background

επισκέπτες: 4909

Βιβλίο 66

 

6080                16-10-1954

Η επιρροή του αντιπάλου στην ανθρώπινη θέληση. . .

Καταστροφές. . .

Να σας φτάσει να ξέρετε ότι μέσα στη δημιουργία Μου τα πάντα διαδραματίζονται έτσι όπως είναι θέλημά Μου. . .  Δηλαδή ο αντίπαλός Μου δεν μπορεί να επενεργήσει πάνω στη δημιουργία, γιατί του είναι μόνο δυνατό να επιρεάσει εκείνο το πνευματικό που βρίσκεται στην κατάσταση της ελεύθερης θέλησης. . .  δηλαδή τον άνθρωπο. . .  Θέλει όμως να επηρεάσει αυτόν με τον τρόπο ώστε να επενεργήσει ο ίδιος ο άνθρωπος στα έργα της δημιουργίας έτσι ακριβώς όπως αρέσει στον αντίπαλό Μου. Αυτό λοιπόν που είναι εφικτό για τον άνθρωπο μπορεί να ανταποκρίνεται στο δικό Μου θέλημα, μπορεί όμως και να συμφωνεί με τη βούληση του αντιπάλου Μου, γιατί και από τις δύο πλευρές επηρεάζεται ο άνθρωπος. .

Αυτά όμως που γίνονται εκτός της σφαίρας επιρροής του ανθρώπου δεν μπορεί να κατορθωθούν από τον αντίπαλό Μου, αλλά πρέπει να επιρριφθούν μονάχα στη δική Μου ενέργεια, γιατί στον αντίπαλό Μου έχει αφαιρεθεί κάθε εξουσία πάνω στη δημιουργία, πάνω στο ακόμα φυλακισμένο πνευματικό. Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο ο αντίπαλός Μου χρησιμοποιεί ολόκληρη την επιρροή του για να κάνει τους ανθρώπους του χεριού του, έτσι ώστε να δρουν με καταστροφικό τρόπο, γιατί έτσι απελευθερώνεται το δεσμευμένο πνευματικό και ο αντίπαλός Μου πιστεύει ότι μπορεί να το θέσει και πάλι υπό την κατοχή του.

Ούτε αυτό του είναι δυνατό. . .  Μόνο που το απελευθερωμένο πνευματικό επενεργεί τότε με δυσμενή τρόπο σε όλα αυτά που είναι γύρω του, επειδή είναι στην ουσία του «αυτό που βγήκε από την τάξη», με αποτέλεσμα να κάνει άνω κάτω και το περιβάλλον του. . .  δηλαδή μπορεί να κάνει άνω κάτω και ένα φυσικό νόμο. Με έμμεσο τρόπο πρόκειται μάλιστα για το έργο του αντιπάλου Μου, αλλά πάντα μόνο μέσω της ανθρώπινης θέλησης. . .  ενώ επαρκεί το δικό Μου θέλημα για να αποκαταστήσει την τάξη και να είναι δραστήριο με δημιουργικό και ανοικοδομητικό τρόπο σε ολόλκηρο το σύμπαν.

Αυτή η αδυναμία του έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει ο αντίπαλός Μου σχέδια πραγματικά διαβολικού φρονήματος. . .  σχέδια να παροτρύνει τους ανθρώπους να καταστρέψουν την υδρόγειο. . .  παρουσιάζοντάς τους ωστόσο διαφορετικούς στόχους, οι οποίοι τους παρακινούν σε εντονότατη δραστηριότητα. Τις καταστροφές που δεν μπορεί να καταφέρει μόνος του τις αποκρύπτει με δεξιότητα ως αξιοποίηση άγνωστων δυνάμεων άξιας επιδίωξης. . .  Και βρίσκει μάλιστα αρκετούς ανθρώπους πάνω στη Γη που κάνουν αυτό που θέλει και τους οποίους για αυτό προμηθεύει με τη δύναμη να κατορθώσουν εφευρέσεις και αποτελέσματα κάθε είδους.

Οι φυσικές καταστροφές που προκύπτουν από εκείνες πλήττουν τότε μεν δημιουργήματα που έγιναν διά του θελήματός Μου, ωστόσο δεν μπορούν να θεωρηθούν άμεσες εδκηλώσεις της δύναμης του Σατανά, αλλά πρόκειται πάντα για διαταράξεις της τάξης που προκλήθηκαν από την ανθρώπινη βούληση και που έχουν μάλιστα μέγιστη σημασία για την αναπτυξιακή φάση του πνευματικού. . .  τόσο του πνευματικού που κατέχει την ελεύθερη βούληση καθώς και του πνευματικού που είναι ακόμα φυλακισμένο, αφού η πορεία της ανάπτυξης αυτού διακόπτεται και απαιτεί τότε μια αντίθετη δράση από την πλευρά Μου, προκειμένου η διαταραγμένη τάξη να αποκατασταθεί. . .  προκειμένου η διακομμένη ανάπτυξη να συνεχιστεί. Το σχέδιο του αντιπάλου Μου αποτυγχάνει μεν, αφού αυτός δεν κερδίζει το πνευματικό που απελευθερώθηκε, αλλά τους ανθρώπους που έχουν γίνει του χεριού του. . .  δηλαδή το πνευματικό ήδη προχωρημένης ανάπτυξης. . .  τους έχει κερδίσει. Ωστόσο, θα του παρθεί κάθε δικαίωμα και για εκείνους διά της εκ νέου φυλάκισής τους που επίκειται.

Η επιρροή του αντιπάλου Μου στην ελεύθερη θέληση του ανθρώπου είναι πολύ μεγάλη, αλλά εκείνος είναι ανίσχυρος απέναντι σε όλα τα πλάσματα εκτός από τον άνθρωπο. . .  Δεν μπορεί να καταφέρει  τίποτα μόλις η θέληση του ανθρώπου αρνείται να τον βοηθήσει. . .  Και όπου δεν φτάνει η θέληση του ανθρώπου, όπου η θέληση του ανθρώπου δεν έχει καμία επιρροή, εκεί πρόκειται πάντα για τη δική Μου διακυβέρνηση και ενέργεια μέσα στο σύμπαν, ποτέ όμως για μια εκδήλωση της εξουσίας του αντιπάλου Μου, στον οποίο έχει παρθεί κάθε εξουσία, ο οποίος για αυτό όμως προσπαθεί τα πάντα για να κάνει του χεριού του τη βούληση των ανθρώπων, με σκοπό να κατορθώσει μέσω εκείνης αυτά που σχεδιάζει. . .  προς την καταστροφή σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

6081                17-10-1954

Επιτυχία στο τέλος μιας περιόδου της Γης. . .

Επιστήμονες. . .

Πάντα έχει έρθει το τέλος μιας αναπτυξιακής περιόδου τότε που οι άνθρωποι έχουν βγεί από τη θεϊκή τάξη καθ’όσον αισθάνονται ικανοί να επέμβουν στο δημιουργικό σχέδιο του Θεού, γιατί δεν πιστεύουν στον Θεό ως μια δημιουργική Δύναμη και γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να κυριαρχούν μόνοι τους ό,τι υπάρχει. . .  Οι άνθρωποι έχουν μεν, ως κληρονιμιά του Θεού, το δημιουργικό πνεύμα και μπορούν να αυξάνουν κατά πολύ αυτή την κληρονομιά, μπορούν και μαζί με την υποστήριξη του Θεού να καταφέρνουν πράγματα που φαίνονται ακατόρθωτα, παραμένοντας ωστόσο μέσα στη θεϊκή τάξη. . .  όσο προμηθεύονται τη δύναμη για τις ενέργειές τους από τον Θεό. . .  Όμως θα βγουν αμέσως από αυτή την τάξη στην περίπτωση που όλα τα σχέδιά τους έχουν μονάχα γήινους στόχους. . .  στην περίπτωση που απομονώνονται από τον Θεό ως από τη δημιουργική Δύναμη και που πειραματίζονται καθαρά λογικά. . .  στην περίπτωση που χρησιμοποιούν την ίδια τη θεϊκή δημιουργία ως αντικείμενο των πειρμάτων τους, κάνοντας τον εαυτό τους με αυτό τον τρόπο συνεργούς του αντιπάλου του Θεού, στόχος του οποίου είναι να καταστρέψει θεϊκά δημιουργήματα.

Στο τέλος μιας περιόδου της Γης ο κόσμος είναι πάντα γεμάτος από γήινη σοφία. . .  Η επιστήμη πιστεύει ότι έχει βρει τα κλειδιά για όλους τους τομείς, και μόνο σπάνια επέλεξαν οι άνθρωποι τον πνευματικό δρόμο, τον οποίο τους έδειξε ο Θεός για να φτάσουν στις ορθές γνώσεις. . .  Χωρίς Εκείνον όμως οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι, χωρίς Εκείνον τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα και λίγο πολύ οι άνθρωποι μπαίνουν σε επικίνδυνες ζώνες, γιατί οδηγούνται από εκείνον που δεν θέλει το εποικοδομητικό αλλά την καταστροφή. . .  που αφήνει τους ανθρώπους μέσα στην πίστη του ότι κάνουν εποικοδομητικά έργα, ενώ στην πραγματικότηα σκάβουν το δικό τους τάφο. . .  και συμβάλλουν στην καταστροφή της παλιάς Γης.

Αφού η δήθεν πρόοδος της επιστήμης είναι δικό του έργο, το έργο του αντιπάλου του Θεού, ο οποίος ωθεί τους ανθρώπους σε ύψιστη δραστηριότητα του λογικού τους μυαλού, αποκλείοντας τη θεϊκή υποστήριξη. Θα αξιοποιήσουν φυσικούς δυνάμεις, αλλά με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στο θεϊκό θέλημα. . .  Θα βγουν από τη θεϊκή τάξη και οι συνέπειες θα φανερωθούν. . .  Ο Θεός όμως προέβλεπε τη βούληση και τις πράξεις των ανθρώπων από τους αιώνες των αιώνων, και για αυτό επισημαίνει ξανά και ξανά αυτά που θα έρθουν, αφού ξέρει πότε και πού εκδηλώνονται τα αποτελέσματα της ανθρώπινης σκέψης και δράσης. . .  Ενημερώνει τους ανθρώπους για το λάθος τρόπο της σκέψης τους και θέλει να τους παρακινήσει να εμπιστευτούν σε εκείνη τη Δύναμη Που βρίσκεται πάνω από τα πάντα. . .  Θέλει να τους προειδοποιήσει για την επιρροή του αντιπάλου Του. . .  Θέλει να τους συμβουλέψει να παραμείνουν μέσα στη θεϊκή τάξη. . .  Σκέφτεται εκείνους που Τον αναγνωρίζουν ως προαιώνιο Θεό και Δημιουργό και τους διαφωτίζει για τον Εαυτό Του και για την αντίπαλη δύναμή Του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6082                18-10-1954

Η αξία των πνευματικών και των γήινων γνώσεων. . .

Πρόκειται για εκτενείς γνώσεις που μπορούν να σας διοχετεύονται με πνευματικό τρόπο. . .  πρόκειται για εκείνες τις γνώσεις τις οποίες εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε ποτέ να αποκτήσετε μόνοι σας, με τη βοήθεια του μυαλού σας, αφού σας διαφωτίζουν για ερωτήματα στα οποία δεν θα μπορούσε να σας απαντήσει κανένας άνθρωπος που να μην έχει διδαχτεί ο ίδιος με πνευματικό τρόπο. Εσείς οι άνθρωποι όμως έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις για οτιδήποτε. . .  θα σας γίνουν οι απαντήσεις στην περίπτωση που επιλέγετε τον πνευματικό δρόμο. . .  στην περίπτωση που παρακαλάτε τον Ίδιο τον Θεό να σας δασκαλέψει. Ωστόσο, οι γνώσεις πρέπει πάντα να είναι προς την ευλογία σας· πρέπει να συμβάλουν στο να ωριμάσει η ψυχή σας. . .  Ό,τι βοηθά σχετικά την ψυχή, σας το διοχετεύει ο Θεός ο Ίδιος, εφόσον το ζητήσετε, και βοηθά την ωρίμανση της ψυχής ό,τι ενημερώνει για τη σχέση του Δημιουργού με τα πλάσματά Του, για το νόημα και το σκοπό της δημιουργίας και για τον προαιώνιο Θεό και Δημιουργό. . .

Πρόκειται λοιπόν πάντα για πνευματικούς τομείς για τους οποίους ενημερώνεστε τότε που σας διοχετεύονται οι γνώσεις σχετικά με την «αλήθεια». Αυτό το γεγονός θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι για σας μια συμβουλή για να καταλάβετε ότι οι γήινες γνώσεις έχουν μόνο μια φαινομενική αξία, δηλαδή δεν πρέπει κανείς να τις υπερτιμήσει ή να τις επιδιώξει με λαχτάρα σε βάρος των πνευματικών γνώσεων, αφού δεν βοηθούν με κανένεν τρόπο την ανάπτυξη της ψυχής του ανθρώπου. Μπορούν να γίνουν μάλιστα και ευλογία για τη διάρκεια της διαμονής του ανθρώπου στη Γη, δηλαδή στην περίπτωση που ένας άνθρωπος που κάνει πνευματικές προσπάθειες θέτει τις γήινες γνώσεις του στην υπηρεσία των συνανθρώπων, στην περίπτωση που θεωρεί καθήκον της ζωής του στη Γη να βοηθήσει τους συνανθρώπους και που αποκτά γήινες γνώσεις για αυτό το σκοπό, χωρίς ωστόσο να ξεχάσει τον Θεό. . .  αλλά προτάσσοντας Αυτόν σε όλες τις μελέτες του.

Τέτοιος άνθρωπος θα είναι πράγματι ευλογημένος πνευματικά και επίγεια. . .  θα πάρει και επίγεια, γιατί επιδιώκει πρώτα τα πνευματικά. Ωστόσο, θα τον κάνουν πολύ πιο ευτυχισμένο τα διανοητικά αγαθά που του μεταδίδονται από τον κόσμο του πνεύματος, αφού οδηγούν τα βλέμματά του προς την αιωνιότητα. . .  Του επιτρέπουν να καταλάβει το σκοπό της επίγειας του ζωής, και για αυτό το λόγο εργάζεται πολύ περισσότερο για τον πνευματικό παρά για το γήινο κόσμο. . .  και παρ’όλα αυτά φέρνει ευλογία και σε αυτόν. Σε τέτοιους ανθρώπους να έχετε εμπιστοσύνη, αφού μπορούν να σας δώσουν πολλά. . .

Οι άνθρωποι όμως που ζουν μονάχα για τον κόσμο και που βρίσκονται μακριά από τα πνευματικά βιώματα είναι σαν νεκρά, άκαρπα δέντρα που δεν μπορούν να δώσουν τίποτα που να μπορούσε να συμβάλει στο καλό του συνανθρώπου. . .  παρόλο που κατέχουν γήινες γνώσεις σε αφθονία. . .  Πρόκειται για εφήμερα αγαθά, χωρίς αξία, γιατί χάνονται όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, ενώ τα πνευματικά αγαθά, οι πνευματικές γνώσεις, διατηρούνται στην αιωνιότητα και σημαίνουν για την ψυχή φως και κατανόηση που θα την κάνουν αιώνια ευτυχισμένη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6083                19-10-1954

Θρησκευτικός πόλεμος. . .

Απάρνηση του Θεού. . .

Τέλος. . .

Σας περιμένει η ώρα όπου θα είστε υποχρεωμένοι να αποφασίσετε αν θέλετε να πρεσβεύσετε Εμένα και το όνομά Μου μπροστά στον κόσμο. . .  Και θα γίνει με τέτοιον τρόπο που θα τρομάξετε για τη βιαιότητα των ανθρώπων που θα είναι υπόδουλοι του αντιπάλου Μου. . .  γεγονός που θα είναι φανερό, γιατί θα πάρουν ανοιχτά μέτρα εναντίον Εμένα. Το είδος του θρησκευτικού πολέμου που σας περιμένει μάλλον δεν μπορείτε να το φανταστείτε τώρα, γιατί στη Γη, από τότε που υπάρχει, δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. . .  Διότι σε κάθε εποχή υπήρχε ανάμεσα στους ανθρώπους μια πίστη σε ένα ανώτερο Ον του  Οποίου είναι υφιστάμενοι οι άνθρωποι. Και αυτό το Ον το λάτρευαν, παρόλο που οι άνθρωποι είχαν τις περισσότερες φορές μια λάθος εικόνα για εκείνο το Ον, με αποτέλεσμα να έγινε ένα είδος πολυθεΐας. . .  Πάντοτε όμως οι άνθρωποι λάτρευαν έναν «θεό». Μόνο που το μήλο της έριδος ήταν πάντα ποιος από τους πολλούς θεούς να ήταν ο σωστός θεός, στην περίπτωση που ήθελαν να αναγνωρίσουν μόνο έναν θεό. . .

Ο σκοπός του πολέμου όμως που θα ξεσπάσει θα είναι η πλήρης εξόντωση των θρησκευτικών διδασκαλιών. . .  σχετικά με ένα Ον Που ανανγωρίζεται μονάχα μέσω της πίστης. . .  Αυτή η πίστη σε ένα ανώτερο Ον θα πρέπει να εξοντωθεί. . .  Η θρησκεία καθ’εαυτή θα παρουσιαστεί ως ακατάλληλη για την ανθρωπότητα, με αποτέλεσμα να πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε τρόπο. . .  Θα γίνουν προσπάθειες να εξηγηθούν και να αιτιολογηθούν τα πάντα μέσα στη δημιουργία με επιστημονικό τρόπο και να αποκλειστεί μια δημιουργική Δύναμη. . .  δηλαδή εκείνοι οι άνθρωποι θα Την απαρνηθούν εντελώς. . .  Θα θέλουν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό διανοητικό επίπεδο για όλους τους ανθρώπους, και συνεπώς θα απαιτηθεί από αυτούς αυστηρά να παρατήσουν όλες τις μέχρι τότε σκέψεις και γνώσεις τους και να διαβεβαιώσουν αυτό δημόσια μπροστά στους συνανθρώπους. . .  Επομένως ο αντίπαλός Μου θα ανοίξει κάθαρα και αναμφισβήτητα μέτωπο εναντίον Μου και θα χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους για να πετύχει το στόχο του, δηλαδή να Με εκτοπίσει από τις καρδιές των ανθρώπων. . .

Δεν θα πρόκειται να νικήσει η μια πνευματική κατεύθυνση την άλλη, δεν θα πρόκειται για τη μεταρρύθμιση μιας διδασκαλίας. . .  Το ζήτημα θα είναι μονάχα η πίστη σε Μένα, τον Οποίο πρέπει να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι ως τον Σωτήρα τον Ιησού Χριστό για να γίνουν μακάριοι. Και θα πρέπει τότε να Με απαρνηθείτε, θα πρέπει να αποφασίσετε υπέρ Εμένα ή υπέρ του αντιπάλου Μου. . .  Αυτό θα απαιτηθεί από σας τους ανθρώπους και σε αυτό θα πρέπει να προβάλετε αντίσταση. Θα πρέπει να Με πρεσβεύσετε δημόσια. . .  θα πρέπει χωρίς φόβο να τοποθετηθείτε στο πλευρό Μου και να αποδείξετε  με αυτό τον τρόπο ότι ανήκετε στους δικούς Μου που θα Μου παραμείνουν πιστοί μέχρι το τέλος και τους οποίους θα έρθω να τους σώσω από την έσχατη ανάγκη. Θα πρόκειται για το τέλος τότε που ο αντίπαλός Μου θα πάρει φανερά μέτρα εναντίον Εμένα τον Ίδιο. Τότε θα έχει έρθει η ώρα της Κρίσης, αφού τότε θα ξεπεράσει τα όρια της εξουσιοδότησής του και τότε θα παρέμβω και θα τον αιχμαλωτίσω. . .  Τότε θα ξεπροβάλει η εξουσία και η δύναμη και το μεγαλείο Μου και θα πάρω εκδίκηση σύμφωνα με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6087                23-10-1954

Το προπατορικό αμάρτημα. . .

Ακτινοβολία αγάπης. . .

Ο Ιησούς Χριστός. . .

Η πρώτη αμαρτία της εξέγερσης εναντίον Μου είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη απόσταση των πλασμάτων Μου από Μένα, αφού μαζί με την απόρριψη του Εαυτού Μου απέρριψαν και τη δύναμη της αγάπης Μου, βγήκαν μόνα τους από το κύκλωμα της αγάπης Μου και απομακρύνονταν όλο και περισσότερο από Μένα. Η αντίσταση σε Μένα επομένως ισοδυναμεί με την απόρριψη της δύναμης της αγάπης Μου. Και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να διαποτιστεί από τη δύναμη της αγάπης Μου κανένας άνθρωπος που Μου προβάλλει ακόμα αντίσταση στο εσωτερικό του. Και αντίσταση πρέπει να θεωρείται ήδη το γεγονός ότι δεν πιστεύει σε Μένα και επομένως δεν είναι συνδεδεμένος μαζί Μου. Τότε στέκεται λοιπόν εκτός του κυκλώματος της αγάπης Μου. . .  δεν μπορεί καθόλου να νιώθει την αγάπη Μου, γιατί δεν της ανοίγεται εθελοντικά και γιατί δεν θέλει να συνάψει επαφές μαζί Μου.

Το να μην με αναγνωρίζει κανείς σημαίνει ότι βρίσκεται εντελώς υπό τον έλεγχο εκείνου που ξεσηκώθηκε κάποτε κατά Μου, με αποτέλεσμα να έγινε ο αντίπαλός Μου. . .  Και το σχέδιο αυτού είναι να επηρεάσει όλα τα πλάσματα με τον τρόπο ώστε να μην νιώσουν πια την ύπαρξή Μου, να μην πιστέψουν σε ένα Ον Που τα δημιούργησε και Που θέλει να έχει επαφές μαζί τους. Αλλά από αυτή τη μην αναγνώριση προκύπτει και η πλήρης αδυναμία και το σκοτάδι της σκέψης. . .  Το φως και τη δύναμη μπορεί κανείς να προμηθεύεται μονάχα από Μένα. . .  και το φως και τη δύναμη τα περιφρονούν, γιατί περιφρονούν τον Παροχέα του φωτός και της δύναμης. . .  γιατί δεν έχουν καμία πίστη στην πρωταρχική Πηγή του φωτός και της δύναμης, από την οποία εκπήγασαν και οι ίδιοι. . .

Στον ίδιο βαθμό όμως που απορρίπτουν αυτή την πρωταρχική Πηγή κάνουν τον εαυτό τους ανίκανους να τροφοδοτούνται από αυτή την πρωταρχική Πηγή και παραμένουν χωρίς φως και δύναμη ώσπου με την ελεύθερη θέλησή τους να επιδιώξουν να πλησιάσουν αυτή την Πηγή. . .  ώσπου να αναγνωρίσουν τη Δύναμη που τους δημιούργησε και να ανοιχτούν εθελοντικά για να τους παρέχεται η θεϊκή δύναμη της αγάπης. . .  ώσπου να συνδεθούν με τον Παροχέα του φωτός και της δύναμης. Και τότε παραλαβαίνουν με αφθονία ό,τι έχουν ανάγκη για να γίνουν μακάριοι. . .  για να μπουν ξανά στην αρχική τους κατάσταση, από την οποία βγήκαν κάποτε εθελοντικά.

Ο κάθε άνθρωπος που στρέφεται σε Μένα θα μπορεί να παραλαβαίνει με αφθονία, αφού η αγάπη Μου δεν εξαντλείται ποτέ. . .  θέλει να δίνει και να χαρίζει ευτυχία αδιάκοπα και απαιτεί μονάχα ανοιχτά δοχεία μέσα στα οποία να μπορεί να χύνεται. Και μόλις έχει ξυπνήσει μέσα στον άνθρωπο η σοβαρή θέληση να συνδεθεί με τη Δύναμη Που τον δημιούργησε, απομακρύνεται από το προπατορικό αμάρτημα, από την εξέγερση εναντίον Μου και θα πετύχει σίγουρα το στόχο του με τη βοήθεια του θεϊκού Λυτρωτή, του Ιησού Χριστού, ο Οποίος έχυσε το αίμα του εξαιτίας αυτού του μεγάλου προπατορικού αμαρτήματος. . .  ο Οποίος υπέφερε ατελείωτα και πέθανε στο σταυρό για να αποκτήσει για την εξασθενισμένη ανθρωπότητα έναν θησαυρό χάρης. . .  την ενίσχυση της θέλησής τους και την επίγνωση της ενοχής τους. . .

Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν μπορεί να μειώσει τη μεγάλη απόσταση από Μένα, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει συγχώρεση της μεγάλης ενοχής της κάποτε εξέγερσής του εναντίον Μου. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί ξανά να μπει στο κύκλωμα της αγάπης Μου και να παραλαβαίνει μπόλικο φως και μπόλικη δύναμη. . .  στην περίπτωση που χρησιμοποιεί τις χάρες που έχει στη διάθεσή του σε αφθονία διά του λυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. . .  στην περίπτωση που Με αναγνωρίζει, ο Οποίος εξιλέωσα για σας, ως ο άνθρωπος Ιησούς, την ενοχή σας μέσω του θανάτου Μου στο σταυρό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6088                24-10-1954

Ο Ιησούς είχε επίγνωση του έργου Του προηγουμένως. . .

Ήθελα να υποφέρω για σας και προετοιμάστηκα για αυτό συνειδητά για το θάνατο στο σταυρό. . .  Ήξερα για την πάρα πολύ δύσκολη πορεία των παθών την οποία έπρεπε να διανύσω για να σας λυτρώσω από την ένδεια και από το θάνατο. . .  Έβλεπα τα πάντα μπροστά Μου και τίποτα δεν Μου ήταν κρυφό από αυτά που έπρεπε να ανεχτώ, και παρ’όλα αυτά τα αντιμετώπισα. . .  Δεν αντιστεκόμουν, δεν απόφυγα τον κίνδυνο, αλλά τον πλησίασα συνειδητά. Αφού δεν έβλεπα μόνο αυτή τη διαδικασία του λυτρωτικού Μου έργου, έβλεπα την αδυναμία και τη δέσμια κατάσταση των πλασμάτων Μου, τα οποία βρίσκονταν σε έσχατη ένδεια και στα οποία μπόρεσα να φέρω την απελευθέρωση μονάχα διά των παθών και του θανάτου Μου στο σταυρό. . .

Ξεκάθαρα βρίσκονταν τα πάντα μπροστά στο πνευματικό Μου μάτι, η τρομερή εξουσία του αντιπάλου Μου, η απύθμενη απόσταση των έκπτωτων πλασμάτων από τον Θεό, η οποία μεγάλωνε συνέχεια. . .  Έβλεπα το πιο πυκνό σκοτάδι από τη μια και το πιο λαμπερό φως και τη μακαριότητα από την άλλη πλευρά. . .  Ήρθα από το φως και ήθελα να φέρω το φως και μέσα στο σκοτάδι, αλλά απαιτούνταν για αυτό μια γέφυρα, έπρεπε να προσφέρω κάτι για να έχω το δικαίωμα να ανυψώσω τις βασανισμένες ψυχές από την άβυσσο στο φως. . .  Έρπεπε να χρησιμοποιήσω τη δική Μου ζωή για να εξαγοράσω τη ζωή των δυστυχισμένων πλασμάτων. Υπήρχε μονάχα αυτός ο μοναδικός δρόμος της αυτοθυσίας:. . .  έπρεπε να θυσιάσω το πιο πολύτιμο που κατείχα. . .  τη ζωή Μου, από αγάπη για εκείνους που ήταν νεκροί ως αποτέλεσμα της αμαρτίας. Με τη δική Μου ζωή έπρεπε να πληρώσω τη ζωή εκείνων. . .

Και μολονότι πού και πού Με κυρίεψε μια αδυναμία εν όψει όσων Με περίμεναν, δεν εξαντλήθηκε η θέλησή Μου να ολοκληρώσω αυτά που είχα ξεκινήσει. . .  Αφού το ανθρώπινο μέσα Μου παρέμενε πάντοτε συνδεδεμένο με τον Πατέρα, ο Οποίος Με γέμιζε δύναμη, με αποτέλεσμα ότι η αγάπη Μου  έγινε όλο και ισχυρότερη και ότι αντιμετώπισα τελικά πλήρως συνειδητά το θάνατο, γιατί κατάλαβα τότε επίσης ότι θα έπρεπε να νικηθεί ο θάνατος και ότι και αυτό ήταν η αποστολή Μου. . .

Ο δρόμος προς το σταυρό ήταν πικρός και βασανιστικός, αφού έπρεπε να περάσω μέσα από το έσχατο σκοτάδι για να ανοίξω την πύλη προς το φωτεινό βασίλειο για όλους όσοι ήθελαν να ανεβούν από το βάθος στο φως. . .  Ως άνθρωπος ωστόσο έπρεπε να αντέξω τα πιο πικρά πάθη και βάσανα για να βοηθήσω εσάς, οι οποίοι χωρίς τη λυτρωτική Μου πράξη θα ήσασταν εντελώς χαμένοι. . .  Και για αυτό το λόγο και η ύπαρξή Μου στη Γη ως άνθρωπος ήταν αφάνταστα βασανιστική, αφού από την ώρα όπου Μου αποκαλύφθηκε ο Πατέρας μέσα στο περίβλημά Μου, ήξερα για όλα όσα Με περίμεναν και πήρα παρ’όλα αυτά εθελοντικά το δρόμο για το σταυρό, διότι δεν ήταν το θέλημα του Πατέρα, αλλά η αγάπη Μου για τα πεσμένα όντα που Με ώθησε να κατορθώσω το λυτρωτικό έργο, και αυτή η αγάπη Μού έδωσε τη δύναμη να αντέξω μέχρι την ώρα του θανάτου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6091                27-10-1954

Δεν θα αναβληθεί το τέλος. . .

Σημεία και θαύματα. . .

Μην περιμένετε να αναβληθεί η Κρίση, αφού έχει έρθει ο καιρός τον οποίο προόρισα για το τέλος αυτής της λυτρωτικής περιόδου, και για αυτό πρέπει τώρα να πραγματοποιηθούν οι ανακοινώσεις τις οποίες έστελνα σε σας τους ανθρώπους μέσω ενορατικών και προφητών σε κάθε εποχή. Έχει έρθει ο καιρός όπου θα γίνει η Κρίση Μου για να χωρίσω το καλό από το κακό, το δίκαιο από το άδικο. . .  Και όλοι σας μπορείτε πολύ καλά να καταλάβετε από τα σημάδια των καιρών ποια ώρα έχει σημάνει το ρολόι του κόσμου. . .  Όλοι εσείς χρειάζεται μονάχα να προσέξετε τα γεγονότα των καιρών, τα οποία σας ανακοίνωσα ως βέβαια σημάδια. . .  Αφού ποτέ δεν προαναγγέλλονται η μέρα και η ώρα του τέλους, αναφέρονται ωστόσο όλες οι περιστάσεις που συνοδεύουν το κοντινό τέλος. Και όμως, μονάχα όσοι βλέπουν θα προσέξουν αυτές τις περιστάσεις, αφού όσοι είναι τυφλοί στο πνεύμα θα περάσουν χωρίς να εντυπωσιαστούν από ό,τι θα έπρεπε να τους υπενθυμίσει το τέλος. . .

Αλλά τα σημάδια θα πληθαίνουν και θα είναι σε λίγο τόσο φανερά ώστε πολλοί άνθρωποι θα αναρωθηθούν ποια είναι η σημασία τους. Αφού η φύση θα μεταβληθεί, καθώς και οι νόμοι της. . .  και από την επίγεια άποψη οι άνθρωποι δεν θα βρουν καμία εξήγηση. Εγώ όμως θα φροντίσω να επισημανθούν αυτά τα σημεία. . .  Θα οδηγήσω σε αυτά τα σημεία τις σκέψεις και εκείνων των ανθρώπων που δεν θέλουν να αποδεχτούν πνευματικές συναρτήσεις με όλα τα γήινα φαινόμενα. . .  Και εφόσον είναι πρόθυμοι, θα πρέπει να μπορούν να παρατηρήσουν εξαιρετικές αλληλεπιδράσεις που θα τους βάλουν σε σκέψεις.

Ο κάθε άνθρωπος όμως που θα αρχίσει να στοχάζεται τέτοια φαινόμενα θα είναι ευλογημένος, αφού θα μυηθεί σε έναν τομέα τον οποίο προηγούμενα προσπαθούσε να αρνηθεί. . .  Θα θεωρήσει πρώτα πιθανό μια πνευματική συνάρτηση και θα εξοικειωθεί όλο και περισσότερο με τις σκέψεις του ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αλλαγή, παρόλο που δεν θα τις καταλάβει εντελώς. Αυτός όμως μπορεί ακόμα να αποκτήσει την κατανόηση και ο δρόμος του μπορεί να ανεβαίνει από εκεί και προς. Τον καθένα θα τον πλησιάσω ακόμα και τον καθένα τον βοηθάω να καταλάβει πλήρως, αρκεί να το θέλει. . .  Για αυτό το λόγο αφήνω να γίνουν ακόμα σημεία και θαύματα, προκειμένου να γίνει σκεπτικός ο άνθρωπος και να μπορέσω τότε να τον δασκαλέψω μέσω των σκέψεων ανάλογα με την επιθυμία του για την αλήθεια. . .  Και θα πρέπει να γίνει φως για εκείνον που επιθυμεί το φως. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6094                31-10-1954

Η ανεξιχνίαστη Οντότητα του Θεού. . .

Ποτέ δεν θα μπορείτε να Με εξιχνιάσετε. . .  Και παρ’όλα αυτά μπορείτε να συνδεθείτε στενότατα μαζί Μου. . .  Ατελείωτα ανώτερός σας είμαι μέσα στην τελειότητά Μου, και ωστόσο σκύβω για να πλησιάσω το πιο μικροσκοπικό πλάσμα για να το τραβήξω επάνω κοντά Μου. Εσείς που είστε ακόμα ατελείς μπορείτε να φαντάζεστε μόνο περιορισμένα πράγματα, αλλά για το απεριόριστο σάς λείπει κάθε κατανόηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το σύμπαν και ακόμα λιγότερο μπορείτε να σκεφτείτε ότι γεμίζω με τη δύναμή Μου οτιδήποτε υπάρχει στην αιωνιότητα. . .  Δεν μπορείτε να σκεφτείτε ότι η φύση Μου είναι απεριόριστη και για αυτό δεν μπορεί ποτέ να τη φανταστεί κανείς σαν μια μορφή. . .  ότι ωστόσο ο καθένας από σας μπορεί να συνδεθεί μαζί Μου, ότι μπορεί να Μου μιλά και ότι τον ακούω. . .  Αφού είμαι το πάν. . .

Είμαι μέσα στα πάντα και επομένως είμαι πολύ κοντά σας, έτσι ώστε μπορείτε να πείτε ότι είμαι παρόν μέσα σας όποτε θέλετε οι ίδιοι να είστε κοντά Μου. . .  Αφού δεν θα υπήρχατε αν δεν σας πλημμύριζα Εγώ ο Ίδιος. Συνεπώς η ίδια η ύπαρξή σας αποδεικνύει την Οντότητα Που σας έδωσε τη ζωή. Είστε σπίθες της ατελείωτης φωτιάς της αγάπης Μου. . .  είστε σταθμοί δύναμης που τροφοδοτούνται από το επίκεντρο της δύναμης. . .  είστε ακτινοβολίες του Εαυτού Μου. . .  Η πρωταρχική σας ουσία είναι ίδια με Εμένα, μόνο που Εγώ είμαι αυτή η ουσία στην ύψιστη τελειότητα, και για αυτό το λόγο θα είμαι στην αιωνιότητα άφταστος για σας και παρ’όλα αυτά εσαεί έντονα συνδεδεμένος μαζί σας.

Τον όρο «άρειρο» δεν τον συλλαμβάνετε ακόμα όσο εξαιτίας της ατέλειας σας είστε ικανοί να συλλαμβάνετε μόνο όσα είναι περιορισμένα. . .  Εσείς οι ίδιοι όμως βάλατε αυτό το όριο όταν κάποτε αποστατήσατε από Μένα, γιατί είναι ένδειξη της ατέλειας σας ότι δεν μπορείτε πια να συλλαμβάνετε το απεριόριστο. Παρ’όλα αυτά δεν έχετε χωριστεί από Μένα, αλλά. . .  επειδή είστε δικό Μου τμήματα στην αιωνιότητα. . .  είστε μόνιμα πλημμυρισμένοι από τη δύναμή Μου, χωρίς την οποία θα παύατε να υπάρχετε. Μπορείτε ωστόσο να ανακτήσετε την κατάσταση της τελειότητας και επίσης να Με αναγνωρίσετε ως την Αρχή σας. . .  μπορείτε συνεχώς να Με επιδιώκετε, να Με πλησιάζετε όλο και περισσότερο. Και όμως, το ον δεν θα Με φτάσει ποτέ, μόνο θα ενοποιηθεί μαζί Μου μέσα σε αφάνταστη μακαριότητα. . .  Και παρ’όλα αυτά θα συνεχίζει να αισθάνεται σαν μεμονωμένο ον και δεν θα σταματήσει ποτέ να Με επιδιώκει και να Με πλησιάζει, ο Οποίος βρίσκομαι αφάνταστα ψηλότερα από οτιδήποτε άλλο και παρακινώ τα τέλεια όντα συνέχεια να αυξάνουν την αγάπη τους για Μένα, και η εκπλήρωση αυτής της αγάπης αποτελεί την αιώνια μακαριότητά τους. Θα είμαι αιώνια άφταστος και επίσης θα παρέχω στα πλάσματά Μου αιώνια την πιο ολόψυχη πατρική αγάπη.

Θα δίνω στα παιδιά Μου αιώνια ευτυχία και αυτά θα Με αναγνωρίζουν και θα Με αγαπούν σαν τον Πατέρα τους. . .  Ωστόσο, η φύση Μου θα παραμείνει ανεξιχνίαστη για ό,τι προέκυψε από το χέρι Μου, παρόλο που μέσω της αγάπης δημιούργησε τον πιο έντονο σύνδεσμο μαζί Μου. . .  Αφού απεριόριστα είναι η εξουσία και το μεγαλείο Μου, απεριόριστα το φως και η δύναμη. . .  Είμαι η Πηγή από την οποία αναβλύζει ολόκληρη η ζωή. . .  Είμαι το πρωταρχικό Επίκεντρο Που είναι εσαεί ανεξιχνίαστο και Που ωστόσο θα παραμένει ο στόχος ολόκληρων των όντων που προήλθαν από Εκείνο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6095                1-11-1954

Ακτινοβόληση από τη δύναμη της αγάπης. . .

Αντίσταση. . .

Αιώνια διάρκεια έχει η αγάπη Μου και δεν υπάρχει τίποτα που να μην προήλθε από την αγάπη Μου. Για αυτό το λόγο αυτό που προέκυψε από την αγάπη Μου δεν μπορεί ποτέ να διαλυθεί, να πεθάνει. Δεν μπορεί ωστόσο ούτε να υπάρχει χωρίς την αγάπη Μου. Αφού όμως εκπήγασαν από Μένα όντα που έτσι όπως Εγώ έχουν μια ελεύθερη βούληση, αυτά τα όντα μπορούν μάλιστα να απορρίψουν την αγάπη Μου. . .  πρέπει όμως παρ’όλα αυτά να τη χρησιμοποιούν για να μπορούν να υπάρχουν. Πρέπει η δύναμη της αγάπης Μου συνέχεια να πλημμυρίζει τα δημιουργήματά Μου, αλλιώς θα έπαυαν να υπάρχουν.

Αυτά όμως που δημιούργησε η αγάπη Μου, δεν τα αφήνει ποτέ πια να πεθάνουν. . .  Και επομένως και  τα όντα που απορρίπτουν την αγάπη Μου τροφοδοτούνται από την αγάπη Μου. Μόνο που, μέσω της άρνησής τους, χάνουν από δική τους απερισκεψία τη μακαριότητα που συνδέεται με την παροχή της δύναμης της αγάπης Μου. . .  Αυτή τη μακαριότητα δεν την αισθάνονται όσο η θέλησή τους έχει αρνητική στάση απέναντί Μου, όσο δεν ανοίγονται εθελοντικά για να παραλάβουν το ρεύμα της δύναμης της αγάπης Μου.

Η αγάπη Μου ωστόσο έχει αιώνια διάρκεια. . .  Και δεν αρκείται στην αρνητική στάση των δημιουργημάτων της. . .  Αφού η αγάπη Μου θέλει να χαρίζει ευτυχία, θέλει να κάνει ατελείωτα μακάριο  ό,τι εκπήγασε από εκείνη. Και συνεπώς προσφέρεται ξανά και ξανά στα πλάσματα που απομακρύνονται από αυτήν. . .  Προσπαθεί να κερδίσει πίσω αυτό που έχασε. . .  Προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη εκείνων των πλασμάτων, ώσπου κάποτε τα όντα που απομακρύνονται από Μένα να στραφούν ξανά σε Μένα με την ελεύθερη θέλησή τους για να μπορούν τότε να ακτινοβολούνται με αυξημένη δύναμη αγάπης και να είναι και να παραμείνουν μακάρια. . .

Πρόκειται εδώ για μια διαδικασία μεταμόρφωσης συχνά ατελείωτης διάρκειας, γιατί ό,τι δημιουργήθηκε ελεύθερο πρέπει και να παραμείνει ελεύθερο σχετικά με τη βούληση, τη σκέψη και τις πράξεις του και γιατί αυτή η μεταμόρφωση μπορεί να γίνει και να κατορθωθεί μονάχα μέσω της αγάπης. . .  γιατί εναπόκειται στο ίδιο το ον ποια στάση παίρνει απέναντι στην επενέργεια της αγάπης Μου και γιατί επηρεάζεται πολύ και από την πλευρά του αντιπάλου Μου, και την επιρροή αυτή μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει μονάχα η αγάπη Μου. Αλλά αυτή έχει αιώνια διάρκεια. . .

Αναμφισβήτητα θα κερδίσω πίσω τα όντα που Μου αντιστέκονται ακόμα, και για Μένα το χρονικό διάστημα μέχρι την επίτευξη του στόχου Μου είναι σαν μια στιγμή. . .  Αλλά για τα δημιουργήματα που έχουν ακόμα αρνητική στάση απέναντί Μου αυτό το διάστημα της άρνησης της δύναμης της αγάπης Μου σημαίνει μια μην θεϊκή κατάσταση, μια κατάσταση έλλειψης και κατά συνέπεια δυστυχία. . .  Αφού την ευτυχία και τη μακαριότητα μπορεί να χαρίζει μονάχα η αγάπη Μου, και αν την απορρίπτει το ον, βρίσκεται σε δυστυχισμένη κατάσταση, και μάλιστα ώσπου να παρατήσει την αντίστασή του σε Μένα.

Η αγάπη Μου κάνει τα πάντα για να αρπάξει το ον από αυτή τη δυστυχισμένη κατάσταση. Ωστόσο, του αφήνει την ελεύθερη βούλησή του, με αποτέλεσμα να εναπόκειται στο ίδιο το ον αν θέλει επιτέλους να παραδοθεί στην αγάπη Μου. Και προκειμένου να παρατήσει την αντίστασή του, του δείχνω αγάπη όπου και να είναι δυνατό, σέβοντας την ελεύθερη βούλησή του. Δεν του αρνούμαι αποκαλύψεις από πλευράς Μου για να μπορεί το πλάσμα Μου να Με αναγνωρίσει και να μάθει να Με αγαπά και για να στραφεί εθελοντικά σε Μένα. Ακόμα και αν διαρκέσει αιωνιότητες, θα πετύχω το στόχο Μου. . .  επειδή η αγάπη Μου δεν τελειώνει ποτέ και επειδή η δύναμη της αγάπης Μου είναι ικανή να λιώσει και το πιο σκληρό πάγο και επειδή η αγάπη Μου ανήκει σε ό,τι εκπήγασε από Μένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6096                2-11-1954

Πορεία στη Γη, πράξη της χάρης. . .

Επιστροφή στον Θεό. . .

Πρόκειται για μια αφάνταστη πράξη της χάρης του Θεού το ότι έχετε την ευκαιρία να βαδίσετε πάνω σε αυτή τη Γη. Χωρίς να το αξίζετε έχετε μια δυνατότητα να ανακτήσετε το φως και τη δύναμη τα οποία απορρίψατε κάποτε εθελοντικά. Η αμαρτία σας ενώπιον της αιώνιας Αγάπης ήταν τόσο φοβερή ώστε η αιώνια καταδίκη θα ήταν η δίκαιη τιμωρία σας, αφού ξεσηκωθήκατε ενάντια στο ύψηστο και στο πιο τέλιο Ον, στο Οποίο χρωστάτε την ύπαρξής σας και η υπέρμετρη αγάπη του Οποίου σας έδωσε τη ζωή σας. Απορρίψατε αυτή την αγάπη. . .  Φερόσασταν με εχθρικότητα σε Εκείνον Που σας χάριζε μόνο την απεριόριστη αγάπη Του. Και με αυτό τον τρόπο δημιουργήσατε ένα χάσμα ανάμεσα στον Θεό και σε σας, το οποίο δεν γεφυρώσατε ποτέ, με αποτέλεσμα ο αιώνιος χωρισμός από τον Θεό να ήταν η μοίρα σας, κάτι που ισοδυναμεί με την αιώνια καταδίκη μέσα στο σκοτάδι και στα βάσανα. . .

Η αγάπη του Θεού ωστόσο δεν σας εγκατέλειψε. . . Βρήκε τρόπους και μέσα για να μειώσει την απόσταση ανάμεσα σε Εκείνον και εσάς για να σας οδηγήσει ξανά στον Ίδιο. Και ένα τέτοιο μέσο είναι και η ζωή στη Γη ως άνθρωπος, η οποία για αυτό είναι μια ιδιαίτερη πράξη της χάρης του Θεού. Διότι χωρίς δικό σας κατόρθωμα οδηγηθήκατε σε ένα δρόμο που σας φέρνει απευθείας πίσω στον Θεό, στην περίπτωση που τον διανύετε έτσι όπως είναι θέλημα του Θεού. . .  στην περίπτωση που για το διάστημα της πορείας σας στη Γη υποτάσσετε τη θέλησή σας στο θέλημα του Θεού.

Κάθε ανάμνηση της πτώσης σας σάς έχει παρθεί. . .  Ως ανεξάρτητα όντα βρίσκεστε μόνο μπροστά σε μια απόφαση, δηλαδή αν θέλετε το καλό ή το κακό, αν θέλετε να σκέφτεστε και να δράτε καλά ή κακά. . .  Είστε αμαρτωλοί διά της κάποτε εξέγερσής σας κατά του Θεού. . .  Μπορείτε ωστόσο να επανορθώσετε αυτή την αμαρτία, μπορείτε να απαλλαχτείτε από αυτή, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πορείας σας στη Γη δεν αντιτάσσεστε στον Θεό, αλλά που Τον πλησιάζετε συνειδητά. . .  στην περίπτωση που η θέλησή σας είναι καλή. . .  Τότε και η πορεία σας στη Γη θα είναι καλή, θα ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού και θα έχετε περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία της θέλησής σας. . .  Θα έχετε πρεσβεύσει τον Θεό, στον Οποίο φερόσασταν κάποτε εχθρικά.

Η υπέρμετρη αγάπη του Θεού δημιούργησε για σας αυτή την ευκαιρία να γυρίσετε πίσω σε Εκείνον, για να μπορείτε να παραλαβαίνετε φως και δύναμη σε αφθονία και για να ανακτήσετε την αρχική σας κατάσταση. Πρόκειται για μια πράξη της χάρης της οποίας μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας αντάξιο μόνο εκμεταλλεύοντάς την, επιτρέποντας να επενεργήσει πάνω σας η ατελείωτη αγάπη Του και ανταποκρίνοντας σε αυτήν μέσω της πλήρους υποταγής σας. . .  Αφού από μόνοι σας δεν θα επιστρέφατε ποτέ σε Εκείνον, και μονάχα αυτή η χάρη της ενσάρκωσής σας ως άνθρωποι, την οποία δεν αξίζετε, μπορεί να κάνει εφικτή την επιστροφή σας στον Θεό. Για αυτό το λόγο δεν μπορείτε να εκτιμήσετε το μέγεθος αυτής της χάρης, το οποίο θα καταλάβει η ψυχή μόνο τότε που θα βρίσκεται ξανά στην κατάσταση του φωτός και της δύναμης. . .  Μόνο τότε καταλαβαίνει αυτό που ήταν, αυτό που είναι και αυτό που θα πρέπει ακόμα να γίνει. . .  Μόνο τότε καταλαβαίνει και την ατελείωτη αγάπη του Θεού, στην οποία αντιστεκόταν κάποτε, και τότε θα Τον αγαπά ολόψυχα και θα βρει τη μακαριότητά της μέσα σε αυτή την αγάπη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6097                3-11-1954

Απαιτείται αυξημένη δραστηριότητα μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου

Με αυξημένη δύναμη πρόκειται τώρα να είστε δραστήριοι μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου, αφού απομένει μόνο λίγος χρόνος μέχρι το τέλος. Εσείς που ξέρετε για το προαιώνιο σωτήριο σχέδιο του Θεού, που είστε ικανοί να ενημερώσετε τους συνανθρώπους σας σχετικά. . .  δεν θα πρέπει να χάσετε καμία ευκαιρία όπου να μπορέσετε να μεταδώσετε τις γνώσεις σας στους συνανθρώπους σας. Θα πρέπει να τους επισημάνετε ότι δεν βαδίζουν σε αυτή τη Γη μονάχα για την επίγεια τους ζωή, ότι μια αφορμή και ένας σκοπός υπάρχουν αναντίρριτα. . .

Εξηγήστε τους γιατί και για ποιο σκοπό βρίσκονται στη Γη και κάντε τους κατανοητό ότι πρέπει να θεωρούν το σκοπό αυτό μονάχα τη μετατροπή του είναι τους σε αγάπη. . .  ότι όμως θα έχουν κάνει τα πάντα στην περίπτωση που μεταμορφώνονται σε αγάπη. . .  αλλά ότι χωρίς την αγάπη θα χαθούν για αιωνιότητες. Δεν θα σας πιστέψουν, μπορεί να σας ακούσουν απρόθυμα, ωστόσο θα σκεφτούν πού και πού και ίσως θα καταλάβουν. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάθε ευκαιρία, γιατί σας απομένει μόνο λίγος χρόνος μέχρι το τέλος.

Μόνο αυτός που βλέπει μπορεί να οδηγεί τον τυφλό, μόνο αυτός που έχει γνώσεις μπορεί να διδάσκει τον ανήξερο. . .  Εσείς ανήκετε σε εκείνους που ξέρουν, και για αυτό θα πρέπει να μεταδώσετε τις γνώσεις σας στους συνανθρώπους σας, παρόλο που αυτοί θα τις αναγνωρίσουν μόνο αν έχουν καλή θέληση και παρόλο που δεν θα τις καταλάβουν ώσπου να επιδιώξουν στα σοβαρά την αλήθεια. Για σας θα υπάρχουν μεν περισσότερες κλειστές παρά ανοιχτές πόρτες. . .  Μόνο λίγοι θα σας ακούσουν. . .  αφού και αυτό είναι μια ένδειξη του τέλους ότι θα αισθάνεστε πολύ μακριά από τους άλλους και μόνοι, ότι δεν θα σας αναγνωρίσουν ως έξυπνους και σοφούς, αλλά θα σας παρουσιάσουν σαν φαντασιόπληκτους και ονειροπόλους, τα λόγια των οποίων δεν θα χρειάζεται κανείς να πάρει στα σοβαρά. Αφού θα θεωρούν το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. . .

Ο τυφλός θα θέλει να οδηγήσει, και όποιος ακολουθήσει την ηγεσία του θα πέσει στην άβυσσο μαζί με τον οδηγό. . .  Ωστόσο, μην επιτρέψετε να μπερδευτείτε, αφού η περίοδος που επίκειται θα μαρτυρήσει ολοφάνερα το σκοτάδι. . .  Και μόνο λίγοι άνθρωποι θα κάνουν παρέα με τους φορείς του φωτός για να προμηθευτούν φως από αυτούς. Ακτινοβολήστε το φως σας μέσα στο σκοτάδι, αφού θα πρέπει να χρησιμεύσει για οδηγός σε μεμονωμένους ακόμα ανθρώπους που επιθυμούν το φως και που θα κάνουν παρέα μαζί σας για να βοηθήσουν και αυτοί. . .  Εργαστείτε με ζήλο, αφού η κάθε ψυχή που θα φτάσει στο φως με τη βοήθειά σας θα σας ευχαριστεί αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6098                4-11-1954

Ο Θεός μέσα στον Ιησού Χριστό. . .

Θέλω πράγματι να είμαι ο δάσκαλος και ο σύμβουλός σας και να σας οδηγήσω στο δρόμο προς την τελειοποίηση. . .  Αλλά η βούλησή σας πρέπει να Με αποδεχτεί και να Με αναγνωρίσει ως οδηγό και δάσκαλο, αλλιώς η διδασκαλία Μου παραμένει χωρίς αποτέλεσμα και η ανάπτυξή σας δεν προχωρεί καθόλου. Όταν σας πλησιάζω μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  τον Οποίο πρέπει να πρεσβεύσετε εντελώς μέσα στην καρδιά σας. . .  σας παρουσιάζεται ταυτόχρονα ο σωστός δρόμος, αφού ο δρόμος που οδηγεί στο στόχο είναι ο δρόμος μέσα από τον Ιησού Χριστό.

Το να συνάψει κανείς επαφές με τον Θεό χωρίς να αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό είναι αδύνατο, γιατί μέσα σε Εκείνον μόνο μπορεί να Με ψάξει και να Με βρει κανείς και γιατί εκτός από τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει άλλος Θεός. Και από αυτό αποτελείται η μεγάλη ένδεια στη Γη, δηλαδή από το ότι δεν θέλουν να ξέρουν και να πιστεύουν ότι η αιώνια Θεότητα. . .  η Δύναμη Που γεμίζει τα πάντα. . .  εκδηλώθηκε μέσα στον Ιησού Χριστό. . .  ότι όμως θέλει και να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι. . .  ότι Εγώ ο Ίδιος τους πλησιάζω μέσα στον Ιησού Χριστό όταν απαιτείται από αυτούς η πίστη τους σε Μένα.

Και πάντα θα διδάσκεστε ανάλογα τότε που διδάσκεστε σύφμωνα με την αλήθεια. Κάθε διαφορετική περιγραφή του Εαυτού Μου, του καθήκοντάς σας, της αιώνιας Θεότητας, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. . .  Και ωστόσο οι άνθρωποι πιστεύουν πολύ περισσότερο στις άλλες περιγραφές. . .  Και για αυτό το λόγο η ανθρωπότητα βαδίζει σε λάθος δρόμους, δεν παίρνει το δρόμο μέσα από το Γολγοθά, δεν παίρνει το δρόμο προς τα ύψη τον οποίο άνοιξα Εγώ ως ο άνθρωπος Ιησούς. . .  δεν παίρνει το δρόμο της αγάπης. . .  αλλιώς θα καταλάβαινε και θα αναγνώριζε τον Ιησού Χριστό ως την «προσωποποιημένη» αιώνια Αγάπη.

Η πίστη σε μια Δύναμη που δημιούργησε τα πάντα δεν αρκεί, αφού μια τέτοια δεν μπορεί να αρνηθεί ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. . .  Το ότι όμως αυτή η Δύναμη, μέσω του Ιησού Χριστού, έκανε τον Εαυτό της ένα Ον που μπορείτε να φανταστείτε. . .  δηλαδή το ότι Εκείνη και Αυτός είναι ένα και ότι επομένως ο άνθρωπος πρέπει να συνδεθεί με τον Ιησού Χριστό αν θέλει να συνδεθεί με τον Θεό, αυτά πρέπει να αποδεχτεί ο άνθρωπος ως αληθινά γεγονότα, αλλιώς του λείπει η πίστη σε Μένα, παρόλο που δεν αρνείται έναν «Θεό». Απαιτώ την πίστη στον Ιησού Χριστό, η οποία μόνο αποδεικνύει μια ορθή πίστη. . .  μια πίστη που αφυπνίστηκε στη ζωή μέσω της αγάπης. Αφού όποιος αναγνωρίζει με πεποίθηση τον Ιησού Χριστό ως Γιο του Θεού, μέσα στον Οποίο ενσαρκώθηκα Εγώ ο Ίδιος, έχει ήδη ανάψει την αγάπη στο εσωτερικό του, η οποία του μετέδωσα το φως της γνώσης, τη δύναμη της πεποίθησης. . .  χωρίς τα οποία όμως δεν μπορεί να γίνει λόγος για ορθή πίστη. . .

Ωστόσο, δεν αρκούμαι σε μια τυφλή πίστη. . .  Και για αυτό το λόγο σάς διδάσκω Εγώ ο Ίδιος και σας προσφέρομαι σαν οδηγός, προκειμένου να οδηγούνται σωστά οι σκέψεις σας και να αποκτήσετε διά της αλήθειας την πλήρη κατανόηση για το μυστήριο της ενανθρώπισης του Θεού μέσα στον Ιησού Χριστό. Ένα σωστό δασκάλεμα θα σας δώσει φως και θα το αποδεχτείτε. . .  Και αυτό το δασκάλεμα μπορώ να σας προσφέρω μονάχα Εγώ ο Ίδιος με την προϋπόθεση ότι αφήνετε να σας δασκαλέψω. . .  ότι παρακαλάτε την «αιώνια Θεότητα», την Οποία αναγνωρίζετε μέσα σας, για διαφώτιση, σωστή σκέψη και σωστή ηγεσία. Αυτή την παράκληση θα την εκπληρώσω πράγματι και θα είμαι πάντα πρόθυμος να σας μυήσω στην αλήθεια, για να μπορείτε να πιστεύετε ακλόνητα και να γίνετε μακάριοι διά αυτής της πίστης σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6100                6-11-1954

Ο προορισμός του ανθρώπου. . .

Επιθυμία για την αλήθεια. . .

Ο προορισμός του ανθρώπου είναι η τελειοποίηση της ψυχής του στη Γη. . .  Ο στόχος που σας έχει τεθεί είναι η πνευματική σας ωρίμανση, την οποία θα πρέπει να επιδιώξετε και να κατορθώσετε με την ελεύθερη θέλησή σας, προκειμένου στο τέλος της επίγειας σας ζωής να είστε κατάλληλοι για το πνευματικό βασίλειο. Αυτή την ακαταμάχητη αλήθεια ωστόσο την αποδέχονται μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι, και ανάλογος είναι ο τρόπος ζωής τους. . .  Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι ακόμα τυφλοί σχετικά με τη σκέψη τους, είναι τυφλοί πνευματικά και δεν επιτρέπουν να συγκινηθούν στην περίπτωση που τους παρουσιάζεται η αλήθεια. . .  Η ψυχή τους βρίσκεται σε χαμηλό αναπτυξιακό επίπεδο και οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα να το αυξήσουν. . .  δεν πιστεύουν. . .  ούτε σε ένα σκοπό της ζωής τους στη Γη, ούτε σε μια ευθύνη. Δεν πιστεύουν ούτε σε μια σχέση των δημιουργημάτων με τον Δημιουργό. . .  επιπλέον δεν επιδιώκουν να διαφωτιστούν για αυτό που είναι πολύ σημαντικό: για το τι θα γίνουν μετά, δηλαδή όταν έχουν εγκαταλείψει το γήινο τους κορμί. . .  Αφού ούτε πιστεύουν σε μια συνέχιση της ζωής μετά το θάνατο. . .

Ωστόσο, η απιστία τους δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη, αφού έχουν μια ελεύθερη θέληση, δεν εξαναγκάζονται να μην πιστέψουν, δεν εξαναγκάζονται να έχουν αυτή τη στάση τους απέναντι στον Θεό. . .  στον Οποίο θα μπορούσαν να αφοσιωθούν με την ελεύθερη θέλησή τους, και μέσω της ορθής  τους στάσης απέναντι στον Θεό θα είχαν οδηγηθεί πάντα σωστά στη σκέψη και στις πράξεις τους. . .  Αφού ο κάθε άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς τον Θεό, και η απομάκρυνσή του από Αυτόν δεν έχει καμία έγκυρη εξήγηση παρά μόνο αυτή ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. . .  Αφού μόλις θέλει να μάθει την αλήθεια, αυτή του διοχετεύεται από τον Θεό, και τότε ο άνθρωπος δημιουργεί από μόνος του τη σωστή του σχέση με τον Θεό. . .

Το ότι η σκέψη και η βούληση των ανθρώπων είναι διαφορετικές εναπόκειται στους ίδιους, αφού η επιθυμία για την αλήθεια εγγυάται τη σωστή σκέψη. Και για αυτό το λόγο ο καθένας θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του σχετικά με το κατά πόσον επιθυμεί την αλήθεια. . .  Στην περίπτωση που αποδέχεται αδιάφορα ως αξιόπιστο οτιδήποτε να του παρουσιαστεί, δεν έχει καμία επιθυμία για την αλήθεια, αλλιώς θα το εξέταζε. . .  Και αν απορρίπτει ό,τι του προσφέρεται, μπορεί επίσης να πρόκειται για αδιαφορία απέναντι στην αλήθεια, την οποία δεν ψάχνει και την οποία κατά συνέπεια δεν μπορεί ποτέ να αναγνωρίσει ως αλήθεια.

Στην περίπτωση που ο άνθρωπος είναι ανήξερος και βαδίζει τυφλός στο πνεύμα του, πρόκειται για δικό του φταίξιμο, γιατί δεν υπάρχει μέσα του καμία επιθυμία για την αλήθεια. . .  Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιλογηθεί με το γεγονός ότι δεν ξέρει τι είναι αλήθεια και ότι δεν μπορεί ποτέ να το κρίνει αυτό ο ίδιος. . .  με αποτέλεσμα να απορρίπτει τα πάντα. Είναι μάλιστα αδύνατο να κρίνει μόνος του την αλήθεια ή την αναλήθεια συγκεκριμένων πληροφοριών, διότι για αυτό πρέπει να ζητήσει την υποστήριξη του Θεού. . .  διότι ο νους του από μόνος του δεν μπορεί να κρίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μόλις ο άνθρωπος ζητήσει υποστήριξη και φώτιση του πνεύματός του από τον Ίδιο τον Θεό, θα καταλάβει ξεκάθαρα και θα είναι ικανός να διακρίνει την αλήθεια από την πλάνη. . .

Για αυτό όμως απαιτείται η πίστη στον Θεό. . .  Και αυτή την πίστη μπορεί να διαβεβαιώσει ακόμα και η λογική του ανθρώπου, εφόσον η θέλησή του είναι καλή. . .  αφού ολόκληρη η δημιουργία μαρτυρεί την ύπαρξη ενός σοφού, παντοδύναμου Δημιουργού. Και το να επικαλεστεί τη βοήθεια αυτού του  προαιώνιου δημιουργικού Πνεύματος θα έπρεπε για αυτό να είναι δυνατό για τον κάθε σοφό άνθρωπο που θέλει να διεισδύσει στην αλήθεια. . .  Και αυτός θα διαφωτιστεί σύντομα για τον προορισμό του στη Γη, με αποτέλεσμα να δώσει τη σωστή σημασία στην επίγεια του πορεία και να μην βαδίσει πια απερίσκεπτα, θα συνειδητοποιήσει την ευθύνη του απέναντι στην ψυχή του και θα τη βοηθήσει να πετύχει την ύψιστη δυνατή τελειότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6101                7-11-1954

Η αφύπνιση του θεϊκού πνευματικού σπινθήρα. . .

Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του κάτι θείο, μέσα στον κάθε άνθρωπο βρίσκεται ένας σπινθήρας της αιώνιας Θεότητας. . .  Και επομένως ο κάθε άνθρωπος είναι τμήμα του Θεού που δεν μπορεί ποτέ να χωριστεί από τον Θεό. . .  Υπάρχει ωστόσο μια διαφορά σχετικά με το αν ο άνθρωπος έχει επίγνωση αυτής της ενότητάς του με τον Θεό ή αν αισθάνεται ως εντελώς ανεξάρτητο και μεμονωμένο ον που δεν έχει κανέναν δεσμό με τη Δήναμη Που το δημιούργησε. Και αυτή η έλλειψη επίγνωσης είναι ένδειξη της μέγιστης απόστασης του όντος από τον Θεό, είναι ένδειξη μεγάλης ατέλειας, ένδειξη του χαμηλότατου πνευματικού επιπέδου της ψυχής του ανθρώπου. Αφού αυτή δεν αισθάνεται πια τη θεϊκή δύναμης της αγάπης. . .  η οποία παρ’όλα αυτά τη διαρρέει, αλλιώς ο άνθρωπος δεν θα υπήρχε. . .

Στο εσωτερικό τέτοιου ανθρώπου κοιμάται ο θεϊκός σπινθήρας μέσα στο πιο πυκνό περίβλημα και η ψυχή του δεν αισθάνεται την ύπαρξή του, γιατί δεν του δίνει τη δυνατότητα να εκδηλωθεί. Ο θεϊκός σπινθήρας όμως είναι το φως που θα μπορούσε να φωτίσει την ψυχή. . .  Έτσι όμως επικρατεί το σκοτάδι μέσα της, και αυτό το σκοτάδι το εκμεταλλεύονται ορισμένες πνευματικές δυνάμεις που δεν επενεργούν ποτέ με καλό τρόπο στην ψυχή, αφού προέρχονται από το σκοτάδι και επιδιώκουν μόνο να αυξήσουν το σκοτάδι.

Παρ’όλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει ο δεσμός αυτής της ψυχής με τον Θεό ακριβώς μέσω εκείνου του θεϊκού σπινθήρα, έτσι ώστε στον άνθρωπο ως φορέα της ψυχής τού είναι εφικτό ανά πάσα στιγμή να αφυπνίσει τον θεϊκό σπινθήρα. . .  πράγμα που γίνεται τότε που ο άνθρωπος ανάβει μέσα του την αγάπη, τότε που κάνει έργα ανιδιοτελούς αγάπης, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο το σύνδεσμο με τον Θεό. . .  ακόμα και αν στην αρχή αυτό γίνεται ασυνείδητα. . .  Τότε λοιπόν αφυπνίζεται στη ζωή το θείο μέσα στον άνθρωπο και αρχίζει να ενεργεί, τότε ο Θεός ακτινοβολεί τη δύναμη της αγάπης Του, ο πνευματικός σπινθήρας μέσα στον άνθρωπο αναφλέγεται και φωτίζει την ψυχή, με αποτέλεσμα αυτή να μπει στο στάδιο της κατανόησης και της γνώσης. . .  βλέπει και ακούει αυτά που δεν μπορούσε πριν να αντιλαμβάνεται, επειδή το εσωτερικό της ήταν σκοτεινό.

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ανάψει το θεϊκό σπινθήρα μέσα του ακριβώς μέσω έργων αγάπης. . .  Τότε ο άνθρωπος στρέφεται ασυνείδητα στον Θεό και τότε μπορεί και να παραλάβει το θεϊκό φως της αγάπης με τον κανονικό τρόπο, δηλαδή διά του θείου Πνεύματος. . .  διά του θεϊκού σπινθήρα, ο οποίος παραμένει  πάντοτε συνδεδεμένος με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. . .  Αφού όμως ο κάθε άνθρωπος είναι ικανός να κάνει έργα αγάπης, είναι και ο κάθε άνθρωπος ικανός να συνδεθεί με τον Θεό διά του πνεύματός του. . .  Το αν ωστόσο είναι πρόθυμος για αυτό, το αποφασίζει ο ίδιος. . .  Και για το λόγο αυτό ο πνευματικός σπινθήρας, ως το τμήμα του Θεού, μπορεί να κοιμάται μέχρι το τέλος της ζωής του ανθρώπου. . .  μπορεί να ζήσει το κορμί του ανθρώπου και παρ’όλα αυτά μπορεί να είναι νεκρή η ψυχή του, γιατί βασανίζεται χωρίς καμία δύναμη μέσα στο πιο πυκνό σκοτάδι, επειδή ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα για να δώσει τη ζωή στο πνεύμα μέσα του.

Ο σύνδεσμος με τον Θεός συνεχίζει να υπάρχει παρ’όλα αυτά, είναι ωστόσο αναποτελεσματικός όσο ο άνθρωπος παραμένει μακριά Του μέσω αντίθετης στον Θεό συμπεριφοράς. . .  μέσω μιας ζωής χωρίς αγάπη, η οποία αυξάνει όλο και περισσότερο την απόσταση του ανθρώπου από τον Θεό. Ωστόσο, κάποτε έρχεται η στιγμή όπου η ψυχή αρχίζει να υποφέρει συνειδητά από την έλλειψη δύναμης και φωτός, με αποτέλεσμα να επιδιώξει μια αλλαγή της κατάστασής της. Μπορεί όμως να θέλει αιωνιότητες ώσπου η ίδια να ανοιχτεί, ώσπου να δημιουργήσει συνειδητά τον σύνδεσμο με τον Θεό, ο οποίος μεν δεν είχε διακοπεί ποτέ, ο οποίος ωστόσο έχει αποτέλεσμα στην ψυχή μόνο τότε που αυτή στρέφεται στον Θεό αναζητώντας Τον. Και αυτό πρέπει να γίνει εθελοντικά, γιατί το πνευματικό απομακρύνθηκε κάποτε εθελοντικά από τον Θεό. Κατά συνέπεια θα βρίσκεται στο σκοτάδι ώσπου να επιδιώξει ξανά το φως με την ελεύθερη θέλησή του. . .  ώσπου να επιστρέψει εθελοντικά στον Θεό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6102                8-11-1954

Το πρόσχημα της ευλάβειας. . .

Η ενέργεια του Σατανά. . .

Με πρόσχημα την ευλάβεια αμαρταίνουν πολλοί άνθρωποι στη Γη. Και αυτό είναι η επενέργεια του Σατανά, ο οποίος κρύβεται κάτω από ένα υποκριτικό ένδυμα, με σκοπό να μπορεί να επενεργήσει με ακόμα μεγαλύτερη δολιότητα σε εκείνους τους ανθρώπους που αφήνουν να τυφλώνονται από εξωτερική χλιδή και μεγαλοπρέπεια. . .  Στους ανθρώπους λείπει το φως, με αποτέλεσμα να επιτρέψουν να τους φέξουν εκείνοι που και οι ίδιοι δεν έχουν κανένα φως και που χρησιμοποιούν μονάχα ένα φαινομενικό φως. . .  Και με αυτό το ψεύτικο φως μόνο δύσκολα αναγνωρίζουν οι άνθρωποι το δρόμο τον οποίο θα πρέπει να πάρουν και παραστρατούν εύκολα, πιστεύοντας ότι βαδίζουν στο σωστό δρόμο.

Πολύ πιο εύκολα αναγνωρίζει κανείς τον εχθρό που τον αντιμετωπίζει ανοιχτά. . .  Ο αντίπαλος όμως καλύπτεται και προσποιείται να ανήκει στους δικούς Μου, να μιλήσει για Μένα και να έχει πληρεξούσιο από Μένα, και έτσι του είναι εύκολο να βρει οπαδούς. . .  ανθρώπους που είναι ευκολόπιστοι και που δεν έχουν αληθινή αγάπη μέσα τους. Αφού μια αληθινή αγάπη θα άναβε ένα φως μέσα τους, μέσα στο οποίο δεν θα μπορούσε να επικρατήσει το ψεύτικο φως. Οι άνθρωποι όμως προσεχούν περισσότερο το δήθεν, το ψεύτικο, παρά την αλήθεια, η οποία προέρχεται από Μένα. . .  ακριβώς γιατί είναι χωρίς αγάπη. . .  Και ο αντίπαλός Μου ξέρει καλά να εμποδίσει την αγάπη, προσαθώντας να την αντικαταστήσει με άλλα πράγματα, εκδίδοντας νόμους και παρουσιάζοντας ως το πιο σημαντικό την τήρηση αυτών των νόμων. . .  ενώ ξέρει με δεξιότητα να εκτοπίσει τις εντολές της αγάπης Μου, με αποτέλεσμα ότι οι άνθρωποι μάλλον δεν συνειδητοποιούν τον τρόπο ζωής τους χωρίς αγάπη, γιατί υποτάσσονται με ζήλο στις εντολές που εκδόθηκαν από την πλευρά ανθρώπων, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο έκαναν αρκετά.

Θα μπορούσε μεν να το καταλάβει ο άνθρωπος από μόνος του αν ήθελε στα σοβαρά να ζήσει έτσι όπως Μου αρέσει. . .  Αλλά τα μάτια του έχουν θολώσει από την αίγλη που περιστοιχίζει εκείνους που παρουσιάζονται ως οι αντιπρόσωποί Μου στη Γη. . .  και που στην αλήθεια είναι αντιπρόσωποι εκείνου που Μου αντιστέκεται και που κάνει εκστρατεία εναντίον Μου. Όποιος έχει ανάψει το φως της αγάπης μέσα στον εαυτό του, βλέπει τα πάντα φωτεινά και ξεκάθαρα και απομακρύνεται με απέχθεια από μια συμπεριφορά που δεν μπορεί ποτέ να συμφωνήσει με το δικό Μου θέλημα. . .  Όποιος όμως βαδίζει ακόμα στο σκοτάδι, γιατί δεν έχει καθόλου φως μέσα του, σε αυτόν αρέσουν τα ψεύτικα φώτα και τα πλησιάζει ξανά και ξανά χωρίς ωστόσο να παραλάβει ένα αληθινό φως. . .

Μονάχα η καλοσύνη της καρδιάς, η ανιδιοτελής αγάπη για τον πλησίον, ανάβει ένα αληθινό φως, και όποιος βαδίζει μέσα σε αυτό το φως, βρίσκεται στο σωστό δρόμο. . .  αφού σ’αυτό το δρόμο βαδίζω δίπλα του Εγώ ο Ίδιος. Και τότε το ψεύτικο φως δεν μπορεί πια να τον βλάψει, τότε το αποφεύγει, παραμένει μακριά του, διότι η καρδιά του τον προειδοποιεί για εκείνον που κρύβεται κάτω από το μανδύα της ευλάβειας. . .  Αυτός θα ξεσκεπαστεί όταν έχει έρθει η ώρα. . .  Αλλά ο καθένας θα πρέπει με την ελεύθερη θέλησή του πρώτα να εκπληρώσει τις εντολές της αγάπης Μου, τότε όλη η χλιδή και όλη η αίγλη του κόσμου δεν θα τον βλάψουν πια, αφού τότε το εσωτερικό του φως λάμπει πολύ δυνατότερα και ο άνθρωπος βαδίζει στο σωστό δρόμο, στον οποίο πετυχαίνει και το στόχο του, οδηγημένος από Μένα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6103                9-11-1954

Η ώρα του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. . .

Ανταπόδοση. . .

Άσχετα με το αν είστε σημαντικοί ή ασήμαντοι κοινωνικά. . .  φτωχοί ή πλούσιοι, μικροί η μεγάλοι. . .  όλοι εσείς θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσετε για τον τρόπο ζωής σας στη Γη, όταν έχει έρθει η τελευταία σας ημέρα. Κανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει την ευθύνη αυτή, αφού κάποτε θα έρθει η ώρα του ξεκαθαρίσματος λογαρισμών, η ώρα της Κρίσης, η οποία θα αποφασίσει για την κατάσταση της ψυχής σας και για τη μελλοντική της μοίρα. . .  Παρόλο που εσείς οι άνθρωποι αμφισβητείτε μια ζωή της ψυχής μετά το θάνατο, παρόλο που νομίζετε ότι η ζωή σας θα τελειώσει τη στιγμή του θανάτου του κορμιού σας. . .  ούτε εσείς δεν θα μπορείτε να αποφύγετε αυτή την τελευταία Κρίση. . .  Θα πρέπει να καταλάβετε με τρόμο ότι η σκέψεις σας ήταν λανθασμένες και η ζωή σας μάταιη, αφού μόνο λίγοι από αυτούς που αρνούνται μια ζωή μετά το θάνατο θα έχουν ζήσει τη ζωή τους με αγάπη. . .  Και αυτοί οι λίγοι θα καταλάβουν και θα έχουν την επιθυμία να επνανορθώσουν το άδικό τους. Και θα βρουν σύντομα βοηθούς που θα τους συμπαρασταθούν μέσα στην πνευματική τους ένδεια. . .

Όπου όμως λείπει κάθε πίστη και υπάρχει μόνο λίγη αγάπη, εκεί η ώρα της Κρίσης θα είναι πικρή, αφού ανάλογα με την κατάσταση της πνευματικής της ωριμότητας είναι η μοίρα η οποία περιμένει τότε την ψυχή. . .  μια κατάσταση χωρίς δύναμη και φως. . .  η ψυχή θα φυτοζωεί ανήμπορη μέσα σε βασανιστικό σκοτάδι. . .  Και καμία ψυχή δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη μοίρα, και αν είχε υψηλή κοινωνική θέση στη Γη, αφού φτάνουν γυμνοί και φτωχοί στο επέκεινα όσοι δεν δημιούργησαν για τον εαυτό τους ένα πνευματικό φόρεμα. . .  όσοι φρόντιζαν μονάχα το κορμί τους, όχι όμως την ψυχή τους, όσοι επιδίωκαν μονάχα γήινα αγαθά και δεν είχαν καμία πίστη σε μια ανταπόδοση, σε μια ζωή μετά το θάνατο. Το να δημιουργήσουν στο άλλο βασίλειο ένα περίβλημα που να τους φέρει ανακούφιση είναι αφάνταστα δύσκολο. . .  όχι όμως αδύνατο. . .  Συχνά όμως θέλει πολύ χρόνο ώσπου τέτοιες ψυχές να βρουν τη θέληση να το κάνουν αυτό. Και αφού η ψυχή πρέπει μόνη της να ξεκινήσει τη μεταμόρφωσή της, μπορεί συχνά να θέλει αιωνιότητες ώσπου να το αποφασίσει.

Στη Γη οι άνθρωποι δεν σκέφτονται το τέλος τους και την ευθύνη που τους περιμένει, και επομένως δεν προετοιμάζονται. Και αν μετά το θάνατό τους  συνειδητοποιούν αμυδρά την κατάστασή τους, δεν μπορούν πια να κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση, γιατί τους λείπει κάθε δύναμη, την οποία στη Γη είχαν στη διάθεσή τους σε μεγάλο βαθμό. Αφού έτσι όπως στη Γη μονάχα η έμπρακτη αγάπη βοηθά την ψυχή να τελειοποιηθεί, ετσί και πέρα στο πνευματικό βασίλειο. . .  Έμπρακτη αγάπη όμως σημαίνει ότι δίνει κανείς, ότι θέλει να βοηθά, να χαρίζει ευτυχία. . .  Αλλά αυτές οι ψυχές φτάνουν εντελώς φτωχές και δεν κατέχουν τίποτα που θα μπρούσαν να δώσουν. Δεν κατέχουν δύναμη για να βοηθήσουν, είναι οι ίδιες δυστυχισμένες και κατά συνέπεια δεν μπορούν να μοιράσουν ευτυχία. . .  είναι φτωχές και ελεεινές και έχουν ανάγκη βοήθεια οι ίδιες.

Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι θα θερίσουν κάποτε αυτά που σπέρνουν στη Γη. . .  Ωστόσο, σύμφωνα με τη θεϊκή δικαιοσύνη τα πάντα πρέπει να εξισορροπηθούν, και ο καθένας θα παραλάβει ανάλογα με τα κατορθώματά του. Η κάθε ψυχή θα πρέπει να επωμιστεί τη μοίρα που απόκτησε μέσω του τρόπου ζωής της. . .  Και για τον κάθε άνθρωπο θα έρθει η ώρα όπου θα πρέπει να λογοδοτήσει. . .  θα έρθει η ώρα της Κρίσης για την κάθε ψυχή. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6104                10-11-1954

Εκμετάλλευση της ζωτικής δύναμης για την απόκτηση πνευματικής δύναμης. . .

Όσο η ψυχή σας φορά ακόμα το γήινο φόρεμα, έχει πολλές δυνατότητες για να ωριμάσει, αφού τόση ώρα κατέχει ακόμα τη ζωτική δύναμη, την οποία χρειάζεται μονάχα να χρησιμοποιήσει με το σωστό τρόπο για να πετύχει με βεβαιότητα ένα βαθμό ωριμότητας που την κάνει ικανή να μπει στο φωτεινό βασίλειο μετά το θάνατο του κορμιού της. Όσο βαδίζει στη Γη έχει στη διάθεσή της αυτή τη ζωτική δύναμη, την οποία όμως χάνει τη στιγμή του θανάτου της. Μπορεί ωστόσο με τη βοήθεια αυτής της ζωτικής δύναμης να αποκτήσει ένα μεγάλο βαθμό πνευματικής δύναμης, και για αυτό το σκοπό ενσαρκώθηκε ως άνθρωπος στη Γη.

Πόσο σπάνια ωστόσο χρησιμοποιεί κανείς τη ζωτική του δύναμη με το σωστό τρόπο. . .  Τις περισσότερες φορές τη χρησιμοποιεί μονάχα για την καλοπέραση του κορμιού του, σπάνια όμως προς το καλό της ψυχής του. Και έτσι μπορεί η ζωτική δύναμη να παραμείνει εντελώς ανεκμετάλλευτη για την ψυχή, με αποτέλεσμα η μοίρα αυτής να είναι πάρα πολύ λυπηρή, γιατί η ψυχή φτάνει στο άλλο βασίλειο χωρίς δύναμη και φως και δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα από μόνη της για να βελτιώσει αυτή την άθλια κατάστασή της. Η σωστή χρήση της ζωτικής δύναμης όμως συνιστάται στο να κάνει ο άνθρωπος έργα ανιδιοτελούς αγάπης για τον διπλανό, και με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος αποκτά πνευματική δύναμη. . .  Όσο ζει ο άνθρωπος στη Γη είναι ικανός να το κάνει αυτό. . .  Μόνο που πρέπει να το θέλει ο ίδιος, δηλαδή πρέπει από δική του ώθηση να ενεργήσει με αγάπη, με αποτέλεσμα να ευλογιστεί με πλούσια παροχή της θεϊκής δύναμης αγάπης, η οποία σημαίνει φως και δύναμη για την ψυχή του. . .

Ο άνθρωπος που σκέφτεται μονάχα το κορμί του. . .  που επομένως ζει μέσα στη φιλαυτία, χρησιμοποιεί λάθος τη ζωτική του δύναμη. . .  Δεν σκέφτεται το διπλανό του, φροντίζει μόνο τον εαυτό του και τις σωματικές του ανάγκες, χαραμίζει τη ζωτική του δύναμη, δεν κάνει τίποτα για να αποκτήσει πνευματική δύναμη, ώσπου να τον αιφνιδιάσει ο θάνατος και να φτάσει ο άνθρωπος στο επέκεινα εντελώς αδύναμος. . .  Στερημένος από τη ζωτική του δύναμη και χωρίς την παραμικρή πνευματική δύναμη, βρίσκεται τότε σε μια βασανιστική κατάσταση, την οποία δεν μπορεί πια να διορθώσει η ψυχή μόνη της. Αφού ενόψει της προηγούμενης κατάστασης στη Γη, όπου είχε πάντα δύναμη στη διάθεσή της, αισθάνεται σαν βάσανο την κατάστασή της χωρίς δύναμη στο επέκεινα. . .  την οποία ωστόσο θα μπορούσε η ίδια να αποφύγει εύκολα αν είχε χρησιμοποιήσει την επίγεια της ζωή για έργα αγάπης.

Αν ήξεραν οι άνθρωποι για την τεράστα αξία της επίγειας τους ζωής, αν ήξεραν ποια πλούτη θα μπορούσαν να μαζέψουν μέσω της σωστής χρήσης της ζωτικής τους δύναμης. . .  Αν ήξεραν πόσο πικρά θα μετανοιώσουν κάποτε, στην περίπτωση που απέτυχαν στη Γη. . .  Θα άλλαζαν πράγματι τον τρόπο ζωής τους, θα σκέφτονταν λιγότερο το κορμί τους και τόσο περισσότερο την ψυχή τους. . .  Ωστόσο, πρέπει με την ελεύθερη θέλησή τους, με δικό τους κίνητρο, να εργαστούν και να ενεργήσουν στη Γη. . .  Ο λόγος του Θεού τούς επισημαίνει μάλιστα τις συνέπειες ενός λανθασμένου τρόπου ζωής, δεν μπορούν ωστόσο να τους παρουσιαστούν τα αποτελέσματα με τον τρόπο ώστε να πρέπει να πιστέψουν και ώστε να σκεφτούν και να δράσουν κάτω από εξαναγκασμό. . .  Για αυτό το λόγο οι άνθρωποι δεν εκμεταλλεύονται την αφάνταστη χάρη της πορείας τους στη Γη· για αυτό το λόγο αμέτρητες ψυχές φτάνουν στο επέκεινα χωρίς δύναμη. . .  Ωστόσο, μπορούν πάντα μόνο να νουθετούνται και να προειδοποιούνται. . .  προκειμένου να δράσουν με ελεύθερη θέληση προς την ευλογία ή προς την καταστροφή τους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6107                13-11-1954

Εκμετάλλευση του τελευταίου σταδίου. . .

Η μοίρα της ψυχής. . .

Ως άνθρωποι μπαίνετε σε ένα στάδιο της ανάπτυξης όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τον εαυτό σας σε εντελώς ελεύθερα και γεμάτα δύναμη όντα για να μπορέσετε μετά να μπείτε αμέριμνα στο πνευματικό βασίλειο. . .  Έχετε αυτή τη δυνατότητα, και μόνο η ελεύθερη βούλησή σας αποφασίζει αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. . .  Αν από τη μια σας παρουσιάζεται μια αιώνια ζωή με ελευθερία, δύναμη και φως που σας προσφέρει αφάνταστα ωραία, και από την άλλη μια κατάσταση ένδειας όπου θα είστε δεμένοι και μέσα σε βασανιστικό σκοτάδι. . .  θα έπρεπε να έχετε επίγνωση της μεγάλης σας ευθύνης και να επιδιώξετε όλο ζήλο να απελευθερωθείτε από τα δεσμά. . .  Θα έπρεπε να κάνετε τα πάντα για να εκμεταλλευτείτε την επίγεια σας ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να διαμορφώσετε τον εαυτό σας έτσι ώστε να μπορέσετε να μπείτε στη ζωή. Αφού έναν ορισμένο βαθμό γνώσης κατέχετε ως άνθρωποι, με αποτέλεσμα να μπορείτε να κρίνετε πολύ καλά το αν χρησιμοποιείτε καλά ή όχι την επίγεια σας ζωή. . .  Στην περίπτωση όμως που είστε απρόθυμοι, μπορεί και να μειωθεί ο βαθμός της γνώσης σας, μπορείτε να είστε τυφλοί στο πνεύμα, και τότε μόνο δύσκολα βρίσκετε το σωστό δρόμο προς τη ζωή.

Ο κάθε άνθρωπος στη Γη όμως συνοδεύεται από έναν πνευματικό οδηγό που τον οδηγεί και επηρεάζει με τον τρόπο ώστε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του τι είναι καλό και τι είναι κακό. . .  Ωστόσο, και εκείνος σέβεται την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, αλλά δεν τον εγκαταλείπει ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του και προσπαθεί ξανά και ξανά να επενεργεί στις σκέψεις του. . .  Επηρεάζει επίσης τη μοίρα του ανθρώπου, δηλαδή τον βοηθά με κάθε τρόπο, προκειμένου ο άνθρωπος να αποκτήσεις γνώση και κατανόηση και να χρησιμοποιήσει καλά τη βούλησή του. Και επιπλέον, από την πλευρά των ανθρώπων ενημερώνεται για τον τρόπο ζωής που ανταποκρίνεται στη θεϊκή τάξη. Επομένως ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ εντελώς χωρίς βοήθεια και εξαρτάται μονάχα από τη θέλησή του αν θα αυξήσει το βαθμό της ωριμότητάς του, αν θα ζήσει έτσι ώστε να αποδεσμευτεί η ψυχή του όλο και περισσότερο από την ύλη, με αποτέλεσμα να μπορέσει να πετάξει όλα τα δεσμά τη στιγμή του θανάτου του. . .  για να ζήσει μετά στο πνευματικό βασίλειο ως ελεύθερο πνεύμα. Αλλά αμετάκλητα πρέπει η ψυχή να επωμιστεί τη μοίρα την οποία απόκτησε η ίδια πάνω στη Γη. . .

Και ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να λάβει υπόψη του ότι θα αξιολογηθεί κάποτε ο τρόπος ζωής του στη Γη και ότι, σύμφωνα με τη θεϊκή δικαιοσύνη, δεν θα μπορεί να δοθεί στην ψυχή τίποτε άλλο από αυτό που απόκτησε η ίδια μέσω της θέλησης και του τρόπου ζωής της. Θα έπρεπε οι άνθρωποι. . .  στην περίπτωση που έχουν αδύνατη πίστη. . .  να λάβουν υπόψη τους την πιθανότητα αυτή και να σκέφτονται και να δρούν πιο υπεύθυνα, προκειμένου να μην δημιουργήσουν για την ψυχή τους μια τρομερή μοίρα μέσα στην ανελευθερία και στο σκοτάδι, αλλά να παραλάβουν κάποτε φως και δύναμη. . .  Ο άνθρωπος νουθετείται και προειδοποιείται συνέχεια, και αν έχει καλή θέληση, θα ακολουθήσει τις συμβουλές αυτές και θα επιδιώξει το φως και την ελευθερία. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6109                15-11-1954

Οι ερωτήσεις που αναδύονται μέσα στον άνθρωπο είναι το πρώτο βήμα προς τα ύψη. . .

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που κάνετε εσείς οι άνθρωποι όταν σηκώνετε τις σκέψεις σας σε Μένα. . .  στο απέραντο Πνεύμα που εξουσιάζει το σύμπαν. . .  όταν απευθύνεστε με τις ερωτήσεις σας στο Ον για το Οποίο πιστεύετε ότι σας δημιούργησε. . .  Αφού με αυτό το βήμα μπαίνετε ήδη στο πνευματικό βασίλειο, μπαίνετε σε έναν τομέα τον οποίο δεν μπορούν να σας ανοίξουν οι άνθρωποι, αλλά τον οποίο πρέπει να σας ανοίξω Εγώ ο Ίδιος. . .  παρόλο που για αυτό το σκοπό χρησιμοποιώ και πάλι ανθρώπους, στην περίπτωση που ο βαθμός της ωριμότητάς σας δεν σας επιτρέπει ακόμα να ακούτε Εμένα τον Ίδιο και την απάντησή Μου. . .  Παρ’όλα αυτά έχετε δημιουργήσει προς το παρόν το διανοητικό σύνδεσμο μαζί Μου, και ευλογημένοι είστε αν δεν σπάτε πια αυτό το δεσμό. . .  αν αποδεσμεύεστε ξανά και ξανά από τον κόσμο και ψάχνετε Εμένα. . .  Ευλογημένοι είστε αν κάνετε ερωτήσεις μέσα στις σκέψεις σας, με αποτέλεσμα να μπορώ να σας απαντήσω μέσα στις σκέψεις σας. . .  Αφού με αυτό τον τρόπο αρχίζει η βέβαιη φώτιση του πνεύματός σας και κατά συνέπεια προκύπτει ένας όλο και στενότερος σύνδεσμος μαζί Μου. . .

Μια φορά μόνο αναρωθηθείτε αν υπάρχει κάτι εκτός από το επίγειο-ορατό και τι θα μπορούσε να είναι. . .  και έτσι κάνετε ήδη εκείνο το σημαντικό βήμα, αφού αυτό αποφασίζει για την ανάπτυξή σας. . .  Είναι το βήμα προς τα ύψη, το οποίο πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να τελειοποιηθεί. Για αυτό το σκοπό όμως πρέπει ο άνθρωπος να είναι ικανός να αποδεσμευτεί από τον κόσμο, δεν πρέπει να είναι ο σκλάβος του με όλες τις αισθήσεις του. Πρέπει να έχει καταλάβει ότι η γήινη ύλη δεν έχει καμία αξία, αφού αυτή η ύλη τού φράζει το δρόμο προς τα ύψη. Όποιος όμως άφησε μια φορά τις σκέψεις του να περιπλανιούνται σε πευματικά ύψη, σε αυτόν η γήινη ύλη σύντομα δεν φαίνεται πια ποθητή. . .

Ωστόσο, από μόνος του πρέπει να λαχταρήσει να μάθει περισσότερα για τομείς που του είναι ακόμα άγνωστοι, και σίγουρα αυτή η λαχτάρα του θα εκπληρωθεί. Για αυτό το λόγο δίνεται αφορμή στον κάθε άνθρωπο μέσω της επίγειας του ζωής, η εξέλιξη της οποίας, σύμφωνα με τη μοίρα του, μπορεί να τον βάλει σε σκέψεις. . .  Κείμενα ή σκέψεις εφιστούν την προσοχή του σε πνευματικές σφαίρες και Εγώ ο Ίδιος του μιλάω ξανά και ξανά χαμηλόφωνα με τη μορφή σκέψεων που αναδύονται μέσα του και που έχουν πνευματική κατεύθυνση. . .  Και τότε πρέπει η δική του θέληση να τον οδηγήσει, και ευλογημένος είναι εάν αυτή παίρνει τη σωστή κατεύθυνση. . .

Ερωτήσεις που αναδύονται μέσα του και που αφορούν Εμένα είναι συχνά καλύτερες από μια πίστη σε Μένα που δεν είναι ακόμα ζωντανή, γιατί εκείνον που κάνει ερωτήσεις μέσα στις σκέψεις του μπορώ να διδάξω διά τις σκέψεις του και να του εκδηλωθώ με έναν τρόπο ώστε να μπορέσει να αποκτήσει μια ακλόνητη πίστη. . .  ενώ ο άνθρωπος που έχει τυπική πίστη δεν κάνει ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διδαχτεί έτσι ώστε να αφυπνιστεί στη ζωή η πίστη του. Κάνω μάλιστα τα πάντα για να παροτρυνθεί ο άνθρωπος να σκεφτεί, αλλά την ελεύθερη θέλησή του δεν τη θίγω. . .  Όποιος όμως συνδέεται εθελοντικά μέσω των σκέψεών του μαζί Μου ή με το πνευματικό βασίλειο, που του είναι ακόμα κλειστό, αυτόν δεν τον αφήνω να μένει με άδεια χέρια. . .  Η αγάπη Μου θα του εκδηλωθεί και εκείνος θα μάθει να βλέπει ξεκάραρα, το πνεύμα του θα φωτιστεί και ο άνθρωπος θα είναι δικός Μου για πάντα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6111                17-11-1954

«Μην φοβάστε. . .»

Μην φοβάστε, αλλά πιστεύετε μόνο. . .  Τίποτα δεν θα σας φοβερίζει, τίποτα δεν θα σας στενοχωρεί εάν μόνο πιστεύετε ακλόνητα. . .  Και έτσι μια ισχυρή πίστη μπορεί να σημαίνει για σας μια πιο εύκολη ζωή στη Γη, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα που φοβάστε και μπορείτε να βαδίζετε αμέριμνα, με τις σκέψεις σας πάντοτε στραμμένες σε Εκείνον Που σας βοηθά να βγείτε από κάθε δυσκολία. . .  Θα πρέπει στο εσωτερικό σας να είστε ακλόνητα πεπεισμένοι ότι έχετε έναν Πατέρα στον ουρανό Που φυλάγει τα παιδιά Του και Που δεν τους αφήνει μέσα στα δεινά, γιατί αγαπά τα παιδιά Του. . .  Αυτή η ακλόνητη πεποίθηση είναι ήδη η βεβαιότητα του ότι είναι έτσι τα πράγματα. . .

Και τι θα μπορούσε να είναι πιο ισχυρό από τον Πατέρα σας στον ουρανό; Κανένας άνθρωπος στη Γη και κανένα ον του σκοταδιού δεν μπορούν να Του προβάλουν αντίσταση, και επομένως δεν χρειάζεται να φοβάστε κανέναν άνθρωπο στη Γη και κανένα σκοτεινό ον, δηλαδή ότι θα μπορούσαν να σας βλάψουν, στην περίπτωση που πιστεύετε στην υπέρμετρη αγάπη του Θεού και στην προστασία Του, την οποία σας υποσχέθηκε. Αφού είπε τα λόγια: Ελάτε όλοι κοντά Μου. . .  Παρακαλέστε και θα σας δοθεί, χτυπήστε την πόρτα και αυτή θα ανοίξει. . .  Σηκώστε τα μάτια σας σε Μένα, από τον Οποίο σας έρχεται βοήθεια. . .

Στην πρίπτωση που καταφέρνετε να κάνετε ιδιοκτησία σας τα λόγια της αγάπης Του, στην περίπτωση που αισθάνεστε ότι με αυτά τα λόγια ο Πατέρας μιλά σε σας τους ίδιους, δεν θα έχετε πια αμφιβολίες και θα περιμένετε με ακλόνητη πίστη ώσπου θα έρθει η βοήθεια. . .  Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούσε να αποκρούσει. . .  δεν υπάρχει τίποτα που να Του ήταν αδύνατο. . .  Και επομένως υπάρχει πάντα μια λύση, ακόμα και τότε που εσείς δεν βλέπετε καμία. . .  Εκείνος θα βρει πράγματι το μέσο της λύσης, βρίσκει μια διέξοδο από κάθε δυσκολία. . .  Να αισθανθείτε αυτά τα λόγια βαθιά μέσα στην καρδιά σας, ώσπου να έχουν εξαφανιστεί όλες οι αμφιβολίες σας, ώσπου να Του εμπιστευτείτε χωρίς φόβο και να περιμένετε με υπομονή. . .  Αφού η αγάπη Του ανήκει σε σας, τα παιδιά Του, και αυτή η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6112                18-11-1954

Αγώνας με το σπαθί του στόματος. . .

Θέλω να σας φέρω την ειρήνη. . .  και ωστόσο και το σπαθί. . .  Αλλά δεν θα πρέπει να πολεμήσετε με τον τρόπο ώστε να προξενήσετε ζημιά στο συνάνθρωπό σας, ώστε να πρέπει να υποφέρει σωματικά και ψυχικά, αλλά ο αγώνας σας θα πρέπει μονάχα να τον βοηθήσει να βρει την ειρήνη στο εσωτερικό του. . .  Θα πρέπει να πολεμήσετε το ψέμα και την πλάνη, το σκοτάδι, το οποίο μπορείτε μάλιστα να διώξετε όταν πολεμάτε με το σπαθί του στόματός σας. . .  όταν μιλάτε στο όνομά Μου. Αν έχετε τη σοβαρή θέληση να είστε αγωνιστές για Μένα και τη βασιλεία Μου, θα μιλάτε, ωθημένοι από το Πνεύμα Μου, δεν θα χρειάζεται να σκεφτείτε τι θέλετε να πείτε, αλλά «Εγώ θα σας βάλω τα λόγια στο στόμα σας. . .» Και θα πολεμήσετε με το σπαθί του στόματος, γιατί Εγώ ο Ίδιος θα κρατήσω τη λεπίδα. . .

Ωστόσο, μην σκεφτείτε ποτέ να ανγωιστείτε με το όπλο στο χέρι σας. . .  Αφού τέτοιος αγώνας παραβαίνει την αγάπη, και χωρίς την αγάπη δεν θα μπορείτε ποτέ να χαρίσετε την ειρήνη, αλλά μόνο θα αναστατώσετε την καρδιά του ανθρώπου, και ο μίσος και η απονία θα επιδιώξουν εκδίκηση. . .  Πιστέψτε Με ότι θα πρέπει να περιμένετε ένα σκληρό αγώνα, αφού θα σας επιτίθονται, παρουσιάζοντας αυτά που πιστεύετε ως κενά και αναξιόπιστα λόγια και προκαλώντας την υπεράσπισή σας. . .  Και τότε μόνο να Μου έχετε εμπιστοσύνη, να έχετε εμπιστοσύνη ότι θα σας οδηγήσω καλά. . .

Και όταν βρίσκεστε στο πλευρό Μου, θα σας έρθει η φώτιση από Μένα. . .  θα μιλήσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου, γιατί θα υπερασπιστείτε Εμένα και το όνομά Μου, και τότε θα είστε σωστές αγωνιστές για Μένα, που έχουν οι ίδιοι την ειρήνη μέσα τους και μπορούν να τη φέρνουν και στους συνανθρώπους τους. Αφού μονάχα Εγώ μπορώ να βάλω την ειρήνη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά σε κάθε ειρήνη προηγείται μια μάχη, και για αυτή τη μάχη σάς κάνω όλους κατάλληλους, εάν μόνο μπείτε στο στρατό των αγωνιστών Μου και Με αναγνωρίζετε σαν στρατηλάτη. . .

Ο αγνώας που διεξάγετε για Μένα και στο όνομά Μου είναι και θα παραμείνει άγιος αγώνας και σας δίνω εντολή να τον κάνετε, ενώ ένας αγώνας με το όπλο στο χέρι δεν είναι θέλημά Μου, όσο τον διεξάγουν οι άνθρωποι μονάχα από δίψα για εξουσία και από τη φιλαυτία τους, όσο δεν μπορεί να γίνει λόγος για ευγενικό κίνητρο. . .  Αγωνιστείτε με το σπαθί του στόματός σας όποτε σας επιτεθεί ο αντίπαλός Μου. . .  Τότε αγνωίζεστε για μια δίκαιη υπόθεση και θα έχετε τη βέβαιη υποστήριξή Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6113                19-11-1954

Αυτοκριτική: σκέψεις. . .

Αγάπη. . .

Όπου είναι η αγάπη σας, εκεί θα είναι και πάντα οι σκέψεις σας. Και στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε αυστηρή αυτοκριτική, προσέξτε μόνο αυτά με τα οποία ασχολείστε κυρίως μέσα στις σκέψεις σας. . .  Αφού οι σκέψεις σας είναι ελεύθερες και δεν χρειάζεται να τις κρύβετε από τους συνανθρώπους, άρα οι σκέψεις μαρτυρούν πάντα την ενδόμυχη επιθυμία του ανθρώπου ή αυτό που συγκινεί περισσότερο την καρδιά σας. Και τότε εξετάστε αν οι σκέψεις σας είναι στραμμένες στα επίγεια ή στα πνευματικά. . .  και κάντε προσπάθεια να τις απομακρύνετε όσο το δυνατό περισσότερο από τα επίγεια  και να τις οδηγήσετε προς τα πνευματικά. . .  Κάντε προσπάθεια να γίνει ο Θεός και το βασίλειό Του ο στόχος της επιθυμίας σας και να αποδεσμευτείτε από ό,τι ανήκει στον κόσμο. . .

Επομένως, μην αφήσετε να είναι ο κόσμος η αγάπη σας, αλλά ο Θεός. . .  Αφού ο Θεός θα αμείψει πράγματι καλύτερα την αγάπη σας από ό,τι ο κόσμος. Ο Θεός θα ανταποδώσει την αγάπη σας, και το να κατέχει κανείς την αγάπης Του σημαίνει ότι αποκτά ζωή και μακαριότητα, ότι παραλαβαίνει φως και δύναμη και ότι θα μπει κάποτε στην αιώνια ζωή, όταν τελειώσει η επίγεια του ζωή. . .  Όποιος όμως αγαπά περισσότερο τον κόσμο, μπορεί να παραλάβει μονάχα εγκόσμια αγαθά, τα οποία είναι εφήμερα. . .  τα οποία κάνουν μάλιστα πιο ωραία τη ζωή του στη Γη, σκεπάζουν όμως την ψυχή του με σκοτάδι. Και στο τέλος της ζωής του ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να πάρει μαζί του στην αιωνιότητα τίποτα από εκείνα τα αγαθά. . .

Μπορείτε εύκολα να εξετάσετε τον εαυτό σας προσέχοντας τις σκέψεις σας, και για αυτό το λόγο προειδοποιείστε και νουθετείστε συνέχεια να αφήσετε να περιπλανιούνται οι σκέψεις σας προς τα πάνω. . .  Αφού παρόλο που δεν καταλαβαίνετε αμέσως το κέρδος. . .  αφάνταστα μεγάλο θα είναι όταν περάσετε στο πνευματικό βασίλειο. . .  Και ήδη στη Γη μπορείτε να παραλάβετε μπόλικα πνευματικά αγαθά, αφού η κάθε πνευματική σκέψη του ανθρώπου πιάνεται από τους κατοίκους του πνευματικού βασιλείου και είναι ευλογία για σας. . .  Συνάπτετε επαφές με εκείνους τους κατοίκους, και αφού ο στόχος τους είναι πάντα μόνο ο Θεός, οδηγούν και τις δικές σας σκέψεις στον Θεό και σας μεταδίδουν έναν πνευματικό θησαυρό που θα ανταποκρίνεται πάντα στην επιθυμία σας. . .

Μην αφήνετε να κυριαρχεί ο κόσμος τις σκέψεις σας. . .  εκτοπίστε τον και ασχοληθείτε διανοητικά περισσότερο με το βασίλειο στο οποίο θα πηγαίνετε κάποτε. . .  Και όσο περισσότερο πετυχαίνετε να αποδεσμευτείτε από τον κόσμο, τόσο περισσότερο ο στόχος των σκέψεών σας θα είναι ο Θεός. . .  Η αγάπη σας θα ανήκει όλο και περισσότερο σε Εκείνον, και η αγάπη που θα σας ανταποδώσει Αυτός θα σημαίνει για σας αφάνταστες μακαριότητες. Θα ζήσετε, αφού θα παραλάβετε φως και δύναμη από Εκείνον και θα μπορείτε νε είστε μακάριοι στο πνευματικό βασίλειο εργάζοντας αδιάκοπα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6114                19-11-1954

Η μεταμόρφωση των πλασμάτων σε παιδιά του Θεού. . .

Μου άρεσε να σας εξοπλίσω με όλες τις ικανότητες. . .  Σε σας όμως εναπόκειται να εξελίξετε αυτές τις ικανότητες. . .  Σας δημιούργησα με όλα τα ταλέντα για να μπορείτε να διαμορφώσετε τον εαυτό σας σε θεούς. . .  εσείς ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ταλέντα. Αφού σας έδωσα μια ελεύθερη βούληση, η οποία πρέπει τώρα να επιδιώξει αυτό που είναι το σχέδιό Μου: τη μεταμόρφωσή σας από πλάσματα σε παιδιά. . .  Αφού αυτό δεν μπορώ να κατορθώσω δυνάμει της εξουσίας Μου, γιατί τότε θα έλειπε η ελεύθερη βούληση. . .  το χαρακτηριστικό του θείου και της τελειότητας. Υπάρχουν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις για τη «μεταμόρφωση των πλασμάτων σε παιδιά του Θεού», και τώρα πρέπει να μπει σε δράση η ελεύθερη βούληση. . .  δηλαδή εσείς οι ίδιοι πρέπει να θέλετε να διαμορφώσετε τον εαυτό σας σε παιδιά Μου, εσείς οι ίδιοι πρέπει να κατορθώσετε τη θεοποίηση του είναι σας. Και για αυτό το σκοπό σάς δόθηκε η επίγεια σας ζωή.

Δημιουργηθήκατε τέλειοι και μπορούσατε ήδη στην αρχή να χρησιμοποιείτε την ελεύθερη βούλησή σας, η οποία ήταν επίσης χαρακτηριστικό ενός τέλειου όντος. . .  Αλλά εσείς που έχετε ενσαρκωθεί στη Γη ως άνθρωποι, κάνατε κατάχρηση αυτής της ελεύθερης βούλησής σας. . .  Δεν τη χρησιμοποιήσατε με θετικό, αλλά με αρνητικό τρόπο. . .  παρόλο που ως τέλεια όντα είχατε γνώσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έπρεπε να σας εμποδίσουν να χρησιμοποιήσετε την ελεύθερη θέλησή σας. . .  Διαλέξατε εθελοντικά έναν άλλο κύριο και απομακρυνθήκατε από Μένα. . .  ή και. . .  την τελειότητα που χαρακτήριζε τη θεία φύση σας την παρατήσατε με την ελεύθερη θέλησή σας τότε που δεν αποκρούσατε τις μην θεϊκές σκέψεις και λαχτάρες σας, τότε που σας άρεσαν αυτές και που επομένως διώξατε από το εσωτερικό σας την αρχή της αγάπης. . .  την προσωποποίηση της τελειότητας. . .  με αποτέλεσμα να απομακρυνθήκατε και από Μένα, ο Οποίος είμαι η αιώνια Αγάπη. . .

Ήταν η ελεύθερη βούλησή σας που κατάφερε αυτά, αφού οι ικανότητες που σας είχα δώσει θα επαρκούσαν πραγματικά για να θεοποιηθείτε. . .  Μπορούσατε το ίδιο καλά να αφήσετε με την ελεύθερη θέλησή σας να κυριαρχούν μέσα σας όλο το ευγενικό, το καλό, το τέλειο, μπορούσατε να χαρίσετε την αγάπη σας σε Μένα και να Με επιδιώξετε σαν Πατέρα με όλες τις αισθήσεις σας. . .  Και θα είχατε αποδείξει ότι ήσασταν και θέλατε να παραμείνετε τέλεια, θεία όντα. . .  Η πτώση σας επομένως προέκυψε από την ελεύθερη θέλησή σας, η οποία έπρεπε και να επωμιστεί τις συνέπειες: να πετύχει τα κάποτε ύψη σας σκαρφαλώνοντας από την άβυσσο, κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. . .

Πρέπει κάποτε να περάσετε με επιτυχία αυτή τη δοκιμασία της θέλησής σας που σας έχει επιβληθεί, και για αυτό το λόγο έπρεπε να διανύσετε έναν ατελείωτο δρόμο, επειδή είχατε πέσει σε αφάνταστο βάθος από δικό σας φταίξιμο. Ωστόσο, σας βοήθησα να ανεβείτε από αυτό το βάθος, διότι λόγω της αδυναμίας σας δεν θα το είχατε καταφέρει μόνοι σας. . .  Αλλά έδεσα τη θέλησή σας, η οποία ήταν κάποτε ελεύθερη, για να εμποδίσω μια οπισθοδρόμηση. . .  Διανύσατε την πορεία μέσα από τα έργα της δημιουργίας με δεμένη τη θέλησή σας μέχρι το στάδιο του ανθρώπου. . .  Τώρα όμως σας δίνεται πίσω η ελεύθερη θέληση και τώρα βρίσκεστε ξανά αντιμέτωπο με τη δοκιμασία της θέλησής σας. . .  Τώρα σας έχει ανατεθεί ξανά το ίδιο πρόβλημα: να θεοποιηθείτε εθελοντικά, κάτι που είναι εφικτό μόνο τότε που αυτομεταμορφώνεστε σε αγάπη. . .  τότε που μετατρέπετε τη φιλαυτία που έχετε μέσα σας σε ανιδιοτελή αγάπη για τον διπλανό. . .  τότε που κάνετε γνώμονα της θέλησης, της σκέψης και των πράξεών σας την αρχή της αγάπης.

Την ικανότητα για να καταφέρετε αυτό την κατέχετε, πρέπει ωστόσο να την εξελίξετε μόνοι σας. . .  Και αν η θέλησή σας είναι καλή, θα το πετύχετε και θα έχετε τότε φτάσει στον προορισμό σας, μόνο μετά από μεγάλους γύρους, μετά από ένα ατελείωτο χρονικό διάστημα. . .  Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να αποτύχετε και εκ νέου να μην περάσετε τη δοκιμασία της θέλησής σας, και τότε πρέπει και πάλι για ατελείωτο χρόνο να παραμείνετε σε μια κατάσταση ατέλειας και σε μεγάλη απόσταση από Μένα. . .  Θα σας δώσω ξανά και ξανά την ευκαιρία να πετύχετε το στόχο σας, αλλά η βούλησή σας είναι ελεύθερη και αυτή καθορίζει το χρονικό διάστημα μέχρι την τελειοποίησή σας.

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6115                21-11-1954

Σταυροδρόμι. . .

Ο δρόμος που ανηφορίζει είναι ο σωστός δρόμος. . .

Όταν φτάνετε σε ένα σταυροδρόμι και δεν ξέρετε που να πάτε, διαλέξτε το δρόμο που ανεβαίνει. . .  Μην φοβάστε τις ταλαιπωρίες του δρόμου, μην τρομάξετε όταν ο δρόμος φαίνεται πού και πού αδιάβατος, αλλά σκεφτείτε ότι μονάχα μέσω της υπερνίκησης μπορείτε να φτάσετε στο στόχο, ότι όμως θα  αποζημιωθείτε χιλιαπλάσια για τους κόπους και τις ταλαιπωρίες σας. Μην παρασυρθείτε ποτέ να πάρετε ένα δρόμο που κατηφορίζει, ακόμα και τότε που σας φαίνεται γοητευτικός και άνετος. . .  θα οδηγήσει στο βάθος. . .  Το κέρδος σας όμως βρίσκεται στο ύψος, και το ότι ο δρόμος που ανηφορίζει είναι κουραστικός αποδεικνύει ότι είναι ο σωστός δρόμος. . .

Θα πρέπει να αποδειχτείτε καλοί κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, θα πρέπει να υπερνικήσετε, να αγωνιστείτε και να προχωρείτε συνέχεια. . .  αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσετε να ανεβαίνετε  ή να γυρίσετε πίσω, αφού θα σας περιμένω πάντα επάνω και όχι στο βάθος. Και στην περίπτωση που στέκεστε αναποφάσιστοι σε ένα σταυροδρόμι, θα σας πλησιάσουν οδηγοί, και τότε προσέξτε αυτά που θα σας προτείνουν. . .  Προσέξτε αν σας προσφέρουν γεμάτοι αγάπη τη συνοδεία και τη βοήθειά τους ή αν προσπαθήσουν μονάχα να σας γοητεύσουν, αναφέροντας χαρές και απολαύσεις που θα σας περιμένουν στην περίπτωση που θα ακολουθήσετε τη συμβουλή τους. . .

Προσέξτε ποιο στόχο θα σας συνιστήσουν οι φίλοι. . .  Και θα αναγνωρίσετε τους σωστούς οδηγούς εάν Εγώ ο Ίδιος είμαι ο στόχος σας. . .  Τότε αποδεχτείτε την ηγεσία τους και θα σας στηρίξουν και θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τους σκόπελους και τα βράχια, τα αγκάθια και τις λόχμες, αφού θα είναι οι αγγελιοφόροι Μου, τους οποίους θα σας στείλω για να μην χάσετε τη δύναμή σας και να μην γυρίσετε πίσω. Και μετά από λίγο δεν θα νιώσετε πια τόσο πολύ τους κόπους, αφού πάνω από σας θα λάμπει ένα φως, και σε αυτό το φως θα πλησιάζετε τότε και δεν θα προσέξετε πια τις ταλαιπωρίες του δρόμου, γιατί τα μάτια σας θα είναι στραμμένα μόνο στον ουρανό.

Ένας δρόμος που κατηφορίζει είναι κίνδυνος, ένας επίπεδος δρόμος δεν οδηγεί στην επιτυχία. . .  Μονάχα ένας δρόμος που ανηφορίζει μπορεί να οδηγήσει εσάς τους ανθρώπους στο στόχο για το οποίο διανύετε την πορεία σας στη Γη. Αφού αυτό το στόχο μπορεί κανείς να πετύχει μόνο μέσω υπερνίκησης και επίπονου επιδίωξης. Πρέπει να δραστηριοποιηθείτε με την ελεύθερη βούλησή σας και να αποδείξετε με αυτό τον τρόπο ότι θέλετε να ξεφύγετε από τον κύριο του αβήσσου και να φτάσετε στο βασίλειο που ανήκει σε Μένα και ότι θα επωμιστείτε συνειδητά οτιδήποτε για να φτάσετε σε Μένα. Και πράγματι θα παραλάβετε και τη δύναμη και θα τα βγάλετε πέρα ακόμα και με εμπόδια που θα σας φαίνονται αξεπέραστα. Αφού αυτή τη δύναμη θα σας την αποφέρει η θέλησή σας, η οποία θα πρεσβεύσει τότε ανοιχτά Εμένα, στον Οποίο αντιστεκόταν κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6118                24-11-1954

Το πνεύμα της αγάπης είναι προστασία από τον πειρασμό και από τον αντίπαλο του Θεού. . .

Να παραμείνετε πάντα μέσα στο πνεύμα της αγάπης. . .  Μόνο τότε είστε απρόσβλητοι από τις επιθέσεις του αντιπάλου, αφού την αγάπη την αποφεύγει, και έναν άνθρωπο που είναι πάντα γεμάτος αγάπη δεν τον πλησιάζει. Ωστόσο, μόλις εκδηλώνεται μονάχα μια σπιθίτσα αστογρίας μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, μπαίνει ο αντίπαλος και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει ακόμα περισσότερο έδαφος. Παρασύρει τον άνθρωπο στη μισαλλοδοξία, στην αυτοδικαίωση και στην αλαζονεία για να πνίξει την αγάπη μέσα του, προκειμένου να έχει τότε ελευθερία κινήσεων και να υποδουλώσει τη θέληση του ανθρώπου. Δεν θα το καταφέρει ποτέ αυτό όπου υπάρχει η αγάπη, αφού αυτή δεν του δίνει καμία αφορμή να επιτεθεί, τον αποκρούει και έχει και τη δύναμη να τον αποκρούσει. . .

Αλλά ξανά και ξανά ο άνθρωπος βρίσκεται σε συνθήκες όπου θα πρέπει να αποδειχτεί καλός, γιατί μπορεί να ανεβαίνει μόνο τότε που αγωνίζεται ή που υπηρετεί. . .  Και συνεπώς θα πρέπει να υπερνικήσει εμπόδια, θα πρέπει να σκύψει για να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη βοήθεια για να σηκωθούν, θα πρέπει επομένως να ασκήσει την ανιδιοτελή αγάπη για τον διπλανό. . .  Αν το κάνει αυτό, οι αγώνες του θα λιγοστέψουν, γιατί τότε η αγάπη τού δίνει δύναμη για να αποδειχτεί καλός όποτε εμφανιστεί ένα εμπόδιο.

Όμως πρέπει να φυλάγεται ο άνθρωπος από τη μείωση της φωτιάς της αγάπης του. . .  Αλλιώς εκδίδεται σε εκείνον που τον βάζει σε πειρασμό, ο οποίος είναι τότε αμέσως πρόθυμος να υποβοηθήσει και να πνίξει εντελώς τη φωτιά της αγάπης. . .  Είναι γεμάτος δόλο και κακία και ξέρει με μεγάλη δεξιότητα να σας στήσει παγίδες, μέσα στις οποίες πέφτετε ανίδεοι στην περίπτωση που το φως της αγάπης δεν λάμπει μέσα στις καρδιές σας τόσο δυνατά ώστε να τον αναγνωρίσετε, παρόλο που καμουφλάρεται πολύ καλά. . .  Για αυτό το λόγο πρέπει να σας φωνάζω ξανά και ξανά: Να παραμείνετε μέσα στο πνεύμα της αγάπης. . .  αφού τότε είστε συνδεδεμένοι με τον Θεό και δεν χρειάζεται να φοβάστε τον εχθρό. Και μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον κάθε πειρασμό με αγάπη. . .  ό,τι και να είναι. . .

Στην περίπτωση που θέλει να σας ταπεινώσει κάποιος, στην περίπτωση που θέλει να προκαλέσει την ανυπομονισία σας, στην περίπτωση που θέλει να αφυπνίσει τη ζήλια σας. . .  πάντα κρύβεται από πίσω ο αντίπαλος, και πάντα θα τον νικήσετε και θα τον διώξετε παραμένοντας μέσα στην αγάπη. . .  Τότε τίποτα δεν θα σας εντυπωσιάσει, θα θεωρήσετε τον συνάνθρωπό σας μόνο μια άρρωστη ψυχή που αφήνει τον αντίπαλο να τον χρησιμοποιήσει για τέτοιους πειρασμούς, και θα του φερθείτε με αγάπη και μερικές φορές θα τα καταφέρετε να κάνει ενδοσκόπηση και να σταμτατήσει τις άδικες κουβέντες και πράξεις του. . .  Αφού η αγάπη είναι δύναμη και έχει αποτελέσματα όπου δεν συναντά αντίσταση. . .  Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δώσετε ένα παράδειγμα στους συνανθρώπους σας ζώντας τη ζωή σας με αγάπη, κάτι που είναι συχνά πιο αποτελεσματικό από λόγια που δεν αποδεικνύονται διά της πράξης. . .  Να παραμείνετε μέσα στην αγάπη και να θυμάστε ότι σε αυτή την περίπτωση παραμένετε μέσα σε Εκείνον που είναι ο Ίδιος η αγάπη. . .  και ότι η παρουσία Του είναι μια καλή προστασία από όλες τις επιθέσεις του εχθρού των ψυχών σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6120                26-11-1954

Η αλήθεια μιλά στην καρδιά. . .

Αυτό που μιλά στην καρδιά είναι καλό και πρέπει να θεωρείται θεϊκό. . .  Αυτό ωστόσο που μιλά μονάχα στη λογική είναι προϊόν της λογικής και η αξία του πρέπει επομένως να εξεταστεί. Στην περίπτωση όμως που η καρδιά ενός ανθρώπου ανήκει στον Θεό, μπορεί να είναι σωστή και η λογική του σκέψη. . .  Τις περισσότερες φορές ωστόσο η λογική κυριαρχείται από την εχθρική στον Θεό δύναμη, και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να ανταποκρίνονται στην αλήθεια αυτά που είναι αποτελέσματα της λογικής ενός ανθρώπου.

Πρόκειται εδώ μεν μόνο για γνώσεις που μπορεί ή θα πρέπει να επηρεάσουν την ανθρώπινη ψυχή. . .  για θρησκευτικές γνώσεις, οι οποίες μπορούν να είναι αποκλειστικά λογικές γνώσεις ή γνώσεις που μεταδόθηκαν στην καρδιά του ανθρώπου μέσω του Πνεύματος του Θεού, οι οποίες όμως θα μιλούν και πάλι στην καρδιά του. Στην περίπτωση που διοχετεύονται τέτοιες γνώσεις σε σας τους ανθρώπους, θα πρέπει πρώτα να εξετάσετε την αξία τους, κάτι για το οποίο θα είστε ικανοί εάν με επιθυμία για την αλήθεια προσέχετε ποιο αποτέλεσμα προκαλούν στο εσωτερικό σας αυτές οι γνώσεις. . .  αν η καρδιά σας τις αισθάνεται ως σωστές και καλές, έτσι ώστε να θέλετε να τις αποδεχτείτε ως αληθινές. . .  ή αν σας κάνουν να σκεφτείτε, επειδή τα διανοητικά αγαθά που σας μεταδόθηκαν απασχολούν περισσότερο το μυαλό σας από ό,τι την καρδιά σας.

Η αγνή αλήθεια συγκινεί σαν ένα δώρο που τον κάνει ευτυχισμένο τον κάθε άνθρωπο που επιθυμεί την αλήθεια. . .  Το αναληθινό ωστόσο προξενεί στον άνθρωπο μια εντύπωση σαν να έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε έναν βιασμό. . .  αλλά πάντα μόνο σε εκείνον τον άνθρωπο που θέλει να βαδίσει μέσα στο φως, ενώ το αποτέλεσμα στους εγκόσμιους ανθρώπους είναι αντίθετη. . .  δηλαδή τους είναι δυσάρεστη η αλήθεια, το αναληθές όμως το επιδοκιμάζουν. Από αυτό προκύπτει ότι το πνεύμα μιλά στο πνεύμα και η λογική στη λογική. . .  δηλαδή ο καθένας που κάνει πνευματικές προσπάθειες αφήνει να μιλά η καρδιά του, ενώ ο εγκόσμιος άνθρωπος ακούει μονάχα τη λογική του. . .

Κατά συνέπεια, εκείνος που κάνει πνευματικές προσπάθειες έχει ένα βέβαιο οδηγό, αφού θα του αρέσει πάντα μόνο αυτό που ωφελεί την ψυχή του. . .  ενώ ο λογικός άνθρωπος συχνά δεν χρησιμοποιεί καλά  ούτε τη λογική του για να εξετάσει, με αποτέλεσμα να περάσουν παραπλανημένες ιδέες μέσα στις σκέψεις του χωρίς να το προσέξει. Αφού και οι πνευματικές γνώσεις στον κόσμο έχουν γίνει καθαρά λογικές γνώσεις, οι άνθρωποι συχνά ασχολούνται μόνο λογικά με υποθέσεις που αφορούν πνευματικούς τομείς και απαιτούν να θεωρηθούν αλήθεια τα πορίσματά τους. . .  Για το λόγο αυτό ισχύει το εξής: Αυτό που μιλά στην καρδιά είναι καλό και αληθινό. Αλλά πρέπει να μιλήσει στην καρδιά για να μπορεί να θεωρηθεί καλό και αληθινό. . .  Αφού μονάχα η καρδιά είναι δεκτική της αλήθειας, μονάχα η καρδιά καταλαβαίνει τη γλώσσα του πνεύματος, το οποίο εκπέμπει την καθαρή αλήθεια και εκδηλώνεται στον άνθρωπο διά της καρδιάς του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6121                27-11-1954

Πόση φιλαυτία;. . .

«όπως τον εαυτό σου. . .»

Το να κάνετε μια θυσία για χάρη του συνανθρώπου σας είναι αληθινή ανιδιοτελής αγάπης για τον πλησίον. . .  σε αυτή την περίπτωση αγαπάτε τον συνάνθρωπο περισσότερο από τον εαυτό σας. Και αν του δίνετε το ίδιο που επιθυμείτε οι ίδιοι, τον αγαπάτε όπως τον εαυτό σας. . .  Απαιτώ μονάχα αυτή την αγάπη για τον πλησίον, δηλαδή και αυτή πρέπει να την ασκήσετε με την ελεύθερη θέλησή σας, και θα σας αποφέρει πνευματική ευλογία. . .  Αν όμως είστε και πρόθυμοι για θυσίες, αν παραιτείστε από κάτι εθελοντικά για να μπορέσετε να το δώσετε στον διπλανό, αυτή η αγάπη για τον διπλανό είναι κατά πολύ πιο πολύτιμη, και ανάλογα είναι πολύ μεγαλύτερη η επιτυχία για την ψυχή σας. . . 

Παραχωρείται στον άνθρωπο μια ορισμένη φιλαυτία, γιατί μια τέτοια είναι απαραίτητη για να εκτελέσει το καθήκον του στη Γη, αφού πρέπει να διατηρήσει τη σωματική του ζωή, πρέπει να δώσει στον εαυτό του αυτά που έχει ανάγκη το κορμί του για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος στη Γη. . .  Μόνο που αυτή η φιλαυτία δεν πρέπει να ξεπεράσει έναν ορισμένο βαθμό, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην σκέφτεται πια τον διπλανό του. . .  με αποτέλεσμα να δώσει τα πάντα μονάχα στον εαυτό του και επομένως η αγάπη του να είναι στραμμένη σε λάθος κατεύθυνση. . .  Για αυτό το λόγο πρόσθεσα τα λόγια: «όπως τον εαυτό σου. . .»  Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να εκτιμήσει τη σκέψη και τις πράξεις του. . .  πρέπει, για να εκπληρώσει το θέλημά Μου, να σκέφτεται τον διπλανό του έτσι όπως σκέφτεται τον εαυτό του. Και ανάλογα με την προθυμία για αγάπη της καρδιάς του είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο για τον άνθρωπο να εκπληρώσει την εντολή Μου.

Όποιος όμως δίνει λιγότερα στον εαυτό του από ό,τι στον διπλανό, η καρδιά αυτού είναι πάρα πολύ πρόθυμη για αγάπη και ο άνθρωπος θα πετύχει πολύ εύκολα την τελειότητά του. . .  Ωστόσο, τα πάντα εναπόκεινται σε σας. . .  Σας έδωσα μεν την εντολή της αγάπης, αλλά όποιος δεν θέλει να την τηρήσει, δεν προσέχει την εντολή. . .  Όποιος όμως έχει μέσα του την αγάπη, δεν έχει ανάγκη την εντολή Μου. Και μόνο αυτή είναι η σωστή αγάπη που ενεργοποιείται από μόνη της, χωρίς να παρακινηθεί από εντολές. Μπορεί ωστόσο ο άνθρωπος στον οποίο συνιστούν να τηρήσει την εντολή της αγάπης Μου να κάνει έργα αγάπης και χωρίς να τον ωθήσει το εσωτερικό του και μόνο επειδή αρχικά τον παρακινεί αυτή η εντολή. . .  ώσπου ο σπινθήρας της αγάπης μέσα του να αναφλεχτεί όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να αισθάνεται ευτυχισμένος ο άνθρωπος όποτε κάνει ένα έργο αγάπης για τον διπλανό του. Και όμως στην τελευταία αξιολόγηση μετρά μονάχα αυτό που κάνει ο άνθρωπος με αφορμή την αγάπη του για τον συνάνθρωπο. . .

Αγάπα τον διπλανό σου όπως τον εαυτό σου. . .  Τη φιλαυτία την κατέχει ο κάθε άνθρωπος, και δικαιολογημένα, αλλά δεν πρέπει να ξεπεράσει την αγάπη για τον διπλανό, κάτι που όμως ισχύει τότε που ο άνθρωπος δεν προσέχει τις δυσκολίες του διπλανού του, τότε που νομίζει ότι δεν μπορεί να δώσει τίποτα, γατί δεν κατέχει πολύ ο ίδιος. . .  Θα πρέπει να μοιραστεί και τα λίγα που έχει και δεν θα τον βλάψει, αφού αν το κάνει από αγάπη, θα του ανταποδοθεί με αφθονία. . .  αφού Εγώ ο Ίδιος του δίνω όπως έδωσε αυτός. . .  Ο άνθρωπος που έχει αγάπη όμως δεν σκέφτεται πρώτα, δίνει ακόμα και τότε που σημαίνει θυσία για αυτόν, και η αμοιβή του θα είναι πράγματι μεγάλη στον ουρανό. . .  Αφού πλουτίζει όσο περισσότερο θυσιάζει, όσο περισσότερο χαρίζει ευτυχία στον συνάνθρωπο. . .  Θα μπορεί να παραλάβει πολλή αγάπη και θα είναι συνδεδεμένος μαζί Μου, γιατί αυτομεταμορφώθηκε σε αγάπη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

 

6122                29-11-1954

Υποσχέσεις μεγαλοπρέπειας. . .

Εικόνες του σκοτεινού βασιλείου. . .

Κανείς δεν είναι ικανός να φανταστεί τη μεγαλοπρέπεια του πνευματικού βασιλείου, αφού αυτή ξεπερνά όλα όσα μπορείτε να φανταστείτε. . .  Ούτε μπορεί να φανταστεί κανένας άνθρωπος το βασίλειο του σκότους, το οποίο επίσης ξεπερνά όλες τις περιγραφές που σας δίνονται. Από σας τους ανθρώπους όμως πρέπει να παραμένουν κρυμμένες και τα δύο βασίλεια, για να μην κινδυνέψει η ελεύθερη απόφαση της θέλησής σας πάνω στη Γη. Ωστόσο, ενημερώνεστε για το ότι η μοίρα σας θα είναι η αφάνταστη μακαριότητα μέσα στο φως ή και το βασανιστικό σκοτάδι όταν η ψυχή σας πρέπει να εγκαταλείψει το επίγειο σώμα της και μπει στο πνευματικό βασίλειο. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν σας συγκινούν τέτοιες πληροφορίες, σας λείπει η πίστη σε αυτές και επομένως επίσης η ευθύνη. . .

Ζείτε στη Γη με τα μάτια σας στραμμένα πάντα μόνο στα επίγεια που μπορείτε να πετύχετε. . .  Αλλά δεν σκέφτεστε την κατάσταση της ψυχής σας μετά το θάνατό σας. Πόσα πράγματα κάνετε για να προσφέρετε μια άνετη ζωή στο κορμί σας, για το οποίο ωστόσο ξέρετε με βεβαιότητα ότι θα πεθάνει. . .  Και πόσο λίγο σας ωφελεί η υπόσχεση μιας αιώνιας ζωής μέσα σε μεγαλοπρέπεια. . .  πόσο λίγο φοβάστε μια δυστυχή κατάσταση μέσα στο σκοτάδι. . .  γιατί δεν τα πιστεύετε. Αλλά κάποτε θα πεπειθείτε για την αλήθεια αυτών των υποσχέσεων και προειδοποιήσεων και γεμάτοι μετάνοια θα θυμηθείτε την επίγεια σας ζωή, η οποία σας δόθηκε για να φροντίσετε το πνευματικό σας καλό. . .

Γιατί δεν επιτρέπετε να εντυπωσιαστείτε από τις υποσχέσεις της αιώνιας μεγαλοπρέπειας. . .  γιατί δεν σας τρομάζουν οι περιγραφές του βασιλείου του σκότους; Γιατί φροντίζετε μονάχα για το σύντομο χρονικό διάστημα της επίγειας σας ζωής και δεν σκέφτεστε το αφάνταστο διάστημα μετά; Πιστεύετε ότι ο σωματικός σας θάνατος είναι το όριο της ύπαρξής σας, αλλά δεν μπορείτε να το αποδείξετε. . .  Γιατί δεν ζυγίζετε την πιθανότητα να είναι αληθινά όσα παρουσιάζονται σε σας τους ανθρώπους; Δεν μπορείτε να εξαναγκαστείτε, αλλά θα πρέπει με την εντελώς ελεύθερη θέλησή σας να τα συλλογιστείτε και να μην υποθέσετε απερίσκεπτα ότι το σωματικό σας θάνατο θα είναι το βέβαιο τέλος της ύπαρξής σας.

Τόσο το βασίλειο του φωτός όσο και το βασίλειο του σκότους πρέπει να σας παραμένουν κρυμμένα για χάρη της ελευθερίας της βούλησής σας. Ωστόσο υπάρχουν αποδείξεις για την αλήθεια όσων σας λένε σχετικά, οι οποίες μεν θα σας φανούν αποδεικτικές μόνο τότε που θα θέλετε οι ίδιοι να εξακριβώσετε αν θα συνεχίσετε να ζείτε μετά το θάνατό σας. . .  Τότε θα σας εκδηλωθούν και τα πνευματικά όντα, αλλά μόνο για να ενισχύσουν τη σχετική σας πίστη. . .  Σε εκείνον που θέλει να βλέπει ανοίγει ο Θεός το πνευματικό του μάτι και δεν χρειάζεται να βαδίζει τυφλά. . .  Όπου ωστόσο λείπει η θέληση του ανθρώπου να φτάσει στο φως, εκεί συνεχίζει να επικρατεί το σκοτάδι, και το σκοτάδι θα υποδεχτεί και την ψυχή μετά το θάνατο του κορμιού της. Αφού ο καθένας δημιουργεί μόνος του τη μοίρα του. . .  ένα βασίλειο του φωτός και του μεγαλείου ή σφαίρες βασανιστικού σκοταδιού. . .  ανάλογα με τη θέλησή του, η οποία είναι και πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και η οποία συνεπώς καθορίζει και τη ζωή του ανθρώπου στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6125                4-12-1954

Διάθεση για απόρριψη της αλήθειας (Βίβλος). . .

Πόσο μεγάλη είναι η ένδεια μέσα στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι στη Γη και η οποία είναι η αιτία για το ότι δεν είναι δεκτικοί της αλήθειας από τον Θεό. . .  Μόνο στην αλήθεια μπορούν να βρουν τη σωτηρία τους και όμως αντιτάσσονται στο να δεχτούν την αλήθεια. . .  Την αντιμετωπίζουν με  μια ισχυρότατη διάθεση να την απορρίψουν, γιατί είναι φυλακισμένοι μέσα στην πλάνη και στο ψέμα. . .  Μονάχα η καθαρή αλήθεια θα μπορούσε να τους δώσει φως, αλλά η άνθρωποι κλείνονται απέναντί της και δεν μπορούν να εξαναγκαστούν να παρατήσουν την αντίστασή τους. . .

Είναι αυτό απόδειξη του ότι ο αντίπαλος του Θεού έχει μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους και ιδιαίτερα κατά την εποχή του τέλους. . .  Είναι απόδειξη του ότι η βασιλεία των ουρανών κερδίζεται με τη βία και του ότι όποιος θέλει να την αρπάξει πρέπει να εφαρμόσει βία. Πρέπει να κάνει ένα βίαιο βήμα και να αποδεσμευτεί από ό,τι λάθος, αναληθές. . .  Πρέπει επίσης να είναι πρόθυμος να παρατήσει τις γνώσεις του στην περίπτωση που θέλει να παραλάβει την καθαρή αλήθεια. Πρέπει κυρίως να λαχταρά την αλήθεια με όλες του τις αισθήσεις. . .  Τότε αντιστέκεται στον αντίπαλο του Θεού, με αποτέλεσμα να τσακιστεί η εξουσία αυτού. . .

Ποιος εγγυάται σε σας τους ανθρώπους ότι οι παλιές σας γνώσεις τις οποίες σας παρέδωσαν άλλοι άνθρωποι ανταποκρίνονται στη αλήθεια; Γιατί επιμένετε τόσο να κρατήσετε κάτι που η ανθρώπινη ανικανότητα αποδίδει με παραμορφωμένο τρόπο και δεν θυμάστε τα λόγια που είπε στη Γη ο Ίδιος ο Κύριος; . .  Και τα δικά Του λόγια μπορεί πράγματι να τα καταλάβει κανείς καλά, στην περίπτωση που τα σκέφτεται όχι μόνο η λογική αλλά και η καρδιά του. . .  Μπορεί κανείς μάλιστα να παρερμηνεύσει τα λόγια Του, και όμως αυτά θα επιτρέπουν πάντα και εκείνη την ερμηνεία που ανταποκρίνεται στην καθαρή αλήθεια. . .

Διαφορετικά όμως τα λόγια που προστέθηκαν από την πλευρά ανθρώπων στο αγνό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. . .  Αφού τα λόγια που ειπώθηκαν από ανθρώπους έχουν ένα καθορισμένο νόημα. . .  Και για ανθρώπινα λόγια πρόκειται από τα οποία προκύπτουν και προέκυπταν σφάλματα και σύγχυση, στα οποία ωστόσο δόθηκε η ίδια σημασία όπως στα λόγια του Κυρίου, παρόλο που είναι ισότιμα μόνο τότε που επρόκειτο για την άμεση ενέργεια του θείου Πνεύματος. . .  Τέτοια λόγια όμως συμφωνούν πλήρως με το λόγο του Κυρίου. . .

Δεν μπορείτε να βλάψετε περισσότερο τον εαυτό σας από το να δεσμευτείτε για λόγια που ασχολούνται με ανθρώπινα θέματα με υπερβολικά ανθρώπινο τρόπο. . .  Πρέπει να ξέρετε ότι το πνεύμα της αντιστοιχίας επικρατούσε πολύ περισσσότερο από σήμερα κατά τον καιρό της πορείας του Ιησού Χριστού στη Γη, ότι όμως για αυτό το λόγο οι άνθρωποι καταλάβαιναν ο ένας τον άλλο, γιατί γνώριζαν οι περισσότεροι το κλειδί των αντιστοιχιών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούσαν μερικές φορές μεταφορικές συγκρίσεις, οι οποίες όμως από τους ανθρώπους αργότερων εποχών ερμηνεύονταν κατά λέξη. . .  Μόλις όμως αντιτίθεται το λόγο του Ίδιου του Κυρίου σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, θα καταλάβετε το νόημα μεταφορικών συγκρίσεων. . .  ποτέ όμως δεν πρέπει να προτάξετε αυτές στο λόγο του Κυρίου. . .

Έφερε σε σας τους ανθρώπους την αγνή διδασκαλία, σας ενημέρωσε, και ο δικός Του λόγος έχει διατηρηθεί καθαρός, μόνο που συχνά οι άνθρωποι τον καταλαβαίνουν λάθος. . .  Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τα λόγια που προστέθηκαν στο αγνό Του Ευαγγέλιο. Αφού αυτά δεν παρέμειναν αμετάβλητα, και η ανθρώπινη θέληση αντικατάστησε μερικές φορές την ενέργεια του Πνεύματος με τη λογική σκέψη. . .  Και το αποτέλεσμα είναι σχεδόν ανεπαίσθητες τροποποιήσεις, οι οποίες ωστόσο επαρκούν για να δημιουργήσουν σύγκχυση. . .  για να προκαλέσουν λανθασμένες διδασκαλίες, οι οποίες είναι πράγματι μεγάλος κίνδυνος για την ανθρωπότητα, που είναι ακόμα πνευματικά τυφλή. . .  Και αυτό είναι επίσης μια αφορμή για το ότι ο Θεός εκδηλώνεται ξανά και ξανά στους ανθρώπους, για το ότι Αυτός, ως η αιώνια Αλήθεια, διοχετεύει την αλήθεια ξανά και ξανά στη Γη, για το ότι μεταδίδει το Ευαγγέλιό Του με όλη του την αγνότητα σε εκείνους που με επιθυμία για την αλήθεια Του τη ζητούν και που είναι πρόθυμοι να διαδώσουν την αλήθεια. . .

Το Πνεύμα του Θεού μετέδιδε μεν πάντα την καθαρή αλήθεια στους υπηρέτες Του, αλλά ξανά και ξανά υπάρχουν λογικοί άνθρωποι που ακυρώνουν την ενέργεια του Πνεύματος, γιατί στους ανθρώπους δόθηκε η ελεύθερη βούληση, η οποία δεν εμποδίζεται από τον Θεό ούτε τότε που. . .  παρακινημένη από τον αντίπαλό Του. . .  επιτίθεται στην καθαρή αλήθεια. Ωστόσο, ξανά και ξανά ο Θεός θα καθαρίζει αυτά που παραμόρφωσαν άνθρωποι. . . ξανά και ξανά θα εκδηλώνεται η Ίδια η αιώνια Αλήθεια. . .  ξανά και ξανά θα λάμπει το φως της αλήθειας για εκείνους που με καλή θέληση ανοίγονται στην ακτίνα της αγάπης του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6127                6-12-1954

Αγώνας ενάντια στον εαυτό του, πόθοι και η υπερνίκησή αυτών. . .

Σκοτώστε τους πόθους του κορμιού σας αν θέλετε να δώσετε τη ζωή στην ψυχή σας. . .  Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κακοποιήσετε το κορμί σας, ότι θα πρέπει να αυτομαστιγωθείτε ή ότι θα πρέπει να ακρωτηριάσετε τον εαυτό σας, αφού κάτι τέτοιο μαρτυρεί μόνο μια ελαττωματική λογική, μια σύγχυση της ανθρώπινης σκέψης και μια περιφρόνηση αυτού που σας έδωσα ως Δημιουργός, σημαίνει την περιφρόνηση του έργου απέναντι στον Δημιουργό του. . .  Αυτό που απαιτώ από σας είναι να σκοτώσετε τους πόθους του κορμιού σας, να υπερνικήσετε τον εαυτό σας, να μην εκπληρώσετε τις επιθυμίες του κορμιού σας ο μόνος σκοπός των οποίων είναι η καλοπέρασή του, με αποτέλεσμα να προξενήσετε πολύ μεγάλη ζημιά στην ψυχή σας.

Είναι πράγματι δύκολος αυτός ο αγώνας ενάντια στους σωματικούς πόθους, απαιτεί ολόκληρη τη θέλησή σας να παραιτηθείτε από την ικανοποίηση των πόθων, απαιτεί την εθελοντική σας άρνηση τέτοιας ικανοποίησης, απαιτεί να στερήσετε από τον εαυτό σας αυτά που σας γοητεύουν. Πρόκειται πράγματι για έναν αγώνα για τον οποίο έχετε ανάγκη δύναμη, αλλά αυτή η δύναμη σάς παρέχεται αν μόνο επιδιώκετε στα σοβαρά την τελειοποίησή σας. . .  αν έχετε πραγματικά την πρόθεση να πετύχετε το στόχο σας στη Γη, δηλαδή να τελειοποιηθείτε. Αφού η τελειότητά σας εξαρτάται από την κατάσταση της ψυχής σας, όχι όμως από την κατάσταση του κορμιού σας. Το κορμί και οι πόθοι του σας δόθηκαν για να δοκιμαστεί η θέλησή σας. . .

Αυτός είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της ζωής σας στη Γη ξεπροβάλλει το κορμί σας, θέλει να επιβληθεί με τις απαιτήσεις του, και όλες οι επιθυμίες και οι πόθοι του είναι κατάλληλα να εκτοπίσουν την επιθυμία της ψυχής σας, αφού ξανά και ξανά κάνει αισθητή την παρουσία του, προσπαθώντας να καθορίσει τη θέληση του ανθρώπου να εκπληρώσει τις λαχτάρες του. Η ψυχή όμως δεν μπορεί να εκδηλωθεί φανερά παρά μόνο με τη μορφή σκέψεων, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος συχνά να απωθήσει γρήγορα αυτές τις σκέψεις. Θέλει ισχυρή θέληση να ακούσει την ψυχή του και να παραμελήσει το κορμί του για χάρη της. . .

Θέλει ισχυρή θέληση, και συνεπώς ο άνθρωπος πρέπει να καταπολεμήσει τους πόθους της σάρκας του, πρέπει να καταπολεμήσει αυτό που αρέσει στο κορμί και που όμως είναι ακατάλληλο για την ψυχή του. Θέλω να σας παροτρύνω να διεξηγάγετε αυτό τον αγώνα ενάντια στον εαυτό σας, ενάντια στους πόθους σας. . .  αφού πρόκειται απλά για τον αγώνα της ψυχής σας ενάντια στο κορμί. . .  Η ψυχή όμως είναι άφθαρτη και θα πρέπει κάποτε να επωμιστεί τη μοίρα της ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς της, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός στην περίπτωση που ο άνθρωπος προσέχει πρώτα το κορμί του και αφήνει την ψυχή του να στερείται τα αναγκαία. . .

Καταπολεμήστε τους πόθους σας, σκοτώστε τις λαχτάρες του κορμιού σας, δώστε του μόνο αυτά που έχει ανάγκη να για συντηρηθεί η ζωή του. . .  όλα τα άλλα όμως χαρίστε τα στην ψυχή σας, η οποία μπορεί να ωριμάσει μόνο τότε που τη σκέφτεστε περισσότερο από το κορμί σας κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής. . .  Έναν τέτοιο αγώνα θα ευλογήσω, και θα απαιτήσει μάλιστα αρχικά ολόκληρη τη βούλησή σας, αλλά θα γίνει τόσο πιο εύκολος όσο περισσότερο υπερνικήσετε τον εαυτό σας, αφού σας προμηθεύω πάντοτε με τη δύναμη για την υπερνίκσηση, εφόσον το θέλετε στα σοβαρά οι ίδιοι. . .  και τότε θα πετύχετε βέβαια το στόχο σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

6129                8-12-1954

Η κήρυξη του Ευαγγελίου σε όσους έχουν ανάγκη πνευματική παρηγοριά, καθώς και στις ψυχές στο επέκεινα. . .

Και κηρύξτε το Ευαγγέλιο και στις ψυχές στο επέκεινα, αφού το έχουν επειγόντως ανάγκη όσο δεν στέκονται ακόμα μέσα στο φως, αφού μόνο διά του λόγου Μου πετυχαίνουν το βαθμό για να μπορέσουν να μπουν στο φωτεινό βασίλειο. Όσο οι ψυχές δεν κατέχουν τίποτα, δεν μπορούν να ασκούν την αγάπη και άρα δεν μπορούν να χαρίζουν τίποτα. . .  Εάν όμως παραλαβαίνουν φως και δύναμη από εσάς, μπορούν και εκείνες να δίνουν φως και δύναμη. . .  Και φως και δύναμη τους μεταδίδει μονάχα ο λόγος Μου, ο οποίος διοχετεύεται σε όλους όσοι έχουν καλή θέληση, τόσο στη Γη όσο και στο επέκεινα.

Εσείς οι άνθρωποι μπορείτε να συνδεθείτε με τις ψυχές που οι ίδιες δεν συνδέθηκαν ακόμα μαζί Μου. . .  που οι ίδιες δεν είναι ακόμα ικανές να ακούν το λόγο Μου, ακόμα και τότε που ηχεί στο πνευματικό βασίλειο. . .  Και επομένως τους φέρνετε αυτό το λόγο Μου. . .  Θυμάστε εκείνες τις ψυχές, στην περίπτωση που είστε οι ίδιοι δραστήριοι στη Γη για Μένα και τη βασιλεία Μου. . .  θυμάστε ότι και εκείνες οι ψυχές μπορούν να συμμετέχουν στη δουλειά σας στον αμπελώνα Μου, ότι είναι πιο πρόθυμες να ακούσουν εσάς, με τους οποίους αισθάνονται ακόμα συνδεδεμένες μέσω των αναμνήσεών σας, από ό,τι να ακούσουν ένα φωτεινό ον που να τις πλησιάσει στο επέκεινα, το οποίο δεν αναγνωρίζουν ως τέτοιο, με αποτέλεσμα να μην δεχτούν εύκολα αυτά που θέλει να τους προσφέρει. . .

Εσείς μπορείτε να χτίσετε μια γέφυρα, μπορείτε να τους κηρύξετε το Ευαγγέλιο της αγάπης και να τις δασκαλέψετε μέχρι το σημείο όπου οι ψυχές θα συλλογιστούν πρώτα τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να δεχτούν πιο πρόθυμα τους πνευματικούς φίλους, με τους οποίους μπορούν τότε να συζητήσουν την κατάστασή τους και να δεχτούν τη συμβουλή τους. . .  Όταν κηρύσσετε το λόγο Μου στις ψυχές, η δουλειά σας μόνο σπάνια είναι αναποτελεσματική, αφού ο αγνός λόγος του Θεού κάνει αφάνταστη εντύπωση στις ψυχές που τον ακούν πρόθυμα. . .  Αφού καταλαβαίνουν ξαφνικά αυτά που μέχρι τότε τους ήταν ακατανόητα και επίσης συλλαμβάνουν την αλήθεια πιο γρήγορα. . .  καταλαβαίνουν τις σχέσεις και συναρτήσεις πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα τις είχαν καταλάβει στη Γη. Αφού στις ατελείς ψυχές τους λείπει το φως και αυτό το φως τούς ακτινοβολεί τότε από το λόγο Μου, και επομένως ο λόγος πρέπει να έχει αποτέλεσμα, εκτός εάν οι ψυχές είναι εντελώς απρόθυμες και προβάλλουν αντίσταση. Σε τέτοιες ψυχές όμως αφαιρείται το φως μόλις ξεσηκώνονται. . .

Θυμάστε όλες τις ψυχές που αγαπούσατε στη Γη. . .  Θυμάστε όμως επίσης τις ψυχές μέσα στο σκοτάδι, οι οποίες βασανίζονται αφάνταστα, και κάντε προσευχή για εκείνες για να πάρουν πιο ενδοτική στάση, προκειμένου να αισθανθούν τη δύναμη της αγάπης σας και να έρθουν κοντά σας για να δασκαλευτούν από σας. . .  Δείξτε πολλή αγάπη σε αυτές τις ψυχές και θα σπάσετε τα δεσμά τους με αυτό τον τρόπο. . .  Φωνάξτε τες όλες κοντά σας και αφήστε τες να συμμετέχουν στις πνευματικές συζητήσεις. . .  Δώστε τους τροφή, αφού πεινούν και διψούν φοβερά και μπορούν να χορτάσουν και να ξεδιψάσουν μόνο με  το ψωμί του ουρανού, το οποίο μοιράζω Εγώ ο Ίδιος, το οποίο ωστόσο πρέπει να παραλάβουν από εσάς, γιατί οι ψυχές δεν επιτρέπουν ακόμα σε Μένα να τους μιλάω. . .  Χωρίς αυτή την τροφή όμως δεν μπορούν ποτέ να αποκτήσουν δύναμη και φως. . .  Αυτά που σας διοχετεύω άφθονα, μοιράστε τα σε εκείνες τις φτωχές και δυστυχισμένες ψυχές και θα σας ευλογήσω. . .  Αφού η δική Μου αγάπη θέλει να λυτρώσει τις ψυχές και από το βάθος, και η δική σας αγάπη θα πρέπει να Με βοηθήσει σε αυτό. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6129                9-12-1954

Αιτιολογία για τη γέννηση του Χριστού. . .

Πράξη ελέους. . .

Γεμάτος οίκτο κοιτούσα τη Γη και την υποδουλωμένοι ανθρωπότητα. . .  Έβλεπα τη μεγάλη ένδεια της, για την οποία έφταιγε μεν οι ίδια, αλλά έβλεπα και τη μεγάλη αδυναμία των ανθρώπων, οι οποίοι για αυτό καταπιέζονταν από το βάρος τους και δεν μπορούσαν πια να σηκωθούν από μόνοι τους. . .  Και η αγάπη Μου αυξανόταν σε τέτοιο βαθμό ώστε ήθελε να φέρει βοήθεια στην ανθρωπότητα που υπέφερε. . .  Η αγάπη Μου ήταν τόσο μεγάλη ώστε κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη για να απελευθερώσω τους ανθρώπους από το βάρος των αμαρτιών τους και να τους ανοίξω ξανά το δόμο για Εμένα.

Η γέννησή Μου στη Γη ήταν μια πράξη της αγάπης και του ελέους του προαιώνιου Δημιουργού και Πατέρα σας. . .  Ήθελα να φέρω στους ανθρώπους την ειρήνη, τη σωτηρία. . .  Ήθελα να μπορούσαν και πάλι να απολαμβάνουν το φως και τη δύναμη που είχαν χάσει εξαιτίας της αμαρτίας της κάποτε εξέγερσής τους εναντίον Μου. . .  Η ανθρωπότητα είχε βυθιστεί τόσο βαθιά μέσα στο σκοτάδι και δεν μπορούσε να ξεφύγει, γιατί δεν είχε καθόλου δύναμη. . .  Επρόκειτο για μια κατάσταση της έσχατης δυστυχίας, αφού τους κρατούσε αιχμάλωτους ένας κύριος που τους είχε κάτω από τον έλεγχό του και που δεν ήθελε ποτέ πια να τους αφήσει ελεύθερους. . .

Είχα όμως και Εγώ αξίωση για σας, γιατί εκπηγάσατε κάποτε από τη δύναμη της αγάπης Μου. . .  Και τη δική Μου αξίωση δεν την αφήνω να πάει χαμένη. . .  Ήμουν πρόθυμος να παλέψω για σας με τον αντίπαλό Μου και ήρθα στη Γη, γιατί δεν ήθελε η Θεότητα να διεξηγάγει αυτή τη μάχη, αλλά η Αγάπη, και αυτή ενσαρκώθηκε μέσα σε έναν άνθρωπο. . .  έτσι ώστε κατά κάποιον τρόπο αντιμετώπισε τον αντίπαλο ένας άνθρωπος, ο Οποίος χρησιμοποιούσε σαν όπλο μονάχα την αγάπη. . .

Η αγάπη επομένως διεξήγαγε τη μάχη. . .  η αγάπη Με παρακίνησε να κατέβω στη Γη και να κατοικήσω μέσα στον άνθρωπο Ιησού. . .  ο Οποίος Μου ήταν αφοσιωμένος ολόψυχα, ο Οποίος επιδίωκε την ενοποίηση μαζί Μου με όλες Του τις αισθήσεις, ο Οποίος είχε ο Ίδιος την ψυχή του φωτός στο εσωτερικό Του, η οποία ήθελε να βοηθήσει τους πεσμένους αδελφούς της να μπορέσουν ξανά να ανεβούν στον Πατέρα, στα ύψη, για να είναι μακάριοι. Το Ον Που είχε παραμείνει τέλειο ήθελε να βοηθήσει τα όντα που είχαν καταντήσει ατελή να ανακτήσουν την τελειότητά τους. . .

Η Ίδια η Αγάπη ήθελε να κάνει ό,τι μπορούσε για να φέρει την ελευθερία στους υποδουλωμένους ανθρώπους. . .  Και για αυτό το λόγο κατέβηκα ο Ίδιος στη Γη, για αυτό το λόγο δεν έκλεισα άλλο τον εαυτό Μου στις φωνές για βοήθεια που ανέβαιναν σε Μένα από τη Γη. Ήρθα ως Σωτήρας και Λυτρωτής για να φέρω την ειρήνη σε όσους έχουν καλή θέληση. . .  Αφού είχε έρθει ο καιρός όπου η ανθρωπότητα είχε βυθιστεί τόσο πολύ ώστε έπρεπε να της παρασχεθεί βοήθεια για να μην καταστραφεί εντελώς. Και έτσι πραγματοποιήθηκε αυτό που ανακοινώταν εδώ και πολύ καιρό. . .  Το Φως ήρθε στη Γη και έφεξε μέσα στο σκοτάδι. . .  Αλλά το σκοτάδι δεν αναγνώρισε το Φως, και υπήρχαν μόνο λίγοι που Το κατάλαβαν ως τον Σωτήρα Που είχε σταλθεί από πάνω για να λυτρώσει τους ανθρώπους και για να φέρει την ειρήνη σε όσους έχουν καλή θέληση. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6134                13-12-1954

Αινιγματικά φαινόμενα φωτός. . .

Μέσα στο σκοτάδι που σκεπάζει τη Γη οι άνθρωποι έχουν ανάγκη πολύ φως. . .  και μολονότι τις περισσότερες φορές δεν είναι πρόθυμοι να δεχτούν το φως, μολονότι τις περισσότερες φορές προτιμούν να βαδίζουν στο σκοτάδι. . .  Το φως Μου από πάνω τους διοχετεύεται παρ’όλα αυτά, αφού η εύσπλαχνη αγάπη του φωτεινού κόσμου θέλει οπωσδήποτε να φέρει βοήθεια σε σας τους ανθρώπους. Και αμέτρητα όντα του φωτός είναι πάντα κοντά σε σας τους ανθρώπους στη Γη, πάντα πρόθυμα να ανάψουν ένα φως μέσα σας. . .  να σας ωθήσουν σιγά σιγά να κάνετε έργα αγάπης για να αστράψει μέσα σας ένα φως που  να φωτίσει το πνεύμα σας. Εγώ ο Ίδιος έδωσα εντολή στο πλήθος των αγγέλων Μου να εφαρμόσουν σε σας την ορμή τους για αγάπη, και η θέλησή Μου είναι και η δική τους. . .  Ακριβώς κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος, όπου το σκοτάδι αυξάνεται όλο και περισσότερο, η Γη είναι περιστοιχισμένη από φωτεινές οντότητες που αφήνουν τις δυνάμεις τους να ρεύουν προς τη Γη και που βρίσκουν παντού ανοιχτές καρδιές στις οποίες μπορούν να φέρουν φως. . .

Πριν το τέλος η προθυμία τους για αγάπη γίνεται όλο και ισχυρότερη και τις παρακινεί πού και πού σε ασηνήθιστες ενέργειες. . .  με αποτέλεσμα φαινόμενα φωτός να αποδείξουν ολοφάνερα την ενέργειά τους. . .  φαινόμενα που δεν είναι σατανικό ψεύτικο φως, αλλά που δείχνουν καθαρά μια άλλη Δύναμη. . .  Φαινόμενα που θα κάνουν τους δικούς Μου ευτυχισμένους, ενώ θα τρομάξουν και θα φοβερίσουν τους εχθρούς Μου, οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν τίποτα και που όμως θα βιώσουν κάτι που μπορεί να εξηγηθεί μονάχα μέσω της πίστης. Οι αγγελιοφόροι του φωτός Μου πήραν εντολή να χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους σύμφωνα με το θέλημά Μου, και όπου απαιτείται να γίνει ένα έργο σωτηρίας, μαζεύονται και ενεργούν με ενωμένες τις δυνάμεις τους. . .  έτσι ώστε η δραστηριότητά τους να είναι ορατή παντού. . .  έτσι ώστε το πλήθος του φωτός τους να ακτινοβολήσει μέχρι τη Γη με έναν τρόπο ορατό σε όλους τους ανθρώπους. Φαινόμενα φωτός αινιγματικού είδους θα απασχολούν τις σκέψεις των ανθρώπων πριν το τέλος και δεν θα τους είναι εύκολο να εξηγήσουν αυτά τα φαινόμενα με φυσικό τρόπο, κάτι που όμως θα επιχειρήσει να κάνει η επιστήμη. . .

Τα φαινόμενα φωτός αινιγματικού είδους θα δώσουν αφορμή και για υποθέσεις που θα είναι εντελώς εσφαλμένες. Ωστόσο, όποιος ψάξει το φως θα το βρει, αφού οι κάτοικοι του βασιλείου Μου καταλαβαίνουν τις σκέψεις του κάθε ανθρώπου και φροντίζουν εκείνον που με καλή θέληση κάνει έρευνες και αναζητά το φως. Αφού ο ουρανός και η Γη. . .  το βασίλειο του φωτός και εκείνο του σκοταδιού. . .  Μού είναι υποτελή, και ό,τι τέλειο, ό,τι είναι πλημμυρισμένο από το φως, βοηθά να διώξει το σκοτάδι της Γης. . .  Και θα κάνει τον εαυτό του εμφανή, επειδή είναι θέλημά Μου να παρασχεθεί στους ανθρώπους στη Γη ακόμα κάθε βοήθεια που να μπορέσει να τους σώσει, κάτι για το οποίο είναι πάντα πρόθυμες όλες οι οντότητες του φωτός. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6135                14-12-1954

«Λάβετε και φάγετε. . .»

Λάβετε και φάγετε. . .  έτσι είπα στους μαθητές Μου και ταυτόχρονα τους έδωσα το ψωμί, ως σύμβολο του ουράνιου ψωμιού, του λόγου Μου, ο οποίος είχε γίνει σάρκα και έζησε στη Γη ανάμεσά τους. . .  Λάβετε και πιείτε. . . είπα, όταν τους πρόσφερα το κρασί. . .  το οποίο, ανάλογα με το αίμα Μου. . .  με τη δύναμη του λόγου Μου. . .  θα έπρεπε να τους παρασχεθεί προς την ενίσχυσή τους. . .  το ψωμί και το κρασί ήταν σύμβολα για τη σάρκα και το αίμα. . .  και αφού Εγώ είμαι ο Ίδιος ο Λόγος Που έγινε σάρκα, μπορούσα και να πει: Αυτό είναι το σώμα Μου, το οποίο θα θυσιαστεί για σας. . .  αυτό είναι το αίμα Μου, το οποίο θα χυθεί για σας. . .  Αφού μόνο διά του θανάτου Μου το έκανα δυνατό να μπορείτε να ακούσετε το λόγο Μου μέσα σας. . .  διά του θανάτου Μου μόνο έσπασα τα δεσμά που σας κρατούσαν μέσα στο σκοτάδι. . .

Να καταλάβετε, το λόγο Μου πρέπει να τον ακούτε αν θέλετε να γίνετε μακάριοι. . .  Και το λόγο Μου πρέπει να τον παραλαβαίνετε πεινασμένοι, πρέπει να τον τρώτε και να παρέχετε στην ψυχή σας την τροφή για να μπορεί να ζήσει. . .  Αφού ο λόγος Μου περιέχει τη δύναμη που της δίνει τη ζωή. . .  Η σάρκα και το αίμα ανήκουν στη ζωή και Εγώ πέθανα για σας για να έχετε τη ζωή εσείς. . .  Το ψωμί της ζωής είναι ο λόγος Μου. . .  Εγώ ο Ίδιος είμαι ο λόγος. . .  και ο λόγος έγινε σάρκα. . .  Υπάρχει άραγε μια πιο ευνόητη εξήγηση για το μυστικό δείπνο που έκανα μαζί με τους μαθητές Μου. . .  Και όποτε παραλαβαίνετε το λόγο Μου και το υποδέχεστε μέσα σας πεινασμένοι, θα Με σκέφτεστε. . .  Δεν μπορείτε να παραλάβετε το λόγο Μου με διαφορετικό τρόπο παρά σκέφτοντας Εμένα, γιατί Αυτός Που σας μιλά δεν μπορεί να λησμονηθεί όσο Τον ακούτε. . .

Όταν μοίρασα το ψωμί στους μαθητές Μου, όταν τους πρόσφερα το κρασί, το ήξερα μάλιστα ότι μονάχα ο λόγος Μου δημιουργεί και αποδεικνύει το σύνδεσμο ανάμεσα σε Μένα και στους ανθρώπους. . .  Ήξερα ότι μπoρούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους μόνο στην περίπτωση που Με άφηναν συνέχεια να τους μιλάω. . .  Ήξερα επίσης ότι έπρεπε να πιστεύουν στο λυτρωτικό Μου έργο, ήξερα τι βρισκόταν μπροστά Μου, ότι έπρεπε να δώσω τη ζωή Μου για τους ανθρώπους, προκειμένου να τους σώσω, και ενόψει αυτού είπα τα λόγια: «Το οποίο θα θυσιαστεί για σας. . .  το οποίο θα χυθεί για σας. . .»

Ο Ίδιος ο αιώνιος Λόγος μίλησε στους ανθρώπους: «Λάβετε και φάγετε. . .  λάβετε και πιείτε. . .  Και εσείς οι άνθρωποι πρέπει να δημιουργήσετε τον ολόψυχο σύνδεσμο μαζί Μου για να αντιληφθείτε την προσφώνησή Μου, για να σας δώσω σαν τροφή το ψωμί του ουρανού. . .  για να μπορείτε να κοινωνήσετε μαζί Μου. . .  Και αυτό τον ολόψυχο σύνδεσμο μπορείτε και πάλι να τον δημιουργήσετε μονάχα μέσω της έμπρακτης αγάπης. . .  Μόνο τότε υποδέχεστε Εμένα τον Ίδιο μέσα σας, τότε σας διαρρέει η δύναμη της αγάπης Μου. . .  Το αίμα Μου σας εξασφαλίζει τη ζωή. . .  Τότε σας μοιράζω απλόχερα, τότε η ψυχή σας δεν θα πεινά και δεν θα διψά ποτέ, αφού Εγώ ο Ίδιος θα χορταίνω την πείνα και τη δίψα της. . .  Εγώ ο Ίδιος θα της προσφέρω την κοινωνία. . .  Θα μοιράσω το ψωμί και θα προσφέρω το κρασί σε όλους όσοι θέλουν να τα παραλάβουν, και αυτοί θα απολαύσουν τη σάρκα και το αίμα Μου και οι ψυχές τους θα ζήσουν αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6138                17-12-1954

Η διαδικασία της ανάπτυξης του πνευματικού. . .

Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία η οποία θα πρέπει να καταφέρει την ωρίμανσή σας. . .  η οποία θα πρέπει να δώσει στο πνευματικό τη δυνατότητα να ανακτήσει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αρχικά. Πρόκειται για μια πορεία ανάπτυξης που είναι αφάνταστα κοπιαστική και βασανιστική, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να αποφευχθεί, επειδή η απόσταση του πνευματικού από τον Θεό ήταν υπερβολικά μεγάλη, με αποτέλεσμα το πνευματικό να πρέπει να σκαφαλώσει ατελείωτα σκαλοπάτια από την άβυσσο μέχρι τα ύψη, κάτι που είναι εφικτό μόνο μέσω μιας διαδικασίας που συμφωνεί με τη θεϊκή τάξη. . .  δηλαδή μέσω της υπηρέτησης. . .  Η αγάπη του Θεού δημιούργησε για τα πεσμένα πνευματικά όντα αυτή τη δυνατότητα. . .  να υπηρετήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. . .  Το ον είναι δραστήριο υπό καθεστώς του αναγκαστικού νόμου, δηλαδή είναι αναγκασμένο να κάνει μια υπηρετική δραστηριότητα ανάλογα με τους φυσικούς νόμους, και για αυτό το σκοπό το πνευματικό είναι δεσμευμένο μέσα στα διαφορετικά δημιουργήματα, ο προορισμός των οποίων είναι πάντα θετικός και εποικοδομητικός. . .

Το κάθε έργο της δημιουργίας έχει το σκοπό του, τον προορισμό του. . .  Υπηρετεί πάντα το ένα το άλλο. . .  Και προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός των δημιουργημάτων, το πνευματικό που είναι δεσμευμένο μέσα τους εξαναγκάζεται από τους φυσικούς νόμους να υπηρετήσει. . .  Μέσω αυτής της αναγκαστικής μεν υπηρέτησης το πνευματικό διανύει το δρόμο της ανοδικής του ανάπτυξης. . . αρχικά υποφέροντας αφάνταστα, γιατί η δέσμια κατάστασή του είναι αφόρητη για το πνευματικό που δημιουργήθηκε ελεύθερο. . .

Η αντίστασή του στην αρχή είναι ακόμα τόσο μεγάλη ώστε παραμένει σε φαινομενική απραξία, μέσα στην σκληρή ύλη, η οποία φαίνεται εντελώς νεκρή και ακίνητη. Αλλά η αντίσταση μειώνεται πρώτα ανεπαίσθητα και ύστερα όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα η φόρμα του δημιουργήματος που περιβάλλει το πνευματικό ον να μπορέσει να χαλαρωθεί. . .  με αποτέλεσμα ο χρόνος της παραμονής του πνευματικού μέσα στην εκάστοτε φόρμα να είναι όλο και συντομότερος. Όλο και πιο φανερή γίνεται η δραστηριότητα, και κάποτε μπορεί να διακρίνει κανείς μια ζωή μέσα στις φόρμες που περιέχουν τότε το πνευματικό. . .

Και έτσι αυτό το πνευματικό πέρασε μέσα από τα διαφορετικά δημιουργήματα, διένυσε το δρόμο μέσα από τον κόσμο των πετρών, των φυτών και των ζώων. . .  υπηρέτησε, μολονότι ήταν δεσμευμένη η θέλησή του, και μέσω της υπηρέτησης απέκτησε μια κατάσταση όπου η αντίστασή του στον Θεό έχει μειωθεί τόσο ώστε μπορεί τότε να πάρει πίσω την ελεύθερη θέλησή του. . .  ώστε μπορεί να μετακομίσει στην τελευταία οντώδη μορφή, δηλαδή ώστε μπορεί να ενσαρκωθεί ως άνθρωπος, με σκοπό να αποδείξει ότι είναι πρόθυμο να παρατήσει την αντίστασή του στον Θεό. . .  Και αυτή η απόδειξη γίνεται όταν ο άνθρωπος υπηρετεί με την ελεύθερη θέλησή του. . .  όταν ανάβει μέσα του την αγάπη, η οποία τον παρακινεί τότε να υπηρετήσει. . .

Πρόκειται για μια πάρα πολύ μακροχρόνια διαδικασία, η οποία μπορεί και να είναι μάταιη, στην περίπτωση που το πνευματικό. . .  ως άνθρωπος. . .  κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου κάνει περιττά όλα τα προηγούμενα βάσανα και τους κόπους. . .  στην περίπτωση που οπισθοδρομεί σκαλοπάτι σκαλοπάτι με την ελεύθερη θέλησή του. . .  στην περίπτωση που κάνει εκ νέου κατάχρηση της ελεύθερης θέλησής του. . .  Αλλά αυτή η οπισθοδρόμηση είναι κάτι τόσο φοβερό ώστε ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη φανταστεί. Ωστόσο, δεν μπορεί να του δοθεί η ανάμνηση στο πάρα πολύ βασανιστικό χρονικό διάστημα της ανόδου του από την άβυσσο, γιατί κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την ελεύθερη βούλησή του, η οποία όμως είναι καθοριστική για το στάδιο του ανθρώπου. . .  Μπορεί μονάχα να παρουσιάζεται ξανά και ξανά στους ανθρώπους η ευθύνη τους για την επίγεια τους ζωή, αλλά το αν το πιστέψουν εναπόκειται στους ίδιους, αποφασίζει όμως και για τη μοίρα του πνευματικού. . .  της ψυχής. . .

Ας μόνο πίστευαν οι άνθρωποι πόση μεγάλη είναι η ευθύνη τους κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής· ας μόνο πίστευαν ότι θα πρέπει οι ίδιοι να επωμιστούν τις συνέπειες στην περίπτωση που αποτύχουν στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξής τους. . .  Μπορεί ωστόσο μόνο να τους επισημανθεί η εντολή της αγάπης. . .  Αν την τηρούν, καταλαβαίνουν από μόνοι τους τη σημασία της επίγειας τους ζωής και τότε εκτελούν και το τελευταίο τους καθήκον στη Γη. . .  δηλαδή υπηρετούν εθελοντικά. . .  Και επομένως ο προηγούμενος ατελείωτος δρόμος τους δεν ήταν μάταιος. . .  θα έχουν γυρίσει πίσω σε Εκείνον από τον Οποίο εκπήγασαν κάποτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6139                18-12-1954

«Ας γίνετε σαν τα παιδιά. . .»

Ας γίνετε σαν τα παιδιά. . .  Πιστέψτε ανεπιφύλακτα ό,τι σας λέω, αφού σας μεταδίδω μονάχα την πιο καθαρή αλήθεια. Και επομένως δεν χρειάζεται να βυθιστείτε σε σκέψεις ή να αμφιβάλετε, τότε που πιστεύετε ότι σας μιλάω Εγώ ο Ίδιος. Και αυτό πρέπει να το αισθανθείτε μέσα στην καρδιά σας, πρέπει να αισθανθείτε τα λόγια Μου σαν μια στοργική προσφώνηση, η οποία μπορεί να προέρχεται μονάχα από την Αγάπη. . .  Άρα πρέπει να αισθανθείτε αγάπη και τότε ξέρετε ότι σας μιλά η αιώνια Αγάπη, η Οποία θέλει να Την αγαπάτε και εσείς. . .  Σε αυτή την περίπτωση όμως μπορείτε να αποδεχτείτε κάθε λέξη χωρίς αμφιβολία. . .  Και όταν σας επισημαίνω το κοντινό τέλος και σας επιπλήττω όταν ο τρόπος ζωής σας δεν είναι καλός, πρέπει να καταλάβετε ότι η αιτία για αυτά είναι μονάχα η αγάπη Μου, η οποία θέλει να σας γλιτώσει από το χειρότερο, από τον αιώνιο θάνατο. . .

Σας διδάσκω πάντα μόνο την αγάπη. . .  Αυτό και μόνο θα έπρεπε να αρκέσει για να αναγνωρίσετε Εμένα τον Ίδιο ως την Αγάπη μέσα στα λόγια που μεταδόθηκαν από το Πνεύμα. . .  Αφού μπορεί να πρόκειται μόνο είτε για καλές είτε για κακές δυνάμεις που σας μιλούν. . .  Όλες οι καλές δυνάμεις είναι συνδεδεμένες μαζί Μου, δρουν και μιλούν σύμφωνα με το θέλημά Μου και πρέπει επομένως να θεωρούνται μεσολαβητές όσον ακτινοβολούνται από Εμένα τον Ίδιο. . .  Οι κακές δυνάμεις αντίθετα δεν θα σας κηρύξουν ποτέ την αγάπη, αλλά θα προσπαθούν πάντα να σας επηρεάζουν να ζήσετε αντίθετα προς τη θεϊκή τάξη, και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γεγονός ότι δεν σας παρουσιάζουν ποτέ πνευματικούς, αλλά πάντα γήινους στόχους. . .

Τό ότι όμως ενεργούν πνευματικές δυνάμεις όταν μεταδίδεται ο λόγος Μου. . .  ή όταν μεταδίδονται διανοητικά αγαθά πνευματικού περιεχομένου. . .  θα το καταλάβει ο καθένας που να εξετάσει με σοβαρότητα το περιεχόμενο. . .  το οποίο φανερώνει την πιο βαθιά σοφία και αναπτύσσει ένα σωτήριο σχέδιο όπως μπορεί να το καταστρώσει μόνο η θεϊκή αγάπη. . .  Είναι ανόητο να υποθέσει κανείς ότι θα επινοούσε ένας άνθρωπος μόνος του κάτι τέτοιο, επειδή ακόμα και μια έξυπνη λογική σκέψη δεν λειτουργεί ποτέ αλάνθαστα και ο άνθρωπος θα αντιμετώπιζε αντιφάσεις. . .  τις οποίες όμως αποκλείουν οι δικές Μου μεταδόσεις, κάτι που μπορεί να καταλάβει ο καθένας που να εξετάσει στα σοβαρά. Αλλά στην περίπτωση που πρόκειται για πνευματικές παραλαβές, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει μόνο ότι πρόκειται είτε για καλές είτε για κακές δυνάμεις. . .  Οι κακές δυνάμεις όμως δεν μπορούν ποτέ να κυριέψουν έναν άνθρωπο που θέλει να υπηρετήσει Εμένα, που επιδιώκει Εμένα και επιθυμεί να στέκεται μέσα στην αλήθεια. . .

Εσείς οι άνθρωποι δεν ξέρετε ακόμα τη Φύση Μου. . .  Δεν μπορείτε να εκτιμήσετε την ατελείωτη αγάπη Μου και την ατελείωτη εξουσία. . .  Ζείτε σύμφωνα με αυστηρές εντολές που εκδόθηκαν από ανθρώπους και δεν προσέχετε αρκετά την εντολή της αγάπης Μου. . .  Αν όμως είχε σημασία για σας μονάχα αυτή, θα κατείχατε και την αγάπη Μου. . .  Και το να κατέχει κανείς την αγάπης Μου σημαίνει ότι τον οδηγώ σε όλους τους δρόμους της ζωής του και ότι βρίσκεται πάντοτε υπό την προστασία Μου. . .  Αφού τότε καταλαβαίνω την προθυμία σας να Με υπακούσετε, και τότε είμαι για σας ο Πατέρας Που προστατεύει το παιδί Του από κάθε κίνδυνο. . .  Πώς μπορείτε να πιστέψετε ότι η αγάπη θα δράσει διαφορετικά, ότι ο Πατέρας θα αφήσει σε κακές δυνάμεις το παιδί Του που αισθάνεται συνδεδεμένο με τον Πατέρα και που χαρίζει την αγάπη του σε Αυτόν;. . .

Είμαι συνδεδεμένος με τον κάθε άνθρωπο που Με επιδιώκει στα σοβαρά, και αυτός μπορεί να είναι βέβαιος ότι τον προστατεύω και ιδιαίτερα την ψυχή του, την οποία δεν αφήνω να πάθει ζημιά, εφόσον ο άνθρωπος Μου παραδοθεί με εμπιστοσύνη. . .  Η θέληση του ανθρώπου αποφασίζει για το ποιες δυνάμεις τον πλησιάζουν. . .  Και όταν κατέχω τη θέληση ενός ανθρώπου, κατέχω και την ψυχή του. . .  Και όποιος ανήκει σε Μένα παραλαβαίνει και τις αποκαλύψεις Μου, την καθαρή αλήθεια, την οποία μπορώ να μεταδώσω μονάχα Εγώ και την οποία μεταδίδω πάντα σε εκείνους που Με αγαπούν και που τηρούν τις εντολές Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6141                21-12-1954

Η σοβαρή θέληση πετυχαίνει το στόχο. . .

Όσοι θέλουν να βαδίσουν στο σωστό δρόμο, όσοι παλεύουν για το καλό των ψυχών τους, όλοι αυτοί υποστηρίζονται από Μένα για να πετύχουν το στόχο τους ακόμα και τότε που ο δρόμος που πήραν δεν είναι ο σωστός. . .  Αλλά τους βοηθάω να βρουν το σωστό δρόμο και θα αφήσουν να τους βοηθάω αν έχουν τη σοβαρή θέληση να αποκτήσουν την ευχαρίστησή Μου. Πρόκειται πάντα μονάχα να θέλουν στα σοβαρά να εκπληρώσουν το θέλημά Μου. . .  Αφού υπάρχουν πολλοί που μέσω της ανατροφής τους ή μέσω των παραδόσεων ωθήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, στον οποίο συνεχίζουν να βαδίζουν αμέριμνα, υποθέτοντας ότι οδηγεί στο στόχο. Θέλουν όμως στα σοβαρά να πετύχουν το στόχο. . .  Και σε αυτούς θα βοηθάω πάντα να βρουν το σωστό δρόμο, που οδηγεί προς τα πάνω. . .  σε Μένα. . .

Όποιος όμως βαδίζει αδιάφορα, όποιος δεν σκέφτεται καθόλου πού θα μπορούσε να οδηγήσει ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται, όποιος ούτε προσέχει αυτούς που θέλουν να του δείξουν τη σωστή κατεύθυνση ή όποιος παρά την καλύτερη γνώση του συνεχίζει να βαδίζει σε ένα δρόμο, γιατί του φαίνεται γοητευτικός, αυτός δεν έχει τη σοβαρή θέληση να φτάσει σε Μένα, με αποτέλεσμα ότι δεν μπορώ να τον βοηθήσω, αφού η βοήθειά Μου προϋποθέτει την καλή του θέληση. Είναι όμως λάθος να πιστέψει κανείς ότι ο κάθε δρόμος οδηγεί σε Μένα. . .  είναι λάθος να πιστέψετε ότι θα πετύχετε το στόχο αν δεν κινητοποιείστε από μόνοι σας, αν παραμένετε στάσιμοι πάνω σε ένα δρόμο, δηλαδή αν δεν δραστηριοποιείτε τη θέλησή σας, αν αρκείστε σε απλούς τύπους χωρίς να κάνετε οι ίδιοι μια δουλειά που να εξασφαλίσει την πρόοδό σας.

Το δρόμο για Μένα πρέπει να τον διανύσει μόνος του ο κάθε άνθρωπος, με την ελεύθερη θέλησή του. . .  Αν τον πιέζουν ή τον αναγκάζουν να πάρει έναν ορισμένο δρόμο, δεν προκύπτει για αυτόν κανένα όφελος. . .  Ωστόσο, Εγώ του δείχνω ξανά και ξανά ένα δρόμο που μπορεί να πάρει εθελοντικά, και θα βοηθηθεί να απελευθερωθεί από εκείνους που τον πιέζουν. . .  αλλά πάντα μόνο με την προϋπόθεση ότι είναι ο ίδιος πρόθυμος, ότι επιδιώκει μονάχα το στόχο να φτάσει κοντά Μου. . .  Και στον κάθε δρόμο που μπορεί να έχει πάρει ο άνθρωπος τού προσφέρονται ευκαιρίες να στρίψει στο σωστό δρόμο που οδηγεί προς τα πάνω. . .  Θα βοηθήσω τον καθένα να τον βρει, και πάντα αυτός ο δρόμος για Εμένα θα είναι ευδιάκριτος λόγω του φωτός, αφού πρόκειται για το δρόμο της αλήθειας, ο οποίος εκπέμπει πάντα φως και τον οποίο συνεπώς μπορεί να βρει ο καθένας που αναζητεί το φως. . .  Και μονάχα όποιος φοβάται το φως δεν τον προσέχει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6142                22-12-1954

Μια ατελείωτη νύχτα περιμένει τους ανθρώπους. . .

Ο Ιησούς Χριστός. . .

το φώς. . .

Η νύχτα κατεβαίνει στην ανθρωπότητα, μια νύχτα που θα είναι αφάνταστα μεγάλη και βασανιστική, αφού αυτή η νύχτα δεν θα φέρει καμία ευάρεστη ανάπαυση, αλλά μόνο αιχμαλωσία και σκοτάδι. . .  Μια τέτοια νύχτα περιμένει εσάς τους ανθρώπους, παρόλο που κινείστε ακόμα στο φως της ημέρας, παρόλο που η σκέψη και οι πράξεις σας είναι ακόμα ελεύθερες. Η νύχτα όμως θα σας στερήσει αυτή την ελευθερία και θα σας στερήσει επίσης το φως. . .  Και ακόμα και τα λίγα που μπορείτε τώρα ακόμα να διακρίνετε στο φως της ημέρας θα βυθιστούν μέσα στη σκοτεινή νύχτα, και δεν θα ξέρετε πια τίποτα και θα πρέπει ξανά να βασανιστείτε σε μια κατάσταση χωρίς το παραμικρό φως για ατελείωτα χρονικά διαστήματα, ώσπου κάποτε να εμφανιστεί και πάλι το φως για σας. . .

Κάποτε ήρθε στη Γη το Ίδιο το Φως. . .  αφού ήδη μια φορά σκέπαζε τη Γη αυτό το πνευματικό σκοτάδι. . .  Τότε ευσπλαχνίστηκε η αγάπη του Θεού και άφησε το φως Του να ακτινοβολεί μέχρι τη Γη. . .  Το Ίδιο το αιώνιο Φως κατέβηκε στη Γη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανέβουν από το σκοτάδι, για να τους ανοίξει το δρόμο που οδηγεί στο φως και στη μεγαλοπρέπεια. . .  Και αυτό το Φως μπορεί να λάμπει και σήμερα με όλη Του τη δύναμη, εφόσον μόνο θέλουν οι άνθρωποι να ξεφύγουν από το σκοτάδι, εφόσον μόνο πιάσουν την κάθε ακτίνα του αιώνιου Φωτός. . .  εφόσον οι ίδιοι οι άνθρωποι ζητήσουν το φως και απευθύνουν αυτή την παράκλησή τους σε Εκείνον που κατέβηκε ο Ίδιος στη Γη για όλους τους ανθρώπους του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Άναψε ένα τόσο δυνατό φως όταν κατέβηκε στη Γη ώστε πράγματι δεν θα χρειαζόνταν πια να υπάρχει σκοτάδι, αν οι άνθρωποι έσπευδαν να φτάσουν στην ακτίνα του φωτός, αν οι ίδιοι ήθελαν να ξεφύγουν από τη νύχτα. . .  Αλλά οι ανθρωπότητα αισθάνεται καλά μέσα σε αυτό το σκοτάδι, αφού φέρονται εχθρικά στον κάθε φορέα του φωτός που να τους πλησιάσει. . .  Έχει παρέλθει ο καιρός όπου το φως από πάνω φώτιζε το δρόμο. . .  Πάλι το σκοτάδι ρίχνει τη σκιά του πάνω στη Γη και μόνο λίγοι φεύγουν από εκεί όπου επικρατεί η νύχτα. . .  μόνο λίγοι επιδιώκουν το φως που λάμπει ακόμα από πάνω.

Και για αυτό το λόγο περιμένει τους ανθρώπους η ατελείωτη νύχτα, γιατί δεν προσέχουν Εκείνον Που έφερε κάποτε το φως στον κόσμο. . .  τον Ιησού Χριστό. . .  ο Οποίος περιείχε μέσα Του σε αφθονία  το αιώνιο Φως. Εκείνος είναι ο μόνος Που μπορεί και σήμερα να φέρει τη σωτηρία, όπου τη ζητήσει κανείς. . .  Εκείνος μόνο μπορεί να αποτρέψει τη νύχτα και να φέρει το φως σε εκείνους που να Τον φωνάξουν. . .

Όποιος όμως δεν Τον προσέχει, πλησιάζει αναπόφευκτα σε εκείνη τη νύχτα από την οποία δεν θα μπορεί να ξεφύγει. . .  Όποιος όμως Τον ακολουθεί, όποιος αφήνει να του φέξει Εκείνος, δεν χρειάζεται να φοβάται τη νύχτα. . .  Θα δει ένα πρωί γεμάτο φως και δεν θα βιώσει άλλο σκοτάδι ποτέ πια. . .  Αφού όποιος καταφεύγει στο Ίδιο το αιώνιο Φως, ακτινοβολείται πάντα από Αυτό, και για εκείνον το Φως δεν ήρθε μάταια στον κόσμο, Το δέχτηκε, μπήκε εθελοντικά μέσα στη λάμψη Του. . .  Ό,τι σκοτεινό τον κρατούσε δέσμιο έπεσε από πάνω του, θα μπει στο φωτεινό βασίλειο όταν οι σκιές της αιώνιας νύχτας θα κατεβούν πάνω σε όλους τους ανθρώπους στη Γη που δεν προσέχουν το θεϊκό φως της αγάπης από πάνω. . .  που δεν πιστεύουν. . .  ότι η Ίδια η αιώνια Αγάπη ήρθε στη Γη για να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τη νύχτα του Θανάτου. . .  που δεν πιστεύουν σε μια αποστολή του Ιησού Χριστού, ο Οποίος ήθελε να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και το θάνατο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6143                23-12-1954

Η επίκληση του Ιησού Χριστού είναι σωτηρία. . .

Λόγος του Θεού. . .

Δεν μπορεί να σας σταλθεί άλλη βοήθεια από το λόγο Μου, ο οποίος σας προειδοποιεί και σας νουθετεί και σας επισημαίνει το σωστό δρόμο και Εκείνον από τον Οποίο προέρχεται η σωτηρία, ο Οποίος θέλει να σας ελευθερώσει από την ένδεια και τον πόνο, ο Οποίος ωστόσο χρείαζεται για αυτό την θέλησή σας. . .  Μπορώ πάντα μόνο να σας φωνάξω να έρθετε κοντά Μου, στον Ιησού Χριστό, στο Σωτήρα σας από κάθε δυσκολία. . .  Πάντοτε θα ακούω την επίκλησή σας όταν προσεύχεστε σε Μένα στον Ιησού Χριστό, αφού η υπόσχεσή Μου λέει: Ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα με την προσευχή σας στο όνομά Μου, θα σας το δώσει. . .  Και για αυτό το λόγο σάς διοχετεύω το λόγο Μου, για να λάβετε γνώση μέσω του λόγου, για να σας γίνει εύκολο να πιστεύετε σε Μένα ως Λυτρωτή του κόσμου, ο Οποίος ενσαρκώθηκε μέσα στον Ιησού Χριστό για να μπορέσει να συνδεθεί μαζί σας με ορατό τρόπο, για να επιτελέσει για σας το λυτρωτικό έργο στη Γη.

Δεν μπορώ να σας βοηθήσω με άλλον τρόπο παρά μόνο μέσω του λόγου Μου. . .  και τον εθελοντικό σύνδεσμο μαζί Μου δημιουργείτε όταν παραλαβαίνετε ή ακούτε το λόγο Μου, και τότε μπορώ να σας βοηθήσω και στις γήινες δυσκολίες σας. . .  όπως σας το υποσχέθηκα. . .  Όσο όμως οι άνθρωποι είναι μακριά Μου, όσο δεν πιστεύουν και έχουν μόνο γήινα ενδιαφέροντα, δεν μπορώ να τους πλησιάσω με το λόγο Μου και πρέπει και να τους αρνηθώ τη βοήθειά Μου, επειδή δεν Μου τη ζητούν. . .  Και για το λόγο αυτό υπάρχουν τόσο πολλή ένδεια και μιζέρια στη Γη, αφού έχει φανερά αποτελέσματα το γεγονός ότι ο κόσμος κυριαρχείται από τον αντίπαλο. . .  Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να βαλθούν σε σκέψεις παρά μόνο μέσω των δεινών, και άρα δεν μπορούν να απαλλαχτούν από αυτά ώσπου να συνδεθούν μαζί Μου, ώσπου να δεχτούν το λόγο Μου και κατά συνέπεια να καταλάβουν γιατί πρέπει να υποφέρουν στη Γη. . .

Μπορώ και θέλω πάντα να σας βοηθήσω, αλλά πρέπει να Μου το ζητήσετε και μέσω της επίκλησής σας να Μου αποδείξετε ότι Με πιστεύετε και ότι Με αναγνωρίζετε ως τον Κύριό σας. Τότε είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσω, τότε θα διορθωθούν η επίγεια και η πνευματική ένδεια, αφού η τελευταία είναι η αφορμή της επίγειας ένδειας, η οποία σας προξενεί πόνο, ενώ δεν μπορείτε να εκτιμήσετε την πνευματική ένδεια μέσα στην οποία βρίσκεται η ανθρωπότητα κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .  Επομένως μην απορείτε όταν πρέπει να ανεχτείτε ακόμα πολλά δεινά. . .  μην απορείτε, αλλά επιδιώξτε να τα αποτρέψετε, ενώνοντας ολόψυχα μαζί Μου και παρακαλώντας για δύναμη και βοήθεια στο όνομα του Ιησού Χριστό, οι οποίες θα σας παρασχεθούν βέβαια, έτσι όπως σας το υποσχέθηκα. . .

 

                                                                                                                                               Αμήν

 

6144                24-12-1954

Ειρήνη στους ανθρώπους που έχουν καλή θέληση. . .

Ειρήνη στους ανθρώπους στη Γη που έχουν καλή θέληση. . .  Θυμάστε εκείνη τη νύχτα όπου ήρθε στον κόσμο ο θεϊκός Λυτρωτής. . .  θυμάστε τη γέννησή Του και επίσης το θάνατό Του, το λυτρωτικό Του έργο, για το οποίο κατέβηκε στη Γη. . .  Θυμάστε την υπέρμετρη αγάπη Του, η οποία Τον παρακίνησε να πάρει σάρκα και έπειτα να αυτοθυσιαστεί στο σταυρό για να φέρει σε σας τους ανθρώπους τη λύτρωση από τη δουλία σας. . .  Ήθελε να σας φέρει την ειρήνη, τη σωτηρία των ψυχών σας. . .  Ήθελε να σας αρπάξει από τον αιώνιο θάνατο, ήθελε να σας δώσει τη ζωή. . .  Ήθελε να γίνουν τα πλάσματά Του παιδιά και να τα φέρει πίσω στο πατρικό σπίτι. . .

Η υπέρμετρη αγάπη Του τον παρακίνησε να κατέβει στη Γη για να προσφέρει τη λυτρωτική του δουλειά ανάμεσα στους ανθρώπους, για να μαζέψει κοντά Του τα προβατάκια Του, για να σώσει εκείνα που είχαν χαθεί από τα νύχια του λύκου που είχε μπει μέσα στο κοπάδι Του, επειδή κανείς δεν μπορούσε να τον εμποδίσει. . .  Όλοι οι άνθρωποι ήταν υπό τον έλεγχο εκείνου που ήταν ο αντίπαλός Του, και για αυτό το λόγο ο Σωτήρας κατέβηκε από τα ύψη για να τους αρπάξει από την εξουσία του. . .  Έπρεπε όμως να κάνει μια θυσία για τον αντίπαλο, αφού αυτός δεν έδωσε ελευθερία στους κρατουμένους του, αφού είχε αξίωση για αυτούς, επειδή τον ακολούθησαν εθελοντικά στο βάθος και έγιναν αμαρτωλοί έτσι όπως και εκείνος. . .

Θα έπρεπε λοιπόν να πληρώσουν μόνοι τους τα λύτρα, κάτι για το οποίο ήταν πολύ αδύναμοι. . .  Θα έπρεπε όμως επίσης να προσφέρουν μόνοι τους την εξιλέωση στον Θεό για την αφάνταστη αμαρτία της κάποτε εξέγερσής τους ενάντια στον Θεό. . .  Ποτέ δεν θα τους ήταν κατορθωτό κάτι τέτοιο, και κατά συνέπεια είχαν πέσει θύματα του αντιπάλου του Θεού αιώνια, αν δεν τους είχε έρθει βοήθεια. . .  αν δεν τους ευσπλαχνιζόταν ο Ίδιος ο Θεός. . .  Και Αυτός εξιλέωσε για σας την αμαρτία, πλήρωσε για σας τα λύτρα. . .  Πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες σας. . .  Αυτός ο Ίδιος λύτρωσε εσάς τους ανθρώπους από την αμαρτία και το θάνατο. . .

Μονάχα η αγάπη μπορούσε να σώσει εσάς τους ανθρώπους, και για αυτό το λόγο ενσαρκώθηκε η αιώνια Αγάπη μέσα σε έναν άνθρωπο, μέσα σε ένα παιδάκι Που ήρθε στον κόσμο αναμάρτητο και αγνό και Που παρέμεινε αναμάρτητο και αγνό κατά τη διάρκεια της παραμονής Του ως άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους. . .  Ο άνθρωπος υποδέχτηκε τη θεϊκή αγάπη μέσα Του και αυτή η υπέρμετρη αγάπη Του για τους συνανθρώπους τον παρακίνησε να επιτελέσει ένα έργο του ελέους όπως έγινε μόνο μια φορά μέσα στον κόσμο. . .  Υπέφερε και πέθανε στο σταυρό, γιατί Τον παρότρυνε η αγάπη να προσφέρει στον Θεό την εξιλαστήρια θυσία. . .  Επωμίστηκε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και τις εξιλέωσε. . .  Η Αγάπη υπόμεινε τα πάντα για να λυτρώσει τους ανθρώπους. . .

Η γέννηση του Σωτήρα στη Γη ήταν η αρχή ενός μεγάλου έργου ελέους. . .  Μια ακτίνα φωτός έπεσε στη Γη, έλαμπε δυνατά μέσα στις καρδιές των λίγων που βασανίζονταν μέσα στην ένδεια τους και φώναζαν τον Θεό για να τους φέρει βοήθεια. . .  Το θείο βρέφος ακτινοβολούσε φως και μερικοί λίγοι το αναγνώρισαν σαν το Μεσσία Που ανακοινώταν στον κόσμο από ενορατικούς και προφήτες. Και προσκύνησαν το βρέφος. . .  Επαινούσαν τον Θεό, Που τους ευσπλαχνιζόταν, και βρήκαν την ειρήνη μέσα στις καρδιές τους. . .

Ωστόσο, μόνο λίγοι ήταν και λίγοι είναι και σήμερα που θυμούνται μέσα στην καρδιά τους με αγάπη και ευγνωμοσύνη Εκείνον Που θυσίασε τον Εαυτό Του για την αμαρτωλή ανθρωπότητα. . .  Αλλά μόνο αυτοί θα βρουν την ειρήνη, μόνο αυτοί μπορούν να λυτρωθούν, αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως Γιο του Θεού και Λυτρωτή και που αφήνουν το φως να ακτινοβολεί μέσα στις καρδιές τους. . .  που γονατίζουν ταπεινά μπροστά στον Σωτήρα τους, ο Οποίος ήρθε στον κόσμο μέσα στο βρέφος Ιησού για να λυτρώσει τους ανθρώπους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6145                25-12-1954

Το λόγο του Θεού άκουγε ο Ιησούς. . .

Μεσολαβητής ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους. . .

Όταν ο άνθρωπος Ιησούς βάδιζε στη Γη, είχε δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στη Γη και το πνευματικό βασίλειο. . .  Ο Ίδιος ο Θεός μπορούσε ξανά να μιλά στους ανθρώπους διά του στόματος του ανθρώπου Ιησού. . .  Ο λόγος Του μπορούσε ξανά να ηχεί, κάτι που πριν ήταν αδύνατο λόγω της μακριάς απόστασης που υπήρχε μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Το να ακούει κανείς απευθείας το λόγο Του είναι δυνατό μόνο τότε που η ψυχή του ανθρώπου έχει διαμορφώσει τον εαυτό της έτσι ώστε να είναι ικανή να ακούει τη φωνή του θείου Πνεύματος μέσα της. Και η διαμόρφωση της ψυχής για να πετύχει μια τέτοια κατάσταση γίνεται μέσω της έμπρακτης αγάπης. . .

Ο άνθρωπος Ιησούς ήταν η Ίδια η Αγάπη. . .  Όλες οι προθέσεις και οι επιδιώξεις Του ήταν μονάχα να κάνει καλό στους συνανθρώπους Του, να τους βοηθήσει σε όλα τα προβλήματα του σώματος και της ψυχής τους. Η ψυχή Του ήταν φωτεινή και αγνή και η πορεία Του στη Γη ήταν μια πορεία μέσα στην αγάπη. . .  Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις που έδωσαν στο θείο Πνεύμα τη δυνατότητα να εκδηλωθεί, αφού η ψυχή του ανθρώπου Ιησού άκουγε ξεκάθαρα αυτές τις εκδηλώσεις και μπορούσε επομένως να μεταδώσει το λόγο του Θεού στους ανθρώπους. . .  Μπορούσε να μιλά στους ανθρώπους ο Ίδιος ο Θεός μέσω Εκείνον, ο σύνδεσμος ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους είχε αποκατασταθεί. . .  ήταν ο Ιησούς ο μεσολαβητής μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. . .

Και ο Ιησούς λοιπόν δίδασκε τους ανθρώπους να επιδιώξουν το ίδιο που είχε πετύχει Αυτός. . .  Τους δίδασκε να ασκήσουν την αγάπη για να μεταμορφώσουν τον εαυτό τους σε ένα σκεύος του θείου Πνεύματος, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να εισρεύσει η δύναμη του Πνεύματος, αφού θα έπρεπε και μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να ακούει τη φωνή του Θεού μέσα του, και τους έδειξε το δρόμο ο άνθρωπος Ιησούς, ο Οποίος ως άνθρωπος έπρεπε επίσης πρώτα να πετύχει το βαθμό της αγάπης που θα Του εξασφάλιζε την παρουσία του Θεού, με αποτέλεσμα να μπορούσε ο Ιησούς να ακούει Εκείνον τον Ίδιο στο εσωτερικό Του.

Ο Θεός μάλιστα μιλά στον κάθε άνθρωπο, αλλά δεν το κάνει ποτέ αν δεν πληρώθηκαν πρώτα οι προϋποθέσεις. . .  μια καρδιά που εξαγνίστηκε διά της αγάπης, η οποία μπορεί να υποδεχτεί τον Ίδιο τον Θεό μέσα Της, ο Οποίος αποδεικνύει τότε την παρουσία Του μέσω της προσφώνησής Του. . .  Ο άνθρωπος Ιησούς κατείχε έναν πάρα πολύ υψηλό βαθμό ωριμότητας της ψυχής Του, γιατί Τον γέμιζε πλήρως η αγάπη. . .  Κατά συνέπεια μπορούσε ο Ίδιος ο Θεός να Τον γεμίζει πλήρως, με αποτέλεσμα ότι μιλούσε ο Θεός από τον άνθρωπο Ιησού, όχι πια ο Ίδιος ο άνθρωπος ο Ιησούς. Έκανε από μόνος Του αυτό που οδήγησε στην ενοποίησή Του με τον Θεό. . . 

Αυτός όμως δίδαξε τους συνανθρώπους Του, ήθελε να τους βοηθήσει να πετύχουν επίσης αυτά που Του απόφερε η αγάπη Του, και για αυτό δίδαξε πρώτα την αγάπη. . .  και ξανά και ξανά μόνο την αγάπη. . .  Από τη μεγάλη Του αγάπη προέκυψε η σοφία, αφού το Πνεύμα του Θεού δίδασκε τους ανθρώπους μέσω του Ιησού. . .  Το φως της γνώσης ακτινοβολούσε από τη φωτιά της αγάπης του Ιησού. . .  Αυτός ήξερε ότι και οι άνθρωποι θα πλημμυρίζονταν από το φως της γνώσης αν μόνο ζούσαν πρώτα την αγάπη. . .  Επομένως όλες οι βαθύτερες γνώσεις δεν διδάχτηκαν στους ανθρώπους, επειδή αυτές είναι μόνο το αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη, χωρίς την οποία οι γνώσεις θα ήταν δίχως  όφελος για τις ψυχές των ανθρώπων.

Μονάχα η αγάπη είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Θεό, μονάχα η αγάπη έχει το αποτέλεσμα να κατοικήσει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και μονάχα η αγάπη Τον παρακινεί να εκδηλωθεί. . .  Και συνεπώς ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αγάπη ακούει το λόγο του Θεού στο εσωτερικό του, μυείται στις πιο βαθιές γνώσεις, μπορεί να πει ότι τον διδάσκει ο Θεός, ακούει το λόγο Του και επομένως ενώθηκε μαζί Του από μόνος του μέσω της αγάπης. . .

Ο άνθρωπος Ιησούς απόδειξε στους ανθρώπους ότι είναι εφικτό να πετύχει κανείς αυτό το βαθμό, και άρα τους έδειξε το δρόμο που οδηγεί από το βάθος και πάλι στο ύψος. . .  στον Πατέρα. . .  Δίδαξε την αγάπη και έζησε την αγάπη και έστεψε τον τρόπο ζωής Του στο τέλος με το θάνατό Του στο σταυρό για να βγάλει από τους ανθρώπους όλες τις αδυναμίες που είχαν εξαιτίας της κάποτε αμαρτίας τους. . .  προκειμένου οι άνθρωποι να είχαν από μόνοι τους τη δύναμη να διανύσουν το δρόμο, προκειμένου να μπορούσε το Πνεύμα του Θεού να χυθεί μέσα σε όλους όσοι είναι πρόθυμοι να Τον ακολουθήσουν. . .  σε όλους όσοι ζουν τη ζωή τους με ανιδιοτελή αγάπη για τον διπλανό, έτσι όπως ο Ιησούς τούς έδωσε το παράδειγμα στη Γη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6148                29-12-1954

Περαιτέρω ανάπτυξη πάνω στη νέα Γη. . .

Ολόκληρο το πνευματικό που είναι ικανό για ανάπτυξη θα συνεχίσει την ανάτπυξή του και τότε που θα έχει έρθει το τέλος αυτής της Γης, τότε που θα έχει γίνει μια ολοκληρωτική αναμόρφωση αυτής. . .  ενώ εκείνο το πνευματικό που αποδείχτηκε ανίκανο για να διανύσει το τελευταίο ανατπυξιακό στάδιο, επαναφέρεται πίσω και πρέπει να επαναλάβει την πορεία της ανάπτυξής του σύμφωνα με το θεϊκό νόμο, ο οποίος τοποθετεί το κάθε πνευματικό ον σε εκείνη την κατάσταση που ανταποκρίνεται στο βαθμό της ωριμότητάς του. . .

Και έτσι τελειώνει μάλιστα μια αναπτυξιακή εποχή, δεν διακόπτεται ωστόσο ο κύκλος της ανάπτυξης. . .  Το πνευματικό μέσα στην κατάσταση της ακόμα δεσμευμένης θέλησης ανεβαίνει συνέχεια προς το ύψος, και ο άνθρωπος μπορεί επίσης να ανέβει με την ελεύθερη θέλησή του και να απελευθερώσει τον εαυτό του οριστικά από τη μορφή. . .  Μπορεί ωστόσο επίσης, δυνάμει της ελεύθερης βούλησής του, να οπισθοδρομήσει, με αποτέλεσμα να πρέπει ξανά να ανέβει από το βάθος. Η λύτρωση του πεσμένου πνευματικού δεν διακόπτεται, παρόλο που η Γη βρίσκεται μπροστά σε μια αλλαγή πνευματικά και επίσης επίγεια. . .  Επαναφέρεται μόνο η θεϊκή τάξη, η οποία διά της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου διαταράχτηκε αρκετά. . .  Το κάθε τι μόνο θα μεταφερθεί στη θέση που του ανήκει ανάλογα με την ωριμότητά του. . . 

Το πνευματικό που είναι ακόμα φυλακισμένο μέσα στις φόρμες των διαφορετικών δημιουργημάτων θα αλλάξει επομένως επίσης τον τόπο παραμονής του, και αυτό προϋποθέτει μια διάλυση των ορατών δημιουργημάτων και μια δημιουργία μιας νέας Γης. . .  Αυτά δεν είναι αξιόπιστα στους ανθρώπους, και όμως θα γίνουν, ανάλογα με την απόφαση του Θεού, η οποία αποσκοπεί πάντα μόνο στην ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού που από το βάθος θα έπρεπε να ανέβει στον Θεό. Αν το πνευματικό στο στάδιο της ελεύθερης βούλησης. . .  ως άνθρωπος. . .  ζούσε εντελώς σύμφωνα με την τάξη του Θεού, μια ολοκληρωτική αναμόρφωση της Γης δεν θα ήταν καθόλου ανάγκη, γιατί τότε η διαδικασία της ανοδικής ανάπτυξης θα διαδραματιζόταν σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο και η λύτρωση ολόκληρου του πνευματικού θα μπορούσε να γίνει πολύ γρήγορα.

Η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου όμως ενεργεί τόσο συχνά ενάντια στη θεϊκή τάξη, ώστε κινδυνεύει με αυτό τον τρόπο ολόκληρη η προηγούμενη εξελιχτική πορεία και ώστε απαιτείται ξανά και ξανά μια βίαιη παρέμβαση του Θεού για να επαναφερθεί η τάξη. . .  Και αυτό σημαίνει πάντα το τέλος μιας εξελιχτικής περιόδου και την αρχή μιας νέας, σημαίνει πάντα μια μεταμόρφωση της Γης και επομένως και τη διάλυση κάθε δημιουργημάτος και τη δημιουργία εντελώς καινούργιων έργων. . .

Σημαίνει μια απολευθέρωση του πνευματικού που είναι φυλακισμένο μέσα στη σκληρή ύλη και μια επαναφυλάκιση σε αρκετά πιο χαλαρές φόρμες, οι οποίες ξεκινούν τότε και την ανοδική ανάπτυξη αυτού του πνευματικού που ήταν αιχμάλωτο εδώ και αινωνιότητες. . .  και για τις οποίες είναι ευγνώμον το πνευματικό, γιατί τις αισθάνεται σαν μια ανακούφιση. Μια τέτοια αναμόρφωση της επιφάνειας της Γης σημαίνει πρόοδο για κάθε πνευματικό ον, όχι μόνο για το πνευματικό που είναι ενσαρκωμένο μέσα στον άνθρωπο, που απέτυχε, κάνοντας κατάχρηση της ελευθερίας της βούλησής του και επιδιώκοντας διαρκώς να κατεβαίνει αντί να ανέβει κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής. Αυτό το πνευματικό μεταφέρεται σε αυτό που ποθούσε. . . γίνεται σκληρή ύλη. . .  δένεται από αυτή, η οποία ήταν ο στόχος ολόκληρης της επιδίωξης και της λαχτάρας του. . .  Πρόκειται για ένα δίκαιο αντάλλαγμα για την αφάνταστη χάρη της ελευθερίας κατά τη διάρκεια της ενσάρκωσής του ως άνθρωπος. . .  την οποία ωστόσο καταφρόνησε ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την με λάθος τρόπο. . .  απομακρύνοντας όλο και περισσότερο από τον Θεό για χάρη της ύλης, η οποία γίνεται τώρα η αμοιβή του. . .

Και το γεγονός ότι εσείς οι άνθρωποι βρίσκεστε λίγο πριν το τέλος μιας λυτρωτικής εποχής σάς επισημαίνεται επίμονα ξανά και ξανά. . .  Με όλη Του την αγάπη ο Θεός σάς διοχετεύει τις γνώσεις για όλες τις σχέσεις και συναρτήσεις, για αίτιο και αιτιατό, για τις συνέπειες ενός καλού καθώς και ενός λάθος τρόπου ζωής στη Γη. . .  Σας διοχετεύει τις γνώσεις μέσω του λόγου Του, και με καλή θέληση θα μπορούσετε να τις πιστέψετε. . .  Ωστόσο, δεν μπορεί να σας αναγκάσει να δεχτείτε το λόγο Του ως την  αλήθεια. . .  Μονάχα η ελευθερία της βούλησής σας αποφασίζει για την πίστη σας, καθορίζει τη σκέψη και τις πράξεις σας. . .  αλλά για αυτό επίσης τη μοίρα σας μετά από εκείνη την αναμόρφωση. . .  η οποία μπορεί πράγματι να είναι καταπληκτική στον παράδεισο πάνω στη νέα Γη, αλλά μπορεί επίσης να σας αποφέρει αφάνταστα βάσανα, στην περίπτωση που φυλακιστείτε εκ νέου μέσα στην ύλη. . .  ανάλογα με τη θέληση και την αγάπη σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6149                30-12-1954

Κουβαλήστε το σταυρό σας με υπομονή. . .

Στον κάθε άνθρωπο επιβάλλεται το σταυρό που τον βοηθά να ωριμάσει η ψυχή του. . .  Εγώ όμως πράγματι δεν θέλω να σας βαρύνει υπερβολικά, αλλά το βάρος του ανταποκρίνεται στην ελεύθερη θέλησή σας. Μπορείτε οι ίδιοι να τον κάνετε πιο βαρύ ή πιο ελαφρύ, μόλις υποταχτείτε στο θέλημά Μου ή του αντισταθείτε. Μόλις κουβαλήσετε το σταυρό σας με υπομονή, το βάρος του θα σας φανεί μικρότερο. Αν αντίθετα εξεγερθείτε εναντίον του, θα σας πιέσει όλο και περισσότερο.

Το να κουβαλήσετε ένα σταυρό στη Γη είναι ανάγκη για την ψυχή σας ώσπου η προθυμία της για αγάπη να την κάνει να μην αισθάνεται πια τον πόνο και τις δυσκολίες. . .  ώσπου να είναι ευγνώμων και για το μικρό σταυρουδάκι που της επέβαλα και να καταλάβει ότι της το έστειλα Εγώ, με αποτέλεσμα να το κουβαλήσει υπομονετικά και χωρίς μουρμούρες. . .  Θυμάστε ότι ξέρω για τα πάντα που σας στενοχωρούν και ότι ξέρω επίσης τι είναι κατάλληλο για να ωριμάσει η ψυχή σας. . .  Και επωμιστείτε με αφοσίωση ό,τι να σας πλήξει ακόμα και πρέπει να σας πλήξει, γιατί το τέλος είναι κοντά, γιατί απομένει στην ψυχή σας μόνο ακόμα λίγος χρόνος για την τελειοποίησή της. . .

Κουβαλήστε με αφοσίωση το σταυρό σας, αφού πρόκειται για ένα βέβαιο δρόμο προς τα ύψη, και μπορείτε από μόνοι σας να μειώσετε το βάρος σας στην περίπτωση που με την έντονη προσευχή σας εμπιστεύεστε στο σταυροκουβαλητή τον Ιησού και του ζητάτε τη συμπαράστασή Του. . .  Αυτά που σας επιβάλλω δεν είναι τόσο βαριά ώστε να καταρρεύσετε. . .  Αφού δεν επιβάλλω σε κανέναν περισσότερο από ό,τι μπορεί να ανεχτεί, αλλά το αν θέλει να το ανεχτεί αποφασίζει για το πόσο πολύ τον βαραίνει το σταυρό του. . .

Το τέλος είναι κοντά, και αυτό σημαίνει ότι θα τερματιστεί η ζωή του κάθε ανθρώπου όταν έχει έρθει η τελευταία μέρα. Πολλοί όμως υστερούν ακόμα πολύ σχετικά με την ωριμότητα της ψυχής τους, και ωστόσο μπορούν ακόμα να πετύχουν την τελειότητα μέσα σε λίγο χρόνο, αν μόνο έχουν τη σοβαρή θέληση. . .  Οι ψυχές τους μπορούν ακόμα να εξαγνιστούν μέσω των δεινών και της ένδειας, και σε όλους δίνεται αυτή η δυνατότητα, εφόσον υπάρξει μόνο μια ελάχιστη προοπτική για επιτυχία. . .  Και τη μοίρα εκείνων παίρνω στο χέρι Μου και τους οδηγώ μέσα από τα δεινά και τον καημό μέχρι τον προορισμό τους, αρκεί να Με αφήσουν να τους οδηγώ. . .  αρκεί να μην προβάλουν αντίσταση, δηλαδή να εξεγερθούν ενάντια στη μοίρα τους, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο από Μένα. . .

Κουβαλήστε όλοι το σταυρό σας με υπομονή, αφού πρόκειται μονάχα για ένα μέσο που εφαρμόζει η αγάπη Μου για να σας βοηθήσει, για να σας γλιτώσει από το θάνατο, για να μπορέσει να σας χαρίσει τη ζωή. . .  Δεχτείτε τα πάντα με ευγνωμοσύνη και να καταλάβετε ότι τα πάντα σάς δίνονται από το χέρι Μου, αφού δεν γίνεται τίποτα χωρίς το θέλημά Μου, χωρίς την άδειά Μου, και ό,τι και να σας πλήξει θα πρέπει μόνο να σας οδηγήσει σε Εκείνον Που μπορεί και να σας βοηθήσει. . .  Τα πάντα θα πρέπει να σας οδηγήσουν σε Μένα, ο Οποίος είμαι ο προαιώνιος Πατέρας σας και ο Οποίος θα βοηθήσει σαν Πατέρας τα παιδιά Του σε κάθε δυσκολία. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6150                31-12-1954

Ο νόμος της αιωνιότητας: η αγάπη. . .

Η θεϊκή τάξη. . .

Υπάρχει ένας αιώνιος νόμος στο οποίο πρέπει να υποταχτείτε όλοι αν θέλετε να είστε μακάριοι. . .  Μπορείτε μεν να μην τον τηρήσετε, μπορείτε και να παραβείτε το νόμο, αλλά τότε παρατάτε και τη μακαριότητά σας, τότε καταλήγετε σε μια κατάσταση όπου έχει ακυρωθεί κάθε αρμονία. . .  όπου θα είστε δυστυχισμένοι. Ο προαιώνιος νόμος όμως λέγεται: αγάπη. . .  Και τώρα ξέρετε πότε παραβαίνετε το νόμο. . .  όταν αμαρταίνετε ενώπιον της αγάπης. Όπου είναι αγάπη, είναι τάξη, αρμονία και τελειότητα. . .  και για αυτό επίσης μακαριότητα. . .  Στην περίπτωση όμως που δεν προσέχουν οι άνθρωποι την αγάπη, καταστρέφουν και όλα τα άλλα, προκύπτουν από την απονία και άλλες παράνομες ιδιότητες, οι οποίες όλες συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί μια άθλια κατάσταση και να γεννηθεί το κακό, το οποίο πολλαπλασιάζεται και επομένως αποκλείει κάθε αρμονία, η οποία είναι ένας όρος για τη μακαριότητα. . .

Μια ζωή ενάντια στο νόμο της θεϊκής τάξης, μια ζωή ενάντια στην αγάπη, έχει ως αποτέλεσμα μια χαοτική κατάσταση, γιατί οι συνέπειες δεν είναι ποτέ εποικοδομητικές, αλλά καταστροφικές. . .  ώσπου τελικά αυτή η κατάσταση να φτάσει σε ένα βαθμό όπου γίνονται ορατές εκείνες οι καταστροφικές συνέπειες. . .  όπου για αυτό πρέπει να γίνει μια βίαιη επαναφορά της θεϊκής τάξης, αλλιώς ένα τεράστιο χάος θα έκανε αδύνατη τη ζωή των ανθρώπων πάνω στη Γη και επομένως ο κυριότερος σκοπός της δημιουργίας. . .  η ωρίμανση του πνευματικού μέσα της. . .  δεν θα μπορούσε πια να πληρωθεί.

Ο Θεός όμως τακτοποιεί τα πάντα. . .  Επαναφέρει την τάξη όταν έχει έρθει η στιγμή όπου ξεπεράστηκαν τα όρια, όπου λείπει στην ανθρωπότητα η αγάπη, με αποτέλεσμα να ξέφυγε από τη θεϊκή τάξη. . .  Ωστόσο, μια τέτοια επαναφορά της θεϊκής τάξης είναι πολύ επώδυνη, απαιτεί ένα σκληρό χέρι που να τακτοποιήσει αυτό που έχει γίνει άνω κάτω. . .  που να ισιώσει αυτό που ήταν στραβό. Και οι παθώντες θα είναι οι άνθρωποι που εξεγείρονται και προβάλλουν αντίσταση, που διά της απονίας τους αποδεικνύουν ότι έχουν απορρίψει τελείως την τάξη. . .  Αυτοί πρέπει να περάσουν από μια εξαγνιστήρια φωτιά, η οποία μπορεί ακόμα να σπάσει την αντίστασή τους πριν γίνει η Κρίση. . .  ή εξαναγκάζονται να τηρήσουν την αιώνια τάξη μέσω της φυλάκισής τους, στην οποία δεν μπορούν πια να αντιταχτούν. . .

Πρέπει να επαναφερθεί η τάξη για χάρη της λύτρωσης του πνευματικού. . .  Πρέπει ξανά να επικρατήσει η αγάπη πάνω στη Γη, πρέπει να εξασφαλιστούν και πάλι η αρμονία και η μακαριότητα των κατοίκων της Γης που υποτάσσονται στο αιώνιο νόμο, που επομένως ζουν με αγάπη και έντονα συνδεδεμένοι με τον Θεό, ο Οποίος είναι η Ίδια η αιώνια Αγάπη. . .  Μόνο η τήρηση του νόμου Του απελευθερώνει το πνευματικό από τα δεσμά του. . .  τα οποία ωστόσο φυλακίζουν εκ νέου το πνευματικό που αντιβαίνει το νόμο της αγάπης σε ένα βαθμό όπως συμβαίνει πριν το τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου. . .  έτσι ώστε τόσο από την πνευματική όσο και από την επίγεια άποψη μπορεί να γίνει λόγος μόνο για ένα χάος που θα προκαλέσει κάποτε την πλήρη καταστροφή. Κάποτε επαναφέρεται η θεϊκή τάξη, προκειμένου να μπορέσει να πετύχει τη μακαριότητα το καλό και να φυλακιστεί το κακό. . .  Αφού ο Θεός είναι ο Κύριος του ουρανού και της Γης και σε Αυτόν πρέπει να υποκύψει ό,τι εκπήγασε από Αυτόν. . .  Το θέλημά Του πρέπει να τηρείται, και το θέλημα Του είναι η αγάπη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6154                4-1-1955

Ταπεινότητα. . .

Αλαζονεία. . .

Είναι η ταπεινότητα ο πιο βέβαιος δρόμος για να φτάσει κανείς στον Θεό, η αλαζονεία αντίθετα είναι ο δρόμος που οδηγεί μακριά Του. Αφού η αλαζονεία είναι το χαρακτηριστικό εκείνου που έπεσε κάποτε, που ήθελε να εξουσιάσει και που δεν αναγνώιζε πια τον Θεό, που προσπάθησε να πάρει τη θέση Του, με αποτέλεσμα να έπεσε στην πιο βαθιά άβυσσο. . .  Η ταπεινότητα όμως αναγνωρίζει τον Θεό και Του υποκύπτει. . .  Τον επιδιώκει και δεν αισθάνεται αντάξια να είναι κοντά Του. . .  Και για αυτό το λόγο ο ταπεινός άνθρωπος αρέσει στον Θεό, Αυτός σκύβει ο Ίδιος να τον πλησιάσει και τον σηκώνει, του δίνει χάρες απλόχερα και τον βοηθά συνέχεια να ανέβει στα ύψη. . .

Και έτσι θα καταλάβετε, εσείς οι άνθρωποι, ότι ποτέ δεν μπορεί να φτάσει στον Πατέρα ένας αλαζόνας, γιατί ο ίδιος χτίζει ένα φραγμό ανάμεσα στον εαυτό του και τον Θεό. . .  Ο ίδιος μεν δεν νομίζει ότι είναι κατώτερος, είναι πεπεισμένος για την αξιοπρέπειά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να παρακαλέσει ούτε να ευχαριστήσει, τόσο απέναντι στον Θεό όσο και στους ανθρώπους. . . Αισθάνεται υπεράνω και συνεπώς μένει με άδεια χέρια, αφού δεν παρακαλά για χάρη και ούτε την αξιοποιεί όταν αυτή του προσφέρεται. . .  Αφού νομίζει πως δεν την έχει ανάγκη. Και επομένως λόγω της αλαζονείας  του δεν θα παραλάβει καθόλου χάρες. . .

Ένα ταπεινό παιδί αρέσει στον Πατέρα, ένα αυτάρεσκο παιδί όμως δεν έχει καμία αγάπη για Εκείνον και επομένως δεν μπορεί να διεκδικήσει την αγάπη του Πατέρα, η οποία εκδηλώνεται μέσω της παροχής  της χάρης. . .  Πόσο πλούσιος όμως είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, τον οποίο πλησιάζει ο Θεός ο Ίδιος με την αγάπης Του και στον οποίο παρέχει ό,τι έχει ανάγκη. . .  Η ταπεινότητα περιέχει την αναγνώριση του Θεού ως προαιώνιο Δημιουργό και Πατέρα. . .  Η ταπεινότητα περιέχει επίσης την ομολογία της κάποτε ενοχής. . .  Ένα ταπεινό παιδί αισθάνεται ατελείωτα μακριά από τον Πατέρα και καταλαβαίνει την ατελή κατάστασή του, καταλαβαίνει ότι είναι ανάξιο να απολαύσει την παρουσία του Πατέρα. . .

Άνθρωπος όμως που καταλαβαίνει την ενοχή του, τα ελαττώματά του, ψάχνει να βρει βοήθεια και συγχώρεση. Ποτέ δεν θα πιστέψει με αλαζονικό πνεύμα ότι είναι εντάξει ή ότι ο τρόπος ζωής του είναι σωστός. . .  Θα καταλάβει πάντα τη δική του ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να απλώσει τα χέρια του στον Πατέρα ικετευτικά, προκειμένου να φροντίσει ο Πατέρας το παιδί Του και να του δείξει έλεος. . .  Δηλαδή αναγνωρίζει τον Θεό ως τον προαιώνιο Πατέρα του, απομακρύνεται εσωτερικά από εκείνον που το τράβηξε μαζί του στην άβυσσο. . .  Θέλει να φτάσει ξανά στα ύψη και θέλει επίσης να πετύχει το στόχο του, αφού στον ταπεινό άνθρωπο παρέχεται πλούσια χάρη, η οποία του δίνει δύναμη στο δρόμο προς τα πάνω. . .  προς τον Θεό, από τον οποίο εκπήγασε κάποτε, τον Οποίο όμως παραγνώρισε και επομένως αμάρτησε ενώπιόν Του.

Ο ταπεινός άνθρωπος παραλαβαίνει αμέτρητες χάρες, ο αλαζόνας αντίθετα πρέπει να ζήσει χωρίς χάρες ώσπου να παρατήσει την αλαζονεία του, ώσπου να υποκύψει και αυτός με ταπεινότητα, αναγνωρίζοντας την αδυναμία και την ατέλεια του. . .  Μονάχα ο δρόμος της ταπεινότητας οδηγεί στον Θεό. . .  Μονάχα στον ταπεινό δείχνει έλεος ο Θεός, αφού εκείνος είναι κοντά στην καρδιά του Πατέρα και Τον πρεσβεύει πλήρως στο εσωτερικό του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6155                5-1-1955

Δεν υπάρχει αιώνια καταδίκη. . .

Δεν υπάρχει αιώνιος χωρισμός από τον Θεό, δεν υπάρχει αιώνια καταδίκη, αιώνιος θάνατος. . .  Αφού η ατελείωτη αγάπη του Θεού αποκλείει κάτι τέτοιο, η οποία φροντίζει το κάθε ον, η οποία ευσπλαχνίζεται το κάθε ον, όσο βαθιά και να έχει πέσει, και η οποία δεν θα αφήσει ποτέ στον αντίπαλό Του αυτό που έχει εκπηγάσει από την αιώνια Αγάπη. Υπάρχει ωστόσο ένας χωρισμός από τον Θεό για ατελείωτα χρονικά διαστήματα, τον οποίο όμως δεν τον θέλει ποτέ ο Θεός, αλλά το ίδιο το ον. . .  Συνεπώς δεν μπορεί ούτε να γίνει λόγος για καταδίκη από τον Θεό.

Στην περίπτωση που το ον βρίσκεται ατελείωτα μακριά από τον Θεό, φταίει το ίδιο, το θέλει το ίδιο, και μπορεί ανά πάσα στιγμή να μειώσει αυτό τον χωρισμό, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει στον Θεό, γιατί ο Θεός τού δίνει κάθε βοήθεια, αρκεί να θέλει το ίδιο το ον να γυρίσει πίσω στον Θεό. . .  Επομένως το ον δημιουργεί μόνο του τη δυστυχή του κατάσταση, και η δυστυχής κατάσταση συνιστάται στο ότι λείπει στο ον το φως και η δύναμη, τόσο περισσότερο, όσο πιο μακριά βρίσκεται από τον Θεό, επειδή απορρίπτει την αγάπη του Θεού, η οποία σημαίνει για τον ον φως και δύναμη. . .

Ωστόσο, η αγάπη του Θεού κοπιάζει ακούραστα να αναστήσει τα όντα που είναι νεκρά εξαιτίας της αδυναμίας τους. . .  Η αγάπη του Θεού είναι πάντα πρόθυμη να ακτινοβολήσει δύναμη και φως στο ον, αλλά πάντα τηρώντας την αιώνια τάξη Του, το νόμο που βασίζεται στην τελειότητά Του. . .  Και για αυτό το λόγο το χρονικό διάστημα της απόστασης από τον Θεό μπορεί να είναι ατελείωτο για ένα ον. . .  ο όρος «αιωνιότητα» δηλαδή δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητος, μόνο που δεν πρέπει να τον καταλαβαίνει κανείς σαν μια κατάσταση που δεν τελειώνει ποτέ.

Για το ον όμως που χώρησε από τον Θεό υπάρχει πάντα η δυνατότητα να βάλει τέλος στη δυστυχή του κατάσταση, αφού δεν χρειάζεται ποτέ να τα βγάλει πέρα μόνο του, αλλά η αγάπη του Θεού το ακολουθεί πάντοτε. . .  Πάντα του προσφέρονται ευκαιρίες για σωτηρία και πάντα εναπόκειται στην ελεύθερη θέλησή του να τις εκμεταλλευτεί. . .  Αφού η αγάπη του Θεού είναι απεριόριστη, δεν είναι μνησίκακη, είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να σώσει, να χαρίσει ευτυχία και μακαριότητα, αφού πρόκειται πάντα για τα πλάσματά Του, στα οποία έδωσε κάποτε ζωή η δύναμη της αγάπης Του. . .  και τα οποία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ, ακόμα και αν περάσουν αιωνιότητες. . . 

Ωστόσο, είναι αδύνατο να επιστραφεί μια ζωή γεμάτη φως και δύναμη σε ένα ον που κλείνει μόνο του τον εαυτό του μπροστά στην πρωταρχική Πηγή του φωτός και της δύναμης. . .  Η ελεύθερη βούληση είναι το γνώρισμα του θείου και το να αποκλειστεί η ελεύθερη βούληση σημαίνει την αφαίρεση του θείου από το ον. . .  σημαίνει ότι το ον θα έπρεπε να παραμείνει αιώνια μέσα στην ατελή του κατάσταση  και ότι συνεπώς θα ήταν και δυστυχισμένο. . .  Θα επρόκειτο όμως για μια δυστυχία που θα ήταν θέλημα του Θεού. . .  Ο Θεός αντίθετα θέλει να οδηγήσει τα πλάσματά Του στην αιώνια μακαριότητα, και επομένως τους αφήνει την ελεύθερη βούλησή τους, με αποτέλεσμα το ον να μπορεί να αποφασίσει μόνο του για το αν και για πόσο θέλει να παραμείνει μακριά από τον Θεό ή αν ζητήσει την αγάπη και την παρουσία του Θεού. . .  Αλλά κανένα ον δεν θα πρέπει να παραμείνει αιώνια μακριά από τον Θεό, αφού η αγάπη Του είναι τόσο ισχυρή ώστε οδηγεί πίσω στον εαυτό της ό,τι εκπορεύτηκε κάποτε από Εκείνον. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6156                6-1-1955

«Δεν θα φονεύσεις. . .»

Όσοι είναι έξυπνοι στον κόσμο δεν είναι πάντα έξυπνοι όταν πρόκειται να δασκαλέψουν άλλους ανθρώπους για το θείο-πνευματικό. . .  Υπάρχει διαφορά μεταξύ της κρίσης των εγκόσμιων ανθρώπων και της κρίσης του Θεού, και η εγκόσμια εξυπνάδα κρίνει τις περισσότερες φορές έτσι όπως συμφέρει τους εγκόσμιους ανθρώπους. . .  Το αν όμως αυτό ανταποκρίνεται στο θεϊκό θέλημα, δεν το σκέφτονται. Δεν μπορεί ποτέ να είναι θέλημα του Θεού να κυριαρχήσει ο ισχυρός πάνω στον ανήσχυρο, να καταπιέσει τον αδύναμο και να του στερήσει την ελευθερία του. . .

Ο Θεός δημιούργησε όλους τους ανθρώπους με τα ίδια δικαιώματα και δεν έδωσε ποτέ στον ισχυρό το δικαίωμα να κάνει κατάχρηση της δύναμής του, υποδουλώνοντας τον αδύναμο. . .  Η θέληση των ανθρώπων ωστόσο είναι ελεύθερη, και τα αποτελέσματα μιας κακής θέλησης μπορεί να οδηγήσει ο Θεός και θα τα οδηγήσει έτσι ώστε να είναι ευλογία για τον παθών. . .  Από αυτό προκύπτει ότι σε τελική ανάλυση μπορούν και οι απαίσιες πράξεις να έχουν εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και να προωθήσουν την ωρίμανση της ψυχής. . .  καθώς μπορούν και να έχουν αρνητικά αποτελέσματα, στην περίπτωση που η θέληση του παθώντος, δηλαδή του αδύναμου ανθρώπου, είναι επίσης κακή. . .

Δεν θα φονεύσεις. . .  Αυτή η εντολή σάς δόθηκε και θα πρέπει να την προσέχετε κάθε στιγμή. . .  Έχει όμως ο κάθε άνθρωπος και την υποχρέωση. . .  να ακολουθήσει αυτή την ίδια εντολή. . .  δηλαδή να προστατέψει τη ζωή. . .  άρα και το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή τη ζωή άλλων, γιατί θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα αμαρταίνουν ενώπιον των εντολών του Θεού, που θα κάνουν κατάχρηση της δύναμής τους, που δεν θα τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και που θα συνεργάζονται φανερά με εκείνον που ο ίδιος στέκεται απέναντι στον Θεό ως ο εχθρός Του. . .  Δεν είναι θέλημα του Θεού να ανταποδοθούν οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, να ανταποδώσει ο άνθρωπος το κακό με το κακό. . .  Αφού το κάθε μίσος θα πρέπει να καταπολεμιστεί και ο άνθρωπος θα πρέπει να συγχωρέσει και τον εχθρό, εφόσον ζητήσει ο ίδιος συγχώρεση από τον Θεό. . .

Αλλά και η ζωή του ανθρώπου είναι ένα δώρο του Θεού που θα πρέπει να το υπερασπιστεί ο καθένας που έχει τη σχετική ικανότητα, γιατί η ζωή τού δόθηκε για την ωρίμανση της ψυχής του, και επομένως δεν θα πρέπει να το δώσει απερίσκεπτα. . .  Έχει το δικαίωμα να προστατέψει τη δική του ζωή. . .  δηλαδή δεν θα χρειαστεί να λογοδοτήσει στην περίπτωση άμυνας. . .  Πρέπει όμως να λογοδοτήσει για την περίπτωση που δεν προστάτεψε τις ζωές άλλων τις οποίες θα μπορούσε να προστατέψει. . .  Αφού τότε είναι υπεύθυνος για το θάνατό τους σαν να τους είχε σκοτώσει ο ίδιος, αφού η εντολή «Δεν θα φονεύσεις. . .» περιέχει και τη φροντίδα της ζωής του διπλανού, πρόκειται απλά για μια εντολή της αγάπης για τον πλησίον, η οποία πρέπει να τηρείται. . .  πάντα με την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος είναι ικανός να προστατέψει τη ζωή του διπλανού. . .

Μπερδεύτηκαν όμως στον κόσμο οι όροι. . .  Η δίψα για εξουσία, τα πολιτικά συμφέροντα, οι εχθρότητες και η απονία έχουν δημιουργήσει νόμους που παραβαίνουν τη θεϊκή τάξη. . .  Οι θεϊκές εντολές δεν προσέχονται, οι άνθρωποι ανατράφηκαν με λανθασμένα φιλότιμα, τα πάντα είναι εκτός της θεϊκής τάξης, και η ιδέα της αμοιβαίας καταστροφής ή αποδυνάμωσης υπάρχει παντού, κρύβεται ωστόσο πίσω από το πρόσχημα της δικαιοσύνης. . .

Νόμοι που εκδόθηκαν από ανθρώπους αναγκάζουν τους συνανθρώπους να μην προσέξουν τις θεϊκές εντολές. . .  και κανένας άνθρωπος δεν θεωρεί άγια τη ζωή του διπλανού του. . .  Υποβάλλονται σε αδικαιολόγητες απαιτήσεις, μερικώς αναγκαστικά, μερικώς εθελοντικά. Χειρίζονται απερίσκεπτα τόσο τη δική τους ζωή όσο και τη ζωή του διπλανού. . .  Εκθέτουν τον εαυτό τους σε κινδύνους και παίζουν με τη ζωή άλλων. . .  Δεν ξέρουν για την αξία της ζωής για την ψυχή τους. . .  Και για αυτό το λόγο είναι και πρόθυμοι να κάνουν εκστρατεία εναντίον των συνανθρώπων τους και δεν το κάνουν μονάχα για να υπερασπίσουν ανθρώπινες ζωές, αλλά θέλουν να πετύχουν και άλλους στόχους, οι οποίοι είναι πάντα γήινοι και υλιστικοί και οι οποίοι επομένως δεν μπορούν να συμφωνούν με το θεϊκό θέλημα.

Τη σκέψη της υπεράσπισης πολύτιμης ζωής την έχουν μόνο ελάχιστοι. . .  η σκέψη του γήινου συμφέροντος ή των κατάλληλων αποτελεσμάτων όμως επικρατεί. . .  Και την εντολή «Δεν θα φονεύσεις. . .» την απορρίπτουν απερίσκεπτα ή την αναφέρουν μονάχα για την επίτευξη άλλων στόχων. . .  Ωστόσο, αυτή η εντολή συνεχίζει να υπάρχει ως ο λόγος του Θεού: Δεν θα φονεύσεις. . .  Και όποιος τερματίζει  με την ελεύθερη θέλησή του τη ζωή ενός συνανθρώπου, χωρίς κίνδυνο για τον εαυτό του ή για έναν άλλο, παραβαίνει αυτή την εντολή και θα πρέπει να λογοδοτήσει. . .  Και ο Θεός θα κρίνει ανάλογα με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6157                7-1-1955

Παράκληση για τις ψυχές στο σκοτάδι. . .

Θέλω να δείξω έλεος σε όλους όσους Μου εμπιστευτεί η αγάπη σας. . .  Υπάρχει μεγάλη ένδεια στο πνευματικό βασίλειο, κυρίως για τις ψυχές που δεν έχουν κανένα συνήγορο στη Γη, που ξεχάστηκαν από τους ανθρώπους ή που απόκτησαν τόσο λίγη αγάπη ώστε οι άνθρωποι τους σκέφτονται μόνο αρνητικά. Όλες αυτές οι ψυχές έχουν μια πικρή μοίρα, βρίσκονται σε βασανιστικό σκοτάδι και δεν έχουν καθόλου δύναμη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους και χρειάζονται βοήθεια. Η σοδειά τους ανταποκρίνεται στους σπόρους που σκόρπισαν και η μοίρα τους δεν είναι άδικη, την αξίζουν, αφού τέτοιες ψυχές δεν μπορούν να περιμένουν τίποτε άλλο από αυτό που απόκτησαν κατά τη διάρκεια της επίγειας τους ζωής, όπου δεν είχαν καθόλου αγάπη. . .  Ωστόσο, θα πρέπει να βοηθηθούν και εκείνες, και η αγάπη που λείπει σε εκείνες πρέπει να προσφερθεί από αλλού. . .  την οποία όμως αποδέχομαι και πιστώνω προς όφελος εκείνων των ψυχών. . .

Η αγάπη την οποία χαρίζετε σε εκείνες τις ψυχές τούς διοχετεύεται ως δύναμη, την οποία μπορούν τότε να χρησιμοποιήσουν κατά βούληση. Μια ψυχή που παίρνει δύναμη διά της αγάπης σας ξέρει όμως για ποιο σκοπό της διοχετεύεται εκείνη και είναι τόσο ευγνώμων για τη βοήθεια, ώστε κάνει μεγάλη προσπάθεια να αυξήσει τη δύναμη. . .  ώστε χρησιμοποιεί τη δύναμη επίσης για την έμπρακτη αγάπη. Δεν θα απορρίψει ποτέ την αγάπη ενός ανθρώπου, ενώ στις ίδιες προσπάθειες από πλευράς του φωτεινού κόσμου προβάλλει συχνά αντίσταση, γιατί δεν πιστεύει αυτά που της λένε, αφού τα φωτεινά όντα στέκονται μπροστά της στην ίδια κατάσταση όπως εκείνη, με αποτέλεσμα αυτή να μην τα ακούσει. Αλλά οι άνθρωποι στη Γη, κυρίως εκείνοι που ήταν κοντά στην ψυχή, πετυχαίνουν πολύ περισσότερο, αφού τους κοιτάζουν με σεβασμό εκείνες οι άτυχες ψυχές, γιατί βλέπουν τη δύναμη της αγάπης τους να εκπορεύεται από εκείνους σαν μια ακτίνα, την οποία αισθάνονται σαν ευεργεσία. . .

Εσείς οι άνθρωποι έχετε μεγάλη εξουσία πάνω σε εκείνες τις ψυχές στο σκοτάδι αν τις σκέφτεστε με αγάπη. . .  αν θέλετε να τις βοηθήσετε. . .  Αφού το αισθάνονται και σας έχουν εμπιστοσύνη και σας ακούν επίσης όταν τις επιπλήττετε ή τους κηρύσσετε το Ευαγγέλιο. Όσο πεισματική και να είναι μια ψυχή, όσο τυφλή και ανήξερη και να είναι. . .  η αγάπη σας αλλάζει αυτή την κατάσταση, η ψυχή σάς καταλαβαίνει αμέσως όταν η σκέψεις σας είναι γεμάτες αγάπη, και τότε είναι πρόθυμη να δεχτεί αυτά που θα της πείτε. . .

Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει πρόοδος, ούτε στη Γη ούτε στο πνευματικό βασίλειο. . .  χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει λύτρωση από την άβυσσο. . .  Και δίνω στις ψυχές στο σκοτάδι τη μεγάλη χάρη του ότι η αγάπη που τους στέλνουν άνθρωποι στη Γη είναι ορατή σαν φως. . .  σαν φως που τους δίνει ελπίδα και που δεν λάμπει ποτέ μάταια. . .  Εκείνοι τους οποίους σκέφτεστε και η ένδεια των οποίων σας παρακινεί να επικαλεστείτε τη βοήθειά Μου, εκείνοι πράγματι δεν είναι εγκαταλειμμένοι, αφού αυτό που δίνετε σε Μένα μέσω της αγάπης σας για εκείνες τις ψυχές, το μεταβιβάζω και επίσης δίνω εντολή στους αγγελιοφόρους στο πνευματικό βασίλειο να προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια. . .  Και η επιτυχία δεν θα λείπει.

Οι άνθρωποι σκέφτονται μόνο λίγο τις ψυχές στο άλλο βασίλειο. . .  Η πίστη σε μια συνέσιχη της ζωής δεν είναι γενικά διαδομένη, και για αυτό το λόγο για τους περισσότερους ανθρώπους έχουν διακοπεί οι σύνδεσμοι· δεν τους απασχολεί η έννοια για το πνευματικό καλό των ψυχών και μόνο λίγες σκέψεις τις ακολουθούν. . .  Επιπλέον είναι σκοτεινό γύρω από τους ανθρώπους στη Γη και οι ψυχές δεν επιστρέφουν εκεί όπου δεν βρίσκουν τίποτα που να τους κάνει καλό. . .

Σκεφτείτε και εκείνες τις ψυχές για τις οποίες δεν κάνει παράκληση κανείς, φωνάξτε τες κοντά σας με την προθυμία να τις βοηθήσετε. Αφήστε την αγάπη σας να ακτινοβολεί και στο βάθος, αφού πάντα θα υπάρχει μια ψυχή που θα γαντζωθεί σε εκείνη την ακτίνα του φωτός και που θα ανεβεί στο ύψος, και θα έρθει κοντά σας, από όπου της έλαμπε το φως. . .  Δώστε της αυτά που της λείπουν. . .  φως και δύναμη. . .  Μυήστε τη στο λόγο Μου, και ήδη θα έχετε πετύχει να της φέρετε τη σωτηρία, γιατί ο λόγος Μου έχει αυτή τη δύναμη, με αποτέλεσμα η ψυχή να επιθυμεί να τον ακούει πάντα και να βρίσκεται πάντα εκεί όπου της προσφέρονται η τροφή και το ποτό, τα οποία μπορεί να της κάνει προσιτά η αγάπη σας. . .  Και εκείνες οι αλύρτωτες ψυχές θα σας ευχαριστούν αιώνια. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6158                8-1-1955

Μεταμόρφωση του όντος μόνο από το εσωτερικό του. . .

Τίποτα το εξωτερικό δεν προωθεί την εσωτερική σας ζωή, τίποτα το τυπικό δεν βοηθά την ψυχή σας να ωριμάσει και να τελειοποιηθεί. . .  Μόνο από το εσωτερικό σας μπορεί να γίνει η μεταμόρφωση του είναι σας. Κατά συνέπεια, εσείς οι άνθρωποι πρέπει συχνά να αποσυρθείτε στην ησυχία για να κάνετε ενδοσκόπηση και για να απομακρύνετε από το εσωτερικό σας ό,τι σας ασχημαίνει, όλα τα ελαττώματα που υπάρχουν ακόμα μέσα σας. . .  Μπορεί μάλιστα να σας επισημανθεί αυτή η δουλειά πάνω στην ψυχή σας, μπορείτε να δασκαλευτείτε για το πώς μπορείτε να την κάνετε και τι πρέπει να προσέχετε. . .  για το τι δεν πρέπει να κάνετε, γιατί σας βλάπτει, και τι πρέπει να κάνετε για να γίνετε τέλειοι. . .  Ωστόσο, πρέπει να κατορθώσετε τα πάντα μόνοι σας και μόνο με τον τρόπο ότι απομονώνεστε από όλα τα εξωτερικά, παρόλο που στέκεστε μέσα στον κόσμο και αναγκάζεστε να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας.

Πρέπει να κάνετε αυτή τη δουλειά πάνω στην ψυχή σας ταυτόχρονα, γιατί είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη γήινη σας δραστηριότητα, αφού αφορά το εσωτερικό σας είναι, τα λάθη και τα ελαττώματά σας, αφορά την εσωτερική ζωή του ανθρώπου, τη σκέψη, τη θέληση και την πράξη του, οι οποίες. . .  παρόλο που είναι προσανατολισμένες προς τα επίγεια. . .  πρέπει να ακτινοβολούν αγάπη, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για μεταμόρφωση του είναι του. Πρέπει επομένως η δουλειά πάνω στην ψυχή σας να αποτελείται από το να εξαγνίσετε ολόκληρη τη σκέψη και τη θέλησή σας και να τις στρέψετε σε θεϊκούς στόχους. Πρέπει πάντα να πασχίζετε να ζήσετε τη ζωή σας με ανιδιοτέλεια, με αλτρουισμό, με πραότητα και υπομονή και φιλειρηνικότητα. . .

Πρέπει να εξελίξετε όλες τις καλές ιδιότητες μέσα σας και να εκτοπίσετε τις κακές σκέψεις και ιδιότητες από το εσωτερικό σας. . .  Και όλα αυτά απαιτούν τη σοβαρή σας θέληση να ζήσετε σωστά μπροστά στον Θεό. . .  Δεν χρειάζονται να γίνουν φανερά στον έξω κόσμο, δηλαδή δεν θα πρέπει να επιδειχτούν. . .  Ωστόσο, μια τέτοια ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού θα έχει πάντα αποτελέσματα στους συνανθρώπους, θα προκαλέσει τη μίμησή τους και θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι τα πολλά λόγια και τα τυπικά έθιμα, τα οποία δεν εγγυώνται ακόμα καμία εσωτερική αλλαγή του φρονήματος του ανθρώπου.

Μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος μόνο τότε που κάνει σοβαρή ενδοσκόπηση, τότε που συλλογίζεται τα ελαττώματα και τα λάθη του και αποφασίζει να μεταμορφωθεί. Και αυτή την εσωτερική μετατροπή πρέπει να κάνει μόνος του ο κάθε άνθρωπος αν θέλει να πετύχει το στόχο του, δηλαδή να γίνει τέλειος. Τη θέληση πρέπει και να την ακολουθήσει η πράξη, αλλιώς η θέληση δεν είναι σοβαρή. . .  Και από αυτό πάλι θα καταλάβετε ότι δεν είναι καθοριστικό το θρήσκευμα για την επίτευξη της μακαριότητας, αλλά πάντα μονάχα η πρόθεση του ίδιου του ανθρώπου να ανάψει μέσα του την αγάπη, η οποία τον μεταμορφώνει τελείως, η οποία μετατρέπει όλες τις κακές ιδιότητες σε καλές και η οποία είναι επομένως το μόνο μέσο για την τελειοποίηση. . .  η οποία όμως μπορεί να ασκηθεί από όλους τους ανθρώπους, άσχετα με το θρήσκευμά τους. . .  Όλα τα θρησκεύματα όμως διδάσκουν την αγάπη. . .  άρα μπορούν όλα να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην τελειότητα, και ωστόσο κανένα θρήσκευμα δεν εγγυάται αυτή την τελειότητα. . .  μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να την πετύχει μέσω της σοβαρής δουλειάς πάνω στον εαυτό του. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6166                16-1-1955

Ελευθερία βούλησης. . .

Θεϊκή τάξη. . .

Αναγκαστική κατάσταση. . .

Μέσα σε ένα ατελείωτο χρονικό διάστημα ανάπτυξης η ψυχή σας πέτυχε το βαθμό ωριμότητας που της έδωσε το δικαίωμα να ενσαρκωθεί ως άνθρωπος, που της έδωσε, ως στο πραγματικό σας εγώ, τη συνειδητότητα του εαυτού της και τη δυνατότητα να ζήσει την επίγεια της ζωή ανάλογα με την ελεύθερη βούλησή της. . .  Έχει μεν ένα καθήκον, δεν είναι ωστόσο αναγκασμένη να εκπληρώσει αυτό το καθήκον. Εσείς οι άνθρωποι πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει η ελεύθερη βούληση για το κάθε ον. . .  πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να συνεχίσετε να την κατέχετε, γιατί είναι το γνώρισμα των θείων όντων. . .  Στα προηγούμενα στάδια της ανάπτυξής σας μεν ήταν δεσμευμένη αυτή η ελεύθερη βούλησή σας, αλλά μόνο γιατί οι ίδιοι είχατε παραδώσει τη θεϊκή σας φύση, γιατί απομακρυνθήκατε με την ελεύερη θέλησή σας από Μένα, από τον προαιώνιο Θεό και Πατέρα σας. . .  και ότι με αυτό τον τρόπο στερήσατε στον εαυτό σας τη θεϊκή σας φύση. . .  Και για αυτό το λόγο έδεσα τη θέλησή σας για να κάνω εφικτή την επαναπροώθησή σας σε Μένα. . .  Μέσω του δεσίματος της θέλησής σας σάς πρόσφερα βοήθεια, προκειμένου να μπορούσατε ξανά να χρησιμοποιήσετε την ελευθερή βούλησής σας σύμφωνα με τη θεϊκή τάξη, κάτι που στο προηγούμενο αναπτυξιακό στάδιο δεν ήταν δυνατό.

Η βούλησή σας κάποτε πήρε ένα λάθος δρόμο. . .  Εγώ την προσανατόλισα ξανά σύμφωνα με το δικό Μου θέλημα. . .  Το οντώδες διένυσε στην αναγκαστική κατάσταση το δρόμο της αιώνιας τάξης Μου. Ωστόσο, δεν θα έρπεπε να συνεχίσει αιώνια χωρίς την ελεύθερη βούλησή του, γιατί θα έπρεπε να γίνει και πάλι ένα θείο ον, έτσι όπως ήταν κάποτε, κάτι για το οποίο απαιτείται ακαταμάχητα η ελεύθερη θέληση. Η ύπαρξή σας ως άνθρωποι λοιπόν δόθηκε στα όντα για τη δοκιμασία της θέλησής τους. . .  Έπρεπε να καταλάβουν την κάποτε αμαρτία της κατάχρησης της ελεύθερης θέλησής τους όταν βρίσκονταν στην κατάσταση της ελεύθερης θέλησης, και μέσω της σωστής χρήσης της θέλησης πρέπει να επιτευχθεί ξανά η θεοποίηση. . .  Το ον πρέπει να επιδιώξει εθελοντικά να ανεβεί στα ύψη, έτσι όπως αποστάτησε κάποτε εθελοντικά. . .

Η ελεύθερη βούληση επομένως είναι η εξήγηση για πολλά πράγματα που φαίνονται ακατανόητα σε σας τους ανθρώπους. . .  Μπορώ μεν να σας βοηθήσω πάντα και το κάνω μάλιστα με κάθε τρόπο. . .  Ωστόσο, εσείς οι ίδιοι πρέπει να κατορθώσετε τη μεταμόρφωση του είναι σας σε θεία πλάσματα, αλλιώς δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί εκείνος ο βαθμός που είναι ο όρος για τη θεοποίηση. . .  Εγώ όμως θέλω να κερδίσω παιδιά, δεν θέλω να εξοπλίσω άβουλα πλάσματα με ικανότητες τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν σύφμωνα με το δικό Μου θέλημα. . .

Στόχος Μου είναι να έχω κοντά Μου παιδιά που μπορούν να δημιουργούν και να ενεργούν εντελώς ελεύθερα, η θέληση των οποίων συμφωνεί πλήρως με τη δική Μου και είναι παρ’όλα αυτά ελεύθερη. . .  Στόχος Μου είναι μακάρια πλάσματα γεμάτα φως και δύναμη που επιδιώκουν και πετυχαίνουν με την ελεύθερη θέλησή τους τη μακαριότητά τους, το φως και τη δύναμή τους και που για αυτό το σκοπό πρέπει να διανύσουν την επίγεια ζωή ως άνθρωποι, προκειμένου να δώσουν με αυτό τον τρόπο τη δοκιμασία της θέλησής τους. . .  Υποστηρίζω μάλιστα συνέχεια αυτά τα πλάσματα, αλλά δεν επενεργώ ποτέ πάνω τους με αναγκαστικό τρόπο, γιατί έτσι δεν θα πετύχαιναν ποτέ την αιώνια ελευθερία και τη μακαριότητα. . .  Την ελεύθερη βούληση σας την αφήνω, αλλά σας βοηθάω διαρκώς να τη χρησιμοποιήσετε σωστά, και πάντα θα έχετε τη δυνατότητα να πετύχετε το στόχο σας. Για το λόγο αυτό η επίγεια σας ζωής έχει ύψιστη σημασία για σας, αφού αποφασίζει για την κατάστασή σας στην αιωνιότητα, την οποία δημιουργείτε μόνοι σας με την ελεύθερη θέλησή σας. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6167                17-1-1955

Η αδυναμία διορθώνεται διά της αγάπης. . .

Εσείς που είστε χωρίς δύναμη στη Γη ή και στο πνευματικό βασίλειο, μπορείτε να αποκτήσετε δύναμη μονάχα μέσω της έμπρακτης αγάπης. . .  Η θέλησή σας είναι και θα παραμείνει ελεύθερη και δυνάμει αυτής της θέλησης μπορείτε να σκέφτεστε και να θέλετε καλά ή κακά. . .  Πάνω στη Γη μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη θέλησή σας, γιατί έχετε ακόμα στη διάθεσή σας τη ζωτική δύναμη. . . Στο άλλο βασίλειο ωστόσο είστε εντελώς χωρίς δύναμη για να εκτελέσετε κακές πράξεις, και παρ’όλα αυτά μια κακή βούληση ή η κακή σκέψη σάς βλάπτει, γιατί σκληραίνετε όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε όλο και πιο αδύναμοι.

Το ίδιο καλά μπορείτε να θέλετε και να σκέφτεστε το καλό στο άλλο βασίλειο, μπορεί να ανάψει με αυτό τον τρόπο ένας σπινθήρας αγάπης μέσα σας, με αποτέλεσμα ήδη να αισθανθείτε ότι κατέχετε δύναμη, μολονότι σε μικρό βαθμό. . .  Και έτσι θα έχετε μια απόδειξη για το ότι η δύναμη προκύπτει μόνο από την αγάπη, γιατί αυτή είναι η ίδια δύναμη. Οι ψυχές όμως που δεν είναι ικανές να έχουν μια καλή σκέψη, που είναι γεμάτες μίσος και επομένως θέλουν και σκέφτονται ωθημένες από το μίσος, βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση στην περίπτωση που δεν βρίσκουν κανένα βοηθό που μέσω της αγάπης του να τους μεταδώσει δύναμη, το αποτέλεσμα της οποίας πάνω στην ψυχή είναι ότι αυτή γίνεται πιο πράα και αλλάζει τη βούληση και τη σκέψη της.

Και πάλι πρόκειται για την αγάπη που φέρνει βοήθεια. . .  που είναι το μοναδικό μέσο για να σωθούν οι ψυχές στο επέκεινα. Και για αυτό το λόγο μια παράκληση με αγάπη για τις ψυχές που βρίσκονται στο βάθος φέρνει πολλή ευλογία και καταφέρνει να αλλάξουν εκείνες οι ψυχές. . .  και έτσι δεν υπάρχει προσευχή με αγάπη που να μην έχει αποτέλεσμα  και μπορεί να λυτρωθεί η κάθε ψυχή, εφόσον μόνο άφησε πίσω της ανθρώπους στη Γη που τη σκέφτονται με αγάπη μέσα στην προσευχή τους. Μια τέτοια προσευχή έχει αποτέλεσμα, αφού στη βασανιστική τους κατάσταση οι ψυχές αισθάνονται κάθε ανακούφιση, κάθε παροχή δύναμης, και ξέρουν μάλιστα ποιος τους μεταδίδει αυτή τη δύναμη και δείχνουν τότε και εκείνες αγάπη στον ευεργέτη τους, και μια ελάχιστη σπιθίτσα αγάπης ανάβει και εξαπλώνεται. . .

Μπορεί μάλιστα να συμβεί και στη Γη ότι η αγάπη ενός ανθρώπου προκαλεί την ανταπόκριση της αγάπης του. . .  Ωστόσο, η αγάπη του μπορεί και να απορριφθεί, γιατί η ψυχή δεν αισθάνεται τόσο πολύ την ένδεια της, όσο δεν βασανίζεται υπερβολικά το κορμί της. . .  Διαφορετικά όμως είναι τα πράγματα στο πνευματικό βασίλειο, όπου αισθάνεται μόνο η ψυχή, και μάλιστα την κάθε ένδεια με τον πιο βασανιστικό τρόπο. . .  Τότε δεν απορρίπτει αυτό που νιώθει σαν μια ευεργεσία και τότε είναι και δεκτική των δασκαλεμάτων που μπορούν να της προσφερθούν διανοητικά από πλευράς των ανθρώπων. . .  και υπάρχει για τέτοιες ψυχές και μια ελπίδα για βελτίωση της κατάστασής τους, για αλλαγή του φρονήματός τους και για τελική λύτρωση. . .  γιατί η αγάπη καταφέρνει τα πάντα. . .  επίσης τη λύτρωση μιας ψυχής από το σκοτάδι. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6168                18-1-1955

Πίστη στον Ιησού Χριστό. . .

Μειωμένη δυστυχία. . .

Δεν θα χρειαζόταν να υπάρχουν τόσο πολλή δυστυχία και τόσο πολλή ένδεια στη Γη αν οι άνθρωποι σκέφτονταν περισσότερο το Σωτήρα και Λυτρωτή τους, ο Οποίος επωμίστηκε τη δυστυχία ολόκληρης της ανθρωπότηας και υπόφερε και πέθανε για εκείνη στο σταυρό. . .  Την κουβάλησε για την ανθρωπότητα. . .  Ωστόσο, αυτή πρέπει να πιστεύει σε Εκείνον και το λυτρωτικό Του έργο, αφού μπορεί να θεωρείται εξιλεωμένη μονάχα εκείνη η ενοχή της αμαρτίας την οποία έφερε κανείς σε Εκείνον. . .  κάτω από το σταυρό Του. . . με την πίστη και την ελπίδα ότι ο Ιησούς Χριστός έδωσε το αίμα Του για να εξιλεωθεί και αυτή η ενοχή.

Όποιος ωστόσο δεν πιστεύει στη λύτρωση διά του αίματος του Ιησού, η ενοχή των αμαρτιών εκείνου  συνεχίζει να βαραίνει τον άνθρωπο και πρέπει ο ίδιος να την εξιλεώσει, πρέπει ο ίδιος να φορτώσει στον εαυτό του όλη τη δυστυχία που είναι το αποτέλεσμα της κάποτε αμαρτίας του. . .  την ένδεια και την αρρώστια, τον καημό και τη δυστυχία. . .  Ο Ιησούς ήξερε ότι η ανθρωπότητα έπρεπε να υποφέρει αφάνταστα εξαιτίας της μεγάλης ενοχής της αμαρτίας της. Και η εύσπλαχνη αγάπη Του επωμίστηκε τη δυστυχία, το αποτέλεσμα της αμαρτίας. . .  Ήθελε να την εξιλεώσει μέσω των παθών Του και ενός υπερβολικά οδυνηρού θανάτου, ήθελε να προσφέρει την εξιλέωση για να μπορούν να απελευθερωθούν οι άνθρωποι από τα δεινά και την ένδεια. . .  προκειμένου διά αυτής της ελευθερίας τους να βρουν το δρόμο πίσω στον Θεό, από τον Οποίο χώρισαν κάποτε εθελοντικά. . .

Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για όλους τους ανθρώπους. . .  Επομένως μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κουβαλήσουν τις αμαρτίες τους σε Εκείνον. . .  Θα συγχωρεθούν, θα απαλλαχτούν από το βάρος των αμαρτιών τους, γιατί ο θεϊκός Λυτρωτής πήρε ολόκληρο το βάρος από πάνω τους και το φόρτωσε στον Εαυτό Του από την υπέρμετρη αγάπη Του. . .  Ωστόσο, είναι μάλλον ευνόητο ότι θέλει και να αναγνωριστεί ως ο Λυτρωτής του κόσμου. . .  είναι ευνόητο ότι απαλλάσσεται από την ενοχή του μονάχα εκείνος που πιστεύει στον Ιησού Χριστό ως Γιο του Θεού και Λυτρωτή του κόσμου. . .  ότι συγχωρείται μονάχα εκείνος που Τον πλησιάζει με την ενοχή του και Τον παρακαλεί να τον σκεφτεί, εκείνος επομένως που στέκεται συνειδητά κάτω από το σταυρό του Χριστού για να απαλλαχτεί από όλη του την ενοχή διά του αίματος Εκείνου. . .

Ποια στάση όμως έχουν οι άνθρωποι απέναντί Του; Μπορεί ακόμα να γίνει λόγος για ζωντανή πίστη σε Εκείνον, στον Οποίο ενσαρκώθηκε ο Ίδιος ο Θεός; Η ανθρωπότητα δεν θέλει πια να Τον αναγνωρίσει, εκτός από τους λίγους που Του ανήκουν. . .  Το λυτρωτικό έργο του Χριστού δεν έχει πια καμία σημασία για τους ανθρώπους. . .  με αποτέλεσμα να παραμείνουν αλύτρωτοι όλοι όσοι δεν Τον αναγνωρίζουν έτσι όπως το θέλει Εκείνος. . .  Και το βάρος των αμαρτιών συγκεντρώνεται φοβερά, οι άνθρωποι πρέπει να υποφέρουν ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, γιατί η θεία δικαιοσύνη απαιτεί εξιλέωση από τους ίδιους τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στην ομάδα των λυτρωμένων, γιατί οι ίδιοι απομακρύνονται από Εκείνον, γιατί δεν ανήκουν σε εκείνους τους οποίους λύτρωσε ο Ιησούς Χριστός από την αμαρτία και οι οποίοι δεν ανήκουν στους λυτρωμένους επειδή δεν αναγνωρίζουν τον θεϊκό Λυτρωτή, δηλαδή δεν πιστεύουν ότι η Ίδια η αιώνια Αγάπη επωμίστηκε το σταυρικό θάνατο για να φέρει στους ανθρώπους τη λύτρωση. . .

Κανένας άνθρωπος δεν αποκλείεται από το λυτρωτικό έργο. . .  όποιος όμως αποκλείει τον εαυτό του, δεν μπορεί ούτε να χρησιμοποιήσει τις χάρες του λυτρωτικού έργου, και κατά συνέπεια δεν θα μπορέσει να αποκρούσει μια τρομερή μοίρα, η οποία τον περιμένει βέβαια στο άλλο βασίλειο, αν όχι ήδη στη Γη. . .  Αφού σύμφωνα με τη θεία δικαιοσύνη πρέπει να εξιλεώσει τις αμαρτίες του ο καθένας που δεν τις φέρνει στον Ιησού Χριστό, ο Οποίος πέθανε στο σταυρό για όλους τους ανθρώπους για να τους λυτρώσει. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6169                19-1-1955

Το όνομα του Ιησού νικά το δαίμονα. . .

Το δαίμονα μπορείτε να διατάξετε στο όνομά Μου να απομακρυνθεί και θα έχετε απαλλαχτεί από εκείνον. . .  Έχετε ένα βέβαιο μέσο: το όνομα του Κυρίου και Σωτήρα σας, το οποίο, στην περίπτωση που το προφέρετε με βαθιά πίστη, έχει τεράστια εξουσία πάνω σε όλο το κακό, πάνω στις δυνάμεις που σας ενοχλούν και που ενεργούν με εντολή εκείνου που είναι ο αντίπαλός Μου. Θα πρέπει να σας εγκαταλείψουν όταν τους αντιτάξετε τη δύναμη του ονόματός Μου, αφού από αυτό ξεφεύγουν για να μην καταστραφούν. . .

Επομένως χρειάζεται μόνο να αφοσιωθείτε στον θεϊκό Σωτήρα και Λυτρωτή τον Ιησού Χριστό. . .  Χρειάζεται μονάχα να Με φωνάξετε ή να θέλετε να είμαι κοντά σας και να σας προστατέψω από το κακό, και τίποτα το κακό δεν θα μπορέσει να σας πλησιάσει, γιατί το θέλημά Μου αποκρούει όλες τις δυνάμεις που θέλουν να σας βλάψουν. . .  πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι θέλετε οι ίδιοι να είστε δικοί Μου, ότι έχετε τη σοβαρή πρόθεση να αποκτήσετε Εμένα τον Ίδιο και την ευχαρίστησή Μου. . .  δηλαδή ότι επιδιώκετε συνειδητά να έρθετε κοντά Μου. . .  Ο αντίπαλός Μου μεν θα σας επιτεθεί τότε ακόμα περισσότερα, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να σας διώξει μακριά Μου και θα σας παρουσιάσει το βασίλειό του ως άξιο επιδίωξης. . .  Θα σας πλησιάσει καμουφλαρισμένος και θα σας παρουσιάσει με ελκυστικό τρόπο αυτό που απαιτεί για να μπερδέψει τις αισθήσεις σας, προκειμένου να πιστέψετε ότι δεν θα σας βλάψει. Βρίσκει μάλιστα τα σωστά μέσα για να σας παραπλανήσει, αλλά θα τον καταλάβετε βέβαια και επίσης τις μηχανορραφίες του, όσο κάνετε προσπάθεια να είστε συνδεδεμένοι με Μένα. . .

Πάντα θα πρέπει να Με φωνάξετε, πάντα θα πρέπει να προφέρετε ολόψυχα το όνομα του Ιησού τότε που έχετε αμφιβολίες ή που αισθάνεστε ότι σας απειλεί ο αντίπαλός Μου. . .  Μόνο που δεν πρέπει να Με εκτοπίσετε από τις καρδιές σας, αφού τότε είστε παιχνιδάκι για τον αντίπαλο και θα πέσετε θύματα των επιθυμιών του. . .  Εσείς οι ίδιοι είστε πολλές φορές πολύ αδύνατοι για να του αντισταθείτε, και για αυτό το λόγο θα πρέπει να επικαλεστείτε τη βοήθεια Εκείνου Που τον γνωρίζει και Που είναι ο Κύριός του. . .  Και μια ολόψυχη επίκληση σας απελευθερώνει από εκείνον, το όνομα του Ιησού κάνει θαύματα όταν το προφέρει κανείς με βαθιά πίστη. . .  αφού μέσα σε Εκείνον επικαλείστε Εμένα τον Ίδιο, τον προαιώνιο σας Θεό και Πατέρα, ο Οποίος πράγματι δεν σας αφήνει σε εκείνον με τον οποίο παλεύει για τις ψυχές σας, στην περίπτωση που οι ίδιες οι ψυχές σας θέλουν να έρθουν κοντά Μου. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6170                20-1-1955

Η εσωτερική αντίσταση είναι εμπόδιο για την παραλαβή της αλήθειας. . .

Χωρίς αντίσταση πρέπει να παραλάβει ο άνθρωπος το λόγο Μου όταν αυτός ηχεί από πάνω μέσα στην καρδιά του.. .  Η ελάχιστη αντίσταση κάνει τον άνθρωπο ανίκανο να τον αντιληφθεί με την αγνότητά του, αφού αντίσταση σημαίνει αντίθετη σκέψη, η οποία δίνει στον αντίπαλό Μου τη δυνατότητα να μπει κρυφά, ακόμα και αν προκαλέσει μόνο άμυνα μέσα στον άνθρωπο για να εμποδίσει την παραλαβή της αλήθειας. Περισσότερα δεν θα καταφέρει η δύναμή του, γιατί ο δέχτης του λόγου Μου συνδέεται συνειδητά μαζί Μου και γιατί η αντίστασή του προκύπτει περισσότερο από την επιθυμία του για την αλήθεια. . .  δηλαδή προβάλλει αντίσταση μόνο τότε που του φαίνεται ότι κινδυνεύει η αλήθεια. Παρ’όλα αυτά δεν είναι καλή αυτή η αντίσταση, διότι ένας άνθρωπος που συνδέεται μαζί Μου για να παραλάβει το λόγο Μου θα έπρεπε να Μου παραδοθεί πλήρως και μπορεί να είναι βέβαιος ότι τον προστατεύω από λανθασμένα πνευματικά αγαθά. Για αυτό το λόγο μόνο λίγοι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για την παραλαβή του λόγου Μου, γιατί οι περισσότεροι κατέχουν γνώσεις τις οποίες δεν είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν. . .  Επομένως απαιτείται μια ισχυρή πίστη που αποδέχεται ως αλήθεια μόνο αυτά που διοχετεύω στη Γη Εγώ ο Ίδιος μέσω της ενέργειας του Πνεύματός Μου. . .

Άνθρωποι που αποδέχτηκαν ορισμένες γνώσεις μέσα τους που δεν συμφωνούν με το λόγο που είπα απευθείας μόνο δύσκολα είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν το τελευταίο, γιατί πρέπει τότε να αλλάξουν ολόκληρη τη σκέψη τους, κάτι για το οποίο θέλει μια εξαιρετικά αναπτυγμένη επιθυμία για την αλήθεια. . .  Το να παρέχω σε τέτοιους ανθρώπους τον απευθείας λόγο Μου θα ήταν αδύνατο, γιατί θα ξυπνούσε μέσα τους ξανά και ξανά η αντίσταση μόλις διαφέρει ο λόγος Μου από τις μέχρι τότε γνώσεις και σκέψεις τους. . .  με αποτέλεσμα να ήταν πολύ εύκολο για τον αντίπαλό Μου να προξενήσει αμφιβολίες μέσα στους ανθρώπους. . .

Και πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει ότι του μιλάω Εγώ ο Ίδιος και ότι συνεπώς αποκλείεται κάθε πλάνη. Μόνο τότε είναι δυνατό να καθαριστεί μια εντελώς παραμορφωμένη διδασκαλία, μόνο τότε είναι δυνατό να χάσει την επιρροή του ο εχθρός της αλήθειας. Όσο πιο βαθιά ριζομένη όμως είναι η πλάνη μέσα σε έναν άνθρωπο, τόσο πιο δύσκολο είναι για τον άνθρωπο να αποδεσμευτεί από εκείνη, και για αυτό δεν θα μπορούσε να ακούσει απευθείας το λόγο Μου, γιατί κάθε αντίσταση κάνει αδύνατο κάτι τέτοιο.

Η μάχη μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού διεξάγεται ιδιαίτερα σφοδρά ακριβώς εκεί όπου το φως θέλει να επικρατήσει. Και μόνο μια ισχυρή θέληση που είναι στραμμένη σε Μένα διώχνει τις εχθρικές δυνάμεις που προέρχονται από κάτω. . .  Μια τέτοια θέληση όμως θα την ευλογήσω και δεν θα επιτρέψω να εξασθενιστεί από εχθρικές δυνάμεις. . .  Αλλά επίσης θα δώσω πάντα στον άνθρωπο να καταλάβει πότε του επιτίθενται τέτοιες δυνάμεις, για να αμυνθεί και να συνδεθεί ακόμα πιο έντονα μαζί Μου. . .  για να είναι όμως και προστατευμένος από κάθε επιρροή που προέρχεται από κάτω.

Όποιος πιστεύει ότι μιλάω στους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να αμφισβητήσει την αλήθεια, γιατί αλλιώς αμφισβητεί και την αγάπη και την εξουσία Μου. . .  η οποία μάλιστα θα εμποδίζει και μπορεί να εμποδίζει να μπουν κρυφά λανθασμένα διανοητικά αγαθά και να θέσουν την αλήθεια σε κίνδυνο με αυτό τον τρόπο. . .  Αλλά όσο έχει κανείς αμφιβολίες, δεν είναι ικανός να αντιλαμβάνεται τη φωνή Μου στο εσωτερικό του. . .  αφού αυτό θέλει οπωσδήποτε την ισχυρή πίστη στην αγάπη, στη σοφία και στην εξουσία Μου. . .  Τότε ξέρει επίσης ότι θέλω να διοχετεύσω την αλήθεια στους ανθρώπους. . .  ότι διαλέγω τους σωστούς τρόπους για αυτό και ότι θα προστατέψω πράγματι από την πλάνη εκείνον τον άνθρωπο που προσφέρεται να υπηρετήσει Εμένα και τους συνανθρώπους. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6176                26-1-1955

Κανείς δεν θα γίνει μακάριος χωρίς τον Ιησού Χριστό. . .

Κανείς δεν θα αποκτήσει ποτέ τη μακαριότητα που δεν προσέχει τον Ιησού Χριστό, που δεν Τον αναγνωρίζει στη Γη και που ούτε στο επέκεινα δεν χρησιμοποιεί τη βοήθειά Του. Ο Ιησούς Χριστός στέκεται στην πύλη της αιωνιότητας και θέλει να αναγνωριστεί από τον κάθε άνθρωπο ως ο Λυτρωτής του, προκειμένου να μπορέσει να τον συνοδεύσει στο βασίλειο της ειρήνης και της μακαριότητας, μέσα στο οποίο δεν μπορεί να μπει καμία ψυχή χωρίς Εκείνον. . .  Και αιώνια θα πρέπει να παραμείνει από έξω η ψυχή που δεν Τον πρεσβεύει, που απορρίπτει τον Ιησού Χριστό, έτσι όπως το έκανε στη Γη. . .  που έβλεπε μέσα στον Ιησού Χριστό μονάχα έναν άνθρωπο και δεν θέλει ούτε στο πνευματικό βασίλειο να βλέπει μέσα Του περισσότερο από ό,τι έναν άνθρωπο όπως ήταν και εκείνη. . .

Κατέβηκε στη Γη εξαιτίας των ανθρώπων για να τους ανοίξει το φωτεινό βασίλειο, μέσα στο οποίο μπορούν τώρα να μπουν οι οπαδοί Του, γιατί είναι δίπλα τους ο Ίδιος και τους οδηγεί μέσα. . .  Ποτέ όμως δεν μπρούν να μπουν στο βασίλειό Του οι εχθροί Του. . .  και είναι εχθρός Του ο καθένας που δεν Τον αναγνωρίζει ως Αυτόν Που είναι: Ο Ίδιος ο Θεός, ο Οποίος ενσαρκώθηκε μέσα στον άνθρωπο Ιησού για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης για τους ανθρώπους. Δεν μπορεί κανείς να σφετεριστεί κάτι που δεν απόκτησε μόνος του. . .

Ο άνθρωπος είναι κάτοικος του σκοτεινού κόσμου και είναι συνδεδεμένος μαζί του όσο δεν πάρει το δρόμο προς τον Έναν Που είναι ο Ίδιος Φως και που χαρίζει φως σε όσους απευθύνονται σε Εκείνον. . .  Άρα πρέπει πρώτα να πιστέψει ότι με τη βοήθειά Του μπορεί να ξεφύγει από το βασίλειο του σκότους και πρέπει να ζητήσει βοήθεια από Εκείνον. . .  Πρέπει ο ίδιος να Του εμπιστευτεί, στον θεϊκό Λυτρωτή τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος πέθανε στο σταυρό μόνο για να ανοίξει σε όλους το δρόμο προς το φωτεινό βασίλειο. . .  ο θάνατος του Οποίου στο σταυρό ήταν το άνοιγμα της πύλης προς το φωτεινό βασίλειο.

Ωστόσο, δεν θα πετύχει να μπει σε εκείνο το βασίλειο καμία ψυχή που να μην παραδόθηκε πριν στον θεϊκό Λυτρωτή. Αφού το εγκατέλειψε κάποτε εθελοντικά, έκλεισε μόνη της την είσοδο στον εαυτό της μέσω της απομάκρυνσής της από τον Θεό. . .  Πρέπει τώρα να επιστρέψει εθελοντικά στον Θεό, ο Οποίος την πλησίασε ο Ίδιος μέσα στον Ιησού. . .  ο Οποίος επωμίστηκε τη μεγάλη της ενοχή και την εξιλέωσε. Πρέπει ωστόσο να δεχτεί κανείς αυτή τη μεγάλη θυσία, αλλιώς ήταν μάταια για εκείνον που απορρίπτει τον Ίδιο τον θεϊκό Λυτρωτή, που στέκεται μακριά από εκείνους που λυτρώθηκαν διά του αίματός Του. . .  Χωρίς Εκείνον δεν υπάρχει λύτρωση από το σκοτάδι, και παρόλο που εσείς οι άνθρωποι πρέπει να βασανίζεστε εκεί για αιωνιότητες, μπορείτε να απελευθερωθείτε θυμώντας Εκείνον Που πέθανε για σας και επικαλώντας Τον για να σας βοηθήσει. . .  Και θα σας δεχτεί, θα σας οδηγήσει στο βασίλειό Του μόλις Του παραδοθείτε εθελοντικά, μόλις πιστέψετε σε Εκείνον Που σας λύτρωσε από τον αιώνιο θάνατο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6179                29-1-1955

Ο Θεός επισημαίνει το εφήμερο των γήινων αγαθών. . .

Ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να μάθει για το εφήμερο των γήινων υλικών αγαθών πριν στραφεί σε αυτό που είναι άφθαρτο. Η επίγεια ζωή γεμίζει τις σκέψεις του, γιατί τον βάζει μπροστά σε καθήκοντα και υποχρεώσεις που θα απασχολούν πάντα τη σκέψη του. . .  Και αχόρταγος θα ήταν αν τα πάντα είχαν διάρκεια, γιατί θα μπορούσε συνεχώς να αυξάνει την ιδιοκτησία του και δεν θα υπήρχε περιορισμός στις επιθυμίες και λαχτάρες του. . .  Αφού όμως η ύλη είναι εφήμερη, ο άνθρωπος αναγκάζεται ξανά και ξανά να είναι δραστήριος για να αποκτήσει τέτοια αγαθά, κάτι που μπορεί μεν επίσης να απασχολήσει ολόκληρη τη σκέψη του, ενώ μπορεί και το εφήμερο να τον διδάξει να αλλάξει τη σκέψη του. . .  Μπορεί να του φανεί μάταιο να αξιοποιήσει ολόκληρη τη ζωτική του δύναμη μονάχα για εκείνα τα αγαθά. . .  μπορεί να επιθυμήσει αγαθά που είναι άφθαρτα.

Μόνο η διαπίστωση του ότι η γήινη ιδιοκτησία δεν έχει καμία αξία μπορεί να τον παρακινήσει να επιδιώξει πνευματική ιδιοκτησία. . .  ή να κυνηγήσει όλο και περισσότερο τα εφήμερα, γιατί δεν έχουν διάρκεια . .  Και ακόμα και στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν χάνει την επίγεια του ιδιοκτησία και μπορεί να την αυξάνει συνέχεια χωρίς να του παρθεί, η σκέψη για το θάνατο είναι για εκείνον πάντα μια υπενθύμιση να αποδεσμευτεί εγκαίρως από αυτά που θα χάσει έτσι και αλλιώς διά του θανάτου του. . .

Επομένως ο Θεός κανόνισε τα πάντα στη ζωή έτσι ώστε ο άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να μάθει να περφρονήσει τον κόσμο και τα αγαθά του και ώστε μπορεί να μπει σε έναν άλλο κόσμο μέσα στις σκέψεις του. . .  Αλλά οι σκέψεις του και η θέλησή του δεν προσανατολίζονται αναγκαστικά σε εκείνο τον άλλο κόσμο. . .  εναπόκειται στον άνθρωπο σε ποιον κόσμο να επιτρέψει να τον αιχμαλωτίσει. . .  Και τα γήινα αγαθά ασκούν τις περισσότερες φορές μια μεγαλύτερη γοητεία, γιατί είναι χειροπιαστά και ορατά, ενώ τα πνευματικά αγαθά κάνουν μόνο λίγη εντύπωση, γιατί φαινομενικά έχουν λίγη αξία. . .  Έχουν αξία για τον άνθρωπο μόνο τότε που μπορεί εύκολα να αποδεσμευτεί από τα γήινα αγαθά.

Αν ο κάθε άνθρωπος σκεφτόταν ότι η επόμενη μέρα μπορεί ήδη να είναι για αυτόν η τελευταία, όλα τα γήινα αγαθά και η απόκτησή τους θα του φαίνονταν εντελώς άσκοπα και θα φρόντιζε περισσότερο για τον καιρό μετά. . .  Ωστόσο, οι άνθρωποι απορρίπτουν κάθε σκέψη για το θάνατο ως «ακόμα πρόωρη» και απολαμβάνουν μόνο το γήινο κόσμο και τα αγαθά του. Για αυτό το λόγο ο θάνατος τους παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά, όσο πιο κοντά είναι το τέλος. . .  Άνθρωποι αρπάζονται από τη μέση της ζωής τους για να επισημανθεί ξανά και ξανά στους συνανθρώπους τους το εφήμερο, για να στραφούν οι σκέψεις τους ξανά και ξανά στη δική τους αποβίωση. . .  Υπάρχουν τόσο ολοφάνερα σημάδια για το πόσο λίγη σιγουριά μπορεί να αισθάνεται ο καθένας σχετικά με τη δική του ζωή. . .  και καταστρέφεται ξανά και ξανά ιδιοκτησία, γήινα αγαθά πέφτουν θύματα διάφορων καταστροφών. . .

Πάντοτε και παντού επισημαίνεται στους ανθρώπους η πραγματική ζωή, η ζωή που έχει διάρκεια, την οποία μπορεί να αποκτήσει ο καθένας αν το θέλει στα σοβαρά. . .  αν επιδιώκει πνευματικά αγαθά, τα οποία δεν μπορεί να του πάρει ούτε ο θάνατος, τα οποία τον ακολουθούν στο άλλο βασίλειο όταν έχει έρθει η ώρα της αποβίωσής του. . .  Ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να επιδιώξει πνευματικούς θησαυρούς, τότε δεν θα τον τρομάξει ο θάνατος. Τότε θα έχει νικήσει το θάνατο, γιατί τον περιμένει μια αιώνια ζωή στο πνευματικό βασίλειο, η οποία θα τον κάνει αφάνταστα ευτυχισμένο και θα έχει διάρκεια στους αιώνες των αιώνων. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6182                2-2-1955

Επενέργεια του αντιπάλου: Αντίσταση στο λόγο του Θεού. . .

Το ότι οι άνθρωποι έχουν τόσο αρνητική στάση απέναντι στο λόγο του Θεού είναι κατανοητό, γιατί ο αντίπαλος του Θεού μπορεί να τους επηρεάζει όσο εκείνοι επιδιώκουν το βασίλειό του. Δηλαδή μέσω της επιθυμίας τους για τα γήινα αγαθά τού επιτρέπουν οι ίδιοι να έχει δύναμη πάνω τους, την οποία εκμεταλλεύεται καλά, επηρεάζοντάς τους ενάντια σε ό,τι αληθινό, φωτεινό, καλό. . .  με αποτέλεσμα να προβάλουν αντίσταση και στο λόγο του Θεού, ο οποίος όμως είναι στη Γη το πιο πολύτιμο που θα έπρεπε να επιδιώξουν. . .

Ο επίγειος κόσμος είναι ακόμα η σφαίρα επιρροής του αντιπάλου του Θεού, αφού αποτελείται από το πνευματικό που αποστάτησε από τον Θεό, από το πνευματικό που είναι δεσμευμένο μέσα στα γήινα δημιουργήματα, μέσα στην ύλη, το οποίο, όσον αφορά τη θέλησή του, ανήκει ακόμα στον αντίπαλο του Θεού, παρόλο που αυτός δεν μπορεί να εξαναγκάσει το πνευματικό να εκπληρώσει τη θέλησή του. Ο άνθρωπος όμως στην κατάσταση της ελεύθερης βούλησης είναι για εκείνον ένα κατάλληλο αντικείμενο, το οποίο προσπαθεί να κάνει του χεριού του. Αφού θέλει να στραφεί ο άνθρωπος και πάλι πλήρως σε εκείνον, να εκδηλώσει εκ νέου την αντίστασή του στον Θεό. . .  Και αφού ο άνθρωπος έχει ακόμα αδύνατη θέληση, αφού δεν αποφάσισε ακόμα εντελώς για τον Θεό, το βασίλειο του Οποίου δεν βλέπει, τον γοητεύει ο αντίπαλος με το δικό του βασίλειο, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη ελκυστικότητα, γιατί τα πάντα βρίκονται μπροστά στα μάτια του. . .

Ο λόγος του Θεού όμως τους επισημαίνει το εφήμερο του γήινου. . . Ο λόγος του Θεού τούς παρουσιάζει ποια αποτελέσματα μπορεί να έχει μια ζωή όταν αξιοποιείται σωστά ή λάθος. . .  Ο λόγος του Θεού προειδοποιεί και νουθετεί τον άνθρωπο. . .  Και αυτός μπορεί εύκολα να πετύχει το στόχο του στην περίπτωση που κάνει το λόγο του Θεού γνώμονα της σκέψης και της πράξης του. . .  Αυτό όμως προσπαθεί να εμποδίσει ο αντίπαλος του Θεού για να μην χάσει αυτό που ανήκει σε αυτόν. . .  Ξέρει ότι ο λόγος του Θεού, ως η αιώνια αλήθεια, έχει και τη δύναμη να επηρεάσει τους ανθρώπους με το σωστό τρόπο και ότι θα τους χάσει τότε οριστικά. Για αυτό το λόγο ολόκληρη η προσπάθειά του είναι πάντα μόνο να εμποδίσει τους ανθρώπους να παραλάβουν το θεϊκό λόγο, και επομένως προκαλεί μέσα τους το αίσθημα της αντίστασης, και οι άνθρωποι τον ακούν, γιατί ταυτόχρονα τους γοητεύει ο κόσμος με τα αγαθά του. . .

Όποιος έχει αποδεσμευτεί περισσότερο από την ύλη, στρέφει την προσοχή του πιο εύκολα στο πνευματικό βασίλειο και επιτρέπει πιο εύκολα να τον αιχμαλωτίσει ο λόγος του Θεού. . .  ακόμα και τότε που αρχικά δεν έχει την επιθυμία για το βασίλειο του Θεού. . .  Αλλά δέχεται χωρίς αντίσταση το λόγο του Θεού και αυτός θα του κάνει εντύπωση, γιατί περιέχει δύναμη μόλις έχει παρατήσει ο άνθρωπος την αντίστασή του.

Κατά την εποχή του τέλος  γίνεται μάχη για την κάθε ψυχή και ο αντίπαλος του Θεού έχει μεγάλη υπεροχή, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι του την παραχωρούν, διότι είναι υλιστικοί σε τέτοιο βαθμό ώστε ξεθωριάζει για αυτούς ό,τι πνευματικό, ώστε δεν εξετάζουν πρώτα, αλλά δεν θέλουν να μάθουν τίποτα για το θείο-πνευματικό γιατί θα έπρεπε τότε να μην προσέξουν πια τον κόσμο. . .  τον οποίο όμως εκτιμούν πολύ περισσότερο. . .  Και ωστόσο ο λόγος του Θεού είναι η μόνη σωτηρία για τους ανθρώπους, γιατί τους διαφωτίζει και δίνει ταυτόχρονα φως και δύναμη. . .  Αλλά η ελευθερία της βούλησής τους δεν παραβιάζεται, και κατά συνέπεια αποφασίζει ο άνθρωπος μόνος του σε ποιον να στραφεί. . .  Και επομένως δημιουργεί και μόνος του τη μοίρα του στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

   

6183                3-2-1955

Η εντολή της αγάπης. . .

Σας δίνω πάντα μόνο μια εντολή: Να αλληλοαγαπηθείτε. . .  Μέσω της αγάπης θα τα βγάλετε πέρα με τα πάντα και μέσω της αγάπης θα είστε συνδεδεμένοι μαζί Μου, θα βαδίζω δίπλα σας και θα σας οδηγώ πάντα. Το να εκπληρώσει κανείς την εντολή της αγάπης είναι η πιο σίγουρη εγγύηση για μια ζωή σύμφωνη με την τάξη Μου, αφού τότε ό,τι και να κάνετε είναι ευλογημένο από Μένα, γιατί τότε δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα που να προκαλέσει τη δυσαρέσκειά Μου, που να αντιβεί στο θέλημά Μου. . .  Και αν ζείτε σύμφωνα με το θέλημά Μου, αυτή η ζωή σας πρέπει και να είναι τακτοποιημένη, πρέπει να σας αποφέρει επιτυχία επίγεια και πνευματικά. . .  πρέπει το κορμί και η ψυχή σας να είναι βέβαια ότι τους πιάνει η αγάπη Μου, ότι θα φτάσουν στην ειρήνη και στην αρμονία. . . ήδη στη Γη και κάποτε στο πνευματικό βασίλειο. . .

Αφού η αγάπη είναι ο προαιώνιος νόμος, και αν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αγάπη, μπαίνει στην αιώνια τάξη. . .  δεν προβάλλει πια αντίσταση σε Μένα, αλλά κάνει παρέα μαζί Μου. . .  Και η παρουσία Μου εγγυάται και μια τακτοποιημένη ζωή. . .  γιατί η ακαταστασία, το αρνητικό, το δυσαρμονικό. . . τα βρίσκει κανείς μόνο εκεί όπου μέσω μιας ζωής ενάντια στην αιώνια τάξη Μου. . .  μέσω μιας ζωής χωρίς αγάπη. . .  έχει διαταραχτεί κάθε αρμονία. . .  και εκεί δεν μπορώ να είμαι Εγώ ο Ίδιος. . .

Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αξία της αγάπης, δεν προσέχουν αυτό που θα μπορούσε να τους κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένους και δημιουργούν συχνά για τον εαυτό τους μια κατάσταση ένδειας που δεν θα ήταν ανάγκη. . .  στερούν  από τον ίδιο τον εαυτό τους το φως και τη δύναμη, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να αποκτήσουν μέσω της έμπρακτης αγάπης. . .  Αυτό δεν είναι μεν τόσο ευδιάκριτο για να μην παρακινηθούν οι άνθρωποι να ασκήσουν την αγάπη για εγωιστικούς λόγους. . .  γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προς όφελός τους.

Αλλά ο καθένας που διαμόρφωσε τον εαυτό του σε αγάπη αντιλαμβάνεται το φως και τη δύναμη, τα οποία τον κάνουν τότε ευτυχισμένο, αφού δεν φοβάται πια καμία επίγεια δυσκολία, είναι βέβαιος για τη βοήθειά Μου σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του, αφού μέσω της έμπρακτης αγάπης απόκτησε μια ισχυρή πίστη στην αγάπη Μου και στην εξουσία Μου και Μου παραδίδεται με εμπιστοσύνη, τον Οποίο αισθάνεται κοντά του. . .  Ζεί μαζί Μου και έχει πάντα επίγνωση της παρουσίας Μου, με αποτέλεσμα να τον διαρρέει η δύναμή Μου, η οποία τον κάνει να μην φοβάται πια τίποτα, ό,τι και να έρθει. . .  γιατί ξέρει ότι θα το ξεπεράσει μαζί Μου και ότι δεν τον εγκαταλείπω ποτέ. . .

Αλλά μόνο ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τον εαυτό του σε αγάπη έχει αυτή την εσωτερική βεβαιότητα και τη δύναμη της πίστης. . .  Και για το λόγο αυτό σας φωνάζω συνέχεια αυτή την παραίνεση: Διαμορφώστε τον εαυτό σας σε αγάπη. . .  Δουλέψτε πάνω στον εαυτό σας για να μπορείτε να συναντήσετε όλους τους ανθρώπους με αγάπη. . .  Βγάλτε από μέσα σας όλη την ανυπομονισία, όλη την κακοκεφιά, όλα θα αισθήματα του μίσους. Χαρίστε αγάπη σε όλους τους συνανθρώπους σας. Βοηθήστε τους αν έχουν ανάγκη τη βοήθειά σας. Να είστε δίκαιοι και φιλειρηνικοί, εύσπλαχνοι και πράοι, ακόμα και τότε που δεν σας δείχνουν την ίδια αγάπη. . .  Κατανοήστε και συγχωρήστε. . .  αφού η ψυχή του ανθρώπου χωρίς αγάπη είναι άρρωστη και ο άνθρωπος πρέπει να υποφέρει πολύ από αυτή την αρρώστια. . .  Απελευθερωθείτε από αυτή, αφού αυτή είναι η δουλειά την οποία πρέπει να κάνετε μόνοι σας, την οποία δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος για σας. . .  Αλλά αυτή η δουλειά πάνω στον εαυτό σας σάς αποφέρει μεγάλη ευλογία. . .  ήδη στη Γη και κάποτε στο πνευματικό βασίλειο. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6184                5-2-1955

Επίκληση των φωτεινών οντοτήτων. . .

Εκτελεστές του Θεού. . .

[Στο πρωτότυπο γερμανικό μήνυμα αυτό υπάρχουν μερικά γραμματικά λάθη ή ανακρίβειες. Αφού προσπαθώ πάντα στις μεταφράσεις μου να αλλάξω όσο το δυνατό λιγότερο το πρωτότυπο κείμενο, μετέφρασα στην περίπτωση αυτού του μηνύματος και τα γραμματικά λάθη έτσι όπως υπάρχουν στο γερμανικό κείμενο. Σημείωση της μεταφράστριας.]

Εμπιστευτείτε πάντα μόνο στον φωτεινό κόσμο, δηλαδή συνδεθείτε μέσα στις σκέψεις σας με όλο το καλό, ενωμένο μαζί Μου πνευματικό, και αυτό θα σας προστατέψει, αφού ενεργούν μόνο σύμφωνα με το θέλημά Μου και μπορούν να πλησιάζουν όλους τους ανθρώπους που πασχίζουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Μου, οι οποίοι επομένως ανήκουν ήδη σε Μένα όσον αφορά τη θέλησή τους και οι οποίοι συνεπώς ανήκουν στη μεγάλη κοινότητα που υπηρετούν ο ένας τον άλλον με αγάπη. . .  Την παράκλησή σας για βοήθεια θα πρέπει να την απευθύνετε πάντα σε Μένα. . .  Αν όμως ξέρετε ότι οι κάτοικοι του φωτεινού κόσμου είναι μόνο οι εκτελεστές του θελήματός Μου, δεν απαιτείτε από εκείνους τίποτε άλλο από ό,τι απαιτείτε από Εμένα τον Ίδιο. . .  δηλαδή να σας φροντίσω και να δώσω εντολή στους υπηρέτες Μου να σας συνοδεύσουν στη Γη.

Οι φωτεινές οντότητες είναι πάντα πρόθυμες να σας βοηθήσουν, αλλά δεν θα το κάνουν στην περίπτωση που παραλείπετε Εμένα, στην περίπτωση που με προληπτικό τρόπο φωνάζετε εκείνες για τις οποίες δεν ξέρετε ούτε αν είναι υπηρέτες Μου, αν ενεργήσει η δύναμη και το θέλημά Μου μέσω εκείνων που φωνάζετε. Μόλις όμως είστε ολόψυχα συνδεδεμένοι μαζί Μου, σας πιάνουν κατά κάποιον τρόπο και οι φωτεινοί αγγελιοφόροι Μου και χρειάζεται μονάχα να τους παραδοθείτε με εμπιστοσύνη για να έχετε και τη βοήθειά τους, την οποία σας προσφέρουν σύμφωνα με το θέλημά Μου, με τη συγκατάθεσή Μου και με εντολή Μου. Μόνο που πρέπει πάντα να είμαι Εγώ ο στόχος σας. . .  Τότε οι φωτεινές οντότητες θα σας σπρώχνουν όλο και περισσότερο σε Μένα και θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το στόχο σας, αφού και ολόκληρη η δική τους αγάπη ανήκει σε Μένα και η δουλειά τους είναι να οδηγούν τις ψυχές σε Μένα. . .  κάτι που αποδεικνύετε μέσω της αφοσίωσής σας, με αποτέλεσμα να σας πιάσουν και να σας οδηγήσουν έτσι ώστε να πετύχετε βέβαια το στόχο σας.

Η επίγνωση του ότι παραδοθήκατε σε καλές πνευματικές δυνάμεις θα σας κάνει ήσυχοι και σίγουροι και δεν θα χρειάζεται πια να φοβάστε αδυναμίες, αφού εκείνες σας διαποτίζουν με τη δύναμη που παίρνουν από Μένα. Μοιράζουν όπου υπάρχει έλλειψη, γιατί κατέχουν φως και δύναμη σε αφθονία και γιατί τους ωθεί η αγάπη να βοηθήσουν τους αδύναμους. Μην έχετε εμπιστοσύνη στη δική σας δύναμη, αλλά ομολογήστε την αδυναμία σας σε εκείνους που είναι δυνατοί και παρακαλέστε τους να σας συμπαρασταθούν, όταν προηγούμενα βεβαιωθήκατε μέσω της προσευχής σας για την αγάπη και τη χάρη Μου. . .  Στρέψτε τότε τα βλέμματα και τις σκέψεις σας στο βασίλειο όπου κυβερνώ Εγώ, και από αυτό το βασίλειο θα πάρετε αυτά που έχετε ανάγκη, αφού έδωσα εντολή στους αγγέλους Μου να σας υπηρετήσουν, εσάς που είστε δική Μου μέσω της θέλησής σας να υπηρετήσετε Εμένα και να είστε δραστήριοι για Μένα και τη βασιλεία Μου. . .  Και θα σας υπηρετήσουν αν τους εμπιστευτείτε. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6185                6-2-1955

Σωστή εκμετάλλευση του χρόνου σας στη Γη. . .

Μικρή μόνο είναι η ζωή στη Γη, ατελείωτος όμως ο χρόνος μετά. . .  Για αυτό το λόγο εσείς οι άνθρωποι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε καλά αυτό το χρόνο σας πάνω στη Γη, θα έπρεπε να επωμιστείτε όλα τα δύσκολα και να αξιοποιήσετε ολόκληρη τη δύναμή σας για το καλό της ψυχής σας. Θα πρέπει να παραιτηθείτε από τις ανέσεις της ζωής για να εξασφαλίσετε για τον εαυτό σας, μέσω της παραίτησης, το δικαίωμα για πνευματικά αγαθά, τα οποία καθορίζουν τη ζωή σας στην αιωνιότητα, μετά το θάνατο του κορμιού σας, το οποίο συμφέρουν μόνο τα  επίγεια αγαθά, τα οποία ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα.

Είναι η επίγεια ζωή σαν μόνο μια στιγμή συγκριτικά με την αιωνιότητα, και σε αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να δώσετε τόση σημασία. . .  και ταυτόχρονα να τη θεωρείτε πάρα πολή σημαντική για την ψυχή σας. . .  δηλαδή θα πρέπει να την εκμεταλλευτείτε πάντα μόνο πνευματικά. Έχετε μάλιστα για το χρόνο σας στη Γη μια αίσθηση του χρόνου που σας κάνει να σας φαίνονται μεγάλα οι μέρες και τα χρόνια. . .  Σκεφτείτε ωστόσο ότι ατελείωτοι καιροί προηγήθηκαν ήδη σε αυτή την επίγεια σας ζωή και ότι θα ακολουθήσει η αιωνιότητα. . .  Εσείς όμως έχετε επίγνωση μονάχα του χρόνου σας πάνω στη Γη, με αποτέλεσμα αυτός να σημαίνει τα πάντα για σας. Αλλά ξέρετε ότι θα πρέπει να πεθάνει το κορμί σας. . .  ξέρετε ότι το καθετί επίγειο είναι εφήμερο, ξέρετε ότι μετά το θάνατό σας δεν μπορεί να σας ωφελήσει τίποτα από ό,τι ήταν απαραίτητο για το κορμί σας, από ό,τι του προκάλεσε ευχαρίστηση. Επομένως υπολογήστε και φοντίστε πρώτα για αυτά που θα σας περιμένουν μετά το θάνατο του κορμιού σας. . .

Μια πάρα πολύ καταπληκτική ύπαρξη μπορείτε να δημιουργήσετε για την ψυχή σας κατά τη διάρκεια της επίγειας σας ζωής, αλλά επίσης μια κατάσταση των βασάνων και του σκοταδιού. . .  Και σας λέω ξανά και ξανά ότι θα συνεχίσετε να ζείτε. . .  Έχετε τη σχετική γνώση, ακόμα και αν δεν θέλετε να την πιστέψετε. . .  Ας λάβετε υπόψη σας αυτό το ενδεχόμενο και ας λάβετε τα μέτρα σας. . .  Να ζήσετε με καλό τρόπο στη Γη και μην κολλήσετε την καρδιά σας στην ύλη, η οποία έτσι και αλλιώς θα σας παρθεί . . .  Μην δώσετε στο κορμί σας σε βάρος της ψυχής σας. . .  Φροντίστε πρώτα αυτή, και το κορμί σας δεν θα χρειάζεται να στερηθεί τα αναγκαία, αλλά μην αφήσετε τις σκέψεις σας να πάρουν λάθος δρόμους και να στερηθεί τα αναγκαία η ψυχή σας για χάρη του κορμιού σας. Αφού εκείνη είναι το πραγματικό σας εγώ, το εγώ που είναι άφθαρτο και που μπορεί κάποτε να είναι μακάριο στην περίπτωση που στη Γη δουλεύετε και ενεργείτε για αυτή τη μακαριότητα. . .

Οι πιο όμορφες ώρες στη Γη περνούν σαν το μεθύσι, οι γήινες απολαύσεις δεν σας κάνουν ευτυχισμένους αιώνια, η επίγεια ζωή περνά γρήγορα. . .  Αλλά τη μοίρα σας στην αιωνιότητα δεν μπορείτε να τη γλιτώσετε, και εκείνη θα είναι ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας στη Γη. . .  μια αιώνια ζωή ή ο πνευματικός θάνατος. . .  Μονάχα εσείς διαλέγετε την κατάστασή σας στην αιωνιότητα, αφού σε σας εναπόκειται πώς θέλετε να ζήσετε στη Γη. Εκτιμήστε καλά αυτή την επείγεια σας ζωή. . .  έτσι ώστε να αποφέρει στην ψυχή σας την ωριμότητα και να μην τη χρησιμοποιήσετε μονάχα προς την ευχαρίστηση του κορμιού σας. . .  αφού λίγο χρόνο μόνο ζείτε πάνω σε αυτή τη Γη, ατελείωτη όμως είναι η αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                               Αμήν

 

 

6187                11-2-1955

Τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου και αρχή μιας νέας. . .

Το τέλος της ανθρωπότητας είναι κοντά. . .  Μια λυτρωτική περίοδος έχει λήξει, θα αρχίσει μια νέα εποχή, ένα νέο βασίλειο θα ιδρυθεί πάνω σε αυτή τη Γη, η οποία θα πάρει μια διαφορετική όψη μέσω εντελώς νέων δημιουργημάτων καθώς και μέσω μιας νέας ανθρώπινης γενιάς, η οποία θα είναι τελείως διαφορετική, καθ’όσον αφορά την πνευματική της ωριμότητα, από τους ανθρώπους που ζουν στη Γη τώρα. Θα έρθει μια αλλαγή. . .  πνευματικά και επίγιεα θα έχουν αναμορφωθεί τα πάντα όταν αρχίσει η νέα λυτρωτική εποχή. . .  Αφού τα πάντα θα επαναφερθούν στην τάξη που ανταποκρίνεται στο προαιώνιο νόμο Μου. . .

Πόσες φορές σάς τα ανακοίνωσα ήδη αυτά, σε σας τους ανθρώπους, πόσες φορές σας εξήγησα το λόγο αυτών που θα έρθουν και πόσες φορές σάς προειδοποίησα και σας παραίνεσα για ένα λάθος τρόπο ζωής. . .  για να καταλάβετε τη σοβαρότητα της ώρας. . .  Και δεν δίνετε προσοχή σε αυτά που σας παρουσιάζω, γιατί δεν τα πιστεύετε. Η απιστία σας όμως δεν Με εμποδίζει να πραγματοποιήσω το θέλημά Μου, αφού το σχέδιό Μου είναι καθορισμένο από τους αιώνες των αιώνων, γιατί βασίζεται μονάχα στο να γίνεται μακάριοι και γιατί ξέρω μάλιστα τι σας ωφελεί.

Η ανθρώπινη γενιά της τωρινής εποχής δεν θα αλλάξει πια, μόνο μερικοί θα πιστέψουν τα λόγια Μου και θα πασχίσουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Μου. Ολόκληρη η ανθρωπότητα όμως έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου η πτώση στην άβυσσο θα ήταν αναπόφευκτη εάν δεν την εμπόδιζα μέσω μιας τελευταίας σωτήριας πράξης, η οποία θα είναι μάλιστα φαινομενικά ένα έργο της καταστροφής, αλλά η οποία θα καταστρέψει πάντα μόνο εσωτερικές φόρμες. . .  στο πνευματικό που είναι δεμένο μέσα τες ωστόσο θα δοθεί η δυνατότητα να φτάσει ξανά στα ύψη από το βάθος, με έναν τρόπο μεν που είναι πάρα πολύ οδυνηρός, που όμως οδηγεί βέβαια στα ύψη. . .  ενώ η πτώση στην πιο βαθιά άβυσσο αποκλείει αυτή τη δυνατότητα. . .

Πρόκειται για ένα τρομερό συμβάν που βρίσκεται μπροστά σε εσάς τους ανθρώπους. . .  Η ζωή σας πάνω σε αυτή τη Γη θα τερματιστεί. . .  Αλλά μπορείτε μάλιστα να συνεχίσετε να ζείτε πάνω στη νέα Γη με την ίδια σωματική σας φόρμα. . .  στην περίπτωση που ανήκετε στους δικούς Μου. . .  Μπορείτε όμως επίσης να πέσετε θύματα του επίγειου και του πνευματικού θανάτου, με αποτέλεσμα να μην έχετε πια επίγνωση του εαυτού σας, παρόλο που θα υπάρχετε ακόμα και που θα πρέπει και πάλι να παραμείνετε  φυλακισμένοι μέσα στην πιο σκληρή μορφή για ατελείωτους καιρούς, ώσπου να σας δοθεί ξανά η ζωή ως άνθρωποι πάνω σε αυτή τη Γη. . .  Στους δικούς Μου όμως ανήκουν όλοι όσοι Με πιστεύουν, όσοι μέσω της θέλησης και της αγάπης τους αναζητούν τον ολόψυχο σύνδεσμο μαζί Μου. . .  όσοι Με αναγνωρίζουν ως τον Πατέρα τους και θέλουν να είναι τα παιδιά Μου. . .  όλοι όσοι, όσον αφορά τη θέλησή τους, Με υποστηρίζουν και άρα έχουν το δικαίωμα να νιώθουν και την προστασία και τη χάρη Μου κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος. . .

Στους δικούς Μου ανήκουν όλοι όσοι με πρεσβεύουν μπροστά στον κόσμο. . .  Αυτοί θα ζήσουν και δεν θα χρειάζονται να φοβούνται το τέλος. Ως κάτοικοι της νέας Γης θα ζήσουν μια μακάρια ζωή, αν δεν ανακαλεστούν ακόμα πριν για να επιστρέψουν στο βασίλειό Μου, που δεν ανήκει σε αυτό τον κόσμο, όπου θα τους περιμένει μια αιώνια μακάρια ζωή. . .  Αλλά μια τρομερή μοίρα περιμένει τους ανθρώπου που δεν έχουν καμία πίστη και καμία αγάπη. . .  Δεν μπορεί παρά να τους δοθεί δίκαια, η σοδειά τους θα είναι ανάλογη με τα σπορά που σκόρπισαν στη Γη, θα πάρουν αυτά που επιδίωκαν. . .  Η ύλη θα τους δέσει, την οποία λαχταρούσαν με όλες τους τις αισθήσεις, και για ατελείωτους καιρούς θα πρέπει να βασανίζονται μέσα της, ώσπου να λυτρωθούν ξανά. . .

                                                                                                                                               Αμήν

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser