Συντέλεια του κόσμου / εποχή του τέλους

 

Ένας λόγος γιατί ο Θεός δίνει πληροφορίες στους ανθρώπους μέσω προφητών είναι να τους ενημερώσει για το τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου και για το τι θα συμβεί μετά. Επιπλέον θέλει να ξέρουν οι άνθρωποι πώς να ετοιμαστούν για την εποχή του τέλους και τη συντέλεια του κόσμου.

 

Τα εξής μηνύματα της Μπέρτα Ντούντε περιέχουν πληροφορίες για τη συντέλεια του κόσμου:

2476, 2500, 2504, 2754, 2755, 2798, 2820, 2828, 2837, 2845, 2861, 2897, 2918, 3143, 3150, 3151, 3166, 3173, 3204, 3209, 3321, 3380, 3404, 3407, 3439, 3447, 3479, 3513, 3516, 3535, 3560, 3574, 3617, 3672, 3677, 3707, 3711, 3758, 3768, 3782, 3805, 3916, 3950, 3951, 3966, 3967, 3990, 4001, 4014, 4029, 4036, 4040, 4048, 4066, 4069, 4073, 4086, 4125, 4289, 4319, 4320, 4331, 4348, 4354, 4355, 4359, 4368, 4374, 4429, 4432, 4433, 4472, 4493, 4496, 4523, 4524, 4528, 4546, 4564, 4568b, 4612, 4613, 4644, 4675, 4692, 4708, 4719, 4724, 4728, 4731, 4768, 4825, 4851, 4875, 4878, 4883, 4888, 4899, 4906, 4911, 4913, 4940, 4941, 4947, 4970, 4984, 4991, 5027, 5029, 5030, 5077, 5079, 5110, 5126, 5142, 5149, 5159, 5162, 5228, 5230, 5235, 5259, 5271, 5281, 5286, 5291, 5305, 5324, 5338, 5340, 5351, 5382, 5383, 5388, 5426, 5471, 5524, 5527, 5528, 5538, 5567, 5606, 5607, 5620, 5622, 5630, 5639, 5641, 5654, 5655, 5659, 5660, 5678a, 5680, 5692, 5707, 5712, 5718, 5719, 5721, 5743, 5755, 5775, 5778, 5779, 5799, 5807, 5830, 5831, 5840, 5851, 5860, 5861, 5926, 5936, 5981, 5983, 6037, 6052, 6059, 6067, 6081, 6083, 6091, 6148, 6150, 6187, 6192, 6203, 6227, 6230, 6235, 6243, 6267, 6282, 6291, 6300, 6368, 6373, 6399, 6404, 6405, 6424, 6432, 6452, 6463, 6479, 6482, 6538, 6554, 6556, 6561, 6578, 6590, 6591, 6594, 6601