Λόγος του Θεού

 

Ο λόγος του Θεού είναι ο Ίδιος ο Θεός. Είναι το Πνεύμα Του, το οποίο μιλά στο πνευματικό (θεικό) σπινθήρα μέσα μας. Ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Είναι δύναμη. Είναι αγάπη.

 

Τα εξής μηνύματα της Μπέρτα Ντούντε περιέχουν πληροφορίες για το λόγο του Θεού:

2457, 2463, 2492, 2493, 2510, 2512, 2797, 2924, 2930, 3171, 3288, 3331, 3342, 3381, 3419, 3430, 3463, 3514, 3596, 3629, 3735, 3762, 3940, 3955, 3985, 3999, 4015, 4071, 4079, 4113, 4115, 4140, 4143, 4157 4297, 4313, 4335, 4339, 4378, 4379, 4410, 4423, 4440, 4448, 4453, 4462, 4470, 4492, 4508, 4514, 4571, 4580, 4598, 4600, 4603, 4620, 4624, 4645, 4673, 4694, 4695, 4700, 4718, 4771, 4772, 4799, 4817, 4862, 4866, 4894, 4896, 4907, 4908, 4909, 4921, 4922, 4925, 4931, 4938, 4943, 4944, 4964, 4999, 5001, 5010, 5030, 5043, 5094, 5104, 5105, 5107, 5119, 5128, 5134, 5163, 5182, 5202, 5205, 5229, 5239, 5273, 5274, 5306, 5372, 5391, 5402, 5414, 5431, 5446, 5461α, 5461β, 5469, 5484, 5496, 5519, 5549, 5552, 5562, 5596, 5600, 5688, 5710, 5711, 5734, 5745, 5753, 5792, 5809, 5827, 5835, 5837, 5839, 5872, 5882, 5883, 5906, 5910, 5922, 5928, 5957, 5976, 5977, 6020, 6038, 6048, 6074, 6125, 6129, 6135, 6139, 6143, 6222, 6252, 6275, 6302, 6390, 6401, 6415, 6423, 6442, 6446, 6472, 6544, 6569, 6591, 6592, 6626