για ευνόητους λόγους πρέπει να στεναχωριέται εξαιρετικά μια ψυχή στην περίπτωση που άφησε απρόσεκτο το πιο σίγουρο μέσο για την απόκτηση της αιώνιας ζωής και μένει τώρα σε πνευματικές σφαίρες σε μια αξιολύπητη κατάσταση, όπου επικρατούν το σκοτάδι και η δυστυχία.

Ωστόσο, ήταν η ελεύθερη της θέληση που δημιούργησε την αξιολύπητη αυτή κατάσταση, και η ψυχή επομένως πρέπει να την ανεχτεί ή να επιδιώξει μια αλλαγή και πάλι με ελεύθερη θέληση, δηλαδή να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία την οποία της προσφέρει η αγάπη και το έλεός Μου στο επέκεινα, για ν’ανέβει κάποτε στα ύψη και να μπορέσει να μπει στο φωτεινό βασίλειο, ακόμα και αν μονάχα μετά από ατελείωτο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θέλησή της μονάχα δημουργεί τη μοίρα της στην αιωνιότητα. . .  η θέλησή της αφυπνίζει την ψυχή στη ζωή, καθώς επίσης μπορεί να είναι η αφορμή για το πνευματικό θάνατο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4888                1-5-1950

Οι νεκροί θα αναστηθούν. . .

Η ενοχή των αμαρτιών. . .

Η αμαρτία θα φανεί κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. . .  Και επίσης θα αναστηθούν οι νεκροί μέσα στα έργα τους, δηλαδή οι ψυχές που είναι πνευματικά νεκρές θα βιώσουν, αναπολώντας, την κάθε κακή τους πράξη, την κάθε κακή σκέψη και πρόθεση που είχαν κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής, σαν γραμμένη με φλογερή γραφή. Και τότε η ψυχή θα καταλάβει τη δική της σκληρότητα και επίσης ότι δεν είναι αντάξια μιας ζωής στο φωτεινό βασίλειο, επειδή αρέσει στον Θεό μόνο τότε που στη γη έχει υποκύψει στις επιθυμίες και στις διαταγές Του. Οι νεκροί θα αναστηθούν. . .  Τίποτα δεν θα μείνει κρυμμένο, το καλό καθώς και το κακό θα φανούν. Ό,τι έκανε και σκέφτηκε ο άνθρωπος στη γη θα βγει στην επιφάνεια, και αλίμονο σ’έκείνον οι πράξεις του οποίου ήταν κακές. . .

Η κάθε αμαρτία θα ανταποδοθεί εφόσον δεν την έσβησε ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή τη συγχώρησε ήδη στη γη στον άνθρωπο που, παραδέχοντας την ενοχή του, την κουβάλησε στο σταυρό του Χριστού ζητώντας Του άφεση. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν λυτρωθεί από την αμαρτία από την υπέρμετρη αγάπη και χάρη του Ιησού. Και αυτοί δεν χρειάζονται να φοβούνται την Τελευταία Κρίση. Αλλά πόσο λίγοι είναι αυτοί. . .  Την πίστη στον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο συναντά κανείς πράγματι πολύ σπάνια, αφού λόγια του αέρα δεν την μαρτυρούν ακόμα, όσο δεν είναι ζωντανή μέσω της αγάπης. Επομένως μπορούν να θεωρούνται λυτρωμένοι από το αίμα του Χριστού μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που ζουν τη ζωή τους με αγάπη. . .  οι οποίοι βρήκαν τον Ιησού Χριστό μέσω της αγάπης και Του ζήτησαν βοήθεια στην πνευματική τους ανάγκη.

Αφού μονάχα η αγάπη Τον αναγνωρίζει ως Θεό και Λυτρωτή του κόσμου. Όποιος όμως δεν έχει την αγάπη μέσα του, προφέρει μόνο λόγια του αέρα όταν πρεσβεύει την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Όποιος δεν έχει την αγάπη μέσα του, δεν Τον πλησιάζει με βαθιά ταπεινότητα και Του ομολογεί την ενοχή του, αφού όποιος δεν έχει την αγάπη μέσα του είναι ακόμα υπόδουλος του αντιπάλου του Θεού, ο οποίος είναι εχθρός του Ιησού Χριστό και κατά συνέπεια θέλει να εμποδίσει να Τον πλησιάσει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Και για αυτό το λόγο η αμαρτία που θα φανεί κατά την Τελευταία Κρίση θα είναι μεγάλη. Μόνο λίγοι άνθρωποι θα ανήκουν σ’έκείνους που λυτρώθηκαν από το αίμα του Χριστού. Και η ενοχή των αμαρτιών των ανθρώπων θα είναι τεράστια όταν οι νεκροί θα αναστηθούν από τους τάφους τους για να λογοδοτήσουν για τις πράξεις και τις σκέψεις τους, δηλαδή όταν οι ψυχές πρέπει να ομολογήσουν την ενοχή τους, διότι δεν θα μείνει πια μυστικό τίποτα απ’ό,τι έγινε ποτέ. . .

Όλοι όσοι πέθαναν χωρίς τον Ιησού Χριστό, όλοι όσοι δεν Τον αναγνώριζαν στη γη και άρα δεν χρησιμοποίησαν τις χάρες του λυτρωτικού έργου, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Αφού δίχως τη ζωντανή πίστη σ’Αυτόν βρίσκονται ακόμα στο πιο βαθύ σκοτάδι στο επέκεινα, ακόμα και αν περάσουν ατελείωτοι καιροί. Αφού δεν μπορούν ν’ανέβουν στα ύψη χωρίς τον Ιησού Χριστό, διότι δεν έχουν την αγάπη μέσα τους και διότι στο επέκεινα επίσης η ανοδική ανάπτυξη είναι εφικτή μονάχα μέσω της αγάπης. Οι ψυχές έχουν και στο επέκεινα ακόμα τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, αλλά λίγες μόνο μετατρέπονται σε αγάπη με ελεύθερη θέληση, λίγες μόνο πιάνουν το σωτήριο λυτρωτικό Του χέρι όταν κατεβαίνει σ’εκείνες να τις βοηθήσει ν’ανέβουν σ’Αυτόν. . .

Χωρίς την αγάπη δεν Τον αναγνωρίζουν και δεν αφήνουν να τις βοηθήσει. Αφού η αμαρτία τις τραβά στην άβυσσο και τις κρατά εκεί σαν με αλυσίδες. Ένας μονάχα μπορεί να τις απελευθερώσει και Εκείνον τον Ένα δεν Τον αναγνωρίζουν στην τύφλωσή τους, η οποία είναι το αποτέλεσμα των αμαρτιών τους. Η Τελευταία Κρίση ωστόσο θα χωρίσει τα πνεύματα. Ακόμα και τότε ο Θεός θα απλώσει το εύσπλαχνο χέρι Του στους αμαρτωλούς, και όποιος το πιάσει και αφήσει να τον σηκώσει από το βάθος θα σωθεί από την τρομερή τιμωρία μιας εκ νέου φυλάκισης μέσα στη στερεή ύλη της νέας Γης. Η αμαρτία θα αποκαλυφτεί και επίσης η θέληση όσων αμάρτησαν, και ανάλογα με αυτή τη θέληση θα είναι η μοίρα των ψυχών μετά την Τελευταία Κρίση. Αφού ο Θεός είναι Θεός της αγάπης και της ευσπλαχνίας, αλλά και Θεός της δικαιοσύνης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4892                7-5-1950

«Ψάξτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού. . .»

Ψάξτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και θα προμηθευτείτε και με όλα τα άλλα. . .  Ακούστε τι θέλω να σας πω σχετικά με αυτή τη ρήση: Μπορείτε πάντοτε να βασίζεστε στην πατρική Μου φροντίδα εάν ζείτε ανάλογα με το θέλημά Μου. Και θέλημά Μου είναι να σκέφτεστε πρώτα τις ανάγκες της ψυχής σας πριν ασχοληθείτε με τα επίγεια προβλήματα. Ωστόσο, με τη στάση που έχετε τώρα εσείς οι άνθρωποι δεν θα δεχτείτε αυτή τη ρήση, αφού η πίστη σας είναι τόσο μικρή και αδύνατη ότι σας φαίνεται απίστευτο πως θα διατηρηθείτε επίγεια. Αφού για σας αυτή η επίγεια ζωή έχει προτεραιότητα και σκέφτεστε και εργάζεστε μονάχα για εκείνη.

Εγώ όμως θέλω να φροντίσετε πρώτα την ψυχή σας, και αν εκπληρώνετε αυτό τον όρο, θα φροντίσω Εγώ για τις επίγειες σας ανάγκες. Πρόκειται για μια υπόσχεση την οποία δεν έδωσα μάταια κατά τον καιρό της επίγειας Μου πορείας, αφού ήξερα για την αυξανόμενη απληστία για την ύλη και επίσης για τα αντίμετρά Μου που πρέπει να χρησιμοποιήσω για να εκπαιδεύσω τους ανθρώπους. Πρέπει να τους στέλνω επίγεια προβλήματα και δυστυχία για να οδηγήσω τις σκέσεις τους σε Μένα, και ήθελα να τους πω το πιο σίγουρο μέσο για ν’απαλλαχτούν από τις επίγειες δυσκολίες.

Έθεσα λοιπόν έναν όρο. . .  Να ψάξουν οι άνθρωποι τη βασιλεία Μου στη γη. . .  η εκπλήρωση του οποίου ήθελα ν’αμείψω με επίγεια φροντίδα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά πάνω στις ψυχές τους αμέριμνα. Καθαρά και σαφή ήταν τα λόγια Μου, και έτσι όπως τα είπα μπορούν και να ερμηνευτούν: Αναλαμβάνω τη φροντίδα για όλες τις σωματικές ανάγκες μόλις ο άνθρωπος κάνει αυτό για το οποίο του δόθηκε η επίγεια ζωή, δηλαδή αυξάνει την ψυχική του ωριμότητα, αναπτύσσεται πνευματικά, δηλαδή επιδιώκει τη βασιλεία Μου με όλο του το ζήλο για να γίνει μακάριος. Ποιος όμως παίρνει στα σοβαρά αυτά τα λόγια Μου, ποιος τινάζει από πάνω του κάθε επίγεια ανησυχία για να Μου τη φορτώσει γεμάτος πίστη στη βοήθειά Μου;

Πράγματι δεν θα χρειαζόταν να υπάρχει ένδεια στη γη αν οι άνθρωποι δέχονταν αυτά τα λόγια Μου με μια πίστη που αποδεικνύει τη σωστή σχέση των πλασμάτων Μου μ’Εμένα ως τον προαιώνιο τους Πατέρα και εγγυάται για αυτό και την εκπλήρωση. Μόνο λίγοι απέδειξαν στον εαυτό τους αυτό το γεγονός, μόνο λίγοι έχουν τη σταθερή πρόθεση ν’αποκτήσουν τη βασιλεία Μου και είναι για αυτό ελεύθεροι από κάθε επίγεια ανησυχία, αφού αυτούς τους λίγους φροντίζω όπως ένας πραγματικός πατέρας φροντίζει τα παιδιά του. . .  Τους παρέχω ό,τι έχουν ανάγκη, και αυτοί παίρνουν συχνά σαν διά θαύματος τα δώρα τις χάρης Μου, αφού δεν εγκαταλείπω σε επίγεια ένδεια κανέναν που Μου έχει πλήρη εμπιστοσύνη και επιδιώκει ν’αποκτήσει Εμένα και τη βασιλεία Μου.

Για τους άλλους όμως ο λόγος Μου είναι μονάχα μια κενολογία. Δεν τον παίρνουν στα σοβαρά και για αυτό δεν θα βιώσουν την εκπλήσωση της υπόσχεσής Μου όσον καιρό είναι μακριά Μου και μακριά από τη βασιλεία Μου, όσον καιρό επιδιώκουν να κατέχουν τον επίγειο κόσμο με τα αγαθά του και ξεχνούν την ψυχή τους. Αυτοί πρέπει να φροντίζουν μόνοι τους τον εαυτό τους, αφού η φροντίδα Μου εξαρτάται από την εκπλήρωση του όρου του να ψάξει ο άνθρωπος τη βασιλεία Μου και τη δικαιοσύνη της. . .  Ο καθένας θα μπορέσει να πείσει τον εαυτό του για την αλήθεια της υπόσχεσής Μου μόλις προτάξει τη φροντίδα της ψυχής του σε όλα τα άλλα, μόλις Με επιδιώξει, και ως αποτέλεσμα θα τον πιάσω και θα τον περιποιηθώ με όλη την πατρική Μου αγάπη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4894                10-5-1950

Εξήγηση για τις θεϊκές αποκαλύψεις. . .

Θα έπρεπε να μάθετε να πιστέψετε σε μια άμεση εισροή της δύναμής Μου με τη μορφή του λόγου Μου. Τότε θα σας είναι και κατανοητό ότι σε περιπτώσεις μεγάλης πνευματικής ένδειας και ταυτόχρονου ανοιχτού πνεύματος ένος πρόθυμου ανθρώπου εκδηλώνομαι ολοφάνερα, μιλώντας του για να βοηθήσω μέσω του όλους τους ανθρώπους. Θα σας είναι επίσης κατανοητό ότι η αγάπη Μου δείχνει και τρόπους και μέσα για να ξεφύγουν οι άνθρωποι από την πνευματική τους ένδεια, ότι τους δασκαλεύω λοιπόν πνευματικά και καμιά φορά ακόμα και επίγεια στην περίπτωση που αυτό είναι ανάγκη.

Υπάρχουν μάλιστα συχνά καρδιές πρόθυμες να δεχτούν το λόγο Μου, δηλαδή άνθρωποι που Μου είναι αφοσιωμένοι με αγάπη και θέλουν ν’ακούσουν το λόγο Μου. Ωστόσο, μόνο σπάνια ακούν το λόγο Μου ηχηρά, κάτι που προϋποθέτει έναν συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας. Διά του ηχηρού λόγου μπορώ να εκφραστώ σ’εκείνους τους ανθρώπους η αποστολή των οποίων είναι μια ιδιαίτερη, δηλαδή να είναι μεγάλοι πνευματικοί οδηγοί για τους συνανθρώπους τους. Σ’εκείνους μπορώ να μεταδώσω το λόγο Μου τόσο καθαρά και κατανοητά ώστε η απευθείας προσφώνησή Μου δεν θα δώσει αφορμή για αμφιβολίες.

Ωστόσο, δεν μπορώ να μιλήσω με αυτό τον τρόπο σ’όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουν ακόμα το βαθμό ωριμότητας που επιτρέπει τέτοια ολοφάνερη επίδραση πάνω τους. Παρ’όλα αυτά, πλησιάζω μέσα στο λόγο Μου όλους όσους Μου προσφέρουν την αγάπη και τη θέλησή τους και θέλουν να Μ’ακούσουν. Θα ήθελα να μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν Μου δίνουν προσοχή. Για αυτό προσφέρω το λόγο Μου στους λίγους που θέλουν να Μ’ακούσουν, όσες φορές Μου ανοίξουν την καρδιά τους, δηλαδή το πνευματικό τους αφτί. Δεν τους δίνω λιγότερο απ’ό,τι στους πρώτους, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν να παραλάβουν τα πάντα, και για αυτό το λόγο το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι διαφορετικό, αφού ένας άνθρωπος μπορεί να υποδέχεται μονάχα αυτό στο οποίο είναι δεκτική η ψυχή του.

Έχω μάλιστα προσωπική επαφή με τους παραλήπτες, καθώς είμαι συνδεδεμένος τόσο έντονα με το κάθε πλάσμα Μου ώστε μπορεί να Μ’αντιληφτεί όποτε θέλει. Και έτσι μπορεί επίσης να παραλαμβάνει τις καθοδηγήσεις και τις συμβουλές Μου, τις οποίες αντιλαμβάνεται σαν καθαρές σκέψεις και οι οποίες μπορούν να διευθύνουν ή να επηρεάσουν τον τρόπο ζωής του. Μπορεί ωστόσο και ν’απαιτήσω μια πνευματική δουλειά από έναν άνθρωπο, κάτι για το οποίο αυτός παίρνει επίσης την εντολή Μου και καθοδηγείται ανάλογα. Αφού η πνευματική δουλειά, η συμμετοχή στο λυτρωτικό έργο των πολλών παραπλανημένων ψυχών στη γη είναι πάρα πολύ σημαντική, και όποιος Μου προσφέρεται για κάτι τέτοιο τον δέχομαι ως υπηρέτη Μου και του αναθέτω και τη δουλειά του.

Εκδηλώνομαι στα παιδιά Μου με διάφορους τρόπους, και ο καθένας μπορεί ν’αντιληφτεί το λόγο Μου διαφορετικά. Πάντα όμως συνάπτω προσωπικές επαφές με όσους λαχταρούν το λόγο Μου, έτσι ώστε τους μιλάω Εγώ ο Ίδιος. Η σωστή, βαθιά λαχτάρα για Μένα τους εγγυάται και τη μετάδοση της δύναμής Μου με τη μορφή του λόγου Μου. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτή τη διαδικασία ως την άμεση επίδρασή Μου, αλλά τη θεωρούν δική τους διανοητική δραστηριότητα. Και για αυτό το λόγο οι συνάνθρωποι έχουν ξανά και ξανά αμφιβολίες για τη διαφορετικότητα όσων διοχετεύονται στα παιδιά Μου ως μηνύματα. Μιλάω στον καθένα που θέλει να Μ’ακούσει, και τη λαχτάρα για Μένα δεν την αφήνω ανεκπλήρωτη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4896                12-5-1950

Θεϊκές αποκαλύψεις – λόγια αγάπης και σοφίας. . .

Εγώ και ο λόγος Μου είναι το ίδιο. Ο λόγος Μου είναι η ακτινοβολία του Εαυτού Μου και επομένως η ίδια ουσία. Αφού όπου ακούει κανείς το λόγο Μου, πρέπει να είμαι και Εγώ ο Ίδιος, γιατί ο λόγος Μου προέρχεται άμεσα από Μένα. Και έτσι ο λόγος Μου θα μαρτυρεί πάντα μονάχα τον Εαυτό Μου, όπου και με ποιον τρόπο και να τον λάβει κανείς. Για αυτό πρέπει ωστόσο και να συμφωνεί, αλλιώς δεν είναι ο δικός Μου λόγος αλλά ανθρώπινος λόγος. Η μόνιμη παρουσία του Εαυτού Μου εγγυάται τη σωστή σκέψη. Κατά συνέπεια άνθρωπος που είναι δεμένος μαζί Μου μέσω μιας ζωής σύμφωνης με το θέλημά Μου, μέσω ενός τρόπου ζωής με αγάπη, δεν μπορεί ποτέ να σκέφτεται λάθος, στην περίπτωση που δεν ακούει το λόγο Μου ηχηρά αλλά μέσω σκέψεων.

Αυτή την προϋπόθεση πρέπει πρώτα να έχετε διαπιστώσει για να μπορέσετε να κρίνετε ποιος είναι σωστός και ποιος λάθος προφήτης, για να κρίνετε την αλήθεια όσων προσφέρονται ως αποκαλύψεις από πάνω. Όπου μπορώ να είμαι παρόν Εγώ ο Ίδιος διά της αγάπης, εγγυάται η σωστή σκέψη και η σωστή αντίληψη. . .  Εσείς οι άνθρωποι ωστόσο συχνά δεν μπορείτε να κρίνετε το κατά πόσον ένας άνθρωπος στέκεται στην αγάπη, και για αυτό το λόγο σας λείπει μερικές φορές η κριτική ικανότητα για την αλήθεια των μηνυμάτων η αρχή των οποίων θεωρείται το πνευματικό βασίλειο. Όποιος μιλά για Μένα, ο Οποίος είμαι η Ίδια η αιώνια Αγάπη, πρέπει και να έχει πιαστεί από το πνεύμα αγάπης Μου. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν αποδεικνύει ακόμα ότι ο δέκτης του λόγου Μου έχει διεισδύσει στη σοφία.

Λόγια αγάπης μεταδίδω σε κάθε άνθρωπο που Μου προσφέρει αγάπη και επιθυμεί την έκφραση της δικής Μου αγάπης. Λόγια σοφίας ωστόσο προϋποθέτουν μια αποστολή την οποία θα έπρεπε να εκπληρώσει ο άνθρωπος. Λόγια σοφίας διοχετεύονται σ’εκείνους που έχουν το καθήκον να διδάσκον, να φέρουν στους συνανθρώπους τους το Ευαγγέλιο. Όπου μεταδίδονται λόγια σοφίας η ψυχή έχει πετύχει έναν συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας, καθώς έχουν εκπληρωθεί οι όροι από τους οποίους εξαρτάται μια δραστηριότητα ως δάσκαλος για τη βασιλεία Μου.

Η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου μπορεί μεν να κλειστεί σ’αυτή τη σοφία, δηλαδή να την απορρίψει ως αναξιόπιστη, στην περίπτωση που οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην αποστολή ενός προφήτη, ενός υπηρέτη για Μένα και τη βασιλεία Μου. Όποιος όμως έχει αφυπνιστεί από το Πνεύμα Μου δέχεται τέτοιες διδασκαλίες χωρίς αμφιβολίες, και εκείνες συμπληρώνουν τις γνώσεις του, την κατανόησή του, αυξάνουν την αγάπη του για Μένα. Όποιος ωστόσο σκανδαλίζεται από διδασκαλίες σοφίας σίγουρα δεν έχει αφυπνιστεί από το Πνεύμα Μου, αλλιώς θα αναγνώριζε το λόγο Μου και άρα επίσης Εμένα ως τον δότη του λόγου.

Χαίρομαι πολύ για εκείνους που απομακρύνονται από τον κόσμο και ψάχνουν και βρίσκουν το νόημα της ζωής τους μέσα στην υπηρεσία για Μένα και τη βασιλεία Μου. Θα είμαι πάντα κοντά τους, θα δώσω τη σωστή κατεύθυνση στις σκέψεις τους. Δεν θα τους αφήσω ποτέ χωρίς πνευματική προστασία, δηλαδή θα τοποθετήσω πάντα στην πλευρά τους οδηγούς από το φωτεινό βασίλειο, οι οποίοι θα τους φροντίζουν και θα τους προστατεύουν από το να πάρουν λάθος δρόμο. Αφού όπου επιτρέπονται να ενεργήσουν καλές πνευματικές δυνάμεις μέσω μιας θέλησης του ανθρώπου που είναι στραμμένη σε Μένα, εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει ο άνθρωπος στην άβυσσο. Όλες οι δυνάμεις από το φωτεινό βασίλειο είναι υποδοχές της δύναμης αγάπης Μου και επομένως σταθμοί μέσω των οποίων διοχετεύεται η δύναμή Μου στους ανθρώπους.

Το αν λαμβάνει κανείς το λόγο Μου, τη φανερή ακτινοβολία της δύναμής Μου, απευθείας από Μένα ή του τον μεταδίδουν οι φορείς του φωτός Μου στο πνευματικό βασίλειο, δεν έχει καμία σημασία για την αξία των μηνυμάτων, αφού καθοριστικό είναι πάντοτε το δικό Μου θέλημα και οι φορείς του φωτός εκπληρώνουν αποκλειστικά το δικό Μου θέλημα. Είναι πάντα ο πνευματικός σπινθήρας μέσα στον άνθρωπο που ψάχνει επαφή με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα και που καταλαβαίνει ό,τι πνευματικό και το παραλαμβάνει σαν εκροή του πατρικού Πνεύματος.

Δίνω απεριόριστα και αφήνω τις ακτίνες της αιώνιας Μου αγάπης να λάμπουν πάνω στα ατελή πνευματικά όντα, και συνέχεια συμπληρώνονται κενά γνώσεων. Ο άνθρωπος διδάσκεται συνέχεια έτσι όπως το θεωρώ ευλογία για την πορεία ανάπτυξής του. Στην περίπτωση που οι γνώσεις ενός ανθρώπου διευρύνονται, στην περίπτωση που του ανοίγονται γνώσεις που δεν κατείχε πριν και οι οποίες δεν του προσφέρθηκαν απ’έξω, είναι ευδιάκριτη μια ακτινοβολία της αγάπης Μου, και τότε ο άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει ότι τον δίδαξα Εγώ.

Μπορεί μάλιστα να έχει αποκτήσει τις γνώσεις του με διανοητικό τρόπο. Παρ’όλα αυτά όμως ήταν δραστήριο μέσα του το Πνεύμα Μου, το Οποίο του έμαθε να σκεφτεί σωστά και τον οδήγησε να βρει ένα πόρισμα που τον ικανοποιεί, το οποίο δηλαδή καταλαβαίνει ως σωστό. Μόνο που πρέπει. . .  και αυτό είναι ο πρώτος όρος. . .  να Μου παρουσιάσει της ερωτήσεις που τον απασχολούν. Πρέπει να ζητήσει συνειδητά την υποστήριξή Μου, πρέπει να Μου ζητήσει βοήθεια, σωστή σκέψη και πλήρη κατανόηση για τη σοφία από τους ουρανούς, δηλαδή για γνώσεις που βρίσκονται εκτός των επίγειων ορίων.

Δεν πρέπει να περιμένει από την αδύνατη ικανότητα του νου του να τον διαφωτίσει πλήρως, αλλά πρέπει μέσα στις σκέψεις του ν’απευθυνθεί στην Αρχή της αλήθειας. Πρέπει να έρθει κοντά Μου, και πράγματι δεν θα τον αφήσω να βαδίσει στη γη μέσα στην άγνοια. Θα τον διδάξω μ’έναν τρόπο ώστε θα αποκομίσει πραγματικές γνώσεις, ώστε θα γίνει φωτός μέσα του και θα διωχθεί το πνευματικό σκοτάδι. Αφού οι άνθρωποι είναι τα πλάσματά Μου, τα οποία θέλω να εκπαιδεύσω για να γίνουν παιδιά Μου και τα οποία μονάχα διά της αλήθειας μπορούν να Με αναγνωρίσουν ως προαιώνιο Πατέρα και Δημιουργό. Για αυτό το λόγο οδηγώ στην αλήθεια όλους τους ανθρώπους που τη λαχταρούν και που Με πιστεύουν, αλλιώς δεν ζητούν την υποστήριξή Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4898                17-5-1950

Η αγάπη του Θεού για τα πλάσματά Του. . .

Το ότι δεν σας αρνούμαι ποτέ την αγάπη Μου είναι η απόδειξη για το ότι δημιουργήσατε από την αγάπη Μου, η οποία δεν αλλάζει ποτέ στην αιωνιότητα. Για αυτό θα μπορείτε πάντα να αισθάνεστε την αγάπη Μου, εφόσον το θέλετει οι ίδιοι. Στην περίπτωση όμως που απομακρύνεστε τόσο πολύ από Μένα ώστε δεν μπορείτε πια να νιώσετε τη δύναμη της αγάπης Μου, δεν έχετε παρ’όλα αυτά αποκλειστεί από την αγάπη Μου, αλλά αυτή θα δημιουργήσει ξανά και ξανά νέες δυνατότητες να σας οδηγήσει πίσω στο κύκλωμά της, για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην ευτυχία που σημαίνει για σας η ακτινοβολία της αγάπης Μου.

Είστε τα παιδιά της αγάπης Μου. . .  Δεν έχετε πλήρη συναίσθηση ολόκληρης της σπουδαιότητας αυτής της ρήσης, γιατί στη γη μπορείτε μάλιστα να διαισθανθείτε τη μακαριότητα της αγάπης, αλλά δεν θα μπορούσατε πια να ζήσετε αν σας πλημμύριζε στο σαρκικό σας σώμα η αφθονία της δύναμης αγάπης Μου. Ό,τι εκπήγασε από την αγάπη Μου παραμένει δικό Μου κομμάτι, από το οποίο δεν αφήνω τίποτα να χαθεί, επειδή είναι έντονα συνδεδεμένο μαζί Μου, ακόμα και στην κατάσταση της αποστασίας από Μένα, την οποία εκτελεί μάλιστα το ίδιο το ον, η οποία ωστόσο από πλευράς Μου δεν μπορεί ποτέ να γίνει, γιατί το κρατά η αγάπη Μου.

Απεριόριστη μακαριότητα ωστόσο είναι η αγάπη μόνο τότε που ενώνει και τους δύο συντρόφους, και για αυτό το λόγο προσπαθώ συνέχεια να κερδίσω την αγάπη των πλασμάτων Μου, για να μπορέσω να τους προσφέρω τη μακαριότητα τέτοιας αγάπης και γιατί Εγώ ο Ίδιος βρίσκω μεγάλη ευτυχία μέσα σ’αυτή την αγάπη. Κάποτε όμως η αγάπη Μου θα πετύχει, διότι η δύναμή της είναι αφάνταστη, δεν επενεργεί ωστόσο με όλη της την ισχύ πάνω στα παιδιά Μου, επειδή θέλω να έρθουν κοντά Μου εθελοντικά, να Μου προσφέρουν εθελοντικά και τη δική τους αγάπη, να γίνουν στην πραγματικότητα τα παιδιά Μου, τα οποία θα βρουν το δρόμο πίσω στον Πατέρα τους ωθημένα από τη θερμή τους αγάπης. Και επειδή σας αγαπώ με αναλλοίωτη δύναμη, μπορείτε και να Μου έχετε εμπιστοσύνη και να θεωρήσετε δυνατό ό,τι αλλιώς σας φαίνεται αδύνατο, εφόσον είναι ευλογία για σας.

Αφού επειδή σας αγαπώ δεν θέλω να σας αρνηθώ τίποτα που θα σας κάνει ευτυχισμένους, δεν θέλω ωστόσο ούτε να σας παρέχω τίποτα που δεν θα σας συμφέρει. Για αυτό αφήστε το στην κρίση Μου πώς και με ποιον τρόπο να σας δώσω όσο ζείτε στη γη, αφού η ατελείωτη αγάπη Μου καθορίζει και η σοφία Μου καταλαβαίνει τι είναι ωφέλιμο για σας. Να είστε όμως πάντα πεπεισμένοι για το ότι κατέχετε την αγάπη Μου, για το ότι αυτή σας φροντίζει και θέλει πάντα μόνο να προωθήσει το αιώνιο σας καλό. Να είστε πεπεισμένοι για το ότι για Μένα θα μείνετε πάντα τα παιδιά Μου, τα οποία δεν θα αποκηρυχτούν ποτέ από την πατρική αγάπη, διότι δημιουργήθηκαν από την αγάπη Μου, η οποία θα μείνει αναλλοίωτη στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4899                18 κ. 19-5-1950

Η ενσάρκωση φωτεινών όντων. . .

Πρόδρομος. . .

[Αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation _BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της Νέας Γης“, σελ. 398  - 401. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Διοχετεύω το Ευαγγέλιο στη γη, και όταν το λαμβάνετε από πάνω είναι καθαρό και δεν το έχει νοθεύσει η ανθρώπινη θέληση. Ξέρω ότι αυτό είναι απαραίτητο, επειδή αμέτρητοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν την επαφή μαζί Μου λόγω του ότι δεν διδάσκονται πλέον την αμειγή αλήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που Εγώ ο Ίδιος ενσωματώνομαι και εκδηλώνομαι μέσα στο πνεύμα των λίγων εκείνων που επιθυμούν να Με υπηρετήσουν. Χάρη στην αγάπη και τη σοφία Μου έχω διαπιστώσει από πολύ καιρό την αναγκαιότητα να δοθεί στον κόσμο μέσα από αυτούς τους εθελοντές υπηρέτες Μου η αλήθεια στην πιο αγνή μορφή της. Αυτή η αναγκαιότητα και μόνο είναι αρκετή για να Μου επιβάλει να προστατεύω τον παραλήπτη της άνωθεν αλήθειας από την επήρεια ακάθαρτων πνευμάτων τα οποία παρεισφρέοντας επιδιώκουν να συγκχύσουν της σκέψεις του και να εμποδίσουν τη διοχέτευση της αλήθειας.

Όποιος λοιπόν είναι παραλήπτης του Ευαγγέλιου που Εγώ ο Ίδιος δίδαξα στη γη και του οποίου τη διάδοση αναθέτω και πάλι τους επίγειους εργάτες Μου, αυτός μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος ότι γνωρίζει όντως την αλήθεια. Έτσι είναι ικανός να διδάξει τους συνανθρώπους του, ως ένας απόστολος που στέλνω για την έσχατη εποχή, χωρίς να φοβάται ότι θα μπορούσαν να διεισδύσουν λάθη στις διδασκαλίες του. Και με αυτή τη βεβαιότητα οφείλει να διδάξει όλους όσους παρουσιάζονται στο δρόμο του. Πρέπει να αισθάνεται ότι μιλά στο όνομά Μου και ότι πρεσβεύει για λογαριασμό Μου όσα έχει λάβει από Μένα τον Ίδιο, γιατί νιώθει μέσα στην καρδιά του την ενδόμυχη αίσθηση ότι είναι αληθινά.

Τον καιρό αυτό είναι πολλές οντότητες ενσαρκωμένες στη γη, επειδή χρειάζεται μια εξαιρετικά μεγάλη βοήθεια λόγω της μεγάλης πνευματικής κατάπτωσης της ανθρωπότητας. Αυτές οι φωτεινές ψυχές λειτουργούν ως επί το πλείστον ως πνευματικοί οδηγοί. Τούτο σημαίνει ότι επειδή ζουν απολύτως σύμφωνα με το θέλημά Μου έχουν στενή σύνδεση μαζί Μου, ούτως ώστε μπορούν να παίρνουν άμεσα από Μένα τις διδασκαλίες Μου και να τις μεταφέρουν στους ανθρώπους. Ο βαθμός τελειότητας αυτών των φωτεινών όντων είναι τέτοιος που είναι αδύνατο να αποτύχουν και να πέσουν χαμηλά στον κόσμο της ύλης. Για το λόγο αυτό άλλωστε παρουσιάζουν πάντοτε πολύ μεγάλη ταπεινοσύνη και αυταπάρνηση στη γήινη ζωή τους, όπου η μόνη τους επιδίωξη είναι να φέρουν το βασίλειό Μου στην ανθρωπότητα χωρίς να θέλουν να αποκομίσουν κάποιο άλλο όφελος για τον εαυτό τους, πέρα από το να Με υπηρετούν και να βοηθούν τους συνανθρώπους τους.

Κατά συνέπεια μια τέτοια φωτεινή οντότητα που τη στέλνω με μια συγκεκριμένη αποστολή σγη γη μπορεί να ενσαρκωθεί επανειλημμένα εκεί, εάν το απαιτεί η πνευματική ένδεια των ανθρώπων. Μια τέτοια ενσάρκωση σημαίνει ότι υπηρετούν ακαταπόνητα το σκοπό τους μέχρι το τέλος της αποστολής τους, διότι είναι η βούλησή Μου που κυριαρχεί σε αυτές τις οντότητες, δεδομένου ότι έχουν ενσωματώσει εθελοντικά το είναι τους στο δικό Μου και ούτε υπάρχει περίπτωση να χάσουν πλέον στη γη το βαθμό τελειότητας που διαθέτουν. Για αυτό δεν πρόκειται άλλωστε να αποκτήσουν ουδέποτε εξουσία κατώτερα πνεύματα πάνω σ’έναν τέτοιο άνθρωπο που είναι ενσάρκωση μιας φωτεινής οντότητας ούτε θα υποκύψει ποτέ στην κακή επιρροή τους. Επομένως αποκλείεται να πέσει ποτέ επί γης ένα ήδη τελειοποιημένο πνεύμα, να μην εκπληρώσει δηλαδή την αποστολή του. . .

Απλά μόνο στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να φανεί ότι διακόπτεται χωρίς να ολοκληρωθεί μια τέτοια αποστολή, όταν ανακαλείται αιφνίδια στο πνευματικό βασίλειο ο ουράνιος απεσταλμένος ή όταν τερματίζεται πρόωρα η επίγεια ζωή του επειδή πέφτει θύμα των ανθρώπων που τον εχθρεύονται. Βέβαια Εγώ το ξέρω αυτό από αιωνιότητες, αλλά παρ’όλα αυτά δεν επεμβαίνω με τη δύναμή Μου, γιατί δεν θέλω να στερήσω από τους ανθρώπους την ελευθερία της βούλησής τους. Οπωσδήποτε όμως το έργο της λύτρωσης θα οδηγηθεί ως το τέλος του και τα πάντα θα εκτυλιχθούν όπως έχουν καθοριστεί στο προαιώνιο σχέδιό Μου. Ακόμα και τα πιο τέλεια πνεύματα από τους ουρανούς θα ενσαρκώνονται κατά διαστήματα προκειμένου να επέλθει μια πνευματική άνοδος στους ανθρώπους, γιατί χωρίς μια τέτοια βοήθεια είναι πολύ αδύναμοι για να αντισταθούν στο εγκόσμιο πνεύμα. Και τότε είναι που θα αναστηθούν επίσης οι νεκροί από τους τάφους τους, το οποίο σημαίνει ότι οι τελείως τυφλοί στο πνεύμα μπορούν να αφυπνιστούν και να αποκτήσουν την όραση χάρη σ’ένα φωτοβόλο κεραυνό που έρχεται από ψηλά. . .

Αλλά τότε θα είναι η τελευταία περίοδος πριν από το τέλος, όπου θα αναμένεται ο ερχομός Μου, τον οποίο επανειλημμένα και σε όλους τους τόνους έχουν προαγγείλλει ενορατικοί και προφήτες. Μα πριν από Μένα θα λάμψει στη γη ένα πολύ μεγάλο φως μέσα σε ένα λιτότατο ένδυμα. Αυτό θα προαγγείλλει άλλη μια φορά τον ερχομό Μου, όπως το είχε κάνει πριν την ενανθρώπισή Μου σε αυτή τη γη, προτού αρχίσω να διδάσκω στους ανθρώπους το Ευαγγέλιό Μου. Τότε ήταν ο πρόδρομός Μου και θα ξαναείναι τώρα το ίδιο. Από τα λεγόμενά του θα τον αναγνωρίσετε με βεβαιότητα, διότι εκφράζεται με τα ίδια λόγια και μαρτυρεί για Μένα, όπως ακριβώς είχε κάνει και τότε.

Το πνεύμα του έρχεται στη γη μόνο για να εκπληρωθεί ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να προηγηθεί του ερχομού Μου έχοντας πλήρη γνώση της προέλευσης και της αποστολής του. Επειδή δε διαβλέπει τα πάντα γνωρίζει επίσης τη μοίρα που τον περιμένει στον κόσμο, αλλά δεν θέλει να την αποφύγει, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του έργου της λύτρωσης στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος από αγάπη για τους υπόδουλους αδελφούς του. Το ξέρει ότι με το θάνατό του θα ολοκληρωθεί η αποστολή του και άλλο πόθο δεν έχει από το να ενωθεί οριστικά μαζί Μου, τον Κύριο και Δάσκαλό του, το φίλο και αδελφό, τον προαιώνιο Πατέρα του. . .

Όταν λοιπόν κάνει την εμφάνισή το,υ το τέλος είναι πλέον πολύ κοντά, διότι τον ακολουθώ κατά πόδας και επαληθεύω τις προαγγελείες Μου. Η δε επιστροφή Μου είναι η τελευταία πράξη πριν την ολοκληρωτική καταστροφή της γης με όλα τα έμβια όντα πάνω της. . .  Τότε θα εκπληρωθούν οι γραφές. Θα γίνει ένας νέος ουρανός και μια νέα γη, όπου θα βρίσκομαι μεταξύ των δικών Μου ανθρώπων, όπου θα υπάρχει μόνο ένας ποιμένας και μια ποίμνη. Διότι όλοι όσοι θα ζουν τότε θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μαζί Μου, ώστε θα μπορώ και Εγώ να βρίσκομαι ανάμεσά τους. Και όλοι οι άνθρωποι της νέας γης είναι παιδιά δικά Μου, στα οποία έρχομαι Εγώ ο Ίδιος σαν Πατέρας τους, για να τους προσφέρω οτιδήποτε μπορεί να τα κάνει ευτυχισμένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4901                21-5-1950

Υπερνίκηση της ύλης. . .

Τα αγαθά αυτού του κόσμου χάνουν την αξία τους μόλις το πνευματικό βασίλειο ανοίγει το κέρας της Αμάλθειας και το χύνει πάνω στον άνθρωπο. Για αυτό θα μπορείτε πάντα να καταλάβετε ποιος έχει επαφές με το πνευματικό βασίλειο, συνειδητά ή και ασυνείδητα μέσω ενός θεάρεστου τρόπου ζωής, αφού αυτός δεν δίνει μεγάλη σημασία στον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν μόνο λίγοι τέτοιοι άνθρωποι, η πλειοψηφία είναι δεσμευμένη από την ύλη και δεν έχει τη θέληση ν’αποδεσμευτεί από εκείνη. Τέτοια θέληση όμως θα τους έδινε και τη δύναμη να καταφέρουν την αποδέσμευση.

Η ύλη ασκεί όλο και μεγαλύτερη γοητεία στους κατοίκους της γης, όσο περισσότερο πλησιάζει το τέλος. Η ύλη τραβά τον άνθρωπο σε χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο ο άνθρωπος κινδυνεύει ιδιαίτερα, και για να βοηθηθεί υπάρχει μονάχα η δυνατότητα να του παρθεί η ύλη διά του θελήματος τους Θεού. Πρέπει ν’απελευθερωθεί από την ύλη αναγκαστικά για να μπορέσει τότε να παραιτηθεί από αυτήν με ελεύθερη θέληση ή και να τη λαχταρήσει άλλη μια φορά με όλες τις αισθήσεις του και να επιδιώξει να την αποκτήσει ξανά. Σε τέτοια περίπτωση αρνήθηκε τη βοήθεια, η επιδίωξή του παίρνει φανερά την κατεύθυνση προς τα κάτω. . .  η ύλη γίνεται η καταστροφή του. . .

Τότε η μοίρα του είναι αυτό που λαχταρούσε, αλλά με διαφορετικό τρόπο. . .  Δεν κερδίζει επίγεια αγαθά, αλλά γίνεται ο ίδιος αυτό που λαχταρούσε. . .  η πιο σκληρή ύλη, την οποία να υπερνικήσει θα χρειαστεί και πάλι ατελείωτους καιρούς. Όσο όμως ζει στη γη έχει τη δυνατότητα ν’απελευθερωθεί από την ύλη, μόλις οι σκέψεις και η θέλησή του παίρνουν την κατεύθυνση προς το πνευματικό βασίλειο. Αφού από τότε που ο άνθρωπος αγγίχτηκε μια φορά από τις ακτινοβολίες εκείνου του βασιλείου, η αγάπη του για την ύλη αρχίζει να μειώνεται, η ψυχή αισθάνεται την απόλαυση των πνευματικών ακτινών και τους παραδίδεται όλο και περισσότερο.

Ένα άγγιγμα από το πνευματικό βασίλειο γίνεται ήδη στην περίπτωση που ο άνθρωπος ακούει προσεκτικά όταν του μεταδίδεται ο θεϊκός λόγος. Εάν μεν τον ακούει μονάχα με το σωματικό του αφτί, δεν υπάρχει ακόμα κανένα αποτέλεσμα· πρέπει η καρδιά του ανθρώπου ν’ανοιχτεί στο θεϊκό λόγο και πρέπει η καρδιά και ο νους να επεξεργαστούν αυτό που άκουσαν. Τότε οι πνευματικές ακτίνες αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα και αποδείχνονται αντιστάθμισμα στην ύλη. Ο χρόνος μέχρι το τέλος είναι σύντομος, και όμως αρκεί για τη μετατροπή της βούλησης ενός ανθρώπου, αφού στην περίπτωση καλής βούλησης η επιρροή από το πνευματικό βασίλειο μπορεί να καταφέρει μια αλλαγή της σκέψης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που γίνεται ευδιάκριτο από τη μειωμένη επιθυμία του ανθρώπου για τον κόσμο και τις χαρές του, για γήινη ιδιοκτησία και τιμή και δόξα.

Άνθρωπος που κάνει πνευματικές προσπάθειες αποσύρεται από τον κόσμο. Αρχίζει να κάνει ενδοσκόπηση. Ζει μάλιστα ακόμα στον υλικό κόσμο, αγγίζεται όμως μόνο λίγο αυ’αυτόν. Και για αυτό το λόγο ο πνευματικός κόσμος μπορεί να επιδράσει πάνω του με επιτυχία, αφού του δίνει στο ίδιο βαθμό που εκείνος παραδίδει επίγεια αγαθά, μόνο που δίνει αγαθά τα οποία δεν θα χάσουν ποτέ την αξία τους και τα οποία βοηθούν την ψυχή να βρει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος πρέπει να θυσιαστεί για να μπορέσει ο άνθρωπος να παραλάβει πνευματικά αγαθά. Ωστόσο, όπου τα μάτια είναι ακόμα στραμμένα στη γήινη ύλη, στον κόσμο με τις χαρές του, δεν μπορούν εύκολα να διοχετευτούν πνευματικά αγαθά. . .

Αν ξέρατε, εσείς οι άνθρωποι, πόσο σύντομη ακόμα θα είναι η επίγεια σας ύπαρξη και ότι εσείς που λαχταράτε τον κόσμο θα χάσετε ό,τι επιδιώκετε τώρα, θα μαζεύατε με χαρά έναν πλούτο που θα έχει αιώνια διάρκεια. Ωστόσο, δεν μπορεί να σας παρασχεθεί πλήρη γνώση, δηλαδή ενημερώνεστε μεν σχετικά, δεν αναγκάζεστε όμως να πιστέψετε, επειδή θα έπρεπε ν’αποφασίσετε ελεύθερα να παραιτηθείτε από την ύλη για να την αλλάξετε με πνευματικά αγαθά. Πρέπει να στέκεστε μέσα στον κόσμο και να μάθετε να τον περιφρονήσετε. Πρέπει να διαθέτετε τα πάντα και να παραιτηθείτε εθελοντικά απ’αυτά. Πρέπει ν’αποδεσμεύσετε την καρδιά σας απ’αυτά, παρόλο που σας έχουν δοθεί πολλά επίγεια αγαθά. Πρέπει να θυσιάσετε απ’αυτά που σας αρέσουν για να τα δώσετε στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. . .

Τότε σας δίνεται πίσω με άφθαρτη μορφή ό,τι παραδίδετε. Σας προσφέρεται από το πνευματικό βασίλειο ένας θησαυρός που σας πλουτίζει αφάνταστα και τον οποίο να χάσετε δεν χρειάζεστε ποτέ να φοβάστε. Αφού αυτό τον θησαυρό θα πάρετε μαζί σας στο πνευματικό βασίλειο όταν έχει έρθει το τέλος ή αν ανακαλεστείτε πρόωρα για να μπείτε στην αιωνιότητα. Αποδεσμευτείτε από την ύλη, παραδώστε την εθελοντικά και αλλάξτε τις επιθυμίες σας όσο έχετε ακόμα χρόνο, για να μην χρειαστείτε να φοβηθείτε το τέλος, το οποίο θα επιφέρει την καταστροφή όσων σας περιστοιχίζουν ακόμα ως ύλη. . .  Μαζέψτε πνευματικά αγαθά, τα οποία είναι άφθαρτα, ακόμα και τότε που θα διαλυθεί ολόκληρη η γη για ν’αναμορφωθεί. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4905                28-5-1950 (γιορτή του Αίγου Πνεύματος)

«Θέλω να χύσω το Πνεύμα Μου πάνω σ’ολόκληρη τη σάρκα. . .»

Θέλω να χύσω το Πνεύμα Μου πάνω σ’ολόκληρη τη σάρκα, και υπηρέτες και υπηρέτριες θα προφητεύουν. . .  Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην περίοδο του τέλους όταν αυτά τα λόγια Μου θα πραγματοποιηθούν. . .  Το κέρας της Αμάλθειας της χάρης Μου θα χυθεί, αφού το Πνεύμα Μου αποκαλύπτεται σε όλους όσους επιτρέπουν να ενεργήσω μέσα τους. Πάνω σε υπηρέτες και υπηρέτριες θέλω να χύσω το Πνεύμα Μου. . .  όσοι είναι πρόθυμοι να Με υπηρετήσουν θα διδαχτούν απευθείας από Μένα για ν’ακούσουν το λόγο Μου και να μιλήσουν στους συνανθρώπους τους για τον ερχόμενο καιρό.

Οι προφητείες των παλιών ενορατικών και προφητών θα επαναλαμβάνονται από ενορατικούς και προφήτες της έσχατης περιόδου. Αφού και αυτοί θα δουν στο πνεύμα τους αυτά που θα έρθουν, θα δουν το ερχόμενο τέλος, τη μεγάλη πνευματική ένδεια των ανθρώπων. Και θα υπηρετήσουν ως φερέφωνα για Μένα, θα ετοιμαστούν ως δοχεία μέσα στα οποία θα μπορέσει να ρεύσει το Πνεύμα Μου, έτσι ώστε θα δουν ξεκάθαρα αυτά που έχουν προοριστεί από τους αιώνες των αιώνων. Το Πνεύμα Μου λοιπόν θα ενεργήσει μέσα σ’εκείνους τους ανθρώπους. . .

Όταν ανέβηκα στον ουρανό, το έργο είχε ολοκληθρωθεί. . .  ο θάνατος είχε ξεπεραστεί, το σκοτάδι του πνεύματος είχε τσακιστεί, η ακτίνα φωτός από πάνω μπορούσε να περάσει και να φτάσει στη γη και το Πνεύμα Μου μπορούσε να γεμίσει τους ανθρώπους που Με πίστευαν. Είχε δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ανάμεσα στο πνευματικό και το επίγειο βασίλειο. Υπήρχε μια γέφυρα από το ένα στο άλλο, η οποία οδηγεί αναπόφευκτα σε Μένα. Αφού όποιος επιτρέπει την ενέργεια του Πνεύματός Μου έχει δικαίωμα στην αιώνια πατρική Μου αγάπη, είναι ως το παιδί Μου κληρονόμος του Πατέρα.

Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν καλά την επιφοίτηση του Πνεύματος, τη θεώρησαν γεγονός της Πεντηκοστής που έγινε μόνο μια φορά, ως ορατή βεβαίωση της αποστολής των μαθητών Μου, οι οποίοι μίλησαν σε όλες τις γλώσσες και ήταν δηλαδή εμπνευσμένοι από το Πνεύμα Μου. Η ενέργεια του Πνεύματος όμως δεν είναι μοναδικό γεγονός, αφού η υπόσχεσή Μου λέει: «Όποιος Με πιστεύει, από το σώμα του οποίου θα πηγάσουν ρεύματα ζωντανού νερού. . .» Με αυτά τα λόγια ανακοίνωσα την επιφοίτηση του Πνεύματος σε κάθε άνθρωπο που Με πιστεύει και με βάση αυτή την πίστη του ζεί έτσι όπως είναι θέλημά Μου. . .

Χύνω το Πνεύμα Μου μέσα σε κάθε ικανή και πρόθυμη καρδιά που έχει ετοιμαστεί σαν δοχείο κατάλληλο να υποδεχτεί το Πνεύμα Μου. Μόνο λίγοι άνθρωποι έζησαν στον εαυτό τους αυτό το γεγονός. Μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν τόσο βαθιά πίστη ώστε μπορώ να ενεργήσω πάνω και μέσα τους με απευθείας τρόπο. Και για αυτό οι ανθρωπότητα δεν ξέρει τίποτα για τη σημασία αυτών των λόγων, για την επιφοίτηση του Πνεύματος. Κατά την έσχατη εποχή ωστόσο η επιφοίτηση του Πνεύματος θα τραβήξει την προσοχή της ανθρωπότητας, αφού θα γίνεται ολοφάνερη. Από τις προφητείες που θα αναφέρονται στο τέλος οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι πρόκειται για αυτό το φενόμενο, από τις προφητείες που θα βεβαιώσουν μονάχα τις προρρήσεις των παλιών ενορατικών και προφητών.

Υπηρέτες και υπηρέτριες θα αφυπνιστούν, δηλαδή θα Μου προσφερθούν εθελοντικά να Με υπηρετήσουν και θα τους γεμίσω τότε με το Πνεύμα Μου. Θα κάνουν δυνατή την ενέργειά Μου πάνω τους μέσω της θέλησής τους, η οποία θα είναι εντελώς στραμμένη σε Μένα. Και επομένως θα μπορέσουν να είναι δραστήριοι ως οι απόστολοί Μου της έσχατης εποχής και θα κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, το οριστικό τέλος και τον ερχομό Μου μέσα στα σύννεφα. Θα χύσω το Πνεύμα Μου πάνω σε όλη τη σάρκα. . .  Πολλοί θα μπορέσουν ν’ακούσουν τη φωνή Μου όταν είναι κοντά το οριστικό τέλος. Αλλά αρχικά θα είναι μόνο μερικοί που θα συνδεθούν μαζί Μου τόσο έντονα ώστε θα μπορέσουν να Μ’ακούσουν. Σ’όλους αυτούς όμως θα έχει ανατεθεί μια αποστολή από Μένα: να είναι δραστήριοι με εντολή Μου για Μένα και τη βασιλεία Μου.

Αυτοί οι λίγοι θα νιώσουν μέσα τους την αποστολή και για αυτό δεν θα φοβούνται να προφέρουν αυτά που θα τους ανακοινώσει το Πνεύμα Μου. . .  Δεν θα φοβούνται ν’αναγγείλουν την Τελευταία Κρίση και να επαναλάβουν κατά κάποιον τρόπο τις προφητείες των παλιών ενορατικών και προφητών. Θα μιλούν δηλαδή επηρεασμένοι από το θέλημά Μου, το πνεύμα τους θα βλέπει τα μελλοντικά γεγονότα και το στόμα τους θα προφέρει αυτά που θα δει το πνεύμα και που θα μεταδώσει στην ψυχή του ανθρώπου. Θα εμφορούνται από το Πνεύμα Μου, θα τους αποκαλύπτοναι όσα είναι συνήθως κρυμμένα, θα προβλέπουν αυτά που θα πλήξουν την ανθρωπότητα. Και ωθημένοι από την ορμή να βοηθήσουν τους συνανθρώπους θα τους γνωστοποιούν αυτά που είδαν μέσα στο πνεύμα. . .  Και υπηρέτες και υπηρέτριες θα προφητεύουν. . .

Άσχετα με το φύλο θα χύσω το Πνεύμα Μου πάνω σε όλη τη σάρκα, γιατί ο καθένας που θέλει να Με υπηρετήσει και Με επιδιώκει συνειδητά μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα αφυπνιστεί το πνεύμα του, δηλαδή ότι θα τον διαποτίσει η δύναμη αγάπης Μου, και ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει ολοφάνερα πριν το τέλος. Όσα είπαν οι μαθητές Μου την ώρα της επιφοίτησης του Πνεύματος, θα γνωστοποιήσουν και τώρα όσοι αφυπνίστηκαν από το Πνεύμα. Αφού το Πνεύμα Μου είναι πάντοτε το ίδιο, το Πνεύμα Μου σας οδηγεί στη γνώση εσάς τους ανθρώπους, το Πνεύμα Μου σας μυεί σε γνώσεις τις οποίες θα έπρεπε να μεταδώσετε σε όσους δεν είναι φωτισμένοι από το Πνεύμα Μου.

Η γιορτή του Αίγου Πνεύματος δεν θα έπρεπε να είναι μόνο μια ανάμνηση του ότι οι μαθητές Μου μίλησαν ξένες γλώσσες, αλλά θα έπρεπε να είναι για σας μια μόνιμη παραίνεση να διαμορφώσετε και εσείς την καρδία σας έτσι ώστε να μπορέσω να χύσω το Πνεύμα Μου πάνω σ’όλη τη σάρκα. Θα έπρεπε επίσης να σας κάνει να θυμηθείτε την υπόσχεσή Μου, από την οποία μπορείτε να καταλάβετε ότι όχι μόνο οι μαθητές Μου ήταν υποδοχές του Πνεύματός Μου, αλλά μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι τέτοιες· ότι όλοι οι άνθρωποι, ωθημένοι από το Πνεύμα Μου, μπορούν να μιλούν αν θέλουν πραγματικά να είναι υπηρέτες και υπηρέτριές Μου, αν θέλουν να Με υπηρετήσουν, επειδή η πνευματική ένδεια των ανθρώπων απαιτεί υπηρετική βοήθεια.

Σ’εκείνους θα γνωστοποιήσει το Πνεύμα Μου τι θα έπρεπε να πουν, και εκείνους μπορείτε να πιστέψετε, ακόμα και αν σας ανακοινώσουν τη κοντινή Κρίση και επομένως εμφανιστούν ως ενορατικοί και προφήτες για να σώσουν εσάς τους ανθρώπους από την αιώνια καταστροφή. Αφού τότε θα πραγματοποιηθούν όσα είναι γραμμένα: «Θα χύσω το Πνεύμα Μου πάνω σ’όλη τη σάρκα, και υπηρέτες και υπηρέτριες θα προφητεύουν και παλικάρια θα έχουν φωτεινά όνειρα. . .» Με εξαιρετικό τρόπο θα εμφανιστώ ο Ίδιος, επειδή εξαιρετικά μεγάλη πνευματική ένδεια θα απειλεί τους ανθρώπους και γιατί ο καθένας που Μου προσφέρει υπηρετική βοήθεια θα μπορέσει να βιώσει στον εαυτό του την ενέργεια του Πνεύματός Μου για να εξαφανιστεί η μεγάλη πνευματική ένδεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4906                30-5-1950

Ενσάρκωση ανώριμων οντοτήτων κατά την εποχή του τέλους. . .

(Hitler – Hausser;)

Αφήστε Με να σας διδάξω όπου σας κυριεύουν αμφιβολίες ή όπου είστε χωρίς γνώση, αφού μπορώ να σας ενημερώσω σύμφωνα με την αλήθεια, και θα το κάνω μάλιστα όπου και να ζητήσουν οι άνθρωποι την αλήθεια. Θα ξεκαθαρίζω πάντα την πλάνη, θα σας φέρω γνώση όπου είστε ανήξεροι, θα σας δώσω ένα φως όπου επικρατεί ακόμα το σκοτάδι. Αφού Εγώ ο Ίδιος ως το αιώνιο Φως θέλω να διώξω το σκοτάδι. Θέλω να φωτίσει μέσα σας, να χάσετε την κάθε αμφιβολία και να Με πλησιάσετε με κάθε ερώτηση, στην οποία θα σας απαντήσω πάντα:

Να καταλάβετε ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από ανώριμες πνευματικές οντότητες στις οποίες επιτράπηκε η ενσάρκωση γιατί το ήθελαν οι ίδιες για να ολοκληρώσουν την πορεία τους σ’αυτή τη γη· οι οποίες κατείχαν μάλιστα το βαθμό ωριμότητας που επιτρέπει μια ενσάρκωση ως άνθρωπος στη γη, οι οποίες ωστόσο, κινούμενες από βίαια ένστικτα, βρίσκονται τελείως κάτω από την επιρροή κακών δυνάμεων, οι οποίες μπορούν να τις επηρεάζουν επειδή τα πνευματικά όντα μέσα τους δεν έχουν ακόμα παρατήσει την αντίσταση εναντίον Μου. Εκείνες οι ανώριμες πνευματικές οντότητες επομένως στρέφονται συνειδητά προς τα κάτω με εντελώς ελεύθερη θέληση.

Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ανοδικά κατά τη διάρκεια της επίγειας τους πορείας, αφού έλαβα μάλιστα υπόψη Μου την αδύνατη θέλησή τους και τους προσφέρω πολλά μέσα χάρης που το κάνουν δυνατό να πάρουν εκείνα τα όντα το δρόμο προς τα ύψη· ωστόσο, Μου αντιτάσσονται εκ νέου και για αυτό πέφτουν. . .  Γίνονται διάβολοι, και η εποχή του τέλους έχει πολλούς τέτοιους διαβόλους. Αυτή την εποχή την εκμεταλλεύεται ιδιαίτερα ο αντίπαλός Μου προσπαθώντας να προκαλέσει πνευματική τύφλωση όπου θα έπρεπε να υποστηριχτεί η αλήθεια. . .  ωθώντας δηλαδή τους υποδούλους του να εμφανιστούν ως εκπρόσωποι της αλήθειας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να νιώσουν σίγουροι και να πιστέψουν τυφλά όσα τους παρουσιαστούν.

Θα εμφανιστούν λοιπόν άνθρωποι ως άγγελοι του φωτός, φορώντας ευσεβή μεταμφίεση, οι οποίοι όμως θα είναι διάβολοι σε ανθρώπινη μορφή. . .  Και οι συνάνθρωποί τους δεν θα τους καταλάβουν, γιατί εκείνοι θα καμουφλαριστούν με επιδεξιότητα και θα υποστηριχτούν επίσης από τους δυνάμεις του κάτω κόσμου. Δεν εμποδίζω τους ανθρώπους στη γη να κάνουν αυτό που θέλουν, και δεν εξαναγκάζεται κανένα ον να είναι καλό που θέλει να είναι κακό, καθώς επίσης το καλό δεν μπορεί ποτέ να βιαστεί από κακές δυνάμεις. Όποιος ωστόσο ενδίδει σε κακή επιρροή, δεν το θέλει ο ίδιος διαφορετικά και πρέπει για αυτό να συγκαταλέγεται σ’εκείνους που Μου προβάλλουν σαφή αντίσταση, αφού στο βάθος της ψυχής του καταλαβαίνει το κακό.

Και επειδή το καταλαβαίνει, προσπαθεί συχνά να το συγκαλύψει, κρύβεται πίσω από μια μάσκα, επιδιώκει να τυφλώσει τους συνανθρώπους του με το μανδύα του φωτός, πάντα ωθημένος από τις πνευματικές δυνάμεις που Μου προβάλλουν ακόμα έσχατη αντίσταση, που Μου αντιτίθενται και καταπολεμούν για αυτό ό,τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε Μένα. Κατά τη διάρκεια της έσχατης εποχής πολεμούν με κάθε τρόπο και χρησιμοποιούν ακόμα και τα λόγια Μου για να γοητεύσουν τους ανθρώπους. Όποιος είναι υπόδουλος αυτών των δυνάμεων είναι διάβολος ήδη στη γη, παρόλο που κρύβεται με πρόσχημα την ευσέβεια.

Ό,τι εφαρμόζω για να λυτρώσω τους ανθρώπους, για να μην πέσουν αυτοί θύματα της Κρίσης, θα εφαρμοστεί και από τον αντίπαλό Μου, δηλαδή το κάθε εξαιρετικό γεγονός, η κάθε εξαιρετική Μου ενέργεια θα έχει μια αναλογία στην αρνητική πλευρά. . .  Και έτσι επίσης τα φωτεινά όντα που θα ενσαρκωθούν κατά τη διάρκεια της εποχής του τέλους θα έχουν τις αντιστοιχίες τους μέσα στις οποίες θα κατοικήσουν δαίμονες, οι οποίοι ωστόσο θα ενεργούν πάντα με τρόπο που θα μοιάσει με την ενέργεια των φωτεινών οντοτήτων. Και θα παραπλανιούνται πολλοί άνθρωποι με αυτό τον τρόπο, προ πάντων τότε που παραμελούν να Μου ζητήσουν διαφώτιση με παιδική ταπεινότητα και αντί για αυτό θέλουν να εξετάσουν δυνάμει του νου τους.

Τότε θέλει πολλή προσοχή, αφού η πλάνη και η σύγχυση θα επικρατούν όλο και περισσότερο όσο πιο κοντά είναι το τέλος. Ο αντίπαλός Μου έχει χίλιες παγίδες τις οποίες στήνει στις ψυχές, και μόλις αποτυχαίνει, χρησιμοποιεί πάντα νέα μέσα και κερδίζει όσους έχουν αδύνατη πίστη και όσους είναι πνευματικά αλαζόνες που έχουν εγκαταλείψει το δρόμο της ταπεινότητας και σκοντάφτουν για αυτό συχνά, ακόμα και αν ψάχνουν το δρόμο προς τα ύψη. Για αυτό το λόγο πρέπει εσείς οι άνθρωποι να προσέχετε ιδιαίτερα κατά την εποχή του τέλους, όπου σας παραμονεύουν πολλοί κίνδυνοι, όπου διάβολοι ενσαρκωμένοι ως άνθρωποι παρουσιάζονται δήθεν ως ανατητητές του Θεού και θέλουν να σας γοητεύουν. Από τους καρπούς τους θα τους καταλάβετε, από τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος θα είναι διαφορετικός από τις ομιλίες τους.

Ο αντίπαλός Μου έχει μεγάλη εξουσία κατά το τέλος, ωστόσο δεν μπορεί ποτέ να σας εξαναγκάσει να κάνετε παρέα μαζί του όσο επιδιώκετε Εμένα και το βασίλειό Μου. Μόνο προστατευθείτε από την αλαζονεία, μείνετε βαθιά ταπεινοί και μην παραφρονήσετε τους συνανθρώπους σας στους οποίους θα έπρεπε να βοηθήσετε. Τότε η σκέψη σας θα είναι σωστή, τότε το φως της γνώσης θα λάμπει δυνατά μέσα σας και θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την κάθε πλάνη την οποία θέλει να φυτέψει μέσα σας ο αντίπαλός Μου προς το συμφέρον του. Όποιος ανήκει σε Μένα καταλαβαίνει τις μηχανορραφίες του, και όποιος δεν τον καταλαβαίνει έχει απομακρυνθεί από Μένα μέσω υπεροψίας. Αφού μπορεί να τον καταλαβαίνει ο καθένας που έχει καλή θέληση και επιθυμεί Εμένα ως την καθαρή αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4907                1-6-1950

Η διαδικασία της μετάδοσης του λόγου Μου από πάνω. . .

Δεχτείτε το λόγο Μου ως την πιο αγνή αλήθεια και να καταλάβετε πάντα Εμένα ως την αρχή όσων σας μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της υπαγόρευσης. Κοιτάξτε τον τρόπο της καταγραφής, το ότι γίνεται λέξη με λέξη, δηλαδή δεν σχηματίζεται πριν μια πρόταση μέσα στις σκέψεις σας. Αυτό το χαρακτηριστικό θα έπρεπε να σας πάρει την κάθε αμφιβολία μόλις σας κυριεύουν τέτοιες. Η δραστηριότητα της σκέψης δεν συγκρίνεται με αυτό τον τρόπο καταγραφής, γιατί η πρώτη παίρνει τις περισσότερες φορές μια κατεύθυνση την οποία καθορίζει η θέληση του ανθρώπου, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος διαλέγει ένα θέμα πριν ασχοληθεί μαζί του διανοητικά, μέσω έντονης σκέψης· ενώ μια πνευματική υπαγόρευση, ένα αληθινό μήνυμα από πάνω, αποκλείει τέτοια σκέψη, διότι το θέμα είναι άγνωστο στον άνθρωπο και παρουσιάζεται κατά κάποιον τρόπο μόνο με την αρχή της καταγραφής μέσω υπαγόρευσης.

Το ότι ο άνθρωπος μπορεί να παρακολουθήσει διανοητικά τις μεταδόσεις την ώρα που γράφει, δεν του δίνει το δικαίωμα να υποθέσει ότι κάνει ο ίδιος μια διανοητική δουλειά, αλλά παραλαμβάνει πρώτα όσα καταγράφει. Δοκιμάζω μάλιστα την πίστη και τη θέληση του ανθρώπου που θέλει να Με υπηρετήσει στα σοβαρά και θα τον εκθέσω ξανά και ξανά σε πειρασμούς όπου θα έπρεπε να αποδειχτεί καλός, δηλαδή όπου θα πρέπει ξανά και ξανά να στραφεί σε Μένα με ελεύθερη θέληση για να περάσει τις δοκιμασίες της πίστης. Αλλά η δύναμη του λόγου Μου τον προστατεύει από το να απομακρυνθεί εάν αφεθεί στο αποτέλεσμά του.

Ωστόσο, ξανά και ξανά εμφανίζεται μέσα σας η ερώτηση για το τι μπορείτε να θεωρείτε το λόγο Μου. . .  Πάντα σας μιλάω όταν θέλετε να Μ’ακούσετε. . .  Αυτό και μόνο είναι αποφασιστικό, δηλαδή το αν η επιθυμία της καρδιάς σας είναι ν’ακούσετε τη φωνή Μου. Μόλις θέλετε να Μ’ακούσετε, σας μιλάω. . .  Η σκέψη ότι θα μπορούσα ν’απομακρυνθώ και να σας αρνηθώ τη δύναμή Μου είναι λάθος, αφού ξέρω τι επιθυμεί η καρδιά σας και τι θέλετε να ξέρετε, και επομένως απαντάω και στις μην αρθρωμένες ερωτήσεις σας, και πράγματι μόνο σύμφωνα με την αλήθεια.

Το αν ωστόσο καταλαβαίνετε σωστά την απάντηση, το αν την υποδεχτείτε ανάλογα με την αλήθεια ή την ερμηνεύσετε με διαφορετικό τρόπο, αυτό εναπόκειται σε σας, πρέπει όμως πάντα να το λαμβάνει κανείς υπόψη του. Ο λόγος Μου είναι η αιώνια αλήθεια. Ποιος ωστόσο σας εμποδίζει να ερμηνεύσετε το λόγο Μου κατά πώς θέλετε γιατί σας ωθεί η βούλησή σας; Παρ’όλα αυτά το νόημα του λόγου Μου μένει απαράλλαχτο, και εσείς οι ίδιοι θα μάθετε να καταλάβετε το σωστό νόημα και θα αναγνωρίσετε ότι σας μεταδόθηκε μονάχα η πιο αγνή αλήθεια και ότι παραλάβατε μονάχα όσα σας προσφέρθηκαν από την αγάπη Μου. Αφού προστατεύω από την πλάνη όλους όσους θέλουν να Με υπηρετήσουν και έχουν καλή θέληση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4908                3-6-1950

Η Μετάληψη. . .

Σάρκα και αίμα. . .

Σας μιλάω και Με ακούτε, και θέλω να μεταδώσετε το λόγο Μου στους συνανθρώπους σας που λαχταρούν επίσης την τροφή για τις ψυχές τους, το λόγο Μου, τη σάρκα Μου και το αίμα Μου. Για αυτό σας εξέλεξα να είστε τους καλεσμένους Μου και να χορτάσετε στο τραπέζι Μου, για να μοιράσετε και πάλι το ψωμί της ζωής σε όσους πεινούν και θέλουν να φάνε στο τραπέζι του Κυρίου. Αφού έστρωσα το τραπέζι Μου για όλους, θέλω να μοιράζω σε όλους όσα έχουν ανάγκη για τις ψυχές τους, και θέλω να είστε οι υπηρέτες Μου που θα τους δώσουν τα δώρα Μου, διότι οι ίδιοι δεν έχουν ακόμα συνάψει άμεσες επαφές μαζί Μου, Με πιστεύουν ωστόσο παρ’όλα αυτά και θέλουν να τους φροντίσω.

Και επομένως έχετε ένα μεγάλο καθήκον. . .  να ταΐζετε και να ποτίζετε όσους πεινούν και διψούν, όσους κινδυνεύουν να καταρρεύσουν στο δρόμο στην περίπτωση που δεν παραλαμβάνουν δύναμη, την οποία θα έπρεπε να τους μεταδώσετε εσείς. Σάρκα και αίμα πρέπει να τους προσφερθούν, ψωμί και κρασί. . .  ο ζωντανός λόγος Μου. . .  Αφού Εγώ είμαι ο προαιώνιος Λόγος, ο Οποίος έγινε σάρκα και λύτρωσε με το αίμα Του την ανθρωπότητα. Όποιος Με υποδέχεται μέσα στην καρδιά του, τρώει στην αλήθεια τη σάρκα Μου. Και η δύναμη του λόγου Μου είναι το αίμα που θα του φέρει τη λύτρωση. Ψωμί και κρασί, τη σωστή τροφή για ένα εξασθενισμένο κορμί θα έπρεπε να λάβει και η ψυχή αν είναι αδύνατη και έχει ανάγκη δύναμη για την ανοδική της ανάπτυξη.

Τότε το ψωμί της ζωής, ο ζωντανός Μου λόγος, ας είναι η τροφή της, και η ψυχή θα είναι πλημμυρισμένη από δύναμη, δεν θα χρειαστεί να στερηθεί τα αναγκαία και θα μπορέσει ν’αναζωογονηθεί στην πηγή της ζωής. Θα είναι μια σωστή καλεσμένη στο τραπέζι Μου, το οποίο έστρωσα για όλους τους ανθρώπους, γιατί τους αγαπώ. Και στέλνω τους υπηρέτες Μου παντού και καλώ επίσης όσους βρίσκονται απ’έξω να χρησιμοποιήσουν το κοινό γεύμα. Όποιος θέλει να έρθει και να είναι καλεσμένος Μου, θα τον δεχτώ και θα τον ενισχύσω πραγματικά. . .

Για αυτό ας Με διαφημίζετε με ζήλο και ας τους παρουσιάζετε την αγάπη Μου, για να λαχταρήσουν να γευματίσουν μαζί Μου, για να μπορέσουν να πειστούν για την αγάπη Μου, η οποία θέλει να τους δώσει ό,τι έχει ανάγκη η ψυχή τους για να γίνει μακάρια. Δεν δίνω πενιχρά, αλλά χαρίζω με αφθονία σε όσους επιθυμούν την πατρική Μου φροντίδα. Θέλω να χτυπήσω την πόρτα του καθένα και να του ζητήσω να έρθει στη Μετάληψη, και όποιος Μου ανοίξει θα είναι ο καλεσμένος Μου στην αιωνιότητα.

Και για αυτό θα έπρεπε να Μου προηγηθείτε και ν’ανακοινώσετε τον ερχομό Μου για να έχω έναν τόπο όπου μπορώ να μείνω ο Ίδιος για να κοινωνήσω μ’εκείνους που θα θέλουν ν’ακούσουν τη φωνή σας και να Με υποδεχτούν. Ψωμί και κρασί θέλω να τους προσφέρω, τη σάρκα Μου και το αίμα Μου. . .  το ζωντανό λόγο, τον οποίο θα έπρεπε ν’ακούσουν απευθείας ή μέσω εσάς, τους αγγελιοφόρους Μου, οι οποίοι ως μεσολαβητές του λόγου Μου θα έπρεπε να επισκεφτείτε όσους θα σας ανοίξουν την πόρτα της καρδιάς τους. . .  Αυτή ας είναι η αποστολή σας, την οποία να εκτελέσουν δίνω τη δύναμη σε όσους θέλουν να Με υπηρετήσουν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4909                4-6-1950

«Εγώ ο Ίδιος είμαι ο Λόγος. . .»

Το Ευαγγέλιο των μαθητών. . .

Βυθιστείτε στο Ευαγγέλιο το οποίο σας προσφέρω από το ύψος και θα καταλάβετε ότι πρόκειται για το ίδιο το οποίο κατέγραψαν οι μαθητές Μου, οι οποίοι το έκαναν με εντολή Μου. Είμαι πάντα Εγώ Που μιλάω σε σας τους ανθρώπους όταν παραλαμβάνετε το λόγο Μου, όπου και να είναι. Μιλούσα στους ανθρώπους διά των μαθητών Μου και μιλάω ακόμα σήμερα, γιατί η αγάπη Μου είναι απεριόριστη και επομένως είναι και ο λόγος Μου απεριόριστος. Δηλαδή η ακτινοβολία της αγάπης Μου, η οποία εκφράζεται μέσα στο λόγο Μου, δεν σταματά ποτέ, κάτι που θα είναι μάλιστα κατανοητό σ’εσάς τους ανθρώπους εάν ξέρετε τι είναι κατά βάθος ο λόγος Μου.

Εγώ ο Ίδιος είμαι ο λόγος. . .  Και αυτό πρέπει ήδη να είναι για σας η απόδειξη για το ότι δεν περιορίστηκα μέσα σε γράμματα και για το ότι ο λόγος Μου διοχετεύεται αιώνια στα πνευματικά όντα που ενσαρκώθηκαν ως άνθρωποι στη γη. Ο λόγος Μου μένει μάλιστα πάντοτε ο ίδιος, επειδή ως η μοναδική αλήθεια δεν μπορεί ποτέ να τροποποιηθεί από Μένα. Αλλά εσείς οι άνθρωποι το τροποποιείτε μέσω της θέλησής σας, δίνετε στο λόγο Μου μια διαφορετική έννοια στην περίπτωση που δεν έχετε ακόμα φωτιστεί από το πνεύμα. Και για αυτό πρέπει να διοχετεύω το λόγο Μου ξανά και ξανά στη γη, για να εκπληρωθεί ο λόγος Μου: Ο ουρανός και η γη θα περάσουν, αλλά ο λόγος Μου θα υπάρχει μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .  Ο δικός Μου λόγος, το αγνό Ευαγγέλιο από τους ουρανούς, το οποίο μαρτυρεί ξανά και ξανά για Μένα και για την αγάπη Μου.

Όσον καιρό είστε ατελείς εσείς οι άνθρωποι, δεν θα αφήνετε τίποτα τέλειο έτσι όπως είναι. . .  αλλά θα επιδιώκετε συνεχώς αλλαγές ακριβώς εξαιτίας της ατέλειας σας. Είναι αυτός ένας φυσικός νόμος ότι τίποτα δεν διατηρείται τόσο αγνό μόλις μπαίνει σε ακάθαρτο περιβάλλον. Και η ανθρώπινη θέληση είναι στραμμένη πολύ περισσότερο στο ατελές και θα προσπαθεί πάντα να κατεβάσει ό,τι είναι ανώτερό της. Ωστόσο πρόκειται για την ελεύθερη βούληση, η οποία είναι απαραβάστη από Μένα, έτσι ώστε δεν διατηρώ ποτέ καθαρή τη διδασκαλία Μου με τη βία, αλλά διοχετεύω ξανά και ξανά την καθαρή διδασκαλία σε σας που την επιθυμείτε.

Ποτέ δεν θα έχουν επίγνωση της παραμόρφωσης της αρχικά αγνής Μου διδασκαλίας άνθρωποι που δεν έχουν οι ίδιοι τη βαθιά λαχτάρα να κατέχουν την αλήθεια, αλλιώς η πλάνη δεν θα ήταν τόσο διαδεδομένη. Και τέτοιοι άνθρωποι δεν δέχονται ό,τι τους προσφέρεται από Μένα με αγάπη, αφού είναι τυφλοί στο πνεύμα, προσανατολίζονται στο γράμμα και το πνεύμα του λόγου Μου δεν τους αγγίζει. Εγώ δεν θα εξαντληθώ ποτέ, και δεν θα σταματήσω ποτέ να στείλω στους ανθρώπους την ακτινοβολία της αιώνιας αγάπης Μου.

Και για αυτό δεν θα σταματήσω ποτέ να κατεβαίνω ο Ίδιος στους ανθρώπους μέσα στο λόγο. . .  κάτι που σας υποσχέθηκα με τα λόγια: Θα μένω κοντά σας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. . .  Εάν λοιπόν θέλω ο Ίδιος να είμαι κοντά σας, πρέπει και να μπορείτε να Μ’ακούσετε, αφού είμαι Ζωή, είμαι Δύναμη και επομένως επίσης ο προαιώνιος Λόγος, ο Οποίος εκφράζει ζωή και δύναμη, φως και αγάπη. Δεν θέλω να είμαι ο απόμακρος Θεός για σας τους ανθρώπους τον Οποίο βλέπετε σε Μένα. Θέλω να είμαι για σας ο Πατέρας σας, πάντα κοντά και πάντα έτοιμος να σας δώσω λόγια αγάπης στην περίπτωση που θέλετε να τα ακούσετε.

Έτσι όπως μιλούσα στους ανθρώπους όταν βάδιζα στη γη, έτσι όπως μιλούσα στους μαθητές Μου μετά την ανάληψή Μου στον ουρανό, μέσα στους οποίους συνέχισα να ενεργώ όπως πριν στη γη, έτσι ακριβώς θέλω πάντοτε να μιλάω στους ανθρώπους σαν στα παιδιά Μου. Θέλω να τους μεταδίδω λόγια αγάπης και σοφίας για να Με αναγνωρίσουν σαν προαιώνιο Θεό, Δημιουργό και Πατέρα. Και για αυτό δεν θα σταματήσω ποτέ να είμαι κοντά στα επίγεια Μου παιδιά μέσα στο λόγο Μου, παρόλο που θα τους μεταδίδω το ίδιο που παρέλαβαν από Μένα και οι μαθητές Μου ως το Ευαγγέλιο, διότι πρόκειται για την καθαρή αλήθεια, η οποία θα πρέπει να διατηρείται, ακόμα και αν περάσουν ο ουρανός και η γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4910                6-6-1950

Η ευλογία του Θεού στους εργάτες στον αμπελώνα. . .

Εποχή ένδειας. . .

Θέλω να σας δώσω την ευλογία Μου σ’εσάς που είστε δραστήριοι για Μένα. Αφού μονάχα εσείς καταλαβαίνετε την πνευματική ένδεια και κάνετε προσπάθεια να τη σταματήσετε ή να σώσετε ψυχές που επιτρέπουν να τις βοηθήσετε. Η πνευματική ένδεια αποτελείται από το ότι ο κόσμος, ο οποίος θα έπρεπε να ξεπεραστεί, καθορίζει τις αισθήσεις και τη βούληση των ανθρώπων και από το ότι αυτοί για αυτό ξεχνούν το πραγματικό σκοπό της επίγειας τους ζωής. Αφού όμως η επίγεια ζωή είναι περιορισμένη για τον κάθε άνθρωπο και είναι ωστόσο η τελευταία ευκαιρία για αυτόν πριν την είσοδό του στο πνευματικό βασίλειο, βλάπτουν οι ίδιοι τον εαυτό τους με αφάνταστο τρόπο, στην περίπτωση που δεν εκμεταλλεύτηκαν την επίγεια τους ζωή και μπαίνουν στο επέκεινα γυμνοί και φτωχοί. Δεν το σκέφτονται όμως αυτό, γιατί δεν πιστεύουν. . .

Η πίστη όμως πρέπει χωρίς εξαναγκασμό να ξυπνήσει μέσα τους ή να γίνει πεποίθηση. Οι άνθρωποι ωστόσο δεν κάνουν τίποτα για να την αποκτήσουν, δεν σκέφτοναι την αρχή τους ούτε το σκοπό της ζωής τους. Οι σκέψεις για τον κόσμο τούς γεμίζουν και δεν επιτρέπουν χώρο σε σκέψεις για το τι θα συμβεί μετά το θάνατό τους. Είναι μόνο λίγοι που έχουν ζωντανή πίστη μέσα τους, αφού ακόμα και όσοι Με πρεσβεύουν εξωτερικά, το κάνουν μόνο τυπικά. Ανήκουν σε μια παραδοσιακή θρησκεία, λένε παραδομένες γνώσεις δικές τους, τις οποίες υποδέχτηκαν μάλιστα με τ’αφτιά τους και τις σκέφτηκαν επιπόλαια, οι οποίες ωστόσο δεν μπήκαν μέσα στην καρδιά και για αυτό δεν αφύπνισαν το πνευμα τους.

Οι άνθρωποι βρίσκονται σε μεγάλη πνευματική ένδεια, αφού θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσουν για τη θέλησή τους, την οποία δεν χρησιμοποιούν σωστά κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής. Επιπλέον μπαίνουν στο επέκεινα εντελώς τυφλοί. Έτσι όπως εγκατέλειψαν τη γη, ανήξεροι σχετικά με την αρχή τους και τον προορισμό τους, έτσι θα παραμείνουν και εκεί και πρέπει επομένως να περιμένουν διπλό θάνατο, το θάνατο του κορμιού τους και το πνευματικό θάνατο. Λυπάμαι την ανθρωπότητα. Είναι τα δικά Μου πλάσματα, στα οποία είναι στραμμένη η αιώνια Μου αγάπη.

Ξέρω για την ένδεια και για τη δυστυχία που πρέπει να ανέχονται, ξέρω ότι στερούνται δύναμη και βοήθεια, μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν μόνοι τους εφόσον δεν αλλάξουν τη θέλησή τους. Και δεν μπορώ να στρέψω αναγκαστικά τη θέλησή τους προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλιώς θα τους αρνηθώ τη δυνατότητα να γίνουν τέλειοι. Και για αυτό το λόγο θέλω να τους δημιουργήσω ακόμα στη γη ευκαιρίες για ν’αλλάξουν τη θέλησή τους, κάτι στο οποίο θα έπρεπε και μπορείτε να Με βοηθήσετε, στην περίπτωση που με αγάπη για τη δυστυχή ανθρωπότητα είστε δραστήριοι για Μένα και τη βασιλεία Μου. Είναι αυτή μάλιστα μια αχάριστη δουλειά, συγκριτικά με τον κόσμο και τις πραγματικές του χαρές, αφού το αποτέλεσμα της πνευματικής δουλειάς είναι και πάλι μόνο πνευματικό, μπορείτε να κερδίσετε ψυχές μόνο για το πνευματικό βασίλειο. . .  Αλλά πόσο πολύ πιο πολύτιμη είναι μια και μοναδική ψυχή απ’ό,τι ολόκληρος ο επίγειος κόσμος. . .

Ο τελευταίος θα διαλυθεί, η ψυχή όμως είναι αθάνατη και έχει μπροστά της ολόκληρη την αιωνιότητα, την οποία μπορεί να περάσει μέσα σε αφάνταστα βάσανα ή και σε ύψιστη μακαριότητα. Το να  απελευθερώσει κανείς μια ψυχή από το ατελείωτο σκοτάδι και από βασανιστικά δεσμά είναι το μεγαλύτερο έργο αγάπης που μπορείτε να εκτελέσετε στη γη. Για τέτοιο έργο η συγκεκριμένη ψυχή θα σας ευχαριστεί αιώνια και από Μένα θα λάβετε απερίγραπτη αμοιβή, η οποία θα αντισταθμίσει όλες τις χαρές του κόσμου. . .  Θέλω να σας ευλογήσω για τη δουλειά σας, γιατί μονάχα μέσω ανθρώπων που έχουν αγάπη μπορούν να βοηθηθούν εκείνοι που από μόνοι τους δεν κάνουν τίποτα για την ψυχή τους. Μην αφήστε τους μέσα στην ένδεια τους, αλλά συμπαρασταθείτε τους, αφού η μοίρα τους είναι τόσο δυστυχή ώστε θα ευσπλαχνιζόσαστε αν μπορούσατε να δείτε εκείνες τις ψυχές στο πνευματικό βασίλειο.

Θέλω να ευλογήσω τη δουλειά σας και να σας συμπαραστέκομαι με κάθε τρόπο για να μπορέσετε να την εκτελέσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου. Θέλω να σας δίνω ό,τι έχετε ανάγκη επίγεια για να μπορείτε να δουλέψετε για Μένα αμέριμνα. Θέλω να σας οδηγώ ώστε να πάρετε πάντα τους σωστούς δρόμους. Θέλω να σας διδάσκω διανοητικά για το τι θα έπρεπε να κάνετε για να ενεργήσετε με επιτυχία ανάμεσα στους συνανθρώπους σας. Θέλω να οδηγώ το κορμί και το πνεύμα σας και να σας φροντίζω, για να αισθάνεστε την αγάπη Μου και να Μου χαρίσετε και τη δική σας αγάπη, η οποία σας κάνει ικανούς να ενεργήσετε για Μένα και για τη βασιλεία Μου.

Θυμάστε πάντα τις ψυχές που υποφέρουν, σκεφτείτε ότι είναι όλες τα παιδιά Μου, τα οποία θέλω να βοηθήσω να γυρίσουν στο πατρικό σπίτι, και ότι για αυτό χρειάζομαι υπηρέτες που Μου είναι αφοσιωμένοι και που θα πρέπει να μιλήσουν με εντολή Μου και στη θέση Μου, οι οποίοι θα έπρεπε να ανακοινώσουν στους ανθρώπους τι θα τους περιμένει ήδη εδώ στη γη και ύστερα στο πνευματικό βασίλειο· οι οποίοι θα έπρεπε να τους πουν πόσο κινδυνεύουν και ότι δεν θα πέσουν θύματα μονάχα του σωματικού θανάτου αλλά ακόμα και του πνευματικού θανάτου όταν έρθει το τέλος, το οποίο θα έπρεπε να τους ανακοινώσετε καθώς και την τελευταία Κρίση.

Οι άνθρωποι είναι τόσο πολύ μακριά Μου, δεν έχουν καθόλου πίστη, έτσι ώστε δεν μπορώ πια να τους μιλήσω ο Ίδιος χωρίς να τους εξαναγκάσω να πιστέψουν. Για αυτό το λόγο θα έπρεπε να μιλήσετε εκ μέρους Μου, για αυτό το λόγο θέλω να χρησιμοποιήσω εσάς και να μιλήσω στους ανθρώπους μέσω εσάς για να τους νουθετήσω και να τους προειδοποιήσω για την αιώνια καταστροφή. Ευλογημένη ας είναι η δραστηριότητά σας αν την κάνετε για Μένα και τη βασιλεία Μου, αν ευσπλαχνίζεστε τις παραπλανημένες ψυχές και τις βοηθάτε να πιστέψουν και να καταλάβουν. . .  Και θα αισθάνεστε πάντα την ευλογία Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4911                7-6-1950

Ο άγγελος του φωτός περνά από τον κόσμο. . .

Ο άγγελος του φωτός περνά από τον κόσμο και κηρύσσει παντού το Ευαγγέλιό Μου. Και όπου βρίσκει πρόθυμες καρδιές, σταματά την πορεία του και ανάβει ένα φως που ακτινοβολεί στο σκοτάδι. Ξέρω μάλιστα πολύ καλά πού βρίσκω δεκτικές καρδιές. Ξέρω μάλιστα πολύ καλά ποιος είναι κατάλληλος να διαδώσει το Ευαγγέλιό Μου, ποιος ως φορέας του φωτός διανέμει το ωρέο δώρο Μου και Μου είναι επομένως στήριγμα στη γη κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. Το πνευματικό σκοτάδι στη γη είναι σχεδόν αδιαπέραστο, και όπου λάμπει ένα φως υπάρχουν και αντίπαλοι που προσπαθούν να το σβήσουν, αφού το φως και το σκοτάδι βρίσκονται σε μόνιμο πόλεμο. Και είναι η εποχή του τέλους. . .

Σκεφτείτε, εσείς οι άνθρωποι, ότι στο τέλος η γη θα βρίσκεται μέσα σε πλήρες σκοτάδι, γιατί οι σκοτεινές δυνάμεις θα υπερισχύουν. Σκεφτείτε ότι το φως μπορεί να διοχετευτεί στη γη μόνο ακόμα από φωτεινές ψυχές που τολμούν να μπουν στο σκοτάδι για ν’αποσπάσουν ακόμα ψυχές από τον πρίγκιπα του σκοταδιού και ότι εξίσου δυνατές σκοτεινές δυνάμεις θέλουν να καταστρέψουν τη δουλειά των φωτεινών ψυχών. Σκεφτείτε ότι για αυτό η γη βρίσκεται μπροστά στο τέλος, διότι το σκοτάδι επικρατεί και επισκιάζει κάθε ακτίνα φωτός, όπου η θέληση των ανθρώπων δεν είναι τόσο δυνατή ώστε να φυλάξουν προσεκτικά το φως. Τότε θα καταλάβετε γιατί δεν επιβάλλεται το αγνό Ευαγγέλιο, γιατί δεν διαδίδεται όπως θα έπρεπε. Χαρίζω με αφθονία τα δώρα Μου, αλλά ο αντίπαλός Μου έχει, με την άδειά Μου, επίσης μεγάλη εξουσία κατά την εποχή του τέλους.

Πρόκειται για πόλεμο ανάμεσα σ’εκείνον και Εμένα, ο οποίος θα καταλήξει στη νίκη Μου. Παρ’όλα αυτά αφήνω τον αντίπαλό Μου να ενεργήσει, αφού είναι αποφασιστική η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου για το αν αυτός προτιμά το φως ή το σκοτάδι. Και αφού η ελεύθερη βούληση είναι περισσότερο στραμμένη στον αντίπαλό Μου, η εξουσία εκείνου είναι τόσο μεγάλη, και Εγώ δεν την περιορίζω, διότι δεν θα κάνω ανελεύθερη τη βούληση. Ωστόσο, οι αγγελιοφόροι του φωτός Μου δουλεύουν ακούραστα, και παρόλο που τα φωτάκια ανάβονται σπάνια, διαδίδουν εξαιρετική φωτεινότητα μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Και το φως έχει ευεργετικό αποτέλεσμα πάνω στις ψυχές που δεν έχουν ακόμα υποδουλωθεί εντελώς στον αντίπαλό Μου. Και αυτές τις ψυχές προσπαθώ να σώσω από την εξουσία του πριν να είναι αργά.

Η ανθρωπότητα φταίει μάλιστα για τη σκοτεινή της κατάσταση, αφού υπάρχει ένα σίγουρο μέσο κατά του σκοταδιού, το οποίο ωστόσο δεν χρησιμοποιούν. . .  να ζήσουν τη ζωή τους με έμπρακτη αγάπη. Τότε ετοιμάζονται για μια μετατροπή από τη νύχτα προς το φως, τότε δεν είναι απροστάτευτα θύματα του αντιπάλου Μου, και τότε θα γίνει φως στο εσωτερικό τους. Ποιος όμως μπορεί ν’αναγκάσει τους ανθρώπους ν’ασκήσουν την αγάπη, η οποία πρέπει ν’ασκείται τελείως ελεύθερα, αλλιώς δεν θα μπορούσε να ονομαστεί αγάπη. Η αγάπη μπορεί μονάχα να κηρυχτεί, και αυτό κάνουν οι φορείς του φωτός Μου, οι οποίοι έρχονται από το πνευματικό βασίλειο και ενεργούν στη γη έμμεσα ή άμεσα.

Η αγάπη πρέπει να κηρύσσεται στους ανθρώπους, γιατί είναι το μόνο μέσο που θα τους απελευθερώσει από εκείνη την εξουσία. Και για αυτό το λόγο, το να «διαδώσει κανείς φως» σημαίνει ότι μεταδίδει στους ανθρώπους τη διδασκαλία της αγάπης Μου, ότι τους νουθετεί και ενθαρρύνει συνέχεια ν’ασκήσουν την αγάπη. Και για αυτό είναι το πιο σημαντικό να δώσει κανείς να καταλάβει στους ανθρώπους τη σημασία της αγάπης, να τους διδάξει ότι η αγάπη είναι δύναμη και ότι μονάχα μέσω της αγάπης μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από τη νύχτα του θανάτου και να φτάσει στο φως της ζωής. Και επομένως οι σωστοί αντιπρόσωποί Μου στη γη θα είναι πάντα μονάχα εκείνοι που κηρύσσουν τη διδασκαλία αγάπης Μου όπου και να τους προσφερθεί η ευκαιρία.

Τότε ρίχνουν σπίθες μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, οι οποίες, στην περίπτωση που βρουν τροφή, μπορούν να φουντώσουν και να γίνουν φλόγες και να διαδώσουν ένα λαμπερό φως, το οποίο θα είναι ορατό και αισθητό ως ζέστη σε μεγάλη περιφέρεια. Διδάξτε την αγάπη όσοι θέλετε να Με υπηρετήσετε. Προσπαθήστε να αποκαλύψετε στους ανθρώπους το μυστικό της σωτηρίας τους. Ανάψτε παντού ένα φωτάκι και διαδώστε με αυτό τον τρόπο το Ευαγγέλιο στον κόσμο, λιτά και καθαρά, χωρίς τυπικότητες, τότε θα είστε ως οι μαθητές Μου της έσχατης εποχής αγγελιοφόροι από το πνευματικό βασίλειο. . .  Τότε εκπληρώνετε την αποστολή σας, την οποία αναλάβατε με ελεύθερη θέληση. . .  του να δουλέψετε στη λύτρωση παραπλανημένων ψυχών κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4912                7-6-1950

Αφοσιωμένοι υπηρέτες. . .

Διάβολοι της έσχατης εποχής. . .

Θα έπρεπε να μαρτυρήσετε για Μένα και για την ενέργειά Μου πάνω και μέσα σας. Και για αυτό το λόγο θα έπρεπε και να ξέρετε για πράγματα που μονάχα Εγώ μπορώ να σας εξηγήσω. Οι γνώσεις σας θα έπρεπε να ξεπεράσουν τις επίγειες γνώσεις, για να μπορέσουν να Με καταλάβουν οι συνάνθρωποί σας, εφόσον το θέλουν. Η γνώση που θα σας διοχετευτεί τώρα από Μένα ωστόσο, δεν μπορεί ούτε ν’αποδειχτεί ούτε να αιτιολογηθεί με το ανθρώπινο νου, και παρ’όλα αυτά σας γνωστοποιώ πολλά πράγματα, για να Με καταλάβετε εσείς με τη σοφία, την αγάπη και την παντοδυναμία Μου και για να μαρτυρήσετε για Μένα. Αυτή τη γνώση επομένως μπορεί μονάχα να την πιστέψει κανείς, και για να μάθετε να την πιστέψετε, πρέπει εσείς οι άνθρωποι πρώτα να ζήσετε τη ζωή σας με αγάπη.

Τότε θα είστε τόσο έντονα δεμένοι μαζί Μου ώστε δεν υπάρχει πια για σας τίποτα αδύνατον, γιατί θα Με αιθάνεστε τον Ίδιο και δεν θα είστε πια μονάχα κάτοικοι της γης, αλλά πνευματικοί άνθρωποι που μπορούν να πάρουν μια ιδέα για το πνευματικό βασίλειο. Ξέρω τι είναι κατάλληλο για τον κάθε άνθρωπο, και ανάλογα τον μυώ στη γνώση. Επίσης είναι αποφασιστικό το καθήκον του κάθε ανθρώπου για το τι γνώση έχει ανάγκη. Μπορείτε ωστόσο να πλουτίσετε οι ίδιοι με γνώσεις αν Μου τις ζητήσετε. Αλλά θα έπρεπε πάντα να είναι πνευματικά κίνητρα που θα σας παρακινήσουν να Μου ζητήσετε γνώσεις, και αυτές θα έπρεπε να είναι σημαντικές τόσο για τη δική σας ανάπτυξη όσο και για την αποστολή σας.

Για ό,τι δεν σας είναι κατανοητό να Μου ζητήσετε ενημέρωση, και δεν θα κάνετε καμία λάθος παράκληση. Είναι η αποστολή σας να διδάξετε τους συνανθρώπους σας, και το κάθε δασκάλεμα πρέπει να μαρτυρήσει για Μένα, δηλαδή να Με παρουσιάσει ως έναν Θεό της αγάπης, της παντοδυναμίας και της σοφίας. Στην αποστολή σας ανήκει, για ευνόητους λόγους, επίσης η διόρθωση λανθασμένων διδασκαλιών καθώς και θεωριών που Με παρουσιάζουν σαν παραμορφωμένη εικόνα, δηλαδή ως Θεό με ελλιπή αγάπη, σοφία και παντοδυναμία. Για αυτό μην διστάσετε να Μου ζητήσετε ενημέρωση εάν οι ίδιοι έχετε αμφιβολίες και πιστεύετε πως δεν Με καταλαβαίνετε πια. Και θα σας διδάξω ευχαρίστως, με κατανοητό για σας τρόπο. . .

Το να είναι κανείς υπηρέτης του Κυρίου, δηλαδή ένας υπηρέτης που παίρνει εντολές από Μένα στη γη,  απαιτεί συνγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να δώσει δοκιμασίες της θέλησης και της πίστης του, μέσω των οποίων ν’αποδείξει την καταλληλότητά του. Το να είναι κανείς υπηρέτης Μου απαιτεί επιπλεόν τη μύησή του στο αιώνιο Μου σωτήριο σχέδιο, δηλαδή ένα φωτισμένο πνεύμα που μπορεί να Μ’ακούει ανά πάσα στιγμή. Απαιτεί επίσης την απεριόριστη υποταγή στο θέλημά Μου. Δεν πρέπει ο υπηρέτης Μου να έχει δική του θέληση, αλλά πρέπει μονάχα να εκπληρώνει το θέλημα του Κυρίου. Από την πνευματική άποψη επομένως είναι ο εκπρόσωπός Μου στη γη, ο οποίος διά της υποταγής της θέλησής του έχει μπει τελείως στο δικό Μου θέλημα, δηλαδή έχει κατά κάποιον τρόπο το θέλημά Μου στο εσωτερικό του.

Πρέπει ν’απεχθάνεται το κακό για χάρη του κακού, να επιδιώκει το καλό για χάρη του καλού και να ζητά την αλήθεια, γιατί αλλιώς δεν ζητά Εμένα. Είναι δηλαδή αδύνατον να ζήσει ενάντια στο θέλημά Μου στη γη και να είναι ταυτόχρονα ο υπηρέτης Μου. . .  Αυτό να προσέξετε, ότι από τους καρπούς τους μπορείτε να καταλάβετε από πού προέρχονται. . .  Επομένως από το στόμα τέτοιου ανθρώπου δεν μπορεί να βγαίνει καμία αλήθεια, διότι η σκέψη του είναι τυφλή εάν δεν προσέχει το θέλημά Μου. Τότε δηλαδή είναι λάθος η κάθε κρίση του, άσχετα με το αν κρίνει κάτι καλό ή κακό. Τότε δεν μπορεί ποτέ να είναι ο υπηρέτης Μου.

Η θέληση και μόνο δεν αρκεί σε αυτό, εφόσον ο άνθρωπος δεν την πραγματοποιήσει, και ούτε αρκεί η χάρη Μου εάν ο άνθρωπος δεν την αφήνει να επιδρά πάνω του διά της θέλησής του. Ένας αφοσιωμένος υπηρέτης δηλαδή λαμβάνει τις εντολές Μου και τις εκτελεί μάλιστα. Ένας μην αφοσιωμένος υπηρέτης ωστόσο, στην περίπτωση που Μου αρνήθηκε μια φορά την υπηρεσία του, δεν θα λάβει ποτέ πια εντολές από Μένα. . .  θα έχει δηλαδή απολυθεί από την υπηρεσία Μου. Και την ίδια στιγμή θα πιαστεί από την αντίθετη δύναμη, η οποία τον εξυπηρετεί με παρόμοιο τρόπο, αλλά με στόχο την αιώνια απομάκρυνση από Μένα. Ο αντίπαλός Μου έχει μεγάλη εξουσία, ποτέ όμως πάνω σ’έναν άνθρωπο που Με επιδιώκει με σοβαρότητα. Ο αντίπαλός Μου ωστόσο μπορεί επίσης να αποκρύπτει την ταυτότητά του και να κάνει τον άνθρωπο να πιστέψει ότι λαμβάνει λόγια από Μένα, αλλά μόνο τότε που ο άνθρωπος είναι υπερόπτης. Αφού μόλις είναι βαθιά ταπεινός, καταλαβαίνει μόνος του τα ελαττώματά του και προσπαθεί να τα διορθώσει.

Επομένως η πνευματική υπεροψία είναι ένα βασικό κακό, του οποίου ο άνθρωπος πέφτει θύμα αναπόφευκτα. . .  Ο πνευματικά υπερόπτης δεν είναι ικανός να ξεχωρίσει την ενέργειά Μου από την ενέργεια του αντιπάλου Μου, διότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα του αντιπάλου, ο οποίος τον τυφλώνει τότε με κάθε τρόπο. Η πνευματική υπεροψία χωρίζει τον άνθρωπο αμετάκλητα από Μένα, αφού ο άνθρωπος που είναι πνευματικά υπερόπτης δημιουργεί μια περίγεργη σχέση μαζί Μου, δηλαδή εκείνη του υπερόπτους όντος που χάνει κάθε δέος απέναντι στον Δημιουργό και δεν έχει καθόλου αγάπη για Αυτόν. . .  Και αυτή η σχέση έχει ως αποτέλεσμα την προκλητική γλώσσα, αλαζονικές ομιλίες, κατηγορίες γεμάτες μίσος και προσποιημένη ευγένεια, επιπλέον έναν τρόπο ζωής που δεν συμφωνεί με το θέλημά Μου και επίσης τυραννία απέναντι στους συνανθρώπους του, τους οποίους επιδιώκει να καθορίζει, όπου θα έπρεπε ν’αποφασίσει μόνο η ελεύθερη βούληση.

Όλα αυτά είναι σημάδια μιας αντίθετης στον Θεό σχέσης, την οποία μπορεί να καταλάβει κάθε άνθρωπος που Με επιδιώκει ο ίδιος και μένει ταπεινός απέναντί Μου. Μέσα στον πρώτο είναι δραστήριες δυνάμεις που προσπαθούν να επιβληθούν για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους και που το κάνουν για αυτό με διαφορετικό από το συνηθισμένο τρόπο· που προσποιούνται να Μ’αποδεχτούν και πιστεύουν πως θα μπορέσουν να Μ’ανατρέψουν, που επομένως χρησιμοποιούν μερικές φορές το φως, αλλά παράνομα, πάντα όμως με την άδειά Μου. Θέλω ν’αποδείξω στον αντίπαλό Μου ότι ακόμα και με τη χρήση κάθε μέσου δεν θα πετύχει το στόχο του, επειδή παίρνει μέτρα εναντίον Μου.

Και για αυτό το λόγο ο αντίπαλός Μου ενεργεί ολοφάνερα μέσα στους ανθρώπους της έσχατης εποχής, και όποιος του αφοσιώνεται θα μπορέσει να διαθέσει όλες τις δυνάμεις, εξαιρετικό ταλέντο, εξαιρετική γνώση και επίσης εξαιρετική δύναμη καθ’όσον θα χειραγωγήσει πολλούς ανθρώπους και αυτοί θα τον ακολουθήσουν τυφλά. Εκείνοι οι άνθρωποι είναι απεσταλμένοι από την κόλαση, οι οποίοι, σαν τους φωτεινούς αγγελιοφόρους Μου, θα εμφανιστούν με αρνητικό τρόπο για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους. Θα θεωρούνται θρήσκοι αρχικά, αλλά δεν είναι, επειδή ο διάβολος της αλαζονίας επικρατεί μέσα τους και δεν θέλουν ν’αναγνωρίσουν κανέναν από πάνω τους, κάτι που ως το πιο σίγουρο σημάδι αποδεικνύει την προέλευσή τους από κάτω.

Ωστόσο, όποιος αφήσει να τον τυφλώσουν δεν βαδίζει σε μονοπάτια της αγάπης, τα οποία του εξασφαλίζουν την κατανόηση της αλήθειας, και κινδυνεύει επομένως να πέσει ο ίδιος θύμα των εμπνεύσεων του αντιπάλου, παρόλο που αυτός μπορεί να εφαρμόζει την εξουσία του μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό όπου η θέληση του ανθρώπου είναι στραμμένη σε Μένα. Η πνευματική υπεροψία είναι πάντοτε κίνδυνος, αφού σε τέτοια περίπτωση ο άνθρωπος χάνει τη σίγουρη αίσθηση για την αλήθεια και την πλάνη, διότι του λείπει τότε η χάρη Μου, η οποία ανήκει μονάχα στον ταπεινό. Δεν πρέπει να γίνετε αλαζόνες αν δεν θέλετε να πέσετε. . .

Ταπεινοί σαν τα παιδάκια πρέπει να πλησιάσετε τον Πατέρα για να σας παραγεμίσει με τη χάρη Του. Και τότε πρέπει οι υπηρέτες Μου στη γη να είναι όνομα και πράγμα οι «υπόδουλοί» Μου και να θέλουν να Με υπηρετήσουν με την πιο βαθιά ταπεινότητα. Τότε θα καταλαβαίνουν πάντα ξεκάθαρα σε ποιο πνεύμα ανήκουν οι άνθρωποι που τους περιστοιχίζουν και που ενεργούν στον κόσμο. . .  Αφού με σκοπό  τη δοκιμασία τους επιτρέπονται τα πάντα, και σε όλα θα σας δώσει μια σωστή απάντηση Εκείνος Που είναι ο Ίδιος το Φως, η Αλήθεια και η Αγάπη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

4913                11-6-1950

Η οπισθοδρομική εξέλιξη δεν είναι ποτέ θέλημα του Θεού. . .

Μετενσάρκωση. . .

Ανάποδη διαδικασία. . .

Εκ νέου φυλάκιση. . .

Φωτεινά όντα. . .

Γίνεται τώρα μια ανάποδη διαδικασία, δρομολογημένη μάλιστα από το δικό Μου θέλημα, καθορισμένη ωστόσο από την ίδια την ανθρώπινη βούληση. Μπορεί να θεωρείται μια πράξη της οπισθοδρομικής εξέλιξης εάν πνευματικά όντα που είχαν ήδη ενσαρκωθεί ως άνθρωποι δένονται ξανά μέσα στη στερή ύλη, μια πράξη δηλαδή την οποία προκαλεί το θέλημά Μου, ο Οποίος, σύμφωνα με την προαιώνια τάξη Μου, ευνοώ μονάχα την προοδική ανάπτυξη. Ωστόσο, και αυτή η πράξη παρουσιάζει την ίδια βασισμένη στην τάξη Μου αρχή. . .  Αφού τα πνευματικά όντα μέσω της ανθρώπινης βούλησης έχουν ήδη πέσει στην άβυσσο, από την οποία θέλω να τα οδηγήσω και πάλι στο ύψος πάνω σ’έναν αργό δρόμο.

Έγινε δηλαδή μια οπισθοδρομική εξέλιξη, όχι όμως διά του δικού Μου θελήματος αλλά διά της ανθρώπινης θέλησης, ενώ το δικό Μου θέλημα κάνει και πάλι δυνατή την ανοδική ανάπτυξη, και επομένως αρχίζει τώρα μια νέα θεραπευτική διαδικασία, η οποία είναι αφάνταστα επώδυνη και φαίνεται να μην τελειώσει ποτέ και η οποία είναι ωστόσο το μοναδικό μέσο να βοηθηθούν τα πνευματικά όντα να φτάσουν ξανά στο ύψος. Αυτό που επομένως δεν κατάφερε το λυτρωτικό Μου έργο πρέπει να κατορθώσει αυτή η διαδικασία: Αυτό που θα ήταν εύκολα εφικτό πρέπει, γιατί δεν επιδιώχτηκε, ν’αποκτηθεί με έσχατους κόπους. . .  η λύτρωση από τη μορφή, η απελευθέρση των πνευματικών όντων και η αφύπνιση από τη νύχτα στο φως.

Διευκόλυνα πολύ την πορεία των ανθρώπων διά του σταυρικού Μου θανάτου. Οι άνθρωποι ωστόσο δεν δέχτηκαν το δώρο της χάρης Μου. Επωμίστηκα τα πάθη, αυτοί όμως απόρριψαν τη βοήθειά Μου, και για αυτό πρέπει οι ίδιοι να τα επωμιστούν και να τα κουβαλήσουν για ατελείωτο χρονικό διάστημα. Έίχαν ήδη φτάσει πολύ ψηλά και ρίχτηκαν μόνοι τους στην άβυσσο. . .  Και η αγάπη και η ευσπλαχνία Μου τους δημιουργούν τώρα νέες δυνατότητες να πετύχουν ξανά το ύψος. Με αστραπιαία ταχύτητα αντιστράφηκε η διαδικασία της ανοδικής ανάπτυξης. Ο άνθρωπος μετά από όλα τα προηγούμενα επίπεδα της ανάπτυξής του οπισθοδρόμησε με ελεύθερη θέληση κατά τη σύντομη περίοδό του στη γη και έχει φτάσει και πάλι εκεί όπου ήταν πριν από αφάνταστους καιρούς. . .  στην ύλη, την οποία επιδιώκει με όλες τις αισθήσεις του και η οποία επομένως θα είναι και η μοίρα του.

Ωστόσο, πρέπει πάντα να διευκρινιστεί ότι ποτέ δεν προκάλεσε το δικό Μου θέλημα αυτή την οπισθοδρομική εξέλιξη, αλλά η ίδια η ανθρώπινη βούληση, και ότι μόνο τώρα επεμβαίνει το δικό Μου θέλημα, βάζοντας τέρμα σ’αυτή την εξέλιξη και αναθέτοντας στη στερεή ύλη, η οποία περιέχει αυτά τα πνευματικά στοιχεία, έναν υπηρετικό προορισμό, για ν’ανεβαίνουν αυτά τα πνευματικά στοιχεία ξανά βήμα με το βήμα προς το ύψος, αλλά με δεσμευμένη θέληση, γιατί με διαφορετικό τρόπο δεν θα ήταν δυνατόν. Και έτσι εκφράζεται και πάλι το δικό Μου θέλημα, έτσι είναι επίσης ευδιάκριτο ότι Εγώ ευνοώ μονάχα μια ανοδική ανάπτυξη και ότι η κάθε οπισθοδρομική εξέλιξη ωστόσο έχει αφορμή την ανθρώπινη βούληση.

Είναι για αυτό παράλογη η σκέψη ότι κάτι που έχει ήδη ωριμάσει θα αναγκαστεί να εξελιχθεί οπιθοδρομικά μέσω του δικού Μου θελήματος. . .  ότι ένα ον που απελευθέρωσε ήδη τον εαυτό του από το υλικό περίβλημα και μπήκε σε πνευματικές σφαίρες θα πάρει διά του θελήματός Μου άλλη μια φορά ένα σωματικό περίβλημα, το οποίο αφαιρεί ταυτόχρονα στο ον την ανάμνηση και ότι το ον θα πρέπει εκ νέου να δώσει μια δοκιμασία της θέλησής του. . .  την οποία δηλαδή πέρασε ήδη με επειτυχία μια φορά και θα μπορούσε τώρα εξίσου ν’αποτύχει με ελεύθερη θέληση. Για το σκοπό της ανοδικής ανάπτυξης τέτοια ψυχή που πέρασε ήδη τη δοκιμασία της θέλησής της δεν έχει ανάγκη μια νέα ενσάρκωση ως άνθρωπος, αφού στο πνευματικό βασίλειο υπάρχουν πολλές ευκαιρές για να τελειοποιείται όλο και περισσότερο.

Στην περίπτωση ωστόσο που μια ψυχή δεν πέρασε τη δοκιμασία της θέλησής της, υπάρχει ακόμα μικρότερη πιθανότητα να τοποθετηθεί πίσω στη γη, γιατί κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει διά του θελήματός Μου και θα ήταν όμως μια πράξη αντίθετη με την αιώνια τάξη Μου, επειδή από Μένα ευνοείται μονάχα η συνεχής πρόοδος, όχι όμως η στασιμότητα ή η οπισθοδρόμηση. Στην περίπτωση όμως που η πράξη της ενσάρκωσης μιας ψυχής στη γη επιτρέπεται από το θέλημά Μου, τότε δεν αποσκοπεί να πετύχει εκείνη η ψυχή έναν βαθμό ωριμότητας τον οποίο είχε παραμελήσει κατά την προηγούμενη ενσάρκωσή της, αλλά μονάχα να εκπληρώσει μια αποστολή για την ανθρωπότητα που βρίσκεται σε πνευματική ένδεια. Τέτοια αποστολή μπορεί μάλιστα να αποφέρει σ’ενα ον έναν υψηλότερο βαθμό ωριμότητας, δεν έχει ωστόσο τέτοιο αφορμή.

Ψυχές που ενσαρκώνονται στη γη μπορούν μεν να έχουν έναν συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας στην περίπτωση που έρχονται από άλλα άστρα για να πετύχουν την ύψιστη ωριμότητα στη γη. Αλλά για αυτές τις ψυχές δεν σημαίνει τοποθέτηση πίσω σ’ένα στάδιο το οποίο είχαν ήδη ξεπεράσει, κάτι που όμως θα συνέβαινε στην περίπτωση που μια ψυχή από το πνευματικό βασίλειο η οποία ήταν ήδη μια φορά κάτοικος της γης, θα τοποθετόταν άλλη μια φορά στη γη με σκοπό την ανοδική ανάπτυξη. Επιπλέον θα μπορούσε να μην είναι ευλογία για μια τέτοια ψυχή, αφού θα της είχε αφαιρεθεί η ανάμηνηση και επομένως δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απόκτησε νωρίτερα, αλλά θα έπρεπε ν’αποφασίσει με ελεύθερη θέληση, όπως την πρώτη φορά, κάτι που θα μπορούσε εξίσου να οδηγήσει στην πλήρη πτώση της στην άβυσσο.

Όποιος επιδιώκει ν’ανέβει στα ύψη βρίσκει και στο πνευματικό βασίλειο αρκετές ευκαιρίες να το πετύχει. . .  Όποιος επιδιώκει τη γη είναι ακόμα επηρεασμένος από τη γοητεία της και δεν τοποθετείται με τίποτα πάνω της άλλη μια φορά από Μένα. Όποιος ωστόσο βρίσκεται στο φως και θέλει να κατέβει στη γη από αγάπη για τις αλύτρωτους ανθρώπους, σ’εκείνον επιτρέπεται η εκ νέου ενσάρκωση στη γη, η οποία όμως δεν έχει ποτέ το αποτέλεσμα της πτώσης στην άβυσσο, επειδή η ψυχή έρχεται από πάνω και παρά την άγνοιά της σχετικά με την προέλευσής της έχει αρκετή δύναμη ν’αντισταθεί σε όλους τους πειρασμούς στη γη. Αφού ένα ον του φωτός δεν αφήνω ποτέ πια να πέσει.

Θα εκπληρώσει πάντα την αποστολή του, παρόλο που ενεργεί και ζει πάντα με ελεύθερη βούληση στη γη. Η βούλησή του είναι και μένει πάντα στραμμένη σε Μένα, γιατί το ον έχει μέσα του την αγάπη, η οποία Με αναγνωρίζει και δεν θέλει ποτέ πια στην αιωνιότητα να Με χάσει. Και επομένως ό,τι θέλει ν’ανέβει στο ύψος υποστηρίζεται πάντα από Μένα. . .  και ό,τι αναζητά την άβυσσο δεν εμποδίζεται από Μένα. Η βασική Μου αρχή όμως είναι πάντα η ανοδική ανάπτυξη, την οποία θα καταλάβουν πάντα όσοι επιδιώκουν ν’ανέβουν στο ύψος. Άρα ό,τι οδηγεί επάνω είναι δικό Μου θέλημα, η κάθε οπισθοδρόμηση όμως είναι η βούληση του ανθρώπου, η ελευθερία της οποίας δεν θίγεται από Μένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser