background

επισκέπτες: 4909

Βιβλίο 73

 

6795                30 κ. 31-3-1957

Ο Θεός θέλει να φανερωθεί σε κάθε άνθρωπο. . .

Εγώ ο Ίδιος σας μιλάω, ο προαιώνιος Θεός και Πατέρας σας, εάν μόνο θέλετε να Με ακούσετε. Άσχετα με το αν βρίσκεστε ακόμα στη Γη ή ήδη στο άλλο βασίλειο, έχετε πάντοτε ανάγκη δύναμη για να ανεβείτε. Και αυτή τη δύναμη σας τη διοχετεύω με τη μορφή του λόγου Μου, ο οποίος σας αγγίζει όλους Με θαυμάσιο τρόπο, με αποτέλεσμα η ψυχή σας να αισθανθεί όντως την εισροή της δύναμης. Και πράγματι ολόκληρο το πνευματικό θα είχε ήδη φτάσει στα ύψη εάν εκμεταλλευόταν αυτή τη μεγάλη χάρη, αν Με άφηνε να του μιλάω ο Ίδιος. Αλλά η σχετική πίστη λείπει στους ανθρώπους και επίσης στις ακόμα ανώριμες ψυχές στο επέκεινα, η πίστη στην ατελείωτη αγάπης Μου, η οποία επιδιώκει να συνδεθεί μαζί σας. . .

Ξέρετε μάλιστα ότι είστε τα πλάσματα μιας Δύναμης, και σας λένε ότι αυτή η Δύναμη έχει ύψιστη τελειότητα, ότι ενεργεί με αγάπη και σοφία. . .  Ωστόσο, δεν έχετε καμία σχετική απόδειξη όσο δεν έχετε οι ίδιοι συνάψει επαφή με αυτή τη Δύναμη. . .  Και δεν συνάπτετε αυτή την επαφή, επειδή δεν έχετε αποδείξεις του ότι είναι η Ίδια Αγάπη και Σοφία. Και για αυτό το λόγο επιδιώκω συνέχεια να συνδεθώ μαζί σας. . .  και μάλιστα σας μιλάω, ακόμα και τότε που δεν πιστεύετε ακόμα.

Αφού επειδή οι ίδιοι δεν έχετε καθόλου γνώσεις ως αποτέλεσμα της κάποτε πτώσης σας στην άβυσσο, πρέπει τώρα να δασκαλευτείτε σχετικά με τις γνώσεις που σας λείπουν, ιδιαίτερα όμως για τη σχέση σας με τον Θεό και Δημιουργό σας και για την επίγεια σας αποστολή. Για αυτό το λόγο επομένως σας διοχετεύεται ο λόγος Μου, ο οποίος μπορεί πράγματι να σας χαρίσει τις πιο φωτεινές γνώσεις, στην περίπτωση που τον υποδέχεστε μέσα στην καρδιά σας και που αρχίζετε να δράτε σύμφωνα με το λόγο Μου. . .  Και ο λόγος Μου διοχετεύεται κάποτε σε κάθε άνθρωπο, πάντα προσπαθώ να χωθώ μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά όχι με τη βία, γιατί αυτό θα ήταν άσκοπο. . .

Όπου όμως Μου ήταν δυνατό να μπω στην καρδιά ενός ανθρώπου, εκεί δημιουργήθηκε και ο δεσμός. Και τότε μπορώ να μιλάω με περισσότερο αποτέλεσμα, μπορώ να μιλάω με τον άνθρωπο όπως ένας πατέρας με το παιδί του. Και αυτό το δεσμό προσπαθώ να τον πετύχω, γιατί τότε εγγυάται ότι ο άνθρωπος θα ενημερωθεί για την αληθινή Μου Φύση και ότι θα ανάψει μόνος του την αγάπη για τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα του. Μέσα στο λόγο εκδηλώνομαι, αφού δεν θέλω να παραμείνουν οι άνθρωποι μέσα στην άγνοια, δεν θέλω να αποβιώσουν από τη Γη μέσα στο ίδιο σκοτάδι όπως ήρθαν στη Γη. . .

Θέλω να τους μεταδώσω τόσες γνώσεις, τόσα δώρα, ώστε να είναι ικανοί να αγαπήσουν τη Δύναμη Που τους δημιούργησε. Αφού μόνο η αγάπη τούς απελευθερώνει από οποιαδήποτε δέσμευση, από οποιοδήποτε σκοτάδι και οποιαδήποτε αδυναμία. . .  Και εάν είναι ικανοί να Μου δείξουν αγάπη, θα κάνουν εθελοντικά αυτό που απαιτώ από εκείνους μέσω του λόγου Μου. Θα τηρούν τις εντολές της αγάπης Μου, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο φως. Μονάχα ο λόγος Μου μπορεί να πετύχει αυτό, μόνο όταν μπορώ Εγώ να μιλήσω σε έναν άνθρωπο, μπορεί να μετατραπεί η σκοτεινή του κατάσταση, ποτέ όμως μέσω δασκαλεμάτων των συνανθρώπων του, όσο σοφά και να είναι, εάν δεν βασιστούν στο λόγο Μου. . .

Και επίσης τότε που ο λόγος Μου μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω συνανθρώπων, αυτός πρέπει να δώσει σε Μένα τον Ίδιο τη δυνατότητα να του μιλήσω. Πρέπει. . .  με αφορμή εκείνη τη μετάδοση. . .  να συνδεθεί διανοητικά μαζί Μου, και τότε μπορώ ο Ίδιος να του μιλήσω και ο δικός Μου λόγος θα πιάσει τόπο. Μόνο τότε ο άνθρωπος θα μπορεί να πιστέψει χωρίς απόδειξη και θα υποταχθεί εθελοντικά στη Δύναμη Που τον δημιούργησε, θα Της αφοσιωθεί, με αποτέλεσμα να σπαστεί η αντίσταση που εμπόδιζε την παροχή της αγάπης Μου σε υψηλό βαθμό. . .

Τότε διοχετεύονται στον άνθρωπο ασταμάτητα οι αποδείξεις της αγάπης Μου. . .  φως και δύναμη και ασυνήθιστες ικανότητες θα γίνονται φανερά σε εκείνον, η σοφία του θα αυξάνεται. Και ο στενός δεσμός του μαζί Μου, ο οποίος έχει και το αποτέλεσμα να ασκήσει ο άνθρωπος την αγάπη σε ασυνήθιστα μεγάλο βαθμό, θα κάνει να εμφανιστούν μέσα στον άνθρωπο όλες εκείνες οι δυνάμεις και ικανότητες τις οποίες κατείχε κάποτε ως πνευματικό ον ως απόδειξη της θεϊκής του προέλευσης, τις οποίες όμως έχασε εξαιτίας της αποστασίας του από Εμένα. . .  Τώρα όμως έχει γίνει η επιστροφή του σε Μένα, γιατί ο άνθρωπος επέτρεψε να του μιλήσω και γιατί υπάκουσε πρόθυμα στα λόγια Μου. . .  γιατί τους πίστεψε και έμαθε να Με αγαπά, ο Οποίος του αποκαλύφθηκα ο Ίδιος. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6799                6-4-1957

«Κρίση». . .

Ο ίδιος ο λόγος θα γίνει η κρίση. . .

Όλοι θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσετε για το πώς αξιοποιήσατε το λόγο Μου, ο οποίος σας προσφέρθηκε από την αγάπη Μου. Και ο ίδιος ο λόγος θα είναι ο δικαστής σας. Να καταλάβετε όμως καλά: Κανένας τιμωρητικός δικαστής δεν θα σας καταδικάσει, αλλά οι ίδιοι απλά θα τοποθετηθείτε εκεί όπου θα ανήκετε ανάλογα με την κατάσταση της ωριμότητάς σας. Και η κατάσταση της ωριμότητάς σας θα είναι ανάλογη με τον τρόπο ζωής σας, με τη θέλησή σας και με το πώς αυτή άφηνε το λόγο Μου να επενεργεί πάνω της. Αφού είτε συνδεθήκατε ολόψυχα μαζί Μου ως αποτέλεσμα των λόγων αγάπης Μου τα οποία απευθύνθηκα σε σας, είτε τα απορρίψατε, και κατά συνέπεια η ψυχή σας δεν μπόρεσε να πάρει καμία διαφορετική μορφή από ό,τι πριν, και άρα μπορεί να κατοικήσει μόνο σε εκείνες τις σφαίρες που ανταποκρίνονται στη διαμόρφωσή της.

Ο ίδιος ο λόγος θα σας δικάσει, αφού η θεϊκή Μου αγάπη σας τον έδωσε και αυτός θα έπρεπε να σας βοηθήσει αμετάκλητα να ωριμάσετε εάν το είχατε δεχθεί. . .  Αλλά η απόρριψη του λόγου Μου είναι επίσης απόρριψη του Εαυτού Μου, και κατά συνέπεια αυτή την εκ νέου απόρριψη μπορεί να ακολουθήσει μόνο μια διαμονή μέσα σε σκοτεινές περιοχές, γιατί η ψυχή απόφευγε το φως και έδωσε την προτεραιότητα στο σκοτάδι. Ο λόγος Μου είναι φως, και όποιος τον απορρίψει δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στο φως. . .

Αφού όμως η θέληση του ανθρώπου είναι ελεύθερη, αυτός καθορίζει εθελοντικά και την κρίση, δηλαδή την κατάσταση που ανταποκρίνεται στην αντίστασή του και η οποία δεν μπορεί να ονομαστεί ελεύθερη. Η ψυχή «δικάζεται», δηλαδή μεταφέρεται εκεί όπου ανήκει. . .  Και σε κάθε άνθρωπο προσφέρεται κάποτε ο λόγος Μου, ο καθένας μπορεί να τον ακούσει εκεί όπου κηρύσσουν δημόσια Εμένα και για το λόγο Μου. Και πλησιάζω μέσα στο λόγο και εκείνους που δεν ανήκουν σε κάποια εκκλησιαστική κοινότητα, εκείνους που άρα ήδη προβάλλουν αντίσταση, γιατί δεν τους μιλά κανείς με το σωστό τρόπο. . .  Άλλοι πάλι παρακινούνται να αποδεχθούν τον απευθείας εσωτερικό λόγο μέσω συζητήσεων ή μέσω της ανάγνωσης βιβλίων. Με αυτό τον τρόπο οι σκέψεις τους οδηγούνται έτσι ώστε οι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν μαζί τες. . .

Προσπαθώ με κάθε τρόπο να Με υποδεχθούν οι καρδιές των ανθρώνων για να παροτρύνω αυτούς να ακούσουν το λόγο Μου, όπου και όπως και να κηρυχτεί, αφού η θέληση του ανθρώπου αποφασίζει για το αν ο λόγος θα έχει αποτέλεσμα πάνω του. Κάποτε όμως θα έρθει η ώρα της ευθύνης, η ώρα όπου η κατάσταση της ψυχής θα γίνει φανερή και όπου αυτή η κατάσταση θα πρέπει αναπόφευχτα να τη μεταφέρει στη σφαίρα που της ταιριάζει. . .  Και τότε λοιπόν θα έχει δικαστεί, γιατί η τάξη πρέπει να επαναφέρεται ξανά και ξανά. . .

Ευλογημένοι όμως είναι όσοι ακούν Εμένα και το λόγο Μου, όσοι κάνουν προσπάθεια να ζήσουν έτσι όπως είναι θέλημά Μου, το οποίο τους αποκαλύπτεται μέσω του λόγου Μου. . .  Ευλογημένοι είναι, αφού και αυτοί θα κριθούν, και για αυτούς η Κρίση θα σημάνει την ώρα της εισόδου στην αφάνταστη μακαριότητα, αφού και αυτοί θα μεταφερθούν σε εκείνες τις σφαίρες που θα ανταποκριθούν στη διαμόρφωσή τους. Και ο λόγος Μου τους βοήθησε να αποκτήσουν ένα φωτεινό φόρεμα, με αποτέλεσμα να μπορούν τότε να κινηθούν μέσα σε μια αφάνταστη αφθονία φωτός χωρίς να διαλυθούν. Και φως είναι μακαριότητα. . .

Να το καταλάβετε ότι δεν πρόκειται ένας άσπλαχνος δικαστής να εκτελέσει το καθήκον του και να σπρώξει την ψυχή μέσα στο σκοτάδι, αλλά πρόκειται για τη μοίρα την οποία διάλεξε μόνη της η οποία περιμένει την ψυχή. Αυτή η σκληρή, βασανιστική μοίρα όμως μπορεί να αποτραπεί μέσω της πρόθυμης αποδοχής του λόγου Μου και μέσω της τήρησής του. . .  Και επομένως ο «ίδιος ο λόγος» θα κρίνει την κάθε ψυχή. Και αυτή η κρίση θα γίνει με πλήρη δικαιοσύνη, αφού η κάθε σκέψη, το κάθε έργο, η σωστή και η λάθος αγάπη. . .  τα πάντα θα φανερωθούν και θα καθορίσουν τη μοίρα της κάθε ψυχής.

Στην περίπτωση όμως που η ψυχή αποδέχεται το λόγο Μου, διαδραματίζεται μια μετατροπή της ψυχής ήδη στη Γη, με αποτέλεσμα η ψυχή να μην χρειαστεί να φοβάται την κρίση, επειδή αυτή θα της επιφέρει μόνο φως και μακαριότητα. Η απόρριψη του λόγου Μου αντίθετα θα αυξήσει ακόμα το σκοτάδι που υπάρχει γύρω από μια ψυχή και αυτή θα μπει στο πνευματικό βασίλειο εντελώς παραμορφωμένη, και συνεπώς η μοίρα της δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την έλλειψη φωτός και τα βάσανα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6800                7-4-1957

Η παιδική σχέση με τον Θεό. . .

Δημιουργείτε τη σωστή σχέση μαζί Μου τότε που βλέπετε σε Μένα τον Πατέρα σας, όχι μόνο τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό σας. . .  Αφού θέλω να σας κάνω παιδιά που να αφοσιωθούν στον Πατέρα τους με αγάπη. Δεν θέλω μόνο να Με φοβηθείτε και να Με τιμήσετε, αλλά θέλω να Με αγαπήσετε από τα βάθη της καρδιάς σας, προκειμένου να μπορέσω να σας κάνω μακάριους με την ατελείωτη αγάπη Μου. Τη σωστή παιδική σχέση είναι αυτό που θέλω να πετύχω, γιατί αυτή βασίζεται στην αγάπη του ανθρώπου για Εμένα.

Όταν σας δημιούργησα, μπόρεσα μόνο να σας βγάλω από τον Εαυτό Μου ως πλάσματα, παρόλο που σας εξόπλισα με όλα τα δώρα στο ύψιστο βαθμό. . .  Μπορούσα μάλιστα να σας ακτινοβολήσω με τη θερμή αγάπη Μου που υπερνικεί τα πάντα, αλλά δεν μπορούσα να σας εξαναγκάσω να αποδεχθείτε αυτή την αγάπη και να την ανταποδώσετε, επειδή μια τέτοια ανταπόδοση της αγάπης Μου δεν μπορούσε να Με κάνει ευτυχισμένο όπως η ελεύθερη αγάπη την οποία Μου χαρίζει το παιδί Μου. . .  Μόνο η αγάπη που Μου χαρίζεται με την ελεύθερη θέληση προκαλεί μακαριότητα και μια τέτοια αγάπη προσπαθώ αδιάκοπα να κερδίσω από τα πλάσματά Μου που βαδίζουν στο δρόμο πάνω στη Γη, γιατί αυτή η αγάπη φέρνει αφάνταστα μεγάλη μακαριότητα και στα ίδια.

Μπορούν μάλιστα να ονομαστούν αφάνταστα μακάρια και εκείνα τα όντα που παρέμεινα μαζί Μου με την ελεύθερη θέλησή τους όταν έγινε η μεγάλη αποστασία των αρχέγονων πνευμάτων. Αφού τα ακτινοβολεί διαρκώς η αγάπη Μου και επομένως καίγεται μέσα τους η αγάπη. . .  Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια διαφορά του βαθμού της αγάπης και της ευτυχίας ανάμεσα σε αυτά και τα αληθινά παιδιά Μου. Το βαθμό των παιδιών Μου όμως μπορούν να πετύχουν και εκείνα τα όντα εάν πάρουν εθελοντικά το δρόμο που θα επιτρέψει και σε εκείνα να αποκτήσουν την κατάσταση του παιδιού του Θεού. . .  το δρόμο πάνω στη Γη με σκοπό μια αποστολή. . .  Αφού αισθάνονται τότε όπως κάθε άλλος άνρθωπος αρχικά σαν «πλάσματα» του Θεού και πρέπει με την ελεύθερη θέλησή τους να δημιουργήσουν τη σχέση ενός «παιδιού με τον Πατέρα».

Ο κάθε άνθρωπος όμως είναι ικανός για αυτό, ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται απλά να αφοσιωθεί στη Δύναμη την Οποία μπορεί να αναγνωρίσει ως τον Θεό και Δημιουργό, εφόσον μόνο έχει καλή θέληση. . .  Η αφοσίωση του ανθρώπου σε αυτή τη Δύναμη έχει ως αποτέλεσμα να πιάσει ο «Πατέρας» το παιδί Του και να το τραβήξει επάνω κοντά Του. Τότε πέφτει από πάνω του κάθε δειλία, κάθε φόβος, τότε Με πλησιάζει με εμπιστοσύνη και αρχίζει να Με αγαπά με την αγάπη ενός παιδιού που αισθάνεται στενά συνδεδεμένο με τον Πατέρα του, που Του υποτάσσεται όμως επίσης με βαθιά ταπεινότητα, που δεν θέλει να Τον στενοχωρήσει, που όμως επιθυμεί και την αγάπη Του, γιατί αλλιώς δεν είναι μακάριο. . .

Και τότε ολόκληρη η σκέψη του και  όλες οι επιδιώξεις του είναι συγκεντρωμένες μόνο σε Μένα, τότε έχει ακυρωθεί ο χωρισμός που υπήρχε πριν, τότε το «πλάσμα» Μου έχει γίνει «παιδί» Μου και επιτεύχθηκε ο στόχος που έθεσα στον Εαυτό Μου όταν το δημιούργησα. Και ο στόχος που τέθηκε λοιπόν σε σας κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής είναι ακριβώς αυτή η δημιουργία της σωστής παιδικής σχέσης σας μαζί Μου. . .  Όσο είμαι για εσάς μόνο ο Θεός και ο Δημιουργός, τον Οποίο μάλιστα τιμάτε και φοβάστε, τόσο είστε ακόμα πολύ μακριά Μου. Αφού δεν έχετε ακόμα μέσα σας τη σωστή αγάπη που να σας πιέσει να συνδεθείτε μαζί Μου και που να αναγνωρίσει σε Μένα τον Πατέρα σας. . .

Η ακτινοβολία αγάπης Μου δεν μπορεί ακόμα να σας χτυπήσει στο βαθμό ώστε να ανάψει η δική σας  αγάπη από εκείνη, με αποτέλεσα η αγάπη να επιδιώξει να ενωθεί με την αγάπη. Αφού η αγάπη του παιδιού για τον «Πατέρα»  είνει μια διαφορετική από την αγάπη την οποία αισθάνεστε για τον Θεό και Δημιουργό σας. Η σωστή αγάπη αναζητά πάντα την ένωση, και η ένωση μαζί Μου θα είναι πάντα η ένωση του παιδιού με τον Πατέρα, επειδή είμαι πραγματικά ο Πατέρας σας, από την αγάπη του Οποίου προκύψατε. . .  Και όταν έχει δημιουργηθεί από εσάς αυτή η σωστή σχέση, θα ξέρετε πόσο κοντά σας είμαι και πόσο συμμετέχω σε όλα, ακόμα και στα πιο ασήμαντα βιώματα του παιδιού Μου. . .

Και οι ίδιοι θα έρχεστε σε Μένα και Με την ελάχιστη επιθυμία, γιατί θα χάσετε οποιαδήποτε συστολή απέναντι σε Εκείνον τον Οποίο αγαπάτε και τιμάτε ως τον Πατέρα σας. . .  γιατί Του αφοσιώνεστε Με παιδική εμπιστοσύνη, ο Οποίος θα αμείψει βέβαια αυτή την εμπιστοσύνη σας. . .  Αφού μας ενώνει τώρα η αγάπη, και η αγάπη δεν αρνείται τον εαυτό της, χαρίζει συνέχεια ευτυχία στο παιδί που επέστρεψε πίσω στο σπίτι του, στον Πατέρα του, και αυτό το παιδί Τού είναι αφοσιωμένο με θερμή αγάπη. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

6803                10-4-1957

Τι είναι αγάπη. . .

Δύναμη αγάπης;. . .

Ο πιο μικροσκοπικός έμβιος οργανισμός κατέχει την αγάπη Μου, η οποία τον βοηθά να προχωρήσει στο δρόμο προς το ύψος. Και ποτέ δεν τον αποστερώ της αγάπης Μου, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα σταματούσε να υπάρχει. Και έτσι μπορεί και ο κάθε άνθρωπος να είναι βέβαιος ότι τον αγαπώ, αλλιώς δεν θα μπορούσε να απολαύσει τη ζωή του, αφού μονάχα η δύναμη αγάπης Μου εξασφαλίζει τη δική του ύπαρξη καθώς και την ύπαρξη ολόκληρης της δημιουργίας. Εσείς οι άνθρωποι όμως δεν ξέρετε πώς να φανταστείτε τη «δύναμη αγάπης Μου» όσο οι ίδιοι δεν έχετε ακόμα ανάψει την αγάπη μέσα σας, με αποτέλεσμα να μπορείτε, «δυνάμει αυτής της αγάπης», να κατορθώσετε πράγματα που σας φαίνονται υπερφυσικά. 

Και τόσο καιρό δεν θα μπορείτε να Με φανταστείτε τον Ίδιο ως το Ον η αρχέγονη ουσία του Οποίου είναι «αγάπη». Εσείς οι άνθρωποι πετυχαίνετε μόνο ένα χαμηλό βαθμό αγάπης. . .  Και για αυτό το λόγο σάς λείπει και η κατανόηση για την ενέργεια μεμονωμένων ανθρώπων στη Γη που επιδίωξαν να αυξήσουν το βαθμό της αγάπης τους και που τώρα χρησιμοποιούν τη «δύναμη της αγάπης» προς το καλό των συνανθρώπων τους. Μονάχα ο υψηλότερος βαθμός της αγάπης τους είναι η εξήγηση, αλλά και πάλι μόνο για τέτοιους ανθρώπους που είναι οι ίδιοι πρόθυμοι για την αγάπη. Εκείνοι οι άνθρωποι επομένως εργάζονται με τη δική Μου δύναμη, διοχετεύουν κατά κάποιον τρόπο τη δύναμή Μου στους συνανθρώπους που την έχουν ανάγκη, είτε σωματικά είτε πνευματικά.

Και για αυτό το λόγο μπορούν να βοηθούν να θεραπευτούν αρρώστους, μπορούν να διοχετεύουν καινούργια δύναμη σε αδύναμους, μπορούν να χαρίζουν φως στις τυφλές ψυχές και να τους μεταδίδουν γνώσεις. . .  Μπορούν να θεραπεύουν σωματικά και πνευματικά. . .  και πάντα μόνο χρησιμοποιώντας τη δύναμη αγάπης από Μένα. . .  Εσείς οι άνθρωποι μπορείτε μόνο να το πιστέψετε αυτό, αφού δεν θα το καταλάβετε ώσπου να σας γεμίζει και εσάς η αγάπη σε τέτοιο βαθμό ώστε θα καταλάβετε καλύτερα τη Φύση Μου. Αφού ακόμα «αγάπη» είναι για εσάς μόνο μια ιδιότητα την οποία κατέχει ο ένας, ενώ λείπει στον άλλον. Η αγάπη είναι όμως πραγματικά κάτι το οντώδες, είναι η δύναμη-από-την-οποία-προκύπτουν-τα-πάντα και είναι επομένως η «αρχέγονη Ουσία του Θεού». . .  Αφού Εγώ ο Ίδιος είμαι η «Αγάπη». . .

Όσο ζείτε στη Γη εσείς οι άνθρωποι βρίσκεστε σε μια περιοχή όπου επικρατεί η απονία, η έλλειψη αγάπης, κάτι που σημαίνει επίσης αδυναμία και πλήρη άγνοια εκείνης της Δύναμης η Οποία ήταν η αιτία της δημιουργίας και η Οποία διατηρεί τα πάντα. Αλλά εναπόκειται στον κάθε άνθρωπο να αφήσει την αγάπη μέσα του να φουντώνει μέχρι ένα υψηλό βαθμό. Τότε αποκτά ξανά την αρχέγονη φύση του, τότε δεν υπάρχουν όρια σχετικά με τις ικανότητές του. Τότε ξυπνά μέσα του η ίδια δύναμη που δίνει σε ένα ον την ικανότητα να δημιουργεί και να διαμορφώνει. . .

Τότε δεν υπάρχουν επίγειοι νόμοι που να τον περιορίσουν, αφού τότε ενεργεί μαζί Μου και με τη δύναμή Μου, την οποία παρακινεί να εκδηλωθεί μόνο ένας ορισμένος βαθμός της αγάπης. Αφού οι θεϊκοί νόμοι Μου πρέπει να τηρούνται και αφού είναι ένας θεϊκός νόμος ότι μονάχα η αγάπη είναι η πηγή της δύναμης· αυτή όμως δεν εξαντλείται ποτέ. Μόνο λίγοι άνθρωποι θα το καταλάβουν αυτό. Όλοι όμως θα έπρεπε να κοπιάσουν να αυξήσουν το βαθμό της αγάπης τους, γιατί τότε ανάβει μέσα τους και ένα φως της κατανόησης, το οποίο τους κάνει κατανοητή τη φύση της αγάπης. Όλα όσα βλέπετε καθώς και εσείς οι ίδιοι κρατιούνται από την αγάπη Μου, ακτινοβολούνται από τη δύναμη αγάπης Μου, αν και σε διαφορετικούς βαθμούς, αλλιώς δεν θα μπορούσαν πια να υπάρχουν.

Εσείς οι ίδιοι όμως μπορείτε να πιάσετε συνειδητά αυτή την ακτίνα της αγάπης και να αυξήσετε το βαθμό του φωτός σας. Μπορείτε να κάνετε δική σας τη δύναμη της αγάπης Μου, μπορείτε να τη ζητήσετε ή να την αποκτήσετε μόνοι σας μέσω της έμπρακτης αγάπης, με αποτέλεσμα να είστε ικανοί για ασυνήθιστες πράξεις. Θα είστε επομένως γεμάτοι δύναμη εξαιτίας της αγάπης και θα χρησιμοποιείτε τη δύναμή σας και πάλι με αγάπη. Και μπορείτε να αυξάνετε συνέχεια το βαθμό της αγάπης σας και μπορείτε με αυτό τον τρόπο να εναρμονίζεστε όλο και περισσότερο με την αρχέγονη Φύση Μου. Και τότε η έννοια της «αγάπης» θα σας είναι πλήρως κατανοητή και θα ξέρετε ότι πρέπει να θεωρείται θείο ό,τι είναι αγάπη. . .  με αποτέλεσμα να αναγνωρίσετε και τον Θεό και Δημιουργό σας, τον προαιώνιο Πατέρα σας, ως την «Αιώνια Αγάπη». . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6805                14-4-1957

Η μέρα του τέλους έχει καθοριστεί. . .

Με αναπόφευκτη βεβαιότητα πλησιάζετε στο τέλος. . .  Όσο και να το απορρίψετε μέσα στις σκέψεις σας, δεν θα μπορείτε να το σταματήσετε. Αφού το σωτήριο σχέδιο του Θεού καθορίστηκε και αφού ανάλογα με αυτό διαδραματίζονται τα πάντα, και τα γεγονότα του κόσμου, τα οποία επίσης συμβάλλουν στο να επιταχυνθεί η πορεία των γεγενότων που θα οδηγήσουν στη διαδικασία της διάλυσης των γήινων δημιουργημάτων. Το τέλος αυτής της περιόδου της Γης προορίστηκε από τους αιώνες των αιώνων, η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου όμως είναι η αφορμή εκείνου, την οποία επίσης προέβλεπε ο Θεός από τους αιώνες των αιώνων και στην οποία μπόρεσε να βασίσει το σωτήριο σχέδιό Του.

Τα πράγματα θα γίνουν έτσι όπως τα προέλεγαν οι ενορατικοί και οι προφήτες από την αρχή αυτής της λυτρωτικής εποχής, και οι ίδιοι οι άνθρωποι βοηθούν, αφού εγκαταλείπουν εντελώς τη θεϊκή τάξη. Βρίσκονται εν μέρει σε ένα χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο που δεν θα μπορεί πια να ξεπεραστεί και το οποίο και μόνο δικαιολογεί ένα τέλος. . .  και εν μέρει οι άνθρωποι κατάντησαν σε τέτοια αλαζονική σκέψη ώστε πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγξουν θεϊκούς φυσικούς νόμους που όμως τους είναι ακόμα άγνωστοι. Ο Θεός ο Ίδιος δεν έχει πια πρόσβαση σε εκείνες τις ανθρώπινες καρδιές, αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι θα σταματούσαν τις ενέργειές τους και θα είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την πνευματική τους τυφλότητα η οποία τους περιβάλλει τώρα.

Και έτσι θα επαληθευτεί η μοίρα των ανθρώπων και επίσης ολόκληρων των πλασμάτων και τα πάντα εξελίσσονται έτσι ώστε θα καταλήξουν σε μια μετατροπή, η οποία θα αρχίσει ξανά μια νέα εποχή. . .  η οποία θα φέρει και πάλι ειρήνη και αρμονία πάνω στη Γη και η οποία θα εγγυηθεί τη βέβαια άνοδο του πνευματικού. Αλλά μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι πιστεύουν αυτές τις προφητείες. . .  Η ανθρωπότητα δεν βιώσε ακόμα καμία τέτοια μετατροπή, και αυτά που έγιναν στην προϊστορική εποχή έχουν μείνει άγνωστα στους ανθρώπους. Αυτοί δεν έχουν αποδείξεις παρόμοιων διαδικασιών και συνεπώς δεν πιστεύουν ότι τους απειλούν συμβάντα που θα σημάνουν μια ολοκληρωτική μετατροπή όλων όσα υπήρχαν μέχρι τώρα.

Αλλά ο χρόνος προχωρά και η τελευταία μέρα αυτής της Γης πλησιάζει όλο και περισσότερο. Και μόνο για αυτό το λόγο ο Θεός διοχετεύει αυτή την ασυνήθιστη γνώση στη Γη, προκειμένου να ξυπνήσει ακόμα τους λίγους που δεν έχουν ακόμα βυθιστεί τελείως στο βάθος. Το τέλος θα έρθει αμετάκλητα και οι ενδείξεις θα ξεπροβάλουν τόσο ξεκάθαρα ώστε να βαλθούν μεμονωμένοι άνθρωποι σε σκέψεις. Και για αυτούς η γνώση που θα τους δώσει εξηγήσεις θα είναι ευλογία, γιατί θα πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες θα θεωρήσουν αξιόπιστες. . .  Αφού ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος, και όσο υπάρχει ακόμα μια προοπτική να σωθεί μια ψυχή, οι προσπάθειες για σωτηρία δεν θα εγκαταλειφθούν.

Η μέρα του τέλους όμως καθορίστηκε και θα τηρηθεί σύμφωνα με το θεϊκό νόμο. . .  Οι ίδιοι οι άνθρωποι όμως μάλλον επιταχύνουν το τέλος παρά να το καθυστερήσουν, αφού η συμπεριφορά τους αποδεικνύει ότι έχουν καταντήσει στο χαμηλότατο επίπεδο, το οποίο απαιτεί ένα τέλος. . .  Και έτσι όπως κατά τον καιρό του κατακλυσμού οι άνθρωποι βαδίζουν τυφλοί. . .  όπως κατά τον καιρό του κατακλυσμού επιδιώκουν να βγάλουν πλούτη από τη Γη και να τα χρησιμοποιήσουν για τον εαυτό τους, προξενούν την εμφάνιση δυνάμεων τα αφάνταστα αποτελέσματα των οποίων τους είναι άγνωστα. Οι ίδιοι θα εκτελέσουν αυτό που θα σημάνει την καταστροφή της Γης και όλων των δημιουργημάτων της.

Οι άνθρωποι κλείνουν τα αφτιά τους σε όλες τις προειδοποιήσεις, επιδιώκουν ακλόνητα τους στόχους τους. Και αυτή τους τη θέληση την υπολόγησε ο Θεός μέσα στο σωτήριο σχέδιό Του και επωφελήθηκε για την πνευματική ανάπτυξη από αυτό που γίνεται μέσω της σατανικής επιρροής. Ως αποτέλεσμα, ο αντίπαλός Του συμμετέχει άθελά του στο λυτρωτικό έργο, ο ίδιος οδηγεί την αναπτυξιακή διαδικασία και πάλι σε καλό δρόμο παρά τη θέλησή του. . .  Και το πνευματικό για το οποίο πιστεύει ότι το κέρδισε για τον εαυτό του θα αρπαχτεί εκ νέου από αυτόν και από τον έλεγχό του και θα δεθεί άλλη μια φορά μέσα στη δημιουργία. Με αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσει ξανά την πορεία του προς τα ύψη, ακόμα και αν θέλει ατελείωτους καιρούς ώσπου να επιτευχθεί και πάλι ο στόχος: να μπορέσει το πνευματικό ως άνθρωπος να πάρει την τελική απόφαση. . .

Και ο Θεός προέβλεπε όλα αυτά, και ενορατικοί και προφήτες επισήμαιναν ξανά και ξανά το τέλος με εντολή Του. . .  Ωστόσο, η ανθρωπότητα δεν έχει ιδέα για το πόσο κοντά είναι αυτό το τέλος. . .  Ο Θεός όμως της διοχετεύει συνέχεια παραινέσεις και προειδοποιήσεις, προκειμένου να μπορέσει να προετοιμαστεί ο καθένας που πιστεύει. . .  Αλλά για τον άπιστο το τέλος θα είναι φρικτό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6807                16-4-1957

Άφθαρτα όντα. . .

«Αυτοκτονία». . .

Εσαεί θα συνεχίζετε να υπάρχετε, αφού ο,τι εκπήγασε από Εμένα δεν μπορεί να διαλυθεί ποτέ στην αιωνιότητα. . .  Και για αυτό το λόγο δεν μπορώ να καταστρέψω και δεν θα καταστρέψω αυτό που Μου προβάλλει αντίσταση, παρόλο που θα είχα μάλιστα τη δύναμη να το κάνω, αλλά θα προσπαθώ πάντα να κερδίσω πίσω αυτό που απομακρύνθηκε από Μένα επειδή ήθελε να εξεγερθεί εναντίον Μου. . .  Αφού η αγάπη Μου για ό,τι δημιούργησα εμποδίζει μια ολοκληρωτική καταστροφή. Και για το λόγο αυτό και ο αντίπαλός Μου. . .  το πρωτόπλαστο πνεύμα και το πρώτο πνεύμα που έπεσε. . .  δεν χρειάζεται ποτέ να φοβάται ότι θα καταστραφεί, γιατί και αυτός ανήκει σε εκείνους που θα έπρεπε να επιστρέψουν πίσω στο πατρικό τους σπίτι.

Μπορώ μάλιστα να αποδοκιμάσω τις πράξεις του, μπορώ να στιγματίσω τον χαρακτήρα του, γιατί αντιβαίνει τελείως στην αιώνια τάξη Μου, και μπορώ να προειδοποιήσω εσάς τους ανθρώπους για αυτόν. . .  Μπορώ να κάνω τα πάντα για να σας προστατέψω από την επιρροή του. . .  Ωστόσο, δεν αφαιρώ την αγάπη Μου ούτε από εκείνον, μόνο που αυτή η ακτίνα αγάπης δεν φτάνει σε εκείνον, δηλαδή χάνει την αποτελεσματικότητά της, γιατί ο αντίπαλός Μου προβάλλει αντίσταση στην ακτινοβολία αγάπης Μου. Αλλά ούτε εκείνος δεν μπορεί να επιμένει αιώνια να Μου προβάλλει αντίσταση. Και εκείνος θα επιστρέψει κάποτε σε Μένα και θα ζήσει μια ζωή μέσα στη μακαριότητα, παρόλο που θα περάσουν ακόμα αιωνιότητες μέχρι αυτή την αλλαγή της θέλησής του και μέχρι την επιστροφή του σε Μένα. . .

Αλλά δεν μπορεί να διαλυθεί. . .  Ό,τι δημιουργήθηκε από Εμένα συνεχίζει να υπάρχει αιώνια. Για το λόγο αυτό για Μένα είναι ασήμαντο για πόσο θα επιμένει να Μου προβάλλει αντίσταση αυτό που αποστάτησε από Μένα. Αφού είμαι από τη μια αιωνιότητα στην άλλη, για Μένα δεν υπάρχει ο χρόνος και χίλια χρόνια είναι για Εμένα σαν μια μέρα. . .  Ωστόσο, για το ον είναι σημαντικό πόσα χρονικά διαστήματα περνά μέσα σε πλήρη δυστυχία, μέσα σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ονομαστεί ζωή και μακαριότητα. . .  Και εσείς οι άνθρωποι θα τρομάζατε εάν μπορούσατε να δείτε, κοιτάζοντας πίσω, τη μέχρι τώρα αναπτυξιακή σας πορεία και να εκτιμήσετε τον ατελείωτο χρόνο της. Αφού ούτε προκύψατε «από το τίποτα» ούτε θα βυθιστείτε πίσω σε ένα «τίποτα» μετά το σωματικό σας θάνατο. .

Θα συνεχίζετε να υπάρχετε, μόνο που μπορεί, εάν προβάλλετε πολλή αντίσταση, να χάσετε τη συνειδητότητα του εγώ σας, με αποτέλεσμα να πρέπει να διανύσετε ξανά ατελείωτα μακριούς δρόμους μέσα στο σκοτάδι και με πολλά βάσανα. . .  Και όταν θα επιστρέψετε επιτέλους στη συνειδητότητα του εγώ, μπορεί να αποτύχετε ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα ως όντα που κατέχουν τη συνειδητότητα του εγώ τους να πρέπει να παλεύετε στο επέκεινα για αιωνιότητες ώσπου να σας υποδεχθεί το φωτεινό βασίλειο και να ανεβείτε στα ύψη. Αλλά δεν θα διαλυθείτε. . .  Και για αυτό το λόγο δεν μπορείτε ως άνθρωποι να σβήσετε την ύπαρξή σας, ακόμα και τότε που κάνετε το σωματικό σας περίβλημα ακατάλληλο να συνεχίσει την επίγεια του πορεία, τότε που πιστεύετε ότι μπορείτε να αυτοκτονήσετε. . .

Αφού το πραγματικό σας εγώ συνεχίζει να υπάρχει, γιατί το πνευματικό που κάποτε εκπορεύτηκε από Εμένα δεν μπορεί να πεθάνει. Και έτσι μόνο παρεμβαίνετε στην αναπτυξιακή Μου διαδικασία, η οποία θα έπρεπε να σας φέρει την απελευθέρωση από μια κατάσταση που δεν είναι ζωή και μακαριότητα. . .  Δράτε ενάντια στο θέλημά Μου, δράτε αυθαίρετα και λάθος, αποστερείτε τον εαυτό σας των ευκαιριών οι οποίες δημιουργήθηκαν για σας μέσα στο σωτήριο σχέδιό Μου. . .  Καθυστερείτε κατά κάποιον τρόπο την πορεία της ανάπτυξής σας και επιπλέον καταλήγετε στο μέγιστο κίνδυνο να βυθιστείτε πάλι πίσω στο βάθος, εάν δεν αλλάξετε γνώμη στο επέκεινα και εκμεταλλευτείτε εκεί τις δυνατότητες που σας προσφέρει η αγάπη Μου.

Το ότι θα συνεχίζετε να υπάρχετε εσαεί θα έπρεπε να το λάβετε υπόψη σας με σοβαρότητα και επομένως δεν θα έπρεπε να μεταχειριστείτε απερίσκεπτα την επίγεια σας ζωή, την οποία θα καταλάβετε κάποτε ως ένα αφάνταστο δώρο της χάρης, γιατί μπόρεσε να σας αποφέρει την οριστική ελευθερία. Αλλά η πίστη σε μια συνέχιση της ύπαρξής τους λείπει στους ανθρώπους τις περισσότερες φορές. Και για αυτό το λόγο ζούν ανεύθυνα στη Γη και δεν εκμεταλλεύονται το μεγάλο δώρο της χάρης. Και ο αντίπαλός Μου, ο οποίος απομακρύνθηκε από Μένα περισσότερο από όλα τα άλλα όντα, υποστηρίζει τη δυσπιστία τους για να εμποδίσει να αποκτήσει τη ζωή μέσα στη μακαριότητα το πνευματικό το οποίο τράβηξε στο βάθος ο ίδιος.

Για το λόγο αυτό όμως θα γίνει και για αυτόν μια αιωνιότητα ο χρόνος τον οποίο περνά μακριά Μου. Και παρόλο που νομίζει ότι είναι δυνατός και ισχυρός. . .  θα έρθει ο καιρός όπου θα είναι αδύναμος και αβοήθητος, όπου θα επιθυμήσει ένα τέλος του εαυτού του, και όμως δεν θα μπορεί να πεθάνει. . .  Και μόνο τότε θα λαχταρεί την ακτινοβολία αγάπης Μου και θα την παραλάβει μάλιστα. Μόνο τότε θα αφυπνιστεί στη ζωή και αυτός και θα επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6808                17-4-1957

Η μοίρα καθορίζει την επίγεια ζωή του ανθρώπου. . .

Όπως και να διαδραματιστεί η επίγεια σας ζωή, κρατιέστε από την αγάπη Μου και οδηγείστε πάντα έτσι ώστε μπορείτε να την κάνετε μια επιτυχία για την ψυχή σας. Οι διαφορετικές μοίρες των ανθρώπων οφείλονται στις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες εκείνων των ανθρώπων. Ο καθένας έχει ανάγκη διαφορετικά βοηθήματα, και οι διάφορες συνθήκες ζωής προσφέρουν μπόλικα τέτοια βοηθήματα. Αφού όμως εσείς οι άνθρωποι συνηθίζετε να κοιτάζετε με τα γήινα σας μάτια, προσέχετε πολύ περισσότερο τις σωματικές από τις ψυχικές επιτυχίες. Και σας φαίνεται ότι μια δύσκολη επίγεια μοίρα αποδεικνύει την έλλειψη αγάπης από την πλευρά Μου, ενώ μαρτυρεί την αυξημένη αγάπη Μου.

Αφού ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει μια αμέριμνη ζωή χωρίς χτυπήματα της μοίρας: στην ψυχική επιπολαιότητα, σε μια αδιαφορία απέναντι στα πάντα και άρα στη στασιμότητα της πνευματικής ανάπτυξης. Εγώ όμως σας έδωσα τη ζωή ως άνθρωποι πάνω σε αυτή τη Γη για να πετύχετε τον τελικό στόχο, δηλαδή για να απελευθερωθείτε από κάθε περίβλημα που ακόμα βαραίνει την ψυχή σας. . .  Και για αυτό το λόγο σάς δίνω και τις δυνατότητες να πετύχετε αυτό το στόχο, τις οποίες ωστόσο δεν καταλαβαίνετε ως τέτοιες, γιατί το κορμί σας πρέπει συχνά να υποφέρει ή να στερείται τα αναγκαία προκειμένου να κερδίσει η ψυχή.

Κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος έχετε ανάγκη ιδιαίτερα πολλά και σκληρά χτυπήματα της μοίρας, αφού ξεχνάτε εντελώς το σκοπό της επίγειας σας ζωής, ζείτε μονάχα για το κορμί σας, για τη γήινη καλοπέρασή σας και δεν προσέχετε καθόλου την ψυχή σας. Αυτή πρέπει να στερείται τα αναγκαία αν δεν τη βοηθάω. Μόλις όμως εσείς οι άνθρωποι καταλαβαίνετε το θέλημά Μου, την πατρική Μου φροντίδα και μέσα στις λύπες και στα δεινά, μέσα σε σκληρά χτυπήματα της μοίρας ή σε δύσκολες συνθήκες ζωής, δεν θα τα αισθανθείτε τόσο δύσκολα, αφού τότε θα βρίσκεστε ήδη πάνω στο σωστό δρόμο: Απευθύνεστε σε Μένα μέσα σε κάθε κατάσταση ανάγκης του σώματος και της ψυχής σας, και τότε η ψυχή σας επωφελείται από όλα όσα είναι δύσκολα για το κορμί. Αφού ό,τι και να σας πλήξει, μπορείτε πάντοτε να αισθάνεστε ασφαλείς μέσα στην αγάπη Μου, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι σας φροντίζει η αγάπη Μου και μπορείτε να περιμένετε με πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα σας οδηγήσω μακριά από κάθε δύσκολη θέση. . .

Αφού δεν Μου λείπει ούτε η αγάπη ούτε η δύναμη, μόνο που θέλω να πετύχετε το στόχο, θέλω να στρέψετε τις σκέψεις και τα βλέμματά σας πνευματικά και να μην προσέχετε μονάχα τον κόσμο. Αφού ξεκάθαρα μπορείτε να καταλάβετε ότι επιδιώκω να σκοτώσω τις εγκόσμιες επιθυμίες μέσα σας μέσω κάθε είδους χτυπήματα της μοίρας. . .  Και ξέρω για τη θέληση του καθένα, ξέρω τι λαχταρά περισσότερο και ξέρω επίσης ποιοι κίνδυνοι απειλούν την ψυχή του στην περίπτωση που τον αιχμαλωτίζει ο κόσμος, στην περίπτωση που ζει μονάχα για τον κόσμο.

Και ξέρω από τους αιώνες των αιώνων σε ποια κατεύθυνση είναι στραμμένη η θέληση της κάθε ψυχής. Και ανάλογα με αυτή τη θέληση έχει καθοριστεί η επίγεια ζωή του ανθρώπου, χωρίς ωστόσο να εξαναγκαστεί αυτή η θέλησή του να πάρει τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. . .  Ξανά και ξανά ο άνθρωπος μπορεί να τη χρησιμοποιεί ελεύθερα και μπορεί κατά κάποιον τρόπο να διαμορφώσει την επίγεια του ζωή σύμφωνα με τη θέλησή του. . .  Παρ’όλα αυτά θα κάνω το κάθε συμβάν να έχει τέτοιο αποτέλεσμα ώστε να μπορέσει η ψυχή να επωφεληθεί από εκείνο.

Ο άνθρωπος μπορεί μάλιστα από την επίγεια άποψη να διοργανώσει τη ζωή του και μπορεί να πιστέψει ότι κρατά ο ίδιος στα χέρια του τη μοίρα του. Ωστόσο, δεν θα μπορεί ποτέ να καθορίσει τα αποτελέσματα της πράξης του, αφού κρατώ το δικαίωμα να υποβοηθήσω όπου η ψυχή του κινδυνεύει να γίνει εντελώς επιπόλαια. Αλλά ούτε το σωτήριο σχέδιό Μου, η φανερή Μου ηγεσία, ούτε και μοιραίες παρεμβάσεις δεν θα εξαναγκάζουν ποτέ τον άνθρωπο, αλλά μόνο θα τον κατευθύνουν ή θα τον βοηθούν να σκεφτεί τον πραγματικό σκοπό της επίγειας του ζωής καθώς και την αποστολή του που σχετίζεται με εκείνο. Για αυτό το λόγο όλες οι δυσκολίες της επίγειας του ζωής δεν θα έπρεπε να τρομάξουν τον άνθρωπο που έχει ήδη δημιουργήσει το δεσμό μαζί Μου. Αφού χρησιμεύουν μόνο στην τελειοποίησή του και ο άνθρωπος ξέρει πάντα ένα Μάστορα Που μπορεί να ισιώσει ό,τι είναι στραβό.

Και οι άλλοι θα πρέπει να μάθουν να απευθύνονται σε εκείνο το Μάστορα. Και θα επιθυμήσουν ή θα αποδεχθούν τη βοήθειά Μου μόνο τότε που μέσα σε μια κατάσταση μεγάλης ανάγκης θα καταλάβουν τη δική τους αδυναμία. Όσο τα βλέμματα και οι σκέψεις των ανθρώπων δεν είναι ακόμα στραμμένα πνευματικά, πρέπει συχνά να τους φέρομαι σκληρά, πρέπει να τους αποδειχθεί ότι οι ίδιοι δεν είναι οι κύριοι της μοίρας τους, ότι μάλλον καθορίζει αυτή ένας Άλλος, και σε αυτό τον Άλλο πρέπει να παραδοθούν. . .  Τότε και η πιο δύσκολη επίγεια ζωή δεν χρειάζεται να τους τρομάξει, αφού τους την επέβαλα μονάχα γιατί θέλω να κερδίσω την ψυχή τους για μια ζωή μέσα στη μακαριότητα, η οποία αντισταθμίζει τα πάντα. . .  ακόμα και μια πολύ δύσκολη επίγεια μοίρα, και η οποία έχει αιώνια διάρκεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6809                19-4-1957

Οι φωτεινές ψυχές μπορούν να δουν το λυτρωτικό έργο στο επέκεινα. . .

Όπως και να σας περγραφτούν τα πάθη και τα βάσανα της σταυρικής Μου πορείας και του θανάτου Μου στο σταυρό, δεν μπορείτε να εκτιμήσετε πόσο μεγάλο ήταν το έργο του ελέους και της αγάπης το οποίο κατόρθωσα για εσάς. . .  Κάποτε όμως θα μπορείτε και εσείς να είστε μάρτυρες, κάποτε θα έχετε τη δυνατότητα να βιώσετε οι ίδιοι όλα αυτά, κοιτάζοντας πίσω. Και μόνο τότε θα συνειδητοποιήσετε την ατελείωτη αγάπη Μου που Με παρακίνησε να κάνω αυτό το λυτρωτικό έργο. Αφού μόλις πετύχετε έναν ορισμένο βαθμό του φωτός δεν υπάρχει πια για σας ο χρόνος, και άρα θα μπορείτε να βιώσετε ως κάτι το τωρινό αυτό που ανήκει στο παρελθόν. . .

Και θα σας καταπλήξει ένα γεγονός το οποίο δεν είναι ικανό να αποδώσει κανένα ανθρώπινο στόμα και το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει κανένας ανθρώπινος νους, ακόμα και αν σας περιγραφόταν σωστά. Αφού τα πάθη και τα βάσανα ήταν αφάνταστα. . .  γιατί Εγώ, παρόλο που ήμουν άνθρωπος, υπόφερα ανείπωτα από τη βρομιά της αμαρτίας, η οποία αντέβαινε στην αγνή, θεία φύση Μου. . .  Ως άνθρωπος περιείχα μέσα Μου παρ’όλα αυτά την αφθονία της αιώνιας Θεότητας. Και επομένως δεν μπορούσα ταυτόχρονα να επιτρέψω την πρόσβαση στον αντίπαλο, ο οποίος όμως ήρθε κοντά Μου μέσω των βασανιστών Μου και ο οποίος για αυτό Με παρακίνησε στην έσχατη άμυνα, με αποτέλεσμα το κορμί Μου και η ψυχή Μου να έπρεπε να υπομείνουν βάσανα τα οποία δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς οι άνθρωποι, επειδή μάλλον σας είναι ακατανόητη η αντίθεση μεταξύ του άψογου και του αμαρτωλού. . .

Το κορμί Μου όμως ήταν ακόμα προσαρμοσμένο στα επίγεια, αισθανόταν υπερβολικά όλα τα πάθη και τα βάσανα. Η ψυχή αμυνόταν ενάντια στους βασανιστές της και αύξησε πολλαπλάσια τα βάσανα (υπόφερε ακόμα πολύ περισσότερο από τα βάσανα). Αφού κοίταξε μέσα στην πιο βαθιά κόλαση, βρέθηκε αντιμέτωπη με την έσχατη αχρειότητα, κοίταξε μέσα σε αβύσσους που την έκαναν να ανατριχιάσει. Και όλοι οι φόβοι και οι τρόμοι της μεταδόθηκαν στο κορμί, με αποτέλεσμα ο κάθε άλλος άνθρωπος πράγματι να μην χρειαζόταν να επιστεί το σταυρικό θάνατο, γιατί θα είχε χάσει την επίγεια του ζωή ήδη πριν από τη συμπεριφορά των βασανιστών του. . .

Ωστόσο, ευσπλαχνόμουν εκείνους, αφού ήξερα ότι βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του αντιπάλου Μου και επομένως έκαναν αυτά που Μου έκαναν με εντολή του. Και για αυτό το λόγο ήθελα να επωμιστώ το μεγαλύτερο βαθμό των βασάνων, για αυτό το λόγο ήθελα να περατώσω το λυτρωτικό έργο, για να φέρω τη σωτηρία και σε εκείνους, για να απελευθερώσω και εκείνους από τον έλεγχό του. . .  Αυτά που διαδραματίστηκαν στη Γη κατά την ημέρα της σταύρωσής Μου, διαδραματίζονται ξανά και ξανά στο πνευματικό βασίλειο, ορατά για όλες τις ψυχές που στέκονται μέσα στο φως και που δοξάζουν ξανά και ξανά την αγάπη και το έλεός Μου ενόψει της εξιλαστήριας θυσίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. . .

Δεν πρόκειται να επαναλαμβάνεται συνέχεια η διαδικασία, αλλά ολόκληρο το φωτεινό πνευματικό βιώνει τα περασμένα σαν να ήταν παρόντα. . .  το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τού είναι πάντοτε ορατά, γιατί δεν υπάρχει πια κανένας περιορισμός για το φωτεινό ον, και άρα αποκλείεται οποιαδήποτε ιδέα του χρόνου. . .  Όταν εσείς οι άνθρωποι στη Γη προσπαθείτε να φανταστείτε το έργο του ελέους του ανθρώπου Ιησού, θα πρόκειται πάντα μόνο για μια αμυδρή σύγκριση με αυτό που θα μπορείτε κάποτε να βιώσετε οι ίδιοι. . .

Αφού μπορείτε μάλιστα να φανταστείτε τα εξωτερικά συμβάντα, όχι όμως την απέραντη λύπη την οποία έπρεπε να ανεχτεί η ψυχή του Ιησού και η οποία γίνεται κατανοητή μόνο τότε που μια ψυχή στέκεται μέσα στο φως και ξέρει για τους τρόμους του σκοταδιού. . .  τότε που ξέρει τι σημαίνει να πρέπει κανείς να ανταλλάξει το βασίλειο του φωτός με το βασίλειο του σκότους και να είναι εκτεθειμένος σε όλες τις δαιμονικές δυνάμεις. Η ψυχή του ανθρώπου Ιησού βγήκε εθελοντικά από το βασίλειο του φωτός και προσπάθησε να αντισταθμίσει όλες τις εχθρικές επιρροές μέσω της αγάπης. . .

Ωστόσο, ακόμα και η αγάπη δεν μπορούσε να εμποδίσει τον αντίπαλο να κυριέψει το κορμί Του, δεν μπορούσε να εμποδίσει όλες τις δυνάμεις της κόλασης να δοκιμαστούν πάνω Του. Και για αυτό το λόγο επωμίστηκε υπομονετικά και τα μεγαλύτερα βάσανα: Βάδισε στο δρόμο προς το σταυρό. . .  Υπόμεινε εξυβρίσεις και κακοποιήσεις και εξανάγκασε την ψυχή Του και το κορμί Του να αντέξουν μέχρι το θάνατο στο σταυρό. Αφού το βάρος των αμαρτιών των ανθρώπων ήταν αφάνταστα μεγάλο και για αυτό το λόγο και το έργο της εξιλέωσης έπρεπε να είναι αφάνταστα βασανιστικό.

Εγώ ο Ίδιος βρισκόμουν μέσα στον άνθρωπο Ιησού. Εγώ ο Ίδιος Του έδωσα τη δύναμη, αλλά δεν καθόρισα τη θέλησή Του, μόνο που ως η Αγάπη-που-έμενε-μέσα-Του ήμουν η δύναμη που Τον έκανε ικανό να εκτελέσει τη σταυρική θυσία. Και για αυτό το λόγο η σταυρική θυσία δεν πρέπει να αξιολογηθεί ως ένα ανθρώπινο έργο, αλλά έγινε για εσάς τους ανθρώπους από Εμένα τον Ίδιο μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  Και κατά συνέπεια θα μπορείτε να κατανοήσετε καλά τη μεγάλη σημασία και τα αφάνταστα βάσανα μόνο τότε που οι ίδιοι, κοιτάζοντας πίσω, θα μπορέσετε να τα βιώσετε στο πνευματικό βασίλειο, με αποτέλεσμα να επαινέσετε και να δοξάσετε Εκείνον Που σας λύτρωσε από την αμαρτία και από το θάνατο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

6810                20-4-1957

Η Ανάσταση κατά την τρίτη μέρα. . .

Το πώς πρεσβεύετε το λυτρωτικό έργο Μου εσείς οι άνθρωποι είναι αποφασιστικό για το αν πιστέψετε σε μια ζωή μετά το θάνατο, σε μια ανάσταση από τον τάφο και μια είσοδο στο άλλο βασίλειο. Αφού το αποκορύφωμα του λυτρωτικού έργου, των παθών και του θανάτου Μου στο σταυρό, ήταν η ανάσταση κατά την τρίτη μέρα, η οποία θα έρπεπε να επιβεβαιώσει όλες τις διδασκαλίες Μου, η οποία θα έρπεπε να δώσει στους ανθρώπους μια απόδειξη του ότι τη στιγμή του θανάτου του κορμιού δεν τελειώνει η ζωή, αλλά ότι αρχίζει τότε η πνευματική ζωή, εάν ζει ο άνθρωπος σύμφωνα με τη διδασκαλία Μου. Αυτή η ανάστασή Μου την αμφισβητούν μάλιστα πολλοί άνθρωποι, έχουν γνώση της, αλλά μάλλον τη θεωρούν θρύλο. . .  Και δεν μπορεί να αποδειχθεί, τέτοιες διδασκαλίες μπορούν μόνο είτε να τις πιστέψουν είτε να τις απορρίψουν οι άνθρωποι.

Και η πίστη είναι επίσης ένα αποτέλεσμα του λυτρωτικού Μου έργου ή μια ένδειξη του ότι ο άνθρωπος λυτρώθηκε από τον Ιησού Χριστό. . .  γιατί πιστεύει σε Αυτόν ως τον θεϊκό Λυτρωτή και γιατί επομένως αξιοποιεί τις χάρες του λυτρωτικού έργου. Το ότι το κορμί Μου βγήκε ορατό από τον θάφο όμως δεν σημαίνει ότι αναστήθηκε «η σάρκα», αλλά το σωματικό Μου περίβλημα πνευματοποιήθηκε εντελώς μέσω των παθών και του θανάτου στο σταυρό. Επρόκειτο για το πνευματικό φόρεμα το οποίο είχε φορέσει η ψυχή Μου και το οποίο έκανα ορατό για τους ανθρώπους μονάχα για να τους δείξω ότι ο θάνατος είχε τώρα χάσει όλους τους τρόμους του, γιατί νίκησα τον θάνατο.

Η επίγεια Μου πορεία έπρεπε να δείξει στους ανθρώπους το δρόμο που οδηγεί από το βάθος στο ύψος. . .  Όλες οι διδασκαλίες Μου ήταν συνδεδεμένες με την υπόσχεση ότι περιμένει τους ανθρώπους μια αιώνια ζωή. . .  Αλλά απαιτούσα την πίστη τους σε Μένα μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  Αυτή όμως τη βρήκα μόνο σπάνια, και ακόμα και η πίστη των μαθητών Μου ήταν αδύνατη, και αυτοί κατατρόμαξαν όταν παραδόθηκα στους εχθρούς Μου. . .  Δεν πίστευαν ακόμα ακλόνητα ότι ήμουν ένας Κύριος ακόμα και του θανάτου, και για το λόγο αυτό δεν θυμήθηκαν τα λόγια Μου: «Σε τρεις μέρες θα ανοικοδομήσω το ναό. . .»

Μεγάλη θλίψη είχε κυριεύσει όλους τους στενούς ακολούθους Μου. Για αυτούς κατάρρευσε κάτι όταν έπρεπε να βιώσουν το θάνατό Μου στο σταυρό. . .  Αυτούς ήθελα να βοηθήσω, ήθελα να ενισχύσω ξανά την πίστη τους και να τους δώσω ταυτόχρονα την απόδειξη του ότι είμαι ένας Κύριος της ζωής και του θανάτου. . .  Για αυτό το λόγο άφησα να διαδραματίζεται ορατά κάτι που όμως περιμένει όλες τις ψυχές. . .  δηλαδή ότι δεν μπορούν να πεθάνουν, αλλά ότι θα ξυπνήσουν σε ένα άλλο βασίλειο, η ποιότητα του οποίου όμως θα είναι ανάλογη με τον τρόπο ζωής της ψυχής τους στη Γη. Η ψυχή εγκαταλείπει το κορμί, αυτό όμως, αφού είναι ακόμα ανώριμο, μένει πίσω, και για αυτό το λόγο ο άνθρωπος δεν έχει καμία απόδειξη μιας ανάστασης μετά τον θάνατο, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να του δοθεί, εξαιτίας της ελευθερίας βούλησής του.

Εγώ όμως μπόρεσα να κάνω και το κορμί Μου να αναστηθεί, επειδή οι ουσίες του είχαν πνευματοποιηθεί. Και επομένως αυτή η ανάστασή Μου κατά την τρίτη μέρα δεν χρειάζεται να αμφισβηθηθεί. Όμως δεν μπόρεσαν να Με δουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά μόνο οι δικοί Μου, στους οποίους φανερώθηκα, γιατί τους είχα ανακοινώσει την ανάστασή Μου κατά την τρίτη μέρα και γιατί ο βαθμός της ωριμότητάς τους το επέτρεψε. . .  Εκείνοι όμως που βρήκαν τον τάφο Μου άδειο βρήκαν αρκετές διαφορετικές εξηγήσεις για την εξαφάνιση του κορμιού Μου, και για αυτό το λόγο δεν επρόκειτο για αυτούς για έναν εξαναγκασμό της πίστης τους. Είχα αναστηθεί από τους νεκρούς. . .  Οι άνθρωποι μπόρεσαν να σκοτώσουν μόνο το σώμα Μου, και ακόμα και αυτό δεν ήταν πια δεσμευμένο από τους φυσικούς νόμους μετά το σταυρικό Μου θάνατο, αφού είχε απελευθερωθεί από οποιαδήποτε δεσμά. . .

Αλλά μόνο σπάνια πετυχαίνει ένας άνθρωπος στη Γη το βαθμό της ωριμότητας ώστε οι ουσίες του κορμιού του να μπορέσουν να εναρμονιστούν με την ψυχή τη στιγμή του σωματικού του θανάτου στη Γη. Και για το λόγο αυτό η πίστη των ανθρώπων σε μια ανάσταση είναι πολύ αδύνατη ή σχετίζεται με λανθασμένες ιδέες. Και επομένως πρέπει να έχει προηγηθεί η λύτρωση του ανθρώπου διά του Ιησού Χριστού, αφού ένας άνθρωπος τον οποίο βαραίνει ακόμα η ενοχή των αμαρτιών του βρίσκεται ακόμα εντελώς υπό τον έλεγχο του αντιπάλου Μου. . .  Και αυτός θα πνίξει κάθε σκέψη του ανθρώπου για μια ανάσταση, θα επηρεάζει τον άνθρωπο πάντα αρνητικά και θα του παρουσιάσει και το λυτρωτικό Μου έργο και την ανάστασή Μου ως αναξιόπιστα.

Το ότι όμως έγινε όντως η ανάσταση κατά την τρίτη μέρα μάλλον δεν θα το αμφισβητήσει ένας άνθρωπος που πρεσβεύει πλήρως τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο. Αφού σε αυτόν μιλά το Πνεύμα Μου και επομένως οι σκέψεις του οδηγούνται σωστά από Εμένα, γιατί μπορώ να ενεργήσω διά του Πνεύματός Μου μέσα σε κάθε άνθρωπο που Με βρήκε μέσα στον Ιησού Χριστό. Εκείνος δεν θα γευτεί πια τον θάνατο, αφού θα μπει στη ζωή, την οποία του υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός. . .  Έχει ξεφεύγει από τον θάνατο, γιατί ξέφυγε από εκείνον που έφερε τον θάνατο στον κόσμο. Και του ξέφυγε γιατί κατάφυγε σε Μένα μέσα στον Ιησού Χριστό.

Αναστήθηκε από τους νεκρούς ήδη τη στιγμή της αφοσίωσής του στον Ιησού Χριστό, απόκτησε μόλις τότε τη ζωή του και δεν θα τη χάσει ποτέ πια στην αιωνιότητα. Αλλά δεν θα πεθάνει ούτε ο άπιστος, και αυτός θα χάσει μόνο το γήινο σώμα του, όχι όμως την ύπαρξη της ψυχής του. Μόνο που αυτή θα μπει στο άλλο βασίλειο σε μια κατάσταση που μοιάζει με τον θάνατο. . .  Ο τάφος θα την κρατήσει ακόμα κλειδωμένη, και αν δεν απομακρύνει την ταφόπετρα ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός, εκείνη θα παραμείνει μέσα στον τάφο της.

Αλλά ο θεϊκός Λυτρωτής πέθανε στο σταυρό για όλους και κάποτε θα σημάνει η ώρα της ανάστασης για την κάθε ψυχή. Αφού κάποτε αυτή θα Με φωνάξει η ίδια μέσα στον Ιησού Χριστό, και μάλιστα θα προσέξω την επίκλησή της. . .  Τότε θα βγει από τον τάφο και θα αφυπνιστεί στη ζωή. Τότε το σκοτάδι του τάφου θα φύγει από πάνω της και αυτή θα μπορέσει να δει το φως. . .  Αφού πέθανα για όλους τους ανθρώπους, και επίσης όσοι αναπαύονται μέσα στους τάφους τους θα λάβουν γνώση του ότι αναστήθηκα από τους νεκρούς και του ότι θα δώσω τη ζωή στον καθένα που να επιθυμήσει να ζει. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

6813                23-4-1957

Η τήρηση εντολών που εκδόθηκαν από ανθρώπους δεν αντικαθιστά την έμπρακτη αγάπη. . .

Εσείς οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει αντικατάσταση της έμπρακτης αγάπης, ότι με κανέναν άλλο τρόπο δεν  μπορείτε να αποκτήσετε την αιώνια μακαριότητα όσο δεν προσέχετε την τήρηση των εντολών της αγάπης Μου, όσο δεν ασκείτε την ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό. Οτιδήποτε άλλο που να σας συστήσουν, γιατί δήθεν θα σας φέρει σωτηρία ή μακαριότητα, εκτός από την έμπρακτη αγάπη, είναι άχρηστο και δεν θα ωφελήσει καθόλου την τελειοποίησή σας. Και για πολλά πράγματα λένε οι άνθρωποι ότι φέρνουν ευλογία. . .  Και για το λόγο αυτό συχνά δεν προσέχετε αυτό που μόνο σας βοηθά να βρείτε τη μακαριότητα.

Εγώ δεν απαιτούσα από εσάς τους ανθρώπους τίποτε άλλο από το να προσέχετε τις εντολές τις αγάπης Μου. . .  Δεν σας έδωσα άλλες εντολές παρά μόνο εκείνες που απαιτούν πάντοτε την αγάπη σας για το διπλανό. Σας κήρυξα μόνο τέτοιες διδασκαλίες που αποσκοπούν σε μια καλύτερη σχέση ανάμεσα σε σας και στους συνανθρώπους σας, αφού ήθελα μόνο να ανάψω την αγάπη μέσα σας, η οποία έλειπε σε σας τους ανθρώπους, και αυτό ήταν η αιτία της άτυχης κατάστασής σας. Και έτσι πασχίζω συνέχεια μόνο να αυξήσω την προθυμία σας να ασκήσετε την αγάπη, γιατί τη σχετική ικανότητα την κατέχετε όλοι μέσα σας. Αλλά η θέληση των ανθρώπων να ασκήσουν την αγάπη είναι πάρα πολύ αδύνατη ανάμεσα σε σας τους ανθρώπους.

 Κατά συνέπεια μπορεί να είναι ένας αληθινός εκπρόσωπός Μου στη Γη μόνο εκείνος που σαν και Εγώ κηρύσσει μόνο την αγάπη. Αφού μονάχα αυτός δείχνει στους ανθρώπους το σωστό δρόμο που οδηγεί σε Μένα, στη μακαριότητα. Δεν πρέπει όμως να πιστέψετε ότι μπορείτε να αντικαταστήσετε την έμπρκατη αγάπη με άλλες πράξεις ή άλλα έθιμα. Δεν πρέπει να πιστέψετε ότι αρκούμαι στη τήρηση νόμων που δεν εξέδωσα Εγώ και η τήρηση των οποίων χωρίς την αγάπη είναι εντελώς άχρηστη. Δεν αποκτάτε καθόλου «χάρες» με αυτό τον τρόπο, αφού δεν κοιτάζω τέτοιες πράξεις και τέτοια έθιμα και δεν σώζεται καμία ψυχή μέσω εκείνων, αφού πρόκειται μονάχα για ανθρώπινες υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορώ να εγκρίνω ποτέ.

Μονάχα η αγάπη σάς σώζει από μια οπισθοδρόμηση στο βάθος· μονάχα η αγάπη σάς οδηγεί στην τελειοποίηση. Και η αγάπη εκδηλώνεται πάντα σε έργα, γιατί η αγάπη ωθεί τον άνθρωπο από το εσωτερικό του να δράσει σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη. Αλλά εσάς τους ανθρώπους έπιασε μια κάποια αδιαφορία απέναντι στις εντολές της αγάπης Μου, γιατί οδηγηθήκατε σε λανθασμένη σκέψη. . .  Αφού απαιτούσαν από εσάς να τηρείτε τις εκκλησιαστικές εντολές, οι οποίες προστέθηκαν στις δικές Μου εντολές ως ανθρώπινο έργο. . .  Προσπαθείτε λοιπόν, ωθημένοι από το φόβο, να τηρήσετε αυτές τις εκκλησιαστικές εντολές, ενώ αυτό που ζητώ από εσάς Εγώ το προσέχετε μόνο λίγο ή και καθόλου, και όμως πιστεύετε ότι ζείτε καλά και χριστιανικά τη ζωή σας.

Πόσο μεγάλη πλάνη, την οποία έφερε στον κόσμο επίσης ο αντίπαλός Μου. . .  Αφού το να ανάψετε την αγάπη και να την κάνετε να φουντώσει ώστε να γίνει πυρκαγιά είναι ο μοναδικός σκοπός της επίγειας σας ζωής, γιατί αυτό σημαίνει την ένωση μαζί Μου, από τον Οποίο χωρίσατε κάποτε εθελοντικά. Αυτή την ένωση όμως μπορεί να την καταφέρει μόνο η αγάπη, όχι όμως εκείνα τα μέσα που σας δόθηκαν ως «εντολές» για να πετύχετε την αιώνια ζωή, όπως π.χ. οι τυπικές προσευχές, τα συγχωροχάρτια, οι πράξεις τις οποίες λένε μυστήρια και η ευλογία, τα οποία πρέπει να θεωρούνται μόνο τελετουργίες και τυπικότητες και τα οποία δεν σας επιφέρουν καμία πνευματική επιτυχία, ούτε στη Γη ούτε στο άλλο βασίλειο.

Αυτό που καταφέρνει η τήρηση των εντολών της αγάπης Μου προσπάθησε να το αφαιρέσει από τους ανθρώπους ο αντίπαλός Μου. Μέσω τυπικοτήτων και λανθασμένων διδασκαλιών απασχόλησε τα βλέμματά τους από αυτές τις εντολές Μου και τους παρουσίασε ως πιο σημαντικά τα δημιουργήματά του. . .  Αφού ήξερε ότι θα βρει πολλά θύματα, γιατί η αγάπη απαιτεί υπερνικήσεις από τους ανθρώπους και γιατί σε αυτούς δεν αρέσει να κάνουν θυσίες. Για αυτό το λόγο πρέπει ξανά και ξανά να τονίζεται ότι η αγάπη είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Ξανά και ξανά πρέπει να υπενθυμίζω στους ανθρώπους τις εντολές της αγάπης για τον Θεό και για τον πλησίον. Ξανά και ξανά πρέπει να τους δασκαλεύω ότι όλα τα άλλα είναι άχρηστα στην περίπτωση που λείπει η αγάπη και ότι η έμπρακτη αγάπη δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο. . .

Ωστόσο, αυτή τη διδασκαλία δεν την παίρνουν στα σοβαρά οι άνθρωποι, ενώ τηρούν πιο πρόθυμα εκείνες τις εντολές που προστέθηκαν από ανθρώπους, επειδή ο αντίπαλός Μου έχει ακόμα μεγάλη επιρροή πάνω σε εκείνους τους ανθρώπους και προσπαθεί με κάθε μέσο να εμποδίσει την επιστροφή τους σε Μένα. Αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν γνώση της διδασκαλίας της αγάπης Μου, την οποία κήρυξα στη Γη. Και ο καθένας που να κάνει σοβαρές πνευματικές προσπάθειες θα την αναγνωρίσει ως επίγουσα και δεν θα αρεκστεί σε άχρηστες τυπικότητες, σε ό,τι δεν προήλθε από Εμένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6815                26-4-1957

Μετά την επίκληση του Θεού βοηθούν τα πνευματικά όντα. . .

Σε όλες τις συνθήκες ζωής σάς συμπαραστέκονται δυνάμεις που είναι πρόθυμες να σας βοηθήσουν, που μόνο περιμένουν να ζητήσετε την υποστήριξή τους. Και αυτές οι δυνάμεις σάς δόθηκαν από Εμένα για τη διάρκεια της επίγειας σας πορείας, τους ανατέθηκε η φροντίδα σας. Και σε σας εναπόκειται τώρα αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθειά τους, αν συνδεθεί η θέλησή σας με αυτές τις δυνάμεις, δηλαδή, αν τις επικαλεστείτε συνειδητά, προκειμένουν να σας παράσχουν βοήθεια εκεί όπου είστε πολύ αδύναμοι. Αυτό ισχύει τόσο για τους πνευματικούς όσο και για επίγειους τομείς, αφού έχετε πάντα ανάγκη βοήθεια, γιατί θα πρέπει να παλεύετε και να αγωνίζεστε μέχρι το τέλος της ζωής σας πάνω σε αυτή τη Γη.

Μια προϋπόθεση όμως πρέπει να πληροίται πριν μπορέσει να σας παρασχεθεί βοήθεια: Πρέπει ήδη να βρίσκεστε κοντά Μου, πρέπει να έχετε καταλάβει ότι ισχύει μόνο το δικό Μου θέλημα. Πρέπει επομένως πρώτα να κάνετε αυτό το θέλημά Μου πρόθυμο να σας βοηθήσει, πρέπει να αναγνωρίσετε και να αποδεχθείτε Εμένα τον Ίδιο ως τον προαιώνιο Πατέρα σας και πρέπει σαν τα παιδιά να αφοσιωθείτε στον Πατέρα, προκειμένου Αυτός να σας φροντίζει τότε σωματικά και πνευματικά. . .  Και τότε μπορείτε να απευθύνεστε πάντα και σε όλα τα φωτεινά όντα, τα οποία εκτελούν πάντα μόνο το θέλημά Μου, μπορείτε λοιπόν οποτεδήποτε να εμπιστεύεστε στην προστασία και στη φροντίδα τους, και θα έχετε πάντα την υποστήριξή τους, γιατί εκείνα φροντίζουν τότε μόνο τα «παιδιά Μου», δηλαδή δεν αποκλείετε τον «Πατέρα».

Έχει μέγιστη σημασία να μην εμπιστευτείτε σε εκείνες τις δυνάμεις που δεν επενεργούν πάνω σας σύμφωνα με το θέλημά Μου. Αφού και αυτές μπορούν να σας πλησιάσουν στην περίπτωση που ζητάτε βοήθεια ενώ δεν προσέχετε Εμένα τον Ίδιο. . .  στην περίπτωση που παραδίδεστε σε δυνάμεις στις οποίες δεν ανέθεσα τη φροντίδα σας, για τις οποίες όμως πιστεύετε ότι κατέχουν δύναμη, γιατί ενημερωθήκατε λάθος σχετικά με τα πνευματικά όντα και τη δραστηριότητά τους. Μόλις δημιουργήσατε τον ολόψυχο δεσμό μαζί Μου, σας συμπαραστέκονται πράγματι αμέτρητοι βοηθοί με εντολή Μου, οι οποίοι, εξαιτίας αυτού του δεσμού σας, έχουν τότε και το δικαίωμα να σας βοηθήσουν. . .  Επομένως, πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε σε Μένα και μετά δίνω εντολή στα πνευματικά όντα να σας φροντίσουν. . .

Όποιος όμως νομίζει ότι μπορεί να πετύχει το στόχο του με διαφορετικό τρόπο, όποιος, σε κατάσταση επίγειας ανάγκης, ζητήσει βοήθεια από όντα την πνευματική ωριμότητα των οποίων δεν ξέρει να κρίνει, μπορεί να διατρέξει τον κίνδυνο να παραλάβει δύναμη από αντίπαλες δυνάμεις ή να μην βοηθηθεί καθόλου, γιατί κανένα φωτεινό ον δεν παρεμβαίνει χωρίς την εντολή Μου ή παρά το θέλημά Μου. Και το δικό Μου θέλημα δεν μπορεί ποτέ να βοηθήσει να επιβεβαιωθεί η λάθος αντίληψη του ανθρώπου. Και οι άνθρωποι κάνουν πάρα πολλές τέτοιες επικλήσεις, επικαλούνται όντα που δεν έχουν ούτε την εντολή, ούτε το δικαίωμα ούτε την ικανότητα να παρέχουν βοήθεια που να ωφελήσει τον άνθρωπο.

Τέτοιες επικλήσεις όμως δίνουν πρόσβαση σε αρνητικές δυνάμεις που αποσκοπούν να εκτοπίσουν τις σκέψεις των ανθρώπων για Εμένα ακόμα περισσότερο από τις καρδίες τους και που για αυτό το λόγο παρέχουν και εκείνες βοήθεια. . .  μια βοήθεια που όμως δεν συμφέρει το καλό των ψυχών τους. Όλες οι καλές δυνάμεις είναι πρόθυμες να σας βοηθήσουν εάν τις φωνάξετε μετά από έντονη αφοσίωση σε Μένα. . .  Αλλά στην περίπτωση που αμελήσετε το τελευταίο και που επικαλεστείτε παρ’όλα αυτά όντα του άλλου βασιλείου, παραδίδεστε σε αυτά τα όντα. . .  Πιστεύετε ότι επικαλείστε «άγιους» και μπαίνετε στο πεδίο αντίθετων στον Θεό δυνάμεων, αφού ολόκληρο το φωτεινό πνευματικό ενεργεί μαζί Μου και σύμφωνα με το θέλημά Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6816                27-4-1957

Ζωή και θάνατος. . .

Κατάχρηση της ζωτικής δύναμης. . .

Μονάχα η ζωή μπορεί να σας κάνει ευτυχισμένους, ενώ ο θάνατος θα παραμένει για σας αιώνια μια βασανιστική κατάσταση. Αφού «ζωή και θάνατος» δεν σημαίνουν τη σωματική ζωή και το τέλος της, αλλά την κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται η ψυχή ήδη στη Γη και βέβαια μετά στο πνευματικό βασίλειο. . .  η οποία μπορεί επομένως να ονομαστεί «ζωή» ή και «θάνατος», ανάλογα με την κατάσταση ή την ωριμότητα της ψυχής. Η ζωή είναι μια κατάσταση της δραστηριότητας, με πλήρη δύναμη και φως. . .  ενώ ο θάνατος είναι μια κατάσταση της απραξίας, γιατί λείπει στην ψυχή οποιαδήποτε δύναμη. Παρ’όλα αυτά αυτή η τελευταία κατάσταση είναι βασανιστική για την ψυχή, διότι μια «ζωή» κάνει την ψυχή ευτυχισμένη, και η ευδαιμονία της αυξάνεται όσο περισσότερο είναι δραστήρια η ψυχή.

Την πραγματική ζωή και τον αληθινό θάνατο όμως θα τα καταλάβετε μόνο μετά το επίγειο σωματικό θάνατό σας, όταν είτε θα παραλαβαίνετε απεριόριστα δύναμη είτε θα διαπιστώσετε ότι σας λείπει οποιαδήποτε δύναμη, ενώ πριν μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη ζωτική σας δύναμη. Μόνο τότε θα ξέρετε πόσο συμαντική είναι ή ήταν η επίγεια ζωή ως άνθρωπος για την κάθε ψυχή, και θα είστε μακάριοι ή θα αισθανθείτε βαθύτατη μετάνοια, ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας στη Γη, ο οποίος σας απόφερε την κατάστασή σας στο πνευματικό βασίλειο. Δημιουργηθήκατε όμως για τη ζωή, και ακόμα και στην περίπτωση που καταλήξατε στην κατάσταση του θανάτου, οι προσπάθειες του Θεού να σας δώσει πίσω τη ζωή δεν θα σταματήσουν, γιατί θέλει να μπείτε ξανά μέσα στην κατάσταση της μακαριότητας την οποία κατείχατε αρχικά.

Αυτός ο Ίδιος είναι η Ζωή, είναι Δύναμη και Φως, τα οποία, μόνιμα δραστήρια, έχουν αποτέλεσμα, και ποτέ δεν θα μπορούσε να υπάρχει δίπλα Του κάτι το νεκρό έαν θα το ακτινοβολούσε η δύναμη και το φως Του. . .  Αλλά και το νεκρό εκπήγασε κάποτε από Αυτόν ως ζωντανό ον και μπορούσε για αυτό να διαθέτει ελεύθερα τον εαυτό του. . .  Επομένως μπορούσε και να απορρίψει τη δύναμη που του έδινε ζωή και να πέσει θύμα της κατάστασης του θανάτου χωρίς να εμποσδιστεί από τον Θεό. Αλλά ως αποτέλεσμα δεν μπορεί πια να βρίσκεται κοντά στην «Αιώνια Ζωή», απομονώθηκε εντελώς και άρα αποστέρησε τον εαυτό του της ζωής.

Η Ίδια η Αιώνια Ζωή όμως προσπαθεί ξανά και ξανά να πλησιάσει το νεκρό για να εμφυσήσει ζωή και σε αυτό, προκειμένου αυτό να μπορεί ξανά να είναι δραστήριο προς τη δική του ευτυχία, αφού στην κατάσταση του θανάτου είναι αναγκαστικά άπρακτο. Ως άνθρωπος στη Γη τού παρέχεται προσωρινά η ζωτική δύναμη, η οποία όμως δεν συγκρίνεται με εκείνη τη δύναμη που κάνει ευτυχισμένο το ον στο πνευματικό βασίλειο. . .  Αλλά η σωστή χρήση της ζωτικής δύναμης επιτρέπει στην ψυχή να αποκτήσει πνευματική δύναμη, η οποία μόνο εγγυάται την αληθινή ζωή και η οποία για αυτό χαρίζει αφάνταστη μακαριότητα.

Συνεπώς, η ζωτική δύναμη την οποία έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος είναι ένα δώρο της χάρης, το οποίο δεν μπορεί να εκτιμηθεί αρκετά, αφού είναι το μέσο διά του οποίου μπορεί κανείς να αποκτήσει εκείνη την πνευματική δύναμη, η οποία του εγγυάται τότε μια αιώνια ζωή, μια κατάσταση όπου το ον μπορεί να δράσει ανάλογα με τη δική του θέληση, όπου παρ’όλα αυτά χρησιμοποιεί τη δύναμή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπου μπορεί να βρίσκεται κοντά Του, γιατί ακτινοβολείται τότε αδιάκοπα από τη δύναμη αγάπης του Θεού. . .

Στην περίπτωση όμως που ο άνθρωπος κάνει κατάχρηση αυτής της ζωτικής δύναμης που του χαρίζεται, χρησιμοποιώντας την αποκλειστικά για επίγειους σκοπούς, η ψυχή του, η οποία είναι ακόμα νεκρή, δεν αφυπνίζεται στη ζωή. Και όταν αποβιώνει από αυτή τη Γη, όταν της αφαιρείται η ζωτική δύναμη, πέφτει θύμα μιας κατάστασης της πλήρους αψυχίας και της αδυναμίας, μέσα στην οποία θα παραμένει για ατελείωτους καιρούς, γιατί δεν μπορεί να αφυπνιστεί στη ζωή αναγκαστικά, με αποτέλεσμα η ελεύθερη θέλησή της να καθορίσει τη διάρκεια του θανάτου της.

Και παρ’όλα αυτά ο Θεός δεν την εγκαταλείπει στη μοίρα της, αλλά στέλνει και σε αυτές τις νεκρές ψυχές ξανά και ξανά ζωντανές ψυχές. . .  ή και : Ό,τι έχει ζωή ενεργεί αδιάκοπα για να δώσει ζωή και στο νεκρό, και η βασανιστική τους κατάσταση παρακινεί ξανά και ξανά μεμονωμένες ψυχές να επιτρέψουν να τις ακτινοβολεί η δύναμη αγάπης του Θεού, την οποία διοχετεύουν στο νεκρό εκείνες οι ψυχές που θέλουν να βοηθήσουν. Αλλά μονάχα η ζωή σημαίνει μακαριότητα, και η ζωή προϋποθέτει δύναμη και φως. . .  Και για να αποκτήσει το νεκρό τη ζωή πρέπει να του μεταδοθούν δύναμη και φως και εκείνο πρέπει να παραλάβει δύναμη και φως με την ελεύθερη θέλησή του, αλλιώς είναι και θα παραμείνει δυστυχισμένο ώσπου κάποτε να παρατήσει την αντίστασή του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6817                28-4-1957

Αλλαγή του τόπου διαμονής της ψυχής. . .

Θάνατος του κορμιού. . .

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της νέας Γης“, σελ. 207  - 210. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Η ψυχή είναι το πραγματικό σας εγώ, το οποίο είναι άφθαρτο. Γιατί με το σωματικό θάνατο αλλάζει απλά τον τόπο διαμονής του όταν τερματίσει τη γήινη πορεία του, ώστε να ωριμάσει περαιτέρω σε μια άλλη σφαίρα, αρκεί να μην εμμένει στην αντίσταση εναντίον Μου, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτή δε η σκέψη θα έπρεπε να σας κάνει ευτυχισμένους,  μιας και δεν χρειάζεται να φοβάστε πλέον το θάνατο, αφού θα συνεχίσετε να ζείτε, μολονότι θα αναγκαστείτε να εγκαταλείψετε τη Γη. . .  Και αυτή η ζωή θα είναι κατά πολύ ομορφότερη και θα σας προσφέρει πολύ περισσότερη μακαριότητα από όση θα μπορούσε ποτέ να σας προσφέρει η γήινη ζωή.

Θα έπρεπε να προσμένετε γεμάτοι ελπίδες την ημέρα που θα αφαιρεθεί το εξωτερικό περίβλημα από το πραγματικό σας εγώ, όταν θα σας αφαιρεθεί κάθε φορτίο, ώστε να μπορείτε πλέον να ανέλθετε ανάλαφροι και χωρίς βάρη στην αληθινή σας πατρίδα, η οποία θα σας προσφέρει αληθινά ασύλληπτα μεγαλεία. Θα έπρεπε να αγαλλιάζετε που δεν υπάρχει θάνατος για σας, διότι η ψυχή σας απλώς αλλάζει τον τόπο διαμονής της, κάτι που μπορεί να της προσφέρει ανείπωτη ευτυχία. Γιατί λοιπόν φοβάστε το θάνατο και αντιμετωπίζετε με ανησυχία το τέλος της γήινης ζωής σας;

Για ποιο λόγο μετατράπηκε ο θάνατος για σας τους ανθρώπους σε κάτι το τρομακτικό; Γιατί σας προκαλεί τέτοιο συναίσθημα τρόμου, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί απλά μια μετάβαση σε μια άλλη σφαίρα; Επειδή υποσυνείδητα το αισθάνεστε ότι δεν ζήσατε σωστά στη Γη και επειδή η ψυχή σας δεν προσπαθεί να αποκτήσει το φως που θα της αφαιρούσε κάθε φόβο. . .  Διότι ένας άνθρωπος που εκπληρώνει τις προσταγές Μου που διδάσκουν την αγάπη, που ζει δηλαδή πάνω στη Γη σύμφωνα με το θέλημά Μου, δεν αισθάνεται κανένα φόβο μπροστά στο θάνατο, παρά λαχταρά να απαλλαγεί από το γήινο περίβλημά του, γιατί επιθυμεί να βρεθεί στην πραγματική του πατρίδα, αφού η αγάπη έχει δημιουργήσει μέσα του ένα λαμπερό φως. Και γνωρίζει επίσης διορατικά ότι μελλοντικά θα βρίσκεται στο πλάι Μου, όπου δεν θα μπορεί να τον αγγίξει πλέον κανένας πόνος, καμία θλίψη και καμία δυστυχία, όπου θα αισθάνεται ασφαλής μέσα στην αγάπη Μου.

Όλοι δε οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν τη χαρούμενη βεβαιότητα ότι με το θάνατό τους ανταλλάσσουν μια κοπιαστική και επώδυνη παρουσία πάνω στη Γη με εκείνο το συναίσθημα ασφάλειας και θαλπωρής. Θα έφτανε απλά να βιώνουν την επίγεια ζωή τους αποσκοπώντας να φτάσουν σε αυτό το στόχο. . .  ακολουθώντας πάντα την εσωτερική φωνή που τους λέει ξεκάθαρα το θέλημά Μου. . .  προσπαθώντας ήδη πάνω στη Γη να αποκτήσουν τη σωστή σχέση με Εμένα, τον Θεό και Πατέρα τους στην αιωνιότητα.

Η σκέψη ότι όλα τελειώνουν με το σωματικό θάνατο αποτελεί ήδη την καλύτερη απόδειξη ότι ο τρόπος ζωής των ανθρώπων δεν είναι σύμφωνος με το θέλημά Μου. Διότι αυτή η σκέψη είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης του αντιθέτου πνεύματος, το οποίο προσπαθεί να εμποδίσει τους ανθρώπωους από το να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια και για αυτό το λόγο προσπαθεί διαρκώς να αυξάνει την επιθυμία για μια επίγεια ζωή που θα έχει βιωθεί στο έπακρο. . .  Γιατί τέτοιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην αθανασία του εγώ τους και του θέτουν τα ίδια όρια που περιμένουν μοιραία το εξωτερικό τους περίβλημα.

Για αυτό λοιπόν αναζητούν να απολαύσουν πλήρως και από κάθε άποψη την επίγεια ζωή, σκεπτόμενοι μόνο το σώμα τους και όχι την ψυχή, η οποία μετά το θάνατό του αναγκάζεται να αποδεχτεί μια πολύ αβέβαιη μοίρα. Έτσι η ψυχή δεν μπορεί να γευτεί τίποτα από τα μεγαλεία της πραγματικής της πατρίδας, γιατί λόγω της ελαττωματικής της διαμόρφωσης δεν μπορεί να εισέλθει σε εκείνες τις σφαίρες όπου την περιμένει αφάνταστη μακαριότητα. Βέβαια της είναι ακόμη και τότε δυνατό να ξεφύγει από τα βάθη και να εισέλθει σε ανώτερες σφαίρες, αλλά αυτό απαιτεί περισσότερη αυταπάρνηση και προσπάθεια από ό,τι πάνω στη Γη, επιπλέον δε δεν μπορεί να καταστεί δυνατό χωρίς βοήθεια. Άλλωστε ακόμη και τότε η ψυχή θα πρέπει να αναπτύξει μόνη της την απαραίτητη θέληση, κάτι το οποίο είναι πολύ ευκολότερο επί γης.

Το εγώ δεν μπορεί να χαθεί, αλλά καθορίζει μόνο του την πορεία του προς την ευδαιμονία ή τη δυστυχία. . .  Για αυτό μόνο όταν οι άνθρωποι πάψουν να θεωρούν το σώμα τους το μοναδικό «ζωντανό», και μάθουν να αναγνωρίζουν την ψυχή που έχει εμφυτευτεί στο σώμα ως το πραγματικό τους εγώ, μόνο όταν μάθουν να πιστεύουν στην αφθαρσία της ψυχής τους, θα ζουν με μεγαλύτερη συναίσθηση ευθύνης επί γης. Τότε δεν θα φοβούνται πλέον το θάνατο, ο οποίος αφορά μόνο το γήινο σώμα, όχι όμως και την ψυχή που κατοικεί μέσα σε αυτό. Τότε θα ζουν σύμφωνα με το θέλημά Μου και θα λαχταρούν την ώρα που θα επιτραπεί στην ψυχή τους να απαλλαγεί από το εξωτερικό της περίβλημα για να μπορέσει έτσι να εισέλθει στο βασίλειο που είναι η πραγματική της πατρίδα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6819                30-4-1957

Αιτιολογία των εκ νέου αποκαλύψεων. . .

Αποδέχομαι όλα τα παιδιά Μου που θέλουν να Με υπηρετήσουν, εάν το καθένα κάνει μόνο τη δουλειά την οποία του αναθέτω, εάν υποστηρίζει Εμένα και τη διδασκαλία Μου και αν λοιπόν προσπαθεί να μυήσει τους συνανθρώπους του στο Ευαγγέλιό Μου. Αφού θα τα ευλογήσω και η δουλειά τους δεν θα είναι μάταιη. Και διαβεβαιώνω ξανά και ξανά την προστασία Μου στους υπηρέτες μέσα στον αμπελώνα Μου και σαν ένας καλός νοικοκύρης τούς προμηθεύω σωματικά και πνευματικά με όλα όσα έχουν ανάγκη, αφού η εργασία για Μένα και για το βασίλειό Μου στη Γη πρέπει να γίνει από ανθρώπους, γιατί δεν μπορώ να επενεργήσω άμεσα στον καθένα, εκτός από σε μεμονωμένους λίγους, οι οποίοι όμως έχουν μια σημαντική αποστολή: να παραλάβουν από Εμένα τον Ίδιο τις γνώσεις που απαιτούνται για να διδάξουν, ή και: να πιάσουν την ακτίνα φωτός από Μένα, στην οποία θα έρπεπε να ανάψουν τα κεριά τους και οι εργάτες μέσα στον αμπελώνα Μου, για να είναι ικανοί να φέρουν το φως μέσα στο σκοτάδι.

Ο άνθρωπος όμως στον οποίο αναθέτω αυτό το καθήκον να προηγηθεί στους συνανθρώπους του ως φορέας του φωτός μπορεί να είναι βέβαιος ότι τον φροντίζω συνεχώς, ότι προστατεύω το φως του από το να μην σβήσει και να μην θαμπωθεί με κανέναν τρόπο. Αφού αυτή τη δύναμη τη διαθέτω πράγματι, και η αγάπη Μου και η σοφία Μου και μόνο θα εξασφαλίσουν εκείνη την προστασία, γιατί αλλιώς θα ήταν αδύνατο να διοχετευτεί στη Γη η καθαρή αλήθεια. Από Εμένα δηλαδή φτάνει βεβαίως στη Γη η καθαρή αλήθεια. . .  Από την πλευρά των ανθρώπων ωστόσο εκείνη δεν παραμένει αμετάβλητη, αφού μόλις ασχολείται μαζί της ο νους του ανθρώπου και αυτός διοχετεύει στους συνανθρώπους τα δικά του λογικά αποτελέσματα, η καθαρή αλήθεια έχει ήδη παραμορφωθεί. . .

Και αυτή είναι η αιτία γιατί ο λόγος Μου πρέπει ξανά και ξανά να διοχετεύεται στη Γη απευθείας από Εμένα. . .  γιατί η αγνή αλήθεια είναι μόνο αυτό που εκρέει από Εμένα και αυτό που παραλαβαίνει ένας υπηρέτης που αφυπνίστηκε από Εμένα, ο οποίος Μου χαρίζεται μόνο ως ένα εργαλείο, ο οποίος δεν επιδιώκει να είναι περισσότερο από ένας καλός υπηρέτης Μου στη Γη. Εσείς οι άνθρωποι θα μπορείτε ξανά και ξανά να παραλάβετε την καθαρή αλήθεια από Μένα, επειδή Με παρακινεί σε αυτό η διδασκαλία που παραμορφώνεται ξανά και ξανά από ανθρώπους. . .

Αλλά εσείς οι άνθρωποι θα παραμορφώνετε ξανά και ξανά αυτή την αγνή διδασκαλία Μου. Αφού δεν αρκείστε στο «λόγο Μου». . .  Θέλετε να μιλάτε οι ίδιοι και τολμάτε να προσθέσετε δικές σας εξηγήσεις, να ενσωματώσετε τις δικές σας σκέψεις, και δεν καταλαβαίνετε ότι παρά την καλή σας θέληση δίνετε και πάλι στον αντίπαλο της αλήθειας την ευκαιρία να παρέμβει. . .  Και αυτός μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί είστε αλαζόνες όταν πιστεύετε ότι σας διόρισα για να προσθέσετε εξηγήσεις στο λόγο Μου τον οποίο σας μετέδωσα απευθείας.

Ο λόγος Μου πράγματι δόθηκε σε σας τους ανθρώπους με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να τον καταλάβει ο καθένας που να θέλει να τον καταλάβει. Και πράγματι δεν έχει ανάγκη εξηγήσεις και διορθώσεις, μόνο μια βαθιά ταπεινή καρδιά που να Μου είναι αφοσιωμένη με αγάπη, μέσα στην οποία θα ακτινοβολήσει τότε το φως με δύναμη, ακριβώς επειδή έχει ύψιστη λαμπρότητα. Επειδή όμως λείπει ακόμα σε σας τους ανθρώπους η σωστή στάση, το πνεύμα σας είναι ακόμα σκοτεινό και τελικά δεν καταλαβαίνετε πια τη σημασία του λόγου Μου. . .  Και δεν σας βοηθούν πια τα εκτενή γραπτά που περιέχουν τον αγνό Μου λόγο, τα οποία διοχέτευσα ο Ίδιος στη Γη μέσω πιστών υπηρετών. Έχασε κατά κάποιον τρόπο τη λαμπρότητά του για σας και τον αξιοποιείτε λάθος. . .

Και για αυτό το λόγο αφήνω ξανά και ξανά να λάμπει ένα φως, διοχετεύω το λόγο Μου εκ νέου στη Γη, ανοίγω και πάλι μια πηγή από την οποία πηγάζει το πιο καθαρό νερό της ζωής. Και αυτό το νερό της ζωής είναι το ίδιο και έχει την ίδια δύναμη, αλλά ρέει πάλι ελεύθερα και ανεμπόδιστα, γονιμοποιεί ξανά τα χωράφια και τα κάνει δεκτικά των καλών σπόρων. . .  Δεν το περιβάλλει ένας τοίχος τον οποίο έχτισαν άνθρωποι και ο οποίος κρύβει το καθαρό ρεύμα ζωής από πάνω. . .

Σας είπα ότι θα καθαρίζω ξανά και ξανά το Ευαγγέλιο από λανθασμένες προσθήκες, ότι θα δίνω στους ανθρώπους ξανά και ξανά τη δυνατότητα να καταλάβουν το αγνό δώρο του Θεού από πάνω. Ο Ίδιος τράβηξα την προσοχή σας στο ότι κάθε εποχή διενεργώ αυτό τον καθαρισμό, γιατί σε κάθε εποχή λείπει ξανά στους ανθρώπους η κατανόηση, γιατί δίνουν μια διαφορετική σημασία και στο λόγο που τους μεταδόθηκε απευθείας. Από αυτό και μόνο προκύπτει η αναγκαιότητα να μιλήσω ξανά στους ανθρώπους που Με ακούν πρόθυμα και που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν αυτά που παραλαβαίνουν.

Σκεφτείτε, εσείς οι άνθρωποι, ότι ο αντίπαλός Μου κατά την τελευταία περίοδο ενεργεί με ιδιαίτερο ζήλο για να υπονομεύσει την καθαρή αλήθεια και ότι μια εκ νέου επενέργεια από την πλευρά Μου, μια εκ νέου φανερή παροχή βοήθειας, έχει γίνει επειγόντως ανάγκη. . .  Σκεφτείτε ότα τα πιο πολύτιμα πνευματικά αγαθά απαιτούν και αφοσιωμένους φρουρούς που να μην έχουν καθόλου υλιστική στάση, που μόνο να είναι πρόθυμοι να Με υπηρετήσουν με ανιδιοτελή τρόπο. . .  και σκεφτείτε πόσο σπάνια έχετε μια τέτοια στάση απέναντή Μου. Τότε θα σας είναι ευνόητο ότι ο αντίπαλος μπαίνει κρυφά και ότι ακόμα και η πιο αγνή αλήθεια από Μένα είναι εκτεθειμένη στην επίδρασή του.

Και τα προέβλεπα μάλιστα αυτά, και επίσης σας επισήμαινα ξανά και ξανά ότι θα κατέβω στη Γη μέσα στο λόγο, διότι απαιτείται ξανά και ξανά να διορθώνω αυτά που χαλάσατε μόνοι σας εσείς οι άνθρωποι. . .  να εξηγώ αυτά που δεν καταλαβαίνετε καλά εσείς οι άνθρωποι και, εν όψει του τέλους, να σας διοχετεύσω πληροφορίες που μέχρι τώρα δεν σας δόθηκαν, γιατί δεν είχατε ανάγκη αυτή τη γνώση για την ωρίμανση των ψυχών σας. Και από αυτή την πηγή την οποία ανοίγω θα πηγάσει και πάλι το πιο καθαρό νερό της ζωής, ώσπου ξανά θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πιστέψουν ότι θα πρέπει να το διορθώσουν και να προσθέσουν δικές τους εξηγήσεις. . .  άνθρωποι που δεν αρκούνται στον εύκολα κατανοητό λόγο, αλλά που, από την αλαζονική στάση τους, θα πιστέψουν ότι έχουν την αποστολή και την ικανότητα να δασκαλέψουν τους συνανθρώπους τους καλύτερα από Εμένα. . .

Αυτή είναι η αρρώστιά σας, εσείς οι άνθρωποι, και δεν ξέρετε ότι υποστηρίζετε ξανά τον αντίπαλό Μου, ο οποίος θα πιάσει την κάθε ευκαιρία για να διαψεύσει την αγνή αλήθεια, για να ρίξει και πάλι στη σύγχυση εσάς τους ανθρώπους. . .  ο οποίος ωστόσο δεν θα μπορεί ποτέ να κυριαρχήσει εκεί όπου ενεργώ Εγώ ο Ίδιος. Γιατί είναι θέλημά Μου να διοχετεύσω στους ανθρώπους την καθαρή αλήθεια και γιατί κατά συνέπεια εμποδίζω και την κάθε μόλυνση στην πηγή δυνάμει της δύναμης και της αγάπης Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6820                1-5-1957

Όταν μιλά ο Θεός στους ανθρώπους το ακούει ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος. . .

Και αυτό που αισθάνεστε στο βάθος της καρδιάς σας είναι ο απευθυσμένος σε σας λόγος Μου, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι η θέλησή σας, οι σκέψεις σας, είναι στραμμένες σε Μένα. Και για αυτό το λόγο ο κάθε άνθρωπος που Με ψάχνει, που θέλει να συνδεθεί μαζί Μου, η θέληση του οποίου επομένως δεν είναι στραμμένη εναντίον Μου, μπορεί να είναι βέβαιος ότι του μιλάω με τη μορφή σκέψεων, ότι ξέρω για το κάθε συναίσθημα της καρδιάς του, και επίσης του βάζω την απάντηση μέσα στην καρδιά του. . .  Και αν μόνο προσέχει αυτό που τον απασχολεί εσωτερικά την ώρα που είναι έτσι συνδεδεμένος μαζί Μου, την ώρα που συνομιλεί σιωπηλά μαζί Μου, όταν κάνει ενδοσκόπηση, θα σκέφτεται πάντα σωστά και θα κάνει το σωστό.

Μπορείτε να βασιστείτε αμέριμνα σε Μένα όταν Μου απευθύνεστε, είτε μέσω ερωτήσεων είτε  παρακλήσεων, αφού ξέρω για αυτές και δεν κλείνω το αφτί Μου, γιατί Μου αρέσει πολύ να ακούω τέτοιες ερωτήσεις, προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω σε αυτές. Και έτσι πρέπει να ξέρετε ότι τίποτα στη ζωή σας δεν είναι σύμπτωση, ότι τα πάντα έχουν ένα σκοπό, ότι και το παραμικρό συμβάν ταιριάζει με το αιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου και ότι ο άνθρωπος θα έπρεπε να επωφεληθεί από αυτό που του συμβαίνει.

Και έτσι θα έχουν πάντα ένα σκοπό αυτά που σας λέω. Όλα όσα λέω σε σας δεν τα ακούτε μόνο εσείς οι ίδιοι, αλλά ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος που επιθυμεί να ακούσει το λόγο Μου. Και έτσι ψιθυρίζονται και ερωτήσεις μέσα στην καρδιά σας από όντα του άλλου βασιλείου που θα ήθελαν επίσης να ακούσουν μια απάντηση και που θα δουλέψουν και πάλι με τις γνώσεις τις οποίες αποκτούν με τέτοιον τρόπο, γιατί διαδίδουν μόνο την αλήθεια, μόλις τους επιτράπηκε να είναι δραστήρια στο πνευματικό βασίλειο.

Και εκείνες οι ψυχές αναρωτιούνται συχνά γιατί η Γη είναι σκεπασμένη από ένα τόσο βαθύ σκοτάδι. Και αυτές πρέπει επίσης να δασκαλευτούν ότι φταίνε οι ίδιοι οι άνθρωποι για το σκοτάδι και ότι αυτοί είναι μόνο σπάνια πρόθυμοι να αφήσουν να περάσει ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Αφού οι ψυχές στο πνευματικό βασίλειο ξέρουν ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να χαρίζει μακαριότητα, και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί οι άνθρωποι χάνουν από δική τους απερισκεψία αυτή τη μακαριότητα. . .  Και ξανά και ξανά πρέπει να ενημερώνονται για το ότι η ίδια η ανθρώπινη θέληση προβάλλει αντίσταση στην αλήθεια, γιατί επηρεάζονται από τον αντίπαλό Μου, ο οποίος βρίσκει πιο εύκολα πρόσβαση σε εκείνους από Εγώ, ο Οποίος θέλω να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους.

Το φως όμως διοχετεύεται συνέχεια στη Γη. . .  Αλλά στους ανθρώπους εναπόκειται να το αποδεχθούν ή να το απορρίψουν. Αυτό όμως που περιφρονούν οι άνθρωποι στη Γη το παραλαβαίνουν οι ψυχές στο πνευματικό βασίλειο πραγματικά διψασμένες, και όλα τα όντα είναι μακάρια για κάθε ακτίνα φωτός που τους φέγγει. . .  Και έτσι μπορεί μάλιστα ένας θησαυρός της χάρης να παραμείνει ανεκμετάλλευτος στη Γη, στο επέκεινα όμως τα όντα τον λαχταρούν ως το πιο καταπληκτικό και τον αξιοποιούν. Εσείς όμως που στη Γη κάνετε σοβαρή προσπάθεια να εκπληρώσετε το θέλημά Μου μπορείτε οποτεδήποτε να αντιληφθείτε τη φωνή Μου μέσα στις καρδιές σας. . .  Και εσείς μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να περιμένετε την απάντησή Μου. . .  Και οι σκέψεις σας θα φωτιστούν, θα μπορέσετε σύντομα να δώσετε μόνοι σας την απάντηση, αφού την παραλάβατε από Εμένα τον Ίδιο, ο Οποίος σας μιλάω μέσω της καρδιάς σας όποτε επιθυμήσετε να Με ακούσετε.

Αλλά με την πιο βαθιά ταπεινότητα να απευθύνεστε σε Μένα. . .  Να αισθάνεστε πάντα σαν παιδιά χωρίς καθόλου γνώσεις που πρέπει να δασκαλευτούν από τον Πατέρα. Μην νομίζετε ποτέ ότι έχετε γνώση εάν δεν σας δασκάλεψα πριν Εγώ ο Ίδιος. Αλλά δεν χρειάζεται να παραμείνετε χωρίς γνώση, αφού είμαι πάντα πρόθυμος να σας διαφωτίσω, καθώς μεταδίδω τις ίδιες γνώσεις και σε όλες τις ψυχές στο πνευματικό βασίλειο που τις ζητούν. Αφού γνώση είναι μακαριότητα και θέλω να είστε μακάριοι, να καταλάβετε ξεκάθαρα την αλήθεια, προκειμένου να μπορείτε να δουλέψετε με αυτή την αλήθεια για Μένα και για το βασίλειό Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

6821                2-5-1957

Διγενή όντα. . .

Επέκεινα. . .

Σας δίνω όσα έχετε ανάγκη για την ωρίμανση των ψυχών σας. . .  Και κατά την έσχατη εποχή διοχετεύω στους ανθρώπους και γνώσεις που μεν δεν είναι απολύτως απαραίτητες για την ανάπτυξη της ψυχής, που όμως θα έπρεπε να σας φανερώσουν την αγάπη και τη σοφία Μου, που σας εξηγούν πολλά πράγματα τα οποία σας είναι ακατανόητα και τα οποία θα μπορούσαν να σας κάνουν να έχετε αμφιβολίες για Εμένα. . .  Σας αποκαλύπτω διεξοδικά το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, επειδή το τέλος είναι κοντά και επειδή θέλω να ανοίξω για την άπιστη ανθρωπότητα μια χαραμάδα μέσα από την οποία θα μπορέσει να περάσει το φως, εφόσον εκείνη αποδεχθεί χωρίς αντίσταση αυτές τις γνώσεις.

Ανασύρω ένα πέπλο που σκέπαζε ακόμα τους ανθρώπους, αποκαλύπτω μυστικά για να διευκολυνθούν οι άνθρωποι να Με πιστέψουν. . .  Και άρα είμαι πάντοτε πρόθυμος να απαντήσω σε ερωτήσεις που να Μου κάνουν άνθρωποι στη Γη, με άμεσο τρόπο ή και μέσα στις σκέψεις τους, καθώς και σε ερωτήσεις που να Μου κάνουν όντα στο πνευματικό βασίλειο. Αφού θέλω να δώσω φως σε όλους όσοι θέλουν να ξεφύγουν από το σκοτάδι. . .  Για αυτό το λόγο έδινα πού και πού διαφωτήσεις που δεν έχει ακόμα ανάγκη ο άνθρωπος πάνω στη Γη, που ωστόσο θα του είναι αυτονόητες στο πνευματικό βασίλειο, στην περίπτωση που προετοιμάστηκε για το φωτεινό βασίλειο. . .  Τότε θα του έρθει η διαφώτιση μόλις την επιθυμήσει.

Ένα μέρος αυτού του θέματος είναι και το ερώτημα σχετικά με τα «φύλα» των όντων που δημιούργησα, το οποίο ήταν συχνά μια αφορμή για παραπλάνηση και το οποίο ωστόσο δεν έχει μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής τους στη Γη: Δεν υπάρχει κανένα ον που να μην έχει μέσα του τις αρχές και των δύο φύλων. . .  Μόνο που αυτές υπάρχουν σε διαφορετικούς βαθμούς μέσα στο κάθε ον, δηλαδή στο ένα επικρατεί η αρσενική αρχή, στο άλλο η θυλική. Για να πετύχει όμως ένα ον την τελειότητα απαιτείται η πλήρης ισορροπία των δύο αρχών, καμία δεν πρέπει να επικρατήσει, καμία να λείψει. . .  Μόνο τότε έχει επιτευχθεί η κατάσταση της τελειότητας, και για το λόγο αυτό μπορεί να πει κανείς ότι ένα τέλειο ον δεν έχει φύλο ή ότι είναι τόσο αρσενικό όσο και θυλικό.

Πρέπει η αρσενική αρχή να έχει εναρμονιστεί τελείως με τη θυλική και αντίθετα. Μόνο τότε το ον είναι έτσι όπως ανταποκρίνεται στη Φύση Μου. . .  έχει γίνει κατ’εικόνα Μου. . .  Αυτή η προσαρμογή κατορθώνεται είτε ήδη στη Γη είτε στο άλλο βασίλειο, με τον τρόπο ότι το ον δοκιμάζεται συνέχεια, δηλαδή πότε πρέπει να αποδειχθεί καλή η αρσενική, πότε η θυλική αρχή. . .  Για αυτό το λόγο είναι εντελώς ασήμαντο αν το ον ενσαρκώθηκε στη Γη ως άντρας ή ως γυναίκα, αφού η προσαρμογή στην αντίθετη αρχή πρέπει να γίνει αμετάκλητη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η προσαρμογή αυτή πρέπει να γίνει με γήινο-αντιληπτό τρόπο, δηλαδή να υιοθετήσει ο άντρας ή η γυναίκα τα χαρακτηριστικά του άλλου φύλου. Σημαίνει ότι η προσαρμογή είναι μια καθαρά πνευματική υπόθεση. . .  μια ένταξη στο θεϊκό νόμο, και επομένως απαιτεί διαφορετικούς βαθμούς της θέλησης, δηλαδή η προσαρμογή μπορεί να είναι πιο εύκολη για τον έναν άνθρωπο, ενώ είναι πιο δύσκολη για τον άλλο.

Και έτσι προκύπτει από αυτά ότι στη Γη υπάρχει μάλιστα ένας διαχωρισμός των φύλων, ότι όμως στο πνευματικό βασίλειο περιβάλλει το ον μόνο ως αύρα η μορφή που κατείχε στη Γη, δηλαδή από αυτή ξεχωρίζεται το ον ως άτομο. Μπορεί να γίνει λόγος για στενότερες ενώσεις πνευματικών όντων που, αφού έχουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας, αισθάνονται μια έλξη το ένα για το άλλο. Παρ’όλα αυτά αυτές οι ενώσεις δεν είναι δεσμούς μεταξύ διαφορετικών φύλων, αφού το κάθε ον είναι ένα τέλειο διφυλές ον. . .  Στην περίπτωση όμως που η προσαρμογή των διαφορετικών αρχών δεν έχει ακόμα γίνει, τα γνωρίσματα των διαφορετικών φύλων είναι πιο φανερά, κάτι που συμβαίνει ιδιαίτερα σε εκείνες τις σφαίρες όπου η αποδέσμευση από τα επίγεια-υλικά δεν έχει ακόμα γίνει εντελώς. . .

Σε ανώτερες σφαίρες όμως δεν υπάρχουν τέτοιες διαφορές των φύλων, και επομένως είναι λάθος να μιλήσει κανείς για δεσμούς που μοιάζουν με εκείνους στη Γη μεταξύ αντρών και γυναικών. Αφού η μακάρια παρέα δύο όντων βασίζεται στην πνευματική ομοιότητα, στον ίδιο βαθμό ωριμότητας και στην πλήρη πνευματική συμφωνία, τα οποία υπάρχουν περισσότερο στα όντα που έχουν εξισορροπήσει τις δύο αρχές μέσα τους και η μακαριότητα των οποίων για αυτό είναι αφάνταστη στην περίπτωση που συνδέονται με παρόμοια όντα με σκοπό την κοινή εργασία και ενέργεια. . .

Το αν το φύλο του όντος είναι αρσενικό ή θυλικό όμως δεν κάνει την επίγεια του πορεία ούτε πλεονεκτική ούτε μειονεκτική. . .  Η αντίστασή του σε Μένα μπορεί να είναι ίδια και επίσης μπορούν και τα δύο φύλα να Μου αφοσιωθούν. . .  Ο διαχωρισμός της αρσενικής και της θυλικής αρχής είναι απλά για το κάθε ον μια διευκόλυνση για να ενταχθεί στη θεϊκή τάξη, δηλαδή να πάρει όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά της τελειότητας.

Και το να κρίνει αυτό είναι μάλιστα ικανή η σοφία Μου, και για αυτό το λόγο έδωσα σε κάθε ον τη μορφή που θα του εγγυηθεί να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή. Η ευδαιμονία όμως των όντων στο πνευματικό βασίλειο είναι αφάνταστη στην περίπτωση που τακτοποιήθηκαν οι δύο αρχές μέσα τους. Και τα όντα μπορούν για αυτό το λόγο να μπουν στη θέση του κάθε αλύτρωτο ον και να το βοηθήσουν στον αγώνα με τον εαυτό του και τα χαρακτηριστικά του, τα οποία, επειδή δεν είναι θεϊκά, πρέπει πρώτα να διορθωθούν.

Και στο πνευματικό βασίλειο η ευδαιμονία. . .  παρόλο που δεν συγκρίνεται. . .  ανταποκρίνεται σε εκείνη στη Γη που ενώνει δύο ανθρώπους σε ολόψυχη αγάπη, στην περίπτωση που συναντιούνται όντα με ίδια χαρακτηριστικά, η έντονη αγάπη του ενός για το άλλο τους προξενεί μια ευτυχία που εξηγείται σε σας τους ανθρώπους ως ουράνιος γάμος. Επίγεια μέτρα σύγκρισης ή επίγειες έννοιες όμως δεν είναι πια εφαρμόσιμα για εκείνο το βασίλειο των μακάριων πνευμάτων, όπου η μεγαλύτερη μακαριότητα προξενείται από την ολόψυχη αγάπη των όντων για Εμένα, η οποία ανταποδίδεται ξανά και ξανά από Μένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6829                13-5-1957

Η αποστολή του εργάτη μέσα στον αμπελώνα. . .

Όποιος αισθάνεται ότι έχει την αποστολή να εργαστεί για Μένα μέσα στον αμπελώνα Μου, ας θεωρήσει αυτή τη δουλειά την πιο επείγουσα, ακόμα και αν προκύπτει φαινομενικά από αυτήν ένα επίγειο μειονέκτημα για εκείνον. Αφού μόνο τότε προσκομίζει την απόδειξη ότι πήρε την αποστολή από Μένα, ότι αισθάνεται υπεύθυνος απέναντί Μου και ότι εισακούει στις εσωτερικές εντολές Μου. Και η εντολή Μου δεν θα είναι ποτέ να φερθεί αδιάφορα απέναντι στη δουλειά για Μένα και για το βασίλειό Μου και να δώσει προτεραιότητα στην επίγεια του εργασία. Αφού ξέρω πόσο αναγκαίο είναι να μεταδοθούν στους συνανθρώπους πνευματικά αγαθά που να ωφελήσουν τη σωτηρία των ψυχών τους. . .  και αφού ξέρω ότι ο κόσμος προσπαθεί πάντα να κατέχει ολόκληρη την προσοχή και ολόκληρο το ενδιαφέρον του ανθρώπου και ότι οι ψυχές κινδυνεύουν πάντα να του πέσουν θύματα.

Κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής μόνο ένα πράγμα έχει σημασία: το να βοηθήσει κανείς την ψυχή του να ανέβει στα ύψη. Και για να το πετύχει αυτό έχει ανάγκη το λόγο Μου, μια τροφή που θα της δώσει δύναμη για να διανύσει την άνοδό της. Εγώ ο Ίδιος δεν μπορώ πάντα να προμηθεύσω τους συνανθρώπους απευθείας με ψυχική τροφή, πρέπει τις περισσότερες φορές να το κάνω μέσω πρόθυμων υπηρετών, οι οποίοι τα καταφέρνουν πιο εύκολα να βρουν το δρόμο προς τις καρδιές των ανθρώπων. Εκείνοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά μέσα στον αμπελώνα, πρέπει, ως οι πιστοί υπηρέτες Μου, να οργώσουν και να καλλιεργήσουν το χωράφι και άρα να διοχετεύσουν καλούς σπόρους στο έδαφος το οποίο εκχέρσωσαν πριν. . .

Και αυτή η δουλειά είναι πράγματι η πιο επείγουσα, ήδη γιατί δεν υπάρχουν πολλοί υπηρέτες που θέτουν τον εαυτό τους στη διάθεσή Μου και επειδή για αυτό το λόγο πρέπει ο καθένας να κάνει πολλή δουλειά για να μπορέσουν να μαζευτούν πολλοί καρποί την ώρα της συγκομιδής. . .  Από τους συνανθρώπους όμως η εργασία μέσα στον αμπελώνα. . .  η εργασία για Μένα και για το βασίλειό Μου. . .  αξιολογείται μόνο σπάνια αρκετά, αφού σε αυτούς φαίνεται σημαντικό μόνο αυτό που αποφέρει επίγειες επιτυχίες και τις περισσότερες φορές τους λείπει η κατανόηση για μια πνευματική εργασία.

Αυτή είναι όμως τόσο σημαντική ώστε ευλογώ τον κάθε πιστό υπηρέτη και ώστε αυτή η ευλογία φαίνεται και επίγεια, δηλαδή του δίνω αυτά που έχει ανάγκη για τη γήινη διαβίωσή του. Και δεν θα χρειάζεται να στερηθεί τα αναγκαία, γιατί Μου είναι ένας καλός υπηρέτης και γιατί Εγώ ως καλός Νοικοκύρης φροντίζω πράγματι καλύτερα τους δικούς Μου από ό,τι ο κόσμος θα μπορεί ποτέ να φροντίσει έναν άνθρωπο. Αφού τα εγκόσμια αγαθά δεν έχουν καμία διάρκεια και κανένας άνθρωπος δεν ξέρει αν θα μπορέσει ακόμα να απολαύσει αυτά τα αγαθά την επόμενη μέρα. . .

Εγώ όμως χαρίζω στους ανθρώπους με τον τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η επίγεια τους ζωή και επιπλέον τους μοιράζω αγαθά που έχουν διάρκεια και που δεν μπορούν να παρθούν στον άνθρωπο όταν αποβιώσει από αυτή τη ζωή. Και οι υπηρέτες Μου ας αρκεστούν σε αυτή τη διαβεβαίωση. Πρέπει όμως να ξέρουν ότι δεν μπορώ να στερηθώ τις υπηρεσίες τους, γιατί πρέπει να τους χρησιμοποιήσω εξαιτίας της ελευθερίας βούλησης των ανθρώπων. Πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει μια μεγάλη πνευματική ένδεια ανάμεσα στην ανθρωπότητα, ή και: ότι μεγάλες περιοχές είναι χέρσες και ότι για το λόγο αυτό έχω ανάγκη εργάτες που να εκχερσώσουν αυτή τη γη με εντολή του Κυρίου τους. . .

Και παρόλο που οι συνάνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένας άνθρωπος δίνει προτεραιότητα στην πνευματική δουλειά. . .  αυτός αποδεικνύει την αποστολή του να υπηρετήσει Εμένα και το βασίλειό Μου. Αφού όση ώρα η πνευματική δουλειά δεν προτάσσεται σε κάθε άλλη δραστηριότητα, δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια «αποστολή». Αφού όποιος αισθάνεται ότι τον διάλεξα για να συνεργαστεί μαζί Μου, αντιλήφθηκε μέσα του τη φωνή Μου, και αυτή του φτάνει για να κάνει με όλες του τις δυνάμεις την εργασία την οποία του αναθέτω τότε.

Και δεν θα χρειάζεται να φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα επίγεια, αφού θα του δώσω τα πάντα, έτσι όπως το υποσχέθηκα. Αφού είμαι πράγματι ένας Κύριος και μόνο Εγώ αποφασίζω και παρέχω. . .  Διατηρώ ολόκληρη τη δημιουργία και όλα τα πλάσματα και θα ξέρω να διατηρήσω και εκείνον που Μου προσφέρεται για την εντατική συνεργασία, προκειμένου να διορθωθεί η μεγάλη πνευματική ένδεια. Και θα είναι ευλογημένη πράγματι και αυτή η δουλειά και θα έχει αποτέλεσμα στη Γη και στο πνευματικό βασίλειο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6830                14-5-1957

Πνευματική υπεροχή. . .

Πνευματική αλαζονεία. . .

Η πνευματική υπεροχή δεν πρέπει να μπερδευτεί με την πνευματική αλαζονεία. . .  Αφού το ζήτημα είναι τις περισσότερες φορές οι σωστές γνώσεις, οι οποίες δίνουν σε έναν άνθρωπο μάλιστα το αίσθημα της πνευματικής υπεροχής, δηλαδή ο άνθρωπος είναι πεπεισμένος για την αλήθεια των γνώσεών του. . .  ενώ την πνευματική αλαζονεία τη βρίσκει κανείς εκεί όπου λείπουν στον άνθρωπο οι σωστές γνώσεις. . .  οι γνώσεις σχετικά με την αλήθεια. . .  Παρ’όλα αυτά αισθάνεται έξυπνος και υποστηρίζει τα δικά του λογικά πορίσματα και αρνείται οποιαδήποτε κριτική ικανότητα σε εκείνον που κατέχει γνώσεις, οι οποίες όμως λείπουν στον ίδιο.

Εκείνος που κατέχει γνώσεις υποστηρίζει μεν επίσης τις γνώσεις του με πεποίθηση, και για το λόγο αυτό εκείνος που δεν έχει γνώσεις τον λέει πνευματικό αλαζόνα, παρόλο που δεν είναι τέτοιος. Μόνο που για τον πρώτο θα ήταν αδύνατο να εγκαταλείψει την αλήθεια που κατάλαβε για να απορρίψει την κατηγορία της πνευματικής αλαζονείας. Αφού είναι το γνώρισμα της αλήθειας ότι δίνει στον άνθρωπο απόλυτη βεβαιότητα. . .  δηλαδή πνευματική υπεροχή. . ., η οποία δεν μπορεί πια να του παρθεί. Και αυτό το συναίσθημα της βεβαιότητα ότι στέκεται μέσα στην αλήθεια είναι ένα θεϊκό δώρο, ένα δώρο του πνεύματος, το οποίο και πάλι δεν πρέπει να μπερδευτεί με την οξεία λογική.

Σε ανθρώπους χωρίς γνώσεις μεν δεν μπορεί κανείς να τους κάνει κατανοητή αυτή τη διαφορά, και επομένως σχετικές λογομαχίες είναι άσκοπες. Αλλά υπάρχει ένα γνώρισμα για την κάθε έννοια, δηλαδή για την πνευματική υπεροχή και την πνευματική αλαζονεία. . .  Η πρώτη προϋποθέτει την απόλυτη επιθυμία του ανθρώπου για την αλήθεια και επίσης πευματικές επιδιώξεις, ενώ η τελευταία είναι πάντα μια ένδειξη του ότι ο άνθρωπος δεν θέλει στα σοβαρά να αποκτήσει την αλήθεια, αλλά θέλει μόνο να έχει δίκιο. . .  αφού ο άνθρωπος που επιθυμεί την αλήθεια με σοβαρότητα και που κάνει πνευματικές προσπάθειες θα κατέληγε σύντομα στο ίδιο συμπέρασμα, το οποίο αντί για την πνευματική «αλαζονεία» θα του έδινε την πνευματική «υπεροχή».

Αφού απέναντι στην καθαρή αλήθεια ο άνθρωπος γίνεται μικρός και ταπεινός. . .  κάτι που όμως δεν σημαίνει ότι δεν υποστηρίζει έντονα και με πεποίθηση αυτή την αλήθεια που κατάλαβε. . .  Και ο κάθε άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του έξυπνος και σοφός ας ελέγξει σοβαρά τον εαυτό του σχετικά με το αν έχει καθόλου την επιθυμία να αποκτήσει «γνώσεις» ή αν αρκεστεί σε αυτά που έτυχε να μάθει ή σε αυτά που κατάλαβε μόνος του μέσω της λογικής του, χωρίς να παρακαλέσει πρώτα τον Θεό να φωτίσει τη σκέψη του. . .

Θα έπρεπε πάντα να λαμβάνει υπόψη του ότι η πλάνη βαδίζει πάντοτε δίπλα στην αλήθεια και ότι η ανθρώπινη λογική από μόνη της δεν φτάνει για να ξεχωρίσει κανείς την πλάνη από την αλήθεια, αλλά ότι πρέπει κανείς να επικαλεστεί τη συμπαράσταση του Ίδιου του Θεού. Επιπλέον θα έπρεπε να ελέγξει τον εαυτό του σχετικά με το αν μήπως είναι το πνεύμα αντιλογίας του που τον παρακινεί να απορρίψει όλα τα άλλα εκτός από τα δικά του πνευματικά αγαθά. . .  Σε αυτή την περίπτωση αυτός πρέπει να θεωηθεί «πνευματικά αλαζόνας», ενώ η πνευματική υπεροχή προϋποθέτει ένα βαθύτατο δεσμό με τον Θεό, την άνευ όρων υποταγή στο θέλημά Του. . .  μια «ταπεινοφροσύνη» λοιπόν την οποία αποφέρει στον άνθρωπο μόνο η αληθινή γνώση.

Αλλά τέτοιες γνώσεις θα κάνουν τον άνθρωπο αφάνταστα ευτυχισμένο και θα του δώσουν ένα τόσο σίγουρο συναίσθημα που θα του επιτρέψει να καταλαβαίνει ξεκάθαρα και την πλάνη. Και αν δεν είχε αυτό το συναίσθημα της πνευματικής υπεροχής, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τις γνώσεις του με πεποίθηση, ο αντίπαλος θα σκέπαζε πολύ γρήγορα τη φωνή του, εκείνος θα σώπαινε όπου θα έπρεπε να μιλήσει και θα ήταν ακατάλληλος ως εκπρόσωπος της αλήθειας στη Γη. . .

Πρέπει για αυτό μάλλον να δεχθεί την κατηγορία της «πνευματικής αλαζονείας», δεν πρέπει να δείξει ανεκτικότητα απέναντι σε μια πλάνη την οποία κατάλαβε ως τέτοια. . .  γιατί τότε δεν θα ήταν ένας αγωνιστής του Κυρίου, ο οποίος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει με το σπαθί του στόματος εκείνους που φέρνουν στον κόσμο και διαδίδουν την πλάνη. Αφού το να έλαβε κανείς την αλήθεια τον υποχρεώνει να την υποστηρίξει. . .  Όποιος όμως υποστηρίζει την πλάνη, δεν θα μπορεί ποτέ να ισχυριστεί ότι την απόκτησε μετά από την έντονη επιθυμία να παραλάβει την αλήθεια.

Και επομένως θα ήταν για τον κάθε άνθρωπο εύκολο να καταλάβει πού είναι η αλήθεια και πού η πλάνη. . .  εάν μόνο απαντούσε στον εαυτό του με ειλικρίνια στην ερώτηση αν έψαχνε την αλήθεια με πλήρη σοβαρότητα. . .  Αλλά ο πνευματικά αλαζόνας είναι εντελώς πεπεισμένος για τις λογικές του γνώσεις και δεν είναι πρόθυμος να τις εγκαταλείψει. . .  Και για αυτό το λόγο δεν κάνει ποτέ εκείνη την ερώτηση, με αποτέλεσμα μόνο δύσκολα να αποκτήσει την αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6831                15-5-1957

Τι είναι τα «μέσα της χάρης»;. . .

Άφθονα μοιράζω τις χάρες Μου κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. Εφαρμόζω όλα τα βοηθήματα για να σας αφυπνίσω στη ζωή ακόμα πριν το τέλος, γιατί ξέρω τι θα σημάνει για σας ο πνευματικός θάνατος όταν έχει έρθει το τέλος. Εσείς οι ίδιοι δεν κάνετε τίποτα για να δώσετε τη ζωή στην ψυχή σας και βαδίζετε προς την άβυσσο εντελώς τυφλοί. Θα ήθελα όμως να σας αρπάξω για να μην πέσετε, προκειμένου να σας γλιτώσω από μια πιο τρομακτική μοίρα. Αλλά αφού πρέπει να συνεχίσετε να κατέχετε την ελεύθερη θέλησή σας, μπορώ πάντα μόνο να προσπαθώ να επενεργήσω σε αυτή τη θέλησή σας με τον τρόπο ώστε να αλλάξετε από μόνοι σας το στόχο σας, ώστε να γυρίσετε πίσω πριν να είναι αργά.

Και όλα τα μέσα λοιπόν με σκοπό την ευνοϊκή επιρροή στη θέλησή σας είναι χάρες. . .  δώρα τα οποία μεν δεν αξίζετε, γιατί οι ίδιοι Μου προβάλλετε ακόμα αντίσταση, τα οποία ωστόσο σας παρέχει παρ’όλα αυτά η αγάπη Μου, διότι ευσπλαχνίζομαι την τυφλή σας κατάσταση. Και η αφθονία της χάρης Μου θα χύνεται όλο και περισσότερο πάνω σε σας τους ανθρώπους, όσο πιο κοντά είναι το τέλος. Ο κάθε άνθρωπος θα βρεθεί σε συνθήκες όπου δεν θα φτάσει η δική του δύναμη, όπου δεν θα φτάσουν οι γήινες του ικανότητες, για να τις υπερνικήσει. Ο κάθε άνθρωπος θα αναγκαστεί από τη μοίρα του να καταφύγει σε Μένα.

Δεν θα περάσω από κανέναν άνθρωπο χωρίς να χτυπήσω την πόρτα της καρδιάς του. Αλλά επειδή αποφασίζει πάντα μόνη της η θέλησή του, οι άνθρωποι προσέχουν μόνο σπάνια τα δώρα της χάρης Μου, γιατί η σκέψη του ανθρώπου περιπλανιέται πολύ μακριά Μου, ενώ δεν τον εξαναγκάζω να αλλάξει τη σκέψη του. Η καθημερινή ζωή όμως δίνει στους ανθρώπους τόσες πολλές υποδείξεις για το βέβαιο για όλους τους ανθρώπους θάνατο του κορμιού τους. Και ακόμα και στην περίπτωση που δεν πρόκειται για το δικό του θάνατο του ανθρώπου, η μοίρα του συνανθρώπου του θα έπρεπε να ξυπνήσει τις σκέψεις εκείνου για τον δικό του θάνατο και θα έπρεπε να επενεργήσει στη θέλησή του έτσι ώστε ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στον προορισμό της ζωής του. . .

Τότε θα προσπαθήσει να εξακριβώσει αυτόν, με αποτέλεσμα ότι ήδη χρησιμοποίησε μια χάρη προς τη σωτηρία του. . .  Τι όμως εννοούν οι άνθρωποι με «χάρες»; Πιστεύουν συχνά ότι χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά μέσα για να αποκτήσουν έναν πλούτο χάρης. . .  Δεν ξέρουν ότι τα δώρα της χάρης είναι δώρα τα οποία πρέπει μόνο να αξιοποιήσουν για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να φτάσουν ψηλά. Ονομάζουν εκκλησιαστικά έθιμα «μέσα της χάρης» τα οποία θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τη μακαριότητα και αφήνουν απρόσεκτα και ανεκμετάλλευτα τα δώρα της χάρης τα οποία χαρίζει άφθονα η αγάπη Μου. . .  όσο δεν επιδιώκουν οι ίδιοι με σοβαρότητα μια αλλαγή του χαρακτήρα τους, με αποτέλεσμα να Μου αποδείξουν ότι είναι στραμμένη σε Μένα η θέλησή τους.

Και τη δουλειά πάνω στον εαυτό του πρέπει να την κάνει ο άνθρωπος, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή του χαρακτήρα του. Και θέλω να την επιτελέσετε ακόμα πριν το τέλος, να αποφασίσετε με σοβαρή θέληση να ζήσετε με αγάπη. Θέλω μόνο να μην συνεχίσετε στο δρόμο πάνω στον οποίο έχετε βαδίσει εσείς μέχρι τώρα, εσείς που βαδίζετε χωρίς αγάπη. . .  Όλα τα μέσα της χάρης Μου, η ένδεια και τα βάσανα, η αρρώστια και τα προβλήματα, τα κάθε είδους δυστυχήματα και τα άλλα σκληρά χτυπήματα της μοίρας, έχουν πάντα μόνο τον ένα σκοπό, δηλαδή να σας οδηγήσουν στο να καταλάβετε τις δικές σας αδυναμίες και στο να ψάξετε να βρείτε το δεσμό μαζί Μου πρώτα με τη θέλησή σας και μετά να τον δημιουργήσετε διά της έμπρακτης αγάπης. . .

Τότε τα μέσα της χάρης θα έχουν πιάσει τόπο, θα τα έχετε εκμεταλλευτεί, και τότε δεν θα χρειάζεται να φοβάστε το τέλος, γιατί ο δρόμος σας δεν θα οδηγήσει πια στην άβυσσο, αλλά θα επιδιώκετε το σωστό στόχο, δηλαδή Εμένα τον Ίδιο, στον Οποίο μπορεί να φτάσει κανείς μόνο μέσω της αγάπης. Αυτά όμως που συχνά λέτε μέσα της χάρης δεν έχουν καμία αξία όσο δεν σας παρακινήσουν σε έναν τρόπο ζωής με αγάπη. Η αγάπη όμως θα ανάψει μέσα σας μόλις επιδιώξετε να συνδεθείτε μαζί Μου. . .

Και για αυτό το λόγο η αγάπη και η φροντίδα Μου αποσκοπούν μονάχα στην αλλαγή της θέλησής σας, η οποία είναι ακόμα δεμένη στον κόμσο, στον αντίπαλό Μου. . .  Όταν μπορέσετε να στρέψετε αυτή τη θέλησή σας σε Μένα, θα έχω πετύχει το στόχο Μου και θα έχετε γλιτώσει από το μεγάλο κίνδυνο να σας καταπιεί η άβυσσος. . .  Και ό,τι και να πλήξει ακόμα εσάς τους ανθρώπους θα πρέπει μόνο να σας παρακινήσει να αλλάξετε τη θέλησή σας, να απομακρυνθεί αυτή από τον αντίπαλο και να στραφεί σε Μένα. . .  Τότε θα έχετε σωθεί για όλη την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6833                18-5-1957

Προειδοποίηση για το δήθεν και την τυπικότητα. . .

Γνωρίζω όλες τις σκέψεις σας, ξέρω για τα εσώτατα συναισθήματα της καρδιάς σας, και επομένως δεν μπορείτε ποτέ να Με ξεγελάσετε. Αυτό θέλω να πω σε όλους εκείνους που σκέφτονται διαφορετικά από ό,τι μιλά το στόμα τους, που μπορούν μάλιστα να ρίξουν στάχτη μέσα στα μάτια των συνανθρώπων τους, που ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να πιστέψουν ότι αξιολογώ αυτό που λέει το στόμα τους, αλλά κοιτάζω πάντα μόνο την καρδιά τους, τα συναισθήματά της. Και έτσι εσείς οι άνθρωποι θα μπορείτε να καταλάβετε ότι όλες οι συμπεριφορές που φαίνονται προς τα έξω δεν έχουν κανένα νόημα και κανένα σκοπό, ότι χρησιμεύουν πάντα μόνο στο να κρύψει κανείς τα ενδόμυχα αισθήματα και τις ενδόμυχες συγκινήσεις του από τον συνάνθρωπο, και ότι εκείνες οι συμπεριφορές παροτρύνουν μόνο το ψέμα και την προσποίηση, στην περίπτωση που η σκέψη και τα αισθήματα του ανθρώπου είναι διαφορετικά.

Αλλά σε Μένα τίποτα δεν παραμένει κρυμμένο. . .  Βλέπω μέχρι και την τελευταία γωνία της καρδιάς σας και θα αξιολογήσω ανάλογα όλες τις πράξεις του ανθρώπου. Για αυτό το λόγο θα ήθελα πρώτα να σας μάθω την ειλικρίνεια, θα ήθελα να αφυπνίσω μέσα σας το αίσθημα ευθύνης, προκειμένου να κρίνετε τον εαυτό σας, να ασκήσετε αυστηρή αυτοκριτική στη σκέψη και στην πράξη σας και να παρατήσετε απέναντί Μου οποιαδήποτε προσποίηση, να Με πλησιάσετε έτσι όπως είστε πραγματικά. . .  για να καταλάβετε τότε και τα λάθη και τα ελαττώματά σας και να δουλέψετε πάνω στον εαυτό σας με όλη τη σοβαρότητα. Αφού δεν σας ωφελούν οι ψεύτικοι μανδύες που σας αρέσει να βάζετε για να κρύψετε το πραγματικό που βρίσκεται από κάτω.

Και σας ρωτάω: Θεωρείτε πιο σημαντική τη γνώμη των συνανθρώπων σας από ό,τι τη δική Μου; Αυτό που μπορείτε να κάνετε στον κόσμο θα μπορούσε μάλιστα μερικές φορές να δώσει αφορμή να καλυφθείτε, να βάλετε μια μάσκα. . .  Εσείς όμως κάνετε ένα τέτοιο κρυφτούλι και στο πνευματικό επίπεδο. Όπου πρόκειται για τη σωτηρία της ψυχής σας θα έπρεπε να μείνετε ειλικρινείς, ή αποδεικνύετε μόνο ότι δεν Με πιστεύετε ως ένα Ον ύψιστης τελειότητας που διαπερνά τα πάντα. Και για αυτό το λόγο πρέπει να ονομαστεί καλύτερος ο άνθρωπος που δεν δουλεύει καθόλου πάνω στην ψυχή του και που το παραδέχεται ανοιχτά παρά εκείνοι που προσποιούνται ότι είναι καλοί και ευσεβείς, ενώ δεν κάνουν καμία δουλειά πάνω στην ψυχή τους.

Αφού αυτοί ξέρουν ποια είναι το καθήκον τους πάνω σε αυτή τη Γη, αλλά δεν του ανταποκρίνονται, μόνο προσποιούνται ότι το κάνουν. Και κάθε ψέμα είναι του αντιπάλου, άρα μπαίνουν εθελοντικά στην περιοχή του. Όποιος επιδιώκει σοβαρά να πετύχει την τελειότητα, εργάζεται ήσυχα πάνω στον εαυτό του και οι συνάνθρωποι καταλαβαίνουν μόνο λίγο από αυτό, φαίνεται μόνο ο τρόπος ζωής του με αγάπη. . .  Μπορεί και να προσποιηθεί κανείς ότι κάνει έργα αγάπης, ενώ στ’αλήθεια συνδέεται μαζί τους ένας σκοπός. Αλλά ούτε αυτά δεν αξιολογούνται από Εμένα, αφού η αληθινή αγάπη αφυπνίζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και δεν αντικαθιστάται από εξωτερικές πράξεις.

Ας λάβουν υπόψη τους όλοι οι άνθρωποι ότι απαιτώ αληθινή σοβαρότητα στην περίπτωση που επιδιώκει κανείς τη σωτηρία της ψυχής του. . .  ότι δεν αρκούμαι σε τυπικότητες όπου λείπει κάθε σοβαρή προθυμία για την αγάπη και ότι κανείς δεν μπορεί να προσποιείται απέναντί Μου. . .  Πνευματικά και αληθινά να προσεύχεστε και επίσης να πράττετε πνευματικά και αληθινά. . .  Κάθε τυπικότητα όμως είναι δήθεν και απάτη, κάτι το οποίο καταλαβαίνει η καρδιά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αποφεύγει κάθε τυπικότητα, στην περίπτωση που μέσα στην καρδιά του υπάρχει η βαθιά σοβαρή επιθυμία να συνδεθεί μαζί Μου. . .  Τότε αισθάνεται ότι οποιαδήποτε τυπικότητα ενοχλεί την εσωτερική του συγκέντρωση, τότε μένει μακριά και από παραδοσιακά έθιμα, τα οποία δεν είναι παρά σύμβολα που όμως δεν έχουν κανένα πραγματικό νόημα.

Σε πολλούς ανθρώπους λείπει η πραγματική σοβαρότητα σχετικά με την αλλαγή του είναι τους, και ωστόσο μονάχα αυτή θα του αποφέρει μια ζωή μέσα στη μακαριότητα. Αφού μια παραμορφωμένη ψυχή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε μια σφαίρα όπου θα διαλυόταν. . .  Δεν μπορεί να μπει στο φωτεινό βασίλειο, εάν δεν διαμόρφωσε πριν τον εαυτό του έτσι ώστε να έχει γίνει δεκτική του φωτός. . .  Και με σκοπό αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκεται πάνω στη Γη. . .

Και για αυτό το λόγο θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτή τη μεταμόρφωση, με την αλλαγή του είναι του, με πλήρη σοβαρότητα, αφού έχει μόνο λίγο χρόνο στη διάθεσή του για αυτή, ο οποίος ωστόσο φτάνει πλήρως  εάν ο άνθρωπος έχει τη θέληση να φτάσει σε Μένα. Τότε θα του συμπαρασταθώ πράγματι και θα τον βοηθήσω με κάθε τρόπο να πετύχει την ωριμότητα. Τότε θα αναγνωρίσει τον εαυτό του και θα Με φωνάξει από την καρδιά του και θα εισακούσω την επίκλησή του, γιατί την έστειλε σε Μένα πνευματικά και αληθινά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6834                19-5-1957

Ο σωστός χριστιανισμός. . .

Ένας καλός χριστιανός είναι μόνο εκείνος ο άνθρωπος που πασχίζει να ζήσει τη ζωή του ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού, και αυτό σημαίνει ότι ζει με αγάπη, ότι σηκώνει υπομονετικά το σταυρό του και ότι τον κουβαλά σύμφωνα με το θέλημά Μου. Δεν φτάνει μόνο να πρεσβεύσει τον Ιησού Χριστό με το στόμα του, αλλά η βαθιά πίστη στο λυτρωτικό Του έργο πρέπει και να τον παρακινήσει να ζήσει έτσι όπως έζησε ο άνθρωπος Ιησούς στη Γη, γιατί τότε θα αποδεχθεί και τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης την οποία κήρυξε ο άνθρωπος Ιησούς στη Γη. . .  Μόνο μέσω μιας ζωής με αγάπη αποδεικνύει ότι είναι ένας σωστός χριστιανός, όχι όμως γιατί ανήκει σε μια εκκλησία, μέλος της οποίας μπορούν να είναι και εντελώς άπιστοι, άπονοι άνθρωποι, στους οποίους πρέπει κανείς να αρνηθεί το όνομα «χριστιανό».

Για να διαδοθεί λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρκεί να παρακινηθούν οι άνθρωποι να προσχωρήσουν σε μια εκκλησία, σε μια θρησκευτική οργάνωση. Αλλά πρέπει να ενημερωθούν πρώτα, εκτός από για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό έργο Του, για τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης και πρέπει να τους εξηγηθεί ότι το πιο σημαντικό είναι να πραγματοποιήσουν αυτή τη διδασκαλία της αγάπης, προκειμένου να μπορέσει να τους υποδεχθεί ως σωστούς χριστιανούς η εκκλησία Μου. . .  στην οποία δηλαδή ανήκουν μόνο οι «σωστοί χριστιανοί». . .  Γιατί ένας εικονικός χριστιανισμός δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία Μου, η οποία, όπως και ο ιδρυτής της, είναι Πνεύμα και Αλήθεια. . .

Εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει κάποτε να ασχοληθείτε στα σοβαρά με το γεγονός ότι Εγώ, ως η Ίδια η Αιώνια Αλήθεια, δεν μπορώ ποτέ να αρκεστώ σε έναν εικονικό χριστιανισμό. . .  Και τότε θα πρέπει να αναρωτηθείτε αν πασχίζετε πραγματικά με σοβαρότητα να δικαιούστε το όνομα «χριστιανοί». . .  Πρέπει να πάρετε σαν πρότυπο τον άνθρωπο Ιησού και να προσπαθείτε να ακολουθήσετε το παράδειγμά Του. . .  Και αυτό σημαίνει δουλειά πάνω στον εαυτό σας, αφού όλοι σας πρέπει να γίνετε πράοι και υπομονετικοί, φιλειρηνικοί και ταπεινοί, εύσπλαχνοι και δίκαιοι και γεμάτοι αγάπη για να μοιάζετε με Εκείνον Που επωμίστηκε τη ζωή στη Γη ως άνθρωπος για να σας δώσει ένα παράδειγμα ενός σωστού τρόπου ζωής. . .

Και μόνο όποιος δουλεύει συνειδητά πάνω στον εαυτό του, βαδίζει στο δρόμο της ακολουθίας του Ιησού, πασχίζει να είναι ένας σωστός χριστιανός. Και ο Ιησούς Χριστός τον βοηθάει, βαδίζει δίπλα του στον επίγειο δρόμο του, και ο άνθρωπος ανήκει τότε και στην «κοινότητα των πιστών» ως την οποία πρέπει να καταλάβει κανείς την εκκλησία Του. . .  οι οποίοι, ενόψει του θεϊκού Λυτρωτή, βαδίζουν στους δρόμους τους μέσα στην αγάπη και μέσα στη λύπη, οι οποίοι για αυτό το λόγο έχουν λυτρωθεί από το προπατορικό αμάρτημά τους, οι οποίοι Τον αναγνωρίζουν μέσα στην καρδιά τους και έχουν ενωθεί μαζί Του, οι οποίοι δεν λένε μόνο κενολογίες, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν ακόμα βρει τον θεϊκό Λυτρωτή τον Ιησού Χριστό.

Ο χριστιανισμός θα διαδοθεί σε όλη τη Γη. . .  Όπου ανάψει η πραγματική αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, εκεί θα αναγνωρίσουν τον θεϊκό Λυτρωτή και το Πνεύμα Μου θα τους οδηγήσει στην αλήθεια. . .  Και για αυτό το λόγο το Ευαγγέλιό Μου μπορεί να ηχεί παντού και να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων. . .  Ωστόσο, δεν είναι παντού εγγυημένη η ενέργεια του Πνεύματός Μου, παρόλο που παρουσιάζεται στους ανθρώπους η γνώση του Ιησού Χριστού, του θεϊκού Λυτρωτή. . .  Μόνο η ζωή σύμφωνη με τη διδασκαλία Του δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα να ονομάσει τον εαυτό του χριστιανό. Αλλιώς οι άνθρωποι παραμένουν σκοτεινοί παγανιστές, άσχετα με το αν ανήκουν σε μια εκκλησιαστική οργάνωση ή όχι. . .

Και ξανά πρέπει να τονίσω ότι δεν μπορούν να Με ξεγελάζουν οι άνθρωποι, ότι ωστόσο αμέτρητοι άνθρωποι επιχειρούν μια τέτοια εξαπάτηση, γιατί δεν εκπληρώνουν τις εντολές της αγάπης Μου, οι οποίες δείχνουν το δρόμο της ακολουθίας του Ιησού. Ένας σωστός χριστιανισμός είναι πάντα μόνο ένας τρόπος ζωής με αγάπη. . .  Όπου λείπει αυτός, λείπει και η σωστή σοβαρότητα να φτάσει κανείς σε Μένα. Και ένας τέτοιος άνθρωπος θα είναι παιχνιδάκι για τον αντίπαλό Μου τότε που θα έπρεπε να αποδειχθεί καλός ο σωστός χριστιανός. . .  κατά τον τελευταίο αγώνα πάνω σε αυτή τη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6836                22-5-1957

Η ατελείωτη πατρική αγάπη του Θεού. . .

Οδυνηρά μέσα. . .

Τίποτα δεν θα έπρεπε να σας κάνει να αμφισβητήσετε την «αγάπη του Θεού», αφού δεν θα επέτρεπα ούτε στην παραμικρή συμφορά να σας χτυπήσει εάν αυτή σας έβλαπτε. Αλλά εσείς οι άνθρωποι δεν βλέπετε τη συμφορά από την πλευρά του αντιπάλου Μου της οποίας κινδυνεύετε να πέσετε θύματα. Αυτή η συμφορά παρακινεί την αγάπη Μου να τραβήξει την προσοχή σας, κάτι που συχνά μπορεί να γίνει μόνο μέσω δεινών και προβλημάτων, μέσω των οποίων μόνο μπορώ να σας κάνω να συνάψετε επαφές μαζί Μου, προκειμένου να μπορέσω τότε να σας συμπαρασταθώ φανερά. Η αγάπη Μου για εσάς είναι τόσο μεγάλη ώστε θέλει πάντα μόνο το καλύτερο για σας, και μην αμφισβητείτε ποτέ την αγάπη Μου, αφού αυτή προκάλεσε την ύπαρξή σας και σας ανήκει στους αιώνες των αιώνων. . .  Ωστόσο, ένα πράγμα δεν μπορεί να το κάνει: να περιορίσει την ελεύθερη θέλησή σας. . .

Εάν ήταν αποφασιστική μονάχα η αγάπη Μου, θα ήστασταν όλοι υπερμακάρια όντα εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η αγάπη είναι τόσο μεγάλη ώστε θα ήθελα να σας διαμορφώσω σε θεούς. Αυτό όμως είναι εφικτό μόνο τότε που αυτή η μεταμόρφωση γίνεται με την ελεύθερη θέλησή σας και που εσείς οι ίδιοι πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ελεύθερη θέλησή σας, δηλαδή αυτή δεν μπορεί ποτέ να καθοριστεί από Εμένα, αλλιώς θα μπορούσατε μάλιστα να είστε μακάρια «πλάσματα», όχι όμως όντα κατ’εικόνα του Θεού. Και αυτή η μεγάλη Μου αγάπη δεν μειώνεται. Θα σας ανήκει πάντοτε και επομένως θα κάνει πάντα μόνο αυτό που ευνοεί τη μακαριότητά σας, ποτέ όμως δεν θα θέλει να σας βλάψει.

Όσο όμως βαδίζετε πάνω στη Γη ως άνθρωποι σας λείπει η πλήρη κατανόηση για το Είναι Μου καθώς και για το σωτήριο σχέδιό Μου. Δεν γνωρίζετε ακόμα τις σχέσεις και συναρτήσεις και ούτε είστε ικανοί να τις συλλάβετε όλες. Για αυτό το λόγο ρωτάτε και αμφιβάλλετε ακόμα συχνά, ακόμα και στην περίπτωη που έχετε ήδη ενωθεί μαζί Μου σε ό,τι αφορά τη θέλησή σας, ακόμα και στην περίπτωση που Με επιδιώκετε και είστε ικανοί να πιστέψετε σε Μένα ως τον Θεό και Δημιουργό σας. Το να βλέπετε όμως σε Μένα τον Πατέρα σας δεν είστε ακόμα ικανοί. . .  Αφού την αγάπη του «Πατέρα» για το παιδί Του δεν θα την αμφισβητήσετε, γιατί είναι εντελώς φυσικό να αγαπήσει ένας πατέρας το παιδί του.

Και όταν εμφανιστούν μέσα σας αμφιβολίες για την αγάπη Μου, να σκέφτεστε πάντα μόνο ότι είστε τα παιδιά Μου, τα οποία δεν θα εγκαταλείψω ουδέποτε. . .  να σκέφτεστε ότι η δική Μου πατρική αγάπη είναι πράγματι κάτι άλλο από την αγάπη ενός γήινου πατέρα για το παιδί του. . .  ότι η θέρμη της ξεπερνά αφάνταστα την αγάπη αυτού και ότι μια τέτοια αγάπη θέλει πάντα μόνο τη μακαριότητα του παιδιού. Και όταν έχετε πειστεί για την αγάπη Μου, θα επωμίζεστε τα πάντα με πλήρη αφοσίωση, ακόμα και αν πρόκειται για λύπες και δεινά. Αλλά επίσης θα απευθύνεστε με πλήρη εμπιστοσύνη στον «Πατέρα» σας και θα περιμένετε τη βοήθειά Του, η οποία θα έρθει σίγουρα.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος Με παρακινούν συχνά να εφαρμόζω μέσα που σας κάνουν να αμφισβητήσετε την αγάπη Μου. . .  Εάν όμως εκείνα τα μέσα σάς ωθούν σε Μένα, θα έχω πετύχει το σκοπό Μου, έκανα έμμεσα για το παιδί Μου μια πράξη αγάπης την οποία κατάλαβα ως σωτηρία. . .  Το ζήτημα είναι η μακαριότητά σας μέσα στην ελευθερία, η θεοποίησή σας πάνω στη Γη. Και δεν συμβαίνει τίποτα που να μην ήταν ωφέλιμο για την επίτευξη του στόχου. . .  Για αυτό το λόγο μην αφήνετε τίποτα να σας κάνει να αμφιβάλετε για την αγάπη του προαιώνιου Πατέρα και Δημιουργού σας, αφού αυτή δεν τελειώνει ποτέ, ανήκει σε σας τα παιδιά Μου μέχρι τον αιώνα τον άπαντα, και θέλω μόνο να πετύχω να σας διαμορφώσω σε παιδιά Μου, προκειμένου να μπορώ να σας κάνω αιώνια ευτυχισμένους μέσω της πατρικής Μου αγάπης. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6837                23-5-1957

Επίγεια άνοδος. . .

Εγκόσμια πρόοδος. . .

Μην ξεγελιέστε όταν βλέπτε επίγεια άνοδο. . .  Να ξέρετε ότι δεν περικόπτω τη βούληση κανενός ανθρώπου, ότι ο καθένας μπορεί να εργάζεται και να ενεργεί ελεύθερα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί συχνά με λάθος τρόπο τη δύναμή του, δηλαδή προωθώντας την επίγεια ανάπτυξη και απολαμβάνοντάς την. . .  Και να ξέρετε ότι και σε μια τέτοια περίπτωση προβλέπεται ακόμα μια πνευματική επιτυχία για το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα στην ύλη, ότι αυτό θα έχει την ευκαιρία να υπηρετήσει, αν και μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως να μην ξεγελάσει εσάς που ξέρετε για το σωτήριο σχέδιό Μου, που θα έπρεπε να υποστηρίζετε με πεποίθηση ό,τι σας ανακοίνωσα το Πνεύμα Μου. Θα έπρεπε να επισημαίνετε με αυξημένο ζήλο το κοντινό τέλος και επίσης το εφήμερο οτιδήποτε γήινου, ακόμα και τότε που όλοι γύρω σας μιλούν για το αντίθετο.

Μην ξεγελιέστε, αφού θα συμβούν αυτά που ανακοινώνω ξανά και ξανά. Και ακριβώς η αυξημένη ορμή μέσα στον άνθρωπο να επιτελέσει γήινα έργα πρέπει επίσης να θεωρείται μια ένδειξη του τέλους, όπου οι άνθρωποι επιδιώκουν υπερβολικά τα υλικά συμφέροντα και όπου αυτά κυριαρχούν εντελώς τη σκέψη τους. Αλλά όσοι κάνουν πνευματικές προσπάθειες θα παρακολουθούν αυτή την ανάπτυξη με ερωτήματα και με αμφιβολίες, θα τους φαίνεται αδύνατο ότι ένα τέλος θα έπρεπε να είναι τόσο κοντά σε μια περίοδο όπου τα πάντα αποδεικνύουν μόνο άνοδο και εγκόσμια πρόοδο, αυξημένη απόλαυση της ζωής και ταυτόχρονα πνευματική οπισθοδρόμηση. . .

Ωστόσο, μην αμφιβάλλετε, και για αυτό εφιστώ ξανά και ξανά την προσοχή σας στο γεγονός ότι θα έρθω σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. . .  Όταν όλοι θα βρίσκονται σε βαθύ ύπνο, δηλαδή όταν οι άνθρωποι θα αναπαύονται στις επιτυχίες τους, όταν, ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους, θα ησυχάζουν, όταν οι ίδιοι θα έχουν πέσει σε έναν ορισμένο ύπνο θανάτου. . .  τότε θα ταραχτούν μέσα στη νύχτα των ψυχών τους. Και μπορείτε μάλλον να θεωρήσετε την εγκόσμια πρόοδο μια βέβαιη ένδειξη όσων επίκεινται. . .  Αλλά ας μην κλονιστεί η πίστη σας στο λόγο Μου, αφού θα πρέπει να τον υποστηρίξετε, και για αυτό το λόγο σάς διαφωτίζω.

Δεν εμποδίζω τους ανθρώπους να εκτελέσουν τα εγκόσμια σχέδιά τους και είμαι δραστήριος σε αυτά ο Ίδιος, επιτρέποντας προσωρινά να υπηρετήσει σε εκείνο το πνευματικό που είναι πρόθυμο, προκειμένου κατά την ώρα της διάλυσης να μπορέσω να του χαρίσω ήδη πιο ελαφριές εξωτερικές μορφές. . .  Επομένως, ακόμα πολλά πνευματικά στοιχεία θα έχουν την ευκαιρία να υπηρετήσουν, θα διαλυθεί σκληρή ύλη και θα χρησιμοποιηθεί αυτή για υπηρετικούς σκοπούς. Θα λάβω υπόψη Μου τη θέληση εκείνων των πνευματικών στοιχειών, για την αντίσταση των οποίων ξέρω μόνο Εγώ, και ανάλογα τα προωθώ ή τα εμποδίζω. Αλλά η φαινομενική εγκόσμια ανάπτυξη και η πρόοδος θα απομακρύνουν τελείως από Εμένα ακόμα πολλές ψυχές και θα είναι ήδη μια αφορμή για να παρέμβω με ασυνήθιστο τρόπο. . .

Και επειδή η ύλη γεμίζει όλες τις σκέψεις και τις επιδιώξεις τους, πρέπει να τους δείξω εκ νέου πόσο εφήμερη είναι και πόσο λίγο είναι ικανοί οι άνθρωποι να προστατέψουν αυτά που δημιούργησαν. . .  Θα πρέπει να αποδείξω εκ νέου τη δύναμη και το θέλημά Μου, στα οποία δεν μπορεί να αντισταθεί τίποτα. Αλλά θέλω επίσης να επισημαίνω ξανά και ξανά στους δικούς Μου ότι δεν χρειάζεται να αμφιβάλλουν για το λόγο Μου. . .  ότι θα διαλυθούν πρώτα ο ουρανός και η Γη, αλλά ότι ο λόγος Μου θα συνεχίζει να υπάρχει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Σας διαφωτίζω ξανά και ξανά, οι εγκόσμιοι άνθρωποι όμως αποξενώνονται όλο και περισσότερο από Εμένα και ο λόγος Μου δεν τους αγγίζει.

Βυθίζονται μέσα στην ύλη, στοιβάζουν γήινα αγαθά, εκστασιάζονται με κάθε είδους απολαύσεις, και προς τα έξω όλα δίνουν την εντύπωση βελτιωμένων συνθήκεων ζωής. . .  Η πνευματική κατάσταση ωστόσο χαμηλώνει όλο και περισσότερο και προκαλεί ένα τέλος. . .  Και τα πράγματα θα συμβούν έτσι όπως έχουν αναγγελθεί. . .  όταν κανείς δεν θα την περιμένει, θα αφήσω τη φωνή Μου να ηχήσει και όταν κανείς δεν θα το περιμένει, θα έρθει το τέλος. . .  Αφού ο λόγος Μου είναι και θα παραμείνει η αιώνια αλήθεια και σας ανακοίνωσε ένα τέλος και μια κρίση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6838                24-5-1957

Η κατάσταση μετά το θάνατο. . .

Μετά την αποβίωσή σας θα μπείτε σε ένα βασίλειο που θα μοιάζει με εκείνο που θα έχετε εγκαταλείψει. . .  δηλαδή ανάλογα με την ψυχική σας κατάσταση θα είναι και το περιβάλλον σας. Στην περίπτωση που γέμιζε τη σκέψη σας μόνο η ύλη, ο κόσμος στον οποίο θα μπείτε θα σας φαίνεται υλικός. Θα βάζει μπροστά στα μάτια σας όλα τα πράγματα που αρέσουν ακόμα στις αισθήσεις σας, μόνο που θα είναι ένας φαινομενικός κόσμος ο οποίος θα διαλυθεί μόλις θέλετε να τον θέσετε υπό την κατοχή σας. Αλλά θα θέλει πολύ χρόνο ώσπου να καταλάβει μια σκοτεινή ψυχή ότι δεν κατοικεί πια στον υλικό κόσμο, και για το λόγο αυτό τέτοιες ψυχές συχνά δεν ξέρουν ότι έχουν πεθάνει από την άποψη του κορμιού τους. Τα εικονικά σχήματα μπροστά στα μάτια τους όμως ξεθωριάζουν όλο και περισσότερο, θολώνουν, με αποτέλεσμα οι ψυχές αυτές να αισθάνονται ένα τρομερό κενό, επειδή τα πνευματικά τους μάτια είναι ακόμα κλειστά ενώ η ικανότητά τους να βλέπουν γήινα πράγματα μειώνεται ολοένα και περισσότερο.

Και τότε λοιπόν κινούνται μέσα σε έρημες, απέραντες περιοχές. . .  εάν δεν βυθιστούν εντελώς και διεξάγουν μάχες με παρόμοια όντα με έσχατη εχθρότητα. Μια πορεία μέσα από μια απεραντοσύνη χωρίς καθόλου αντικείμενα μπορεί να κάνει τις ψυχές να έρθουν στα λογικά τους και να καταλάβουν την έλλειψη αξίας των γήινων υλικών αγαθών. Και τότε μπορούν επίσης να συνειδητοποιήσουν τη νεκρή τους κατάσταση. Και μόλις έχει επιτευχθεί να αρχίσουν να σκέφτονται οι ψυχές την άθλια κατάστασή τους, έχει και έρθει η ώρα όπου προσφέρεται βοήθεια σε αυτές τις ψυχές, δηλαδή αυτές  συναντούν ξαφνικά όντα και μαζί τους ψάχνουν τότε να βρουν μια διέξοδο. . .

Εκείνα τα όντα προέρχονται από το βασίλειο του φωτός, καλύπτουν όμως τον εαυτό τους και έρχονται με την ίδια μορφή με εκείνες τις ψυχές για να αφήσουν σε αυτές την πλήρη ελευθερία της θέλησής τους. Και εάν αυτές οι ψυχές έχουν καλή θέληση, το περιβάλλον τους μπορεί να φωτιστεί αισθητά και μπορεί να τους ανατεθεί μια δραστηριότητα ανάλογα με την προθυμία τους να βοηθήσουν. Δεν μπορεί να σας περιγραφεί το είδος της δραστηριότητάς τους, γιατί οι διαφορετικοί τομείς της πνευματικής ενέργειας προϋποθέτουν και εντελώς διαφορετικούς όρους και γιατί για άγνωστες στους ανθρώπους σφαίρες απαιτείται συχνά και μια άγνωστη εργασία. Αφού αφάνταστες δημιουργίες προέκυψαν από το χέρι του Θεού με σκοπό την ωρίμανση των ακόμα ατελών ψυχών. . .  Η κατάσταση των ψυχών όμως καθορίζει και τη δημιουργία στην οποία οδηγούνται εκείνες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Στην περίπτωση όμως που ο άνθρωπος τα κατάφερε ήδη στη Γη να αποδεσμευτεί από την ύλη, στην περίπτωση που η σκέψη και οι επιδιώξεις του ήταν συγκεντρωμένες στο πνευματικό βασίλειο, η ψυχή του, όταν εγκαταλείψει το επίγειο περίβλημά της, μπορεί να βρεθεί σε σφαίρες του φωτός. . .  δηλαδή μπορεί να αναγνωρίσει το περιβάλλον της, βλέπει καταπληκτικά δημιουργήματα, τα οποία όμως δεν έχουν καμία σχέση με επίγεια πράγματα, τα οποία επίσης δεν μπορούν να περιγραφτούν, τα οποία ωστόσο μπορεί αμέσως να καταλάβει εκείνη η ψυχή εξαιτίας της κατάστασης της ωριμότητάς της. . .  δηλαδή η ψυχή καταλαβαίνει αστραπιαία και έχει ξαφνικά γνώσεις που δεν της διοχετεύτηκαν ποτέ πριν. . .

Φωτίζεται το εσωτερικό της και το περιβάλλον της και αυτό το φως την κάνει πολύ ευτυχισμένη και αφυπνίζει μέσα της την επιθυμία να μιλήσει σε άλλες ψυχές, να βοηθήσει και να χαρίσει επίσης ευτυχία. Και η ψυχή θα αισθανθεί τοποθετημένη σε περιοχές που είναι απερίγραπτα όμορφες και δεν θα είναι μόνη, αλλά θα συναντήσει όντα της ίδιας ωριμότητας και θα θέλει να ενεργήσει μαζί τους. . .  Και θα καταλάβει επίσης αστραπιαία τη νέα δραστηριότητά της, δεν θα έχει την εντύπωση ότι ήρθε σε μια ξένη περιοχή, αλλά θα αισθανθεί μεταφερμένη στην πατρίδα της, την οποία μόνο εγκατέλειψε με την ελεύθερη θέλησή της. . .

Θα ξέρει επίσης ότι αυτό της επέφερε δυστυχία και ότι ακόμα πολλά όντα βρίσκονται σε μια δυστυχή κατάσταση, στα οποία θέλει τότε να βοηθήσει να επιστρέψουν στο πατρικό τους σπίτι. Μια απερίγραπτα όμορφη μοίρα περιμένει τέτοιες ψυχές που πέρασαν με επιτυχία τη δοκιμασία της θέλησής τους στη Γη και που στράφηκαν συνειδητά στον Θεό με την ελεύθερη θέλησή τους. . .  Και αφάνταστα όμορφα δημιουργήματα θα μπορούν να βλέπουν αυτές οι ψυχές. Γεμάτες φως και δύναμη θα μπορούν να ασχοληθούν με δημιουργικές δραστηριότητες, ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητας τον οποίο πέτυχε η ψυχή.

Ιδιαίτερα όμως θα φροντίζουν τις δυστυχισμένες ψυχές οι οποίες ήταν οικείοι τους κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής και οι οποίες πήραν έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από ό,τι εκείνες οι ψυχές. . .  τις οποίες ωστόσο δεν ξεχνούν και στις οποίες επενεργούν λοιπόν στο πνευματικό βασίλειο, παρόλο που παραμένουν αγνώριστες για τις δυστυχισμένες ψυχές, προκειμένου να τις αρπάξουν πρώτα από το βάθος και να τους δώσουν τη δυνατότητα να ανέβουν. Αφού η κάθε εργασία στο πνευματικό βασίλειο σχετίζεται με τη λύτρωση των πεσμένων όντων. . .  Και κάθε ον που είναι ικανό να μπει στο φως προσφέρεται για την εθελοντική συνεργασία. Αφού είναι γεμάτο αγάπη και θα ήθελε να φέρει και μέσα στο σκοτάδι το φως της αγάπης που πλημμυρίζει το ίδιο για να ευχαριστήσει με αυτό τον τρόπο τον Θεό και να Τον υπηρετεί αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6839                26-5-1957

Μπορεί η καθαρή αλήθεια να φτάσει στη Γη χωρίς πλάνη;. . .

Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να καταπολεμά τις επιθέσεις του εχθρού της ψυχής του. Και αυτός βρίσκει πράγματι πολλά μέσα διά των οποίων ελπίζει να πετύχει το στόχο του. Επιτίθεται στους ανθρώπους πάντα εκεί όπου είναι ευάλωτοι, κάτι που ξέρει μάλιστα καλά. Άσχετα με το αν πρόκειται για αδυναμίες ή για ελαττώματα, πάντα εκμεταλλεύεται τις στιγμές όπου δείχνουν εκείνα, και τότε ο άνθρωπος είναι παιχνιδάκι για τον αντίπαλο του Θεού, ακόμα και στην περίπτωση που αυτός τα καταφέρνει μόνο να προκαλέσει σύγχυση και ανησυχία, οι οποίες ωθούν τους ανθρώπους και πάλι ένα βήμα πιο κοντά του. Και ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο του είναι να βάλει αμφιβολίες μέσα στις καρδιές των ανθρώνων, αμφιβολίες για τη θεϊκή φροντίδα, για την αγάπη και τη δύναμη του Θεού και για την ορθότητα της σκέψης του ίδιου του ανθρώπου. Τέτοιες αμφιβολίες προκαλούν σύγχυση και ανησυχία, τις οποίες και πάλι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί καλά.

Αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει επίσης κοντά του προστατευτικά πνεύματα που αναλαμβάνουν τον αγώνα ενάντια στον αντίπαλο του Θεού με τον τρόπο ότι επενεργούν και εκείνα πάνω στις σκέψεις του ανθρώπου. Και εκείνα είναι πράγματι πιο επιτυχή από ό,τι ο αντίπαλος στην περίπτωση που η θέληση του ίδιου του ανθρώπου είναι στραμμένη στον Θεό. Και έτσι επισημαίνεται ξανά και ξανά σε σας τους ανθρώπους ότι ήδη μια σύντομη σκέψη για τον Θεό είναι για σας μια σωτηρία από εκείνον τον κίνδυνο. Αφού μια τέτοια σκέψη δίνει σε όλους τους οδηγούς σας και στα προστατευτικά σας πνεύματα τη δυνατότητα να διώξουν μακριά σας τον αντίπαλο του Θεού, και θα επιστρέψει σε σας η εσωτερική ειρήνη και η μακάρια βεβαιότητα ότι είστε ασφαλείς μέσα στον Θεό. Και τότε βλέπετε καθαρά μπροστά σας αυτό που προκάλεσε αμφιβολίες μέσα σας και θα μπορείτε να αντιμετωπίζετε με καινούργιες δυνάμεις όλες τις επιθέσεις και να τις ανταποδώσετε. . .

Είναι μάλιστα σωστό ότι ο Θεός μιλά σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να Τον ακούσουν. . .  Είναι επίσης σωστό ότι μέσω της φωνής του Πνεύματος τους δίνει παρηγοριές και νουθεσίες, ότι δηλαδή οι σκέψεις που απασχολούν τον άνθρωπο μετά από μια ολόψυχη προσευχή στον Πατέρα μπορούν να θεωρηθούν ενέργεια του θείου Πνεύματος, το Οποίο οδηγεί τότε τη σκέψη του ανθρώπους στη σωστή κατεύθυνση, στην περίπτωση που ο άνθρωπος, μέσω του τρόπου ζωής του με αγάπη, επιτρέπει την ενέργεια του Πνεύματος μέσα του. . .  Είναι σωστό ότι όλοι αυτοί μπορούν να πιστέψουν ότι τους μιλά ο Θεός, ο προαιώνιος Δημιουργός και Πατέρας τους. . .

Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν τη φωνή του Πατέρα και στην περίπτωση που τους μεταδίδονται πνευματικά αγαθά τα οποία επίσης διοχετεύτηκαν σε έναν άνθρωπο ως «ενέργεια του Πνεύματος», τα οποία όμως εκτός από παρηγοριές και νουθεσίες και πατρικά λόγια της αγάπης περιέχουν και σοφές διαφωτίσεις. . .  γνώσεις που διαφορετικά από ό,τι με άμεσο τρόπο δεν μπορούν να φτάσουν στη Γη, που έχουν ανάγκη ένα ιδιαίτερο σκεύος μέσα στο οποίο μπορεί να χυθεί το Πνεύμα του Θεού. Και αυτές οι γνώσεις διοχετεύονται στη Γη μόνο γιατί μεμονωμένοι άνθρωποι που θα έπρεπε να διδάσκουν στη Γη πρέπει να μυηθούν στο σωτήριο σχέδιο του Θεού, προκειμένου να καταλάβουν οι ίδιοι τις σχέσεις και συναρτήσεις και να μπορούν να μιλήσουν σχετικά στους συνανθρώπους τους όταν αυτοί τους κάνουν ερωτήσεις ή ζητήσουν διαφώτιση.

Πρόκειται μονάχα αληθινές διαφωτίσεις να μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την εσωτερική πεποίθηση του ανθρώπου, δηλαδή μια ζωντανή πίστη. . .  Αλλά οι άνθρωποι πρέπει επίσης να ξέρουν ότι και η αλήθεια αναγνωρίζεται ως τέτοια μόνο τότε που ο άνθρωπος ζει μέσα στην αγάπη. Για αυτό το λόγο πρέπει να κηρυχτεί στους ανθρώπους η θεϊκή διδασκαλία της αγάπης. Και μόνο η πραγματοποίηση αυτής της διδασκαλίας κάνει τον άνθρωπο ικανό να παραλάβει καθώς και να αναγνωρίσει την αλήθεια, όταν αυτή του προσφέρεται από μεσολαβητές.

Προϋποτίθεται ένας ορισμένος βαθμός της ωριμότητας για να μπορέσει κανείς να μυηθεί από τον Θεό σε μια γνώση που μπορεί να ονομαστεί «θεϊκό σωτήριο σχέδιο». . .  μια γνώση που δεν μπορεί να διδαχτεί με σχολικό τρόπο, γιατί δεν είναι αποδείξιμη. . .  μια γνώση που ούτε είναι απαραίτητα ανάγκη για να πετύχει κανείς τη μακαριότητα, την οποία εγγυάται ήδη η τήρηση των θεϊκών εντολών της αγάπης. . .  μια γνώση ωστόσο που για πολλούς ανθρώπους που ψάχνουν και σκέφτονται με σοβαρότητα και που επιθυμούν την αλήθεια μπορεί να είναι το κλειδί που θα τους ανοίξει την πύλη, που μπορεί να τους οδηγήσει στην πίστη και επίσης στην αγάπη. Και μια τέτοια γνώση θεωρήθηκε από τον Θεό απαραίτητη για την ανθρωπότητα για το λόγο ότι η πλάνη έχει ήδη διαδοθεί και εγκαταστεί τόσο πολύ διά της επιρροής του αντιπάλου Του ώστε και εκείνοι οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να αναγνωρίσουν σχεδόν καμία αλήθεια που έχει επιβληθεί δίπλα στην πλάνη.

Ο Θεός ξέρει πράγματι ότι είναι ανάγκη να ενημερωθούν οι άνθρωποι. Ωστόσο, για την παραλαβή μιας τέτοιας γνώσης δεν είναι ικανός ο κάθε άνθρωπος. Και για αυτό το λόγο οι αμφιβολίες που εμφανίζονται ξανά και ξανά σχετικά με την αλήθεια γνώσεων που μεταδόθηκαν με ασυνήθιστο τρόπο είναι δικαιολογημένες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι ο Θεός διοχετεύει την αλήθεια στη Γη όταν το θεωρεί απαραίτητο, αλλιώς θα έπρεπε κανείς να Του αρνηθεί την αγάπη και τη δύναμη οι οποίες δεν θα ήθελαν και δεν θα μπορούσαν να εμποδίσουν να χρησιμοποιήσει ο αντίπαλος επίσης το δικό του εργαλείο για να διαψεύσει ή να μολύνει την αλήθεια που διοχετεύτηκε στη Γη από τον Θεό. . .  Ο Θεός μεν δεν εφαρμόζει αναγκαστικά μέσα για να διαμορφώσει για τον Εαυτό Του ένα εργαλείο. Αλλά μόλις αυτό το εργαλείο Τού παραδοθεί τη θέλησή του, μόλις Του υποταχθεί εθελοντικά, η αγάπη και η δύναμη του Θεού μπορεί να περιβάλει σαν ένα προστατευτικό τοίχο το σκεύος, και θα το κάνει μάλιστα, μέσα στο οποίο θα χύσει τότε τη θεϊκή ακτίνα της αγάπης Του.

Και επειδή τότε ο αντίπαλος του Θεού είναι εντελώς ανίσχυρος, επειδή η συνεργασία του γίνεται αδύνατη με αυτό τον τρόπο, προσπαθεί λοιπόν να διαψεύσει την ενέργεια του Θεού με διαφορετικό τρόπο, προσπαθώντας να προκαλέσει πολλές αμφιβολίες μέσα στις καρδιές εκείνων που θέλουν να εξετάσουν αυτά τα θεϊκά πνευματικά αγαθά. Επίσης κερδίζει μεγάλη επιρροή  εκεί όπου δεν ανάπτουν ένα δυνατό φως μέσα στο πνεύμα ενός ανθρώπου η μέγιστη επιθυμία του για την αλήθεια και η καθαρή αγάπη του, με αποτέλεσμα να αναγνωρίσει τη φωνή του Πατέρα, η οποία μιλά και στον ίδιο και περνά μέσα στην καρδιά του. Η απεριόριστη αφοσίωση όλων των ανθρώπων στον Θεό με πλήρη ταπεινότητα και αγάπη όμως θα μπορούσε να τους κάνει να καταλάβουν ξεκάθαρα τη διακυβέρνηση και την ενέργειά Του, η οποία αιτιολογούνται ιδιαίτερα από την έσχατη εποχή και η οποία θέλει να σώσει εσάς τους ανθρώπους από το να πέσετε στην άβυσσο, μέσα στην οποία επιδιώκει να σας σπρώξει ο αντίπαλος. . .  Αλλά ο άνθρωπος πρέπει ο ίδιος να θέλει με σοβαρότητα να μάθει την αλήθεια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6840                27-5-1957

Η δύναμη του Θεού είναι απαραίτητη για την άνοδο. . .

Καμία ψυχή δεν είναι από μόνη της ικανή να σηκωθεί από το βάθος, αφού είναι εντελώς αδύναμη και μπορεί να το καταφέρει μονάχα με τη βοήθεια του Θεού. Την πρώτη βοήθεια της την παρείχε Αυτός διά της πορείας της μέσα από τη δημιουργία. . .  διαλύοντάς την σε αμέτρητα μικρά μόρια, στα οποία ανέθεσε στο κάθε ένα έναν προορισμό. Και έτσι λοιπόν το πεσμένο ον διανύει το δρόμο προς τα πάνω στην αναγκαστική κατάσταση. . .  Όταν όμως έχει ξεπεράσει αυτή την αναπτυξιακή περίοδο, με αποτέλεσμα η ψυχή να έπρεπε να συνεχίσει την πορεία της προς τα ύψη ως αυτοσυνείδητο ον στο στάδιο ως άνθρωπος, έχει και πάλι ανάγκη την παροχή δύναμης, αφού η δική του δύναμη είναι ακόμα πολύ λίγη για να κατορθώσει τον τελευταίο σύντομο αλλά ανηφορικό δρόμο.

Τότε όμως το ον δεν καθορίζεται πια από το θέλημα του Θεού, αλλά εναπόκειται στο ίδιο να ζητήσει δύναμη, να την παραλάβει και να την αξιοποιήσει με το σωστό τρόπο. Κάθε άνθρωπος μεν έχει στη διάθεσή του στη Γη αρκετή ζωτική δύναμη. Και στην περίπτωση που τη χρησιμοποιεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, η ζωτική δύναμη επιφέρει στην ψυχή αναπόφευκτα τη δύναμη για να διανύσει εκείνη την άνοδο προς τα πάνω, και θα πετύχει βέβαια το στόχο της. Η σωστή χρήση της ζωτικής δύναμης όμως σημαίνει έμπρακτη αγάπη. . .  Εσείς οι άνθρωποι δεν ξέρετε ποιο βαθμό της δύναμης μπορείτε να αποκτήσετε χρησιμοποιώντας τη ζωτική σας δύναμη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να επιτελέσετε έργα της ανιδιοτελούς αγάπης για το διπλανό. . .

Τότε θα εξαφανιστεί η αδυναμία σας, η οποία ήταν το αποτέλεσμα του κάποτε προπατορικού αμαρτήματος. Θα μπορείτε όμως να το καταλάβετε αυτό όταν σας ειπωθεί τι ήταν αυτό το προπατορικό αμάρτημα: Απορρίψατε τη δύναμη αγάπης του Θεού και κατά συνέπεια χάσατε όλη τη δύναμή σας. . .  Εάν τώρα ενεργείτε και πάλι με αγάπη, θα επιτρέψετε να σας ακτινοβολεί ξανά η δύναμη αγάπης του Θεού, με αποτέλεσμα να ανακτήσετε και τις ικανότητες που κατείχατε αρχικά. Αλλά ήδη η θέλησή σας να είστε συνδεδεμένοι με τη Θεότητα, στην Οποία χρωστάτε την ύπαρξή σας, έχει ως συνέπεια να σας εισρεύσει δύναμη από τον Θεό, γιατί αυτή η θέληση δίνει στην αγάπη του Θεού τη δυνατότητα να σας ακτινοβολήσει.

Αλλά τίποτα δεν θα μπορείτε να καταφέρετε χωρίς την παροχή δύναμης από τον Θεό. . .  Αφού θα βρίσκεστε ακόμα στην ίδια κατάσταση της αντίστασης όπως κατά την κάποτε αποστασία σας  από Εκείνον, απορρίπτετε αυτό που μόνο σημαίνει δύναμη για σας. Βρίσκεστε ακόμα μέσα στη σφαίρα του θανάτου, στην οποία μπήκατε  όταν αρνηθήκατε τη δύναμη και το φως. . .  Και στην περίπτωση που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο τη ζωτική δύναμη την οποία έχει στη διάθεσή του ο καθένας στη Γη, δηλαδή όταν τη χρησιμοποιεί μονάχα για το καλό του κορμιού του, ενώ η ψυχή του δεν μπορεί καθόλου να επωφεληθεί από εκείνη, αυτή παραμένει μέσα στην ίδια κατάσταση μέσα στην οποία βρισκόταν στην αρχή της ενσάρκωσής της ως άνθρωπος.

Δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα και βρίσκεται σε μέγιστο κίνδυνο να χάσει ακόμα και το βαθμό της ωριμότητας που πέτυχε κατά την αναγκαστική κατάσταση. Αφού η ψυχή δεν μπορεί να σηκωθεί χωρίς δύναμη, την κρατά ο αντίπαλος του Θεού και η ίδια δεν προβάλλει καμία αντίσταση, γιατί είναι πολύ αδύνατη για αυτό. Αυτή η αδυναμία λοιπόν είναι το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος, και αν ο άνθρωπος θέλει να την ξεπεράσει, πρέπει να ζητά δύναμη ξανά και ξανά. . .  πρέπει να επικαλείται Εκείνον Που πέθανε στο σταυρό για να αποκτήσει δύναμη για τους αδύνατους ανθρώπους. . .

Πρέπει να εμπιστευτεί στον Ιησού Χριστό με την αδυναμία του και να Τον παρακαλέσει να του παρέχει δύναμη, η οποία θα του χαριστεί βεβαίως από τη χάρη και από το έλεος, προκειμένου ο άνθρωπος να μπορέσει να διανύσει με επιτυχία το δρόμο προς τα ύψη. Τότε ο αντίπαλος του Θεού δεν θα τον έχει πια υπό τον έλεγχό του, τότε θα πρέπει να του δώσει την ελευθερία του και τότε η ψυχή θα ψάξει και θα βρει και πάλι την ένωση με τον Θεό και δεν θα θέλει να τη σπάσει ποτέ πια στην αιωνιότητα. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6843                1-6-1957

Οι σκέψεις είναι μεταδόσεις από το πνευματικό βασίλειο. . .

Κανένας άνθρωπος δεν ξέρει τη μοίρα της ζωής του και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να την καθορίσει. . .  Αλλά ο κάθε άνθρωπος ξέρει ότι δεν μπορεί να μείνει αιώνια σε αυτό τον κόσμο και ότι μπορεί να ανακαλεστεί ήδη την επόμενη μέρα, ότι μπορεί να τον αιφνιδιάσουν χτυπήματα της μοίρας τα οποία δεν θα μπορέσει να αποτρέψει. Ωστόσο, αυτή τη βέβαιη γνώση τις περισσότερες φορές δεν την αξιοποιούν οι άνθρωποι, δεν εργάζονται ενόψει της ζωής που θα έρθει μετά. . .  ενόψει της ζωής στο πνευματικό βασίλειο, η οποία έχει αιώνια διαρκεια. Και δεν την αξιοποιούν, γιατί δεν είναι πεπεισμένοι για μια ζωή μετά τον θάνατο. . .

Είναι όμως αδύνατο να τους δοθεί μια σχετική απόδειξη, γιατί αυτή θα έκανε άχρηστη ολόκληρη την πορεία του ανθρώπου στη Γη, ο σκοπός της οποίας είναι μια εντελώς ελεύθερη απόφαση της θέλησής του. . .  Μια απόδειξη όμως θα σήμαινε ήδη έναν εξαναγκασμό της θέλησής του. Για αυτό το λόγο οι άνθρωποι πρέπει κατά κάποιον τρόπο να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Περνούν την επίγεια τους ζωή χωρίς να ξέρουν ακριβώς το νόημα και το σκοπό της, μπορούν ωστόσο να αποκτήσουν βέβαιες γνώσεις εάν επιδιώξουν τέτοιες. Αφού οι άνθρωποι ξέρουν να σκέφτονται. . .  Πήραν ένα δώρο για το χρονικό διάστημα της επίγειας τους ζωής: την ικανότητα να σκέφτονται, δηλαδή και το μυαλό για να μπορούν να αφομοιώσουν τις σκέψεις και να τις ελέγξουν σχετικά με την αλήθειά τους. . .  αφού μπορούν να κινούνται μέσα σε σωστές ή και μέσα σε λάθο σκέψεις.

Αυτό είναι μια απόδειξη ότι τους μεταδίδονται σκέψεις από δύο πλευρές, ενώ εναπόκειται στους ίδιους για ποιες σκέψεις θέλουν να αποφασίσουν. . .  Επομένως, η σκέψη δεν είναι δικό του προϊόν το οποίο δημιουργεί ο άνθρωπος στο εσωτερικό του και το οποίο εκπέμπει προς τα έξω, αλλά η σκέψη τού εισρέει ως μια δύναμη από το πνευματικό βασίλειο. Πρέπει όμως να ξέρετε ότι τη στιγμή του θανάτου του κορμιού σας η σκέψη δεν σταματά, αλλά αυτή αποδεικνύει στην ψυχή που έχει τη συνειδητότητα του εγώ της ότι είναι ενωμένη με τον Θεό. . .  καθόσον στην κατάσταση της τελειότητας εκείνη παραλαβαίνει τις πνευματικές εκπομπές Του με τη μορφή σκέψεων. . .

Κατά την ατελή κατάσταση της ψυχής αντίθετα ο αντίπαλος του Θεού κερδίζει επιρροή πάνω στο ον που έχει τη συνειδητότητα του εγώ, άσχετα με το αν αυτό βρίσκεται ακόμα στη Γη ή και στο άλλο βασίλειο. Η σκέψη λοιπόν δεν σταματά, μπορεί μόνο να είναι μπερδεμένη ή εντελώς λάθος, στην περίπτωση που η κατάσταση της ωριμότητας της ψυχής είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος του Θεού να έχει μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι ο Θεός ο Ίδιος, ο Οποίος δεν επιβάλλεται ποτέ με αναγκαστικό τρόπο, αλλά περιμένει ώσπου να Του παραδοθεί το ον από μόνο του. . .  Άρα οι σκέψεις είναι κάτι το πνευματικό, ανταποκρίνονται λιγότερο ή περισσότερο στην αλήθεια, είναι όμως πάντα μεταδόσεις από το πνευματικό βασίλειο, οι οποίες μπορούν για αυτό και να ονομαστούν δυνάμεις. . .  και μπορούν και πάλι να έχουν καλά ή κακά αποτελέσματα, ανάλογα με την πηγή τους.

Όποιος δεν πιστεύει σε μια συνέχιση της ζωής αρκείται στην εξήγηση ότι η σκέψη προέρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Τότε όμως ο θάνατος θα έσβηνε οποιαδήποτε ικανότητα σκέψης, τότε και ο όρος «ψυχή» δεν εξηγείται εύκολα, η οποία, αντίθετα με το κορμί. . .  τη γήινη υλική εξωτερική μορφή. . .  αποτελεί την εσωτερική ζωή του ανθρώπου, τη σκέψη, τα αισθήματα και τη θέληση. . .  Η ψυχή είναι άφθαρτη, άρα θα συνεχίσει να είναι ικανή να σκέφτεται, να αισθάνεται και να θέλει, στην περίπτωση που υπάρχει μια ζωή μετά τον θάνατο. . .  Κάτι το ζωντανό, κάτι που έχει τη συνείδηση του εγώ του, πρέπει να παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή πρέπει να είναι ικανό να σκέφτεται, να αισθάνεται και να θέλει. Όσο δεν υπάρχουν αυτές οι ικανότητες, το ον βρίσκεται ακόμα στη δέσμια κατάσταση, κατά την οποία δεν μπορούν ακόμα να του ρίχνονται ευθύνες για την πράξη του.

Ανατέθηκε όμως στο ον μια αποστολή για τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, και κατά συνέπεια πρέπει να είναι ικανό να σκέφτεται και να θέλει και να δρα ανάλογα. . .  Πρόκειται να ενταχθεί εθελοντικά στη θεϊκή τάξη, την οποία παράβηκε όταν γύρισε την πλάτη του στον Θεό. Αφού μέσω αυτής της αποστασίας από τον Θεό έπεσε στο σκοτάδι, δηλαδή έχασε όλες τις γνώσεις και ολόκληρη την κατανόησή του, πρέπει τώρα, με σκοπό να είναι ικανό να αποφασίσει ελεύθερα η θέλησή του, να μυηθεί και πάλι σε γνώσεις οι οποίες ρέουν τώρα κοντά του από το πνευματικό βασίλειο και τις οποίες μπορεί τώρα να αποδεχθεί ο άνθρωπος, μπορεί όμως και να τις απορρίψει ξανά.

Οι σκέψεις του ανθρώπου είναι επομένως τέτοια ρεύματα, τα οποία όμως μπορούν να προέρχονται τόσο από το φωτεινό βασίλειο όσο και από το σκοτεινό βασίλειο. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει εξοπλιστεί με το χάρισμα του μυαλού για να είναι ικανός να ασχοληθεί με τις σκέψεις που ρέουν κοντά του. Για να ανοιχτεί στα ρεύματα σκέψεων από το φωτεινό βασίλειο δεν είναι όμως αποφασιστική η οξύτητα του μυαλού του, αλλά πολύ περισσότερο μια καρδιά πρόθυμη για την αγάπη. . .  Και ανάλογος θα είναι και ο βαθμός της κατανόησης του ανθρώπου, και η σωστή απόφαση θα είναι εύκολη για τον άνθρωπο που ζει τη ζωή του μέσα στην αγάπη. . .  Στον άνθρωπο που δεν έχει αγάπη αντίθετα στέλνονται οι σκέψεις από το σκοτεινό βασίλειο, τις οποίες αποδέχεται πιο πρόθυμος, με αποτέλεσμα να πέσει όλο και περισσότερο θύμα του αντιπάλου του Θεού.

Ο άνθρωπος μεν πιστεύει ότι οι σκέψεις είναι τα δικά του πνευματικά προϊόντα, ότι τις παράγει μόνος του δυνάμει του μυαλού του και των δασκαλεμάτων που του προσφέρονται από έξω. . .  Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ήταν εντελώς άδεια η ψυχή του από τη στιγμή του θανάτου του. Η ψυχή όμως είναι το πραγματικό εγώ του ανθρώπου και επομένως δεν μπορεί να χάσει τη σκέψη, τα αισθήματα και τη θέλησή της. . .  Η ψυχή συνεχίζει να βρίσκεται στην περιοχή των ρευμάτων των σκέψεων, δημιούργησε όμως ή μπορεί ακόμα να δημιουργήσει μόνη της τη σφαίρα μέσα στην οποία κινείται τώρα.

Η σκέψη της μεν είναι αδύνατη και εντελώς μπερδεμένη μέσα στις σκοτεινές περιοχές, αλλά η ψυχή είναι ικανή να σκέφτεται. . .  και μπορεί επίσης να καθαρίσει αυτή τη σκέψη αν το θέλει. Η σκέψη είναι πνευματική δύναμη που δεν μπορεί να πεθάνει, και για αυτό το λόγο η κάθε σκέψη έχει κάποιο αποτέλεσμα, αρνητικό. . .  όταν προέρχεται από το βασίλειο του σκότους και αν την πιάσει ένας άνθρωπος, ή θετικό. . .  όταν προέρχεται από το φωτεινό βασίλειο και έχει τη δυνατότητα να μπει στην καρδιά ενός ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος χρειάζεται επομένως μόνο να αποδείξει την προθυμία του να αποδεχθεί τις θετικές σκέψεις επιθυμώντας να έχει επαφές με το φωτεινό βασίλειο.

Για το λόγο αυτό ποτέ δεν θα επιτρέψει να εμφανιστούν καλές σκέψεις μέσα του εκείνος ο άνθρωπος που βρίσκεται εντελώς υπό τον έλεγχο του αντιπάλου, επειδή δεν γεννά ο ίδιος τις σκέψεις του, αλλά αυτές του εισρέουν σαν κύματα, στα οποία πρέπει να επιτρέψει να τον περιβρέξουν για να έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα πάνω του. . .  για να του μεταδώσουν γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να πάρει τη σωστή απόφαση. Αφού μόνο αυτή είναι ο στόχος της επίγειας ζωής του κάθε ανθρώπου για τον οποίο του δόθηκε η δυνατότητα να ενσαρκωθεί πάνω στη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6845                4-6-1957

Ο καλός ποιμένας. . .

Η παραβολή του καλού ποιμένα σάς δείχνει και τη σχέση Μου μαζί σας. Σας δείχνει ότι χαρίζω τη φροντίδα και την αγάπη Μου σε όλα τα πλάσματά Μου και ότι όλοι όσοι ακούν τη φωνή Μου συγκαταλέγονται μεταξύ του ποιμνίου Μου, το οποίο προστατεύω από τις επιθέσεις του εχθρού. . .  Όλοι έχετε ανάγκη έναν ποιμένα, έναν οδηγό Που να σας δείξει τους σωστούς δρόμους, Που να σας οδηγήσει και Που να είναι πάντα πρόθυμος να σας προστατεύει από όλους τους κινδύνους. Αφού κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής είστε σαν εξαρτημένα παιδάκια που έχουν ανάγκη μια μόνιμη προστασία.

Είστε σαν ένα κοπάδι αρνιά που σκορπίζονται παντού, που πατούν συχνά και σε δρόμους που οδηγούν στην άβυσσο. . .  Καταλήγετε μερικές φορές σε ύψη όπου κινδυνεύετε να πέσετε βαθιά, επίσης κινείστε συχνά σε ξένες περιοχές και διατρέχετε τον κίνδυνο να πιαστείτε και να σκοτωθείτε. Πού και πού αφήνετε να εκτοπιστείτε από το ποίμνιό Μου, και αν δεν είχα ένα άγρυπνο μάτι θα είχατε χαθεί. Αλλά είμαι ο καλός ποιμένας, ο Οποίος δίνει ακόμα και τη ζωή Του για τα πρόβατά Του. . .  Δεν ανέχομαι. . .  όποιος ανήκει στο μικρό ποίμνιό Μου. . .  να απήχθη παράνομα από Εμένα. Δεν ανέχομαι να μπει ο λύκος και να Μου κλέψει τα αρνάκια Μου. Και το προσελκύω και το φωνάζω όταν χαθεί ένα από τα πρόβατά Μου για να βρει το δρόμο πίσω στο πατρικό στάβλο.

Μόνο ένας καλός ποιμένας δίνει τη ζωή του για τα πρόβατά του και έτσι όπως ένας καλός ποιμένας είναι πράγματι και η σχέση Μου μαζί σας. Εσείς οι ίδιοι δεν μπορείτε να εκτιμήσετε την αγάπη Μου για σας, αφού δεν έχετε ακόμα γνώσεις στην τωρινή σας κατάσταση. Μπορείτε μόνο να ακολουθήσετε τη φωνή Μου και να έρθετε κοντά Μου με πίστη και με εμπιστοσύνη, μπορείτε μόνο από τη φωνή Μου να ακούσετε την αγάπη Μου για σας. Αλλά δεν μπορείτε να συλλάβετε το βάθος της, όπως και ένα προβατάκι μπορεί μόνο να αισθανθεί ότι έχει την προστασία του βοσκού του σε κάθε κίνδυνο, δεν έχει ωστόσο την επίγνωση της αγάπης που γεμίζει τον βοσκό για το κοπάδι του.

Είμαι και θα παραμείνω ο καλός ποιμένας και οδηγώ τα πρόβατά Μου στο σωστό λιβάδι. Αυτά που έχουν ανάγκη τούς τα προσφέρω και δεν θέλω τίποτε άλλο από το να αισθάνονται την αγάπη Μου και να ενώνονται όλο και περισσόρο μαζί Μου, προκειμένου ο εχθρός να μην μπορεί να τα πλησιάσει και να τα βλάψει. Αλλά τα πρόβατά Μου μπορούν να βαδίζουν ελεύθερα, τα οδηγώ και τα προσελκύω και τα φωνάζω, όμως δεν τα κρατώ δεμένα στο σχοινί, έχουν ελεύθερες εξόδους, αφού δεν αγαπώ τον εξαναγκασμό. . .  Δεν θέλω να κρατώ με τη βία το ποίμνιό Μου, αλλά θα έπρεπε να αισθανθούν την αγάπη του ποιμένα τους και αυτή θα έπρεπε να την επιθυμήσουν και για αυτό να Με ακολουθήσουν με πλήρη ελευθερία όταν ηχήσει η φωνή Μου. . .

Και η φωνή Μου θα ηχεί ξανά και ξανά, θα μιλώ στους ανθρώπους με όλη Μου την αγάπη, θα τους προειδοποιώ και θα τους νουθετώ, θα τους παρέχω πάντα βοήθεια όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Θα λαμβάνω υπόψη Μου όλες τις αδυναμίες και όλα τα λάθη τους και θα τους διοχετεύω δύναμη. . .  Θα φροντίζω πράγματι το ποίμνιό Μου σαν ένας καλός ποιμένας, προκειμένου κανένα από τα προβατάκια Μου να μην σκοτωθεί. . .  Θα αφήνω τη φωνή Μου να ηχεί ασταμάτητα, προκειμένου να βρεθούν ξανά κοντά Μου όλα εκείνα που απομακρύνθηκαν κάποτε από Εμένα, που ακολούθησαν μια παραπλανητική φωνή, που ωστόσο θα έπρεπε κάποτε να επιστρέψουν σε Μένα για να μένουν μετά πάντοτε κοντά Μου και για να αισθάνονται αιώνια και την ατελείωτη αγάπη Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6847                8-6-1957

Επηρεασμός της ψυχής από το πνεύμα. . .

Πνευματικός ή επίγειος μπορεί να είναι ο προσανατολισμός της σκέψης σας κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, και πνευματικοί ή επίγειοι θα είναι και οι στόχοι που θα πετύχετε. Στη Γη δεν εξαναγκάζεστε με κανέναν τρόπο, είστε εντελώς ελεύθεροι να διαμορφώσετε την εσωτερική σας ζωή και να διαλέξετε τις σκέψεις στις οποίες θέλετε να δώσετε την προτεραιότητα. Κατά το διάστημα που ζείτε στη Γη το πνεύμα μέσα σας, το οποίο είναι δικό Μου τμήμα, προσπαθεί να σας κάνει να το ακούσετε, ωστόσο δεν επενεργεί αναγκαστικά πάνω στην ψυχή σας. . .

Το ίδιο όμως πασχίζει και το κορμί σας να επιβληθεί με τις επιθυμίες και τις λαχτάρες του, οι οποίες είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωμένες στα επίγεια. Και εκείνο προσπαθεί να καθορίσει την ψυχή και να την κάνει να της αρέσουν επίσης οι επιθυμίες του. Και η ψυχή. . .  η σκέψη, τα αισθήματα και η θέληση του ανθρώπου. . .  πρέπει τότε να αποφασίσει. Στην αρχή της ενσάρκωσή της μάλλον ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του κορμιού, γιατί ο προσανατολισμός της ίδιας είναι ακόμα πολύ γήινος, γιατί οι ουσίες της πρέπει πρώτα να πνευματοποιούνται σιγά σιγά, και για το σκοπό αυτό την επηρεάζει το πνεύμα μέσα της.

Ο πνευματικός σπινθήρας λοιπόν, ο οποίος είναι δικό Μου τμήμα, είναι αγάπη και κοπιάζει πάντα μόνο να παροτρύνει την ψυχή να ασκήσει την αγάπη. Η ψυχή αισθάνεται σιγανά αυτή την επενέργεια και μπορεί τότε να δράσει ανάλογα με τη σκέψη, τη θέληση και θα αισθήματά της. Άρα μπορεί να ενεργήσει με αγάπη, αλλά δεν εξαναγκάζεται. Στην περίπτωση που η επιρροή του κορμιού είναι πολύ δυνατή, αυτό παίρνει το πάνω χέρι και εμποδίζει την ψυχή να ασκήσει την αγάπη. Εάν η ψυχή ακούσει τη σιγανή φωνή του πνεύματος, θα ανταποκριθεί στην ώθησή του, και κατά συνέπεια η δύναμη του πνεύματος μπορεί να ενεργεί περισσότερο, η φωνή του ηχεί πιο δυνατά και μπορεί να πείσει την ψυχή όλο και περισσότερο να ζήσει στη Γη σωστά και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Επομένως το πνεύμα και το σώμα παλεύουν για την εξουσία πάνω στην ψυχή. . .  Παλεύουν να κερδίσουν για τον εαυτό τους τη σκέψη, τα αισθήματα και τη θέληση του ανθρώπου, και ανάλογα με τη νίκη είναι και ο στόχος τον οποίο επιδιώκει και πετυχαίνει ο άνθρωπος στη Γη. Το πνεύμα του είναι δικό Μου τμήμα. . .  Το σώμα συνιστάται από ακόμα πολύ ανώριμες ουσίες, οι οποίες συνεπώς ανήκουν ακόμα λιγότερο ή περισσότερο στον αντίπαλό Μου. Και έτσι επομένως παλεύουμε Εγώ και επίσης ο αντίπαλος για την ψυχή του ανθρώπου, η οποία ως οντότητα που κατείχε τη συνειδητότητα του εγώ της εκπορεύτηκε κάποτε από Εμένα, που ωστόσο παραδόθηκε εθελοντικά στον αντίπαλό Μου. Αυτή η ψυχή όμως έχει ήδη διανύσει ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου πίσω σε Μένα και θα έπρεπε τώρα, κατά τη διάρκεια της επίγειας της ζωής, να αποφασίσει εκ νέου για τον κύριο στον οποίο θέλει να ανήκει.

Όταν όμως το Πνεύμα Μου έχει κερδίσει κάποια επιρροή μέσα στον άνθρωπο, έχει ήδη δημιουργηθεί ο σύνδεσμος με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. Και τότε Μου είναι δυνατό να αφήνω την πνευματική Μου δύναμη να ρέει συνέχεια μέσα σε ένα σκεύος που ανοίγει, γιατί η ψυχή. . .  όταν ενδίδει στην ώθηση του πνεύματος μέσα της. . .  κάνει έργα αγάπης και επομένως διαμορφώνει τον εαυτό της όλο και περισσότερο έτσι ώστε να «υποδεχθεί το θείο Πνεύμα». . .  Και τότε η εισροή του θείου Πνεύματος μπορεί και να γίνει με ασυνήθιστο τρόπο μέσω διάφορων ικανοτήτων τις οποίες μπορεί τότε να διαθέσει ο άνθρωπος. Έτσι μπορεί να γίνει λόγος για μια ολοφάνερη επιφοίτηση του Πνεύματος, όπως μπόρεσαν να τη βιώσουν και οι μαθητές Μου μετά την ανάληψή Μου στον ουρανό. . .

Αφού σε αυτούς διαδραματίστηκε για πρώτη φορά μια διαδικασία η οποία έγινε δυνατή μόνο διά του λυτρωτικού Μου έργου. . .  δηλαδή το Πνεύμα μπόρεσε να εκδηλωθεί ελεύθερα, γιατί είχε τσακιστεί η εξουσία του αντιπάλου Μου πάνω στις ψυχές των ανθρώπων που ήθελαν να ανήκουν σε Μένα. Πριν όμως το προπατορικό αμάρτημα βάραινε τόσο πολύ τις ψυχές ώστε δεν μπορούσαν να ακούσουν τη φωνή του πνεύματος μέσα τους, ενώ ταυτόχρονα η θέλησή τους ήταν πολύ αδύνατη και η σκέψη τους σκοτεινή. . .  Μέσω του λυτρωτικού έργου Μου όμως η ψυχή απελευθερώθηκε και της ήταν τότε δυνατό να ακούσει τόσο το πνεύμα όσο και το κορμί της και μόνο η θέλησή της έπρεπε να πάρει τη σωστή απόφαση. . .  κάτι στο οποίο όμως τη βοηθά το Πνεύμα Μου, το Οποίο είναι αγάπη.

Όταν το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο έχει κερδίσει το πάνω χέρι, αυτός θα πετύχει βεβαίως το σωστό στόχο. Τότε το κορμί δεν θα έχει πια τη δυνατότητα να κερδίσει την ψυχή για τον εαυτό του. Μάλλον η ψυχή και το πνεύμα θα επηρεάσουν ακόμα και το κορμί για να ενταχθεί επίσης στη θεϊκή τάξη, και τότε «το πνεύμα γεμίζει» τον άνθρωπο. . .  Τότε αυτός έχει πετύχει τη δοκιμασία της θέλησής του στη Γη, τότε είναι ένας υποψήφιος του βασιλείου που έχει αιώνια διάρκεια και που χαρίζει μακαριότητες. Τότε η ψυχή έχει αποδεσμευτεί οριστικά από τον αντίπαλό Μου και θα ανήκει σε Μένα μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6848                9-6-1957

Αιτιολογίες των αποκαλύψεων. . .

Σε όλους εσάς που Με ακούτε θέλω να φανερωθώ ως ένας Θεός της αγάπης, της σοφίας και της παντοδυναμίας. . .  Οι αποκαλύψεις Μου απαιτούν μόνο μια ανοιχτή καρδιά, ένα πρόθυμο αφτί που να αφουγκραστεί τη φωνή Μου όταν την αφήνω να ηχήσει. Και οι αποκαλύψεις Μου θα σας είναι πάντα αποδείξεις της αγάπης Μου, γιατί σας μιλώ όπως μιλά ένας πατέρας στα παιδιά του: σας νουθετώ, σας δασκαλεύω, σας παρηγορώ και σας υπόσχομαι την αγάπη Μου. . .  Θέλω να αγγίξω τις καρδιές όλων σας που Με ακούτε. Θέλω να σας κάνω ευτυχισμένους μέσω της ομιλίας Μου, θέλω να σας χαρίσω κάτι που να σας βοηθήσει να ανεβείτε: φως και δύναμη, τα οποία έχει ανάγκη κάθε ον για να Με πλησιάσει. Για αυτό το λόγο σάς μιλάω.

Θέλω όμως επίσης να σας εξηγήσω τη Φύση Μου, θέλω να Με αναγνωρίσετε ως έναν Θεό της αγάπης, της σοφίας και της παντοδυναμίας και, όταν Με έχετε αναγνωρίσει, να δείτε σε Μένα τον Πατέρα σας και να επιδιώξετε να φτάσετε κοντά Μου ως τα παιδιά Μου. Στην περίπτωση που πιστεύετε στην αγάπη, στη σοφία και στην παντοδυναμία Μου, θα Μου παραδοθείτε με ταπεινότητα και με αγάπη και θα παρατήσετε οποιαδήποτε αντίσταση που σας κρατά ακόμα χωριστούς από Εμένα. Και για αυτό το λόγο σας αποκαλύπτομαι. . .

Αφού θέλω να ξέρετε όλοι ότι ο Θεός και Δημιουργός σας θα ήθελε να σας αγκαλιάσει με την απεριόριστη αγάπη Του, η οποία ωστόσο δεν ανέχεται καμία αντίσταση. Και για να σπαστεί η αντίστασή σας σάς μιλάω, αλλά δεν σας εξαναγκάζω να Με ακούσετε. Την αγάπη Μου όμως θέλω να την αισθανθείτε μόλις σας ηχήσει η φωνή Μου. Θέλω να σας αγγίξει ένα ρεύμα δύναμης το οποίο θα πρέπει να σας αποδείξει ότι είμαι Εγώ Που σας μιλάω. Αλλά το ρεύμα δύναμης χάνει αμέσως το αποτέλεσμά του όταν επιμένετε να προβάλλετε αντίσταση, ενώ αντίθετα αυξάνεται συνέχεια το αποτέλεσμά του στην περίπτωση που είστε πρόθυμοι να αποδεχθείτε το λόγο Μου.

Θέλω να φέρω ένα φως σε όλους εσάς το πνεύμα των οποίων είναι ακόμα σκοτεινό. Θέλω να σας διαμορφώσω έτσι ώστε να μπορέσουν να σας υποδεχθούν οι φωτεινές σφαίρες. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο τότε που με πίστη σε Μένα αποφασίζετε να ασκήσετε την αγάπη. . .  Όταν όμως μπορείτε να αγαπήσετε Εμένα τον Ίδιο, θα ωθείστε από το εσωτερικό σας να κάνετε έργα αγάπης. . .  και προκειμένου να μάθετε να Με αγαπάτε, σας φανερώνομαι. Εσείς οι άνθρωποι στη Γη μιλάτε μάλιστα για έναν «Θεό», Τον φοβάστε και Τον τιμάτε ως μια Δύναμη στην Οποία είστε εκτεθειμένοι, η Οποία μπορεί να σας καταστρέψει ή να σας δικάσει. . .  εάν τα πιστεύετε ακόμα αυτά. . .  αλλά δεν Του χαρίζετε την αγάπη την οποία θα ήθελε να παραλάβει από εσάς.

Εγώ όμως θέλω μόνο να Με αγαπήσετε, γιατί τότε δημιουργείται μια κατά πολύ καλύτερη σχέση από ό,τι μπορεί να την προξενήσει ο φόβος. Θέλω να πάρω αγάπη από σας και προσπαθώ ασταμάτητα να κερδίσω αυτή την αγάπη. Αλλά θα αγαπήσετε μόνο ένα Ον την τελειότητα του Οποίου αναγνωρίζετε, για την αγάπη, τη σοφία και τη δύναμη του Οποίου είστε πεπεισμένοι. Και όταν μπορώ ο Ίδιος να σας μιλάω θα πειστείτε σύντομα ότι η αγάπη Μου για σας δεν έχει όρια, ότι η σοφία Μου είναι αξεπέραστη και η δύναμή Μου απεριόριστη.

Και τότε θα Μου αφοσιωθείτε με την επιθυμία να μπορέσετε να ενοποιηθείτε μαζί Μου για πάντα. Και έτσι θα σας ηχούν ξανά και ξανά λόγια της αγάπης και θα επιδιώκουν να μπουν στις καρδιές σας. . .  Και όποιος Μου ανοιχτεί πρόθυμα, αυτόν θέλω να κάνω ευτυχισμένο μιλώντας του και θα του ανοίξω την πύλη προς τη μακαριότητα. Αφού μέσω της ομιλίας Μου του φέρνω ένα φως, και μόλις του αστράψει αυτό, θα φύγει μακριά του ολόκληρο το σκοτάδι, εκείνος θα Με αναγνωρίσει ως το προαιώνια Φως και θα Με αγαπήσει ολόψυχα και θα μένει κοντά Μου αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6849                10-6-1957

Αληθινή ειρήνη μόνο μέσα στον Θεό. . .

Θα βρείτε την αληθινή εσωτερική ειρήνη μόνο τότε που θα έχετε ενωθεί μαζί Μου, τότε που η σκέψη και η θέλησή σας θα στραφούν στο βασίλειό Μου, τότε που θα Μου επιτρέψετε να μπω στις καρδιές σας. Μονάχα Εγώ μπορώ να σας δώσω την ειρήνη, αφού ο κόσμος δεν την κατέχει και επομένως δεν μπορεί να σας τη χαρίσει. Αλλά είναι κάτι καταπληκτικό το να βρει κανείς την αληθινή ειρήνη, αφού αυτή είναι ήδη ένα μέρος της μακαριότητας, σας κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένους και είναι ένα σημάδι του ότι βρίσκομαι ο Ίδιος μέσα σας. . .  Πρέπει να βρείτε την ειρήνη μέσα στον Θεό. . .

Όσο ζείτε στη Γη η μοίρα σας θα είναι ένας μόνιμος αγώνας, γιατί πρέπει να αντιμετωπίζετε εκείνον που είναι ο εχθρός και ο αντίπαλός σας. Και αυτός δεν θα σας αφήσει την ειρήνη, εκτός εάν είστε εντελώς του χεριού του. . .  Τότε έχετε φαινομενικά μια ειρήνη, αλλά πρόκειται περισσότερο για μια αυτοαναισθησία, δεν πρόκειται για μια ειρήνη διάρκειας, μόνο σας κρατά τυφλούς εκείνος στον οποίο δώσατε το δικαίωμα να σας εξουσιάζει. Και δεν βλέπετε τους κινδύνους που σας απειλούν και κατά συνέπεια δεν τους καταπολεμάτε.

Όποιος όμως δεν είναι δικό του, όποιος δεν έχει ακόμα πέσει θύμα του, η ζωή αυτού είναι ένας αγώνας. . .  εν μέρει ενάντια σε εκείνον και εν μέρει ενάντια στον εαυτό του. . .  Αλλά μπορεί να βγει νικητής από αυτό τον αγώνα, και τότε υπάρχει μέσα του μια ειρήνη που του χαρίζει ασύγκριτη ευτυχία. . .  Αφού τότε Με έχει βρει και Εγώ ο Ίδιος του χαρίζω την ειρήνη της ψυχής του. Τότε όμως δεν τον τρομάζει πια τίποτα, ούτε η επίγεια ανησυχία και τα επίγεια προβλήματα ούτε ο πνευματικός κίνδυνος, αφού ξέρει ότι Ένας φυλά στη θέση του, ξέρει ότι δεν θα τον εγκαταλείψω πια και ότι υπό την προστασία Μου είναι σίγουρος και ασφαλής.

Μέσα του είναι η ειρήνη, η οποία δεν μπορεί πια να του παρθεί. . .  Οι άνθρωποι του κόσμου όμως δεν εκτιμούν αυτή την ειρήνη, διότι, για να την κατέχουν, πρέπει να παραιτηθούν από αυτά που τους προσφέρει ο κόσμος και διότι αγαπούν περισσότερο τον κόσμο από ό,τι την «εσωτερική ειρήνη μέσα στον Θεό». . .  Μόνο τότε που θα έχουν πετύχει να υπερνικήσουν την ύλη, μόνο τότε που τα βλέμματα και οι σκέψεις τους θα στραφούν προς ένα άλλο βασίλειο, μόνο τότε που θα έχουν βρει το δρόμο για Εμένα, θα ζητήσουν επίσης την ειρήνη από Εμένα. Τότε όμως δεν θα μπορούν πια να καταλάβουν ότι τους άρεζε ο κόσμος. Θα τους αρέσει ο αγώνας ενάντια στον κόσμο και τους κινδύνους του, και τότε θα βγουν νικητές και θα βρουν επίσης την ειρήνη την οποία δεν μπορούσε να τους προσφέρει ο κόσμος.

Για αυτό το λόγο η αλλαγή είναι πράγματι προς το καλύτερο του ανθρώπου στην περίπτωση που αυτός έδωσε τις χάρες του κόσμου για να τις ανταλλάξει με την εσωτερική ειρήνη της καρδιάς του. Αλλά μόνο αυτός που υπερνίκησε τον κόσμο μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αφού όσο ο κόσμος είναι ακόμα δελεαστικός για τους ανθρώπους και όσο αυτοί τον λαχταρούν ακόμα, δεν εκτιμούν ακόμα την αληθινή εσωτερική ειρήνη. «Εγώ όμως θέλω να σας δώσω την ειρήνη την οποία δεν μπορεί να σας δώσει ο κόσμος. . .», και αυτό που σας υποσχέθηκα έχει πράγματι μια αξία. . .  Πρόκειται για ένα δώρο το οποίο θα έπρεπε να επιδιώξετε όλο ζήλο. Αφού θέλω να είναι ευτυχισμένη η ψυχή σας, όχι όμως το κορμί, στο οποίο αρέσουν πράγματα που δεν ωφελούν την ψυχή σας. . .  Θα έπρεπε να βρείτε την ειρήνη της ψυχής σας, γιατί τότε μπορώ να βρίσκομαι ο Ίδιος μέσα σας και γιατί η παρουσία Μου είναι πάντα ένα όφελος για σας, διότε τότε ξέρετε ότι είστε ασφαλείς και ότι δεν χρειάζεται να φοβάστε τον εχθρό των ψυχών σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6850                12-6-1957

Ο Ιησούς Χριστός ανοίγει την πύλη προς την αιωνιότητα. . .

Η πύλη για τη ζωή μέσα στο φως και στο μεγαλείο είναι ανοιχτή για όλους εσάς που βρήκατε τον Ιησού Χριστό. Αλλά παραμένει κλειστή για εκείνους που στέκονται ακόμα μακριά από Εκείνον και το λυτρωτικό Του έργο. Και για αυτό το λόγο να αναρωτηθείτε όλοι με σοβαρότητα αν έχετε ήδη πάρει το δρόμο για Εκείνον, για το σταυρό. Αφού η πορεία Του στη Γη τελείωσε με τον θάνατό Του στο σταυρό και εκεί επομένως πρέπει να Τον ψάξετε και να Τον βρείτε, εκεί πρέπει να πηγαίνετε αν θέλετε να συμμετέχετε στο λυτρωτικό έργο Του. Ο σταυρός ήταν ο στόχος της επίγειας Του πορείας, γιατί ο σταυρικός θάνατος θα έπρεπε να φέρει σε σας τους ανθρώπους τη λύτρωση.

Κάτω από το σταυρό επομένως βρίσκετε τον θεϊκό Λυτρωτή, και αυτό σημαίνει ότι κουβαλάτε την ενοχή της αμαρτίας σας, για την οποία πέθανε ο άνθρωπος Ιησούς, στο σταυρό, σε Εκείνον κάτω από το σταυρό Του, σημαίνει ότι με αυτό τον τρόπο αποδεικνύετε την πίστη σας στη θεϊκή Του αποστολή και ότι δείχνετε επίσης τη θέλησή σας να απαλλαχθείτε από την ενοχή που σας χωρίζει από Εμένα, από τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα σας. . .  Αφού τότε αναγνωρίζετε Εμένα τον Ίδιο, ο Οποίος μέσα στον άνθρωπο Ιησού επιτέλεσε το λυτρωτικό έργο. . .  Πρέπει ο δρόμος σας να οδηγήσει στο σταυρό του Γολγοθά αν θέλετε να φτάσετε στην πύλη για την αιώνια ζωή, αφού κανένας άλλος δρόμος δεν οδηγεί σε αυτή την πύλη.

Αυτή τη σοβαρή ερώτηση του ποια είναι η στάση σας απέναντι στον Ιησού Χριστό θα έπρεπε όλοι να την παρουσιάσετε στον εαυτό σας. . .  Αλλά δεν το κάνετε, με λίγους εξαιρέσεις, παρόλο που το Ευαγγέλιό Του σας κηρύσσεται ξανά και ξανά, παρόλο που η διδασκαλία της αγάπης Του σας παρουσιάζεται ξανά και ξανά και παρόλο που ακούτε ξανά και ξανά το όνομά Του ως το όνομα του θεϊκού Λυτρωτή. . .  Κρατάτε τα αφτιά σας κλειστά και σαν ένας κενός ήχος περνούν από εσάς όλα τα λόγια χωρίς να τα προσέξετε. Αυτά που ακούτε για τον Ιησού Χριστό και το έργο αγάπης Του σχεδόν δεν σας αγγίζουν, δεν περνούν μέχρι την καρδιά σας, δεν έχουν ακόμα ζωντανέψει μέσα σας. Και οι σκέψεις σας δεν έχουν ακόμα ασχοληθεί στα σοβαρά με αυτά που δέχθηκαν μέχρι τώρα τα αφτιά σας.

Και κάποτε θα πρέπει να περιμένετε μπροστά στην πύλη προς τη μακαριότητα. Δεν θα μπορείτε να μπείτε, αφού δεν βρήκατε ακόμα τη λύτρωση, γιατί δεν πήρατε το δρόμο για το σταυρό, γιατί το αίμα Του δεν μπόρεσε να σας καθαρίσει, με αποτέλεσμα να φτάσετε στην πύλη προς την αιωνιότητα βαρεμένοι από την ενοχή σας. Η προφορά του ονόματος του Ιησού μονάχα με το στόμα σας δεν φτάνει για να απαλλαχθείτε από την ενοχή σας. . .  Πρέπει οι ίδιοι να πηγαίνετε κοντά Του, πρέπει να Του αφοσιωθείτε με παιδική εμπιστοσύνη και με την επίγνωση της ενοχής σας και πρέπει να Τον παρακαλέσετε ολόψυχα να σας φροντίσει, να έχυσε το αίμα Του και για εσάς και πρέπει με πίστη να περιμένετε τη συγχώρεσή Του. . . 

Και η ενοχή της αμαρτίας σας θα πέσει από πάνω σας και τότε θα είναι ανοιχτός για σας ο δρόμος προς το φως, τότε θα ανοίξει για σας η πύλη προς την αιώνια μακαριότητα. . .  Ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα σας οδηγήσει στο βασίλειό Του, χωρίς τον Οποίο όμως κανείς δεν θα μπορεί να μπει. Αν μόνο θέλατε να πιστέψετε ότι το όνομά Του είναι τα πάντα, ότι η επίκληση του ονόματός Του με βαθιά πίστη σάς απαλλάσσει από όλα τα δεινά, τα οποία είναι η συνέπεια της αμαρτίας που σας βαραίνει ακόμα. . .

Κατέβηκα στη Γη μέσα στον άνθρωπο Ιησού για να σας απαλλάξω από αυτό το μεγάλο βάρος της αμαρτίας, και πέθανα στο σταυρό για να εξιλεώσω με αυτό τον τρόπο τη μεγάλη ενοχή κάτω από την οποία αναστενάζετε όλοι όσοι βαδίζετε πάνω στη Γη. . .  Πέθανα για σας. . .  πρέπει όμως να θέλετε να ανήκετε σε εκείνους για τους οποίους πέθανα. . .  Και για αυτό το λόγο πρέπει να πάρετε το δρόμο για το σταυρό, πρέπει να συνάψετε επαφές με τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος τελείωσε το επίγειο του δρόμο στο σταυρό. . .  Τότε θα συνεχίσει να βαδίζει μαζί σας και θα σας οδηγήσει στο βασίλειό Του, το οποίο υποσχέθηκε σε όλους όσοι Τον πιστεύουν. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6851                14-6-1957

Αντάμωση και δεσμοί στο επέκεινα. . .

Όταν συναντιούνται στο πνευματικό βασίλειο οι ψυχές που στη Γη ήταν δεμένες με αγάπη, μπορούν να ενωθούν με σκοπό την κοινή ενέργεια, στην περίπτωση που ο βαθμός της ωριμότητάς τους είναι ίδιος. . .  Αλλιώς πρέπει η μια ψυχή να επιδιώξει τον ίδιο βαθμό ωριμότητας, κάτι στο οποίο όμως τη βοηθά ένθερμα η άλλη. Και τότε γεμίζει η ύψιστη μακαριότητα και τις δύο ψυχές, γιατί μπορούν να δημιουργούν και να ενεργούν μαζί, παρόλο που το πεδίο δράσης τους είναι τότε ένα πολύ διαφορετικό από ό,τι στη Γη. Ο πνευματικός δεσμός κάνει την ψυχή κατά πολύ πιο ευτυχισμένη από, ό,τι ο γήινος. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη βοήθεια και υπηρεσία απένταντι στα όντα που είναι ακόμα δυστυχισμένα, τα οποία όμως αναγνωρίζουν και αγαπούν οι πιο ώριμες ψυχές ως αδελφούς και κάνουν επομένως τα πάντα για να τα σώσουν από τη δυστυχή κατάστασή τους.

Και για αυτό το λόγο οι πιο ώριμες ψυχές φροντίζουν με ιδιαίτερη αγάπη τις ψυχές που ήταν συνδεδεμένες μαζί τους στη Γη και που μπήκαν ανώριμες στο άλλο βασίλειο. . .  Η ώριμη ψυχή μπορεί μάλιστα να αναγνωρίσει το σύντροφό της στο επέκεινα, αλλά αυτός δεν τη βλέπει και συχνά περιπλανιέται απελπισμένα ψάχνοντας τους οικείους του. . .  Ακριβώς η επιθυμία να ξαναδεί τους οικείους της είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να πετύχει μια ψυχή την ωριμότητα. Αφού η επιθυμία της τραβά κοντά της τα αγαπημένα όντα, τα οποία κοπιάζουν τότε αδιάκοπα να πετύχει η ψυχή εκείνο το βαθμό της ωριμότητας που θα της χαρίσει επιτέλους μια αντάμωση, ακόμα και αν είναι μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Τότε επιδιώκει όλο και πιο εντατικά την τελειοποίησή της. Άσχημα όμως είναι τα πράγματα στην περίπτωση που δύο ψυχές που στη Γη ήταν ενωμένες με ολόψυψη αγάπη μπαίνουν στο πνευματικό βασίλειο στην κατάσταση του σκοταδιού. . .  και όταν η πίστη τους σε μια συνέχιση της ζωής είναι τόσο μικρή ώστε δεν τους έρχεται η σκέψη να θέλουν να ξαναδούν έναν από τους ανθρώπους που πέθαναν πριν από εκείνες. Τέτοιες ψυχές δεν συναντιούνται και επομένως περιπλανιούνται μέσα σε μεγάλη μοναξιά. Και ακόμα και τότε που σκέφτονται εκείνον που αγαπούσαν στη Γη, αυτός δεν μπορεί να εμφανιστεί μπροστά της με έναν τρόπο ώστε αυτή να τον αναγνωρίσει, γιατί ο ίδιος πλανιέται μόνο σαν μια σκιά που δεν βλέπει και αναγνωρίζει άλλες ψυχές [η γραμματική ασυνέπεια υπάρχει και στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο. Σ.τ.μ.]

Αλλά και τέτοιες ψυχές τις φροντίζουν οι ψυχές του φωτός. . .  Τους είναι όμως πολύ δύσκολο να ακουστούν από τις σκοτεινές ψυχές, εξαιτίας της πλήρους απιστίας αυτών. . .  Αυτές δεν αποδέχονται συμβουλές σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάστασή τους, είναι εντελώς απαθείς, και τους ζωντανεύει μόνο η σκέψη για εκείνους τους ανθρώπους που ήταν συνδεδεμένους μαζί τους. Αλλά η αγάπη που συνέδεε δύο ανθρώπους στη Γη τούς αποφέρει ευλογία και στο επέκεινα. . .  γιατί μια τέτοια ψυχή είναι ικανή να αφυπνίσει μέσα της μια επιθυμία προς το καλύτερο του άλλου, και αυτή η σκέψη με αγάπη μπορεί ήδη να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, άσχετα με το σε ποιο επίπεδο ανήκει αυτή η επιθυμία της. Μπορεί να είναι ανιδιοτελής και μπορεί επομένως να παρέχει δύναμη στην ψυχή. Και η δύναμη εκδηλώνεται με τον τρόπο ότι η ψυχή προσέχει τα δασκαλέματα φωτεινών όντων, τα οποία της δίνουν τότε μια συμβουλή από την οποία περιμένει ένα όφελος για εκείνη την ψυχή την οποία αγαπά.

Οι ανώριμες ψυχές βρίσκονται ακόμα κοντά στη Γη, αισθάνονται μόνο ότι είναι χωρισμένες από τη Γη, όχι όμως ότι έχουν φύγει από εκεί. Για αυτό το λόγο προσπαθούν να ξεπεράσουν την απόσταση – για μια τέτοια πρόκειται κατά την άποψή τους – και συνεπώς αποδέχονται ευχαρίστως τις συμβουλές των πνευματικών φίλων τους. Και πρόκειται για μια μεγάλη ευλογία όταν γίνονται παρακλήσεις για τέτοιες ψυχές από την πλευρά ανθρώπων, τις οποίες αισθάνονται σαν ευεργεσία εκείνες οι ψυχές, και η παροχή της δύναμης από τέτοιες παρακλήσεις έχει ως αποτέλεσμα την παροχή φωτός. Με αυτό τον τρόπο καθαρίζεται η σκέψη τους και οι ψυχές αρχίζουν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν. Ωστόσο, δεν θα μπορούν ποτέ να απολαύσουν την ευτυχία μιας αντάμωσης όσο δεν βρήκαν τον Ιησού Χριστό. . .

Εκεί οδηγούν όλες οι προσπάθειες των φωτεινών όντων, δηλαδή να παρακινήσουν εκείνες τις ψυχές να απευθυνθούν στον Ιησού Χριστό για βοήθεια. . .  Αφού η κατάσταση του σκοταδιού είναι η κατάσταση των αλύτρωτων όντων, η κατάσταση εκείνων που μπήκαν στο άλλο βασίλειο χωρίς τον Ιησού Χριστό και που πρέπει για αυτό πρώτα να Τον βρουν εκεί. Η αγάπη μπορεί επίσης να παρακινήσει μια ψυχή να φωνάξει και να παρακαλέσει τον Ιησού Χριστό να τη φροντίσει μέσα στα βάσανά της. Και στην περίπτωση που μια τέτοια επίκληση ανεβαίνει στον Ιησού Χριστό για χάρη της άλλης ψυχής, Αυτός κοιτάζει μάλιστα με ευχαρίστηση αυτή την αγάπη. . .  Τότε πλησιάζουν εκείνες τις ψυχές βοηθοί με εντολή Του. . .  Και κάποτε και εκείνες οι ψυχές θα βιώσουν μια αντάμωση και θα επαινούν και θα ευχαριστούν Εκείνον Που τις απελευθέρωσε από τα βάσανά τους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6852                15-6-1957

(Εικοστή επέτειος) «Στην αρχή ήταν ο Λόγος. . .»

[Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηνύματος δεν μεταφράστηκε από μένα.  Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της νέας Γης“, σελ. 27  - 29. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος θα είναι για όλη την αιωνιότητα. Ο Λόγος είναι η απόρροια της αγάπης Μου, είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα σε Μένα και σε κάθε ον που έχω δημιουργήσει το οποίο, αφού έχει αποκτήσει πλέον συνείδηση του εγώ του, επιθυμεί να συνδεθεί μαζί Μου. . .  Χάρη σε αυτή την επιθυμία, τη θέλησή του δηλαδή να Με ακούσει, μπορεί και το αγγίζει η δύναμη της αγάπης, η οποία χαρακτηρίζει το Λόγο. . .  Αυτός δίνει στο ον την απόδειξη ότι υπάρχει ένα άλλο Ον Που επικοινωνεί μαζί του με αυτό τον τρόπο. . .  Ο Λόγος εκπήγασε από Μένα όταν εκπορεύτηκαν από μέσα Μου τα όντα και ήρθαν στη ζωή. Έδωσα τότε σε αυτά τα όντα την ικανότητα να ακούσουν εσωτερικά κάτι το οποίο εισέδυε μέσα τους ως Λόγος. . .  ως διαμορφωμένη σκέψη. . .  αποδεικνύοντάς τους έτσι την παρουσία ένος δεύτερου Όντος το Οποίο ήθελε να επικοινωνήσει μαζί τους. . .

Τα «δημιουργημένα» πλέον όντα χρειάζονταν το Λόγο Μου και για αυτό η ρήση: στην αρχή ήταν ο Λόγος. Εγώ είμαι προαιώνιος, αλλά όσο δεν υπήρχε κανένα ον τροποθετημένο έξω από Μένα δεν υπήρχε ανάγκη να ακουστεί ο λόγος Μου. . .  Μόνο όταν δημιουργήθηκαν πλέον τα όντα παρουσιάστηκε η ανάγκη να μιλήσω μαζί τους για να αυξήσω τη μακαριότητά τους. Τα όντα δεν μπορούσαν μεν να Με δουν, όμως έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να Με ακούν και να συμμετέχουν στις σκέψεις Μου οι οποίες ηχούσαν μέσα τους ως «λόγια». Και αυτά τα λόγια τα παρότρυναν πάλι σε σκέψεις, στην ελεύθερη δραστηριότητα της διανοητικής ικανότητας και της θέλησής τους. . .

Διότι το καθένα είχε τοποθετηθεί ως ανεξάρτητο ον έξω από Μένα, ωστόσο όφειλε επίσης να μένει διαρκώς συνδεδεμένο μαζί Μου μέσω της ανταλλαγής των σκέψεων, οι οποίες εκφράζονταν μέσα από το «Λόγο». Ήταν ασύλληπτη η αγάπη που Με πλημμύριζε όταν δημιουργούσα όντα τα οποία ήταν κατ’εικόνα Μου. Η δε ανάγκη να επικοινωνώ μαζί τους Με παρακινούσε να τους μιλώ και να τους εκδηλώνω την αγάπη Μου. Έτσι αισθάνονταν και τα ίδια το δεσμό που τα ένωνε με το Ον αυτό το Οποίο τα αγαπούσε απεριόριστα. . .

Η αγάπη Μου έρρεε επομένως υπό τη μορφή του Λόγου προς αυτά τα όντα, τα οποία μπορούσαν επίσης να Μου την ανταποδίδουν, δεδομένου ότι όντας παράγωγα της αγάπης Μου, ως εκ τούτου και η δική τους πρωταρχική φύση ήταν «αγάπη». . .  Συνεπώς μπορούσαν να Με καταλαβαίνουν και να Μου αποκρίνονται. Επίσης είχαν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους διά του Λόγου. . .  αλλά επρόκειτο πάντα μόνο για τις σκέψεις που έρρεαν από Εμένα προς εκείνα με τη μορφή του Λόγου. . .  Διότι ο Λόγος είχε την αρχή του σε Μένα, ο Οποίος είμαι ο Ίδιος ο προαιώνιος Λόγος. . .  η γενεσιουργό Δύναμη των πάντων, η Οποία στην ουσία Της είναι Αγάπη. Και ο Λόγος θα υφίσταται για όλη την αιωνιότητα. . .

Εγώ είμαι προαιώνιος. . .  Ο Λόγος είχε μια αρχή, εντούτοις θα παραμείνει και αυτός για όλη την αιωνιότητα, γιατί τα όντα που δημιούργησα δεν μπορούν ποτέ να παρέλθουν. Έτσι και Εγώ θα τους μιλώ αέναα για να τους δίνω ευδαιμονία με την ομιλία Μου, γιατί αέναα θα ρέει και η δύναμη της αγάπης Μου για τα δημιουργήματά Μου αγγίζοντας και ευφραίνοντάς τα με τη μορφή του Λόγου Μου. Εγώ ο Ίδιος είμαι ο Λόγος και επίσης αποδεικνύω την ύπαρξή Μου στα δημιουργήματά Μου μέσω του Λόγου. Έστω και αν δεν μπορούν να Με δουν, μπορούν όμως να Με ακούσουν και να αισθανθούν ότι τους μιλώ Εγώ ο Ίδιος. . .  ο άπειρος Θεός και Δημουργός τους. Και η άπειρη αγάπη Του εκδηλώνει με αυτό τον τρόπο ότι υφίσταται αποδεδειγμένα ένας δεσμός ανάμεσα στο Δημιουργό και στο δημιούργημα, ανάμεσα στον Πατέρα και στο παιδί Του.

Και ο Λόγος θα ηχεί σε όλη την αιωνιότητα, επειδή ποτέ δεν μπορεί να παρέλθει η αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου, οπότε και εκείνα θα βιώνουν επ’άπειρον αυτή την αγάπη. . .  Θα μιλώ αέναα στα παιδιά Μου και θα αφήνω το Λόγο Μου να ηχεί σε όλο το άπειρο. Δεν πρόκειται να μιλώ μόνο με τις πνευματικές οντότητες που βρίσκονται στο φως, αλλά θα μιλώ επίσης και στους ανθρώπους της Γης, οι οποίοι γνωρίζουν ακόμα πολύ λίγα για την απέραντη αγάπη του Πατέρα για τα παιδιά Του. . .  Θα χρησιμοποιώ τότε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλοντας από μόνος του να συνδεθεί μαζί Μου θα γίνει ένα εργαλείο που θα Με υπηρετεί. . .  Διότι πρέπει να μάθουν όλοι οι άνθρωποι ότι υπάρχω και να έχουν παράλληλα μια απόδειξη υπό τη μορφή του Λόγου Μου, το οποίο είναι η ακτινοβολία της θείας αγάπης που έχει πάρει συγκεκριμένη μορφή. . .

Αλλά το αν δέχονται την ομιλία Μου και το αν αγγίζει την καρδιά τους εξαρτάται πάντοτε από την καλή τους θέληση, την οποία δεν θέλω να κερδίσω με τη βία. . .  Ωστόσο, όποιος έχει καλή θέληση θα αναγνωρίσει Εμένα τον Ίδιο μέσα στο Λόγο. Άλλωστε όποιος δεχθεί μια φορά συνειδητά να ακούσει τα λόγια Μου, προσλαμβάνει ταυτόχρονα και την ακτινοβολία της αγάπης Μου, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να μείνει χωρίς αποτέλεσμα επάνω του. . .  Μακάριος όποιος δέχεται συνειδητά να του απευθύνω το Λόγο. . .  Διότι αυτός περνά εθελοντικά στην περιοχή της αγάπης Μου, η οποία του παρέχεται τότε αδιάκοπα. Και έτσι φτάνει πάλι σε εκείνη την κατάσταση όπου Με ακούει παντοτεινά και ακατάπαυστα, γιατί έχει συνδεθεί ολόψυχα πάλι μαζί Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6854                18, 19 κ. 20-6-1954

Όλες οι δημιουργίες στο σύμπαν είναι σχολεία. . .

Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αλήθεια μόνο σπάνια όσο επιμένουν ακόμα στα λανθασμένα διανοητικά τους αγαθά και όσο η βάση τους είναι πάντα οι λανθασμένες σκέψεις τους και όσο δεν επιδιώξουν να ελευθερωθούν από αυτές. Για αυτό το λόγο η κάθε λανθασμένη θεωρία είναι ένα καλό όπλο του αντιπάλου με τον οποίο αντιμετωπίζει την καθαρή αλήθεια, με αποτέλεσμα να βγαίνει συχνά νικητής. Όταν μια λανθασμένη θεωρία έχει καταφέρει να ριζωθεί, ξεριζώνεται πολύ πιο δύσκολα, και είναι πιο εύκολο να δασκαλευτεί ένας εντελώς ανήξερος άνθρωπος παρά ένας άνρθωπος που ήδη αποδέχθηκε γνώσεις, οι οποίες όμως είναι λάθος.

Και πάντα υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς την αλήθεια. . .   δηλαδή να τη ζητήσει κανείς από Εμένα τον Ίδιο με πλήρη επιθυμία για την αλήθεια. . .  Όποιος παίρνει αυτό το δρόμο θα είναι και ικανός να ελευθερωθεί από την πλάνη, αφού θα την καταλάβει ξαφνικά σαν πλάνη, γιατί βοηθάω να αποκτήσει την αλήθεια κάθε άνθρωπος που Μου το ζήτησε. . .  Όποιος λαμβάνει υπόψη του ολόκληρη την πορεία της ανάπτυξης, όποιος σκέφτεται μια φορά με σοβαρότητα το νόημα και το σκοπό της επίγειας ζωής. . .  όποιος υποβάλλει στον εαυτό του την ερώτηση τι μπόρεσε να παρακινήσει ένα σοφό Δημιουργό να φτιάξει τις δημιουργίες και να βάλει τον άνθρωπο μέσα σε αυτές τις δημιουργίες, αυτός ερευνά επίσης τη σχέση που έχει ο ίδιος με το Δημιουργό του. . .

Και δεν θα ησυχάσει ώσπου να πάρει μια απάντηση που να τον ικανοποιήσει. Αλλά αυτή μπορεί να του τη δώσει μόνο ο Ίδιος ο Δημιουργός, ο Οποίος ήταν η αρχή του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί αμέσως να διαβλέψει και να καταλάβει το σωτήριο σχέδιο της αγάπης Μου, γιατί κατέχει μόνο μια ελαττωματική κατανόηση εάν δεν ζει ένα παραδειγματικό ζωή με αγάπη. Αλλά μπορεί να διορθώσει αυτό το ελάττωμα μέσω μιας ζωής με ανιδιοτελή αγάπη για το διπλανό. . .  Και μόλις έχει λάβει γνώση του σωτήριου σχεδίου της αγάπης Μου, του είναι αδύνατο να επιτρέψει να υπάρξει ακόμα μέσα του μια λανθασμένη σκέψη. Αφού τότε του είναι ολοφάνερο και κατανοητό αυτό που παρακίνησε Εμένα και το δημιουργικό Μου Πνεύμα να φτιάξω ολόκληρη τη δημιουργία και άρα επίσης εσάς τους ανθρώπους.

Ήταν η Αγάπη σε απεριόριστο βαθμό, η Οποία ήθελε να εκδηλωθεί, η Οποία λοιπόν δημιούργησε όντα και τα έβγαλε έξω από τον Εαυτό Της και αυτά τα όντα είχαν ύψιστη τελειότητα.  Ήταν φτιαγμένα έτσι ώστε μπορούσαν επίσης να ενεργήσουν και να διαμορφώσουν με ελεύθερη κρίση. Βρίσκονταν αφάνταστα ψηλά κα έπεσαν στο βάθος. . .  επίσης με ελεύθερη κρίση. Πρέπει ωστόσο αναπόφευκτα να φτάσουν ξανά στο ύψος όπου ήταν αρχικά. Έπεσαν με την ελεύθερη θέλησή τους και θα πρέπει να διανύσουν την άνοδο επίσης με την ελεύθερη θέλησή τους. Εγώ όμως, η ατελείωτη αγάπη του Οποίου τα δημιούργησε και την ατελείωτη αγάπη του Οποίου θα κατέχουν πάντα τα πλάσματα, βοηθώ συνέχεια αυτά τα πεσμένα όντα να ανεβαίνουν στα ύψη.

Ποτέ δεν θα σπρώξω πίσω ένα ον το οποίο αγαπώ και το οποίο ήδη κατάφερε να φτάσει σε ένα ορισμένο ύψος, ποτέ δεν θα το εμποδίσω να ανέβει ψηλότερα, γιατί αυτό θα αντέβαινε στην ατελείωτη αγάπη Μου. . .  Αντίθετα, κάνω τα πάντα για να το τραβάω ασταμάτητα προς τα πάνω, αλλά δεν το εξαναγκάζω. Αφήνω στο ον την ελευθερία του, με την προϋπόθεση ότι έχει φτάσει στο στάδιο της συνείδησης του εγώ του. . .  αντίθετα με το στάδιο της ανάπτυξης όπου ανεβαίνει υποταγμένο στο αναγκαστικό νόμο. Σε αυτή την κατάσταση επομένως ανεβαίνει σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στο ύψος, γιατί δεν έχει πια αυτή την ικανότητα. . .  Μόλις όμως πήρε πίσω την ελευθερία της θέλησής του, το ον δεν εξαναγκάζεται πια με κανέναν τρόπο, βοηθάται όμως συνέχεια για να μπορέσει να φτάσει ψηλά εάν το θέλει. . .

Χύνεται ένας βαθμός της χάρης ο οποίος θα έφτανε πλήρως για να πετύχει το ον στη Γη ξανά την αρχική του κατάσταση, εφόσον χρησιμοποιήσει καλά αυτή τη χάρη. Η αγάπη και το έλεός Μου ανήκουν αδιάκοπα στα όντα που έχουν ενσαρκωθεί ως άνθρωποι στη Γη με σκοπό την τελευταία δοκιμασία της θέλησής τους, και πράγματι δεν τους δίνω λίγα. . .  Κάνω οτιδήποτε είναι κατάλληλο για να τα οδηγήσω προς την τελειότητα. Επομένως το ον έχει τη δυνατότητα να πετύχει αυτή την τελειότητα. Και έτσι πρόκειται για μια ορισμένη αποτυχία, μια μην εκμετάλλευση της χάρης, μια εσωτερική αντίσταση, όταν δεν πετυχαίνει την τελειότητα. Πρόκειται τότε για δικό του φταίξιμο, τις συνέπεις του οποίου πρέπει να υποστεί το ίδιο, γιατί είχε τα πάντα στη διάθεσή του, γιατί ο άνθρωπος πέρασε από τις χάρες χωρίς να τις προσέξει, χωρίς να προσέξει αυτά που του πρόσφεραν η αγάπη και το έλεός Μου. . .

Η προηγούμενη πορεία, μέχρι την ενσάρκωση ως άνθρωπος, ήταν μια συνεχής άνοδος. . .  Η ψυχή είχε ήδη πετύχει ένα υψηλό επίπεδο όταν της δόθηκε η δυνατότητα να ενσαρκωθεί. Και η ελεύθερη θέλησή της στο στάδιο ως άνθρωπος μπορεί να της επιφέρει και πάλι την οπισθοδρόμηση στο βάθος. . .  Ποτέ όμως δεν θα προκαλέσει μια οπισθοδρόμηση το δικό Μου θέλημα, ποτέ δεν θα βάλω το ον πίσω σε μια κατάσταση η οποία βρίσκεται ήδη πίσω του, την οποία δηλαδή είχε ήδη ξεπεράσει, αλλά αυτή την κατάσταση τη δημιούργησε μόνο του το ον, επέστρεψε εθελοντικά εκεί όπου βρισκόταν πολύ πιο πριν μέσα σε ανείπωτα βάσανα. Η ελεύθερη θέλησή του επέτρεψε κάτι τέτοιο, η οποία όμως θα μπορούσε το ίδιο καλά να στραφεί προς τα πάνω, η οποία θα μπορούσε να επιδιώξει τον πιο καταπληκτικό στόχο: την ολοκληρωτική ενοποίηση μαζί Μου. . .

Το ότι οι άνθρωποι κάνουν κατάχρηση της ελεύθερης θέλησής τους πολύ περισσότερο από το ό,τι τη στρέφουν προς τη σωστή κατάσταση είναι μόνο η συνέπεια της μην αναγνώρισής τους του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. . .  Η πτώση δεν θα ήταν δυνατή εάν οι άνθρωποι απευθύνονταν με πίστη σε Εκείνον για βοήθεια, ο Οποίος πέθανε στο σταυρό για να αποκτήσει για τους ανθρώπους την ενδυνάμωση της θέλησής τους. . .  Και ποτέ δεν θα μπορέσει να πετύχει ένας άνθρωπος την τελειοποίηση κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Γη χωρίς τον Ιησού Χριστό, γιατί τον βαραίνει ακόμα τη αχρική ενοχή, η οποία δίνει στον αντίπαλο εξουσία πάνω του. Και στην περίπτωση που η ψυχή μπαίνει στο άλλο βασίλειο αλύτρωτη, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση της αδυναμίας όπως στη Γη και έχει ανάγκη, ακριβώς όπως στη Γη, τη βοήθεια του θεϊκου Λυτρωτή για να ανέβει από το βάθος και να φτάσει ψηλά. . .

Της προσφέρεται βοήθεια και στο επέκεινα, αλλά δεν αγγίζεται η ελεύθερη θέλησή της να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Και έτσι μπορεί και εκεί να ανέβει ή να πέσει. . .  Όμως δεν πιέζεται ποτέ από Μένα να ανέβει στα ύψη και δεν τη σπρώχνω στο βάθος, βαδίζει από μόνη της στο δρόμο της με πλήρη ελευθερία βούλησης. Και επομένως μια εκ νέου πορεία στη Γη ως άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει μόνο τότε που θα την ήθελε η δική του θέληση του όντος, αφού μια μεταφορά πίσω σε μια κατάσταση την οποία διένυσε ήδη το ον δεν συμφωνεί με το δικό Μου θέλημα, γιατί έχω πράγματι αρκετές άλλες δυνατότητες για να ευνοήσω την πρόοδο της ανάπτυξής του.

Ένα ον όμως που αποβίωσε από τη Γη σε ανώριμη κατάσταση έχει μια εντελώς αδύνατη θέληση. Επίσης τις περισσότερες φορές δεν ξέρει ότι βρίσκεται ήδη στο επέκεινα, αλλά νομίζει ότι είναι ακόμα στη Γη και τα βάζει με τη μοίρα του, γιατί αισθάνεται μόνο βάσανα και δυστυχία. . .  Αλλά παραμένει τις περισσότερες φορές κοντά στους ανθρώπους στη Γη που έχουν ίδιες αντιλήψεις και που επομένως είναι επίσης ατελείς. Και προσπαθεί να εκφράζεται μέσω εκείνων των ανθρώπων, μεταδίδει τις σκέψεις του σε εκείνους και τους ωθεί συχνά σε πράξεις που ήθελε να κάνει το ίδιο στη Γη ή τις οποίες έκανε. . .

Ποτέ δεν επιτρέπεται σε μια τέτοια ψυχή μια εκ νέου ενσάκρωση στη Γη, ακόμα και αν αυτό ήταν η επιθυμία της, γιατί για αυτή την ψυχή μια εκ νέου πορεία στη Γη θα αποτελούσε έναν αυξημένο κίνδυνο μιας ακόμα βαθύτερης πτώσης, κάτι που καταλαβαίνει και εμποδίζει η αγάπη και η σοφία Μου. Όσο αυξάνεται η κατανόησή του ενδυναμώνεται και η θέληση ενός όντος στο επέκεινα, και τότε θα ήταν μάλιστα δυνατό η ελεύθερη θέληση ενός όντος να πάρει πάλι από μόνη της μια απόφαση και να επιδιώξει ένα στόχο. . .  Αυξημένη κατανόηση όμως σημαίνει και φως. . .  Και μέσα σε αυτή τη λάμψη του φωτός η ψυχή βλέπει τότε και το πεδίο δραστηριότητας που την περιμένει και βλέπει ταυτόχρονα και τη βέβαιη άνοδό της στα ύψη. . .

Η ελεύθερη θέλησή της στρέφεται τότε αποφασιστικά στο στόχο που βρίσκεται μπροστά της και δεν θα ζητούσε να επιστρέψει στη Γη, η οποία φαίνεται τότε στο όν σαν μια κάθειρξη, από την οποία ξέφυγε και στην οποία δεν θα ήθελε ποτέ πια να γυρίσει πίσω εθελοντικά. . .  Της αναθέτονται όμως πάλι καθήκοντα στο άλλο βασίλειο, απαιτείται από αυτή μια υπηρετική δραστηριότητα, η οποία θέλει την ολοκληρωτική της ενεργητικότητα. Ανάλογα με την πνευματική της ωριμότητα, η κάθε δραστηριότητα γίνεται μέσα σε ένα από τα ατελείωτα σχολεία Μου. Αυτά τα σχολεία Μου είναι οι αμέτρητες δημιουργίες εκτός της Γης. . .  οι κόσμοι και τα άστρα, τα οποία όλα περιέχουν πνευματικά όντα με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Εκείνοι οι κόσμοι λοιπόν προέκυψαν επίσης από τη θέληση της αγάπης Μου και υποδέχονται ξανά και ξανά νέα όντα, ο βαθμός της ωριμότητας των οποίων ανταποκρίνεται ακριβώς σε εκείνο ή στο άλλο άστρο, στο οποίο μπορούν τότε να εκτελέσουν το καθήκον που τους ανατέθηκε: να συμμετέχουν και πάλι στο λυτρωτικό έργο με υπηρετική αγάπη. Η ψυχή δεν έχει ανάγκη για αυτό μια γήινη υλική εξωτερική μορφή. Αλλά έχει τη συνειδητότητα του εγώ της και είναι επομένως πάντοτε και παντού ικανή να αναγνωρίσει τον εαυτό της και να ενεργήσει αυθαίρετα με τη δύναμή Μου, αν μόνο έχει γίνει δεκτική του φωτός. Και έχει τότε μόνο την επιθυμία να βοηθήσει να παραλάβουν φως και εκείνες οι ψυχές που βαδίζουν ακόμα στο σκοτάδι, κάτι που μπορεί να καταλάβει καλά. Και σαν ένα κακό όνειρο αναπολεί το χρόνο της στη Γη, όπου την περιέβαλλε ένα βαρύ περίβλημα και όπου δεν κατείχε καμία ελευθερία.

Μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η ψυχή αποφασίζει εθελοντικά για μια εκ νέου επίγεια πορεία. Αλλά τότε την ακτινοβολεί το φως ήδη σε ένα βαθμό ώστε καταλαβαίνει πόση βοήθεια σημαίνει για τους ανθρώπους στη Γη όταν τους δημιουργείται ένας απευθείας σύνδεσμος από το βασίλειο του φωτός. . .  Και για να χαρίσει στους ανθρώπους την ευλογία ενός τέτοιου συνδέσμου επωμίζεται εθελοντικά αυτή την αποστολή, για την οποία καταλαβαίνει, ως ένα φωτεινό ον, ότι είναι πολύ σύντομη. Ένα τέτοιο φωτεινό ον δεν μπορεί πια να πέσει κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, αφού παρόλο που ζει στη Γη κάτω από τις ίδιες συνθήκες ζωής, η ψυχή έχει τόση δύναμη και δεν κόβει ποτέ την επαφή μαζί Μου, και επομένως προμηθεύεται διαρκώς με τη δύναμη από Εμένα για να εκτελέσει επιτυχώς την αποστολή της. . .

Συνεπώς δεν χρειάζεται πια να δώσει τη δοκιμασία της θέλησής της, η οποία απαιτείται από κάθε ον που είναι ακόμα ατελές. Όταν ένα ατελές ον άφησε μια φορά ανεκμετάλλευτες τις μπόλικες χάρες που ρέουν κοντά του, πρέπει και να υποστεί τις συνέπειες της παράλειψής του. . .  Δεν μπορεί να περιμένει ότι θα του προσφέρονται ξανά και ξανά οι ίδιες δυνατότητες, από τις οποίες μπορεί και πάλι να περάσει χωρίς να τις προσέξει εξαιτίας της τυφλότητας και της αντίστασής του σε Μένα. Ωστόσο, η αγάπη και το έλεός Μου δεν εγκαταλείπει κανένα ον, και αυτό που το ον δεν πετυχαίνει σε αυτή τη Γη μπορεί να το κατορθώσει ακόμα σε ένα από τα ατελείωτα σχολεία Μου. . .  μπορεί κάποτε να πετύχει τη μακαριότητα, ακόμα και αν διαρκέσει ατελείωτους καιρούς. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6855                21 κ. 23-6-1957

Μόλυνση του αέρα – του νερού – της τροφής. . .

Ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να μπορέσει να περιμένει από σας το ίδιο που περιμένετε από αυτόν. Στον καθένα θα πρέπει να δώσετε δικαιοσύνη, όπως περιμένετε το ίδιο από εκείνον. Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά, μην πιστεύετε ότι έχετε μεγαλύτερα δικαιώματα από το συνάνθρωπό σας όταν πρόκειται να είστε οι ωφελιμένοι όσων σας χαρίστηκαν ελεύθερα από Μένα. . .  όσων δεν αποκτήσατε μόνοι σας, αλλά όσα έχουν στη διάθεσή τους στο ίδιο βαθμό όλοι οι άνθρωποι. . .  Αυτά αφορούν πνευματικά και γήινα αγαθά, τα οποία η αγάπη Μου και το δημιουργικό Μου θέλημα έχει πάντα έτοιμα για σας.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται όλα τα δώρα που παραλαβαίνετε από το χέρι Μου. . .  τα οποία δεν μπορείτε να κατασκευάσετε μόνοι σας, τα οποία υπάρχουν ερήμην σας και τα οποία συμβάλλουν στην ύπαρξή σας. . .  τα οποία επομένως είναι μια προϋπόθεση για τη φυσιολογική σας ζωή και των οποίων δεν πρέπει να αποστερηθεί κανένας άνθρωπος, αλλιώς θα κινδύνευε η ζωή αυτού. Πρόκειται για τα ζωτικά αγαθά στα οποία έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος και των οποίων δεν πρέπει να τον αποστερήσουν οι συνάνθρωποι. Κάτι τέτοιο είναι μια παράβαση της αιώνιας τάξης Μου και έχει σοβαρές συνέπειες, οι οποίες δεν έχουν επιπτώσεις μόνο στους ένοχους ανθρώπους αλλά επίσης στα δημιουργήματα, και μπορούν επομένως και να οδηγήσουν στη διάλυση αυτών.

Θα το καταλάβετε αυτό εάν μόνο σκεφτείτε ποια ζωτικά στοιχεία έχετε ανάγκη και φανταστείτε τη διαφορετικότητα αυτών. . .  εάν διαπιστώσετε τον αέρα και το νερό και τη φύση τους και τα αποτελέσματά τους πάνω στον εαυτό σας, δηλαδή ότι εκείνα χαρίζουν στον άνθρωπο πλήρη υγεία, ενώ μπορούν επίσης να προκαλέσουν αρρώστιες και την καταστροφή των σωματικών οργάνων όπου μέσω της ανθρώπινης θέλησης γίνεται μόλυνση του αέρα και του νερού, το αποτέλεσμα της οποίας είναι ανυπολόγιστες ζημιές. . .  Ο αέρας και το νερό είναι δώρα του Θεού, τα οποία έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος και τα οποία για το λόγο αυτό παίρνει από το χέρι Μου. Και η αμαρτωλή φύση των ανθρώπων εκδηλώνεται ήδη μέσω του γεγονότος ότι δεν διστάζουν να μολύνουν αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά ζωτικά αγαθά με έναν τρόπο που προκαλεί απειλητικές για τη ζωή των συνανθρώπων ζημιές. . .

Και έτσι όπως ο κάθε άνθρωπος αγαπά τη δική του ζωή, αμαρταίνει στην περίπτωση που επηρεάζει αρνητικά τις πιο σημαντικές ζωτικές ανάγκες του συνανθρώπου, στην περίπτωση που συμβάλλει στο να κινδυνεύσει η ζωή του συνανθρώπου. . .  Και «διακινδύνευση της ζωής» πρέπει να θεωρείται επίσης όταν αποστερεί κανείς της φυσιολογικής της ποιότητας την τροφή που παράγει η γη για τους ανθρώπους και για τα ζώα, όταν η γη πάνω στην οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η τροφή παίρνει μια διαφορετική ποιότητα διαμέσου τεχνιτών μέσων, με αποτέλεσμα τα προϊόντα που καλλιεργούνται να περιέχουν ουσίες που δεν είναι καθόλου ωφέλιμες για το ανθρώπινο σώμα.

Οι άνθρωποι παρεμβαίνουν σε φυσικούς νόμους, θέλουν κατά κάποιον τρόπο να βελτιώσουν, δηλαδή να παρουσιάσουν τα δημιουργήματά Μου σαν ελαττωματικά, θέλουν να κάνουν τη γη να παράγει μεγαλύτερες σοδειές και χρησιμοποιούν για αυτό λάθος μέσα. . .  Αφού θα έπρεπε μονάχα να Μου ζητήσουν την ευλογία Μου και πράγματι θα είχαν ευλογημένες σοδειές. . .  Ένα επιπλέον αμάρτημα σε αυτό τον τομέα είναι και το μάζεμα των καρπών πριν να έχουν ωριμάσει. . .  όταν η απληστία και η υλιστική σκέψη εμποδίζουν τη φυσιολογική διαδικασία της ωρίμανσης και όταν με αυτό τον τρόπο το ανθρώπινο σώμα εξαναγκάζεται να αρχίσει τον αγώνα με τις ακόμα ανώριμες ουσίες. . .  κάτι που δεν είναι μια καθαρά σωματική, αλλά και μια πνευματική υπόθεση, η οποία συχνά είναι άγνωστη σε σας τους ανθρώπους.

Όλα αυτά όμως σημαίνουν τη μην τήρηση του νόμου της αιώνιας τάξης Μου. Ο άνθρωπος προξενεί ζημιά στον συνάνθρωπό του, δεν δρα δίκαια απέναντί του και συμβάλλει στο να αυξάνεται συνεχώς το χάος πάνω στη Γη, επειδή μόνο όταν ο άνθρωπος ζει την επίγεια του ζωή εντελώς σύμφωνα με τη νομική τάξη, προκύπτουν καλά  αποτελέσματα για το κορμί και την ψυχή του. Και ο κάθε άνθρωπος έχει αξίωση για να διατηρείται η τάξη της φύσης. Αφού δημιούργησα ό,τι υπάρχει μέσα στη δημιουργία όχι μόνο για έναν άνθρωπο αλλά για όλους τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη για τη σωματική του ζωή τον καθαρό αέρα, το καθαρό νερό και την καλή τροφή, και κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να προκαλέσει στο συνάνθρωπο μια ζημιά την οποία δεν επιθυμεί για τον εαυτό του.

Κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πια τη ζωή των συνανθρώπων τους. Πειραματίζονται ανενδοίαστα με κάθε τρόπο και πάντα μόνο από φιλοδοξία, από απληστία ή από τη δίψα για εξουσία, και έτσι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή με υγεία. Και άρα θριαμβεύει εκείνος που θα ήθελε να καταστρέψει όλα τα πλάσματα για να απελευθερώσει τα πνευματικά στοιχεία που είναι φυλακισμένα μέσα τους, υποθέτοντας λάθος ότι αυτά θα του ανήκουν τότε και πάλι. . .  Παραδόθηκαν στον έλεγχο εκείνου όλοι οι άνθρωποι που παραβαίνουν τη θεϊκή τάξη. Τους ψιθύρους εκείνου ακολουθούν και δεν προσέχουν τις εντολές Μου, οι οποίες απαιτούν αγάπη και δικαιοσύνη. . .

Ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και το δικό του συμφέρον και δεν τον θίγει η μοίρα του συνανθρώπου. Και ούτε και τη ζωή του συνανθρώπου δεν την έχει πια ιερή και όσια, αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει το εξής, το οποίο όμως πρέπει να περιμένετε με βεβαιότητα: ότι μερικοί άνθρωποι θα διακυβεύσουν τη ζωή όλων των ανθρώπων, γιατί θα παραβιάσουν τους θεϊκούς φυσικούς νόμους. . .  γιατί κάποτε τα στοιχεία θα απελευθερωθούν και θα προκαλέσουν τεράστιες συμφορές, κάτι για το οποίο θα δώσουν την αφορμή οι ίδιοι οι άνθρωποι που αμαρταίνουν ενώπιον της θεϊκής τάξης, ενώπιον της εντολής Μου της αγάπης για τον Θεό και για το διπλανό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6858                26-6-1957

Η επίγεια πορεία των αγγελικών οντοτήτων. . .

Το να έχουν την ευκαιρία να διανύσουν τον επίγειο δρόμο είναι επίσης η επιθυμία οντοτήτων που δεν έπεσαν, οι οποίες ζουν μάλιστα μέσα σε αφάνταστη μακαριότητα, οι οποίες ωστόσο δεν μπόρεσαν ακόμα να αποκτήσουν την ύψιστη τελειότητα, την κατάσταση του παιδιού του Θεού, η οποία προϋποθέτει την πορεία πάνω στη Γη. Η επιθυμία εκείνων των όντων εκπληρώνεται και αυτά διανύνουν τότε τον επίγειο τους δρόμο κάτω από αφάνταστα δύσκολες συνθήκες ζωής. Τις περισσότερες φορές όμως πετυχαίνουν τον τελευταίο στόχο, παρόλο που ως άνθρωποι δεν ξέρουν από πού έρχονται.

Αλλά αντιμετωπίζουν πολύ συχνά πολύ σφοδρούς πειρασμούς και η επίγεια τους ζωή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επώδυνη. Ωστόσο, οι ψυχές τους, αφού προέρχονται από πάνω, είναι πρόθυμες για αγάπη σε αυξημένο βαθμό, και συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα το σκοπό της επίγειας τους ζωής και ακολουθούν ακλόνητα το στόχο τους, παρά την εξωτερικά δύσκολη μοίρα τους, παρά τις αρρώστιες και τα κάθε είδους δεινά. Το να πετύχουν την κατάσταση του παιδιού του Θεού είναι ο ύψιστος στόχος εκείνων των όντων στο πνευματικό βασίλειο, κάτι το οποίο όμως μπορούν να κατορθώσουν μόνο υπερνικώντας το βάθος. . .

Και έτσι ιδιαίτερα κατά καιρούς του χαμηλότατου πνευματικού επιπέδου των ανθρώπων ενσαρκώνονται τέτοια όντα με σκοπό να φέρουν μια λάμψη φωτός σε εκείνον τον κόσμο όπου υπάρχει βαθύ σκοτάδι. . .  Αφού όπου δρα στη Γη ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος να ζήσει με αγάπη, εκεί θα λάμπει πάντα ένα απαλό φως που θα αγγίζει τις ψυχές των συνανθρώπων με ευεργετικό τρόπο. Και το ον του φωτός φέρνει πάντα μαζί του στη Γη μια τέτοια απαλή λάμψη φωτός, γιατί η αγάπη μέσα στην ψυχή δεν χρειάζεται να αναφτεί, αλλά φέγγει ήδη ως μια φλογίτσα όταν η ψυχή μπαίνει στην επίγεια ζωή.

Αλλά απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους φέρονται συχνά εχθρικά οι συνάνθρωποί τους, με αποτέλεσμα εκείνοι να πρέπει να αποδειχθούν καλοί. . .  Πρέπει δηλαδή επίσης να δώσουν τη δοκιμασία της θέλησής τους, την οποία απαιτεί η πορεία τους στη Γη. Αφού σε εκείνους επιτίθεται ιδιαίτερα ο αντίπαλος του Θεού, γιατί ελπίζει ότι θα μπορέσει να προξενήσει την πτώση τους, κάτι το οποίο κάποτε δεν κατάφερε. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν είναι εκτεθειμένος στη δύναμή του χωρίς καμία προστασία, γιατί οι πνευματικοί του φίλοι τού συμπαραστέκονται πάντα και του διοχετεύουν δύναμη, για την οποία παρακαλά και πάντα τον Θεό. Αφού μια ψυχή από πάνω δεν εγκαταλείπει ποτέ το δεσμό της με τον Θεό, μολονότι και η δική της θέληση και πράξη είναι εντελώς ελεύθερες.

Και κατά τους καιρούς της πνευματικής παρακμής επομένως εμφανίζονται ανάμεσα στους ανθρώπους ξανά και ξανά αγγελιφόροι του φωτός και της αγάπης, άνθρωποι που πρεσβεύουν δημόσια τον Θεό και που εργάζονται για Αυτόν και για το βασίλειό Του. . .  άνθρωποι τους οποίους γεμίζει το Πνεύμα Του και οι οποίοι κηρύσσουν με ζήλο και πεποίθηση τον θεϊκό Λυτρωτή τον Ιησού Χριστό και οι οποίοι θεωρούν αποστολή της ζωής τους να οδηγήσουν τους συνανθρώπους στο σταυρό. Αφού συλλαμβάνουν βαθύτερα τη σημασία της σταυρικής θυσίας και αφού γνωρίζουν επίσης τον κίνδυνο μέσα στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι. . .  Αφού η ζωή τους με αγάπη τούς χαρίζει αυτή τη γνώση, και για αυτό το λόγο μπορούν να είναι ένθερμοι υποστηριχτές του Ιησού Χριστού και του λυτρωτικού Του έργου.

Ακριβώς κατά τους καιρούς της μέγιστης πνευματικής ένδειας έρχονται στη Γη βοηθοί από πάνω, αλλά χωρίς την παραμικρή γνώση για την καταγωγή τους. Αφού και αυτοί πρέπει να δώσουν τη δοκιμασία της θέλησής τους, πρέπει συχνά να διανύσουν τον πιο δύσκολο δρόμο στη Γη για χάρη του στόχου τους. Επομένως, δεν πρέπει καθόλου να επηρεαστούν από την πνευματική πλευρά με έναν τρόπο ώστε να εξαναγκαστούν η σκέψη, η ομιλία και η πράξη τους. . .  Αλλά μπορούν πάντα να περιμένουν βοήθεια όταν την έχουν ανάγκη, γιατί παίρνουν και πάντα το δρόμο προς τον Θεό, τον Οποίο αναγνωρίζουν ως τον Πατέρα τους και τον Οποίο αγαπούν από τα βάθη της καρδιάς τους. . .  Για αυτό το λόγο οι καρδιές τους είναι πάντα ανοιχτές για την παροχή δύναμης από το πνευματικό βασίλειο, και τις περισσότερες φορές πετυχαίνουν βέβαια το στόχο τους και κινδυνεύουν μόνο τότε που συνάπτουν στη Γη δεσμούς που θέλουν να τους τραβήξουν προς τα κάτω.

Η ψυχή δεν χρειάζεται να φοβάται ότι θα πέσει στο βάθος, υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος να μην πετύχει τον ύψιστο βαθμό του φωτός. Παρ’όλα αυτά όμως δεν θα χάσει την κάποτε μακαριότητά της. . .  μόνο που δεν θα είναι πια το αγγελικό ον που δεν μπορεί παρά να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού, που δεν μπορεί παρά να σκέφτεται και να δρα σύμφωνα με το θεϊκό θέλημα, αλλά βάδισε στη Γη και απόδειξε την ελεύθερη θέλησή της και την κατεύθυνση αυτής, με αποτέλεσμα να μπορέσει να μπει σε ύψιστες σφαίρες του φωτός και να είναι απερίγραπτα μακάρια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6860                29-6-1957

Χωρίς τον Ιησού Χριστό καμία απελευθέρωση. . .

Με έχετε ανάγκη εάν θέλετε να απελευθερωθείτε από τον αντίπαλό σας. . .  Δεν μπορείτε να αποδεσμευτείτε από αυτόν με τη δική σας δύναμη, πρέπει να έχετε βοήθεια, την οποία μπορεί να σας φέρνει μόνο ένας: ο Ιησούς Χριστός, ο Οποίος νίκησε τον αντίπαλο μέσω του θανάτου Του στο σταυρό. . .  Μέσα σε Αυτόν ήμουν Εγώ ο Ίδιος, και Αυτός και Εγώ είμαστε ένα, άρα πρέπει να Με φωνάξετε και να ζητήσετε τη βοήθειά Μου μέσα στον Ιησού Χριστό, και πράγματι η βοήθεια θα σας παρασχεθεί. . .  Στην περίπτωση που αποδέχεστε έναν Θεό χωρίς όμως να είστε ικανοί να συμβιβάσετε τον Ιησού Χριστό, τον θεϊκό Λυτρωτή, με αυτό τον Θεό, δεν αποδέχεστε τον Θεό με πεποίθηση, αρθρώνετε μόνο κάτι με το στόμα σας χωρίς να το πιστέψετε βαθιά στο εσωτερικό σας. Και σε αυτή την περίπτωση βαδίζετε τελικά στον επίγειο δρόμο σας χωρίς Εμένα και δεν θα μπορείτε να απελευθερωθείτε από εκείνον που Μου φέρεται εχθρικά και που σας ελέγχει ακόμα και από τη δύναμη του οποίου δεν μπορείτε να ξεφύγετε μόνοι σας.

Με έχετε ανάγκη, να το ξέρετε αυτό. . .  ή όμως δεν πληρείτε το σκοπό της επίγειας σας ζωής: την αποδέσμευσή σας από εκείνον. . .  τον οποίο ακολουθήσατε κάποτε εθελοντικά. . .  και την προσέγγισή σας σε Μένα, στον προαιώνιο Θεό και Πατέρα σας. Είμαι πάντοτε πρόθυμος να σας βοηθήσω να ξεφύγετε από εκείνον, αλλά αυτή τη βοήθεια πρέπει να Μου τη ζητήσετε, γιατί αποφασίζει επίσης η θέλησή σας για να σας απελευθερώσω. Αφού εκείνος έχει το ίδιο δικαίωμα για σας όσον καιρό έχετε ακόμα την ίδια θέληση με εκείνον, η οποία σημαίνει την απομάκρυνσή σας από Μένα. Την αδυναμία σας ως πεσμένα όντα όμως την έλαβα υπόψη Μου. . .  Ένας άνθρωπος πέθανε για σας στο σταυρό από αγάπη και από έλεος, ο Οποίος ήξερε για αυτή την αδυναμία σας και ο Οποίος ήξερε επίσης ότι σας ήταν αδύνατο να σπάσετε οι ίδιοι τα δεσμά τα οποία σας έβαλε ο αντίπαλός Μου, παρόλο που το φταίξιμο ήταν δικό σας.

Μέσα σε αυτό τον άνθρωπο Ιησού ενσαρκώθηκα ο Ίδιος, γιατί ευσπλαχνιζόμουν την αδύναμη, αβοήθητη, βασανιστική κατάστασή σας και γιατί ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα να επιστρέψετε σε Μένα και να μπείτε στην αρχική σας κατάσταση, η οποία είναι για σας ελευθερία και μακαριότητα. . .  Εγώ επομένως έκανα για σας ως άνθρωπος μια εξιλαστήρια θυσία, εξιλέωσα κατά κάποιον τρόπο μέσα στον άνθρωπο Ιησού την ενοχή της κάποτε αποστασίας σας από Μένα και πρόσφερα στον αντίπαλό Μου τα λύτρα για εσάς, προκειμένου να σας χαρίσει την ελευθερία, εφόσον την επιθυμήσετε οι ίδιοι. . .  Αυτή την επιθυμία όμως πρέπει και να την εκφράσετε, πρέπει να θέλετε να έρθετε κοντά Μου και πρέπει να θέλετε να συγκαταλεχθείτε μεταξύ εκείνων τις ψυχές των οποίων εξαγόρασα από τον κύριό σας. . . 

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, πρέπει να Με φωνάξετε μέσα στον Ιησού Χριστό και θα είστε ικανοί να το κάνετε εάν Τον πιστέψετε, εάν πιστέψετε στην ενανθρώπησή Μου μέσα σε Εκείνον. . .  Μόνο τότε πιστεύετε με πεποίθηση και σε Εμένα τον Ίδιο, τότε θα έχω ζωντανέψει μέσα σας και τότε δεν βαδίζετε πια χωρίς Εμένα πάνω στον επίγειο σας δρόμο, αλλά θα πετύχετε και βέβαια το στόχο σας. Και να παρουσιάσετε στον εαυτό σας μια φορά με σοβαρότητα το ερώτημα σχετικά με το σκοπό και το στόχο της επίγειας σας ζωής και σχετικά με την πραγματική σας αποστολή. . .  Και να έχετε μόνο τη σοβαρή θέληση να μην είστε αποτυχημένοι στο τέλος της ζωής σας πάνω σε αυτή τη Γη. . .

Και εάν έχετε αυτή τη θέληση, ζητήστε βοήθεια από τον Έναν Που μόνο μπορεί να σας βοηθήσει: από τον Ιησού Χριστό. . .  Αφού Αυτός και Εγώ είμαστε ένα, και όταν φωνάζετε Εκείνον, φωνάζετε Εμένα, και η παράκλησή σας δεν θα ηχήσει χωρίς να την ακούσω. Αφού όποιος θα ήθελε στα σοβαρά να πετύχει το στόχο της επίγειας του ζωής, η σκέψη του θα οδηγηθεί σύντομα σωστά και αυτός θα καταλάβει ότι χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει βοήθεια. . .  Την εσώτατη θέληση, την εσώτατη επιθυμία όμως δεν μπορώ να τις καθορίσω. . .  είναι ελεύθερες. . .  Μπορώ μόνο να σας προειδοποιώ και να σας νουθετώ ξανά και ξανά, μπορώ να σας παροτρύνω να σκεφτείτε. . .  Εσείς όμως πρέπει να δράσετε σύμφωνα με αυτή την εσωτερική επιθυμία σας και ανάλογη θα είναι και η κατάσταση της ωριμότητάς σας όταν φύγετε από αυτή τη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6861                30-6-1957

Αξιοποίηση της επίγειας ύπαρξης. . .

Η ύπαρξή σας στη Γη δεν αξιοποιείται αρκετά από εσάς τους ανθρώπους. Τη θεωρείτε αυτονόητη και δεν σκέφτεστε το σκοπό για τον οποίο σας χαρίστηκε. Μερικές φορές ακόμα και διαμαρτύρεστε ενάντια στο ότι τοποθετηθήκατε στον κόσμο χωρίς να το θέλατε, στην περίπτωση που δεν σας αρέσουν αυτά που συμβαίνουν στην επίγεια σας ζωή. Και όμως την αποδεχθήκατε με πλήρη γνώση, εκείνη σας παρουσιάστηκε πριν την ενσάρκωσή σας και δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επίγεια μοίρα σας, γιατί βλέπατε σε αυτή μια δυνατότητα να απελευθερωθείτε οριστικά από όλα τα υλικά σας δεσμά.

Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι πρέπει να διανύσετε τον επίγειο δρόμο ως άνθρωποι παρά τη θέλησή σας. Αφού δεν εξαναγκάζω κανένα ον μόλις έχει πετύχει έναν ορισμένο βαθμό της ωριμότητας, με αποτέλεσμα να μην είναι πια υποταγμένο στο αναγκαστικό νόμο. Και όλοι εσείς που βρίσκεστε στη Γη είχατε εκείνο το βαθμό της ωριμότητας ο οποίος μόνο επιτρέπει την ενσάρκωση στη Γη. Αλλά έπρεπε να σας παρθεί η ανάμνηση στο βασανιστικό προηγούμενο στάδιο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσατε ποτέ να πετύχετε στη Γη το στόχο που σας τέθηκε. Αλλά μην ξεσηκώνεστε κατά της μοίρας που καθορίζει την επίγεια σας πορεία. . .  μόνο αφήστε να πειστείτε ότι η επίγεια σας πορεία δεν είναι άσκοπη και να ξέρετε πως ό,τι και να σας συμβεί κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής υπηρετεί αυτό το σκοπό: να ωριμάσετε για μια ζωή μέσα στην ελευθερία και στη μακαριότητα.

Αλλά όσο θεωρείτε την επίγεια σας ζωή μόνο αυτοσκοπό, θα μουρμουρίζετε και θα παραπονιέστε και θα εξεγείρεστε εσωτερικά όταν εκείνη δεν σας χαρίζει πλήρη ικανοποίηση. Ξέρετε όμως επίσης ότι οι ίδιοι είστε ανίσχυροι απέναντι στη μοίρα σας, και αυτό θα έπρεπε να σας βάλει σε σκέψεις. . .  Αφού όταν ξεσηκώνεστε. . .  σε ποιον είναι τότε απευθυσμένη η αποδοκιμασία σας; Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσετε μια Δύναμη Που είναι πιο ισχυρή από εσάς, η Οποία επομένως σας επέβαλε αυτό που σας αγανακτά ή σας κάνει ανικανοποίητους;!

Και όταν αναγνωρίζετε αυτή τη Δύναμη Που σας έδωσε κάποτε τη ζωή σας και Που καθόρισε τη ζωή σας και μετά, πρέπει και να αναγνωρίσετε σε αυτή τη Δύναμη ότι δίνοντάς σας τη ζωή αποσκοπεί σε κάτι. Και ως αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης πρέπει να Της υποταχθείτε και πρέπει μόνο να Την παρακαλέσετε να είστε ικανοί να εκμεταλλευτείτε την επίγεια σας ζωή σύμφωνα με αυτό το σκοπό, προκειμένου να μην τη ζήσετε μάταια. Αλλά από τη μια ξέρετε για τη δική σας αδυναμία, και παρ’όλα αυτά δεν υποκύπτετε στην ισχυρότερη Δύναμη, η Οποία αποδεικνύει τον Εαυτό Της συνέχεια πάνω σας. . .  Και επομένως δεν εκμεταλλεύεστε τη ζωή σας, αλλά μόνο ξεσηκώνεστε εσωτερικά και προσπαθείτε αυθαίρετα να διαμορφώσετε τη ζωή σας σύμφωνα με τη θέλησή σας. . .

Και μπορείτε να το κάνετε αυτό χωρίς να σας εμποδίσω. Αλλά όσο έχετε την αγάπη και το έλεός Μου, πρέπει και να παρεμβαίνω και να σας δείχνω ξανά και ξανά τη δύναμή Μου. Αφού μόνο αυτό μπορεί να έχει το αποτέλεσμα να Μου υποταχθείτε κάποτε εθελοντικά, να καταλάβετε ότι η επίγεια ζωή σας είναι μόνο ένα βήμα προς το σκοπό, όχι όμως αυτοσκοπός. . .  Και μόνο τότε θα ανταποκριθείτε στην πραγματική αποστολή της ζωής σας, θα εμπιστευτείτε στη Δύναμη την Οποία αναγνωρίσατε, θα Της υποταχθείτε εθελοντικά και θα Της ζητήσετε ηγεσία και δύναμη για να τελειώσετε επιτυχώς την επίγεια σας πορεία.

Αφού όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν το μέγιστο όφελος για τις ψυχές τους ακόμα και από την πιο δύσκολή επίγεια ζωή, αλλά μόνο όταν βρουν τη σωστή στάση απέναντι σε Μένα, στον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό τους. . .  όταν αναγνωρίσουν σε Μένα τον Θεό τους αλλά και τον Πατέρα τους, ο Οποίος πράγματι θα ήθελε μόνο να χαρίζει μακαριότητες στα παιδιά Του και ο Οποίος για αυτό το λόγο εφαρμόζει τα πιο διαφορετικά μέσα, προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. . .  Τότε η επίγεια τους πορεία θα γίνεται όλο και πιο εύκολη, γιατί τη διανύουν μαζί Μου, στον Οποίο είναι τότε εντελώς αφοσιωμένοι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6864                3-7-1957

Η Γη είναι ο τόπος της καταστροφής. . .

Διάβολος. . .

Ο αντιπρίγκιπας διορίζει και όλους τους υπηρέτες του για να νικήσει στον τελευταίο αγώνα πάνω σε αυτή τη Γη, και το σκοτάδι όλων αυτών των ότων τα κάνει να πιστέψουν ότι θα νικήσουν. Ο αντίπαλος μεν έχει μεγαλύτερη επιτυχία στους ανθρώπους στη Γη όσο πιο κοντά είναι η Κρίση, η τελευταία μέρα αυτής της Γης. . .  Αλλά η φαινομενική νίκη είναι για αυτόν η βέβαιη απόλεια. Αφού εκείνους τους οποίους πιστεύει ότι τους έχει κερδίσει θα αφαιρεθούν και πάλι από την επιρροή του για να φυλακιστούν εκ νέου μέσα στην ύλη με σκοπό την ανοδική τους ανάπτυξη. Και επίσης πολλοί από τους υπηρέτες του θα δεθούν μέσα στη σκληρή μορφή, γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ στο βάθος ώστε να σκληρύνει η πνευματική τους ουσία, δηλαδή το ον χάνει ξανά τη συνειδητότητα του εγώ του και θα πρέπει, διαλυμένο σε μεμονωμένα μικρά μόρια, να διανύσει ακόμα μια φορά την πορεία πάνω στη Γη.

Κατά την τελευταία περίοδο είναι ενσαρκωμένα στη Γη πολλά από αυτά τα χαμηλά όντα και αυτό επιτράπηκε από τον Θεό, αφού θα έπρεπε να δοθεί και σε εκείνα μια δυνατότητα να λυτρωθούν μέσω της επίγειας τους πορείας ως άνθρωποι. . .  Αλλά με λίγες εξαιρέσεις αυτά τα όντα χρησιμοποιούν μόνο την ευκαιρία να επενεργήσουν πάνω στους συνανθρώπους τους με αρνητικό τρόπο, δηλαδή πρεσβεύουν δημόσια και ελεύθερα ότι ανήκουν στον αντίπαλο του Θεού. Και για αυτό το λόγο τούς περιμένει η ίδια μοίρα όπως και εκείνον. . .  να δεθούν και πάλι για ατελείωτους καιρούς. Ένα τέτοιο ον θα μπορούσε πράγματι να λυτρωθεί, γιατί στη Γη λαμβάνει γνώση του Ιησού Χριστού και γιατί θα χρειαζόταν μόνο να Του παραδοθεί για να απελευθερωθεί από τον μέχρι τότε κύριό του. . .

Αλλά είναι κακά μέχρι τα βάθη της καρδιάς τους και τα γεμίζει το σατανικό πνεύμα. . .  Και μαζί με αυτά λοιπόν εργάζεται ο αντιπρίγκιπας και είναι πράγματι επιτυχής καθ’όσον δυσκολεύει σε πολλούς ανθρώπους την επιστροφή τους στον Θεό, καθ’όσον η επιρροή τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των φωτεινών οντοτήτων που με εντολή του Θεού είναι επίσης ασταμάτητα δραστήριες στη Γη, με άμεσο ή και με έμμεσο τρόπο. Αφού είναι ενσαρκωμένα στη Γη και πολλά φωτεινά όντα ενόψει των καταστάσεων κατά την τελευταία περίοδο. Αφού και οι δύο κύριοι αγωνίζονται για τις ψυχές των ανθρώπων και οι δύο κύριοι εφαρμόζουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να κερδίσουν επιρροή πάνω στις ψυχές. . .

Και έτσι πλησιάζει όλο και περισσότερο η ώρα του τέλους και εσείς οι άνθρωποι πιέζεστε όλο και περισσότερο από την αντίπαλη δύναμη. Η ενέργεια σατανικών δυνάμεων θα είναι όλο και πιο φανερή και όλο και πιο σπάνιες θα είναι η ησυχία και η ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Αφού ακόμα και εκείνοι που ψάχνουν να βρουν την ειρήνη δεν θα μπορούν να προστατευτούν από την επιρροή εκείνων των δυνάμεων. . .  Ωστόσο, ας μην αφήνουν να παρασυρθούν, ας επωμιστούν τα δύσκολα με αφοσίωση και ας επικαλούνται πάντα μόνο τον Θεό και τη συμπαράστασή Του. . .

Ας παραδοθούν με εμπιστοσύνη σε όλα τα καλά πνευματικά όντα για να διευθέσουν αυτά τους φαινομενικά αναπόφευκτους καβγάδες. Αφού τα μέσα του αντιπάλου είναι να ξεσηκώσουν τους ανθρώπους τον ένα ενάντια στον άλλο, να τους εξηγείρουν, να ενοχλήσουν την ειρήνη. Και βρίσκει τόσους πολλούς ανθρώπους που τον μιμούνται, που μέσω του τρόπου δράσης τους αποδεικνύουν ότι του ανήκουν, που δεν αμύνονται ενάντια στις σατανικές δυνάμεις που τους θέτουν κάτω από την κατοχή τους και που εκτελούν πρόθυμα αυτά που απαιτούν εκείνες από αυτούς. Και πρόκειται για σιχαμάρες όπως μπορούν να τις μηχανευτούν μόνο στην κόλαση, με αποτέλεσμα κατά το τέλος να ζήσουν στη Γη πραγματικοί διάβολοι και να μην υπάρχει πια χώρος για τους λίγους καλούς, πιστούς και έμπιστους στον Θεό ανθρώπους.

Η Γη έχει γίνει ένας τόπος της καταστροφής και πρέπει για αυτό το λόγο να καθαριστεί ξανά από αυτά τα παιδιά της κόλασης. . .  Αφού θα έπρεπε να χρησιμεύσει για σταθμό ωρίμανσης στο πνευματικό που βρίσκεται λίγο πριν την τελειοποίησή του και σε λίγο δεν θα δώσει πια αυτή τη δυνατότητα. Για αυτό το λόγο θα γίνει μια βίαιη διαδικασία καθαρισμού και αυτό που ο αντίπαλος πιστεύει ότι το έχει κερδίσει θα αφαιρεθεί και πάλι από τον έλεγχό του. . .  τα νέα δημιουργήματα θα απορροφήσουν το πνευματικό, ο αντίπαλος θα δεθεί μαζί με τους οπαδούς του. . .  Και θα υπάρχει ειρήνη πάνω στη νέα Γη, η οποία πράγματι θα γεννηθεί ξανά ως ο παράδεισος για όλους όσοι θα παραμείνουν πιστοί στον Θεό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

 

6865                4-7-1957

Η έμπρακτη αγάπη είναι νόμος στη Γη και στο επέκεινα. . .

Για κάθε άνθρωπο στη Γη και για κάθε ον στο πνευματικό βασίλειο ισχύει ο ίδιος νόμος: το να δρα με αγάπη. Στη Γη η έμπρακτη αγάπη βοηθά στο να τελειωποιηθεί ένα ον, και επομένως πρέπει να την ασκήσουν και τα ακόμα ανώριμα όντα στο άλλο βασίλειο, προκειμένου να προχωρήσουν στο δρόμο προς τα πάνω. Και όταν το ον έχει φτάσει επάνω, όταν έχει τελειωποιηθεί στο βαθμό όπου είναι δεκτικό του φωτός, η αδιάκοπη έμπρακτη αγάπη θα κάνει πάλι ευτυχισμένο αυτό το ον, γιατί τότε εκείνη σημαίνει τη «μετάδοση του φωτός» το οποίο λαμβάνει το ίδιο. . .  γιατί η αδιάκοπη έμπρακτη αγάπη είναι θεϊκή ενέργεια και άρα η τήρηση του προαιώνιου νόμου.

Αφού η αγάπη είναι τα πάντα. . .  Εγγυάται την ένωση με τον Θεό και την αιώνια μακαριότητα, τη λύτρωση του ακόμα ατελούς πνευματικού, τη διατήρηση όλων όσα υπάρχουν και επίσης τη γένεση πάντα νέων δημιουργημάτων, τα οποία αιτιολογούνται από τη θεϊκή τάξη και από την αφάνταστη αγάπη Του. Η αγάπη είναι η δύναμη που ενεργεί συνέχεια σε ολόκληρο το σύμπαν, στη γήινη και στην πνευματική σφαίρα. Είναι η ίδια ο θεϊκός νόμος, και μια παράβαση εκείνης είναι και αμετάκλητα μια πράξη της καταστροφής που δεν αφορά μόνο τα γήινα δημιουργήματα, αλλά που έχει αποτέλεσμα και σε πνευματικές καταστάσεις, πράγμα που είναι ευδιάκριτο για εκείνον που έχει ιερό και όσιο αυτό το νόμο.

Για αυτό το λόγο και στο πνευματικό βασίλειο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο όταν τα όντα παρέβηκαν το νόμο της αγάπης. Αφού και τα ίδια, τα οποία ήταν κάποτε όντα τέλειας ομορφιάς, έχουν γίνει παραμορφωμένα, αηδιαστικά όντα, και ως τέτοια τα καταλαβαίνουν οι οντότητες του φωτός. Αυτές ωστόσο δεν απομακρύνονται από εκείνα με απέχθεια, αλλά θέλουν να τα βοηθήσουν με εύσπλαχνη αγάπη να ανακτήσουν την κάποτε μορφή τους που ανταποκρίνεται στο νόμο της θεϊκής τάξης.

Χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει καμία τάξη, καμία αρμονία, καμία ειρήνη, χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει καμία μακαριότητα. . .  Και όλες οι καταστάσεις τις οποίες αισθάνεται ένα ον ως ελαττωματικές ή βασανιστικές είναι αποδείξεις του ότι λείπει στο ον η αγάπη, του ότι έχει βγει από τη θεϊκή τάξη. Και όλες εκείνες οι καταστάσεις δεν θα αλλάξουν ώσπου να έχει μεταμορφωθεί σε αγάπη το ίδιο το ον. Αλλά δεν πρέπει να καταλάβει κανείς από αυτά την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου στη Γη, η οποία στερείται της τελειωποιημένης ομορφιάς, η οποία παρουσιάζει συχνά ακόμα και παραμορφώσεις, οι οποίες είναι αφορμές για ερωτήσεις και αμφιβολίες. . .

Αφού μέσα σε μια τέτοια εξωτερική μορφή μπορεί να κρύβεται μια καλοσχηματισμένη ψυχή που πήρε εθελοντικά μια τέτοια εξωτερική μορφή για χάρη της βέβαιης τελειοποίησής της. . .  Και το ίδιο μπορούν μέσα σε εξωτερικά τέλειους ανθρώπους να βρίσκονται εκείνες οι παραμορφωμένες ψυχές. Αφού το κύριο θέμα είναι μόνο το πνευματικό ον, το οποίο πρέπει επομένως να υποταχθεί στο νόμο της θεϊκής τάξης για να είναι μακάριο. Αφού μια ζωή με αγάπη δημιουργεί μόνο πνευματικές αξίες, αφού τα επίγεια είναι εφήμερα, ενώ τα έργα της αγάπης ακολουθούν τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Εάν οι άνθρωποι στη Γη είχαν ήδη την πνευματική όραση, θα μπορούσαν και να δουν το αποτέλεσμα της έμπρακτης αγάπης πάνω στις ψυχές, και με έκπληξη θα κοίταζαν πάντα μόνο τις τέλειες ομορφιές που βαδίζουν ανάμεσά τους.

Μια τέτοια απόδειξη όμως δεν μπορεί να χαριστεί στους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να ενταχθούν στο νόμο της θεϊκής τάξης με πλήρη ελευθερία. . .  Και επίσης οι πνευματικοί φίλοι και βοηθοί μπορούν να πλησιάσουν τις ατελείς ψυχές στο επέκεινα μόνο καλυμένοι, και αυτές πρέπει με πλήρη ελευθερία της θέλησής τους να ακολουθήσουν τις συμβουλές εκείνων, οι οποίες πάντα παροτρύνουν τις ψυχές να δρουν με αγάπη. Αλλά δεν μπορούν να απαλλαχθούν από αυτό το νόμο, από την τήρησή του. . .  Πρέπει να γεννηθεί η αγάπη και μέσα σε εκείνες, αλλιώς δεν θα μπορούν ποτέ να αποκτήσουν τη μακαριότητα. Αφού μόνο η αγάπη ακυρώνει τον χωρισμό από τον Θεό, μόνο η αγάπη καταφέρνει την ένωση μαζί Του. . .  Και μόνο η αγάπη επιστρέφει στο ον την κατάσταση της τελειότητας, έτσι όπως προέκυψε κάποτε από το χέρι του Θεού. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

6866                5-7-1957

Η αναγνώριση και η αποδοχή μιας δημιουργικής Δύναμης. . .

Στις περισσότερες φορές είναι άγνωστοι στον άνθρωπο ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας του ύπαρξης, αφού εφόσον δεν πιστέψει με σοβαρότητα όσα του δίδαξαν σχετικά, εκείνες οι διδασκαλίες είναι ασήμαντες για αυτόν. Και συνεπώς θα παρακολουθεί πάντα μόνο τα γήινα συμβάντα και τη μοίρα της δικής του ζωής και θα είναι λιγότερο ή περισσότερο ικανοποιημένος από αυτά, αλλά πάντα μόνο ενόψει των επίγειων αποτελεσμάτων και της δικής του κατάστασης ή των δικών του συνθήκεων ζωής. Και θα παραμένει για εκείνον τον άνθρωπο πάντα μόνο ένα ερώτημα στο οποίο δεν θα μπορεί να απαντήσει από μόνος του [Τι ακριβώς αφορά αυτή η πρόταση είναι αβέβαιο και στην πρωτότυπη γερμανική πρόταση. Σ.τ.μ.] Βαδίζει τότε και σε μια κατάσταση της εσωτερικής αδιαφορίας ή σε μια κατάσταση όπου τα βάζει εσωτερικά με τη μοίρα του, αλλά δεν θα τον ικανοποιήσει ποτέ πλήρως η επίγεια του ύπαρξη, η οποία του φαίνεται άσκοπη.

Μπροστά στα μάτια του βρίσκεται ένα πέπλο. . .  Εάν μπορεί να το ανασύρει, θα δει μια λαμπερή περιοχή, η οποία θα τον γοητεύσει να μπει και η οποία θα τον απελευθερώσει από την αδιαφορία του απέναντι στην επίγεια του ζωή. Αφού τότε θα καταλάβει το στόχο του και θα τον επιδιώξει. . .  Αλλά είναι δύσκολο να ανοίξει κανείς τα μάτια εκείνων των ανθρώπων για να μπορέσουν να δουν κάτι που τους ήταν άγνωστο μέχρι τότε. . .  Ποτέ όμως δεν θα μπορεί πια να κλείσει τα μάτια του ο άνθρωπος που έριξε μια φορά μια ματιά σε μια περιοχή όπου υπάρχει φως και ζέστη, όπου γνώση και κατανόηση τού χάρισαν επιτυχία, όπου του ήθραν από μόνες τους απαντήσεις σε άλυτα μέχρι τότε ερωτήματα, όπου του άστραψε η αλήθεια, η οποία του χαρίσε ολοκληρωτική διαφώτιση και ικανοποίηση.

Και για αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να θεωρήσει ότι έχει γνώσεις κανένας άνθρωπος που να μην αισθάνεται την εσωτερική ειρήνη και μια εσωτερική ευτυχία. Αφού αυτός δεν κοίταξε ακόμα μέσα σε εκείνη την αστραφτερή περιοχή. Μπροστά στα μάτια του βρίσκεται ακόμα το πέπλο που σκοτεινιάζει τα πάντα, που καλύπτει τα πάντα, ακόμα και στην περίπτωση που επίγειες γνώσεις γεμίζουν τον άνθρωπο, οι οποίες ωστόσο δεν του χαρίζουν ποτέ το αίσθημα εκείνης της εσωτερικής ευχαρίστησης, επειδή είναι εφήμερες. Μόνο ο σωστός στόχος καθαρίζει τη σκέψη του ανθρώπου, και ο σωστός στόχος αποτελείται από το να θέλει ο άνθρωπος να εξερευνήσει εκείνες τις περιοχές που παραμένουν κλειστές σε εκείνον που ερευνά μόνο με τη λογική του.

Μπορούν όμως να εξερευνηθούν. . .  Και αυτό είναι που αμφισβητούν οι άνθρωποι. . .  δηλαδή ότι είναι δυνατόν να εξιχνιάσουν τα μυστήρια του αιώνιου δημιουργικού Πνεύματος, ότι αυτό το δημιουργικό Πνεύμα είναι το Ίδιο πρόθυμο να τα αποκαλύψει σε εκείνον που ζητά στα σοβαρά διαφώτιση. Όποιος ψάχνει και βρίσκει πλήρη ικανοποίηση μέσα στον κόσμο, δεν επιθυμεί να ξέρει αυτά που του είναι κρυμμένα. . .  Όποιον όμως δεν ικανοποιεί ο κόσμος, αυτός θα έπρεπε να στρέψει την προσοχή του σε άλυτα προβλήματα, θα έπρεπε να σκεφτεί παραπέρα, δεν θα έπρεπε να τον ικανοποιήσουν οι αποκλειστικά επίγειες γνώσεις. Θα έπρεπε να ψάξει μια σχέση ανάμεσα στον εαυτό του ως πλάσμα και στο προαιώνιο δημιουργικό Πνεύμα, άσχετα με το πώς φαντάζεται Αυτό.

Θα έπρεπε να αναγνωρίσει και να παραδεχθεί αυτή τη σχέση, γιατί ο ίδιος είναι ανίσχυρος απέναντι στη μοίρα. . .  Και θα έπρεπε επίσης να κάνει προσπάθεια να συνδεθεί με το προαιώνιο δημιουργικό Πνεύμα. . .  με τη Δύναμη την Οποία μπορεί να καταλάβει πάνω του και την Οποία θα έπρεπε επομένως και να αποδεχθεί. Τότε μπαίνει ήδη σε μια περιοχή η οποία του ήταν άγνωστη μέχρι τότε, αφού εκείνη η Δύναμη τού αποκαλύπτεται. . .  Θέλετε δεν θέλετε να το πιστέψετε αυτό εσείς οι άνθρωποι. . .  έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αυτή την ύψιστη Δύναμη να σας εκδηλωθεί μόνο και μόνο διά της θέλησής σας. . .  Μπορείτε να Της ζητήσετε αφάνταστα πολλά και μπορείτε επίσης να τα παραλάβετε, αφού Εκείνη δεν σας αρνείται τον Εαυτό Της, γιατί είστε τα πλάσματά Της και γιατί. . .  παρόλο που είστε μεμονωμένοι από Εκείνη. . .  είστε και θα παραμένετε άρρηκτα συνδεδεμένοι μαζί Της.

Η έννοια του Θεού μπορεί να μην σας είναι εντελώς κατανοητή, αλλά σημασία έχει μόνο να υποκύψετε στην πανίσχυρη δημιουργική Δύναμη, την Οποία δεν μπορείτε να αρνηθείτε. . .  Και οι σκέψεις σας θα πάρουν τότε εντελώς διαφορετικούς δρόμους, θα αποδεχθείτε χωρίς αντίσταση ρεύματα σκέψεων που περιστρέφονται γύρω από εσάς και που σας χαρίζουν ξανά και ξανά νέες διαφωτίσεις, γιατί ρέουν κοντά σας από εκείνη τη Δύναμη στην Οποία υποκύπτετε, με την Οποία επιθυμείτε να είστε συνδεδεμένοι.

Δεν θα μείνετε χωρίς απαντήσεις όταν κάνετε ερωτήσεις όσο είστε συνδεδεμένοι με εκείνη τη Δύναμη. Αλλά πρέπει να οξύνετε το πνευματικό σας αφτί για να αντιληφθείτε τη λεπτή φωνή που θα σας απαντήσει. . .  δηλαδή θα πρέπει με πραγματικά σοβαρή επιθυμία να περιμένετε τις σκέψεις που θα σας εισρεύσουν, αφού αυτές είναι οι εκδηλώσεις εκείνης της πανίσχυρης Δύναμης, η Οποία θέλει να αποκαλυφθεί σε εκείνον που επιθυμεί στα σοβαρά να Τη γνωρίσει. . .  Κανένας σκεπτόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή τη Δύναμη, άσχετα με το πώς Τη λέει. . .  αλλά Αυτή υπάρχει, και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι το προϊόν Της. . .  ένα ον που έχει την ικανότητα σκέψης και μια δική του θέληση.

Και άρα πρέπει κανείς να αναγνωρίσει και στο δημιουργικό Πνεύμα την ικανότητα σκέψης και τη θέληση, τα γνωρίσματα μιας οντότητας ύψιστης τελειότητας. Μόνο αυτή η κατανόηση θα έπρεπε να είναι αρκετή για να εμπιστευτεί κανείς σε αυτή τη Δύναμη, να Της ζητήσει ενημέρωση σχετικά με το νόημα και το σκοπό της επίγειας ζωής και να Της δείξει την προθυμία του να επιδιώξει το πραγματικό στόχο. . .  Και τότε ο άνθρωπος, αναγνωρίζοντας τη δική του αδυναμία και τη δική του ελαττωματικότητα, θα παρακαλέσει εκείνη τη Δύναμη να τον υποστηρίξει, να του χαρίσει δύναμη και φως, προκειμένου να μπορέσει να διανύσει επιτυχώς το δρόμο της ζωής του. . .  Και η παράκλησή του δεν θα είναι μάταιη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6867                7-7-1957

Η δύναμη της αγάπης του Θεού εγγυάται την επιτυχία. . .

Μόνο όπου ενεργώ ο Ίδιος υπάρχει επιτυχία. Εκεί όμως εγγυάται η επιτυχία. . .  Αυτή τη βεβαιότητα θα έπρεπε όλοι να υιοθετήσετε, δηλαδή ότι δεν μπορείτε να αποτύχετε σε τίποτα όταν χρησιμοποιείτε τη δύναμή Μου. . .   όταν σας ωθεί η αγάπη και όταν Μου ζητάτε την υποστήριξή Μου. . .  Αφού η αγάπη τραβά κοντά σας Εμένα τον Ίδιο και η προσευχή σας θα εισακουστεί βέβαια, γιατί είναι καλό ό,τι προκύπτει από την αγάπη ως κινητήρια δύναμη.

Για αυτό το λόγο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διαθέτει μια ανεξάντλητη πηγή δύναμης όταν τον ωθεί η αγάπη να συνδεθεί μαζί Μου, με αποτέλεσμα να μπορώ να ενεργήσω μαζί του. Επομένως, ο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να κατορθώσει ασυνήθιστα πράγματα. Αυτά όμως θα φαίνονταν «ασυνήθιστα» μόνο στους συνανθρώπους, ενώ στ’αλήθεια πρόκειται για κάτι το εντελώς φυσιολογικό: να εξελιχθούν ξανά μέσα στον άνθρωπο οι δυνάμεις τις οποίες κατείχε αρχικά το ον που ενσαρκώθηκε ως ψυχή μέσα στον άνθρωπο. . .  να αφήσει δηλαδή αυτό το ον να το ακτινοβολεί ξανά η δύναμη της αγάπης Μου, η απόρριψη της οποίας το έκανε ένα ελαττωματικό και αδύναμο ον. Πράγματι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κατορθώσουν απίστευτα πράγματα αν Μου ζητούσαν τη δύναμη της αγάπης Μου την οποία έχουν στη διάθεσή τους και αν τη χρησιμοποιούσαν. Αφού από την πλευρά Μου δεν χρειάζεται να φοβούνται καθόλου περιορισμούς, από Εμένα τους παρέχεται απεριόριστη δύναμη.

Αυτό όμως προϋποθέτει να Μου ανοιχτεί ο άνθρωπος συνειδητά μέσω μιας παράκλησης την οποία στέλνει επάνω σε Μένα. Τότε λοιπόν το ον απόδειξε εθελοντικά ότι Με πιστεύει και ότι επιθυμεί να είναι συνδεδεμένο μαζί Μου, και τότε θα παραλαβαίνει απεριόριστα. Ένας άνθρωπος που άναψε την αγάπη μέσα του ξέρει και για τη δυστυχία του συνανθρώπου που δεν έχει ούτε γνώση ούτε καμία ακλόνητη πίστη. . .  Ωθείται από την αγάπη μέσα του να βοηθήσει εκείνον και μπορεί να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε τη δύναμή Μου, δηλαδή μπορεί να Μου ζητήσει συμπαράσταση, και τότε ενεργώ ενωμένος μαζί του, ή και αυτός ενεργεί ενωμένος μαζί Μου. . .

Αλλά πρέπει πάντα η αγάπη να επιδιώξει να κάνει ένα έργο βοήθειας για να πετύχει αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχουν ιδιοτελή συμφέροντα, πρέπει να είναι μονάχα για η προθυμία του να βοηθήσει που θα παρακινήσει τον άνθρωπο να επικαλεστεί τη συμπαράστασή Μου για να πετύχει το έργο του. Το αν πρόκειται για μια πνευματική ή για μια σωματική κατάσταση ανάγκης δεν έχει καμία σημασία. . .  Δεν θα του αρνούμαι ποτέ τη δύναμή Μου, αφού η αγάπη ενός ανθρώπου για το συνάνθρωπο είναι η εγγύηση για να μπορεί να προμηθεύεται απεριόριστη δύναμη από Εμένα.

Αφού και αυτό εξηγείται πολύ εύκολα: χωρίς την αγάπη είναι επίσης αδύνατη η πίστη ενός ανθρώπου στη βοήθειά Μου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενεργήσει η δύναμή Μου, ακόμα και στην περίπτωση που το στόμα σας λέει μια προσευχή η οποία μπορεί να είναι καλοπροαίρετη, ενώ χωρίς τη δύναμη της πίστης παραμένει απλά λόγια και επομένως δεν πρόκειται για καμία ζωντανή επίκληση που θα φτάσει στο αφτί Μου. Αφού η αγάπη είναι ήδη η δύναμη η οποία θα δραστηριοποιηθεί τότε, η αγάπη είναι η εγγύηση για την παρουσία Μου και η αγάπη περιέχει μέσα της τη βεβαιότητα της επιτυχίας. Και έτσι θέλω πάντα μόνο να σας διαφωτίζω σχετικά με το γιατί είστε αδύνατοι, σχετικά με το γιατί οι προσευχές σας συχνά δεν εισακούγονται. . .

Μια επίκληση την οποία Μου στέλνει μια καρδιά γεμάτη αγάπη δεν μπορεί να περάσει από το αφτί Μου χωρίς να την ακούσω, γιατί η αγάπη μιλά στην αγάπη και γιατί η αγάπη ανοίγεται πάντα και παρέχει αυτά που έχει ανάγκη κανείς. Μια προσευχή χωρίς αγάπη όμως δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα, διότι δεν φτάνει στο αφτί Μου. Η αγάπη για Μένα ή η αγάπη για το συνάνθρωπο πρέπει να είναι η αφορμή για μια προσευχή για να εκπληρωθεί αυτή. Και η αγάπη για το συνάνθρωπο εκτιμάται πολύ από Μένα, Με κάνει ευτυχισμένο τον Ίδιο και Με κάνει πολύ πρόθυμο να δώσω, ή και. . .  η αγάπη μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην εισροή της δύναμης της αγάπης Μου και κάνει τον άνθρωπο ικανό για ασυνήθιστες ενέργειες, για ασυνήθιστη πειστικότητα, για κάθε είδους ασυνήθιστη βοήθεια.

Αφού η αγάπη είναι δύναμη στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί τίποτα, η οποία παραμένει ήσυχη μόνο τότε που αντιμετωπίζει μια κατάφωρη απονία, πράγμα που ισοδυναμεί με μια αντίσταση, την οποία ωστόσο η αγάπη δεν σπάζει με τη βία, αλλά συγκρατιέται ώσπου να σταματήσει αυτή η αντίσταση. Αλλά τις περισσότερες φορές η αντίσταση δεν αντέχει πολύ απέναντη σε μια αληθινή αγάπη, παραδίδεται ο άνθρωπος στον οποίο η αγάπη θα ήθελε να φέρει βοήθεια. . .  γιατί μπορώ τότε να ενεργήσω ο Ίδιος και γιατί σε Μένα κανείς δεν αντιστέκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

                                                                                                                                               Αμήν

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser