Στα μηνύματα της Μπέρτα Ντούντε

Τα μηνύματα της Μπέρτα Ντούντε είναι ο λόγος του Θεού.

 

Κοιτάξτε επίσης:

 

www.bertha-dudde.info

http://www.bertha-dudde.info/download/Download/Greek%20translation_BerthaDudde_package.zip