background

επισκέπτες: 4448

Bιβλίo 49

 

 3901                11-10-1946

Το καλό και το κακό. . .

Προαιώνιος νόμος. . .

 Και το κακό επιτρέπεται από Μένα, αλλά δεν ανταποκρίνεται ποτέ στο θέλημά Μου, αφού το κακό αντιβαίνει στο προαιώνιο νόμο Μου, είναι λάθος κατεύθυνση της βούλησης, η οποία απομακρύνεται από Μένα και επιδιώκει κάτι εντελώς αθείο. . .  μια κατάσταση που αντιτίθεται πλήρως στην πρωταρχική κατάσταση όσων δημιουργήθηκαν από Μένα. . .  Το να επιδιώξει το καλό και το κακό πρέπει όμως να είναι δυνατόν για ό,τι δημιουργήθηκε από Μένα, και κατά συνέπεια πρέπει να υπάρξουν το καλό και το κακό για να μείνει ή να γίνει τέλειο το ον με την ελεύθερη θέλησή του.

 Ό,τι αντιβαίνει στο προαιώνιο νόμο Μου είναι κακό, ό,τι παραμένει στην αιώνια τάξη Μου είναι καλό. Το ότι όμως το όν μπορεί να νιώσει ή να εξελίξει τη λαχτάρα του προς κάθε κατεύθυνση είναι θέλημά Μου, και το ότι μπορεί να αισθανθεί μέσα στην καρδιά Του κάθε πόθο είναι δικό Μου έργο. Αλλά το ότι δημιούργησα έτσι το ον βασίζεται στη σοφία και στην αγάπη Μου, επειδή θέλω να το οδηγήσω στην αιώνια μακαριότητα και επειδή αυτό προϋποθέτει την επιδίωξη του καλού με ελεύθερη θέληση. Για να μπορέσει το ον να απλώσει δύναμη πρέπει και να υπάρξει ένα εμπόδιο. . .  για να είναι καλός πρέπει ο άνθρωπος επίσης να έχει τη δυνατότητα να είναι κακός και να γίνει ή να μείνει καλός από μόνος του. Αλλιώς η τελειότητά του θα ήταν καθαρό έργο της αγάπης Μου, στην οποία όμως θα έλειπε ο υψηλότατος βαθμός, επειδή η ελεύθερη βούληση είναι απαραίτητη, η οποία όμως πρέπει πρώτα να δοκιμαστεί.

Το κακό δεν μπορεί ποτέ να λέγεται καλό και δεν μπορεί ποτέ να παρουσιαστεί ως προερχόμενο από Μένα, παρόλο που δίνω χώρο και στο κακό, παρόλο που το επιτρέπω. Η κακή σκέψη, η κακή ομιλία και η κακή πράξη βρίσκονται εκτός της θείας τάξης Μου. . .  Αν ωστόσο εμπόδιζα δυνάμει του θελήματός Μου να μπορέσει ο άνθρωπος να σκέφτεται, να μιλά και να δρα κακά, δεν θα ήταν ελεύθερο, ανεξάρτητο ον με ελεύθερη βούληση αλλά μονάχα ένα προϊόν της δύναμης του θελήματός Μου, το οποίο όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να εγείρει αξίωση για τελειότητα. Αλλά Εγώ θέλω να διαμορφώσω τέλεια πλάσματα, τα οποία μπορώ να πλημμυρίσω με τη δύναμη της αγάπης Μου και τα οποία θέλω να κάνω πάρα πολύ μακάρια.

Και για αυτό πρέπει να έχουν περάσει τη δοκιμασία της βούλησης, δηλαδή να επιδιώξουν με πλήρη ελευθερία βούλησης τον ύψιστο βαθμό της τελειότητας. . .  Και αυτό προϋποθέτει και τη δυνατότητα να μπορέσουν να βυθιστούν στην κατάσταση της ατέλειας, της πιο μεγάλης απόστασης από Μένα. Το θέλημά Μου είναι και θα μείνει καλό μέχρι τον αιώνα τον άπαντα, και ό,τι υποτάσσεται εθελοντικά στο θέλημά Μου θα είναι και θα μείνει καλό. Ό,τι ενεργεί ενάντια στο θέλημά Μου προτιμά το κακό, και δεν το εμποδίζω, αλλά αποστερεί μόνο του την τελειότητά του από τον εαυτό του, δεν περνά τη δοκιμασία της βούλησης και πρέπει, ακόμα και αν έχει βυθιστεί στα πιο απύθμενα βάθη, αναπόφευκτα να επιδιώξει να ανέβει ξανά στα ύψη με ελεύθερη θέληση, παρόλο που θέλει ατελείωτο χρονικό διάστημα ώσπου να πετύχει ξανά το βαθμό τελειότητας που επιτρέπει την παρουσία Μου κοντά του.

 Και ακριβώς για αυτό πρέπει να δοθεί στη θέλησή του περιθώριο. Πρέπει ο άνθρωπος να μπορέσει να παραβιάσει την αιώνια θεική τάξη, κάτι που όμως δεν μπορώ να επιδοκιμάσω ποτέ και που δεν είναι ποτέ θέλημά Μου. Για αυτό το λόγο το καλό και το κακό θα υπάρχουν ώσπου όλο το πνευματικό θα έχει λυτρωθεί, δηλαδή ώσπου όλο το πνευματικό που εκπορεύτηκε από Μένα θα έχει δώσει την εξέταση να επιδιώξει το καλό, το θείο με ελεύθερη θέληση, ώσπου με ελεύθερη θέληση θα Μ’έχει βρει και θα μπορέσει ως ον της ύψιστης τελειότητας να απολαύσει όλες τις ευχαριστήσεις της αιώνιας μακαριότητας. . .

                                                                                                                                                          Αμήν                                                                                                                                                         

 

 

3902                12-10-1946

Σημάδια της ενέργειας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. . .

Τέτοια είναι η ενέργειά Μου μέσω του πνεύατος στο εσωτερικό του ανθρώπου ώστε η ψυχή απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την ύλη και συνδέεται με το πνευματικό σπινθήρα μέσα της. Όπου μπορώ να ενεργήσω Εγώ πρέπει και να μειωθεί η επιθυμία για τον κόσμο και να αυξηθεί η επιθυμία για Μένα. Αφού όπου η δύναμή Μου μπορεί μια φορά να επενεργήσει, όλα τα επίγεια, όλα τα υλικά χάνουν την αξία τους, αφού η ακτινοβολία του πνευματικού είναι πιο δυνατή απ’ό,τι κοσμικό και γίνεται όλο και πιο λαχταριστή για την ψυχή του ανθρώπου. Όπου μπορώ ο Ίδιος να ενεργήσω στο εσωτερικό του ανθρώπου μέσω του Πνεύματός Μου, εκεί μοιράζω και πνευματικά δώρα που κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο και τον αλλάζουν έτσι ώστε ζει όλο και περισσότερο μέσα στο εσωτερικό του.

Και έτσι η ψυχή του ανθρώπου ενώνεται με το πνεύμα της, και αυτό καθορίζει τότε ολόκληρη τη σκέψη, ολόκληρα τα συναισθήματα και ολόκληρη τη θέλησή της. Και το κορμί εναρμονίζεται μετά από λίγο με την επιθυμία της ψυχής. Παραιτείται και εκείνο από την επιθυμία για επίγεια αγαθά και χαρές, υπηρετεί την ψυχή μονάχα ακόμα για την πραγματοποίηση όσων απαιτεί το πνεύμα από την ψυχή. . .  Την υπηρετεί μόνο για την εκτέλεση έργων αγάπης για τον πλησίον, για τη μετάδωση πνευματικών και επίγειων δώρων στους συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη τέτοια. Και όταν το κορμί, η ψυχή και το πνεύμα έχουν γίνει ένα σχετικά με τις επιδιώξεις και τις δράσεις, τότε έχει δημιουργηθεί επίσης η ένωση μαζί Μου, επειδή το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο είναι δικό Μου τμήμα, επειδή είναι αιώνια αχώριστο από το πατρικό Πνεύμα και επειδή είμαι ο Ίδιος ήδη παρόν όπου μπορώ να ενεργήσω μέσα στον άνθρωπο μέσω του Πνεύματός Μου.

Όπου ο άνθρωπος λαχταρά ακόμα τον κόσμο, όπου το κορμί και η ψυχή επιδιώκουν ακόμα επίγεια συμφέροντα, εκεί δεν μπορεί ποτέ να γίνει λόγο για ενέργειά Μου μέσω του πνεύματος στο εσωτερικό του ανθρώπου. Εκεί μπορεί να είναι δραστήριος μονάχα ο νους, ακόμα και αν πνευματικές γνώσεις είναι το αντικείμενο της δραστηριότητάς του. Και εκείνες δεν θα ανταποκρίνονται ποτέ στην αλήθεια ή και ο άνθρωπος δεν θα την καταλάβει καθόλου αν έχει παραλάβει την αλήθεια διανοητικά από κάποιον που στέκεται στην αλήθεια. Η ενέργεια του Πνεύματός Μου εκδηλώνεται μέσω της μετάδοσης πνευματικής αλήθειας. Τότε όμως ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη διοχέτευση γνώσεων από έξω, αλλά το Πνεύμα Μου στο εσωτερικό του τον ενημερώνει. . .  οι γνώσεις γεννούνται από τον ίδιο, και αυτό είναι το πιο σίγουρο σημάδι της ενέργειας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο.

Αφού ξεπερνά τη φυσιολογική ικανότητα ενός ανθρώπου να εξιχνιάσει διανοητικά κάτι για το οποίο δεν υπάρχει απόδειξη στη γη, είναι όμως πλήρως κατανοητό για τον άνρθωπο μέσα στον οποίο μπορώ να ενεργήσω ο Ίδιος. Εκείνος δεν έχει πια ανάγκη απόδειξη για να το καταλάβει ως την πιο βαθιά αλήθεια. Αφού επειδή ο ίδιος διδάσκεται από το πνεύμα στο εσωτερικό του τού δίνεται ταυτόχρονα και η ικανότητα να καταλάβει, η οποία όμως λείπει σε όλους εκείνους όπου το Πνεύμα Μου δεν μπορεί να είναι δραστήριο. Η ενέργεια του Πνεύματός Μου αποτελείται επίσης από πάρα πολύ έντονη έμπρακτη αγάπη. . .  ο άνθρωπος νιώθει την εσωτερική πίεση να μοιράσει πνευματικά και επίγεια αγαθά, και επομένως είναι ευδιάκριτη η επίδρασή Μου όπου ασκείται η αγάπη.

Αφού εκεί πρέπει να είμαι ο Ίδιος γιατί είμαι ο Ίδιος η Αγάπη, και η δύναμη της αγάπης Μου πρέπει ασταμάτητα να εισρέει στον άνθρωπο και να τον παρακινήσει να είναι δραστήριος με κάθε τρόπο. Πάντοτε όμως η δραστηριότητά του θα ανταποκριθεί στο θέλημά Μου, επειδή το Πνεύμα Μου τον οδηγεί και τακτοποιεί τις σκέψεις του. Και άρα ο άνθρωπος θα σκεφτεί, θα μιλήσει και θα δράσει σωστά και θα ωριμάσει η κατανόησή του, θα αποκομίσει γνώσεις, θα σταθεί στην αλήθεια και θα ζήσει στην αγάπη εάν ο Ίδιος μπορώ να ενεργήσω μέσα του μέσω του Πνεύματός Μου. Θα βρει την ένωση μαζί Μου ήδη στη γη και θα μείνει για πάντα αχώριστα ενωμένος μαζί Μου. . .

                                                                                                                                                            Αμήν

 

3903                13 κ. 14-10-1946

Ευθύνη και μετάνοια εκείνων που δεν προσέχουν τα δώρα της χάρης του Θεόυ. . .

Σε όποιον προσφέρθηκε η χάρη να βρεθεί στην περιοχή της άμεσης ακτινοβολίας του Πνεύματος αγάπης Μου θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει, εφόσον πέρασε το δώρο της χάρης χωρίς να το αποδεχτεί. Αφού είχε τη δυνατότητα να ωριμάσει πάρα πολύ γρήγορα αν είχε αφήσει το Πνεύμα αγάπης Μου να ενεργήσει μέσα του, αν είχε αφήσει το φως από τους ουρανούς να μπει μέσα του και αν είχε εμπιστευτεί στην παραιτέρω οδήγησή Μου μέσω τήρησης του λόγου Μου.

Όποιος απορρίπτει  ή δεν προσέχει το δώρο της χάρης Μου δεν θα παραμείνει στο επίπεδο της ανάπτυξής του, αλλά θα οπισθοδρομίσει, αφού θα τον κυριέψουν οι δυνάμεις του κάτω κόσμου, εκτός εάν ο άνθρωπος αυτός καθαρίσει την επίδραση εκείνων μέσω έντονης δραστηριότητας αγάπης ως αποτέλεσμα του λόγου που άκουσε, ο οποίος εκπήγασε από τον Εαυτό Μου και του διοχετεύτηκε. Αφού η προηγούμενη έμπρακτη αγάπη μάλιστα θα τον έκανε θερμό οπαδό της διδασκαλίας Μου, γιατί μέσω της έμπρακτης αγάπης είναι και ικανός να καταλάβει την αλήθεια και συνεπώς και Εμένα τον Ίδιο μέσα στο λόγο που του προσφέρεται. [Η παράγραφος αυτή είναι κάπως δυσνόητη και στο γερμανικό πρωτότυπο· σημείωση της μεταφράστριας]

Εγώ όμως πλησιάζω μέσω των υπηρετών Μου στη γη και εκείνους που βρίσκονται ακόμα μακριά Μου λογώ της έλλειψης αγάπης τους και τους δείχνω το σωστό δρόμο για να φτάσουν στα ύψη. . .  Τους στέλνω φωνές μέσα στην έρημο της ζωής τους, οι οποίες τους φέρνουν το λόγο Μου για να φωτίσει το δρόμο της ζωής τους. Όποιος ωστόσο δεν προσέχει εκείνες τις φωνές, όποιος απορρίπτει το δώρο τους θα χάσει το σωστό δρόμο και όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να δικαιολογηθεί με το ότι παραπλανήθηκε λογώ άγνοιας. Και επομένως η ενοχή του είναι πιο μεγάλη, και η μετάνοια του θα είναι απερίγραπτη όταν στον άλλο κόσμο θα φτάσει στην κατάσταση της επίγνωσης όπου θα καταλάβει το μεγάλο δώρο της χάρης που άφησε ανεκμετάλλευτο στη γη.

Και υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν στο λόγο Μου όταν τους προσφέρεται από σας, υπηρέτες Μου στη γη. . .  Θα βρείτε μόνο πολύ λίγους οπαδούς που έχουν βαθιά πίστη και οι οποίοι καταλαβαίνουν την αγάπη Μου και την παντοδυναμία Μου ως αιτία για την ενέργεια αγάπης Μου στη γη. Και υπάρχουν μόνο λίγοι που αναγνωρίζουν τη φωνή Μου, επειδή οι ίδιοι είναι τα παιδιά Μου μέσω της αγάπης και της πίστης τους. Αλλά και οι άλλοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή Μου, εφόσον έχουν καλή θέληση. Αφού αυτή την ικανότητα την έβαλα μέσα στην καρδιά τους, και η ελάχιστη θέληση για την αλήθεια αφυπνίζει την ικανότητα να καταλάβουν μέσα τους.

Τότε ο λόγος Μου θα μιλήσει από μόνος του, η φωνή Μου θα βρει απήχηση μέσα στις καρδιές τους, θα τους αγγίξει ευχάριστα και θα ξυπνήσει την επιθυμία ν’ακούσουν ξανά και ξανά τη φωνή Μου. . .  θα διψάσουν για το λόγο Μου και θα βρίσκονται πάντοτε στην πηγή από την οποία εκπηγάζει το ζωντανό νερό. Αν ωστόσο μόνο λίγοι βρίσκουν την καλή θέληση, θα πρέπει να λογοδοτήσουν και οι άλλοι για την κατεύθυνση της βούλησής τους, αφού το δώρο της χάρης Μου είναι βοήθημα ύψιστης αξίας για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση στη βούλησή τους. . .

Την εποχή του τέλους όμως οι καρδιές των ανθρώπων έχουν σκληρύνει, η σκέψη τους έχει παραπλανηθεί, και η επιδίωξή τους είναι μονάχα η απόκτηση γήινων αγαθών. Και για αυτό η άμεση ακτινοβολία της αγάπης Μου δεν έχει αποτέλεσμα πάνω τους, ξεφεύγουν από το φως του ήλιου της χάρης και για αυτό δεν μπορούν να νιώσουν την ευχάριστη ζέστη και τη λάμψη του. Ωστόσο η απόρριψη του δώρου της χάρης Μου θα τους καταλογιστεί ως χονδρή καταπάτηση του θελήματός Μου· θα πρέπει κάποτε να λογοδοτήσουν, και η μετάνοια τους θα είναι μεγάλη, αφού θα περάσει ατελείωτο χρονικό διάστημα ώσπου να τους πλησιάσω ξανά με τη μορφή του λόγου Μου, επειδή οι ίδιοι έχασαν τη χάρη Μου από δική τους απερισκεψία, επειδή οι ίδιοι αρνήθηκαν την αγάπη Μου, η οποία ήθελε να τους βοηθήσει να λυτρωθούν τον τελευταίο καιρό πριν το τέλος. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3905                16-10-1946

Ο Θεός ο Ίδιος ως δάσκαλος. . .

Γνώση για το σωτήριο σχέδιο. . .

Σε αφθονία μπορείτε να παραλάβετε δύναμη και χάρη από Μένα αν μόνο τις λαχταράτε και ανοίγεστε σε αυτές. Επομένως θα μπορέσει και το Πνεύμα Μου να δράσει μέσα σας ανάλογα με την επιθυμία σας. Και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. . .  Αν έχετε τότε Εμένα ως δάσκαλο οι γνώσεις σας πρέπει να είναι τέλειες, δηλαδή πρέπει να είστε ενημερωμένοι καλά για όλους τους τομείς που περιέχουν πνευματικές γνώσεις. Αφού όσο οι γνώσεις σας είναι ελλιπές έργο, όσο δεν καταλαβαίνετε τις σχέσεις και συναρτήσεις, τότε η ενέργεια και η επίδρασή Μου θα σας είναι ακατανόητες, θα αντιμετωπίσετε αμφιβολίες και θα μείνετε χωρίς απαντήσεις, αν προσπαθείτε να βρειτε τις απαντήσεις όχι σε Μένα αλλά αλλού.

Και λοιπόν πρέπει πρώτα να ξέρετε για το προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου, πρέπει να ξέρετε για τη σχέση του πλάσματος με τον Δημιουργό, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσετε το ότι καθετί δημιουργήθηκε πρέπει να έχει έναν προορισμό· αλλιώς τα πλάσματα πράγματι δεν θα μαρτυρούσαν μια Δυναμη γεμάτη σοφία. . .  πρέπει να ξέρετε το νόημα και το σκοπό όσων δημιουργήθηκαν, επειδή μόνο τότε μπορείτε και να αναγνωρίσετε τον Ίδιο τον Δημιουργό, η αγάπη και η σοφία Του Οποίου Τον παρακίνησαν να δραστηριοποιήσει το θέλημά Του και να χρησιμοποιήσει την παντοδυναμία Του. Όταν ξέρετε για αυτό το αιώνιο σωτήριο σχέδιο δεν θα σας λείπει πια η κατανόηση αν σας προσφερθεί μια διδασκαλία από τους ουρανούς, και οι γνώσεις σας θα μπορέσουν να διευρυνθούν προς κάθε κατεύθυνση.

Η ανοδική εξέλιξη του πνευματικού είναι και θα μείνει το νόημα και ο σκοπός όλων όσων σας είναι ορατά, και είναι το νόημα και ο σκοπός της επίγειας ζωής του ανθρώπου. . .  Αυτή η ανοδική εξέλιξη πρέπει όμως να γίνει μέσα σ’ένα χρονικό διάστημα που καθορίστηκε από Μένα, γιατί η θεική Μου τάξη πρέπει να τηρηθεί και αυτή απαιτεί έναν περιορισμό μιας περιόδου λύτρωσης ή ανάπτυξης. Αφού σύμφωνα με αυτή την προαιώνια Μου τάξη μπορεί το πνευματικό στο στάδιο της ανάπτυξης ως άνθρωπος να διανύσει αυτό το στάδιο μόνο με πλήρη ελευθερία θέλησης. . .  Μια ελεύθερη θέληση ωστόσο μπορεί επίσης να αντιταχτεί στην προαιώνια Μου τάξη, και μια υπερβολική ανυποταξία έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση. . .  δηλαδή μια πλήρη απομάκρυνση από Μένα και επομένως την απόρριψη της δύναμής Μου, η οποία διατηρεί τα πάντα. . .

Και αν αποσύρω το θέλημα και τη δύναμή Μου από το πλάσμα, γιατί δεν μπορώ παρά τη θέληση του ανθρώπου να του διοχετεύσω τέτοια, αυτό σημαίνει τη διάλυση της εξωτερικής μορφής και την παράλυση του πνευματικού μέσα της. Κάτι που θα έπρεπε να εξελιχτεί ελεύθερα στα ύψη πρέπει και να έχει τη δυνατότητα να αντιταχτεί στην εισροή της δύναμής Μου, επειδή η ανοδική ανάπτυξη πρέπει να γίνει με ελεύθερη θέληση. Αν ο άνθρωπος κάνει κατάχρηση της θέλησης σε αυξημένο βαθμό, δηλαδή αν τη δραστηριοποιεί σε λάθος κατεύθυνση, αυτό σημαίνει ότι λυσσομανά ενάντια στην προαιώνια Μου τάξη, και το αποτέλεσμα τέτοιου είναι η ολοκληρωτική κατάρρευση επίγεια και πνευματικά. Πρέπει σε τέτοια περίπτωση να τερματιστεί μια εξελιχτική περίοδος και να αρχίσει μια καινούρια, η οποία θα ξεκινήσει και πάλι μέσα στην αιώνια Μου τάξη και περιέχει ξανά κάθε δυνατότητα να Με πλησιάσουν τα πλάσματα με ελεύθερη βούληση. . .

Αν ο άνθρωπος ξέρει για το νόημα και το σκοπό της επίγειας ζωής, αν δηλαδή ξέρει για το αιώνιο Μου σωτήριο σχέδιο, τότε καταλαβαίνει επίσης ότι τέτοιες εποχές πρέπει να επαναλαμβάνονται και ότι θέλει αιωνιότητες ώσπου ολόκληρο το πνευματικό να έχει διανύσει την πορεία της ανοδικής ανάπτυξης και να έχει φτάσει κοντά Μου. . .  και θα ξέρει τότε επίσης πότε θα έχει έρθει η κατάσταση της διάλυσης. Θα το καταλάβει από το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο της ανθρωπότητας πότε να περιμένει το τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου· αφού θα ξέρει πότε παραβιάζεται το νόμο της αιώνιας τάξης, καθώς και θα καταλάβει ότι δεν μπορώ ποτέ ν’αλλάξω αυτή την κατάσταση με τον τρόπο του να κάνω ανελεύθερη τη βούληση του ανθρώπου και να πρέπει αυτός να ζήσει αναγκαστικά μέσα στην τάξη Μου. Θα καταλάβει ότι πρέπει να δέσω τη βούληση εκείνου με διαφορετικό τρόπο, ότι θα του αφήσω μάλιστα τη δυνατότητα της ανοδικής ανάπτυξης, όχι όμως πια ως ελεύθερο ον μέσα στον άνθρωπο, αλλά ότι θα φυλακίσω εκ νέου το πνευματικό μέσα στην ύλη και ότι τέτοια φυλάκιση απαιτεί νέα δημιουργήματα και επομένως επίσης την προηγούμενη διάλυση των παλιών δημιουργημάτων, τα οποία δεν εκπληρώνουν πια το σκοπό τους.

Και αυτή η διαδικασία γίνεται σε μορφή περιόδων, όπως είναι προορισμένες από τους αιώνες των αιώνων, αφού έβλεπα την κατεύθυνση της θέλησης της ανθρωπότητας από τους αιώνες των αιώνων, και ανάλογά της καθορίστηκε και το σωτήριο Μου σχέδιο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3906                17-10-1946

Δικαιοσύνη απέναντι στο διπλανό. . .

Η τάξη του Θεού. . .

Αν διεκδικείτε θεϊκή δικαιοσύνη πρέπει και εσείς να είστε δίκαιοι σε όλα τα πράγματα. Ολόκληρη η σκέψη και η πράξη σας πρέπει να ανταποκρίνονται στην αιώνα Μου τάξη, δηλαδή πρέπει να μαρτυρούν αγάπη για Μένα και για τον πλησίον. Αυτό που θέλετε να σας συμβεί, όλα τα δικαιώματα που διεκδικείτε για τον εαυτό σας πρέπει και να τα παρέχετε στο διπλανό σας. Πρέπει να του δώσετε όπως θέλετε να σας δώσουν οι άλλοι αν βρεθείτε στην ίδια κατάσταση. Πρέπει να είστε ελεύθεροι από φιλαυτία για να δώσετε και να κάνετε στον πλησίον το ίδιο που απαιτείτε για τον εαυτό σας. Και πρέπει πάντα να παίρνετε υπόψη σας ότι σας δίνω ανάλογα με τη στάση σας απέναντι στον πλησίον σας. . .

Σκεφτείτε και ενεργήστε δίκαια, τότε θα είστε σίγουροι και για τη δική Μου δικαιοσύνη, αφού αν ενεργείτε ενάντια στην προαιώνια Μου τάξη πρέπει να σας κάνω να καταλάβετε μόνοι σας το άδικο της σκέψης και της πράξης σας, δηλαδή πρέπει να νιώσετε και στον εαυτό σας τα αποτελέσματα εκείνων, για να ξέρετε ότι δεν ζείτε μέσα στην τάξη Μου και ν’αλλάξετε. Ο κόσμος είναι γεμάτος αδικία, και παρ’όλα αυτά δεν μπορώ να βάλω τέρμα στις ενέργειές του με βίαιο τρόπο, αλλιώς δεν θα μπορούσε ποτέ να καταλάβει το άδικό του και ν’αλλάξει πορεία.

Αλλά η δικαιοσύνη Μου θα φανεί κάποτε. . .  Τότε όμως φοβερό δικαστήριο θα περιμένει εκείνους ο τρόπος ζωής των οποίων δεν ανταποκρίθηκε στην τάξη Μου. Αφού ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να πληρώσει για την άδικη σκέψη και πράξη του, είτε στη γη είτε στον άλλο κόσμο είτε στη βασανιστική εκ νέου φιλάκιση μέσα στην ύλη, αφού επειδή έχω ύψιστη τελειότητα πρέπει και να έχω ύψιστη δικαιοσύνη και να τιμωρίσω τους αμαρτολούς αν καταλήξουν σε διαβόλους στη γη και δεν είναι πια ικανοί για καμία επίγεια βελτίωση.

Αλλά δήθεν η δικαιοσύνη Μου παραμένει ακόμα κρυμμένη, δήθεν αποστρέφω ακόμα το πρόσωπό Μου από τη μεγάλη αδικία που γίνεται στον κόσμο διανοητικά και μέσω πράξεων έσχατης αστοργίας. Δήθεν δεν τις βλέπω, αλλά έχουν σημειωθεί μέσα στο βιβλίο της αιωνιότητας. . .  Και κανένα άδικο δεν θα μείνει ανεξιλέωτο όσο δεν ζητά συγχώρεση στα σοβαρά μια ψυχή που θέλει να βελτιωθεί. . .  Και η δικαιοσύνη Μου θα φανερωθεί κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου όλες οι αμαρτίες θα φανούν μπροστά Μου και κανείς δεν θα μπορέσει να κρύψει τη σκέψη και την πράξη του μπροστά Μου. Τότε οι δικοί Μου θα Μ’επαινέσουν για τη δικαιοσύνη Μου και θα Με φοβηθούν οι αμαρτωλοί, από τους οποίους θα ζητήσω το λόγο για τις πράξεις τους. . .

Και παρόλο που η ανθρωπότητα γίνεται όλο και χειρότερη και συσσωρεύει αμαρτία πάνω σε αμαρτία. . .  να ξέρετε ότι η μέρα της κρίσης θα διεκδικήσει εξιλέωση για τα πάντα και ότι αυτή η μέρα δεν είναι πια μακριά. . .  Αλλά σας λέω ξανά ότι πρέπει πρώτα να ξεχειλήσει το ποτήρι πριν να υποχωρήσουν η αγάπη και το έλεός Μου και να κυριαρχήσει η δικαιοσύνη. . .  Αφού έχει καθοριστεί από τους αιώνες των αιώνων ο χρόνος που παρέχεται στο Σατανά για την ενέργειά του στη γη, όπου όμως και κάθε ψυχή έχει ακόμα τη δυνατότητα να βρει το δρόμο σε Μένα και να αποδεσμευτεί από την εξουσία του Σατανά με την υποστήριξή Μου, με τη δύναμή Μου. . .

Κάθε μέρα είναι μια χάρη για το ατελές πνευματικό, όπως δίνει όμως και στον αντίπαλο την αυξημένη δυνατότητα να τραβήξει το πνευματικό στην άβυσσο για ατελείωτους καιρούς. Αλλά η μέρα της κρίσης θα τελειώσει την εποχή της χάρης και επίσης την εποχή των βιαιοπραγίων εκείνης της δύναμης. . .  Και τότε θα εκδοθεί δίκαιη απόφαση, και θα ακουστούν το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών των αμαρτωλών που πριν λυσσομανούσαν ατιμώρητα με ελεύθερη θέληση και που τότε θα ρηχτούν στο πιο βαθύ σκοτάδι για ατελείωτους καιρούς. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3908                19-10-1946

Η πορεία ανάπτυξης στη γη των μακάριων πνευματικών όντων είναι αναγκαία για να γίνουν παιδιά του Θεού. . .

Και το πνευματικό που δημιουργήθηκε τέλειο από Μένα και που Μου είναι πιστό με ελεύθερη θέληση πρέπει ως όν που τοποθετήθηκε ελεύθερο στην ύπαρξη να διανύσει μια εξελιχτική πορεία στη γη για να πετύχει το πιο υψηλό βαθμό της τελειότητας, την κατάσταση του παιδιού του Θεού, η οποία το υψώνει στην πλήρη ομοιότητα με τον Θεό και η οποία για αυτό δεν μπορεί να του δοθεί από Μένα, αλλά πρέπει να αποκτηθεί από το ίδιο. Είναι μεν ήδη πάρα πολύ μακάρια εκείνα τα πνευματικά όντα μέσα στην κατάσταση στην οποία τους δημιούργησα, μέσα στην οποία παραμένουν με ελεύθερη θέληση, παρόλο που και σε εκείνα δόθηκε η δυνατότητα να απομακρυνθούν από Μένα και να πέσουν όπως τα άλλα όντα που δημιούργησα. Μένουν μέσα στο πιο λαμπερό φως, έχουν πλήρη επίγνωση και εκτελούν ασταμάτητα μονάχα το θέλημά Μου, το οποίο ανταποκρίνεται και στη δική τους βούληση.

Ωστόσο είναι όντα που δημιουργήθηκαν τέλεια από Μένα, τα οποία πρέπει πρώτα να διαμορφώσουν τον εαυτό τους σε παιδιά Μου, τα οποία πρώτα θα είναι εκτεθειμένα σε κάθε επιρροή, καλή και κακή, και τα οποία θα πρέπει εντελώς ελεύθερα να αποφασίσουν για την καλή επιρροή, για να Με επιδιώξουν ως όντα με δική τους θέληση και να ενωθούν μαζί Μου. Μόνο μετά από αυτή τη δοκιμασία της θέλησης, την οποία πρέπει να δώσουν μέσα στη σάρκα πάνω σε αυτή τη γη, το πνευματικό που δημιουργήθηκε τέλειο από Μένα θα έχει πετύχει τον ύψιστο βαθμό της τελειλότητας. . .

Έχει ως το παιδί Μου ενωθεί για πάντα με τον Πατέρα και στέκεται μέσα στην πιο μεγάλη αφθονία φωτός, μέσα σε δύναμη και εξουσία, στέκεται μέσα στην πιο βαθιά σοφία και αγάπη. . .  έχει γίνει ομοίωμά Μου, το οποίο είναι ατελείωτα ευτυχισμένο που νιώθει την πατρική Μου αγάπη και το οποίο γεμίζει και τη δική Μου καρδιά ευτυχία, επειδή η αγάπη σε εκείνα τα παιδιά Μου είναι ασύγκριτη. . .  Αν το πνευματικό που Μου ήταν πάντα πιστό ενσαρκώνεται στη γη, το επίγειο του καθήκον περιλαμβάνει ταυτόχρονα μια αποστολή το στόχο της οποίας είναι η σωτηρία παραπλανημένων ψυχών από την πιο μεγάλη πνευματική ανάγκη. Οι επίγειες πορείες τέτοιων ψυχών είναι ιδιαίτερα δύσκολες, αλλά η ψυχή ξεκινεί με πλήρη επίγνωση τη δοκιμαστική της περίοδο στη γη και επωμίζεται κάθε μοίρα μόλις είναι πρόθυμη να πετύχει με αυτό τον τρόπο το βαθμό του παιδιού του Θεού.

Από τον Θεό όμως δεν καθορίζεται να δώσει τη δοκιμασία στη γη, αλλά και αυτή η επιθυμία πρέπει να βγει από την εντελώς ελεύθερη θέλησή της και πρέπει να παροτρύνει το φωτεινό ον, που απολαμβάνει την ύψιστη ευδαιμονία, να αλλάξει αυτή την ευδαιμονία με μια σύντομη αλλά για την ψυχή που δεν έχει επίγνωση της αποστολής της πολύ δύσκολη ύπαρξη στη γη. . .  Της προσφέρεται μεν από τα φωτεινά όντα κάθε βοήθεια στη γη, αλλά αυτά πρέπει επίσης να προσέξουν την ελευθερία βούλησης, αλλιώς η ψυχή δεν μπορεί να αναπτυχτεί ανοδικά.

Τέτοια δοκιμασία στη γη απαιτεί μεγάλη δύναμη της θέλησης, αφού ο πειρασμός από τον κόσμο πλησιάζει ιδιαίτερα δυνατά και αυτή την ψυχή, και η υπερνίκηση της ύλης θα της στοιχήσει πολλούς αγώνες. Αλλά δεν κινδυνεύει να πέσει εντελώς θύμα της ύλης, γιατί η επιθυμία της για το βασίλειο που εγκατέλειψε είναι πιο δυνατή από την επιθυμία για την ύλη, αν και στη γη τέτοια ψυχή δεν έχει επίγνωση της πραγματικής της πατρίδας. Και για αυτό τα φωτεινά όντα μπορούν να της συμπαρασταθούν αδιάκοπα και να της παρέχουν κάθε βοήθεια για να πετύχει το στόχο της στη γη. Την τελευταία εποχή πριν το τέλος πολλά φωτεινά όντα είναι ενσαρκωμένα στη γη, αφού αυτή η εποχή συμφέρει ιδιαίτερα την ανοδική τους ανάπτυξη, τη δοκιμαστική τους περίοδο στη γη, επειδή οι άνθρωποι έχουν ανάγκη πνευματικούς οδηγούς και είναι αυτό το καθήκον που ανατίθεται τις περισσότερες φορές σε αυτά τα φωτεινά όντα.

Πρόκειται για σκληρή σχολή ζωής που πρέπει να περάσουν τέτοια πνευματικά όντα, αφού με τις ψυχολογικές τους ικανότητες έχουν και μια κατά πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για τις ψυχές τους· πρέπει να παλέψουν και να αγωνιστούν το ίδιο με λαχτάρες κάθε είδους, και η ζωή τους είναι ζωή γεμάτη παραίτηση και στερήσεις, τις οποίες όμως δεν νιώθουν τόσο οδυνηρά μόλις η ανοδική τους επιδίωξη αρχίζει να κυριαρχεί, κάτι που μπορεί να συμβεί ήδη από πολύ μικρή ηλικία ή και μόνο σε πιο προχωρημένη ηλικία. Αφού η ελευθερία της θέλησης ορίζει την πορεία της ζωής τους μέχρι το σωματικό τέλος, το οποίο για πολλά φωτεινά όντα που ενεργούν στη γη την τελευταία εποχή θα συμπέσει με το οριστικό τέλος. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3910                21-10-1946

Η αγάπη είναι δημιουργική δύναμη. . .

Η αστοργία είναι καταστρεπτική δύναμη. . .

Η πιο ισχυρή κινητήρια δύναμη στη γη θα έπρεπε να είναι η αγάπη. . .  αν όμως η απληστία, η οποία προέρχεται από τη φιλαυτία, είναι μεγαλύτερη απ’ό,τι η αγάπη ο άνθρωπος αστοχεί στην επίγεια του ζωή και η ενσάρκωσή του στη γη δεν του αποφέρει καμία πνευματική επιτυχία. Και για αυτό δεν μπορεί να κυρηχτεί αρκετά η αγάπη στον άνθρωπο, η οποία είναι ο μοναδικός σκοπός της επίγειας του ζωής. Αφού η ύπαρξη ως άνθρωπος είναι μόνο μια σύντομη φάση στην ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού, η οποία όμως μπορεί και να καταστρέψει το ατελείωτο χρονικό διάστημα της προηγούμενης εξέλιξης, εφόσον ο άνθρωπος δεν κάνει με ελεύθερη τη θέλησή του το θεϊκό νόμο της αγάπης βασική αρχή της πορείας του στη γη.

Η εντολή της αγάπης πρέπει ξανά και ξανά να παρουσιαστεί στους ανθρώπους ως θεϊκή εντολή, για να την προσέξουν και να ζήσουν ανάλογα. Και αν την παραβιάζει, ο άνθρωπος ενεργεί ενάντια στη θεϊκή τάξη, και αυτό έχει πάντα καθαρά εμφανή αποτελέσματα. Το καθετί βγαίνει από τη συμμετρία της τάξης, μετά λύπης των ίδιων των ανθρώπων που ζουν χωρίς αγάπη. Αφού ακόμα και μια δήθεν τάξη των εξωτερικών συνθήκεων ζωής διατηρείται μονάχα μέσω αυξημένης αστοργίας, η οποία θα προκαλέσει πάντα ζημιά στο συνάνθρωπο, στον ίδιο ή στην ιδιοκτησία του.

Κάθε σκέψη, ομιλία και πράξη στις οποίες λείπει η αγάπη θα έχει μειονεκτικά αποτελέσματα για την ψυχή και το κορμί εκείνου που ζει χωρίς αγάπη. . .  Θα προκαλέσουν όμως ταυτόχρονα ζημιά στον πλησίον, επειδή είναι στραμμένες εναντίον του, και επομένως θα σκοτώσουν την αγάπη και δεν θα τη ξυπνήσουν. . .  Αφού κάθε έλλειψη αγάπης είναι μια κινητήρια δύναμη που έχει καταστρεπτικό αποτέλεσμα, αντίθετη στην αγάπη, η οποία είναι καθ’εαυτήν μια δύναμη που δημιουργεί και διατηρεί. . .  Αφού είναι θεϊκή, και το θεϊκό είναι δύναμη που ζωντανεύει. Και κατά συνέπεια η έλλειψη αγάπης, ως εντελώς αντίθετη στην αγάπη, είναι μια δύναμη που οδηγεί στο θάνατο. . .

Το προς το παρόν ανήξερο ον, ο άνθρωπος στην αρχή της πορείας του στη γη, πρέπει για αυτό να ενημερωθεί για την ευλογία της αγάπης καθώς και για τα βλαβερά αποτελέσματα της αστοργίας. . .  Πρέπει να διδαχτεί και πρέπει να του παρουσιαστεί η αγάπη ως το πιο άξιο επιδίωξης αγαθό στη γη. Και αν παραβαίνει την εντολή της αγάπης πρέπει να νιώσει στον εαυτό του το αποτέλεσμα της αστοργίας.

Για αυτό ο Θεός δεν θα παρέμβει ποτέ εμποδίζοντας τους ανθρώπους εάν αυτοί δίχως την παραμικρή αγάπη εκτελούν πράξεις που παραβαίνουν κάθε θεϊκή τάξη. Αφού η αγάπη πρέπει να ασκηθεί εθελοντικά, και επομένως η θέληση του ανθρώπου δεν μπορεί να περικοπεί, έτσι ώστε από τα αποτελέσματα της άστοργης πράξης, ομιλίας και σκέψης του ο άνθρωπος θα μάθει να καταλάβει πόσο έχει απομακρυνθεί από την αιώνια τάξη και να επιδιώξει από μόνος του να γυρίσει. . .  για να μετατραπεί σε αγάπη με ελεύθερη θέληση.

Και για αυτό το λόγο το καταστρεπτικό αποτέλεσμα δεν μειώνεται από τον Θεό, και άρα μπορεί να υπάρξει στη γη μόνο μια κατάσταση της έσχατης ανάγκης και των σωματικών ταλαιπωριών αν η αγάπη έχει εξαφανιστεί ανάμεσα στους ανθρώπους. . .  όπως όμως η έμπρακτη αγάπη μειώνει τα πιο μεγάλα βάσανα και δείχνει στους ανθρώπους το σωστό δρόμο για να δημιουργήσουν τακτοποιημένες συνθήκες ζωής, εφόσον μονάχα είναι πρόθυμοι για έμπρακτη αγάπη. Αφου η ανιδιοτελής δραστηριότητα αγάπης κάνει θαύματα. . .

Και όπου η έλλειψη αγάπης έχει προκαλέσει καταστροφές σε μεγαλύτερο βαθμό, εκεί η ενέργεια αγάπης μπορεί να δημιουργήσει πλήρες αντάλλαγμα, και θα ζήσουν μέσα στην τάξη οι άνθρωποι που κάνουν βασική τους αρχή το αιώνιο νόμο της αγάπης, όπως είναι θέλημα του Θεού. Αλλά μονάχα η αγάπη επαναφέρει αυτή την τάξη, αφού μονάχα αυτή είναι η δύναμη που δημιουργεί, ζωντανεύει και διατηρεί, μονάχα αυτή είναι η δύναμη που κάνει τα πλάσματα ευτυχισμένα και που οδηγεί τους ανθρώπους στον οριστικό τους στόχο. . .  μονάχα αυτή τους αποφέρει την επιτυχία για την οποία ο άνθρωπος πορεύεται στη γη. . .  εξελίσσεται στα ύψη, πλησιάζει τον Θεό, Που είναι η αιώνια Αγάπη, και η ψυχή του ανθρώπου ενώνεται μαζί Του μέσω της αγάπης. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3911                22-10-1946

Πραγματικότητα της ύλης. . .

(Χριστιανική επιστήμη αντίρρηση) [Αυτός ο τίτλος είναι γραμματικά εσφαλμένος και στο γερμανικό πρωτότυπο. Σημείωση της μεταφράστριας]

Ό,τι συμβάλλει στη διαφώτιση της σκέψης τους το εξηγώ στους ανθρώπους στη γη μέσω του εσωτερικού λόγου, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας του καθένα και το ανάγκη του. Αλλά δεν είναι ανάγκη να ξέρει τα πάντα όσο είναι ακόμα στη γη, όσο δεν έχει ακόμα πετύχει το βαθμό της αγάπης που τον κάνει ικανό να υποδεχτεί τη σοφία με πλήρη αφθονία.

Συμφέρει ωστόσο περισσότερο τον άνθρωπο να έχει λιγότερες γνώσεις παρά να πορευτεί στην πλάνη, και για αυτό θέλω πάντα να δίνω εξηγήσεις όπου υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί ο άνθρωπος μέσα σε παραπλανημένη σκέψη, να προσπαθήσει να διεισδύσει διανοητικά σε γνώσεις που μπορεί να παραλάβει μονάχα μέσω της καρδιάς πάνω στο δρόμο της αγάπης. . .  Είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να θεωρείται ο κόσμος με όλα όσα υπάρχουν πάνω και μέσα του δικό Μου έργο, θέλημά Μου που έγινε μορφή, και στο να θεωρείται μην υπαρκτός στην πραγματικότητα, δημιούργημα της φαντασίωσης ανθρώπινων αισθήσεων που μπορεί να δημιουργηθεί από τον κόσμο των σκέψεων του ανθρώπου και που δεν έχει καμία υπόσταση παρά μόνο εκείνη που του δίνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Η ύλη καθ’εαυτή είναι μάλιστα εφήμερη, αλλά είναι παρ’όλα αυτά δικό Μου έργο που υπάρχει όσον καιρό διατηρείται από το θέλημά Μου.

Η ύλη είναι επίσης κάτι πνευματικό, στο οποίο έδωσα μια μορφή, είναι επίσης σταθμός δύναμης της δύναμης της αγάπης Μου που εκρέει αιώνια από Μένα. . .  Είναι κατά κάποιον τρόπο μια μορφή που υποδέχεται τη δύναμή Μου, όπως και η ίδια η μορφή είναι ταυρόχρονα στερεοποιημένη από το θέλημά Μου δύναμη. . .  Η ύλη είναι αληθινή όσον καιρό τη βλέπετε, αλλά δεν είναι άφθαρτη ως μορφή. Αφού μόλις το θέλημά Μου αποσύρεται από αυτή τη μορφή, αυτή διαλύεται, και μάλιστα και πάλι σε πνευματικές ουσίες, τις οποίες μέσω του θελήματός Μου στερεοποιώ εκ νέου, όσον καιρό η εξέλιξη του ακόμα ανώριμο πνευματικό έχει ακόμα ανάγκη μια εξωτερική μορφή.

Λοιπόν η ύλη είναι μάλιστα εφήμερη, και τη διάλυσή της μπορείτε να παρατηρήσετε με τα δικά σας μάτια. Αλλά όσον καιρό τη βλέπετε είναι και πραγματική, είναι παρόν και Με αποδείχνει τον Ίδιο, δηλαδή μαρτυρεί το δημιουργικό Μου θέλημα και τη δημιουργική Μου δύναμη. Και αν ξέρετε για τον προορισμό κάθε ύλης, κάθε έργου της δημιουργίας, τότε θα εκτιμήσετε την ύλη και θα της δώσετε τη δυνατότητα να εκπληρώσει τον προορισμό της. Ωστόσο δεν θα έπρεπε να αγαπάτε την ύλη, δηλαδή να την επιδιώξετε και να προσπαθήσετε να την κάνετε ιδιοκτησία σας. . .  Αφού πρόκειται μόνο για την εξωτερική μορφή του ακόμα εντελώς ανώριμο πνευματικό, το οποίο θα έπρεπε και μπορείτε μάλιστα να βοηθήσετε μέσω σωστής χρήσης της ύλης, το οποίο όμως ως κάτι που βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο από το δικό σας εξελιχτικό επίπεδο δεν θα έπρεπε να επιδιώξετε για να μην κινδυνέψετε οι ίδιοι.

Τίποτα απ’ό,τι δημιούργησα δεν είναι χωρίς νόημα και σκοπό – γιατί δηλαδή θα έπρεπε να βάλω αυταπάτες μπροστά στα μάτια σας, στις οποίες θα έλειπε κάθε σκοπιμότητα;. . .  Έτσι όπως το κορμί σας ως ύλη είναι φορέας της ψυχής σας, του πνευματικού που θα έπρεπε να εξελιχτεί ανοδικά, έτσι και κάθε άλλο ορατό έργο της δημιουργίας είναι φορέας πνευματικών στοιχειών, μόνο σε διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης, παρόλο που είναι εφήμερο. Όσον καιρό μπορείτε να το δείτε πρόκειται για το θέλημά Μου που έχει γίνει μορφή. Μπορεί μάλιστα να γίνει η ανοδική ανάπτυξη και μέσα σε καθαρά πνευματικές δημιουργίες, αλλά η γη είναι ιδιαίτερη σχολή του πνεύματος, και τα δημιουργήματά της έχουν ιδιαίτερο σκοπό και είναι επίσης αποτελεσματικά. . .  Τα πνευματικά όντα που βρίσκονται πολύ μακριά Μου, που βρίσκονται στην έσχατη απόσταση από Μένα τοποθετούνται μόνα τους εκτός του κυκλώματος της αγάπης Μου και συνεπώς αποστερούν τον εαυτό τους από την παροχή της δύναμής Μου. . .

Και το πνευματικό στο οποίο λείπει η δύναμη σκληραίνει. . .  Γίνεται δηλαδή το ίδιο ύλη· και από αυτό γίνεται πιο κατανοητή η εξήγηση ότι η ύλη είναι πνευματικό που έχει σκληρύνει, στο οποίο όμως ωστόσο προσφέρεται από την αγάπη και τη σοφία Μου η δυνατότητα να λυτρωθεί, να εξελιχτεί ανοδικά, να μπει και πάλι στο κύκλωμα της αγάπης Μου και επομένως επίσης να παραλάβει δύναμη, πρώτα σε μειωμένο και αργότερα σε αυξημένο βαθμό, κάτι που σημαίνει μαλάκωμα της ύλης. . .  Και αυτό θα σας κάνει επίσης κατανοητή τη διαφορετικότητα της δημιουργίας, από τον κόσμο των πετρών στον κόσμο των φυτών, των ζώων ανοδικά μέχρι τον άνθρωπο. Το εφήμερο του επίγειου, της ύλης δεν είναι δηλαδή απόδειξη για την ουτοπία εκείνης, αφού εξωπραγματικό είναι μονάχα ό,τι στερείται οποιασδήποτε πνευματικής ουσίας, αλλά τότε δεν σας είναι πια ορατό. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3912                23-10-1946

Η εξολόθρευση και η καταστροφή της ύλης είναι εναντίον της τάξης του Θεού. . .

Όπως το πνευματικό μέσα στην ύλη συμπεριφέρεται απέναντι στην ίδια, έτσι ακριβώς πρέπει να αξιολογηθεί αυτή η ύλη. . .  Αν το πνευματικό νιώθει την ύλη σαν δεσμά, τότε προσπαθεί να ξεφύγει απ’αυτήν, προσπαθεί να τη σπάσει. Και έτσι η ύλη τα καταφέρνει ν’αλλάξει η βούληση του πνευματικού, να αποφασίσει το πνευματικό να υπηρετήσει για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του. Το πνευματικό λοιπόν νιώθει την ύλη σαν καταδίκη. . .  Ο άνθρωπος όμως με τη λάθος σκέψη και βούλησή του επιδιώκει την ύλη, την οποία θα έπρεπε να ξεπεράσει κατά τη διάρκεια της σύντομης περιόδου της επίγειας του πορείας.

Ο άνθρωπος μπορεί με ελεύθερη θέληση να αποδεσμευτεί από την ύλη. Μόνο το σωματικό περίβλημα περιστοιχίζει ακόμα το πνευματικό μέσα του, και αυτό το περίβλημα δεν είναι πια τόσο βαρύ, έτσι ώστε ο άνθρωπος μπορεί να το αντέξει και το νιώθει λιγότερο σαν δεσμά όταν η θέλησή του είναι δραστήρια προς τη σωστή κατεύθυνση. Μόνο η λάθος προσανατολισμένη θέληση κάνει αισθητά τα δεσμά, επειδή τότε η αγάπη και η σοφία του Θεού του δείχνει ότι η επιδίωξή του είναι λανθασμένη, επειδή μέσω σωματικών δυσκολιών θα έπρεπε να καταλάβει πάνω στον εαυτό του πως η ύλη δεν έχει καμία αξία, για να τη θεωρήσει ασήμαντη και να προσέξει μόνο το πνευματικό.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής ο άνθρωπος έχει συνέχεια επαφή με την ύλη, γιατί θα πρέπει να τη βοηθήσει, δηλαδή το πνευματικό μέσα στην ύλη, να απελευθερωθεί από αυτήν. . .  γιατί θα πρέπει να δημιουργήσει για την ύλη μια δυνατότητα να εκπληρώσει το υπηρετικό της σκοπό. . .  δηλαδή γιατί θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσει με το σωστό τρόπο. Ο στόχος της αγάπης της καρδιάς δεν πρέπει να είναι η ύλη, αλλά η αγάπη για το αλύτρωτο μέσα στην ύλη θα πρέπει να παρακινήσει τον άνθρωπο να αξιοποιήσει την ύλη και να δημιουργήσει απ’αυτήν και πάλι μορφές που έχουν νόημα και είναι σκόπιμες για τη διατήρηση και την ύπαρξη άλλων δημιουργημάτων, για ανθρώπους και ζώα. . .

Για αυτό η εξολόθρευση και η καταστροφή της ύλης είναι εναντίον της τάξης του Θεού, όσο ο σκοπός τέτοιας καταστροφής δεν είναι η αναμόρφωση σε δημιουργήματα που είναι ευλογία για τον πλησίον. Μόνο για αυτό το σκοπό μπορεί να επιθυμηθεί και να χρησιμοποιηθεί η ύλη. Ποτέ όμως ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να επιδιώξει να πλουτίσει μέσω της ύλης· ποτέ η απόκτησή της δεν θα έπρεπε να τον εμποδίσει από τις πνευματικές προσπάθειες, δηλαδή ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να προτιμήσει την επιθυμία για επίγεια ιδιοκτησία από την επιδίωξη πνευματικών αγαθών. Αφού τότε παραγνωρίζει την πραγματική ουσία της ύλης, η οποία περιέχει μέσα της ανώριμα πνευματικά στοιχεία που βρίσκονται ακόμα στην αρχή της ανάπτυξής τους.

Η αργή ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού που βρίσκεται σε έσχατη απόσταση από τον Θεό μπορεί να γίνει μονάχα με δεμένη θέληση, γιατί αυτό το πνευματικό κάνει συνέχεια κατάχρηση της ελεύθερης θέλησής του και δεν θα μπορούσε ποτέ να γυρίσει στον Θεό. Πρέπει η λανθασμένη θέληση του πνευματικού να οδηγηθεί σε μια κατεύθυνση, την οποία ωστόσο δεν χρειάζεται να πάρει αν θέλει να αντιταχτεί. . .  Πρέπει να ασκηθεί μια πίεση πάνω στο πνευματικό την οποία το πνευματικό βρίσκει ανυπόφορη και από την οποία θέλει να ξεφύγει. Το πνευματικό που αρχικά μπορούσε να ενεργήσει ελεύθερα εμποδίζεται στην ενέργειά του μέσω σκληρής αντίθετης θέλησης, και τη σκληρή αντίθετη θέληση του την παρουσιάζει ο Ίδιος ο Θεός μέσω της ύλης, μέσω μιας άκρως σκληρής εξωτερικής μορφής, την οποία το πνευματικό δεν μπορεί να σπάσει, επειδή στην κατάστασή του μακριά από τον Θεό δεν έχει καθόλου δύναμη.

Για το πνευματικό που είναι γεμάτο δύναμη η ύλη δεν είναι εμπόδιο αλλά μπορεί να διαλυθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν το πνευματικό μέσα στην ύλη να νιώσει την αδυναμία του, αλλιώς δεν θα επιδίωκε ποτέ την προαιώνια Πηγή της δύναμης. Και όσον καιρό είναι εντελώς ανυπότακτο στον Θεό παραμένει μέσα στην αδύνατη, δηλαδή νεκρή κατάσταση, ώσπου να μειώσει μόνο του την αντίστασή του, ώσπου να είναι πρόθυμο για μια υπηρετική δραστηριότητα για να βελτιώσει λίγο τη βασανιστική του κατάσταση. Όσο πιο σκληρή είναι η ύλη, τόσο πιο ανυπότακτο στον Θεό πνευματικό περιέχει μέσα της, και τόσο πιο βλαβερά αποτελέσματα έχει η επιδίωξη τέτοιας ύλης πάνω στον άνθρωπο.

Μόνο όταν η αντίσταση στον Θεό έχει μειωθεί αρκετά, είναι πιο μαλακή και η εξωτερική μορφή, και το πνευματικό μπορεί να ξεφύγει από την εκάστοτε μορφή του μετά από όλο και πιο σύντομο χρονικό διάστημα, για να δώσει τελικά ως άνθρωπος την τελευταία δοκιμασία της θέλησής του στη γη, όπου το πνευματικό είναι μεν ακόμα περιστοιχισμένο από ένα υλικό περίβλημα, το οποίο όμως δεν εξαναγκάζει πια καθόλου τη θέλησή του, την οποία ωστόσο πρέπει τότε να χρησιμοποιήσει σωστά για να απελευθερωθεί από το υλικό του περίβλημα και να μπει ξανά στο πνευματικό βασίλειο ως τελείως ελεύθερο ον, για να πετύχει και πάλι την πρωταρχική του κατάσταση, όπου θα είναι δραστήριο με δημιουργικό και διαμορφωτικό τρόπο όπως είναι ο προορισμός του. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3913                24-10-1946

Τίποτα δεν είναι χωρίς νόημα και σκοπό. . .

Δραστηριότητα. . .

Δημιουργίες σε μινιατούρα. . .

Χωρίς νόημα και σκοπό δεν είναι τίποτα, ούτε το πιο μικρό έργο της δημιουργίας που προήρθε από τα χέρια Μου. Μόνο που το νόημα και ο σκοπός δεν είναι πάντα φανερά στους ανθρώπους, και για αυτό έχουν αμφιβολίες σχετικά με τη σκοπιμότητα συγκερκιρμένων δημιουργημάτων. Αν είχατε την πνευματική όραση θα βλέπατε μια απίστευτη δραστηριότητα παντού, δεν θα βλέπατε τίποτα που παραμένει άπρακτο, αφού ακόμα και τη φαινομενικά νεκρή ύλη, το πιο σκληρό πέτρωμα, τα ζωντανεύουν αμέτρητα όντα, τα οποία ενεργούν έντονα και προκαλούν μια αργή αλλαγή εκείνου που φαίνεται άψυχο στα μάτια σας.

Αλλά μονάχα στο πνευματικό μάτι είναι φανερά τέτοια πράγματα, γιατί πρόκειται για πνευματική ενέργεια και η επίγεια δραστηριότητα που μπορείτε να παρακολουθήσετε με τα σωματικά σας μάτια ξεκινά μόνο όταν το πνευματικό έχει πετύχει ένα συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας. Ωστόσο και η ύλη που φαίνεται άπρακτη υπηρετεί καθ’όσον ευνοεί την ανάπτυξη εκείνου που είναι φυλακισμένο μέσα της, και καθ’όσον προσφέρει δυνατότητα ζωής για αμέτρητους έμβιους οργανισμούς ελάχιστης διάστασης, τους οποίους τα μάτια σας επίσης δεν μπορούν να δουν.

Η ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού προϋποθέτει αμέτρητες φάσεις για τις οποίες έχετε μόνο λίγες γνώσεις, ακόμα και αν ο σκοπός και το νόημα των έργων της δημιουργίας σας είναι κατανοητά. Πριν να έχει φτάσει το πνευματικό στο βαθμό όπου το περίβλημά του δείχνει ζωή, όπου δηλαδή μπορεί να κατοικήσει μέσα σε εκείνους τους έμβιους οργανισμούς που είναι ορατοί στο ανθρώπινο μάτι, έπρεπε να περάσει μέσα από αμέτηρτες άλλες μορφές μέσα στα δημιουργήματα σε μινιατούρα για τα οποία έχετε γνώση μεν, τα οποία όμως δεν μπορείτε να δείτε με το γυμνό μάτι.

Αυτά τα πιο μικρά και μικροσκοπικά δημιουργήματα όμως δεν μπορείτε παρ’όλα αυτα να θεωρείτε χωρίς νόημα και σκοπό, ακόμα και αν ο σκοπός τους σας είναι κρυμμένος, αφού η αγάπη Μου δεν δημιουργεί τίποτα που να μην έχει έναν προορισμό προσωρινά ή και για την αιωνιότητα. Και συνεπώς μπορείτε να συμπεράνετε από αυτό ότι το θέλημά Μου μένει ασταμάτητα δραστήριο για να δημιουργήσει νέα πράγματα, επειδή το κάθε έργο των χεριών Μου υπηρετεί την οριστική λύτρωση εκείνου που φυλακίστηκε για το σκοπό της ανάπτυξής του στα ύψη.

Αφού με ελεύθερη θέληση αυτή η ανάπτυξη δεν θα γινόταν ποτέ, και επομένως για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πνευματικό είναι υποταγμένο στο αναγκαστικό νόμο. . .  Δηλαδή ανάλογα με το θέλημά Μου πρέπει να κάνει μια υπηρετική δραστηριότητα που ανταποκρίνεται στην εξωτερική του μορφή. . .  Αλλά πρέπει πάντα πρώτα να προθυμοποιηθεί, αλλίως δεν γίνεται αποδεκτό για αυτές τις υπηρετικές δραστηριότητες, έτσι ώστε δηλαδή πρέπει πρώτα να παρατήσει την αντίστασή του πριν να του δώσω τη δυνατότητα μιας ανοδικής ανάπτυξης. Και επιπλέον θα καταλάβετε ότι η ύλη ως μέσο για τη λύρωση του πνευματικού θα πρέπει να σεβαστεί με το να μην καταστραφεί θρασιά ή να κρατηθεί μακριά από το υπηρετικό της καθήκον, είτε σας φαίνεται νεκρή, είτε είναι φορέας έμβιων οργανισμών κάθε είδους. . .

Το για τι έχετε δικαίωμα, το τι μπορείτε να καταστρέψετε χωρίς να  πρέπει να λογοδοτήσετε, θα το καταλάβετε συναισθυματικά, και ό,τι καταστρέφετε για να του δώσετε μια νέα μορφή που θα πρέπει ξανά να εκπληρώσει το υπηρετικό της σκοπό, θα επιδοκιμαστεί από Μένα και θα είναι ευλογημένο. . .  Αλλά μην θεωρήσετε τίποτα χωρίς νόημα και σκοπό, αφού σε κάθε έργο της δημιουργίας, ακόμα και στο πιο μικροσκοπικό, κυριάρχησε η σοφία και η αγάπη Μου και ενέργησε το θέλημά Μου. . .  Ανθρώπινα δημιουργήματα μπορούν μάλιστα να προκύψουν από έλλειψη σοφίας και αγάπης, θεϊκά δημιουργήματα όμως ποτέ, και αν θεωρείτε κάθε ύλη, κάθε έμβιο οργανισμό θεϊκή δημιουργία, θα τα σεβαστείτε και θα τα βοηθήσετε να λυτρωθούν. . .

                                                                                                                                  Αμήν                         

3915                26-10-1946

Η ανάγκη του συνανθρώπου είναι κίνητρο για έμπρακτη αγάπη. . .

Οι περιπτώσεις όπου βλέπετε την ανάγκη του συνανθρώπου και όπου αγγίζεται απ’αυτήν η καρδιά σας θα πρέπει πάντα να σας είναι κίνητρο για έμπρακτη αγάπη, για να φουντώσει η φλόγα της αγάπης μέσα σας και να έχετε την επιθυμία να ζεστάνετε και την καρδιά του συνανθρώπου, για να μειωθεί η ανάγκη του πνευματικά και επίγεια. Αφού ό,τι δεν κάνετε από αγάπη είναι χωρίς αξία για την ανοδική σας ανάπτυξη. Δίχως να περιμένετε αμοιβή πρέπει να κάνετε καλό στο διπλανό σας, μονάχα ωθημένοι από το συναίσθημα να θέλετε να βοηθήσετε και να μειώσετε την ανάγκη. Όποιος κάνει έργα αγάπης για τον πλησίον για μια αμοιβή βρίσκεται ακόμα πάρα πολύ μέσα στη φιλαυτία και η ψυχή του δεν έχει ακόμα καταλάβει το σκοπό της ζωής. . .  να διαμορφωθεί δηλαδή σε αγάπη.

Όποιος είναι δραστήριος στην αγάπη για μια αμοιβή έχει ήδη πάρει την επίγεια του αμοιβή και δεν μπορεί πια να περιμένει πνευματική αμοιβή. Όποιος όμως ασκεί την αγάπη ωθημένος από την καρδιά το κάνει χωρίς να σκεφτεί την αμοιβή, ακόμα και αν του είναι εγγυημένη η πνευματική αμοιβή. Και αυτή είναι η σωστή αγάπη που μόνο δίνει χωρίς να θέλει να πάρει, και η οποία ωστόσο παίρνει, περισσότερο απ’ό,τι δίνει.

Και για αυτό πρέπει και να περάσει η μεγάλη ένδεια από τη γη για να παρακινήσει τη σωστή αγάπη να φουντώσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, οι οποίοι είναι συχνά πάρα πολύ αδρανείς για να σκαλίσουν τη σπίθα που σιγοκαίει μέσα τους έτσι ώστε να γίνει φωτεινή φλόγα. Πολλή δυστυχία και ανάγκη θα μπορούσαν να ανακουφιστούν στη γη μέσω σωστής έμπρακτης αγάπης, και η πνευματική άνοδος θα ήταν εγγυημένη για τις ψυχές. Αλλά οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές περνούν αδιάφορα τη δυστυχία των συνανθρώπων, και έτσι δεν σημεινώνεται καμία ανοδική ανάπτυξη αλλά μάλλον στασιμότητα και οπισθοδρόμηση, και με αυτό τον τρόπο η ανάγκη στη γη αυξάνεται όλο και περισσότερο.

Ο σπινθήρας του θεϊκού Πνεύματος περιμένει κρυμμένος μέσα σε κάθε άνθρωπο, και επομένως ο κάθε άνθρωπος δημιουργήθηκε ικανός για την αγάπη, αλλά αν επιτρέπει να φθίνει το πιο πολύτιμο μέσα του, θα μείνει μόνο μια παραμορφωμένη εικόνα εκείνου που κάποτε ήταν τέλειο ως δημιούργημα του Θεού. Αφού όσο λείπει η αγάπη στο δημιουργημένο ον δεν υπάρχει πια τίποτα θείο μέσα του. Η παραμικρή συγκίνηση από τη μοίρα του συνανθρώπου όμως ανάβει τον θεϊκό σπινθήρα της αγάπης και το ον έχει σωθεί για την αιωνιότητα, αν ακολουθεί το πιο εσωτερικό του συναίσθημα και επομένως προσφέρει την αγάπη του στον συνάνθρωπο, πρόθυμο για βοήθεια.

Από το μικρό σπινθήρα μπορεί να γίνει φωτεινή φλόγα, και η φλόγα θα ενωθεί με την αιώνια Φωτιά. . .  ο άνθρωπος θα μετουσιωθεί σε αγάπη, όπως είναι προορισμός του στη γη. Και αν η μεγάλη επίγεια ανάγκη καταφέρνει τέτοιο, έχει αμέτρητη αξία για τις ψυχές στις οποίες λείπει ακόμα η αγάπη, και η μεγάλη ανάγκη θα αναγνωριστεί κάποτε ως μεγάλη χάρη του Θεού, όταν το ον θα έχει περάσει με επιτυχία την επίγεια ζωή. Όποιος δίνει με αγάπη δεν θα πρέπει ποτέ να φοβηθεί να ξοδευτεί, αφού το δώρο του θα του ανταποδοθεί, και στη γη και στην αιωνιότητα. Όποιος μοιράζεται το λίγο που έχει με έναν πιο φτωχό δεν θα χρειαστεί να φοβηθεί καμία ανάγκη, αφού με εκείνον μοιράζεται ο Θεός, και το δώρο Εκείνου είναι πράγματι χιλιαπλάσια πιο πολύτιμο. . .

Όποιος δίνει με μια καρδιά γεμάτη αγάπη θα ξυπνήσει και την ανταπόδοση της αγάπης, και το τι σημαίνει το ότι αυξάνεται η αγάπη μέσα της δεν το καταλαβαίνετε. Αλλά αρπάζετε από τον Σατανά αυτό που πιστεύει ότι το έχει ήδη κερδίσει· δίνετε πίσω στη ζωή αυτό που ήταν νεκρό· διοχετεύετε δύναμη εκεί όπου λείπει, και με αυτό τον τρόπο κάνετε τις μεγαλύτερες ελεημοσύνες στην ψυχή του συνανθρώπου, ο οποίος είναι τότε επίσης ικανός και πρόθυμος για την αγάπη και κάνει το καλό για χάρη του καλού. Και αν καταλαβαίνετε αυτό θα καταλάβετε επίσης τη μεγάλη επίγεια ανάγκη, θα τη θεωρήσετε συντυχία του Θεού και θα την ανεχτείτε με αφοσίωση στο θέλημά Του· θα προσπαθήσετε να την ελέγξετε μέσω έμπρακτης αγάπης και έτσι θα είστε δραστήριοι με λυτρωτικό τρόπο και την τελευταία εποχή, αφού μονάχα η αγάπη είναι το μέσο της λύτρωσης, μονάχα η αγάπη σας δίνει ελευθερία, δύναμη και φως. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3916                27-10-1946

Ο ύπνος του θανάτου. . .

Αφύπνιση από τους τάφους κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. . .

Οι πεθαμένοι αναπαύονται μόνο σωματικά, δηλαδή το κορμί έχει απαλλαχτεί από κάθε επίγεια δραστηριότητα και το γήινο-υλικό εκπληρώνει τον προορισμό που του έχει ανατεθεί από τον Δημιουργό, με το να ακόμα και στη διαδικασία της διάλυσής του προσφέρει τόπος διαμονής σε αμέτρητους έμβιους οργανισμούς ώσπου να έχει εξατμιστεί τελείως ως πνευματική ουσία. Η ψυχή του ανθρώπου όμως δεν συμμετέχει πια στην κατάσταση ανάπαυσης του κορμιού. Μπορεί μάλιστα να παραμένει στον άλλο κόσμο χωρίς δραστηριότητα, αλλά αυτή η κατάσταση δεν είναι κατάσταση ανάπαυσης, αλλά μια κατάσταση της ανήμπορης επίγνωσης της ύπαρξής της, μια κατάσταση της ύψιστης αδυναμίας, η οποία είναι βασανιστική επειδή τη νιώθει η ψυχή συνειδητά.

Για αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια ανάπαυση των πεθαμένων και ακόμα λιγότερο στην περίπτωση των ψυχών που έχουν πετύχει ένα βαθμό της τελειότητας που τους επιτρέπει την είσοδο σε σφαίρες του φωτός. Αφού εκείνες οι ψυχές είναι ασταμάτητα δραστήριες και είναι μακάριες μέσα στη δραστηριότητά τους. Και για αυτό το λόγο είναι λάθος να μιλήσει κανείς για τον ύπνο των πεθαμένων μέχρι την αφύπνησή τους την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. . .  Θα ξυπνήσουν οι πνευματικά νεκροί στη γη από τον ύπνο τους όταν θα αναγνωρίσουν τον Θεό με το μεγαλείο και την εξουσία Του και όταν θα πρέπει να λογοδοτήσουν μπροστά στη δικαιοσύνη Του. Αλλά αυτή η αφύπνηση θα είναι τρομερή.

Και έτσι ο Θεός θα ζητήσει το λόγο από πολλούς που αναπαύονται μέσα στους τάφους, σωματικά και πνευματικά, που είναι ήδη στις σφαίρες του άλλου κόσμου, επειδή προτιμούν την ησυχία του θανάτου από τη δραστηριότητα που ματρυρεί τη ζωή. . .  Και εκείνες οι ψυχές θα καταδικαστούν σε εκ νέου φιλάκυση μέσα στην ύλη την ημέρα της κρίσης, για να μπορέσουν τότε να γεύσουν την κατάσταση της ανάπαυσης η οποία τους φαινόταν επιθυμητή και από την οποία μπόρεσαν όμως να ξεφύγουν. Αφού αν μια ψυχή οπισθοδρομεί στην ανάπτυξή της στο επέκεινα επιδιώκει μόνη της την ύλη, και ο Θεός ανταποκρίνεται στη βούλησή της. . .  Έτσι πρέπει να καταλάβει κανείς την αφύπνηση από τους τάφους κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. . .

Το σαρκικό σώμα θα έχει μάλιστα βρει την κατάσταση ανάπαυσής του καθ’όσον δεν χρειάζεται πια να υπηρετήσει την ψυχή, αλλά και οι πνευματικές ουσίες του πρέπει να συνεχίσουν να εκπληρώνουν το σκοπό τους ανάλογα με τον θεϊκό προορισμό. Οι ψυχές όμως είναι αξιολύπητες αν δεν μπορούν να μπουν μέσα στην κατάσταση της ζωής μετά το θάνατο του κορμιού. Και η αφύπνιση κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας πρέπει να την καταλάβει κανείς μόνο κατά τον τρόπο ότι οι άνθρωποι που ζουν στη γη θα καταλάβουν ξαφνικά, ότι θα ξυπνήσουν από τον πιο βαθύ πνευματικό ύπνο, αλλά αυτό θα σημάνει την καταδίκη των κακών. Αφού οι καλοί, οι άνθρωποι που είναι στραμμένοι στον Θεό και εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού ξέρουν για την κατάσταση της ζωής μετά το σωματικό θάνατο και δεν φοβούνται το τελευταίο, και μάλιστα θα μπουν στην αιώνια ζωή.

Αλλά την εκ νέου πορεία ανάπτυξης στη νέα Γη μέσα από τα δημιουργήματά της θα πρέπει να διανύσουν και πολλές ψυχές που αποβίωσαν από τη γη πριν από πολλά χρόνια και που είχαν πάρα πολύ χρόνο στο πνευματικό βασίλειο ν’αλλάξουν τη βούλησή τους και να γίνουν δραστήριες, οι οποίες όμως παρέμειναν στην αδύνατη κατάστασή τους και προτίμησαν την ησυχία του θανάτου και για αυτό έχασαν όλο και περισσότερη δύναμη, έτσι ώστε το πνευματικό σκλήρυνε και είναι έτοιμο για το εκ νέου δέσιμο μέσα σε επίγεια δημιουργήματα. Αυτές οι ψυχές θα ανασταθούν κατά κάποιον τρόπο, αφού σε αυτές θα δοθεί μια καινούρια δυνατότητα να φτάσουν στο φως της ημέρας, αν και μετά από ασύλληπτα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ό,τι είναι νεκρό στο πνεύμα θα ξυπνήσει κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, δεν θα αφυπνιστεί όμως στη ζωή αλλά στην καταδίκη. . .  Μακάριοι όσοι δεν αναπαύονται μέσα σε αυτό το θανάσιμο ύπνο, μακάριοι όσοι είναι ασταμάτητα δραστήριοι στη γη ή στο πνευματικό βασίλειο και η δραστηριότητα των οποίων δεν αποτελείται από κοσμικούς κόπους, αλλά υπηρετεί την πνευματική τους ανάπτυξη. . .  μακάριοι όσοι ζουν μέσα στο πνεύμα, όσοι δεν αφήνονται στον ύπνο της νωθρότητας, όσοι δεν ψάχνουν την ησυχία, αφού θα ζήσουν μέσα σε ευδαιμονία και δεν θα χρειαστούν να φοβηθούν την ημέρα της αφύπνησης. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3918                29-10-1946

Ανιδιοτελής υπηρέτηση σε όλες τις περιστάσεις της ζωής. . .

Φτώχεια. . .

Η προθυμία του ανθρώπου να δίνει. . .

Ό,τι κάνετε να το εκτελέσετε με την επίγνωση του ότι εκπληρώνετε με αυτό τον τρόπο το θεϊκό θέλημα. Για αυτό πρέπει να αφήσετε στην κρίση Του ολόκληρη τη σκέψη, την ομιλία και την πράξη σας· πρέπει να ζητήσετε την ευλογία Του για εκείνες και να εμπιστευτείτε δηλαδή πλήρως στη θεϊκή Του ηγεσία. . .  πρέπει να υποταχτείτε τον τρόπο ζωής σας εντελώς στο θέλημά Του, δηλαδή να θέλετε να Του είναι αυτός ευχάριστος και να επιδιώχνετε πάντοτε να κερδίσετε την αγάπη Του. Τότε δεν θα μπορέσετε ούτε να σκεφτείτε ούτε να μιλήσετε ούτε να ενεργήσετε αντίθετα στον Θεό, και η πορεία σας στη γη πράγματι δεν θα είναι ανεπιτυχής για τις ψυχές σας.

Το θέλημα του Θεού όμως εκπληρώνετε αν κάνετε τις εντολές της αγάπης γνώμονα του τρόπου ζωής σας, αφού τότε τηρείτε το πιο σημαντικό νόμο και ο Θεός θα σας ευλογήσει, πνευματικά καθώς και επίγεια. Ο σκοπός της ύπαρξής σας στη γη είναι να υπηρετήσετε ανιδιοτελώς, και μπορείτε να το κάνετε σε όλες τις περιστάσεις της ζωής: αν είστε φτωχοί ή πλούσιοι, μεγάλοι ή μικροί, ευυπόληπτοι και ισχυροί ή μην εντυπωσιακοί και αδύναμοι. . .  Μπορείτε πάντοτε να υπηρετήσετε αν μόνο θέλετε να υπηρετήσετε. Σε κάθε άνθρωπο δίνονται αρκετές δυνατότητες να δράσει με υπηρετική αγάπη για τον πλησίον, και κανείς δεν θα έπρεπε να πιστέψει ότι έχει ανάγκη μόνο να πάρει και να αναβάλει την προθυμία του να δίνει γιατί δήθεν δεν έχει τίποτα για να μπορέσει να δώσει. . .

Ακόμα και ο πιο φτωχός μπορεί να δίνει. . .  αφού αν δεν έχει καθόλου υλικά αγαθά μπορεί ωστόσο να δίνει αγάπη και με αυτό τον τρόπο να ξυπνήσει την ανταπόδοση της αγάπης. . .  μπορεί η θέλησή του να είναι πρόθυμη να δίνει, και τότε η θέλησή του θα αξιολογηθεί ανάλογα με μια καλή πράξη.  Αλλά ο Θεός κοιτάζει πάντοτε μόνο την καρδιά, και κανένα συναίσθημά της δεν Του μένει κρυμμένο. Μια προς τα έξω δήθεν μεγάλη πράξη αγάπης μπορεί ωστόσο να μην έχει καμία αξία μπροστά στον Θεό αν ο άνθρωπος δεν νιώθει μέσα στην καρδιά του την αγάπη την οποία δείχνει φαινομενικά η πράξη. Και το παραμικρό δώρο θα είναι ευχάριστο στον Θεό αν έρχεται από μια καρδιά γεμάτη αγάπη.

Και όποιος είναι πραγματικά δραστήριος στην αγάπη θα θυσιάσει και από τα λίγα που έχει. Δεν θα ρωτήσει φοβισμένος, αλλά θα μοιράσει. . .  Και ό,τι δίνει θα του επιστραφεί πολλαπλάσια, αφού „όπως μοιράζετε, έτσι θα σας μοιραστεί. . .“ λέει ο Κύριος, και ο λόγος Του είναι αλήθεια. Επομένως κανείς δεν θα πρέπει να κρατήσει πίσω με φόβο τα υπάρχοντά του αν προσπαθεί να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα πρέπει να δώσει με χαρούμενη καρδιά, αφού η ενέργεια αγάπης του αποφέρει πολύ μεγαλύτερη ευλογία απ’ό,τι τα λίγα υπάρχοντά του μπορούν να του δώσουν ποτέ, αφού παίρνει επίγεια και πνευματικά ασύγκριτα περισσότερο. . .  ωριμάζει η ψυχή του, οδηγείται πάντα σωστά, αφού ο Θεός ο Ίδιος φροντίζει εκείνους που θέλουν να ζήσουν έτσι όπως Του αρέσει, και επειδή η ηγεσία Του είναι εγγύηση για το ότι θα πετύχει κανείς το στόχο.

Μόνο ένα έχετε ανάγκη, το να ζήσετε στην αγάπη. . .  το να οδηγηθούν η σκέψη και η ομιλία και η πράξη σας πάντα από την αγάπη της καρδιάς και να ζητήσετε γεμάτοι πίστη τη χάρη Εκείνου Που σας έδωσε τη ζωή για την ωρίμανση των ψυχών σας. . .  Με τη χάρη Του και με τη δύναμή Του καταφέρνετε τα πάντα. Ακόμα και μέσα στην πιο μεγάλη σωματική και πνευματική ανάγκη θα μπορέσετε να είστε δραστήριοι με αγάπη αν συνδεθείτε με την Ίδια την αιώνια Αγάπη μέσω της προσευχής, η Οποία σας παρέχει αμέτρητη δύναμη και χάρη επειδή θέλετε να Την πλησιάσετε μέσω ενέργειας με αγάπη. . .

                                                                                                                                              Αμήν 

 

3919                31-10-1946

Οι φορείς του φωτός είναι „προστατευμένοι από φωτεινά όντα“ ώσπου να έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους. . .

Προστατευτικός κύκλος. . .

Όσοι στέκονται στο φως δεν χρειάζονται να φοβηθούν το σκοτάδι. Και έτσι και οι φορείς της αλήθειάς Μου δεν χρειάζονται να φοβηθούν τις μηχανορραφίες των σκοτινών δυνάμεων, τις διαταγές και τα μέτρα τους, παρόλο που αυτά γεννήθηκαν από το πιο βαθύ μίσος, παρόλο που επενεργούν πάνω στις ψυχές των ανθρώπων σαν απειλητικά φαντάσματα. Οι φορείς του φωτός θα μείνουν αβλαβείς, αφού βρίσκονται κάτω από την προστασία Μου. Και πράγματι θα σας δώσω μια ασφαλή συνοδεία, ακόμα και αν πορευτείτε ανάμεσα σε διαβόλους. . .  Αφού το σκοτάδι δεν εκτοπίζει το λαμπερό φως που σας περιστοιχίζει, το οποίο μεν ανθρώπινα μάτια δεν μπορούν να δουν, από το οποίο όμως φεύγει το χαμηλό πνευματικό, γιατί μέσα στο φως αναγνωρίζει και τον Κύριό του, με τον Οποίο δεν θέλει να έχει επαφή.

Για αυτό φορέας του φωτός μπορεί χωρίς φόβο να αντιμετωπίσει εκείνους που θέλουν να του κάνουν κακό. Θα επμοδίσει τις προθέσεις τους, αυτοί θα υποχωρήσουν, αν και μετά απειλές και κατάρες. Αφού νιώθουν την υπεροχή εκείνου, παρόλο που δεν θέλουν να την αναγνωρίσουν επίγεια. Επειδή σ’έναν φορέα του φωτός συμπαραστέκονται πολλά φωτεινά όντα σε κάθε δύσκολη περίσταση της ζωής, γιατί δεν επιτρέπουν μια αποστολή που είναι πάρα πολύ επείγουσα να κινδυνεύσει από ανθώπινη θέληση, οδηγημένη από τον αντίπαλο. Αν ο Ίδιος επιλέγω εργάτες για αυτή την επίγουσα αποστολή, ολόκληρο το φωτεινό βασίλειο κάνει τα παν να προστατέψει εκείνους τους εργάτες, επειδή το θέλημά Μου διαποτίζει όλα τα όντα που ανήκουν στη βασιλεία Μου.

Και η δύναμη εκείνων των όντων είναι πράγματι πιο ισχυρή απ’ό,τι οι δυνάμεις του σκοταδιού, αν και στη γη αυτό δεν είναι τόσο φανερό. Αλλά οι ίδιοι οι φορείς του φωτός θα έπρεπε να ξέρουν ότι είναι απαραβίαστοι από τους δυνάμεις που Μου συμπεριφέρονται εχθρικά. . .  Για αυτό θα έπρεπε να είναι χωρίς φόβο. Ένας προστατευτικός κύκλος τους περιβάλλει, μπροστά στον οποίο κάνει πίσω φοβισμένο κάθε σκοτεινό ον, αν δεν θέλει να προκαλέσει Εμένα τον  Ίδιο. Μόνο όταν η αποστολή του φορέα του φωτός έχει εκπληρωθεί, όταν έχει έρθει η ώρα της αποβίωσής του, ανοίγω αυτό το προστατευτικό κύκλο, αλλά προς την καταδίκη και προς την αιώνια τιμωρία της κόλασης εκείνου που θα τον σπάσει. . .  για τον φορέα του φωτός όμως προς την αυξημένη μακαριότητα. . .

Όσον καιρό ενεργεί στη γη με εντολή Μου μπορεί να τολμήσει να μπει ανάμεσα σε διαβόλους και να τους επισημάνει τις αμαρτωλές πράξεις τους. Δεν θα μπορέσουν να τον σκοτώσουν γιατί είναι ο απόστολός Μου, ο υπηρέτης Μου, ο αγγελιοφόρος Μου, που μεταδίδει καθαρά πνευματικές γνώσεις στους ανθρώπους στη γη για να τους αρπάξει πριν να πέσουν στην άβυσσο της καταστροφής. Και αυτή η γνώση θα έπρεπε να του δώσει κουράγιο και δύναμη, θα πρέπει να πιστέψει σε Μένα και στο λόγο Μου και να είναι πάντα σίγουρος για την παρουσία Μου όσο Με υπηρετεί με ζήλο και κάνει το καθήκον του, όσο είναι πρόθυμος να φέρει το Ευαγγέλιό Μου στον κόσμο, να φέρει το φως στους συνανθρώπους, το οποίο έχει παραλάβει από Μένα τον Ίδιο. . .

Η γη βρίσκεται μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι και πρέπει να φωτιστεί για να βρουν το σωστό δρόμο οι οδοιπόρει της γης. Και όπου λάμπει τέτοιο φως, εκείνα τα όντα που φοβούνται το φως δεν θα εμφανιστούν ποτέ, αλλά θα ξεφύγουν από τη λάμψη του φωτός. . .  Στον πνευματικό κόσμο όμως το φως διαπερνά τα πάντα, η λάμψη του δεν είναι καλυμμένη και για αυτό τα όντα του σκοταδιού το νιώθουν πάντα σαν φως, αλλά δεν το επιδιώκουν. . .  και για αυτό φεύγουν από κάθε φωτεινή λάμψη, επειδή δεν μπορούν να σβήσουν το φως, η λάμψη του όμως τους προκαλεί βάσανα. Αφού πίσω από κάθε φορέα του φωτός στέκομαι Εγώ ως πρωταρχική Πηγή του φωτός. . .  και όπου είμαι Εγώ η εξουσία του κακού έχει πράγματι τσακιστεί. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3920                1-11-1946

Η διαδοχή του Ιησού. . .

Πορεία ζωής μέσα σε αγάπη και αυταπάρνηση. . .

Όποιος δεν είναι πράος και υπομονετικός όπως Εγώ, όποιος δεν κάνει προσπάθεια να Με διαδεχτεί με το να αποβάλλει όλα τα χαρακτηριστικά που προσαρμόζονται στο χαρακτήρα του αντιπάλου Μου, όποις δεν επιδιώκει συνέχεια τις αρετές που θα τον κάνουν θείο ον, εκείνος μάλλον δεν θα πετύχει το στόχο να ενωθεί με τον προαιώνιο Πατέρα, ο Οποίος είναι αγνή αγάπη και ο Οποίος μπορεί να ενωθεί μόνο με εκείνα τα πλάσματα που έχουν γίνει αγάπη όπως ο Ίδιος.

Η πορεία Μου στη γη θα έπρεπε να σας είναι παράδειγμα, αφού ως άνθρωπος ήμουν εκτεθειμένος στους ίδιους πειρασμούς όπως εσείς, επειδή έπρεπε να πάρω το δρόμο που μονάχα αυτός μπόρεσε να οδηγήσει μια ψυχή στην τελειότητα. . .  Έπρεπε σαν και εσείς να παλέψω ενάντια σε όλες τις λαχτάρες της σάρκας καθώς και ενάντια σε όλα τα χαρακτηριστικά ενός μην θείου όντος. Αλλιώς η πορεία της ζωής Μου δεν θα μπορούσε να σας χρησιμέψει ως παράδειγμα αν είχα γεννηθεί ελεύθερος από όλα τα ανθρώπινα ελαττώματα και αν με αυτό τον τρόπο θα είχα γλιτώσει τη δοκιμασία της θέλησής Μου. Έπρεπε να ζήσω τη ζωή στη γη με το βάθος της, δηλαδή έπρεπε να είχα τη δυνατότητα να κάνει το κορμί Μου τις ίδιες αμαρτίες, για να επιλέξω τότε με ελεύθερη θέληση να μην τις κάνω και να αποφύγω όλους τους σχετικούς δελεασμούς. . .

Έπρεπε να παλέψω ενάντια σε σαρκικούς πόθους και με αυτό τον τρόπο να κάνω την ψυχή μέσα Μου ισχυρή και πρόθυμη να ενωθεί με το πνεύμα. Η αμαρτωλή κατάσταση του περιβάλλοντος συχνά δοκίμασε σκληρά την αγάπη και την υπομονή Μου, αλλά αν ήθελα να μείνω πράος και ταπεινός απ’όλη Μου την καρδιά, δεν έπρεπε να είμαι αλαζόνας. . .

Και λυπήθηκα την αδυναμία των συνανθρώπων, το ότι δεν πρόβαλαν αντίσταση στους πειρασμούς, και η αγάπη Μου αυξανόταν. . .  Ήθελα να βοηθήσω εκείνους που ήταν χάμω και δεν μπόρεσαν να σηκωθούν από μόνοι τους. . .  Αφού ως ο Ίδιος άνθρωπος ήξερα για όλες τις αδυναμίες ενός ανθρώπου, και αυτή η επίγνωση ενίσχυσε την πραότητα και την υπομονή Μου. Ως ο Ίδιος άνθρωπος μπόρεσα ανά πάσα στιγμή να μπω στην θέση εκείνου που αμάρτησε, παρόλο που ο Ίδιος ήμουν χωρίς αμαρτία, παρόλο που ο Ίδιος δυνάμει της θέλησής Μου βήκα νικητής απ’όλους τους πειρασμούς της σάρκας και της ψυχής.

Αλλά πήρα τη δύναμη για αυτά από την αγάπη, και κάθε άνθρωπος που ασκηθεί στην αγάπη θα βρει τη δύναη και τη βούληση να παλέψει εναντίον των ελαττωμάτων και αδυναμιών και θα βγει νικητής, αφού η ίδια η αγάπη είναι η δύναμη. . .  Και όποιος δηλαδή είναι δραστήριος στην αγάπη θα ασκήσει επίσης όλες τις αρετές που χαρακτηρίζουν θείο όν: θα είναι πράος και υπομονετικός, εύσπλαχνος, φιλειρηνικός, ταπεινός και δίκαιος. . .  Αφού αν συμπερφέρεται με αγάπη απέναντι στους συνανθρώπους θα είναι και η σκέψη του γεμάτη αγάπη, και θα πολεμήσει με ευκολία όλα τα ελαττώματα και όλες τις αδυναμίες.

Ακολουθήστε Με. . .  ζήστε τη ζωή σας όπως Εγώ μέσα σε αγάπη και αυταπάρνηση, και θα απελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτωλές λαχτάρες, δεν θα πέσετε μέσα σε αμαρτίες. Θα εναρμονιστείτε με την ουσία της αιώνιας Αγάπης και θα βρείτε την ένωση μαζί Της ήδη στη γη, και ή επίτευξη του στόχου σας θα σας είναι εξασφαλισμένη. Και συνεπώς πρέπει κάθε ώρα να σηκώσετε το σταυρό σας, όπως το έκανα Εγώ, και δεν πρέπει να ανυπομονήσετε, αφού αν Μου ζητήσετε στα σοβαρά τη συμπαράστασή Μου, θα σας βοηθήσω να τον κουβαλήσετε· και η ψυχή σας θα απελευθερωθεί από επίγειους πόθους τόσο πιο γρήγορα, όσο πιο πρόθυμη κουβαλά το σταυρό τον οποίο η αγάπη του Πατέρα της επέβαλε για να ωριμάσει.

Ακολουθήστε Με και πάρτε για παράδειγμα την πορεία ζωής Μου στη γη, και ποτέ δεν θα πέσετε θύμα της αμαρτίας. Θα λυτρωθείτε δυνάμει της θέλησής σας και της αγάπης, θα είστε ελεύθεροι, θα είστε ασύλληπτα μακάρια όντα, εφοδιασμένα με όλα τα θεία χαρακτηριστικά, θα είστε γεμάτοι φως και δύναμη στο πνευματικό βασίλειο και θα ζήσετε μακάρια μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3922                3-11-1946

Αυστηρότατη αυτοκριτική για το αν επιθυμήσει κανείς πνευματικά ή επίγεια διανοητικά αγαθά. . .

Μάντης. . .

Μην πέσετε θύμα εκείνων των δυνάμεων στις οποίες δεν έδωσα εντολή να σας μεταδώσουν γνώσεις τις οποίες Εγώ σας κρατώ κρυμμένες. Αφού ό,τι θέλω να σας πω, σ’εσάς που Με υπηρετείτε στη γη, αυτό σας το λέω ο Ίδιος μέσω της φωνής του Πνεύματος, και μονάχα αυτήν θα πρέπει ν’ακούσετε. Μπορούν μάλιστα ενορατικές ψυχές να παρακολουθήσουν την εκτέλεση του προαιώνιου σχέδιού Μου, ως αποτέλεσμα της κατάστασης ωριμότητάς τους· αυτή όμως τους απαγορεύει από μόνη της να αποκαλύψουν μεμονωμένες μοίρες στους ανθρώπους στους οποίους Εγώ δεν έχω ακόμα ανοίξει την εσωτερική όραση, γιατί η σοφία Μου κρύβει από τους ανθρώπους επερχόμενα πράγματα η γνώση των οποίων δεν είναι ανάγκη για την επίτευξη της ωριμότητας της ψυχής.

Πρέπει να μάθετε να διακρίνετε ανάμεσα σε καθαρά κοσμικές διαδικασίες και σε πνευματική επενέργεια. Πρέπει να ξέρετε ότι οι αγγελιοφόροι Μου, οι εντεταλμένοι Μου που διαθέτουν πλούσιες γνώσεις, έχουν μόνο το καθήκον να δράσουν πνευματικά, δηλαδή να συμπαρασταθούν στους συνανθρώπους σε πνευματική ανάγκη και να επιβεβαιώσουν αυτή την βόηθεια μέσω επίγειας αγάπης για τον πλησίον. Σε όποιον λοιπόν ανατέθηκε από Μένα τέτοιο καθήκον στη γη, εκείνος μάλιστα δεν έχει εντολή να ενημερώσει τους συνανθρώπους για πράγματα που κρατώ κρυμμένα επειδή είναι πιο κατάλληλο έτσι για τις ψυχές τους.

Αν ωστόσο ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί την ενορατική του ικανότητα για κάτι τέτοιο, τότε επηρεάζεται από δυνάμεις που δεν θέλουν το καλό του και παραπλανιέται εύκολα· το χάρισμά του να βλέπει πνευματικά θαμπώνει μέσω του σκοπού που δεν Μου είναι ευχάριστος. . .  Και πράγματι δεν θα σας συμφέρουν γνώσεις που δεν σας έδωσα Εγώ αλλά ανθώπινος νους που αποδεσμεύεται από τον σύνδεσμο μαζί Μου όταν προσπαθεί να εξιχνιάσει γήινα γεγονότα. Και επομένως πρέπει και οι υπηρέτες Μου να κάνουν την πιο αυστηρή κριτική στις σκέψεις τους και να αποφύγουν όσο καλύτερα μπορούν κάθε σμίξιμο πνευματικών και επίγειων προβλημάτων.

Αυτό έχει εξαιρετική σημασία και για όλα τα μηνύματα που διοχετεύονται στον άνθρωπο μέσω της αγάπης Μου. . .  Το Πνεύμα Μου μεταδίδει μόνο πνευματικές γνώσεις. . .  και αυτές είναι η αγνή αλήθεια. Κάθε επιδίωξη να διεισδύσει κανείς σε επίγειες γνώσεις, κάθε ερώτηση η απάντηση της οποίας είναι άχρηστη για τις ψυχές εξαναγκάζει το Πνεύμα Μου σε απραξία, δηλαδή η φωνή του κόσμου σκεπάζει τη λεπτή του φωνή. Και επιδρούν οι δυνάμεις που συνειδητά θέλουν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην πλάνη. . .  η σκέψη του ανθώπου οδηγείτε σε καθαρά επίγεια ερωτήματα, και τότε η σκέτη ενέργεια του Πνεύματος αποκλείεται.

Αυτή τη λεπτή διαφορά πρέπει εσείς οι υπηρέτες Μου στη γη να είστε ικανοί να κάνετε ανά πάσα στιγμή. Και δεν πρέπει για αυτό να ενοχληθείτε από σημειώσεις που προέκυψαν από λιγότερα έντονους συνδέσμους, αν μόνο λαμβάνετε υπόψη σας το αν περιέχουν καθαρά πνευματική αλήθεια ή διαπιστώσεις που δεν έχουν σχέση με καθαρά πνευματικές γνώσεις. Οι μεταδόσεις από τον πνευματικό κόσμο υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο, και ψεύτικα πνεύματα δεν μπορούν να συμμετέχουν εφόσον πρόκειται για τη μετάδοση του θεϊκού λόγου. . .

Αφού Εγώ ο Ίδιος το φυλάγω και δεν επιτρέπω παραμορφώσεις του λόγου Μου από σκοτεινές δυνάμεις. Αν όμως οι σκέψεις εκείνου που παραλαβαίνει το λόγο αποκλείνουν και αν ζητά ενημέρωση για συγκεκριμένα γεγονότα ή αποτελέσματα σχετικά με το χρόνο και με αριθμούς, τότε δεν επιθυμεί το λόγο Μου, δεν επιθυμεί πια καθαρά πνευματική τροφή, την οποία του προσφέρω πάντα ανόθευτη, και τότε η σκέψη του επίσης κινδυνεύει να παραπλανηθεί, αφού τότε δεν είναι πια δραστήριος ως υπηρέτης Μου στη γη, δεν υπηρετεί πια το λόγο Μου. . .  δεν είναι δέκτης του λόγου Μου, αλλά χρησιμοποιεί το νου του όπως κάθε άλλο άνθρωπος. . .  σκέφτεται επηρεασμένος από εκείνες τις δυνάμεις που προσπαθούν να ανασκευάσουν το λόγο Μου.

Αλλά σας δίνω σχετική ενημέρωση κάθε στιγμή και απαιτώ μονάχα την πιο αυστηρή αυτοκριτική. Τότε θα είστε πάντα ικανοί να διαχωρίσετε το επίγειο από το καθαρά πνευματικό και θα βρεθείτε μέσα στην πλήρη αλήθεια. Και τέτοιες διαδικασίες και αμφιβολίες επιτρέπονται από Μένα και για να σας παρακινήσω να κάνετε τέτοια αυτοκριτική, επειδή έχει την πιο μεγάλη αξία για την επίτευξη της ωριμότητας της ψυχής να μην προσέξετε πια τίποτα επίγειο μόλις θέλετε να λάβετε πνευματικά αγαθά που θα προσφερθούν από Μένα τον Ίδιο και που για αυτό το λόγο είναι πλήρη αλήθεια. Αφού είναι πάντοτε θέλημά Μου να σας εκπαιδεύσω στην αλήθεια· αλλά η θέλησή σας πρέπει να επιδιώξει το ίδιο, για να μην πέσετε θύμα εκείνων των δυνάμεων που είναι εχθροί της αγνής αλήθειας. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3924                5-11-1946

Η αγάπη είναι δημιουργική αρχή – η αστοργία είναι καταστροφική αρχή. . .

Και ο αναλλοίωτος νόμος της αγάπης μπορεί να ανατραπεί με ελεύθερη θέληση. Είναι ο νόμος στο οποίο βασίζεται η θεϊκή τάξη και ο οποίος είναι για αυτό αιώνια αναλλοίωτος, και η τήρηση του οποίου σημαίνει ανοδική ανάπτυξη, εξέλιξη και διατήρηση όλων των δημιουργημάτων που ξεκίνησαν από τον Θεό. Αν ανατραπεί αυτός ο νόμος, οπισθοδρομική ανάπτυξη και καταστροφή είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Και ο Θεός το αφήνει στην κρίση της ανθρώπινης θέλησης να υποταχτεί σε εκείνο το νόμο και επομένως να μείνει μέσα στη θεϊκή τάξη ή ενάντια στη θεϊκή τάξη να παραβιάσει το νόμο.

Για ευνόητους λόγους τα αποτελέσματα της σωστής ή της λανθασμένης θέλησης έχουν ασύλληπτη σημασία για το πνευματικό που είναι ενσαρκωμένο μέσα στον άνθρωπο για την τελευταία δοκιμασία της θέληση. Αφού το να παραβαίνει κανείς το βασικό νόμο σημαίνει ότι καταστρέφει το πραγματικό στοιχείο της ζωής, επειδή η πρωταρχική ουσία όλων όσων δημιουργήθηκαν είναι η αγάπη. . .  μια δύναμη που προέρχεται από τον Θεό ως την αιώνια Αγάπη και που είναι κατά συνέπεια η πρωταρχική δύναμη που διατηρεί τα πάντα. . Και επομένως μια παράβαση της αγάπης είναι παραμέληση αυτής της δύναμης και της πρωταρχικής Πηγής της. Είναι η παράβαση της αγάπης μια αντίθετη ενέργεια και άρα καταστροπτική, όπου η αιώνια Αγάπη ήταν δραστήρια με δημιουργικό τρόπο.

Η θεϊκή τάξη δεν μπορεί να διατηρηθεί όπου παραμελείται ο νόμος της αγάπης, και άρα πνευματικό και γήινο χάος, πνευματική και γήινη παρακμή είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα, το οποίο τελικά οδγηεί στη διάλυση. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο ανθρώπινος νους όσο ο ίδιος αμαρταίνει ενώπιον του θεϊκού νόμου. . .  Αν όμως το τηρεί θα καταλάβει επίσης αυτή την εξήγηση, γιατί μπορεί και να νιώσει ο ίδιος τη δύναμη της αγάπης και να καταλάβει όλες τις σχέσεις και συναρτήσεις με το φωτισμένο πνεύμα του, και κατά συνέπεια εξελίσσεται ανοδικά.

Το πρώτο όμως αποκλείει πλήρως εκείνη τη δύναμη που είναι μονάχα αυτή δημιουργική και μόνιμη, και ο άνθρωπος μένει νεκρό πλάσμα όσον καιρό δεν τον πλημμυρίζει η δύναμη της αγάπης. . .  μέσα στην κατάσταση του θανάτου. Αφού μονάχα η τήρηση του βασικού νόμου δημιουργεί ζωή, η ζωή είναι αφάνταστη χωρίς την αγάπη, η ζωή είναι κατάσταση της θεϊκής τάξης. Αφού και η επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι πνευματικός θάνατος αν τη ζει κανείς χωρίς αγάπη. Η δημιουργική αρχή θα μένει η αγάπη μέχρι τον αιώνα τον άπαντα, η καταστροφική αρχή είναι η αστοργία και ο μίσος. . .

Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να περιμένουν μια ζωή, μια ζωή της ψυχής σ’αυτό και στον άλλο κόσμο, όπου κυριαρχεί η τελευταία αρχή. . .  Αφού η ζωή στη γη είναι μόνο μια φαινομενική ζωή, η οποία στο τέλος διαλύεται τελείως. Όποιος όμως αφοσιώνεται στη θεϊκή αρχή, όποιος προσέχει το νόμο της αγάπης και το τηρεί στη ζωή του, η ζωή εκείνου είναι άφθαρτη· μένει απαραβίαστη από τα καταστροφικά αποτελέσματα της αστοργίας, είναι ζωή με πλήρη δύναμη, γιατί τροφοδοτείται συνέχεια από την πρωταρχική Πηγή της δύναμης, επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος συνδέεται με την αιώνια Αγάπη μέσω ζωής στην αγάπη και επομένως δεν μπορεί ποτέ να χάσει τη ζωή του, η οποία είναι κατά βάθος μόνο σταθεροποιημένη δύναμη αγάπης.

Όποιος καταλαβαίνει αυτά έχει ήδη υψηλή επίγνωση, την οποία μπορεί να του αποφέρει μονάχα η αγάπη, η ένταξη στο αιώνιο νόμο και άρα η ζωή μέσα στη θεϊκή τάξη. . .  Και δεν χρειάζεται να φοβάται το θάνατο, αφού για εκείνον δεν υπάρχει θάνατος. Ζει και θα ζήσει αιώνια, ενωμένος με την αίωνια Αγάπη, η Οποία ήταν η καταγωγή του, η Οποία ως αιώνια δημιουργική δύναμη είναι συνεχώς δραστήρια και δίνει την αιώνια ζωή σε αμέτρητα όντα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3927                2-12-1946

Ο Θεός εισακούει την προσευχή ενός ανθρώπου που έχει σταθερή πίστη. . .

„Πατέρα, ας γίνει το θέλημά Σου. . .“

Τα πάντα μπορείτε να κατορθώσετε σ’Εμένα εφόσον μόνο Με πιστέψετε σταθερά και ακλόνητα. . .  Αφού εάν συνειδητοποιήσετε την υπέρμετρη αγάπη Μου για σας, ξέρετε ότι εισακούω κάθε προσευχή. Σε μια σταθερή πίστη σε Μένα περιλαμβάνεται όμως επίσης η πλήρη εμπιστοσύνη σε Μένα, περιλαμβάνεται η βεβαιότητα για το ότι με τη σοφία Μου καταλαβαίνω τι είναι για σας ευλογία, και για το ότι δεν επιτρέπω να πάθετε ζημιά με το να σας παρέχω κάτι που δεν είναι για το καλό σας.

Και για αυτό άνθρωπος με βαθιά πίστη θα Μου αφοσιωθεί χωρίς όρους. Θα αφήσει στην κρίση Μου το τι θέλω να του δώσω. Δεν θα έχει απαιτήσεις, αλλά θα Μου παρουσιάσει ταπεινά τις παρακλήσεις του, πάντα υποκύπτοντας στο θέλημά Μου και παρακαλώντας την αγάπη και τη χάρη Μου. Και θα του δώσω με αφθονία. Σωματικά και πνευματικά δεν θα τον αφήσω ποτέ να στερηθεί τα αναγκαία, αφού δεν αγνοώ ποτέ την προσευχή του παιδιού Μου. Αν όμως σας αρνούμαι την εκπλήρωση μιας παράκλησης, μην αμφισβητήσετε την αγάπη Μου, αφού ακριβώς η αγάπη Μου θέλει να σας απαλλάξει από μια συμφορά.

Και εσείς δεν μπορείτε πάντα να αναγνωρίσετε το τι αποτέλεσμα θα έχει η εκπλήρωση μιας παράκλησης. Για αυτό παρουσιάστε Μου με εμπιστοσύνη το μέλημά σας και αφήστε όλα τα παραιτέρω σε Μένα. Και η αγάπη Μου θα σας δώσει έτσι ώστε θα σας ανοίξει το δρόμο σε Μένα, ώστε θα πετύχετε με ασφάλεια το στόχο σας, ώστε θα γυρίσετε στο πατρικό σας σπίτι ως τα παιδιά Μου για να ζήσετε μια μακάρια ζωή μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Αλλά χρησιμοποιήστε πάντοτε τη δύναμη της προσευχής, φωνάξτε Με σε όλες τις περιστάσεις της ζωής, ελάτε σε Μένα στην περίπτωση ανάγκης, και σκεφτείτε Με επίσης σε ώρες ησυχίας και ειρήνης.

Μην Με ξεχάσετε για να μην ξεχάσω εσάς. Συνάψτε συχνά επαφή μαζί Μου μέσω έντονης προσευχής, και φωνάξτε Με συνέχεια κοντά σας με αυτό τον τρόπο. Αφού τότε αμέτηρτη δύναμη θα σας εισρεύσει, αν Με ψάξετε με ελεύθερη θέληση, αν οι σκέψεις σας στραφούν σε Μένα και η καρδιά σας επιδιώξει να φτάσει κοντά Μου. Πρέπει από μόνοι σας να βρείτε το δρόμο που οδηγεί κοντά Μου και για αυτό να πατήσετε στη γέφυρα την οποία έχτισα από τη γη σε Μένα. . .  Πρέπει να προσεύχεστε, αφού μέσω της προσευχής η ψυχή σας σηκώνεται στις σφαίρες του φωτός· μέσω της προσευχής πατάτε στη γέφυρα που οδηγεί σε Μένα· μέσω της προσευχής το παιδί πλησιάζει τον Πατέρα, δημιουργεί από μόνο του τη σχέση ενός παιδιού με τον Πατέρα, όπως είναι θέλημά Μου. Και όταν Με φωνάζει κανείς σαν Πατέρα, όταν μια παιδική καρδιά θέλει να φτάσει κοντά Μου, τότε ακούω κάθε ικεσία, αφού δεν απογοητεύω τα παιδιά Μου που Με πλησιάζουν με πλήρη εμπιστοσύνη.

Και οι αγάπη Μου επικοινωνεί μαζί τους, η αγάπη Μου μοιράζει αμέτρητα δώρα, η αγάπη Μου δίνει στο παιδί επίγεια και πνευματικά, και αυτό δεν θα χρειάζεται ποτέ να στερηθεί τα αναγκάια, εφόσον Με παρακαλέσει με πραγματικά παιδικό τρόπο, δηλαδή εφόσον στείλει την προσευχή του σε Μένα πνευματικά και αληθινά. Χρησιμοποιήστε όλοι τη χάρη της προσευχής, αφού τα πάντα μπορείτε να πετύχετε με τη βαθιά και ζωντανή πίστη σε Μένα και στην αγάπη Μου. . .  Αλλά μην προβάλετε απαιτήσεις και μην παραπονιέστε ή μουρμουρίσετε, αν φαινομενικά δεν εισακούω την προσευχή σας, αφού σε τέτοια περίπτωση η πατρική Μου αγάπη βλέπει τη ζημιά που θα προέκυπτε από την εκπλήρωση της παράκλησής σας και την αρνείται για να σας απαλάξει από τέτοια ζημιά. . .  Ωστόσο όποιος υποταχτεί κάθε ώρα τη θέλησή του στη δική Μου, δεν θα απογοητευτεί ποτέ, αφού η προσευχή του είναι ορθή και Μου είναι ευχάριστη αν προσθέτει στην κάθε παράκλησή του: „Πατέρα, ας γίνει το θέλημά Σου. . .“

                                                                                                                                              Αμήν

 

3931                8-12-1946

Παραίνεση για να δουλέψει κανείς με ζήλο για τη βασιλεία του Θεού. . .

Όπου σας προσφερθεί η ευκαιρία θα πρέπει να μιλήσετε για Μένα και να διαδώσετε το λόγο Μου, αφού η ανάγκη γύρω σας είναι μεγάλη, και μπορείτε να την ελέγξετε μόνο με τον τρόπο να οδηγήσετε τις σκέψεις των συνανθρώπων σε Μένα. . .  Μονάχα Εγώ μπορώ να σταματήσω την επίγεια ανάγκη, και θα το κάνω μάλιστα, μόλις οι άνθρωποι κάνουν από μόνοι τους προσπάθειες να σταματήσουν πρώτα την πνευματική ανάγκη. Βρίσκονται στο τέλος του αβύσσου, και μόνο η δική τους θέληση μπορεί να τους εμποδίσει από το να βουλιάξουν ακόμα περισσότερο. Αφού πρέπει πρώτα οι ίδιοι να θελήσουν να τους συμπαρασταθώ με τη χάρη και τη δύναμή Μου, τότε η αγάπη Μου είναι επίσης πρόθυμη να τους βοηθήσει ακόμα και την τελευταία ώρα.

Και για αυτό πρέπει να τους ενημερώσετε για τη διδασκαλία Μου, πρέπει να τους γνωστοποιήσετε το λόγο Μου για να ξέρουν το θέλημά Μου και να προσπαθήσουν να ζήσουν ανάλογα, εφόσον δεχτούν το λόγο Μου με πίστη. Και οι ψυχές τους θα έχουν σωθεί. . .  Και αφού τώρα ξέρετε πόσο επίγουσα είναι η δουλειά σας για τη βασιλεία Μου και αν είστε πρόθυμοι να κάνετε αυτή τη δουλειά για να βοηθήσετε τις ψυχές των συνανθρώπων, θα καταλάβετε επίσης ότι σας φροντίζω καλά ως οι εργάτες Μου που εκτελούν την εντολή Μου, αφού κάθε εργοδότης φροντίζει τους υπηρέτες του, και μάλιστα τόσο πιο στοργικά, όσο πιο πρόθυμα εκείνοι τον υπηρετούν.

Και επομένως σας φωνάζω ξανά και ξανά: Εγκαταλείψτε όλες τις επίγειες στεναχώριες, προσέξτε μόνο την πνευματική σας δουλειά, να είστε δραστήριοι για Μένα με ζήλο, και θα κάνω για σας κάθε άλλο που έχετε ανάγκη για την επίγεια σας ζωή. Θ’ανοίξω τους δρόμους σας στη γη και θα σας οδηγήσω στο στόχο αβλαβείς. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη, και κάθε μέρα θα έπρεπε να δουλέψετε για Μένα και τη βασιλεία Μου. Ξανά και ξανά θα συναντήσετε ανθρώπους που πορεύονται χωρίς να ξέρουν για το καθήκον τους στη γη. Ξανά και ξανά θα διατυπώσετε την αδύνατη πίστη των συνανθρώπων ή και την πλήρη έλλειψη της πίστης, και για αυτό θα μπορέσετε ξανά και ξανά να μιλήσετε για Μένα, θα μπορέσετε να μαρτυρήσετε τη μεγάλη Μου αγάπη και το μεγάλο Μου έλεος. . .  τα οποία σας εκδηλώθηκαν μέσω της μετάδοσης του λόγου Μου.

Παντού θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε στο όνομά Μου και να διαφωτίσετε τους ανθρώπους, να διορθώσετε λανθασμένες διδασκαλίες και άρα να διαδώσετε την πλήρη αλήθεια, όπως είναι θέλημά Μου. Το τι στάση παίρνουν οι άνθρωποι αφήνεται στην κρίση τους, αλλά χωρίς τη μετάδοση της αγνής αλήθειας, χωρίς γνώση του λόγου Μου, ο δρόμος που οδηγεί σε Μένα τους είναι κρυμμένος. Και θα πρέπει να τους δείξετε το σωστό δρόμο, θα πρέπει να τους ενημερώσετε για τη διδασκαλία αγάπης Μου και να τους συνιστήσετε έντονα να μετατραπούν σε αγάπη. . .

Αν εισακούν αυτές τις παραινέσεις θα έχουν βοηθηθεί πνευματικά και σωματικά, αφού μόλις προσπαθούν από μόνοι τους να ζήσουν στην αγάπη, οι συνθήκες ζωής τους θα βελτιωθούν, επειδή τότε δεν χρειάζομαι πια τέτοια σκληρά εκπαιδευτικά μέσα για να τους βοηθήσω, στην περίπτωση που έχουν πάρει το δρόμο που οδηγεί σε Μένα. . .  το δρόμο της αγάπης. . .  Νουθετήστε τους να ζήσουν στην αγάπη και παρουσιάστε τους Εμένα και την πορεία της ζωής Μου στη γη, όπου τους έδωσα το παράδειγμα για μια ζωή με αγάπη και τους πρόσφερα να ζήσουν στη διαδοχή Μου.

Παρουσιάστε τους έντονα την ευλογία μιας ζωής με αγάπη και το μεγάλο κίνδυνο της πνευματικής τους καταστροφής αν δεν προσέχουν την εντολή της αγάπης Μου, και ανακοινώστε τους το κοντινό τέλος. . .  και επομένως το κατεπείγον της μετατροπής σε αγάπη. . .  Και θα είστε γεροί εργάτες στον αμπελώνα Μου και θα μπορέσετε να είστε σίγουροι για κάθε υποστήριξη από πλευράς Μου. Οι ίδιοι δεν χρειάζεστε να ανησυχήσετε καθόλου για τη μοίρα σας στη γη. Σας οδηγώ έτσι όπως είναι καλό, και η υπόσχεση της προστασίας Μου μπορεί πράγματι να σας είναι εγγύηση για μια αμέριμνη ζωή, εφόσον μόνο έχετε σταθερή, ακλόνητη πίστη.

Όποιον όμως προσέλαβα ως εργάτη Μου, η πίστη του οποίου θα πετύχει τη δύναμη που είναι ανάγκη για το καθήκον του στη γη. . .  Δεν σας αφήνω μέσα στην ανάγκη του σώματος και της ψυχής, εσείς που θέλετε να Με υπηρετήσετε, και η δύναμή Μου θα σας πλημμυρίσει αν επιδιώξετε να υπηρετήσετε το όνομά Μου. . .  Και για αυτό μην ανησυχείτε, μην φοβάστε επίγειο βάρος, αλλά σηκώστε τα μάτια και τις καρδιές σας σε Μένα, ο Οποίος σας ευλογώ στη γη, επειδή η αγάπη σας για Μένα και για τον πλησίον σάς παρακινεί να είστε δραστήριοι για Μένα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3932                9-12-1946

Κορμί – ψυχή – πνεύμα. . .

Θεϊκός σπινθήρας. . .

Η αφύπνιση του πνεύματος. . .

Και εσείς που απομακρύνεστε από Μένα έχετε το θεϊκό σπινθήρα μέσα σας, αλλά δεν τον νιώθετε. Βρίσκεται σε βαθύ ύπνο όσο δεν τον αφυπνίσετε μόνοι σας στη ζωή, και επομένως δεν μπορεί να ενεργήσει μέσα σας, και αφήνετε να παραμείνει εντελώς άπρακτο το πιο πολύτιμο στη γη. Και όμως είναι τμήμα Μου που είναι κρυμμένο στο εσωτερικό σας, είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα σ’εσάς και σ’Εμένα, μέσα του οποίου μπορείτε χωρίς κόπο να πετύχετε την ένωση μαζί Μου, εφόσον επιτρέπετε την ενέργειά του. Και άρα μπορείτε να ζήσετε στη γη και να είστε ωστόσο νεκροί στο πνεύμα, όσον καιρό δεν δώσετε στο πνευματικό σπινθήρα μέσα σας τη ζωή μέσω έμπρακτης αγάπης.

Η ψυψή μπορεί να είναι καθορισμένη από το πνεύμα μέσα της ή και από το κορμί, το εξωτερικό περίβλημα, για όσα αφορά τη σκέψη και τη θέλησή της. Για ευνόητους λόγους όμως το πνεύμα θα την παρακινήσει σε σωστή σκέψη και πράξη, ενώ το κορμί επιτρέπει μόνο καθαρά υλικιστικές σκέψεις και στις περισσότερες περιπτώσεις την παροτρύνει σε προθέσεις και πράξεις που είναι ακατάλληλες για την πνευματική της εξέλιξη. Και για αυτό έβαλα το σπινθήρα Μου μέσα στην ψυχή σας για να της διευκολύνει την επίγεια πορεία και να την οδηγήσει στο στόχο με ασφάλεια.

Εσείς όμως που είστε μακριά Μου μέσω τρόπου ζωής χωρίς αγάπη, που δεν ψάχνετε καμία επαφή μαζί Μου μέσω προσευχής ή έμπρακτης αγάπης, δεν προσέχετε καθόλου το τμήμα Μου στο εσωτερικό σας. Αυτο κοιμάται μέσα σας τον ύπνο του θανάτου, και η ψυχή σας καθορίζεται μόνο από μια πλευρά. . .  επιδιώκει γήινα αγαθά και προσπαθεί να τα αποκτήσει με λάθος τρόπο, δηλαδή μέσω άστροργης και άδικης πράξης απέναντι στον πλησίον. Και με αυτό τον τρόπο πυκνώνει το περίβλημα γύρω της. Ο ύπνος του πνευματικού σπινθήρα μέσα της γίνεται όλο και πιο βαθύς, αφού μονάχα η αγάπη μπορεί να τον αφυπνίσει. Όλοι σας έχετε στη διάθεσή σας τα βοηθήματα. Σε όλους τους ανθρώπους έδωσα τη δυνατότητα να εξελιχτούν στα ύψη με πιο εύκολο τρόπο, εφόσον μόνο χρησιμοποιήσουν το δώρο της χάρης Μου.

Ο Ίδιος βρίσκομαι σε επαφή με το κάθε πλάσμα Μου μέσω του πνευματικού σπινθήρα, τον οποίο ο κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του, και νουθετώ όλους συνέχεια να ασκήσουν την αγάπη, για να νιώσετε την ευλογία μιας ζωής με αγάπη από την ενέργεια του Πνεύματός Μου στο εσωτερικό σας. Αλλά δεν προσέχετε τα λόγια Μου, τα αφήνετε να περάσουν χωρίς αποτέλεσμα από τ’αυτιά σας και δεν συνάπτετε επαφή μαζί Μου, επιτρέποντας στο πνευματικό σπινθήρα μέσα σας να ενωθεί με το πατρικό Πνεύμα μέσω ενέργειας με αγάπη. . .  και έτσι παραμένετε νεκροί στο πνεύμα, η ψυχή σας σκληραίνει, κάνει τον εαυτό της ανίκανη ν’ακούσει τη φωνή του πνεύματος, αν αυτό της μιλά μέσω του συνανθρώπου, και η επίγεια της ζωή είναι χάσιμο χρόνου, το οποίο στο τέλος θα καταλάβει με την πιο πικρή μετάνοια.

Εγώ όμως ευλογώ όσους επιτρέπουν στο πνεύμα τους να τους μιλήσει, όσους το προσέχουν, όσους ζουν μέσα στην αγάπη και άρα επιτρέπουν την επενέργεια του Πνεύματός Μου στο εσωτερικό τους. . .  Και θα Με νιώσουν τον Ίδιο, αφού το τμήμα Μου Με μαρτυρεί, είμαι ο Ίδιος παρόν μέσα τους και τους φυλάγω από κάθε οπισθοδρόμηση, από πνευματική παρακμή. Τους τραβάω κοντά Μου, αφού μόλις ο πνευματικός σπινθήρας μέσα τους έχει ψάξει και έχει βρει την επαφή μαζί Μου, η ψυχή είναι δεμένη αχώριστα μαζί Μου. Ο σπινθήρας που έχει ξυπνήσει φουντώνει και ενώνεται με την αιώνια φωτιά της αγάπης Μου και δεν μπορεί ποτέ πια να σβήσει ή να κρυώσει. . .

Για αυτό μετουσιωθείτε σε αγάπη, εσείς που είστε ακόμα μακριά Μου. Ψάξτε επαφή μαζί Μου μέσω έμπρακτης αγάπης και αφυπνίστε το πνευματικό σπινθήρα στο εσωτερικό σας στη ζωή, για να σωθείτε για την αιωνιότητα. . .  Και η ψυχή σας θα σας είναι ευγνώμων για πάντα, αφού τότε θα έχει σωθεί από την καταστροφή, όταν ο πνευματικός σπινθήρας μπορεί να την παρακινήσει σ’έναν τρόπο ζωής στη γη που ανταποκρίνεται στο νόμο της αγάπης, όταν προσέχει τη φωνή του και του επιτρέπει να την τραβήξει, όταν επιτρέπει την ενέργειά Μου μέσα της μέσω ανιδιοτελών έργων αγάπης και λυτρώνεται με αυτό τον τρόπο από κάθε κακό, από τον αιώνιο θάνατο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3933                11-12-1946

Εισροή δύναμης. . .

Υποδοχή. . .

Άνοιγμα της καρδιάς. . .

Μέσα στον σύνδεσμο μαζί Μου βρίσκεται και η εγγύηση για την παραλαβή δύναμης, αφού τι είναι πιο ευνόητο από το ότι φροντίζω εκείνους που Με ψάχνουν; Και Με ψάχνει ο καθένας που στρέφει τις σκέψεις του σε Μένα με τη μορφή παράκλησης ή ερώτησης. Η ακτινοβολία δύναμής Μου ρέει ασταμάτητα στο άπειρο και επενεργεί όπου βρίσκεται δοχείο που την υποδέχεται, και τέτοιο δοχείο είναι προπάντων κάθε ανθρώπινη καρδιά που στρέφεται προς το μέρος Μου. Μια σκέψη που με ψάχνει προσελκύει αναπόφευκτα και τη δύναμή Μου, αφού επικοινωνώ με όλα τα πλάσματά Μου που δεν Μου προβάλλουν αντίσταση.

Και αυτό είναι το δυνατό σας σημείο, η εγγύηση συνεχούς βοήθειας μέσω της εισροής της δύναμης από Μένα, να Μου ανοιχτείτε μονάχα, να στρέψετε μονάχα τις σκέψεις σας σε Μένα με την επιθυμία να παραλάβετε δύναμη από Μένα, και αυτή θα σας γεμίσει, ανάλογα με την επιθυμία σας. Το τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η εισροή δύναμης εναπόκειται σε σας, δηλαδή στη θέλησή σας να ωριμάσετε πνευματικά. Μπορείτε να Μου ζητήσετε γήινη και πνευματική βοήθεια, και ανάλογα με την παράκλησή σας θα είναι και η βοήθεια Μου. . .  ανάλογα με την παράκλησή σας θα γεμίσετε δύναμη, αλλά πάντα με τον τρόπο να επωφελειθεί η ψυχή σας. 

Πρέπει να το καταλάβετε έτσι ώστε μέσω της επαφής μαζί Μου, την οποία συνάπτετε διανοητικά, τοποθετείστε πάντα στην κατάσταση όπου ωριμάζετε πνευματικά, και για αυτό δεν χρειάζεστε πάντα να νιώσετε την ειροή δύναμης και σωματικά, παρόλο που σας παρέχω δύναμη. Σας βοηθάω μεν και επίγεια, και σας συμπαραστέκομαι συχνά φανερά. Αλλά η ωρίμανση της ψυχής σας είναι ο σκοπός της ζωής σας στη γη, και την κάθε σκέψη την οποία στρέφετε προς το μέρος Μου τη χρησιμοποιώ έτσι ώστε μπορείτε να πετύχετε το στόχο στη γη. . .  έναν υψηλό βαθμό της ανάπτυξης των ψυχών σας.

Και για αυτό απαιτούνται συχνά περιστάσεις επίγειας ανάγκης, οι οποίες θα έπρεπε να σας παρακινήσουν να ψάξετε έντονη επαφή μαζί Μου, για να μπορέσει τότε το ρεύμα δύναμης να μπει μέσα σας για το πνευματικό σας καλό. Χωρίς επαφή μαζί Μου δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Η καριδά σας πρέπει να Μου ανοίξει εθελοντικά, αλλιώς θα μείνετε ανέγγιχτοι από την ακτινοβολία δύναμής Μου, παρόλο που αυτή διαποτίζει ολόκληρο το άπειρο. Και έτσι θα σας είναι κατανοητό ότι η επίγεια ανάγκη είναι επίγον μέσο για να παρακινηθείτε ν’ανοίξετε τις καρδιές σας.

Αν οι σκέψεις σας είναι στραμμένες σε Μένα, τότε έχετε σωθεί για την αιωνιότητα. Αφού όποιος διαποτίζεται μια φορά από τη δύναμή Μου, εκείνος δεν μπορεί πια να χαθεί πνευματικά. Τραβιέται από Μένα σε σφαίρες του φωτός και της γνώσης, δεν επιστρέφει ποτέ στο σκοτάδι από το οποίο απελευθερώθηκε μέσω των σκέψεων που είναι στραμμένες σε Μένα και μέσω της θέλησής του να συνάψει επαφή μαζί Μου. Πάντοτε έιστε γεμάτοι δύναμη αν ζείτε μαζί Μου, και μάλιστα σε αυξημένο βαθμό αν μετουσιωθείτε σε αγάπη. Μια διανοητική στροφή προς το μέρος Μου όμως προϋποθέτει ήδη έμπρακτη αγάπη, αφού επειδή είμαι ο Ίδιος η αγάπη, μπορεί μονάχα μια καρδιά γεμάτη αγάπη, μια καρδιά που είναι ικανή και πρόθυμη για αγάπη να ψάξει και να συνάψει επαφή μαζί Μου.

Και έτσι συνδυάζονται τα πάντα – η αγάπη και η δύναμη προξενούν την ωρίμανσή σας, και η επίγεια ανάγκη είναι αποτελεσματικό μέσο για να σας παρακινήσει σε πράξεις όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη της αγάπης σας και να την αυξάνετε με αυτό τον τρόπο. . .  Η δύναμη από Μένα θα σας γεμίσει πάντα αν η θέλησή σας είναι στραμμένη σε Μένα. Αλλά το τι αποτέλεσμα έχει αυτό πάνω στην ψυχή σας δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε στη γη. Μόνο αυτό μαρτυρεί το σίγουρο αποτέλεσμα ότι εσωτερικά θα νιώσετε όλο και περισσότερη λαχτάρα για Μένα, ότι δεν θέλετε πια να Με εγκαταλείψετε και ότι βρίσκετε την ευτυχία σας στο να συνδεθείτε μαζί Μου μέσω της προσευχής. . .  Αφού Με τραβάτε κοντά σας τον Ίδιο, ως την αιώνια Αγάπη, η Οποία δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ πια. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3935                13-12-1946

Κανένας χωρισμός από τον Θεό, μόνο μειωμένη δύναμη και μείωση του φωτός. . .

Όλα τα πλάσματά Μου είναι προϊόντα της αγάπης Μου, και για αυτό δεν μπορώ ποτέ να τα εγκαταλείψω, αφού ό,τι προήρθε από τη δύναμη της αγάπης Μου είναι αδιάσπαστο από Μένα και άφθαρτο, άρα πρέπει να μείνω δεμένος μαζί του μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Αλλά αφού αυτό που δημιουργήθηκε από Μένα είναι εφοδιασμένο με ελεύθερη βούληση, μπορεί μόνο του να ορίζει την ένταση του συνδέσμου, δηλαδή μπορεί να απομακρύνεται από Μένα, παρόλο που αυτό δεν σημαίνει χωρισμός από Μένα, μόνο μειωμένη δύναμη και μειωμένο φως.

Εγώ δεν αποκηρύσσω ποτέ τα πλάσματά Μου. Αλλά αν απομακρύνονται από Μένα με την ελεύθερη βούλησή τους, στερούν μόνοι τους στον εαυτό τους τη δύναμη και το φως, ξεφεύγοντας από την ακτινοβολία της δύναμης αγάπης Μου, τοποθετώντας τον εαυτό τους εκτός του κυκλώματος της αγάπης Μου, και για αυτό αγγίζονται λίγο ή και δεν αγγίζονται καθόλου από την ακτινοβολία της δύναμής Μου. Ωστόσο δεν χάνουν την αγάπη Μου, αφού αγαπώ τα πλάσματά Μου μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Και η μόνιμη Μου έννοια είναι η επιστροφή των πλασμάτων Μου που απομακρύνθηκαν από Μένα, γιατί βρίσκονται σε δυστυχισμένη κατάσταση, εφόσον είναι χωρίς φως και δύναμη.

Η έννοια Μου είναι συνέχεια τα όντα που είναι τώρα χωρίς γνώσεις και που χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο τη βούλησή τους. Και ο στόχος Μου είναι ν’αλλάξω αυτή τη βούληση, για να στραφεί και πάλι σε Μένα, για να επιθυμήσει φως και δύναμη και για να γίνει δραστήρια για να αποκτήσει φως και δύναμη από Μένα. Και έτσι η αδιάκοπη ενέργειά Μου στο σύμπαν και στο πνευματικό βασίλειο είναι μια ασταμάτητη ενέργεια αγάπης πάνω στο πνευματικό που δημιούργησα, για να γίνει μακάριο. Η αγάπη είναι ολόκληρη η ουσία Μου, και συνεπώς η αγάπη είναι η βάση όσων εκτελεί η σοφία και το θέλημά Μου μέσω της δύναμής Μου.

Η αγάπη είναι επίσης η βάση των μεγάλων δεινών στη γη κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος, αφού και αυτά είναι μόνο ένα μέσο για την επαναπόκτηση του πνευματικό που αποστάτησε από Μένα, το οποίο δεν θέλω να αφήσω στην αιώνια καταστροφή. Δηλαδή δεν θέλω να το αφήσω να βουλιάξει για αιωνιότητες σε μια κατάσταση όπου πρέπει να υποφέρει απερίγραπτα με δεμένη τη θέλησή του. Η αγάπη Μου για τα πλάσματά Μου είναι απεριόριστη, αλλά τα ίδια τα πλάσματά Μου δεν την αναγνωρίζουν. Δεν ξέρουν για το βάθος της αγάπης Μου, αλλιώς θα αφοσιώνονταν σε Μένα χωρίς όρους και θα πέτυχαν έναν υψηλό βαθμό μακαριότητας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έτσι όμως Μου προβάλλουν συχνά αντίσταση για ατελείωτους καιρούς. Δεν επιτρέπουν να τους προσελκύσει η αγάπη Μου, αλλά ξεφεύγουν από τη ζέστη της και κρυώνουν για αυτό από δικό τους λάθος. Αφού η άγνοια και η έλλειψη δύναμης είναι το αποτέλεσμα της αντίστασης σε Μένα και της απομάκρυνσής τους από Μένα. Αλλά όσον καιρό τα πλάσματά Μου δεν είναι ενωμένα μαζί Μου, προσπαθώ να κερδίσω την αγάπη τους, και δεν τα εγκαταλείπω. . .  ώσπου και το τελευταίο των πλασμάτων Μου να έχει γυρίσει σε Μένα, ώσπου τα πάντα βρίσκονται στο κύκλωμα της αγάπης Μου και δεν μπορούν πια να απομακρυνθούν από Μένα μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3938                16-12-1946

Μοίρα. . .

Ελεύθερη βούληση. . .

Ούτε στην κατάσταση μακριά από τον Θεό το ον δεν χρειάζεται να τα βγάλει πέρα μόνο του, μόνο που δεν έχει επίγνωση της φροντίδας του Θεού, επειδή δεν την επιθυμεί. Ωστόσο η μεγάλη αγάπη και η ευσπλαχνία του Θεού δεν εγκαταλείπει το πλάσμα, αλλά το οδηγεί έτσι ώστε μπορεί ανά πάσα στιγμή να μειώσει την απόσταση. Και στο στάδιο ως άνθρωπος αυτή η φροντίδα του Θεού είναι η μοίρα, η πορεία της ζωής, η οποία προσφέρει αμέτρητα γεγονότα που είναι για τον άνθρωπο ευκαιρίες για να πλησιάσει τον Θεό.

Στα προπαρασκευαστικά στάδια ο Θεός ορίζει μόνος Του τη διάρκεια της ζωής καθώς και τη δραστηριότητα του όντος, και το ον δεν μπορεί ν’αλλάξει τίποτε απ’αυτά και δεν μπορεί ν’αντιταχτεί στο θέλημα του Θεού. . .  Βρίσκεται στο στάδιο της δεμένης θέλησης και πρέπει να υποκύψει στο θεϊκό φυσικό νόμο. Με αυτό τον τρόπο όμως μειώνει ταυτόχρονα την απόσταση από τον Θεό, ώσπου να Τον έχει πλησιάσει στο βαθμό όπου στην κατάσταση της ελεύθερης θέλησης ως άνθρωπος πρέπει τότε να χρησιμοποιήσει αυτήν για την προσέγγιση στον Θεό.

Ως άνθρωπος λοιπόν η βούλησή του είναι ελεύθερη. Αλλά η μοίρα του έχει προοριστεί από τους αιώνες των αιώνων, γιατί ο Θεός θέλει να του προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες για να πετύχει το στόχο, για την προσέγγιση στον Θεό. Αφού η έννοια Του για το πεσμένο πνευματικό είναι μόνιμη, και όπου το πνευματικό δεν επιδιώκει από μόνο του τον Θεό, Αυτός προσπαθεί να το τραβήξει μέσα στο κύκλωμα της αγάπης Του, αλλά πάντοτε σέβεται την ελεύθερη βούληση. Και για αυτό η μοίρα του καθένα είναι κατάλληλη να τον βοηθήσει να πετύχει την ωριμότητα της ψυχής, αν μόνο εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες και δεν αντιτάσσεται στη στοργική φροντίδα του Θεού.

Αφού η δική του βούληση του ανθρώπου μπορεί επίσης να προβάλει αντίσταση με το να δεν υποτάσσεται ποτέ στο θέλημα του Θεού, με το να δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος με τη μοίρα του και να αντιτάσσεται στον Δημιουργό και Διατηρητή, με το να μουρμουρίζει και παραπονιέται και δεν θέλει να αναγνωρίσει τον Θεό και να απομακρύνεται από Αυτόν, χρησιμοποιώντας τη βούλησή του για κακή πράξη και σκέψη, για ν’αλλάξει ανάλογα με τις επιθυμίες του τη μοίρα που δεν του αρέσει. Τότε η αγάπη και το έλεος του Θεού ενέργησε μάταια, τότε ο άνθρωπος ξεφεύγει από τη φροντίδα Του, και παίρνει αυθαίρετα έναν άλλο δρόμο, ο οποίος οδηγεί μακριά από το στόχο. . .

Αλλά η θέλησή του είναι ελεύθερη, και ο Θεός δεν τον εξαναγκάζει ποτέ. Και έχει λάβει υπόψη Του και αυτή την πεισματάρη θέληση και έχει καθορίσει ανάλογα την πορεία εκείνου του ανθρώπου στη γη από τους αιώνες των αιώνων. Αλλά και τότε ο Θεός δεν εγκαταλείπει το ον, μόνο που χρησιμοποιεί μέσα που καμιά φορά φαίνονται βίαια και χωρίς αγάπη στους ανθρώπους που δεν ξέρουν για το προαιώνιο σωτήριο σχέδιο Του. Αλλά Εκείνος προσπαθεί να οδηγήσει πίσω στον Εαυτό Του ολόκληρο το πνευματικό που απομακρύνθηκε από Εκείνον. Και ακόμα και αν θέλησει αιωνιότητες, κάποτε θα πετύχει το στόχο Του, αφού ο Θεός δεν αφήνει να τα βγάλει πέρα μόνο του τίποτα απ’ό,τι εκπορεύτηκε από Αυτόν και που απομακρύνθηκε εθελοντικά από Αυτόν. . .  ώσπου με ελεύθερη θέληση να γυρίσει πίσω σε Αυτόν και να μπορέσει τότε να εκπληρώσει τον προαιώνιο προορισμό του. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3940                22-12-1946

Η δύναμη του θεϊκού λόγου. . .

Ζωντανό νερό. . .

Σε όποια δύναμη ανοιχτείτε, αυτή θα σας γεμίσει. . .  Αν αφοσιωθείτε στη δύναμη του λόγου Μου, αν δεχτείτε το λόγο Μου με ανοιχτή την καρδιά, τότε η δύναμη από Μένα πρέπει να σας γεμίσει και να σας κάνει δυνατοί και ανθεκτικοί απέναντι σε όλες τις θύελλες του κόσμου. Και θα μπορέσετε να χειριστείτε με δεξιοτεχνία την επίγεια σας ζωή, όπως όμως θα μπορέσετε να πετύχετε και πνευματικά στην πορεία σας στη γη, αφού η δύναμή Μου είναι πιο ισχυρή από κάθε αντίσταση, είτε πνευματική, είτε επίγεια.

Η δύναμη από Μένα παραμερίζει όλα τα εμπόδια. Θα έχει πάντα εποικοδομητικό αποτέλεσμα, και ό,τι θέλει να εκτελέσει ο άνθρωπος. . .  θα είναι ικανός για κάθε κατόρθωμα, αφού είναι δεμένος μαζί Μου, και όπου μπορώ να ενεργήσω Εγώ, τα πάντα είναι δυνατά. . .  Η δύναμή Μου όμως σας διοχετεύεται πάντοτε με το λόγο Μου, και για αυτό θα πρέπει να τον λαχταρήσετε με διψασμένη καρδιά. Θα πρέπει να Μου ανοιχτείτε, να θέλετε να Με ακούσετε και να προσανατολίσετε ανάλογα τη ζώη σας. Θα πρέπει πάντα να Μου δώσετε την ευκαιρία να σας γεμίσω με τη δύναμή Μου. Αφού έχετε συνέχεια ανάγκη τη δύναμη από Μένα, είτε για πνευματική, είτε για επίγεια ενέργεια.

Χωρίς την παροχή δύναμης δεν θα μπορέσετε ποτέ να κατορθώσετε αυτό που είναι το καθήκον σας στη γη. Αφού απαιτεί τη συνεργασία Μου, επειδή είστε αδύνατα, ανίσχυρα πλάσματα, παρόλο που φαινομενικά διαθέτετε μεγάλη ζωτική δύναμη. Χωρίς τη βοήθειά Μου είστε εκτεθειμένοι στις δυνάμεις που θέλουν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία σας, με το να σας διοχετεύουν επίσης δύναμη, η οποία όμως είναι βλαβερή για την ψυχή σας. Και αυτή η δύναμη συνιστάται προφανώς σε επίγεια βοήθεια αλλά και σε πνευματική καταστροφή.

Αφού η προέλευση της δύναμης είναι ο αντίπαλός Μου, ο οποίος προσπαθεί να αυξάνει τη δική του δύναμη παίρνοντας στην κατοχή του αυτό που δημιουργήθηκε από Μένα και που άρα μαρτυρεί τη δύναμή Μου. Προσπαθεί να το απομακρύνει από Μένα για να εμποδίσει την παροχή της δύναμής Μου και να το κάνει πρόθυμο να δεχτεί τη θέλησή του. Όποιος όμως χρησιμοποιεί εκείνη τη δύναμη, παραδίδοντας τη δική του θέληση στον αντίπαλό Μου, θα έχει χαθεί για αιωνιότητες. Αφού πρέπει ν’ανοιχτείτε στη δημιουργική δύναμη, ποτέ όμως στην καταστροφική.

Και η δημιουργική δύναμη εκπηγάζει μονάχα από Μένα και σας προσφέρεται άφθονα υπό τη μορφή του λόγου Μου. Και για αυτό πάρτε πάντοτε τη δύναμη από το λόγο Μου, όσες φορές και να την έχετε ανάγκη, και πράγματι δεν θα βρεθείτε πια σε κατάσταση αδυναμίας. Θα είστε πρόθυμοι και ικανοί να ζήσετε, αφού μόνο ένα έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι, και αυτό είναι το να φροντίσουν να βρουν την τροφή για την ψυχή τους, να παρέχουν σ’αυτήν τη δύναμη για να ζήσει, να παραλάβουν το λόγο Μου, να το λαχταρήσουν, και να τους ανοίξει για πάντα μέσω της επιθυμίας τους η πηγή από την οποία τους προσφέρεται το ζωντανό νερό. . .  το ζωντανό νερό, ο λόγος Μου, ο οποίος περιέχει αφθονία δύναμης.

Αφού ευλόγησα το λόγο Μου με τη δύναμή Μου. . .  Είμαι ο Ίδιος μέσα στο λόγο κοντά σ’εκείνους που το υποδεχτούν. Και όπου είμαι Εγώ πρέπει να έχει απομακρυνθεί κάθε έλλειψη δύναμης, και ο άνθρωπος πρέπει να βγει νικητής από κάθε αγώνα της ζωής· πνευματικά και επίγεια θα μπορέσει να πετύχει το επίγειο καθήκον του, γιατί ο Ίδιος του συμπαραστέκομαι και τον υποστηρίζω με τη δύναμή Μου. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3941                23-12-1946

„Όποιος υποδεχτεί τον πιο φτωχό των αδελφών Μου, θα υποδεχτεί Εμένα. . .“

Βυθιστείτε μέσα στο λόγο Μου και θα καταλάβετε ανά πάσα στιγμή τι σας λείπει, αφού μέσα στο λόγο Μου σας πλησιάζω ο Ίδιος και σας ενημερώνω για το θέλημά Μου. Αν λοιπόν είστε δραστήριοι σύμφωνα με το θέλημά Μου, θα νιώσετε σίγουροι για το ότι εξελίσσεστε ανοδικά, αφού οι γνώσεις σας θα ωριμάσουν. . .  Και άρα πρέπει να ζήσετε ανάλογα με το λόγο Μου. Δεν πρέπει μόνο να ακούσετε αυτά που σας προσφέρει η χάρη και η αγάπη Μου από τα ύψη. Πρέπει να ακολουθήσετε το λόγο Μου, και τότε όλες οι υποσχέσεις Μου θα εκπληρωθούν για σας.

Μια από τις υποσχέσεις Μου όμως λέει: Όποιος υποδεχτεί τον πιο φτωχό των αδελφών Μου, θα υποδεχτεί Εμένα. . .  Δηλαδή αξιολογώ πάρα πολύ ψηλά την υπηρεσία αγάπης του στον πλησίον,την αξιολογώ σαν να υπηρετούσε ο άνθρωπος Εμένα τον Ίδιο, και ανάλογα θα είναι η αμοιβή Μου. Αφού το να τον υποδεχτώ, το να του παρέχω ό,τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος, είναι πράγματι η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορεί να σας προσφερθεί. Και έτσι αυτή η υπόσχεση περιλαμβάνει τα πάντα· είναι πάρα πολύ παρηγοριτική για τους φτωχούς, στεναχωρημένους και αδύναμους ανθρώπους, εφόσον μόνο συμπεριφερθούν στους συνανθρώπους τους σαν σε αδελφούς, εφόσον βοηθήσουν όπου απαιτείται βοήθεια πνευματικά ή σωματικά.

Ποτέ δεν θα εγκαταλείψω έναν άνθρωπο που συμπαραστέκεται στον συνάνθρωπο στην ανάγκη του. Θα μπορέσει πάντα να είναι σίγουρος για τη βοήθειά Μου, και θα τον φοντίσω πράγματι με κάθε τρόπο. Αφού έχει γίνει εκτελεστής του λόγου Μου, έχει κάνει γνώμονα της πράξης και της σκέψης του το θέλημά Μου, έχει μπει μέσα στο θέλημά Μου, και συνεπώς μπορεί ν’αφήσει την κάθε στεναχώρια του σε Μένα. . .  Θα του την αφαιρέσω, γιατί Με υποδέχτηκε. . .

Και αν μονάχα βυθιστείτε πάντα στο λόγο Μου, τότε η επίγεια ζωή θα είναι πιο εύκολη για σας, αφού ξανά και ξανά αυτό εξαρτάται από τη θέλησή σας, από το κατά πόσον εναρμονίζεται στη δική Μου. Και ο λόγος Μου σας ενημερώνει για αυτό το θέλημά Μου. . .  Ωστόσο ο λόγος Μου δεν περιέχει μόνο απαιτήσεις για σας, αλλά σας γνωστοποιεί επίσης τα αποτελέσματα της εκπλήρωσης του θελήματός Μου. Και αφού σας πληροφορώ για αυτό, έχετε στη διάθεσή σας έναν πλούσιο θησαυρό, τον οποίο πρέπει μονο να χρησιμοποιήσετε, αφού επίγεια και πνευματικά βρίσκεστε τότε υπό την προστασία Μου, και δεν έχετε πια αφορμή να είστε φοβισμένοι ή να ανησυχήσετε με κανέναν τρόπο.

Είμαι στην πλευρά σας ως Πατέρας, ως Αδελφός, ως Φίλος, ως μόνιμος Βοηθός, και η βοήθειά Μου σας είναι η πιο βέβαιη εγγύηση για το ότι θα πετύχετε τον αγώνα της ζωής σας και ότι θα ωριμάσετε πνευματικά, αφού μαζί Μου και με τη δύναμή Μου καταφέρνετε τα πάντα. Για αυτό βυθιστείτε συχνά και ζωντανά μέσα στο λόγο Μου, υποδεχτείτε το και ζήστε ανάλογα, και η κάθε υπόσχεσή Μου θα εκπληρωθεί για σας, αφού ο λόγος Μου είναι και θα μείνει η αιώνια αλήθεια. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3943                25-12-1946

Το δημιουργικό θέλημα του Θεού. . .

Πνευματικές και επίγειες δημιουργίες. . .

Το Πνεύμα που κυριαρχεί το άπειρο είναι ασταμάτητα δραστήριο, αφού η ακτινοβολία της δύναμής Του δεν μειώνεται ποτέ και δεν κουράζεται να χρησιμοποιήσει τη δύναμη με δημιουργικό και διαμορφωτικό τρόπο. Και έτσι γίνονται συνέχεια νέες δημιουργίες, πνευματικές και επίγειες. . .  Μετουσιώνει τις σκέψεις Του σε υλικές μορφές για τη λύτρωση του πνευματικού που είναι ακόμα ανελεύθερο. Δημιουργεί όμως και θαυμάσια έργα πνευματικού είδους προς την ευχαρίστηση των όντων του φωτός, τα οποία έχουν πρόσβαση σε όλα τα καταπληκτικά έργα των ουρανών.

Το δημιουργικό Πνεύμα Του και το δημιουργικό θέλημά Του είναι αξεπέραστα και ατελείωτα και οδηγούνται πάντα από την υπέρμετρή Του αγάπη, η οποία θέλει να κάνει ευτυχισμένο ό,τι προήρθε από τη δύναμή Του. Ακόμα και αν περάσουν αιωνιότητες, οι νέες δημιουργίες δεν θα τελειώσουν ποτέ, επειδή η δύναμή Του πρέπει να δρά για να αυξάνεται μέσα στον εαυτό της. Το πνευματικό, το επίγειο. . . δηλαδή υλικές. . .  δημιουργίες ζωντανεύει [Το γερμανικό πρωτότυπο είναι εδώ επίσης κάπως ακατανόητο· σημείωση της μεταφράστριας], βρίσκεται δηλαδή σε μόνιμη επαφή με το κέντρο της δύναμης και μπορεί μέσω της παραλαβής δύναμης να μπει ξανά μέσα στο κύκλωμα αγάπης του Θεού, από το οποίο κάποτε απομακρύνθηκε εθελοντικά.

Αυξαίνει λοιπόν και τη δική του δύναμη, όπως ευνοεί επίσης τη λυτρωτική διαδικασία του πνευματικού που βρίσκεται ακόμα εκτός του κυκλώματος αγάπης του Θεού. Όλα τα υλικά δημιουργήματα είναι μέσα για τη λύτρωση του πνευματικού. Τα πνευματικά δημιουργήματα όμως είναι ο τελικός σκοπός, δηλαδή η απερίγραπτη ευτυχία του πνευματικού που έχει λυτρωθεί. Και το δημιουργικό θέλημα του Θεού δεν μειώνεται ποτέ, γιατί η αγάπη Του είναι ατελείωτη. Προξενεί όμως και τη διάλυση διμιουργημάτων, και μάλιστα τότε που δεν εκπληρώνουν πια το σκοπό τους. . .  όταν το πνευματικό μέσα τους δεν είναι πια πρόθυμο να εξελιχτεί στα ύψη, όταν αντιτάσσεται στον Θεό και αποστρέφει τη βούλησή του από Εκείνον. . .

Τότε διαλύει ο Ίδιος αυτό που δημιούργησε για να δώσει στο πνευματικό τη δυνατότητα να φτάσει στο στόχο μέσα σε διαφορετική μορφή. Αλλά η διάλυση των δημιουργημάτων προβλέπεται μόνο μετά από συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως η σοφία Του το κατάλαβε αναγκαίο για το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα στα δημιουργήματα. Πνευματικά δημιουργήματα ωστόσο είναι άφθαρτα, μόνο που αλλάζουν συνέχεια, και γίνονται όλο και πιο καταπληκτικά, όπως ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τα φανταστεί και η ανθρώπινη καρδιά δεν μπορεί να τα δει ούτε στο όνειρο.

Αλλά κάθε νέα εποχή παρουσιάζει επίσης όλο και πιο καταπληκτικά δημιουργήματα, διαφορετικά από εκείνα της προηγούμενης εποχής και μαρτυρώντας την αγάπη, την παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού, ο Οποίος φανερώνεται μέσα σε όλα τα δημιουργήματα. Ακαταμάχητη είναι η δύναμη, και για αυτό Αυτός δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι δραστήριος δημιουργικά και διαμορφωτικά, αλλά την έκταση των δημιουργιών Του μπορεί να καταλάβει η ψηχή μόνο όταν έχει πετύχει ένα συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας, όταν είναι ικανή να βλέπει πνευματικά και γήινα δημιουργήματα. Τότε μόνο θα είναι γεμάτη δέος και αγάπη απέναντι στον Δημιουργό της, η αγάπη του Οποίου δημιούργησε και την ίδια για να την κάνει μακάρια για πάντα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3944                26-12-1946

Η κατάσταση της θεϊκής τάξης – μακαριότητα. . .

Αγάπη. . .

Η πρωταρχική κατάσταση. . .

Έχετε γεννηθεί για τη μακαριότητα, όχι όμως για την τιμωρία της κόλασης. Ο προορισμός σας είναι να ενεργήσετε ανάλογα με τη θεϊκή τάξη, και αυτό σημαίνει πάντα μακαριότητα. Για αυτό η θεϊκή αγάπη προσπαθεί αδιάκοπα να σας τοποθετήσει μέσα στην κατάσταση της τάξης, εφόσον την έχετε εγκαταλείψει με ελεύθερη θέληση. Το να ζήσουν μέσα στη θεϊκή τάξη είναι επομένως πρώτος και τελευταίος στόχος όλων όσων δημιουργήθηκαν ως έμβια όντα από τον Θεό. . .

Τότε όμως το πλάσμα είναι και τέλειο, όπως ήταν από την πρώτη αρχή. Είναι δραστήριο μέσα στην αγάπη, αφού μονάχα τέτοια σημαίνει ζωή ανάλογα με το θέλημα του Θεού. Αν παραμελείται ο νόμος της αγάπης, το όν βρίσκεται επίσης εκτός της θεϊκής τάξης, επειδή η αγάπη είναι η βάση κάθε νόμου, επειδή χωρίς την αγάπη κανένας νόμος που να προέρθει από τον Θεό δεν είναι δυνατός. Επομένως η αγάπη αποτελεί συνώνυμο της μακαριότητας, και η έλλειψη αγάπης σημαίνει καταδίκη, βάσανα και αιώνιο θάνατο.

Μόλις η θεϊκή τάξη έχει επιβληθεί, το ον ξέρει για τα πάντα, στέκεται μέσα στη γνώση και άρα μέσα στο φως. . .  καταλαβαίνει τα πάντα, έχει πλήρη επίγνωση, ξέρει για τον προορισμό και του ελάχιστου έργου της δημιουργίας, ξέρει για τη σχέση των πλασμάτων με τον Δημιουργό τους. Και αυτή η κατάσταση της γνώσης κάνει το ον μακάριο, αφού το παρακινεί σε αυξημένη δραστηριότητα αγάπης και συνεχή αύξηση της δύναμης, γιατί η έμπρακτη αγάπη δημιουργεί δύναμη, και επομένως το πλάσμα βρίσκεται μέσα σ’ένα πλήθος δύναμης και μπορεί να κατορθώσει ό,τι θέλει.

Το να ζήσει κανείς μέσα στη θεϊκή τάξη είναι κατάσταση τελειότητας, κατάσταση της ελευθερίας και του συνδέσμου με τον Θεό. Είναι η κατάσταση των πλασμάτων της πρώτης αρχής, την οποία πρέπει αναπόφευκτα να επαναποκτήσουν τα πλάσματα, εφόσον την εγκατέλειψαν. Αφού κάτι ατελές δεν μπορεί να μείνει σε επαφή με τον Θεό, η επαφή μαζί Του όμως είναι μακαριότητα. Το ότι ωστόσο τα πλάσματα βρίσκονται σε ατελή κατάσταση ήταν απόφαση της ελεύθερης θέλησής τους, την οποία ο Θεός προσπαθεί να οδηγήσει ξανά στην κατάσταση της τελειότητας. Και άρα τους δείχνει το δρόμο προς τη θεϊκή τάξη, τους δείχνει το δρόμο της αγάπης, επιδιώκει να αναμορφώσει τη θέλησή τους για να μπει αυτή από μόνη της μέσα στη θεϊκη αγάπη. . .

Ωστόσο συναντά αντίσταση. . .  Μέσα στην ατέλεια τους τα πλάσματα του Θεού, οι άνθρωποι στη γη, δεν καταλαβαίνουν ότι δεν προσέχουν τη θεϊκή τάξη. Δεν ξέρουν για τη σχέση ανάμεσα στους ίδιους και στον αιώνιο Δημιουργό, αφού δεν ζουν μέσα στην αγάπη, η οποία μονάχα τους φέρνει το φως. . .  Και για αυτό είναι δυστυχισμένοι στη γη και θα παραμείνουν δυστυχισμένοι και στο πνευματικό βασίλειο, επειδή ζουν εκτός της θεϊκής τάξης. Αλλά κάποτε θα πρέπει να ενταχτούν, γιατί και το πιο δυστυχισμένο πλάσμα πρέπει να γυρίσει στον Πατέρα, στην αρχή του. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει ούτε το πιο δυστυχισμένο πλάσμα, αλλά του συμπαραστέκεται ώσπου να έχει σηκωθεί από μόνος του, ώσπου να έχει μπει μέσα στην κατάσταση της θεϊκής τάξης, ώσπου να έχει μετατραπεί σε αγάπη και να έχει πετύχει την αιώνια μακαριότηα μέσω του συνδέσμου με τον Θεό.

Αφού η βάση του προαιώνιου νόμου Του είναι η αγάπη, και η αγάπη δεν αφήνει τίποτα να χαθεί. Μόνο που η κατάσταση ατέλειας μπορεί να παραταθεί από τη θέληση του ίδιου του πλάσματος και που ο Θεός δεν εμποδίζει την ελευθερία της θέλησης του πλάσματος. Αλλά κάποτε και το πιο ανυπότακτο πλάσμα θα γυρίσει σ’Εκείνον, θα πάρει το δρόμο της αγάπης, θα ενταχτεί μέσα στη θεϊκή τάξη και θα γίνει και θα μείνει μακάριο μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3947                29-12-1946

 

Η συνένωση διαφόρων πνευματικόν κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια του θρησκευτικού αγώνα. . .

[Εκτός από τον τίτλο, αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα, αλλά βρίσκεται μέσα στις μεταφράσεις με τον τίτλο: Νέα Γη http://www.bertha-dudde.info/download/index.htm, σελ. 404 – 406· σημείωση της μεταφράστριας]

Τα διάφορα πνευματικά ρεύματα θα αποκλίνουν πάντοτε το ένα από το άλλο και συνεπώς μεταξύ τους θα επικρατεί μόνιμα μια σιωπηρή αντιπαλότητα. Το κάθε ένα από αυτά διατείνεται ότι διαθέτει την αποκλειστικότητα της αλήθειας και γι’αυτό το λόγο αρνείται να αναγνωρίσει οποιοδήποτε άλλο. Εντούτοις στην τελευταία φάση της έσχατης εποχής όλοι αυτοί θα συμπορευθούν, εφόσον η βασική τους αρχή είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού και δηλώνουν ανοιχτά την πίστη τους στο Όνομά Του. Όλες οι άλλες διαφορές τους θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί τότε και η παραμικρή πνευματική αναζήτηση θα πολεμιέται ανήλεα, ούτως ώστε ο καθένας που αγωνίζεται πνευματικά θα αναζητεί να συνδεθεί με το διπλανό του που έχει τα ίδια πιστεύω.

Με τον τρόπο αυτό θα αποκρισταλλωθεί τότε από την κάθε πνευματική τάση η διδασκαλία του Χριστού, οι δε ακόλουθοί της θα συγκαταλέγονται στην Εκκλησία που ίδρυσε ο Ίδιος ο Θεός. Χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό θα ανοίκουν όλοι σε αυτή την Εκκλησία, παρ’όλο που θα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις. Η καθεμία θα αποβάλει τα εξωτερικά έθιμα και τυπικά και θα επιζητεί να κατακτήσει την εσωτερική σύνδεση με τον Ιησού Χριστό. Έτσι η καθεμιά τους θα καλλιεργεί, θα διδάσκει και θα ασκεί την αγάπη.

Ο πόλεμος ενάντια σε όλα ανεξαίρετα τα πνευματικά ρεύματα θα διεξάγεται με ιδιαίτερη βαναυσότητα, έτσι ώστε όσοι είναι χλιαροί και ολιγόπιστοι θα χάσουν την πίστη τους. Εφόσον δεν πιστεύουν βαθιά και ζωντανά, δεν μπορούν να προβάλουν καμία αντίσταση κι έτσι υποκύπτουν κάτω από τα βάρη που τους επιβάλλει η εγκόσμια πλευρά. Αλλά για το γεγονός αυτό ευθύνονται οι λαθεμένες δοξασίες που ανεξαίρετα κάθε πνευματική κατεύθυνση έχει να επιδείξει. Διότι τα λάθη αυτά γίνονται η αιτία να χάσουν τελικά τελείως την πίστη τους οι περισσότεροι, όταν οι σοβαροί διωγμοί που θα υφίστανται τους αναγκάσουν να σκεφθούν πιο επισταμένα πάνω σε αυτά τα θέματα και να πάρουν θέση.

Όποιος ενεργεί με αγάπη και έχει διδαχθεί σωστά από τους επιλεγμένους υπηρέτες του Θεού, αυτός στέκεται μέσα στην αλήθεια και συνεπώς θα έχει να επιδείξει επίσης ακράδαντη πίστη. Έτσι δεν πρόκειται να ταλαντευθεί υπό καμία απειλή, για το λόγο ότι η αλήθεια τού προσφέρει δύναμη και του παρέχει επίσης γνώση. Επομένως γνωρίζει συν τοις άλλοις για το τέλος που επίκειται αλλά και για τη σωτηρία από τον υπέρτατο κίνδυνο που θα έρθει από τον Ίδιο τον Θεό. Εάν όμως ασπάζεται λαθεμένες διδασκαλίες δεν μπορεί να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Έτσι το πιστεύω του θα κλονιστεί και τελικά θα το χάσει τελείως όταν θα του ζητηθεί  επιτακτικά να ομολογήσει δημόσια την πίστη του στον Ιησού Χριστό ή να Τον αποκηρύξει.

Τότε δυνατός θα είναι μόνο όποιος έχει γίνει ανοικτός στην αλήθεια του Θεού επειδή εφαρμόζει στη ζωή του την αγάπη. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα προβάλει την αντίσταση που πρέπει και δεν θα χρειάζεται να φοβάται καθόλου τα βάναυσα καταπιεστικά μέτρα με τα οποία απειλείται. Γιατί αυτός έχει τις ελπίδες του στον Θεό και θα λάβει τη βοήθειά Του σε κάθε δοκιμασία του σώματος ή της ψυχής του. Εκείνη την εποχή η Εκκλησία του Χριστού θα είναι ολιγάριθμη και θα φιλοξενεί μέλη από διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις. Κάθε διαμάχη μεταξύ τους θα έχει ξεχαστεί, όπως επίσης θα έχουν καταργηθεί όλα τα εξωτερικά τυπικά και οι τελετουργικές πράξεις ενόψει του γενικευμένου διωγμού που απειλεί όλους ανεξαίρετα τους πιστούς. Και αυτό είναι επίσης πολύ καλό για την ψυχική ανάπτυξη του κάθε ατόμου, γιατί έτσι θα δίνει πλέον σημασία μόνο στον πυρήνα της πίστης του, για τον οποίο θα συνειδητοποιήσει τελικά ότι είναι απλά και μόνο η χριστική διδασκαλία της αγάπης. Όσο δε πιο θερμά θα ακολουθεί αυτή τη διδασκαλία, τόσο πιο πολύ θα στερεώνεται η πίστη του.

Έτσι οι ομαδοποιήσεις των πιστών θα συγχωνευθούν ώσπου θα αποτελέσουν τελικά μόνο μια μικρή ποίμνη. Αυτοί όμως θα στέκονται μέσα στη αλήθεια και τη σωστή γνώση ούτως ώστε θα αντέξουν και θα βγουν νικητές στις σκληρές δοκιμασίες των τελευταίων ημερών. Γιατί θα νικήσει η Εκκλησία του Χριστού, η οποία περιλαμβάνει όλους όσους τάσσονται με την αγάπη και την πίστη, όσους Τον αναγνωρίζουν ανοιχτά μπροστά στον κόσμο, επειδή είναι γεμάτοι με το Πνεύμα Του σαν συνέπεια του ότι εφαρμόζουν ακαταπόνητα την αγάπη στη ζωή τους. Θα συνταχθούν τότε από όλες τις πνευματικές κατευθύνσεις οι αγωνιστές για τον Χριστό για να δώσουν την τελευταία μάχη. Ο Θεός ο Ίδιος θα είναι ο στρατάρχης και θα τους υπερασπίζεται αυτοπροσώπως. Γι’αυτό η ασπίδα της πίστης θα τους προστατεύει και θα τους κάνει άτρωτους, κι αφού θα μάχονται για το Όνομα του Χριστού η νίκη θα είναι με το μέρος τους. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3950                2-1-1947

Αιτία και δυνάμεις της διάλυσης της γης. . .

(Πυρηνική ενέργεια)

[Εκτός από τον τίτλο, αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα, αλλά βρίσκεται μέσα στις μεταφράσεις με τον τίτλο: Νέα Γη http://www.bertha-dudde.info/download/index.htm, σελ. 415 – 418· σημείωση της μεταφράστριας]

Θα πρέπει να προϋπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας νέας Γης πριν η παλαιά διαλυθεί, ήτοι πριν η εξωτερική μορφή της μεταβληθεί εντελώς. Η Γη πρέπει να περάσει ως ένα βαθμό από μια τέτοια διαδικασία διάλυσης, κατά την οποία θα ελευθερωθούν τα πνευματικά στοιχεία που είναι δέσμια μέσα της. Έτσι θα μπορέσουν να μεταμορφωθούν σε νέα δημιουργήματα μέσα στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν περαιτέρω. Κατ’επέκταση η τελική καταστροφή της σημερινής Γης πρέπει να είναι τέτοιων διαστάσεων, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για μια πλήρη διάλυση της ύλης.

Συνεπώς δεν αρκεί να χτυπηθούν μόνο μεμονωμένες περιοχές του πλανήτη. Πρέπει αντίθετα να λάβουν χώρα εκρήξεις στο εσωτερικό του, οι οποίες θα έχουν συνέπειες προς όλες τις κατευθύνσεις και θα πλήξουν ολόκληρη τη γήινη επιφάνεια. Έτσι δεν θα μείνει τίποτα απ’ό,τι υπήρχε ως τότε, αφού το καθετί θα διαλυθεί ως τον πιο απειροελάχιστο βαθμό. Την αφορμή όμως για αυτό τη δίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι γιατί αποτολμούν να διεισδύσουν σε ένα επιστημονικό τομέα ο οποίος υπερβαίνει τις διανοητικές τους ικανότητες. Δεν γνωρίζουν ούτε τους φυσικούς νόμους ούτε τα αποτελέσματά τους σε βαθμό που να μπορούν να διερευνήσουν έναν τέτοιο τομέα. Έτσι σαν συνέπεια εξαπολύουν δυνάμεις τις οποίες δεν είναι ικανοί να χαλιναγωγήσουν πλέον από μόνοι τους.

Ωστόσο Εγώ δεν τους εμποδίζω, δεδομένου ότι στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου έχω λάβει υπόψη Μου ακόμη και αυτή την καταστροφική ενέργεια στην οποία θα προβούν οι άνθρωποι χάρη στην ελευθερία της βούλησής τους. Γιατί ταυτόχρονα λήγει τότε επίσης η περίοδος η οποία έχει παραχωρηθεί στο πνευματικό στοιχείο για να φθάσει ως τη λύτρωση. Επομένως η ανθρώπινη βούληση είναι που θα προκαλέσει την τελική καταστροφή. Ταυτόχρονα ωστόσο αυτό θα ανταποκρίνεται και στη δική Μου βούληση από την άποψη ότι θα εξασφαλισθεί έτσι η βέβαιη ανοδική εξέλιξη του πνευμτικού στοιχείου το οποίο βρίσκεται ακόμα έγκλειστο μέσα σε συμπαγείς υλικές φόρμες και ζητάει να αποκτήσει μια δραστηριότητα. Ειδάλλως, εάν δεν υπήρχε αυτό το δεδομένο, θα μπορούσα οπωσδήποτε να οδηγήσω τα πειράματα των ανθρώπων σε αποτυχία, προκειμένου να εμποδίσω τους σκοπούς τους.

Τα πειράματα θα διεξαχθούν μεν σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά οι επιπτώσεις τους δεν θα μπορούν να περιοριστούν. Διότι η δύναμη που θα απελευθερώσουν δεν θα είναι δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο, με συνέπεια να δράσει καταστροφικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί ενώ ο χώρος της Γης είναι περιορισμένος, η απελευθερωμένη δύναμη δεν επιδέχεται κανέναν περιορισμό κι αφανίζει οτιδήποτε συναντάει στο πέρασμά της. Για σας τους ανθρώπους οι επιπτώσεις αυτής της φυσικής αντίδρασης είναι αδιανόητες. Επιπλέον θα διαδραματισθεί μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που δεν θα έχετε καμία δυνατότητα να σκεφθείτε το παραμικρό, εκτός εάν ανήκετε στην ολιγάριθμη δράκα των δικών Μου ανθρώπων οι οποίοι θα δουν με τα μάτια τους την τελευταία πράξη της καταστροφής. Γιατί είναι θέλημά Μου να είναι μάρτυρες του τέλους αυτής της Γης.

Μια αμυδρή εικόνα ωστόσο του τι θα συμβεί μπορείτε να σχηματίσετε εάν φαντασθείτε ότι θα γίνει μια έκρηξη η οποία δεν θα αφήσει τίποτα ακαίρεο, θα κονιορτοποιήσει δηλαδή τα πάντα και θα τα διαλύσει σε απειροελάχιστα άτομα. Όμως πριν από αυτό το συμβάν που διαρκεί μόνο λίγες στιγμές, προηγούνται δονήσεις και το πυρ διαρρηγνύει με ορμή το γήινο φλοιό, πράγμα που υπεραρκεί για να φέρει απερίγραπτο πανικό στους ανθρώπους, γιατί βλέπουν το βέβαιο θάνατο με τα μάτια τους. Επομένως είναι ευνόητο ότι δεν μπορεί να μείνει το παραμικρό μετά από τέτοια καταστροφή και ότι δεν διατηρείται τίποτα απολύτως ύστερα στην πλάση. Το μόνο που απομένει είναι ύλη διαλυμένη σε απειροελάχιστα άτομα. Κι αυτή την ύλη τότε τη διαμορφώνω Εγώ εκ νέου μεταπλάθοντάς τη με τη βούληση και τη δύναμή Μου σε ασύλληπτα δημιουργήματα, μέσα στα οποία θα συνεχισθεί η περαιτέρω εξέλιξη των πνευματικών στοιχείων.

Θα υπάρξουν πάλι δημιουργήματα διαφορετικών βαθμών σκληρότητας. Όμως η πιο σκληρή ύλη θα περικλείει το πνευματικό το οποίο ζούσε ως άνθρωπος στην παλαιά γη, αλλά αδιαφόρισε εντελώς για την πνευματική του εξέλιξη. Οι ψυχές τέτοιων ανθρώπων δεν μπορούν να προσδοκούν μια βελτίωσή τους στο πνευματικό βασίλειο, γι’αυτό πρέπει να επαναλάβουν το πέρασμα μέσα από όλες τις βαθμίδες τις πλάσης. Κι έτσι αρχίζει μια νέα εποχή εξέλιξης όταν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Τότε ο άνθρωπος έχει πια εκτροχιασθεί τελείως κι έχει φθάσει με τη θέλησή του σε τέτοιο βαθμό ασυνειδησίας που θέλει να αφήσει ελεύθερες άγνωστές του δυνάμεις. Αλλά για να κυριαρχήσει επάνω τους πρέπει να διαθέτει ένα μεγαλύτερο βαθμό ψυχικής ωριμότητας από αυτόν που έχει σήμερα, στο τέλος της τωρινής λυτρωτικής περιόδου. Και για αυτό το λόγο οι δυνάμεις αυτές δεν θα δράσουν ποτέ εποικοδομητικά, παρά μόνο εντελώς καταστροφικά για την ανθρωπότητα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3951                3-1-1947

Χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο – Άγνοια των φυσικών νόμων και το αποτέλεσμά της. . .

Το να εξιχνιάσετε τους νόμους της φύσης είναι δυνατόν για σας τους ανθρώπους μόνο σε περιορισμένο βαθμό, γιατί έτσι είναι θέλημά Μου, όσο η ωριμότητα της ψυχής σας δεν έχει φτάσει σ’έναν συγκεκριμένο βαθμό. Μπορείτε όμως κάθε στιγμή να σπάσετε τους φραγμούς που σας έβαλα μέσω της βοήθειάς Μου, και τότε κάθε τομέας θα σας είναι ανοιχτός, κάθε γνώση θα είναι στη διάθεσή σας, και κάθε έρευνα θα σας είναι δυνατή. Αφού τότε έχετε Εμένα τον Ίδιο ως δάσκαλο, ο Οποίος πράγματι σας εκπαιδεύει σωστά και σε τομείς που απαιτούν τη δραστηριότητα του ανθρώπινου νου για να φτάσει κανείς στο σωστό αποτέλεσμα.

Και επομένως πρέπει για αυτό να έχετε πετύχει κάποια πνευματική ωριμότητα, πρέπει να έχετε επαφή μαζί Μου στη σκέψη και στην πράξη σας. Όσον καιρό όμως σας λείπει αυτή η πνευματική ωριμότητα δεν θα μπορέσετε να διακρίνεται ανάμεσα στην αλήθεια και στην πλάνη και άρα θα είστε ανίκανοι να εξιχνιάσετε δυνάμεις, να εξακριβώσετε την αιτία και το αποτέλεσμά τους και να τις εκμεταλλευτείτε ανάλογα. Μπορείτε μάλιστα οποτεδήποτε να κάνετε πειράματα και να αυξάνετε φαινομενικά τις γνώσεις σας. Μπορείτε όμως και να εργαστείτε με την υποστήριξη εκείνης της δύναμης η μόνιμη επιδίωξη της οποίας είναι η καταστροφή των έργων Μου, πάνω στα οποία δεν έχει καμία εξουσία.

Και για αυτό δεν θα ευλογήσω ποτέ τέτοια πειράματα, εκτός εάν πρόκειται για καθαρά έργα της αγάπης για τον πλησίον, πειράματα για να βοηθήσει κανείς την ανθρωπότητα που υποφέρει, χωρίς να ψάξει με αυτό τον τρόπο δικό του συμφέρον. Τότε όλες οι δυνάμεις θα σας υποταχτούν, τότε θα μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε απεριόριστα και θα σημειώσετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αφού τότε θα έχετε μάλιστα πετύχει ένα συγκεκριμένο βαθμό πνευματικής ωριμότητας, ο οποίος θα σας εγγυείται σωστή και αληθινή σκέψη, και θα μπορέσετε να πλουτίσετε τις πείρες σας και η δραστηριότητά σας θα είναι ευλογία.

Ωστόσο η ανθρωπότητα έχει τώρα φτάσει σ’ένα χαμηλότατο επίπεδο ώστε και οι ερευνητές εργάζονται χωρίς Εμένα, ωστε είναι δραστήριοι μονάχα διανοητικά και έχουν μόνο την επιθυμία να εκμεταλλευτούν τις δυνάμεις της φύσης με σκοπό την επίγεια επιτυχία. Επομένως τους έβαλα ένα όριο, το οποίο δεν μπορούν να ξεπεράσουν με τη λάθος στάση τους απέναντι σε Μένα και στην ύλη. . .  Και συνεπώς οι έρευνες και οι υπολογισμοί τους δεν θα είναι αλάνθαστα, ακόμα και αν οι ερευνήτες θα είναι πεπεισμένοι  για την ορθότητά τους και θα βασίσουν πάνω τους τα πειράματά τους.  

Μονάχα εν μέρει σας είναι γνωστοί οι νόμοι της φύσης, αφού η ακτινοβολία δύναμής Μου είναι τεράστια, διαρρέει ολόκληρο το άπειρο, και μάλιστα όχι αυθαίρετα και χωρίς στόχο, αλλά ανάλογα με το προαιώνιο βασικό Μου νόμο μοιρασμένη σε όλα τα δημιουργήματα έτσι ώστε η ύπαρξη και η διατήρησή τους είναι εξασφαλισμένες, όσον καιρό ένα έργο της δημιουργίας πρέπει να εκπληρώσει το πνευματικό του καθήκον. Επομένως η δύναμη είναι κατά κάποιον τρόπο δέσμια, είναι προσαρμοσμένη σχετικά με την ισχύ της στο μέγεθος ενός έργου της δημιουργίας, και θα έχει διατηρητικό και εποικοδομητικό αποτέλεσμα όσο υπάρξουν οι σωστές αναλογίες.

Για αυτό ο βαθμός της δύναμης δεν μπορεί να αυξηθεί αυθαίρετα, αλλιώς το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Εγώ ως προαιώνιος Δημιουργός έχω μάλιστα την εξουσία να ακυρώσω το αποτέλεσμα ή να το μοιράσω έτσι ώστε γίνεται εξισορρόπηση μέσω της δημιουργίας και της ζωογόνησης νέων δημιουργημάτων. Του ανθρώπου όμως του λείπει εξαιτίας της ατέλειας του αυτή η εξουσία, και μια δύναμη που απελευθερώθηκε από την ανοησία του θα χτυπήσει τον ίδιο, δηλαδή δεν καταστρέφει μονάχα εκείνους που είναι ανήξεροι σχετικά με τους φυσικούς νόμους Μου, αλλά καταστρέφει ολόκληρη τη δημιουργία, η οποία είναι τόπος διαμονής των ανθρώπων με σκοπό την ωρίμανση των ψυχών τους. . .

Θα καταστρέψω τη σοφία των σοφών και θα απορρίψω το νου των εξύπνων. . .  Όσον καιρό ξεκινούν έρευνες χωρίς Εμένα, η σκέψη τους θα είναι θαμπωμένη και το αποτέλεσμα λάθος. . .  Και η συνέπεια θα είναι ένα αποτέλεσμα που δεν υπολογίστηκε, η καταστροφή του δημιουργικού έργου η διατήρηση του οποίου προϋποθέτει δύναμη που του εισρέει με το σωστό βαθμό. Και έτσι θα προξενηθεί από ανθρώπινη θέληση, η οποία δεν έχει στόχο Εμένα αλλά αποκλειστικά την ύλη, η τελική καταστροφική πράξη πάνω σε αυτή τη γη, χωρίς να εμποδιστεί από Μένα, επειδή έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ολόκληρη η ανθρωπότητα, εκτός από τη μικρή δράκα των δικών Μου, είναι έτοιμη για την καταστροφή. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3952                4-1-1947

Η κατάσταση του σκοταδιού των ψυχών στο επέκεινα και η βοήθεια από τα φωτεινά όντα. . .

[Εκτός από τον τίτλο, αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα, αλλά βρίσκεται μέσα στις μεταφράσεις με τον τίτλο: Νέα Γη http://www.bertha-dudde.info/download/index.htm, σελ. 242 – 244· σημείωση της μεταφράστριας]

Η μοίρα σας θα είναι ή το φως ή το σκοτάδι. Θα παραμείνετε στο φως εφόσον το έχετε αφήσει να σας διαπεράσει και να ρεύσει μέσα από τις καρδιές σας και έχετε έτσι εκδιώξει το σκοτάδι, στο οποίο βρισκόσασταν έως τη στιγμή που σας άγγιξε το φως απο τον ουρανό. Όμως στην περίπτωση που αποφεύγετε το φως, η μοίρα σας θα είναι το σκοτάδι. Και το πνευματικό σκοτάδι σημαίνει μια μοναχική περιπλάνηση, σημαίνει την εγκατάλειψη στο πιο ζοφερό περιβάλλον χωρίς στόχο και χωρίς ελπίδα για μια ενδεχόμενη μεταβολή της κατάστασής σας.

Η ψυχή, η οποία στο πνευματικό βασίλειο περιπλανιέται στο σκοτάδι, υποφέρει ανείπωτα από αυτό. Διότι προηγουμένως κατείχε τη σωματική όραση και ήταν σε θέση να διακρίνει τα πάντα γύρω της, ενώ τώρα της είναι απαραίτητα τα πνευματικά μάτια ώστε να είναι σε θέση να βλέπει πνευματικά, όμως αυτή είναι εντελώς τυφλή στο πνεύμα. Και έτσι θα παραμείνει σε μια απελπιστικά έρημη περιοχή και όταν θα διασταυρώνεται με άλλες ψυχές δεν θα έχει τη δυνατότητα να τις αναγνωρίσει, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από τη βοήθεια των άλλων ψυχών να την καθοδηγήσουν και να της προσφέρουν κάπου κάπου μια μικρή αναλαμπή φωτός για να μπορέσει να διακρίνει το περιβάλλον της.

Οι ψυχές όμως που στέκονται στο φως αναλαμβάνουν τη φροντίδα για εκείνες τις φτωχές ψυχές, παρόλο που η βοήθεια που είναι σε θέση να τους προσφέρουν είναι περιορισμένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αφού δεν επιτρέπεται να τις εφοδιάσουν με φως ενάντια στη θέλησή τους. Για όσον καιρό η ψυχή δεν το αποζητά από μόνη της θα είναι υποχρεωμένη να βασανίζεται στο σκοτάδι ακόμη και αν αυτό διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να αισθανθεί επιθυμία για φως, η κατάστασή της πρέπει να της γίνει αφόρητη και πρέπει να λαχταρά τη μεταβολή της κατάστασής της. Μόνο τότε θα την πλησιάσουν φωτοφόρες ψυχές και θα της παραδώσουν μια μικρή ακτίδα από το δικό τους. Θα της δώσουν μικρές επεξηγήσεις και έτσι το φως θα αρχίσει τώρα να επιδρά πάνω της ανάλογα με την προθυμία της να τις ακούσει και να τις αποδεχτεί.

Το αφόρητο της κατάστασής της μπορεί να ξυπνήσει ή να ενισχύσει μέσα της την προθυμία να παρέχει η ίδια βοήθεια αμέσως μόλις βρεθεί κοντά σε άλλες ψυχές που υποφέρουν. Ο πόνος τους θα της είναι ορατός ακόμη και αν δεν είναι σε θέση να διακρίνει πολλά. Όταν δε ο πόνος αυτών τον ψυχών παρακινήσει τη βούλησή της να τους συμπαρασταθεί, όλα θα γίνουν πιο φωτεινά μέσα της και θα της δοθεί η ευκαιρία να τις βοηθήσει. Θα αισθάνεται τότε μια εισροή δύναμης μέσα της που θα την χρησιμοποιήσει για να προσφέρει βοήθεια, ενώ και η ίδια θα υποστηρίζεται από την πλευρά των φωτεινών όντων, τα οποία δεν εγκαταλείπουν ποτέ πλέον μια τέτοια ψυχή.

Έτσι λαμβάνει γιατί η ίδια προσφέρει, διότι έχει αφυπνιστεί μέσα της η αγάπη και κάθε έργο αγάπης τόσο επί της γης όσο και στον πνευματικό κόσμο έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση δύναμης, όμως καθώς η δύναμη και το φως πηγαίνουν πάντοτε μαζί, ισχυροποιείται παράλληλα η θέλησή της και ωριμάζει σε γνώση. Το σκοτάδι διασπάται, υποχωρώντας αρχικά σε ένα ημίφως, το οποίο διαδέχεται ένα φωτεινό πρωινό, όταν ο ήλιος του πνεύματος ανατείλλει, το οποίο σημαίνει ότι τα όντα του φωτός τής παρέχουν γνώση γύρω από κάθε θέμα. Αυτό καθιστά ευτυχή την ψυχή και την ωθεί διαρκώς σε έργα αγάπης, πράγμα που σημαίνει ότι μοιράζει  αυτά τα οποία κατέχει η ίδια στις ψυχές που βασανίζονται ακόμη στο πιο βαθύ σκοτάδι.

Κάθε ψυχή έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από το σκοτάδι, κάθε ψυχή μπορεί να λυτρωθεί. Όμως την αφορμή για την παροχή του φωτός θα πρέπει πάντα να τη δώσει μόνη της με μια σκέψη αγάπης, καθώς διαφορετικά δεν επιτρέπεται στα όντα του φωτός να της μοιράσουν τα αγαθά τους. Γιατί η ελεύθερη βούληση πρέπει να αναζητά από μόνη της το φως, διαφορετικά παραμένει γύρω της η αιώνια νύχτα που μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα την πτώση στα πιο αχανή βάθη του σκότους. Το φως όμως συνοδεύεται από τη μακαριότητα και όταν μια ψυχή αποκτήσει την πνευματική όραση, τότε θα αναγνωρίσει το καθήκον της, θα βλέπει μεγαλεία και ποτέ πλέον δεν θα ξαναβυθιστεί στο σκοτάδι. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3953                7-1-1947

Οι φορείς του φωτός στη γη είναι τα όργανα των πνευματικών φωτεινών όντων. . .

Η δραστηριότητά τους. . .

Τα φωτεινά όντα βρίσκονται πάντοτε κοντά στη γη περιμένοντας ν’ανοιχτεί μια ψυχή για την ακτίνα του φωτός από τα ύψη. Αλλά μόνο σπάνια οι άνθρωποι στρέφουν τις σκέψεις τους προς το πνευματικό βασίλειο, και για αυτό μόνο λίγοι μπορούν να επηρεαστούν διανοητικά, όπως είναι ωφέλιμο για τις ψυχές τους. Η θέληση των ανθρώπων είναι πολύ περισσότερο στραμμένη στον κόσμο, και αυτός σκεπάζει τη φωνή από το πνευματικό βασίλειο. Και για αυτό το λόγο πρέπει και στη γη να ακουστούν φωνές· μέσα στην κοσμική κίνηση πρέπει να ηχήσουν φωνές που ανακοινώνουν τα ίδια που θέλουν να μεταδίδουν τα φωτεινά όντα στους ανθρώπους.

Πρέπει άνθρωποι να μεταδίδουν στους συνανρθώπους όσα έχουν παραλάβει από το φωτεινό βασίλειο, και επομένως εκείνοι είναι κατά κάποιον τρόπο τα όργανα μέσω των οποίων εκδηλώνονται τα όντα του φωτός, τα οποία (όργανα· σημείωση της μεταφράστριας) προσέχουν τα πνευματικά τους δώρα, τη διανοητική τους εκπομπή, η οποία θα έπρεπε να αγγίξει μέσω εκείνων όλους τους ανθρώπους που ανοίγουν τις καρδιές τους στην πνευματική εισροή. Ασταμάτητα είναι δραστήρια τα φωτεινά όντα, επειδή η συνεργασία τους είναι επειγόντως απαραίτητη κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος.

Και έτσι προσπαθούν να οδηγούν τη σκέψη των ανθρώπων στα πνευματικά θέματα. Προσπαθούν να τους μυούν στην αλήθεια, οδηγώντας τους ανήξερους σε εκείνους που έχουν γνώσεις ή παροτρύνονάς τους σε πνευματικές συζητήσεις, για να επιδράσουν τότε με διανοητικό τρόπο πάνω στους διδάσκοντες και στους ακροατές, για να ασκήσουν την επιρροή τους σε όσους παραμένουν με τις σκέψεις τους στα ερωτήματα που συζητήθηκαν. Τότε μπορεί να τους διοχετευτεί η σωστή απάντηση, μπορεί αυτή να τους μεταδοθεί από πλευράς των φωτεινών όντων. Τότε μπορούν να επενεργήσουν τα φωτεινά όντα έτσι όπως είναι καθήκον τους. Μπορούν να εκφράσουν την αγάπη τους για τους ανθρώπους μέσω μετάδοσης της καθαρής αλήθειας. Μπορούν να είναι δραστήρια και να μοιράζουν ασταμάτητα ό,τι παραλαμβάνουν τα ίδια από τον Θεό. . .  πνευματικές γνώσεις που ανταποκρίνονται στην αλήθεια. . .

Κάθε πνευματική κουβέντα στη γη είναι επενέργεια εκείνων των φωτεινών όντων που κάνουν έντονη προσπάθεια να οδηγήσουν τα παιδιά της γης στη σωστή σκέψη και επιδιώκουν να κάνουν αυτό μέσω διανοητικής μετάδοσης, αν οι άνθρωποι δεν προβάλλουν αντίσταση μέσω υπερβολικά κοσμικής νοοτροπίας, μέσω κοσμικής λαχτάρας ή συνειδητής απόρριψης πνευματικών σκέψεων. Μόλις στη γη δουλεύουν για τη βασιλεία του Θεού φορείς του φωτός, τα πνευματικά φωτεινά όντα μπορούν να ενεργήσουν πιο αποτελεσματικά, με το να επηρεάζονται από αυτά και οι φορείς του φωτός με τον τρόπο ώστε αυτοί εκφράζουν τις σωστές σκέψεις απέναντι στους συνανθρώπους και μέσω εκπαίδευσης επιδρούν ενθαρρυντικά πάνω τους.

Και έτσι υπάρχει αδιάκοπη πνευματική δουλειά, τόσο στη γη όσο και στο πνευματικό βασίλειο για να ελαφρυνθεί η ανάγκη των ανθρώπων, για να οδηγηθούν αυτοί στο σωστό δρόμο. Αφού την τελευταία περίοδο πριν το τέλος έχει γίνει οπωσδήποτε ανάγκη να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι από τα ύψη, για να τους αναφτεί ένα φως, για να τους φέρει κανείς την αλήθεια, για να μπορέσουν οι ψυχές τους να ψάξουν και επίσης να βρουν τη βασιλεία του Θεού. . .  Αφού η εποχή πλησιάζει το τέλος της, και η πνευματική ανάγκη στη γη είναι τόσο μεγάλη ώστε ολόκληρο το φωτεινό πνευματικό είναι πρόθυμο να βοηθήσει στη γη καθώς και στο πνευματικό βασίλειο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3955                10 κ. 11-1-1947

Εκπαίδευση από τον Ίδιο τον Θεό. . .

Ο ηχηρός λόγος. . .

Μαθητές του Ιησού. . .

Οι γνώσεις σας μπορούν να επεκταθούν προς κάθε κατεύθυνση αν Μου αφοσιωθείτε ως μαθητές και θέλετε να εκπαιδευτείτε από Μένα. Τότε μπορείτε να κάνετε κάθε ερώτηση και θα λάβετε την απάντηση. Αλλά πρέπει να αφουγράζεστε το εσωτερικό σας, αλλιώς δεν μπορείτε ν’ακούσετε την απάντηση. Ωστόσο σας είναι άγνωστο το πώς πρέπει να αφουγκραστείτε, γιατί δεν ασκείστε σε αυτή την ικανότητα και για αυτό δεν ακούτε τη φωνή Μου, παρόλο που σας μιλάω. Πρέπει πρώτα να αποσυρθείτε στην ησυχία, δηλαδή πρέπει να χωριστείτε από τον κόσμο στο βαθμό που οι σκέψεις σας να μπορέσουν να ασχοληθούν ανεμπόδιστα με το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε.

Πρέπει επιπλέον να συνδεθείτε διανοητικά μαζί Μου μέσω έντονης προσευχής, έτσι ώστε είμαι κοντά σας για να μπορέσετε να συνομιλήσετε μαζί Μου, για να μπορέσετε να Μου μιλήσετε σαν ένα παιδί στον πατέρα του, σαν έναν αδελφό στον αδελφό ή σαν φίλο στον φίλο, χωρίς να είστε καθόλου ντροπαλοί. Και τότε πρέπει να ασχοληθείτε διανοητικά με το πρόβλημα που σας απασχολεί. . .  Και θα γίνει φως στο εσωτερικό σας· θα έχετε σκέψεις που θα σας φανούν αποδεκτές, για την ορθότητα των οποίων θα είστε πεπεισμένοι εσωτερικά και οι οποίες θα είναι και σωστές, γιατί θα έχετε συνδεθεί μαζί Μου και γιατί με αυτό τον τρόπο Μου δίνετε το δικαίωμα να οδηγήσω τις σκέψεις σας στο σωστό δρόμο.

Μπορείτε ωστόσο και ν’ακούσετε τη φωνή Μου απευθείας μέσα σας, αλλά αυτή η διαδικασία θέλει πολύ εξάσκηση, αφού απαιτεί επιμονή και πλήρη απομόνωση από το περιβάλλον, δηλαδή οι σκέψεις σας πρέπει να μπορέσουν να χωριστούν τελείως απ’ό,τι σας περιβάλλει. Τότε μπορείτε ν’ακούσετε χαμηλόφωνα λόγια, επίσης διανοητικά ή και ηχηρά, ανάλογα με το βαθμό της ωριμότητάς σας και της επιδεκτικότητάς σας. Ο ηχηρός λόγος εξαλείφει κάθε αμφιβαλία μέσα σας, και αν πετύχετε αυτή την κατάσταση όπου θ’ακούσετε ηχηρά τη φωνή Μου στο εσωτερικό σας, θα είστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στη γη, αφού τότε δεν θα υπάρξει για σας πια καμία ερώτηση που θα σας μείνει αναπάντητη· τότε θα μπορείτε να Μου μιλήσετε όπου και να είστε· τότε η φωνή Μου θα είναι πιο δυνατή απ’ό,τι η φωνή του κόσμου και θα τη σκεπάσει πάντα.

Και αυτό τον ηχηρό λόγο τον άκουγαν οι μαθητές Μου στη γη, και επομένως μπόρεσα να τους διδάξω με την ησυχία Μου και ν’απαντήσω στην κάθε ερώτησή τους και μετά την ανάληψή Μου στον ουρανό. Ήμουν μαζί τους στο Πνεύμα και είμαι επίσης μαζί σας τους ανθρώπους στο Πνεύμα μέχρι το τέλος. Και για αυτό θα έπρεπε να παλέψετε για να πετύχετε την κατάσταση της ψυχικής ωριμότητας στη γη, για να μπορέσετε ν’ακούσετε τη φωνή Μου ηχηρά στο εσωτερικό σας, και θα έπρεπε να εξασκηθείτε στην παραλαβή του λόγου Μου. Θα έπρεπε πάντοτε να είστε συνδεμένοι μαζί Μου διανοητικά και να Μου αφήνετε κάθε ερώτηση για να σας απαντήσω. Θα έπρεπε να αφουγκράζεστε το εσωτερικό σας και θα λάβετε απαντήσεις. Ο Ίδιος ο αιώνιος Δάσκαλος θα σας εκπαιδεύσει, όπως υποσχέθηκε ότι θα σας οδηγησεί στην πλήρη αλήθεια. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3956                12, 13 κ. 14-1-1947

Η ύλη είναι αναποτελεσματική δύναμη. . .

Λύτρωση μέσω δύναμης με αυξημένο αποτέλεσμα. . .

Ανθρώπινα χέρια. . .

[. . .] [Παραλείπω εδώ μια λέξη, δηλαδή δεν μεταφράζω μια λέξη του γερμανικού πρωτοτύπου, επειδή έχει διαφορετικές έννοιες και δεν καταλαβαίνω από τα συμφραζώμενα ποια είναι η σωστή σ’αυτή την περίπτωση· σημείωση της μεταφράστριας] ύλη είναι η δύναμη του Θεού που έχει γίνει μορφή και που Του αντιτάχτηκε εντελώς, με το να ως πνευματικό που δημιουργήθηκε από Εκείνον δεν κατάλαβε πια τον προορισμό που επιβλήθηκε στο πνευματικό. Επομένως η ύλη είναι το πνευματικό που βρίσκεται μακριά από τον Θεό, το οποίο δέθηκε από το θέλημα του Θεού, δηλαδή του οποίου στερήθηκαν η πρωταρχική του ελευθερία και δύναμη, γιατί μόνο του, δηλαδή εθελοντικά, ξέφυγε από τη δύναμη του Θεού. Κατά συνέπεια η ύλη μπορεί μάλιστα να θεωρηθεί κάποτε ακτινοβολία δύναμης του Θεού, αλλά χωρίς να έχει αποτέλεσμα αυτή η δύναμη. Είναι, για τη διάρκεια της υπάρχουσας μορφής, δύναμη που παραμένει ανεκμετάλλευτη και άρα δεν αντιστοιχεί στη θεϊκή βασική τάξη, όπως όλα όσα αντιτάσσονται στον Θεό δεν μπορούν να στέκονται μέσα στην αιώνια Του τάξη.

Η δύναμη όμως που κάποτε εκπορεύτηκε από τον Θεό δεν θα μπορέσει να παραμείνει αιώνια χωρίς αποτέλεσμα, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε σε μια μείωση της θεϊκής τάξης και αυτό δεν είναι ποτέ δυνατόν, αλλά σε αυτή τη δύναμη που έχει γίνει αναποτελεσματική αντιτάσσεται πνευματική δύναμη από τον Θεό με αυξημένο αποτέλεσμα, έτσι ώστε αρχίζει η διαδικασία της ανάπτυξης της δύναμης, της κίνησης της ανεκμετάλλευτης δύναμης. Το πνευματικό που έχει γίνει μορφή, που έχει γίνει ύλη, παρακινείται μέσω επίδρασης της θεϊκής ακτινοβολίας σε δραστηριότητα, η οποία ωστόσο τότε δεν ανταποκρίνεται πια στη δική του θέληση, αλλά στο θέλημα του Θεού. . .

Πρέπει το ανυπότακτο στον Θεό πνευματικό να Του υποταχτεί αν θέλει να του παρασχεθεί δύναμη από έξω, αν θέλει να μπορέσει και πάλι να κάνει μια δραστηριότητα και αν θέλει με αυτό τον τρόπο να πετύχει την πρωταρχική του κατάσταση, την απεριόριστη χρήση της δύναμης με ελεύθερη θέληση, ακόμα και αν μονάχα μετά από ατελείωτο χρονικό διάστημα. Η εκ νέου τοποθέτηση μέσα στην πρωταρχική κατάσταση μπορεί να γίνει μόνο μέσω εξαιρετικής ανάπτυξης δύναμης και παροχής δύναμης από πλευράς του πνευματικού που ενεργεί ανάλογα με το θέλημα του Θεού. Αλλιώς η δύναμη που έχει σκληρύνει, η ύλη, θα παρέμενε για πάντα στην ανυπόταχτη στον Θεό θέληση και δεν θα λυτρωνόταν ποτέ. . .

Πρέπει αγάπη για το αλύτρωτο να προξενήσει μια αυξημένη επενέργεια δύναμης και πρέπει με αυτό τον τρόπο να παροτρυνθεί το δεμένο πνευματικό στο να εγκαταλείψει την αντίστασή του στον Θεό. Μόνο τότε η δύναμη που είχε γίνει ύλη τοποθετείται σ’ένα αρχικό στάδιο δραστηριότητας. Αντίθετη δύναμη που επενεργεί πάνω στην ύλη έχει το αποτέλεσμα να ζωντανέψει η δύναμη που είναι φυλακισμένη μέσα της, να προσπαθήσει να εκδηλωθεί, έτσι ώστε νιώθει κανείς μια μικρή αλλαγή πάνω στην ίδια την ύλη μέσω της ζωής που αρχίζει να ξυπνά μέσα της. Το δεμένο πνευματικό συνειδητοποιεί το πραγματικό του προορισμό. Αισθάνεται μέσα του μια αυξημένη ορμή για δραστηριότητα και προσπαθεί να ικανοποιήσει αυτή την ορμή.

Δεν μπορεί όμως να ενεργήσει ελεύθερα, αλλά του είναι καθορισμένος ο τρόπος της εκδήλωσης της δύναμης. Δηλαδή πρέπει να είναι δραστήριο σύμφωνα με το θεϊκό θέλημα, πρέπει να υποταχτεί στο νόμο της αιώνιας τάξης, δεν μπορεί να θέλει με ελευθερία, αλλά εκτελεί την κάθε δραστηριότητα μέσα σε μια κάπως αναγκαστική κατάσταση, με την προϋπόθεση ότι θέλει να έχει αποτέλεσμα η δύναμη μέσα του. Αφού μπορεί επίσης να προβάλει αντίσταση στη δύναμη που του εισρέει. Τότε παραμένει η ακίνητη κατάσταση της ύλης, τότε αυτή βρίσκεται σε κατάσταση θανάτου, δηλαδή φαίνεται να είναι εντελώς χωρίς καμία δύναμη και ζωή. Και ωστόσο είναι κατά βάθος δύναμη που εκπορεύεται από τον Θεό, μόνο δίχως κανένα αποτέλεσμα και για αυτό αντίθετη στην αιώνια τάξη. 

Επομένως η ύλη δεν μπορεί ποτέ να είναι λαχταριστή για το πιο ώριμο πνευματικό, άλλα πρέπει να την καταλάβει κανείς ως κάτι που είναι ανυπότακτο στον Θεό, όσο δεν της έχει ανατεθεί μια υπηρετική δραστηριότητα. Ο σκοπός και το νόημα ένος έργου της δημιουργίας που προέκυψε από είτε το χέρι του Θεού είτε ανθρώπινο χέρι μονάχα δίνει στην ύλη την αξία, αφού αποδεικνύει τη βούληση για δραστηριότητα του φυλακισμένου πνευματικού. Η ύλη είναι λοιπόν κάτι αλύτρωτο, είναι σταθμός δύναμης που έχει κατά κάποιον τρόπο τεθεί εκτός λειτουργίας και που μέσω δυνατής θέλησης από έξω πρέπει πρώτα να ξανατεθεί σε λειτουργία. . . 

Είναι επιπλέον μια εστία συγκέντρωσης της ζωτικής δύναμης που ρέει σε ολόκληρο το σύμπαν, η οποία ως πιο αποτελεσματική προσπαθεί να συνδεθεί με την αναποτελεσματική δύναμη για να προξενήσει αυξημένες αποδόσεις. Ως τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν κάθε γίγνεσθαι και ζωή μέσα στη φύση καθώς και χρήσιμα δημιουργήματα που προέκυψαν από ανθρώπινο χέρι. Η ύλη είναι δύναμη που έχει σκληρύνει, ενώ η ζωτική δύναμη που ρέει μέσα στο σύμπαν και που προέρχεται από τον Θεό έχει πλήρη αποτελεσματικότητα και είναι επομένως πάρα πολύ δραστήρια και αναζωογονητική και μπορεί να παρακινήσει σε δραστηριότητα όλες εκείνες τις αδρανείς δυνάμεις, εφόσον βρει πρόσβαση σε εκείνες.

Αλλά αυτό αποφασίζει η βούληση που είναι δεμένη μέσα στην ύλη. . .  Αφού η σκλήρυνση της ύλης ήταν το αποτέλεσμα της ανυπότακτης στον Θεό βούλησης των όντων που δημιουργήθηκαν από Εκείνον· συνεπώς πρέπει η μαλάκωση της ύλης να γίνει μέσω της παραίτησης από την αντίστασή τους στον Θεό. Από μόνο του το οντόδες μέσα στην ύλη δεν θα εγκατέλειπε ποτέ την αντίσταση. Μέσω της παροχής της δύναμης όμως που περιέχει μέσα της το θεϊκό θέλημα, μπορεί να γίνει αλλαγή της βούλησης του οντόδους που είναι δεμένο μέσα στη σκληρή ύλη, επειδή αισθάνεται την απόλαυση μιας αποτελεσματικής δύναμης και αυτό είναι κίνητρο για μια δραστηριότητα όπου η δύναμή του μπορεί να απλώσει.

Η ύλη είναι λοιπόν κάτι ανυπότακτο στον Θεό όσο δεν έχει άδεια να εκτελέσει μια υπηρετική δραστηριότητα. Έχει όμως εγκαταλείψει την αντίστασή της μόλις έχει διαμορφωθεί σε δημιουργήματα που εκπληρώνουν έναν υπηρετικό σκοπό. . .  Και από αυτό προκύπτει ότι και ο άνθρωπος συμβάλλει εξαιρετικά στη λύτρωση της ύλης, μόλις το δημιουργικό του χέρι φτιάχνει πράγματα που είναι καθορισμένα να ωφελήσουν ανθρώπους και ζώα, μόλις αναθέτει στην ύλη μια υπηρετική δραστηριότητα που δίνει στο δεμένο μέσα της οντόδες τη δυνατότητα να απελευθερωθεί κάποτε και να ξεφύγει από τη μορφή που την περιβάλλει, όταν αυτή έχει εκπληρώσει τον υπηρετικό της σκοπό, δηλαδή έχει γίνει εντελώς άχρηστη και περιμένει νέα διαμόρφωση.

Έχει για αυτό τεράστια σημασία η ακούραστη δραστηριότητα των ανθρώπων, επειδή ο άνθρωπος σημαίνει για την αλύτρωτη ύλη και για το δεμένο μέσα της οντόδες εκείνη την αυξημένη εκδήλωση δύναμης μέσω της οποίας η ανεκμετάλλευτη δύναμη παρακινείται σε δραστηριότητα, για να μπορέσει να ξεκινήσει η λύτρωση  του φυλακισμένου οντόδους. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3957                16 κ. 17-1-1947

Η ορατή δημιουργία είναι το βασίλειο του αντιπάλου του Θεού, ο οποίος όμως δεν έχει εξουσία πάνω της. . .

Παρόλο που όλα όσα είναι ορατά μαρτυρούν τη δύναμη και το δημιουργικό θέλημα του Θεού, η δημιουργία είναι μερίδιο του αντιπάλου Του, αφού οι ουσίες της είναι το διαπερασμένο από τη θέληση εκείνου πνευματικό, το οποίο έχει δηλαδή αρνητική στάση απέναντι στον Θεό. Και επομένως πρέπει κάθε ορατή δημιουργία να συγκαταλεχτεί μεταξύ του βασιλείου του. Μονάχα ο άνθρωπος μπορεί, παρόλο που είναι επίσης υλικό δημιούργημα, να ξεφύγει από το βασίλειό του ήδη κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής, παρόλο που το κορμί του ανήκει ακόμα στη γη και δεν είναι ακόμα εντελώς ελεύθερο από ροπές της θέλησής του που φανερώνουν την επιρροή του αντιπάλου του Θεού. Η ψυχή του ανθρώπου ωστόσο μπορεί να έχει ξεφύγει τελείως από το βασίλειό του και να βρίσκεται μέσα στο βασίλειο που είναι η πραγματική της πατρίδα, όπου μονάχα η δύναμη και το θέλημα του Θεού κυριαρχούν και όπου για αυτό δεν υπάρχουν πια γήινα δημιουργήματα που έχουν μέσα τους την αντίθετη στον Θεό βούληση.

Ωστόσο ο αντίπαλος του Θεού δεν έχει καμία εξουσία πάνω στα ορατά δημιουργήματα στη γη, παρόλο που είναι δικό του βασίλειο. . .  Πρόκειται για συγγενικές με εκείνον ουσίες από τις οποίες αποτελείται η δημιουργία, αλλά είναι εντελώς απρόσιτες στην επιρροή του, επειδή μονάχα το θέλημα του Θεού κυβερνά εκείνη τη δημιουργία. Και για αυτό το λόγο το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα στη δημιουργία μπορεί να συνεχίζει ανεμπόδιστα την πνευματική του άνοδο, όταν την έχει ξεκινήσει κάποτε. Δεν μπορεί να ενοχληθεί με κανέναν τρόπο στην πορεία ανάπτυξής του από τον αντίπαλο του Θεού, αφού αυτός δεν έχει την παραμικρή εξουσία πάνω στα ορατά έργα της δημιουργίας.

Για αυτό όμως προσπαθεί συνέχεια να επενεργήσει πάνω στη θέληση του ανθρώπου, γιατί ο επηρεασμός εκείνου του επιτρέπεται και γιατί προσπαθεί με κάθε τρόπο να χρησιμοποιήσει την εξουσία του. . .  Η επιδίωξή του είναι λοιπόν να επηρεάσει έτσι την ανθρώπινη θέληση ώστε αυτή να αποσκοπήσει στην καταστροφή δημιουργημάτων κάθε είδους. . .  Και αφού κάτι τέτοιο είναι τις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα ενός τρόπου ζωής χωρίς αγάπη, προσπαθεί επομένως πρώτα να σκοτώσει την αγάπη μέσα στον άνθρωπο και να ξυπνήσει μέσα του την κλίση για τον κόσμο, η οποία τον παροτρύνει να αποκτήσει απολαύσεις σε βάρος των συνανθρώπων.

Μόλις ο άνθρωπος επιτρέπει να παρασυρθεί σε άστοργη πράξη, έχει αφεθεί στην εξουσία του αντιπάλου του Θεού, και η σκέψη και η πράξη του είναι αντίθετες στον Θεό. Και τότε θα ανοιχτεί όλο και περισσότερο σ’εκείνη την επιρροή και θα του είναι πρόθυμος υπηρέτης στη γη. Ο υλικός κόσμος είναι το βασίλειό του, δηλαδή φυλακισμένο μέσα του είναι το πνευματικό που περιέχει ακόμα τη θέλησή του, που είναι άρα ανυπόταχτο στον Θεό, που όμως παρόλα αυτά επιδιώκει ν’ανέβει στα ύψη υπό το αναγκαστικό νόμο. Αυτό το πνευματικό λοιπόν προσπαθεί να απελευθερώσει ο αντίπαλος του Θεού για να γυρίσει αυτό και πάλι πίσω σ’εκείνον και να τον βοηθήσει να αυξάνει την εξουσία του. Και για αυτό προσπαθεί να παροτρύνει τον άνθρωπο να καταστρέψει έργα της δημιουργίας με βάση την έλλειψη αγάπης.

Αφού μπορεί να γίνει καταστροφή της ύλης και με τακτικό τρόπο και να ανταποκριθεί στο θέλημα του Θεού, εάν η αγάπη είναι η κινητήρια δύναμη κάθε δραστηριότητας του ανθρώπου και η καταστροφή της ύλης έχει μόνο το σκοπό να δημιουργηθούν καινούρια έργα που είναι χρήσιμα και άρα μπορούν να συγκαταλεχτούν μεταξύ της ενέργειας αγάπης. Τότε το πνευματικό μέσα στην ύλη βοηθάται στην άνοδό του ανάλογα με το θέλημα του Θεού. Και επίσης έχει τότε λήξει ο χρόνος που δόθηκε στο πνευματικό μέσα σε κάθε μορφή. Ενώ ο αντίπαλος του Θεού προσπαθεί να διακόψει πρόωρα αυτή την εξέλιξη και χρησιμοποιεί για αυτό τη θέληση του ανθρώπου, επειδή μόνος του δεν έχει καμία εξουσία πάνω σε αυτό που δημιουργήθηκε από το θέλημα και τη δύναμη του Θεού, το οποίο χρησιμεύει στην ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού που κάποτε αποστάτησε από Εκείνον.

Αλλά μονάχα άστοργη πράξη απέναντι στον πλησίον οδηγεί σε καταστροφή της ύλης σύμφωνη με το συμφέρον του αντιπάλου του Θεόυ, και επομένως αυτός έχει διπλάσια σχέδια, τα οποία προσπαθεί να παργματοποιήσει. . .  ν’απελευθερώσει το πνευματικό και να το εμποδίσει στο να εξελιξτεί στα ύψη και να κερδίσει ταυτόχρονα και τον άνθρωπο, με το να αυτός μέσω της προθυμίας του καταστρέφει ολόκληρη την προηγούμενη ανάπτυξή του και να αφοσιώνεται στο τελευταίο στάδιο και πάλι σ’εκείνον που ήταν αφορμή της ατελούς κατάστασής του και που προσπαθεί να διοχετεύσει στον εαυτό του όλη τη δύναμη από τον Θεό για να αυξάνει την εξουσία του.

Ο άνθρωπος όμως μπορεί με ελεύθερη θέληση να καταστρέψει αυτά τα σχέδιά του, αν μέσω έμπρακτης αγάπης τοποθετηθεί σε κατάσταση τελειότητας και επομένως απελευθερωθεί εντελώς από την εξουσία του κάποτε διαφθορέα του και αν συνάμα συμβάλει στη λύτρωση του πνευματικού που βρίσκεται σε χαμηλότερο απ’ό,τι εκείνος επίπεδο ανάπτυξης· αν με υπηρετική αγάπη για τον πλησίον αναμορφώσει την ύλη σε χρήσιμα πράγματα, αν προσπαθήσει να προστατέψει την ύλη από βάναυση καταστροφή και αν της δώσει κάθε στιγμή τη δυνατότητα να εκπληρώσει τον προορισμό της, δηλαδή να υπηρετήσει ανθρώπους, ζώα ή και άλλα έργα της δημιουργίας του Θεού ανάλογα με τη μορφή της.

Τίποτα δεν είναι χωρίς νόημα και σκοπό, και το κάθε έργο της δημιουργίας του Θεού βασίζεται σ’έναν σοφό προορισμό. Και για αυτό θα έπρεπε και ο άνθρωπος να βασίσει τη δραστηριότητά του στην αγάπη και στη σοφία. . .  θα έπρεπε από το χέρι του να προέρθουν μονάχα τέτοια δημιουργήματα  που θα χρησιμεύσουν στο καλύτερο του διπλανού. Και θα έπρεπε να συμμετέχει στην καταστροφή άλλων έργων της δημιουργίας μόνο τότε που η καινούρια μορφή που είναι ο σκοπός της καταστροφής θα εγγυηθεί τη συνέχηση της εξέλιξης του πνευματικού που είναι δεμένο μέσα στην ύλη. Βάναυσες καταστροφές κάθε ειδών απελευθερώνουν αφάνταστα πολλές πνευματικές οντότητες, οι οποίες ανάλογα με την ωριμότητά τους ή την ανυποταξία τους στον Θεό θα εκδικηθούν ή θα πρέπει να βασανιστούν ώσπου να μπουν σε νέα μορφή και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη διακεκομμένη ανάπτυξή τους.

Συχνά όμως τέτοιες οντότητες που απελευθερώθηκαν παρά τη θέλησή τους εκδηλώνονται μ’έναν ενοχλητικό για τους ανθρώπους τρόπο, που δεν είναι μεν αισθητός σωματικά, αλλά που επιδρά στην ψυχή του ανθρώπου, οδηγώντας την υπερβολικά προς την ύλη και προξενώντας μέσα της ορμές και λαχτάρες που είναι εξαιρετικά βλαβερές για την ανοδική της ανάπτυξη και που κάνουν τον εχθρό των ψυχών να αγάλλεται από την επιτυχία του. Αφού δεν σταματά τον αγώνα του για τις ψυχές των ανθρώπων και τις πλησιάζει με κάθε ειδών πειρασμούς. . .  Αλλά η αγάπη απελευθερώνει τον άνθρωπο, και όποιος ζει στην αγάπη δεν θα λαχταρήσει πια την ύλη. Θα είναι αδιάκοπα δραστήριος και θα συμβάλει στη λύτρωση της ύλης, και εναντίον του ο διαφθορέας δεν θα βγει ποτέ νικητής.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                            Αμήν

3960                24-1-1947

Η λυτρωτική δραστηριότητα είναι το μεγαλύτερο έργο αγάπης για τον πλησίον. . .

Το να είναι κανείς δραστήριος στη γη με λυτρωτικό τρόπο είναι η μεγαλύτερη αγάπη για τον πλησίον και είναι άρα ευχάριστο στον Θεό. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που βοηθά και το κορμί και την ψυχή του συνανθρώπου. Αφού τα σωματικά προβλήματα μειώνονται, οσο πιο έντονα δουλεύει κανείς πάνω στην ψυχή. Λυτρωτική δραστηριότητα όμως είναι ό,τι βοηθά την ψυχή ν’αποκτήσει την ελευθερία, ό,τι χρησιμεύει στο να ξεφύγει από την εξουσία του Σατανά και να εξελιχτεί στα ύψη, ό,τι της βοηθά να γίνει τέλεια.

Αυτή τη λυτρωτική δραστηριότητα όμως μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπος και μπορεί επομένως να ασκήσει αγάπη για τον διπλανό, κάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία, προπάντων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το τέλος, όπου αμέτρητες ψυχές βρίσκονται σε πνευματική ανάγκη και χρειάζονται βοήθεια, αφού χωρίς βοήθεια η ψυχές είναι εντελώς χαμένες, επειδή μόνες τους δεν έχουν πια καμία δύναμη ν’απελευθερωθούν. Αν εσείς οι άνθρωποι το λαμβάνετε υπόψη σας ότι μια εντελώς εξασθενισμένη ψυχή έχει επείγον ανάγκη βοήθεια, τότε η καρδιά σας πρέπει να αποφασίσει να τη βοηθήσει, αν νιώθετε μόνο την ελάχιστη αγάπη μέσα σας. Αφού αυτή η αδυναμία της ψυχής δεν είναι παροδική κατάσταση, αλλά κρατά αιωνιότητες, ώσπου κάποιος να της φέρει βοήθεια από έξω.

Η ψυχή είναι μεν ικανή να απελευθερώσει τον εαυτό της εάν υποταχτεί στο θέλημα του Θεού και τηρήσει τις εντολές Του. Αλλά αφού δεν έκανε αυτά, στερείται κάθε δύναμης, και μπορεί να της έρθει βοήθεια μονάχα από πλευράς των συνανθρώπων, επειδή η απευθείας επενέργεια του Θεού έχει γίνει αδύνατον, ακριβώς μέσω της θέλησης των ίδιων των ανθρώπων, η οποία έχει πάρει τελείως λάθος στροφή. Ο Θεός όμως προσπαθεί ν’αλλάξει και αυτή τη θέληση την τελευταία περίοδο, και για αυτό στέλνει στους ανθρώπους τους αγγελιοφόρους Του, για αυτό τους νουθετεί συνέχεια να είναι δραστήριοι με λυτρωτικό τρόπο στη γη. Οι ανγγελιοφόροι Του διαφωτίζουν τους ανθρώπους και τους  παροτρύνουν μέσω καλό παράδειγμα σ’έναν τρόπο ζωής με αγάπη, αφού μόνο έτσι μπορούν να λυτρωθούν οι ψυχές.

Απαιτείται δηλαδή η αγάπη για να συμμετέχει κανείς στο λυτρωτικό έργο στη γη, και θα είναι ευλογημένος από τον Θεό ο κάθε άνθρωπος που ασκεί αυτή την αγάπη στον διπλανό. Αφού αυτή η αγάπη είναι πραγματικά ανιδιοτελής, και η λυτρωτική δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί μόνο από όσους αυταπαρνούναι, από όσους έχουν ξεπεράσει την τάση για τον κόσμο και που είναι δηλαδή αληθινοί εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, που μόνοι τους προσφέρθηκαν για μια δουλειά που δεν θα επιφέρει καμία επίγεια επιτυχία αλλά αποσκοπεί μονάχα στο πνευματικό καλό των συνανθρώπων. Και τέτοια αγάπη για τον πλησίον πρέπει να είναι επιτυχής, δεν θα μείνει χωρίς αποτέλεσμα, η δουλειά πάνω στην ψυχή του διπλανού δεν θα είναι μάταια, εφόσον η θέληση εκείνου δεν είναι εντελώς ανυπότακτη στον Θεό και δεν προβάλλει αντίσταση και στις προσπάθειες των συνανθρώπων. . .

Σε τέτοια περίπτωση η ψυχή είναι χαμένη μέχρι των αιώνα τον άπαντα, αφού η πνευματική ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσει να διορθωθεί στη γη μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που θα μείνει ακόμα στους ανθρώπους για τη λύτρωση των ψυχών τους. Τότε μια εκ νέου φυλάκιση θα είναι η μοίρα των ανυπότακτων στον Θεό ψυχών, μια πορεία μέσα από τα νέα δημιουργήματα της γης, η οποία θα κρατήσει και πάλι ατελείωτους καιρούς. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3963                26-1-1947

Κατεύθυνση της σκέψης και της θέλησης της ψυχής. . .

Πνεύμα ή κορμί. . .

Όσο λιγότερη αντίσταση προβάλλει η ψυχή στο πνεύμα μέσα της, τόσο πιο φανερά μπορεί αυτό να εκδηλωθεί, και τόσο πιο εύκολα αντιληπτή είναι η φωνή του για τον άνθρωπο, αφού σε αυτή την περίπτωση η ψυχή καθορίζει και τις λειτουργίες των σωματικών αισθήσεων και οργάνων, οι οποίες ανταποκρίνονται τότε στην επιρροή του πνεύματος. Επομένως η σκέψη και η θέληση του ανθρώπου πρέπει πρώτα να προσανατολιστούν προς την εσωτερική ζωή για να μπορέσει να αρχίσει να ενεργεί το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο. Και δεν μπορεί να είναι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού κανένας άνθρωπος η σκέψη και η θέληση του οποίου ασχολούνται προπάντων με τη διατήρηση και με την καλοπέραση του κορμιού. Αφού τότε η ψυχή δεν μπορεί ούτε ν’ακούσει τη φωνή του πνεύματος μέσα της, ούτε θα μπορούσε να μεταδόσει πνευματικά αγαθά στα διανοητικά όργανα, αφού αυτά θα ήταν επίσης ανίκανα να υποδεχτούν εκείνα τα αγαθά.

Και έτσι η σοβαρή θέληση ενός ανθρώπου να τον διδάξει το πνεύμα μέσα του είναι η πρώτη προϋπόθεση για το να εκδηλωθεί εκείνο, αφού η θέληση προέρχεται από την ψυχή και μπορεί να είναι στραμμένη στο πνεύμα ή και στο κορμί. Και η θέληση ορίζει τις σκέψεις, οι οποίες όμως εκπηγάζουν τότε από το πνεύμα του ανθρώπου, εφόσον η ενέργειά του έχει γίνει δυνατόν. Τότε ωστόσο ο άνθρωπος μπορεί να αφήνεται εντελώς στην επιρροή του. Θα σκέφτεται και θα ενεργεί πάντα σωστά, εάν εκπληρώνει τον όρο που επιτρέπει την ενέργεια του πνεύματος. Πρώτ’απ’όλα δηλαδή πρέπει η σκέψη και η θέληση του ανθρώπου να είναι προσανατολισμένες στην εσωτερική του ζωή, πρέπει να θελήσουν να φροντίσουν την ψυχή και όχι το κορμί. . .

Επιπλέον πρέπει να έχει καταλάβει ότι είναι στη γη για να εκτελέσει ένα καθήκον. Πρέπει να έχει καταλάβει ότι πρέπει να κάνει γνώμονα του τρόπου ζωής του τη θεϊκή εντολή της αγάπης για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Εξάλλου πρέπει να επιθυμήσει την πιο αγνή αλήθεια και να την ψάξει στο εσωτερικό του. . .  πρέπει να αφουγκραστεί το εσωτερικό του για ν’ακούσει το τι ο Θεός ως ο Παροχέας της αλήθειας θα του μεταδώσει μέσω του Πνεύματός Του. Πρέπει να Τον παρακαλέσει για το γεμάτη αγάπη δασκάλεμά Του. Αλλιώς δεν μπορεί να λάβει το πιο ωρέο δώρο του Θεού, γιατί δεν το σέβεται ανάλογα.

Και συνεπώς η ψυχή πρέπει πάντα να δουλεύει πάνω στον εαυτό της, δηλαδή πρέπει να προσαρμοστεί τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη θέλησή της εντελώς στο θέλημα του Θεού και με αυτό τον τρόπο να διαμορφωθεί σε υποδοχή του θεϊκού Πνεύματος, το οποίο μπορεί τότε να ενεργήσει απεριόριστα μέσα της. Η διαδικασία καθ’εαυτή είναι μια μετάδοση δύναμης από το πνευματικό βασίλειο, δηλαδή ο Θεός ο Ίδιος διοχετεύει την ακτινοβολία Του μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος λοιπόν περιέχει μέσα του κάτι θείο που πρέπει να φανερωθεί με τη μορφή γνώσεων, της πιο βαθιάς σοφίας, δηλαδή της πιο φωτεινής κατανόησης.

Η κατάσταση της γνώσης είναι ήδη μια προσαρμογή στην αιώνια Θεότητα, η ουσία της Οποίας είναι σκέτα φώς και δύναμη. Άνθρωποι μέσα στους οποίους μπορεί να ενεργήσει το θεϊκό Πνεύμα θα είναι πάντα περιτυλιγμένοι από φως, κάτι που ωστόσο μπορεί να δει μόνο εκείνος που έχει την πνευματική όραση, ενώ το σωματικό μάτι δεν βλέπει τίποτα εξαιρετικό. Μόνο από τα εξωτερικά αποτελέσματα,  από τις αυξημένες γνώσεις, μπορεί να συμπεράνει ο άνθρωπος στην ενέργεια του θεϊκού Πνεύματος.

Αν όμως ένας άνθρωπος είναι περιτυλιγμένος από φως, τότε ο ίδιος είναι και φορέας του φωτός. Σε σύνδεσμο με το πνευματικό κόσμο έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο σταθμός δύναμης, ο οποίος μπορεί και πάλι να παρέχει δύναμη και επομένως μεταδίδει τη θεϊκή ακτινοβολία εκεί όπου τη δεχτεί κανείς χωρίς αντίσταση. . .  Κάθε διοχέτευση δύναμης και φωτός απαιτεί την προθυμία του δέκτη. Η ελάχιστη αντίσταση όμως την εμποδίζει. Η αντίσταση ωστόσο προβάλλεται από τη σκέψη και τη θέληση. . .  μέσω απομάκρυνσης της ψυχής από το πνεύμα μέσα της και μέσω στροφής προς το κορμί, δηλαδή μέσω ανταπόκρισης στις επιθυμίες και λαχτάρες του.

Τότε η ψυχή ενώνεται με το κορμί αντί, ανάλογα με το καθήκον της, να κατορθώσει την ένωση με το πνεύμα μέσα της, το οποίο τότε θα φροντίσει για την πλήρη ένωση με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα. Άρα εναπόκειται στην ψυχή το σε ποια κατεύθυνση θέλει να στραφεί. Από πλευράς του πνεύματος βρίσκει πάντα υποστήριξη, από την πλευρά του κορμιού ωστόσο ποτέ. Αυτό έχει συνέχεια απαιτήσεις, ενώ εκείνο δίνει και απαιτεί ως μοναδική ανταπόδοση την παραίτηση από την αντίσταση για να μπορέσει να ενεργήσει ανεμπόδιστα, δηλαδή να προβάλει πλήρως την επιρροή του πάνω στην ψυχή. .

Αν η ψυχή πετυχαίνει με τη βοήθεια του πνεύματος να κάνει διατεθειμένο στις επιθυμίες της και το κορμί, τότε εγγυείται και η πνευματοποίηση του κορμιού, δηλαδή οι υλικές του ουσίες μπαίνουν επίσης στην κατάσταση που επιτρέπει να διαπεραστούν από το φως. Κάθε αντίσταση έχει παραταθεί, και αυτό έχει το αποτέλεσμα ν’ακούσει η ψυχή ολοκάθαρα τη φωνή του πνεύματος μέσα της και να  μπορέσει να τη μεταδώσει και στο σωματικό αυτί, έτσι ώστε ο άνθρωπος ακούει ηχηρά τη θεϊκή φωνή μέσα του και στέκεται στο πιο λαμπερό φως, δηλαδή είναι γεμάτος από τις πιο βαθιές γνώσεις, γιατί η δύναμη αγάπης του Θεού τον πλημμυρίζει άφθονα, γιατί η ένωση του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο με το προαιώνιο πατρικό Πνεύμα έχει γίνει και η ψυχή έχει πετύχει την τέλεια ωριμότητά της και μπορεί ως φωτεινό ον να μπει στο πνευματικό βασίλειο και στην αφάνταστη μακαριότητα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3965                31-1-1947

Λανθασμένες θρησκευτικές διδασκαλίες – αλήθεια από τον Θεό. . .

Μην επιβαρυνθείτε με λανθασμένες θρησκευτικές διδασκαλίες όταν σας προσφέρεται η αλήθεια από τους ουρανούς, από το βασίλειο του φωτός, όπου δεν υπάρχουν πλάνη και ψέματα. Και το ότι έχετε επαφή με το φωτείνο βασίλειο το καταλαβαίνετε από το ότι σας μεταδίδονται μόνο λόγια αγάπης που σας νουθετούν να επιδιώξετε την τελειότητα, από το ότι ο Θεός ως η αιώνια Αγάπη κηρύσσεται ο στόχος κάθε επιδίωξης, από το ότι σας μεταδίδονται γνώσεις που σας διαφωτίζουν και από το ότι διδάσκεστε μ’έναν τρόπο ώστε σας είναι κατανοητές η ενέργεια και η επίδραση του Θεού και ώστε πληροφορείστε επίσης πλήρως για το σκοπό της ύπαρξής σας.

Και θα σας φανούν αποδεκτές αυτές οι γνώσεις μόλις τις εξετάσετε στα σοβαρά με τη βούληση και την επιθυμία για την καθαρή αλήθεια· ενώ λανθασμένα πνευματικά αγαθά δεν σας δίνουν καμία πλήρως ικανοποιητική εξήγηση και πρέπει είτε να πιστέψετε τυφλά ή λογώ ελλιπών γνώσεων έχετε μόνιμες αμφιβολίες, αν κάνετε σοβαρή προσπάθεια να εξιχνιάσετε την αλήθεια. Ό,τι σας προσφέρει ο Ίδιος ο Θεός από πάνω είναι κατανοητό και είναι για αυτό αποδεκτό χωρίς αμφιβολίες, και θα συμβάλει μόνο στην αύξηση των γνώσεών σας. Λανθασμένα διανοητικά αγαθά ωστόσο είναι μάλλον επιβάρυνση, αφού μπορούν να συντρίψουν τον άνθρωπο αν τα σκέφτεται στα σοβαρά και δεν διαφωτίζεται αλήθινα.

Για αυτό το λόγο απαιτείται τυφλή πίστη από πλευράς των ανθρώπων, επειδή δεν μπορεί να προσφερθεί σωστή διαφώτιση, αφού οι διδάσκοντες στέκονται οι ίδιοι σε ελλιπές γνώσεις και για αυτό δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν σωστά τους συνανθρώπους και να τους μυήσουν στην αλήθεια. Όποιος θεωρείται αντάξιος της αλήθειας από το βασίλειο του φωτός, θα μπορέσει και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί η καθαρή αλήθεια έχει ως αρχή της τον Θεό και πρέπει για αυτό να φωτίσει τον άνθρωπο που μέσω της μετάδοσης της αλήθειας βρίσκεται σε επαφή με Εκείνον, αφού ο Θεός ο Ίδιος είναι φως, και το να είναι ο Θεός κοντά σ’έναν άνθρωπο σημαίνει ότι αυτός είναι διαπερατός από φως, σημαίνει ότι σκέφτεται σωστά και μπορεί να καταλάβει τα πνευματικά αγαθά που του προσφέρονται από τον Ίδιο τον Θεό.

Και επομένως οι γνώσεις που μεταδίδονται στους ανθρώπους από πάνω εγγυούνται την πλήρη αλήθεια. Και για αυτό μπορεί να παραδοθεί ως πλάνη χωρίς δισταγμό ό,τι δεν ανταποκρίνεται στα πνευματικά αγαθά που προέρχονται από πάνω. Αφού από τον Θεό προέρχεται μόνο η αλήθεια, και η θεϊκή προέλευση μιας γνώσης που δεν την αποκόμισε κανείς με σχολικό τρόπο ή μέσω ανθρώπινου δασκάλεμα είναι πάντοτε ευδιάκριτη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3966                1-2-1947

Η ολοκληρωτική διάλυση είναι έργο αγάπης του Θεού στο πεσμένο πνευματικό. . .

Με ευσπλαχνία φροντίζει η αιώνια Αγάπη τα πλάσματά Της, τα οποία βασανίζονται μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι και πλησιάζουν την καταστροφή τους. Και για αυτό Αυτή βάζει τέλος στο στάδιο ανάπτυξης του πνευματικού για να εμποδίσει μια παραιτέρω οπισθοδρόμηση και για να του δημιουργήσει νέες δυνατότητες ν’ανέβει στα ύψη. Όσο μεγαλύτερη είναι η πνευματική ανάγκη, τόσο πιο αναγκαία έχει γίνει η βοήθεια του Θεού, και κάθε άλλη βοήθεια απ’ό,τι η πλήρη διάλυση είναι ανεπιτυχής απέναντι στην υπερβολική αντίσταση του πνευματικού στον Θεό.

Και ωστόσο η διάλυση, η καταστροφή του μεγάλου δημιουργικού έργου γη είναι μια πράξη της πιο μεγάλης ευσπλαχνίας και της αγάπης του Θεού και ταυτόχρονα ένα δίκαιο αντάλλαγμα για τις κακές ενέργειες των ανθρώπων που αφήνουν εντελώς ανεκμετάλλευτη την τελευταία δυνατότητα της ωρίμασής τους και που κάνουν κατάχρηση της θέλησής τους εκτελώντας πράξεις ακραίας αστοργίας. Η πνευματική παρακμή πρέπει να τερματιστεί, πρέπει να ξεκινήσει μια νέα εξελιχτική περίοδος, για να μπορέσει ν’αρχίσει την άνοδό του το πνευματικό που είναι ακόμα δεμένο μέσα στη σκληρή ύλη. Αφού ο Θεός αγαπά ολόκληρο το πνευματικό. Το καθετί εκπορεύτηκε από Εκείνον και θα πρέπει να επιστρέψει και πάλι σ’Εκείνον, και η ατελείωτη αγάπη Του επιδιώκει πάντοτε να βοηθήσει το πνευματικό να γυρίσει πίσω. Αφού ο χωρισμός από Εκείνον δεν μπορεί να κρατήσει αιώνια, και από μόνο του το πνευματικό που κάποτε αποστάτησε από Εκείνον δεν θα βρει το δρόμο πίσω.

Μπορούν μεν να περάσουν αιωνιότητες, και αυτές οι αιωνιότητες αποτελούνται από μικρότερες ή μεγαλύτερες αναπτυξιακές περιόδους, οι οποίες ξανά και ξανά αρχίζουν από υψηλό πνευματικό επίπεδο και τελειώνουν με χαμηλό πνευματικό επίπεδο, γιατί το τελευταίο είναι η αφορμή για τον τερματισμό τέτοιας περιόδου και γιατί στο τέλος γίνεται κάθε φορά χωρισμός του πνευματικού που είναι κοντά στον Θεό από εκείνου που είναι μακριά Του, έτσι ώστε η νέα περίοδος ξεκινά πάντοτε με τους ανθρώπους που ανήκουν στον Θεό και που έχουν άρα ήδη υψηλή πνευματική ωριμότητα.

Ωστόσο η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου είναι η αφορμή για το ότι δεν παραμένουν μέσα σε αυτή την κατάσταση του συνδέσμου με τον Θεό και για αυτό αφήνουν να γίνει όλο και μεγαλύτερη η απόσταση ανάμεσα σ’εκείνους και τον Θεό, κάτι που σημαίνει καθοδική ανάπτυξη, η οποία παίρνει τέτοιες διαστάσεις ώστε ο Θεός ο Ίδιος τερματίζει την αναπτυξιακή περίοδο όταν οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο, το οποίο προϋποθέτει τη διάλυση της ύλης ως του φορέα του πνευματικού. Και για αυτό η αρχή μιας λυτρωτικής περιόδου είναι πάντα μια παραδεισένια κατάσταση, ενώ το τέλος είναι εποχή των πιο ακραίων δεινών και του πνευματικού σκοταδιού. Και πάνω απ’όλα αυτά κυριαρχεί η ευσπλαχνική αγάπη του Θεού. . .

Μόνο ο φωτισμένος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τις συναρτήσεις, και σ’εκείνον έχει και ανατεθεί το καθήκον να διδάξει τους συνανθρώπους και να τους κάνει κατανοητή την περίοδο των δεινών, για να αναγνωρίσουν και εκείνοι μόνο την αγάπη του Θεού και να την πλησιάσουν. Αφού ο Θεός θέλει να καταλάβουν οι άνθρωποι την αγάπη Του, την εξουσία και τη σοφία Του, γιατί μονάχα η κατανόηση της ουσίας Του ξυπνά μέσα στους ανθρώπους την αγάπη για Εκείνον και τους παροτρύνει να Τον επιδιώξουν. Αλλά κατά την τελευταία εποχή είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να βρουν κατανόηση για πνευματικά διδάγματα, και για αυτό ο Θεός συχνά πλησιάζει τον μεμονωμένο άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο, με τον τρόπο μεγάλων σωματικών προβλημάτων, τα οποία θα έπρεπε να τον παρακινήσουν να στραφεί σ’Εκείνον με ελεύθερη βούληση, για να τον πιάσει ο Θεός και να τον τραβήξει κοντά Του.

Ωστόσο όπου η σωματική ένδεια δεν καταφέρνει τέτοιο, αποκλείεται κάθε βοήθεια και η διαλυτική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει, μόλις η ανθρωπότητα βρίσκεται τόσο μακριά από τον Θεό ώστε δεν είναι πια ικανή να Τον αναγνωρίσει. Αφού η ευσπλαχνική Του αγάπη δεν επιτρέπει να καταστραφεί για πάντα αυτό που κάποτε εκπορεύτηκε από Εκείνον. . .  Και επομένως δημιουργεί νέες δυνατότητες για την ανοδική ανάπτυξη. . .  Θα δημιουργήσει μια νέα γη και θα τη ζωντανέψει με τα πιο καταπληκτικά δημιουργήματα. . .  Θα δημιουργήσει για τους δικούς Του έναν παράδεισο στη γη και θα δώσει στο ακόμα ανώριμο πνευματικό καινούριες μορφές για να βοηθήσει και εκείνο προς την κάποτε λύτρωσή του. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3967                2-2-1947

Ο θρησκευτικός αγώνας θα είναι η τελευταία φάση. . .

Και όταν οι άνθρωποι θα κλονίσουν την έπαλξη της πίστης, θα έχει έρθει η ώρα του τέλους και θα πρέπει να περιμένουν κάθε μέρα τη Δευτέρα Παρουσία. Ο θρησκευτικός αγώνας θα διεξαχθεί μ’έναν τρόπο ώστε εσείς οι άνθρωποι θα μπορέσετε να καταλάβετε ξεκάθαρα το ότι θα έχει έρθει η ώρα της αλήθειας, αφού θα δείτε μια ανοιχτή καταπολέμηση όλων όσων είναι με το μέρος Μου και Με μαρτυρούν. Θα είναι αγώνας που δεν θα έχει άλλο στόχο από το να υπονομεύσει τη γνώση για Μένα ως την αιώνια δημιουργική Δύναμη, ως Δημιουργό και Διατηρητή όλων των πραγμάτων και ν’αφαιρέσουν στους ανθρώπους κάθε πίστη σ’ένα Ον ύψισης τελειότητας, σε μια Δύναμη Που είναι αξεπέραστη στη σοφία και στην ισχύ Της. . .

Και αυτός ο τελευταίος αγώνας θα έχει τεράστια σημασία, αφού θα είναι το σύνθημα για την καθαίρεση του αντιπάλου Μου, για το δέσιμο εκείνου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφού αυτός τώρα υπερβαίνει τα όρια τα οποία του έβαλα. Επιδιώκει να Μ’εξουδετερώσει τελείως και ν’ανέρθει στο θρόνο για να κάνει με αυτό τον τρόπο αδύνατη τη λύτρωση του ακόμα ανελεύθερου πνευματικού, η οποία μπορεί να γίνει μονάχα όταν ο άνθρωπος Μ’επιδιώκει με ελεύθερη θέληση. Για αυτό όμως έχει οπωσδήποτε ανάγκη τη γνώση για την ύπαρξή Μου, αφού για να μπορέσει να επιλέξει τον Κύριό του, πρέπει να Τον γνωρίσει και να έχει τη δυνατότητα να Τον γνωρίσει.

Αυτή τη δυνατότητα όμως προσπαθεί ν’αφαιρέσει στους ανθρώπους ο αντίπαλός Μου, λυσσομανώντας στον κόσμο με τέτοιον τρόπο ώστε επηρεάζει τους ανθρώπους διανοητικά να Με απορρίψουν, δηλαδή να κηρύξουν τη μην ύπαρξή Μου και να μεγαλώσουν με αυτό τον τρόπο το χάσμα που υπάρχει ήδη ανάμεσα στον άνθρωπο και σε Μένα. Αλλά αυτό το δικαίωμα δεν το έχει ο αντίπαλός Μου, και κατά συνέπεια θα του αφαιρέσω την εξουσία και τη δύναμή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, δένοντάς τον και μαζί του το πνευματικό στη γη που του έχει αφοσιωθεί, που ήταν ανοιχτό στην επιρροή του και χωρίστηκε από Μένα εθελοντικά.

Αλλά πριν του επιτρέπω να λυσσομανά, για να καταλάβουν όλοι τις προθέσεις του, για να πρέπει οι ίδιοι να πάρουν θέση για Μένα ή για τον αντίπαλό Μου, στην περίπτωση που έρχονται αντιμέτωποι με την τελευταία απόφαση. Και αυτή η δοκιμασία της πίστης θα είναι σκληρή αλλά αναπότρεπτη. . .  Μόνο λίγοι θα την περάσουν, και μάλιστα μονάχα εκείνοι που θα έχουν ενημερωθεί για την καθαρή αλήθεια και που θα Μ’έχουν αναγνωρίσει ως στοργικό Πατέρα, ως σοφό Δημιουργό και ισχυρό Διευθυντή του σύμπαντος. . .  Εκείνοι δεν θα κλονιστούν, αλλά θα σταθούν ατάραχοι απέναντι σε κάθε απαίτηση του κόσμου να Με ομολογήσουν ή να Με απαρνηθούν.

Αλλά και για εκείνους θα είναι δύσκολο, αφού ο Σατανάς θα χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να απομακρύνει τους δικούς Μου από Μένα. Με δόλο και με βία οι άνθρωποι θα επιδιώξουν να κατορθώσουν τον χωρισμό από Μένα, και ο αντίπαλός Μου θα βρει υποστήριξη από κάθε πλευρά, αφού οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να υποταχτούν σε μια ανώτερη Δύναμη, πιστεύουν να μπορέσουν ν’απελευθερωθούν από Εκείνη, αρνώντας Την, και δεν σκέφτονται ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν απέναντί σε αυτή τη Δύναμη κατά την Ημέρα της Κρίσης. . .

Όποιος ωστόσο θα έχει διεισδύσει στην αλήθεια, όποιος θα έχει διδαχτεί από το πνεύμα του, θα μπορέσει να παρακολουθήσει τον θρησκευτικό αγώνα και από την ανταπόκριση εκείνου με τις προφηθείες Μου να καταλάβει την αλήθεια του λόγου Μου. Και θα αντισταθεί, αφού θα αγωνιστεί μαζί Μου με πλήρη επίγνωση της ηγεσίας Μου, της προστασίας Μου και της νίκης Μου ενάντια στον Σατανά. Ωστόσο θα πρέπει να πολεμήσει και εκείνος με το σπαθί του στόματος. Θα πρέπει να αμυνθεί κατά των επιθέσεων του εχθρού, αλλά η ασπίδα της πίστης θα τον καλύψει, και η ψυχή του θα βγει αβλαβής από τον τελευταίο αγώνα.

Όποιος όμως δεν θα στέκεται μέσα στην πλήρη αλήθεια δεν θα αντέξει, αλλά μάλλον θα αυτομολήσει στο στρατόπεδο του εχθρού, η πίστη του θα κλονιστεί, αφού θα του λείπουν οι γνώσεις που θα του δώσουν εξηγήσεις για ό,τι φαινομενικά δεν θα είναι θεϊκής προέλευσης και θα είναι για αυτό αφορμή για αμφιβολίες ή έλλειψη πίστης. Όποιος θα στέκεται στις γνώσεις για την αγνή αλήθεια θα καταλάβει τις σχέσεις όλων των γεγονότων με την ανάπτυξη όλων των όντων. Σ’εκείνον που δεν θα έχει γνώσεις ωστόσο θα του λείπουν η κατανόηση, η πεποίθηση και για αυτό επίσης η πίστη.

Και για αυτό το λόγο η μόνιμη φροντίδα των υπηρετών Μου στη γη που θα ενεργήσουν με εντολή Μου κάτα την έσχατη εποχή θα πρέπει να είναι το να μεταδώσουν στους ανθρώπους τη σωστή γνώση για το νόημα και το σκοπό της δημιουργίας και για το καθήκον του ανθρώπου στη γη. Θα πρέπει να τους κάνουν κατανοητές τις σχέσεις και συναρτήσεις και να αποσκοπήσουν πάντοτε στο να τους γνωστοποιηθεί το θέλημά Μου. Αφού τότε θα ωριμάσει η κατανόησή τους και η πίστη τους θα γίνει δυνατή και ακλόνητη, και ακόμα και από τον τελευταίο θρησκευτικό αγώνα θα βγουν νικητές κατά την Ημέρα της Κρίσης. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3968                3, 4, 5-2-1947

Ενδοσκόπηση. . .

Αποσύνδεση από τον κόσμο και από την ύλη. . .

Επιτυχία αλήθεια. . .

[Εκτός από τον τίτλο, αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα, αλλά βρίσκεται μέσα στις μεταφράσεις με τον τίτλο: Νέα Γη http://www.bertha-dudde.info/download/index.htm, σελ. 165 – 168· σημείωση της μεταφράστριας]

Όσο μεγαλύτερη επιθυμία έχει κανείς να βρει την αλήθεια, τόσο βαθύτερα διεισδύει σε αυτήν. Ο Θεός, Που είναι Αυτός από τον οποίο προέρχεται η αλήθεια, γνωρίζει τα πάντα, επομένως και το παραμικρό ερώτημα που απασχολεί την ανθρώπινη καρδιά το γνωρίζει καλά και του δίνει απάντηση. Άρα είναι πολύ εύκολο για σας τους ανθρώπους να αυξήσετε τις γνώσεις σας, γιατί αρκεί να αφήνεστε τον Θεό, ο Οποίος είναι η αιώνια Αλήθεια, να σας μιλάει αφουγκραζόμενοι προσεκτικά την εσωτερική φωνή που συνεχώς σας δικάσκει το σωστό. Πρέπει να ψάξετε για τις απαντήσεις μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό και να μην περιμένετε ότι θα σας έρθουν απ’έξω. Τότε θα είναι άμεση η διδασκαλία που θα λάβετε και μπορείτε να είσαστε βέβαιοι  ότι πρόκειται για την απόλυτη αλήθεια.

Ακούστε λοιπόν τι σας λέει Αυτός: Θέλετε να υπηρετείτε Εμένα ή τον κόσμο; Θέλετε να κερδίσετε την ευαρέσκειά Μου ή την εκτίμηση των συνανρθώπων σας; Η δική σας βούληση είναι το μόνο που καθορίζει τις πράξεις και τις πιο ενδόμυχες σκέψεις σας. Για το λόγο αυτό την πνευματική αναγέννηση θα μπορέσετε να την κατακτήσετε μόνο εάν σας παρακινεί η βαθιά επιθυμία να αποκτήσετε ένα σύνδεσμο μαζί Μου, εάν Με αναζητάτε και αποσύρεστε εντελώς από τον κόσμο για να ενωθείτε με Μένα. Πώς όμως να αποστασιοποιηθείτε από τον κόσμο τη στιγμή που είσαστε αναγκασμένοι να ζείτε μέσα και επιπλέον έχετε ορισμένες εγκόσμιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορείτε να παραμελήσετε; Πώς να αποκτήσετε μια ουσιαστική σχέση μαζί Μου, όταν βρίσκεστε διαρκώς ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους που σας απασχολούν;

Ο μόνος τρόπος είναι με την ενδοσκόπηση, με την απομόνωση, την οποία ωστόσο μπορείτε να καρορθώσετε οπουδήποτε και οποτεδήποτε ανάλογα με τη θέληση που επιδεικνύετε. Και βέβαια, όσο λιγότερες εξωτερικές εντυπώσεις προσλαμβάνει κανείς, τόσο πιο βαθιά και απρόσκοπτη γίνεται αυτή η ενδοσκόπηση. Για μια τέλεια σύνδεση μαζί Μου απαιτείται η πλήρης αποσύνδεση από κάθε μορφής ύλης. Γιατί Εγώ, ως καθαρό Πνεύμα ανέκαθεν, στέκομαι εκτός της ύλης και παρ’όλο που η ύλη είναι στην ουσία στερεοποιημένη δύναμη που εκπήγασε από μέσα Μου, βρίσκεται πάντοτε ωστόσο σε μια ορισμένη απόσταση από Μένα. Όποιος λοιπόν θέλει να Με αναζητήσει και να Με βρει, οφείλει προηγουμένως να αποσυνδεθεί με τη θέλησή του από την ύλη. Επειδή όμως παραμένει μέσα στον υλικό κόσμο κι έχει και ο ίδιος ένα υλικό περίβλημα, πρέπει να αποσυρθεί μέσα στον εσώτατο πυρήνα του για να Με βρει.

Τότε η πλήρης αποσύνδεση από την ύλη συμβαίνει από μόνη της, όταν τα φυσικά μάτια απομονώνονται με το κλείσιμό τους από κάθε εξωτερική εντύπωση και δεν προσλαμβάνουν πια καμία υλική εικόνα. Γιατί οι εξωτερικές εικόνες αντικατοπτρίζονται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και παρεμποδίζουν την ήρεμη παρατήρηση και την ένωση με το πνεύμα της. Πνεύμα και ύλη είναι αντίθετες έννοιες και πάντοτε θα βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Για να ενεργήσω άρα Εγώ μέσα σας ως αγνό Πνεύμα, χρειάζεται πρώτα να πραγματοποιήσετε αυτή την εσωτερική αποσύνδεση από την ύλη και έτσι θα έρθετε πιο κοντά Μου. Δεν πρόκειται όμως ποτέ να καταφέρετε την εσωτερική ένωση μαζί Μου, όσο τα μάτια και οι αισθήσεις σας θα αιχμαλωτίζονται από εξωτερικά ερεθίσματα.

Θέλω η παρουσία Μου να είναι το μόνο που ποθείτε, έτσι που η καρδιά να μην έχει χώρο για τίποτε άλλο. Θέλω να επιστρατεύετε όλη σας τη βούληση και να θυσιάζετε κάθε γήινο προκειμένου να έχετε Εμένα κοντά σας. Θέλω οι σκέψεις σας να αποσυνδεθούν από οτιδήποτε έιναι ενάντιο προς Εμένα και η κάθε μορφή ύλης αποτελεί πνευματικό στοιχείο που αντιτίθεται σε Μένα. Θέλω επίσης να αποφεύγονται όσο το δυνατό οι ανθρώπινες τυπικές συνήθειες διότι αποσπούν την προσοχή από την εσωτερική ενατένιση, εκτός εάν κανείς τις εκτελεί χωρίς σκέψη ή καθαρά μηχανικά, οπότε είναι εξίσου δίχως καμιά αξία.

Όποιος Με αναζητεί με σοβαρότητα οφείλει πρώτα να κόψει τους δεσμούς του με τον κόσμο· στο δε κόσμο ανήκει οτιδήποτε δεν είναι πνευματικό, ό,τι έχει σχέση με τη γήινη ύλη, ό,τι συλλαμβάνουν οι σωματικές αισθήσεις του ανθρώπου, με άλλα λόγια ό,τι κρατάει αιχμάλωτη την ψυχή και την εμποδίζει να συνδεθεί με το πνεύμα στο εσωτερικό της. Μόνο όταν πραγματοποιηθεί αυτή η αποσύνδεση είναι η ψυχή του ανθρώπου ικανή να μιλήσει μαζί Μου, έτσι όπως είναι η θέλησή Μου, όυτως ώστε να μπορώ κι Εγώ ο Ίδιος να ενεργήσω με την αγάπη και το έλεός Μου, μέσα στην καρδιά του. Για Μένα επομένως η πιο αρεστή είναι η βουβή, βαθιά λατρεία και ποτέ δεν μπορούν να την υποκαταστήσουν εξωτερικές συνήθειες ή λειτουργίες, οι οποίες αυτόματα επηρεάζουν τις σκέψεις του ανθρώπου. Γιατί έτσι τον αποσπούν αναγκαστικά από την ουσία, δηλαδή την καθαρή πνευματική σύνδεση μαζί Μου.

Μπορώ να βλέπω μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου κι αληθινά δεν χρειάζομαι καμιά εξωτερική απόδειξη της αγάπης σας για Μένα. Στο μέτρο λοιπόν που Με πλησιάζετε, Εγώ σας παρέχω αντίστοιχα την αγάπη και το έλεός Μου, οπότε καθορίζετε εσείς οι ίδιοι σε ποιο βαθμό θα ανταποκριθώ στο πλησίασμά σας. Κατά συνέπεια δεν κάνετε μεν τίποτα το άδικο ακολουθώντας εξωτερικά τυπικά και ανθρώπινα έθιμα, όμως βλάπτετε τον ίδιο σας τον εαυτό, καθώς περιορίζετε από μόνοι σας την αγάπη και το έλεος που σας παρέχω, για όσο στην καρδιά σας υπάρχει χώρος για μια δεύτερη σκέψη, άλλη από Εμένα.

Πνευματικά κι αληθινά πρέπει να έρθετε κοντά Μου, τότε θα είμαι ευχαριστημένος μαζί σας και τότε θα αισθάνεστε και οι ίδιοι επάνω σας την ευλογία μιας τέτοιας εσώτατης σύνδεσης, καθώς θα νιώθετε την παρουσία Μου και θα είσαστε μακάριοι. Ωστόσο, παρ’όλη τη μακαριότητά σας, θα παραμείνετε βαθιά ταπεινοί, διότι θα έχετε συνείδηση της εξαιρετικής χάρης που σας δίνεται να κατοικήσω μέσα στην καρδιά σας και η ταπεινοφροσύνη θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμα πιο πολύ η παροχή της χάρης. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3969                6-2-1947

Η μοίρα στην αιωνιότητα είναι ανάλογη στη θέληση. . .

Υ αγάπη για την ύλη είναι λάθος αγάπη. . .

Ό,τι επιθυμεί ο άνθρωπος θα είναι η πραγματικότητά του, αφού μονάχα η θέλησή του καθορίζει τη μοίρα του στην αιωνιότητα. Αν επιδιώκετε τη βασιλεία του Θεού θα την κατακτήσετε μάλιστα και θα είστε συγκυρίαρχοι όλων των κόσμων. . .  αλλά αν επιδιώκετε τον κόσμο, την εκπλήρωση επίγειων επιθυμίων και λαχτάρων, τότε ο κόσμος, δηλαδή τα γήινα αγαθά, δεν θα σας εγκαταλείψουν, ακόμα και όταν έχετε μπει στα επέκεινα, αφού οι επιθυμίες σας θα σας δημιουργήσουν και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα βρίσκεται η ψυχή σας.

Μόνο που δεν θα είστε ευτυχισμένοι στην κατοχή εκείνων των αγαθών, αφού θα καταλάβετε πολύ σύντομα ότι εκείνα δεν είναι πραγματικά και ότι για αυτό δεν θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε τους πόθους σας, παρόλο που θα συνεχίζετε να ποθείτε, και αυτός ο πόθος θα σας βασανίζει. Και για αυτό πρέπει να επιδιώξετε να κόψετε τις λαχτάρες σας ήδη στη γη, πρέπει να λαχταράτε πνευματικά αγαθά, αν θέλετε να είστε κάποτε μακάριοι. Ό,τι επιδιώκετε θα είναι η μοίρα σας. . .  Και επομένως ο κάθε άνθρωπος δημιουργεί μόνος του τη μοίρα του, και θα πρέπει για αυτό να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη ευθύνη του, αφού έχει μπροστά του αιωνιότητες, αιωνιότητες που θα μπορέσει να περάσει στη μακαριότητα ή και θα πρέπει να ζήσει μέσα στη δυστυχία.

Αφού μπορούν να περάσουν αιωνιότητες ώσπου να έχει ξεπεράσει τη γήινη ύλη, επειδή στο πνευματικό βασίλειο οι πειρασμοί είναι κατά πολύ χειρότεροι, αφού ο άνθρωπος τους προβάλλει λίγη αντίσταση, ενώ στη γη μπορεί να ξεφύγει πολύ εύκολα εάν μόνο το θέλει στα σοβαρά. Μια ψυχή που έχει ξεπεράσει και μπαίνει στον άλλο κόσμο ελεύθερη είναι ανείπωτα ευτυχισμένη, αφού την περιμένουν πολύ πιο καταπληκτικές απολαύσεις, τις οποίες εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να φανταστείτε καθόλου. Και αυτή η ψυχή θα λαχταρήσει, αλλά η λαχτάρα της θα ικανοποιείται συνέχεια, αφού αυτό που λαχταρά είναι πνευματικά αγαθά, είναι η ακτινοβολία αγάπης του Θεού, η οποία την κάνει ατελείωτα μακάρια, η οποία είναι η μόνιμη επιθυμία της και η οποία της παρέχεται διαρκώς.

Και αυτή η ακτινοβολία αγάπης του Θεού πνευματοποιεί ολόκληρο το είναι της, αυτό εναρμονίζεται όλο και περισσότερο με την αιώνια Αγάπη και νιώθει συνέχεια την έλκη Της. Λαχταρά αδιάκοπα να είναι κοντά στον Θεό για να είναι ενωμένη μαζί Του μέχρι τον αιώνα τον άπαντα και να είναι άρα ανείπωτα μακάρια. Οι άνθρωποι στη γη απαιτούν επίγειες χαρές, σωματικές απολαύσεις και επιδιώκουν πάντοτε υλική κατοχή. . .  Και όλα αυτά τελειώνουν με το θάνατο του κορμιού. . .  Τίποτα δεν μπορούν να παίρνουν μαζί τους στο πνευματικό βασίλειο αν δεν έχουν μαζέψει πνευματικά αγαθά, τα οποία ωστόσο αποκτούνται μόνο μέσω παραίτηση από τις επίγειες επιθυμίες.

Και εφόσον μπορούν να χωριστούν από τον κόσμο ακόμα πριν το σωματικό θάνατο, εφόσον έχουν καταλάβει ακόμα πριν ότι ο κόσμος είναι χωρίς καμία αξία και ασχολούνται με σκέψεις για το επέκεινα, μπορούν να θεωρηθούν μακάριοι, αφού τότε δεν θα τους είναι πια κλειστός στο πνευματικό βασίλειο  ο δρόμος προς τα ύψη, παρόλο που θα είναι αφάνταστα δύσκολο να το διανύσει κανείς, αλλά τότε οι ψυχές δεν επιδιώκουν πια γήινα αγαθά και δεν χρειάζονται πια να φοβούνται τους κακούς πειρασμούς μέσω των οποίων η ψυχή γίνεται αδύνατη και ανίκανη να προβάλει αντίσταση.

Τότε θα βρουν σύντομο υποστήριξη από πλευράς των φωτεινών όντων, τα οποία θα τους βοηθήσουν, μοιράζοντάς τους πνευματικά αγαθά, ακόμα και αν σε περιορισμένο βαθμό, ώσπου η ψυχή να κάνει μόνη της προσπάθειες να τα αυξάνει, ώσπου να έχει καταλάβει το καθήκον της στο πνευματικό βασίλειο και να προσπαθήσει να το εκτελέσει. Ό,τι επιθυμεί θα παρασχεθεί. . .  Μονάχα η θέληση είναι αποφασιστική, και για να πάρει η θέληση τη σωστή απόφαση οι άνθρωποι ενημερώνονται συνέχεια από τον Θεό για το θέλημά Του, άλλα δεν Τον εισακούν, συνεχίζουν να λαχταρούν τον κόσμο και διακινδυνεύουν πάρα πολύ τις ψυχές τους.

Για αυτό το λόγο ο Θεός τους ευσπλαχνίζεται και τους δείχνει φανερά ποια αξία έχει η γήινη ύλη, επιτρέποντας να τη χάσουν οι άνθρωποι, παίρνοντάς τους ξανά και ξανά ό,τι κατέχουν και ό,τι αγαπά η καρδιά τους χωρίς να έχουν επίγνωση για το ότι πρόκειται για λάθος αγάπη που κοιμάται μέσα τους. . .  Τους παίρνει ό,τι δεν θέλουν να παραδώσουν εθελοντικά για να τους δείξει ήδη στη γη ότι η ύλη μπορεί να ξεπεραστεί, για να τους βοηθήσει ν’απελευθερωθούν από τη λαχτάρα για την ύλη, ν’αρκεστούν σε λίγα πράγματα και να στρέψουν την αγάπη τους στα πνευματικά αγαθά, τα οποία είναι πάρα πολύ πιο πολύτιμα και επιπλέον άφθαρτα.

Κάθε γήινη απόλεια που υφίσταται ο άνθρωπος είναι βοήθεια του Θεού, είναι απαλή παραίνεση να αποδεσμευτεί από την ύλη και ένα σημάδι του εφήμερου ολόκληρου του επίγειου. . .  Και όποιος κοιτάζει γύρω του με ανοιχτά μάτια μπορεί να καταλάβει παντού την ενέργεια του Θεού, ο Οποίος θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να στρέψουν τη σκέψη και τις επιδιώξεις τους στα πνευματικά, για να μάθουν να περιφρονήσουν την ύλη ακόμα πριν το σωματικό τους θάνατο και να επιδιώξουν μόνο πνευματικά αγαθά. . .  για να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους μια μακάρια μοίρα στον άλλο κόσμο. . .  για να γίνουν μακάριοι γιατί έτσι είναι η θέλησή τους. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3970                7-2-1947

Η εξέλιξη του οντόδους. . .

Γίγνεσθαι και πέρασμα. . .

Το να λυτρωθεί το οντόδες από τη στερεή μορφή, από τη σκληρή ύλη είναι σημαντική πρόοδος στην πνευματική εξέλιξή του και σημαίνει μια νέα περίοδο κάτω από πιο εύκολες σηνθήκες απ’ό,τι πριν. Αφού τότε το οντόδες μπαίνει στο στάδιο όπου μπορεί να είναι δραστήριο έτσι ώστε μπορεί ήδη να το διακρίνει το ανθρώπινο μάτι, παρόλο που και τώρα οι διαφορετικοί εξελιχτικοί βαθμοί προϋποθέτουν διαφορετικές δραστηριότητες. Αλλά η κατάσταση απραξίας έχει ξεπεραστεί και το ον μπορεί να υπηρετεί ανάλογα με τον προορισμό του.

Και τότε διανύει το δρόμο μέσα από τα διαφορετικά δημιουργήματα σε όλο και πιο σύντομα χρονικά διαστήματα. Δεν έχει πια ανάγκη μια συγκεκριμένη μορφή για τόσο πολύ καιρό και μπορεί σε κάθε αλλαγή να ενωθεί με άλλο οντόδες, για να εκτελέσει μέσα στην επόμενη μορφή όλο και πιο φανερή δραστηριότητα. Και έτσι εξηγείται το συνεχές γίγνεσθαι και πέρασμα των δημιουργημάτων της φύσης. . .

Και η επικείμενη ολοκληρωτική διάλυση κάθε δημιουργήματος στη γη θα έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί προσωρινά κάθε δεμένο πνευματικό, έτσι ώστε θα μπει σε κατάσταση όπου θα του έχει αφαιρεθεί κάθε δυνατότητα να υπηρετήσει και ώστε αυτή η κατάσταση θα του είναι βάσανα, γιατί δεν είναι ακόμα τέλειο, δηλαδή γιατί δεν έχει δύναμη την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά πως θέλει. Βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση χωρίς δύναμη και τότε θα νιώσει ότι θα του έχει στερηθεί ακόμα και η ζωτική δύναμη, η οποία του έκανε δυνατή μια περιορισμένη δραστηριότητα. Και αυτό το πνευματικό θα λυσσομανήσει με αφάνταστο τρόπο, κάτι που θα εκδηλωθεί σε φοβερές θύελλες ώσπου να φυλακιστεί μέσα σε νέα μορφή από το θέλημα του Θεού.

Η διαδικασία της αναμόρφωσης της γης θα γίνει για αυτό μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για να μπορέσει το ελευθερωμένο πνευματικό να συνεχίσει τη διακεκομμένη εξελιχτική του πορεία σύμφωνα με τον προορισμό του. Και κανένα ανθρώπινο μάτι δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, η οποία για αυτό δεν θα χρειαστεί πολύ καιρό, αλλά η οποία θα διαρκέσει μονάχα μια στιγμή μέσω της εξουσίας και της δύναμη και του θελήματος του Θεού, και θα δημιουργηθεί μια τελείως νέα πλάση, η οποία θα μαρτυρήσει την ισχύ και το μεγαλείο Του σε όλες τις γενιές που θα ζήσουν τότε στη νέα γη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3972                10-2-1947

Πόλεμος του φωτός κατά του σκοταδιού. . .

Και στο πνευματικό κόσμο ο πόλεμος του φωτός κατά του σκοταδιού μαίνεται σε αυξημένο βαθμό πριν το τέλος αυτής της γης, αφού ο Σατανάς προσπαθεί και εκεί να κερδίσει ακόμα τις ψυχές που δεν είναι πια ικανές να του προβάλουν αντίσταση. Προσπαθεί να ξυπνήσει μέσα τους γήινους πόθους και να τους προξενήσει βάσανα με αυτό τον τρόπο και να τους καθορίσει να αντιταχτούν στον Θεό όλο και περισσότερο και να αυξάνουν έτσι την απόσταση από Εκείνον. Αλλά τα φωτεινά όντα είναι επίσης δραστήρια και συμπαραστέκονται στο αλύτρωτο πνευματικό μέσα στη μεγάλη αγάπη τους για αυτό, για να μην είναι εκτεθειμένο ανυπεράσπιστα στις επιθέσεις του εχθρού.

Και ξανά και ξανά η αγάπη πολεμά το μίσος, τόσο στη γη όσο και στο πνευματικό βασίλειο, σπεύδει προς βοήθεια του πεσμένου και τοποθετείται συχνά προστατευτικά ανάμεσα στις αδύναμες ψυχές και τον επιτιθέμενό τους. Και αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει επίσης την ημέρα της Κρίσης· και στο πνευματικό βασίλειο μια εποχή ειρήνης θα αναλλαχτεί με την προηγούμενη εποχή του πολέμου, αφού και εκεί θα γίνει χωρισμός των πνευμάτων, με το να και το πνευματικό που είναι εντελώς μακριά από τον Θεό θα δεθεί εκ νέου για το σκοπό της κάποτε λύτρωσης.

Πρόκειται για εξαιρετική χάρη το ότι στο ανυπότακτο στον Θεό πνευματικό του δίνεται εκ νέου η δυνατότητα να εξελιχτεί ανοδικά, ακόμα και αν κάτω από το αναγκαστικό νόμο. . .  Πρόκειται για χάρη καθ’όσον η θέληση του πεσμένου πνευματικού δένεται ξανά για να μην μπορέσει να απομακρυνθεί περισσότερο από τον Θεό και εκτός απ’αυτό για να αφαιρεθεί στο Σατανά η εξουσία πάνω σε αυτό το πνευματικό, παρόλο που αυτό του είναι αφοσιωμένο. Ο Θεός ο Ίδιος δέχεται το πνευματικό και πάλι στη σχολή Του, η οποία θα του αποφέρει αναπόφευκτα έναν αυξημένο βαθμό ωριμότητας, ο οποίος θα του εξασφαλίσει τελικά και την ελεύθερη θέληση, ακόμα και αν μόνο μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επομένως μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει μια εποχή ησυχίας και ειρήνης σε αυτή τη γη, όπου μονάχα τα φωτεινά όντα θα είναι δραστήρια τόσο στη γη όσο και στον άλλο κόσμο, όπου θα μπορέσουν να διαδώσουν φως επειδή δεν θα συναντήσουν καμία αντίσταση. . .  όπου και στο πνευματικό βασίλειο το ατελές πνευματικό θα είναι πρόθυμο να δεχτεί δασκαλέματα, όπου και οι άνθρωποι στη γη θα έχουν μόνιμη συναναστροφή με τους κατοίκους του πνευματικού βασιλείου και όπου απευθείας δασκαλέματα και πνευματικά δώρα δεν θα είναι τίποτα εξαιρετικό, γιατί ο υψηλός βαθμός ωριμότητας των ψυχών τους θα επιτρέπει και μια εξαιρετική ενέργεια των πνευματικών όντων, χωρίς να εξαναγκαστούν με αυτό τον τρόπο εκείνες οι ψυχές.

Αφού ο Σατανάς θα έχει χάσει την εξουσία του για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα μπορέσει πια να πιέσει τους ανθρώπους στη γη, οι οποίοι θα έχουν αποδείξει ότι ανήκουν στον Θεό στον τελευταίο αγώνα πάνω στην παλιά γη. Και το πνευματικό στον άλλο κόσμο θα έχει απομακρυνθεί επίσης από την εξουσία του Σατανά· αφού ό,τι του ήταν αφοσιωμένο θα έχει φυλακιστεί μέσα στη νέα δημιουργία, και οι ακόμα αδύναμες αλλά πρόθυμες ψυχές θα έχουν αφαιρεθεί από την εξουσία του από το φωτεινό πνευματικό. Και τότε θα υπάρχει στο πνευματικό βασίλειο μονάχα ανοδική ανάπτυξη και όχι πια οπισθοδρόμηση, και μάλιστα όσον καιρό οι άνθρωποι στη γη βρίσκονται σε έντονο σύνδεσμο με τον Θεό και επομένως μπαίνουν στο φωτεινό βασίλειο τη στιγμή της αποβίωσής τους από τη γη.

Μόνο όταν η ένταση αυτού του συνδέσμου μειωθεί, όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να βάζουν και πάλι την ύλη δίπλα στον Θεό, θα χαλαρώσουν με αυτό τον τρόπο τα δεσμά του Σατανά, θα του δώσουν μόνοι τους την ελευθερία, και συνεπώς θα παραδοθούν μόνοι τους ξανά στην εξουσία του. . .  Τότε ο πόλεμος ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι θα ξεκινήσει και πάλι και στο πνευματικό βασίλειο, αφού τότε θα είναι και πάλι πιο μεγάλη η επιρροή του Σατανά πάνω στις ψυχές εκείνων των ανθρώπων που θα έχουν αποβιώσει από τη γη, τις οποίες θα επιδιώξει ξανά να κερδίσει για τον εαυτό του με δόλο και βία. Το φως και το σκοτάδι θα πολεμούν πάντοτε το ένα το άλλο, αλλά πάντα στο τέλος το φως θα βγει νικητής. . .

Και αλίμονο το πνευματικό  που θα έχει βυθιστεί στην άβυσσο, στο σκοτάδι τόσο πολύ για να πρέπει να περιμένει εκ νέου φυλάκιση μέσα στη στερεή ύλη. Η ανοδική του ανάπτυξη θα είναι ατελείωτη αλυσίδα δεινών και βασάνων, και όμως θα είναι άνοδο παρ’όλα αυτά, γιατί σε εκείνη την εξελιχτική φάση ο πρίγκιπας του σκοταδιού δεν θα έχει πια καμία επιρροή πάνω στο πνευματικό, επειδή αυτό θα είναι υποταγμένο μόνο στο θεϊκό αναγκαστικό νόμο και ο Θεός θα προωθήσει πάντοτε την ανοδική ανάπτυξη του πνευματικού, ώσπου στο τελευταίο στάδιο το ον μπορεί μόνο του να αποφασίσει αν θέλει τον Θεό ή τον αντίπαλό Του να είναι κύριός του. . .  Και μόνο τότε που όλα τα όντα αναγνωρίσουν τον Θεό ως τον μοναδικό κύριό τους, θα έχει έρθει το τέλος του πολέμου του φωτός ενάντια στο σκοτάδι και θα επικρατήσει μια κατάσταση αιώνιας ειρήνης. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3974                12-2-1947

Προσευχή για κακόμοιρες ψυχές. . .

Μην ξεχνάτε τις ψυχές που μπήκαν δυστυχισμένες στον άλλο κόσμο. Αφού χρειάζονται τη βοήθειά σας. Είναι πάρα πολύ αδύναμες για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους και θα σας είναι αιώνια ευγνώμονες αν τους συμπαραστέκεστε και τους δίνετε δύναμη μέσω της προσευχής σας. Πρέπει η αγάπη να είναι η αφορμή για αυτή την προσευχή, η αγάπη για το αδύναμο, το αλύτρωτο, το οποίο δεν θέλετε να αφήσετε να υποφέρει, στο οποίο θέλετε να μειώσετε τη δυστυχία του καθ’όσων είστε ικανοί να το κάνετε. Αν μπορούσατε στη γη να ρίξετε μια ματιά στο βασίλειο των αλύτρωτων ψυχών, βαθύ οίκτος θα γέμιζε την καρδιά σας και θα παρακινόταν η θέλησή σας να τις βοηθήσετε, εφόσον έχετε μονάχα μια σπίθα αγάπη μέσα σας. Αφού η μοίρα τους είναι αφάνταστα θλιβερή, η οποία, παρόλο που φταίνε για αυτήν οι ίδιες οι ψυχές, παροτρύνει κάθε συμπονετική ψυχή να βοηθήσει.

Παραμένουν μέσα σε τρομερό σκοτάδι, ανάλογα με το βαθμό της ατέλειας τους, και το περιβάλλον τους, εφόσον είναι ικανές να το διακρίνουν αμυδρά, είναι ζοφερό και αφιλόξενο, και όμως οι ίδιες είναι πάρα πολύ αδύναμες για να εγκαταλείψουν το μέρος παραμονής τους και να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους μια καλύτερη κατάσταση. Και για αυτό η ανάγκη τους είναι τεράστια, γιατί τα πάντα τους προξενούν βάσανα. Και αυτά τα βάσανα μπορείτε να μειώσετε μέσω της προσευχής, προσπαθώντας να φανταστείτε τη μεγάλη ανάγκη τους γεμάτοι έλεος και προσεύχοντας έντονα για εκείνες. . .  παρουσιάζοντάς τους στο πνεύμα το Ευαγγέλιο, δηλαδή προσπαθώντας να τους κάνετε κατανοητή την ευλογία της αγάπης και παρουσιάζοντάς τους την αγάπη ως μοναδικό λυτρωτικό μέσο.

Μόλις καταφέρετε ν’ανάψετε τη σπίθα αγάπης μέσα σε μια κακόμοιρη ψυχή, θα έχει σωθεί για την αιωνιότητα, αφού τότε θα μπορεί να παραλάβει δύναμη απευθείας από το φωτεινό βασίλειο, οι κάτοικοι του οποίου είναι επίσης έντονα δραστήριοι πάνω σε τέτοιες ψυχές, μπορούν ωστόσο να μπαίνουν σε δράση μόνο τότε που διακρίνεται μέσα στην ψυχή μια μικρή επιθυμία για φως και μια σπίθα αγάπης και που η αγάπη εκφράζεται με τον τρόπο ότι θέλει να βοηθήσει τις ψυχές που υποφέρουν μαζί της. Τότε της διοχετεύεται αυξημένο βαθμό δύναμης και αρχίζει η άδοδο στο πνευματικό βασίλειο.

Αλλά ποτέ δεν πρέπει να αφήσετε τέτοιες ψυχές στη μοίρα τους, αφού μονάχα η αγάπη λυτρώνει, και μόνο σκέψεις που στρέφονται σε εκείνες με αγάπη μπορούν να ελαφύνουν τα βάσανά τους. Και για αυτό η προσευχή σας πρέπει να προέρχεται από την καρδιά, δεν πρέπει να είναι μόνο λόγια του αέρα, αλλά η αγάπη για το αδύναμο, αβοήθητο πρέπει να σας παρακινήσει να παρακαλέσετε τον Θεό έντονα για χάρη και βοήθεια για εκείνες τις ψυχές. Πρέπει οι ίδιοι να είστε ωθημένοι από το συναίσθημα να ελαφύνετε τη μοίρα τους, και πρέπει συχνά να στρέψετε τη σκέψη σας σ’εκείνες, αφού αισθάνονται αυτό ήδη σαν ελάφρυνση και νιώθουν κάθε προσευχή με αγάπη σαν παροχή δύναμης. Μην ξεχνάτε εκείνες τις ψυχές, αφού σας έχουν ανάγκη και θα σας είναι αιώνια ευγνώμονες αν τους έχετε βοηθήσει να ανέβουν από τα βάθη στα ύψη, να φτάσουν από τη νύχτα του περιβάλλοντός τους στο φως. . .

 

                                                                                                                                              Αμήν

3976                14-2-1947

Πνευματική όραση. . .

Η δραστηριότητα του πνευματικού μέσα στην ύλη. . .

Ό,τι βλέπετε έχει αιώνια αξία μονάχα αν το κοιτάζετε με το πνευματικό μάτι, αν μπορείτε να δείτε τη πνευματική ζωή μέσα του, την οποία η ορατή ύλη κρύβει από τα σωματικά μάτια. Αυτή η πνευματική ζωή είναι άφθαρτη, πρέπει όμως προηγουμένως να διανύσει το μακρύ δρόμο μέσα από την υλή για να μπορέσει στο στάδιο της ελευθερίας να δημιουργήσει και να ενεργήσει ασταμάτητα. Όσον καιρό είναι ακόμα περιτυλιγμένη από την ύλη δεν είναι μεν εντελώς άπρακτη, αλλά αυτή η δραστηριότητα είναι ελάχιστη και προσωρινή, αλλάζει συνέχεια και δεν ανταποκρίνεται στη δύναμη την οποία διέθετε κάποτε το πνευματικό. Και για αυτό πρόκειται για ατελής κατάσταση για το πνευματικό όσον καιρό η δραστηριότητά του είναι περιορισμένη, ενώ το τέλειο πνευματικό μπορεί να δημιουργεί απεριόριστα και είναι πάρα πολύ μακάριο μέσα στη συνείδηση της δύναμής του.

Τότε δεν είναι ούτε πια υποταγμένο στο νόμο του χρόνου, αλλά μένει έντονα δραστήριο μ’έναν αφάνταστο για τον άνθρωπο τρόπο, επειδή για αυτόν είναι αφάνταστη και ασύλληπτη η αφθονία δύναμης ενός φωτεινού όντος. Και για αυτό το πνευματικό είναι δυστυχισμένο όσον καιρό είναι φυλακισμένο μέσα στην ύλη, η οποία από τη μια το εμποδίζει να δρα ελεύθερα και από την άλλη το κάνει να καταλάβει το βαθμό της αδυναμίας μέσα τον οποίο βρίσκεται το πνευματικό.

Και ο άνθρωπος που έχει την πνευματική όραση μάλλον δεν μπορεί να δει τη δραστηριότητα του πνευματικού μέσα στη σκληρή ύλη, αλλά μόνο μέσα στα δημιουργήματα που σημαίνουν λιγότερο σκληρό περίβλημα για το πνευματικό. . .  μέσα στον κόσμο των φυτών και των ζώων, όπου και το σωματικό μάτι μπορεί να διακρίνει τη ζωή, όπου όμως στο πνευματικό μάτι παρουσιάζεται μια κατά πολύ πιο εκτενής δραστηριότητα. Το να μπορέσει κανείς να πάρει μια ιδέα για αυτή τη δραστηριότητα είναι πάρα πολύ διδακτικό και δίνει στον ενορατικό να καταλάβει μονάχα τότε πραγματικά το σκοπό της δημιουργίας. 

Αλλά απαιτείται επίσης υψηλό βαθμό ωριμότητας του ανθρώπου για να μπορέσει αυτός να δει την πνευματική ενέργεια και μέσα στην υλική δημιουργία. Τότε όμως καταλαβαίνει και τον Θεό με την υπέρμετρη αγάπη Του, με την αξεπέραστη σοφία Του και με την αφθονία δύναμής Του. Έχει τότε ο ίδιος ήδη γίνει φωτεινό ον που μπορεί να μένει κοντά στον Θεό, και η παραμονή του στη γη δεν θα διαρκέσει πια πολύ, αφού ο βαθμός ωριμότητας που επιτρέπει την πνευματική όραση κάνει περιττή μια παραιτέρω ζωή στη γη, εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει να εκτελέσει μια αποστολή που θα τον κρατήσει ακόμα περισσότερο στη γη.

Αλλά δυνάμει της πνευματικής όρασης είναι μακάριο ήδη στη γη, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να τοποθετηθεί μέσα στην κατάσταση που του επιτρέπει την παραμονή στο πνευματικό βασίλειο και επειδή για αυτό δεν είναι πια δεμένος στη γη. Για αυτό το λόγο δεν αισθάνεται πια σαν βάρος το γεγονός ότι η ψυχή του είναι περιτυλιγμένη από τη σωματική εξωτερική μορφή, διότι μπορεί κάθε στιγμή να της ξεφύγει, ώσπου να αποβάλει οριστικά το κορμί του και μπορέσει να μπει στο πνευματικό βασίλειο ως φωτεινό ον για να είναι δραστήριος και εκεί με απεριόριστη δύναμη μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3978                16-2-1947

Η κατάσταση της τελειότητας – αφθονία φωτός και δύναμης. . .

Στην κατάσταση της τελειότητας δεν υπάρχει έλλειψη δύναμης και φωτός, δηλαδή κάθε πράξη είναι εφικτή για το ον και το ον διαθέτει κάθε γνώση, και άρα δεν είναι περιορισμένες ούτε η εξουσία ούτε η σοφία του. Και αυτό σημαίνει ενέργεια ανάλογη με το θέλημα του Θεού, επειδή η σοφία δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει το θέλημα του Θεού και χρησιμοποιεί επομένως τη δύναμη ανάλογα με τον προορισμό της. Αφθονία δύναμης και φωτός είναι συνεπώς ο στόχος τον οποίο πρέπει να επιδιώξει το ον για την αιωνιότητα. . .  Η δύναμη και το φως εκπηγάζουν από τον Θεό και αφθονία δύναμης και φωτός σημαίνει ότι το ον βρίσκεται στο πιο έντονο σύνδεσμο με τον Θεό και επομένως σε κατάσταση παρόμοια με εκείνη του Θεού, σημαίνει ότι έχει εναρμονιστεί με το Είναι Του, το οποίο είναι σκέτη αγάπη.

Και επομένως ό,τι είναι τέλειο πρέπει να έχει μέσα του την πιο βαθιά αγάπη, πρέπει πρώτα η αγάπη να έχει διαμορφώσει το ον έτσι ώστε μπορεί να παραλάβει φως και δύναμη. . .  μπορεί το ον μονάχα στην κατάσταση της αγάπης να κατέχει θεϊκή εξουσία και βαθιές γνώσεις. . .  Και από αυτό προκύπτει ότι εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να μυηθείτε σε όλες τις γνώσεις όσο δεν έχει γίνει αγάπη ολόκληρο το είναι σας, ότι άρα δεν θα διεισδύσετε ποτέ στη γη σε όλα όσα θέλετε να καταλάβετε, παρόλο που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η οποία προϋποθέτει την πιο έντονη σύνδεση με τον Θεό και την πλήρη αφοσίωση στο θέλημά Του.

Όσον καιρό όμως ο άνθρωπος μένει στη γη, αυτή τον κρατά δεμένο, και αυτή την κατάσταση λαμβάνει υπόψη Του ο Θεός μέσα στην αγάπη Του, με το να παρέχει στον άνθρωπο δύναμη και φως όπως του συμφέρει σωματικά και πνευματικά. Αφού πριν να μην είναι τέλειο ένα ον, θα έκανε κατάχρηση του φωτός και της δύναμης, αν αυτά ξεπερνούσαν το βαθμό ωριμότητάς του. . .  Ο άνθρωπος δεν θα ήξερε τι να κάνει γνώσεις που θα ξεπερνούσαν το βαθμό ωριμότητάς του, ή δεν θα τις χρησιμοποιούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και επομένως δεν θα τον έκαναν μακάριο, μάλλον θα μπέρδευαν τις σκέψεις του. Από την άλλη ωστόσο ο άνθρωπος ενημερώνεται για όσα επιθυμεί να ξέρει, αφού η επιθυμία του είναι αποφασιστική για το αν ο Θεός θα τον ενημερώσει μέσω του Πνεύματός Του.

Και η επιθυμία του θα είναι πάντοτε ανάλογη με τη δραστηριότητα αγάπης και την προθυμία του. Υπάρχουν όμως και γνώσεις που αποκαλύπτουν πράγματα που είναι εντελώς κρυμμένα από τον άνθρωπο. Υπάρχουν σοφίες που φανερώνουν το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού και τις οποίες παρέχονται μονάχα στα μακάρια πνεύματα που μένουν πολύ κοντά στον Θεό. Υπάρχουν γνώσεις που κάνουν τα όντα ατελείωτα ευτυχισμένα και τις οποίες επιδιώκουν όλα τα φωτεινά όντα, τις οποίες ο νους των ανθρώπων στη γη δεν μπορεί να συλλάβει, γνώσεις που απαιτούν επίσης ένα πλήθος δύναμης για να μπορέσει ένα ον να τις αξιοποιήσει ανάλογα με το θέλημα του Θεού. Και επομένως απαιτούν πάρα πολύ ψηλό βαθμό ωριμότητας όπως εσείς οι άνθρωποι στη γη μάλλον δεν τον πετυχαίνετε.

Και συνεπώς οι γνώσεις σας στη γη εξαρτιούνται από την ωριμότητα της ψυχής σας, και πρέπει συνέχεια να επιδιώκετε να την αυξάνετε για να αυξηθεί η εισροή φωτός και δύναμης, και πρέπει να ξέρετε ότι μόνοι σας καθορίζετε τις γνώσεις που σας προσφέρονται. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν όρια από πλευράς του Θεού, ότι όμως βάζετε μόνοι σας το όριο, το οποίο είναι ο βαθμός  της τελειότητας της ψυχής σας. Επιδιώξτε να γίνετε τέλειοι, και θα συνεχίζετε να διεισδύετε μέσα σε καινούριους τομείς, αλλά πάντα κατάλληλα για την επίγεια σας κατανόηση, την οποία μπορείτε μάλιστα να αυξάνετε πάντα μέσω διαμόρφωσης σε αγάπη, αφού η αγάπη είναι η πρώτη προϋπόθεση για την παραλαβή φωτός και δύναμης χωρίς όρια. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3979                18-2-1947

Αιτιολογία της δυστυχίας και των δεινών κατά την τελευταία εποχή. . .

Μια μικρή περίοδος της καλοπέρασης στη γη μπορεί για τον κάθε άνθρωπο να έχει το αποτέλεσμα μιας πνευματικής οπισθοδρόμησης, αφού μόλις δεν υπάρχει πια ο επίγειος αγώνας για την επιβίωση, η ψυχή είναι πάρα πολύ ανοιχτή για δελεασμούς κάθε είδους, και για αυτό προβάλλει λιγότερη αντίσταση όταν της πλησιάζουν οι πειρασμοί από τον κόσμο. Αφού όμως κατά την εποχή του τέλους απαιτείται αυξημένο πάλεμα για την ψυχή για να πετύχει ακόμα το στόχο της, πρέπει να της παρθεί κάθε ευκαιρία να γίνει χλιαρή και νωθρή στις προσπάθειές της ν’ανέβει στα ύψη. Και για αυτό θα έρθει ξανά και ξανά αντιμέτωπη με δυστυχία και δεινά, και κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι ευγνώμων για αυτό, αφού πρόκειται για τα τελευταία μέσα για ν‘απαλλαχτεί η ψυχή από μεγάλη οπισθοδρόμηση.

Επίγεια καλοπέραση μπορεί να είναι χωρίς ζημιά μόνο για μια ήδη ώριμη ψυχή. Τέτοια όμως δεν έχει ανάγκη γήινα πλούτη, σωματικές απολαύσεις και ούτε φανερά καλές συνθήκες ζωής, αλλά αισθάνεται καλά σε όλες τις περιστάσεις της ζωής, ακόμα και αν αυτές φαίνονται κοπιαστικές και πενιχρές στον συνάνθρωπο, όπως αντίθετα φαινομενικά καλές συνθήκες ζωής δεν φτάνουν για μια ανώριμη ψυχή, η οποία λαχταρά συνεχώς μεγαλύτερα πλούτη, και επομένως δεν προσέχει την κατάσταση της ψυχής της και βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο.

Ούτε ένα γεγονός που αγγίζει την ψυχή σαν ανάγκη και ταλαιπωρία δεν πλησιάζει μάταια τον άνθρωπο. Ξανά και ξανά ο Θεός προσπαθεί να κερδίσει τον άνθρωπο για τον Εαυτό Του με τον τρόπο  να πρέπει αυτός να νιώσει την αδυναμία του και ν’απευθυνθεί σε Εκείνον για βοήθεια. Ξανά και ξανά διαδέχονται για αυτό γεγονότα που αναστατώνουν μια ψυχή και αποτρέπουν την προσοχή του ανθρώπου από τις κοσμικές χαρές και απολαύσεις, αφού η ψυχή πρέπει να παλεύει συνέχεια και δεν πρέπει να γίνει χλιαρή. Ο Θεός ξέρει τι τη συμφέρει και της δημιουργεί αδιάκοπα νέες δυνατότητες ωρίμανης, και για αυτό είναι απαραίτητος ο συνεχής επίγειος αγώνας για την επιβίωση. Αλλά ο Θεός δεν αφήνει ποτέ χωρίς δύναμη την ψυχή που επιθυμεί τέτοια και που απευθύνεται σε Εκείνον για βοήθεια με εμπιστοσύνη.

Της δίνει ό,τι έχει ανάγκη επίγεια και πνευματικά, αλλά αποστερεί για χάρη της ψυχής το κορμί απ’ό,τι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εκείνη. Και για αυτό εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να περιμέντε καμία μεγάλη βελτίωση των συνθήκεων ζωής σας, αλλά ξανά και ξανά θα διαδέχονται γεγονότα, κάτι που θα σας αναγκάζει να αγωνιστείτε περισσότερο. Αλλά πρόκειται για την εποχή πριν το τέλος, και θα είναι μόνο σύντομη και υποφερτή για κάθε άνθρωπο, εφόσον συνάπτει επαφή με τον Δημιουργό και Διατηρητή του, με τον προαιώνιο Πατέρα του. Τότε μόνο ψυχικά οφέλη θα έχει από τον δύσκολο για αυτόν καιρό και θα καταλάβει κάποτε την ευλογία του. Θα ευχαριστήσει τον Θεό για τη φροντίδα Του, για όλη τη δυστυχία που συνέβαλε στην αύξηση της ωριμότητας της ψυχής του, που τον απάλλαξε από την αιώνια καταστροφή. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3981                30-2-1947

Τα φωτεινά όντα είναι πνευματικοί βοηθοί των ανθρώπων. . .

Τα περιτυλιγμένα από ρεύματα φωτός όντα στο πνευματικό βασίλειο βρίσκονται στο πιο έντονο σύνδεσμο μαζί Μου και έχουν για αυτό την ίδια θέληση, και διαθέτουν μεγάλη δύναμη για να πραγματοποιήσουν τη θέλησή τους. Και άρα είναι κατά κάποιον τρόπο οι εκτελεστείς του θελήματός Μου, είναι οι υπηρέτες Μου, οι πληρεξούσιοί Μου, η δραστηριότητα των οποίον ανταποκρίνεται στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιο Μου. Και φροντίζουν αμέτρητα όντα στη γη καθώς και στον άλλο κόσμο. . .  Ό,τι ζει, δηλαδή ό,τι βρίσκεται σε συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας, πρέπει να φροντιστεί έτσι ώστε να πετύχει το στόχο του, γιατί χωρίς βοήθεια δεν θα έπαιρνε ποτέ το σωστό δρόμο. Πρέπει συνέχεια να οδηγείται, και αυτή η ηγεσία και φροντίδα είναι το καθήκον όλων των όντων που είναι διαπερασμένα από φως και δύναμη και η αγάπη των οποίων για Μένα και για το αλύτρωτο είναι τόσο βαθιά ώστε κάνουν ό,τι ανταποκρίνεται στο θέλημά Μου. . .  για να λυτρώσουν το ατελές πνευματικό.

Αμέτρητα φωτεινά όντα βρίσκονται κοντά Μου και είναι ακούραστα δρασήρια. . .  Επομένως μπορούν να φροντιστούν και αμέτρητοι άνθρωποι στη γη, και μπορεί να οδηγηθεί κάθε μοίρα, κάθε γεγονός για τον άνθρωπο έτσι ώστε μπορεί αυτός να ωριμάσει όπως είναι ο προορισμός του. Αλλά την ελευθερία βούλησης δεν την αγγίζουν ούτε αυτά τα φωτεινά όντα, ώστε παρά την πιο μεγάλη  και πιο στοργική φροντίδα δεν αποκλείεται να βυθιστεί ο άνθρωπος πίσω στο σκοτάδι, αν αυτός αντιτάσσεται στη θέληση και στη φροντίδα των φωτεινών όντων, αν δηλαδή δεν αναγνωρίζει Εμένα τον Ίδιο και δεν επιθυμεί ούτε δύναμη όυτε φως. . .  Τότε και η φροντίδα του γεμάτου φως πνευματικού διακόπτεται ώσπου ο άνθρωπος Με πλησιάζει από μόνος του και δίνει με αυτό τον τρόπο και στα φωτεινά όντα την ελευθερία να επενεργήσουν πάνω του.

Ωστόσο κανένας άνθρωπος στη γη δεν χρειάζετι να στερείται τη βοήθεια και την αγάπη των φωτεινών όντων, κανένας άνθρωπος δεν παραμελείται από Μένα, αλλά η κάθε μοίρα ανταποκρίνεται στη δική του θέληση, και αυτή καθορίζει το βαθμό της βοήθειας και της δύναμης προς τη λύτρωση. Και αφού τα φωτεινά όντα είναι οι εκτελεστείς του θελήματός Μου ισοδυναμεί δηλαδή η ηγεσία τους στη δική Μου και η φροντίδα τους στη δική Μου. Για αυτό μπορεί πάντα να γίνει λόγο για τη δική Μου ενέργεια και τη δική Μου βοήθεια, αφού τα φωτεινά όντα ανήκουν σε Μένα και είναι για αυτό κομμάτια του Εαυτού Μου, παρόλο που ως μεμονωμένα όντα αισθάνονται την ευτυχία της διαπέρασης από τη δύναμη και το φως Μου και την ευτυχία της συνεχούς δραστηριότητας για Μένα.

Αυτή η δραστηριότητα όμως αποτελείται μονάχα από την εκτέλεση εκείνου που η αγάπη και η σοφία Μου καταλαβαίνει ως καλό και αποτελεσματικό για τις μεμονωμένες ψυχές. Και έτσι ολόκληρο το σύμπαν μπορεί να είναι γεμάτο ψυχές που έχουν ανάγκη βοήθεια, ούτε μια ψυχή δεν θα χρειαστεί να στερηθεί τη θεϊκή φροντίδα, γιατί και το φωτεινό βασίλειο έχει ατελείωτη έκταση και γιατί η μακαριότητα εκείνων των ψυχών που βρίσκονται στο φωτεινό βασίλειο αποτελείται από το να παραλαμβάνουν από Μένα καθήκοντα και να ξεπερνούν η μια την άλλη στην πραγματοποίηση εκείνων των καθηκόντων.

Ό,τι έχει γίνει δικό Μου μέσω διαμόρφωσης σε αγάπη στέκεται σε άμεσο σύνδεσμο μαζί Μου, και το θέλημά Μου, η δύναμη και η σοφία Μου γεμίζουν τέτοιο ον που έχει γίνει αγάπη, έτσι ώστε δεν θα χωριστεί ποτέ πια από Μένα και στρέφεται τότε γεμάτο αγάπη σε εκείνο το πνευματικό που δεν μπορεί να μοιραστεί μαζί του αυτή την ευλογία εξαιτίας της ατέλειας του, και το οποίο να λυτρώσουν είναι παρακινούμενα τα φωτεινά όντα. Στέκονται απέναντι στο αλύτρωτο με την ίδια αγάπη όπως Εγώ, από τη δύναμη αγάπης του Οποίο εκπήγασαν τα πάντα. Συνεπώς θα φροντίζουν όλα τα πλάσματά Μου και θα οδηγούν τις περιστάσεις της ζωής τους, έτσι ώστε δηλαδή κάθε άνθρωπος στη γη έχει τον πνευματικό βοηθό του, και ώστε αυτός, ως εντελώς συνδεμένος μαζί Μου, δεν μπορεί να θέλει και να σκέφτεται τίποτε άλλο απ’ό,τι Εγώ ο Ίδιος, και για αυτό το πλάσμα μπορεί να θεωρεί ότι οδηγείται και φροντίζεται από τον Ίδιο τον Εαυτό Μου, κάτι που ανταπορκίνεται στην αλήθεια.

Στέκομαι πάνω απ’όλα, και ένα πλήθος από μακάρια πνεύματα Με περιστοιχίζουν. Αλλά και το πιο μικρό, το πιο αδύναμο ον απολαμβάνει τη φροντίδα Μου, την προστασία Μου και δεν το ξεχνάω, παρόλο που κάτι τέτοιο είναι ακατανόητο στους ανθρώπους, γιατί οι γνώσεις και η δύναμή τους είναι περιορισμένες και προϋποθέτουν ότι έχω και Εγώ αυτό τον περιορισμό όσον καιρό είναι οι ίδιοι ατελείς και δεν μπορούν να πάρουν μια ιδέα για την εξουσία και το φως του τέλειου πνευματικού. . .

 

                                                                                                                                              Αμήν

 

3982                21-2-1947

Αφορμή για τις διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις είναι η αμφιβολία. . .

Αλήθεια. . .

Προσέξτε την εξέλιξη των διαφορετικών πνευματικών κατευθύνσεων και θα πρέπει να βεβαιώσετε ότι έπρεπε πρώτα να υπάρχουν αμφιβολίες ή αντίθετες γνώμες, οι οποίες παρακίνησαν περισσότερους ανθρώπους με την ίδια γνώμη να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους και οι οποίες τελικά οδήγησαν στο σχηματισμό νέων διδασκαλιών, με λιγότερη ή και περισσότερη επιτυχία, ανάλογα με τον αριθμό των σκεπτικιστών και εκείνων που έψαχναν την αλήθεια. Πάντοτε θα έχουν μέσα τους τη λαχτάρα για την αλήθεια όσοι την ψάχνουν, και ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις, δηλαδή θρησκευτικές διδασκαλίες που διαφέρουν η μια από την άλλη.

Και η εξήγηση για αυτό βρίσκεται στο χαρακτήρα των υποστηριχτών, προπάντων εκείνων από τους οποίους προήρθαν οι μεταρρυθμιστικές σκέψεις. Ο τρόπος ζωής τους είναι αποφασιστικός για το κατά πόσο βρίσκονται μέσα στην αλήθεια, αφού εξαρτάται μονάχα από τον τρόπο ζωής το κατά πόσο ο Θεός ως ο παροχέας της αλήθειας συμμετέχει στη διανοητική τους εργασία. Αν θέλετε να σταθείτε στην αλήθεια εσείς οι άνθρωποι, πρέπει οπωσδήποτε μέσω τρόπου ζωής που αρέσει στον Θεό να τοποθετηθείτε στην κατάσταση όπου ο Ίδιος μπορεί να σας μεταδώσει την αλήθεια μέσω σκέψεων που είναι οδηγημένες σωστά, εφόσον δεν ακούτε τη φωνή Του στο εσωτερικό σας. Πρέπει όμως και να έχετε τη σοβαρή επιθυμία για την αλήθεια, αλλιώς δεν κάνετε ερωτήσεις και επομένως δεν μπορείτε να πάρετε απαντήσεις.

Στο να κάνετε ερωτήσεις ωστόσο θα σας παρακινήσουν μόνο οι αμφιβολίες, και θα έχετε αμφιβολίες αν σκέφτεστε στα σοβαρά αυτά που διδάσκεστε. Επομένως είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να ασχοληθείτε διανοητικά με τα πνευματικά αγαθά που σας μεταδίδονται από έξω, αλλιώς δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι ποτέ να πάρουν μια άλλη πνευματική κατεύθυνση. Και σε σας εναπόκειται το αν η σκέψη σας οδηγείται σωστά ή λάθος. Θα είναι όμως πάντα σωστή αν παρακαλείτε τη συμπαράσταση του Θεού, αν κάνετε προσπάθεια να εκπληρώνετε το θέλημά Του, το οποίο εκδηλώνεται στο λόγο Του, ο οποίος μπορεί να σας μεταδοθεί παντού.

Ψάξτε τον Θεό και θα Τον βρείτε, ψάξτε την αλήθεια και θα σας παρουσιαστεί, αλλά μονάχα με το νου δεν θα μπορείτε να την εξιχνιάσετε, γεγονός για το οποίο οι διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις σας δίνουν μια απόδειξη. . .  Αλλά θα πρέπει μάλιστα να σας δώσουν μια απόδειξη για το ότι οι υποστηριχτές τους ήταν μόνοι τους δραστήριοι διανοητικά, για το ότι μέσω αμφιβολίων για την αλήθεια της δικής τους ιδιοκτησίας ένιωσαν την παρακίνηση να ψάξουν μια θρησκευτική διδασκαλία που να τους αρέσει, και για το ότι τέτοια διανοητική δραστηριότητα είναι η πρώτη προϋπόθεση για να φτάσει κανείς στην καθαρή αλήθεια.

Χωρίς τον δικό του συλλογισμό του ανθρώπου η αλήθεια δεν αποκτείται, και ο δικός του συλλογισμός πρέπει να τον οδηγήσει στην επίγνωση της ανικανότητάς του να διεισδύσει μόνος του στην αλήθεια, και πρέπει αυτός να επικαλεστεί την υποστήριξη του Θεού, ο Οποίος είναι η αιώνια Αλήθεια. Όποιος όμως βρίσκει το δρόμο προς τον Θεό θα κάνει πάντα προσπάθεια να ζήσει ανάλογα με το θέλημά Του. Και επομένως θα εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις. . .  θα ζήσει μέσα στην αγάπη, θα αναγνωρίσει τον Θεό και θα επιθυμήσει την αλήθεια. . .

Και αν τότε προσέχει τις σκέψεις του, αν παραμένει περισσότερο στο επίμαχο ερώτημα και αναγνωρίζει τότε τις σκέψεις που ρέουν κοντά του ως θεϊκής προέλευσης, θα μυηθεί στην καθαρή αλήθεια, και αυτή θα τον ικανοποιήσει πλήρως. . .  Θα έχει την εσωτερική πεποίθηση να σκέφτεται σωστά και δεν θα έχει πια σχετικές αμφιβολίες. Αφού ο Θεός ως η αιώνια Αλήθεια θέλει να διοχετεύει αυτή και στους ανθρώπους που της είναι αντάξιοι. . .   Και θα μείνουν πιστοί οι άνθρωποι σε μια πνευματική κατεύθυνση την οποία απέκτησαν με τέτοιον τρόπο και θα μπορέσουν να υποστηρίξουν πειστικά την αλήθειά της απέναντι στους συνανθρώπους. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3983                22-2-1947

Παρουσία του Θεού κατά τη διάρκεια πνευματικών συνομιλίων. . .

Κάθε πνευματική συνομιλία προσελκύει την παρουσία Μου αν διεξάγεται με σοβαρότητα και αν οι συνομιλητές δείχνουν προθυμία, όχι όμως απόρριψη. Και συμμετέχω σε κάθε συνομιλία, τακτοποιώντας τις σκέψεις των μεμονωμένων συνομιλητών ανάλογα με το χαρακτήρα τους, ενεργοποιώντας το Πνεύμα Μου στο εσωτερικό τους για να τους διδάξει από μέσα. Και για αυτό επιδοκιμάζω πάντοτε τις πνευματικές συνομιλίες, ακόμα και όταν διεξάγονται σε πολεμική ατμόσφαιρα, όταν οι συνομιλητές υπερασπίζονται διαφορετικές απόψεις.

Και Εγώ μιλάω τότε μέσω του ανθρώπου που προσπαθεί να εναρμονιστεί με την ουσία Μου, που μέσω της αγάπης έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε ακούει τη φωνή Μου στο εσωτερικό του ή μπορεί ν’αρθρώσει καθαρές σκέψεις που φαίνονται αποδεκτές σε κάθε άνθρωπο που τις συλλογίζεται. Αφού όπου συζητούνται πνευματικά ερωτήματα παραβρίσκομαι με μεγάλη χαρά, αφού τέτοια είναι αποδείξεις για το ότι οι άνθρωποι ψάχνουν την αλήθεια και για το ότι ο Ίδιος βρίσκομαι στο επίκεντρο κάθε πνευματικής συζήτησης. Συνεπώς προσπαθώ να τους διοχετεύσω την αλήθεια, τακτοποιώντας και οδηγώντας τις σκέψεις τους έτσι ώστε παίρνουν τη σωστή κατεύθυνση και δίνουν στους ανθρώπους πλήρη σαφήνεια.

Ωστόσο η θέληση για την αλήθεια πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει οι άνθρωποι να λογομαχούν μονάχα για να επιβάλουν τη δική τους γνώμη, αλλά για την αλήθεια καθ’εαυτήν, γιατί τότε η παρουσία Μου είναι εγγυημένη, όπως όμως θα είμαι σίγουρα μακριά αν μονάχα κοσμικά συμφέροντα είναι η αφορμή μιας πνευματικής συζήτησης, όπου δηλαδή διεξάγονται συζητήσεις με το οριστικό σκοπό να Με εκτοπίσουν, να κλονίσουν την πίστη και να παρουσιάσουν στους ανθρώπους την απόδειξη για το ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Δημιουργό τους. . .  όπου δηλαδή οι άνθρωποι λογομαχούν επίσης για πνευματικά πράγματα, αλλά για το συμφέρον του αντιπάλου Μου. Εκεί θα είναι παρόν και ο ίδιος και θα μπερδέψει τις σκέψεις των ανθρώπων, έτσι ώστε θα χάσουν κάθε καθαρή σκέψη, ώστε δηλαδή δεν μπορούν ποτέ να βρουν την αλήθεια.

Όπου Με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι παραβρίσκομαι Εγώ, όπου Με αρνούνται παραβρίσκεται ο αντίπαλός Μου, και ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα μιας πνευματικής συζήτησης. Αλλά ευλογία είναι για τους ανθρώπους αν σε μια συζήτηση την οποία διεξάγουν αντίπαλοι σε Μένα άνθρωποι, συμμετέχει ένας άνθρωπος που Μου είναι αφοσιωμένος. Αφού εκείνον υποστηρίζω τότε, μέσω εκείνον εκφράζομαι για να διδάξω τους ανθρώπους και να τους αποτρέψω από τις λανθασμένες σκέψεις τους.

Αφού τότε η παρουσία Μου είναι ανάγκη και επίσης δυνατή, γιατί υπάρχει μια πρόθυμη υποδοχή μέσα στην οποία μπορώ να χύσω το Πνεύμα Μου. . .  Τότε διεξάγεται πνευματικός αγώνας, αγώνας του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, στον οποίο συμμετέχουν οι άνθρωποι. Και από τη θέληση για την αλήθεια εξαρτώνται τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συσήτησης. Αλλά ευλογώ όσους αφήνουν τις σκέψεις τους να περιπλανιούνται στο πνευματικό βασίλειο, αφού μόνο τότε μπορούν να βρουν την αλήθεια, εφόσον τη λαχταρούν στα σοβαρά. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3984                23-2-1947

Καταπολέμηση της πλάνης. . .

Σκοτάδι. . .

Αλήθεια. . .

Μια κατάσταση ασυνήθιστης ανάγκης απαιτεί ασυνήθιστη βοήθεια, και ασυνήθιστη ανάγκη υπάρχει όταν οι άνθρωποι πορεύονται μέσα στην πλάνη, αφού η πλάνη είναι το σκοτάδι, η πλάνη είναι η άγνοια της αλήθειας και για αυτό ένας δρόμος που δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στο στόχο. Ο στόχος όμως είναι ο Θεός, και αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν στον Θεό, αν αυτό έχει γίνει αδύνατον, απαιτείται επειγόντως αλήθεια. Πρέπει να καταπολεμιστεί η πλάνη και αντί για αυτήν να προσφερθεί η καθαρή αλήθεια, αφού μονάχα η αλήθεια είναι ο δρόμος προς την αιώνια ζωή.

Επομένως πρέπει η αλήθεια να πάρει έναν ασυνήθιστο δρόμο για να την αναγνωρίσουν και να την προσέχουν οι άνθρωποι. . .  Πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν τόσο φανερά τη θεϊκή προέλευση ώστε να διστάσουν οι άνθρωποι και να δώσουν πρσοχή σε αυτά που τους προσφέρονται. Μόνο τότε θα τα σταθμίσουν σε σχέση με την πλάνη και θα επιτρέψουν να διδαχτούν για το ότι θα πρέπει να πάρουν άλλο δρόμο για να πετύχουν το στόχο. Όσον καιρό ωστόσο επιμένουν στην πλάνη θα τους παραμείνει κρυμμένη η ευλογία της αλήθειας. . . η δύναμη την οποία περιέχει και εκπέμπει η θεϊκή αλήθεια. . .

Πρέπει οι άνθρωποι πρώτα να προσέχουν την εντολή αγάπης· τότε μόνο θα είναι ικανοί να αναγνωρίσουν την καθαρή αλήθεια και ν’απελευθερωθούν από την πλάνη. Αφού για να αναγνωρίσουν την αλήθεια ως τέτοια και επομένως για να απορρίψουν την πλάνη, χρειάζονται την  ικανότητα προς κρίση, η οποία είναι ένα αποτέλεσμα της ανιδιοτελούς ενέργειας αγάπης. Και για να τα πάρει αυτά στα σοβαρά ο άνθρωπος, επειδή είναι ανάγκη να κυριαρχήσει η αγνή αλήθεια στη γη, ο Θεός διοχετεύει αυτή την αλήθεια στη γη με ασυνήθιστο τρόπο μέσω του λόγου Του, τον οποίο μεταδίδει σ’έναν άνθρωπο μέσω της φωνής του πνεύματος, και τους νουθετεί επειγόντως για την έμπρακτη αγάπη. . .  για να εξαφανιστεί το σκοτάδι, για να υπάρξει μπροστά στους ανθρώπους φωτεινός και καθαρός ο δρόμος που θα πρέπει να πάρουν και που οδηγεί σίγουρα στο στόχο.

Πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς να σκεφτούν με σοβαρότητα τη διαμόρφωση της ψυχής τους. Και παρ’όλα αυτά πολλοί πιστεύουν ότι κάνουν το επίγειο τους καθήκον μέσω της εκτέλεσης συγκεκριμένων καθήκοντων και εθίμων, τα οποία όμως δεν αυξάνουν καθόλου την ωριμότητα της ψυχής τους. Και αυτή είναι η πλάνη που είναι πάρα πολύ βλαβερή για τις ψυχές των ανθρώπων και η οποία για αυτό δεν μπορεί να καταπολεμιστεί αρκετά. Μόνο η εκπλήρωση της θεϊκής εντολής αγάπης συμβάλλει στην αύξηση της ωριμότητας της ψυχής, και όσον καιρό δεν ασκείται η αγάπη, αποκλείεται κάθε πνευματική πρόοδος.

Η πλάνη ωστόσο μέσα στην οποία βρίσκονται αμέτρητοι άνθρωποι πρέπει και να στιγματιστεί ως πλάνη, αλλιώς δεν μπορεί να αποβληθεί και να αντικατασταθεί με την αγνή αλήθεια. Όσο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κερδίζουν την ευχαρίστηση του Θεού μέσω τήρησης ανθρώπινων εντολών, όσο τις θεωρούν σημαντικές και προσέχουν και προσπαθούν να τηρήσουν τη θεϊκή εντολή αγάπης μόνο στη δεύτερη γραμμή, τόσον καιρό χαραμίζουν δύναμη χωρίς να προοδεύσουν ούτε ένα βήμα.

Αφού η πλάνη δεν οδηγεί στον Θεό. . .  δηλαδή ακόμα και αν οι άνθρωποι ξεπερνούν ο ένας τον άλλο στην τήρηση εντολών που εκδόθηκαν από ανθρώπους, δεν θα πλησιάσουν τον Θεό ούτε ένα βήμα, αλλά πρέπει να εκπληρώσουν τη δική Του εντολή, η οποία απαιτεί αγάπη για τον πλησίον και η οποία δεν χρείαζεται καμία εξωτερική βεβαίωση, αλλά είναι μόνο μια υπόθεση της καρδιάς. Το να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος την κάθε δύναμη για την άσκηση της ανιδιοτελούς αγάπης για τον πλησίον ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, και όποιος επιδιώκει να κάνει αυτό θα κατέχει και την καθαρή αλήθεια και θα καταλάβει την πλάνη ως τέτοια. Θα προσπαθήσει να την αποβάλει και θα πετύχει την ωριμότητα της ψυχής, θα πετύχει το στόχο του να είναι κοντά στον Θεό. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3985                24 κ. 25-2-1947

Αξία και αποτέλεσμα του θεϊκού λόγου. . .

Το να εκτιμήσετε την αξία του λόγου Μου θα μπορέσετε μόνο όταν έχετε αποβάλει το σωματικό σας περίβλημα, όταν θα καταλάβετε ότι ο λόγος Μου κατόρθωσε την ψυχική σας ωρίμασνη, ότι σας έδωσε φως και δύναμη για την επίγεια πορεία και ότι είναι η άμεση ακτινοβολία Μου, η οποία δεν μπορεί ποτέ να μείνει χωρίς αποτέλεσμα. . .  Και το αποτέλεσμα του λόγου Μου είναι φως και δύναμη. . .  Αποκομίζετε γνώσεις μέσω του λόγου Μου. . .  Οι γνώσεις μεν σας προσφέρονται μ’έναν τρόπο ώστε πρέπει να δραστηριοποιηθεί η θέλησή σας για να τις υποδεχτείτε και να τις κάνετε πνευματική ιδιοκτησία σας.

Μπορείτε να στέκεστε σε υψηλό βαθμό γνώσεων αν βυθίζεστε στα σοβαρά στο λόγο Μου, αν θέλετε να ικανοποιήσετε τη δίψα σας για γνώσεις και με επιθυμία για βαθιά σοφία ευχαριστείστε την πηγή της αιώνιας Μου αγάπης. Τότε θα κατέχετε πλούσιες γνώσεις όταν μπείτε στο φωτεινό βασίλειο και ανάλογα θα είστε μακάριοι, γιατί θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κατοχή κατά πώς θέλετε. Το γεγονός ότι κατέχετε πολλά σημαίνει ότι θα μπορέσετε να δώσετε πολλά, και το ότι θα δώσετε πολλά θα σας αποφέρει αυξημένη μακαριότητα, αφού θα παραλάβετε πολύ περισσότερο απ’ό,τι θα δώσετε. . .

Στη γη θα παραλάβετε επίσης ανάλογα με την προθυμία σας να δίνετε. Ο λόγος Μου μεν θα σας προσφέρεται πάντονε για να σας παροτρύνει στην προθυμία να δίνετε· ενημερώνεστε μέσω του λόγου Μου πρώτα για την εντολή αγάπης. . .  αλλά αληθινές γνώσεις θα λάβετε μονάχα όταν εκπληρώνετε αυτή την εντολή αγάπης, αφού η αγάπη είναι η φωτιά από την οποία ξεκινεί το φως, και η μία χωρίς το άλλο είναι ασύλληπτα. Και επομένως το φως θα λάμψει τόσο πιο δυνατά, όσο μεγαλύτερη είναι η φλόγα της αγάπης. . .  οι γνώσεις εκείνου που ζει μέσα στην αγάπη θα είναι βαθιές και ευρείς. . .  Και αυτές οι γνώσεις, η αγνή αλήθεια από μέσα Μου, παρουσιάζονται στον άνθρωπο που έχει αγάπη μέσα του έτσι όπως το θεωρώ κατάλληλο για τον προορισμό του στη γη. . .

Θα κατέχει πάρα πολύ πλούσιες γνώσεις αν θέλει να είναι δραστήριος με λυτρωτικό τρόπο και αν Μου προσφέρεται εθελοντικά, αφού τότε έχει ανάγκη τις γνώσεις για την πνευματική του δουλειά. Αμέτρητες ψυχές στη γη όμως στέκονται μέσα σε λιγότερες γνώσεις παρά την έντονη δραστηριότητα αγάπης τους, οι οποίες όμως θα βρεθούν αστραπιαία μέσα στην πλήρη κατανόηση μόλις η ψυχή εγκαταλείψει το κορμί, για να μπορέσουν στον άλλο κόσμο να είναι δραστήριες ανάλογα με τον προορισμό τους. Ανάλογα με την επιθυμία και το επίγειο καθήκον του θα είναι ο βαθμός της ωριμότητας ενός ανθρώπου, και άνθρωπος που διψά τις γνώσεις θα πορευτεί πάντα στο πιο λαμπερό φως αν ζει σωστά στη γη, αφού Εγώ ο Ίδιος τον φροντίζω και τον διδάσκω, άμεσα ή έμμεσα. . .

Οδηγώ σωστά τις σκέψεις του, του διοχετεύω το λόγο Μου. . .  Τον ενημερώνω για την ενέργειά Μου στη γη και του μιλάω μέσω του λόγου Μου, ο οποίος μεταδίδεται στους ανθρώπους απευθείας από τα ύψη. Αν κάνει διανοητικές ερωτήσεις θα του απαντήσω, και οι γνώσεις του θα γίνουν τόσο μεγάλες ώστε θα είναι πολύ ευτυχισμένος και θα νιώσει μέσα του την ορμή να χρησιμοποιήσει αυτές τις γνώσεις απέναντι στους συνανθρώπους του· αφού οι σωστές γνώσεις θα του αποφέρουν την επίγνωση της ανάγκης της βοήθειας, και μέσα στην αγάπη του θα είναι πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και θα συμμετέχει δηλαδή επίσης στο λυτρωτικό έργο, και η θέλησή του θα είναι ευλογημένη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3990                4-3-1947

Δημιουργία της νέας Γης μέσα σε μια στιγμή. . .

Την καταστροφή της παλιάς Γης θα ακολουθήσει η δημιουργία μιας νέας Γης. . .  Αυτό έχει προκαθοριστεί από τους αιώνες των αιώνων, και το θέλημα και η δύναμη του Θεού θα ενεργοποιηθούν για ένα έργο που θα έχει ύψιστο νόημα και σκοπό. Νέα δημιουργήματα θα ευχαριστήσουν τους ανθρώπους που θα έχουν το δικαίωμα να ζωογονήσουν τη νέα Γη. Και αυτά τα δημιουργήματα θα γίνουν μέσα σε μια στιγμή. . .  αλλά όχι μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που θα παραμείνουν ακόμα στον τόπο ειρήνης στον οποίο θα τοποθετηθούν πριν την καταστροφή της παλιάς Γης. Θα δουν μάλιστα να καταστρέφεται η παλιά Γη, θα δουν το έργο καταστροφής από το οποίο γλίτωσαν οι ίδιοι μέσω της μεγάλης αγάπης του Θεού. Ωστόσο δεν θα δουν τη δημιουργία της νέας Γης, αλλά θα μεταφερθούν εκεί μετά την ολοκλήρωση ενός έργου που θα φανερώσει τη μεγάλη εξουσία και το μεγαλείο του Θεού.

Και ο Θεός θα καθορθώσει το θαυμάσιο έργο μέσα σε μια στιγμή. Μέσω του θελήματός Του οι σκέψεις και οι ιδέες Του θα γίνουν μορφές, αφού η αργή εξελιχτική πορεία που ήταν σημαντική κατά τη δημιουργία της παλιάς Γης θα έχει γίνει περιττή, γιατί το πνευματικό που θα πρέπει να ζήσει μέσα στη νέα δημιουργία έχει ήδη διανύσει αυτό τον αργό δρόμο ανάπτυξης, γιατί διακόπηκε αυτή η πορεία και μετά θα είναι ανάγκη μόνο δημιουργικά έργα που θα υποδεχτούν το πνευματικό που θα περιμένει τη συνέχιση της εξέλιξής του, κάτι που θα γίνει τη στιγμή της δημιουργίας.

Το πνευματικό που ως άνθρωπος δεν θα έχει περάσει την τελευταία δοκιμασία της ζωής του στη γη θα δεθεί εκ νέου μέσα στη στερεή ύλη, η οποία ωστόσο θα έχει διαφορετική σύνθεση συγκριτικά με εκείνη στη παλιά Γη, καθ’όσον θα περιέχει νέες, εντελώς άγνωστες στον άνθρωπο ουσίες, οι οποίες δεν θα διαλύονται εύκολα, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι μ’έναν τρόπο που θα καταλάβουν γρήγορα. Και με αυτό τον τρόπο το πνευματικό μέσα στην ύλη θα έχει την άδεια να υπηρετήσει μόλις η ύλη εκπληρώσει τον υπηρετικό της σκοπό, κάτι που ωστόσο θα εξαρτάται και πάλι από τη θέληση του πνευματικού.

Τα άλλα δημιουργήματα θα είναι επίσης αφάνταστα για τους ανθρώπους της παλιάς Γης, και για αυτό οι άνθρωποι που θα τα δουν θα ξεσπάσουν σε αγαλλίαση, επειδή τα δημιουργήματα εκείνα θα μαγεύουν το μάτι και την καρδιά με την ομορφιά και τον προορισμό τους. Ολόκληρο το πνευματικό που θα έχει απελευθερωθεί θα κατοικήσει μέσα σε εκείνα τα νέα δημιουργήματα και θα μπορέσει τότε να συνεχίσει τη διακεκομμένη ανάπτυξη, αφού οι άνθρωποι της νέας Γης θα καταλάβουν αμέσως τον προορισμό κάθε έργου της δημιουργίας, επειδή θα έχουν υψηλό βαθμό ωριμότητας και θα διδάσκονται κατά κάποιον τρόπο από τον Θεό τον Ίδιο μέσω της φωνής του πνεύματος και για τη χρήση εκείνων των έργων της δημιουργίας στη καθημερινή τους ζωή.

Θα είναι μια ζωή των χαρών και της ειρήνης μέσα στον Θεό, αφού τα νέα δημιουργήματα θα συμβάλον σημαντικά στο να αυξηθεί η αγάπη των ανθρώπων για Εκείνον και στο να αφοσιωθούν εντελώς στο θέλημά Του. Και δεν θα χρειάζονται να στερούνται τα αναγκαία, αφού ο Θεός θα τους φροντίζει σαν Πατέρας και θα τους χαρίζει με αφθονία σωματικά και πνευματικά αγαθά. Η αίσθηση του χρόνου για την περίοδο που θα έχουν λείψει από την παλιά Γη θα τους έχει αφαιρεθεί, έτσι ώστε δεν θα μπορέσουν να ξέρουν και να εξιχνιάσουν το σε ποιο χρονικό διάστημα θα έχει γίνει η αναμόρφωση της Γης. . .

Θα συνεχίσουν τη ζωή τους όπως τη ζούσαν στον τόπο ειρήνης μετά την απομάκρυνσή τους από την παλιά Γη. Θα βρίσκονται σε αδιάκοπη δραστηριότητα και σε μόνιμη έμπρακτη αγάπη, θα είναι έντονα δεμένοι με τον Θεό και δεν θα ξέρουν διαφορετική θέληση απ’ό,τι τη δική Του. . .  θα ζήσουν σε παραδεισένια κατάσταση μέσα σε μακαριότητα και ειρήνη. Και έτσι θα αρχίσει και πάλι μια καινούρια λυτρωτική περίοδος με πνευματικά ώριμους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα ενοχληθούν πια από τον εχθρό των ψυχών τους και οι οποίοι για αυτό θα μπορέσουν να διανύσουν το δρόμο στα ύψη ανεμπόδιστα, οι οποίοι θα διαμορφωθούν σε φωτεινά όντα ακόμα στη γη και θα βρουν την πλήρη ένωση με τον Θεό. . .  οι οποίοι δηλαδή θα είναι αληθινά παιδιά του Θεού και θα μπορέσουν ν’απολαύσουν ολόκληρη την ευδαιμονία του να είναι κοντά στον Θεό ήδη στη γη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3991                5-3-1947

Εκπλήρωση του θεϊκού θελήματος – τήρηση της εντολής αγάπης. . .

Πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι η εκπλήρωση του θελήματός Μου ισοδυναμεί πάντα με την τήρηση της εντολής αγάπης Μου, αφού αυτή περιέχει ό,τι απαιτώ από εσάς τους ανθρώπους. Αν σκεφτείτε στα σοβαρά τη μόνιμη πρόσκλησή Μου ν’αγαπάτε τον πλησίον σαν τον εαυτό σας, θα καταλάβετε ως αδίκημα κάθε πράξη που δεν είναι σωστή ανάλογα με το θέλημά Μου, γιατί βλάπτει  τον διπλανό σωματικά ή και πνευματικά. Πρέπει πάντα η αγάπη να είναι η βασική αρχή της σκέψης και της πράξης σας, τότε δεν θα παράβετε ποτέ την εντολή αγάπης Μου. Και θα εκτιμάτε την ιδιοκτησία του διπλανού, την τιμή του, θα του φέρεστε σαν αδελφό και θα προσπαθείτε να μην τον βλάψετε σωματικά και ψυχικά.

Η αγάπη είναι επομένως η πιο μεγάλη εντολή, και για αυτή κάνω μόνιμη έκκληση, αφού εσείς οι άνθρωποι την ασκείτε τόσο λίγο και με αυτό τον τρόπο πέφτετε εύκολα θύμα εκείνου που είναι χωρίς αγάπη και προσπαθεί να την πνίξει και μέσα στον εαυτό σας για να σας χωρίσει από Μένα. Και για αυτό παραμελείτε τις εντολές Μου, επιδιώκετε να αυξάνετε την ιδιοκτησία σας σε βάρος του διπλανού σας, επιδιώκετε να αποσπάσετε από την επίγεια ζωή όλες τις απολαύσεις, και μάλιστα συχνά χρησιμοποιώντας μέσα που στερούνται οποιασδήποτε αγάπης για τον συνάνθρωπο. . .  Συνεπώς παραβιάζετε την εντολή Μου, δεν ζείτε ανάλογα με το θέλημά Μου. Και τότε δεν μπορείτε ποτέ να πετύχετε το στόχο σας. . .  την ένωση μαζί Μου μέσω της αγάπης.

Αφού σας έδωσα την εντολή αγάπης μονάχα για να σας δείξω το δρόμο μέσω του οποίου μπορείτε να πετύχετε την ένωση μαζί Μου. Η εντολή Μου ισχύει προπάντων για όσους στέκονται μακριά Μου, αφού ο άνθρωπος που Με επιδιώκει δεν έχει ανάγκη εντολή, δεν θα παραβιάσει ποτέ το θέλημά Μου, γιατί ο σπινθήρας αγάπης έχει ήδη ανάψει μέσα του, αλλιώς δεν θα τον γέμιζε η λαχτάρα για Μένα. Όποιος ωστόσο στερείται ακόμα οποιασδήποτε αγάπης έχει ανάγκη την εντολή Μου, για να μπορέσει να κρίνει σχετικά με εκείνη την πράξη και τη σκέψη του, και επομένως του έχουν δοθεί οδηγίες για να καταλάβει πότε και πώς αμαρταίνει ενώπιον της αγάπης. Και θα είναι σίγουρα επιτυχημένος όσο λαμβάνει υπόψη του την εντολή αγάπης Μου για τον πλησίον σε ό,τι σκέφτεται και κάνει.

Θα σέβεται την ιδιοκτησία του διπλανού, θα επιδιώξει να κρατήσει μακριά του κάθε ζημιά, θα τον θεωρήσει πνευματικά και επίγεια αδελφό. Και αν φέρεται στον πλησίον του με αγάπη θα αγαπά και Εμένα, αφού η εκπλήρωση του θελήματός Μου απέναντι στον πλησίον έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση γνώσεων. Δεν θα του είμαι πια ξένος και θα προσπαθήσει να συνάψει επαφή με το Ον που τον δημιούργησε. Αφού μονάχα η αγάπη τού αποκομίζει φως, και για αυτό η εντολή αγάπης είναι η μοναδική και η πιο μεγάλη που γνωστοποιεί το θέλημά Μου. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3992                5-3-1947

Ζωντανός σύνδεσμος. . .

Ορθή προσευχή. . .

Τον ζωντανό σύνδεσμο δημιουργεί κανείς μέσω της έντονης προσευχής. Για να μπορέσει όμως να προσεύχεται σωστά, δηλαδή με έντονη αγάπη, πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει ότι είμαι ο προαιώνιος Πατέρας του, ο Οποίος, επειδή είναι η Ίδια η Αγάπη, πλησιάζει το κάθε πλάσμα Του όταν αυτό Τον επικαλείται. Πρέπει επιπλέον και να πιστέψει στην εξουσία Μου, αλλιώς δεν θα Μου ζητούσε βοήθεια μέσα στην ανάγκη του σώματος και της ψυχής του. Η πίστη στην αγάπη και στην παντοδυναμία Μου κάνει τον άνθρωπο να Με πλησιάζει με εμπιστοσύνη και αισιοδοξία, και ψάχνει διανοητικά την επαφή μαζί Μου, Μου ανοίγει την καρδιά του, γιατί θέλει να Με υποδεχτεί. Και επομένως ζωντανεύω μέσα στην καρδιά του, δηλαδή εκείνος έχει επίγνωση της παρουσίας Μου όταν προσεύχεται σε Μένα πνευματικά και αληθινά. . .  παιδικά και ταπεινά και ωστόσο περιμένοντας με αισιοδοξία τη βοήθειά Μου.

Πάντοτε η έντονη προσευχή συνάπτει την επαφή μαζί Μου, και το παιδί που προσεύχεται θα παραλαμβάνει πάντοτε επίγεια ή και πνευματικά αγαθά, όπως το θεωρώ κατάλληλο για εκείνο. Όσο πιο συνειδητά καλλιεργεί κανείς αυτό τον σύνδεσμο μαζί Μου, τόσο πιο δυνατά θα μπορέσει να ενεργήσει ο άνθρωπος στη γη. Και δεν θα αισθάνεται πια αδύναμος, αφού η παρουσία Μου τον διδάσκει διαφορετικά, η παρουσία Μου του δίνει την επίγνωση δύναμης και χάρης που προέρχονται από Μένα. Δεν πρέπει ο άνθρωπος ποτέ να σχηματίσει την ιδέα ότι πρέπει να ψάξει τον Θεό μακριά του και ότι Αυτός ως Πνεύμα δεν συνάπτει επαφή με τους ανθρώπους στη γη.

Δημιουργώ κάθε στιγμή αυτή την επαφή, επειδή ο οριστικός στόχος που έβαλα σε κάθε πλάσμα είναι η ένωση μαζί Μου, και επομένως πιάνω αμέσως ό,τι προσπαθεί να Με πλησιάσει με ελεύθερη θέληση. Και η ελεύθερη θέληση εκδηλώνεται μέσα στην προσευχή, αφού ποτέ δεν εξαναγκάζεται ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Η προσευχή που προέρχεται από την καρδιά είναι πάντοτε μια εθελοντική σύνδεση μαζί Μου, η οποία βασίζεται στην πίστη σε Μένα και στην αγάπη Μου. Και το σίγουρο αποτέλεσμα μιας ορθής προσευχής είναι η παροχή δύναμης στην ψυχή, αφού η σύνδεση μαζί Μου πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος, επειδή η παρουσία Μου έχει πάντα το αποτέλεσμα ενός αυξημένου βαθμού ωριμότητας, και αυτόν δεν θα νιώσει πάντα το κορμί, μάλιστα όμως η ψυχή, και αυτή θα πετύχει το στόχο της.

Ο ζωντανός σύνδεσμος μαζί Μου είναι το πιο σίγουρο μέσο για να γίνει ο άνθρωπος τέλειος, αφού όποιος παραλαμβάνει τη δύναμή Μου ανεβαίνει μάλιστα στα ύψη, τον τραβάω γιατί Με επιδιώκει. . .  Και ό,τι πιάνω μια φορά δεν το αφήνω ποτέ πια να απομακρυνθεί και πάλι από Μένα. Όποιος προσεύχεται με τον τρόπο ότι μιλά σε Μένα μέσα στην καρδιά του μπορεί επίσης να Με ακούει, αφού απαντάω σε όλα τα λόγια και σε όλες τις σκέψεις του, εφόσον μόνο Μου επιτρέπει να μιλάω, δηλαδή αφουγκράζεται αυτό που θέλω να του πω.

Όποιος συνδέεται έντονα μαζί Μου αφουγκράζεται και τη φωνή Μου, ζητά διαφώτιση, και τη δίνω στο παιδί Μου, γιατί τη ζητά από τον Πατέρα του, του χαρίζω σωματικά και πνευματικά, δηλαδή εισακούω την επίγεια ικεσία του και δεν το απογοητεύω αρνιούντας του τον Εαυτό Μου, όπως λαμβάνω υπόψη Μου και την πνευματική του κατάσταση και φροντίζω το παιδί με ό,τι του λείπει. . .  με πνευματικά αγαθά που συμφέρουν την ψυχή του. . .  Αφού αγαπώ τα παιδιά Μου και δίνω σε όλα όσα συνδέονται μαζί Μου με βαθιά πίστη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3993                7-3-1947

Μετάπλαση της ύλης. . .

Δραστηριότητα – ευλογία. . .

Λύτρωση. . .

Δεν διαφαίνεται πάντα η θεϊκή αγάπη, ωστόσο είναι πάντοτε δραστήρια για να βοηθήσει τους ανθρώπους καθώς και ολόκληρο το πνευματικό που βασανίζεται ακόμα αλύτρωτο μέσα στην υλική μορφή. Κάθε αλλαγή είναι μια βοήθεια, και για αυτό θα έπρεπε να συμμετέχει και ο άνθρωπος στη μετάπλαση όσων τον περιστοιχίζουν ως ύλη, όταν δεν εκπληρώνουν κανέναν υπηρετικό σκοπό. Και η δική σας αγάπη εκδηλώνεται στο να συμπαραστέκεστε στα φυλακισμένα μέσα στην ύλη όντα μέσα στην πνευματική τους ανάγκη, και μπορείτε να το κάνετε μόλις τους δίνετε υπηρετικές δυνατότητες.

Όλα όσα σας περιβάλλουν βασανίζονται αν δεν μπορούν να είναι δραστήρια, αφού έχουν τη σχετική θέληση και φυλακίστηκαν εξαιτίας αυτής της θέλησής τους μέσα σε μορφή ο προορισμός της οποίας είναι μια υπηρετική δραστηριότητα. Και επομένως πρέπει ο άνθρωπος να συμβάλει στο να μην εμποδιστεί το πνευματικό στην υπηρετική του δραστηριότητα για να μην παραταθούν τα βάσανά του, αλλά να το βοηθήσει ν’απελευθερωθεί από τη μορφή του. Η σκέψη και η επιδίωξη του ανθρώπου ωστόσο είναι ν’αποκτήσει ιδιοκτησία, να μαζέψει πλούτη, και επομένως θα δώσει μόνο σ’ένα μικρό μέρος της ιδιοκτησίας του τη δυνατότητα να εκπληρώσει τον προορισμό του, ενώ το αλλό, κατά πολύ μεγαλύτερο μέρος της ιδιοκτησίας του θα μείνει άπρακτο, γιατί δεν του επιτρέπει ο άνθρπωος να υπηρετήσει.

Και έτσι πρέπει να το καταλάβει κανείς ότι έχει γίνει απαραίτητη η διάλυση της μορφής εκείνου του πνευματικού που ήταν δεμένο μέσα στην ύλη ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει οδηγηθεί στον πραγματικό του προορισμό. Είναι ευνόητο ότι ο Θεός ο Ίδιος βοηθά το πνευματικό όπου αποτυχαίνει η βοήθεια του ανθρώπου, όπου η απληστία του για γήινη ιδιοκτησία τον παρακίνησε να μαζέψει υλικά αγαθά χωρίς να λάβει υπόψη του τον πραγματικό προορισμό εκείνων των αγαθών. Είναι ευνόητο ότι ο Θεός αφαίρεσε σ’εκείνους τους ανθρώπους αυτά τα αγαθά και ότι με αυτό τον τρόπο δίνει στο πνευματικό που βρίσκεται ακόμα μέσα στην ύλη αυξημένη δυνατότητα να υπηρετήσει και να λυτρωθεί.

Και ταυτόχρονα ασκεί πίεση πάνω στον άνθρωπο να συμμετέχει στο λυτρωτικό έργο, επιτρέποντας να καταλήξει αυτός σε καταστάσεις ανάγκης, οι οποίες θα έπρεπε να τον παρακινήσουν να προβεί σε υλικές μεταπλάσεις για να κάνει και πάλι χρήσιμη την άχρηστη ύλη. Στον ανθρώπο έχουν δοθεί αμέτρητες δυνατότητες να είναι δραστήριος με δημιουργικό και διαμορφωτικό τρόπο σε καιρούς όπου καταστράφηκε κάθε ιδιοκτησία, και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει πλήρως αυτές τις δυνατότητες για να γίνουν ευλογία για τον ίδιο και για το πνευματικό μέσα στην ύλη, για να ξεκινήσει πάντοτε έντονη δραστηριότητα. . .  Αφού μονάχα τέτοια είναι λυτρωτική και αυξάνει τον βαθμό ωριμότητας του πνευματικού, ενώ η απραξία σημαίνει στασημότητα της ανάπτυξης του πνευματικού και δεν θα την επιδοκιμάσει ποτέ ο Θεός.

Το μάζεμα γήινων αγαθών είναι ευλογία μόνο τότε που έχει το αποτέλεσμα αυξημένης δραστηριότητας, τότε που σε όλο το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα εκείνων των αγαθών επιτρέπεται μια δραστηριότητα που ανταποκρίνεται στον προορισμό του. . .  τότε που τα υλικά αγαθά χρησιμοποιούνται όπως είναι κατάλληλο για αυτά. Και σε αυτό πρέπει να βοηθούν οι άνθρωποι, αφού το πνευματικό μέσα στην ύλη εξαρτάται τις περισσότερες φορές από τη βοήθεια του ανθρώπου καθ’όσον αυτός πρέπει να του αναθέσει τον προορισμό του ή πρέπει μέσω της θέλησης και της ζωτικής του δύναμης να φτιάξει νέα δημιουργήματα σε περιπτώσεις που αφαιρέθηκε στο πνευματικό η δυνατότητα να υπηρετήσει. Και για αυτό η δουλειά εργατικών χεριών είναι μεγάλη ευλογία, για αυτό μειωμένη υλική ιδιοκτησία παρακινεί πάντα τους ανθρώπους σε έντονη δραστηριότητα, και αυτό είναι τόσο για το πνευματικό μέσα στην ύλη, όσο και για τον ίδιο τον άνθρωπο μεγάλο όφελος, αφού η λυτρωτική διαδικασία ολόκληρου του πνευματικού μπορεί να συνεχίσει μονάχα όταν επιτρέπεται σε εκείνο μια υπηρεσία και όταν μπορεί με αυτό τον τρόπο ξανά και ξανά να ξεπεράσει την εξωτερική του μορφή, ώσπου ως άνθρωπος μπορεί μόνο του να συμμετέχει σε υπηρετική δραστηριότητα και μπορεί με αυτό τον τρόπο να λυτρωθεί οριστικά. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3995                10-3-1947

Κομμουνισμός. . .

Από την άποψη του κομμουνισμού δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορές ούτε στις εξωτερικές συνθήκες ζωής ούτε στον τρόπο ζωής του μεμονωμένου ανθρώπου. Ωστόσο αυτό δεν ανταποκρίνεται ποτέ στο θέλημα του Θεού, ο Οποίος είναι ο Ίδιος η αφορμή πολλών ειδών διαφορών σχετικά με τις μοίρες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θα έπρεπε μεν να επιδιώκουν πάντοτε να προσφέρουν στον πλησίον τα ίδια που κατέχουν και εκείνοι και που τους κάνουν ευτυχισμένους. Αλλά πρέπει πάντα να εναπόκειται στον άνθρωπο το ποια στάση θέλει να πάρει απέναντι στην εντολή της αγάπης για τον πλησίον. Δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να μοιραστεί την ιδιοκτησία του, όπως και από την άλλη δεν πρέπει να του παρθεί η ιδιοκτησία του, αν την απέκτησε με νόμιμο τρόπο.

Και μια διαφορά του μεγέθους της ιδιοκτησίας θα υπάρχει πάντοτε, όσον καιρό η εργατική δύναμη και η όρεξη για δουλειά των ανθρώπων θα είναι διαφορετικές, και αυτές δεν μπορούν ποτέ να ρυθμιστούν έτσι ώστε να φτάσουν σε ίδιο βαθμό χωρίς να σταματήσει κανείς την ελεύθερη ανάπτυξη του μεμονομένου ανθρώπου. Θα ήταν ένας κόσμος γεμάτος μονοτονία αν ο Θεός δεν είχε φτιάξει τη δημιουργία του διαφορετική και αν δεν είχε δώσει στον άνθρωπο την ικανότητα να διαμορφώσει τη ζωή του ανάλογα με τη θέληση και τη δύναμή του, αφού πρέπει και οι δύο να εφαρμόζονται· αυτό είναι ο σκοπός και ο στόχος της επίγειας ζωής.

Η βούληση του ανθρώπου μπορεί να πάρει διαφορετικές κατευθύνσεις, η ζωτική δύναμη που εισρέει στον άνθρωπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, όπως και ο Θεός την έχει μοιράσει διαφορετικά. Κατά συνέπεια πρέπει η δραστηριότητα των ανθρώπων να είναι διαφορετική καθώς και για ευνόητους λόγους και η επίγεια επιτυχία, και ήδη από αυτά προκύπτουν διαφορετικές συνθήκες ζωής, γιατί πρέπει και να υπάρχουν στην ανθώπινη ζωή. Θα έπρεπε μεν κάθε άνθρωπος να φέρεται δίκαια στον συνάνθρωπό του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ποτέ απόλυτη ισότητα.

Αφού ακριβώς οι διαφορές της επιτυχίας είναι παρότρυνση σε αυξημένη δραστηριότητα, και η δραστηριότητα είναι πάντα ευλογία· ενώ η ενεργητικότητα εμποδίζεται αμέσως αν δεν αυξάνεται ποτέ μέσω της η επιτυχία. Και η μην εκμεταλλευόμενη ζωτική δύναμη σημαίνει πνευματική στασιμότητα ή οπισθοδρόμηση και για τον άνθρωπο και για την εξέλιξη του πνευματικού που είναι δεμένο μέσα στην ύλη. Ασταμάτητη δραστηριότητα εγγυείται ασταμάτητη ανοδική ανάπτυξη.

Και για αυτό ο Θεός έφτιαξε τις μοίρες έτσι ώστε έχουν διαφορετικά αποτελέσματα για να αυξάνει την ενεργητικότητα του μεμονωμένου ανθρώπου. . .  όπως γενικά παρέχει διαφορετικά στους ανθρώπους επίγεια αγαθά, ικανότητες και επίγειες επιτυχίες. Αφού μέσα στην κοινή ζωή θα έπρπεπε επίσης να αφυπνιστεί η σκέψη της αγάπης για τον πλησίον, και αυτή η σκέψη θα έπρεπε να παροτρύνει τους ανθρώπους να είναι δραστήριοι. Μόλις όμως οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν μια εξισορρόπηση των συνθήκεων ζωής απαλλοτριώνοντας τον έναν και δίνοντας στον άλλο· μόλις οι άνθρωποι επιδιώκουν να αφαιρέσουν όλες τις διαφορές, θα σταματήσουν την ορμή για έντονη δραστηριότητα, καθώς επίσης θα αμφισβητήσουν τη δίκαιη πράξη και σκέψη.

Αφού τότε οι άνθρωποι δεν θα παίρνουν πια ανάλογα με την αξία τους, αλλά και ο άνθρωπος που έχει γίνει άχρηστος μέσω του φρονήματος ή μέσω της νωθρότητάς του θα παραλάβει στον ίδιο βαθμό. Πρέπει να υπάρχουν διαφορές, πρέπει να υπάρχουν υψηλοί και χαμηλοί άνθρωποι στη γη για να μπορέσει να εξελιχτεί η υπηρετική αγάπη για τον πλησίον. . .  πρέπει να υπάρχει πλούτος και φτώχεια, αλλιώς η ανθρωπότητα θα ήταν χωρίς την παραμικρή επιδίωξη και η θέληση για δραστηριότητα θα μειωνόταν στο ελάχιστο.

Μονάχα μέσω της αγάπης μπορούν να διορθρωθούν η ένδεια και η δυστυχία του μεμονωμένου ανθρώπου, ποτέ όμως μέσω μιας ενέργειας που επεκτείνεται σε πολλούς ανθρώπους, ο σκοπός της οποίας είναι η ευθυγράμμιση και η εξομοίωση των συνθήκεων ζωής, κάτι που δεν θα ήταν ποτέ ευλογία για την ανθρωπότητα. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε επίσης με μια προσπάθεια των ανθρώπων να χαλάσουν τα θεϊκά σχέδια για τις ανθρώπινες μοίρες, κάτι που όμως δεν θα πετύχουν. Αφού όπου γίνεται επίγεια εξισορρόπηση, ο Θεός θέτει υψηλότερες απαιτήσεις στους ανθρώπους ή και το θέλημά Του καταστρέφει αυτό που ανθρώπινη θέληση ήθελε να δημιουργήσει, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στο θεϊκό θέλημα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3997                11-3-1947

Η αποστασία από τον Θεό και ο δρόμος της επιστοφής. . .

Φως – σκοτάδι. . .

Από το φωτεινό βασίλειο προήρθατε και πορεύεστε τώρα μέσα στο σκοτάδι, και το φταίξιμο είναι δικό σας. . .  Ο Θεός είναι το προαιώνιο Φως, και επομένως Αυτός ήταν η αρχή, και ό,τι εκπήγασε από Αυτόν έπρεπε να είναι και πάλι φως, αφού το φως ακτινοβολεί και διαδίδει φως. . .  Και παρ’όλα αυτά αυτό που εκπήγασε από Αυτόν βυθίστηκε στο σκοτάδι, έχασε τη λάμψη του, επειδή ήθελε να ξεφύγει από το πρωταρχικό Φως, επειδή δεν ήθελε να αφήσει να τροφοδοτηθεί από την αιώνια πρωταρχική Πηγή του φωτός και επειδή κατάλαβε ότι το ίδιο ήταν γεμάτο φως και πίστευε ότι δεν θα είχε ανάγκη την παροχή φωτός. . .  επειδή νόμιζε ότι ήταν ισχυρό απέναντι στον Θεό, δηλαδή ήταν υπερόπτες.

Δεν ήταν η άγνοια που παρακίνησε το γεμάτο φως πνευματικό στην υπεροψία απέναντι στον Θεό, αφού στεκόταν μέσα στην υψηλότατη γνώση, και ακριβώς αυτή η γνώση, επειδή ήταν πλήρης, ήταν η αφορμή για την υπεροψία του πνευματικού, και για αυτό η υπεροψία του ήταν αμαρτία μέγιστης σημασίας ενώπιον του Θεού, αφού τα πλάσματα του Θεού επιδίωξαν να υποβιβάσουν τον Δημιουργό τους, το υψηλότατο και τελειότατο Ον, αφού δεν Τον αναγνώριζαν πια. Έγιναν αμαρτολά και έπεσαν στο σκοτάδι, δηλαδή σε κατάσταση χωρίς φως, όπου έχασαν κάθε κατανόηση, κάθε γνώση.

Ο Θεός απόσυρε τη δύναμη αγάπης Του από τα πλάσματα που ήθελαν να Του ξεφύγουν. Τους πήρε αυτό που προκάλεσε την αλαζονική σκέψη τους. . .  τη γνώση και επομένως την επίγνωση του τι ήταν και τι θα έπρεπε να είναι. . .  Αλλά τους έδωσε και τη δυνατότητα να επανακτήσουν τις γνώσεις και να γυρίσουν στην πρωταρχική τους κατάσταση, γιατί δεν ανταποκρίνεται στην αγάπη και σοφία Του να είναι χωρισμένος από τα πλάσματά Του για πάντα. Αυτά μπορούν να απελευθερωθούν από τη μεγάλη αμαρτία της αποστασίας από τον Θεό και έτσι να επιστρέψουν και πάλι στην κατάσταση του φωτός. Αλλά τότε πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε υπεροψία, πρέπει να επιδιώξουν να είναι κοντά στον Θεό, πρέπει ξανά να μπουν στο κύκλωμα φωτός και αγάπης Του και να επιτρέψουν να διαπεραστούν από τις ακτίνες φωτός και αγάπης Του. . .

Πρέπει να θέλουν να φύγουν από το σκοτάδι και να λαχταρούν το φως. . .  Εσείς οι άνθρωποι ωστόσο που προσωποποιείστε το πνευματικό που αποστάτησε από τον Θεό πορεύεστε ακόμα μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι, αφού η θέλησή σας δεν επιδιώκει τον Θεό. Και για αυτό δεν μπαίνετε μέσα στο κύκλωμα φωτός Του και είστε ακόμα μακριά από τον Θεό. . .  φοβάστε το φως και παραμένετε χωρίς γνώση, χωρίς την παραμικρή κατανόηση. Και ωστόσο είστε ικανοί να ακυρώσετε την απόσταση από τον Θεό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να γεφυρώσετε ένα χάσμα που δημιουργήσατε μόνοι σας. Αφού ο Θεός σας συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο με την αγάπη και τη χάρη Του για να σας οδηγήσει στην πρωταρχική κατάσταση, την οποία εγκαταλείψατε εθελοντικά. Αλλά πρέπει και να επιδιώξετε να την ανακτήσετε εθελοντικά, δεν μπορεί ο Θεός να σας την επιστρέψει παρά τη θέλησή σας, αλλιώς θα μείνατε ατελείς μέχρι των αιώνα τον άπαντα.

Αν ωστόσο έχετε τη θέληση να γυρίσετε στην Αρχή του φωτός, αν επιδιώκετε μόνοι σας το φως, τότε θα σας λάμψει, τότε θα μπείτε στην κατάσταση της κατανόησης, θα κερδίσετε ξανά τις χαμένες γνώσεις, και θα εγκαταλείψετε τότε κάθε υπεροψία, θα πλησιάσετε τον Θεό με ταπεινή αγάπη, και η ατελείωτη αγάπη Του, την οποία δεν σας αφαίρεσε ποτέ, θα σας υποδεχτεί ξανά και θα σας οδηγήσει στον κάποτε προορισμό σας. . .  θα μπορέσετε να ενεργήσετε μέσα σε αφθονία φωτός και δύναμης και θα είστε αφάνταστα μακάριοι. Εσείς οι άνθρωποι στη γη, ξεφύγετε από το σκοτάδι, ψάξτε το φως, και όπου υπάρχει μια μικρή λάμψη να στραφείτε εκεί και να μπείτε μέσα σε αυτή τη λάμψη, και θα γίνει όλο και πιο δυνατή ώσπου βρεθείτε μέσα στην ακτινοβολία του πιο λαμπερού φωτός. . . 

Πάρτε στα σοβαρά αυτή την έκκληση, αφού ποτέ δεν θα νιώσετε καλά μέσα στο σκοτάδι, αφού μετά την αποβίωσή σας θα το αισθανθείτε σαν ανείπωτα βάσανα και μονάχα το φως θα σας προκαλέσει μακαριότητα. Αλλά τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσετε στο φως. Για αυτό εκμεταλλευτείτε το χρόνο σας στη γη, επιδιώξτε τις γνώσεις, επιδιώξτε τον Θεό, το αιώνιο Φως, και επιτρέψτε Του να σας τοποθετήσει και πάλι στην κατάσταση της κατανόησης. Πλησιάστε ξανά τον προαιώνιο Δημιουργό και Πατέρα με αγάπη και ταπεινότητα, και Αυτός θα σας υποδεχτεί και θα σας βοηθήσει για ν’αποκτήσετε τη μακαριότητα, την οποία βρίσκετε μόνο μέσω της ένωσης με το πρωταρχικό Φως, από το Οποίο ξεκινήσατε κάποτε. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

3999                15-3-1947

Ο λόγος του Θεού – σάρκα και αίμα. . .

Όποιος θέλει να Με παραλάβει, όποιος θέλει να φάει τη σάρκα Μου και να πιεί το αίμα Μου πρέπει να Με λαχταρά, όχι μόνο με το στόμα του, αλλά μέσα στην πιο βαθιά καρδιά του. Τότε μονάχα μπορώ να τον πλησιάσω και να του προσφέρω τον Εαυτό Μου με τη μορφή του λόγου Μου. Αφού ο λόγος είμαι ο Ίδιος, ο λόγος είναι η σάρκα και το αίμα Μου. Επομένως η ένωση μαζί Μου μπορεί να γίνει μόνο όταν ο άνθρωπος αισθάνεται αγάπη για Μένα και εκφράζει αυτή την αγάπη μέσω της έμπρακτης αγάπης για τον πλησίον.

Όταν η καρδιά είναι γεμάτη αγάπη πρέπει συνέχεια να εκφράζει αυτή την αγάπη, και τη στρέφει τότε στους συνανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Μέσω της αγάπης της όμως τραβά τον Ίδιο τον Εαυτό Μου κοντά της και Εγώ της εκδηλώνομαι, της μιλάω, πλησιάζοντάς την ο Ίδιος μέσω του λόγου, για να ενωθεί εκείνη η καρδιά μαζί Μου μέσω της υποδοχής του λόγου Μου, και αυτή είναι η πνευματική Μετάληψη. . .  την οποία θα έπρεπε όλοι εσείς οι άνθρωποι να την έχετε στόχο σας, αφού θα λάβετε ανείπωτη ευλογία από τον σύνδεσμο μαζί Μου, τον οποίο σας αποφέρει ο ζωντανός λόγος. . .

Αφού τότε θα λάβετε από τον Ίδιο τον Εαυτό Μου τη γνώση για το θέλημά Μου, και ανάλογα με την εκπλήρωση του θελήματός Μου η γνώση σας θα διευρυνθεί, γιατί τότε θα σας φανερωθώ ο Ίδιος, γιατί θα ανασύρω όλα τα πέπλα του μυστηρίου που πριν έκρυβαν την ενέργεια και τη δράση Μου, το αιώνιο σωτήριο σχέδιό Μου. Θα σας μυήσω σε αυτές τις γνώσεις, οι οποίες θα σας ευχαριστήσουν και θα σας κάνουν πάρα πολύ ευλογημένους ανθρώπους στη γη, οι οποίες θα σας ενημερώσουν για τον δικό σας προορισμό και οι οποίες για αυτό θα παραμείνουν ο πνευματικός σας θησαυρός όταν πρέπει να παραδώσετε την επίγεια σας ζωή.

Θα σας φανερωθώ, θα σας αποκαλύψω όλα τα μυστικά, θα έρθω κοντά σας ο Ίδιος και θα σας μιλήσω μέσω του Πνεύματός Μου. . .  Και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα μέσω της πνευματικής Μετάληψης, μέσω της ένωση μαζί Μου μέσω της αγάπης. . .  Καταλάβετε ότι δεν μπορώ να ενώνομαι μ’έναν άνθρωπο παρά μονάχα μέσω της αγάπης, ότι δηλαδή η αγάπη είναι πρώτη προϋπόθεση για να παραλάβει κανείς τον Εαυτό Μου, για να μπορέσει ν’απολαύσει τη σάρκα και το αίμα Μου, για να παραλάβει το λόγο Μου έτσι ώστε βρει αυτός απήχηση μέσα στην καρδιά εκείνου. . . 

Αφού μπορείτε μάλιστα να διαβάζετε και ν’ακούτε το λόγο Μου, αλλά το να είμαι ο Ίδιος κοντά σας μέσα στο λόγο μπορώ μονάχα τότε που έχετε εκπληρώσει τους όρους τους οποίους θέτω για να μπορέσει να ενωθεί ο άνθρωπος μαζί Μου, οι οποίοι μονάχα κάνουν το λόγο σάρκα και αίμα Μου. . .  τότε που μετουσιώνεστε σε αγάπη και μπορώ Εγώ ο Ίδιος να κατοικήσω μέσα στις καρδιές σας. Η έντονη λαχτάρα για το λόγο Μου αποδεικνύει και την επιθυμία για τον Εαυτό Μου και μαρτυρεί την αγάπη για Μένα, και τότε πράγματι δεν διστάζω να ανταποκριθώ στην επιθυμία σας και να φανερωθώ.                                                                                                                               

Τότε όμως ο άνθρωπος θα νιώθει και την παρουσία Μου, θα αισθάνεται ότι έχω ενωθεί μαζί του, θα είναι ευτυχισμένος εσωτερικά από την παραλαβή του λόγου Μου, της σάρκας και του αίματός Μου, θα μπορέσει να χορτάσει και να αντλήσει δύναμη και η ψυχή του θα ωριμάσει. Η ένωση μαζί Μου πρέπει να έχει όλα αυτά τα αποτελέσματα, επειδή μπορώ τότε ο Ίδιος να ενεργήσω μέσα στον άνθρωπο, επειδή μπορώ τότε να γεμίσω ολόκληρο το είναι του με τη δύναμή Μου, με φως και αγάπη. . .  επειδή μπορώ τότε συνεχώς να του φανερώνομαι, επειδή μπορώ τότε να του μιλάω μέσω του Πνεύματός Μου, για να μπορέσω να σας οδηγήσω μέσα σε όλη την αλήθεια, όπως το υποσχέθηκα. . .

 

                                                                                                                                              Αμήν

4000                16-3-1947

Το περιεχόμενο της Βίβλου είναι η διδασκαλία αγάπης. . .

Εξήγηση του Ιησού. . .

Σημειώσεις. . .

Το πνεύμα μέσα σας πρέπει να σας διδάσκει, αλλιώς μένετε χωρίς γνώσεις. Μπορεί εκείνο όμως να ενεργοποιείται μονάχα τότε που ζείτε μέσα στην αγάπη. . .  Και για αυτό η αποστολή Μου ως άνθρωπος στη γη ήταν πρώτ’απ’όλα η μετάδοση της θεϊκής διδασκαλίας αγάπης, αφού αυτή έπρεπε πρώτα μέσω της τήρησής της από τον άνθρωπο να μεταμορφώσει αυτόν έτσι ώστε το πνεύμα μέσα του μπόρεσε να μπει σε δράση, και μόνο μετά ήταν δυνατές παραιτέρω πνευματικές μεταδόσεις.

Οι άνθρωποι ωστόσο κατά τη διάρκεια της πορείας Μου στη γη είχαν απομακρυνθεί τόσο πολύ από την αγάπη ώστε έπρεπε να εφιστήσω την προσοχή τους ξανά και ξανά και όλο και πιο έντονα στις συνέπειες της ασπλαχνίας τους και έπρεπε να τους παρουσιάζω συνέχεια την εντολή αγάπης, και μπόρεσα να μυήσω μόνο λίγους σε βαθύτερες γνώσεις. Αλλά το να είχα μεταδώσει τέτοιες γνώσεις στους ανθρώπους γενικά δεν θα ήταν σοφό από Μένα, γιατί χωρίς την αγάπη οι γνώσεις μένουν νεκρές και χωρίς αποτέλεσμα.

Και για αυτό οι σημειώσεις των μαθητών Μου έχουν διατηρηθεί μέσω της θέλησής Μου με έναν τρόπο που δεν δείχνει βαθύτερες γνώσεις, το περιεχόμενο των οποίων είναι όμως η διδασκαλία αγάπης, και όποιος τηρεί αυτήν θα διεισδύσει και σε βαθύτερες γνώσεις, εφόσον επιθυμήσει τέτοιες στα σοβαρά. Εγώ ο Ίδιος μάλιστα μοίρασα ένα πλήθος γνώσεων, αλλά επίσης κατάλαβα τις καρδιές των ακροατών Μου, ήξερα για το βαθμό αγάπης τους, για τη βούλησή τους και για την αναγνώριση του προσώπου Μου, η οποία παρακίνησε τους ακροατές Μου να δεχτούν τις γνώσεις που τους πρόσφερα ως μοναδική αλήθεια.

Δίδαξα και τους μαθητές Μου και τους έκανα ικανούς μέσω της επιφοίτησης του Πνεύματός Μου μετά την Ανάληψή Μου στον ουρανό να μεταδώσουν στους συνανθρώπους τους και πάλι τα ίδια που παρέλαβαν από το πνεύμα. Και επομένως ήταν φροντισμένοι και οι άνθρωποι στους οποίους οι μαθητές έφεραν το Ευαγγέλιο. Ωστόσο αφού μια ζωή αγάπης είναι πάντοτε η προϋπόθεση για να καταλάβει κανείς βαθιές πνευματικές γνώσεις και να μπορέσει ν’απολαύσει την ευλογία τέτοιων, έπρεπε να μεταδοθεί στις επερχόμενες γενιές η εντολή αγάπης, και για αυτό το λόγο αυτή καταγράφτηκε από τους μαθητές με εντολή Μου, για να διατηρηθεί έτσι όπως τη δίδασκα στη γη.

Και επίσης ο τρόπος ζωής Μου, ο οποίος θα έπρεπε να είναι παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, ήταν περιεχόμενο των σημειώσεων που έμειναν στην ανθρωπότητα ως κληρονομιά των μαθητών Μου, οι οποίες όμως δεν περιέχουν βαθύτερες γνώσεις, γιατί έτσι είναι θέλημά Μου. Αφού όποιος θέλει ν’αντλήσει τις γνώσεις από το βιβλίο που περιλαμβάνει μάλιστα το λόγο Μου, και όμως δεν έχει την αγάπη, εκείνος δεν θα ήξερε τι να τις κάνει, επειδή οι πνευματικές γνώσεις είναι το φως που ανάβεται από την αγάπη, το οποίο ωστόσο μπορεί να λάμψει με πλήρη δύναμη μόνο τότε που το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο έχει αφυπνιστεί και ο άνθρωπος φωτίζεται από το εσωτερικό του.

Γνώσεις που μεταδίδονται με σχολικό τρόπο έχουν αξία μόνο τότε που μπορούν να εξεταστούν και να επεξεργαστούν για να γίνουν πνευματική ιδιοκτησία, κάτι που όμως είναι δυνατόν μονάχα με τη βοήθεια του πνεύματος, και για αυτό η αγάπη είναι απαραίτητη. Τι επομένως είναι πιο ευνόητο από το ότι από τον Ίδιο τον Εαυτό Μου στη γη καθώς και μέσω των σημειώσεων που έγιναν σύμφωνα με το θέλημά Μου διδασκόταν μονάχα και πάντοτε η αγάπη και από το ότι πρέπει να παρουσιάζεται στους ανθρώπους πάντοτε και μονάχα η εντολή αγάπης ως το πρώτο και πιο σημαντικό; Τι είναι πιο ευνόητο από το ότι δεν μπορεί να νουθετηθεί αρκετά ο άνθρωπος να τηρήσει αυτή την εντολή για να φτάσει στην ψυχική ωριμότητα; Κάθε άλλη γνώση είναι μονάχα το αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη και μεταδίδεται στο μεμονωμένο άνθρωπο όπως είναι κατάλληλο για αυτόν.

Αφού μόλις έχει ενεργοποιηθεί το πνεύμα του, μπορεί να παραλάβει αμέτρητες γνώσεις, διότι ο ίδιος καθορίζει το βαθμό της σοφίας στο οποίο θέλει να πορευτεί, και δεν χρειάζεται τότε να πάρει τις γνώσεις από βιβλία, αλλά αυτές του προσφέρονται απευθείας από το πνευματικό βασίλειο, κάτι που ωστόσο μπορεί να καταλάβει μόνο εκείνος ο άνθρωπος που μέσω τήρησης της εντολής αγάπης Μου έχει αφυπνήσει το πνεύμα στο εσωτερικό του, κάτι που δεν θα είναι ποτέ κατανοητό σ’εκείνους που ζουν χωρίς αγάπη και προσπαθούν ν’αποκτήσουν τις γνώσεις τους από βιβλία. Τέτοιες είναι μόνο νεκρές γνώσεις, τη ζωή όμως δίνει μονάχα το πνεύμα. . .  την πλήρη κατανόηση δίνει μονάχα η αγάπη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4001                17-3-1947

Προφητεία. . .

Ετοιμότητα για πόλεμο. . .

Τελευταία φάση. . .

[Εκτός από τον τίτλο, αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation_BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της νέας Γης“, σελ. 361 – 362. Σημείωση της μεταφράστριας. ]

Ανώτεροι νόμοι καθορίζουν το γίγνεσθαι στον κόσμο, μολονότι και η ανθρώπινη θέληση παίζει επίσης ένα μεγάλο ρόλο. Είναι ο Ίδιος ο αέναος Νομοθέτης ο Οποίος κατευθύνει και διευθύνει τα πάντα και ο Οποίος προσαρμόζει τα αποτελέσματα της ανθρώπινης βούλησης και δράσης στο δικό του προαιώνιο σχέδιο. Παρ’όλο που φαινομενικά τα μαχαίρια έχουν μπει ξανά στο θηκάρι τους, η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμη, εξακολουθεί να σιγοκαίει για να ξεσπάσει έξαφνα σαν μια τεράστια πυρκαγιά με καταστροφικές επιπτώσες.

Σύντομα θα εκπληρωθούν όσα έχουν προφητευθεί μέσα από τη φωνή του Πνεύματος. Αρχίζει μια νέα περίοδος στη ζωή των ανθρώπων και είναι ευτυχείς τότε αυτοί που δεν δίνουν υπερβολική αξία στην επίγεια ζωή. Είναι ευτυχείς όσοι αναγνώρισαν τον κόσμο των φαινομένων και της λάμψης και δεν είναι σκλάβοι του. Είναι ευτυχείς αυτοί που ξέρουν ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της ζωής στη Γη, οι οποίοι έχουν θέσει έναν υψηλότερο στόχο από το να ικανοποιούν απλά γήινες επιθυμίες και να ζουν τις χαρές του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν στον αγώνα για τη ζωή, τον οποίο θα απαιτήσουν οι ερχόμενοι καιροί, οπότε θα είναι και θα μείνουν νικητές.

Η ανθρωπότητα θα περάσει σε μια νέα φάση της εξέλιξής της, όπου ο καθένας θα χρειαστεί να καταβάλει  τεράστιους αγώνες, να περάσει από μεγάλες υλικές δυσχέρειες και να νικήσει πνευματικά στην πιο μεγάλη πάλη, τον τελευταίο κατατρεγμό της πίστης που θα εξαπολυθεί πριν από το οριστικό τέλος της σημερινής Γης. Και αυτό θα συμβεί αμετάκλητα όπως έχει προαγγελθεί, γιατί το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει καθώς ο πνευματικός εκφυλισμός των ανθρώπων επιβάλλει να τεθεί ένα τέλος. Η ημέρα της Κρίσης που θα έρθει, θα διακόψει την εξέλιξη των πνευμάτων πάνω στη Γη για να μπορέσει να συνεχισθεί κανονικά πάνω σε μια άλλη νέα.

Σε αυτή την τελευταία φάση θα περάσει σύντομα η ανθρωπότητα, όπου όσοι έχουν μυηθεί και κατέχουν πνευματική γνώση θα αναγνωρίσουν πότε θα αρχίσει από τα παγκόσμια γεγονότα. Γιατί πρώτα θα πρέπει να δρομολογηθούν οι επίγειες εξελίξεις, πρέπει να αναζωπυρωθεί εκ νέου το παγκόσμιο ολοκαύτωμα μέχρι που ο κίνδυνος να φθάσει στο έσχατο σημείο, ώστε να είναι δικαιολογημένη η επέμβαση του Θεού. Τότε ο ίδιος ο Θεός θα βάλει στη θέση τους τους αντιμαχόμενους, αρπάζοντάς τους τα όπλα από τα χέρια και αφήνοντας να τους βρει όλους μια τεράστια συμφορά, έτσι ώστε τα βλέμματα όλων των ανθρώπων να στραφούν προς εκείνες τις χώρες όπου θα έχει μιλήσει ξεκάθαρα ο Θεός.

Γιατί θα δώσει ο Ίδιος σαφή σημάδια για να Τον αναγνωρίσουν, μιλώντας σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή σε οποιονδήποτε θέλει να την καταλάβει. Συνάμα θα αποκαλυφθεί στους πιστούς Του, θα είναι κοντά στους ανθρώπους πνευματικά, δρώντας ανάμεσά τους και γεμίζοντας με δύναμη όσους έχουν μεγάλη πίστη. Κι εκείνοι θα χρειάζονται την παρουσία Του και τη βοήθειά Του εφόσον θα υποφέρουν και οι ίδιοι από τη συμφορά, ενώ παράλληλα ο πόλεμος ενάντια στους πιστούς θα γίνεται όλο και σφοδρότερος όσο πλησιάζει το τέλος.

Η τελευταία αυτή φάση θα κρατήσει μόνο λίγο καιρό, αλλά θα είναι πολύ βαριά για τους ανθρώπους και μόνο με τη θεϊκή βοήθεια θα είναι υποφερτή. Ωστόσο ο καθένας που ζει μέσα στον Θεό και με τον Θεό, που Τον αγαπάει και ακολουθεί τις εντολές Του, θα νικήσει σε αυτό τον αγώνα. Γιατί αυτός δεν είναι ποτέ μόνος του, θα νιώθει την παρουσία του Θεού και θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αντλεί δύναμη από το Λόγο Του, τον οποίο δίνει στους ανθρώπους από την αγάπη Του, για να μπορέσουν να Του μείνουν πιστοί και να αντέξουν ως το τέλος. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4002                19-3-1947

Παραίνεση σε πνευματική δουλειά. . .

Πρέπει να αφοσιωθείτε πλήρως αν θέλετε να Με υπηρετήσετε στη γη. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφιερωθείτε εντελώς στο καθήκον σας, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάθε ευκαιρία και να δουλέψετε για Μένα, γιατί είναι ανάγκη. Μονάχα η πνευματική δουλειά κρατά την αξία της, μονάχα η πνευματική επιδίωξη έχει αιώνια επιτυχία, ενώ κάθε επίγεια δραστηριότητα γίνεται μάταιη τη στιγμή της αποβίωσης από τη γη. Τα γήινα καθήκοντα πρέπει μεν να εκτελεστούν, αλλά θα έπρεπε η πνευματική δραστηριότητα να έχει προτεραιότητα και να εκτελεστεί πρώτα, αλλιώς και η επίγεια δουλειά δεν είναι ευλογημένη.

Και για αυτό οι υπηρέτες Μου στη γη θα έχουν κάθε στιγμή τη συμπαράσταση από πάνω εάν χρειάζονται τέτοια για την εκπλήρωση πνευματικών και επίγειων καθηκόντων, και οι υπηρέτες Μου μπορούν να διανύσουν ξέγνοιαστα την πορεία τους στη γη, επειδή ισοπεδώνω κάθε ανώμαλο δρόμο που θα έπρεπε να πάρουν. Και αν σας δίνω αυτή την υπόσχεση, μπορείτε πράγματι να πιστέψετε ότι ο δρόμος σας θα είναι πάντοτε διαβατός, γιατί πηγάινω μαζί σας όπου και να οδηγήσετε τα βήματά σας. Μόνο που πρέπει πάντα να σηκώνετε τα μάτια σας προς Εμένα· δεν πρέπει να γυρίσετε και να κοιτάξετε τον κόσμο και να ξεφύγετε από το πατρικό Μου χέρι που σας οδηγεί, αφού σε τέτοια περίπτωση θα παραστρατήσετε εύκολα και θα πλησιάσετε και πάλι τον κόσμο, και τότε μάλλον δεν θα είστε ικανοί να κάνετε τη δουλειά για τη βασιλεία Μου.

Ο κόσμος όμως θα σας έχει ανάγκη την ερχόμενη εποχή, το καθήκον σας είναι κατεπείγον, είναι σημαντικό και δεν επιδέχεται αναβολή. Και για αυτό σας νουθετώ ξανά και ξανά σε έντονη δραστηριότητα, και δεν θα σταματήσω ποτέ να σας νουθετώ, για ν’ακούσετε ξανά και ξανά τη φωνή Μου και για να εκτελέσετε τη δουλειά που σας αναθέτω. Η ζωή σας περνά γρήγορα, για αυτό μην την προσέξετε ιδιαίτερα. Την ψυχή ωστόσο θα πρέπει να φροντίσετε για την αιωνιότητα, και πρέπει για αυτό να τη σκεφτείτε πολύ περισσότερο και για αυτό να είστε δραστήριοι πάρα πολύ έντονα, ακόμα και αν με αυτό τον τρόπο παραμελείται το κορμί σας.

Αν με ψάχνετε κάθε στιγμή θα κερδίζετε πάντοτε· αν ψάχνετε τον κόρμο θα χάσετε. Ο κόσμος ωστόσο δεν σας προσφέρει αντικατάσταση για αυτό που χάνετε, αλλά αυτό που σας προσφέρω Εγώ είναι πολύτιμο και δεν αντικαθιστάται με τίποτα. Και να κρατήσετε αυτό και μην επιτρέψετε να σας παρθεί με τον τρόπο οτι δεν προβάλλετε αντίσταση στους πειρασμούς. . .  Παραμένετε μέσα σε έντονη πνευματική δραστηριότητα και ο Σατανάς δεν θα σας πλησιάσει, αφού η πρώτη σάς εξασφαλίζει τον σύνδεσμο μαζί Μου, ο οποίος σας προστατεύει από κάθε κίνδυνο της ψυχής, ο οποίος σας κάνει δυνατούς και ικανούς να κάνετε οποιαδήποτε δουλειά και να είστε επομένως επιτυχείς εργάτες μέσα στον αμπελώνα Μου. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4003                19-3-1947

Πλάνη και αλήθεια. . .

Τρόπος ζωής. . .

Ικανότητα για κατανόηση. . .

Επηρεασμός. . .

Ο άνθρωπος εμποδίζεται να αναγνωρίσει την αλήθεια όσον καιρό εκδίδεται στις δυνάμεις που είναι εχθροί της αλήθειας. Δηλαδή μπορεί αυτή να του προσφερθεί με την πιο καθαρή μορφή, αλλά του λείπει η ικανότητα προς κρίση, η κατανόηση για την αξία της, επειδή οι κακές δυνάμεις μπερδεύουν τις σκέψεις του και επομένως αυτός επιτρέπει πρόσβαση σε εκείνες τις σκέψεις που του μεταδίδονται από εκείνες τις δυνάμεις και που είναι λανθασμένες. Θα μπορούσε μάλιστα να αμυνθεί ενάντια σε αυτό το διανοητικό επηρεασμό, αν είχε δυνατή επιθυμία για την αλήθεια, αλλά και αυτή του λείπει, και παραλαμβάνει πάρα πολύ πρόθυμα τα διανοητικά αγαθά που αντιτίθενται στην αλήθεια.

Συνεπώς δεν θα αναγνωρίσει την αλήθεια ως τέτοια και επειδή, επηρεασμένος από κακές δυνάμεις, είναι κακός και ο τρόπος ζωής του. Και από αυτό προκύπτει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος πλάνη, γιατί ολόκληρη η ανθρωπότητα δεν ζει πια σύμφνωα με το θέλημα του Θεού· ότι στην πλειοψηφία των ανθρώπων λείπει η ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια από την πλάνη, γιατί βρίσκεται υπό την επιρροή τέτοιων πνευματικών δυνάμεων που είναι οι ίδιες τυφλές μέσα στο πνεύμα και άρα δεν μπορούν να μεταδίδουν την αλήθεια.

Η διανοητική δραστηριότητα των ανθρώπων ανταποκρίνεται στη θέλησή τους. Εάν αυτή είναι στραμμένη στον Θεό, ο άνθρωπος θα ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και τότε το πνεύμα του θα του μεταδώσει την αλήθεια, διότι το πνεύμα του είναι τμήμα του Θεού και δεν μοιράζει ποτέ πλάνη ή αναλήθεια, επειδή τότε ο άνθρωπος βρίσκεται σε επαφή με όλες εκείνες τις δυνάμεις που είναι δέκτες του φωτός και επομένως μπορούν να μεταδίδουν μονάχα το φως. Και το φως είναι η αλήθεια, το φως προέρχεται από τον Θεό, είναι δηλαδή οι πιο αγνές γνώσεις θεϊκής προέλευσης.

Και έναν άνθρωπο που εκπληρώνει το θέλημα του Θεού δεν μπορούν να πλησιάζουν κακές δυνάμεις, δεν μπορούν να τον επηρεάζουν διανοητικά. Εκείνος θα απορρίψει διανοητικές εκπομπές που τον πλησιάζουν σαν κύματα, δεν θα τους επιτρέψει πρόσβαση. Αντίθετα θα ανοιχτεί σε εκπομπές που τον αγγίζουν από το βασίλειο του φωτός και θα αναγνωρίζει πάντοτε ως αλήθεια αυτές τις σκέψεις, γιατί του διοχετεύεται ταυτόχρονα η ικανότητα να καταλάβει ως δώρο χάρης του Θεού, το θέλημα του Οποίου εκπληρώνει αυτός ο άνθρωπος. Και πάντοτε πορεύεται μέσα στην πλάνη ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό μέσω τρόπου ζωής χωρίς αγάπη που αντιτίθεται στο θεϊκό θέλημα. Δεν θα κατέχει ποτέ την αλήθεια, αφού δεν θα την αναγνωρίσει όταν του προσφερθεί ή θα την απορρίψει, επειδή η πλάνη του φαίνεται πιο αποδεκτή ώσπου ο ίδιος ν’αλλάξει τον τρόπο ζωής του, ώσπου να υποταχτεί στο θεϊκό θέλημα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4004                20 κ. 21-3-1947

Αιώνιο κύκλωμα. . .

Συνεχής ένωση. . .

Δύναμη. . .

Μέσα στα θεϊκά έργα της δημιουργίας πυκνώνει η δύναμη από τον Θεό και γίνεται μορφή. Ό,τι βλέπει το ανθρώπινο μάτι μαρτυρεί λοιπόν τόσο τη βούληση του Θεόυ για διαμόρφωση όσο και την παντοδυναμία Του, η οποία μπορεί να κατορθώνει ό,τι θέλει ο Θεός. Η παντοδυναμία και η βούληση όμως κυβερνώνται από τη σοφία και στέφονται από την αγάπη. Όπου ενεργούν αγάπη, σοφία και παντοδυναμία μπορούν να γίνουν μονάχα έργα ύψιστης τελειότητας, δηλαδή πρέπει να αναγνωρίσει κανείς μέσα τους νόημα και σκοπό, και επίσης ο προορισμός τους πρέπει και πάλι ν’ανταποκρίνεται στην αγάπη και στη σοφία του Θεού, πρέπει ο προορισμός τους να είναι η τελειοποίηση εκείνου που είναι ακόμα ατελές. . .

Η δύναμη που ρέει από τον Θεό αυξάνεται συνέχεια. Εισρέει στις ελάχιστες οντότητες που βρίσκονται ελεύθερες στο σύμπαν, τις παροτρύνει να ενωθούν, ώσπου να έχουν συγχωνευτεί αμέτρητες οντώδεις ουσίες, οδηγημένες από το θέλημα του Θεού, και να είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι ως νέο έργο της δημιουργίας. Ολόκληρο το οντώδες περιέχει μια βούληση, η οποία μεν δεν μπορεί να καθορίσει τον εαυτό της, αλλά η κατεύθυνσή της μπορεί να είναι προς ή και αντίθετη στον Θεό. Και ανάλογη είναι και η μορφή στην οποία έχει διαμορφωθεί το οντώδες από το θέλημα και τη δύναμη του Θεού. Αφού το θέλημα και η σοφία του Θεού έθεσε ως οριστικό στόχο στο οντώδες την τελειότητα, την κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την ένωση με τον Ίδιο τον Θεό.

Μέσω συνεχούς ένωσης με πνευματικό του ίδιου βαθμού ωριμότητας, εκμεταλλεύεται συνεχώς η ακτινοβολία δύναμης του Θεού, αφού αυτή είναι η παρότρυνση για τις οντότητες να αλληλοψαχτούν και να ενωθούν. Η δύναμη από τον Θεό είναι αγάπη, και η αγάπη αφυπνίζει πάντοτε τη λαχτάρα για ένωση, και για αυτό ολόκληρη η δημιουργία μπορεί και να ονομαστεί δύναμη αγάπης του Θεού που έχει γίνει μορφή. . .  Η πρωταρχική της ουσία είναι η αγάπη, όπως επίσης μαρτυρεί πάντα την αγάπη του Θεού σε εκείνον που συλλογίζεται με σοβαρότητα το νόημα και το σκοπό της δημιουργίας, και αφυπνίζει και πάλι την αγάπη μέσα στον άνθρωπο όταν αυτός έχει αναγνωρίσει τον Θεό ως την αιώνια αγάπη από τα έργα Του. . .

Η σκοπιμότητα της δημιουργίας μπορεί ωστόσο να αναγνωριστεί από τον άνθρωπο μόνο όταν αυτός έχει πετύχει ένα συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας, και μάλιστα τότε που η θεϊκή δύναμη αγάπης μπορεί να εισρεύσει μέσα σε εκείνον, η οποία τότε αφυπνίζει στη ζωή και πάλι το πνευματικό μέσα του, έτσι ώστε αυτό προσπαθεί επίσης να δημιουργήσει την ένωση με πνευματικό του ίδιου βαθμού ωριμότητας. Αυτή η ένωση όμως δεν γίνεται πια με επίγεια δημιουργήματα, αλλά τότε το πνευματικό μέσα στον άνθρωπο σηκώνεται για να μπει σε καθαρά πνευματικές σφαίρες και συνάπτει επαφή με τους κατοίκους εκείνων των σφαίρων.

Πρόκειται δηλαδή κατά κάποιον τρόπο για κύκλωμα. . .  η δύναμη που προέρχεται από τον Θεό ρέει μέσα στο σύμπαν, ζωντανεύει αμέτρητες οντότητες, τις παροτρύνει να ενωθούν και με αυτό τον τρόπο πυκνώνει για να γίνει μορφή, σκληρή ή εύκολα διαλυόμενη ύλη ανάλογα με την αντίσταση στον Θεό, ώσπου μέσω συνεχούς ένωσης έχει δημιουργηθεί η ψυχή του ανθρώπου, η οποία τότε, και πάλι μέσω παροχής δύναμης και ανάλογα με τη προθυμία να τη δεχτεί, διαμορφώνει τον εαυτό της έτσι ώστε πνευματικά όντα από το φωτεινό βασίλειο, από μην υλική δημιουργία, ενώνονται μαζί της και την τραβούν στις σφαίρες φωτός, ώστε μέσω αυξημένης προσπάθειας μπορεί και να βρει την ένωση με τον Θεό, πάνω στη γη ή στο πνευματικό βασίλειο. . .  έτσι ώστε η δύναμη που προήθρε από Εκείνον θα έχει και πάλι γυρίσει πίσω σ’Εκείνον, αυξημένη μέσα στον εαυτό της, επειδή μια δύναμη που ενεργεί συνέχεια, δημιουργεί μόνιμα νέα δύναμη.

Αυτό το κύκλωμα γίνεται σύμφωνα με το θεϊκό βασικό νόμο, επαναειλημμένο ξανά και ξανά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, και είναι για αυτό μια αιώνια δημιουργική διαδικασία. Αενάως θα εκπηγάζουν νέες μορφές από τη δημιουργική βούληση του Θεού, αφού η αγάπη, η σοφία και η δύναμή Του δεν τελειώνει ποτέ, αφού η αγάπη Του προσπαθεί πάντα να δίνει ευτυχία, η σοφία Του ξέρει τους σωστούς τρόπους για να τοποθετήσει το ακόμα ατελές πνευματικό στην κατάσταση που σημαίνει μακαριότητα, και αφού η δύναμή Του πρέπει να εξελιχτεί, επειδή δύναμη είναι ζωή και ο Θεός ως η Ίδια η αιώνια Αγάπη πρέπει να είναι αδιάκοπα δραστήριος και επομένως εκδηλώνεται μέσα στα έργα Του.

Το πώς γίνεται η διαδικασία της ανοδικής ανάπτυξης είναι κατανοητό μονάχα στον άνθρωπο το πνεύμα του οποίου έχει αφυπνιστεί, ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει την ένωση του πνευματικού σπινθήρα που κοιμάται στο εσωτερικό του με το Πνεύμα του προαιώνιου Πατέρα ή που κάνει μόνιμη προσπάθεια να τη δηιμουργήσει, ο οποίος επιδιώκει συνειδητά τον Θεό και με αυτό τον τρόπο ωριμάζει και σχετικά με τις γνώσεις του. Σ’εκείνον έχει γίνει κατανοητή από τα έργα Του η ενέργεια και η δημιουργία του Θεού, αφού σ’εκείνον μιλά ο Θεός μέσω της δημιουργίας, εφόσον εκείνος δεν μπορεί να διδακτεί απευθείας από την φνωή του πνεύματος.

Και τότε η ψυχή του ανθρώπου θα έχει επίσης ξεφύγει από τη φυλακισμένη κατάστασή της. Τότε μπορεί μάλιστα να παραμείνει ακόμα στη γη καθ’όσον είναι συνδεμένη με το κορμί, μπορεί ωστόσο να σηκώνεται σε πνευματικές σφαίρες ανά πάσα στιγμή, αφού αν έχει αναγνωρίσει τον Θεό, Τον επιδιώκει συνειδητά, και η παραμονή της στη γη δεν θα έχει πια μεγάλη διάρκεια. . .  Το πνευματικό μέσα του γυρίζει στην προαιώνια Αρχή του, ενώνεται με το φωτεινό πνευματικό, ενώνεται με τον Θεό και θα είναι απερίγραπτα μακάριο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4005                21-3-1947

Η κατάσταση του παιδιού του Θεού. . .

Υπέρμετρη δυστυχία. . .

Μακάριος θάνατος. . .

Η οριστική λύτρωση ενός ανθρώπου στη γη κάνει την αποβίωση εκείνου μια κατάσταση ύψιστης μακαριότητας, αφού η ψυχή του εγκαταλείπει το κορμί χωρίς τον παραμικρό πόνο και αγώνα και υψώνεται στο πνευματικό βασίλειο, όπου την υποδέχονται αμέτρητα φωτεινά όντα και την οδηγούν στην πραγματική της πατρίδα. Αυτή η οριστική λύτρωση όμως είναι το αποτέλεσμα ανιδιοτελούς ενέργειας αγάπης στη γη, μέσω της οποίας η ψυχή έχει καθαριστεί εντελώς και μπορεί τότε να παραλαμβάνει συνέχεια φως και δύναμη, κάτι που εξασφαλίζει την πνευματική της άνοδο.

Σπάνια όμως ένας άνθρωπος είναι πλημμυρισμένος από αγάπη σε τέτοιο βαθμό ώστε μπορεί να θεωρηθεί υποψήφιος για την κατάσταση του παιδιού του Θεού. Αφού για να γίνει κανείς παιδί του Θεού με όλα τα δικαιώματα ενός παιδιού ως ορθού Του κληρονόμου, πρέπει να χτυπηθούν από πολλά δεινά οι άνθρωποι που κάνουν προσπάθεια, αλλά δεν σκέφτοναι με αρκετή σοβαρότητα τις ψυχές τους. Τα δεινά πρέπει να συμβάλουν στο πλήρες καθάρισμα της ψυχής, αν η ψυχή θέλει να πετύχει το ύψιστο στόχο. Τότε ο Θεός τη βοηθά μέσω υπέρμετρης δυστυχίας για να μπορέσει ήδη στη γη να αποβάλει (. . .) [εδώ παραλείπω ένα μέρος της πρότασης, γιατί το γερμανικό πρωτότυπο είναι ασαφές· σημείωση της μεταφράστριας] εάν μονάχα έχει εγκαταλείψει κάθε αντίσταση στον Θεό και έχει μετατραπεί σε αγάπη. Δεν πρέπει κανείς ποτέ να καταδικάσει τη δυστυχία, αφού αυτή μπορεί κάθε στιγμή να διορθωθεί, επειδή μειώνεται στο ίδιο βαθμό που ο άνθρωπος ωθεί σε ύψιστη άνθηση την αγάπη στο εσωτερικό του.

Η δυστυχία ή η αγάπη λυτρώνουν πάντα, η αγάπη και η δυστυχία μαζί ωστόσο τοποθετούν την ψυχή σε τέτοια κατάσταση ώστε θα εγκαταλείψει τον επίγειο κόσμο γεμάτη φως και θα μπορέσει ν’αποδεχτεί την κληρονομιά του Πατέρα στον ουρανό. Για αυτό εσείς οι άνθρωποι στη γη δεν πρέπει να μουρμουρίσετε και να παραπονεθείτε όταν η αγάπη του Πατέρα σάς αναθέτει μεγάλη δυστυχία, όταν σας δίνει να κουβαλήσετε ένα σταυρό που σας πιέζει πολύ και σας φαίνεται πάρα πολύ βαρύς. Θέλει με αυτό τον τρόπο να σας βοηθήσει να πετύχετε έναν υψηλότερο στόχο. Αφού μονάχα μετά το θάνατο του κορμιού θα καταλάβετε την ευλογία της δυστυχίας και θα είστε ευγνώμονες στον Θεό για αυτό το μέσο που εφάρμοσε σε σας και το οποίο η αγάπη και η σοφία Του κατάλαβε ως σίγουρη επιτυχία για την ψυχή σας. Αφού το τι σημαίνει να μπορέσει κανείς να μπει στο επέκεινα ως παιδί του Θεού δεν μπορείτε να κρίνετε στη γη. . .

Πρόκειται για τον πιο έντονο σύνδεσμο με τον Θεό, για την παραλαβή του φωτός και της δύναμης από την Πηγή, πρόκειται για κατάσταση ύψιστης μακαριότητας, για μια κατάσταση της δημιουργίας και της δραστηριότητας με ελεύθερη κρίση, γιατί το θεϊκό θέλημα κατοικεί και μέσα στα παιδιά του Θεού και μπορούν αυτά μόνιμα να ενεργούν απεριόριστα μαζί με τον Θεό και ανάλογα με το θέλημά Του, και είναι ανείπωτα μακάρια μέσα στην αφθονία φωτός και δύναμης, και χρησιμοποιούν τότε αυτήν όπως τους εμπνεύσει η αγάπη τους για το αλύτρωτο πνευματικό. . .  Θα μπορέσουν να μοιρζσουν και να παραλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, και θα απολαμβάνουν την ευδαιμονία του να είναι κοντά στον Θεό και θα είναι για πάντα μακάρια. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4006                22 κ. 23-3-1947

Όρια των γνώσεων. . .

Υπέρβαση εκείνων. . .

Πνευματικοί τομείς είναι κλειστοί στους ανθρώπους όσον καιρό δεν ζουν τη ζωή τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αφού έχει τεθεί ένα όριο της γνώσης όπου ο φυσιλογικός νους λειτουργεί μόνος του χωρίς εσωτερική κίνηση, η οποία, προέρχοντας από την καρδιά, θα έπρεπε πρώτα να ζωντανέψει το νου. Μπορεί ωστόσο να αποκτηστούν οι πνευματικές γνώσεις, μπορούν να ξεπεραστούν τα όρια μέσω ενός τρόπου όπου ο νους του ανθρώπου δεν χρειάζεται να είναι δραστήριος. Και ο άνθρωπος θα λάβει διανοητικά αγαθά που δεν μπορούν καθόλου να θεωρηθούν ασήμαντα, αφού αφορούν γνώσεις που δεν μπορούν να αποδειχτούν μεν, που ωστόσο μαρτυρούν την πιο βαθιά σοφία και μπορούν επίσης να αιτιολογηθούν.

Αφορούν πνευματικούς τομείς, οι οποίοι δεν μπορούν να εξερευνηθούν με το νου, επειδή βρίσκονται εκτός ανθρώπινων γνώσεων, και πρέπει για αυτό να μεταδοθούν στους ανθρώπους από το πνευματικό βασίλειο. Μπορεί αυτό να γίνει μονάχα μέσω μετάδοση σκέψεων, οι οποίες όμως αγγίζουν πρώτα την καρδιά πριν μπορούν να επεξεργαστούν από το νου. Η καρδιά ωστόσο είναι ικανή και πρόθυμη να παραλάβει σκέψεις μονάχα τότε που έχει διαμορφωθεί σε αγάπη· στην αντίθετη περίπτωση δεν είναι σταθμός αποδοχής για τις πνευματικές εκπομπές, και επομένως μια μετάδοση από το πνευματικό βασίλειο δεν μπορεί να γίνει. Οι πνευματικές γνώσεις όμως είναι τόσο εκτενείς ώστε ο άνθρωπος που έχει πρόθυμη καρδιά θα μπορούσε να διδάσκεται μόνιμα χωρίς να εξαντληθεί η πηγή, και θα μπορούσε να παραλάβει σοφία απεριόριστα.

Αλλά μετά πρέπει να είναι δραστήριος και ο νους του, αν θέλει ο άνθρωπος να κρατήσει τα πνευματικά αγαθά που παρέλαβε και να γίνουν αυτά κατά κάποιον τρόπο πνευματική του ιδιοκτησία. Και μόνο τότε θα τον κάνουν ευτυχισμένο, αφού όσο ο άνθρωπος μένει στη γη πρέπει και το κορμί του και μαζί του και τα όργνα να εκτελέσουν τις δραστηριότητες που είναι καθήκον τους, και επομένως πρέπει ο νους να πιάσει και να επεξεργαστεί ό,τι παραλαμβάνει η καρδια από το πνευματικό βασίλειο, και θα χρειαστεί να επεξεργαστει ευρείς γνώσεις και θα μπορέσει επίσης να τις μεταδώσει. Όποιος όμως χρησιμοποιεί μονάχα το νου, όποιου η καρδιά του κλείνεται στα πνευματικά ρεύματα, θα παραλάβει τις εντυπώσεις μονάχα από το επίγειο βασίλειο και δεν θα διαθέσει γνώσεις που αφορούν πνευματικούς τομείς.

Οι γνώσεις του θα είναι λίγες, παρόλο που θα αναγνωριστούν από τους συνανθρώπους, αφού θα εξαφανιστούν εντελώς όταν έχει έρθει η ώρα του σωματικού τέλους· ενώ πνευματικές γνώσεις είναι άφθαρτες και τις παίρναι ο άνθρωπος μαζί του στο πνευματικό βασίλειο και σημαίνουν για την ψυχή έναν πλούτο με τον οποίο μπορεί τότε να δουλέψει στον άλλο κόσμο προς τη δική της ευτυχία. Αφού θα έπρεπε τότε να μοιράσει γνώσεις και μπορεί να το κάνει μονάχα αν κατέχει τέτοιες. Φτωχή και ανήξερη ωστόσο θα σταθεί μέσα στον άλλο κόσμο η ψυχή εκείνου που στη γη, χωρίς την παραμικρή αγάπη, δραστηριοποιήθηκε μόνο το νου του και ήθελε μονάχα με αυτόν να διεισδύσει μέσα στις πνευματικές γνώσεις. Αφού σ’εκείνον έχουν τεθεί όρια τα οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει πριν να μην έχει μετατραπεί σε αγάπη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4008                26-3-1947

Η κατάσταση του παιδιού του Θεού. . .

Ο Ιησούς Χριστός κατάφερε την ενοποίηση με τον Θεό. . .

Ο πνευματικός στόχος του ανθρώπου θα έπρεπε να είναι η επίτευξη της κατάστασης του παιδιού του Θεού. Αφού για αυτό του έχει δοθεί η δυνατότητα να εξελιχτεί σε πιο λαμπερό φωτεινό όν κατά τη διάρκεια της επίγειας του ζωής και να εγκαταλείψει τη γη πλήρως ενωμένος με τον Θεό. Πρόκειται σε αυτό για την ενοποίηση με τον Θεό, την οποία κατάφερε και ο Ιησούς Χριστός στη γη και την οποία μπορούν να πετύχουν όλοι οι άνθρωποι αν την επιδιώκουν με πλήρη σοβαρότητα. Δεν ξεπερνά τη δύναμη ενός ανθρώπου, απαιτεί μονάχα τη δυνατή θέληση να ζήσει όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός στη γη, με ανιδιοτελή αγάπη για τον πλησίον.

Την ανιδιοτελή αγάπη για τον πλησίον κήρυξε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους, και αυτή είναι και θα μείνει ο πυρήνας της χριστιανικής διδασκαλίας, είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, το οποίο οι μαθητές Του θα έπρεπε να διαδώσουν στον κόσμο. Το αποτέλεσμα μιας χριστιανικής ζωής με αγάπη όμως είναι κάτι ασύγκριτα καταπληκτικό. . .  ο άνθρωπος έχει γίνει παιδί του Θεού, κληρονόμος Του, και αποδέχεται όλα τα δικαιώματα του Πατέρα. . .  μπορεί να είναι δραστήριος όπως και Αυτός με δημιουργικό και διαμορφωτικό τρόπο και μπορεί με ύψιστη μακαριότητα να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, η οποία τον γεμίζει μέσω του έντονου συνδέσμου με τον Θεό. Υπάρχουν μάλιστα αμέτρητοι βαθμοί μακαριότητας, φωτός και δύναμης. Ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας οι ψυχές βρίσκονται σε μακάρια κατάσταση, αν μονάχα είναι δέκτες του φωτός και της δύναμης, δηλαδή αν μπόρεσαν να μπει στο φωτεινό βασίλειο.

Ωστόσο, ακόμα ατελείωτα πιο μακάριο είναι ένα παιδί του Θεού, αφού έχει πετύχει το βαθμό της τελειότητας που επιτρέπει τον πιο έντονο σύνδεσμο με τον Θεό. Δεν αισθάνεται πια χωρισμένο από Εκείνον, αισθάνεται ένα μαζί Του και ωστόσο έχει την επίγνωση της ειδικής του ύπαρξης, κατέχει ακόμα την ελεύθερη θέλησή του, η οποία όμως έχει εναρμονιστεί πλήρως με το θέλημα του Θεού. Πρόκειται για μακάρια κατάσταση συντροφιάς, μόνιμη λαχτάρα για την αγάπη του Θεού και ταυτόχρονα μόνιμη χορήγηση αυτής της αγάπης. Πρόκειται για την πιο μακάρια αρμονία, για ασταμάτητη δραστηριότητα που κάνει το πλάσμα πανευτυχές και για μόνιμη επδίωξη ανόδου στα ύψη, αφού η τελειότητα δεν έχει περιορισμό, και η αδιάκοπη επιδίωξη είναι επίσης μέρος της μακαριότητας, επειδή δεν είναι ποτέ μάταιη.

Και αυτό τον πιο υψηλό βαθμό μακαριότητας μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος ήδη στη γη, αν έχει τη σοβαρή θέληση. Αλλά μόνο λίγοι τον επιδιώκουν, μόνο λίγοι σηκώνουν αφοσιωμένα τη μοίρα που τους έχει ανατεθεί για να μπορέσουν να ωριμάσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αφού παρά την έντονη δραστηριότητα αγάπης πρέπει η ψυχή να καθαριστεί μέσω δυστυχίας, αν θέλει να μπορέσει να υποδεχτεί το φως σε αφθονία. . .  Πρέπει να αγωνιστεί στη γη και να βαστήξει πολλές στερήσεις, πρέπει να πορευτεί το δρόμο τον οποίο πορεύτηκε ο Ιησούς στη γη, να αγαπήσει και να υποφέρει, πρέπει να κουβαλήσει το σταυρό μέχρι το τέλος. . .  Τότε η ψυχή θα συγχωνευτεί με τον Θεό, θα ενοποιηθεί μαζί Του, θα είναι και θα μείνει παιδί Του μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. . .

 

                                                                                                                                              Αμήν

4009                27-3-1947

Ο Θεός είναι επιεικής αλλά δίκαιος δικαστής. . .

Πλήρωμα ήδη στη γη. . .

[Εκτός από τον τίτλο, αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα. Βλ. http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation_BerthaDudde_package.zip „Η γέννηση της νέας Γης“, σελ. 345 – 346. Σημείωση της μεταφράστριας. ] 

Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαθιστά την ισορροπία και την τάξη όποτε γίνεται μια αδικία, γι’αυτό το λόγο άνθρωποι που θέλουν το κακό των άλλων συχνά τιμωρούνται με το ίδιο κακό κι έτσι πρέπει να πληρώσουν όσο βρίσκονται ακόμη στη Γη για τις αμαρτίες που τους βαραίνουν. Στην πραγματικότητα εντούτοις αποτελεί πάλι χάρη το γεγοντός ότι τους δίνεται ήδη στη Γη η δυνατότητα να ξεπληρώσουν το κακό που έχουν κάνει. Έτσι δεν πρέπει να κουβαλήσουν όλο το βάρος της ενοχής τους στον άλλο κόσμο, όπου θα είναι πολύ δύσκολο να απαλλαγούν από αυτή. Όσο είναι στη Γη, η τιμωρία που υφίστανται μπορεί να τους κάνει να αναγνωρίσουν την αδικία τους και ίσως να μετανιώσουν, οπότε θα είναι και πιο ελαφριά η τιμωρία. Αντίθετα στον άλλο κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο να την αναγνωρίσουν κι υπάρχει η πιθανότητα τα βασανιστήρια που περνούν να τους κάνουν ακόμη πιο αμετανόητους.

Ωστόσο δεν συμβαίνει πάντοτε να αναγνωρίζει κάποιος την αδικία του και να μετανοεί, αφού σε μερικές περιπτώσεις κοιτάζει ακόμα πιο πολύ να βλάψει τους συνανθρώπους του, μολονότι έχει γευθεί και ο ίδιος τους καρπούς της κακής βούλησης. Στην προκειμένη περίπτωση αυτός που έχει γίνει τόσο σκληρός παίρνει την ενοχή του μαζί του στο υπερκόσμιο βασίλειο. Πρέπει να αναφερθεί εξ αρχής αυτό το δεδομένο για να μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί αμέτρητοι άνθρωποι στην έσχατη εποχή πρέπει να υποφέρουν τόσο πολύ και γιατί πολλές φορές δεν τους βοηθάει κανένας την ώρα της μεγαλύτερης ανάγκης τους. Η απάντηση είναι ότι και οι ίδιοι υπήρξαν απαθείς απέναντι στη δυστυχία των συνανθρώπων τους σε εποχές όπου είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν εάν το ήθελαν πραγματικά.

Εάν λοιπόν τότε αναλογισθούν τις διάφορες αμαρτίες όπως και αυτά που παρέλειψαν να κάνουν για τους άλλους, υποβάλλοντας σε μια αυστηρή κριτική τον εαυτό τους, ή κάνοντας την αυτοανάλησή τους μετανοήσουν για την αδικία τους, τότε κι η τιμωρία τους θα είναι υποφερτή. Έτσι μπορεί η ενοχή τους να μειωθεί ήδη πάνω στη Γη, οπότε κι αυτή η περίοδος των παθών αποβαίνει σε ευλογία γι’αυτούς αφού θα τους έχει αποφέρει το έλεος του Θεού. Γιατί τότε μπορεί να βάλουν τον εαυτό τους στο σκαμνί, να παραδεχθούν απέναντι στον Θεό την αδικία που έχουν κάνει και να ζητήσουν τη συγχώρεσή Του. Σίγουρα τότε το μέγεθος της ενοχής τους θα μικρύνει, διότι ο Θεός είναι ένας επιεικής κριτής κι όπου βλέπει ότι κάποιος μετανοεί, δίνει άφεση και τον συγχωρεί. Χωρίς όμως να παραδεχθεί κανείς την ενοχή του δεν μπορεί ούτε να βρει συγχώρεση, γιατί ο Θεός είναι βέβαια επιεικής, αλλά είναι και δίκαιος κριτής. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4012                31-3-1947

Ομολογία του Χριστού. . .

Ζωντανός Χριστιανισμός. . .

Όποιος συγκαταλέγεται μεταξύ της εκκλησίας του Χριστού πρέπει επίσης να Τον ομολογήσει μπροστά στον κόσμο στην περίπτωση που ο κόσμος του το ζητήσει. Δεν πρέπει να απαρνηθεί τον Χριστό, πρέπει να υποστηρίξει Εκείνον και τη διδασκαλία Του, και πρέπει ο ίδιος να ζήσει ανάλογα με τη διδασκαλία Του. Πρέπει να πιστέψει στο λυτρωτικό έργο και μέσω ζωής ανιδιτελούς αγάπης να αποδείξει ότι ανήκει σ’Εκείνον. Και μονάχα τότε μπορεί να ονομαστεί ορθό χριστιανό, μονάχα τότε στέκεται μέσα στον ζωντανό Χριστιανισμό, ο οποίος δεν αποτελείται από το ν’ανήκει κανείς σε μια χριστιανική εκκλησία, αλλά από το να ακολουθήσει κανείς πραγματικά τη διδασκαλία του Χριστού. Και ο κόσμος θα φερθεί πολύ εχθρικά απέναντι στους σωστούς οπαδούς της εκκλησίας Του· αυτοί θα διωχθούν και θα εξαναγκαστούν υπό απειλή ν’αποστατήσουν από την εκκλησία του Χριστού.

Και τότε θα πρέπει ν’αντέξουν απέναντι στον κόσμο, τότε θα πρέπει να Τον ομολογήσουν ανοιχτά, ακόμα και αν πρέπει να φοβηθούν να χάσουν τη σωματική τους ζώη. Ένας θάνατος για τον Ιησού Χριστό θα αφυπνίσει την ψυχή στην αιώνια ζωή. Όποιος ωστόσο κάνει παραχωρήσεις στον κόσμο, όποιος δεν έχει το κουράγιο να του αντισταθεί, εκείνος φροντίζει μάλιστα την επίγεια του ζωή, αλλά πουλά την ψυχή του, και αυτό που του προσφέρει ο κόσμος είναι άχρηστο για την αιωνιότητα. Και για αυτό η επιλογή θα έπρεπε να είναι έυκολη για τον άνθρωπο, αντιμέτωπος με το κοντινό τέλος, το οποίο θα επιφέρει την καταστροφή ολόκληρης της ύλης. Και τότε θα παραδώσει τα πάντα ο άνθρωπος που ζει μέσα στον και για τον Ιησού Χριστό. . .

Καμία απειλή του κόσμου δεν θα τον τρομάξει ή θα τον παρακινήσει να πάρει λάθος απόφαση μπροστά στον Θεό. Θα είναι γενναίος και θαρραλέος απέναντι σε όλες τις κατηγορίες του κόσμου, και τότε και η υπόσχεση του Ιησού θα εκπληρωθεί: „Όποιος Με ομολογεί μπροστά στον κόσμο, εκείνον θέλω και Εγώ να ομολογήσω μπροστά στον Πατέρα Μου. . .“ Τη συμπάθεια της αιώνιας Αγάπης θα αποκτήσει ο άνθρωπος σύμφωνα με την υπόσχεσή Του. Τότε ο Ίδιος θα έρθει κοντά στους ανθρώπους και θα τους φέρει το Ευαγγέλιο, θα κατοικήσει μέσα στις καρδιές των δικών Του, και αυτοί θα μπορέσουν να παραλάβουν την ύψιστη αμοιβή. . .  Ο Θεός ο Ίδιος θα είναι μέσα στον άνθρωπο και θα του παρέχει τις πιο πλούσιες γνώσεις, θα είναι μαζί του μέσα στο λόγο μέχρι το τέλος. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4013                1-4-1947

Η θέληση του οντώδους στην αναγκαστική κατάσταση. . .

Στην κατάσταση της ατέλειας πριν την ενσάρκωση ως άνθρωπος το οντώδες έχει επίσης μια θέληση, μόνο που αυτή είναι ανελεύθερη, που κατά κάποιον τρόπο στρέφεται μακριά Μου και προς τον αντίπαλό Μου. Ωσόσο το οντώδες δεν μπορεί να πλησιάσει τον αντίπαλο, αλλά τραβάται από Μένα προς τα πάνω κοντά Μου, δηλαδή πρέπει αναγκαστικά να υποταχτεί στην προαιώνια Μου τάξη, και με αυτό τον τρόπο η απόσταση από Μένα μειώνεται. Μπορεί ωστόσο το οντώδες να είναι και εντελώς άβουλο, δηλαδή να μην επιδιώξει ούτε Εμένα ούτε τον αντίπαλό Μου. Σε αυτή την περίπτωση είναι χωρίς αντίσταση σε Μένα, και αυτή η κατάσταση αρκεί για να του θέσω πιο εύκολες συνθήκες εξέλιξης.

Η παραίτησή του από την αντίσταση λοιπόν σημαίνει ότι προς το παρόν ο αντίπαλός Μου έχει  εξουδετερωθεί, ότι το όν δεν προσπαθεί πια να τον πλησιάσει, άρα η θέλησή του δεν επιδιώκει πια αυτή την κατεύθυνση. Τότε δεν Μου προβάλλει πια αντίσταση και μπορεί να αγγιχτεί από τη δύναμή Μου, η οποία έχει το αποτέλεσμα να παρακινηθεί τότε η θέληση του όντος να συνδεθεί με τη δύναμη. Το ίδιο το όν όμως δεν έχει επίγνωση της θέλησής του, αφού παραμένει μέσα στην πιο βαθιά άγνοια, δηλαδή αφού μια κατάσταση της πνευματικής τύφλωσης και του σκοταδιού το περιτυλίγει, ώσπου η ανάπτυξή του θα έχει προχωρήσει και το ον θα συνειδητοποιήσει σιγά σιγά τη θέλησή του.

Αλλά και τότε δεν είναι ικανό να χρησιμοποιήσει πραγματικά τη βούλησή του. Αυτή καθορίζεται να είναι δραστήρια ακόμα από το δικό Μου θέλημα, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά το όν παρά να χρησιμοποιήσει ανάλογα με το νόμο της τάξης τη δύναμη που του παρέχω για το σκοπό της ανοδικής ανάπτυξης, ώσπου να φτάσει στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξής του στη γη, ώσπου να ενσαρκωθεί ως άνθρωπος και του γυρίσω την ελεύθερη βούληση, την οποία κάποτε κατείχε και όμως την έκανε κατάχρηση. Τότε έχει εγκαταλείψει την αντίσταση σε Μένα ως ένα συγκεκριμένο βαθμό, ακόμα και αν δεν έχει ακόμα τη σχετική επίγνωση.

Αλλιώς όμως δεν θα παραλάμβανε τη χάρη της ενσάρκωσης ως άνθρωπος, δεν θα το δεχόμουν για την τελευταία δοκιμασία ζωής στη γη, αν δεν είχε εγκαταλείψει την αντίσταση σε Μένα καθ’όσον δεν επιδιώκει πια να πλησιάσει τον αντίπαλο. Ενώ το τραβάω επάνω στα ύψη κατά τη διάρκεια της ατελείωτης πορείας μέσα από ολόκληρη τη δημιουργία με δεμένη τη θέλησή του, πρέπει τότε με ελεύθερη θέληση να συνεχίσει την πορεία προς τα ύψη, αλλιώς μπορεί πολύ εύκολα να πέσει πίσω στην προηγούμενη κατάσταση, όπου στρέφεται ξανά στον αντίπαλό Μου και όπου πιάνεται αμέσως από εκείνον και τραβιέται κάτω στα βάθη.

Ως άνθρωπος το ον δεν είναι τότε πια χωρίς ευθύνη, ενώ στην κατάσταση της δεμένης θέλησης έχει απαλλαχτεί από την ευθύνη. Μπορεί όμως στην τελευταία περίπτωση να επιμένει για αιωνιότητες στην αντίσταση σε Μένα, όταν χωρίς την παραμικρή δύναμη δεν επιθυμεί την παροχή δύναμης από Μένα. Αφού τότε το όν βρίσκεται συναισθηματικά σε κακότυχη κατάσταση, και κάθε παροχή δύναμης βελτιώνει αυτή την κατάσταση. Αν ωστόσο το ον αμύνεται ενάντια στην παροχή δύναμης με το να δεν θέλει να υποβληθεί σε καμία δραστηριότητα, αλλά παραμένει άπρακτο για αιωνιότητες, απορρίπτοντας τη δύναμη από Μένα, τότε παραμένει και στην αντίσταση σε Μένα και δεν μπορεί να βοηθηθεί ώσπου να μην προβάλει πια αντίσταση, αλλά να δεχτεί τη δύναμη που του εισρέει από Μένα και να γίνει δραστήριο, ακόμα και αν υπό το αναγκαστικό νόμο.

Αλλά κάθε δραστηριότητα είναι λυτρωτική και οδηγεί στα ύψη. Κάθε παροχή δύναμης είναι αγάπη για το ατελές, και κάθε αποδοχή της δύναμης σημαίνει παραίτηση από την αντίσταση σε Μένα και πρέπει να οδηγεί στη λύτρωση, παρόλο που στην αρχή δεν πρόκειται για δικό του κατόρθωμα του όντος, αλλά αυτό εκτελεί τη δραστηριότητα με συγκεκριμένο εξαναγκασμό. Ωστόσο δραστηριότητα σημαίνει ζωή, και ζωή σημαίνει παροχή της δύναμής Μου. Αν στο ον παρέχεται αυτή η δύναμη από Μένα με αυξημένο βαθμό, τότε η αντίστασή του έχει γίνει όλο και πιο μικρή, ώσπου υποτάσσεται εντελώς στο θέλημά Μου, δηλαδή θα έκανε την ίδια δραστηριότητα αν αυτή εξαρτιόταν από την ελεύθερη θέληση του όντος. Αλλά για τη δοκιμασία της θέλησής του το δέχομαι μονάχα στο στάδιο ως άνθρωπος, και τότε μπορεί συνειδητά να χρησιμοποιήσει τη θέληση. Και εφόσον τη χρησιμοποιεί προς τη σωστή κατεύθυνση, θα λυτρωθεί τελείως κατά τη διάρκεια της πορείας του στη γη. . .

 

                                                                                                                                              Αμήν

4014                2 κ. 3-4-1947

Οιωνοί της πλήρης διάλυσης. . .

Βούληση των ανθρώπων. . .

Το ότι ετοιμάζεται η διαδικασία μιας ολοκληρωτικής διάλυσης της γης είναι ολοφάνερο, αφού οι καταστροφές που έγιναν από ανθρώπινη βούληση είναι ήδη η αρχή. Είναι τα πρώτα σημάδια, αφού έργα καταστροφής τέτοιων διαστάσεων δεν έχει δει ο κόσμος ποτέ, και για αυτό θα έπρεπε να κάνουν τον καθένα να σκεφτεί. Το αποτέλεσμα είναι μια περίοδος επίγειων δεινών που αγγίζει σχεδόν κάθε άνθρωπο, έτσι ώστε και κάθε άνθρωπος μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα, το οποίο λέει ότι έχει έρθει ο καιρός στον οποίο έχει αναφερθεί με το λόγο και με τη γραφή από την αρχή της λυτρωτικής εποχής.

Όποιος κοιτάζει γύρω του βλέπει και τον πνευματικό ξεπεσμό της ανθρωπότητας, ο οποίος αμετάκλητα θα έχει ως αποτέλεσμα μια πλήρη διάλυση. Θα μπορούσε μάλιστα να αναβληθεί τέτοια από τη μεγάλη αγάπη και το μεγάλο έλεος του Θεού, αλλά η ανάγκη της  εποχής απαιτεί να διακοπεί η ανάπτυξη του πνευματικού, αλλιώς η αιώνια Θεότητα δεν θα αναγνωριζόταν, αλλά μάλλον θα εκτοπιζόταν εντελώς από τον τομέα της ανθρώπινης σκέψης. Και αυτό σημαίνει για το πνευματικό που είναι ήδη ενσαρκωμένο στο τελευταίο στάδιο μια τρομερή οπισθοδρόμηση, την οποία θέλει να σταματήσει ο Θεός και θα απελευθερώσει για αυτό κάθε πνευματικό που είναι φυλακισμένο μέσα στην ύλη, για ν’αποφασίσει αυτό εκ νέου υπέρ ή κατά του Θεού.

Το ότι ήδη πριν την ολοκληρωτική διάλυση απελευθερώνονται τόσα πολλά πνευματικά στοιχεία, ως έργο των ανθρώπων ή ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης βούλησης, είναι μάλλον σημάδι για την τελευταία μεγάλη διάλυση. Η ανθρώπινη βούληση είναι μεν έμμεσα η αφορμή, αφού είναι στραμμένη ενάντια στον Θεό, και για αυτό το λόγο θα δεθεί εκ νέου, και αυτό προϋποθέτει τη διάλυση κάθε έργου της δημιουργίας. Και ο Θεός εκδίδει την απόφασή Του σύμφωνα με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. . .  Θα τραβήξει κοντά Του όσους κουβαλούν το θέλημά Του στο εσωτερικό τους, όσους Του υποτάσσονται. Και θα φυλακίσει τους ανθρώπους που είναι εντελώς μακριά Του μέσα στα δημιουργήματα της νέας Γης. Τα βοηθήσει το ακόμα ανώριμο πνευματικό να εξελιχτεί ανοδικά, θα ελευθερώσει το πνευματικό που είναι δεμένο μέσα στη σκληρή ύλη και θα δώσει σε κάθε πνευματικό ον την αυξημένη δυνατότητα να εξελιχτεί στα ύψη.

Αυτή η διαδικασία θα σημάνει μια διακοπή της εξέληξης για ολόκληρο το πνευματικό στη γη και επίσης μια νέα άνοδος, γιατί τίποτα δεν καταδικάζεται για πάντα, αλλά κάθε ον έχει ξανά και ξανά τη δυνατότητα να πλησιάσει και πάλι τον Θεό εάν έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από Εκείνον. Ωστόσο μέσα σε μια εποχή του χαμηλότατου πνευματικού επιπέδου όπως θα είναι φανερό κατά την ερχόμενη περίοδο, είναι επειγόντως ανάγκη και πάρα πολύ ωφέλιμη μια ολοκληρωτική διάλυση των έργων της δημιουργίας. Μόνο που αυτή πρέπει να ξεκινήσει από τον Ίδιο τον Θεό και πρέπει να εκδηλωθεί το θέλημά Του για να αναγωνριστεί ο Θεός ως ο Δημιουργός μιας τέτοιας διάλυσης.

Οι καταστροφές κάθε ειδών που θα προηγηθούν δεν θα έχουν ως αφορμή το θεϊκό θέλημα, θα επιτραπούν ωστόσο από τον Θεό για να καταλάβουν οι άνθρωποι μόνοι τους την άδικη σκέψη και πράξη, για να είναι ελεύθεροι στη σκέψη και στη πράξη τους και να δραστηριοποιήσουν τη θέλησή τους προς κάποια κατεύθυνση. Το θέλημά Του θα ξεκινήσει τότε το καταστροφικό έργο, μετά να έχει δώσει ακόμα μια φορά φανερή αφορμή για να Τον αναγνωρίσουν οι άνθρωποι, μετά να έχει φανερωθεί στην ανθρωπότητα μέσω της φύσης. . .  Θα είναι ήδη αυτό ένα έργο καταστροφής ασυνήθιστης διάστασης, αυτό όμως θα ξεπεραστεί ακόμα από το τελευταίο ολοκληρωτικό διαλυτικό έργο, το οποίο θα ακολουθήσει λίγο μετά.

Αφού οι κάτοικοι της γης έχουν χάσει από δικό τους λάθος το δικαίωμα για μια μακρόχρονη, ειρηνική ζωή στη γη, γιατί δεν τη χρησιμοποιούν ανάλογα με το θέλημα του Θεού. Και επομένως θα γίνει μια αλλαγή των έργων που δημιούργησε Εκείνος, και όλο το πνευματικό θα ενσαρκωθεί ξανά σε νέα μορφή μετά τη διάλυση της παλιάς και τη δημιουργία μιας νέας Γης, ανάλογα με την κατάσταση της ωριμότητάς του. Αφού ο Θεός έχει ατελείωτη αγάπη, σοφία και παντοδυναμία. . .  και είναι θέλημά Του να κάνει μακάρια όλα τα πλάσματά του, και η σοφία Του βρίσκει τους σωστούς τρόπους. . .

 

                                                                                                                                              Αμήν

4015                4-4-1947

Η θεϊκή αποκάλυψη είναι η μέγιστη πηγή χάρης. . .

Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να περάσει απαρατήρητη μια θεϊκή αποκάλυψη, αφού τέτοια είναι ανεκτίμητη πηγή χάρης. Όπου εκδηλώνεται ο Ίδιος ο Θεός, έχει την πρόθεση να βοηθήσει τους ανθρώπους στην ανοδική τους ανάπτυξη και θέλει να τους οδηγήσει στο σωστό δρόμο, γιατί έχουν πάρει λάθος δρόμο. Και ο Θεός φανερώνεται μονάχα σε μια εποχή της πνευματική ανάγκης, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο να εκπέσουν από Εκείνον ή έχουν καταλήξει σε λανθασμένη σκέψη. Τότε προσπαθεί να τους διοχετεύσει την αλήθεια, και η αλήθεια μπορεί να διοχετεύεται στη γη μονάχα από τον Ίδιο.

Υπάρχει κάτι πιο καταπληκτικό από το ότι διδάσκεται κανείς άμεσα από τον Ίδιο τον Θεό; Υπάρχει κάτι πιο ωρέο από το ότι ταΐζεται κανείς από τον Ίδιο με μια τροφή της ψυχής που περιέχει μέσα της όλη τη δύναμη; Μπορεί να υπάρξει για κάτι τέτοιο αντικατάσταση που θα είχε κατά προσέγγιση το ίδιο αποτέλεσμα; Δεν είναι ο λόγος του Θεού το πιο πολύτιμο δώρο χάρης που μπορεί να παραλαμβάνει ένας άνθρωπος στη γη; Ο λόγος Του, η άμεση ακτινοβολία του Εαυτού Του είναι ακουστός σ’έναν άνθρωπο και μπορεί να διοχετευτεί στον συνάνθρωπο για να μπορέσει αυτός επίσης ν’απολαύσει την ευλογία αυτού του πολύτιμου δώρου χάρης.

Όταν ο Θεός ο Ίδιος μιλά στους ανθρώπους, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο και το κίνητρο να ακολουθήσουν το λόγο Του, θα έπρεπε να παρακινηθεί η θέληση να γίνει δραστήρια, όπως η θέληση του ανθρώπου θα έπρεπε γενικά να ωθηθεί στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αυτό θα είναι έτσι πάντα μονάχα τότε που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο λόγος έρχεται από πάνω, ότι είναι μια απευθείας μετάδοση της θεϊκής αλήθειας. Αφού μόνο η σχετική πίστη παροτρύνει τον άνθρωπο να ζήσει σύμφωνα με το λόγο. Και τέτοια πίστη μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος όταν εξετάζει στα σοβαρά και παρακαλεί τον Θεό να διαφωτίσει τη σκέψη του.

Τότε θα νιώσει μάλιστα μέσα στην καρδιά του το τι δώρο χάρης παραλαμβάνει. . .  Τότε η κατοχή του θεϊκού λόγου θα τον κάνει μακάριο, τότε δεν θα θέλει πια να είναι χωρίς και θα αφήσει να τον ταΐζει μόνιμα ο Θεός με το ψωμί του ουρανού, με την τροφή που εξασφαλίζει τη ζωή της ψυχής και είναι για αυτό τόσο πάρα πολύ πολύτιμη και ωρέα. Θα έπρεπε να τη διψάσετε, και τότε θα νιώσετε και τη δύναμη που σας εισρέει όταν την παραλαμβάνετε, και δεν θα θέλετε ποτέ πια να είστε χωρίς εκείνη την τροφή, επειδή τέτοιο πολύτιμο δώρο χάρης δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα στη γη. Η επιθυμία σας για εκείνο θα γίνει όλο και δυνατότερη και θα σας οδηγήσει επίσης αναπόφευκτα στον Θεό, αφού ο Θεός είναι η αλήθεια, και ο Θεός είναι ο προαιώνιος λόγος. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4016                Μεγάλη Παρασκευή, 4-4-1947

„ Χτυπάω την πόρτα σας και δεν Με υποδέχεστε. . .“

Όποιος δεν Με ακούει στερείται στον εαυτό του τη μεγαλύτερη χάρη, και θα το μετανιώσει κάποτε, όταν έχει καταλάβει τι σημαίνουν οι αποκαλύψεις Μου για τον άνθρωπο. Εγώ ο Ίδιος κατεβαίνω στη γη και πλησιάζω τα πλάσματά Μου, τα οποία δεν κάνουν την παραμικρή προσπάθεια να φτάσουν κοντά Μου. Τους μιλάω όπως μιλά ένας πατέρας στα παιδιά του. . .  Λόγια αγάπης. . .  και επιδιώκω να κερδίσω τις καρδιές τους και να κάνω μακάρια τα παιδιά Μου, διδάσκοντάς τα και μυώντας τα στην αιώνια αλήθεια. Τους προσφέρω πνευματικά πλούτη, έναν θησαυρό που είναι άφθαρτος και τον οποίο μπορείτε να παραλάβετε μονάχα από Μένα, για τον οποίο δεν υπάρχει αντικατάσταση, ούτε στη γη ούτε στον άλλο κόσμο, και ο οποίος εξασφαλίζει την αιώνια σας ζωή.

Παίρνω προληπτικά μέτρα για την αιωνιότητα, για να είναι αυτή μακάρια για σας, για να ζήσετε και να μην πέσετε θύμα του πνευματικού θανάτου. . .  Και για αυτό έρχομαι ο Ίδιος κοντά σας μέσα στο λόγο, γιατί θέλω να σας κάνω μακάρια όντα. . .  Και δεν Με υποδέχεστε. . .  Με αφήνετε να χτυπήσω την πόρτα σας μάταια, και δεν Μου ανοίγετε την πόρτα της καρδιάς σας, την οποία θα ήθελα να κατέχω γιατί σας αγαπώ. Και θα καταλάβετε κάποτε τι πολύτιμο δώρο χάρης αφήσατε απαρατήρητο και η μετάνοια θα είναι μεγάλη. . .  Ωστόσο δεν μπορώ να σας καθορίσω να δεχτείτε το λόγο Μου, αφού έχετε ελεύθερη θέληση και πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας για τον εαυτό σας, και πρέπει και το πιο πολύτιμο, το λόγο Μου, να σας προσφέρω με τον τρόπο να μην είστε αναγκασμένοι να το δεχτείτε.

Και για αυτό πρέπει να σας το μεταδώσω μ’έναν τρόπο ώστε μπορείτε μάλιστα να πιστέψετε την θεϊκή προέλευση, αλλά δεν μπορείτε να την αποδείξετε, αφού μια τέτοια απόδειξη θα ήταν εξαναγκασμός της πίστης, κάτι που δεν χρησιμοποιώ ποτέ για να μπορέσετε να πετύχετε τον βαθμό της τελειότητας. Αλλά σας διευκολύνω την πίστη σας στο ότι ο λόγος προέρχεται από Μένα, ο Οποίος είμαι ο Ίδιος ο προαιώνιος Λόγος. Αφού ο λόγος Μου διδάσκει μονάχα την αγάπη, και όποιος τον εξετάζει με σοβαρότητα θα καταλάβει μονάχα αγάπη μέσα του, και δεν θα έχει καμία αμφιβολία για τη θεϊκή προέλευση, αφού η αγάπη αποδεικνύει πάντα το θεΐο, επειδή η αγάπη και Εγώ είμαστε ένα. Όποιος ωστόσο απορρίπτει χωρίς να εξετάζει, δεν έχει επιθυμία για Μένα, για την αλήθεια, για την αγάπη, για χάρη και για την αιώνια ζωή.

Και θα ευθυνθεί ο ίδιος για το ότι δεν Με άκουσε. . .  και επίσης θα ετοιμαστεί μόνο λίγο για την αιωνιότητα. Θα ζήσει τη ζωή του αδιάφορα, χωρίς σκέψεις για το πώς θα διαμορφωθεί η ζωή του μετά το θάνατο του κορμιού του. Θα προσέξει μονάχα την επίγεια του ζωή και δεν θ’ακούσει τη φωνή Μου, διότι επιτρέπει να σκεπαστεί αυτή από τη φωνή του κόσμου. Και θα έρθει το τέλος, η μέρα όπου θα καταστραφούν τα πάντα και όπου θα σωθούν μονάχα εκείνοι που θα έχουν γίνει δικοί Μου, που δέχονται το λόγο Μου και ζουν ανάλογά του και που διαθέτουν επομένως έναν πλούσιο θησαυρό χάρης, ο οποίος θα τους κάνει μακάριους στο πνευματικό βασίλειο. . .  στην αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4017                6-4-1947

Τι είναι πίστη;. . .

Ο άνθρωπος θα έπρεπε να γίνει μακάριος μέσω της πίστης του. . .  Τι όμως είναι πίστη; Πότε μπορεί ο άνθρωπος να πει δίκαια ότι πιστεύει; Αν του προσφέρονται πνευματικές διδασκαλίες, δεν θα μπορέσει ποτέ να ζητήσει ή να δώσει για εκείνες καμία απόδειξη, αφού το πνευματικό βρίσκεται εκτός της δραστηριότητας του νου του και δεν μπορεί να αποδειχτεί ποτέ. Επομένως πρέπει ο άνθρωπος, εφόσον πιστεύει, να θεωρεί αλήθεια κάτι που δεν μπορεί να αποδειχτεί. Και ωστόσο απαιτείται από αυτόν, αν θέλει να γίνει μακάριος, περισσότερο απ’ό,τι μονάχα μια τυφλή πίστη, η οποία αποτελείται από το να μην αντιλέγει, δηλαδή να δέχεται δήθεν τα διανοητικά αγαθά που του προσφέρονται. . .

Απαιτείται από αυτόν να σχηματίσει στο εσωτερικό του μια εντελώς καταφατική αντίληψη για μια θρησκευτική διδασκαλία, να τη δεχτεί επειδή είναι εσωτερικά πεπεισμένος για αυτήν, ακόμα και χωρίς να έχει καμία απόδειξη. Τέτοια εσωτερική πεποίθηση θα είναι ωστόσο πάντα το αποτέλεσμα μιας διανοητικής δραστηριότητας, μιας εσωτερικής εξέτασης εκείνου που του ζητά κανείς να πιστέψει. Και αυτή την εξέταση πρέπει να την κάνει ο ίδιος από μόνος του, χωρίς εξωτερικό εξαναγκασμό. Πρέπει κατά κάποιον τρόπο μια διδασκαλία να τον απασχολήσει διανοητικά για πολλή ώρα, πρέπει αυτός να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά, ώσπου να έχει καταλήξει μόνος του σε μια άποψη την οποία μπορεί τότε και να υποστηρίξει με πεποίθηση όταν του ζητήσει κανείς να την εξηγήσει.

Πρέπει η θρησκευτική διδασκαλία να επεξεργαστεί διανοητικά πριν μπορέσει να γίνει πραγματικό διανοητικό αγαθό, αλλιώς πρέπει να γίνει λόγος για μια μόνο τυφλή πίστη, η οποία είναι εντελώς άχρηστη μπροστά στον Θεό. Το σε ποιό αποτέλεσμα φτάνει ο άνθρωπος μετά από σκέψης εξαρτάται από τη θέλησή του για την αλήθεια και από την επιθυμία του για τον Θεό, η οποία τον παρακινεί ασυνείδητα σε δραστηριότητα αγάπης. Έναν άνθρωπο που ψάχνει με σοβαρότητα την αλήθεια πράγματι δεν θα τον αφήσει ο Θεός μέσα στην πλάνη, αν εκείνος κάνει τον εαυτό του αντάξιο της αλήθειας μέσω του τρόπου ζωής του.

Ωστόσο αφού η πλάνη είναι διαδεδομένη στον κόσμο, αφού παντού ο πρίγκιπας του ψέματος προσπαθεί να διαδώσει το σκοτάδι και θέλει να σβήσει κάθε φως, είναι κατανοητό ότι η πλάνη έχει πάρει τη θέση της ανάμεσα στην ανθρωπότητα, αφού ο Θεός σέβεται την ελεύθερη θέληση του καθένα και επιπλέον ο αγιασμένος λόγος Του, ο οποίος εγγυείται την πιο αγνή αλήθεια, είναι εκτεθειμένος στην ελεύθερη θέληση των ανθρώπων. Συνεπώς πρέπει και να εναπόκειται στη θέληση του ανθρώπου να πιστέψει ή όχι, αν εξετάζει τις μεμονωμένες διδασκαλίες και παίρνει θέση απέναντί τους. . .  Για να μπορέσει όμως να το κάνει με πεποίθηση, πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσει, δηλαδή να ασχοληθεί διανοητικά μαζί τις, και αν η επιθυμία του είναι σοβαρή και αυτός εκπληρώνει τους όρους που βάζει ο Θεός για να μπορέσει ο άνθρωπος να μοιράσει πνευματικά αγαθά, η σκέψη εκείνου θα διαφωτιστεί και θα του είναι ξεκάθαρο αυτό για το οποίο η καρδιά του έχει καταφατική αντίληψη.

Και τότε μπορεί να πει με πεποίθηση και χωρίς απόδειξη: Πιστεύω. . .  Πώς αλλιώς θα μπορούσε κανείς να καταλάβει λανθασμένες διδασκαλίες ως τέτοιες, και πώς θα μπορούσε ο Θεός να ζητήσει το λόγο από τους ανθρώπους αν ήταν θέλημά Του να αποκλειστεί η διανοητική δραστηριότητα και να την αντικαθιστούσε η τυφλή πίστη χωρίς όρους; Τότε δεν θα ευθύνονταν οι άνθρωποι, αλλά μονάχα οι λίγοι που επιδιώκουν να διαδώσουν τέτοια διδασκαλία και θέλουν να κάνουν αδύνατη κάθε αντίσταση μέσω απαίτησης τυφλής πίστης. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι θέλημα του Θεού, αφού μέσω της διανοητικής δραστηριότητας μονάχα αρχίζει η δουλειά πάνω στην ψυχή, η οποία στην πρώτη περίπτωση παραμελείται τις περισσότερες φορές. 

Μονάχα μέσω της διανοητικής δραστηριότητας συνάπτει ο άνθρωπος επαφή με το πνευματικό βασίλειο, και τα φωτεινά όντα μπορούν τότε να μπουν σε δράση και ν’αρχίσουν την πραγματική τους δραστηριότητα να διδάσκουν τους ανθρώπους, κάτι που όμως είναι αδύνατον αν ο άνθρωπος πιστεύει τυφλά. Και αυτός θα φτάσει σίγουρα σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αν επιθυμεί με σοβαρότητα τις αληθινές γνώσεις, αν παίρνει στα σοβαρά τη στάση του απέναντι στον Θεό και την ψυχή του. Αφού ο Θεός δεν αφήνει μέσα στο σκοτάδι όσους ψάχνουν το φως, και το διανοητικό αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει πάντοτε τον άνθρωπο όταν το αποκόμισε μετά από πιστής προσευχής στον Θεό, ο Οποίος μονάχα μπορεί να τον ενημερώσει για το αν και πότε κινείται μέσα στη σωστή σκέψη.

Αν πιστεύετε σ’έναν Θεό της αγάπης, της σοφίας και της παντοδυναμίας, αυτό είναι εντελώς αρκετά για να κερδίσετε και μια πεπεισμένη πίστη σε διδασκαλίες που προήρθαν από τον Θεό, καθώς και για να καταλάβετε τι προστέθηκε από ανθρώπινη πλευρά και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Αφού ο Θεός ως η αιώνια Αλήθεια θα βοηθήσει πάντα τέτοιον άνθρωπο και θα τακτοποιήσει τη σκέψη του, θα του δώσει την ικανότητα προς κρίση αν αυτός είναι μόνο πρόθυμος ν’αναγνωρίσει το σωστό και να υποστηρίξει την αλήθεια, αυτό που κατάλαβε ως αλήθεια, απέναντι στους συνανθρώπους. . .  αφού ο Θεός θέλει να διαδοθεί η αλήθεια, επειδή μονάχα εκείνη οδηγεί τους ανθρώπους στα ύψη και τους κάνει μακάριους. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4018                6-4-1947

Σωστή σκέψη των υπηρετών του Θεού. . .

Ο Θέος ενώνει τους ανθρώπους για το σκοπό του δασκαλέματος. . .

Η σκέψη σας θα οδηγηθεί σωστά αν θέλετε να Με υπηρετήσετε και αν μένετε σε μόνιμη επαφή μαζί Μου μέσω της προσευχής σας και μέσω έμπρακτης αγάπης για τον πλησίον. Και έτσι δεν θα χρειαστείτε να φοβηθείτε η σκέψη, τα συναισθήματα και η θέλησή σας να κινηθούν σε διαφορετική απ’ό,τι την ευάρεστη σε Μένα κατεύθυνση, εφόσον η επιδίωξή σας είναι να αποκτήσετε την ευχαρίστησή Μου. Αφού τότε έχετε καλή θέληση και έχετε εγκαταλείψει κάθε αντίσταση σε Μένα, τότε είστε ήδη δικοί Μου μέσω της θέλησής σας. Και τους δικούς Μου θα προστατεύω πάντοτε από λανθασμένη σκέψη και δεν θα επιτρέπω να διαδώσουν πλάνη μέσω της ομιλίας τους ή μέσω σιωπής στην περίπτωση που είναι ανάγκη να μιλήσουν.

Χρησιμοποιώ τους υπηρέτες Μου στη γη για να επενεργήσω πάνω στους συνανθρώπους, για να τους παρουσιάσω με καθαρά ανθρώπινο τρόπο τα ελαττώματά τους, ή και να οδηγήσω τις σκέψεις τους έτσι ώστε από μόνοι τους μπαίνουν στο θέλημά Μου, κάνουν ενδοσκόπηση και δουλεύουν πάνω στον εαυτό τους για να πετύχουν υψηλότερη ωριμότητα της ψυχής τους. Και Μου είναι κάθε στιγμή δυνατόν να στείλω τους υπηρέτες Μου σε εκείνους που έχουν ανάγκη ψυχική βοήθεια, αλλά το κάνω πάντα μ’έναν τρόπο που δεν φαίνεται εξαιρετικός για να μην εξαναγκάσω την πίστη τους.

Και έτσι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν οποιεσδήποτε συζητήσεις, αυτές θα τους παρακινήσουν να συλλογιστούν και μπορούν να έχουν καλό αποτέλεσμα αν ο άνθρωπος παίρνει στα σοβαρά την ανοδική του ανάπτυξη. Και επομένως οι υπηρέτες Μου θα μιλήσουν και θα δράσουν μόνο σύμφωνα με το θέλημά Μου, και η σκέψη τους θα είναι τακτοποιημένη από το πνεύμα στο εσωτερικό τους, που είναι δικό Μου τμήμα, και συνεπώς ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να σκέφτεται και να μιλά όπως είναι κατάλληλο για τον συνάνθρωπο, ακόμα και αν αυτός θέλει να επιρρίψει στον εντεταλμένο Μου ανθρώπινες αδυναμίες και λανθασμένη σκέψη. Ξέρω ποιος έχει ανάγκη πνευματική βοήθεια και δεν ενώνω αυθαίρετα τους ανθρώπους, αλλά μονάχα για το σκοπό να αλληλοσυμπληρωθούν και να αλληλοδιδαχτούν.

Και ακόμα και αν φαινομενικά νικηθεί ο ένας στη διδακτική του δραστηριότητα, μπορεί να φανεί να μιλήσει από τον εαυτό του και να υποστηρίξει μόνο τη δική του γνώμη. . .  και ωστόσο βρίσκεται στην υπηρεσία Μου και εκτελεί μονάχα αυτό που του λέω να κάνει, αφού χρησιμοποιώ και τα πιο φυσιολογικά μέσα για να πετύχει ο άνθρωπος το στόχο του. . .  έναν όσο το δυνατόν πιο υψηλό βαθμό ωριμότητας της ψυχής του, όσον καιρό είναι στη γη. Αφού μιλάω μέσω του στόματος ανθρώπου σε όλους όσους έχουν ανάγκη το λόγο Μου, τον οποίο μπορώ να τους προσφέρω και με τον πιο ανθρώπινο τρόπο όταν απαιτείται να σεβαστώ την ελεύθερη θέληση και όμως να επιδράσω σε ανθρώπους στους οποίους λείπει ακόμα η σωστή κατανόηση. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4019                7-4-1947

Αντίσταση στον αντίπαλο του Θεού μέσω δυνατής θέλησης. . .

Μονάχα μια δυνατή θέληση είναι ικανή να επιβληθεί στην περίπτωση μιας αποστολής για τη βασιλεία του Θεού όπου υπάρχει αντίσταση από όλες τις πλευρές. Σε τέτοια περίπτωση ο αδύνατος άνθρωπος θα μετριαστεί στη δραστηριότητά του, ενώ τίποτα δεν σταματά μια δυνατή θέληση, η οποία επιδιώκει και πετύχει κατευθείαν το στόχο της. Την κάθε δραστηριότητα για τη βασιλεία του Θεού θα ακολουθήσει η επίθεση του αντιπάλου του Θεού, και η επιδίωξη εκείνου θα είναι πάντα να σταματήσει την ενέργεια για τον Θεό ή να την κάνει αδύνατη. Και έτσι ένας υπηρέτης του Θεού θα είναι πάντοτε αντιμέτωπος με εχθρούς ανάμεσα στους συνανθρώπους, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τον πείσουν για τη ματαιότητα της δουλειάς του για τη βασιλεία του Θεού, για να πνίξουν μέσα του την ορμή για έντονη δραστηριότητα.

Πρόκειται εδώ για τους ανθρώπους που επηρεάζονται πολύ από τον αντίπαλο του Θεού και εισακούν τις διανοητικές του εμπνεύσεις. Ο αντίπαλος του Θεού ωστόσο είναι εχθρός της αλήθειας, και για αυτό θα καταπολεμά πάντοτε την αλήθεια, θα φροντίζει να ενοχληθούν οι υπηρέτες του Θεού συνέχεια από τους συνανθρώπους, να παρουσιάσουν αυτοί την πνευματική δουλειά ως κάτι ασήμαντο και να σκορπίσουν αμφιβολίες μέσα στις καρδιές εκείνων των υποστηρικτών της θεϊκής διδασκαλίας. Θα είναι πάντοτε δραστήριος όπου υπάρχει η δυνατότητα να κερδιστούν ψυχές για τη βασιλεία του Θεού. Και μόνο όπου ο υπηρέτης του Θεού του αντιτάσσεται με δυνατή θέληση, όπου δεν επιτρέπει να τον σταματήουν εμπόδια κάθε είδους, εκεί θα σημειωθεί επιτυχία.

Τότε δεν θα μετριαστεί, και ο δεσμός του με τον Θεό ενισχύει και την προθυμία του για δραστηριότητα για Εείνον. Ο αντίπαλος του Θεού δουλεύει με δόλο και με βία, και όπου δεν μπορεί να επηρεάσει τον εντεταλμένο του Θεού μέσω αμφιβολιών, εκεί προσπαθεί να εμποδίσει τους ανθρώπους να δεχτούν το θεϊκό λόγο, προσπαθεί να τους οδηγήσει σε διαφορετική κατεύθυνση για να μην προσέξουν το πολύτιμο δώρο ή να το απορρίψουν. Συνεχώς όμως σκορπίζει ζιζάνια ανάμεσα στους θεϊκούς σπόρους, επιδιώκει να υπονομεύσει και να εκτοπίσει την αλήθεια μέσω λανθασμένων διδασκαλιών.

Και πάλι πρέπει ο υπηρέτης του Θεού να του προβάλει αντίσταση δυνάμει της θέλησής του, πρέπει να χρησιμοποιήσει τις πνευματικές του γνώσεις και ν’αναιρέσει κάθε αντίρρηση, αν του είναι δυνατόν. Δεν πρέπει να κουραστεί, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη του τη μεγάλη πνευματική ανάγκη, η οποία παρακίνησε τον Θεό να σπεύσει σε βοήθεια των ανθρώπων με φανερό τρόπο, και πρέπει τότε να Του είναι πιστός υπηρέτης που δουλεύει έντονα για τον Κύριό του, για ν’εκπληρώσει το θέλημά Του. Αφού η ανάγκη είναι μεγάλη, και ένας καλός εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου μπορεί να κάνει πολλή δουλειά, και θα βγει νικητής ενάντια στον εχθρό των ψυχών, αν μονάχα παρακαλεί τον Θεό για δυνατή θέληση και για βοήθεια στη δική του πνευματική ανάγκη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4021                10-4-1947

Η αναμφίβολη πίστη των υπηρετών του Θεού. . .

Προστατευτικός τοίχος – αλήθεια. . .

Εσείς που θα έπρεπε να φέρετε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους πρέπει να προσανατολιστείτε ακριβώς σύμφωνα με το λόγο Μου και να πιστέψετε άνευ όρων ότι σας μεταδίδω την πιο αγνή αλήθεια. Αφού όταν έχω ανάγκη υπηρέτες στη γη για τη μετάδοση του λόγου Μου, τον οποίο σας προσφέρω από ψηλά, διαλέγω ανθρώπους που αγαπούν την αλήθεια και για αυτό αποκρούουν τις κακές δυνάμεις μέσω της θέλησής τους για την αλήθεια, δηλαδή δεν υποκύπτουν στην επιρροή τους. Θέλω να σας εκπαιδεύσω για να γίνεστε δάσκαλοι για να μπορέσετε να εκτελέσετε την αποστολή σας και να διδάξετε την αλήθεια στους συνανθρώπους σας. Άρα πρέπει πρώτα να παραλάβετε την καθαρή αλήθεια από Μένα για να μπορέσετε να μεταδώσετε τέτοια.

Τι λοιπόν είναι πιο κατανοητό από το ότι προστατεύω μόνος Μου το λόγο Μου από εσφαλμένες μεταδοσεις, από το ότι περιβάλλω τους υπηρέτες Μου στη γη μ’έναν προστατευτικό τοίχο από καλά όντα που εμποδίζουν τις ανήξερες δυνάμεις να εισβάλουν στις σκέψεις του υπηρέτη Μου; Θα πρέπει να διαδοθεί η καθαρή αλήθεια, και για αυτό τη διοχετεύω από τα ύψη, από το βασίλειο του φωτός, στη γη, για να μπορέσει να προσφερθεί αυθεντική σ’εκείνους που την επιθυμούν. Και επομένως μπορείτε με πλήρη πίστη να δεχτείτε τις μεταδόσεις από τα ύψη ως την πιο καθαρή αλήθεια, αφού προέρχονται από Μένα, και είναι θέλημά Μου να μεταδοθούν και παραιτέρω, επειδή η εποχή πλησιάζει το τέλος.

Αφού θέλω να προειδοποιήσω τους ανθρώπους και να τους νουθετήσω για το επερχόμενο, θέλω να τους ανοίξω κάθε δυνατότητα να ετοιμαστούν, επειδή η καταστροφή θα έρθει ξαφνικά και απρόσμενα και για εκείνους που έχουν σχετική γνώση. Και για αυτό τους ανακοινώνω ότι θα πρέπει να βιώσουν πολλά δεινά και πίκρα. . .  Τους ανακοινώνω τον πνευματικό αγώνα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν λίγο πριν το τέλος, το πώς θα πρέπει να αντέξουν ως οι υπηρέτες Μου για να γίνουν μακάριοι. Και τους ανακοινώνω ότι πριν θα εκδηλωθώ φανερά για να κερδίσω ακόμα τους ανθρώπους που είναι αδύνατοι στην πίστη τους ή που είναι αναποφάσιστοι σχετικά με το ποια πλευρά να διαλέξουν όταν απαιτηθεί η απόφαση από εκείνους.   

Είναι αυτή η δήλωση η τελευταία προειδοποίηση πριν το τέλος, και αμέτρητοι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους, αλλά η σοφία και η αγάπη Μου πήραν την απόφαση από τους αιώνες των αιώνων, γιατί κατάλαβα το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ανθρωπότητα στο τέλος και γιατί ξέρω επίσης για την αποτελεσματικότητα των μέσων που εφαρμόζω. Και όμως δεν αφήνω τους ανθρώπους χωρίς προειδοποίηση και τους προετοιμάζω λοιπόν, με το να ανακοινώνω το ερχόμενο γεγονός, κάτι που έχω κάνει από την αρχή αυτής της λυτρωτικής περιόδου μέσω ενορατικών και προφητών. Και εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει να πιστέψετε τα λόγια Μου, ότι όλα θα γίνουν όπως σας τα ανακοίνωσα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η μέρα είναι πολύ κοντά και ότι θα φέρει μια αναστάτωση σ’ολόκληρη τη γη, αφού θα είναι πάρα πολύ τρομερή και θα έχει δύσκολα αποτελέσματα για τους ανθρώπους εκεί όπου θα μιλήσω καθαρά και ακουστά για όλους. . .

Θέλω να βοηθήσω να κερδίσουν την πίστη σε Μένα εκείνοι οι άνθρωποι που ζουν χωρίς πίστη, και θέλω να βοηθήσω να ενισχύσουν την πίστη τους εκείνοι που είναι αδύνατοι και αναποφάσιστοι. Και για αυτό ανακοινώνω την επέμβασή Μου, η οποία θα είναι μια υπέρμετρη φυσική καταστροφή, τα αποτελέσματα της οποίας δεν θα μπορέσει να παραβλέψει κανείς. Αλλά πρόκειται για την εποχή του τέλους, και αυτό το τέλος θα έρθει επίσης αμετάκλητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και για αυτό κάνω τα παν για να μπορέσω πριν να κερδίσω ακόμα ανθρώπους για τον Εαυτό Μου και δίνω εντολή στους υπηρέτες Μου να ανακοινώσουν παντού αυτό που τους αναγγέλλεται από το λόγο Μου και που είναι η πιο αγνή αλήθεια. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4022                13-4-1947

Ψυχικοί κλονισμοί – δοκιμασίες. . .

Η αγάπη του Θεού. . .

Το αντίθετο ρεύμα που αγγίζει τους υπηρέτες Μου από το βασίλειο του σκοταδιού καταφέρνει συχνά δυνατούς ψυχικούς κλονισμούς. Και ωστόσο αυτό επιτρέπεται από Μένα, αφού με τέτοιον τρόπο ο άνθρωπος παρακινείται σε αυξημένο πάλεμα και η ψυχή του αποδεσμεύεται τόσο πιο εύκολα από τον υλικό κόσμο, όσο πιο συχνά καταφεύγει σε Μένα μέσα στην προσευχή. Πρόκειται εδώ για μια αναγκαιότητα, την οποία οι άνθρωποι συχνά δεν καταλαβαίνουν ως θεραπευτική, η οποία είναι οδυνηρή σαν ιατρική επέμβαση, η οποία μπορεί ωστόσο να σώσει τη ζωή.

Φροντίζω τους δικούς μου μάλιστα σωματικά, αλλά για την ψυχή πρέπει να φροντίσει ο καθένας μόνος του. Και για να μην κουραστεί στη δουλειά του, φροντίζω να έρθει αντιμέτωπος με δοκιμασίες, οι οποίες τον εξαναγκάζουν κατά κάποιον τρόπο να γίνει δραστήριος και οι οποίες ωστόσο μαρτυρούν μόνο την αγάπη Μου, αφού η ψυχή πετύχει ήδη στη γη έναν υψηλότερο βαθμό ωριμότητας, αν είναι στραμμένη σε Μένα μέσα σε κάθε δοκιμασία και καταφεύγει σε Μένα. Ο αντίπαλός Μου παλεύει μεν επίσης για αυτή την ψυχή και προσπαθεί να την κάνει ν’αποστατήσει, προσπαθεί να την προσελκύσει με επίγειες εκπληρώσεις. Έχει και τη δύναμη να παρέχει επίγεια εκπλήρωση, η οποία εφαρμόζεται τότε που η ψυχή Μ’ενγκαταλείπει, τότε που επικρατεί η επιθυμία  για γήινη επιτυχία και ευεξία και ο κόσμος φαίνεται πιο ελκυστικός στον άνθρωπο απ’ό,τι η παροχή της αγάπης και της χάρης Μου, τις οποίες ο άνθρωπος δεν νιώθει καθαρά σωματικά.

Και επομένως μπορεί ο άνθρωπος μάλιστα να βρίσκει επίγεια επιτυχία, αλλά τότε πουλά την ψυχή του. . .  Τους δικούς Μου όμως δεν αφήνω να φύγουν πια μακριά Μου, τους κρατάω για να μην χαθούν πια, και τους δίνω αυτό που υποσχέθηκα, την ειρήνη που δεν μπορεί να τους δώσει ο κόσμος. . .  αν μονάχα αντισταθούν στον πειρασμό, αν τους είμαι Εγώ περισσότερο απ’ό,τι ο κόσμος. . .  και οι δικοί μου δεν θα θέλουν ποτέ να Με παραδώσουν, γιατί η δύναμη της αγάπης Μου έχει ήδη γίνει δραστήρια στο εσωτερικό τους και επίγειες απολαύσεις δεν μπορούν να τους την αντικαταστήσουν. Ό,τι δυστυχία και πίκρα λοιπόν να επιφέρει η επίγεια ζωή. . .  αποδεχτείτε τις σαν κάτι που το θέλω ή το επιτρέπω Εγώ και να ξέρετε ότι είναι μόνο για το καλύτερό σας, ότι θα έπρεπε μονάχα ν’αυξήσουν την ωριμότητα της ψυχής σας.

Μην παραπονιέστε και μην μουρμουρίζετε, αλλά να είστε χαρούμενοι με τη βεβαιότητα ότι κατέχετε μάλιστα την αγάπη Μου και ότι θα ήταν αναντικατάστατη απόλεια αν τη χάνατε, αφού κάτι τέτοιο σημαίνει σκοτάδι για την αιωνιότητα. Έτσι όμως θα σταθείτε μέσα στο φως, θα είστε πλημμυρισμένοι από την ακτινοβολία αγάπης Μου και θα είστε πανευτυχείς όταν έχετε τελείωσει την επίγεια σας ζωή. . .  θα βρίσκετε μόνιμη εκπλήρωση της λαχτάρας σας. . .  η ψυχή σας θα ζήσει αιώνια και δεν θα στερηθεί ποτέ τα αναγκαία, γιατί η αγάπη Μου της παρέχει τα πάντα για να την κάνει ευτυχισμένη. . .  αγάπη, φως και δύναμη. . .  Αφού κανένα ανθρώπινο μάτι δεν το έχει δει και κανένα αυτί το έχει ακούσει αυτό που ετοίμασα για όσους Με αγαπούν. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4025                17 κ. 18-4-1947

Χάρη. . .

Θέληση. . .

Βαθμός της χάρης. . .

Ό,τι συμβάλλει στο να πετύχει η ψυχή την ωριμότητά της είναι χάρη και άρα δώρο του Θεού που σας παρέχεται χωρίς να το αξίζετε. Πρέπει να ξέρετε ότι εσείς οι άνθρωποι βρίσκεστε, λόγω της απόστασης από τον Θεό, σε μια κατάσταση όπου απορρίπτετε ασυνείδητα την αγάπη του Θεού, δηλαδή την ακτινοβολία δύναμής Του, όπου κατά κάποιον τρόπο βρίσκεστε εκτός του κυκλώματος αγάπης Του και όπου η δύναμή Του για αυτό δεν σας αγγίζει, αν η υπέρμετρη αγάπη Του δεν σας έκανε μια παραχώρηση παρά την απόστασή σας από Αυτόν. Πρέπει να ξέρετε ότι από μόνοι σας δεν θα μείωνατε ποτέ την απόσταση από τον Θεό. Και αυτή η παραχώρηση είναι λοιπόν δώρο που δεν αξίζετε, το οποίο ο Θεός μάλιστα προσφέρει σε όλους, αλλά δεν εξαναγκάζει κανέναν να το δεχτεί, το οποίο ωστόσο έχει αποτέλεσμα μονάχα όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος να το δεχτεί.

Μπορεί να ωριμάσει η ψυχή του ανθρώπου, μπορέι ωστόσο και να περάσει απαρατήρητη την παροχή χάρης και να μην πετύχει καμία πνευματική πρόοδο. Τότε όμως δεν υπάρχει ούτε μέσο για τελειοποίηση, αφού τότε της λείπει η δύναμη, γιατί της λείπει η θέληση. Ο Θεός δίνει ασταμάτητα, επειδή θέλει να βοηθά τα πλάσματά Του. Αλλά ως ελεύθερα, ανεξάρτητα όντα έχουν ελεύθερη θέληση και δεν εξαναγκάζονται ποτέ να δεχτούν τα βοηθητικά μέσα που τους προσφέρονται, και έτσι είναι αποφασιστική η θέληση. Επομένως η θέληση είναι το πιο σημαντικό, παρόλο που ολόκληρη η βιογραφία του ανθρώπου μπορεί να ονομαστεί μια αλυσίδα θεϊκών δώρων χάρης, τα οποία ωστόσο είναι αποτελεσματικά μόνο τότε που ο ίδιος ο άνθρωπος το θέλει. Μόνο τότε έχει αποτέλεσμα η χάρη και την καταλαβαίνει ο άνθρωπος ως τέτοια.

Είναι ωστόσο ο όρος της χάρης ασαφής στους ανθρώπους καθ’όσον πιστεύουν ότι ο Θεός τη μοιράζει διαφορετικά, ότι παρέχει στους ανθρώπους αυθαίρετα, έτσι ώστε αυτοί να γίνουν μακάριοι σύμφωνα με το θέλημά Του, δηλαδή να μπορέσουν να ωριμάσουν στη γη ή να παραμείνουν στην ατέλεια τους. Για εκείνοι ο λόγος του Θεού σημαίνει ένα δώρο από τα ύψη το οποίο παραλαμβάνει ο μεν, ενώ μένει με άδεια χέρια ο δε. . .  Και αυτή η άποψη είναι λανθασμένη, αφού δίνει μια εντελώς λάθος ιδέα για την αγάπη του Θεού, η οποία ανήκει ανεξαιρέτως σε όλα τα πλάσματά Του και δεν αποκλείει κανένα από τη μακαριότητα και η οποία για αυτό προσφέρει σε όλα την ίδια δυνατότητα να γίνουν τέλεια.

Το πλήθος της χάρης ωστόσο μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει μόνος του ο άνθρωπος, ανάλογα με τη στάση του απέναντι στον Θεό, την επιθυμία του για τη βοήθεια του Θεού και το άνοιγμα της καρδιάς του στην παροχή χάρης. Πρέπει μονάχα να παραδοθεί πλήρως στον Θεό, να Του ζητήσει τη βοήθειά Του και να υποτάξει τη θέλησή του στον Θεό, και θα παραλάβει αφθονία χάρης, την οποία θα χρησιμοποιήσει τότε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και για εκείνον η άνοδος στα ύψη δεν θα είναι πια δύσκολη, αφού η αφοσίωση στον Θεό του εξασφαλίζει και την ηγετική Του καθοδήγηση και την υποστήριξή Του, όπου η επίγεια του πορεία παρουσιάζει σκοπέλους και εμπόδια.

Και το πιο σίγουρο σημάδι του ότι ο Θεός είναι ο ηγέτης του είναι όταν ο άνθρωπος μπορεί ν’ακούσει τη φωνή Του, όταν ο Θεός του μαρτυρεί την αγάπη Του μέσω του λόγου Του, αφού αυτή είναι η μεγαλύτερη χάρη που μπορεί να προσφερθεί σ’έναν άνθρωπο στη γη. . .  το να ενημερωθεί ο άνθρωπος από Εκείνον για το θέλημά Του, το να παραλάβει από Εκείνον γνώσεις που προσφέρονται μονάχα μέσω της εσωτερικής φωνής και το να του αναθέσει ο Θεός μια αποστολή που προϋποθέτει έναν συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας. . .  Ένα εξαιρετικό καθήκον απαιτεί και εξαιρετική παροχή χάρης, η οποία όμως δεν αγγίζει τους ανθρώπους αυθαίρετα, αλλά η οποία προϋποθέτει την εντελώς στραμμένη στον Θεό θέληση του ανθρώπου.

Και επομένως οι άνθρωποι μπορούν μάλιστα να παραλαμβάνουν τη θεϊκή χάρη με διαφορετικό βαθμό, αλλά ποτέ δεν τους δίνει ο Θεός με διαφορετικό τρόπο. Καθορίζουν μόνοι τους το βαθμό χάρης που παραλαμβάνουν. Αλλά η χάρη οδηγεί τον άνθρωπο αναπόφευκτα στον Θεό· μπορεί εκείνος  αναπόφευκτα να γίνει αιώνια μακάριος, εάν ανοιχτεί στη θεϊκή χάρη. Αφού ένα θεϊκο δώρο περιέχει μέσα του και τη δύναμη, και το αποτέλεσμα αυτής της δύναμης είναι η πνευματική τελειοποίηση, η προσαρμογή στο Είναι του Θεού, η μεταμόρφωση σε αγάπη και επομένως η ενοποίηση με την αιώνια αγάπη, η οποία κάνει τον άνθρωπο ανείπωτα μακάριο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4026                19 κ. 20-4-1947

Όντα των φωτεινών άστρων. . .

Αγγελικά πνεύματα. . .

Κατάσταση του παιδιού του Θεού. . .

Ο άνθρωπος, όσο ζει στη γη, δεν μπορεί να εκτιμήσει το πλήθος της δύναμης αγάπης που ακτινοβολεί η αιώνια Θεότητα στο άπειρο, αφού ξέρει μονάχα τα δημιουργήματα που του είναι ορατά, τα οποία αποτελούν μόνο απειροελάχιστο κομματάκι ολόκληρης της δημιουργίας. Ο Θεός όμως διατηρεί ολόκληρη τη δημιουργία μέσω παροχής της δύναμης αγάπης Του. Αμέτρητα δημιουργικά έργα είναι επομένως φορείς της δύναμής Του· αμέτρητα άστρα έχουν μέσα τους όντα που είναι ενσαρκωμένα εκεί, η ζωή των οποίων είναι εξασφαλισμένη μέσω της ειροής της δύναμής Του. Και σε όλα εκείνα τα όντα τους αποκαλύπτεται ως Δημιουργός και Διατηρητής μόλις βρίσκονται σε συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας που τους επιτρέπει ν’αποκομίσουν γνώσεις.

Τις περισσότερες φορές πρόκειται για όντα υψηλής ευφυΐας, ασύγκριτα με τους ανθρώπους αυτής της γης, οι οποίοι μάλιστα στέκονται σε χαμηλό εξελιχτικό επίπεδο, οι οποίοι ωστόσο μπορούν να πετύχουν το υψηλότερο στόχο, την κατάσταση του παιδού του Θεού, την οποία να αποκτήσει κανείς δεν είναι δυνατόν μέσα σε άλλες δημιουργίες. Ωστόσο, εκείνα τα όντα έχουν υψηλότερες γνώσεις απ’ό,τι οι άνθρωποι αυτής της γης. Οδηγούνται από πνευματικά όντα του φωτεινού βασιλείου, τα οποία τους δίνουν υψηλές γνώσεις. Έχουν επίσης την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις και είναι πάρα πολύ δραστήρια πνευματικά, επειδή είναι πολύ εξελιγμένη μέσα τους η ιδέα της αρμονίας και επειδή θεωρούν κάθε δυσαρμονία έλλειψη ωριμότητας και έλλειψη αξίας των πλασμάτων.

Και προσπαθούν ν’εξαλείψουν αυτή την έλλειψη μέσω μετάδοσης γνώσεων, οι οποίες τους προσφέρονται μ’έναν τρόπο ώστε τις καταλαβαίνουν ως θεϊκής προέλευσης. Επομένως τα όντα αυτά είναι και δεμένα με τον Θεό, Τον Οποίο αναγνωρίζουν ως υψηλότατο προαιώνιο Πνεύμα, Τον Οποίο αγαπούν και στο θέλημα του Οποίου προσπαθούν να προσαρμοστούν. Ο τρόπος ζωής τους είναι ανάλογος με το θέλημα του Θεού καθ’όσον δεν ζουν τη ζωή τους χωρίς αγάπη, αλλά αδελφική αγάπη ενώνει πάντοτε τα όντα μεταξύ τους, τα οποία θεωρούν ύψηστο καθήκον τους να μοιράσουν σ’εκείνους που δεν κατέχουν αυτό που τους κάνει ευτυχισμένα.

Επομένως κατά κάποιον τρόπο στέκονται στο φως. . .  Και ωστόσο πρόκειται για όντα που πρέπει ακόμα να ωριμάσουν, που πρέπει ακόμα να διανύσουν το δρόμο προς την ύψιστη τελειότητα. Αφού ό,τι κατέχουν δεν απέκτησαν μέσω της δραστηριότητας της δικής τους θέλησης, αλλά τους έχει δοθεί ως προκατασκευαστικό στάδιο αυτής της δοκιμασίας της ελεύθερης θέλησης, στην περίπτωση που  παίρνουν διαφορετική πορεία ανάπτυξης απ’ό,τι οι άνθρωποι αυτής της γης, οι ουσίες των ψυχών των οποίων έπρεπε να εξελιχτούν ανοδικά από τα βάθη λόγω της κάποτε αποστασίας τους από τον Θεό. Υπάρχουν και πρωταρχικά πνευματικά όντα που δεν αποστάσησαν από τον Θεό, τα οποία ωστόσο δεν δοκίμασαν ακόμα τη θέλησή τους καθ’όσον δεν τους έχουν παρουσιάσει όλες οι μορφές γοητείας του αντιπάλου του Θεού για να πρέπει να τους αντισταθούν.

Μόνο τότε έχει πατήσει ένα ον το δρόμο προς την ύψιστη τελειότητα που έχει περάσει αυτή τη δοκιμασία στη γη. Αμέτρητες δημιουργίες υπάρχουν, αμέτρητοι βαθμοί ωριμότητας μπορούν να πετύχουν τα πλάσματα μέσω της ζωής τους πάνω σε αυτές της δημιουργίες, αμέτρητες δυνατότητες προσφέρονται στα πνευματικά όντα, και πάντα πρόκειται για σχολές του πνεύματος, αλλά διαφορετικές σχετικά με τα αποτελέσματα και τους όρους τους. Και το δημιουργικό θέλημα του Θεού δεν έχει όρια, και οι σκέψεις Του γίνονται συνέχεια δράση, μορφή, και η δύναμη αγάπης Του ζωντανεύει ασταμάτητα αυτές τις μορφές, οι οποίες είναι μονάχα σκέψεις που στερεοποιήθηκαν από το θέλημά Του.

Όλα τα όντα των φωτεινών δημιουργίων είναι ευτυχισμένα, και ωστόσο η κατάσταση ευτυχίας είναι διαφορετική και περιορισμένη. Η δυστυχία όμως είναι μονάχα στη γη σύνοδος της ψυχής και με αυξημένο βαθμό στον άλλο κόσμο, σε εκείνες τις σφαίρες όπου μένου εκείνες οι ψυχές που δεν έχουν περάσει τη δοκιμασία της επίγειας τους ζωής, που απέτυχαν μέσα στην ελεύθερη θέλησή τους. Ενώ τα όντα των φωτεινών άστρων δεν πρόβαλαν ποτέ σοβαρή αντίσταση στον Θεό και για αυτό το λόγο η δυστυχία μένει μακριά τους, ώσπου και εκείνοι ν’αρχίσουν το επίγειο τους δρόμο για να δώσουν τη δοκιμασία της θέλησής τους, για να πετύχουν τον υψηλότατο βαθμό τελειότητας.

Η αγάπη, το φως και η δύναμη του Θεού γεμίζουν ολόκληρο το άπειρο, και αφάνταστη για τον άνθρωπο είναι η πολυμέρεια των δημιουργίων, η ζωή των κατοίκων και οι εξελιχτικές δυνατότητες που προσφέρονται στο πνευματικό για να γίνει αφάνταστα μακάριο. . .  Ολόκληρο το σύμπαν είναι πλημμυρισμένο από τη δύναμη του Θεού, ο ορατός και ο αόρατος κόσμος είναι προϊόντα της θέλησης αγάπης του, δημιουργήθηκαν για την ωρίμανση του ακόμα ατελές πνευματικό και για την ανοδική ανάπτυξη εκείνων των πνευματικών όντων που έχουν χαθεί στα βάθη και θα έπρεπε να γυρίσουν στονΘεό.

Η γη ωστόσο έχει ειδικό προορισμό. . .  μονάχα αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στο πνευματικό που είναι ενσαρκωμένο πάνω της να πετύχει την κατάσταση του παιδιού του Θεού, τον υψηλότατο βαθμό της τελειότητας. Και για αυτό πρέπει και τα πιο καθαρά αγγελικά πνεύματα να πάρουν αυτό το δρόμο για να γίνουν παιδιά του Θεού, κάτι που προϋποθέτει να περάσει το ον μια δοκιμασία της θέλησής του, η οποία μπορεί να γίνει μονάχα στη γη. Τότε όμως θα ζουν κοντά στον Θεό τα πιο μακάρια όντα, τα οποία θα είναι τέλεια και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να διαμορφώουν με ελεύθερη θέληση, η οποία θα είναι ίδια με το θέλημα του Θεού, και με χρήση τη δύναμη από τον Θεό. . .  όπως ήταν ο προαιώνιος προορισμός. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4028                22-4-1947

Η εκκλησία του Χριστού. . .

Ο Πέτρος, ο βράχος. . .

Κοσμικές οργανώσεις. . .

Όσοι ανήκουν στην εκκλησία Μου θα βρεθούν και θα ενωθούν στενά, και η θέλησή τους θα είναι πάντοτε να πορεύονται στην αλήθεια, να ζουν στην αγάπη και να Με υπηρετούν στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Αφού κουβαλούν το Πνεύμα Μου στο εσωτερικό τους, έχουν αφυπνίσει στη ζωή το πνευματικό σπινθήρα, που είναι δικό Μου τμήμα, και με αυτό τον τρόπο έχουν γίνει μέλη της εκκλησίας Μου, την οποία ίδρυσα Εγώ ο Ίδιος. Και θα τους ευλογήσω πάντοτε. Όποιος στέκεται στην αλήθεια, δηλαδή όποιος διδάσκεται από το Πνεύμα Μου στο εσωτερικό του, ξέρει ότι η αγάπη και η πίστη είναι οι οριοθετικοί τοίχοι της εκκλησίας Μου. Ξέρει πώς θέλω να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτό το λόγο Μου: „Εσύ είσαι ο Πέτρος, ο βράχος. Πάνω σου θέλω να χτίσω την εκκλησία Μου. . .“

Ξέρει επίσης ότι δεν πρέπει να καταλάβει κανείς την εκκλησία Μου ως μια οργάνωση την οποία σχημάτισαν άνθρωποι, αλλά ότι η εκκλησία Μου περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει τη σωστή σχέση μαζί Μου μέσω της βούλησής τους και μέσω της αγάπης τους για Μένα και για τον πλησίον. Ζητώ από τους ανθρώπους μονάχα την εκπλήρωση της εντολής αγάπης Μου και δυνατή πίστη και υποσχέθηκα την αιώνια μακαριότητα, την αιώνια ζωή σ’εκείνους που Με πιστέυουν. . .  το ότι Με πιστεύει κανείς ωστόσο σημαίνει πως αποδέχεται ως θεία τη διδασκαλία Μου και ζει ανάλογα. . .  Και σ’εκείνους υποσχέθηκα την αιώνια ζωή. Και επομένως πρέπει αυτοί και ν’ανήκουν στην εκκλησία Μου, στην κοινότητα των πιστών την οποία λέω εκκλησία Μου. Έχουν εκείνοι όμως ανάγκη μια κοσμική ένωση, η οποία δημιουργείται μέσω του ότι ανήκει κανείς σε μια οργάνωση που ιδρύθηκε από κοσμικής πλευράς;. . .

Η ερώτηση αυτή έχει τόσο μεγάλη σημασία ώστε πρέπει να θεωρηθεί λεπτομερώς. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση που θα μπορούσε να καυχηθεί για το ότι την ίδρυσα Εγώ, ωστόσο, μπορεί η καθεμιά να ενταχτεί πλήρως στην εκκλησία που ίδρυσα Εγώ. Επομένως τα μέλη της θα μπορούσαν να αισθανθούν ότι ανήκουν στην εκκλησία Μου, εφόσον διαμορφώνουν τον εαυτό τους έτσι ώστε γίνονται βράχη της πίστης. . .  Πρέπει πρώτα απ’όλα να υπάρχει μέσα σε μια οργάνωση ο χαρακτήρας της εκκλησίας Μου, πρέπει τα μέλη να έχουν γεμίσει από την πιο βαθιά πίστη σε Μένα· τότε λοιπόν η εκκλησία που ιδρύθηκε από πλευράς του κόσμου περιλαμβάνει τους πιστούς Μου, και αυτοί και πάλι μπορούν μέσα σε οποιαδήποτε οργάνωση να θεωρήσουν τον εαυτό τους υποψήφιους της βασιλείας Μου, αφού ανήκουν στην εκκλησία Μου, την οποία ίδρυσα ο Ίδιος στη γη.

Πρέπει κανείς να καταλάβει τα λόγια Μου καθαρά πνευματικά. Περιέχουν μονάχα την πρόσκληση για ακλόνητη πίστη, και από αυτήν εξαρτάται η ενέργεια του Πνεύματος, η οποία είναι το πιο σίγουρο έμβλημα της εκκλησίας Μου. Αφού όποιος έχει τη σωστή πίστη, έχει και την αγάπη, επειδή η σωστή πίστη είναι ζωντανή μονάχα μέσω έργων αγάπης. Και το σημάδι της ζωής είναι η εκδήλωση του Πνεύματός Μου μέσα στον άνθρωπο. Όποιος δηλαδή διδάσκεται από το πνεύμα, όποιος έχει γεμίσει με την αλήθεια, μπορεί δίκαια να συγκαταλεχτεί μεταξύ της εκκλησίας Μου, ανήκει στους δικούς Μου, και θα υποστηρίξει γεμάτος πεποίθηση τη διδασκαλία Μου. Αφού ο ίδιος την υποδέχτηκε με την καρδιά και με το νου του, αυτή έχει ενισχύσει την πίστη του και τον έχει κάνει ελεύθερο και ευτυχισμένο, και η αγάπη τον ωθεί να θελήσει να προσφέρει το ίδιο στους συνανθρώπους. . .

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου προϋπόθεση μια κοσμική-εκκλησιαστική οργάνωση να κάνει τους ανθρώπους υποψήφιους για το πνευματικό βασίλειο. Αφού είναι μονάχα την καρδιά που κοιτάζω, τη βούληση του ανθρώπου και τις σκέψεις του. Αν Με επιδιώκουν, τότε Μ’έχει ήδη βρει. . .  αν ξεφεύγουν από το καθαρά πνευματικό, μια εκκλησιαστική οργάνωση δεν θ’αλλάξει τίποτα σχετικά με αυτό, αφού ό,τι γίνεται αναγκαστικά, δεν έχει καμία αξία μπροστά στα μάτια Μου. Η λαχτάρα για Μένα ωστόσο μπορεί να αφυπνιστεί μέσα στον κάθε άνθρωπο μονάχα μέσω προσφοράς του λόγου Μου.

Αυτός είναι ο λόγος γιατί δεν καταδικάζω τις κοσμικές-εκκλησιαστικές οργανώσεις, αλλά τις υποστηρίζω καθ’όσον υποστηρίζω τους διδάσκοντες που ενεργούν μέσα τις, καθ’όσον αυτό είναι δυνατόν και η ζωή τους ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εντολές Μου. Και αν ένας από εκείνους ανήκει στην εκκλησία που ίδρυσα Εγώ, εάν πιστεύει σταθερά και ακλόνητα στην αγάπη, στην εξουσία και στη σοφία Μου, τότε τον γεμίζω με το Πνεύμα Μου για να μπορέσει να επενεργήσει αποτελεσματικά πάνω στην ομάδα της μικρής του κοινότητας, για να λαχταρήσουν και αυτοί το λόγο, μεσω του οποίου μονάχα μπορούν να ωριμάσουν.

Ωστόσο, τον συμφέρει πολύ περισσότερο αν ο άνθρωπος παλεύεται και ψάχνει από μόνος του, αν προσέχει την εσωτερική του φωνή, η οποία θα του δείξει πάντα το σωστό και θα τον παροτρύνει να ενεργήσει με αγάπη. Εάν ακολουθεί αυτή τη φωνή, θα φτάσει πιο κοντά Μου πολύ πιο γρήγορα, καταλαβαίνει ζωντανά το λόγο Μου, τον υποδέχεται στην καρδιά του και επίσης το πραγματοποιεί στη ζωή του. . .  θα ανήκει αληθινά στην εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι ακατανίκητη και θα αντέξει ακόμα και απέναντι στις πιο δυνατές επιθέσεις τις οποίες θα διεξαχθούν οι δυνάμεις της κόλασης κάτα το τέλος.

Αφού έδωσα στους ανθρώπους και αυτή την υπόσχεση ότι οι πύλες της κόλασης δεν θα τους υπερνικήσουν, επειδή η εκκλησία Μου είναι αμετάβλητη και θα υπάρχει μέχρι το τέλος. . .  Και θα είναι επίσης το θεμέλιο ολόκληρης της πνευματικής επιδίωξης πάνω στη νέα Γη. Ο καθένας θα ανήκει στην εκκλησία Μου, γιατί μόνο οι βαθιά πιστοί άνθρωποι που με υπεραγαπούν θα κατοικήσουν τη νέα Γη, ενώ όλοι οι άλλοι θα ξεπέσουν, εφόσον είναι μόνο μέλη κοσμικών εκκλησιαστικών οργανώσεων που είναι χωρίς καμία εσωτερική ζωή. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4029                23 κ. 24-4-1947

Ο αντίχριστος – ο σωτήρας;. . .

Μέτρα ενάντια σε ό,τι πνευματικό. . .

Τέτοιο είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, ο οποίος μέν πλησιάζει τους ανθρώπους με πρόσχημα να είναι ο σωτήρας, η θέληση του οποίου ωστόσο είναι εντελώς αντίθετη στον Θεό, καθ’όσον δεν αναγνωρίζει έναν Θεό αγάπης, όπως επίσης απορρίπτει ό,τι πνευματικό ως υπερφυσικό και συνεπώς μην αποδείξιμο και δηλαδή μην υπαρκτό. Και σ’εκείνον ο χαρακτήρας του Χριστού θα είναι τόσο άγνωστος ώστε δεν μπορεί να πιστέψει στο λυτρωτικό Του έργο και στην αποστολή Του στη γη και ώστε για αυτό θα προσπαθήσει να Τον παρουσιάσει μονάχα ως μια μορφή της φαντασίας και θα πάρει κάθε μέτρο να εκτοπίσει αυτή τη μορφή από τις καρδιές των ανθρώπων. Ο δικός του χαρακτήρας δεν ανταποκρίνεται στον χαρακτήρα του Χριστού, και για αυτό είναι κατανοητό ότι Τον θεωρεί πνευματικό εχθρό και τον καταπολεμά.

Είναι ο προβλεπόμενος αντίχριστος μια προσωπικότητα που θα εξέχει από τα πλαίσια του φυσιολογικού. Είναι εξαιρετικά προικισμένος άνθρωπος, η ιδιαίτερη δύναμη του οποίου είναι η κοσμική του σιγουριά, η συμπεριφορά του απέναντι σ’εκείνους που έχουν την ευθύνη για το καλό του λαού. Και για αυτό θα είναι επιτυχής, οι άνθρωποι θα του παραχωρήσουν την κυριαρχία που θα επιδιώξει εκείνος. Θα υποθέσουν ότι θα μπορέσουν να περιμένουν από αυτόν δραστικά μέτρα για το καλύτερο του κοινωνικού συνόλου. Και όλοι θα τον αναγνωρίσουν και αυτός θα εκμεταλλευτεί αυτή την προνομιακή θέση για μέτρα κάθε είδους.

Ιδιαιτέρως ωστόσο θα επέμβει ενάντια στο πνεύμα του υπερφυσικού, ενάντια σε όλους τους θρησκευτικούς συνδέσμους καθώς και ενάντια σε εκκλησίες ή πνευματικά ρεύματα που βασίζονται στον Ιησού Χριστό και στη διδασκαλία Του. Αφού θα παρουσιάσει την αγάπη για τον πλησίον ως μια κατάσταση αδυναμίας, η οποία θα πρέπει να καταπολεμηστεί με κάθε τρόπο. Και όποιος συμφωνήσει με τις επιδιώξεις του θα θεωρηθεί επίσης αντίχριστος, θα θεωρηθεί εχθρικός απέναντι στον Θεό και θα αποδειχτεί άσπλαχνος απέναντι στον διπλανό του και για αυτό θα πορευτεί μέσα σε πνευματική τύφλα, αφού θα ανήκει στο βασίλειο του Σατανά.

Αλλά ως κυρίαρχος πολλών ανθρώπων ο αντίχριστος θα ξεκινήσει πολλή ταραχή μέσω των μέτρων του, τα οποία θα στερηθούν οποιασδήποτε ανθρωπιάς και τα οποία θα είναι μονάχα αφορμή για να σπείρουν μίσος και διχόνοια μεταξύ των ανθρώπων, να πνίξουν την αγάπη και να βουλιάξουν την ανθρωπότητα μέσα στην πιο μεγάλη πνευματική ανάγκη. Και τότε η αντίθετη επίδραση του Θεού θα έχει ύψιστη αναγκαιότητα, και αυτό θα εξηγήσει τη φανερή ενέργεια του Θεού μέσω των υπηρετών Του στη γη. Αφού και Αυτός θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος για εκείνους που θα ανήκουν στο στρατόπεδό Του. Θα πρέπει να ενεργήσει εξίσου εξαιρετικά για να μην μπορέσει να  απορριφτεί, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί, εφόσον οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πάρουν το σωστό δρόμο και στραφούν συνειδητά ή ασυνείδητα στον Δημιουργό του ουρανού και της γης, ζητώντας Του βοήθεια μέσα στην πνευματική τους ανάγκη.

Και τότε το πάλεμα του καλού ενάντια στο κακό θα είναι ιδιαίτερα σκληρό, αφού η ώρα του τέλους πλησιάζει όλο και περισσότερο, και ο χωρισμός των πνευμάτων πρέπει να γίνει μέχρι την ημέρα της Κρίσης. . .  Και αυτός ο χωρισμός μπορεί να γίνει μονάχα εάν οι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά αντιμέτωποι με την επιλογή ν’αναγνωρίσουν ή ν’απαρνηθούν τον Θεό. Αυτό το ζήτημα θα τους εξαναγκάσει να πάρουν μια απόφαση, και για να γίνει αυτό επείγον, ο αντίπαλος του Θεού θα εμφανιστεί ολοφάνερα, με το να θα επηρεάσει τους απεσταλμένους του στη γη να πάρουν μέτρα και να τα εφαρμόσουν, τα οποία θα μαρτυρήσουν εχθρική στον Θεό σκέψη. Και έτσι θα αρχίσει ο τελευταίος αγώνας πάνω σε αυτή τη γη. . .  ο θρησκευτικός αγώνας, ο αγώνας εναντίον του Χριστού, το αποτέλεσμα του οποίου θα είναι ότι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι οριστικά υπέρ ή εναντίον Του.

Και τότε θα έρθει η Κρίση. . .  αφού οι άνθρωποι θα στραφούν στον Θεό ή θα απομακρυνθούν από Εκείνον με ελεύθερη θέληση, και για αυτή την ελεύθερη θέληση θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Είναι αυτός ο αγώνας αναπόφευκτος, αφού θα δείξει φανερά τον χαρακτήρα του αντιχρίστου, καθώς και ολόκληρη η ανθρωπότητα θα μπορέσει τότε να καταλάβει το είδος της σκέψης και της πράξης εκείνου που θα εμφανιστεί υπό το προσωπείο ενός σωτήρα για να πραγματοποιήσει τα αισχρά του σχέδια, ο οποίος θα πολεμήσει ανοιχτά κατά του Θεού και για αυτό θα δεθεί και πάλι για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη γη, απ’όπου δεν θα μπορέσει ν’απελευθερωθεί ώσπου θα βοηθηθεί ξανά από ανθρώπους που μέσω της λάθος αγάπης τους για την ύλη θα χαλαρώσουν τους δεσμούς του Σατανά.

Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός δεν θα μπορέσει να εκτοπιστεί ποτέ, θα βγει νικητής κατά την ημέρα της Κρίσης, και η διδασκαλία Του θα γεμίσει όλες τις καρδιές, και οι υποστηριχτές Του θα την πάρουν μαζί τους εκεί όπου θα απομακρυνθούν, και επομένως θα τη σεβαστούν ως πνευματική γνώση και πάνω στη νέα Γη, θα την πραγματοποιήσουν, και οι άνθρωποι θα στέκονται μέσα στις πιο υψηλές γνώσεις και θα είναι γεμάτοι από την πιο θερμή απάγπη για τον Θεό. Και η διδασκαλία του Χριστού δεν θα μπορέσει να εκτοπιστεί ποτέ από τον αντίπαλο του Θεού, γιατί θα του έχει αφαιρεθεί κάθε εξουσία για πολύ καιρό. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4031                27-4-1947

Ένωση της ψυχής και του κορμιού με το πνεύμα. . .

Αυτά που μπορείτε ν’ακούτε μέσω της εσωτερικής φωνής είναι σημαντικά για την ψυχή και για το κορμί και θα έπρεπε και οι δύο να τα προσέξουν. Δηλαδή θα έπρεπε η ψυχή – η σκέψη, τα συναισθήματα και η θέληση του ανθρώπου – να παροτρυνθεί με αυτό τον τρόπο και θα έπρεπε να παρακινηθεί και το κορμί ν’ακολουθήσει αυτό που σκέφτεται, αισθάνεται και θέλει τότε η ψυχή. Μπορεί το κορμί παρά την αντίληψη της ψυχής να προβάλει αντίσταση. Μπορεί ο άνθρωπος, παρόλο που είναι πεπεισμένος στο εσωτερικό του για το ότι θα έπρεπε να δράσει διαφορετικά, να εκτελέσει μάλιστα αυτό που αρέσει στο κορμί, που είναι όμως βλαβερό για την ψυχή. Τότε υπάρχει μάλιστα η κατανόηση του τι είναι σωστό, η βούληση όμως είναι πάρα πολύ αδύνατη να το πραγματοποιήσει. Η βούληση ανήκει μεν στην ψυχή, αλλά η βούληση είναι αποφασιστική για αυτό που κάνει το κορμί.

Αν η βούληση είναι αρκετά δυνατή, τότε ορίζει το κορμί να δράσει έτσι όπως συμφέρει την ψυχή. Τότε η ψυχή τραβά κατά κάποιον τρόπο το κορμί μαζί της στο πνευματικό βασίλειο, δεν έχει πια υλιστική στάση, δηλαδή οι γήινες λαχτάρες δεν έχουν πια την υπεροχή, παρόλο που ο άνθρωπος ζει ακόμα στη γη και πρέπει ξανά και ξανά να αντιμετωπίσει τον αγώνα ενάντια στους υλικούς πειρασμούς. Ωστόσο, το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο τραβά την ψυχή πολύ δυνατά, και αν αυτή έχει καταφέρει μια φορά, δυνάμει της θέλησής του, να εμποδίσει το κορμί να επιδιώξει τον κόσμο, αν έχει καταφέρει να εξασθενίσει σωματικές λαχτάρες και να παροτρύνει το κορμί ν’ακολουθήσει το συμφέρον της ψυχής, τότε το κορμί απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα επίγεια, δηλαδή παραμένει μάλιστα στην παλιά του περιοχή, αλλά οι λαχτάρες του έχουν μειωθεί και θα στραφούν τελικά μονάχα σε αυτό που του μεταδίδει η ψυχή.

Το κορμί θα βρει επίσης την ικανοποίησή του από τη διαμονή του μέσα στο πνευματικό βασίλειο, και η ένωση της ψυχής και του κορμιού με το πνεύμα μπορεί τότε να γίνει πολύ πιο εύκολα απ’ό,τι πριν, όπου η ψυχή έπρεπε ακόμα να παλέψει με το κορμί, δηλαδή όπου η θέλησή της ήταν ακόμα πάρα πολύ αδύνατη για να προβάλει αντίσταση στις απολαύσεις του κόσμου, και όπου κυριαρχούσε η επιδίωξη γήινων αγαθών. Ωστόσο, αυτός ο αγώνας πρέπει να προηγηθεί. Αλλιώς το πνεύμα στο εσωτερικό του ανθρώπου δεν καταφέρνει να το ακούσει ο άνθρωπος, αλλιώς ο άνθρωπος δεν είναι ικανός ν’ακούσει τη λεπτή φωνή του πνεύματος. . .

Και για αυτό εσείς οι άνθρωποι ακούτε από Μένα συνέχεια αυτή την επίγουσα νουθεσία: Προσέχετε όσο λιγότερο μπορείτε τα κοσμικά· αντλείτε από την πηγή της ζωής· αφήνετε το πνεύμα στο εσωτερικό σας να μιλά, το οποίο μπορεί να σας δώσει πολύ περισσότερο απ’όλες τις χαρές και απολαύσεις που μπορεί να σας προσφέρει ο κόσμος. Στρέψτε ολόκληρη τη σκέψη, τα συναισθύματα και τη θέλησή σας στο πνευματικό βασίλειο, όσο περισσότερες φορές μπορείτε· κάντε και την επίγεια σας δραστηριότητα με το βλέμμα σας στραμμένο απάνω· αφήνετε τις σκέψεις σας να περιπλανιούνται συχνά στα ύψη· επικαλείστε τον Θεό και ζητάτε Του την αγάπη και τη χάρη Του. . .  Και οι επιδιώξεις σας θα γίνουν όλο και πιο πνευματικές· τα επίγεια θα σας αγγίξουν μονάχα καθ’όσον είναι απόλυτα ανάγκη για τη διατήρηση του σώματός σας, και η ψυχή σας θα ωριμάσει σχετικά με τις γνώσεις της, το εσωτερικό σας θα γίνει φωτεινό και μια ουράνια ησυχία θα μπει μέσα στην καρδιά σας, αφού θα έχετε ξεπεράσει τον κόσμο. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4032                28 κ. 29-4-1947

Ολόκληρη η ύλη περιέχει πνευματική ζωή. . .

Ακόμα και η ύλη που φαίνεται άψυχη περιέχει μέσα της ζωή και πρέπει για αυτό ν’αναγνωριστεί ως φορέα πνευματικών στοιχείων, παρόλο που δεν σας είναι κατανοητό ότι σε κάτι οντώδες δόθηκε η πιο σκληρή ύλη ως τόπο διαμονής, μέσα στην οποία φαινομενικά δεν μπορεί να εξελιχτεί, δηλαδή είναι κατά κάποιον τρόπο αναγκασμένο να παραμείνει άπρακτο. Αλλά ο Θεός ξέρει για τη θέληση αυτού του οντώδους και ανάλογα με αυτήν του έδωσε αυτό το περίβλημα. Όσον καιρό όμως η θέληση του πνευματικού αντιτάσσεται στον Θεό, δεν είναι ούτε πρόθυμο να εκτελέσει μια δραστηριότητα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και άρα του αρνείται η δυνατότητα να ενεργήσει με υπηρετικό τρόπο.

Δραστηριότητα όμως σημαίνει ζωή. Ένα άπρακτο ον παραμένει επομένως σε μια νεκρή κατάσταση, και για αυτό το περίβλημά του, η ύλη, μένει αμετάβλητο για ατελείωτο καιρό. Και ωστόσο κατοικεί μέσα του κάτι οντώδες, το οποίο νιώθει μια σκληρή εξωτερική μορφή σαν μόνιμη πίεση, σαν δεσμά, για να παρακινηθεί να παρατήσει την αντίστασή του, για να βρει ελάφρυνση από τη βασανιστική του κατάσταση. Είναι η ίδια η ύλη επίσης πνευματικό που αντιτάσσεται στον Θεό, που άρα έχει μόλις αρχίσει την πορεία ανάπτυξής του.

Ωστόσο, αυτό το πνευματικό μπορεί επίσης να λυτρωθεί μονάχα μέσω υπηρετικής δραστηριότητας, και αυτή συνιστάται στο να αποτελεί το πνευματικό για το ήδη πιο ώριμο πνευματικό ένα περίβλημα, το οποίο κάνει δυνατή σε αυτό την δική του υπηρετική δραστηριότητα. Μπορεί δηλαδή το πιο ανώριμο πνευματικό, μέσω της προθυμίας του να βοηθήσει το πιο ώριμο πνευματικό στην ανοδική του ανάπτυξή, να ωριμάσει το ίδιο και να κερδίσει σιγά σιγά τον βαθμό που θα αποφέρει και στο ίδιο ένα περίβλημα μέσα στο οποίο του επιτρέπεται να υπηρετήσει. Αλλά η εξελιχτική διαδικασία θέλει κάμποσο χρόνο, έτσι ώστε η ύλη θέλει πολύ χρόνο ώσπου να έχει διαλυθεί εντελώς και μπορεί να γίνει λόγος για μια υπερνίκηση εκείνης. Πρέπει όμως τότε να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης, και μάλιστα τόσον καιρό ώσπου να έχουν ενωθεί πολλά πνευματικά όντα, κάτι που παρουσιάζεται μέσω όλο και πιο τέλειων και πιο μεγάλων μορφών.

Όσον καιρό οι πνευματικές οντότητες έχουν ως τόπο διαμονής τους τη λεγόμενη νεκρή ύλη, τόσον καιρό η κατάσταση αυτών τον οντοτήτων παραμένει η ίδια, δηλαδή οι οντότητες επιμένουν στην αντυπότακτη στον Θεό θέλησή τους και δεν μπορούν για αυτό να περιμένουν καμία αλλαγή του περιβάλλοντός τους και της εξωτερικής τους μορφής. Με σοφό τρόπο ωστόσο η ύλη συντίθεται έτσι ώστε το πνευματικό που θα εγκαταλείψει πιο σύντομα την αντίστασή του ζει μέσα στην πιο εξωτερική άκρη της ύλης. Και για αυτό το λόγο οι ελάχιστες αλλαγές που γίνονται μέσα σε ατελείωτα μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι ελαφρά ορατές στο ανθρώπινο μάτι, ενώ το εσωτερικό της ύλης μένει αμετάβλητο και δεν αφήνει ελεύθερο το πνευματικό που είναι φυλακισμένο μέσα της μέχρι που επεμβαίνει το θέλημα και η εξουσία του Θεού και καταστρέφει την ύλη ή αφήνει να καταστραφεί.

Τότε μπορεί και το πιο εσωτερικό πνευματικό να πάρει το δρόμο προς το φως, εφόσον είναι πρόθυμο. Εάν έχει βρει μια φορά το δρόμο προς το φως, το επιδιώκει, αφού και η σκληρή ύλη αισθάνεται την απόλαυση του φωτός και εγκαταλείπει όλο και περισσότερο την αντίστασή του στον Θεό. Είναι ωστόσο η κατάσταση του πνευματικού μέσα σε τέτοια ύλη πολύ διαφορετική απ’ό,τι εκείνη μέσα στην πιο μαλακή μορφή, μέσα στον κόσμο των φυτών και των ζώων, όπου η ζωή είναι ορατή για το ανθρώπινο μάτι και όπου για αυτό ο άνθρωπος αναγνωρίζει κάτι οντώδες μέσα στη μορφή. Αφού μέσα σε τέτοια μορφή το πνευματικό μπορεί να κινηθεί πιο ελεύθερα και μπορεί να είναι δραστήριο, ακόμα και αν μονάχα ανάλογα με το θεϊκό νόμο.

Η σκληρή ύλη όμως περιέχει μέσα της επίσης πνευματικά στοιχεία, τα οποία είναι άψυχα, γιατί δεν έχουν καθόλου δύναμη και είναι κατά κάποιον τρόπο δεμένα από το περίβλημα. Κάτι που είναι δεμένο δεν μπορεί να κινηθεί και φαίνεται για αυτό νεκρό, ώσπου να έχει αποτινάξει τα δεσμά. Αγωνίζονται κατά κάποιον τρόπο πνευματικές ουσίες η μια ενάντια στην άλλη. . .  η ύλη αποτελείται από ανώριμες πνευματικές ουσίες, οι οποίες, ενωμένες, δεν θέλουν να αφήσουν να δραπετεύσει το ήδη πιο ώριμο πνευματικό, επειδή είναι ο προορισμός τους να δώσουν σε αυτό ένα τόπο διαμονής. Το πνευματικό μέσα στην ύλη έχει ήδη υψηλότερο βαθμό ευφυΐας, μόνο που έχει τεθεί εκτός λειτουρίας λόγω της αντίστασής του στον Θεό και δεν μπορεί για αυτό να αμυνθεί ή να απελευθερωθεί από τα δεσμά, τα οποία του είναι ενοχλητικά.

Αν ωστόσο καταστρέφεται η ύλη, το πνευματικό δραπετεύει και παίρνει ως κατοικία του μια άλλη μορφή, επειδή παρά το θέλημα του Θεού δεν μπορεί ούτε να χρησιμοποιήσει ούτε να νιώσει ευχάριστα την ελευθερία. Αν η καταστροφική πράξη έγινε σύμφωνα με το θεϊκό θέλημα, το πνευματικό θα κατοικήσει μετά μέσα σε μια μορφή που θα σημάνει για αυτό μια πρόοδος. Ενώ στην περίπτωση καταστροφής που δεν σχεδιάστηκε από το θεϊκό θέλημα. . .  στην περίπτωση καταστροφής που έγινε μέσω ανθρώπινης κακής θέλησης. . ., το πνευματικό ψάχνει και πάλι μια ίδια μορφή, παρ’όλα τα βάσανα που πάθαινε μέσα στην προηγούμενη μορφή, επειδή κάθε πνευματικό είναι υποταγμένο στο αναγκαστικό νόμο του Θεού πριν την ενσάρκωσή του ως άνθρωπος.

Κάθε ύλη πρέπει ωστόσο να θεωρηθεί περίβλημα πνευματικών στοιχείων, τα οποία θα έπρεπε να εξελιχτούν στα ύψη όσον καιρό αυτή η ύλη αποτελεί κάτι χρήσιμο, όσον καιρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντικείμενα που εκπληρώνουν έναν υπηρετικό σκοπό. Εάν αυτή η ύλη χρησιμοποιείται από ανθρώπους για δημιουργήματα όλων των ειδών, τότε ο άνθρωπος βοηθά το πνευματικό μέσα στην ύλη στο να υπηρετήσει και επομένως στην ανοδική ανάπτυξη. Και για αυτό η έντονη δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου φέρνει αφάνταστη ευλογία, με την πνευματική έννοια, αφού ολόκληρο το πνευματικό μέσα στην ύλη επιδιώκει την κατάσταση της ζωής, η οποία είναι δυνατή μονάχα μέσα στις πιο μαλακές μορφές, μετά να έχουν ενωθεί συγκεκριμένες πνευματικές ουσίες για κοινή ενέργεια.

Η πορεία της ανοδικής ανάπτυξης διαδραματίζεται επομένως έτσι ώστε κάθε μορφή πρέπει να θεωρηθεί περίβλημα πνευματικής ουσίας, το οποίο αλλάζει συνέχεια, το οποίο ωστόσο στην αρχή θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα ώσπου να ξεκινήσει η κατάσταση της δραστηριότητας, η κατάσταση της ζωής. Τότε όμως αυξάνονται οι ψυχικές ουσίες που βρίσκονται μέσα στη μορφή και μπορεί μάλιστα να γίνει λόγος για μια ψυχή, η οποία ωστόσο δεν πρέπει να συγκριθεί με ανθρώπινη ψυχή, γιατί η τελευταία ενώνει όλες τις ψυχικές ουσίες. . .  Και έτσι πρέπει να φανταστείτε πως ό,τι βλέπετε είναι ζωντανεμένο από πνευματικές οντότητες. Κάθε οντότητα είναι μια μινιατούρα ψυχή, και αμέτρητες τέτοιες μινιατούρες ψυχές σχηματίζουν την ανθρώπινη ψυχή.

Και η ίδια η ύλη θα πάρει αυτό το δρόμο, όταν οι ουσίες της έχουν ωριμάσει έτσι ώστε μπορούν οι ίδιες ως οντότητα να κατοικήσουν μέσα σε αυτό που ήταν οι ίδιες πριν. . .  μέσα στη σκληρή ύλη. Πρέπει επομένως να διανύσει το πνευματικό κατά κάποιον τρόπο δυο εξελιχτικές πορείες μέσα στην αναγκαστική κατάσταση. . .  μια φορά ως ύλη, μετά όμως και ως οντότητα που είναι φυλακισμένη μέσα στην ύλη, μόνο που αυτή η δεύτερη εξελιχτική πορεία συμβαίνει αρκετά πιο γρήγορα, αφού η ύλη πιο γρήγορα καταστρέφεται παρά διαλύεται εντελώς· και όσον καιρό είναι χρήσιμη. . .  δηλαδή μπορεί να επεξεργαστεί σε αντικείμενα που έχουν χρήσιμο σκοπό. . ., το πνευματικό μέσα της δεν δραπετεύει, μόνο που είναι συχνά για πολύ καιρό χωρίς δραστηριότητα και υποφέρει για αυτό το λόγο.

Όταν είναι τότε κάτοικος μιας εξωτερικής μορφής που μαρτυρεί περισσότερη ζωή, αυτή η εξωτερική μορφή θα αποσυντεθεί πιο γρήγορα, επειδή οι ουσίες της έχουν ήδη μια σχετική υψηλότερη ωριμότητα και χρειάζονται σύντομα δική τους εξωτερική μορφή για ν’ανέβουν περισσότερο. Την πορεία μέσα από ολόκληρη τη δημιουργία πρέπει να διανύσει ολόκληρο το πνευματικό, αλλιώς δεν θα μπορούσε να ζήσει το τελευταίο στάδιο μέσα σε ανθρώπινη ψυχή, αφού αυτή αποτελείται από όλα τα επίγεια δημιουργήματα στο ελάχιστο μέτρο. Ό,τι μπορεί να δει ο άνθρωπος περιέχεται μέσα στην ψυχή του και έχει ενωθεί τόσο έντεχνα ώστε δεν θα σταματήσετε να κοιτάζετε και να μένετε έκπληκτοι, όταν, ως καθαρά πνευματικά όντα, θα κοιτάξετε τη δική σας ψυχή. . .

Τα ακούτε, αλλά δεν τα καταλαβαίνετε όσο ζείτε στη γη. Παρόλα αυτά ενημερώνεστε σχετικά για να έχετε τις σωστές γνώσεις, εσείς  που είστε προορισμένοι να διδάξετε την τελευταία περίοδο πριν το τέλος, για να μπορέσετε να φανταστείτε αληθινά την πορεία της ανάπτυξης και να μπορέσετε επίσης να δώσετε εξηγήσεις στην περίπτωση που σας τις ζητήσουν. Αλλά τέτοιες γνώσεις δεν είναι απολύτως αναγκαίες για ανθρώπους που κάνουν μόνο λίγες πνευματικές προσπάθειες και στους οποίους θα έπρεπε για αυτό να κηρυχτεί προπάντων η εντολή αγάπης, για να ξεκινήσουν τη διαμόρφωση της ψυχής τους. Μόνο που θα έπρεπε να ξέρουν για την προηγούμενη ατελείωτη πορεία της ψυχής τους για να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν απέναντι στην ψυχή τους. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4033                30-4-1947

Η ώρα του θανάτου. . .

Εξηγήσεις για δεινά και δυστυχία. . .

[Εκτός από τον τίτλο, αυτό το μήνυμα δεν μεταφράστηκε από μένα, αλλά βρίσκεται μέσα στις μεταφράσεις με τον τίτλο: Η γέννηση της νέας Γης http://www.bertha-dudde.info/download/index.htm, σελ. 210 - 212· σημείωση της μεταφράστριας]

Εσείς οι άνθρωποι ποτέ δεν γνωρίζετε πώς θα είναι το τέλος σας και για αυτό θα πρέπει να επικαλείστε καθημερινά την ευσπλαχνία του Θεού για να σας φανερωθεί την ώρα του θανάτου. Ακόμη και αν ζείτε σύμφωνα με το θέλημά Του, το τέλος σας μπορεί να είναι δύσκολο, εάν αυτό εξυπηρετεί στο να απαλλαγείτε εντελώς από κάθε τι το ακάθαρτο και να ελευθερωθείτε για πάντα. Η σοφία και η αγάπη του Θεού σάς συντροφεύουν μέχρι την τελευταία ώρα σ’αυτή τη Γη, εφόσον δε οι ψυχές σας είναι ακόμη ικανές να αλλάξουν θα σας δοθεί η δυνατότητα γι’αυτό έστω και την ώρα του θανάτου.

Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που άτομα αφοσιωμένα στον Θεό συχνά πρέπει να υποφέρουν σωματικά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το εξηγήσουν διότι δεν έχουν την ικανότητα να διακρίνουν την αγάπη του Θεού μέσα σε αυτό το γεγονός. Και όμως η θεϊκή αγάπη τούς χαρίζει τούτο τον πόνο, γιατί αυτός αποτελεί το καλύτερο μέσο ωρίμανσης που μπορεί να οδηγήσει την ψυχή σε μικρό χρονικό διάστημα σε εκείνο το βαθμό ωριμότητας ο οποίος θα επιτρέπει στο φως να εισέλθει μέσα της όταν βρεθεί στον άλλο κόσμο. Αλλά όταν η ψυχή ελευθερωθεί θα αναγνωρίσει τη μεγάλη αγάπη και το έλεος του Θεού και θα ευγνωμονεί τον Δημιουργό της.

Έτσι λοιπόν όλα τα βάσανα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόδειξη της αγάπης τους Θεού. Ακόμη και το ίδιο το τέλος της ζωής είναι μακάριο όταν συνοδεύεται από πόνο, μολονότι δεν φαίνεται ως τέτοιο στους ανθρώπους διότι η ψυχή απαλλλάσσεται βέβαια με πόνους από το σώμα, ανυψώνεται όμως αμέσως στα ουράνια, στο βασίλειο των μακάριων πνευμάτων. Τότε εγκαταλείπει όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά τη Γη, παίρνοντας μαζί της και τις ωριμασμένες ουσίες του σώματος, γιατί κάθε βαθμίδα πόνου στη Γη διαλύει το περίβλημα που εσωκλείει ακόμη την ψυχή. Και μακάριος ο άνθρωπος, που ήδη επί γης μπορεί να απελευθερωθεί πλήρως από ανώριμα πνευματικά στοιχεία. Αυτός αξιοποίησε την επίγεια ζωή του για τη λύτρωσή του και δεν επαναστατεί πλέον ενάντια στο θέλημα του Θεού.

Σίγουρα θα αγωνιστεί την ώρα του θανάτου για την ειρήνη της ψυχής του, ποτέ όμως δεν θα θεωρήσει αδικαιολόγητο το σωματικό πόνο, γιατί η ψυχή του γνωρίζει ότι το τέλος πλησιάζει, ότι και ο σωματικός πόνος έχει ένα τέλος και ότι η ίδια εξάγει το όφελός της από αυτό, ακόμη και αν δεν είναι πλέον ικανή να διαβιβάσει αυτή τη γνώση στο σώμα. Τούτο δε αποχωρίζεται την ψυχή αμέσως μόλις αισθανθεί την πληρότητά της, αφού τότε έχει πλέον εκπληρωθεί η αποστολή του, να της παρέχει δηλαδή ένα χώρο παραμονής.

Η ώρα του θανάτου μπορεί να είναι δύσκολη για όλους εσάς, μπορεί όμως να είναι και ένας μακάριος ύπνος ώστε στη συνέχεια να ξυπνήσετε στο βασίλειο του φωτός, όπου δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη για οποιοδήποτε πόνο, αν η ψυχή έχει ήδη επί γης συνενωθεί με τον Θεό και Αυτός τώρα την οδηγεί πίσω στην πατρίδα, στο δικό Του βασίλειο, στο πατρικό σας σπίτι, για να σας κάνει ευτυχισμένους. Όμως εσείς δεν γνωρίζετε πώς θα είναι το τέλος σας και γι’αυτό να παρακαλείτε τον Θεό για ευσπλαχνία, να Τον παρακαλείτε για έλεος και δύναμη στην περίπτωση που σας επιφυλάσσει ακόμη κάποια βάσανα. Έτσι θα αντέξετε και την ώρα του θανάτου, αφού μόνο το σώμα τα υποφέρει, ενώ η ψυχή θα αποχωριστεί το φορέα της γεμάτη χαρά και θα ανυψωθεί στις σφαίρες του φωτός. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4036                4 κ. 5-5-1947

Πνευματική αλλαγή

Για μια πνευματική αλλαγή μπορεί να γίνει λόγος μόνο τότε που μια εποχή χαμηλότατου επιπέδου εναλλάσσεται από μια εποχή όπου οι άνθρωποι βρίσκονται σε υψηλό πνευματικό επίπεδο και είναι στενά δεμένοι με τον Θεό, όπου αυτοί εξελίσσονται προοδευτικά, αντίθετα με την προηγούμενη εποχή, όπου υπήρχε μονάχα στασιμότητα ή οπισθοδρόμηση. Δεν μπορεί, ωστόσο, να γίνει τέτοια πνευματική αλλαγή πριν να μην έχει γίνει και το χαμηλότατο επίπεδο, αφού τέτοιο πρέπει να επιφέρει τον οριστικό χωρισμό των ψυχών που βρίσκονται σε υψηλό πνευματικό επίπεδο από εντελώς ανόριμες ψυχές. Αφού πριν να μην έχει γίνει αυτός ο χωρισμός, δεν είναι δυνατή καμία παραδεισένια κατάσταση στη γη. Τέτοια όμως θα είναι πάντα η αρχή μιας εξελιχτικής φάσης, αλλιώς δεν θα μπορούσε ο Θεός ο Ίδιος να βρεθεί ανάμεσα στους δικούς Του.

Για αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία για το ότι το οριστικό τέλος είναι κοντά, εάν ο άνθρωπος κοιτάζει γύρω του και παρατηρεί τους συνανθρώπους. Η μεγάλη επίγεια ανάγκη πρέπει επίσης να είναι απόδειξη για το ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα παραμένει στο χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο. Και μονάχα μια διάλυση όλων όσων περιέχουν πνευματικά στοιχεία μπορεί να βάλει τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Και για αυτό ο άνθρωπος δεν χρείαζεται να αμφισβητήσει το γεγοντός ότι θα είναι σύντομα μάρτυρας ενός έργου καταστροφής χωρίς προηγούμενο. . .

Αφού όλες οι ενδείξεις το δείχνουν. Οι ελλείψεις της ανθρώπινης γνώσης θα συμπληρωθούν τώρα από τον Ίδιο τον Θεό, και σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική η τελευταία μέρα δεν είναι πια μακριά. . .  Και ωστόσο η μέρα και η ώρα του τέλους θα μείνουν κρυμμένες στον άνθρωπο. Το ότι όμως μια πνευματική αλλαγή επίκειται σύντομα, προκύπτει από το ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη φτάσει στο χαμηλότατο επίπεδο, το οποίο θα προξενήσει μια αλλαγή προς το αντίθετο. Αν οι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι ν’αλλάξουν για να διορθώσουν το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο δυνάμει της θέλησής τους, θα μπορούσε μεν να γίνει λόγος για μια πνευματική άνοδο, ποτέ όμως για μια πνευματική αλλαγή.

Αφού η κατάσταση που έχει τον χαρακτήρα μιας πνευματκής αλλαγής πρέπει να είναι εντελώς αντίθετη με την προηγούμενη κατάσταση, και τέτοια κατάσταση δεν μπορεί πια κανείς να περιμένει σε αυτή τη γη. . .  την κατάσταση μιας ειρηνικής ζωής μέσα στον Θεό, η οποία είναι μια πορεία μέσα στο πιο λαμπερό φως, δηλαδή μέσα στην πιο καθαρή κατανόηση και μέσα στις πιο βαθιές γνώσεις, μια κατάσταση μέσα σε δύναμη και μακαριότητα. Και τέτοια πρέπει να αντικαταστήσει την αντίθετη κατάσταση, δηλαδή σκοτάδι του πνεύματος, άγνοια και αδυναμία και για αυτό επίσης δυστυχία. Και αυτά είναι τα σημάδια ενός κοντινού τέλους ότι οι άνθρωποι ζουν χωρίς τον Θεό, ότι χωρίς πίστη και αγάπη πορεύονται και μέσα σε σκοτεινή νύχτα, μέσα στην πλάνη, και η αδυναμία της θέλησής τους δεν είναι ικανή να προξενήσει καμία αλλαγή.

Και για αυτό ο Θεός θα βάλει τέρμα σε αυτή την κατάσταση. . .  Θα διαλύσει την παλιά γη και θα τερματίσει τη ζωή όλων των πλασμάτων πάνω της. . .  Θα δημιουργήσει μια νέα γη, νέα δημιουργήματα, και θα ενσαρκώσει ολόκληρο το πνευματικό ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξής του. Και αυτό σημαίνει για το πνευματικό που στην παλιά γη είναι ενσαρκωμένο ως άνθρωπος την επανατοποθέτηση μέσα στην πιο σκληρή μορφή, μέσα στην ύλη, γιατί απέτυχε στην τελευταία δοκιμασία της επίγειας του ζωής, γιατί δεν γνωρίζει πια και δεν αναγνωρίζει πια τον Θεό και είναι για αυτό χωρίς φως. Πάνω στη νέα γη ωστόσο οι άνθρωποι θα έχουν υψηλό βαθμό ωριμότητας, αφού θα ζήσουν έντονα δεμένοι με τον Θεό μέσα σε μακαριότητα και ειρήνη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4037                7, 8 κ. 9-5-1947

Καμουφλάρισμα του Σατανά. . .

Μορφή φωτός. . .

Ο αντίπαλος του Θεού έχει επίσης το καμουφλάρισμά του όταν θέλει να καταστρέψει τους ανθρώπους και να τους παρακινήσει να απομακρυνθούν από τον Θεό. Έρχεται επίσης ως μορφή φωτός και τυφλώνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε δεν μπορούν πια να διακρίνουν το σωστό και δεν καταλαβαίνουν το ψεύτικο παιχνίδι του. Βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου οι άνθρωποι είναι ευκολόπιστοι, δηλαδή όπου αποδέχονται χωρίς σκέψη ό,τι τους προσφέρεται ως αλήθεια, και όπου δηλαδή δεν σκέφτονται ούτε όταν εκδηλώνονται σκοτεινές δυνάμεις με πρόσχημα την ευσέβεια. Αλλά και τέτοια ραδιουγία μπορεί να καταλάβει όποιος ψάχνει και επιθυμεί στα σοβαρά την αλήθεια. Μόνο που υπάρχουν μόνο λίγοι που θεωρούν τόσο πολύτιμη την αλήθεια ώστε εξετάζουν τα πάντα και αποδέχονται μονάχα ό,τι τους φαίνεται αξιόπιστο.

Και έτσι την τελευταία εποχή αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις θα προσπαθούν έντονα να μπερδέψουν τη σκέψη των ανθρώπων, ενώνοντας και ενεργώντας μαζί για να καταφέρουν φαινόμενα που θα έπρεπε να προσποιηθούν αγγέλους του φωτός και που θα είναι ωστόσο δυνάμεις του σκοταδιού. Και θα προσπαθούν να επενεργήσουν πάνω σε ευκολόπιστους ανθρώπους, να τους μεταδώσουν πλάνη και να τους οδηγήσουν σε λάθος δρόμους. Και με τέτοιους ανθρώπους θα πετύχουν το στόχο τους τις περισσότερες φορές, γιατί εκείνοι δεν επιδιώκουν να βρουν την αλήθεια σχετικά με σημαντικά ερωτήματα, γιατί άφησαν να τους διδάξουν ανήξεροι δάσκαλοι και παρέλαβαν για αυτό λανθασμένες διδασκαλίες, οι οποίες τους οδηγούν μακριά από τον Θεό, ο Οποίος είναι ο Ίδιος η αιώνια Αλήθεια.

Και σε τέτοιες λανθασμένες διδασκαλίες βασίζονται εκείνες οι δυνάμεις, οι οποίες θα εκδηλωθούν ως φωτεινά φαινόμενα και οι οποίες με αυτό τον τρόπο θα αυξήσουν την πλάνη για να παρακινήσουν τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τον Θεό. Στους ανθρώπους λείπει τις περισσότερες φορές η κριτική ικανότητα και δεν μπορούν να διακρίνουν την πλάνη από την αλήθεια. Και έτσι αποδέχονται τα πάντα χωρίς όρους και χωρίς να τα επεξεργαστούν διανοητικά για να βρουν την πλάνη, για να την καταλάβουν ως τέτοια με την καλή τους θέληση για την αλήθεια. Ωστόσο, αυτές οι φωτεινές μορφές θα μπορέσουν να ξεσκεπαστούν από ανθρώπους με βαθιά πίστη, μέσα στους οποίους έχει αφυπνιστεί το πνεύμα, το οποίο δίνει στον άνθρωπο την πνευματική ακοή και όραση. . .

Μέσω της γνώσης για την αλήθεια, η οποία του έχει μεταδοθεί από τη φωνή του πνεύματος, είναι ικανός να καταλάβει κάθε πλάνη ως τέτοια. Και έτσι θα απορρίψει τόσο την πλάνη, όσο και εκείνον που τη μεταδίδει, τον οποίο καταλαβαίνει αναμφίβολα ως σκοτεινή δύναμη, παρόλο που κρύβεται κάτω από το προσωπείο ενός φορέα του φωτός. Αφού το Πνεύμα από τον Θεό διδάσκει διαφορετικά, και ό,τι δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα πνευματικά αγαθά μπορεί χωρίς δισταγμούς να απορριφθεί και να στιγματιστεί ως αναλήθεια. Επιπλέον οι δήθεν φωτεινές μορφές δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ψεύτικο παιχνίδι τους μπροστά σ’εκείνους που είναι γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, αφού εκείνοι θα τους καταλάβουν πολύ γρήγορα, επειδή αυτοί δεν δείχνουν καμία αγάπη, αλλά η πρόθεσή τους είναι να παρακινήσουν τους ανθρώπους να στραφούν στον κόσμο, εφόσον βρίσκονται ήδη στο πνευματικό δρόμο, και να εμποδίσουν τους άλλους να βρουν το σωστό δρόμο, κάτι για το οποίο είναι ανάγκη μια ζωή με αγάπη.

Για αυτό πρεσέξτε τις εκφράσεις τέτοιων φωτεινών μορφών, προσέξτε το αν μιλούν για τον Ίδιο τον Θεό, αν ενθαρρύνουν την άμεση επαφή με τον Θεό ή αν αποκλείουν τον Θεό, αν παροτρύνουν τους ανθρώπους να εκτελέσουν επίγειες πράξεις που δεν συμφέρουν την επίτευξη της ωριμότητας της ψυχής. Προσέξτε αυτά, και θα καταλάβετε και θα απορρίψετε όλα τα πνευματικά όντα που δεν έρχονται από το φωτεινό βασίλειο. Αφού όποιος έχει τη θέληση για την αλήθεια καταλαβαίνει οπωσδήποτε ό,τι είναι στραμμένο ενάντια στην αλήθεια, και το βλέμμα του θα είναι καθαρό και διαπεραστικό, για να προβάλει αντίσταση και να μπορέσει να οδηγήσει στην καθαρή αλήθεια και τους συνανθρώπους, εφόσον αυτοί είναι πρόθυμοι.

Ωστόσο, ο αντίπαλος του Θεού θα έχει μεγάλη εξουσία πάνω στους ευκολόπιστους ανθρώπους, και θα είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που στέκονται μέσα στην αλήθεια και καταλαβαίνουν τις σκοτεινές δυνάμεις να πείσουν εκείνους για την πλάνη. Και αυτή θα είναι η εξήγηση για το ότι κατά την τελευταία εποχή τα αυξηθούν τα φαινόμενα που δεν θα προέρθουν από τον Θεό, τα οποία όμως θα θεωρηθούν θεϊκές αποκαλύψεις από πολλούς ανθρώπους, όπου ο αντίπαλος του Θεού ως άγγελος του φωτός θα προσπαθήσει να κερδίσει τους ανθρώπους, τοποθετώντας τους με αυτό τον τρόπο μέσα στην πιο σκοτεινή νύχτα. Αφού οι υποστηριχτές του δεν θα θελήσουν να εγκαταλείψουν τις απόψεις τους, θα αμυνθούν όταν κάποιος θα τους εξηγήσει την πλάνη, και παρόλο που δεν θα ζημιωθούν άμεσα, θα είναι κλειστοί για την καθαρή αλήθεια.

Και είναι αυτό τόσο πολύ σημαντικό, γιατί μονάχα η αλήθεια οδηγεί στον Θεό και γιατί το κάθε φαινόμενο από το πνευματικό βασίλειο θα ερμηνευτεί έτσι όπως το θέλει ο αντίπαλος του Θεού, αφού στις δικές του σκέψεις θα βασιστεί η άποψη των ανθρώπων. Και αυτός θα διαδίδει πάντοτε την πλάνη με πρόσχημα την ευσέβεια, και όμως δεν θα μιλήσει ποτέ για το τέλος για να εμποδίσει τους ανθρώπους να ετοιμαστούν για το τέλος, όπως είναι θέλημα του Θεού. Και για αυτό θα έπρεπε ο καθένας να καταπολεμήσει τέτοιες μηχανορραφίες, αφού πρόκειται να σωθούν από τα νύχια του Σατανά οι πολλοί άνθρωποι που πορεύονται ακόμα στο σκοτάδι. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4039                13 κ. 14-5-1947

Η αδυναμία των ανθρώπων. . .

Αμαρτία. . .

Αγάπη. . .

Προστατευτείτε από ακάθαρτες σκέψεις, πράξεις και ακάθαρτα λόγια, και θα πορευτείτε σωστά μπροστά στον Θεό. Δεν θα σας δοθεί καμία εντολή, αλλά μονάχα παραινέσεις και προειδοποιήσεις, οι οποίες όμως θα τοποθετηθούν μέσα στην καρδιά σας ως φωνή της συνείδησης. Κατέχετε την ελεύθερη θέληση και μπορείτε επομένως να κάνετε και να μην κάνετε ό,τι θέλετε. Και έτσι μπορείτε να αφήσετε απαρατήρητη και την εντολή της αγάπης για τον Θεό και τον πλησίον, παρόλο που είναι εντολή. Μπορείτε ωστόσο επίσης να ζήσετε τη ζωή σας λίγο πολύ σύμφωνα με το θεϊκό θέλημα, αφού αυτό το θεϊκό θέλημα βάζει ως τελευταίο στόχο την τελειότητα της ψυχής, και για να πετύχει αυτήν πρέπει ο άνθρωπος να δουλέψει πάνω στον εαυτό του και να αποβάλει κάθε χαρακτηριστικό που δείχνει την ατέλεια του.

Η ψυχή πρέπει να εξουσιάζει το κορμί, πρέπει να προσαρμόσει τις επιθυμίες του στις δικές της. Πρέπει να επιδιώκει ν’ανέβει στα ύψη, δηλαδή πρέπει να προτιμά τα πνευματικά αγαθά από τα επίγεια, πρέπει να ξεπεράσει τον κόσμο και να επιδιώξει το πνευματικό βασίλειο. Ο πιο εύκολος δρόμος για αυτά είναι η αγάπη. . .  Άνθρωπος που έχει αγάπη μέσα του θα έχει πάντα μεγαλύτερη επιθυμία για πνευματικά αγαθά παρά για επίγειες χαρές και επίγεια ιδιοκτησία. Ωστόσο δεν θα ξεπεράσει τελείως τον κόσμο όσο ζει ακόμα μέσα στον κόσμο. Και αυτό δεν θα του καταλογιστεί ως αμαρτία, μόνο ως ένα εμπόδιο να πάρει το τελευταίο σκαλοπάτι πάνω στη σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Και να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο πρέπει να καταφέρει μόνος του ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν τον καταδικάζει, αλλά τον βοηθά να απελευθερωθεί από λαχτάρες και ελαττώματα. Ξέρει για την αδυναμία των ανθρώπων και τη λαμβάνει υπόψη Του, επειδή αγαπά τους ανθρώπους, και ένας στοργικός πατέρας επιτρέπει στα παιδιά του ό,τι δεν βλάπτει τις ψυχές τους.

Και έτσι ο άνθρωπος θα έχει αδύνατες στιγμές και ο Θεός θα του τις συγχωρέσει, δεν θα τον καταδικάσει για την αδυναμία του. Ο άνθρωπος δεν αμαρταίνει, μονάχα δεν επιδιώκει τα ύψη όταν ασχολείται υπερβολικά με τα επίγεια, και η δουλειά πάνω στην ψυχή πρέπει μετά να ξεκινήσει τόσο πιο έντονα, όσο περισσότερο ο άνθρωπος άνηκε στον κόσμο, δηλαδή εκπλήρωσε τις επιθυμίες του κορμιού του. Αλλά θα είναι αποφασιστικός και ο βαθμός, αφού μόλις οι επίγειες επιθυμίες επικρατούν απέναντι στην πνευματική ενέργεια, ο άνθρωπος χάνει από δικό του φταίξιμο την ευλογία του Θεού, και τότε του λείπει η δύναμη για την άνοδο. . .

Όποιος όμως μένει δεμένος με τον Θεό μέσα στη δίνη του κόσμου, όποιος δεν αφήνει να περάσει ανεκμετάλλευτη καμία ευκαιρία και είναι μόνιμα προσηλωμένος να ζητήσει τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, όποιος Τον συμβουλεύεται για κάθε υπόθεση, εκείνον ο Θεός δεν θα αφήσει να πέσει σε ώρες ανάγκης του σώματος και της ψυχής. Και το βοήθημά Του είναι η αγάπη. . .  Όπου είναι η αγάπη δεν υπάρχει αμαρτία, όπου ωστόσο λείπει η αγάπη πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει τον εαυτό του και τις σκέψεις του. Πρέπει πάντοτε να ελέγχει τον εαυτό του· δεν πρέπει να κάνει τον εαυτό του σκλάβο των βίαιων ενστίκτων του. Πρέπει να μάθει αγάπη στον εαυτό του, αφού ό,τι μαρτυρεί αγάπη είναι ευγενές και καλό, και ό,τι δεν περιέχει αγάπη μπορεί εύκολα να γίνει αμαρτία. Ο Θεός όμως βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων και οδηγεί πάντοτε τις σκέψεις των δικών Του. Δεν επιτρέπει να πέσουν μέσα σε αμαρτία. . .   όπως όμως θα είναι επιεικής κριτής των αδύναμων που Τον αγαπούν. . .

                                                                                                                                              Αμήν  

 

4040                15-5-1947

Λυτρωτική εποχή με τον Ιησού Χριστό. . .

Η μέρα της Κρίσης είναι το τέλος μιας λυτρωτικής εποχής που ήταν πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του πνευματικού. Αφού σε αυτή την εποχή ήταν στη γη ο Ιησούς Χριστός, ο Απεσταλμένος του Θεού, ένας Γιος του Φωτός, ο Οποίος κατέβηκε από το πνευματικό βασίλειο για να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Η ανάπτυξη του πνευματικού είχε μείνει στάσιμη, δεν υπήρχε πια καμία πρόοδος, δεν υπήρχε πια επιδίωξη του Θεού, του Φωτός, της αιώνιας Αλήθειας.

Και η αγάπη είχε κρυώσει ανάμεσα στους ανθρώπους. . .  υπήρχε στη γη χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο που έκανε ανάγκη βοήθεια, αλλιώς ολόκληρο το πνευματικό θα είχε και πάλι χαθεί μέσα στα νύχια εκείνου που ήταν το αίτιο του μεγάλου σκότους μέσα στον πνευματικό κόσμο. Η βοήθεια ήταν επείγουσα και μπόρεσε να παρασχεθεί μονάχα με τη μορφή μιας ακτίνας φωτός από τον ουρανό. . .  Έπρεπε ένα ον του φωτός να διανύσει την πορεία στη γη για να διδάξει τους ανθρώπους και να τους δώσει ταυτόχρονα ένα παράδειγμα για τη σωστή επίγεια πορεία, ως απόδειξη για το ότι μπορεί να εκπληρωθεί αυτό που ζητά ο Θεός από τους ανθρώπους που θέλουν να απελευθερωθούν από την εξουσία του αντιπάλου Του.

Και τέτοιο ον του φωτός ήταν ο Ιησούς από την άποψη της ψυχής του, ενώ το κορμί Του ήταν άνθρωπος με όλες τις αδυναμίες και συγκινήσεις που χαρακτηρίζουν τη φύση του ανθρώπου, τις οποίες έπρεπε να πολεμήσει όπως κάθε άλλο άνθρωπο. Η ψυχή Του μάλιστα επιδίωκε τον Θεό χωρίς να ξέρει για την αρχή της, αφού ως άνθρωπος της είχε παρθεί κάθε ανάμνηση· έπρεπε ο άνθρωπος Ιησούς να διανύσει την ίδια πορεία στη γη, αλλιώς το λυτρωτικό Του έργο δεν θα μπορούσε να αξιολογηθεί με τέτοιον τρόπο, αλλιώς δεν θα ήταν εξιλαστήρια θυσία, την οποία Αυτός πρόσφερε στον Θεό για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας.

Και επομένως ο άνθρωπος Ιησούς έπρεπε να παλέψει και να αγωνιστεί. . .  Έπρεπε να περάσει τον ίδιο αγώνα ενάντια στο σκοτάδι που απαιτείται από όλους τους ανθρώπους, από τον οποίο δεν μπορεί να απαλλαχτεί κανένας που θέλει να γίνει μακάριος για πάντα. Και βγήκε νικητής από τον αγώνα ενάντια στο σκοτάδι και έδωσε λοιπόν στους ανθρώπους την απόδειξη ότι η νίκη είναι δυνατή, εφόσον επιδιωχτεί στα σοβαρά. Αφού παρόλο που η ψυχή Του λαχταρούσε τον Θεό, την πραγματική της πατρίδα, το κορμί Του έπρεπε παρ’όλα αυτά να αποτίσει φόρο τιμής στα επίγεια, και κάθε πρόοδος ήταν μια πράξη της ελεύθερης βούλησης, κάθε αυξημένος βαθμός ωριμότητας ήταν το αποτέλεσμα της υπερνίκησης του κόσμου, η αμοιβή του αγώνα ενάντια στον Εαυτό Του, ενάντια σε όλους τους επίγειους πόθους και της παραίτησης από επίγειες χαρές και απολαύσεις.

Και αυτή τη βούληση βρήκε ο άνθρωπος Ιησούς. . .  Απελευθέρωσε τον Εαυτό Του και έψαξε και βρήκε την πλήρη ένωση με τον Θεό ήδη στη γη. Και ταυτόχρονα λύτρωσε ολόκληρη την ανθρωπότητα από τα δεσμά του θανάτου, αφού ο Θεός δέχτηκε τη θυσία την οποία Του πρόσφερε αδύναμος άνθρωπος για ολόκληρη την ανθρωπότητα. . .  Και επομένως αυτή η λυτρωτική περίοδος είχε τεράστια σημασία για την ανθρωπότητα καθώς και για το πνευματικό που βασανίζεται ακόμα μέσα στην ύλη και πρέπει ακόμα να διανύσει το μακρύ δρόμο της ανάπτυξης. Αυτό το πνευματικό νιώθει την ελάφρυνση και περιμένει ανυπόμονα την ενσάρκωσή του ως άνθρωπος, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις χάρες του λυτρωτικού έργου για την οριστική λύτρωση από τη μορφή.

Ωστόσο, το πνευματικό που είναι ενσαρκωμένο ως άνθρωπος προσέχει μόνο λίγο ή και καθόλου αυτά  και αφήνει να περνά μια εποχή χάρης την οποία θα έπρεπε και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί προς ύψιστη επιτυχία. Η ανθρωπότητα δεν καταλαβαίνει τη σημασία αυτής της εποχής και παραμένει μέσα σε αμαρτία και ενοχή. . .  Και προορίζεται τερματισμός της λυτρωτικής εποχής που έχει παρασχεθεί στο πνευματικό για την ανοδική ανάπτυξη, και έχει καθοριστεί από τους αιώνες των αιώνων η μέρα όπου θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι ζωντανοί και οι πεθαμένοι. . .  η μέρα της Κρίσης, όπου όλοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τη στάση τους απέναντι στον Ιησού Χριστό και για τον τρόπο ζωής τους· όπου θα παραλάβουν την αμοιβή ή την τιμωρία τους ανάλογα με το κατόρθωμά τους. . .

Και εσείς οι άνθρωποι πλησιάζεται με τεράστια βήματα αυτή την τελευταία μέρα. . .  Να συνειδητοποιήσετε την πολύ μεγάλη σημασία αυτού του γεγονότος και εκμεταλλευτείτε ακόμα το πάρα πολύ σύντομο χρόνο για το καλό της ψυχής σας. Καταφύγετε στον Ιησού Χριστό και ζητήστε τη συμπαράστασή Του, και θα σας λυτρώσει ακόμα την τελευταία ώρα, εάν θέλετε να σας λυτρώσει, εάν πιστεύετε στην αποστολή Του και Τον αναγνωρίζετε ως Γιος του Θεού, ο Οποίος κατέβηκε από τα ύψη για να απελευθερώσει τους ανθρώπους από την εξουσία του Σατανά. . .  Πιστέψτε Τον και ζητήστε Του δύναμη, και δεν θα χρειαστείτε να φοβηθείτε την τελευταία μέρα, αυτή δεν θα είναι κρίση για σας αλλά λύτρωση, εφόσον μονάχα ζητήσετε Εκείνον και τη χάρη Του. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4042                17-5-1947

Άνθρωπος που έχει αγάπη μέσα του δεν χάνεται. . .

Άνθρωποι που κάνουν γνώμονα του τρόπου ζωής τους την αγάπη δεν θα χαθούν ποτέ, ακόμα και αν διανοητικά ακολουθούν ακόμα λάθος ίχνη και έχουν αρνητική στάση απένταντι στην καθαρή αλήθεια. Επηρεάζονται από δυνάμεις που πολεμούν ιδιαίτερα σφοδρά για τέτοιες ψυχές, και αφού η θέλησή τους δεν έχει ακόμα αποφασίσει καθαρά, αφού ο άνθρωπος δεν επιδιώκει ακόμα πλήρως συνειδητά τον Θεό, εκείνες οι δυνάμεις προσπαθούν να επιδράσουν πάνω του διανοητικά και πετυχαίνουν καθ’όσον η διανοητική του δραστηριότητα είναι τότε λιγότερο έντονη στο να εξιχνιάσει την αλήθεια, καθ’όσον ο άνθρωπος έχει μόνο λίγη θέληση να φτάσει στην αλήθεια.

Παρ’όλα αυτά η αγάπη τον προστατεύει από το να παραπλανηθεί. Αφού μέσω της ενέργειας με ανιδιοτελή αγάπη για τον πλησίον παρέδωσε ήδη τον εαυτό του στον Θεό, ο Οποίος δεν θα τον αφήσει να πέσει ποτέ πια. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος ζει μέσα στην αγάπη, το πάλεμα εκείνων των δυνάμεων για την ψυχή είναι μάταιο, αφού ο Θεός κρατά την ψυχή, γιατί έχει μεγάλο δικαίωμα για εκείνη. Και τέτοιος άνθρωπος θα καταλάβει σίγουρα την αλήθεια, εφόσον μόνο ακολουθεί την παρότρυνση να πάρει θέση διανοητικά στα πνευματικά αγαθά που του προσφέρονται.

Εάν ένας άνθρωπος που έχει αγάπη μέσα του τα σκέφτεται, η κρίση του θα είναι σωστή και αυτός θα είναι ικανός να διαχωρίζει την πλάνη από την αλήθεια και θα επιδιώξει συνειδητά την τελευταία. Για αυτό άνθρωπος που έχει αγάπη μέσα του δεν μπορεί ποτέ να χαθεί, επειδή η αγάπη τον προστατεύει από αυτό, επειδή είναι ενωμένος με τον Θεό μέσω της αγάπης και δεν θα Τον απαρνηθεί. Και επομένως και ο Θεός ο Ίδιος θα εκδηλωθεί σε εκείνον, παρουσιάζοντας τον Εαυτό του μ’έναν τρόπο ώστε ενθαρρύνεται η σκέψη του ανθρώπου και ώστε ξυπνά αυτός από την πνευματική απάθεια.

Το πνεύμα ενός ανθρώπου που έχει αγάπη μέσα του θέλει να είναι δραστήριο, έχει αφυπνιστεί στη ζωή μέσω της αγάπης, αλλά δεν έχει ακόμα άδεια να ενεργήσει, όσον καιρό η θέληση του ανθρώπου είναι ακόμα αναποφάσιστη, όσον καιρό ο άνθρωπος αρνείται να σκεφτεί ερωτήματα που σχετίζονται με το πνευματικό πεδίο. Ωστόσο, με την ελάχιστη αλλαγή βούλησης το πνεύμα του ανθρώπου μπαίνει σε λειτουργία και τότε τακτοποιεί τη σκέψη του ανθρώπου, τον ενημερώνει από το εσωτερικό, δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα να καταλαβαίνει, και με αυτό τον τρόπο τραβά πρώτα την ψυχή και μετά το κορμί προς το μέρος του, και η επιρροή του πράγματι δεν θα είναι μικρή. . .

Άνθρωπος που έχει αγάπη μέσα του δεν μπορεί να χαθεί, αφού τον κρατά ο Θεός και δεν τον παραδίνει στον αντίπαλό Του. Μόνο που ο άνθρωπος πρέπει να έχει τη βούληση να πάρει το δρόμο προς τον Θεό. . .  Και ο Θεός του δείχνει αυτό το δρόμο, ο Θεός οδηγεί τη μοίρα του καθένα, και πράγματι έτσι ώστε έχει πάντα ευκαιρία να πάρει το σωστό δρόμο. Ο Θεός πλησιάζει τον άνθρωπο φανερά, αφού μέσω του τρόπου ζωής με αγάπη ο Θεός είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο ώστε αυτός μπορεί ανά πάσα στιγμή να Τον αναγνωρίσει. Και όποιος Τον ψάχνει με σοβαρότητα θα Τον βρει, θα καταλάβει την αλήθεια ως τέτοια και θα την επιθυμήσει στα σοβαρά, και η ψυχή του θα έχει σωθεί για την αιωνιότητα. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4045                20-5-1947

Πίστη. . .

Δυνατό πάλεμα. . .

Απαιτείται ασταμάτητα εσωτερικό πάλεμα για να φτάσει κανείς σε δυνατή πίστη, και αυτό προϋποθέτει τη δυνατή βούληση να μπορέσει να αποδεχτεί κανείς τις διδασκαλίες που μεταδίδονται στους ανθρώπους, δηλαδή να είναι κανείς πεπεισμένος για την αλήθεια εκείνων. Μια σωστή πίστη μπορεί να κατορθωθεί, και επομένως πρέπει να τη θεωρούμε δώρο. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος και να είναι πρόθυμος να αποδεχτεί το δώρο, δηλαδή πρέπει ξανά η θέλησή του να συμμετέχει, αλλιώς δεν μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος.

Το να θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει έχει και το αποτέλεσμα να μπορέσει να πιστέψει· μονάχα η θέληση είναι αποφασιστική για το με ποια δύναμη θα τον πιάσει η πίστη. Πρέπει βαθιά μέσα σας να κερδίσετε την πεποίθηση ότι είναι σωστό αυτό που σας ζητούν να πιστέψετε, μόνο τότε μπορείτε να πείτε: πιστεύω. . .  Για να μπορέσει ωστόσο να κερδίσει αυτή την πεποίθηση, πρέπει ο άνθρωπος πριν να κάνει μια ορισμένη δουλειά, αλλιώς τέτοια πίστη δεν μπορεί ποτέ να φουντώσει μέσα του. Πρέπει να εκφράσει τη θέληση να πιστέψει μέσω του τρόπου ζωής του, αφού η θέληση μόνη της, χωρίς την πράξη, δεν είναι ισοδύναμη και για αυτό και δεν έχει αποτέλεσμα.

Ο τρόπος ζωής του όμως θα έπρεπε να είναι ενέργεια με ανιδιοτελή αγάπη για τον πλησίον. Μέσω αυτής τότε συνδέεται με τον Θεό, στον Οποίο να πιστέψει διδάσκεται. Η σύνδεση με τον Θεό τότε τον κάνει να αισθάνεται την παρουσία Του, θα συνειδητοποιήσει μια δύναμη που τον διαπερνά, ακόμα και αν δεν μπορεί να εκφράσει αυτή την αίσθηση. Μόλις όμως είναι δεμένος με τον Θεό μέσω ενέργειας με αγάπη, θα ξυπνήσει μέσα του η πεποίθηση ότι υπάρχει ένα Ον γεμάτο αγάπη, σοφία και εξουσία, και τότε μπορεί να πει συνειδητά: Πιστεύω σε αυτό το Ον. . .  Τότε επομένως έχει γίνει ζωντανή η πίστη στο εσωτερικό του.

Επιπλέον πρέπει να πάρει θέση σε όλα τα πνευματικά αγαθά που του προσφέρονται και στα οποία να πιστέψει του ζητά η θρησκεία. Και πάλι είναι η αγάπη που ενεργεί μέσα του, έτσι ώστε το πνεύμα του από το εσωτερικό του τον ενημερώνει διανοητικά για ό,τι θέλει να ξέρει ο άνθρωπος. Άρα το πνεύμα του τού κάνει κατανοητά τα διανοητικά αγαθά που του μεταδίδονται ή του αποκαλύπτει αυτά που του φαίνονται απαράδεκτα, έτσι ώστε μπορεί τότε με πεποίθηση είτε να τα αποδεχτεί είτε να τα απορρίψει, και τότε μπορεί να γίνει λόγος για ζωντανή πίστη.

Και έτσι πρέπει κανείς να καταλάβει και την πίστη στον Ιησού Χριστό ως Γιο του Θεού και Σωτήρα του κόσμου, ώστε ο άνθρωπος πρέπει πριν να δεχτεί τις σχετικές γνώσεις, ώστε πρέπει να τις επεξεργαστεί διανοητικά και μετά να πάρει ο ίδιος θέση σε αυτές, ώστε είναι ικανός για αυτό μονάχα εάν ασκεί την αγάπη, εάν ακολουθεί τον Χριστό, για να μπορέσει μέσω της αγάπης να εξελιχτεί το πνεύμα, το οποίο του εγγυείται τη σωστή σκέψη. Και τότε ο άνθρωπος αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό πλήρως συνειδητά. . .  Τον πιστεύει και Του παραδίδεται τότε μέσω αυτής της πίστης. . .  Πρέπει να αποκτηστεί η πίστη· πρέπει ο άνθρωπος να έχει την καλή θέληση να μπορέσει να πιστέψει και να κάνει ό,τι του αποφέρει μια βαθιά, ακλόνητη πίστη. . .

Και για να καταφέρει αυτά πρέπει να ζητήσει δύναμη και χάρη, για να μην φθίνει η θέλησή του, για να πορευτεί ο άνθρωπος στη γη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. . .  εφόσον έχει ήδη βρει την πίστη στον Θεό. Ο Θεός ξέρει την ελάχιστη συγκίνηση της καρδιάς, και όπου βρίσκει τη θέληση που στρέφεται στο καλό, εκεί διοχετεύει τη χάρη Του, την οποία τότε αποδέχεται και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ανάλογα με τη βούλησή του. Η βούληση μονάχα όμως είναι αποφασιστική για το ποιο βαθμό χάρης χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, και η βούληση του ανθρώπου θα τον παρακινήσει επίσης στο να προσεύχεται, και τέτοια προσευχή δεν θα περάσει ποτέ απαρατήρητη, αλλά θα του εγγυηθεί αυξημένη παροχή χάρης, η οποία θα εξασφαλίσει την ικανότητα του ανθρώπου να καταλαβαίνει και επομένως την πεπεισμένη πίστη. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4048                24-5-1947

Ο Πρόδρομος του Κυρίου. . .

Οι χάρες και αποδείξεις της αγάπης του Θεού που προσφέρονται στους ανθρώπους κατά την εποχή του τέλους μπορούν να τους αποζημιώσουν πλήρως για τα δεινά και τη δυστυχία αυτής της εποχής, αφού τους εξασφαλίζουν μια γρήγορη άνοδο, εφόσον μόνο εκμεταλλευτούν το δώρο χάρης και επιδιώξουν την ωριμότητα της ψυχής. Πρόκειται για την εποχή για την οποία είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα μείνει στο πνεύμα με τους δικούς Του μέχρι το τέλος. Πρόκειται για την εποχή όπου οι άνθρωποι θα Τον δουν να έρχεται μέσα στα σύννεφα, όπου η επαφή ανάμεσα στη γη και τον ουρανό θα είναι φανερή όχι μονάχα μέσα στη φαντασία του ανθρώπου, άλλα στην πραγματικότητα θα είναι δραστήρια στη γη φωτεινά όντα και θα διαδίδουν φως, και όπου οι άνθρωποι θα διδάσκονται από τα ύψη, όπου ο Θεός ο Ίδιος θα κατέβει στη γη μέσα στο λόγο και θα προσφέρει στους δικούς του το ψωμί του ουρανού, όπου οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αντλούν συνέχεια από την πηγή της ζωής, γιατί ο Θεός ο Ίδιος θα τους προσφέρει το ζωτικό ποτό για να τους δώσει δύναμη. . .

Σε αυτή την εποχή ένας θα γίνει γνωστός που είναι προορισμένος να είναι ο τελευταίος αγγελιοφόρος πριν τον Κύριο, ο οποίος θα Τον ανακοινώσει ως ο Πρόδρομός Του και ο οποίος θα πει την αλήθεια στους ανθρώπους, ο οποίος θα μιλήσει χωρίς δειλία, παρόλο που ο ίδιος θα κινδυνεύσει με αυτό τον τρόπο να πιαστεί. Αλλά αυτός δεν θα δώσει πια σημασία στον κόσμο, και θα ανταλλάξει ευχαρίστως την επίγεια ζωή με την αιώνια ζωή. Για αυτό δεν θα φοβάται τον κόσμο, αφού θα ξέρει πόσο κοντά θα είναι το τέλος και τι περιμένει τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν ότι θα έρθει το τέλος. . .

Η εμφάνισή του θα είναι επίσης μια εξαιρετική χάρη, αφού αυτός θα επιστήσει συνέχεια την προσοχή των ανθρώπων στο κοντινό τέλος και θα τους παροτρύνει με αυτό τον τρόπο να δουλέψουν πάνω στην ψυχή τους, και θα οδηγήσει τα βλέμματά τους στην αιωνιότητα. Και αυτός θα κατέχει και εξαιρετική δύναμη, έτσι ώστε θα μπορέσει να ιατρέψει αρρώστους και να φέρει βοήθεια όπου τέτοια θα είναι ανάγκη και όπου από την άποψη των συνανθρώπων θα φανεί αδύνατη. Αφού θα ζήσει μια παραδειγματική ζωή αγάπης και το Πνεύμα του Θεού θα τον γεμίσει. Ο Θεός ο Ίδιος θα ενεργήσει μέσω του, και όποιος θα τον ακούσει θα ακούσει τον Ίδιο τον Θεό, θα ακούσει το λόγο Του από ανθρώπινο στόμα, αλλά ακριβώς έτσι όπως ξεκίνησε από τον Θεό. . .

Και αυτή η εποχή έχει έρθει, η τελευταία εποχή χάρης, η οποία μπορεί να επιφέρει μεγάλη επιτυχία για τους ανθρώπους που επιδιώκουν την τελειότητα. Και παρόλο που πρέπει να υποφέρουν τρομερά στη γη, έχουν ένα πλεονέκτημα εάν μονάχα χρησιμοποιούν τις χάρες, αφού θα ξέρουν ότι το τέλος είναι κοντά, γιατί θα τον αναγνωρίσουν ως τον Πρόδρομο του Κυρίου και θα περιμένουν γεμάτοι χαρά τον Ίδιο, ο Οποίος μάλιστα θα εμφανιστεί σύντομα για να λυτρώσει τους δικούς Του από την πιο μεγάλη ανάγκη και να τους οδηγήσει σε μια γη της ειρήνης, όπως το υποσχέθηκε. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4049                25 κ. 26-5-1947

Η έκχυση του Πνεύματος. . .

Μαθητές. . .

Πρέπει να εκπληρώσετε μια αποστολή ακριβώς όπως οι πρώτοι Μου μαθητές στη γη, τους οποίους έστειλα στον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Όποιος ωστόσο εκτελεί ένα καθήκον με εντολή Μου πρέπει επίσης να έχει από Μένα την ικανότητα για κάτι τέτοιο, και επομένως πρέπει ως οι υπηρετές Μου στη γη να εκπαιδευτείτε για αυτό το καθήκον, πρέπει ως οι μαθητές Μου της εποχής του τέλους να είστε πολύ δραστήριοι, αφού πρόκειται άλλη μια φορά να φέρετε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο. . .  Κατά συνέπεια πρέπει κατά κάποιον τρόπο να παραλάβετε από Μένα αυτά που θα έπρεπε να μεταδώσετε στους συνανθρώπους.

Και αυτό το καθήκον απαιτεί την ενέργεια του πνεύματος, το οποίο ως σπινθήρας του θείου Μου Πνεύματος κοιμάται μέσα στον άνθρωπο ώσπου, αφυπνισμένο μέσω μιας ζωής αγάπης, θέλει να εκφραστεί, και οι εκφράσεις του μπορούν να αποδεχτούν ως απόλυτη αλήθεια. Η ενέργεια του πνεύματος εξαρτάται από τη βούληση του ίδιου του ανθρώπου. Δεν παρέχεται μεν στον καθένα αυτή η χάρη, αλλά όχι γιατί δίνω στον ένα λιγότερο απ’ό,τι στον άλλο, αλλά γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ζητούν τη χάρη της ενέργειας μέσω του πνεύματος ή δεν προσέχουν το θεϊκό δώρο χάρης, παρόλο που αυτή είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να προσφερθεί στους ανθρώπους στη γη ως δώρο Μου.

Ένα δώρο πρέπει να αποδεχτεί με χαρούμενη καρδιά, πρέπει να εκτιμηθεί και να αξιοποιηθεί ανάλογα. Πρέπει προπάντων μια ανοιχτή καρδιά να είναι πρόθυμη να αφήσει το ρεύμα χάρης να περάσει μέσα της, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να θέλει να ενεργήσει ο Θεός στο εσωτερικό του και πρέπει να κάνει τον εαυτό του αντάξιο της ενέργειάς Μου. . .  Τότε το Πνεύμα Μου εκχύνεται πάνω στον άνθρωπο που είναι προορισμένος για μια αποστολή στη γη, επειδή Μου προσφέρθηκε εθελοντικά. Αυτή η έκχυση του Πνεύματος έγινε μετά την ανάληψή Μου στον ουρανό ως ξεκίνημα της ενέργειας των μαθητών Μου, για να μπορέσουν να εκτελέσουν το καθήκον τους και να μπορέσουν να διοχετεύσουν σε άλλους ανθρώπους τον αγνό λόγο που δίδαξα Εγώ ο Ίδιος στη γη.

Και για να μπορέσουν να κηρύξουν το λόγο Μου έπρεπε πρώτα να εκπαιδευτούν οι μαθητές Μου, έπρεπε να κατέχουν γνώσεις για να μπορέσουν να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση με σωστές εξηγήσεις. . .  Άρα έπρεπε οι ίδιοι να στέκονται στην αλήθεια. . .  Και αυτή την αλήθεια μεταδίδει σε σας τους ανθρώπους το Πνεύμα Μου. . .  Όλοι σας μπορείτε να γίνεστε υποδοχές του Πνεύματός Μου, πάνω σε όλους σας θέλω να εκχύσω το Πνεύμα Μου, εφόσον είστε πρόθυμοι να διαμορφώσετε τον εαυτό σας σε υποδοχές μέσω έμπρακτης αγάπης. Αφού Εγώ ο Ίδιος είμαι αγάπη, και το Πνεύμα Μου είναι η δύναμη της αγάπης Μου. Και επομένως πρέπει και το δοχείο μέσα στο οποίο θέλει να ρεύσει η δύναμή Μου να είναι αγάπη, πρέπει η καρδιά να είναι πρόθυμη και ικανή για αγάπη, και για να γίνει αυτό πρέπει ο άνθρωπος μόνος του να διαμορφώσει τον εαυτό του. . .

Αυτή είναι η απαίτησή Μου, αλλιώς δεν μπορώ ποτέ να ενεργήσω μέσα σας. . .  Είναι αυτή μια διδασκαλία την οποία έδωσα στους υπηρέτες Μου στη γη, την οποία θα έπρεπε να διαδώσουν ανάμεσα στους συνανθρώπους για να τους παρακινήσουν να κάνουν επίσης δυνατή την ενέργεια του πνεύματος στο εσωτερικό τους. Αφού όπου μπορώ να ενεργήσω μέσω του Πνεύματός Μου, η άνοδος στα ύψη είναι εγγυημένη. Όπου μπορώ να ενεργήσω είναι φως, και όπου είναι φως είναι και ζωή. . .  Θέλω να δώσω σε σας τους ανθρώπους την αιώνια ζωή, για αυτό σας στέλνω τους υπηρέτες Μου στη γη, τους οποίους θα έπρεπε ν’ακούσετε. Αφού είναι οι μαθητές Μου, οι μαθητές Μου της έσχατης εποχής, οι οποίες έχουν εκλεχτεί από Μένα, γιατί τους κατάλαβα ως κατάλληλους εργάτες και τους προσέλαβα για μια σημαντική δραστηριότητα λίγο πριν το τέλος. . .

Το Ευαγγέλιό Μου θα πρέπει ξανά να διαδοθεί στον κόσμο. Η σοφία Μου καταλαβαίνει το κατεπείγον και η αγάπη Μου θέλει να φέρει βοήθεια όπου υπάρχει μεγάλη πνευματική ανάγκη. Θέλω ο Ίδιος να μιλήσω στους ανθρώπους και έχω για αυτό ανάγκη εσάς, που είστε πρόθυμοι να Με υπηρετήσετε. Και ενεργώ πρώτα στο εσωτερικό σας πριν μπορέσω μέσω εσάς να μυήσω τους ανθρώπους στην αλήθεια. Θέλω θα μείνω μαζί σας μέχρι το τέλος. . .  Η ανθρωπότητα μάλιστα ξέρει για την έκχυση του Πνεύματος πάνω στους μαθητές Μου, αλλά δεν ξέρει πια ότι θέλω να κάνω ευτυχισμένους όλους τους ανθρώπους με αυτό τον τρόπο και ότι μονάχα η βούληση του μεμονωμένου ανθρώπου είναι αποφασιστική για το αν μπορεί να είναι δραστήριο το Πνεύμα Μου στο εσωτερικό του.

Και για αυτό θα πρέπει εσείς οι μαθητές Μου να τους ενημερώσετε, θα πρέπει να Με αφήσετε να μιλήσω μέσω του πνεύματος στο εσωτερικό σας. Θα πρέπει να μεταδώσετε ό,τι ακούτε, ό,τι παραλαμβάνετε από το πνευματικό βασίλειο ως άμεση ακτινοβολία του Εαυτού Μου. . .  Θα πρέπει την τελευταία περίοδο πριν το τέλος να Μου επιτρέψετε να ενεργήσω ο Ίδιος μέσω σας, αφού έχω ανάγκη όργανα μέσω των οποίων μπορώ να εκφραστώ ο Ίδιος, για να μπορέσει να ενισχυθεί η πίστη των δικών Μου και να μπορέσουν να κερδίσουν την πίστη εκείνοι που είναι ακόμα μακριά Μου ή που έχουν αδύνατη θέληση. Αφού σε λίγο θα έχει έρθει το τέλος και η περίοδος χάρης θα έχει λήξει, όπως έχει ανακοινωθεί με το λόγο και με τη γραφή. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4050                26, 27 κ. 28-5-1947

Εργάτες στον αμπελώνα. . .

Το να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πνευματική δουλειά είναι ικανός μονάχα εκείνος ο άνθρωπος που προσφέρεται εθελοντικά στον Θεό για τη δουλειά για τη βασιλεία του Θεού, αφού τέτοιος άνθρωπος έχει τη βούληση που του αποφέρει και τη δύναμη. Η βούληση να ενεργήσει ο άνθρωπος πνευματικά είναι απόλυτη εγγύηση για το ότι ο Θεός θα του αναθέσει μια τέτοια δουλειά, γιατί Αυτός έχει ανάγκη πολλούς εργάτες για τον αμπελώνα Του, και όμως μόνο λίγοι άνθρωποι θέλουν να αποδεχτούν τέτοια δουλειά. Αυτή δεν μπορεί ωστόσο ποτέ να φορτωθεί σ’έναν άνθρωπο χωρίς τη θέλησή του, αφού η εκπαίδευση για τέτοιο καθήκον είναι εξαιρετική χάρη, η οποία εγγυείται μια ανοδική ανάπτυξη. Και άρα ο άνθρωπος θα ανέβαινε στα ύψη και χωρίς τη θέλησή του, κάτι που όμως δεν γίνεται αν ο άνθρωπος θα έπρεπε να τελειοποιηθεί.

Και επιπλέον τέτοια δουλειά μπορεί να εκτελεστεί μονάχα από άνθρωπο που στέκεται σε ορισμένο βαθμό ωριμότητας, και αυτός ο βαθμός ωριμότητας μονάχα εγγυείται την ενέργεια του πνεύματος, όπως έχει επίσης το αποτέλεσμα μιας πλήρους αφοσίωσης στον Θεό, μιας υποταγής στο θέλημα του Θεού, και πάντα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται οι δύο. Η υποταγή στο θέλημα του Θεού όμως σημαίνει πάντα σκέψη, ομιλία και πράξη σύμφωνες με τον Θεό και για ευνόητους λόγους μια ορθή παραλαβή δύναμης, έτσι ώστε δηλαδή η θέληση του ανθρώπου υποτάσσεται εντελώς και ο άνθρωπος είναι τότε ικανός να καταφέρει τα πάντα μέσω της χρήσης της θεϊκής δύναμης και μπορεί για αυτό και να εκτελέσει πολύ εύκολα ένα πνευματικό καθήκον.

Μόνο που πρέπει ο άνθρωπος μόνος του να προσφερθεί στον Θεό για αυτό το καθήκον. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να έχει επηρεαστεί από πνευματικές δυνάμεις, ούτε υπέρ ούτε κατά της απόφασής του. Τότε δίνει μόνος του μια δοκιμασία της θέλησής του, η οποία έχει πολύ κατάλληλο αποτέλεσμα για την ψυχή του. Έχει τότε ήδη περάσει τη δοκιμασία της επίγειας του ζωής και θα μπορούσε να αποβιώσει από τη γη, αν δεν ήταν ανάγκη ως συνεργάτης για τη λύτρωση των παραπλανημένων ανθρώπων, τους οποίους θα ήθελε να βοηθήσει μέσα στην ανάγκη τους από τη μεγάλη αγάπης του. Αφού η θέληση που είναι στραμμένη στον Θεό και η αγάπη για τον πλησίον διαμορφώνουν τον άνθρωπο έτσι ώστε το Πνεύμα του Θεού τον πλησιάζει.

Μονάχα άνθρωπος που έχει γεμίσει από το Πνεύμα του Θεού διαθέτει πνευματικό πλούτο στο βαθμό που μπορεί να εκτελέσει μια αποστολή. . .  την αποστολή να διδάξει τους συνανθρώπους σύμφωνα με την πλήρη αλήθεια. Τέτοια αποστολή είναι πάρα πολύ σημαντική κατά την τελευταία περίοδο πριν το τέλος, και έτσι ο Θεός εκπαιδεύει κάθε υπηρέτη που Του προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Θα τοποθετήσει τον καθένα στη θέση όπου μπορεί να ενεργήσει ανάλογα με το βαθμό ωριμότητάς του· ο καθένας θα είναι δέκτης δύναμης ανάλογα με τη θέληση αγάπης του και το καθήκον του, αφού αυτά μπορούν να είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά ο Θεός θα ευλογήσει πάντα τους υπηρέτες Του και θα τους αναθέσει το πεδίο εργασίας ανάλογα με την ωριμότητα της ψυχής τους, με τη θέληση και με την αγάπης τους. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4051                29-5-1947

Ο σταυροφόρος ο Ιησούς. . .

„Ελάτε όλοι κοντά Μου. . .“

Η αγάπη Εκείνου που άφησε να Τον σταυρώσουν για εσάς τους ανθρώπους θέλει και να σας βοηθήσει να κουβαλήσετε κάθε επίγειο σταυρό, αν μόνο Τον αναγνωρίζετε και θέλετε να Του φορτώσετε το σταυρό σας. Αφού ευσπλαχνίζεται κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε δυστυχία, που καταφεύγει σ’Εκείνον με τις στεναχώριες και τα βάσανά του και Του ζητά τη συμπαράστασή Του και εμπιστεύεται σταθερά τη βοήθειά Του. . .  „Ελάτε όλοι κοντά Μου που κοπιάσετε και είστε φορτωμένοι, θέλω να σας αναζωογονήσω. . .“ Αυτά είναι τα λόγια Του, τα οποία γεμίζουν την καρδιά σας με αγάπη και παρηγοριά, τα οποία θα έπρεπε να θυμηθείτε σε κάθε ανάγκη του σώματος και της ψυχής. . .  „Θέλω να σας αναζωογονήσω. . .“ Και έτσι θα πάρει από σας κάθε βάρος και κάθε δυσκολία, θα σας βοηθήσει να τα κουβαλήσετε, ώστε δεν θα νιώσετε πια το βάρος.

Αφού ο λόγος Του είναι αλήθεια, και μόνο η σταθερή πίστη σ’εκείνο είναι η προϋπόθεση για το ότι βρίσκετε βοήθεια μέσα στην ανάγκη, πνευματικά καθώς και επίγεια. Και όποιος δηλαδή καταφεύγει σ’Εκείνον, όποιος τοποθετείται κάτω από το σταυρό Του και Τον φωνάζει ως Σωτήρα του κόσμου, εκείνος θα βοηθηθεί γρήγορα· αφού αυτό είναι το κατόρθωμα του ανθρώπου Ιησού ότι θυσίασε όλη τη δυστυχία και όλο τον πόνο Του στον Θεό για την ανθρωπότητα που υποφέρει, ότι ήταν πρόθυμος να προσφέρει εξιλαστήρια θυσία. . .  ότι εκδόθηκε ως το πιο καθαρό φωτεινό Ον στους μπράβους και δήμιους, οι οποίοι μέσω του γεγονότος ότι άνηκαν στον Σατανά Του προξένησαν πολλαπλά βάσανα, επειδή η καθαρότητά Του ξεσηκωνώταν εσωτερικά ενάντια στις μαύρες ψυχές των βασανιστών Του.

Ήπιε το κύπελλο των βασάνων μέχρι το πάτο και πρόσφερε στον Θεό με αυτό τον τρόπο εξιλαστήρια θυσία για ολόκληρη την ανθρωπότητα, η οποία τότε μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το υπέρμετρο δώρο χάρης, η οποία μπορεί να φορτώσει πάνω Του όλα τα βάρη και βρίσκει ανά πάσα στιγμή έναν πρόθυμο σταυροφόρο, εφόσον μονάχα πιστεύει στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και Γιο του Θεού. Αλλά Αυτός φωνάζει σε όλους τους πιστούς: “ Όποιος Με αγαπά να σηκώσει το σταυρό του και να Με ακολουθήσει. . .“Αυτόν που διαμορφώνεται σε αγάπη ίδια με Εκείνον δεν θα πιέσει υπερβολικά ο σταυρός, επειδή το γεγονός ότι κάποιος ακολουθεί τον Ιησού του εξασφαλίζει και την παρουσία του Θεού, ο Οποίος είναι παρόν μέσα σε κάθε έργο αγάπης . . . και το να ασκήσει κανείς την αγάπη σημαίνει ότι ακολουθεί τον Ιησού. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

4052                30-5-1947

Αγάπη. . .

Αμαρτία. . .

Στη θεϊκή αρχή της αγάπης αντιτάσσονται πάντα σκοτεινές δυνάμεις και ενεργούν αρνητικά πάνω στο πνευματικό που βρίσκεται στη γη με ελεύθερη θέληση. Προσπαθούν να το παρακινήσουν σε αστοργία, καθώς και προξενούν ορμές μέσα στον άνθρωπο με πρόσχημα την αγάπη που τραβούν τον άνθρωπο στα βάθη και σκληραίνουν το περίβλημα των ψυχών αντί να το λιώσουν. Και από τέτοιες σκοτεινές δυνάμεις ενοχλούνται πάντοτε οι άνθρωποι που αποφάσισαν να εκπληρώνουν πάντα το θεϊκό θέλημα. Αφού σε εκείνους παρουσιάζεται το θεϊκό θέλημα ως ακατόρθωτο, έτσι ώστε ο άνθρωπος έρχεται σε ψυχικές συγκρούσεις, αφού θα έπρεπε να αγαπά τον Θεό πάνω απ’όλα και επίσης τον διπλανό του και ταυτόχρονα να αρνηθεί στον συνάνθρωπο μια υπηρεσία αγάπης που είναι και για τον ίδιο χαρά.

Οι σκοτεινές δυνάμεις δουλεύουν πάρα πολύ έντονα, παραπλανώντας τις σκέψεις εκείνου που θέλει να παραδοθεί εντελώς στον Θεό. . .  Και ωστόσο, η εντολή αγάπης του Θεού μπορεί να εκπληρωθεί πλήρως και από εκείνους του ανθρώπους που είναι δραστήριοι αποκλειστικά πνευματικά, εφόσον έχουν μόνο τη δυνατή θέληση ν’ανήκουν στον Θεό και να Τον υπηρετήσουν. Τότε οδηγούνται από το πατρικό Του χέρι, και πράγματι στο σωστό δρόμο, έτσι ώστε μπορούν να δίνουν αγάπη ασταμάτητα και πλημμυρίζονται επίσης από την αγάπη Του, η οποία έχει το αποτέλεσμα να ασκήσει ο άνθρωπος και πάλι την αγάπης στον πλησίον του.

Έτσι μπορεί κανείς να επιδιώξει έναν υψηλό πνευματικό στόχο, μπορούν οι σκέψεις του να είναι μόνιμα στραμμένες στα πνευματικά, μπορεί να ασκεί πάντοτε την αγάπη, και μπορεί ωστόσο να κάνει τον συνάνθρωπο ευτυχισμένο και από την επίγεια άποψη και να λάβει τι στιγμή που δίνει. . .  Και δεν θα παραβιάσει το θεϊκό θέλημα, θα του υποταχτεί, και ως απόδειξη της αγάπης του Θεού θα μπορέσει να είναι ευτυχισμένος και στη γη χωρίς να διακόψει την πνευματική του επιδίωξη. Αφού ο Θεός ο Ίδιος έχει αναλάβει την διεύθυνση της ζωής του και θα ξέρει να εμποδίσει αυτό που θα μπορούσε να βλάψει στα σοβαρά την ψυχή εκείνου που κάνει πνευματικές προσπάθειες. . .  όπως όμως μοιράζει τα δώρα χάρης Του στη γη σ’εκείνους που Του ανήκουν μέσω της θέλησής τους και της αγάπης τους για Εκείνον.

Όποιος θέλει να κάνει το σωστό μπροστά στον Θεό δεν μπορεί να αμαρτάνει, παρόλο που οι δυνάμεις του σκοταδιού θέλουν να τον παρασύρουν στην αμαρτία, αφού ο Θεός ο Ίδιος τοποθετείται προστατευτικά ανάμεσα στον άνθρωπο και σ’εκείνες τις δυνάμεις. Είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο ώστε η αρχή της αγάπης δεν μπορεί να κλονιστεί, αφού η αγάπη ορίζει ολόκληρη τη σκέψη και την πράξη, και για αυτό είναι καλά όλα όσα κάνει ο άνθρωπος που επιδιώκει να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Αφού είναι αποφασιστικό το ότι ο άνθρωπος ζει μέσα στην αγάπη. . .  τότε και ο Θεός θα του χαρίσει την αγάπη Του και δεν θα τον εγκαταλείψει. . .

                                                                                                                                              Αμήν

 

This page is not displayed, Your browser (IE6, IE7) is out of date.

It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser